Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/212
Nächste Seite
FAX-L280/L200
Handleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  FAX-L280/L200
  Handleiding • Page 2

  BELANGRIJK!
  Indien u de FAX-L280 heeft aangekocht, dient u eerst Bijlage C te lezen
  voordat u de rest van de handleiding leest.

  Dit apparaat voldoet aan de eisen van EC-richtlijn 1999/5/EC.
  Wij verklaren dat dit product voldoet aan de EMC-eisen van EC-richtlijn 1999/5/EC bij
  een nominale voedingsspanning van 230 V, 50 Hz ook al is een voedingsspanning van
  200 V-240 V, 50/60 Hz toegestaan.
  (Uitsluitend voor Europa)

  Model  H12203 (FAX-L200)
  H12204 (FAX-L280)

  Copyright
  Copyrightr 2001 Canon, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze handleiding mag
  worden verveelvoudigd, verzonden, gecodeerd of opgeslagen in een documentatiesysteem, of
  vertaald in een taal of computertaal, ongeacht methodiek of systeem, elektronisch,
  mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, handmatig of op andere wijze zonder
  voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon Inc.

  Handelsmerken
  Canon is een geregistreerd handelsmerk en UHQ is een handelsmerk van Canon Inc.
  Alle andere product- en merknamen zijn geregistreerde handelsmerken, handelsmerken of
  servicemerken van de respectievelijke eigenaren.
  Als ENERGY STARt partner heeft Canon vastgesteld dat de
  FAX-L280/L200 voldoet aan de ENERGY STARt richtlijnen inzake
  energieverbruik.

  ii

  Voorwoord • Page 3

  For your safety (Australia only)
  To ensure safe operation the three-pin plug supplied must be inserted only into
  a standard three-pin power point which is effectively earthed through the
  normal household wiring.
  Extension cords used with the equipment must be three-core and be correctly
  wired to provide connection to earth. Wrongly wired extension cords are a
  major cause of fatalities.
  The power point shall be located near the equipment and shall be easily
  accessible.
  The fact that the equipment operates satisfactorily does not imply that the
  power point is earthed and the installation is completely safe. For your safety,
  if in any doubt about the effective earthing of the power point, consult a
  qualified electrician.

  Caution (New Zealand only)
  1.
  2.

  3.
  4.

  5.
  6.
  7.
  8.

  Voorwoord

  This equipment may not necessarily provide for the effective hand-over of
  a call to or from a telephone connected to the same line.
  The operation of this equipment on the same line as telephone or other
  equipment with audible warning devices or automatic ring detectors will
  give rise to bell tinkle or noise and may cause false tripping of the ring
  detector. Should such problems occur, the user is not to contact Telecom
  faults service.
  Should this equipment become physically damaged, disconnect immediately
  from the Telecom connection and power source and contact your nearest
  service agent.
  To relocate this equipment please.
  1) Disconnect the equipment from the Telecom connection.
  2) Disconnect the equipment from the power source.
  3) Reconnect the equipment to the power source.
  4) Reconnect the equipment to the Telecom connection.
  If the supply cord of this equipment is damaged, it must be replaced by the
  special cord (Parts No.: HH2-1910).
  Not all standard telephones will respond to incoming ringing when
  connected to the extension socket.
  This device may be subject to bell tinkle, or mistakenly enter receive mode
  when calls are made from another device on the same line. If this occurs,
  the problem should not be referred to the Telecom Faults service.
  Please note when you connect an extension phone to this device, if you use
  an extension phone which has features such as “last number redial”, redial
  memory numbers may be lost.

  iii • Page 4

  Laserveiligheid
  Laserstralen kunnen gevaarlijk zijn voor het menselijk lichaam. Dit is de reden
  waarom de laserstralen in dit faxapparaat hermetisch zijn afgesloten achter een
  beschermende behuizing en een externe afschermkap. Bij normaal gebruik van
  het product kan geen straling vrijkomen.
  Deze fax is goedgekeurd als Klasse 1 laserproduct volgens EN 60825-1: 1994.

  ¶ 200-240 V model
  Het onderstaande etiket is aangebracht op de laserscan unit in het faxapparaat.

  Deze fax is ingedeeld volgens EN60825-1: 1994 en wordt aangeduid als een:
  CLASS 1 LASER PRODUCT
  LASER KLASSE 1
  APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1
  APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
  PRODUCTO LASER DE CLASE 1
  APARELHO A LASER DE CLASSE 1
  HANDELINGEN ANDERS DAN IN DEZE HANDLEIDING ZIJN
  AANGEGEVEN KUNNEN RESULTEREN IN GEVAARLIJKE
  LASERSTRALING

  iv

  Voorwoord • Page 5

  Inhoudsopgave
  Hoofdstuk 1: Inleiding
  In deze handleiding gebruikte symbolen ......................................................................
  Ondersteuning ..............................................................................................................
  Belangrijke veiligheidsinstructies ..................................................................................

  1-2
  1-3
  1-4

  Hoofdstuk 2: Installeren
  Uitpakken van de fax ...................................................................................................
  Verwijderen van verpakkingsmateriaal ..................................................................
  Installeren van de fax ...................................................................................................
  De FAX-L280/L200 aansluiten ....................................................................................
  Aansluiten van het telefoonsnoer en externe apparatuur ......................................
  Aansluiten van het netsnoer ..................................................................................
  Belangrijkste onderdelen van de fax ............................................................................
  Bedieningspaneel ....................................................................................................
  Speciale functieknoppen ..................................................................................
  Plaatsen van de tonercartridge .....................................................................................
  Bijvullen van papier .....................................................................................................
  Testen van de fax .........................................................................................................

  2-2
  2-4
  2-5
  2-6
  2-6
  2-8
  2-9
  2-10
  2-10
  2-11
  2-14
  2-16

  Hoofdstuk 3: Opslaan van informatie
  Aanwijzingen voor het invoeren van nummers, letters en symbolen ...........................
  Corrigeren van een verkeerde invoer .....................................................................
  Vastleggen van de informatie over de afzender ...........................................................
  Waar bestaat de informatie over de afzender uit? ................................................
  Invoeren van datum en tijd ...................................................................................
  Vastleggen van uw faxnummer en uw naam .........................................................
  Instellen van type telefoonlijn ......................................................................................
  Kiezen via een huistelefooncentrale .............................................................................
  Vastleggen van de R-toets .....................................................................................

  3-2
  3-4
  3-5
  3-5
  3-6
  3-6
  3-8
  3-9
  3-9

  Hoofdstuk 4: Behandelen van documenten
  Documenten geschikt voor verzending ........................................................................
  Scanvlak van een document ..................................................................................
  Plaatsen van documenten .............................................................................................
  Toevoegen van pagina’s aan het document in de ADF ........................................

  4-2
  4-2
  4-3
  4-4

  Hoofdstuk 5: Behandeling van papier
  Eisen die aan papier worden gesteld ............................................................................
  Afdrukvlak .............................................................................................................
  Kiezen van papier voor uw fax ....................................................................................
  Bijvullen van papier .....................................................................................................
  Kiezen van papieruitvoer met de tekstzijde omhoog of omlaag ..................................

  5-2
  5-3
  5-3
  5-3
  5-4

  Voorwoord

  v • Page 6

  Wijzigen van de instelling voor het papierformaat ......................................................
  Aangeven van de tonerbesparingsinstelling .................................................................

  5-7
  5-9

  Hoofdstuk 6: Snelkiezen
  Wat is snelkiezen? ........................................................................................................
  Methoden voor snelkiezen .....................................................................................
  Vastleggen van nummers voor snelkiezen ....................................................................
  Vastleggen van nummers voor verkort kiezen .............................................................
  Vastleggen van nummers voor groepskiezen ...............................................................
  Gebruik van snelkiezen ................................................................................................
  Verzenden van een document via snelkiezen .........................................................
  Telefoneren via snelkiezen .....................................................................................
  Afdrukken van lijsten met snelkiesnummers ................................................................

  6-2
  6-2
  6-3
  6-8
  6-13
  6-16
  6-16
  6-17
  6-18

  Hoofdstuk 7: Verzenden van faxberichten
  Voorbereidingen voor verzending ................................................................................
  Documenten die u kunt faxen ...............................................................................
  Instellen van de resolutie voor scannen .................................................................
  Instellen van het contrast bij scannen ...................................................................
  Kiesmethoden ........................................................................................................
  Methoden voor verzending ..........................................................................................
  Geheugenverzending ..............................................................................................
  Handmatige verzending via de handset .................................................................
  Annuleren van de verzending .......................................................................................
  Nummerherhaling wanneer de lijn bezet is ..................................................................
  Handmatige nummerherhaling ..............................................................................
  Annuleren van handmatige nummerherhaling ................................................
  Automatische nummerherhaling ............................................................................
  Wat is automatische nummerherhaling? .........................................................
  Annuleren van automatische nummerherhaling .............................................
  Instellen van de opties voor automatische nummerherhaling ........................
  Verzenden van een document naar meerdere bestemmingen (groepsverzending) .......
  Uitgestelde verzending .................................................................................................
  Scannen van een document in het geheugen voor uitgestelde verzending ............
  Afdrukken van een document dat is ingesteld voor uitgestelde verzending .........
  Wissen van een document dat is ingesteld voor uitgestelde verzending ................
  Gebruik van andere telefoonnetwerken (alleen Engeland) ..........................................
  Aanbrengen van het M-etiket ................................................................................
  Vastleggen van een ander telefoonnetwerk ...........................................................
  Verzenden via een ander telefoonnetwerk .............................................................
  Vastleggen van snelkiezen met de M-knop ...........................................................

  7-2
  7-2
  7-2
  7-3
  7-4
  7-5
  7-5
  7-6
  7-8
  7-9
  7-9
  7-9
  7-9
  7-9
  7-9
  7-10
  7-12
  7-14
  7-14
  7-16
  7-17
  7-18
  7-18
  7-19
  7-20
  7-21

  vi

  Voorwoord • Page 7

  Hoofdstuk 8: Ontvangen van faxberichten
  Ontvangstmethoden .....................................................................................................
  Automatisch faxberichten ontvangen: ALLEEN FAX MODE ...........................
  Instellen van de ALLEEN FAX MODE ........................................................
  Automatisch ontvangen van zowel faxberichten als telefoongesprekken: Fax/Tel
  mode ...................................................................................................................
  Instellen van de Fax/Tel mode ........................................................................
  Instellen van de opties voor de Fax/Tel mode ................................................
  Handmatig faxberichten ontvangen: HANDMATIG MODE ..............................
  Instellen van de HANDMATIG MODE .......................................................
  Handmatig ontvangen van een faxbericht ......................................................
  Faxberichten ontvangen via een antwoordapparaat: ANTW.APP.MODE ..........
  Instellen van de ANTW.APP.MODE .............................................................
  Gebruik van de fax met een antwoordapparaat .............................................
  Ontvangst tijdens het uitvoeren van andere taken .......................................................
  Ontvangen van faxberichten in het geheugen indien een probleem optreedt ..............
  Annuleren van een inkomend faxbericht .....................................................................
  Telstra FaxStream™ Duet (uitsluitend Australië) .......................................................
  Instellen van de fax voor netwerkschakeling .........................................................
  Bediening van netwerkschakelsysteem ...................................................................
  Telecom FaxAbility (uitsluitend Nieuw Zeeland) ........................................................
  Instellen van de fax voor netwerkschakeling .........................................................
  Bediening van netwerkschakelsysteem ...................................................................

  8-5
  8-5
  8-6
  8-8
  8-8
  8-8
  8-10
  8-10
  8-10
  8-11
  8-11
  8-11
  8-12
  8-12
  8-13
  8-14
  8-14
  8-15

  Hoofdstuk 9: Speciale functies
  Speciale kiesmethoden ..................................................................................................
  Invoeren van pauzes in een fax-/telefoonnummer .................................................
  Tijdelijk overschakelen naar toonkiezen ...............................................................
  Bevestigen van kiestoon .........................................................................................
  Kiezen via een huistelefooncentrale .......................................................................
  In het geheugen opgeslagen documenten .....................................................................
  Afdrukken van een lijst met in het geheugen opgeslagen documenten .................
  Afdrukken van een in het geheugen opgeslagen document ..................................
  Verzenden van een in het geheugen opgeslagen document ...................................
  Verwijderen van een in het geheugen opgeslagen document .................................
  Polling ..........................................................................................................................
  Wat is polling? .......................................................................................................
  Polling ontvangst ...................................................................................................
  Polling van een ander faxapparaat .................................................................
  Annuleren van polling ontvangst ....................................................................
  Polling verzending .................................................................................................
  Instellen van de polling bus ............................................................................
  Scannen van een document in de polling bus .................................................
  Wijzigen of wissen van de instellingen van de polling bus .............................

  9-2
  9-2
  9-3
  9-4
  9-4
  9-5
  9-5
  9-6
  9-7
  9-9
  9-10
  9-10
  9-10
  9-10
  9-12
  9-12
  9-12
  9-15
  9-15

  Voorwoord

  8-2
  8-3
  8-3

  vii • Page 8

  Beperkt gebruik van de fax ..........................................................................................
  Beperkt gebruik van de fax inschakelen ................................................................
  Beperkt gebruik van de fax uitschakelen ..............................................................
  Beperkte ontvangst .......................................................................................................

  9-17
  9-17
  9-18
  9-20

  Hoofdstuk 10: Kopiëren
  Documenten die u kunt kopiëren ................................................................................
  Kopiëren .......................................................................................................................
  Snel een kopie maken ..................................................................................................

  10-2
  10-2
  10-3

  Hoofdstuk 11: Rapporten en lijsten
  Overzicht van rapporten en lijsten ...............................................................................
  ACTIVITEITENRAPPORT .......................................................................................
  TX (verzend) RAPPORT .............................................................................................
  MULTI TX/RX (transactie) RAPPORT ..............................................................
  RX (ontvangst) RAPPORT .........................................................................................

  11-2
  11-3
  11-4
  11-5
  11-5

  Hoofdstuk 12: Onderhoud
  Periodieke reiniging ......................................................................................................
  Reinigen van de buitenzijde van de fax .................................................................
  Reinigen van de binnenzijde van de fax ................................................................
  Reinigen van de onderdelen van de scanner .........................................................
  Vervangen van de tonercartridge .................................................................................

  12-2
  12-2
  12-3
  12-5
  12-7

  Hoofdstuk 13: Oplossen van problemen
  Verhelpen van papierstoringen .....................................................................................
  Papierstoringen in de ADF ...................................................................................
  Vastgelopen papier ................................................................................................
  Vastgelopen papier in de papieruitvoeropeningen ..........................................
  Vastgelopen papier in het faxapparaat ...........................................................
  Displaymeldingen .........................................................................................................
  Problemen bij de papierinvoer .....................................................................................
  Problemen bij het faxen ...............................................................................................
  Porblemen bij de verzending .................................................................................
  Problemen bij de ontvangst ...................................................................................
  Problemen bij het kopiëren ..........................................................................................
  Problemen bij telefoneren ............................................................................................
  Problemen bij het afdrukken .......................................................................................
  Algemene problemen ....................................................................................................
  Als u het probleem niet kunt oplossen ........................................................................
  Als een stroomstoring optreedt ....................................................................................

  13-2
  13-2
  13-3
  13-3
  13-3
  13-8
  13-13
  13-13
  13-13
  13-15
  13-17
  13-18
  13-18
  13-20
  13-21
  13-22

  viii

  Voorwoord • Page 9

  Hoofdstuk 14: Overzicht van de instellingen
  Informatie over het menusysteem ................................................................................ 14-2
  Afdrukken van een lijst om de huidige instellingen te controleren ....................... 14-2
  Toegang tot de menu’s .......................................................................................... 14-3
  GEBR. INSTELLINGEN menu ................................................................................. 14-4
  RAPPORT INSTELLINGEN menu ........................................................................... 14-5
  TX (verzend) INSTELLINGEN menu ........................................................................ 14-6
  RX (ontvangst) INSTELLINGEN menu .................................................................... 14-7
  PRINTERINSTELLINGEN menu ............................................................................. 14-8
  POLLING BUS menu ................................................................................................. 14-9
  SYSTEEMINSTELLINGEN menu ............................................................................ 14-10
  Bijlage A: Technische gegevens
  Algemene gegevens .......................................................................................................
  Faxapparaat .................................................................................................................
  Copier ...........................................................................................................................
  Telefoon .......................................................................................................................
  Printer ..........................................................................................................................

  A-2
  A-2
  A-3
  A-3
  A-3

  Bijlage B: Accesoires
  Optionele handset .........................................................................................................
  Inhoud verpakking ................................................................................................
  Aansluiten van de handset op de fax ....................................................................
  Behandeling van uw handset .................................................................................

  B-2
  B-2
  B-3
  B-4

  Bijlage C: FAX-L280 Instructies
  Inleiding .......................................................................................................................
  Verschillen tussen de FAX-L280 en de FAX-L200 .....................................................
  Gebruik van uw documentatie .....................................................................................
  Uitpakken van de FAX-L280 ......................................................................................
  Aansluiten van de FAX-L280 op uw PC .....................................................................
  Eisen aan afdrukmateriaal ...........................................................................................
  Afdrukvlak .............................................................................................................
  Kiezen van afdrukmateriaal .........................................................................................
  Plaatsen van enveloppen ..............................................................................................
  Plaatsen van transparanten ..........................................................................................
  Technische gegevens .....................................................................................................

  C-3
  C-3
  C-3
  C-3
  C-4
  C-5
  C-5
  C-6
  C-7
  C-8
  C-8

  Trefwoordenlijst .......................................................................................................................................

  T-1

  Voorwoord

  ix • Page 10

  x

  Voorwoord • Page 11

  Hoofdstuk 1  In deze handleiding gebruikte symbolen ..............................................

  1-2  Ondersteuning ......................................................................................

  1-3  Belangrijke veiligheidsinstructies ..........................................................

  1-4

  Inleiding

  1-1

  Inleiding

  Hoofdstuk 1
  Inleiding • Page 12

  In deze handleiding gebruikte symbolen
  Lees de onderstaande lijst met de deze handleiding gebruikte symbolen, termen
  en afkortingen a.u.b. aandachtig door.
  Waarschuwingen geven aan hoe u beschadigingen en persoonlijk letsel kunt
  vermijden. Om uw faxapparaat veilig te kunnen gebruiken, dient u deze
  waarschuwingen altijd in acht te nemen.

  Opmerkingen geven advies voor een efficiënt gebruik van uw FAX-L280/L200,
  beschrijven de gebruiksbeperkingen en vermelden hoe u kleine
  bedieningsproblemen kunt voorkomen. Wij raden u aan deze opmerkingen te
  lezen, zodat u optimaal gebruik kunt maken van het faxapparaat en de functies.
  (→ pag. n-nn)

  Een nummer voorafgegaan door een pijl en tussen twee haakjes is een
  verwijzing naar één of meerdere pagina’s (pag.) waar u meer
  informatie kunt aantreffen over een onderwerp in de voorafgaande

  standaard
  document of fax

  zin.
  Een instelling die geactiveerd blijft tot u deze wijzigt.
  Het originele vel papier of meerdere vellen papier die u verzendt of

  Menu

  ontvangt met uw fax.
  Een lijst met mogelijkheden of functies waaruit u een item kunt kiezen
  om te activeren of te wijzigen. Een menu heeft een titel die op het

  TX/RX NR.

  display verschijnt.
  Transactienummer. Bij het verzenden of ontvangen van een document
  zal uw fax automatisch een uniek transactienummer aan het document
  toewijzen. Het transactienummer bestaat uit een viercijferig getal dat u

  TX
  RX
  Voorbeeld:
  ADF

  in staat stelt verzonden en ontvangen documenten te registreren.
  Afkorting voor verzenden.
  Afkorting voor ontvangen.
  Voorbeeld van een melding of instelling die op het display verschijnt.
  Automatische Documenten Aanvoer. Het deel van uw fax dat een
  document automatisch aanvoert om te worden gefaxt of te worden

  LCD display

  gekopieerd.
  LCD display. Het display op het bedieningspaneel waarop de

  ECM

  meldingen en instellingen verschijnen.
  Fout correctie mode. De mogelijkheid van uw FAX-L280/L200 om
  systeem- en lijnstoringen bij verzending of ontvangst te minimaliseren

  G3

  als de andere fax ook over de ECM-functie beschikt.
  Groep 3. Gebruikt coderingssystemen voor het verzenden van de
  beeldinformatie waarbij compressie van de gegevens plaatsvindt, zodat

  ITU-TS

  minder tijd nodig is voor de verzending.
  International Telecommunications Union-Telecommunications Sector.
  Een commissie die is opgericht voor het vaststellen van internationale
  normen op het gebied van de telecommunicatie.

  1-2 Inleiding

  Hoofdstuk 1 • Page 13

  Inleiding

  Bovendien worden in deze handleiding onderscheidende lettertypes gebruikt
  voor het identificeren van knoppen en informatie op het display:

  De knoppen die u indrukt, verschijnen in dit lettertype: Stop.

  Informatie op het display verschijnt in dit lettertype: GEBR.
  INSTELLINGEN.

  Ondersteuning
  Uw fax is ontworpen volgens de meest recente technologie om een probleemloze
  werking te garanderen. Ondervindt u toch problemen bij het werken met de fax,
  probeer dan de oplossing te vinden aan de hand van de informatie in hoofdstuk
  13. Indien u het probleem niet kunt oplossen of wanneer u denkt dat er
  servicewerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, neem dan contact op met
  uw Canon dealer of de Canon infolijn.

  Hoofdstuk 1

  Inleiding

  1-3 • Page 14

  Belangrijke veiligheidsinstructies
  Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig alvorens uw fax te gebruiken.
  Probeer nooit zelf servicewerkzaamheden aan deze fax uit te voeren, tenzij de
  procedures daarvoor in deze handleiding staan vermeld. Probeer nooit het
  faxapparaat te demonteren: de onderdelen in de fax kunnen een elektrische schok
  veroorzaken zodra u ze aanraakt. Neem voor alle servicewerkzaamheden contact
  op met een erkende Canon dealer of de Canon infolijn.

  ¶ Behandeling en onderhoud


  1-4 Inleiding

  Volg de waarschuwingen en instructies die op de fax staan vermeld.
  Gebruik de fax uitsluitend op een vlakke, stabiele ondergrond die vrij is
  van trillingen.
  Haal altijd de steker uit de wandcontactdoos voordat u de fax gaat
  reinigen.
  Om papierstoringen te voorkomen, mag u tijdens het afdrukken nooit het
  netsnoer uit de wandcontactdoos halen, het voordeksel openen en papier
  bijvullen op of verwijderen van het MP-blad.
  Voordat u de fax verplaatst, dient u de tonercartridge te verwijderen.
  Bewaar de tonercartridge in de oorspronkelijke verpakking of wikkel de
  cartridge in een dikke doek om blootstelling aan licht te voorkomen.
  Til de fax altijd op zoals hieronder is aangegeven. Til de fax nooit op aan
  de papiercassette of één van de openingen.

  Plaats geen voorwerpen in de openingen van de fax, omdat deze
  voorwerpen in contact kunnen komen met de onder spanning staande
  delen van de fax. Een elektrische schok kan hiervan het gevolg zijn.
  Voorkom dat kleine voorwerpen (zoals spelden, paperclips of nietjes) in de
  FAX-L280/L200 kunnen vallen. Indien iets in de fax valt, haal dan
  onmiddellijk de steker uit de wandcontactdoos en neem contact op met uw
  Canon dealer of de Canon infolijn.
  Eet en drink niet in de buurt van de fax om te voorkomen dat op of om de
  fax wordt geknoeid. Indien water of een andere vloeistof in de fax
  terechtkomt, haal dan onmiddellijk de steker uit de wandcontactdoos en
  neem contact op met uw Canon dealer of de Canon infolijn.
  Houd uw fax schoon. Opeenhoping van stof kan een onjuiste werking tot
  gevolg hebben.

  Hoofdstuk 1 • Page 15

  Haal de steker uit de wandcontactdoos en neem contact op met uw Canon
  dealer of de Canon infolijn indien zich één van de onderstaande situaties
  voordoet:

  Indien het netsnoer of de steker is beschadigd of gerafeld.

  Indien vloeistof in de fax is gemorst.

  Indien de fax is blootgesteld aan regen of water.

  Indien de fax niet goed functioneert, maar u wel alle instructies in de
  handleiding heeft gevolgd. Gebruik uitsluitend de toetsen en knoppen
  die in deze handleiding zijn beschreven. Het verkeerd instellen van
  andere toetsen en knoppen kan leiden tot beschadigingen. Bovendien
  heeft een servicetechnicus in dergelijke situaties veel tijd nodig om de
  fax opnieuw in te stellen.

  Indien de fax is gevallen of de behuizing is beschadigd.

  Indien de fax niet goed functioneert.

  ¶ Plaats
  Hoofdstuk 1

  Plaats de fax op een vlakke, stabiele, trillingsvrije ondergrond die sterk
  genoeg is om het gewicht (ca. 10 kg) van de fax te dragen.
  Plaats de fax in een koele, droge, schone, goed geventileerde ruimte.

  Zorg dat de ruimte stofvrij is.

  Zorg dat de temperatuur in de ruimte altijd tussen de 10° en 32,5°C
  ligt.

  Zorg dat de relatieve vochtigheid in de ruimte tussen de 20% en 80%
  blijft.
  Houd de fax buiten het bereik van direct zonlicht, omdat de fax hierdoor
  kan beschadigen. Dient u het faxapparaat bij een raam te plaatsen, zorg
  dan voor gordijnen of zonwering.
  Gebruik de fax niet vlakbij water. Zorg dat geen vochtige voorwerpen in
  contact kunnen komen met de fax.
  Bewaar of gebruik de fax niet buitenshuis.
  Installeer de fax niet vlakbij apparaten die magneten bevatten of die
  magnetische velden genereren, zoals luidsprekers.
  Plaats de fax, indien mogelijk, vlakbij een bestaande
  PTT-wandcontactdoos, zodat het telefoonsnoer gemakkelijk kan worden
  aangesloten en om de kosten voor het aanleggen van een nieuwe
  PTT-wandcontactdoos te besparen.
  Plaats de fax vlakbij een 200-240 V AC (50-60 Hz) wandcontactdoos.
  Voor een betrouwbare werking van de fax en om de fax te beschermen
  tegen oververhitting (hetgeen een abnormale werking en het risico van
  brand tot gevolg heeft), dient u de ventilatieopeningen niet af te dekken.
  De openingen van de fax mogen nooit worden geblokkeerd of afgedekt.
  Plaats de fax daarom nooit op een bed, sofa, tapijt of andere dergelijke
  oppervlakken. Plaats de fax niet in een kast of inbouwinstallatie en vlakbij
  een radiator of een andere warmtebron, tenzij de ruimte deugdelijk wordt
  geventileerd. Laat een ruimte van 10 cm rondom de fax vrij. Raadplaag
  voor de afmetingen van de fax pag. A-2.

  Inleiding

  1-5

  Inleiding

 • Page 16

  Plaats geen dozen of meubels bij de wandcontactdoos. Zorg dat de ruimte
  vrij is en u de steker snel kunt verwijderen. Als u iets vreemds merkt (rook,
  vreemde geur of vreemde geluiden) bij de fax, haal dan onmiddellijk de
  steker uit de wandcontactdoos. Neem voor meer informatie contact op met
  uw Canon dealer.
  Plaats geen voorwerpen op het netsnoer en voorkom dat men op het
  netsnoer van de FAX-L280/L200 kan gaan staan. Zorg dat het netsnoer
  niet is opgerold of geknikt.

  ¶ Aansluitspanning
  Tijdens onweer dient u het netsnoer uit de wandcontactdoos te halen.
  (Onthoud dat in het geheugen van de fax opgeslagen documenten worden
  gewist zodra de steker uit de wandcontactdoos wordt gehaald.)
  Als u de steker uit de wandcontactdoos haalt, dient u tenminste vijf
  seconden te wachten voordat u de steker weer in de wandcontactdoos kunt
  terugplaatsen.
  Plaats de steker nooit in een noodstroomaansluiting (UPS).

  Bij dit product komt minimale magnetische straling vrij.
  Indien u een pacemaker heeft en u voelt zich vreemd, ga dan direct uit de buurt
  van dit apparaat en neem contact op met uw arts.

  1-6 Inleiding

  Hoofdstuk 1 • Page 17

  Hoofdstuk 2  Uitpakken van de fax ...........................................................................
  • Verwijderen van verpakkingsmateriaal ............................................

  2-2
  2-4  Installeren van de fax ...........................................................................

  2-5  De FAX-L280/L200 aansluiten ............................................................
  • Aansluiten van het telefoonsnoer en de externe apparatuur ...........
  • Aansluiten van het netsnoer ............................................................

  2-6
  2-6
  2-8  Belangrijkste onderdelen van de fax ....................................................
  • Bedieningspaneel ..............................................................................
  Speciale functieknoppen ..............................................................

  2-9
  2-10
  2-10  Plaatsen van de tonercartridge .............................................................

  2-11  Bijvullen van papier .............................................................................

  2-14  Testen van de fax .................................................................................

  2-16

  Installeren

  2-1

  Installeren

  Hoofdstuk 2
  Installeren • Page 18

  Uitpakken van de fax
  Voordat u de fax uitpakt, dient u een geschikte plaats voor de fax te kiezen
  (→ pag. 1-5).
  Verwijder voorzichtig alle voorwerpen uit de doos. Laat iemand de doos
  vasthouden, terwijl u de fax en het verpakkingsmateriaal uit de doos tilt.
  Bewaar de verpakking voor eventueel later gebruik als u de fax wilt
  verplaatsen.
  Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:
  DOCUMENTATIE

  OPVANGBLADEN

  PAPIERSTEUN

  TELEFOONSNOER

  NETSNOER
  FX-3
  TONERCARTRIDGE
  DEKSEL MP-BLAD

  FAXAPPARAAT

  DOCUMENTSTEUN
  2-2 Installeren

  De verpakking kan verschillen in vorm, omvang en positie van de
  hierboven weergegeven afbeelding.
  Onthoud dat de bij uw fax geleverde onderdelen kunnen variëren,
  afhankelijk van het land van aankoop.

  Hoofdstuk 2 • Page 19

  U dient het volgende eveneens aan te treffen:
  ❏ Papier bijvullen waarschuwingsetiket
  ❏ Bestemmingsetiketten
  ❏ M-etiket*
  Belangrijk! Bewaar de bon als bewijs van aankoop. U heeft deze bon nodig
  als u aanspraak wilt maken op de garantie.
  Indien u de optionele handset heeft gekocht, raadpleeg dan Bijlage B voor
  de meegeleverde onderdelen.

  * Dit onderdeel is uitsluitend beschikbaar voor de UK.

  Hoofdstuk 2

  Installeren

  2-3

  Installeren

  Indien er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan onmiddellijk
  contact op met uw Canon dealer of de Canon infolijn. • Page 20

  Verwijderen van verpakkingsmateriaal
  Volg deze procedure voor het verwijderen van de verpakking. Bewaar de
  verpakking voor het eventueel toekomstig verplaatsen van de fax.

  1

  Verwijder de tape van de
  fax.

  2

  Gebruik beide handen om
  het bedieningspaneel te
  openen (het opent slechts
  gedeeltelijk). Verwijder
  vervolgens het
  beschermingsvel uit de
  ADF. Sluit het
  bedieningspaneel door het
  in het midden omlaag te
  drukken tot u een klik
  hoort.

  Het verpakkingsmateriaal kan variëren in vorm, omvang en plaats van de
  hierboven weergegeven afbeelding.

  2-4 Installeren

  Hoofdstuk 2 • Page 21

  Installeren van de fax

  1

  2

  Breng het
  waarschuwingsetiket
  voor papier bijvullen
  aan de linkerzijde van
  het MP-blad aan.

  3

  4
  Hoofdstuk 2

  Plaats de uiteinden van de
  documentensteun in de
  uitsparingen van de fax.

  5

  Plaats de nokken op één van
  de opvangbladen in de
  bijbehorende uitsparingen
  boven uitvoeropening voor
  tekstzijde omlaag.

  6

  Installeren

  Volg deze procedure voor het installeren van de fax:

  Plaats de nokken op de
  papiersteun in de
  uitsparingen van de fax.

  Schuif het deksel van het
  MP-blad over the
  papiersteun.

  Plaats de nokken op het
  andere opvangblad in de
  bijbehorende openingen
  boven de ADF.

  Zie pag. 2-9 voor een afbeelding van de compleet geïnstalleerde fax.
  Raadpleeg Bijlage B voor meer informatie over het aansluiten van de
  optionele handset op uw fax.

  Installeren

  2-5 • Page 22

  De FAX-L280/L200 aansluiten
  Aansluiten van het telefoonsnoer en externe apparatuur
  Uw
  fax heeft aan de zijkant drie aansluitingen voor het aansluiten van:
  het telefoonsnoer
  de optionele handset of telefoon
  een extra telefoon, antwoordapparaat of modem

  Indien u slechts over één telefoonlijn beschikt en u wilt uw fax gebruiken voor
  zowel het ontvangen en verzenden van faxberichten als het ontvangen van
  telefoongesprekken, dan dient u de optionele handset, een telefoon of een
  antwoordapparaat op uw fax aan te sluiten.
  Zorg dat u eerst de externe apparatuur aansluit, alvorens uw fax te gebruiken.

  Volg deze procedure voor het aansluiten van het telefoonsnoer en de externe
  apparatuur:

  1

  Sluit het meegeleverde
  telefoonsnoer aan op de
  aansluiting en sluit het
  andere uiteinde van het
  telefoonsnoer aan op de
  PTT-wandcontactdoos.

  2-6 Installeren

  2
  .

  Sluit het aansluitsnoer van
  de optionele handset of
  telefoon aan op de
  aansluiting. (Gebruikers in
  de UK, zie volgende
  pagina.)
  .

  3

  Sluit het aansluitsnoer van
  de extra telefoon, het
  antwoordapparaat of de
  modem aan op de
  aansluiting. (Gebruikers in
  de UK, zie volgende
  pagina.)
  .

  Hoofdstuk 2 • Page 23

  Canon kan niet garanderen dat alle typen antwoordapparaten op uw fax
  kunnen worden aangesloten. Dit varieert afhankelijk van de technische
  gegevens.
  Indien u een extern apparaat op uw fax heeft aangesloten, zorg dan dat u
  de juiste ontvangst mode instelt (→ Hoofdstuk 8).
  Om zowel een extra telefoon als een antwoordapparaat aan te sluiten, sluit
  u de extra telefoon aan op het antwoordapparaat en sluit u vervolgens het
  antwoordapparaat aan op uw fax.
  Indien u een modem op uw fax aansluit en u gebruikt deze vaak of
  anderen verkrijgen vaak toegang tot uw PC via de modem dan kunt u een
  telefoonlijn toewijzen aan uw modem.

  ¶ Alleen voor gebruikers in Engeland

  If the connectors of the external devices cannot be connected to the jacks on
  the FAX, you will need to purchase one or more B.T. adaptors to connect
  them as follows:

  Connect the telephone cord to the
  B.T. adaptor. Then connect the
  jack.
  B.T. adaptor to the
  .

  - of - Connect the additional telephone,
  answering machine, or data
  modem cord to the B.T. adaptor.
  Then connect the B.T. adaptor to
  the
  jack.
  .

  Hoofdstuk 2

  Installeren

  2-7

  Installeren

 • Page 24

  Aansluiten van het netsnoer
  Raadpleeg Aansluitspanning, pag. 1-6, alvorens het netsnoer aan te sluiten.
  Volg deze procedure om het netsnoer aan te sluiten:

  Sluit het meegeleverde netsnoer aan op de
  elektrische aansluiting van de fax. Sluit
  vervolgens het andere uiteinde aan op een
  goed geaarde 200–240 V AC standaard
  wandcontactdoos.*

  De FAX-L200 heeft geen hoofdschakelaar. Zodra de steker in de
  wandcontactdoos is geplaatst, is de fax ingeschakeld. De fax heeft even tijd
  nodig om op te warmen voordat u documenten kunt verzenden. Wacht tot de
  melding EVEN WACHTEN A.U.B. van het display is verdwenen.
  De fax is voorzien van een geaarde steker. Deze steker past uitsluitend in
  geaarde wandcontactdozen. Dit is zo ontworpen uit
  veiligheidsoverwegingen. Is het niet mogelijk de steker in de
  wandcontactdoos te plaatsen, neem dan contact op met een erkende
  elekticiën om de wandcontactdoos te vervangen. Modificeer de steker niet.*
  Sluit de FAX-L200 niet aan op dezelfde stroomkring als apparatuur zoals
  een airconditioning, elektrische schrijfmachine, een televisie, of een copier.
  Dergelijke apparaten veroorzaken een elektrische ruis die de ontvangst en
  verzending van faxberichten kan verstoren.

  * De vorm van de steker en de wandcontactdoos kan variëren, afhankelijk van het land
  van aankoop.

  2-8 Installeren

  Hoofdstuk 2 • Page 25

  Belangrijkste onderdelen van de fax
  DEKSEL MP-BLAD
  PAPIERSTEUN
  OPVANGBLADEN
  OPENING VOOR UITVOER MET
  TEKSTZIJDE NAAR BENEDEN
  PAPIERGELEIDERS

  PAPIERGELEIDERS

  MP-BLAD
  ONTGRENDELING

  Installeren

  ADF (AUTOMATISCHE
  DOCUMENTEN AANVOER)
  VOORDEKSEL

  BEDIENINGSPANEEL

  PAPIERUITVOERSCHAKELAAR

  OPENING VOOR UITVOER MET
  TEKSTZIJDE NAAR BOVEN

  DOCUMENTENSTEUN

  FX-3 TONERCARTRIDGE
  COMPARTIMENT
  OVERDRACHTSROL (NIET
  AANRAKEN)

  PAPIERONTGRENDELING
  FIXEEREENHEID

  VOORDEKSEL

  Hoofdstuk 2

  Installeren

  2-9 • Page 26

  Bedieningspaneel


  Ontvangst mode toets
  (→ Hoofdstuk 8)
  R-toets (→ pag. 3-9)
  Haaktoets (→ pag. 6-17,
  7-6, 9-3)

  Display
  Resolutieknop
  (→ pag. 7-2, 10-2)
  Verkortkiestoets
  (→ pag. 6-2, 6-16, 6-17)
  Start/Kopietoets
  (→ pag. 10-2, 10-3)


  Alarmindicator
  Insteltoets (→ pag. 14-3)
  Nummerherhaling/Pauzetoets
  (→ pag. 7-9, 9-2)
  Stoptoets (→ pag. 14-3)

  Alarm

  Ontvangst mode

  R

  Verkort kiezen

  Instellen

  Nummerherhaling/
  Pauze

  Sart/Kopie

  Haak  Resolutie

  Stop  Numerieke toetsen
  (→ pag. 3-2)  Snelkiestoetsen (→ pag. 6-2,
  6-16, 6-17)

  Paneel voor snelkiezen
  Open het snelkiespaneel om toegang te krijgen tot
  de hieronder vermelde speciale functietoetsen.

  Speciale functieknoppen
  Gegevensregistratietoets
  (→ pag. 14-3)
  Uitgestelde
  verzendingtoets
  (→ pag. 7-14, 7-16,
  7-17)
  Rapporttoets
  (→ pag. 6-18, 11-3,
  14-2)
  Toon/+ toets
  (→ pag. 3-7, 9-3)
  ,
  toetsen
  (→ pag. 3-3, 3-4)
  Wissentoets
  (→ pag. 3-4)
  .  Gegevensregistratie Uitgestelde
  verzending

  Polling Geheugenreferentie
  Rapport

  D.T.  Pollingtoets
  (→ pag. 9-11, 9-15)
  Geheugenreferentietoets
  (→ pag. 9-5, 9-6, 9-7,
  9-9)
  ,
  toetsen
  (→ pag. 14-3)
  D.T.-toets*
  (→ pag. 9-4)
  Spatietoets (→ pag. 3-3,
  3-4)
  .

  .

  .

  Toon/+

  Spatie

  Wissen

  * Deze functie is niet beschikbaar voor de UK, Ierland, Australië, Nieuw Zeeland, Hong
  Kong, Singapore of Maleisië.

  2-10 Installeren

  Hoofdstuk 2 • Page 27

  Installeren van de tonercartridge

  Alvorens de tonercartridge te installeren, dient u het volgende te lezen:
  ❏ Gebruik uitsluitend FX-3 tonercartridge in uw fax.
  ❏ Bewaar de cartridge uit de buurt van computerbeeldschermen, harde
  schijven en diskettes. De magneet in de tonercartridge kan deze producten
  beschadigen.
  ❏ Bewaar de tonercartridge buiten bereik van direct zonlicht.
  ❏ Vermijd plaatsen met hoge temperaturen, een hoge luchtvochtigheid of
  sterk wisselende temperaturen. Bewaar de tonercartridge tussen 0° en 35°C.
  ❏ Stel de tonercartridge niet bloot aan direct zonlicht en voorkom dat de
  cartridge zich langer dan vijf minuten in een verlichte ruimte bevindt.
  ❏ Bewaar de tonercartridge in de beschermende verpakking. Open de
  verpakking pas op het moment dat u de cartridge gaat installeren.
  ❏ Bewaar de verpakking van de tonercartridge, zodat u deze op een later
  tijdstip opnieuw kunt gebruiken om de cartridge te verplaatsen.
  ❏ Bewaar de tonercartridge nooit in een zoute omgeving of ruimten met
  corrosieve gassen, zoals bijvoorbeeld spuitbussen.
  ❏ Verwijder de tonercartridge niet onnodig uit de fax.
  ❏ Open nooit de beschermklep van de drum op de
  tonercartridge. Als het oppervlak van de drum
  wordt blootgesteld aan licht of wordt beschadigd,
  zal de afdrukkwaliteit afnemen.


  Houd de tonercartridge zodanig vast, zie
  afbeelding, dat uw hand de beschermklep van de
  drum niet aanraakt.  Raak nooit de beschermklep van de drum aan.
  Wanneer u de tonercartridge vasthoudt, voorkom
  dan dat u de beschermklep van de drum met uw
  handen aanraakt.  Zet de cartridge nooit op de zijkant of
  ondersteboven. Als de toner in de cartridge
  aankoekt, kan het heel moeilijk blijken de toner
  gelijkmatig te verdelen, zelfs als u de
  tonercartridge schudt.

  TONERPOEDER IS BRANDBAAR. PLAATS DE CARTRIDGE NOOIT IN
  OPEN VUUR

  Hoofdstuk 2

  Installeren

  2-11

  Installeren

  Deze paragraaf beschrijft hoe de tonercartridge de eerste keer in de fax dient te
  worden geïnstalleerd. Zie pag. 12-7 voor het vervangen van een gebruikte
  tonercartridge. • Page 28

  Volg deze procedure voor het installeren van de tonercartridge in de fax:

  1

  Zorg dat de steker in de
  wandcontactdoos zit.

  2

  Til de ontgrendelingsknop op en
  open het voordeksel.

  Open het voordeksel nooit zonder de
  ontgrendelingsknop op te tillen. Als
  u de knop niet optilt dan kunt u de
  fax beschadigen.

  3

  Haal de nieuwe FX-3 tonercartridge uit
  de verpakking.


  4

  Schud de tonercartridge voorzichtig
  een aantal keren heen en weer om
  de toner gelijkmatig te verdelen.


  2-12 Installeren

  Bewaar de verpakking om de
  tonercartridge op een later tijdstip
  eventueel opnieuw te verpakken.

  Als de toner niet gelijkmatig is
  verdeeld, kan dit een slechte
  afdrukkwaliteit tot gevolg
  hebben.

  Hoofdstuk 2 • Page 29

  5

  Plaats de tonercartridge op een
  vlakke, schone ondergrond en trek
  voorzichtig aan de plastic nok om
  de afdichtingstape te verwijderen.


  Trek de afdichtingstape
  gelijkmatig naar buiten.

  TREK IN DEZE
  RICHTING

  BOVENAANZICHT
  TREK IN DEZE
  RICHTING

  6

  Houd de tonercartridge bij de
  handgreep vast en plaats de
  cartridge zover mogelijk in de fax.
  Zorg hierbij dat de nokken van de
  cartridge op één lijn liggen met de
  rails in de fax.


  7

  Hoofdstuk 2

  Houd de tonercartridge altijd
  bij de handgreep vast.

  Gebruik beide handen om het
  voordeksel te sluiten.

