Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/21
Nächste Seite
 
Gebruiksaanwijzing
EL
NL
AQUA 80F
AQUA 100F
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  EL
  NL

  Gebruiksaanwijzing

  AQUA 80F
  AQUA 100F • Page 2

  EL

  EL

  NL

  Candy,
  :
  .

  ONZE COMPLIMENTEN

  INHOUDSOPGAVE

  Met de aankoop van dit
  Candy huishoudelijk
  apparaat hebt u laten zien
  dat u geen genoegen
  neemt met
  tussenoplossingen en dat u
  alleen het allerbeste wilt.

  Inleiding

  Het is voor Candy een genoegen u een nieuwe
  wasautomaat aan te
  bieden die het resultaat is
  van jarenlang onderzoek en
  ervaring opgedaan door
  een direct contact met de
  gebruiker. U hebt gekozen
  voor de kwaliteit, de
  duurzaamheid en de
  uitstekende prestatie die
  deze wasmachine levert.

  Candy
  ,
  .
  ,
  .
  Candy

  Candy kan u ook een
  uitgebreid assortiment van
  ander huishoudelijke
  apparaten en stofzuigers
  bieden. Kijk hiervoor op de
  lokale website van Candy.

  :
  ,

  ,


  ,

  ,
  ,
  ,

  NL

  K
  O
  HOOFDSTUK

  Algemene aanwijzingen bij
  levering

  1

  Garantie

  2

  Veiligheidsmaatregelen

  3

  Technische gegevens

  4

  In elkaar zetten en
  installeren

  5

  Bedieningspaneel

  6

  Overzicht van programma’s

  7

  Kiezen van het programma

  8

  Wasmiddelbakje

  9

  De weefsels

  10

  Het wassen

  11

  Schoonmaken en normaal
  onderhoud

  12

  Storingzoeker

  13

  .

  Candy.
  Een uitgebreide catalogus
  van Candy apparaten kunt
  u bij uw winkelier krijgen.
  ,
  Wij verzoeken u dit boekje
  aandachtig door te lezen,
  want het geeft u belangrijke
  richtlijnen omtrent het veilig
  installeren, het gebruik en
  het onderhoud en bruikbare
  tips om met uw
  wasautomaat de beste
  resultaten te verkrijgen.

  ,

  .

  K

  ,
  Bewaar dit boekje op een
  goede plaats zodat u het
  kunt raadplegen.

  K
  Candy
  ,
  G(

  ).

  2

  Vermeld altijd het type,
  nummer en G-nummer
  (indien van toepassing) van
  het apparaat (staat op het
  paneel) als u contact
  opneemt met Candy of de
  Klantenservice.

  3 • Page 3

  EL

  K

  NL

  HOOFDSTUK 1

  1

  NL

  EL

  K

  HOOFDSTUK 2

  2

  GARANTIE

  ALGEMENE
  AANWIJZINGEN BIJ
  DE LEVERING
  K

  Service,

  Controleer bij de levering of
  met de machine het
  volgende is bijgeleverd:

  ,

  ,
  .

  :

  )

  A) HANDLEIDING

  ) KATA TA H
  IEY YN E N
  IKTY N TEXNIKH
  E T HPETH H

  B) ADRESSEN KLANTENSERVICE

  )

  K

  C) GARANTIEBEWIJZEN

  K

  D) AFVOERSLANGGELEIDER

  )

  K
  K−
  K

  A
  K

  BEWAAR DEZE GOED

  .
  ,

  Controleer ook of de
  machine gedurende het
  transport niet beschadigd is.
  Mocht dat wel het geval
  zijn, neemt u dan contact
  met uw Candy leverancier

  C
  D

  B

  De machine staat onder
  garantie, waardoor u tijdens
  de garantieperiode gratis
  gebruik kunt maken van de
  Gias Service, behalve de
  prijs van het telefoontje.
  Vergeet niet om binnen 10
  dagen na de
  aankoopdatum het
  garantiecertificaat op te
  sturen.
  Bewaar het ontvangstbewijs
  van de winkelier waar u de
  machine gekocht heeft om
  dit aan de reparateur te
  tonen, mocht hij het bewijs
  nodig hebben.
  Als uw machine defect is of
  niet juist functioneert, dan
  raden wij u aan om eerst
  het hoofdstuk ‘Problemen’
  door te lezen, voordat u
  contact op neemt met Gias
  Service.
  Als het probleem zich na
  alle aanbevolen controles
  nog steeds voordoet, dan
  kunt u bellen met Gias
  Service.
  U betaalt voor het
  telefoontje en u wordt direct
  verbonden met Gias
  Service. Het is belangrijk dat
  u de adviseur het
  modelnummer en het
  serienummer van uw
  machine doorgeeft, die u
  op de kenplaat aan de
  voorkant van de
  wasmachine (bij de deur)
  kunt vinden (16 tekens,
  beginnend met het nummer
  3). Hierdoor kunnen wij u
  beter van dienst zijn.

  0900-9999109

  .

  4

  5 • Page 4

  EL

  K

  NL

  HOOFDSTUK 3

  3

  EL

  NL
  ● Gebruik geen
  verdeelstekkers of
  meervoudige contactdozen.  .


  VEILIGHEIDSMAATREGELEN
  :
  K
  K

  (
  )
  ,

  BELANGRIJK:
  VOOR HET
  SCHOONMAKEN EN
  ONDERHOUD

  K

  ,

  .

  Kinderen moeten in de gaten
  worden gehouden worden,
  om er zeker van te zijn dat ze
  niet met het apparaat gaan
  spelen.

  .  ● Haal de stekker uit het
  stopcontact.

  ●K

  .

  ● Draai de
  watertoevoerkraan dicht.

  Candy  .  ● Trek niet aan de
  elektriciteitsdraad of aan het
  apparaat zelf om de stekker
  uit het stopcontact te halen.

  .

  ● Alle Candy apparaten zijn

  geaard. Controleer of het
  hoofdnet wel geaard is. Als
  dat niet het geval is dient u
  contact op te nemen met
  een erkend elektricien.

  .  (

  ● Stel het apparaat niet bloot
  aan atmosferische invloeden
  (regen, zon, etc.)

  ,

  .).


  ● Als u het apparaat wilt
  verplaatsen til het dan nooit
  op aan de knoppen of aan de
  wasmiddellade.

