Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/27
Nächste Seite
1
Originele Instructies
SCO-80110
facebook.com/denverelectronics
Lees alle instructies voordat u dit voertuig in gebruik neemt, zodat u het veilig weet te monteren en bedienen. Deze
gebruikshandleiding beschrijft de functies en gebruikswijze van de elektrische kickscooter. Voordat u deze scooter
in gebruik neemt, maak uzelf a.u.b. bekend met alle functies en bedieningen zodat u de e-scooter in de beste
mogelijke staat kunt houden.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Originele Instructies
  SCO-80110

  facebook.com/denverelectronics
  Lees alle instructies voordat u dit voertuig in gebruik neemt, zodat u het veilig weet te monteren en bedienen. Deze
  gebruikshandleiding beschrijft de functies en gebruikswijze van de elektrische kickscooter. Voordat u deze scooter
  in gebruik neemt, maak uzelf a.u.b. bekend met alle functies en bedieningen zodat u de e-scooter in de beste
  mogelijke staat kunt houden.

  1 • Page 2

  Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 14 jaar oud en personen met verminderde fysieke,
  zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met een tekort aan kennis en ervaring, vooropgesteld dat zij onder toezicht
  staan of instructies hebben gekregen m.b.t. veilig gebruik van het apparaat en de betrokken risico’s begrijpen.
  Kinderen mogen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.
  Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

  Versie 1.0
  2

  Inhoudsopgave
  Inhoudsopgave……………………………………………………………..…..2
  Product en accessoires………………………….…………………………….3
  In-/uitklappen…………………………………………….…………………...4-5
  De stuurstang monteren…………………………………………..…………..5
  Laderaansluiting………………………………………………………..………6
  Beoogd gebruik…………………………………………………………...……7
  Veiligheidsinstructies………………………………………………….....….7-8
  Onderhoud………………………………………………………………..…9-10
  Instrumentenmenu……………………………………………………..…11-12
  Gebruikshandleiding…………………………………………………....…....12
  Parameterlijst…………………………………………………………...……..13
  E-scooter veilig parkeren……………………………………………....…….14
  Veilig transport…………………………………………………………...……14
  Waarschuwingen……………………………………………………..…...14-17

  2 • Page 3

  1. Product en accessoires

  Elektrische rem

  Beuge

  Gashendel

  Mechanische rem

  Rechts
  Links

  3 • Page 4

  2. In-/uitklappen
  1.

  Uitklappen:

  1)

  Zet de scooter op zijn wielen en druk op de ontgrendeling.

  2)

  Hef het hendel geleidelijk op.

  3)

  De scooter is uitgeklapt zodra u de stang op zijn plek hoort klikken.

  2.

  Inklappen

  1)

  Houd de beugel vast en trek naar buiten

  2)

  Druk de voorbuis van de e-scooter omlaag (Opgelet: de limietpositie moet correct worden
  gezet.)

  3)

  De stang klinkt hoorbaar op zijn plek.

  4 • Page 5

  5 • Page 6

  4)

  Veiligheidsknop met dubbele actie

  In-/uitklappositie

  Druk op de rode knop om de e-scooter in of uit te klappen.
  Draai de veiligheidsknop naar de stand “In-/Uitklappen” aan de linker- of rechterzijde en druk op
  de rode knop om uw e-scooter in of uit te klappen. Draai de veiligheidsknop naar de stand
  “RIJDEN” om te beginnen met rijden.

  WAARSCHUWING
  De knop moet op RIJDEN staan, zodat u veilig kunt rijden en de e-scooter niet onverwacht kan
  inklappen.

  3.

  De stuurstang monteren

  1)

  Onderdelen in de verpakking: twee stuurstangen

  2)

  De weergavehoek veranderen: Draai de schroef

  los op de stuurstang, draai de as

  zodat het meterscherm omhoog is gericht terwijl de
  stuurstand en display naar binnen
  zijn gericht in een horizontaal niveau. Vergeet niet de schroeven weer vast te draaien
  3)

  Voordat u de e-scooter in gebruik neemt, draai de handgrepen en controleer zorgvuldig alle
  onderdelen om te verifiëren of de besturing correct volgens de bovengenoemde instructies
  is geïnstalleerd en of alle aansluitende onderdelen stevig vastzitten en volledig functioneel
  zijn.
  6 • Page 7

