Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/28
Nächste Seite
Crawford
sectionale overheaddeur
(CDM9)
Gebruikershandleiding
K060659/G
Assa Abloy, the global leader in door opening systems
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Crawford
  sectionale overheaddeur
  (CDM9)
  Gebruikershandleiding

  K060659/G

  Assa Abloy, the global leader in door opening systems • Page 2

  Crawford
  sectionale overheaddeur (CDM9)

  Gebruikershandleiding

  Copyright en disclaimer
  Hoewel de inhoud van deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, aanvaardt ASSA
  ABLOY Entrance Systems geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die voortkomt uit fouten of
  onvolledigheden in deze publicatie. We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande
  kennisgeving de nodige technische wijzigingen door te voeren of onderdelen of producten te vervangen.
  Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.
  Kleurinformatie: Er kunnen kleurverschillen optreden als gevolg van verschillende druk- en
  publicatiemethoden.
  ASSA ABLOY, Crawford, Megadoor en hafa, als woorden en logo's, zijn voorbeelden van handelsmerken die
  eigendom zijn van ASSA ABLOY Entrance Systems of bedrijven binnen de ASSA ABLOY Group.
  Copyright © ASSA ABLOY Entrance Systems 2006-2012.
  Geen enkel onderdeel van deze publicatie mag worden gekopieerd of openbaar worden gemaakt door
  middel van scannen, afdrukken, fotokopiëren of enig ander proces zonder voorafgaande schriftelijke
  toestemming van ASSA ABLOY Entrance Systems.
  Alle rechten voorbehouden.

  2 • Page 3

  Crawford
  sectionale overheaddeur (CDM9)

  Gebruikershandleiding

  Over deze handleiding
  Alle gebruikers en eigenaars van de sectionale overheaddeur met kettingtakelbediening of een CDM9
  moeten de informatie en aanwijzingen in deze handleiding lezen en begrijpen. Het niet naleven kan
  lichamelijk letsel, schade of defecten aan de apparatuur veroorzaken. Bewaar deze aanwijzingen
  Deze handleiding bevat informatie en aanwijzingen voor de gebruiker van een sectionale overheaddeur die
  wordt bediend met een kettingtakel of de CDM9. Als informatie of aanwijzingen van toepassing zijn op alle
  bedieningswijzen of modellen, worden er geen bedieningstypes of modelnummers in de titel genoemd.
  Wanneer informatie of aanwijzingen van toepassing zijn op specifieke bedieningswijzen of modellen,
  worden de betreffende bedieningswijzen of modelnummers in de titel genoemd.
  Om het model te identificeren dat is geïnstalleerd voor uw sectionale overheaddeur wordt verwezen naar de
  beschrijvingen in Hoofdstuk 1 en het identificatieplaatje van de CDM9 die is geïnstalleerd voor uw sectionale
  overheaddeur.

  3 • Page 4

  Crawford
  sectionale overheaddeur (CDM9)

  Gebruikershandleiding

  Iets over Crawford
  Crawford, oplossingen die uw bedrijf ondersteunen
  Crawford is één van de bekendste onderdelen van ASSA ABLOY en richt zich
  op automatische toegangsoplossingen voor een efficiënte doorstroming
  van voertuigen en goederen. Met ons complete assortiment deuren en
  laad- en losoplossingen, ons uitgebreide serviceaanbod en onze
  professionele ondersteuning kunt u dag en nacht op een betrouwbare,
  veilige en energiezuinige wijze werken. Wij onderhouden alle deuren en
  laad- en lossystemen, ongeacht het merk of type. Preventief onderhoud
  staat centraal in ons bedrijfsconcept, en met een Crawford
  Serviceovereenkomst bent u verzekerd van een veilige en betrouwbare
  werking die voldoet aan alle regels. Met behulp van statistieken kunnen wij
  verbeteringen voorstellen voor de laagste levensduurkosten. Wij
  onderzoeken voortdurend wat onze klanten bezig houdt en wat hun
  uitdagingen zijn, zodat wij de beste en meest innovatieve oplossingen
  kunnen bieden met toegevoegde waarde voor de klant.
  Crawford is vertegenwoordigd in meer dan 30 landen en is onderdeel van
  ASSA ABLOY Entrance Systems, waarvan ook de bekende merken Megadoor
  en Besam deel uitmaken.
  Kijk voor meer informatie over ASSA ABLOY Entrance Systems op
  www.assaabloyes.com.

  Onze relatie stopt niet na installatie
  Uw industriële deuren en docking-systemen vormen een onmisbare schakel
  binnen uw bedrijfsvoering – ongeachte hun ouderdom of fabrikaat. Daarom
  is een goede onderhoudsplanning cruciaal wanneer u dure
  herstelmaatregelen die de bedrijfsvoering ontregelen wilt voorkomen.
  Een Crawford servicecontract is de beste manier om een veilig en
  ongestoord bedrijf te waarborgen. Dit vermindert niet alleen het risico van
  storingen, maar waarborgt tevens dat de regelgeving wordt nageleefd en
  uw deuren en docking-systemen hun classificatie behouden.
  U kunt uit vier verschillende Crawford servicecontracten kiezen,
  toegesneden op de functie en de gebruiksintensiteit van uw deuren en
  docking-systemen. Op die manier realiseert u een perfecte balans van
  economie, veiligheid en betrouwbaarheid.

