Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/285
Nächste Seite
Aveo
Instructieboekje
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Auf dem Display Leuchtstreifenn der Code L55.Was bedeutet das? Eingereicht am 4-10-2019 11:04

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Aveo
  Instructieboekje • Page 2 • Page 3

  Inhoud

  Inleiding ......................................... 2
  Kort en bondig ............................... 6
  Sleutels, portieren en ruiten ......... 19
  Stoelen, veiligheidssystemen ...... 36
  Opbergen ..................................... 59
  Instrumenten en
  bedieningsorganen ...................... 66
  Verlichting .................................... 95
  Infotainmentsysteem .................. 101
  Klimaatregeling .......................... 162
  Rijden en bediening ................... 170
  Verzorging van de auto .............. 196
  Service en onderhoud ................ 253
  Technische gegevens ................ 264
  Klantinformatie ........................... 275
  Trefwoordenlijst ......................... 278 • Page 4

  2

  Inleiding

  Inleiding • Page 5

  Inleiding

  Inleiding
  Uw auto is een combinatie van de‐
  sign, vernieuwende techniek, veilig‐
  heid, milieuvriendelijkheid en zuinig‐
  heid.
  In deze gebruikershandleiding vindt u
  alle informatie die u nodig hebt om uw
  auto veilig en efficiënt te kunnen be‐
  dienen.
  Zorg ervoor dat uw passagiers ervan
  op de hoogte zijn dat onjuist gebruik
  van de auto een ongeval tot gevolg
  kan hebben en dat er risico bestaat
  van persoonlijk letsel.
  Houd u altijd aan de specifieke wet‐
  geving van het land waarin u zich be‐
  vindt. Deze wetgeving kan afwijken
  van de informatie in deze gebruikers‐
  handleiding.
  Wanneer wij u in deze gebruikers‐
  handleiding adviseren de hulp van
  een werkplaats in te roepen, raden wij
  uw Chevrolet erkend reparateur aan.
  Elke Chevrolet erkend reparateur
  biedt u eersteklas service tegen re‐
  delijke prijzen. Ervaren, door Chevro‐

  let geschoolde monteurs werken vol‐
  gens speciale richtlijnen van Chevro‐
  let.
  Houd het informatiepakket voor de
  gebruiker altijd onder handbereik in
  de auto.

  Gebruik van deze
  handleiding
  ■ Deze handleiding beschrijft alle op‐
  ties en kenmerken voor dit model.
  Bepaalde beschrijvingen, zoals die
  voor display- en menufuncties,
  gelden mogelijk niet voor uw auto
  als gevolg van modelvarianten,
  landspecifieke bijzonderheden,
  speciale uitrusting of accessoires.
  ■ In het hoofdstuk "Kort en bondig"
  krijgt u een beknopt overzicht.
  ■ De inhoudsopgave aan het begin
  van de handleiding en in de afzon‐
  derlijke gedeelten geeft aan waar u
  de informatie die u zoekt kunt vin‐
  den.
  ■ Met behulp van het trefwoordenre‐
  gister kunt u specifieke informatie
  zoeken.

  3

  ■ In de gebruikershandleiding wor‐
  den motoraanduidingen van de fa‐
  briek gebruikt. De bijbehorende
  marktaanduidingen vindt u in het
  gedeelte “Technische gegevens”.
  ■ Richtingaanduidingen in de be‐
  schrijvingen, zoals links, rechts,
  voor of achter moeten altijd met de
  blik in de rijrichting worden gezien.
  ■ De displayteksten in uw auto zijn
  mogelijk niet in uw eigen taal be‐
  schikbaar.

  Gevaar, Waarschuwing en
  Voorzichtig
  9 Gevaar
  Teksten met de vermelding
  9 Gevaar wijzen op een mogelijk
  levensgevaar. Het niet naleven
  van deze richtlijnen kan levensge‐
  vaar inhouden. • Page 6

  4

  Inleiding
  9 Waarschuwing

  Teksten met de vermelding
  9 Waarschuwing wijzen op een
  mogelijk gevaar voor ongelukken
  of verwondingen. Het niet naleven
  van deze richtlijnen kan tot ver‐
  wondingen leiden.

  Voorzichtig
  Teksten met de vermelding
  Voorzichtig wijzen erop dat de
  auto mogelijk beschadigd kan ra‐
  ken. Het niet naleven van deze
  richtlijnen kan tot beschadiging
  van de auto leiden.
  We wensen u vele uren autorijplezier
  Chevrolet • Page 7

  Inleiding

  5 • Page 8

  6

  Kort en bondig

  Kort en bondig

  Auto ontgrendelen

  Stoelverstelling

  Handzender

  Zitpositie

  Toets c indrukken.
  Ontgrendelt alle deuren. De alarm‐
  knipperlichten knipperen twee keer.
  Handzender 3 19, centrale vergren‐
  deling 3 22.

  Om de stoel naar voren of achteren te
  verstellen, trekt u aan de handgreep
  en schuift u de stoel in de gewenste
  positie.
  Laat de handgreep los en controleer
  of de stoel in deze stand is vergren‐
  deld.
  Stoelpositie 3 37, stoelverstelling
  3 38.

  Basisinformatie • Page 9

  Kort en bondig
  Rugleuning voorstoelen

  Zithoogte

  7

  Hoofdsteunverstelling
  Hoogteverstelling

  Aan de hendel trekken, de rugleuning
  instellen en de hendel loslaten. De
  stoel hoorbaar laten vastklikken.
  Bij het verstellen de rugleuning niet
  belasten.
  Stoelpositie 3 37, stoelverstelling
  3 38.

  Haal de hendel aan de buitenkant van
  de stoelzitting omhoog of omlaag tot
  de zitting in de gewenste stand staat.
  Om de stoelzitting lager te stellen,
  drukt u de hendel een paar keer om‐
  laag.
  Om de stoelzitting hoger te stellen,
  haalt u de hendel een paar keer om‐
  hoog.
  Stoelpositie 3 37, stoelverstelling
  3 38.

  Hoofdsteun omhoog trekken.
  Voor lager zetten de pal (1) indrukken
  en de hoofdsteun omlaag duwen.
  Hoofdsteunen 3 36. • Page 10

  8

  Kort en bondig

  Horizontale verstelling

  Veiligheidsgordel

  Spiegelverstelling
  Binnenspiegel

  Trek de hoofdsteun naar voren. Deze
  is in drie standen instelbaar. Trek de
  hoofdsteun naar voren om deze naar
  achteren te verstellen. Hij beweegt
  vervolgens automatisch naar ach‐
  teren.

  Gordel uit de oprolautomaat trekken,
  zonder te verdraaien voor u langs ha‐
  len en de gesp in het slot vastklikken.
  Heupgordel tijdens het rijden van tijd
  tot tijd strak trekken door aan de
  schoudergordel te trekken.
  Stoelpositie 3 37, veiligheidsgor‐
  dels 3 40, airbagsysteem 3 43.

  Om verblinding te verminderen, aan
  de hendel aan de onderkant van de
  spiegelbehuizing trekken.
  Binnenspiegel 3 31. • Page 11

  Kort en bondig
  Buitenspiegels

  Stuurwiel instellen

  Selecteer de gewenste buitenspiegel
  door de knop naar links (L) of rechts
  (R) te draaien. Beweeg daarna de
  knop om de spiegel te verstellen.
  Bolle buitenspiegels 3 30, elektri‐
  sche verstelling 3 30, inklapbare
  buitenspiegels 3 30, verwarmde
  buitenspiegels 3 31.

  Hendel omlaagbewegen, stuurwiel
  instellen, hendel omhoogbewegen en
  vergrendelen. Stuurwiel uitsluitend bij
  stilstaande auto verstellen.
  Airbagsysteem 3 43, contactslot‐
  standen 3 171.

  9 • Page 12

  10

  Kort en bondig

  Overzicht instrumentenpaneel • Page 13

  Kort en bondig
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  Zijdelingse luchtroosters ..... 167
  Rijverlichting .......................... 95
  Instellen koplampreikwijdte ... 96
  Richtingaanwijzers ................ 97
  Cruise control ...................... 186
  Instrumentengroep ............... 73
  Claxon .................................. 67

  Bestuurdersairbag ............... 47
  Stuurbedieningsknoppen ...... 66
  Wis- en wasinstallatie .......... 67
  Middelste luchtroosters ...... 167
  Informatiedisplay in
  dashboard ............................. 86
  12 Infotainmentsysteem .......... 102
  13 Opbergruimte ........................ 59

  8
  9
  10
  11

  14
  15
  16
  17

  AUX- en USBaansluitingen ....................... 138
  AAN/UIT-schakelaar voor
  passagiersairbag .................. 49
  Handschoenenkastje ........... 60
  AAN/UIT-schakelaar voor
  passagiersairbag .................. 49
  Alarmknipperlichten ............. 97

  18 Schakelpook,
  handgeschakelde
  versnellingsbak .................. 181

  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26

  Automatische
  versnellingsbak .................. 176
  Verwarming en ventilatie .... 162
  Centrale vergrende‐
  lingstoets ............................... 22
  Gaspedaal ......................... 171
  Contactslot ......................... 171
  Rempedaal ......................... 182
  Stuurwiel instellen ................ 66
  Koppelingspedaal .............. 170
  Ontgrendelingshandgreep
  motorkap ............................ 198

  11

  Rijverlichting

  Lichtschakelaar draaien.
  m OFF: om alle verlichting uit te scha‐
  kelen, draait u de knop naar de stand
  OFF. Alle verlichting is uit en de knop
  komt terug in de oorspronkelijke
  AUTO stand.
  AUTO: de rijverlichting en de instru‐
  mentenverlichting gaan automatisch
  aan of uit, afhankelijk van de lichtcon‐
  dities buiten.
  8: de achterlichten, kentekenver‐
  lichting, de verlichting van het instru‐
  mentenpaneel en de parkeerlichten
  zijn verlicht. • Page 14

  12

  Kort en bondig

  9: de koplampen en alle bovenge‐
  noemde verlichting gaat branden.
  Lichtschakelaar indrukken
  >: voormistlampen
  r: mistachterlicht
  Verlichting 3 95.

  Lichtsignaal, grootlicht en
  dimlicht

  Om van dimlicht naar grootlicht om te
  schakelen, duwt u tegen de hendel.
  Om het dimlicht in te schakelen, duwt
  u nogmaals tegen de hendel of u trekt
  eraan.
  Grootlicht 3 96, lichtsignaal 3 96.

  Alarmknipperlichten

  Bediening met toets ¨.
  Alarmknipperlichten 3 97. • Page 15

  Kort en bondig
  Richtingaanwijzers

  Claxon

  13

  Wis-/wasinstallatie
  Voorruitwissers

  Hendel
  = Richtingaanwijzer
  omhoog
  rechts
  Hendel omlaag = Richtingaanwijzer
  links
  Richtingaanwijzers 3 97.

  j indrukken.
  2: Continu wissen, hoge snelheid.
  1: Continu wissen, lage snelheid.
  P: Intervalstand.
  O: Systeem uit.
  Q: Wasemfunctie.
  Voor een enkele wisserslag terwijl de
  ruitenwissers van de voorruit uitge‐
  schakeld zijn, beweegt u de hendel
  iets omlaag en laat u hem weer los.
  Voorruitwissers 3 67. • Page 16

  14

  Kort en bondig

  Voorruitsproeiers

  Wis-/wasinstallatie achterruit
  (alleen hatchback)

  Sproeier

  Wisser

  Hendel naar u toe trekken.
  Voorruitsproeiers 3 67, sproeier‐
  vloeistof 3 212.

  Druk op de bovenkant van de scha‐
  kelaar om de wisser continu te laten
  werken.
  Druk op de onderkant van de scha‐
  kelaar om de wisser met intervallen te
  laten werken.
  Zet de wisser in de neutraalstand om
  deze uit te zetten.
  Wis-/wasinstallatie achterruit (alleen
  hatchback) 3 69.

  Druk de hendel naar het dashboard
  toe.
  Er wordt sproeiervloeistof op de ach‐
  terruit gespoten en de ruitenwisser
  maakt een paar slagen.
  Wis-/wasinstallatie achterruit (alleen
  hatchback) 3 69, Sproeiervloeistof
  3 212. • Page 17

  Kort en bondig

  Klimaatregeling
  Verwarmbare achterruit,
  verwarmbare buitenspiegels

  Ü-toets indrukken om verwarming in
  te schakelen.
  Verwarmde spiegels 3 31, achter‐
  ruitverwarming 3 33.

  Ruiten ontwasemen en
  ontdooien

  Draai de luchtverdeelknop naar
  ONTDOOIEN V.
  De voorruit ontdooien 3 162, De
  voorruit ontwasemen 3 164.

  15

  Versnellingsbak
  Handgeschakelde
  versnellingsbak

  Om de achteruit in te schakelen terwijl
  de auto stilstaat, trekt u de ring op de
  keuzehendel omhoog en schakelt u
  de versnelling in.
  Kan de versnelling niet worden inge‐
  schakeld, dan koppeling in de neu‐
  trale stand laten opkomen, koppeling
  weer intrappen en nogmaals schake‐
  len.
  Handgeschakelde versnellingsbak
  3 181. • Page 18

  16

  Kort en bondig

  Automatische versnellingsbak

  P (PARK): vergrendelt de voorwielen.
  Selecteer P alleen als de auto stil‐
  staat en de handrem is aangetrokken.
  R (ACHTERUIT): schakel alleen naar
  R wanneer de auto stil staat.
  N (NEUTRAL): neutrale versnelling.
  D: voor alle gebruikelijke rijomstan‐
  digheden. In deze stand kan de ver‐
  snellingsbak alle 6 vooruitversnellin‐
  gen schakelen.
  M: stand voor handgeschakelde mo‐
  dus.

  Automatische versnellingsbak
  3 176.

  Voordat u wegrijdt
  Voor het wegrijden controleren

  ■ Bandenspanning en -staat.
  ■ Motoroliepeil en vloeistofniveaus.
  ■ Ruiten, spiegels, rijverlichting en
  kentekenplaat: vrij van vuil, sneeuw
  of ijs en zijn gebruiksklaar.
  ■ Juiste positie van spiegels, stoelen
  en veiligheidsgordels.
  ■ Werking van remsysteem (bij lage
  snelheid), vooral bij vochtige rem‐
  men. • Page 19

  Kort en bondig
  Motor starten

  ■ Sleutel in stand 1 draaien. Stuur
  iets verdraaien om het stuurslot te
  ontgrendelen
  ■ Handgeschakelde versnellingsbak:
  koppeling intrappen
  ■ Automatische versnellingsbak: zet
  keuzehendel op P
  ■ Geen gas geven

  ■ Dieselmotor: sleutel naar stand 2
  draaien voor het voorgloeien tot‐
  dat ! dooft
  ■ Draai de sleutel in stand 3, terwijl u
  het koppelingspedaal en het rem‐
  pedaal intrapt en vervolgens loslaat
  als de motor draait
  Om de motor opnieuw te starten of
  deze af te zetten, sleutel in het con‐
  tactslot eerst terugdraaien naar stand
  0.

  17

  Parkeren
  ■ De auto niet op een licht ontvlam‐
  bare ondergrond parkeren. De on‐
  dergrond kan door de hoge tempe‐
  ratuur van het uitlaatgassysteem
  mogelijk vlam vatten.
  ■ Handrem altijd zonder indrukken
  van de ontgrendelingsknop stevig
  aantrekken. Op aflopende of oplo‐
  pende hellingen zo stevig mogelijk.
  Trap tegelijkertijd de rem in om de
  bedieningskracht te verminderen.
  ■ Motor en contact uitschakelen.
  Stuurwiel verdraaien totdat het
  stuurslot vergrendelt.
  ■ Wanneer de auto vlak of op een op‐
  lopende helling staat, dan moet u
  voordat u het contact uitzet de eer‐
  ste versnelling of de stand P in‐
  schakelen. Op een oplopende hel‐
  ling bovendien de voorwielen van
  de stoeprand wegdraaien. Als de
  auto op een dalende helling staat,
  moet u de achterruitversnelling in‐
  schakelen voordat u het contact uit‐
  zet. Bovendien de voorwielen naar
  de stoeprand toedraaien. • Page 20

  18

  Kort en bondig

  ■ Ruiten sluiten.
  ■ Vergrendel de auto en activeer het
  alarmsysteem.
  Sleutels 3 19. • Page 21

  Sleutels, portieren en ruiten

  Sleutels, portieren en
  ruiten

  Sleutels, sloten
  Sleutels
  Reservesleutels

  Sleutels, sloten ............................ 19
  Portieren ...................................... 25
  Antidiefstalbeveiliging .................. 28
  Buitenspiegels ............................. 30
  Binnenspiegel .............................. 31
  Ruiten .......................................... 32
  Dak .............................................. 34

  Het sleutelnummer staat vermeld op
  een verwijderbaar label.
  Bij het bestellen van reservesleutels
  moet het sleutelnummer worden ver‐
  meld aangezien de sleutels deel uit‐
  maken van de startbeveiliging.
  Sloten 3 249.

  19

  Om uit te klappen toets indrukken.
  Inklappen van de sleutel doet u door
  de knop in te drukken en het sleutel‐
  blad met de hand in te klappen.

  Handzender

  Sleutel met uitklapbare
  sleutelbaard

  <Notchback> • Page 22

  20

  Sleutels, portieren en ruiten
  Storing

  <Hatchback>
  Wordt gebruikt voor:
  ■ Centrale vergrendeling
  ■ Diefstalalarmsysteem
  ■ Kofferdeksel (alleen notchback)
  De handzender heeft een bereik van
  circa 30 meter. Dit bereik kan beperkt
  worden door invloeden van buitenaf.
  Brandende alarmknipperlichten die‐
  nen als bevestiging.
  Afstandsbediening met zorg behan‐
  delen, vochtvrij houden, beschermen
  tegen hoge temperaturen en onnodig
  gebruik vermijden.

  Als de centrale vergrendeling niet met
  de handzender kan worden vergren‐
  deld of ontgrendeld, kan dit het ge‐
  volg zijn van het volgende:
  ■ Bereik overschreden
  ■ Batterijspanning te laag
  ■ Herhaald, opeenvolgend gebruik
  van de handzender buiten het be‐
  reik, waardoor er opnieuw gesyn‐
  chroniseerd moet worden
  ■ Overbelasting van de centrale ver‐
  grendeling door herhaalde, snel op‐
  eenvolgende activering van de
  handzender, waardoor de stroom‐
  voorziening voor korte tijd wordt on‐
  derbroken
  ■ Storing door radiogolven afkomstig
  van externe zenders met een hoog
  vermogen

  Batterij van de handzender
  vervangen

  Batterij meteen vervangen zodra het
  bereik merkbaar afneemt.

  Accu's horen niet in het huisvuil thuis.
  Ze moeten via speciale inzamelpun‐
  ten gerecycled worden.
  Sleutel met uitklapbare sleutelbaard

  Let op
  Gebruik een CR2032 (of gelijkwaar‐
  dige) reservebatterij. • Page 23

  Sleutels, portieren en ruiten
  1. Open de behuizing van de af‐
  standsbediening.
  2. Verwijder de oude batterij. Zorg
  dat de printplaat niet in aanraking
  komt met andere componenten.
  3. Plaats de nieuwe batterij. Zorg er‐
  voor dat de negatieve kant (-) met
  de onderkant naar de basis is ge‐
  richt.
  4. Sluit de behuizing van de hand‐
  zender.
  5. Controleer of de afstandsbedie‐
  ningbij uw auto werkt.
  Vaste sleutel
  Laat de batterij vervangen door een
  werkplaats.

  Voorzichtig
  Voorkom dat u de platte vlakken
  van de accu met blote vingers
  aanraakt, omdat hier door de le‐
  vensduur van de batterij wordt ver‐
  kort.

  Let op
  Gebruikte lithiumbatterijen zijn scha‐
  delijk voor het milieu.
  Voer gebruikte batterijen af als kleinchemisch afval of lever ze in bij le‐
  verancier van de nieuwe batterij.
  Voer de batterij niet af met het huis‐
  vuil.
  Let op
  Volg onderstaande aanwijzingen op
  om de afstandsbediening in opti‐
  male conditie te houden:
  Laat de afstandsbediening niet val‐
  len.
  Plaats geen zware voorwerpen op
  de afstandsbediening.
  Houd de afstandsbediening uit de
  buurt van water en direct zonlicht.
  Als de afstandsbediening nat wordt,
  veeg deze dan met een zachte doek
  droog.

  21

  Portiervergrendelknoppen

  Als u handmatig vergrendelt door de
  sleutel in het portierslot om te
  draaien, activeert u zo de centrale
  vergrendeling.
  Als u handmatig ontgrendelt door de
  sleutel in het portierslot om te
  draaien, ontgrendelt u zo het bestuur‐
  dersportier.
  Let op
  Tik op het portierslot of verwarm de
  sleutel als het portier onder koude
  weersomstandigheden niet opent
  door bevriezing van het portierslot. • Page 24

  22

  Sleutels, portieren en ruiten

  Centrale vergrendeling
  U kunt de centrale vergrendeling in‐
  schakelen via het bestuurdersportier.
  Met dit systeem kunt u alle portieren,
  de achterklep (of het kofferdeksel)
  vanaf het bestuurdersportier vergren‐
  delen of ontgrendelen, met gebruik
  van de handzender (van buitenaf) of
  de knop voor centrale vergrendeling
  (van binnenuit). De tankklep kan sa‐
  men met alle portieren en de achter‐
  klep (of het kofferdeksel) vergrendeld
  zijn.
  Centrale vergrendeling is mogelijk
  met de autosleutel (van buitenaf) en
  via de PIN-vergrendeling van het be‐
  stuurdersportier (van binnenuit).
  Bij een niet goed afgesloten bestuur‐
  dersportier zal de centrale vergren‐
  deling niet werken. Dit kan worden
  gewijzigd in de Voertuiginstellingen.
  Persoonlijke instellingen 3 90.

  Centrale vergrendelingstoets

  Ontgrendelen
  Handzender

  Voor het vergrendelen of ontgrende‐
  len van alle portieren, de achterklep
  (of kofferdeksel) en de tankvulklep.
  Druk op de toets e om te vergrende‐
  len.
  Druk op de toets c om te ontgrende‐
  len.
  Wanneer het bestuurdersportier ge‐
  opend is, kunnen de achterklep en de
  tankvulklep niet worden vergrendeld.
  Dit kan worden gewijzigd in de Voer‐
  tuiginstellingen.
  Persoonlijke instellingen 3 90.

  Toets c indrukken.
  Ontgrendelt alle deuren. De alarm‐
  knipperlichten knipperen twee keer.
  Wanneer u alleen het bestuurders‐
  portier wilt ontgrendelen of bij ont‐
  grendeling een andere aanduiding
  wilt, kunt u dit wijzigen in de Voertuig‐
  instellingen.
  Persoonlijke instellingen 3 90. • Page 25

  Sleutels, portieren en ruiten
  Vergrendelen
  Handzender

  Ontgrendelen van het
  kofferdeksel (alleen notchback)

  23

  Bij supervergrendeling worden alle
  elektrische sloten langs elektronische
  weg geblokkeerd en kan geen enkel
  portier nog worden geopend, ook niet
  nadat een ruit is ingeslagen.

  9 Waarschuwing
  Gebruik supervergrendeling niet
  als er mensen in de auto zijn. De
  portieren kunnen dan niet van bin‐
  nenuit worden geopend.

  Toets e indrukken.
  Vergrendelt alle deuren. De alarm‐
  knipperlichten knipperen één keer.
  De aanduiding bij vergrendeling kan
  worden gewijzigd in de Voertuigin‐
  stellingen.
  Persoonlijke instellingen 3 90.

  Toets s indrukken.
  Het kofferdeksel ontgrendelt en opent
  terwijl alle portieren vergrendeld blij‐
  ven.

  Supervergrendeling

  Voor extra bescherming bij het ach‐
  terlaten van de auto kunt u de portie‐
  ren supervergrendelen.

  Om supervergrendeling in te schake‐
  len, drukt u binnen 5 seconden twee‐
  maal op e op de handzender.
  Om supervergrendeling uit te scha‐
  kelen, drukt u op c op de handzender.
  Let op
  De functie voor supervergrendeling
  activeert zodra alle portieren, de
  achterklep (of het kofferdeksel) en
  de brandstofvulklep zijn gesloten.
  Uitschakelen van supervergrende‐
  ling gebeurt wanneer een van de
  portieren op normale wijze worden
  ontgrendeld. • Page 26

  24

  Sleutels, portieren en ruiten

  Vertraagde vergrendeling

  Deze functie vertraagt het vergrende‐
  len van de portieren en het activeren
  van het diefstalalarmsysteem met vijf
  seconden als de auto met de centrale
  vergrendelingstoets of de handzen‐
  der wordt vergrendeld.
  Dit kan worden gewijzigd in de Voer‐
  tuiginstellingen.
  Zie Persoonlijke instellingen 3 90.
  AAN: bij het indrukken van de toets
  voor centrale vergrendeling, geven
  drie geluidssignalen aan dat ver‐
  traagde vergrendeling is ingescha‐
  keld.
  De portieren vergrendelen niet tot vijf
  seconden na het sluiten van het laat‐
  ste portier. U kunt de vertraagde ver‐
  grendeling tijdelijk negeren door de
  centrale vergrendelingstoets of de
  vergrendelingstoets op de handzen‐
  der in te drukken.
  UIT: de portieren vergrendelen on‐
  middellijk bij het indrukken van de
  centrale vergrendelingstoets of de
  toets e op de handzender.

  Automatisch vergrendelen
  In sommige landen is het verstandig
  tijdens het rijden de automatische
  portiervergrendeling te activeren.

  Automatische versnellingsbak

  Wanneer u de keuzehendel vanuit de
  stand P in een andere stand zet, zul‐
  len de portieren, het kofferdeksel of
  de achterklep en de tankvulklep au‐
  tomatisch vergrendeld worden.
  Ontgrendelen door de ontgrende‐
  lingstoets in de centrale vergrende‐
  lingstoets in te drukken, de transmis‐
  sie op P te zetten of de contactsleutel
  eruit te trekken.

  Handgeschakelde
  versnellingsbak

  Bij een rijsnelheid van meer dan
  13 km/u worden de portieren, het kof‐
  ferdeksel of de achterklep en de tank‐
  vulklep automatisch vergrendeld.
  Ontgrendelen door de ontgrende‐
  lingstoets in de centrale vergrende‐
  lingstoets in te drukken of de contact‐
  sleutel eruit te trekken.

  Instellingen kunnen worden gewijzigd
  in de Voertuiginstellingen. Persoon‐
  lijke instellingen 3 90.

  9 Waarschuwing
  Zet de vergrendelingsfunctie niet
  uit tijdens het rijden.
  Als het portier ontgrendeld is, druk
  dan de knop voor centrale ver‐
  grendeling in om opnieuw te ver‐
  grendelen.

  Kindersloten • Page 27

  Sleutels, portieren en ruiten
  Voorzichtig
  Trek niet aan de binnenportier‐
  greep terwijl het kinderslot in de
  stand LOCK (vergrendeld) staat.
  De binnenportiergreep kan hier‐
  door beschadigd raken.

  Portieren

  25

  Bagageruimte

  Het kofferdeksel wordt ontgrendeld of
  vergrendeld wanneer u alle portieren
  vergrendelt/ontgrendelt via de hand‐
  zender.

  Kofferdeksel (notchback)

  <Type 2>

  Openen
  <Type 1>

  9 Waarschuwing
  Gebruik de kindersloten wanneer
  kinderen op de achterste zitplaat‐
  sen worden vervoerd.
  U kunt een sleutel gebruiken of een
  geschikte schroevendraaier.
  Om het kinderslot in het portier in te
  schakelen, draait u het kinderslot in
  de horizontale stand.
  Als het kinderslot in het achterportier
  is ingeschakeld, opent u dit portier
  van buitenaf.
  Om het kinderslot in het portier uit te
  schakelen, draait u het kinderslot in
  de verticale stand.

  U opent het kofferdeksel door tegen
  het slotpaneel te drukken terwijl het
  kofferdeksel ontgrendeld is.
  Het kofferdeksel kan ook worden ge‐
  opend door op de toets s op de
  handzender te drukken.

  Om het kofferdeksel te ontgrendelen,
  steekt u de sleutel in het slot en draait
  u rechtsom. Haal het kofferdeksel
  omhoog. • Page 28

  26

  Sleutels, portieren en ruiten
  Voorzichtig
  Kijk voordat u het kofferdeksel
  opent of er boven de auto niets in
  de weg zit, zoals een garagedeur,
  om schade aan het kofferdeksel te
  voorkomen. Controleer altijd het
  gedeelte vlak boven en achter het
  kofferdeksel .

  U kunt het kofferdeksel ook ontgren‐
  delen door de ontgrendelingshendel
  voor het kofferdeksel naast de be‐
  stuurdersstoel omhoog te trekken.

  9 Waarschuwing
  Niet met een geopende of op een
  kier staande achterklep rijden,
  bijv. bij het vervoer van omvang‐
  rijke bagage, aangezien er dan gif‐
  tige uitlaatgassen in de auto kun‐
  nen binnendringen.

  Let op
  Terwijl de motor draait, kan het kof‐
  ferdeksel worden geopend met de
  keuzehendel in de stand "P" (auto‐
  matische versnellingsbak) of met
  aangetrokken handrem (handge‐
  schakelde versnellingsbak).
  Let op
  Als er bepaalde zware accessoires
  op het kofferdeksel worden gemon‐
  teerd, zal deze mogelijk minder ge‐
  makkelijk open blijven staan.
  Sluiten
  <Type 1>
  Het kofferdeksel wordt gesloten door
  hem aan te drukken zodat deze goed
  in het slot zit.

  Druk niet op het slotpaneel terwijl u
  het kofferdeksel sluit. Het kofferdek‐
  sel kan dan weer opengaan.
  <Type 2>
  Het kofferdeksel wordt gesloten door
  hem aan te drukken zodat deze goed
  in het slot zit.

  Voorzichtig
  Zorg dat u met uw handen of even‐
  tuele andere lichaamsdelen, van
  uzelf of anderen, volkomen buiten
  het sluitgedeelte van het koffer‐
  deksel blijft. • Page 29

  Sleutels, portieren en ruiten
  Achterklep (hatchback)

  <Type 2>

  Openen
  <Type 1>

  U opent de achterklep door tegen het
  slotpaneel te drukken terwijl de ach‐
  terklep ontgrendeld is.
  De achterklep wordt ontgrendeld of
  vergrendeld wanneer alle portieren
  worden ontgrendeld/vergrendeld via
  de handzender.

  27

  Voorzichtig
  Voordat u de achterklep opent,
  moet u kijken of er boven de auto
  niets in de weg zit, zoals een ga‐
  ragedeur, om schade aan de ach‐
  terklep te voorkomen. Controleer
  altijd de plaats boven en achter de
  achterklep.

  U ontgrendelt de achterklep door de
  sleutel in het slot te steken en linksom
  te draaien. Haal de achterklep om‐
  hoog.

  9 Waarschuwing
  Niet met een geopende of op een
  kier staande achterklep rijden,
  bijv. bij het vervoer van omvang‐
  rijke bagage, aangezien er dan gif‐
  tige uitlaatgassen in de auto kun‐
  nen binnendringen.

  Let op
  Terwijl de motor draait, kan de ach‐
  terklep worden geopend met de keu‐
  zehendel in de stand "P" (automati‐
  sche versnellingsbak) of met aange‐
  trokken handrem (handgeschakelde
  versnellingsbak).
  Let op
  Afhankelijk van het gewicht van
  eventueel gemonteerde accessoi‐
  res blijft de achterklep mogelijk niet
  in geopende stand staan.
  Sluiten
  <Type 1>
  De achterklep wordt gesloten door
  hem aan te drukken zodat deze goed
  in het slot zit. • Page 30

  28

  Sleutels, portieren en ruiten

  Druk niet op het slotpaneel terwijl u
  het kofferdeksel sluit. Het kofferdek‐
  sel kan dan weer opengaan.
  <Type 2>
  De achterklep wordt gesloten door
  hem aan te drukken zodat deze goed
  in het slot zit.

  Antidiefstalbeveiliging
  Diefstalalarmsysteem
  Activering

  Als de controlelamp na de eerste
  30 seconden toch snel blijft knippe‐
  ren, is het bestuurdersportier niet
  goed afgesloten of is er een sys‐
  teemstoring.
  De hulp van een werkplaats inroepen.

  Deactivering

  Als u de auto ontgrendeld door op de
  handzender op c te drukken, wordt zo
  het diefstalalarmsysteem uitgescha‐
  keld.

  Voorzichtig
  Zorg dat u met uw handen en an‐
  dere lichaamsdelen, van uzelf of
  anderen, volkomen buiten het
  sluitgedeelte van de achterklep
  blijft.

  Alarm

  Druk op knop e op de handzender.
  Het diefstalalarmsysteem wordt na
  30 seconden automatisch actief.
  De controlelamp knippert snel tijdens
  de eerste 30 seconden en blijft ver‐
  volgens langzaam knipperen.

  Het alarm kan worden afgezet door
  het indrukken van een willekeurige
  toets op de handzender of door het
  inschakelen van het contact.
  U kunt het diefstalalarmsysteem weer
  inschakelen door op e te drukken of
  het contact aan te zetten. • Page 31

  Sleutels, portieren en ruiten
  Automatische
  portiervergrendeling

  Wanneer geen enkel portier wordt ge‐
  opend of de contactsleutel niet in de
  stand ACC of ON wordt gezet binnen
  3 minuten nadat de portieren zijn ont‐
  grendeld via de handzender, worden
  alle portieren weer vergrendeld en
  wordt het diefstalalarmsysteem auto‐
  matisch ingeschakeld.

  Automatische
  portierontgrendeling

  Alle portieren ontgrendelen automa‐
  tisch zodra de botsingsensoren een
  botsingsignaal ontvangen terwijl het
  contact is ingeschakeld.
  Wel zullen de portieren mogelijk niet
  ontgrendelen als er mechanische
  problemen zijn opgetreden met het
  systeem voor portiervergrendeling of
  met het accuvoedingsysteem.

  Startbeveiliging
  De startbeveiliging voorziet in een bij‐
  komende antidiefstalbeveiliging van
  de auto waarin deze is geïnstalleerd
  en voorkomt dat de auto wordt gestart

  door personen die hiertoe niet be‐
  voegd zijn. De geldige sleutel voor
  een auto die is uitgerust met een
  startbeveiliging is een contactsleutel
  met ingebouwde zender die elektro‐
  nisch is gecodeerd. De zender is on‐
  zichtbaar in de contactsleutel ge‐
  plaatst.
  Alleen met sleutels met een geldige
  transpondercode kan de motor wor‐
  den gestart.
  Met ongeldige sleutels kunnen alleen
  de portieren worden geopend.
  De startonderbreker treedt automa‐
  tisch in werking als het contact in
  stand LOCK wordt gezet en de sleutel
  uit het contactslot wordt verwijderd.
  Zodra het systeem voor startbeveili‐
  ging bij ingeschakeld contact een sto‐
  ring constateert, zal de controlelamp
  voor startbeveiliging gaan knipperen
  of branden en zal de motor niet star‐
  ten.
  Laat de auto controleren door uw er‐
  kende reparatiebedrijf.

  29

  Let op
  Tik op het portierslot of verwarm de
  sleutel als het portier onder koude
  weersomstandigheden niet opent
  door bevriezing van het portierslot. • Page 32

  30

  Sleutels, portieren en ruiten

  Buitenspiegels
  Bolle vorm
  De convexe buitenspiegel heeft een
  asferische zone en reduceert dode
  hoeken. Door de vorm van de spiegel
  lijken voorwerpen kleiner dan ze zijn,
  waardoor afstanden moeilijker zijn in
  te schatten.

  Beweeg het hendeltje in de gewenste
  richting om de spiegelstanden aan te
  passen.

  Inklapbare spiegels

  Elektrische verstelling

  Handmatig verstellen

  Selecteer de gewenste buitenspiegel
  door de knop naar links (L) of rechts
  (R) te draaien. Beweeg daarna de
  knop om de spiegel te verstellen.
  Met de knop in de stand "o", is er geen
  spiegel geselecteerd.
  Stel de spiegels zo af dat de zijkant
  van de auto nog net in de spiegel te
  zien is.

  Voor de veiligheid van voetgangers
  klappen de buitenspiegels bij aansto‐
  ten vanaf een bepaalde kracht weg uit
  de normale stand. Spiegel dan door
  licht op de spiegelbehuizing te druk‐
  ken terugduwen. • Page 33

  Sleutels, portieren en ruiten
  9 Waarschuwing
  Zorg er altijd voor dat de spiegels
  correct zijn afgesteld en gebruik
  ze tijdens het rijden om voorwer‐
  pen en andere auto's om u heen te
  kunnen zien. Rijd niet als een van
  de buitenspiegels is ingeklapt.

  De verwarming werkt bij een draai‐
  ende motor en wordt na enkele minu‐
  ten automatisch uitgeschakeld of
  door opnieuw op de knop te drukken.

  31

  Binnenspiegel
  Handmatige dimfunctie

  Verwarmde spiegels

  Om verblinding te verminderen, de
  hendel aan de onderkant van de spie‐
  gelbehuizing gebruiken.

  9 Waarschuwing
  Om in te schakelen toets Ü indruk‐
  ken.

  De binnenspiegel biedt in de
  nachtstand een wat minder helder
  zicht.
  Wees extra alert als de spiegel in
  de anti-verblindingsstand staat. • Page 34

  32

  Sleutels, portieren en ruiten

  Een verkeerde inschatting kan lei‐
  den tot een aanrijding en daarmee
  tot persoonlijk letsel en/of materi‐
  ele schade.

  Ruiten
  Handbediende ruiten

  Als er achterin kinderen zitten,
  moet u de kinderbeveiliging van
  de elektrische ruitbediening in‐
  schakelen.
  Ruiten tijdens het sluiten goed in
  de gaten houden. Ervoor zorgen
  dat niets of niemand bekneld
  raakt.

  De portierruiten zijn met de handslin‐
  gers te bedienen.

  Elektrisch bediende ruiten
  9 Waarschuwing
  Wees voorzichtig bij het gebruik
  van de elektrische ruitbediening.
  Er bestaat verwondingsgevaar,
  met name voor kinderen.

  Elektrisch bediende ruiten kunnen
  worden bediend met ingeschakeld
  contact.
  Druk de schakelaar van de desbetref‐
  fende ruit in om de ruit te openen of
  trek aan de schakelaar om de ruit te
  sluiten. • Page 35

  Sleutels, portieren en ruiten
  Bediening

  U kunt de elektrisch bediende ruiten
  bedienen met de schakelaars op de
  portieren als het contact is ingescha‐
  keld.
  Druk de schakelaar omlaag om de ruit
  te openen.
  Om de ruit te sluiten, haalt u de scha‐
  kelaar omhoog.
  Laat de schakelaar los als de ruit de
  gewenste positie heeft bereikt.

  Verkeerd gebruik van de elek‐
  trisch bediende ruiten kan ernstig
  of fataal letsel tot gevolg hebben.

  33

  Achterruitverwarming

  Kinderbeveiliging voor
  achterportierruiten

  9 Waarschuwing
  Lichaamsdelen die uit de auto ste‐
  ken kunnen door langskomende
  objecten worden geraakt. Houd
  alle lichaamsdelen in de auto.
  Kinderen kunnen elektrisch be‐
  diende ruiten bedienen, waardoor
  ze bekneld kunnen raken.
  Laat geen kinderen zonder toe‐
  zicht achter in de auto en laat ook
  niet uw sleutel in het contactslot
  zitten.

  Druk op schakelaar z om de elek‐
  trisch bediende ruiten van het achter‐
  portier te deactiveren. Druk voor het
  activeren nogmaals op z.

  Om in te schakelen toets Ü indruk‐
  ken.
  De verwarming werkt bij een draai‐
  ende motor en wordt na enkele minu‐
  ten automatisch uitgeschakeld of
  door opnieuw op de knop te drukken. • Page 36

  34

  Sleutels, portieren en ruiten
  Voorzichtig

  Gebruik geen scherpe voorwer‐
  pen of reinigingsmiddelen met
  schurende bestanddelen om de
  achterruit van uw auto te reinigen.
  Let er bij het reinigen van de ach‐
  terruit en bij het werken in de om‐
  geving van de achterruit op dat u
  het verwarmingselement niet be‐
  schadigt.

  Zonnekleppen
  Om verblinding te vermijden kunnen
  de zonnekleppen worden neerge‐
  klapt en opzij worden gedraaid.
  Afdekkingen van eventueel in de zon‐
  nekleppen aanwezige makeupspiegels tijdens het rijden gesloten
  houden.

  9 Waarschuwing
  Plaats de zonneklep niet dusdanig
  dat hij het zicht op de weg, het ver‐
  keer of andere objecten blokkeert.

  Dak
  Zonnedak
  9 Waarschuwing
  Wees voorzichtig bij het bedienen
  van het zonnedak. Er bestaat ver‐
  wondingsgevaar, met name voor
  kinderen.
  Houd de bewegende onderdelen
  tijdens het bedienen goed in de
  gaten. Ervoor zorgen dat niets of
  niemand bekneld raakt.
  Zonnedak kan worden bediend bij in‐
  geschakelde ontsteking.

  Openen of sluiten

  U opent het zonnedak door de scha‐
  kelaar (1) in te drukken. Het zonne‐
  dak gaat automatisch open. U stopt
  de beweging door een van de scha‐
  kelaars opnieuw in te drukken.
  Om het zonnedak naar een gewenste
  positie te openen, houdt u de scha‐
  kelaar (1) ingedrukt.
  Laat de schakelaar los zodra het zon‐
  nedak de gewenste positie bereikt.
  U sluit het zonnedak door de schake‐
  laar (2) ingedrukt te houden totdat het
  zonnedak gesloten is. • Page 37

  Sleutels, portieren en ruiten
  Omhoog of sluiten

  Om het zonnedak te openen met de
  kantelfunctie, houdt u de schakelaar
  (2) ingedrukt.
  Laat de schakelaar los zodra het zon‐
  nedak de gewenste positie bereikt.
  U sluit het zonnedak door de schake‐
  laar (1) ingedrukt te houden totdat het
  zonnedak gesloten is.

  Zonnescherm

  Het zonnescherm wordt handmatig
  bediend.
  Schuif het zonnescherm open of
  dicht.
  Wanneer het zonnedak openstaat, is
  het zonnescherm altijd open.

  9 Waarschuwing
  Lichaamsdelen die uit de auto ste‐
  ken kunnen door langskomende
  objecten worden geraakt. Houd
  alle lichaamsdelen in de auto.
  Verkeerd gebruik van het zonne‐
  dak kan ernstig of fataal letsel tot
  gevolg hebben.

  35 • Page 38

  36

  Stoelen, veiligheidssystemen

  Stoelen,
  veiligheidssystemen
  Hoofdsteunen .............................. 36
  Voorstoelen .................................. 37
  Veiligheidsgordels ....................... 40
  Airbagsysteem ............................. 43
  Kinderveiligheidssystemen .......... 50

  Hoofdsteunen
  Stand
  9 Waarschuwing
  Rij alleen met de hoofdsteun in de
  juiste stand.
  Het rijden met verwijderde of on‐
  juist afgestelde hoofdsteunen kan
  leiden tot ernstige hoofd- en/of ne‐
  kletsel in geval van een aanrijding.
  Zorg ervoor dat de hoofdsteun af‐
  gesteld is voordat u gaat rijden.

  De bovenzijde van de hoofdsteun
  moet op gelijke hoogte zijn als de bo‐
  venzijde van het hoofd. Is dit bij zeer
  lange personen niet mogelijk, dan de
  hoofdsteun in de hoogste stand zet‐
  ten (bij zeer kleine personen de
  hoofdsteun juist in de laagste stand
  zetten).

  Hoofdsteunen van voorstoelen
  Hoogteverstelling

  Hoofdsteun omhoogtrekken. Voor la‐
  ger zetten de pal (1) indrukken en de
  hoofdsteun omlaag duwen. • Page 39

  Stoelen, veiligheidssystemen
  Demonteren
  Haal de hoofdsteun helemaal om‐
  hoog.
  Druk tegelijkertijd de pallen (1) en (2)
  in.
  Trek de hoofdsteun omhoog.

  Hoofdsteunen van achterbank

  Voorstoelen

  Hoogteverstelling

  Stoelpositie

  37

  9 Waarschuwing
  Alleen met een correct ingestelde
  stoel rijden.

  Horizontale verstelling

  Hoofdsteun omhoogtrekken. Voor la‐
  ger zetten de pal (1) indrukken en de
  hoofdsteun omlaag duwen.

  Hoofdsteun naar voren trekken. Deze
  kan in drie standen worden ingesteld.
  Trek de hoofdsteun naar voren als u
  deze naar achteren wilt verstellen. Hij
  beweegt vervolgens automatisch
  naar achteren.

  Demonteren
  Haal de hoofdsteun helemaal om‐
  hoog.
  Druk tegelijkertijd de pallen (1) en (2)
  in.
  Trek de hoofdsteun omhoog.

  ■ Met zitvlak zo ver mogelijk tegen de
  rugleuning zitten. De afstand tot de
  pedalen zo instellen dat de benen
  bij het intrappen van de pedalen
  licht gebogen zijn. De passagiers‐
  stoel voorin zover mogelijk naar
  achteren schuiven. • Page 40

  38

  Stoelen, veiligheidssystemen

  ■ Met schouders zo ver mogelijk te‐
  gen de rugleuning zitten. Stel de
  hoek van de rugleuning zo in dat u
  het stuurwiel gemakkelijk met licht
  gebogen armen kunt vastpakken.
  Bij het verdraaien van het stuurwiel,
  contact blijven houden tussen
  schouders en rugleuning. De rug‐
  leuning mag niet te ver achterover‐
  hellen. De aanbevolen hellings‐
  hoek bedraagt maximaal ca. 25°.
  ■ Stuurwiel instellen 3 66.
  ■ Zithoogte zo instellen, dat u
  rondom een goed zicht hebt en alle
  instrumenten goed kunt aflezen.
  Tussen hoofd en dakframe moet
  minstens een handbreed tussen‐
  ruimte zitten. Uw dijen dienen licht
  op de zitting rusten, zonder druk uit
  te oefenen.
  ■ Hoofdsteun instellen 3 36.
  ■ Hoogte veiligheidsgordel instellen
  3 41.

  Stoelverstelling
  9 Gevaar
  Altijd op minstens 25 cm afstand
  van het stuurwiel zitten zodat de
  airbag veilig in werking kan treden.

  9 Waarschuwing

  Om de stoel naar voren of achteren te
  verstellen, trekt u aan de handgreep
  en schuift u de stoel in de gewenste
  positie.
  Laat de handgreep los en controleer
  of de stoel in deze stand is vergren‐
  deld.

  Rugleuning voorstoelen

  Stoelen nooit tijdens het rijden ver‐
  stellen, omdat ze ongecontroleerd
  kunnen bewegen.

  Zitpositie

  Aan de hendel trekken, de rugleuning
  instellen en de hendel loslaten. De
  stoel hoorbaar laten vastklikken.
  Bij het verstellen de rugleuning niet
  belasten. • Page 41

  Stoelen, veiligheidssystemen
  Zithoogte

  Verwarming

  39

  Voorzichtig
  Langdurig gebruik van de hoogste
  instelling wordt voor mensen met
  een gevoelige huid niet aanbevo‐
  len.

  Haal de hendel aan de buitenkant van
  de stoelzitting op of neer tot de zitting
  in de gewenste stand is versteld.
  Om de stoelzitting lager te stellen,
  drukt u de hendel een paar keer om‐
  laag.
  Om de stoelzitting hoger te stellen,
  haalt u de hendel een paar keer om‐
  hoog.

  De toetsen voor stoelverwarming be‐
  vinden zich in de knoppen voor kli‐
  maatregeling.
  De stoelverwarming werkt bij een
  draaiende motor.
  Om de stoel te verwarmen drukt u de
  knop voor de betreffende stoel in.
  De controlelamp in de knop gaat
  branden.
  De stoelverwarming wordt uitgescha‐
  keld door nogmaals op de knop te
  drukken. • Page 42

  40

  Stoelen, veiligheidssystemen

  Veiligheidsgordels

  9 Waarschuwing
  Veiligheidsgordel vóór elke rit om‐
  doen.
  Inzittenden die geen gebruik ma‐
  ken van de veiligheidsgordel bren‐
  gen bij eventuele aanrijdingen me‐
  depassagiers en zichzelf in ge‐
  vaar.

  De veiligheidsgordels worden bij snel
  optrekken of hard remmen geblok‐
  keerd om de inzittenden op hun stoel
  te houden.

  Veiligheidsgordels zijn bedoeld voor
  gebruik door slechts één persoon te‐
  gelijk. Ze zijn niet geschikt voor per‐
  sonen kleiner dan 1,50 m. Kindervei‐
  ligheidssysteem 3 50.
  Alle onderdelen van het gordelsys‐
  teem regelmatig op schade en juiste
  werking controleren.
  Beschadigde onderdelen laten ver‐
  vangen. Na een aanrijding de veilig‐
  heidsgordels en de gordelspanners
  door een werkplaats laten vervangen.

  Let op
  Zorg dat de veiligheidsgordels niet
  door schoenen of voorwerpen met
  scherpe randen beschadigd raken
  klem komen te zitten. Oprolautoma‐
  ten vrijhouden van vuil.
  Gordelverklikker X 3 78.

  Gordelkrachtbegrenzers

  De gordelkrachtbegrenzers van de
  voorstoelen beperken de krachten die
  inwerken op de inzittenden, doordat
  de gordels tijdens een botsing gelei‐
  delijk worden ontspannen.

  Gordelspanners • Page 43

  Stoelen, veiligheidssystemen
  De gordelsloten van de voorstoelen
  worden strakgetrokken bij een vol‐
  doende zware frontale of zijdelingse
  botsing of bij een aanrijding van ach‐
  teren.

  41

  Driepuntsgordel
  Bevestiging

  9 Waarschuwing
  Onjuist handelen (bijv. het verwij‐
  deren of aanbrengen van gordels
  of gordelgespen) kan de gordel‐
  spanners in werking stellen.
  Geactiveerde gordelspanners zijn te
  herkennen aan de brandende contro‐
  lelamp v 3 78.
  Geactiveerde gordelspanners door
  een werkplaats laten vervangen. Gor‐
  delspanners worden slechts eenmaal
  geactiveerd.
  Let op
  Bevestig of monteer geen accessoi‐
  res of andere voorwerpen die de
  werking van de gordelspanners kun‐
  nen verstoren. Geen aanpassingen
  aan onderdelen van de gordelspan‐
  ners aanbrengen, anders vervalt de
  typegoedkeuring van de auto.

  Gordel uit de oprolautomaat trekken,
  zonder te verdraaien voor u langs ha‐
  len en de gesp in het slot steken.
  Heupgordel tijdens het rijden van tijd
  tot tijd strak trekken door aan de
  schoudergordel te trekken. Gordel‐
  verklikker 3 78.

  Loszittende kleding belemmert het
  strak trekken van de gordel. Geen
  voorwerpen zoals handtassen of mo‐
  biele telefoons tussen de gordel en
  uw lichaam leggen.

  9 Waarschuwing
  De gordel niet over harde of breek‐
  bare voorwerpen in de zakken van
  uw kleding laten lopen. • Page 44

  42

  Stoelen, veiligheidssystemen

  Hoogteverstelling

  Demonteren

  1. Toets indrukken.
  2. Hoogte instellen en vergrendelen.
  Hoogte zo instellen dat de gordel over
  de schouder loopt. Gordel mag niet
  langs de hals of bovenarm lopen.

  Om de gordel los te maken, de rode
  knop van het gordelslot indrukken.

  Voorzichtig
  Pas de positie niet aan tijdens het
  rijden.

  Veiligheidsgordels van
  achterbank

  De veiligheidsgordel van de middel‐
  ste zitplaats achterin kan alleen uit
  het oprolmechanisme worden getrok‐
  ken als de rugleuning in de achterste
  stand staat.

  Gebruik van veiligheidsgordels
  tijdens de zwangerschap

  9 Waarschuwing
  De heupgordel moet zo laag mo‐
  gelijk over het bekken lopen om
  druk op de buik te voorkomen.
  Veiligheidsgordels beschermen ie‐
  dereen, dus ook zwangere vrouwen.
  Net als andere inzittenden lopen
  zwangere vrouwen een grotere kans
  op ernstig letsel als ze geen veilig‐
  heidsgordel dragen. • Page 45

  Stoelen, veiligheidssystemen
  Verder heeft een ongeboren kind gro‐
  tere overlevingskansen als de veilig‐
  heidsgordel op de juiste manier ge‐
  dragen wordt.
  Voor maximale bescherming hoort
  een aanstaande moeder een veilig‐
  heidsgordel te dragen.
  Het heupgedeelte van de gordel moet
  tijdens de zwangerschap zo laag mo‐
  gelijk worden gedragen.

  Airbagsysteem
  Het airbagsysteem bestaat uit meer‐
  dere afzonderlijke systemen.
  Bij het afgaan worden de airbags bin‐
  nen enkele milliseconden gevuld.
  Ook het leeglopen van de airbags
  verloopt zo snel, dat dit tijdens een
  aanrijding vaak niet eens wordt opge‐
  merkt.

  9 Waarschuwing
  Wanneer de airbagsystemen ver‐
  keerd worden gebruikt, kunnen ze
  op een explosieve manier ontplof‐
  fen.
  De bestuurder moet zo ver moge‐
  lijk naar achteren zitten en toch
  nog de controle over de auto be‐
  houden. Als u te dicht bij de airbag
  zit, dan kan deze ernstig of dode‐
  lijk letsel veroorzaken wanneer hij
  wordt opgeblazen.
  Voor een zo goed mogelijke be‐
  scherming bij alle soorten onge‐
  vallen moeten alle inzittenden

  43

  (waaronder de bestuurder) altijd
  hun veiligheidsgordels dragen om
  zodoende het gevaar voor ernstig
  of dodelijk letsel bij een ongeval te
  minimaliseren. Ga tijdens het rij‐
  den niet onnodig dicht bij de airbag
  zitten en leun er niet tegenaan.
  De airbag kan krassen in het ge‐
  zicht of op het lichaam, letsel door
  gebroken brillen of brandwonden
  als gevolg van de explosie wan‐
  neer de airbag wordt geactiveerd,
  veroorzaken.
  Let op
  Ter hoogte van de middenconsole
  zitten de regelelektronica van het
  airbagsysteem en de gordelspan‐
  ners. In dit gebied geen magneti‐
  sche voorwerpen plaatsen.
  Afdekkingen van airbags niet be‐
  plakken of met andere materialen
  bedekken.
  Elke airbag treedt slechts eenmaal
  in werking. Geactiveerde airbags
  onmiddellijk laten vervangen door
  een werkplaats. • Page 46

  44

  Stoelen, veiligheidssystemen

  Geen aanpassingen in het airbag‐
  systeem aanbrengen, anders ver‐
  valt de typegoedkeuring van de
  auto.
  Laat het vervangen van stuurwiel,
  instrumentenpaneel, alle bekleding,
  portierdichtingen, handgrepen en
  stoelen over aan een werkplaats in
  geval een airbag is afgegaan.
  Wanneer een airbag afgaat, kan er
  een sprake zijn van een hard geluid
  en rook. Dit is normaal en niet ge‐
  vaarlijk, maar kan wle de huid vna de
  passagier irriteren. Neem contact op
  met een arts als de irritatie aan‐
  houdt.