  Figuur (1)

  Figuur (2)

  7 • Page 8

  4. Laderaansluiting

  Steek de adapter in de laadpoort

  8 • Page 9

  5. Beoogd gebruik
  De e-scooter is niet bestemd als transportmiddel of sportartikel; het is uitsluitend ontworpen voor uw
  amusement. De e-scooter is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en alleen voor personen
  van minstens 14 jaar met een maximaal gewicht van 100 kg.. De andere voorwaarden voor het
  toegestane gebruik van de scooter staan gespecificeerd op pagina 12 onder paragraaf 10. De escooter mag bovendien alleen worden gebruikt in situaties met een duidelijk zicht en alleen als aan
  de fysieke voorwaarden voor stabiliteit op de scooter wordt voldaan (bijv. niet met slechts één
  been/niet onder de invloed van drugs of alcohol). Wanneer u de scooter gebruikt, dan dient u de
  persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen die op pagina 13 onder paragraaf 1.2 staan
  gespecificeerd (Voorbereiding).

  6. Veiligheidsinstructies
  Wij raden u aan altijd een helm te dragen en beschermende kleding voor uw elbogen, knieën en
  polsen, om uw persoonlijke veiligheid te garanderen.

  Zorg er ook voor dat u de gebruikshandleiding zorgvuldig hebt gelezen, zodat u weet hoe u op
  een veilige wijze en met plezier kunt rijden.
  Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.
  Alleen voor huishoudelijk gebruik
  Het is uw eigen verantwoordelijk op de hoogte te zijn van en te voldoen aan alle regelgevingen.
  Als er in uw land geen wetgeving is m.b.t. deze scooter, let dan a.u.b. op uw eigen veiligheid en
  op die van anderen.
  Let ook altijd goed op andere personen. Rij altijd veilig en alleen op snelheden waarop u op elk
  moment veilig kunt remmen. Wat met dit soort producten vaak kan gebeuren is dat u van het
  product valt en uzelf verwondt. Rij altijd zo veilig mogelijk.
  Als u de kick-e-scooter aan vrienden of familie leent, zorg er dan a.u.b. voor dat zij
  beschermende kleding dragen en weten hoe ze met het apparaat moeten omgaan.
  9 • Page 10

  Voordat u begint te rijden met de kickscooter, controleer a.u.b. dat alle onderdelen naar
  behoren functioneren. In het geval dat u losse onderdelen, abnormaal lawaai, een ingekorte
  levensduur van de accu, enz. opmerkt, neem dan a.u.b. contact op met de winkel waar u het
  product hebt aangeschaft voor service en garantie. Probeer de e-scooter niet zelf te
  repareren.
  Inspecteer het achterwiel, de achterrem en het remblok volgens Sectie 7 van de
  onderhoudspecificaties in deze gebruiksaanwijzingen. De elektrische scooter kan onstabiel
  worden als de achterrem vervormd is of los zit. Dit komt omdat de veer niet krachtig genoeg is
  om het spatbord goed te kunnen ondersteunen of omdat de speling tussen het remblok en
  achterwiel te klein wordt waardoor het achterwiel kan blokkeren.
  Pas niet teveel kracht toe en ga niet permanent staan op het achterspatbord. Het spatbord kan
  hierdoor los komen te zitten of de veer beschadigen die het spatbord ondersteunt.
  Het remblok zal als een gevolg hiervan continu het wiel aanraken terwijl de motortemperatuur
  verhoogt wegens de extra weerstand. Ook kan de achterband los raken als het rem constant in
  de rempositie zit.
  Vermijd continu remmen. De banden zullen hierdoor niet alleen verslijten, maar ook heet
  worden. Het rubber zal vervolgens zachter worden en niet langer de gebruikelijk grip op de weg
  hebben. Raak de band na het remmen niet aan.
  Als u vreemde geluiden hoort of frictie opmerkt wanneer u de elektrische scooter inschakelt,
  dan kan dit aan een beschadigde lager liggen. Een versleten lager kan ook krachtige trillingen in
  de stuurstang veroorzaken. Neem in dit geval a.u.b. contact op met uw dealer, omdat de lager
  moet worden vervangen en/of de stuurstang moet worden geïnspecteerd en afgesteld.
  Rij de elektrische scooter alleen op een droge ondergrond anders kunnen de rijveiligheid en
  remprestaties worden aangetast en de motor of lagers worden beschadigd.
  Rij a.u.b. niet omhoog of omlaag op lange en steile hellingen.
  Stop met rijden wanneer u de "Waarschuwing Lage Batterij” ontvangt. De elektrische scooter
  zal vervolgens slechts traag bewegen en niet langer de gebruikelijke tractie hebben terwijl de
  elektrische rem niet meer functioneert. Gebruik in dit geval a.u.b. de achterrem om de
  elektrische scooter te stoppen. Stap van de scooter af zodra de snelheid dit veilig toestaat.
  Gebruik de elektrische rem en het gashendel niet tegelijkertijd.
  Een normaal functionerende elektrische scooter werkt veilig en vrijwel geruisloos. Als u lawaai
  hoort of een schokkende werking opmerkt, controleer dan a.u.b. de wielen, lagers en remmen.
  Neem eventueel contact op met uw servicecentrum voor reparatie en onderhoud.

