Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/3
Nächste Seite
CZ
I. Úvod
Wi vám umožní navázat bezdrátové spojení mezi chytrého telefonu, tabletu nebo
PC a internetem. Síla Wi signál se může lišit: čím dále jste od svého WiFi připojení
k internetu modem, m nižší je síla signálu bude. Aby byla zajištěna dostatečná
rychlost pro připojení k Internetu, nebo získat větší rozsah Wi, můžete použít Dymond WR03 Wi
opakovač. Wi opakovač se bezdrátově spojit s oběma vašeho internetového modemu a chytrého
telefonu / tabletu nebo PC. Je-li Wi síť chráněna heslem, budete muset nastavit Wi opakovač podle
pokynů popsaných níže. Přečtěte si prosím pozorně tento manuál Před použim výrobku poprvé!
II. Instalace Wi Repeater
Viz obrázek I
Váš současný internetový modem již má Wi, který má určitý rozsah. Na okraji rozsahu existující modemu
k Internetu, rychlost je velmi nízká. V zájmu zachování dostatečné rychlos, doporučujeme neinstalovat
Wi opakovač na okraji dosahu vašeho stávajícího internetového modemu.
III. Čás Wi Repeater
Viz obrázek II
1. Tlačítko WPS
2. Tlačítko reset
3. Signál odesílání síla
4. LED indikátory pro napájení / Wireless-WPS / 2,4 GHz a 5 GHz wi
5. přípojný bod pro kabelové sítě LAN (součás balení)
IV. Kongurace Wi Repeater
Wi opakovač má mnoho možnos. Omezíme na funkčnost Wi Repeater. Prosím, podívejte se na
instruktážní video na našich webových stránkách: hp://www.dymond.nl.
Wi opakovač má tlačítko WPS. S mto tlačítkem můžete automacky provést Wi připojení, aniž byste
museli zadávat nastavení. Je nutné, aby druhé zařízení (které se chcete připojit) má také tlačítko WPS.
1. Připojte Wi opakovač do svého internetového modemu pomocí WPS (přejděte k bodu 2, pokud vaše
internetové modem nemá WPS)
a. Zapojte Wi opakovač do elektrické zásuvky poblíž vašeho internetového modemu (ne příliš
daleko od modemu!) A počkejte 30 sekund, takže repeater může nastartovat.
b. Akvovat funkci WPS na modemu k Internetu (obvykle ssknu tlačítka WPS po dobu 3
sekund, nahlédněte do návodu vašeho internetového modemu).
c. Akvaci WPS na Wi opakovač ssknum tlačítka WPS po dobu 3 sekund (pokud se to
nepodaří, postupujte podle kroku c první, pak krok b!).
d. Wi opakovač se připojí k modemu. To bude nějaký čas trvat, počkejte alespoň 2 minuty.
2. Připojte Wi opakovač do svého internetového modemu bez WPS
a. Zapojte Wi opakovač do elektrické zásuvky poblíž vašeho internetového modemu (ne příliš
daleko od modemu!) A počkejte 30 sekund pro opakovač než se nastartuje.
b. Wi opakovač bude muset vědět, ke kterému Wi síť by měla být připojena a co je heslo. Z
tohoto důvodu je nutné nastavit Wi-Fi. Budete potřebovat kabel LAN. Zapojte jednu stranu
kabelu do Wi opakova druhý konec do vašeho PC. Možná budete muset dočasně odpojit
stávající Kabelový internet.
c. Přejděte na 192.168.10.1 ve webovém prohlížeči (nepoužívají službu Google, zadejte ji do
adresního řádku). *
d. Zadejte admin v obou jméno a pole pro heslo.
e. Objeví se následující obrazovka. Klikněte na “Site Survey”.
f. Vsechny dostupné WiFi Plocha areálu se zobrazí na obrazovce, Jako jeden ukázaný tady.
g. Vyberte síť kliknum na kruhu ve sloupci “Select” a zadejte své údaje hesla.
h. Kliknum na tlačítko “save-Apply” (v dolní čás). Nastavení jsou nyní uloženy, že je důvod, proč
opakovvás požádá počkat po dobu 90 sekund. Poté můžete odstranit internetový kabel a
instalaci WiFi opakovače na zvolené místo.
* Sem hp://192.168.10.1 do URL adresy řádku v horní čás okna internetového (nepište to do
vyhledávače Google).
Na obrazovce nastavení opakovače bude viditelná pouze tehdy, když opakovač ještě není set-up.
Pokud nechcete dostávat obrazovky nastavení, budete muset resetovat opakovače:
a. Položte repeater elektrické zásuvky a počkejte 1 minutu.
b. Sskněte resetovací tlačítko na levé straně přístroje po dobu 10 sekund.
c. Počkejte 2 minuty.
3. Připojte svůj notebook, mobilní telefon Nebo tablet s Wi opakov
a. Nyní můžete vložit opakovače Wi ve vybraném zásuvky. Opět se Bude trvat Nějaký Čas.
Počkejte alespoň 2 Minuty Po vložení.
b. Vyhledávání Nových wi pripojení z mobilního ZAŘÍZENÍ, Entry notebooků právě, telefonů
Nebo tabletu. Choose DYMOND WR03 2.4G Nebo DYMOND WR03 5G. Spojeni 5GHz JE
Rychlejší si zvolí Automacký WiFi-AC, jestli je to k dispozici Městě na obou zařízeních.
c. Heslo Je 12345678.
4. Připojte koncové ZAŘÍZENÍ k zesilovači WiFi POMOČI WPS
a. Koncové ZAŘÍZENÍ JSOU Entry. PC, mobilní telefon, tablet Nebo IP kamera. Akvaci WPS NA
