Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/155
Nächste Seite
Digitale camcorder
Bedieningshandleiding
Ne
Mini
Digital
Video
Cassette
PAL
Deze bedieningshandleiding behandelt de MV650i, MV630i, MV600i en MV600.
Houd er rekening mee dat de afbeeldingen en uitleg in deze handleiding gebaseerd
zijn op de MV650i.
PUB.DIM-181
Inleiding
Basisbediening
Gebruik van
alle aanwezige
of Features
Videobeelden
monteren
Gebruik van een
geheugenkaart
MV630iMV650i
Aanvullende
informatie
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • wie kann ich von dem camcorder auf den Fernseher überspielen Eingereicht am 9-8-2017 11:26

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  PUB.DIM-181

  Digitale camcorder

  Bedieningshandleiding

  Ne

  Inleiding

  Basisbediening

  Gebruik van
  alle aanwezige
  of Features

  Videobeelden
  monteren

  MV650i MV630i

  Mini

  Gebruik van een
  geheugenkaart

  Digital
  Video
  Cassette

  Deze bedieningshandleiding behandelt de MV650i, MV630i, MV600i en MV600.
  Houd er rekening mee dat de afbeeldingen en uitleg in deze handleiding gebaseerd
  zijn op de MV650i.

  PAL

  Aanvullende
  informatie • Page 2

  Belangrijke aanwijzingen
  Ne

  WAARSCHUWING:
  HET DEKSEL (OF DE ACHTERWAND) NIET VERWIJDEREN OM HETGEVAAR
  OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. IN HET TOESTEL BEVINDEN
  ZICH GEEN DOOR DE GEBRUIKER TE REPAREREN ONDERDELEN. LAAT
  REPARATIES OVER AAN DESKUNDIG ONDERHOUDSPERSONEEL.
  WAARSCHUWING:
  OM BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, MAG DIT
  PRODUCT NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN REGEN OF VOCHT.

  Inleiding

  LET OP:
  OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN HINDERLIJKE INTERFERENTIES TE
  VOORKOMEN, RADEN WIJ U AAN ALLEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN
  AANBEVOLEN ACCESSOIRES.
  LET OP:
  TREK DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT WANNEER HET TOESTEL NIET GEBRUIKT WORDT.
  De identificatieplaat CA-570 bevindt zich aan de onderkant.
  • Het gebruik van de DV-kabel CV-150F/CV-250F is nodig om tegemoet te komen aan de
  technische vereisten van de EMC-richtlijnen.

  2 • Page 3

  Handleidingen en handelsmerken
  Uw camcorder wordt geleverd met de volgende accessoires:

  Ne

  ❍ softwarehandleiding digitale camcorder MV650i/MV630i/MV600i/MV600
  In deze handleiding wordt beschreven hoe de camcorder moet worden
  bediend. Alles wordt behandeld van eenvoudig opnemen tot het gebruik van
  alle aanwezige functies.

  In deze handleiding wordt beschreven hoe u met een DV (IEEE1394) kabel
  beelden vanaf/naar de geheugenkaart kunt downloaden/uploaden. U kunt
  ook met behulp van de meegeleverde software via het Internet
  videoconferenties houden of bestanden verzenden. Welke functies

  Inleiding

  ❍ Alleen gebruikers van Windows XP
  softwarehandleiding DV NETWORK SOLUTION DISK

  beschikbaar zijn, hangt af van het camcordermodel en de netwerkomgeving.
  ❍ MV650i MV630i
  softwarehandleiding DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK
  In deze handleiding wordt beschreven hoe u met de meegeleverde USB-kabel
  beelden kunt downloaden vanaf de geheugenkaart. Vanaf de meegeleverde
  DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK kunt u voorbeeldopnamen toevoegen aan de
  Card Mix- en My Camera-instellingen.

  Handelsmerken
  • Canon is een gedeponeerd handelsmerk van Canon Inc.
  • D is een handelsmerk.
  Het
  logo is een handelsmerk.
  • Macintosh is een handelsmerk van Apple Computer Inc., gedeponeerd in de
  Verenigde Staten en andere landen.
  • Windows® is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft
  Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
  • Overige namen en producten die hierboven niet zijn genoemd, kunnen
  gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de betreffende
  ondernemingen zijn.

  3 • Page 4

  Inhoudsopgave
  Ne

  Inleiding
  Handleidingen en handelsmerken ....................................................................3
  Bedankt dat u voor een Canon heeft gekozen ................................................7
  Introductie van de MV650i/MV630i/MV600i/MV600 ........................................8
  Overzicht bedieningselementen ........................................................................9

  Inleiding

  Basisbediening
  Voorbereidingen
  Een stopcontact gebruiken ..............................................................................13
  De accu plaatsen en opladen ..........................................................................14
  De ondersteuningsbatterij plaatsen ................................................................17
  De camcorder voorbereiden ............................................................................18
  Een cassette plaatsen........................................................................................20
  Gebruik van de draadloze afstandsbediening................................................22
  De tijdzone, datum en tijd instellen ..............................................................23
  Basishandelingen voor het maken van een opname
  Films opnemen op een cassette ......................................................................26
  Zoomen..............................................................................................................28
  Gebruik van het LCD-scherm ..........................................................................30
  Zoeken en bekijken tijdens opnemen ............................................................33
  Tips voor het maken van betere video’s ........................................................34
  Basishandelingen voor het afspelen van een cassette
  Een cassette afspelen........................................................................................35
  Afspelen op een TV-scherm ............................................................................39

  Gebruik van alle aanwezige functies
  Algemeen
  Menu’s en instellingen ....................................................................................43
  De stand van de afstandsbedieningssensor wijzigen ....................................48
  De camcorder aan uw persoonlijke wensen aanpassen ................................49
  MV650i De oplichtende toetsen instellen ........................................................50
  Overige camcorderinstellingen ........................................................................51
  Opnemen
  De opnamemodus wijzigen (SP/LP) ................................................................53
  Stilbeelden opnemen op een cassette ............................................................54
  Gebruik van de opnameprogramma’s ............................................................56
  Gebruik van digitale effecten ..........................................................................60
  Gebruik van het meerbeeldenscherm ............................................................66
  De beeldstabilisator uitschakelen....................................................................68
  Opnemen met de zelfontspanner ..................................................................69
  Geluid opnemen ..............................................................................................70
  MV650i Gebruik van de videolamp VL-3 (optioneel) ......................................72
  MV650i Gebruik van de optionele microfoon DM-50 ....................................73
  Handmatige instellingen
  Handmatig scherpstellen..................................................................................74
  4 • Page 5

  De AE-verschuiving instellen............................................................................76
  De sluitertijd instellen ......................................................................................77
  De witbalans instellen ......................................................................................79
  Afspelen
  Het beeld vergroten ........................................................................................81
  De dateringscode weergeven ..........................................................................82
  Foto/datum zoeken ..........................................................................................84
  Terugkeren naar een eerder gemarkeerde positie ........................................85

  Ne

  Videobeelden monteren

  MV650i

  MV630i

  Inleiding

  Opnamen kopiëren naar een videorecorder of digitaal videoapparaat ......86
  MV650i MV630i MV600i Opnemen vanaf analoge videoapparaten
  (videorecorder, TV of camcorder) ................................................................88
  MV650i MV630i MV600i Opnemen vanaf digitale videoapparaten
  (DV dubben) ..................................................................................................89
  MV650i MV630i MV600i Analoge signalen omzetten naar digitale signalen
  (Analoog/digitaal-omzetter) ........................................................................91
  MV650i MV630i MV600i Bestaande scènes vervangen (AV tussenvoegen) ........93
  Audio dubben ..................................................................................................95
  De camera aansluiten op een computer met een DV (IEEE1394) kabel ......98

  Gebruik van een geheugenkaart

  De geheugenkaart plaatsen en verwijderen ..................................................99
  De beeldkwaliteit/beeldgrootte selecteren ..................................................100
  Stilbeelden opnemen op een geheugenkaart..............................................103
  Panoramabeelden opnemen (functie Stitch Assist)......................................106
  MV650i Motion JPEG-films opnemen op een geheugenkaart ....................108
  Een geheugenkaart weergeven ....................................................................110
  Beelden beveiligen ........................................................................................113
  Beelden wissen................................................................................................114
  Stilbeelden selecteren voor een afdruk (afdrukopdracht) ..........................115
  Afdrukken met de functie Direct Print ........................................................117
  Beelden combineren (Card Mix) ....................................................................121
  Stilbeelden kopiëren ......................................................................................125
  Een geheugenkaart formatteren ..................................................................127
  De camera aansluiten op een computer met een USB-kabel......................128
  Een opstartbeeld maken ................................................................................129
  Informatie over de geheugenkaart ..............................................................130

  Aanvullende informatie
  Schermdisplays ................................................................................................133
  Overzicht van berichten ................................................................................137
  Onderhoud ......................................................................................................140
  Problemen oplossen ......................................................................................144
  Systeemschema ..............................................................................................147
  Optionele accessoires ....................................................................................148
  Specificaties ....................................................................................................151
  Index ................................................................................................................153
  5 • Page 6

  Symbolen die in deze softwarehandleiding worden gebruikt
  Bedieningsstand

  Ne

  Operating Mode

  Stand van de
  POWER Switch

  Stand van de Cassette/ kaartschakelaar (TAPE/CARD)

  CAMERA

  CAMERA

  TAPE

  PLAY (VCR)

  PLAY (VCR)

  TAPE

  CARD CAMERA

  CAMERA

  CARD

  CARD PLAY (VCR)

  PLAY (VCR)

  CARD

  Inleiding

  Gearceerd gebied : alleen MV650i en MV630i.
  Welke functies beschikbaar zijn hangt af van de bedieningsstand. Dit wordt als
  volgt aangegeven:
  CAMERA

  : Functie kan in deze stand worden gebruikt.

  CAMERA

  : Functie kan in deze stand niet worden gebruikt.

  Overige symbolen en betekenissen


  : Paginanummer waarnaar wordt verwezen.  : Functies die worden bediend vanaf de body van de camcorder.
  : Functies die worden bediend met behulp van de draadloze
  afstandsbediening.
  : Aanvullende onderwerpen die de basishandelingen complementeren.  : Voorzorgsmaatregelen die betrekking hebben op de bediening van de
  camcorder.
  ❍ Hoofdletters worden gebruikt om te verwijzen naar toetsen op de camcorder
  of de draadloze afstandsbediening.
  ❍ [ ] worden gebruikt om te verwijzen naar menu-onderdelen die op het
  scherm worden weergegeven.
  ❍ "Scherm" heeft betrekking op de LCD en de zoeker.

  6 • Page 7

  Bedankt dat u voor een Canon heeft gekozen
  De Canon MV650i/MV630i/MV600i/MV600 beschikt over een uitgebreide
  hoeveelheid opties en functies. Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig

  Ne

  door te nemen voordat u de camcorder in gebruik neemt. U raakt dan snel
  vertrouwd met uw camcorder en de bedieningswijze.
  Wij raden u aan dat u zich om te beginnen eerst meester maakt van de
  basisbediening van de camcorder voordat u verder gaat met het gebruik van de
  overige mogelijkheden.

  Twee AA-batterijen
  MV650i MV630i Draadloze afstandsbediening
  WL-D79, MV600i MV600
  Draadloze afstandsbediening
  WL-D80

  Lensdop en
  lensdopsnoer

  Lithiumknoopbatterij
  CR1616

  MV630i MV600i
  MV600 Accu BP-508

  Compacte
  netadapter CA-570
  (incl. netsnoer)

  PC-A10 SCART
  Adapter
  Europa, Azië

  USB-kabel IFC300PCU

  Stereo-videokabel
  STV-250N

  MV650i

  MV630i

  Harde tas voor
  Informatie over de
  geheugenkaart

  MV650i Accu BP-512,

  MV650i MV630i

  Schouderriem SS-800

  Inleiding

  De meegeleverde accessoires controleren

  MV650i

  Groothoekaccessoire
  WA-30.5

  MV650i

  MV630i

  Informatie over de
  geheugenkaart (met
  voorbeeldopnamen)

  DV NETWORK
  SOLUTION DISK
  MV650i MV630i

  DIGITAL VIDEO
  SOLUTION DISK

  7 • Page 8

  Introductie van de MV650i/MV630i/MV600i/MV600
  22× optische zoom en 440×

  Geavanceerde accessoireschoen
  (MV650i)

  20× optische zoom en 400×
  digitale zoom (MV630i)

  U hoeft alleen maar de richtingsgevoelige
  stereomicrofoon DM-50 of de videolamp
  VL-3 in de accessoireschoen te schuiven; de
  camcorder zorgt automatisch voor de
  voeding en aansluitingen.

  Ne digitale zoom (MV650i)

  18× optische zoom en
  360× digitale zoom (MV600i/MV600)

  Inleiding

  Beeldstabilisator
  De optische technologie van Canon zorgt
  zelfs bij lange teleopnamen (in de stand
  CAMERA) voor stabilisatie van uw opnamen.

  Nachtopnamen
  Zelfs op donkere plaatsen kan worden
  opgenomen. Het nachtprogramma Night
  stelt zich automatisch in op de optimale
  sluitertijd.

  Programma Super Night en Low
  Light Plus (MV650i)
  Met het supernachtprogramma Super Night
  (in de stand CAMERA) en het programma
  Low Light Plus (in de stand CARD CAMERA)
  kunt u doorgaan met opnemen zonder dat

  Geheugenkaart (MV650i/MV630i)
  U kunt beelden opnemen op een Informatie over de geheugenkaart of MultiMediaCard. Beelden die zijn opgenomen
  met de functie Stitch Assist kunnen met de
  meegeleverde software worden samengevoegd tot één panoramische scène.

  Direct afdrukken (MV650i/MV630i)
  U kunt stilbeelden afdrukken door de
  camera aan te sluiten op een Canon Bubble
  Jet Printer die uitgerust is met de functie
  Direct Print.

  u het licht hoeft aan te doen. De hulplamp

  USB-aansluiting (MV650i/MV630i)

  (witte LED) gaat branden om het

  Met de ingebouwde USB-poort kunnen gegevens van de geheugenkaart worden overgezet naar een PC. Door gebruik te maken
  van de meegeleverde software kunt u op uw
  PC stilbeelden verwerken en beheren.

  onderwerp te belichten.

  Stilbeelden
  U hoeft alleen maar de fotoknop in te
  drukken om stilbeelden vast te leggen
  zoals u dat met een fototoestel zou doen.

  My Camera-instellingen
  U kunt uw camcorder aan uw persoonlijke
  wensen aanpassen door zelf een opstartbeeld en camcordergeluiden te selecteren.

  8

  Digitale effecten
  Toon uw creativiteit door gebruik te maken
  van de speciale effecten en faders. Het meerbeeldenscherm legt bewegende onderwerpen vast in reeksen van 4, 9 of 16 beelden.

  Opnamen uit analoge bron/
  AV tussenvoegen
  (MV650i/MV630i/MV600i)
  Audio dubben

  DV-aansluiting IEEE1394
  Met de DV-aansluiting kunnen met vrijwel
  geen verlies van kwaliteit beelden worden
  overgezet. U kunt beelden bewerken door
  de camcorder via een IEEE1394 aansluiting
  op een PC aan te sluiten. Gebruikers van
  Windows XP kunnen de meegeleverde software gebruiken om via het Internet videoconferenties te houden en bestanden te
  verzenden. • Page 9

  Overzicht bedieningselementen
  MV650i/MV630i/MV600i/MV600

  Ne

  + toets "opname zoeken" (REC
  SEARCH) (p.33) / ¡ toets
  vooruitspoelen (p. 35) / CARD toets* (p. 110)

  toets "opname zoeken" (REC SEARCH)
  (p. 33) /
  toets "opname bekijken"
  (p. 33) / 1 terugspoeltoets (p. 35) /
  CARD - toets* (p. 110)

  Scherpsteltoets (FOCUS) (p. 74) /
  6afspeel/pauzetoets (p. 35)

  Inleiding

  Toets AE-verschuiving (AE SHIFT)
  (p. 76) / 7 stoptoets (p. 35) /
  indexschermtoets* (p. 111)
  OPEN-toets LCD-paneel (p. 30)
  Ontgrendeltoets
  button (p. 14)
  LCD-scherm
  (p. 30)
  Serienummer
  123456789

  Accucompartiment
  (p. 14)
  MENU-toets (p. 43)
  DC-ingangsaansluiting (DC IN) (p. 13)

  Deksel ondersteuningsbatterij (p. 17)

  Keuzeschijf (p. 38, 43)
  Kaarttoegangsindicator* (p. 103) /
  Oplaadindicator (CHARGE (p. 14)
  Geheugenkaartsleuf* (p. 99)

  Zelfontspanner
  (p. 69) /
  Datacoderingstoets
  (p. 82)
  Kaartmengtoets*
  (p. 123) /
  Diashowtoets*
  (p. 111)/
  toets Stitch Assist*
  (p. 106)

  DATA DIGITAL
  CODE EFFECTS ON/OFF

  Toets
  button (p. 60)
  Aan/uit-toets digitale effecten
  P 60)

  MIX/
  SLIDE
  SHOW

  P

  Programmakeuzeschakelaar (p. 56)
  P AE-programma
  Easy Recording

  *

  MV650i alleen en MV630i .

  9 • Page 10

  Ne

  Oogcorrectieregelaar
  (p. 18)

  Inleiding

  Afdekking
  cover (p. 141)

  Fototoets (p. 54, 103)

  MV650i Geavanceerde
  accessoireschoen (p. 72)
  MV630i MV600i MV600
  Accessoireschoen (p. 149)
  Zoomregelaar (p. 28)
  Ingebouwde
  luidspreker (p. 37)
  Zoeker (p. 18)

  Cassette/kaart-schakelaar (TAPE/CARD) (p. 6)
  TAPE

  Bevestigingspunt
  riem (p. 19)

  CARD

  Start/stop-toets
  (p. 26)
  Handgreepriem (p. 18)
  Aan/uit-schakelaar (p. 6)

  CA M E RA
  OFF

  }

  Bevestigingspunt riem
  (p. 19)
  POWER

  CAMERA
  OFF
  PLAY
  (VCR)

  PLAY(VCR)

  Cassette compartment
  cover (p. 20)
  Cassette compartment
  (p. 20)

  *
  10

  MV650i alleen en MV630i . • Page 11

  Ne

  Inleiding

  Afdekking aansluitpunten

  MV650i Hulplamp (witte LED)
  (p. 58)

  Afstandsbedieningssensor (p. 22)
  Stereomicrofoon (p. 70)
  Afdekking aansluitpunten

  S

  MIC

  MIC-aansluiting (p. 70)
  AV-ingangs/uitgangsaansluiting *2 (p. 39) /
  (phones) hoofdtelefoonaansluiting (p. 37)

  DV

  Ingangs/uitgangsaansluiting S-video *2 (p. 40)
  DV-ingangs/uitgangsaansluiting *2 (p. 86)

  AV

  Onderaanzicht

  USB-aansluiting *1
  (p. 128)

  OPEN/EJECT-schakelaar (p. 20)
  Aansluitpunt statief
  (p. 34)

  *1
  *2

  MV650i alleen en MV630i .
  MV600 Alleen uitgangssignalen.

  11 • Page 12

  Draadloze afstandsbediening
  Ne

  MV650i MV630i WL-D79

  q
  w
  e
  r
  t
  #1

  !4

  START
  /STOP

  PHOTO

  Inleiding

  #2

  i

  T

  MENU

  TV SCREEN ON/OFF

  SET

  INDEX SLIDE SHOW

  y
  u

  ZOOM

  W

  SELE T. D.EFFECT.

  12bit
  AUDIO OUT

  !0

  SLOW

  START
  /STOP

  !5

  W

  PHOTO

  ZOOM

  SELE T. D.EFFECT.

  T

  MENU

  TV SCREEN ON/OFF

  SET

  REC
  PAUSE
  WIRELESS CONTROLLER WL-D79

  !3

  i

  @4

  o

  @5

  !0
  !1

  @6
  @7
  @8
  @9
  #0

  Fototoets (PHOTO) (p. 54, 103)
  Toets digitale effecten (D.EFFECTS) (p. 60)
  START/STOP-toets (p. 26)
  Zelfontspannertoets (SELF.T) (p. 69)
  Toets TV-scherm (TV SCREEN) (p. 133)
  Datacoderingstoets (DATA CODE) (p. 82)
  Zoekkeuzetoets (SEARCH SELECT) (p. 84)
  Nulstelgeheugentoets (ZERO SET MEMORY) (p. 85)
  Toets 12-bits AUDIO OUT (p. 97)
  Toets audio dubben (AUDIO DUB. (p. 96)
  Opnamepauzetoets (REC PAUSE)*2 (p. 88)
  Terugspoeltoets (REW1) (p. 35)
  Toets AV tussenvoegen (AV INSERT)*2 (p. 94)
  Aan/uit-toets digitale effecten 60)
  Zender
  Zoomtoetsen (p. 28)
  Regelaartoetsen (p. 43)

  1 MV650i alleen en MV630i .

  *
  *2 Niet verkrijgbaar met de

  DETA CODE SERCH SELECT

  y
  u

  2

  !2

  12

  t

  @2
  @3

  !1

  q
  w
  e
  r
  t
  y
  u
  i
  o
  !0
  !1
  !2
  !3
  !4
  !5
  !6
  !7

  w
  e
  r

  FF

  AV INSERT AV DV REMOTE SET

  o

  !4

  q

  @0
  @1
  PLAY
  STOP

  AUDIO DUB. PAUSE

  !5
  !6
  !7
  !8
  !9
  #3

  CARD

  DETA CODE SERCH SELECT
  ZERO SET
  MEMORY REW

  MV600i MV600 WL-D80

  MV600 .

  ZERO SET
  MEMORY REW

  PLAY

  12bit
  AUDIO OUT

  STOP

  AUDIO DUB. PAUSE

  SLOW

  !6
  !7
  !8
  !9
  @0
  @1

  FF

  2

  AV INSERT AV DV REMOTE SET

  @2
  @3
  @4

  REC
  PAUSE

  @5

  WIRELESS CONTROLLER WL-D80

  @6
  @7
  @8

  !2
  !3

  @9
  #0

  !8 MENU-toets (p. 43)
  !9 SET-toets (p. 43)
  @0 Zoektoetsen (p. 84)
  @1 Afspeeltoets (PLAY 3) (p. 35)
  @2 Vooruitspoeltoets (FF ¡) (p. 35)
  @3 +/ Etoets (p. 36)
  @4 STOP-toets 7 (p. 35)
  @5 ×2-toets (p. 36)
  @6 Toets instelling afstandsbedieningssensor
  (REMOTE SET) (p. 48)

  @7
  @8
  @9
  #0
  #1
  #2
  #3

  -toets (p. 36)
  AV = DV toets *2 (p. 92)
  −/e toets (p. 36)
  Pauzetoets 8 (p. 36)
  INDEX-toets *1 (p. 111)
  Diashowtoets (SLIDE SHOW)*1 (p. 111)
  CARD -/+ toetsen *1 (p. 110) • Page 13

  Een stopcontact gebruiken
  Met de meegeleverde netadapter kunt u de camcorder vanuit een stopcontact
  van stroom voorzien. De netadapter zet netspanning van een stopcontact (100-

  Ne

  240 V wisselstroom, 50/60Hz) om in de gelijkstroom waarop de camcorder werkt.

  1. Zet de aan/uit-schakelaar op OFF
  (UIT).

  q

  2. Sluit het netsnoer aan op de
  netadapter.

  POWER

  CAMERA
  OFF
  PALY
  (VCR)

  3. Steek de stekker van het netsnoer in
  een stopcontact.

  r r

  4. Sluit de netadapter aan op de DC IN
  aansluiting van de camcorder.

  e
  5. Maak de netadapter na gebruik weer los van de camcorder. Verwijder
  de stekker uit de wandcontactdoos en uit de adapter.

  Basisbediening

  w

  ❍ Schakel de camcorder altijd uit alvorens de netadapter aan te sluiten of los te
  koppelen.
  ❍ Als de adapter dicht in de buurt van een TV wordt gebruikt, kunnen er in het
  beeld storingen ontstaan. Haal de adapter uit de buurt van de TV of
  antennekabel.
  ❍ Sluit geen apparaten aan die niet uitdrukkelijk zijn aanbevolen om te worden
  gebruikt met de DC IN aansluiting van de camcorder of met de netadapter.
  ❍ Tijdens het gebruik kunt een gezoem of gebrom horen. Dit is normaal en duidt
  niet op een storing.

  13 • Page 14

  De accu plaatsen en opladen
  Ne

  Laad de accu op met de meegeleverde netadapter voordat u de eerste keer de
  camcorder gaat gebruiken en vervolgens wanneer de melding "CHANGE THE
  BATTERY PACK" verschijnt.

  1. Zet de aan/uit-schakelaar op OFF
  (UIT).

  w

  q
  POWER

  2. Zet de zoeker omhoog.

  CAMERA

  3. Plaats de accu in de camcorder.

  OFF
  PALY
  (VCR)

  • Verwijder de afdekking van het accucompartiment.

  Basisbediening

  • Plaats het voorste uiteinde van de accu
  op één lijn met de lijn op de camcorder,

  e

  oefen een beetje druk uit en schuif de
  accu vervolgens in de richting van de pijl

  klik

  totdat u een klik hoort.

  4. Sluit het netsnoer aan op de
  adapter.

  DC-ingangsaansluiting (DC IN)

  5. Steek de stekker van het netsnoer in
  een stopcontact.
  6. Sluit de netadapter aan op de DC IN
  aansluiting van de camcorder.
  7. Als de accu opgeladen is, verwijder
  dan de netadapter uit de camcorder.
  Verwijder de stekker uit de
  wandcontactdoos en uit de adapter.

  DC IN 8.4V
  CARD/
  CHARGE

  Oplaadindicator
  (CHARGE)

  y
  r

  t

  8. Verwijder de accu na gebruik.
  Druk op de toets BATT. om de accu te verwijderen.
  ❍ De accu is mogelijk defect wanneer de oplaadindicator (CHARGE) snel knippert.
  ❍ De oplaadindicator (CHARGE) vertelt u in welke toestand de accu verkeert.
  0-50%:
  Knippert om de seconde
  Meer dan 50% opgeladen: Knippert om de twee seconden
  100% opgeladen:
  Brandt continu
  ❍ Verwijder de stroombron niet tijdens het laden.Ook wanneer de laadindicator
  permanent brandt kan het zijn dat de accu niet volledig is opgeladen. Tijdens
  een stroomstoring kan het laadproces zijn afgebroken.

  14 • Page 15

  Tijden voor opladen, opnemen en afspelen
  De tijden hieronder zijn bij benadering gegeven en kunnen variëren al
  naargelang de omstandigheden waaronder wordt opgeladen, opgenomen of
  afgespeeld.

  Ne

  Oplaadtijd
  Accu

  Oplaadtijd

  BP-508 (MV630i/MV600i/MV600)

  110 min.

  BP-512 (MV650i/optioneel)

  120 min.

  BP-511 (Optioneel)

  120 min.

  BP-522 (Optioneel)

  210 min.

  BP-535 (Optioneel)

  310 min.

  Recording Time
  Accu

  Maximale opnametijd

  Gebruikelijke opnametijd*

  Bij gebruik van
  de zoeker

  Bij gebruik van
  het LCD-scherm

  Bij gebruik van
  de zoeker

  Bij gebruik van
  het LCD-scherm

  100 min.

  75 min.

  55 min.

  40 min.

  180 min.

  140 min.

  95 min.

  75 min.

  BP-511 (Optioneel)

  180 min.

  140 min.

  95 min.

  75 min.

  BP-522 (Optioneel)

  370 min.

  295 min.

  195 min.

  155 min.

  BP-535 (Optioneel)

  590 min.

  470 min.

  315 min.

  250 min.

  BP-508

  Basisbediening

  • Laad de accu op bij een temperatuur tussen 5˚ C en 40˚ C.
  • Een lithium-ion accu kan in elke toestand worden opgeladen. Anders dan bij
  conventionele accu’s hoeft u de accu niet eerst volledig te gebruiken of te ontladen
  voordat u deze weer kunt opladen.

  (MV630i/MV 600i/MV600)
  BP-512
  (MV650i optioneel)

  * Tijden bij benadering voor opnamen met herhaalde bedieningshandelingen zoals
  starten/stoppen, zoomen, voeding in/uitschakelen. De feitelijke tijd kan korter zijn.
  • Wij raden u aan twee- tot driemaal zoveel opgeladen accu’s bij de hand te houden dan
  u denkt dat u nodig heeft.
  • U kunt besparen op accuvoeding door de camcorder uit te zetten in plaats van in de
  pauzestand te laten.

  Afspeeltijd
  Accu

  Oplaadtijd
  Bij gebruik van het LCD-scherm

  BP-508 (MV630i/MV600i/MV600)

  70 min.

  BP-512 (MV650i/optioneel)

  125 min.

  BP-511 (Optioneel)

  125 min.

  BP-522 (Optioneel)

  250 min.

  BP-535 (Optioneel)

  400 min.

  15 • Page 16

  Hoeveel stroom is er over?
  Ne

  De accusymbolen geven aan in welke toestand de accu
  verkeert.
  Als de accu leeg is, verschijnt 4 seconden lang de melding
  "CHANGE THE BATTERY PACK" en begint
  te knipperen.
  De oplaadindicators van de accu zijn niet constant – ze
  variëren al naargelang de toestand waaronder de accu en
  camcorder worden gebruikt.

  Voorzorgsmaatregelen bij het omgaan met accu’s

  Basisbediening

  GEVAAR!
  Behandel de accu met de nodige voorzichtigheid.
  • Houd de accu uit de buurt van open vuur (hij kan exploderen).
  • Stel de accu niet bloot aan een temperatuur die hoger is dan 60˚ C. Houd de
  accu uit de buurt van verwarmingsapparaten, en laat de accu bij heet weer
  niet achter in een afgesloten auto.
  • Probeer de accu niet uit elkaar te halen of er aan te knutselen.
  • Laat de accu niet vallen en stoot er niet tegen aan.
  • Laat de accu niet nat worden.
  ❍ Opgeladen accu’s ontladen zich op natuurlijke wijze. Zorg er daarom voor dat
  u de accu op de dag van gebruik, of de dag ervoor, oplaadt. U bent dan
  verzekerd van een volle accu.
  ❍ Bevestig altijd de afdekking van het accucompartiment wanneer u de accu
  niet gebruikt. Contact met metalen objecten kan tot kortsluiting leiden en de
  accu beschadigen.
  ❍ Vuile polen kunnen leiden tot een slecht contact tussen de accu en camcorder.
  Veeg de polen schoon met een zachte, droge doek.
  ❍ Als u een opgeladen accu langere tijd (ongeveer 1 jaar) opbergt, kan het zijn
  dat de levensduur wordt bekort of de prestatie achteruitgaat. Wij raden u
  daarom aan in een dergelijk geval de accu volledig te ontladen en vervolgens
  op een droge plaats op te bergen bij een temperatuur die niet hoger is dan
  30˚ C. Als u de accu langere periodes niet gebruikt, dan bevelen wij aan om de
  accu ten minste eenmaal per jaar volledig op te laden en te ontladen. Doe dit
  voor alle accu’s die u gebruikt.
  ❍ Hoewel de accu kan worden gebruikt bij een temperatuur tussen 0˚ C en 40˚ C,
  is 10˚ C tot 30˚ C de optimale temperatuur. Bij koude temperaturen zal de
  prestatie tijdelijk achteruitgaan. Verwarm de accu eerst in uw zak voordat u
  deze gebruikt.
  ❍ Vervang de accu wanneer een volledig opgeladen accu bij normale
  temperaturen veel sneller dan gebruikelijk leegraakt.
  16 • Page 17

  De ondersteuningsbatterij plaatsen
  De ondersteuningsbatterij zorgt ervoor dat de camcorder de datum, tijd en
  andere instellingen in het geheugen kan bewaren wanneer de stroombron wordt
  uitgeschakeld. Geef de camcorder stroom uit een stopcontact of met een accu
  wanneer u de ondersteuningsbatterij vervangt.

  1. Open de afdekking van de
  ondersteuningsbatterij.

  q

  w

  Ne

  e

  2. Plaats de lithiumbatterij in de
  camera met de + zijde naar buiten
  gericht.

  Basisbediening

  3. Sluit de afdekking.

  WAARSCHUWING!
  • Verkeerde behandeling van de bij dit toestel gebruikte batterij kan leiden tot brandgevaar of chemische brandwonden. U mag de batterij niet opladen, demonteren,
  verhitten boven 100°C of verbranden.
  • Vervang de batterij door een CR1616 van Panasonic, Hitachi Maxell, Sony, Toshiba, Varta of
  Renata. Gebruik van andere batterijen kan brand of een explosie tot gevolg hebben.
  • De gebruikte batterij moet aan de leverancier teruggegeven worden voor een veilige
  verwerking.

  ❍ Pak de batterij niet vast met een tang of ander metalen gereedschap – dit kan
  kortsluiting veroorzaken.

  ❍ Veeg de batterij af met een schone, droge doek om verzekerd te zijn van een goed
  contact.

  ❍ Houd de batterij buiten bereik van kinderen. Als de batterij wordt ingeslikt, moet
  onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen. De batterijhuls kan breken en de
  batterijvloeistoffen kunnen schade toebrengen aan maag en darmen.
  ❍ Om het gevaar op een explosie te vermijden mag de batterij niet gedemonteerd,
  verwarmd of in water ondergedompeld worden.
  De ondersteuningsbatterij heeft een levensduur van ongeveer een jaar; j gaat
  knipperen om te laten weten dat de batterij moet worden vervangen.

  17 • Page 18

  Voorbereiden van de camcorder
  Ne De zoeker instellen (instelling oogcorrectie)
  1. Zet de camcorder aan en houd het
  LCD-paneel gesloten om de zoeker
  in te stellen.
  2. Stel de oogcorrectieregelaar in.