  9 Gevaar
  Laat kinderen of peuters en zwan‐
  gere vrouwen en ouderen en zie‐
  ken nooit in voorstoelen zitten die
  voorzien zijn van airbags.
  Bovendien mag u niet gaan rijden
  met een kinderzitje op deze
  plaats. Bij een ongeval kan de klap

  van de opgeblazen airbag tot let‐
  sel aan het gezicht of dodelijk let‐
  sel leiden.

  Voorzichtig
  Als de auto klappen oploopt bij het
  rijden over verkeersdrempels of
  over voorwerpen op onverharde
  wegen of stoepen, kunnen de air‐
  bags afgaan. Rijd langzaam op
  wegdekken die niet bedoeld zijn
  voor auto's om te voorkomen dat
  de airbag per ongeluk afgaat.
  Bij het opblazen van de airbags kun‐
  nen ontsnappende hete gassen
  brandwonden veroorzaken.
  Controlelamp v voor airbagsystemen
  3 78.

  Kinderveiligheidssystemen op
  de passagiersstoel met
  airbagsystemen

  Waarschuwing conform ECE R94.02:

  EN: NEVER use a rearward facing
  child restraint on a seat protected by
  an ACTIVE AIRBAG in front of it,
  DEATH or SERIOUS INJURY to the
  CHILD can occur.
  DE: Nach hinten gerichtete Kinder‐
  sitze NIEMALS auf einem Sitz ver‐
  wenden, der durch einen davor be‐
  findlichen AKTIVEN AIRBAG ge‐
  schützt ist, da dies den TOD oder
  SCHWERE VERLETZUNGEN DES
  KINDES zur Folge haben kann. • Page 47

  Stoelen, veiligheidssystemen
  FR: NE JAMAIS utiliser un siège d'en‐
  fant orienté vers l'arrière sur un siège
  protégé par un COUSSIN GONFLA‐
  BLE ACTIF placé devant lui, sous
  peine d'infliger des BLESSURES
  GRAVES, voire MORTELLES à l'EN‐
  FANT.
  ES: NUNCA utilice un sistema de re‐
  tención infantil orientado hacia atrás
  en un asiento protegido por un AIR‐
  BAG FRONTAL ACTIVO. Peligro de
  MUERTE o LESIONES GRAVES
  para el NIÑO.
  RU: ЗАПРЕЩАЕТСЯ
  устанавливать детское
  удерживающее устройство лицом
  назад на сиденье автомобиля,
  оборудованном фронтальной
  подушкой безопасности, если
  ПОДУШКА НЕ ОТКЛЮЧЕНА! Это
  может привести к СМЕРТИ или
  СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ
  РЕБЕНКА.
  NL: Gebruik NOOIT een achterwaarts
  gericht kinderzitje op een stoel met
  een ACTIEVE AIRBAG ervoor, om
  DODELIJK of ERNSTIG LETSEL van
  het KIND te voorkomen.

  DA: Brug ALDRIG en bagudvendt au‐
  tostol på et forsæde med AKTIV AIR‐
  BAG, BARNET kan komme i LIVS‐
  FARE eller komme ALVORLIGT TIL
  SKADE.
  SV: Använd ALDRIG en bakåtvänd
  barnstol på ett säte som skyddas med
  en framförvarande AKTIV AIRBAG.
  DÖDSFALL eller ALLVARLIGA SKA‐
  DOR kan drabba BARNET.
  FI: ÄLÄ KOSKAAN sijoita taaksepäin
  suunnattua lasten turvaistuinta istui‐
  melle, jonka edessä on AKTIIVINEN
  TURVATYYNY, LAPSI VOI KUOLLA
  tai VAMMAUTUA VAKAVASTI.
  NO: Bakovervendt barnesikringsut‐
  styr må ALDRI brukes på et sete med
  AKTIV KOLLISJONSPUTE foran, da
  det kan føre til at BARNET utsettes for
  LIVSFARE og fare for ALVORLIGE
  SKADER.
  PT: NUNCA use um sistema de re‐
  tenção para crianças voltado para
  trás num banco protegido com um
  AIRBAG ACTIVO na frente do
  mesmo, poderá ocorrer a PERDA DE
  VIDA ou FERIMENTOS GRAVES na
  CRIANÇA.

  45

  IT: Non usare mai un sistema di sicu‐
  rezza per bambini rivolto all'indietro
  su un sedile protetto da AIRBAG AT‐
  TIVO di fronte ad esso: pericolo di
  MORTE o LESIONI GRAVI per il
  BAMBINO!
  EL: ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε παιδικό
  κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα
  πίσω σε κάθισμα που προστατεύεται
  από μετωπικό ΕΝΕΡΓΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ,
  διότι το παιδί μπορεί να υποστεί
  ΘΑΝΑΣΙΜΟ ή ΣΟΒΑΡΟ
  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.
  PL: NIE WOLNO montować fotelika
  dziecięcego zwróconego tyłem do
  kierunku jazdy na fotelu, przed któ‐
  rym znajduje się WŁĄCZONA PO‐
  DUSZKA POWIETRZNA. Niezasto‐
  sowanie się do tego zalecenia może
  być przyczyną ŚMIERCI lub POWAŻ‐
  NYCH OBRAŻEŃ u DZIECKA.
  TR: Arkaya bakan bir çocuk emniyet
  sistemini KESİNLİKLE önünde bir
  AKTİF HAVA YASTIĞI ile korun‐
  makta olan bir koltukta kullanmayınız.
  ÇOCUK ÖLEBİLİR veya AĞIR ŞE‐
  KİLDE YARALANABİLİR. • Page 48

  46

  Stoelen, veiligheidssystemen

  UK: НІКОЛИ не використовуйте
  систему безпеки для дітей, що
  встановлюється обличчям назад,
  на сидінні з УВІМКНЕНОЮ
  ПОДУШКОЮ БЕЗПЕКИ, інакше це
  може призвести до СМЕРТІ чи
  СЕРЙОЗНОГО ТРАВМУВАННЯ
  ДИТИНИ.
  HU: SOHA ne használjon hátrafelé
  néző biztonsági gyerekülést előlről
  AKTÍV LÉGZSÁKKAL védett ülésen,
  mert a GYERMEK HALÁLÁT vagy
  KOMOLY SÉRÜLÉSÉT okozhatja.
  HR: NIKADA nemojte koristiti sustav
  zadržavanja za djecu okrenut prema
  natrag na sjedalu s AKTIVNIM ZRAČ‐
  NIM JASTUKOM ispred njega, to bi
  moglo dovesti do SMRTI ili OZBILJN‐
  JIH OZLJEDA za DIJETE.
  SL: NIKOLI ne nameščajte otroškega
  varnostnega sedeža, obrnjenega v
  nasprotni smeri vožnje, na sedež z
  AKTIVNO ČELNO ZRAČNO BLA‐
  ZINO, saj pri tem obstaja nevarnost
  RESNIH ali SMRTNIH POŠKODB za
  OTROKA.

  SR: NIKADA ne koristiti bezbednosni
  sistem za decu u kome su deca okre‐
  nuta unazad na sedištu sa AKTIVNIM
  VAZDUŠNIM JASTUKOM ispred se‐
  dišta zato što DETE može da NA‐
  STRADA ili da se TEŠKO POVREDI.
  MK: НИКОГАШ не користете детско
  седиште свртено наназад на
  седиште заштитено со АКТИВНО
  ВОЗДУШНО ПЕРНИЧЕ пред него,
  затоа што детето може ДА ЗАГИНЕ
  или да биде ТЕШКО ПОВРЕДЕНО.
  BG: НИКОГА не използвайте
  детска седалка, гледаща назад,
  върху седалка, която е защитена
  чрез АКТИВНА ВЪЗДУШНА
  ВЪЗГЛАВНИЦА пред нея - може да
  се стигне до СМЪРТ или
  СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ на
  ДЕТЕТО.
  RO: Nu utilizaţi NICIODATĂ un scaun
  pentru copil îndreptat spre partea din
  spate a maşinii pe un scaun protejat
  de un AIRBAG ACTIV în faţa sa;
  acest lucru poate duce la DECESUL
  sau VĂTĂMAREA GRAVĂ a COPI‐
  LULUI.

  CS: NIKDY nepoužívejte dětský
  zádržný systém instalovaný proti
  směru jízdy na sedadle, které je chrá‐
  něno před sedadlem AKTIVNÍM AIR‐
  BAGEM. Mohlo by dojít k VÁŽNÉMU
  PORANĚNÍ nebo ÚMRTÍ DÍTĚTE.
  SK: NIKDY nepoužívajte detskú se‐
  dačku otočenú vzad na sedadle chrá‐
  nenom AKTÍVNYM AIRBAGOM, pre‐
  tože môže dôjsť k SMRTI alebo VÁŽ‐
  NYM ZRANENIAM DIEŤAŤA.
  LT: JOKIU BŪDU nemontuokite atgal
  atgręžtos vaiko tvirtinimo sistemos
  sėdynėje, prieš kurią įrengta AKTYVI
  ORO PAGALVĖ, nes VAIKAS GALI
  ŽŪTI arba RIMTAI SUSIŽALOTI.
  LV: NEKĀDĀ GADĪJUMĀ neizmanto‐
  jiet uz aizmuguri vērstu bērnu sēde‐
  klīti sēdvietā, kas tiek aizsargāta ar
  tās priekšā uzstādītu AKTĪVU DRO‐
  ŠĪBAS SPILVENU, jo pretējā gadī‐
  jumā BĒRNS var gūt SMAGAS
  TRAUMAS vai IET BOJĀ. • Page 49

  Stoelen, veiligheidssystemen
  ET: ÄRGE kasutage tahapoole suu‐
  natud lapseturvaistet istmel, mille ees
  on AKTIIVSE TURVAPADJAGA kait‐
  stud iste, sest see võib põhjustada
  LAPSE SURMA või TÕSISE VIGAS‐
  TUSE.
  Gebruik afgezien van de waarschu‐
  wing conform ECE R94.02 omwille
  van de veiligheid nooit een kindervei‐
  ligheidssysteem op de passagiers‐
  stoel met actieve frontairbag.
  Airbag deactiveren 3 49.

  Frontaal airbagsysteem
  Het frontale airbagsysteem bestaat
  uit een airbag in het stuurwiel en een
  airbag in het instrumentenpaneel aan
  de passagierszijde. Deze zijn te her‐
  kennen aan het opschrift AIRBAG.
  Het frontaal airbagsysteem treedt in
  werking bij een voldoende krachtige
  aanrijding. Het contact moet inge‐
  schakeld zijn.

  47

  Veiligheidsgordel correct omleg‐
  gen en goed vastzetten. Alleen
  dan kan de airbag bescherming
  bieden.

  Zijdelings airbagsysteem

  De voorwaartse beweging van de
  voorste inzittenden wordt gedempt,
  waardoor het gevaar voor letsel aan
  het bovenlichaam en het hoofd aan‐
  zienlijk afneemt.

  9 Waarschuwing
  Alleen bij een correcte zitpositie is
  optimale bescherming mogelijk
  3 37.
  Lichaamsdelen of voorwerpen uit
  het werkingsgebied van de airbag
  houden.

  Het zijdelingse airbagsysteem be‐
  staat uit airbags in de rugleuningen
  van de beide voorstoelen.
  Ze zijn te herkennen aan het opschrift
  AIRBAG.
  Het zijdelings airbagsysteem treedt in
  werking bij een voldoende krachtige
  aanrijding. Het contact moet inge‐
  schakeld zijn. • Page 50

  48

  Stoelen, veiligheidssystemen
  9 Waarschuwing

  De kans op letsel aan het bovenli‐
  chaam en de heupen bij een zijde‐
  lingse aanrijding wordt aanzienlijk
  verminderd.

  Kinderen die te dicht bij de zij-air‐
  bags zitten, kunnen bij het inwer‐
  kingtreden ervan ernstig letsel op‐
  lopen. Dit geldt met name wan‐
  neer het hoofd, de hals of de borst
  van het kind zich op dat moment in
  de nabijheid van de airbag bevin‐
  den.
  Laat een kind nooit tegen het por‐
  tier of in de nabijheid van de zijair‐
  bag-module leunen.

  De hoofdairbags bestaan uit een air‐
  bag aan weerskanten in het dak‐
  frame. Ze zijn te herkennen aan het
  opschrift AIRBAG op de dakstijlen.
  Het gordijnairbagsysteem treedt in
  werking bij een voldoende krachtige
  aanrijding. Het contact moet inge‐
  schakeld zijn.

  Gordijnairbagsysteem

  9 Waarschuwing
  Lichaamsdelen of voorwerpen uit
  het werkingsgebied van de airbag
  houden.
  Let op
  Op de voorstoelen alleen stoelhoe‐
  zen gebruiken die voor de auto zijn
  goedgekeurd. De airbags niet afdek‐
  ken.

  De kans op hoofdletsel bij een zijde‐
  lingse aanrijding wordt aanzienlijk
  verminderd. • Page 51

  Stoelen, veiligheidssystemen

  Gebruik de contactsleutel om de po‐
  sitie te kiezen:
  c = airbag van voorpassagier is
  gedeactiveerd en gaat niet af
  bij een aanrijding. De controle‐
  lamp c brandt continu. Het is
  mogelijk een kinderveiligheids‐
  systeem te monteren zoals
  aangegeven in de tabel.
  d = airbag van voorpassagier is
  actief. U mag geen kindervei‐
  ligheidssystemen plaatsen.

  9 Waarschuwing
  Lichaamsdelen of voorwerpen uit
  het werkingsgebied van de airbag
  houden.
  De haken aan de handgrepen van
  het dakframe zijn alleen geschikt
  om lichte kledingstukken, zonder
  kleerhangers, aan op te hangen.
  Geen voorwerpen in de kleding‐
  stukken bewaren.

  Airbag deactiveren
  Wanneer u een kindveiligheidssys‐
  teem op de voorstoel gebruikt, moet
  u het airbagsysteem van de passa‐
  gier deactiveren. Het zijairbag- en het
  gordijnairbagsysteem, de gordel‐
  spanners en alle airbagsystemen van
  de bestuurder blijven actief.

  49

  U deactiveert het airbagsysteem van
  de voorpassagier met een slot aan de
  zijkant van het instrumentenpaneel,
  zichtbaar bij een geopend passa‐
  giersportier.

  9 Waarschuwing
  Deactiveer het passagiersairbag‐
  systeem als er zich een kind op de
  passagiersstoel bevindt.
  Activeer het passagiersairbagsys‐
  teem als er zich een volwassene
  op de passagiersstoel bevindt.

  Zolang de controlelamp c niet
  brandt, zal het airbagsysteem van de
  passagiersstoel afgaan bij een aan‐
  rijding. • Page 52

  50

  Stoelen, veiligheidssystemen

  Verander de status alleen tijdens stil‐
  stand terwijl het contact is uitgescha‐
  keld.
  Status blijft actief tot de volgende ver‐
  andering.
  Controlelamp airbag-deactivering
  3 78.

  Kinderveiligheidssyste‐
  men
  Wij adviseren GM-kinderzitjes die
  speciaal voor deze auto zijn aange‐
  past.
  Wanneer u een kinderveiligheidssys‐
  teem gebruikt, moet u de gebruikersen montagehandleiding én de instruc‐
  ties bij het kinderveiligheidssysteem
  opvolgen.
  Houd u altijd aan de plaatselijke of
  landelijke voorschriften. In sommige
  landen is het gebruik van kindervei‐
  ligheidssystemen op bepaalde zit‐
  plaatsen verboden.

  9 Waarschuwing
  Wanneer u een kinderveiligheids‐
  systeem op de passagiersstoel
  gebruikt, moeten de airbagsyste‐
  men voor de passagiersstoel zijn
  gedeactiveerd; anders kan het
  kind dodelijk gewond raken wan‐
  neer de airbags afgaan.

  Dit geldt vooral wanneer u achter‐
  waarts gerichte kinderveiligheids‐
  systemen op de passagiersstoel
  gebruikt.
  Airbag deactiveren 3 49.
  Airbaglabel 3 43.

  Juiste systeem selecteren

  De achterbank is de beste plaats om
  een kinderzitje vast te maken.
  Kinderen zo lang mogelijk tegen de
  rijrichting in vervoeren. Hierdoor
  wordt de nog erg zwakke ruggengraat
  van het kind bij een ongeval minder
  belast.
  Kinderen tot een leeftijd van 12 jaar
  en met een lichaamslengte tot
  150 cm uitsluitend in een geschikt kin‐
  derveiligheidssysteem vervoeren.
  Geschikt zijn veiligheidssystemen die
  voldoen aan de geldende UN ECEregelgeving. Aangezien het bij kinde‐
  ren kleiner dan 150 cm zelden moge‐
  lijk is een gordel goed om te doen, ra‐
  den wij ten zeerste aan een geschikt • Page 53

  Stoelen, veiligheidssystemen
  kinderveiligheidssysteem te gebrui‐
  ken, zelfs als dit vanwege de leeftijd
  van het kind niet meer wettelijk ver‐
  plicht is.
  Raadpleeg de plaatselijke wetgeving
  en richtlijnen voor het verplichte ge‐
  bruik van kinderveiligheidssystemen.
  Draag het kind nooit wanneer u in een
  auto rijdt. Het kind wordt tijdens een
  aanrijding te zwaar om vast te hou‐
  den.
  Bij vervoer van kinderen uitsluitend
  het geschikte kinderveiligheidssys‐
  teem, afhankelijk van het lichaams‐
  gewicht, gebruiken.
  Het kinderveiligheidssysteem dat u
  gaat monteren, moet geschikt zijn
  voor het autotype.
  Het kinderveiligheidssysteem moet
  op de correcte positie in de auto wor‐
  den gemonteerd, zie de onder‐
  staande tabellen.
  Laat kinderen alleen aan de trottoir‐
  kant van de auto uit- en instappen.

  Wanneer het kinderveiligheidssys‐
  teem niet wordt gebruikt, moet u vast‐
  zetten met een veiligheidsgordel of
  verwijderen.
  Let op
  Kinderveiligheidssystemen niet be‐
  plakken of met andere materialen af‐
  dekken.
  Een kinderveiligheidssysteem dat
  tijdens een aanrijding werd belast
  moet worden vervangen.
  Laat jeugdigen en kinderen op kin‐
  derzitjes achterin plaatsnemen.
  Kies totdat ze veiligheidsgordels
  kunnen gebruiken een kinderzitje
  dat bij de leeftijd past en zet het kind
  er goed in vast. Raadpleeg de in‐
  structies op de betreffende produc‐
  ten voor kinderzitjes.

  51 • Page 54

  52

  Stoelen, veiligheidssystemen

  Inbouwposities kinderveiligheidssystemen
  Toegestane mogelijkheden voor de bevestiging van een kinderveiligheidssysteem
  Op passagiersstoel
  Op buitenste zitplaatsen Op middelste zitplaats
  Gewichts- of leeftijdsgroep geactiveerde airbag gedeactiveerde airbag achterin
  achterin
  Groep 0: tot 10 kg
  of ca. 10 maanden

  X

  U1

  U

  U

  Groep 0+: tot 13 kg
  of ca. 2 jaar

  X

  U1

  U

  U

  Groep I: 9 tot 18 kg
  X
  of ca. 8 maanden tot 4 jaar

  U1

  U

  U

  Groep II: 15 tot 25 kg
  of ca. 3 tot 7 jaar

  X

  X

  U

  U

  Groep III: 22 tot 36 kg
  of ca. 6 tot 12 jaar

  X

  X

  U

  U

  = Als het kinderveiligheidssysteem wordt vastgemaakt met een driepuntsgordel moet u ervoor zorgen dat de veilig‐
  heidsgordel van de auto voorwaarts wegloopt van het verankeringspunt.
  U = Universeel bruikbaar in combinatie met een driepuntsveiligheidsgordel.
  X = Kinderveiligheidssystemen zijn in deze gewichtsgroep niet toegestaan.
  1 • Page 55

  Stoelen, veiligheidssystemen

  53

  Toegestane mogelijkheden voor de bevestiging van een ISOFIX-kinderveiligheidssysteem
  Gewichtsklasse

  Op buitenste zitplaatsen
  Maatklasse Bevestiging Op passagiersstoel achterin

  Op middelste zitplaats
  achterin

  Groep 0: tot 10 kg

  E

  ISO/R1

  X

  IL

  X

  Groep 0+: tot 13 kg

  E

  ISO/R1

  X

  IL

  X

  D

  ISO/R2

  X

  IL

  X

  C

  ISO/R3

  X

  IL1)

  X

  D

  ISO/R2

  X

  IL

  X

  C

  ISO/R3

  X

  IL1)

  X

  B

  ISO/F2

  X

  IL, IUF

  X

  B1

  ISO/F2X

  X

  IL, IUF

  X

  A

  ISO/F3

  X

  IL, IUF

  X

  Groep II: 15 tot 25 kg
  of ca. 3 tot 7 jaar

  X

  IL

  X

  Groep III: 22 tot 36 kg
  of ca. 6 tot 12 jaar

  X

  IL

  X

  Groep I: 9 tot 18 kg

  1)

  IL

  Voorste passagiersstoel helemaal naar voren schuiven of zo ver dat het kinderveiligheidssysteem niet tegen de rugleuning van de voorstoel aankomt.

  = Geschikt voor bepaalde ISOFIX-veiligheidssystemen uit de categorieën "specifieke auto", "beperkt" of
  "semi-universeel". Het ISOFIX-veiligheidssysteem moet goedgekeurd zijn voor het specifieke autotype.
  IUF = Geschikt voor voorwaarts gerichte ISOFIX-kinderveiligheidssystemen uit de universele categorie, goedgekeurd voor
  deze gewichtsklasse.
  X = Geen ISOFIX-kinderveiligheidssysteem goedgekeurd voor deze gewichtsklasse. • Page 56

  54

  Stoelen, veiligheidssystemen

  ISOFIX-maatklasse en zitgelegenheid

  A - ISO/F3

  B - ISO/F2
  B1 - ISO/F2X
  C - ISO/R3
  D - ISO/R2
  E - ISO/R1

  = In rijrichting geplaatst kinderveiligheidssysteem voor kinderen met maximumlengte in de gewichtsklasse
  9 tot 18 kg.
  = In rijrichting geplaatst kinderveiligheidssysteem voor kleinere kinderen in de gewichtsklasse
  9 tot 18 kg.
  = In rijrichting geplaatst kinderveiligheidssysteem voor kleinere kinderen in de gewichtsklasse
  9 tot 18 kg.
  = Achterwaarts gericht kinderveiligheidssysteem voor kinderen met max. lengte in de gewichtsklasse tot
  18 kg.
  = Achterwaarts gericht kinderveiligheidssysteem voor kleinere kinderen in de gewichtsklasse tot 18 kg.
  = Achterwaarts gericht kinderveiligheidssysteem voor jonge kinderen in de gewichtsklasse tot 13 kg. • Page 57

  Stoelen, veiligheidssystemen

  ISOFIXkinderveiligheidssystemen

  In het verleden werden kinderzitjes
  met de veiligheidsgordels van de auto
  op een zitplaats vastgemaakt. Als ge‐
  volg hiervan werden kinderzitjes vaak
  onjuist of niet stevig genoeg beves‐
  tigd om het kind een goede bescher‐
  ming te bieden.
  Wij hebben uw auto uitgerust met
  lage ISOFIX verankeringspunten bij
  de twee buitenste zitplaatsen op de
  achterbank en met Top-tether veran‐
  keringspunten in de achterbankru‐

  gleuning (notchback-achterkant van
  hoofdsteunen / hatchback-achterop
  achterbankrugleuningpanelen) waar‐
  aan u kinderzitjes op de achterbank
  kunt vastmaken.
  Voor het installeren van een kinderzi‐
  tje dat uitgerust is met onderaan
  ISOFIX en Top-tether-verankerings‐
  bevestigingen, volgt u de instructies
  die bij het kinderzitje worden gele‐
  verd.
  Lees en volg alle aanwijzingen op de
  volgende bladzijden en die van de fa‐
  brikant van het kinderzitje zorgvuldig.
  De veiligheid van uw kind is hiervan
  afhankelijk!
  Contacteer de fabrikant van het kin‐
  derzitje als u vragen hebt of twijfelt of
  u het kinderveiligheidssysteem juist
  hebt geplaatst. Als u nog steeds pro‐
  blemen hebt met het installeren van
  het kinderveiligheidssysteem in uw
  auto, raden we aan een erkende
  werkplaats te raadplegen.

  55

  Installatie van ISOFIX-kinderzitjes:
  1. Selecteer voor het bevestigen van
  het kinderzitje een van de buiten‐
  ste zitplaatsen van de achter‐
  bank.

  2. Zoek de twee onderste veranke‐
  ringspunten. De plaats van de on‐
  derste bevestigingspunten wordt
  aangegeven door een cirkelvor‐
  mige markering aan de onderkant
  van de achterbankleuning.
  3. Zorg ervoor dat er zich geen
  vreemde voorwerpen in de buurt
  van de lagere bevestigingspunten
  bevinden, ook geen gespen van • Page 58

  56

  Stoelen, veiligheidssystemen

  veiligheidsgordels of veiligheids‐
  gordels. Vreemde voorwerpen
  kunnen de juiste bevestiging van
  het kinderzitje aan de veranke‐
  ringspunten in de weg staan.
  4. Plaats het kinderzitje in de stoel
  boven de twee onderste veranke‐
  ringen en bevestig het aan de ver‐
  ankeringen volgens de instructies
  die bij het kinderzitje worden ge‐
  leverd.
  5. Verstel het kinderzitje en zet het
  vast volgens de aanwijzingen van
  de fabrikant van de kinderzitje.

  Voorzichtig
  Ongebruikte kinderzitjes kunnen
  naar voren bewegen.
  Verwijder ongebruikte kinderzitjes
  of zet deze vast met de veilig‐
  heidsgordel.

  Let op
  Omdat een veiligheidsgordel of een
  kinderzitje zeer heet kunnen worden
  in een afgesloten auto, dient u be‐
  kleding en gespen te controleren
  voordat u een kind in het zitje plaatst.

  zespuntveiligheidsgordels of an‐
  dere voorwerpen in uw auto zal
  geen adequate bescherming bie‐
  den in het geval van een aanrijding
  en kan resulteren in (fataal) letsel.

  9 Waarschuwing

  9 Waarschuwing

  Gebruik alle ISOFIX onderste en
  bovenste tuiverankeringen alleen
  voor hun beoogde doel.
  ISOFIX onderste en bovenste tui‐
  verankeringen zijn alleen ontwor‐
  pen om kinderzitjes aan te beves‐
  tigen die voorzien zijn van boven‐
  ste en onderste tuiverankerings‐
  bevestigingen.
  Gebruik ISOFIX onderste en bo‐
  venste tuiverankeringen niet om
  veiligheidsgordels voor volwasse‐
  nen, zespuntsveiligheidsgordels
  of andere voorwerpen in uw auto.
  Het gebruik van ISOFIX onderste
  en bovenste tuiverankeringen
  voor het bevestigen van veilig‐
  heidsgordels voor volwassenen,

  Een kinderzitje dat op de voorstoel
  wordt geplaatst, kan ernstig of fa‐
  taal letsel veroorzaken.
  Plaats een kinderzitje dat tegen de
  rijrichting in moet worden ge‐
  plaatst, nooit op de voorstoel die
  voorzien is van een frontairbag.
  Een kind in een kinderzitje dat te‐
  gen de rijrichting in geplaatst moet
  worden dat gemonteerd is op de
  voorstoel kan ernstig gewond ra‐
  ken wanneer de airbag voor de
  voorpassagier wordt geactiveerd.
  Plaats een kinderzitje dat tegen de
  rijrichting in geplaatst moet wor‐
  den op de achterbank. • Page 59

  Stoelen, veiligheidssystemen
  Een naar voren gericht kinderzitje
  moet, waar mogelijk, altijd op de
  achterbank worden vastgemaakt.
  Indien het op de passagiersvoor‐
  stoel wordt bevestigd, zet u de
  stoel zover mogelijk naar ach‐
  teren.

  Top-Tetherbevestigingsogen

  Voorzichtig
  Grote kinderzitjes met de kijkrich‐
  ting naar achteren kunnen moge‐
  lijk niet worden geplaatst. Neem
  contact op met het verkooppunt
  voor informatie over geschikte kin‐
  derzitjes.
  Montage van kinderzitjes met
  ISOFIX-bevestigingen voor on‐
  derste en bovenste tuiverankerin‐
  gen.

  <Notchback>

  57

  <Hatchback>
  Om de Top-tether-verankeringen te
  bereiken, doet u het volgende:
  1. Verwijder rondom de top-tether
  bevestigingsogen eventueel daar
  niet thuis horende voorwerpen.
  Notchback: Open het kapje en
  trek de verankering omhoog.
  Hatchback: Verwijder de bagage‐
  ruimte-afdekking.
  2. Bevestig de klem aan de band van
  het kinderzitje aan de Top-tetherverankering, en zorg er daarbij
  voor dat de band niet gedraaid is.
  Wanneer de zitplaats die u ge‐
  bruikt, voorzien is van een instel‐
  bare hoofdsteun, en u maakt ge‐
  bruik van een dubbele tui, leidt de
  tui dan rond de hoofdsteun.
  Wanneer de zitplaats die u ge‐
  bruikt, voorzien is van een instel‐
  bare hoofdsteun en u gebruikt een
  enkelvoudige tui, brengt u de
  hoofdsteun omhoog en leidt u de
  tui onder de hoofdsteun door tus‐
  sen de stangen van de hoofd‐
  steun. • Page 60

  58

  Stoelen, veiligheidssystemen

  3. Trek de tuiband van het kinderzi‐
  tje strak volgens de aanwijzingen
  die bij het kinderzitje worden ge‐
  leverd.
  4. Probeer het kinderzitje na het
  plaatsen heen en weer te bewe‐
  gen om er zeker van zijn dat het
  kinderzitje goed vastzit.

  <Hatchback>

  9 Waarschuwing

  <Notchback>

  Controleer of de klem aan de tui‐
  band van het kinderzitje op de
  juiste wijze is bevestigd aan de bo‐
  venste tuiverankering.
  Door een onjuiste bevestiging kan
  de tuiband en de bovenste tuiver‐
  ankering ineffectief zijn. • Page 61

  Opbergen

  Opbergen
  Opbergruimten ............................. 59
  Bagageruimte .............................. 62
  Beladingsinformatie ..................... 65

  Opbergruimten
  9 Waarschuwing
  Berg geen zware of scherpe ob‐
  jecten in de opbergruimten op. An‐
  ders kan de klep van de opberg‐
  ruimte open gaan en kunnen de
  inzittenden bij krachtig remmen,
  plotseling afslaan of een ongeval
  letsel door rondslingerende voor‐
  werpen oplopen.

  59

  Opbergvakken
  instrumentenpaneel
  Opbergvak instrumentenpaneel • Page 62

  60

  Opbergen
  Het bergvak bovenaan het hand‐
  schoenenkastje is uitgerust met AUXen USB-aansluitingen etc.
  Infotainmentsysteem 3 138.

  Handschoenenkastje

  De bergvakken zijn ondergebracht in
  het dashboard. Ze worden gebruikt
  voor o.a. kleine voorwerpen.

  Om te openen aan de handgreep
  trekken.

  9 Waarschuwing
  Houd de klep van het dashboard‐
  kastje onderweg altijd dicht om de
  kans op letsel bij een ongeval of
  een noodstop terug te brengen.

  Bekerhouders • Page 63

  Opbergen
  De bekerhouders bevinden zich in de
  centrale console en in het achterste
  gedeelte van de middenconsole.

  Zonnebrilhouder

  61

  Opbergvak onder
  passagiersstoel

  9 Waarschuwing
  Plaats geen onbedekte bekers
  met hete vloeistof in de bekerhou‐
  der terwijl het voertuig in beweging
  is. Als de hete vloeistof wordt ge‐
  morst, kunt u brandwonden oplo‐
  pen. Mocht dit bij de bestuurder
  gebeuren, dan kan deze de con‐
  trole over het voertuig verliezen.
  Om het risico van persoonlijk letsel
  in het geval van een noodstop of
  een botsing te verkleinen, dient u
  geen open of onbeveiligde fles‐
  sen, glazen, blikjes enz. in de be‐
  kerhouder te plaatsen terwijl de
  auto rijdt.

  Neerklappen en openen.

  Voorzichtig
  Niet gebruiken voor het opbergen
  van zware voorwerpen.

  Om de onderplaat van de passagiers‐
  stoel vooraan te gebruiken, trek u aan
  het uiteinde van de plaat en trek u ze
  naar het instrumentenpaneel toe.
  Duw de plaat in de richting van de
  stoel om ze in de oorspronkelijke po‐
  sitie terug te zetten. • Page 64

  62

  Opbergen

  Bagageruimte
  Achterste rugleuningen
  neerklappen
  9 Waarschuwing
  Stapel bagage niet hoger op dan
  tot de bovenzijde van de voorstoe‐
  len.
  Laat tijdens het rijden geen pas‐
  sagiers plaatsnemen op een neer‐
  geklapte rugleuning.
  Passagiers die geen gebruik ma‐
  ken van de veiligheidsgordels en
  losliggende bagage kunnen bij
  een plotselinge remactie of aanrij‐
  ding door het interieur of uit de
  auto worden geslingerd. Dit kan
  ernstig of zelfs dodelijk letsel tot
  gevolg hebben.
  Om de achterbankleuning geschei‐
  den neer te klappen:

  Let op
  Het omklappen van een achterbank
  terwijl de veiligheidsgordels nog ver‐
  grendeld zijn, kan schade aan de zit‐
  plaats of de veiligheidsgordels ver‐
  oorzaken. Altijd de veiligheidsgor‐
  dels los maken en deze laten terug‐
  keren naar de normale opbergposi‐
  tie voordat u de achterbank omklapt.
  1. Duw de hoofdsteunen omlaag
  door de vergrendeling in te druk‐
  ken.
  Let op
  Om voldoende ruimte te hebben
  voor de omgang met de achterbank‐
  zitting, schuift u de voorstoel naar
  voren en zet u de rugleuning van de
  voorstoel rechtop.

  2. Trek aan de ontgrendelingshen‐
  del aan de bovenkant van de ach‐
  terbankrugleuning en klap deze
  naar voren en omlaag. • Page 65

  Opbergen
  3. Steek de gordels van de buitenste
  zitplaatsen in de gordelgeleiders.
  Om de achterbankrugleuning terug te
  zetten in de oorspronkelijke positie,
  trekt u de veiligheidsgordel uit de gor‐
  delgeleiders en haalt u de achter‐
  bankrugleuning omhoog.
  Druk de achterbankrugleuning stevig
  op zijn plaats.
  Controleer of de veiligheidsgordels
  niet klem raken door de verankering.
  De middelste veiligheidsgordel op de
  achterbank kan zich vergrendelen als
  u de achterbankrugleuning omhoog
  haalt. Als dat gebeurt, laat de gordel‐
  band dan helemaal terugrollen en be‐
  gin opnieuw.
  Als u de zitting van de achterbank
  weer terug wilt plaatsen, zet dan de
  achterzijde van de zitting in zijn oor‐
  spronkelijke stand en zorg ervoor dat
  de lussen van de veiligheidsgordel
  niet gedraaid of onder de zitting ge‐
  klemd zijn; druk vervolgens de voor‐
  zijde van de zitting stevig naar bene‐
  den tot deze vergrendelt.

  63

  Voorzichtig

  Voorzichtig

  Zet de veiligheidsgordel en ges‐
  pen tussen de rugleuning en één
  van de kussens bij het terugklap‐
  pen van de rugleuning van de ach‐
  terbank. Let erop dat de gordels
  en de gespen niet onder een ach‐
  terbankkussen klem komen te zit‐
  ten.
  Zorg ervoor dat de veiligheidsgor‐
  dels niet gedraaid of beklemd ra‐
  ken in de rugleuning en in hun
  juiste positie geplaatst zijn.

  Het omklappen van een achter‐
  bank terwijl de veiligheidsgordels
  nog vergrendeld zijn, kan schade
  aan de zitplaats of de veiligheids‐
  gordels veroorzaken.
  Altijd de veiligheidsgordels los ma‐
  ken en deze laten terugkeren naar
  de normale opbergpositie voordat
  u de achterbank omklapt.

  9 Waarschuwing
  Controleer of de rugleuningen ge‐
  heel teruggezet en vergrendeld
  zijn voordat u passagiers op de
  achterbank vervoert.
  Trek niet aan de ontgrendelhen‐
  dels bovenop de achterbankleu‐
  ning tijdens het rijden.
  Dit kan letsel of schade veroorza‐
  ken bij de passagiers achterin.

  9 Waarschuwing
  Laat passagiers nooit bovenop de
  omgeklapte rugleuning van de
  achterbank zitten terwijl de auto
  rijdt, omdat dit niet de juiste zitpo‐
  sitie is en er geen veiligheidsgor‐
  dels zijn die ze kunnen gebruiken.
  Dit kan resulteren in ernstig of fa‐
  taal letsel in het geval van een on‐
  geval of een noodstop.
  Voorwerpen die bovenop een om‐
  geklapte rugleuning worden ge‐
  plaatst, mogen niet hoger zijn dan • Page 66

  64

  Opbergen

  de bovenkant van de voorstoelen.
  De vracht kan tijdens plotselinge
  remacties naar voren schuiven en
  letsel of beschadigingen veroorza‐
  ken.

  oorzaken en ontstaat mogelijk slij‐
  tage door aanraking met de achter‐
  bank.

  Gevarendriehoek

  Bagageruimte-afdekking

  Wanneer de bagageruimte-afdekking
  zich in de bovenste positie bevindt,
  plaats deze dan op de juiste plek.
  Let op
  Wanneer u de bagageruimte-afdek‐
  king op een verkeerde plek plaatst,
  kan deze een ratelend geluid ver‐

  De gevarendriehoek kan met beide
  rubberen riemen worden weggebor‐
  gen in de bekleding in de bagage‐
  ruimte.
  Verwijder de gevarendriehoek wan‐
  neer u de vloermat in de bagage‐
  ruimte omhoog haalt om gereed‐
  schap te gebruiken. Zet de riemen
  vast voordat u de bagageruimtevloer‐
  mat teruglegt.

  Let op
  Bij dit voertuig is geen gevarendrie‐
  hoek meegeleverd. • Page 67

  Opbergen

  Beladingsinformatie
  ■ Zware voorwerpen in de bagage‐
  ruimte tegen de rugleuningen leg‐
  gen. Controleren of de rugleunin‐
  gen naar behoren zijn vergrendeld.
  Bij stapelbare voorwerpen de
  zwaarste voorwerpen onderop leg‐
  gen.
  ■ Losse voorwerpen in de bagage‐
  ruimte vastzetten om verschuiven
  tegen te gaan.
  ■ Bij het vervoeren van voorwerpen
  in de bagageruimte mogen de rug‐
  leuningen van de achterbank niet
  schuin naar voren geklapt zijn.
  ■ Bagage niet boven de rugleuningen
  laten uitsteken.
  ■ Niets op de hoedenplank of op het
  instrumentenpaneel leggen en de
  sensor boven op het instrumenten‐
  paneel niet afdekken.
  ■ De bagage mag de bediening van
  pedalen, handrem, schakelhef‐
  boom en de bewegingsvrijheid van

  de bestuurder niet belemmeren.
  Geen losse voorwerpen in het inte‐
  rieur leggen.
  ■ Rijd niet met een open achterklep
  (of kofferdeksel).
  ■ Het nuttig draagvermogen is het
  verschil tussen het maximaal toe‐
  laatbare totaalgewicht van de auto
  (zie typeplaatje 3 264) en het leeg‐
  gewicht van de auto. Raadpleeg
  het hoofdstuk met de technische
  gegevens voor details over het
  leeggewicht.
  Het leeggewicht omvat ook het ge‐
  wicht van de bestuurder (68 kg), de
  bagage (7 kg) en alle vloeistoffen
  (tank voor 90 % gevuld).
  Extra uitrusting en accessoires ver‐
  hogen het leeggewicht.
  ■ Rijden met daklading verhoogt de
  zijwindgevoeligheid van de auto en
  verslechtert het rijgedrag door het
  hogere zwaartepunt. Lading gelijk‐
  matig verdelen en goed met span‐
  banden vastzetten. Bandenspan‐
  ning en rijsnelheid aan de bela‐

  65

  dingstoestand aanpassen. Span‐
  banden regelmatig controleren en
  bijspannen. • Page 68

  66

  Instrumenten en bedieningsorganen

  Instrumenten en
  bedieningsorganen

  Bedieningsorganen
  Stuurwielverstelling

  versteld wordt, of wanneer de hen‐
  del geblokkeerd is, kan dit schade
  veroorzaken aan onderdelen van
  het stuurwiel.

  Stuurbedieningsknoppen

  Bedieningsorganen ...................... 66
  Waarschuwingslampen, meters
  en controlelampen ....................... 73
  Informatiedisplays ........................ 83
  Boordinformatie ........................... 87
  Tripcomputer ................................ 88
  Persoonlijke instellingen .............. 90

  Hendel omlaagbewegen, stuurwiel
  instellen, hendel omhoogbewegen en
  vergrendelen.
  Stuurwiel uitsluitend bij stilstaande
  auto verstellen.

  Voorzichtig
  Wanneer een harde klap wordt ge‐
  geven op de axiale richting van de
  stuurkolom terwijl het stuurwiel

  U kunt het infotainment-systeem en
  de cruise control bedienen via de
  knoppen op het stuurwiel.
  Infotainmentsysteem 3 103, Cruise
  control 3 186. • Page 69

  Instrumenten en bedieningsorganen

  Claxon

  Wis-/wasinstallatie voorruit
  Voorruitwissers

  67

  Automatische wisfunctie met
  regensensor
  De regensensor registreert de hoe‐
  veelheid neerslag op de voorruit en
  stuurt automatisch de wissnelheid
  van de voorruitwisser aan.
  Mist-functie
  Om de ruitenwissers bij mist of mot‐
  regen één slag te laten maken, drukt
  u de ruitenwisserschakelaar iets om‐
  laag en laat u deze vervolgens weer
  los. De schakelaar keert automatisch
  terug naar diens ruststand. De ruiten‐
  wissers zullen één slag maken.

  j indrukken.
  Zet het contact aan en beweeg de rui‐
  tenwisser/sproeierschakelaar om‐
  hoog om de ruitenwissers in te scha‐
  kelen.
  2 = Continu wissen, hoge snelheid.
  1 = Continu wissen met lage snel‐
  heid.
  P = Intervalstand.
  § = Systeem uit.
  Q = Mist-functie.

  Voorzichtig
  Een verminderd zicht verhoogt de
  kans op ongevallen en kan zo‐
  doende persoonlijk letsel en
  schade aan de auto of andere
  goederen tot gevolg hebben.
  Zet de ruitenwisser van de voorruit
  niet aan als de ruit droog is of als
  de ruitenwisser geblokkeerd is
  door sneeuw of ijs. Het gebruik
  van de ruitenwissers onder deze • Page 70

  68

  Instrumenten en bedieningsorganen

  omstandigheden kan schade aan
  het wisserblad, het ruitenwisser‐
  mechanisme, de ruitenwissermo‐
  tor of de voorruit veroorzaken.
  Controleer of de wisserbladen niet
  aan de ruiten zijn vastgevroren, al‐
  vorens ze bij koud weer in te scha‐
  kelen. Als de wissers worden in‐
  geschakeld terwijl het wisserblad
  is vastgevroren, kan de wissermo‐
  tor beschadigd raken.

  Draai aan het stelwiel om het gewen‐
  ste wisinterval in te stellen:
  Korte interval = draai het stelwiel
  omhoog
  Lange interval = draai het stelwiel
  omlaag

  Voorruitsproeiers

  Voorzichtig
  Bedien de ruitensproeier niet lan‐
  ger dan enkele seconden achter
  elkaar. Gebruik hem niet wanneer
  de sproeiertank leeg is. Op deze
  manier kan de sproeiermotor over‐
  verhit raken, met dure reparaties
  tot gevolg.

  9 Waarschuwing

  Instelbaar wisinterval

  Hendel naar u toe trekken. Sproeier‐
  vloeistof wordt tegen de voorruit ge‐
  spoten en de wisser maakt enkele
  slagen.

  Gebruik de ruitensproeier voor de
  voorruit niet bij temperaturen on‐
  der het vriespunt. Als sproeier‐
  vloeistof en wissers bij vriesweer
  worden gebruikt, kan dit tot een
  ongeval leiden. De sproeiervloei‐
  stof kan namelijk bevriezen op een
  bevroren voorruit en uw zicht be‐
  lemmeren. • Page 71

  Instrumenten en bedieningsorganen

  Wis-/wasinstallatie
  achterruit
  Wis-/wasinstallatie achterruit
  (uitsluitend hatchback)

  U zet de wisser uit door de knop in de
  neutraalstand te drukken.
  Sproeier

  Wisser

  Om de achterruitwisser te bedienen,
  drukt u op de knop op het uiteinde van
  de hendel.
  Druk aan de bovenzijde van de knop
  om de wisser continu te gebruiken.
  Druk aan de onderzijde van de knop
  om de wisser met intervallen te ge‐
  bruiken.

  Druk de hendel naar het dashboard
  toe.
  Er wordt sproeiervloeistof op de ach‐
  terruit gespoten en de ruitenwisser
  maakt een paar slagen.

  69

  Voorzichtig
  Een verminderd zicht verhoogt de
  kans op ongevallen en kan zo‐
  doende persoonlijk letsel en
  schade aan de auto of andere
  goederen tot gevolg hebben.
  Zet de ruitenwisser van de achter‐
  ruit niet aan als de ruit droog is of
  als de ruitenwisser geblokkeerd is
  door sneeuw of ijs.
  Het gebruik van de ruitenwisser
  onder deze omstandigheden kan
  schade aan het wisserblad, het
  ruitenwissermechanisme, de rui‐
  tenwissermotor of de achterruit
  veroorzaken.
  Controleer bij koud weer of het
  blad niet tegen de ruit zit vastge‐
  vroren, alvorens de wisser in te
  schakelen. Dit om beschadigingen
  aan de wissermotor te voorkomen.
  Spuit bij vriesweer pas sproeier‐
  vloeistof op de achterruit als deze
  is opgewarmd. • Page 72

  70

  Instrumenten en bedieningsorganen

  Bij temperaturen onder het vries‐
  punt kan de ruitensproeiervloei‐
  stof op de ruit bevriezen, waardoor
  het zicht ernstig belemmerd kan
  worden.

  Klok

  Voorzichtig
  Bedien de ruitensproeier niet lan‐
  ger dan enkele seconden achter
  elkaar. Gebruik hem niet wanneer
  de sproeiertank leeg is. Op deze
  manier kan de sproeiermotor over‐
  verhit raken, met dure reparaties
  tot gevolg.

  De tijd en de datum worden getoond
  in het infotainmentdisplay.
  U kunt de tijd en datum zelf instellen.
  Infotainmentsysteem 3 113.

  Als de auto niet is uitgerust met een
  infotainmentsysteem, wordt de tijd
  aangegeven in de instrumenten‐
  groep.
  Om de tijd weer te geven, drukt u in
  de instrumentengroep op de terug‐
  stelknop.
  Om de tijd in te stellen, houdt u de te‐
  rugstelknop wat langer ingedrukt ter‐
  wijl de tijd wordt weergegeven.
  De weergave voor uren/minuten ver‐
  hogen: druk de terugstelknop kort in.
  De uren/minuten instellen: druk de te‐
  rugstelknop wat langer in. • Page 73

  Instrumenten en bedieningsorganen
  (Lang indrukken: langer dan
  2 seconden, Kort indrukken: korter
  dan 2 seconden).

  Elektrische aansluitingen

  De aansluiting wordt ook gedeacti‐
  veerd wanneer de accuspanning in
  de auto te laag is.

  Voorzichtig
  Sluit geen apparatuur aan die
  stroom levert, zoals elektrische
  laadapparatuur of accu's.
  Beschadig de aansluitcontacten
  niet door het gebruik van onge‐
  schikte stekkers.

  Aansteker

  Er zit een 12 V aansluitcontact in de
  middenconsole.
  Het maximaal opgenomen vermogen
  mag niet meer bedragen dan
  120 watt.
  Wanneer de ontsteking is uitgescha‐
  keld, zijn de stekkerdozen gedeacti‐
  veerd.

  71

  Om de aansteker te bedienen, draait
  u het contactslot in de stand ACC of
  ON en drukt u de aansteker volledig
  in.
  De aansteker zal automatisch naar
  buiten springen wanneer deze klaar
  is voor gebruik.

  Voorzichtig
  Oververhitting van de aansteker
  kan de gloeispiraal en de aanste‐
  ker zelf beschadigen.
  Druk niet op de aansteker terwijl
  deze wordt opgewarmd. De aan‐
  steker kan hierdoor oververhit ra‐
  ken.
  Het bedienen van een defecte
  aansteker kan gevaar opleveren.
  Als de verwarmde aansteker niet
  naar buiten komt, trek hem dan
  naar buiten en laat hem in een
  werkplaats repareren. Wij advise‐
  ren u contact op te nemen met een
  erkend reparatiebedrijf. Deze situ‐
  atie kan letsel en beschadigingen
  aan uw auto opleveren. • Page 74

  72

  Instrumenten en bedieningsorganen
  9 Waarschuwing

  Voorzichtig

  Voorzichtig

  Wanneer u de auto met een
  brandbare explosieve substantie,
  zoals een wegwerpaansteker,
  achterlaat in de auto in de zomer,
  kan dat exploderen en brand ver‐
  oorzaken als gevolg van de tem‐
  peratuurstijging in het passagiers‐
  compartiment en de bagage‐
  ruimte. Zorg ervoor dat er geen
  brandbare explosieve substanties
  in de auto worden achtergelaten of
  bewaard.

  De cilinder van een werkende
  aansteker kan erg warm worden.
  Raak de cilinder van de aansteker
  niet aan en houd kinderen uit de
  buurt van de sigarettenaansteker.
  Het hete metaal kan letsel en
  schade aan uw auto of andere za‐
  ken tot gevolg hebben.

  Sigaretten en andere rookwaren
  kunnen deze laten ontbranden.
  Stop geen papier of andere brand‐
  bare voorwerpen in de asbak.
  Een asbakbrandje kan leiden tot
  persoonlijk letsel of schade aan
  uw auto en andere eigendommen.

  Voorzichtig
  De aanstekerhouder mag alleen
  voor de aansteker worden ge‐
  bruikt. Als er andere 12 V adapters
  in de aanstekerhouder worden ge‐
  stoken, kan de zekering doorslaan
  of kan er een thermisch incident
  optreden.

  Asbakken

  De draagbare asbak kan in de beker‐
  houders worden geplaatst.
  Om de asbak te openen, tilt u het des‐
  kel van de asbak voorzichtig op. Sluit
  het deksel na gebruik stevig af.
  Om de asbak te legen, draait u het
  bovenste gedeelte van de asbak een
  beetje linksom en verwijdert u het. • Page 75

  Instrumenten en bedieningsorganen

  Waarschuwingslam‐
  pen, meters en
  controlelampen

  73

  Kilometerteller

  Snelheidsmeter

  Aanduiding van de rijsnelheid.

  De kilometerteller geeft de afgelegde
  afstand aan in kilometers of mijlen.
  Er is een onafhankelijk werkende
  dagteller die de door de auto afge‐
  legde afstand meet sinds de teller op
  nul werd gezet.

  Iedere keer dat u de knop in de in‐
  strumentengroep indrukt, verandert
  het display in de onderstaande volg‐
  orde:
  Kilometerteller ↔ dagteller
  Let op
  Als u de dagteller wilt terugstellen
  naar nul, drukt u de resetknop in de
  instrumentengroep enkele secon‐
  den in. • Page 76

  74

  Instrumenten en bedieningsorganen

  Toerenteller

  <Diesel>

  Brandstofmeter

  Weergave van het aantal omwente‐
  lingen per minuut.
  In elke versnelling zo veel mogelijk
  met een laag toerental rijden.

  Geeft het brandstofpeil in de tank
  aan.
  Tank nooit leegrijden.
  Door brandstofresten in de tank kan
  de hoeveelheid brandstof die kan
  worden bijgetankt kleiner zijn dan de
  gespecificeerde tankinhoud.
  De bewegingen van de brandstof in
  de tank kan ertoe leiden dat de aan‐
  wijzing van de meter enigszins vari‐
  eert tijdens remmen, accelereren en
  het nemen van een bocht.

  <Benzine>

  Voorzichtig
  Als de naald in de waarschuwings‐
  zone komt, betekent dit dat het
  maximaal toegestane toerental
  wordt overschreden. Dit vormt een
  risico voor de motor. • Page 77

  Instrumenten en bedieningsorganen
  9 Gevaar
  Voordat u gaat tanken, zet u de
  auto stil en schakelt u de motor uit.

  Versnellingsbakdisplay

  feitelijk aanwezig zijn in de auto, wij‐
  ken mogelijk iets af van de beschrij‐
  ving. Bij het inschakelen van het con‐
  tact lichten de meeste controlelam‐
  pen korte tijd op bij wijze van functie‐
  test.
  Betekenis kleuren controlelampen:
  rood
  = gevaar, belang‐
  rijke herinnering
  geel
  = waarschuwing,
  aanwijzing, storing
  groen, blauw, = inschakelbevesti‐
  wit
  ging
  De designs van de instrumenten‐
  groep kunnen afhankelijk van het mo‐
  del variëren.

  Dit geeft aan welke versnelling of
  transmissiemodus is geselecteerd.

  Controlelampen
  De beschreven controlelampen zijn
  niet in alle auto's aanwezig. Deze be‐
  schrijving geldt voor alle instrument‐
  uitvoeringen. De controlelampen die

  75 • Page 78

  76

  Instrumenten en bedieningsorganen

  Controlelampen in de instrumentengroep (type A) • Page 79

  Instrumenten en bedieningsorganen
  Controlelampen in de instrumentengroep (type B)

  77 • Page 80

  78

  Instrumenten en bedieningsorganen

  Richtingaanwijzer
  O knippert groen.

  Knippert

  Controlelamp knippert bij ingescha‐
  kelde richtingaanwijzer of alarmknip‐
  perlichten.

  Snel knipperen

  Storing in een richtingaanwijzer of de
  bijbehorende zekering.
  Gloeilamp vervangen 3 217, zeke‐
  ringen 3 223, richtingaanwijzers
  3 97.

  Gordelverklikker
  X van de bestuurdersstoel brandt of
  knippert rood.
  k van de passagiersstoel voorin
  brandt of knippert rood wanneer de
  stoel bezet is.
  Y voor zitplaatsen achterin
  brandt in het Driver Information Cen‐
  tre (DIC).

