Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
1
2
3
4
5
XXXXXXXX © CANON INC. 2015
1
2
5
3
4
6
7
5
1
6
7
2
1
4
2
3
2
4
3
5
4
1
b
b
a
a
b
b
b
a
a
b
b
b
b
a
b
a
a
b
b
a
a
CD-ROM (Windows)
3
b
a
b
a
a
a
1
Αφαιρέστε την ταινία και τη συσκευασία από τον εκτυπωτή.
Εγχειρίδια
Ξεκινώντας 1
Πίσω μέρος
Χρησιμοποιήστε το αριστερό ή το δεξί κουμπί Λειτουργία
(Function) για να επιλέξετε μία από τις δύο επιλογές.
Είναι αναμμένη
Σπρώξτε προς τα μέσα την κασέτα μέχρι το ] και το [
να ευθυγραμμιστούν.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Βίντεο με οδηγίες
Αργά.
Retire la cinta y los materiales de protección del exterior de la impresora.
Manuales
Guía de inicio 1
Parte posterior
Utilice el botón Función (Function) izquierdo o derecho
para seleccionar una de las dos opciones.
Encendida
Empuje el cassette hacia dentro hasta que ] y [ estén
alineados.
ESPAÑOL
Tutoriales en vídeo
Lentamente.
Remova a ta e os materiais de embalagem da parte externa da impressora.
Manuais
Para Começar 1
Parte traseira
Use o botão Função (Function) esquerdo ou direito para
selecionar uma de duas opções.
Aceso
Empurre o cassete até que ] e [ se alinhem.
PORTUGUÊS
Tutoriais em Vídeo
Devagar.
Rimuovere il nastro e il materiale di imballaggio dall'esterno della stampante.
Manuali
Guida Rapida 1
Retro
Utilizzare il pulsante Funzione (Function) sinistro o
destro per selezionare una delle due opzioni.
Accesa
Inserire il cassetto nché ] e [ non risultano allineati.
ITALIANO
Tutorial video
Lentamente.
Verwijder de tape en het verpakkingsmateriaal van de buitenkant van de printer.
Handleidingen
Aan de Slag-gids 1
Achterkant
Gebruik de linker of rechter Functie (Function)-knop om
een van de twee opties te selecteren.
Brandt
Duw de cassette erin totdat ] en [ op één lijn liggen.
NEDERLANDS
Videozelfstudies
Langzaam.
Entfernen Sie das Klebeband und das Verpackungsmaterial außen am Drucker.
Handbücher
Inbetriebnahme 1
Rückseite
Verwenden Sie die linke oder rechte Schaltäche Funktion
(Function), um eine der beiden Optionen zu wählen.
Leuchten
Schieben Sie die Kassette ein, bis ] und [ aufeinander
ausgerichtet sind.
DEUTSCH
Videolernprogramme
Langsam.
Démarrage 1
Retirez la bande ainsi que les matériaux d'emballage de l'imprimante.
Utilisez le bouton Fonction (Function) de droite ou de
gauche pour sélectionner une des deux options.
Poussez la cassette pour la mettre en place, jusqu'à ce
que ] et [ soient alignés.
Manuels
Arrière
Allumé
FRANÇAIS
Didacticiels vidéo
Doucement.
Getting Started 1
Remove the tape and packing materials from outside the printer.
Use the left or right Function button to select one of the
two options.
Push in the cassette until ] and [ line up.
Manuals
Back
Lit
ENGLISH
Video Tutorials
Slowly.
QT6-0652-V01
PRINTED IN XXXXXXXX
RMC (Regulatory Model Code): K10426
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Wie werden Briefumschläge gedruckt bei Canons MG5750 Eingereicht am 26-7-2020 21:30

  Antworten Frage melden
 • Die Funktion Kopieren geht nicht. Das zu bedruckende Paier bleibt leer. Ansonsten druckt er gut. Eingereicht am 16-7-2020 16:50

  Antworten Frage melden
 • Die Funktion SCANEN führt der Drucker nicht aus.
  Es erscheint lediglich der Hinweis
  "gescante Daten an PC weiterleiten" und - OK einstellen. Das Scannen wird aber nicht durchgeführt.
  Was läuft falsch? Eingereicht am 17-6-2020 14:47

