Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
Coffema B.V.
De Weegschaal 11a
5215 MN ‘s-Hertogenbosch
telefoon: 073 613 75 79
telefax: 073 614 21 79
info@coffema.nl
www.coffema.nl
Pagina 1
N E D E R L A N D
Inhoud
Apparaatbeschrijving: Pagina 1 In- en uitschakelen: Pagina 2 Stoompijp: Pagina 3 Programmering: Pagina 8
Frontdeur openen: Pagina 1 Productbereidingen: Pagina 2 Reinigen: Pagina 4–6
Containers vullen: Pagina 1 Bedieningsscherm: Pagina 3 Foutcorrectie: Pagina 7
Apparaatbeschrijving
13
5
17
6
2
12
11
16
7
8
9
10
18
19
1
3
4
14
15
1. instantcontainer
2. handinworpschacht
3. choco-module (optioneel)
4. SHIFT toets
5. producttoetsen
6. deurslot choco-module
7. deurslot MX-5
8. residulade
9.
in de hoogte verstelbare productuitloop
10. lekbak
11. stoomkraan
12. heet water uitgifte
13. handgreep
14. toets 7
15. display
16. INFO toets
17. geheugenkaartlezer (optioneel)
18. bonenstolp 1
19. bonenstolp 2
Frontdeur openen Containers vullen
Voorzichtig!
Beklemmingsgevaar en Lichamelijk
letsel mogelijk door maalschijven!
Houdt handen en andere lichaamsdelen
bij de maalschijven vandaan.
Doe de benodigde hoeveelheid voor 1 dag in de contai-
ners, zodat u altijd verse producten heeft.
Draai de sleutel tegen
de klok in en open de
frontdeur.
Gebruiksaanwijzing
MX-4
Gebruiksaanwijzing MX-4
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruiksaanwijzing
  MX-4

  Inhoud
  Apparaatbeschrijving: Pagina 1 In- en uitschakelen: Pagina 2 Stoompijp:

  Pagina 3 Programmering: Pagina 8

  Frontdeur openen:

  Pagina 1 Productbereidingen: Pagina 2 Reinigen:

  Pagina 4–6

  Containers vullen:

  Pagina 1 Bedieningsscherm: Pagina 3 Foutcorrectie:

  Pagina 7

  Apparaatbeschrijving
  19

  1

  1.

  instantcontainer

  2.

  handinworpschacht

  3.

  choco-module (optioneel)

  18

  4.

  SHIFT toets

  17

  5.

  producttoetsen

  6.

  deurslot choco-module

  7.

  deurslot MX-5

  8.

  residulade

  9.

  in de hoogte verstelbare productuitloop

  10.

  lekbak

  11.

  stoomkraan

  12.

  heet water uitgifte

  13.

  handgreep

  2
  3

  16

  4
  5

  15
  14
  6

  13

  14.

  toets 7

  12

  15.

  display

  11

  16.

  INFO toets

  17.

  geheugenkaartlezer (optioneel)

  18.

  bonenstolp 1

  19.

  bonenstolp 2

  10

  9

  8

  Frontdeur openen

  7

  Containers vullen

  Draai de sleutel tegen
  de klok in en open de
  frontdeur.

  Beklemmingsgevaar en Lichamelijk
  letsel mogelijk door maalschijven!
  ŠŠ Houdt handen en andere lichaamsdelen
  bij de maalschijven vandaan.
  Voorzichtig!

  Doe de benodigde hoeveelheid voor 1 dag in de containers, zodat u altijd verse producten heeft.

  Coffema B.V. • De Weegschaal 11a • 5215 MN ‘s-Hertogenbosch
  telefoon: 073 613 75 79 • telefax: 073 614 21 79 • info@coffema.nl • www.coffema.nl

  Pagina 1

  Gebruiksaanwijzing MX-4

  N ED E R L A ND • Page 2

  Inschakelen
  1 Controleer of residubak
  en lekbak in positie zijn.

