Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/17
Nächste Seite
Wasmachine Gebruiksaanwijzing
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Wasmachine

  Gebruiksaanwijzing • Page 2

  Inhoud

  Inleiding
  Lees deze instructies zorgvuldig door en gebruik deze machine op basis van deze
  aanwijzingen.
  Bewaar alle documentatie op een veilige plek.

  Opmerking: deze machine is alleen bestemd voor gebruik
  thuis, nl voor het wassen, spoelen en centrifugeren van
  huishoudelijke stoffen en kleding.
  Opmerkingen over de afvalverwerking
  Alle verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en recyclebaar.
  verpakkingsmaterialen op een milieuvriendelijke manier van de hand.

  Doe

  de

  Pagina

  Inleiding
  Algemene informatie
  Veiligheidsmaatregelen
  Snel beginnen
  Bedieningspaneel
  Programmatabellen
  Kiezen van het programma
  Wasmiddelbakje
  Waspoeders, washulpmiddelen & hoeveelheden
  Handige wasadviezen
  Het wassen
  Schoonmaken en onderhoudsbeurten
  Problemen
  Technische informatie
  Klantenservice
  Installeren & uittesten

  2
  4
  4
  5
  6
  12
  14
  16
  17
  19
  20
  22
  24
  25
  26
  27

  Uw winkelier of gemeente kan u informeren over de
  beste manier om deze materialen weg te ruimen.

  Apparaten die niet langer gebruik worden, zijn geen waardeloos afval! Oude apparaten
  bevatten waardevolle materialen die gerecycled kunnen worden.

  Opmerking: wanneer u een oude wasmachine van de
  hand doet, moet u voor alle veiligheid de stekker uit het
  stopcontact halen, het stroomsnoer afknippen en dit
  samen met de stekker vernietigen. Om te voorkomen dat
  kinderen zichzelf in de machine opsluiten, breekt u de
  scharnieren of het slot van de deur.

  2

  CONTROLEER VOORDAT U HET APPARAAT AANZET
  OF DEZE GOED IS GEÏNSTALLEERD EN OF DE
  TRANSPORT BEVEILIGING IS VERWIJDERD! (ZIE
  PAGINA 27)

  3 • Page 3

  Algemene leveringsopmerkingen
  Controleer dat de volgende items met de wasmachine meegeleverd zijn:
  – Handleiding
  – Garantiekaart
  – Vulslang & beugel
  – Wasmiddelenbakje
  Controleer of de machine tijdens het transport beschadigingen heeft opgelopen. Is dit het
  geval, bel dan de Servicedienst. Zie het hoofdstuk Klantenservice.

  N) Als de machine niet goed functioneert of defect raakt, zet u hem uit, haal de stekker uit het
  stopcontact, draait de waterkraan dicht en laat de machine ongemoeid.
  Raadpleeg Servicedienst over een mogelijke reparatie. Als u de bovenstaande
  aanwijzingen niet opvolgt, dan kan de veiligheid van de machine niet worden
  gegarandeerd.
  O) Als de stroomkabel van het toestel beschadigd is, dan moet hij vervangen worden door
  een speciaal snoer dat alleen bij Servicedienst.

  Snel beginnen
  Veiligheidsmaatregelen
  Opmerking: voordat u de machine schoonmaakt of een
  onderhoudsbeurt geeft:
  A) De stekker uit het stopcontact halen.
  B) De watertoevoer afsluiten.
  C) Zorg ervoor dat de stroomtoevoer geaard is. Zo niet, raadpleeg een erkende elektricien.
  Deze machine moet geaard zijn.
  D) De machine niet met natte of vochtige handen of voeten aanraken. De machine niet met
  blote voeten gebruiken.
  E) U wordt niet aangeraden om adapters, meerdere contacten en/of verlengsnoeren te
  gebruiken.

  Waarschuwing: tijdens het witte wasprogramma kan de
  watertemperatuur 90°C bereiken en bijgevolg kan de
  glazen deur erg heet worden.
  F) Zorg ervoor dat er geen water in de trommel zichtbaar is, voordat u de deur opent.
  G) Dit toestel niet zonder toezicht door kinderen of zonder toestemming door andere mensen
  laten gebruiken.
  H) Niet aan het snoer of aan het toestel zelf trekken om de stekker uit het stopcontact te halen.
  I) De machine mag niet aan het weer worden blootgesteld (regen, direct zonlicht, enz…).
  L) Wanneer u de machine verplaatst, mag u hem niet aan de bedieningsknoppen, de
  zeeplade, de slangen of het stroomsnoer optillen.
  Om de deur niet te beschadigen moet u de deur nooit tijdens het transport ergens
  tegenaan laten leunen, bijv. een winkelwagentje.
  M) BELANGRIJK!
  Als de machine op een vloer met vloerbedekking geïnstalleerd wordt, moet u er voor
  zorgen dat de ventilatiegaten aan de onderkant van de machine niet geblokkeerd zijn.

  4

  Wassen  Open de deur met de GREEP “A” (zie fig.1 op pag.6).
  Stop uw was in de machine.
  Sluit de deur.
  Doe zeep in de vakjes van de zeeplade. Zoals aangegeven in het programma overzicht.
  Kies een programma door middel van de programmaknop.
  Wacht tot het “STOP”-lampje begint te knipperen.
  Druk op de benodigde extra functieknoppen (indien nodig)

  – Druk op de "Start/Pauze"-knop (pag. 7).
  – Deze zal na een paar seconden inschakelen.

  Na het wassen
  - Het stop/uit lampje zal gaan branden.
  - Wacht na afloop van de wascyclus 2 minuten tot
  het lampje van de deurvergrendeling is gedoofd
  voordat u de deur probeert te openen.
  - Draai de programmaknop naar de "UIT"-stand om de
  machine uit te schakelen.
  - Open de deur en haal uw wasgoed uit de machine.

  5 • Page 4

  Bedieningspaneel
  Fig. 1

  Deurgreep
  Gebruik de knop binnenin de deurgreep om de deur te openen.

  L

  M

  I

  A

  C

  Indicatielampje "Deurvergrendeling"

  B

  Het indicatielampje voor de “Deurvergrendeling” licht op als de deur goed dichtzit en wanneer de
  wasmachine AAN staat.
  Wanneer u op "Start/Pauze" drukt als de deur dicht is, zal het indicatielampje eventjes knipperen
  en vervolgens blijven branden.