  Installeren

  2-13

  Installeren

  ZIJ-AANZICHT • Page 30

  Bijvullen van papier
  Deze paragraaf beschrijft hoe papier dient te worden bijgevuld op het MP-blad.
  Voor meer informatie over de eisen die aan papier worden gesteld en het kiezen
  van papier voor uw fax, zie hoofdstuk 5.
  Alvorens papier bij te vullen, dient u het volgende te lezen:
  De laserprinter maakt gebruik van hoge temperaturen om de toner op het papier
  te fixeren. Gebruik papier dat niet smelt, verdampt, verkleurt of waarbij
  schadelijke gassen vrijkomen bij temperaturen van bijna 170°C. Gebruik
  bijvoorbeeld geen velijnpapier in een laserprinter. Zorg dat briefpapier of gekleurd
  papier dat u wilt gebruiken bestand is tegen hoge temperaturen.
  2-14 Installeren

  U kunt in uw fax standaard kopieerpapier, bond papier en standaard
  briefpapier gebruiken. De fax vereist geen speciaal papier. Gebruik
  uitsluitend losbladig papier en geen rollen papier.
  Zorg dat u papier plaatst met het juiste formaat, gewicht en dat u de
  aanbevolen capaciteit aanhoudt voor uw fax (→ Hoofdstuk 5).
  Het MP-blad is door de fabriek ingesteld voor het bijvullen van
  A4-formaat papier, maar u kunt deze instelling wijzigen in andere
  papierformaten (→ pag. 5-7).
  U kunt kiezen of het papier wordt uitgevoerd door de uitvoeropening voor
  tekstzijde omhoog of de uitvoeropening voor tekstzijde omlaag (→ pag.
  5-4). Kies de optie die het beste aansluit bij de taak die u uitvoert.
  De uitvoeropening voor tekstzijde omlaag heeft een capaciteit van ca. 50
  vellen papier. Om papierstoringen te voorkomen, dient u het papier bij
  deze opening te verwijderen voordat de stapel 50 vellen dik is.
  Vul geen papier bij tijdens het afdrukken.
  Laat geen papier achter op het MP-blad gedurende langere perioden. Het
  papier kan gaan krullen en kan problemen veroorzaken.
  Bepaalde omgevingsomstandigheden, zoals extreme temperaturen of
  vochtigheid kunnen de oorzaak zijn dat sommige papiersoorten verkeerd
  worden aangevoerd vanuit het MP-blad. Indien u problemen ondervindt,
  voer de vellen dan één voor één aan.
  Zorg dat u geen voorwerpen op het MP-blad laat vallen.
  Plaats geen nieuwe stapel papier
  terwijl nog papier op het MP-blad
  aanwezig is. Het plaatsen van een
  nieuwe stapel zonder eerst de oude
  stapel te verwijderen, kan
  papierstoringen tot gevolg hebben.
  Indien u papier dient bij te vullen,
  verwijder dan eerst de oude stapel
  en plaats de stapels samen terug op
  het MP-blad.

  Hoofdstuk 2 • Page 31

  Volg deze procedure om een stapel (stapelhoogte maximaal 10 mm) gewoon
  A4-formaat papier op het MP-blad bij te vullen:
  Verwijder het deksel van het
  MP-blad van de fax.

  2

  Maak een nette stapel van het
  papier, zodat de randen en
  zijkanten recht liggen.

  3

  Open de papiergeleiders tot
  ongeveer de breedte van de stapel.

  4

  Plaats de stapel op het MP-blad

  Installeren

  1

   (afdrukzijde naar u toe gericht
  en de voorrand eerst), pas
  vervolgens de papiergeleiders aan
  de breedte van het papier aan
  .
  .

  .  Hoofdstuk 2

  Zorg dat er geen openingen
  zitten tussen de papiergeleiders
  en de stapel papier.

  Installeren

  2-15 • Page 32

  5

  Plaats het deksel van het MP-blad
  terug.


  6

  Zorg dat u dit deksel terugplaatst
  om te voorkomen dat zich stof in
  de fax verzamelt.

  Pas, indien nodig, de papieruitvoer
  selectiehendel aan (→ pas. 5-4).

  Uw fax is nu gereed om af te drukken.

  Testen van de fax
  Heeft u de fax eenmaal geïnstalleerd, de tonercartridge geplaatst en het papier
  bijgevuld, dan kunt u controleren of de fax correct afdrukt door enkele kopieën
  van een document te maken (→ pag. 10-2).
  Indien u problemen ondervindt bij het afdrukken, zie hoofdstuk 13.

  2-16 Installeren

  Hoofdstuk 2 • Page 33

  Hoofdstuk 3
  Opslaan van informatie
  Aanwijzingen voor het invoeren van nummers, letters en symbolen ...
  • Corrigeren van een verkeerde invoer ...............................................

  3-2
  3-4  Vastleggen van de informatie over de afzender ...................................
  • Waar bestaat de informatie over de afzender uit? ..........................
  • Invoeren van datum en tijd .............................................................
  • Vastleggen van uw faxnummer en uw naam ...................................

  3-5
  3-5
  3-6
  3-6  Instellen van type telefoonlijn ..............................................................

  3-8  Kiezen via een huistelefooncentrale .....................................................
  • Vastleggen van de R-toets ...............................................................

  3-9
  3-9

  Opslaan van
  informatie  Hoofdstuk 3

  Opslaan van informatie

  3-1 • Page 34

  Aanwijzingen voor het invoeren van nummers,
  letters en symbolen
  Wanneer u op een punt komt dat u wordt gevraagd een naam of nummer in te
  voeren dan kunt u de onderstaande tabel gebruiken om te zien welke numerieke
  toets u dient in te drukken voor het gewenste teken:
  Toets

  Hoofdletter mode
  (:A)

  Kleine letter mode
  (:a)

  Cijfer mode (:1)

  Hoofdletter mode (:A)

  Kleine letter mode (:a)

  Cijfer mode (:1)

  Indien u gedurende 60 seconden niets invoert, zal de fax automatisch
  terugkeren naar de standby mode.

  3-2 Opslaan van informatie

  Hoofdstuk 3 • Page 35

  ¶ Wisselen tussen de cijfer mode en de letter mode
  Druk op @ om de cijfer mode (:1), de
  hoofdletter mode (:A) of de kleine letter
  mode (:a) te selecteren.
  .

  _

  :1
  (Cijfer mode)

  _

  :A
  (Hoofdletter mode)

  _

  :a
  (Kleine letter mode)

  ¶ Invoeren van letters
  1 Druk op @ om over te schakelen
  .

  Voorbeeld:

  naar de hoofdletter mode (:A) of de
  kleine letter mode (:a).

  Druk op de numerieke toets met de
  letter die u wilt gebruiken.
  3

  C
  _

  :A

  C_
  A

  :A

  Voorbeeld:

  Druk op de toets tot de gewenste
  letter op het display verschijnt.
  Door telkens op een toets te
  drukken, bladert u door de
  aanwezige letters.
  Zie pag. 3-2 indien u twijfelt
  welke toets u voor de gewenste
  letter dient in te drukken.

  Ga door met het invoeren van andere
  letters met de numerieke toetsen.


  :A

  Opslaan van
  informatie

  2

  _

  Voorbeeld:

  Indien de volgende letter die u
  wilt invoeren onder een andere
  numerieke toets is opgeslagen,
  drukt u eenvoudig op die toets
  tot de gewenste letter op het
  display verschijnt.
  - of Indien de volgende letter die u
  wilt invoeren onder dezelfde
  numerieke toets als in stap 2 is
  om de
  opgeslagen, drukt u op
  cursor naar rechts te verplaatsen.
  Druk vervolgens op de
  betreffende numerieke toets tot
  de gewenste letter op het display
  verschijnt.
  Om een spatie in te voeren,
  drukt u op Spatie.
  .  Hoofdstuk 3

  Opslaan van informatie

  3-3 • Page 36

  ¶ Invoeren van cijfers
  1 Druk op @ om over te schakelen
  .

  naar de cijfer mode (:1).

  2

  Druk op de numerieke toets met het
  gewenste cijfer.


  3

  :1

  1_

  :1

  10_

  :1

  #
  _

  :1

  Voorbeeld:

  Om een spatie in te voeren, drukt
  u op Spatie.

  Ga door met het invoeren van andere
  cijfers met de numerieke toetsen.

  ¶ Invoeren van symbolen
  1 Druk telkens op # tot het gewenste
  .

  Voorbeeld:

  Voorbeeld:

  symbool op het display verschijnt.

  2

  _

  Indien u een ander symbool wilt
  om de cursor
  invoeren, drukt u op
  naar rechts te verplaatsen en drukt u
  vervolgens telkens op # tot het
  gewenste symbool op het display
  verschijnt.

  .

  Voorbeeld:

  #_

  .

  :1

  .

  .

  Corrigeren van een verkeerde invoer
  Door op Wissen te drukken, kunt u een complete invoer wissen. Als alternatief
  kunt u de volgende procedure gebruiken voor het wissen van afzonderlijke
  tekens:

  1

  Gebruik
  of
  om de cursor onder
  het verkeerd ingevoerde teken te
  plaatsen.

  Voorbeeld:

  2

  Druk op de numerieke toets met de
  juiste letter om deze over het
  verkeerde teken in te voeren.

  Voorbeeld:

  .  3

  .

  CAN_
  EN

  :A

  CAN_
  ON

  :A

  Zie pag. 3-2 indien u twijfelt welke
  toets u dient in te drukken voor de
  gewenste letter.

  Indien u alle correcties heeft
  uitgevoerd, drukt u op Instellen om uw
  nieuwe invoer op te slaan.

  3-4 Opslaan van informatie

  Hoofdstuk 3 • Page 37

  Vastleggen van informatie over de afzender
  Waar bestaat informatie over de afzender uit?
  Wanneer u een faxbericht ontvangt, kan aan de bovenzijde van elke pagina een
  kleine regel zijn afgedrukt met de naam van de persoon of de onderneming die
  u het faxbericht heeft verzonden, hun fax-/telefoonnummer en de datum en tijd
  van verzending. Deze informatie noemen we de informatie over de afzender ook
  wel TTI (Transmit Terminal Identification) genoemd. Op dezelfde wijze kunt u
  in uw faxberichten informatie opnemen die dan bij de andere partij verschijnt,
  zodat zij weten wie het faxbericht heeft verstuurd en wanneer het is verstuurd.
  Hieronder ziet u een voorbeeld hoe de informatie over de afzender op een door
  u verzonden faxbericht verschijnt:
  FAX 123 4567

  uw naam

  bedrijfsnaam

  001

  U kunt selecteren
  of u de informatie
  over de afzender
  binnen of buiten
  het beeldvlak
  wordt afgedrukt
  (→ TTI POSITIE,
  pag. 14-4).

  Opslaan van
  informatie

  27/12 2001 10:12

  Datum en tijd van
  verzending.

  UW
  FAX-/
  TELEFOONNUMMER.

  De naam van de
  geadresseerde verschijnt
  hier indien u het
  faxbericht vanuit het
  geheugen heeft
  verzonden en het
  faxnummer van de
  geadresseerde heeft
  gekozen met snelkiezen.

  Het paginanummer van het
  faxbericht wordt weergegeven.

  U kunt selecteren of FAX of
  TEL voor het telefoonnummer
  wordt vermeld (→ TELEFOON
  # TEKEN, pag. 14-4).
  Uw naam (of naam van
  de onderneming).

  Om de informatie over de afzender in uw fax in te voeren, volgt u de
  procedures op de volgende pagina’s.

  Hoofdstuk 3

  Opslaan van informatie

  3-5 • Page 38

  Invoeren van datum en tijd
  Volg deze procedure voor het instellen van de actuele datum en tijd:

  1
  2

  Open het snelkiespaneel.

  3

  Druk driemaal op Instellen.

  Druk op Gegevensregistratie.  GEGEVENSREGISTR.
  GEBRUIKERSINST.

  De actuele datum en tijd voor
  uw fax verschijnen op het
  display.

  DATUM & TIJD
  Voorbeeld:

  4

  Gebruik de numerieke toetsen om de
  juiste dag, maand, jaar en tijd in deze
  volgorde in te voeren.

  5

  20/12 2001
  _

  13:30

  27/12 2001
  _

  15:00

  Voorbeeld:

  Voer uitsluitend de laatste twee
  cijfers van het jaartal in.
  Gebruik het 24-uurs systeem voor
  de tijd (bijvoorbeeld 1:00 p.m. als
  13:00) en plaats een nul voor de
  enkelvoudige cijfers.
  Als u zich vergist, drukt u op
  Wissen en voert u de datum en tijd
  opnieuw in.

  Druk op Instellen.

  DATA INVOER OK
  TOESTEL #

  6

  Druk op Stop om terug te keren naar
  de standby mode.

  .

  Voorbeeld:

  15:00

  Fax

  Vastleggen van uw faxnummer en uw naam
  Volg deze procedure om het fax-/telefoonnummer van uw fax en uw naam of
  de naam van de onderneming vast te leggen:

  1
  2

  Open het snelkiespaneel.

  3

  Druk tweemaal op Instellen.

  Druk op Gegevensregistratie.

  GEGEVENSREGISTR.
  GEBRUIKERSINST.
  DATUM & TIJD

  3-6 Opslaan van informatie

  Hoofdstuk 3 • Page 39

  Gebruik
  of
  selecteren.
  .

  .

  om TOESTEL # te

  TOESTEL #

  .

  5

  Druk op Instellen.

  Voorbeeld:

  6

  Gebruik de numerieke toetsen om uw
  fax-/telefoonnummer in te voeren
  (max. 20 cijfers, inclusief spaties).

  Voorbeeld:


  7

  .

  TEL=
  TEL=

  123 4567

  Om een spatie in te voeren, drukt
  u op Spatie. Spaties zijn optioneel,
  maar maken het nummer wel beter
  leesbaar.
  Om een plus-teken (+) voor het
  nummer te plaatsen, drukt u op
  Toon/+.
  Als u zich vergist, drukt u op
  Wissen en voert u het nummer
  opnieuw in.

  Druk tweemaal op Instellen.

  DATA INVOER OK
  TOESTEL NAAM
  Voorbeeld:

  8

  Gebruik de numerieke toetsen om uw
  naam of de naam van de
  onderneming in te voeren (max. 24
  tekens, inclusief spaties).  9

  _

  :A

  CANO_
  N

  :A

  Voorbeeld:

  Zie pag. 3-2 indien u niet zeker
  weet hoe u tekens in dient te
  voeren.
  Als u zich vergist, drukt u op
  Wissen en voert u de naam
  opnieuw in.

  Druk op Instellen.

  DATA INVOER OK
  TX TERMINAL ID

  10

  Druk op Stop om terug te keren naar
  de standby mode.

  Voorbeeld:

  15:00

  Fax

  Om de in uw fax vastgelegde informatie over de afzender te controleren, kunt u
  de GEBRUIKERS GEGEVENSLIJST (→ pag. 14-2) afdrukken.

  Hoofdstuk 3

  Opslaan van informatie

  3-7

  Opslaan van
  informatie

  4 • Page 40

  Instellen van type telefoonlijn
  Voordat u de fax gaat gebruiken, dient u deze in te stellen voor het type
  telefoonlijn van uw telefoonsysteem*. Indien u niet zeker weet welk type
  telefoonlijn u gebruikt, neem dan contact op met de PTT.
  Volg deze procedure indien u de instelling voor het type telefoonlijn dient te
  wijzigen:

  1
  2

  Open het snelkiespaneel.

  3

  Druk tweemaal op Instellen.

  Druk op Gegevensregistratie.

  GEGEVENSREGISTR.
  GEBRUIKERSINST.
  DATUM & TIJD

  4

  Gebruik
  of
  om TYPE TEL.
  LIJN te selecteren.

  5

  Druk op Instellen.

  6

  Gebruik
  of
  om de gewenste
  instelling voor het type telefoonlijn te
  selecteren.

  .

  .  .

  TYPE TEL. LIJN
  Voorbeeld:

  TOON

  .

  U kunt kiezen uit de volgende
  instellingen:

  PULSKIEZEN (voor
  pulskiezen)

  TOONKIEZEN (voor
  toonkiezen)

  7

  Druk op Instellen.

  8

  Druk op Stop om terug te keren naar
  de standby mode.

  R-TOETS FUNCTIE
  Voorbeeld:

  15:00

  Fax

  * De standaard instelling voor de UK, Australië, Nieuw Zeeland en Singapore is
  TOONKIEZEN.
  De standaard instelling voor Ierland, Hong Kong en Maleisië is PULSKIEZEN.

  3-8 Opslaan van informatie

  Hoofdstuk 3 • Page 41

  Kiezen via een huistelefooncentrale
  PBX is de (engelstalige) afkorting van huistelefooncentrale. Is uw
  FAX-L280/L200 via een PBX of ander type telefooncentrale aangesloten, dan
  dient u eerst het nummer van de buitenlijn te kiezen voordat u het faxnummer
  van de andere partij kunt bellen.
  Om deze procedure te vereenvoudigen, kunt u het PBX toegangstype het
  nummer van de buitenlijn onder de R toets vastleggen, zodat u alleen maar op
  deze toets hoeft te drukken voor het kiezen van het gewenste
  fax-/telefoonnummer. Zie hieronder voor meer informatie.

  Vastleggen van de de R-toets

  1
  2

  Open het snelkiespaneel.

  3

  Druk tweemaal op Instellen.

  Druk op Gegevensregistratie.

  GEGEVENSREGISTR.
  GEBRUIKERSINST.
  DATUM & TIJD

  4

  Gebruik
  of
  om R-TOETS
  FUNCTIE te selecteren.

  5

  Druk op Instellen.

  6

  Gebruik
  of
  selecteren.

  7

  Druk op Instellen.

  8

  Gebruik
  of
  om het toegangstype
  voor uw schakelsysteem te selecteren.*

  .

  .

  .  .

  .

  R-TOETS FUNCTIE
  Voorbeeld:

  PSTN

  om PBX te

  PBX
  Voorbeeld:

  ONDERBREKEN

  .

  U kunt kiezen uit de volgende
  mogelijkheden:

  KENGETAL

  ONDERBREKEN

  AARDAANSLUITING**

  ** De standaard instelling voor de UK en Ierland is AARDAANSLUITING.
  De standaard instelling voor Australië, Nieuw Zeeland, Hong Kong, Singapore en
  Maleisië is ONDERBREKEN.
  ** AARDAANSLUITING is niet beschikbaar voor Australië, Nieuw Zeeland, Hong Kong,
  Singapore en Maleisië.

  Hoofdstuk 3

  Opslaan van informatie

  3-9

  Opslaan van
  informatie

  Volg deze procedure voor het vastleggen van het PBX toegangstype en het
  nummer van de buitenlijn onder de R toets: • Page 42

  ¶ Indien u in stap 8 ONDERBREKEN of
  AARDAANSLUITING* heeft geselecteerd:
  9

  Druk op Instellen.

  10

  Druk op Stop om terug te keren naar
  de standby mode.

  M-TOETS FUNCTIE
  Voorbeeld:

  15:00

  Fax

  ¶ Indien u in stap 8 BUITENLIJN heeft geselecteerd:
  9

  Druk op Instellen.

  10

  Gebruik de numerieke toetsen om het
  nummer van de buitenlijn in te
  voeren (max. 19 cijfers).

  Voorbeeld:

  11

  Druk op Nummerherhaling/Pauze om
  een pauze in te voeren.

  Voorbeeld:  123456

  123456P

  De pauze duurt 10 seconden.

  12

  Druk op Instellen.

  13

  Druk op Stop om terug te keren naar
  de standby mode.

  M-TOETS FUNCTIE
  Voorbeeld:

  15.00

  Fax

  ** AARDAANSLUITING is niet beschikbaar voor Australië, Nieuw Zeeland, Hong Kong,
  Singapore en Maleisië.
  ** Deze melding varieert, afhankelijk van het land van aankoop.

  3-10 Opslaan van informatie

  Hoofdstuk 3 • Page 43

  Hoofdstuk 4
  Behandelen van
  documenten
  Documenten geschikt voor verzending ................................................
  • Scanvlak van een document ............................................................

  4-2
  4-2  Plaatsen van documenten .....................................................................
  • Pagina’s toevoegen aan een document in de ADF .........................

  4-3
  4-4

  Behandelen van
  documenten  Hoofdstuk 4

  Behandelen van documenten

  4-1 • Page 44

  Documenten geschikt voor verzending
  De documenten die u in de ADF plaatst voor verzending en kopiëren dienen aan de
  volgende eisen te voldoen:
  Document dat uit één pagina bestaat

  Document dat uit meerdere pagina’s van
  dezelfde dikte en met hetzelfde gewicht bestaat

  Formaat

  Max. 216 mm × ca. 1 m

  Max. 216 × 355,6 mm

  (B × L)

  Min. 148 × 105 mm

  Min. 148 × 105 mm

  Aantal

  1 pagina

  Max. 20 A4- of letter-formaat vellen*
  Max. 10 legal-formaat vellen*

  Dikte

  0,06 tot 0,23 mm

  0,06 tot 0,13 mm

  Gewicht

  35 tot 240 g/m2

  40 tot 90 g/m2
  Documenten die problemen veroorzaken

  Om papierstoringen in de ADF te voorkomen, dient u nooit de volgende typen
  documenten in de fax te plaatsen:

  • Gekreukeld of gevouwen papier
  • Gekruld of opgerold papier
  • Gescheurd papier


  • Carbon papier of papier met een
  carbonrug
  • Papier met een coating
  • Dun papier

  Verwijder alle nietjes, paperclips, etc. voordat u het document in de ADF plaatst.
  Laat lijm, inkt of correctievloeistof op het document volledig drogen voordat u het in
  de ADF plaatst.
  Heeft u een document dat niet goed in de FAX-L280/L200 wordt ingevoerd, maakt
  dan eerst een fotokopie van dit document en gebruik de kopie in plaats van het
  origineel.
  Indien u een document wilt versturen dat u met uw fax heeft afgedrukt, zorg dan dat
  u de uitvoer voor de tekstzijde omlaag gebruikt bij het afdrukken van dat document
  (→ pag. 5-4).

  Scanvlak van een document
  Het gearceerde gebied toont het scanvlak
  van een document. Zorg dat de tekst en
  de afbeeldingen van uw document binnen
  dit vlak vallen.

  max. 4 mm

  A4

  max. 4 mm
  2

  * 75 g/m papier

  4-2 Behandelen van documenten

  max. 3 mm

  max. 3 mm

  Hoofdstuk 4 • Page 45

  Plaatsen van documenten
  Volg deze procedure om documenten in de ADF te plaatsten:

  1

  Pas de documentgeleiders aan de
  breedte van het document aan.

  2

  Plaats de bovenzijde van het
  document, met de tekstzijde omlaag,
  voorzichtig in de ADF tot u een
  pieptoon hoort.


  Maak een nette stapel van een
  document dat uit meerdere
  pagina’s bestaat, zodat de randen
  recht liggen voordat u de stapel
  in de ADF plaatst.

  Het document kan nu worden gescand.  Bij een document dat uit meerdere pagina’s bestaat, worden de pagina’s
  één voor één vanaf de onderzijde van de stapel ingevoerd.
  Wacht tot alle pagina’s van uw document zijn gescand alvorens met een
  nieuwe opdracht te starten.

  Behandelen van
  documenten  ¶ Problemen met documenten die uit meerdere pagina’s
  bestaan

  Indien u problemen ondervindt bij de invoer van documenten die uit meerdere
  pagina’s bestaan vanuit de ADF, verwijder dan de stapel en klop ermee op een
  tafel tot de randen goed recht liggen. “Waaier” de stapel vervolgens iets, zodat
  de de voorranden iets verschuiven ten opzichte van elkaar en plaats de stapel in
  de ADF.

  Om problemen bij de invoer te voorkomen, dient u te zorgen dat de
  documenten geschikt zijn voor verzending (→ pag. 4-2).

  Hoofdstuk 4

  Behandelen van documenten

  4-3 • Page 46

  Pagina’s toevoegen aan een document in de ADF
  Wanneer u pagina’s aan het document in de ADF dient toe te voegen, wacht
  dan tot de laatste pagina wordt ingevoerd en plaats dan max. 20 extra pagina’s
  (10 legal-formaat). De laatste en eerste pagina dienen elkaar ca. 2,5 cm te
  overlappen.

  2.5 cm

  4-4 Behandelen van documenten

  Hoofdstuk 4 • Page 47

  Hoofdstuk 5
  Behandeling van
  papier
  Eisen die aan papier worden gesteld ....................................................
  • Afdrukvlak .......................................................................................

  5-2
  5-3  Papier kiezen voor uw fax ....................................................................

  5-3  Bijvullen van papier .............................................................................

  5-3  Selecteren van de papieruitvoer voor tekstzijde omhoog of omlaag ...

  5-4  Wijzigen van de instelling voor het papierformaat ..............................

  5-7  Aanpassen van de tonerbesparingsinstelling ........................................

  5-9

  Behandeling van
  papier  Hoofdstuk 5

  Behandeling van papier

  5-1 • Page 48

  Eisen die aan papier worden gesteld
  U kunt de volgende papierformaten op het MP-blad plaatsen:
  Papierformaatinstelling

  A4

  Afmetingen (B × L)

  Gewicht

  Aantal

  Min. 92,4 × 127 mm

  64-90 g/m2

  Max. stapelhoogte: 10

  Max. 216 × 356 mm

  1 vel: 64-105 g/m2

  mm

  210 × 297 mm
  (8.27 × 11.69 in.)

  LTR (Letter)

  (ca. 100 vellen of
  75 g/m2 papier)

  215.9 × 279.4 mm
  (8.5 × 11 in.)

  LGL (Legal)

  215.9 × 355.6 mm
  (8.5 × 14 in.)

  AANGEPAST1/

  216 × 317 mm t/m

  LANG*

  216 × 340 mm*

  AANGEPAST2/

  216 × 254 mm t/m

  KORT*

  216 × 285 mm*

  Wanneer u heeft besloten welk papier u wilt gebruiken, dient u het volgende te
  doen:
  ❏ Controleer of het papier geschikt is voor de fax (→ pag. 5-3).
  ❏ Controleer of de papierformaatinstelling van het MP-blad is ingesteld voor
  het papierformaat dat u gaat gebruiken (→ pag. 5-7).
  ❏ Controleer of de papieruitvoer correct is ingesteld voor de taak die u wilt
  uitvoeren (→ pag. 5-4).
  ❏ Controleer of u het papier correct op het MP-blad heeft geplaatst (→ pag.
  2-14).

  * Voor deze instelling kan het nodig zijn minder vellen papier te plaatsen.

  5-2 Behandeling van papier

  Hoofdstuk 5 • Page 49

  Afdrukvlak
  Het gearceerde gebied toont het
  afdrukvlak van A4-formaat
  papier.

  max. 4 mm

  INVOERRICHTING

  A4

  max. 10 mm

  max. 4 mm

  max. 5 mm

  Papier kiezen voor uw fax
  Volg deze aanwijzingen wanneer normaal papier is geselecteerd:
  ❏ Om papierstoringen op het MP-blad te voorkomen, dient u geen van de
  volgende papiertypen te gebruiken:
  • Gekreukeld of gevouwen papier
  • Papier met een coating
  • Vochtig papier

  Op de volgende papiertypen wordt niet goed afgedrukt:
  • Papier met een grove textuur
  • Glanzend papier


  • Zeer zacht papier

  Zorg dat het papier vrij is van stof en vetvlekken.
  Zorg dat u het papier eerst test alvorens grote hoeveelheden aan te
  schaffen.
  Bewaar het papier in de verpakking en op een vlakke ondergrond tot u het
  gaat gebruiken. Bewaar geopende pakken papier in de oorspronkelijke
  verpakking, op een koele, droge plaats.
  Bewaar het papier bij temperaturen van 18°-24°C en een relatieve
  vochtigheid van 40%-60%.

  Bijvullen van papier
  Zie pag. 2-14 voor instructies met betrekking tot het bijvullen van papier op het
  MP-blad.

  Hoofdstuk 5

  Behandeling van papier

  5-3

  Behandeling van
  papier  • Gekruld of opgerold papier
  • Gescheurd papier
  • Overtrekpapier of zeer dun papier • Page 50

  Selecteren van de papieruitvoer voor tekstzijde
  omhoog of omlaag
  ¶ Papierbaan

  Inzicht in hoe het papier door de fax wordt gevoerd, zal u helpen vast te stellen
  welke papieruitvoeropening geschikt is voor de uit te voeren taak.
  Allereerst wordt het papier door de tonercartridge geleid, waar een laserstraal
  de af te drukken afbeelding op de drum ”tekent". Vervolgens brengt de drum
  de toner aan op het papier. Het papier wordt door de fixeereenheid geleid en de
  toner wordt daar in het papier “gebrand”. Vervolgens verlaat het papier de fax
  door de uitvoeropening voor tekstzijde omhoog (aan de voorzijde van de fax)
  of de uitvoeropening voor tekstzijde omlaag (bovenop de fax).

  Uitvoer met tekstzijde
  naar beneden

  Papieruitvoerschakelaar

  Uitvoer met tekstzijde naar boven

  5-4 Behandeling van papier

  Hoofdstuk 5 • Page 51

  ¶ Kiezen van papieruitvoer

  Voordat u de papieruitvoer selecteert, dient u kennis te nemen van het
  volgende:
  ❏ Stel de papieruitvoer selectiehendel altijd in voordat u gaat afdrukken
  (→ hieronder).
  ❏ Wijzigen van de papieruitvoer terwijl de fax afdrukt, zal problemen
  veroorzaken. Wacht tot de afdruk de fax volledig heeft verlaten voordat u
  de papieruitvoer wijzigt.
  ❏ De uitvoeropening voor tekstzijde omlaag heeft een capaciteit van ca. 50
  vellen papier. Om papierstoringen te voorkomen, dient u het papier bij
  deze opening te verwijderen voordat de stapel 50 vellen dik is.
  ❏ Zorg dat bij de uitvoer met tekstzijde naar boven voldoende ruimte is om
  het papier uit het faxapparaat te laten verschijnen. Verwijder elk vel zodra
  het door deze opening wordt uitgevoerd.
  ❏ Trek nooit aan het papier terwijl dit nog uit het faxapparaat komt.
  Kies de papieruitvoer die geschikt is voor de uit te voeren taak.
  Selecteer de papieruitvoer voor tekstzijde omhoog of omlaag met de
  papieruitvoer selectiehendel.

  .

  UITVOER MET
  TEKSTZIJDE
  OMHOOG ( )
  .

  Bij het gebruik van de uitvoer voor tekstzijde omhoog dient u elk vel te
  verwijderen zodra het is uitgevoerd.
  Doet u dit niet, dan kan dit papierstoringen veroorzaken in de uitvoeropening voor
  beeldzijde omhoog waardoor de fax kan beschadigen.

  Hoofdstuk 5

  Behandeling van papier

  5-5

  Behandeling van
  papier

  UITVOER MET
  TEKSTZIJDE
  OMLAAG ( ) • Page 52

  U kunt de papieruitvoer voor tekstzijde
  omhoog ook gebruiken om te kopiëren of
  voor het ontvangen van een groot aantal
  pagina’s. Plaats de fax in deze situatie aan
  de rand van een tafel, zodat de pagina’s
  omlaag kunnen vallen en de
  uitvoeropening voor beeldzijde omhoog
  niet kunnen blokkeren. Desgewenst kunt u
  een doos onder de fax plaatsen waarin de
  pagina’s kunnen worden opgevangen.

  5-6 Behandeling van papier

  Hoofdstuk 5 • Page 53

  Wijzigen van de instelling voor het papierformaat
  Het MP-blad is door de fabriek ingesteld voor het plaatsen van A4-formaat
  papier. Indien u een ander papierformaat wilt plaatsen (→pag. 5-2), volgt u
  deze procedure voor het wijzigen van de papierformaatinstelling:

  1
  2

  Open het snelkiespaneel.

  3

  Druk op Instellen.

  4

  Gebruik
  of
  om
  PRINTERINSTELLINGEN te
  selecteren.

  5

  Druk op Instellen.

  6

  Gebruik
  of
  om
  PAPIERFORMAAT te selecteren.

  7

  Druk op Instellen.

  8

  Gebruik
  of
  om het gewenste
  papierformaat voor het MP-blad te
  selecteren.

  Druk op Gegevensregistratie.

  .

  .

  .  GEBRUIKERSINST.

  .

  PRINTER INSTEL.

  RX VERKLEINING

  .

  KIES PAPIERFORM.
  Voorbeeld:

  A4

  .

  U kunt uit de volgende
  papierformaten kiezen:

  A4 (standaard)

  LTR

  LGL

  AANGEPAST
  Zie pag. 5-2 voor meer informatie
  over papierformaten.

  ¶ Indien u in stap 8 A4, LTR of LGL heeft geselecteerd:
  9

  Druk op Instellen.

  10

  Druk op Stop om terug te keren naar
  de standby mode.

  ECONOMISCH PRINT
  Voorbeeld:

  15:00

  Fax

  ¶ Indien u in stap 8 AANGEPAST heeft geselecteerd:
  9

  Hoofdstuk 5

  Druk op Instellen.

  Voorbeeld:

  AANGEPAST1/LANG

  Behandeling van papier

  5-7

  Behandeling van
  papier  GEGEVENSREGISTR. • Page 54

  10

  Gebruik  .

  of

  .

  om de aangepaste papierformaatinstelling te selecteren.

  U kunt uit de volgende papierformaten kiezen:

  AANGEPAST1/LANG (standaard)

  AANGEPAST2/KORT
  Zie pag. 5-2 voor meer informatie over de bovengenoemde
  papierformaten.

  11

  Druk op Instellen.

  12

  Druk op Stop om terug te keren naar
  de standby mode.

  5-8 Behandeling van papier

  ECONOMISCH PRINT
  Voorbeeld:

  15:00

  Fax

  Hoofdstuk 5 • Page 55

  Aanpassen van de tonerbesparingsinstelling
  Door het inschakelen van de tonerbesparingsinstelling kunt u het tonerverbruik
  met ca. 30% tot 40% reduceren. Dit verlengt de levensduur van de
  tonercartridge.
  Door deze instelling in te schakelen, zal de afdrukkwaliteit afnemen. Voor
  maximale afdrukkwaliteit dient u deze functie uit te schakelen.

  Volg deze procedure voor het in- of uitschakelen van de
  tonerbesparingsinstelling:

  1
  2

  Open het snelkiespaneel.

  3

  Druk op Instellen.

  4

  Gebruik
  of
  om
  PRINTERINSTELLINGEN te
  selecteren.

  5

  Druk op Instellen.

  6

  Gebruik
  of
  om ECONOMISCH
  PRINT te selecteren.

  7

  Druk op Instellen.

  8

  Gebruik
  of
  om de gewenste
  instelling te selecteren.

  Druk op Gegevensregistratie.

  .

  .

  .

  Hoofdstuk 5

  GEBRUIKERSINST.

  .

  PRINTER INSTEL.

  RX VERKLEINING

  .

  ECONOMISCH PRINT
  Voorbeeld:

  UIT

  .

  U kunt kiezen uit de volgende
  mogelijkheden:

  AAN (inschakelen
  tonerbesparing)

  UIT (uitschakelen
  tonerbesparing)

  9

  Druk op Instellen.

  10

  Druk op Stop om terug te keren naar
  de standby mode.

  Behandeling van
  papier  GEGEVENSREGISTR.

  TONER BIJVULLEN
  Voorbeeld:

  15:00

  Behandeling van papier

  Fax

  5-9 • Page 56

  5-10 Behandeling van papier

  Hoofdstuk 5 • Page 57

  Hoofdstuk 6
  Snelkiezen
  Wat is snelkiezen? .................................................................................
  • Methoden voor snelkiezen ...............................................................

  6-2
  6-2  Vastleggen van snelkiezen ....................................................................

  6-3  Vastleggen van verkort kiezen ..............................................................

  6-8  Vastleggen van groepskiezen ................................................................

  6-13  Gebruik van verkort kiezen .................................................................
  • Verzenden van een document via snelkiezen ...................................
  • Een telefoongesprek voeren via snelkiezen ......................................

  6-16
  6-16
  6-17  Afdrukken van lijsten met snelkiesnummers ........................................

  6-18

  Snelkiezen  Hoofdstuk 6

  Snelkiezen

  6-1 • Page 58

  Wat is snelkiezen?
  In plaats van een fax- of telefoonnummer volgens de conventionele kiesmethode
  (d.w.z. via de numerieke toetsen) te kiezen, kunt u de kiesprocedure
  vereenvoudigen door het fax-/telefoonnummer vast te leggen voor snelkiezen.
  Hiermee reduceert u het aantal toetsen dat u dient in te drukken om het
  fax-/telefoonnummer te kiezen en dit is vooral handig bij veel gebruikte
  nummers.
  Met snelkiezen is het eveneens mogelijk verschillende faxnummers onder één
  snelkiestoets of verkortkiestoets op te slaan, zodat u in één handeling een
  document naar al deze faxnummers kunt verzenden.
  Zie hieronder voor meer informatie over de verschillende methoden voor
  snelkiezen.

  Methoden voor snelkiezen
  Uw fax biedt de volgende methoden voor snelkiezen:


  Snelkiezen (→ pag. 6-3)
  Sla een fax-/telefoonnummer op onder een snelkiestoets, zodat u slechts één
  toets hoeft in te drukken om dat fax-/telefoonnummer te kiezen.
  Er zijn 24 snelkiestoetsen beschikbaar om fax-/telefoonnummers op te
  slaan.  Verkort kiezen (→ pag. 6-8)
  Sla een fax-/telefoonnummer op onder een verkortkiescode, zodat u alleen
  maar op Verkort kiezen hoeft te drukken en de opgeslagen tweecijferige
  code hoeft in te voeren (met de numerieke toetsen) om dat
  fax-/telefoonnummer te kiezen.
  Er zijn 100 nummers beschikbaar om fax-/telefoonnummers op te slaan.  6-2 Snelkiezen

  Groepskiezen (→ pag. 6-13)
  “Groepeer” max. 123 faxnummers, zodat u in één snelle handeling
  documenten naar deze faxnummers kunt verzenden. Een groep wordt
  opgeslagen onder een snelkiestoets of een verkortkiescode.

  Hoofdstuk 6 • Page 59

  Opslaan van nummers voor van snelkiezen
  Door een fax-/telefoonnummer onder een snelkiestoets op te slaan, kunt u het
  kiezen van dat nummer vereenvoudigen tot één druk op een toets.
  Bij het opslaan van nummers voor snelkiezen, dient u:
  ❏ één van de 24 snelkiestoetsen aan het fax-/telefoonnummer dat u wilt
  opslaan toe te wijzen.
  ❏ het fax-/telefoonnummer onder die snelkiestoets op te slaan.
  ❏ een naam voor de snelkiestoets op te slaan. Deze naam verschijnt in lijsten
  met snelkiesnummers, in rapporten en aan de bovenzijde van het faxbericht
  bij de geadresseerde, indien u vanuit het geheugen verzendt (→ pag. 7-5).
  ❏ de verzendmethode in te stellen voor het door u opgeslagen faxnummer. U
  kunt een sub-adres en/of een password instellen, indien de fax van de
  andere partij deze instellingen vereist.
  Volg deze procedure om een nummer voor snelkiezen op te slaan:

  1
  2

  Open het snelkiespaneel.

  3

  Gebruik
  of
  om TEL.
  REGISTRATIE te selecteren.

  4

  Druk tweemaal op Instellen.

  Druk op Gegevensregistratie.

  .

  GEGEVENSREGISTR.

  .

  TEL. REGISTRATIE
  SNELKIEZEN
  Voorbeeld:

  01=

  5

  Gebruik
  of
  om de snelkiestoets
  (01 t/m 24) te selecteren waaronder u
  het fax-/telefoonnummer wilt opslaan.
  .

  6

  .

  Voorbeeld:

  04=

  Indien een snelkiestoets al in
  gebruik is, verschijnt het nummer
  dat onder deze toets is opgeslagen
  op het display.
  Indien een groep al onder een
  snelkiestoets is opgeslagen,
  verschijnt GROEPSKIEZEN op het
  display.

  Druk tweemaal op Instellen.

  TELEFOONNUMMER
  Voorbeeld:

  Snelkiezen

  TEL=_

  Hoofdstuk 6

  Snelkiezen

  6-3 • Page 60

  7

  Gebruik de numerieke toetsen om het
  fax-/telefoonnummer dat u wilt
  opslaan in te voeren (max. 120 cijfers,
  inclusief spaties en pauzes).

  Voorbeeld:

  TEL=20 545 8545_

  Om een spatie in te voeren, drukt
  u op Spatie. Spaties zijn optioneel
  en kunnen tijdens het kiezen
  worden overgeslagen.
  Om een pauze in te voeren, drukt
  u op Nummerherhaling/Pauze
  (→ pag. 9-2).
  Om een verkeerd ingevoerd cijfer
  om
  te corrigeren, drukt u op
  het meest rechtse cijfer te wissen.
  Als alternatief kunt u op Wissen
  drukken om het complete nummer
  te wissen.
  Om snelkiezen te annuleren voor
  de door u geselecteerde toets,
  drukt u op Wissen en vervolgens
  op Instellen. Druk op Stop om
  terug te keren naar de standby
  mode. Het onder die toets
  opgeslagen fax-/telefoonnummer
  en de bijbehorende naam zullen
  worden gewist.
  Indien u al een nummer heeft
  opgeslagen dat u wilt bewaren,
  dan slaat u deze stap over.
  .

  8

  Druk tweemaal op Instellen.

  DATA INVOER OK
  NAAM
  Voorbeeld:

  9

  Gebruik de numerieke toetsen om een
  naam in te voeren voor de
  snelkiestoets (max. 16 tekens, inclusief
  spaties).  10

  _

  :A

  Canon EUROP_
  A

  :A

  Voorbeeld:

  Zie pag. 3-2 indien u niet zeker
  weet hoe u tekens in dient te
  voeren.
  Indien u al een naam heeft
  opgeslagen die u wilt bewaren, dan
  slaat u deze stap over.

  Druk op Instellen.

  DATA INVOER OK
  OPTIONELE INST.

  6-4 Snelkiezen

  Hoofdstuk 6 • Page 61

  11

  Hiermee zijn de basisinstellingen voor
  snelkiezen afgerond.
  Om door te gaan met het opslaan van
  nummers onder andere snelkiestoetsen,
  drukt u op Gegevensregistratie en
  herhaalt u de procedure vanaf stap 5.
  - of Om het opslaan van nummers onder
  snelkiestoetsen te beëindigen, drukt u
  op Stop om terug te keren naar de
  standby mode.
  - of Om de verzendmethode vast te leggen
  voor de toets waaronder u een nummer
  opslaat, kunt u doorgaan met de
  onderstaande stappen.

  Voorbeeld:

  12

  Druk op Instellen.

  Voorbeeld:

  13

  Gebruik
  of
  selecteren.

  14

  Druk tweemaal op Instellen.

  .

  .

  05=

  Voorbeeld:

  15:00

  Fax

  UIT

  om AAN te

  AAN
  TX TYPE
  Voorbeeld:

  NORMALE TX

  15

  Gebruik
  of
  om de gewenste
  verzendmethode te selecteren.
  .

  U kunt kiezen uit de volgende
  mogelijkheden:

  NORMALE TX
  Normale verzending. (Kies
  deze instelling indien u eerder
  PSWD/SUB-ADRES heeft
  ingesteld en u deze instelling
  niet langer wilt gebruiken.)

  PSWD/SUB-ADRES
  Verzending met een sub-adres
  en/of een password. Zie de
  volgende pagina voor meer
  informatie.

  Snelkiezen  .

  Hoofdstuk 6

  Snelkiezen

  6-5 • Page 62

  ¶ Indien u in stap 15 NORMALE TX heeft geselecteerd:
  Voorbeeld:
  16 Druk op Instellen.
  05=
  17

  Druk op Stop om terug te keren naar
  de standby mode.

  Voorbeeld:

  15:00

  Fax

  ¶ Indien u in stap 15 PSWD/SUB-ADRES heeft geselecteerd:

  De fax van de andere partij vereist wellicht een standaard ITU-Tsub-adres en/of
  password voor het ontvangen van faxberichten. Het sub-adres/password dat u
  hier opslaat dient exact overeen te komen met het sub-adres/password dat in de
  fax van de andere partij is opgeslagen. Neem contact op met de andere partij
  om de instellingen te controleren.
  Wanneer u faxberichten met een sub-adres/password verzendt, dan kan de fax
  van de andere partij het faxbericht uitsluitend ontvangen wanneer uw
  sub-adres/password overeenkomt met dat van de andere partij. De fax van de
  andere partij behandelt het ontvangen faxbericht dan overeenkomstig de
  gebruikte functie.
  U dient eveneens een sub-adres/password op te slaan bij polling van een fax
  waarvoor deze instellingen vereist zijn (→ pag. 9-10).
  Ga door met onderstaande stappen om een sub-adres/password op te slaan:

  16

  Druk tweemaal op Instellen.