  4 • Page 5

  Crawford
  sectionale overheaddeur (CDM9)

  Gebruikershandleiding

  Onderhoud van uw sectionale overheaddeur
  Om er zorg voor te dragen dat uw sectionale overheaddeur zo betrouwbaar, veilig en goed mogelijk blijft
  werken, dient regelmatig onderhoud te worden gepleegd, zoals aangegeven in deze handleiding en in het
  logboek dat is verstrekt bij uw sectionale overheaddeur. Dit onderhoud moet worden uitgevoerd door
  bevoegde service engineers die erop getraind zijn problemen op te lossen en onderdelen te vervangen die
  een beperkte levensduur hebben.

  Demontage en afvoer van de deur
  Demontage van de deur of onderdelen daarvan mag alleen worden uitgevoegd door gekwalificeerd
  personeel. Deze taken zijn gecompliceerd en potentieel gevaarlijk. Draag bij aan de bescherming van het
  milieu bij afvoer van de deur aan het einde van zijn levensduur. Neem contact op met uw CrawfordService
  Centre voor de juiste afvoerwijze.

  Uw lokale Crawford-organisatie
  We raden u aan contact op te nemen met uw lokale Crawford organisatie voor details met betrekking tot
  Crawford Serviceovereenkomsten die beschikbaar zijn voor uw sectionale overheaddeur.
  Adres van verkoopkantoren in deze taal

  5 • Page 6

  Crawford
  sectionale overheaddeur (CDM9)

  Gebruikershandleiding

  Inhoud
  Copyright en disclaimer ................................................................................................................................................2
  Over deze handleiding ..................................................................................................................................................3
  Iets over Crawford ..........................................................................................................................................................4
  Inhoud ................................................................................................................................................................................6
  1.

  Inleiding ..................................................................................................................................................................8
  1.1.
  1.2.
  1.3.
  1.4.

  2.

  Veiligheid ............................................................................................................................................................. 12
  2.1.
  2.2.
  2.3.
  2.4.
  2.5.

  3.

  Preventief onderhoudsschema ................................................................................................................................................................... 18
  Preventieve onderhoudsprocedures......................................................................................................................................................... 19
  4.2.1. Reinig het deurblad .......................................................................................................................................................................... 19
  4.2.2. Maandelijks onderzoek van de deur............................................................................................................................................ 19

  Test en afstellingen ........................................................................................................................................... 20
  5.1.

  6

  Dagelijkse procedures .................................................................................................................................................................................... 15
  3.1.1. Dagelijkse opstartprocedure ......................................................................................................................................................... 15
  3.1.2. Dagelijkse stopprocedure............................................................................................................................................................... 15
  3.1.3. Openen en sluiten van de deur (920 deurbedieningssysteem) ........................................................................................ 15
  3.1.4. Openen en sluiten van de deur (930 en 950 deurbedieningssysteem).......................................................................... 16
  3.1.5. Openen en sluiten van de deur (handkettingtakel)............................................................................................................... 17

  Onderhoud .......................................................................................................................................................... 18
  4.1.
  4.2.

  5.

  Algemene veiligheidsverklaring .................................................................................................................................................................. 12
  Veiligheidsinstructies ..................................................................................................................................................................................... 12
  Veiligheidssymbolen die worden gebruikt in deze handleiding...................................................................................................... 13
  Veiligheidsinformatie ..................................................................................................................................................................................... 13
  2.4.1. Pneumatische rand ........................................................................................................................................................................... 13
  Veiligheidsprocedures.................................................................................................................................................................................... 14
  2.5.1. Noodstopprocedure (CDM9)........................................................................................................................................................ 14
  2.5.2. Deur openen/sluiten bij stroomuitval (CDM9) ....................................................................................................................... 14

  Bedieningsinstructies ...................................................................................................................................... 15
  3.1.

  4.

  Deurblad ............................................................................................................................................................................................................... 9
  Beslag ..................................................................................................................................................................................................................... 9
  Balanceersysteem .............................................................................................................................................................................................. 9
  Bedieningssysteem.......................................................................................................................................................................................... 10
  1.4.1. Kettingtakel ......................................................................................................................................................................................... 10
  1.4.2. CDM9 ..................................................................................................................................................................................................... 10
  1.4.3. Technische specificaties .................................................................................................................................................................. 11

  Test het balanceersysteem............................................................................................................................................................................ 20
  5.1.1. Elektrisch .............................................................................................................................................................................................. 20
  5.1.2. Trekkoord- of kettingtakelbediening .......................................................................................................................................... 20 • Page 7

  Crawford
  sectionale overheaddeur (CDM9)

  6.

  Verhelpen van storingen ................................................................................................................................ 21
  6.1.
  6.2.
  6.3.

  7.

  Inleiding............................................................................................................................................................................................................... 21
  Elektrische bediening...................................................................................................................................................................................... 21
  6.2.1. Deur beweegt niet correct op en neer ....................................................................................................................................... 21
  6.2.2. Lijst met foutcodes............................................................................................................................................................................ 22
  Handbediending of handkettingtakelbediening................................................................................................................................... 23
  6.3.1. Deur beweegt niet correct op en neer ....................................................................................................................................... 23

  Recycling .............................................................................................................................................................. 24
  7.1.

