Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
-1- -3- -4- -5--2-
-6- -8- -9- -10--7-
Rood en zwart
aansluitsnoer:
Dit zijn de
voedingsaan-
sluitingen van
de camera.
Het rode snoertje verbinden met DC12V+ van de voedings-
adapter. Het zwart snoertje verbinden met DC12V- van de
voedingsadapter.
Doe de adapter nog NIET in een stopcontact.
Geel en paars aansluitsnoer:
Verbind deze snoertjes
volgens nevenstaan-
de tekening met een
elektrische deuropener
zodat de deur op af-
stand via de smartpho-
ne of tablet geopend
kan worden
Het bedienen van de elektrische deuropener staat beschre-
ven in ‘IDC-25 Instellen & gebruiken’.
*: Een elektrische deuropener met voeding wordt NIET
meegeleverd.
Grijs en wit aansluitsnoer:
Verbind deze snoertjes
volgens nevenstaan-
de tekening met de
originele deurbel zodat
die als vanouds blijft
functioneren als er
aangebeld wordt.
**: originele huisbel en
beltransformator van de
woning of het pand.
6. Camera aanmelden aan het netwerk.
Naar keuze kan de camera draadloos, via de meege-
leverde Wi antenne, met een 2.4GHz router (netwerk)
verbonden worden of kan de verbinding via een LAN
kabel lopen.
LAN kabel:
Leg volgens onderstaande tekening de 4 draadjes in de
meegeleverde 8-polige contraplug en klem deze vast
door het dekseltje dicht te klappen en aan te drukken.
(tip: dit kan draadje voor draadje gedaan worden, een in-
geklemd draadje schiet niet los als het dekseltje geopend
wordt)
*** LAN kabel is exclusief.
Doe nu een van de stekkers van een LAN kabel in het
8-polig contraplugje en doe de andere kant van de LAN
kabel in een vrije aansluiting op de router.
Ga nu verder bij hoofdstuk 7.
Wi antenne
Schroef de meegeleverde antenne aan het antenne-
snoertje van de camera.
doe de voedingsadapter van de camera in
een stopcontact en wacht totdat na onge-
veer 25 seconden beeptonen klinken (zie 12)
Let op: Als de camera uit de metalen houder is
genomen, houd dan het kleine zwarte anti-
sabotage drukknopje aan de achterzijde ingedrukt. An-
ders klinkt een sirenetoon als sabotage melding.
Zie hoofdstuk 9 als er na 25 seconden nog geen
beeptonen klinken.
zorg dat de smartphone
of tablet verbonden is met
het Wi netwerk (zie 13)
open de APP en druk op
knop (zie 14)
klik in de APP op de optie
‘Set Wi by QR code’ (zie 15)
klik op ‘network’ en selec-
teer het netwerk (zie 16)
voer het wachtwoord van
het netwerk in (zie 17)
click op ‘Next’ (zie 18)
de smartphone of tablet
toont nu een QR code
waarin de toegangsco-
des van het netwerk zijn
verwerkt (zie 19)
beweeg nu de
smartphone of
tablet met de QR
code op een afstand van ongeveer 10 tot 20 cm voor de
camera, na enkele seconden klinkt een “CHING” toon, de
camera heeft de code gelezen (zie 20)
de helderheid van de smartphone of tablet eventu-
eel iets hoger instellen voor een beter scanresultaat
klik op knop ‘Heard’ als de
“Ching” toon geklonken
heeft (zie 21)
de camera gaat zich nu
aanmelden bij het netwerk,
dit kan enkele seconden
duren (zie 22)
“Aha, Setup successfully”
wordt kort in het display
getoond als het aanmelden
is gelukt (zie 23)
7. Camera koppelen aan
smartphone of tablet.
(
Alleen voor
LAN gebruikers: doe
de voedingsadapter van de came-
ra in een 230V stopcontact)
klik op ‘ (zie 24), veeg
