Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/62
Nächste Seite
Raamzuiger
Bedieningshandleiding
. . . . . . . . . . . . . . 45
58
Limpiador de cristales
Manual de instrucciones
. . . . . . . . . . . . . . 59
72
Aspiravetri
Istruzioni per l'uso
. . . . . . . . . . . . . . 73
86
Cam temizleyici
Kullanim Klavuzu
. . . . . . . . . . . . . 87
100
Roya-26500 • A5 • 26.11.2013
DD 400
NL
ES
IT
TR
Mirage_de.book Seite 1 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Mirage_de.book Seite 1 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  NL Raamzuiger

  Bedieningshandleiding
  . . . . . . . . . . . . . . 45 ‒ 58

  ES

  Limpiador de cristales
  Manual de instrucciones
  . . . . . . . . . . . . . . 59 ‒ 72

  IT

  Aspiravetri
  Istruzioni per l'uso
  . . . . . . . . . . . . . . 73 ‒ 86

  TR

  Cam temizleyici
  Kullanim Klavuzu
  . . . . . . . . . . . . . 87 ‒ 100

  DD 400

  Roya-26500 • A5 • 26.11.2013 • Page 2

  D

  Mirage_de.book Seite 2 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  1

  17

  1
  2

  18

  19 *

  4

  3

  16

  5
  6

  13

  15
  14

  9

  9

  10
  9

  7

  8

  11

  12

  2

  1

  6*

  3

  7*

  2

  4

  8*
  9*

  5
  10
  * optional (das heißt je nach Ausstattung im Lieferumfang enthalten oder nicht)
  * optional (i.e. depending on the equipment, may or may not be included in the scope of delivery)
  * option (c.-à-d. suivant l'équipement fourni avec ou non)
  * optioneel (d.w.z. afhankelijk van uitrusting meegeleverd of niet)
  * opcional (estará incluido o no en el volumen de suministro según el equipamiento)
  * a titolo di opzione (vale a dire a seconda della rispettiva dotazione compreso o non nel volume di fornitura)
  * opsiyonel (yani donanıma göre teslimat kapsamında veya yok)

  2 • Page 3

  Mirage_de.book Seite 45 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  1 Overzicht
  Hartelijk dank!
  1

  Overzicht

  Wij zijn blij dat u gekozen hebt voor de raamzuiger DD400!
  Wij hopen dat het nieuwe apparaat voldoet aan uw verwachtingen!

  1

  Overzicht ............................................................................................................. 45
  Overzichtstekening bij de raamzuiger, afb. 1 ........................................................................ 2
  Overzichtstekening bij toebehoren en reserveonderdelen, afb. 2

  ........................................ 2

  Overzicht raamzuiger .................................................................................................. 46
  Overzicht toebehoren en reserveonderdelen .............................................................. 46
  Technische gegevens ................................................................................................. 47
  Garantie ....................................................................................................................... 47

  3

  4

  Veiligheidsinstructies ......................................................................................... 48
  2.1

  m.b.t. deze handleiding ............................................................................................... 48

  2.2

  m.b.t. bepaalde groepen van personen ....................................................................... 48

  2.3

  m.b.t. de stroomvoorziening ........................................................................................ 49

  2.4

  over de accu ................................................................................................................ 49

  2.5

  over raamreiniger en spuitstraal .................................................................................. 50

  2.6

  bij een defect apparaat ................................................................................................ 50

  2.7

  m.b.t. het doelmatig gebruik ........................................................................................ 51

  Monteren en accu opladen ................................................................................ 52
  3.1

  Uitpakken en in elkaar zetten ...................................................................................... 52

  3.2

  Accu laden ................................................................................................................... 53

  Ramen wassen .................................................................................................... 54
  4.1

  Vullen met vers water .................................................................................................. 54

  4.2

  Raam bevochtigen en reinigen .................................................................................... 55

  5

  Na het ramen wassen ......................................................................................... 56

  6

  Problemen verhelpen ......................................................................................... 57
  6.1

  Voordat u de raamzuiger opstuurt ............................................................................... 57

  6.2

  Accu demonteren ........................................................................................................ 58

  6.3

  Raamzuiger, accu en oplader verwijderen .................................................................. 58

  45

  NL

  2 • Page 4

  Mirage_de.book Seite 46 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  1 Overzicht
  Overzicht raamzuiger
  (afb. 1, pagina 2)
  1

  Zuigkop (voorbeeld)

  8

  Laadbus

  9

  Ontgrendelingstoetsen van de watertank

  2

  Meer informatie over zuigkoppen, trekkerlippen en trekkerdoeken zie
  afb. 2.
  Aansluitstuk vuilwatertank

  3

  Opname voor vers water-slang

  4

  Aansluitstuk vers water

  5

  Aan/Uit-schakelaar

  6

  Sproeitoets

  7

  Laad-/bedrijfslamp
  - knippert tijdens het opladen
  - constant verlicht indien
  aangesloten en helemaal opgeladen
  - constant verlicht indien
  raamzuiger ingeschakeld

  10 Sluiting vuilwatertank
  11 Vers water-slang
  12 Watertank
  13 MAX-markering
  14 Opname voor aansluitstuk vers water
  15 Opname voor aansluitstuk vuilwater
  16 Spuitkop
  17 Opname voor zwenkbare zuigkop
  18 Vergrendeling van de vers water-slang
  19*Vultrechter (optioneel*)
  *

  optioneel (d.w.z. afhankelijk van uitrusting
  meegeleverd of niet)

  Overzicht toebehoren en reserveonderdelen
  (afb. 2, pagina 2)
  1

  Zuigkop (28 cm)

  6* Zuigkop (17 cm) (optioneel*)

  2

  Klittenband voor de bevestiging van de
  doeken

  7* Trekkerlip (17 cm) (optioneel*)

  3

  Trekkerlip (28 cm)

  9* Grof vuildoek (17 cm) (optioneel*)

  4

  Microvezeldoek (28 cm)

  10 Oplader

  5

  Grof vuildoek (28 cm)

  8* Microvezeldoek (17 cm) (optioneel*)

  De volgende toebehoren en reserveonderdelen kunt u nabestellen:
  Artikelnr.

  Beschrijving / Inhoud

  0400001

  8-delige 28-cm-toebehoren-set bestaande uit:
  2x rubberlip (28 cm) + 3x microvezeldoek (28 cm) + 3x grof vuildoek (28 cm)

  0400002

  6-delige 17-cm-toebehoren-set bestaande uit:
  1x afzuigkop (17 cm) + 1x rubberlip (17 cm) + 2x microvezeldoek (17 cm) +
  2x grof vuildoek (17 cm)

  0400003

  8-delige 17-cm-toebehoren-set bestaande uit:
  2x rubberlip (17 cm) + 3x microvezeldoek (17 cm) + 3x grof vuildoek (17 cm)

  0400006

  1 oplader

  Deze zijn verkrijgbaar bij onze servicepartner pagina 101, „International Service“.

  46 • Page 5

  Mirage_de.book Seite 47 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  1 Overzicht
  Technische gegevens
  :

  Raamzuiger

  Modelnaam

  :

  DD400

  Model

  :

  DD400, DD400-X (X=0‒9)

  Accu

  :

  Li-ion, 3,6 V

  Oplaadduur

  :

  2h

  Bedrijfsduur

  :

  30 min

  Vermogen

  :

  14 W

  Voedingsingang

  :

  100‒240 V~, 50/60 Hz, 0,15 A

  Voedingsuitgang

  :

  5,5 V DC, 0,6 A

  Vers water-tank

  :

  125 ml

  Vuilwatertank

  :

  125 ml

  Breedte van de trekker

  :

  17 cm; 28 cm
  (afhankelijk van de uitrusting van het apparaat)

  Gewicht (met lege tank)

  :

  ca. 800 g

  Beschermingsklasse oplader

  :

  II

  Beschermingsklasse raamzuiger

  :

  IPX4

  NL

  Soort apparaat

  , beschermende isolatie
  IPX4

  , spatwaterbestendig

  Technische en designwijzigingen in verband met
  voortdurende productverbeteringen voorbehouden.
  © Royal Appliance International GmbH

  Garantie
  Voor zover u het apparaat als consument binnen de Europese Unie hebt gekocht, geldt als minimale
  standaard voor fabrieksgarantie de desbetreffende omzetting van EU-richtlijn 1999/44/EG in nationaal recht.
  In niet-EU-landen gelden de in het betreffende land geldende minimale eisen waaraan een garantie
  moet voldoen.
  Uitgesloten zijn batterijen en accu's die als gevolg van normale slijtage of een ondeskundige omgang kapot zijn gegaan resp. waarvan de levensduur verkort is.

  47 • Page 6

  Mirage_de.book Seite 48 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  2 Veiligheidsinstructies
  2.1 m.b.t. deze handleiding
  2

  Veiligheidsinstructies

  Lees de bedieningshandleiding volledig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Berg de handleiding goed op. Als u dit
  apparaat aan een ander doorgeeft, voeg er dan ook de bedieningshandleiding bij.
  Het niet in acht nemen van deze handleiding kan zwaar letsel of schade aan het apparaat tot gevolg hebben.
  Voor schade ontstaan door het niet in acht nemen van deze bedieningshandleiding aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
  WAARSCHUWING:
  Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en wijst op mogelijk verwondingsrisico.

  OPGELET:
  Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere voorwerpen.

  AANWIJZING:
  Benadrukt tips en informatie.

  2.2 m.b.t. bepaalde groepen van personen
   Deze apparaten kunnen door kinderen van 8 jaar en ouder en
  door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke
  vaardigheden of met gebrek aan ervaring en/of kennis worden
  gebruikt, als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen aangaande het veilige gebruik van het apparaat en de
  daaruit resulterende gevaren begrepen hebben.
   Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen
  worden uitgevoerd, als ze niet onder toezicht staan.
   Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
   Verpakkingsmaterialen en kleine onderdelen mogen niet worden gebruikt om mee te spelen. Ze kunnen verstikkingsgevaar
  opleveren.
  48 • Page 7

  Mirage_de.book Seite 49 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  2 Veiligheidsinstructies
   Kinderen onder de 8 jaar moeten uit de buurt worden gehouden van de raamzuiger, de oplader en de opladerkabel, zolang
  deze ingeschakeld zijn, met het stopcontact verbonden zijn of
  afkoelen.

  De raamzuiger wordt met elektrische stroom opgeladen. Daarbij
  bestaat altijd het gevaar van een elektrische schok. Let daarom
  vooral op het volgende:
   Raak de oplader nooit aan met natte handen. Dompel de
  raamzuiger of de oplader nooit in water of andere vloeistoffen.
   Trek altijd direct aan de oplader als u de oplader uit het stopcontact wilt trekken. Trek nooit aan de opladerkabel.
   Zorg ervoor dat de opladerkabel niet knikt, nergens klem
  komt te zitten, er niet overheen wordt gereden en dat deze niet
  met hittebronnen in aanraking kan komen.
   Laad de raamzuiger alleen op als de op de oplader vermelde
  elektrische spanning overeenkomt met die van uw stopcontact.
   Gebruik alleen de meegeleverde oplader om de raamzuiger
  op te laden.
   Controleer de opladerkabel op eventuele beschadigingen
  voordat u de oplader gebruikt. Gebruik nooit een oplader waarvan de stekker of de kabel beschadigd is.
   Zorg er voor het reinigen of onderhouden van de raamzuiger
  voor, dat de oplader niet is aangesloten.

  2.4 over de accu
  Als er verkeerd met accu´s omgegaan wordt, bestaat er verwondingsgevaar.
   Gebruik alleen de meegeleverde oplader om de accu van de
  raamzuiger op te laden.
  49

  NL

  2.3 m.b.t. de stroomvoorziening • Page 8

  Mirage_de.book Seite 50 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  2 Veiligheidsinstructies
   Probeer niet om de accu te vervangen.
  Alle verdere gevaren in de omgang met de accu ontstaan pas
  na het demonteren ervan en zijn daarom onder hoofdstuk 6.2,
  „Accu demonteren“ alsmede hoofdstuk 6.3, „Raamzuiger,
  accu en oplader verwijderen“ opgesomd.

  2.5 over raamreiniger en spuitstraal
   Richt de spuitstraal nooit op de binnenruimte van ovens of op
  voorwerpen, die elektrische componenten bevatten, zoals stopcontacten.
   Richt de spuitstraal altijd op de te reinigen ondergrond. Richt
  de spuitstraal nooit op personen. Kijk nooit in de spuitkop.
   Bewaar de raamreiniginger buiten bereik van kinderen. Als
  het ingeslikt wordt, bestaat vergiftigingsgevaar!
   Het reinigingsmiddel dat u gebruikt, moet uitdrukkelijk geschikt zijn voor gebruik in een raamzuiger. Maak nooit gebruik
  van reinigingsmiddelen die alcohol of oplosmiddelen bevatten
  (verdunner, benzine, aceton), sterk zure of sterk basische reinigingsmiddelen of van alle soorten agressieve reinigingsmiddelen, noch van was, politoer of schuurmiddelen.
   Neem de doserings- en gebruiksaanwijzingen op de verpakking van de raamreiniger in acht.

  2.6 bij een defect apparaat
   Geef een defect apparaat voor reparatie aan een vakhandelaar of de Dirt Devil-klantenservice, pagina 101, „International
  Service“.
   Nooit een defect apparaat gebruiken of opladen! Als de raamzuiger, de oplader of de opladerkabel ervan beschadigd zijn,
  moeten ze door de fabrikant, zijn klantenservice of door iemand
  met dezelfde competentie worden vervangen, om gevaren te
  voorkomen.
  50 • Page 9

  Mirage_de.book Seite 51 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  2 Veiligheidsinstructies

  Het apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het
  is niet geschikt voor industrieel gebruik.
  Gebruik de raamzuiger uitsluitend voor het reinigen van licht
  vervuilde, bevochtigde ramen, spiegels, douchecabines, tegels
  etc. Elk ander gebruik geldt als niet-doelmatig en is verboden.
  Verboden is met name:
   Gebruik voor het opzuigen van stof, grof vuil of vloeistofhoeveelheden meer dan 125 ml.
   Sterk vervuilde ondergrond moet voorgereinigd worden,
  voordat u de raamzuiger kunt gebruiken.
   Gebruik in de buitenlucht bij temperaturen rond het vriespunt
  en daaronder. De raamzuiger kan daarbij beschadigd raken.
   Gebruik in de omgeving van niet-vloeistofbestendige voorwerpen en ondergrond. Deze voorwerpen en ondergrond kunnen beschadigd raken.
   Gebruik, als de raamzuiger of de oplader in water werden ondergedompeld.
   Gebruik op niet-verticale of zelfs horizontale oppervlakken.
  Daarbij kan water naar buiten komen.
   Zelfstandige reparatie-ingrepen, zoals accuvervanging.
   Gebruik van niet-originele toebehoren.