  Basisbediening

  Laat de zoeker niet blootgesteld aan direct zonlicht omdat (vanwege concentratie
  van licht) de lens kan inbranden. Stel de hoek van de zoeker zodanig bij dat
  zonlicht wordt afgeschermd.

  De lensdop bevestigen
  1. Bevestig het snoer aan de lensdop.
  2. Haal de handgreepriem door de lus
  van het snoer.
  Druk de knoppen op de lensdop in als u
  deze bevestigt of verwijdert. Haak de
  lensdop aan de handgreepriem terwijl u aan
  het opnemen bent en plaats de dop over de
  lens nadat u klaar bent met opnemen.

  De handgreepriem vastmaken
  Houd de camcorder met uw
  rechterhand vast en stel de riem bij
  met uw linkerhand.
  Uw wijsvinger moet de zoomregelaar en de
  fototoets kunnen bereiken en uw duim moet
  gemakkelijk bij de start/stop-toets komen.

  18 • Page 19

  De schouderriembevestigen
  Bevestig de schouderriem voordat u de
  camcorder gaat gebruiken. Dit geeft extra

  Ne

  zekerheid en een goede draagbaarheid.

  Haal de uiteinden door de
  bevestigingspunten en stel de lengte
  bij zoals aangegeven.

  De groothoekaccessoire monteren

  De WA-30.5 geeft u een extra groothoek
  voor binnen- en of panoramaopnamen.
  (0.6×). De groothoekaccessoire is voor
  gebruik bij een maximale groothoek.

  Basisbediening

  MV650i

  Schroef de groothoekaccessoire
  volledig in de filterdraad van de lens.

  ❍ Als u zoomt naar de telepositie, zal het beeld niet scherp zijn.
  ❍ Kijk via de groothoekaccessoire niet rechtstreeks in de zon of een andere sterke
  lichtbron. Uw ogen kunnen daardoor beschadigd raken.

  ❍ Als u met de groothoekaccessoire een groothoekopname maakt, kan in het beeld
  een gekromde omtrek ontstaan.

  ❍ Filters kunnen niet worden gebruikt in combinatie met de groothoekaccessoire.
  ❍ Als er zich op de groothoekaccessoire of de lens van de camcorder stof ophoopt,
  maak beide objectieven dan met een blaaskwastje voorzichtig schoon.

  ❍ De groothoekaccessoire kan een belemmering vormen voor de
  afstandsbedieningssensor (het bereik van de draadloze afstandsbediening wordt
  smaller), of kan tot gevolg hebben dat er een schaduw op het beeld verschijnt als u
  met een videolamp of de hulplamp (witte LED) een opname maakt.
  ❍ Raak de lens niet aan om vegen of vingerafdrukken te voorkomen.
  ❍ Berg de groothoekaccessoire niet op een vochtige plaats op. Er kan anders
  schimmel optreden.

  19 • Page 20

  Een cassette plaatsen
  Ne

  Gebruik enkel videocassettes met het D logo.

  Plaatsen en verwijderen
  1. Verschuif de OPEN/EJECT-schakelaar
  om het deksel van het cassettecompartiment te ontgrendelen.

  Wisbeveiligingsschuifje

  Het cassettecompartiment gaat automatisch
  open.

  w
  q

  2. De cassette plaatsen/verwijderen.

  Basisbediening

  e
  SH

  • Verwijder de cassette door hem recht naar
  buiten te trekken.

  PU

  gericht en het REC/SAVE-schuifje omlaag
  gericht.

  OPEN/EJECT

  • Plaats de cassette voorzichtig in de camera
  met het venster naar de handgreepriem

  3. Druk op het cassettecompartiment
  op het P teken totdat het
  compartiment vastklikt.
  Wacht totdat het cassettecompartiment zich
  automatisch intrekt.

  klik

  r

  4. Sluit de afdekking van het
  cassettecompartiment.

  ❍ Hinder het cassettecompartiment niet wanneer dit automatisch wordt geopend
  of gesloten, en probeer niet de afdekking te sluiten voordat het
  cassettecompartiment zich volledig ingetrokken heeft.
  ❍ Let erop dat uw vingers niet bekneld raken tussen de afdekking van het
  cassettecompartiment.

  20

  ❍ Als de camcorder op een stroombron aangesloten is, kunnen cassettes ook
  worden geplaatst of verwijderd wanneer de aan/uit-schakelaar op OFF (UIT) staat.
  ❍ v knippert indien er in de camera geen cassette aanwezig is wanneer de
  stroom ingeschakeld wordt (in de stand CAMERA en PLAY (VCR)).
  ❍ Bij sommige cassettetypes is het mogelijk dat niet nauwkeurig wordt
  weergegeven hoeveel band nog resteert. • Page 21

  Beveiligen van cassettes tegen abusievelijk wissen
  Verschuif, om uw opnamen tegen
  abusievelijk wissen te beschermen, het

  Ne

  schuifje op de cassette naar links. (Deze
  stand wordt gewoonlijk aangeduid als
  SAVE (behouden) of ERASE OFF (wissen
  uitgeschakeld.)

  REC
  SAVE

  REC
  SAVE

  Als u in de stand CAMERA een
  wisbeveiligde cassette in de camcorder plaatst, verschijnt in het display
  4 seconden lang de aanduiding "THE TAPE IS SET FOR ERASURE PREVENTION"
  waarna in het display de aanduiding v gaat knipperen. Als u op die cassette wilt
  opnemen, schuif het schuifje dan eerst naar rechts.

  Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van de cassette
  ❍ Leg cassettes terug in het doosje en bewaar ze rechtop.
  ❍ Laat de cassette na gebruik niet achter in de camcorder.
  ❍ Gebruik geen cassettes waarvan de band gespleten is of cassettes die niet zijn
  voorgeschreven – deze kunnen de camcorder beschadigen.
  ❍ Steek niets in de kleine gaatjes in de cassette en dek ze niet af met plakband.

  Basisbediening

  ❍ Spoel de band na gebruik terug. Als de band slap en beschadigd raakt,
  kunnen er storingen ontstaan in het beeld en geluid.

  ❍ Ga voorzichtig met cassettes om. Laat cassettes niet vallen en stel ze niet bloot
  aan schokken. Dit kan tot beschadiging van de cassettes leiden.
  ❍ Spoel cassettes van tijd tot tijd terug als ze lange tijd worden opgeborgen.
  ❍ Bij cassettes die met een geheugenfunctie zijn uitgerust, kunnen de met
  metaal beklede aansluitpunten tijdens gebruik vuil worden en werkt de
  geheugenfunctie van de cassette mogelijk niet goed. Maak de aansluitpunten
  schoon met een wattenstaafje nadat cassettes ongeveer 10x zijn geplaatst en
  verwijderd.

  21 • Page 22

  Gebruik van de draadloze afstandsbediening

  Basisbediening

  Ne

  U kunt de camcorder bedienen met de
  meegeleverde draadloze afstandsbediening
  tot op een afstand van 5 meter. Richt de
  afstandsbediening naar de sensor als u de
  knoppen indrukt.
  De volgende functies kunnen zonder
  gebruik van de draadloze
  afstandsbediening niet worden bediend:
  • Sommige afspeelstanden (
  36)
  • Foto/datum zoeken (
  84)
  • Nulstelgeheugen (
  85)
  • MV650i MV630i MV600i Analoge ingang (
  • MV650i MV630i MV600i DV dubben(
  89)
  • MV650i MV630i MV600i AV tussenvoegen (
  • Audio dubben (
  95)

  88)
  93)

  ❍ De draadloze afstandsbediening werkt mogelijk niet goed op heldere plaatsen,
  zoals buiten in direct zonlicht, of wanneer deze te dicht in de buurt van de
  camcorder wordt gebruikt.
  ❍ Het werkbereik van de draadloze afstandsbediening wordt mogelijk korter als de
  afstandsbedieningssensor van de camcorder wordt blootgesteld aan sterk licht.
  ❍ Wanneer de batterijen leeg zijn, moeten beide tegelijk worden vervangen.

  Batterijen plaatsen
  De draadloze afstandbediening werkt op twee AA-batterijen.
  MV650i MV630i

  WL-D79

  q

  MV600i MV600

  WL-D80

  q

  w

  w

  e

  e

  1. Open de batterij-afdekking.
  2. Plaats twee AA-batterijen en zorg ervoor dat de aanduidingen + en op de batterijen overeenstemmen met die in de camcorder.
  3. Sluit de afdekking.
  22 • Page 23

  Tijdzone, datum en tijd instellen
  Stel de tijdzone, datum en tijd in wanneer u de camcorder voor de eerste maal
  gebruikt. Plaats eerst de ondersteuningsbatterij voordat u begint (
  17).

  Ne

  Tijdzone/zomertijd instellen
  CAMERA

  (

  43)

  SYSTEM

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  T.ZONE/DST•••PARIS

  1. Druk op de MENU-toets om het menu te openen.

  MENU

  Basisbediening

  2. Draai de keuzeschijf naar [BRIGHTNESS] en druk op
  de keuzeschijf.
  3. Draai de keuzeschijf naar [T.ZONE/DST] en druk de
  keuzeschijf in.
  • De instelling van de tijdzone verschijnt.
  • De standaardinstelling is Paris. Selecteer, indien nodig, uw tijdzone en zomertijd
  (DST).

  4. Draai de keuzeschijf naar de tijdzone waarin u zich bevindt.
  Om de zomertijd in te stellen, selecteert u de tijdzone met de aanduiding U naast het
  gebied.

  5. Druk op de MENU-toets om het menu te sluiten.

  MENU

  23 • Page 24

  16

  1

  Ne

  19
  18

  24

  20

  4
  2
  3

  17

  6

  7

  10

  9

  15
  8

  5

  21

  23
  14
  12
  22
  11

  13

  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

  Nr.

  Tijdzone

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10 11 12 13

  Nr. Tijdzone

  LONDON
  PARIS
  CAIRO
  MOSCOW
  DUBAI
  KARACHI
  DACCA
  BANGKOK
  H. KONG (Hong Kong)
  TOKYO
  SYDNEY
  SOLOMON

  Basisbediening

  1

  WELLGTN (Wellington)
  SAMOA
  HONOLU. (Honolulu)
  ANCHOR. (Anchorage)
  L.A. (Los Angeles)
  DENVER
  CHICAGO
  N.Y. (New York)
  CARACAS
  RIO (Rio de Janeiro)
  FERNAN. (Fernando de Noronha)
  AZORES

  ❍ Zodra u de tijdzone, datum en tijd heeft ingesteld, hoeft u niet steeds de
  klokinstelling te wijzigen als u naar een andere tijdzone reist. U hoeft alleen
  maar de tijdzone te wijzigen in de tijdzone van uw bestemming, en de
  camcorder stelt vervolgens automatisch de klok bij.
  ❍ Automatisch wordt rekening gehouden met het aantal dagen per maand en de
  schrikkeljaren.

  Datum en tijd instellen
  CAMERA

  SYSTEM

  (

  43)

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA
  D/TIME SET••• 1.JAN.2003
  12:00 PM

  1. Druk op de MENU-toets om het menu te openen.

  24

  CARD PLAY (VCR)

  MENU • Page 25

  2. Draai de keuzeschijf naar [BRIGHTNESS] en druk op
  de keuzeschijf.
  3. Draai de keuzeschijf naar [D/TIME SET] en druk op
  de keuzeschijf.

  Ne

  De jaaraanduiding gaat knipperen.

  4. Draai de keuzeschijf naar het jaar, en druk de keuzeschijf vervolgens
  in.
  • Het volgende gedeelte van het display begint te knipperen.
  • Stel de maand, dag, uren en minuten op dezelfde wijze in.

  5. Druk op de MENU-toets om het menu te sluiten en
  de klok te starten.

  MENU

  Telkens wanneer u de stroom inschakelt verschijnt 4 seconden
  lang de tijdzone, datum en tijd.

  Datum en tijd weergeven tijdens het opnemen
  U kunt in de linkerbenedenhoek van het scherm de tijdzone, datum en tijd
  weergeven (de tijdzone verdwijnt na 4 seconden). Het 4-seconden display
  verschijnt niet langer wanneer u de camcorder inschakelt. De datum en tijd
  worden niet over uw opnamen heen gelegd.
  CAMERA

  (

  43)

  PLAY (VCR)

  DISPLAY SET UP

  CARD CAMERA

  Basisbediening

  ❍ Om een gedeelte van de datum of de tijd te veranderen, drukt u bij stap 4 op
  de keuzeschijf, en ga vervolgens naar het gedeelte dat u wilt veranderen.
  ❍ De datum kan ingesteld worden in elk jaar tussen 2003 en 2030.

  CARD PLAY (VCR)

  D/T DISPLAY••OFF

  1. Druk op de MENU-toets om het menu te openen.

  MENU

  2. Draai de keuzeschijf naar [DISPLAY SET UP] en druk
  op de keuzeschijf.
  3. Draai de keuzeschijf naar [D/T DISPLAY] en druk op
  de keuzeschijf.
  4. Draai de keuzeschijf naar [ON].

  MENU

  5. Druk op de MENU-toets om het menu te sluiten.
  25 • Page 26

  Films opnemen op een cassette
  Ne

  U kunt tijdens het opnemen het LCD-scherm of de zoeker gebruiken.

  Voordat u met opnemen begint
  Om te controleren of de camcorder juist opneemt kunt u beter eerst een
  testopname maken. Voordat u belangrijke opnamen maakt, raden wij u aan
  de videokoppen schoon te maken (

  141).

  Voorbereidingen
  Connect a power source. plaats een opgenomen cassette.

  Opnemen

  Basisbediening

  1. Verwijder de lensdop.

  MV650i/MV630i

  2. Zet de camcorder in de stand
  CAMERA.

  q

  TAPE
  CARD

  Als u de tijdzone, datum en tijd niet heeft
  ingesteld, verschijnt "SET THE TIME ZONE,

  w

  DATE AND TIME" in het display. Zie De
  tijdzone, datum en tijd instellen (
  23).

  CAMERA
  OFF
  PLAY
  (VCR)

  3. Open het LCD-paneel (

  30).

  rt

  Als u de zoeker wilt gebruiken, houd het

  CAMERA

  LCD-paneel dan gesloten of draai dit

  OFF
  PLAY
  (VCR)

  zodanig dat het scherm in dezelfde richting
  wijst als de lens (
  31).

  4. Druk op de start/stop-toets om de
  opname te beginnen.
  Wacht totdat de bandteller volledig is

  e

  gestopt voordat u met opnemen begint.

  5. Druk nogmaals op de start/stoptoets om te pauzeren tijdens de opname.
  Het opnemen hervat u door weer op de start/stop-toets te drukken.

  26 • Page 27

  Nadat u klaar bent met opnemen
  1. Zet de aan/uit-schakelaar op OFF (UIT).
  2. Sluit het LCD-paneel.
  3. Breng de lensdop weer aan op zijn plaats.

  Ne

  4. Verwijder de cassette.
  5. Schakel de stroombron uit.
  Als u buitenshuis of via een raam opnamen maakt, laat het LCD-scherm, de
  zoeker of de lens dan niet blootgesteld aan direct zonlicht, aangezien dit tot
  beschadigingen kan leiden.

  Basisbediening

  ❍ Zet de stroom uit als u de camcorder langere tijd niet wilt gebruiken.
  ❍ De camcorder schakelt zichzelf automatisch uit als u deze langer dan
  5 minuten in de opnamepauzestand laat staan. Dit wordt gedaan om de
  band en videokoppen te beschermen. Om het opnemen daarna weer te
  hervatten, zet u de aan/uit-schakelaar in de stand OFF en vervolgens in de
  stand CAMERA.
  ❍ Als u wilt weten wanneer u het programma [ Easy Recording of het
  Q AE-programma moet gebruiken, zie Gebruik van de opnameprogramma’s
  (
  56).
  ❍ Als u de cassette niet verwijdert, kunt u de volgende scène opnemen zonder
  ruis of lege gedeelten tussen de opnamen te veroorzaken, zelfs wanneer u de
  camcorder uitzet.
  ❍ Over de ingebouwde microfoon: als u opnamen maakt in de buurt van veel
  lawaai (zoals vuurwerk, drums of concerten), kan het geluid vervormd raken of
  wordt het geluid niet op het feitelijke geluidsniveau opgenomen.
  ❍ Voor een langere opnametijd, zie De opnamemodus wijzigen (
  53).

  27 • Page 28

  Zoomen
  Ne

  Met de zoomlens van de camcorder kunt u de optimale beeldhoek kiezen voor
  elk onderwerp.
  De camcorder schakelt automatisch over tussen optisch zoomen en digitaal
  zoomen. Bij de digitale zoom is de beeldresolutie iets lager.

  T

  Inzoomen

  W

  Uitzoomen

  Optische zoom

  Basisbediening

  MV650i
  22× optical zoom

  MV630i
  20× optical zoom

  MV600i MV600
  18× optical zoom

  Schuif de zoomregelaar naar W toe om uit te zoomen
  naar groothoek. Schuif de zoomregelaar naar T toe
  om in te zoomen naar de telepositie.
  • Druk de zoomregelaar iets in voor een langzame zoom.
  Druk harder voor een snellere zoom.
  • U kunt ook de T- en W-knoppen op de draadloze afstandsbediening gebruiken.
  De zoomsnelheid kunt u daarmee echter niet regelen.

  Digitale zoom
  MV650i
  88×/440× digital zoom
  CAMERA

  (

  43)

  MV630i
  80×/400× digital zoom

  CARD CAMERA

  PLAY (VCR)

  CAMERA SET UP

  MV600i MV600
  72×/360× digital zoom

  D.ZOOM•••••••88×

  1. Druk op de MENU-toets om het menu te openen.

  2. Draai de keuzeschijf naar [CAMERA SET UP] en druk
  op de keuzeschijf.
  3. Selecteer [D.ZOOM] en druk op de keuzeschijf.
  4. Selecteer een instellingsoptie.
  28

  CARD PLAY (VCR)

  MENU • Page 29

  5. Druk op de MENU-toets om het menu te sluiten.

  MENU

  Ne

  Basisbediening

  ❍ Houd ten minste 1 meter afstand tot het onderwerp. Bij groothoek kunt u tot
  niet minder dan op 1 cm scherpstellen op een onderwerp.
  ❍ Digitale zoom kan niet worden gebruikt in het nachtprogramma Night en het
  supernachtprogramma Super Night (MV650i).
  ❍ U kunt de digitale zoom niet gebruiken wanneer een meerbeeldenscherm is
  geselecteerd.
  ❍ De zoomindicator verschijnt gedurende 4 seconden. Deze verlengt zich in
  lichtblauw wanneer de digitale zoom wordt ingesteld op 88×/80×/72×, en
  verlengt zich verder in donkerblauw wanneer de zoom wordt ingesteld op
  440×/400×/360×.
  ❍ MV650i MV630i Omdat de beeldstabilisator niet kan worden gebruikt in de
  stand CARD CAMERA, raden wij u aan bij grote vergrotingen de camcorder op
  een statief te zetten.

  29 • Page 30

  Gebruik van het LCD-scherm
  Ne

  1. Druk op het LCD-paneel op de
  OPEN-toets en open het LCD-paneel.
  Het LCD-scherm wordt ingeschakeld en de
  zoeker schakelt zichzelf uit.

  2. Draai het LCD-paneel en kies de
  hoek van het scherm.
  U kunt het LCD-paneel zodanig draaien dat
  het scherm in dezelfde richting als de lens
  wijst (
  31), of duw het paneel plat tegen de camcorder met het scherm naar
  buiten gericht.

  Basisbediening

  3. Sluit het LCD-paneel als u klaar
  bent.
  • Sluit het paneel altijd zodanig dat het op
  zijn plaats wordt vastgeklikt.
  • Het LCD-scherm schakelt zichzelf uit en de
  zoeker wordt ingeschakeld.

  ❍ Draai altijd eerst het LCD-paneel 90 graden open voordat u probeert om dit
  rond te draaien.
  ❍ Draai het LCD-paneel in verticale stand voordat u het LCD-paneel sluit.
  ❍ Als u buitenshuis of via een raam opnamen maakt, laat het LCD-scherm, de
  zoeker of de lens dan niet blootgesteld aan direct zonlicht, aangezien hierdoor
  beschadigingen kunnen optreden.
  ❍ Houd de camcorder niet aan het LCD-paneel of de zoeker vast.
  ❍ Over het LCD-scherm: het LCD-scherm is gemaakt met uiterst verfijnde
  technieken; meer dan 99,99% van alle pixels functioneren volgens specificatie.
  Minder 0,01% van alle pixels kunnen af en toe mislukken of als zwarte of
  groene punten verschijnen. Dit heeft geen invloed op het opgenomen beeld en
  betekent niet dat er problemen zijn.
  ❍ Helder licht of gereflecteerd licht kan tot gevolg hebben dat er op het scherm
  een verticale lichtbalk verschijnt. Dit is normaal en duidt niet op een storing.
  ❍ Helder licht kan het gebruik van het LCD-scherm bemoeilijken. In een dergelijk
  geval kunt u beter de zoeker gebruiken.

  30 • Page 31

  De helderheid van het LCD-scherm instellen
  CAMERA

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  Ne
  (

  43)

  DISPLAY SET UP

  BRIGHTNESS•• –

  +

  1. Druk op de MENU-toets om het menu te openen.

  MENU

  2. Draai de keuzeschijf naar [DISPLAY SET UP] en druk
  op de keuzeschijf.
  3. Draai de keuzeschijf naar [BRIGHTNESS] en druk op
  de keuzeschijf.
  Draai de keuzeschijf omhoog om het scherm helderder te maken, en naar beneden
  om het donkerder te maken.

  5. Druk op de MENU-toets om het menu te sluiten.

  MENU

  Basisbediening

  4. Draai de keuzeschijf naar het gewenste helderheidsniveau.

  Wijziging van de helderheid van het LCD-scherm heeft geen invloed op de
  helderheid van de zoeker of de opnamen.

  Het onderwerp (naar het scherm) laten meekijken met de
  opname
  U kunt het LCD-scherm zodanig verdraaien
  dat het scherm in dezelfde richting als de
  lens wijst. De zoeker wordt ingeschakeld
  zodat u deze kunt gebruiken terwijl het
  onderwerp het LCD-scherm kan bekijken.

  Als u het scherm zodanig draait dat het in dezelfde richting wijst als de lens, dan
  verschijnt het beeld als omgekeerd spiegelbeeld (LCD MIRROR ON). U kunt er
  echter voor kiezen om het beeld weer te geven zoals het wordt opgenomen (LCD
  MIRROR OFF).
  31 • Page 32

  CAMERA

  Ne

  (

  43)

  PLAY (VCR)

  DISPLAY SET UP

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  LCD MIRROR••ON

  1. Druk op de MENU-toets om het menu te openen.
  2. Draai de keuzeschijf naar [DISPLAY SET UP] en druk op de keuzeschijf.
  3. Draai de keuzeschijf naar [LCD MIRROR] en druk op de keuzeschijf.
  4. Draai de keuzeschijf naar [OFF].
  5. Druk op de MENU-toets om het menu te sluiten.

  Basisbediening

  Als [LCD MIRROR] ingesteld is op [ON], verschijnen de meeste schermdisplays als
  omgekeerd spiegelbeeld.

  32 • Page 33

  Zoeken en bekijken tijdens opnemen
  – toets "opname zoeken"
  (REC SEARCH)/ v toets
  "opname bekijken"

  + toets "opname zoeken" (REC SEARCH)

  Ne

  Opname bekijken
  CAMERA

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  Druk op de c toets "opname bekijken".

  Basisbediening

  In de opnamepauzestand kunt u met deze functie de laatste paar seconden van
  uw opname bekijken om te controleren of deze goed opgenomen is.

  De camcorder spoelt de cassette terug, speelt de laatste paar
  seconden af, en keert terug naar de opnamepauzefunctie.

  Opname zoeken
  CAMERA

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  In de opnamepauzestand kunt u met deze functie de band (vooruit of achteruit)
  afspelen om het punt te lokaliseren waar u met opnemen wilt beginnen.

  Druk de + toets of - toets "opname zoeken" (REC
  SEARCH) in en houd deze ingedrukt om vooruit
  respectievelijk achteruit te zoeken.
  • Laat de toets los als u het punt bereikt waar u met opnemen
  wilt beginnen.
  • De camcorder keert terug naar de opnamepauzestand.
  ❍ Als u de band achterwaarts afspeelt, kan er op het scherm ruis optreden.
  ❍ Tijdens opname bekijken en opname zoeken is er geen geluidsweergave.

  33 • Page 34

  Tips voor het maken van betere video’s
  De camcorder vasthouden

  Ne

  Houd de camcorder in uw rechterhand en houd uw elleboog tegen uw lichaam
  aangedrukt om een maximale stabiliteit te verkrijgen. Ondersteun, indien nodig,
  de camcorder met uw linkerhand. Let erop dat uw vingers de microfoon of lens
  niet aanraken.
  Opnemen in een hoge hoek

  Opnemen in een lage hoek

  Basisbediening

  Voor meer stabiliteit
  Leun tegen een muur

  Lig op uw elleboog

  Zet de camcorder op een tafel

  Gebruik een statief

  Licht
  Als u buitenshuis opnamen maakt, raden
  wij u aan opnamen te maken met de zon
  in uw rug.

  ❍ Als u een statief gebruikt, laat de zoeker dan niet blootgesteld aan direct
  zonlicht, omdat de lens dan (vanwege concentratie van licht in de lens) kan
  inbranden.
  ❍ Gebruik geen statieven met bevestigingsschroeven die langer zijn dan 5,5 mm,
  omdat deze de camcorder kunnen beschadigen.
  34 • Page 35

  Een cassette afspelen
  Als u voor het afspelen van een cassette het LCD-scherm gebruikt, speelt de
  camcorder het geluid af via de ingebouwde luidspreker. De ingebouwde

  Ne

  luidspreker is mono. Gebruik een hoofdtelefoon voor stereogeluid of wanneer u
  voor het afspelen van de cassette de zoeker gebruikt.

  Voorbereidingen
  Connect a power source. plaats een opgenomen cassette.

  Afspelen
  1. Zet de camcorder in de stand PLAY
  (VCR).

  MV650i/MV630i

  q
  CAMERA
  OFF
  PLAY
  (VCR)

  2. Open het LCD-paneel.
  U kunt het LCD-paneel ook sluiten met het
  scherm naar buiten gericht.

  r

  e

  Basisbediening

  TAPE
  CARD

  t

  3. Druk op de ` toets om de band
  terug te spoelen.
  Om de band vooruit te spoelen, drukt u op
  de 1 toets. Om het afspelen te beëindigen,
  drukt u op de 3 toets.

  w

  4. Druk op de e toets om het afspelen
  te starten.
  5. Om het afspelen te beëindigen, drukt u op de 3 toets.
  ❍ Als het afspeelbeeld storingen vertoont, reinig dan de videokoppen met een
  Canon Head Cleaning Cassette of een in de handel verkrijgbare
  reinigingscassette voor digitale videokoppen.
  ❍ Om de zoeker te gebruiken, sluit u het LCD-paneel. De ingebouwde
  luidspreker geeft geen geluid. Gebruik een hoofdtelefoon wanneer u de zoeker
  gebruikt (
  37).
  ❍ Voor weergave van de datum en tijd tijdens het afspelen, zie De dateringscode
  weergeven (
  82).
  35 • Page 36

  Speciale afspeelstanden
  Ne

  De speciale afspeelstanden (behalve afspeelpauze en versneld vooruit/achteruit
  afspelen) kunnen alleen worden gekozen met de draadloze afstandsbediening
  ` terugspoeltoets
  1 vooruitspoeltoets
  REW

  PLAY

  FF

  STOP
  PAUSE

  SLOW

  2

  3 stoptoets
  e/a afspeel/pauzetoets

  Basisbediening

  e/a (Afspeelpauze)
  Om tijdens het afspelen te pauzeren, drukt u op de e/a toets Druk op de e/a
  toets om het afspelen weer te hervatten. De camcorder stopt wanneer deze 5
  minuten lang in de afspeelpauzestand heeft gestaan.

  1 (Versneld vooruit afspelen) / ` (Versneld achteruit afspelen)
  Speelt de band 11,5 zo snel af (vooruit of achteruit). Druk tijdens normaal
  afspelen of vooruitspoelen de toets in en houd deze ingedrukt.

  +/ae (Beeld voor beeld vooruit) / –/4a (Beeld voor beeld achteruit)
  Speelt de band beeld voor beeld af. Druk in de afspeelpauzestand herhaaldelijk
  op de toets. Druk de toets in en houd deze ingedrukt om ononderbroken de
  band beeld voor beeld vooruit of achteruit af te spelen.

  SLOW I (Langzaam vooruit)/(Langzaam achteruit)
  Speelt de band met 1/3 van de normale snelheid af. Voor langzaam vooruit
  afspelen, drukt u op de SLOW M toets. Voor langzaam achteruit afspelen, drukt
  u op de –/4a toets gevolgd door de SLOW M toets. Druk op de e afspeeltoets
  om het afspelen opnieuw bij normale snelheid te laten plaatsvinden.

  –/4a (Achteruit afspelen)
  Speelt de band achteruit met normale snelheid. Druk op deze toets tijdens
  normaal afspelen. Druk op de e afspeeltoets om het afspelen opnieuw bij
  normale snelheid te laten plaatsvinden. De camcorder wordt uitgeschakeld als
  deze 5 minuten lang in de pauzestand achterwaarts afspelen heeft gestaan.

  × 2 (× 2 vooruit afspelen)/(2× achteruit afspelen)
  Speelt de band tweemaal zo snel als normaal af. Druk op de toets tijdens
  normaal afspelen of achteruit afspelen. Druk op de e afspeeltoets om het
  afspelen opnieuw bij normale snelheid te laten plaatsvinden.
  ❍ Tijdens het afspelen in de speciale standen is er geen geluid te horen.
  ❍ Het beeld kan bij sommige speciale afspeelstanden vervormd raken.
  36 • Page 37

  Afspelen met de ingebouwde luidspreker/hoofdtelefoon
  H Hoofdtelefoon

  Ingebouwde
  luidspreker

  Ne

  AV

  Keuzeschijf

  MENU-toets

  Als u gebruik maakt van de ingebouwde luidspreker, overtuig u er dan van dat
  "H" niet op het scherm wordt weergegeven. Als u de hoofdtelefoon gebruikt,
  overtuig u er dan van dat "H" wordt weergegeven. Verander, indien nodig, de
  instelling aan de hand van onderstaande procedure.

  CAMERA

  (

  43)

  VCR SET UP

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  AV/PHONES•••AV

  1. Druk op de MENU-toets om het menu te openen.

  Basisbediening

  Wisselen tussen AV en hoofdtelefoon

  MENU

  2. Draai de keuzeschijf naar [VCR SET UP] en druk op
  de keuzeschijf.
  3. Draai de keuzeschijf naar [AV/PHONES] en druk op
  de keuzeschijf.
  4. Draai de keuzeschijf naar [AV] of [PHONES H].

  MENU

  5. Druk op de MENU-toets om het menu te sluiten.

  ❍ Er komt geen geluid uit de ingebouwde luidspreker als "H" wordt
  weergegeven.
  ❍ Sluit geen hoofdtelefoon aan tenzij "H" wordt weergegeven, aangezien deze
  ruis produceert.
  ❍ De ingebouwde luidspreker is mono. Gebruik de hoofdtelefoon voor stereogeluid.
  ❍ De ingebouwde luidspreker gaat uit wanneer de camcorder in een andere
  stand dan PLAY (VCR) wordt gezet of wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt.

  37 • Page 38

  Het volume instellen
  CAMERA*

  Ne

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA*

  CARD PLAY (VCR)

  *Alleen volume van de hoofdtelefoon.

  Draai de keuzeschijf naar boven om het volume te
  verhogen en naar beneden om het te verlagen.
  • Er verschijnt 4 seconden lang een volumebalk.
  • U kunt het volume volledig uitschakelen door de keuzeschijf

  Basisbediening

  omlaag naar OFF te draaien. Draai de keuzeschijf omhoog om het volume weer te
  verhogen.

  38

  ❍ Het kan soms gebeuren dat het geluid vervormd klinkt wanneer het volume te
  hoog is ingesteld.
  ❍ Het volume van de hoofdtelefoon kan in alle bedieningsstanden worden
  afgesteld.
  ❍ De camcorder bewaart de instelling ook wanneer u de camcorder uitzet (zowel
  het volume van de hoofdtelefoon als van de luidspreker). • Page 39

  Afspelen op een TV-scherm
  De camcorder kan aangesloten worden op een TV of videorecorder om opnamen
  af te spelen.

  Ne

  ❍ Overtuig u ervan dat "H" niet op het scherm wordt weergegeven. Als "H" op
  het scherm wordt weergegeven, verander dan de instelling (
  37).
  ❍ Als u tijdens het opnemen de TV als monitor gaat gebruiken, denk er dan aan
  het TV-volume uit te zetten zolang de audio-aansluitingen van de camcorder
  aangesloten zijn. Als het geluid van de TV-luidsprekers wordt opgevangen door
  de microfoon kan een onplezierig hoog piepend geluid worden geproduceerd,
  dat rondzingen heet.
  Het gebruik van een TV met een S (S1) aansluiting wordt aanbevolen voor een
  hoge beeldkwaliteit.

  TV’s met een SCART-aansluiting

  Signal flow
  Stereo-videokabel
  STV-250N

  AUDIO AUDIO VIDEO
  (R) (L/MONO)

  AV

  Basisbediening

  Raadpleeg ook de bedieningshandleiding van de TV of videorecorder.

  SCART-adapter
  PC-A10 (meegeleverd)

  1. Schakel alle apparatuur uit voordat u begint met de aansluitingen.
  2. Sluit de SCART-kabeladapter PC-A10 aan op de SCART-aansluiting van
  de TV of de videorecorder.
  3. Sluit de videokabel STV-250N aan op de AV-aansluiting van de videorecorder en op de audio/video-aansluitingen op de SCART-adapter.
  Sluit de witte stekker aan op de witte audioaansluiting L (links), de rode stekker op de
  rode audioaansluiting R (rechts) en de gele stekker op de gele videoaansluiting VIDEO.