  Antworten Frage melden
 • Drucker mit Leptop kabellos installieren . welche Schritte muß ich tun. Am Drucker Fritz Box anmelden. Eingereicht am 14-6-2020 15:44

  Antworten Frage melden
 • wie stell ich von doppelseitigen auf einseitigen Druck ein Eingereicht am 1-6-2020 10:14

  Antworten Frage melden
 • Supportcode B203 zeigt der Drucker an,und Druckt nichts Eingereicht am 30-5-2020 14:20

  Antworten Frage melden
 • Habe ein Problem auf meinen Drucker steht Support Code 6000 habe alles versucht Eingereicht am 26-5-2020 14:21

  Antworten Frage melden
 • beim Canon 5750 kommt b eim drucken immer zuerst ein deckblatt miz veerschiedenen angaben Eingereicht am 25-5-2020 14:27

  Antworten Frage melden
 • der drucker hat das gant´ze papier eingzogen und meldet supportcode 6000. nun druckt er nicht mehr
  Eingereicht am 17-5-2020 16:48

  Antworten Frage melden
 • Auf dem Display erscheint Supportcode B203. Der Drucker soll zur Reparatur. Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen. Was kann ich tun?
  Eingereicht am 12-5-2020 10:08

  Antworten Frage melden
 • Mein Drucker wurde versehentlich von PDF auf Gscan Gear umgestellt und scannt nicht mehr.Wie stelle ich wieder auf normal scannen (automatisch, PDF und Foto) zurück ?
  Danke für Ihre Hilfe.
  Alban Lipps Eingereicht am 4-5-2020 17:19

  Antworten Frage melden
 • Mein Canondrucker MG5750 druckt dem Anschein nach doppelt. Die Buchstaben erscheinen als würden sie "Schatten" in sich geben. Intensivreinigung bereits durchgeführt. Ebenso automatische Druckkopfausrichtung Eingereicht am 2-5-2020 12:53

  Antworten Frage melden
  • Ich habe keine perfekte Lösung aus der Erfahrung mit dem Drucker.
   In dem geschilderten Falle stände für mich:
   -sich mit der Firma in Verbindung setzten, um auf Rückgabe zuplädieren
   -oder zur Reparatur zu geben. Beantwortet 2-5-2020 18:49

   Finden Sie diese Antwort hilfreich? Antwort melden
  • Zunächst vielen Dank für die Antwort. Sie war allerdings wenig hilfreich. Den Canon-Drucker habe ich in 2016 gekauft und hat seither beste Dienste geleistet. Ob sich eine Reparatur lohnt müsste geprüft werden. Trotzdem nochmals Danke. Beantwortet 4-5-2020 at 11:53

   Finden Sie diese Antwort hilfreich? Antwort melden
 • Mein Drucker druck ausschließlich in Gelb, bei Farbiger sowie schwarz/weiß Einstellung. Was stimmt da nicht? Denn alle Patronen sind noch einigermaßen voll. Eingereicht am 2-5-2020 12:39

  Antworten Frage melden
 • Trotz intakter, gefüllter Patronen ist die Farbe nur ganz schwach Eingereicht am 20-4-2020 19:51

  Antworten Frage melden
 • Das gerät hat ein Blatt papir zusammengedrückt. Ich habe entfernt . Jetzt funktioniert nicht mehr.
  Die tintenpatronen bewegen sich auch mehr.. Eingereicht am 18-4-2020 16:34

  Antworten Frage melden
 • Drucker CANON PIX MG 5750 , während des druckens blieb der Ausdruck "stehen" und die Fehlermeldung 1403 wird angezeigt. Druckerpatronen sind gewechselt, trotzdem ist am Druckerkopf alles rot. Wenn Druckerkopf gewechselt werden muss, wie wird das gemacht.
  Danke für Ihre Hilfe
  Eingereicht am 15-4-2020 12:50

  Antworten Frage melden
 • Beim Drucken bleiben trotz voller Patronen einige Flächen leer Eingereicht am 8-4-2020 17:38

  Antworten Frage melden
 • Wie lege ich bei einem neuen Gerät das Papier ein? Eingereicht am 8-4-2020 08:20

  Antworten Frage melden
 • Trotz Handbuch bekomme ich es nicht hin, dass sich die Farbe Grün wieder zeigt.
  Alle Patonen haben noch genügend Farbe und sind ordentlich installiert. Eingereicht am 31-3-2020 11:21

  Antworten Frage melden
 • Können Sie mir bitten helfen?