  CE
  ,

  .

  73/23/EEC

  Dit apparaat voldoet
  aan de Europese Richtlijnen
  73/23/EEC en 89/336/EEC,
  vervangen door 2006/95/EC
  and 2004/108/EC en
  eventuele wijzigingen

  89/336/EEC,

  2006/95/EC

  2004/108/EC,
  .  .


  .


  ● Als er verlengsnoeren in

  de badkamer of
  doucheruimte worden
  gebruikt moet u extra
  voorzichtig zijn. Vermijd dat,
  als dat mogelijk is.

  ,
  .

  ● Laat tijdens het verplaatsen
  de vuldeur niet tegen de
  steekwagen steunen.

  .
  !
  ,
  .

  K
  K
  90C

  WAARSCHUWING:
  TIJDENS HET
  WASPROGRAMMA
  KAN DE TEMPERATUUR
  VAN HET WATER
  OPLOPEN TOT 90° C.
  ● Controleer voordat u de  .

  deur van de wasautomaat
  openmaakt of er geen water
  in de trommel zit.

  ● Als u het apparaat op een
  ondergrond met een hoog
  polig tapijt zet, controleer dan
  of de opening aan de
  onderkant vrij blijft.
  ● Til het apparaat op zoals in
  de schets is aangegeven.  (

  ● Ingeval van storing en/of
  niet goed functioneren: zet de
  wasautomaat uit, draai de
  watertoevoerkraan dicht en
  kom verder niet aan het
  apparaat. U hoeft alleen maar
  contact op te nemen met een
  Gias Service Center voor
  eventuele reparaties en vraag
  om originele Candy
  onderdelen. Als deze regels
  niet worden opgevolgd zou
  de veiligheid van het
  apparaat in gevaar gebracht
  kunnen worden.

  ).
  /  ,
  .

  :K

  6  ● Raak het apparaat niet
  aan met natte of vochtige
  handen of voeten.
  ● Gebruik het apparaat niet
  blootsvoets.

  ● Het gebruik van dit
  apparaat is niet bedoeld voor
  personen (inclusief kinderen)
  met verminderde lichamelijke,
  zintuiglijke of geestelijke
  capaciteiten of tekort van
  ervaring en kennis, tenzij er
  toezicht of instructie is van een
  persoon die verantwoordelijk is
  voor hun veiligheid.

  ,
  Candy
  Candy,
  .
  .
  ●E

  o
  ,
  Gias.

  o
  o

  o Service

  ● Als de (hoofd) aanvoerslang
  beschadigd is, moet deze
  worden vervangen door een
  speciale kabel die verkrijgbaar
  is bij de after sales afdeling
  van Candy (Gias Service).

  7 • Page 5

  EL

  K

  NL

  4

  EL

  HOOFDSTUK 4

  K

  NL

  HOOFDSTUK 5

  5

  IN ELKAAR ZETTEN
  EN INSTALLEREN

  .

  Breng de machine zonder
  de onderkant van de
  verpakking dicht bij de
  plaats waar hij komt te
  staan.
  Knip het ringetje waarmee
  de slang en de snoer vast zit
  door.

  K
  .

  70 cm

  Draai de twee schroeven
  aangegeven door A los en
  neem de dekplaat af.
  Verwijder de kartonnen
  verpakking.

  A
  .

  A
  B
  (
  H)

  43 cm

  51 cm

  .

  HMANTIKO: M

  TECHNISCHE GEGEVENS

  K

  K

  19

  CAPACITEIT DROOG
  WASGOED

  kg

  NORMAAL WATER NIVEAU

  l

  3,5

  .

  (

  90°)

  (

  /

  )

  AANSLUITWAARDE

  W

  1300

  ENERGIEVER BRUIK
  (PROGRAMMA 90°C)

  kWh

  1,4

  STROOMSTERKTE VAN DE
  ZEKERING

  A

  10

  CENTRIFUGE
  (t/min.)
  DRUK HYDRAULISCHE POMP
  NETSPANNING

  8

  C

  B

  ATTENTIE:
  NEEM NIET DE PLASTIC
  AFSTANDHOUDER WEG
  DIE BOVEN DE
  DWARSBALK ZIT.

  9÷13
  Monteer de afdekplaat
  weer met de schroeven A.
  Controleer bij het monteren
  van het bovenblad dat de
  gaatjes aan de zijkant van
  het bovenblad voor de
  Schroefopeningenvallen,
  zoals getoond op de
  tekening.

  A.

  K

  Draai ook de twee moeren
  bij B los en verwijder deze.
  Dit kan met een sleutel
  nummer 19. Neem de plastic
  afstandhouder C weg die
  onder de houder zat.

  B

  .

  :
  RAADPLEEG DE KENPLAAT

  MPa

  min. 0,05
  max. 0,8

  V

  220 - 240

  K

  K

  XOMENO
  TH
  Y KEYA IA
  IOTI M OPEI
  NA A OTE E EI
  ME I TO KYN INO

  WAARSCHUWING:
  ZORG ERVOOR DAT HET
  VERPAKKINGSMATERIAAL BUITEN HET BEREIK
  VAN KINDEREN BLIJFT
  OMDAT DAT GEVAAR
  KAN OPLEVEREN.

  9 • Page 6

  EL
  o

  o

  "

  "

  NL

  Bevestig de dempplaat op
  de bodem, (zie tekening).

  o
  o

  ,

  .

  .

  Verbind de
  watertoevoerslang met de
  waterkraan.

  .
  H
  set
  .
  T

  EL

  NL

  set
  .

  .
  )

  o
  ,

  Zet de wasmachine dicht
  tegen de muur aan.
  Let er op dat er geen
  bochten of vernauwingen in
  de buis zitten.

  .
  K
  ,

  B

  c) Kontra moer weer
  vastdraaien.

  )
  ,

  A

  b) Apparaat waterpas zetten
  m.b.v. verstelbare voeten
  (maak eventueel gebruik
  van een waterpas)

  ,
  .

  BELANGRIJK:
  DRAAI DE WATERKRAAN
  NIET OPEN

  :

  a) Kontra moer losdraaien

  )

  Het apparaat moet
  aangesloten worden aan
  de waterkraan met behulp
  van de watertoevoerslang.
  Maak gebruik van de
  nieuwe watertoevoerslang,
  gebruik niet de oude!