  39 • Page 40

  Ne

  4. Als u aansluit op een videorecorder, zet de ingangskeuzeschakelaar
  dan op LINE. Als u aansluit op een videorecorder, zet de
  ingangskeuzeschakelaar dan op LINE.
  De meegeleverde SCART-adapter PC-A10 is alleen voor uitgangssignalen. Voor
  opnamen via de analoge ingang of analoog/digitaal omzetting dient gebruik te
  worden gemaakt van een SCART-adapter met ingangsmogelijkheid (in de winkel
  verkrijgbaar).

  TV’s met een S (S1)-video-ingangsaansluiting
  Raadpleeg ook de bedieningshandleiding van de TV of videorecorder.
  S

  DV

  INPUT

  Basisbediening

  Signal flow
  S-videokabelS-150 (optioneel)

  S(S1)-VIDEO

  VIDEO
  AUDIO

  L

  AV

  Signal flow
  Stereo-videokabel STV-250N
  (meegeleverd)

  R

  1. Schakel alle apparatuur uit voordat u begint met de aansluitingen.
  2. Gebruik de S-videokabel S-150 (optioneel) voor verbinding met de
  S-videoaansluitingen.
  3. Sluit de stereo-videokabel STV-250N aan op de AV-aansluiting van de
  camcorder en op de audioaansluitingen van de TV of videorecorder.
  Sluit de witte stekker aan op de witte AUDIO-aansluiting L (links), en de rode stekker
  op de rode AUDIO-aansluiting R (rechts). Sluit de gele stekker niet aan.

  40

  4. Als u aansluit op een videorecorder, zet de ingangskeuzeschakelaar
  dan op LINE. Als u aansluit op een videorecorder, zet de ingangskeuzeschakelaar dan op LINE. • Page 41

  TV’s met audio/videoaansluitingen
  Raadpleeg ook de bedieningshandleiding van de TV of videorecorder.

  Ne

  VIDEO
  AUDIO

  L

  AV

  Signal flow

  R

  Stereo-videokabel STV-250N (meegeleverd)

  Basisbediening

  1. Schakel alle apparatuur uit voordat u begint met de aansluitingen.
  2. Sluit de stereo-videokabel STV-250N aan op de AV-aansluiting van de
  camcorder en op de audio/videoaansluitingen van de TV of
  videorecorder.
  Sluit de witte stekker aan op de witte audioaansluiting L (links), de rode stekker op de
  rode audioaansluiting R (rechts) en de gele stekker op de gele videoaansluiting VIDEO.

  3. Als u aansluit op een videorecorder, zet de ingangskeuzeschakelaar
  dan op LINE. Als u aansluit op een videorecorder, zet de
  ingangskeuzeschakelaar dan op LINE.

  41 • Page 42

  Het audio-uitgangskanaal selecteren
  Ne

  U kunt het uitgangskanaal selecteren wanneer u een cassette afspeelt met audio
  die is opgenomen op twee kanalen.
  CAMERA

  (

  43)

  CARD CAMERA

  PLAY (VCR)

  AUDIO SET UP

  CARD PLAY (VCR)

  OUTPUT CH•••L/R

  1. Druk op de MENU-toets om het menu te openen.

  MENU

  Basisbediening

  2. Draai de keuzeschijf naar [AUDIO SET UP] en druk
  op de keuzeschijf.
  3. Draai de keuzeschijf naar [OUTPUT CH] en druk op
  de keuzeschijf.
  4. Draai de keuzeschijf naar de gewenste instellingsoptie.
  • L/R: Stereo: L+R kanalen, tweetalig: Hoofd- en subkanaal
  • L/L: Stereo: L-kanaal, tweetalig: Hoofdkanaal
  • R/R:Stereo: R-kanaal, tweetalig: Subkanaal

  5. Druk op de MENU-toets om het menu te sluiten.

  MENU

  De instelling wordt teruggesteld naar de instelling L/R als u de camcorder uitzet.

  42 • Page 43

  Menu’s en instellingen
  Veel geavanceerde functies van de camcorder worden geselecteerd in menu’s die
  in het display verschijnen.

  Ne

  Menu’s en instellingen selecteren
  1. Zet de camcorder in de juiste bedieningsstand.
  CAMERA
  OFF
  PLAY
  (VCR)

  MV650i/MV630i
  TAPE
  CARD

  2. Druk op de MENU-toets om het menu te openen.

  MENU

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  3. Draai de keuzeschijf naar het gewenste submenu
  en druk op de keuzeschijf.
  4. Draai de keuzeschijf naar het gewenste menuonderdeel en druk op de keuzeschijf.
  5. Draai de keuzeschijf naar de gewenste instellingsoptie.
  6. Druk op de MENU-toets om het menu te sluiten.
  Als u de witbalans of sluitertijd wilt instellen, druk dan eerst op
  de keuzeschijf voordat u de MENU-toets indrukt.

  MENU

  ❍ Op elk moment wanneer u de MENU-toets indrukt, wordt het menu gesloten.
  ❍ Door [[ RETURN] te selecteren komt u één niveau terug.
  ❍ Onderdelen die niet beschikbaar zijn, worden paars weergegeven.
  ❍ Vaak zult u de draadloze afstandsbediening handig vinden om de menu’s te
  doorzoeken. Druk op draadloze afstandsbediening op de MENU-toets om het
  menu te openen of te sluiten. Gebruik op de afstandsbediening de pijltoetsen
  in plaats van de keuzeschijf op de camcorder en druk op de SET-toets in plaats
  van op de keuzeschijf te drukken.

  43 • Page 44

  Menu’s en standaardinstellingen
  De standaardinstellingen worden vet weergegeven.

  Ne

  Menu CAMERA - (CAM. MENU)
  PLAY (VCR)

  CAMERA
  Submenu
  \ CARD MIX

  CARD CAMERA

  CARD CAMERA

  Menu-onderdeel Instellingsopties
  *2

  MIX TYPE

  CARD CHROMA, CARD LUMI.,

  121

  CAM. CHROMA, C. ANIMATION
  ANIMAT. TYPE

  CORNER, STRAIGHT, RANDOM

  122

  Kaart mengen (Card mix)
  CAMERA SET UP

  SHUTTER

  121

  AUTO, 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000,

  77

  1/2000
  D. ZOOM

  MV650i

  MV630i

  MV600i/MV600 28

  OFF, 88×, 440× OFF, 80×, 400× OFF, 72×, 360×

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  VCR SET UP
  AUDIO SET UP
  DISPLAY SET UP

  SYSTEM

  IMAGE i.

  ON, OFF

  68

  16:9

  ON, OFF

  51

  WHITE BAL.

  AUTO, SET W, INDOOR T, OUTDOOR U

  79

  REC MODE

  SP, LP

  53

  AV/PHONES

  AV, PHONES H

  37

  WIND SCREEN

  ON, OFF

  70

  AUDIO MODE

  16bit, 12bit

  BRIGHTNESS

  70
  31

  LCD MIRROR

  ON, OFF

  32

  TV SCREEN

  ON, OFF

  133

  D/T DISPLAY

  ON, OFF

  25

  DEMO MODE

  ON, OFF

  52

  BUTTONLIGHT*1

  ON, PUSH ON, OFF

  50

  LIGHT COLOR*1

  GREEN, ORANGE, BLUE, YELLOW,

  50

  WL. REMOTE

  A1, A2, OFF B

  48

  BEEP

  ON, OFF

  51

  T.ZONE/DST

  See list of time zones

  TURQUOISE, PURPLE

  D/TIME SET
  MY CAMERA

  S-UP IMAGE*3

  ON, OFF

  SHTR SOUND*2

  PATTERN1, PATTERN2, PATTERN3

  49

  S-UP SOUND

  PATTERN1, PATTERN2, PATTERN3

  49

  S/STOP SOUND

  PATTERN1, PATTERN2, PATTERN3

  49

  SELF-T SOUND

  PATTERN1, PATTERN2, PATTERN3

  49

  *1 MV650i , *2 MV650i MV630i , *3 MV600i en MV600

  44

  23
  24
  49 • Page 45

  Menu PLAY (VCR) - (VCR MENU)
  CAMERA
  Submenu
  VCR SET UP

  AUDIO SET UP

  Ne
  CARD CAMERA

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  Menu-onderdeel Instellingsopties
  REC MODE*4

  SP, LP

  53

  AV/PHONES

  AV, PHONES H

  37

  AV \ DV OUT*4

  ON, OFF

  92

  OUTPUT CH

  L/R, L/L, R/R

  42

  AUDIO DUB*4

  AUDIO IN, MIC. IN

  96

  WIND SCREEN

  ON, OFF

  70

  AUDIO MODE*4

  16bit, 12bit

  70

  12bit AUDIO

  STEREO1, STEREO2, MIX/FIXED, MIX/VARI.

  97

  Witbalans
  CARD SET UP *2

  CARD

  97
  SUPER FINE, FINE, NORMAL

  100

  MOVIE SIZE*1

  320 × 240, 160 × 120

  101

  FILE NOS.

  RESET, CONTINUOUS

  102

  COPY b \

  CANCEL, EXECUTE

  125

  ON, OFF <PLAYBK>

  133

  OPERATIONS *2
  DISPLAY SET UP

  BRIGHTNESS
  DISPLAYS

  SYSTEM

  31

  6SEC. DATE

  ON, OFF

  DATA CODE

  DATE/TIME, CAMERA DATA, CAM. & D/T

  83
  83

  D/TIME SEL.

  DATE, TIME, DATE & TIME

  83

  BUTTONLIGHT*1

  ON, PUSH ON, OFF

  50

  LIGHT COLOR*1

  GREEN, ORANGE, BLUE, YELLOW,

  50

  WL. REMOTE

  A1, A2, OFF B

  48

  ON, OFF

  51

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  SI QUALITY

  TURQUOISE, PURPLE
  BEEP
  T.ZONE/DST

  See list of time zones

  D/TIME SET
  MY CAMERA

  23
  24

  S-UP IMAGE*3

  ON, OFF

  49

  SHTR SOUND*2

  PATTERN1, PATTERN2, PATTERN3

  49

  S-UP SOUND

  PATTERN1, PATTERN2, PATTERN3

  49

  S/STOP SOUND

  PATTERN1, PATTERN2, PATTERN3

  49

  SELF-T SOUND

  PATTERN1, PATTERN2, PATTERN3

  49

  *1 MV650i , *2 MV650i MV630i , *3 MV600i en MV600 *4 Verschijnt niet in het MV600

  45 • Page 46

  Ne

  MV650i MV630i

  menu CARD CAMERA - (C. CAM. MENU)

  CAMERA

  PLAY (VCR)

  Submenu

  CARD SET UP

  SHUTTER

  AUTO, 1/50, 1/120, 1/250

  77

  WHITE BAL.

  AUTO, SET W, INDOOR T, OUTDOOR U

  79

  SI QUALITY

  SUPER FINE, FINE, NORMAL

  100

  SI SIZE

  1024 × 768, 640 × 480

  100

  320 × 240, 160 × 120

  101

  FILE NOS.

  RESET, CONTINUOUS

  102

  AV/PHONES

  AV, PHONES H

  37

  WIND SCREEN

  ON, OFF

  70

  MOVIE SIZE
  VCR SET UP
  *1

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  DISPLAY SET UP

  SYSTEM

  CARD PLAY (VCR)

  Menu-onderdeel Instellingsopties

  CAMERA SET UP

  AUDIO SET UP

  CARD CAMERA

  *1

  BRIGHTNESS

  31

  LCD MIRROR

  ON, OFF

  32

  TV SCREEN

  ON, OFF

  133

  D/T DISPLAY

  ON, OFF

  25

  DEMO MODE

  ON, OFF

  52

  BUTTONLIGHT
  LIGHT COLOR

  *1

  *1

  ON, PUSH ON, OFF

  50

  GREEN, ORANGE, BLUE, YELLOW,

  50

  TURQUOISE, PURPLE
  WL. REMOTE

  A1, A2, OFF B

  48

  BEEP

  ON, OFF

  51

  T.ZONE/DST

  See list of time zones

  D/TIME SET
  MY CAMERA

  *1 MV650i

  46

  23
  24

  SHTR SOUND

  PATTERN1, PATTERN2, PATTERN3

  49

  S-UP SOUND

  PATTERN1, PATTERN2, PATTERN3

  49

  S/STOP SOUND

  PATTERN1, PATTERN2, PATTERN3

  49

  SELF-T. SOUND

  PATTERN1, PATTERN2, PATTERN3

  49 • Page 47

  MV650i MV630i

  Menu CARD PLAY (VCR) - (C.PLAY MENU)

  CAMERA
  Submenu

  Menu-onderdeel

  CARD

  COPY

  OPERATIONS

  CARD CAMERA

  PLAY (VCR)

  \b

  PRINT ORDERS

  Ne
  CARD PLAY (VCR)

  Instellingsopties
  CANCEL, EXECUTE

  126

  YES, NO

  116

  (Single Image

  ALL ERASE

  beeld)

  IMAGE ERASE

  CANCEL, SINGLE, ALL

  114

  FORMAT

  CANCEL, EXECUTE

  127

  Kaart mengen (Card \ PROTECT
  mix) OPERATIONS
  \
  PRINT ORDER
  (Index Screen)
  VCR SET UP
  REC MODE
  SP, LP
  AV, PHONES H

  AV/PHONES
  DISPLAY SET UP

  BRIGHTNESS
  ON, OFF

  D/TIME SEL.
  BUTTONLIGHT

  115
  53
  37
  31

  DISPLAYS
  SYSTEM

  113

  DATE, TIME, DATE & TIME

  133
  83
  50

  LIGHT COLOR *1

  GREEN, ORANGE, BLUE, YELLOW,

  50

  WL. REMOTE

  A1, A2, OFF B

  48

  BEEP

  ON, OFF

  51

  T.ZONE/DST

  See list of time zones

  TURQUOISE, PURPLE

  D/TIME SET
  MY CAMERA

  \

  PRINT

  23
  24

  CREATE START-UP IMAGE

  129

  SEL. S-UP IMG

  NO IMAGE, CANON LOGO, MY IMAGE

  49

  SHTR SOUND

  PATTERN1, PATTERN2, PATTERN3

  49

  S-UP SOUND

  PATTERN1, PATTERN2, PATTERN3

  49

  S/STOP SOUND

  PATTERN1, PATTERN2, PATTERN3

  49

  SELF-T SOUND

  PATTERN1, PATTERN2, PATTERN3

  Verschijnt bij aansluiting op een printer met de functie

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  ON, PUSH ON, OFF

  *1

  49
  117

  Direct Print.

  *1

  MV650i

  47 • Page 48

  De stand van de afstandsbedieningssensor wijzigen
  Ne

  Om storende invloeden van andere draadloze Canon-afstandsbedieningen te
  voorkomen zijn er twee afstandsbedieningssensorfuncties en een uit-stand.

  De afstandsbedieningssensor uitschakelen
  CAMERA

  (

  43)

  PLAY (VCR)

  SYSTEM

  CARD CAMERA

  WL.REMOTE•••

  CARD PLAY (VCR)

  1

  Open het menu en selecteer [SYSTEM]. Selecteer [WL.
  REMOTE], zet dit op [OFF B] en sluit het menu.
  ”B” verschijnt.

  De stand van de afstandsbedieningssensor wijzigen

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  CAMERA

  PLAY (VCR)

  SYSTEM

  (

  CARD CAMERA

  WL.REMOTE•••

  CARD PLAY (VCR)

  1

  43)

  1. Op de camcorder: open het menu en selecteer
  [SYSTEM]. Selecteer [WL. REMOTE], zet dit op [A
  2] en sluit het menu.
  De geselecteerde stand verschijnt gedurende 4 seconden.

  2. Op de draadloze afstandsbediening: druk op de
  toets REMOTE SET en houd deze ingedrukt. Kies
  dezelfde stand als op de camcorder. Druk op de
  ZOOM T-toets voor stand 2. Houd de toets langer
  dan 2 seconden ingedrukt.
  Als u de camcorder heeft ingesteld op stand 1, druk dan op de
  ZOOM W-toets voor stand 1.

  AUDIO DUB. PAUSE

  2

  REC
  PAUSE
  WIRELESS CONTROLLER WL-D79

  START
  /STOP

  PHOTO

  SELF T. D.EFFECT.
  TV SCREEN ON/OFF

  48

  SLOW

  AV INSERT AV DV REMOTE SET

  W

  ZOOM

  T

  MENU
  SET

  ❍ Als u de batterijen vervangt, keert de draadloze afstandsbediening terug naar
  stand 1. Wijzig de stand als dat nodig is.
  ❍ Zorg ervoor dat de camcorder en draadloze afstandsbediening op dezelfde stand
  zijn ingesteld. Roep de camcorderstand op door op de draadloze afstandsbediening op een willekeurige toets te drukken (behalve de REMOTE SET-toets)
  en stel de stand van de afstandsbediening in op dezelfde stand. Vervang de
  batterijen mocht de draadloze afstandsbediening nog steeds niet werken. • Page 49

  De camcorder aan uw persoonlijke
  wensen aanpassen
  U kunt uw camcorder aan uw persoonlijke wensen aanpassen door een
  opstartbeeld en een opstart-, sluiter*- en zelfontspannergeluid (gezamenlijk de

  Ne

  My Camera-instellingen genoemd) te kiezen.
  * Alleen MV650i en MV630i. Met de MV650i en MV630i kunt u ook uw eigen
  opstartbeeld maken. Zie Een opstartbeeld maken (

  129).

  De My Camera-instellingen wijzigen
  CAMERA

  (

  43)

  MY CAMERA

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  S–UP IMAGE•••ON

  CARD PLAY (VCR)

  (MV600i/MV600)

  SHTR SOUND•••PATTERN1

  S–UP SOUND•••PATTERN1

  SELF–T SOUND•PATTERN1

  1. Open het menu en selecteer [MY CAMERA].

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  S/STOP SOUND•PATTERN1

  2. Selecteer het menu-onderdeel dat u wilt wijzigen.


  MV650i MV630i Als u een opstartbeeld selecteert (alleen in de stand CARD PLAY
  (VCR)): [NO IMAGE], [CANON LOGO] en [MY IMAGE] verschijnen.

  • MV600i MV600 Als u een opstartbeeld selecteert: [OFF] en [ON] verschijnen.
  • Als u een geluid selecteert: [PATTERN1], [PATTERN2] en [PATTERN3] verschijnen.

  3. Selecteer een instellingsoptie en sluit het menu.

  49 • Page 50

  MV650i

  Ne

  De oplichtende toetsen instellen

  De toetsen boven het LCD-paneel lichten
  op wanneer de camcorder ingeschakeld is,
  of wanneer u een toets indrukt. Dit is
  handig als u bijvoorbeeld op een donkere
  plaats een band wilt afspelen.
  U kunt de kleur van de oplichtende toetsen
  selecteren uit groen, oranje, blauw, geel,
  turquoise en paars.

  MENU-toets
  Keuzeschijf

  De oplichtinstelling selecteren
  CAMERA

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  (

  43)

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  BUTTONLIGHT•ON

  SYSTEM

  Open het menu en selecteer [SYSTEM]. Selecteer vervolgens
  [BUTTONLIGHT], zet dit op [PUSH ON] of [OFF] en sluit het menu.
  • ON: De toetsen lichten op terwijl de camcorder ingeschakeld is. De kleur verandert
  wanneer u een toets indrukt en de toets keert terug naar de oorspronkelijke kleur als u
  de toets loslaat.
  • PUSH ON: De toetsen lichten op wanneer u een toets indrukt en gaan uit wanneer u
  de toets loslaat.
  • OFF: De toetsen lichten niet op.

  De kleur van de toetsen selecteren
  CAMERA

  (

  43)

  SYSTEM

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  LIGHT COLOR•TURQUOISE

  Open het menu en selecteer [SYSTEM]. Selecteer vervolgens [LIGHT
  COLOR], kies de gewenste kleur en sluit het menu.
  U kunt de kleur van de toetsen niet wijzigen als [BUTTONLIGHT] op [OFF]
  ingesteld is.

  50 • Page 51

  Overige camcorderinstellingen
  Pieptoon
  U hoort een pieptoon terwijl u de camcorder bedient zoals bij camcorder
  in/uitschakelen, starten/stoppen, aftellen zelfontspanner, automatische

  Ne

  uitschakeling, en bij ongebruikelijke camcordertoestanden. De pieptoon wordt
  niet opgenomen.
  Als u de pieptoon uitschakelt, worden alle camcordergeluiden, inclusief de
  geluiden van de My Camera-instellingen, uitgeschakeld.
  CAMERA

  (

  43)

  PLAY (VCR)

  SYSTEM

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  BEEP•••••••••ON

  Om de bevestigingspieptoon uit te schakelen, opent u het menu en
  selecteer [SYSTEM]. Vervolgens selecteert u [BEEP], stel dit in op [OFF]
  en sluit het menu.

  U kunt beelden opnemen in het 16:9 formaat voor weergave op TV’s met een
  breed scherm (breedbeeld-TV).
  CAMERA

  (

  43)

  PLAY (VCR)

  CAMERA SET UP

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  16:9••••••••OFF

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  Opnemen in16:9 formaat (opname voor breedbeeld-TV)

  Om 16:9 in te schakelen, opent u het menu en selecteer vervolgens
  [CAMERA SET UP]. Selecteer vervolgens [16:9], zet dit op [ON] en sluit
  het menu.
  "16:9" verschijnt.
  ❍ Bij het programma Easy Recording kunt u het 16:9 formaat niet gebruiken.
  ❍ Het meerbeeldenscherm kan niet worden gebruikt als het 16:9 formaat is
  geselecteerd.
  ❍ Als u een opname in het 16:9 formaat op een gewoon TV scherm afspeelt,
  verschijnt het beeld verticaal platgedrukt.

  51 • Page 52

  Demonstratiefunctie
  Ne

  Met de demonstratiefunctie kunt u de belangrijkste kenmerken van de
  camcorder bekijken. Deze functie start automatisch wanneer u langer dan
  5 minuten de camcorder ingeschakeld laat staan zonder een cassette te plaatsen
  (MV650i/MV630i: of zonder een geheugenkaart te plaatsen). U kunt de
  demonstratiefunctie ook starten via het menu.
  CAMERA

  (

  43)

  PLAY (VCR)

  DISPLAY SET UP

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  DEMO MODE•••ON

  Open, zonder cassette (MV650i/MV630i: en geheugenkaart], het menu
  en selecteer [DISPLAY SET UP]. Selecteer vervolgens [DEMO MODE], zet
  dit op [OFF] en sluit het menu.
  De demonstratiefunctie beëindigt u door op een willekeurige toets te drukken of de
  camcorder uit te zetten of een cassette te plaatsen (MV650i/MV630i: of een

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  geheugenkaart te plaatsen).

  52 • Page 53

  De opnamemodus wijzigen (SP/LP)
  U kunt kiezen tussen SP (standaardweergave) en LP (langere weergave). Met LP
  kan de cassette 1,5 keer langer worden gebruikt.

  Ne

  ❍ Cassettes die zijn opgenomen in de LP-modus kunnen niet worden gebruikt
  voor audio dubben (
  95) of AV tussenvoegen (
  93).
  ❍ Een opname in de LP-modus kan, afhankelijk van de kwaliteit en het gebruik
  van de cassette, verstoring van het beeld of geluid veroorzaken. Voor
  belangrijke opnamen raden wij u aan gebruik te maken van de SP-functie.
  ❍ Wij bevelen aan om opnamen te maken in de SP-modus als u van plan bent
  uw beelden over te zetten naar een computer.
  ❍ Als op dezelfde cassette zowel SP- als LP-opnamen zijn gemaakt, kan het beeld
  tijdens het afspelen worden vervormd en is de tijdcodering mogelijk niet juist.
  ❍ Als u op deze camcorder een cassette afspeelt die op een ander digitaal
  apparaat is opgenomen in de LP-modus, of vice versa, dan kan het beeld of
  geluid vervormd op het beeld verschijnen.
  CAMERA

  PLAY (VCR)*

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  * Alleen MV650i/MV630i en MV600i.
  43)

  VCR SET UP

  REC MODE••••SP

  Om over te schakelen naar de LP-modus, opent u het menu en selecteer
  [VCR SET UP]. Selecteer vervolgens [REC MODE], zet dit op [LP] en sluit
  het menu.

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  (

  53 • Page 54

  Stilbeelden opnemen op een cassette
  Ne

  Stilbeelden kunt u opnemen op een cassette. Als u uw opname begint met een
  stilbeeld, is het bovendien gemakkelijker om later met de fotozoekfunctie het
  begin van de opname terug te vinden (

  84) .

  PHOTO-toets
  PHOTO-toets

  CAMERA

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  In de opnamepauzestand
  • Automatische scherpstelling: F knippert in wit en verandert
  in groen als scherp is gesteld.
  • Handmatige scherpstelling: F knippert in groen. Stel scherp
  met de keuzeschijf.

  O
  OT
  PH

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  1. Druk de PHOTO-toets volledig in

  • De belichting wordt vergrendeld.
  • Als u de PHOTO-toets op de draadloze afstandsbediening indrukt, begint de
  opname onmiddellijk.

  2. Druk de PHOTO-toets half in.
  • F verdwijnt.
  • De camcorder neemt het stilbeeld ongeveer 6 seconden lang
  O
  OT
  PH

  op. Tijdens deze periode worden ook geluiden opgenomen
  en wordt het stilbeeld in het display getoond.
  • De camcorder keert terug naar de opnamepauzestand.

  Tijdens het opnemen
  1. Druk de PHOTO-toets half in.
  • De camcorder neemt het stilbeeld ongeveer 6 seconden lang
  op. Tijdens deze periode worden ook geluiden opgenomen

  54

  O
  OT
  PH

  en wordt het stilbeeld in het display getoond.
  • De camcorder keert terug naar de opnamepauzestand. • Page 55

  ❍ Als u de aan/uit-schakelaar uitzet (OFF) terwijl de camcorder het stilbeeld
  opneemt, wordt de camcorder niet uitgezet totdat de opname voltooid is.
  ❍ Neem stilbeelden op bij voldoende licht (als u op het scherm het onderwerp
  kunt identificeren).
  ❍ Als een onderwerp ongeschikt is voor automatische scherpstelling, blijft F
  knipperen. Houd de PHOTO-toets half ingedrukt en stel dan scherp met de
  keuzeschijf.

  Ne

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  55 • Page 56

  Gebruik van de opnameprogramma’s
  Ne

  De camcorder is uitgerust met het programma Easy Recording voor gemakkelijk
  opnemen en verschillende AE-programma’s (programma’s met automatische
  belichting). Welke functies beschikbaar zijn, hangt af van het gekozen
  programma.

  Beschikbaarheid van functies in de opnameprogramma’s:
  Stand van de programmakeuzeschakelaar

  [

  Opnameprogramma

  [

  Digitale zoom

  h

  Sluitertijd
  Scherpstelling
  Witbalans

  Q
  *1
  ×

  h
  A

  h

  h
  A

  h
  h

  AE-verschuiving

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  Beeldstabilisator*2

  *1

  ON

  Digitale effecten

  ×

  16:9

  ×

  Card Mix*4

  ×

  ×

  h
  h*3
  h

  ×

  h

  A Auto-instelling (automatisch) h: Beschikbaar ×: Not available
  *1 Alleen MV650i.
  *2 De beeldstabilisator kan niet worden gebruikt in de stand CARD CAMERA.
  *3 Welke effecten beschikbaar zijn hangt af van het AE-programma.
  *4 Alleen MV650i en MV630i.

  Het programmaEasy Recording (voor gemakkelijk opnemen)
  De camcorder zal zorgen voor scherpstellen, belichting en
  andere instellingen, zodat u uw handen vrij heeft om te filmen.

  AE-programma’s
  Auto
  De camcorder verzorgt automatisch de scherpstelling, belichting
  en de andere instellingen. U kunt er echter voor kiezen de
  instellingen handmatig aan te passen.

  56

  [ • Page 57

  Sports
  Gebruik dit programma om sportmomenten (zoals tennis of
  golf) of bewegende objecten (zoals een achtbaan) vast te
  leggen, of opnamen te maken vanuit een rijdende auto.

  Ne

  ❍ Dit programma gebruikt een hogere sluitertijd en moet daarom
  worden gebruikt bij voldoende licht.
  ❍ Dit programma is hoofdzakelijk bedoeld om beeld-voor-beeld of langzaam af te
  spelen. Als u het beeld met normale snelheid afspeelt, is het beeld mogelijk niet
  helemaal vloeiend.

  Portrait
  Gebruik dit programma om uw onderwerp te accentueren door
  de achtergrond of voorgrond waziger te maken.
  ❍ Het wazige effect neemt toe hoe meer u naar de telepositie zoomt.
  ❍ Dit programma gebruikt een hoge sluitertijd. Het beeld is tijdens
  het afspelen mogelijk niet helemaal vloeiend.

  Spotlight

  Sand & Snow
  Gebruik dit programma op heldere plaatsen zoals een zonnig
  strand of skipiste. Hiermee voorkomt u dat het onderwerp

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  Gebruik dit programma om scènes met spotlights op te nemen,
  zoals shows, voordrachten of vuurwerk.

  onderbelicht wordt.
  ❍ In donkere omgevingen kan het onderwerp overbelicht raken.
  Controleer het beeld op het scherm.
  ❍ Dit programma gebruikt een hogere sluitertijd. Het beeld is tijdens het afspelen
  mogelijk niet helemaal vloeiend.

  Low Light
  Met dit programma kunt u opnemen op plaatsen met weinig
  verlichting. Er wordt een lange sluitertijd gebruikt.
  ❍ Bewegende onderwerpen kunnen een nabeeld met sporen
  achterlaten.
  ❍ De beeldkwaliteit is mogelijk niet zo goed als bij de andere programma’s.
  ❍ Automatische scherpstelling verloopt mogelijk niet geheel zonder problemen.

  57 • Page 58

  Night

  Ne

  Gebruik dit programma om opnamen te maken op donkere
  plaatsen. De sluitertijd wordt automatisch bijgesteld. Dit
  programma komt van pas als u opnamen maakt op plaatsen
  met donkere en lichte plekken (zoals pretparken).
  ❍ MV650i MV630i In de stand CARD CAMERA kan het programma Night niet worden
  gebruikt.
  ❍ Bewegende onderwerpen kunnen een nabeeld met sporen achterlaten.
  ❍ De beeldkwaliteit is mogelijk niet zo goed als bij de andere programma’s.
  ❍ Op het scherm kunnen witte puntjes verschijnen.
  ❍ De automatische scherpstelling werkt mogelijk niet zo goed als bij de andere
  programma’s. Stel in een dergelijk geval dan handmatig scherp.
  MV650i

  Super Night (in de stand CAMERA)

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  Gebruik dit programma in de stand CAMERA om opnamen te
  maken op zeer donkere plaatsen. De sluitertijd wordt
  automatisch bijgesteld. De witte LED licht automatisch op en
  verlicht het onderwerp in het midden van het scherm, waardoor
  u helder in kleur kunt opnemen.

  Low Light Plus (in de stand CARD CAMERA)
  Gebruik dit programma in de stand CARD CAMERA om
  opnamen te maken op donkere plaatsen. Er wordt een lange
  sluitertijd gebruikt. De witte LED licht op en verlicht het
  onderwerp in het midden van het scherm, waardoor u helder in
  kleur kunt opnemen.
  ❍ Het bereik van de witte LED is beperkt. Controleer tijdens de opname het beeld op
  het scherm.
  ❍ Gebruik dit programma voor opnamen op korte afstand (tot 2 meter).
  ❍ Bewegende onderwerpen kunnen een nabeeld met sporen achterlaten.
  ❍ De beeldkwaliteit is mogelijk niet zo goed als bij de andere programma’s.
  ❍ Op het scherm kunnen witte puntjes verschijnen.
  ❍ De automatische scherpstelling werkt mogelijk niet zo goed als bij de andere
  programma’s. Stel in een dergelijk geval dan handmatig scherp.

  58 • Page 59

  Het AE-programma selecteren
  CAMERA

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  Ne
  1. Schuif de programmakeuzeschakelaar naar
  Q (AE-programma).

  2. Druk de keuzeschijf in.
  Er verschijnt een lijst met AE-programma’s.

  3. Selecteer een programma en druk de keuzeschijf in.
  Het symbool van het programma verschijnt in de
  linkerbovenhoek van het scherm.
  (Auto) verdwijnt na
  4 seconden.

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  ❍ Verander tijdens het opnemen niet van programma omdat de helderheid van
  het beeld plotseling kan veranderen.
  ❍ De instelling wordt teruggesteld naar het programma Auto als u de
  programmakeuzeschakelaar naar [ schuift.
  ❍ Helder licht in een donkere scène kan tot gevolg hebben dat er op het scherm
  een verticale lichtbalk verschijnt. Dit is normaal en duidt niet op een storing.

  59 • Page 60

  Gebruik van digitale effecten
  Ne

  U kunt de digitale effecten gebruiken tijdens het opnemen en afspelen.
  Faders (

  61): Begin of eindig scènes met een fade (overgang) naar of vanaf zwart.

  Effecten (
  64): Voeg smaak toe aan uw opnamen.
  Meerbeeldenscherm (
  66)

  Beschikbare digitale effecten per bedieningsstand
  CAMERA

  CARD PLAY (VCR) MV650i/MV630i: MV650i/MV630i:
  CARD CAMERA CARD PLAY (VCR)

  Films

  Stilbeelden

  Faders

  h

  i

  h

  i

  i

  Effecten

  h

  h

  h

  h*1

  i

  Meerbeelden
  scherm

  h*2

  h*2

  h

  i

  i

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  h: Beschikbaar i: Not available
  *1: Alleen zwart-wit

  60

  *2: Kan niet worden gebruikt in het programma Night en het programma Super Night
  (MV650i).
  ❍ Schakel het digitale effect uit wanneer u het niet gebruikt.
  Druk op de DIGITAL EFFECTS-toets om het menu te openen. Selecteer
  [D.EFFECTS |] en druk op de ON/OFF-toets.
  ❍ De camcorder bewaart de instelling ook als u de camcorder uitzet of een ander
  AE-programma kiest.
  ❍ Het digitale effect wordt uitgeschakeld als u de programmakeuzeschakelaar
  naar [ schuift.
  ❍ Op een geheel blauw scherm (verschijnt in de stand PLAY (VCR)) kunnen de
  digitale effecten wel geselecteerd maar niet gebruikt worden.
  ❍ Digitale effecten die tijdens het afspelen worden geactiveerd, wijzigen de
  opname niet.
  ❍ Digitale effecten kunnen niet worden gebruikt tijdens DV dubben en
  foto/datum zoeken.
  ❍ Digitale effecten kunnen ook worden ingesteld vanaf de draadloze
  afstandsbediening. • Page 61

  Faders
  Fade-start (FADE-T)
  Het beeld wordt geleidelijk
  zichtbaar.

