Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/99
Nächste Seite
Gebruikershandleiding
NPD4213-00 NL
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Mein Epson Aculaser C1600 druckt immer rechts im unterem Bereich ein Symbol mit. Sieht aus wie ein Vogel oder etwas mit Flügel oder ?? Wie kann ich das abstellen ?
  Gruß Karl Eingereicht am 14-7-2019 21:22

  Antworten Frage melden
 • Epson aculaser c1600 Toner rotate funktioniert nicht mehr Eingereicht am 25-1-2019 12:01

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruikershandleiding
  NPD4213-00 NL • Page 2

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Auteursrechtmededeling
  Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een gegevenssysteem of in enige vorm of enige wijze worden
  verzonden, mechanisch, gefotokopieerd, opgenomen of op andere wijze, zonder de voorafgaande toestemming van Seiko Epson
  Corporation. Patentaansprakelijkheid wordt niet aangenomen ten aanzien van het gebruik van de informatie hierin. Er wordt
  ook geen aansprakelijkheid aangenomen voor schade voortkomend uit het gebruik van de informatie hierin.
  Noch Seiko Epson Corporation noch haar partnerbedrijven dragen aansprakelijkheid naar de koper van dit product of derden
  voor schade, verlies, kosten of uitgaven die door de koper of derden zijn opgelopen, voortkomend uit: ongeluk, foutief gebruik of
  misbruik van dit product of onbevoegde modificaties, reparaties of wijzigingen aan dit product of (exclusief in de V.S.) het
  nalaten om de bedienings- en onderhoudsinstructies van Seiko Epson Corporation strikt op te volgen.
  Seiko Epson Corporation en haar partnerbedrijven zijn niet aansprakelijk voor schades of problemen die voortkomen uit het
  gebruik van opties of andere verbruiksproducten dan die zijn aangewezen als originele Epson Producten of door Epson
  goedgekeurde Producten door Seiko Epson Corporation.
  EPSON is een gedeponeerd handelsmerk en EPSON AcuLaser is een handelsmerk van Seiko Epson Corporation.

  Software Licentie-overeenkomst
  Dit pakket bevat de volgende materialen, geleverd door Seiko Epson Corporation (Epson): software
  meegeleverd als onderdeel van het printsysteem (“Printsoftware”), de digitaal gecodeerde
  machineleesbare overzichtsgegevens gecodeerd in een speciaal formaat en in gecodeerde vorm
  (“Lettertypeprogramma’s”), andere software die op een computersysteem wordt gebruikt in
  combinatie met de Printsoftware (“Hostsoftware”) en verbandhoudende, toelichtende schriftelijke
  materialen (“Documentatie”). De term “Software” wordt gebruikt voor het beschrijven van
  printsoftware, lettertypeprogramma’s en/of hostsoftware en omvat ook upgrades, aangepaste versies,
  aanvullingen en kopieën van de software.
  Er wordt aan u een licentie voor de software verleent volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst.
  Epson verleent u een niet-exclusieve sublicentie voor het gebruikt van de software en de
  documentatie, op voorwaarde dat u akkoord gaat met het volgende:
  1. U mag de software en de bijbehorende lettertypeprogramma’s uitsluitend gebruiken voor imaging
  op de toegestane weergavetoestel(len) voor eigen interne zakelijke doeleinden.
  2. Naast de licentie voor lettertypeprogramma’s zoals beschreven in hoofdstuk 1 hierboven, mag u
  ook gebruikmaken van Romeinse lettertypeprogramma’s voor het reproduceren van maten,
  stijlen en versies van letters, cijfers, tekens en symbolen (“letterbeelden”) op de display of het
  scherm voor uw eigen interne zakelijke doeleinden.

  Auteursrechtmededeling

  2 • Page 3

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  3. U mag een back-upkopie maken van de hostsoftware op voorwaarde dat uw back-upkopie niet op
  een andere computer wordt geïnstalleerd of gebruikt. Niettegenstaande bovenstaande
  beperkingen mag u de hostsoftware of net zoveel computers installeren als u zelf wilt, maar
  uitsluitend voor gebruik met een of meer printsystemen waarop de printsoftware actief is.
  4. U kunt de onder deze Overeenkomst geldende rechten voor de software en documentatie
  toewijzen aan een toegewezene van alle rechten en belangen van de licentiehouder
  (“Toegewezene”), op voorwaarde dat u alle kopieën van de software en de documentatie
  overdraagt aan de toegewezene en op voorwaarde dat de toegewezene akkoord gaat met alle
  Algemene Voorwaarden van deze Overeenkomst.
  5. U gaat ermee akkoord de software en de documentatie niet modificeren, aan te passen of te
  vertalen.
  6. U gaat ermee akkoord dat u niet zult proberen de software te veranderen, demonteren, decoderen,
  nabouwen of decompileren.
  7. Titel en eigendom van de software en documentatie en alle reproducties hiervan blijven eigendom
  van Epson en haar licentiegever.
  8. Handelsmerken worden gebruikt volgens geaccepteerde handelsmerkpraktijken inclusief
  identificatie van de naam van de handelsmerkeigenaar. Handelsmerken kunnen alleen worden
  gebruikt om door de software gedrukte productie te identificeren. Een dergelijk gebruik van een
  handelsmerk geeft u geen enkel recht ten aanzien van het eigendom van dat handelsmerk.
  9. U mag geen versies of kopieën, of software die zich bevindt op enige ongebruikte media, die de
  licentiehouder niet gebruikt, huren, verhuren, sublicentiëren, lenen of overdragen, behalve als
  onderdeel van de permanente overdracht van de software en de documentatie zoals hierboven
  beschreven.
  10. Epson of haar licentiegever is in geen geval aansprakelijk voor voortvloeiende, incidenteel
  indirecte, strafrechtelijke of speciale schade, waaronder verlies van opbrengsten of besparingen,
  zelfs als Epson is ingelicht over de mogelijkheid van dergelijke schades, of voor enige claim van
  derden. Epson of haar licentiegever wijst alle uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties ten aanzien
  van de software af, inclusief zonder beperking, stilzwijgende garanties van verkoopbaarheid,
  geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk van rechten van derden. Sommige staten
  of jurisdicties staan de uitsluiting of beperking van incidentele, voortvloeiende of speciale schades
  niet toe, derhalve kunnen dergelijke beperkingen op u mogelijk niet van toepassing zijn.