  SUB-ADRES
  Voorbeeld:

  17

  Indien een sub-adres is vereist,
  gebruik dan de numerieke toetsen om
  het in te voeren.  18

  Voorbeeld:

  1234

  Indien geen sub-adres is vereist,
  dan kunt u deze stap overslaan.
  Indien u al een sub-adres heeft
  opgeslagen dat u wilt bewaren,
  dan kunt u deze stap overslaan.

  Druk tweemaal op Instellen.

  PASSWORD
  Voorbeeld:

  19

  Indien een password is vereist,
  gebruik dan de numerieke toetsen om
  het in te voeren.  6-6 Snelkiezen

  Voorbeeld:

  4321

  Indien geen password is vereist,
  dan kunt u deze stap overslaan.
  Indien u al een password heeft
  opgeslagen dat u wilt bewaren,
  dan kunt u deze stap overslaan.

  Hoofdstuk 6 • Page 63

  20

  Druk op Instellen.

  21

  Om door te gaan met het opslaan van
  nummers onder andere snelkiestoetsen,
  herhaalt u de procedure vanaf stap 5.
  - of Druk op Stop om terug te keren naar
  standby mode.  05=

  Voorbeeld:

  15:00

  Fax

  Gebruik de bij uw fax geleverde bestemmingsetiketten om de
  snelkiestoetsen te markeren. Plak de etiketten boven elke overeenkomende
  toets.
  Om de ingevoerde informatie te controleren, kunt u een lijst met alle voor
  snelkiezen opgeslagen nummers en namen afdrukken (→ pag. 6-18).

  Snelkiezen  Voorbeeld:

  Hoofdstuk 6

  Snelkiezen

  6-7 • Page 64

  Opslaan van nummers voor verkort kiezen
  Door een fax-/telefoonnummer onder een verkortkiescode op te slaan, kunt u
  het kiezen van dat nummer vereenvoudigen tot het drukken op Verkort kiezen
  en het invoeren van de opgeslagen tweecijferige code.
  Bij het opslaan van nummers voor verkort kiezen, dient u:
  ❏ één van de 100 codes aan het fax-/telefoonnummer dat u wilt opslaan toe
  te wijzen.
  ❏ het fax-/telefoonnummer onder die verkortkiescode op te slaan.
  ❏ een naam voor de verkortkiescode op te slaan. Deze naam verschijnt in
  lijsten met snelkiesnummers, in rapporten en aan de bovenzijde van het
  faxbericht bij de geadresseerde, indien u vanuit het geheugen verzendt
  (→ pag. 7-5).
  ❏ de verzendmethode in te stellen voor het door u opgeslagen faxnummer. U
  kunt een sub-adres en/of een password instellen, indien de fax van de
  andere partij deze instellingen vereist.
  Volg deze procedure om een nummer voor verkort kiezen op te slaan:

  1
  2

  Open het snelkiespaneel.

  3

  Gebruik
  of
  om
  TEL.REGISTRATIE te selecteren.

  4

  Druk op Instellen.

  5

  Gebruik
  of
  om VERKORT
  KIEZEN te selecteren.

  6

  Druk Instellen.

  Druk op Gegevensregistratie.

  .

  .

  GEGEVENSREGISTR.

  .

  TEL.REGISTRATIE
  SNELKIEZEN

  .

  VERKORT KIEZEN
  Voorbeeld:

  @ 00=
  .

  7

  Gebruik
  of
  om de
  verkortkiescode (00 t/m 99 ) te
  selecteren waaronder u het
  fax-/telefoonnummer wilt opslaan.
  .  6-8 Snelkiezen

  .

  Voorbeeld:

  @ 01=
  .

  Als alternatief kunt u op Verkort
  kiezen drukken en de numerieke
  toetsen gebruiken om de code in te
  voeren.
  Indien een verkortkiescode al in
  gebruik is, dan verschijnt het
  onder die toets opgeslagen
  nummer op het display.
  Indien al een groep onder de
  verkortkiescode is opgeslagen, dan
  verschijnt GROEPSKIEZEN op het
  display.

  Hoofdstuk 6 • Page 65

  8

  Druk tweemaal op Instellen.

  TELEFOONNUMMER
  Voorbeeld:

  TEL=_

  9

  Gebruik de numerieke toetsen om het
  fax-/telefoonnummer dat u wilt
  opslaan in te voeren (max. 120 cijfers,
  inclusief spaties en pauzes).

  Voorbeeld:

  TEL=3 3758 2111_

  Om een spatie in te voeren, drukt
  u op Spatie. Spaties zijn optioneel
  en kunnen tijdens het kiezen
  worden overgeslagen.
  Om een pauze in te voeren, drukt
  u op Nummerherhaling/Pauze
  (→ pag. 9-2).
  Om een verkeerd ingevoerd cijfer
  om
  te corrigeren, drukt u op
  het meest rechtse cijfer te wissen.
  Als alternatief kunt u op Wissen
  drukken om het complete nummer
  te wissen.
  Om verkort kiezen voor de door u
  geselecteerde code te annuleren,
  drukt u op Wissen en vervolgens
  op Instellen. Druk op Stop om
  terug te keren naar de standby
  mode. Het onder die code
  opgeslagen fax-/telefoonnummer
  en de bijbehorende naam zullen
  worden gewist.
  Indien u al een nummer heeft
  opgeslagen dat u wilt bewaren,
  dan slaat u deze stap over.
  .

  10

  Druk tweemaal op Instellen.

  DATA INVOER OK
  NAAM
  Voorbeeld:

  Gebruik de numerieke toetsen om een
  naam voor de verkortkiescode in te
  voeren (max. 16 tekens, inclusief
  spaties).  Hoofdstuk 6

  :A

  Canon Inc_
  .

  :a

  Voorbeeld:

  Zie pag. 3-2 indien u niet zeker
  weet hoe u tekens in dient te
  voeren.
  Indien u al een naam heeft
  opgeslagen die u wilt bewaren, dan
  slaat u deze stap over.

  Snelkiezen

  11

  _

  Snelkiezen

  6-9 • Page 66

  12

  Druk op Instellen.

  DATA INVOER OK
  OPTIONELE INST.

  13

  Hiermee zijn de basisinstellingen voor
  snelkiezen afgerond.
  Om door te gaan met het opslaan van
  nummers onder andere
  verkortkiescodes, drukt u op
  Gegevensregistratie en herhaalt u de
  procedure vanaf stap 7.
  - of Om het opslaan van verkortkiescodes
  te beëindigen, drukt u op Stop om
  terug te keren naar de standby mode.
  - of Om de verzendmethode vast te leggen
  voor de toets waaronder u een nummer
  opslaat, kunt u doorgaan met de
  onderstaande stappen.

  14

  Druk op Instellen.

  15

  Gebruik
  of
  selecteren.

  16

  Druk tweemaal op Instellen.

  .

  .

  Voorbeeld:

  @ 02=
  .

  Voorbeeld:

  15:00

  Fax

  Voorbeeld:

  UIT

  om AAN te

  AAN
  TYPE TX
  Voorbeeld:

  NORMALE TX

  17

  Gebruik
  of
  om de gewenste
  verzendmethode te selecteren.
  .  6-10 Snelkiezen

  .

  U kunt kiezen uit de volgende
  mogelijkheden:

  NORMALE TX
  Normale verzending. (Kies
  deze instelling indien u eerder
  PSWD/SUB-ADRES heeft
  ingesteld en u deze instelling
  niet langer wilt gebruiken.)

  PSWD/SUB-ADRES
  Verzending met een sub-adres
  en/of password. Zie de
  volgende pagina voor meer
  informatie.

  Hoofdstuk 6 • Page 67

  ¶ Indien u in stap 17 NORMALE TX heeft geselecteerd:
  Voorbeeld:
  18 Druk op Instellen.
  @ 02=
  .

  19

  Druk op Stop om terug te keren naar
  de standby mode.

  Voorbeeld:

  15:00

  Fax

  ¶ Indien u in stap 17 PSWD/SUB-ADRES heeft geselecteerd:

  De fax van de andere partij vereist wellicht een standaard ITU-T sub-adres
  en/of password voor het ontvangen van faxberichten. Het sub-adres/password
  dat u hier opslaat dient exact overeen te komen met het sub-adres/password dat
  in de fax van de andere partij is opgeslagen. Neem contact op met de andere
  partij om de instellingen te controleren.
  Wanneer u faxberichten met een sub-adres/password verzendt, dan kan de fax
  van de andere partij het faxbericht uitsluitend ontvangen wanneer uw
  sub-adres/password overeenkomt met dat van de andere partij. De fax van de
  andere partij behandelt het ontvangen faxbericht dan overeenkomstig de
  gebruikte functie.
  U dient eveneens een sub-adres/password op te slaan bij polling van een fax
  waarvoor deze instellingen vereist zijn (→ pag. 9-10).
  Ga door met onderstaande stappen om een sub-adres/password op te slaan:

  18

  Druk tweemaal op Instellen.

  SUB-ADRES
  Voorbeeld:

  19

  Indien een sub-adres is vereist,
  gebruik dan de numerieke toetsen om
  dit in te voeren.  20

  Voorbeeld:

  1234

  Indien geen sub-adres is vereistdan
  kunt u deze stap overslaan.
  Indien u al een sub-adres heeft
  opgeslagen dat u wilt bewaren,
  dan slaat u deze stap over.

  Druk tweemaal op Instellen.

  PASSWORD
  Voorbeeld:

  Indien een password is vereist,
  gebruik dan de numerieke toetsen om
  dit in te voeren.  Hoofdstuk 6

  Voorbeeld:

  4321
  Snelkiezen

  21

  Indien geen password is vereistdan
  kunt u deze stap overslaan.
  Indien u al een password heeft
  opgeslagen dat u wilt bewaren,
  dan slaat u deze stap over.

  Snelkiezen

  6-11 • Page 68

  22

  Druk op Instellen.

  Voorbeeld:

  @ 02=
  .

  23

  Om door te gaan met het opslaan van
  nummers onder andere
  verkortkiescodes, herhaalt u de
  procedure vanaf stap 7.
  - of Druk op Stop om terug te keren naar
  de standby mode.

  Voorbeeld:

  15:00

  Fax

  Om de ingevoerde informatie te controleren, kunt u een lijst met alle voor
  verkort kiezen opgeslagen nummers en namen afdrukken (→ pag. 6-18). U kunt
  deze lijst 0.voor toekomstig gebruik bij uw fax bewaren.

  6-12 Snelkiezen

  Hoofdstuk 6 • Page 69

  Opslaan van nummers voor groepskiezen
  Wanneer u regelmatig documenten naar dezelfde groep faxnummers verzendt,
  kunt u deze nummers “groeperen” onder een snelkiestoets of een
  verkortkiescode. Met één snelle, eenvoudige handeling kunt u het faxbericht
  dan naar alle faxnummers in deze groep verzenden.
  Wanneer u nummers voor groepskiezen opslaat, dient u:
  ❏ een snelkiestoets of een verkortkiescode aan de groep faxnummers die u
  wilt opslaan toe te wijzen.
  ❏ max. 123 faxnummers onder die toets of code te groeperen. De
  faxnummers dienen al te zijn opgeslagen voor snelkiezen of verkort kiezen
  (u kunt de faxnummers bijvoorbeeld niet invoeren met de numerieke
  toetsen).
  ❏ een naam voor de groep op te slaan. Deze naam verschijnt in lijsten met
  snelkiesnummers.
  Volg deze procedure voor het opslaan van nummers voor groepskiezen:

  1
  2

  Open het snelkiespaneel.

  3

  Gebruik
  of
  om
  TEL.REGISTRATIE te selecteren.

  4

  Druk op Instellen.

  5

  Gebruik
  of
  om
  GROEPSKIEZEN te selecteren.

  6

  Druk op Instellen.

  7

  Selecteer een snelkiestoets of een
  verkortkiescode waaronder u de groep
  wilt opslaan.

  Druk op Gegevensregistratie.

  .

  .  SNELKIEZEN

  .

  GROEPSKIEZEN
  Voorbeeld:

  01=SNELKIEZEN

  Om een groep onder een
  snelkiestoets op te slaan:
  of
  om de
  Gebruik
  snelkiestoets (01 t/m 24 )
  waaronder u de groep wilt opslaan
  te selecteren.

  Indien een snelkiestoets al in
  gebruik is, verschijnt
  SNELKIEZEN of
  GROEPSKIEZEN op het
  display.
  .

  Hoofdstuk 6

  TEL.REGISTRATIE

  .

  Voorbeeld:

  03=

  Snelkiezen

  .

  GEGEVENSREGISTR.

  Snelkiezen

  6-13 • Page 70  Om een groep onder een
  verkortkiescode op te slaan:
  Druk op Verkort kiezen en
  gebruik vervolgens de numerieke
  toetsen om de verkortkiescode in
  te voeren (00 t/m 99) waaronder u
  de groep wilt opslaan.


  Voorbeeld:

  @ 21=
  .

  Indien een verkortkiescode al in
  gebruik is, verschijnt VERKORT
  KIEZEN of GROEPSKIEZEN op
  het display.

  Indien u een groep onder een toets of code die al in gebruik is voor snelkiezen
  wilt opslaan, dan dient u de eerder opgeslagen informatie eerst te wissen (→ pag.
  6-3, 6-8).

  8

  Druk tweemaal op Instellen.

  TELEFOONNUMMER
  Voorbeeld:

  TEL=

  9

  Voer de snelkies- en/of verkort
  kiesnummers in die u in de groep wilt
  opslaan.
  Om een voor snelkiezen opgeslagen
  faxnummer in te voeren:
  Druk op de snelkiestoets(en) die
  zijn toegewezen aan de
  nummer(s) die u in de groep wilt
  opslaan.
  Om een voor verkort kiezen
  opgeslagen faxnummer in te voeren:
  Druk op Verkort kiezen en
  gebruik vervolgens de numerieke
  toetsen om de aan het nummer dat
  u wilt opslaan in de groep
  toegewezen tweecijferige code in te
  voeren. Herhaal de procedure voor
  andere codes.

  6-14 Snelkiezen

  Voorbeeld:

  01=905 795 1111

  Voorbeeld:

  @ 01=03 3758 2111
  .

  Het nummer dat onder de ingevoerde toets of code is opgeslagen, verschijnt
  op het display.
  U kunt ook onder toetsen of codes opgeslagen groepen invoeren. In deze
  situatie verschijnt GROEPSKIEZEN op het display.
  U kunt geen nummers invoeren die niet zijn opgeslagen voor snelkiezen of
  verkort kiezen (d.w.z. met de numerieke toetsen).

  Hoofdstuk 6 • Page 71
  Om faxnummers aan een eerder opgeslagen groep toe te voegen, voert u ze
  gewoon in zoals in deze stap is beschreven.
  Als u een verkeerde bestemming invoert of als u een in de groep opgeslagen
  bestemming wilt wissen, gebruikt u
  of
  om de betreffende invoer te
  selecteren en drukt u vervolgens op Wissen.
  Om groepskiezen voor de geselecteerde toets of code te annuleren, drukt u
  op Wissen tot alle invoeren zijn gewist en drukt u vervolgens op Instellen.
  Druk op Stop om terug te keren naar de standby mode. Alle onder die
  toets of code opgeslagen faxnummers en de naam van de groep zullen
  worden gewist.
  .  10

  .

  Druk tweemaal op Instellen.

  NAAM
  Voorbeeld:

  _

  11

  Gebruik de numerieke toetsen om een
  naam voor de groep in te voeren
  (max.16 tekens, inclusief spaties).  12

  :A

  Voorbeeld:

  Canon GROUP 2_ :1

  Zie pag. 3-2 indien u niet zeker weet
  hoe u tekens dient in te voeren.
  Indien u al een naam heeft opgeslagen
  die u wilt bewaren, dan slaat u deze
  stap over.

  Druk op Instellen.

  DATA INVOER OK
  Voorbeeld:

  04=SNELKIEZEN

  13  Voorbeeld:

  15:00

  Fax

  Indien u groepen onder de snelkiestoetsen heeft opgeslagen, gebruik dan bij uw fax
  geleverde de bestemmingsetiketten om de toetsen te markeren. Plak de etiketten boven
  elke overeenkomende toets.
  Om de ingevoerde informatie te controleren, kunt u een lijst met alle voor
  groepskiezen opgeslagen nummers en namen afdrukken (→ pag. 6-18). U kunt deze
  lijst voor toekomstig gebruik bij uw fax bewaren.

  Snelkiezen  Om door te gaan met het opslaan van
  andere groepen, herhaalt u de
  procedure vanaf stap 7.
  - of Druk op Stop om terug te keren naar
  de standby mode.

  Hoofdstuk 6

  Snelkiezen

  6-15 • Page 72

  Gebruik van verkort kiezen
  Heeft u de fax-/telefoonnummer voor snelkiezen (→ pag. 6-3), verkort kiezen
  (→ pag. 6-8) of groepskiezen (→ pag. 6-13) eenmaal opgeslagen, dan kunt u
  documenten verzenden of telefoneren via snelkiezen.

  Verzenden van een document via snelkiezen
  Volg deze procedure om een document te verzenden via snelkiezen, verkort
  kiezen of groepskiezen:

  1

  Plaats het document met de tekstzijde
  omlaag in de ADF (→ pag. 4-3).  2

  Zie pag. 7-2, 7-3 voor het aanpassen
  van de resolutie en het contrast.
  Het document kan wellicht niet
  worden verzonden als het gebruikte
  geheugen (wordt weergegeven op het
  display) bijna 100% is. Om meer
  faxgeheugen vrij te maken dient u in het
  geheugen opgeslagen documenten af te
  drukken te verzenden of te wissen
  (→ pag. 9-5).

  Voorbeeld:

  GEBR. GEH. 0%
  Huidig gebruikt geheugen

  DOCUMENT GEREED
  Standby voor scannen

  Druk op de aan het faxnummer of de
  groep toegewezen snelkiestoets of voer
  de betreffende verkortkiescode in voor
  de gewenste bestemming.  Snelkiestoets:
  Druk op de gewenste snelkiestoets.
  Verkortkiescode:
  Druk Verkort kiezen en gebruik
  vervolgens op de numerieke
  toetsen om de gewenste
  tweecijferige code in te voeren.
  Als u een vergissing maakt, drukt
  u op Stop en herhaalt u deze stap.
  Op het display verschijnt GEEN
  TEL # indien er geen
  fax-/telefoonnummer of groep is
  toegewezen aan de door u
  ingedrukte snelkiestoets of
  ingevoerde code.
  .

  3

  Druk op Start/Kopie om het scannen
  voor verzending te starten of wacht een
  paar seconden tot de fax het scannen
  automatisch start.


  6-16 Snelkiezen

  Als u niet wilt dat de fax na een paar
  seconden automatisch gaat scannen,
  schakel de instelling AUTOM.START TX
  dan uit (→ pag. 14-6).

  Hoofdstuk 6 • Page 73

  Telefoneren via snelkiezen
  Volg deze procedure om een telefoonnummer te kiezen dat is opgeslagen voor
  snelkiezen of verkort kiezen:

  1

  Zorg dat de optionele handset of een
  telefoon op uw fax is aangesloten
  (→ pag. 2-6).

  2

  Druk op Haak.


  3

  U kunt ook de handset optillen
  in plaats van op Haak te drukken.

  TEL=

  Druk op de aan het telefoonnummer
  toegewezen snelkiestoets of voer de
  betreffende verkortkiescode in om het
  gewenste telefoonnummer te kiezen.  Snelkiestoets:
  Druk op de gewenste snelkiestoets.
  Verkortkiescode:
  Druk op Verkort kiezen en gebruik
  vervolgens de numerieke toetsen
  om de gewenste tweecijferige code
  in te voeren.

  Als u een vergissing maakt,
  druk dan op Haak of hang de
  handset op en begin opnieuw
  bij stap 2.

  Op het display verschijnt
  GEEN TEL # indien er geen
  fax-/telefoonnummer is
  toegewezen aan de door u
  ingedrukte snelkiestoets of
  code.

  Op het display verschijnt
  NIET BESCHIKBAAR indien
  u een aan een groep
  faxnummers toegewezen
  snelkiestoets indrukt of
  snelkiescode invoert.
  .

  Indien u hoort dat de andere partij de
  oproep beantwoordt, neemt u de hoorn
  op en kunt u het gesprek beginnen.

  5

  Wanneer het gesprek is beëindigd,
  hangt u de hoorn gewoon op.
  Snelkiezen

  4

  Hoofdstuk 6

  Snelkiezen

  6-17 • Page 74

  Afdrukken van lijsten met snelkiesnummers
  Om de voor snelkiezen opgeslagen fax-/telefoonnummers en namen te
  controleren, kunt u de lijst met snelkiesnummers afdrukken. U kunt deze lijst
  bij uw fax bewaren voor toekomstig gebruik.
  Volg deze procedure voor het afdrukken van lijsten met snelkiesnummers:

  1
  2

  Open het snelkiespaneel.

  3

  Gebruik
  of
  om
  VERK.KIESLIJST te selecteren.

  4

  Druk op Instellen.

  5

  Gebruik
  of
  om de lijst die u
  wilt afdrukken te selecteren.

  Druk op Rapport.

  .

  .

  .  ACT. RAPPORT
  VERK. KIESLIJST
  SNELKIESLIJST

  .

  U kunt kiezen uit de volgende
  mogelijkheden:

  SNELKIESLIJST

  VERK. KIESLIJST

  SNELK. (DETAIL)

  VERK. (DETAIL)

  GROEPSKIESLIJST

  ¶ Indien u in stap 5 GROEPSKIESLIJST heeft geselecteerd:
  6

  Druk op Instellen.


  De fax drukt de lijst af.

  ¶ Indien u in stap 5 een andere lijst dan
  GROEPSKIESLIJST heeft geselecteerd:
  6 Druk op Instellen.

  VERZAMELDE UITV.
  JA=( @ )
  .

  7

  NEE=( # )
  .

  Selecteer in welke volgorde u de lijst
  wilt afdrukken.
  Druk op @ om de lijst met
  bestemmingsnamen (ID
  AANSLUITING op de rapporten) op
  alfabetische volgorde (gesorteerd) af te
  drukken.
  - of Druk op # om de lijst op volgorde van
  code of toets (niet-gesorteerd) af te
  drukken.
  .

  .  De fax drukt de lijst af.

  Voorbeelden van de lijsten worden op de volgende pagina’s weergegeven.

  6-18 Snelkiezen

  Hoofdstuk 6 • Page 75

  ¶ SNELKIESLIJST 1
  27/12 2001

  17:23

  FAX 123 4567

  27/12 2001

  CANON INC

  17:23

  001

  FAX 123 4567

  CANON INC

  001

  SNELKIESLIJST 1

  NR.

  NR.
  [
  [
  [
  [
  [

  12]
  01]
  03]
  04]
  05]

  AANSLUITING TEL

  AANSLUITING ID

  TYPE TX

  2 887 0166
  905 795 1111
  GROEPSKIEZEN
  2 50921
  1 432 2060

  Canon AUSTRALIA
  CANON CANADA
  Canon GROeP 2
  Canon ITALIA
  Canon OPTICS

  NORMALE TX
  NORMALE TX
  NORMALE TX
  PSWD/SUBADRES

  INDIEN U IN STAP 7 OP @ DRUKT (→ pag.
  6-18), WORDEN DE BESTEMMINGEN OP
  ALFABETISCHE VOLGORDE
  WEERGEGEVEN (GESORTEERD).

  INDIEN U IN STAP 7 OP # DRUKT (→ pag.
  6-18), WORDEN DE BESTEMMINGEN OP
  TOETSVOLGORDE WEERGEGEVEN
  (NIET-GESORTEERD).
  .

  .

  ¶ SNELKIESLIJST 2 (gedetailleerde lijst)
  27/12 2001

  17:23

  FAX 123 4567

  27/12 2001

  CANON INC

  17:23

  FAX 123 4567

  001

  CANON INC

  001

  SNELKIESLIJST 2
  [

  12]

  AANSLUITING TEL
  AANSLUITING ID
  TYPE TX

  2 887 0166
  Canon AUSTRALIA
  NORMALE TX

  [

  01]

  AANSLUITING TEL
  AANSLUITING ID
  TYPE TX

  905 795 1111
  CANON CANADA
  NORMALE TX

  [

  03]

  AANSLUITING TEL
  AANSLUITING ID

  GROEPSKIEZEN
  Canon GROEP 2

  [

  04]

  AANSLUITING TEL
  AANSLUITING ID
  TYPE TX

  2 50921
  Canon ITALIA
  NORMALE TX

  [

  05]

  AANSLUITING TEL
  AANSLUITING ID
  TYPE TX
  SUBADRES

  1 432 2060
  Canon OPTICS
  PSWD/SUBADRES
  1323

  INDIEN U IN STAP 7 OP # DRUKT (→ pag.
  6-18), WORDEN DE BESTEMMINGEN OP
  TOETSVOLGORDE WEERGEGEVEN
  (NIET-GESORTEERD).
  .

  INDIEN U IN STAP 7 OP @ DRUKT (→ pag.
  6-18), WORDEN DE BESTEMMINGEN OP
  ALFABETISCHE VOLGORDE
  WEERGEGEVEN (GESORTEERD).

  Snelkiezen

  .

  Hoofdstuk 6

  Snelkiezen

  6-19 • Page 76

  ¶ VERKORT KIESLIJST 1
  27/12 2001

  17:23

  FAX 123 4567

  27/12 2001

  CANON INC

  17:23

  FAX 123 4567

  001

  CANON INC

  001

  VERKORT KIESLIJST 1

  NR.

  NR.
  [@
  [@
  [@
  [@
  [@
  [@

  00]
  02]
  21]
  01]
  03]
  32]

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  AANSLUITING TEL

  AANSLUITING ID

  TYPE TX

  2131 1250
  1 49 39 25 25
  GROEPSKIEZEN
  03 3758 2111
  516p488 6700
  81 773 3173

  CANON DEUTSCH.
  CANON FRANCE
  Canon GROEP 1
  Canon TOKYO
  CANON U.S.A.
  Canon UK

  NORMALE TX
  NORMALE TX
  NORMALE TX
  NORMALE TX
  PSWD/SUBADRES

  INDIEN U IN STAP 7 OP @ DRUKT (→ pag.
  6-18), WORDEN DE BESTEMMINGEN OP
  ALFABETISCHE VOLGORDE
  WEERGEGEVEN (GESORTEERD).

  INDIEN U IN STAP 7 OP # DRUKT (→ pag.
  6-18), WORDEN DE BESTEMMINGEN OP
  TOETSVOLGORDE WEERGEGEVEN
  (NIET-GESORTEERD).
  .

  .

  ¶ VERKORTKIESLIJST 2 (gedetailleerde lijst)
  27/12 2001

  17:23

  FAX 123 4567

  27/12 2001

  CANON INC

  17:23

  FAX 123 4567

  001

  CANON INC

  001

  VERKORT KIESLIJST 2

  [@

  00]

  AANSLUITING TEL
  AANSLUITING ID
  TYPE TX

  2131 1250
  CANON DEUTSCH.
  NORMALE TX

  [@

  02]

  AANSLUITING TEL
  AANSLUITING ID
  TYPE TX

  1 49 39 25 25
  CANON FRANCE
  NORMALE TX

  21]

  AANSLUITING TEL
  AANSLUITING ID

  GROEPSKIEZEN
  Canon GROEP 1

  01]

  AANSLUITING TEL
  AANSLUITING ID
  TYPE TX

  03 3758 2111
  Canon TOKYO
  NORMALE TX

  03]

  AANSLUITING TEL
  AANSLUITING ID
  TYPE TX

  516p488 6700
  CANON U.S.A.
  NORMALE TX

  32]

  AANSLUITING TEL
  AANSLUITING ID
  TYPE TX
  SUBADRES

  81 773 3173
  Canon UK
  PSWD/SUBADRES
  1323

  .

  [@
  [@

  [@

  [@

  .

  .

  .

  .

  .

  INDIEN U IN STAP 7 OP # DRUKT (→ pag.
  6-18), WORDEN DE BESTEMMINGEN OP
  TOETSVOLGORDE WEERGEGEVEN
  (NIET-GESORTEERD).
  .

  INDIEN U IN STAP 7 OP @ DRUKT (→ pag.
  6-18), WORDEN DE BESTEMMINGEN OP
  ALFABETISCHE VOLGORDE
  WEERGEGEVEN (GESORTEERD).
  .

  6-20 Snelkiezen

  Hoofdstuk 6 • Page 77

  ¶ Lijst met groepskiesnummers
  27/12 2001

  17:23

  FAX 123 4567

  CANON INC

  001

  Lijst met groepskiesnummers

  [

  03] Canon GROEP 2

  [@

  .

  21] Canon GROEP 1

  [
  [@
  [@
  [@

  .

  .

  .

  04]
  00]
  02]
  32]

  2 50921
  2131 1250
  1 49 39 25 25
  81 773 3173

  [
  01] 905 795 1111
  [@ 03] 516p488 6700

  CANON CANADA
  CANON U.S.A.

  Snelkiezen

  .

  Canon ITALIA
  CANON DEUTSCH.
  CANON FRANCE
  Canon UK

  Hoofdstuk 6

  Snelkiezen

  6-21 • Page 78

  6-22 Snelkiezen

  Hoofdstuk 6 • Page 79  Voorbereidingen voor verzending ........................................................
  • Documenten die u kunt faxen .........................................................
  • Instellen van de resolutie voor scannen ...........................................
  • Instellen van het contrast bij scannen .............................................
  • Kiesmethoden ..................................................................................

  7-2
  7-2
  7-2
  7-3
  7-4  Methoden voor verzending ..................................................................
  • Geheugenverzending ........................................................................
  • Handmatige verzending via de handset ...........................................

  7-5
  7-5
  7-6  Annuleren van de verzending ...............................................................

  7-8  Nummerherhaling wanneer de lijn bezet is ..........................................
  • Handmatige nummerherhaling ........................................................
  Annuleren van handmatige nummerherhaling ...........................
  • Automatische nummerherhaling ......................................................
  Wat is automatische nummerherhaling? .....................................
  Annuleren van automatische nummerherhaling .........................
  Instellen van de opties voor automatische nummerherhaling ....

  7-9
  7-9
  7-9
  7-9
  7-9
  7-9
  7-10  Verzenden van een document naar meerdere bestemmingen
  Groepsverzending .................................................................................  Uitgestelde verzending ..........................................................................
  • Scannen van een document in het geheugen voor uitgestelde
  verzending ....................................................................................
  • Afdrukken van een document dat is ingesteld voor uitgestelde
  verzending ....................................................................................
  • Wissen van een document dat is ingesteld voor uitgestelde
  verzending ....................................................................................

  7-14

  Gebruik van andere telefoonnetwerken (alleen Engeland) ..................
  • Aanbrengen van het M-etiket ..........................................................
  • Vastleggen van een ander telefoonnetwerk .....................................
  • Verzenden via een ander telefoonnetwerk .......................................
  • Vastleggen van snelkiezen met de M-knop .....................................

  7-18
  7-18
  7-19
  7-20
  7-21  Hoofdstuk 7

  Verzenden van faxberichten

  7-12

  7-14
  7-16
  7-17

  7-1

  Verzenden van
  faxberichten

  Hoofdstuk 7
  Verzenden van
  faxberichten • Page 80

  Voorbereidingen voor verzending
  Documenten die u kunt faxen
  Zie Hoofdstuk 4 voor informatie over het type documenten dat u kunt faxen,
  de voorwaarden en de details betreffende het plaatsen van documenten.

  Instellen van de resolutie voor scannen
  U kunt de scanresolutie instellen voor de documenten die u wilt verzenden. Hoe
  hoger de resolutie, des de hoger de uitvoerkwaliteit bij de andere fax, maar des
  te langzamer de zendsnelheid. Pas de scanresolutie aan overeenkomstig het type
  document dat u verzendt.
  Indien u een document verzendt waarbij het nodig is dat enkele pagina’s met
  een andere resolutie worden gescand dan de overige pagina’s, dan kunt u de
  instelling van de resolutie wijzigen tijdens het scannen van het document.
  Onthoud hierbij echter dat de nieuwe instelling pas effectief is voor de volgende
  pagina die wordt gescand.
  Volg deze procedure voor het instellen van de scanresolutie:

  1

  Druk op Resolutie om de gewenste
  resolutie te selecteren.


  2

  Voorbeeld:

  FAX FOTO

  U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  FAX STANDAARD
  Geschikt voor de meeste documenten die alleen uit tekst bestaan.

  FAX FIJN
  Geschikt voor documenten met kleine letters.

  FAX FOTO
  Geschikt voor documenten met afbeeldingen zoals foto’s. Met
  deze instelling kunnen delen van het document die foto’s bevatten
  automatisch met 64 niveaus grijstinten worden gescand in plaats
  van slechts twee (zwart en wit).

  SUPER FIJN
  Geschikt voor documenten met kleine letters en afbeeldingen.
  Deze instelling is 4x de resolutie van de FAX STANDAARD
  instelling.

  Ga door met de handeling waar u mee bezig bent.


  Als u niet verder gaat, dan zal de FAX-L280/L200 na ca. 10 seconden
  terug gaan naar de standby mode.

  7-2 Verzenden van faxberichten

  Hoofdstuk 7 • Page 81

  Verzenden van
  faxberichten

  Instellen van het contrast bij scannen
  U kunt het contrast aanpassen waarmee uw document wordt gescand voor
  verzending en kopiëren. Pas het contrast aan afhankelijk van hoe licht of
  donker uw document is.
  Volg deze procedure om het scancontrast in te stellen voor verzending en
  kopiëren:

  1
  2

  Open het snelkiespaneel.

  3

  Druk tweemaal op Instellen.

  Druk op Gegevensregistratie.

  GEGEVENSREGISTR.
  GEBRUIKERSINST.
  DATUM & TIJD

  4

  Gebruik
  of
  om
  SCANCONTRAST te selecteren.

  5

  Druk op Instellen.

  6

  Gebruik
  of
  om het gewenste
  scancontrast te selecteren.

  .

  .  Hoofdstuk 7

  .

  SCAN CONTRAST
  Voorbeeld:

  STANDAARD

  .

  U kunt kiezen uit de volgende
  mogelijkheden:

  STANDAARD
  Voldoende voor de meeste
  documenten.

  DONKER
  Geschikt voor lichte
  documenten.

  LICHTER
  Geschikt voor donkere
  documenten.

  7

  Druk op Instellen.

  8

  Druk op Stop om terug te keren naar
  de standby mode.

  HOORN VAN HAAK
  Voorbeeld:

  15:00

  Verzenden van faxberichten

  Fax

  7-3 • Page 82

  Kiesmethoden
  Er zijn verschillende manieren om de/het faxnummer(s) waarnaar u wilt
  verzenden te kiezen. De volgende methoden zijn beschikbaar:


  Normaal kiezen
  Kies een faxnummer met de numerieke toetsen, net als het kiezen van een
  telefoonnummer.  Snelkiezen
  Kies een faxnummer door op de aan het faxnummer toegewezen
  snelkiestoets (01 t/m 24) te drukken. Zie pag. 6-3, 6-16 voor informatie
  over het opslaan en gebruiken van snelkiezen.  Verkort kiezen
  Kies een faxnummer door op verkort kiezen te drukken en de aan het
  faxnummer toegewezen tweecijferige code (00 t/m 99) in te voeren. Zie pag.
  6-8, 6-16 voor informatie over het opslaan en gebruiken van verkort
  kiezen.  Groepskiezen
  Verzend een document naar een vooraf gedefinieerde groep faxnummers
  die zijn opgeslagen voor snelkiezen. Zie pag. 6-13, 6-16 voor informatie
  over het opslaan en gebruiken van groepskiezen.

  7-4 Verzenden van faxberichten

  Hoofdstuk 7 • Page 83

  Verzenden van
  faxberichten

  Methoden voor verzending
  Deze paragraaf geeft informatie over de twee belangrijkste methoden voor
  verzending: Geheugenverzending en Handmatige verzending via de handset.

  Geheugenverzending
  Geheugenverzending is een snelle en eenvoudige manier om een document te
  verzenden. Zodra de fax de eerste pagina van een document dat uit meerdere
  pagina’s bestaat in het geheugen scant, belt de fax de andere partij en begint de
  informatie te verzenden, ook al zijn de resterende pagina’s nog niet allemaal
  gescand.
  Omdat de fax een multifunctioneel apparaat is, kunt u zelfs een document in
  het geheugen scannen, terwijl u andere handelingen uitvoert.
  De fax heeft een geheugencapaciteit voor ca. 64 pagina’s* (minder als het
  document veel afbeeldingen bevat of als de pagina’s erg dicht op elkaar
  geplaatste tekst bevat).
  Volg deze procedure om een document te verzenden via geheugenverzending:

  1

  Plaats het document met de tekstzijde
  omlaag in de ADF (→ pag. 4-3).  2

  GEBR. GEH. 0%
  Huidig gebruikt geheugen

  Zie pag. 7-2, 7-3 om de resolutie
  en het contrast aan te passen.
  Het document kan wellicht niet
  worden verzonden als het
  gebruikte geheugen (wordt
  weergegeven op het display) bijna
  100% is. Gebruik in deze situatie
  handmatige verzending via de
  handset (→ pag. 7-6).

  Kies het faxnummer van de andere
  partij.


  Voorbeeld:

  DOCUMENT GEREED
  Standby voor scannen

  Voorbeeld:

  TEL=

  9p7654321

  Zie pag. 7-4 voor informatie over
  kiesmethoden.
  Als u een verkeerd nummer
  invoert, drukt u op Stop en voert
  u vervolgens het correcte nummer
  in.
  Indien u bent aangesloten op een
  PBX en u eerst een
  toegangsnummer voor een
  buitenlijn dient te kiezen
  (bijvoorbeeld “0”), voeg dan na
  dat nummer een pauze in door op
  Nummerherhaling/Pauze te
  drukken (→ pag. 9-2).

  * Gebaseerd op Canon FAX Standaard kaart nr. 1, standaard mode.

  Hoofdstuk 7

  Verzenden van faxberichten

  7-5 • Page 84

  3

  Druk op Start/Kopie om het scannen voor verzending te starten of, indien
  u gebruikmaakt van snelkiezen, wacht enkele seconden tot de fax het
  scannen automatisch start.  Als u niet wilt dat de fax na een paar seconden automatisch gaat
  scannen, schakel de instelling AUTOM.START TX dan uit → pag.
  14-6).
  Om de verzending tijdens het kiezen te annuleren drukt u op Stop en
  vervolgens op @ (→ pag. 7-8).
  Als het nummer dat u kiest bezet is, zal de fax het nummer na enkele
  minuten automatisch herhalen (→ pag. 7-9).
  .


  U kunt max. 20 verschillende verzendhandelingen voor geheugenverzending
  opslaan.
  Het document wordt na verzending automatisch uit het geheugen gewist.
  Dit gebeurt zelfs als het document door een fout niet compleet kon worden
  verzonden.

  Handmatige verzending via de handset
  handmatige verzending via de handset stelt u in staat met de andere partij te
  spreken voordat het document wordt verzonden. Deze methode is handig als de
  andere partij de fax handmatig dient te activeren voor het ontvangen van een
  faxbericht.
  Voor deze mode dient u de optionele handset or een telefoon op uw fax aan te
  sluiten (→ pag. 2-6).

  Volg deze procedure om een document te verzenden via handmatige verzending
  via de handset:

  1

  Zorg dat de optionele handset of een
  telefoon op uw fax is aangesloten
  (→ pag. 2-6).

  2

  Plaats het document met de tekstzijde
  omlaag in de ADF (→ pag. 4-3).


  3

  Zie pag. 7-2, 7-3 voor het
  aanpassen van de resolutie en het
  contrast.

  Druk op Haak.


  U kunt ook de handset optillen
  in plaats van op Haak te drukken.

  7-6 Verzenden van faxberichten

  Voorbeeld:

  GEBR. GEH. 0%
  Huidig gebruikt geheugen

  DOCUMENT GEREED
  Standby voor scannen

  TEL=

  Hoofdstuk 7 • Page 85

  Kies het fax-/telefoonnummer van de
  andere partij.  Voorbeeld:

  TEL=

  7654321
  Verzenden van
  faxberichten

  4

  Zie pag. 7-4 voor informatie over
  kiesmethoden.
  Maakt u tijdens het kiezen een
  vergissing, dan drukt u op Haak
  of hang de handset op en begin
  opnieuw bij stap 3.

  ¶ Indien u een pieptoon hoort in plaats van een stem:
  5

  Druk op Start/Kopie om de verzending van het document te starten.


  Indien u de handset heeft opgenomen om een nummer te kiezen, drukt
  u op Start/Kopie en hangt u de handset op.

  ¶ Hoort u een stem:
  5

  Neem de handset op en begin te spreken.


  6

  Wanneer u gereed bent om uw document te verzenden, vraag de andere
  partij dan op de starttoets van zijn/haar fax te drukken.

  7

  Indien u de pieptoon hoort van de fax van de andere partij, dan drukt u
  op Start/Kopie en hangt u op om de verzending van het document te
  starten.  Indien u de handset gebruikt, zorg dan dat u ophangt nadat u op
  Start/Kopie op de fax heeft gedrukt, anders verbreekt u de verbinding.
  De fax maakt u met een pieptoon erop attent dat de handset niet goed is
  opgehangen. Zorg dat de handset correct in de houder is geplaatst. Als u
  niet wilt dat de fax een pieptoon geeft, schakel de instelling HOORN VAN
  HAAK dan uit (→ pag. 14-4).  Hoofdstuk 7

  Indien u in stap 3 op Haak heeft gedrukt in plaats van de handset op
  te nemen, dan hoort u de stem van de andere partij, maar zij kunnen
  u niet horen. Neem de handset op om met de andere partij te spreken.

  Verzenden van faxberichten

  7-7 • Page 86

  Annuleren van de verzending
  Volg deze procedure als u de verzending van een document wilt stoppen
  voordat de verzending is beeïndigd:

  ¶ Indien u een document verzendt met handmatige verzending
  via de handset:
  1

  Druk op Stop.  De verzending is geannuleerd.
  De fax drukt een FOUT TX RAPPORT af (→ pag. 11-4).

  ¶ Indien u een document verzendt met geheugenverzending:
  1

  Druk op Stop.

  ANNUL.? @ JA # NEE
  .  2

  De fax vraagt u te bevestigen dat
  u de verzending wilt annuleren.

  .

  JA=( @ ) NEE=( # )
  .

  .

  Om de verzending te annuleren, drukt u op @ .
  .
  De verzending wordt niet geannuleerd voordat u op @ heeft gedrukt.
  Als u zich bedenkt en de verzending toch door wilt laten gaan, drukt
  u op # .
  Om de verzending van een document dat wacht om te worden
  verzonden (bijvoorbeeld uitgestelde verzending of tussen
  nummerherhalingen) te annuleren, dient u dit document uit het
  geheugen te verwijderen (→ pag. 7-17, 9-9).
  De fax drukt een FOUT TX RAPPORT af (→ pag. 11-4).
  .

  .

  Wanneer u een verzending annuleert, kan het nodig zijn het bedieningspaneel te
  openen om het document uit de ADF te verwijderen (→ pag. 13-2).

  7-8 Verzenden van faxberichten

  Hoofdstuk 7 • Page 87

  Er zijn twee methoden voor nummerherhaling: Handmatige nummerherhaling
  en Automatische nummerherhaling. Deze paragraaf geeft informatie over de
  twee methoden.

  Handmatige nummerherhaling
  Druk op Nummerherhaling/Pauze om het laatste nummer dat u met de
  numerieke toetsen heeft gekozen opnieuw te kiezen. (Hiermee wordt de
  nummerherhaling gestart, ongeacht of automatische nummerherhaling is
  geactiveerd.)

  Annuleren van handmatige nummerherhaling
  Om handmatige nummerherhaling te annuleren, drukt u op Stop.

  Automatische nummerherhaling
  Wat is automatische nummerherhaling?
  Wanneer u een document verzendt via geheugenverzending (→ pag. 7-5) en de
  lijn van de andere partij is bezet, dan wacht de fax gedurende een ingestelde tijd
  en herhaalt het nummer vervolgens automatisch. Dit wordt Automatische
  nummerherhaling genoemd.
  Aan de melding AUT.NUM.HERH. en het transactienummer (TX/RX NR.) op
  het display kunt u zien dat de fax wacht om het nummer te herhalen.
  De opties voor automatische nummerherhaling stellen u in staat het aantal
  keren dat de fax het nummer herhaalt, alsmede de interval tussen herhalingen
  aan te passen. U kunt automatische nummerherhaling, indien gewenst, ook
  uitschakelen.
  Als de pogingen voor automatische nummerherhaling geen succes hebben, zal
  de fax de verzending annuleren en een FOUT TX RAPPORT afdrukken om u
  te melden dat de verzending niet gelukt is (→ pag. 11-4).