  8.

  Gebruikershandleiding

  De aandrijving recyclen.................................................................................................................................................................................. 24

  Fragment uit de Verklaring van Overeenstemming................................................................................ 27

  7 • Page 8

  Crawford
  sectionale overheaddeur (CDM9)

  Gebruikershandleiding

  1. Inleiding
  De sectionale overheaddeur is ontworpen voor een eenvoudige toegang tot gebouwen.
  Het deurblad is opgebouwd uit geïsoleerde panelen of een combinatie van geïsoleerde panelen en acrylaat
  beglazing. Het deurblad beweegt door de rails die aan beide zijden van het deurblad gemonteerd zijn. De
  deur kan handmatig, via een handkettingtakel of door een elektrisch deurbedieningssysteem bediend
  worden.

  De sectionale overheaddeur heeft 4 primaire onderdelen:
  1) Deurblad
  2) Looprailset
  3) Balanceersysteem
  4) Bedieningssysteem/handkettingtakel (optioneel)

  Inleiding

  8 • Page 9

  Crawford
  sectionale overheaddeur (CDM9)

  1.1.

  Gebruikershandleiding

  Deurblad

  De deurbladen zijn samengesteld uit horizontale secties die met elkaar verbonden zijn door scharnieren. De
  buitenste scharnieren van elke sectie hebben rollen die aangrijpen in de rails en maken het eenvoudig
  openen en sluiten van de deur mogelijk.
  Er zijn twee typen deurbladen, één is vervaardigd uit sandwichpanelen het andere is vervaardigd uit panelen
  met ramen in een frame. Indien gewenst kunnen glassecties gemonteerd worden in de sandwichpanelen.
  Afdichtingen aan de zijkanten, bovenzijde en onderzijde van de deurbladen zorgen voor een goede isolatie
  van de werkomgeving. De bodemafdichting werkt tevens als een schokdemper bij het sluiten van de deur.
  Een trekkoord en een handgreep/voetsteun zijn gemonteerd aan de binnenzijde van het deurblad, zodat de
  deur eenvoudig kan worden geopend en gesloten. Ook is een deurslot gemonteerd voor extra beveiliging
  van de werkomgeving.
  Een loopdeur kan in het deurframe worden gemonteerd, zodat personen toegang hebben zonder dat de
  gehele deur geopend dient te worden.

  1.2.

  Beslag

  Het beslag draagt het deurblad. De rollen aan het deurblad bewegen door de rails bij het openen en sluiten
  van de deur. Afhankelijk van de constructie van het gebouw en de beschikbare ruimte zijn verschillende
  beslagtypes beschikbaar.

  1.3.

  Balanceersysteem

  Het balanceersysteem balanceert het gewicht van de deur voor het eenvoudig openen en sluiten van de
  deur. Dit maakt het ook mogelijk de deur in een gedeeltelijk geopende stand te laten staan.
  Het systeem is aan de bovenzijde van de rails gemonteerd en bestaat uit torsieveren gemonteerd op een as
  met een kabeltrommel aan beide zijden. De kabels van de kabeltrommels zijn verbonden met de
  onderhoeken van het deurblad.
  Als de deur geopend wordt, draaien de torsieveren de as met een kracht die gelijk is aan het gewicht van de
  deur, waardoor de deur de gewenste afstand omhoog wordt getrokken.
  Bij elke torsieveer op de as is een veerbreukbeveiliging gemonteerd. Als een torsieveer breekt, voorkomt de
  veerbreukbeveiliging het plotseling naar beneden komen van de deur.
  Er kan ook een optionele kabelbreukbeveiliging worden gemonteerd om te voorkomen dat de deur naar
  beneden komt als een kabel breekt.

  9

  Inleiding • Page 10

  Crawford
  sectionale overheaddeur (CDM9)

  1.4.

  Bedieningssysteem

  1.4.1.

  Kettingtakel

  Gebruikershandleiding

  Bij zwaardere deuren is een kettingtakelbediening eenvoudiger dan handmatige bediening.
  Er zijn drie soorten kettingtakels:
  • D-takel: Tandwielloze transmissie rechtstreeks aangesloten op de as.
  • T-takel: Tandwieltransmissie (overbrengingsverhouding 1:4) indirect verbonden met de as.
  • U-takel: Tandwieltransmissie (overbrengingsverhouding 1:3) verbonden met een andere ketting tussen
  de kettingtakel en de as.
  Hieronder wordt een voorbeeld van een U-takel weergegeven.

  1.4.2.

  CDM9

  De CDM9 zorgt dat de sectionale overheaddeur kan worden geopend en gesloten via een bedieningskast
  met drukknop. Deze maakt ook het gebruik van toegangs- en automatiseringsfuncties mogelijk.
  De hoofdonderdelen van de CDM9 zijn de aandrijfeenheid (elektromotor) die indirect op de as gemonteerd
  is en het deurbedieningssysteem.

