Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
NL Elektrische kettingzaag Gebruiksaanwijzing
014371
ES-154
ES-154 TLC
ES-164
ES-164 TLC
ES-174
ES-174 TLC
ES-184
ES-184 TLC
ES-2131
ES-2131 TLC
ES-2136
ES-2136 TLC
ES-2141
ES-2141 TLC
ES-2146
ES-2146 TLC
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  NL

  Elektrische kettingzaag

  ES-154
  ES-154 TLC
  ES-164
  ES-164 TLC
  ES-174
  ES-174 TLC
  ES-184
  ES-184 TLC
  ES-2131
  ES-2131 TLC
  ES-2136
  ES-2136 TLC
  ES-2141
  ES-2141 TLC
  ES-2146
  ES-2146 TLC

  Gebruiksaanwijzing

  014371



 • Page 2

  1

  014316

  2

  006909

  2

  3

  006919

  1

  4

  014317

  6

  5

  7

  8

  4
  3

  11

  10

  12

  5

  2

  014372



 • Page 3

  6

  5

  7
  8

  4
  3

  9
  10

  11

  12

  6

  014373

  16
  13

  15

  14
  18

  20
  19
  17

  7

  014514

  11

  8

  014453

  9

  9

  014393

  3



 • Page 4

  22

  21

  10

  014515

  11

  014516

  7

  23

  12
  24

  24
  014457

  13

  014448

  014380

  15

  014454

  25

  26

  14
  11

  27

  29 8
  28

  9
  7

  16
  4

  014394

  17

  014680



 • Page 5

  19

  31

  22

  8
  30

  27

  28
  7

  32

  18

  014682

  19

  014359

  16
  4
  Reclaimend
  oil

  20

  014376

  21

  15

  006921

  35

  33

  34
  6

  22

  014386

  35

  23

  014387

  34

  6

  14

  24

  014439

  25

  014517

  5



 • Page 6

  13

  26

  014392

  27

  014389

  A
  B

  B
  A

  28

  006914

  29

  006915

  45o

  2 1/2
  45o

  36

  30

  014390

  31

  006917

  32

  006918

  33

  006923

  6



 • Page 7

  37
  38

  39

  39
  38

  34

  009202

  40

  41

  40

  35

  006924

  41

  30
  30
  43

  42

  36

  43

  40
  014456

  37

  014455

  30

  38

  006927

  39

  006928

  40

  014344

  41

  006930

  7



 • Page 8

  23

  44

  45

  42

  014391

  43

  014513

  47

  46
  48

  44

  8

  001145

  45

  014395



 • Page 9

  NEDERLANDS (Originele instructies)
  Verklaring van het onderdelenoverzicht
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.

  Kettingrem vastgezet
  Kettingrem losgezet
  Achterhandgreep
  Aan-uitschakelaar
  Voorhandgreep
  Beschermkap van voorhandgreep
  Zaagblad
  Zaagketting
  Hendel
  Stelschroef/-knop
  Afdekking van kettingwiel
  Beschermkap van
  achterhandgreep
  Getande kam
  Oliepeilglas
  Olievuldop
  Uit-vergrendelknop
  Kettingvanger

  18. Schede
  19. Snoerhaak
  20. Stelschroef voor oliepomp (op de
  onderkant)
  21. Stelschroef
  22. Stelknop
  23. Kettingwiel
  24. Opening
  25. Haak
  26. Pen
  27. Losdraaien
  28. Vastdraaien
  29. Stelschroef voor zaagketting
  30. Netsnoer van gereedschap
  31. Verlengsnoer
  32. Stekker en stopcontact (de vorm
  kan van land tot land verschillen)
  33. Draagriem

  34.
  35.
  36.
  37.
  38.
  39.
  40.
  41.
  42.
  43.
  44.
  45.
  46.
  47.
  48.

  Vergrendelen
  Ontgrendelen
  Werkgebied bij omzagen
  Valrichting
  Gevarenzone
  Vluchtroute
  Lengte van zaagblad
  Afstand tussen punt van mes en
  dieptevoeler
  Minimaal 3 mm
  Hoek van zijplaat
  Olietoevoergroef
  Olietoevoergat
  Slijtgrensmarkering
  Koolborsteldop
  Schroevendraaier

  TECHNISCHE GEGEVENS
  ES-174
  TLC

  ES-184
  TLC

  ES-154
  TLC

  ES-2131

  ES-2131
  ES-2136
  ES-2141
  ES-2146
  ES-2136
  ES-2141
  ES-2146
  TLC
  TLC
  TLC
  TLC

  Max. kettingsnelheid

  Standaardzaagblad

  ES-164
  TLC

  ES-154
  Model

  ES-164

  ES-174

  ES-184

  14,5 m/s (870 m/min)

  Lengte van
  zaagblad

  300 mm

  350 mm

  400 mm

  450 mm

  Zaaglengte

  260 mm

  320 mm

  355 mm

  415 mm

  Standaardzaagketting

  Type
  zaagblad

  Kettingwielzaagblad

  Type

  492 (91PX)

  Steek

  3/8”

  Aantal
  schakels

  46

  52

  Aanbevolen zaagbladlengte
  Totale lengte (zonder zaagblad)
  Nettogewicht

  56

  62

  5,6 kg

  5,7 kg

  300 - 450 mm
  505 mm
  5,4 kg

  Verlengsnoer (los verkrijgbaar)

  5,5 kg

  5,5 kg

  DIN 57282/HO 7RN -F L=30 m max., 3x1,5 mm2

  • Als gevolg van ons doorlopende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma, zijn de technische gegevens van dit
  gereedschap onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.
  • De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.
  • Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003
  Symbool
  END218-7
  Hieronder staan de symbolen die voor het gereedschap
  worden gebruikt. Zorg ervoor dat u weet wat ze
  betekenen alvorens de accu te gebruiken.

  52

  ................ DUBBEL GEÏSOLEERD
  .................. Let op: bijzondere voorzichtigheid en
  aandacht vereist!

  ...... Lees de gebruiksaanwijzing en volg de
  waarschuwingen en veiligheidsinstructies
  op.

  .................. Let op: trek de stekker onmiddellijk uit het
  stopcontact als het netsnoer beschadigd
  is!

  ...... Draag oogbescherming.

  .................. Let op: terugslag!

  ....... Draag gehoorbescherming.

  ................. Bescherm tegen regen en vocht!



 • Page 10

  ................ Draag een veiligheidshelm,
  veiligheidsbril en oorbescherming!
  ................ Draag veiligheidshandschoenen!
  ................ Trek de stekker uit het stopcontact!
  ................. EHBO
  ........ Maximaal toelaatbare lengte van
  zaagsnede
  ........ Draairichting van de ketting
  .................. Kettingolie
  .......... Kettingrem losgezet
  .......... Kettingrem vastgezet
  ................ Verboden!
  ............... Alleen voor EU-landen
  Geef elektrisch gereedschap niet met het
  huisvuil mee!
  Volgens de Europese richtlijn inzake
  oude elektrische en elektronische
  apparaten en de toepassing daarvan
  binnen de nationale wetgeving, dient
  gebruikt elektrisch gereedschap
  gescheiden te worden ingezameld en te
  worden afgevoerd naar een recycle
  bedrijf dat voldoet aan de geldende
  milieu-eisen.
  Gebruiksdoeleinden
  ENE085-1
  Het gereedschap is bedoeld om stammen te zagen.
  ENF002-2
  Voeding
  Het gereedschap mag uitsluitend worden aangesloten op
  een voeding met dezelfde spanning als aangegeven op
  het typeplaatje en werkt alleen op enkele-fase
  wisselstroom. Het gereedschap is dubbel geïsoleerd en
  mag derhalve ook op een niet-geaard stopcontact worden
  aangesloten.