  Auteursrechtmededeling

  3 • Page 4

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  11. Mededeling voor Overheidseindgebruikers: De Software is een “commercieel item,” zoals deze
  term is gedefinieerd bij 48 C.F.R.2.101, bestaande uit “commerciële computersoftware” en
  “commerciële computersoftwaredocumentatie”, zoals deze termen worden gebruikt in 48 C.F.R.
  12.212. Overeenkomstig 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot 227.7202-4, verwerven alle
  Amerikaanse Overheidseindgebruikers de software met alleen die rechten die hierin staan
  beschreven.
  12. U gaat ermee akkoord dat u de software in geen enkele vorm zal exporteren in overtreding met
  geldende wetten en regelgeving ten aanzien van exportregels van landen.

  Auteursrechtmededeling

  4 • Page 5

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Inhoudsopgave
  Software Licentie-overeenkomst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

  Hoofdstuk 1 Inleiding
  Bekendraken met uw printer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  Ruimtevereisten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  Printeronderdelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Over het bedieningspaneel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  Over de lampjes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  Over de Rotate Toner-TOETS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  Over de Clear-TOETS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Software Disc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
  Systeemvereisten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  Hoofdstuk 2 De Printer Driver gebruiken
  De Printer Driver verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  Printer Driverinstellingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  Standaardtoetsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  Tabblad Basic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  Tabblad Layout. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  Tabblad Overlay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  Tabblad Watermark. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
  Tabblad Quality. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
  Tabblad Version. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  Hoofdstuk 3 Remote Panel Program
  Werken met het Remote Panel Program. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  Het Remote Panel Program openen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  Gebruikmaken van het Remote Panel Program. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  Afsluiten van het Remote Panel Program. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  Het Remote Panel Program verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

  Inhoudsopgave

  5 • Page 6

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Hoofdstuk 4 Papierverwerking
  Afdrukpapier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  Specificaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  Types. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  Gewoon papier (gerecycled papier). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  Zwaar materiaal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  Envelop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  Etiket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  Letterhead. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  Briefkaart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Afdrukgebied. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  Enveloppen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
  Paginamarges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
  Papier laden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
  Hoe laad ik papier?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
  Lade 1 (multifunctionele lade). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
  Uitvoerlade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  Papieropslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

  Hoofdstuk 5 Verbruiksgoederen vervangen
  Verbruiksgoederen vervangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
  Over tonercassettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
  Alle tonercassettes verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
  De fotogeleidingseenheid vervangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

  Hoofdstuk 6 Onderhoud
  De printer onderhouden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
  De printer reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
  Buitenkant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
  Binnenkant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
  De printer gedurende langere tijd opbergen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

  Hoofdstuk 7 Problemen oplossen
  Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

  Inhoudsopgave

  6 • Page 7

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Papiertoevoerfouten voorkomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
  Indicatieberichten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
  Statusberichten (Ready-lampje, Error-lampje). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
  Waarschuwingsberichten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
  Foutberichten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
  Onderhoudsbericht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
  Papiertoevoerfouten vrijmaken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
  Procedures voor het vrijmaken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
  Problemen oplossen met papiertoevoerfouten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
  Andere problemen oplossen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
  Problemen oplossen met Afdrukkwaliteit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

  Appendix A Bijlage
  Technische specificaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
  Printer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
  Standaards en goedkeuringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

  Index

  Inhoudsopgave

  7 • Page 8

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Hoofdstuk 1

  Inleiding
  Bekendraken met uw printer
  Ruimtevereisten
  Om een goede werking, vervanging van verbruiksmaterialen en onderhoud te garanderen, dient u de
  aanbevolen ruimtevereisten zoals hieronder aangegeven te volgen.

  Vooraanzicht
  504 mm

  404 mm
  100 mm

  620 mm

  275 mm

  245 mm

  100 mm

  Zijaanzicht

  127mm
  380 mm
  100 mm

  100 mm
  707 mm

  Inleiding

  8 • Page 9

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Printeronderdelen
  De volgende tekening geeft de onderdelen van uw printer weer waar in deze gids naar wordt verwezen,
  neem dus even de tijd om ermee bekend te raken.

  Vooraanzicht
  1

  6
  7

  2

  3
  5

  4
  9

  8
  8
  10

  7

  11

  10
  11

  Inleiding

  9 • Page 10

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  1. Uitvoerlade
  2. Bedieningspaneel
  3. Voorklep
  4. Lade 1 (multifunctionele lade)
  5. Stofkap
  6. Bovenkap
  7. Fixeereenheid
  8. Scheidingshendels fixeereenheid
  9. Hendel van de fixeereenheidkap
  10. Fotogeleidingseenheid
  11. Tonercasette

  Achteraanzicht

  1
  2

  3

  1. Stroomschakelaar
  2. Stroomverbinding
  3. USB-poort

  Over het bedieningspaneel
  Ready
  Error
  Rotate
  Toner

  Clear

  Y

  3

  M

  C

  4

  1
  2

  K

  5

  Inleiding

  10 • Page 11

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  1. Ready-lampje
  2. Error-lampje
  3. Rotate Toner-toets
  4. Tonerlampjes
  5. Clear-toets

  Over de lampjes
  De lampjes gebruiken vijf type signalen:
  ❏ Uit
  ❏ Aan
  ❏ Langzaam knipperen—1 x knipperen elke 2 seconden
  ❏ Knipperen—1 x knipperen per seconde
  ❏ Snel knipperen—2 x knipperen per seconde
  Elk lampje heeft de volgende basisbetekenis.
  ❏ Ready-lampje
  Als het brandt, kan het afdrukken worden uitgevoerd.
  ❏ Error-lampje
  Als het brandt of knippert, is er een fout opgetreden of er is een waarschuwing.
  ❏ Tonerlampjes
  Als deze knippert is de toner voor de bijbehorende kleur bijna op.
  Als deze brandt dan is de toner in de bijbehorende kleur op.
  Daarnaast kunnen printerwaarschuwingen en foutmeldingen worden aangegeven door combinaties
  van verschillende typen signalen die door de lampjes in het bedieningspaneel worden gebruikt
  (indicatieberichten).
  Voor meer informatie over deze indicatieberichten, raadpleegt u “Indicatieberichten” op pagina
  73.

  Inleiding

  11 • Page 12

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Het Remote Panel Program kan ook worden gebruikt om de printerstatus te controleren. Voor meer
  informatie, raadpleegt u “Werken met het Remote Panel Program” op pagina 22.