  Inleiding

  10 • Page 11

  Crawford
  sectionale overheaddeur (CDM9)

  Gebruikershandleiding

  Er zijn drie uitvoeringen van het deurbedieningssysteem:
  • 920 Deurbedieningssysteem: Met hold-to-run of drukknop voor openen, hold-to-run voor sluiten en
  stop-functies. Met een aansluiting voor een externe bedieningskast.
  • 930 Deurbedieningssysteem: Drukknop openen en sluiten (De 930 is altijd uitgerust met een
  onderloopbeveiliging op de deur).
  • 950 Deurbedieningssysteem: Beschikt over dezelfde functies als de 930 plus een digitaal display voor
  foutenopsporing en onderhoudsdoeleinden. Kan ook worden aangesloten op Toegangs- en
  Automatiseringsfuncties.

  1)
  2)
  3)
  4)


  Knop Omhoog
  Knop Omlaag
  (Nood)stopknop
  Digitaal display voor foutenopsporing en onderhoud (alleen bij 950)
  Onderhoudslampje (alleen bij 950)

  Het getal op het display geeft het aantal deuropeningen weer x1000. De gele LED in het deksel geeft aan dat
  het tijd is voor onderhoud. De fabrieksinstelling is 20.000 deurbewegingen/365 dagen.

  1.4.3.

  Technische specificaties

  Classificatie

  IP 55 (Behalve de adapter, deze is IP44)

  Stroomtoevoer

  230V, 1~

  Stroomtoevoer hydrauliek

  230V 3~ , 400V 3N~

  Temperatuurbereik

  -20

  Bedieningsfactor aandrijving

  ED = 30%

  Bedieningsfactor hydrauliek

  ED = 10%

  Luchtvochtigheid

  0-80% relatief, geen condensatie

  11

  tot +55

  Inleiding • Page 12

  Crawford
  sectionale overheaddeur (CDM9)

  Gebruikershandleiding

  2. Veiligheid
  2.1.

  Algemene veiligheidsverklaring

  De sectionale overheaddeur voldoet aan alle gebruiks- en veiligheidseisen die worden gesteld in de
  Europese richtlijnen en in de normen van de Europese standaardisatiecommissie, CEN.

  2.2.
  Veiligheidsinstructies

  Alleen geautoriseerde personen mogen de deur bedienen.
  Lees en begrijp de veiligheidsinstructies vóór het bedienen of het uitvoeren van onderhoud aan de deur.
  Neem altijd de lokale Arbo-regelgeving in acht vóór het bedienen of het uitvoeren van onderhoud aan de
  deur.

  Zorg dat er zich geen personen of werktuigen in het werkgebied van de deur bevinden wanneer u de
  deur bedient.  Geen veiligheidsinrichtingen verwijderen of buiten gebruik stellen die gemonteerd zijn op of in de buurt
  van de deur.
  De deur niet bedienen als deze gebreken vertoont. Meld gebreken onmiddellijk bij de opzichter.
  De deur elektrisch uitschakelen en buiten bedrijf stellen, voordat u onderhoud uitvoert aan de deur.
  Gebruik de deur niet na de datum van de volgende geplande onderhoudstaak. De datum voor het
  volgende geplande onderhoud staat in het logboek.
  deur niet wijzigen. Ongeautoriseerde wijziging kan gevaar opleveren voor mensen en de werking en
  veiligheid van de deur beïnvloeden.
  Als één van de veiligheidsinrichtingen geactiveerd is, stel de deur dan buiten bedrijf en neem
  onmiddellijk contact op met uw lokale Crawford organisatie.
  Het deurblad is zwaar. Houd uw rug recht bij het omhoogtrekken van de deur.
  Probeer nooit enig onderdeel, inclusief deurkabels, balanceersysteem en kabelbevestigingen van de
  sectionale overheaddeur af te stellen of te demonteren. Probeer de deur niet zelf te balanceren. De
  krachten in het systeem kunnen ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.
  Gebruik het deurblad of het beslag niet om een ladder tegen te zetten bij onderhoud aan een deur.
  Gebruik altijd ladders die voldoen aan de lokale Arbo-veiligheidseisen.

  Veiligheid

  12 • Page 13

  Crawford
  sectionale overheaddeur (CDM9)

  2.3.

  Gebruikershandleiding

  Veiligheidssymbolen die worden gebruikt in deze handleiding

  De volgende veiligheidssymbolen worden gebruikt in deze handleiding:

  Geeft een algemene waarschuwing aan

  Geeft een elektrisch risico aan

  2.4.

  Veiligheidsinformatie

  2.4.1.

  Pneumatische rand

  De bodemafdichting is aangesloten op een pneumatische schakelaar via een slang. Als de afdichting wordt
  ingedrukt terwijl de deur op weg naar beneden is, reageert het circuit in de bedieningseenheid door de deur
  omhoog te bewegen (gedurende de laatste 5 centimeters voor de gesloten positie fungeert de
  koppelmotor als veiligheid en zal de deur alleen stoppen). De onderloopbeveiliging wordt continu bewaakt.
  Dit houdt in dat de onderloopbeveiliging wordt getest iedere keer dat de deur wordt gesloten. Als het
  deurblad de ondergrens heeft gepasseerd zonder dat een impuls van de pneumatische schakelaar is
  gedetecteerd, schakelt de bedieningseenheid over naar hold-to-run werking. De deur kan dan alleen worden
  gesloten door de sluitknop ingedrukt te houden.