  Ne

  Het beeld verdwijnt geleidelijk.

  Wipe-effect (WIPE)
  Het beeld begint als een
  verticale lijn in het
  midden en wordt
  naar de zijkanten
  groter totdat het
  gehele scherm wordt
  gevuld.

  Hoeken-wipe (CORNER)

  Het beeld wordt vanaf beide
  zijden van het scherm
  dichtgeschoven.

  Het beeld wordt dichtgeschoven vanaf de hoeken

  Sprong (JUMP)
  Vanaf de linkerzijde
  verschijnt een klein
  beeld, dat naar het
  midden springt en
  groter wordt
  totdat het gehele

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  Het beeld schuift open vanaf
  de hoeken totdat
  het gehele scherm
  is gevuld.

  Het beeld krimpt, springt vanaf
  het midden naar links en
  verdwijnt.

  Zwaai (FLIP)
  Het beeld zwaait het scherm op.

  Het beeld zwaait het scherm uit.
  61 • Page 62

  Puzzel (PUZZLE)

  Ne

  Het beeld verschijnt in
  16 stukjes. De stukjes
  bewegen over het
  scherm totdat de
  puzzel voltooid is.
  Het beeld wordt verdeeld in
  16 stukjes. De stukjes bewegen
  over het scherm en verdwijnen.

  Zigzag (ZIGZAG)
  Het beeld verschijnt in
  zigzagvorm vanaf de
  bovenzijde van het

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  Vanaf de onderkant van het
  scherm verschijnen zwarte strepen
  in zigzagvorm totdat deze het
  gehele beeld bedekken.

  Straal (BEAM)
  Het scherm wordt geel, en
  vormt een balk die
  dunner wordt,
  waarna het beeld
  verschijnt.
  In het midden van het scherm
  verschijnt een gele balk die
  groter wordt totdat deze het
  gehele beeld bedekt.

  Getij (TIDE)
  Het beeld verschijnt
  vanaf beide zijden
  als getijden.

  Het beeld verdwijnt vanaf
  beide zijden als getijden.

  62 • Page 63

  Een fader selecteren
  CAMERA

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  Ne
  1. Schuif in de stand CAMERA de
  programmakeuzeschakelaar naar Q.

  2. Druk op de DIGITAL.EFFECTS-toets.
  [D.EFFECTS |], [FADER], [EFFECT] en [MULTI-S] verschijnen.

  DIGITAL
  EFFECTS

  3. Selecteer [FADER].
  4. Selecteer de faderoptie.
  5. Druk op de DIGITAL.EFFECTS-toets.
  De naam van de geselecteerde fader gaat knipperen.
  Stand CAMERA:
  ON/OFF

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  6. Infaden: Druk tijdens de opnamepauzestand op de
  ON/OFF-toets en begin met opnemen door op de
  start/stop-toets te drukken.
  Uitfaden: Druk tijdens het opnemen op de ON/OFFtoets en las een opnamepauze in door op de start/
  stop-toets te drukken.

  De fader kan worden geactiveerd/gedeactiveerd door op de ON/OFF-toets te drukken.
  Stand PLAY (VCR):

  ON/OFF

  6. Infaden: Druk in de afspeelpauzestand op de
  ON/OFF-toets en begin met afspelen door op de
  e/a toets te drukken.
  Uitfaden: Druk tijdens het afspelen op de ON/OFF-toets en las een
  afspeelpauze in door op de e/a toets te drukken.
  De fader kan worden geactiveerd/gedeactiveerd door op de ON/OFF-toets te drukken.
  MV650i MV630i Faders kunnen niet worden geselecteerd als Card Mix

  geactiveerd is.

  63 • Page 64

  Effecten
  Artistiek (ART)

  Ne

  Het beeld wordt als een verf (solarisatie).

  Zwart en Wit (BLK & WHT)
  Voor een zwart-wit beeld.

  Sepia effect (SEPIA)
  Het beeld wordt zwart-wit met een bruine tint.

  Mozaïek (MOSAIC)
  Het beeld wordt vaag door vergroting van het formaat van enige
  pixels.

  Bal (BALL)
  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  Het beeld wordt een bal.

  Kubus (CUBE)
  Het beeld wordt een kubus en draait rond.

  Golf (WAVE)
  Beide uiteinden van het beeld bewegen zich als golven.

  Kleurenmasker (COLOR M.)
  Het beeld wordt een ruit omgeven door een maskeringsframe dat
  de kleuren verandert.

  Gespiegeld (MIRROR)
  Creëert een symmetrisch beeld alsof er in het midden van het
  scherm een spiegel aanwezig is.

  MV650i MV630i In de stand CARD CAMERA kan alleen zwart-wit worden

  64

  gebruikt. • Page 65

  Een effect selecteren
  PLAY (VCR)

  CAMERA

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  Ne
  1. Druk op de DIGITAL.EFFECTS-toets.
  [D.EFFECTS OFF], [FADER], [EFFECT] en [MULTI-S] verschijnen.

  DIGITAL
  EFFECTS

  2. Selecteer [EFFECT].
  3. Selecteer het effect.

  4. Druk op de DIGITAL.EFFECTS-toets.
  De naam van het geselecteerde effect gaat knipperen.

  DIGITAL
  EFFECTS

  5. Druk op de ON/OFF-toets.
  • De naam van het geselecteerde effect stopt met knipperen.
  • Het effect kan worden geactiveerd/gedeactiveerd door op de

  ON/OFF

  MV650i MV630i
  CAMERA

  Een effect selecteren in de stand CARD CAMERA
  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  1. Druk op de DIGITAL.EFFECTS-toets.
  "BLK & WHT" gaat knipperen.

  CARD PLAY (VCR)

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  ON/OFF-toets te drukken.

  DIGITAL
  EFFECTS

  2. Druk op de ON/OFF-toets.
  • "BLK&WHT" stopt met knipperen.

  ON/OFF

  • Het effect kan worden geactiveerd/gedeactiveerd door op de
  ON/OFF-toets te drukken.

  65 • Page 66

  Gebruik van het meerbeeldenscherm
  Ne

  Het meerbeeldenscherm legt bewegende onderwerpen vast in een stilbeeldenreeks van 4, 9 of 16 opnamen en geeft ze in één keer weer. Geluid wordt opgenomen. Deze functie kan worden gebruikt in de stand CAMERA en PLAY (VCR).
  Stel de overgangssnelheid in waarmee het onderwerp moet worden vastgelegd.
  U kunt kiezen uit handmatig [MANUAL], snel [FAST] (elke 4 beelden), gemiddeld
  [MOD.] (elke 6 beelden*) of langzaam [SLOW] (elke 8 beelden*).
  * In het programma Low Light: middelmatig (elke 8 beelden), langzaam (elke
  12 beelden)

  Het meerbeeldenscherm selecteren
  CAMERA

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  1. Zet de programmakeuzeschakelaar op Q.

  2. Druk op de DIGITAL.EFFECTS-toets.
  [D.EFFECTS |], [FADER], [EFFECT] en [MULTI-S] verschijnen.

  DIGITAL
  EFFECTS

  3. Selecteer [MULTI-S].
  [S.SPEED] en [S.SPLIT] verschijnen.

  4. Selecteer [S.SPEED].
  [MANUAL], [FAST], [MOD.] en [SLOW] verschijnen.

  5. Selecteer de overgangssnelheid.
  6. Selecteer nogmaals [MULTI-S].
  [S.SPEED] en [S.SPLIT] verschijnen.

  7. Selecteer [S.SPLIT].
  De instellingen [4], [9] en [16] verschijnen.

  8. Selecteer een beeldenreeks.
  9. Druk op de DIGITAL EFFECTS-toets.
  [MULTI-S] gaat knipperen.

  66

  DIGITAL
  EFFECTS • Page 67

  Vastleggen
  10.Druk op de ON/OFF-toets.
  • Handmatig: Beelden worden vastgelegd telkens wanneer u op de ON/OFF-toets
  drukt. Het blauwe kader dat de volgende reeks aanduidt, verdwijnt na het laatste

  Ne

  beeld. Om het laatst vastgelegde beeld te annuleren, drukt u op de ON/OFF-toets en
  houd deze toets ingedrukt. Om het meerbeeldenscherm te beëindigen, drukt u op
  de ON/OFF-toets en laat deze toets los.
  • Snel, gemiddeld, langzaam: Het ingestelde aantal beelden wordt met de ingestelde
  snelheid vastgelegd. Om het meerbeeldenscherm te beëindigen, drukt u op de
  ON/OFF-toets.

  11.Druk op de start/stop-toets om de opname te beginnen.
  Het meerbeeldenscherm wordt op de cassette opgenomen.

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  ❍ Het meerbeeldenscherm kan niet worden gebruikt in het programma Night en
  het programma Super Night (MV650i).
  ❍ Alleen in de volgende afspeelstanden kan het meerbeeldenscherm worden
  gebruikt:
  - Wanneer [S.SPEED] op [MANUAL] ingesteld is: Afspeelpauze, langzaam
  vooruit/achteruit afspelen
  - Wanneer [S.SPEED] op [FAST], [MOD.] of [SLOW] ingesteld is: Afspeelpauze
  ❍ U kunt het meerbeeldenscherm gebruiken in de opnamestand of
  opnamepauzestand.
  ❍ MV650i MV630i Het meerbeeldenscherm kan niet worden geselecteerd
  wanneer Card Mix geactiveerd is.
  ❍ In de stand CARD PLAY (VCR): Door op een cassettebedieningstoets (zoals
  afspelen of pauze) te drukken, of de functie foto/datum zoeken te gebruiken,
  wordt het meerbeeldenscherm beëindigd.

  67 • Page 68

  De beeldstabilisator uitschakelen
  Ne

  De beeldstabilisator stelt u in staat om stabiele opnamen te maken, zelfs in de
  telepositie. Het is niet nodig om de beeldstabilisator uit te schakelen tijdens
  normaal opnemen. De camcorder probeert echter compensatie te bieden voor
  horizontale bewegingen. Daarom zou u kunnen besluiten om de
  beeldstabilisator uit te schakelen tijdens panoramisch filmen. De beeldstabilisator
  kan niet uitgeschakeld worden wanneer de programmakeuzeschakelaar
  ingesteld is op [.
  CAMERA

  (

  43)

  PLAY (VCR)

  CAMERA SET UP

  CARD CAMERA

  IMAGE S.

  CARD PLAY (VCR)

  ••ON

  Open het menu en selecteer [CAMERA SET UP]. Selecteer [IMAGE S. i],
  zet dit op [OFF] en sluit het menu.

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  i verdwijnt.

  68

  ❍ Wij raden u aan de beeldstabilisator uitgeschakeld te houden wanneer de
  camcorder op een statief gemonteerd is.
  ❍ De beeldstabilisator is ontworpen om kleine schommelingen en bewegingen te
  ondervangen.
  ❍ MV650i MV630i De beeldstabilisator kan niet worden gebruikt in de stand
  CARD CAMERA.
  ❍ De beeldstabilisator is minder effectief dan normaal bij het filmen in de
  programma’s Low Light, Night en Super Night (MV650i). • Page 69

  Opnemen met de zelfontspanner
  CAMERA

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  Ne

  PHOTOtoets
  SELF
  T.-toets

  Start/stop-toets
  SELF T.-toets
  PHOTO-toets
  Start/stop-toets

  1. Druk op de
  "

  zelfontspannertoets.

  DATA
  CODE

  " verschijnt.

  Bij het opnemen van films:
  De camcorder begint na 10 seconden aftellen op te nemen (of
  CAMERA

  na 2 seconden bij gebruik van de draadloze afstandsbediening).

  OFF
  PLAY
  (VCR)

  Het aftellen is op het scherm te zien.

  3. Druk op de start/stop-toets om de opname te
  beëindigen.

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  2. Druk op de start/stop-toets.

  • De camcorder keert terug naar de opnamepauzestand.

  Bij het opnemen van stilbeelden:
  2. Druk op de PHOTO-toets.
  • De camcorder stelt scherp 2 seconden voordat de opname
  begint. F knippert in wit en verandert in groen wanneer
  O
  OT
  PH

  scherp is gesteld en de belichting is ingesteld.
  • De camcorder neemt het stilbeeld ongeveer 6 seconden lang

  op en keert terug naar de opnamepauzestand (MV650i/MV630i: in de stand CARD
  CAMERA wordt het stilbeeld weergegeven als de opname voltooid is).
  ❍ Om het aftellen van de zelfontspanner te annuleren, drukt u op de
  zelfontspannertoets (bij het opnemen van een film) of op de PHOTO-toets (bij het
  opnemen van een stilbeeld).
  ❍ De zelfontspanner wordt beëindigd wanneer u de camcorder uitzet.
  69 • Page 70

  Geluid opnemen
  Ne De audiostand wijzigen

  De camcorder kan geluid in twee audiostanden opnemen – 16-bits en 12-bits. De
  12-bits stand neemt geluid op twee kanalen op (stereo 1), waarbij 2 kanalen vrij
  blijven (stereo 2) om later nieuw geluid toe te voegen. Selecteer de 16-bits stand
  voor een hogere geluidskwaliteit.
  CAMERA

  CARD CAMERA

  PLAY (VCR)*

  CARD PLAY (VCR)

  * Alleen MV650i/MV630i en MV600i.
  (

  43)

  AUDIO SET UP

  AUDIO MODE••12bit

  Open het menu en selecteer [DISPLAY SET UP]. Selecteer [AUDIO MODE],
  zet dit op [16 bit] en sluit het menu.
  "16 bit" verschijnt ongeveer 4 seconden lang.

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  Om nieuw geluid toe te voegen, zie Audio dubben (

  95).

  Opnemen met een externe microfoon
  Voor opnamen kunt u gebruik maken van
  een externe microfoon. Bijna alle
  stereomicrofoons met een stekkerdiameter
  van 3,5 mm kunnen op de MIC-aansluiting

  MIC

  worden aangesloten. Gebruik een
  microfoon met een ingebouwde voeding
  (condensmicrofoon).
  ❍ Het audioniveau verschilt van dat van de ingebouwde microfoon.
  ❍ Wees voorzichtig met lange microfoons, omdat deze in beeld kunnen
  verschijnen.
  ❍ MV650i Zie ook Gebruik van de optionele microfoon DM-50 (
  73).
  ❍ Gebruik, om elektromagnetische interferenties te voorkomen, geen
  microfoonkabel die langer is dan 3 meter.

  70 • Page 71

  Windscherm
  U kunt het lawaai van de wind verminderen als u opnamen maakt op winderige
  plaatsen.
  CAMERA

  (

  43)

  PLAY (VCR)

  AUDIO SET UP

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  Ne

  WIND SCREEN•OFF

  Open het menu en selecteer [DISPLAY SET UP]. Selecteer [WIND SCREEN],
  zet dit op [ON] en sluit het menu.
  "WS ON" verschijnt wanneer u het windscherm aanzet.
  ❍ Onthoud dat zacht geluid samen met het lawaai van de wind nog zachter
  wordt. Wij raden u aan om bij normale opnamen het windscherm uit te zetten.
  ❍ De windschermfunctie kan tijdens het opnemen niet worden aan- of uitgezet.
  ❍ MV650i MV630i MV600i De windschermfunctie kan ook worden gebruikt
  voor audio dubben (wanneer in het submenu [AUDIO SET UP] de optie [AUDIO
  DUB.] op [MIC.IN] is ingesteld).
  ❍ De windschermfunctie kan niet worden gebruikt wanneer een externe
  microfoon is aangesloten op de MIC-aansluiting (MV650i: of wanneer de
  microfoon DM-50 aangesloten is op de geavanceerde accessoireschoen).
  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  71 • Page 72

  MV650i

  Ne

  Gebruik van de videolamp VL-3 (optioneel)

  Met deze videolamp kunt u ook in donkere ruimtes heldere opnamen in kleur
  maken. Deze videolamp wordt zonder kabel bevestigd aan de
  geavanceerde accessoireschoen van de camcorder en wordt gevoed door de
  stroomvoorziening van de camcorder.
  Zie ook de bedieningshandleiding van de videolamp VL-3.
  ❍ Schakel altijd de camcorder uit voordat u de videolamp aansluit of losmaakt.
  ❍ Raak de lamp of omliggende delen niet aan als de lamp wordt gebruikt of
  direct daarna.Plaats ook geen ontvlambare materialen of plastic in de buurt van
  een lamp die wordt gebruikt of direct daarna; deze onderdelen worden erg
  heet.
  ❍ Kijk niet rechtstreeks in de videolamp wanneer deze ingeschakeld is.
  ❍ Houd de camcorder nooit vast aan de videolamp.

  1. Schuif de videolamp in de
  accessoireschoen totdat deze
  vastklikt.

  q

  LOCK

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  2. Draai de bevestigingsschroef vast.
  Let erop dat de videolamp niet van de
  camcorder loskomt als u de schroef
  vastdraait.

  3. Zet de camcorder in de stand
  CAMERA of CARD CAMERA.
  4. Zet de aan/uit-schakelaar van de
  videolamp op AUTO of ON.

  e
  w

  CAMERA
  OFF
  PLAY
  (VCR)

  K
  LOC

  LOCK

  • Het symbool

  verschijnt.

  • ON: De videolamp brandt voortdurend.
  • AUTO: De videolamp gaat automatisch
  aan en uit.

  r
  AU
  OF
  LO

  72

  CK

  F

  TO O N • Page 73

  MV650i

  Gebruik van de optionele microfoon DM-50

  De hooggevoelige richtingsmicrofoon DM-50 wordt zonder kabel bevestigd aan
  de
  geavanceerde accessoireschoen en wordt gevoed door de

  Ne

  stroomvoorziening van de camcorder. Gebruik de microfoon voor het maken van
  opnamen of dubben van audio.
  Raadpleeg ook de bedieningshandleiding van deze microfoon.
  ❍ Schakel de camcorder altijd uit voordat u de microfoon aansluit of verwijdert.
  ❍ Sluit geen microfoon aan op de MIC-aansluiting als de microfoon DM-50
  aangesloten is.
  ❍ Houd de camcorder niet aan de microfoon vast.

  1. Schuif de microfoon in de
  accessoireschoen totdat deze
  vastklikt.
  2. Draai de bevestigingsschroef vast.

  q

  Let erop dat de microfoon niet loskomt als u
  de schroef vastdraait.

  Het symbool

  e

  verschijnt.

  CAMERA
  OFF
  PLAY
  (VCR)

  4. Selecteer de gewenste instelling van
  de gevoeligheidsschakelaar.
  • SHOTGUN: Voor het opnemen van helder
  geluid vanaf de voorzijde

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  3. Zet de camcorder in de stand
  CAMERA of CARD CAMERA.

  (mono).
  • STEREO 1: Voor het opnemen van geluid
  vanaf de voorzijde en het
  omringende gebied.
  • STEREO 2: Voor het opnemen van
  omringend geluid in een
  breder bereik dan bij

  r

  w

  STEREO 1.

  73 • Page 74

  Handmatig scherpstellen
  Ne

  Sommige onderwerpen zijn mogelijk niet geschikt voor automatische
  scherpstelling. Stel in een dergelijk geval handmatig scherp.
  Automatische scherpstelling werkt mogelijk niet goed bij de volgende
  onderwerpen:
  Reflecterende
  oppervlakken

  Onderwerpen met
  weinig contrast
  (bijv. een witte muur)

  Snel bewegende
  objecten

  Horizontale strepen

  Verschillende
  afstanden

  Donkere
  onderwerpen

  Nachtscènes

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  Via vuile of
  natte ramen

  CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  1. Zet de programmakeuzeschakelaar op Q.

  2. Stel de zoom in.
  Als u de zoom bedient nadat u scherp heeft gesteld, is het
  mogelijk dat het onderwerp niet scherp blijft. Stel de zoom in
  voordat u scherp stelt.

  3. Druk op de FOCUS-toets.
  "MF" verschijnt in lichtblauw.

  FOCUS

  4. Stel scherp met de keuzeschijf.
  • Draai de keuzeschijf omhoog of omlaag totdat het beeld
  scherp is.
  • Indien in lichtblauw "AE ±0" verschijnt, kan niet worden scherp
  gesteld. Druk nogmaals op de FOCUS-toets om in lichtblauw "MF" weer te geven.
  74 • Page 75

  5. Druk op de FOCUS-toets om terug te keren naar
  automatische scherpstelling.

  FOCUS

  Ne
  De instelling keert terug naar automatische scherpstelling als u de programmakeuzeschakelaar naar [ schuift.

  Oneindige scherpstelling
  Gebruik deze functie als u wilt scherpstellen op verafgelegen onderwerpen zoals
  bergen of vuurwerk.

  Druk bij stap 3 langer dan 3 seconden op de FOCUS-toets.
  "MF ∞" verschijnt. Wanneer u de zoom bedient of de keuzeschijf verdraait wanneer in
  lichtblauw "MF ∞" wordt weergegeven, verdwijnt "∞" en gaat de camcorder over op
  handmatige scherpstelling.

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  75 • Page 76

  De AE-verschuiving instellen
  Ne

  U kunt de AE-functie (automatische belichting) zodanig instellen dat het beeld
  lichter of donkerder wordt. Hierdoor kunt u compenseren voor tegenlicht of
  overbelichting. Beschikbare niveaus: De niveaus lopen uiteen van -2 tot +2 in
  stapjes van 0,25 (behalve -1,75 en +1,75).
  CAMERA

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  1. Zet de programmakeuzeschakelaar op Q.

  2. Zet het AE-programma op
  Auto,
  Light of
  Low Light Plus (MV650i).

  Sports,

  Portrait,

  Low

  3. Druk de AE SHIFT-toets in.

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  In lichtblauw verschijnt "AE ±0".

  AE SHIFT

  4. Stel met de keuzeschijf het AE-verschuivingsniveau
  in.
  • Draai de keuzeschijf naar boven om het beeld lichter en naar
  beneden om het beeld donkerder te maken.
  • Indien in lichtblauw "MF" wordt weergegeven, kan de AE-verschuiving niet worden
  ingesteld. Druk nogmaals op de AE SHIFT-toets om in lichtblauw "AE ±0" weer te
  geven.
  ❍ De camcorder bewaart de instelling ook als u de camcorder uitzet of een ander
  AE-programma kiest.
  ❍ De camcorder keert terug naar de automatische scherpstelling wanneer u de
  programmakeuzeschakelaar naar [ schuift.

  76 • Page 77

  De sluitertijd instellen
  In het programma
  Auto kunt u de sluitertijd zelf zodanig aanpassen dat snel
  bewegende objecten stabiel worden opgenomen.
  CAMERA

  (

  43)

  PLAY (VCR)

  CAMERA SET UP

  CARD CAMERA

  Ne

  CARD PLAY (VCR)

  SHUTTER•••••AUTO

  1. Zet de programmakeuzeschakelaar op Q.
  2. Stel het AE-programma in op het programma

  Auto.

  3. Open het menu en selecteer [CAMERA SET UP].
  4. Selecteer [SHUTTER].
  5. Selecteer de sluitertijd en druk de keuzeschijf in.
  Stand CAMERA:

  AUTO
  1/50
  1/120
  1/250

  6. Sluit het menu.
  ❍ Richt de camcorder niet rechtstreeks op de zon als de sluitertijd op 1/1000 of
  hoger is ingesteld.
  ❍ Het beeld kan gaan flikkeren als u opneemt bij hoge sluitertijden.
  ❍ De camcorder keert terug naar de automatische sluiterstand wanneer u de
  programmakeuzeschakelaar in de stand [ zet, of wanneer u het
  opnameprogramma verandert.
  ❍ MV650i MV630i Als in de stand CAMERA de sluitertijd op 1/500 of hoger
  wordt ingesteld en u schakelt over op de stand CARD CAMERA, dan verandert
  de sluitertijd automatisch in 1/250.

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  AUTO
  1/50
  1/120
  1/250
  1/500
  1/1000
  1/2000

  MV650i MV630i
  Stand CARD CAMERA

  77 • Page 78

  ❍ Richtlijnen voor het opnemen met een hoge sluitertijd:
  - Buitensporten zoals golf of tennis: 1/2000

  Ne
  - Bewegende objecten zoals auto’s of achtbanen: 1/1000,
  1/500 of 1/250

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  - Zaalsporten zoals basketbal: 1/120

  78 • Page 79

  De witbalans instellen
  Het automatische witbalanssysteem van de camcorder zorgt ervoor dat de
  kleuren onder verschillende lichtomstandigheden natuurlijk overkomen. U kunt

  Ne

  echter gebruik maken van de voorkeuze-instellingen om kleuren nauwkeuriger
  te laten overkomen, of een aangepaste witbalans instellen om een optimaal
  resultaat te krijgen.
  Zoomregelaar

  Wit vel papier
  Programmakeuzeschakelaar
  Keuzeschijf

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  ❍ Als de programmakeuzeschakelaar is ingesteld op [, is de witbalans ingesteld
  op [AUTO]. U kunt dan niet de witbalans kiezen voor binnenshuis of
  buitenshuis of de zelf in te stellen witbalans.
  ❍ De camcorder bewaart de instelling ook als u de camcorder uitzet.
  ❍ Wanneer u zelf een witbalans heeft ingesteld:
  - Reset de witbalans als de lichtomstandigheden veranderen.
  - Zet de digitale zoom uit.
  ❍ Zelf de witbalans instellen kan een beter resultaat geven in de volgende
  gevallen:
  - Bij veranderende lichtomstandigheden
  - Close-ups
  - Onderwerpen in één enkele kleur (hemel, zee of bos)
  - Onder kwiklampen of bepaalde soorten TL-verlichting
  ❍ Gebruik de stand T (binnenshuis) of U (buitenshuis) in de volgende gevallen:
  T Binnenshuis:
  - Veranderende lichtomstandigheden
  - Onder een videolamp
  - Onder natriumlampen
  U Buitenshuis:
  - Voor nachtscènes of vuurwerk
  - Zonsopgang of zonsondergang
  * Gebruik de automatische instelling voor normale scènes buitenshuis.

  79 • Page 80

  CAMERA

  Ne

  (

  43)

  PLAY (VCR)

  CAMERA SET UP

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  WHITE BAL.••AUTO

  U stelt T (binnenshuis) of U (binnenshuis) als volgt in:
  1. Zet de programmakeuzeschakelaar op Q.
  2. Open het menu en selecteer [CAMERA SET UP].
  3. Selecteer [WHITE BAL.].
  4. Selecteer T (binnenshuis) of U (buitenshuis).
  T of U verschijnt.

  5. Sluit het menu.
  De witbalans stelt u als volgt zelf in:
  1. Zet de programmakeuzeschakelaar op Q.
  2. Open het menu en selecteer [CAMERA SET UP].

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  3. Kies [WHITE BAL.].

  80

  4. Richt de camcorder op een wit object (zoals een blad papier) en zoom
  in totdat het gehele scherm hiermee is gevuld en selecteer [SET W].
  • W knippert en stopt met knipperen wanneer de instellingen zijn voltooid.
  • Al naargelang de lichtbron kan W blijven knipperen. Het resultaat zal nog steeds
  beter zijn dan met de automatische instelling.

  5. Sluit het menu. • Page 81

  Het beeld vergroten
  Het afspeelbeeld kan tweemaal worden vergroot.
  CAMERA

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  Ne
  CARD PLAY (VCR)

  1. Zet de zoomregelaar naar T.
  • Het beeld wordt met een factor 2 vergroot.
  • Er verschijnt een kader dat de positie van het vergrote deel
  aanduidt.

  2. Verplaats het beeld
  • Draai met de keuzeschijf het beeld naar rechts en links, of
  omhoog en omlaag. Door op de keuzeschijf te drukken
  verandert u van richting.
  • Om de vergroting te beëindigen, zet u de zoomregelaar naar W.
  MV650i Films die worden afgespeeld vanaf een geheugenkaart, kunnen niet
  worden vergroot.
  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  81 • Page 82

  De dateringscode weergeven
  Ne

  Zodra de datum en tijd zijn ingesteld, houdt de camcorder een datacodering bij
  die de opnamedatum en opnametijd en andere cameragegevens zoals sluitertijd
  en belichting
  (f-stop) bevat. (MV650i/MV630i: bij het afspelen van een geheugenkaart
  verschijnen alleen de datum en tijd).
  Datacoderingstoets
  Regeltoetsen
  MENU-toets
  Datacoderingstoets button
  MENU-toets

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  Keuzeschijf

  ❍ De weergave van de datacodering wordt uitgezet als u de camcorder uitzet.
  ❍ De datacodering wordt mogelijk niet weergegeven als een met deze camcorder
  opgenomen opname afgespeeld wordt op een andere digitale camcorder.
  ❍ De datacodering kan niet worden weergegeven bij beeld-voor-beeld
  vooruit/achteruit afspelen. Bij sommige speciale afspeelstanden worden de
  cameragegevens mogelijk niet weergegeven.
  ❍ Wanneer de TV-schermdisplays verborgen zijn (
  133), worden deze nog wel
  weergegeven op het LCD-scherm. If you turn on the data code, displays other
  than the data code will disappear from the LCD screen.

  Beschikbare datacoderingscombinaties (in de stand PLAY (VCR)).
  Datacodering
  (alleen cassette)

  Datum/tijd

  D/TIME SEL.

  F1.8
  1/250

  F1.8
  1/250
  1.JAN.2003

  12:00:00 PM

  F1.8
  1/250

  F1.8
  1/250
  12:00:00 PM

  12:00 PM
  1.JAN.2003

  F1.8
  1/250

  F1.8
  1/250
  12:00 PM
  1.JAN.2003

  Tijd

  82

  Datum/tijd &
  camcordergegevens

  1.JAN.2003

  Datum

  Datum & tijd

  Camcordergegevens • Page 83

  De displaycombinatie van datum/tijd selecteren
  CAMERA

  CARD CAMERA

  PLAY (VCR)

  CARD PLAY (VCR)

  Ne
  (

  43)

  DISPLAY SET UP

  D/TIME SEL.•DATE & TIME

  Open het menu en selecteer [DISPLAY SET UP]. Selecteer [D/TIME SEL],
  zet dit op [DATE] of [TIME] en sluit het menu.

  De displaycombinatie van de datacodering selecteren
  CAMERA

  (

  43)

  CARD CAMERA

  PLAY (VCR)

  DISPLAY SET UP

  CARD PLAY (VCR)

  DATA CODE•••DATE/TIME

  Open het menu en selecteer [DISPLAY SET UP]. Selecteer [DATA CODE], zet
  dit op [DATE/TIME], [CAMERA DATA] of [CAM. & D/T] en sluit het menu.

  De dateringscode weergeven
  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  Druk op de DATA CODE-toets.
  In de stand CARD PLAY (VCR) verschijnen alleen de datum en tijd.

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  CAMERA

  6-seconden automatische datering
  De datum en tijd verschijnen 6 seconden lang als u met afspelen begint, of om
  aan te geven dat de datum/tijdzone is gewijzigd.
  CAMERA

  (

  43)

  PLAY (VCR)

  DISPLAY SET UP

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  6SEC.DATE•••OFF

  Open het menu en selecteer [DISPLAY SET UP]. Selecteer [6SEC.DATE],
  zet dit op [ON] en sluit het menu.

  83 • Page 84

  Foto zoeken/datum zoeken
  Ne

  U kunt met de fotozoekfunctie naar een
  stilbeeld zoeken dat waar dan ook op de

  Zoekkeuzetoets
  (SEARCH SELECT)

  band is opgenomen, of met de
  datumzoekfunctie de verandering van de

  Zoektoetsen

  datum/tijdzone lokaliseren.
  3 stoptoets

  CAMERA

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  1. Druk op de SEARCH SELECT-toets om de
  fotozoekfunctie of de datumzoekfunctie te kiezen.

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  "PHOTO SEARCH" of "DATE SEARCH" verschijnt.

  2. Druk op de + of - toets om met zoeken te
  beginnen.
  • Druk op de + toets om de beelden voorwaarts te doorlopen of op de - toets om de beelden achterwaarts te

  CARD PLAY (VCR)

  INDEX SLIDE SHOW

  CARD

  DATA CODE SEARCH SELECT
  ZERO SET
  MEMORY REW

  PLAY

  12bit
  AUDIO OUT

  STOP

  INDEX SLIDE SHOW

  FF

  CARD

  DATA CODE SEARCH SELECT
  ZERO SET
  MEMORY REW

  PLAY

  12bit
  AUDIO OUT

  STOP

  FF

  doorlopen.
  • Druk meer dan eens op de toets om naar meer stilbeelden of datumveranderingen
  te zoeken (tot 10 keer).
  • Druk op de + of - toets om de zoekrichting te veranderen.
  • Druk op de 3 stoptoets om met het zoeken te stoppen.
  ❍ Foto zoeken: Een stilbeeld dat zeer dicht in de buurt opgenomen is van het
  punt waar u het zoeken begint, wordt mogelijk niet opgemerkt.
  ❍ Datum zoeken: Minimaal is per datum/gebied een opname van langer dan een
  minuut vereist.
  ❍ Datum zoeken: Het afspelen begint mogelijk iets vóór of iets na de
  datumverandering.
  ❍ Datum zoeken werkt mogelijk niet als de dateringscode niet juist wordt
  weergegeven.