  2 Sluit de frontdeur.

  3 Houd SHIFT toets ingedrukt,
  en druk op de INFO toets, om
  het apparaat te starten. Apparaten met zelfbediening:
  SHIFT toets bij geopende
  deur ingedrukt houden en
  druk op de INFO toetsSluit
  de frontdeur.

  Uitschakelen

  Wanneer de boilertemperatuur
  de 50 °C bereikt, spoelt de machine automatisch de zetgroep.
  Op de display verschijnt:
  g. AUTO CLEANing

  Wanneer de ingestelde boilertemperatuur bereikt is, lichten
  de toetsen op. Het apparaat is
  nu klaar voor gebruik.
  Maak Uw Keuze

  Houd SHIFT toets ingedrukt, en druk op de INFO toets, om het apparaat uit te schakelen

  Productbereidingen
  Voorzcihtig!

  Verbrandingsgevaar door hete stoom en water!
  Houd handen en andere lichaamsdelen uit de buurt van de uitloopopeningen.
  PProductbereiding
  starten en stoppen
  Om de productbereiding te starten,
  drukt u op de gewenste producttoets.
  Door nogmaals op de gekozen toets te
  drukken, stopt u de bereiding. Bij producten met melk onderbreekt de eerste
  druk op de toets de melkbereiding en de
  tweede de koffie bereiding.

  Koffie – Cappuccino – choco
  1. Plaats een kopje onder de
  koffie-uitloop.
  2. Druk op de gewenste producttoetsen. De bereiding start en
  stopt automatisch, zodra de
  geprogrammeerde hoeveelheid
  bereikt is.

  Melkschuim
  De functie is geblokkeerd voor
  alle configuraties met zelfbediening en uitsluitend mogelijk bij
  machines met stoomboiler.
  1. Plaats een kopje onder de cappuccinatore.
  2. Houd de toets van een product met
  melk ingedrukt. Na ca. 2 seconden
  begint de productie van het melkschuim.
  3. Om de melkschuimproductie te
  beëindigen, laat u de toets los.

  Heet water
  1. Plaats een kopje onder de
  heet-wateruitloop.
  2. Druk op de heet water toets.
  Er wordt heet water bereid. De
  bereiding stopt automatisch
  zodra de geprogrammeerde
  hoeveelheid bereikt is.

  Tweede productniveau
  Productbereiding met Chipkaart
  Voor het product op het tweede niveau
  moet u eerst op de SHIFT toets drukken
  en daarna op de gewenste producttoets.

  Bij machines met zelfbediening kan de
  productuitgifte niet gestopt worden.

  Koffiespecialiteiten met gemalen
  koffie
  De functie is geblokkeerd voor
  alle configuraties met
  zelfbediening.
  1. Plaats een kopje onder de koffieuitloop.
  2. Open de handinworpschacht.
  3. Deponeer de gemalen koffie in de
  handinworpschacht.
  4. Sluit de handinworpschacht.
  5. De bereiding start en stopt automatisch zodra de geprogrammeerde
  hoeveelheid bereikt is.
  Wanneer u de handinworpschacht niet sluit, of wanneer u geen producttoets kiest,
  breekt de machine de functie na
  20 seconden af. De machine zal
  de zetgroep automatisch
  opnieuw positioneren.

  Pagina 2

  ŠŠ Nogmaals indrukken
  van de heetwatertoets
  stopt de uitgifte.
  ŠŠ U kunt heetwater en
  stoom niet gelijktijdig
  gebruiken.

  Bij bediening met chipkaart, plaatst u
  de kaart op de kaartlezer en daarna op
  de gewenste producttoets.
  Let erop dat de de kaartlezer
  goed schoon is, anders kan
  het zijn dat de kaartlezer niet
  functioneert . • Page 3

  Bedieningsscherm
  Toets

  Functie

  1

  exit (editeren)

  2

  spatie invoegen

  3

  teken wissen

  4

  scroll/alles wissen

  5  6

  +

  7

  enter/ stoom

  8

  aan/uit/esc

  9

  heet INFO

  10

  SHIFT/reiniging

  Stoom
  Machines met zelfbediening hebben geen stoompijp. De stoomuitgifte is derhalve niet mogelijk.
  1 Druk op de stoomtoets om de stoompijp te reinigen.