  10 • Page 11

  7. Onderhoud


  Opslag en reiniging

  Als uw kick-e-scooter vuil is geworden, maak deze dan a.u.b. schoon met een vochtige doek. (u
  kunt ook een harde borstel gebruiken om eerst het meer hardnekkige vuil te verwijderen en het
  geheel vervolgens met een doek schoon te maken.). U kunt ook wat tandpasta gebruiken als
  het vuil erg vast zit. Vergeet niet hierna een vochtige doek te gebruiken.
  Zorg er a.u.b. voor de kick-e-scooter uitgeschakeld te houden terwijl u deze reinigt en dek de
  laadpoort af om problemen met de elektronica te voorkomen.
  Opgelet a.u.b.: Gebruik geen alcohol, gas, kerosine of andere corrosieve en vluchtige
  chemische oplossingen. Hierdoor kan het uiterlijk en de interne structuur van de
  kickscooter beschadigd raken. Gebruik ook geen waterpistool of lopend water.
  Berg uw kick-e-scooter a.u.b. op in een droge en koele omgeving wanneer niet in gebruik. Laat
  het apparaat niet buiten staan, omdat deze niet geschikt is voor gebruik in natte omgevingen.
  Stel het apparaat ook niet langdurig bloot aan hoge temperaturen wegens direct zonlicht.  Onderhoud van de batterijen

  Zorg ervoor dat de batterijtemperatuur niet langdurig boven 50° Celsius of onder 10° Celsius
  blijft. (laat de kick-e-scooter bijvoorbeeld niet achter in een hete auto in de zomer en gooi
  batterijen nooit in vuur.) Lage temperaturen (bijv. onder het vriespunt) kunnen de batterijcellen
  beschadigen.
  Houd de elektrische scooter uit de buurt van open vlammen of andere hittebronnen om te
  voorkomen dat de accu te heet wordt. Zorg er bovendien voor de elektrische scooter niet in
  vriestemperaturen achter te laten. Zowel hitte als koude kunnen de accu ontladen.
  Laat de batterijen a.u.b. niet 100% uitgeput raken. Het is beter de batterijen op te laden
  wanneer deze nog steeds wat vermogen bevatten. Hierdoor verlengt u de levensduur van de
  batterijen. Als u bovendien in koude of zeer hete omgevingen op de kick-e-scooter rijdt, dan kan
  de effectieve accuduur korter zijn dan wanneer u in temperaturen rijdt van 15-25° Celsius. Dit
  duidt niet op een storing in de batterijen; dit is normaal gedrag.
  De accu niet overbelasten en ontladen.
  Zorg ervoor de accu op regelmatige intervallen op te laden, zelfs als u de elektrische scooter
  voor een lange tijd niet gebruikt. Hierdoor voorkomt u schade aan de accu wegens een
  langdurige lage spanning.
  Opgelet a.u.b.: Zelfs volledig opgeladen batterijen zullen uiteindelijk ontladen wanneer de kick-escooter voor langere tijd niet wordt gebruikt. Verwacht tussen 90 en 120 dagen in uitgeschakelde
  modus als de batterijen volledig zijn opgeladen. Deze tijdsperiode is korter wanneer slechts
  gedeeltelijk opgeladen.
  11 • Page 12