naar beneden (zie 25) en
wacht totdat de camera
in de ‘device list’ getoond
wordt
boven in de lijst (zie 26)
wordt het apparatennummer
van de camera getoond
(446589 in dit voorbeeld)
druk op + (zie 27)
hier (zie 28) kan de camera
een eigen naam krijgen
geef de camera een eigen
wachtwoord en herhaal dit
(zie 29 en 30)
druk op ‘Save’ om deze ca-
mera vast te leggen (zie 31)
*** DE CAMERA IS NU GEBRUIKSGEREED ***
Als ‘Connection failed’ in het scherm verschijnt,
voer dan eerst de reset procedure uit (zie hoofd-
stuk 8) en begin opnieuw bij hoofdstuk 6
Zie “DCI-25 INSTELLEN’ hoe deze camera aan een
2e smartphone of tablet aangemeld kan worden
8. Gebruik deze ruimte hieronder om de diverse wachtwoor-
den te noteren en bewaar deze handleiding in de ver-
pakking van deze deurcamera zodat alles bij elkaar blijft
voor latere naslag. Tussen haakjes staan de instructies
waar u deze gegevens heeft ingevuld.
aanmaken account / inloggen:
emailadres: (8)
(account) wachtwoord: (9)
accountnummer:
(instructie 1 bij
‘DCI-25 instellen)
aanmelden aan het netwerk:
naam van netwerk: (16)
(Wi) wachtwoord: (17)
Camera:
apparatennummer: (26)
camera-naam: (28)
camera wachtwoord: (29)
9 Mogelijke problemen bij het aanmelden van de
camera aan het netwerk.
Zoals bij plaatje 20 staat beschreven, krijgt de camera
de inloggegevens via een QR code van de smartphone
of tablet. Als voor wat voor reden dan ook deze code
opnieuw gelezen moet worden, moet eerst de camera
gereset worden. Ook als er geen beeptonen klinken (zie
plaatje 12) of bij een ander vermeend defect moet de
camera eerst gereset worden.
Dit resetten gaat als volgt:
1. Neem de adapter uit het stopcontact.
2. Verwijder de inbusbout aan de onderzijde van de
camera en neem de camera uit de houder.
3. Houd aan de achterzijde van de
camera het anti-sabotageknopje
ingedrukt.
4. Doe de adapter in een stop-
contact en wacht 20 secon-
den (anti sabotageknopje
ingedrukt houden).
5. Druk met een paperclip aan
de achterzijde van de came-
ra-unit het reset-knopje in
totdat na ongeveer 5 secon-
den een DJING toon klinkt.
De camera is nu gereset.
6. De adapter kan nu uit het stopcontact genomen
worden, ook het anti-sabotageknopje kan losgelaten
worden.
7. Plaats de camera terug in de houder en schroef de
inbusbout vast.
8. Ga nu verder bij hoofdstuk 6
IDC-25 INSTALLEREN
ANDROID
1. Introductie.
Deze installatie gids beschrijft hoe de IDC-25 IP deur-
camera geïnstalleerd moet worden om op de smart-
phone te kunnen zien wie er aanbelt. Voor het instellen
en gebruiken moet de ‘IDC-25 Instellen & gebruiken’
handleiding geraadpleegd worden die aan de andere
zijde van deze gebruiksaanwijzing geprint is.
2. Anti sabotage drukknop.
Aan de achterzijde van de camera zit een klein
drukknopje. Als dit drukknopje vrijkomt, doordat
bijvoorbeeld de camera uit de houder genomen wordt,
dan klinkt een sirenetoon uit de camera. Neem dus de
adapter uit het stopcontact als de camera uit de houder
gehaald wordt.
3. Camera elektrisch aansluiten.
Drukconnectoren:
Let op: de meegeleverde drukconnectoren zijn voor één-
malig gebruik. Bij eerst aanmelden en instellen en pas
later denitief plaatsen, is het verstandig om de draden
eerst tijdelijk (bijv. met een kroonsteentje) te verbinden.