  2 Dompel de stoompijp in de drank.
  Voorzichtig! Verbrandingsgevaar
  door hete oppervlakken. Pak de stoompijp altijd bij de handgreep vast.

  4 Druk na gebruik van de stoompijp de
  stoomtoets in om de stoompijp te
  reinigen.

  5 Veeg de stoompijp met een vochtige
  doek schoon.

  3 Druk op de stoomtoets om de
  stoomuitgifte te stoppen. Dan de
  stoompijp uit drank nemen.

  Laat de stoompijp NOOIT in de
  vloeistof staan.

  Pagina 3 • Page 4

  Zetgroep, mixer-unit en cappuccinatore automatisch reinigen
  Benodigde reinigingsmiddelen: Coffema reinigingstabletten (bestelnr.: 5007.1), Coffema speciaal reinigingsmiddel voor alle melk- en slagroomapparaten (bestelnr.: 5010.1), maatbeker (ca. 750 ml inhoud)
  Het automatische reinigingssysteem van de mixer is alleen van toepassing bij machines met geintegreerde chocomodule.
  1 Houd SHIFT toets 5 seconden ingedrukt.

  2 Toets 7 drukken, om de reiniging te
  starten.

  2a Bij apparaten met zelfbediening: Voer
  uw wachtwoord in. Toets 7 drukken.

  GROUP CLEANING
  Press T7 Button

  PASSWORD
  _____

  GROUP CLEANING
  MIXER CLEANING
  MIlkER CLEANING

  3 Open de frontdeur en Verwijder alle
  koffieresten uit de zetgroep.

  4 Reinig de bovenste piston met een
  vochtige doek. Sluit de frontdeur.

  GROUP CLEANING
  CLEAN &
  CLOSE FRONT PANEL

  6 De reiniging start. Einde van de reiniging afwachten.

  9 Toets 7 drukken, om de reiniging van
  de cappuccinatore te starten.

  Milker Cleaning
  Press T7 Button
  Pagina 4

  GROUP CLEANING
  MiXer CLEANING
  Milker CLEANING

  5 Frontdeur openen, reinigingstablet in
  de zetruimte leggen. Frontdeur sluiten.

  GROUP CLEANING
  CLEAN &
  CLOSE FRONT PANEL

  7 Toets 7 drukken, om de reiniging van
  de mixer-unit te starten.

  GROUP CLEANING
  Please Wait
  GROUP CLEANING
  Mixer CLEANING
  Milker CLEANING

  GROUP CLEANING
  DEUR OPENEN EN
  CLEAN COMPONENT

  GROUP CLEANING
  TABLET INWERPEN

  8 Einde van de mixer reiniging afwachten.

  Mixer CLEANING
  Press T7 Button  GROUP CLEANING
  Mixer CLEANING
  Milker CLEANING

  10 Verwijder de melkaanzuigslang uit het
  melkkarton.

  Milker Cleaning
  INSERT CLEANSER
  Press T7 Button

  Mixer Cleaning
  Please Wait  GROUP CLEANING
  Mixer CLEANING
  Milker CLEANING

  11 Meng twee doppen melk- en slagroomreiniger in 400 ml water.

  Milker Cleaning
  INSERT CLEANSER
  Press T7 Button • Page 5

  12 Leg de melkaanzuigslang in de met
  reinigingsmiddel gevulde maatbeker.

  13 Toets 7 drukken, om de reiniging te
  starten.

  14 Na afloop van de reiniging verschijnt
  de volgende melding op de display:
  Milker Cleaning
  REPEAT CLEAN
  USING ONLY WATER
  Press T7 Button

  15 Leg de melkaanzuigslang in een reservoir met koud water (400 ml).
  Milker Cleaning
  Please Wait

  Milker Cleaning
  Insert cleanser
  Press T7 Button

  16 Druk toets 7, om de reiniging alleen
  met water te starten. Na afloop van
  de reiniging verschijnt de volgende
  melding op de display:
  Maak uw keuze
  Residubak Vol
  Group Cleaning
  Mixer Cleaning
  Milker Cleaning

  17 Drankuitloopopening omhoog
  schuiven.
  19 Minimum 5 seconden wachten. Op
  de display verschijnt de volgende
  melding:
  Maak uw keuze
  RESID. UIT POSI.