  Zorg er a.u.b. voor de batterijen op te laden voordat deze 100% zijn uitgeput, om beschadiging
  van de batterijcellen te voorkomen. (beschadigde batterijen wegens verkeerde hantering
  worden niet gedekt door de garantie)
  Het is verboden het batterijblok te ontmantelen. Dit mag alleen worden uitgevoerd door officiële
  reparatiecentra en professionele personen.  De lagers onderhouden

  De elektrische scooter is voorzien van verzegelde en stofvaste lagers, zodat deze niet hoeven
  te worden gesmeerd. Controleer de lagers regelmatig op slijtage, om onveilige
  rijomstandigheden te vermijden. Spring niet op en van de scooter af en pas niet teveel kracht
  toe, anders kunnen de lagers beschadigd raken. Dit is geen sportscooter.  De wielen onderhouden

  Controleer de wielen regelmatig op slijtage, om onveilige rijomstandigheden te vermijden.  De rem onderhouden

  Het remblok is vervaardigd van plastic. Controleer het remblok regelmatig op slijtage, om
  onveilige rijomstandigheden te vermijden. Pas niet teveel kracht toe om beschadiging van de
  rem te voorkomen. Het remblok moet worden vervangen wanneer versleten tot 1,3mm.  Schroeven en andere bevestigingen onderhouden

  Zorg ervoor dat alle schroeven stevig vastzitten, om onveilige rijomstandigheden te vermijden.
  Zorg ervoor de bewegende onderdelen regelmatig in te vetten om de best mogelijk rijervaring te
  garanderen.

  WAARSCHUWING


  Verifieer a.u.b. of het stuursysteem correct is afgesteld en of alle aangesloten onderdelen
  stevig bevestigd en onbeschadigd zijn voordat u begint te rijden. Raadpleeg hiervoor de
  montage- en veiligheidsinstructies van de stuurstang  Lees a.u.b. de gebruikshandleiding en waarschuwingen m.b.t. de juiste gebruik- en
  remmethodes  Draag altijd schoenen;  Wanneer zelfborgende moeren en andere zelfborgende bevestigingen hun effectiviteit
  kunnen verliezen  De kwaliteit van alle onderdelen en materialen van de e-scooter kan niet worden
  12 • Page 13

  veranderd en modificaties zijn niet toegestaan

  13 • Page 14

  8. Instrumentenmenu

  Lees a.u.b. zorgvuldig de instructies, zodat u het apparaat optimaal weet te gebruiken.

  Toets versnellen
  Aan-uitknop

  Toets vaartverminderen

  Toets elektrische rem

  Toets accelerateur

  8.1 Toetsen
  Er staan drie toetsen op de display,

  Aan-/uittoets, ▲ Versneltoets en ▼ Vertraagtoets.

  8.2 Bediening

  Snelheid:

  Batterij

  KM
  Tijd

  Versnelling
  Enkel kilometertal

  14 • Page 15

  Inschakelen: Houd de aan-/uittoets ingedrukt totdat de display oplicht.
  Uitschakelen: Houd de aan-/uittoets ingedrukt totdat de display en het systeem uitschakelen.
  1. Weergave van accucapaciteit:

  hier wordt de resterende accucapaciteit weergegeven.

  2. Automatisch uitschakelen: De scooter schakelt automatisch uit 5 minuten nadat de display is
  gestopt met werken (versnelling/vaartvermindering en toetsen).
  Weergegeven gegevens wisselen: Wanneer de scooter is ingeschakeld, dan kunt u kort op de
  toets
  drukken om de gegevens weergegeven op de display achtereenvolgens te veranderen
  in TIJD, ODO, DIS en andere informatie. De weergegeven tijd betekent de gebruikstijd sinds het
  inschakelen. De tijd zal worden gewist na het uitschakelen. Wanneer DIS wordt weergegeven,
  dan geeft dit de rijafstand aan sinds het inschakelen en deze gegevens zullen worden gewist na
  het uitschakelen. Wanneer ODO wordt weergegeven, dan geeft dit het totale kilometertal tal,
  deze gegevens worden behouden tenzij handmatig gewist.
  Van versnelling veranderen: Druk kort op de toets Versnellen ▲ of Vaartverminderen ▼ om van
  versnelling te veranderen (Versnelling 3 is de hoogste snelheid, Versnelling 2 de gemiddelde
  snelheid en Versnelling 1 de laagste versnelling).
  Versnelling: Druk geleidelijk aan op de versnelling om te versnellen (de diepte van het
  indrukken is gerelateerd aan de versnelling).
  Vaartvermindering: Druk geleidelijk aan op de vaartvermindering om te vertragen. Hoe dieper u
  indrukt, hoe groter de vaartvermindering (de vaartvermindering is relevant voor de formatie van
  het indrukken, en te hard indrukken kan de remkracht niet verhogen en kan schade
  veroorzaken aan de remschijf).
  Het totale kilometertal wissen: druk gelijkertijd op de toetsen ▲ en ▼, druk vervolgens op de
  aan-/uittoets