  Algemene
  veiligheidswaarschuwingen voor
  GEA010-1
  elektrisch gereedschap
  WAARSCHUWING Lees alle
  veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
  niet volgen van de waarschuwingen en instructies kan
  leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

  Bewaar alle waarschuwingen en
  instructies om in de toekomst te
  kunnen raadplegen.
  Veiligheidswaarschuwingen
  specifiek voor kettingzagen

  GEB037-8

  1. Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van de
  zaagketting terwijl de kettingzaag in bedrijf is.

  Alvorens de kettingzaag te starten, controleert u
  dat de zaagketting niet raakt. In slechts een kort
  moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van
  de kettingzaag kan uw kleding of lichaam in aanraking
  komen met de zaagketting.
  2. Houd de kettingzaag altijd vast met uw
  rechterhand aan de achterhandgreep en uw
  linkerhand aan de voorhandgreep. Houd de
  kettingzaag nooit vast met uw handen verwisseld,
  omdat dan de kans op persoonlijk letsel groter is.
  3. Houd het elektrisch gereedschap alleen vast bij
  het geïsoleerde oppervlak omdat de kettingzaag
  met verborgen bedrading of zijn eigen snoer in
  aanraking kan komen. Wanneer de kettingzaag in
  aanraking komt met onder spanning staande draden,
  zullen de niet-geïsoleerde metalen delen van het
  gereedschap onder spanning komen te staan zodat
  de gebruiker een elektrische schok kan krijgen.
  4. Draag een veiligheidsbril en gehoorbescherming.
  Verdere veiligheidsmiddelen voor hoofd, handen,
  benen en voeten worden aanbevolen. Afdoende
  beschermende kleding verkleint de kans op
  persoonlijk letsel als gevolg van rondvliegend afval of
  het per ongeluk aanraken van de zaagketting.
  5. Werk niet met de kettingzaag in een boom. Het
  gebruik van de kettingzaag terwijl u in een boom zit,
  vergroot de kans op persoonlijk letsel.
  6. Zorg altijd voor een stevige stand en bedien de
  kettingzaag alleen terwijl u op een vaste, stabiele
  en horizontale ondergrond staat. Een gladde of
  instabiele ondergrond, zoals een ladder, kan leiden tot
  verlies van evenwicht of controle over de kettingzaag.
  7. Bij het afzagen van een tak die onder spanning
  staat, let u goed op eventuele terugslag. Wanneer
  de spanning in de houtvezels vrij komt, kan de onder
  spanning staande tak de gebruiker een tik geven of
  ertoe leiden dat hij/zij de controle over de kettingzaag
  verliest.
  8. Wees uiterst voorzichtig bij het zagen van struiken
  en jonge boompjes. Het dunne materiaal kan zich
  vasthaken aan de zaagketting en naar u toe
  geslingerd worden of u uit balans brengen.
  9. Draag de kettingzaag aan de voorhandgreep
  terwijl deze uitgeschakeld is en van uw lichaam af
  gekeerd is. Bij het transporteren of opbergen van
  de kettingzaag moet altijd de schede om het
  zaagblad worden gedaan. Een juiste behandeling
  van de kettingzaag verkleint de kans op het per
  ongeluk aanraken van de bewegende zaagketting.
  10. Volg de instructies voor het smeren,
  kettingspannen en verwisselen van accessoires.
  Een verkeerd gespannen of gesmeerde ketting kan
  breken of verhoogt de kans op terugslag.
  11. Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van
  olie en vetten. Met vet of olie bevuilde handgrepen
  zijn glad en leiden tot verlies van controle over de
  kettingzaag.
  12. Zaag uitsluitend hout. Gebruik de kettingzaag niet
  voor doeleinden waarvoor deze niet bedoeld is.
  Bijvoorbeeld: gebruik de kettingzaag niet om
  kunststof, steen of bouwmaterialen anders dan
  hout te zagen. Het gebruik van de kettingzaag bij
  andere werkzaamheden dan waarvoor deze bedoeld
  is, kan leiden tot gevaarlijke situaties.
  53



 • Page 11

  13. Oorzaken van terugslag en wat de gebruiker
  hieraan kan doen:
  Terugslag kan zich voordoen wanneer de neus of punt
  van het zaagblad een voorwerp raakt of wanneer het
  hout zich sluit en de zaagketting in de zaagsnede
  vastklemt.
  Zagen met alleen de punt van het zaagblad kan een
  plotselinge, omgekeerde reactie veroorzaken
  waardoor het zaagblad omhoog geworpen wordt in de
  richting van de gebruiker.
  Het beknellen van de zaagketting langs de bovenrand
  van het zaagblad kan het zaagblad snel terugwerpen
  in de richting van de gebruiker.
  Deze beide reacties kunnen ertoe leiden dat u de
  controle over de kettingzaag verliest waardoor ernstig
  persoonlijk letsel kan ontstaan. Wees niet afhankelijk
  van alleen de veiligheidsvoorzieningen ingebouwd in
  uw kettingzaag. Als gebruiker van de kettingzaag
  moet u meerdere stappen ondernemen om ervoor te
  zorgen dat uw zaagwerkzaamheden zonder
  ongevallen of letsel verlopen.
  Terugslag is het gevolg van misbruik van het
  gereedschap en/of onjuiste gebruiksprocedures of omstandigheden, en kan worden voorkomen door
  goede voorzorgsmaatregelen te treffen, zoals
  hieronder vermeld:
  – Houd de kettingzaag stevig vast, met de duimen
  en vingers rondom de handgrepen van de
  kettingzaag, met beide handen en positioneer
  uw lichaam en armen zodanig dat u een
  eventuele terugslag kan opvangen. De kracht
  van een terugslag kan worden opgevangen door de
  gebruiker mits de juiste voorzorgsmaatregelen
  getroffen worden. Laat de kettingzaag nooit los (zie
  afb. 1).
  – Reik niet te ver en zaag nooit boven
  schouderhoogte. Dit helpt te voorkomen dat de
  punt van het zaagblad per ongeluk iets raakt en
  biedt een betere controle van de kettingzaag in
  onverwachte situaties.
  – Gebruik bij het vervangen van het zaagblad of
  de zaagketting uitsluitend onderdelen die zijn
  opgegeven door de fabrikant. Vervanging door
  een verkeerd zaagblad of zaagketting kan ertoe
  leiden dat de zaagketting breekt en/of terugslaat.
  – Volg de instructies van de fabrikant over het
  slijpen en onderhouden van de zaagketting. Het
  verlagen van de hoogte van de dieptevoeler kan
  leiden tot toegenomen terugslag.

  AANVULLENDE
  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  1. Lees de gebruiksaanwijzing om uzelf bekend te
  maken met de bediening van de kettingzaag.
  2. Alvorens de kettingzaag voor het eerst te gebruiken
  dient u de bediening ervan uitgelegd te krijgen. Als dat
  niet mogelijk is, moet u eerst proefzagen met ronde
  stammen op een bok voordat u daadwerkelijk met de
  kettingzaag werkt.
  3. De kettingzaag mag niet worden gebruikt door
  kinderen of jeugd jonger dan 18 jaar. Jongeren ouder
  dan 16 jaar kunnen uitgezonderd worden van deze
  54

  regel mits zijn les krijgen onder toezicht van een
  expert.
  4. Werken met een kettingzaag vereist een hoge mate
  van concentratie. Werk niet met een kettingzaag als u
  zich niet volledig fit voelt. Werk altijd rustig en
  voorzichtig.
  5. Werk nooit onder invloed van alcohol, drugs of
  medicijnen.