  Wanneer het contact ingeschakeld is,
  gaat de controlelamp branden en
  klinkt het geluidssignaal enkele se‐
  conden als herinnering om de veilig‐
  heidsgordels vast te maken.
  De lamp knippert totdat de veilig‐
  heidsgordel is aangegespt.
  Wanneer de veiligheidsgordel ook tij‐
  dens het rijden niet is aangegespt,
  zullen de lampen en de zoemer hun
  werking herhalen.
  Zodra de veiligheidsgordel is aange‐
  gespt, gaan de lampen en de zoemer
  uit.
  Driepuntsveiligheidsgordels 3 41.

  Airbag en gordelspanners
  v brandt rood.
  Bij het inschakelen van het contact
  brandt de controlelamp enkele secon‐
  den. Brandt deze niet, dooft deze niet
  na enkele seconden of gaat deze tij‐
  dens het rijden branden, dan is er een
  storing in de gordelspanners of in de
  airbags. De systemen treden bij een
  ongeval mogelijk niet in werking.

  Problemen met de auto of geacti‐
  veerde gordelspanners of airbags
  worden aangeduid door aanhoudend
  branden van v.

  9 Waarschuwing
  Oorzaak van de storing onmiddel‐
  lijk door een werkplaats laten ver‐
  helpen.
  Gordelspanners, airbagsysteem
  3 40, 3 43.

  Airbag-deactivering • Page 81

  Instrumenten en bedieningsorganen
  De controlelampen bevinden zich in
  het instrumentenpaneel.
  d voor de passagiersairbag voorin
  brandt.
  Wanneer de controlelamp brandt, is
  de passagiersairbag voorin geacti‐
  veerd en moet op de voorste passa‐
  giersstoel geen baby- of kinderzitje
  worden geïnstalleerd.
  c voor de passagiersairbag voorin
  brandt.
  Wanneer de controlelamp brandt, is
  de passagiersairbag voorin gedeacti‐
  veerd.
  Airbag deactiveren 3 49.

  Laadsysteem
  p brandt rood.
  Brandt na het inschakelen van het
  contact en dooft vlak na het aanslaan
  van de motor.

  Brandt bij een draaiende motor

  Stoppen, motor afzetten. Accu van de
  auto wordt niet geladen. Motorkoeling
  wordt mogelijk onderbroken. De hulp
  van een werkplaats inroepen.

  Storingsindicatielamp

  Boordinformatie 3 87.

  Z brandt geel.
  Brandt na het inschakelen van het
  contact en dooft vlak na het aanslaan
  van de motor.

  Rem- en
  koppelingssysteem

  Voorzichtig
  De controlelamp geeft aan dat uw
  auto een probleem heeft dat moet
  worden verholpen.
  Rijden met een brandende of knip‐
  perende storingsindicatielamp
  kan het emissieregelsysteem be‐
  schadigen en van invloed zijn op
  het brandstofverbruik en de rijei‐
  genschappen van uw auto.
  Wij adviseren u contact op te ne‐
  men met een erkend reparatiebe‐
  drijf.

  Service-indicatie
  g brandt wanneer de auto een on‐
  derhoudsbeurt nodig heeft.
  Laat de auto onmiddellijk bij een au‐
  towerkplaats controleren.

  79

  R brandt rood.
  Brandt wanneer de handrem is gelost
  en het remvloeistofpeil te laag is of als
  er sprake is van een storing in het
  remsysteem.
  Remvloeistof 3 212.

  9 Waarschuwing
  Rijd niet verder als het waarschu‐
  wingslampje voor het remsysteem
  brandt.
  Als het waarschuwingslampje
  voor het remsysteem brandt, duidt
  dat op een defect in het remsys‐
  teem van uw auto.
  Het rijden met een defect remsys‐
  teem verhoogt de kans op onge‐
  vallen en kan zodoende persoon‐
  lijk letsel en schade aan de auto en
  andere goederen tot gevolg heb‐
  ben. • Page 82

  80

  Instrumenten en bedieningsorganen

  Brandt nadat het contact is ingescha‐
  keld en de handbediende handrem is
  aangetrokken.
  Parkeerrem 3 183.

  Koppelingspedaal intrappen

  - brandt geel.
  Het brandt als het koppelingspedaal
  moet worden ingetrapt om de motor
  te starten.
  Zie Functie Motor automatisch star‐
  ten/stoppen 3 172.

  Antiblokkeersysteem
  (ABS)
  u brandt geel.
  Brandt na het inschakelen van het
  contact enkele seconden. Het sys‐
  teem is na het doven van de contro‐
  lelamp klaar voor gebruik.
  Als de controlelamp na enkele secon‐
  den niet dooft of als deze tijdens de rit
  gaat branden, dan zit er een storing in
  het ABS-systeem. Het remsysteem
  blijft normaal werken, maar zonder
  ABS-regeling.

  Antiblokkeersysteem 3 183.

  Opschakelen
  [ gaat branden wanneer voor zuinig
  rijden opschakelen wordt aanbevo‐
  len.
  Handgeschakelde versnellingsbak
  3 181.

  Stuurbekrachtiging
  c brandt geel.
  Brandt na het inschakelen van het
  contact en dooft vlak na het aanslaan
  van de motor.
  Als de controlelamp niet na een paar
  seconden uitgaat of gaat branden tij‐
  dens het rijden, is er een storing in het
  stuurbekrachtigingssysteem.
  De hulp van een werkplaats inroepen.

  Ultrasoonparkeerhulp
  r brandt geel.

  ■ Storing doordat sensors vervuild
  zijn geraakt
  ■ Afgedekt door ijs of sneeuw
  ■ Interferentie door ultrasone golven
  van buitenaf
  Als de storingsbron wordt verwijderd,
  dan werkt het systeem weer normaal.
  Laat de storingsoorzaak in het sys‐
  teem onmiddellijk door een autowerk‐
  plaats verhelpen als de controlelamp
  niet dooft.
  Ultrasoonparkeersensoren 3 189.

  Elektronische
  stabiliteitsregeling
  b brandt of knippert geel.

  Brandt

  Er zit een storing in het systeem. Ver‐
  der rijden is mogelijk. De rijstabiliteit
  kan echter afhankelijk van de staat
  van het wegdek verslechteren.
  Oorzaak van de storing onmiddellijk
  door een werkplaats laten verhelpen. • Page 83

  Instrumenten en bedieningsorganen
  Knippert

  Het systeem is actief bezig. Het mo‐
  torvermogen kan worden begrensd
  en de auto kan automatisch iets wor‐
  den afgeremd.
  Elektronische stabiliteitsregeling
  3 185.

  Elektronische
  stabiliteitsregeling UIT
  a brandt geel.
  Brandt bij uitgeschakeld systeem.

  Traction Control-systeem
  UIT
  k brandt geel.
  Brandt bij uitgeschakeld systeem.

  Koelvloeistoftemperatuur
  W brandt rood.
  Dit controlelampje geeft aan wanneer
  de koelvloeistoftemperatuur te hoog
  is.

  Wanneer onder normale omstandig‐
  heden met de auto hebt gereden, ver‐
  laat u de weg, stopt u de auto en laat
  u de motor enkele minuten stationair
  draaien.
  Als het lampje niet dooft, moet u de
  motor uitzetten en zo snel mogelijk
  naar een werkplaats gaan. Wij advi‐
  seren u contact op te nemen met een
  erkende werkplaats.

  Voorgloeien en roetfilter
  Verklikkerlicht voorverwarming

  ! brandt geel.
  Brandt wanneer de voorgloeifunctie
  geactiveerd is. Als de lamp uit gaat,
  kan de motor worden gestart.

  Verklikkerlicht roetfilter

  % knippert geel.
  Knippert wanneer het roetfilter gerei‐
  nigd moet worden en de eerdere rij‐
  omstandigheden geen automatische
  reiniging toelieten. Verder rijden en
  het motortoerental zo mogelijk niet
  onder 2000/min laten dalen. Het dooft
  zodra de zelfreiniging is afgerond.

  81

  Zie Roetfilter 3 175.

  Bandenspanningscontro‐
  lesysteem
  A brandt geel.
  Brandt na het inschakelen van het
  contact en dooft vlak na het aanslaan
  van de motor.
  Als A onderweg oplicht, detecteert
  het bandenspanningscontrolesys‐
  teem dat de spanning in één of meer
  van uw banden aanzienlijk te laag is.
  Stop op een veilige plek, controleer
  de banden en breng de banden op de
  spanningswaarden zoals aanbevolen
  op het bandenspanningswaardenla‐
  bel.
  Als het systeem een defect detec‐
  teert, knippert A gedurende ongeveer
  één minuut en blijft het gedurende de
  rest van de contactcyclus branden.
  A brandt totdat het probleem verhol‐
  pen is. Laat de auto door een werk‐
  plaats nakijken. • Page 84

  82

  Instrumenten en bedieningsorganen

  Motoroliedruk
  I brandt rood.
  Brandt na het inschakelen van het
  contact en dooft vlak na het aanslaan
  van de motor.

  Brandt bij een draaiende motor
  Voorzichtig
  Motorsmering wordt mogelijk on‐
  derbroken. Dit kan aanleiding ge‐
  ven tot motorschade en/of tot het
  blokkeren van de aandrijfwielen.
  Als het oliedruklampje gaat branden
  tijdens het rijden, gaat u naar de kant,
  stopt u de motor en controleert u het
  oliepeil.

  9 Waarschuwing
  Bij uitgeschakelde motor gaat
  remmen en sturen aanmerkelijk
  zwaarder.
  De sleutel niet uitnemen voordat
  de auto helemaal stilstaat, omdat
  het stuurslot anders plotseling kan
  worden geactiveerd.
  Het oliepeil controleren alvorens de
  hulp van een werkplaats in te roepen.
  Motorolie 3 205.

  Te laag brandstofpeil
  Y brandt geel.
  Brandt wanneer het peil in de brand‐
  stoftank te laag is.

  Voorzichtig
  Rijd de tank van de auto niet he‐
  lemaal leeg.
  Dat kan schade aan de katalysator
  veroorzaken.
  Katalysator 3 175.

  Brandstoffilter aftappen
  U brandt geel.
  Het brandt als het waterpeil in het
  brandstoffilter een bepaald peil over‐
  schrijdt.
  Tap het water onmiddellijk uit het
  brandstoffilter af.
  Na het aftappen gaat de waarschu‐
  wingslamp uit.
  Zie Dieselbrandstoffilter 3 175.

  Startbeveiliging
  d brandt geel.
  Als de controlelamp brandt, is er een
  storing in het systeem. De motor kan
  niet worden gestart.
  Oorzaak van de storing onmiddellijk
  door een werkplaats laten verhelpen.

  Grootlicht
  P brandt blauw.
  Brandt bij ingeschakeld grootlicht en
  bij lichtsignaal.
  Groot licht/ dimlicht 3 96. • Page 85

  Instrumenten en bedieningsorganen

  Dagrijlicht
  @ brandt groen.
  Brandt bij ingeschakeld dagrijlicht.
  Dagrijlicht (DRL) 3 97.

  Mistlamp
  > brandt groen.
  Brandt bij ingeschakelde voorste
  mistlampen 3 98.

  m brandt groen.
  Brandt wanneer het cruise controlsysteem is geactiveerd 3 186.

  83

  Informatiedisplays
  Driver Information Center

  Portier open
  ( brandt rood.
  Brandt bij geopende portieren of een
  geopende achterklep.

  Mistachterlicht
  r brandt geel.
  Brandt bij ingeschakeld mistachter‐
  licht 3 98.

  Achterlichten
  8 brandt groen.
  Brandt wanneer de achterlichten
  branden.

  Cruise control
  m brandt wit.
  Brandt bij ingeschakeld systeem.

  Wanneer de auto niet is uitgerust met
  het Driver Information Centre (DIC),
  drukt u de terugstelknop in de instru‐
  mentengroep kort in om het menu te
  selecteren.
  Telkens wanneer u de terugstelknop
  indrukt, verandert de weergave vol‐
  gens de onderstaande volgorde (de
  feitelijke volgorde wijkt mogelijk hier‐
  van af): • Page 86

  84

  Instrumenten en bedieningsorganen
  Motorolielevensduur

  Klok → Buitentemperatuur → Kilome‐
  terteller → Dagteller → Klok → Instellen
  van eenheden → Instellen van taal...
  Klok 3 70, Kilometerteller3 73, Trip‐
  computer 3 88.

  Het Driver Information Centre (DIC) is
  ondergebracht in de instrumenten‐
  groep.

  Om het instellingsmenu te selecteren,
  drukt u op MENU in de richtingaan‐
  wijzerhendel.
  U kunt het volgende selecteren:
  ■ Motorolielevensduur
  ■ Instellen van eenheid
  ■ Instellen van taal
  ■ Band inleren
  ■ Band belasten
  U kunt elk menu selecteren door het
  stelwiel in de richtingaanwijzerhendel
  te verdraaien.

  Deze geeft een schatting weer van de
  resterende, bruikbare levensduur van
  de olie.
  Wanneer het nummer 98 wordt weer‐
  gegeven, betekent het dat 98% van
  de huidige olielevensduur resteert. • Page 87

  Instrumenten en bedieningsorganen

  Wanneer de resterende olielevens‐
  duur laag is, wordt de boordinformatie
  weergegeven in het Driver Informa‐
  tion Center (DIC). De motorolie moet
  dan zo spoedig mogelijk worden ver‐
  verst.
  Na een motorolieverversing moet het
  controlesysteem oliekwaliteit worden
  gereset. Voor het resetten drukt u de
  toets SET/CLR enkele seconden in.
  Controlesysteem oliekwaliteit 3 206.

  85

  Instellen van eenheid

  Instellen van taal

  Houd SET/CLR een paar seconden
  ingedrukt.
  Draai aan het stelwiel om één van de
  instellingen te kiezen.
  1. Groot-Brittannië (MPH. °C)
  2. Verenigde Staten (MPH, °F)
  3. Europa (km/h, °C)
  Bij het selecteren van een eenheid zal
  deze gaan knipperen.
  Druk ter bevestiging op de toets
  SET/CLR.

  Houd SET/CLR een paar seconden
  ingedrukt.
  Draai aan het stelwiel om één van de
  instellingen te kiezen.
  1. Alfabet
  2. Arabische cijfers
  Bij het selecteren van een eenheid zal
  deze gaan knipperen.
  Druk ter bevestiging op de toets
  SET/CLR. • Page 88

  86

  Instrumenten en bedieningsorganen

  Let op
  Als de hendel van de richtingaanwij‐
  zer niet met toetsen uitgevoerd is,
  kunt u de menu's selecteren door de
  resetknop op het paneel kort in te
  drukken en het menu instellen door
  de resetknop op het paneel langer in
  te drukken.

  Zie Bandenspanningscontrolesys‐
  teem 3 233.

  Board-Info-Display

  Band belasten

  Band inleren

  Via dit display kunt u de nieuwe band
  en het wiel door de TPMS-sensoren
  combineren.
  Voor het combineren drukt u de toets
  SET/CLR enkele seconden in.

  Druk enkele seconden op de toets
  SET/CLR om het menu te selecteren.
  Draai aan het stelwiel om één van de
  instellingen te kiezen.
  ■ Belasting 1: laag
  ■ Belasting 2: eco
  ■ Belasting 3: hoog

  Weergegeven worden de datum, tijd,
  buitentemperatuur en de informatie
  van het infotainmentsysteem.
  Wanneer het infotainmentsysteem
  aan is, worden de Persoonlijke voer‐
  tuiginstellingen weergegeven.
  Persoonlijke instellingen 3 90. • Page 89

  Instrumenten en bedieningsorganen

  Boordinformatie

  Nr. Boordinformatie

  De meldingen worden weergegeven
  op het Driver Information Center
  (DIC) of in de vorm van geluidssigna‐
  len.
  Afhankelijk van het uitrustingsniveau
  en de persoonlijke voertuiginstellin‐
  gen, zijn sommige van de hieronder
  beschreven functies eventueel niet
  aanwezig.

  Voorzichtig
  Als het voertuigbericht wordt ge‐
  toond, laat de auto dan onmiddel‐
  lijk in een werkplaats controleren.

  87

  De boordinformatie verschijnt in de
  vorm van cijfercodes.
  Nr. Boordinformatie
  15

  Derde remlicht defect

  16

  Service remlichten

  18

  Linker dimlicht defect

  19

  Mistachterlicht defect

  20

  Rechter dimlicht defect

  21

  Stadslicht linksvoor defect

  22

  Stadslicht rechtsvoor defect

  23

  Achteruitrijlicht defect

  24

  Kentekenverlichting defect

  25

  Richtingaanwijzer linksvoor
  defect

  26

  Richtingaanwijzer linksachter
  defect

  27

  Richtingaanwijzer rechtsvoor
  defect

  28

  Richtingaanwijzer rechtsachter
  defect

  84

  Motorvermogen verminderd

  89

  Onderhoud spoedig

  128 Motorkap geopend (indien
  voorzien van Stop/Startsysteem)

  Geluidssignalen
  Bij het starten van de motor of
  tijdens het rijden

  ■ Wanneer de veiligheidsgordel niet
  wordt gedragen.
  ■ Wanneer u met aangetrokken
  handrem een bepaalde snelheid
  overschrijdt. • Page 90

  88

  Instrumenten en bedieningsorganen

  ■ Wanneer er een waarschuwings‐
  code verschijnt op het Driver Infor‐
  mation Center.
  ■ Wanneer de parkeerhulp een ob‐
  stakel herkent.

  Tripcomputer

  Bij het parkeren van de auto en/
  of het openen van een portier
  ■ Als de contactsleutel nog in het
  contactslot steekt.
  ■ Bij ingeschakelde rijverlichting.

  De boordcomputer is ondergebracht
  in het Driver Information Center
  (DIC).
  Deze voorziet de bestuurder van al‐
  lerlei rij-informatie zoals gemiddelde
  snelheid, rijafstand bij resterende
  brandstofhoeveelheid, gemiddeld
  brandstofverbruik en rijtijd.

  Voor het bedienen van de boordcom‐
  puter verdraait u het stelwiel in de
  richtingaanwijzerhendel.
  Selecteer het bovenste display. Na
  selectie gaat dit knipperen.
  Telkens wanneer u aan het stelwiel
  draait, verandert de weergave vol‐
  gens de onderstaande volgorde:
  Gemiddelde snelheid → Rijafstand bij
  resterende brandstofhoeveelheid →
  Gemiddeld brandstofverbruik → Rijtijd
  → Gemiddelde snelheid
  Sommige weergaven kunnen worden
  teruggesteld door op SET/CLR te
  drukken. • Page 91

  Instrumenten en bedieningsorganen
  Gemiddelde snelheid

  Actieradius met resterende
  brandstof

  89

  De actieradius voor de resterende
  brandstof kan verschillen per be‐
  stuurder, weg en de rijsnelheid, om‐
  dat het wordt berekend op basis van
  de wisselende brandstofzuinigheid.

  Gemiddeld verbruik

  Deze modus geeft de gemiddelde
  snelheid aan.
  De gemiddelde snelheid wordt bere‐
  kend terwijl de motor draait, zelfs als
  de auto niet rijdt.
  Om de gemiddelde rijsnelheid terug
  te stellen, drukt u op SET/CLR.

  Deze modus geeft de geschatte rijaf‐
  stand aan met het huidige brandstof‐
  peil in de brandstoftank.
  Als u bijtankt op een helling of met
  een losgekoppelde accu, kan de trip‐
  computer de werkelijke waarde niet
  aflezen.
  Let op
  Als hulpapparaat kan de dagteller
  afwijken van de werkelijke actiera‐
  dius voor de resterende brandstof,
  afhankelijk van de omstandigheden.

  Deze weergave geeft het gemiddeld
  brandstofverbruik aan.
  Het gemiddelde brandstofverbruik
  wordt berekend zolang de motor
  draait, dus ook als de auto niet rijdt.
  Om het gemiddelde brandstofver‐
  bruik terug te stellen, drukt u op
  SET/CLR. • Page 92

  90

  Instrumenten en bedieningsorganen

  Rijtijd

  Persoonlijke
  instellingen
  Audiosysteem

  Deze modus geeft de totale rijtijd aan.
  De rijtijd wordt vanaf de laatste rijtijd‐
  terugstelling steeds bijgewerkt, ook
  als niet met de auto werd gereden.
  Om de rijtijd terug te stellen, drukt u
  op SET/CLR.
  Let op
  De gemiddelde snelheid, de rijaf‐
  stand met de resterende brandstof
  en het gemiddeld brandstofverbruik
  kunnen afwijken van de werkelijke
  waarden als gevolg van de rijom‐
  standigheden, het rijpatroon of de
  voertuigsnelheid.

  U kunt de auto aan uw persoonlijke
  wensen aanpassen door de instellin‐
  gen in het Dashboardinformatiedis‐
  play (BID) te wijzigen.
  Afhankelijk van het uitrustingsniveau,
  zijn sommige van de hieronder be‐
  schreven functies eventueel niet aan‐
  wezig.

  Druk op CONFIG terwijl het contact is
  aangezet en het Infotainmentsys‐
  teem is geactiveerd.
  De instelmenu's worden weergege‐
  ven.
  Om een ander instelmenu te kiezen,
  draait u aan MENU.
  Om een instelmenu te selecteren,
  drukt u op de knop MENU.
  Om af te sluiten of terug te gaan naar
  het vorige menu, drukt u op de knop
  BACK • Page 93

  Instrumenten en bedieningsorganen
  De volgende menu's kunnen worden
  weergegeven:
  ■ Talen
  ■ Tijd Datum
  ■ Radio-instellingen
  ■ Bluetooth-instellingen
  ■ Voertuiginstellingen
  Taalinstellingen
  Wijzigen van de talen.
  Tijd- en datuminstellingen
  Infotainmentsysteem 3 113.
  Radio-instellingen
  Infotainmentsysteem 3 113.
  Bluetooth-instellingen
  Infotainmentsysteem 3 113.
  Voertuiginstellingen
  ■ Comfortinstellingen
  Volume van geluidssignaal: Veran‐
  dert het volume van het geluidssig‐
  naal.
  Achterruitwisser bij achteruitrijden:
  De achterruitwisser in- of uitscha‐

  kelen bij rijden in achteruitversnel‐
  ling.
  ■ Parkeerhulp / Botsingdetectie
  Parkeerhulp: Activeer of deactiveer
  de ultrasoonsensoren of selecteer
  de trekstangmodus om de parkeer‐
  hulp ook met een trekstang te kun‐
  nen gebruiken.
  Selecteer de modus Trekhaak be‐
  vestigd als er een trekhaak beves‐
  tigd is.
  ■ Omgeving verlichten
  Verlichting bij ontgrendelen: Acti‐
  veert of deactiveert de instapver‐
  lichting.
  Verlichtingsduur bij uitstappen:
  Schakelt de uitstapverlichting in of
  uit en wijzigt de verlichtingsduur.
  ■ Centrale portiervergrendeling
  Automatische
  portierontgrendeling:
  In- of uitschakelen van automati‐
  sche portierontgrendeling bij ge‐
  bruik van automatische portierver‐
  grendeling.

  91

  Ook voor het wijzigen van de con‐
  figuratie: bij ontgrendelen alleen
  ontgrendeling van bestuurderspor‐
  tier of alle portieren.
  Automatische
  portiervergrendeling:
  Automatische portiervergrendeling
  tijdens rijden in- of uitschakelen.
  Stop vergrendeling van portier
  indien portier open: In- of uitscha‐
  kelen van vergrendeling van be‐
  stuurdersportier indien het portier
  geopend is. Indien uitschakelen
  wordt geselecteerd, komt het menu
  Vertraagde portiervergrendeling
  beschikbaar.
  Vertraagde portierontgrendeling:
  In- of uitschakelen van de ver‐
  traagde portiervergrendeling. Bij
  het indrukken van de toets voor
  centrale vergrendeling, geven drie
  geluidssignalen aan dat vertraagde
  vergrendeling is ingeschakeld.
  Deze functie vertraagt het vergren‐
  delen van de portieren gedurende • Page 94

  92

  Instrumenten en bedieningsorganen

  vijf seconden nadat het laatste por‐
  tier is gesloten.
  ■ Met handzender vergrendelen,
  ontgrendelen, starten
  Terugkoppelsignaal bij
  ontgrendelen met handzender: Ac‐
  tiveert of deactiveert het rich‐
  tingaanwijzersignaal tijdens ont‐
  grendelen.
  Terugkoppelsignaal bij
  vergrendelen met handzender: Ac‐
  tiveert of deactiveert terugkoppel‐
  signaal via verlichting en/of claxon
  tijdens vergrendelen.
  Portier met handzender
  ontgrendelen: Verandert de confi‐
  guratie om bij ontgrendeling alleen
  het bestuurdersportier of alle por‐
  tieren te ontgrendelen.
  Portieren automatisch opnieuw
  vergrendelen: Schakelt automati‐
  sche portiervergrendeling in of uit
  wanneer na ontgrendelen geen
  portier wordt geopend.
  Fabrieksinstellingen herstellen
  Alle instellingen worden hersteld naar
  de af-fabriek instellingen.

  MyLink, op tekst gebaseerd

  Wanneer de audio ingeschakeld is,
  drukt u op ; op het bedieningspa‐
  neel.

  ■ volume aanraakgeluid
  ■ max. beginvolume
  ■ systeemversie
  ■ DivX(R) VOD
  In de bijbehorende submenu's kunt u
  de volgende instellingen veranderen:
  tijd- en datuminstellingen
  Zie de infotainment-handleiding voor
  nadere informatie.
  radio-instellingen
  Zie de infotainment-handleiding voor
  nadere informatie.

  Druk op instellingen.
  U kunt uit de volgende instellingen
  kiezen:
  ■ tijd- en datuminstellingen
  ■ radio-instellingen
  ■ verbindingsinstellingen
  ■ auto-instellingen
  ■ taal
  ■ tekstbeweging

  verbindingsinstellingen
  Zie de infotainment-handleiding voor
  nadere informatie. • Page 95

  Instrumenten en bedieningsorganen
  auto-instellingen

  ■ comfort & gemak
  volume van geluidssignaal: Selec‐
  teer Normaal of Hoog.
  achterruitwisser bij achteruitrijden:
  Selecteer Aan of Uit
  ■ botsing/detectie
  parkeerhulp: Selecteer Aan/Uit of
  Trekhaak bevestigd om de parkeer‐
  hulp ook met een trekstang te kun‐
  nen gebruiken.
  ■ verlichting
  uitstapverlichting: Uit / 30 sec / 60
  sec / 120 sec.

  contourverlichting: Selecteer Aan
  of Uit.
  ■ centrale portiervergrendeling
  buitensluitbeveiliging ontgrendeld
  portier: Selecteer Aan of Uit.
  vertraagde portierontgrendeling:
  Selecteer Aan of Uit.
  ■ vergrendelings-,
  ontgrendelingsinstellingen
  lampterugkoppelsignaal bij
  ontgrendelen met handzender: Se‐
  lecteer Lichten knipperen/Lichten
  uit.
  portier met handzender
  ontgrendelen: Selecteer Alle portie‐
  ren/Bestuurdersportier.
  op afstand ontgrendelde portieren
  weer vergrendelen: Selecteer Aan
  of Uit.

  93

  ■ fabrieksinstellingen auto: Zet de
  waarden van de instellingen terug
  naar de standaardfabrieksinstellin‐
  gen.
  taal
  Selectie van de gewenste taal.
  tekstbeweging
  Zie de infotainment-handleiding voor
  nadere informatie.
  volume aanraakgeluid
  Zie de infotainment-handleiding voor
  nadere informatie. • Page 96

  94

  Instrumenten en bedieningsorganen

  max. beginvolume
  Zie de infotainment-handleiding voor
  nadere informatie.
  systeemversie
  Zie de infotainment-handleiding voor
  nadere informatie.
  DivX(R) VOD
  Zie de infotainment-handleiding voor
  nadere informatie. • Page 97

  Verlichting

  Verlichting

  Rijverlichting
  Lichtschakelaar

  Rijverlichting ................................ 95
  Binnenverlichting ......................... 99
  Verlichtingsfuncties ...................... 99

  Bedieningen rijverlichting

  AUTO: de rijverlichting en de instru‐
  mentenverlichting gaan automatisch
  aan of uit, afhankelijk van de lichtcon‐
  dities buiten.
  8: de achterlichten, kentekenver‐
  lichting, de verlichting van het instru‐
  mentenpaneel en de parkeerlichten
  zijn verlicht.
  9: de koplampen en alle bovenge‐
  noemde verlichting gaat branden.

  Automatische verlichting

  Om de rijverlichting aan of uit te zet‐
  ten, draait u aan de knop op de licht‐
  schakelaar. De lichtschakelaar heeft
  de volgende vier standen:
  m OFF: om alle verlichting uit te scha‐
  kelen, draait u de knop naar de stand
  OFF.
  Alle verlichting gaat uit en de knop
  komt weer terug in de oorspronkelijke
  AUTO stand.

  95 • Page 98

  96

  Verlichting

  Wanneer er buiten weinig licht is en
  de functie voor automatische verlich‐
  ting is ingeschakeld, gaan de rijver‐
  lichting en de instrumentenverlichting
  automatisch aan.
  Om de functie uit te zetten, draait u de
  knop naar de stand OFF.
  Alle verlichting gaat uit en de knop
  komt weer terug in de oorspronkelijke
  AUTO stand.

  Grootlicht

  Om van dimlicht naar grootlicht om te
  schakelen, duwt u tegen de hendel.
  Om het dimlicht in te schakelen, duwt
  u nogmaals tegen de hendel of u trekt
  eraan.
  Let op
  Het controlelampje grootlicht gaat
  branden als het grootlicht ingescha‐
  keld is.

  9 Waarschuwing
  Zet de koplampen bij tegemoetko‐
  mend verkeer of andere voertui‐
  gen voor u altijd van grootlicht op
  dimlicht. Bij grootlicht kunnen me‐
  deweggebruikers verblind raken,
  met mogelijk een botsing als ge‐
  volg.

  Lichtsignaal

  Het grootlicht wordt ingeschakeld als
  het dimlicht brandt.

  Koplampverstelling

  Trek aan de hendel.
  Wanneer u de hendel loslaat, keert hij
  terug naar zijn normale stand. In de
  koplampen blijft het grootlicht bran‐
  den zolang u de hendel naar u toe
  getrokken houdt.

  U kunt de lichtbundelhoogte aanpas‐
  sen aan de belading om verblinding
  te voorkomen: draai de knop ? in de
  gewenste stand.
  0 = zitplaatsen voorin bezet
  1 = alle zitplaatsen bezet
  2 = alle zitplaatsen bezet en bagage
  in de bagageruimte
  3 = bestuurdersstoel bezet en ba‐
  gage in de bagageruimte • Page 99

  Verlichting

  Koplampinstelling in het
  buitenland

  97

  Alarmknipperlichten

  Richtingaanwijzers

  Bediening met toets ¨.
  Druk op de toets om de alarmknip‐
  perlichten in te schakelen.
  Om de alarmknipperlichten uit te
  schakelen, drukt u opnieuw op de
  knop.

  Hendel
  = Richtingaanwijzer
  omhoog
  rechts
  Hendel omlaag = Richtingaanwijzer
  links

  Het asymmetrische dimlicht biedt
  meer zicht op de rand van de weg aan
  de passagierskant.
  Stel bij het rijden in landen met links‐
  rijdend verkeer de koplampen bij om
  tegenliggers niet te verblinden.
  Koplampen en parkeerlichten 3 217.

  Dagrijlicht
  Dagrijlicht verbetert overdag de zicht‐
  baarheid van de auto.

  Als de hendel voorbij het weerstands‐
  punt wordt geduwd, blijft de richting‐
  aanwijzer ingeschakeld. Bij het terug‐
  draaien van het stuurwiel gaat de
  richtingaanwijzer automatisch uit.
  Om driemaal te knipperen, bijv. om
  van rijstrook te wisselen, de hendel
  tot tegen het weerstandspunt duwen
  en loslaten. • Page 100

  98

  Verlichting

  Voor langer richting aanwijzen de
  hendel tot tegen het weerstandspunt
  duwen en vasthouden.
  Schakel de richtingaanwijzer hand‐
  matig uit door de hendel op de oor‐
  spronkelijke stand te zetten.

  Mistachterlichten

  Het achteruitrijlicht gaat branden
  wanneer het contact aanstaat en de
  auto in de achteruitversnelling staat.

  Beslagen lampglazen

  Mistlampen voor

  Om de mistlampen voor aan te zet‐
  ten, drukt u op >.
  De mistlampcontrolelamp brandt
  wanneer de mistlampen aan zijn.
  Om uit te zetten, drukt u de knop op‐
  nieuw in.

  Achteruitrijlichten

  De binnenkant van de lampenglazen
  kan bij koud en vochtig weer, bij he‐
  vige regen of na een wasbeurt korte
  tijd beslaan. De condens verdwijnt na
  korte tijd vanzelf, om dit te versnellen
  de verlichting inschakelen.
  Bediening met toets r.
  Lichtschakelaar in stand AUTO: bij
  het inschakelen van het mistachter‐
  licht worden de koplampen automa‐
  tisch ingeschakeld.
  Lichtschakelaar in stand 8: mistach‐
  terlicht kan alleen in combinatie met
  voorste mistlampen worden inge‐
  schakeld.
  De mistachterlichtcontrolelamp
  brandt wanneer het mistachterlicht
  aan is. • Page 101

  Verlichting

  Binnenverlichting
  Interieurverlichting

  Let op
  De accu kan ontladen raken als de
  verlichting gedurende een langere
  tijd ingeschakeld blijft.

  9 Waarschuwing
  Voorkom het gebruik van de in‐
  stapverlichting wanneer u in het
  donker rijdt.
  Als het passagierscompartiment is
  verlicht, wordt het zicht naar buiten
  verminderd, wat tot een aanrijding
  kan leiden.

  Bedien de wipschakelaar:
  ⃒ = altijd aan tot het handmatig
  wordt uitgeschakeld.
  w = schakelt automatisch in als er
  een portier wordt geopend en
  gaat uit als de portieren worden
  gesloten.
  § = altijd uit, zelfs wanneer de por‐
  tieren geopend zijn.

  99

  Verlichtingsfuncties
  Instapverlichting
  Welkomstverlichting

  Koplampen, zijmarkeringslichten,
  achterlichten en binnenverlichting
  worden kort even ingeschakeld wan‐
  neer u de auto met de handzender
  ontgrendelt. Deze functie werkt alleen
  wanneer het donker is en helpt u om
  de auto te localiseren.
  De verlichting wordt uitgeschakeld
  zodra u het contactslot in de acces‐
  soirestand zet.
  In- of uitschakelen van deze functie
  kunt u wijzigen in de Voertuiginstel‐
  lingen. Persoonlijke instellingen 3 90.

  Instapverlichting
  De volgende verlichting gaat ook
  branden wanneer u het bestuurders‐
  portier opent:
  ■ Sommige schakelaars
  ■ Sommige interieurlampjes • Page 102

  100

  Verlichting

  Uitstapverlichting
  De koplampen, zijmarkeringslichten
  en achterlichten zullen de directe om‐
  geving een instelbare tijd verlichten
  terwijl u de auto verlaat.

  Inschakelen

  Aan- en uitzetten van deze functie en
  de verlichtingsduur kunnen worden
  gewijzigd in de Voertuiginstellingen.
  Persoonlijke instellingen 3 90.
  Voor Europa
  1. Contact uitschakelen.
  2. Contactsleutel verwijderen.
  3. Bestuurdersportier openen.

  4. Richtingaanwijzerhendel naar u
  toe trekken.
  5. Bestuurdersportier sluiten.
  Wordt het bestuurdersportier niet ge‐
  sloten, dan gaat de verlichting na een
  paar seconden uit.
  De verlichting wordt meteen uitge‐
  schakeld als u de richtingaanwijzer‐
  hendel naar u toe trekt, terwijl het be‐
  stuurdersportier geopend is.
  Auto's met automatische verlichting
  (behalve Europa)
  1. Lichtschakelaar in stand AUTO.
  2. Contact uitschakelen.
  3. Contactsleutel verwijderen.
  Afhankelijk van het omgevingslicht
  wordt de uitstapverlichting ingescha‐
  keld.

  Ontlaadbeveiliging accu
  Uitschakeling van de verlichting

  De accuspaarfunctie voorkomt dat de
  accu van de auto geheel zal ontladen.

  Wanneer u het contact uitzet, wordt
  automatisch na enkele seconden de
  verlichting gedoofd. • Page 103

  Infotainmentsysteem

  Infotainmentsysteem

  Inleiding

  Inleiding ..................................... 101
  Radio ......................................... 117
  Audiospelers .............................. 129
  Telefoon ..................................... 145

  Het infotainmentsysteem verzorgt de
  infotainment in uw auto, met gebruik
  van de nieuwste technologie.
  De radio kan met de VOORKEUZEtoetsen [1~6] gemakkelijk worden ge‐
  bruikt voor het vastleggen van 36
  FM-, AM- en DAB-zenders (Digital
  Audio Broadcasting) op elke zes pa‐
  gina's. DAB is alleen beschikbaar
  voor Type 1/2-A-model.
  De geïntegreerde cd-speler kan au‐
  dio-CD's en MP3-bestanden afspelen
  en de USB/iPod-speler kan aange‐
  sloten USB-opslagmedia of iPod-pro‐
  ducten afspelen (alleen voor model
  type 1/2-A/B).
  Dankzij de verbindingsfunctie voor
  Bluetooth-telefoons kunt u draadloos
  en handenvrij telefoneren of kan een
  muziekspeler in de telefoon worden
  afgespeeld. De Bluetooth-telefoon‐
  verbindingsfunctie is alleen beschik‐
  baar voor het model type 1/2-A/B.

  Algemene aanwijzingen

  101

  Sluit een draagbare muziekspeler
  aan op de AUX-ingang voor externe
  spelers en geniet van de rijke klank‐
  weergave van het Infotainmentsys‐
  teem.
  De digitale soundprocessor biedt een
  aantal standaard equalizerinstellin‐
  gen waarmee u het geluid kunt opti‐
  maliseren.
  ■ Maximaal uitgangsvermogen: 25 w
  x 4 kanalen
  ■ Luidsprekerimpedantie: 4 ohm
  Het systeem kan gemakkelijk worden
  aangepast via de zorgvuldig ontwor‐
  pen instelfunctie, het slimme display
  en de multifunctionele menudraai‐
  knop.
  ■ In de paragraaf "Overzicht" worden
  de werking en alle instelfuncties
  van het infotainmentsysteem ge‐
  toond in een beknopt overzicht.
  ■ In de paragraaf "Gebruik" wordt de
  basisbediening van het infotain‐
  mentsysteem uitgelegd. • Page 104

  102

  Infotainmentsysteem

  Let op
  Deze handleiding beschrijft alle voor
  de diverse Infotainmentsystemen
  beschikbare opties en functies. Be‐
  paalde beschrijvingen, zoals die
  voor display- en menufuncties, gel‐
  den vanwege de modelvariant,
  landspecifieke uitvoeringen, speci‐
  ale uitrusting en toebehoren wellicht
  niet voor uw auto.

  Schermweergave
  De schermweergave kan afwijken
  van de weergave in de handleiding,
  omdat de meeste weergaven kunnen
  afwijken naargelang de instelling van
  het apparaat en de voertuigspecifica‐
  tie.

  Antidiefstalfunctie
  In het infotainmentsysteem is een
  elektronische beveiliging geïnte‐
  greerd die diefstal voorkomt.
  Het infotainmentsysteem functioneert
  alleen in de auto waarin dit het eerst
  is geïnstalleerd en kan niet worden
  gebruikt door mensen die het hebben
  gestolen. • Page 105

  Infotainmentsysteem

  Overzicht bedieningselementen
  Type 1

  103 • Page 106

  104

  Infotainmentsysteem

  Type 1-A: Radio/DAB + CD/MP3 +
  AUX + USB/iPod + Bluetooth
  Type 1-B: Radio + CD/MP3 + AUX +
  USB/iPod + Bluetooth
  1. Display
  Display voor weergave van status
  en informatie over afspelen/ont‐
  vangst/menu's.
  2. Knop AAN/UIT [m] met draaiknop
  VOLUME
  ◆ Zet het apparaat aan of uit door
  deze knop in te drukken.
  ◆ Draai aan de draaiknop om het
  algehele volume in te stellen.
  3. Knoppen PRESET [1 ~ 6 ]
  ◆ Houd een van deze knoppen in‐
  gedrukt om de huidige radio‐
  zender toe te voegen aan de
  huidige favorietenpagina.
  ◆ Druk een van deze knoppen in
  om het kanaal te selecteren dat
  aan die knop is gekoppeld.
  4. Knop UITWERPEN [d]
  Druk deze knop in en neem de
  disk uit.

  5. Disksleuf
  Dit is de sleuf waarin compact
  disks worden ingebracht of verwij‐
  derd.
  6. Knop FAVOURITE [FAV1-2-3]
  Druk op deze knop om de pagina
  met opgeslagen favoriete zenders
  te selecteren.
  7. Knop INFORMATIE [INFO]
  ◆ Druk op deze knop om de be‐
  standsinformatie te bekijken bij
  het gebruik van de afspeelfunc‐
  ties CD/MP3/USB/iPod/Blue‐
  tooth.
  ◆ Bekijk tijdens gebruik van de ra‐
  diofunctie informatie over een
  radiozender en de huidige afge‐
  speelde song.
  8. Knoppen fSEEKe
  ◆ Druk bij het gebruik van de radio
  of DAB (Digital Audio Broad‐
  casting) deze knoppen in om
  automatisch te zoeken naar
  zenders met een heldere ont‐
  vangst. U kunt de afstemfre‐

  quentie handmatig instellen
  door deze knoppen ingedrukt te
  houden.
  ◆ Druk bij het gebruik van de af‐
  speelfuncties CD/MP3/USB/
  iPod/Bluetooth deze knoppen
  in om onmiddellijk de vorige of
  volgende song af te spelen.
  U kunt deze knoppen ingedrukt
  houden om snel vooruit/terug te
  spoelen in de huidige afge‐
  speelde songs.
  9. Knop CD/AUX
  Druk deze knop in om de audio‐
  functies CD/MP3/AUX of USB/
  iPod/Bluetooth te selecteren.
  10. Knop RADIO BAND
  Druk op deze toets om FM/AM-ra‐
  dio of DAB te selecteren (alleen
  voor model type 1-A).
  11. Knop TP
  Bij het gebruik van de FM RDSfunctie zet u met deze knop TP
  voor verkeersinformatie uit. • Page 107

  Infotainmentsysteem
  12. Knop CONFIG
  Druk op deze toets om het menu
  Instellingen te openen.
  13. Knop TONE
  Druk deze knop in om de klankin‐
  stelmodus aan te passen/te se‐
  lecteren.
  14. Knop MENU met draaiknop
  TUNE
  ◆ Druk deze knop in om de hui‐
  dige functiemenu weer te ge‐
  ven, instelbare functies en in‐
  stelwaarden te selecteren of
  wijzigingen te bevestigen.
  ◆ Draai aan de draaiknop om
  naar de instelbare functies of de
  instelwaarden te gaan/over te
  schakelen.
  15. Ingang AUX
  Sluit een externe audiospeler aan
  op deze ingang.

  16. Knop P BACK
  ◆ Annuleer de ingevoerde inhoud
  of ga terug naar het vorige
  menu.
  17. TELEFOON [y] / STIL [@]
  ◆ Druk op deze knop om de Blue‐
  tooth-telefoonmodus te active‐
  ren.
  ◆ Houd de knop ingedrukt om de
  stilschakelfunctie aan of uit te
  zetten.

  105 • Page 108

  106
  Type 2

  Infotainmentsysteem • Page 109

  Infotainmentsysteem
  Type 2-A: Radio/DAB + CD/MP3 +
  AUX + USB/iPod + Bluetooth
  Type 2-B: Radio + CD/MP3 + AUX +
  USB/iPod + Bluetooth
  Type 2-C: Radio + CD/MP3 + AUX
  1. Display
  Display voor weergave van status
  en informatie over afspelen/ont‐
  vangst/menu's.
  2. Knop AAN/UIT [m] met draaiknop
  VOLUME
  ◆ Zet het apparaat aan of uit door
  deze knop in te drukken.
  ◆ Draai aan de draaiknop om het
  algehele volume in te stellen.
  3. Knoppen PRESET [1 ~ 6 ]
  ◆ Houd een van deze knoppen in‐
  gedrukt om de huidige radio‐
  zender toe te voegen aan de
  huidige favorietenpagina.
  ◆ Druk een van deze knoppen in
  om het kanaal te selecteren dat
  aan die knop is gekoppeld.
  4. Knop UITWERPEN [d]
  Druk deze knop in en neem de
  disk uit.

  5. Disksleuf
  Dit is de sleuf waarin compact
  disks worden ingebracht of verwij‐
  derd.
  6. Knop FAVOURITE [FAV1-2-3]
  Druk op deze knop om de pagina
  met opgeslagen favoriete zenders
  te selecteren.
  7. Knop INFORMATIE [INFO]
  ◆ Druk op deze knop om de be‐
  standsinformatie te bekijken bij
  het gebruik van de afspeelfunc‐
  ties CD/MP3/USB/iPod/Blue‐
  tooth (alleen voor model type
  2-A/B).
  ◆ Bekijk tijdens gebruik van de ra‐
  diofunctie informatie over een
  radiozender en de huidige afge‐
  speelde song.
  8. Knoppen fSEEKe
  ◆ Druk bij het gebruik van de radio
  of DAB (Digital Audio Broad‐
  casting: alleen voor model type
  2-A) deze knoppen in om auto‐
  matisch te zoeken naar zenders
  met een heldere ontvangst. U

  107

  kunt de afstemfrequentie hand‐
  matig instellen door deze knop‐
  pen ingedrukt te houden.
  ◆ Druk bij het gebruik van de af‐
  speelfuncties CD/MP3/USB/
  iPod/Bluetooth (alleen voor mo‐
  del type 2-A/B) deze knoppen in
  om onmiddellijk de vorige of vol‐
  gende song af te spelen.
  U kunt deze knoppen ingedrukt
  houden om snel vooruit/terug te
  spoelen in de huidige afge‐
  speelde songs.
  9. Knop CD/AUX
  Druk deze knop in om de audio‐
  functies CD/MP3/AUX of USB/
  iPod/Bluetooth te selecteren.
  10. Knop RADIO BAND
  Druk op deze toets om FM-, AMof DAB-radio te selecteren (alleen
  voor model type 2-A).
  11. Knop TP
  Bij het gebruik van de FM RDSfunctie zet u met deze knop TP
  voor verkeersinformatie uit. • Page 110

  108

  Infotainmentsysteem

  12. Knop CONFIG
  Druk op deze toets om het menu
  Instellingen te openen.
  13. Knop TONE
  Druk deze knop in om de klankin‐
  stelmodus aan te passen/te se‐
  lecteren.
  14. Knop MENU met draaiknop
  TUNE
  ◆ Druk deze knop in om de hui‐
  dige functiemenu weer te ge‐
  ven, instelbare functies en in‐
  stelwaarden te selecteren of
  wijzigingen te bevestigen.
  ◆ Draai aan de draaiknop om
  naar de instelbare functies of de
  instelwaarden te gaan/over te
  schakelen.
  15. Ingang AUX
  Sluit een externe audiospeler aan
  op deze ingang.

  16. Knop P BACK
  ◆ Annuleer de ingevoerde inhoud
  of ga terug naar het vorige
  menu.
  17. TELEFOON [y] / STIL [@]
  ◆ Druk deze knop in om de Blue‐
  tooth-telefoonmodus te active‐
  ren (uitsluitend bij model type 2A/B) of om de stilschakelfunctie
  aan of uit te zetten (uitsluitend
  bij model type 2-C).
  ◆ Houd de knop ingedrukt om de
  stilschakelfunctie aan of uit te
  zetten (uitsluitend bij model
  type 2-A/B).

  Audiobedieningsknoppen aan
  stuurwiel
  Type 1-audiobediening aan stuurwiel:
  optie

  1. STIL [x]/Ophangen n
  Druk in een muziekafspeelfunctie
  deze knop in om de stilschakel‐
  functie aan of uit te zetten. Tijdens
  een telefoongesprek kunt u deze
  knop indrukken om oproepen af te
  wijzen of het gesprek voort te zet‐
  ten. • Page 111

  Infotainmentsysteem
  2. Knop Oproep [q]
  ◆ Druk de knop in om een oproep
  te beantwoorden of om naar de
  selectiemodus voor terugbellen
  te gaan.
  ◆ Houd de knop ingedrukt om
  naar het oproepenlogboek te
  gaan of om tijdens een telefoon‐
  gesprek heen en weer te gaan
  tussen de handenvrijmodus en
  de modus voor privé bellen.
  3. Knop/draaiknop Bron [dSRCc]
  ◆ Druk de knop in om een af‐
  speelfunctie voor geluid te kie‐
  zen.
  ◆ Draai aan de draaiknop om op‐
  geslagen radiozenders te wijzi‐
  gen of om andere muziek te kie‐
  zen om af te spelen.
  4. Knoppen Volume [+]
  ◆ Druk op de knop + om het vo‐
  lume te verhogen.
  ◆ Druk op de knop - om het vo‐
  lume te verlagen.

  Type 2-audiobediening aan stuurwiel:
  optie

  1. Knop Stil [x]
  Druk de knop in om de stilscha‐
  kelfunctie aan of uit te zetten.
  2. Niet beschikbaar

  109

  3. Knop/draaiknop Bron [dSRCc]
  ◆ Druk de knop in om een af‐
  speelfunctie voor geluid te kie‐
  zen.
  ◆ Draai aan de draaiknop om op‐
  geslagen radiozenders te wijzi‐
  gen of om andere muziek te kie‐
  zen om af te spelen.
  4. Knoppen Volume [+]
  ◆ Druk op de knop + om het vo‐
  lume te verhogen.
  ◆ Druk op de knop - om het vo‐
  lume te verlagen.

  Bediening
  Knoppen en bedieningselement

  Het Infotainmentsysteem wordt be‐
  diend via de functietoetsen, de multi‐
  functionele draaiknop en het menu op
  het scherm.
  De volgende toetsen en bedienings‐
  elementen worden in dit systeem ge‐
  bruikt. • Page 112

  110

  Infotainmentsysteem

  ■ Knoppen en draaiknoppen van het
  Infotainmentsysteem
  ■ Audiobedieningsknop op stuurwiel

  Systeem in-/uitschakelen

  Automatisch uitzetten

  Wanneer het contactslot (contact‐
  sleutel van auto) in de OFF-stand
  staat en het Infotainmentsysteem
  wordt met de knop AAN/UIT [m] aan‐
  gezet, wordt het Infotainmentsysteem
  tien minuten na de laatste bediening
  door de gebruiker automatisch uitge‐
  schakeld.

  Volumeregeling

  ■ Gebruik de audioknop op het stuur‐
  wiel, druk op de volumeknoppen
  [+] om het volume aan te pas‐
  sen.
  ■ Het huidige geluidsniveau wordt
  aangegeven.
  ■ Bij aanzetten van het infotainment‐
  systeem wordt vanzelf het geluids‐
  niveau ingesteld dat eerder al was
  geselecteerd (als dit lager is dan
  het maximale beginvolume).

  Automatische volumeregeling

  Druk op de AAN/UIT-knop [m] om het
  systeem aan te zetten.
  Bij aanzetten van het systeem wordt
  de laatst geselecteerde zender of
  song afgespeeld. (Dit is anders voor
  Bluetooth-audio, afhankelijk van het
  apparaat.)
  Druk op de AAN/UIT-knop [m] om het
  systeem uit te zetten.

  Wanneer de instelling voor rijsnel‐
  heidsafhankelijk geluidsvolume actief
  is, wordt het geluidsvolume automa‐
  tisch aangepast op basis van de rij‐
  snelheid van de auto ter compensatie
  voor het geluid van motor en banden.
  (Raadpleeg Systeemconfiguratie →
  Radio-instellingen → Automatisch
  volume).
  Draai aan de volumedraaiknop [VOL]
  om het volume in te stellen.

  Volumebegrenzing bij hoge
  temperatuur

  Wanneer binnenin de radio de tem‐
  peratuur zeer hoog wordt, begrenst
  het infotainmentsysteem het instel‐
  bare maximale volume. • Page 113

  Infotainmentsysteem
  Zo nodig wordt het volume automa‐
  tisch verlaagd.

  Geluidsinstellingen

  Met Geluidsinstellingen kan de klank‐
  weergave naar wens worden inge‐
  steld, afhankelijk van de functies van
  AM/FM/DAB-radio en van elke audio‐
  speler.
  Druk TONE om de betreffende func‐
  tiemodus te gebruiken.
  Draai aan de draaiknop TUNE om de
  gewenste klankinstelmodus te selec‐
  teren en druk vervolgens op MENU.

  Draai aan de draaiknop TUNE om de
  gewenste klankinstelwaarde te selec‐
  teren en druk vervolgens op MENU.
  U kunt het huidige geselecteerde item
  initialiseren door in de klankconfigu‐
  ratiemodus langdurig op MENU te
  drukken, of alle items van de klank‐
  configuratiemodus initialiseren door
  langdurig op TONE te drukken.
  Geluidsinstellingen
  ■ Bas: stel het lage tonen-niveau in
  tussen -12 tot +12.
  ■ Middenbereik: stel het middenbe‐
  reikniveau in tussen -12 tot +12.

  111

  ■ Treble: stel het hoge tonen-niveau
  in tussen -12 tot +12.
  ■ Fader: stel de balans tussen de
  voorste/achterste luidsprekers in
  vanaf voor 15 tot achter 15 bij het
  voertuigmodel met zes luidspre‐
  kers.
  ■ Balans: stel de balans tussen de
  linker/rechter luidsprekers in vanaf
  links 15 tot rechts 15.
  ■ EQ (equalizer): selecteer een
  klankstijl of zet deze functie uit
  (OFF ↔ Pop ↔ Rock ↔ Classical ↔
  Talk ↔ Country). • Page 114

  112

  Infotainmentsysteem

  Functies selecteren
  AM/FM- of DAB-radio (alleen voor
  modellen type 1/2-A)

  Druk op de knop RADIO BAND om
  AM/FM- of DAB-radio te selecteren
  (alleen voor modellen type 1/2-A).
  Druk op MENU om het FM-menu,
  AM-menu of DAB-menu te openen
  met daarin keuzeopties voor het se‐
  lecteren van radiozenders.

  Audio CD/MP3/USB/iPod/Bluetooth
  afspelen (alleen voor modellen type
  1/2-A/B) of externe geluidsingang
  (AUX)

  Druk herhaaldelijk op de knop
  CD/AUX om te schakelen tussen de
  functies van de audiospeler. (CD/
  MP3 → AUX → USB of iPod,
  Bluetooth-audio → CD/MP3 →....)
  Druk op het stuurwiel op de audio‐
  knop op Bron [dSRCc] om de gewen‐
  ste modus te selecteren.

  Druk op MENU om het menu te ope‐
  nen met de opties voor de betreffende
  functie, of het menu voor het betref‐
  fende apparaat (behalve voor Blue‐
  tooth-audio). • Page 115

  Infotainmentsysteem
  Handenvrij telefoneren met Bluetooth

  Druk op de knop AAN/UIT [m] als u de
  Bluetooth-functie voor handsfree te‐
  lefoneren wilt selecteren (alleen voor
  modellen type 1/2-A/B).