  Annuleren van automatische nummerherhaling
  Automatische nummerherhaling kan niet met de stoptoets worden geannuleerd,
  terwijl de fax wacht om het nummer te herhalen. U kunt wachten tot de fax het
  nummer begint te herhalen en vervolgens de onderstaande procedure volgen.
  Wilt u de verzending echter annuleren terwijl de fax wacht om het nummer te
  herhalen, dan dient u het document uit het geheugen te verwijderen (→ pag.
  9-9).
  Vold deze procedure om automatische nummerherhaling te annuleren wanneer
  de fax begint het nummer te herhalen:

  1
  Hoofdstuk 7

  Wacht tot de fax met de
  nummerherhaling begint.

  KIEZEN
  Verzenden van faxberichten

  7-9

  Verzenden van
  faxberichten

  Nummerherhaling wanneer de lijn bezet is • Page 88

  2

  Druk op Stop.

  ANNUL.? @ JA # NEE
  .  3

  De fax vraagt u te bevestigen dat
  u de automatische
  nummerherhaling wilt annuleren.

  .

  JA=( @ ) NEE=( # )
  .

  .

  Om de nummerherhaling te annuleren,
  drukt u op @ .
  .  De nummerherhaling wordt niet
  geannuleerd voordat u op @ heeft
  gedrukt.
  Als u zich bedenkt en de
  nummerherhaling toch door wilt
  laten gaan, drukt u op # .
  De fax drukt een FOUT TX
  RAPPORT af (1→ pag. 11-4).
  .  .  Instellen van de opties voor automatische
  nummerherhaling
  U kunt de volgende opties instellen voor automatische nummerherhaling:
  ❏ Ongeacht of de fax het nummer automatisch herhaalt (standaard: aan).
  ❏ Het aantal nummerherhalingen (standaard: twee).
  ❏ De interval tussen nummerherhalingen (standaard: twee minuten).
  Volg deze procedure om de opties voor automatische nummerherhaling aan te
  passen:

  1
  2

  Open het snelkiespaneel.

  3

  Druk op Instellen.

  4

  Gebruik
  of
  om TX
  INSTELLINGEN te kiezen.

  5

  Druk op Instellen.

  6

  Gebruik
  of
  om
  AUTO.NUM.HERH. te kiezen.

  7

  Druk op Instellen.

  Druk op Gegevensregistratie.

  .

  .

  7-10 Verzenden van faxberichten

  GEGEVENSREGISTR.
  GEBRUIKERSINST.

  .

  TX INSTELLINGEN
  ECM TX

  .

  AUTO.NUM.HERH.
  Voorbeeld:

  AAN

  Hoofdstuk 7 • Page 89

  Gebruik
  of
  om de gewenste
  instelling te selecteren.
  .  .

  Verzenden van
  faxberichten

  8

  U kunt kiezen uit de volgende
  mogelijkheden:

  AAN
  Schakelt automatische
  nummerherhaling in.

  UIT
  Schakelt automatische
  nummerherhaling uit.

  ¶ Indien u in stap 8 UIT heeft geselecteerd:
  9

  Druk op Instellen.

  10

  Druk op Stop om terug te keren naar
  de standby mode.

  TIME OUT
  Voorbeeld:

  15:00

  Fax

  ¶ Indien u in stap 8 AAN heeft geselecteerd:
  9

  Druk tweemaal op Instellen.

  AANTAL NUM. HERH.
  Voorbeeld:

  2KEER

  10

  Gebruik de numerieke toetsen om het
  aantal gewenste nummerherhalingen
  in te voeren.


  11

  Voorbeeld:

  5KEER

  U kunt kiezen uit 1 t/m 10 keren.*

  Druk tweemaal op Instellen.

  INTERV.NUM.HERH.
  Voorbeeld:

  2MIN.

  12

  Gebruik de numerieke toetsen om de
  gewenste interval tussen
  nummerherhalingen in te voeren.


  Voorbeeld:

  5MIN.

  U kunt kiezen uit 1 t/m 99 minuten.**

  13

  Druk op Instellen.

  14

  Druk op Stop om terug te keren naar
  de standby mode.

  TIME OUT
  Voorbeeld:

  15:00

  Fax

  ** Australië: 1 t/m 2 keren, Nieuw Zeeland: 1 t/m 5 keren, Hong Kong: 1 t/m 3 keren,
  Maleisië: 1 t/m 15 keren.
  ** Singapore: 2 t/m 99 minuten.

  Hoofdstuk 7

  Verzenden van faxberichten

  7-11 • Page 90

  Verzenden van een document naar meerdere
  bestemmingen (groepsverzending)
  Deze functie wordt ook wel Groepsverzending genoemd en stelt u in staat
  hetzelfde document in één handeling naar verschillende faxnummers te
  verzenden. Plaats het document en voer de faxnummers in. De fax scant het
  document in het geheugen en verzendt het vervolgens naar alle ingevoerde
  faxnummers.
  Met deze functie kunt u hetzelfde document naar max. 125 faxnummers
  verzenden. Onthoud echter dat de ingevoerde faxnummers voor snelkiezen of
  verkort kiezen dienen te zijn opgeslagen (→ Hoofdstuk 6). U kunt slechts één
  faxnummer invoeren volgens de normale kiesmethode (d.w.z. met de numerieke
  toetsen).
  Indien u regelmatig documenten naar dezelfde groep faxnummers verzendt, dan
  kunt u deze nummers ook voor groepskiezen opslaan. Dit vereenvoudigt het
  kiezen (→ pag. 6-13).
  Volg deze procedure om hetzelfde document naar verschillende faxnummers te
  verzenden:

  1

  Plaats het document met de tekstzijde
  omlaag in de ADF (→ pag. 4-3).  2

  Voorbeeld:

  GEBR. GEH. 0%
  Huidig gebruikt geheugen

  Zie pag. 7-2, 7-3 voor het
  aanpassen van de resolutie en het
  contrast.
  Het document kan wellicht niet
  worden verzonden als het
  gebruikte geheugen (wordt
  weergegeven op het display) bijna
  100% is. Om meer faxgeheugen
  vrij te maken dient u in het
  geheugen opgeslagen documenten
  af te drukken te verzenden of te
  wissen (→ pag. 9-5).

  DOCUMENT GEREED
  Standby voor scannen

  Voer max. 125 faxnummers met één
  van de volgende methoden:  Snelkiezen:
  Druk op de gewenste
  snelkiestoets(en).
  Verkort kiezen:
  Druk op Verkort kiezen en
  gebruik vervolgens de numerieke
  toetsen om de gewenste
  tweecijferige code in te voeren.
  Herhaal de procedure voor
  andere codes.

  Zorg dat u voor elke code op
  Verkort kiezen drukt.

  7-12 Verzenden van faxberichten

  Voorbeeld:

  TEL=905 795 1111

  Voorbeeld:

  @ 01
  .

  Voorbeeld:

  TEL=03 3758 2111

  Hoofdstuk 7 • Page 91  3

  Normaal kiezen:
  Gebruik de numerieke toetsen
  om het gewenste faxnummer in
  te voeren en druk vervolgens op
  Instellen.

  U kunt op deze manier slechts
  één faxnummer invoeren.

  Voorbeeld:

  TEL=

  2 887 0166

  U kunt de faxnummers in willekeurige volgorde invoeren.
  Als u een verkeerde bestemming invoert, drukt u op Wissen en voert u
  vervolgens de juiste bestemming in.
  U dient de tweede bestemming binnen vijf seconden na het invoeren van de
  eerste in te voeren. Alle volgende bestemmingen dienen binnen 10 seconden
  te worden ingevoerd. Wacht u langer, dan zal de fax het document
  automatisch gaan scannen voor verzending. Als u niet wilt dat de fax na
  een paar seconden automatisch gaat scannen, schakel de instelling
  AUTOM.START TX dan uit (→ pag. 14-6).
  of
  om door
  Om de ingevoerde bestemmingen te bekijken, gebruikt u
  de nummers te bladeren.
  .

  .

  Druk op Start/Kopie om het scannen voor verzending te starten of wacht
  een paar seconden tot de fax het scannen automatisch start.
  De fax verzendt het document eerst naar de snelkiesbestemmingen,
  vervolgens naar de verkortkiesbestemmingen en tenslotte naar de
  bestemming die met de standaard kiesmethode is ingevoerd.
  Als u niet wilt dat de fax na een paar seconden automatisch gaat
  scannen, schakel de instelling AUTOM.START TX dan uit (→ pag.
  14-6).
  Om de verzending te annuleren tijdens het kiezen, drukt u op Stop en
  vervolgens op @ . Het verzenden naar alle in stap 2 ingevoerde
  bestemmingen wordt geannuleerd. (U kunt niet slechts één bestemming
  annuleren.)
  .
  Hoofdstuk 7

  Als een lijn bezet is, gaat de fax door met verzenden naar de andere
  bestemmingen en herhaalt daarna het nummer dat bezet was.
  Als het faxgeheugen tijdens het scannen van uw document volraakt, dan
  verschijnt GEHEUGEN VOL op het display. Doet deze situatie zich voor,
  verwijder dan de rest van het document uit de ADF (wellicht dient u het
  bedieningspaneel te openen) en verdeel het document in verschillende
  stukken om elk deel apart te verzenden.

  Verzenden van faxberichten

  7-13

  Verzenden van
  faxberichten

 • Page 92

  Uitgestelde verzending
  Uw fax stelt u in staat een document in het geheugen te scannen en het
  automatisch op een ingesteld tijdstip, binnen de komende 24 uur, naar max. 125
  faxnummers te verzenden. Dit wordt Uitgestelde verzending of Verzending op
  ingesteld tijdstip genoemd. Door deze functie te gebruiken, bent u in staat om
  bijvoorbeeld gebruik te maken van de lagere telefoontarieven die ’s nachts
  worden gehanteerd.
  Om uitgestelde verzending correct te gebruiken, dient u te zorgen dat de juiste
  tijd is ingesteld op uw fax (→ pag. 3-6).

  Scannen van een document in het geheugen voor uitgestelde verzending
  Volg deze procedure om een document voor uitgestelde verzending in het
  faxgeheugen te scannen:

  1

  Plaats het document met de tekstzijde
  omlaag in de ADF (→ pag. 4-3).  Voorbeeld:

  GEBR. GEH. 0%
  Huidig gebruikt geheugen

  Zie pag. 7-2, 7-3 voor het
  aanpassen van de resolutie en het
  contrast.
  Het document kan wellicht niet
  worden verzonden als het
  gebruikte geheugen (wordt
  weergegeven op het display) bijna
  100% is. Om meer faxgeheugen
  vrij te maken dient u in het
  geheugen opgeslagen documenten
  af te drukken te verzenden of te
  wissen (→ pag. 9-5).

  DOCUMENT GEREED
  Standby voor scannen

  2
  3

  Open het snelkiespaneel.

  4

  Druk op Instellen.

  Voorbeeld:

  5

  Gebruik de numerieke toetsen om het
  tijdstip in te voeren waarop u het
  document wilt laten verzenden.

  Voorbeeld:

  Druk op Uitgestelde verzending.  6

  OPSLAAN
  ST. TIJD IN _
  15:00
  ST. TIJD IN _
  22:30

  Gebruik het 24-uurs systeem voor
  de tijd (bijvoorbeeld 1:00 p.m. als
  13:00) en plaats een nul voor de
  enkelvoudige cijfers.

  Druk op Instellen.

  KIES BESTEMM.
  TEL=

  7-14 Verzenden van faxberichten

  Hoofdstuk 7 • Page 93

  Voer max. 125 faxnummers in die u
  wilt verzenden via één van de volgende
  methoden:
  8

  Hoofdstuk 7

  Voorbeeld:

  TEL=905 795 1111

  Voorbeeld:

  @ 01
  .

  Voorbeeld:

  TEL=03 3758 2111

  Voorbeeld:

  TEL=

  2 887 0166

  Als u een verkeerde bestemming invoert, drukt u op Wissen en voert u
  vervolgens de juiste bestemming in.
  Om de bestemmingen te bekijken, drukt u op
  of
  om door de
  nummers te bladeren.
  .

  .

  Druk op Start/Kopie om het scannen
  van het document in het faxgeheugen
  te starten.
  Snelkiezen:
  Druk op de gewenste
  snelkiestoets(en).
  Verkort kiezen:
  Druk op Verkort kiezen en gebruik
  vervolgens de numerieke toetsen
  om de gewenste tweecijferige code
  in te voeren. Herhaal deze
  procedure voor andere codes.

  Zorg dat u voor elke code
  op Verkort kiezen drukt.
  Normaal kiezen:
  Gebruik de numerieke toetsen
  om het gewenste faxnummer in te
  voeren en druk vervolgens op
  Instellen.

  U kunt op deze manier
  slechts één faxnummer
  invoeren.

  Zodra het ingestelde tijdstip is
  aangebroken, verzendt de fax het
  document maar de bestemming(en)
  die u in stap 7 heeft aangegeven.

  U kunt max. 20 verschillende handelingen voor uitgestelde verzending
  opslaan.
  Als het faxgeheugen tijdens het scannen van uw document volraakt, dan
  verschijnt GEHEUGEN VOL op het display. In deze situatie is het niet
  mogelijk het document op een ingesteld tijdstip te verzenden. Verwijder het
  document uit de ADF (het kan nodig zijn hiervoor het bedieningspaneel te
  openen).
  Omdat de fax een multifunctioneel apparaat is, kunt u zelfs een document
  in het geheugen scannen, terwijl u andere handelingen uitvoert.

  Verzenden van faxberichten

  7-15

  Verzenden van
  faxberichten

  7 • Page 94

  Een document afdrukken dat is ingesteld voor uitgestelde
  verzending
  Volg deze procedure om een voor uitgestelde verzending in het geheugen
  opgeslagen document af te drukken:

  1
  2

  Open het snelkiespaneel.

  3

  Gebruik
  of
  selecteren.

  4

  Druk op Instellen.

  Voorbeeld:

  5

  Gebruik
  of
  om het
  transactienummer (TX/RX NR.) van
  het document dat u wilt afdrukken te
  selecteren.

  Voorbeeld:

  Druk op Uitgestelde verzending.

  .

  .  6

  .

  OPSLAAN

  om AFDRUKKEN te

  .

  AFDRUKKEN
  TX/RX NR.

  0001
  _

  TX/RX NR.

  #_
  0003
  .

  Als u niet zeker weet wat het
  transactienummer (TX/RX NR.)
  is, druk dan de DOC.
  GEHEUGENLIJST af (→ pag.
  9-5).
  Een “# ” voor het
  transactienummer (TX/RX NR.)
  geeft aan dat het betreffende
  document op dat moment wordt
  verzonden en daarom niet kan
  worden geselecteerd.
  of
  om details van
  Gebruik
  de transactie (bijvoorbeeld
  bestemming) weer te geven.
  .

  .

  .

  Druk op Instellen.

  ALLEEN 1STE PAG?
  JA=( @ ) NEE=( # )
  .

  7

  .

  Druk op @ om uitsluitend de eerste
  pagina af te drukken of druk op # om
  alle pagina’s van het document af te
  drukken.
  .

  .  8

  De fax drukt het document af.

  Om door te gaan met het afdrukken
  van andere voor uitgestelde verzending
  ingestelde documenten, herhaalt u de
  procedure vanaf stap 5.
  - of Druk op Stop om terug te keren naar
  de standby mode.

  7-16 Verzenden van faxberichten

  Voorbeeld:

  15:00

  Fax
  Hoofdstuk 7 • Page 95

  Volg deze procedure om een voor uitgestelde verzending in het geheugen
  opgeslagen document te wissen:

  1
  2

  Open het snelkiespaneel.

  3

  Gebruik
  te kiezen.

  4

  Druk op Instellen.

  Voorbeeld:

  5

  Gebruik
  of
  om het
  transactienummer (TX/RX NR.) van
  het document dat u wilt wissen te
  selecteren.

  Voorbeeld:

  Druk op Uitgestelde verzending.

  .

  .


  6

  of

  .

  OPSLAAN

  om FILE WISSEN

  .

  FILE WISSEN
  TX/RX NR.

  0001
  _

  TX/RX NR.

  #_
  0003
  .

  Als u niet zeker weet wat het transactienummer (TX/RX NR.) is, druk
  dan de DOC. GEHEUGENLIJST af (→ pag. 9-5).
  Een “# ” voor het transactienummer (TX/RX NR.) geeft aan dat het
  betreffende document op dat moment wordt verzonden. Als u een
  document wilt wissen dat wordt verzonden, volg dan de instructies op
  het display.
  of
  om details van de transacties (bijvoorbeeld
  Gebruik
  bestemming) weer te geven.
  .

  .

  .

  Druk op Instellen.

  WISSEN OK?
  JA=( @ ) NEE=( # )
  .

  7

  Druk op @ om het document te
  wissen.
  .  .

  EINDE WISSEN

  Als u zich bedenkt en u wilt het
  document toch in het geheugen
  bewaren voor uitgestelde
  verzending, druk dan op # .
  .

  8

  Hoofdstuk 7

  Om door te gaan met het wissen van
  andere voor uitgestelde verzending
  ingestelde documenten, herhaalt u de
  procedure vanaf stap 5.
  - of Druk op Stop terug te keren naar de
  standby mode.

  15:00

  Verzenden van faxberichten

  Fax

  7-17

  Verzenden van
  faxberichten

  Wissen van een document dat is ingesteld voor uitgestelde
  verzending • Page 96

  Gebruik van andere telefoonnetwerken (alleen
  Engeland)
  Uw fax heeft een ingebouwde functie waarmee u documenten kunt verzenden
  en telefoongesprekken kunt voeren via een alternatieve internationale
  telefoondienst, zoals UK Call, Global Call en Day Call Services van Cable and
  Wireless Communications Limited die beschikbaar zijn voor gebruikers in de
  UK. Abonnees op deze telefoondiensten kunnen kosten besparen op de meeste
  internationale communicatieverbindingen.
  De in deze paragraaf beschreven procedures geven aan hoe u uw fax met deze
  diensten van Cable and Wireless Communications Limited kunt gebruiken.
  Neem voor informatie over het gebruik van uw fax via andere alternatieve
  telefoondiensten contact op met uw Canon dealer of de Canon infolijn.

  Aanbrengen van het M-etiket
  Indien u gebruik maakt van een alternatieve internationale telefoondienst opent
  u het snelkiespaneel en plakt u het bij uw fax geleverde M-etiket boven de
  hieronder aangegeven toets. Dit helpt u de toets te identificeren waarop u dient
  te drukken om een alternatief telefoonnet te gebruiken.

  Gegevensregistratie

  Uitgestelde
  verzending

  Polling

  RAPPORT

  Geheugenreferentie

  D.T.

  Toon/+

  Spatie

  Wissen

  7-18 Verzenden van faxberichten

  Hoofdstuk 7 • Page 97

  Volg deze procedure het toegangsnummer en de ID-codes voor een alternatief
  telefoonnet onder de M-toets op te slaan:

  1
  2

  Open het snelkiespaneel.

  3

  Druk tweemaal op Instellen.

  Druk op Gegevensregistratie.

  GEGEVENSREGISTR.
  GEBRUIKERSINST.
  DATUM & TIJD

  4

  Gebruik
  of
  M-TOETS
  FUNCTIE te kiezen.

  5

  Druk op Instellen.

  6

  Gebruik
  of
  selecteren.

  7

  Druk tweemaal op Instellen.

  .

  .

  .

  .

  M-TOETS FUNCTIE
  Voorbeeld:

  UIT

  om AAN te

  AAN
  TOEGANGSCODE
  Voorbeeld:

  132

  8

  Gebruik
  of
  te selecteren.
  .

  .

  om de toegangscode

  U kunt kiezen uit de volgende
  mogelijkheden:

  132

  131P (“P” geeft een pauze
  van vier seconden aan.)
  Het benodigde toegangsnummer
  krijgt u van Cable and Wireless
  Communications Limited (of een
  andere alternatieve telefoondienst).

  ¶ Als u bij stap 8 132 heeft gekozen:

  Hoofdstuk 7

  9

  Druk op Instellen.

  10

  Druk op Stop om terug te keren naar
  de standby mode.

  RAPPORTAGE INST.
  Voorbeeld:

  15:00

  Verzenden van faxberichten

  Fax

  7-19

  Verzenden van
  faxberichten

  Vastleggen van een ander telefoonnetwerk • Page 98

  ¶ Als u bij stap 8 131P heeft gekozen:
  9

  Druk tweemaal op Instellen.

  ID CODE
  Voorbeeld:

  10

  Gebruik de numerieke toetsen om de
  ID-code in te voeren (max. 20 cijfers,
  geen pauzes noodzakelijk).
  Voorbeeld:

  123456789

  Deze ID-code krijgt u van Cable
  and Wireless Communications
  Limited (of een andere
  alternatieve telefoondienst).
  Als al een ID-code is opgeslagen,
  dan ziet u nu een reeks sterretjes
  ( @ @ @ @ @ ) op het LCD display.
  .

  .

  .

  .

  .

  11

  Druk op Instellen.

  12

  Druk op Stop om terug te keren naar
  de standby mode.

  RAPPORTAGE INST.
  Voorbeeld:

  15:00

  Fax

  Verzenden via een ander telefoonnetwerk
  Volg deze procedure om faxberichten via een opgeslagen internationale
  telefoondienst te verzenden:

  1

  Plaats het document met de tekstzijde
  omlaag in de ADF (→ pag. 4-3).  Voorbeeld:

  GEBR. GEH. 0%
  Huidig gebruikt geheugen

  Zie pag. 7-2, 7-3 voor het
  aanpassen van de resolutie en het
  contrast.
  Het document kan wellicht niet
  worden verzonden als het
  gebruikte geheugen (wordt
  weergegeven op het display bijna
  100% is. Gebruik indeze situatie
  handmatige verzending via de
  handset (→ pag. 7-6).

  2
  3

  Open het snelkiespaneel.

  4

  Gebruik de numerieke toetsen om het
  faxnummer van de andere partij te
  kiezen.

  DOCUMENT GEREED
  Standby voor scannen

  Druk op M.  TEL=

  M

  Voorbeeld:

  TEL=M416795111

  Als u een verkeerd nummer
  invoert, druk dan op Stop en start
  de procedure opnieuw bij stap 3.

  7-20 Verzenden van faxberichten

  Hoofdstuk 7 • Page 99

  Druk op Start/Kopie om het scannen voor verzending te starten.  De fax kiest automatisch het onder de M-toets opgeslagen
  toegangsnummer en de ID-codes en kiest vervolgens het faxnummer
  van de andere partij.
  Om de verzending tijdens het kiezen te annuleren, drukt u op Stop en
  vervolgens op @ (→ pag. 7-8).
  .
  Om uw toegangsnummer en ID-codes te beveiligen, verschijnen ze niet op
  de rapporten.
  Indien u regelmatig dezelfde nummers kiest met deze functie, dan kunt u
  het toegangsnummer en de ID-codes samen met een fax-/telefoonnummer
  voor snelkiezen opslaan (→ hieronder).

  Vastleggen van snelkiezen met de M-knop
  Door het toegangsnummer en de ID-codes samen met een fax-/telefoonnummer
  voor snelkiezen of verkort kiezen, op te slaan, kunt u de kiesprocedure voor het
  verzenden van documenten of het voeren van telefoongesprekken via deze
  telefoondiensten vereenvoudigen.  Voordat u snelkiesnummers onder de de M-toets kunt opslaan, dient u
  eerst het toegangsnummer en de ID-codes onder de M-toets op te slaan
  (→ pag. 7-19).
  Zie Hoofdstuk 6 voor informatie over het opslaan van nummers voor
  snelkiezen.

  Volg deze procedure om de instellingen van de M-toets voor snelkiezen op te
  slaan:

  1

  Wanneer u tijdens het opslaan van
  nummers voor snelkiezen bij de stap
  aankomt waar u wordt gevraagd het
  fax-/telefoonnummer in te voeren,
  drukt u op M.

  Voorbeeld:

  2

  Gebruik de numerieke toetsen om het
  gewenste fax-/telefoonnummer op te
  slaan.

  Voorbeeld:

  3

  Ga door met de procedure voor het
  opslaan van nummers voor snelkiezen
  of verkort kiezen.

  TEL=M_

  TEL=M987 6543_

  Zodra u de bovenstaande procedure heeft afgerond, hoeft u slechts op de
  snelkiestoets te drukken of op Verkort kiezen te drukken en de verkortkiescode
  in te voeren om het fax-/telefoonnummer te kiezen via UK Call, Global Call of
  Day Call Service van Cable and Wireless Communications Limited.

  Hoofdstuk 7

  Verzenden van faxberichten

  7-21

  Verzenden van
  faxberichten

  5 • Page 100

  7-22 Verzenden van faxberichten

  Hoofdstuk 7 • Page 101

  Ontvangstmethoden ..............................................................................
  • Automatisch faxberichten ontvangen: AUTOMATISCHE RX .....
  Instellen van de AUTOMATISCHE RX ...................................
  • Automatisch ontvangen van zowel faxberichten als
  telefoongesprekken:
  Fax/Tel mode ...............................................................................
  Instellen van de Fax/Tel mode ...................................................
  Instellen van de opties voor de Fax/Tel mode ...........................
  • Handmatig faxberichten ontvangen: HANDMATIG MODE ........
  Instellen van de HANDMATIG MODE ...................................
  Handmatig ontvangen van een faxbericht ..................................
  • Faxberichten ontvangen via een antwoordapparaat:
  ANTW.APP.MODE ....................................................................
  Instellen van de ANTW.APP.MODE ........................................
  Gebruik van de fax met een antwoordapparaat .........................

  8-10
  8-10
  8-10  Ontvangst tijdens het uitvoeren van andere taken ...............................

  8-11  Ontvangen van faxberichten in het geheugen indien een probleem
  optreedt ................................................................................................

  8-11  Annuleren van een inkomend faxbericht .............................................

  8-11  Telstra FaxStream™ Duet (alleen Australië) .......................................
  • Instellen van de fax voor netwerkschakeling ...................................
  • Bediening van netwerkschakelsysteem .............................................

  8-12
  8-12
  8-13  Telecom FaxAbility (alleen Nieuw Zeeland) ........................................
  • Instellen van de fax voor netwerkschakeling ...................................
  • Bediening van netwerkschakelsysteem .............................................

  8-14
  8-14
  8-15  Hoofdstuk 8

  Ontvangen van faxberichten

  8-2
  8-3
  8-3
  8-5
  8-5
  8-6
  8-8
  8-8
  8-8

  8-1

  Ontvangen van
  faxberichten

  Hoofdstuk 8
  Ontvangen van
  faxberichten • Page 102

  Ontvangstmethoden
  De fax biedt verschillende methoden voor het ontvangen van faxberichten.
  Raadpleeg de onderstaande tabel om te bepalen welke methode het meest
  geschikt is:
  ONTVANGST

  Hoofdgebruik Handeling

  Vereisten

  Details

  pag. 8-3

  MODE
  AUTOMATISCHE RX FAX

  De fax beantwoordt alle

  Aparte telefoonlijn

  oproepen als faxoproepen.

  uitsluitend voor

  De fax ontvangt

  faxberichten.

  faxberichten automatisch
  en verbreekt de overige
  verbindingen.
  Fax/Tel Mode

  Fax/Tel

  De fax schakelt

  Optionele handset of

  automatisch tussen

  telefoon aangesloten op de

  pag. 8-5

  faxcommunicatie en

  fax.

  gesprekken. De fax
  ontvangt faxberichten
  automatisch en geeft een
  belsignaal bij gesprekken.
  HANDMATIG MODE

  TEL

  De fax geeft voor elke

  Optionele handset of

  oproep een belsignaal,

  telefoon aangesloten op de

  ongeacht of het een

  fax.

  pag. 8-8

  faxoproep of een gesprek
  betreft. Bij een faxoproep
  dient u de ontvangst van
  een faxbericht handmatig
  te activeren.
  ANTW.APP.MODE

  Fax/Tel

  De fax ontvangt

  Antwoordapparaat

  documenten automatisch

  aangesloten op de fax.

  pag. 8-10

  en het antwoordapparaat
  neemt de gesprekken op.
  NET SWITCH*

  Fax/Tel

  Biedt de mogelijkheid voor Abonneren op de Telstra

  pag. 8-12

  één telefoonlijn met twee

  FaxStream™ Duet

  pag. 8-14

  nummers: één voor de fax

  telefoondienst (Australië)

  en één voor de telefoon.

  of de Telecom FaxAbility
  telefoondienst (Nieuw
  Zeeland).

  Zodra u heeft besloten welke mode het meest geschikt is, kunt u deze mode
  instellen zoals in dit hoofdstuk wordt beschreven. De instelling kan op elk
  gewenst moment worden gewijzigd.

  * Deze instelling is alleen beschikbaar voor Australië en Nieuw Zeeland.

  8-2 Ontvangen van faxberichten

  Hoofdstuk 8 • Page 103

  Automatisch faxberichten ontvangen: AUTOMATISCHE RX
  Indien u een aparte telefoonlijn heeft voor uw fax, sluit uw fax dan aan op deze
  lijn en geef de instelling AUTOMATISCHE RX aan. Uw fax beantwoordt
  oproepen nu als faxoproepen.

  Uw fax is door de fabriek ingesteld op AUTOMATISCHE RX. Als u de
  ontvangst mode niet heeft gewijzigd in Fax/Tel mode of NET SWITCH*, kunt u
  gewoon deze procedure volgen:

  1

  Druk op Ontvangst mode om
  AUTOMATISCHE RX te selecteren.


  Na enkele seconden wijzigt het
  display als volgt:

  AUTOMATISCHE RX
  Voorbeeld:

  15:00

  Fax

  Indien AUTOMATISCHE RX niet op het display verschijnt wanneer u op
  Ontvangst mode drukt, volg dan deze procedure om deze mode in te stellen:

  1
  2

  Open het snelkiespaneel.

  3

  Druk op Instellen.

  4

  Gebruik
  of
  om RX
  INSTELLINGEN te selecteren.

  5

  Druk op Instellen.

  6

  Gebruik
  of
  selecteren.

  7

  Druk op Instellen.

  8

  Gebruik
  of
  om
  AUTOMATISCHE RX te selecteren.

  9

  Druk op Instellen.

  Druk op Gegevensregistratie.

  .

  GEBRUIKERSINST.

  .

  .

  .

  GEGEVENSREGISTR.

  .

  .

  RX INSTELLINGEN
  ECM RX

  om RX MODE te

  RX MODE
  Voorbeeld:

  FAX/TEL AUTO SCH.
  AUTOMATISCHE RX
  TELEFOONBEL

  * NET SWITCH is alleen beschikbaar voor Australië en Nieuw Zeeland.

  Hoofdstuk 8

  Ontvangen van faxberichten

  8-3

  Ontvangen van
  faxberichten

  Instellen van de ALLEEN FAX MODE • Page 104

  10

  Druk op Stop om terug te keren naar
  de standby mode.

  Voorbeeld:

  11

  Bevestig of Fax op het display is
  weergegeven.

  Voorbeeld:  15:00

  Fax

  15:00

  Fax

  Als Fax niet op het display is
  weergegeven, druk dan op
  Ontvangst mode om
  AUTOMATISCHE RX te selecteren.
  Na enkele seconden keert het
  display terug naar de standby
  mode.

  De fax behandelt alle inkomende oproepen als faxoproepen. De fax ontvangt
  faxberichten automatisch en verbeekt alle overige verbindingen.
  De fax geeft geen belsignaal bij het ontvangen van een faxbericht. Indien u een
  signaal wilt krijgen wanneer een faxbericht binnenkomt, dan dient u de
  optionele handset of een telefoon op uw fax aan te sluiten en de instelling
  TELEFOONBEL in te schakelen (→ pag. 14-7). U kunt ook het aantal
  belsignalen selecteren voordat de fax antwoordt (→ BELAANTAL, pag. 14-7).

  8-4 Ontvangen van faxberichten

  Hoofdstuk 8 • Page 105

  Automatisch ontvangen van zowel faxberichten als
  telefoongesprekken: Fax/Tel mode
  Stel deze mode in wanneer u slechts één telefoonlijn heeft voor zowel fax- als
  telefoongebruik en u wilt dat uw fax automatisch schakelt tussen faxoproepen
  en gesprekken.

  Instellen van de Fax/Tel mode
  Volg deze procedure om de ontvangst mode in te stellen op FAX/TEL AUTO
  SCH (Fax/Tel mode):

  1
  2

  Open het snelkiespaneel.

  3

  Druk op Instellen.

  4

  Gebruik
  of
  te selecteren.

  5

  Druk op Instellen.

  6

  Gebruik
  of
  selecteren.

  7

  Druk op Instellen.

  8

  Gebruik
  of
  om FAX/TEL AUTO
  SCH. te selecteren.

  9

  Druk op Instellen.

  Druk op Gegevensregistratie.

  .

  .

  .  .

  GEBRUIKERSINST.

  om RX INSTELLINGEN

  RX INSTELLINGEN
  ECM RX

  om RX MODE te

  RX MODE
  Voorbeeld:

  AUTOMATISCHE RX

  .

  FAX/TEL AUTO SCH.
  BEL STARTTIJD

  Raadpleeg de volgende pagina’s voor
  het instellen van de opties voor
  FAX/TEL AUTO SCH (Fax/Tel mode).

  10

  Druk op Stop om terug te keren naar de
  standby mode.

  Voorbeeld:

  11

  Bevestig of FaxTel is weergegeven op het
  display.

  Voorbeeld:  Hoofdstuk 8

  .

  GEGEVENSREGISTR.

  15:00

  FaxTel

  15:00

  FaxTel

  Als FaxTel niet is weergegeven, druk
  dan op Ontvangst mode om Fax/Tel
  mode te selecteren. Na enkele seconden
  keert het display terug naar de standby
  mode.

  Ontvangen van faxberichten

  8-5

  Ontvangen van
  faxberichten

  Voor deze mode dient u de optionele handset of een telefoon op uw fax aan te
  sluiten (→ pag. 2-6). • Page 106

  Instellen van de opties voor de Fax/Tel mode
  Indien u de Fax/Tel mode instelt, kunt u exact regelen hoe de fax inkomende
  oproepen dient te behandelen door de volgende instellingen aan te passen:
  ❏ BEL STARTTIJD instelling: hiermee kunt u de tijd aanpassen die de fax
  nodig heeft om te controleren of een oproep van een faxapparaat of een
  telefoon afkomstg is (standaard: 8 seconden).
  ❏ F/T BELDUUR instelling: Hiermee kunt u de tijdsduur aanpassen
  gedurende welke de fax belsignalen geeft bij een inkomend gesprek
  (standaard: 22 seconden).
  ❏ F/T SCHAKELACTIE instelling: Hiermee kunt u instellen of uw fax
  overschakelt naar de ontvangst mode of de verbinding verbreekt na het
  verstrijken van de in F/T BELDUUR ingestelde tijd (standaard: schakelt
  over naar ontvangst mode).

  ¶ Wat gebeurt als de Fax/Tel mode is ingesteld

  Zodra de fax een oproep ontvangt, antwoordt de fax, overeenkomstig het type
  oproep, als volgt:
  Telefoon

  Type verbinding

  Start van telefoonkosten
  voor beller.

  FAX

  FAX

  Handmatig verzenden

  Automatisch verzenden

  De fax antwoordt zonder belsignalen te geven.

  De fax luistert naar de faxtoon.
  (Gedurende 8 sec.)
  BEL STARTTIJD
  (Standaard instelling
  = 8 sec.)

  Faxtoon
  gedetecteerd.

  Het document wordt
  automatisch
  ontvangen.
  De faxtoon is gedetecteerd
  en de fax schakelt over
  naar de ontvangst mode.)

  Geen faxtoon gedetecteerd.
  De fax geeft belsignalen.
  F/T BELDUUR
  (Standaard instelling
  = 22 sec.)

  Neem de handset op
  om het gesprek te
  beginnen.

  Als u de handset niet opneemt (binnen 22 sec.).

  F/T SCHAKELACTIE
  Kies tussen:
  ONTVANGEN (standaard instelling) en VERBREKEN.

  VERBREKEN
  Het faxapparaat verbreekt
  de verbinding.

  ONTVANGEN
  (Standaard instelling)
  Niet alle faxapparaten kunnen een faxtoon verzenden. Stel de instelling F/T SCHAKELACTIE in een
  dergelijke situatie in op ONTVANGEN, zodat de fax automatisch overschakelt naar de ontvangst
  mode en het document ontvangt. Wordt geen document ontvangen, dan zal de FAX-L280/L200 de
  verbinding na ca. 40 seconden verbreken.

  8-6 Ontvangen van faxberichten

  Hoofdstuk 8 • Page 107

  Volg deze procedure om de opties voor Fax/Tel mode in te stellen:

  1

  Volg stap 1 t/m 9 op pagina 8-5.

  2

  Druk op Instellen.

  Voorbeeld:

  3

  Gebruik de numerieke toetsen om de
  BEL STARTTIJD in te voeren.

  Voorbeeld:  4

  8SEC
  9SEC

  U kunt kiezen uit 0 t/m 30
  seconden.
  Zie de vorige pagina voor
  informatie over deze instelling.

  Druk tweemaal op Instellen.

  Ontvangen van
  faxberichten  BEL STARTTIJD

  F/T BELDUUR
  Voorbeeld:

  22SEC

  5

  Gebruik de numerieke toetsen om
  van de F/T BELDUUR in te voeren.  Druk tweemaal op Instellen.

  7

  Gebruik
  of
  om de gewenste
  F/T SCHAKELACTIE te selecteren.
  .  Hoofdstuk 8

  30SEC

  U kunt kiezen uit 10 t/m 60
  seconden.
  Zie de vorige pagina voor
  informatie over deze instelling.

  6  Voorbeeld:

  .

  F/T SCHAKELACTIE
  Voorbeeld:

  ONTVANGEN

  U kunt kiezen uit de volgende
  mogelijkheden:

  ONTVANGEN (Overschakelen
  naar ontvangst mode)

  VERBREKEN (Verbreken van
  de verbinding)
  Zie de vorige pagina voor
  informatie over deze instelling.

  8

  Druk op Instellen.

  9

  Druk op Stop om terug te keren naar
  de standby mode.

  TELEFOONBEL
  Voorbeeld:

  15:00

  FaxTel

  Ontvangen van faxberichten

  8-7 • Page 108

  Handmatig faxberichten ontvangen: HANDMATIG MODE
  Stel deze mode in wanneer u slechts één telefoonlijn heeft die u hoofdzakelijk
  gebruikt voor telefoongesprekken en slechts af en toe voor het ontvangen van
  faxberichten.
  Voor deze mode dient u de optionele handset of een telefoon op uw fax aan te
  sluiten, zodat u in staat bent om gesprekken te ontvangen, maar ook om het
  handmatig ontvangen van documenten te activeren. U kunt de ontvangst direct
  op de fax activeren of, indien uw telefoon zich op afstand van de fax bevindt,
  via de telefoon met de ID voor RX op afstand kiezen om de ontvangst te
  activeren (dit wordt Ontvangen op afstand genoemd).

  Instellen van de HANDMATIG MODE
  Volg deze procedure om de ontvangst mode in te stellen op HANDMATIG MODE:

  1

  Druk op Ontvangst mode om
  HANDMATIG MODE te selecteren.


  Na enkele seconden wijzigt het
  display als volgt:

  HANDMATIG MODE
  Voorbeeld:

  15:00

  Handm.

  Handmatig ontvangen van een faxbericht
  Volg deze procedure om een faxbericht handmatig te ontvangen:

  1

  Zorg dat Handmatig is weergegeven
  op het display (→ hierboven).

  2

  Zorg dat de optionele handset of een
  telefoon op uw fax is aangesloten
  (→ pag. 2-6).

  3

  Wanneer u de optionele handset of de
  telefoon hoort overgaan, neem dan de
  handset op.

  8-8 Ontvangen van faxberichten

  Voorbeeld:

  15:00

  Handm.

  Hoofdstuk 8 • Page 109

  ¶ Als u een lange pieptoon hoort of een stilte:
  Iemand probeert u een faxbericht te
  zenden. Druk op Start/Kopie op uw fax
  en handset of de hoorn op om het
  document te ontvangen.


  Indien u een telefoon gebruikt die
  zich op afstand van de fax bevindt,
  kies dan 25 (de standaard ID voor
  RX op afstand) met uw telefoon
  en hang op.

  Ontvangen van
  faxberichten

  4

  ¶ Hoort u een stem:
  4

  Begin het gesprek. Als de andere partij
  na het gesprek een document wil
  toezenden, vraag dan of de andere
  partij op hun faxapparaat op de
  starttoets wil drukken.

  5

  Als u een lange pieptoon hoort, druk
  dan op Start/Kopie op uw fax en hang
  de handset of de hoorn op om het
  document te ontvangen.

  Hoofdstuk 8

  Indien u een telefoon gebruikt die
  zich op afstand van de fax bevindt,
  kies dan 25 (de standaard ID voor
  RX op afstand) met uw telefoon
  en hang op.

  Indien u de handset gebruikt, hang dan op nadat u op Start/Kopie op de
  fax heeft gedrukt, anders verbreekt u de verbinding.
  De fax maakt u met een pieptoon erop attent dat de handset niet goed is
  opgehangen. Zorg dat de handset correct in de houder is geplaatst. Als u
  niet wilt dat de fax een pieptoon geeft, schakel de instelling HOORN VAN
  HAAK dan uit (→ pag. 14-4).
  Indien u de ontvangst via de telefoon niet kunt activeren, controleer dan of
  de instelling RX OP AFSTAND is ingeschakeld (→ pag. 14-7).
  U kunt de ID voor RX op afstand wijzigen (→ ID RX OP AFSTAND,
  pag. 14-7) of de ontvangst op afstand uitschakelen (→ RX OP AFSTAND,
  pag. 14-7).
  Indien u een antwoordapparaat op uw fax heeft aangesloten dat niet
  geschikt is voor het uitvoeren van handelingen op afstand (controleren van
  uw antwoordapparaat via een telefoon op afstand), dan kan de
  veiligheidscode voor deze functie identiek zijn aan de ID voor RX op
  afstand van uw fax. In deze situatie dient u de ID voor RX op afstand te
  wijzigen om onderscheid te kunnen maken tussen deze ID en de
  veiligheidscode van het antwoordapparaat (→ ID RX OP AFSTAND,
  pag. 14-7).

  Ontvangen van faxberichten

  8-9 • Page 110

  Faxberichten ontvangen via een antwoordapparaat:
  ANTW.APP.MODE
  Door een antwoordapparaat op de fax aan te sluiten, kunt u faxberichten en
  telefoongesprekken ontvangen terwijl u weg bent.
  In de ANTW.APP.MODE stelt de fax het antwoordapparaat in staat inkomende
  oproepen te beantwoorden, vervolgens naar de faxtoon te luisteren en zodra
  deze toon wordt gedetecteerd de faxberichten automatisch te ontvangen.

  Instellen van de ANTW.APP.MODE
  Voor deze mode dient u een antwoordapparaat of een telefoon met
  antwoordapparaat op uw fax aan te sluiten (→ pag. 2-6).

  Volg deze procedure om de ontvangst mode op ANTW.APP.MODE in te stellen:

  1

  Druk op ontvangst mode om
  ANTW.APP.MODE te selecteren.


  Na enkele seconden wijzigt het
  display als volgt:

  ANTW.APP. MODE
  Voorbeeld:

  15:00

  Antw.

  Gebruik de fax met een antwoordapparaat
  Volg deze aanwijzingen wanneer u de FAX-L200 met een antwoordapparaat
  gebruikt:
  ❏ Stel het antwoordapparaat in om bij het eerste of tweede belsignaal in te
  schakelen.
  ❏ Inspreken van het uitgaande bericht op het antwoordapparaat:

  de totale melding mag niet langer duren dan 15 seconden.

  In het bericht kunt u vertellen hoe de andere partij een fax kan sturen.
  Bijvoorbeeld:
  "Hallo. Ik ben op dit moment niet aanwezig, maar na de pieptoon
  kunt u een boodschap inspreken. Wilt u een faxbericht verzenden,
  druk dan na het inspreken van uw boodschap op de starttoets van uw
  faxapparaat. Bedankt."

  8-10 Ontvangen van faxberichten

  Hoofdstuk 8 • Page 111

  Ontvangst tijdens het uitvoeren van andere taken
  De fax is een multifunctioneel apparaat en het kan faxberichten en gesprekken
  ontvangen terwijl u andere taken uitvoert.