  Juist gebruik
  1. De kettingzaag is uitsluitend bedoeld voor het zagen
  van hout. Gebruik hem niet voor het zagen van
  bijvoorbeeld kunststof of poreus beton.
  2. Gebruik de kettingzaag uitsluitend voor bedieningen
  die beschreven staan in deze gebruiksaanwijzing.
  Gebruik hem bijvoorbeeld niet voor het snoeien van
  hagen of soortgelijke werkzaamheden.
  3. De kettingzaag mag niet worden gebruikt voor
  bosbouwwerkzaamheden, bijv. voor het omzagen en
  takken afzagen van staande bomen. Door het
  netsnoer van de kettingzaag heeft de gebruiker niet de
  mobiliteit en veiligheid die noodzakelijk zijn voor
  dergelijk werk.
  4. De kettingzaag is niet bedoeld voor commercieel
  gebruik.
  5. Overbelast de kettingzaag niet.

  Persoonlijke-veiligheidsuitrusting
  1. Kleding moet nauwsluitend zijn, maar de
  bewegelijkheid niet belemmeren.
  2. Draag de volgende beschermende kleding tijdens het
  werk:
  • Een goedgekeurde veiligheidshelm, als er gevaar
  bestaat voor vallende takken en dergelijke;
  • Een gezichtsmasker of veiligheidsbril;
  • Geschikte gehoorbescherming (oorschelpen, of
  aangepaste of kneedbare oordoppen).
  Octaafbandanalyse op verzoek beschikbaar.
  • Stevige, lederen veiligheidshandschoenen;
  • Lange broek gemaakt van een sterke stof;
  • Veiligheidsoverall van snijbestendige stof;
  • Veiligheidsschoenen met antislipzolen, stalen neus
  en snijbestendige, stoffen voering;
  • Een mondmasker, indien tijdens het werk stof wordt
  geproduceerd (bijv. bij het zagen van droog hout).

  Beveilig uzelf tegen elektrische schokken
  De kettingzaag mag niet worden gebruikt tijdens
  nat weer of in een vochtige omgeving omdat de
  elektromotor niet waterdicht is.
  1. Steek de stekker van de kettingzaag alleen in een
  stopcontact van een getest elektrisch circuit.
  Controleer dat de netspanning overeenkomt met die
  op het typeplaatje. Zorg ervoor dat het stopcontact op
  een groep zit met een zekering van 16 A. Als de
  kettingzaag in de open lucht wordt gebruikt, moet
  deze zijn aangesloten op een op reststroom werkende
  stroomonderbreker die in werking treedt bij een
  reststroom van maximaal 30 mA.
  Als het netsnoer of verlengsnoer beschadigd
  raakt, moet u onmiddellijk de stekker uit het
  stopcontact trekken.



 • Page 12

  Veilige werkmethoden
  1. Alvorens met het werk te beginnen, controleert u dat
  de kettingzaag zich in goede werkende staat bevindt,
  en dat deze voldoet aan de veiligheidsregels.
  Controleer met name dat:
  • De kettingrem goed werkt;
  • De uitlooprem goed werkt;
  • Het zaagblad en de afdekking van het kettingwiel
  goed zijn gemonteerd;
  • De ketting is geslepen en gespannen
  overeenkomstig de regels;
  • Het netsnoer en de stekker niet beschadigd zijn;
  Raadpleeg het hoofdstuk “CONTROLES”.
  2. Zorg er met name altijd voor dat het gebruikte
  verlengsnoer de juiste dwarsdoorsnede heeft (zie
  “TECHNISCHE GEGEVENS”). Bij gebruik van een
  kabelhaspel moet u het snoer helemaal uitrollen. Bij
  gebruik van de kettingzaag in de open lucht,
  controleert u dat het gebruikte snoer geschikt is voor
  gebruik in de open lucht en als zodanig is
  gemarkeerd.
  3. Houd het netsnoer uit de buurt van het zaaggebied en
  geleid het netsnoer zodanig dat het tijdens het
  omzagen niet blijft haken achter takken en dergelijke.
  4. Gebruik de kettingzaag niet in de buurt van brandbaar
  stof of gas aangezien de motor vonken kan
  produceren en explosiegevaar oplevert.
  5. Werk uitsluitend op een vaste ondergrond en terwijl u
  stevig staat. Let met name goed op obstakels (bijv. het
  snoer) in het werkgebied. Let met name goed op op
  plaatsen waar vocht, ijs, verse houtsnippers of schors
  de ondergrond glad kunnen maken. Gebruik de
  kettingzaag niet terwijl u op een ladder of in een boom
  staat.
  6. Let met name goed op wanneer u op een schuine
  ondergrond staat omdat wegrollende stammen en
  takken een gevaarlijke situatie kunnen opleveren.
  7. Zaag nooit boven schouderhoogte.
  8. Houd de kettingzaag met beide handen vast bij het
  inschakelen en tijdens gebruik. Houd de
  achterhandgreep met uw rechterhand vast en de
  voorhandgreep met uw linkerhand. Houd de
  handgrepen stevig vast met uw duim. Het zaagblad en
  de zaagketting mogen met geen enkel voorwerp in
  aanraking zijn op het moment dat de kettingzaag
  wordt ingeschakeld (zie afb. 1).
  9. Verwijder vreemde voorwerpen, zoals zand, stenen,
  spijkers, draad, enz., uit het gebied waarin wordt
  gezaagd. Vreemde voorwerpen beschadigen het
  zaagblad en de zaagketting, en kunnen gevaarlijke
  terugslag veroorzaken.
  10. Wees met name voorzichtig wanneer u zaagt in de
  buurt van afrasteringen. Raak de afrastering niet met
  de kettingzaag want hierdoor kan een terugslag
  ontstaan.
  11. Raak de grond niet met de kettingzaag.
  12. Zaag alleen enkele stukken hout en geen bundels of
  stapels.
  13. Vermijd het zagen van dunne takjes en wortels omdat
  deze in de kettingzaag verstrengeld kunnen raken.
  Hierdoor kunt u uw evenwicht verliezen.
  14. Gebruik een stabiele ondersteuning (bok) wanneer u
  in gezaagd hout zaagt.

  15. Gebruik de kettingzaag niet voor het los peuteren of
  wegvegen van stukjes hout en andere voorwerpen.
  16. Houd de kettingzaag zodanig vast dat geen enkel
  lichaamsdeel van u in het verlengde van de lijn van de
  zaagketting ligt (zie de afbeelding) (zie afb. 2).
  17. Bij het verplaatsen tussen twee zaagsneden, gebruikt
  u de kettingrem om te voorkomen dat de ketting per
  ongeluk in werking wordt gesteld. Houd de
  kettingzaag bij het dragen vast aan de voorhandgreep
  en houdt uw vinger daarbij niet om de aanuitschakelaar.
  18. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u een
  pauze neemt of de kettingzaag alleen achterlaat. Leg
  de kettingzaag neer op een plaats waar deze geen
  gevaar oplevert.

  Terugslag
  1. Tijdens het gebruik van de kettingzaag kan een
  gevaarlijke terugslag optreden. Een terugslag treedt
  op wanneer de punt van het zaagblad (met name het
  laatste kwart) in aanraking komt met hout of een ander
  massief voorwerp. Hierdoor zal de kettingzaag in de
  richting van de gebruiker worden gedwongen (zie
  afb. 3).
  2. Let op de volgende punten om terugslag te
  voorkomen:
  • Begin een zaagsnede nooit met de punt van het
  zaagblad.
  • Gebruik de punt van het zaagblad niet om te zagen.
  Let met name goed op wanneer u verder gaat
  zagen in een reeds gemaakte zaagsnede.
  • Begin te zagen met draaiende ketting.
  • Slijp de ketting altijd op de juiste wijze. Stel vooral
  de dieptevoeler in op de juiste hoogte.
  • Zaag nooit door meerdere takken tegelijk.
  • Let er bij het afzagen van takken op dat het
  zaagblad niet in aanraking komt met andere
  takken.
  • Houd bij het afzagen afstand tot andere stammen in
  de buurt. Kijk altijd naar de punt van het zaagblad.
  • Gebruik een bok.