  Druk op de knop AAN/UIT [m] om
  Bluetooth te openen met de opties
  voor de betreffende functie.

  Personaliseren
  Hoofdknoppen/draaiknop

  De volgende toetsen en bedienings‐
  knop worden in de Instellingen ge‐
  bruikt.
  (12) Knop CONFIG
  Druk op deze toets om het menu
  Instellingen te openen.

  113

  (14) Knop MENU met draaiknop
  TUNE
  ■ Draai aan de draaiknop om naar
  het menu of de instellingsitem te
  gaan.
  ■ Druk de knop in om in het huidige
  menu of in het te stellen item naar
  het gedetailleerde instellingenven‐
  ster te gaan of dit te selecteren.
  (16) Knop P BACK
  Het ingevoerde item annuleren of te‐
  ruggaan naar het vorige scherm/
  menu.

  Het menu Instellingen
  gebruiken voor persoonlijke
  instellingen

  ■ Instelmenu en -functies kunnen af‐
  wijken, afhankelijk van het voertuig‐
  model.
  ■ Naslaginformatie: Informatietabel
  voor het menu Instellingen hieron‐
  der. • Page 116

  114

  Infotainmentsysteem

  [Voorbeeld] Instellingen → Tijd Datum
  → Datum instellen: 23 jan 2013

  Druk op CONFIG voor het menu
  Instellingen.
  Bekijk eerst de informatietabel voor
  het menu Instellingen hieronder op de
  volgende pagina en draai dan aan
  TUNE om naar het gewenste instel‐
  lingenmenu te gaan; druk vervolgens
  MENU in.

  ■ Weergegeven wordt een lijst met
  details voor het betreffende instel‐
  lingenmenu of functie.
  ■ Als de betreffende lijst met details
  nog een andere gedetailleerde lijst
  heeft, kunt u deze actie herhalen.

  Draai aan TUNE om naar de gewen‐
  ste instelwaarden of functie te gaan
  en druk MENU vervolgens in. • Page 117

  Infotainmentsysteem
  Informatietabel voor Instellingen
  [Talen]

  ■ Herhaal deze handeling als de be‐
  treffende gedetailleerde lijst be‐
  staat uit meerdere items.
  ■ Voer de betreffende instelwaarde in
  of wijzig deze, anders verandert de
  functie.

  De gewenste taal selecteren.

  115

  [Tijd Datum]

  Tijd instellen: Stel handmatig de uren
  en minuten in voor het huidige tijdstip.
  ■ Datum instellen: Stel handmatig het
  huidige jaar/maand/datum in.
  ■ Tijdweergave instellen: Kies voor
  de 12h- of 24h-weergave.
  ■ Datumweergave instellen: Kies de
  gewenste weergave voor de da‐
  tum.
  YYYY.MM.DD: 2013 jan. 23
  DD/MM/YYYY: 23 jan. 2013 • Page 118

  116

  Infotainmentsysteem

  MM/DD/YYYY: jan. 23, 2013
  ■ RDS-klok synchroniseren: Selec‐
  teer Aan of Uit
  [Radio-instellingen]

  ■ Automatische volumeregeling: Stel
  in op Uit/Laag/Gemiddeld/Hoog.
  ■ Maximaal beginvolume:
  Stel handmatig de bovengrens in
  voor het beginvolume.
  ■ Radiofavorieten:
  Stel handmatig de paginanummers
  in voor uw favorieten.

  ■ AS-zenders: Stel de functie
  Zenders auto. opslaan in voor elke
  radio of DAB.
  ■ RDS-opties: Stel de RDS-opties in.
  - RDS: Aan/Uit (in- of uitschakelen
  van de functie RDS).
  - Regionaal: Aan/Uit (in- of uitscha‐
  kelen van de functie Regionaal).
  - Tekst scrollen bevriezen: Aan/Uit
  (in- of uitschakelen van de functie
  Tekst scrollen bevriezen).
  - TA-volume (verkeersinformatie):
  Stel het TA-volume in.
  ■ DAB-instellingen: Stel de DABinstellingen in.
  - Ensemble auto. koppelen: Aan/
  Uit (in- of uitschakelen van de func‐
  tie Ensemble auto. koppelen).
  - DAB-FM auto. koppelen: Aan/Uit
  (in- of uitschakelen van de functie
  DAB-FM auto. koppelen).
  - Dynamische audio-aanpassing:
  Aan/Uit (in- of uitschakelen van de
  functie Dynamische audioaanpassing).

  - Bandselectie: Stel Beide, L-band
  of Band III in.
  [Bluetooth-instellingen]

  Bluetooth: Open de Bluetoothinstellingen.
  ■ Activering: Selecteer Aan of Uit.
  ■ Apparatenlijst: Kies het gewenste
  apparaat en selecteer/koppel/
  maak los of wis. • Page 119

  Infotainmentsysteem
  ■ Apparaat koppelen: Probeer een
  nieuw Bluetooth-apparaat te kop‐
  pelen.
  ■ Bluetooth-code wijzigen: Voor
  handmatig wijzigen/instellen van
  de Bluetooth-code.
  Fabrieksinstellingen herstellen: Wis
  alle ingestelde waarden en herstel de
  standaardinstellingen.

  Radio
  AM/FM-radio
  Voordat u AM, FM of DAB-radio
  gebruikt (alleen voor model type
  1/2-A)
  Hoofdknoppen/draaiknop
  (10) Knop RADIO BAND
  Druk op deze toets om AM, FM of
  DAB-radio te selecteren (alleen voor
  model type 1/2-A).
  (14) Knop MENU met draaiknop
  TUNE
  ■ Draai aan deze knop om handmatig
  een zendfrequentie te vinden.
  ■ Druk op deze knop om vanuit de
  huidige modus naar het menu‐
  scherm te gaan.
  (16) Knop P BACK
  Het ingevoerde item annuleren of te‐
  ruggaan naar het vorige scherm/
  menu.

  117

  (8) Knoppen fSEEKe
  ■ Druk op deze knop om automatisch
  te zoeken naar beschikbare radioof DAB-zenders (alleen voor model
  type 1/2-A).
  ■ Houd deze knop ingedrukt om de
  radio- of DAB-frequentie naar wens
  te wijzigen en laat de knop los om
  te stoppen bij de huidige frequentie.
  (6) Knop FAVORIETEN [FAV1-2-3]
  Druk op deze knop om de pagina's
  met opgeslagen favoriete radio- of
  DAB-zenders te doorlopen.
  (3) Knoppen VOORKEUZE [1 ~ 6]
  ■ Houd een van deze VOORKEUZEknoppen ingedrukt om de huidige
  radio- of DAB-zender (alleen voor
  model type 1/2-A) onder de betref‐
  fende knop op te slaan.
  ■ Druk op deze knop om de radio‐
  zender te selecteren die onder de
  VOORKEUZE-knop is opgeslagen.
  (11) Knop TP
  Bij het gebruik van de FM RDS-func‐
  tie zet u met deze knop de functie
  TP voor verkeersinformatie Aan of
  Uit. • Page 120

  118

  Infotainmentsysteem

  (7) Knop INFORMATIE [INFO]
  Bekijk de informatie voor de uitgezon‐
  den radio- of DAB-zenders.
  (17) Knop STIL [@]
  Deze knop indrukken (alleen voor
  model type 2-C) of ingedrukt houden
  (alleen voor model type 1/2-A) om de
  stilschakelfunctie in of uit te schake‐
  len.

  Druk herhaalde malen op de toets
  RADIO BAND om FM-, AM- of DABband te selecteren.
  De radiozender waarop eerder al was
  afgestemd wordt ontvangen.

  Automatisch naar DABservicecomponent zoeken (alleen
  voor model type 1/2-A)

  Automatisch naar radiozender
  zoeken

  Een radio- of DAB-zender
  (alleen voor model type 1/2-A)
  beluisteren
  De radio- of DAB-modus selecteren

  Druk op de knoppen fSEEKe om au‐
  tomatisch te zoeken naar beschik‐
  bare radiozenders met een goede
  ontvangst.

  Druk op de knoppen fSEEKe om au‐
  tomatisch naar het beschikbare DABserviceonderdeel in het huidige en‐
  semble te zoeken.
  Om het vorige/volgende ensemble
  over te slaan, drukt u op de toetsen
  fSEEKe. • Page 121

  Infotainmentsysteem
  Naar een radiozender zoeken

  Houd de fSEEKe knoppen ingedrukt
  om de afstemfrequentie snel te wijzi‐
  gen en laat de knop dan los bij de ge‐
  wenste afstemfrequentie.

  Naar DAB-ensemble zoeken (alleen
  voor model type 1/2-A)

  Druk op de toetsen fSEEKe en houd
  deze ingedrukt om automatisch naar
  het beschikbare DAB-serviceonder‐
  deel met een goede ontvangst te zoe‐
  ken.

  119

  De DAB-service koppelen (alleen
  voor model type 1/2-A)
  [DAB-DAB aan/DAB-FM uit]

  [DAB-DAB uit/DAB-FM aan] • Page 122

  120

  Infotainmentsysteem

  DAB-DAB aan/DAB-FM aan

  Wanneer u de DAB-FM automatisch
  koppelen als ingeschakeld hebt inge‐
  steld en het DAB-servicesignaal is
  zwak, ontvangt het infotainmentsys‐
  teem het gekoppelde serviceonder‐
  deel automatisch (raadpleeg
  Instellingen → Radio-instellingen →
  DAB-instellingen → DAB-FM auto.
  koppelen).

  Handmatig op radiozenders
  afstemmen

  Draai aan de draaiknop TUNE om
  handmatig de gewenste zendfre‐
  quentie te vinden.

  Handmatig op een DAB-zender
  afstemmen (alleen voor model type
  1/2-A)

  Druk in de DAB-modus op MENU om
  het DAB-menu te openen.
  Draai aan TUNE om Handmatig
  afstemmen op DAB te selecteren en
  druk vervolgens MENU in.
  Draai aan de draaiknop TUNE om de
  gewenste zendfrequentie handmatig
  te vinden en druk vervolgens op de
  knop MENU. • Page 123

  Infotainmentsysteem
  DAB-zenderlijst gebruiken (alleen
  voor model type 1/2-A)

  De DAB-informatie weergeven
  (alleen voor model type 1/2-A)

  121

  Met behulp van de
  VOORKEUZE-knoppen
  Opslaan onder de VOORKEUZEknop

  Draai aan de draaiknop TUNE om de
  DAB-zenderlijst weer te geven.
  ■ De informatie in de DABzenderlijst wordt getoond.
  ■ Wanneer de DAB-zenderlijst leeg
  is, wordt het bijwerken van de DABzenderlijst automatisch gestart.
  Draai aan de draaiknop TUNE om de
  gewenste lijst te selecteren en druk
  op MENU om de betreffende radio‐
  zender te ontvangen.

  Druk herhaalde malen op de toets IN‐
  FORMATIE [INFO] om de gewenste
  weergavemodus voor de DAB-zen‐
  derinformatie te selecteren.
  De zendinformatie voor nummer 1 op
  de geselecteerde FAV-voorkeuzepa‐
  gina (favorieten) wordt getoond.

  Druk op een knop FAVORIETEN
  [FAV1-2-3] om de gewenste pagina
  met opgeslagen favorieten te selec‐
  teren.
  Houd een van de VOORKEUZEknoppen [1 ~ 6] ingedrukt om de hui‐
  dige radio- of DAB-zender op te slaan
  onder die knop voor de geselecteerde
  Favorietenpagina. • Page 124

  122

  Infotainmentsysteem

  ■ U kunt maximaal 3 favorietenpagi‐
  na's opslaan en elke pagina kan
  maximaal zes radio- DAB-zenders
  bevatten (alleen voor model type
  1/2-A).
  ■ Het is mogelijk om het aantal te ge‐
  bruiken favorietenpagina's in te
  stellen, in Instelling → Radioinstellingen → Radiofavorieten
  (max. aantal favorietenpagina's).
  ■ Wanneer een nieuwe radiozender
  wordt opgeslagen onder een
  VOORKEUZE-knop [1-6] die al een
  zender bevatte, wordt de oude in‐
  houd gewist en vervangen door de
  nieuw opgeslagen radio- of DABzender.

  Rechtstreeks luisteren via de
  VOORKEUZE-knop

  Het radio- of DAB-menu
  gebruiken

  Druk meerdere malen op FAVORIE‐
  TEN [FAV1-2-3] om de gewenste
  FAV-voorkeuzepagina met favorieten
  FAV te selecteren.
  De zendinformatie voor nummer 1 op
  de geselecteerde FAV-voorkeuzepa‐
  gina (favorieten) wordt getoond.
  Druk op een VOORKEUZE-knop
  [1-6] om rechtstreeks te luisteren naar
  de radio-/DAB-zender die onder die
  knop is opgeslagen.

  Druk op de knop MENU om het radi‐
  omenu of het DAB-menu weer te ge‐
  ven (alleen voor model type 1/2-A).
  Draai aan TUNE om naar het gewen‐
  ste menu-item te gaan en druk ver‐
  volgens op MENU om het betreffende
  item te selecteren of een detailmenu
  over het item weer te geven. • Page 125

  Infotainmentsysteem
  AM/FM/DAB-menu → Favorietenlijst

  Draai in het AM-menu/FM-menu/
  DAB-menu aan TUNE om de
  Favorietenlijst te selecteren en druk
  vervolgens op MENU.
  De informatie in de Favorietenlijst
  wordt getoond.
  Draai aan de draaiknop TUNE om de
  gewenste Favorietenlijst te selecte‐
  ren en druk op MENU om de betref‐
  fende radiozender te ontvangen.

  123

  AM/FM-menu → AM/FM-zenderlijst
  bijwerken

  FM/DAB-menu → FM/DABcategorielijst

  Draai in het AM-menu/FM-menu aan
  de draaiknop TUNE om naar de AMzenderlijst/FM-zenderlijst te gaan en
  druk vervolgens op de knop MENU.
  De informatie van de AM-zenderlijst/
  FM-zenderlijst wordt weergegeven.
  Draai aan de draaiknop TUNE om de
  gewenste lijst te selecteren en druk
  op MENU om de betreffende radio‐
  zender te ontvangen.

  Draai in het FM-menu/DAB-menu (al‐
  leen voor model type 1/2-A) aan de
  draaiknop TUNE om naar de FMcategorielijst/DAB-categorielijst te
  gaan en druk vervolgens op MENU.
  De FM-categorielijst/DABcategorielijst wordt weergegeven.
  Draai aan de draaiknop TUNE om de
  gewenste lijst te selecteren en druk
  op MENU om de betreffende radio‐
  frequentie te ontvangen. • Page 126

  124

  Infotainmentsysteem

  DAB-menu → DAB-aankondigingen
  (alleen voor model type 1/2-A)

  AM/FM/DAB-menu → AM/FM/DABzenderlijst bijwerken

  ■ Het bijwerken van de AMzenderlijst/FM-zenderlijst/DABzenderlijst wordt uitgevoerd.
  ■ Tijdens het bijwerken van de AMzenderlijst//FM-zenderlijst/DABzenderlijst drukt u op MENU of op P
  BACK als u wijzigingen niet wilt op‐
  slaan.

  Radio Data System (RDS)

  Draai in het DAB-menu (alleen voor
  model type 1/2-A) aan de draaiknop
  TUNE, ga naar DABaankondigingen en druk op de knop
  MENU.
  De DAB-aankondigingen worden
  weergegeven.
  Draai aan de draaiknop TUNE om de
  gewenste lijsten te selecteren en druk
  op MENU om de betreffende frequen‐
  tie te ontvangen.

  Draai in het AM-menu/FM-menu/
  DAB-menu aan de draaiknop TUNE
  en ga naar AM-zenderlijst bijwerken/
  FM-zenderlijst bijwerken/DABzenderlijst bijwerken en druk vervol‐
  gens op MENU.

  ■ Het radiodatasysteem (RDS) is een
  door FM-zenders meegezonden
  service die het vinden van radio‐
  zenders met een storingsvrije ont‐
  vangst vergemakkelijkt. • Page 127

  Infotainmentsysteem
  Configureren van RDS

  ■ RDS-zenders worden aangeduid
  met de programmanaam met de
  zendfrequentie.

  RDS-zendinformatie bekijken

  Druk terwijl een RDS-zender wordt
  ontvangen op INFORMATIE [INFO]
  om de ontvangen RDS-zendinforma‐
  tie te bekijken.

  125

  Activeren van RDS biedt de volgende
  voordelen:
  ■ Op het display verschijnt de pro‐
  grammanaam van de ingestelde
  zender in plaats van de frequentie.
  ■ Het infotainmentsysteem stem al‐
  tijd af op de zendfrequentie van de
  ingestelde zender met de beste
  ontvangst via AF (alternatieve fre‐
  quentie).

  Druk op CONFIG om het menu
  Instellingen weer te geven.
  Draai aan TUNE om naar Radioinstellingen gaan en druk vervolgens
  op MENU.
  Draai aan TUNE om RDS-opties te
  selecteren en druk vervolgens
  MENU in.

  In- en uitschakelen van RDS
  Zet de optie RDS Aan of Uit.

  Draai bij RDS-opties aan TUNE om
  naar RDS: Uit te gaan en druk vervol‐
  gens op MENU om de RDS-functie
  weer aan te zetten. • Page 128

  126

  Infotainmentsysteem

  In- en uitschakelen van de
  regio-instelling

  RDS moet zijn geactiveerd voor de
  regio-instelling.
  Op bepaalde tijden zenden sommige
  RDS-zenders regionaal andere pro‐
  gramma's uit op verschillende fre‐
  quenties.
  Stel de optie Regionaal (REG) in op
  Aan of Uit.
  Alleen alternatieve frequenties (AF)
  met dezelfde regionale programma's
  worden geselecteerd.
  Is de regio-instelling uitgeschakeld,
  worden alternatieve frequenties voor
  de zenders geselecteerd zonder re‐
  kening te houden met regionale pro‐
  gramma's.

  Draai bij RDS-opties aan TUNE om
  naar Regionaal: Uit te gaan en druk
  vervolgens op MENU om de functie
  Regionaal weer aan te zetten.

  De functie Tekst scrollen
  bevriezen aan- of uitzetten

  Schakel de functie Tekst scrollen
  bevriezen (voor weergave van infor‐
  matie over de programmaservices)
  aan of uit:

  Draai bij RDS-opties aan TUNE om
  naar Bladeren in tekst vastzetten:
  Uit te gaan en druk vervolgens op
  MENU om de functie Bladeren in
  tekst vastzetten weer aan te zetten.

  Volume voor verkeersberichten
  (TA)

  Het minimale volume voor verkeers‐
  berichten (TA) kan worden ingesteld.
  Het minimale volume voor de ver‐
  keersberichten kan in gelijke mate
  met het normale audiovolume worden
  verhoogd of verlaagd. • Page 129

  Infotainmentsysteem

  Draai in RDS-opties aan TUNE om
  naar TA-volume te gaan en druk ver‐
  volgens op MENU.
  Draai aan TUNE om het TA-volume
  niveau aan te passen en druk vervol‐
  gens op MENU.

  Radioverkeerinformatieservice

  TP - verkeersinformatie
  Zenders met radioverkeerinformatie‐
  service zijn RDS-zenders die ver‐
  keerinformatie uitzenden.
  Schakel de standby verkeersberich‐
  tenfunctie van het infotainmentsys‐
  teem in of uit:

  Buiten de telefoonmodus drukt u op
  de toets TP om de verkeersinforma‐
  tieservicefunctie in- of uit te schake‐
  len.
  ■ Is de radioverkeerinformatieservice
  ingeschakeld, wordt [ ] weergege‐
  ven in het radiohoofdmenu.

  127

  ■ Is het huidige station geen zender
  met verkeersinformatieservice, dan
  start automatisch een zoekop‐
  dracht naar de volgende zender
  met verkeersinformatieservice.
  ■ Als eenmaal een zender met ver‐
  keerinformatieservice is gevonden,
  dan wordt [TP] weergegeven in het
  radiohoofdmenu.
  ■ Is de radioverkeerinformatieservice
  ingeschakeld, dan wordt gedu‐
  rende verkeersberichten het afspe‐
  len van muziek vanaf CD/MP3/
  USB/iPod/Bluetooth (alleen voor
  modellen type 1/2-A/B). • Page 130

  128

  Infotainmentsysteem

  Blokkeren van
  verkeersberichten

  Blokkeren van verkeersberichten,
  bijv. tijdens afspelen van CD/MP3 of
  beluisteren van radiozenders:

  Druk buiten de telefoonmodus op TP.
  Schakel de radioverkeerinformatie‐
  service in en draai het volume van het
  infotainmentsysteem helemaal terug.
  Het verkeersbericht wordt afgebro‐
  ken, maar de radioverkeerinformatie‐
  service blijft ingeschakeld.

  Blokkeren van huidige
  verkeersberichten

  Vaste antennestaaf

  Blokkeren van een huidig verkeers‐
  bericht, bijvoorbeeld tijdens beluiste‐
  ren van een radiozender met ver‐
  keersinformatieservice:

  Om de dakantenne te verwijderen,
  moet u ze naar links draaien. Om de
  dakantenne te plaatsen, moet u ze
  naar rechts draaien.
  Druk buiten de telefoonmodus op TP. • Page 131

  Infotainmentsysteem
  Voorzichtig
  Zorg dat u de antenne verwijderd
  voordat u een ruimte inrijdt met
  een laag plafond, omdat het an‐
  ders beschadigd kan worden.
  Als u een automatische wasstraat
  in rijdt met een uitgetrokken an‐
  tenne, kan de antenne of het dak‐
  paneel beschadigd raken. Verwij‐
  der de antenne alvorens een au‐
  tomatische wasstraat in te rijden.
  Draai de antenne volledig vast en stel
  deze rechtop in voor een goede ont‐
  vangst.

  Audiospelers
  Cd-speler
  De CD/MP3-speler van dit systeem
  kan audio-CD's en MP3-disks (WMA)
  afspelen.

  Alvorens de CD-speler te
  gebruiken
  Belangrijke informatie over audioCD's en MP3-disks (WMA)

  Voorzichtig
  Breng in elk geval geen dvd's, mi‐
  nidisks met een diameter van 8 cm
  of schijven met abnormale opper‐
  vlakken in deze cd/mp3 (wma)speler aan.
  Plak geen stickers op het opper‐
  vlak van de disk. Zulke disks kun‐
  nen vastlopen in de cd-speler en
  het aandrijfmechanisme bescha‐
  digen. Als dit gebeurt, moet het
  apparaat tegen hoge kosten wor‐
  den vervangen.

  129

  ■ Een audio-CD met kopieerbeveili‐
  ging die niet compatibel is met de
  audio-CD-norm werkt mogelijk niet
  goed of helemaal niet.
  ■ CD-R- en CD-RW-disks die hand‐
  matig zijn opgenomen worden eer‐
  der onzorgvuldig gehanteerd dan
  originele CD's. Vooral handmatig
  opgenomen CD-R- en CD-RWdisks moeten zorgvuldig worden
  gehanteerd. Houd u aan het vol‐
  gende.
  ■ Handmatig opgenomen CD-R- en
  CD-RW-disks werken mogelijk niet
  goed of helemaal niet. In zulke ge‐
  vallen schuilt het probleem niet in
  het apparaat.
  ■ Wees voorzichtig bij het verwisse‐
  len van disks, zorg dat er geen vin‐
  gerafdrukken komen op de afspeel‐
  zijde.
  ■ Bij het verwijderen van de disk uit
  de CD/MP3-speler moet de disk di‐
  rect in een hoesje worden gedaan
  om beschadiging of stoffig worden
  te voorkomen. • Page 132

  130

  Infotainmentsysteem

  ■ Als zich stof afzet op de disk of deze
  nat wordt door een vloeistof, kan de
  lens van de CD/MP3-speler binnen
  in het apparaat hierdoor vervuild ra‐
  ken.
  ■ Bescherm de disk tegen hitte en
  blootstelling aan direct zonlicht.
  Bruikbare disktypen
  ■ Dit product kan audio-CD's en
  MP3-disks (WMA) afspelen.
  ◆ CD-DA: CD-R/CD-RW
  ◆ MP3 (WMA): CD-R/CD-RW/CDROM
  ■ De hieronder vermelde MP3-be‐
  standen (WMA) kunnen niet wor‐
  den afgespeeld.
  ◆ Bestanden gecodeerd volgens
  de MP3i- (interactieve MP3) of
  MP3 PRO-normen
  ◆ MP3-bestand (WMA) dat niet vol‐
  gens de norm is gecodeerd
  ◆ MP3-bestanden zonder MPEG1
  Layer 3-bestandsindeling

  Aanwijzingen bij het gebruik van
  disks
  ■ Gebruik de hieronder beschreven
  disks niet. Wanneer zulke disks te
  vaak in de speler worden gebruikt,
  kunnen er problemen ontstaan.
  ◆ Disks met stickers, labels of een
  hieraan bevestigde bescher‐
  mende cel
  ◆ Disks met een sticker bedrukt
  door een inkjetprinter
  ◆ Diks waarop te veel data is ge‐
  brand, zodat de standaardcapa‐
  citeit is overschreden
  ◆ Disks die verbogen zijn of
  scheurtjes of krassen vertonen
  worden niet goed afgespeeld
  ◆ Een disk met een doorsnede van
  8 cm of een niet-cirkelvormige
  disk (vierkant, vijfhoek, ovaal)
  ■ Steek geen andere voorwerpen
  dan disks in de disksleuf, anders
  kunt u storingen of beschadigingen
  veroorzaken.
  ■ De diskspeler werkt mogelijk niet
  goed als bij koud weer de verwar‐
  ming wordt aangezet, omdat dan
  condensvorming ontstaat binnenin
  het apparaat. Als dit problemen
  geeft, laat het apparaat dan ca. een
  uur lang uit voordat u het gebruikt.
  Het afspelen kan worden onderbro‐
  ken wanneer de auto op slechte
  wegen heen en weer schudt.
  Forceer niets bij het uitnemen of in‐
  steken van de disk en blokkeer
  deze niet met uw hand terwijl hij
  wordt uitgeworpen.
  Breng de disk in met de gedrukte
  zijde naar boven toe. Als u de disk
  omgekeerd inlegt, kan hij niet wor‐
  den afgespeeld.
  Raak de afspeelzijde niet met uw
  hand aan terwijl u de disk hanteert
  (de zijde zonder enige opdruk of
  decoratie). • Page 133

  Infotainmentsysteem
  ■ Berg disks die niet worden gebruikt
  op in doosjes, en bewaar ze op een
  plek waar deze niet worden bloot‐
  gesteld aan direct zonlicht of aan
  hoge temperaturen.
  ■ Smeer geen chemische middelen
  op de disk. Reinig disks met een
  iets bevochtigde, zachte doek en
  wrijf vanuit het midden naar de rand
  toe.
  Aanwijzing bij het gebruik van CD-R/
  RW-disks
  ■ Bij het gebruik van CD-R/RW-disks
  kunnen alleen disks worden ge‐
  bruikt die zijn "afgesloten".
  ■ Disks die zijn aangemaakt met een
  pc worden soms niet afgespeeld,
  dat hangt af van de instelling en
  software van het brandprogramma.
  ■ CD-R/CD-RW-disks, met name zg.
  "bulk disks", werken soms niet
  goed als ze zijn blootgesteld aan
  hoge temperaturen of direct zon‐
  licht of wanneer ze lange tijd in de
  auto zijn bewaard.

  ■ De titel en andere tekstinformatie
  opgeslagen op CD-R/CD-RWdisks worden mogelijk op dit appa‐
  raat niet weergegeven.
  ■ CD-RW-disks hebben soms een
  langere inlaadtijd nodig dan ge‐
  wone CD's of CD-R disks.
  ■ Beschadigde muziekbestanden
  worden mogelijk niet afgespeeld of
  tijdens afspelen onderbroken.
  ■ Disks met kopieerbeveiliging wor‐
  den mogelijk niet afgespeeld.
  ■ Een MP3-disk (WMA) kan maxi‐
  maal 512 bestanden bevatten in elk
  van de 10 mapniveaus; maximaal
  kunnen 999 bestanden worden af‐
  gespeeld.
  ■ Dit systeem herkent uitsluitend
  MP3-disks (WMA) die zijn aange‐
  maakt volgens het ISO-9660-ni‐
  veau 1/2 of volgens het Juliet-be‐
  standssysteem. (Het UDF-be‐
  standssysteem wordt niet onder‐
  steund.)
  ■ MP3-bestanden (WMA) zijn niet
  compatibel met dataverzending in
  schrijfpakketjes.

  131

  ■ Disks waarop MP3-bestanden
  (WMA) en audiodata (CDDA) zijn
  weggeschreven, worden mogelijk
  niet afgespeeld als het gaat om een
  CD-Extra of Mixed-Mode-CD.
  ■ De map- en bestandsnamen die
  per diskopslagtype kunnen worden
  gebruikt zijn de volgende, inclusief
  extensies met vier tekens bij de be‐
  standsnaam (.mp3).
  ◆ ISO 9660 niveau 1: maximaal
  12 tekens
  ◆ ISO 9660 niveau 2: maximaal
  31 tekens
  ◆ Joliet: maximaal 64 tekens
  (1 byte)
  ◆ Lange Windows-bestandsnaam:
  maximaal 128 tekens (1 byte)
  Aanwijzing bij het gebruik van MP3/
  WMA-muziekbestanden
  ■ Dit product speelt MP3-bestanden
  (WMA) af met de extensies .mp3
  en .wma (kleine letters) of .MP3
  en .WMA (hoofdletters) bij de be‐
  standsnaam. • Page 134

  132

  Infotainmentsysteem

  ■ De volgende MP3-bestanden kun‐
  nen met dit product worden afge‐
  speeld
  ◆ Transmissiesnelheid: 8 kbps ~
  320 kbps
  ◆ Samplingfrequentie: 48 kHz,
  44,1 kHz, 32 kHz (voor MPEG-1),
  24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (voor
  MPEG-2)
  ■ Dit product kan bestanden afspelen
  met 8 kbps ~ 320 kbps transmissie‐
  snelheid, maar bestanden met
  transmissiesnelheid van meer dan
  128 kbps geven een kwalitatief be‐
  ter geluid.
  ■ Dit product kan ID3 Tag-informatie
  (versie 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 of 2.4)
  weergeven voor MP3-landen, zoals
  de albumnaam en de artiest.
  ■ Om informatie over het album (dis‐
  ktitel), de song (songtitel) en de ar‐
  tiest (song artiest) weer te geven,

  moet het bestand compatibel zijn
  met de ID3 Tag V1- en V2-be‐
  standsindelingen.
  ■ Dit product kan MP3-bestanden af‐
  spelen die VBR gebruiken. Wan‐
  neer een VBR-type MP3-bestand
  wordt afgespeeld, kan de reste‐
  rende afspeeltijd afwijken van de
  werkelijk resterende afspeeltijd.

  Afspeelvolgorde voor
  muziekbestanden • Page 135

  Infotainmentsysteem
  Afspelen van CD's en MP3
  Hoofdknoppen/draaiknop
  (9) Knop CD/AUX
  Selecteer de CD-/MP3-speler.
  (14) Knop MENU met draaiknop
  TUNE
  ■ Draai aan TUNE voor het doorlo‐
  pen van de songlist, menu of MP3songinformatie (WMA).
  ■ Druk de knop in om het menu‐
  scherm weer te geven bij het hui‐
  dige item of de huidige modus.
  (8) Knoppen fSEEKe
  ■ Druk deze knoppen in om het vo‐
  rige of volgende nummer af te spe‐
  len.
  ■ Houd deze knoppen ingedrukt om
  binnen de song snel vooruit of terug
  te spoelen en laat de knop los om
  weer af te spelen op normale snel‐
  heid.
  (4) Knop UITWERPEN [d]
  Voor het uitwerpen van de disk.

  (7) Knop INFORMATIE [INFO] Hier‐
  mee geeft u informatie weer over de
  afgespeelde song.
  (17) Knop STIL [@]
  Deze knop indrukken (alleen voor
  model type 2-C) of ingedrukt houden
  (alleen voor model type 1/2-A) om de
  stilschakelfunctie in of uit te schake‐
  len.
  Disk erin steken

  Steek de af te spelen disk in de dis‐
  kspeler met de afgedrukte zijde naar
  boven toe.

  133

  ■ Zodra de diskinformatie is uitgele‐
  zen, wordt deze automatisch vanaf
  song 1 afgespeeld.
  ■ Wanneer een niet-leesbare disk is
  ingelegd, wordt de disk automa‐
  tisch uitgeworpen en een diskfout‐
  melding weergegeven; het sys‐
  teem schakelt vervolgens naar de
  vorige gebruikte functie of naar FMradio.

  Wanneer een af te spelen disk al is
  ingelegd, druk dan meerdere malen
  op de toets CD/AUX om CD/MP3 af‐
  spelen te selecteren. • Page 136

  134

  Infotainmentsysteem

  ■ Als er geen disk is om af te spelen,
  verschijnt Geen disk ingelegd op
  het scherm en wordt de functie niet
  geselecteerd.
  ■ De song die eerder werd afge‐
  speeld, speelt automatisch af.
  De disk uitwerpen

  Om de disk uit te werpen drukt u op
  de knop UITWERPEN [d] om de disk
  uit te nemen.

  ■ Terwijl de disk naar buiten komt,
  schakelt het systeem automatisch
  naar de vorige gebruikte functie of
  naar FM-radio.
  ■ Wanneer de disk na enige tijd niet
  wordt verwijderd, zal deze automa‐
  tisch weer inladen.

  Of draai aan TUNE om de songlist te
  doorlopen en vervolgens op de knop
  MENU drukken om meteen te wijzi‐
  gen.
  Een andere afspeelpositie kiezen

  Een andere song afspelen

  Druk op de fSEEKe knoppen in de
  afspeelmodus om naar de vorige of
  volgende song te gaan.
  Bij gebruik van de stuurwielbediening
  kan gemakkelijk een andere song
  worden gekozen door de bedienings‐
  knop Bron [dSRCc] te gebruiken.

  Houd de toetsen fSEEKe tijdens de
  afspeelmodus ingedrukt om binnen
  de song snel vooruit of terug te spoe‐
  len. Laat de knop los om de song
  weer op de normale snelheid af te
  spelen.
  Tijdens vooruit- en terugspoelen is
  het geluidsvolume iets verminderd en
  wordt de afspeeltijd weergegeven. • Page 137

  Infotainmentsysteem
  Informatie over afgespeelde song
  bekijken

  Druk in de afspeelmodus op INFOR‐
  MATIE [INFO] om informatie te bekij‐
  ken over de song die wordt afge‐
  speeld.
  Wanneer er op audio-CD's geen in‐
  formatie bestaat over de afgespeelde
  song, toont het systeem Geen
  informatie.
  Bij MP3-songs (WMA) kan extra in‐
  formatie worden bekeken door tijdens
  de weergave van songinformatie aan
  TUNE te draaien.

  ■ De weergegeven informatie omvat
  de bestandsnaam, mapnaam en de
  ID3 Tag-informatie die bij de song
  is opgeslagen.
  Wanneer de ID3 Tag-informatie
  (zoals artiest, songtitel) werd toe‐
  gevoegd aan MP3- bestanden
  (WMA) voordat deze op schijf wer‐
  den gebrand, wordt deze informatie
  "as is" weergegeven door het info‐
  tainmentsysteem.
  Foutieve ID3 Tag-informatie kan
  niet worden gewijzigd of gecorri‐
  geerd door het infotainmentsys‐
  teem (ID3 Tags kunnen alleen op
  een pc worden gecorrigeerd).
  ■ Wanneer informatie bij songs de
  vorm heeft van speciale symbolen
  of is beschreven in niet-beschik‐
  bare talen, wordt deze weergege‐
  ven als ---- of helemaal niet.

  135

  Het CD-menu gebruiken
  De afspeelmodus wijzigen

  Druk in de afspeelmodus op MENU
  om het CD-menu weer te geven. • Page 138

  136

  Infotainmentsysteem

  Draai aan TUNE om de functies wil‐
  lekeurig afspelen of afspelen herha‐
  len te selecteren en druk vervolgens
  op MENU om de betreffende functies
  Aan of Uit te zetten.

  CD-menu → Songlist

  CD-menu → Zoeken in mappen

  Draai bij audio-CD's in het CD-menu
  aan de draaiknop TUNE om de song‐
  list te selecteren en druk vervolgens
  op MENU.
  Draai aan TUNE om de gewenste
  songlist te vinden en druk vervolgens
  op MENU om de geselecteerde song
  af te spelen.

  Draai bij MP3-disks (WMA) in het CDmenu aan de bedieningsknop TUNE
  om Mappen te selecteren en druk ver‐
  volgens op MENU.
  Draai aan de draaiknop TUNE om de
  gewenste map te selecteren en druk
  vervolgens op MENU.
  Draai aan TUNE om de gewenste
  song te vinden en druk vervolgens op
  MENU om de geselecteerde song
  vanuit de geselecteerde map af te
  spelen. • Page 139

  Infotainmentsysteem
  CD-menu → Zoeken...

  Draai bij MP3-disks (WMA) in het CDmenu aan de draaiknop TUNE om
  Zoeken... te selecteren en druk ver‐
  volgens op MENU.
  ■ Nadat het systeem de diskinforma‐
  tie heeft uitgelezen, wordt de eerste
  song van de playlist [iP] weergege‐
  ven.

  137

  ■ Als de playlist [iP] geen muziekbe‐
  standen bevat, wordt de eerste
  song voor elke artiest [iA] weerge‐
  geven.
  ■ Het kan soms lange tijd duren voor‐
  dat de disk geheel is uitgelezen, af‐
  hankelijk van het aantal muziekbe‐
  standen.

  Draai aan de draaiknop TUNE om het
  gedetailleerde classificatie-item te
  selecteren en druk vervolgens op
  MENU.

  Druk opnieuw op MENU en draai,
  vanuit het weergegeven zoekitem,
  aan TUNE om de gewenste afspeel‐
  modus te selecteren.
  Het aantal relevante nummers wordt
  weergegeven per Playlist [iP]/Artiest
  [iA]/Album [iL]/Titel [iS]/Genre [iG]. • Page 140

  138

  Infotainmentsysteem

  Draai aan TUNE om de gewenste
  song/titel te vinden en druk vervol‐
  gens op MENU om de geselecteerde
  song af te spelen.

  Randapparatuur
  USB-speler (alleen voor model
  type 1/2-A/B)
  Aanwijzingen bij het gebruik van
  USB-apparatuur
  ■ De werking kan niet worden gega‐
  randeerd als u een USB-adapter
  gebruikt om een USB-apparaat
  voor massaopslag met inge‐
  bouwde harddisk of een CF- of SDgeheugenkaart aan te sluiten. Ge‐
  bruik een USB-dataopslagappa‐
  raat van het flashgeheugentype.
  ■ Pas op en voorkom ontlading van
  statische elektriciteit bij het aanslui‐
  ten of losmaken met USB. Wan‐
  neer aansluiten en losmaken in
  korte tijd vaak worden herhaald,
  kan er een probleem ontstaan met
  het gebruik van het apparaat.

  ■ Om het USB-apparaat los te maken
  gebruikt u USB-menu → USB
  verwijderen met gebruik van de
  knop MENU met draaiknop TUNE
  om verwijderen van het USB-appa‐
  raat uit te voeren.
  ■ De correcte werking is niet gega‐
  randeerd wanneer het USB-appa‐
  raat geen metalen aansluitelement
  heeft.
  ■ Aansluiten van USB-opslagappa‐
  ratuur van het i-Stick-type geeft mo‐
  gelijk storingen door trillingen van
  de auto, daarom kan de werking er‐
  van niet worden gegarandeerd.
  ■ Wees voorzichtig en raak de USBaansluiting niet aan met een voor‐
  werp of enig deel van uw lichaam.
  ■ Het USB-opslagapparaat wordt al‐
  leen herkend wanneer dit is gefor‐
  matteerd in een FAT 16/32-be‐
  standsindeling. Alleen apparaten
  met een toegewezen grootte per
  eenheid van 512 byte/sector of
  2048 byte/sector kunnen worden
  gebruikt. NTFS- en andere be‐
  standsystemen worden niet her‐
  kend.

  ■ Afhankelijk van het type en de op‐
  slagcapaciteit van het USB-opslag‐
  apparaat en het type opgeslagen
  bestand, kan de tijd vereist voor
  herkenning van bestanden afwij‐
  ken. In zo'n geval bestaat er geen
  probleem met het product, dus
  wacht tot de bestanden zijn ver‐
  werkt.
  ■ Bestanden in sommige USB-op‐
  slagapparaten worden soms niet
  herkend door compatibiliteitspro‐
  blemen; aansluitingen met een ge‐
  heugenlezer of een USB-hub wor‐
  den niet ondersteund. Controleer
  de werking van het apparaat in de
  auto voordat u dit gebruikt.
  ■ Wanneer apparaten zoals een
  MP3-speler, mobiele telefoon of di‐
  gitale camera via een draagbare
  disk worden aangesloten, zullen
  deze mogelijk niet normaal werken.
  ■ Ontkoppel het USB-opslagappa‐
  raat niet terwijl dit wordt afge‐
  speeld. U kunt zo schade aan het
  product veroorzaken of de werking
  van het USB-apparaat gaat hier‐
  door achteruit. • Page 141

  Infotainmentsysteem
  ■ Ontkoppel het aangesloten USBopslagapparaat nadat in de auto
  het contact is afgezet. Als u het
  contact afzet terwijl het USB-op‐
  slagapparaat is aangesloten, kan
  het USB-opslagapparaat bescha‐
  digd raken of in sommige gevallen
  niet normaal werken.

  Voorzichtig
  Alleen USB-opslagmedia voor af‐
  spelen van muziek kunnen op dit
  product worden aangesloten.
  De USB-aansluiting van het pro‐
  duct mag niet worden gebruikt
  voor het opladen van USB-appa‐
  ratuur, omdat de daarbij veroor‐
  zaakte warmteontwikkeling de
  werking van de USB-aansluiting
  kan verslechteren of schade aan
  het product kan aanbrengen.
  ■ Wanneer het logisch volume wordt
  gescheiden van een USB-apparaat
  voor massaopslag, kunnen alleen
  de bestanden vanaf het bovenste
  niveau van het logisch volume als
  USB-muziekbestanden worden af‐

  gespeeld. Om deze reden dienen
  af te spelen muziekbestanden
  steeds te worden opgeslagen in het
  bovenste-niveau volume van het
  apparaat. Muziekbestanden in
  sommige USB-opslagapparaten
  zullen mogelijk ook niet normaal af‐
  spelen wanneer een toepassing
  wordt geladen door binnen het
  USB-apparaat een afzonderlijk vo‐
  lume te partitioneren.
  ■ Muziekbestanden waarop DRM
  (Digital Right Management) van
  toepassing is, kunnen niet worden
  afgespeeld.
  ■ Dit product kan USB-opslagappa‐
  raten ondersteunen met een op‐
  slagcapaciteit tot 16 GB, maar be‐
  perkt tot 999 bestanden, 512 map‐
  pen en een mappenstructuur tot 10
  niveaus. Een normaal gebruik kan
  niet worden gegarandeerd bij op‐
  slagapparatuur die deze limieten
  overschrijdt.

  139

  Aanwijzingen bij het gebruik van
  USB-muziekbestanden
  ■ Beschadigde muziekbestanden
  kunnen tijdens afspelen worden on‐
  derbroken of worden mogelijk he‐
  lemaal niet afgespeeld.
  ■ Mappen en muziekbestanden wor‐
  den weergegeven in volgorde van
  Symbool → Nummer → Taal.
  ■ Maximaal 64 tekens kunnen binnen
  het Joliet-bestandssysteem wor‐
  den herkend als map- of bestands‐
  namen.
  Over MP3-muziekbestanden (WMA)
  ■ De volgende MP3-bestanden kun‐
  nen worden afgespeeld.
  ◆ Transmissiesnelheid: 8 kbps ~
  320 kbps
  ◆ Samplingfrequentie:
  48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (voor
  MPEG-1) • Page 142

  140

  Infotainmentsysteem

  24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (voor
  MPEG-2)
  Dit product geeft MP3-bestanden
  (WMA) weer met mp3 of .wma
  (kleine letters) of .MP3 of .WMA
  (hoofdletters) als extensies bij de
  bestandsnaam.
  Dit product kan voor MP3-bestan‐
  den ID3 tag-informatie (versie 1.0,
  1.1, 2.2, 2.3, 2.4) weergeven over
  album, artiest etc.
  De map- en bestandsnamen die
  volgens het opslagtype kunnen
  worden gebruikt zijn de volgende,
  inclusief de bestandsnaamextensie
  met vier tekens (.mp3).
  ◆ ISO 9660 niveau 1: maximaal
  12 tekens
  ◆ ISO 9660 niveau 2: maximaal
  31 tekens
  ◆ Joliet: maximaal 64 tekens
  (1 byte)
  ◆ Lange Windows-bestandsnaam:
  maximaal 128 tekens (1 byte)
  Dit product kan MP3-bestanden af‐
  spelen die VBR gebruiken. Wan‐
  neer een MP3-bestand van het

  VBR-type wordt afgespeeld, kan de
  resterende afspeeltijd afwijken van
  de werkelijk resterende afspeeltijd.
  Hoofdknoppen/draaiknop
  De volgende hoofdknoppen en draai‐
  knoppen worden gebruikt om USBmuziekbestanden af te spelen.
  (9) Knop CD/AUX
  Druk de knop meerdere malen in ter‐
  wijl het USB-apparaat is aangesloten
  om de USB-afspeelmodus selecte‐
  ren.
  (14) Knop MENU met draaiknop
  TUNE
  ■ Draai aan de draaiknop voor het
  doorlopen van de songlist, menu of
  MP3-songinformatie (WMA).
  ■ Druk de knop in om het menu‐
  scherm weer te geven bij het hui‐
  dige item of de huidige modus.

  (8) Knoppen fSEEKe
  ■ Druk deze knoppen in om het vo‐
  rige of volgende nummer af te spe‐
  len.
  ■ Houd deze knoppen ingedrukt om
  snel vooruit of terug te spoelen en
  laat dan weer los om op normale
  snelheid af te spelen.
  (7) Knop INFORMATIE [INFO]
  Toont de informatie van de afge‐
  speelde opname.
  (16) Knop P BACK
  Annuleer het ingevoerde item of ga
  terug naar het vorige menu.
  (17) Knop STIL [@]
  Houd de knop ingedrukt om de stil‐
  schakelfunctie aan of uit te zetten. • Page 143

  Infotainmentsysteem
  Aansluiten van het USBopslagapparaat

  Sluit het USB-opslagmedium met af
  te spelen muziekbestanden aan op
  de USB-aansluiting.

  ■ Zodra het product gereed is met het
  inlezen van de informatie op het
  USB-opslagapparaat, zal het auto‐
  matisch afspelen.
  ■ Wanneer een niet-leesbaar USBopslagapparaat is aangesloten,
  verschijnt een foutmelding en scha‐
  kelt het product automatisch naar
  de vorige gebruikte functie of naar
  de FM-radio.
  Wanneer het af te spelen USB-op‐
  slagapparaat al is aangesloten, drukt
  u meerdere malen op CD/AUX om de
  USB-speler te selecteren.

  141

  Hij zal dan automatisch afspelen
  vanaf het punt waarop afspelen eer‐
  der werd onderbroken.
  De functies van de USB-speler wor‐
  den verder op identieke wijze bediend
  als bij afspelen van CD's en MP3-be‐
  standen.
  Afspelen van USB-muziekbestanden
  beëindigen
  Druk op RADIO BAND of CD/AUX om
  andere functies te selecteren.
  Om afspelen te beëindigen en het
  USB-opslagapparaat te ontkoppelen,
  gaat u naar de functie USB-menu →
  USB verwijderen om het USB-opslag‐
  apparaat veilig te verwijderen.
  Het USB-menu gebruiken
  De functiebeschrijving voor Songs
  willekeurig afspelen/Herhalen/
  Mappen/Zoeken... vanuit het USBmenu is identiek aan die in het CDmenu voor de CD-/MP3-speler; uit‐
  sluitend het USB verwijderen item is
  toegevoegd. Raadpleeg de functies
  voor de CD/MP3-speler vanuit het
  CD-menu. • Page 144

  142

  Infotainmentsysteem

  USB-menu → USB verwijderen

  Druk in de afspeelmodus op MENU
  om het USB-menu weer te geven.
  Draai aan TUNE om naar USB
  verwijderen te gaan en druk vervol‐
  gens op MENU om de melding weer
  te geven die aangeeft dat het USBapparaat veilig kan worden verwij‐
  derd.
  Ontkoppel het USB-apparaat van de
  USB-aansluiting.
  Ga terug naar de vorige in gebruik
  zijnde functie.

  iPod-speler (alleen voor model
  type 1/2-A/B)
  Hoofdknoppen/draaiknop
  De volgende hoofdknoppen en draai‐
  knop worden gebruikt om iPod-mu‐
  ziekbestanden af te spelen.
  (9) Knop CD/AUX
  Druk wanneer de iPod is aangesloten
  de knop meerdere malen in om de
  iPod- afspeelmodus te selecteren.
  (14) Knop MENU met draaiknop
  TUNE
  ■ Draai aan de draaiknop om de cur‐
  sor te verplaatsen en de songlist
  weer te geven die wordt afge‐
  speeld.
  ■ Druk de knop in om het menu‐
  scherm weer te geven bij het hui‐
  dige item of de huidige modus.

  (8) Knoppen fSEEKe
  ■ Druk deze knoppen in om het vo‐
  rige of volgende nummer af te spe‐
  len.
  ■ Houd deze knoppen ingedrukt om
  snel vooruit of terug te spoelen en
  laat dan weer los om op normale
  snelheid af te spelen.
  (7) Knop INFORMATIE [INFO]
  Toont de informatie van de afge‐
  speelde opname.
  (16) Knop P BACK
  Annuleer het vorige item of ga terug
  naar het vorige menu.
  (17) Knop STIL [@]
  De knop indrukken (alleen voor mo‐
  dellen type 2-C) of ingedrukt houden
  (alleen voor modellen type 1/2-A) om
  de stilschakelfunctie in of uit te scha‐
  kelen. • Page 145

  Infotainmentsysteem
  De iPod-speler aansluiten

  Sluit de iPod met af te spelen muziek‐
  bestanden aan op de USB-aanslui‐
  ting.
  ■ Sommige iPod/iPhone-productmo‐
  dellen worden wellicht niet onder‐
  steund.
  ■ Sluit de iPod alleen op dit product
  aan met aansluitkabels die door
  iPod-producten worden onder‐
  steund. Andere verbindingskabels
  zijn niet bruikbaar.

  143

  product automatisch naar de vorige
  gebruikte functie of naar de FM-ra‐
  diofunctie.

  ■ In sommige gevallen kan het iPodproduct worden beschadigd wan‐
  neer het contact wordt uitgezet ter‐
  wijl de iPod nog aan het product is
  aangesloten.
  Wanneer het iPod-product niet in
  gebruik is, maak dit dan los van het
  product terwijl het contact is uitge‐
  zet.
  ■ Zodra het product gereed is met het
  inlezen van de informatie op de
  iPod, zal het automatisch afspelen.
  ■ Wanneer een niet-leesbare iPod is
  aangesloten, verschijnt hierover
  een foutmelding en schakelt het

  Wanneer de af te spelen iPod al is
  aangesloten, druk dan meerdere ma‐
  len op CD/AUX om de iPod-speler te
  selecteren.
  ■ Hij zal dan automatisch afspelen
  vanaf het punt waarop afspelen
  eerder werd onderbroken. • Page 146

  144

  Infotainmentsysteem

  ■ De bij dit product gebruikte afspeel‐
  functies en de items voor informa‐
  tieweergave op de iPod-speler kun‐
  nen afwijken van de iPod als het
  gaat om de afspeelvolgorde, wer‐
  king en getoonde informatie.
  ■ Bekijk de volgende tabel voor de
  classificatie van zoekfunctie-items
  zoals het iPod-product die hanteert.

  De speelfuncties van de iPod worden
  op soortgelijke wijze bediend als bij
  afspelen van CD's en MP3-bestan‐
  den.

  Uitloggen na afspelen van iPod
  Om het afspelen te beëindigen drukt
  u op RADIO BAND of CD/AUX om
  andere functies te selecteren.
  Het iPod-menu gebruiken
  In het iPod-menu zijn de instructies
  voor Songs willekeurig afspelen/
  Herhalen/Zoeken... (inclusief Audio‐
  books en Componisten) identiek aan
  die in het CD-menu van de CD/MP3speler; alleen het item iPod
  uitwerpen is toegevoegd.
  Raadpleeg om te gebruiken elk item
  in het CD/MP3-menu.
  iPod-menu → iPod uitwerpen

  Druk in de afspeelmodus op MENU
  om het iPod-menu weer te geven.
  Draai aan TUNE om naar de functie
  iPod uitwerpen te gaan en druk ver‐
  volgens op MENU om de melding
  weer te geven die aangeeft dat het
  apparaat veilig kan worden verwij‐
  derd.
  Ontkoppel het iPod-apparaat van de
  USB-aansluiting.
  Ga terug naar de vorige in gebruik
  zijnde functie.

  Ingang voor externe spelers
  (AUX)
  Hoofdknoppen/draaiknop
  De volgende hoofdknoppen en draai‐
  knoppen gebruikt u om te genieten
  van de rijke klank van het Infotain‐
  mentsysteem nadat een externe spe‐
  ler op de AUX- ingang is aangesloten.
  (9) Knop CD/AUX
  Wanneer een externe muziekspeler
  is aangesloten, drukt u meerdere ma‐
  len op de knop om de AUX-ingang
  voor externe spelers te selecteren.
  (2) Draaiknop VOLUME [VOL] • Page 147

  Infotainmentsysteem
  Draai aan de draaiknop om het vo‐
  lume in te stellen.
  (17) Knop STIL [@]
  Houd de knop ingedrukt om de stil‐
  schakelfunctie aan of uit te zetten.

  ■ Het infotainmentsysteem schakelt
  automatisch naar de ingang voor
  extern geluid (AUX) zodra de ex‐
  terne audiospeler wordt aangeslo‐
  ten.

  Een externe speler aansluiten
  Sluit de audio-uitgang van de externe
  audiospeler aan op de AUX-ingang 1
  of 2 (optioneel).

  ■ AUX 1: ondergebracht in het info‐
  tainmentapparaat
  AUX 2: ondergebracht binnenin het
  handschoenenkastje bij de voor‐
  passagiersstoel

  Druk op CD/AUX om over te schake‐
  len naar de ingang voor extern geluid
  als het externe audiosysteem al was
  aangesloten.
  Draai aan de draaiknop VOLUME
  [VOL] om het volume in te stellen.