Gebruik de drukconnectoren pas bij de denitieve plaat-
sing.
Werking drukconnector:
druk de afgestripte draden
zover als mogelijk in de
connector
knijp deze dan met een
knijptang dicht
Het nummer op het oranje kapje
heeft geen gebruikersfunctie.
5. Account aanmaken.
klik ‘register (zie 5)
selecteer ‘By email’ (zie 6)
(aanmelden via mobiel
nummer wordt niet onder-
steund)
klik ‘Next’ (zie 7)
voer het emailadres in waar
het wachtwoord naar toe ge-
stuurd moet worden als dat
ooit vergeten wordt (zie 8)
voer een zelf verzonnen
wachtwoord in en herhaal
dit (zie 9 en 10) (max 27
karakters, let op gebruik
van hoofd- en kleine letters,
speciale symbolen zijn
toegestaan)
klik op ‘Register (zie 11)
Als nu de tekst ‘email has been
registered’ verschijnt, dan is al
een account aangemaakt met dit
emailadres. Geef nu een ander
emailadres in.
DC12V+
DC12V-
rood
zwart
geel
paars
*
*
1
wit
grijs
**
**
Tip: hier zat de originele
beldrukker aangesloten
4. APP downloaden.
download via ‘Google Play Store’
de APP “SafeSmart” (zie 1)
installeer deze APP op
de smartphone of tablet
(zie 2)
accepteer dat de app toegang
heeft tot de smartphone of
tablet (zie 3)
open de app (zie 4)
5
6
7
8
9
10
11
oranje/wit
oranje
groen/wit
groen
1
2
3
4
5
6
7
8
***
draadjes moeten afgestript zijn
na 25 sec:
‘bi...bi’
12
netwerk
verbonden
13
14
15
netwerk
18
16
17
19
“CHING”
smartphone:10-15cm
tablet: 20cm
20
21
22
23
CAM446589
25
27
24
26
CAM446589
garage
28
29
30
31
5 sec.
1
2
3
4
Service
Help
Service Help
WWW.HESDO.NL
SERVICE@HESDO.NL
NL 073 6411 355
(Lokaal tarief)
BE 03 238 5666
(Lokaal tarief)
(Tarif local)
DE 0180 503 0085
Lokale Festnetzkosten
Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, ‘s-Hertogenbosch
The Netherlands
WWW.HESDO.NL
SERVICE@HESDO.NL
NL 073 6411 355
BE 03 238 5666
DE 0180 503 0085
Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB,
‘s-Hertogenbosch,
The Netherlands
(Lokaal tarief)
(Tarif local)
(Lokaal tarief)
(Lokale Festnetzkosten)
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  1. Introductie.
  Deze installatie gids beschrijft hoe de IDC-25 IP deurcamera geïnstalleerd moet worden om op de smartphone te kunnen zien wie er aanbelt. Voor het instellen
  en gebruiken moet de ‘IDC-25 Instellen & gebruiken’
  handleiding geraadpleegd worden die aan de andere
  zijde van deze gebruiksaanwijzing geprint is.
  2. Anti sabotage drukknop.
  Aan de achterzijde van de camera zit een klein
  drukknopje. Als dit drukknopje vrijkomt, doordat
  bijvoorbeeld de camera uit de houder genomen wordt,
  dan klinkt een sirenetoon uit de camera. Neem dus de
  adapter uit het stopcontact als de camera uit de houder
  gehaald wordt.
  3. Camera elektrisch aansluiten.
  Drukconnectoren:
  Let op: de meegeleverde drukconnectoren zijn voor éénmalig gebruik. Bij eerst aanmelden en instellen en pas
  later definitief plaatsen, is het verstandig om de draden
  eerst tijdelijk (bijv. met een kroonsteentje) te verbinden.
  Gebruik de drukconnectoren pas bij de definitieve plaatsing.
  Werking drukconnector:
  druk de afgestripte draden
  zover als mogelijk in de
  connector
  knijp deze dan met een
  knijptang dicht
  Het nummer op het oranje kapje
  heeft geen gebruikersfunctie.