  P
  N

  DEFG H B

  Als de deur niet dicht is, zal het indicatielampje blijven knipperen.
  Een speciale beveiliging zorgt ervoor dat u de deur niet meteen kunt openen na afloop van een
  wascyclus. Wacht na afloop van de wascyclus 2 minuten tot het lampje van de deurvergrendeling
  is gedoofd voordat u de deur probeert te openen. Zet na afloop van de wascyclus de
  programmaknop op "UIT".

  C

  "Start/Pauze"-knop
  A

  Deurgreep
  Indicatielampje "Deurvergrendeling"
  "Start/Pauze" -knop
  "Makkelijk Strijken" -knop
  "Aquaplus" -knop
  "Dirt Buster" -knop
  Knop voor "Uitgestelde Start"
  Knop regeling centrifugesnelheid
  Indicatielampje "Centrifugesnelheid"
  Indicatielampje "Rest Tijd"
  Indicatielampjes bij de knoppen
  Programmaknop wassen Met "UIT"
  Wasmiddelbakje
  6

  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  L
  M
  N
  P

  Wacht na het instellen van een programma tot het “STOP”lampje gaat knipperen voordat u op de "Start/Pauze"-knop
  drukt.
  Druk op start voor het selecteren van een wascyclus (afhankelijk van de geselecteerde
  wascyclus gaat een lampje van de indicator branden).

  Let op: Wanneer de start knop is ingedrukt, duurt het
  enige seconde voordat het programma wordt gestart.
  Instellingen veranderen nadat een programma is gestart (PAUZE).
  Houd de "Start/Pauze"-knop circa twee seconden lang ingedrukt om het programma te
  onderbreken tijdens de wascyclus. Als de wasmachine op pauze staat, zullen het “Rest
  Tijd”-indicatielampje, "Centrifugesnelheid" indicatielampje en de optieknoppen
  indicatielampjes knipperen.
  Druk nogmaals op de "Start/Pauze"-knop om het wasprogramma te hervatten.
  Indien u kledingstukken toe wil voegen of wil verwijderen uit de trommel tijdens het wassen:
  wacht twee minuten totdat het veiligheidsslot van de deur is.
  Wanneer de handeling is uitgevoerd, sluit de deur,druk op de "Start/Pauze" -knop en de
  wasautomaat gaat verder met het programma.
  HET WASPROGRAMMA VOORTIJDIG BEËINDIGEN
  Draai de programmaknop naar "UIT" om het wasprogramma voortijdig te beëindigen.
  7 • Page 5

  U moet de optieknoppen gebruiken voordat u op de
  "Start/Pauze" -knop drukt.

  D

  "Makkelijk Strijken" -knop

  Dit programma is bedoeld om het kreuken van uw wasgoed te beperken. U kunt een
  wasprogramma selecteren dat past bij het te wassen wasgoed, dit is afhankelijk van de weefsels en
  van de graad van vervuiling.
  Bij gemengde en synthetisch weefsels neemt de watertemperatuur tijdens het wassen geleidelijk af.
  De trommel stopt met draaien als het water afgepompt wordt en het programma eindigt met
  centrifugeren met een laag toerental.
  Voor fijne was, met uitzondering van wol, worden dezelfde fases doorlopen als bij gemengde weefsels.
  Er zijn echter wel twee verschillen: de fase waarbij het water geleidelijk wordt afgekoeld ontbreekt en er
  wordt een andere fase aan toegevoegd: na de laatste spoeling blijft de kuip vol met water.
  Voor wol is een speciaal wasprogramma ontworpen. Bij dit programma blijven de weefsels na de
  laatste spoeling in het water liggen (het indicatielampje in de knop knippert).
  Voor een volledige wascyclus voor fijne weefsels en wol handelt u als volgt:
  - Het indrukken en loslaten van de "Makkelijk Strijken" -knop resulteert in afpompen en
  centrifugeren.
  Handel als volgt als u niet wilt centrifugeren en alleen het water wilt wegpompen:
  - Zet de programmaknop in de “UIT”-stand;
  - Draai de programmaknop naar de wegpomp-stand
  ;
  - Druk op de "Start/Pauze"-knop om de wasmachine in te schakelen.

  E

  "Aquaplus" –knop

  Door deze knop in te drukken activeert u een nieuw speciaal wasprogramma in het kleurvast en
  gemengde weefsel programma, dankzij het nieuwe Sensor Activa Sijsteem.
  Dit programma behandeld de vezels van uw kleding met de grootste zorg.
  De lading zal gewassen worden in een grotere hoeveelheid water en te samen met de nieuwe
  gecombineerde werking van de trommel en wascyclus, door een continue wisselend waterniveau,
  Dit zal er voor zorgen dat uw kleding perfect gereinigd en gespoeld word.
  De hoeveelheid water word verhoogd waardoor het wasmiddel perfect kan oplossen voor een
  perfect wasresultaat. De hoeveelheid water tijdens het spoelen is ook verhoogd om te zorgen dat al
  het wasmiddel uit de vezels va de kleding word verwijderd.
  Deze functie is speciaal ontwikkeld voor mensen met een gevoelige huid, en die ook maar van de
  kleinste hoeveelheid wasmiddel, irritatie of een allergische reactie krijgen.
  Ook adviseren wij dit programma te gebruiken voor kinderkleding en delicate stoffen in het
  algemeen, en voor het wassen van badstof producten welke een groter wasmiddel absorptie
  vermorgen hebben.
  Om zeker te zijn van het beste wasresultaat is deze functie altijd geactiveerd in het delicaat en
  wolwasprogramma.
  8

  F

  "Dirt Buster" -knop

  Door deze knop in te drukken (werkt alleen bij de katoen programma's) activeert u de
  sensoren van het nieuwe Activa systeem. Dit heeft invloed op zowel de geselecteerde
  temperatuur, zodat deze op een constante temperatuur blijft tijdens het wasprogramma, en
  de mechanische functie van de trommel.
  De trommel is gemaakt om op 2 verschillende snelheden te draaien op de essentiële
  momenten. Op het moment dat het wasmiddel de kleding bereikt, draait de trommel op een
  manier zodat het wasmiddel gelijkmatig over de was wordt verdeeld; gedurende het was- en
  spoelprogramma, terwijl, de snelheid wordt verhoogd voor het schoonste wasresultaat.
  Dankzij dit speciale systeem wordt de nauwkeurigheid van het wasprogramma verbeterd,
  zonder dat de tijd van het wasprogramma toeneemt.

