Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
LK10
Learning keypad
Installationsvejledning
110
DANSK
Your music +our passion
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Learning keypadInstallationsvejledning110Your music + our passionDANSKLK10
 • Page 2

  IndholdIntroduktion.....................................................111Systemopstning............................................112Installationsbemrkninger.............................114Tastaturoversigt...............................................116Displayoplysninger...........................................117Kloning fra fjernbetjeningen...........................118Indstillingsmenuer...........................................121Fejlsgning.......................................................126Begrnset garanti...........................................127110
 • Page 3

  LK10IntroduktionTak fordi du kbte dette Cambridge Audio Incognito-produkt. Incognito er et omkostningseffektivt,modulbaseret flerrumssystem, der anvender standard Cat-5/5e- eller Cat-6-kabler til distributionaf hifi-kvalitetslyd i alle rum. Du kan ogs vlge at distribuere video ved hjlp af et coaxial-kabelog en VH10-video-hub.Den vgmonterede LK10 Learning Keypad skal bruges sammen med Incognito KP10 A-BUS AudioKeypad og LR10-fjernbetjeningen med learning-funktionalitet.LK10 Keypad kloner registrerede IR-koder og makroer fra LR10-fjernbetjeningen, der nr de frster overfrt giver dig mulighed for at bruge LK10 til at styre dit kildeudstyr, nemt og praktisk fravggen.LK10 monteres p vggen ved at placere den i et standard vgudtag med to udgange (D:47 mm)og dobbelt forplade (medflger ikke) ved siden af en KP10 Keypad. Alle undvendige udtagelige delei udtaget br fjernes for at give maksimal ventilation. Vr omhyggelig, nr du vlger placeringen afdin LK10, og flg altid instruktionerne i denne vejledning.Tak fordi du tog dig tiden til at lse denne manual. Vi anbefaler, at du gemmer den til fremtidigreference.DANSKMatthew Bramble,Technical Director hos Cambridge Audio,og Incognito-designteamet.111
 • Page 4

  SystemopstningFor at tilslutte LK10 Keypad til dit Incognito-system skal du flge diagrammet nedenfor:SS10SS10HjttalerkabelKP10LK10KP10Cat-5/5e-kabelPS10ShiftFav-1(Set)MenuTitleExitBndkabel(leveres med LK10)AH10Vigtigt: LK10 vil kun fungere hvis tilsluttet til KP10 som en del af et komplet AH10 hub-baseretsystem. Det er ikke kompatibelt med Incognito Ready-forstrkere.112
 • Page 5

  LK10LK10 skal placeres ved siden af KP10 i et vgudtag (D: 47 mm) med to udgange og dobbelt forplade(medflger ikke).BagfraForfra1DANSK21KP10-konnektor forbinder LK10 til KP10 ved hjlp af det medflgende bndkabel.2I.C.P kredslbsforbundet programmeringsstik, der bruges til opgradering af keypad-softwaren,nr det er ndvendigt.113
 • Page 6

  InstallationsbemrkningerLK10 monteres p vggen ved at placere den i et standard vgudtag (D: 47 mm) med dobbelteudgange. Alle undvendige udtagelige dele i udtaget br fjernes for at give maksimal ventilation.Hvis du har brug for at montere en lyskontakt e.l. ved siden af din keypad, skal du bruge et vgudtagmed skillerum eller to adskilte vgudtag (vr opmrksom p, at det ikke er en god id at monteredenne keypad ved siden af en lyskontakt, isr hvis forpladedesignet ikke er ens). Denne typeinstallationer br kun udfres af kvalificerede elektrikere.Undg at montere LK10/KP10 inden for synsvidde af en anden LK10/KP10, da det kan medfre atbegge keypads opfanger de samme kommandoer fra en fjernbetjening, og det vil vre vanskeligt atstyre de enkelte zoner uafhngigt af hinanden.Undg at montere LK10/KP10 inden for synsvidde af systemets kildeudstyr, da det kan medfre, atkildeudstyret opfanger de samme IR-kommandoer direkte, mens de registreres af din keypad ogsendes til kildeudstyret. Det kan pvirke fjernbetjeningens evne til at styre kildeudstyret. Montrikke din keypad i omrder med direkte sollys eller med kraftigt lys fra lysstofrr.Disse kan udsende infrard energi, der kan pvirke fjernbetjeningens evne til at styre systemet.Visse plasma-tv-apparater kan udsende store mngder infrard energi, og derfor br du vreforsigtig med at montere en LK10/KP10 i nrheden af et plasmaskrm-tv. Undg at montereLK10/KP10 i nrheden af lysdmpningskontakter eller andre enheder, der udsender storemngder elektrisk stj.SikkerhedsforanstaltningerVr omhyggelig, nr du vlger placeringen af din LK10 installr aldrig en keypad i et vgudtag,der ogs indeholder strkstrmsledninger eller i omrder med hj fugtighed.114
 • Page 7