  rood
  zwart

  download via ‘Google Play Store’
  de APP “SafeSmart” (zie 1)

  13

  Geel en paars aansluitsnoer:
  *
  Verbind deze snoertjes
  volgens nevenstaande tekening met een
  *
  geel
  elektrische deuropener
  zodat de deur op afpaars
  stand via de smartphone of tablet geopend
  kan worden
  Het bedienen van de elektrische deuropener staat beschreven in ‘IDC-25 Instellen & gebruiken’.
  *: Een elektrische deuropener met voeding wordt NIET
  meegeleverd.
  Grijs en wit aansluitsnoer:
  Verbind deze snoertjes
  volgens nevenstaande tekening met de
  originele deurbel zodat
  die als vanouds blijft
  functioneren als er
  aangebeld wordt.
  **: originele huisbel en
  beltransformator van de
  woning of het pand.

  accepteer dat de app toegang
  heeft tot de smartphone of
  tablet (zie 3)

  wit

  **

  4
  Tip: hier zat de originele
  beldrukker aangesloten
  -3de smartphone of tablet
  toont nu een QR code
  waarin de toegangscodes van het netwerk zijn
  verwerkt (zie 19)

  19

  “CHING”
  beweeg nu de
  20
  smartphone of
  tablet met de QR
  code op een afstand van ongeveer 10 tot 20 cm voor de
  camera, na enkele seconden klinkt een “CHING” toon, de
  camera heeft de code gelezen (zie 20)
  de helderheid van de smartphone of tablet eventueel iets hoger instellen voor een beter scanresultaat

  klik op knop ‘Heard’ als de
  “Ching” toon geklonken
  heeft (zie 21)

  21

  CAM446589

  30

  18
  -6-

  boven in de lijst (zie 26)
  wordt het apparatennummer
  van de camera getoond
  (446589 in dit voorbeeld)

  24

  31
  de camera gaat zich nu
  aanmelden bij het netwerk,
  dit kan enkele seconden
  duren (zie 22)

  22
  -7-

  garage

  8
  9
  10

  Zie “DCI-25 INSTELLEN’’ hoe deze camera aan een
  2e smartphone of tablet aangemeld kan worden
  8.

  Gebruik deze ruimte hieronder om de diverse wachtwoorden te noteren en bewaar deze handleiding in de verpakking van deze deurcamera zodat alles bij elkaar blijft
  voor latere naslag. Tussen haakjes staan de instructies
  waar u deze gegevens heeft ingevuld.
  aanmaken account / inloggen:

  klik op ‘
  ’ (zie 24), veeg
  naar beneden (zie 25) en
  wacht totdat de camera
  in de ‘device list’ getoond
  wordt

  27

  klik ‘Next’ (zie 7)

  Als ‘Connection failed’ in het scherm verschijnt,
  voer dan eerst de reset procedure uit (zie hoofdstuk 8) en begin opnieuw bij hoofdstuk 6

  23

  CAM446589

  25

  oranje/wit
  oranje
  groen/wit
  groen

  druk op + (zie 27)
  hier (zie 28) kan de camera
  een eigen naam krijgen
  geef de camera een eigen
  wachtwoord ­en herhaal dit
  (zie 29 en 30)
  druk op ‘Save’ om deze camera vast te leggen (zie 31)

  emailadres: (8)
  (account) wachtwoord: (9)
  accountnummer:
  (instructie 1 bij
  ‘DCI-25 instellen)
  aanmelden aan het netwerk:
  naam van netwerk: (16)
  (Wifi) wachtwoord: (17)
  Camera:
  apparatennummer: (26)

  Wifi antenne
  Schroef de meegeleverde antenne aan het antennesnoertje van de camera.

  12
  na 25 sec:
  ‘bi...bi’