  Om letsel tijdens het gebruik van de bekrachtigingseenheid te voorkomen, dient u de sluitbeweging van
  de deur te controleren totdat deze is gesloten.
  De onderloopbeveiliging kan automatisch worden hersteld als deze weer werkt en een signaal afgeeft in de
  onderste positie (< 50 mm boven de vloer) bij hold-to-run bediening naar beneden.

  13

  Veiligheid • Page 14

  Crawford
  sectionale overheaddeur (CDM9)

  2.5.

  Veiligheidsprocedures

  2.5.1.

  Noodstopprocedure (CDM9)

  Gebruikershandleiding

  Trek, indien nodig, het trekkoord met de groene
  bal omlaag en zet deze vast in de groef om de
  aandrijving te ontkoppelen.

  1) Als de omgeving veilig is:
  1) Schakel de stroomtoevoer naar de deur in.
  2) Trek, indien nodig, het trekkoord met de rode bal omlaag om de aandrijving te koppelen.
  3) Beweeg het deurblad ongeveer 10 cm omhoog en naar beneden om zeker te zijn dat de koppeling
  aangrijpt.
  4) Reset de noodstopknop (indien van toepassing) om de normale bediening van de deur mogelijk te
  maken.

  2.5.2.

  Deur openen/sluiten bij stroomuitval (CDM9)

  1) Schakel de stroomtoevoer naar de deur uit.

  Zorg ervoor dat er zich geen personen of voorwerpen onder de deur bevinden voordat u de koppeling
  losschakelt. Als de deur niet correct gebalanceerd is, kan deze snel naar beneden komen.
  1) Trek het trekkoord met de groene bal omlaag en zet deze vast in de groef om de aandrijving te
  ontkoppelen.
  2) Gebruik het koord en het handvat om de deur te openen of te sluiten,
  3) Als de elektrische voeding beschikbaar is:
  1) Schakel de stroomtoevoer naar de deur in.
  2) Trek het trekkoord met de rode bal omlaag om de aandrijving te koppelen.
  3) Gebruik de CDM9 om de deur te openen of te sluiten.

  Veiligheid

  14 • Page 15

  Crawford
  sectionale overheaddeur (CDM9)

  Gebruikershandleiding

  3. Bedieningsinstructies
  3.1.

  Dagelijkse procedures

  3.1.1.

  Dagelijkse opstartprocedure

  1) Inspecteer de deur op beschadigingen.
  2) Als u beschadigingen vindt:
  1) Plaats geschikte waarschuwingsborden rond de deur.
  2) Neem contact op met de verantwoordelijke persoon.
  3) Alleen bij elektrische bediening:
  1) Schakel de stroomtoevoer naar de deur in.
  2) Reset de noodstopknop (indien van toepassing) om de normale bediening van de deur mogelijk te
  maken.
  3) Als de stroom uitvalt, kan de deur normaal worden bediend nadat de deur zijn hoogste positie heeft
  bereikt.

  3.1.2.

  Dagelijkse stopprocedure

  1) Inspecteer de deur op beschadigingen.
  2) Als u beschadigingen vindt:
  1) Plaats geschikte waarschuwingsborden rond de deur.
  2) Neem contact op met de verantwoordelijke persoon.

  3.1.3.

  Openen en sluiten van de deur (920 deurbedieningssysteem)

  3.1.3.1. Open de deur
  1) Zorg dat de Dagelijkse Opstartprocedure is uitgevoerd.

  Zorg dat er zich geen personen of werktuigen in het werkgebied van de deur bevinden wanneer u de
  deur bedient.
  1) Zorg dat de loopdeur goed gesloten is.
  2) Ontgrendel het deurslot.
  3) Druk op de
  beweegt.

  knop, laat deze weer los en controleer of de deur naar de volledig geopende stand

  3.1.3.2. Sluit de deur

  Zorg dat er zich geen personen of werktuigen in het werkgebied van de deur bevinden wanneer u de
  deur bedient.

  1) Druk op de

  en houd deze ingedrukt tot de deur gesloten is.

  2) Laat de
  knop los.
  3) Vergrendel het deurslot.
  15

  Bedieningsinstructies • Page 16

  Crawford
  sectionale overheaddeur (CDM9)

  3.1.4.

  Gebruikershandleiding

  Openen en sluiten van de deur (930 en 950 deurbedieningssysteem)

  3.1.4.1. Open de deur
  1) Zorg dat de Dagelijkse Opstartprocedure is uitgevoerd.

  Zorg dat er zich geen personen of werktuigen in het werkgebied van de deur bevinden wanneer u de
  deur bedient.

  De deur niet openen of sluiten als het onderhoudslampje brandt (alleen bij 950).

  Zorg dat de loopdeur goed gesloten is.
  1) Ontgrendel het deurslot.
  2) Druk op de
  stand beweegt.

  /

  knop, laat deze weer los en controleer of de deur naar de volledig geopende

  3.1.4.2. Sluit de deur

  Zorg dat er zich geen personen of werktuigen in het werkgebied van de deur bevinden wanneer u de
  deur bedient.