  Knop voor "Uitgestelde Start"

  G

  Met deze knop bepaalt u of de wasmachine na een wachttijd van 3, 6 of 9 uur moet beginnen met
  wassen.
  Handel als volgt om een uitgestelde start in te stellen:
  Stel het gewenste programma in (het “STOP”- indicatielampje zal gaan knipperen).
  Druk één of meer keren op de startuitstel-knop (hierbij zal de startuitstel-periode achtereenvolgens
  verspringen naar 3, 6 en 9 uur en licht het bijbehorende lampje op).
  Druk op "Start/Pauze" om de uitgestelde start te activeren (het indicatielampje van de ingestelde
  periode stopt met knipperen en blijft AAN).
  Na afloop van de startuitstelperiode zal het wasprogramma starten.
  Uitgestelde start opheffen:
  Druk net zolang op de startuitstel-knop button tot alle indicatielampjes uit zijn (het “STOP”-lampje
  knippert). U kunt nu het programma handmatig starten met de “Start/Pauze”, of u kunt de
  wasmachine uitschakelen door de programmaknop naar “UIT” te draaien.

  Waarschuwing: Indien er een onderbreking van stroom is,
  teriwjld e amchine aan staat, wordt het geselecteerde
  programma opgeslagen in een speciaal geheugen.
  Wanneer de stroom is hersteld, zal de machine verder gaan
  met het wasprogramma.

  9 • Page 6

  Knop regeling centrifugesnelheid

  H

  De centrifuge snelheid is erg belangrijk voor het zoveel mogelijk water verwijderen uit de
  kleding. U kunt de snelheid naar eigen wens instellen.
  Door deze knop in te drukken is het mogelijk om het toerental te verminderen en als u wilt
  zelfs uitzetten.
  Om de centrifugesnelheid terug te zetten moet u de knop indrukken totdat u bij de gewenste
  snelheid bent.
  Het is mogelijk de snelheid ten aller tijde aan te passen zonder de machine stop te zetten.

  Opmerking: Dit model heeft een elektronische sensor die voelt of de lading goed
  uitgebalanceerd is. Als de lading enigszins onevenwichtig is, zal de machine de was
  automatisch balanceren en dan normaal centrifugeren.
  Als er, na een aantal keren proberen, geen evenwicht wordt bereikt, wordt een lagere
  centrifugesnelheid gebruikt.
  Als de lading erg onevenwichtig is, wordt de centrifugefase geannuleerd.
  Hierdoor wordt de trilling verminderd, het lawaai minder en wordt de betrouwbaarheid
  en de levensduur van de wasmachine vergroot.

  Indicatielampje "centrifugesnelheid"

  I

  Als u het programma instelt zal het maximale aantal toeren worden aangegeven door het
  indicatielampje.
  Door een lager toerental te kiezen zal het bijbehorende indicatielampje gaan branden.

  L

  Indicatielampje "Rest Tijd"

  M

  Indicatielampjes bij de knoppen

  De indicatielampjes boven de keuzeknoppen lichten op wanneer speciale functies
  geselecteerd worden.

  Programmaknop wassen Met "UIT"
  Rotaties in beide richtingen.
  U zet de wasmachine aan door met de
  programmaknop een programma te
  selecteren. Vervolgens gaat het
  “STOP”-indicatielampje knipperen, en
  dit lampje blijft knipperen tot u de
  wasmachine start of tot u de
  programmaknop weer op “UIT” ZET.
  Druk op de "Start/Pauze"-knop om het geselecteerde programma te starten.

  Het programma draait met de programmaknop gepositioneerd op het gekozen programma
  totdat het programma eindigt.
  Schakel de machine bij het einde van het programma uit door de knop in de “UIT” positie te
  draaien.

  Let op: Zet na afloop van een wascyclus de
  programmaknop altijd eerst weer op “UIT” voordat u een
  vervolg-programma of een nieuw programma instelt en
  start.

  Om uw tijd beter te kunnen afstemmen op het wasprogramma, is deze wasautomaat
  uitgerust met een indicator die u continu informeert over de resterende tijd van de
  wascyclus.
  Indicator op 90:
  Gereed in meer dan 60 minuten
  Indicator op 60:
  Gereed binnen 60 minuten
  Indicator op 30:
  Gereed binnen 30 minuten
  Indicator op 15:
  Gereed binnen 15 minuten
  Indicator op STOP:
  Gereed, eind van het programma
  10

  N

  11 • Page 7

  PROGRAMMATABEL
  PROGRAMMA VOOR:

  PROGRAMMAKNOP MAXIMALE
  OP:
  BELADING
  kg

  TEMPERATUUR
  KEUZE
  °C

  WASMIDDELBAKJE  ❙❙

  STERKE WEEFSELS

  WITTE WAS

  Katoen, linnen, jute
  Katoen, linnen,
  kleurecht bontgoed
  gemengde weefsels

  90

  6

  90°

  WITTE WAS MET
  VOORWAS

  60
  P

  6

  60°

  BONTE WAS

  60

  6

  60°

  Katoen
  Gemengde weefsels

  Katoen
  GEMENGDE/
  SYNTHETISCHE WEEFSELS
  Witgoed, kleurecht
  bontgoed
  Gemengde weefsels
  van katoen en
  synthetisch

  Synthetisch (nylon),
  Gemengde weefsels

  Gemengde, fijne,
  synthetische weefsels

  *

  Wol
  Synthetische weefsels
  (dralon, acryl)

  40

  6

  40°

  BONTE WAS
  KLEURECHT

  30

  6

  30°

  * Programma volgens CENELEC EN 60456.

  Voor fijne was en weefsels die een speciale behandeling nodig hebben kan de
  centrifuge snelheid worden verminderd door het aantal toeren per minuut te verlagen.