  51

  NL

  2.7 m.b.t. het doelmatig gebruik • Page 10

  Mirage_de.book Seite 52 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  3 Monteren en accu opladen
  3.1
  3

  Uitpakken en in elkaar zetten
  Monteren en accu opladen

  1. Pak het apparaat en alle toebehoren uit.

  1

  2. Controleer de inhoud op intactheid en volledigheid (afb. 1 en afb. 2).

  AANWIJZING:
  Als u transportschade constateert of mocht
  er iets ontbreken, neem dan onmiddellijk
  contact op met handelaar.

  1

  click!

  2

  OPGELET:
  Transporteer/verzend het apparaat steeds
  in de originele verpakking, zodat het niet
  beschadigd raakt. Bewaar daarom de verpakking. Verwerk niet langer benodigd verpakkingsmateriaal volgens de in uw land
  geldende voorschriften.
  3. Steek de zuigkop met kracht in de opname
  (afb. 1). Deze moet hoor- en voelbaar vastklikken (afb. 1/1).
  4. Selecteer een trekkerdoek en breng deze
  op het klittenband aan (afb. 1/2):
  - Microvezel (afb. 2/4 of 8):
  voor licht vervuilde ondergrond
  - Grof vuildoek (afb. 2/5 of 9):
  voor sterker vervuilde, ongevoelige oppervlakken

  3

  OPGELET:
  Bij sterker vervuilde oppervlakken wordt
  aanbevolen om deze voor te reinigen, zodat
  de onderdelen in de raamzuiger die het vuilwater geleiden niet verstopt raken.

  AANWIJZING:
  Als u de zuigkop weer wilt losmaken, drukt u
  de toets voor ontgrendelen (afb. 1/3) in en
  trekt deze met kracht af.

  52 • Page 11

  Mirage_de.book Seite 53 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  3 Monteren en accu opladen
  Accu laden

  2

  WAARSCHUWING:
  Brand- en explosiegevaar! Gebruik alleen
  de meegeleverde oplader om de accu van
  de raamzuiger op te laden.
  1. Zet de raamzuiger neer op een plek die voldoet aan de volgende voorwaarden:
  - effen oppervlak
  - in de buurt van een stopcontact
  - buiten bereik van hitte- en vochtbronnen.

  1

  2. Steek de adapter van de oplader in de laadbus aan de achterkant van de raamzuiger
  (afb. 2/1).
  3. Steek de oplader in een stopcontact (afb. 2/
  2).
  - Het laad-/bedrijfslampje knippert (afb. 2/
  3).
  4. Wacht nu ca. 2 uur (afb. 2/4), tot het laad-/
  bedrijfslampje continu verlicht is (afb. 2/5).

  2

  AANWIJZING:
  Let op dat de oplaad- en ontlaadcycli volledig zijn. Dit heeft een positief effect op de
  levensduur van de geïntegreerde accu.
  5. Zodra het laad-/bedrijfslampje continu verlicht is (afb. 2/5), trekt u de oplader uit het
  stopcontact (afb. 2/2).

  3

  6. Trek de adapter van de oplader uit de laadbus van de raamzuiger (afb. 2/1).

  4

  5

  53

  NL

  3.2 • Page 12

  Mirage_de.book Seite 54 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  4 Ramen wassen
  4.1
  4

  Vullen met vers water

  Ramen wassen

  1. Druk de ontgrendelingstoetsen van de watertank goed samen (afb. 3).

  3

  2. Verwijder de watertank (afb. 3).

  1

  3. Draai de vergrendeling van de vers waterslang 90° linksom (afb. 3/1).
  4. Verwijder de vers water-slang (afb. 3/2).
  5. Indien meegeleverd, plaats de vultrechter
  (afb. 3/3) in de vers water-tank. Indien geen
  vultrechter meegeleverd is, gebruik dan
  een trechter uit uw huishouden.

  2

  6. Vul handwarm leidingwater (max. 35 °C!) in
  de vers water-tank (afb. 3/3). Vul deze
  daarbij maximaal tot de MAX-markering
  (afb. 1/13).

  AANWIJZING:

  3

  Aanbevolen wordt om universele raamreiniger toe te voegen aan het verse water.
  Neem de doserings- en gebruiksaanwijzingen op de verpakking van de raamreiniger
  in acht.
  7. Plaats de vers water-slang weer terug
  (afb. 3/4).
  8. Vergrendel deze door 90° rechtsom te
  draaien (afb. 3/5).
  9. Plaats de watertank weer in de console in
  de raamzuiger (afb. 3).

  5

  4

  AANWIJZING:
  Let bij het plaatsen van de watertank er
  beslist op, dat beide aansluitstukken (afb. 3/
  5) in de beide opnames (afb. 1/14 en afb. 1/
  15) grijpen. Anders lukt het niet om de
  watertank goed in de console in de raamzuiger te bevestigen.
  10. Druk de watertank nu met kracht in de console in de raamzuiger (afb. 3), tot de ontgrendelingstoetsen hoor- en zichtbaar vastklikken.

  54 • Page 13

  Mirage_de.book Seite 55 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  4 Ramen wassen
  Raam bevochtigen en reinigen

  4

  OPGELET:
  Bij sterke vervuilingen of grovere vuildeeltjes is het nodig om deze grondig in te
  weken en met andere reinigingsmaterialen
  voor te reinigen. Anders kun uw raamzuiger
  verstopt raken.

  AANWIJZING:
  Let erop, dat een schone trekkerdoek hebt
  gemonteerd. Afhankelijk van de te reinigen
  ondergrond en vervuilingsgraad wordt eerder de materiaalbesparende microvezeldoek (afb. 2/4 en afb. 2/8) of de grof vuildoek (afb. 2/5 en afb. 2/9) aanbevolen.
  1. Richt de spuitkop op de te reinigen ondergrond (afb. 4).
  2. Bedien de spuittoets meerdere keren
  (afb. 4/1) en bevochtig zo de te reinigen ondergrond.
  3. Laat het mengsel kort inwerken, maar in
  geen geval drogen.
  4. Reinig de ondergrond bij uitgeschakeld apparaat m.b.v. de aangebrachte trekkerdoek
  voor en maak zo vastplakkend vuil los.
  5. Schakel de raamzuiger in met behulp van
  de Aan-/Uit-toets (afb. 4/2).

  1

  2

  - Het laad-/bedrijfslampje brandt.
  6. Trek de te reinigen ondergrond nu langzaam in banen af.
  7. Veeg de trekkerlip na elke baan af met een
  droge doek.
  8. Als u klaar bent met de reiniging, schakel
  de raamzuiger dan uit met de Aan-/Uittoets (afb. 4/2).
  - Het laad-/bedrijfslampje gaat uit.

  55

  NL

  4.2 • Page 14

  Mirage_de.book Seite 56 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  5 Na het ramen wassen
  5

  Na het ramen wassen

  OPGELET:

  OPGELET:

  Trekkerdoeken moeten direct na het gebruik
  verwijderd en gedroogd of eerst gewassen
  en vervolgens gedroogd worden. Anders
  kunnen zich schimmel en kiemen vormen
  en wordt de reinigende werking van de doeken minder.

  De watertank en de watergeleidende apparaatonderdelen moeten eveneens direct na
  gebruik geleegd worden. Anders bestaat het
  gevaar dat het water degenereert of bij het
  opbergen onbedoeld water naar buiten
  komt.
  1. Verwijder de gebruikte trekkerdoek van de
  zuigkop en reinig deze (afb. 5/1).

  5

  1

  2. Trek de gebruikte trekkerlip uit de zuigkop
  en reinig deze (afb. 5/2).
  3. Ontgrendel de watertank en verwijder deze
  uit de raamzuiger (afb. 5).
  4. Houd de watertank boven een afvoer en
  open de vuilwatertanksluiting (afb. 5/3).
  5. Spoel de vuilwatertank indien nodig na met
  leidingwater.

  2

  OPGELET:
  Alle componenten van de raamzuiger zijn
  niet vaatwasserbestendig.
  6. Laat alle voorheen gereinigde componenten drogen (minimaal 24 uur op kamertemperatuur, afb. 5/4).
  7. Sluit de vuilwatertanksluiting (afb. 5/5).

  3

  8. Monteer de gereinigde en volledig droge
  componenten weer.

  AANWIJZING:

  5

  56

  24

  4

  Let bij het plaatsen van de watertank er
  beslist op, dat beide aansluitstukken (afb. 1/
  2 en afb. 1/4) in de beide opnames (afb. 1/
  14 en afb. 1/15) grijpen. Anders lukt het niet
  om de watertank goed in de console in de
  raamzuiger te bevestigen.
  9. Bewaar de raamzuiger en de oplader op
  een droge en koele plek, die tevens buiten
  bereik is van kinderen. • Page 15

  Mirage_de.book Seite 57 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  6 Problemen verhelpen
  6.1
  6

  Voordat u de raamzuiger opstuurt

  Problemen verhelpen

  Voordat u de raamzuiger naar de Dirt Devil-klantenservice stuurt, controleert u aan de hand van de
  volgende tabel of u het probleem zelf kunt verhelpen.

  WAARSCHUWING:
  Voordat u fouten gaat opsporen schakelt u de raamzuiger uit.
  Gebruik nooit een defecte raamzuiger of een defecte oplader.
  Mogelijke oorzaak / Oplossing

  Raamzuiger kan niet
  ingeschakeld worden

  Accu leeg. hoofdstuk 3.2, „Accu laden“.

  Raamzuiger kan ingeschakeld worden,
  neemt echter nauwelijks vuil water op

  De laadtoestand van de accu wordt minder. hoofdstuk 3.2, „Accu
  laden“.

  Raamzuiger laat
  slierten op de te reinigen ondergrond
  achter

  U hebt mogelijk geen trekkerlip of trekkerdoek gemonteerd. hoofdstuk
  3.1, „Uitpakken en in elkaar zetten“.

  Oplader is nog aangesloten. Trek de adapter van de oplader uit de laadbus aan de achterkant van de raamzuiger.

  De vuilwatertank is vol. Maak de vuilwatertank leeg, hoofdstuk 5, „Na
  het ramen wassen“.

  De trekkerlip of trekkerdoek is vervuild.
  Reinig deze, hoofdstuk 5, „Na het ramen wassen“.
  U hebt de raamreiniger mogelijk niet correct gedoseerd.
  Controleer de dosering en pas deze aan.

  Er komt water uit de
  raamzuiger

  De vuilwatertank is vol. Maak de vuilwatertank leeg, hoofdstuk 5, „Na
  het ramen wassen“.
  U hebt de vuilwatertanksluiting mogelijk na het legen niet weer gesloten.
  Sluit deze, hoofdstuk 5, „Na het ramen wassen“.
  U hebt de raamzuiger tijdens het gebruik mogelijk niet verticaal gehouden of zelfs op horizontale oppervlakken gebruikt.
  Houd de raamzuiger tijdens het gebruik alleen verticaal en gebruik deze
  alleen op verticale oppervlakken.

  AANWIJZING:
  Als u het probleem met behulp van deze tabel niet kunt verhelpen, neem dan contact op met de
  Dirt Devil-klantenservice pagina 101, „International Service“.

  57

  NL

  Probleem • Page 16

  Mirage_de.book Seite 58 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  6 Problemen verhelpen
  6.2

  Accu demonteren

  6

  WAARSCHUWING:
  Verwondingsgevaar! Voordat u de accu gaat
  demonteren moet u ervoor zorgen, dat de
  oplader niet aangesloten en de raamzuiger
  uitgeschakeld is.
  1. Gebruik de raamzuiger tot de accu helemaal leeg is.
  2. Draai de 4 kruiskopschroeven op de bodem
  van de raamzuiger los (afb. 6/1).
  3. Verwijder de bodemplaat (afb. 6/2).
  4. Maak de steekverbinding van de accu los
  (afb. 6/3).

  WAARSCHUWING:
  Verwondingsgevaar
  omgang met accu´s!

  3

  2
  1

  door

  ondeskundige

   Let erop dat er geen kortsluiting in de accu ontstaat, d.w.z.raak de twee polen nooit
  tegelijkertijd aan, vooral niet met elektrisch
  geleidende voorwerpen.
   Haal de accu nooit uit elkaar, vervorm de
  accu niet en stel de accu nooit bloot aan hoge temperaturen.
   Bij ondeskundige omgang kan er vloeistof uit de accu komen. Vermijd contact met
  de vloeistof.
  5. Geef de verbruikte accu apart af bij een gemeentelijk inzamelpunt.
  6. Breng de bodemplaat (afb. 6/2) en de 4
  kruiskopschroeven (afb. 6/1) weer aan.

  6.3

  Raamzuiger, accu en oplader verwijderen
  De raamzuiger, de geïntegreerde accu en de oplader mogen niet met het huisvuil weggegooid worden!
  Demonteer de accu eerst, hoofdstuk 6.2, „Accu demonteren“.
  Geef de raamzuiger, de gedemonteerde accu en de oplader apart af bij de betreffende
  inzamelpunten.

  58 • Page 17

  Mirage_de.book Seite 59 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  1 Vista general
  ¡Muchas gracias!
  1

  Vista general

  Celebramos que se haya decidido por el limpiador de cristales DD400.
  ¡Le deseamos muchas satisfacciones con el aparato y le agradecemos su compra!

