Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
Originele Instructies
SCK-5300
www.facebook.com/denverelectronics
Voordat deze elektrische Kids Scooter in gebruik wordt genomen, moeten ouders/volwassen
begeleiders alle instructies lezen m.b.t. veilige montage, bedieningen en onderhoud. De
gebruikshandleiding legt de functies en gebruikswijze uit van de elektrische Kids Scooter.
Voordat deze elektrische Kids Scooter in gebruik wordt genomen, maak uzelf bekend met de
gebruikswijze zodat de elektrische Kids Scooter in optimale conditie kan worden gehouden.
WAARSCHUWING !
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Originele Instructies
  SCK-5300

  www.facebook.com/denverelectronics
  Voordat deze elektrische Kids Scooter in gebruik wordt genomen, moeten ouders/volwassen
  begeleiders alle instructies lezen m.b.t. veilige montage, bedieningen en onderhoud. De
  gebruikshandleiding legt de functies en gebruikswijze uit van de elektrische Kids Scooter.
  Voordat deze elektrische Kids Scooter in gebruik wordt genomen, maak uzelf bekend met de
  gebruikswijze zodat de elektrische Kids Scooter in optimale conditie kan worden gehouden.

  WAARSCHUWING ! • Page 2

  Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en personen met verminderde
  fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met een tekort aan kennis en ervaring,
  vooropgesteld dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen m.b.t. veilig gebruik
  van het apparaat en de betrokken risico’s begrijpen. Kinderen mogen het apparaat niet als
  speelgoed gebruiken. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder
  toezicht worden uitgevoerd.

  Hoofdstuk 1 Algemene informatie
  Wij dringen eigenaars van dit model elektrische Kids Scooter aan het product op te laden
  en op te bergen op een veilige plek. Om de veiligheid en levensduur van de batterijen
  geassocieerd met dit model te verbeteren, is het belangrijk dit model niet op te laden als
  de temperatuur lager dan 5°C of hoger dan 45°C is. De lader moet bovendien worden
  losgekoppeld wanneer de accu volledig is opgeladen. Gebruik uitsluitend de
  meegeleverde lader (HLT-118B-2520900E).
  Wij raden af dat kinderen jonger dan 6 op deze elektrische Kids Scooter rijden.

  WAARSCHUWING:
  Om ernstig letsel te voorkomen:

  OUDERLIJKE EN VOLWASSEN
  SUPERVISIE ZIJN NOODZAKELIJK.

  VERANTWOORDELIJKHEID

  EN

  Rijden op deze elektrische Kids Scooter kan gevaarlijk zijn. Ouders en toezichthoudende
  volwassenen dienen rijproducten te selecteren die geschikt zijn voor de leeftijd van hun
  kind, om te voorkomen dat kinderen te onvolwassen of onervaren zijn en zichzelf in
  gevaar brengen.
  Ouders/toezichthoudende volwassenen moeten het product monteren en controleren of
  deze goed werkt voordat zij kinderen het product laten gebruiken.
  Ouders/toezichthoudende volwassenen moeten kinderen leren hoe zij veilig op deze
  elektrische scooter kunnen rijden. Let altijd goed op waar de kinderen naartoe gaan.
  Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, uitsluitend door
  ouders of toezichthoudende volwassenen. Zorg er a.u.b. voor de laadingang af te dekken
  om elektrische problemen te vermijden. Koppel het product altijd los van de lader voordat
  u deze afveegt of reinigt met een vochtige doek. Maak de scooter alleen schoon met een
  vochtige doek. Gebruik geen stromend water of een hogedrukspuit. Niet reinigen met
  alcohol, gas, kerosine of andere corrosieve en vluchtige chemische oplosmiddelen.
  Dompel het product nooit in water.
  Berg het product op een droge en koele plek op wanneer niet in gebruik. Defecten
  veroorzaakt door opslag of gebruik van de elektrische Kids Scooter op natte/vochtige
  plekken worden niet gedekt door de garantie.
  Laat het apparaat niet blootgesteld aan zonlicht achter in een auto. • Page 3

  1.1

  Risico’s tijdens het rijden

  WAARSCHUWING:
  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Leer hoe veilig moet worden gereden voordat u snel begint te rijden op de elektrische
  Kids Scooter.
  Maak geen gevaarlijke manoeuvres en rij nooit met één hand terwijl u de scooter
  gebruikt. Houd uw voeten op het voetpedaal.
  Vallen, controle verliezen, aanrijdingen en de regels in de gebruikshandleiding
  overtreden kunnen tot letsel leiden.
  De snelheid en de rijafstand kunnen variëren op basis van het gewicht van de
  gebruiker, het terrein, de temperatuur en uw rijstijl.
  Zorg ervoor een helm, beschermende kleding, knie- en elleboogbeschermers te
  dragen voordat u de elektrische Kids Scooter gebruikt, om ernstig letsel te
  voorkomen.