  Ontvangen van faxberichten in het geheugen
  indien een probleem optreedt
  Indien tijdens de ontvangst van een faxbericht een probleem optreedt, worden
  de niet afgedrukte pagina’s automatisch in het faxgeheugen opgeslagen.
  Vervolgens verschijnt zowel ONTV. IN GEHEUG. als één of meer andere
  meldingen op het display. Zie pag. 13-8 voor een toelichting op de meldingen
  en details over de te ondernemen actie.

  Het faxgeheugen heeft een capaciteit voor ca. 64 pagina’s.*
  U kunt het apparaat zodanig instellen dat de faxberichten bij het optreden
  van een probleem tijdens de ontvangst niet in het faxgeheugen worden
  opgeslagen (→ GEHEUGEN RX, pag. 14-7).
  Zodra het probleem is opgelost wordt het ontvangen faxbericht afgedrukt
  en vervolgens uit het geheugen gewist.
  Als het faxgeheugen tijdens het ontvangen van een faxbericht in het
  geheugen volraakt, dan is het niet mogelijk de resterende pagina’s te
  ontvangen. Neem contact op met de andere partij en vraag of hij/zij de
  resterende pagina’s opnieuw wil verzenden.

  Annuleren van een inkomend faxbericht
  Volg deze procedure als u de ontvangst van een faxbericht wilt afbreken
  voordat de ontvangst is beëindigd:

  1

  Druk op Stop.

  ANNUL.? @ JA # NEE
  .  De vraagt u het annuleren van
  de ontvangst te bevestigen.

  JA=( @ ) NEE=( # )
  .

  2

  Druk op @ om de ontvangst te
  annuleren.
  .  De ontvangst wordt niet
  geannuleerd tot u op @ heeft
  gedrukt.
  Als u zich bedenkt en het
  faxbericht toch wilt ontvangen,
  drukt u op # .

  .

  .

  OP STOP GEDRUKT
  Voorbeeld:

  TX/RX NR.

  5003

  .  .

  * Gebaseerd op Canon FAX Standaard kaart nr. 1, standaard mode.

  Hoofdstuk 8

  Ontvangen van faxberichten

  8-11

  Ontvangen van
  faxberichten

  Als de fax een ontvangen faxbericht niet kan afdrukken, omdat het apparaat
  bezig is met het uitvoeren van andere taken, dan zullen de faxberichten in het
  geheugen worden opgeslagen. Zodra de andere taak is beëindigd, zal de fax de
  in het geheugen ontvangen faxberichten automatisch afdrukken. • Page 112

  Telstra FaxStream™ Duet (alleen Australië)
  In Australië biedt Telstra de FaxStream™ Duet functie. Met deze functie kunt
  u twee nummers aan uw lijn toewijzen: één voor de fax en één voor de telefoon.
  Zodra het faxnummer is gekozen, stuurt het netwerk een speciaal belsignaal dat
  door uw fax wordt herkend en wordt de oproep automatisch als een faxoproep
  behandeld. Indien een telefoonnummer wordt gekozen, stuurt het netwerk een
  ander belsignaal en wordt de oproep als een telefoongesprek behandeld. Dit
  betekent dat er bij de andere partij geen tijdverlies als gevolg van het
  omschakelen optreedt.
  ❏ Drie belsignalen (kort-kort-kort) voor faxberichten.
  Drie korte belsignalen met normale intervallen.
  ❏ Alle andere belsignalen hebben betrekking op een telefoongesprek.
  Neem voor aansluitinformatie contact op met Telstra.

  Instellen van de fax voor netwerkschakeling
  Volg deze procedure om de ontvangst mode in te stellen op NET SWITCH:

  1
  2

  Open het snelkiespaneel.

  3

  Druk op Instellen.

  4

  Gebruik
  of
  om RX
  INSTELLINGEN te selecteren.

  5

  Druk op Instellen.

  6

  Gebruik
  of
  selecteren.

  7

  Druk op Instellen.

  8

  Gebruik
  of
  selecteren.

  9

  Druk op Instellen.

  Druk op Gegevensregistratie.

  .

  GEGEVENSREGISTR.
  GEBRUIKERSINST.

  .

  .

  .

  8-12 Ontvangen van faxberichten

  .

  .

  RX INSTELLINGEN
  ECM RX

  om RX MODE te

  RX MODE
  Voorbeeld:

  AUTOMATISCHE RX
  om NET SWITCH te

  NET SWITCH
  TELEFOONBEL

  Hoofdstuk 8 • Page 113

  10

  Druk op Stop om terug te keren naar
  de standby mode.

  Voorbeeld:

  15:00

  NET SW.

  Indien de instelling RX MODE op NET SWITCH is ingesteld, kan er geen andere
  ontvangst mode worden geselecteerd met de toets ontvangst mode.

  De procedure voor het gebruik van het netwerkschakelsysteem is bijna identiek
  aan de procedure als de fax via een normale telefoonlijn is ingeschakeld.
  Ontvangt u een oproep, dan zal de fax echter reageren zoals onderstaand is
  aangegeven:
  Als u de bel voor een telefoongesprek hoort
  Neem de handset op en begin het gesprek. Hoort u een langzame pieptoon, dan
  betekent dit dat een ander faxapparaat een document probeert toe te zenden.
  Druk op Start/Kopie om het faxbericht te ontvangen. Neemt u de handset niet
  op, dan zal de fax een belsignaal geven tot het andere faxapparaat ophangt. Is
  een antwoordapparaat aangesloten, dan neemt dit de oproep over.
  Hoort u het belsignaal voor een fax-oproep (driemaal een kort signaal)
  Na het belsignaal zal het document automatisch worden ontvangen.

  Hoofdstuk 8

  Ontvangen van faxberichten

  8-13

  Ontvangen van
  faxberichten

  Bediening van netwerkschakelsysteem • Page 114

  Telecom FaxAbility (alleen Nieuw Zeeland)
  In Nieuw Zeeland biedt Telecom N.Z. de FaxAbility functies. Met deze functie
  kunt u twee nummers aan uw lijn toewijzen: één voor de fax en één voor de
  telefoon. Zodra het faxnummer wordt gebeld, stuurt het netwerk een speciaal
  belsignaal dat door uw faxapparaat wordt herkend, waarna het faxbericht
  automatisch wordt ontvangen. Indien een telefoonnummer wordt gekozen,
  stuurt het netwerk een ander belsignaal en wordt de oproep als een
  telefoongesprek behandeld. Dit betekent dat er bij de andere partij geen
  tijdverlies als gevolg van het omschakelen optreedt.
  Neem voor aansluitinformatie contact op met Telecom.

  Instellen van de fax voor Network Switch
  Volg deze procedure om de ontvangst mode in te stellen op NET SWITCH :

  1

  Open het snelkiespaneel.

  2

  Druk op Gegevensregistratie.

  3

  Druk op Instellen.

  4

  Gebruik
  of
  om RX
  INSTELLINGEN te selecteren.

  5

  Druk op Instellen.

  6

  Gebruik
  of
  selecteren.

  7

  Druk op Instellen.

  8

  Gebruik
  of
  selecteren.

  9

  Druk op Instellen.

  10

  Druk op Stop om terug te keren naar
  de standby mode.

  .

  GEGEVENSREGISTR.
  GEBRUIKERSINST.

  .

  .

  .

  .

  .

  RX INSTELLINGEN
  ECM RX

  om RX MODE te

  RX MODE
  Voorbeeld:

  AUTOMATISCHE RX
  om NET SWITCH te

  NET SWITCH
  TELEFOONBEL
  Voorbeeld:

  15:00

  NET SW.

  Wanneer de instelling RX MODE op NET SWITCH is ingesteld, kan er geen
  andere ontvangst mode worden geselecteerd met de toets ontvangst mode.

  8-14 Ontvangen van faxberichten

  Hoofdstuk 8 • Page 115

  Bediening van netwerkschakelsysteem

  Als u de bel voor een telefoongesprek hoort
  Neem de handset op en begin het gesprek. Hoort u een langzame pieptoon, dan
  betekent dit dat een ander faxapparaat een document probeert toe te zenden.
  Druk op Start/Kopie om het faxbericht te ontvangen. Neemt u de handset niet
  op, dan zal de fax een belsignaal geven tot het andere faxapparaat ophangt. Is
  een antwoordapparaat aangesloten, dan neemt dit de oproep over.
  Als u de bel voor een faxbericht hoort:
  Na het belsignaal zal het document automatisch worden ontvangen.

  Hoofdstuk 8

  Ontvangen van faxberichten

  8-15

  Ontvangen van
  faxberichten

  De procedure voor het gebruik van het netwerkschakelsysteem is bijna identiek
  aan de procedure als de fax via een normale telefoonlijn is ingeschakeld.
  Ontvangt u een oproep, dan zal de fax echter reageren zoals onderstaand is
  aangegeven: • Page 116

  8-16 Ontvangen van faxberichten

  Hoofdstuk 8 • Page 117

  Hoofdstuk 9  Speciale kiesmethoden ..........................................................................
  • Invoeren van pauzes in een fax-/telefoonnummer ...........................
  • Tijdelijk overschakelen naar toonkiezen .........................................
  • Bevestigen van kiestoon ...................................................................
  • Kiezen via een huistelefooncentrale .................................................

  9-2
  9-2
  9-3
  9-4
  9-4  In het geheugen opgeslagen documenten .............................................
  • Afdrukken van een lijst met in het geheugen opgeslagen
  documenten ..................................................................................
  • Afdrukken van een in het geheugen opgeslagen document ............
  • Verzenden van een in het geheugen opgeslagen document .............
  • Verwijderen van een in het geheugen opgeslagen document ...........

  9-5
  9-5
  9-6
  9-7
  9-9  Polling ..................................................................................................
  • Wat is polling? .................................................................................
  • Polling ontvangst .............................................................................
  Polling van een ander faxapparaat .............................................
  Annuleren van polling ontvangst ................................................
  • Polling verzending ...........................................................................
  Installeren van de polling bus .....................................................
  Scannen van een document in de polling bus ............................
  Wijzigen of wissen van de instellingen van de polling bus .........

  9-10
  9-10
  9-10
  9-10
  9-12
  9-12
  9-12
  9-15
  9-15  Beperkt gebruik van de fax ..................................................................
  • Beperkt gebruik van de fax inschakelen ..........................................
  • Beperkt gebruik van de fax uitschakelen ........................................

  9-17
  9-17
  9-18  Beperkte ontvangst ...............................................................................

  9-20

  Speciale functies

  9-1

  Speciale functies

  Hoofdstuk 9
  Speciale functies • Page 118

  Speciale kiesmethoden
  Invoeren van pauzes in een fax-/telefoonnummer
  In de volgende situaties kan het nodig zijn een pauze in het
  fax-/telefoonnummer in te voeren:  Bij het kiezen of opslaan van een internationaal nummer. De lengte en de positie van
  de pauze is afhankelijk van het telefoonnet in uw land.
  Wanneer uw fax is aangesloten op een huistelefooncentrale. Zie pag. 3-9 voor
  informatie.

  Volg deze procedure om tijdens het normaal kiezen of bij het opslaan van een
  nummer voor snelkiezen een pauze in te voeren:

  1

  Wanneer u bij de stap aankomt waar
  u wordt gevraagd het
  fax-/telefoonnummer in te voeren,
  gebruikt u de numerieke toetsen om het
  nummer tot aan de plaats waar een
  pauze nodig is in te voeren.


  2  3

  4

  5

  TEL=

  00P

  TEL=

  00p811234

  TEL=

  00p811234P

  Voorbeeld:

  Voorbeeld:

  Als u het verkeerde nummer invoert,
  drukt u op Wissen en begint u opnieuw
  bij stap 1.

  Om aan het einde van het nummer
  een pauze in te voeren, drukt u op
  Nummerherhaling/Pauze.


  00

  Een pauze in een nummer (p) duurt
  twee seconden*.
  Voor een langere pauze, drukt u
  nogmaals op Nummerherhaling/Pauze
  voor nog een twee seconden* durende
  pauze. Als alternatief kunt u de lengte
  van de pauze wijzigen (→ PAUZEDUUR,
  pag. 14-6).

  Voer vervolgens de rest van het
  fax/telefoonnummer in met de
  numerieke toetsen.


  TEL=

  Als u een verkeerd nummer invoert,
  drukt u op Wissen en voert u vervolgens
  het juiste nummer in.

  Druk op Nummerherhaling/Pauze om
  een pauze in te voeren.


  Voorbeeld:

  Voorbeeld:

  Een pauze aan het einde van het
  nummer (P) is vast ingesteld op tien
  seconden.

  Ga door met de handeling waar u mee
  bezig bent.

  * Vier seconden in de UK en Hong Kong.

  9-2 Speciale functies

  Hoofdstuk 9 • Page 119

  Tijdelijk overschakelen naar toonkiezen
  Veel informatiediensten voor banken, vliegtuigreserveringen, hotelreserveringen,
  etc., vereisen toonkiezen. Indien uw fax is ingesteld op pulskiezen (→ pag. 3-8),
  volg dan deze procedure om het apparaat tijdelijk in te stellen op toonkiezen:
  Om met de andere partij te kunnen spreken, dient u de optionele handset of een
  telefoon op uw fax aan te sluiten (→ pag. 2-6).

  Druk op Haak.


  2

  Gebruik de numerieke toetsen om het
  telefoonnummer van de
  informatiedienst te kiezen.


  3  4

  5

  7654321

  TEL=

  7654321T

  Voorbeeld:

  Voorbeeld:

  TEL=7654321T@ 34
  .

  Nummers die worden ingevoerd nadat u
  op Toon/+ heeft gedrukt, worden
  gekozen via toonkiezen.

  Wanneer u het gesprek wilt beëindigen,
  drukt u op Haak om de verbinding te
  verbreken.  Hoofdstuk 9

  TEL=

  Wanneer u op Toon/+ heeft gedrukt,
  verschijnt T op het display.
  Indien u in stap 1 op Haak heeft
  gedrukt, dan kunt u de handset
  opnemen als u met de andere partij wilt
  spreken.

  Gebruik de numerieke toetsen om de
  door de informatiedienst gevraagde
  nummers in te voeren.


  Voorbeeld:

  De fax maakt verbinding via de door
  uw telefoonlijn vereiste pulsen.

  Zodra u de opgeslagen melding van
  de informatiedienst hoort, opent u het
  snelkiespaneel en drukt u op Toon/+
  om over te schakelen naar toonkiezen.


  TEL=

  U kunt ook de handset optillen in
  plaats van op Haak te drukken.

  Indien u de handset gebruikt, hangt u
  deze op om de verbinding te verbreken.
  Toonkiezen wordt geannuleerd wanneer
  u de verbinding verbreekt.

  Speciale functies

  9-3

  Speciale functies

  1 • Page 120

  Bevestigen van kiestoon*
  Deze functie stelt u in staat uw fax in te stellen op het luisteren naar en het
  detecteren van een kiestoon midden in een fax-/telefoonnummer voordat u de
  rest van het nummer kiest. Dit wordt kiestoondetectie genoemd.
  Volg deze procedure voor kiestoondetectie tijdens het normaal kiezen van een
  nummer of bij het opslaan van een nummer voor snelkiezen:

  1

  Wanneer u bij de stap aankomt waar
  u wordt gevraagd het
  fax-/telefoonnummer in te voeren,
  gebruikt u de numerieke toetsen om het
  nummer in te voeren tot aan de plaats
  waar kiestoondetectie gewenst is.

  Voorbeeld:

  2

  Open het snelkiespaneel en druk op
  D.T. voor kiestoondetectie.

  Voorbeeld:  3

  4

  TEL=345•_

  Een kleine punt geeft aan waar de
  fax op de kiestoon zal wachten.

  Voer de rest van het
  fax-/telefoonnummer in met de
  numerieke toetsen.


  TEL=345_

  Voorbeeld:

  TEL=345•1234_

  Als u een verkeerd nummer heeft
  ingevoerd, druk dan op Wissen en
  begin opnieuw bij stap 1.

  Ga door met de handeling waar u mee
  bezig bent.

  Kiezen via een huistelefooncentrale
  Zie pag. 3-9 voor informatie over het kiezen via een huistelefooncentrale.

  * Deze functie is niet beschikbaar voor de UK, Ierland, Australië, Nieuw Zeeland, Hong
  Kong, Singapore en Maleisië.

  9-4 Speciale functies

  Hoofdstuk 9 • Page 121

  In het geheugen opgeslagen documenten
  Deze paragraaf beschrijft hoe u verschillende handelingen kunt uitvoeren met
  documenten die in het geheugen zijn opgeslagen. U treft instructies aan voor
  het afdrukken van een lijst met in het geheugen opgeslagen documenten,
  alsmede procedures voor het afdrukken, verzenden en wissen van in het
  geheugen opgeslagen documenten.

  Afdrukken van een lijst met in het geheugen opgeslagen
  documenten

  Volg de onderstaande procedure om een lijst met in het geheugen opgeslagen
  documenten af te drukken:

  1
  2

  Open het snelkiespaneel.

  3

  Druk op Instellen.

  Druk op Geheugenreferentie.

  DOC. GEHEUG.LST
  RAPPORT AFDR.

  De fax drukt de DOC.
  GEHEUGENLIJST af.  27/12 2001

  21:53

  FAX 123 4567

  CANON INC

  001

  DOC. GEHEUG.LIJST

  TX/RX NR

  Hoofdstuk 9

  MODE

  0046
  0047

  VERZENDEN
  B’CAST

  0048

  WIS GROEPSKIEZEN

  0049
  0050

  UITGESTELDE TX
  B’CAST

  AANSLUITING TEL/ID
  [@
  [
  [@
  [
  [@
  [
  [

  .

  .

  .

  01] Canon TOKYO
  01] Canon CANADA
  02] Canon FRANCE
  04] Canon ITALIA
  03] Canon U.S.A.
  05] Canon OPTICS
  03] Canon GROEP 2

  PAG.

  STEL TIJD IN

  3 27/12
  1 27/12

  21:24
  21:36

  1 27/12

  21:39

  2 27/12
  1 27/12

  21:45
  21:49

  STEL TIJD IN

  23:00
  23:00
  23:00

  Speciale functies

  9-5

  Speciale functies

  De fax kan een lijst met in het geheugen opgeslagen documenten afdrukken,
  samen met het transactienummer (TX/RX NR.) van elk document. Weet u
  eenmaal het transactienummer van een in het geheugen opgeslagen document,
  dan kunt u dit afdrukken, verzenden of wissen. De betreffende procedures zijn
  beschreven op de volgende pagina’s. • Page 122

  Afdrukken van een in het geheugen opgeslagen document
  Volg deze procedure om een in het geheugen opgeslagen document af te
  drukken:

  1
  2

  Open het snelkiespaneel.

  3

  Gebruik
  of
  om PRINT
  DOCUMENT te selecteren.

  4

  Druk op Instellen.

  Voorbeeld:

  5

  Gebruik
  of
  om het
  transactienummer (TX/RX NR.) van
  het document dat wilt wilt afdrukken te
  selecteren.

  Voorbeeld:

  Druk op Geheugenreferentie.

  .

  6

  .

  .  DOC. GEHEUG.LST

  .

  PRINT DOCUMENT
  TX/RX NR.

  0001
  _

  TX/RX NR.

  #_
  0003
  .

  Weet u niet zeker wat het
  transactienummer is (TX/RX
  NR.), druk dan de DOC.
  GEHEUGENLIJST af (→ pag. 9-5).
  Een “# ” voor het
  transactienummer (TX/RX NR.)
  geeft aan dat het document op dat
  moment wordt verzonden en
  daarom niet kan worden
  geselecteerd.
  of
  om informatie
  Gebruik
  over de transactie (bijvoorbeeld de
  bestemming) weer te geven.
  .

  .

  .

  Druk op Instellen.

  ALLEEN 1STE PAG?
  JA=( @ ) NEE=( # )
  .

  7

  .

  Druk op @ om alleen de eerste pagina
  af te drukken of druk op # om alle
  pagina’s van het document af te
  drukken.
  .

  .  8

  De fax drukt het document af.

  Om door te gaan met het afdrukken
  van andere in het geheugen opgeslagen
  documenten, herhaalt u de procedure
  vanaf stap 5.
  - of Druk op Stop om terug te keren naar
  de standby mode.

  9-6 Speciale functies

  Voorbeeld:

  15:00

  Fax

  Hoofdstuk 9 • Page 123

  Verzenden van een in het geheugen opgeslagen document
  Volg deze procedure om een in het geheugen ontvangen document te verzenden:

  1
  2

  Open het snelkiespaneel.

  3

  Gebruik
  of
  om DOC.
  OPNIEUW TX te selecteren.

  4

  Druk op Instellen.

  Druk op Geheugenreferentie.

  .

  DOC. GEHEUG.LST

  .

  DOC. OPNIEUW TX
  Voorbeeld:

  TX/RX NR.

  0001
  _

  TX/RX NR.

  #_
  5003

  Voorbeeld:

  .  6

  .

  Gebruik
  of
  om het
  transactienummer (TX/RX NR.) van
  het document dat u wilt verzenden te
  selecteren.
  .

  Speciale functies

  5

  Weet u niet zeker wat het
  transactienummer (TX/RX NR.)
  is, druk dan de DOC.
  GEHEUGENLIJST af (→ pag. 9-5).
  Een “# ” voor het
  transactienummer (TX/RX NR.)
  geeft aan dat het document op dat
  moment wordt verzonden of
  afgedrukt en daarom niet kan
  worden geselecteerd.
  of
  om informatie
  Gebruik
  over de transactie (bijvoorbeeld de
  bestemming) weer te geven.
  .

  .

  .

  Druk op Instellen.

  KIES BESTEMM.
  TEL=

  7

  Voer max. 125 faxnummers die u wilt
  verzenden via één van de volgende
  methoden in:  Hoofdstuk 9

  Snelkiezen:
  Druk op de gewenste
  snelkiestoets(en).
  Verkort kiezen:
  Druk op Verkort kiezen en
  gebruik vervolgens de numerieke
  toetsen om de gewenste
  tweecijferige code in te voeren.
  Herhaal de procedure voor
  andere codes.

  Zorg dat u voor elke code op
  Verkort kiezen drukt.

  Voorbeeld:

  TEL=905 795 1111
  Voorbeeld:

  @ 01
  .

  Voorbeeld:

  TEL=03 3758 2111

  Speciale functies

  9-7 • Page 124


  8

  Normaal kiezen:
  Gebruik de numerieke toetsen
  om het gewenste faxnummer in
  te voeren en druk vervolgens op
  Instellen.

  U kunt slechts één faxnummer
  op deze manier invoeren.

  Voorbeeld:

  TEL=2 887 0166

  Als u een verkeerde bestemming invoert, druk dan op Wissen en voer
  vervolgens de juiste bestemming in.
  of
  om door de
  Om de ingevoerde bestemmingen te bekijken, gebruikt
  nummers te bladeren.
  .

  .

  Druk op Instellen om het verzenden te
  starten.


  Om het verzenden tijdens het
  kiezen te annuleren, drukt u op
  Stop en vervolgens op @ . Het
  verzenden naar alle in stap 7
  aangegeven bestemmingen wordt
  geannuleerd. (U kunt niet slechts
  één bestemming annuleren.)
  .

  9-8 Speciale functies

  Hoofdstuk 9 • Page 125

  Verwijderen van een in het geheugen opgeslagen document
  Volg deze procedure om een in het geheugen opgeslagen document te wissen:

  1
  2

  Open het snelkiespaneel.

  3

  Gebruik
  of
  om WIS
  DOCUMENT te selecteren.

  4

  Druk op Instellen.

  Voorbeeld:

  5

  Gebruik
  of
  om het
  transactienummer (TX/RX NR.) van
  het document dat u wilt wissen te
  selecteren.

  Voorbeeld:

  Druk op Geheugenreferentie.

  .  0001
  _

  TX/RX NR.

  #_
  0003
  .

  .

  .

  .

  WISSEN OK?

  Als u een in de polling bus opgeslagen
  document wilt wissen (→ pag. 9-12),
  voer dan het password in waarmee u
  toegang verkrijgt tot de instellingen van
  de polling bus en druk vervolgens op
  Instellen.

  Druk op @ om het document te
  wissen.
  .  TX/RX NR.

  Weet u niet zeker wat het
  transactienummer (TX/RX NR.) is,
  druk dan de DOC. GEHEUGENLIJST af
  (→ pag. 9-5).
  Een “# ” voor het transactienummer
  (TX/RX NR.) geeft aan dat het
  document op dat moment wordt
  verzonden. Als u een document dat
  wordt verzonden wilt wissen, volgt u de
  instructies op het display.
  Gebruik
  of
  om informatie over de
  transactie (bijvoorbeeld de bestemming)
  weer te geven.

  Druk op Instellen.


  7

  .

  WIS DOCUMENT

  Speciale functies  6

  .

  .  DOC. GEHEUG.LST

  JA=( @ ) NEE=( # )
  .

  .

  Voorbeeld:

  15:00

  Fax

  15:00

  Fax

  Als u zich bedenkt en het document
  toch in het geheugen wilt bewaren, druk
  dan op # .
  .

  8

  Hoofdstuk 9

  Om door te gaan met het wissen van
  andere in het geheugen opgeslagen
  documenten, herhaalt u de procedure
  vanaf stap 5.
  - of Druk op Stop om terug te keren naar
  de standby mode.

  Voorbeeld:

  Speciale functies

  9-9 • Page 126

  Polling
  Wat is Polling?
  Bij een standaard faxhandeling verzendt de ene fax een document naar de
  andere fax. Bij polling belt een fax een andere fax en vraagt deze een document
  naar hem te verzenden; met andere woorden, de fax vraagt het document bij de
  andere fax op.
  Uw fax is in staat beide functies te vervullen; het kan polling uitvoeren bij een
  ander faxapparaat om een document op te vragen (polling ontvangst) of het
  kan een document in de polling bus bewaren, zodat andere faxapparaten
  polling bij uw fax kunnen uitvoeren om het document op te vragen (polling
  verzending).

  Polling ontvangst
  Bij polling ontvangst belt uw fax een ander faxapparaat en vraagt het om het
  document dat het bewaart te verzenden.
  Polling ontvangst kan handig zijn in de volgende situaties:
  ❏ Wanneer u een document wilt opvragen bij een instelling, zoals een bank of
  andere informatiedienst.
  ❏ Wanneer u een document van een ander faxapparaat wilt ontvangen wanneer dat
  u het beste uitkomt.
  ❏ Wanneer u de verzendkosten voor het ontvangen van een document voor uw
  rekening wilt nemen.

  Polling van een ander faxapparaat
  Alvorens polling bij een ander faxapparaat te kunnen uitvoeren, dient u het
  volgende te lezen:
  ❏ De fax kan uitsluitend polling van een ander faxapparaat uitvoeren indien dat
  faxapparaat deze functie ondersteunt.
  ❏ Het document dat u wilt opvragen, dient voor polling gereed te liggen op het
  andere faxapparaat. Neem, indien nodig, contact op met de andere partij.
  ❏ Neem contact op met de andere partij en vraag of u een sub-adres en/of een
  password nodig heeft om het document bij hun faxapparaat op te vragen. Is dit
  het geval, zorg dan dat u de beschikking krijgt over het sub-adres en/of het
  password en sla ze samen met het faxnummer voor snelkiezen op (→ Hoofdstuk
  6). U kunt polling uitsluitend uitvoeren met een sub-adres/password door
  snelkiezen te gebruiken. Indien u geen sub-adres/password nodig heeft, dan kunt
  u het document opvragen zonder deze nummers in te voeren.
  ❏ Indien de andere partij een Canon faxapparaat gebruikt en dit faxapparaat
  ondersteunt geen transactie met sub-adres/password, vraag de andere partij dan
  om de polling ID op hun faxapparaat op 255 of 11111111 binair in te stellen.
  ❏ U kunt polling van verschillende faxapparaten in één handeling uitvoeren. Elke
  polling handeling kan documenten opvragen bij max. 125 faxnummers.
  ❏ Het sub-adres/password dient een standaard ITU-T sub-adres/password te zijn.

  9-10 Speciale functies

  Hoofdstuk 9 • Page 127

  Volg deze procedure voor polling van één of meerdere faxapparaten:

  1
  2

  Open het snelkiespaneel.

  3

  Gebruik
  of
  selecteren.

  4

  Druk op Instellen.

  5

  Voer max. 125 faxnummers voor
  polling in via één van de volgende
  methoden:

  Druk op Polling.


  6

  Hoofdstuk 9

  .

  om POLLING RX te

  Snelkiezen:
  Druk op de gewenste
  snelkiestoets(en).
  Verkort kiezen:
  Druk op Verkort kiezen en
  gebruik vervolgens de numerieke
  toetsen om de gewenste
  tweecijferige code in te voeren.
  Herhaal de procedure voor
  andere codes.

  Zorg dat u voor elke code op
  Verkort kiezen drukt.
  Normaal kiezen:
  Gebruik de numerieke toetsen
  om het gewenste faxnummer in
  te voeren en druk vervolgens op
  Instellen.

  U kunt op deze manier slechts
  één faxnummer invoeren.

  POLLING RX

  Voorbeeld:

  TEL=905 795 1111
  Voorbeeld:

  @ 01
  .

  Voorbeeld:

  TEL=03 3758 2111

  Voorbeeld:

  TEL=

  2 887 0166

  Als u een verkeerde bestemming invoert, drukt dan op Wissen en voer
  vervolgens de juiste bestemming in.
  Via normaal kiezen kunt u geen sub-adres/password invoeren. Indien u een
  sub-adres/password voor polling dient in te voeren, sla dit dan samen met
  het faxnummer voor snelkiezen op (→ Hoofdstuk 6).
  of
  om door
  Om de ingevoerde bestemmingen te bekijken, drukt u op
  de nummers te bladeren.
  .

  .

  Druk op Start/Kopie om polling van
  het/de faxappara(a)t(en) te starten.

  Speciale functies

  9-11

  Speciale functies

  .

  POLLING TX • Page 128

  Annuleren van polling ontvangst
  Om polling ontvangst te annuleren, volgt u dezelfde procedure als voor het
  annuleren van een ontvangst (→ pag. 8-11).

  Polling verzending
  Bij polling verzending bewaart uw fax een document in de polling bus, zodat
  andere faxapparaten dit kunnen opvragen.
  Polling verzending kan handig zijn in de volgende situaties:
  ❏ Een bedrijfsafdeling kan een document in de fax opslaan, zodat andere
  afdelingen dit document naar wens kunnen opvragen.
  ❏ Wanneer u wilt dat de andere partij het document opvraagt bij uw fax
  wanneer dat hen het beste uitkomt.
  ❏ Wanneer u wilt dat de andere partij de kosten voor de ontvangst van een
  door u verzonden document voor hun rekening neemt.

  Installeren van de polling bus
  Deze paragraaf beschrijft hoe u de polling bus van de fax dient in te stellen,
  zodat u een document kunt scannen dat door andere faxapparaten wordt
  opgevraagd.
  Alvorens de polling bus te installeren, dient u het volgende te lezen:
  ❏ U kunt een ITU-T standaard password voor de polling bus instellen om te
  zorgen dat polling uitsluitend kan plaatsvinden door faxapparaten die de
  beschikking hebben over dat specifieke password (zie de onderstaande
  instructies). Neem contact op met de andere partij, zodat ze op de hoogte
  zijn van uw password. Stel geen password in als het faxapparaat van de
  andere partij geen password transacties ondersteunt.
  ❏ Uw fax kan worden ingesteld om het document in de polling bus te
  bewaren tot het door één faxapparaat is opgevraagd of het kan worden
  ingesteld om het document continu te bewaren zodat meerdere
  faxapparaten het document kunnen opvragen (zie hieronder voor meer
  informatie).
  Volg deze procedure voor het instellen van de polling bus:

  1
  2

  Open het snelkiespaneel.

  3

  Druk op Instellen.

  4

  Gebruik
  of
  te selecteren.

  Druk op Gegevensregistratie.

  9-12 Speciale functies

  .

  .

  GEGEVENSREGISTR.
  GEBRUIKERSINST.

  om POLLING BUS

  POLLING BUS

  Hoofdstuk 9 • Page 129

  5

  Druk driemaal op Instellen.

  SETUP FILE
  FILE NAAM

  Gebruik de numerieke toetsen om een
  naam voor de polling bus in te
  voeren (max. 24 tekens, inclusief
  spaties).  7

  :A

  Canon Dpt.1_

  :1

  Voorbeeld:

  Raadpleeg pag. 3-2 indien u niet
  zeker weet hoe u tekens dient in te
  voeren.
  Indien u al een naam heeft
  opgeslagen die u wilt bewaren, dan
  kunt u deze stap overslaan.

  Druk tweemaal op Instellen.

  DATA INVOER OK
  PASSWORD

  8

  Gebruik de numerieke toetsen om een
  viercijferig password in te voeren.
  9

  PASSWORD

  _

  PASSWORD

  1234
  _

  Voorbeeld:

  Dit password voorkomt
  onbevoegde toegang tot de
  instellingen van de polling bus.
  Elke keer dat u de instellingen van
  de polling bus wilt wijzigen of
  wissen, dient u dit password in te
  voeren. Indien u geen password
  wilt instellen, dan kunt u deze stap
  overslaan.
  Indien u al een password heeft
  opgeslagen dat u wilt bewaren,
  dan kunt u deze stap overslaan.

  Druk tweemaal op Instellen.

  TX PASSWORD
  Voorbeeld:

  Hoofdstuk 9

  Speciale functies

  9-13

  Speciale functies

  6

  _ • Page 130

  10

  Gebruik de numerieke toetsen om een
  password in te voeren (max. 20
  cijfers, inclusief @ , # en spaties).
  .


  11

  Voorbeeld:

  # 123456
  .

  .

  Het/de faxappara(a)t(en) die
  Polling van uw fax uitvoeren,
  dienen dit password op te slaan
  om in staat te zijn het document
  op te vragen.
  Indien u geen password wilt
  opslaan, dan kunt u deze stap
  overslaan.
  Indien u al een password heeft
  opgeslagen dat u wilt bewaren,
  dan kunt u deze stap overslaan.

  Druk tweemaal op Instellen.

  WISSEN NA TX
  Voorbeeld:

  AAN

  12

  Gebruik
  of
  om te selecteren of
  het document na de polling in het
  geheugen bewaard dient te blijven.
  .  .

  U kunt kiezen uit de volgende
  mogelijkheden:

  AAN
  Het document in de polling
  bus wordt gewist nadat het
  door één faxapparaat is
  opgevraagd.

  UIT
  Het document in de polling
  bus blijft in de polling bus,
  zodat het door een willekeurig
  aantal faxapparaten kan
  worden opgevraagd.

  13

  Druk op Instellen.

  14

  Druk op Stop om terug te keren naar
  de standby mode.

  WIJZIG GEGEVENS
  Voorbeeld:

  15:00

  Fax

  Heeft u de polling bus eenmaal ingesteld, dan kunt u het gewenste document in
  de polling bus scannen.

  9-14 Speciale functies

  Hoofdstuk 9 • Page 131

  Scannen van een document in de polling bus
  Volg deze procedure om een document in de polling bus op te slaan, zodat
  andere faxapparaten het kunnen opvragen:
  U dient de polling bus in te stellen voordat u een document in de polling bus
  kunt scannen (→ pag. 9-12).

  Plaats het document met de tekstzijde
  omlaag in de ADF (→ pag. 4-3).  Zie pag. 7-2, 7-3 voor het aanpassen
  van de resolutie en het contrast.
  Het document kan wellicht niet
  worden verzonden als het gebruikte
  geheugen (wordt weergegeven op het
  display) bijna 100% is. Om meer
  faxgeheugen vrij te maken dient u in het
  geheugen opgeslagen documenten af te
  drukken te verzenden of te wissen
  (→ pag. 9-5).

  2
  3

  Open het snelkiespaneel.

  4

  Druk op Instellen.

  Druk op Polling.  Voorbeeld:

  GEBR. GEH. 0%
  Huidig gebruikt geheugen

  DOCUMENT GEREED
  Standby voor scannen

  Speciale functies

  1

  POLLING TX

  De fax scant het document in de polling
  bus.

  Bij polling van uw fax door een ander faxapparaat, zijn de volgende voorwaarden van
  toepassing:

  Indien u een password voor de polling bus heeft opgeslagen, dient de andere partij het
  document met dit specifieke password op te vragen.

  Indien u geen password voor de polling bus heeft opgeslagen, maar het andere
  faxapparaat voor polling wel een password vereist, kan het document niet worden
  opgevraagd.

  Wijzigen of wissen van de instellingen van de polling bus
  Volg deze procedure voor het wijzigen of wissen van de instellingen van de
  polling bus:
  U kunt de instellingen van de polling bus niet wissen als u een document in de
  polling bus heeft gescand (zie hierboven). Wis het document eerst uit het
  geheugen voordat u de onderstaande procedure volgt (→ pag. 9-9).

  1

  Hoofdstuk 9

  Open het snelkiespaneel.

  Speciale functies

  9-15 • Page 132

  2

  Druk op Gegevensregistratie.

  3

  Druk op Instellen.

  4

  Gebruik
  of
  te selecteren.

  5

  Druk op Instellen.

  6

  Gebruik
  of
  om de gewenste
  instelling te selecteren.

  .

  .  .

  GEGEVENSREGISTR.
  GEBRUIKERSINST.

  om POLLING BUS

  POLLING BUS
  SETUP FILE

  .

  U kunt kiezen uit de volgende
  mogelijkheden:

  WIJZIG GEGEVENS
  Selecteer deze instelling als u de
  instellingen van de polling bus wilt
  wijzigen.

  FILE WISSEN
  Selecteer deze instelling als u de
  instellingen van de polling bus wilt
  wissen.

  ¶ Indien u in stap 6 WIJZIG GEGEVENS heeft geselecteerd:
  7 Druk op Instellen.


  FILE NAAM

  Indien u een password heeft
  opgeslagen om onbevoegde toegang tot
  de instellingen van de polling bus te
  voorkomen, gebruik dan de numerieke
  toetsen om het in te voeren en druk
  vervolgens op Instellen.

  8

  Druk op Instellen.

  9

  Om de instellingen van de polling bus
  te wijzigen, volgt u de procedure vanaf
  stap 6, op pag. 9-13.

  Voorbeeld:

  Canon Dpt.1_

  :1

  ¶ Indien u in stap 6 FILE WISSEN heeft geselecteerd:
  7 Druk op Instellen.
  8

  FILE GEWIST

  Indien u een password heeft
  opgeslagen om onbevoegde toegang
  tot de instellingen van de polling bus
  te voorkomen, gebruik dan de
  numerieke toetsen om het in te voeren
  en druk vervolgens op Instellen.
  De instellingen van de polling bus zijn
  gewist.

  Druk op Stop om terug te keren naar
  de standby mode.

  9-16 Speciale functies

  SYSTEEMINSTEL.

  Voorbeeld:

  15:00

  Fax

  Hoofdstuk 9 • Page 133

  Beperkt gebruik van de fax
  Door deze functie in te schakelen, kunt u het onbevoegd gebruik van uw fax
  om te telefoneren en faxberichten te verzenden voorkomen.

  Beperkt gebruik van de fax inschakelen
  Volg deze procedure om het beperkt gebruik van uw fax in te schakelen:
  Open het snelkiespaneel.

  3

  Druk op Instellen.

  4

  Gebruik
  of
  om
  SYSTEEMINSTELLINGEN te
  selecteren.

  5

  Druk driemaal op Instellen.

  Druk op Gegevensregistratie.

  .

  GEGEVENSREGISTR.
  GEBRUIKERSINST.

  .

  SYSTEEMINSTEL.
  Voorbeeld:

  TEL. VRIJ
  TEL. GEBLOKKEERD
  UIT

  6

  Gebruik
  of
  selecteren.

  7

  Druk tweemaal op Instellen.

  .

  .

  om AAN te

  AAN
  PASSWORD
  Voorbeeld:

  8

  Gebruik de numerieke toetsen om een
  viercijferig password in te voeren.


  9

  Hoofdstuk 9

  PASSWORD

  _

  PASSWORD

  1234
  _

  Voorbeeld:

  Dit password voorkomt
  onbevoegde toegang tot de
  instelling VERGRENDEL TEL.
  waarmee u het beperkt gebruik
  van uw fax kunt in- of
  uitschakelen. Indien u geen
  password wilt invoeren, dan kunt
  u deze stap overslaan.

  Druk op Instellen.

  RX BEVEILIGING

  Speciale functies

  9-17

  Speciale functies

  1
  2 • Page 134

  10

  Druk op Stop om terug te keren naar
  de standby mode.

  Voorbeeld:

  15:00

  Fax

  Beperkt gebruik van uw fax is nu ingeschakeld. Niemand kan nu telefoneren of
  faxberichten verzenden. Deze instelling biedt geen bepering van binnenkomende
  telefoontjes of faxberichten.)

  Beperkt gebruik van uw fax annuleren
  Volg deze procedure om het beperkt gebruik van uw fax te annuleren:

  1
  2

  Open het snelkiespaneel.

  3

  Druk op Instellen.

  4

  Gebruik
  of
  om
  SYSTEEMINSTELLINGEN te
  selecteren.

  5

  Druk tweemaal op Instellen.

  Druk op Gegevensregistratie.

  .

  GEGEVENSREGISTR.
  GEBRUIKERSINST.

  .

  SYSTEEMINSTEL.

  TEL. VRIJ
  PASSWORD

  6

  Gebruik de numerieke toetsen om het
  viercijferige password in te voeren dat
  u bij het inschakelen van beperkt
  gebruik heeft opgeslagen.


  7

  _

  PASSWORD

  Indien u geen password heeft
  opgeslagen, dan kunt u deze stap
  overslaan.

  Druk tweemaal op Instellen.

  TEL.GEBLOKKEERD
  Voorbeeld:

  AAN

  8

  Gebruik
  of
  selecteren.

  9-18 Speciale functies

  .

  .

  om UIT te

  UIT

  Hoofdstuk 9 • Page 135

  9

  Druk driemaal op Instellen.

  PASSWORD
  Voorbeeld:

  PASSWORD

  1234
  _

  RX BEVEILIGING

  10

  Druk op Stop om terug te keren naar
  de standby mode.

  Voorbeeld:

  15:00

  Fax

  Speciale functies

  Beperkt gebruik van uw fax is nu uitgeschakeld. Iedereen kan nu telefoneren of
  faxberichten verzenden.

  Hoofdstuk 9

  Speciale functies

  9-19 • Page 136

  Beperkte ontvangst
  Door deze functie in te schakelen, kunt u de ontvangst van faxberichten
  beperken tot de nummers die u heeft opgeslagen voor snelkiezen. Deze functie
  is handig om de ontvangst van ongewenste faxberichten te voorkomen
  (bijvoorbeeld fax mailings).
  Volg deze procedure om beperkte ontvangst in- of uit te schakelen:

  1
  2

  Open het snelkiespaneel.

  3

  Druk op Instellen.

  4

  Gebruik
  of
  om
  SYSTEEMINSTELLINGEN te
  selecteren.

  5

  Druk op Instellen.

  6

  Gebruik
  of
  om RX
  BEVEILIGING te selecteren.

  7

  Druk op Instellen.

  8

  Gebruik
  of
  om de gewenste
  instelling te selecteren.

  Druk op Gegevensregistratie.

  .

  .

  .  GEGEVENSREGISTR.
  GEBRUIKERSINST.

  .

  SYSTEEMINSTEL.

  TEL. VRIJ

  .

  RX BEVEILIGING
  Voorbeeld:

  UIT

  .

  U kunt kiezen uit de volgende
  mogelijkheden:

  AAN (Beperkt gebruik
  inschakelen)

  UIT (Beperkt gebruik
  uitschakelen)

  9

  Druk op Instellen.

  10

  Druk op Stop om terug te keren naar
  de standby mode.

  9-20 Speciale functies

  DATUM INSTELLEN
  Voorbeeld:

  15:00

  Fax

  Hoofdstuk 9 • Page 137

  Hoofdstuk 10
  Kopiëren
  Documenten die u kunt kopiëren .........................................................

  10-2  Kopiëren ...............................................................................................

  10-2  Snel een kopie maken ...........................................................................

  10-3

  Kopiëren

  10-1

  Kopiëren  Hoofdstuk 10 • Page 138

  Documenten die u kunt kopiëren
  Raadpleeg Hoofdstuk 4 voor informatie over het type documenten dat u kunt
  kopiëren, de eisen waar de documenten aan dienen te voldoen en informatie
  over het plaatsen van documenten.

  Kopiëren
  Volg deze procedure om kopieën te maken:

  1

  Pas, indien nodig, de papieruitvoer
  selectiehendel aan (→ pag. 5-4).

  2

  Plaats het document met de tekstzijde
  omlaag in de ADF (→ pag. 4-3).