  Veiligheidsvoorzieningen
  1. Controleer altijd dat de veiligheidsvoorzieningen in
  werkende staat verkeren alvorens met het werk te
  beginnen. Gebruik de kettingzaag niet als de
  veiligheidsvoorzieningen niet goed werken.
  – Kettingrem:
  De kettingzaag is uitgerust met een kettingrem die de
  zaagketting binnen een fractie van een seconde tot
  stilstand brengt. De kettingrem wordt in werking
  gesteld wanneer de beschermkap van de
  voorhandgreep naar voren wordt geduwd. De
  zaagketting staat dan binnen 0,15 seconde stil en de
  voeding naar de motor wordt onderbroken (zie afb. 4).
  – Uitlooprem:
  De kettingzaag is uitgerust met een uitlooprem die de
  zaagketting onmiddellijk tot stilstand brengt wanneer
  de aan-uitschakelaar wordt losgelaten. Hierdoor wordt
  voorkomen dat de zaagketting blijft draaien terwijl de
  kettingzaag is uitgeschakeld, zodat gevaarlijke
  situaties worden voorkomen.
  – De beschermkappen van de voor- en
  achterhandgrepen beschermen de gebruiker tegen
  55



 • Page 13

  verwondingen door houtsnippers die naar achteren
  kunnen worden geworpen, of door een gebroken
  zaagketting.
  – De uit-vergrendeling voorkomt dat de kettingzaag per
  ongeluk wordt ingeschakeld.
  – De kettingvanger beschermt de gebruiker tegen
  verwonding in het geval dat de ketting springt of breekt.

  Vervoer en opslag
  Wanneer de kettingzaag niet in gebruik is of wordt
  vervoerd, trekt u de stekker uit het stopcontact en
  plaatst u de schede om het zaagblad. Draag of
  vervoer de kettingzaag nooit met draaiende
  zaagketting.
  1. Draag de kettingzaag aan alleen de voorhandgreep
  met het zaagblad naar achteren gericht.
  2. Bewaar de kettingzaag op een veilige, droge en
  afgesloten plaats, buiten het bereik van kinderen.
  Bewaar de kettingzaag niet buitenshuis.

  Onderhoud
  1. Trek de stekker uit het stopcontact alvorens enige
  instel- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
  2. Controleer het netsnoer regelmatig op beschadiging
  van de isolatie.
  3. Maak de kettingzaag regelmatig schoon.
  4. Laat eventuele beschadiging van de kunststof
  behuizing onmiddellijk en vakkundig repareren.
  5. Gebruik de kettingzaag niet als de aan-uitschakelaar
  niet goed werkt. Laat deze eerst vakkundig repareren.
  6. Onder geen beding mag de kettingzaag op enigerlei
  wijze worden veranderd. Uw veiligheid staat op het
  spel.
  7. Voer geen onderhouds- of reparatiewerkzaamheden
  uit anders dan beschreven in deze
  gebruiksaanwijzing. Alle andere werkzaamheden
  moeten worden uitgevoerd door een erkend
  servicecentrum.
  8. Gebruik uitsluitend originele vervangingsonderdelen
  en accessoires die ontworpen zijn voor uw model
  kettingzaag. Als u andere onderdelen gebruikt, wordt
  de kans op een ongeval vergroot.
  9. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor
  ongevallen of schade in geval een niet-goedgekeurd
  zaagblad, zaagketting of ander vervangingsonderdeel
  of accessoire wordt gebruikt.

  EHBO
  Werk niet alleen. Werk altijd binnen hoorafstand
  van iemand anders.
  1. Houd altijd een EHBO-doos bij de hand. Vervang de
  verbruikte items uit de EHBO-doos onmiddellijk.
  2. Mocht u hulp nodig hebben na een ongeval, vermeldt
  het volgende:
  • Waar vond het ongeval plaats?
  • Wat is er gebeurd?
  • Hoeveel gewonden zijn er?
  • Welke verwondingen hebben zij?
  • Wie meldt het ongeval?
  OPMERKING:
  Personen met een slechte bloedsomloop die worden
  blootgesteld aan sterke trillingen, kunnen verwondingen
  aan bloedvaten of het zenuwstelsel oplopen.
  56

  Trillingen kunnen de volgende symptomen veroorzaken in
  de vingers, handen of polsen: “slapen” (ongevoeligheid),
  tintelingen, pijn, stekend gevoel, veranderen van
  huidskleur of van de huid.
  Als een van deze symptomen zich voordoet,
  raadpleegt u uw huisarts!

  BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.
  WAARSCHUWING:
  Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van
  comfort en bekendheid met het gereedschap (na
  veelvuldig gebruik) en neem alle
  veiligheidsvoorschriften van het betreffende product
  altijd strikt in acht. VERKEERD GEBRUIK of het niet
  volgen van de veiligheidsinstructies in deze
  gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig persoonlijk
  letsel.

  NAMEN VAN ONDERDELEN
  (Model met moer: de afdekking van het kettingwiel wordt
  vastgezet met moeren.)
  Voor Model ES-154, ES-164, ES-174, ES-184, ES-2131,
  ES-2136, ES-2141, ES-2146 (zie afb. 5)
  (Model met hendel: de afdekking van het kettingwiel wordt
  vastgezet met een hendel.)
  Voor Model ES-154 TLC, ES-164 TLC, ES-174 TLC,
  ES-184 TLC, ES-2131 TLC, ES-2136 TLC,
  ES-2141 TLC, ES-2146 TLC (zie afb. 6)
  (Voor alle modellen) (zie afb. 7)

  ONDERDELEN AANBRENGEN EN
  VERWIJDEREN
  LET OP:
  • Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
  en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens
  enige werkzaamheden aan het gereedschap uit te
  voeren.

  De afdekking van het kettingwiel
  aanbrengen en verwijderen
  Om de afdekking van het kettingwiel te verwijderen voert
  u de volgende stappen uit:
  (Voor modellen met een moer) (zie afb. 8)
  Draai de moer los.
  (Voor modellen met een hendel) (zie afb. 9)
  Duw de hendel omhoog tot hij volledig is geopend en
  stopt.
  Draai de hendel linksom.
  Om de afdekking van het kettingwiel aan te brengen,
  voert u de bovenstaande stappen in omgekeerde
  volgorde uit.



 • Page 14

  De zaagketting aanbrengen en
  verwijderen
  LET OP:
  • Draag altijd handschoenen tijdens het aanbrengen en
  verwijderen van de zaagketting.
  Om de zaagketting te verwijderen voert u de volgende
  stappen uit:
  1. Maak de afdekking van het kettingwiel los.
  2. (Voor modellen met een moer) Draai de stelschroef
  voor de zaagketting linksom om de spanning van de
  zaagketting af te halen.
  (Voor modellen met een hendel) Draai de stelknop in
  de richting “-” om de spanning van de zaagketting af te
  halen (zie afb. 10 en 11).
  3. Verwijder de afdekking van het kettingwiel.
  4. Haal de zaagketting en het zaagblad van de
  kettingzaag af.
  Om de zaagketting aan te brengen voert u de volgende
  stappen uit:
  5. Controleer de richting van de zaagketting. De
  pijlmarkering op de zaagketting toont de richting van
  de ketting (zie afb. 12).
  6. Leg een uiteinde van de zaagketting rond de voorkant
  van het zaagblad en het andere uiteinde rondom het
  kettingwiel.
  7. Plaats het zaagblad op de kettingzaag.
  8. Lijn de spanschuif uit met de opening in het zaagblad
  (zie afb. 13).
  9. Houd het zaagblad vast en draai de stelschroef/-knop
  voor de zaagketting om de spanning van de
  zaagketting in te stellen.
  10. Plaats de afdekking van het kettingwiel zodanig dat de
  haken langs de openingen liggen en de pen in de bus
  van de afdekking van het kettingwiel valt (zie afb. 14).
  11. Zet de afdekking van het kettingwiel vast (zie afb. 15
  en 16).

