Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/16
Nächste Seite
Handleiding
HOL
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • kein Ton als Bedienungsleiste
  die Druckerpatronnen sind voll, aber richten sich ein Eingereicht am 15-8-2020 13:31

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  HOL
  Handleiding • Page 2

  Hartelijk dank voor de aanschaf van
  dit Canon product.
  De Canon 8x20 IS (8x) en 10x20 IS (10x) prismakijkers zijn uitgerust
  met een beeldstabilisator van het type met lensverschuiving.
  Lees de handleiding aandachtig door voordat u de prismakijker in gebruik
  neemt, om vertrouwd te raken met de juiste bediening van deze kijker.
  Bewaar bovendien de handleiding op een veilige plaats, zodat u deze
  later op elk moment kan raadplegen.
  zz „IS” is de afkorting voor beeldstabilisator.

  Gebruikte symbolen
  Waarschuwing om een defect of beschadiging van de
  prismakijker te voorkomen.
  Handige tips voor het gebruik van de prismakijker.

  Toebehoren
  Bij de prismakijker worden de volgende toebehoren geleverd:
  Koker.............................................................1
  Draagriem......................................................1
  Doppen van oculairs......................................2
  CR123A Lithiumbatterij .................................1

  Inhoud
  Voorzorgsmaatregelen voor gebruik.............HOL-2 - 4
  Benaming van de onderdelen.......................HOL-5
  Het gebruik van de lensdoppen.....................HOL-6
  Bevestigen van de draagriem........................HOL-6
  Plaatsen van de batterijen.............................HOL-7
  Voordat u begint............................................HOL-9
  Gebruik van de beeldstabilisator...................HOL-10
  Het gebruik van de koker..............................HOL-11
  Problemen oplossen......................................HOL-12
  Belangrijke specificaties................................HOL-13
  HOL-1 • Page 3

  Voorzorgsmaatregelen voor Gebruik
  (Gelieve te lezen voor gebruik)

  zz Zorg ervoor dat u dit gedeelte zorgvuldig van te voren leest voor
  correct en veilig gebruik van uw verrekijker.
  zz De volgende voorzorgsmaatregelen zijn zodanig geconstrueerd dat u veilig
  gebruik kan maken van uw verrekijker. Zorg ervoor dat u deze leest om
  lichamelijk letsel van uzelf of van anderen te voorkomen en schade aan anderen.

  Waarschuwing (met betrekking tot de verrekijker)

  Informatie met betrekking tot risico’s die kunnen leiden tot de dood of ernstig letsel.

  zz Kijk nooit naar de zon met de verrekijker.
  Dit kan verlies van gezichtsvermogen veroorzaken.
  zz Plaats de verrekijker niet onder direct zonlicht. Anders kan de lens de
  zonnestralen concentreren en een brand veroorzaken.
  zz Houd de verrekijker en de accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.
  zz Houd de plastic zakken gebruikt voor de verpakking buiten het bereik van kleine
  kinderen omdat verstikking kan optreden als een zak over hun hoofd wordt geplaatst.
  zz Als de riem per ongeluk om de nek gewikkeld raakt, kan er verstikking optreden.

  Waarschuwing (met betrekking tot de batterijen)

  Informatie met betrekking tot risico’s die kunnen leiden tot de dood of ernstig letsel.