  LK10StrmforsyningskravLK10 bruger 24V DC (@ maks. 250 mA), der leveres via tilslutningskablet fra din KP10 Keypad. Derer som sdan ikke nogen spnding i KP10, og det er som udgangspunkt sikkert at montereenheden i omrder, hvor det kun er tilladt at montere udstyr med ekstra lav spnding (ELV). Det erdog vigtigt, at du altid kontrollerer gldende lovgivning for den ptnkte anvendelse og detpgldende omrde.FrontpladerLK10-frontpladesystemet er baseret p Easy Clip-modulstandarden og kan udskiftes med et bredtudvalg af frontplader fra producenter som MK Electric, RPP etc., der opfylder denne standard. Hvisdu nsker at montere en anden frontplade, kan den eksisterende LK10-frontplade udskiftes vedforsigtigt at fjerne den og klikke en anden p i stedet.GodkendelserDen overstregede skraldespand med hjul er EU's symbol for indsamling af elektrisk ogelektronisk udstyr. Dette produkt indeholder elektrisk og elektronisk udstyr, der brgenanvendes, genbruges og indsamles, og br ikke smides ud med usorteret affald.Returnr venligst enheden, eller kontakt den autoriserede forhandler, hvor du kbte detteprodukt, hvis du vil vide mere.115DANSKDette produkt overholder de europiske direktiver for lav spnding (2006/95/EC) ogelektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EEC), nr det anvendes og installeres i henholdtil denne brugervejledning. For at sikre fortsat overholdelse m dette produkt kunanvendes sammen med ekstraudstyr fra Cambridge Audio, og service skal udfres af kvalificeredeserviceteknikere.
 • Page 8

  TastaturoversigtKnapperne 1-8 har dobbelte funktioner, som styres ved hjlp af Shift-knappen. Disse knappergenererer IR-koder eller makroer, der klones fra knapperne med samme navn p din LR10fjernbetjening med learning-funktionalitet (se senere afsnit om kloning).Primre funktionerSekundre funktioner1 PlayEnter2 Spring fremOp3 Spring tilbageNed114 Scan tilbageVenstre5 Scan fremHjre6 StopAfslut7 PauseTitel1328 Fav-1 (Favorit)Menu9 Vlg (Indstillinger) Shift4510 Kloningsport11 DisplayShiftFav-19(Set)8Menu107Title6ExitBemrk: Knappernes reelle funktioner afhngerhelt af de koder, der er indkodet i LR10fjernbetjeningen.Ls afsnittene 'Betjeningsvejledning' og 'Opstning af keypad' i denne manual, hvis du vil se alleoplysninger om brug af Shift/Indstillinger, learning-knapperne og kloningsporten.116
 • Page 9

  LK10Displayoplysninger12345678912345678910Ugedage Linjen over et bogstav viser den aktuelle ugedag.Alarm Vises, nr alarmfunktionen er aktiveret.IR Vises, nr der udsendes et infrardt signal fra LK10.Tid Viser det aktuelle klokkeslt. PM vises, nr 12-timersfunktionen er aktiveret.Dato Kan indstilles til Mned/Dato eller Dato/Mned.Shared Vises, nr enheden deler kilde med en anden zone, der er tilsluttet til den samme AH10-hub.Edit Vises, nr indstillingen Edit er aktiveret (menuen Menu).Sleep Vises, nr sleep-funktionen er aktiveret.Learn Vises, nr indstillingen Learn/Clone er aktiveret.Navnebjlke Viser navnet p den aktuelle kilde, knap eller funktion.Ls afsnittet 'Opstning af keypad' i denne manual, hvis du vil videre mere om disse funktioner.117DANSK10
 • Page 10