  Over de Rotate Toner-TOETS
  Met de Rotate Toner-toets kunt u de printer van de normale bedieningsmodus overzetten op de
  Change Toner-modus, Eject All Toner-modus of Printkopreinigingsmodus.
  De modus die door de printer wordt gebruikt, hangt af van hoe lang de Rotate Toner-toets ingedrukt
  wordt gehouden.
  De tijdsduur dat de Rotate Toner-toets wordt ingedrukt

  Modus die door de printer wordt
  gebruikt

  Lampjes op het bedieningspaneel

  Minder dan 5 seconden

  Change Toner-modus

  -

  5 tot 9 seconden

  Printkopreinigingsmodus

  Alle lampjes knipperen een keer nadat de toets 5 seconden is ingedrukt.

  Meer dan 10 seconden

  Eject All Toner-modus

  Alle lampjes flitsen een keer nadat de
  toets 10 seconden is ingedrukt.

  Opmerking:
  Als de printer naar een van deze bedieningsmodi is overgezet, licht het lampje van de magentatoner
  op.
  De Rotate Toner-toets wordt in de volgende situaties gebruikt.
  ❏ Wanneer dient een tonercassette te worden vervangen
  ❏ Bij het verwijderen van alle tonercassettes
  ❏ Bij het reinigen van het printkopvenster

  Wanneer dient een tonercassette te worden vervangen
  Druk op de Rotate Toner-toets.
  De printer gaat in de Change Toner-modus.
  Opmerking:
  ❏ Voor meer informatie over het vervangen van een tonercassette, raadpleegt u “Wanneer dient een
  tonercassette te worden vervangen” op pagina 43.

  Inleiding

  12 • Page 13

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  ❏ Om terug te keren naar de normale bedieningsmodus vanaf de Change Toner-modus, druk u op de
  Clear-toets.

  Bij het reinigen van het printkopvenster
  Houd de Rotate Toner-toets gedurende 5 tot 9 seconden ingedrukt.
  De printer gaat in de Printkopreinigingsmodus.
  Opmerking:
  ❏ Voor meer informatie over het printkopvenster, raadpleegt u “Het printkopvenster reinigen” op
  pagina 61.
  ❏ Om terug te keren naar de normale bedieningsmodus vanaf de Printkopreinigingsmodus,
  raadpleegt u “Het printkopvenster reinigen” op pagina 61.
  ❏ De printkopreinigingsmodus is een modus waarmee de gebruiker het printkopvenster makkelijker
  kan reinigen. Het printkopvenster wordt niet automatisch gereinigd.

  Bij het verwijderen van alle tonercassettes
  Houd de Rotate Toner-toets langer dan 10 seconden ingedrukt.
  De printer gaat in de Eject All Toner-modus.
  Opmerking:
  ❏ Voor meer informatie over het verwijderen van alle tonercassettes, raadpleegt u “Alle tonercassettes
  verwijderen” op pagina 49.
  ❏ Om terug te keren naar de normale bedieningsmodus vanaf de Eject All Toner-modus, druk u op de
  Clear-toets.

  Over de Clear-TOETS
  Met de Clear-toets kunt u:
  ❏ doorgaan met een afdruktaak na het behandelen van een foutmelding
  ❏ een afdruktaak annuleren
  ❏ de printer resetten nadat een tonercassette is vervangen

  Inleiding

  13 • Page 14

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Opmerking:
  Voor meer informatie over het resetten van een printer na het vervangen van een tonercassette,
  raadpleegt u “Wanneer dient een tonercassette te worden vervangen” op pagina 43.

  Doorgaan met een afdruktaak na het behandelen van een foutmelding
  U kunt verder gaan met een afdruktaak nadat u het volgende type fouten heeft gecorrigeerd:
  ❏ Geen papier meer in de lade
  ❏ Ander papier dan dat is ingesteld in de printer driver, is in de printer geplaatst
  Opmerking:
  Voor meer informatie over deze foutberichten, raadpleegt u “Indicatieberichten” op pagina 73.
  Indien een van de hierboven vermelde fouten optreedt, druk dan op de Clear-toets om verder te gaan
  met de afdruktaak.

  Een afdruktaak annuleren
  U kunt een afdruktaak annuleren die op het moment wordt verwerkt.
  Houd, terwijl gegevens worden verwerkt of afgedrukt (het groene Ready-lampje knippert), de
  Clear-toets langer dan 5 seconden ingedrukt om de afdruktaak te annuleren.
  Zowel de Ready en Error-lampjes knipperen als de afdruktaak wordt geannuleerd.

  Software Disc
  Drivers

  Gebruik/Nut

  Windows 7/Vista/XP/Server 2008/
  Server 2003/2000

  Deze stuurprogramma’s geven u toegang tot alle printerfuncties.

  Windows 7/Vista/XP/Server 2008/
  Server 2003 voor 64bit

  Inleiding

  14 • Page 15

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Hulpprogramma’s

  Gebruik/Nut

  Remote Panel Program

  Vanaf het Remote Panel Program, kan de huidige status van deze printer worden
  gecontroleerd.
  Voor meer informatie, raadpleegt u “Werken met het Remote Panel Program” op
  pagina 22.

  Documentatie

  Gebruik/Nut

  Installatiehandleiding

  Deze handleiding geeft informatie over de eerste handelingen die dienen te
  worden uitgevoerd om deze printer te kunnen gebruiken, zoals het installeren
  van de printer en de stuurprogramma’s.

  Gebruikershandleiding (deze
  handleiding)

  Deze handleiding geeft informatie over algemene dagelijkse handelingen zoals
  het gebruik van de drivers, het bedieningspaneel en het vervangen van de
  verbruiksmaterialen.

  Systeemvereisten
  ❏ Personal computer
  Pentium II: 400MHz of hoger
  ❏ Besturingssysteem
  Microsoft Windows 7 Home Basic/Home Premium/Home Professional/Home Ultimate,
  Windows 7 Home Basic/Home Premium/Home Professional/Home Ultimate x64 Edition,
  Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise, Windows Vista
  Home Basic/Home Premium/ Ultimate/Business/Enterprise x64 Edition, Windows XP Home
  Edition/Professional (Service Pack 2 of later), Windows XP Professional x64 Edition, Windows
  Server 2008 Standard/Enterprise, Windows Server 2008 Standard/Enterprise x64 Edition,
  Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows 2000 (Service Pack 4 of later)
  ❏ Vrije ruimte op de harde schijf
  256 MB of meer
  ❏ RAM
  128 MB of meer
  ❏ CD/DVD-station
  ❏ I/O interface

  Inleiding

  15 • Page 16

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  USB 2.0 High-Speed geschikte poort
  Opmerking:
  ❏ De USB-kabel wordt niet bij de machine geleverd.
  ❏ Deze printer kan niet worden gebruikt als gedeelde printer.