  1

  Vista general ....................................................................................................... 59
  Croquis del limpiador de cristales, fig. 1 ............................................................................... 2
  Croquis de los accesorios y las piezas de repuesto, fig. 2 ................................................... 2
  Vista general del limpiador de cristales ....................................................................... 60
  Vista general de accesorios y piezas de recambio ..................................................... 60
  Datos técnicos ............................................................................................................. 61
  Garantía ...................................................................................................................... 61

  3

  4

  Indicaciones de seguridad ................................................................................. 62
  2.1

  Sobre el manual de instrucciones ............................................................................... 62

  2.2

  Sobre determinados grupos de personas ................................................................... 62

  2.3

  Sobre la alimentación de corriente .............................................................................. 63

  2.4

  Sobre el acumulador ................................................................................................... 63

  2.5

  Sobre los limpiacristales y el chorro pulverizador ....................................................... 64

  2.6

  En caso de aparato defectuoso ................................................................................... 64

  2.7

  Sobre el uso conforme ................................................................................................ 65

  Montaje y carga del acumulador ....................................................................... 66
  3.1

  Desembalar y montar .................................................................................................. 66

  3.2

  Cargar el acumulador .................................................................................................. 67

  Limpieza de ventanas ......................................................................................... 68
  4.1

  Introducir agua limpia .................................................................................................. 68

  4.2

  Humedecer y limpiar las ventanas .............................................................................. 69

  5

  Tras la limpieza de las ventanas ....................................................................... 70

  6

  Solución de problemas ...................................................................................... 71
  6.1

  Antes de enviar el limpiador de cristales ..................................................................... 71

  6.2

  Retirar el acumulador .................................................................................................. 72

  6.3

  Desechar el limpiador de cristales, el acumulador y el cargador ................................ 72

  59

  ES

  2 • Page 18

  Mirage_de.book Seite 60 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  1 Vista general
  Vista general del limpiador de cristales
  (Fig. 1, Página 2)
  1

  Cabezal limpiador (ejemplo)

  8

  Conector hembra de carga

  9

  Teclas de desbloqueo del depósito de agua

  2

  Encontrará información adicional sobre cabezales limpiadores y gomas y paños limpiadores en Fig. 2.
  Boquilla de agua sucia

  3

  Alojamiento para el tubo de agua limpia

  4

  Boquilla de agua limpia

  5

  Tecla de conexión / desconexión

  6

  Tecla de pulverización

  7

  Lámpara piloto de carga y funcionamiento

  10 Tapón del depósito de agua sucia
  11 Manguera de agua limpia
  12 Depósito de agua
  13 Marca MAX
  14 Alojamiento para la boquilla de agua limpia
  15 Alojamiento para la boquilla de agua sucia

  - Parpadea durante el proceso de carga
  - Encendida de forma permanente cuando
  el aparato está conectado y se ha completado la carga
  - Encendido de forma permanente cuando
  El limpiador de cristales está conectado

  16 Boquilla pulverizadora
  17 Alojamiento para cabezal limpiador giratorio
  18 Cierre del tubo de agua limpia
  19*Embudo (opcional*)
  *

  Opcional (estará incluido o no
  en el volumen de suministro según el equipamiento)

  Vista general de accesorios y piezas de recambio
  (Fig. 2, Página 2)
  1

  Cabezal limpiador (28 cm)

  6* Cabezal limpiador (17 cm) (opcional*)

  2

  Tira de velcro para la fijación de los paños

  7* Goma limpiadora (17 cm) (opcional*)

  3

  Goma limpiadora (28 cm)

  8* Paño de microfibra (17 cm) (opcional*)

  4

  Paño de microfibra (28 cm)

  5

  Paño para suciedad general (28 cm)

  9* Paño para suciedad general (17 cm)
  (opcional*)
  10 Cargador

  Los siguientes accesorios y las piezas de recambio pueden ser adquiridos con posterioridad:
  Nº de artículo

  Descripción / Contenido

  0400001

  8 piezas Kit de accesorios de 28 cm compuesto por: 2 gomas de 28 cm +
  3 paños de microfibra de 28 cm + 3 paños para suciedad general de 28 cm

  0400002

  6 piezas Kit de accesorios de 17 cm compuesto por: 1 cabezal limpiador de
  17 cm + 1 goma de 17 cm + 2 paños de microfibra de 17 cm + 2 paños para
  suciedad general de 17 cm

  0400003

  8 piezas Kit de accesorios de 17 cm compuesto por: 2 gomas de 17 cm +
  3 paños de microfibra de 17 cm + 3 paños para suciedad general de 17 cm

  0400006

  1 cargador

  Puede solicitarlos a nuestra empresa de servicio técnico Página 101, "International Service".

  60 • Page 19

  Mirage_de.book Seite 61 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  1 Vista general
  Datos técnicos
  :

  Limpiador de cristales

  Nombre de modelo

  :

  DD400

  Modelo

  :

  DD400, DD400-X (X=0‒9)

  Acumulador

  :

  Litio ión, 3,6 V

  Duración de la carga

  :

  2h

  Duración de servicio

  :

  30 min

  Potencia

  :

  14 W

  Entrada fuente de alimentación

  :

  100‒240 V~, 50/60 Hz, 0,15 A

  Salida fuente de alimentación

  :

  5,5 V CC, 0,6 A

  Depósito de agua limpia

  :

  125 ml

  Depósito de agua sucia

  :

  125 ml

  Ancho del limpiador

  :

  17 cm; 28 cm (según el equipamiento del aparato)

  Peso (con depósito vacío)

  :

  aprox. 800 g

  Grado de protección del cargador

  :

  II

  Grado de protección limpiador de cristales

  :

  IPX4

  ES

  Tipo de aparato

  , aislamiento de protección
  IPX4

  , protegido contra salpicaduras de agua

  Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos y de diseño en el marco de la mejora permanente
  de nuestros productos.
  © Royal Appliance International GmbH

  Garantía
  Siempre y cuando haya adquirido el aparato como consumidor dentro de la Unión Europea, se considera como nivel mínimo de garantía la transposición de la Directiva 1999/44/CE en la correspondiente legislación nacional.
  En países que no pertenezcan a la UE se aplican los requisitos mínimos en materia de garantías
  vigentes en el país en cuestión.
  Quedan excluidos las pilas y los acumuladores que hayan quedado defectuosos o cuya vida útil se
  haya acortado como consecuencia del desgaste normal o de un manejo inadecuado.

  61 • Page 20

  Mirage_de.book Seite 62 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  2 Indicaciones de seguridad
  2.1 Sobre el manual de instrucciones
  2

  Indicaciones de seguridad

  Lea este manual de instrucciones por completo antes de utilizar
  el aparato. Guarde bien las instrucciones. En caso de que entregue este aparato a una tercera persona, entréguele también
  el manual de instrucciones.
  La inobservancia de este manual puede ser origen de graves lesiones o de daños en el aparato.
  No asumimos la responsabilidad por daños causados debido al
  incumplimiento de este manual de instrucciones.
  AVISO:
  Advierte sobre peligros para su salud y muestra posibles riesgos de lesión.

  ATENCIÓN:
  Indica la posibilidad de que el aparato u otros objetos corran peligro.

  ADVERTENCIA:
  Destaca consejos e informaciones.

  2.2 Sobre determinados grupos de personas
   Este aparato puede ser usado por niños a partir de los 8 años
  y por personas con capacidad física, sensorial o mental restringida o con falta de experiencia y/o de conocimientos, si son supervisados o han recibido instrucciones de cómo usar el aparato de manera segura. Tienen que ser conscientes de los
  posibles peligros.
   No está permitido que los niños lleven a cabo la limpieza o el
  mantenimiento del aparato sin supervisión.
   Los niños no deben jugar con el aparato.
   El material de embalaje y las piezas pequeñas no deben ser
  utilizados para jugar. Existe peligro de asfixia.

  62 • Page 21

  Mirage_de.book Seite 63 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  2 Indicaciones de seguridad
   Los niños menores de 8 años se deberían mantener alejados
  del limpiador de cristales, del cargador y del cable del cargador
  mientras éstos estén encendidos, conectados a la caja de enchufe o se estén enfriando.

  El limpiador de cristales se carga con corriente eléctrica. Existe,
  por principio, el riesgo de recibir una descarga eléctrica. Por esta razón, tenga muy en cuenta lo siguiente:
   Jamás sujete el cargador con las manos mojadas. Nunca sumerja el limpiador de cristales o el cargador en agua u otro líquido.
   Si desea desenchufar el cargador, hágalo siempre tirando del
  propio cargador. Jamás tire directamente del cable del cargador.
   Preste atención a que el cable del cargador no se doble o enganche, a que ningún vehículo pase por encima de él, ni pueda
  entrar en contacto con fuentes de calor.
   Cargue el limpiador de cristales únicamente si la tensión
  eléctrica indicada en el cargador se corresponde con la tensión
  de su caja de enchufe.
   Utilice únicamente el cargador suministrado para cargar el
  limpiador de cristales.
   Antes de usar el cable del cargador compruebe que no presente daños. No utilice nunca un cargador cuyo conector o cable presente defectos.
   Asegúrese de que el cargador se ha retirado de la caja de enchufe antes de empezar a limpiar o dar mantenimiento al limpiador de cristales.

  2.4 Sobre el acumulador
  En caso de uso inapropiado de los acumuladores existe peligro
  de lesiones.
  63

  ES

  2.3 Sobre la alimentación de corriente • Page 22

  Mirage_de.book Seite 64 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  2 Indicaciones de seguridad
   Utilice únicamente el cargador suministrado para cargar el
  acumulador del limpiador de cristales.
   No intente cambiar el acumulador.
  Todos los peligros restantes resultantes de la manipulación del
  acumulador surgen tras su desmontaje, por lo que se relacionan
  en Capítulo 6.2, „Retirar el acumulador“ y Capítulo 6.3,
  „Desechar el limpiador de cristales, el acumulador y el
  cargador“.

  2.5 Sobre los limpiacristales y el chorro pulverizador
   No dirija el chorro pulverizador al interior de hornos u objetos
  que contengan componentes eléctricos, como p. ej. cajas de
  enchufe.
   Dirija el chorro pulverizador siembre hacia la superficie que
  va a limpiar. Nunca dirija el chorro pulverizador hacia personas.
  No dirija la boquilla pulverizadora nunca a los ojos.
   Guarde el limpiacristales de modo inaccesible para los niños.
  ¡Peligro de intoxicación en caso de ingestión!
   El limpiacristales utilizado debe ser adecuado explícitamente
  para el uso en un limpiador de cristales. No utilice jamás limpiadores que contengan alcohol o disolventes (diluyente, gasolina,
  acetona), limpiadores fuertemente ácidos o básicos, cualquier
  otro limpiador agresivo, ni ceras, pulimentos o productos abrasivos para fregar.
   Observe las indicaciones de dosificación y aplicación del envase del producto.

  2.6 En caso de aparato defectuoso
   Encargue la reparación del aparato defectuoso a un distribuidor especializado, o bien al Servicio de Atención al Cliente de
  Dirt Devil, Página 101, „International Service“.
  64 • Page 23

  Mirage_de.book Seite 65 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  2 Indicaciones de seguridad
   ¡Jamás utilice o cargue un aparato defectuoso! Para evitar
  riesgos, si el limpiador de cristales, el cargador o el cable del
  cargador estuviesen dañados, deberán ser reemplazados por el
  fabricante, por su servicio de asistencia al cliente o por una persona igualmente cualificada.

  El aparato está destinado sólo al uso doméstico. No es adecuado para un uso comercial.
  Emplee el limpiador de cristales únicamente para limpiar ventanas no muy sucias y humedecidas, espejos, mamparas de ducha, azulejos, etc. Cualquier otra utilización se considerará inadecuada y está prohibida.
  Queda especialmente prohibido lo siguiente:
   Uso para la aspiración de polvo, suciedad gruesa o cantidades de líquido superiores a 125 ml.
   Las superficies muy sucias deben limpiarse previamente antes de poder utilizar el limpiador de cristales.
   Uso en exterior con temperaturas alrededor de 0 e inferiores.
  El limpiador de cristales puede resultar dañado.
   Uso cerca de objetos o superficies no resistentes a líquidos.
  Tales objetos y superficies pueden resultar dañados.
   Uso tras haber sumergido el limpiador de cristales o el cargador en agua.
   Uso en superficies que no sean verticales ni en superficies
  horizontales. Puede salir agua.
   Realización de reparaciones propias, como p. ej. un cambio
  del acumulador.
   Uso de accesorios no originales.

  65

  ES

  2.7 Sobre el uso conforme • Page 24

  Mirage_de.book Seite 66 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  3 Montaje y carga del acumulador
  3.1
  3

  Desembalar y montar

  Montaje y carga del acumulador

  1. Desembale el aparato y sus accesorios.

  1

  2. Compruebe que el contenido está completo e intacto (Fig. 1 y Fig. 2).

  ADVERTENCIA:
  En caso de descubrir algún daño debido al
  transporte o en caso de que falte algo, diríjase inmediatamente a su distribuidor.

  1

  click!

  2

  ATENCIÓN:
  Siempre transporte o envíe el aparato en su
  embalaje original para que no resulte
  dañado. Para ello guarde el embalaje. Elimine el material de embalaje que ya no le
  haga falta según las normas vigentes en su
  país.
  3. Inserte el cabezal limpiador con fuerza en
  el alojamiento (Fig. 1). Debe encastrar de
  forma notable y audible (Fig. 1/1).
  4. Elija un paño limpiador y colóquelo sobre la
  tira de velcro (Fig. 1/2):
  - Microfibra (Fig. 2/4 u 8):
  Para superficies poco sucias
  - Paño para suciedad general (Fig. 2/5 o 9):
  Para superficies muy sucias y no sensibles

  3

  ATENCIÓN:
  En el caso de las superficies muy sucias
  recomendamos limpiarlas previamente para
  que los componentes conductores de agua
  no resulten dañados.

  ADVERTENCIA:
  Para volver a soltar el cabezal limpiador,
  presione el botón de desbloqueo (Fig. 1/3) y
  extraígalo con fuerza.

  66 • Page 25

  Mirage_de.book Seite 67 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  3 Montaje y carga del acumulador
  Cargar el acumulador

  2

  AVISO:
  ¡Peligro de incendio y de explosión! Utilice
  únicamente el cargador suministrado para
  cargar el acumulador del limpiador de cristales.
  1. Emplace el limpiador de cristales en un lugar que cumpla las siguientes condiciones:
  - Superficie plana
  - Cerca de una caja de enchufe
  - Alejado de fuentes de calor y humedad.

  1

  2. Enchufe el adaptador del cargador en el
  conector hembra de carga situado en la
  parte trasera del limpiador de cristales
  (Fig. 2/1).
  3. Enchufe el cargador en una caja de enchufe, (Fig. 2/2).
  - La lámpara piloto de carga y funcionamiento parpadea (Fig. 2/3).
  4. Espere aproximadamente 2 horas (Fig. 2/
  4) hasta que la lámpara piloto de carga y
  funcionamiento se encienda de forma permanente (Fig. 2/5).

  2

  ADVERTENCIA:
  Procure que los ciclos de carga y descarga
  sean completos. Esto repercute positivamente en la vida útil del acumulador integrado.

  3

  4

  5

  5. En cuanto la lámpara piloto de carga y funcionamiento se encienda de forma permanente (Fig. 2/5), desenchufe el cargador de
  la caja de enchufe (Fig. 2/2).
  6. Desenchufe el adaptador del cargador del
  conector hembra de carga situado en la
  parte trasera del limpiador de cristales
  (Fig. 2/1).

  67

  ES

  3.2 • Page 26

  Mirage_de.book Seite 68 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  4 Limpieza de ventanas
  4.1
  4

  Introducir agua limpia

  Limpieza de ventanas

  1. Pulse las teclas de desbloqueo del depósito de agua con fuerza (Fig. 3).

  3

  2. Retire el depósito de agua (Fig. 3).

  1

  3. Gire el cierre del tubo de agua limpia 90° en
  el sentido contrario a las agujas del reloj
  (Fig. 3/1).
  4. Extraiga el tubo de agua limpia (Fig. 3/2).
  5. Si está contenido en el volumen de suministro, coloque el embudo (Fig. 3/3) en el
  depósito de agua limpia. Si el volumen de
  suministro no incluye ningún embudo, utilice un embudo propio.

  2

  6. Introduzca agua corriente templada (máx.
  35 °C!) en el depósito de agua limpia
  (Fig. 3/3). No supere el nivel señalizado
  con la marca MAX (Fig. 1/13).