  om de scooter in te schakelen en het totale kilometertal zal gewist zijn.

  Belangrijk: Druk gelijkertijd op de knoppen ▲ en ▼, druk vervolgens op de aan-/uitknop
  en
  selecteer de modus P3 mode; wanneer de parameterwaarde 0 is, dan zal het met nul starten.
  Wanneer de parameterwaarde 1 is, zal het starten met niet-nul.

  (Nul start: Wanneer u de e-scooter vanuit stilstand start, druk dan op de versneller om te
  beginnen met rijden.)

  (Niet-nul start: Wanneer u de scooter start, dan blijft deze in stilstand. Druk op de versneller en
  de e-scooter zal niet werken. Duw de e-scooter handmatig om te beginnen met rijden en de escooter zal werken. De niet-nul start is standaard door de fabriek ingesteld.)
  15 • Page 16

  U dient de e-scooter handmatig met uw voet te bewegen voordat het gashendel begint te
  werken

  9. Gebruikshandleiding

  Achterrem

  1:Druk op de toets Versnellen en Vaartverminderen om de snelheid aan te passen;
  2:Druk op de accelerateurknop om te versnellen en te rijden;
  3:Druk op de remknop om te remmen;
  4:Druk gelijkertijd op de accelerateurknop en elektrische remknop en de scooter zal
  automatisch remmen;
  5:Om veiligheidsredenen moet het remsysteem van het achterwiel worden gebruikt wanneer u
  op hoge snelheden rijdt;
  6:Wanneer u ‘s nachts rijdt, druk dan a.u.b. op de koplampschakelaar om de koplamp in te
  chakelen.

  16 • Page 17

  10. Parameterlijst
  Parameter

  Bereik
  Ingeklapte grootte (mm)

  980*152*370

  Uitgeklapte grootte (mm)

  1080*425*980

  Afmeting van verpakking
  (mm)

  1020*160*390

  Max. belasting (kg)

  100

  Lege kwaliteit (kg)

  9.9

  Leeftijd (jaar)

  14 +

  Max. snelheid (horizontaal)
  (km/u)

  20

  Tot (km)

  12

  Terrein

  Vlak en droog wegdek

  Nominale spanning (V)

  25,2

  Ingangsspanning (V)

  29,4

  Soort: Li-ionbatterij

  Batterijcapaciteit (mAH)

  4000

  Motor

  Motorvermogen (W)

  300

  Uitstoot geluidsdrukniveau
  (DB)

  Uitstoot < 70 db (A).

  Nominale ingangsspanning
  (V)

  100-240

  Nominale uitgangsspanning
  (V)

  29,4

  Nominale stroom (A)

  1.5

  Laadtijd(u)

  3

  Afmeting

  Kwaliteit
  Rijconditie

  E-scooter

  Batterij

  Batterij opladen

  E-scooter
  17 • Page 18

  Model: SCO-80110
  Invoer: 100V-240V~, 50/60Hz, 1,5A (Max)
  Uitvoer: 29.4V

  1.5A

  Max. snelheid: 20km/u
  Gewicht: 9,9 kg
  Bouwjaar: 2018
  Max. belasting: 100kg
  Batterij: 25,2V/4Ah
  Energieverbruik: ≤ 300W
  Laad de e-scooter a.u.b. op met de originele lader XHK-922-29415.
  DENVER ELECTRONICS A/S
  Omega 5A Soeften DK-8382 Hinnerup
  Denemarken
  denver-electronics.com

  18 • Page 19

  11. E-scooter veilig parkeren
  Nadat u de scooter eenmaal hebt gestopt, stap af en druk de zijstandaard met uw rechter voet
  omlaag om de scooter te ondersteunen. De zijstandaard zit aan de linkerzijde van de scooter
  onder de voetenplank.
  Voordat u weer begint te rijden, dient u de zijstandaard omhoog te drukken zodat deze parallel
  aan de voetenplank zit.