  In allen Patronen ist noch genügend Farbe. Die Patronen sind auch ordentlich im Drucker befestigt.
  Es bleibt aber die Farbe g r ü n weg.
  Was kann ich tun?

  Danke im voraus. Eingereicht am 31-3-2020 11:19

  Antworten Frage melden
 • Ich möchte die Druckpatronen wechseln. Wie öffne ich das Fach für die Druckpatronen? Eingereicht am 30-3-2020 11:52

  Antworten Frage melden
 • Meine Nilder werden seit gestern nicht mehr farbgerecht gedruckt. Was mache ich falsch? Eingereicht am 27-3-2020 13:24

  Antworten Frage melden
 • Beim Drucken geht bei jeder zweiten Zeile ein weiser strich mitten durch die Schrift Eingereicht am 25-3-2020 15:21

  Antworten Frage melden
 • mein drucker meldet papierstau und ich habe schon versucht das papier durch den eingabeschacht zu entfernen. was muss ich tun? Eingereicht am 25-3-2020 10:23

  Antworten Frage melden
 • Wir haben 2 PCs. Wie programmieren wir diese auf dem Scanner-Display Eingereicht am 23-3-2020 18:24

  Antworten Frage melden
 • Normale DIN A4 schreiben verkleinern auf 40 Prozent Eingereicht am 16-3-2020 21:47

  Antworten Frage melden
 • Mein MG 5750 von Pixma sagt mir: Netzstecker ziehen und zeigt oben rechts Supportcode B 203 an. Immer wieder geht die gleiche Aufforderung im Display an. Funktioniert einfach nicht!,,, Eingereicht am 16-3-2020 14:57

  Antworten Frage melden
 • wie geht der Düsentest und die Druckkopfreinigung beim canon mg5750.
  Danke Eingereicht am 14-3-2020 17:13

  Antworten Frage melden
 • Ich habe die Meldung Papierstau. Vorn ist es nicht zu beheben. Ich wieß nicht wie ich hinten entriegele, um aufzuklappen Eingereicht am 12-3-2020 17:45

  Antworten Frage melden
 • Hallo kann mir jemand helfen, neue Drucker Inbetriebnahme, druckerpatronen eingesetzt....Klappe zu.... Drucker arbeitet und zeigt erneut an Patronen einsetzen....egal was ich mache es geht nicht weiter... Eingereicht am 5-3-2020 18:24

  Antworten Frage melden
 • Beim Ausdrucken eines Briefes sind mehrere Zeilen unleserlich
  Eingereicht am 2-3-2020 17:42

  Antworten Frage melden
 • Wie kann ich den Papierstau beseitigen? Im Display wird als Fehlerquelle die Nr. 6000 genannt. Trotz des empfohlenen Neustarts blieb der Fehler. Eingereicht am 2-3-2020 14:50

  Antworten Frage melden
 • Wieso wird das korrekt einlegte Papier nicht eingezogen? Was kann ich dagegen tun? Eingereicht am 2-3-2020 13:44

  Antworten Frage melden
 • Ein Fehler ist aufgetreten. Der Drucker muss repariert werden. Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen. Dann Handbuch nachschlagen und an Servicecenter wenden. Eingereicht am 2-3-2020 11:56

  Antworten Frage melden
 • Mein MG5750 hat PApierstau. Wie kann ich den Papierstau beseitigen?
  Eingereicht am 29-2-2020 18:43

  Antworten Frage melden
 • wie kann ich einscannen und die ausgabe als pdf file erhalten Eingereicht am 26-2-2020 16:28

  Antworten Frage melden
 • Wie bekomme ich ein Handbuch und Anleitungen zu meinen Cannon MG 5750 Eingereicht am 23-2-2020 15:28

  Antworten Frage melden
 • Anzeige Druckkopftyp ist nicht korrect obwohl vorher ordnungsgemäß funktionierte.
  Eingereicht am 13-2-2020 10:24

  Antworten Frage melden
 • Also wie bekomme ich Staupapier aus dem Drucker raus habe mehrere male ein und aus geschaltet habe die Anweisung vom Drucker befolgt nichts hat geklappt. Er gibt beim neuanschalten knirschende Geräusche als ware eine Schraube drin Eingereicht am 10-2-2020 18:21