  Draag geen losse kleding of open veters die verstrikt kunnen raken in de wielen.
  Zorg ervoor de gebruikshandleiding zorgvuldig te lezen alvorens de elektrische Kids
  Scooter te gebruiken.
  Uitsluitend voor gebruik in droge weersomstandigheden. Rij niet in regen, sneeuw of
  vochtige omgevingen.
  Verminder a.u.b. vaart of stap van de scooter af wanneer u ruwe of oneffen
  wegomstandigheden tegenkomt.
  Probeer niet direct opstapjes te passeren van hoger dan 3 cm. De scooter kan
  hierdoor uit balans raken wat tot letsel aan de bestuurder of beschadiging aan de
  scooter kan leiden.
  Deze elektrische Kids Scooter is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
  Direct toezicht door ouders/volwassenen is te allen tijde vereist. Gebruik het product
  uitsluitend in gecontroleerde omgevingen vrij van verkeersrisico’s en gebruik het niet
  op de openbare weg.
  Gebruik het product niet als de temperatuur lager is dan -5°C.
  Gebruik het niet op hellende secties over 5 graden. Als u meer dan 5 graden
  bergopwaarts wilt rijden, dan zult u de scooter met uw voet moeten assisteren.
  Opgelet a.u.b.:
  De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor incorrect gebruik van dit
  product.

  1.2

  Voorbereiding voor gebruik

  De accu dient voorafgaand aan gebruik volledig te worden opgeladen. Raadpleeg
  a.u.b. Hoofdstuk 2.3. • Page 4

  1.3

  De gewichtlimiet van de gebruiker

  De redenen voor de gewichtlimiet:
  1.
  de veiligheid van de gebruiker garanderen
  2.
  overbelasting voorkomen waardoor de motor defect kan raken.
  Maximum belasting: 50kg.
  Een defecte motor veroorzaakt door overbelasting zal niet worden gedekt door de
  garantie.

  Hoofdstuk 2 De elektrische Kids Scooter bedienen
  1.4
  In-/uitklapprocedure

  EN
  Lift the front fork tube with your hand
  Lift the folding handle up with one hand

  NL
  Til de voorvorkbuis op met uw hand
  Til de in-/uitklaphendel op met één hand

  Til de in-/uitklaphendel op met de ene hand, til de voorvorkbuis op met de andere
  hand en u zult een “klik” horen.

  Druk de in-/uitklapvergrendeling stevig in (de in-/uitklapvergrendeling kan de
  strakheid aanpassen). • Page 5

  Gebruik de schroevendraaier om het hendelblok te vergrendelen.

  Zorg ervoor dat de gesp los zit.

  Druk met de ene hand op de verstelknikker en pas de uitschuifbare stang met de andere
  hand af op de juiste positie. Gebruikers moeten de hoogte van het product aanpassen op
  de juiste positie om veilig rijden te garanderen.

  Draai en zet de gesp vast. • Page 6

  1.5

  De scooter gebruiken

  De elektrische Kids Scooter beginnen te gebruiken.
  1.

  Houd de stuurstang met beide handen vast en plaats één voet op het ronde
  vermogenspedaal en houd deze daar.

  EN
  Power pedal

  NL
  Vermogenspedaal

  2.

  Duw geleidelijk aan naar voren met de andere voet. Wanneer u 5-6 km/u bereikt,
  dan zal de motor een PIEP laten horen en starten.

  3.

  De elektrische Kids Scooter rijdt zichzelf nu en zal een snelheid behouden van 46km/u afhankelijk van de ondergrond.

  4.

  Als u de motor weer wilt stoppen, stap dan gewoon van het vermogenspedaal af.

  5.

  Als u vaart wilt verminderen, stap dan lichtjes op de mechanische achterrem. • Page 7

  EN
  Brake

  NL
  Rem

  6.

  Als u wilt stoppen. Gebruik a.u.b. één voet om op de mechanische achterrem te
  stappen. Nadat u de PIEP hoort, blijf op de rem trappen tot de elektrische Kids
  Scooter stopt.

  7.

  Het accuvermogen is laag als de scooter een continue serie “pieptonen” laat horen.
  Laad de scooter a.u.b. op.

  1.6

  De scooter opladen

  Dit hoofdstuk beschrijft hoofdzakelijk oplaadmethodes, onderhoud van de accu,
  veiligheidskwesties en accuspecificaties. Voor de veiligheid van uzelf en anderen, en om
  de levensduur en prestaties van de accu te optimaliseren, neem a.u.b. de volgende
  aanwijzingen in acht. Als het product voor langere niet wordt gebruikt, zorg er dan voor
  deze eens per maand op te laden om de levensduur van de accu in stand te houden. De
  lader dient uitsluitend door een volwassene te worden gebruikt. Het is geen speelgoed.