  De kettingspanning instellen
  De zaagketting kan na vele gebruiksuren los gaan zitten.
  Controleer regelmatig de kettingspanning vóór gebruik.
  1. Maak de afdekking van het kettingwiel iets los.
  2. Til de punt van het zaagblad iets op.
  3. Draai de stelschroef/-knop voor de zaagketting om de
  spanning van de zaagketting in te stellen (zie afb. 17
  en 18).
  4. Span de zaagketting totdat de onderkant van de
  zaagketting in de groef in het zaagblad valt (zie cirkel).
  5. Blijf het zaagblad licht vasthouden, stel de
  kettingspanning in en zet u de afdekking van het
  kettingwiel vast. Controleer of de zaagketting niet los
  hangt aan de onderkant.
  Controleer of de zaagketting goed langs de onderkant van
  het zaagblad loopt.
  LET OP:
  • Span de zaagketting niet te strak. Door een
  buitensporig hoge kettingspanning kan de zaagketting
  breken, het zaagblad slijten en de stelknop afbreken.
  • Een te slappe zaagketting kan van het zaagblad af
  lopen en verhoogt daarmee de kans op een ongeval.
  • Voer de werkzaamheden van het aanbrengen en
  verwijderen van de zaagketting uit op een schone
  plaats zonder zaagsel en dergelijk vuil.

  Een verlengsnoer aansluiten
  LET OP:
  • Zorg ervoor dat de stekker van het verlengsnoer niet in
  het stopcontact is gestoken (zie afb. 19).
  Om het verlengsnoer aan te sluiten, maakt u het met
  behulp van de snoerhaak vast aan het netsnoer van de
  kettingzaag.
  Maak de snoerhaak vast aan het verlengsnoer op
  ongeveer 100 - 200 mm vanaf de contrastekker. Hierdoor
  wordt per ongeluk loskoppelen voorkomen.

  BEDIENING
  LET OP:
  • Houd het gereedschap stevig vast met uw rechterhand
  aan de achterhandgreep en met uw linkerhand aan de
  voorhandgreep tijdens het gebruik van het
  gereedschap.

  In- en uitschakelen (zie afb. 20)
  LET OP:
  • Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
  en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens
  de werking van de aan-uitschakelaar te controleren.
  • Controleer altijd, voordat u de stekker in het
  stopcontact steekt, of de aan-uitschakelaar op de juiste
  manier schakelt en weer terugkeert naar de uit-stand
  nadat deze is losgelaten.
  Om te voorkomen dat de aan-uitschakelaar per ongeluk
  wordt bediend, is een uit-vergrendelknop aangebracht.
  Om het gereedschap te starten, drukt u de uitvergrendelknop in en knijpt u de aan-uitschakelaar in.
  Laat de aan-uitschakelaar los om het gereedschap te
  stoppen.

  Smeren
  LET OP:
  • Zorg er altijd voor dat het gereedschap is
  uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is
  getrokken, voordat u de zaagketting smeert.
  Smeer de zaagketting en het zaagblad met een biologisch
  afbreekbare zaagkettingolie met een hechttoevoeging. De
  hechttoevoeging in de zaagkettingolie voorkomt dat de
  olie te snel van de zaagketting afvliegt. Minerale olie mag
  niet worden gebruikt vanwege het schadelijke effect op
  het milieu (zie afb. 21).
  LET OP:
  • Vermijd dat de olie in aanraking komen met uw huid en
  ogen. Olie in het oog veroorzaakt irritatie. In het geval
  de olie in het oog komt, moet u het betreffende oog
  onmiddellijk spoelen met schoon water en direct een
  huisarts raadplegen.
  • Gebruik nooit afvalolie. Afvalolie bevat
  kankerverwekkende bestanddelen. De
  verontreinigingen in afvalolie veroorzaken een
  versnelde slijtage van de oliepomp, het zaagblad en de
  zaagketting. Afvalolie is schadelijk voor het milieu.
  • Wanneer u de kettingzaag voor het eerst vult met
  zaagkettingolie, of de olietank bijvult nadat deze geheel
  leeg is geraakt, vult u olie bij tot aan de onderrand van
  de vulnek. Anders kan de olietoevoer gehinderd
  worden.
  57



 • Page 15

  Om olie bij te vullen voert u de volgende stappen uit (zie
  afb. 22):
  1. Reinig het gebied rondom de olievuldop zorgvuldig om
  te voorkomen dat vuil in de olietank kan komen.
  2. Draai de olievuldop eraf en vul olie bij tot aan de
  onderrand van de vulnek.
  3. Draai de olievuldop stevig terug op zijn plaats.
  4. Veeg eventueel gemorste olie zorgvuldig weg.
  OPMERKING:
  • Als de kettingzaag voor het eerst wordt gebruikt, kan
  het maximaal twee minuten duren voordat de
  zaagkettingolie het zaagmechanisme begint te smeren.
  Laat gedurende deze tijd de kettingzaag onbelast
  draaien (zie “CONTROLES”).

  stevig naar achteren tot u voelt dat deze aangrijpt (zie
  afb. 23 en 24).
  Controleer de kettingrem als volgt:
  1. Houd de kettingzaag met beide handen vast bij het
  inschakelen. Houd de achterhandgreep met uw
  rechterhand vast en de voorhandgreep met uw
  linkerhand. Zorg ervoor dat het zaagblad en de
  zaagketting geen enkel voorwerp raken.
  2. Druk eerst de uit-vergrendelknop in en knijp daarna de
  aan-uitschakelaar in. De zaagketting begint
  onmiddellijk te draaien.
  3. Duw de beschermkap van de voorhandgreep naar
  voren met de rug van uw hand. Controleer of de
  zaagketting onmiddellijk tot stilstand komt.

  Alvorens met de werkzaamheden te beginnen, voert u de
  volgende controles uit:

  LET OP:
  • Als de zaagketting niet onmiddellijk tot stilstand komt,
  mag u de kettingzaag onder geen enkele voorwaarde
  gebruiken. Neem contact op met een erkend
  DOLMAR-servicecentrum.

  De kettingspanning controleren

  De uitlooprem controleren

  CONTROLES

  WAARSCHUWING:
  • Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de
  kettingspanning controleert en draag daarbij een
  veiligheidsbril.
  (Voor modellen met een moer) (zie afb. 17)
  (Voor modellen met een hendel) (zie afb. 18)
  Controleer of de zaagketting goed langs de onderkant van
  het zaagblad loopt (zie cirkel).
  Controleer de kettingspanning veelvuldig omdat een
  nieuwe ketting door gebruik langer wordt.
  Door een buitensporig hoge kettingspanning kan de
  zaagketting breken, het zaagblad slijten en de stelknop
  afbreken.
  Een te slappe zaagketting kan van het zaagblad af lopen
  en verhoogt daarmee de kans op een ongeval.
  Als de zaagketting te slap staat: Raadpleeg het tekstdeel
  getiteld “De kettingspanning instellen” en stelt u de
  kettingspanning opnieuw in.

  De werking van de aan-uitschakelaar
  controleren
  LET OP:
  Controleer altijd, voordat u de stekker in het stopcontact
  steekt, of de aan-uitschakelaar op de juiste manier
  schakelt en weer terugkeert naar de uit-stand nadat deze
  is losgelaten.
  Om te voorkomen dat de aan-uitschakelaar per ongeluk
  wordt bediend, is een uit-vergrendelknop aangebracht.
  Om het gereedschap te starten, drukt u de uitvergrendelknop in en knijpt u de aan-uitschakelaar in.
  Laat de aan-uitschakelaar los om het gereedschap te
  stoppen.
  Knijp de aan-uitschakelaar niet hard in zonder de uitvergrendelknop in te drukken. Hierdoor kan de aanuitschakelaar kapot gaan.