  BONTE WAS
  KLEURECHT KOUD

  6
  -

  BONTE WAS MET
  VOORWAS

  60
  P

  BONTE WAS

  60

  BONTE WAS

  3

  60°

  3

  60°

  50

  3

  50°

  BONTE WAS
  KLEURECHT

  40

  3

  40°

  BONTE WAS
  KLEURECHT

  30

  3

  30°

  3

  -

  1,5

  40°

  1

  30°

  1

  -

  1

  30°

  SPOELEN

  -

  -

  NORMAAL
  CENTRIFUGEREN

  -

  -

  AFPOMPEN

  -

  -

  6

  40°  2

  50°  DELICAAT
  WOLWAS

  40
  30

  WOLWAS

  HANDWAS

  Speciaal

  Enkele belangrijke opmerkingen:

  BONTE WAS

  *

  BONTE WAS
  KLEURECHT KOUD

  Zeer gevoelige
  weefsels  “MIX & WASH SYSTEM”
  PROGRAMMA

  30

  40
  50

  SNEL CYCLUS 32’

  12

  *  Bij sterk vervuild wasgoed wordt een belading van 3 kg aanbevolen.

  Wanneer er slecht een beperkt aantal kledingstukken dusdanig vervuild zijn dat
  bleken gewenst is, kan er voor deze kledingstukken een voorwas worden gekozen.
  Doe het bleekmiddel in het bleekbakje van de zeeplade (II) en kies het programma
  SPOELEN. Wanneer dit is beeindigd,draai de programmaknop op UIT en voeg
  vervolgens de overige kledingstukken toe waarna de normale was met het gewenste
  programma gestart kan worden.

  UIT

  13 • Page 8

  ALLEEN AFPOMPEN
  Het programma pompt alleen water af.

  KIEZEN VAN HET PROGRAMMA
  Voor de verschillende soorten weefsels en afhankelijk van de graad van vervuiling van het
  wasgoed heeft de wasautomaat 4 verschillende hoofdgroepen: (zie het overzicht van de
  wasprogramma’s).
  1. STERKE WEEFSELS
  Deze programma’s zijn bestemd om grondig te wassen. De verschillende
  spoelgangen, die tussendoor gecentrifugeerd worden, zorgen dat er
  perfect gespoeld wordt. Bij de laatste centrifugegang wordt het water
  optimaal verwijderd.

  STERKE
  WEEFSELS

  • de mogelijkheid om meerdere stoffen tegelijk te wassen (bijv. katoen +
  synthetisch enz...)
  • aanzienlijke energie besparing.
  Het mix&Wash programma wast op 40°C .
  Het energie verbuik van dit programma is slechts 850 W/h.

  MIX/
  2. GEMENGDE EN SYNTHETISCHE WEEFSELS
  Dankzij een speciale trommelbeweging en het hogere waterniveau wordt SYNTHETISCH
  er tijdens de hoofdwas en de spoeling de beste resultaten behaald. Er
  wordt met een laag toerental gecentrifugeerd om kreuken te voorkomen.
  3. BIJZONDER GEVOELIGE WEEFSELS
  Dit is een nieuw wasprogramma waarbij om beurten wordt gewassen en
  geweekt en is in het bijzonder geschikt voor zeer gevoelige weefsels zoals
  zuiver scheerwol. Het wassen en spoelen worden uitgevoerd met een
  hoog waterniveau om tot het beste resultaat te komen.

  “MIX & WASH SIJSTEEM” PROGRAMMA
  Dit is een exclusief Candy programma en heeft 2 grote voordelen voor de
  consument.

  DELICAAT

  Belangrijk:
  • Nieuw wasgoed de 1e keer apart wassen.
  • Was nooit niet kleur echte wasgoed samen.
  “32 MINUTEN” RAPID
  Het 32 minuten Rapid programma geeft de mogelijkheid een complete
  wascyclus uit te voeren in ongeveer 30 minuten met een maximum laadgewicht
  van 2 kg en 50°C.
  Wanneer u het “32 minuten programma” kies, wordt u aangeraden om slecht 20% van de
  aanbevolen hoeveelheid zeep te gebruiken.
  Het wasmiddel moet in de algemene wasmiddelcompartement (zie II).

  fuzzy logic
  4. SPECIAAL

  SPECIAAL

  SPECIAAL “HANDWAS”
  Deze wasmachine heeft ook een handwascyclus. Het programma geeft de
  mogelijkheid om een complete wasscyclus voor speciale kledingstukken
  als “Handwas” te behandelen. Het programma heeft een temperatuur van
  30°C en sluit af met twee keer spoelen en langzaam centrifugeren.

  De laatste ontdekking in de electronische toepassingen in de wastechnologie.
  In iedere wasfase zorgt Fuzzy Logic dat de Activa Smart over informatie over de lading in de
  trommel kan beschikken.
  Zodra de Activa Smart aan wordt gezet:
  • past hij het waterniveau aan
  • bepaalt de lengte van de wascyclus
  • controleert het spoelen

  SPECIAAL “SPOELPROGRAMMA”
  Dit programma spoelt drie keer met tussendoor centrifugeren. (dit kan
  worden aangepast ) Dit programma kan worden gebruikt voor het spoelen
  van ieder type wasgoed. Bijv. na de handwas.

  Aangepast aan het type stof gekozen om te wassen zal:
  • het ritme van de trommeldraaiingen aangepast worden aan de te wassen stof
  • de aanwezigheid van herkend worden en, indien nodig, het waterniveau aangepast
  worden
  • de centrifuge snelheid aangepast worden aan de lading, om zo onbalans te voorkomen.

  Dit programma kan ook worden gebruikt als een bleek programma (zie
  programmatabel).

  Op deze manier is de Activa Smart in staat om zelf het meest geschikte programma voor
  iedere individuele was te kiezen uit honderden mogelijke wascombinaties.

  SPECIAAL “SNEL CENTRIFUGE” PROGRAMMA
  Het programma "snelle centrifuge" centrifugeert op het maximale toerental
  (deze kan worden aangepast door de juiste knop te drukken).

  Fuzzy Logic voldoet aan de eis van gebruiksgemak door een vereenvoudigde programma
  keuze. De gebruiker hoeft de machine alleen te vertellen welke type stof er in de trommel zit
  (katoen, gemengde stoffen, fijne stoffen) en de mate van vuilheid, om vervolgens het
  perfecte wasprogramma te krijgen met de hoogt mogelijke graad van drogen, met een
  centrifugegang die echt voorzichtig met uw kleding omgaat.