  84 • Page 85

  Terugkeren naar een vooraf gemarkeerde positie
  Als u later naar een bepaalde scène wilt
  teruggaan, markeer dan dit punt met het
  nulstelgeheugen, en de bandzal dan op dat
  punt stoppen wanneer u de band terug- of
  vooruitspoelt.

  CAMERA

  PLAY (VCR)

  Nulstelgeheugentoets
  (ZERO SET
  MEMORY)

  CARD CAMERA

  1. Druk op de ZERO SET MEMORY-toets bij het punt
  waar u later naar wilt terugkeren.
  • "0:00:00 Â" verschijnt.
  • Om deze functie te annuleren, drukt u de ZERO SET

  ` terugspoeltoets (REW)
  e afspeeltoets
  (PLAY)
  1 vooruitspoeltoets (FF)
  3 stoptoets

  Ne

  CARD PLAY (VCR)

  INDEX SLIDE SHOW

  CARD

  DATA CODE SEARCH SELECT
  ZERO SET
  MEMORY REW

  PLAY

  12bit
  AUDIO OUT

  STOP

  FF

  MEMORY-toets opnieuw in.

  • RTN 1 of ` RTN verschijnt.
  • De band stopt automatisch bij "0:00:00".
  • De bandteller verandert in de tijdcode.
  ❍ Het tijdcode- en bandtellerdisplay komen wellicht niet precies overeen.
  ❍ Het nulstelgeheugen functioneert mogelijk niet correct als er op de band lege
  gedeelten staan.
  ❍ Als u de cassette verwijdert, wordt het nulstelgeheugen beëindigd en laat het
  tellerdisplay de tijdcode zien.

  Gebruik van
  alle mogelijkheden

  2. Spoel de cassette voor- of achterwaarts nadat u klaar bent met
  opnemen.

  85 • Page 86

  Opnamen kopiëren naar een videorecorder
  of digitaal videoapparaat
  Ne

  U kunt uw opnamen kopiëren vanaf uw camcorder naar een videorecorder of
  een digitaal videoapparaat. Als u een digitaal videoapparaat aansluit, kunt u
  opnamen kopiëren met vrijwel geen verlies van beeld- en geluidskwaliteit.
  Bij aansluiting op een videorecorder:
  ❍ Overtuig u ervan dat "H" niet op het scherm wordt weergegeven. Indien "H"
  wordt weergegeven, verander dan de instelling (
  37).
  ❍ De kwaliteit van de gemonteerde cassette zal in het algemeen iets minder zijn
  dan het origineel.
  Bij aansluiting op een digitaal videoapparaat:
  ❍ U kunt met de DV-kabel slechts één apparaat op de camcorder aansluiten.
  ❍ Lege gedeelten worden mogelijk opgenomen als een abnormaal beeld.
  ❍ Als het beeld niet verschijnt, sluit dan opnieuw de DV-kabel aan of zet de
  camcorder uit en weer aan.

  Voorbeeld: opnemen op een videorecorder
  CAMERA

  CARD CAMERA

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  1. Sluit de camcorder aan op de videorecorder.
  Zie Afspelen op een TV-scherm (

  39).

  Videobeelden
  monteren

  2. Zet de camcorder in de stand PLAY (VCR) en plaats een lege cassette.
  3. Aangesloten apparaat: plaats een lege cassette en schakel op het
  apparaat de opnamepauzestand in.
  4. Lokaliseer de scène die u wilt kopiëren en las kort vóór de scène een
  afspeelpauze in.
  5. Play back the tape.
  6. Aangesloten apparaat: begin op te nemen wanneer de scène
  verschijnt die u wilt kopiëren. Stop met opnemen wanneer het
  kopiëren voltooid is.
  7. Stop playback.

  86 • Page 87

  Een digitaal videoapparaat aansluiten
  Raadpleeg ook de gebruikshandleiding van het digitale videoapparaat.

  Ne

  Zijde met een pijl

  Signal flow
  4 pin – 4 pin: CV-150F DV kabel (optioneel)
  4 pin – 6 pin: CV-250F DV kabel (optioneel)

  Videobeelden
  monteren

  87 • Page 88

  Opnemen vanaf analoge
  videoapparaten (videorecorder, TV of camcorder)
  MV650i MV630i MV600i

  Ne
  U kunt op de band in de camcorder video’s of TV-programma’s opnemen vanaf
  een videorecorder of analoge camcorder.
  ❍ Abnormale signalen die worden verzonden vanaf het aangesloten apparaat,
  worden mogelijk weergegeven als een abnormaal beeld (hoewel dit op het
  scherm mogelijk niet te zien is), of worden mogelijk helemaal niet opgenomen.
  ❍ U kunt niet opnemen vanaf banden die voorzien zijn van signalen voor
  auteursrechtbescherming.
  ❍ Tijdens opnamen via de analoge ingang kan de hoofdtelefoon niet worden
  gebruikt. Indien de AV/hoofdtelefoon-aansluiting is ingesteld op [PHONES H],
  dan wordt automatisch overgeschakeld op [AV].
  ❍ Vindt de aansluiting plaats op een TV/video met een SCART-aansluiting,
  gebruik dan een SCART-adapter met ingangsmogelijkheid (in de winkel
  verkrijgbaar). De meegeleverde SCART-adapter PC-A10 is alleen bestemd voor
  uitgangssignalen.
  CAMERA

  CARD CAMERA

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  1. Sluit de camcorder aan op het analoge videoapparaat.
  Zie Afspelen op een TV-scherm (

  39).

  2. Zet de camcorder in de stand PLAY (VCR) en plaats een lege cassette.

  Videobeelden
  monteren

  3. Aangesloten apparaat: plaats de opgenomen cassette.
  4. Druk op de draadloze afstandsbediening op de REC
  PAUSE-toets.
  U kunt tijdens de opnamepauzestand en tijdens het opnemen
  op het scherm het beeld controleren.

  5. Aangesloten apparaat: Play back the tape.
  6. Druk op de draadloze afstandsbediening op de
  PAUSE a toets wanneer de scène verschijnt die u
  wilt kopiëren.
  7. Druk op de draadloze afstandsbediening op de
  STOP 3 toets om de opname te beëindigen.
  • Druk op de draadloze afstandsbediening op de PAUSE a
  toets om een opnamepauze in te lassen.
  • Druk nogmaals op de PAUSE a toets om het opnemen te
  hervatten.

  8. Aangesloten apparaat: Stop playback.

  88

  AV INSERT AV DV REMOTE SET
  REC
  PAUSE
  WIRELESS CONTROLLER WL-D79

  ZERO SET
  MEMORY REW

  PLAY

  12bit
  AUDIO OUT

  STOP

  AUDIO DUB. PAUSE

  FF

  SLOW

  2

  AV INSERT AV DV REMOTE SET

  ZERO SET
  MEMORY REW

  PLAY

  12bit
  AUDIO OUT

  STOP

  AUDIO DUB. PAUSE

  SLOW

  FF

  2

  AV INSERT AV DV REMOTE SET • Page 89

  Opnemen vanaf digitale
  videoapparaten (DV dubben)
  MV650i MV630i MV600i

  U kunt, met vrijwel geen verlies van beeld- en geluidskwaliteit, beelden
  opnemen vanaf andere digitale videoapparaten die uitgerust zijn met een DVaansluiting.

  Ne

  ❍ Wanneer u opnamen maakt vanaf digitale apparaten, overtuig u er dan van
  dat op het scherm "AV \ DV" niet wordt weergegeven. Indien "AV \ DV"
  wordt weergegeven, verander dan de instelling (
  92).
  ❍ Abnormale signalen die worden verzonden vanaf het aangesloten apparaat,
  worden mogelijk weergegeven als een abnormaal beeld (hoewel dit op het
  scherm mogelijk niet te zien is), of worden mogelijk helemaal niet opgenomen.
  ❍ Signalen voor auteursrechtbescherming kunnen niet worden opgenomen.
  ❍ Lege gedeelten worden mogelijk opgenomen als een abnormaal beeld.
  ❍ Indien het beeld niet verschijnt, sluit de DV-kabel dan opnieuw aan of zet de
  camcorder uit en weer aan.
  ❍ U kunt met de DV-kabel slechts één apparaat aansluiten.
  ❍ U kunt de camcorder gebruiken voor afspelen en opnemen zonder de DVkabel opnieuw aan te sluiten.
  CAMERA

  CARD CAMERA

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  1. Sluit de camcorder aan op het digitale videoapparaat.
  Zie Een digitaal videoapparaat aansluiten (

  87).

  2. Zet de camcorder in de stand PLAY (VCR) en plaats
  een lege cassette.

  AV INSERT AV DV REMOTE SET
  REC
  PAUSE
  WIRELESS CONTROLLER WL-D79

  Videobeelden
  monteren

  "DV IN" verschijnt.

  3. Aangesloten apparaat: plaats de opgenomen cassette.
  4. Druk op de draadloze afstandsbediening op de REC PAUSE-toets.
  U kunt tijdens de opnamepauzestand en tijdens het opnemen op het scherm het
  beeld controleren.

  5. Aangesloten apparaat: Play back the tape.
  6. Druk op de draadloze afstandsbediening op de
  PAUSE a toets wanneer de scène verschijnt die u
  wilt kopiëren.
  7. Druk op de draadloze afstandsbediening op de
  STOP 3 toets om de opname te beëindigen.
  • Druk op de draadloze afstandsbediening op de PAUSE a
  toets om een opnamepauze in te lassen.
  • Druk nogmaals op de PAUSE a toets om het opnemen te
  hervatten.

  ZERO SET
  MEMORY REW

  PLAY

  12bit
  AUDIO OUT

  STOP

  AUDIO DUB. PAUSE

  FF

  SLOW

  2

  AV INSERT AV DV REMOTE SET

  ZERO SET
  MEMORY REW

  PLAY

  12bit
  AUDIO OUT

  STOP

  AUDIO DUB. PAUSE

  SLOW

  FF

  2

  AV INSERT AV DV REMOTE SET

  8. Aangesloten apparaat: Stop playback.
  89 • Page 90

  Betreffende auteursrechten
  Bescherming van auteursrechten

  Ne

  Sommige voorbespeelde videobanden, films en andere materialen, evenals
  sommige televisieprogramma’s zijn auteursrechtelijk beschermd. Ongeoorloofd
  opnemen van deze materialen kan inbreuk plegen op de wet ter bescherming
  van auteursrechten.

  Auteursrechtsignalen
  Tijdens weergave: Als u een band probeert af te spelen die auteursrechtsignalen
  bevat ter bescherming van software, dan verschijnt gedurende enkele seconden
  het bericht "COPYRIGHT PROTECTED PLAYBACK IS RESTRICTED" en laat de
  camcorder een leeg blauw scherm zien. De inhoud van de cassette kan dan niet
  worden bekeken.
  Tijdens opnemen: Als u een opname probeert te maken vanaf software waarop
  auteursrechtsignalen staan ter bescherming van de software, verschijnt het
  bericht “COPYRIGHT PROTECTED DUBBING RESTRICTED”. De inhoud van de
  software kan dan niet worden opgenomen.
  Met deze camcorder kunt u signalen voor bescherming van auteursrechten niet

  Videobeelden
  monteren

  op een band opnemen.

  90 • Page 91

  Analoge signalen
  omzetten in digitale signalen (analoog/digitaal-omzetter)
  MV650i MV630i MV600i

  Door de camcorder aan te sluiten op een videorecorder of 8mm-videocamcorder
  kunt u analoge video/audiosignalen omzetten in digitale signalen en de digitale
  signalen uitvoeren via de DV-aansluiting. De DV-aansluiting functioneert alleen
  als een uitgangsaansluiting.

  Ne

  ❍ Tijdens analoog/digitaalomzetting kunt u geen gebruik maken van de
  hoofdtelefoon.
  ❍ Haal de cassette uit de camcorder.
  ❍ Schakel alle apparatuur uit voordat u met de aansluitingen begint.
  ❍ Al naargelang het signaal dat uit het aangesloten apparaat wordt verzonden, is
  het mogelijk dat de omzetting van analoge in digitale signalen niet helemaal
  probleemloos werkt (bijv. signalen voor auteursrechtbescherming of abnormale
  signalen zoals echosignalen, etc.)
  ❍ Vindt de aansluiting plaats op een TV/video met een SCART-aansluiting, gebruik
  dan een SCART-adapter met ingangsmogelijkheid (in de winkel verkrijgbaar). De
  meegeleverde SCART-adapter PC-A10 is alleen bestemd voor uitgangssignalen.
  Wij raden u aan de camcorder via een stopcontact van stroom te voorzien.

  De apparatuur aansluiten
  In bovenstaande tekening ziet u een aansluiting met een S-videokabel. U kunt de
  gele stekker van de stereo-videokabel ook aansluiten op de VIDEO-aansluiting.
  Raadpleeg ook de gebruikshandleiding van het aangesloten apparaat.
  OUTPUT
  Signal flow
  S(S1)-VIDEO

  S-videokabel S-150
  (optioneel)
  VIDEO
  L
  AV

  Signal flow

  Videobeelden
  monteren

  S

  AUDIO
  R

  Stereo-videokabel
  STV-250N
  (meegeleverd)

  DV

  Signal flow
  4 pin – 4 pin: CV-150F DV kabel (optioneel)
  4 pin – 6 pin: CV-250F DV kabel (optioneel)

  91 • Page 92

  De analoog/digitaalomzetter inschakelen
  CAMERA

  CARD CAMERA

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  Ne
  Druk op de draadloze afstandsbediening op de AV \ DV toets.
  OF
  (

  43)

  VCR SET UP

  AV

  DV OUT••OFF

  Open het menu en selecteer [VCR SET UP]. Selecteer vervolgens [AV \
  DV OUT], zet dit op [ON] en sluit het menu.

  Videobeelden
  monteren

  ❍ Zet bij normaal gebruik [AV \ DV OUT] op [OFF] (zodat "AV \ DV" niet op
  het scherm verschijnt). Als [ON] wordt gekozen, kunnen geen digitale signalen
  via het DV-aansluiting van de camcorder worden ingevoerd.
  ❍ Al naargelang de software en de specificaties van uw computer is het mogelijk
  dat u omgezette signalen niet kunt verzenden via de DV-aansluiting.

  92 • Page 93

  Bestaande scènes
  vervangen (AV tussenvoegen)
  MV650i MV630i MV600i

  Ne
  U kunt via de AV- of DV-aansluiting beelden/audio die op de cassette van de
  camcorder zijn opgenomen vervangen door beelden/audio die met andere videoapparatuur zijn opgenomen.
  Scène die wordt tussengevoegd

  Afspeelband

  Startpunt voor tussenvoegen

  Eindpunt voor tussenvoegen

  De cassette in
  de camcorder
  vóór het
  tussenvoegen

  De cassette in
  de camcorder
  na het
  tussenvoegen
  Tussengevoegde scène
  Videobeelden
  monteren

  ❍ Overtuig u ervan dat "H" niet op het scherm wordt weergegeven. Indien "H"
  wordt weergegeven, verander dan de instelling (
  37).
  ❍ U kunt beelden van een TV-programma niet tussenvoegen wanneer de
  gesynchroniseerde signalen vervormd zijn.
  Camcorder:
  ❍ Gebruik alleen banden die zijn opgenomen in de SP-modus.
  ❍ AV tussenvoegen wordt gestopt als de camcorder op de band een leeg
  gedeelte tegenkomt of een gedeelte dat niet in de SP-modus is opgenomen.
  Aangesloten apparaat:
  ❍ Gebruik alleen banden zonder lege gedeelten.
  ❍ AV tussenvoegen werkt mogelijk niet correct als de band een leeg gedeelte of
  veranderingen in de opnamemodus bevat.
  ❍ AV tussenvoegen kan niet worden uitgevoerd wanneer de kwaliteit van de
  opname slecht is, of tijdens speciale afspeelstanden zoals vooruitspoelen,
  terugspoelen, afspeelpauze, langzaam afspelen, etc.

  93 • Page 94

  Voorbeeld: AV tussenvoegen vanaf een videorecorder.
  CAMERA

  CARD CAMERA

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  Ne
  1. Sluit de camcorder aan op de videorecorder.
  Zie Afspelen op een TV-scherm (

  39).

  2. Videorecorder: plaats een opgenomen cassette. Lokaliseer de scène
  die u wilt tussenvoegen en zet de videorecorder kort vóór de scène in
  de afspeelpauzestand.
  3. Zet de camcorder in de stand PLAY (VCR) en plaats een lege cassette.
  Zorg ervoor dat het wisbeveiligingsschuifje zodanig is ingesteld dat opnemen mogelijk
  is.

  4. Lokaliseer de scène die u wilt vervangen en zet kort vóór de scène de
  camcorder in de afspeelpauzestand.
  U kunt op de camcorder de afspeeltoetsen gebruiken of de toetsen voor speciaal
  afspelen op de draadloze afstandsbediening.

  5. Druk op de draadloze afstandsbediening op de AV
  INSERT-toets.

  12bit
  AUDIO OUT

  STOP

  AUDIO DUB. PAUSE

  SLOW

  2

  AV INSERT AV DV REMOTE SET

  "AV INSERT" en "2a" verschijnen.

  REC
  PAUSE

  Videobeelden
  monteren

  6. Videorecorder: Play back the tape.
  7. Druk op de draadloze afstandsbediening op de
  PAUSE a toets wanneer de scène verschijnt die u
  wilt tussenvoegen.

  ZERO SET
  MEMORY REW

  PLAY

  12bit
  AUDIO OUT

  STOP

  AUDIO DUB. PAUSE

  FF

  SLOW

  2

  AV INSERT AV DV REMOTE SET

  8. Druk op de draadloze afstandsbediening op de
  STOP 3 toets om met tussenvoegen te stoppen.
  Druk op de draadloze afstandsbediening op de PAUSE a toets

  ZERO SET
  MEMORY REW

  PLAY

  12bit
  AUDIO OUT

  STOP

  AUDIO DUB. PAUSE

  SLOW

  FF

  2

  AV INSERT AV DV REMOTE SET

  om tijdens het tussenvoegen een pauze in te lassen.

  9. Videorecorder: Stop playback.

  Stel het nulstelgeheugen in aan het eind van de scène die u wilt vervangen. De
  camcorder zal op dat punt automatisch met AV tussenvoegen stoppen.

  94 • Page 95

  Audio dubben
  U kunt geluid toevoegen van geluidsbronnen (AUDIO IN) of met de ingebouwde
  of externe microfoon (MIC. IN). Met de MV600 kunt u alleen audio dubben met

  Ne

  de ingebouwde of externe microfoon (MIC. IN).
  ❍ Gebruik met deze camcorder alleen banden die met 12-bits audio zijn
  opgenomen in de SP-modus. Het dubben van audio wordt stopgezet als de
  band een leeg gedeelte bevat of een gedeelte dat is opgenomen in de LPmodus met 16-bits of 12-bits 4-kanaals geluid. Maak in een dergelijk geval met
  de analoge ingangsfunctie een kopie in de SP-modus met 12-bits geluid.
  ❍ Tijdens het dubben mag u op de camcorder geen kabels aansluiten of
  verwijderen.
  ❍ De DV-aansluiting kunt u niet gebruiken voor het dubben van audio.
  ❍ Als u geluid toevoegt aan een band die niet met deze camcorder is
  opgenomen, kan de geluidskwaliteit achteruitgaan.
  ❍ De geluidskwaliteit kan verslechteren als u meer dan driemaal aan dezelfde
  scène geluid toevoegt.

  Een audioapparaat aansluiten

  Signal flow
  Stereo-videokabel STV-250N
  (meegeleverd)

  L

  Videobeelden
  monteren

  AV

  MV650i MV630i MV600i

  R

  ❍ Overtuig u ervan dat "H" niet op het scherm wordt weergegeven. Indien "H"
  wordt weergegeven, verander dan de instelling (
  37).
  ❍ U kunt het beeld bekijken op het LCD-scherm of op een TV die is aangesloten
  via de S-video aansluiting, en met de ingebouwde luidspreker het geluid
  controleren.

  95 • Page 96

  Gebruik van een microfoon
  Ne
  MIC

  ❍ Bij gebruik van de ingebouwde microfoon: sluit geen kabels aan op de
  microfoonaansluiting of accessoireschoen.
  ❍ Bij gebruik van een externe microfoon: sluit deze aan op de
  microfoonaansluiting.
  ❍ MV650i Bij gebruik van de microfoon DM-50: sluit geen kabels aan op de
  microfoonaansluiting.
  ❍ Als u een TV aansluit via de S-video aansluiting, kunt u op het TV-scherm het
  beeld en met de op de camcorder aangesloten hoofdtelefoon het geluid
  controleren. Als u een TV aansluit via de AV-aansluiting, kunt u op het TVscherm het beeld controleren, maar met de hoofdtelefoon kunt u het geluid
  niet controleren.

  Dubben
  CAMERA

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  CARD CAMERA

  Videobeelden
  monteren

  1. Zet de camcorder in de stand PLAY (VCR) en plaats een lege cassette.
  2. MV650i MV630i MV600i Open het menu en selecteer
  [VCR SET UP]. Selecteer [AUDIO DUB.], zet dit op
  [AUDIO IN] of [MIC. IN] en sluit het menu.
  3. Lokaliseer de scène waar u met het audio dubben
  wilt beginnen.
  4. Druk op de draadloze afstandsbediening op de PAUSE a toets.
  5. Druk op de draadloze afstandsbediening op de
  AUDIO DUB-toets.
  • "AUDIO DUB." en
  verschijnen.
  • MV650i Indien de optionele microfoon DM-50 is
  aangesloten, verschijnt
  .

  6. Druk op de draadloze afstandsbediening op de
  PAUSE a toets om met het dubben te beginnen.
  • Audioapparaat: MV650i MV630i MV600i begin met afspelen.
  • Microfoon: Spreek in de microfoon.
  96

  12bit
  AUDIO OUT

  STOP

  AUDIO DUB. PAUSE

  SLOW

  2

  AV INSERT AV DV REMOTE SET
  REC
  PAUSE

  ZERO SET
  MEMORY REW

  PLAY

  12bit
  AUDIO OUT

  STOP

  AUDIO DUB. PAUSE

  SLOW

  FF

  2

  AV INSERT AV DV REMOTE SET • Page 97

  7. Druk op de draadloze afstandsbediening op de
  STOP 3 toets om het dubben te beëindigen.
  Audioapparaat: MV650i MV630i MV600i Stop playback.

  ZERO SET
  MEMORY REW

  PLAY

  12bit
  AUDIO OUT

  STOP

  AUDIO DUB. PAUSE

  SLOW

  FF

  2

  AV INSERT AV DV REMOTE SET

  Ne

  Stel het nulstelgeheugen in aan het eind van de scène waar u audio wilt dubben.
  De camcorder zal op dat punt automatisch met dubben stoppen.

  Toegevoegd geluid afspelen
  U kunt kiezen voor afspelen via Stereo 1 (origineel geluid), Stereo 2 (toegevoegd
  geluid), of beide geluiden mengen.

  12bit
  AUDIO
  OUT-toets
  MENU-toets
  Keuzeschijf
  CAMERA

  43)

  AUDIO SET UP

  CARD CAMERA

  12bit AUDIO•STEREO1

  1. Open het menu en selecteer [AUDIO SET UP]; selecteer een instelling
  en sluit het menu.
  • STEREO 1: Speelt het originele geluid af.
  • STEREO 2: Speelt het toegevoegde geluid af.

  Videobeelden
  monteren

  (

  CARD CAMERA

  PLAY (VCR)

  • MIX/FIXED: Speelt stereo 1 en stereo 2 af op hetzelfde niveau.
  • MIX/VARI: Speelt stereo 1 en stereo 2 af De mengbalans kunt u afstellen.

  2. Als u [MIX/VARI.] heeft geselecteerd, stel dan het mengniveau af:
  Open het menu en selecteer [VCR SET UP]. Selecteer vervolgens [MIX
  BALANCE], stel met de keuzeschijf de balans in en sluit het menu.
  Draai de keuzeschijf naar beneden om het volume van Stereo 1 te verhogen en naar
  boven om het volume van Stereo 2 te verhogen.
  ❍ De camcorder keert terug naar [STEREO 1] als u de camcorder uitzet. De
  mengbalans wordt door de camcorder echter onthouden.
  ❍ U kunt op de draadloze afstandsbediening ook de 12bit AUDIO OUT-toets
  indrukken om de audio-uitgangssignalen te selecteren. De mengbalans kan
  echter alleen in het menu worden afgesteld.

  97 • Page 98

  De camera aansluiten op een computer met
  een DV (IEEE1394) kabel
  Ne

  U kunt beelden overzetten naar een computer die uitgerust is met een DV
  (IEEE1394) aansluiting of een IEEE1394 "capture board" (optionele software vereist).
  Gebruik de optionele DV-kabel CV-150F (4 pens–4 pens) of CV-250F (4 pens–6 pens).

  DV

  IEEE1394 (DV)
  aansluiting
  DV-ingangs/
  uitgangsaansluiting

  DV kabel (optioneel)

  Videobeelden
  monteren

  ❍ Als naar de computer gegevens worden overgezet, mag u de DV-kabel niet
  verwijderen of de camcorder niet uitzetten.
  ❍ Het is mogelijk dat deze functie niet goed werkt. Dit is afhankelijk van de
  software die u gebruikt en de configuratie van de instellingen op uw PC.
  ❍ Wij raden u aan gebruik te maken van een stopcontact om de camcorder van
  stroom te voorzien wanneer deze op de printer is aangesloten.
  ❍ Raadpleeg ook de softwarehandleiding van de computer. Optionele software is
  noodzakelijk. Raadpleeg ook de softwarehandleiding van de software.
  ❍ MV650i MV630i Om via een USB-kabel stilbeelden vanaf een geheugenkaart
  over te zetten op een PC, zie p. 128.

  DV NETWORK SOLUTION DISK (voor gebruikers van Windows XP)
  Gebruikers van Windows XP kunnen de software op de meegeleverde DV
  NETWORK SOLUTION DISK gebruiken om via het Internet videoconferenties te
  houden en bestanden te verzenden, of vanaf de computer bestanden over te
  zetten naar de geheugenkaart en de camcorder te gebruiken als kaartlezer/
  schrijver. Welke functies beschikbaar zijn hangt af van het camcordermodel en de
  netwerkomgeving. Raadpleeg voor verdere bijzonderheden de
  softwarehandleiding DV NETWORK SOLUTION DISK.
  MV650i MV630i

  98

  ❍ Als gegevens naar de computer worden overgezet (terwijl op de camcorder de
  kaarttoegangsindicator knippert), mag u de DV-kabel niet verwijderen, de geheugenkaart niet verwijderen of de camcorder of computer niet uitzetten. Als u dat
  wel doet, kan dat leiden tot beschadiging van de gegevens op de geheugenkaart.
  ❍ De beeldbestanden op uw geheugenkaart en de beeldbestanden die u op de
  harde schijf van uw computer heeft opgeslagen, zijn wellicht waardevolle en
  originele beeldbestanden. Als u de beeldbestanden op uw computer wilt gebruiken, zorg er dan voor dat u hiervan eerst kopieën maakt en het gekopieerde
  bestand gebruikt, zodat u het origineel ongeschonden kunt bewaren. • Page 99

  De geheugenkaart plaatsen en verwijderen
  Het hoofdstuk Gebruik van een geheugenkaart (
  99 - 132) heeft alleen
  betrekking op de functies van de MV650i en MV630i.

  Ne

  Aansluitingen

  U kunt met deze camcorder
  SD
  Memory Cards gebruiken of in de winkel
  verkrijgbare MultiMediaCards. De SD
  Memory Card is uitgerust met een
  wisbeveiligingsschuifje om te voorkomen
  dat u de kaart abusievelijk wist.

  ❍ Deze camcorder is alleen compatibel met SD Memory Cards of
  MultiMediaCards. U kunt geen andere typen geheugenkaarten gebruiken.
  ❍ Schakel de camcorder altijd uit alvorens u de geheugenkaart plaatst of verwijdert.
  Doet u dit niet, dan kan schade aan gegevens hiervan het gevolg zijn.
  ❍ Raak de aansluitingen van de geheugenkaart niet aan.
  ❍ Als u een andere geheugenkaart gebruikt dan welke is meegeleverd, zorg er
  dan voor dat u deze met de camcorder formatteert (
  127).
  ❍ Voor instructies hoe u de camera aansluit aan de computer, zie De camera met
  een USB-kabel aansluiten op een computer (
  128).

  De kaart plaatsen
  1. Zet de camcorder uit.
  2. Open de afdekking.
  3. Plaats de geheugenkaart in zijn
  geheel in de geheugenkaartsleuf.
  4. Sluit de afdekking.

  Probeer de geheugenkaart niet met kracht te verwijderen zonder dat u deze
  eerst naar binnen heeft geduwd.

  1. Zet de camcorder uit.
  Overtuig u ervan dat de kaarttoegangsindicator niet knippert.

  2. Open de afdekking.
  3. Duw de geheugenkaart naar binnen
  om deze te ontgrendelen. Verwijder
  de geheugenkaart.
  4. Sluit de afdekking.

  Kaarttoegangsindicator

  MV650i MV630i

  De kaart verwijderen

  Gebruik van een geheugenkaart

  Maak de afdekking niet met kracht dicht
  zonder dat de kaart goed geplaatst is.

  99 • Page 100

  De beeldkwaliteit/beeldgrootte selecteren
  Ne De stilbeeldkwaliteit wijzigen

  U kunt Superfine, Fine of Normal kiezen.
  CAMERA

  (

  43)

  PLAY (VCR)

  CARD SET UP

  CARD PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  SI QUALITY••FINE

  Open het menu en selecteer [CARD SET UP]. Selecteer [SI QUALITY], zet
  dit op [SUPER FINE] of [NORMAL] en sluit het menu.

  De stilbeeldgrootte wijzigen
  U kunt 1024 × 768 pixels of 640 × 480 pixels kiezen.
  CAMERA

  (

  43)

  PLAY (VCR)

  CARD SET UP

  CARD PLAY (VCR)

  CARD CAMERA
  SI SIZE•••••1024×768

  Open het menu en selecteer [CARD SET UP]. Selecteer [SI SIZE], zet dit
  op [640 × 480] en sluit het menu.

  MV650i MV630i

  Gebruik van een geheugenkaart

  ❍ Stilbeelden die zijn opgenomen met 1024 × 768 pixels, worden mogelijk niet
  goed weergegeven op een camcorder die dit formaat niet ondersteunt.
  ❍ Stilbeelden worden gecomprimeerd en opgenomen in het JPEG (Joint
  Photographic Experts Group) formaat.
  ❍ Als u de beeldkwaliteit wijzigt, ziet u mogelijk niet veel verschil. Dit kan
  afhangen van het onderwerp en de opname-omstandigheden.
  ❍ Geschatte capaciteit van een geheugenkaart van 8 MB en bestandsgrootte per
  beeld:

  100

  Beeld1024 × 768
  grootte
  Bestandsgrootte
  Aantal beelden
  Beeldper beeld
  kwaliteit

  Superfine
  Fine
  Normal

  14 beelden
  20 beelden
  39 beelden

  440 KB
  300 KB
  160 KB

  640 × 480
  Aantal beelden

  35 beelden
  52 beelden
  86 beelden

  Bestandsgrootte
  per beeld

  175 KB
  120 KB
  65 KB

  Dit zijn waarden bij benadering. Ze variëren al naargelang de opnameomstandigheden en het onderwerp. Houd er rekening mee dat de voorbeeldopnamen die op de meegeleverde SD Memory Card zijn opgenomen, in het
  totale aantal beelden zijn meegeteld.
  ❍ Resterende beeldcapaciteit:
  in rood: Geen kaart aanwezig
  in groen: 6 of meer beelden
  in geel: 1 tot 5 beelden
  in rood: 0 beelden • Page 101

  ❍ De getalsaanduiding van het aantal resterende beelden wordt mogelijk niet
  lager ondanks dat een opname wordt gemaakt, of neemt mogelijk tegelijk
  met 2 af.
  ❍ Alle indicators lichten groen op wanneer een geheugenkaart wordt weergegeven.
  ❍ MV650i De resterende beeldcapaciteit heeft betrekking op het aantal
  stilbeelden, ook wanneer films zijn opgenomen.
  MV650i

  Ne

  De filmgrootte wijzigen

  U kunt kiezen uit 320 × 240 pixels en 160 × 120 pixels.
  CAMERA

  (

  43)

  PLAY (VCR)

  CARD SET UP

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  MOVIE SIZE••320×240

  Open het menu en selecteer [CARD SET UP]. Selecteer [MOVIE SIZE], zet
  dit op [160 × 120] en sluit het menu.
  ❍ Films worden opgenomen in het Motion JPEG formaat.
  ❍ Maximale ononderbroken opnametijd:
  Beeldgrootte

  Max. ononderbroken
  Recording Time

  Totale
  bestandsgrootte

  Bestandsgrootte per
  seconde

  320 × 240

  10 sec.

  2.7 MB

  270 KB/sec.

  160 × 120

  30 sec.

  2.7 MB

  90 KB/sec.

  Bestandsnummers
  De beelden die u opneemt worden automatisch van een bestandsnummer voorzien,
  van 0101 tot 9900, en opgeslagen in mappen van maximaal 100 beelden. Aan mappen
  worden nummers toegewezen van 101 tot 998. (De voorbeeldopnamen op de
  meegeleverde geheugenkaart zijn opgeslagen in de map [100canon].)

  De camcorder onthoudt het bestandsnummer van het laatste beeld en wijst aan het
  volgende beeld een opeenvolgend bestandsnummer toe, ook wanneer een nieuwe
  geheugenkaart is geplaatst. (Als er op de geheugenkaart al een hoger
  bestandsnummer bestaat, wordt het eerstvolgende nummer toegewezen.)
  Bestandsnummers worden niet gedupliceerd. Dit komt van pas als u beelden op een
  computer wilt ordenen.