  doe de voedingsadapter van de camera in
  een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beeptonen klinken (zie 12)
  -59 Mogelijke problemen bij het aanmelden van de
  camera aan het netwerk.
  Zoals bij plaatje 20 staat beschreven, krijgt de camera
  de inloggegevens via een QR code van de smartphone
  of tablet. Als voor wat voor reden dan ook deze code
  opnieuw gelezen moet worden, moet eerst de camera
  gereset worden. Ook als er geen beeptonen klinken (zie
  plaatje 12) of bij een ander vermeend defect moet de
  camera eerst gereset worden.
  Dit resetten gaat als volgt:
  1. Neem de adapter uit het stopcontact.
  2. Verwijder de inbusbout aan de onderzijde van de
  camera en neem de camera uit de houder.
  3. Houd aan de achterzijde van de
  camera het anti-sabotageknopje
  ingedrukt.
  4. Doe de adapter in een stopcontact en wacht 20 seconden (anti sabotageknopje
  ingedrukt houden).
  Service
  Help
  5. Druk met een paperclip aan
  de achterzijde van de came- 5 sec.
  WWW.HESDO.NL
  ra-unit het reset-knopje
  in
  SERVICE@HESDO.NL
  totdat na ongeveerNL
  5 073
  secon6411 355
  tarief)
  den een DJING toon(Lokaal
  klinkt.
  BE 03 238 5666
  De camera is nu gereset.
  (Lokaal tarief)
  (Tarif local)
  6. De adapter kan nu uit het stopcontact genomen
  DE 0180 503 0085
  Lokale Festnetzkosten
  worden, ook het anti-sabotageknopje
  kan losgelaten
  Hesdo, Australiëlaan 1
  worden.
  5232 BB, ‘s-Hertogenbosch
  7. Plaats de camera terug
  in de houder en schroef de
  The Netherlands
  inbusbout vast.
  8. Ga nu verder bij hoofdstuk 6

  (Lokaal tarief)

  Help

  -8-

  WWW.HESDO.NL
  SERVICE@HESDO.NL

  NL 073 6411 355 (Lokaal tarief)

  camera wachtwoord: (29)

  BE 03 238 5666 (Tarif local)

  DE 0180 503 0085 (Lokale Festnetzkosten)
  Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB,
  ‘s-Hertogenbosch, The Netherlands

  *** DE CAMERA IS NU GEBRUIKSGEREED ***
  -9-

  ***

  Doe nu een van de stekkers van een LAN kabel in het
  8-polig contraplugje en doe de andere kant van de LAN
  kabel in een vrije aansluiting op de router.
  Ga nu verder bij hoofdstuk 7.

  Service

  camera-naam: (28)

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  *** LAN kabel is exclusief.

  -4-

  7. Camera koppelen aan
  smartphone of tablet.
  (Alleen voor LAN gebruikers: doe
  de voedingsadapter van de camera in een 230V stopcontact)

  29

  klik op ‘network’ en selecteer het netwerk (zie 16)
  voer het wachtwoord van
  het netwerk in (zie 17)
  click op ‘Next’ (zie 18)

  open de app (zie 4)

  “Aha, Setup successfully”
  wordt kort in het display
  getoond als het aanmelden
  is gelukt (zie 23)

  selecteer ‘By email’ (zie 6)
  (aanmelden via mobiel
  nummer wordt niet ondersteund)

  11
  klik op ‘Register’ (zie 11)
  Als nu de tekst ‘email has been
  registered’ verschijnt, dan is al
  een account aangemaakt met dit
  emailadres. Geef nu een ander
  emailadres in.

  grijs

  netwerk

  17

  3

  voer een zelf verzonnen
  wachtwoord in en herhaal
  dit (zie 9 en 10) (max 27
  karakters, let op gebruik
  van hoofd- en kleine letters,
  speciale symbolen zijn
  toegestaan)

  28

  16

  voer het emailadres in waar
  het wachtwoord naar toe gestuurd moet worden als dat
  ooit vergeten wordt (zie 8)

  **

  netwerk
  verbonden

  15

  6
  7

  26

  klik in de APP op de optie
  ‘Set Wifi by QR code’ (zie 15)

  installeer deze APP op
  de smartphone of tablet
  (zie 2)

  2

  6. Camera aanmelden aan het netwerk.
  Naar keuze kan de camera draadloos, via de meegeleverde Wifi antenne, met een 2.4GHz router (netwerk)
  verbonden worden of kan de verbinding via een LAN
  kabel lopen.
  LAN kabel:
  Leg volgens onderstaande tekening de 4 draadjes in de
  meegeleverde 8-polige contraplug en klem deze vast
  door het dekseltje dicht te klappen en aan te drukken.
  (tip: dit kan draadje voor draadje gedaan worden, een ingeklemd draadje schiet niet los als het dekseltje geopend
  wordt)
  draadjes moeten afgestript zijn

  Doe de adapter nog NIET in een stopcontact.

  smartphone:10-15cm
  tablet: 20cm

  open de APP en druk op
  knop (zie 14)

  5

  klik ‘register’ (zie 5)

  1

  -2-

  Zie hoofdstuk 9 als er na 25 seconden nog geen
  beeptonen klinken.