  14

  15 • Page 9

  Wasmiddelbakje

  P

  De wasmiddelbakje bestaat uit 3 afzonderlijke vakjes:
  – het eerste, met een “I”, is voor de zeep die voor de
  Voorwas of de Snelle Was wordt gebruikt.
  – het tweede, met een “II”, is voor de zeep die voor de
  hoofdwas wordt gebruikt.
  Vloeibaar wasmiddel kunt u gieten in het het het
  wasmiddelenbakje met het teken “II”.
  Dit zorgt ervoor dat het vloeibare wasmiddel op het juiste
  tijdstip tijdens de wascyclus aan de was wordt
  toegevoegd.
  Dit speciale bakje doet u in de zeep lade met het teken
  “II” dit bakje gebruikt u ook bij het spoel- en bleek
  programma.

  Belangrijk: u dient er rekening
  mee te houden dat sommige
  wasmiddelen
  moeilijk
  te
  verwijderen zijn.
  In dat geval raden wij u aan om
  een wasbolletje in de trommel te
  gebruiken.
  – Het derde “ ”, is voor speciale toevoegingen, verzachters, geurmiddelen, stijfsel,
  bleekwater, enz.

  Belangrijk: het derde vakje is alleen bestemd voor
  vloeibare stoffen.
  De machine is geprogrammeerd om automatisch de extra middelen tijdens de laatste spoeling
  van alle wasprogramma’s te gebruiken.
  16

  Waspoeders, washulpmiddelen & hoeveelheden
  De mogelijke wasmiddelen
  Wasmiddelen voor algemeen gebruik
  – Zeeppoeder, voor een goede was, met bleekmiddel, is uitstekend geschikt voor hete
  wasprogramma’s (60°C of hoger), voor een erg vuile was met vlekken.
  – Vloeibare wasmiddelen zijn vooral geschikt voor vetvlekken, zoals zweetvlekken,
  cosmetica en olie.
  Deze wasmiddelen zijn niet geschikt voor het schoonwassen van was met vlekken,
  aangezien ze geen bleekmiddel bevatten.
  – Biologische wasmiddelen, niet alle beschikbare producten zorgen voor een goed
  wasresultaat.
  Speciale wasmiddelen
  – Wasmiddelen voor bonte en fijne was, zonder toegevoegde bleekmiddelen, ook vaak
  zonder optische glansmiddelen, om de kleur te bewaren.
  – Wasmiddelen voor een goede wasbeurt, zonder toegevoegde bleekmiddelen of
  enzymen, vooral geschikt voor de reiniging van wollen vezels.
  – Wasmiddelen voor gordijnen met optische glansmiddelen, lichtbestendig, om vergeling
  door zonlicht te voorkomen.
  – Speciale wasmiddelen voor het geprogrammeerde gebruik van chemische stoffen,
  afhankelijk van de soort stof, de hoeveelheid vuil en de waterhardheid.
  Hier kunnen wasmiddelen, wasverzachters, bleekmiddelen en vlekoplossers apart
  toegevoegd worden.
  Washulpmiddelen
  – Waterverzachter, betekent dat er minder wasmiddel gebruikt hoeft te worden als de
  waterhardheid hard of zeer hard is.
  – Voorwasmiddelen, voor de geprogrammeerde behandeling van vlekken voorafgaand
  aan de hoofdwas.
  Als u voorwasmiddelen gebruikt, dan kan de hoofdwas op een lagere temperatuur worden
  ingesteld en kunnen er ook bleekmiddelvrije wasmiddelen gebruikt worden.
  – Wasverzachter, voorkomt statische elektriciteit bij synthetische stoffen en verzacht de
  vezels.
  Als u een droger heeft, dan wordt de was verzacht, zelfs zonder wasverzachters te gebruiken.
  Geen oplosmiddelen in de wasmachine stoppen!
  Houd wasmiddelen en andere wasproducten buiten het bereik van kinderen.
  Voordat u de zeep in de zeeplade doet, controleer of er zich geen voorwerpen in de zeeplade
  bevinden.
  De hoeveelheid zeep die nodig is staat gewoonlijk op de wasmiddelverpakking. Volg die
  aanwijzingen goed op!
  17 • Page 10

  Hoeveelheid
  Alleen wasmiddelen gebruiken die geschikt zijn voor gebruik in wasmachines.
  U verkrijgt het beste resultaat voor uw was als u zo min mogelijk chemische producten gebruikt.
  U verzorgt uw was het beste als u de hoeveelheid vuil bepaalt én het juiste wasmiddel kiest.
  De hoeveelheid wasmiddel hangt af van:
  – de waterhardheid, afhankelijk van de hardheid van het water en het soort wasmiddel dat
  wordt gebruikt, kunt u de hoeveelheid wasmiddel reduceren. Hoe zachter het water, des te
  minder wasmiddel heeft u nodig.
  – hoe vuil de was is, u kunt de hoeveelheid wasmiddel reduceren als de was minder vuil is.
  Gebruik minder wasmiddel voor een lading die niet erg vuil is.
  – de hoeveelheid was, het is mogelijk om de hoeveelheid wasmiddel te reduceren wanneer
  u een kleine was heeft. Voor een kleinere lading is minder wasmiddel nodig.
  De hoeveelheden die op de verpakking staan voor het wassen van fijne was, zijn meestal al
  op een kleinere lading was gebaseerd.
  Volg die aanwijzingen goed op!

  De hoeveelheid zeeppoeder
  Voor normale wasmiddelen en wasmiddelen met lage concentratie: voor een normaal
  bevuilde was kiest u een programma zonder voorwas.
  Doe het wasmiddel in vak II van de zeeplade.
  Voor een zwaar bevuilde was kiest u een programma met voorwas.
  Doe 1/4 van het wasmiddel in vak I, 3 /4 in vak II van de zeeplade.
  Wanneer u waterverzachters gebruikt, doet u eerst het wasmiddel en daarna de verzachter in
  vak II.
  Voor uiterst geconcentreerde wasmiddelen die geen tabletvorm hebben, moet u precies volgen
  wat er op de verpakking staat over de soort en de hoeveelheid zeep die u moet gebruiken.
  Aangezien het moeilijk is om te controleren of het wasmiddel is opgenomen, wordt u
  aangeraden om de schepjes te gebruiken die in de verpakking zitten.