  RESET

  MV650i MV630i

  CONTINUOUS

  Gebruik van een geheugenkaart

  U kunt kiezen voor opeenvolgende bestandsnummers (CONTINUOUS) of het
  bestandsnummer resetten telkens wanneer een andere geheugenkaart wordt
  geplaatst (RESET). Wij raden u aan de bestandsnummering op CONTINUOUS te laten
  staan.

  Iedere keer dat u een nieuwe geheugenkaart plaatst, keert het bestandsnummer
  terug naar de beginwaarde 101-0101. Als de geheugenkaart al beeldbestanden bevat,
  wordt het eerstvolgende bestandsnummer toegewezen.

  101 • Page 102

  Wanneer u op de meegeleverde geheugenkaart 3 beelden opneemt.

  101

  Ne
  CONTINUOUS

  101-0101

  RESET

  101-0102
  101-0103

  Wanneer u de geheugenkaart
  vervangt en een opname maakt.

  101

  CAMERA

  (

  43)

  101-0104

  PLAY (VCR)

  CARD SET UP

  101

  CARD CAMERA

  101-0101

  CARD PLAY (VCR)

  FILE NOS.•••CONTINUOUS

  MV650i MV630i

  Gebruik van een geheugenkaart

  Om de instelling te veranderen, opent u het menu en selecteer [CARD
  SET UP]. Selecteer [FILE NOS.], zet dit op [RESET] en sluit het menu.

  102 • Page 103

  Stilbeelden opnemen op een geheugenkaart
  U kunt stilbeelden opnemen met de
  camcorder, vanaf een cassette in de

  Kaarttoegangsindicator

  PHOTO-toets

  Ne

  camcorder
  (
  104), of vanaf apparaten die
  aangesloten zijn via de DV-aansluiting of
  AV-aansluiting (
  105).

  ❍ Als het kaarttoegangsdisplay (<<< or >>>) in de rechterbovenhoek van het
  scherm of de kaarttoegangsindicator knippert, dan mag u de camcorder niet
  uitzetten, niet de geheugenkaart verwijderen en de stroom niet uitschakelen.
  Als u dat wel doet, kan dat beschadiging van gegevens tot gevolg hebben.
  ❍ Wanneer u een SD Memory Card gebruikt, controleer dan of het schuifje niet
  in de vergrendelstand staat. Anders kunt u niet opnemen.
  Zorg ervoor dat er een geheugenkaart is geplaatst met een capaciteit die
  toereikend is.

  Opnemen met de camcorder
  CAMERA

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  1. Zet de camcorder in de stand CARD CAMERA.
  De resterende beeldcapaciteit en andere gegevens verschijnen.

  2. Druk op de PHOTO-toets.

  • U hoort een sluitergeluid, en het scherm vertoont het beeld
  van een sluiter die wordt ontspannen.
  O
  OT
  PH

  • De kaarttoegang indicator licht op.
  • Het op het scherm getoonde stilbeeld wordt opgenomen op de geheugenkaart.

  MV650i MV630i

  indrukt, begint de opname onmiddellijk.

  3. Druk op de PHOTO-toets.

  Gebruik van een geheugenkaart

  O
  OT
  PH

  • F knippert in wit en wordt groen als scherp is gesteld.
  • De belichting wordt vergrendeld.
  • Als u de PHOTO-toets op de draadloze afstandsbediening

  Om de zelfontspanner (
  69) te gebruiken, drukt u vóór stap 2 op de
  zelfontspannertoets en druk de PHOTO-toets volledig in.

  103 • Page 104

  Opnemen vanaf een cassette in de camcorder
  Ne

  U kunt vanaf een cassette in de camcorder beelden als stilbeelden opnemen op
  de geheugenkaart.
  CAMERA

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  1. Zet de camcorder in de stand PLAY (VCR).
  2. Play back the tape.
  3. Druk de PHOTO-toets half in wanneer de scène verschijnt die u wilt
  opnemen.
  • De camcorder komt in de afspeelpauzestand. De resterende beeldcapaciteit en
  andere gegevens verschijnen.
  • Als u de PHOTO-toets op de draadloze afstandsbediening indrukt, begint de
  opname onmiddellijk.

  4. Druk op de PHOTO-toets.
  • De kaarttoegang indicator licht op.
  • Het op het scherm getoonde stilbeeld wordt opgenomen op de geheugenkaart.
  • U kunt ook een stilbeeld opnemen door de PHOTO-toets volledig in te drukken
  wanneer de cassette in de afspeelpauzestand staat.

  MV650i MV630i

  Gebruik van een geheugenkaart

  ❍ Een stilbeeld dat opgenomen wordt vanaf een beeld in het 16:9 formaat,
  wordt verticaal samengedrukt.
  ❍ De datacodering van het stilbeeld geeft de datum en de tijd aan waarop het
  beeld op de geheugenkaart is opgenomen.
  ❍ In de stand PLAY (VCR) hoort u geen sluitergeluid.
  ❍ De beeldgrootte van een stilbeeld dat vanaf een cassette in de camcorder
  wordt opgenomen, is 640 × 480 pixels.

  104 • Page 105

  Opnemen van andere apparaten
  U kunt op een geheugenkaart beelden als stilbeelden opnemen vanaf apparaten
  die aangesloten zijn via de S-video aansluiting of AV-aansluiting (analoge
  ingangsfunctie), of via de DV-aansluiting.

  Ne

  Als u via de AV-aansluiting opneemt, overtuig u er dan van dat op het scherm
  "AV \ DV" wordt weergegeven. Als u opneemt via de DV-aansluiting, overtuig u
  er dan van dat "AV \ DV" niet wordt weergegeven. Wijzig, indien nodig, de
  instelling (
  92).
  CAMERA

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  1. Sluit de camcorder aan op het videoapparaat.
  • S-video/AV terminal: Zie Afspelen op een TV-scherm (
  39).
  • DV-aansluiting: Zie Een digitaal videoapparaat aansluiten (
  87).

  2. Zet de camcorder in de stand PLAY (VCR).
  Als er een cassette is geplaatst, zorg er dan voor dat de band stopgezet wordt.

  3. Aangesloten apparaat: Load a recorded cassette and play back the
  tape.
  4. Druk de PHOTO-toets half in wanneer de scène verschijnt die u wilt
  opnemen.
  • Het stilbeeld, de resterende beeldcapaciteit en andere gegevens verschijnen.
  • Als u de PHOTO-toets op de draadloze afstandsbediening indrukt, begint de
  opname onmiddellijk.

  5. Druk op de PHOTO-toets.
  • The card access indicator flashes.
  • Het op het scherm getoonde stilbeeld wordt opgenomen op de geheugenkaart.

  MV650i MV630i

  Gebruik van een geheugenkaart

  ❍ Een stilbeeld dat opgenomen wordt vanaf een beeld in het 16:9 formaat,
  wordt verticaal samengedrukt.
  ❍ De datacodering van het stilbeeld geeft de datum en de tijd aan waarop het
  beeld op de geheugenkaart is opgenomen.
  ❍ In de stand PLAY (VCR) hoort u geen sluitergeluid.
  ❍ De beeldgrootte van een stilbeeld dat vanaf andere videoapparaten wordt
  opgenomen, is 640 × 480 pixels.

  105 • Page 106

  Panoramische beelden opnemen (functie Stitch Assist)
  Ne

  U kunt op een computer met de meegeleverde software (PhotoStitch) een reeks
  elkaar overlappende opnamen maken en deze samenvoegen tot één grote
  panoramische scène.

  Bij opnamen in de functie Stitch Assist:
  PhotoStitch detecteert de overlappende gedeelten van aangrenzende beelden en
  hecht ze aan elkaar. Probeer tijdens het opnemen in de overlappende gedeelten
  een opvallend onderwerp mee te nemen (oriëntatiepunt, etc.).

  CAMERA

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  1. Zet de camcorder in de stand CARD CAMERA.
  2. Druk op de
  toets.
  MIX/
  SLIDE
  SHOW

  3. Selecteer de richting met de CARD +/– toetsen.
  CARD + toets: met de klok mee. CARD - toets: tegen de klok
  in.

  4. Stel het AE-programma in en zoom op het
  onderwerp.

  MV650i MV630i

  5. Druk op de PHOTO-toets om het eerste beeld op te nemen.
  De richting en het aantal van de opgenomen beelden
  verschijnen.

  6. Neem het tweede beeld zodanig op dat dit een
  gedeelte van het eerste beeld overlapt.

  • Kleine afwijkingen in het overlappende gebied kunnen met
  de software worden gecorrigeerd.
  • U kunt een opname opnieuw maken door de CARD - toets in te drukken om terug
  te keren naar het vorige beeld.
  • Er kunnen maximaal 26 beelden worden opgenomen.

  7. Druk op de

  toets na het laatste beeld

  Voor bijzonderheden over hoe u deze beelden kunt
  samenvoegen, dient u de softwarehandleiding DIGITAL VIDEO
  SOLUTION DISK te raadplegen.
  106

  O
  OT
  PH

  Gebruik van een geheugenkaart

  Stel, indien nodig, handmatig scherp en stel de AE-verschuiving in. Zodra de reeks is
  gestart, kunt u het AE-programma, de AE-verschuiving, zoom of scherpstelling niet
  meer wijzigen.

  MIX/
  SLIDE
  SHOW • Page 107

  ❍ Maak een zodanige beeldcompositie dat elk beeld 30 tot 50% van het
  aangrenzende beeld overlapt. Probeer de verticale lijnafwijking binnen 10% te
  houden.
  ❍ Neem in het overlappende gebied geen bewegende objecten op.
  ❍ Probeer geen beelden aan elkaar te hechten waarin zowel nabij- als
  verafgelegen onderwerpen aanwezig zijn. Objecten kunnen er dan gekromd of
  dubbelgevouwen uitzien.

  Ne

  MV650i MV630i

  Gebruik van een geheugenkaart

  107 • Page 108

  MV650i

  Ne

  Motion JPEG-films opnemen op een geheugenkaart

  U kunt met de camcorder Motion JPEG-films opnemen, vanaf een cassette in de
  camcorder (
  109), of vanaf apparaten die zijn aangesloten via de AVaansluiting (analoge ingang) of via de DV-aansluiting (

  109).

  ❍ Als het kaarttoegangsdisplay (<<< or >>>) in de rechterbovenhoek van het
  scherm of de kaarttoegangsindicator knippert, dan mag u de camcorder niet
  uitzetten, niet de geheugenkaart verwijderen en de stroom niet uitschakelen.
  Als u dat wel doet, kan dat beschadiging van gegevens tot gevolg hebben.
  ❍ Wanneer u een SD Memory Card gebruikt, controleer dan of het schuifje niet
  in de vergrendelstand staat. Anders kunt u niet opnemen.
  ❍ Tijdens het opnemen mag u geen cassette plaatsen of verwijderen.
  ❍ Zorg ervoor dat er een geheugenkaart is geplaatst met een capaciteit die
  toereikend is.
  ❍ Het geluid van de film die op de geheugenkaart wordt opgenomen, is in mono.

  Opnemen met de camcorder
  CAMERA

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  1. Zet de camcorder in de stand CARD CAMERA.
  2. Druk op de start/stop-toets om de opname te
  beginnen.
  CAMERA

  U kunt bij 320 × 240 opnemen tot 30 seconden en bij
  160 × 120 tot 30 seconden.

  OFF
  PLAY
  (VCR)

  MV650i MV630i

  Gebruik van een geheugenkaart

  3. Druk op de start/stop-toets om de opname te beëindigen.

  108

  De camcorder begint de film op de geheugenkaart te schrijven.
  Om de zelfontspanner te gebruiken, drukt u vóór stap 2 (
  spannertoets in en druk vervolgens op de start/stop-toets.

  69) de

  zelfont- • Page 109

  Opnemen vanaf een cassette in de camcorder
  U kunt opnemen vanaf een cassette in de camcorder naar een geheugenkaart.
  CAMERA

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  Ne

  1. Zet de camcorder in de stand PLAY (VCR).
  2. Play back the tape.
  3. Druk op de start/stop-toets wanneer de scène verschijnt die u wilt
  opnemen.
  U kunt bij 320 × 240 opnemen tot 30 seconden en bij 160 × 120 tot 30 seconden.

  4. Druk op de start/stop-toets om de opname te beëindigen.
  ❍ Een film die is opgenomen in het 16:9 formaat wordt verticaal samengedrukt.
  ❍ De datacodering van de film geeft de datum en de tijd aan waarop de film op
  de geheugenkaart is opgenomen.

  Opnemen van andere Videoapparaten
  U kunt op een geheugenkaart films opnemen vanaf apparaten die zijn
  aangesloten via de S-video aansluiting of de AV-aansluiting (analoge
  ingangsfunctie), of via de DV-aansluiting.
  CAMERA

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  1. Sluit de camcorder aan op het videoapparaat.
  • S-video/AV terminal: Zie Afspelen op een TV-scherm (


  40).

  DV-aansluiting: Zie Een digitaal videoapparaat aansluiten (

  87).

  2. Zet de camcorder in de stand PLAY (VCR).
  Als er een cassette is geplaatst, zorg er dan voor dat de band stopgezet wordt.

  U kunt bij 320 × 240 opnemen tot 30 seconden en bij 160 × 120 tot 30 seconden.

  5. Druk op de start/stop-toets om de opname te beëindigen.
  ❍ Een film die is opgenomen in het 16:9 formaat wordt verticaal samengedrukt.
  ❍ De datacodering van de film geeft de datum en de tijd aan waarop de film op
  de geheugenkaart is opgenomen.

  MV650i MV630i

  4. Druk op de start/stop-toets wanneer de scène verschijnt die u wilt
  opnemen.

  Gebruik van een geheugenkaart

  3. Aangesloten apparaat: Plaats een voorbespeelde cassette en speel
  deze terug.

  109 • Page 110

  Een geheugenkaart weergeven
  Ne

  U kunt beelden van een geheugenkaart weergeven op het LCD-scherm, het scherm
  van de zoeker, of op een aangesloten TV (zie Afspelen op een TV-scherm (
  39) ).
  U kunt één enkel beeld weergeven (weergave van één enkel beeld
  110),
  6 per keer (indexscherm
  111), of het ene beeld na het andere (diashow
  111). Gebruik de kaartverspringfunctie om snel een beeld te lokaliseren
  zonder de beelden een voor een weer te geven (
  112).
  ❍ Beelden die niet met deze camcorder zijn opgenomen, vanaf een computer zijn
  overgezet (behalve de voorbeeldopnamen
  131), op een computer zijn
  bewerkt en beelden waarvan de bestandsnamen zijn gewijzigd, worden
  mogelijk niet correct weergegeven.
  ❍ Stilbeelden die niet met deze camcorder zijn opgenomen, worden mogelijk niet
  correct afgedrukt op een Bubble Jet Printer met de functie Direct Print.
  ❍ Als het kaarttoegangsdisplay (<<<) in de rechterbovenhoek van het scherm of
  de kaarttoegangsindicator knippert, dan mag u de camcorder niet uitzetten en
  de stroom niet uitschakelen. Als u dat wel doet, kan dat beschadiging van
  gegevens tot gevolg hebben.
  ❍ Zorg ervoor dat u een geheugenkaart plaatst die beelden bevat.
  ❍ Alleen de datum en tijd worden weergegeven als u de DATA CODE-toets indrukt.
  ❍ Tijdens weergave kunt u de stilbeelden tweemaal zo groot maken (
  81).

  Weergave van één enkel beeld
  CAMERA

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  MV650i MV630i

  Gebruik van een geheugenkaart

  1. Zet de camcorder in de stand CARD PLAY (VCR).
  • Het laatst opgenomen beeld verschijnt.
  • MV650i Films worden weergegeven met de eerste scène als stilbeeld, aangegeven
  door "e/a".

  2. Druk op de CARD +/– toetsen om van het ene beeld
  naar het andere te gaan.
  Druk op de CARD + toets om het volgende beeld en op de
  CARD - toets om het vorige beeld weer te geven.

  3. MV650i Om een film af te spelen, drukt u op de
  e/a toets.
  De laatste scène verschijnt als een stilbeeld wanneer het
  afspelen van de film is voltooid.

  110

  FOCUS • Page 111

  Indexscherm
  CAMERA

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  Ne
  1. Druk bij weergave van één enkel beeld op de
  indexschermtoets.

  AE SHIFT

  • Er verschijnen maximaal 6 beelden.
  MV650i Films worden weergegeven met de eerste scène als
  stilbeeld, aangegeven door "

  ".

  2. Druk op de CARD +/– toets om de beeldselectie te
  wijzigen.

  3. Verplaats de
  wilt bekijken.

  aanduiding naar het beeld dat u

  • Draai de keuzeschijf naar boven om naar het volgende beeld
  te gaan en naar beneden om naar het vorige beeld te gaan.
  • Als u de keuzeschijf bij het laatste beeld naar boven draait,
  komt u in het volgende indexscherm. Als u de keuzeschijf bij het eerste beeld naar
  beneden draait, komt u in het vorige indexscherm.

  4. Druk op de

  indexschermtoets.

  Het indexscherm wordt geannuleerd en in het display is alleen

  AE SHIFT

  nog het geselecteerde beeld te zien.

  Diashow
  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  1. Druk bij weergave van één enkel beeld op de SLIDE
  SHOW-toets.
  Beelden worden na elkaar weergegeven.

  2. Om de diashow te stoppen, drukt u nogmaals op
  de SLIDE SHOW-toets.

  MIX/
  SLIDE
  SHOW

  MV650i MV630i

  CARD PLAY (VCR)

  Gebruik van een geheugenkaart

  CAMERA

  111 • Page 112

  Kaartverspringfunctie (Card Jump)
  Ne

  U kunt stilbeelden/films lokaliseren zonder deze een voor een weer te geven. Het
  nummer in de rechterbovenhoek van het scherm geeft bij het totale aantal
  beelden het beeldnummer van het huidige beeld aan.
  CAMERA

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  Druk bij weergave van één enkel beeld op de CARD +
  toets of CARD - toets en houd deze ingedrukt.
  • Druk op de CARD + toets om naar voren te verspringen en op
  de CARD – toets om naar achteren te verspringen.

  MV650i MV630i

  Gebruik van een geheugenkaart

  • Als u de toets loslaat, verschijnt het stilbeeld of de film van het
  weergegeven beeldnummer.

  112

  CARD PLAY (VCR) • Page 113

  Beelden beveiligen
  U kunt voorkomen dat tijdens weergave van één enkel beeld of een indexscherm
  belangrijke beelden abusievelijk worden gewist.

  Ne

  Bij het formatteren van een geheugenkaart zullen echter alle beelden, inclusief de
  beveiligde beelden, permanent worden gewist.
  ❍ De voorbeeldopnamen op de meegeleverde SD Memory Card zijn reeds tegen
  wissen beveiligd.
  ❍ MV650i Films kunnen alleen worden beveiligd als de eerste of laatste scène als
  een stilbeeld wordt weergegeven. Films kunnen niet worden beveiligd tijdens
  afspeelpauze.
  ❍ Zorg ervoor dat u een geheugenkaart plaatst die beelden bevat.

  Beelden beveiligen tijdens weergave van één enkel beeld
  CAMERA

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  1. Kies het beeld dat u wilt beveiligen.
  2. Druk op de keuzeschijf om het menu FILE OPERATION te openen.
  3. Selecteer [PROTECT
  ].
  •"
  " verschijnt en nu kan het beeld niet meer worden gewist.
  Om de beveiliging op te heffen, drukt u bij stap op de keuzeschijf.

  4. Selecteer [b RETURN] om het menu te sluiten.

  Beveiliging tijdens weergave van een indexscherm
  CAMERA

  (

  43)

  PLAY (VCR)

  CARD OPERATIONS

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  PROTECT

  2. Open het menu en selecteer [CARD OPERATION].
  3. Selecteer [\ PROTECT
  ].
  4. Selecteer het beeld dat u wilt beveiligen en druk op de keuzeschijf.
  • Op het beeld verschijnt "
  ".
  • Herhaal deze stap om meer beelden te beveiligen.
  • Om de beveiliging op te heffen, drukt u bij stap op de keuzeschijf.

  5. Druk op de MENU-toets.
  Om de beveiliging op te heffen, drukt u bij stap 4 op de keuzeschijf. "
  verdwijnt en het beeld kan nu worden gewist.

  MV650i MV630i

  indexschermtoets.

  Er verschijnen maximaal 6 beelden.

  Gebruik van een geheugenkaart

  1. Druk bij weergave van één enkel beeld op de

  "

  113 • Page 114

  Stilbeelden wissen
  Ne

  U kunt beelden één voor één of allemaal tegelijk wissen.
  Wees voorzichtig als u beelden wilt wissen. Gewiste beelden bent u voor altijd
  kwijt.
  ❍ Beveiligde beelden kunnen niet worden gewist.
  ❍ MV650i Films kunnen alleen worden beveiligd als de eerste of laatste scène als
  een stilbeeld wordt weergegeven. Films kunnen niet worden gewist tijdens de
  afspeelpauzestand.
  ❍ Zorg ervoor dat u een geheugenkaart plaatst die beelden bevat.

  Eén enkel beeld wissen
  CAMERA

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  1. Kies het beeld dat u wilt wissen.
  2. Druk op de keuzeschijf om het menu FILE OPERATION te openen.
  3. Selecteer [IMAGE ERASE].
  • In het display verschijnt "ERASE THIS IMAGE?", [NO] en [YES].
  • Als een beeld beveiligd is, verschijnt [YES] in paars.

  4. Selecteer [YES].
  The image is erased and the previous image appears.

  5. Selecteer [b RETURN] om het menu te sluiten.

  Eén enkel beeld/alle beelden wissen

  MV650i MV630i

  Gebruik van een geheugenkaart

  CAMERA

  (

  43)

  PLAY (VCR)
  CARD OPERATIONS

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  IMAGE ERASE

  1. Open het menu en selecteer [CARD OPERATIONS].
  2. Selecteer [IMAGE ERASE].
  3. Selecteer [SINGLE] of [ALL].
  • Als u één enkel beeld wilt wissen: in het display verschijnt "ERASE THIS IMAGE?"
  [NO] en [YES]. Als een beeld beveiligd is, verschijnt [YES] in paars.
  • Als u alle beelden wilt wissen: in het display verschijnt "ERASE ALL IMAGES?"
  [EXCEPT FOR
  IMAGES]", [NO] en [YES].

  4. Selecteer [YES] en sluit het menu.
  • Als u één enkel beeld wilt wissen: The image is erased and the previous image
  appears. Om nog één enkel beeld te wissen, selecteert u het beeld met de CARD +/toetsen en selecteer [YES].
  • Als u alle beelden wilt wissen: alle beelden behalve de beveiligde worden gewist.

  114 • Page 115

  Stilbeelden selecteren voor een afdruk
  (Print Order - afdrukopdracht)
  U kunt stilbeelden selecteren voor een afdruk en het aantal kopieën instellen.
  Deze afdrukopdracht-instellingen zijn compatibel met de standaards van het

  Ne

  Digital Print Order Format (DPOF).
  ❍ Zorg ervoor dat u een geheugenkaart plaatst die beelden bevat.
  ❍ Er kunnen maximaal 200 stilbeelden worden geselecteerd.
  ❍ MV650i Films kunnen niet worden afgedrukt.

  Een selectie maken bij weergave van één enkel beeld
  CAMERA

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  1. Kies het stilbeeld dat u wilt afdrukken.
  2. Druk op de keuzeschijf om het menu FILE OPERATION te openen.
  3. Selecteer [

  PRINT ORDER].

  4. Selecteer het aantal kopieën.
  • Op het beeld verschijnt " ".
  • Om de afdrukopdracht te annuleren, stelt u het aantal kopieën in op 0.

  5. Selecteer [b RETURN] om het menu te sluiten.

  Een selectie maken bij weergave van het indexscherm
  CAMERA

  CARD OPERATIONS

  CARD PLAY (VCR)

  PRINT ORDER

  1. Druk bij weergave van één enkel beeld op de

  indexschermtoets.

  Er verschijnen maximaal 6 beelden.

  2. Open het menu en selecteer [CARD OPERATIONS].
  3. Selecteer [\

  PRINT ORDER].

  4. Selecteer het stilbeeld dat u wilt afdrukken en druk op de keuzeschijf.
  5. Stel met de keuzeschijf het aantal afdrukken in en sluit het menu.
  • Op het beeld verschijnt "

  ".

  MV650i MV630i

  43)

  CARD CAMERA

  Gebruik van een geheugenkaart

  (

  PLAY (VCR)

  • Om de afdrukopdracht te annuleren, stelt u het aantal kopieën in op 0.
  • Herhaal stap 4 en 5 om door te gaan met het instellen van de afdrukopdracht.

  115 • Page 116

  Alle afdrukopdrachten wissen
  CAMERA

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  Ne
  (

  43)

  CARD OPERATIONS

  PRINT ORDERS ALL ERASE

  1. Open bij weergave van één enkel beeld het menu en kies [CARD
  OPERATIONS].
  2. Selecteer [

  PRINT ORDERS ALL ERASE].

  In het display verschijnt "ERASE ALL

  PRINT ORDERS?", [NO] en [YES].

  3. Selecteer [YES].
  Alle "

  " verdwijnen.

  MV650i MV630i

  Gebruik van een geheugenkaart

  4. Selecteer [b RETURN] om het menu te sluiten.

  116 • Page 117

  Afdrukken met de functie Direct Print
  U kunt stilbeelden afdrukken door de camcorder aan te sluiten op een Canon
  Bubble Jet Printer die uitgerust is met de functie Direct Print. De functie Direct
  Print kan ook worden gebruikt met de afdrukopdracht-instellingen (

  Ne

  115).

  ❍ Houd u tijdens het afdrukken aan de hieronder genoemde
  voorzorgsmaatregelen. Beelden worden anders mogelijk niet goed afgedrukt.
  - Zet de camcorder of de printer niet uit.
  - Verander de stand van de TAPE/CARD-schakelaar niet.
  - Maak de kabel niet los.
  - Verwijder de geheugenkaart niet.
  ❍ Canon Bubble Jet Printers met de functie Direct Print (vanaf januari 2003):
  S830D, S820D, S530D.
  ❍ Wij raden u aan de camcorder via een stopcontact van stroom te voorzien.
  ❍ Raadpleeg ook de bedieningshandleiding van de betreffende printer.

  De printer aansluiten op de camcorder
  POWER

  CAMERA

  TAPE
  CARD

  OFF
  PLAY
  (VCR)

  2. Sluit een stroombron aan en schakel de printer in.
  3. Zet de camcorder in de stand CARD PLAY (VCR).
  Wacht totdat de kaarttoegangsindicator stopt met knipperen.

  4. Sluit de camcorder met de kabel aan op de printer.

  MV650i MV630i

  1. Zet de camera uit en breng een geheugenkaart in waar beelden
  opstaan.

  Gebruik van een geheugenkaart

  Canon Bubble Jet Printer met de
  functie Direct Print

  Print SET verschijnt wanneer de printer correct op de camcorder is aangesloten.
  (Verschijnt niet met films, of met stilbeelden die met de camcorder niet kunnen

  worden weergegeven.)

  117 • Page 118

  Afdrukken
  CAMERA

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  Ne
  1. Selecteer bij weergave van één enkel beeld het
  stilbeeld dat u wilt afdrukken en druk de
  keuzeschijf in.
  Het afdrukinstelmenu verschijnt.

  2. Stel het aantal kopieën en de afdrukstijl in.
  • Het aantal kopieën selecteren.
  • De afdrukstijl instellen.

  3. Selecteer [Print] en druk op de keuzeschijf.
  Het afdrukken begint. Het afdrukinstelmenu verdwijnt wanneer
  alle beelden zijn afgedrukt.

  Als er een foutbericht verschijnt, raadpleeg dan Afdrukfouten (
  Berichten die betrekking hebben op Direct Print (
  139).

  120) en

  Het aantal kopieën selecteren
  Per stilbeeld kunnen maximaal 9 kopieën worden geselecteerd.

  MV650i MV630i

  Gebruik van een geheugenkaart

  1. Verdraai in het afdrukinstelmenu de keuzeschijf
  totdat naast [Copies]
  verschijnt en druk de
  keuzeschijf in.

  118

  2. Selecteer met de keuzeschijf het aantal kopieën en druk op de
  keuzeschijf.

  De afdrukstijl instellen
  Papierformaat*

  Selecteer het papierformaat uit de volgende opties:

  (Paper Size)

  [Card #1], [Card #2], [Card #3], [LTR] of [A4] Paper. Als u wilt
  weten welk papier geschikt is, raadpleeg dan de gebruikershandleiding van de Bubble Jet Printer.

  Randen
  (Borders)

  Borderless
  Bordered

  Drukt volledig tot aan de randen van de pagina af.
  Drukt af met een rand. • Page 119

  Het papierformaat selecteren
  1. Draai in het afdrukinstelmenu de keuzeschijf naar
  [Style] en druk op de keuzeschijf.

  2. Zorg ervoor dat
  de keuzeschijf.

  Ne

  wordt geselecteerd en druk op

  3. Selecteer met de keuzeschijf het papierformaat en druk de keuzeschijf
  in.
  4. Druk op de MENU-toets.
  U keert nu terug naar het afdrukinstelmenu.

  De randen selecteren
  1. Draai in het afdrukinstelmenu de keuzeschijf naar
  [Style] en druk op de keuzeschijf.

  2. Selecteer

  en druk op de keuzeschijf.

  U keert nu terug naar het afdrukinstelmenu.
  ❍ Bordered (met rand): Het beeldgebied blijft relatief ongewijzigd ten opzichte
  van het opgenomen beeld als het wordt afgedrukt.
  ❍ Borderless (zonder rand): Het middelste gedeelte van het opgenomen beeld
  wordt vergroot afgedrukt. De boven- en onderzijde en de zijkanten worden
  mogelijk iets afgesneden.

  MV650i MV630i

  4. Druk op de MENU-toets.

  Gebruik van een geheugenkaart

  3. Selecteer een instellingsoptie en druk op de keuzeschijf.

  119 • Page 120

  Afdrukken met de afdrukopdracht-instellingen (Print Order)
  Ne

  U kunt door u geselecteerde stilbeelden afdrukken met de functie Print Order.
  Als u meer dan 1 kopie wilt afdrukken, stel het aantal kopieën dan in de
  afdrukopdracht (print order) (
  CAMERA

  (

  43)

  115) in.

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  PRINT

  1. Connect the printer to the camcorder (

  117).

  2. Druk op de MENU-toets.
  3. Selecteer [\

  PRINT].

  • Het afdrukinstelmenu verschijnt.
  • "Set print order" verschijnt wanneer u een printer met de functie Direct Print aansluit
  en selecteer \
  PRINT zonder de afdrukopdracht (print order) te hoeven instellen.
  • Het totale aantal in de afdrukopdracht ingestelde afdrukken wordt in de
  linkerbovenzijde van het scherm weergegeven.

  4. Stel de afdrukstijl in.
  De afdrukstijl instellen (

  118).

  5. Selecteer [OK] in het afdrukinstelmenu en druk op de keuzeschijf.
  Het afdrukken begint. Het afdrukinstelmenu verdwijnt wanneer alle beelden zijn

  MV650i MV630i

  Gebruik van een geheugenkaart

  afgedrukt.

  120

  ❍ Het afdrukken annuleren
  Druk op de keuzeschijf terwijl "Now Printing" wordt weergegeven. Er verschijnt een
  dialoogscherm ter bevestiging. Selecteer [OK] en druk op de keuzeschijf. Het
  afdrukken wordt gestopt, ook wanneer nog niet alle beelden zijn afgedrukt en het
  papier is doorgevoerd.
  ❍ Het afdrukken opnieuw starten (alleen met
  printeropdracht)
  Open het menu CARD PLAY (VCR) en selecteer [\
  PRINT]. Selecteer [Restart] in
  het afdrukinstelmenu en druk op de keuzeschijf. De resterende beelden worden
  afgedrukt.
  Het afdrukken kan niet opnieuw worden gestart onder de volgende omstandigheden:
  - Als u de instellingen van de afdrukopdracht wijzigt.
  - Als u een stilbeeld met afdrukopdracht-instellingen verwijdert.
  ❍ Afdrukfouten
  Als er tijdens het afdrukproces een fout optreedt, verschijnt een foutbericht
  (
  139). Bij de meeste fouten wordt het afdrukken automatisch hervat nadat de
  fout is hersteld. Als de fout aanhoudt, druk dan op de keuzeschijf om het
  afdrukken te annuleren.
  ❍ Voer de procedure hieronder uit als u de interfacekabel verwijdert:
  1. Haal de kabel uit de camcorder en printer.
  2. Zet de camcorder uit. • Page 121

  Beelden combineren (mengen met Card Mix)
  U kunt met Card Mix effecten produceren die met alleen een band niet mogelijk
  zijn. Kies een van de voorbeeldopnamen op de meegeleverde SD Memory Card

  Ne

  (zoals beeldkaders, achtergronden en animaties) en combineer deze met live
  video-opnamen.
  ❍ Card Mix kan niet worden gebruikt in het programma Night en Super Night
  (MV650i).
  ❍ MV650i Films die op de geheugenkaart zijn opgenomen, kunnen niet met
  camcorderopnamen worden gecombineerd.
  ❍ Zorg ervoor dat er een cassette is geplaatst en plaats een geheugenkaart die
  Card Mix-opnamen bevat.
  ❍ Extra voorbeeldopnamen zijn te vinden op de meegeleverde DIGITAL VIDEO
  SOLUTION DISK . Voor instructies over hoe u deze kunt overzetten naar de
  geheugenkaart, zie Stilbeelden toevoegen vanaf uw computer aan de
  geheugenkaart in de softwarehandleiding DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK.
  ❍ Selecteer opnieuw het Card Mix-beeld als u de camcorder heeft uitgezet of de
  positie van de programmakeuzeschakelaar heeft gewijzigd.