  Kloning fra fjernbetjeningenLK10 kan kun bruges til at styre kildeudstyr, nr den er blevet klonet fraLR10. Denne proces overfrer de ndvendige IR-koder og makroer til LK10.Incognito LR10 er en avanceret fjernbetjening med learning-funktionalitet,der kan registrere koderne fra de respektive fjernbetjeninger til alt ditkildeudstyr.Nr LR10 er blevet programmeret, kan du klone alle makroer ogprogrammeret information fra LR10 til LK10 din keypad kan derefterudfre de samme operationer (IR-koder, makroer, knapnavne ogtidsindstillinger).Bemrk:Det er kun de markerede learning-knapper p fjernbetjeningen, der kanklones til LK10.Ls mere i brugervejledningen til LR10 om, hvordan du registrerer koder pLR10, programmerer makroer osv. Nr LR10 er programmeret/sat op, kan duklone den til LK10.Nr du vil begynde kloningen, skal du tilslutte det medflgende tilslutningskabel tilkloningsportene p LK10 og LR10, og derefter vlge indstillingen Learn p LK10.Indstil LR10 til at transmittere (LK1O er somstandard indstillet til at modtage).Tryk p knappen Edit 4 gange p bagsiden af LR10(brug en papirclips eller lignende) for at vlgeindstillingen Clone. REC/TRX vises p beggedisplays.118ShiftFav-1(Set)MenuTitleExit
 • Page 11

  LK10LK10 kan frst modtage kommandoer, nr du har valgt indstillingen Learn. LK10 har en rkkemenuer, som du fr adgang til ved at trykke p Shift/Set-knappen p frontpanelet og holde den nede.Processen scroller automatisk ned gennem menufunktionerne p LK10-displayet, indtil du slipperShift/Set-knappen.Flg nedenstende trin for at gennemfre kloningsproceduren:LK10 Keypad Modtager data1LR10-fjernbetjening Overfrer data21. Tryk p Set, og hold knappen nede ifem sekunder. Slip knappen, nrLEARN vises i displayet. Dereftervises READY.34. RXING.. vises derefter for at indikere,at enheden modtager data.3. Tryk p knappen Enter p fjernbetjeningen.Displayet viser nu SENDING.119DANSK42. Tryk p knappen p fjernbetjeningen, indtilTRX blinker.
 • Page 12

  Kloning fra fjernbetjeningen fortsatEfter ca. 7 minutter vises COMPLETE i displayet, og din keypad kan derefter bruges som normalt.Alle data er overfrt.Hvis kloningen mislykkes, vises ERROR eller TIMEOUT i displayet p din keypad. Indstil dentransmitterende LR10-fjernbetjening til Clone igen, og gentag processen.Bemrk: Nr kloningsprocessen er startet, skal den gennemfres, da den overskriver softwaren iden modtagende LK10 Keypad.120
 • Page 13

  LK10IndstillingsmenuerBemrk: Du kan stadig bruge din KP10 Keypad til at styre lydfunktioner (justering af volumen,kildevalg etc.).For at tilpasse andre LK10-indstillinger til dine personlige prferencer skal du trykke p knappen Setog holde knappen nede i fire sekunder for at aktivere indstillingsmenuerne (Fig. 1). LK10-displayetscroller derefter ned gennem de fem menufunktioner:Alarm1SleepSetupConfigure(Aut. slukning)(Opstning)(Konfiguration)2ShiftFav-1(Set)MenuTitleExit3ShiftFav-1(Set)MenuTitleExitShiftFav-1(Set)MenuTitleExitFor at vlge en funktion skal du slippe knappen, nr den nskede menufunktion vises i displayet(Fig. 2).For at g tilbage skal du trykke p Exit (Fig. 3). Alle ndringer gemmes.121DANSKLearn(Modtag koder)
 • Page 14

  Indstillingsmenuer fortsatMenuen AlarmTryk p knappen Set i fem sekunder, og slip, nr ALARM? vises i displayet.Alarm(Time)(Minut)(Dag)(Kilde)HourMinuteDaysSourceShiftFav-1(Set)MenuTitle(Tnd/sluk)On/OffExitBrug knapperne og til at navigere mellem menufunktionerne. Brug knapperne og til at justere den nskede funktion.Bemrk: Nr du har valgt en kilde, vises standardkilden, der er programmeret i din KP10 Keypad.Days (Dag)Nr du vlger DAYS, kan du bruge knapperne og til at scrolle til en bestemtdag, mandag til fredag, weekend eller hver dag.On/Off (Tnd/sluk)Nr du har valg alarmfunktionen, vises alarmikonet (122) i displayet.
 • Page 15