  145

  Telefoon
  Bluetooth®
  Hoofdknoppen/draaiknop

  De volgende hoofdknoppen en draai‐
  knop worden gebruikt om muziekbe‐
  standen af te spelen of om telefoon‐
  functies via een Bluetooth-apparaat
  te gebruiken.
  (9) Knop CD/AUX
  Wanneer een Bluetooth-apparaat
  met een muziekspelerfunctie is aan‐
  gesloten, drukt u meerdere malen op
  deze knop om de Bluetooth-audioaf‐
  speelfunctie te selecteren.
  (14) Knop MENU met draaiknop
  TUNE
  ■ Druk in de Bluetooth-telefoonmo‐
  dus op deze knop om het menu‐
  scherm weer te geven.
  ■ Draai aan de draaiknop om naar
  het menu of de instellingswaarde te
  gaan. • Page 148

  146

  Infotainmentsysteem

  (8) Knoppen fSEEKe
  ■ Druk op deze knoppen in de Blue‐
  tooth-audioafspeelmodus om naar
  de vorige of volgende song te gaan.
  ■ Houd deze knoppen ingedrukt om
  snel vooruit of terug te spoelen en
  laat weer los om op normale snel‐
  heid af te spelen.
  (17) TELEFOON [y] / STIL [@]
  ■ Druk op deze knop om de Blue‐
  tooth-modus te activeren.
  ■ Houd de knop ingedrukt om de stil‐
  schakelfunctie aan of uit te zetten.

  Bluetooth koppelen
  Het Bluetooth-apparaat aanmelden
  Meld het te koppelen Bluetooth-ap‐
  paraat aan bij het infotainmentsys‐
  teem.
  Stel eerst in het menu Bluetoothinstellingen het te koppelen Blue‐
  tooth-apparaat in, zodat andere ap‐
  paraten kunnen zoeken naar het
  Bluetooth-apparaat.

  Druk op CONFIG, druk op de knop
  MENU met draaiknop TUNE om naar
  Telefoonmenu → Bluetoothinstellingen → Bluetooth → Apparaat
  toevoegen te gaan en druk vervol‐
  gens op MENU.
  ■ U kunt Bluetooth-apparaten aan‐
  melden met de toets CONFIG maar
  ook via Telefoonmenu → Bluetoothinstellingen → Bluetooth →
  Apparaat toevoegen.

  ■ Wanneer er al een Bluetooth-appa‐
  raat is gekoppeld aan het infotain‐
  mentsysteem, verschijnt het bericht
  Bluetooth is bezig.
  ■ Weergegeven wordt "Verbinding
  standby", samen met een bericht
  en een veiligheidscode. (De begin‐
  waarde is 0000, u kunt dit wijzigen
  via Instellingen → Bluetoothinstellingen → Bluetooth →
  Bluetooth-code wijzigen.)
  Het infotainmentsysteem kan worden
  gevonden door te zoeken naar het te
  koppelen Bluetooth-apparaat.
  Voer via het Bluetooth-apparaat de
  veiligheidscode voor het infotain‐
  mentsysteem in.
  Wanneer de aanmelding van het aan
  het infotainmentsysteem te koppelen
  apparaat succesvol was, toont het
  scherm informatie over het Bluetoothapparaat. • Page 149

  Infotainmentsysteem
  Bluetooth-apparaten koppelen/
  verwijderen/losmaken

  ■ Bij het infotainmentsysteem kun‐
  nen maximaal vijf Bluetooth-appa‐
  raten worden aangemeld.
  ■ Sommige Bluetooth-apparatuur
  kan alleen worden gebruikt wan‐
  neer het item Altijd koppelen is in‐
  gesteld.

  147

  Druk op CONFIG, druk op de knop
  MENU met draaiknop TUNE om naar
  Instellingen → Bluetooth-instellingen
  → Bluetooth → Apparatenlijst te gaan
  en druk vervolgens op MENU.

  Voorzichtig
  Wanneer er al een Bluetooth-ap‐
  paraat is aangesloten, moet dat
  apparaat eerst worden losgekop‐
  peld.
  Stel eerst in het menu Bluetoothinstellingen het te koppelen Blue‐
  tooth-apparaat in, zodat andere ap‐
  paraten kunnen zoeken naar het
  Bluetooth-apparaat.

  Gebruik de knop MENU met draai‐
  knop TUNE om vanuit het aange‐
  melde Bluetooth-apparaat naar het te
  koppelen apparaat te gaan en druk
  vervolgens op MENU. • Page 150

  148

  Infotainmentsysteem

  U kunt aanmelden door de knop
  MENU met draaiknop TUNE te ge‐
  bruiken, naar item selecteren te gaan,
  naar item wissen te gaan om te wis‐
  sen en vervolgens op MENU te druk‐
  ken.

  Het huidige gekoppelde Bluetoothapparaat ontkoppelen, Selecteer in
  het apparatenlijstscherm het gekop‐
  pelde apparaat, waarbij dan
  Ontkoppelen zal zijn weergegeven.
  Druk vervolgens op MENU.
  Aanwijzingen bij aanmelden/
  koppelen aan Bluetooth
  ■ Wanneer een apparaat niet aan
  Bluetooth kan worden gekoppeld,
  wis dan de hele apparatenlijst uit de
  te koppelen Bluetooth-apparaat en
  probeer het opnieuw. Wanneer ook
  wissen van de hele apparatenlijst
  niet werkt, breng dan de batterij op‐
  nieuw aan en koppel opnieuw.

  ■ Wanneer er een probleem optreedt
  nadat het Bluetooth-apparaat is ge‐
  koppeld, gebruik dan de knop
  MENU met draaiknop TUNE om
  Instellingen → Bluetoothinstellingen → Fabrieksinstellingen
  herstellen uit te voeren.
  Initialiseer het apparaat met het
  probleem, veroorzaakt door een
  fout opgetreden tijdens het koppe‐
  len van het Bluetooth-apparaat aan
  het infotainmentsysteem.
  ■ Soms kan Bluetooth alleen worden
  gekoppeld via de handenvrij bellenfunctie of de Bluetooth audioaf‐
  speelfunctie, ook al is een stereoheadset aangesloten. Probeer in
  zo'n geval het infotainmentsysteem
  opnieuw te koppelen met gebruik
  van het Bluetooth-apparaat.
  ■ Bij Bluetooth-apparatuur die geen
  stereo-headsets ondersteunt, kan
  de Bluetooth-audioafspeelfunctie
  niet worden gebruikt.
  ■ U kunt geen muziek beluisteren via
  Bluetooth-audio wanneer een
  iPhone is aangesloten via een • Page 151

  Infotainmentsysteem
  USB-aansluiting. Dit komt door de
  unieke specificaties van de mobiele
  telefoon.

  Bluetooth-audio afspelen

  Audio via Bluetooth
  Afspelen van Bluetooth-audio
  ■ Een mobiele telefoon of Bluetoothapparaat dat A2DP-versies (Ad‐
  vanced Audio Distribution Profile)
  van na 1.2 ondersteunt, moet wor‐
  den aangemeld en gekoppeld aan
  het product.
  ■ Vind vanuit de mobiele telefoon of
  het Bluetooth-apparaat het Blue‐
  tooth-apparaattype om het item in
  te stellen/te koppelen als een ste‐
  reo-headset.
  Er verschijnt een muzieknootpicto‐
  gram [n] in de rechterbenedenhoek
  van het scherm als de stereo-head‐
  set met succes is gekoppeld.
  ■ Sluit de mobiele telefoon niet aan
  via de Bluetooth-aansluiting. Er kan
  zich een storing voordoen terwijl de
  telefoon is aangesloten tijdens de
  CD/MP3- en Bluetooth-audioaf‐
  speelmodus.

  Druk meerdere malen op CD/AUX om
  de audioafspeelmodus van het ge‐
  koppelde Bluetooth-apparaat te se‐
  lecteren.
  Als het Bluetooth-apparaat niet ge‐
  koppeld is, kunt u deze functie niet
  selecteren.
  Na aanzetten van de mobiele tele‐
  foon of het Bluetooth-apparaat wor‐
  den de muziekbestanden afgespeeld.

  149

  ■ Het door het Bluetooth-apparaat af‐
  gespeeld geluid is hoorbaar via het
  infotainmentsysteem.
  ■ Om Bluetooth-audio te kunnen af‐
  spelen, moet de muziek minstens
  eenmaal zijn afgespeeld vanaf de
  muziekspeelfunctie van de mobiele
  telefoon of vanaf het Bluetooth-ap‐
  paraat, nadat dit als stereo-headset
  is gekoppeld. Na minstens een‐
  maal te zijn afgespeeld zal de mu‐
  ziekspeler automatisch afspelen
  als deze in de afpeelmodus komt,
  en zal hij automatisch stoppen zo‐
  dra de muziekafspeelmodus wordt
  beëindigd. Als de mobiele telefoon
  of het Bluetooth-apparaat zich niet
  in de wachtschermmodus bevin‐
  den, zullen sommige apparaten
  mogelijk niet automatisch afspelen
  in de Bluetooth-audioafspeelfunc‐
  tie.
  Druk op fSEEKe om naar het vorige
  of volgende nummer te gaan of houd
  deze knoppen ingedrukt om snel
  vooruit of terug te spoelen. • Page 152

  150

  Infotainmentsysteem

  ■ Deze functie werkt alleen met Blue‐
  tooth-apparaten die de AVRCPversie (Audio Video Remote Con‐
  trol Profile) 1.0 of hoger ondersteu‐
  nen. (Afhankelijk van de opties voor
  het Bluetooth-apparaat zullen som‐
  mige apparaten bij de eerste kop‐
  peling "AVRCP wordt gekoppeld"
  weergeven.)
  ■ De informatie over het afspelen van
  de song en de positie in de song
  wordt niet weergegeven op het
  scherm van het infotainmentsys‐
  teem.
  Aanwijzingen bij het afspelen van
  Bluetooth-audio
  ■ Spring niet te snel heen en weer
  tussen songs bij het afspelen van
  Bluetooth-audio.
  Het kostte enige tijd om data vanuit
  de mobiele telefoon naar het info‐
  tainmentsysteem te verzenden.
  ■ Het infotainmentsysteem verzendt
  de afspeelopdracht vanuit de mo‐
  biele telefoon in de Bluetooth-audi‐
  oafspeelmodus. Wanneer dit in een
  andere modus gebeurt, zendt het

  apparaat de opdracht om te stop‐
  pen.
  Afhankelijk van de opties van de
  mobiele telefoon, is enige tijd nodig
  om deze opdracht tot afspelen/
  stoppen te activeren.
  ■ Als de mobiele telefoon of het Blue‐
  tooth-apparaat zich niet in de
  wachtschermmodus bevindt, zullen
  deze mogelijk niet automatisch af‐
  spelen, ook al wordt de opdracht
  uitgevoerd in de Bluetooth-audioaf‐
  speelmodus.
  Als de Bluetooth-audioafspeelfunc‐
  tie niet werkt, controleer dan of de
  mobiele telefoon zich in de wacht‐
  schermmodus bevindt.
  ■ Soms kan tijdens het afspelen van
  Bluetooth-audio de geluidsweer‐
  gave stokken. Het infotainmentsys‐
  teem verwerkt het audiosignaal
  vanaf de mobiele telefoon of het
  Bluetooth-apparaat terwijl dit wordt
  gezonden.

  Bluetooth-foutmeldingen en
  maatregelen
  ■ Bluetooth uitgeschakeld
  Controleer of de Bluetooth-active‐
  ring is ingeschakeld. De Bluetoothfunctie kan worden gebruikt zodra
  Bluetooth-activering is ingescha‐
  keld.
  ■ Bluetooth is bezig
  Controleer of er andere gekoppelde
  Bluetooth-apparaten zijn. Om een
  ander apparaat te koppelen, ont‐
  koppelt u eerst eventuele overige
  gekoppelde apparatuur en koppelt
  u vervolgens opnieuw.
  ■ Apparatenlijst is vol
  Controleer of er minder dan 5 aan‐
  gemelde apparaten zijn. Er kunnen
  niet meer dan 5 apparaten zijn aan‐
  gemeld.
  ■ Geen contactenlijst beschikbaar
  Dit bericht verschijnt als de mobiele
  telefoon het overbrengen van con‐
  tactpersonen niet ondersteunt. Als
  dit bericht na een aantal pogingen • Page 153

  Infotainmentsysteem
  verschijnt, ondersteunt het appa‐
  raat het overbrengen van contact‐
  personen niet.

  Voorzichtig

  Telefoon met
  handsfreefunctie
  Een oproep beantwoorden

  Het bericht wordt getoond wan‐
  neer de overdracht van contact‐
  personen wordt ondersteund ter‐
  wijl eveneens informatie met een
  apparaatfout wordt overgebracht.
  Voer als dit gebeurt opnieuw een
  update voor het apparaat uit.
  ■ Contactenlijst is leeg
  Dit bericht wordt weergegeven als
  er in de mobiele telefoon geen te‐
  lefoonnummers zijn opgeslagen.
  Dit bericht verschijnt ook wanneer
  overdracht van het telefoonlogboek
  wel wordt ondersteund, maar zoda‐
  nig dat het infotainmentsysteem dit
  niet ondersteunt.

  151

  Voorzichtig
  Het is mogelijk om uw ringtone
  over te brengen, afhankelijk van
  de mobiele telefoon. Pas het ring‐
  tonevolume van de mobiele tele‐
  foon aan als het volume te laag is.
  Om dan een telefoongesprek te voe‐
  ren, drukt u op de stuurwielbediening
  op de audioknop of u draait TUNE
  naar de beantwoordingsfunctie; druk
  vervolgens MENU in.

  Wanneer u een telefonische oproep
  ontvangt via de mobiele telefoon met
  Bluetooth-aansluiting, wordt de afge‐
  speelde song onderbroken. De tele‐
  foon geeft een geluidssignaal en
  toont de relevante informatie. • Page 154

  152

  Infotainmentsysteem

  ■ Om een oproep te negeren drukt u
  op de knop Ophangen [n] op de
  stuurwielbediening of u gebruikt de
  knop MENU met draaiknop TUNE
  en selecteert u Weigeren.

  ■ Tijdens het telefoongesprek kunt u
  de doorgifte van geluid blokkeren
  door aan de knop MENU met draai‐
  knop TUNE te draaien en het item
  Mic stilschakelen (microfoon dem‐
  pen) te selecteren.

  ■ Houd tijdens het gesprek de op‐
  roepknop op de stuurwielbediening
  ingedrukt om te wisselen naar de
  modus voor privé telefoneren (som‐
  mige telefoons zullen deze modus
  niet ondersteunen, naargelang de
  opties van de telefoon).
  ■ Wanneer in een auto met infotain‐
  mentsysteem een oproep wordt
  ontvangen en Bluetooth is gekop‐
  peld, zijn er mobiele telefoons die
  niet automatisch overgaan naar de
  modus voor privé telefoneren. Dit
  hangt af van de originele specifica‐
  ties van elke mobiele telefoon. • Page 155

  Infotainmentsysteem
  ■ Wanneer de communicatieservice‐
  provider via een toepassing de ge‐
  bruikmaking van diensten gerela‐
  teerd aan conversaties van drie
  personen ondersteunt, kunt u tij‐
  dens een oproep via het infotain‐
  mentsysteem oproepen plaatsen.
  ■ Tijdens een telefoongesprek van
  drie of meer personen kan de weer‐
  gegeven inhoud afwijken van de
  praktische informatie.

  draait u aan de draaiknop TUNE om
  naar Ophangen te gaan en drukt u op
  de knop MENU.

  Bellen door terug te bellen

  Een gesprek beëindigen

  Om het gesprek te beëindigen, drukt
  u op de knop Ophangen [n] op de
  afstandsbediening op het stuurwiel of

  153

  Druk op de stuurwielbediening op de
  audioknop om het begeleidend ven‐
  ster voor terugbellen weer te geven,
  of houd de knop ingedrukt om het log‐
  boekscherm voor bellers weer te ge‐
  ven.
  Draai aan de draaiknop TUNE om
  Ja of contactpersonen te selecteren
  en druk vervolgens op MENU of de
  oproeptoets om te bellen.

  ■ Wanneer de mobiele telefoon niet
  in de wachtstand staat, ondersteunt
  uw telefoon de terugbelfunctie mo‐
  gelijk niet. Dit hangt af van de opties
  van de mobiele telefoon.
  ■ Wanneer u een nummer terugbelt,
  wordt het aangesloten telefoon‐
  nummer niet weergegeven.
  ■ Afhankelijk van de mobiele telefoon
  wordt in sommige gevallen de op‐
  roep geplaatst via de oproepge‐
  schiedenis voor ontvangen/ge‐
  miste oproepen, dus niet via de te‐
  rugbelfunctie. Dit hangt af van de
  opties van de mobiele telefoon. • Page 156

  154

  Infotainmentsysteem
  Bellen via invoeren van nummer

  Druk op MENU terwijl de telefoon is
  aangesloten om zoals hierboven ge‐
  toond de verbindingsfuncties weer te
  geven.
  Gebruik de knop MENU met draai‐
  knop TUNE om de functies in het ge‐
  toonde menu te gebruiken.
  Terwijl u via de telefoon spreekt,
  houdt u de oproeptoets op de stuur‐
  wielbediening ingedrukt om te wisse‐
  len naar de modus voor privé telefo‐
  neren.

  Om te bellen door een telefoonnum‐
  mer in te voeren, drukt u op MENU en
  draait u aan TUNE om Nummer
  invoeren te selecteren; druk vervol‐
  gens MENU in.

  Draai aan TUNE om de gewenste let‐
  ters te selecteren en druk vervolgens
  op MENU om het nummer in te voe‐
  ren.
  ■ Herhaal deze handeling om alle te‐
  lefoonnummers in te voeren.
  ■ Druk op P BACK om een voor een
  letters te wissen of houd de knop
  ingedrukt om alle ingevoerde in‐
  houd te wissen.
  ■ Raadpleeg de volgende informatie
  om de ingevoerde inhoud te bewer‐
  ken. • Page 157

  Infotainmentsysteem
  1. Verplaatsen [_ 6]: invoerpositie
  verplaatsen
  2. Wissen [⌫]: ingevoerd teken wis‐
  sen
  3. Contactenlijst [d]: contacten zoe‐
  ken (bruikbaar na bijwerken van
  de telefoonnummers)
  4. Kiezen [y]: beginnen met kiezen

  Nadat het telefoonnummer geheel is
  ingevoerd, draait u aan TUNE om het
  kiezen te starten [y]; vervolgens
  drukt u op de knop MENU om de op‐
  roep te plaatsen.

  Beëindig een gesprek met de draai‐
  knop TUNE, kies Ophangen en druk
  op de knop MENU.

  Het telefoonmenu gebruiken

  155

  Draai aan TUNE om Zoeken te selec‐
  teren en druk vervolgens MENU in.
  Draai aan TUNE om Voornaam of
  Achternaam te selecteren en druk
  vervolgens MENU in.

  Telefoonmenu → Contactenlijst →
  Zoeken

  Druk op MENU, draai aan TUNE om
  Contactenlijst te selecteren en druk
  vervolgens op MENU.
  Als er geen contactpersonen zijn, ver‐
  schijnt een kennisgeving op het
  scherm en gaat u terug naar het voor‐
  gaande menu.

  Draai aan TUNE om Zoekbegrippen/
  bereik te selecteren en druk vervol‐
  gens MENU in. • Page 158

  156

  Infotainmentsysteem
  Telefoonmenu → Contactenlijst →
  Bijwerken

  Draai in het venster met zoekresulta‐
  ten aan TUNE om het gewenste item
  te selecteren en druk vervolgens
  MENU in om de details voor dat item
  te bekijken.

  Wanneer u het relevante nummer wilt
  bellen drukt u op MENU.
  Raadpleeg het item over het maken
  van telefoongesprekken voor meer
  informatie.

  Update de contactpersonen van de
  aangesloten mobiele telefoon naar de
  contactenlijst van het systeem.
  Gebruik de knop MENU met draai‐
  knop TUNE en selecteer
  Telefoonmenu → Contactenlijst →
  Bijwerken en druk vervolgens op
  MENU. • Page 159

  Infotainmentsysteem

  Draai aan TUNE om Ja of Nee te se‐
  lecteren en druk vervolgens op
  MENU om het bijwerken te activeren
  of te annuleren.
  Opmerking bij bijwerken van
  contactpersonen
  ■ Deze functie is bruikbaar bij mo‐
  biele telefoons die het bijwerken
  van contactpersonen en de over‐
  drachtfunctie voor oproepgeschie‐
  denis ondersteunen. (Wanneer het
  product is aangesloten aan een
  mobiele telefoon die deze functies
  niet ondersteunt, kan de oproepge‐
  schiedenis via het infotainmentsys‐
  teem worden weergegeven.)

  ■ Bijwerken wordt ondersteund tot
  maximaal 1000 telefoonnummers
  van contactpersonen.
  ■ Denk eraan dat handenvrij telefo‐
  neren en audio afspelen via Blue‐
  tooth wordt onderbroken tijdens het
  bijwerken van contactpersonen
  (andere functies dan handenvrij te‐
  lefoneren en audio afspelen via
  Bluetooth kunnen wel worden ge‐
  bruikt).
  ■ Bij het bijwerken van uw contact‐
  personen is het mogelijk om de
  overdrachtcertificatie voor contact‐
  personen op te vragen. Wanneer
  op het wachtende scherm lange tijd
  niets verandert, kunt u controleren
  of de mobiele telefoon certificatie
  aanvraagt. Bij een aanvraag voor
  certificatie van de mobiele telefoon,
  worden alle Bluetooth-verbindin‐
  gen afgebroken als deze niet wor‐
  den geaccepteerd; daarna wordt
  het apparaat opnieuw verbonden.
  ■ Bij het ontvangen van de oproep‐
  geschiedenis is het mogelijk om de
  overdrachtcertificatie op te vragen
  voor de oproepgeschiedenis van

  157

  de mobiele telefoon. Wanneer op
  het wachtende scherm lange tijd
  niets verandert, controleert u of de
  mobiele telefoon certificatie aan‐
  vraagt.
  Bij een aanvraag voor certificatie
  van de mobiele telefoon, worden
  alle Bluetooth-verbindingen onder‐
  broken als deze niet worden geac‐
  cepteerd; daarna wordt het appa‐
  raat opnieuw verbonden.
  ■ Wanneer er een probleem is in de
  opgeslagen informatie van een mo‐
  biele telefoon, worden de contact‐
  personen mogelijk niet bijgewerkt.
  ■ Het infotainmentsysteem gebruikt
  alleen informatie gecodeerd vol‐
  gens de UTF-8-indeling.
  ■ Wanneer andere bewerkingen
  (spellen, zoeken, navigatie etc.), tij‐
  dens het bijwerken van contactper‐
  sonen of overdragen van de op‐
  roepgeschiedenis worden geacti‐
  veerd, functioneert het bijwerk-/
  overdrachtproces mogelijk niet.
  Dit komt doordat andere bewerkin‐
  gen uitgevoerd op de mobiele tele‐
  foon de dataoverdracht verstoren. • Page 160

  158

  Infotainmentsysteem

  ■ Wanneer het bijwerken van con‐
  tactpersonen of de overdracht van
  de oproepgeschiedenis is voltooid,
  worden alle functies voor handen‐
  vrij telefoneren en audio afspelen
  via Bluetooth automatisch ontkop‐
  peld en weer gekoppeld.
  ■ Wanneer het infotainmentsysteem
  uitschakelt tijdens een telefoonge‐
  sprek, wordt de oproep doorgezet
  naar de mobiele telefoon. Bij som‐
  mige telefoons moet mogelijk eerst
  een oproepoverdrachtfunctie wor‐
  den ingesteld, naargelang het type
  telefoon.
  ■ Wanneer de gebruiker de aanslui‐
  ting rechtstreeks verbreekt (via het
  infotainmentsysteem of de mobiele
  telefoon), wordt de functie voor au‐
  tomatische verbinding niet uitge‐
  voerd.
  Automatische verbinding: deze
  functie vindt automatisch het laat‐
  ste aangesloten apparaat en ver‐
  bindt hiermee.
  ■ Bij selectie van contactpersonen
  zullen niet altijd alle lijsten van de
  telefoon ook worden weergegeven.  Het infotainmentsysteem geeft al‐
  leen weer wat vanaf de mobiele te‐
  lefoon is overgedragen.
  De bijwerkfunctie voor contactper‐
  sonen kan per contactvermelding
  slechts vier nummers (Mobiele
  telefoon, Kantoor, Thuis en
  Overige) ontvangen.
  Bij wijzigen van de taalinstelling tij‐
  dens bijwerken van contactperso‐
  nen worden alle vorige updates ge‐
  wist.
  Wanneer de mobiele telefoon niet
  wordt ingesteld met een wachtend
  scherm, worden mogelijk geen op‐
  roepen doorgegeven naar dit info‐
  tainmentsysteem.
  Wanneer het besturingssysteem
  van de mobiele telefoon wordt bij‐
  gewerkt, kan dit van invloed zijn op
  de werking van de Bluetooth-func‐
  tie van de telefoon.
  Speciale tekens en niet onder‐
  steunde talen worden weergege‐
  ven met ____.

  ■ Bij oproepen geregistreerd voor
  contactpersonen zonder naam
  wordt Geen nummer bij
  contactpersoon aangegeven.
  ■ Het infotainmentsysteem toont
  contactpersonen, oproepgeschie‐
  denis en terugbelinformatie zoals
  overgedragen vanaf de mobiele te‐
  lefoon.
  Telefoonmenu → Contactenlijst →
  Alles wissen

  Elk afzonderlijk telefoonnummer op‐
  geslagen in de contactenlijst van het
  systeem wordt gewist. • Page 161

  Infotainmentsysteem
  gebruik de knop MENU met draai‐
  knop TUNE en selecteer
  Telefoonmenu → Contactenlijst →
  Alles wissen en druk vervolgens op
  MENU.
  Draai aan TUNE om Ja of Nee te se‐
  lecteren en druk vervolgens MENU in
  om alle contactpersonen te wissen of
  om te annuleren.

  Gebruik de knop MENU met draai‐
  knop TUNE en selecteer
  Telefoonmenu → Oproepinfo en druk
  vervolgens MENU in.
  Draai aan TUNE om de gedetail‐
  leerde oproepgeschiedenis te selec‐
  teren en druk vervolgens MENU in.

  Telefoonmenu → Oproepinfo

  Controleer, gebruik of wis contactper‐
  sonen.

  Draai aan TUNE om de oproepge‐
  schiedenis te controleren en een con‐
  tactpersoon te bellen.
  Druk op MENU om in de oproepge‐
  schiedenis het geselecteerde num‐
  mer te bellen.

  159

  ■ Wanneer het scherm Even
  wachten a.u.b te lang weergegeven
  blijft na selectie van het oproepen‐
  logboek, controleer dan of de mo‐
  biele telefoon vraagt om verificatie
  van de overdracht van telefoon‐
  nummers. Na het voltooien van de
  verificatieprocedures van de mo‐
  biele telefoon, worden de contact‐
  personen en het oproepenlogboek
  overgedragen naar het infotain‐
  mentsysteem.
  ■ Het oproepenlogboek van de mo‐
  biele telefoon en het op het info‐
  tainmentsysteem weergegeven
  logboek kunnen verschillen. Dit in‐
  fotainmentsysteem toont de feitelijk
  overgedragen informatie vanaf de
  mobiele telefoon. • Page 162

  160

  Infotainmentsysteem

  Telefoonmenu → Bluetoothinstellingen

  Stel de Bluetooth-functie in.
  Gebruik de knop MENU met draai‐
  knop TUNE en selecteer
  Telefoonmenu → Bluetoothinstellingen en druk vervolgens
  MENU in.
  Om de Bluetooth-functie te activeren,
  moet het Bluetooth-apparaat worden
  geregistreerd/gekoppeld/gewist of de
  Bluetooth-code worden gewijzigd;
  kies Bluetooth met behulp van de
  knop MENU met draaiknop TUNE en

  gebruik vervolgens de knop MENU
  met draaiknop TUNE om het gewen‐
  ste item in te stellen.

  Voor het instellen van de ringtone en
  het volume ervan zoals gebruikt door
  de Bluetooth-functie gebruikt u de
  knop MENU met draaiknop TUNE om
  Geluid & Signaal te selecteren; stel
  vervolgens de gewenste items in met
  de knop MENU.
  ■ Het is mogelijk om de ringtones die
  u al hebt over te dragen naar het
  infotainmentsysteem, afhankelijk
  van de mobiele telefoon. Bij zo'n

  mobiele telefoon is het niet mogelijk
  om de geselecteerde ringtone te
  gebruiken.
  ■ Bij mobiele telefoons die uw ringto‐
  nes kunnen overdragen, is het vo‐
  lume van de ringtone gebaseerd op
  het volume zoals overgedragen
  vanaf de mobiele telefoon. Pas het
  ringtonevolume van de mobiele te‐
  lefoon aan als dit volume te laag is.

  Als u de Bluetooth-instellingen weer
  wilt initialiseren volgens hun stan‐
  daardwaarden, gebruikt u de knop
  MENU met draaiknop TUNE om het • Page 163

  Infotainmentsysteem
  eerste te herstellen item te selecteren
  en selecteert u vervolgens Ja met de
  knop MENU.

  161 • Page 164

  162

  Klimaatregeling

  Klimaatregeling
  Klimaatregelsystemen ............... 162
  Luchtroosters ............................. 167
  Onderhoud ................................. 168

  Klimaatregelsystemen
  Verwarmings- en
  ventilatiesysteem

  Temperatuur

  De temperatuur instellen door aan de
  knop te draaien.
  rood
  = warm
  blauw
  = koud
  De verwarming werkt pas optimaal
  als de motor op de normale bedrijfs‐
  temperatuur is gekomen.

  Luchtdebiet

  Luchtdebiet instellen door de ventila‐
  torknop in de gewenste stand te zet‐
  ten.

  Luchtverdeling

  Bedieningsorganen voor:
  ■ Temperatuur
  ■ Luchtdebiet
  ■ Luchtverdeling
  ■ Verwarming
  ■ Voorruit ontvriezen
  ■ Luchtrecirculatie 4
  ■ Achterruit- 3 33 en buitenspiegel‐
  verwarming 3 31.

  Selecteer de luchtuitstroomstand
  door de middelste knop te verdraaien.
  M: de luchtstroom is rechtstreeks ge‐
  richt naar het bovenlichaam. Elke uit‐
  stroomopening is instelbaar.
  L: de luchtstroom is rechtstreeks ge‐
  richt naar het bovenlichaam en naar
  de vloer.
  K: de luchtstroom is vooral naar de
  vloer gericht, een geringe hoeveel‐
  heid lucht stroomt uit naar de voorruit
  en via de zijuitstroomopeningen. • Page 165

  Klimaatregeling

  163

  De voorruit ontvriezen

  J: de luchtstroom is vooral naar de
  vloer gericht en naar de voorruit, een
  geringe hoeveelheid lucht stroomt uit
  via de zijuitstroomopeningen.
  V: de luchtstroom is vooral naar de
  voorruit gericht, een geringe hoeveel‐
  heid lucht stroomt uit via de zijuit‐
  stroomopeningen.

  Verwarming
  Normaal verwarmen
  1. Draai de temperatuurregelknop
  naar het rode gebied om te ver‐
  warmen.
  2. Draai de luchtcirculatieknop.
  3. Zet de aanjagerknop op de ge‐
  wenste snelheid.

  Maximaal verwarmen

  Gebruik de stand voor maximale ver‐
  warming om snel op te warmen.
  Gebruik dit niet gedurende langere
  perioden. Dit kan leiden tot een on‐
  geluk, omdat de lucht in het interieur
  muf wordt en de ruiten kunnen be‐
  slaan wat kan leiden tot verminderd
  zicht voor de bestuurder.

  Om de ruiten helder te krijgen, draait
  u de luchtverdeelknop naar de stand
  ONTDOOIEN V.
  Maximaal verwarmen:
  1. Druk de recirculatieknop in voor
  de recirculatiemodus.
  2. Draai de temperatuurregelknop
  helemaal naar het rode gebied om
  te verwarmen.
  3. Zet de aanjagerknop op de maxi‐
  male snelheid.

  1. Draai de luchtverdeelknop naar
  ONTDOOIEN V.
  2. Draai de temperatuurregelknop
  naar het rode gebied voor warme
  lucht.
  3. Zet de aanjagerknop op de hoog‐
  ste snelheid voor snelle ontwase‐
  ming.
  4. Zijdelingse luchtroosters openen
  naar wens en op de zijruiten rich‐
  ten. • Page 166

  164

  Klimaatregeling
  Voorzichtig

  Het temperatuurverschil tussen de
  buitenlucht en de voorruit kan ver‐
  oorzaken dat de voorruit beslaat,
  waardoor uw zicht wordt belem‐
  merd.
  Gebruik de standen FLOOR/DE‐
  FROST J of DEFROST V niet
  bij een extreem hoge luchtvochtig‐
  heid als de temperatuurregelknop
  in het blauwe gedeelte staat.
  Dit kan leiden tot verminderd zicht
  waardoor de kans op ongevallen
  groter wordt en persoonlijk letsel
  en schade aan de auto kan ont‐
  staan.

  Luchtrecirculatiesysteem 4

  slaan. De kwaliteit van de binnen‐
  lucht neemt na verloop van tijd af,
  wat tot vermoeidheidsverschijnse‐
  len bij de inzittenden kan leiden.

  Achterruit- en
  buitenspiegelverwarming

  De achterruit- en buitenspiegelver‐
  warming wordt bediend met de Ü
  knop.
  Verwarmbare achterruit 3 33, ver‐
  warmbare spiegels 3 31.

  De luchtrecirculatiestand wordt in- of
  uitgeschakeld met de 4-toets.

  9 Waarschuwing
  Door langdurig rijden in de recir‐
  culatiestand kunt u slaperig wor‐
  den. Schakel voor frisse lucht af
  en toe de buitenluchtstand in.
  Als het luchtrecirculatiesysteem is
  ingeschakeld, vermindert de lucht‐
  verversing. Bij het gebruik zonder
  koeling neemt de luchtvochtigheid
  toe waardoor de ruiten kunnen be‐

  Airconditioning
  9 Waarschuwing
  Niet in een auto slapen met inge‐
  schakelde airco of verwarming. Dit
  kan door het afnemen van het
  zuurstofgehalte en/of het dalen
  van de lichaamstemperatuur ern‐
  stig letsel en zelfs de dood tot ge‐
  volg hebben. • Page 167

  Klimaatregeling
  Luchtdebiet

  Luchtdebiet instellen door de ventila‐
  torknop in de gewenste stand te zet‐
  ten.

  165

  De voorruit ontwasemen

  Luchtverdeling

  Bedieningsorganen voor:
  ■ Temperatuur
  ■ Luchtdebiet
  ■ Luchtverdeling
  ■ Ontwasemen en ontdooien
  ■ Luchtrecirculatie 4
  ■ Koeling n

  Temperatuur

  De temperatuur instellen door aan de
  knop te draaien.
  rood
  = warm
  blauw
  = koud

  Selecteer de luchtuitstroomstand
  door de middelste knop te verdraaien.
  M: de luchtstroom is rechtstreeks ge‐
  richt naar het bovenlichaam. Elke uit‐
  stroomopening is instelbaar.
  L: de luchtstroom is rechtstreeks ge‐
  richt naar het bovenlichaam en naar
  de vloer.
  K: de luchtstroom is vooral naar de
  vloer gericht, een geringe hoeveel‐
  heid lucht stroomt uit naar de voorruit
  en via de zijuitstroomopeningen.
  J: de luchtstroom is vooral naar de
  vloer gericht en naar de voorruit, een
  geringe hoeveelheid lucht stroomt uit
  via de zijuitstroomopeningen.
  V: de luchtstroom is vooral naar de
  voorruit gericht, een geringe hoeveel‐
  heid lucht stroomt uit via de zijuit‐
  stroomopeningen.

  1. Draai de luchtverdeelknop naar
  ONTDOOIEN V.
  2. De recirculatieknop wordt inge‐
  steld op de buitenluchtmodus en
  het airconditioningsysteem op au‐
  tomatisch.
  Wanneer er geen airconditioning
  nodig is, draait u de luchtverdeel‐
  knop naar VLOER/ONTDOOIEN
  J.
  3. Selecteer de gewenste tempera‐
  tuur.
  4. Stel de aanjagerknop in op de ge‐
  wenste snelheid. • Page 168

  166

  Klimaatregeling

  Luchtrecirculatiesysteem 4

  slaan. De kwaliteit van de binnen‐
  lucht neemt na verloop van tijd af,
  wat tot vermoeidheidsverschijnse‐
  len bij de inzittenden kan leiden.

  Koeling n

  De luchtrecirculatiestand wordt in- of
  uitgeschakeld met de 4-toets.

  9 Waarschuwing
  Door langdurig rijden in de recir‐
  culatiestand kunt u slaperig wor‐
  den. Schakel voor frisse lucht af
  en toe de buitenluchtstand in.
  Als het luchtrecirculatiesysteem is
  ingeschakeld, vermindert de lucht‐
  verversing. Bij het gebruik zonder
  koeling neemt de luchtvochtigheid
  toe waardoor de ruiten kunnen be‐

  Wordt bediend met toets n en werkt
  alleen wanneer de motor draait en de
  aanjager is ingeschakeld.
  De airconditioning koelt en ontvoch‐
  tigt (droogt) de lucht van zodra de bui‐
  tentemperatuur iets boven het vries‐
  punt ligt. Er kan zich dan condens
  vormen en onder de auto op de grond
  druppelen.
  Als geen koeling of droging gewenst
  is, moet u de koeling uitschakelen om
  brandstof te besparen.
  De airco werkt niet wanneer de aan‐
  jager UIT staat.
  Ook als de airconditioning is aange‐
  zet, zal de auto warme lucht produ‐
  ceren als de temperatuurknop is in‐
  gesteld in de rode zone.
  Om het airconditioningsysteem uit te
  schakelen, draait u de ventilatorknop
  op 0.

  Voorzichtig
  Gebruik uitsluitend het juiste kou‐
  demiddel.

  9 Waarschuwing
  Klimaatregelsystemen mogen uit‐
  sluitend door gekwalificeerd per‐
  soneel worden onderhouden. On‐
  juiste onderhoudsmethoden kun‐
  nen tot persoonlijk letsel leiden.
  Normaal koelen
  1. Het airconditioningsysteem be‐
  dienen.
  2. Draai de temperatuurregelknop
  naar het blauwe gebied om te
  koelen.
  3. Draai de luchtcirculatieknop.
  4. Zet de aanjagerknop op de ge‐
  wenste snelheid. • Page 169

  Klimaatregeling
  Maximale koeling

  167

  Luchtroosters
  Verstelbare luchtroosters
  Bij ingeschakelde koeling moet er mi‐
  nimaal één luchtrooster geopend zijn
  om te voorkomen dat de verdamper
  door gebrek aan luchtcirculatie be‐
  vriest.

  Voor een maximale koeling bij hoge
  buitentemperaturen en als de auto
  gedurende lange tijd in de volle zon
  heeft gestaan:
  1. Het airconditioningsysteem be‐
  dienen.
  2. Druk de recirculatieknop in voor
  de recirculatiemodus.
  3. Draai de temperatuurregelknop
  helemaal naar het blauwe gebied
  om te koelen.
  4. Zet de aanjagerknop op de maxi‐
  male snelheid.

  Draai de knop linksom om de zijuit‐
  stroomopeningen te openen en draai
  deze in de gewenste richting.
  Als u geen luchtstroming wilt, draait u
  de knop rechtsom.

  9 Waarschuwing
  De middelste uitstroomopening is niet
  volledig gesloten.
  Stel de richting van de luchtstroom in
  door de lamellen te kantelen en te
  draaien.

  Geen voorwerpen bevestigen aan
  de roosters van de ventilatieope‐
  ningen. Kans op schade en letsel
  in geval van een ongeluk. • Page 170

  168

  Klimaatregeling

  Vaste luchtroosters
  Er bevinden zich bovendien nog
  luchtroosters onder de voorruit en de
  voorportierruiten, alsook in de voe‐
  tenruimte.

  Onderhoud
  Luchtinlaat

  De luchtinlaat naar de motorruimte
  onder aan de voorkant van de voorruit
  moet voor voldoende luchttoevoer
  vrijgehouden worden.
  Bladeren, vuil of sneeuw verwijderen.

  Pollenfilter
  Luchtfilter van de
  passagiersruimte

  Het filter ontdoet de binnenkomende
  buitenlucht van stof, roet en sporen.

  Filter vervangen:
  1. Verwijder het dashboardkastje.
  Open het handschoenenkastje en
  trek eraan om dit te verwijderen. • Page 171

  Klimaatregeling
  2. Verwijder het filterdeksel door
  beide zijden van het deksel uit‐
  waarts te draaien.
  3. Vervang het interieurfilter.
  4. Bouw het filterdeksel en het hand‐
  schoenenkastje in omgekeerde
  volgorde in.
  Let op
  Wij adviseren u contact op te nemen
  met een erkende werkplaats om het
  filter te vervangen.

  Voorzichtig
  Wanneer veel op stoffige en op
  onverharde wegen en in gebieden
  met zware luchtvervuiling wordt
  gereden, moet het luchtfilter vaker
  worden vervangen.
  Het filter werkt minder efficiënt en
  de ademhaling wordt sterk getrof‐
  fen.

  Airconditioning regelmatig
  aanzetten
  Om te zorgen dat het systeem goed
  blijft werken, moet de koeling een‐
  maal per maand, ongeacht de weers‐
  gesteldheid of het seizoen, enkele mi‐
  nuten worden ingeschakeld. Bij lage
  buitentemperaturen kan de koeling
  niet worden ingeschakeld.

  Service
  Voor een optimale koelfunctie moet
  het klimaatregelsysteem jaarlijks wor‐
  den gecontroleerd:
  ■ Functie- en druktest
  ■ Werking van de verwarming
  ■ Lektest
  ■ Controle van de aandrijfriemen
  ■ Reinigen van condensor
  ■ Aftappen van verdamper
  ■ Prestatietest

  169

  Voorzichtig
  Gebruik uitsluitend het juiste kou‐
  demiddel.

  9 Waarschuwing
  Klimaatregelsystemen mogen uit‐
  sluitend door gekwalificeerd per‐
  soneel worden onderhouden. On‐
  juiste onderhoudsmethoden kun‐
  nen tot persoonlijk letsel leiden. • Page 172

  170

  Rijden en bediening

  Rijden en bediening

  Rijtips
  Controle over de auto

  Rijtips ......................................... 170
  Starten en bediening ................. 171
  Uitlaatgassen ............................. 175
  Automatische versnellingsbak ... 176
  Handgeschakelde versnellings‐
  bak ............................................. 181
  Remmen .................................... 182
  Rijregelsystemen ....................... 184
  Bestuurdersondersteuningssys‐
  temen ......................................... 186
  Brandstof ................................... 192

  Nooit met afgezette motor rijden

  In deze toestand werken veel syste‐
  men niet (bijv. rembekrachtiging,
  stuurbekrachtiging). Wanneer u op
  deze manier rijdt, vormt u een gevaar
  voor uzelf en anderen.

  Pedalen

  Om de pedalen ongehinderd te kun‐
  nen bedienen geen matten onder de
  pedalen leggen.

  Sturen
  Als de stuurbekrachtiging wegvalt
  omdat de motor stopt of vanwege een
  systeemdefect, kunt u nog steeds
  sturen, maar kost dat wellicht meer
  kracht.
  Controlelamp c 3 80.

  Voorzichtig
  Auto's met hydraulische stuurbe‐
  krachtiging:
  Als het stuurwiel naar de eindaan‐
  slag wordt gedraaid en meer dan
  15 seconden in die stand wordt
  gehouden, kan de stuurbekrachti‐
  ging beschadigd raken en minder
  goed werken. • Page 173

  Rijden en bediening

  Starten en bediening

  Contactslotstanden

  Nieuwe auto inrijden
  Houd u de eerste paar honderd kilo‐
  meter aan het onderstaande om de
  prestaties en het brandstofverbruik
  van uw auto te verbeteren en te zor‐
  gen dat deze langer meegaat:
  ■ Niet volgas wegrijden.
  ■ De motor niet te hoge toeren laten
  maken.
  ■ Niet abrupt remmen, tenzij er
  sprake is van een noodsituatie. Zo
  kunnen de remmen goed op elkaar
  inslijten.
  ■ Abrupt remmen en optrekken als‐
  mede lange ritten op hoge snelhe‐
  den vermijden om schade aan de
  motor tegen te gaan en brandstof te
  besparen.
  Niet volgas optrekken in een lage
  versnelling.
  ■ Geen andere voertuigen slepen.

  171

  9 Gevaar
  Zet het contact tijdens het rijden
  niet in de stand 0 of 1.
  Voertuigondersteunende functies
  en rembekrachtiging werken dan
  niet, wat schade aan het voertuig,
  persoonlijk of fataal letsel kan ver‐
  oorzaken.

  Voorzichtig
  0 (VERGREND = Contact uit
  ELEN)
  1 (ACC)
  = Contact uit, stuur‐
  slot opgeheven
  2 (AAN)
  = Contact aan, voor‐
  verwarming voor
  dieselmotor
  3 (START)
  = Starten

  Laat het contact bij stilstaande
  motor niet gedurende lange tijd in
  de stand 1 of 2 staan.
  Hierdoor zal de accu worden ont‐
  laden. • Page 174

  172

  Rijden en bediening

  Motor starten
  Motor starten met contactslot

  ■ Dieselmotor: sleutel naar stand 2
  draaien voor het voorgloeien tot‐
  dat ! dooft.
  ■ Draai de sleutel in stand 3, terwijl u
  het koppelingspedaal en het rem‐
  pedaal intrapt en vervolgens loslaat
  als de motor draait.
  Om de motor opnieuw te starten of
  deze af te zetten, sleutel in het con‐
  tactslot eerst terugdraaien naar
  stand 0.

  Voorzichtig

  ■ Sleutel in stand 1 draaien. Stuur‐
  wiel iets verdraaien om het stuur‐
  slot te ontgrendelen.
  ■ Handgeschakelde versnellingsbak:
  trap de koppeling in.
  ■ Automatische versnellingsbak: zet
  keuzehendel op P of N.
  ■ Geen gas geven.

  Laat de startmotor niet langer dan
  10 seconden achter elkaar
  draaien.
  Als de motor niet start, wacht u 10
  seconden totdat u het opnieuw
  probeert.
  Op deze manier wordt schade aan
  de startmotor voorkomen.

  Stop/Start-systeem
  Het stop-startsysteem helpt brandstof
  te besparen en uitlaatemissies te be‐
  perken. De motor schakelt automa‐
  tisch uit als de auto langzaam rijdt of
  stilstaat.
  De motor start automatisch opnieuw
  bij het intrappen van het koppelings‐
  pedaal.

  Activering

  Het Stop/Start-systeem schakelt in
  zodra het contact wordt aangezet.

  Deactivering • Page 175

  Rijden en bediening
  Schakel het stop-startsysteem manu‐
  eel uit door op de eco-knop te druk‐
  ken.
  De uitschakeling wordt aangetoond
  door de het doven van de LED in de
  knop.

  Motor automatisch stoppen

  Als de auto langzaam rijdt of stilstaat,
  moet u het automatisch stoppen van
  de motor als volgt inschakelen:
  ■ Zet de keuzehendel op N
  ■ Laat het koppelingspedaal los
  De motor wordt uitgeschakeld terwijl
  het contact ingeschakeld blijft.

  Het stoppen van de motor wordt aan‐
  geduid door de naald in de stand
  AUTOSTOP in de toerenteller.
  Tijdens het automatisch stoppen van
  de motor blijven de verwarmingspres‐
  taties, de stuurbekrachtiging en de
  remprestaties behouden.
  De airconditioning kan het stop- en
  startsysteem afhankelijk van het koel‐
  vermogen wel of niet hinderen.
  Voorwaarden voor het automatisch
  stoppen van de motor
  ■ Het stop-startsysteem is niet ma‐
  nueel uitgeschakeld
  ■ De motorkap is volledig gesloten
  ■ Het bestuurdersportier is gesloten
  of de veiligheidsgordel van de be‐
  stuurder is vastgemaakt
  ■ De accu van de auto is voldoende
  geladen en in goede staat
  ■ De motor is opgewarmd
  ■ De motorkoelvloeistoftemperatuur
  is niet te laag
  ■ De omgevingstemperatuur is niet te
  laag

  173

  ■ De ontdooifunctie is niet geacti‐
  veerd
  ■ Het klimaatregelsysteem verhin‐
  dert geen motorstop
  ■ Het remvacuüm is voldoende
  ■ De auto heeft gereden sinds de
  laatste automatische motorstop

  Herstarten van de motor door de
  bestuurder

  Trap het koppelingspedaal in om de
  motor te herstarten.
  Het starten van de motor wordt aan‐
  geduid door de naald van de statio‐
  naire toerentalstand in de toerentel‐
  ler.
  Als de keuzehendel uit N wordt ge‐
  schakeld voordat u eerst de koppe‐
  ling hebt ingetrapt, dan gaat - bran‐
  den.
  De lamp gaat uit zodra het koppe‐
  lingspedaal wordt ingetrapt. • Page 176

  174

  Rijden en bediening

  Herstarten van de motor door
  het stop-startsysteem

  Als er zich een van de volgende om‐
  standigheden voordoet tijdens een
  motorstop, dan zal de motor automa‐
  tisch door het stop-startsysteem wor‐
  den herstart.
  ■ Het stop-startsysteem is manueel
  uitgeschakeld
  ■ De motorkap is open
  ■ De veiligheidsgordel van de be‐
  stuurders is losgemaakt en het be‐
  stuurdersportier is geopend
  ■ De motortemperatuur is te laag
  ■ De accu van de auto is bijna ontla‐
  den
  ■ Het remvacuüm is niet voldoende
  ■ De auto begint te bewegen
  ■ De ontdooifunctie is geactiveerd
  ■ Het klimaatregelsysteem vereist
  het starten van de motor

  Parkeren
  ■ De auto niet op een licht ontvlam‐
  bare ondergrond parkeren. De on‐
  dergrond kan door de hoge tempe‐
  ratuur van het uitlaatgassysteem
  mogelijk vlam vatten.
  ■ Handrem altijd zonder indrukken
  van de ontgrendelingsknop stevig
  aantrekken. Op aflopende of oplo‐
  pende hellingen zo stevig mogelijk.
  Trap tegelijkertijd de rem in om de
  bedieningskracht te verminderen.
  ■ Motor en contact uitschakelen.
  Stuurwiel verdraaien totdat het
  stuurslot vergrendelt.
  ■ Wanneer de auto vlak of op een op‐
  lopende helling staat, dan voor het
  uitschakelen van het contact de
  eerste versnelling inschakelen. Op
  een oplopende helling bovendien
  de voorwielen van de stoeprand
  wegdraaien.
  Wanneer de auto op een aflopende
  helling staat, dan voor het uitscha‐
  kelen van het contact de achteruit‐
  versnelling inschakelen. Boven‐

  dien de voorwielen naar de stoep‐
  rand toedraaien.
  ■ Ruiten sluiten.
  ■ Vergrendel de auto en activeer het
  alarmsysteem. • Page 177

  Rijden en bediening

  Uitlaatgassen
  9 Gevaar
  Motoruitlaatgassen bevatten het
  giftige en bovendien kleur- en
  geurloze koolmonoxide dat bij in‐
  ademen levensgevaarlijk kan zijn.
  Wanneer uitlaatgassen in de pas‐
  sagiersruimte dringen, de ruiten
  openen. Oorzaak van de storing
  door een werkplaats laten verhel‐
  pen.
  Niet met een geopende achterklep
  rijden, aangezien er dan uitlaat‐
  gassen de passagiersruimte bin‐
  nen kunnen dringen.

  Roetfilter
  Het roetfilter verwijdert schadelijke
  roetdeeltjes uit de uitlaatgassen. Het
  systeem heeft een zelfreinigende
  functie die tijdens het rijden automa‐
  tisch wordt geactiveerd. Het filter
  wordt gereinigd door achtergebleven
  roetdeeltjes bij een hoge temperatuur
  te verbranden. Dit proces vindt onder

  bepaalde rijomstandigheden automa‐
  tisch plaats en kan tot 25 minuten du‐
  ren. Tijdens deze periode kan het
  brandstofverbruik hoger liggen. Enige
  emissiegeur en rookontwikkeling tij‐
  dens deze procedure is normaal.

  175

  Controlelamp % dooft zodra de zelf‐
  reiniging is afgerond.

  Voorzichtig
  Wordt het reinigingsproces (rege‐
  nereren) vaker dan een keer on‐
  derbroken, dan bestaat het grote
  risico dat er zware motorschade
  ontstaat.

  Katalysator
  De katalysator vermindert de hoe‐
  veelheid schadelijke stoffen in de uit‐
  laatgassen.
  Onder bepaalde rijomstandigheden,
  bijv. bij korte ritten, kan het systeem
  zichzelf niet automatisch reinigen.
  Als het filter moet worden gereinigd,
  knippert controlelamp %. Blijf rijden
  en houd een motortoerental van meer
  dan 2000 omw/min. aan. De reiniging
  van het roetfilter wordt dan gestart. • Page 178

  176

  Rijden en bediening
  Voorzichtig

  Voorzichtig

  Het gebruik van andere brandstof‐
  kwaliteiten dan die genoemd op
  pagina 3 192, 3 265 kan aanlei‐
  ding geven tot schade aan de ka‐
  talysator en elektronische onder‐
  delen.
  Onverbrande benzine kan leiden
  tot oververhitting van en schade
  aan de katalysator. Daarom de
  startmotor niet onnodig lang laten
  draaien, de tank niet leegrijden en
  de motor niet door duwen of sle‐
  pen proberen te starten.

  Raak de katalysator tijdens niet
  aan terwijl de motor draait; hij
  wordt zeer heet en kan brandwon‐
  den (aan uw handen of het li‐
  chaam) veroorzaken Laat de ka‐
  talysator alvorens deze aan te ra‐
  ken minstens twee uur afkoelen bij
  de omgevingstemperatuur nadat
  de motor is afgezet.

  Bij overslag, een onregelmatige mo‐
  torloop, beperkingen van het motor‐
  vermogen of andere ongewone sto‐
  ringen, de oorzaak van de storing
  meteen door een werkplaats laten
  verhelpen. In noodgevallen kan er
  korte tijd met matige snelheid en laag
  motortoerental verder worden gere‐
  den.

  Automatische
  versnellingsbak
  Met de automatische versnellingsbak
  kunt u zowel handmatig (handge‐
  schakelde modus) als automatisch
  schakelen (automatische modus).
  De automatische versnellingsbak is
  een elektronisch geregelde zesver‐
  snellingsbak.
  De zesde versnelling is een over‐
  drive.

  Auto starten
  1. Na het opwarmen van de motor
  houdt u het rempedaal ingetrapt
  en zet u de keuzehendel in de
  stand R, D of M.

  Voorzichtig
  Schakel niet tussen D (rijden) en R
  (achteruit) of P (parkeren) terwijl
  de auto in beweging is. Hierdoor
  raakt de transmissie beschadigd
  en ontstaat er persoonlijk letsel. • Page 179

  Rijden en bediening
  2. Zet de handrem los en haal de
  voet van het rempedaal.
  3. Trap het gaspedaal langzaam in
  om weg te rijden.

  Keuzehendel

  Versnellingsbakdisplay

  Deze is ondergebracht in de instru‐
  mentengroep.
  Hij geeft de geschakelde versnelling
  of de versnellingsbakmodus aan.