  zz Bewaar de batterijen die bij dit product worden gebruikt buiten het bereik van jonge kinderen.
  Vermijd bovendien het vervangen van de batterijen in het bijzijn van jonge kinderen.
  Het inslikken van de batterijen veroorzaakt een chemische reactie in het
  lichaam en is buitengewoon gevaarlijk. Raadpleeg onmiddellijk een arts in het
  geval dat de batterijen zijn ingeslikt.
  zz Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht bij het gebruik van accu’s.
  Wanneer dit niet wordt gedaan, kan dit resulteren in oververhitting,
  rookontwikkeling, ontsteking, lekkende batterijen en explosies die kunnen
  leiden tot brand of persoonlijk letsel.
  1. Gebruik geen batterijen met een nominale spanning van 3,0 V of hoger, of
  batterijen die geen informatie over nominale spanning bevatten.
  2. Zorg ervoor dat de polariteit van de batterijen juist is.
  3. Gebruik geen lekkende batterij.
  4. Verwijder de batterijen als er iets ongebruikelijks gebeurt, bijv. wanneer er
  rook of ongewone geuren verspreid worden.
  5. Probeer de batterijen niet te demonteren, laad de batterijen niet op (behalve
  oplaadbare batterijen), laat geen batterijen achter op een warme plek, zorg
  niet voor kortsluiting van de contacten, en gooi de batterijen niet in open vuur.

  HOL-2 • Page 4

  Voorzorgsmaatregelen voor Gebruik (Gelieve te lezen voor gebruik)

  Let op (met betrekking tot de verrekijker)

  Informatie met betrekking tot risico's die kunnen leiden tot letsel of schade aan andere voorwerpen.

  zz Plaats de verrekijker niet op een onstabiel oppervlak. Hierdoor kan de
  verrekijker vallen en dit kan resulteren in persoonlijk letsel.
  zz Gebruik de verrekijker niet wanneer u loopt. Hierdoor kunt u tegen objecten
  botsen of vallen en dit kan resulteren in persoonlijk letsel.
  zz Slinger de verrekijker niet rond aan de riem. Doet u dit wel, dan kunnen
  omringende personen geraakt worden door de verrekijker en dit kan
  resulteren in persoonlijk letsel of schade.
  zz Vingers kunnen bekneld raken bij het aanpassen van de breedte van de
  verrekijker. Wees hier bewust van wanneer de verrekijker wordt gebruikt door
  kleine kinderen.
  zz Als hij is beschadigd, raak de beschadigde delen of de binnenkant van het
  product niet aan.
  zz Maak de verrekijker niet nat en zorg ervoor dat er geen vloeistoffen of
  vreemde objecten in binnendringen.
  zz Bewaar het product niet op een zeer hete of koude plaats. Het product zelf
  zal heet worden of koel, wat brandwonden of ander letsel kan veroorzaken
  wanneer het wordt aangeraakt.
  zz Bij gebruik voor langere tijd of bij herhaaldelijk gebruik kunnen de rubberen
  oogschelpen de huid rond de ogen irriteren. Als u vermoedt dat dit zich heeft
  voorgedaan, raadpleeg dan een arts.

  Let op (met betrekking tot de batterijen)

  Informatie met betrekking tot risico's die kunnen leiden tot letsel of schade aan andere voorwerpen.

  zz Verwijder de batterijen als de verrekijker niet wordt gebruikt. Als de batterijen
  in het apparaat gelaten worden, kan lekkage leiden tot storing, vlekken of
  brand.
  zz In het geval dat er vloeistof uit de binnenkant van de batterijen lekt en in
  aanraking komt met uw huid, zorg er dan voor dat de vloeistof er grondig
  afgewassen wordt. Wrijf bovendien niet in uw ogen of mond met een hand
  die in contact is geweest met vloeistof uit de batterijen.
  Als de ogen of mond met de vloeistof in aanraking komen, spoel grondig met
  schoon, koud water en zoek onmiddellijk medische hulp.
  zz Bij het verwijderen of het weggooien van batterijen moet u de contacten
  isoleren door ze af te dekken met isolatietape, aangezien contact met andere
  metalen kan leiden tot brand of scheuren.