  Inleiding

  16 • Page 17

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Hoofdstuk 2

  De Printer Driver gebruiken
  De Printer Driver verwijderen
  Dit hoofdstuk beschrijft hoe u de printer driver kunt verwijderen indien dat nodig is.
  Opmerking:
  ❏ U dient beheerderprivileges te hebben om de printer driver te verwijderen.
  ❏ Als het User Account Control (Gebruikersaccountbesturing)-venster verschijnt bij het verwijderen
  op Windows Vista, klik dan op de toets Allow (Toestaan) of de toets Continue (Doorgaan).
  1. Sluit alle toepassingen.
  2. Kies Uninstall Program (Programma verwijderen).
  3. Als het Uninstall-dialoogvenster verschijnt, selecteert u de printer die u wilt verwijderen en klikt u
  vervolgens op de toets Uninstall.
  4. De printer driver wordt verwijderd van uw computer.

  Printer Driverinstellingen
  Standaardtoetsen
  De toetsen die hieronder worden beschreven, verschijnen op elk tabblad.
  ❏ OK
  Klik om het dialoogvenster Eigenschappen te verlaten waarbij gemaakte wijzigingen worden
  opgeslagen.
  ❏ Cancel (Annuleren)
  Klik om het dialoogvenster Eigenschappen te verlaten waarbij gemaakte wijzigingen niet worden
  opgeslagen.

  De Printer Driver gebruiken

  17 • Page 18

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  ❏ Apply (Toepassen)
  Klik om alle wijzigingen op te slaan zonder het dialoogvenster Eigenschappen te verlaten.
  ❏ Help
  Klik om de Helpfunctie te zien.
  ❏ Easy Set
  Klik op Save om de huidige instellingen op te slaan. Specificeer een Name en Comment om voor
  later gebruik toegang te krijgen tot de instellingen.
  Name : Typ de naam van de instellingen die u wilt opslaan.
  Comment : Voeg een eenvoudig commentaar toe aan de instellingen die u wilt opslaan.
  Nadien kunnen de opgeslagen instellingen in de meerkeuzelijst worden geselecteerd. Om de
  geregistreerde instellingen te wijzigen, klikt u op Edit.
  Selecteer Default in de meerkeuzelijst om de functies in alle tabbladen te resetten naar hun standaard
  waarden.
  ❏ Printer View
  Klik op de toets om een beeld van de printer in het figuurgebied weer te geven.
  Als er op deze toets wordt geklikt, verandert hij in de toets Paper View (als er een ander tabblad dan
  het tabblad Watermark of het tabblad Quality is geselecteerd), de toets Watermark View (als het
  tabblad Watermark is geselecteerd), of de toets Quality View (als het tabblad Quality is
  geselecteerd).
  Opmerking:
  Deze toets verschijnt niet op het tabblad Version.
  ❏ Paper View
  Klik op de toets om een voorbeeld van een pagina-indeling in het figuurgebied weer te geven.
  Als er op deze toets wordt geklikt, verandert hij in de toets Printer View.
  Opmerking:
  Deze toets verschijnt niet op de tabbladen Watermark, Quality en Version.

  De Printer Driver gebruiken

  18 • Page 19

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  ❏ Watermark View
  Klik op de toets om een voorvertoning van het watermerk weer te geven.
  Als er op deze toets wordt geklikt, verandert hij in de toets Printer View.
  Opmerking:
  Deze toets verschijnt alleen als het tabblad Watermark is geselecteerd.
  ❏ Quality View
  Klik op de toets om een voorbeeld van de instellingen weer te geven die zijn geselecteerd in het tabblad
  Quality.
  Als er op deze toets wordt geklikt, verandert hij in de toets Printer View.
  Opmerking:
  Deze toets verschijnt alleen als het tabblad Quality is geselecteerd.
  ❏ Standaard
  Klik op de toets om de instellingen naar hun standaard te resetten.
  Opmerking:
  ❏ Deze toets verschijnt niet op het tabblad Version.
  ❏ Als er op deze toets wordt geklikt, worden de instellingen die worden weergegeven in het
  dialoogvenster gereset naar hun standaard. De instellingen op andere tabbladen worden niet
  gewijzigd.

  Tabblad Basic
  Met het tabblad Basic kunt u:
  ❏ De richting van het papier specificeren
  ❏ De grootte van het originele document specificeren
  ❏ Het formaat van het uitgevoerde papier selecteren
  ❏ Standaard papierformaten registreren/bewerken
  ❏ In/uitzoomen (vergroten/verkleinen) van documenten

  De Printer Driver gebruiken

  19 • Page 20

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  ❏ Het aantal kopieën specificeren
  ❏ Taaksortering aan/uitzetten
  ❏ De papierbron specificeren
  ❏ Het type papier specificeren
  ❏ Het papier selecteren dat wordt gebruikt voor de voorpagina

  Tabblad Layout
  Met het tabblad Layout kunt u:
  ❏ Verschillende pagina’s van een document op dezelfde pagina afdrukken (N-up afdrukken)
  ❏ Een enkel exemplaar voor vergroting afdrukken en dan verschillende pagina’s afdrukken
  ❏ Het afdrukbeeld 180 graden draaien
  ❏ Instellingen voor beeldverschuiving specificeren
  Opmerking:
  Dubbelzijdig afdrukken is op deze printer niet beschikbaar.