  P (PARKEER): vergrendelt de voor‐
  wielen. P alleen inschakelen als de
  auto stilstaat en de handrem is aan‐
  getrokken.
  R (ACHTERUIT): de stand voor ach‐
  teruitrijden. Selecteer R alleen wan‐
  neer de auto stil staat.
  N (NEUTRAL): neutrale versnelling.
  D: deze rijstand dient voor alle nor‐
  male rijomstandigheden. Hiermee
  kan de versnellingsbak alle zes voor‐
  uitversnellingen inschakelen.
  M: de stand voor de handgescha‐
  kelde modus.

  177

  Voorzichtig
  Tijdens het schakelen geen gas
  geven.
  Gas- en rempedaal nooit gelijktij‐
  dig bedienen.
  Wanneer een versnelling is inge‐
  schakeld en de rem wordt losge‐
  laten, rijdt de auto langzaam weg.
  Gebruik de stand P (parkeren) niet
  ter vervanging van de handrem.
  Zet de motor af, trek de handrem
  aan, en verwijder de contactsleu‐
  tel wanneer u het voertuig verlaat.
  Laat het voertuig nooit zonder toe‐
  zicht achter wanneer de motor
  draait. • Page 180

  178

  Rijden en bediening

  Tussen versnellingen
  schakelen
  Trap het rempedaal in en druk op de
  ontgrendelknop om te schakelen.
  Schakelbewegingen waarbij u de ont‐
  grendelknop moet indrukken zijn met
  pijlen aangeduid.

  Schakel vrijelijk.

  Handgeschakelde modus

  Bij het bewegen tussen bepaalde ver‐
  snellingen moet u op de ontgrendel‐
  knop aan de zijkant van de keuze‐
  hendel drukken.
  Ga bij het schakelen te werk volgens
  de richtingen die door de pijlen wor‐
  den aangegeven.
  Druk op de ontgrendelknop om te
  schakelen. Pijlen geven schakelbe‐
  wegingen aan waarbij je niet op de
  ontgrendelknop hoeft te drukken. • Page 181

  Rijden en bediening
  Zet de keuzehendel in de stand M.
  Druk de ontgrendelknop aan de zij‐
  kant van de keuzehendel in.
  OMHOOG (+): naar een hogere ver‐
  snelling schakelen.
  OMLAAG (-): naar een lagere ver‐
  snelling schakelen.
  Om de vereiste niveaus voor voer‐
  tuigprestatie en veiligheid te handha‐
  ven, mag het systeem bij de bedie‐
  ning van de keuzehendel bepaalde
  schakelacties niet uitvoeren.
  In de handgeschakelde modus ge‐
  beurt terugschakelen automatisch
  zodra de rijsnelheid afneemt. Zodra
  de auto stopt, wordt automatisch de
  eerste versnelling geselecteerd.

  Voorzichtig
  Schakel correct en houd rekening
  met de wegomstandigheden.

  Afremmen op de motor

  Om het remeffect van de motorcom‐
  pressie beter te gebruiken wanneer
  de auto neerwaarts rijdt op een lange

  helling, schakelt u terug door de op‐
  eenvolgende versnellingen met ge‐
  bruik van de handgeschakelde mo‐
  dus.

  9 Waarschuwing
  Schakel de transmissie niet twee
  of meer versnellingen tegelijkertijd
  terug.
  Op deze manier voorkomt u be‐
  schadigingen aan uw transmissie,
  raakt u de controle over de auto
  niet kwijt, en loopt u geen persoon‐
  lijk letsel op.

  179

  Motor niet te hoge toeren laten maken
  en snel optrekken voorkomen.

  Parkeren

  Schakel na stilzetten van de auto met
  het rempedaal de stand P in, trek de
  handremhendel stevig omhoog en
  verwijder de contactsleutel.

  Kickdown

  Let op
  Het gebruik van motorcompressie
  tijdens lange afdalingen in de ber‐
  gen kan de levensduur van uw rem‐
  men verlengen.

  Auto heen en weer schommelen

  Het is alleen toegestaan de auto heen
  en weer te schommelen als de auto is
  vastgereden in zand, modder of
  sneeuw.
  Beweeg de keuzehendel meermaals
  tussen stand D en R heen en weer.

  Voor sneller optrekken het gaspedaal
  volledig intrappen en vasthouden. De
  versnellingsbak schakelt afhankelijk
  van het motortoerental naar een la‐
  gere versnelling. • Page 182

  180

  Rijden en bediening

  Storing
  Bij een storing gaat de storingsindi‐
  catielelamp branden. De versnel‐
  lingsbak schakelt niet langer automa‐
  tisch of handmatig, omdat deze in een
  bepaalde versnelling geblokkeerd
  staat.
  Oorzaak van de storing onmiddellijk
  door een werkplaats laten verhelpen.

  pen. Als u niet uit P kunt schakelen
  met ingeschakeld contact en het rem‐
  pedaal ingetrapt:
  1. Zet het contact uit en verwijder de
  sleutel.
  2. Houd het rempedaal ingetrapt en
  trek de handremhefboom aan.

  Stroomonderbreking
  Bij een stroomonderbreking kan de
  keuzehendel niet uit stand P worden
  gehaald.
  Bij een lege accu van de auto hulp‐
  startkabels gebruiken.
  Is de accu van de auto niet de oor‐
  zaak van deze storing, ontgrendel
  dan de keuzehendel en verwijder de
  sleutel uit het contactslot.

  Keuzehendel ontgrendelen

  Om uit Parkeren (P) te schakelen,
  moet het contact ingeschakeld zijn en
  moet u het rempedaal geheel intrap‐

  3. Verwijder de kap van de console
  met een dun voorwerp, zoals een
  gewone schroevendraaier.

  4. Steek de contactsleutel in de sleuf
  en druk deze aan.
  5. Naar de neutraalstand (N) scha‐
  kelen.
  6. Neem de sleutel uit de sleuf.
  7. Breng de kap weer aan.
  8. Laat uw auto zo spoedig mogelijk
  repareren. • Page 183

  Rijden en bediening
  9 Waarschuwing
  Let op de volgende voorzorgs‐
  maatregelen om beschadigingen
  aan de transmissie te voorkomen:
  Trap het gaspedaal niet in bij het
  schakelen van P of N naar R of
  naar een vooruitversnelling.
  Doet u dit wel, dan is het mogelijk
  dat niet alleen de transmissie
  wordt beschadigd, maar u kunt
  ook de controle over de auto ver‐
  liezen.
  Gebruik zoveel mogelijk stand D.
  Schakel nooit over naar P of R ter‐
  wijl de auto in beweging is.
  Houd de auto bij het stoppen op
  een helling niet stil door het gas‐
  pedaal in te trappen. Gebruik de
  voetrem.
  Trap het rempedaal in bij het over‐
  schakelen van P of N naar R of
  een vooruitversnelling.
  Anders kan de transmissie be‐
  schadigd raken of het voertuig kan
  onverwacht gaan bewegen. Hier‐

  door kan de bestuurder de con‐
  trole over de auto verliezen, met
  persoonlijk letsel of beschadigin‐
  gen aan het voertuig of andere ei‐
  gendommen tot gevolg.

  181

  Handgeschakelde
  versnellingsbak

  Om de achteruit in te schakelen terwijl
  de auto stilstaat, trekt u de ring op de
  keuzehendel omhoog en schakelt u
  de versnelling in.
  Kan de versnelling niet worden inge‐
  schakeld, dan koppeling in de neu‐
  trale stand laten opkomen, koppeling
  weer intrappen en nogmaals schake‐
  len. • Page 184

  182

  Rijden en bediening

  De koppeling niet onnodig laten slip‐
  pen. Bij bediening het koppelingspe‐
  daal helemaal intrappen. Uw voet niet
  op het pedaal laten rusten.

  Voorzichtig
  Rijd bij voorkeur niet met de hand
  voortdurend op de selectorhendel.

  Remmen
  Het remsysteem omvat twee onaf‐
  hankelijke remcircuits.
  Wanneer een remcircuit uitvalt, kan
  de auto nog met het andere circuit
  worden afgeremd. De remvertraging
  wordt echter alleen bereikt wanneer u
  het rempedaal stevig intrapt. Hiervoor
  is aanzienlijk meer kracht nodig. De
  remweg wordt langer. Alvorens de
  reis te vervolgen, de hulp van een
  werkplaats inroepen.

  Voorzichtig
  Als een van de circuits uitvalt,
  moet er meer kracht worden uit‐
  geoefend om het rempedaal in te
  trappen. Ook kan de remweg lan‐
  ger zijn. Laat het remsysteem on‐
  middellijk door een werkplaats
  controleren en repareren. Wij ad‐
  viseren u contact op te nemen met
  een erkende werkplaats.

  Als het rempedaal verder dan nor‐
  maal kan worden ingetrapt, kan er
  een reparatie aan het remsysteem
  nodig zijn.
  Neem onmiddellijk contact op met
  een werkplaats. Wij adviseren u
  contact op te nemen met een er‐
  kende werkplaats.

  Voorzichtig
  Haal uw voet tijdens het rijden van
  het rempedaal af. Doet u dit niet,
  dan zullen de onderdelen van de
  rem sneller verslijten. Ook kunnen
  de remmen oververhit raken,
  waardoor de remafstand langer
  wordt en er een onveilige situatie
  ontstaat.

  9 Waarschuwing
  Nadat u door diep water hebt ge‐
  reden, de auto hebt gewassen of
  de remmen tijdens het heuvelaf rij‐
  den veel hebt gebruikt, kunnen de • Page 185

  Rijden en bediening
  remmen tijdelijk minder goed wer‐
  ken. Dit kan het gevolg zijn van
  natte remonderdelen of overver‐
  hitting.
  Als de remmen tijdelijk niet werken
  door oververhitting: Schakel bij het
  heuvelaf rijden over op een lagere
  versnelling. Trap het rempedaal
  niet continu in.
  Als de remwerking is teruggelopen
  omdat de onderdelen van het rem‐
  systeem nat zijn geworden, kan de
  volgende procedure uitkomst bie‐
  den:
  1. Controleer of de weg achter u
  vrij is.
  2. Rijd met een veilige snelheid
  met voldoende ruimte achter u
  en opzij.
  3. Trap het rempedaal lichtjes in
  totdat de normale remwerking
  weer teruggekeerd is.

  Antiblokkeersysteem
  Het antiblokkeerremsysteem (ABS)
  voorkomt dat de wielen blokkeren.

  Zodra een wiel dreigt te blokkeren,
  regelt het ABS de remdruk af op het
  desbetreffende wiel. De auto blijft ook
  bij een noodstop bestuurbaar.
  De ABS-regeling is merkbaar door
  het tikken van het rempedaal en door
  regelgeluiden.
  Voor optimale remwerking het rem‐
  pedaal tijdens het hele remproces
  volledig intrappen, ongeacht het tik‐
  ken van het pedaal. De druk op het
  rempedaal niet verminderen.
  Verminder niet de kracht waarmee u
  de voetrem ingedrukt houdt.
  Als u de auto start na het inschakelen
  van het contact, kan er een mecha‐
  nisch geluid klinken. Dit is normaal en
  geeft aan dat ABS bedrijfsgereed is.
  Controlelamp u 3 80.

  183

  voordelen van het ABS vallen dan
  weg. De auto is bij een noodstop
  mogelijk niet meer bestuurbaar en
  kan uitbreken.
  Oorzaak van de storing onmiddellijk
  door een werkplaats laten verhelpen.

  Handrem

  Storing
  9 Waarschuwing
  Bij een defect aan het ABS kunnen
  de wielen bij krachtig remmen de
  neiging hebben te blokkeren. De

  Handrem altijd zonder indrukken van
  de ontgrendelingsknop stevig aan‐
  trekken, op op- of aflopende hellingen
  altijd zo stevig mogelijk. • Page 186

  184

  Rijden en bediening

  Om de handrem los te zetten, de
  handremhendel iets optillen, de ont‐
  grendelingsknop indrukken en de
  hendel helemaal omlaagzetten.
  Om minder kracht te hoeven uitoefe‐
  nen bij het aantrekken van de hand‐
  rem, tegelijkertijd het rempedaal in‐
  trappen.
  Controlelamp 4 3 79.

  Remassistentie
  Bij het snel en krachtig intrappen van
  het rempedaal wordt automatisch met
  de maximale remkracht (noodstop)
  geremd.
  De druk op het rempedaal niet ver‐
  minderen, zolang er maximaal ge‐
  remd moet worden. Bij het loslaten
  van het rempedaal wordt de rem‐
  kracht automatisch verminderd.

  Hellingrem
  Het systeem helpt te voorkomen dat
  de auto achteruitrolt wanneer op een
  heuvel wordt weggereden.

  Wanneer het gaspedaal wordt inge‐
  drukt nadat het rempedaal op een
  heuvel is losgelaten, blijven de rem‐
  men ca. 2 seconden geactiveerd.

  Rijregelsystemen
  Traction Control
  De Traction Control (TCS) verhoogt
  zo nodig de rijstabiliteit, ongeacht het
  type wegdek of de grip van de ban‐
  den, door te voorkomen dat de aan‐
  gedreven wielen doorslaan.
  Zodra de aandrijfwielen beginnen
  door te slaan, wordt het motorvermo‐
  gen verminderd en wordt het wiel met
  de meeste slip afzonderlijk afgeremd.
  Daardoor wordt de rijstabiliteit van de
  auto op een glad wegdek aanmerke‐
  lijk verbeterd.
  TCS schakelt in zodra het contact
  wordt aangezet.

  9 Waarschuwing
  Laat u door dit speciale veilig‐
  heidssysteem niet verleiden tot
  een roekeloze rijstijl.
  Snelheid aan de staat van het
  wegdek aanpassen. • Page 187

  Rijden en bediening
  Deactivering

  TCS kan worden uitgeschakeld wan‐
  neer doorslaan van de aangedreven
  wielen juist vereist is. Toets a indruk‐
  ken.
  De controlelamp k gaat branden.
  TCS wordt opnieuw ingeschakeld
  door nogmaals op a te drukken.
  TCS wordt ook opnieuw geactiveerd
  wanneer u het contact de volgende
  keer weer aanzet.
  Controlelamp voor uitschakeling van
  Traction Control (TC) 3 81.

  Elektronisch
  stabiliteitsprogramma
  De elektronische stabiliteitsregeling
  (ESC) helpt om de auto te stabiliseren
  tijdens bochtmanoeuvres.
  ESC bekrachtigt de remmen van af‐
  zonderlijke wielen en grijpt samen
  met het motorregelsysteem in om de
  auto te stabiliseren.
  De werking van het ESC-systeem kan
  worden beïnvloed door nadelige om‐
  standigheden zoals de conditie van
  het wegdek of de grip van de banden.
  Het systeem vormt geen vervanging
  voor een veilige rijstijl, dus blijf veilig
  rijden.
  ESC schakelt in zodra het contact
  wordt aangezet.
  Wanneer ESC actief ingrijpt, gaat R
  branden.

  185

  9 Waarschuwing
  Laat u door dit speciale veilig‐
  heidssysteem niet verleiden tot
  een roekeloze rijstijl.
  Snelheid aan de staat van het
  wegdek aanpassen.
  Controlelamp voor elektronische sta‐
  biliteitsregeling (ESC) 3 80.

  Deactivering

  Voor rijden met optimaal vermogen
  kan ESC worden uitgeschakeld. • Page 188

  186

  Rijden en bediening

  Houd de toets a enkele seconden in‐
  gedrukt totdat de controlelamp a gaat
  branden.
  U kunt de ESC weer activeren door
  nogmaals op de toets a te drukken.
  De ESC wordt ook opnieuw geacti‐
  veerd wanneer u het contact de vol‐
  gende keer weer inschakelt.

  Bestuurdersondersteu‐
  ningssystemen
  Cruise control

  Het gebruik van cruise control kan
  gevaarlijk zijn wanneer u niet veilig
  kunt rijden op constante snelheid.
  Gebruik cruise control niet op
  bochtige wegen of in druk verkeer.

  Cruise control instellen

  9 Waarschuwing
  Wanneer het ESC-systeem acti‐
  veert om de voertuigstabiliteit te
  corrigeren, minder dan snelheid
  en let extra aandachtig op de weg‐
  omstandigheden.
  Het ESC-systeem vormt slechts
  een aanvullende voorziening voor
  de auto. Wanneer de auto zijn fy‐
  sieke limieten overschrijdt, wordt
  deze onbeheersbaar. Vertrouw
  daarom niet puur op dit systeem.
  Blijf veilig rijden.

  9 Waarschuwing

  Het cruise control-systeem zorgt dat
  u uw rijsnelheid kunt handhaven zon‐
  der het gaspedaal te hoeven intrap‐
  pen.
  Het systeem wordt gebruikt wanneer
  de rijsnelheid van de auto hoger
  wordt dan ongeveer 20 km/u.

  1. Druk op m om cruise control aan‐
  zetten. De controlelamp m gaat
  branden.
  2. Accelereer tot de gewenste rij‐
  snelheid.
  3. Draai het stelwiel naar SET/- en
  laat los.
  4. Haal uw voet van het gaspedaal.
  De ingestelde rijsnelheid verhogen
  ■ Draai het stelwiel naar RES/+ en
  houd vast. Uw auto verhoogt de rij‐
  snelheid. Laat het stelwiel los bij de
  gewenste rijsnelheid.
  ■ Draai het stelwiel naar RES/+ en
  laat meteen los. De rijsnelheid zal
  toenemen met 1~2 km/u. • Page 189

  Rijden en bediening
  De ingestelde rijsnelheid verlagen
  ■ Draai het stelwiel naar SET/- en
  houd vast. Uw auto verlaagt de rij‐
  snelheid. Laat het stelwiel los bij de
  gewenste rijsnelheid.
  ■ Draai het stelwiel naar SET/- en
  laat meteen los. De rijsnelheid zal
  afnemen met 1~2 km/u.
  De rijsnelheid tijdelijk verhogen
  Als u tijdelijk sneller wilt rijden terwijl
  cruise control aan is, trapt u het gas‐
  pedaal in. De verhoging van de rij‐
  snelheid verstoort de werking van
  cruise control niet en wijzigt de inge‐
  stelde rijsnelheid niet.
  Om weer terug te gaan naar de inge‐
  stelde rijsnelheid, haalt u uw voet van
  het gaspedaal.
  Tijdelijk uitschakelen
  ■ y wordt ingedrukt
  ■ de rijsnelheid daalt tot onder ca.
  20 km/u
  ■ het rempedaal wordt ingetrapt
  ■ het koppelingspedaal wordt langer
  dan een aantal seconden ingedrukt
  ■ de keuzehendel staat in de stand N

  Opgeslagen snelheid hervatten

  Wanneer het cruise control-systeem
  nog ingeschakeld is, wordt bij indruk‐
  ken van de RES/+ knop automatisch
  de laatst ingestelde rijsnelheid aan‐
  gehouden.

  187

  van die maximumsnelheid wordt de
  bestuurder hierover geïnformeerd via
  een controlelamp of een geluidssig‐
  naal.
  Snelheid instellen

  Deactivering

  Druk m in, de controlelamp m dooft.
  De cruise control is gedeactiveerd.

  Systeem voor
  snelheidsbegrenzing

  1. Druk op Z om het systeem voor
  snelheidsbegrenzing aan te zet‐
  ten. De controlelamp LIM gaat
  branden.
  2. Accelereer tot de gewenste snel‐
  heid.
  Het systeem voor snelheidsbegren‐
  zing kent een maximale rijsnelheid
  aan de auto toe. Bij overschrijding • Page 190

  188

  Rijden en bediening

  3. Draai het stelwiel naar SET/- en
  laat los. Als uw rijsnelheid hoger
  is dan 30 km/u, kan de huidige
  snelheid worden ingesteld.
  4. De ingestelde snelheid wordt
  weergegeven in de instrumenten‐
  groep.
  De ingestelde rijsnelheid verhogen
  ■ Draai het stelwiel naar RES/+ en
  houd vast. Uw ingestelde snelheid
  wordt verhoogd. Laat het stelwiel
  los bij de gewenste rijsnelheid.
  ■ Draai het stelwiel naar RES/+ en
  laat meteen los. De ingestelde
  snelheid zal toenemen met
  1~2 km/u.
  De ingestelde rijsnelheid verlagen
  ■ Draai het stelwiel naar SET/- en
  houd vast. Uw ingestelde snelheid
  wordt verlaagd. Laat het stelwiel los
  bij de gewenste rijsnelheid.
  ■ Draai het stelwiel naar SET/- en
  laat meteen los. De ingestelde
  snelheid zal afnemen met
  1~2 km/u.

  Opgeslagen snelheid hervatten
  Draai het stelwiel naar RES/+. De
  eerder ingestelde snelheid wordt in‐
  gesteld.
  Draai het stelwiel naar SET/- om in te
  schakelen en laat los.
  Deactivering
  Als u het systeem voor snelheidsbe‐
  grenzing wilt annuleren, drukt u op
  y. Als u het systeem voor snelheids‐
  begrenzing uit wilt schakelen, drukt u
  op Z.
  Waarschuwing bij snelheidslimiet
  Zodra u de ingestelde snelheid over‐
  schrijdt, gaat de waarschuwingslamp
  knipperen en klinkt een geluidssig‐
  naal.
  Als de huidige snelheid hoger is dan
  de ingestelde snelheid
  Als de huidige snelheid minstens
  3 km/u hoger is dan de ingestelde
  snelheid, knippert de controlelamp
  LIM* en hoort u een geluidssignaal.

  Als de huidige snelheid gelijk wordt
  aan de ingestelde snelheid, stopt het
  knipperen van de waarschuwings‐
  lamp en het geluidssignaal onmiddel‐
  lijk.
  Als uw rijsnelheid echter 5 km/u be‐
  neden de ingestelde snelheid komt,
  hoort u het geluidssignaal eveneens.
  Waarschuwing bij hervatten van op‐
  geslagen snelheid
  Wanneer de bestuurder op de knop
  RES/+ drukt terwijl hij de eerder inge‐
  stelde snelheid overschrijdt, klinkt
  25 seconden later het geluidssignaal. • Page 191

  Rijden en bediening

  Parkeerhulp
  Park pilot met
  ultrasoonsensoren

  Let op
  Accessoires e.d. die in het detectie‐
  gebied van de sensoren gemon‐
  teerd zijn kunnen storingen in het
  systeem veroorzaken.
  Activering
  Wanneer u de achteruit inschakelt,
  wordt het systeem automatisch geac‐
  tiveerd. De aanwezigheid van een ob‐
  stakel wordt aangegeven door ge‐
  luidssignalen. De geluidssignalen
  volgen elkaar sneller op naarmate de
  auto het obstakel nadert.
  Bij een afstand van minder dan
  40 cm klinkt er een continu geluids‐
  signaal.

  De parkeerhulp vergemakkelijkt het
  parkeren door de afstand tussen uw
  auto en obstakels erachter te meten
  en u met geluidssignalen in de auto te
  waarschuwen. De bestuurder is en
  blijft echter verantwoordelijk bij het
  parkeren. Het systeem bestaat uit vier
  ultrasoonparkeersensor in de achter‐
  bumper.

  9 Waarschuwing
  Reflecterende oppervlakken van
  voorwerpen of kleding en externe
  geluidsbronnen kunnen er in be‐
  paalde omstandigheden toe lei‐
  den dat het systeem een obstakel
  niet registreert.

  189

  Deactivering
  Uitgeschakeld in de standen Drive en
  Park, of als er een storing is.
  Het systeem zal een obstakel soms
  niet detecteren wanneer de auto snel‐
  ler rijdt dan 10 km/u.
  Storing
  Bij een systeemstoring gaat r
  branden.
  Mocht het systeem bovendien tijdelijk
  niet werken wegens sneeuw op de
  sensoren, gaat r branden.

  Voorzichtig
  Het parkeerhulpsysteem mag al‐
  leen als een aanvullende functie
  worden gezien. De bestuurder
  moet achteruit kijken.
  Het hoorbare waarschuwingssig‐
  naal kan verschillen afhankelijk
  van de voorwerpen.
  Het hoorbare waarschuwingssig‐
  naal wordt niet geactiveerd wan‐
  neer de sensor bevroren of ver‐
  vuild is met vuil of modder. • Page 192

  190

  Rijden en bediening

  Duw niet tegen de buitenkant van
  de sensor en bekras deze niet.
  Hierdoor wordt waarschijnlijk de
  afdekking beschadigd.
  Het is mogelijk dat het parkeer‐
  hulpsysteem gestoord wordt wan‐
  neer op oneffen ondergrond wor‐
  den gereden, zoals in bossen, op
  gravelwegen, slecht wegdekken
  of hellingen.
  Het parkeerhulpsysteem herkent
  mogelijk geen scherpe objecten,
  dikke winterkleding of andere
  dikke en zachte materialen die de
  frequentie kunnen absorberen.

  Voorzichtig
  Wanneer andere ultrasone gelui‐
  den worden ontvangen (metaal‐
  geluiden of luchtremgeluiden van
  zware bedrijfsvoertuigen) kan het
  parkeerhulpsysteem niet correct
  functioneren.
  Reinig vervuilde sensoren met
  een zachte spons en schoon wa‐
  ter.

  U moet gebruik blijven maken van
  de spiegels of om blijven kijken.
  De normale voorzorgsmaatrege‐
  len bij het achteruit rijden moeten
  ook worden aangehouden. De
  sensoren niet indrukken of stoten
  door erop te slaan of deze tijdens
  het wassen af te spuiten met een
  hogedrukspuit, omdat ze hierdoor
  beschadigd raken.

  sleutel in de stand ON/START staat
  en de bestuurder de auto in R (ach‐
  teruit) zet, verschijnt het videobeeld
  automatisch op het display van de
  LCD-module.
  Wanneer de bestuurder de auto uit R
  (achteruit) schakelt, verdwijnt het vi‐
  deobeeld automatisch van het display
  van de LCD-module.

  Voorzichtig

  De achteruitkijkcamera (RVC) kan
  nooit het zicht van de bestuurder
  vervangen.
  RVC doet het volgende niet:
  ■ Objecten buiten het zicht van de
  camera, onder de bumper of on‐
  der de auto detecteren.
  ■ Kinderen, voetgangers, fietsers
  of dieren waarnemen.
  Rij niet alleen op basis van het
  RVC-achteruit en gebruik het
  scherm ook niet bij langer achter‐
  uitrijden met een hogere snelheid
  of bij een kans op kruisend ver‐
  keer.

  Het bovenste deel van de auto kan
  geraakt worden voordat de sensor
  in werking treedt. Gebruik dus al‐
  tijd de achteruitkijkspiegel of kijk
  achterom tijdens het parkeren.
  Het parkeerhulpsysteem zal cor‐
  rect functioneren op verticale,
  vlakke ondergronden.

  Achteruitkijkcamera
  De achteruitkijkcamera (RVC) helpt
  de bestuurder bij het achteruit rijden
  door een beeld van de zone achter de
  auto weer te geven. Wanneer de

  9 Waarschuwing • Page 193

  Rijden en bediening
  De op het scherm geschatte af‐
  standen verschillen van de werke‐
  lijke afstanden.

  Plaats van achteruitkijkcamera

  9 Waarschuwing
  Als u niet behoedzaam achteruit
  rijdt, kunt u een voertuig, een kind,
  een voetganger, een fietser of een
  dier raken, met schade aan de
  auto, letsel of de dood als gevolg.
  Controleer zelfs bij een auto met
  achteruitkijkcamera vóór het ach‐
  teruit rijden altijd zelf de zone ach‐
  ter en rondom de auto.

  Activering

  De achteruitkijkcamera wordt auto‐
  matisch geactiveerd wanneer de
  sleutel in de stand ON/START staat
  en de achteruitversnelling wordt inge‐
  schakeld.

  De camera zit achter op de auto.
  De door de camera getoonde zone is
  beperkt en toont geen objecten bij de
  hoeken of onder de bumper. De ge‐
  toonde zone kan variëren met de rich‐
  ting van de auto of de staat van het
  wegdek. De afstand op het beeld op
  het scherm verschilt van de werkelijke
  afstand.

  Storing

  191

  De achteruitkijkcamera werkt wellicht
  niet goed of geeft wellicht geen dui‐
  delijk beeld als:
  ■ de achteruitkijkcamera uitgescha‐
  keld is,
  ■ het donker is,
  ■ als de zon of koplampen van an‐
  dere auto's direct in de lens van de
  camera schijnen,
  ■ als de cameralens door ijs,
  sneeuw, modder of iets anders is
  vervuild. Reinig de lens, spoel deze
  af met water en wrijf na met een
  zachte doek,
  ■ de auto een botsing aan de achter‐
  zijde heeft gehad. De stand en de
  montagehoek van de camera kan
  veranderen of de camera werkt
  minder goed. Laat de camera, de
  positie en de montagehoek ervan
  door uw erkende dealer nakijken,
  ■ bij extreme temperatuurwisselin‐
  gen. • Page 194

  192

  Rijden en bediening

  Brandstof
  Brandstof voor
  benzinemotoren
  Alleen loodvrije brandstoffen gebrui‐
  ken die voldoen aan EN 228.
  Gelijkwaardig genormeerde brand‐
  stoffen met een ethanolgehalte van
  max. 10% mogen ook worden ge‐
  bruikt.
  Brandstof met het aanbevolen oc‐
  taangetal gebruiken 3 265. Het ge‐
  bruik van brandstof met een te laag
  octaangetal resulteert mogelijk in een
  lager motorvermogen en motorkop‐
  pel en kan een lichte stijging van het
  brandstofverbruik tot gevolg hebben.

  Voorzichtig
  Gebruik van brandstof die niet vol‐
  doet aan EN 228 of E DIN 51626-1
  of soortgelijk, kan leiden tot neer‐
  slag of motorschade en kan van
  invloed zijn op de garantie.

  Voorzichtig
  Het gebruik van brandstof met een
  te laag octaangetal kan ongecon‐
  troleerde verbranding en daarmee
  motorschade tot gevolg hebben.

  Brandstof voor
  dieselmotoren
  Alleen dieselbrandstoffen gebruiken
  die voldoen aan EN 590.
  In landen buiten de Europese Unie
  Euro-Diesel gebruiken met een zwa‐
  velconcentratie onder 50 ppm.

  Voorzichtig
  Gebruik van brandstof die niet vol‐
  doet aan EN 590 of soortgelijk,
  kan leiden tot een verminderd mo‐
  torvermogen, meer slijtage of mo‐
  torschade en vervallen van de ga‐
  rantie.
  Gebruik geen scheepsdiesel, verwar‐
  mingsolie, Aquazole en vergelijkbare
  diesel-wateremulsies.

  Het is niet toegestaan om dieseloliën
  aan te lengen met brandstoffen voor
  benzinemotoren.
  De viscositeit en filtreerbaarheid van
  dieselolie zijn temperatuurafhanke‐
  lijk. Bij lage temperaturen dieselolie
  met gegarandeerde wintereigen‐
  schappen tanken.

  Tanken
  Voorzichtig
  Wanneer brandstof van de ver‐
  keerde klasse wordt getankt of de
  verkeerde brandstofadditieven
  wordt toegevoegd, kunnen motor
  en katalysator ernstig worden be‐
  schadigd.
  Let er bij het tanken op dat u de
  juiste brandstof tankt (benzine of
  diesel). Als u benzine tankt bij een
  dieselauto, kan de motor ernstig
  beschadigd raken. Als u op diesel
  rijdt, kunt u aan de informatie op
  de brandstofvuldop zien of u de
  juiste brandstof tankt. • Page 195

  Rijden en bediening
  Om veiligheidsredenen moeten
  brandstofblikken, -pompen en slangen correct zijn geaard. Stati‐
  sche elektriciteit kan benzinedam‐
  pen doen ontploffen. U kunt
  brandwonden oplopen en uw auto
  kan beschadigd raken.

  9 Gevaar
  Zet de motor af en schakel externe
  verwarmingen met verbrandings‐
  kamers uit alvorens te beginnen
  met tanken. Schakel mobiele tele‐
  foons uit.
  Elektromagnetische velden of sta‐
  tische ontladingen van mobiele te‐
  lefoons kunnen aanleiding geven
  tot ontsteking van brandstofdam‐
  pen.
  Brandstof is brandbaar en explo‐
  sief. Niet roken. Geen open vuur
  of vonken. Volg de bedienings- en
  veiligheidsinstructies van het tank‐
  station tijdens het tanken.

  Verwijder statische elektriciteit
  aan uw handen door een voor‐
  werp beet te pakken dat statische
  elektriciteit kan afvoeren terwijl u
  de tankdop of het vulpistool aan‐
  raakt of opent.
  Vermijd handelingen die statische
  elektriciteit kunnen opwekken,
  zoals in- en uitstappen tijdens het
  tanken. Statische elektriciteit kan
  aanleiding geven tot het ontbran‐
  den van brandstofdampen.
  Wanneer u brandstof in de auto
  kunt ruiken, dient u de oorzaak
  daarvan onmiddellijk door een
  werkplaats te laten verhelpen.

  193

  De tankdopklep bevindt zich op de
  achterzijkant van de auto.

  1. Schakel de motor uit. • Page 196

  194

  Rijden en bediening

  2. Om de tankdopklep te ontgrende‐
  len, drukt u op het dashboard of
  op de handzender op c.
  3. Open de tankdopklep.
  4. Draai het de tankdop langzaam
  linksom. Wacht bij een sissend
  geluid totdat dit stopt voordat u de
  dop geheel losschroeft.

  6. Sluit de top na het tanken. Draai
  de dop rechtsom vast totdat u een
  "klikgeluid" hoort.
  7. Druk het tankdopklepje dicht tot‐
  dat het vergrendelt.

  Raadpleeg voor de specifieke waar‐
  den van uw auto het bij de auto gele‐
  verde EC-keurmerk of andere bij de
  auto geleverde voertuigdocumenten.

  Let op
  Als bij koud weer de brandstofvul‐
  klep niet open gaat, tik dan lichtjes
  op de klep. Probeer de klep daarna
  opnieuw te openen.

  De officiële waarden van het brand‐
  stofverbruik en de specifieke CO2
  emissie betreffen het EU-basismodel
  met standaarduitrusting.
  Gegevens inzake brandstofverbruik
  en CO2-emissie worden bepaald con‐
  form regeling R (EC) nr. 715/2007 (in
  de dan geldende versie), met inacht‐
  neming van het rijklaar voertuigge‐
  wicht, zoals gespecificeerd in de re‐
  geling.
  De cijfers worden alleen vermeld ter
  vergelijking tussen verschillende
  voertuigvarianten en moeten niet
  worden beschouwd als garantie voor
  het werkelijke brandstofverbruik van
  een specifiek voertuig. Extra uitrus‐
  ting kan iets hogere resultaten ople‐
  veren dan de vermelde waarden voor
  verbruik en CO2. Voorts hangt het

  Voorzichtig
  Gemorste brandstof onmiddellijk
  afwassen.

  Brandstofverbruik - CO2uitstoot
  5. Als de tankdop vergrendeld is,
  kunt u deze ontgrendelen met de
  contactsleutel. Neem de dop weg.
  De dop zit met een scharnierende
  bevestigingshaak vast aan de
  auto.

  Het gecombineerde brandstofver‐
  bruik van de Aveo/Sonic bevindt zich
  binnen een bereik van 6,6 tot 3,6 l/100
  km.
  De CO2 emissie (gecombineerd) be‐
  vindt zich binnen een bereik van 155
  tot 95 g/km.

  Algemene informatie • Page 197

  Rijden en bediening
  brandstofverbruik af van de persoon‐
  lijke rijstijl, de staat van het wegdek en
  de verkeerssituatie.

  195 • Page 198

  196

  Verzorging van de auto

  Verzorging van de
  auto

  Algemene informatie

  Algemene informatie .................. 196
  Controle van de auto ................. 197
  Gloeilamp vervangen ................. 217
  Elektrisch systeem ..................... 223
  Boordgereedschap .................... 231
  Velgen en banden ..................... 232
  Starthulp gebruiken ................... 245
  Trekken ...................................... 246
  Verzorging van uiterlijk .............. 249

  Wij raden u aan alleen gebruik te ma‐
  ken van originele onderdelen, acces‐
  soires en andere uitdrukkelijk door de
  fabriek voor uw autotype goedge‐
  keurde onderdelen. Voor andere on‐
  derdelen kunnen wij – ook als deze
  door autoriteiten of anderszins zijn
  goedgekeurd – niet beoordelen of
  deze betrouwbaar zijn en er evenmin
  garant voor staan.
  Geen aanpassingen in het elektrische
  systeem aanbrengen, zoals wijzigin‐
  gen in de elektronische stuurappara‐
  ten (chip-tuning).

  Accessoires en
  modificaties van auto

  Voorzichtig
  Breng nooit wijzigingen aan het
  voertuig aan. Deze kunnen van in‐
  vloed zijn op de prestaties, duur‐
  zaamheid en de veiligheid van de

  auto en de garantie dekt wellicht
  bepaalde problemen niet als ge‐
  volg van de modificatie.

  Auto stallen
  Langdurig stallen

  Wordt de auto meerdere maanden
  gestald, dan het volgende doen:
  ■ Auto wassen en conserveren.
  ■ Conservering van motorruimte en
  bodemplaat laten controleren.
  ■ Brandstoftank volledig vullen.
  ■ Afdichtrubbers reinigen en conser‐
  veren.
  ■ Motorolie verversen.
  ■ Sproeiervloeistofreservoir leegma‐
  ken.
  ■ Vorst- en corrosiebestendigheid
  koelvloeistof controleren.
  ■ Bandenspanning instellen op de
  waarde voor maximale belading.
  ■ Auto in een droge en goed geven‐
  tileerde ruimte parkeren. Eerste of
  achteruitversnelling inschakelen. • Page 199

  Verzorging van de auto  Schakel bij een automatische ver‐
  snellingsbak naar de stand P. Voor‐
  komen dat auto kan wegrollen.
  Handrem niet aantrekken.
  Motorkap openen, alle portieren
  sluiten en auto vergrendelen.
  Poolklem van de minpool van de
  accu loskoppelen. Erop letten dat
  geen van de systemen werkt, waar‐
  onder het diefstalalarmsysteem.
  Sluit de motorkap.

  Verwerking van sloopauto
  Informatie over autodemontagebe‐
  drijven en de recycling van sloopau‐
  to's vindt u op onze website. Laat dit
  werk uitsluitend over aan een erkend
  autodemontagebedrijf.

  197

  Controle van de auto
  Werkzaamheden
  uitvoeren

  Weer in gebruik nemen

  Wanneer u de auto weer in gebruik
  neemt:
  ■ Poolklem op de minpool van de
  accu aansluiten. Elektronica voor
  de elektrische ruitbediening inscha‐
  kelen.
  ■ Bandenspanning controleren.
  ■ Sproeiervloeistofreservoir vullen.
  ■ Motoroliepeil controleren.
  ■ Koelvloeistofpeil controleren.
  ■ Zo nodig kentekenplaat monteren.

  9 Waarschuwing
  Controles in de motorruimte alleen
  met uitgeschakelde ontsteking uit‐
  voeren.
  De koelventilator kan ook bij uit‐
  geschakelde ontsteking gaan
  draaien. • Page 200

  198

  Verzorging van de auto
  9 Gevaar

  Het ontstekingssysteem werkt met
  een zeer hoge spanning. Niet aan‐
  raken.

  Motorkap
  Openen
  2. Windhaak omhoogduwen en de
  motorkap openen.

  9 Waarschuwing
  Alleen de schuimplastic bekleding
  van de windhaak aanraken, wan‐
  neer de motor heet is.

  1. Aan de ontgrendelingshendel
  trekken en in de uitgangspositie
  terugduwen.

  3. Trek de ondersteuningstang voor‐
  zichtig uit de houder. En zet hem
  vervolgens vast aan de linker zij‐
  haak van de motorruimte.

  Sluiten

  Steun vóór het sluiten van de motor‐
  kap stevig in de houder duwen.
  Motorkap laten zakken en in het slot
  laten vallen. Controleer of de motor‐
  kap vergrendeld is. • Page 201

  Verzorging van de auto
  9 Waarschuwing
  Houd altijd de volgende voor‐
  zorgsmaatregelen in acht: Trek de
  motorkap aan de voorzijde om‐
  hoog om te controleren of hij goed
  vergrendeld is voordat u wegrijdt.
  Trek tijdens het rijden niet aan de
  ontgrendelhendel van de motor‐
  kap.
  Verplaats de wagen niet terwijl de
  motorkap is geopend. Een geo‐
  pende motorkap blokkeert het
  zicht van de bestuurder.
  Rijden met een geopende motor‐
  kap kan leiden tot een aanrijding
  en daarmee tot (fataal) letsel en/of
  materiële schade.

  Voorzichtig
  Trek de motorkap niet omlaag
  wanneer deze wordt ondersteund
  door de stang.

  199 • Page 202

  200

  Verzorging van de auto

  Overzicht motorruimte
  Benzinemotor - 1.2 • Page 203

  Verzorging van de auto
  Benzinemotor - 1.4

  201 • Page 204

  202

  Verzorging van de auto

  Benzinemotor - 1.4 turbo • Page 205

  Verzorging van de auto
  Benzinemotor - 1.6

  203 • Page 206

  204

  Verzorging van de auto

  Dieselmotor - 1.3 • Page 207

  Verzorging van de auto
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  Motorluchtfilter
  Peilstok motorolie
  Vuldop motorolie
  Remvloeistofreservoir
  Accu
  Zekeringenkastje
  Sproeiervloeistofreservoir
  Koelvloeistofreservoir
  Reservoir hydraulische stuurbe‐
  krachtigingsvloeistof /AUX. zeke‐
  ringhouder (1.4 benzine turbo)

  Motorolie
  Wij raden u aan het motoroliepeil vóór
  elke lange rit handmatig te controle‐
  ren.
  Alleen op een vlakke ondergrond
  controleren. De motor moet op be‐
  drijfstemperatuur zijn en minstens
  5 minuten uitgeschakeld zijn ge‐
  weest.
  Oliepeilstok uittrekken, afvegen, tot
  aan de aanslag van de handgreep
  weer insteken, opnieuw uittrekken en
  het motoroliepeil aflezen.

  Peilstok tot aan de aanslag van de
  handgreep insteken en een halve
  slag draaien.

  <Benzinemotor>

  <Dieselmotor>
  Wanneer het motoroliepeil tot het
  merkje MIN is gedaald, dan motorolie
  bijvullen.

  205 • Page 208

  206

  Verzorging van de auto

  Wij raden u aan dezelfde soort olie te
  nemen als voor de laatste olieverver‐
  sing is gebruikt.
  De motorolie mag niet hoger staan
  dan het bovenste merkteken MAX op
  de peilstok.

  De motorolievuldop bevindt zich op
  de kleppendeksel

  Voorzichtig
  Een teveel aan motorolie moet
  worden afgetapt of afgezogen.
  Vulhoeveelheden en viscositeit
  3 273, 3 260.

  9 Waarschuwing
  Motorolie is irriterend en kan bij in‐
  slikken ziekte of overlijden veroor‐
  zaken.
  Uit de buurt van kinderen houden.
  Vermijd herhaaldelijk of langdurig
  contact met de huid.
  Was blootgestelde delen met zeep
  en water of een handreiniger.
  Wees heel voorzichtig tijdens het
  aftappen van de motorolie, omdat
  deze heet genoeg kan zijn om u te
  branden!

  Afhankelijk van de rijomstandighe‐
  den, kan de kilometerstand waarbij
  wordt aangegeven dat de motorolie
  moet worden ververst aanzienlijk va‐
  riëren.
  Om ervoor te zorgen dat het oliele‐
  vensduursysteem goed werkt, moet
  het systeem na iedere olieverversing
  worden gereset.
  Heeft het systeem berekend dat de
  levensduur van de olie is verstreken,
  geeft het aan dat een olieverversing
  noodzakelijk is.

  Controlesysteem
  oliekwaliteit
  Deze auto heeft een computersys‐
  teem dat aangeeft wanneer de olie
  moet worden ververst en het oliefilter
  vervangen.
  Dit is gebaseerd op het aantal om‐
  wentelingen, de temperatuur van de
  motor en de kilometerstand.

  De boordinformatie verschijnt op het
  Driver Information Center (DIC). • Page 209

  Verzorging van de auto
  Ververs de olie zo snel mogelijk bin‐
  nen de volgende 1000 km.
  Het is onder bepaalde omstandighe‐
  den mogelijk dat het olielevensduur‐
  systeem aangeeft dat er een heel jaar
  geen olieverversing nodig is. Het olie‐
  filter moet minstens eens per jaar
  worden vervangen en de olie ververst
  en dan moet ook het systeem worden
  gereset.
  Uw erkende dealer heeft getraind ser‐
  vicepersoneel dat deze werkzaamhe‐
  den kan uitvoeren en het systeem re‐
  setten. Het is belangrijk ook tussen
  twee olieverversingsintervallen het
  oliepeil te controleren en op het juiste
  peil te houden.
  Mocht het systeem onbedoeld wor‐
  den gereset, moet de olie bij
  5000 km sinds de vorige olieverver‐
  sing worden ververst.
  Nadat u de olie hebt ververst, moet de
  olielevensduurbewaking worden ge‐
  reset. Wij adviseren u contact op te
  nemen met een erkend reparatiebe‐
  drijf.

  207

  Resetten van het motoroliele‐
  vensduursysteem

  Reset het systeem telkens na het ver‐
  versen van de motorolie, zodat het
  systeem de volgende motoroliever‐
  versing kan berekenen.
  1. Schakel het contact in bij uitge‐
  schakelde motor.

  2. Met de toets MENU en stelwiel in
  de richtingaanwijzerhendel be‐
  weegt u naar
  Motorolielevensduur in het Driver
  Information Centre (DIC).

  3. Druk op de toets SET/CLEAR om
  de olielevensduur terug te zetten
  naar 100%.
  4. Schakel het contact uit.
  Zorg ervoor dat de weergave van de
  olielevensduur niet onopzettelijk
  wordt gereset op een willekeurig mo‐
  ment nadat de olie is ververst. De cor‐
  recte waarde kan niet opnieuw wor‐
  den ingesteld.
  Als de boordinformatie weer op het
  Driver Information Center wordt weer‐
  gegeven zodra de auto wordt gestart,
  is het controlesysteem oliekwaliteit
  niet gereset. Herhaal de procedure. • Page 210

  208

  Verzorging van de auto
  Voorzichtig

  Vergeet niet het controlesysteem
  oliekwaliteit terug te zetten wan‐
  neer de motorolie is ververst.

  Automatischeversnellingsbakolie
  Het is niet nodig om het niveau van de
  automatische versnellingsbakvloei‐
  stof te controleren.
  Als er een probleem is zoals lekkage,
  laat dit dan door een autowerkplaats
  verhelpen.

  Voorzichtig
  Door het gebruik van de verkeerde
  vloeistof kan de auto worden be‐
  schadigd. Gebruik altijd de vloei‐
  stof vermeld onder Aanbevolen
  vloeistoffen en smeermiddelen
  3 260.

  Vloeistof
  handgeschakelde
  versnellingsbak
  Voorzichtig
  Voordat u dit werk doet, moet u
  beslist volkomen vertrouwd zijn
  met de uitvoering ervan.
  Wij adviseren u contact op te ne‐
  men met een erkend reparatiebe‐
  drijf.

  1. Zet de motor uit en laat de hand‐
  geschakelde versnellingsbak af‐
  koelen.
  2. Verwijder de vulplug.
  3. Als het vloeistofniveau laag staat,
  vul dan versnellingsbakvloeistof
  bij tot het niveau weer bij de on‐
  derkant van de vulplugopening
  staat.
  4. Breng na het bijvullen tot het cor‐
  recte niveau de vulplug weer ste‐
  vig aan.

  Voorzichtig
  Door het gebruik van de verkeerde
  vloeistof kan de auto worden be‐
  schadigd. Gebruik altijd de vloei‐
  stof vermeld onder Aanbevolen
  vloeistoffen en smeermiddelen
  3 260. • Page 211

  Verzorging van de auto
  Voorzichtig

  Motorluchtfilter

  Vul niet te veel transmissievloei‐
  stof bij.
  Hierdoor kan de transmissie be‐
  schadigd worden.

  Voorzichtig
  De motor heeft schone lucht nodig
  om goed te kunnen werken.
  Laat de motor niet draaien zonder
  dat het luchtfilterelement geplaatst
  is.
  Rijden zonder dat het luchtfilter‐
  element op de juiste manier ge‐
  plaatst is, kan de motor beschadi‐
  gen.

  9 Waarschuwing
  Hitte afgegeven door de motor,
  versnellingsbak of vloeistoffen
  kunnen brandwonden veroorza‐
  ken.
  Zorg dat de versnellingsbak is af‐
  gekoeld voordat u deze aanraakt.

  209

  1. Beide boutjes losdraaien.
  2. Maak de scharnieren van het
  luchtfilterdeksel los en open het
  deksel.
  3. Vervang het luchtfilter.
  4. Vergrendel het deksel met de
  dekselscharnieren en de schroe‐
  ven.

  Koelvloeistof
  In landen met een gematigd klimaat
  biedt de koelvloeistof antivriesbe‐
  scherming tot ongeveer -30 °C.
  In landen met een zeer koud klimaat
  biedt de koelvloeistof antivriesbe‐
  scherming tot ongeveer -40 °C.
  Antivries in de juiste concentratie ge‐
  bruiken.

  Voorzichtig
  Alleen goedgekeurde antivries ge‐
  bruiken. • Page 212

  210

  Verzorging van de auto

  Koelvloeistofpeil
  Voorzichtig
  Een te laag koelvloeistofpeil kan
  motorschade veroorzaken.

  kan zo ernstig letsel worden toe‐
  gebracht. De motor moet zijn af‐
  gekoeld voordat de dop wordt ge‐
  opend. Draai de dop voorzichtig
  open en laat de druk langzaam
  ontsnappen.
  Bijvullen met een mengsel van ge‐
  destilleerd water en een type antivries
  dat goedgekeurd is voor de auto. Dop
  goed vastdraaien. Antivriesgehalte
  door een werkplaats laten controleren
  en oorzaak van het koelvloeistofver‐
  lies laten verhelpen.

  Bij een koud koelsysteem moet de
  koelvloeistof boven de vulstreep
  staan. Bijvullen als het peil te laag is.

  9 Waarschuwing
  Verwijder nooit de dop van het
  koelvloeistofreservoir terwijl de
  motor en de radiateur heet zijn. Er

  Let op
  Indien het koelvloeistofpeil tot onder
  de MIN-lijnmarkering komt, vul de
  radiateur dan met een 56/44-anti‐
  vriesmengsel van gedeminerali‐
  seerd water (56%) en antivries op
  basis van organische zuren.
  Gebruik een mengsel van 48% wa‐
  ter en 52% antivries om uw auto te‐
  gen extreem koud weer te bescher‐
  men.

  Voorzichtig
  Leidingwater of een onjuist meng‐
  sel kan het koelsysteem bescha‐
  digen.
  Gebruik geen leidingwater of anti‐
  vries op alcohol- of methanolbasis
  in het koelsysteem.
  De motor kan oververhit raken of
  zelfs in brand vliegen.

  Voorzichtig
  Koelvloeistof kan gevaarlijk zijn.
  Vermijd herhaaldelijk of langdurig
  contact met koelvloeistof.
  Reinig uw huid en nagels met
  zeep en water of handreiniger na
  het contact met koelvloeistof.
  Uit de buurt van kinderen houden.
  Koelvloeistof kan de huid irriteren
  en kan bij inslikken ziekte of zelfs
  overlijden veroorzaken. • Page 213

  Verzorging van de auto
  Voorzichtig

  Hydraulische
  stuurbekrachtiging

  Het is niet noodzakelijk vaker dan
  het voorgeschreven interval koel‐
  vloeistof bij te vullen.
  Als u te vaak koelvloeistof moet
  bijvullen, kan het er op duiden dat
  de motor onderhoud nodig heeft.
  Wij adviseren u contact op te ne‐
  men met een erkende werkplaats.

  Als de auto is uitgerust met een elek‐
  tronisch stuurbekrachtigingssys‐
  teem, wordt er geen stuurbekrachti‐
  gingsvloeistof gebruikt.

  zijde van de reservoirdop/peilstok
  of dat ze in het reservoir terecht‐
  komen.

  Voorzichtig
  Rijd niet met de auto zonder de
  voorgeschreven hoeveelheid
  stuurbekrachtigingsvloeistof.
  Wanneer u dat wel doet, kan de
  stuurbekrachtiging van uw auto
  beschadigd raken, wat tot kost‐
  bare reparaties leidt.

  Stuurbekrachtigingsvloei‐
  stof
  Elektrische stuurbekrachtiging

  211

  De stuurbekrachtigingsvloeistof moet
  tussen de merktekens MIN en MAX
  staan.
  Bijvullen als het peil te laag is.

  Voorzichtig
  Zeer kleine hoeveelheden vuil‐
  deeltjes kunnen schade aan de
  stuurinrichtingssysteem veroorza‐
  ken, waardoor het niet meer goed
  werkt. Voorkom dat vuildeeltjes in
  contact komen met de vloeistof‐

  9 Waarschuwing
  Het morsen van vloeistof kan
  brand of verkleuring van het lak‐
  werk veroorzaken.
  Vul het reservoir niet te vol.
  Als de motor in brand vliegt, kan
  persoonlijk letsel of schade aan de
  auto en andere zaken ontstaan. • Page 214

  212

  Verzorging van de auto

  Sproeiervloeistof

  Remvloeistof
  9 Waarschuwing
  Remvloeistof is giftig en bijtend.
  Contact met ogen, huid, textiel en
  lakwerk vermijden.

  Met sproeiervloeistof vullen die anti‐
  vries bevat.
  Bijvullen van het ruitensproeierreser‐
  voir:
  ■ Gebruik alleen in de handel ver‐
  krijgbare kant-en-klare sproeier‐
  vloeistof.
  ■ Geen kraanwater gebruiken. Door
  de mineralen in kraanwater kunnen
  de voorruitensproeierleidingen ver‐
  stopt raken.
  ■ Gebruik sproeiervloeistof met vol‐
  doende vorstbescherming wan‐
  neer het gaat vriezen.

  De remvloeistof moet tussen de
  merktekens MIN en MAX staan.
  Bij het bijvullen schoon te werk gaan,
  omdat verontreinigde remvloeistof
  storingen in het remsysteem tot ge‐
  volg kan hebben. Oorzaak van het
  remvloeistofverlies door een werk‐
  plaats laten verhelpen.

  Gebruik alleen remvloeistof die is
  goedgekeurd voor de auto, rem- en
  koppelingsvloeistof 3 260.

  Voorzichtig
  Zorg ervoor dat het gebied rond de
  dop van het remvloeistofreservoir
  grondig gereinigd wordt voordat
  de dop wordt verwijderd.
  Vervuiling van het remvloeistof‐
  systeem kan de werking van het
  systeem beïnvloeden wat tot kost‐
  bare reparaties kan leiden.
  Op de motor gemorste remvloei‐
  stof kan in brand vliegen.
  Vul het reservoir niet te vol.
  Als de motor in brand vliegt, kan
  persoonlijk letsel of schade aan de
  auto en andere zaken ontstaan.