  12. Veilig transport
  Klap de e-scooter in, laat de e-scooter niet vallen tijdens het transport, plaats de e-scooter niet
  in de buurt van vuur of ontplofbare materialen.

  13. Waarschuwingen
  13.1.Risico’s van rijden

  WAARSCHUWING
  Leer eerst veilig te rijden voordat u snel begint te rijden met de e-scooter.
  -

  De macht over het stuur verliezen, het niet opvolgen en overtreden van de regels kunnen tot
  letsel leiden.

  -

  Snelheid en afstand hangen af van het gewicht van de bestuurder, het terrein, de
  temperatuur en de rijstijl.

  -

  Draag een helm en beschermende kleding wanneer u op de e-scooter rijdt.

  -

  Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzingen voordat u met de e-scooter begint te rijden.

  -

  Alleen voor gebruik in een droge omgeving.

  -

  De e-scooter mag niet worden gebruikt op de openbare weg.

  -

  Zorg ervoor dat dit product voldoet aan de plaatselijke wetgeving.

  -

  Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik

  13.2.Voorbereiding
  -

  Laad de accu eerst volledig op.

  -

  Draag een helm, knie- en elboogbeschermers en oorbeschermers/oordoppen.

  -

  Draag geen losse kleding of schoen met open veters die verstrikt kunnen raken in de wielen
  van de e-scooter.

  19 • Page 20

  13.3.Gewichtbeperking
  Reden voor de gewichtbeperking:
  • De veiligheid van de bestuurder garanderen;
  • Schade wegens overbelasting voorkomen.
  Maximale capaciteit: 100kg.

  WAARSCHUWING
  Probeer geen te snelle bochten te nemen.

  WAARSCHUWING
  Als de e-scooter uitschakelt, dan zal het systeem het voertuig automatisch blokkeren.
  Het kan weer worden ontgrendeld door op Aan/Uit te drukken.
  • Gebruik het apparaat alleen in temperaturen tussen -10 °C en +45 °C.

  13.4.Rijafstand per lading
  De afstand hangt af van verschillende factoren:
  • Topografie: Er is op even paden een grotere afstand mogelijk dan op een oneven
  ondergrond.
  • Gewicht: De afstand hangt af van het gewicht van de bestuurder.
  • Temperatuur: Extreme temperaturen verkorten de afstand.
  • Onderhoud: Als de e-scooter correct wordt opgeladen en de accu in goede staat wordt
  gehouden, dan is een langere afstand mogelijk.
  • Snelheid en rijstijl: De afstand is langer op een constante snelheid dan wanneer vaak wordt
  gestopt en gestart, versneld en geremd.

  13.5.Veilig rijden
  Dit hoofdstuk legt de nadruk op veiligheid, ervaring en waarschuwingen. Voordat u het voertuig
  in gebruik neemt, lees a.u.b. zorgvuldig alle installatie- en gebruiksaanwijzingen.

  WAARSCHUWING
  Maak uzelf bekend met het voertuig voordat u deze in gebruik neemt, zodat u weet hoe de escooter in goede staat kan worden gehouden.
  • Neem alle veiligheidsinstructies in acht wanneer u op de e-scooter rijdt.
  20 • Page 21