  De deur niet openen of sluiten als het onderhoudslampje brandt (geldt alleen voor de 950).

  1) Druk op de
  /
  knop, laat deze weer los en controleer of de deur naar de volledig gesloten
  stand beweegt.
  2) Vergrendel het deurslot.
  3) Controleer of de aanvullende veiligheidsvoorzieningen, zoals de fotocel, de magnetische lus, de radar
  etc. werken

  Bedieningsinstructies

  16 • Page 17

  Crawford
  sectionale overheaddeur (CDM9)

  3.1.5.

  Gebruikershandleiding

  Openen en sluiten van de deur (handkettingtakel)

  3.1.5.1. Open de deur
  1) Zorg dat de Dagelijkse Opstartprocedure is uitgevoerd.

  Zorg dat er zich geen personen of werktuigen in het werkgebied van de deur bevinden wanneer u de
  deur bedient.
  1) Zorg dat de loopdeur goed gesloten is.
  2) Ontgrendel het deurslot.
  3) Trek voorzichtig de achterste ketting omlaag tot de deur in de geopende stand staat.
  3.1.5.2. Sluit de deur

  Zorg dat er zich geen personen of werktuigen in het werkgebied van de deur bevinden wanneer u de
  deur bedient.
  1) Trek voorzichtig de voorste ketting omlaag tot de deur in de gesloten stand staat.
  2) Vergrendel het deurslot.

  17

  Bedieningsinstructies • Page 18

  Crawford
  sectionale overheaddeur (CDM9)

  Gebruikershandleiding

  4. Onderhoud
  In dit hoofdstuk vindt u de onderhoudswerkzaamheden die u als gebruiker moet uitvoeren. Met
  uitzondering van de inspecties en onderhoudswerkzaamheden waarvan expliciet wordt aangegeven in deze
  handleiding dat ze door de gebruiker kunnen worden uitgevoerd, vallen alle andere onderhoudstaken, zoals
  beschreven in het logboek, onder geavanceerd onderhoud dat alleen door daartoe bevoegd personeel mag
  worden uitgevoerd. Neem contact op met uw lokale Service Centre.

  4.1.

  Preventief onderhoudsschema

  Frequentie

  Onderdeel

  Taken

  Dagelijks

  Complete deur

  Voer de dagelijkse opstartprocedure uit (”Dagelijkse
  opstartprocedure” (p. 15)).
  Voer de dagelijkse stopprocedure uit.

  Maandelijks

  Complete deur

  Indien noodzakelijk, ”Reinig het deurblad” (p. 19)
  Voer het ”Maandelijks onderzoek van de deur” (p. 19) uit

  Iedere twee
  maanden

  Complete deur

  Indien noodzakelijk, ”Reinig het deurblad” (p. 19)
  Voer het maandelijks onderzoek van de deur (”Reinig het
  deurblad” (p. 19)) uit

  Iedere zes maanden

  Onderhoud

  Balanceringssysteem

  Test het balanceringssysteem (”Test het
  balanceersysteem” (p. 20))

  Complete deur

  ”Reinig het deurblad” (p. 19)

  18 • Page 19

  Crawford
  sectionale overheaddeur (CDM9)

  4.2.

  Preventieve onderhoudsprocedures

  4.2.1.

  Reinig het deurblad

  Gebruikershandleiding

  Gebruik het deurblad of het beslag niet om een ladder tegen te zetten bij onderhoud aan een deur.
  Gebruik altijd ladders die voldoen aan de lokale Arbo-veiligheidseisen.
  1) Voer de dagelijkse stopprocedure uit.
  2) Gebruik een zachte, schone borstel en een mild schoonmaakmiddel om de binnen- en buitenzijde van
  het deurblad schoon te maken.
  3) Inspecteer de gespoten oppervlakken van het deurblad op lakbeschadigingen.
  4) Indien een beschadiging wordt aangetroffen, neem dan contact op met het lokale Service Centre om
  deze te laten repareren.

  4.2.2.

  Maandelijks onderzoek van de deur

  Gebruik het deurblad of het beslag niet om een ladder tegen te zetten bij onderhoud aan een deur.
  Gebruik altijd ladders die voldoen aan de lokale Arbo-veiligheidseisen.
  1) Gebruik een zachte borstel en een mild schoonmaakmiddel om de railset en de deurafdichtingen te
  reinigen.
  2) Zorg dat er geen losse schroeven, bouten of moeren op het deurblad of de railset zitten.
  3) Haal indien nodig alle losse schroeven, bouten en moeren aan.
  4) Controleer alle deurbladscharnieren, deurafdichtingen, rollen en rolhouders op beschadigingen.
  5) Indien een beschadiging wordt aangetroffen, neem dan contact op met het lokale Service Centre voor
  advies.
  6) Controleer de deurkabels op schade en corrosie.
  7) Indien een beschadiging wordt aangetroffen, neem dan contact op met het lokale Service Centre voor
  advies.
  8) Smeer de metalen deurbladscharnieren met olie (SAE 20).
  9) Verwijder alle gereedschappen en werktuigen uit het werkgebied.
  10)Voer de dagelijkse opstartprocedure uit (”Dagelijkse opstartprocedure” (p. 15)).