  Opmerking: Als de accu beschadigd is wegens water, botsing of ander abnormaal
  gebruik, dan wordt dat niet door de garantie gedekt.

  Lage accucapaciteit
  Het accuvermogen is laag als de elektrische Kids Scooter een continue serie
  “pieptonen” laat horen. Stop a.u.b. met rijden en laad onmiddellijk op nadat de
  scooter een waarschuwingstoon laat horen wegens een lage accucapaciteit om
  beschadiging aan de accu of gebruiksongemak te voorkomen.

  De accu opladen
  1. Gebruik uitsluitend de meegeleverde en toegewijde lader (HLT-118B-2520900E).
  2. Open de rubberen dop van de laadpoort op het pedaal en steek de
  uitgangsconnector van de lader in de laadpoort. • Page 8

  EN
  Charging input

  NL
  Laadingang

  3. Steek de ingangsconnector van de lader in het stopcontact.
  4. De laadindicator is rood terwijl het product wordt opgeladen. Wanneer de
  laadindicator op groen springt, dan is de accu volledig opgeladen en zal de
  adapter na ongeveer 30 minuten stoppen met opladen.
  5. Wanneer het opladen is voltooid, koppel de acculader dan los van het
  stopcontact en van de elektrische Kids Scooter en sluit de rubberen dop van de
  laadpoort weer.
  6. De elektrische Kids Scooter is gereed voor gebruik.

  WAARSCHUWING:
  De accu in de volgende gevallen niet opladen of het product gebruiken:
  De accu geeft een vreemde lucht of teveel hitte af.
  Lekkage van enigerlei substanties.

  WAARSCHUWING:
  -

  Rij niet op de elektrische Kids Scooter terwijl deze wordt opgeladen! • Page 9

  -

  -

  Het is verboden de accu te demonteren.
  Raak geen enkele substantie aan die uit de accu lekt.
  Laat kinderen en dieren de accu niet aanraken.
  Accu’s bevatten schadelijke stoffen. Het is verboden de accu te openen of
  voorwerpen in de accu te steken.
  Gebruik uitsluitend de meegeleverde lader (HLT-118B-2520900E).
  De accu niet overbelasten of ontladen.

  WAARSCHUWING:
  Interne lithiumbatterij!

  Betreffende de accu opladen
  Belangrijk – a.u.b. lezen!
  Geachte klant, Wij hopen dat u veel van onze nieuwe Kids Scooter zult genieten.
  De accu in dit soort scooter komt niet volledig opgeladen van de productielijn af, om
  trage lading of schade te voorkomen. De accu zal geleidelijk aan ontladen wanneer
  ongebruikt achtergelaten.
  Als u uw Kids Scooter niet kunt inschakelen en deze lijkt niet op te laden (het
  laadlampje licht onmiddellijk groen op), ga dan a.u.b. als volgt te werk.
  1.
  Laat de lader 6-7 uur aangesloten. Dit zal ervoor zorgen dat de accu weer
  volledig wordt opgeladen (het kan 3-4 uur duren voordat deze normaal begint op te
  laden).
  2.
  Als dit uw probleem niet verhelpt, probeer de Kids Scooter dan a.u.b.
  handmatig te rijden zonder deze in te schakelen. Maak snelheid met uw benen, voor
  ongeveer 100 m, en sluit vervolgens de lader aan. De motor in het achterwiel zal op
  deze manier helpen de laadfunctie te activeren en het product zal vervolgens normaal
  opladen. (een volledige lading zal op deze manier 2 uur duren)
  Bezoek a.u.b.: www.denver-electronics.com om de elektronische versie van de
  handleiding te krijgen.

  Parameters
  Model

  SCK-5300

  Kleur

  Zwart, Wit, Blauw, Roze

  Snelheid

  4-6km/u

  Maximale graad

  Ongeveer 5°

  Maximale rijafstand

  6km
  Soort: Li-ionbatterij

  Batterij

  Nominale spanning (V): 21,6V
  Spanning (V): 25,2V
  Accucapaciteit: 2000mAh

  Rijconditie

  Niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 6
  Rijgewicht minder dan 50kg • Page 10

  Nominale ingangsspanning (V): 100V - 240V AC
  Lader

  Nominale uitgangsspanning (V): 25,2V
  Nominale stroom (A): 0,9 A

  Laadtijd

  Ongeveer 2,0u

  Motorvermogen

  100W

  Voorwiel

  145mm PU-wiel

  Remmethode

  Handmatige rem op achterwiel.