  Voorbeeld:

  GEBR. GEH. 0%
  Huidig gebruikt geheugen

  Zie pag. 7-3 voor het aanpassen
  van het contrast.  DOCUMENT GEREED
  Standby voor scannen

  3

  Druk op Start/Kopie.

  4

  Druk op Resolutie om de gewenste
  resolutie te selecteren.

  01

  Voorbeeld:

  FOTO

  U kunt kiezen uit de volgende
  mogelijkheden:

  TEKST
  Geschikt voor de meeste
  tekstdocumenten.

  FOTO
  Geschikt voor documenten die
  foto’s bevatten.  5
  6

  KOPIE 100%

  Open het snelkiespaneel.
  Om een verkleinde kopie van uw
  of
  document te maken, gebruikt u
  om het gewenste
  verkleiningspercentage te selecteren.

  Voorbeeld:

  KOPIE

  80%

  01

  .

  .  10-2 Kopiëren

  U kunt kiezen uit de volgende
  mogelijkheden:

  70%

  80%

  90%

  100%

  Hoofdstuk 10 • Page 139

  7

  Wilt u meerdere kopieën maken,
  gebruik dan de numerieke toetsen om
  het gewenste aantal in te voeren.


  Voorbeeld:

  KOPIE

  80%

  05

  U kunt maximaal 99 kopieën per
  opdracht laten maken.

  De fax kopieert één pagina met een resolutie van 400 × 300 dpi en meerdere
  pagina’s met een resolutie van 200 × 300 dpi. Maak de kopieën voor het beste
  resultaat één voor één.

  8

  Druk op Start/Kopie om het kopiëren
  te starten.


  KOPIE

  Om het kopiëren te annuleren,
  drukt u op Stop. Het kan nodig
  zijn het bedieningspaneel te openen
  om het document uit de ADF te
  verwijderen (→ pag. 13-2).

  Snel een kopie maken
  Volg deze procedure wanneer u snel één kopie van een document wilt maken,
  zonder de resolutie, het contrast of het formaat aan te passen:

  1

  Plaats het document met de tekstzijde
  omlaag in de ADF (→ pag. 4-3).

  Voorbeeld:

  GEBR. GEH. 0%
  Huidig gebruikt geheugen

  DOCUMENT GEREED
  Standby voor scannen

  2

  Druk tweemaal op Start/Kopie om
  het kopiëren te starten.


  Hoofdstuk 10

  Om het kopiëren te annuleren,
  drukt u op Stop. Het kan nodig
  zijn het bedieningspaneel te openen
  om het document uit de ADF te
  verwijderen (→ pag. 13-2).

  KOPIE 100%

  01

  KOPIE

  Kopiëren

  10-3

  Kopiëren

  Als GEHEUGEN VOL op het display verschijnt, is het niet mogelijk om meerdere
  kopieën te maken. U dient dan eerst in het geheugen opgeslagen documenten af
  te drukken, te verzenden of te wissen om faxgeheugen vrij te maken
  (→ pag. 9-5) en het kopiëren vervolgens opnieuw te starten. Wanneer u
  meerdere kopieën met veel afbeeldingen wilt maken, dan dient u de pagina’s in
  kleine stapels te verdelen of de kopieën, indien nodig, één voor één te maken. • Page 140

  10-4 Kopiëren

  Hoofdstuk 10 • Page 141

  Hoofdstuk 11
  Rapporten en lijsten
  Overzicht van rapporten en lijsten .......................................................

  11-2  Activiteitenrapport ...............................................................................

  11-3  TX (verzend) RAPPORT .....................................................................
  • MULTI TX/RX (transactie) RAPPORT ........................................

  11-4
  11-5  RX (ontvangst) RAPPORT .................................................................

  11-5

  Rapporten en lijsten

  11-1

  Rapporten en lijsten  Hoofdstuk 11 • Page 142

  Overzicht van rapporten en lijsten
  De onderstaande tabel toont de lijsten en rapporten die de fax kan afdrukken.
  Raadpleeg de vermelde pagina’s voor meer informatie.
  Rapport of lijst
  Lijst met gebruikersgegevens

  beschrijving

  Details

  Geeft een overzicht van de actuele instellingen van uw fax pag. 14-2
  en de opgeslagen informatie over de afzender.

  Activiteitenrapport

  Toont recente faxtransacties die door uw fax zijn

  pag. 11-3

  uitgevoerd.

  pag. 14-5

  U kunt het automatisch afdrukken na elke 20 transacties
  van dit rapport in- of uitschakelen. U kunt de fax ook
  instellen om dit rapport handmatig af te drukken.
  TX (verzend) RAPPORT

  Wordt na elke verzending van een document afgedrukt. U pag. 11-4
  kunt deze functie inschakelen, uitschakelen of de fax

  pag. 14-5

  instellen om het rapport uitsluitend na een opgetreden
  fout af te drukken.
  U kunt de fax ook instellen om de eerste pagina van het
  document onder het rapport af te drukken om u te
  herinneren aan de inhoud ervan.
  RX (ontvangst) RAPPORT

  Wordt na de ontvangst van een document afgedrukt. U

  pag. 11-5

  kunt deze functie inschakelen, uitschakelen of de fax

  pag. 14-5

  instellen om het rapport uitsluitend na een opgetreden
  fout af te drukken.
  MULTI TX/RX (transactie)

  Wordt afgedrukt nadat hetzelfde document naar

  RAPPORT

  verschillende faxnummers is verzonden of na polling van

  pag. 11-5

  meerdere faxnummers in één handeling.
  DOC. GEHEUG.LIJST

  Geeft een overzicht van de documenten die op dat

  pag. 9-5

  moment in het geheugen zijn opgeslagen.
  Geheugen wisrapport

  Wordt automatisch afgedrukt wanneer de stroom na een

  pag. 13-22

  stroomstoring weer is hersteld. Geeft een overzicht van de
  documenten die uit het geheugen zijn gewist.
  SNELKIESLIJST 1

  Geeft een overzicht van de nummers en namen die onder

  SNELKIESLIJST 2

  snelkiestoetsen zijn opgeslagen.

  VERKORT KIESLIJST 1

  Geeft een overzicht van de nummers en namen die onder

  VERKORT KIESLIJST 2

  verkortkiescodes zijn opgeslagen.

  Lijst met groepskiesnummers

  Geeft een overzicht van de groepen die onder

  pag. 6-19

  pag. 6-20

  pag. 6-21

  snelkiestoetsen en verkortkiescodes zijn opgeslagen.

  11-2 Rapporten en lijsten

  Hoofdstuk 11 • Page 143

  Activiteitenrapport
  De fax is door de fabriek ingesteld op het automatisch afdrukken van een
  ACTIVITEITENRAPPORT na elke 20 transacties. Als u een
  ACTIVITEITENRAPPORT wilt afdrukken voordat dit automatisch gebeurt, volg
  dan deze procedure:

  1
  2

  Open het snelkiespaneel.

  3

  Druk op Instellen.

  Druk op Rapport.

  ACT. RAPPORT
  RAPPORT AFDR.

  De fax drukt een
  ACTIVITEITENRAPPORT af.  De transacties in een ACTIVITEITENRAPPORT worden chronologisch
  weergegeven.
  27/12 2001

  15:00

  FAX 123 4567

  CANON INC

  001

  Activiteitenrapport

  STEL TIJD IN

  AANSLUITING TEL

  AANSLUITING ID

  NR.

  MODE

  PAG.

  @ 27/12 13:43
  @ 27/12 13:45

  905 795 1111 CANON CANADA
  905 795 1111 CANON CANADA

  5001
  0001

  AUTO RX
  POLLING RX

  ECM
  G3

  @
  @
  @
  @
  @

  03 3758 2111
  2 887 0166
  905 795 1111
  2 887 0166
  20 545 8545
  20 545 8545
  03 3758 2111
  2 887 0166

  0002
  0002
  5002
  5003
  0003
  0004
  0004
  0005

  B’CAST
  B’CAST
  AUTO RX
  AUTO RX
  UITGESTELDE TX
  WIS GROEPSKIEZEN
  WIS GROEPSKIEZEN
  VERZENDEN

  ECM
  ECM
  ECM
  ECM
  ECM
  ECM
  ECM
  ECM

  0006

  VERZENDEN

  ECM

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  27/12 13:51
  27/12 13:53
  27/12 14:10
  27/12 14:16
  27/12 14:27
  27/12 14:30
  27/12 14:31
  27/12 14:57
  27/12 14:59

  Canon TOKYO
  Canon AUSTRALIA
  CANON CANADA
  Canon AUSTRALIA
  CANON Europa NV
  CANON Europa NV
  Canon TOKYO
  Canon AUSTRALIA

  1 432 2060 CANON OPTICS

  RESULTAAT

  1 OK
  00’33
  0 NG
  00’00
  0 (STOP)
  3 OK
  01’18
  3 OK
  01’18
  1 OK
  00’18
  4 OK
  03’59
  1 OK
  01’20
  1 OK
  00’36
  1 OK
  00’36
  3 NG
  01’25
  3 (STOP)
  0 NG
  00’01
  0
  #018

  Rapporten en lijsten

  TRANSACTIE (TX/RX) NUMMER
  GEEFT AAN DAT EEN
  INVOER OP EEN
  VORIG RAPPORT IS
  VERSCHENEN.

  TRANSACTIE MODE
  Transactie via de fout correctie mode (ECM)

  FOUTIEVE PAGINA
  FOUTCODE (→ pag. 13-8)
  TIJDENS TRANSACTIE OP Stop GEDRUKT
  TRANSACTIE DUUR
  Hoofdstuk 11

  Als u wilt dat de fax geen ACTIVITEITENRAPPORT na elke 20
  transacties afdrukt, schakel de instelling ACTIVITEITENRAPPORT dan
  uit (→ pag. 14-5).
  Onthoud dat slechts één transactienummer (TX/RX NR.) wordt
  toegewezen wanneer u een document in één handeling naar verschillende
  faxnummers verzendt.

  Rapporten en lijsten

  11-3 • Page 144

  TX (verzend) RAPPORT
  De fax is door de fabriek ingesteld om uitsluitend een TX (verzend) RAPPORT
  af te drukken als tijdens de verzending een fout optreedt. Raadpleeg TX
  RAPPORT, op pag. 14-5 om deze instelling te wijzigen.
  Als u uw fax instelt om een rapport af te drukken, dan wordt, afhankelijk van
  de geselecteerde instelling, een TX RAPPORT of een FOUT TX RAPPORT
  dat vergelijkbaar is met het hieronder afgebeelde rapport afgdrukt.
  27/12 2001

  14:52

  FAX 123 4567

  CANON INC

  001

  TX RAPPORT
  VERZENDING OK
  TX/RX NR
  AANSLUITING TEL
  SUBADRES

  27/12 2001

  14:59

  0003

  FAX 123 4567

  1 432 2060

  CANON INC

  001

  FOUT TX RAPPORT

  TX FUNCTIE NIET VOLTOOID
  TX/RX NR
  AANSLUITING TEL
  SUBADRES
  AANSLUITING ID
  STEL TIJD IN
  GEBR.T
  PAG
  RESULTAAT

  OK: VERZENDING SUCCESVOL
  UITGEVOERD
  NG: ENKELE OF GEEN PAGINA’S
  VERZONDEN

  0004
  20 545 8545
  CANON Europa NV
  27/12 14:59
  00’18
  1
  NG

  ALS U DE INSTELLING AFDRUKKEN MET AFBEELDING
  INSCHAKELT(→ pag. 14-5), DAN WORDT DE EERSTE PAGINA
  VAN HET FAXBERICHT OP HET RAPPORT AFGEDRUKT OM U
  TE HERINNEREN AAN DE INHOUD VAN HET FAXBERICHT.

  AANTAL VERZONDEN PAGINA’S

  DUUR VAN DE VERZENDING

  Zendsnelheid

  11-4 Rapporten en lijsten

  Hoofdstuk 11 • Page 145

  MULTI TX/RX (transactie) RAPPORT
  Een MULTI TX/RX (transactie) RAPPORT vergelijkbaar met het hieronder
  afgebeelde rapport wordt afgedrukt wanneer u hetzelfde document naar
  verschillende faxnummers verzendt of bij polling van meerdere faxnummers in
  één handeling.
  27/12 2001

  17:23

  FAX 123 4567

  CANON INC

  001

  Multi TX/RX rapport

  TX/RX NR
  PAG.
  TX/RX ONVOLLEDIG
  TRANSACTIE OK

  0054
  1
  –––––
  [ 01] 905 795 1111
  [@ 01]03 3758 2111
  [@ 02]1 49 39 25 25
  –––––

  CANON CANADA
  Canon TOKYO
  CANON FRANCE

  .

  .

  FOUT INFORMATIE

  RX (ontvangst) RAPPORT
  De fax is door de fabriek ingesteld om een RX (ontvangst) RAPPORT af te
  drukken, zelfs als tijdens de ontvangst een fout optreedt. Raadpleeg RX
  RAPPORT, op pag. 14-5 om deze instelling te wijzigen.
  Indien u de fax instelt om een rapport af te drukken, dan wordt een RX
  RAPPORT vergelijkbaar met het hieronder weergegeven rapport afgedrukt.
  27/12 2001

  15:02

  FAX 123 4567

  CANON INC

  001

  RX RAPPORT
  ONTVANGST OK
  5004
  905 795 1111
  CANON CANADA
  27/12 14:59
  01’59
  4
  OK

  Rapporten en lijsten

  TX/RX NR
  AANSLUITING TEL
  SUBADRES
  AANSLUITING ID
  STEL TIJD IN
  GEBR.T
  PAG.
  RESULTAAT

  OK: ONTVANGST SUCCESVOL
  NG: ENKELE OF GEEN PAGINA’S ONTVANGEN
  AANTAL ONTVANGEN PAGINA’S
  ONTVANGSTDUUR
  ONTVANGSTTIJD

  Hoofdstuk 11

  Rapporten en lijsten

  11-5 • Page 146

  11-6 Rapporten en lijsten

  Hoofdstuk 11 • Page 147

  Hoofdstuk 12
  Onderhoud
  Periodieke reiniging ..............................................................................
  • Reinigen van de buitenzijde van de fax ...........................................
  • Reinigen van de binnenzijde van de fax ..........................................
  • Reinigen van de onderdelen van de scanner ...................................

  12-2
  12-2
  12-3
  12-5  Vervangen van de tonercartridge .........................................................

  12-7

  Onderhoud

  12-1

  Onderhoud  Hoofdstuk 12 • Page 148

  Periodieke reiniging
  Deze paragraaf beschrijft de benodigde reinigingsprocedures voor uw fax.
  Onthoud het volgende alvorens uw fax te reinigen:
  ❏ Zorg dat het netsnoer uit de fax is verwijderd voordat u de fax gaat
  reinigen. Omdat in het geheugen opgeslagen documenten worden gewist
  wanneer de stroom is verbroken, dient u deze documenten af te drukken of
  te verzenden voordat u het netsnoer uit de fax verwijdert (→ pag. 9-5).
  ❏ Gebruik geen papieren zakdoeken, papieren handdoeken of soortgelijke
  materialen. Deze kunnen aan de elektronische onderdelen blijven kleven en
  statische ladingen veroorzaken.
  Gebruik nooit vluchtige vloeistoffen zoals verdunners, benzine, aceton of andere
  chemische middelen om de binnenzijde van de fax te reinigen; dergelijke stoffen
  kunnen de componenten van de fax beschadigen.

  Reinigen van de buitenzijde van de fax
  Volg deze procedure om de buitenzijde van de behuizing van de fax te reinigen:

  1

  Verwijder het netsnoer uit de fax.

  2

  Reinig de behuizing van de
  FAX-L280/L200 met een schone,
  zachte en lichtvochtige doek met een
  neutraal reinigingsmiddel.

  3

  Sluit het netsnoer na de reiniging
  opnieuw aan.

  12-2 Onderhoud

  Hoofdstuk 12 • Page 149

  Reinigen van de binnenzijde van de fax
  Om te voorkomen dat zich in de fax toner en papierstof verzamelt waardoor de
  afdrukkwaliteit wordt beïnvloed, dient u het afdrukgebied van de fax regelmatig
  de reinigen.
  Volg deze procedure om de binnenzijde van de fax te reinigen:

  1
  2

  Verwijder het netsnoer uit de fax.
  Til de ontgrendelingsknop op en
  open het voordeksel.
  Open het voordeksel nooit zonder de
  ontgrendelingsknop op te tillen. Als
  u de knop niet optilt, kunt u de fax
  beschadigen.

  3

  Houd de tonercartridge bij de
  handgreep vast en verwijder de
  cartridge uit de fax.


  Om te voorkomen dat de
  tonercartridge wordt
  blootgesteld aan licht, dient u
  de cartridge in de verpakking
  te bewaren of in een doek te
  wikkelen.
  HANDGREEP

  Gebruik een schone, zachte, droge,
  niet-pluizende doek om tonerresten
  of papierstof uit de fax (gearceerde
  deel van de afbeelding) te
  verwijderen.
  Hoofdstuk 12

  Wanneer de fax in gebruik is,
  wordt de fixeereenheid erg heet.
  Zorg dat u de fixeereenheid niet
  aanraakt om persoonlijk letsel
  te voorkomen.
  Zorg dat u de zwarte
  overdrachtsrol niet aanraakt,
  omdat dit de afdrukkwaliteit
  nadelig beïnvloedt.

  RAAK NOOIT DE FIXEEREENHEID
  AAN

  RAAK NOOIT DE ZWARTE
  OVERDRACHTSROL AAN

  Onderhoud

  12-3

  Onderhoud

  4 • Page 150

  5

  Plaats de tonercartridge na de
  reiniging terug in de fax. Houd de
  tonercartridge bij de handgreep
  vast en plaats de cartridge zover
  mogelijk in de fax. Zorg hierbij dat
  de nokken van de cartridge op één
  lijn liggen met de rails in de fax.


  Houd de tonercartridge altijd
  bij de handgreep vast.

  6

  Gebruik beide handen om het
  voordeksel te sluiten.

  7

  Sluit het netsnoer opnieuw aan.

  12-4 Onderhoud

  Hoofdstuk 12 • Page 151

  Reinigen van de onderdelen van de scanner
  Volg deze procedure om de scanner componenten regelmatig te controleren en
  te reinigen:

  1

  Verwijder het netsnoer uit de fax.

  2

  Gebruik beide handen om het
  bedieningspaneel voorzichtig te openen.


  3

  Het bedieningspaneel opent
  gedeeltelijk.

  Reinig deze componenten terwijl u
  het bedieningspaneel openhoudt:
  Scheidingsgeleider en
  scheidingsrol:
  Veeg deze componenten af met
  een schone, zachte, droge en
  niet-pluizende doek.
  Wit blad en scanglas:
  Veeg deze componenten af met
  een schone, zachte,
  niet-pluizende doek die vochtig
  is gemaakt met water en veeg
  de componenten vervolgens
  droog met een schone, zachte,
  droge, niet-pluizende doek.

  SCHEIDINGSROL

  Glasplaat
  WIT BLAD
  SCHEIDINGSGELEIDER


  Reinig de onderzijde van het
  bedieningspaneel (gearceerde deel
  van de afbeelding).


  Hoofdstuk 12

  Onderhoud

  4

  Indien de componenten van de
  scanner zijn verontreinigd, zullen
  de documenten die u verzendt of
  de kopieën die u maakt strepen
  en/of vlekken vertonen.
  Zorg dat u een zachte doek
  gebruikt om te voorkomen dat u
  de componenten beschadigt.
  Gebruik geen papieren zakdoeken,
  papieren handdoeken of
  soortgelijke materialen. Deze
  kunnen aan de elektronische
  onderdelen blijven kleven en
  statische ladingen veroorzaken.

  Vuil- en stofdeeltjes die zich
  aan de onderzijde van het
  bedieningspaneel verzamelen,
  hebben een nadelig effect op de
  kwaliteit van de documenten
  die u verzendt of kopieert.
  Onderhoud

  12-5 • Page 152

  5

  Gebruik een schone, zachte, droge,
  niet-pluizende doek om papierstof
  rond de scheidingsrol (gearceerde
  deel van de afbeelding) te
  verwijderen.

  SCHEIDINGSROL

  6

  Na het reinigen kunt u het
  bedieningspaneel sluiten door het in het
  midden omlaag te drukken.


  7

  Zorg dat u het bedieningspaneel
  sluit tot u een klik hoort. Anders
  zal de fax niet correct
  functioneren.

  Sluit het netsnoer opnieuw aan.

  12-6 Onderhoud

  Hoofdstuk 12 • Page 153

  Vervangen van de tonercartridge
  Het enige component van uw fax dat u dient te vervangen is de FX-3
  tonercartridge. Ook al produceert Canon veel verschillende tonercartridges, de
  FX-3 tonercartridge is de enige die is ontworpen voor gebruik in uw fax. Om
  deze tonercartridges te bestellen, kunt u contact opnemen met uw Canon dealer
  of de Canon infolijn.
  Zodra VERVANG CARTR. op het display verschijnt, kan het nodig zijn de
  tonercartridge te vervangen. Deze melding kan echter ook een teken zijn dat de
  toner niet gelijkmatig is verdeeld in de cartridge. Volg deze procedure om de
  toner gelijkmatig te verdelen alvorens de tonercartridge te vervangen:

  1

  Verwijder de tonercartridge uit de fax
  (→ stap 1 t/m 4, hieronder).

  2

  Schud de tonercartridge voorzichtig
  een aantal keren heen en weer om
  de toner gelijkmatig te verdelen.


  3

  Als de toner niet gelijkmatig is
  verdeeld, kan dit een slechte
  afdrukkwaliteit tot gevolg
  hebben.

  Plaats de tonercartridge terug in de fax
  (→ stap 8 en 9, pag. 12-9).

  Indien na de bovenstaande procedure de melding, VERVANG CARTR. op het
  display blijft staan of wanneer de afdrukkwaliteit niet verbetert, volg dan deze
  procedure om de tonercartridge te vervangen:

  1

  Verwijder alle documenten en printouts
  van de fax.

  2
  3

  Zorg dat het netsnoer is aangesloten.
  Til de ontgrendelingsknop op en
  open het voordeksel.

  Onderhoud

  Open het voordeksel nooit zonder de
  ontgrendelingsknop op te tillen. Als
  u de knop niet optilt, kunt u de fax
  beschadigen.

  Hoofdstuk 12

  Onderhoud

  12-7 • Page 154

  4

  Houd de tonercartridge bij de
  handgreep vast en verwijder de
  cartridge uit de fax.


  5

  Bewaar de verpakking voor het
  geval u de tonercartridge op een
  later tijstip opnieuw wilt
  verpakken.

  Schud de tonercartridge voorzichtig
  een aantal keren heen en weer om
  de toner gelijkmatig te verdelen.


  7

  HANDGREEP

  Haal de nieuwe FX-3 tonercartridge uit
  de verpakking.


  6

  Verwijder de oude
  tonercartridge volgens de
  lokale regelgeving op het
  gebied van afvalverwerking.
  Voor recycling van de
  gebruikte tonercartridge, volgt
  u de bij de nieuwe FX-3
  tonercartridge meegeleverde
  instructies.

  Als de toner niet gelijkmatig is
  verdeeld, kan dit een slechte
  afdrukkwaliteit tot gevolg
  hebben.

  Plaats de tonercartridge op een
  vlakke, schone ondergrond en trek
  voorzichtig aan de plastic nok om
  de afdichtingstape te verwijderen.


  Trek de afdichtingstape
  gelijkmatig naar buiten.

  Zij-aanzicht
  TREK IN DEZE
  RICHTING

  Bovenaanzicht
  TREK IN DEZE
  RICHTING

  12-8 Onderhoud

  Hoofdstuk 12 • Page 155

  8

  Houd de tonercartridge bij de
  handgreep vast en plaats de
  cartridge zover mogelijk in de fax.
  Zorg hierbij dat de nokken van de
  cartridge op één lijn liggen met de
  rails in de fax.


  Gebruik beide handen om het
  voordeksel te sluiten.

  Onderhoud

  9

  Houd de tonercartridge altijd
  bij de handgreep vast.

  Hoofdstuk 12

  Onderhoud

  12-9 • Page 156

  12-10 Onderhoud

  Hoofdstuk 12 • Page 157

  Hoofdstuk 13  Verhelpen van papierstoringen .............................................................
  • Papierstoringen in de ADF .............................................................
  • Vastgelopen papier ..........................................................................
  Vastgelopen papier in de papieruitvoeropeningen ......................
  Papier in het faxapparaat vastgelopen ........................................

  13-2
  13-2
  13-3
  13-3
  13-3  Displaymeldingen .................................................................................

  13-8  Problemen bij de papierinvoer ............................................................. 13-13  Problemen bij het faxen ....................................................................... 13-13
  • Problemen bij de verzending ........................................................... 13-13
  • Problemen bij de ontvangst ............................................................. 13-15  Problemen bij het kopiëren .................................................................. 13-17  Problemen bij telefoneren ..................................................................... 13-18  Problemen bij het afdrukken ................................................................ 13-18  Algemene problemen ............................................................................ 13-20  Als u het probleem niet kunt oplossen ................................................ 13-21  Als een stroomstoring optreedt ............................................................ 13-22

  Oplossen van problemen

  13-1

  Oplossen van
  problemen

  Hoofdstuk 13
  Oplossen van
  problemen • Page 158

  Verhelpen van papierstoringen
  Papierstoringen in de ADF
  Wanneer een document vastloopt of verkeerd wordt aangevoerd vanuit de
  ADF, dan verschijnt de melding CONTR. DOCUMENT op het display.
  Volg deze procedure om een papierstoring te verhelpen:
  Bij het verhelpen van papierstoringen is het niet nodig het netsnoer uit de fax te
  verwijderen.

  1
  2

  Druk op Stop.
  Gebruik beide handen om het
  bedieningspaneel voorzichtig te
  openen.  3

  Het bedieningspaneel opent
  gedeeltelijk.
  Probeer nooit het document naar
  buiten te trekken zonder eerst het
  bedieningspaneel te openen. U
  voorkomt hiermee dat het
  document scheurt of dat er
  vlekken op komen.

  Verwijder het document terwijl u het
  bedieningspaneel openhoudt.  Trek het document voorzichtig in
  één van de aangegeven
  richtingen.
  Indien een document dat uit
  meerdere pagina’s bestaat is
  geplaatst, verwijder dan het
  complete document uit de ADF.
  Als het papier niet goed kan
  worden verwijderd, oefen dan geen
  kracht uit. Neem voor meer
  informatie contact op met uw
  Canon dealer.

  4

  Zodra het probleem is verholpen, sluit
  u het bedieningspaneel door het in het
  midden omlaag te drukken.


  Zorg dat u het bedieningspaneel
  sluit tot u een klik hoort. Anders
  zal de fax niet correct
  functioneren.

  13-2 Oplossen van problemen

  Hoofdstuk 13 • Page 159

  Wanneer papier in de fax vastloopt, verschijnt de melding PAPIERSTORING op
  het display. Probeer het vastgelopen papier te verwijderen door de onderstaande
  procedure in Vastgelopen papier in de papieruitvoeropeningen te volgen. Als de
  papierstoring hiermee niet is verholpen, volg dan de procedure in Vastgelopen
  papier in het faxapparaat.

  Vastgelopen papier in de papieruitvoeropeningen
  Volg deze procedure om vastgelopen papier in de papieruitvoeropeningen te
  verwijderen:
  Bij het verhelpen van papierstoringen is het niet nodig het netsnoer uit de fax te
  verwijderen.

  1

  Verwijder voorzichtig het vastgelopen
  papier zoals in de illustratie is
  aangegeven.

  2

  Verwijder de stapel papier van het
  MP-blad en plaats het opnieuw
  (→ pag. 2-14).

  Indien de papierstoring optrad tijdens de
  ontvangst van een faxbericht in het
  geheugen van de FAX-L200, dan wordt
  dat faxbericht automatisch afgdrukt zodra
  de papierstoring is verholpen.

  Papier in het faxapparaat vastgelopen
  Volg deze procedure om vastgelopen papier uit het faxapparaat te verwijderen:
  Bij het verhelpen van papierstoringen is het niet nodig het netsnoer uit de fax te
  verwijderen.

  1

  Til de ontgrendelingsknop op en open
  het voordeksel.
  Open het voordeksel nooit zonder de
  ontgrendelingsknop op te tillen. Als u
  de knop niet optilt, kunt u de fax
  beschadigen.

  Hoofdstuk 13

  Oplossen van problemen

  13-3

  Oplossen van
  problemen

  Vastgelopen papier • Page 160

  2

  Houd de tonercartridge bij de
  handgreep vast en verwijder de
  cartridge uit de fax.


  Om te voorkomen dat de
  tonercartridge wordt blootgesteld
  aan licht, dient u de cartridge in
  de verpakking te bewaren of in
  een doek te wikkelen.
  HANDGREEP

  3

  Beweeg de papierontgrendeling naar
  achteren.

  Wanneer de fax in gebruik is,
  wordt de fixeereenheid erg heet.
  Zorg dat u de fixeereenheid niet
  aanraakt om persoonlijk letsel te
  voorkomen.
  Zorg dat u de overdrachtsrol niet
  aanraakt, omdat dit een nadelige
  invloed heeft op de
  afdrukkwaliteit.
  RAAK NOOIT DE FIXEEREENHEID AAN

  RAAK NOOIT DE OVERDRACHTSROL AAN

  13-4 Oplossen van problemen

  Hoofdstuk 13 • Page 161

  Zoek het vastgelopen papier en
  verwijder het zoals beschreven op de
  volgende pagina’s.

  Oplossen van
  problemen

  4

  BIJ HET MP-BLAD

  BIJ DE FIXEEREENHEID

  Bij het MP-blad:
  Houd het faxapparaat goed vast en
  trek het papier in een rechte lijn uit
  het faxapparaat.

  Wees hierbij voorzichtig dat u het
  papier niet scheurt. Als u het
  papier scheurt, zorg dan dat u
  alle stukjes uit het faxapparaat
  verwijdert om een nieuwe
  papierstoring te voorkomen.

  De toner is nog niet op het
  papier gefixeerd. Verwijder het
  vastgelopen papier daarom
  voorzichtig om te voorkomen dat
  er toner in het faxapparaat
  terechtkomt. Los tonerpoeder in
  het faxapparaat kan een nadelige
  invloed hebben op de
  afdrukkwaliteit.

  Los tonerpoeder kan de
  oppervlakken verontreinigen;
  bescherm uzelf en uw
  werkomgeving. Verwijder
  tonerpoeder onmiddellijk van uw
  handen of kleding met koud water.
  .

  Hoofdstuk 13

  Oplossen van problemen

  13-5 • Page 162

  2 Bij de fixeereenheid:
  Voorrand van het vastgelopen papier in de
  fixeereenheid:
  Duw het vastgelopen papier terug en
  trek het vervolgens voorzichtig naar u toe
  om het te verwijderen
  .
  .

  .

  .

  De fixeereenheid (gearceerd) wordt erg
  heet als de FAX-L280/L200 gaat
  afdrukken. Zorg dat u de fixeereenheid
  niet aanraakt om persoonlijk letsel te
  voorkomen.
  RAAK NOOIT DE FIXEEREENHEID AAN

  Voorrand van het vastgelopen papier door de
  fixeereenheid:
  Trek het papier onder de rol door.

  Gebruik beide handen om het vastgelopen
  papier voorzichtig naar buiten te trekken.


  Wees voorzichtig en zorg dat u
  het papier niet scheurt. Als u het
  papier scheurt, zorg dan dat u
  alle stukjes uit het faxapparaat
  verwijdert, omdat dit anders
  opnieuw een papierstoring tot
  gevolg heeft.

  13-6 Oplossen van problemen

  Hoofdstuk 13 • Page 163

  Wanneer u het vastgelopen papier
  heeft verwijderd, plaatst u de
  tonercartridge terug. Houd de
  tonercartridge bij de handgreep vast
  en plaats de cartridge zover mogelijk
  in de fax. Zorg hierbij dat de nokken
  van de cartridge op één lijn liggen met
  de rails in de fax.


  Oplossen van
  problemen

  5

  Houd de tonercartridge altijd bij
  de handgreep vast.

  6

  Beweeg de papierontgrendeling naar
  voren.

  7

  Gebruik beide handen om het
  voordeksel te sluiten.

  8

  Plaats het papier terug op het MP-blad
  (→ pag. 2-14).

  Doen zich herhaaldelijk papierstoringen voor, dan kunnen deze worden
  veroorzaakt door het papier dat u gebruikt:
  ❏ Maak een nette stapel van het papier voordat u het op het MP-blad
  plaatst.
  ❏ Controleer of het papier dat u gebruikt geschikt is voor uw faxapparaat
  (→ pag. 5-2).
  ❏ Zorg dat u alle papiersnippers uit de fax heeft verwijderd. U voorkomt
  hiermee dat zich opnieuw een papierstoring voordoet.

  Hoofdstuk 13

  Oplossen van problemen

  13-7 • Page 164

  Displaymeldingen
  De volgende meldingen verschijnen op het display wanneer de fax een opdracht
  uitvoert of indien een fout optreedt. De foutcode verschijnt in het
  ACTIVITEITENRAPPORT (→ pag. 11-3).
  Melding
  AUTOM.NUM.HERH.

  Storingscode Oorzaak


  Actie

  Het faxapparaat wacht om het Wacht tot het faxapparaat het nummer
  faxnummer van de andere

  automatisch herhaalt (→ pag. 7-9).

  partij te herhalen, omdat de
  lijn bezet was of de andere
  partij niet antwoordde toen u
  het document probeerde te
  verzenden.
  BEZET/GEEN SIGN.

  #018

  Het gekozen

  Probeer het document op een later tijdstip

  fax-/telefoonnummer is bezet.

  nogmaals te verzenden.

  Het gekozen faxnummer was

  Controleer het faxnummer en probeer het

  niet juist.

  opnieuw.

  Het faxapparaat van de

  Neem contact op met de andere partij en

  andere partij functioneert niet

  vraag of zij hun faxapparaat willen

  goed.

  controleren.

  De andere partij gebruikt geen Neem contact op met de andere partij om
  G3 faxapparaat.

  te controleren of zij een G3 faxapparaat
  gebruiken.

  De instelling voor het type

  Stel uw fax in op het juiste type

  telefoonlijn voor uw fax is niet telefoonlijn (→ pag. 3-8).
  juist.
  De fax heeft niet binnen 55

  Neem contact op met de andere partij en

  seconden geantwoord (na alle

  vraag of zij hun faxapparaat willen

  pogingen voor automatische

  controleren. U kunt proberen het

  nummerherhaling).

  document handmatig te verzenden via de
  handset (→ pag. 7-6). Bij internationale
  oproepen dient u pauzes aan het
  opgeslagen nummer toe te voegen
  (→ pag. 9-2).

  13-8 Oplossen van problemen

  Hoofdstuk 13 • Page 165

  VERVANG CARTR.

  Storingscode Oorzaak

  Actie  De toner in de tonercartridge

  Verdeel de toner in de tonercartridge

  is wellicht niet gelijkmatig

  gelijkmatig (→ pag. 12-7). Indien deze

  verdeeld.

  melding blijft verschijnen, vervang dan de
  tonercartridge (→ pag. 12-7).

  CONTR. DEKSEL  CONTR. DOCUMENT

  #001

  CONTR. PAPIER  De tonercartridge is leeg.

  Vervang de tonercartridge (→ pag. 12-7).

  Het voordeksel is open.

  Sluit de voorklep.

  Een document is vastgelopen

  Verwijder het vastgelopen papier (→ pag.

  in de ADF.

  13-2). Begin daarna opnieuw.

  Het formaat van het papier op Plaats papier met het juiste formaat
  het MP-blad en de

  (→ pag. 2-14) of wijzig de

  papierformaatinstelling zijn

  papierformaatinstelling (→ pag. 5-7),

  verschillend.

  zodat dit overeenkomt met het formaat
  van het op het MP-blad geplaatste papier.

  CONTR. POLL. ID

  #021

  Het sub-adres en/of password

  Zorg dat het sub-adres en/of password

  komt niet overeen met de

  overeenkomt met de instellingen van het

  instellingen van het

  faxapparaat van de andere partij (→ pag.

  faxapparaat van de andere

  9-10).

  partij.
  CONTR. PRINTER  De tonercartridge is wellicht

  Plaats de tonercartridge opnieuw (→ pag.

  defect.

  2-11). Als de melding op het display blijft
  verschijnen, vervang dan de tonercartridge
  (→ pag. 12-7).

  De fax is aangesloten op een

  Zorg dat het faxapparaat is aangesloten

  noodstroomvoorziening

  op een wandcontactdoos.

  (UPS).
  Indien de fout niet wordt verholpen, haal
  dan de steker uit de wandcontactdoos.
  Wacht vijf seconden en plaats de steker
  vervolgens terug in de wandcontactdoos.
  Als de melding op het display blijft
  verschijnen, neem dan contact op met uw
  Canon dealer of de Canon infolijn.

  Hoofdstuk 13

  Oplossen van problemen

  13-9

  Oplossen van
  problemen

  Melding • Page 166

  Melding
  CONTR. SUBAD/PSSW

  Storingscode Oorzaak

  Actie

  #083/102

  Neem contact op met de andere partij om

  U probeerde een document te

  verzenden of een document bij de instellingen te controleren. Wijzig uw
  een ander faxapparaat op te

  instellingen indien nodig (→ pag. 6-3,

  vragen met het verkeerde

  6-8).

  sub-adres en/of password.
  PAPIERSTORING  Er is een papierstoring

  Verhelp de papierstoring (→ pag. 13-3) en

  opgetreden.

  plaats vervolgens het papier op het
  MP-blad terug (→ pag. 2-14).

  DOCUMENT TE LANG

  ECM RX

  #003  Het document is langer dan 1

  Gebruik een copier om het document te

  meter.

  verkleinen en verzendt deze kopie.

  Het faxapparaat ontvangt een

  Een ECM ontvangst kan langer duren

  faxbericht in de fout correctie

  dan een normale ontvangst. Schakel de

  mode (ECM).

  ECM-functie uit als u het document snel
  wilt ontvangen of als u weet dat uw
  telefoonlijnen in orde zijn (→ ECM RX,
  pag. 14-7).

  ECM TX  Het faxapparaat verzendt een

  Een ECM verzending kan langer duren

  faxbericht in de fout correctie

  dan een normale verzending. Schakel de

  mode (ECM).

  ECM-functie als u het document snel wilt
  verzenden of als u weet dat uw
  telefoonlijnen in orde zijn (→ ECM TX,
  pag. 14-6).

  PAPIER BIJVULLEN  Het MP-blad is leeg.

  Vul papier op het MP-blad bij (→ pag.
  2-14) en druk vervolgens op Stop.

  GEHEUGEN VOL

  #037

  Het geheugen van de

  Druk de in het geheugen ontvangen

  FAX-L280/L200 is vol, omdat documenten af (→ pag. 9-6). Begin
  teveel documenten zijn

  daarna opnieuw.

  ontvangen of omdat een
  document zeer veel informatie
  bevatte.
  Het geheugen van het

  Verdeel het document en probeer elk deel

  faxapparaat is vol, omdat u

  apart te verzenden of te kopiëren. Om

  teveel pagina’s tegelijk

  meer faxgeheugen vrij te maken dient u in

  probeerde te verzenden of te

  het geheugen opgeslagen documenten af

  kopiëren of omdat een

  te drukken te verzenden of te wissen

  document zeer veel informatie (→ pag. 9-5).
  bevatte.

  13-10 Oplossen van problemen

  Hoofdstuk 13 • Page 167

  GEBR. GEH. nn %

  Storingscode Oorzaak

  Actie  Toont het percentage

  Indien u meer geheugenruimte nodig

  geheugen dat op dat moment

  heeft, dient u te wachten tot de fax

  in gebruik is.

  faxberichten heeft verzonden. U kunt ook
  in het geheugen opgeslagen documenten
  die u niet langer nodig heeft afdrukken,
  verzenden of wissen (→ pag. 9-5).

  GEEN RX PAPIER

  #012

  Het papier is op bij het

  Neem contact op met de andere partij

  faxapparaat van de andere

  zodat zij papier kunnen bijvullen of

  partij of het geheugen van hun faxgeheugen vrij kunnen maken.
  faxapparaat is vol.
  GEEN TEL #

  #022

  Onder de snelkiestoets waarop Sla de snelkiestoets of verkortkiescode op
  u heeft gedrukt of de

  (→ Hoofdstuk 6).

  verkortkiescode die u heeft
  ingevoerd, is geen nummer
  opgeslagen.
  NIET BESCHIKBAAR  Bij handmatige verzending

  Gebruik normaal kiezen, druk op een

  heeft u een snelkiesnummer

  snelkiestoets of voer een verkortkiescode

  ingevoerd dat aan een groep is in waaronder slechts één
  toegewezen.
  POLL.PSSW. GEWEIG.

  #084

  fax-/telefoonnummer is opgeslagen.

  U probeerde een document bij Neem contact op met de andere partij om
  een ander faxapparaat op te

  de instellingen te controleren. Indien hun

  vragen met een password,

  faxapparaat geen polling met een

  maar de andere partij heeft

  password ondersteunt, wis dan het

  geen password ingesteld of

  password dat u heeft opgeslagen (→ pag.

  hun faxapparaat ondersteunt

  6-3, 6-8).

  geen polling met een
  password.
  PSSW. TX GEWEIG.

  #081

  U probeerde een document te

  Neem contact op met de andere partij om

  verzenden met een password,

  de instellingen te controleren. Indien hun

  maar het faxapparaat van de

  faxapparaat geen ontvangst met een

  andere partij ondersteunt geen password ondersteunt, wis dan het
  ontvangst met een password.

  password dat u heeft opgeslagen (→ pag.
  6-3, 6-8).

  Hoofdstuk 13

  Oplossen van problemen

  13-11

  Oplossen van
  problemen

  Melding • Page 168

  Melding
  ONTV. IN GEHEUG.

  Storingscode Oorzaak

  Actie  De fax heeft een faxbericht in

  Vul papier bij op het MP-blad (→ pag.

  het geheugen ontvangen,

  2-14), vervang de tonercartridge (→ pag.

  omdat het papier of de toner

  12-7) of verhelp de papierstoring (→ pag.

  op is of er is tijdens de

  13-3).

  ontvangst een papierstoring
  opgetreden.
  POLLING GEWEIG.

  #082

  U probeerde een document bij Neem contact op met de andere partij om
  een ander faxapparaat op te

  de instellingen te controleren. Indien hun

  vragen met een sub-adres,

  faxapparaat geen polling met een

  maar het faxapparaat van de

  sub-adres ondersteunt, wis dan het

  andere partij ondersteunt geen sub-adres dat u heeft opgeslagen (→ pag.

  SUBAD. TX GEWEIG.

  #080

  polling met een sub-adres.

  6-3, 6-8).

  U probeerde een document te

  Neem contact op met de andere partij om

  verzenden met een sub-adres,

  de instellingen te controleren. Indien hun

  maar het faxapparaat van de

  faxapparaat geen ontvangst met een

  andere partij ondersteunt geen sub-adres ondersteunt, wis dan het
  ontvangst met een sub-adres.

  sub-adres dat u heeft opgeslagen (→ pag.
  6-3, 6-8).

  OP STOP GEDRUKT  U heeft op Stop gedrukt om  de transactie te annuleren.
  TX/RX NR. nnnn  Het getoonde nummer (nnnn)

  Dit nummer verschijnt in rapporten,

  is een uniek

  zodat u de transacties kunt identificeren.

  identificatienummer dat is

  Noteer dit nummer als u het later nodig

  toegewezen aan het document

  heeft.

  dat u verzendt of ontvangt.
  Het faxapparaat verzendt een

  Het faxapparaat gaat door met de

  SCANNEN pag.nnn

  document en het geheugen is

  verzending van het document zodra er

  GEHEUGEN VOL

  vol.

  geheugen beschikbaar komt.

  TX/RX NR. nnnn  (Drie meldingen
  wisselen elkaar af.)

  13-12 Oplossen van problemen

  Hoofdstuk 13 • Page 169

  ¶ Het papier wordt niet goed ingevoerd.

  Het MP-blad bevat wellicht teveel papier

  Zorg dat u de juiste hoeveelheid papier plaatst (→ pag. 5-2).
  Het papier is wellicht niet goed geplaatst.

  Zorg dat de stapel papier op de juiste manier op het MP-blad is geplaatst
  (→ pag. 2-14).

  ¶ Er worden meerdere vellen tegelijk de fax ingevoerd.

  Het papier is wellicht niet goed geplaatst.