  19

  Onderhoud • Page 20

  Crawford
  sectionale overheaddeur (CDM9)

  Gebruikershandleiding

  5. Test en afstellingen
  5.1.

  Test het balanceersysteem

  5.1.1.

  Elektrisch

  1) Zorg dat de Dagelijkse Opstartprocedure is uitgevoerd.

  Zorg dat er zich geen personen of werktuigen in het werkgebied van de deur bevinden wanneer u de
  deur bedient.
  1) Zorg dat de loopdeur goed gesloten is.
  2) Ontgrendel het deurslot.
  3) Trek het trekkoord met de groene bal omlaag en zet deze vast in de groef om de aandrijving te
  ontkoppelen.
  4) Trek voorzichtig aan het trekkoord en de handgreep/voetsteun tot de deur circa 50 cm geopend is.
  5) Zorg dat de deur in deze stand blijft staan.
  6) Als de deur niet in de juiste stand blijft staan:
  1) Trek voorzichtig het trekkoord en de handgreep/voetsteun omlaag om de deur te sluiten.
  2) Neem contact op met uw lokale Crawford organisatie voor advies.
  7) Trek voorzichtig het trekkoord en de handgreep/voetsteun omlaag om de deur te sluiten.
  8) Trek het trekkoord met de rode bal omlaag om de aandrijving te koppelen.

  5.1.2.

  Trekkoord- of kettingtakelbediening

  1) Zorg dat de Dagelijkse Opstartprocedure is uitgevoerd.

  Zorg dat er zich geen personen of werktuigen in het werkgebied van de deur bevinden wanneer u de
  deur bedient.
  1)
  2)
  3)
  4)
  5)

  Zorg dat de loopdeur goed gesloten is.
  Ontgrendel het deurslot.
  Trek voorzichtig aan het trekkoord en de handgreep/voetsteun tot de deur circa 50 cm geopend is.
  Zorg dat de deur in deze stand blijft staan.
  Als de deur niet in de juiste stand blijft staan:
  1) Trek voorzichtig het trekkoord en de handgreep/voetsteun omlaag om de deur te sluiten.
  2) Neem contact op met uw lokale Crawford organisatie voor advies.
  6) Trek voorzichtig het trekkoord en de handgreep/voetsteun omlaag om de deur te sluiten.

  Test en afstellingen

  20 • Page 21

  Crawford
  sectionale overheaddeur (CDM9)

  Gebruikershandleiding

  6. Verhelpen van storingen
  6.1.

  Inleiding

  Dit hoofdstuk bevat troubleshooting informatie voor gebruikers van een sectionale overheaddeur. Indien
  een fout niet in dit hoofdstuk wordt beschreven, kunt u voor assistentie contact opnemen met uw lokale
  Service Centre.

  6.2.

  Elektrische bediening

  6.2.1.

  Deur beweegt niet correct op en neer

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  Beschadiging van deur of railset

  Voer de maandelijkse inspectie van de deur uit
  (”Maandelijks onderzoek van de deur” (p. 19))

  Het balanceringssysteem fungeert niet op de
  juiste wijze

  Test het balanceringssysteem (”Test het
  balanceersysteem” (p. 20))

  Geen elektrische netvoeding

  Schakel de stroomtoevoer in

  Noodstopknop ingedrukt

  Zorg dat de Dagelijkse Opstartprocedure is uitgevoerd.

  Foutcode weergegeven op bedieningseenheid
  (alleen bij 950 deurbedieningssysteem)

  Zoek de code op in de lijst met foutcodes en voer de
  desbetreffende handeling uit.

  Aandrijving ontkoppeld

  Schakel de koppeling als volgt in:
  1) Trek het trekkoord met de groene bal omlaag en zet
  deze vast in de groef om de aandrijving te
  ontkoppelen.
  2) Trek het trekkoord met de rode bal omlaag om de
  aandrijving te koppelen.
  3) Druk op de
  /
  knop, laat deze weer los en
  controleer of de deur naar de volledig geopende
  stand beweegt.

  21

  Verhelpen van storingen • Page 22

  Crawford
  sectionale overheaddeur (CDM9)

  6.2.2.

  Gebruikershandleiding

  Lijst met foutcodes

  Bij het 950 deurbedieningssysteem verschijnen de foutcodes op het digitale display (zie pagina 8). De
  volgende fouten kunnen worden hersteld door de gebruiker. Bij alle andere codes gelieve u contact op te
  nemen met uw lokale Service Centre.

  Foutcode

  Oorzaak van fout

  Oplossing

  E04

  Fout in
  veiligheidsschakelaar

  Controleer de spiraalkabel en de leiding op beschadiging.
  Zorg dat de leiding is aangesloten op de bodemafdichting.

  E09

  Netspanning te laag

  Zorg dat de bedieningseenheid wordt gevoed met de juiste
  netspanning.

  E11

  Koppeling ontkoppeld

  Schakel de koppeling als volgt in:
  1) Trek het trekkoord met de groene bal omlaag en zet deze
  vast in de groef om de aandrijving te ontkoppelen.
  2) Trek het trekkoord met de rode bal omlaag om de
  aandrijving te koppelen.
  3) Druk op de
  /
  knop, laat deze weer los en
  controleer of de deur naar de volledig geopende stand
  beweegt.