  HOL-3 • Page 5

  Voorzorgsmaatregelen voor Gebruik (Gelieve te lezen voor gebruik)

  Voorzorgsmaatregelen betreffende het hanteren
  zz Volg instructies op die het gebruik van dit product op sommige plaatsen
  verbieden.
  zz Verrekijkers zijn precisie-instrumenten. Oefen er geen kracht op uit, laat ze
  niet vallen of stel ze niet bloot aan zware schokken of trillingen. Haal ze ook
  niet uit elkaar of breng geen veranderingen aan.
  zz Bewaar de verrekijker niet in een auto of een vergelijkbare plaats in direct
  zonlicht. Hierdoor kan de verrekijker een temperatuur bereiken die hoger is
  dan verwacht, wat schade zou kunnen veroorzaken.
  zz Niet gebruiken of opbergen in een vochtige, rokerige, of stoffige omgeving.
  Het opbergen van de verrekijker op een vochtige plek kan schimmelvorming
  op de lenzen veroorzaken of kan ervoor zorgen dat de lenzen troebel
  worden. Als de verrekijker gedurende een lange periode niet worden gebruikt,
  maak de lenzen en de rest van het toestel dan goed schoon en berg het
  toestel op een goed geventileerde droge plek op.
  zz De verrekijker is niet waterdicht. Vermijd het blootstellen van de verrekijker
  aan regen of waterdruppels.
  Als de verrekijker in contact komt met water, droog hem dan af met een
  droge, schone doek. Als er vuil, stof, of zout aan de verrekijker kleeft, veegt u
  hem goed af met een schone, goed uitgewrongen, vochtige doek.
  Als er water binnendringt, op of in de verrekijker, of u denkt dat er vuil, stof,
  zout, enz. in kan zijn gekomen, breng dan onmiddellijk de verrekijker naar
  een servicecentrum.
  zz Gebruik geen organische oplosmiddelen zoals alcohol, verdunner of benzeen
  bij het schoonmaken van de verrekijker of de lenzen.
  Als de lens vuil is, gebruik dan eerst een blaaskwastje om stof etc. te
  verwijderen van het lensoppervlak. Gebruik vervolgens een zacht, droog doekje
  en veeg voorzichtig over de lens zonder deze te krassen.
  zz Als de verrekijker van een koude naar een warme plek gebracht wordt, dan
  kan er condens ontstaan op de buitenkant en interne delen door het
  plotselinge verschil in temperatuur. Plaats, om condensvorming te
  voorkomen, de verrekijker eerst in een luchtdichte plastic zak voordat deze
  naar een warme omgeving gebracht wordt. Laat de verrekijker langzaam
  wennen aan de hogere temperaturen, en neem hem er vervolgens uit. Doe
  hetzelfde wanneer u de verrekijker van een warme omgeving naar een koude
  omgeving brengt.

  HOL-4 • Page 6

  Benaming van de onderdelen

  (De 10x20 IS afgebeeld in de illustraties.)
  Scherpstelknop

  Controlelampje
  Beeldstabilisatorknop

  Objectieflenzen
  Oogschelp

  Deksel van batterijvak
  Dioptriecorrectieschaal

  Dioptriecorrectiering

  Oogje voor draagriem
  Oculairs
  Doppen van oculairs

  HOL-5 • Page 7

  Het gebruik van de lensdoppen
  Losmaken van de doppen voor de
  oculairlenzen

  zz Haal de doppen voor de oculairlenzen van de
  oogschelpen af bij gebruik van de verrekijker.

  Bevestigen van de doppen voor de
  oculairlenzen

  zz Bevestig de doppen voor de oculairlenzen aan
  de oogschelpen na gebruik van de verrekijker.

  Bevestigen van de draagriem

  1

  Maak de draagriem vast.

  zz Steek het ene uiteinde van de
  draagriem door het oogje voor de
  draagriem en vervolgens door de gesp
  die bevestigd zit aan de draagriem,
  vanaf de onderkant.

  de gesp.
  2 zControleer
  z Zorg ervoor dat de draagriem niet los

  gaat zitten bij de gesp wanneer u eraan
  trekt.

  zzBij gebruik van de verrekijker, moet u de staat van de draagriem
  controleren (zorg ervoor dat de draagriem goed is vastgemaakt, dat hij
  niet versleten (beschadigd) is, enz.).