  Zorg dat de stapel papier op de juiste manier op het MP-blad is geplaatst
  (→ pag. 2-14).
  Het MP-blad bevat wellicht teveel papier

  Zorg dat u de juiste hoeveelheid papier plaatst (→ pag. 5-2).
  Er
  zijn wellicht verschillende typen papier op het MP-blad geplaatst.
  Plaats slechts één type papier.
  Zorg dat u papier plaatst dat geschikt is voor de fax (→ pag. 5-2).
  Zorg dat het MP-blad leeg is voordat u papier bijvult. Voorkom dat nieuw
  papier met reeds geplaatst papier wordt vermengd.

  ¶ Er treden herhaaldelijk papierstoringen op.

  Het papier dat u gebruikt kan wellicht papierstoringen veroorzaken.

  Zorg dat u papier plaatst dat geschikt is voor de fax (→ pag. 5-2).

  Problemen bij het faxen
  Porblemen bij de verzending
  ¶ U kunt geen faxbericht verzenden.

  De fax is wellicht niet ingesteld voor het juiste type telefoonlijn.

  Zorg dat de fax is ingesteld voor het juiste type telefoonlijn (→ pag. 3-8).
  Het document is wellicht niet goed geplaatst.

  Zorg dat het document op de juiste manier in de ADF is geplaatst (→ pag.
  4-3).

  Zorg dat het bedieningspaneel is gesloten.
  Onder de snelkiestoets waarop u heeft gedrukt of de verkortkiescode die u heeft
  ingevoerd, is wellicht geen nummer opgeslagen.

  Controleer of de instellingen voor snelkiezen correct zijn opgeslagen
  (→ Hoofdstuk 6).

  Hoofdstuk 13

  Oplossen van problemen

  13-13

  Oplossen van
  problemen

  Problemen bij de papierinvoer • Page 170

  U heeft een verkeerd nummer gekozen of het nummer klopt niet.

  Kies het nummer opnieuw of controleer of u het juiste nummer heeft.
  Het papier is wellicht op bij het faxapparaat van de andere partij.

  Neem contact op met de andere partij en vraag ze papier bij te vullen in
  hun faxapparaat.
  Er worden wellicht andere documenten vanuit het geheugen verzonden.

  Wacht tot het faxapparaat deze documenten heeft verzonden.
  Wellicht is tijdens de verzending een storing opgetreden

  Druk een ACTIVITEITENRAPPORT af en controleer of er een foutcode
  op vermeld staat (→ pag. 11-3).
  De telefoonlijn functioneert wellicht niet goed.

  Zorg dat u een kiestoon hoort wanneer u op Haak drukt of wanneer u de
  handset of de hoorn van een op de fax aangesloten telefoon opneemt.
  Indien u geen kiestoon hoort, neem dan contact op met de PTT.
  Wellicht is het andere faxapparaat geen G3 fax

  Controleer of het andere faxapparaat compatibel is met uw
  FAX-L280/L200 (dit is een G3 fax).
  Het sub-adres en/of password is niet juist.

  Indien u een sub-adres/password onder een snelkiestoets of verkortkiescode
  heeft opgeslagen, zorg dan dat zij overeenkomen met de instellingen bij de
  andere partij.

  ¶ De via uw faxapparaat verzonden faxberichten vertonen
  vlekken of strepen.
  Wellicht functioneert het faxapparaat van de andere partij niet goed

  Controleer de fax door een kopie te maken (→ pag. 10-2). Als de kopie
  schoon is, dan ligt het probleem wellicht bij het ontvangende faxapparaat.
  Als de kopie vlekken of strepen vertoont, reinig dan de
  scannercomponenten (→ pag. 12-5).
  Het document is wellicht niet goed geplaatst.

  Zorg dat het document op de juiste manier in de ADF is geplaatst (→ pag.
  4-3).

  ¶ Er kan niet worden verzonden in de fout correctie mode
  (ECM).
  Wellicht ondersteunt het faxapparaat van de andere partij geen ECM.

  Verzendt het document in deze situatie zonder de ECM-functie.
  De ECM-functie kan zijn uitgeschakeld.

  Zorg dat de ECM-functie op uw fax is ingeschakeld (→ ECM TX, pag.
  14-6).

  Neem contact op met de andere partij om te controleren of de
  ECM-functie op hun faxapparaat is ingeschakeld.

  13-14 Oplossen van problemen

  Hoofdstuk 13 • Page 171

  Wellicht heeft u een slechte telefoonlijn of heeft u een slechte verbinding

  Verlaag de zendsnelheid (→ TX STARTSNELHEID, pag. 14-10).

  Indien geen van deze opties het probleem oplossen, haal dan de steker uit de
  wandcontactdoos en wacht tenminste vijf seconden. Plaats de steker terug en
  probeer het document opnieuw te verzenden. Is verzending nog steeds niet
  mogelijk, neem dan contact op met uw Canon dealer of de Canon infolijn.

  Problemen bij de ontvangst
  ¶ Er kunnen geen faxberichten automatisch worden ontvangen.

  De fax is wellicht niet ingesteld voor automatische ontvangst.

  Om de fax automatisch faxberichten te laten ontvangen, dient de ontvangst
  mode te zijn ingesteld op ALLEEN FAX MODE, Fax/Tel mode,
  ANTW.APP.MODE of NET SWITCH* (→ Hoofdstuk 8). Indien u
  ANTW.APP.MODE heeft ingesteld, controleer dan of een antwoordapparaat
  op uw fax is aangesloten en of dit is ingeschakeld met een correct
  opgenomen uitgaande melding (→ pag. 8-10).
  De fax heeft wellicht een document in het geheugen opgeslagen, waardoor er
  weinig of geen geheugenruimte over is.

  U dient in het geheugen opgeslagen documenten af te drukken, te
  verzenden of te wissen (→ pag. 9-5).
  Wellicht is tijdens de ontvangst een storing opgetreden

  Controleer of er een foutmelding op het display verschijnt (→ pag. 13-8).

  Druk een ACTIVITEITENRAPPORT af en controleer of het een foutcode
  bevat (→ pag. 11-3).
  Het MP-blad is wellicht leeg.

  Zorg dat papier op het MP-blad is geplaatst (→ pag. 2-14).
  Het telefoonsnoer is wellicht niet goed aangesloten.

  Zorg dat het goed is aangesloten (→ pag. 2-6).

  ¶ Er vindt geen automatische omschakeling plaats tussen
  telefoon- en faxoproepen.
  De fax is wellicht niet ingesteld op automatische omschakeling tussen telefoon- en
  faxoproepen.

  Om de fax automatisch te laten omschakelen, dient de ontvangst mode te
  zijn ingesteld op Fax/Tel mode, ANTW.APP.MODE of NET SWITCH*
  (→ Hoofdstuk 8). Indien u ANTW.APP.MODE heeft ingesteld, controleer
  dan of een antwoordapparaat op uw fax is aangesloten en of dit is
  ingeschakeld met een correct opgenomen uitgaande melding (→ pag. 8-10).
  De fax heeft wellicht een document in het geheugen opgeslagen, waardoor er
  weinig of geen geheugenruimte over is.

  U dient in het geheugen opgeslagen documenten af te drukken, te
  verzenden of te wissen (→ pag. 9-5).

  * NET SWITCH is uitsluitend beschikbaar voor Australië en Nieuw Zeeland.

  Hoofdstuk 13

  Oplossen van problemen

  13-15

  Oplossen van
  problemen

  ¶ Regelmatig storingen bij het verzenden van faxberichten. • Page 172

  Wellicht is tijdens de ontvangst een storing opgetreden

  Controleer of er een foutmelding op het display verschijnt (→ pag. 13-8).

  Druk een ACTIVITEITENRAPPORT af en controleer of het een foutcode
  bevat (→ pag. 11-3).
  Het MP-blad is wellicht leeg.

  Zorg dat papier op het MP-blad is geplaatst (→ pag. 2-14).
  Het faxapparaat van de andere partij verzendt wellicht geen CNG signaal
  waardoor uw fax niet weet of het om een binnenkomend gesprek gaat of om een
  faxbericht.

  Sommige faxapparaten kunnen dit signaal niet verzenden. In dergelijke
  situaties dient u de faxberichten handmatig te ontvangen (→ pag. 8-8).

  ¶ Er kunnen geen documenten handmatig worden ontvangen.

  U heeft wellicht de verbinding verbroken door op Start/Kopie te drukken of het
  ID voor RX op afstand te kiezen nadat u heeft opgehangen.

  Druk altijd op Start/Kopie of kies het ID voor RX op afstand voordat u
  ophangt. Anders verbreekt u de verbinding (→ pag. 8-8).

  ¶ De afdrukkwaliteit laat te wensen over.

  U gebruikt wellicht niet het juiste type papier.

  Zorg dat u papier plaatst dat geschikt is voor de fax (→ pag. 5-2).
  Het faxapparaat van de andere partij functioneert wellicht niet goed.

  Het verzendende faxapparaat bepaalt meestal de kwaliteit van het
  faxbericht. Neem contact op met de andere partij en vraag of ze willen
  controleren of de scannercomponenten van hun faxapparaat schoon zijn.
  De fout correctie mode (ECM) is wellicht uitgeschakeld.

  Zorg dat de ECM-functie is ingeschakeld (→ ECM RX, pag. 14-7).

  ¶ Er worden geen faxberichten afgedrukt.

  De tonercartridge is wellicht niet goed geplaatst.

  Zorg dat de tonercartridge correct is geplaatst (→ pag. 2-11).
  Wellicht dient de tonercartridge te worden vervangen

  Vervang de tonercartridge (→ pag. 12-7).

  ¶ Ontvangen faxberichten worden vlekkerig of ongelijkmatig
  afgedrukt.
  Wellicht heeft u een slechte telefoonlijn of heeft u een slechte verbinding

  ECM verzending/ontvangst dient dergelijke problemen te voorkomen. Als
  de telefoonlijnen echter slecht zijn, kan het nodig zijn dat u het opnieuw
  probeert.
  Het faxapparaat van de andere partij functioneert wellicht niet goed.

  Het verzendende faxapparaat bepaalt meestal de kwaliteit van het
  faxbericht. Neem contact op met de andere partij en vraag of ze willen
  controleren of de scanningcomponenten van hun faxapparaat schoon zijn.

  13-16 Oplossen van problemen

  Hoofdstuk 13 • Page 173

  ¶ Ontvangst in de fout correctie mode (ECM) is niet mogelijk.
  Het faxapparaat van de andere partij ondersteunt wellicht geen ECM-functie.

  Als dit het geval is, wordt het document zonder de ECM-functie
  ontvangen.

  De ECM-functie is wellicht uitgeschakeld.

  Zorg dat de ECM-functie op uw fax is ingeschakeld (→ ECM RX, pag.
  14-7).

  Neem contact op met de andere partij om te controleren of de
  ECM-functie op hun faxapparaat is ingeschakeld.

  ¶ Regelmatig storingen bij de ontvangst van faxberichten.

  Wellicht heeft u een slechte telefoonlijn of heeft u een slechte verbinding

  Verlaag de ontvangstsnelheid (→ RX STARTSNELHEID, pag. 14-10).
  Het faxapparaat van de andere partij functioneert wellicht niet goed.

  Neem contact op met de andere partij en vraag ze te controleren of hun
  faxapparaat correct functioneert.

  Problemen bij het kopiëren
  ¶ Er kunnen geen kopieën worden gemaakt.

  Het document is wellicht niet goed geplaatst.

  Zorg dat het document op de juiste manier in de ADF is geplaatst (→ pag.
  4-3).

  Zorg dat het bedieningspaneel is gesloten.
  Het document voldoet wellicht niet aan de eisen.

  Zorg dat u documenten plaatst die aan de eisen voldoen (→ pag. 4-2).

  ¶ GEHEUGEN VOL verschijnt op het display tijdens het
  maken van meerdere kopieën.
  Het faxgeheugen is vol.

  U dient in het geheugen opgeslagen documenten af te drukken, te
  verzenden of te wissen (→ pag. 9-5) om faxgeheugen vrij te maken en
  vervolgens opnieuw te beginnen.
  Het document dat u kopieert bevat wellicht teveel afbeeldingen.

  Indien meerdere pagina’s worden gekopieerd, verdeel de pagina’s dan in
  kleinere stapels. Is dit niet het geval, maak het gewenste aantal kopieën,
  indien nodig, dan één voor één.
  Raadpleeg Problemen bij het afdrukken voor het oplossen van andere
  problemen, pag. 13-18.

  Hoofdstuk 13

  Oplossen van problemen

  13-17

  Oplossen van
  problemen

  De toner is wellicht bijna op of niet gelijkmatig verdeeld.

  Zorg dat de toner in de tonercartridge gelijkmatig wordt verdeeld (→ pag.
  12-7). Indien het probleem bijft bestaan, vervang dan de tonercartridge
  (→ pag. 12-7). • Page 174

  Problemen bij telefoneren
  ¶ De FAX-L280/L200 kan niet kiezen.

  Het telefoonsnoer is wellicht niet goed aangesloten.

  Zorg dat het goed is aangesloten (→ pag. 2-6).
  Het netsnoer is wellicht niet goed aangesloten

  Controleer of het netsnoer correct op de fax en op de wandcontactdoos is
  aangesloten (→ pag. 2-8). Als het faxapparaat is aangesloten op een
  verzamelcontactdoos, zorg dan dat deze verzamelcontactdoos is
  aangesloten op de wandcontactdoos en is ingeschakeld.
  De fax is wellicht niet ingesteld voor het juiste type telefoonlijn.

  Zorg dat de fax is ingesteld voor het juiste type telefoonlijn (→ pag. 3-8).

  ¶ De optionele handset of telefoon verbreekt de verbinding
  tijdens een gesprek.
  Het netsnoer is wellicht niet goed aangesloten

  Controleer of het netsnoer correct op de fax en op de wandcontactdoos is
  aangesloten (→ pag. 2-8). Als het faxapparaat is aangesloten op een
  verzamelcontactdoos, zorg dan dat deze verzamelcontactdoos is
  aangesloten op de wandcontactdoos en is ingeschakeld.
  Het snoer van de optionele handset of het telefoonsnoer is wellicht defect.

  Controleer dit door een ander snoer te gebruiken.

  Problemen bij het afdrukken
  ¶ De alarmindicator licht op en de fax piept tijdens het
  afdrukken.
  Er kan een papierstoring zijn opgetreden.

  Verhelp de papierstoring (→ pag. 13-3).

  Indien er geen papierstoring is opgetreden, haal dan de steker uit de
  wandcontactdoos, wacht vijf seconden en plaats de steker vervolgens terug
  in de wandcontactdoos. Als de alarmindicator nog steeds oplicht, neem
  dan contact op met uw Canon dealer of de Canon infolijn.

  ¶ Er wordt niets afgedrukt.

  Het netsnoer is wellicht niet goed aangesloten

  Controleer of het netsnoer correct op de fax en op de wandcontactdoos is
  aangesloten (→ pag. 2-8). Als het faxapparaat is aangesloten op een
  verzamelcontactdoos, zorg dan dat deze verzamelcontactdoos is
  aangesloten op de wandcontactdoos en is ingeschakeld.

  13-18 Oplossen van problemen

  Hoofdstuk 13 • Page 175

  Wellicht dient de tonercartridge te worden vervangen

  Vervang de tonercartridge (→ pag. 12-7).

  ¶ De afdruk komt niet overeen met het papierformaat.

  Het papier is wellicht niet goed geplaatst.

  Zorg dat de stapel papier op de juiste manier op het MP-blad is geplaatst
  (→ pag. 2-14).

  ¶ De printout is scheef.

  Het papier is wellicht niet goed geplaatst.

  Zorg dat de stapel papier op de juiste manier op het MP-blad is geplaatst
  (→ pag. 2-14).

  Zorg dat de papieruitvoeropeningen vrij zijn.

  ¶ Er treden papierstoringen op.

  U heeft wellicht niet de juiste papieruitvoeropening gebruikt.

  Selecteer de juiste papieruitvoeropening (→ pag. 5-4).

  ¶ De printout is niet helder.

  U heeft wellicht niet het juiste type papier gebruikt.

  Zorg dat u papier plaatst dat geschikt is voor de fax (→ pag. 5-2).
  Wellicht drukt u op de verkeerde zijde van het papier af

  Sommige papiersoorten hebben een “goede” zijde om op af te drukken.
  Indien de afdrukkwaliteit niet zo helder is als u zou willen, draai het papier
  dan om en druk op de andere zijde af.

  ¶ Witte verticale strepen op de afdruk.

  De toner is wellicht bijna op of niet gelijkmatig verdeeld.

  Verdeel de toner in de tonercartridge gelijkmatig (→ pag. 12-7). Indien het
  probleem blijft bestaan, vervang dan de tonercartridge (→ pag. 12-7).

  Hoofdstuk 13

  Oplossen van problemen

  13-19

  Oplossen van
  problemen

  Wellicht heeft u de afdichtingstape niet uit de tonercartridge verwijderd.

  Zorg dat u de tonercartridge op de juiste manier installeert (→ pag. 2-11). • Page 176

  Algemene problemen
  ¶ De fax krijgt geen stroom.

  Het netsnoer is wellicht niet goed aangesloten

  Controleer of het netsnoer correct op de fax en op de wandcontactdoos is
  aangesloten (→ pag. 2-8). Als het faxapparaat is aangesloten op een
  verzamelcontactdoos, zorg dan dat deze verzamelcontactdoos is
  aangesloten op de wandcontactdoos en is ingeschakeld.
  Wellicht is het netsnoer defect

  Controleer dit door een ander netsnoer te gebruiken of door het netsnoer
  te testen met een voltmeter.

  ¶ Er verschijnt niets op het LCD display.

  Het netsnoer is wellicht niet goed aangesloten

  Controleer of het netsnoer correct op de fax en op de wandcontactdoos is
  aangesloten (→ pag. 2-8). Als het faxapparaat is aangesloten op een
  verzamelcontactdoos, zorg dan dat deze verzamelcontactdoos is
  aangesloten op de wandcontactdoos en is ingeschakeld. Als het display nog
  steeds leeg blijft, haal dan de steker uit de wandcontactdoos, wacht vijf
  seconden en plaats de steker in de wandcontactdoos terug. Als het display
  nog steeds leeg blijft, neem dan contact op met uw Canon dealer of de
  Canon infolijn.

  13-20 Oplossen van problemen

  Hoofdstuk 13 • Page 177

  Is het na alle informatie in dit hoofdstuk niet gelukt het probleem op te lossen,
  neem dan contact op met uw Canon dealer of de Canon infolijn.
  De servicetechnici van Canon zijn opgeleid voor technische ondersteuning van
  de producten van Canon’s en kunnen u helpen het probleem op te lossen.
  Door zelf te proberen de fax te repareren, kunt u het recht op garantie
  verliezen.

  Als u bij de fax vreemde geluiden hoort, rook ziet of een vreemde geur ruikt, haal
  dan onmiddellijk de steker uit de wandcontactdoos en neem contact op met uw
  Canon dealer of de Canon infolijn. Probeer de fax niet zelf te demonteren of te
  repareren.
  Indien het nodig is rechtstreeks contact op te nemen met Canon, zorg dan dat u
  de volgende informatie bij de hand heeft:

  Hoofdstuk 13  Productnaam
  FAX-L200 of FAX-L280  SERIENUMMER
  Het serienummer bevindt zich op het etiket aan de achterzijde van de fax.  Plaats van aankoop  Aard van het probleem  Stappen die u heeft ondernomen om het probleem op te lossen en de
  resultaten daarvan

  Oplossen van problemen

  13-21

  Oplossen van
  problemen

  Als u het probleem niet kunt oplossen • Page 178

  Als een stroomstoring optreedt
  Als zich plotseling een stroomstoring voordoet, zorgt een geïntegreerde batterij
  ervoor dat de instellingen van de fax behouden blijven. Eventueel in het
  geheugen opgeslagen documenten gaan echter verloren.
  Tijdens een stroomstoring is de functionaliteit van de fax als volgt beperkt:
  ❏ U kunt niet telefoneren via de optionele handset. Afhankelijk van uw
  telefoon is het wellicht niet mogelijk hiermee te telefoneren.
  ❏ U kunt geen documenten verzenden, ontvangen of kopiëren.
  ❏ U kunt telefoonoproepen ontvangen via de optionele handset of de op uw
  fax aangesloten telefoon.
  Zodra de stroomstoring is hersteld, zal de fax automatisch een
  GEHEUGENWISRAPPORT afdrukken met een lijst van de doucmenten die
  als gevolg van de stroomstoring zijn gewist.
  27/12 2001

  16:48

  FAX 123 4567

  CANON INC

  001

  Geheugen wisrapport

  GEHEUGEN FILES GEWIST
  TX/RX NR

  MODE

  0046
  0047

  VERZENDEN
  GROEPSVERZ.

  0048

  WIS GROEPSKIEZEN

  0049

  UITGESTELDE TX

  AANSLUITING TEL/ID
  [*
  [
  [*
  [
  [
  [

  01] Canon TOKYO
  01] Canon CANADA
  02] Canon FRANCE
  03] Canon ITALIA
  04] Canon U.S.A.
  08] Canon OPTICS

  PAG.

  STEL TIJD IN

  3 27/12
  1 27/12

  16:03
  16:08

  1 27/12

  16:15

  2 27/12

  16:36

  STEL TIJD IN

  20:00
  20:00
  20:00

  Als de tonercartridge leeg is of er geen papier op het MP-blad aanwezig is
  wanneer de stroomvoorziening wordt hersteld, verschijnt de melding VERVANG
  CARTR. of VUL PAPIER BIJ op het display. In deze situaties wordt het
  GEHEUGENWISRAPPORT niet afgedrukt, zelfs niet nadat de tonercartridge
  is vervangen of papier is bijgevuld.

  13-22 Oplossen van problemen

  Hoofdstuk 13 • Page 179

  Hoofdstuk 14  Informatie over het menusysteem ........................................................
  • Afdrukken van een lijst om de huidige instellingen te controleren .
  • Toegang tot de menu’s ....................................................................

  14-2
  14-2
  14-3  GEBR. INSTELLINGEN menu .........................................................

  14-4  RAPPORT INSTELLINGEN menu ...................................................

  14-5  TX (verzend) INSTELLINGEN Menu ...............................................

  14-6  RX (ontvangst) INSTELLINGEN menu ............................................

  14-7  PRINTERINSTELLINGEN menu .....................................................

  14-8  POLLING BUS menu .........................................................................

  14-9  SYSTEEMINSTELLINGEN menu .................................................... 14-10

  Overzicht van de instellingen

  14-1

  Overzicht van de
  instellingen

  Hoofdstuk 14
  Overzicht van de instellingen • Page 180

  Informatie over het menusysteem
  Met het menusysteem van de fax kunt u het functioneren van de fax aanpassen
  aan uw wensen. Het menusysteem bestaat uit zeven menu’s, die elk zijn
  opgebouwd uit instellingen die verschillende functies van uw fax regelen.
  Voordat u een instelling aanpast, wilt u wellicht de GEBR. GEG.LIJST
  afdrukken om de huidige instellingen te controleren (→ hieronder).

  Afdrukken van een lijst om de huidige instellingen te
  controleren
  U kunt de GEBR. GEG.LIJST afdrukken om de huidige instellingen van uw
  fax te controleren, maar ook om de opgeslagen informatie over de afzender te
  bekijken (→ pag. 3-5).
  Volg deze procedure om de lijst met gebruikersgegevens af te drukken:

  1
  2

  Open het snelkiespaneel.

  3

  Gebruik
  of
  om GEBR.
  GEG.LIJST te selecteren.

  4

  Druk op Instellen.

  Druk op Rapport.

  .  ACT. RAPPORT

  .

  GEBR. GEG.LIJST
  RAPPORT AFDR.

  De fax drukt de GEBR.
  GEG.LIJST af.

  De informatie over de afzender wordt aan het begin van de lijst getoond. De
  huidige instellingen van de fax worden daarna getoond.
  27/12 2001

  17:23

  FAX 123 4567

  CANON INC

  001

  GEBRUIKERS GEGEVENSLIJST

  1.GEBR. INSTELLINGEN
  TOESTEL #
  TOESTEL NAAM
  TX TERMINAL ID
  TTI POSITIE
  TELEFOON # SYMBOOL
  Scancontrast
  HOORN VAN HAAK
  VOLUMEREGELING
  BELVOLUME
  TOETSENBORD VOLUME
  ALARMVOLUME
  KIESTOON VOL.
  RX BELNIVEAU
  LIJN TYPE
  .

  .

  14-2 Overzicht van de instellingen

  123 4567
  CANON INC
  AAN
  BUITEN BEELD
  FAX
  STD
  AAN
  2
  2
  2
  2
  HOOG
  DRUKTOETS

  Hoofdstuk 14 • Page 181

  Toegang tot de menu’s
  Volg deze procedure om toegang te verkrijgen tot de verschillende menu’s:

  1
  2

  Open het snelkiespaneel.

  3

  Druk op Instellen.

  4

  Gebruik
  of
  om het gewenste
  menu te selecteren.

  Druk op Gegevensregistratie.  .

  U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  GEBR. INSTELLINGEN (→ pag. 14-4)

  RAPPORT INSTELLINGEN (→ pag. 14-5)

  TX INSTELLINGEN (→ pag. 14-6)

  RX INSTELLINGEN (→ pag. 14-7)

  PRINTERINSTELLINGEN (→ pag. 14-8)

  POLLING BUS (→ pag. 14-9)

  SYSTEEMINSTELLINGEN (→ pag. 14-10)

  5

  Druk op Instellen om toegang te
  krijgen tot de instellingen van het
  door u geselecteerde menu.

  6

  Raadpleeg de betreffende tabel
  (→ volgende pagina’s) en gebruik deze
  aanwijzingen voor het selecteren en
  opslaan van instellingen:
  7

  Hoofdstuk 14

  GEBRUIKERSINST.
  Overzicht van de
  instellingen

  .

  GEGEVENSREGISTR.

  Voorbeeld:

  ECM RX

  of
  om door de instellingen te bladeren.
  Gebruik
  Om een instelling op te slaan of toegang tot sub-instellingen te krijgen,
  drukt u op Instellen.
  Om terug te keren naar een vorig niveau, drukt u op
  Gegevensregistratie.

  Om uw instellingen op te slaan, dient u na elke keuze of invoer
  van informatie op Instellen te drukken.

  Door op Stop te drukken, kunt u op elk gewenst moment
  terugkeren naar de standby mode.

  Indien u gedurende 60 seconden wacht bij het openen van een
  menu, dan zal het faxapparaat automatisch terugkeren naar de
  standby mode.
  .

  .

  Wanneer u geen andere instellingen
  wilt aangeven, drukt u op Stop om
  terug te keren naar de standby mode.

  Voorbeeld:

  15:00

  Overzicht van de instellingen

  Fax

  14-3 • Page 182

  GEBR. INSTELLINGEN menu
  Zie pag. 14-3 voor informatie over het verkrijgen van toegang tot de instellingen.
  (Standaard instellingen worden vet gedrukt).
  instelling

  beschrijving

  sub-instellingen

  DATUM & TIJD

  Hiermee kunt u de datum en tijd instellen (→ pag. 3-6).  TOESTEL #

  Hiermee voert u het fax-/telefoonnummer in dat u bovenaan elke
  pagina van het te verzenden faxbericht wilt laten verschijnen
  (→ pag. 3-6).  TOESTEL NAAM

  Hiermee voert u de naam of de naam van de onderneming in die –
  u bovenaan elke pagina van het te verzenden faxbericht wilt laten
  verschijnen (→ pag. 3-6).

  TX TERMINAL ID

  Hiermee schakelt u het afdrukken van de informatie over de
  afzender in/uit (→ pag. 3-5).

  AAN
  UIT

  TTI POSITIE

  Hiermee selecteert u of de informatie over de afzender binnen of
  buiten het beeldvlak wordt afgdrukt (→ pag. 3-5).

  BUITEN BEELD
  BINNEN BEELD

  TELEFOON # TEKEN

  Hiermee kunt u het nummer van de buitenlijn voor het
  faxnummer selecteren (→ pag. 3-5).

  FAX
  TEL

  SCANCONTRAST

  Hiermee kunt u het scancontrast selecteren (→ pag. 7-3).

  STANDAARD
  DONKER
  LICHTER

  HOORN VAN HAAK

  Hiermee schakelt u het hoorn van haak alarm dat u waarschuwt
  dat de handset niet goed in de houder is geplaatst in/uit.

  AAN
  UIT

  VOLUMEREGELING

  Hiermee stelt u het volume van de fax in.  BELVOLUME

  Hiermee stelt u het belvolume in wanneer de fax een
  telefoongesprek detecteert.

  1/2/3

  TOETSVOLUME

  Hiermee selecteert u het volume van de druktoetsen.

  0 (uit)/1/2/3

  ALARMVOLUME

  Hiermee seleceert u het foutalarmvolume.

  0 (uit)/1/2/3

  LIJN MONITOR VOL

  Hiermee selecteert u het telefoonlijnvolume (geluid tijdens het
  kiezen).

  0 (uit)/1/2/3

  RX BEL NIVEAU

  Hiermee selecteert u het belniveau voor inkomende oproepen.

  HOOG
  STANDAARD

  TYPE TEL. LIJN

  Hiermee selecteert u het type telefoonlijn voor uw fax (→ pag.
  3-8).

  TOON
  PULS*

  R-TOETS FUNCTIE

  Hiermee schakelt u kiezen via een huistelefooncentrale in.
  Indien u PBX selecteert, dan kunt u aanvullende sub-instellingen
  selecteren (→ pag. 3-9).

  PSTN
  PBX

  M-TOETS FUNCTIE
  (alleen Engeland)

  Hiermee selecteert u de toegangs- en ID-codes voor een
  alternatieve internationale telefoondienst (→ pag. 7-18).
  Indien u AAN selecteert, dan kunt u aanvullende sub-instellingen
  selecteren.

  UIT
  AAN

  * De standaard instelling voor Ierland, Hong Kong en Maleisië is PULSKIEZEN.

  14-4 Overzicht van de instellingen

  Hoofdstuk 14 • Page 183

  RAPPORT INSTELLINGEN menu
  Zie pag. 14-3 voor informatie over het verkrijgen van toegang tot de onderstaande
  instellingen.

  instelling

  beschrijving

  sub-instellingen

  TX RAPPORT

  Hiermee schakelt u het automatisch afdrukken van een TX
  (verzend) RAPPORT in/uit (→ pag. 11-4).
  ALLEEN FOUT AFDR.: drukt alleen een verzendrapport af als
  tijdens de verzending een storing is opgetreden.
  AFDRUK JA: drukt na elke verzending een rapport af.
  AFDRUK NEE : er wordt geen rapport afgedrukt.

  ALLEEN FOUT AFDR.
  AFDRUK JA
  AFDRUK NEE

  Indien u hierboven ALLEEN FOUT AFDR. of AFDRUK JA
  selecteert, dan schakelt deze instelling het afdrukken van de
  eerste pagina van het faxbericht op het rapport in/uit.

  AAN
  UIT

  RX RAPPORT

  Schakelt het automatisch afdrukken van een RX (ontvangst)
  RAPPORT in/uit (→ pag. 11-5).
  AFDRUK NEE : er wordt geen rapport afgedrukt.
  ALLEEN FOUT AFDR. : drukt alleen een rapport af indien
  tijdens de ontvangst een fout optreedt.
  AFDRUK JA drukt na elke ontvangst een ontvangstrapport af.

  AFDRUK NEE
  ALLEEN FOUT AFDR.
  AFDRUK JA

  ACT. RAPPORT

  AAN
  Schakelt het automatisch afdrukken van een
  ACTIVITEITENRAPPORT na elke 20 transacties in/uit (→ pag. UIT
  11-3).

  TX KOPIE

  Hoofdstuk 14

  Overzicht van de instellingen

  14-5

  Overzicht van de
  instellingen

  (Standaard instellingen worden vet gedrukt). • Page 184

  TX (verzend) INSTELLINGEN Menu
  Zie pag. 14-3 voor informatie over het verkrijgen van toegang tot de onderstaande
  instellingen.
  (Standaard instellingen worden vet gedrukt).
  instelling

  beschrijving

  sub-instellingen

  ECM TX

  Schakelt de fout correctie mode (ECM) tijdens de verzending
  in/uit.

  AAN
  UIT

  PAUZEDUUR

  Hiermee selecteert u de duur van de pauze die u met de
  Nummerherhaling/Pauze toets in het fax-/telefoonnummer heeft
  ingevoerd.

  2 SEC
  (1 t/m 15)*

  AUTOM. NUM.HERH.

  Schakelt automatische nummerherhaling in/uit als de lijn van de
  andere partij bezet is bij de eerste poging (→ pag. 7-9).

  AAN
  UIT

  AANTAL NUM.HERH.

  Hiermee selecteert u het aantal nummerherhalingen.

  2 TIMES
  (1 t/m 10)**

  INTERV. NUM.HERH.

  Hiermee selecteert u de pauze tussen de nummerherhalingen.

  2 MIN.
  (1 t/m 99)***

  Schakelt het automatisch scannen van documenten in/uit nadat
  het faxnummer is ingevoerd.
  AAN : het scannen start automatisch vijf seconden nadat het
  faxnummer is ingevoerd (10 seconden indien er naar meerdere
  faxnummers wordt verzonden).
  UIT : het scannen start niet automatisch. (Om het scannen te
  starten, dient u op Start/Kopie te drukken.)

  AAN
  UIT

  TIME OUT

  *** UK: 4 SEC. (1 tot 15), Hong Kong: 4 SEC. (4 tot 11).
  *** Australië: 1 tot 2, Nieuw Zeeland: 1 tot 5, Hong Kong: 1 tot 3, Maleisië: 1 tot 15.
  *** Singapore: 2 tot 99.

  14-6 Overzicht van de instellingen

  Hoofdstuk 14 • Page 185

  RX (ontvangst) INSTELLINGEN menu
  Zie pag. 14-3 voor informatie over het verkrijgen van toegang tot de onderstaande
  instellingen.

  instelling

  beschrijving

  sub-instellingen

  ECM RX

  Schakelt de fout correctie mode (ECM) in/uit tijdens de
  ontvangst.

  AAN
  UIT

  RX MODE

  Hiermee selecteert u de ontvangst mode (→ Hoofdstuk 8).
  Indien u FAX/TEL AUTO SCH selecteert, dan kunt u
  aanvullende sub-instellingen selecteren (→ pag. 8-6).

  AUTOMATISCHE RX
  NET SWITCH*
  FAX/TEL AUTO SCH.

  TELEFOONBEL

  Wanneer de instelling RX MODE op ALLEEN FAX MODE of
  FAX/TEL AUTO SCH is ingesteld, dan schakelt deze instelling
  het belsignaal in/uit wanneer de fax een oproep binnenkrijgt.**

  UIT
  AAN

  Hiermee selecteert u het aantal belsignalen voordat de fax een
  faxbericht ontvangt.

  2 KEER
  (1 tot 99)***

  HANDM./AUTO SCH.

  Wanneer de ontvangst mode op HANDMATIG MODE is ingesteld,
  dan bepaalt deze instelling of de fax na een aantal belsignalen
  overschakelt naar de fax ontvangst mode.

  UIT
  AAN

  F/T BELDUUR

  Indien u hierboven AAN selecteert, dan selecteert deze instelling
  hoelang de fax overgaat voordat deze naar de fax ontvangst
  mode overschakelt.

  15 SEC.
  (1 tot 99)

  Schakelt ontvangen op afstand in/uit.

  AAN
  UIT

  Indien u hierboven AAN selecteert, dan selecteert deze instelling
  de ID voor RX op afstand.

  25
  (00 tot 99)

  GEHEUGEN RX

  Schakelt de ontvangst van een document in het faxgeheugen
  in/uit indien tijdens de ontvangst een probleem optreedt.

  AAN
  UIT

  RX PAG. VOETTEKST

  Schakelt het afdrukken van de datum en tijd van ontvangst, het
  paginanummer en het transactienummer (TX/RX NR.) aan de
  onderzijde van elke ontvangen faxpagina in/uit.

  UIT
  AAN

  BELAANTAL

  RX OP AFSTAND

  CODE RX OP AFST.

  *** NET SWITCH is alleen beschikbaar voor Australië en Nieuw Zeeland.
  *** Zelfs als u TELEFOONBEL op AAN heeft ingesteld, zal de fax alleen overgaan als u de optionele
  handset of een telefoon op uw fax heeft aangesloten.
  *** Nieuw Zeeland: 1 tot 5.

  Hoofdstuk 14

  Overzicht van de instellingen

  14-7

  Overzicht van de
  instellingen

  (Standaard instellingen worden vet gedrukt). • Page 186

  PRINTERINSTELLINGEN menu
  Zie pag. 14-3 voor informatie over het verkrijgen van toegang tot de instellingen.
  (Standaard instellingen worden vet gedrukt).
  instelling

  beschrijving

  sub-instellingen

  RX VERKLEINING

  Schakelt het verkleinen van faxberichten, zodat ze op het papier
  dat op het MP-blad is geplaatst passen in/uit.

  AAN
  UIT

  Indien u AAN selecteert, dan kunt u de richting waarin het
  faxbericht wordt verkleind selecteren.

  ALLEEN VERTICAAL
  HORIZ & VERTICAAL

  Hiermee selecteert u het formaat van het op het MP-blad
  geplaatste papier (→ pag. 5-7).

  A4
  LTR
  LGL
  AANGEPAST

  KIES PAPIERFORM.

  Indien u AANGEPAST selecteert, dan kunt u aanvulende
  sub-instellingen selecteren (→ pag. 5-7).
  ECONOMISCH PRINT

  Schakelt economisch afdrukken in/uit (→ pag. 5-9).

  UIT
  AAN

  TONER BIJVULLEN

  Hiermee selecteert u of de FAX doorgaat met afdrukken als de
  toner bijna op is (VERVANG CARTR. verschijnt op het display).
  RX IN GEHEUGEN : stopt het afdrukken en ontvangen
  faxberichten worden in het geheugen opgeslagen.
  CONT. AFDRUKKEN : de fax gaat door met afdrukken, zelfs als
  de toner bijna op is. Selecteer deze instelling als u geen nieuwe
  tonercartridge bij de hand heeft en u de in het geheugen
  opgeslagen faxberichten wilt afdrukken.

  RX IN GEHEUGEN
  CONT. AFDRUKKEN

  14-8 Overzicht van de instellingen

  Hoofdstuk 14 • Page 187

  POLLING BUS menu
  Zie pag. 14-3 voor informatie over het verkrijgen van toegang tot de instellingen.

  instelling

  beschrijving

  sub-instellingen

  SETUP FILE

  Stel de polling bus in om een document voor polling te bewaren
  (→ pag. 9-12).  FILE NAAM

  Hiermee kunt u de naam voor de polling bus invoeren.  PASSWORD

  Hiermee kunt u een password invoeren om de toegang tot de
  instellingen van de polling bus te beveiligen.

  0000 tot 9999

  TX PASSWORD

  Hiermee kunt u een standaard ITU-T password invoeren.  WISSEN NA TX

  Hiermee selecteert u of het document na polling uit het geheugen
  wordt gewist of dat het in het geheugen bewaard blijft.
  AAN : het document wordt na polling uit het geheugen gewist.
  UIT : het document blijft na polling in het geheugen bewaard.

  AAN
  UIT

  Hiermee kunt u de instellingen van de polling bus wijzigen
  (→ pag. 9-15).  Hiermee kunt u het password (indien opgeslagen) invoeren om
  toegang te verkrijgen tot de instellingen van de polling bus.  WIJZIG GEGEVENS

  PASSWORD

  FILE WISSEN

  PASSWORD

  Hoofdstuk 14

  Overzicht van de
  instellingen

  (Standaard instellingen worden vet gedrukt).

  Hiermee kunt u de instellingen van de polling bus wissen (→ pag. –
  9-15).
  Hiermee kunt u het password (indien opgeslagen) invoeren om
  toegang te verkrijgen tot de instellingen van de polling bus.  Overzicht van de instellingen

  14-9 • Page 188

  SYSTEEMINSTELLINGEN menu
  Zie pag. 14-3 voor informatie over het verkrijgen van toegang tot de instellingen.
  (Standaard instellingen worden vet gedrukt).
  instelling

  beschrijving

  TEL. VRIJ

  sub-instellingen

  Schakelt het beperkt gebruik van de fax in/uit (→ pag. 9-17).  TEL. GEBLOKKEERD

  Schakelt het beperkt gebruik van de fax voor het telefoneren en
  het verzenden van faxberichten in/uit.

  UIT
  AAN

  PASSWORD

  Hiermee kunt u een password invoeren om de toegang tot de
  instelling VERGRENDEL TEL. te beperken.

  0000 tot 9999

  RX BEVEILIGING

  Hiermee kunt u de ontvangst van faxberichten beperken tot de
  nummers die zijn opgeslagen voor snelkiezen (→ pag. 9-20).

  UIT
  AAN

  DATUM INSTELLEN

  Hiermee selecteert u de wijze waarop de datum op het display en
  op door u verzonden faxberichten wordt weergegeven.

  DD/MM JJJJ
  JJJJ MM/DD
  MM/DD/JJJJ

  DISPLAY TAAL

  Hiermee selecteert u de taal voor de displaymeldingen,
  instellingen en rapporten.

  ENGELS
  FRANS
  SPAANS
  DUITS
  ITALIAANS
  NEDERLANDS
  FINS
  PORTUGEES
  NOORS
  ZWEEDS
  DEENS
  SLOVEENS
  TSJECHISCH
  HONGAARS
  RUSSISCH

  TX STARTSNELHEID

  Hiermee selecteert u de snelheid waarmee de fax de verzending
  start.

  14400bps
  9600bps
  7200bps
  4800bps
  2400bps

  RX STARTSNELHEID

  Hiermee selecteert u de snelheid waarmee de fax de ontvangst
  start.

  14400bps
  9600bps
  7200bps
  4800bps
  2400bps

  14-10 Overzicht van de instellingen

  Hoofdstuk 14 • Page 189

  Bijlage A
  Technische gegevens
  Algemene gegevens ...............................................................................

  A-2  Faxapparaat .........................................................................................

  A-2  Copier ...................................................................................................

  A-3  Telefoon ................................................................................................

  A-3  Printer ...................................................................................................

  A-3

  Technische gegevens

  A-1

  Technische
  gegevens  Bijlage A • Page 190

  Algemene gegevens

  Goedkeuringen

  Elektrische veiligheid: CE, GS, FIMKO

  Straling: CISPR Pub 22, Klasse B

  Overig: PTT, Energy Star-compatibel,
  CE-markering

  Aansluitspanning

  200-240 V

  50/60 Hz

  Capaciteit ADF
  → pag. 4-2

  Opgenomen vermogen

  Maximum: 500 W

  Standby: ca. 7 W

  Capaciteit MP-blad
  → pag. 5-2

  Gewicht
  Ca. 10 kg (met bevestigde componenten)

  Afdrukvlak
  → pag. 5-3

  Afmetingen

  Scanvlak
  → pag. 4-2

  578 mm
  401 mm

  Faxapparaat
  445 mm

  372 mm

  Type aansluiting
  Public Switched Telephone Network (PSTN)
  Compatibiliteit
  G3
  Datacompressiesysteem
  MH, MR, MMR
  Type modem
  FAX modem
  Modemsnelheid
  14400/9600/7200/4800/2400 bps automatische
  terugval
  404 mm

  Zendsnelheid
  Ca. 6 seconden/pagina* bij 14.4 Kbps, ECM-MMR,
  verzending vanuit geheugen
  Scansysteem

  Ultra High Quality (UHQ™) beeldverbetering

  Halftonen: 64 grijswaarden

  Densiteitaanpassing 3 niveaus
  578 mm

  Omgevingsomstandigheden

  Temperatuur: 10°-32,5°C

  Vochtigheid: 20%-80% relatieve vochtigheid

  Verzend-/ontvangstgeheugen
  Ca. 64 pagina’s*
  Scansnelheid fax
  Ca. 7.7 seconden/pagina*

  Liquid Crystal Display (LCD)
  16 × 1
  Displaytalen
  Engels / Frans / Spaans / Duits / Italiaans /
  Nederlands / Fins / Portugees / Noors / Zweeds /
  Deens / Sloveens / Tsjechisch / Hongaars / Russisch

  * Gebaseerd op Canon FAX Standaard kaart nr. 1, standaard mode.