  Tabblad Overlay
  Opmerking:
  Zorg dat u overdrukken gebruikt bij afdruktaken met een papierformaat en -richting die overeenkomt
  met de overdrukvorm.
  Als er daarnaast instellingen zijn gespecificeerd voor “N-up” in de printer driver, dan kan de
  overdrukvorm niet worden afgesteld om overeen te komen met de gespecificeerde instellingen.
  Met het tabblad Overlay kunt u:
  ❏ Selecteer de Overdrukvorm die u wilt gebruiken
  ❏ Overdrukbestanden toevoegen, bewerken of wissen
  ❏ Druk de vorm alleen op de eerste pagina af of op alle pagina’s

  De Printer Driver gebruiken

  20 • Page 21

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Tabblad Watermark
  Met het tabblad Watermark kunt u:
  ❏ Het watermerk dat wordt gebruikt selecteren
  ❏ Watermerken toevoegen, bewerken of wissen
  ❏ Druk het watermerk op de achtergrond af
  ❏ Druk het watermerk alleen op de eerste pagina
  ❏ Druk meerdere kopieën van het geselecteerde watermerk op een enkele pagina

  Tabblad Quality
  Met het tabblad Quality kunt u:
  ❏ Aangeven of u in kleur of in zwart/wit wilt afdrukken
  ❏ De kleurijking voor de afgedrukte documenten specificeren
  ❏ De resolutie voor de afdruk specificeren
  ❏ Selecteren of u al dan niet gebruikmaakt van besparingsafdruk
  ❏ Het contrast afstellen (Contrast)
  ❏ De donkerheid van een afbeelding regelen (Helderheid)
  ❏ De verzadiging van een afgedrukte afbeelding afstellen (Kleurintensiteit)
  ❏ De scherpte van een afgedrukte afbeelding afstellen (Scherpte)

  Tabblad Version
  ❏ Op het tabblad Version kunt u informatie bekijken over de printer driver.

  De Printer Driver gebruiken

  21 • Page 22

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Hoofdstuk 3

  Remote Panel Program
  Werken met het Remote Panel Program
  Inleiding
  Het Remote Panel Program toont informatie over de huidige status van de printer waarmee u de
  verschillende instellingen kunt specificeren zoals de tijd totdat de printer in Energy Save-modus gaat.
  Opmerking:
  Om het Remote Panel Program te kunnen gebruiken, dient u het te installeren na het installeren van de
  printer driver.

  Het Remote Panel Program openen
  Volg de hieronder beschreven procedure voor het opstarten van het Remote Panel Program.
  1. Dubbelklik op het bestand Remote_Panel_P.exe, dat zich op het bureaublad of een andere
  locatie op de computer bevindt.
  (Het bestand Remote_Panel_P.exe wordt opgeslagen op de locatie die is opgegeven toen het
  Remote Panel Program werd geïnstalleerd.)
  Het pictogram Remote Panel Program verschijnt in het Windows mededelingengebied (uiterst
  rechts op de taakbalk).
  2. Dubbelklik op het pictogram Remote Panel Program dat in het mededelingengebied verschijnt.
  Opmerking:
  Bij het opnieuw opstarten van Remote Panel Program nadat het is afgesloten, dubbelklikt u op het
  bestand Remote_Panel_P.exe.

  Gebruikmaken van het Remote Panel Program
  De volgende functies zijn beschikbaar in het Remote Panel Program.

  Remote Panel Program

  22 • Page 23

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Tabblad Panel
  Remote Panel
  ❏ Status—Hiermee kan de huidige status van deze printer worden gecontroleerd.
  Opmerking:
  Aangezien de status niet automatisch wordt gedetecteerd door dit hulpprogramma, klikt u op de
  toets Status om de meest recente printerstatus te zien.
  ❏ Display Configuration Page—Geeft de configuratiepagina weer. De inhoud van het
  configuratieprogramma kan daarnaast worden opgeslagen als een INI-bestand.
  ❏ Rotate Toner—Klik op de toets om de printer over te zetten op de geselecteerde bedieningsmodus.
  De volgende twee modi zijn beschikbaar.
  ❏ Change Toner:
  Wordt gebruikt bij het vervangen van een tonercassette.
  Selecteer deze modus en klik dan op de toets Rotate Toner om de printer over te zetten naar de
  Change Toner-modus.
  (Raadpleeg “Wanneer dient een tonercassette te worden vervangen” op pagina 43.)
  ❏ Eject All Toner:
  Wordt gebruikt bij het verwijderen van alle tonercassettes.
  Selecteer deze modus en klik dan op de toets Rotate Toner om de printer over te zetten naar de
  Eject All Toner-modus.
  (Raadpleeg “Alle tonercassettes verwijderen” op pagina 49.)
  ❏ P/H Clean Up—Klik op de toets om de printer over te zetten op de P/H Clean Up-modus.
  De printkopreinigingsmodus is een modus waarmee de gebruiker het printkopvenster
  makkelijker kan reinigen. Het printkopvenster wordt niet automatisch gereinigd.
  (Raadpleeg “Het printkopvenster reinigen” op pagina 61.)
  Opmerking:
  De printer kan ook worden overgezet naar een van deze bedieningsmodi door te drukken op de
  Rotate Toner-toets op de printer.
  Raadpleeg “Over de Rotate Toner-TOETS” op pagina 12.
  Set Default
  Opmerking:
  Als het Remote Panel Program opnieuw is opgestart nadat het is afgesloten via het pictogram op het
  Windows mededelingengebied (uiterst rechts op de taakbalk), worden de standaard instellingen
  weergegeven. Klik op de toets Display Configuration Page om de feitelijke instellingen te zien.

  Remote Panel Program

  23 • Page 24

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  ❏ Apply—Klik op de instellingen die zijn gespecificeerd voor “Toner Low Message”, “Toner Out
  Stop”, “Energy Save Time” en “Auto Continue” naar de printer te sturen.
  ❏ Toner Low Message—Geeft aan of een printerlampje brandt of een waarschuwingsbericht
  verschijnt in het statusweergave-venster van het Remote Panel Program als de toner bijna op
  is. Als Off is geselecteerd, verschijnen geen van deze kennisgevingen als de toner bijna op is.
  ❏ Toner Out Stop—Geeft aan of het afdrukken wordt gestopt als de toner leeg raakt.
  Als Off is geselecteerd, dan kan het afdrukken doorgaan zelfs als de toner op is.
  De afdrukresultaten worden echter niet gegarandeerd. Indien er verder wordt gegaan met
  afdrukken, licht het Error-lampje (oranje) op en stopt het afdrukken.
  ❏ Energy Save Time—Stel de tijd in om in de Besparingsmodus te gaan als er geen handelingen
  worden uitgevoerd.
  ❏ Auto Continue—Als Off is geselecteerd, wordt de volgende afdruktaak niet uitgevoerd als er
  een papierformaatfout is opgetreden in de printer, tenzij de Clear-toets is ingedrukt om de
  fout te annuleren.
  Als On is geselecteerd, wordt de volgende afdruktaak verstuurd als er een papierformaatfout is
  opgetreden in de printer, de fout wordt automatisch geannuleerd en de volgende afdruktaak
  wordt uitgevoerd.
  Calibration
  ❏ Start—Voert de kalibratiehandeling uit.
  Opmerking:
  De kalibratiefunctie verbruikt toner.