  ADVERTENCIA:

  3

  Recomendamos agregar al agua limpia limpiacristales convencional. Observe las indicaciones de dosificación y aplicación del
  envase del producto.
  7. Vuelva a introducir el tubo de agua limpia
  (Fig. 3/4).
  8. Ciérrelo girándolo 90° en el sentido de las
  agujas del reloj (Fig. 3/5).

  5

  4

  9. Vuelva a colocar el depósito de agua en su
  consola en el limpiador de cristales (Fig. 3).

  ADVERTENCIA:
  Al colocar el depósito de agua, asegúrese
  siempre de que las dos boquillas (Fig. 3/5)
  penetran en ambos alojamientos (Fig. 1/14
  y Fig. 1/15). De lo contrario no podrá fijar el
  depósito de agua con seguridad en la consola del limpiador de cristales.
  10. A continuación presione el depósito de
  agua con fuerza contra la consola del limpiador de cristales (Fig. 3) hasta que las teclas de desbloqueo encastren de forma audible y visible.

  68 • Page 27

  Mirage_de.book Seite 69 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  4 Limpieza de ventanas
  Humedecer y limpiar las ventanas

  4

  ATENCIÓN:
  Con suciedad resistente o partículas de
  suciedad gruesas es necesario ablandarlas
  bien y limpiarlas previamente con otros
  utensilios de limpieza. De lo contrario el limpiador de cristales puede obturarse.

  ADVERTENCIA:
  Asegúrese de haber colocado un paño limpiador limpio. Dependiendo de la superficie
  limpiada y del grado de suciedad, recomendamos utilizar preferentemente el paño de
  microfibra, que cuida los materiales, (Fig. 2/
  4 y Fig. 2/8) o el paño para suciedad gruesa
  (Fig. 2/5 y Fig. 2/9).
  1. Dirija el chorro pulverizador siempre hacia
  la superficie que va a limpiar (Fig. 4).
  2. Accione el botón de pulverización repetidas
  veces (Fig. 4/1) y humedezca así la superficie que va a limpiar.
  3. Deje que la mezcla actúe brevemente, pero
  nunca deje que se seque.
  4. Limpie la superficie con el aparato apagado
  utilizando el paño limpiador colocado para
  desprender así la suciedad adherida.

  1

  2

  5. Conecte el limpiador de cristales pulsando la
  tecla de conexión / desconexión (Fig. 4/2).
  - La lámpara piloto de carga y funcionamiento se enciende.
  6. A continuación limpie la superficie lentamente por franjas.
  7. Limpie la goma limpiadora tras cada pasada con un paño seco.
  8. Una vez concluida la limpieza, desconecte
  el limpiador de cristales por la tecla de conexión/desconexión (Fig. 4/2).
  - La lámpara piloto de carga y funcionamiento se apaga.

  69

  ES

  4.2 • Page 28

  Mirage_de.book Seite 70 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  5 Tras la limpieza de las ventanas
  5

  Tras la limpieza de las ventanas

  ATENCIÓN:

  ATENCIÓN:

  Los paños limpiadores deben retirarse y
  secarse inmediatamente después de la limpieza o primero lavarse y después secarse.
  De lo contrario pueden acumularse moho y
  gérmenes y la capacidad de limpieza de los
  paños puede verse reducida.

  El depósito de agua y los componentes conductores de agua del aparato también
  deben vaciarse inmediatamente después de
  la limpieza. De lo contrario existe riesgo de
  degeneración del agua o de que se derrame
  agua al guardar el aparato.
  1. Retire el paño limpiador usado del cabezal
  limpiador y límpielo (Fig. 5/1).

  5

  1

  2. Retire la goma limpiadora del cabezal limpiador y límpiela (Fig. 5/2).
  3. Desbloquee el depósito de agua y retírelo
  del limpiador de cristales (Fig. 5).
  4. Sujete el depósito de agua sobre un desagüe y abra el tapón del depósito de agua
  sucia (Fig. 5/3).
  5. En caso necesario, lave el depósito de
  agua sucia con agua corriente.

  2

  ATENCIÓN:
  Los componentes del limpiador de cristales
  no son resistentes al lavavajillas.
  6. Deje que todos los componentes se sequen tras limpiarlos (como mínimo 24 horas a temperatura ambiente, Fig. 5/4).

  3

  7. Cierre el tapón del depósito de agua sucia
  (Fig. 5/5).
  8. Vuelva a montar los componentes limpios y
  totalmente secos.

  ADVERTENCIA:

  5

  24

  4

  Al colocar el depósito de agua, asegúrese
  siempre de que ambas boquillas (Fig. 1/2 y
  Fig. 1/4) encajen en ambos alojamientos
  (Fig. 1/14 y Fig. 1/15). De lo contrario no
  podrá fijar el depósito de agua con seguridad en la consola del limpiador de cristales.
  9. Mantenga el limpiador de cristales y el cargador en un lugar seco y fresco y fuera del
  alcance de los niños.

  70 • Page 29

  Mirage_de.book Seite 71 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  6 Solución de problemas
  6.1
  6

  Antes de enviar el limpiador de cristales
  Solución de problemas

  Antes de enviar el limpiador de cristales al Servicio de Atención al Cliente de Dirt Devil, compruebe
  con ayuda de la siguiente tabla si usted mismo puede solucionar el problema.

  AVISO:
  Apague el limpiador de cristales antes de proceder a la búsqueda de averías.
  No utilice nunca un limpiador de cristales o un cargador defectuosos.

  El limpiador de cristales no puede conectarse

  Posible causa / solución
  El acumulador está descargado. Capítulo 3.2, "Cargar el
  acumulador".
  El cargador aún está conectado. Desenchufe el adaptador del cargador
  por el conector hembra de carga situado en la parte trasera del limpiador de cristales.

  El limpiador de cristales puede conectarse, pero no aspira
  agua sucia

  La capacidad de carga del acumulador se está agotando. Capítulo
  3.2, "Cargar el acumulador".

  El limpiador de cristales deja marcas en
  la superficie que se
  está limpiando

  Quizás no ha colocado ninguna goma o paño limpiador. Capítulo 3.1,
  "Desembalar y montar".

  El depósito de agua sucia está lleno. Vacíe el depósito de agua sucia,
  Capítulo 5, "Tras la limpieza de las ventanas".

  Puede que el labio o el paño limpiador estén sucios.
  Límpielos, Capítulo 5, "Tras la limpieza de las ventanas".
  Puede que no haya dosificado el limpiador de cristales correctamente.
  Compruebe la dosificación y adáptela.

  Sale agua del limpiador de cristales

  El depósito de agua sucia está lleno. Vacíe el depósito de agua sucia,
  Capítulo 5, "Tras la limpieza de las ventanas".
  Puede que no haya cerrado el tapón del depósito de agua sucia después de vaciarlo. Ciérrelo, Capítulo 5, "Tras la limpieza de las
  ventanas".
  Puede que no haya mantenido el limpiador de cristales en posición vertical durante el uso o que lo esté usando en superficies horizontales.
  Durante el uso siempre debe sujetar el limpiador de cristales en posición
  vertical y debe utilizarlo exclusivamente en superficies verticales.

  ADVERTENCIA:
  Si no ha podido solucionar el problema con la ayuda de esta tabla, contacte el Servicio de Atención al Cliente de Dirt Devil Página 101, "International Service".

  71

  ES

  Problema • Page 30

  Mirage_de.book Seite 72 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  6 Solución de problemas
  6.2

  Retirar el acumulador

  6

  AVISO:
  ¡Peligro de lesiones! Antes de empezar a
  desmontar el acumulador, asegúrese de
  que el cargador está desconectado y de que
  el limpiador de cristales está desconectado.
  1. Utilice el limpiador de cristales hasta que el
  acumulador esté completamente descargado.
  2. Suelte los 4 tornillos de estrella de la base
  del limpiador de cristales (Fig. 6/1).
  3. Retire la placa de fondo (Fig. 6/2).
  4. Desenchufe el acumulador (Fig. 6/3).

  AVISO:
  ¡Peligro de lesiones por manejo inapropiado
  de los acumuladores!

  3

  2
  1

   Jamás cortocircuite el acumulador; es
  decir, no toque jamás al mismo tiempo los
  dos polos, en especial con objetos conductores de electricidad.
   No retire nunca el acumulador, no lo deforme y no lo exponga nunca a temperaturas
  elevadas.
   En caso de manejo inapropiado puede
  salir líquido del acumulador. Evite el contacto con el mismo.
  5. Deseche el acumulador usado por separado a través de un punto de recogida municipal.
  6. Vuelva a colocar la placa de fondo (Fig. 6/
  2) y los 4 tornillos de estrella (Fig. 6/1).

  6.3

  Desechar el limpiador de cristales, el acumulador y el cargador
  ¡El limpiador de cristales, el acumulador integrado y el cargador no pueden desecharse con los residuos domésticos!
  Retire primero el acumulador, Capítulo 6.2, "Retirar el acumulador".
  Entregue el limpiador de cristales, el acumulador desmontado y el cargador por separado en los puntos de recogida adecuados.

  72 • Page 31

  Mirage_de.book Seite 73 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  1 Vista d'insieme
  Grazie!
  1

  Vista d'insieme

  per aver preferito l'aspiravetri DD400! Nel ringraziarvi per la fiducia accordataci,
  vi auguriamo di trarre la massima soddisfazione dall'apparecchio!

  1

  Vista d'insieme .................................................................................................... 73
  Disegno d'insieme dell'aspiravetri, fig. 1 ............................................................................... 2
  Disegno d'insieme degli accessori e ricambi, fig. 2

  .............................................................. 2

  Vista d'insieme aspiravetri ........................................................................................... 74
  Vista d'insieme accessori e ricambi ............................................................................. 74
  Dati tecnici ................................................................................................................... 75
  Garanzia ...................................................................................................................... 75

  3

  4

  Avvertenze di sicurezza ..................................................................................... 76
  2.1

  sulle istruzioni per l'uso ............................................................................................... 76

  2.2

  su determinati gruppi di persone ................................................................................. 76

  2.3

  sull'alimentazione elettrica ........................................................................................... 77

  2.4

  sulla batteria ................................................................................................................ 77

  2.5

  sul detergente per vetri e getto polverizzato ............................................................... 78

  2.6

  se l'apparecchio è difettoso ......................................................................................... 78

  2.7

  sull'impiego conforme alla destinazione d'uso ............................................................ 79

  Montaggio e carica della batteria ...................................................................... 80
  3.1

  Disimballo e montaggio ............................................................................................... 80

  3.2

  Caricamento della batteria .......................................................................................... 81

  Pulire le finestre .................................................................................................. 82
  4.1

  Rabbocco acqua pulita ................................................................................................ 82

  4.2

  Inumidire e pulire le finestre ........................................................................................ 83

  5

  Dopo aver pulito le finestre ............................................................................... 84

  6

  Risoluzione dei problemi ................................................................................... 85
  6.1

  Prima di inviare l'aspiravetri ......................................................................................... 85

  6.2

  Smontaggio della batteria ............................................................................................ 86

  6.3

  Smaltimento di aspiravetri, batteria e caricabatterie ................................................... 86

  73

  IT

  2 • Page 32

  Mirage_de.book Seite 74 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  1 Vista d'insieme
  Vista d'insieme aspiravetri
  (Fig. 1, pagina 2)
  1

  Testa di aspirazione (figura esemplificativa)

  9

  10 Tappo del serbatoio dell'acqua sporca

  2

  Per ulteriori informazioni relative a teste di
  aspirazione, gommini del tergivetro e panni
  rimandiamo a Fig. 2.
  Bocchettone dell'acqua sporca

  3

  Sede per tubo acqua pulita

  4

  Bocchettone per acqua pulita

  5

  Interruttore ON/OFF

  6

  Tasto spruzzo

  15 Alloggiamento per bocchettone dell’acqua
  sporca

  7

  Spia di carica/funzionamento

  16 Spruzzatore

  - lampeggia durante il processo di carica
  - illuminata in rosso in maniera continua
  a collegamento effettuato e carica conclusa
  - illuminata in rosso in maniera continua
  ad aspiravetri inserito

  17 Alloggiamento per testa di aspirazione
  orientabile

  8

  Tasti di sblocco del serbatoio dell'acqua

  11 Tubo dell'acqua pulita
  12 Serbatoio dell'acqua
  13 Contrassegno MAX
  14 Alloggiamento per bocchettone dell’acqua
  pulita

  Presa di carica

  18 Elemento di bloccaggio del tubo dell'acqua
  pulita
  19*Imbuto di riempimento (opzionale*)
  *

  a titolo di opzione (vale a dire a seconda della rispettiva dotazione compreso o non nel volume di
  fornitura)

  Vista d'insieme accessori e ricambi
  (Fig. 2, pagina 2)
  1

  Testa di aspirazione (28 cm)

  6* Testa di aspirazione (17 cm) (opzionale*)

  2

  Nastro in velcro per il fissaggio dei panni

  7* Gommino tergivetro (17 cm) (opzionale*)

  3

  Gommino tergivetro (28 cm)

  8* Panno in microfibra (17 cm) (opzionale*)

  4

  Panno in microfibra (28 cm)

  5

  Panno per sporco grossolano (28 cm)

  9* Panno per sporco grossolano (17 cm)
  (opzionale*)
  10 Caricabatterie

  I seguenti accessori e ricambi possono essere riordinati:
  Codice articolo

  Descrizione / Contenuto

  0400001

  8 pezzi Set di accessori da 28 cm, composto da: 2x labbro in gomma 28 cm
  + 3x panno in microfibra 28 cm + 3x panno per sporco grossolano 28 cm

  0400002

  6 pezzi Set di accessori da 17 cm, composto da: 1x testa di aspirazione
  17 cm + 1x labbro in gomma 17 cm + 2x panno in microfibra 17 cm + 2x panno per sporco grossolano 17 cm

  0400003

  8 pezzi Set di accessori da 17 cm, composto da: 2x labbro in gomma 17 cm
  + 3x panno in microfibra 17 cm + 3x panno per sporco grossolano 17 cm

  0400006

  1 caricabatterie

  Queste parti sono reperibili presso i nostri partner dell'assistenza Pagina 101, "International Service".