  21 Lekbak verwijderen en legen. (alleen
  bij apparaten zonder vaste
  wateraansluiting)

  Milker Cleaning
  REPEAT CLEAN
  USING ONLY WATER
  Press T7 Button

  18 Residubak eruit trekken en legen.
  Maak uw keuze
  RESID. UIT POSI.

  20 Residubak in het apparaat plaatsen.

  22 Lekbak in het apparaat plaatsen.

  UIT
  Empty the drip tray

  Mixer-unit handmatig reinigen (alleen bij machines met chocomodule)
  1 Open de chocomoduledeur en haal
  uitloopslang van Mixer.

  2

  4 Vuilvanger en mixer terug bevestigen.

  5 Uitgifteslang bevestigen.

  Draai de vergrendeling tegen de klok
  in en neem de mixer uit.

  3 Vuilvanger uitnemen. Spoel de Mixer
  en de vuilvanger onder stromend
  water af.

  Pagina 5 • Page 6

  Cappuccinatore en koffieuitloop handmatig reinigen
  Benodigde reinigingsmiddelen: normaal vaatwasmiddel
  ŠŠ Reinig de cappuccinatore alleen met de hand als deze bij de automatische reiniging niet goed schoon geworden is en daardoor
  niet werkt.
  ŠŠ Reinig de cappuccinatore niet in de vaatwasmachine! De kunststofdelen kunnen daarbij beschadigd worden!
  1 Afdekking van de koffieuitloop verwijderen.
  Neem de cappuccinatore
  uit de houder.

  2 Cappuccinatore uit de
  koffieuitloop verwijderen.
  Silicone-slang No.3 en
  No.4 verwijderen.

  3 Neem de cappuccinatore uit elkaar. Reinig de
  verschillende onderdelen
  grondig met water en
  vaatwasmiddel. Melkresten
  uit de gaten verwijderen.
  Pakkingen controleren.

  4 Koffieuitloop demonteren.Afzonderlijke delen
  reinigen. Koffieresten uit
  de gaten verwijderen.

  Tobehoren reinigen
  Lekbak en residubak,
  Dagelijks
  Reinig de lekbak en residubak grondig met water
  en reinigingsmiddel.

  Bonenstolpen,
  EENmaal per Week

  Instantcontainer (optioneel), EENmaal per Week

  Reinig de bonenstolpen
  met een doek en
  geschikt reinigingsmiddel.

  Reinig de instantcontainer met een doek en
  geschikt reinigingsmiddel.

  Handinworpschacht En
  DOSEERTRECHTER, EENmaal
  per Week
  1 Handinworp openen
  en handinworpschacht
  uitnemen.

  2 Handinworpschacht
  grondig reinigen.

  3 Doseertrechter grondig
  reinigen.

  Aanbevolen reinigingsmiddelen
  Coffema reinigingstabletten
  (100 tabletten à 2 g)
  Bestelnr.: 5007.1

  Pagina 6

  Coffema speciaal reinigingsmiddel voor alle
  melk- en slagroomapparaten (1 liter)
  Bestelnr.: 5010.1 • Page 7

  Foutcorrectie
  OPEN DOOR

  Residubak vol

  Uit
  Open Door

  Maak uw keuze
  Residubak VOL

  Beschrijving: Alle functies
  zijn geblokkeerd.

  Beschrijving: Het aparaat
  geeft geen koffie uit.

  Oorzaak: Frontdeur is
  geopend.

  Oorzaak: De residulade is
  vol. Het aantal ingestelde
  koffieresidu-en is bereikt.

  Oplossing: Frontdeur sluiten. Aparaat aanzetten.

  Oplossing: Vul de bonenstolp met bonen.

  Beschrijving: Het aparaat
  geeft geen koffie uit.

  Drip tray full
  (Alleen bij apparaten zonder vaste wateraFvoer)
  Uit
  Drip tray full

  Oplossing: 1.Haal de lekbak
  eruit en leeg deze.