  • De e-scooter is uitsluitend ontworpen voor persoonlijk amusement. Gebruik het niet op
  openbare wegen/in het verkeer.
  • Kinderen, oudere personen en zwangere vrouwen mogen niet op dit voertuig rijden.
  • Personen met een beperkt evenwichtsgevoel mogen niet op de e-scooter rijden.
  • Rij niet op de e-scooter wanneer onder de invloed van alcohol of andere substanties.
  • Draag geen voorwerpen tijdens het rijden.
  • Zorg ervoor dat u een duidelijk zicht vooruit hebt, zodat u veilig op de e-scooter kunt rijden.
  • Uw voeten moeten tijdens het rijden altijd op de voetenplank rusten.
  • Slechts één persoon mag tegelijkertijd op de e-scooter rijden.
  • Niet abrupt starten of stoppen.
  • Rij niet op steile hellingen.
  • Stop met rijden als de e-scooter tegen een solide voorwerp rijdt (zoals een muur of andere
  structuur).
  • Rij niet op slecht verlichte of donkere plekken.
  • Gebruik de e-scooter op uw eigen risico; wij zijn niet aansprakelijk voor ongelukken of
  schade.
  • Rij op een veilige snelheid waarop u op elk moment kunt stoppen.
  • Houd de e-scooter voldoende uit de buurt van anderen en vermijd aanrijdingen.
  • Stuur door balansverschuiving, snelle bewegingen kunnen leiden tot vallen.
  • Rij niet in de regen of in andere natte omstandigheden. Rij uitsluitend in droog weer.
  • Rij niet over obstakels, indien mogelijk, en vermijd sneeuw, ijs en gladde oppervlaktes.
  • Indien mogelijk, rij niet over textiel, kleine takken en stenen.
  • Indien mogelijk, rij niet op nauwe plekken of op plaatsen met obstakels.
  • Op en van de e-scooter af springen zal schade veroorzaken die niet wordt gedekt door de
  garantie. Er bestaat een risico op letsel. Letsel en schade wegens stunts en trucs worden niet
  gedekt door de garantie.

  13.6.Opladen
  • Zorg ervoor de e-scooter, lader en DC-voedingsingang van het apparaat altijd droog te
  houden.
  • Opmerking: Om deze e-scooter op te laden, dient u UITSLUITEND de meegeleverde XHK922-29415 lader te gebruiken met de volgende uitgangsspecificatie: 29,4 V - 1,5 A.
  • Gebruik van een andere lader kan tot schade aan het apparaat en andere risico’s leiden.
  • Gebruik de netvoedingsadapter om de DC-ingang van het apparaat op een normaal
  stopcontact aan te sluiten.
  21 • Page 22

  • Controleer of de groene indicator op de netvoedingsadapter brandt.
  • Het rode indicatielampje zal oplichten wanneer correct opgeladen; als dit niet gebeurt,
  controleer dan a.u.b. alle aansluitingen.
  • Als de indicator op de lader van rood op groen springt, dan is de accu volledig opgeladen.
  • U kunt de laadcyclus nu stoppen. Overbelasting zal de levensduur van de accu inkorten.
  • Het laadproces duurt tot op 3 uur. Laad de accu nooit langer dan 3 uur op. Koppel de lader
  na 3 uur los van het apparaat en van de voeding. Overbelasting zal de levensduur van de
  accu inkorten.
  • Het product mag niet te langdurig worden opgeladen.
  • Houd het apparaat altijd in de gaten gedurende de laadcyclus.
  • Laad het apparaat alleen op in temperaturen tussen 0 °C en +45 °C.
  • Wanneer u het apparaat oplaadt in lagere of hogere temperaturen, dan bestaat er een risico
  dat de accuprestatie degradeert; dit vormt een risico op letsel en materiaalschade.
  • Het apparaat uit de buurt van ontbrandbare materialen in een open, droge ruimte opbergen
  en opladen.
  • Laad het apparaat niet op in direct zonlicht of in de buurt van open vlammen.
  • Laad het apparaat niet onmiddellijk na gebruik op. Laat het apparaat een uurtje afkoelen
  voordat u deze oplaadt.
  • Als u het apparaat aan anderen geeft, dan moet deze gedeeltelijk zijn opgeladen (20 - 50%),
  niet volledig.
  • Haal het apparaat niet uit de verpakking om deze volledig op te laden en vervolgens weer in
  de verpakking te plaatsen.
  • Het apparaat wordt door de fabriek gewoonlijk gedeeltelijk opgeladen geleverd. Houd het
  apparaat gedeeltelijk opgeladen totdat deze in gebruik wordt genomen.
  • Laat de e-scooter minstens 1 uur afkoelen voordat u deze in de verpakking plaatst.
  • Laat het apparaat niet blootgesteld an zonlicht achter in een auto.