  Zet de machine waterpas
  door middel van de
  voorvoetjes.

  C

  .


  .
  Het is het beste om de
  afvoerslang aan te sluiten
  op een vaste afvoer met
  een doorsnee die groter is
  dan die van de afvoerslang
  en op een hoogte van
  minstens 50 cm.

  ,
  50 n

  Controleer of alle knoppen
  op “OFF” staan en of de
  vuldeur gesloten is.

  OFF
  .

  .
  ,
  .

  Steek de stekker in het
  stopcontact.

  .
  Gebruik zonodig de
  bligeleverde slanggeleider.

  LET OP:
  Mocht het nodig zijn dat het
  aansluitsnoer vervangen
  moet worden, verbind de
  draden dan volgens
  onderstaande kleur/codes
  (wij raden aan dit door een
  erkende installateur te laten
  doen):

  :
  ,
  :
  min 4 cm


  max 100 cm

  K
  K

  +2,6 mt max
  min 50 cm
  max 85 cm

  M  (N)  (L)  (
  ,
  .

  10

  )

  BLAUW

  - NEUTRAAL (N)

  BRUIN

  - FASE (L)

  GEEL-GROEN -AARDE (

  )

  Na installatie, plaatst u het
  apparaat zo, het
  stopcontact makkelijk
  toegangbaar is.
  11 • Page 7

  EL

  K

  6

  EL

  NL

  NL

  BEDIENINGSPANEEL

  HOOFDSTUK 6

  N

  D MF I

  B
  DEURGREEP
  Gebruik de knop binnenin
  de deurgreep om de deur
  te openen.

  .

  P

  :  G H

  C
  K
  .

  A

  2 min.

  BELANGRIJK:
  EEN SPECIALE
  VEILIGHEIDSVERGRENDELING ZORGT ERVOOR
  DAT DE VULDEUR NA
  AFLOOP VAN HET
  WASPROGRAMMA NIET
  OPEN KAN. WACHT NA
  HET CENTRIFUGEREN
  NOG 2 MINUTEN VOOR U
  DE VULDEUR OPENT.

  K

  E

  A

  2
  .

  BEDIENINGSPANEEL
  Deurgreep

  A

  Deurvergrendeling - indicatie

  B

  DEURVERGRENDELINGINDICATIE

  K

  "
  K

  Knop Start/Pauze

  C

  "Aquaplus" –knop

  D

  Knop Koud Water

  E

  Knop voor Uitgestelde Start

  F

  Het indicatielampje voor de
  “deurvergrendeling” licht op
  als de deur goed dichtzit en
  wanneer de wasmachine
  AAN staat.
  Wanneer u op START drukt als
  de deur dicht is, zal het
  indicatielampje eventjes
  knipperen en vervolgens
  blijven branden.

  "
  (

  Aquaplus

  ).

  (START)
  ,
  .

  Knop regeling
  centrifugesnelheid

  G

  Indicatielampje
  "centrifugesnelheid"

  H

  Indicatielampjes voor de
  programma fase

  OFF.

  12

  Indicatielampjes bij de
  knoppen

  M

  Programmaknop wassen
  Met OFF

  N

  Wasmiddelbakje

  P

  Als de deur niet dicht is, zal
  het indicatielampje blijven
  knipperen.

  .

  .
  2
  ,

  I

  B

  "
  "
  .
  ,
  ,

  OFF.

  Een speciale beveiliging zorgt
  ervoor dat u de deur niet
  meteen kunt openen na
  afloop van een wascyclus.
  Wacht na afloop van de
  wascyclus 2 minuten tot het
  lampje van de
  deurvergrendeling is
  gedoofd voordat u de deur
  probeert te openen. Zet na
  afloop van de wascyclus de
  programmaknop op UIT
  (OFF).

  13 • Page 8

  EL
  K

  EL

  NL

  KK

  START/PAUZE KNOP

  (START)  o”

  START.

  Wacht na het kiezen van het
  programma even met het
  indrukken van de START toets,
  eerst moet het “centrifuge”
  lampje gaan branden.
  Druk om het gekozen
  programma te starten
  (afhankelijk van het gekozen
  programma zal er een was
  stadium lampje gaan
  branden)

  (
  ).

  NL


  C

  U moet de optieknoppen
  gebruiken voordat u op de
  START-knop drukt

  (
  )

  (START).

  "AQUAPLUS" –KNOP

  "AQUAPLUS"

  K

  (Mix and Wash)
  Sensor System.

  LET OP: WANNEER DE START
  KNOP IS INGEDRUKT, DUURT
  HET ENIGE SECONDE
  VOORDAT HET
  PROGRAMMA WORDT
  GESTART.

  :
  (START),
  .

  .

  .
  Instellingen veranderen nadat
  een programma is gestart
  (PAUZE).
  Het programma kan altijd
  gepauzeerd worden door
  gedurende 4 seconden de
  “START/PAUZE toets in te
  drukken.
  Als de machine in de pauze
  modus staat, zullen er een
  lampjes gaan knipperen
  Om het programma te
  vervolgen drukt u nogmaals
  op de START toets.

  (PAUSE)

  START/PAUSE
  4
  .
  ,
  .
  START

  .

  .

  .

  .
  Indien u kledingstukken toe
  wil voegen of wil verwijderen
  uit de trommel tijdens het
  wassen: wacht twee minuten
  totdat het veiligheidsslot van
  de deur is.
  Wanneer de handeling is
  uitgevoerd, sluit de deur, druk
  op de START knop en de
  wasautomaat gaat verder
  met het programma.

  ,
  2
  .
  ,
  (START).
  .

  K
  ,
  OFF.
  .
  OFF.
  14

  ,

  HET WASPROGRAMMA
  VOORTIJDIG BEËINDIGEN
  Om het programma te
  annuleren, zet u de
  programma keuze op de UIT
  (OFF) positie.
  Selecteer een ander
  programma
  En zet de programma keuze
  weer op de UIT (OFF) positie.

  ,

  .

  .