  HOL-6 • Page 8

  Plaatsen van de batterijen
  De verrekijker is uitgerust met de beeldstabilisator die één CR123Alithiumbatterij gebruikt.
  zzGebruik geen batterijen met een nominale spanning van 3,0 V of hoger,
  of batterijen die geen nominale spanning bevatten.

  1

  Open het dekseltje.

  zz Open het dekseltje van het batterijvak.

  de batterij.
  2 zPlaats
  z Maak de oppervlakbevestigingen los en

  sla ze open naar links en rechts.
  zz Plaats de batterij in de juiste [+] [–]
  richting zoals aangegeven aan de
  onderkant van het batterijvak.
  zz Zet bij het plaatsen van de batterij de
  [–] pool tegen de veerelektrode in het
  batterijvak en duw de batterij vervolgens
  zo ver mogelijk naar binnen.

  de batterij stevig
  3 Bevestig
  op zijn plaats met de
  oppervlakbevestigingen.

  Oppervlakbevestigingen

  HOL-7

  zz Plaats de aan de linkerkant
  van de afbeelding getoonde
  oppervlakbevestiging om de batterij
  en plaats vervolgens de rechter
  oppervlakbevestiging om de batterij van
  bovenaf om deze stevig op zijn plaats
  te bevestigen.
  Controleer of de
  oppervlakbevestigingen niet loszitten.
  zz Zodra de batterij op zijn plaats zit, sluit
  u het dekseltje van het batterijvak goed. • Page 9

  Plaatsen van de batterijen

  of het controlelampje
  4 Kijk
  brandt.

  zz Druk op de beeldstabilisatorknop en
  controleer of het lampje brandt. (Houd
  de knop langer dan een seconde
  ingedrukt.)

  zzBij gebruik van batterijen, leest u zorgvuldig „ Waarschuwing (met
  betrekking tot de batterijen)” en „ Let op (met betrekking tot de
  batterijen)” die u kunt vinden op pagina 2-3 van deze handleiding.
  zzZorg er bij het plaatsen van de batterij voor dat de [+] poolelektrode niet
  eerst wordt geplaatst. Doet u dit niet, dan kan de [–] poolveerelektrode
  verbogen of anderszins beschadigd raken.
  zzWanneer u de batterij op zijn plaats bevestigt met de
  oppervlakbevestigingen, controleert u dan of de oppervlakbevestigingen
  niet loszitten en geen slijtage vertonen (beschadiging).
  zzZorg dat er geen vocht op de binnenkant van het dekseltje van het
  batterijvak terechtkomt of in het batterijvak. Veeg eventueel vocht weg en
  droog het vak goed af voordat u de batterijen vervangt.
  zzZet de beeldstabilisator uit voordat u de batterijen verwijdert.

  Batterijduur (continu gebruik)
  (gebaseerd op Canon’s testomstandigheden)

  CR123A Lithiumbatterij*

  23 °C

  -10°C

  Ong. 12 uur

  Ong. 8 uur

  * De levensduur van batterijen kan erg verschillen afhankelijk van het merk.

  HOL-8 • Page 10

  Voordat u begint

  1

  Stel de positie van de oogschelpen af.

  zz Als u een bril draagt bij gebruik
  van de prismakijker, moet u aan
  de oogschelpen draaien totdat de
  hoogte optimaal is afgesteld voor een
  comfortabel gebruik van de kijker.

  de afstand tussen de oculairs in.
  2 zStelz Aanpassen
  van de afstand tussen de oculairs
  zorgt voor een adequate prestatie en beperkt
  vermoeidheid van de ogen tijdens het kijken.
  zz Kijk door de prismakijker en stel de afstand
  tussen de oculairs zodanig in dat het linker
  en rechter beeldveld samenvallen.