  Beveiliging voor lage accu

  "Piep, piep, piep" zal klinken wanneer het vermogen 15% is • Page 11

  Remarque - Tous les produits sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Ce
  document est établi sous toute réserve d’erreur ou d’omission.
  ALLE RECHTEN
  ELECTRONICS A/S

  VOORBEHOUDEN,

  AUTEURSRECHT

  DENVER

  Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten
  materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid
  en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische
  apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.
  Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een
  doorgekruist kliko-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de
  gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen
  niet als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden
  moeten worden ingezameld.
  Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een
  geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het
  gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de
  wetgeving en het milieu niet aantasten.
  Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische
  apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of
  andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden
  opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

  DENVER ELECTRONICS A/S
  Omega 5A, Soeften
  DK-8382 Hinnerup
  Denemarken • Page 12

  www.facebook.com/denverelectronics

  WAARSCHUWING
  Lees de handleiding en onderstaande instructies a.u.b. zorgvuldig
  voordat u het
  product in gebruik neemt.

  Productnaam: DENVER SCK-5300
  Producttype: Electric Kids kick scooter
  Fabricagejaar: 2019
  • Opmerking: Gebruik voor deze balance scooter UITSLUITEND de meegeleverde lader
  gemarkeerd HLT-118B-XXXYYYZ met de volgende uitgangsspanning: 21.6V – 2A.
  • Gebruik van een andere lader kan het product beschadigen of tot andere mogelijke risico’s
  leiden.
  • Laad het product nooit onbeheerd op.
  • De laadperiode van het product mag nooit vier uur overschrijden. Stop het laadproces na
  vier uur.
  • Het product dient uitsluitend te worden opgeladen binnen een temperatuurbereik van tussen
  0°C en 45°C.
  • Als u het product oplaadt in lagere of hogere temperaturen, bestaat er het risico op een
  verlaagde batterijprestatie, beschadiging van het product en persoonlijk letsel.
  • Het product dient uitsluitend te worden gebruikt binnen een temperatuurbereik van tussen
  -10°C en +45°C.
  • Wanneer gebruikt in lagere of hogere temperaturen, bestaat er het risico op een verlaagde
  batterijprestatie, beschadiging van het product en persoonlijk letsel.
  • Berg het product op binnen een temperatuurbereik van tussen 0°C en 35°C (de optimale
  opslagtemperatuur is 25°C).
  • Het product a.u.b. opladen en opbergen in een open en droge ruimte, uit de buurt van
  ontvlambare materialen (d.w.z. materialen die in brand kunnen vliegen).
  • Nooit opladen in zonlicht of nabij open vlammen.
  • Het product niet opladen onmiddellijk na gebruik. Laat het product één uur afkoelen voordat
  u deze oplaadt.
  • Als u het product aan anderen geeft, bijvoorbeeld als een cadeau, dient deze gedeeltelijk te
  zijn opgeladen (tussen 20 en 50% opgeladen). Niet volledig opgeladen.
  • Haal het product niet uit de verpakking om op te laden en vervolgens terug in de verpakking
  te stoppen.
  • Wanneer geleverd vanuit de fabriek, komt het product meestal al gedeeltelijk opgeladen.
  Houd het product in een gedeeltelijk opgeladen status totdat u deze in gebruik neemt. • Page 13

  Importeur:
  DENVER ELECTRONICS A/S
  Omega 5A, Soeften, 8382 Hinnerup, Denmark
  www.denver-electronics.com

  EC-Conformiteitsverklaring (Machinerichtlijn)
  Ondergetekende
  Bedrijfsnaam:

  DENVER ELECTRONICS A/S • Page 14

  Omega 5A, Soeften, 8382 Hinnerup, Denemarken

  Adres:

  Verklaart hierbij dat het ontwerp en de fabricage van dit product
  Merknaam van het product:
  DENVER
  Modelnummer van het product:
  SCK-5300
  Producttype:
  Electric Kids kick scooter
  Fabricagejaar:
  2019
  In overeenstemming zijn met de volgende richtlijnen: Machinerichtlijn 2006/42/EC
  Normen
  van
  machinerichtlijn:

  de

  EN
  ISO
  12100:2010
  Annex1
  1:2012+A11:2014+A13:2017

  of

  2006/42/EC,

  EN

  60335-

  and daarom voldoen aan de essentiële vereisten van de machinerichtlijn.
  De identiteit en handtekeing van de persoon gemachtigd de verklaring op te stellen
  en de technische bestanden samen te stellen names de fabrikant:
  Handtekening:
  Voor- en achternaam:
  Positie:
  Bedrijf:
  Datum:

  Alfred Blank
  CEO
  DENVER ELECTRONICS A/S

  3 maart 2019


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Denver SCK-5300 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Denver SCK-5300 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,46 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Denver SCK-5300

Denver SCK-5300 Bedienungsanleitung - Deutsch - 15 seiten

Denver SCK-5300 Bedienungsanleitung - Englisch - 13 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info