  Card Mix-effecten
  U kunt kiezen uit de volgende 4 Card Mix-effecten:

  Card Chroma (CARD CHROMA)
  Combineert kaders met uw opnamen. De live video-opname verschijnt op de
  plaats van het blauwe gebied in het Card Mix-beeld. Als u uw eigen kader
  opneemt, zorg er dan voor dat het gebied waar u wilt dat uw live video-opname
  verschijnt, blauw is.
  Afstelling van het mengniveau: blauw gebied van het stilbeeld.
  MV650i MV630i

  Card Mix-beeld

  Gebruik van een geheugenkaart

  Live video-opname

  121 • Page 122

  Card Luminance (CARD LUMI.)
  Combineert illustraties of een titel met uw opnamen. De live video-opname
  verschijnt op de plaats van het lichte gebied in het Card Mix-beeld. U kunt uw

  Ne

  eigen titel of illustratie maken door deze op een wit papier te schrijven
  respectievelijk te tekenen, en deze op de geheugenkaart op te nemen.
  Afstelling van het mengniveau: lichte gebied van het stilbeeld.
  Live video-opname

  Card Mix-beeld

  Camera Chroma (CAM. CHROMA)
  Combineert achtergronden met uw opnamen. Neem uw onderwerp op vóór een
  blauw gordijn, en het onderwerp dat niet blauw is, wordt over het Card Mixbeeld heen gelegd.
  Afstelling van het mengniveau: blauw gebied van de live video-opname.
  Live video-opname

  Card Mix-beeld

  Card Animation-beelden (C.ANIMATION)

  MV650i MV630i

  Gebruik van een geheugenkaart

  Combineert animaties met uw opnamen. U kunt kiezen uit 3 soorten animatie-

  122

  effecten.
  CORNER: De animatie verschijnt in de linkerbovenhoek en rechteronderhoek van
  het scherm.
  STRAIGHT: De animatie verschijnt aan de bovenzijde en onderzijde van het
  scherm en verplaatst zich naar rechts en links.
  RANDOM: De animatie verplaatst zich willekeurig op het display.
  Afstelling van het mengniveau: blauw gebied van het animatiebeeld.
  Live video-opname

  Card Mix-beeld • Page 123

  Het Card Mix-effect selecteren
  CAMERA

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  Ne
  CARD MIX

  (

  MIX TYPE•••CARD CHROMA

  MIX LEVEL••–

  +

  43)

  1. Zet de programmakeuzeschakelaar op Q.

  2. Open het menu en selecteer [\ CARD MIX].
  Het kaartmengmenu verschijnt.

  3. Selecteer met de CARD +/- toets het beeld dat u
  wilt combineren.
  4. Selecteer [MIX TYPE].
  [CARD CHROMA], [CARD LUMI.], [CAM. CHROMA] en [C. ANIMATION] appears.

  5. Selecteer het mengtype in overeenstemming met het beeld dat u
  heeft geselecteerd (
  131).
  • Het scherm toont het gecombineerde beeld.
  • Als u [C. ANIMATION] heeft geselecteerd, selecteer dan [ANIMAT. TYPE] en maak
  een keuze uit [CORNER], [STRAIGHT] en [RANDOM].

  6. Om het mengniveau af te stellen, selecteert u [MIX LEVEL] en stel het
  niveau af met de keuzeschijf.
  7. Sluit het menu.
  "CARD MIX" knippert.

  MENU

  • "CARD MIX" stopt met knipperen.
  • Het gecombineerde beeld verschijnt.
  • U kunt het Card Mix-effect activeren en deactiveren door op
  de CARD MIX-toets te drukken.

  MIX/
  SLIDE
  SHOW

  MV650i MV630i

  1. Druk op de CARD MIX-toets.

  Gebruik van een geheugenkaart

  Het Card Mix-effect activeren.

  123 • Page 124

  Opnemen met het Card Mix-effect
  Film:

  Ne

  1. Druk op de start/stop-toets om de opname te
  beginnen.
  CAMERA

  Het gecombineerde beeld wordt op de cassette opgenomen.

  OFF
  PLAY
  (VCR)

  2. Druk op de start/stop-toets om de opname te beëindigen.
  Stilbeeld:

  1. Druk op de PHOTO-toets.
  F knippert in wit en wordt groen als scherp is gesteld.
  O
  OT
  PH

  2. Druk op de PHOTO-toets.
  • De camcorder neemt het stilbeeld ongeveer 6 seconden lang
  op de band op. Tijdens deze periode worden ook geluiden

  MV650i MV630i

  Gebruik van een geheugenkaart

  124

  O
  OT
  PH

  opgenomen en wordt het stilbeeld in het display getoond.
  • De camcorder keert terug naar de opnamepauzestand. • Page 125

  Stilbeelden kopiëren
  U kunt stilbeelden kopiëren vanaf de cassette naar de geheugenkaart, of vanaf
  de geheugenkaart naar de cassette.

  Ne

  ❍ Alle stilbeelden vanaf het geselecteerde stilbeeld en verder worden gekopieerd.
  ❍ De beeldgrootte van een stilbeeld dat is gekopieerd vanaf de cassette naar de
  geheugenkaart, is 640 × 480.
  ❍ De datacodering van het stilbeeld geeft de datum en tijd aan waarop het beeld
  werd gekopieerd.

  Kopiëren van stilbeelden vanaf de cassette naar de geheugenkaart
  Plaats een geheugenkaart met voldoende resterende capaciteit, en plaats een
  opgenomen cassette.
  CAMERA

  COPY[

  CARD OPERATIONS

  (

  CARD CAMERA

  PLAY (VCR)

  CARD PLAY (VCR)

  ]

  43)

  1. Zoek op de cassette het stilbeeld dat u wilt
  kopiëren en stop de cassette op een punt even
  voor dat beeld.
  • U kunt ook de fotozoekfunctie gebruiken om het stilbeeld
  gemakkelijk te lokaliseren.
  • Wilt u alle stilbeelden vanaf de cassette kopiëren, spoel de band dan terug tot het
  begin.

  2. Open het menu en selecteer [CARD OPERATIONS].
  3. Selecteer [COPY [b \

  ] ].

  • "NOW COPYING" verschijnt.
  • Het stilbeeld dat wordt gekopieerd, verschijnt op het scherm.
  • Het kopiëren wordt beëindigd als de band het einde bereikt of de geheugenkaart
  vol is (wanneer "CARD FULL" verschijnt).

  5. Om het kopiëren te beëindigen, drukt u op de 3
  stoptoets.

  AE SHIFT

  MV650i MV630i

  4. Selecteer [EXECUTE].

  Gebruik van een geheugenkaart

  [CANCEL] en [EXECUTE] verschijnen.

  125 • Page 126

  Stilbeelden kopiëren vanaf de geheugenkaart naar de
  cassette
  Ne

  Plaats een cassette met voldoende vrije ruimte, en plaats een opgenomen
  geheugenkaart. Zorg ervoor dat het wisbeveiligingsschuifje op de cassette
  zodanig staat dat kopiëren mogelijk is.
  CAMERA

  (

  43)

  PLAY (VCR)

  CARD OPERATIONS

  CARD CAMERA

  COPY[

  CARD PLAY (VCR)

  ]

  1. Selecteer met de CARD +/- toetsen het eerste
  stilbeeld dat u wilt kopiëren.
  Als u alle stilbeelden vanaf de geheugenkaart wilt kopiëren,
  selecteer dan het eerste stilbeeld.

  2. Open het menu en selecteer [CARD OPERATIONS].
  3. Selecteer [COPY [

  \ b] ].

  [CANCEL] en [EXECUTE] verschijnen.

  4. Selecteer [EXECUTE].
  • "NOW COPYING" verschijnt.
  • Elk stilbeeld wordt in ongeveer 6 seconden naar de cassette gekopieerd.
  • Het kopiëren stopt wanneer alle stilbeelden zijn gekopieerd of wanneer de band vol is.

  MV650i MV630i

  Gebruik van een geheugenkaart

  5. Om het kopiëren te beëindigen, drukt u op de 3
  stoptoets.

  126

  AE SHIFT • Page 127

  Een geheugenkaart formatteren
  Nieuwe geheugenkaarten moeten worden geformatteerd. Ook wanneer "CARD
  ERROR" verschijnt, moet de geheugenkaart worden geformatteerd. Wanneer u

  Ne

  alle beelden op een geheugenkaart wilt verwijderen, kunt u er ook voor kiezen
  om de geheugenkaart te formatteren.
  De camcorder formatteert de geheugenkaart in DCF (Design rule for Camera File
  system).
  ❍ Als u een geheugenkaart formatteert, worden alle gegevens verwijderd,
  inclusief wisbeveiligde beelden.
  ❍ Een geheugenkaart formatteren betekent dat u daarna alle beelden voorgoed
  kwijt bent.
  ❍ Als u een andere dan de meegeleverde geheugenkaart gebruikt, formatteer
  deze dan met de camcorder.
  ❍ Wees voorzichtig: let erop dat u in de camcorder de geheugenkaart plaatst die
  u wilt formatteren en geen andere.
  CAMERA

  (

  43)

  PLAY (VCR)

  CARD OPERATIONS

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  FORMAT

  1. Open het menu en selecteer [CARD OPERATIONS].
  2. Selecteer [FORMAT].
  [CANCEL] en [EXECUTE] verschijnen.

  3. Selecteer [EXECUTE].
  In het display verschijnen [FORMAT THIS CARD?], [NO] en [YES].

  4. Selecteer [YES] en sluit het menu.
  • Het formatteren begint.
  MV650i MV630i

  Gebruik van een geheugenkaart

  • Als u [NO] selecteert, komt u terug bij stap 3.

  127 • Page 128

  De camera met een USB-kabel aansluiten op een computer
  Ne

  U kunt met de meegeleverde USB-kabel vanaf de geheugenkaart beelden naar
  een computer kopiëren. Met de meegeleverde software kunt u op eenvoudige
  wijze beelden downloaden, doorzoeken en archiveren, en rangschikken voor een
  afdruk.

  Voor instructies over hoe u de camcorder op de computer moet
  aansluiten en hoe u de software moet installeren en gebruiken,
  verwijzen wij u naar de softwarehandleiding DIGITAL VIDEO SOLUTION
  DISK.

  MV650i MV630i

  Gebruik van een geheugenkaart

  • Raadpleeg ook de bedieningshandleiding van de computer.
  • "PC CONNECT
  " verschijnt om aan te geven dat de
  camcorder met een USB-kabel op de PC is aangesloten.

  128

  PC CONNECT

  ❍ Terwijl gegevens naar de computer worden overgezet (wanneer op de
  camcorder de kaarttoegangsindicator knippert), mag u de USB-kabel of de
  geheugenkaart niet verwijderen, de stand van de aan/uit-schakelaar niet
  veranderen, en de camcorder of computer niet uitzetten. Als u dat wel doet,
  kan dat leiden tot beschadiging van de gegevens op de geheugenkaart.
  ❍ Het is mogelijk dat het kopieerproces niet juist werkt. Dit hangt af van de
  software en de specificaties/instellingen van uw PC.
  ❍ Het beeldbestand op uw geheugenkaart en de beeldbestanden die u op de
  harde schijf van uw computer heeft opgeslagen, zullen vaak waardevolle en
  originele beeldbestanden zijn. Als u de beeldbestanden op uw computer wilt
  gebruiken, zorg er dan voor dat u hiervan eerst kopieën maakt en het gekopieerde bestand gebruikt, zodat u het origineel ongeschonden kunt bewaren.
  ❍ Wij raden u aan gebruik te maken van een stopcontact om de camcorder van
  stroom te voorzien wanneer deze op de printer wordt aangesloten.
  ❍ MV650i De oplichtende toetsen worden tijdens de USB-verbinding uitgeschakeld.
  ❍ Voor het kopiëren van opnamen naar een computer met een DV-kabel, zie p. 98.
  ❍ Stilbeelden/films die op een cassette zijn opgenomen, kunnen met de USBinterface niet naar een computer worden gekopieerd. • Page 129

  Een opstartbeeld maken
  U kunt een opstartbeeld maken met behulp van een stilbeeld op de geheugenkaart of een opstartbeeld dat is meegeleverd op de DIGITAL VIDEO SOLUTION

  Ne

  DISK en dit opslaan als [MY IMAGE].
  ❍ Zorg ervoor dat er een geheugenkaart is geplaatst met een capaciteit die
  toereikend is.
  ❍ Voordat u een opstartbeeld maakt, moet u op de geheugenkaart een stilbeeld
  opnemen.
  ❍ Bewaar op uw computer of verwisselbare schijf de originele gegevens van het
  stilbeeld dat u als opstartbeeld heeft ingesteld.

  Voorbereidingen
  Neem op de geheugenkaart een stilbeeld op.
  OF
  Zet vanaf uw computer een stilbeeld over naar de geheugenkaart met
  behulp van de software op de DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK.
  Voor instructies over hoe u een stilbeeld naar de geheugenkaart kunt overzetten,
  verwijzen wij u naar Stilbeelden toevoegen vanaf uw computer aan de geheugenkaart in
  de softwarehandleiding DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK.

  Het stilbeeld instellen als opstartbeeld
  CAMERA

  (

  43)

  PLAY (VCR)

  MY CAMERA

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  CREATE START–UP IMAGE

  1. Open het menu.

  [SET THIS AS START-UP IMAGE?], [YES] en [NO] verschijnen.

  4. Selecteer met de CARD +/– toetsen een stilbeeld en selecteer [YES].
  [OVERWRITE MY IMAGE?], [YES] en [NO] verschijnen.

  5. Selecteer [YES].
  Het stilbeeld wordt opgeslagen, en het beeld dat was opgeslagen in [MY IMAGE],
  wordt gewist.

  MV650i MV630i

  3. Selecteer [CREATE START-UP IMAGE].

  Gebruik van een geheugenkaart

  2. Selecteer [MY CAMERA].

  129 • Page 130

  Informatie over de geheugenkaart
  Ne

  U kunt beelden die u met deze camcorder op een geheugenkaart heeft
  opgenomen, overzetten naar een PC met behulp van de volgende producten die
  zijn gemaakt voor gebruik met SD Memory Cards of MultiMediaCards:
  PC-kaartadapter:

  Een adapter waarmee op de computer een geheugenkaart in
  de kaartsleuf kan worden geplaatst.
  USB Reader/Writer: Wordt aangesloten op de USB-poort van een computer voor
  directe toegang tot de geheugenkaart.
  FD-adapter
  Een adapter waarmee op de computer een geheugenkaart in
  het diskettestation kan worden geplaatst.

  Bevestigd is dat de volgende geheugenkaarten voor deze camcorder
  geschikt zijn (vanaf januari 2003):
  SD Memory Card: Panasonic: 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB
  SanDisk: 16 MB, 32 MB, 64 MB
  MultiMediaCard: SanDisk: 16 MB, 32 MB, 64 MB
  We kunnen echter niet garanderen dat al deze geheugenkaarten naar behoren werken.

  Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van de geheugenkaart
  ❍ Formatteer nieuwe geheugenkaarten met de camcorder. Geheugenkaarten die met

  MV650i MV630i

  Gebruik van een geheugenkaart

  130

  andere apparaten zoals computers zijn geformatteerd, werken mogelijk niet naar
  behoren.
  Het verdient aanbeveling op de harde schijf van uw PC of op een ander extern
  geheugenapparaat reservekopieën te maken van de geheugenkaartbeelden.
  Beeldgegevens kunnen vanwege geheugenkaartdefecten of blootstelling aan statische
  elektriciteit beschadigd of verloren raken. Canon Inc. is niet aansprakelijk voor
  beschadigde of verloren gegevens.
  Verwijder de stroombron of geheugenkaart niet uit de camcorder wanneer de
  kaarttoegangsindicator knippert.
  Gebruik geheugenkaarten niet op plaatsen die onderhevig zijn aan sterke magnetische
  velden.
  Bewaar geheugenkaarten niet op plaatsen met hoge temperaturen of hoge vochtigheid.
  Probeer geheugenkaarten niet te demonteren.
  Verbuig geheugenkaarten niet, laat ze niet vallen en stel ze niet bloot aan water of
  sterke trillingen.
  Wanneer de geheugenkaart snel van een koude naar een warme plaats wordt gebracht,
  kan zich op de externe en interne oppervlakken van de kaart condens afzetten,
  waardoor de kaart niet meer juist functioneert. Als er op de kaart condens ontstaat, leg
  de kaart dan weg totdat de druppeltjes helemaal zijn verdampt.
  Raak de aansluitpunten niet aan en stel deze niet bloot aan stof of vuil.
  Bewaar en vervoer geheugenkaarten in het bijbehorende doosje om de aansluitingen te
  beschermen.
  Controleer de kaartrichting voordat u de geheugenkaart plaatst. Als u een geheugenkaart achterwaarts in de sleuf plaatst, kan de geheugenkaart of de camcorder
  beschadigd raken.
  Verwijder het label van de kaart niet, en plak geen andere labels op de geheugenkaart.
  Als u labels wilt toevoegen, plak die dan op het doosje. • Page 131

  Voorbeeldopnamen
  Op de meegeleverde SD Memory Card zijn 27 voorbeeldopnamen meegeleverd:
  8 Card Chroma-beelden, 5 Card Luminance-beelden, 2 Camera Chroma-beelden
  en 12 Card Animation-beelden.

  Ne

  Card Chroma-beelden

  Card Luminance-beelden

  Camera Chroma-beelden

  Card Animation-beelden
  MV650i MV630i

  Gebruik van een geheugenkaart

  131 • Page 132

  De voorbeeldopnamen op de meegeleverde SD Memory Card zijn alleen bestemd
  voor persoonlijk gebruik met deze camcorder. Gebruik deze voorbeeldopnamen
  niet voor andere doeleinden.

  Ne

  Als u per ongeluk de voorbeeldopnamen wist die op de SD Memory Card zijn
  meegeleverd, kunt u deze downloaden vanaf de homepage
  http://www.canon-europa.com/products/products.html
  Voor bijzonderheden over hoe u de gedownloade beelden aan de geheugenkaart
  moet toevoegen, verwijzen u naar "Stilbeelden toevoegen vanaf uw computer
  aan de geheugenkaart" in de softwarehandleiding DIGITAL VIDEO SOLUTION
  DISK.
  Als u de USB-kabel niet kunt gebruiken om de camcorder op een computer aan
  te sluiten, heeft u een PC Card Adapter nodig om de beelden naar een
  geheugenkaart te kopiëren.
  PhotoEssentials - Royalty-vrije foto’s
  De PhotoEssentials-suite met royalty-vrije beelden op CD-ROM kenmerkt zich door foto’s van

  MV650i MV630i

  Gebruik van een geheugenkaart

  topkwaliteit die kunnen worden gebruikt voor opdrachtwerk. Ze zijn uitstekend geschikt voor
  advertenties, brochures, rapporten, multimedia, websites, boeken, verpakkingen, en meer.
  Bezoek voor meer informatie hun website: www.photoessentials.com

  132 • Page 133

  Schermdisplays
  LCD-schermdisplays
  U kunt de displays op het LCD-scherm verbergen zodat u bij het afspelen een
  duidelijk scherm heeft.
  CAMERA

  (

  43)

  PLAY (VCR)

  DISPLAY SET UP

  CARD CAMERA

  Ne

  CARD PLAY (VCR)

  DISPLAYS••••ON

  Open het menu en selecteer [DISPLAY SET UP]. Selecteer vervolgens
  [DISPLAYS], zet dit op [OFF <PLAYBK>] en sluit het menu.
  • Het LCD-scherm wordt geheel leeg (ook het TV-scherm, indien aangesloten).
  • Waarschuwingsberichten verschijnen nog wel, en de dateringscode verschijnt indien
  deze is ingeschakeld.
  • Het banddisplay verschijnt 2 seconden.
  • MV650i MV630i Displays kunnen op het indexscherm niet worden verborgen.

  Displays TV-scherm
  Als u voor het opnemen/afspelen een TV aansluit, kunt u de displays op het TVscherm verbergen. Zie voor aansluitinstructies Afspelen op een TV-scherm (
  39).
  CAMERA

  PLAY (VCR)

  CARD CAMERA

  Druk op de draadloze afstandsbediening op de TV
  SCREEN-toets.

  CARD PLAY (VCR)
  SELF T. D.EFFECT.
  TV SCREEN ON/OFF
  INDEX SLIDE SHOW

  MENU
  SET
  CARD

  • Wanneer de aan/uit-schakelaar op CAMERA is ingesteld: De
  displays verdwijnen van het TV-scherm en verschijnen wanneer u
  de toets weer indrukt.
  • Wanneer de aan/uit-schakelaar op PLAY (VCR) is ingesteld: De displays verschijnen op
  het aangesloten TV-scherm en verdwijnen wanneer u de toets weer indrukt. De
  instelling wordt naar OFF gereset wanneer u de camcorder uitzet.
  Wanneer de displays van het TV-scherm verborgen zijn, verschijnen de displays nog wel
  op het LCD-scherm. If you turn on the data code, displays other than the data code
  will disappear from the LCD screen.
  DATA CODE SEARCH SELECT

  CAMERA

  (

  43)

  PLAY (VCR)

  DISPLAY SET UP

  CARD CAMERA

  CARD PLAY (VCR)

  Aanvullende
  informatie

  U kunt de instelling in het menu ook wijzigen tijdens het opnemen:

  TV SCREEN•••ON

  Open het menu en selecteer [DISPLAY SET UP]. Selecteer vervolgens [TV
  SCREEN], zet dit op [OFF] en sluit het menu.
  133 • Page 134

  Schermdisplays tijdens basisbediening
  = knipperend.

  Ne

  Stand CAMERA (accu aangesloten):
  • De stand van de afstandsbedieningssensor en de

  SP PAUSE
  0:00:00
  5min

  1

  audiostand verdwijnen na 4 seconden.

  12bit

  Stand PLAY (VCR):
  • De stand van de afstandsbedieningssensor en de

  STEREO1

  SP STOP
  0:00:00:00
  5min

  volumebalk verdwijnen na 4 seconden.

  1  REC
  PAUSE
  STOP
  EJECT

  /
  2

  /

  1

  /

  FF
  REW

  /
  /
  /
  /

  : Versneld vooruit afspelen/
  versnel achteruit afspelen (
  36)
  2 : ×2 afspelen (vooruit en achteruit)
  (
  36)
  1 : ×1 afspelen (vooruit en achteruit)
  (
  36)
  : Vertraagd afspelen
  (vooruit en achteruit) (
  36)
  : Beeld-voor-beeld vooruit/
  achteruit afspelen (
  36)
  : Afspeelpauze
  (vooruit en achteruit) (
  36)
  : Datum/foto zoeken (
  84)

  STEREO1

  Aanvullende
  informatie

  : Ondersteuningsbatterij
  (
  17)

  134

  : Condenswaarschuwing
  (
  142)

  PAUSE
  1:23:45:00
  END
  1

  16bit

  RTN

  /
  /

  /

  +

  RTN

  : Nulstelgeheugen (vooruit
  : en achteruit) (
  85)
  : AV tussenvoegen (
  93)
  : Audio dubben (
  95)

  * Niet verkrijgbaar voor de MV600

  Tijdcode (

  85)

  Resterende band
  Resterende accuvoeding (

  16)

  Stand afstandsbedieningssensor (
  Audiostand (

  70)

  48) • Page 135

  Schermdisplays tijdens geavanceerd opnemen/afspelen
  Stand CAMERA:
  ** MV650i and MV630i

  * MV650i

  Beeldstabilisator (

  Zoom (

  Ne

  68)

  Opnameherinnering /
  Aftellen zelfontspanner (
  69)
  Timer foto-opname (
  54)

  28)

  AE-verschuiving (

  76)

  AE-programma (

  56)

  Handmatig scherpstellen (
  Sluitertijd (
  77)
  Witbalans (

  Opnamemodus (

  74)

  79)

  Kaart mengen (Card mix)** (
  Digitale effecten (
  Datum en tijd (

  W

  1 sec  121) C A R D M I X
  FADE–T

  60)

  12:00 PM
  1.JAN.2003

  82)

  SP

  T

  0
  AE
  MF
  1 / 1 2 0

  Zelfontspanner (

  69)

  Hoofdtelefoon (

  37)

  Windscherm (

  +
  WSON
  1 2 bit
  16:9
  PHOTO

  Audiostand (

  70)
  70)

  16:9 formaat (breedbeeld) (
  Audiostand (

  AF/AE (automatische
  scherpstelling/belichting)
  vergrendeld Audiostand (

  53)

  51)

  54)

  Accessoire bevestigd aan
  de geavanceerde
  accessoireschoen* (
  73)

  54)

  Stand PLAY (VCR).
  * Niet verkrijgbaar voor de MV600

  12bits Audio Out (

  97)

  Foto zoeken/
  datum zoeken (
  MIX/VARI.

  1

  1
  1

  Foto zoeken/
  datum zoeken (
  84)/
  AV tussenvoegen* (
  93)/
  Audio dubben (
  95)

  Datacodering (

  82)

  PHOTO SEARCH


  F1.8
  1/1000
  12:00 PM
  1.JAN.2003

  +
  1 2 bit
  DV IN

  84)

  10
  10

  Volumeniveau van ingebouwde
  luidspreker of hoofdtelefoon
  (
  38)
  Audiostand (

  70)

  DV-ingangssignalen (

  89)

  Aanvullende
  informatie

  135 • Page 136

  MV650i MV630i

  Stand CARD CAMERA

  * MV650i

  Ne

  Opnemen op een
  geheugenkaart (

  Stitch Assist (beelden
  samenvoegen) (
  106)
  Zoom (
  28)
  AE-programma (

  56)

  AE-verschuiving (

  76)

  Stilbeeldkwaliteit (

  T

  1

  2

  0
  AE
  MF
  1/120

  S.FINE
  50
  1280
  320

  Stilbeeldformaat
  (
  100)
  Filmformaat (

  74)

  Zelfontspanner (

  Sluitertijd
  (
  77)

  12:00 PM
  1.JAN.2003

  CLOSE

  Witbalans
  (
  79)
  Datum en tijd (

  100)

  Resterende kaartcapaciteit
  (
  100)
  W

  Handmatig
  scherpstellen (

  103)

  101)
  69)

  Stitch Assist (beelden
  samenvoegen) (
  106)

  82)

  AF/AE (automatische
  scherpstelling/belichting)
  vergrendeld Audiostand (

  Accessoire bevestigd aan
  de geavanceerde
  accessoireschoen* (
  72)

  103)

  Stand CARD PLAY (VCR)

  MV650i MV630i

  Wisbeveiligingsmarkering (

  Afdrukopdracht
  (Print Order) (
  115)

  MapnummerBestandsnummer (
  Diashow (

  111)

  SLIDE SHOW

  Toegang
  tot een geheugenkaart
  (
  110)
  12:00 PM
  1.JAN.2003

  Aanvullende
  informatie

  Datacodering (

  136

  82)

  101-0143
  43/50
  640 480

  101)

  Huidig stilbeeld/
  totaal aantal stilbeelden

  113) • Page 137

  Overzicht van berichten
  Bericht

  Uitleg

  SET THE TIME ZONE,
  DATE AND TIME

  U heeft de tijdzone, datum en tijd niet ingesteld.
  Verschijnt telkens wanneer u de stroom inschakelt
  totdat u de tijdzone, datum en tijd instelt.

  23

  CHANGE THE
  BATTERY PACK

  De accu is vrijwel uitgeput. Vervang de accu of laad
  deze op.

  14

  THE TAPE IS SET FOR
  ERASURE PREVENTION

  De cassette is wisbeveiligd. Vervang de cassette of wijzig
  de stand van het beveiligingsschuifje.

  21

  REMOVE THE
  CASSETTE

  De camcorder is gestopt om de cassette te beschermen.
  Unload and reload the cassette.

  20

  CHECK THE DV INPUT

  De DV-kabel is niet aangesloten, of het aangesloten
  digitale apparaat is uitgeschakeld.

  89

  HAS BEEN DETECTED

  In de camcorder is condens ontdekt.

  142

  TAPE END

  De band heeft het einde bereikt. Spoel de band terug of
  vervang de cassette.

  20

  CHECK THE CASSETTE
  [REC MODE]

  U heeft geprobeerd audio te dubben of AV tussen te
  voegen op een band die in een andere modus dan de
  SP-modus is opgenomen.

  53

  CHECK THE CASSETTE
  [AUDIO MODE]

  U heeft geprobeerd audio te dubben op een band die is
  opgenomen in 16-bits of 12 bits geluid op 4 kanalen.

  95

  CHECK THE
  CASSETTE[BLANK]

  U heeft geprobeerd audio te dubben of AV tussen te
  voegen op een band met een leeg gedeelte.

  93

  COPYRIGHT
  PROTECTED PLAYBACK
  IS RESTRICTED

  U heeft geprobeerd een auteursrechtelijk beveiligde
  band af te spelen.

  90

  COPYRIGHT
  PROTECTED DUBBING
  RESTRICTED

  U heeft geprobeerd een auteursrechtelijk beveiligde
  band te kopiëren. Verschijnt mogelijk ook wanneer
  tijdens het opnemen via de analoge ingang een
  abnormaal signaal wordt ontvangen, of tijdens
  analoog/digitaal omzetting van een auteursrechtelijk
  beveiligde band.

  90

  Ne

  Aanvullende
  informatie

  137 • Page 138

  MV650i MV630i

  Aanvullende
  informatie

  Ne

  138

  Berichten die betrekking hebben op de geheugenkaart

  Bericht

  Uitleg

  NO CARD

  Er is geen geheugenkaart geplaatst.

  99

  THE TAPE IS SET FOR
  ERASURE PREVENTION

  De SD Memory Card is wisbeveiligd. Vervang de kaart of
  wijzig de stand van het beveiligingsschuifje.

  99

  NO IMAGES

  Er zijn op de geheugenkaart geen beelden opgenomen.

  110

  CARD ERROR

  Er is een geheugenkaartfout opgetreden. De camcorder
  kan niet opnemen of afspelen. De fout kan tijdelijk zijn.
  Als het bericht na 4 seconden verdwijnt en
  in rood
  knippert, zet dan de camcorder uit, verwijder de kaart
  en plaats deze terug. Indien
  in groen verandert, kunt
  u doorgaan met opnemen/afspelen.

  99

  CARD FULL

  Op de geheugenkaart is geen vrije ruimte meer
  aanwezig. Vervang de geheugenkaart of wis beelden.

  114

  NAMING ERROR

  Het maximale bestands- of mapnummer is bereikt.

  101

  UNIDENTIFIABLE
  IMAGE

  Het beeld wordt opgenomen in een JPEG-formaat dat
  niet compatibel is of een formaat dat niet compatibel is
  met de camcorder, of het beeld bevat beschadigde
  gegevens.

  110

  PRINT ORDER
  ERROR

  U heeft geprobeerd meer dan 200 stilbeelden in de
  afdrukopdracht (print order) in te stellen.

  115

  THIS IMAGE CANNOT
  BE RECORDED

  Afhankelijk van het signaal kunnen sommige analoge
  beelden niet als stilbeeld op de geheugenkaart worden
  opgenomen.

  105 • Page 139

  MV650i MV630i Berichten die betrekking hebben op Direct Print
  (direct afdrukken)
  Uitleg

  No Paper

  De papiercassette is niet juist geplaatst of het papier is op.

  Paper Jam

  Het papier is tijdens het afdrukken vastgelopen.

  No Ink

  De inktcartridge is niet aanwezig of de inkt is op.

  Communication Error

  Er is een gegevenstransmissiefout opgetreden.

  Could not print X
  images

  U heeft geprobeerd de afdrukopdracht-instellingen te
  gebruiken voor het afdrukken van X beelden die met een
  andere camcorder zijn gemaakt, een verschillend formaat
  hebben of op een computer bewerkt zijn.

  Cannot Print!

  U heeft geprobeerd een beeld af te drukken dat met een
  andere camcorder is gemaakt, een verschillend formaat heeft,
  of op een computer is bewerkt.

  Set print order

  U heeft geprobeerd een beeld af te drukken in het menu CARD
  PLAY (VCR) [\
  PRINT] zonder de afdrukopdracht (print
  order) in te stellen.

  Printer in use

  De printer is bezig met het afdrukken vanaf een computer of
  een geheugenkaart in de printer. De printer begint automatisch
  vanaf de camcorder af te drukken wanneer de lopende
  afdruktaak gereed is.

  Printer warming up

  De printer is bezig op te warmen. De printer begint
  automatisch met afdrukken als deze gereed is.

  No printhead

  Er is in de printer geen printkop aanwezig.

  Printer cover open

  Het printerdeksel is geopend. Maak het printerdeksel goed dicht.

  Media type error

  Verkeerd papier. Annuleer het afdrukken en gebruik het papier
  dat u heeft ingesteld in het afdrukinstelmenu.

  Paper lever error

  Er is een fout opgetreden met de papierhendel. Stel de
  papierselectiehendel in de juiste stand in.

  Low ink level

  De inkttank moet snel worden vervangen. Bereid een nieuwe
  inkttank voor. Als u in het foutscherm [Continue] selecteert,
  kunt u het afdrukken hervatten.

  Waste tank full

  Afvaltank is vol. U kunt het afdrukken hervatten door op de
  Bubble Jet Printer op de RESUME/CANCEL-toets te drukken.
  Laat de afvaltank vervangen in de winkel waar u de printer heeft
  gekocht of bij het dichtstbijzijnde Canon customer support
  center dat staat vermeld in de Bubble Jet Quick Start Guide.

  Printer error

  Zet de printer uit en weer aan. Als de fout aanhoudt, neem dan
  contact op met het dichtstbijzijnde Canon customer support
  center dat staat vermeld in de Bubble Jet Quick Start Guide.