  74 • Page 33

  Mirage_de.book Seite 75 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  1 Vista d'insieme
  Dati tecnici
  Tipo di apparecchio

  :

  Aspiravetri

  Nome del modello

  :

  DD400

  Modello

  :

  DD400, DD400-X (X=0‒9)

  Batteria

  :

  Li-Ion, 3,6 V

  Durata di ricarica

  :

  2h

  Durata dell'esercizio

  :

  30 min

  Potenza

  :

  14 W

  Entrata caricabatterie

  :

  100‒240 V~, 50/60 Hz, 0,15 A

  Uscita caricabatterie

  :

  5,5 V CC, 0,6 A

  Serbatoio dell'acqua pulita

  :

  125 ml

  Serbatoio dell'acqua sporca

  :

  125 ml

  Larghezza del tergivetro

  :

  17 cm; 28 cm (a seconda della dotazione dell'apparecchio)

  Peso (con serbatoio vuoto)

  :

  circa 800 g

  Classe di protezione caricabatterie

  :

  II

  Tipo di protezione aspiravetri

  :

  IPX4

  , isolamento di protezione
  , protezione dagli spruzzi d'acqua

  Con riserva di modifiche tecniche e costruttive finalizzate al costante perfezionamento del prodotto.
  © Royal Appliance International GmbH

  Garanzia
  Quale standard di garanzia minimo vale, sempre che abbiate acquistato l'apparecchio quale consumatore entro l'Unione europea, la Direttiva CE 1999/44/CE come recepita nella rispettiva legislazione nazionale. Nei paesi non facenti parte dell'UE valgono i requisiti di garanzia minimi vigenti nella
  relativa nazione.
  Fanno eccezione batterie e accumulatori rotti o la cui durata si sia ridotta a causa della normale usura o di manipolazioni inadeguate.

  75

  IT

  IPX4 • Page 34

  Mirage_de.book Seite 76 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  2 Avvertenze di sicurezza
  2.1 sulle istruzioni per l'uso
  2

  Avvertenze di sicurezza

  Prima di lavorare con l'apparecchio leggere interamente le presenti istruzioni per l'uso. Conservarle accuratamente. Se l'apparecchio è ceduto a terzi consegnare anche le istruzioni per l'uso.
  La mancata osservanza delle presenti istruzioni può infatti
  causare gravi lesioni o danni all'apparecchio.
  Non rispondiamo di eventuali danni derivanti dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso.
  AVVERTIMENTO:
  Avverte di pericoli sanitari e possibili rischi di lesioni.

  ATTENZIONE:
  Segnala possibili pericoli di danni all'apparecchio o ad altri oggetti.

  INDICAZIONE:
  Evidenzia suggerimenti e informazioni.

  2.2 su determinati gruppi di persone
   Questi apparecchi possono essere usati dai bambini a partire
  dagli 8 anni di età e da persone con limitate capacità fisiche,
  sensoriali o intellettive o che non dispongano di sufficiente esperienza e/o conoscenze soltanto sotto sorveglianza o se sono
  state istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e hanno compreso
  i pericoli che ne derivano. Pulizia e manutenzione dell'utente
  non devono essere eseguite da bambini non sorvegliati.
   I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
   I materiali da imballo e minuteria non devono essere usati per
  giocare. Sussiste il pericolo di soffocamento.
   Quando l'aspiravetri, il caricabatterie nonché il cavo del caricabatterie sono accesi, collegati alla presa elettrica o in fase di
  raffreddamento devono essere tenuti fuori dalla portata dei
  bambini di età inferiore a 8 anni.
  76 • Page 35

  Mirage_de.book Seite 77 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  2 Avvertenze di sicurezza
  2.3 sull'alimentazione elettrica
  L'aspiravetri viene caricato con corrente elettrica. Quindi durante
  la ricarica, in linea di principio, sussiste il pericolo di scosse elettriche. Pertanto è necessario osservare in particolare quanto segue:
   Non afferrare mai il caricabatterie a mani bagnate. Non immergere mai l'aspiravetri o il caricabatterie in acqua o altri liquidi.
   Per staccare il caricabatterie dalla presa elettrica, afferrare
  sempre direttamente il caricabatterie, mai il relativo cavo.
   Verificare che il cavo del caricabatterie non sia piegato o incastrato, che non venga calpestato e che non possa entrare a
  contatto con fonti di calore.
   Caricare l'aspiravetri soltanto se la tensione elettrica indicata
  sul caricabatterie corrisponde a quella della presa elettrica.
   Utilizzare soltanto il caricabatterie fornito in dotazione per caricare l'aspiravetri.
   Prima di usare il caricabatterie controllare che il cavo del medesimo non sia danneggiato. Non usare mai un caricabatterie
  se i relativi connettori o il relativo cavo sono danneggiati.
   Prima di pulire o sottoporre a manutenzione l'aspiravetri accertarsi che il caricabatterie sia disconnesso dalla presa.

  Se le batterie sono maneggiate in maniera errata sussiste il pericolo di lesioni.
   Utilizzare soltanto il caricabatterie fornito in dotazione per caricare la batteria dell'aspiravetri.
   Non cercare di sostituire la batteria.
  Tutti gli altri pericoli legati all’uso della batteria risultano soltanto
  dopo averla smontata e sono pertanto elencati in Capitolo 6.2,
  „Smontaggio della batteria“ nonché Capitolo 6.3,
  „Smaltimento di aspiravetri, batteria e caricabatterie“.
  77

  IT

  2.4 sulla batteria • Page 36

  Mirage_de.book Seite 78 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  2 Avvertenze di sicurezza
  2.5 sul detergente per vetri e getto polverizzato
   Non dirigere il getto polverizzato mai verso l’interno di forni od
  oggetti che contengono componenti elettrici, p. es. prese di corrente.
   Dirigere il getto polverizzato soltanto sulla superficie da pulire. Non dirigere mai il getto polverizzato su persone. Non guardare mai nello spruzzatore.
   Conservare il detergente per vetri fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione sussiste il pericolo di avvelenamenti!
   Il detergente usato deve essere esplicitamente adatto all'impiego in un aspiravetri. Non utilizzare mai detergenti contenenti
  alcool o solventi (diluente, benzina, acetone), detergenti fortemente acidi o fortemente basici, oppure qualunque altro detergente aggressivo come cere, lucidanti o abrasivi.
   Osservare le istruzioni per il dosaggio e l'impiego indicate sulla confezione del detergente per vetri.

  2.6 se l'apparecchio è difettoso
   Per la riparazione inviare l'apparecchio difettoso a un rivenditore specializzato o all'assistenza clienti Dirt Devil, Pagina
  101, „International Service“.
   Non usare o caricare mai l'apparecchio se è difettoso! Se sono danneggiati l'aspiravetri, il caricabatterie o il suo cavo, essi
  devono essere sostituiti dal produttore, dal servizio assistenza o
  da un tecnico adeguatamente qualificato per prevenire eventuali pericoli.

  78 • Page 37

  Mirage_de.book Seite 79 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  2 Avvertenze di sicurezza

  L'apparecchio può essere usato soltanto in ambito domestico.
  Non è adatto per l'impiego industriale.
  Usare l'aspiravetri esclusivamente per pulire finestre, specchi,
  box doccia, piastrelle, ecc. leggermente sporchi e inumiditi.
  Ogni altro utilizzo è considerato non conforme alla destinazione
  d'uso e, pertanto, vietato.
  In particolare sono vietati:
   L'uso per aspirare polvere, sporco grossolano o quantità di liquido superiori a 125 ml.
   Le superfici molto sporche devono essere pulite preliminarmente prima di poter utilizzare l'aspiravetri.
   L'uso all'aperto a temperature attorno a o sotto il punto di congelamento. In questi casi l'aspiravetri potrebbe danneggiarsi.
   L'uso in prossimità di oggetti e piani di appoggio non resistenti a liquidi. Questi oggetti e piani di appoggio possono essere
  danneggiati.
   L'uso dopo aver immerso in acqua l'aspiravetri o il caricabatterie.
   L'uso su superfici non verticali o addirittura orizzontali. In questo caso potrebbe fuoriuscire dell'acqua.
   Interventi autonomi di riparazione, come p. es. la sostituzione
  della batteria.
   L'utilizzo di accessori non originali.

  79

  IT

  2.7 sull'impiego conforme alla destinazione d'uso • Page 38

  Mirage_de.book Seite 80 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  3 Montaggio e carica della batteria
  3.1
  3

  Disimballo e montaggio
  Montaggio e carica della batteria

  1. Disimballare l'apparecchio e i relativi accessori.

  1

  2. Verificare che il contenuto sia integro e
  completo (Fig. 1 e Fig. 2).

  INDICAZIONE:
  Se si rilevano danni da trasporto o se mancano dei componenti, rivolgersi immediatamente al rivenditore di fiducia.

  1

  click!

  2

  ATTENZIONE:
  L'apparecchio deve essere trasportato/spedito sempre nell'imballo originale, in modo
  che non subisca danni. Pertanto è necessario conservare l'imballo. Il materiale da
  imballo non più necessario va smaltito in conformità alle normative vigenti localmente.
  3. Inserire energicamente la testa di aspirazione nell'apposito alloggiamento. (Fig. 1).
  Essa deve scattare in posizione in maniera
  percettibile a livello sia tattile che uditivo
  (Fig. 1/1).
  4. Scegliere un panno e applicarlo sul nastro
  a velcro (Fig. 1/2):

  3

  - panno in microfibra (Fig. 2/4 o 8):
  per superfici leggermente sporche
  - panno per sporco grossolano (Fig. 2/5 o
  9): per superfici molto sporche e resistenti

  ATTENZIONE:
  È raccomandabile pulire preliminarmente le
  superfici molto sporche per evitare l'intasamento dei componenti dell'aspiravetri che
  vengono a contatto con l'acqua sporca.

  INDICAZIONE:
  Per allentare nuovamente la testa di aspirazione premere il tasto di sblocco (Fig. 1/3)
  ed estrarlo con forza.

  80 • Page 39

  Mirage_de.book Seite 81 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  3 Montaggio e carica della batteria
  Caricamento della batteria

  2

  AVVERTIMENTO:
  Pericolo di incendi ed esplosioni! Utilizzare
  soltanto il caricabatterie fornito in dotazione
  per caricare la batteria dell'aspiravetri.
  1. Mettere l'aspiravetri in un luogo che soddisfi le seguenti condizioni:
  - superficie piana
  - in prossimità di una presa di corrente
  - lontano da sorgenti di calore e di umidità.

  1

  2. Inserire l'adattatore del caricabatterie nella
  presa di carica sul retro dell'aspiravetri
  (Fig. 2/1).
  3. Inserire il caricabatterie in una presa elettrica (Fig. 2/2).
  - La spia di carica/funzionamento (Fig. 2/3)
  lampeggia.
  4. Adesso attendere ca. 2 ore (Fig. 2/4) fino a
  che la spia di carica/funzionamento rimarrà
  accesa continuamente (Fig. 2/5).

  2

  INDICAZIONE:
  Fare attenzione che i cicli di carica e scarica
  siano completi. Ciò incide positivamente
  sulla vita di servizio della batteria integrata.

  3

  5. Non appena la spia di carica/funzionamento rimarrà accesa continuamente (Fig. 2/5),
  staccare il caricabatterie dalla presa di corrente (Fig. 2/2).
  6. Staccare l'adattatore del caricabatterie dalla presa di carica dell'aspiravetri (Fig. 2/1).

  4

  IT

  3.2

  5

  81 • Page 40

  Mirage_de.book Seite 82 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  4 Pulire le finestre
  4.1
  4

  Rabbocco acqua pulita

  Pulire le finestre

  1. Premere con forza i tasti di sblocco del serbatoio dell'acqua (Fig. 3).

  3

  2. Rimuovere il serbatoio dell'acqua (Fig. 3).

  1

  3. Girare l'elemento di bloccaggio del tubo
  dell'acqua pulita di 90° in senso antiorario
  (Fig. 3/1).
  4. Rimuovere il tubo dell'acqua pulita (Fig. 3/2).
  5. Se fa parte del volume di fornitura, inserire
  l’imbuto di riempimento (Fig. 3/3) nel serbatoio dell'acqua pulita. Se l’imbuto di riempimento non rientra nel volume di fornitura,
  utilizzare un imbuto esistente in casa.

  2

  6. Riempire il serbatoio dell'acqua pulita (Fig. 3/
  3) con acqua di rubinetto tiepida (max. 35
  °C!). All’occasione riempire il serbatoio non
  oltre il contrassegno MAX (Fig. 1/13).

  INDICAZIONE:

  3

  È raccomandabile aggiungere un detergente
  per vetri d’uso commerciale. Osservare le
  istruzioni per il dosaggio e l'impiego indicate
  sulla confezione del detergente per vetri.
  7. Reinserire il tubo dell'acqua pulita (Fig. 3/4).
  8. Bloccarlo girandolo di 90° in senso orario
  (Fig. 3/5).
  9. Rimettere il serbatoio dell'acqua nella relativa mensola nell'aspiravetri (Fig. 3).

  5

  4

  INDICAZIONE:
  Quando si inserisce il serbatoio dell'acqua,
  fare assolutamente attenzione che i due
  bocchettoni (Fig. 3/5) ingranino nei due
  alloggiamenti (Fig. 1/14 e Fig. 1/15). Diversamente non si riuscirà a fissare in modo
  sicuro il serbatoio dell'acqua nella sua mensola nell'aspiravetri.
  10. Adesso premere con forza il serbatoio
  dell'acqua nella sua mensola nell'aspiravetri
  (Fig. 3) fino a che i tasti di sblocco non scatteranno in posizione in modo percettibile.

  82 • Page 41

  Mirage_de.book Seite 83 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  4 Pulire le finestre
  Inumidire e pulire le finestre

  4

  ATTENZIONE:
  In caso di sporco ostinato o particelle di
  sporco grossolane è necessario procedere
  a un ammollo abbondante e alla pulizia preliminare con altri utensili. Diversamente
  l'aspiravetri potrebbe intasarsi.

  INDICAZIONE:
  Assicurarsi di aver montato un panno pulito.
  A seconda della superficie d'appoggio da
  pulire e dal grado d'inquinamento è raccomandabile utilizzare piuttosto il panno in
  microfibra non abrasivo (Fig. 2/4 e Fig. 2/8)
  o il panno per sporco grossolano (Fig. 2/5 e
  Fig. 2/9).
  1. Dirigere lo spruzzatore soltanto sulla superficie da pulire (Fig. 4).
  2. Azionare ripetutamente il tasto spruzzo
  (Fig. 4/1) in modo da inumidire la superficie
  da pulire.
  3. Lasciar agire la miscela brevemente senza
  però permettere che asciughi completamente.

  1

  2

  4. Pulire preliminarmente la superficie d'appoggio ad apparecchio disinserito con l'ausilio del panno applicato sciogliendo così lo
  sporco incrostato.
  5. Accendere l'aspiravetri con il relativo tasto
  on/off (Fig. 4/2).
  - La spia di carica/funzionamento è accesa.
  6. Adesso passare sulla superficie da pulire
  seguendo un percorso a strisce.
  7. Dopo ogni passata pulire il gommino tergivetro con un panno asciutto.
  8. Una volta terminata la pulizia, spegnere
  l'aspiravetri con il relativo tasto on/off
  (Fig. 4/2).
  - La spia di carica/funzionamento si spegne.