  Oorzaak: De lekbak is vol.
  De vloeistof heeft het
  maximale niveau bereikt.

  Missing Decaf.

  Beschrijving: De machine
  geeft geen dranken uit met
  gemalen koffie.

  2. Verwijder de residulade
  en leeg deze.

  3. Plaats de lekbak terug in
  de machine.

  Beschrijving: Productuitgiftes zijn geblokkeerd.

  Oorzaak: Er zitten geen
  koffiebonen in de bonenstolpen en in de zetgroep.

  Maak uw keuze
  missing decaf.

  Close the Grounds Bin
  Resid. uit Posi.

  Oplossing: 1. Schuif de
  productuitloop omhoog.

  Missing Coffee
  Maak uw keuze
  Missing Coffee

  Na 10 seconden toont het
  display:

  Oplossing: Deponeer
  de gemalen koffie in de
  handinworpschacht. Druk
  nogmaals op de gewenste
  bereidingstoets.

  Oorzaak: Er is geen
  gemalen koffie in de handinworpschacht en in de
  zetgroep.

  Lekbak ontbreekt
  (Alleen bij apparaten zonder vaste wateraFvoer)
  Uit
  Drip tray out

  Oorzaak: Plaats de lekbak
  terug in de machine.

  Beschrijving: Productuitgiftes zijn geblokkeerd.
  Oorzaak: De lekbak is niet
  of niet juist geplaatst. De
  microswitch maakt geen
  contact.

  INFO toets
  Info toets
  De info toets biedt niet
  alleen hulp bij foutmeldingen. Een druk op de
  INFO-toets biedt u meer
  informatie, bijvoorbeeld:

  Empty grounds bin
  wait 10 sec
  residubak VOL

  Close front Panel
  Open Door

  Als u de info toets
  tweemaal indrukt, toont
  het display de koffie- en
  stoomboilertemperatuur.

  Fill the hopper
  missing coffee

  Pagina 7 • Page 8

  Gebruiksaanwijzing
  MX-4

  Programmeren
  Toegang met wachtwoord
  Het wachtwoord bestaat uit 5 cijfers. Afhankelijk van het bevoegdheidsniveau bestaan er verschillende wachtwoorden. Met
  het chef-wachtwoord heeft u volledige toegang tot alle hierna beschreven programmamenu‘s. Met het verkoop- en kelnerwachtwoord heeft u beperkte gebruiksmogelijkheden.
  Chef: 2 2 2 2 2
  Service: 6 1 1 1 1
  Ga als volgt te werk:
  1. Schakel het apparaat uit.
  2. Houd SHIFT toets 5 seconden ingedrukt.
  Op de display verschijnt de volgende melding:
  PassworD
  _____

  3. Voer uw wachtwoord in.
  Het programmamenu wordt geopend.
  Het programmeerniveau heeft de volgende structuur:

  Toegang met chipkaart (optioneel)
  1. Schakel het apparaat uit. De witte LED van de kaartlezer licht op.
  2. Leg de service- of chef-chippkaart in de kaartlezer. Het witte LED verdwijnt.
  Let erop dat de kaartlezer goed schoon is, anders kan het zijn dat de
  kaartlezer niet functioneert.
  3. Houd SHIFT toets 5 seconden ingedrukt. Op de display verschijnt het hoofdmenu zoals hierboven beschreven staat.

  NL22B1301_Z0812

  Pagina 8

  Coffema B.V. • De Weegschaal 11a • 5215 MN ‘s-Hertogenbosch
  telefoon: 073 613 75 79 • telefax: 073 614 21 79 • info@coffema.nl • www.coffema.nl

  Gebruiksaanwijzing MX-4

  N ED E R L A ND


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Carimali MX-4 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Carimali MX-4 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,72 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Carimali MX-4

Carimali MX-4 Zusatzinformation - Deutsch - 4 seiten

Carimali MX-4 Kurzanleitung - Deutsch - 8 seiten

Carimali MX-4 Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Carimali MX-4 Zusatzinformation - Holländisch - 4 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info