  Voorzichtig
  Door een remvloeistof met een
  lage kwaliteit te gebruiken, kan er
  corrosie ontstaan aan de interne • Page 215

  Verzorging van de auto
  onderdelen van het remsysteem,
  wat kan resulteren in een slech‐
  tere werking van het remsysteem,
  wat een veiligheidsprobleem is.
  Gebruik altijd remvloeistof van
  hoge kwaliteit die goedgekeurd is
  voor uw automodel. Wij adviseren
  originele GM-remvloeistof.

  Voorzichtig
  Gooi remvloeistof niet weg met het
  huishoudelijk afval.
  Breng deze naar een gemeentelijk
  inzamelpunt voor chemisch afval.
  Gebruikte remvloeistof en vloei‐
  stofblikken zijn gevaarlijk. Zij kun‐
  nen schadelijk zijn voor uw ge‐
  zondheid en het milieu.
  Remvloeistof is gevaarlijk en kan
  huid en ogen irriteren.
  Laat geen remvloeistof op uw huid
  of in uw ogen komen. Gebeurt dit
  wel, was het betroffen gebied dan
  onmiddellijk af met water en zeep
  of handreiniger.

  Accu
  Auto's zonder stop-startsysteem zijn
  uitgerust met een loodzuuraccu. Au‐
  to's met stop-startsysteem zijn uitge‐
  rust met een AGM-accu die geen
  loodzuuraccu is.
  De accu van de auto is onderhouds‐
  vrij als de accu tijdens de ritten vol‐
  doende wordt bijgeladen. Bij veelvul‐
  dige starts en korte ritten raakt de
  accu mogelijk ontladen. Vermijd het
  gebruik van onnodige elektrische ver‐
  bruikers.

  Accu's horen niet in het huisvuil thuis.
  Ze moeten via speciale inzamelpun‐
  ten gerecycled worden.
  Wanneer de auto meer dan 4 weken
  achtereen stil staat, kan de accu ont‐
  laden raken. Poolklem van de min‐
  pool van de accu loskoppelen.

  213

  Accu van de auto alleen bij uitgescha‐
  keld contact aansluiten en loskoppe‐
  len.

  9 Waarschuwing
  Gloeiende materialen uit de buurt
  houden van de accu om ontplof‐
  fing tegen te gaan. Bij een explo‐
  sie van de accu kan schade aan
  de auto en ernstig of dodelijk letsel
  ontstaan.
  Contact met ogen, huid, textiel en
  lakwerk vermijden. De vloeistof
  bevat zwavelzuur, dat bij direct
  contact persoonlijk letsel en
  schade aan de auto kan veroorza‐
  ken. Bij huidcontact het getroffen
  gebied met water schoonwassen
  en onmiddellijk medische hulp in‐
  roepen.
  Uit de buurt van kinderen houden.
  Een geopende accu niet kantelen.
  Ontlaadbeveiliging van accu 3 100. • Page 216

  214

  Verzorging van de auto

  Accu vervangen
  Let op
  Elke afwijking van de in deze para‐
  graaf gegeven instructies kan leiden
  tot een tijdelijke uitschakeling van
  het stop- startsysteem.
  Gebruik alleen accu's waarbij het mo‐
  gelijk is de zekeringhouder boven de
  accu te monteren.
  In auto's met het Stop/Start-systeem
  dient u ervoor te zorgen dat de AGMaccu (Absorptive Glass Mat) weer
  wordt vervangen door een AGMaccu.
  Een AGM-accu kan worden herkend
  aan het label op de accu. Wij advise‐
  ren het gebruik van een originele GM
  accu.
  Let op
  Als u een andere AGM-accu ge‐
  bruikt dan de originele GM-accu is
  het mogelijk dat het stop-startsys‐
  teem slechter presteert.
  Wij adviseren u de accu te laten ver‐
  vangen door uw erkende reparateur.

  Accu opladen
  9 Waarschuwing
  Bij auto's met een stop-startsys‐
  teem moet u ervoor zorgen dat het
  oplaadvermogen geen 14,6 volt
  overschrijdt wanneer u een accuoplader gebruikt. Anders kunt u de
  accu beschadigen.

  Waarschuwingssticker

  Betekenis van de symbolen:
  ■ Geen vonken, open vuur en niet ro‐
  ken.
  ■ Altijd een veiligheidsbril dragen.
  Explosieve gassen kunnen aanlei‐
  ding geven tot blindheid of letsel.
  ■ De accu uit de buurt van kinderen
  houden.
  ■ De accu bevat zwavelzuur dat aan‐
  leiding kan geven tot blindheid of
  ernstige brandwonden.
  ■ Zie de gebruikershandleiding voor
  meer informatie.
  ■ Er kan knalgas aanwezig zijn in de
  buurt van de accu.

  Dieselbrandstoffilter
  Water uit brandstoffilter
  aftappen

  Als het water in de brandstof in de
  motor en het brandstofsysteem komt,
  kan het ernstige schade aan het
  brandstofsysteem veroorzaken. • Page 217

  Verzorging van de auto
  Als het waterpeil in het brandstoffilter
  een bepaald niveau overschrijdt, gaat
  de lamp water in brandstof U bran‐
  den.
  Tap in dat geval het water onmiddel‐
  lijk uit het brandstoffilter af.

  Voorzichtig
  Zorg voor het aftappen dat u ge‐
  heel vertrouwd bent met deze
  werkzaamheden.
  Wij adviseren u contact op te ne‐
  men met een erkend reparatiebe‐
  drijf.

  1. Zoek naar het brandstoffilter
  rondom de brandstoftank.
  2. Zet een wateropvangbak onder
  het brandstoffilter.
  3. Draai de aftapplug met een platte
  schroevendraaier linksom.
  4. Wacht totdat al het water wegge‐
  stroomd is en draai de aftapplug
  rechtsom vast.
  5. Voer de brandstof voorafgaand
  aan het starten van de motor als
  volgt op:
  Schakel het contact IN, wacht on‐
  geveer 5 seconden en zet het
  contact in de stand LOCK. Her‐
  haal dit meer dan 3 keer.

  Voorzichtig
  Als u blijft rijden met een bran‐
  dende waarschuwingslamp U,
  kan het brandstofsysteem ernstig
  beschadigd raken.
  Tap het water onmiddellijk af uit
  het brandstoffilter.

  215

  Dieselbrandstofsysteem
  ontluchten
  Na het leegrijden van de tank moet
  het dieselbrandstofsysteem worden
  ontlucht. Het contact driemaal achter‐
  een 15 seconden lang inschakelen.
  Motor vervolgens maximaal 40 se‐
  conden laten starten. Deze procedure
  na minstens 5 seconden herhalen.
  Slaat de motor niet aan, dan de hulp
  van een werkplaats inroepen.

  Wisserblad vervangen
  Goed werkende voorruitenwissers
  zijn uitermate belangrijk voor een
  goed zicht en veilig rijden. Inspecteer
  de staat van de ruitenwisserbladen
  regelmatig. Vervang harde, verbrok‐
  kelde of gescheurde bladen of exem‐
  plaren die vuil op de voorruit achter‐
  laten.
  Vreemde stoffen op de voorruit of de
  wisserbladen kan de werking van de
  ruitenwissers nadelig beïnvloeden.
  Als de balden niet goed wissen, rei‐
  nigt u zowel de voorruit als de bladen • Page 218

  216

  Verzorging van de auto

  met een goede reiniger of een mild
  schoonmaakmiddel. Spoel deze
  grondig met water af.
  Procedure zo nodig herhalen. Het is
  lastig om siliconensporen van glas te
  verwijderen. Wrijf de voorruit van uw
  auto daarom nooit in met siliconen‐
  houdende middelen om strepen en
  een slechter zicht voor de bestuurder
  te voorkomen.
  Reinig ruitenwissers niet met oplos‐
  middelen, benzine, kerosine of verf‐
  verdunner. Deze bijten en kunnen de
  bladen en het lakwerk beschadigen.

  1. Houd de stang van de wisserarm
  vast en haal de wisserarm om‐
  hoog.
  2. Druk de uitschuifbare bevesti‐
  gingspen eruit met uw vingers.

  Wisserblad van voorruitwisser
  3. Druk tegen de voorkant van het
  wisserblad terwijl u dit draait en
  druk vervolgens omhoog.

  Wisserblad achterruitwisser

  1. Haal het wisserblad omhoog tot
  het wisserblad en de wisserarm‐
  houder op gelijke hoogte komen.
  2. Trek het wisserblad eruit. • Page 219

  Verzorging van de auto

  3. Verwijder het wisserblad uit de
  houder, let op het geleidingsgat.

  Gloeilamp vervangen

  Koplampen

  Contact uitschakelen en desbetref‐
  fende schakelaar uitschakelen of por‐
  tieren sluiten.
  Nieuwe gloeilamp alleen aan fitting
  vastpakken! Het glas van de gloei‐
  lamp niet met blote handen aanraken.
  Bij vervangen altijd hetzelfde type
  gloeilamp gebruiken.
  Vervang de gloeilampen van de kop‐
  lampen vanuit de motorruimte.

  Grootlicht en dimlicht

  Let op
  Na rijden in zware regenval of na
  een wasbeurt kunnen de lenzen van
  sommige externe lampen beslagen
  lijken.
  Dit wordt veroorzaakt door het tem‐
  peratuurverschil tussen de binnenen buitenkant van de lamp.
  Dit komt overeen met de condensa‐
  tie op de ruiten in uw auto tijdens re‐
  gen en betekent niet dat er een pro‐
  bleem is met uw auto.
  Wanneer er water in het gloeilamp‐
  circuit lekt, laat u de auto controleren
  door uw erkende werkplaats.

  217

  1. Koplampafdekking verwijderen. • Page 220

  218

  Verzorging van de auto

  2. Druk de veerklem in, maak hem
  los.
  3. Gloeilamp uit reflectorhuis verwij‐
  deren.

  Auto's met halogeenkoplampen
  tijdens rijden in het buitenland

  Voorzichtig
  Laat de koplamphoogte na het
  deactiveren controleren.
  Wij adviseren u contact op te ne‐
  men met een erkend reparatiebe‐
  drijf.

  9 Waarschuwing

  4. Stekker van gloeilamp loshalen.
  5. Vervang de gloeilamp en maak de
  connector vast aan de gloeilamp.
  6. Bij het aanbrengen van de nieuwe
  gloeilamp de lipjes in de uitsparin‐
  gen van het reflectorhuis steken.
  7. Draadveerklem vastklikken.
  8. Koplampafdekking aanbrengen
  en vastdraaien.

  De stelbouten zitten boven de dim‐
  lichtkap.
  Draai de stelbouten met een schroe‐
  vendraaier een halve slag rechtsom.
  Draai de stelbouten een halve slag
  linksom om te deactiveren.

  Wanneer de koplampen verkeerd
  zijn afgesteld, kan de bestuurder
  van een tegenligger verblind ra‐
  ken.
  Stel alleen af indien dit echt nood‐
  zakelijk is. • Page 221

  Verzorging van de auto
  Parkeerlichten

  2. Lamphouder zijmarkeringslicht uit
  reflectorhuis verwijderen.
  3. Stekker van gloeilamp loshalen.

  219

  Mistlampen

  Gloeilampen door een werkplaats la‐
  ten vervangen.

  Richtingaanwijzers vooraan

  1. Koplampafdekking verwijderen.
  4. Gloeilamp uit lamphouder verwij‐
  deren.
  5. Nieuwe gloeilamp plaatsen.
  6. Stekker aan gloeilamp bevesti‐
  gen.
  7. Lamphouder in reflectorhuis aan‐
  brengen.
  8. Koplampafdekking aanbrengen
  en vastdraaien.

  1. Lamphouder linksom draaien en
  losmaken. • Page 222

  220

  Verzorging van de auto

  Achterlichten

  2. Gloeilamp iets in lamphouder du‐
  wen, linksom draaien, verwijderen
  en nieuwe gloeilamp plaatsen.
  3. Lamphouder in reflectorhuis
  plaatsen en rechtsom vergrende‐
  len.

  1. Beide boutjes losdraaien.
  2. Trek aan de achterlichteenheid
  om te verwijderen. De kabelgelei‐
  der moet op zijn plaats blijven zit‐
  ten.

  3. Achterlicht/remlicht (1).
  Richtingaanwijzer (2).
  Achteruitrijlicht (passagierszijde) /
  mistachterlicht (bestuurderszijde)
  (3). • Page 223

  Verzorging van de auto

  4. Lamphouder linksom draaien.

  5. Lamphouder verwijderen. Gloei‐
  lamp iets in lamphouder duwen,
  linksom draaien, verwijderen en
  nieuwe gloeilamp plaatsen.
  6. Lamphouder in de achterlicht-unit
  steken en vastschroeven. Achter‐
  licht-unit in carrosserie aanbren‐
  gen en boutjes vastdraaien. Af‐
  dekkingen sluiten en vastklikken.
  7. Contact inschakelen, verlichting
  activeren en controleren of alle
  lampen werken.

  Zijrichtingaanwijzers

  221

  1. Lampelement met schroeven‐
  draaier loswippen. Druk de lamp
  naar voren (linkerzijde) of naar
  achteren (rechterzijde). Kantel de
  lamp vervolgens omlaag en ver‐
  wijder deze uit de uitsparing.
  2. Lamphouder linksom draaien.
  3. Gloeilamp uit de lamphouder trek‐
  ken en vervangen.
  4. In omgekeerde volgorde terug‐
  plaatsen.

  LED-lampen (buitenspiegel)

  Laat LED-lampen door een werk‐
  plaats vervangen. • Page 224

  222

  Verzorging van de auto

  Derde remlicht

  Kentekenverlichting

  Binnenverlichting
  Interieurverlichting
  1. Wrik de kant tegenover de licht‐
  schakelaar met een platte schroe‐
  vendraaier los om deze te verwij‐
  deren. (Maak geen krassen.)
  2. Verwijder de gloeilamp.
  3. Vervang de gloeilamp.
  4. Plaats de lampeenheid terug.

  Als het derde remlicht niet functio‐
  neert, laat dit dan controleren door
  een autowerkplaats.

  1. Lampelement met schroeven‐
  draaier loswippen.
  2. Lamphuis naar beneden toe ver‐
  wijderen, hierbij niet aan de kabel
  trekken.
  Lamphouder linksom losdraaien.
  3. Gloeilamp uit lamphouder nemen
  en nieuwe gloeilamp plaatsen.
  4. Lamphouder in lamphuis plaatsen
  en rechtsom draaien.
  5. Lamphouder aanbrengen en met
  een schroevendraaier vast‐
  draaien.

  Achterklep- (of kofferdeksel-)
  verlichting

  1. Lampelement met schroeven‐
  draaier loswerken. • Page 225

  Verzorging van de auto

  Elektrisch systeem
  Zekeringen

  2. Lamp verwijderen.
  3. Nieuwe gloeilamp plaatsen.
  4. Lampelement aanbrengen.

  Controleren of het opschrift op de ver‐
  vangende zekering overeenkomt met
  dat op de defecte zekering.
  In een kastje boven de pluspool van
  de accu zitten enkele hoofdzekerin‐
  gen. Deze zo nodig vervangen door
  een werkplaats laten vervangen.
  Alvorens een zekering te vervangen,
  de desbetreffende schakelaar en het
  contact uitschakelen.
  Een defecte zekering is te herkennen
  aan de doorgebrande smeltdraad.
  Zekering pas vervangen wanneer de
  oorzaak van de storing verholpen is.
  Sommige functies worden door meer‐
  dere zekeringen beveiligd.
  Er kunnen zekeringen aanwezig zijn
  die geen functie hebben.
  Let op
  Het is mogelijk dat niet alle beschre‐
  ven zekeringenkasten op uw auto
  aanwezig zijn.

  223

  Raadpleeg bij een controle van de
  zekeringenkast de bijbehorende
  sticker.

  Zekeringtrekker

  In de zekeringenkast in de motor‐
  ruimte zit mogelijk een zekeringtrek‐
  ker.
  Zekeringtrekker van boven af of van
  opzij op zekering zetten en zekering
  lostrekken.

  Zekeringenkast in
  motorruimte • Page 226

  224

  Verzorging van de auto

  De zekeringenkast bevindt zich in de
  motorruimte.
  Maak het deksel los, til het op en ver‐
  wijder het.

  Benzine

  Nr. Stroomkring
  1

  Snelheidsrelais voorruitwisser

  2

  ABS-pomp

  3

  Snelheidsrelais achterruitwisser

  4

  Ruitenwisser voor

  5

  Aanjager

  6

  ABS-klep

  7

  Zonnedak

  9

  Achterruitwisser

  10 RVC
  11 Olie ABS
  12 AOS/ROS
  13 OSRVM
  14 Relais achterruitverwarming
  15 Achterruitverwarming
  16 Reservezekering
  17 Reservezekering
  18 Reservezekering
  19 Reservezekering
  20 Reservezekering • Page 227

  Verzorging van de auto
  Nr. Stroomkring

  Nr. Stroomkring

  21 Reservezekering

  44 TCM

  22 Reservezekering

  45 ECM 1

  24 RUN/CRANK IEC

  46 BOBINE

  25 RUN/CRANK-relais

  47 ECM 4

  28 OSRVM HTD

  48 ECM 3

  30 Voorstoelverwarming

  49 ECM 2

  31 FSCM 1

  50 Verstuiver/bobine

  32 Flexfuel

  51 P/T-relais

  33 Sproeier

  52 Claxon

  34 Relais brandstofpomp

  53 Relais koelventilator K3

  35 Brandstofpomp

  54 Start

  36 ECM_5

  55 Startrelais

  37 FSCM_2/niveauregeling

  56 Relais aoircokoppeling

  38 TCM_1

  57 Grootlichtrelais

  39 Koelventilator K5

  58 Mistlampen voor

  40 Koelventilator K4

  59 Grootlicht links

  41 EVP

  60 Grootlicht rechts

  42 ECM

  61 Relais koelventilator K1

  43 Aircokoppeling

  Stop/Start-systeem auto

  225 • Page 228

  226

  Verzorging van de auto

  Nr.

  Stroomkring

  Nr.

  Stroomkring

  Nr.

  Stroomkring

  1

  Ruitenwisser voor

  29

  Niet gebruikt/SAI-kleprelais

  48

  Voeding hulpwaterpomp

  2

  ABS-pomp

  30

  Niet gebruikt/SAI-klep

  49

  ECM 1

  3

  Snelheidsrelais achterruit‐
  wisser

  31

  OSRVM HTD

  50

  BOBINE

  4

  Snelheidsrelais voorrui‐
  twisser

  32

  Voedingsrelais hulpwater‐
  pomp

  51

  ECM 4

  33

  Voorstoelverwarming

  52

  ECM 3

  34

  FSCM_1

  53

  ECM 2

  35

  Koolstoffilterontluchting

  54

  Verstuiver/bobine

  36

  Sproeier

  37

  Relais brandstofpomp

  38

  Brandstofpomp

  39

  ECM_5

  40

  FSCM_2/niveauregeling

  41

  TCM_1/DC-DC-omzetter

  43

  SAI-POMP

  44

  EVP

  45

  ECM

  46

  Aircokoppeling

  47

  TCM

  6

  Aanjager

  8

  OSRVM

  9

  AOS/ROS

  10

  Olie ABS

  11

  RVC

  12

  Achterruitwisser

  13

  Niet gebruikt/IBS

  14

  ABS-klep

  15

  Zonnedak

  17

  Relais achterruitverwarming

  18

  Achterruitverwarming

  19-25 Reservezekering
  27

  RUN/CRANK IEC

  28

  RUN/CRANK-relais

  55

  Relais SAI-pomp

  56

  P/T-relais

  57

  Koelventilator K4

  58

  Koelventilator K5

  59

  Relais koelventilator K3

  60

  Start

  61

  Startrelais

  62

  Relais aoircokoppeling

  63

  Grootlichtrelais

  64

  Claxon

  65

  Mistlampen voor

  66

  Grootlicht links • Page 229

  Verzorging van de auto
  Diesel

  227

  Nr.

  Stroomkring

  Nr.

  Stroomkring

  67

  Grootlicht rechts

  1

  Ruitenwisser voor

  68

  Relais koelventilator K1

  2

  ABS-pomp

  3

  Snelheidsrelais achterruit‐
  wisser

  4

  Snelheidsrelais voorrui‐
  twisser

  6

  Aanjager

  8

  OSRVM

  9

  AOS/ROS

  10

  Olie ABS

  11

  RVC

  12

  Achterruitwisser

  13

  Niet gebruikt/IBS

  14

  ABS-klep

  15

  Zonnedak

  17

  Relais achterruitverwarming

  18

  Achterruitverwarming

  19-25 Reservezekering
  27

  RUN/CRANK IEC

  28

  RUN/CRANK-relais • Page 230

  228

  Verzorging van de auto

  Nr.

  Stroomkring

  Nr.

  Stroomkring

  29

  Voedingsrelais hulpwater‐
  pomp

  50

  BOBINE

  30

  Voeding hulpwaterpomp

  51

  ECM 4

  31

  OSRVM HTD

  52

  ECM 3

  32

  Relais verwarming brandstof‐
  filter

  53

  ECM 2

  54

  PCV-verwarming

  33

  Voorstoelverwarming

  55

  Relais koelventilator K2

  34

  Niet gebruikt

  56

  P/T-relais

  35

  Sproeier

  57

  Koelventilator K5

  37

  Relais brandstofpomp

  58

  Koelventilator K4

  38

  Brandstofpomp

  59

  Relais koelventilator K3

  39

  ECM_5

  60

  Start

  40

  Niveauregeling

  61

  Startrelais

  41

  DC-DC-omzetter

  62

  Relais aoircokoppeling

  42

  Verwarming brandstoffilter

  63

  Grootlichtrelais

  44

  Gloeibougie

  64

  Claxon

  45

  ECM

  65

  Mistlampen voor

  46

  Aircokoppeling

  66

  Grootlicht links

  47

  TCM

  67

  Grootlicht rechts

  49

  ECM 1

  68

  Relais koelventilator K1 • Page 231

  Verzorging van de auto
  1.4 turbo

  229 • Page 232

  230

  Verzorging van de auto

  AUX. zekeringhouder (1.4 benzine
  turbo)
  De hulpzekeringhouder zit in de mo‐
  torruimte naast het koelvloeistofre‐
  servoir.
  R1: relais koelventilator K3
  R2: relais koelventilator K7

  Nr.

  Stroomkring

  1

  DLIS

  2

  DLC

  3

  Airbag

  4

  Achterklep

  5

  Reservezekering

  Zekeringenkast
  instrumentenpaneel

  6-13 Carrosserieregelmodule

  Het zekeringenkastje interieur be‐
  vindt zich aan de onderzijde van het
  dashboard aan de bestuurderszijde.

  14

  IPC

  15

  ONSTAR

  16

  Ultra-parkeerhulp

  17

  Regensensor

  18

  Audio

  19

  Aanhanger

  20

  VLBS/FCA/LDW

  21

  CHEVYSTAR

  22

  Verwarming, ventilatie en
  airconditioning

  23

  HDLP ALC

  24

  Koppeling

  25

  IPC-AOS • Page 233

  Verzorging van de auto
  Nr.

  Stroomkring

  Nr.

  Stroomkring

  26

  Airbag RUN/CRANK

  42

  PTC1

  27

  Run-relais

  43

  Accuconnector

  28

  Achterkleprelais

  29

  Aanhanger RUN/CRANK

  30

  Klokveer

  31

  Verwarming, ventilatie en
  airconditioning

  32

  Reservezekering

  33

  Zonnedak

  34

  Aansteker

  35

  Reservezekering

  36

  Elektrische ruitbediening
  achterin

  37

  Elektrische ruitbediening
  voorin

  38

  RAP/ACCY

  39

  DCDC CONV

  40

  Elektrisch bediende ruiten snel
  omhoog/omlaag

  41

  PTC2

  231

  Boordgereedschap
  Gereedschap
  Auto's met bandenreparatieset

  De bandenreparatieset zit in een op‐
  bergvak onder de vloerafdekplaat van
  de bagageruimte 3 238.

  Auto's met reservewiel

  De krik en het gereedschap liggen in
  een opbergvak in de bagageruimte
  op het reservewiel.
  Noodreservewiel 3 243, wiel verwis‐
  selen 3 241. • Page 234

  232

  Verzorging van de auto

  Velgen en banden
  Conditie van banden en velgen

  Zo langzaam mogelijk en onder een
  rechte hoek over obstakels rijden. Het
  rijden over scherpe randen kan
  schade aan banden en velgen tot ge‐
  volg hebben. Banden niet tegen de
  stoeprand klemmen.
  De wielen regelmatig op beschadi‐
  ging controleren. Bij beschadigingen
  of abnormale slijtage de hulp van een
  werkplaats inroepen.

  Winterbanden
  Winterbanden verhogen de veiligheid
  bij temperaturen onder 7 °C en moe‐
  ten daarom op alle wielen worden ge‐
  monteerd.

  Aanduidingen op banden
  Bijv. 215/60 R 16 95 H
  215 = Bandbreedte in mm
  60 = Hoogte-breedteverhouding
  (bandhoogte t.o.v. band‐
  breedte) in %

  R
  RF
  16
  95
  H

  =
  =
  =
  =

  Type koordlagen: Radiaal
  Type: RunFlat
  Velgdiameter in inches
  Kengetal voor draagvermo‐
  gen, 95 komt bijv. overeen met
  690 kg
  = Kenletter voor snelheid

  Kenletter voor snelheid:
  Q = maximaal 160 km/u
  S = maximaal 180 km/u
  T = maximaal 190 km/u
  H = maximaal 210 km/u
  V = maximaal 240 km/u
  W = maximaal 270 km/u

  Bandenspanning
  De bandenspanning minstens om de
  14 dagen en vóór elke lange rit bij
  koude banden controleren. Het reser‐
  vewiel niet vergeten.
  Draai het ventieldopje los.

  Bandspanningentabel op sluitvlak
  van bestuurdersportier.
  De voorgeschreven bandenspanning
  geldt bij koude banden. De waarde
  geldt voor zowel zomer- als winter‐
  banden.
  Reservewiel altijd oppompen tot de
  bandenspanning bij maximale bela‐
  ding.
  De ECO-bandenspanning dient om
  een zo laag mogelijk brandstofver‐
  bruik te bereiken. • Page 235

  Verzorging van de auto
  Een onjuiste bandenspanning beïn‐
  vloedt de veiligheid, het weggedrag,
  het rijcomfort en het brandstofver‐
  bruik negatief en verhoogt de ban‐
  denslijtage.

  bandenspanning en verzenden de
  waarden ervan naar een ontvanger in
  de auto.

  9 Waarschuwing
  Een te lage bandenspanning kan
  aanleiding geven tot oververhitting
  van de banden en interne bescha‐
  digingen, wat bij hoge snelheden
  loslatende loopvlakken en zelfs
  klapbanden kan veroorzaken.

  Bandenspanningscontro‐
  lesysteem
  Deze auto kan zijn uitgerust met een
  bandenspanningscontrolesysteem
  (TPMS).
  Het TPMS waarschuwt de bestuurder
  als de spanning in de banden te laag
  wordt. De TPMS-sensoren zitten op
  elke band en wiel compleet, behalve
  op de reserveband en het reserve‐
  wiel. De TPMS-sensoren bewaken de

  233

  ■ Belasting 1: laag (comfortabele
  stand bandenspanning)
  ■ Belasting 2: eco (eco-stand ban‐
  denspanning)
  ■ Belasting 3: hoog (MTT-stand ban‐
  denspanning)
  Druk enkele seconden op de toets
  SET/CLR om te bevestigen.
  Let op
  Het label bandenspanning zit op het
  frame van het portier links.
  Raadpleeg het label bandenspan‐
  ningswaarden voor de aanbevolen
  bandenspanning.

  Druk op de knop MENU in de rich‐
  tingaanwijzerhendel om het verklik‐
  kerlichtje bandenspanning aan te
  passen aan de werkelijke belasting
  van de auto. Verstel het kartelwieltje
  tot aan het menu "Bandbelasting".
  Druk op de knop SET/CLR. U kunt de
  volgende menu's selecteren.
  U kunt elk menu selecteren door het
  kartelwieltje in de richtingaanwijzer‐
  hendel te verdraaien. • Page 236

  234

  Verzorging van de auto

  Bij een te lage bandenspanning gaat
  A op de instrumentengroep branden.
  Stop als het verklikkerlichtje voor een
  te lage bandenspanning oplicht zo
  spoedig mogelijk en breng de banden
  op de aanbevolen spanning.
  Bandenspanning 3 274.
  A licht bij elke contactcyclus op totdat
  de banden op de juiste spanning zijn
  gebracht.
  A kan bij het starten van de auto bij
  koud weer oplichten en gaat dan on‐
  derweg uit. Dit kan een eerste indica‐
  tie zijn dat de bandenspanning laag
  wordt en de banden moeten op de
  juiste spanning worden gebracht.
  Een label bandenspanning en bela‐
  dingsinformatie vermeldt de maat van
  de originele banden en de juiste
  spanning voor de banden in koude
  staat.
  Bandenspanning 3 274.
  Let op
  Het TPMS kan waarschuwen voor
  een te lage bandenspanning maar
  vervangt niet het reguliere onder‐
  houd aan de banden.

  Storing

  Het TPMS werkt niet goed bij ontbre‐
  ken van of defecten aan één of meer
  TPMS-sensoren. Als het systeem
  een defect detecteert, knippert A ge‐
  durende ongeveer één minuut en blijft
  het gedurende de rest van de con‐
  tactcyclus branden.
  A licht bij elke contactcyclus op totdat
  het probleem verholpen is. Sommige
  situaties waarin A kan oplichten zijn:
  ■ Een van de banden is vervangen
  door de reserveband.
  ■ De reserveband heeft geen TPMSsensor. A moet uit gaan na het ver‐
  vangen van de band door een vol‐
  waardige band met een TPMS-sen‐
  sor.
  ■ Na het onderling verwisselen van
  de banden is de TPMS-sensor niet
  of niet goed gekoppeld. Na het
  goed koppelen van de sensor moet
  A uit gaan. Zie onderstaand voor
  het koppelen van de TPMS-sensor.
  ■ Een of meerdere TPMS-sensoren
  ontbreken of zijn beschadigd. Na
  het monteren en goed koppelen

  van de TPMS-sensoren moet A uit
  gaan. Laat het systeem door uw
  dealer nakijken.
  ■ De nieuwe banden of wielen heb‐
  ben een andere maat dan de origi‐
  nele banden of wielen. Door ban‐
  den en wielen met een andere maat
  dan aanbevolen werkt het TPMS
  wellicht niet goed.
  ■ Door elektronische apparaten of bij
  het rijden bij gebouwen waarin ra‐
  diofrequenties van die van het
  TPMS worden gebruikt, kunnen de
  TPMS-sensoren defect raken.
  Als het TPMS niet goed werkt, kan het
  geen te lage bandenspanning detec‐
  teren of signaleren. Laat het systeem
  als A oplicht en blijft branden door
  een erkende Chevrolet dealer nakij‐
  ken.

  TPMS-sensor koppelen

  Elke TPMS-sensor heeft een unieke
  identificatiecode. Na het onderling
  verwisselen van de banden of het ver‐
  vangen van één of meer TPMS-sen‐
  soren moet de identificatiecode aan
  de positie van een nieuw(e) band/wiel • Page 237

  Verzorging van de auto
  worden gekoppeld. Koppel de TPMSsensor ook na het vervangen van een
  reserveband door een volwaardige
  band met de TPMS-sensor. Bij de vol‐
  gende contactcyclus moet A uit gaan.
  De sensoren zijn met een inleertool
  voor het TPMS aan de posities van de
  banden/wielen gekoppeld in deze
  volgorde: band linksvoor, band
  rechtsvoor, band rechtsachter en
  band linksachter. Raadpleeg uw er‐
  kende Chevrolet dealer voor het ver‐
  richten van deze werkzaamheden of
  de aanschaf van een programmeer‐
  tool.
  De eerste positie van de banden/wie‐
  len moet binnen twee minuten wor‐
  den gekoppeld en alle vier posities
  van de banden/wielen moeten binnen
  vijf minuten worden gekoppeld. Als
  het langer duurt, stopt het koppelen
  en moet het opnieuw worden gestart.
  Koppel de TPMS-sensoren als volgt:
  1. Trek de handrem aan.
  2. Zet het contact bij uitgeschakelde
  motor op ON/RUN.

  3. Gebruik de knop MENU in de rich‐
  tingaanwijzer om het menu op het
  Driver Information Center (DIC) te
  selecteren.

  4. Gebruik het kartelwieltje om op
  het scherm naar de menuoptie
  Band inleren te bladeren.
  5. Druk op de knop SET/CLR om het
  koppelen van de sensoren te star‐
  ten. Er moet een bericht met de
  vraag of u wilt doorgaan verschij‐
  nen.

  235

  6. Druk nogmaals op de knop SET/
  CLR om de selectie te bevestigen.
  De claxon klinkt twee keer ter in‐
  dicatie dat de ontvanger in de pro‐
  grammeerstand staat.
  7. Begin met de band linksvoor.
  8. Plaats de programmeertool tegen
  de wang van de band, in de buurt
  van het ventiel. Druk daarna op de
  knop om de TPMS-sensor te acti‐
  veren. De claxon tsjilpt ter beves‐
  tiging dat de identificatiecode van
  de sensor aan deze positie van
  band en wiel gekoppeld is.
  9. Ga verder met de band rechtsvoor
  en herhaal de procedure zoals be‐
  schreven in stap 8.
  10. Ga verder met de band rechts‐
  achter en herhaal de procedure
  zoals beschreven in stap 8.
  11. Ga verder met de band linksach‐
  ter en herhaal de procedure zoals
  beschreven in Stap 8. De claxon
  klinkt twee keer ter indicatie dat de
  identificatiecode van de sensor • Page 238

  236

  Verzorging van de auto

  aan aan de band linksachter ge‐
  koppeld is en dat het koppelen
  van de TPMS-sensoren voltooid
  is.
  12. Zet het contact op LOCK/OFF.
  13. Breng alle vier de banden op de
  aanbevolen spanning zoals aan‐
  geduid op het label bandenspan‐
  ning en beladingsinformatie.

  Banden verouderen ook wanneer er
  niet mee gereden wordt. Wij raden u
  aan de banden om de 6 jaar te ver‐
  vangen.

  Profieldiepte

  Bij het gebruik van banden met een
  andere bandenmaat dan af fabriek
  gemonteerd, moeten mogelijk de
  snelheidsmeter en de voorgeschre‐
  ven bandenspanning geherprogram‐
  meerd worden en moeten er eventu‐
  eel andere aanpassingen aan de auto
  worden verricht.
  Na montage van banden met een an‐
  dere bandenmaat de sticker met de
  bandenspanning laten vervangen.

  Regelmatig de profieldiepte controle‐
  ren.
  Om veiligheidsredenen de banden te
  vervangen wanneer een profieldiepte
  van 2–3 mm (4 mm voor winterban‐
  den) is bereikt.
  Om veiligheidsredenen mag het ver‐
  schil in profieldiepte van banden op
  één as niet meer dan 2 mm zijn.

  Van banden- en velgmaat
  veranderen
  Banden en wielen met
  afwijkende maten

  De wettelijk toegestane minimumpro‐
  fieldiepte (1,6 mm) is bereikt wanneer
  het profiel tot aan één van de slijtageindicatoren (TWI = Tread Wear Indi‐
  cator) is afgesleten. De positie van de
  slijtage-indicatoren wordt aangeduid
  door merktekens op de zijwand van
  de band.
  Is de slijtage voor groter dan achter,
  dan de voorbanden omwisselen met
  de achterbanden. De draairichting
  van de wielen moet dezelfde als voor‐
  heen zijn. • Page 239

  Verzorging van de auto
  9 Waarschuwing
  Het gebruik van ongeschikte ban‐
  den of velgen kan tot ongelukken
  leiden en maakt de typegoedkeu‐
  ring van het voertuig ongeldig.

  9 Waarschuwing
  Gebruik gaan andere banden-/
  velgmaten dan die oorspronkelijk
  op het voertuig werden geplaatst.
  Dit kan van invloed zijn op de vei‐
  ligheid en prestatie van het voer‐
  tuig. Dit kan leiden tot problemen
  met sturen, omrollen en ernstig let‐
  sel. Let er bij het vervangen van
  banden op dat alle vier de wielen
  dezelfde maat hebben, van het‐
  zelfde type en merk zijn, hetzelfde
  profiel hebben en dezelfde draag‐
  kracht hebben. Het gebruik van
  een andere maat of een ander
  type kan de rij-eigenschappen, de
  afstand tot de grond, de remaf‐

  stand, en de betrouwbaarheid van
  de snelheidsmeter ernstig beïn‐
  vloeden.

  Wieldoppen
  Gebruik wieldoppen en banden die
  door de fabriek voor de desbetref‐
  fende auto zijn goedgekeurd en daar‐
  mee aan alle eisen voor de desbe‐
  treffende combinatie van wielen en
  banden voldoen.
  Indien geen wieldoppen en banden
  worden gebruikt die door de fabriek
  zijn goedgekeurd, mogen de banden
  niet voorzien zijn van een velgbe‐
  schermingsrand.
  Wieldoppen mogen de koeling van de
  remmen niet belemmeren.

  9 Waarschuwing
  Het gebruik van ongeschikte ban‐
  den of wieldoppen kan tot plotse‐
  ling drukverlies leiden met onge‐
  lukken als mogelijk gevolg.

  237

  Wieluitlijning en
  bandbalans
  De banden en wielen zijn af fabriek
  uitgelijnd en gebalanceerd voor een
  zo lang mogelijke levensduur en de
  beste algehele prestaties. Regelma‐
  tig uitlijnen en balanceren van wielen
  resp. banden is niet nodig.
  De wielophangingssystemen en
  stuurinrichting van uw auto moeten
  zich na transport weer enige tijd zet‐
  ten en zich aanpassen aan uw rijstijl,
  het aantal inzittenden en eventuele
  aanwezige bagage. GM raadt aan
  eerst 800 km met de auto te rijden
  voordat wordt nagegaan of het stuur‐
  wiel van uw auto trekt. Iets naar links
  of rechts trekken, afhankelijk van de
  opbolling van het wegdek en/of an‐
  dere wegdekgesteldheden, zoals uit‐
  hollingen of voren, is normaal. Laat
  de uitlijning daarom alleen controle‐
  ren als de auto veel naar een van
  beide kanten trekt of als u ongebrui‐
  kelijke slijtage van de banden vast‐
  stelt. Als de auto onderweg op een
  effen wegdek trilt, moeten de banden
  en wielen wellicht opnieuw worden • Page 240

  238

  Verzorging van de auto

  gebalanceerd. Raadpleeg uw er‐
  kende Chevrolet dealer voor de juiste
  diagnose.

  Sneeuwkettingen

  Sneeuwkettingen zijn alleen toege‐
  staan op de vooras (uitsluitend bij 14,
  15, 16 inch banden).
  Gebruik altijd kettingen met fijne
  schakels waardoor het loopvlak en de
  binnenkanten (inclusief kettingslot)
  met niet meer dan 10 mm toenemen.

  9 Waarschuwing
  Beschadigingen kunnen een klap‐
  band veroorzaken.

  Bandenreparatieset
  Lichte beschadigingen van de loop‐
  vlakken en de zijwanden van de ban‐
  den kunnen met de bandenreparatie‐
  set worden verholpen.
  Vreemde voorwerpen niet uit de ban‐
  den verwijderen.
  Beschadigingen die groter zijn dan
  4 mm of die in de bandwang dichtbij
  de velg zitten, kunnen niet met de
  bandenreparatieset worden verhol‐
  pen.

  Trek de handrem aan.
  Schakel bij een handgeschakelde
  versnellingsbak in de eerste versnel‐
  ling of de achteruitversnelling.
  Schakel bij een automatische ver‐
  snellingsbak naar de stand P.
  De bandenreparatieset zit in een op‐
  bergvak onder de vloerafdekplaat van
  de bagageruimte.

  9 Waarschuwing
  Niet sneller rijden dan 80 km/u.
  Niet langdurig gebruiken.
  Bestuurbaarheid en rijeigen‐
  schappen worden mogelijk nade‐
  lig beïnvloed.
  Bij bandenpech:

  1. Haal de bandenreparatieset uit
  het opbergvak.
  2. Verwijder de compressor en de
  fles afdichtmiddel. • Page 241

  Verzorging van de auto

  3. Verwijder de aansluitkabel (1) en
  de luchtslang (2) uit de opberg‐
  vakken aan de onderkant van de
  compressor.

  4. De schakelaar van de compres‐
  sor moet op § staan.
  5. Schroef de compressorluchtslang
  op de koppeling van de fles af‐
  dichtmiddel.
  6. Steek de compressorstekker in de
  accessoireaansluiting (12 V-aan‐
  sluiting of aanstekercontact). Om
  te voorkomen dat de accu van de
  auto leegraakt, is het raadzaam
  de motor te laten draaien.
  7. Zet de fles afdichtmiddel in de
  houder op de compressor.
  Plaats de compressor dichtbij de
  band, zodanig dat de fles afdicht‐
  middel rechtop staat.

  239

  8. Ventieldop van defecte band los‐
  schroeven.
  9. Schroef de vulslang op het ven‐
  tiel.

  10. Zet de wipschakelaar van de com‐
  pressor op I. De band wordt nu
  met afdichtmiddel gevuld.
  11. De manometer van de compres‐
  sor geeft even max. 6 bar aan
  wanneer de fles afdichtmiddel
  wordt geleegd (ca. 30 seconden).
  Daarna begint de druk te dalen.
  12. Al het afdichtmiddel wordt in de
  band gepompt. Daarna wordt de
  band opgepompt. • Page 242

  240

  Verzorging van de auto

  13. De voorgeschreven bandenspan‐
  ning (ongeveer 2,4 bar) moet bin‐
  nen 10 minuten worden bereikt.
  Schakel de compressor uit wan‐
  neer de juiste bandenspanning is
  bereikt.
  Wordt de voorgeschreven ban‐
  denspanning niet binnen
  10 minuten bereikt, dan de ban‐
  denreparatieset verwijderen. De
  auto één wielomwenteling ver‐
  plaatsen. De bandenreparatieset
  weer aansluiten en het vulproces
  10 minuten lang voortzetten.
  Wordt de voorgeschreven ban‐
  denspanning dan nog niet bereikt,

  dan is de band te ernstig bescha‐
  digd. De hulp van een werkplaats
  inroepen. Laat eventueel de te
  hoge bandenspanning af via de
  knop boven op de manometer.
  De compressor niet langer dan
  10 minuten laten werken.
  14. Maak de bandenreparatieset los.
  Borglipje op houder indrukken om
  fles met afdichtmiddel uit houder
  te verwijderen. Bandenvulslang
  op de vrije aansluiting van fles met
  afdichtmiddel schroeven. Hier‐
  door wordt voorkomen dat er af‐
  dichtmiddel uit de fles stroomt.
  Bandenreparatieset in de baga‐
  geruimte opbergen.
  15. Eventueel vrijgekomen afdicht‐
  middel met een doek verwijderen.
  16. Het op de fles met afdichtmiddel
  aanwezige etiket met de maxi‐
  maal toelaatbare snelheid (onge‐
  veer 80 km/h) in het gezichtsveld
  van de bestuurder aanbrengen.

  17. De rit onmiddellijk voortzetten, zo‐
  dat het afdichtmiddel zich gelijk‐
  matig in de band kan verspreiden.
  Na ca. 10 km rijden (uiterlijk na
  10 minuten) stoppen en de ban‐
  denspanning controleren. Hier‐
  voor de luchtslang van de com‐
  pressor rechtstreeks op bandven‐
  tiel en compressor schroeven.
  Bij een bandenspanning hoger
  dan 1,3 bar, de bandenspanning
  op de voorgeschreven waarde
  (ongeveer 2,4 bar) brengen. Pro‐
  cedure (nr. 17) herhalen totdat de
  bandenspanning niet meer af‐
  neemt. • Page 243

  Verzorging van de auto
  Bij een bandenspanning lager
  dan 1,3 bar, de auto niet meer ge‐
  bruiken. De hulp van een werk‐
  plaats inroepen.
  18. Bandenreparatieset in de baga‐
  geruimte opbergen.
  Let op
  Het rijcomfort van de gerepareerde
  band is sterk verslechterd, laat deze
  band daarom vervangen.
  Als er een ongewoon geluid klinkt of
  de compressor warm wordt, de com‐
  pressor gedurende minstens 30 mi‐
  nuten uitschakelen.
  Controleer de houdbaarheidsdatum
  van de set. Na deze datum zijn de
  afdichtende eiegenschappen niet
  meer gegarandeerd. Let op de infor‐
  matie m.b.t. opslag op de fles af‐
  dichtmiddel.
  Vervang de gebruikte fles afdicht‐
  middel. Voer de fles conform de gel‐
  dende wetgeving af.
  De compressor en het afdichtmiddel
  kunnen worden gebruikt vanaf on‐
  geveer -30 °C ~ 70 °C.

  Wiel verwisselen
  Door verschillende banden door el‐
  kaar te gebruiken kunt u onderweg de
  macht over het stuur verliezen.
  Door banden van verschillende ma‐
  ten, merken of typen (radiaalbanden
  en gordelbanden met diagonaalkar‐
  kas) door elkaar te gebruiken kan het
  rijgedrag slecht worden en kunt u een
  botsing krijgen. Door banden van ver‐
  schillende maten, merken of typen
  door elkaar te gebruiken kan uw auto
  ook schade oplopen. Gebruik op alle
  wielen banden met de juiste maat en
  van hetzelfde merk en type.
  Sommige auto's hebben in plaats van
  een reservewiel een bandenrepara‐
  tieset 3 238.
  De onderstaande voorbereidingen
  treffen en de instructies opvolgen:
  ■ Rijd de auto naar een veilige plek
  van de weg, zover mogelijk van het
  verkeer.
  ■ Auto op een vlakke, stevige en slip‐
  vrije ondergrond parkeren. Voor‐
  wielen in de rechtuitstand draaien.

  241

  ■ Handrem aantrekken, eerste ver‐
  snelling of achteruitversnelling.
  Schakel bij een automatische ver‐
  snellingsbak naar de stand P.
  ■ Motor uitschakelen en de contact‐
  sleutel verwijderen.
  ■ Schakel de alarmknipperlichten in.
  ■ Gebruik een wig, een blok hout of
  een stuk steen voor en achter het
  wiel dat diagonaal staat tegenover
  het wiel dat u van plan bent te gaan
  wisselen.
  ■ Laat alle passagiers uitstappen.
  ■ Reservewiel verwijderen 3 243.
  ■ Nooit meerdere wielen tegelijkertijd
  vervangen.
  ■ Gebruik de krik alleen om een wiel
  te wisselen bij bandenpech en niet
  voor de jaarlijkse montage van win‐
  ter- of zomerbanden.
  ■ Bij een zachte ondergrond, een ste‐
  vige plank (max. 1 cm dik) onder de
  krik leggen.
  ■ In de op te krikken auto mogen zich
  geen personen of dieren bevinden. • Page 244

  242

  Verzorging van de auto

  ■ Nooit onder een opgekrikte auto
  kruipen.
  ■ Opgekrikte auto niet starten.
  ■ Maak de wielmoeren en de
  schroefdraad schoon alvorens het
  wiel te monteren.

  2. Klap de wielsleutel uit, zet deze
  stevig op de wielmoer en draai
  elke moer een halve slag los.

  9 Waarschuwing
  We hebben de krik speciaal voor
  uw auto ontworpen.
  Gebruik de krik van uw auto niet bij
  andere auto's.
  Overschrijd nooit het maximaal
  toegestane gewicht van de krik.
  Als deze krik bij andere auto's
  wordt gebruikt, kunnen deze au‐
  to's of de krik beschadigd raken en
  kan er persoonlijk letsel ontstaan.

  1. Wieldeksel met een schroeven‐
  draaier loswippen en verwijderen.
  3. Draai de krikhendel om de hefkop
  iets om hoog te brengen en plaats
  de krik recht onder de positie die
  wordt aangeduid met de halve cir‐
  kel.
  4. Bevestig de krikhendel aan de krik
  en bevestig de sleutel correct aan
  de krikhendel.
  Breng vervolgens de krik omhoog
  zodat de hefkop stevig aansluit op
  de kriksteun. • Page 245

  Verzorging van de auto

  5. Draai de sleutel waarbij u de cor‐
  recte positie van de krik contro‐
  leert tot het wiel vrij is van de
  grond.
  6. Draai de wielmoeren los.
  7. Wiel verwisselen.
  8. Draai de wielmoeren erop.
  9. Auto laten zakken.
  10. Wielsleutel aanbrengen, let er
  hierbij op dat deze stevig vastzit
  en de wielmoeren kruislings aan‐
  halen.
  11. Wieldop voor het aanbrengen zo
  verdraaien dat de ventielopening
  over het bandventiel valt.

  Wielmoerdoppen aanbrengen.
  12. Het vervangen wiel en het boord‐
  gereedschap opbergen. Om rate‐
  len te voorkomen, draait u de
  boutkop totdat de boven- en on‐
  derkant van de krik na het terug‐
  leggen van de krik stevig tegen de
  gereedschapskist geklemd zijn.
  Zorg er ook voor dat de krik iets
  van het andere boordgereed‐
  schap af ligt. Gereedschap
  3 231.
  13. Bandenspanning alsmede het
  aanhaalmoment van de wielmoe‐
  ren van het gemonteerde wiel zo
  spoedig mogelijk controleren.
  Defecte band laten vervangen of re‐
  pareren.

  9 Waarschuwing
  Door roest of vuil op een wiel, of
  op de onderdelen waaraan het be‐
  vestigd is, kunnen de wielmoeren
  in de loop van de tijd lostrillen. Het
  wiel kan losschieten en een onge‐
  luk veroorzaken. Verwijder bij het

  243

  verwisselen van een wiel roest of
  vuil van punten waar het wiel aan
  de auto bevestigd is. Gebruik in
  noodsituaties een doek of een
  stuk papier; verwijder in dat geval
  alle roest of vuil later met een
  schraper of een staalborstel.
  Smeer tijdens het verwisselen van
  een wiel het midden van de wielnaaf
  in met wiellagervet ter voorkoming
  van corrosie of roestopbouw. Voor‐
  kom dat er vet op het vlakke wielmon‐
  tagevlak of op de wielmoeren of -bou‐
  ten komt.

  Reservewiel
  Compact reservewiel

  Het reservewiel kan afhankelijk van
  de uitvoering en de landelijke bepa‐
  lingen ook als compact reservewiel
  (thuiskomer) worden aangemerkt.
  Het reservewiel heeft een stalen velg.
  Is het gemonteerde reservewiel klei‐
  ner dan de andere wielen of wordt het
  gebruik in combinatie met winterban‐
  den, dan kunnen de rijeigenschappen • Page 246

  244

  Verzorging van de auto

  negatief worden beïnvloed. Defecte
  band zo spoedig mogelijk laten ver‐
  vangen.

  Voorzichtig
  Het reservewiel is alleen bedoeld
  voor tijdelijk noodgebruik.
  Vervang deze zo spoedig mogelijk
  door een normale band.
  Gebruik geen sneeuwkettingen.
  Monteer geen band op deze velg
  dat niet gelijk is aan het origineel.
  Niet op andere voertuigen monte‐
  ren.

  Compact reservewiel

  Het reservewiel ligt in de bagage‐
  ruimte onder de vloerafdekplaat. Het
  wordt in de kuip vastgezet met een
  vleugelmoer.
  De kuip van het reservewiel is niet
  ontworpen voor alle toegestane ban‐
  denmaten. Wilt u een verwisseld wiel
  met een bredere band in de reserve‐
  wielkuip leggen, dan kunt u de vloer‐
  afdekplaat op het uitstekende wiel la‐
  ten rusten.

  Bij gebruik van het compacte reser‐
  vewiel kunnen de rijeigenschappen
  negatief worden beïnvloed. Defecte
  band zo spoedig mogelijk laten ver‐
  vangen of repareren.
  Slechts één compact reservewiel
  monteren. Niet sneller rijden dan
  80 km/u. Neem bochten langzaam.
  Niet langdurig gebruiken.
  Sneeuwkettingen 3 238.

  Draairichtingsgebonden
  banden

  Draairichtingsgebonden banden zo
  monteren dat ze in de rijrichting afrol‐
  len. De draairichting is herkenbaar
  aan een symbool (bijv. een pijl) op de
  zijwand van de band.
  Voor banden die tegen de draairich‐
  ting in gemonteerd zijn geldt:
  ■ Rijeigenschappen worden mogelijk
  nadelig beïnvloed. Defecte band zo
  spoedig mogelijk laten vervangen
  of repareren.
  ■ Niet sneller rijden dan 80 km/h.
  ■ Bij regen en sneeuw bijzonder
  voorzichtig rijden. • Page 247

  Verzorging van de auto

  Starthulp gebruiken
  Niet starten met behulp van een snel‐
  lader.
  Bij een ontladen accu van de auto kan
  de motor worden gestart met hulp‐
  startkabels en de accu van een an‐
  dere auto.

  9 Waarschuwing
  Ga bij het werken met hulpstartka‐
  bels uiterst behoedzaam te werk.
  Afwijken van de onderstaande in‐
  structies kan letsel of schade door
  exploderen van de accu of schade
  aan de elektrische systemen van
  beide voertuigen veroorzaken.

  9 Waarschuwing
  Laat de accu niet in contact komen
  met de ogen, de huid, weefsels en
  lakwerk. De vloeistof bevat zwa‐
  velzuur, dat bij direct contact per‐
  soonlijk letsel en schade aan de
  auto kan veroorzaken.

  ■ De accu van de auto nooit aan von‐
  ken of open vuur blootstellen.
  ■ Een ontladen accu van de auto kan
  al bij een temperatuur van 0 °C be‐
  vriezen. Bevroren accu ontdooien
  alvorens hulpstartkabels aan te
  sluiten.
  ■ Bij werkzaamheden aan de accu
  van de auto oogbescherming en
  beschermende kleding dragen.
  ■ Een hulpstartaccu met dezelfde
  spanning (12 V) gebruiken. De ca‐
  paciteit van de hulpstartaccu (Ah)
  mag niet veel minder zijn dan die
  van de lege accu.
  ■ Hulpstartkabels met geïsoleerde
  aansluitklemmen en een diameter
  van minstens 16 mm2 (bij diesel‐
  motor 25 mm2) gebruiken.
  ■ De ontladen accu van de auto niet
  van het boordnet loskoppelen.
  ■ Alle onnodige stroomverbruikers
  uitschakelen.
  ■ Tijdens de hulpstart niet over de
  accu van de auto leunen.