  Tabblad User Service
  Opmerking:
  Als het Remote Panel Program opnieuw is opgestart nadat het is afgesloten via het pictogram op het
  Windows mededelingengebied (uiterst rechts op de taakbalk), worden de standaard instellingen
  weergegeven. Klik op de toets Display Configuration Page om de feitelijke instellingen te zien, of klik op
  de toets Download om de instellingen te downloaden vanaf de printer.
  Top Adjustment—Hiermee kunt u de verticale afdrukpositie fijn afstemmen.
  Opmerking:
  Het aanpassen van de positie met een enkel stapje verschuift het 0,2 mm.

  Remote Panel Program

  24 • Page 25

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Left Adjustment—Hiermee kunt u de horizontale afdrukpositie fijn afstemmen.
  Opmerking:
  Het aanpassen van de positie met een enkel stapje verschuift het 0,2 mm.
  Transfer Power—Stelt de 2e overdrachtvoltage af voor elk papiertype. Als er scheurtjes zijn in de vaste
  delen van de afbeelding, verschuif de instelling dan in de +-richting.
  Als kleine witte stippen verschijnen in tussentinten, verschuif de instelling dan in de -richting.
  Service’s Choice
  ❏ GDI Timeout—Geeft de hoeveelheid tijd aan tot de communicatie met de printer wordt
  geblokkeerd.
  ❏ Energy Save—Geeft aan of de Energy Save-modus is ingeschakeld. De tijdsduur totdat de
  machine in Energy Save-modus gaat, aangegeven via het tabblad Panel.
  Opmerking:
  Dit menu wordt alleen weergegeven op het Amerikaanse model.
  Flicker—Selecteer een modus om het knipperen van de fluorescerende lamp te voorkomen,
  afhankelijk van de stroombron.
  0: Voorkomt automatisch knipperen
  1: Voorkomt gewoonlijk knipperen
  2: Voorkomt het knipperen niet
  Image Adj Param—Gebruik als de afdrukkwaliteit is verlaagd in omgevingen zoals bij grote hoogten.
  0: Gebruikt op standaard hoogten
  1: Gebruikt op gemiddeld grote hoogten
  2: Gebruikt op grote hoogten (ongeveer 2000 m)
  3: Gebruikt op extreem grote hoogten
  Image Refresh—Gebruik als er dunne witte horizontale lijnen met intervallen op de afbeeldingen
  verschijnen.

  Remote Panel Program

  25 • Page 26

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Opmerking:
  De Image Refresh-functie verbruikt toner.
  Print Pattern 1, Print Pattern 2—Drukt een testpatroon af zodat het afdrukresultaat kan worden
  gecontroleerd.
  Er kan een zwart-en-wit testpatroon worden afgedrukt met “Print Pattern 1”, en een kleurtestpatroon
  kan worden afgedrukt met “Print Pattern 2”.
  Download—Download de huidige printerinstellingen en geeft ze weer in het hulpprogramma.
  Upload—Stuurt de huidige hulpprogramma-instellingen naar de printer.

  Afsluiten van het Remote Panel Program
  Om het Remote Panel Program af te sluiten, klikt u met uw rechtermuisknop op het pictogram
  Remote Panel Program in het Windows mededelingengebied (uiterst rechts op de taakbalk), en kiest
  vervolgens Exit.
  Opmerking:
  ❏ Als er wordt gedrukt op de toets Close rechtsonder in het Remote Panel Program-venster, dan wordt
  het venster afgesloten, en blijft het hulpprogramma verkleind als een pictogram in het
  mededelingengebied. (Het hulpprogramma wordt niet afgesloten.) Dubbelklik op het pictogram om
  het Remote Panel Program-venster opnieuw te openen.
  ❏ Wacht minstens 5 seconden voordat u opnieuw het Remote Panel Program opent nadat het is
  afgesloten.

  Het Remote Panel Program verwijderen
  Opmerking:
  ❏ U dient beheerderprivileges te hebben om het Remote Panel Program te verwijderen.
  ❏ Als het User Account Control (Gebruikersaccountbesturing)-venster verschijnt bij het verwijderen
  op Windows Vista, klik dan op de toets Allow (Toestaan) of de toets Continue (Doorgaan).
  ❏ Verlaat het Remote Panel Program voorafgaand aan het verwijderen, met het pictogram in het
  Windows mededelingengebied (uiterst rechts op de taakbalk).

  Remote Panel Program

  26 • Page 27

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Het Remote Panel Program kan op twee manieren worden verwijderd.
  - Gebruik vanaf het Control Panel (Configuratiescherm), “Add or Remove Programs (Programma’s
  toevoegen of verwijderen)” (“Programs (Programma’s)” bij Windows Vista, “Add/Remove Programs
  (Programma’s toevoegen/verwijderen)” bij Windows 2000)
  - Waarbij u wederom gebruikmaakt van setup.exe in de map Remote Panel van de Software Disc

  Remote Panel Program

  27 • Page 28

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Hoofdstuk 4

  Papierverwerking
  Afdrukpapier
  Specificaties
  Papier

  Papierformaat
  Inch

  Millimeter

  A4

  8,2 × 11,7

  210,0 × 297,0

  B5 (JIS)

  7,2 × 10,1

  182,0 × 257,0

  A5

  5,9 × 8,3

  148,0 × 210,0

  Legal

  8,5 × 14,0

  215,9 × 355,6

  Letter

  8,5 × 11,0

  215,9 × 279,4

  Statement

  5,5 × 8,5

  139,7 × 215,9

  Executive

  7,25 × 10,5

  184,2 × 266,7

  Folio

  8,25 × 13,0

  210,0 × 330,0

  Letter Plus

  8,5 × 12,69

  215,9 × 322,3

  UK Quarto

  8,0 × 10,0

  203,2 × 254,0

  Foolscap

  8,0 × 13,0

  203,2 × 330,2

  Government Legal

  8,5 × 13,0

  215,9 × 330,2

  B5 (ISO)