  Handige wasadviezen
  Advies over de manier waarop u uw machine op de meest milieuvriendelijke en kosteneffectieve
  manier kunt gebruiken.

  Maximaliseren van de lading
  Door de machine te vullen met de geadviseerde maximale lading, maakt u optimaal
  gebruik van energie, water, wasmiddel en tijd.
  Door één keer een volle lading te wassen, in plaats van twee keer een halve lading,
  bespaart u 50% energie.

  Wanneer is voorwassen echt noodzakelijk?
  Alleen bij een erg vuile was!
  Een energiebesparing van 5 tot 15% kan worden bereikt door minder vuile was niet voor te
  wassen.

  Welke wastemperatuur moet u kiezen?
  Als u vlekoplossers gebruikt, hoeft u uw was niet op meer dan 60°C te wassen.
  Een energiebesparing van wel 50% kan worden bereikt door een wastemperatuur van 60°C
  te gebruiken.

  De hoeveelheid vloeibare zeep
  Vloeibare zeep kan volgens de aanwijzingen van de verpakking gebruikt worden voor alle
  programma’s zonder voorwas, door het aanbevolen zeepbakje te gebruiken dat in de trommel
  wordt geplaatst.

  18

  19 • Page 11

  De juiste manier om te wassen

  Was
  Was sorteren
  – Aanbevolen wordt om alleen kleding te wassen die met water en zeep gewassen kan
  worden. Geen kleding wassen die alleen gestoomd mag worden.
  – Als u kleden, spreien of andere zware materialen moet wassen, wordt u aangeraden om
  deze niet te centrifugeren.
  – Sorteer de was op basis van materiaal, mate van bevuiling en wastemperatuur: volg de
  labels op de kledingstukken.
  Voorbeelden:
  Was voor een heet programma
  Gekleurde, gemakkelijk te verzorgen stoffen
  Fijne en wolwas
  Handwas
  – Artikelen met de volgende wasinstructiesymbolen zijn niet geschikt voor de wasmachine:
  Stomen - Niet wassen
  Voor zeer fijne artikelen, zoals vitrage, ondergoed, nylons, enz, is het een goed idee om
  een waszakje te gebruiken.
  – Wollen artikelen moeten een etiket met het ‘Pure Nieuwe Wol’-symbool hebben, als u ze
  in de machine wilt wassen, plus de aanwijzing ‘niet matterend’ of ‘geschikt voor
  wasmachines’. Zoek het etiket en volg de wasinstructies.
  – Nieuwe gekleurde artikelen kunnen vaak afgeven.
  Hierdoor worden de meegewassen artikelen verkleurd.
  Aanbevolen wordt daarom om gekleurde artikelen de eerste keer apart te wassen.
  Daarna kunnen de niet-kleurvaste artikelen alleen op 40°C samen met witte was
  gewassen worden.

  Opmerking: bij het sorteren van de was
  – controleer of er geen metalen voorwerpen in de kleding zit
  (zoals paperclips, veiligheidsspelden, spelden, munten, enz);
  mocht de machine tijdens de garantieperiode defect raken en
  mocht worden bepaald dat metalen voorwerpen daar de
  reden voor waren, dan krijgt u een rekening voor het
  voorrijden van de reparateur.
  – maak de knopen van slopen vast, doe de ritsen dicht, sluit
  alle haken en ogen, riemen en lange ochtendjasceinturen.
  – verwijder de gordijnhaken.
  – lees de etiketten van de artikelen goed door.
  – als u moeilijke vlekken ziet wanneer u de was sorteert,
  behandel ze dan met een speciale zeep of met een speciaal
  vlekkenoplosmiddel.
  – Wij raden u niet aan om een volledige lading met alleen badstoffen artikelen te wassen,
  aangezien ze veel water absorberen en te zwaar worden voor de trommel.
  20

  De was voorbereiden
  A) Kies en sorteer de was volgens de wasinstructies
  van elk kledingstuk.
  Lees de wasinstructies altijd goed door.
  De was in de machine laden
  B) Doe de deur open.
  C) Stop de was in de wasmachine. Sluit de deur, en
  zorg ervoor dat er geen kleding in de deur of in de
  verzegeling klem zit.
  Het wasmiddel in de machine stoppen
  D) Doe de zeeplade open, kies een wasmiddel en stop
  er de juiste hoeveelheid in, op basis van de
  instructies van de fabrikant en van het advies
  in het ‘Wasmiddel’ hoofdstuk van deze
  gebruiksaanwijzing. Voeg andere washulpmiddelen
  toe. Sluit de zeeplade.
  Vloeibare zeep wordt direct in de trommel geplaatst.
  Gebruik het aanbevolen zeepbakje.

  Wasprogramma kiezen
  Raadpleeg het programmaoverzicht voor het meest geschikte programma.
  Draai de programmaknop naar het gewenste programma.
  Wacht tot het “STOP”-lampje begint te knipperen.
  Druk op de benodigde extra functieknoppen (indien nodig).
  Controleer of de waterkraan open staat en of de afvoerbuis goed is geïnstelleerd.
  Druk op de "Start/Pauze"-knop.
  Het indrukken van de "Start/Pauze"-knop stelt de wasmachine in werking.
  Het programma draait met de programmaknop gepositioneerd op het gekozen programma
  totdat het programma eindigt.
  Waarschuwing: Indien er een onderbreking van stroom is, teriwjld e amchine aan staat,
  wordt het geselecteerde programma opgeslagen in een speciaal geheugen.
  Wanneer de stroom is hersteld, zal de machine verder gaan met het wasprogramma.

  Na afloop van het wasprogramma:
  Het indicatie lampje "programma einde" (STOP) gaat branden.
  Wacht tot de deurvergrendeling ontgrendelt (circa 2 minuten na afloop van het
  wasprogramma).
  Het indicatielampje voor de “Deurvergrendeling” gaat uit.
  Draai de programmaknop naar de “UIT”-stand om de machine uit te schakelen.
  Open de deur en haal uw wasgoed uit de machine.
  Draai de waterkraan.
  21 • Page 12

  Schoonmaken en onderhoudsbeurten
  Nooit op alcohol gebaseerde schuurmiddelen en/of verdunners op de buitenkant van uw
  wasmachine gebruiken. U kunt de buitenkant met een vochtige doek schoonmaken. De
  wasmachine behoeft maar weinig routine-onderhoud:
  – De zeeplades schoonmaken.
  – Het filter schoonmaken.