  83

  IT

  4.2 • Page 42

  Mirage_de.book Seite 84 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  5 Dopo aver pulito le finestre
  5

  Dopo aver pulito le finestre

  ATTENZIONE:

  ATTENZIONE:

  Immediatamente dopo l'uso bisogna togliere
  e asciugare o prima lavare e poi asciugare i
  panni. Diversamente si rischia la formazione
  di muffa e di germi con conseguente riduzione dell'effetto detergente dei panni.
  5

  1

  Dopo l'uso devono essere svuotati immediatamente anche il serbatoio dell'acqua e i
  componenti dell'apparecchio che vengono a
  contatto con acqua. Diversamente esiste il
  pericolo di degenerazione o di fuoriuscita
  accidentale dell'acqua quando si mette via
  l'apparecchio.
  1. Togliere il panno usato dalla testa di aspirazione e pulirlo (Fig. 5/1).
  2. Sfilare il gommino tergivetro usato dalla testa di aspirazione e pulirlo (Fig. 5/2).
  3. Sbloccare il serbatoio dell'acqua ed estrarlo
  dall'aspiravetri (Fig. 5).
  4. Tenere il serbatoio dell'acqua sopra uno
  scarico e aprire il tappo del serbatoio
  dell'acqua sporca (Fig. 5/3).

  2

  5. Se necessario, sciacquare il serbatoio
  dell'acqua sporca con acqua di rubinetto.

  ATTENZIONE:
  Tutti i componenti dell'aspiravetri non sono
  lavabili in lavastoviglie.

  3

  6. Lasciar asciugare tutti i componenti precedentemente puliti (per almeno 24 ore a temperatura ambiente, Fig. 5/4).
  7. Chiudere il tappo del serbatoio dell'acqua
  sporca (Fig. 5/5).
  8. Rimontare i componenti puliti e completamente asciutti.

  INDICAZIONE:

  5

  24

  4

  Quando si inserisce il serbatoio dell'acqua,
  fare assolutamente attenzione che i due
  bocchettoni (Fig. 1/2 e Fig. 1/4) ingranino
  nei due alloggiamenti (Fig. 1/14 e Fig. 1/15).
  Diversamente non si riuscirà a fissare in
  modo sicuro il serbatoio dell'acqua nella sua
  mensola nell'aspiravetri.
  9. Custodire l'aspiravetri e il caricabatterie in
  un luogo asciutto, fresco e fuori dalla portata dei bambini.

  84 • Page 43

  Mirage_de.book Seite 85 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  6 Risoluzione dei problemi
  6.1
  6

  Prima di inviare l'aspiravetri
  Risoluzione dei problemi

  Prima di inviare l'aspiravetri all'assistenza clienti Dirt Devil controllare, in base alla tabella seguente,
  se è possibile eliminare il problema da sé.

  AVVERTIMENTO:
  Prima di dedicarsi alla ricerca del problema spegnere l'aspiravetri.
  Non usare mai l'aspiravetri se questo o il relativo caricabatterie sono difettosi.
  Problema

  Causa possibile / soluzione

  Non è possibile accendere l'aspiravetri

  Batteria scarica. Capitolo 3.2, "Caricamento della batteria".

  L'aspiravetri si può
  accendere ma non
  raccoglie pressoché
  niente acqua sporca

  La carica della batteria sta per esaurirsi. Capitolo 3.2, "Caricamento
  della batteria".

  L'aspiravetri lascia
  strie sulla superficie
  da pulire

  Eventualmente non è stato montato un gommino tergivetro o un panno.
  Capitolo 3.1, "Disimballo e montaggio".

  Il caricabatterie non è ancora collegato. Inserire l'adattatore del caricabatterie nella presa di carica sul retro dell'aspiravetri.

  Il serbatoio dell'acqua sporca è pieno. Svuotare il serbatoio dell'acqua
  sporca, Capitolo 5, "Dopo aver pulito le finestre".

  Eventualmente è sporco il gommino tergivetro o il panno.
  Pulirli, Capitolo 5, "Dopo aver pulito le finestre".
  Eventualmente non è stato dosato correttamente il detergente per vetri.
  Controllare e adattare il dosaggio.

  Fuoriuscita di acqua
  dall'aspiravetri

  Il serbatoio dell'acqua sporca è pieno. Svuotare il serbatoio dell'acqua
  sporca, Capitolo 5, "Dopo aver pulito le finestre".

  Eventualmente l'aspiravetri non è stato tenuto in posizione verticale durante l'uso oppure è stato impiegato addirittura in posizione orizzontale.
  Durante l'uso tenere l'aspiravetri soltanto in posizione verticale e impiegarlo unicamente su superfici verticali.

  INDICAZIONE:
  Se non si è riusciti a eliminare il problema con l'ausilio della presente tabella, contattare il servizio
  assistenza Dirt Devil Pagina 101, "International Service".

  85

  IT

  Eventualmente non è stato chiuso il tappo del serbatoio dell'acqua sporca dopo lo svuotamento. Chiuderlo, Capitolo 5, "Dopo aver pulito le
  finestre". • Page 44

  Mirage_de.book Seite 86 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  6 Risoluzione dei problemi
  6.2

  Smontaggio della batteria

  6

  AVVERTIMENTO:
  Pericolo di lesioni! Prima di iniziare a smontare la batteria, accertarsi che il caricabatterie sia staccato dalla presa elettrica e che
  l'aspiravetri sia spento.
  1. Usare l'aspiravetri finché la batteria è completamente scarica.
  2. Allentare le 4 viti con intaglio a croce nel
  fondo dell'aspiravetri (Fig. 6/1).
  3. Rimuovere la piastra base (Fig. 6/2).
  4. Allentare il connettore a spina della batteria
  (Fig. 6/3).

  AVVERTIMENTO:
  Pericolo di lesioni da manipolazioni non corrette delle batterie!

  3

  2
  1

   Non cortocircuitare mai la batteria, ossia
  non toccare mai contemporaneamente entrambi i poli, in particolare non con oggetti
  elettroconduttori.
   Non disassemblare mai la batteria, non
  deformarla e non esporla a temperature elevate.
   In caso di manipolazione inadeguata il liquido può infatti fuoriuscire dalla batteria.
  Evitare il contatto con il liquido.
  5. Smaltire la batteria esausta separatamente
  tramite un centro di raccolta municipale.
  6. Riapplicare la piastra di base (Fig. 6/2) e le
  4 viti con intaglio a croce (Fig. 6/1).

  6.3

  Smaltimento di aspiravetri, batteria e caricabatterie
  L'aspiravetri, la batteria integrata e il caricabatterie non devono essere smaltiti con i
  rifiuti domestici!
  Smontare dapprima la batteria, Capitolo 6.2, "Smontaggio della batteria".
  Per lo smaltimento consegnare l'aspiravetri, la batteria smontata nonché il caricabatterie separatamente agli appositi centri di raccolta.

  86 • Page 45

  Mirage_de.book Seite 87 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  1 Genel Bakış
  Teşekkür ederiz!
  1

  Genel Bakış

  DD400 cam temizleyiciye karar vermeniz bizi sevindirdi!
  Cihazınızı iyi günlerde kullanmanızı dileriz ve satın aldığınız için teşekkür ederiz.

  1

  Genel Bakış ......................................................................................................... 87
  Cam temizleyici genel görünümü, resim 1 ............................................................................ 2
  Aksesuar ve yedek parçalar genel görünümü, resim 2 ......................................................... 2
  Cam temizleyici genel görünüm .................................................................................. 88
  Aksesuar ve yedek parçaların genel görünümü .......................................................... 88
  Teknik Veriler .............................................................................................................. 89
  Garanti kapsamı .......................................................................................................... 89

  3

  4

  Güvenlik bilgileri ................................................................................................. 90
  2.1

  Kullanma Talimatı ........................................................................................................ 90

  2.2

  Belirli kişi grupları ........................................................................................................ 90

  2.3

  Elektrik beslemesi ....................................................................................................... 91

  2.4

  Şarjlı pil ........................................................................................................................ 91

  2.5

  Cam temizleme maddesi ve püskürtücü ..................................................................... 92

  2.6

  Arızalı cihazda ............................................................................................................. 92

  2.7

  Amaca uygun kullanım ................................................................................................ 93

  Montaj ve pil şarjı ................................................................................................ 94
  3.1

  Ambalajdan çıkarma ve montaj ................................................................................... 94

  3.2

  Pili şarj etme ................................................................................................................ 95

  Cam temizleme .................................................................................................... 96
  4.1

  Temiz su dolumu ......................................................................................................... 96

  4.2

  Camı ıslatma ve temizleme ......................................................................................... 97

  5

  Temizlik işleminden sonra ................................................................................. 98

  6

  Sorunların giderilmesi ........................................................................................ 99
  6.1

  Cam temizleyiciyi göndermeden önce ......................................................................... 99

  6.2

  Pilin çıkarılması ......................................................................................................... 100

  6.3

  Cam temizleyici, pil ve şarj cihazının imha edilmesi .................................................. 100

  87

  TR

  2 • Page 46

  Mirage_de.book Seite 88 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  1 Genel Bakış
  Cam temizleyici genel görünüm
  (Res. 1, Sayfa 2)
  1

  Emme başlığı (örnek)

  8

  Yuva

  9

  Su tankının kilit açma tuşları

  2

  Emme başlıkları, çekme dudakları ve çekme bezleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız
  Res. 2.
  Kirli su bağlantı parçası

  3

  Temiz su hortumu girişi

  4

  Temiz su bağlantı parçası

  5

  Açma/Kapama şalteri

  6

  Püskürtme tuşu

  7

  Şarj / işletim lambası
  - Şarj işlemi süresince yanıp söner
  - Sürekli yanar, eğer bağlı durumdaysa
  ve tamamen şarj olmuşsa
  - Sürekli yanar, eğer cam temizleyici
  açılmışsa

  10 Kirli su tankının kilidi
  11 Temiz su hortumu
  12 Su tankı
  13 MAX işareti
  14 Temiz su bağlantısının girişi
  15 Kirli su bağlantısının girişi
  16 Püskürtme ucu
  17 Döndürülebilir emme başlığının girişi
  18 Temiz su hortumunu kilidi
  19*Dolum hunisi (opsiyonel*)
  *

  opsiyonel (yani donanıma göre
  teslimat kapsamında veya yok)

  Aksesuar ve yedek parçaların genel görünümü
  (Res. 2, Sayfa 2)
  1

  Emme başlığı (28 cm)

  6* Emme başlığı (17 cm) (opsiyonel*)

  2

  Bezlerin sabitlenmesi için cırtlı bant

  7* Çekme dudağı (17 cm) (opsiyonel*)

  3

  Çekme dudağı (28 cm)

  8* Mikrolifli bez (17 cm) (opsiyonel*)

  4

  Mikrolifli bez (28 cm)

  9* Kaba kir bezi (17 cm) (opsiyonel*)

  5

  Kaba kir bezi (28 cm)

  10 Şarj cihazı

  Aşağıdaki donanım ve yedek parçaları ayrıca sipariş edebilirsiniz:
  Ürün no.

  Tanım / İçerik

  0400001

  8 parçalı 28 cm aksesuar seti:
  2x 28 cm lastik dudak + 3x 28 cm mikrolifli bez + 3x 28 cm kaba kir bezi

  0400002

  6 parçalı 17 cm aksesuar seti:
  1x emme başlığı (17 cm) + 1x 17 cm lastik dudak + 2x 17 cm mikrolifli bez +
  2x 17 cm kaba kir bezi

  0400003

  8 parçalı 17 cm aksesuar seti:
  2x 17 cm lastik dudak + 3x 17 cm mikrolifli bez + 3x 17 cm kaba kir bezi

  0400006

  1 şarj cihazı

  Bunları servis noktamızdan temin edebilirsiniz Sayfa 101, "International Service".

  88 • Page 47

  Mirage_de.book Seite 89 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  1 Genel Bakış
  Teknik Veriler
  Cihaz türü

  :

  Cam temizleyici

  Model ismi

  :

  DD400

  Model

  :

  DD400, DD400-X (X=0‒9)

  Şarjlı pil

  :

  Li-Ion, 3,6 V

  Şarj süresi

  :

  2 saat

  İşletme süresi

  :

  30 min

  Güç

  :

  14 W

  Şebeke parçası girişi

  :

  100‒240 V~, 50/60 Hz, 0,15 A

  Şebeke parçası çıkışı

  :

  5,5 V DC, 0,6 A

  Temiz su tankı

  :

  125 ml

  Kirli su tankı

  :

  125 ml

  Çektirme genişliği

  :

  17 cm; 28 cm (cihazın donanımına göre)

  Ağırlık (boş su tankıyla)

  :

  yakl. 800 g

  Şarj cihazı koruma sınıfı

  :

  II

  Cam temizleyici koruma türü

  :

  IPX4

  , koruyucu izolasyon
  IPX4

  , püskürtme suya karşı korumalı

  Sürekli ürün iyileştirme kapsamında teknik değişiklik
  ve şekil değişikliği yapma hakkı saklıdır.
  © Royal Appliance International GmbH

  Eğer cihazı Avrupa Birliği içinde tüketici olarak edindiyseniz, asgari garanti standardı olarak, 1999/
  44/AT sayılı AB-Yönetmeliğinin her defasında ulusal mevzuata uyarlanması geçerlidir.
  AB üyesi olmayan ülkelerde, ilgili ülkede geçerli asgari garanti istemleri geçerlidir.
  Normal aşınma veya amaç dışı kullanım sebebiyle bozulan ya da ömürleri kısalan bataryalar ve piller
  hariçtir.

  89

  TR

  Garanti kapsamı • Page 48

  Mirage_de.book Seite 90 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  2 Güvenlik bilgileri
  2.1 Kullanma Talimatı
  2

  Güvenlik bilgileri

  Cihazla çalışmaya başlamadan önce Kullanma Talimatını tamamen okuyun. Talimatı her zaman bulabileceğiniz bir yerde muhafaza edin. Cihazı üçüncü kişilere verdiğinizde, bu Kullanma
  Talimatını da beraberinde verin.
  Bu Talimatın dikkate alınmaması, ağır yaralanmalara veya
  cihazda zararlara sebebiyet verebilir.
  Bu Kullanma Talimatının dikkate alınmaması sebebiyle meydana gelen zararlar için herhangi bir sorumluluk üstlenmeyiz.
  Uyarı:
  Sağlığınız açısından söz konusu tehlikelere karşı uyarır ve olası yaralanma risklerine işaret eder.

  Dikkat:
  Cihaza veya başka nesnelere yönelik olası tehlikelere dikkat çeker.

  Açıklama:
  Önerileri ve bilgileri gösterir.