  De kettingrem controleren
  OPMERKING:
  • Als de kettingzaag niet kan worden gestart, controleert
  u of de kettingrem is losgezet. Om de kettingrem los te
  zetten, trekt u de beschermkap van de voorhandgreep
  58

  Schakel de kettingzaag in.
  Laat de aan-uitschakelaar helemaal los. Controleer of de
  zaagketting binnen één seconde tot stilstand komt.
  LET OP:
  • Als de zaagketting niet onmiddellijk tot stilstand komt,
  mag u de kettingzaag onder geen enkele voorwaarde
  gebruiken. Neem contact op met een erkend
  DOLMAR-servicecentrum.

  De kettingsmeerinrichting controleren
  Alvorens met het werk te beginnen, controleert u het
  oliepeil in de olietank en de olietoevoer.
  Het oliepeil kan worden gecontroleerd door het peilglas
  aangegeven in de afbeelding (zie afb. 25).
  Controleer de olietoevoer op de volgende manier:
  Start de kettingzaag.
  Terwijl de zaagketting draait, houdt u de zaagketting
  ongeveer 15 cm boven een boomstam of de grond. Als de
  smering voldoende is, zullen de oliespetters een dunne
  oliestreep vormen.
  Let op de windrichting en stel uzelf niet onnodig bloot aan
  de oliespetters.
  LET OP:
  • Als geen oliestreep wordt gevormd, mag u de
  kettingzaag niet gebruiken. De levensduur van de
  zaagketting zal dan worden verkort. Controleer het
  oliepeil. Maak de olietoevoergroef en het
  olietoevoergat in het zaagblad schoon (raadpleeg
  “ONDERHOUD”).

  De kettingsmering afstellen (zie afb. 26)
  U kunt de toevoersnelheid van de oliepomp afstellen met
  behulp van de stelschroef.

  WERKEN MET DE KETTINGZAAG
  LET OP:
  • Gebruik altijd de voorhandgreep en achterhandgreep,
  en houd het gereedschap tijdens gebruik stevig vast
  aan zowel de voorhandgreep als de achterhandgreep.



 • Page 16

  • Zet het hout dat u gaat zagen altijd vast omdat anders
  de houtsnippers kunnen leiden tot persoonlijk letsel.

  Afzagen (zie afb. 27)
  Plaats bij het afzagen de getande kam op het hout waarin
  u wilt zagen, zoals aangegeven in de afbeelding.
  Zaag met draaiende zaagketting in het hout en til de
  achterhandgreep op terwijl u met de voorhandgreep het
  zagen geleidt. Gebruik op deze manier de getande kam
  als scharnierpunt.
  Vervolg de zaagsnede door licht op de voorhandgreep te
  drukken en de kettingzaag iets terug te trekken. Plaats de
  getande kam lager tegen het hout en til de voorhandgreep
  weer op.
  Als u meerdere zaagsneden maakt, schakelt u de
  kettingzaag uit tussen de zaagsneden.
  LET OP:
  • Als de zaagketting langs de bovenrand van het
  zaagblad wordt gebruikt om te zagen, kan de
  kettingzaag in uw richting worden bewogen als de
  ketting klem komt te zitten. Om deze reden moet u met
  de onderrand van het zaagblad zagen zodat de
  kettingzaag van uw lichaam af wordt bewogen (zie
  afb. 28).
  Als hout onder spanning staat, zaagt u eerst de kant met
  de duwkracht (A). Maak de eindsnede aan de kant met de
  trekkracht (B). Hiermee voorkomt u dat het zaagblad
  bekneld raakt (zie afb. 29).

  Takken afzagen
  LET OP:
  • Takken afzagen mag uitsluitend worden uitgevoerd
  door opgeleide personen. Door het risico van terugslag
  kan een gevaarlijke situatie ontstaan.
  Ondersteun bij het afzagen van takken zo mogelijk de
  kettingzaag op de boomstam. Zaag niet met de punt van
  het zaagblad omdat hierdoor de kans op terugslag
  ontstaat.
  Let met name goed op bij takken die onder spanning
  staan. Zaag geen takken vanaf de onderkant als deze niet
  worden ondersteund.
  Ga bij het afzagen van takken niet bovenop de
  omgezaagde boomstam staan.

  Inzagen en in de richting van de houtnerf
  zagen
  LET OP:
  • Inzagen en in de richting van de houtnerf zagen mag
  uitsluitend worden uitgevoerd door personen met
  speciale training. Het risico van terugslag vormt een
  kans op letsel.
  Als u in de richting van de houtnerf zaagt, moet de hoek
  zo klein mogelijk zijn. Voer het zagen zo voorzichtig
  mogelijk uit, want de getande kam kan niet worden
  gebruikt (zie afb. 30).

  Omzagen

  Houd u aan de plaatselijke regelgeving als u een boom
  wilt omzagen (zie afb. 31).
  – Voordat u met het omzagen begint, controleert u de
  volgende punten:
  (1) Uitsluitend de personen die betrokken zijn bij het
  omzagen mogen zich in de buurt bevinden;
  (2) Iedere betrokken persoon moet een ongehinderde
  vluchtroute hebben door een gebied van ongeveer
  45° aan weerskanten van de vallijn. Let op het
  risico van struikelen over elektrische snoeren;
  (3) De voet van de stam met vrij zijn van vreemde
  voorwerpen, wortels en takken;
  (4) Binnen een afstand van 2 1/2 keer de lengte van de
  boom mogen zich geen personen of voorwerpen
  bevinden in de richting waarin de boom zal vallen.
  – Let met betrekking tot ieder boom op de volgende
  punten:
  • De richting waarin de boom overhelt;
  • Losse of droge takken;
  • Hoogte van de boom;
  • Natuurlijke overhang;
  • Of de boom verrot is of niet.
  – Let op de windsnelheid en -richting. Zaag geen bomen
  om als er sterke rukwinden zijn.
  – Afkorten van worteluitwassen: Begin met de grootste
  uitwassen. Maak eerst de verticale zaagsnede.
  – Zaag een inkeping: De inkeping bepaalt de richting
  waarin de boom valt en geleidt de val. De inkeping
  wordt gemaakt aan de kant waarheen de boom moet
  vallen. Maak de inkeping zo dicht mogelijk bij de grond.
  Maak eerst de horizontale zaagsnede tot een diepte
  van 1/5 tot 1/3 van de stamdiameter. Maak de inkeping
  niet te groot. Maak vervolgens de diagonale
  zaagsnede (zie afb. 32).
  – Maak eventuele correcties aan de inkeping over de
  gehele breedte ervan.
  – Maak de zaagsnede aan de achterkant iets hoger dan
  de horizontale zaagsnede van de inkeping. De
  zaagsnede aan de achterkant moet precies horizontaal
  zijn. Laat ongeveer 1/10 van de stamdiameter over
  tussen de zaagsnede aan de achterkant en de
  inkeping.
  De houtvezels in het niet-doorgezaagde deel van de
  stam werken als een scharnier. Zaag niet de volledige
  diameter van de stam door omdat dan de boom
  ongecontroleerd zal vallen. Plaats bijtijds wiggen in de
  zaagsnede aan de achterkant (zie afb. 33).
  – Alleen kunststof- of aluminiumwiggen mogen worden
  gebruikt om de zaagsnede aan de achterkant open te
  houden. IJzeren wiggen mogen niet worden gebruikt.
  – Ga aan de zijkant van de vallende boom staan. Houd
  aan de achterkant van de vallende boom een gebied
  vrij met een hoek van 45° aan weerskanten van de
  vallijn (zie de afbeelding bij “Werkgebied bij omzagen”).
  Let goed op vallende takken.
  – Alvorens met het omzagen te beginnen, moet een
  vluchtroute worden voorbereid en vrijgemaakt. De
  vluchtroute dient schuin naar achteren van de
  verwachtte vallijn te lopen, zoals aangegeven in de
  afbeelding (zie afb. 34).