  LK10Menuen SleepDenne menu giver dig mulighed for at angive et tidspunkt, hvor LK10 automatisk skal slukke.Tryk p knappen Set i fem sekunder, og slip, nr SLEEP? vises i displayet.(Aut. slukning) (Time)(Minut)(Tnd/sluk)SleepMinuteOn/OffBrug knapperneShiftFav-1(Set)MenuogTitleExittil at navigere mellem menufunktionerne.DANSKHourBrug knapperne og til at justere den nskede funktion.123
 • Page 16

  Indstillingsmenuer fortsatMenuen SetupDenne menu giver dig mulighed for manuelt at indstille tid og dato p LK10. Tryk p knappen Set ifem sekunder, og slip, nr SETUP? vises i displayet.(Opstning) (Time)(Minut)(Dato/mned)SetupMinuteDate/MonthHourBrug knapperneShiftFav-1(Set)MenuogTitle(Mned/dato)Month/Date(r)YearExittil at navigere mellem menufunktionerne.Brug knapperne og til at justere den nskede funktion.Bemrk: Tid og dato indstilles ogs automatisk efter download fra LR10.124
 • Page 17

  LK10Menuen ConfigureTryk p knappen Set i fem sekunder, og slip, nr CONFIG? vises i displayet.(Konfiguration)ConfigureBrug knapperne(12/24 timer)12/24 HourShiftFav-1(Set)MenuogTitleDD/MM(LCD-lysstyrke)LCD BrightnessExittil at navigere mellem menufunktionerne.DANSKBrug knapperne og til at justere den nskede funktion.12/24 Hour Styrer, om uret vises i 12- eller 24-timers format.DD/MM Angiver rkkeflge for visning af dato og mned.LCD Brightness Styrer lysstyrken i LCD-displayet: Lyst, dmpet eller slukket.125
 • Page 18

  FejlsgningHvis LK10 fryser og/eller ERROR vises p displayet pga. en strmafbrydelse eller under kloning, skaldu flge nedenstende trin:1. Tag strmstikket ud af systemet, og tilslut det igen efter t minut.2. Nr strmmen vender tilbage, vil LK10 vises forvrnget tekst.3. Klon LR10 med LK10 uden at vlge indstillingen Learn.4. Nr LR10 har afsluttet overfrslen, skal du gentage Trin 1.Bemrk: Tid og dato opdateret ikke i LK10.Vigtigt: LK10 vil kun fungere hvis tilsluttet til KP10 som en del af et komplet AH10 hub-baseretsystem. Det er ikke kompatibelt med Incognito Ready-forstrkere.Besg www.cambridge-audio.com og tilmeld dig for at modtage meddelelser om fremtidige hardware- ogsoftwarefrigivelser.Denne vejledning er udarbejdet med henblik p at gre installationen og anvendelsen af dette produkt s nemt sommuligt. Njagtigheden af oplysningerne i dette dokument er kontrolleret grundigt p tidspunktet for trykning.Cambridge Audio gr imidlertid ind for kontinuerlig forbedring af produkterne, hvorfor design og specifikationer kanndres uden forudgende varsel. Hvis du bemrker fejl i dokumentet, er du velkommen til at sende os en e-mail:support@cambridgeaudio.comDette dokument indeholder oplysninger, der er ophavsretligt beskyttede. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del afdenne manual m reproduceres mekanisk, elektronisk eller p anden vis eller i nogen form uden forudgendeskriftlig tilladelse fra producenten. Alle varemrker og registrerede varemrker er de respektive ejeres ejendom.Incognito og Incognito Ready er varemrker tilhrende Cambridge Audio Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Copyright Cambridge Audio Ltd 2009A-BUS og A-BUS Ready er registrerede varemrker tilhrende LeisureTech Electronics Pty Ltd, Australien. Detteprodukt kan vre dkket af et eller flere af de flgende patenter: US 7,181,023, 6,389,139, EP 1004222,AU 739808, NZ 502982, Mexico Z41196, Canada CA2301062.126
 • Page 19