  Door deze knop in te drukken
  activeert u een nieuw
  speciaal wasprogramma in
  het kleurvast en gemengde
  weefsel programma, dankzij
  het nieuwe Sensor Sijsteem.
  Dit programma behandeld
  de vezels van uw kleding met
  de grootste zorg.
  De lading zal gewassen
  worden in een grotere
  hoeveelheid water en te
  samen met de nieuwe
  gecombineerde werking van
  de trommel en wascyclus,
  door een continue wisselend
  waterniveau, Dit zal er voor
  zorgen dat uw kleding
  perfect gereinigd en
  gespoeld word.

  D

  De hoeveelheid water word
  verhoogd waardoor het
  wasmiddel perfect kan
  oplossen voor een perfect
  wasresultaat. De hoeveelheid
  water tijdens het spoelen is
  ook verhoogd om te zorgen
  dat al het wasmiddel uit de
  vezels va de kleding word
  verwijderd.
  Deze functie is speciaal
  ontwikkeld voor mensen met
  een gevoelige huid, en die
  ook maar van de kleinste
  hoeveelheid wasmiddel,
  irritatie of een allergische
  reactie krijgen.
  Ook adviseren wij dit
  programma te gebruiken
  voor kinderkleding en
  delicate stoffen in het
  algemeen, en voor het
  wassen van badstof
  producten welke een groter
  wasmiddel absorptie
  vermorgen hebben.
  Om zeker te zijn van het
  beste wasresultaat is deze
  functie altijd geactiveerd in
  het delicaat en
  wolwasprogramma/handwas.

  15 • Page 9

  EL

  KOUD WATER TOETS
  Door de knop in te drukken
  is het mogelijk om jeder
  programma om te zetten in
  een programma met koud
  water, zonder de andere
  eigenschappen te
  veranderen (water niveau,
  tijdskduur, ritme, etc.)
  Gordijnen, kleine kleden,
  handgemaakte fijne
  materialen en nietkleurvaste kledingstukken
  kunnen veilig gewassen
  worden dankzij dit nieuwe
  mechanisme.

  ,
  ,
  (

  ,

  v

  EL

  NL

  ,
  , . . .).
  ,
  ,

  ,
  ,
  ,

  E

  NL
  KNOP REGELING
  CENTRIFUGESNELHEID
  Afhankelijk van het gekozen
  programma zal het toerental
  worden weergegeven
  Maximaal (MAX)
  tussenliggend (MED) of geen
  (
  ) Door deze toets in te
  drukken heeft u de
  mogelijkheid het toerental te
  verlagen.
  Om de centrifugesnelheid
  terug te zetten moet u de
  knop indrukken totdat u bij de
  gewenste snelheid bent.

  K

  (MAX),
  (
  ).

  (MED)
  ,
  .

  Het is mogelijk de snelheid ten
  aller tijde aan te passen
  zonder de machine stop te
  zetten.

  .
  .

  K
  K

  3,6

  9

  .
  :


  (  o”).


  (START
  DELAY).
  3,6

  9

  Druk één of meer keren op
  de startuitstel-knop (hierbij
  zal de startuitstel-periode
  achtereenvolgens
  verspringen naar 3, 6 en 9
  uur en licht het
  bijbehorende lampje op).

  .

  (START)
  (

  Druk op START om de
  uitgestelde start te
  activeren (het
  indicatielampje van de
  ingestelde periode stopt
  met knipperen en blijft
  AAN).
  Na afloop van de
  startuitstelperiode zal het
  wasprogramma starten.

  ,
  ).

  .
  :

  .
  ,
  "START".
  ,

  OFF.
  16

  KNOP VOOR UITGESTELDE
  START
  Met deze knop bepaalt u of
  de wasmachine na een
  wachttijd van 3, 6 of 9 uur
  moet beginnen met
  wassen.
  Handel als volgt om een
  uitgestelde start in te stellen:
  Stel het gewenste
  programma in (Wacht
  totdat het centrifuge
  lampje gaat branden)

  Uitgestelde start opheffen:
  Druk net zolang op de
  startuitstel-knop button tot
  alle indicatielampjes uit zijn.
  U kunt nu het programma
  handmatig starten met de
  START-knop, of u kunt de
  wasmachine uitschakelen
  door de programmaknop
  naar UIT (OFF) te draaien.

  G

  F
  .

  INDICATIELAMPJE
  "CENTRIFUGESNELHEID"
  ,
  ,
  .

  .

  H

  Als u het programma instelt zal
  het maximale aantal toeren
  worden aangegeven door het
  indicatielampje.
  Door een lager toerental te
  kiezen zal het bijbehorende
  indicatielampje gaan
  branden.

  INDICATIELAMPJES VOOR DE
  PROGRAMMA FASE

  I

  = was
  =

  = spoelen

  =
  =

  = centrifuge
  o

  17 • Page 10

  EL

  NL

  K
  K
  .
  ,
  .

  OFF.

  INDICATIELAMPJES BIJ DE
  KNOPPEN
  Deze lampjes gaan branden
  als de toets wordt ingedrukt.
  Als er een keuze wordt
  gemaakt welke niet kan
  worden ingeschakeld, gaat
  het lampje knipperen en
  vervolgens weer uit.

  M

  PROGRAMMAKNOP WASSEN
  MET OFF

  N

  K
  K

  .

  ROTATIES IN BEIDE
  RICHTINGEN.
  ALS DE
  PROGRAMMAKEUZEKNOP
  WORD GEDRAAID ZAL ER
  EEN CENRIFUGE LAMPJE
  GAAN BRANDEN.
  OM DE MACHINE UIT TE
  ZETTEN DRAAID U DE
  PROGRAMMAKEUZEKNOP
  NAAR DE OFF POSITIE.

  .
  ,
  OFF.
  /
  ("Start/Pause")
  .

  Het programma draait met
  de programmaknop
  gepositioneerd op het
  gekozen programma totdat
  het programma eindigt.

  ,
  (

  Druk op de "Start/Pauze"-knop
  om het geselecteerde
  programma te starten.

  )
  ,
  .

  Schakel de machine bij het
  einde van het programma uit
  door de knop in de “OFF”
  positie te draaien.