  2.2 Belirli kişi grupları
   Bu cihazlar, gözlemlenmeleri veya cihazın güvenli kullanımına ilişkin bilgilendirilmeleri ve buradan doğan tehlikeleri anlamaları halinde 8 yaşından büyük çocuklar ve düşük fiziksel, duyumsal veya mental yeteneklere sahip kişiler veya kullanım
  deneyimi ve/veya bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
   Temizlik ve kullanıcı tarafından yapılacak bakımlar çocuklar
  tarafından sadece gözlemlenirken yapılabilir.
   Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Ambalaj materyali ve küçük
  parçalar oyun amaçlı kullanılmamalıdır. Boğulma tehlikesi vardır.
   8 yaşından küçük çocuklar cihaz çalıştığı sürece, prize takılı
  durumdayken veya soğuma esnasında cihazdan, şarj istasyonundan, şebeke parçasından ve ayrıca şebeke parçası kablosundan uzak tutulmalıdır.
  90 • Page 49

  Mirage_de.book Seite 91 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  2 Güvenlik bilgileri
  2.3 Elektrik beslemesi
  Cam temizleyici elektrik akımıyla şarj olur. Burada prensip olarak elektrik çarpma tehlikesi söz konusudur. Bu nedenle özellikle aşağıdaki hususlara dikkat edin:
   Şarj cihazını asla ıslak ellerle ellemeyin. Cam temizleyiciyi
  veya şarj cihazını asla suya veya başka sıvılara daldırmayın.
   Şarj cihazını prizden çekeceğiniz zaman daima şarj cihazından çekin. Asla şarj cihazı kablosundan çekmeyin.
   Şarj cihazı kablosunun bükülmemesine, sıkışmamasına veya
  üzerine ağır nesnelerin konmamasına veya ısı kaynakları ile temas etmemesine dikkat edin.
   Cam temizleyiciyi sadece, şarj cihazı üzerinde belirtilen elektrik gerilimi ile prizinizin gerilimi özdeş olduğunda şarj edin.
   Cam temizleyiciyi şarj etmek için sadece birlikte teslim edilmiş olan şarj cihazını kullanın.
   Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazı kablosunu olası
  hasarlar bakımından kontrol edin. Fişi veya kablosu zarar görmüş bir şarj cihazını asla kullanmayın.
   Cam temizleyiciyi temizlemeye veya bakımını yapmaya başlamadan önce şarj cihazının prizden çekildiğinden emin olun.

  Şarjlı pillerin yanlış kullanımı halinde yaralanma tehlikesi söz konusudur.
   Cam temizleyicinin pilini şarj etmek için sadece birlikte teslim
  edilmiş olan şarj cihazını kullanın.
   Şarjlı pili değiştirmeye çalışmayın.
  Pilin kullanımından doğabilecek diğer bütün tehlikeler ancak sökülmesi durumunda ortaya çıkar ve bu nedenle Bölüm 6.2,
  „Pilin çıkarılması“ ve aynı şekilde Bölüm 6.3, „Cam temizleyici,
  pil ve şarj cihazının imha edilmesi“ listelenmiştir.
  91

  TR

  2.4 Şarjlı pil • Page 50

  Mirage_de.book Seite 92 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  2 Güvenlik bilgileri
  2.5 Cam temizleme maddesi ve püskürtücü
   Püskürtücüyü asla fırın içerisine veya priz gibi elektrikli parçaları bulunan nesnelere yöneltmeyin.
   Püskürtücüyü sadece temizlenecek zemin üzerine yönlendirin. Püskürtücüyü asla insanlara yöneltmeyin. Asla püskürtücü
  uca bakmayın.
   Cam temizleyiciyi çocukların erişemeyecekleri şekilde muhafaza edin. Yutma durumunda zehirlenme tehlikesi söz konusudur!
   Kullanılan temizleme maddesi mutlaka cam temizleyicide kullanıma uygun olmalıdır. Kesinlikle alkol veya çözücü madde içeren temizlik maddeleri (tiner, benzin, aseton), aşırı asitli veya
  aşırı bazlı temizlik maddeleri veya diğer sert temizlik maddeleri
  ve ayrıca parafin, cila veya aşındırıcı maddeler kullanmayın.
   Cam temizleme maddesinin ambalajında yer alan miktar ve
  kullanım bilgilerini dikkate alın.

  2.6 Arızalı cihazda
   Arızalı bir cihazı tamir için yetkili satıcınıza veya Dirt Devil
  Müşteri Hizmetlerine, Sayfa 101, „International Service“ gönderin.
   Asla arızalı bir cihazı kullanmayın veya şarj etmeyin! Cam temizleyici, şarj cihazı veya şarj cihazı kablosu zarar gördüğünde
  tehlikelerin önlenmesi için üretici veya müşteri hizmetleri tarafından veya benzer yetkili bir kişi tarafından değiştirilmesi gerekir.

  92 • Page 51

  Mirage_de.book Seite 93 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  2 Güvenlik bilgileri
  2.7 Amaca uygun kullanım

  TR

  Cihaz sadece evde kullanılmalıdır. Ticari kullanım için uygun değildir.
  Cam temizleyiciyi sadece hafif kirli, nemli cam, ayna, duş kabini,
  fayans vs. temizliği için kullanın. Bunun dışındaki her türlü kullanım amacına uygun olmayan kullanım olarak kabul edilir ve yasaktır.
  Özellikle yasak olan hususlar:
   Toz emmek, kaba kirlerin veya 125 ml üzerindeki sıvıların
  emilmesi için kullanım.
   Çok kirli zeminlerde cam temizleyici kullanılmadan önce ön
  temizlik yapılmalıdır.
   Açık havada donma noktasında veya altındaki sıcaklıklarda.
  Cam temizleyici hasar görebilir.
   Neme karşı dayanıklı olmayan nesne ve zeminlerin yakınında
  kullanım. Bu nesne ve zeminler hasar görebilir.
   Cam temizleyici veya şarj cihazı suya daldırılarak kullanılıyorsa.
   Dikey veya yatay da olmayan yüzeylerde kullanım. Bu esnada dışarıya su çıkabilir.
   Örneğin şarjlı pili değiştirmek gibi kendi başınıza onarım müdahaleleri.
   Orijinal olmayan aksesuarların kullanımı.

  93 • Page 52

  Mirage_de.book Seite 94 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  3 Montaj ve pil şarjı
  3.1
  3

  Ambalajdan çıkarma ve montaj
  Montaj ve pil şarjı

  1. Cihazı ve donanım parçalarını ambalajından çıkarın.

  1

  2. Muhteviyatı hasar ve eksiklik bakımından
  kontrol edin (Res. 1, Res. 2).

  Açıklama:
  Eğer taşımadan kaynaklı bir zarar tespit
  ederseniz veya eksik bir parça varsa derhal
  satıcınıza başvurun.

  1

  click!

  2

  Dikkat:
  Zarar görmemesi için cihazı her zaman orijinal ambalajında taşıyın/gönderin. Bunun için
  ambalajı muhafaza edin. Gereksiz ambalaj
  materyalini, ülkenizde geçerli yönetmeliklere
  uygun olarak imha edin.
  3. Emme başlığını bağlantı yerine kuvvetli şekilde sokun (Res. 1/A). Duyulur ve anlaşılır
  şekilde yerine kilitlenmelidir (Res. 1/1).
  4. Bir çekme bezi seçerek cırtlı banda yerleştirin (Res. 1/2):
  - Mikrolifli (Res. 2/4 veya 8):
  hafif kirli zeminler için
  - Kaba kirler için bez (Res. 2/5 veya 9):
  kaba kirler, dayanıklı yüzeyler için

  3

  Dikkat:
  Kirli suyu ileten parçaların cam temizleyiciyi
  zorlamaması amacıyla çok kirli yüzeylerde
  ön temizlik yapılması tavsiye edilir.

  Açıklama:
  Emme başlığını tekrar sökmek istiyorsanız
  açma tuşuna (Res. 1/3) basın ve kuvvetli
  şekilde çekin.

  94 • Page 53

  Mirage_de.book Seite 95 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  3 Montaj ve pil şarjı
  Pili şarj etme

  2

  Uyarı:
  Yangın ve patlama tehlikesi! Cam temizleyicinin pilini şarj etmek için sadece birlikte teslim edilmiş olan şarj cihazını kullanın.
  1. Cam temizleyiciyi aşağıdaki şartları yerine
  getiren bir yerde muhafaza edin:
  - düz bir yüzey
  - bir priz yakınında
  - ısı ve nem kaynaklarından uzakta.

  1

  2. Şarj cihazının adaptörünü cam temizleyicinin arkasında bulunan yuvaya takın
  (Res. 2/1).
  3. Şarj cihazını bir prize takın (Res. 2/2).
  - Şarj / işletim lambası yanıp söner
  (Res. 2/3).
  4. Şimdi şarj / işletim lambası sabit şekilde yanana kadar (Res. 2/5) yaklaşık 2 saat
  (Res. 2/4) bekleyin.

  2

  Açıklama:
  Komple şarj ve deşarj periyotlarına dikkat
  edin. Bu şekilde kullanım entegre pilin
  ömrüne olumlu etki eder.
  5. Şarj / işletim lambası sabit şekilde yandığında (Res. 2/5), şarj cihazını prizden çekin
  (Res. 2/2).

  3

  6. Şarj cihazının adaptörünü cam temizleyicinin arkasında bulunan yuvadan çıkarın
  (Res. 2/1).

  4

  5

  TR

  3.2

  95 • Page 54

  Mirage_de.book Seite 96 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  4 Cam temizleme
  4.1
  4

  Temiz su dolumu
  Cam temizleme

  1. Su tankının kilit açma tuşlarını birbirine
  doğru kuvvetli şekilde bastırın (Res. 3).

  3

  2. Su tankını çıkarın (Res. 3).

  1

  3. Temiz su hortumunun kilidini saatin aksi yönünde 90° çevirin (Res. 3/1).
  4. Temiz su hortumunu çıkarın (Res. 3/2).
  5. Teslimat kapsamında bulunuyorsa dolum
  hunisini (Res. 3/3) temiz su tankına yerleştirin. Teslimat kapsamında bir huni bulunmuyorsa evinizde bulunan bir huni kullanın.

  2

  6. Temiz su tankına ılık çeşme suyu (maks. 35
  °C!) doldurun (Res. 3/3). Bu esnada en fazla
  MAX işaretine (Res. 1/13) kadar doldurun.

  Açıklama:
  Temiz suya piyasada bulunabilen cam
  temizleme maddesi katılması önerilir. Cam
  temizleme maddesinin ambalajında yer alan
  miktar ve kullanım bilgilerini dikkate alın.

  3

  7. Temiz su hortumunu tekrar takın (Res. 3/4).
  8. Saat yönünde 90° döndürerek kilitleyin
  (Res. 3/5).
  9. Su tankını tekrar cam temizleyicideki konsoluna takın (Res. 3).

  Açıklama:

  5

  4

  Su tankını yerleştirirken mutlaka her iki desteğin (Res. 3/5) bağlantı yerlerine (Res. 1/14
  ve Res. 1/15) geçmesine dikkat edin. Aksi
  halde su tankını cam temizleyicideki konsoluna emniyetli şekilde sabitleyemezsiniz.
  10. Şimdi kilit açma tuşları duyulur ve anlaşılır
  şekilde yerine oturuncaya kadar su tankını
  kuvvetli şekilde cam temizleyicideki konsoluna bastırın (Res. 3).

  96 • Page 55

  Mirage_de.book Seite 97 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  4 Cam temizleme
  Camı ıslatma ve temizleme

  4

  Dikkat:
  Zorlu kirleri veya daha kaba kir parçacıklarını mutlaka iyice ıslatmak ve başka temizlik
  gereçleriyle önceden temizlemek gereklidir.
  Aksi halde cam temizleyiciniz tıkanabilir.

  Açıklama:
  Temiz bir çekme bezi takmaya dikkat edin.
  Temizlenecek zemine ve kirlilik derecesine
  göre malzeme koruma özelliğine sahip mikrolifli beze (Res. 2/4 ve Res. 2/8) veya kaba
  kir bezine (Res. 2/5 ve Res. 2/9) önceden
  karar verilmesi tavsiye edilir.
  1. Püskürtücü ucu temizlenecek zemin üzerine yönlendirin (Res. 4).
  2. Püskürtücü uca bir kaç defa basın (Res. 4/
  1) ve bu şekilde temizlenecek yüzeyi ıslatın.
  3. Karışımın kısa bir süre etki etmesini bekleyin, ancak kurumasına asla izin vermeyin.
  4. Zemini cihaz kapalıyken takılmış olan çekme bezi yardımıyla önceden temizleyin ve
  bu şekilde yapışmış olan kirleri sökün.
  5. Cam temizleyiciyi açma/kapama tuşundan
  çalıştırın (Res. 4/2).

  1

  2

  - Şarj / işletim lambası yanar.
  6. Temizlenecek zemini şimdi doğrusal bir
  hatta yavaşça çekin.
  7. Her çekme hattından sonra çekme dudağını kuru bir bezle silin.
  8. Temizleme çalışmasını tamamladıysanız
  cam temizleyiciyi açma/kapama tuşundan
  (Res. 4/2) kapatın.
  - Şarj / işletim lambası söner.

  TR

  4.2

  97 • Page 56

  Mirage_de.book Seite 98 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  5 Temizlik işleminden sonra
  5

  Temizlik işleminden sonra

  Dikkat:

  Dikkat:

  Çekme bezleri her kullanımdan sonra
  hemen çıkarılıp kurutulmalı veya önce yıkanıp sonra kurutulmalıdır. Aksi halde küf veya
  bakteri oluşabilir ve bezler temizleme etkisini yitirir.

  Su tankı ve su ileten cihaz parçaları da aynı
  şekilde kullanımdan sonra hemen boşaltılmalıdır. Aksi halde içindeki suyun bozulması
  tehlikesi söz konusudur veya muhafaza
  ederken dışarıya su dökülebilir.
  1. Kullanılmış çekme bezini emme başlığından çıkarın ve temizleyin (Res. 5/1).

  5

  1

  2. Kullanılmış çekme dudağını emme başlığından çekin ve temizleyin (Res. 5/2).
  3. Su tankının kilidini açın ve cam temizleyiciden çıkarın (Res. 5).
  4. Su tankını bir muslukta tutun ve kirli su tankının kilidini açın (Res. 5/3).
  5. Kirli su tankını gerekirse çeşme suyuyla yıkayın.

  2

  Dikkat:
  Cam temizleyicinin bütün bileşenleri bulaşık
  makinesinde yıkamaya uygun değildir.
  6. Önceden temizlenmiş olan bütün parçaları
  kurumaya bırakın (oda sıcaklığında en az
  24 saat, Res. 5/4).
  7. Kirli su tankının kilidini kapatın (Res. 5/5).

  3

  8. Temizlenmiş ve tamamen kurumuş bileşenleri tekrar monte edin.

  Açıklama:

  5

  98

  24

  4

  Su tankını yerleştirirken mutlaka her iki desteğin (Res. 1/2 ve Res. 1/4) her iki bağlantı
  yerine (Res. 1/14 ve Res. 1/15) geçmesine
  dikkat edin. Aksi halde su tankını cam temizleyicideki konsoluna emniyetli şekilde sabitlemeyemezsiniz.
  9. Cam temizleyiciyi ve şarj cihazını kuru, serin ve çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza edin. • Page 57

  Mirage_de.book Seite 99 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  6 Sorunların giderilmesi
  6.1
  6

  Cam temizleyiciyi göndermeden önce
  Sorunların giderilmesi

  Cam temizleyiciyi Dirt Devil Müşteri Hizmetlerine göndermeden önce aşağıdaki tablo yardımıyla sorunu kendinizin giderip gideremeyeceğini kontrol edin.