  245

  ■ De aansluitklemmen van de ene
  kabel mogen die van de andere niet
  raken.
  ■ Ook de auto's mogen elkaar tijdens
  de hulpstart niet raken.
  ■ Handrem aantrekken, handge‐
  schakelde versnellingsbak in neu‐
  trale stand, automatische versnel‐
  lingsbak in stand P.
  ■ Open de kappen van de pluspolen
  van beide accu's. • Page 248

  246

  Verzorging van de auto

  Aansluitvolgorde van de kabels:
  1. Rode kabel op de pluspool van de
  hulpstartaccu aansluiten.
  2. Het andere uiteinde van de rode
  kabel op de pluspool van de ont‐
  laden accu aansluiten.
  3. Zwarte kabel op de minuspool van
  de hulpstartaccu aansluiten.
  4. Het andere uiteinde van de zwarte
  kabel op de massa van de auto
  aansluiten, bijv. op het motorblok
  of op een bout van de motorop‐
  hanging. Zover mogelijk van de
  ontladen accu aansluiten; mini‐
  maal 60 cm.
  De kabels zo leggen dat ze niet door
  de draaiende delen in de motorruimte
  geraakt kunnen worden.
  Om de motor te starten:
  1. De motor van het stroom leve‐
  rende voertuig starten.
  2. Na 5 minuten de andere motor
  starten. Startpogingen niet langer
  dan 15 seconden laten duren met
  tussenpozen van 1 minuut.

  3. Beide motoren met aangesloten
  kabels ca. 3 minuten stationair la‐
  ten draaien.
  4. Elektrische verbruikers (bijv. kop‐
  lampen, achterruitverwarming)
  van de stroom ontvangende auto
  inschakelen.
  5. Bovenstaande procedure bij het
  verwijderen van de kabels in de
  omgekeerde volgorde volgen.

  Trekken
  Auto slepen
  Roep voor het slepen van uw auto de
  hulp in van ons servicenetwerk of een
  professioneel sleepbedrijf.

  De beste manier om de auto te laten
  vervoeren is met een bergingsvoer‐
  tuig. • Page 249

  Verzorging van de auto

  247

  Ga voor het slepen van een auto als
  volgt te werk:
  ■ Laat geen passagiers in de ge‐
  sleepte auto zitten.
  ■ Zet de handrem van de gesleepte
  auto los en zet de versnellingsbak
  in de neutraalstand.
  ■ Schakel de alarmknipperlichten in.
  ■ Houd u aan de maximumsnelhe‐
  den.

  Slepen bij noodgevallen

  Wanneer een sleepservice niet be‐
  schikbaar bij een noodgeval, mag uw
  auto tijdelijk worden gesleept met een
  kabel die bevestigd is aan het nood‐
  sleepoog.

  Til de voorwielen op en zet deze vast
  om de auto op 2 wielen te slepen.

  Afdekking losmaken door erop te
  drukken en de afdekking te verwijde‐
  ren.
  Het sleepoog is opgeborgen bij het
  boordgereedschap 3 231. • Page 250

  248

  Verzorging van de auto
  Voorzichtig
  Langzaam wegrijden. Schok‐
  kende bewegingen vermijden.
  Buitensporige trekkrachten kun‐
  nen de auto beschadigen.

  Sleepoog inschroeven en tot aan de
  aanslag in horizontale stand vast‐
  draaien.
  Sleepkabel – beter is een sleepstang
  – aan sleepoog bevestigen.
  Sleepoog alleen gebruiken om de
  auto weg te slepen en niet om deze
  te bergen.
  Ontsteking inschakelen om het stuur‐
  slot op te heffen en remlichten, claxon
  en voorruitwisser te kunnen bedie‐
  nen.
  Versnellingsbak in neutrale stand.

  Bij uitgeschakelde motor gaat rem‐
  men en sturen aanmerkelijk zwaar‐
  der.
  Luchtrecirculatiesysteem inschake‐
  len en ruiten sluiten, zodat er geen
  uitlaatgassen van de slepende auto
  kunnen binnendringen.
  Auto's met automatische versnel‐
  lingsbak: Sleep de auto niet met be‐
  hulp van het sleepoog.
  Slepen met een sleepkabel kan ern‐
  stige schade aan de automatische
  versnellingsbak veroorzaken. Wan‐
  neer een auto met automatische ver‐
  snellingsbak moet worden gesleept,
  gebruikt u een autoambulance of een
  dolly.
  Auto's met handgeschakelde ver‐
  snellingsbak: De auto moet voor‐
  waarts worden gesleept, niet sneller

  dan 88 km/u. Anders of ingeval de
  transmissie defect is, moet de vooras
  worden opgetild.
  De hulp van een werkplaats inroepen.
  Na het slepen verwijdert u het sleep‐
  oog.
  Afdekking insteken en afdekking slui‐
  ten.

  Andere auto slepen

  Afdekking losmaken door erop te
  drukken en de afdekking te verwijde‐
  ren. Het sleepoog is opgeborgen bij
  het boordgereedschap 3 231. • Page 251

  Verzorging van de auto
  Voorzichtig
  Langzaam wegrijden. Schok‐
  kende bewegingen vermijden.
  Buitensporige trekkrachten kun‐
  nen de auto beschadigen.

  Sleepoog inschroeven en tot aan de
  aanslag in horizontale stand vast‐
  draaien.
  Sleepkabel, of beter nog een sleep‐
  stang, aan het sleepoog bevestigen.
  Sleepoog alleen gebruiken om de
  auto weg te slepen en niet om deze
  te bergen.
  Na het slepen plaatst u de afdekking
  weer stevig terug.

  249

  Verzorging van uiterlijk
  Verzorging exterieur
  Sloten

  De sloten zijn af fabriek gesmeerd
  met een hoogwaardig slotcilindervet.
  Ontdooimiddelen alleen in dringende
  gevallen gebruiken, omdat ze ontvet‐
  tend werken en de werking van de
  sloten belemmeren. Na gebruik van
  ontdooimiddelen, de sloten door een
  werkplaats opnieuw laten smeren.

  Wassen

  Het lakwerk van de auto staat bloot
  aan invloeden van buitenaf. De auto
  daarom regelmatig wassen en met
  was conserveren. Bij het bezoek aan
  de carwash, een programma met een
  wasbehandeling selecteren.
  Vogeluitwerpselen, dode insecten,
  boomhars en stuifmeel e.d. onmid‐
  dellijk verwijderen. Hierin zitten
  agressieve bestanddelen die lak‐
  schade kunnen veroorzaken. • Page 252

  250

  Verzorging van de auto

  Bij een bezoek aan een carwash, de
  aanwijzingen van de exploitant opvol‐
  gen. Voorruitwissers en achterruit‐
  wisser uitschakelen. Auto vergrende‐
  len zodat de tankvulklep niet kan wor‐
  den geopend. Antenne en accessoi‐
  res op de buitenkant van de auto
  zoals een dakdragersysteem verwij‐
  deren.
  Bij handmatig wassen erop letten dat
  ook de binnenkant van de wielkasten
  grondig schoongespoten worden.
  Randen en naden van geopende por‐
  tieren, achterklep en motorkap en de
  gebieden die erdoor bedekt worden
  reinigen.
  Laat de scharnieren van alle portieren
  smeren door een werkplaats.
  Reinig de motorruimte niet met een
  stoomcleaner of hogedrukreiniger.
  De auto grondig afspoelen en afze‐
  men. Zeemlap vaak uitspoelen. Voor
  de carrosserie en de ruiten verschil‐
  lende zeemlappen gebruiken: was‐
  resten op de ruiten belemmeren het
  zicht.

  Teervlekken niet met harde voorwer‐
  pen verwijderen. Op gelakte opper‐
  vlakken een spray voor het verwijde‐
  ren van teervlekken gebruiken.

  Rijverlichting

  De glazen van de koplampen en de
  andere lampen zijn gemaakt van
  kunststof. Geen schurende, bijtende
  of agressieve middelen of ijskrabbers
  gebruiken en deze niet droog reini‐
  gen.
  Gebruik voor het verwijderen van in‐
  sectenresten, vet, vuil of teer van de
  lampen of lampglazen alleen lauw
  water, een zachte doek en autozeep.
  Bij hard reinigen met een droge doek
  kunnen de lampafdekkingen bescha‐
  digd raken. Reinig niet met een krach‐
  tige autowasvloeistof. Gebruik bij
  voorkeur geen gevaarlijke reinigings‐
  middelen. Hierbij kan het glas door
  een chemische reactie scheuren.
  Let op
  Raadpleeg een handleiding voor het
  wassen van de auto en gebruik al‐
  leen milde wasmiddelen om schade

  aan het koplampglas te vermijden.
  Gebruik nooit reinigingsvloeistoffen
  met een van de volgende stoffen:
  ■ aceton
  ■ benzeen
  ■ tolueen
  ■ xyleen
  ■ verdunners

  Polijsten en in de was zetten

  Zet de auto regelmatig in de was (ui‐
  terlijk wanneer het water geen drup‐
  peltjes meer vormt). Anders zal het
  lakwerk uitdrogen.
  Polijsten is alleen nodig als de laklaag
  mat geworden is of aanslag vertoont.
  Autopolish met siliconen vormt een
  vuilwerende laag, waardoor in de was
  zetten overbodig is.
  Kunststof carrosseriedelen mogen
  niet met autowas of polijstmiddelen
  worden behandeld.

  Ruiten en ruitenwisserbladen

  Een zachte, pluisvrije doek of een
  zeemleer en een ruitenreiniger en in‐
  sectenverwijderaar gebruiken. • Page 253

  Verzorging van de auto
  Bij het reinigen van de achterruit de
  verwarmingsdraden aan de binnen‐
  kant niet beschadigen.
  Wrijf bij het reinigen van de binnen‐
  kant van de achterruit altijd parallel
  aan het verwarmingselement om
  schade te voorkomen.
  Om handmatig ijs te verwijderen, een
  ijskrabber met een scherpe rand ge‐
  bruiken. IJskrabber stevig tegen de
  ruit drukken, zodat er geen vuil onder
  de krabber kan komen en er geen
  krassen op de ruit worden gemaakt.
  Wisserbladen die strepen trekken,
  met een zachte doek en een ruiten‐
  reiniger reinigen.

  Velgen en banden

  Niet schoonmaken met hogedrukrei‐
  nigers.
  Velgen met een pH-neutrale velgen‐
  reiniger reinigen.
  Velgen zijn gelakt en kunnen met de‐
  zelfde middelen worden behandeld
  als de carrosserie.

  Lakschade

  Geringe lakschade voordat er roest‐
  vorming optreedt met een lakstift her‐
  stellen. Grotere lakschade of roest‐
  vorming door een werkplaats laten
  herstellen.

  Speciaal pakket en
  carrosserieset

  ■ Sleep voorzichtig om schade door
  de sleepkabel te voorkomen. Neem
  voor het slepen de kap uit de bum‐
  per.
  ■ Minder afstand tot het wegdek. Rijd
  langzaam over hellingen, hobbels
  of stoepranden.
  ■ Breng het voertuig met ondersteu‐
  ning omhoog.
  ■ Om schade aan en breken van de
  carrosserie te voorkomen, raden
  wij aan om de auto voor transport
  geheel op een bergvoertuig te zet‐
  ten.

  Onderstel

  Op de bodemplaat van uw auto kun‐
  nen zich corroderende stoffen voor
  het verwijderen van ijs en sneeuw of

  251

  stof ophopen. Als u deze stoffen niet
  verwijdert, kan er sneller sprake zijn
  van corrosie en roestvorming.
  Spoel periodiek de bodemplaat van
  uw auto af met water om deze stoffen
  te verwijderen.
  Reinig alle gebieden waarin zich
  modder en ander vuil kunnen opho‐
  pen zorgvuldig. Maak afzettingen in
  afgesloten ruimtes eerst los voordat u
  met water spoelt.

  Verzorging interieur
  Interieur en bekleding

  Interieur van de auto inclusief instru‐
  mentenpaneel en bekleding alleen
  met een droge doek of interieurreini‐
  ger schoonmaken.
  Glas van de instrumentengroep en de
  displays alleen met een zachte voch‐
  tige doek reinigen. Gebruik zo nodig
  een milde zeepoplossing.
  Stoffen bekleding met een stofzuiger
  en een borstel reinigen. Vlekken met
  een bekledingreiniger verwijderen. • Page 254

  252

  Verzorging van de auto

  Het weefsel van de stof is wellicht niet
  kleurvast. Dit kan zichtbare verkleu‐
  ringen veroorzaken, met name op
  lichtgekleurde bekleding. Reinig ver‐
  wijderbare vlekken en verkleuringen
  zo spoedig mogelijk.
  Veiligheidsgordels met lauw water of
  een interieurreiniger schoonmaken.

  Voorzichtig
  Eventuele klittenbandsluitingen
  aan kleding dichtmaken aange‐
  zien losse klittenbandsluitingen de
  stoelbekleding kunnen beschadi‐
  gen.

  Kunststof en rubber onderdelen

  Kunststof en rubberen onderdelen
  mogen met dezelfde middelen wor‐
  den gereinigd als de carrosserie. Zo
  nodig een interieurreiniger gebruiken.
  Geen andere middelen gebruiken.
  Vooral geen oplosmiddelen of brand‐
  stof. Niet schoonmaken met hoge‐
  drukreinigers. • Page 255

  Service en onderhoud

  Service en onderhoud

  Algemene informatie

  Algemene informatie .................. 253
  Periodiek onderhoud ................. 254
  Aanbevolen vloeistoffen, smeer‐
  middelen en onderdelen ............ 260

  Het is voor de bedrijfs- en verkeers‐
  veiligheid en voor het behoud van de
  waarde van uw auto belangrijk dat
  alle servicewerkzaamheden met de
  voorgeschreven intervallen worden
  uitgevoerd.

  Service-informatie

  Registraties

  Bevestiging van het onderhoud wordt
  in de Servicehandleiding genoteerd.
  De datum en afgelezen kilometer‐
  stand worden bevestigd met stempel
  en handtekening van de uitvoerende
  werkplaats.
  Zorg ervoor dat de Servicehandlei‐
  ding correct wordt ingevuld, omdat
  een sluitend bewijs van service es‐
  sentieel is bij aanspraken op garantie
  of goodwill en tevens een pluspunt is
  bij verkoop van de auto.

  253 • Page 256

  254

  Service en onderhoud

  Periodiek onderhoud
  Serviceschema's

  Onderhoudsinterval
  1 keer per jaar /15000 km (wat het eerst wordt bereikt)
  Onderhoud I: gebruik Onderhoud I voor de eerste onderhoudsbeurt of als Onderhoud II eerder werd uitgevoerd.
  Onderhoud II: gebruik Onderhoud II als de vorige onderhoudsbeurt die werd uitgevoerd Onderhoud I was.
  Nee Onderhoudswerkzaamheid

  Onderhoud I Onderhoud II

  1

  Vervang motorolie en filter.

  R

  R

  2

  Controleer op lekken of beschadiging.

  I

  I

  3

  Controleer motorluchtfilter.

  I

  I

  4

  Controleer banden op bandenspanning en slijtage.

  I

  I

  5

  Controleer het remsysteem.

  I

  I

  6

  Controleer het motorkoelvloeistofpeil en het sproeiervloeistofpeil van de voorruit en voeg I
  indien nodig vloeistof toe.

  I

  7

  Controleer de ophangings- en stuuronderdelen.

  I

  I

  8

  Controleer de wisserbladen en de werking van de rijverlichting.

  I

  I

  9

  Controleer de aandrijfriemen.

  I

  I

  10

  Voer alle vereiste bijkomende onderhoudswerkzaamheden uit - raadpleeg het hoofdstuk I
  van toepassing.

  I

  11

  Controleer op veldacties.

  I

  I • Page 257

  Service en onderhoud
  Nee Onderhoudswerkzaamheid

  255

  Onderhoud I Onderhoud II

  Onderhoud 2 - voer alle services uit die beschreven staan in Onderhoud 1, plus het
  volgende
  12

  Vervang de remvloeistof.

  R

  13

  Controleer het motorkoelsysteem.

  I

  14

  Controleer de onderdelen van het beveiligingssysteem.

  I

  15

  Inspecteer de aandrijving en aandrijfonderdelen.

  I

  16

  Smeer de carrosserie-onderdelen.

  I

  I: Controleer deze items en hun verwante onderdelen. Zo nodig corrigeren, reinigen, bijvullen, afstellen of vervangen.
  R: Vervangen of verversen.
  Nee Omschrijving

  Aveo

  17

  Pollenfilter vervangen.

  Elke 60000 km / 2 jaar

  18

  Vervang luchtfilter.

  Elke 60000 km / 4 jaar

  19

  Bougies vervangen.

  Elke 60000 km / 4 jaar

  20

  Vervang motorkoelvloeistof.

  Elke 240000 km / 5 jaar

  21

  Vervang automatische versnellingsbakolie.

  Normale omstandigheden: elke 150000 km / 10 jaar
  Zware omstandigheden: elke 75000 km / 5 jaar

  22

  Vervang de hulpriem.

  Rek: elke 90000 km / 10 jaar

  23

  Vervang de aandrijfriem.

  24

  Controleer de klepspeling - pas aan indien nodig.

  1.2D, 1.4D, 1.4 turbo, diesel Elke 150000 km / 10 jaar
  Elke 150000 km / 10 jaar • Page 258

  256

  Service en onderhoud

  Nee Omschrijving

  Aveo

  25

  Vervang de distributieketting.

  Elke 240000 km / 10 jaar

  26

  Vervang distributieriem.

  Elke 150000 km / 10 jaar

  27

  Brandstoffilter vervangen

  Diesel

  Elke 60000 km / 2 jaar • Page 259

  Service en onderhoud
  Voetnoten
  Onderhoudsitem

  257

  Opmerking

  1

  Bij rijden onder ruwe omstandigheden: korte afstandsritten, buitensporig vrijlopen of rijden in
  stoffige omstandigheden is het mogelijk dat de motorolie en filter vaker moeten worden
  vervangen.

  2

  Vloeistofverlies in elk voertuigsysteem kan op een probleem duiden. Het systeem moet
  worden gecontroleerd en gerepareerd en het vloeistofpeil gecontroleerd. Voeg zo nodig
  vloeistof toe.

  3 & 17

  Wanneer er regelmatig onder stoffige omstandigheden wordt gereden, moet het filter vaker
  worden gecontroleerd.
  Wanneer er regelmatig onder stoffige omstandigheden wordt gereden, moet het filter wellicht
  vaker worden vervangen.

  5

  Inspecteer remleidingen en -slangen visueel op vastzitten, lekken, scheuren, schuurplekken,
  enz. Inspecteer de remblokken op slijtage en de staat van het oppervlak van de remschijven.
  Controleer de remvoering/schoenen van de trommels op slijtage of barsten. Controleer
  andere remonderdelen, waaronder trommels, wielcilinders, remklauwen, handrem enz.

  7

  Controleer de voor- en achterwielophanging en de stuurinrichting visueel op schade, losse
  of ontbrekende onderdelen of tekenen van slijtage. Controleer de stuurbekrachtigingsonder‐
  delen op afklemmen, barsten, schuurplekken enz.

  8

  Controleer de wisserbladen op slijtage, barsten of vervuiling. Reinig de ruitenwisser en de
  wisserbladen wanneer ze vuil zijn. Vervang de wisserbladen die versleten of beschadigd zijn.

  12

  Wanneer er onder barre omstandigheden wordt gereden: rijden op heuvelachtig of bergachtig
  terrein of het vaak slepen van een aanhangwagen is het mogelijk dat de remvloeistof vaker
  moet worden vervangen. • Page 260

  258

  Service en onderhoud

  Onderhoudsitem

  Opmerking

  13

  Controleer de slangen visueel en laat ze vervangen wanneer ze gebarsten, opgezwollen of
  in slechte toestand zijn. Controleer alle leidingen, aansluitingen en klemmen; waar nodig
  vervangen door originele onderdelen. Om voor een correcte werking te zorgen, wordt een
  druktest van het koelsysteem en de drukdop en het reinigen van de radiator en de aircocon‐
  densor geadviseerd.

  14

  Zorg ervoor dat het lampje van de gordelverklikker en de veiligheidsgordels correct werken.
  Kijk of er andere losse of beschadigde onderdelen van het veiligheidsgordelsysteem zijn.
  Constateert u iets dat voorkomt dat het veiligheidsgordelsysteem zijn werk kan doen, laat het
  dan repareren. Zorg ervoor dat gescheurde of gerafelde veiligheidsgordels worden
  vervangen.

  16

  Smeer alle slotcilinders, portierscharnieren en -vergrendelingen, motorkapscharnieren en vergrendelingen en de kofferbakscharnieren en -vergrendelingen. Staat de auto blootgesteld
  aan een corrosieve omgeving, moet er wellicht vaker worden gesmeerd. Door met een
  schone doek siliconenvet aan te brengen op afdichtrubbers, gaan ze langer mee, dichten ze
  beter af en plakken of piepen ze niet.

  27

  Het filterpatroon voor de dieselbrandstof moet wellicht vaker worden vervangen, afhankelijk
  van het biodieselgebruik, rijden in zeer stoffige klimaten of in terrein of het slepen van een
  aanhanger gedurende langere periodes.

  Algemeen voor
  automatische transmissie

  Vervang de automatische transmissievloeistof en filter als het voertuig vooral bestuurd wordt
  onder één of meer van deze voorwaarden:
  • In druk stadsverkeer waar de buitentemperatuur regelmatig 90 °F (32 °C) of hoger is.
  • In heuvelachtige of bergachtige gebieden.
  • Wanneer er vaak een aanhangwagen wordt gesleept.
  • Gebruik zoals bij taxi's, politiewagens of besteldiensten. • Page 261

  Service en onderhoud
  Onderhoudsitem

  259

  Opmerking

  Algemeen voor veiligheids‐ Voer een visuele inspectie uit om rafelen, overmatige barsten of duidelijke schade vast te
  gordels
  stellen. Vervang de riem indien nodig.
  Algemeen voor alle

  Controleer alle systemen op interferentie of verbuiging en op beschadigde of ontbrekende
  onderdelen. Vervang de onderdelen indien nodig. Vervang elk onderdeel dat overmatige
  slijtage vertoont.

  Bandentoestand en ban‐
  denspanning

  De conditie van de banden moet worden gecontroleerd voordat u gaat rijden en banden‐
  spanning moet elke keer worden gecontroleerd wanneer u tankt of tenminste eenmaal per
  maand met behulp van een bandenspanningsmeter.

  Wieluitlijning

  Rouleer en balanceer indien nodig de wielen. • Page 262

  260

  Service en onderhoud

  Aanvullend onderhoud
  Zware bedrijfsomstandigheden

  Gebruiksomstandigheden worden als
  zwaar beschouwd wanneer u vaak te
  maken krijgt met een of meer van de
  onderstaande zaken:
  ■ Herhaald rijden van korte afstan‐
  den van minder dan 10 km.
  ■ Veelvuldig stationair draaien, veel‐
  vuldig rijden met lage snelheden in
  druk verkeer.
  ■ Rijden op stoffige wegen.
  ■ Rijden in bergachtige gebieden.
  ■ Het trekken van een aanhanger.
  ■ Rijden in druk stadsverkeer waar
  de buitentemperatuur regelmatig
  32 °C of hoger is.
  ■ Gebruik als taxi, politieauto of koe‐
  riersauto.
  ■ Frequent gebruik bij temperaturen
  beneden het vriespunt.
  Politievoertuigen, taxi's en rijschool‐
  auto's worden eveneens gerang‐
  schikt als werkend in zware gebruiks‐
  omstandigheden.

  In zware gebruiksomstandigheden
  moeten bepaalde reguliere service‐
  werkzaamheden vaker worden uitge‐
  voerd dan de intervallen voorschrij‐
  ven.
  Technisch advies inwinnen omtrent
  de servicebehoeften op basis van de
  gebruiksomstandigheden van uw
  auto.

  Aanbevolen
  vloeistoffen,
  smeermiddelen en
  onderdelen
  Aanbevolen vloeistoffen
  en smeermiddelen
  Alleen producten gebruiken die ge‐
  test en goedgekeurd zijn. Schade als
  gevolg van het gebruik van niet goed‐
  gekeurde materialen valt niet onder
  de garantie.

  9 Waarschuwing
  Bedrijfsvloeistoffen zijn gevaarlijk
  en mogelijk giftig. Voorzichtig han‐
  teren. Informatie op de verpakking
  in acht nemen. • Page 263

  Service en onderhoud
  Motorolie

  Motorolie wordt ingedeeld op basis
  van kwaliteit en viscositeit. Bij de
  keuze van motorolie is kwaliteit be‐
  langrijker dan viscositeit. Door de
  oliekwaliteit blijft o.a. de motor
  schoon, is de slijtage minimaal en
  veroudert de olie minder snel. De vis‐
  cositeit geeft informatie over de dikte
  van de olie bij diverse temperaturen.
  Motoroliekwaliteit
  Dexos 2TM

  Selecteren van de juiste motorolie
  Selecteren van de juiste motorolie is
  afhankelijk van de juiste oliespecifi‐
  caties en viscositeitsgraad.
  Gebruik en vraag naar motorolie ge‐
  markeerd met het dexosTM certificaat.
  Olie die voldoet aan de eisen voor uw
  auto moeten gemarkeerd zijn met het
  dexosTM certificaat op de verpakking.
  Dit certificaat geeft aan dat de olie is
  goedgekeurd volgens de dexosTMspecificaties.
  Uw auto is af fabriek gevuld met een
  dexosTM-goedgekeurde motorolie.

  Gebruik alleen olie die is goedge‐
  keurd op basis van de dexosTM-spe‐
  cificatie of een vergelijkbare olie met
  de juiste viscositeitsgraad. Gebruik
  van olie die niet voldoet aan de de‐
  xos-specificaties kan echter onder
  bepaalde omstandigheden leiden tot
  verminderde prestaties en motor‐
  schade.
  Als u niet zeker weet of uw olie is
  goedgekeurd volgens de dexosTMspecificaties, vraagt het dan na bij uw
  onderhoudswerkplaats.
  Motorolie bijvullen
  Motoroliesoorten van verschillende
  fabrikanten en merken kunnen wor‐
  den gemengd zolang ze voldoen aan
  de vereiste motoroliecriteria (kwaliteit
  en viscositeit).
  Wanneer geen olie van de vereiste
  kwaliteit beschikbaar is, maximaal
  1 liter olie van het type ACEA A3/B4
  of A3/B3 gebruiken (slechts eenmaal
  tussen elke olieverversing).
  De viscositeit moet aan de specifica‐
  tie voldoen.

  261

  Het gebruik van motorolie van alleen
  de kwaliteit ACEA A1/B1 of alleen
  A5/B5 is verboden, omdat deze onder
  bepaalde omstandigheden langdu‐
  rige motorschade kan veroorzaken.
  Motorolieadditieven
  Het gebruik van motorolieadditieven
  kan schade tot gevolg hebben en de
  garantie ongeldig maken.
  Viscositeitsindex motorolie
  De SAE-viscositeitsindex geeft het
  vloeivermogen van een oliesoort aan.
  Multigrade-olie wordt aangeduid met
  twee getallen:
  Het eerste getal, gevolgd door een W,
  geeft de viscositeit aan bij lage tem‐
  peratuur en het tweede getal de vis‐
  cositeit bij hoge temperatuur. • Page 264

  262

  Service en onderhoud
  Tot -25 °C en lager: 0W-30, 0W-40

  Koelvloeistof en antivries

  SAE 5W-30 is de beste viscositeits‐
  graad voor uw auto. Gebruik geen an‐
  dere viscositeitsgraad zoals SAE
  10W-30, 10W-40 of 20W-50.
  Gebruik bij lage temperaturen:
  In een extreem koud gebied, waar de
  temperatuur onder -25 °C komt, moet
  een SAE 0W-xx olie worden gebruikt.
  Olie met deze viscositeitsgraad zorgt
  voor een eenvoudige koude start van
  de motor bij extreem lage temperatu‐
  ren. Zorg er bij de keuze voor een olie
  met de juiste viscositeitsgraad altijd
  voor dat deze voldoet aan de de‐
  xosTM-specificatie.
  Tot en met -25 °C: 5W-30, 5W-40

  Gebruik uitsluitend antivries met een
  extreem lange levensduur (long life
  coolant - LLC) op basis van een or‐
  ganisch zuur.
  In landen met een gematigd klimaat
  biedt de koelvloeistof antivriesbe‐
  scherming tot ongeveer -35 °C.
  In landen met een koud klimaat biedt
  de koelvloeistof antivriesbescher‐
  ming tot ongeveer -50 °C. Deze con‐
  centratie moet het gehele jaar worden
  aangehouden.
  Antivries in de juiste concentratie ge‐
  bruiken.
  Koelvloeistofadditieven die bedoeld
  zijn om extra corrosiebestendigheid
  te bieden of om geringe lekken te
  dichten kunnen functiestoringen ver‐
  oorzaken. Aansprakelijkheid voor
  eventuele gevolgen van het gebruik
  van koelvloeistofadditieven wordt af‐
  gewezen.

  Remvloeistof

  Gebruik alleen onze erkende rem‐
  vloeistof voor deze auto (DOT 4).
  Remvloeistof absorbeert na verloop
  van tijd vocht waardoor de remmen
  minder efficiënt werken. De remvloei‐
  stof moet daarom na het aangegeven
  interval worden ververst.
  Remvloeistof moet worden opgesla‐
  gen in een afgesloten verpakking om
  absorptie van vocht tegen te gaan.
  Verontreiniging van de remvloeistof
  voorkomen.

  Voorzichtig
  Door een remvloeistof met een
  lage kwaliteit te gebruiken, kan er
  corrosie ontstaan aan de interne
  onderdelen van het remsysteem,
  wat kan resulteren in een slech‐
  tere werking van het remsysteem,
  wat een veiligheidsprobleem is.
  Gebruik altijd remvloeistof van
  hoge kwaliteit die goedgekeurd is
  voor uw automodel. Wij adviseren
  originele GM-remvloeistof. • Page 265

  Service en onderhoud
  Stuurbekrachtigingsvloeistof

  Gebruik uitsluitend Dexron VI-vloei‐
  stof.

  Transmissie-olie voor
  handgeschakelde transmissie

  Bij 1.6 benzinemotor: gebruik uitslui‐
  tend SAE75W90-vloeistof.
  Behalve bij 1.6 benzinemotor: gebruik
  alleen Castrol BOT 303-vloeistof.

  ATF-olie

  Gebruik uitsluitend Dexron VI-vloei‐
  stof.

  263 • Page 266

  264

  Technische gegevens

  Technische gegevens
  Voertuigidentificatie ................... 264
  Autogegevens ............................ 265

  Voertuigidentificatie

  Typeplaatje

  Voertuigidentificatienum‐
  mer

  Het typeplaatje zit in de opening van
  het portier links.
  Het voertuigidentificatienummer
  (VIN) is gegraveerd op het midden
  van de brandwerende plaat. • Page 267

  Technische gegevens

  Autogegevens
  Motorgegevens

  Verkoopaanduiding
  Motoraanduiding

  1.2D/1.2D ECO
  LDC

  1.2D Detuned
  LWD

  1.4D
  LDD

  1.4 Turbo
  LUJ

  1.6D
  LDE

  Aantal cilinders

  4

  4

  4

  4

  4

  1229

  1229

  1398

  1364

  1598

  Motorvermogen [kW]

  63

  51

  74

  103

  85

  bij 1/min

  5600

  5600

  6000

  4900 ~ 6000

  6000

  Koppel [Nm]

  115

  115

  130

  200

  155

  bij 1/min

  4000

  4000

  4000

  1850 ~ 4900

  4000

  Brandstofsoort

  Benzine

  Benzine

  Benzine

  Benzine

  Benzine

  Octaangetal RON

  91 of hoger

  91 of hoger

  91 of hoger

  91 of hoger

  91 of hoger

  Cilinderinhoud

  [cm3]

  Verkoopaanduiding
  Motoraanduiding

  1.3 FGT
  LDV

  1.3 VGT
  LSF

  1.3 VGT ECO
  LSF

  Aantal cilinders

  4

  4

  4

  1248

  1248

  1248

  Motorvermogen [kW]

  55

  70

  70

  bij 1/min

  4000

  4000

  4000

  Cilinderinhoud

  [cm3]

  265 • Page 268

  266

  Technische gegevens

  Verkoopaanduiding
  Motoraanduiding

  1.3 FGT
  LDV

  1.3 VGT
  LSF

  1.3 VGT ECO
  LSF

  Koppel [Nm]

  190

  210

  190

  bij 1/min

  1750-2250

  1750-2500

  1750–3000

  Brandstofsoort

  Diesel

  Diesel

  Diesel • Page 269

  Technische gegevens

  267

  Prestaties
  Motor

  1.2D

  1.2D ECO

  1.2D DETUNED

  1.4D

  1.4 Turbo

  1.6D

  Handgeschakelde versnellingsbak

  171

  183

  162

  177

  197

  189

  Automatische versnellingsbak  175

  182

  186

  Topsnelheid1)

  1)

  [km/u]

  De aangegeven topsnelheid is te bereiken bij leeggewicht (zonder bestuurder) plus 200 kg aan belading. Bij montage van extra uitrusting en accessoires
  geldt een lagere topsnelheid dan gespecificeerd.

  Motor

  1.3 FGT & MT

  1.3 VGT & MT

  1.3 VGT ECO & MT

  Handgeschakelde versnellingsbak

  163

  174

  174

  Automatische versnellingsbak  Topsnelheid1)

  1)

  [km/h]

  De aangegeven topsnelheid is te bereiken bij leeggewicht (zonder bestuurder) plus 200 kg aan belading. Bij montage van extra uitrusting en accessoires
  geldt een lagere topsnelheid dan gespecificeerd. • Page 270

  268

  Technische gegevens

  Voertuiggewicht
  Minimaal leeggewicht, met bestuurder (75 kg)
  Benzinemotor
  Motor

  Stop/Start-systeem

  Hatchback/notchback [kg]

  1.2D & MT

  X

  1145/1160

  O

  1156/1164

  X

  1145/1160

  O

  1156/1164

  1.2D ECO & MT

  O

  1139/-

  1.4D & MT

  O

  1164/1184

  1.4D & AT

  O

  1192/1204

  1.4 Turbo & MT

  X

  1276/-

  1.4 Turbo & AT

  X

  1300/-

  1.6D & MT

  O

  1229/1245

  1.6D & AT

  O

  1245/1259

  1.2D DETUNED & MT • Page 271

  Technische gegevens
  Dieselmotor
  Motor

  Type auto

  [kg]

  1.3 FGT & MT

  Hatchback

  1247

  Notchback

  1262

  Hatchback

  1260

  Notchback

  1275

  Hatchback

  1240

  Notchback

  1278

  1.3 VGT & MT
  1.3 VGT ECO & MT

  Maximaal leeggewicht, met bestuurder (75 kg)
  Benzinemotor
  Motor

  Stop/Start-systeem

  Hatchback/notchback [kg]

  1.2D & MT

  X

  1236/1251

  O

  1247/1255

  X

  1209/1224

  O

  1220/1228

  1.2D DETUNED & MT
  1.2D ECO & MT

  O

  1221/-

  1.4D & MT

  O

  1256/1276

  1.4D & AT

  O

  1284/1296

  1.4 Turbo & MT

  X

  1298/-

  269 • Page 272

  270

  Technische gegevens

  Motor

  Stop/Start-systeem

  Hatchback/notchback [kg]

  1.4 Turbo & AT

  X

  1322/-

  1.6D & MT

  O

  1296/1312

  1.6D & AT

  O

  1312/1326

  Dieselmotor
  Motor

  Type auto

  [kg]

  1.3 FGT & MT

  Hatchback

  1333

  Notchback

  1348

  Hatchback

  1346

  Notchback

  1361

  Hatchback

  1330

  Notchback

  1345

  1.3 VGT & MT
  1.3 VGT ECO & MT • Page 273

  Technische gegevens
  Maximaal toegestane massa
  Benzinemotor
  Motor

  Stop/Start-systeem

  Hatchback/notchback [kg]

  1.2D & MT

  X

  1557/1566

  O

  1568/1570

  X

  1530/1539

  O

  1541/1543

  1.2D ECO & MT

  O

  1542/-

  1.4D & MT

  O

  1569/1581

  1.4D & AT

  O

  1597/1601

  1.4 Turbo & MT

  X

  1612/-

  1.4 Turbo & AT

  X

  1636/-

  1.6D & MT

  O

  1610/1617

  1.6D & AT

  O

  1626/1631

  1.2D DETUNED & MT

  271 • Page 274

  272

  Technische gegevens

  Dieselmotor
  Motor

  Type auto

  Hatchback/notchback [kg]

  1.3 FGT & MT

  Hatchback

  1658

  Notchback

  1668

  Hatchback

  1686

  Notchback

  1696

  Hatchback

  1634

  Notchback

  1649

  1.3 VGT & MT
  1.3 VGT ECO & MT

  Afmetingen auto
  Hatchback

  Notchback

  Lengte [mm]

  4039

  4399

  Breedte [mm]

  1735

  1735

  Hoogte [mm]

  1517

  1517

  Lengte vloer bagageruimte [mm]

  716

  925

  Breedte bagageruimte [mm]

  1103

  998

  Hoogte bagageruimte [mm]

  706

  319

  Wielbasis [mm]

  2525

  2525

  Diameter draaicirkel [m]

  10,44

  10,44 • Page 275

  Technische gegevens

  Inhouden
  Motorolie
  Motor
  1.2 D, 1.4 D

  BENZINE
  1.4 Turbo

  DIESEL
  1.3 VGT

  1.6 D

  1.3 FGT

  inclusief filter [l]

  4,3

  4,0

  4,5

  3,2

  3,5

  tussen MIN en MAX [l]

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  Brandstoftank
  Nominale inhoud [l]

  46

  273 • Page 276

  274

  Technische gegevens

  Bandenspanningswaarden
  Banden

  185/75 R143)
  195/65 R15

  Voor [kPa/bar] ([psi])
  1~3 personen
  COMPORT
  ECO

  4~5 personen
  GVW2)

  Achter [kPa/bar] ([psi])
  1~3 personen
  COMPORT
  ECO

  4~5 personen
  GVW2)

  240/2,4 (35)

  240/2,4 (35)

  240/2,4 (35)

  290/2,9 (42)

  270/2,7 (39)

  260/2,6 (38)

  240/2,4 (35)

  300/3,0 (43)

  240/2,4 (35)

  240/2,4 (35)

  260/2,6 (38)

  310/3,1 (45)

  R154)

  240/2,4 (35)

  270/2,7 (39)

  240/2,4 (35)

  240/2,4 (35)

  260/2,6 (38)

  310/3,1 (45)

  205/55 R165)

  240/2,4 (35)

  270/2,7 (39)

  240/2,4 (35)

  240/2,4 (35)

  260/2,6 (38)

  310/3,1 (45)

  R175)

  240/2,4 (35)

  270/2,7 (39)

  240/2,4 (35)

  240/2,4 (35)

  260/2,6 (38)

  260/2,6 (38)

  Compact reservewiel

  420/4,2 (60)

  420/4,2 (60)

  420/4,2 (60)

  420/4,2 (60)

  420/4,2 (60)

  420/4,2 (60)

  205/60
  205/50

  2)
  3)
  4)
  5)

  Maximaal toegestane massa.
  Behalve 1.6D en behalve dieselmotor.
  Uitsluitend voor aftermarket, behalve de 1.2D Detuned motor.
  Behalve 1.2D Detuned motor. • Page 277

  Klantinformatie

  275

  Klantinformatie

  Registratie van
  voertuigdata en privacy

  voorkeuren vastleggen, zoals radio‐
  voorkeuze-instellingen, stoelposities
  en temperatuurinstellingen.

  Registratie van voertuigdata en
  privacy ....................................... 275

  Het voertuig beschikt over een aantal
  computers die informatie registreren
  over de prestaties van het voertuig en
  de manier waarop er mee gereden is.
  Het voertuig maakt bijvoorbeeld ge‐
  bruikt van computermodules om de
  prestaties van motor en transmissie
  te bewaken en te regelen, om de
  voorwaarden voor airbaginschake‐
  ling te bewaken en ze te activeren bij
  een botsing en, mits ingebouwd, om
  een antiblokkeerfunctie te bieden tij‐
  dens het remmen, zodat de bestuur‐
  der het voertuig onder controle kan
  houden. Deze modules kunnen ge‐
  gevens opslaan die de monteur van
  de dealer kunnen helpen bij het on‐
  derhoud aan de auto. Sommige mo‐
  dules kunnen ook gegevens opslaan
  over de wijze waarop het voertuig
  wordt gebruikt, zoals het brandstof‐
  verbruik of de gemiddelde snelheid.
  Deze modules kunnen persoonlijke

  Event Data Recorders
  (EDR)
  Registratie van
  voertuiggegevens

  Deze auto kan uitgerust zijn met een
  module die gegevens registreert bij
  botsings- en bijna-botsingssituaties,
  bijvoorbeeld wanneer een airbag
  wordt geactiveerd of de auto een
  wegobstakel raakt. Deze gegevens
  kunnen van dienst zijn bij een beter
  inzicht in de omstandigheden waarin
  botsingen en letsel voorkomen. Som‐
  mige gegevens kunnen betrekking
  hebben op de voertuigdynamica en
  de werking van veiligheidssystemen. • Page 278

  276

  Klantinformatie

  De gegevens kunnen het volgende
  tonen:
  ■ Hoe verschillende systemen in de
  auto werkten.
  ■ Of de veiligheidsgordels van be‐
  stuurder en passagier waren om‐
  gelegd/bevestigd.
  ■ Of en zo ja hoe diep de bestuurder
  het gaspedaal en/of rempedaal in‐
  drukte.
  ■ Hoe hard de auto reed.
  Deze gegevens kunnen van dienst
  zijn bij het verkrijgen van een inzicht
  in de omstandigheden waarin botsin‐
  gen en letsel voorkomen. De auto kan
  alleen gegevens registreren wanneer
  er botsingssituaties optreden die niet
  onbelangrijk zijn; onder normale rij‐
  omstandigheden worden er geen ge‐
  gevens geregistreerd en er worden
  geen persoonlijke gegevens geregi‐
  streerd. Anderen, zoals ordehandha‐
  vers, kunnen de geregistreerde ge‐
  gevens echter combineren met per‐
  soonlijke identiteitsgegevens die ge‐
  woonlijk tijdens een botsingsonder‐
  zoek worden verzameld.

  Voor het uitlezen van de geregi‐
  streerde gegevens is speciale appa‐
  ratuur nodig en toegang tot de auto of
  de module. Behalve de voertuigfabri‐
  kant kunnen anderen, zoals orde‐
  handhavers, die over speciale appa‐
  ratuur beschikken, de informatie uit‐
  lezen wanneer ze toegang hebben tot
  het voertuig of de module.
  GM opent deze gegevens niet, noch
  deelt zij deze gegevens met anderen,
  tenzij: de voertuigeigenaar hiermee
  instemt of, indien het voertuig is ge‐
  leased, de leasegever hiermee in‐
  stemt; ze hiertoe wordt opgeroepen
  door een officieel verzoek van de po‐
  litie of een soortgelijke overheidsin‐
  stantie; het deel uitmaakt van de ver‐
  dediging van GM in een rechtszaak
  via het ontdekkingsproces of tenzij
  het geëist wordt door de wet. Gege‐
  vens die GM verzamelt of ontvangt,
  kunnen ook worden gebruikt voor
  GM-onderzoeksbehoeften of kunnen
  beschikbaar worden gesteld aan an‐
  deren voor onderzoeksdoeleinden,
  indien hiertoe de behoefte bestaat en

  de gegevens niet gekoppeld zijn aan
  een specifiek voertuig of een speci‐
  fieke voertuigeigenaar.

  Radiofrequentieidentificatie (RFID)
  RFID-technologie wordt in sommige
  auto's gebruikt voor functies als ban‐
  denspanningscontrole en beveiliging
  van het ontstekingsysteem. Het wordt
  ook gebruikt in combinatie met com‐
  fortsystemen, zoals handzenders
  voor het vergrendelen/ontgrendelen
  van portieren en starten en afstands‐
  bedieningen in de auto voor garage‐
  deuropeners. RFID-technologie in
  Chevrolet-modellen gebruikt geen
  persoonlijke gegevens en legt deze
  niet vast noch worden ze gekoppeld
  aan enig ander Chevrolet-systeem
  dat persoonlijke informatie bevat. • Page 279

  Klantinformatie

  277 • Page 280

  278

  Trefwoordenlijst

  A

  Aanbevolen vloeistoffen en
  smeermiddelen ....................... 260
  Aanduidingen op banden .......... 232
  Aansteker .................................... 71
  Aanvullend onderhoud .............. 260
  Accessoires en modificaties van
  auto ........................................ 196
  Accu ........................................... 213
  Achterlichten......................... 83, 220
  Achterruitverwarming ................... 33
  Achteruitkijkcamera ................... 190
  Achteruitrijlichten ......................... 98
  Afmetingen auto ........................ 272
  Airbag deactiveren ....................... 49
  Airbag-deactivering ...................... 78
  Airbag en gordelspanners ........... 78
  Airbagsysteem ............................. 43
  Airconditioning ........................... 164
  Airconditioning regelmatig
  aanzetten ............................... 169
  Alarmknipperlichten ..................... 97
  Algemene aanwijzingen............. 101
  AM/FM-radio .............................. 117
  Andere auto slepen ................... 248
  Antiblokkeersysteem ................. 183
  Antiblokkeersysteem (ABS) ......... 80
  Antidiefstalfunctie ...................... 102
  Asbakken ..................................... 72

  Automatische verlichting .............. 95
  Automatische versnellingsbak ... 176
  Automatischeversnellingsbakolie ................. 208
  Automatisch vergrendelen ........... 24
  Auto ontgrendelen ......................... 6
  Auto slepen ................................ 246
  Auto stallen................................. 196

  B

  Bagageruimte ........................ 25, 62
  Bagageruimte-afdekking ............. 64
  Bandenreparatieset ................... 238
  Bandenspanning ....................... 232
  Bandenspanningscontrolesys‐
  teem.................................. 81, 233
  Bandenspanningswaarden ........ 274
  Banden verwisselen................... 236
  Bediening ................................... 109
  Bekerhouders .............................. 60
  Bekleding.................................... 251
  Beladingsinformatie ..................... 65
  Beslagen lampglazen .................. 98
  Binnenverlichting ................. 99, 222
  Bluetooth® ................................. 145
  Board-Info-Display ....................... 86
  Bolle vorm .................................... 30
  Boordinformatie ........................... 87
  Brandstoffilter aftappen ............... 82
  Brandstofmeter ............................ 74 • Page 281

  279
  Brandstofverbruik - CO2-uitstoot 194
  Brandstof voor benzinemotoren 192
  Brandstof voor dieselmotoren . . . 192

  C

  Cd-speler ................................... 129
  Centrale vergrendeling ................ 22
  Claxon ................................... 13, 67
  Contactslotstanden .................... 171
  Controlelampen............................ 75
  Controle over de auto ................ 170
  Controlesysteem oliekwaliteit..... 206
  Cruise control ...................... 83, 186

  D

  Dagrijlicht................................ 83, 97
  Dakbelasting................................. 65
  Derde remlicht ........................... 222
  Diefstalalarmsysteem .................. 28
  Dieselbrandstoffilter ................... 214
  Dieselbrandstofsysteem
  ontluchten .............................. 215
  Driepuntsgordel ........................... 41
  Driver Information Center............. 83

  E

  Elektrisch bediende ruiten ........... 32
  Elektrische aansluitingen ............. 71
  Elektrische verstelling .................. 30
  Elektronische stabiliteitsregeling. . 80

  Elektronische
  stabiliteitsregeling UIT .............. 81
  Elektronisch
  stabiliteitsprogramma.............. 185
  Event Data Recorders (EDR)..... 275

  F

  Frontaal airbagsysteem ............... 47

  G

  Gebruik van deze handleiding ....... 3
  Geluidssignalen ........................... 87
  Gereedschap ............................. 231
  Gevaar, Waarschuwing en
  Voorzichtig ................................. 3
  Gevarendriehoek ......................... 64
  Gloeilamp vervangen ................ 217
  Gordelverklikker ........................... 78
  Gordijnairbagsysteem .................. 48
  Grootlicht ............................... 82, 96

  H

  Handbediende ruiten ................... 32
  Handgeschakelde
  versnellingsbak ...................... 181
  Handmatige dimfunctie ................ 31
  Handmatig verstellen ................... 30
  Handrem..................................... 183
  Handschoenenkastje ................... 60
  Handzender ................................. 19

  Hellingrem ................................. 184
  Hoofdsteunen .............................. 36
  Hoofdsteunverstelling .................... 7

  I

  Inbouwposities kinderveilig‐
  heidssystemen ......................... 52
  Inhouden ................................... 273
  Inklapbare buitenspiegel.............. 30
  Inklapbare spiegels ..................... 30
  Inleiding ......................................... 3
  Instapverlichting ........................... 99
  ISOFIXkinderveiligheidssystemen........ 55

  K

  Katalysator ................................. 175
  Kentekenverlichting ................... 222
  Keuzehendel ............................. 177
  Kilometerteller .............................. 73
  Kindersloten ................................. 24
  Kinderveiligheidssystemen .......... 50
  Klimaatregeling ............................ 15
  Klok .............................................. 70
  Koelvloeistof .............................. 209
  Koelvloeistof en antivries............ 260
  Koelvloeistoftemperatuur ............. 81
  Koplampen ................................ 217 • Page 282

  280
  Koplampinstelling in het
  buitenland ................................ 97
  Koplampverstelling ...................... 96

  L

  Laadsysteem ............................... 79
  Lichtschakelaar ............................ 95
  Lichtsignaal .................................. 96
  Luchtinlaat ................................. 168

  M

  Mistachterlicht .............................. 83
  Mistachterlichten .......................... 98
  Mistlamp ...................................... 83
  Mistlampen voor .......................... 98
  Motorgegevens .......................... 265
  Motorkap .................................... 198
  Motorluchtfilter ........................... 209
  Motorolie ............................ 205, 260
  Motoroliedruk ............................... 82
  Motor starten ............................. 172

  N

  Nieuwe auto inrijden .................. 171

  O

  Ontlaadbeveiliging accu ............ 100
  Opbergruimten.............................. 59
  Opbergvakken
  instrumentenpaneel.................. 59

  Opbergvak onder passagiersstoel 61
  Opschakelen................................. 80
  Overzicht bedieningselementen. 103
  Overzicht instrumentenpaneel ..... 10
  Overzicht motorruimte................ 200

  P

  Parkeerhulp ............................... 189
  Parkeren .............................. 17, 174
  Partikelfilter................................. 175
  Personaliseren............................ 113
  Persoonlijke instellingen .............. 90
  Pollenfilter .................................. 168
  Portier open ................................. 83
  Portiervergrendelknoppen............ 21
  Prestaties ................................... 267
  Profieldiepte ............................... 236

  R

  Radio Data System (RDS) ......... 124
  Radiofrequentie-identificatie
  (RFID) .................................... 276
  Randapparatuur ........................ 138
  Registratie van voertuigdata en
  privacy..................................... 275
  Registreren van autogegevens
  en privacy................................ 275
  Remassistentie .......................... 184
  Rem- en koppelingssysteem ....... 79
  Remmen .................................... 182

  Remvloeistof ...................... 212, 260
  Reservewiel ............................... 243
  Richtingaanwijzer ........................ 78
  Richtingaanwijzers ....................... 97
  Roetfilter .................................... 175
  Rijverlichting ................................ 11

  S

  Service ............................... 169, 253
  Service-indicatie .......................... 79
  Service-informatie ...................... 253
  Serviceschema's........................ 254
  Sleutels ........................................ 19
  Sneeuwkettingen ....................... 238
  Snelheidsmeter ............................ 73
  Spiegelverstelling .......................... 8
  Sproeiervloeistof ........................ 212
  Startbeveiliging ...................... 29, 82
  Starthulp gebruiken ................... 245
  Stoelpositie .................................. 37
  Stoelverstelling ........................ 6, 38
  Stop/Start-systeem..................... 172
  Storing ....................................... 180
  Storingsindicatielamp .................. 79
  Stroomonderbreking .................. 180
  Sturen......................................... 170
  Stuurbedieningsknoppen ............. 66
  Stuurbekrachtiging ....................... 80
  Stuurbekrachtigingsvloeistof.....
  ........................................ 211, 260 • Page 283

  281
  Stuurwiel instellen .......................... 9
  Stuurwielverstelling ...................... 66

  T

  Tanken ....................................... 192
  Te laag brandstofpeil ................... 82
  Telefoon met handsfreefunctie . . 151
  Toerenteller ................................. 74
  Top-Tether-bevestigingsogen...... 57
  Traction Control ......................... 184
  Traction Control-systeem UIT ...... 81
  Transmissie-olie......................... 260
  Tripcomputer ............................... 88
  Typeplaatje ................................ 264

  U

  Uitlaatgassen ............................. 175
  Uitstapverlichting ....................... 100
  Ultrasoonparkeerhulp .................. 80

  V

  Van banden- en velgmaat
  veranderen ............................. 236
  Vaste antennestaaf ................... 128
  Vaste luchtroosters .................... 168
  Veiligheidsgordel ........................... 8
  Veiligheidsgordels ....................... 40
  Velgen en banden ..................... 232
  Ventilatie..................................... 162
  Versnellingsbak ........................... 15

  Versnellingsbakdisplay ........ 75, 177
  Verstelbare luchtroosters ........... 167
  Verwarmbare buitenspiegels........ 31
  Verwarmde spiegels .................... 31
  Verwarmde voorstoelen................ 39
  Verwarming ................................. 39
  Verwarmings- en
  ventilatiesysteem .................... 162
  Verwerking van sloopauto ......... 197
  Verzorging exterieur .................. 249
  Verzorging interieur ................... 251
  Vloeistof handgeschakelde
  versnellingsbak ...................... 208
  Voertuiggewicht ......................... 268
  Voertuigidentificatienummer ...... 264
  Voordat u wegrijdt ........................ 16
  Voorgloeien en roetfilter............... 81

  W

  Werkzaamheden uitvoeren ....... 197
  Wieldoppen ................................ 237
  Wieluitlijning en bandbalans....... 237
  Wiel verwisselen ........................ 241
  Winterbanden ............................ 232
  Wis-/wasinstallatie ....................... 13
  Wis-/wasinstallatie achterruit ....... 69
  Wis-/wasinstallatie voorruit .......... 67
  Wisserblad vervangen ............... 215

  Z

  Zekeringen ................................. 223
  Zekeringenkast in motorruimte . . 223
  Zekeringenkast
  instrumentenpaneel ............... 230
  Zonnebrilhouder .......................... 61
  Zonnedak ..................................... 34
  Zonnekleppen .............................. 34
  Zijdelings airbagsysteem ............. 47
  Zijrichtingaanwijzers .................. 221 • Page 284

  282 • Page 285

  Copyright GM Korea Company, Inchon, Korea and Chevrolet Europe GmbH, Zürich, Switzerland.
  Alle informatie in dit boekje is actueel ten tijde van het ter perse gaan ervan en geldt met ingang van de onderstaand vermelde
  datum. Chevrolet Europe GmbH behoudt zich het exclusieve recht voor om wijzigingen in dit boekje aan te brengen.
  Editie: oktober 2013, Chevrolet Europe GmbH, Zürich, Switzerland.
  Gedrukt op chloorvrij gebleekt papier.

  KTA-8201/4-nl

  *KTA-8201/4-NL*

  Instructieboekje


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Chevrolet Aveo 2013 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Chevrolet Aveo 2013 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 6,63 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Chevrolet Aveo 2013

Chevrolet Aveo 2013 Zusatzinformation - Holländisch - 203 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info