  6,9 × 9,8

  176,0 × 250,0

  Envelop DL

  8,7 × 4,3

  220,0 × 110,0

  Envelop C6

  6,4 × 4,5

  162,0 × 114,0

  Briefkaart

  3,9 × 5,8

  100,0 × 148,0

  Kai 16

  7,3 × 10,2

  185,0 × 260,0

  Kai 32

  5,1 × 7,3

  130,0 × 185,0

  Papierverwerking

  28 • Page 29

  AcuLaser C1600

  Papier

  Gebruikershandleiding

  Papierformaat
  Inch

  Millimeter

  Government Letter

  8,0 × 10,5

  203,2 × 266,7

  16K

  7,7 × 10,6

  195,0 × 270,0

  Oficio

  8,5 × 13,5

  215,9 × 342,9

  Standaard, Minimum*

  3,6 × 7,7

  92,0 × 195,0

  Standaard, Maximum*

  8,5 × 14,0

  216,0 × 356,0

  * Met deze voorraad
  Het minimumformaat is 3,6 × 7,25 inch (92,0 × 184,0 mm).
  Het maximumformaat is 8,5 × 11,7 inch (216,0 × 297,0 mm).

  Types
  Voordat u een grote hoeveelheid speciaal papier koopt, dient u vooraf een testafdruk te maken met
  hetzelfde papier en de afdrukkwaliteit te controleren.
  Houd het papier op een platte, vlakke ondergrond in de originele verpakking tot het tijd is om het
  papier te laden.

  Gewoon papier (gerecycled papier)
  Inhoud

  Lade 1

  Richting

  Omhoog

  Driver papiertype

  Plain Paper

  Gewicht

  60 tot 90 g/m2

  Tot 200 vel, afhankelijk van het gewicht van het papier

  Gebruik gewoon papier dat
  ❏ geschikt is voor gewoon papier laster printers, zoals standaard of gerecycled kantoorpapier.
  Opmerking:
  Gebruik niet de hieronder vermelde papiertypes. Deze kunnen leiden tot een slechte afdrukkwaliteit,
  papiertoevoerfouten of schade aan de printer.

  Papierverwerking

  29 • Page 30

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Gebruik GEEN gewoon papier dat
  ❏ is bedekt met een verwerkte bovenlaag (zoals carbonpapier en behandeld gekleurd papier)
  ❏ een carbon achterkant heeft
  ❏ Niet goedgekeurd transferpapier met ijzer (zoals warmtegevoelig papier, hete drukpapier en
  warmtedruk transferpapier) is
  ❏ Koud water transferpapier is
  ❏ Drukgevoelig is
  ❏ Speciaal ontwikkeld is voor inkjetprinters (zoals superfijn papier, glanslaag en briefkaarten)
  ❏ Waar al op gedrukt is door een ander printer, kopieermachine of faxmachine
  ❏ stoffig is
  ❏ nat (of vochtig) is
  Opmerking:
  Houd het papier op een relatieve vochtigheid tussen de 15% en 85%. Toner hecht niet goed aan
  vochtig of nat papier.
  ❏ gelaagd is
  ❏ plakkerig is
  ❏ gevouwen, gekreukeld, gekruld, embossed, krom getrokken of gerimpeld is
  ❏ geperforeerd, drie gaten heeft of gescheurd is
  ❏ te glad, te ruw is of te veel structuur heeft
  ❏ verschillende structuren (ruwheid) aan de voor- en achterkant heeft
  ❏ te dun of te dik is
  ❏ samengekleefd is door statische elektriciteit
  ❏ samengesteld is uit folie of verguldsel; te glimmend is
  ❏ warmtegevoelig is of niet is bestand tegen de smelttemperatuur (180˚C)
  ❏ een onregelmatige vorm (niet rechthoekig of zonder gelijke hoeken) heeft
  ❏ bevestigd is met lijm, plakband, paperclips, nietjes, lintjes, haakjes of knoopjes

  Papierverwerking

  30 • Page 31

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  ❏ zuur bevat
  ❏ elk ander papier dat niet goedgekeurd is

  Zwaar materiaal
  Papier zwaarder dan 90 g/m2 wordt zwaar materiaal genoemd. Test al het zware materiaal om een
  acceptabele werking te garanderen en ervoor te zorgen dat de afbeelding niet gaat verschuiven.
  U kunt met zwaar materiaal doorlopend afdrukken. Dit kan echter van invloed zijn op de
  papiertoevoer, afhankelijk van de papierkwaliteit en de afdrukomgeving. Als er problemen optreden,
  dient u het doorlopend afdrukken te stoppen en een vel per keer af te drukken.
  Tot 50 vel zwaar materiaal, afhankelijk van de zwaarte

  Inhoud

  Lade 1

  Richting

  Omhoog

  Driver papiertype

  Thick Stock 1
  Thick Stock 2

  Gewicht

  Zwaar materiaal 1: 91 tot 163 g/m2
  Zwaar materiaal 2: 164 tot 209 g/m2

  Gebruik GEEN zwaar materiaal dat
  ❏ is gecombineerd met ander papier in de lades (omdat dit leidt tot printertoevoerfouten)

  Envelop
  Alleen afdrukken op de voorkant (adres). Sommige delen van de envelop bestaan uit drie lagen papier
  —de voorkant, de achterkant en de flap. Alles wat u afdrukt op deze gelaagde regio’s kan verdwijnen of
  vervagen.
  U kunt met envelop doorlopend afdrukken. Dit kan echter van invloed zijn op de papiertoevoer,
  afhankelijk van de papierkwaliteit en de afdrukomgeving. Als er problemen optreden, dient u het
  doorlopend afdrukken te stoppen en een vel per keer af te drukken.
  Inhoud

  Lade 1

  Richting

  Omhoog

  Driver papiertype

  Envelope

  Tot 10 enveloppen, afhankelijk van de zwaarte

  Papierverwerking

  31 • Page 32

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Gebruik enveloppen die
  ❏ Envelop C6 of Envelop DL-formaat hebben (andere envelopformaten worden niet ondersteund.)
  ❏ algemene kantoorenveloppen zijn goedgekeurd voor laserprinten met diagonale verbindingen,
  scherpe vouwen en randen en normaal gegomde flappen
  Opmerking:
  Omdat de enveloppen door de verwarmde rollers worden geleid, kunnen de gegomde gebieden op de
  flappen zich hechten. Door gebruik te maken van enveloppen met lijm op emulsiebasis, wordt dit
  probleem vermeden.
  ❏ goedgekeurd zijn voor afdrukken met een laserprinter
  ❏ droog zijn
  Gebruik GEEN enveloppen met
  ❏ plakkerige flappen
  ❏ plakband hechtingen, metalen klemmen, paperclips, hechters, of aftrekstrips voor hechten
  ❏ transparante vensters
  ❏ een te ruw oppervlak hebben
  ❏ materiaal dat kan smelten, verdampen, uitlijnen, verkleuren of gevaarlijke dampen kan uitstoten
  ❏ vooraf is gesloten