  ,
  "OFF"

  :

  LET OP:  OFF
  .
  18

  ZET NA AFLOOP VAN EEN
  WASCYCLUS DE
  PROGRAMMAKNOP
  ALTIJD EERST WEER OP UIT
  (OFF) VOORDAT U EEN
  VERVOLG-PROGRAMMA
  OF EEN NIEUW
  PROGRAMMA INSTELT EN
  START. • Page 11

  EL

  K

  7

  MAX

  I

  (kg)

  .
  (°C)

  3,5

  90°

  3,5

  60°

  3,5

  50°

  3,5

  40°

  3,5

  30°

  I

  :

  ,
  ,

  *

  ,

  ,

  K

  3
  *

  ,

  ,

  (

  20

  2

  50°

  2

  40°

  2

  30°

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1,5

  40°

  1

  30°

  1

  30°

  3,5

  40°

  /

  2

  40°

  /

  2

  30°

  )

  o

  To

  o o
  o

  .

  EN 60456.

  32

  v
  o
  v v o

  v

  v
  oo oo

  o o
  o o

  o
  v

  ,
  v

  o .  21 • Page 12

  NL

  HOOFDSTUK 7

  PROGRAMMATABEL
  MAXIMALE
  BELADING
  kg

  TEMPERATUUR
  KEUZE
  °C

  3,5

  90°

  3,5

  60°

  BONTE WAS

  3,5

  50°

  BONTE WAS

  3,5

  40°

  BONTE WAS
  KLEURECHT

  3,5

  30°

  BONTE WAS

  2

  50°

  BONTE WAS
  KLEURECHT

  2

  40°

  2

  30°

  SPOELEN

  -

  -

  CENTRIFUGEREN

  -

  -

  -

  -

  PROGRAMMA VOOR:

  Sterke weefsels
  Katoen, linnen, jute
  Katoen, linnen,
  kleurecht bontgoed
  gemengde weefsels

  Katoen
  Gemengde weefsels

  Gemengde/
  Synthetische weefsels

  Synthetisch (nylon),
  Gemengde weefsels
  Gemengde, fijne,
  synthetische weefsels

  Speciaal

  PROGRAMMAKNOP OP:

  WITTE WAS
  WITTE WAS

  OVERHEMDEN

  AFPOMPEN

  *

  WASMIDDELBAKJE

  I

  DELICAAT

  1,5

  40°

  Wol
  Synthetische weefsels
  (dralon, acryl)

  WOLWAS

  1

  30°

  HANDWAS

  1

  30°

  GEMENGDE
  WEEFSELS

  3,5

  40°

  KREUKHERSTELLEND OF
  BONTE WAS

  2

  40°

  KREUKHERSTELLEND OF
  BONTE WAS

  2

  30°

  22

  Bij sterk vervuild wasgoed wordt een belading van 3 kg aanbevolen.
  * Programma volgens CENELEC EN 60456.
  Het 32 minuten programma kan ook gebruikt worden als een voorwascyclus
  programma, voordat u het hoofdprogramma selecteert, in geval van sterk vervuild
  wasgoed.  Zeer gevoelige
  weefsels

  Snel programma’s

  Enkele belangrijke opmerkingen:

  23 • Page 13

  EL

  K

  EL

  NL

  8

  HOOFDSTUK 8

  NL
  4. BIJZONDER GEVOELIGE
  WEEFSELS
  Dit is een nieuw wasconcept,
  met een cyclus die bestaat uit
  elkaar opvolgende periodes
  van activiteit en pauzes, vooral
  geschikt voor het wassen van
  uiterst fijne stoffen.
  Wassen en spoelen gebeuren
  met hoge waterniveaus voor
  het beste wasresultaat.

  4
  ,

  KIEZEN VAN HET
  PROGRAMMA

  ,

  5
  :
  ,

  (

  ,

  .

  Voor de verschillende soorten
  weefsels en afhankelijk van de
  graad van vervuiling van het
  wasgoed heeft de
  wasautomaat 5 verschillende
  hoofdgroepen: (zie het
  overzicht van de
  wasprogramma’s).

  .

  WOOLMARK

  ).
  1

  ,

  u
  v

  vo

  o

  po

  o
  o
  o v o

  2
  u

  o

  .

  uv

  vo v
  pv o
  o
  o
  v

  p
  p

  o
  o

  o

  p

  po
  v po .

  o
  po
  v .

  po

  v

  1. STERKE WEEFSELS
  Deze programma’s zijn
  bestemd om grondig te
  wassen. De verschillende
  spoelgangen, die tussendoor
  gecentrifugeerd worden,
  zorgen dat er perfect gespoeld
  wordt. Bij de laatste
  centrifugegang wordt het
  water optimaal verwijderd.

  WOOLMARK,
  .

  30°
  ,

  2. GEMENGDE EN SYNTHETISCHE
  WEEFSELS
  Dankzij een speciale
  trommelbeweging en het
  hogere waterniveau wordt er
  tijdens de hoofdwas en de
  spoeling de beste resultaten
  behaald. Er wordt met een
  laag toerental gecentrifugeerd
  om kreuken te voorkomen.

  .
  "
  ".
  30‘C
  .

  SPECIAAL “HANDWAS”
  Deze wasmachine heeft ook
  een handwascyclus. Het
  programma geeft de
  mogelijkheid om een complete
  wasscyclus voor speciale
  kledingstukken als “Handwas”
  te behandelen. Het
  programma heeft een
  temperatuur van 30°C en sluit
  af met 3 keer spoelen en
  langzaam centrifugeren.

  3. Speciaal

  3.

  SPECIAAL
  “SPOELPROGRAMMA”
  Dit programma voert drie
  spoelingen uit met de
  tussenliggende centrifuge
  (welke kan worden uitgezet).
  Dit programma kan worden
  gebruikt voor het spoelen
  van ieder type wasgoed. Bijv.
  na de handwas.

  K

  (
  .)
  .
  .
  K

  (

  5.

  K
  Candy
  .

  SPECIAAL “SNEL CENTRIFUGE”
  PROGRAMMA
  Het programma "snelle
  centrifuge" centrifugeert op
  het maximale toerental (deze
  kan worden aangepast door
  de juiste knop te drukken).

  ..

  30°C,

  A
  ,
  .

  ALLEEN AFPOMPEN
  Het programma pompt
  alleen water af.