  14

  5. Account aanmaken.

  Het rode snoertje verbinden met DC12V+ van de voedingsadapter. Het zwart snoertje verbinden met DC12V- van de
  voedingsadapter.

  -1Let op: Als de camera uit de metalen houder is
  genomen, houd dan het kleine zwarte antisabotage drukknopje aan de achterzijde ingedrukt. Anders klinkt een sirenetoon als sabotage melding.

  zorg dat de smartphone
  of tablet verbonden is met
  het Wifi netwerk (zie 13)

  4. APP downloaden.

  DC12V+

  ANDROID

  Rood en zwart
  aansluitsnoer:
  Dit zijn de
  voedingsaansluitingen van
  de camera.

  DC12V-

  1 IDC-25 INSTALLEREN

  -10- • Page 2

  2

  IDC-25 INSTELLEN
  ANDROID

  1. Systeem settings.
  Open de App en druk op knop
  (1) om het menu
  ‘System Settings’ te openen
  • bovenin wordt het accountnummer getoond
  • My Account: hier worden de
  accountgegevens getoond en
  kunnen hier gewijzigd worden
  • Settings: diverse instellingen, zie
  hieronder
  • Update: hier wordt gechecked of er
  een update van de software bestaat
  • System Notification: hier kunnen
  meldingen en wetenswaardigheden worden getoond die verband houden met deze app of dit
  product
  • About: hier wordt de firmwareversie getoond
  • Sign out: om uit te loggen
  • Exit: om de app te stoppen

  2. Camera settings.
  open de App
  druk op
  (2)
  selecteer
  bij gebruik van meer camera’s
  hier de gewenste camera aanklikken en zorg er voor dat de
  camera ‘online’ is
  klik op ‘Settings’

  1

  Na openen “Settings”
  • Incoming Vibrate: niet beschikbaar
  • Incoming Ring: niet beschikbaar
  • Alarm Vibrate: trilfunctie aan/uit
  • Alarm Ring: belsignaal aan/uit
  • Incoming Ring: niet beschikbaar
  • Alarm Ring: instellen belsignaal
  • Notification Bar Icon: niet functioneel
  • Automatically Start: bij ‘I’ start de
  App automatisch op bij inschakelen van de telefoon. Let op, deze
  instelling springt telkens terug
  naar ‘I’.

  IDC-25 GEBRUIKEN
  ANDROID

  1. Zelf kijken.
  open de App
  druk op
  (1)
  klik op

  2

  • Date and Time: voor het instellen van de tijd en de datum
  bij UTC de afwijking t.o.v. de
  “Coordinated Universal Time”
  ingeven
  tijdens wintertijd: UTC+1
  tijdens zomertijd: UTC+2
  • Media Settings: als een afspeelapparaat op de smartphone of
  tablet aangesloten wordt, kan
  hier ingesteld worden of dat
  een PAL of NTSC gebaseerd
  apparaat is.
  • Security Settings: om het camera-wachtwoord te wijzigen
  of één gastgebruiker toe te voegen door een zelf te
  verzinnen code in te voeren en rechtsboven op ‘Save’’ te
  drukken. Let op: als hier nadien een nieuwe gastgebruiker wordt invoert, komt de oude te vervallen.
  • Network Settings: hier wordt aangegeven of de verbinding via een LAN kabel (ethernet) of draadloos (wifi) is;
  tevens worden hier de beschikbare netwerken getoond.
  • Alarm Settings:
  - “Receive alarm message”: als deze op 0 staat worden
  deurbeloproepen niet op de telefoon gemeld, bij nor maal gebruik moet deze hier dus op I staan.

  -1-

  3

  de volgende functies zijn nu mogelijk:

  2.1

  2.10

  2.9

  2.2
  2.3
  2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

  zie de volgende pagina voor uitleg van deze knopjes
  -6-

  Deze instelling wijzigen door op
  het slotje te drukken, uit de deurpostcamera klinkt een fluittoon en
  het slotje gaat open of dicht.