  De zeeplade schoonmaken

  De machine verplaatsen of voor
  langere tijd opslaan wanneer hij niet
  wordt gebruikt
  Als de machine vervoerd moet worden of langere tijd in
  onverwarmde plaatsen opgeslagen moet worden, moet
  al het resterende water uit alle slangen verwijderd
  worden.
  Haal de stekker uit het stopcontact, en maak de
  afvoerslang los. Leg het in een teil of op de vloer, totdat
  al het water eruit gestroomd is.

  Alhoewel het niet strikt noodzakelijk is raden wij aan af en
  toe de vakjes voor de was-en bleekmiddelen en de
  toevoegingen schoon te maken.
  A) Haal de vakjes er uit door er voorzichtig aan te
  trekken.
  B) Schoonmaken met water.
  C) De vakjes opnieuw naar binnen schuiven.
  HET REINIGEN VAN HET FILTER
  De wasmachine is uitgerust met een speciale filter die
  materialen zoals knopen en munten tegenhoud, die de
  afvoerslang kunnen blokkeren.
  Aanbevolen wordt om het filter vaak schoon te
  maken, minstens eenmaal per maand.
  De procedure voor het reinigen van het filter is als volgt.
  1) Verwijder het klepje zoals weergegeven in figuur.
  2) Gebruik het klepje voor het opvangen van achtergebleven
  water in het filter.
  3) Maak met een schroevendraaier de schroef los van
  het filterdopje.
  4) Draai de dop tegen de klok in open in verticale
  richting.
  5) Verwijder het filter en maak het schoon.
  6) Als het filter schoon is kan het met de klok mee weer
  in de opening gedraaid worden, vastgeschroefd
  worden en kan het klepje weer dicht gedaan
  worden, zoals boven in omgekeerde volgorde werd
  aangegeven.
  22

  23 • Page 13

  Opmerking:

  Problemen

  Wat zou de reden kunnen zijn voor…
  Defecten die u zelf kunt oplossen

  Voordat u de Service voor technisch advies belt, kunt u de volgende controlelijst afgaan. Er zullen
  voorrijkosten in rekening worden gebracht als blijkt dat de machine werkt of dat de machine niet juist werd
  geïnstalleerd of gebruikt. Als het probleem zich na de aanbevolen controles nog steeds voordoet, belt u Gias
  Service, zodat zij u telefonisch kunnen helpen.

  PROBLEEM
  1. De machine
  functioneert op geen
  enkel programma

  OORZAAK

  OPLOSSING

  De stekker zit niet in het stopcontact.
  De machine is niet aangezet.
  De stroom is uitgevallen.
  Een zekering is doorgeslagen.
  De deur staat open.
  Er is een vertraagde start
  geprogrammeerd.

  Steek de stekker in het stopcontact.
  Zet de machine aan.
  Lees het hoofdstuk ‘Stroomstoring’.
  Controleren.
  Sluit de deur.

  2. De machine neemt geen
  water op

  Zie oorzaak 1.
  De waterkraan is dicht.
  De programmaselector is niet juist
  ingesteld.

  Controleren.
  De waterkraan opendraaien.
  De programmaselector juist instellen.

  3. Het water wordt niet
  afgevoerd

  Er zit een knik in de afvoerslang.
  Er bevinden zich voorwerpen in het filter.

  De afvoerslang recht trekken.
  Zie het hoofdstuk ‘Schoonmaken en
  onderhoudsbeurten’.
  Controleer de installatie.

  De machine werd niet juist aangesloten.
  4. Er ligt water op de vloer
  rond de wasmachine

  Een lekkende sluitring tussen de kraan en
  de vulslang.
  Een reepje stof of wat vuil tussen de
  deurverzegeling en het deurglas.
  Onjuist aangesloten.

  5. De machine
  centrifugeert niet

  Het water staat nog in de trommel.

  Het gebruik van milieuvriendelijke, fosfaatvrije wasmiddelen (lees de informatie op de
  verpakking) kan de volgende gevolgen hebben:
  – Het afvalwater kan troebeler zijn vanwege de aanwezigheid van een wit poeder (zeoliten)
  dat in het water zit, zonder dat de spoelprestatie hierdoor negatief wordt beïnvloed.
  – De aanwezigheid van een wit poeder op de schone was, die niet door het materiaal wordt
  geabsorbeerd en die de kleur van het materiaal niet wijzigt.
  – De aanwezigheid van schuim in het laatste spoelwater is niet noodzakelijkerwijs een
  indicatie van een slechte spoelfunctie.
  – In dergelijke gevallen brengt een extra spoelcyclus geen oplossing.

  Controleren.

  Vervang de sluitring en draai de
  verbinding aan.
  Stop de lading opnieuw in de machine
  en houd kleding weg van de rubberen
  deurverzegeling en het deurglas.
  Controleer de wateraansluiting.
  Wacht een paar minuten voordat de
  machine het water afvoert.

  Fig. 2

  Technische informatie
  ■ Max. lading met droge was
  ■ Waterdruk

  6 kg
  ÷
  (0,05 0,8 MPa)

  De optie ‘centrifugefunctie annuleren’ werd
  gekozen (alleen voor bepaalde modellen). Controleren.
  Plaats de lading evenwichtig in de trommel.
  Onevenwichtige lading.
  6. De machine trilt erg
  tijdens het centrifugeren

  De wasmachine staat niet horizontaal.
  De lading is niet evenwichtig verdeeld.
  De vervoersbeugels werden niet
  verwijderd.

  De speciale instelbare voetjes afstellen.
  De was gelijkmatig verdelen.
  Verwijder de vervoersbeugels. (Zie het
  hoofdstuk ‘Installeren’.)

  7. De deur gaat niet open

  U moet twee minuten wachten na afloop
  van het programma.

  Wacht twee minuten.

  De machine maakt tijdens het
  centrifugeren een ander geluid. Dit komt
  door de aanwezigheid van de meerfasen
  motor die betere prestaties mogelijk
  maakt.