  LET OP:
  • Omzagen mag uitsluitend worden uitgevoerd door
  opgeleide personen. Het werk is gevaarlijk.

  59



 • Page 17

  ONDERHOUD
  LET OP:
  • Zorg er altijd voor dat het gereedschap is
  uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is
  getrokken, voordat u een inspectie of onderhoud
  uitvoert.
  • Draag altijd handschoenen tijdens het uitvoeren van
  inspectie- of onderhoudswerkzaamheden.
  • Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol,
  enz. Dit kan leiden tot verkleuren, vervormen of
  barsten.
  Voer de hieronder beschreven
  onderhoudswerkzaamheden regelmatig uit.
  Garantieclaims worden uitsluitend geaccepteerd mits
  deze werkzaamheden regelmatig en goed zijn uitgevoerd.
  Alleen de onderhoudswerkzaamheden die in deze
  gebruiksaanwijzing worden beschreven, mogen door de
  gebruiker worden uitgevoerd. Alle andere
  werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een
  erkend DOLMAR-servicecentrum.

  De kettingzaag schoonmaken
  Maak de kettingzaag regelmatig schoon met een
  poetsdoek. Met name de handgrepen moeten vrij van olie
  worden gehouden.

  De kunststofbehuizing controleren
  Voer regelmatig een visuele controle uit op alle
  onderdelen van de behuizing. In het geval een onderdeel
  beschadigd is, laat u dit onmiddellijk op de juiste wijze
  repareren door een erkend DOLMAR-servicecentrum.

  De zaagketting slijpen
  LET OP:
  • Trek altijd de stekker uit het stopcontact en draag
  veiligheidshandschoenen bij het uitvoeren van
  werkzaamheden aan de zaagketting.
  Slijp de zaagketting als (zie afb. 35):
  – Poederachtig zaagsel wordt geproduceerd tijdens het
  zagen van vochtig hout;
  – De zaagketting moeizaam in het hout binnendringt,
  zelfs wanneer hoge druk wordt uitgeoefend;
  – De messen duidelijk beschadigd zijn;
  – De kettingzaag naar links of rechts trekt in het hout. De
  reden hiervan is een ongelijkmatige scherpte van de
  zaagketting, of een beschadiging aan slechts een kant.
  Slijp de zaagketting veelvuldig, maar slijp iedere keer
  slechts een weinig materiaal weg.
  Twee of drie bewegingen met een vijl zijn doorgaans
  voldoende voor regelmatig bijslijpen. Als de zaagketting
  meerdere malen is bijgeslepen, laat u deze een keer
  slijpen door een erkend DOLMAR-servicecentrum.
  Regels met betrekking tot het slijpen:
  – Alle messen moeten dezelfde lengte hebben. Als de
  messen een verschillende lengte hebben, draait de
  zaagketting niet soepel en kan de zaagketting breken.
  – Slijp de zaagketting niet meer als de messen de
  minimale lengte van 3 mm bereikt hebben. In dat geval
  moet een nieuwe zaagketting worden gemonteerd.

  60

  – De dikte van de houtsnippers wordt bepaald door het
  hoogteverschil tussen de dieptevoeler (ronde neus) en
  de punt van de messen.
  – De beste zaagprestaties worden bereikt met de
  volgende afstand tussen de dieptevoeler en de punt
  van de messen.
  Kettingmes 492 (91PX): 0,65 mm (zie afb. 36)
  WAARSCHUWING:
  • Een te groot hoogteverschil verhoogt de kans op
  terugslag.
  – De slijphoek van 30° moet hetzelfde zijn voor alle
  messen. Als de slijphoek verschillend is, draait de
  zaagketting niet soepel en ongelijkmatig, slijt de
  zaagketting sneller, en kan de zaagketting breken.
  – De zijplaathoek van de messen wordt bepaald door de
  diepte waarmee de ronde vijl doordringt. Als de
  opgegeven vijl goed wordt gebruikt, wordt de juiste
  zijplaathoek automatisch verkregen.
  – De juiste hoek voor de zijplaat van elke zaagketting is
  als volgt:
  Kettingmes 492 (91PX): 80° (zie afb. 37)

  Vijl en vijlbeweging
  – Gebruik een speciale ronde vijl (los verkrijgbaar) voor
  het slijpen van een zaagketting. Normale ronde vijlen
  zij niet geschikt.
  – De diameter van de ronde vijl voor elke zaagketting is
  als volgt:
  Kettingmes 492 (91PX): 4,0 mm
  – De vijl mag alleen tijdens de voorwaartse beweging
  met het mes in aanraking komen. Til de vijl van het mes
  af tijdens de achterwaartse beweging.
  – Slijp eerst het kortste mes. Daarna is de lengte van het
  kortste mes de standaard voor alle overige messen van
  de zaagketting.
  – Beweeg de vijl zoals aangegeven in de afbeelding (zie
  afb. 38).
  – De vijl kan gemakkelijker worden bewogen als een
  vijlhouder (los verkrijgbaar) wordt gebruikt. Op de
  vijlhouder staan merktekens voor de juiste slijphoek
  van 30° (lijn de merktekens parallel uit met de
  zaagketting) en beperkt de diepte waartoe de vijl
  doordringt (tot 4/5 van de vijldiameter) (zie afb. 39).
  – Nadat de zaagketting is geslepen, controleert u de
  hoogte van de dieptevoeler met behulp van het
  kettingmeetgereedschap (los verkrijgbaar) (zie
  afb. 40).
  – Verwijder eventueel uitstekend materiaal, ongeacht
  hoe klein, met een speciale platte vijl (los verkrijgbaar).
  – Maak de voorkant van de dieptevoeler weer rond.

  Het zaagblad schoonmaken en het
  retourkettingwiel smeren
  LET OP:
  • Draag tijdens deze werkzaamheden altijd een
  veiligheidsbril. Bramen vormen een kans op letsel.
  Controleer de loopvlakken van het kettingwiel regelmatig
  op beschadigingen. Maak het zaagblad schoon met
  behulp van een geschikt gereedschap en verwijder zo
  nodig bramen (zie afb. 41).
  Als de kettingzaag veel wordt gebruikt, smeert u het
  retourkettingwiel minstens eenmaal per week. Voordat u
  nieuw vet aanbrengt, maakt u eerst het gat van 2 mm in



 • Page 18

  de punt van het zaagblad schoon, en perst u vervolgens
  een kleine hoeveelheid universeelvet (los verkrijgbaar) in
  het gat.

  De olietoevoer schoonmaken (zie afb. 42)
  – Maak de olietoevoergroef en het olietoevoergat in het
  zaagblad schoon.
  Nieuwe zaagketting
  Gebruik beurtelings twee of drie zaagkettingen, zodat de
  zaagketting, het kettingwiel en de loopvlakken van het
  zaagblad gelijkmatig slijten.
  Draai het kettingwiel om bij het verwisselen van de
  zaagketting zodat de gleuf in het zaagblad gelijkmatig slijt.
  LET OP:
  • Gebruik uitsluitend zaagkettingen en zaagbladen die
  zijn goedgekeurd voor gebruik met dit model
  kettingzaag (zie “TECHNISCHE GEGEVENS”).
  Controleer de conditie van het kettingwiel voordat u een
  nieuwe zaagketting monteert (zie afb. 43).
  LET OP:
  • Een versleten kettingwiel beschadigt een nieuw
  zaagketting. Vervang in dat geval eerst het kettingwiel.
  Monteer bij het vervangen van het kettingwiel altijd een
  nieuwe borgring.

  olietank, het smeersysteem en het zaagmechanisme te
  spoelen.
  OPMERKING:
  • Nadat de kettingzaag buiten gebruik is gesteld, zal
  gedurende enige tijd een kleine hoeveelheid kettingolie
  eruit lekken. Dit is normaal en duidt niet op een defect.
  Bewaar de kettingzaag op een geschikte ondergrond.
  Voordat u de kettingzaag weer in gebruik neemt, vult u de
  olietank met nieuwe BIOTOP-zaagkettingolie.
  Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
  gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,
  onderhoud en afstellingen te worden uitgevoerd door een
  erkend DOLMAR-servicecentrum, en altijd met
  gebruikmaking van originele DOLMARvervangingsonderdelen.