  5. SNEL PROGRAMMA’S

  P

  )

  24

  ,

  WOLMERK PROGRAMMA
  Het speciale programma,
  gecertificeerd door WOLMERK,
  geeft de mogelijkheid de
  kleding grondig te wassen
  zonder ze te beschadigen.  SPORTKLEDING
  Candy heeft sportkleding
  een eigen wasprogramma
  gegeven.
  De Wasmachine heeft een
  uniek sportkleding
  programma. Het is speciaal
  ontworpen voor gemixte
  sportkleding stoffen welke
  niet op een hogere
  temperatuur gewassen
  kunnen worden en om vuil en
  vlekken welke door het
  sporten zijn ontstaan te
  verwijderen.
  Dit programma wast op 30°C,
  spoelt en centrifugeert
  langzaam voor de beste zorg
  van uw zwaar vervuilde
  delicate stoffen.

  .

  25 • Page 14

  EL

  NL
  40°C  K

  44’ (

  )

  (

  ,

  ,

  )

  44
  :  2


  (
  /

  )
  ,

  30%
  .

  DAGELIJKSE WAS 40° C – SNEL
  44 MINUTEN
  Een compleet
  wasprogramma (wassen,
  spoelen en centrifugeren),
  voor het in ongeveer 44
  minuten wassen van:
  - een maximale belading van
  2 kg
  - licht vervuilde weefsels
  (katoen en synthetisch)
  Wij adviseren bij dit
  programma het gebruik van
  30% van de normale
  hoeveelheid wasmiddel, om
  verspilling van wasmiddel te
  voorkomen.

  EL

  K

  NL

  HOOFDSTUK 9

  9

  WASMIDDELBAKJE

  Bestaat uit 2 afzonderlijke
  vakjes:
  2

  :
  - Het eerste vakje “I” is
  voor het
  hoofdwasmiddel.


  ;

  30°C


  K

  32’ (

  )

  (

  ,

  ,

  )

  32
  :  2


  (
  /

  )
  ,

  20%
  .

  DAGELIJKSE WAS 30° C – SNEL
  32 MINUTEN
  Een compleet
  wasprogramma (wassen,
  spoelen en centrifugeren),
  voor het in ongeveer 32
  minuten wassen van:
  - een maximale belading van
  2 kg
  - licht vervuilde weefsels
  (katoen en synthetisch)
  Wij adviseren bij dit
  programma het gebruik van
  20% van de normale
  hoeveelheid wasmiddel, om
  verspilling van wasmiddel te
  voorkomen.

  ,

  - Het tweede
  is voor
  speciale toevoegingen,
  verzachters,
  geurmiddelen, stijfsel,
  bleekwater, enz.


  ,

  :
  ,
  ,
  .

  :

  K

  K
  K

  K
  .

  K

  K

  BELANGRIJK:
  U DIENT ER REKENING
  MEE TE HOUDEN DAT
  SOMMIGE
  WASMIDDELEN MOEILIJK
  TE VERWIJDEREN ZIJN. IN
  DAT GEVAL RADEN WIJ U
  AAN OM EEN
  WASBOLLETJE IN DE
  TROMMEL TE
  GEBRUIKEN.


  K
  .
  BELANGRIJK:
  HET TWEEDE VAKJE IS
  ALLEEN ZIJN ALLEEN
  BESTEMD VOOR
  VLOEIBARE STOFFEN.

  K :
  K
  K .

  26

  27 • Page 15

  EL

  K

  10

  HOOFDSTUK 10

  DE WEEFSELS

  NL

  EL

  NL

  K

  HOOFDSTUK 11

  11

  TIPS VOOR
  GEBRUIK

  X

  BELANGRIJK:
  Als er zware kleden,
  bedspreien of andere zware
  artikelen worden gewassen
  is het aan te bevelen om
  niet te centrifugeren.

  :
  ,
  ,
  .

  Tips voor economisch en
  milieuvriendelijk gebruik van
  uw wasmachine.
  .

  Om wollen kledingstukken
  en andere wollen artikelen
  met de machine te kunnen
  wassen moeten zij een
  “Zuiver Scheerwol” etiket
  dragen met de vermelding
  “Krimpvrij” of “wasbaar in de
  machine”

  ,
  .

  ,
  ,
  ,

  ,
  .

  :

  BELANGRIJK:
  Bij het uitzoeken van
  het wasgoed moet u er
  op letten:

  :

  (

  ,
  ,

  .)


  ,
  ,
  .  ,
  ,

  28

  - dat er geen metalen
  voorwerpen aan of in
  het wasgoed zitten
  (zoals broches,
  veiligheidsspelden,
  pennen, munten, etc.);
  - dat kussenovertrekken
  zijn dichtgeknoopt,
  ritssluitingen en haken
  dicht zijn, losse ceintuurs
  en lange koorden aan
  bad-of ochtendjassen
  zijn vastgeknoopt;
  - dat haken uit de
  gordijnen zijn verwijderd;
  - wat er op het etiket van
  het kledingstuk staat;
  - dat bij het sorteren van
  het wasgoed
  hardnekkige vlekken
  verwijderd moeten
  worden met een
  speciaal
  reinigingsmiddel of met
  zeep voordat het
  wasgoed wordt
  ingeladen.

  50%
  .
  IK
  ?
  !
  5

  15%

  .

  K
  ?

  60°C.
  50%
  60°C.

  MAXIMALISEREN VAN DE
  LADING
  Door de machine te vullen
  met de geadviseerde
  maximale lading, maakt u
  optimaal gebruik van
  energie, water, wasmiddel en
  tijd.
  Door één keer een volle
  lading te wassen, in plaats
  van twee keer een halve
  lading, bespaart u 50%
  energie.

  IS VOORWASSEN ECHT
  NODIG?
  U kunt uw kleding voorwassen
  wanneer hier grote, moeilijke
  vlekken inzitten.
  Door kleding met normale
  vlekken te wassen zonder
  gebruik te maken van het
  voorwasprogramma, kunt u
  wasmiddel, tijd, water en 5 tot
  15% energie besparen.
  IS WASSEN OP EEN HOGE
  TEMPERATUUR
  NOODZAKELIJK?
  Bespaar 50% energie door
  vlekken voor te behandelen
  met een vlekkenverwijderaar
  of uw was voor te laten
  weken. Hierdoor kan het
  gebruik van warm water
  worden verminderd.