  Antworten Frage melden
 • MG5750 in Betrieb genommen, aber er druckt keine Farbe Eingereicht am 6-2-2020 10:06

  Antworten Frage melden
 • Ich habe einen Papierstau beim beidseitigen Drucken. Ich habe den Drucker abgestellt und weiß nicht was ich nun tun muss. Eingereicht am 5-2-2020 15:12

  Antworten Frage melden
 • Mein Drucker scant das zu druckende Blatt, der Drucker läuft normal an, es hört sich an das er druckt, nur kommt nichts auf dem Papier. alles weiß. Eingereicht am 5-2-2020 11:47

  Antworten Frage melden
 • Drucker druckt keine rote Farbe, Rot erscheint beim Ausdruck Gelb. Was kann ich tun? Eingereicht am 5-2-2020 11:37

  Antworten Frage melden
 • Wie kann ich mit einem Canon Drucker MG 5750 scannen?
  Eingereicht am 16-1-2020 09:17

  Antworten Frage melden
 • Fehlermeldung: Ändern für die Einstellung Med.typ

  Eingereicht am 15-1-2020 18:26

  Antworten Frage melden
 • wie kann ich von meinem smartphone aus Druckaufträge senden? Eingereicht am 8-1-2020 17:08

  Antworten Frage melden
 • bei mir erscheint der Fehler1403 auch nach Druckkopfausbau obwohl dann Fehler 1001 erscheinen muss was kann ich tun? Eingereicht am 31-12-2019 14:12

  Antworten Frage melden
 • Papierstau wird angezeigt , es ist aber kein Papier im drucker Eingereicht am 30-12-2019 15:18

  Antworten Frage melden
 • drucker wird von einem anderen computer verwendet, druckt nicht Eingereicht am 27-12-2019 19:42

  Antworten Frage melden
 • Wieso geht es nach Punkt 6 Tintenpat.einlegen nicht weiterzu Punkt 7 Eingereicht am 30-11-2019 15:07

  Antworten Frage melden
 • Mein Gerät druckt garnicht,zeigt Fehler an.Was heißt Supportcode 5011 ? Eingereicht am 29-11-2019 12:58

  Antworten Frage melden
 • Ich kann keine Farbdrucke erstellen. Druckt nur schwarz-weiß. Eingereicht am 27-11-2019 10:01

  Antworten Frage melden
 • Wo finde ich die beste Anlitung für das drucken von Briefumschläge Eingereicht am 12-11-2019 10:04

  Antworten Frage melden
 • Papierstau entfernen wie öffnet man das Papierfach
  Eingereicht am 4-11-2019 13:35

  Antworten Frage melden
 • Wo ist denn eine Anschlussstelle für ein usb Kabe? Eingereicht am 1-11-2019 11:50

  Antworten Frage melden
 • Die Schriftzüge sind teilweise verschwommen , beim Bild drucken sind die Farben nicht richtig gemischt. Woran kann das liegen? Eingereicht am 12-10-2019 14:53

  Antworten Frage melden
 • Schrift ist mal scharf mal verschwommen ; bei Bilder wirkt die Farbe unreal Eingereicht am 12-10-2019 14:46

  Antworten Frage melden
 • Fehlermeldung U 150, Tintenbehälter wird nicht erkannt Eingereicht am 8-10-2019 15:35

  Antworten Frage melden
 • Was kann ich tun, um Tinte beim drucken zu sparen? Eingereicht am 8-10-2019 14:24

  Antworten Frage melden
 • Was bedeuted der supportcode 6000 prixma mG 5750

  Eingereicht am 1-10-2019 12:04

  Antworten Frage melden
 • das weiße transportband vom druckkopf ist lose und soll wieder angeschlossen werden Eingereicht am 29-9-2019 15:13

  Antworten Frage melden
 • Drucker Canon MG 5750 Error 6000
  was kann ich tun?
  Eingereicht am 29-9-2019 14:51

  Antworten Frage melden
 • Kann mit meinen MG5750 plötzlich keine WLAN-Verbindung mehr herstellen Eingereicht am 29-9-2019 10:26

  Antworten Frage melden
 • Wenn ich auf durucken möchte geht nicht ab Wohl kein farb. Meldung zeigt Eingereicht am 24-9-2019 15:06