  2.1: actuele datum en tijd (zie ‘IDC-25 Instellen’)
  2.2: geen functie
  2.3: indicatie dat de microfoon van de smartphone of

  tablet is ingeschakeld
  -7-

  - Scheduled Recording”: om de camera op een voorin gesteld tijdstip te laten opnemen.
  • Defence Area: niet beschikbaar
  • Storage Settings: in de deurbelcamera is een SD kaart
  van 8MB ingebouwd. In dit menu wordt de totale en de
  nog beschikbare geheugencapaciteit getoond. Tevens
  kan hier de SD-kaart geformateerd worden (Let op, na
  het formateren zijn alle opnamen gewist).
  De kaart is niet van buiten af toegankelijk en kan niet
  worden vervangen.
  De ingebouwde SD kaart heeft een capaciteit van 8GB
  wat overeen komt met ongeveer 100 uur continu opnemen (ongeveer 80MB per uur). Als de kaart vol is, dan
  worden de oudste opnames overschreven.
  • Device Update: hier kijkt de App of er een update voor de
  camera software beschikbaar is.
  3. Camera-naam en wachtwoord.
  open de App, druk op
  (3) en
  selecteer

  - “Buzzer”: als deze op I (aan) staat
  en de camera detecteert een
  beweging terwijl ook het slotje
  gesloten is, dan klinkt er een sirenetoon uit de camera
  die automatisch na 1, 2 of 3 minuten stopt (instelbaar
  nadat deze functie is ingeschakeld). Advies is dan
  ook om deze functie op 0 (uit) te laten staan.
  - “PIR detection”: niet beschikbaar

  3. Foto maken.
  Druk tijdens
  het kijken op
  toets
  om
  een foto van
  het beeld te
  maken

  druk op

  (4)

  +

  klik op ‘+’
  selecteer ‘Manual’ en
  geef achtereenvolgens
  de camera-ID in en het
  camera-wachtwoord (dit
  is de apparatencode, zie
  ook ‘IDC-25 installeren’,
  item 4.3)
  druk op ‘Save’

  4

  • Device Name: geef hier de
  camera een eigen naam
  • Device pasword: geef hier de
  camera een eigen wachtwoord

  -4-

  -5-

  Foto’s kijken:
  open de App
  druk op
  (3)
  klik op ‘Snapshot’

  - De opnamen wissen door de SD kaart te formateren
  (zie IDC-25 Instellen, hoofdstuk 2, item ‘Storage Settings’).
  - Het is niet mogelijk om de opnamen naar externe apparaten te kopiëren of te verplaatsen.

  Foto’s wissen door deze
  als miniatuur weer te geven
  en dan even ingedrukt te
  houden

  3

  - Bij ‘Alarm Recording’ en als de camera ingesteld staat
  op het detecteren van beweging, dan stopt het opnemen
  1, 2 of 3 minuten na de laatste beweging. De totale lengte van het filmpje kan dus een stuk langer zijn dan de 1, 2
  of 3 minuten die is ingesteld.

  4. Video kijken.
  Zie ‘Record Settings‘ bij ‘IDC-25
  Instellen’ voor het maken van
  een video-opname
  open de App

  5

  druk op
  druk op

  (4)
  (5)

  klik op ‘Playback’ en klik het
  gewenste filmpje

  4
  De filenamen van deze filmpjes
  geven de volgende informatie:
  2015-07-14_08:23:59_A.av (180S)
  datum tijd A= Alarm recording
  lengte (*)
  (deurbeldrukker of beweging)

  M= Manual recording

  S= Scheduled recording
  - Boven de lijst met opgenomen filmpjes kan de dag
  of periode ingesteld worden om eenvoudiger naar een
  specifieke opname te zoeken.

  -8-

  open de App

  3

  • Record Settings:
  -
  “Manual Recording”: gebruik schakelaar ‘Record Switch’
  om direct de opname te starten of te stoppen.
  - “Alarm Recording”: de opname start automatisch als
  er op de deurbel gedrukt wordt (of bij een beweging),
  ook de opnameduur is hier instelbaar.