koncovém ZAŘÍZENÍ PODLE manuálu prístroje.
b. Sskněte tlacitko WPS neuvádí se Wi-Fi opakovač po dobu 7 Sekund.
c. Zarizeni se nyní připojí. Po asi 2 minutách se pripojení funguje.
V. Řešení problémů
1. Možná jsem nastavit Wi opakovač špatně, a já chci změnit nastavení.
Odpověď: Je třeba resetovat opakovače. Je zde malé tlačítko v případě opakovače (na levé straně
přístroje).
A. Zapojte repeater elektrické zásuvky a počkejte 1 minutu
b. Sskněte tlačítko reset po dobu 10 sekund. Všechny LED diody s výjimkou napájecího zhasne.
C. Po 2 minutách, opakovač je zcela vynuluje.
2. Připojil jsem Wi opakovač podle WPS s modemu k Internetu, ale nemůže přihlásit ani nedostanou
síť Dymond WR03.
Odpověď: Některé internetové modemy mají tlačítko WPS, ale to je deakvována, nebo mají jiné heslo. V
tomto případě je nutné nastavit spojení mezi Repeater a internetového modemu podle kapitoly IV, část 2.
3. Chci nastavit opakovače s mým PC, ale nemohu připojit pomocí LAN kabelu.
Odpověď: Musíte zapojit jednu stranu kabelu LAN v opakovače, a na druhé straně kabelu v počítači. Toto
spojení musí být přímo, bez zařízení mezi nimi. Pokud byl opakovač set-up dříve, musíte nejprve resetovat
opakovače. Také byste měli dočasně vypnout wi z počítače. Také je třeba nastavit na “automacké
získání IP adresy” váš počítač. To je obvykle případ. Pokud je počítač nastaven na pevnou IP adresu nebo
proxy, je třeba nastavit počítač dočasně Toto nastavení lze nalézt zde automacké získání IP adresy. ‘:’
Start’- ‘Control’ Panel’- Network’- ‘adaptér Nastavení “-” připojení k místní sí “-” Vlastnos “-” Internet
Protocol verze 4 (IP / IPv4) . Zapište aktuální nastavení a poté zvolte “Získat IP adresu automacky” a
“OK”. Po opakovje nastaven, je třeba zadat původní nastavení. *** V vislos od vaší verzí systému
Windows, některé možnos může mít jiný název, např. “Síť centrum” místo “sítě”.
4. Chci nastavit opakovače pomocí WiFi sí.
Odpověď: Zapojte Wi opakovač do elektrické zásuvky poblíž vašeho internetového modemu (ne
příliš daleko od modemu!) A počkejte 30 sekund pro opakovnež se nastartuje. Použijte wi na svém
notebooku, mobilního telefonu nebo tabletu připojit k sí Dymond WR03. Heslo je 12345678. Jdi na
192.168.10.1 ve svém webovém prohlížeči (nepoužívat Google, zadejte jej v adresním řádku). Zadejte
admin v obou jméno a pole pro heslo. Klikněte na “Site Surveya vyberte síť. Zadejte své údaje heslo
a sskněte tlačítko “save-Apply” (v dolní čás). Počkejte 1 minutu. Nový Wi síť se zobrazí s názvem
Dymond WR03. Heslo této WiFi síť je 12345678.
5. Má repeater je nastaven, ale nemohu přístup k internetu s mým telefonem nebo tabletem
Odpověď: Zkontrolujte heslo. Ujistěte se, že nejprve umíst Wi repeater v blízkos internetového
modemu a poté jej zapojit do vzdálené zásuvky. Pokud se stále nemůžete připojit k Internetu, je
doporučeno změnit typ zabezpečení modemu a aktualizace na nejnovější verzi sowaru vašeho
internetového modemu.
6. Má VPN (Virtual Private Network) nepracuje s Wi opakovač.
Odpověď: repeater nepodporuje VPN.
7. připojení k internetu není s normální modem s Wi-Fi a kabelové připojení, ale instalovány
jednotlivé komponenty, jako je modem, router, WiFi-směrovačem nebo přístupovým bodem a další.
Wi opakovač nefunguje.
Odpověď: Wi opakovač je určen pro standardní připojení k internetu s integrovaným modem / WiFi boxu.
Můžete mít problém, protože IP NAT. použijte integrovaný modem / WiFi box nebo překongurovat síť.
8. Jsem pomocí ltrování MAC adres, ale nemůže připojit můj opakovač.
Odpověď: MAC adresa na štku opakovače je MAC adresa připojení kabelu. Prosím, vypněte ltrování
MAC adresy ve Vašem internetovém modemu a pak připojte Wi opakovač podle kroků popsaných v
této příručce.
Pro více informací, technické dotazy a žádos o návratu týkající se tohoto
produktu, měli byste se obrát support@dymond.nl~~dobj.
VI. Záruka
Copyright © Dymond. Dymond® je registrovaná ochranná známka společnos TE-Group NV. Značka
Dymond® představuje vynikající kvalitu výrobků a vynikající služby zákazníkům. Proto Dymond® zaručuje,
že tento produkt bude bez vady materiálu a zpracování po dobu dvou (2) let od data původní koupě
výrobku. Podmínky této záruky a rozsahu odpovědnos Dymond® podle této záruky je možné stáhnout z
internetových stránek: www.dymond.nl.
Click on “Site Survey”
Select network
Enter password
Click “Save/Apply
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Was bedeutet Verbindung hergestellt, kein Internet
  Eingereicht am 5-7-2021 18:13