  Ne

  Aanvullende
  informatie

  Bericht

  139 • Page 140

  Onderhoud
  Ne Voorzorgsmaatregelen bij het omgaan met de cassette

  ❍ Houd de camcorder niet aan het LCD-paneel of de zoeker vast.
  ❍ Laat de camcorder niet achter op plaatsen die aan hoge temperaturen, zoals
  in een auto in de felle zon, of aan hoge vochtigheid blootstaan.
  ❍ Gebruik de camcorder niet dicht in de buurt van TV-zenders, draagbare communicatie-apparaten of andere bronnen met elektrische of magnetische straling.
  ❍ Richt de lens of zoeker nooit op sterke lichtbronnen. Laat de camcorder niet
  gericht op een helder onderwerp.
  ❍ Gebruik de camcorder niet op stoffige of zanderige plaatsen. Als er stof of
  zand in de cassette of camcorder komt, kan er schade ontstaan. Stof en zand
  kunnen ook de lens beschadigen. Bevestig na gebruik de lensdop.
  ❍ De camcorder is niet waterdicht. Als er water, modder of zout in de cassette of
  camcorder komt, kan er schade ontstaan.
  ❍ Wees ook voorzichtig met de hitte die veroorzaakt wordt door verlichting.
  ❍ Demonteer de camcorder niet. Als de camcorder niet naar behoren werkt,
  neem dan contact op met een deskundige reparateur.
  ❍ Ga voorzichtig met de camcorder om. Stel de camcorder niet bloot aan
  schokken of trillingen, omdat hierdoor schade kan ontstaan.
  ❍ Vermijd plotselinge veranderingen in temperatuur. Vermijd plotselinge
  veranderingen in temperatuur. Als u de camcorder van een koude naar een
  warme plaats brengt, kan zich op de lens en interne delen condens vormen
  (
  142).

  Opslag
  ❍ Als u de camcorder langere tijd niet zult gebruiken, berg deze dan op een
  stofvrije plaats op waar de vochtigheidsgraad laag is en waar de temperatuur
  niet hoger is dan 30˚C (86˚F).
  ❍ Controleer na opslag of elk onderdeel en elke functie van de camcorder nog
  steeds in orde is.

  Reinigen
  Aanvullende
  informatie

  Camcorderbehuizing en lens

  140

  ❍ Reinig de behuizing en de lens met een zachte, droge doek. Gebruik nooit
  met chemicaliën behandelde doeken of vluchtige oplosmiddelen zoals
  verfverdunner.

  LCD-scherm
  ❍ Reinig het LCD-scherm met een in de handel verkrijgbaar reinigingsdoekje
  voor brillen.
  ❍ Op het oppervlak van het scherm kan zich bij plotselinge temperatuursveranderingen condens vormen. Veeg het vocht weg met een zachte, droge doek. • Page 141

  ❍ Bij koude temperaturen kan het scherm donkerder zijn dan normaal. Dit is
  normaal en duidt niet op een storing. Het display keert terug naar de normale
  toestand wanneer het scherm opwarmt.

  Ne
  Zoeker:
  ❍ Draai de zoeker omhoog. Verwijder de beschermende
  afdekking en reinig het glas met een wattenstaafje.
  Breng de afdekking weer aan als u klaar bent.
  ❍ Let erop dat u tijdens reiniging het glas niet bekrast.

  Videokoppen
  ❍ Wanneer het afgespeelde beeld blokvorming vertoont, dient u de videokop te
  reinigen.
  ❍ Om een optimale beeldkwaliteit te behouden, raden wij u aan de
  videokoppen regelmatig met de Canon DVM-CL Digital Video Head Cleaning
  Cassette of een in de handel verkrijgbare reinigingscassette voor digitale
  koppen te reinigen.
  ❍ Gebruik geen reinigingscassette van een nat type daar deze schade kan
  veroorzaken.

  Aanvullende
  informatie

  141 • Page 142

  Condens
  Ne

  Als de camcorder snel van een hete naar een koude plaats of vice versa wordt
  gebracht, kan op de interne oppervlakken condens (waterdruppels) ontstaan.
  Gebruik de camcorder niet als condens wordt gesignaleerd. Als u de camcorder
  blijft gebruiken, kan deze beschadigd raken.

  Condens kan zich in de volgende situaties voordoen:
  Wanneer de camcorder vanuit een kamer

  Wanneer u de camcorder van een

  met actieve airconditioning wordt meege- koude plaats meeneemt naar een
  nomen naar een warme, vochtige plaats
  warme kamer

  Wanneer de camcorder wordt
  achtergelaten in een vochtige kamer

  Wanneer een koude kamer snel wordt
  verwarmd

  Hoe kunt u condens voorkomen:
  ❍ Haal de cassette uit de camcorder en plaats de camcorder in een luchtdichte
  plastic zak en laat deze dan langzaam acclimatiseren voordat u de camcorder
  uit de zak haalt.

  Wanneer condens wordt gesignaleerd:
  ❍ De camcorder stopt en er verschijnt 4 seconden lang het waarschuwingsbericht

  Aanvullende
  informatie

  "CONDENSATION HAS BEEN DETECTED" en h begint te knipperen.
  ❍ Als er een cassette is geplaatst, verschijnt het waarschuwingsbericht "REMOVE
  THE CASSETTE" en begint v te knipperen. Verwijder de cassette onmiddellijk
  en laat het cassettecompartiment openstaan. Als u de cassette in de camcorder
  laat zitten, kan de band beschadigd raken.
  ❍ Het is onmogelijk een cassette te plaatsen als condens gesignaleerd is.

  Gebruik van de camcorder hervatten:
  ❍ Het duurt ongeveer 1 uur voordat de waterdruppeltjes zijn verdampt. Als de
  condenswaarschuwing met knipperen stopt, wacht dan nóg een uur voordat u
  de camcorder weer gaat gebruiken.
  142 • Page 143

  De camcorder gebruiken in het buitenland
  Stroombronnen
  U kunt de compacte lader gebruiken als directe voeding en om de accu’s op te
  laden in elk land met een spanningnet tussen 100 volt en 240 Volt AC. U kunt bij

  Ne

  het Canon Service Center informatie verkrijgen voor het gebruik van
  stekketadapters.

  Afspelen op een TV-scherm
  U kunt uw opnamen alleen afspelen op TV’s met het PAL-systeem. Het PALsysteem wordt in de volgende landen gebruikt:
  Algerije, Australië, Bangladesh, België, Brunei, China, Denemarken, Duitsland,
  Finland, Hongkong, Ierland, Ijsland, India, Indonesië, Italië, voormalig
  Joegoslavië, Jordanië, Kenia, Koeweit, Liberia, Maleisië, Malta, Mozambique,
  Nederland, Nieuw-Zeeland, Noord-Korea, Noorwegen, Oeganda, Oman,
  Oostenrijk, Pakistan, Portugal, Qatar, Sierra Leone, Singapore, Spanje, Sri Lanka,
  Swaziland, Tanzania, Thailand, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigd
  Koninkrijk, Jemen, Zambia, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland.

  Aanvullende
  informatie

  143 • Page 144

  Problemen oplossen
  Ne

  Loop eerst door deze lijst wanneer u problemen ondervindt bij het gebruik van
  uw camcorder. Neem contact op met uw dealer of een Canon Service Center als
  het probleem aanhoudt.

  Stroombron
  Probleem

  Oorzaak

  Oplossing

  De accu is vrijwel uitgeput.

  Vervang de accu of laad
  deze op.

  14

  De accu is niet goed
  geplaatst.

  Plaats de accu op de juiste
  wijze in de camcorder.

  14

  De accu is vrijwel uitgeput.

  Vervang de accu of laad
  deze op.

  14

  De energiebesparingsfunctie
  is geactiveerd.

  Schakel de camcorder in.

  26

  De accu is vrijwel uitgeput.

  Vervang de accu of laad
  deze op.

  14

  De afdekking van het
  cassettecompartiment is niet
  geheel geopend.

  Open de afdekking van het
  cassettecompartiment in zijn
  geheel.

  20

  Het cassettecompartiment is
  tijdens het plaatsen/
  verwijderen van een cassette
  gestopt.

  De accu is vrijwel uitgeput.

  Vervang de accu of laad
  deze op.

  14

  De camcorder werkt niet
  goed.

  Neem contact op met een
  Canon Service Center.

  De LCD/zoeker gaat aan en
  uit.

  De accu is vrijwel uitgeput.

  Vervang de accu of laad
  deze op.

  14

  De camcorder is niet
  ingeschakeld.

  Schakel de camcorder in.

  26

  Er is geen cassette geplaatst.

  Plaats een opgenomen cassette.

  20

  De accu is vrijwel uitgeput.

  Vervang de accu of laad deze
  op.

  14

  h knippert op het scherm.

  Er is condens gesignaleerd.

  Zie betreffende pagina.

  142

  Op het scherm verschijnt
  "Remove the cassette".

  De camcorder is gestopt om
  de cassette te beschermen.

  Unload and reload the
  cassette.

  20

  De stand van de
  afstandsbedieningssensor is
  op de camcorder en de
  draadloze afstandsbediening
  niet dezelfde.

  Verander de stand van de
  afstandsbedieningssensor.

  De batterijen van de
  draadloze afstandsbediening
  zijn vrijwel uitgeput.

  Vervang de batterijen.

  Camcorder wordt niet
  aangezet.

  De camcorder schakelt
  zichzelf uit.

  Het cassettecompartiment
  gaat niet open.  Opnemen/afspelen
  De toetsen werken niet.

  Aanvullende
  informatie

  k knippert op het scherm.

  144

  De draadloze afstandsbediening werkt niet.

  48

  22 • Page 145

  Opnemen
  Probleem

  Oorzaak

  Oplossing

  Het beeld verschijnt niet op
  het scherm.

  De camcorder staat niet in de
  stand CAMERA.

  Zet de camcorder in de stand
  CAMERA.

  26

  Op het scherm verschijnt"Set
  the time zone, date and time".

  De tijdzone, datum en tijd zijn
  niet ingesteld, of de ondersteuningsbatterij is uitgeput.

  Stel de tijdzone, datum en tijd in,
  of vervang de ondersteuningsbatterij en reset de datum en tijd.

  23

  Als op de start/stop-toets
  wordt gedrukt, neemt de
  camcorder niet op.

  De camcorder staat niet aan.

  Schakel de stroom in.

  Er is geen cassette geplaatst.

  Plaats een opgenomen cassette.

  26
  20

  De band heeft het eind bereikt
  (op het scherm knippert
  ).

  Spoel de band terug of
  vervang de cassette.

  20

  De cassette is wisbeveiligd (op
  het scherm knippert v).

  Plaats een andere cassette of
  wijzig de positie van het
  beveiligingsschuifje.

  21

  De camcorder staat in een
  andere stand dan CAMERA.

  Zet de camcorder in de stand
  CAMERA.

  26

  De automatische scherpstelling
  werkt niet op het onderwerp.

  Stel handmatig scherp.

  74

  De zoeker is niet afgesteld.

  Stel de zoeker bij met de
  oogcorrectieregelaar.

  18

  De lens is vuil.

  Reinig de lens.

  140

  De camcorder stelt niet scherp.

  Er verschijnt een verticale
  lichtbalk op het scherm.

  Als u opneemt op donkere
  plaatsen, kan een helder licht in
  het tafereel tot gevolg hebben
  dat een verticale lichtbalk
  ("smeer") verschijnt. Dit is normaal en duidt niet op een storing.

  Ne

  –––  –––  Het geluid is vervormd of
  opgenomen met een lager
  volume dan het feitelijke
  volume.

  Als u opneemt bij een luid geluid
  (zoals vuurwerk, drums of concerten), dan is het mogelijk dat het
  geluid vervormd raakt of niet
  wordt opgenomen op het feitelijke geluidsniveau. Dit is normaal
  en duidt niet op een storing.

  Het beeld in de zoeker is vaag.

  De zoeker is niet afgesteld.

  Stel de zoeker bij met de
  oogcorrectieregelaar.

  18

  De camcorder is uitgeschakeld, of niet
  ingesteld in de stand PLAY (VCR).

  Zet de camcorder in de stand
  PLAY (VCR).

  35

  Er is geen cassette geplaatst.

  plaats een opgenomen cassette.

  20

  De band heeft het einde bereikt.
  knippert op het scherm.

  Spoel de band terug.

  35

  In het menu is [AV/PHONES] is
  ingesteld op [PHONESH].

  Zet in het menu [AV/PHONES] op
  [AV].

  37

  In het menu is [AV /DV OUT]
  ingesteld op [ON].

  Zet in het menu [AV / DV OUT]
  op [OFF].

  92

  De TV/VIDEO-keuzeschakelaar op
  de TV is niet op VIDEO ingesteld.

  Zet de keuzeschakelaar op
  VIDEO.

  41

  De videokoppen zijn vuil.

  Reinig de videokoppen.

  U heeft geprobeerd om een
  auteursrechtelijk beveiligde band
  af te spelen of te kopiëren.

  Stop het afspelen/kopiëren.

  90

  Het luidsprekervolume staat uit.

  Stel het volume in met de
  keuzeschijf.

  38

  Afspelen
  Als op de afspeeltoets wordt
  gedrukt, speelt de band niet
  af.

  De band loopt, maar op het
  TV-scherm verschijnt geen
  beeld.

  De ingebouwde luidspreker
  produceert geen geluid.

  Aanvullende
  informatie

  Op het TV-scherm verschijnt
  geen beeld.

  141

  145 • Page 146

  MV650i MV630i

  Ne

  Gebruik van de geheugenkaart

  Probleem
  De geheugenkaart kan niet
  worden geplaatst.
  Op de geheugenkaart kan niet
  worden opgenomen.

  De geheugenkaart kan niet
  worden weergegeven.

  Het beeld kan niet worden
  gewist.

  Aanvullende
  informatie

  knippert in rood.

  146

  Oorzaak

  Oplossing

  De geheugenkaart is niet in de
  juiste richting in de camcorder
  geplaatst.

  Keer de geheugenkaart om en
  plaats de kaart opnieuw in de
  camcorder.

  99

  De geheugenkaart is vol.

  Gebruik een andere kaart of
  wis beelden die u niet meer
  nodig heeft.

  114

  De geheugenkaart is niet
  geformatteerd.

  Formatteer de geheugenkaart.

  127

  Er is geen geheugenkaart
  geplaatst.

  Plaats een geheugenkaart.

  99

  Het bestandsnummer heeft de
  maximale waarde bereikt.

  Zet [FILE NUMBERS] op [RESET]
  en plaats een nieuwe
  geheugenkaart.

  101

  De SD Memory Card is
  wisbeveiligd.

  Change the position of the
  protect switch.

  99

  De camcorder staat niet in de
  stand CARD PLAY (VCR).

  Zet de camcorder in de stand
  CARD PLAY (VCR).

  110

  Er is geen geheugenkaart
  geplaatst.

  Plaats een geheugenkaart.

  99

  Het beeld is wisbeveiligd.

  Annuleer de wisbeveiliging.

  113

  De SD Memory Card is
  wisbeveiligd.

  Change the position of the
  protect switch.

  99

  Er is een kaartfout opgetreden. Zet de camcorder uit.
  Verwijder de geheugenkaart
  en plaats deze weer terug.
  Formatteer de geheugenkaart
  als het symbool blijft
  knipperen.

  127 • Page 147

  Systeemdiagram

  (verkrijgbaarheid verschilt per land)
  Polsriem WS-20

  MV650i
  Groothoekaccessoire
  WA-30.5

  Groothoekconverter

  Ne

  SchouderriemSS-800

  MV650i MV630i
  Draadloze afstandsbediening Controller
  MV600i MV600
  Draadloze afstandsbediening Controller

  Accu uit de
  BP-500 serie
  Acculader
  CG-570
  Auto-accukabel
  CB-570

  MiniDV
  videocassette

  Teleconverter
  converter

  Compacte
  netadapter CA-570

  Filterset
  FS-30.5U
  Accu uit de
  BP-500 serie
  S-videokabel S-150

  MV650i Videolamp VL-3
  TV
  Stereo-videokabel
  STV-250N

  SCART-adapter
  PC-A10

  MV650i Stereo-richtingsmicrofoon DM-50

  Videorecorder

  CV-150F/CV-250F
  DV Kabel
  Accu uit de
  BP-900 serie

  Digitaal apparaat

  MV650i MV630i
  Accuvideolamp
  VL-10Li

  Stereo Microphone
  (in de winkel
  verkrijgbaar)

  PC-kaartadapter
  SD Memory Card

  USB Reader/Writer
  FD-adapter

  MultiMediaCard

  Zachte draagtas
  SC-1000

  Computer

  Bubble Jet Printer
  met de functie
  Direct Print

  Aanvullende
  informatie

  USB-kabel IFC-300PCU

  * Opladen met de compacte netadapter CA-920 of tweeledige acculader/houder
  CH-910 (beide optioneel)
  147 • Page 148

  Optionele accessoires
  Ne

  Bel of breng een bezoek aan de winkel/dealer in uw regio als u originele Canonaccessoires nodig heeft.

  Accu’s uit de BP-500 serie

  BP-512

  BP-522

  BP-535

  Als u extra accu’s nodig heeft, maak dan een
  keuze uit: BP-511, BP-512, BP-522 of BP-535.

  Accu-oplader-CG-570
  De accu-oplader kan worden gebruikt in
  combinatie met de meegeleverde compacte
  netadapter CA-570 of de optionele autoaccukabel CB-570 om accu’s uit de
  BP-500 serie op te laden.
  Accu
  BP-508 (MV630i/MV600i/MV600)

  Oplaadtijd
  55 min.

  BP-512 (MV650i/optioneel)

  95 min.

  BP-511 (Optioneel)
  BP-522 (Optioneel)

  95 min.
  140 min.

  BP-535 (Optioneel)

  205 min.

  Auto-accukabel CB-570
  Gebruik de auto-accukabel met de accuoplader CG-570 om onderweg accu’s op te

  Aanvullende
  informatie

  laden. De auto-accukabel moet op de
  sigarettenaanstekerbus in de auto worden
  aangesloten en werkt op een 12-24 V negatief-geaarde accu.

  Teleconverter TL-30.5
  Deze teleconverter vergroot de
  brandpuntsafstand van het objectief met een
  factor 1,9.
  • De beeldstabilisator werkt niet zo effectief
  wanneer de teleconverter gemonteerd is.
  • De beeldkwaliteit kan aan de telefotozijde minder zijn.
  • De minimum focus afstand met de Teleconverter is 4 m; 4 cm bij maximale
  groothoek.

  148 • Page 149

  Groothoekconverter WD-30.5
  Deze lens verkleint de brandpuntsafstand
  met een factor 0.7, waardoor u een breed
  perspectief krijgt voor opnamen binnenshuis
  of bij panorama’s.

  Ne

  Filterset FS-30.5U
  Dit zijn filters voor neutrale densiteit en MC
  beschermfilters om moeilijke belichtingsomstandigheden de baas te kunnen.

  Accu-videolamp VL-10Li
  Deze compacte maar krachtige videolamp kan
  worden gebruikt voor zowel opnamen
  binnenshuis als buitenshuis. De videolamp
  wordt gevoed door accu’s uit de BP-900 serie.
  • Gebruikstijd (bij benadering): BP-915: 60 min., BP-930: 120 min., BP-945: 170 min.
  • Accu’s uit de BP-900 serie worden opgeladen met de compacte netadapter CA920 optioneel.
  MV650i

  Videolamp VL-3

  Met deze videolamp kunt u ook in donkere
  ruimtes heldere opnamen in kleur maken.
  Deze lamp wordt bevestigd aan de
  geavanceerde accessoireschoen, zodat geen
  kabel nodig is.
  MV650i

  Richtingsgevoelige stereo-microfoon DM-50

  Deze supergevoelige richtmicrofoon wordt
  aangesloten op de geavanceerde accessoireschoen van de camcorder. Deze microfoon

  Polsriem WS-20

  Aanvullende
  informatie

  kan worden gebruikt als richtingsmicrofoon
  (mono) of stereomicrofoon.

  Gebruik deze riem voor extra aanvullende
  bescherming tijdens het opnemen.

  149 • Page 150

  Zachte draagtas SC-1000

  Aanvullende
  informatie

  accessoires of producten van Canon met hetzelfde merkteken.

  150

  RY CA
  SO

  ACCES

  dan raden wij u ten zeerste aan om gebruik te maken van

  N GENU
  NO

  VI
  INE DE

  Dit merkteken is het symbool van originele Canon videoaccessoires. Als u gebruik maakt van Canon-videoapparatuur,

  O

  Ne

  Een handige camcordertas met gevoerde
  vakjes en genoeg ruimte voor accessoires. • Page 151

  Specificaties
  MV650i/MV630i/MV600i/MV600
  Stroomverbruik (nominaal):
  Stroomverbruik
  (AF ingeschakeld):
  Televisiesysteem:
  Video-opnamesysteem:

  Geluidsopnamesysteem:
  Beeldsensor:

  Bandformaat:
  Bandsnelheid:
  Maximale opnametijd
  (cassette van 80 min):
  Tijdsduur vooruitspoelen/
  terugspoelen:
  Lens:

  PAL-kleursignaal CCIR-standaard (625 lijnen, 50 velden)
  2 gedraaide koppen, helisch aftastend DV-systeem (digitaal VCR
  SD-systeem voor de consumentenmarkt) Opnemen met digitale
  componenten
  Digitaal PCM-geluid: 16 bits (48 kHz/2 kanalen); 12 bits (32 kHz/
  4 kanalen);
  1/6" CCD (Charge Coupled Device), ongeveer 800.000 pixels
  (effectief aantal pixels: band: ongeveer 400.000 pixels, kaart*1:
  ongeveer 528.000 pixels)
  Videocassettes met het merkteken "MiniDV".
  SP: 18,83 mm/s, LP: 12,57 mm/s
  SP: 80 min., LP: 120 min.
  Ongeveer 2 min. 20 sec. (met een cassette van 60 min.)

  Aanvullende
  informatie

  MV650i: F/6–-3,6, 22x aangedreven zoom, f=2,8-61,6 mm
  MV630i: F/6–-3,2, 20x aangedreven zoom, f=2,8-56 mm
  MV600i/MV600: F/6–-2,9, 18x aangedreven zoom, f=2,8-50,4 mm
  Scherpstelsysteem:
  TTL autofocus, handbediend scherpstellen mogelijk
  Minimale scherpstelafstand:
  1 m, 1 cm on maximum wide angle
  Maximale sluitertijd:
  1/2.000 sec. (1/250 sec. bij gebruik van een geheugenkaart)
  Minimale belichting:
  1,6 lx (bij gebruik van het programma Night in de stand CAMERA)
  Aanbevolen belichting:
  Meer dan 100 lx
  Filterdiameter:
  30,5 mm
  Zoeker:
  0,33 inch, TFT kleuren LCD, ongeveer 113.000 pixels
  LCD-scherm:
  2,5 inch, TFT kleuren LCD, ongeveer 112.000 pixels
  Microfoon:
  Stereo electret condensmicrofoon
  *1
  Opnamemedia :
  SD Memory Card, MultiMediaCard
  *1
  Number of recording pixels : Stilbeeld: 1024 x 768, 640 x 480 pixels Film *2: 320 x 240 pixels
  (ongeveer 10 sec.), 160 x 120 pixels (ongeveer 30 sec.), 15 beeldjes/
  sec. De getallen tussen haakjes geven de maximale lengte van één filmclip aan.
  Geschatte capaciteit
  1024 x 768: Superfine: 14 beelden/Fine: 20 beelden/Normal 39
  beelden; 640 x 480: Superfine: 35 beelden/Fine 52 beelden/Normal
  SDC-8M capacities*1:
  86 beelden Het feitelijke aantal varieert al naargelang de
  beelden. Houd er rekening mee dat de voorbeeldopnamen die op de meegeleverde SD Memory
  Card zijn opgenomen, in het totale aantal beelden zijn meegeteld.
  Design rule for Camera File system (DCF), compatibel met Exif 2.2,
  File format*1:
  compatibel met Digital Print Order Format (DPOF) (alleen
  stilbeelden) Deze camcorder ondersteunt Exif 2.2 (ook "Exif Print" genoemd). Exif Print is een
  standaard voor verbetering van de communicatie tussen camcorders en printers. Door een met
  Exif Print compatibele printer aan te sluiten worden de beeldgegevens die tijdens opname met de
  camcorder zijn gemaakt, gebruikt en geoptimaliseerd, waardoor afdrukken van zeer hoge
  kwaliteit worden geproduceerd.
  Beeldstabilisator*1
  Stilbeeld: JPEG (compressiefunctie: Superfine, Fine, Normal) Film:
  Motion JPEG

  *1 Alleen MV650i/MV630i

  Ne

  7,4 V gelijkstroom
  2,9 W (bij gebruik zoeker), 3,8 W (bij gebruik LCD-scherm)

  *2 alleen MV650i
  151 • Page 152

  USB-aansluiting*1:
  DV-ingangs/uitgangsaansluiting*2:

  Ne

  AV-ingangs/uitgangsaansluiting*2:

  Ingangs/uitgangsaansluiting
  S-video*2:
  MIC-ingangsaansluiting:
  Hoofdtelefoonaansluiting:
  Bedrijfstemperatuur:
  Afmetingen:
  Gewicht:

  *1 Alleen MV650i/MV630i

  mini-B
  Speciale 4-pins connector (in overeenstemming met IEEE
  1394)
  Ministekkerbus ø 5 mm
  Audio-invoer: -10 dBV/40 kohm of meer
  Audio-uitvoer: -10 dBm (47 Kohm belasting)/3 Kohm of
  minder
  Video:
  1 Vp-p/75 ohm asymmetrisch
  1 Vp-p 75 ohms (Y signal), 0.3 Vp-p/75 ohms (C signal)
  Stereo-ministekkerbus ø 5 mm
  -57 dBV (met 600 ohm mic)/5 kohm of meer
  Stereo-ministekkerbus ø 5 mm
  0 – 40˚C
  103 × 58 × 147 mm
  MV650i: 525 g,
  MV630i/MV600i/MV600: 520 g

  *2 Alleen MV650i/MV630i/MV600i

  Compacte netadapter CA-570
  Stroomvoorziening:
  Stroomverbruik:
  Nominaal uitgangssignaal:
  Bedrijfstemperatuur:
  Afmetingen:
  Gewicht:

  100240 V AC, 50/60 Hz
  17 W
  8,4 V gelijkstroom 1,5 A
  0 – 40˚C
  52 × 90 × 29 mm
  135 g

  AccuBP-512/BP-508.
  Accutype:
  Nominale spanning:
  Bedrijfstemperatuur:
  Batterijcapaciteit:
  Afmetingen:
  Gewicht:

  Oplaadbare lithium-ionaccu
  7,4 V gelijkstroom
  0 – 40˚C
  BP-512: 1100 mAh, BP-508: 800 mAh
  38 × 21 × 55 mm
  BP-512: 70 g, BP-508: 65 g

  Aanvullende
  informatie

  SD Memory Card SDC-8M
  Capaciteit:
  Interface:
  Bedrijfstemperatuur:
  Afmetingen:
  Gewicht:

  8 MB
  SD Memory Card standaard
  0 – 40˚C
  32 × 24 × 2,1 mm
  2g

  Gewicht en afmetingen zijn bij benadering. Fouten en omissies voorbehouden.
  Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

  152 • Page 153

  Index
  12 bit Audio Out . . . . . . . . . . . . . 97
  16:9 breedbeeld . . . . . . . . . . . . . . 51
  6-seconden automatische datering . 83

  A
  Aansluitingen - TV . . . . . . . . . . . . 39
  Aansluitingen - VCR . . . . . . . . . . . 39
  Accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . 7, 148
  Accessoireschoen . . . . . . . . . . . 149
  Accu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
  Accu-oplader-CG . . . . . . . . . . . . . 148
  Afdrukopdracht (Print Order) *2 . 115
  Afspeelpauze . . . . . . . . . . . . . . . . 36
  Analoge ingang *3 . . . . . . . . . . . . 88
  Analoog-digitaal omzetter *3 . . . . 91
  Audio dubben . . . . . . . . . . . . . . . . 95
  Audiostand . . . . . . . 52-53, 57-58, 70
  Auteursrechtsignalen . . . . . . . . . . 90
  Auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
  Autofocus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
  AV invoegen *3 . . . . . . . . . . . . . . . 93
  AV/DV *3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
  AV/hoofdtelefoon aansluiting . 37, 69

  De camcorder aan uw persoonlijke
  wensen aanpassen . . . . . . . . . . 143
  De oplichtende toetsen instellen . 50
  Diashow *2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
  Digitale effecten . . . . . . . . . . 28, 60
  Direct Print functie *2 . . . . . . . . . 117
  Draadloze afstandsbediening . . . . 22
  DV-aansluiting. . . . . . . . . . . . . 87, 98
  DV dubben *3 . . . . . . . . . . . . . . . . 89

  Ne

  E
  Effecten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

  F
  Faders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
  Filmformaat. . . . . . . . . . . . . . . . . 101
  Films opnemen op een cassette . . 26
  Formatteren *2 . . . . . . . . . . . . . . 127
  Foto/datum zoeken. . . . . . . . . . . . 84

  G
  Geavanceerde accessoireschoen *1 . 72
  Geheugenkaart *2 . . . . . . . . . . . . 100
  Geschatte capaciteit . . . . . . . . . . 100

  B
  Beeldstabilisator . . . . . . . . . . . . . . 68
  Belichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
  Bestandsnummers *2 . . . . . . . . . . 102
  Beveiliging *2 . . . . . . . . . . . . . . . 113

  C
  Cassette afspelen . . . . . . . . . . . . . 35
  Cassettebeveiliging . . . . . . . . . . . . 21
  Computer . . . . . . . . . . . . . . . 98, 128
  Condens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .

  18
  74
  31
  81
  37
  58

  I
  Indexscherm *2 . . . . . . . . . . . . . . 111

  K

  Datacodering . . . . . . . . . . . . . . . . 82
  Datum en tijd . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  Datum zoeken . . . . . . . . . . . . 33, 84

  *1 MV650i , *2 MV650i MV630i

  .
  .
  .
  .
  .
  .

  Kaart mengen (Card Mix)* . . . . . 121
  Kaartanimatie *2 . . . . . . . . . . . . . 122

  *3 Niet leverbaar bij de MV600 .

  Aanvullende
  informatie

  D

  H
  Handgreepriem . . . . . . . .
  Handmatig scherpstellen
  Helderheid . . . . . . . . . . .
  Het beeld vergroten . . . .
  Hoofdtelefoon . . . . . . . .
  Hulplamp *1 . . . . . . . . . .

  153 • Page 154

  L

  Ne

  LCD-spiegelfunctie . . . . .
  Lenskap . . . . . . . . . . . . . .
  Low light functie. . . . . . .
  Low light plus functie *1 .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  31
  18
  57
  58

  M
  Meerbeeldenscherm . . . . . . . . . . 66
  Menu’s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  MIC-aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . 70
  Microfoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
  MultiMediaCard *2 . . . . . . . . . . . 100
  My Camera instellingen . . . . . . . . 49

  N
  Netadapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Nulstelgeheugen . . . . . . . . . . . . . 85

  O
  Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
  Ondersteuningsbatterij . . . . . . . . . 17
  Opnameherinnering . . . . . . . . . . 56

  Stilbeelden kopiëren . . . . . . . . . . 125
  Stilbeelden opnemen op
  een cassette . . . . . . . . . . . . . . . . 54
  Stilbeelden opnemen op
  een geheugenkaart . . . . . . . . . 103
  Stilbeelden wissen *2 . . . . . . . . . 114
  Stilbeeldformaat *2 . . . . . . . . . . . 100
  Stilbeeldkwaliteit *2 . . . . . . . . . . 100
  Stitch Assist functie *2 . . . . . . . . . 106
  Super Night functie *1 . . . . . . . . . 58
  S-video/S1-video . . . . . . . . . . . . . . 40

  T
  Telefoto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  Terugspoelen. . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  Tijdcode . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 85
  TV-scherm . . . . . . . . . . . . . . . 39, 133

  U
  Uitgangskanaal . . . . . . . . . . . . . . . 42
  USB-aansluiting* . . . . . . . . . . . . 128:

  V
  P
  Pieptoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
  Problemen oplossen . . . . . . . . . . 144

  R
  Opname bekijken . . . . . . . . . . . . . 33
  Opnamepauzestand . . . . . . . . . . . 27
  Opnemen op een videorecoder . . 86
  Opnemen van films
  (geheugenkaart)*1 . . . . . . . . . . 108

  Video. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
  Videocassettes . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  Videokop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
  Videolamp . . . . . . . . . . . . . . . 72, 149
  Voorbeeldopnamen *2 . . . . . . . . 131
  Vooruitspoelen . . . . . . . . . . . . . . . 35

  W
  Weergeven geheugenkaart *2 . . 110
  Windscherm . . . . . . . . . . . . . . 30, 51
  Witbalans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

  Aanvullende
  informatie

  S
  S1-video aansluiting . . . . . . . . . . . 40
  Sand & Snow functie. . . . . . . . . . . 57
  Schermdisplays . . . . . . . . . . . . . . 133
  Scherpstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
  Sluitergeluid *2 . . . . . . . . . . . . . . 104
  Sluitertijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
  Speaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
  Stand afstandsbedieningssensor . . 22
  Statief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  *1 MV650i , *2 MV650i MV630i
  154

  Z
  Zelfontspanner . . . . . . . . . . . . . . . 69
  Zoeker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
  Zoomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 • Page 155

  CANON INC.

  Canon Europa N.V.
  P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen, the Netherlands
  Canon UK Ltd.
  Ribcon Way
  Luton Bedfordshire LU4 9UR
  Telephone 0870-241-2161
  Canon Australia Pty. Ltd
  1 Thomas Holt Drive, North Ryde, N.S.W. 2113, Australia
  Telephone 805-2000, Fax 887-4484
  Canon New Zealand Ltd
  Akoranga Business Park, Akoranga Drive, Northcote, Auckland, New Zealand
  Telephone: 489-0300, Fax: 489-0380
  Canon Singapore Pte. Ltd
  79 Anson Road #09-01/06, Singapore 079906
  Telephone (65)-532-4400, Fax (65)-221-2939
  Canon Hongkong Company Ltd
  9/F, The Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central, Hong Kong
  Canon Latin America, Inc.
  Sales & Enquiries: 703 Waterford Way Suite 400 Miami, FL 33126 USA

  Gedrukt op 100% hergebruikt papier.

  0035W681
  PUB.DIM-181
  0000A/AB0.0

  © CANON INC. 2003
  DY8-9020-115-000


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Canon camcorder dm mv650i wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Canon camcorder dm mv650i in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 5,94 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info