  A-2 Technische gegevens

  Bijlage A • Page 191

  Faxresolutie

  FAX STANDAARD: 8 punten/mm × 3,85
  lijnen/mm

  FAX FIJN: 8 punten/mm × 7,7 lijnen/mm

  FAX FOTO: 8 punten/mm × 7,7 lijnen/mm
  met grijstinten

  SUPERFIJN: 8 punten/mm × 15,4 lijnen/mm

  Verkleinen
  70%, 80% en 90%

  Kiezen

  Automatisch kiezen
  Snelkiezen (24 bestemmingen)
  Verkort kiezen (100 bestemmingen)
  Groepskiezen (max. 123 bestemmingen)

  Normaal kiezen (met numerieke toetsen)

  Automatische nummerherhaling

  Handmatige nummerherhaling

  Pauze knop

  Nummerherhaling knop

  M-toets*

  D.T.-toets**

  Telefoon

  Copier
  Scanresolutie

  400 × 300 dpi (direct kopiëren)

  Geheugenkopie: 200 × 300 dpi

  Aantal kopieën
  Max. 99 kopieën

  Aansluiting

  Optionele handset/telefoon

  Extra telefoon/antwoordapparaat (CNG
  detectiesignaal)/data modem

  Printer
  Afdruksysteem
  Laserprinter
  Papierinvoer
  Automatische papierinvoer
  Papierformaat en gewicht
  → pag. 5-2
  Aanbevolen papier
  → pag. 5-3

  Technische
  gegevens

  Netwerkfuncties

  Groepsverzending (max. 125 bestemmingen)

  Automatische ontvangst

  Automatische FAX/TEL omschakeling

  Uitgestelde verzending (max. 125
  bestemmingen)

  Polling verzending

  Polling ontvangst

  Ontvangst op afstand per telefoon (standaard
  ontvangst ID: 25)

  Ontvangst zonder belsignaal

  ECM uitschakeling

  Netwerkschakeling***

  ACTIVITEITENRAPPORT (na elke 20
  transacties)

  Storingsrapport

  TTI (Transmit Terminal Identification)

  Kopieersnelheid
  Ca. 6 pagina’s/minuut

  Afdruksnelheid****
  Ca. 6 pagina’s/minuut
  Afdrukbreedte
  max. 206 mm
  Resolutie
  600 × 600 dpi
  Cartridge
  FX-3 tonercartridge
  Tonerbesparing
  Ca. 30% tot 40% besparing op het tonerverbruik

  Afdrukresolutie
  600 × 600 dpi

  **** Deze toets is alleen beschikbaar voor de UK.
  **** Deze functie is niet beschikbaar voor de UK, Ierland, Australië, Nieuw Zeeland, Hong Kong,
  Singapore en Maleisië.
  **** Deze functie is alleen beschikbaar voor Australië en Nieuw Zeeland.
  **** Gebaseerd op Canon FAX Standaard kaart nr. 1, standaard mode.

  Bijlage A

  Technische gegevens

  A-3 • Page 192

  A-4 Technische gegevens

  Bijlage A • Page 193

  Bijlage B
  Accessoires
  Optionele handset .................................................................................
  • Inhoud verpakking ..........................................................................
  • Aansluiten van de handset op de fax ..............................................
  • Behandeling van uw handset ...........................................................

  B-2
  B-2
  B-3
  B-4

  Accessoires

  B-1

  Accessoires  Bijlage B • Page 194

  Optionele handset
  Een optionele handset is beschikbaar om op uw fax aan te sluiten. Neem
  contact op met uw Canon dealer voor informatie over het bestellen van deze
  optie.
  Onthoud dat de vorm van de handset kan afwijken van de hier afgebeelde
  handset. Beide handsets beschikken echter over dezelfde functies en leveren
  dezelfde prestaties.

  Inhoud verpakking
  Controleer of de verpakking van de handset de volgende onderdelen bevat:
  Houder voor de handset

  Handset

  SCHROEVEN MET PLUGGEN (2)

  SCHROEVEN
  (niet gebruikt bij uw fax.)

  VOLUMESCHAKELAAR
  Gebruik een ballpoint of een ander puntig voorwerp om het
  belvolume van de handset te selecteren (HI, LO, of UIT).

  Indien onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, neem dan onmiddellijk contact
  op met uw Canon dealer of de Canon infolijn.
  Belsignaal equivalentie waarde (R.E.N.) (alleen Engeland)
  Uw BT-lijn heeft een maximum R.E.N. waarde van 4. Uw fax heeft een R.E.N.
  waarde van 1 (tenzij anders aangegeven) net als deze handset. U kunt extra
  apparatuur gebruiken met een totale R.E.N. waarde van maximaal 2. Als de
  R.E.N. waarde hoger is dan 4, zal het belvolume afnemen en is het mogelijk
  dat één of meerdere aangesloten apparaten niet functioneren.

  B-2 Accessoires

  Bijlage B • Page 195

  Aansluiten van de handset op uw fax
  Volg deze procedure om de handset op uw fax aan te sluiten:

  1

  Gebruik een schroevendraaier om de
  twee deksels aan de linkerzijde van
  het faxapparaat te verwijderen.

  2

  Verwijder de schroeven uit de pluggen
  en steek de pluggen in de openingen
  van de houder van de handset.

  3

  Steek de pluggen (met de houder van
  de handset ) in de openingen van het
  faxapparaat.

  4

  Gebruik uw vinger om de schroeven
  in de pluggen te duwen.
  Zijn er problemen, gebruik dan
  een kruiskopschroevendraaier om
  de schroeven volledig in de
  pluggen te duwen. (Draai ze niet
  te vast, de schroeven kunnen
  breken.)
  Zorg dat u het faxapparaat
  steunt bij het plaatsen van de
  schroeven.

  5

  Accessoires

  Zijn er problemen met het
  plaatsen van de pluggen, draai de
  FAX-L280/L200 dan zo dat de
  linkerzijde naar u toe wijst en de
  rechterzijde tegen een wand is
  geplaatst. U kunt de pluggen nu
  insteken, zonder dat het
  faxapparaat beweegt.  Plaats de handset in de houder en sluit
  het netsnoer van de handset aan op de
  aansluiting.
  .

  Bijlage B

  Accessoires

  B-3 • Page 196

  Behandeling van uw handset
  Volg deze aanwijzingen om uw handset in topconditie te houden:
  ❏ Stel uw handset nooit bloot aan direct zonlicht.
  ❏ Installeer de handset nooit in een warme of vochtige omgeving.
  ❏ Spuit nooit met spuitbussen op de handset. U voorkomt hiermee dat de
  openingen verstopt raken en de handset kan beschadigen.
  ❏ Gebruik een licht vochtige doek om uw handset te reinigen.

  B-4 Accessoires

  Bijlage B • Page 197

  Bijlage C
  FAX-L280 Instructies
  Inleiding ................................................................................................

  C-3  Verschillen tussen de FAX-L280 en de FAX-L200 .............................

  C-3  Gebruik van uw documentatie .............................................................

  C-3  Uitpakken van de FAX-L280 ..............................................................

  C-3  Aansluiten van de FAX-L280 op uw PC .............................................

  C-4  Eisen aan afdrukmateriaal ...................................................................
  • Afdrukvlak .......................................................................................

  C-5
  C-5  Kiezen van afdrukmateriaal .................................................................

  C-6  Plaatsen van enveloppen ......................................................................

  C-7  Plaatsen van transparanten ..................................................................

  C-8  Technische gegevens .............................................................................

  C-8

  FAX-L280 Instructies

  C-1

  FAX-L280
  Instructies  Bijlage C • Page 198

  Super G3 is een uitdrukking om de nieuwe generatie
  faxapparaten te beschrijven die gebruikmaken van
  standaard ITU-T V.34, 33,6 Kbps* modems. De Super G3
  hogesnelheid faxapparaten maken een verzendtijd van ca.
  drie seconden* per pagina mogelijk waardoor de
  telefoonkosten aanzienlijk worden gereduceerd.

  * Een verzendtijd van ca. drie seconden per pagina, gebaseerd op Canon FAX Standaard
  kaart nr. 1 (standaard mode) bij een modemsnelheid van 33,6 Kbps. De PSTN (Public
  Switched Telephone Network) ondersteunt op dit moment een modemsnelheid van 28,8
  Kbps of lager, afhankelijk van de conditie van de telefoonlijn.

  C-2 FAX-L280 Instructies

  Bijlage C • Page 199

  Inleiding
  Deze bijlage geeft belangrijke informatie voor gebruikers van de FAX-L280.
  Lees deze bijlage daarom zorgvuldig alvorens de rest van de handleiding te
  lezen.

  Verschillen tussen de FAX-L280 en de FAX-L200
  Behalve de FAX-L200 functies, beschikt de FAX-L280 ook over de volgende
  functies:
  ❏ Mogelijkheid voor aansluiting op uw PC
  ❏ Verhoogde zendsnelheid met G3 gegevenscodering—max. drie seconden*
  per pagina
  ❏ Meer geheugen voor het opslaan van max. 448 faxpagina’s*
  ❏ Ondersteuning van meer afdrukmaterialen

  Gebruik van uw documentatie
  Uw FAX-L280 wordt geleverd met de volgende documentatie:
  ❏ Deze handleiding: geeft gedetailleerde informatie over het instellen,
  bedienen, onderhouden van uw fax en over het oplossen van problemen bij
  uw fax.
  ❏ Handleiding printerstuurprogramma: deze handleiding staat op de CD-ROM
  en geeft een beschrijving over het gebruik van uw fax voor het afdrukken
  vanuit de Windowst omgeving op uw PC.

  Uitpakken van de FAX-L280
  Pak de fax uit zoals beschreven op pagina 2-2. De geleverde onderdelen zijn
  identiek aan die van de FAX-L200. Maar bij uw faxapparaat wordt ook de
  software geleverd die nodig is voor het aansluiten van de fax op uw PC.

  Behalve de bij uw fax geleverde onderdelen heeft u een (zelf aan te schaffen)
  printerkabel nodig om de fax op uw PC aan te sluiten (→ pag. C-4).

  * Gebaseerd op Canon FAX Standaard kaart nr. 1, standaard mode.

  Bijlage C

  FAX-L280 Instructies

  C-3

  FAX-L280
  Instructies

  Controleer of u alles heeft. Indien onderdelen beschadigd zijn of ontbreken,
  neem dan onmiddellijk contact op met uw Canon dealer of de Canon infolijn. • Page 200

  Aansluiten van de FAX-L280 op uw PC
  Om uw fax op een PC aan te sluiten, dient u een printerkabel aan te schaffen
  die overeenkomt met de interface connector op uw PC:
  ❏ Een Centronicst-compatibele parallelle kabel (IEEE 1284-compatibel), niet
  langer dan 2 meter
  - of ❏ Een USB-kabel, niet langer dan 5 meter
  U kunt deze kabels bestellen bij uw Canon dealer.
  Volg deze procedure om de juiste kabel aan te sluiten:

  n Aansluiten van een USB-kabel
  Sluit de USB-kabel aan op de fax en de PC
  tijdens de installatie van de software om de
  juiste werking van het printerstuurprogramma
  te kunnen garanderen (→ Handleiding
  printerstuurprogramma).
  n Aansluiten van een parallelle kabel
  Sluit de parallelle kabel aan op de fax en de
  PC voordat u de software installeert. Zorg dat
  u de kabelconnectoren vastzet met de clips.

  U hoeft slechts één van de hierboven genoemde kabels aan te sluiten.
  Indien u een USB-kabel gebruikt, zorg dan dat uw PC onder Microsoft
  Windowst 98/Me of Windowst 2000 draait. Dit besturingsprogramma
  dient door de computerfabrikant bij aankoop op uw computer te zijn
  geïnstalleerd. (De USB-poort dient eveneens operationeel te zijn gemaakt
  door de fabrikant.)

  C-4 FAX-L280 Instructies

  Bijlage C • Page 201

  Eisen aan afdrukmateriaal
  Behalve de in Hoofdstuk 5 vermelde papiersoorten kunt u de volgende
  afdrukmaterialen op het MP-blad plaatsen:

  Afdrukmaterialen

  Formaat

  Aantal

  Enveloppen

  Europees DL
  220 × 110 mm
  (8.66 × 4.33 in.)

  7 enveloppen

  U.S. Commercial Nr. 10
  241.3 × 104.1 mm
  (9.5 × 4.1 in.)

  7 enveloppen

  A4, Letter

  1 pagina

  Transparanten

  Raadpleeg Hoofdstuk 5 voor de informatie over de behandeling van papier, het
  bijvullen van papier en het selecteren van de papieruitvoer.

  Afdrukvlak
  Het gearceerde gebied toont het afdrukvlak van Europese DL-enveloppen.
  Raadplaag Hoofdstuk 5 voor het afdrukvlak van papier.

  max. 4 mm

  max. 4 mm

  FAX-L280
  Instructies

  max. 4 mm

  INVOERRICHTING

  max. 10 mm

  Bijlage C

  FAX-L280 Instructies

  C-5 • Page 202

  Kiezen van afdrukmateriaal
  Volg deze aanwijzingen voor het kiezen van enveloppen en transparanten:
  Zie Hoofdstuk 5 voor de richtlijnen voor papier.

  ¶ Enveloppen

  Gebruik standaard enveloppen met diagonale naden en sluitkleppen.
  Om papierstoringen op het MP-blad te voorkomen, dient u de volgende
  enveloppen niet te gebruiken:

  Enveloppen met vensters, gaten, perforaties, uitsnijdingen en dubbele
  sluitkleppen

  Enveloppen gemaakt van speciaal gecoat papier of papier voorzien
  van reliëf

  Enveloppen met zelfklevende hechtstrips

  Enveloppen met brieven
  U kunt wellicht andere envelopformaten plaatsen dan de op de vorige
  pagina vermelde formaten. Canon kan echter geen correcte verwerking van
  dergelijke enveloppen garanderen.

  Zorg tijdens het afdrukken op enveloppen dat u de papieruitvoer met de
  tekstzijde omhoog gebruikt (→ pag. 5-4).

  ¶ Transparanten


  Gebruik uitsluitend transparanten die geschikt zijn voor laserprinters.  Zorg tijdens het afdrukken op transparanten dat u de papieruitvoer met de
  tekstzijde omhoog gebruikt (→ pag. 5-4).
  Om te voorkomen dat de transparanten gaan krullen, dient u ze zodra ze
  zijn uitgevoerd te verwijderen en ze op een vlakke ondergrond te laten
  afkoelen.  C-6 FAX-L280 Instructies

  Bijlage C • Page 203

  Plaatsen van enveloppen
  Volg deze procedure om max. 7 enveloppen op het MP-blad te plaatsen:

  2

  Bijlage C

  Maak de enveloppen gereed.


  Plaats de enveloppen op een
  stevige, schone ondergrond en
  druk stevig op de randen om
  scherpe vouwen te maken.

  Druk op alle randen van de
  enveloppen om eventuele
  krullen en lucht uit de
  enveloppen te verwijderen.
  Druk ook stevig op het
  gedeelte bij de randen van de
  sluitklep.  Verwijder eventuele krullen uit de
  enveloppen door de randen
  diagonaal vast te pakken en ze
  voorzichtig te buigen.  Strijk met een pen of een ander
  rond voorwerp over de sluitklep
  om de vouwen scherp te maken.

  De sluitkleppen mogen niet
  meer dan 5 mm dik zijn.

  SLUITKLEP

  Verwijder het deksel van het MP-blad
  van de fax.

  FAX-L280
  Instructies

  1

  FAX-L280 Instructies

  C-7 • Page 204

  3

  Plaats de stapel enveloppen op het
  MP-blad (met de afdrukzijde naar
  u toe) en pas vervolgens de
  papiergeleiders aan op de breedte van
  de stapel .
  .

  .

  4

  Plaats het deksel van het MP-blad
  terug.


  5

  Zorg dat u dit deksel terugplaatst
  om te voorkomen dat zich in de
  fax stof verzamelt.

  Stel de papieruitvoer selectiehendel in
  (uitvoer met tekstzijde omhoog).
  op
  Zie pag. 5-4 voor informatie.
  .

  U kunt nu afdrukken met de fax.

  Plaatsen van transparanten
  Plaats de transparanten net als papier op het MP-blad. Zie pag. 2-14 voor
  informatie.

  Technische gegevens
  Uitsluitend de technische gegevens die voor de FAX-L280 van belang zijn,
  worden hieronder vermeld. Raadpleeg Bijlage A voor de overige technische
  gegevens.


  Modemsnelheid
  33600/14400/9600/7200/4800/2400 bps
  (automatische terugval)  Zendsnelheid
  Ca. 3 seconden/pagina* bij 33,6 Kbps,
  ECM-MMR, verzending vanuit het geheugen  Verzend-/ontvangstgeheugen
  Ca. 448 pagina’s*

  * Gebaseerd op Canon FAX Standaard kaart nr. 1, standaard mode.

  C-8

  FAX-L280 Instructies

  Bijlage C • Page 205

  Trefwoordenlijst
  .

  .

  .

  Knop

  2-10, 3-4

  ALLEEN FOUT AFDR. instelling

  Knop

  2-10, 14-3

  ALLEEN VERTICAAL instelling

  Knop

  2-10, 14-3

  Ander telefoonnetwerk

  Knop

  2-10, 3-3, 3-4

  (→ pag. n-nn), definitie

  gebruik

  7-18 t/m 7-21

  vastleggen

  1-2

  7-19, 7-20

  verzenden via

  A

  14-5
  14-8

  7-20, 7-21

  Annuleren

  A4 instelling

  beperkt gebruik van uw fax

  5-2, 5-7, 14-8

  AANGEPAST instelling

  nummerherhaling

  5-7, 14-8

  AANGEPAST1/LANG instelling

  5-2, 5-8

  AANGEPAST2/KORT instelling

  5-2, 5-8

  ontvangen

  antwoordapparaat

  verzenden

  2-7

  data modem

  2-6, 2-7

  extern apparaat
  handset

  beschrijving
  instellen

  Antwoordapparaat
  aansluiten

  2-8

  telefoon

  2-6, 2-7

  telefoonsnoer

  papier

  ADF

  annuleren
  definitie

  11-3
  11-2
  11-3

  7-9, 7-10
  7-9

  Bedieningspaneel

  2-9, 2-10

  Behandeling, veiligheidsinstructies

  capaciteit

  4-2

  BEL AANTAL instelling

  1-2

  storingen

  BELVOLUME instelling

  toevoegen van pagina’s

  4-4

  gebruik van de fax

  14-5

  ontvangst

  Afdrukken

  9-17 t/m 9-19

  9-20

  Besparen, tonerverbruik

  document in geheugen

  9-6

  Bestemmingsetiketten

  document ingesteld voor uitgestelde verzending

  7-16

  5-9

  2-3, 6-7, 6-15

  BEZET/GEEN SIGNAAL melding

  lijsten. Zie afzonderlijke lijsten

  BINNEN BEELD instelling

  problemen

  Blad

  13-18, 13-19

  rapporten. Zie afzonderlijke rapporten

  MP

  vlak

  MP, deksel

  5-3

  Alarmindicator

  2-10

  ALARMVOLUME instelling
  ALLEEN FAX MODE
  beschrijving

  8-2

  8-3, 8-4, 14-7

  Trefwoordenlijst

  steun
  14-4

  8-6, 8-7

  14-4

  Beperken

  14-5

  AFDRUK NEE instelling

  1-4, 1-5

  14-7

  BEL STARTTIJD instelling

  13-2

  AFDRUK JA instelling

  instellen

  14-6

  B

  14-5

  2-9

  definitie

  13-8

  Automatische nummerherhaling

  3-9, 3-10

  Activiteitenrapport

  voorbeeld

  7-10, 14-6

  melding

  Automatische Documenten Aanvoer. Zie ADF

  7-11, 14-6

  AARDAANSLUITING instelling

  instellen

  instellen

  AUTOM. START TX instelling

  5-2

  AANTAL HERH. instelling

  beschrijving

  8-10

  AUT. NUM.HERH

  2-6

  4-2

  afdrukken

  2-6, 2-7

  gebruik met fax

  Aantal
  document

  8-2

  8-10

  Antw. instelling. Zie ANTW.APP.MODE

  2-6, 2-7

  2-6

  netsnoer

  9-12

  7-8

  ANTW. APPARAAT mode

  2-6, 2-7

  B.T.-adapter

  8-11

  polling ontvangst

  Aansluiten

  9-18, 9-19

  7-9, 7-10

  13-8

  14-4

  2-9

  Trefwoordenlijst

  .

  2-2, 2-5, 2-9

  2-2, 2-5, 2-9

  B.T. adapter.

  2-7

  B.T.-adapter, aansluiten

  2-7

  BUITEN BEELD instelling
  BUITENLIJN instelling

  14-4

  3-9, 3-10

  T-1 • Page 206

  Documentatie

  C

  D.T.-toets

  Cartridge, zie tonercartridge

  E

  Cijfer
  invoeren
  mode

  3-2, 3-3, 3-4

  ECM, definitie

  3-2, 3-3, 3-4

  CONT. AFDRUKKEN instelling
  CONTR. DEKSEL melding

  14-8

  CONTR. POLLING ID melding
  CONTR. PRINTER melding

  13-9

  13-9

  Corrigeren van een vergissing

  13-2, 13-9

  13-10

  3-4

  14-10

  4-2

  1-2

  14-10

  gewicht

  4-2

  instellen

  T-2

  13-2 t/m 13-7

  1-2

  8-5, 14-7

  instellen van opties voor

  Fixeereenheid

  4-2

  9-16, 14-9

  2-9

  Formaat
  document

  4-2
  4-2

  8-6, 8-7

  9-13, 14-9

  FILE WISSEN instelling
  4-4

  4-3, 4-4

  2-2, 2-5, 2-9

  8-2

  8-5

  FILE NAAM instelling

  problemen met meerdere pagina’s

  vereisten

  2-2 t/m 2-4

  beschrijving

  2-9

  pagina’s toevoegen in ADF

  steun

  2-16

  uitpakken

  FaxTel instelling. Zie Fax/Tel mode

  1-2
  4-2

  scanvlak

  testen

  3-6, 3-7

  12-2 t/m 12-6

  FaxStream™ Duet. Zie Telstra FaxStream™ Duet

  4-2

  probleem

  reinigen

  Fax/Tel mode

  formaat

  plaatsen

  3-6, 3-7

  FAX/TEL AUTO SCH instelling

  13-10

  4-2

  aanwijzingen
  dikte

  9-17 t/m 9-19

  FaxAbility. Zie Telecom FaxAbility

  9-5

  Document

  definitie

  2-6 t/m 2-8

  Fax instelling. Zie ALLEEN FAX MODE

  11-2

  9-5

  DOC. TE LANG melding
  aantal

  2-5

  aansluiten

  Fax, definitie

  9-5

  voorbeeld

  2-2

  aansluiten

  verhelpen van papierstoringen

  DOC. GEHEUG.LIJST

  instellen

  2-6, 2-7

  naam, opslaan

  meldingen. Zie ook afzonderlijke meldingen 13-8 t/m
  13-12

  beschrijving

  Extern apparaat

  nummer, opslaan

  DISPLAYTAAL instelling

  2-3, 2-5

  1-2

  componenten. Zie ook afzonderlijke
  componentbenamingen 2-9, 2-10

  2-9

  afdrukken

  waarschuwing papier bijvullen

  beperkt gebruik

  2-2, 2-5, 2-9

  2-10

  definitie

  2-3, 6-7, 6-15

  2-3, 7-18

  Ex:, definitie

  FAX

  3-6

  Deksel

  Display

  5-9, 14-8

  F

  3-6, 14-4

  DATUMWEERGAVE instelling

  Dikte, document

  13-10

  aansluiten

  D

  voordeksel

  14-6

  melding

  M

  CONTR.SUBAD/PSSW melding

  MP-blad

  instellen

  bestemming

  7-3

  CONTROLEER DOCUMENT melding

  Datum, invoeren

  13-10

  Etiket

  7-3

  DATUM & TIJD instelling

  14-7

  melding

  ECONOMISCH PRINT instelling

  13-9

  Contrast
  verzenden, instelling

  instellen
  ECM TX

  13-9

  CONTR. PAPIERFORMAAT melding

  1-2

  ECM RX

  Componenten, fax. Zie ook afzonderlijke
  componentbenamingen 2-9, 2-10

  kopiëren, instelling

  2-2

  2-10, 9-4

  4-3

  papier

  4-2

  5-2, 5-7, 5-8

  FOUT TX RAPPORT, voorbeeld
  F/T BELDUUR instelling

  11-4

  8-6, 8-7, 14-7

  F/T SCHAKELACTIE instelling

  8-6, 8-7

  FX-3. Zie Tonercartridge

  Trefwoordenlijst • Page 207

  aansluiten

  G
  G3, definitie

  1-2

  GEBR. INSTELLINGEN menu

  14-3, 14-4

  registratietoets

  2-10, 14-3
  13-11

  13-11

  referentietoets

  9-9

  2-10, 9-5, 9-6, 9-7, 9-9

  verzenden. Zie Geheugenverzending
  verzenden van document in

  9-7, 9-8

  GEHEUGEN RX instelling

  14-7

  GEHEUGEN VOL melding

  13-10

  Geheugen wisrapport

  13-22

  annuleren

  Instellentoets

  2-11 t/m 2-13

  2-10, 14-3

  Instellingen. Zie ook afzonderlijke instellingen
  afdrukken van lijst met

  14-2

  Instelopties voor

  7-10, 7-11

  ITU-TS, definitie

  1-2

  Kiestoon, bevestigen
  7-5, 7-6

  9-4

  Kiezen
  groepskiezen. Zie Groepskiezen
  methoden

  2-9

  7-4

  normaal

  2-9

  7-4

  snel. Zie Snelkiezen

  Gewicht

  snelkiezen. Zie Snelkiezen
  1-5

  document

  speciaal

  4-2

  5-2

  Groepskiezen

  via huistelefooncentrale

  6-13 t/m 6-15

  verzenden via

  Kleine letter mode

  6-16

  Groepsverzending

  Kopiëren

  7-12, 7-13

  H

  snel
  2-10, 6-17, 7-6, 9-3

  10-2, 10-3

  Handmatig instelling. Zie HANDMATIG MODE

  L
  Letter mode

  8-2

  Handmatige nummerherhaling
  annuleren

  hoofdletters

  8-8, 8-9

  Letters, invoeren

  7-9

  Handmatige verzending via de handset
  annuleren

  LGL instelling
  7-6, 7-7

  7-8

  HANDM./AUTO SCHAK. instelling
  Handset

  Trefwoordenlijst

  3-2, 3-3

  kleine letters
  7-9

  4-2

  13-17

  10-3

  HANDMATIG MODE
  instellen

  3-9, 3-10

  3-2, 3-3

  documenten geschikt voor verzending
  problemen

  beschrijving

  9-3

  verkort kiezen. Zie Verkort kiezen
  6-2, 7-4

  vastleggen

  9-2 t/m 9-4

  tijdelijk overschakelen naar toon

  3-2, 3-3

  Trefwoordenlijst

  apparaat

  Haak knop

  14-7

  2-5

  Installeren, tonercartridge

  7-8

  document

  papier

  3-5

  Installeren, fax

  Geleiders
  papier

  3-5 t/m 3-7

  voorbeeld

  K

  11-2
  13-22

  Geheugenverzending

  3-5

  vastleggen

  INK. BELSIGNAAL instelling

  8-11

  scannen van een document vooruitgestelde verzending
  in 7-14, 7-15

  voorbeeld

  definitie

  9-5

  9-5 t/m 9-9

  ontvangen bij problemen

  14-7

  2-10

  Informatie over de afzender

  9-6

  afdrukken van lijst met documenten in

  beschrijving

  I
  Indicator, alarm

  afdrukken van documenten in

  14-8

  3-9, 3-10

  ID RX OP AFSTAND instelling

  13-11

  Geheugen

  documenten wissen uit

  14-4

  Huistelefooncentrale, kiezen via

  1-2, 1-3

  GEBRUIKT GEHEUGEN nn% melding

  documenten in

  3-2, 3-3

  HORIZ & VERTICAAL instelling

  Gebruikershandleiding, symbolen

  GEEN TEL # melding

  2-9, 13-4

  HOORN VAN HAAK instelling

  2-6, 2-7

  GEEN RX PAPIER melding

  7-6, 7-7

  Hendel, papierontgrendeling
  Hoofdletter mode

  Gebruikersgegevens
  modem, aansluiten

  2-6

  handmatig verzenden via

  3-2, 3-3
  5-2, 5-7, 14-8

  LIJNVOLUME instelling

  14-4

  Lijst met gebruikersgegevens
  14-7

  afdrukken
  beschrijving

  14-2
  11-2

  T-3 • Page 208

  voorbeeld

  14-2

  O

  Lijst met groepskiesnummers
  afdrukken

  ONDERBREKEN instelling

  6-18

  beschrijving
  voorbeeld

  6-21

  Lijsten. Zie afzonderlijke lijsten
  overzicht

  Ondersteuning

  1-3

  Ontgrendeling

  2-9

  Lijsten met snelkiesnummers. Zie ook afzonderlijke lijsten

  LTR instelling

  annuleren

  8-11

  beperken

  6-19 t/m 6-21

  9-20

  in geheugen bij problemen

  5-2, 5-7, 14-8

  methoden

  M

  problemen

  M-etiket

  14-2, 14-3

  Overdrachtsrol

  14-6

  Paneel, snelkiezen

  7-21

  aantal

  5-2

  5-2

  afdrukvlak
  baan

  7-19, 14-4

  5-3

  5-4

  MULTI TX/RX RAPPORT. Zie MULTI TX/RX
  (transactie) RAPPORT

  formaatinstelling

  MULTI TX/RX (transactie) RAPPORT

  gewicht

  beschrijving
  voorbeeld

  geleiders

  11-5

  5-2

  kiezen
  plaatsen
  steun

  NET SW instelling. Zie NET SWITCH instelling

  instellen

  2-2, 2-5, 2-9
  13-3 t/m 13-7

  uitvoer. Zie Papieruitvoer

  8-2

  vereisten

  8-12, 8-13, 8-14, 8-15, 14-7

  NIET BESCHIKBAAR melding
  Numerieke toetsen

  2-10, 3-2

  Nummerherhaling

  7-9 t/m 7-11

  2-10, 7-9, 9-2

  5-2, 5-3

  waarschuwingsetiket bijvullen

  13-11

  NUMMERHERHALING INTERVAL instelling
  14-6
  Nummerherhaling/Pauzetoets

  2-9, 13-4

  2-14 t/m 2-16

  storingen

  NET SWITCH

  13-13

  5-3

  ontgrendeling

  N

  5-2, 5-7, 5-8

  2-9

  invoerproblemen

  11-2
  11-5

  beschrijving

  2-10

  Papier

  2-2, 2-5, 2-9

  M-TOETS INSTELLING

  2-10

  Paneel voor snelkiezen

  7-19, 7-20

  2-9

  deksel

  2-9

  P

  2-3, 7-18

  opslaan voor snelkiezen

  capaciteit

  2-10

  Optionele handset Zie Handset

  7-20, 7-21

  vastleggen

  8-11

  8-8

  Ontvangstrapport. Zie RX (ontvangst) RAPPORT

  7-18

  etikel voor

  MP-blad

  Ontvangst mode toets

  2-3

  MID PAUZE INST. instelling
  M-knop

  Ontvangen op afstand, definitie

  14-3

  aanbrengen

  13-15 t/m 13-17

  tijdens het uitvoeren van andere taken

  1-2

  toegang tot

  8-8

  polling. Zie Polling ontvangst

  Menu. Zie ook afzonderlijke menubenamingen
  systeem, begrijpen

  8-11

  8-2

  op afstand, definitie

  Meldingen. Zie Displaymeldingen
  definitie

  8-11, 13-12

  Ontvangen. Zie ook afzonderlijke ontvangst modes

  6-18 t/m 6-21

  voorbeelden

  1-4, 1-5

  ONTV. IN GEHEUGEN melding

  11-2

  afdrukken

  3-9, 3-10

  Onderhoud, veiligheidsinstructies

  11-2

  PAPIER BIJVULLEN melding
  PAPIERFORMAAT instelling
  7-11,

  2-3, 2-5
  13-10

  5-7, 14-8

  Papieruitvoer
  kiezen

  5-4 t/m 5-6

  met tekstzijde omhoog
  met tekstzijde omlaag

  5-4, 5-5, 5-6
  5-4, 5-5

  opening, papier vastgelopen in
  schakelaar

  13-3

  2-9, 5-5

  Password
  opslaan voor snelkiezen

  6-3 t/m 6-7

  opslaan voor verkort kiezen
  voor polling bus, instelling

  T-4

  6-8 t/m 6-12
  9-12 t/m 9-14

  Trefwoordenlijst • Page 209

  voor polling ontvangst
  PASSWORD instelling

  PASSW.TX GEWEIG. melding

  PULSKIEZEN instelling

  13-11

  9-2

  definitie

  3-9

  instellen

  3-9, 14-4

  RAPPORT INSTELLINGEN menu
  RAPPORT toets

  plaatsen
  papier

  overzicht

  2-14 t/m 2-16
  1-5, 1-6

  Polling
  9-10

  toets

  Rol, overdrachts

  verzending. Zie Polling verzending

  R-toets

  Polling bus
  9-12, 9-16

  instellen

  9-12 t/m 9-14

  RX, definitie

  9-15

  9-15, 9-16
  13-12

  RX MODE instelling

  9-10, 9-11

  beschrijving
  voorbeeld

  instellen van de polling bus

  9-12 t/m 9-14
  9-15

  wijzigen van de instellingen van de polling bus
  9-16
  wissen van de instellingen van de polling bus
  9-16
  POLL.PSSW.GEWEIG melding

  9-15,
  9-15,

  PRINTERINSTELLINGEN menu

  14-3, 14-8

  document

  4-2

  13-21

  ontvangen in het geheugen wanneer
  13-13

  13-18
  13-13 t/m 13-15
  3-9, 14-4

  Trefwoordenlijst

  4-3

  14-10

  14-8

  7-3, 14-4

  8-11

  7-3

  contrast, verzenden

  7-3

  document voor uitgestelde verzending in het
  geheugen 7-14, 7-15
  documentvlak

  13-15 t/m 13-17

  Pulskiezen

  14-5

  contrast, kopiëren

  13-17

  PSTN instelling

  instellen

  RX STARTSNELHEID instelling

  Scannen

  document dat uit meerdere pagina’s bestaat
  niet op te lossen

  14-7

  RX RAPPORT. Zie ook RX (ontvangst) RAPPORT

  SCAN CONTRAST instelling

  13-18, 13-19
  13-20

  14-7

  RX PAG. VOETTEKST instelling

  S

  Problemen
  algemeen

  11-2
  11-5

  RX VERKLEINING instelling

  13-11

  14-3, 14-7

  11-5

  RX OP AFSTAND instelling

  scannen van een document in de polling bus

  verzenden

  8-3, 8-5, 8-12, 8-14, 14-7

  RX (ontvangst) RAPPORT

  polling van een ander faxapparaat

  telefoon

  14-8

  RX (ontvangst) INSTELLINGEN menu

  Polling verzending

  papierinvoer

  9-20, 14-10

  1-2

  RX INSTELLINGEN menu. Zie RX (ontvangst)
  INSTELLINGEN menu

  9-12

  ontvangen

  14-4

  RX IN GEHEUGEN instelling

  9-15, 9-16

  Polling ontvangst

  kopiëren

  3-9, 14-4

  RX BEVEILIGING instelling

  POLLING GEWEIG. melding

  afdrukken

  3-9, 3-10

  RX BELNIVEAU instelling

  scannen van document in
  wissen van instellingen

  7-2

  2-9

  R-TOETS FUNCTIE

  14-3, 14-9

  wijzigen van instellingen

  10-2

  2-10

  vastleggen

  instellen

  12-5, 12-6

  2-10, 7-2, 10-2

  verzenden, instelling

  2-10, 9-11, 9-15

  annuleren

  12-2

  kopiëren, instelling

  9-10, 9-11

  POLLING BUS

  menu

  12-3, 12-4

  buitenzijde van de fax
  Resolutie

  ontvangst. Zie Polling ontvangst
  toets

  binnenzijde van de fax

  onderdelen van de scanner

  bus. Zie Polling bus
  een ander faxapparaat

  11-2

  Reinigen

  2-6, 2-7

  definitie

  14-3, 14-5

  2-10, 6-18, 11-3, 14-2

  Rapporten. Zie ook afzonderlijke rapporten

  4-3, 4-4

  Plaatsing, veiligheidsinstructies
  Plug

  9-3

  3-8, 14-4

  R

  PBX

  document

  3-8

  tijdelijk overschakelen naar toonkiezen

  4-2

  resolutie, kopiëren

  10-2

  resolutie, verzenden

  7-2

  Scannercomponenten, reinigen
  Selectiehendel, papieruitvoer
  Serienummer, fax

  Trefwoordenlijst

  Pauze, invoeren

  instelling voor

  9-10

  9-13, 9-17, 9-18, 14-9, 14-10

  12-5, 12-6
  2-9, 5-5

  13-21

  SETUP FILE instellingg

  9-13, 14-9

  T-5 • Page 210

  SLOT AAN/UIT instelling
  afdrukken
  voorbeeld

  Symbolen, invoeren
  Symbolen, type

  11-2

  SNELKIESLIJST 2

  voorbeeld
  Snelkiezen

  11-2

  Telecom FaxAbility

  6-19
  6-3 t/m 6-7

  telefoneren via
  toetsen

  6-17
  6-16

  definitie

  6-2

  gebruik

  6-16, 6-17
  6-2

  M-toets opslaan voor

  verzenden van een document via

  net

  6-16

  2-6, 2-7

  2-6, 2-7

  1-2

  12-7 t/m 12-9
  2-10, 3-7, 9-3
  3-8
  9-3

  3-8, 14-4
  14-4

  1-2

  TX INSTELLINGEN menu. Zie TX (verzend)
  INSTELLINGEN Menu
  TX KOPIE instelling

  13-3

  13-3 t/m 13-7

  wissen

  13-2 t/m 13-7

  9-13, 14-9

  TX RAPPORT. Zie ook TX (verzend) RAPPORT
  instellen

  14-5

  TX STARTSNELHEID instelling

  Stroomvoorziening

  TX TERMINAL ID instelling

  2-8

  14-10

  14-4

  TX (verzend) INSTELLINGEN Menu

  2-2, 2-8

  TX (verzend) RAPPORT

  13-22

  stroomtoevoer, veiligheidsinstructies

  1-6

  Sub-adres
  opslaan voor snelkiezen

  14-5

  TX PASSWORD instelling

  13-3 t/m 13-7

  papier

  6-3 t/m 6-7

  opslaan voor verkort kiezen

  T-6

  2-9

  2-11 t/m 2-13

  vervangen

  TX, definitie

  in de papieruitvoeropeningen

  hoofdschakelaar

  installeren

  TTI POSITIE instelling

  13-2

  in het faxapparaat

  14-8

  5-9

  TOONKIEZEN instelling

  1-3

  2-10, 14-3

  stroomstoring

  14-4

  tijdelijk overschakelen naar

  Storingen

  netsnoer

  3-7, 14-4

  2-2

  compartiment

  instellen voor

  2-2, 2-5, 2-9

  in de ADF

  3-7, 14-4

  Toonkiezen

  2-2, 2-5, 2-9

  klantondersteuning
  Stoptoets

  TOESTEL # instelling

  Toon/+ toets

  2-10, 10-2, 10-3

  2-2, 2-5, 2-9

  Steun, papier

  3-6

  verzenden op ingestelde. Zie Uitgestelde verzending

  Tonercartridge

  Steun
  document

  8-2, 8-12, 8-13

  2-16

  Tonerbesparingsinstelling

  Speciale functietoetsen. Zie ook afzonderlijke
  toetsbenamingen 2-10

  blad

  Testen van de fax

  TONER BIJNA OP instelling

  2-2, 2-6

  Start/Kopie toets

  3-8

  Telstra FaxStream™ Duet

  TOETSVOLUME instelling

  2-10, 3-3, 3-4

  Standaard, definitie

  2-2, 2-6

  Toets. Zie afzonderlijke toetsbenamingen

  2-6, 2-7

  telefoonlijn
  Spatietoets

  snoer

  TOESTEL NAAM instelling

  2-2, 2-8

  telefoon

  14-4

  6-17

  Telefoonlijn

  invoeren

  Snoer
  data modem

  13-18

  Tijd

  7-21

  6-17

  antwoordapparaat

  2-6, 2-7

  problemen

  type, instelling

  lijsten. Zie Lijsten met snelkiesnummers

  telefoneren via

  aansluiten

  telefoneren via snelkiezen

  Snelkiezen. Zie ook afzonderlijke snelkiesmethoden

  methoden

  8-2, 8-14, 8-15

  TELEFOON # TEKEN instelling

  2-10, 6-2, 6-16, 6-17

  verzenden via

  14-3, 14-10

  Telefoon

  6-2, 7-4

  opslaan

  1-2, 1-3

  T

  6-18

  beschrijving

  13-12

  3-2, 3-4

  SYSTEEMINSTELLINGEN menu

  6-19

  afdrukken

  9-10

  SUBAD.TX GEWEIG. melding

  6-18

  beschrijving

  voor polling ontvangst

  9-17, 9-18, 14-10

  SNELKIESLIJST 1

  6-8 t/m 6-12

  beschrijving
  voorbeeld

  14-3, 14-6

  11-4

  11-2
  11-4

  TX/RX GEANNULEERD melding
  TX/RX NR., definitie

  13-12

  1-2

  TX/RX NR. nnnn melding

  13-12

  Trefwoordenlijst • Page 211

  TX/RX NR. nnnn, SCANNEN P.nnn, GEHEUGEN VOL
  message 13-12

  document in geheugen

  Type symbolen

  instellingen van de polling bus

  TYPE TEL.LIJN instelling

  3-8, 14-4

  9-9

  document ingesteld voor uitgestelde verzending

  1-2, 1-3

  verzenden
  annuleren

  U

  7-8

  document in geheugen
  afdrukken van document ingesteld voor

  geheugen

  7-16

  scannen van een document in het geheugen voor
  7-15

  Uitpakken van de fax

  klok. Zie Uitgestelde verzending

  7-17

  met groepskiezen
  methoden

  5-4, 5-5

  6-16

  7-5 t/m 7-7

  op ingesteld tijdstip. Zie Uitgestelde verzending

  2-9, 5-4

  Uitvoer met tekstzijde naar boven
  opening

  7-6, 7-7

  hetzelfde document naar verschillende
  faxnummers 7-12, 7-13

  2-2 t/m 2-4

  Uitvoer met tekstzijde naar beneden

  polling. Zie Polling verzending

  5-4, 5-5, 5-6

  problemen

  2-9, 5-4

  13-13 t/m 13-15

  uitgesteld. Zie Uitgestelde verzending

  Uitvoer, papier. Zie Papieruitvoer

  via een alternatief telefoonnet

  V

  via snelkiezen

  Veiligheidsinstructies

  Verzending, groepen

  3-4

  VERGRENDEL TEL. instelling

  9-17, 9-18, 14-10

  VERKORT KIESLIJST 1
  afdrukken
  voorbeeld

  af te drukken

  6-20

  Verkort kiezen
  vastleggen

  ALARMVOLUME instelling

  11-2

  BELVOLUME instelling

  VOLUME instelling

  6-8 t/m 6-12

  VOLUME instelling

  6-16

  VERKORT KIEZEN toets

  2-10, 6-2, 6-16, 6-17

  Verpakkingsmateriaal, verwijderen
  VERVANG CARTRIDGE melding

  2-4
  12-7, 13-9

  Vervangen
  Tonercartridge

  14-4

  TOETSVOLUME instelling

  6-17

  13-3, 13-10

  14-4

  14-4

  14-4

  2-9

  W
  WIJZIG GEGEVENS instelling
  Wissen knop

  12-7 t/m 12-9

  VERW. VASTGELOPEN PAPIER melding

  Voordeksel

  14-4

  14-4

  LIJNVOLUME instelling

  6-2, 7-4

  verzenden via

  4-2

  Volume

  6-20

  telefoneren via

  5-3

  te scannen van document

  6-18

  beschrijving
  voorbeeld

  Verzending op ingesteld tijdstip. Zie Uitgestelde
  verzending
  Vlak

  11-2

  VERKORT KIESLIJST 2
  afdrukken

  6-16
  7-12, 7-13

  Verzendrapport. Zie TX (verzend) RAPPORT

  6-18

  beschrijving

  7-20, 7-21

  6-16

  via verkort kiezen

  1-4 t/m 1-6

  Vergissing, corrigeren

  4-2

  7-5, 7-6

  handmatig via de handset

  7-14,

  2-10, 7-14, 7-16, 7-17

  wissen van document ingesteld voor

  opening

  9-7, 9-8

  documenten geschikt voor verzending

  Uitgestelde verzending

  verzendtoets

  7-17

  9-15, 9-16

  9-16, 14-9

  2-10, 3-4

  WISSEN NA TX instelling

  9-14, 14-9

  Trefwoordenlijst

  Verwijderen

  Trefwoordenlijst

  T-7 • Page 212

  T-8

  Trefwoordenlijst


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Canon Fax-L280 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Canon Fax-L280 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info