  2.4: deze knop ruim 1 seconden ingedrukt houden om

  de elektrische deuropener te activeren (de opener

  blijft 5 seconden lang bekrachtigd, na het openen

  minimaal 10 seconden wachten voordat de deur

  opnieuw geopend kan worden)
  2.5: indicatie dat de luidspreker van de smartphone is

  ingeschakeld; druk op dit knopje om te wijzigen in
  ‘ ’ de luidspreker is nu uitgeschakeld, nogmaals

  drukken om de luidspreker weer in te schakelen;

  standaard is de luidspreker telkens ingeschakeld,

  het is niet mogelijk om deze standaard uit te scha kelen
  2.6: hierop drukken om een foto van de bezoeker te

  maken, zie ook het volgende hoofdstuk
  2.7: om de verbinding met de camera te beëindigen
  2.8: om de microfoon in- of uit te schakelen (bij een

  uitgeschakelde microfoon wordt het microfoon
  icoon (2.3) niet getoond);
  standaard is de microfoon telkens ingeschakeld,
  het is niet mogelijk om deze standaard uit te scha kelen
  2.9: hier wordt de resolutie van het beeld getoond, er

  is keuze uit:

  HD: 1280*720 pixels

  SD: 640*360 pixels (standaard)

  LD: 320*180 pixels

  bij opstarten wordt automatisch ‘SD’ geselecteerd
  2.10: hier wordt getoond hoeveel smartphones of tablets

  op dit moment naar dit beeld kijken

  4. Nieuwe camera toevoegen of deze aanmelden aan
  andere smartphone.

  bij gebruik van meer camera’s hier
  de gewenste camera aanklikken en
  zorg er voor dat de camera ‘online’ is

  -3-

  druk op
  ‘Ignore’ om
  de oproep te
  negeren, de
  melding verschijnt nu dat
  elke nieuwe
  oproep de
  komende 10
  seconden niet
  zal worden
  gemeld

  1

  het beeld van de camera verschijnt op de smartphone

  Bij reageren op beweging moet
  het slotje gesloten zijn. Is het
  slotje open dan reageert de
  camera wel op de deurbeldrukker
  maar niet op beweging.

  -22. Er wordt aangebeld.
  de smartphone wordt geactiveerd en een beeld zoals
  hieronder getoond verschijnt op de telefoon, tevens klinkt
  het ingestelde belsignaal.
  druk op
  ‘Check’
  om de
  oproep
  aan te
  nemen

  de smartphone of tablet zoekt
  contact met de camera

  - “Alarm push ID”: Overzicht van de accounts die van
  de camera een notificatie kunnen ontvangen (max. 5
  acounts per camera).
  - “Alarm push email”: het email-adres wat hier ingevoerd
  wordt ontvangt een foto van de persoon die aanbelt
  of waarvan de camera een beweging constateert. (zie
  ‘Motion detection hieronder). Let op dat het ontvangen
  van deze emails bij slechte internetverbindingen of
  door drukke servers soms wat vertraagd kan zijn.
  - “Motion detection”: om de camera OOK op beweging
  te laten reageren naast reageren op de drukknop. Let
  op dat de camera nu minder geschikt is als deurbel
  maar meer als bewegingsalarm.

  -9-

  5. Shake.
  Bij ‘Shake’ (5) zoekt de camera
  naar alle aangemelde camera’s
  op het netwerk.

  5

  6. Alarm Management.
  Bij ‘Alarm Management’ (6),
  optie ‘Alarm logs’ verschijnt
  6
  een lijst met tijden en data
  wanneer op de deurbel is
  gedrukt of wanneer de deurbel
  camera een beweging heeft
  geconstateerd. Overige opties
  bij ‘Alarm Management’ hebben geen gebruikersfunctie.
  7. Geen functie.

  7

  HET TOESTEL VERWIJDEREN (MILIEU)
  Op het einde van de levenscyclus van het product
  mag u dit product niet bij het normale huishoudelijke
  afval gooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen
  voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.
  V1.0
  -10-


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Elec IDC-25 - Android wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Elec IDC-25 - Android in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,53 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Elec IDC-25 - Android

Elec IDC-25 - Android Zusatzinformation - Holländisch, Französisch - 1 seiten

Elec IDC-25 - Android Bedienungsanleitung - Französisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info