  29 • Page 16

  NL

  EL  HET WASSEN

  v
  o o
  o
  v o
  Ev o
  "

  o v
  v
  v o
  v

  v

  o

  v
  A

  v
  o
  ov

  o
  o
  v.

  "
  o.
  o

  v
  v
  o

  vo

  .

  ● Controleer of de
  watertoevoerkraan open
  staat.

  .

  VARIABELE CAPACITEIT

  ETAB HTH
  X PHTIKOTHTA

  NL

  EL


  .

  Deze wasautomaat regelt
  automatisch het
  waterniveau afhankelijk van
  het soort en de hoeveelheid
  wasgoed. Vanuit het
  oogpunt van
  energiebesparing is het op
  deze manier mogelijk om
  ‘persoonlijk’ te wassen.
  Dit systeem geeft een
  vermindering van het
  energieverbruik en een
  merkbare vermindering van
  de wastijd.

  PROGRAMMA SELECTEREN
  Raadpleeg het programmaoverzicht voor het meest
  geschikte programma.
  Draai de programmaknop
  naar het gewenste
  programma.
  Wacht totdat het centrifuge
  lampje gaat branden
  Druk vervolgens op de STARTknop.
  Het indrukken van de STARTknop stelt de wasmachine in
  werking.

  K
  .
  ,
  .


  o”

  START/PAUSE
  (START)

  ,
  .

  :
  (

  Doe uitzonderlijk gevoelige
  weefsels in een net.
  Stel dat het wasgoed
  bestaat uit ZWAAR VERVUILD
  KATOEN (hardnekkige
  vlekken dienen verwijderd te
  worden met een speciaal
  middel).

  .

  (
  ).

  Het programma draait met
  de programmaknop
  gepositioneerd op het
  gekozen programma totdat
  het programma eindigt.

  ,

  VOORBEELD:
  )
  ,
  .
  :

  Waarschuwing: Indien er een
  onderbreking van stroom is,
  teriwjld e amchine aan staat,
  wordt het geselecteerde
  programma opgeslagen in
  een speciaal geheugen.
  Wanneer de stroom is
  hersteld, zal de machine
  verder gaan met het
  wasprogramma.

  ,
  ,

  ,
  .

  .

  Het is aan te bevelen om
  het wasgoed niet geheel te
  laten bestaan uit badstoffen
  of andere stoffen die veel
  water opnemen en te zwaar
  worden.


  .  ● Aan het einde van het
  programma zullen alle was
  stadium lampjes gaan
  branden.

  2


  (P).


  60 g

  .
  ● Trek de wasmiddellade (P)
  open.  OFF.

  I.


  ● Doe 60 gram in het bakje
  met een I.

  50 .
  .  toevoegmiddel in het
  toevoegvakje.

  ●K

  K
  K

  (P).

  K

  ● Sluit de wasmiddellade
  (P).
  30

  ● Wacht tot de
  deurvergrendeling
  ontgrendelt (circa 2 minuten
  na afloop van het
  wasprogramma).
  ● Draai de programmaknop
  naar de UIT-stand (OFF) om
  de machine uit te schakelen.
  ● Open de deur en haal uw
  wasgoed uit de machine.

  ● Doe 50 ml van het
  gewenste

  .

  ● En of de afvoerslang goed
  is aangesloten.

  K
  .
  31

  VOOR ALLE SOORTEN
  WASPROGRAMMA’S
  RAADPLEEG HET
  OVERZICHT EN VOER DE
  HANDELINGEN UIT IN
  DE AANGEGEVEN
  VOLGORDE • Page 17

  EL

  K

  NL

  HOOFDSTUK 12

  12

  K

  NL

  EL

  HET REINIGEN VAN HET FILTER

  K

  (

  SCHOONMAKEN
  EN NORMAAL
  ONDERHOUD

  .

  ,

  .)
  .
  :

  ,

  Gebruik geen
  schuurmiddelen, alcoholoplossingen en/of
  oplosmiddelen aan de
  buitenkant van de wasautomaat of droger. Een
  vochtige doek is voldoende.

  /
  .
  .

  ● Open het klepje zoals
  weergegeven in figuur.


  .


  ● Draai de dop tegen de
  klok in open in verticale
  richting.

  ,

  De wasautomaat behoeft
  zeer weinig onderhoud:

  :

  De wasmachine is uitgerust
  met een speciaal filter dat
  materialen zoals knopen en
  munten tegenhoudt, die de
  afvoerslang kunnen
  blokkeren.
  De procedure voor het
  reinigen van het filter is als
  volgt.

  .
  ● Schoonmaken van de
  vakjes voor wasmiddelen.  ● Verwijder het filter en maak
  het schoon.

  .


  ● Als het filter schoon is kan
  het met de klok mee weer in
  de opening gedraaid
  worden, vastgeschroefd
  worden en kan het klepje
  weer dicht gedaan worden,
  zoals boven in omgekeerde
  volgorde werd aangegeven.

  ,

  ● Het reinigen van het filter.
  .
  ● Bij verplaatsingen of
  wanneer de machine voor
  langere tijd niet gebruikt
  wordt.  .
  ●K

  ● Sluit het klepje

  .

  HET SCHOONMAKEN VAN DE
  VAKJES VOOR WASMIDDELEN

  BIJ VERPLAATSINGEN OF
  WANNER DE MACHINE VOOR
  LANGERE TIJD NIET GEBRUIKT
  WORDT

  Alhoewel het niet strikt
  noodzakelijk is raden wij aan
  af en toe de vakjes voor de
  was-en bleekmiddelen en
  de toevoegingen schoon te
  maken.

  Bij eventuele verplaatsingen
  of wanneer de machine voor
  langere tijd in een
  onverwarmde ruimte stil staat
  moet het resterende water
  uit alle slangen worden
  verwijderd.


  K


  K

  ,
  ,

  ,
  .

  .
  .

  .

  Haal de vakjes er uit door er
  voorzichtig aan te trekken.

  .
  ,

  .

  Schoonmaken met water
  De vakjes opnieuw naar
  binnen schuiven.

  32

  Haal de stekker uit het
  stopcontact. U hebt een bak
  nodig. Haak de slang van de
  klem en laat die laag over
  de bak hangen tot al het
  water weggelopen is.