  zz Kijk naar een voorwerp dat ver weg is wanneer u de afstand tussen de
  oculairs aanpast aan de afstand tussen uw ogen.

  de juiste dioptrie-aanpassing.
  3 zMaak
  z Compenseert de verschillen in

  gezichtsvermogen tussen het linker- en
  rechteroog.
  zz Kijk eerst alleen door het linker oculair
  en draai aan de scherpstelring tot u het
  voorwerp waar u naar kijkt scherp kunt zien.
  zz Kijk nu alleen door het rechter
  oculair en naar hetzelfde voorwerp
  als voorheen, en draai aan de
  dioptriecorrectiering totdat u het
  voorwerp weer scherp kunt zien.

  de scherpstelling uit.
  4 zVoer
  z Kijk met beide ogen naar een ander

  voorwerp door de verrekijker en draai aan de
  scherpstelring tot het onderwerp scherp is.

  HOL-9 • Page 11

  Gebruik van de beeldstabilisator

  Als je kijkt door de verrekijker kan het beeld bewegen en moeilijk te zien
  zijn, omdat uw handen de verrekijker vasthouden. In dat geval kan de
  beeldstabilisator helpen om het beeld scherp te maken.
  De beeldstabilisator kan worden bediend met behulp van de volgende
  methoden.

  Vijf-minuten-werking en werking
  stoppen

  • Druk op de beeldstabilisatorknop en laat
  snel los, dan werkt de beeldstabilisator
  continu gedurende vijf minuten.
  • Om de werking van de beeldstabilisator
  te stoppen, drukt u nogmaals op de
  beeldstabilisatorknop en laat weer los.

  Starten en stoppen van de werking van de beeldstabilisator
  terwijl u de toets ingedrukt houdt
  • De beeldstabilisator werkt als u de beeldstabilisatorknop ingedrukt houdt.
  • De werking van de beeldstabilisator wordt onderbroken als u de knop
  loslaat.

  zzWanneer de beeldstabilisatieknop werkt, gaat het controlelampje
  branden.
  zzAls het lampje niet gaat branden, vervang dan de batterijen door nieuwe.
  zzDe beeldstabilisator is mogelijk niet effectief wanneer het lichaam van de
  gebruiker hevig beweegt, blootstaat aan trillingen, of wanneer de handen
  te veel trillen.
  zzDe beeldstabilisator stopt wanneer de batterijen leeg raken.
  zzWanneer er geen batterijen in de verrekijker zitten, kunt u deze toch als
  een normale kijker gebruiken.

  HOL-10 • Page 12

  Het gebruik van de Koker

  1

  Plaats de verrekijker in de koker.

  zz Plaats de verrekijker in de koker terwijl
  de riem buiten de koker komt.

  de klep van de koker.
  2 zSluit
  z Sluit de klep van de koker, nadat de
  riem is uitgeschoven.

  zzControleer of het lampje uit is, voordat u de verrekijker in de koker
  plaatst.

  HOL-11 • Page 13

  Problemen oplossen

  Als er een probleem is met de verrekijker, raadpleeg dan eerst de
  onderstaande tabel om te zien of het kan worden opgelost. Wanneer het
  probleem niet kan worden opgelost, neemt u contact op met uw dealer of het
  dichtstbijzijnde Canon servicecentrum.
  Probleem
  Het beeld is niet
  duidelijk.

  De beeldstabilisator
  werkt niet.

  Mogelijke oorzaak

  Maatregel

  Het lensoppervlak is vuil.

  Gebruik een blaaskwastje
  om stof en dergelijke
  van het lensoppervlak te
  verwijderen. Gebruik daarna
  een zacht, droog doekje
  om het lensoppervlak af te
  vegen.

  De dioptrie is niet goed
  ingesteld.

  Maak de juiste dioptrieaanpassing.
  (Zie stap 3 op pagina 9)

  De afstand tussen de
  oculairs is niet goed
  ingesteld op de afstand
  tussen uw ogen.