  Uyarı:
  Hatayı aramadan önce cam temizleyiciyi kapatın.
  Asla arızalı bir cam temizleyiciyi veya arızalı bir şarj cihazını kullanmayın!
  Sorun

  Olası sebep / çözüm

  Cam temizleyici çalışmıyor

  Pil boş. Bölüm 3.2, "Pili şarj etme".

  Cam temizleyici çalışıyor, ancak kirli suyu çok az çekiyor.

  Pilin şarj kapasitesi düşüyor. Bölüm 3.2, "Pili şarj etme".

  Cam temizleyici temizlenecek olan yüzeyde ince çizgiler
  bırakıyor

  Muhtemelen çekme dudağı veya çekme bezi takmadınız. Bölüm 3.1,
  "Ambalajdan çıkarma ve montaj".

  Şarj cihazı bağlı değil. Şarj cihazının adaptörünü cam temizleyicinin arkasında bulunan yuvadan çıkarın.

  Kirli su tankı dolu. Kirli su tankını boşaltın, Bölüm 5, "Temizlik
  işleminden sonra".

  Muhtemelen çekme dudağı veya çekme bezi kirlendi.
  Bunları temizleyin, Bölüm 5, "Temizlik işleminden sonra".
  Muhtemelen cam temizleyici malzemesinin miktarını doğru şekilde ayarlamadınız.
  Miktarı kontrol edin ve adapte edin.

  Cam temizleyiciden
  dışarıya su çıkıyor

  Kirli su tankı dolu. Kirli su tankını boşaltın, Bölüm 5, "Temizlik
  işleminden sonra".
  Muhtemelen kirli su tankının kilidini boşalttıktan sonra kapatmadınız.
  Kapatın, Bölüm 5, "Temizlik işleminden sonra".
  Muhtemelen cam temizleyiciyi kullanırken dikey şekilde tutmadınız veya
  yatay yüzeylerde kullandınız.
  Cam temizleyiciyi sadece dikey şekilde tutun ve sadece dikey yüzeylerde kullanın.

  Açıklama:

  TR

  Sorunu bu tablo yardımıyla çözemediyseniz Dirt Devil Müşteri Hizmetlerine danışın Sayfa 101,
  "International Service".

  99 • Page 58

  Mirage_de.book Seite 100 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  6 Sorunların giderilmesi
  6.2

  Pilin çıkarılması

  6

  Uyarı:
  Yaralanma tehlikesi! Pili çıkarmaya başlamadan önce şarj cihazının takılı olmadığından ve cam temizleyicinin kapalı olduğundan emin olun.
  1. Cam temizleyiciyi pil tamamen boşalana
  kadar çalıştırın.
  2. Cam temizleyicinin tabanındaki 4 yıldız vidayı sökün (Res. 6/1).
  3. Kapağı kaldırın (Res. 6/2).
  4. Pilin soket bağlantısını sökün (Res. 6/3).

  Uyarı:
  Pillerin amaca uygun olmayan kullanımı
  vasıtasıyla yaralanma tehlikesi!

  3

   Pile asla kısa devre yaptırmayın, yani
  hiçbir surette her iki kutba, özellikle elektrik
  ileten nesnelerle aynı anda temas etmeyin.
   Pili asla parçalarına ayırmayın, deforme
  etmeyin ve asla yüksek sıcaklıklara maruz
  bırakmayın.

  2

   Amaca uygun olmayan kullanım durumunda pilden sıvı çıkabilir. Sıvıyla temastan
  kaçının.

  1

  5. Kullanılamaz haldeki pili ayrı olarak belediyeye ait bir toplama yeri vasıtasıyla imha
  edin.
  6. Kapağı (Res. 6/2) ve 4 yıldız vidayı (Res. 6/
  1) tekrar takın.

  6.3

  Cam temizleyici, pil ve şarj cihazının imha edilmesi
  Cam temizleyici, entegre pili ve aynı şekilde şarj cihazı evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır!
  Önce pili çıkarın Bölüm 6.2, "Pilin çıkarılması".
  Cam temizleyiciyi, sökülmüş olan pili ve aynı şekilde şarj cihazını ayrı olarak ilgili yerlerdeki geri dönüşüm toplama alanlarına götürün.

  100 • Page 59

  Mirage_de.book Seite 101 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  International Service
  Northern Europe

  D

  International Service

  DE
  Royal Appliance International GmbH
  Abt. Kundenservice
  Jagenbergstraße 19
  41468 Neuss
  DEUTSCHLAND
  Tel.: +49 (0) 180 - 501 50 50*
  Tel. Ersatzteile: +49 (0) 1805 15 85 08*
  Fax: +49 (0) 2131 - 60 90 60 95

  AT
  fsms gmbh
  Welser Straße 79
  4060 Leonding
  ÖSTERREICH
  Tel. +43 - 732 - 387 282 35
  Fax +43 - 732 - 387 282 20
  dirtdevil@fsms.at
  www.fsms.at

  www.dirtdevil.de
  servicecenter@dirtdevil.de
  Ersatzteile: Ersatzteilshop@dirtdevil.de

  BE

  LU

  Z.E.S. Goes B.V.
  T.a.v. afd. Service
  Pearyweg 1
  4462 GT Goes
  NEDERLAND
  Tel: +31 - 113 - 24 07 00
  Fax: +31 - 113 - 24 07 50

  dirtdevil@zesgoes.nl
  www.zesinternational.com

  *0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz
  (deutscher Mobilfunkhöchstpreis 0,42 €/Minute)

  CH

  DK

  FI

  Bluepoint-Service SAGL
  Via Cantonale 14
  6917 Barbengo
  SWITZERLAND

  AK Trading ApS
  Transitvej 12,
  Port 30
  DK 6330 Padborg

  Simson Huoltopalvelu Oy
  Karvaamokuja 1
  00380 Helsinki
  SUOMI

  Tel.: +41 (0)91 980 49 73
  Fax.: +41 (0)91 605 37 55

  Tel: +45 77 34 24 08

  Tel.:+358 (0) 20 755 87 90
  Fax:+358 (0) 20 755 87 99

  info@bluepoint-service.ch
  www.bluepoint-service.ch

  NL
  Z.E.S. Goes B.V.
  T.a.v. afd. Service
  Pearyweg 1
  4462 GT Goes
  NEDERLAND
  Tel: +31 - 113 - 24 07 00
  Fax: +31 - 113 - 24 07 50
  dirtdevil@zesgoes.nl
  www.zesinternational.com

  101

  service@ak-trading.com

  NO

  huolto@simson.fi
  www.simson.fi

  SE

  AK Trading ApS
  Transitvej 12,
  Port 30
  DK 6330 Padborg

  AK Trading ApS
  Transitvej 12,
  Port 30
  DK 6330 Padborg

  Tel.: +47 21 98 42 44

  Tel: +46 85 09 26 949

  service@ak-trading.com

  service@ak-trading.com • Page 60

  Mirage_de.book Seite 102 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  International Service
  Southern Europe

  D

  International Service

  FR

  Service Après Vente France
  Tel.: +33 (0)810 810 307**
  **Coût d’un appel local depuis un
  téléphone fixe français. Coût depuis
  un mobile suivant opérateurs.
  Horaires : lundi - vendredi de 9h à 18h

  savdirtdevil@tti-fc.com
  www.dirtdevilsav.fr

  ES

  Recambios y accesorios online:
  Tel.: +34 665 931 296
  www.recambiosyaccesoriosonline.es
  pedidos@recambiosyaccesoriosonline.es

  FR

  OPM FRANCE
  Service pièce de rechange
  33 rue du Bois Briand
  BP 61635
  44316 NANTES CEDEX 3
  FRANCE
  Tel.: +33 2 40 49 64 25
  Fax: +33 2 40 93 96 22
  opm@opm-france.com
  www.opm-france.com

  ES

  Call Center / Helpline:
  Call Center Madrid, S.L.
  Tel.: +34 902 070 425
  Fax: +34 931 878 922

  ES

  Reparaciones y recambios:
  Electronica Latina, S.L.
  Paseo Virgen del Puerto 13
  28005 Madrid
  ESPANA
  Tel.: +34 913 665 202
  Tel.: +34 913 665 203
  Fax: +34 913 641 233
  eleclatina@hotmail.es

  ES

  Reparaciones y recambios:
  SAT Eixample
  Calabria 277-279
  08029 Barcelona
  ESPANA

  atencion.cliente@dirtdevil.es
  Tel: +34 934 306 950
  Fax: +34 934 306 950
  sateixample@hotmail.com

  ES

  ES

  Reparaciones y recambios:
  Electronica Latina, S.L.
  Paseo Virgen del Puerto 13
  28005 Madrid
  ESPANA

  Reparaciones y recambios:
  Servicios Tecnicos B E A
  Germana de Foix 1
  50015 Zaragoza
  ESPANA

  Tel.: +34 913 665 202
  Tel.: +34 913 665 203
  Fax: +34 913 641 233
  eleclatina@hotmail.es

  Tel.: +34 976 520 077
  Fax: +34 976 528 200

  PT

  Famatécnica
  Rua António Enes, n° 20 C
  1050-025 Lisboa
  PORTUGAL
  Tel.: +35 121 314 35 10
  Tel.: +35 121 353 55 65
  Fax: +35 121 35 35 565
  famatecnica@netcabo.pt

  102

  satbea@satbea.es
  www.satbea.es

  IT

  Ricambi Elettrodomestici
  Corso L. Zanussi 11
  33080 Porcia
  ITALIA
  Tel.: +39 0434 55 08 33
  Fax: +39 0434 18 51 001
  info@elettrodomesticiricambi.com
  www.elettrodomesticiricambi.com • Page 61

  Mirage_de.book Seite 103 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  DE

  NUR GÜLTIG MIT RECHNUNGSKOPIE!

  GB

  VALID ONLY INCLUDING A COPY OF THE PURCHASE SLIP!

  FR

  VALABLE UNIQUEMENT AVEC UNE COPIE DE LA FACTURE!

  NL

  ALLEEN GELDIG MET KOPIE VAN DE REKENING!

  ES

  ¡VÁLIDO SÓLO CON COPIA DE FACTURA!

  IT

  VALIDO SOLO SE CORREDATO DA UNA COPIA DELLA FATTURA!

  TR

  SADECE FATURA SURETİ İLE GEÇERLİDİR!

  Servicekarte • Service Card • Carte de service • Servicekaart
  Tarjeta de servicio • Scheda di assistenza • Servis kartı

  Name • Name • Nom • Naam • Nombres y apellidos • Nome • İsim

  Straße und Hausnummer • Street and house number • Rue et numéro de maison • Straat en huisnummer • Calle y número • Via e numero civico • Sokak ve ev no

  PLZ und Ort • Zip code and town • Numéro postal et lieu • Postcode en plaats • C.P. y ciudad • CAP e località • Posta kodu ve yer

  E-Mail • email • Courriel • E-mail • Correo electrónico • e-mail • E-Posta

  Telefon mit Vorwahl • Phone number with area code • Téléphone avec indicatif • Telefoon met kengetal • Teléfono con prefijo • Telefono con prefisso • Şehirlerarası kodla telefon

  Fehlerbeschreibung • Description of the malfunction • Description du problème
  Omschrijving van de fout • Descripción del fallo • Descrizione del difetto • Hata tanımı:

  Bitte diesen Abschnitt ausschneiden und dem Gerät beilegen. • Please detach this part and send it in with the appliance.
  Veuillez détacher cette partie et la joindre à l'appareil. • Dit deel a.u.b. uitknippen en bij het apparaat leggen.
  Por favor, recorte este resguardo y añádelo al aparato. • Per cortesia ritagliare questa sezione e allegarla all'apparecchio.
  Lütfen bu bölümü kesin ve cihazın yanına ekleyin.

  DD400 • Page 62

  Mirage_de.book Seite 104 Dienstag, 26. November 2013 4:26 16

  Royal Appliance International GmbH
  Jagenbergstraße 19
  41468 Neuss
  Germany
  servicecenter@dirtdevil.de
  www.dirtdevil.de
   +49 (0) 1805 - 10 90 19*
   +49 (0) 2131 - 60 90 60 95

  DE
  * 0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz, deutscher Mobilfunkhöchstpreis 0,42 €/Minute;
  Die Gebühren für Telefonate aus dem Ausland (also außerhalb von Deutschland) richten sich nach den Preisen
  der jeweiligen ausländischen Anbieter und der jeweils aktuellen Tarife.

  GB
  * € 0.14 per minute from German landlines, maximum German mobile phone tariff € 0.42 per minute.
  The cost of calls from abroad—outside Germany—depend upon the current prices of the respective foreign
  telephone company.

  FR
  *0,14 € par minute depuis le réseau fixe allemand, 0,42 € par minute au maximum depuis le réseau mobile allemand;
  Les coûts des appels depuis l'étranger (donc hors de l'Allemagne) dépendent des prix fixés par les opérateurs
  étrangers et des tarifs actuellement en vigueur.

  NL
  * 0,14 €/minuut vanuit het Duitse vaste telefoonnet, vanuit het Duitse mobiele netwerk max. 0,42 €/minuut;
  De kosten voor telefoongesprekken vanuit het buitenland (dus buiten Duitsland) richten zich naar de prijzen van
  de betreffende buitenlandse aanbieders en de betreffende actuele tarieven.

  ES
  * 0,14 €/minuto desde la red fija alemana, precio máximo alemán para telefonía móvil 0,42 €/minuto;
  Las tasas para las llamadas telefónicas desde el extranjero (fuera de Alemania) se orientan a los precios de cada
  servidor extranjero y a las correspondientes tarifas actuales.

  IT
  * 0,14 €/minuto da rete fissa tedesca, prezzo massimo per la telefonia mobile tedesca 0,42 €/minuto;
  Le tariffe delle chiamate dall'estero (ovvero da fuori Germania) dipendono dai prezzi degli operatori telefonici
  stranieri e dalle tariffe di volta in volta in vigore.

  TR
  * Almanya'da sabit hatlardan 0,14 €/dakika; Alman mobil telefon azami fiyatı 0,42 €/dakika;
  Yurtdışından (yani Almanya dışından) yapılan aramaların ücretleri ilgili yurtdışı operatörün fiyatlarına ve her
  defasında güncel tarifelerine göre belirlenir.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Dirt Devil DD400 AQUAclean wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Dirt Devil DD400 AQUAclean in der Sprache / Sprachen: Holländisch, Italienisch, Spanisch, Türkisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 6,7 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Dirt Devil DD400 AQUAclean

Dirt Devil DD400 AQUAclean Bedienungsanleitung - Deutsch, Englisch, Französisch - 48 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info