  PROBLEMEN OPLOSSEN
  Alvorens om reparatie te verzoeken, voert u eerst zelf een
  inspectie uit. Als u een probleem ondervindt dat niet in
  deze handleiding wordt beschreven, mag u niet proberen
  het gereedschap uit elkaar te halen. Vraag in plaats
  daarvan een erkend Dolmar-servicecentrum.

  De kettingrem en uitlooprem
  onderhouden
  De remmen zijn uiterst belangrijke
  veiligheidsvoorzieningen. Net als ieder ander onderdeel
  van de kettingzaag zijn de remmen onderhevig aan een
  bepaalde mate van slijtage. Ze moeten regelmatig worden
  geïnspecteerd door een erkend DOLMARservicecentrum. Deze maatregel is voor uw eigen
  veiligheid.

  De koolborstels vervangen
  Verwijder en controleer de koolborstels regelmatig.
  Vervang deze wanneer ze tot aan de slijtgrensmarkering
  zijn afgesleten. Houd de koolborstels schoon en zorg
  ervoor dat ze vrij kunnen bewegen in de houders. Beide
  koolborstels dienen tegelijkertijd te worden vervangen.
  Gebruik alleen identieke koolborstels (zie afb. 44).
  Gebruik een schroevendraaier om de koolborsteldoppen
  te verwijderen. Haal de versleten koolborstels eruit, plaats
  de nieuwe erin, en zet de koolborsteldoppen goed vast.
  Nadat de koolborstels vervangen zijn, steekt u de stekker
  van het netsnoer in het stopcontact en laat u de
  koolborstels inlopen door het gereedschap gedurende 10
  minuten onbelast te laten draaien (zie afb. 45).

  Het gereedschap bewaren
  Biologisch afbreekbare zaagkettingolie kan slechts een
  beperkte tijdsduur bewaard worden. Twee jaar na de
  productiedatum begint biologisch afbreekbare olie
  hechteigenschappen te ontwikkelen, waardoor schade
  aan de oliepomp en de onderdelen van het
  smeersysteem kan worden veroorzaakt.
  – Alvorens de kettingzaag gedurende langere tijd buiten
  gebruik te stellen, leegt u de olietank en giet u er een
  kleine hoeveelheid motorolie (SAE 30) in.
  – Laat de kettingzaag een korte tijd draaien om alle
  resten van de biologisch afbreekbare olie uit de
  61



 • Page 19

  Toestand tijdens defect

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  Geen voeding.

  Sluit aan op de voeding.
  Controleer de voeding.

  Netsnoer defect.

  Stop onmiddellijk met het gebruik van het gereedschap
  en vraag uw plaatselijke, erkende servicecentrum het
  gereedschap te repareren.

  Storing van gereedschap.

  Stop onmiddellijk met het gebruik van het gereedschap
  en vraag uw plaatselijke, erkende servicecentrum het
  gereedschap te repareren.

  Zaagketting draait niet.

  Kettingrem is vastgezet.

  Zet de kettingrem los.

  Onvoldoende prestaties.

  Koolborstels versleten.

  Vraag uw plaatselijke, erkende servicecentrum het
  gereedschap te repareren.

  Olietank is leeg.

  Vul de olietank.

  Olietoevoergroef is verstopt.

  Reinig de groef.

  De stelschroef van de
  oliepomp is verkeerd
  afgesteld.

  Stel de toevoersnelheid van de oliepomp af.

  Remband is versleten.

  Stop onmiddellijk met het gebruik van het gereedschap
  en vraag uw plaatselijke, erkende servicecentrum het
  gereedschap te repareren.

  Zaagblad of zaagketting zit
  los.

  Stel het zaagblad en de kettingspanning in.

  Storing van gereedschap.

  Stop onmiddellijk met het gebruik van het gereedschap
  en vraag uw plaatselijke, erkende servicecentrum het
  gereedschap te repareren.

  De kettingzaag start niet.

  Geen olie op de zaagketting.

  De zaagketting stopt niet, ook
  niet wanneer de kettingrem in
  werking treedt.
  Het gereedschap trilt
  abnormaal sterk.

  014314

  VERKRIJGBARE ACCESSOIRES
  LET OP:
  • Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
  voor gebruik met het Dolmar-gereedschap dat in deze
  gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van
  andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor
  persoonlijk letsel opleveren. Gebruik de accessoires of
  hulpstukken uitsluitend voor de aangegeven
  gebruiksdoeleinden.
  Mocht u meer informatie willen hebben over deze
  accessoires, dan kunt u contact opnemen met uw
  plaatselijke Dolmar-servicecentrum.
  • Zaagketting
  • Schede
  • Zaagblad
  • Zaagkettingolie
  OPMERKING:
  • Sommige items op de lijst kunnen zijn inbegrepen in de
  doos van het gereedschap als standaard toebehoren.
  Zij kunnen van land tot land verschillen.
  Geluid
  ENG905-1
  De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten
  volgens EN60745:
  Geluidsdrukniveau (LpA): 90,8 dB (A)
  Geluidsvermogenniveau (LWA): 101,8 dB (A)
  Onzekerheid (K): 2,5 dB (A)
  Draag gehoorbescherming.

  62

  Trillingen
  ENG900-1
  De totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom) zoals
  vastgesteld volgens EN60745:
  Gebruikstoepassing: zagen in hout
  Trillingsemissie (ah): 5,2 m/s2
  Onzekerheid (K): 1,5 m/s2
  ENG901-1

  • De opgegeven trillingsemissiewaarde is gemeten
  volgens de standaardtestmethode en kan worden
  gebruikt om dit gereedschap te vergelijken met andere
  gereedschappen.
  • De opgegeven trillingsemissiewaarde kan ook worden
  gebruikt voor een beoordeling vooraf van de
  blootstelling.
  WAARSCHUWING:
  • De trillingsemissie tijdens het gebruik van het elektrisch
  gereedschap in de praktijk kan verschillen van de
  opgegeven trillingsemissiewaarde afhankelijk van de
  manier waarop het gereedschap wordt gebruikt.
  • Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden
  getroffen ter bescherming van de operator die zijn
  gebaseerd op een schatting van de blootstelling onder
  praktijkomstandigheden (rekening houdend met alle
  fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur
  gedurende welke het gereedschap is uitgeschakeld en
  stationair draait, naast de ingeschakelde tijdsduur).
  EU-verklaring van conformiteit
  Alleen voor Europese landen
  De EU-verklaring van conformiteit is opgenomen als
  Bijlage A in deze instructiehandleiding.



 • Page 20

  885287B926
  ALA

  Makita Europe N.V.

  Jan-Baptist Vinkstraat 2,
  3070 Kortenberg, Belgium

  Makita Corporation

  3-11-8, Sumiyoshi-cho,
  Anjo, Aichi 446-8502 Japan

  www.dolmar.com






Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Dolmar ES-2146 TLC wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Dolmar ES-2146 TLC in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,42 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Dolmar ES-2146 TLC

Dolmar ES-2146 TLC Bedienungsanleitung - Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Türkisch - 124 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.



Info