  Het is onwaarschijnlijk dat het water in de
  trommel zichtbaar is! Dit komt door de
  moderne technologie, waarmee dezelfde
  was- en spoelresultaten verkregen worden,
  met een veel lager waterverbruik.
  24

  Afmetingen
  ■ Breedte
  ■ Diepte
  ■ Hoogte

  60 cm
  54 cm
  85 cm

  N.B.: Informatie over de elektrische specificaties staat op de plaat op de voorkant van de
  wasmachine (bij de deur). U heeft de gegevens op die plaat nodig als u contact op neemt
  met Gias Service.
  Dit apparaat voldoet aan de EEC richtlijnen 89/336, 73/23 en eventuele wijzigingen.
  25 • Page 14

  Klantenservice

  Instelleren & uittesten

  De machine staat onder garantie, waardoor u tijdens de garantieperiode gratis gebruik kunt
  maken van de Gias Service, behalve de prijs van het telefoontje. Vergeet niet om binnen 10
  dagen na de aankoopdatum het garantiecertificaat op te sturen.
  Bewaar het ontvangstbewijs van de winkelier waar u de machine gekocht heeft om dit aan de
  reparateur te tonen, mocht hij het bewijs nodig hebben.

  Breng de machine (zonder de onderkant van de
  verpakking) dicht bij de plaats waar hij komt te staan.
  Knip het ringetje waarmee de slang en de snoer vast zit
  door.

  Als uw machine defect is of niet juist functioneert, dan raden wij u aan om eerst het hoofdstuk
  ‘Problemen’ door te lezen, voordat u contact op neemt met Gias Service.

  Draai de middelste schroef (A) los; draai de vier schroeven
  aan de zijkant (B) los en verwijder het dwarsstuk (C).

  Als het probleem zich na alle aanbevolen controles nog steeds voordoet, dan kunt u bellen
  met Gias Service.

  Houd het apparaat schuin naar voren, verwijder de plastic
  zakken en haal voorzichtig de twee polystyreen blokken
  aan de zijkanten eraf door ze naar beneden te trekken.

  U betaalt voor het telefoontje en u wordt direct verbonden met Gias Service. Het is belangrijk
  dat u de adviseur het modelnummer en het serienummer van uw machine doorgeeft, die u op
  de kenplaat aan de voorkant van de wasmachine (bij de deur) kunt vinden (16 tekens,
  beginnend met het nummer 3). Hierdoor kunnen wij u beter van dienst zijn.  Stop de afsluitdopjes in de gaatjes (deze bevinden zich in
  de bijgeleverde enveloppe).

  GIAS SERVICE

  0900-9999109 NL
  0903-99109 BE

  WAARSCHUWING: ZORG ERVOOR DAT HET VERPAKKINGSMATERIAAL BUITEN HET
  BEREIK VAN KINDEREN BLIJFT OMDAT DAT GEVAAR KAN OPLEVEREN.
  Bevestig de dempplaat op de bodem, (zie tekening).

  Zet de machine waterpas door middel van de voorvoetjes.

  A

  a) Kontra moer losdraaien.
  b) Apparaat waterpas zetten m.b.v. verstelbare voeten
  (maak eventueel gebruik van een waterpas).

  B

  c) Kontra moer weer vastdraaien.

  C
  26

  27 • Page 15

  Opmerking: aanbevolen wordt om de transportbeugel en de
  schroeven te bewaren, zodat de machine de volgende keer veilig
  vervoerd kan worden.
  De fabrikant is niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan de
  machine als de instructies over transportbeveiliging niet zijn
  opgevolgd. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle
  installatiekosten.

  De vulslang aansluiten

  Beveiliging tegen
  draaien (druk de moer
  in de richting van de
  slang om hem los te
  draaien)

  Deze machine heeft een vulslang met aan beide uiteinden
  getapte beslagringen van 19 mm. De slang wordt aan het
  getapte aansluitpunt van de machine en aan de waterkraan
  aangesloten.
  Gebruik alleen de bijgeleverde nieuwe slang om de machine
  aan te sluiten en zorg ervoor dat de zegeldrukringen binnen
  de slangverbindingen op hun plaats zitten. Geen oude
  slangen op de bestaande installaties aansluiten.
  De verbindingen niet te strak aandraaien. Met de hand
  aandraaien is voldoende. De slangen niet laten
  samenknijpen en geen knik in de slang leggen.

  A

  R Signalering
  blokkade in
  laatventiel

  Opmerking:
  aanbevolen wordt om de wasmachine na elke wasbeurt
  van de water- en stroomvoorziening af te halen.
  Het uitlaateinde van de afvoerslang moet minimaal 50 cm en maximaal 85 cm van de
  grond af zijn opgesteld.

  Elektriciteitsvoorziening en veiligheidsadvies
  Wasmachines functioneren bij een spanning van 230 V, 50 Hz enkele fase. Controleer of de
  conductor krachtig genoeg is voor een voorziening van minstens 3,0 kW, en steek de stekker
  daarna in een geaard stopcontact.
  Elektriciteit kan erg gevaarlijk zijn. Deze machine moet geaard zijn.
  Het stopcontact en de stekker van de machine moeten van hetzelfde soort zijn.
  U wordt niet aangeraden om meerdere adapters en/of verlengsnoeren te gebruiken.
  Na installatie, plaatst u het apparaat zo, het stopcontact makkelijk toegangbaar is.
  Als de stroomkabel van het toestel beschadigd is, dan moet hij vervangen worden door een
  speciaal snoer dat alleen bij Gias Nederland of bij een erkende Candy dealer verkrijgbaar is.

  Aqua-stop
  De vulslang die met deze machine wordt bijgeleverd heeft
  een dubbele huid en heeft een waterklep.
  Als de binnenslang barst, dan zal de klep automatisch de
  watertoevoer afsluiten om een overstroming te voorkomen.
  Het lichtje wordt rood (A).
  Mocht dit gebeuren, draai dan onmiddellijk de watertoevoer
  uit en laat Gias Service een nieuwe vulslang monteren.

  max 100 cm

  min 4 cm

  28

  +2,6 mt max
  min 50 cm
  max 85 cm

  29 • Page 16 • Page 17

  Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten. Kleine veranderingen en
  technische ontwikkelingen zijn voorbehouden.

  05.02 - 40002650 - Printed in Italy - Imprimé en Italie

  NL


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Candy cm 2166 14 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Candy cm 2166 14 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,11 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info