  Stel de afstand tussen de
  oculairs in.
  (Zie stap 2 op pagina 9)

  De verrekijker is niet goed
  scherpgesteld.

  Stel de verrekijker scherp.
  (Zie stap 4 op pagina 9)

  Er zijn geen batterijen
  geplaatst.

  Laad batterijen met
  voldoende vermogen.
  (Zie pagina 7 „Plaatsen van
  de batterijen”)

  Wanneer u op de
  beeldstabilisatorknop drukt,
  gaat het controlelampje
  niet branden.

  Als het controlelampje niet
  gaat branden, betekent dit
  dat de batterijen leeg zijn.
  Vervang de batterijen door
  nieuwe.
  (Zie pagina 7 „Plaatsen van
  de batterijen”)

  HOL-12 • Page 14

  Belangrijke specificaties
  8x20 IS
  Type

  10x20 IS
  Prismakijker

  Vergrotingsfactor
  Effectieve doorsnede van
  objectieflenzen
  Reële beeldhoek

  8x

  10x
  20 mm

  6,6°

  Schijnbare beeldhoek*

  5,3°
  49,5°

  Beeldveld op 1000 meter

  115 m

  93 m

  Doorsnede uittredepupil

  2,5 mm

  2,0 mm

  Oogafstand

  13,5 mm

  Scherpstelbereik

  Ca. 2 meter - oneindig

  Instelbereik van de oogafstand
  Beeldstabilisator

  56 - 72 mm
  Optische correctie met lensverschuiving

  Correctiehoek

  ±0,9°

  Batterijcontrole

  Indicatielampje (LED) gaat branden

  Vermogen
  Gebruiksomgeving
  Afmetingen (B x L x H)
  Gewicht (zonder batterijen)
  *Berekend op basis van ISO 14132-1:2002

  HOL-13

  1 CR123A Lithiumbatterij
  Temperatuur: –10°C tot 40°C
  Vochtigheid: 90%
  Ca. 118 x 142 x 69 mm
  Ca. 420 g

  Ca. 430 g • Page 15

  Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen,
  IJsland en Liechtenstein)
  Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in
  overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU), de
  richtlijn 2006/66/EG betreffende batterijen en accu's en/of de
  plaatselijk geldende wetgeving waarin deze richtlijnen zijn
  geïmplementeerd, niet bij het normale huisvuil mag worden
  weggegooid.
  Indien onder het hierboven getoonde symbool een chemisch
  symbool gedrukt staat, geeft dit in overeenstemming met de
  richtlijn betreffende batterijen en accu's aan dat deze batterij of
  accu een zwaar metaal bevat (Hg = kwik, Cd = cadmium, Pb =
  lood) waarvan de concentratie de toepasselijke drempelwaarde
  in overeenstemming met de genoemde richtlijn overschrijdt.
  Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv.
  door dit in te leveren bij een hiertoe erkend verkooppunt bij aankoop van een
  gelijksoortig product, of bij een officiële inzameldienst voor de recycling van elektrische
  en elektronische apparatuur (EEA) en batterijen en accu's. Door de potentieel
  gevaarlijke stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met EEA, kan onjuiste verwerking van
  dit type afval mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke
  gezondheid. Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooien van dit product draagt
  bij tot effectief gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
  Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw
  plaatselijke gemeente, afvaldienst, officiële dienst voor klein chemisch afval of
  afvalstortplaats, of kunt u terecht op www.canon-europe.com/weee, of
  www.canon-europe.com/battery.

  HOL-14 • Page 16

  CT1-B082-A

  0619Ni

  © CANON INC. 2019


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Canon 10X20 IS wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Canon 10X20 IS in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,63 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Canon 10X20 IS

Canon 10X20 IS Bedienungsanleitung - Deutsch - 16 seiten

Canon 10X20 IS Bedienungsanleitung - Englisch - 16 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info