  E24

  Deur uit positie

  1) Voer de dagelijkse opstartprocedure uit (”Dagelijkse
  opstartprocedure” (p. 15))
  2) Druk op de
  /
  knop, laat deze weer los en
  controleer of de deur naar de volledig geopende stand
  beweegt.

  Verhelpen van storingen

  22 • Page 23

  Crawford
  sectionale overheaddeur (CDM9)

  Gebruikershandleiding

  6.3.

  Handbediending of handkettingtakelbediening

  6.3.1.

  Deur beweegt niet correct op en neer

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  Beschadiging van deur of railset

  Voer de maandelijkse inspectie van de deur uit
  (”Maandelijks onderzoek van de deur” (p. 19))

  Het balanceringssysteem fungeert niet op de
  juiste wijze

  Test het balanceringssysteem (”Test het
  balanceersysteem” (p. 20))

  23

  Verhelpen van storingen • Page 24

  Crawford
  sectionale overheaddeur (CDM9)

  Gebruikershandleiding

  7. Recycling
  7.1.

  De aandrijving recyclen

  De stroom moet zijn uitgeschakeld voordat er aan het product wordt gewerkt.
  Het product moet worden ingeleverd bij een lokaal afgiftepunt. Bij afgifte dienen de diverse bestanddelen
  van het product, zoals metaal, plastic, bedrading, printplaten en batterijen van elkaar te zijn gescheiden.
  1) Metaal
  2) Plastic
  3) Bedrading
  4) Printplaten
  5) Batterij

  De batterij moet uit het apparaat worden verwijderd voordat het wordt afgegeven. Het apparaat moet
  losgekoppeld worden van de hoofdstroomtoevoer voordat de batterij wordt verwijderd. De batterij
  moet op verantwoorde wijze worden afgevoerd.

  Recycling

  24 • Page 25

  Crawford
  sectionale overheaddeur (CDM9)

  25

  Gebruikershandleiding

  Recycling • Page 26

  Crawford
  sectionale overheaddeur (CDM9)

  Recycling

  Gebruikershandleiding

  26 • Page 27

  Crawford
  sectionale overheaddeur (CDM9)

  8.

  Gebruikershandleiding

  Fragment uit de Verklaring van Overeenstemming
  ASSA ABLOY Entrance Systems AB
  Lodjursgatan 10
  SE-261 44 Landskrona
  Zweden,

  Wij,

  verantwoordelijkheid dat de uitrusting:
  De elektrisch aangedreven deuren van het type Crawford 542, Crawford 242, en Crawford 370, met
  prestatieniveaus en elektrische aandrijfunit zoals geïdentificeerd in het meegeleverde logboek, zijn in
  overeenstemming met de volgende richtlijnen:
  89/106/EG
  2006/42/EG
  2004/108/EG

  Bouwproductenrichtlijn (CPD)
  Machinerichtlijn (MD)
  Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) richtlijn

  Geharmoniseerde Europese normen die zijn toegepast:
  EN 13241-1
  EN 61000-6-2
  EN 61000-6-3
  EN 60204-1
  EN 60335-1
  Andere toegepaste normen of technische specificaties:
  EN 60335-2-103
  EG typegoedkeuring of certificaat afgegeven door een aangewezen of bevoegde instantie (neem voor het volledige
  adres contact op met ASSA ABLOY Entrance Systems AB) betreffende de uitrusting:
  P02076E
  P02076F
  P002407J
  P002407I
  P002076G
  PX22208-03A
  F302040

  (542)
  (542)
  (242)
  (242)
  (542)
  (242/542)
  (242)

  40637473/3
  40634978/1
  11-002815-PR01
  11-002815-PR06
  11-002815-PR08

  (542)
  (542)
  (370)
  (370)
  (370)

  23413321 rev. 1

  (242/542)

  B111279029001 (242/542)

  Het productieproces zorgt ervoor dat de uitrusting overeenkomt met het technisch dossier. Het productieproces
  wordt regelmatig door een 3e partij beoordeeld.
  Samenstelling van technisch dossier:
  Ed Dubbeld
  ASSA ABLOY Entrance Systems AB
  Lodjursgatan 10
  SE-261 44 Landskrona
  Zweden

  27

  E-mail: ed.dubbeld@assaabloy.com

  Fragment uit de Verklaring van Overeenstemming • Page 28

  Crawford is één van de bekendste merken van ASSA ABLOY, en richt zich op automatische
  toegangsoplossingen voor een efficiënte doorstroming van voertuigen en goederen. Met ons
  complete assortiment deuren en laad- en losoplossingen, ons uitgebreide serviceaanbod en
  onze professionele ondersteuning kunnen onze klanten dag en nacht op een betrouwbare,
  veilige en energiezuinige wijze werken.
  Crawford is vertegenwoordigd in meer dan 30 landen en is onderdeel van ASSA ABLOY
  Entrance Systems, waarvan ook de bekende merken Megadoor en Besam deel uitmaken.

  www.assaabloyentrance.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Crawford CDM9 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Crawford CDM9 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,95 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info