  LK10Begrnset garantiCambridge Audio garanterer, at dette produkt er fri for defekter i materialer og udfrelse (med forbehold af nedenstendebetingelser). Cambridge Audio vil reparere eller udskifte dette produkt eller eventuelle defekte dele i produktet (efter CambridgeAudios valg). Garantiperioden kan variere fra land til land. Kontakt din forhandler, hvis du er i tvivl, og srg for at gemmekbskvitteringen.Kontakt venligst den autoriserede forhandler af Cambridge Audio-produkter, som dette produkt er kbt hos, hvis der er behov forservice under garantien. Hvis din forhandler ikke er i stand til at reparere dit Cambridge Audio-produkt, kan det indsendes af dinforhandler til Cambridge Audio eller en autoriseret servicereprsentant for Cambridge Audio. Dette produkt skal indsendes ienten den originale indpakning eller en indpakning, der giver en tilsvarende beskyttelse.Kbskvittering i form af en salgsaftale eller kvitteret faktura, som viser, at garantiperioden endnu er gldende, skal fremvisesfor at opn service inden for garantien.Denne garanti er ugyldig, hvis (a) det fra fabrikkens side trykte serienummer er ndret eller fjernet fra dette produkt, eller hvis(b) dette produkt ikke er kbt hos en autoriseret forhandler af Cambridge Audio-produkter. Du kan kontakte Cambridge Audioeller den lokale distributr af Cambridge Audio-produkter for at kontrollere, om serienummeret er undret og/eller omproduktet er kbt hos en autoriseret forhandler af Cambridge Audio-produkter.Denne garanti dkker ikke kosmetiske skader eller skader, som skyldes force majeure, uheld, fejlagtig anvendelse, misbrug,uagtsomhed, kommerciel anvendelse eller ndring af produktet eller dele af produktet. Denne garanti dkker ikke skader, derer en flge af forkert anvendelse, vedligeholdelse eller installation eller forsg p reparation, som udfres af andre endCambridge Audio, en forhandler af Cambridge Audio-produkter eller en autoriseret servicereprsentant, som er autoriseret til atudfre servicearbejde under Cambridge Audios garanti. Enhver reparation, der udfres af uautoriserede personer, gr dennegaranti ugyldig. Denne garanti dkker ikke produkter, der er solgt SOM BESET eller MED ALLE FEJL.I nogle lande tillader retspraksis ikke udelukkelse eller begrnsning i forbindelse med hndelige skader og/eller flgeskadereller udelukkelse af underforstede garantier, hvorfor ovenstende udelukkelser muligvis ikke glder i dit land. Denne garantigiver dig srlige juridiske rettigheder, og du kan desuden have andre lovmssige rettigheder, som varierer fra land til land.Henvendelser vedrrende service (inden for og uden for garanti) bedes rettet til forhandleren.127DANSKREPARATIONER ELLER UDSKIFTNING I MEDFR AF DENNE GARANTI ER FORBRUGERENS ENESTE RETSMIDDEL. CAMBRIDGEAUDIO ER IKKE ERSTATNINGSPLIGTIG I FORBINDELSE MED HNDELIGE SKADER ELLER FLGESKADER ELLER BRUD PUDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTEDE GARANTIER FOR DETTE PRODUKT. BORTSET FRA DET OMFANG, DET FORBYDES VEDLOV, ER DENNE GARANTI EKSKLUSIV OG TRDER I STEDET FOR ALLE ANDRE UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTEDEGARANTIER AF ENHVER ART, HERUNDER - MEN IKKE BEGRNSET TIL - GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ETSRLIGT FORML.
 • Page 20

  www.cambridge-audio.comCambridge Audio is a brand of Audio Partnership PlcRegistered Office:Gallery Court, Hankey Place,London SE1 4BB, United Kingdom 2009 Cambridge Audio LtdAP21164/2Registered in England No. 2953313Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Incognito LK10 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Incognito LK10 in der Sprache / Sprachen: Dänisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,58 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Incognito LK10

Cambridge Audio Incognito LK10 Bedienungsanleitung - Deutsch - 20 seiten

Cambridge Audio Incognito LK10 Bedienungsanleitung - Englisch - 20 seiten

Cambridge Audio Incognito LK10 Bedienungsanleitung - Holländisch - 20 seiten

Cambridge Audio Incognito LK10 Bedienungsanleitung - Französisch - 20 seiten

Cambridge Audio Incognito LK10 Bedienungsanleitung - Italienisch - 20 seiten

Cambridge Audio Incognito LK10 Bedienungsanleitung - Spanisch - 20 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info