  OPGELET
  De e-scooter mag niet worden gebruikt terwijl deze wordt opgeladen!
  • De LED-indicator op de acculader zal tijdens het opladen rood branden.
  • De LED-indicator op de acculader zal op groen springen zodra het laadproces is voltooid.
  • Koppel de lader na het opladen los van het apparaat en van de voeding.

  OPGELET
  Sluit de DC-kabel meegeleverd met de e-scooter uitsluitend aan op de DC-ingang!
  22 • Page 23

  • Steek geen vreemde voorwerpen in de DC-ingang.

  OPGELET
  • De beschermdop van de DC-ingang niet verwijderen!
  • Verwijder de dop alleen wanneer u de e-scooter oplaadt!
  • Koppel de DC-stekker na het opladen los en sluit de DC-ingang weer af met de dop!

  WAARSCHUWING
  Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistoffen in de interne onderdelen van de e-scooter
  terechtkomen, anders kunnen de elektronica/batterijen van het apparaat permanent beschadigd
  raken. Er bestaat een risico op letsel.

  OPGELET
  • Als u de behuizing van de e-scooter opent, dan zal de garantie komen te vervallen.

  WAARSCHUWING


  Houd de beschermdop te allen tijde op de DC-connector bevestigd!  Verwijder de dop alleen wanneer u de Balance-scooter oplaadt!  Nadat het opladen is voltooid, koppel de DC-stekker los en plaats de beschermdop weer
  terug op de DC-connector!

  WAARSCHUWING


  Zorg ervoor een helm en beschermende kleding te dragen voordat u de scooter gebruikt.  Lees de handleiding aandachtig door voordat u de scooter gebruikt.  De e-scooter is niet bestemd voor gebruik op openbare wegen of in het verkeer  De e-scooter dient uitsluitend te worden gebruikt om een droge en vlakke ondergrond  Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik  De e-scooter mag niet worden gebruikt door personen jonger dan 14 jaar

  23 • Page 24

  ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

  Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen,
  componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de
  afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct
  worden verwerkt.

  Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist
  kliko-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen
  dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval
  afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

  Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en
  speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen
  worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

  Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en
  batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In
  bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij
  uw plaatselijke autoriteiten.

  24 • Page 25

  Importeur:
  DENVER ELECTRONICS A/S
  Omega 5A, Soeften
  DK-8382 Hinnerup
  facebook.com/denverelectronics

  25 • Page 26

  Informatie over batterijen opladen SCO-80110
  Belangrijk – a.u.b. lezen!
  Geachte klant, Wij hopen dat u veel van uw nieuwe E-scooter zult genieten.
  Het type batterij in deze soort E-scooters is niet volledig opgeladen wanneer deze de
  fabriek verlaat. Wanneer de batterij bovendien ongebruikt blijft, dan kan deze zichzelf
  geleidelijk aan ontladen.
  Volledig uitgeputte batterijen kunnen hierdoor traag opladen, maar dit gebeurt om
  schade aan de batterijcellen te voorkomen.
  Als het blijkt dat u uw scooter niet kunt starten, en deze lijkt niet op te laden (de lader
  blijft groen branden), probeer dan a.u.b. een van de volgende oplossingen.
  1. Laad de lader 6-7 uur aangesloten. Dit zal ervoor zorgen dat de batterij weer
  volledig wordt opgeladen (het kan 3-4 uur duren voordat deze normaal begint op
  te laden),
  2. Als dit uw probleem niet verhelpt, rij de E-scooter dan handmatig zonder deze in te
  schakelen. Maak snelheid met uw benen, voor ongeveer 100 m, en sluit vervolgens
  de lader aan. De motor in het voorwiel zal op deze manier helpen de laadfunctie te
  activeren en de batterij zal normaal worden opgeladen. (het duurt 2-3 om de
  batterij op deze wijze volledig op te laden)

  Raadpleeg het document "MD DOC" in een afzonderlijke bijsluiter.

  Bezoek a.u.b.: www.denver-electronics.com en om de elektronische versie van de
  handleiding te verkrijgen

  26 • Page 27

  27


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Denver SCO-80110 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Denver SCO-80110 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,79 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Denver SCO-80110

Denver SCO-80110 Bedienungsanleitung - Deutsch - 20 seiten

Denver SCO-80110 Bedienungsanleitung - Englisch - 76 seiten

Denver SCO-80110 Bedienungsanleitung - Französisch - 29 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info