  Antworten Frage melden
 • Mein neuer Drucker 5750 schreibt Fehler 6000 aus, was kann ich tun! Eingereicht am 22-9-2019 20:17

  Antworten Frage melden
 • Der Papiereinzug ist blokiert , kanndas Papier nicht einlegen Eingereicht am 12-9-2019 11:55

  Antworten Frage melden
 • Drucker meldet "Supportcode":
  Ein Fehler ist aufgetreten. Gerät ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Dann in Handbuch nachschlagen und an Servicecenter wenden.
  Was ist zu tun? Eingereicht am 11-9-2019 16:32

  Antworten Frage melden
 • Durch das zu druckende oder kopierende Dokument ziehen sich nicht gedruckte Streifen. Eingereicht am 7-9-2019 19:29

  Antworten Frage melden
 • Auf meinem Display erscheint Supportcode Papierstau, es ist aber kein Papier zu sehen. Eingereicht am 7-9-2019 00:22

  Antworten Frage melden
 • starker Papierstau
  was soll ich tun
  wo ist die Klappe zu öffenen Eingereicht am 3-9-2019 18:14

  Antworten Frage melden
 • Warum kann ich nicht das gescannte auf dem Monitor sehen und speichern= Eingereicht am 24-8-2019 09:05

  Antworten Frage melden
 • Warum erscheint nicht im PC das was ich gescannt zum abspeichern? Eingereicht am 24-8-2019 08:40

  Antworten Frage melden
 • Druckt nicht in Farbe. Es kommt Hinweis : Zeit überschritten Eingereicht am 15-8-2019 21:20

  Antworten Frage melden
 • mehrere seiten auf dem Canon 5750 scannen und zum pc schicken Eingereicht am 13-8-2019 16:46

  Antworten Frage melden
 • Druckaufträge werden nicht ausgeführt, Drucker nimmt zwar Auftrag an, zieht Papier durch, aber es es wird nichts gedrückt, obwohl Tinte vorhanden Eingereicht am 10-8-2019 11:14

  Antworten Frage melden
 • zeigt der Drucker auch an wie voll die Patronen sind? Eingereicht am 28-7-2019 11:44

  Antworten Frage melden
 • Gerät: Canon MG 5750
  Anwendung: Scannen per PC (USB-Kabel); Text-Dokument als pdf
  Problem: Finde nicht das passende Menü dazu. Die Anleitung (Hd.buch) zeigt 3 Reiter zur Auswahl.Wie komme ich auf diese Anzeige mit 3 Reitern?
  # Eingereicht am 8-7-2019 21:33

  Antworten Frage melden
 • Das Papier ist beim Papiereinzug stecken geblieben.
  Eingereicht am 20-6-2019 18:07

  Antworten Frage melden
 • Nach dem Einschalten zeigter das das Bedienungsfeld die Fehlermeldung B203
  Das Gerät solte vom Netz genommen und zur Reparatur gebracht werden
  Der Wagen mit den Farbpatronen bewegt sich nicht. Eingereicht am 3-6-2019 13:55

  Antworten Frage melden
 • Bei mir erscheint plötzlich folgende Fehlermeldung:
  unerwartetes Konfigurationsproblem Ox8007007e aufgetreten

  Was muss ich jetzt machen, damit der Drucker wieder druckt? Eingereicht am 20-5-2019 23:31

  Antworten Frage melden
 • wann müssen die Patrone bei MD5750 gewechsekt werden?
  Eingereicht am 19-5-2019 14:05

  Antworten Frage melden
 • Mein Druckergebiss ist schlecht . Wie reinige ich die Druckköpfe. Eingereicht am 18-5-2019 08:58

  Antworten Frage melden
 • Bei Canon MG 5750 gab es Papierstau. Wie kann ich den Fehler beseitigen? Eingereicht am 1-5-2019 18:04

  Antworten Frage melden
 • wie fährt das patronenfeld zum partronen zum wechseln heraus? Eingereicht am 23-4-2019 19:02

  Antworten Frage melden
 • wie bekomme ich das Papier bei Papierstau aus dem, Ducker? Eingereicht am 15-4-2019 11:24

  Antworten Frage melden
 • Die Schrift ist bei allen Kopien zu klein. Wie kann sie größer gestellt werden? Eingereicht am 13-4-2019 18:29

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Canon PIXMA MG5750 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Canon PIXMA MG5750 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Portugiesisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,7 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info