  Antworten Frage melden
 • Ich kann mit der angegebenen I.P nicht auf den Wlan Verstärker zugreifen. Was kann ich tun? Eingereicht am 6-4-2020 11:57

  Antworten Frage melden
 • Dymond WI-FI Repeater WR03 läst sich nicht anmelden Eingereicht am 4-9-2019 10:14

  Antworten Frage melden
 • Habe ausversehen reset gedrückt und seit dem geht bei mir keine Internet mehr wie kann ich das wieder herstellen Eingereicht am 14-7-2019 22:10

  Antworten Frage melden
 • Wie kann ich das Passwort ändern? Mit dem Passwort ab Werk kann sich ja jeder ganz leicht in meinem WLAN anmelden. Eingereicht am 3-4-2019 02:16

  Antworten Frage melden
 • ich habe das gerät mit wps installiert aber es funktioniert nicht Eingereicht am 12-3-2019 22:07

  Antworten Frage melden
  • geht nicht über WPS, Kabel vom PC/ Laptop anstecken, Repeater resetten, dann kabel einstecken.
   Dann warten und sich per PC/Laptop über den Browser einlogen.
   192.168.10.1
   dann einfach alles einstellen Beantwortet 19-5-2019 13:08

   Finden Sie diese Antwort hilfreich? (22) Antwort melden
 • Ich habe ein Speedport von der Telekom. Wie kann ich den Repeater anschließen über WPS? Eingereicht am 6-3-2019 14:06

  Antworten Frage melden
 • Repeater per Lan-Kabel mit der Fritzbox verbinden, wie kofigurieren?. Eingereicht am 22-2-2019 15:56

  Antworten Frage melden
 • Unterstützt der Repeater auch ggfs. die Mesh-Funktion? Eingereicht am 17-1-2019 08:30

  Antworten Frage melden
 • Diamond WR03 lässt keine Verbindung zu Endgeräten mehr zu.
  Trotz Reset und neuer Einrichtung über Kabel
  Eingereicht am 9-1-2019 21:16

  Antworten Frage melden
 • Wir haben das dymond wr03. Funktioniert soweit, kann man das Standard-Passwort "123......" verändern?
  Danke

  reg.

  Eingereicht am 29-12-2018 09:05

  Antworten Frage melden
 • möchte den wifi repeater anschließen auf dem Campingplatz also kein modem verfügbar Eingereicht am 27-4-2018 13:02

  Antworten Frage melden
 • hallo mein sohn greift auf internet zu über den dymond repeter wie kann ich den zugriff sperren bzw passwort ändern
  Eingereicht am 9-4-2018 10:23

  Antworten Frage melden
  • Das geht über Jugendschutz Funktion von Windows, Der Repeater leitet nur die Funkwellen weiter, bzw. verstärkt sie. Die Jungendschutz Einstellung in Windows vornehmen oder am Modem/Router, anders geht es nicht. Beantwortet 27-6-2018 19:50

   Finden Sie diese Antwort hilfreich? Antwort melden
 • DYmond WR03 ist mit Netzwerk verbunden aber kein Internet Eingereicht am 8-2-2018 21:06

  Antworten Frage melden
 • Hallo , das Handy verbindet sich mit dem Repeater , aber das Tablett nicht .
  LED für 2,4 Ghz und 5 Ghz leuchten auf , aber die Sendestärke leuchtet nicht auf .
  Mit freunlichem Gruß
  Klang Eingereicht am 9-6-2017 12:13

  Antworten Frage melden
  • Das müssen sie näher erklären, da der Repeater beide hat, vielleicht hilft es wenn sie das Tablet über -ext anmelden sonst meldet es sich an über den Accresspoint also ihren Anschluss
   Beantwortet 27-6-2018 19:54

   Finden Sie diese Antwort hilfreich? (4) Antwort melden
 • ich habe meinen reapeater über wps verbunden,wie muss ich jetzt weiter vorgehen?
  Eingereicht am 8-6-2017 12:31

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Dymond WR03 - WI-FI REPEATER wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Dymond WR03 - WI-FI REPEATER in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,99 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info