  .
  Herhaal deze handelingen
  aan de andere kant.
  .
  33 • Page 18

  EL

  K

  NL

  HOOFDSTUK 13

  13
  PROBLEEM

  1.
  (ON/OFF)

  1. Geen enkel
  programma
  functioneert

  OPLOSSING

  OORZAAK
  Stekker zit niet in het stopcontact

  Doe de stekker in het stopcontact

  Hoofdschakelaar is niet aan

  Zet de hoofdschakelaar aan

  Stroomonderbreking

  Controleer

  Elektrische zekeringen doorgebrand

  Controleer

  Vuldeur is open

  Sluit de vuldeur

  Zie oorzaak 1

  Controleer

  De watertoevoerkraan staat niet open

  Zet de watertoevoerkraan open

  De tijdschakelaar is niet juist ingesteld

  Stel de tijdschakelaar in

  Er zit een knik in de afvoerslang

  Trek de afvoerslang recht

  Materiaal blokkeert het filter

  Controleer het filter

  4. Water op de vloer
  bij de machine

  Een lek bij de ring tussen de kraan en de
  inlaatslang

  Vervang de sluitring en draai de slang
  goed aan bij de kraan

  5. Centrifugeert niet

  De wasautomaat heeft het water niet
  weggepompt

  Wacht een paar minuten tot de
  machine het water heeft weggepompt

  Ingesteld op “niet centrifugeren” (alleen
  bij enkele machines)

  Maak de “niet centrifugeren” instelling
  ongedaan

  De wasautomaat staat niet recht

  Stel de speciale voetjes bij

  De transportklemmen zijn niet
  verwijderd

  Verwijder de transportklemmen

  Het wasgoed is niet gelijkmatig
  verdeeld

  Schut het wasgoed los en verdeel het
  geljkmatig

  K
  2. Er wordt geen
  water ingevoerd

  (1)

  2.

  v

  n

  3.

  3. Pompt het water
  niet weg

  K
  4.

  5.
  (

  )

  6.
  o
  6. Sterke trillingen
  gedurende het
  centrifugeren

  K
  HMEI H:
  H Y KEYH EINAI E O I MENH ME EI IKO H EKTPONIKO AI HTHPIO OY A OTPE EI THN EKTE E H TOY
  KYK OY TI IMATO AN TA POYXA TO TYM ANO EN EINAI OMOIOMOP A KATANEMHMENA. AYTO
  A OTPE EI TO OPYBO KAI TI ONH EI KAI E A A IZEI ME A YTEPH IAPKEIA Z H TH Y KEYH .
  ,

  Candy.
  ,
  .

  1
  :
  .
  .
  .
  ,

  .
  ,

  .

  2

  ,

  .
  ,
  Candy.
  .
  .

  34

  OPMERKING: DIT MODEL HEEFT EEN ELEKTRONISCHE SENSOR DIE VOELT OF DE LADING GOED UITGEBALANCEERD IS. ALS DE LADING
  ENIGSZINS ONEVENWICHTIG IS, ZAL DE MACHINE DE WAS AUTOMATISCH BALANCEREN EN DAN NORMAAL CENTRIFUGEREN.
  ALS ER, NA EEN AANTAL KEREN PROBEREN, GEEN EVENWICHT WORDT BEREIKT, WORDT EEN LAGERE CENTRIFUGESNELHEID GEBRUIKT.
  ALS DE LADING ERG ONEVENWICHTIG IS, WORDT DE CENTRIFUGEFASE GEANNULEERD.
  HIERDOOR WORDT DE TRILLING VERMINDERD, HET LAWAAI MINDER EN WORDT DE BETROUWBAARHEID EN DE LEVENSDUUR VAN DE
  WASMACHINE VERGROOT.

  Als de storing niet verholpen kan worden neem dan contact op met een Gias Service Center van Candy. Voor
  snelle service geeft u het soort automaat op dat op het etiket aan de binnenkant van de deur of op het
  garantiebewijs is vermeld.
  Belangrijk
  1 Het gebruik van fosfaatvrije milieuvriendelijke wasmiddelen kunnen het volgende effect geven:
  - Het afgevoerde spoelwater kan troebel zijn vanwege de aanwezigheid van in het water zwevende zeoliet.
  Dit betekent niet dat de spoelgangen niet effectief genoeg waren.
  - De aanwezigheid van wit poeder (zeoliet) op het eind van het programma. Dit blijft niet in het wasgoed
  zitten en geeft geen kleurverandering.
  - De aanwezigheid van schuim in het laatste spoelwater. Dit is niet noodzakelijkerwijs een teken dat er niet
  goed gespoeld is.
  - De niet-ionische middelen die in de samenstelling van wasmiddelen zitten zijn vaak moeilijk uit het
  wasgoed te verwijderen en zelfs als het gaat om kleine hoeveelheden kan er zichtbare sopvorming zijn.
  In dergelijke gevallen is het niet nodig om nog een spoelgang te laten uitvoeren.
  2 Als uw wasmachine niet meer functioneert zoals het moet wilt u dan a.u.b. eerst de bovenstaande controles
  uitvoeren voordat u contact opneemt met de Gias Service Center van Candy.

  35 • Page 19 • Page 20

  .
  ,

  .

  Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten. Kleine veranderingen en
  technische ontwikkelingen zijn voorbehouden. • Page 21

  2002/96EC
  (WEEE).
  ,
  ,
  .
  .
  .
  .
  ,
  .

  Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2002/96/EC voor elektrische en elektronische afval.
  Door dit apparaat correct te verwijderen, helpt u het potentiële negatieve gevolg voor de omgeving en menselijke
  gezondheid te voorkomen., welke anders door onjuiste verwijdering zou kunnen worden veroorzaakt.
  Het symbool op het product duidt aan dat dit product niet behandeld zal worden als huishuidelijk afval. In plaats
  daarvan zal het apparaat naar het verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische uitrusting gaan.
  De verwijdering moet in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking uitgevoerd
  worden
  Voor meer gedetailleerde informatie over de verwijderingvan dit product, neemt u contact op met uw gemeenlijke
  reinigingsdienst of de dealer waar u het apparaat heeft gekocht.

  09.06 - 41032402 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie

  EL
  NL


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Candy aquamatic 100 f wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Candy aquamatic 100 f in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,53 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Candy aquamatic 100 f

Candy aquamatic 100 f Bedienungsanleitung - Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch - 37 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info