  Etiket
  Een vel etiketten bestaat uit een bovenste vel (het afdrukoppervlak), plaklaag, en een draagvel:
  ❏ Het bovenste vel moet de specificaties van gewoon papier volgen.
  ❏ Het oppervlak van het bovenste vel moet het gehele draagvel bedekken en er mag geen plaklaag
  door het oppervlak komen.
  U kunt met etiketvellen doorlopend afdrukken. Dit kan echter van invloed zijn op de papiertoevoer,
  afhankelijk van de papierkwaliteit en de afdrukomgeving. Als er problemen optreden, dient u het
  doorlopend afdrukken te stoppen en een vel per keer af te drukken.

  Papierverwerking

  32 • Page 33

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Probeer eerst om uw gegevens op een vel gewoon papier af te drukken om de ligging te controleren.
  Controleer de documentatie voor uw toepassing voor meer informatie over het afdrukken van
  etiketten.
  Inhoud

  Lade 1

  Richting

  Omhoog

  Driver papiertype

  Labels

  Tot 50 etiketvellen, afhankelijk van de zwaarte ervan

  Gebruik etiketvellen die
  ❏ goedgekeurd zijn voor afdrukken met laserprinters
  Gebruik GEEN etiketvellen die
  ❏ Etiketten hebben die er makkelijk afgetrokken kunnen worden of waarvan gedeelten van het etiket
  al zijn verwijderd
  ❏ Een achterblad hebben dat is weggetrokken of waarvan de plaklaag blootligt
  Opmerking:
  Etiketten kunnen aan de fixeereenheid blijven plakken waardoor ze eraf worden getrokken en een
  toevoerfout optreedt.
  ❏ zijn voorgesneden of geperforeerd
  Niet gebruiken

  OKE om te gebruiken

  Papier met glanslaag

  Etiketten van een pagina (ongesneden)

  Letterhead
  U kunt met letterhead doorlopend afdrukken. Dit kan echter van invloed zijn op de papiertoevoer,
  afhankelijk van de papierkwaliteit en de afdrukomgeving. Als er problemen optreden, dient u het
  doorlopend afdrukken te stoppen en een vel per keer af te drukken.

  Papierverwerking

  33 • Page 34

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Probeer eerst om uw gegevens op een vel gewoon papier af te drukken om de ligging te controleren.
  Inhoud

  Lade 1

  Richting

  Omhoog

  Driver papiertype

  Letterhead

  Tot 50 vellen, afhankelijk van het formaat en de zwaarte ervan

  Briefkaart
  U kunt met briefkaart doorlopend afdrukken. Dit kan echter van invloed zijn op de papiertoevoer,
  afhankelijk van de papierkwaliteit en de afdrukomgeving. Als er problemen optreden, dient u het
  doorlopend afdrukken te stoppen en een vel per keer af te drukken.
  Probeer eerst om uw gegevens op een vel gewoon papier af te drukken om de ligging te controleren.
  Inhoud

  Lade 1

  Richting

  Omhoog

  Driver papiertype

  Postcard

  Tot 50 briefkaarten, afhankelijk van hun zwaarte

  Gebruik briefkaarten die
  ❏ goedgekeurd zijn voor afdrukken met laserprinters
  Gebruik GEEN briefkaarten die
  ❏ gecoat zijn
  ❏ zijn ontwikkeld voor inkjet printers
  ❏ voorgesneden of geperforeerd zijn
  ❏ voorgedrukt of meerkleurig zijn
  ❏ gevouwen of gekreukt zijn

  Papierverwerking

  34 • Page 35

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Opmerking:
  Als de briefkaart is gekreukeld, druk dan op het gekreukelde gebied voordat u deze in lade 1 plaatst.

  Afdrukgebied
  Het afdrukgebied op alle papierformaten is tot 4,0 mm vanaf de randen van het papier.
  a

  a

  a

  *
  a

  a=4,0 mm

  * Afdrukgebied
  Elk mediaformaat heeft een specifiek afdrukgebied (het maximum gebied waarop de machine
  duidelijk en zonder vervorming kan afdrukken).
  Dit gebied is zowel onderhevig aan hardwarebeperkingen (de fysieke papierformaat en marges die
  door de machine worden vereist) en softwarebeperkingen (de hoeveelheid geheugen dat beschikbaar
  is voor de kaderbuffer voor de volledige pagina). Het afdrukgebied voor alle papierformaten is het
  paginaformaat minus 4,0 mm vanaf alle randen van het papier.
  Opmerking:
  Bij het afdrukken in kleur op legalformaat papier, is de marge vanaf de onderkant 16,0 mm.

  Papierverwerking

  35 • Page 36

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Enveloppen
  Enveloppen kunnen alleen aan de voorkant worden bedrukt (de kant waar het adres van de ontvanger
  wordt geschreven). Daarnaast kan het afdrukken aan de voorkant op het gebied waar aan de
  achterkant de flap overlapt, niet worden gegarandeerd. De locatie van dit gebied verschilt per
  enveloptype.
  1
  2
  a

  a
  3

  a

  a

  a=4,0 mm

  Voorkant
  (kan worden bedrukt)

  Achterkant
  (kan worden bedrukt)

  1. Niet afdrukbaar gebied
  2. Niet gegarandeerd afdrukbaar gebied
  3. Gegarandeerd afdrukbaar gebied
  Opmerking:
  ❏ De afdrukrichting van de envelop wordt bepaald door uw toepassing.
  ❏ Bij het Envelop DL-formaat (toevoer vanaf de lengtekant) zijn de niet afdrukbare gebieden aan de
  linker- en rechterkant 6 mm.

  Paginamarges
  Marges worden ingesteld door uw toepassing. Met sommige toepassingen kunt u aangepaste
  paginaformaten en marges instellen, terwijl andere alleen standaard paginaformaten en marges
  hebben waaruit gekozen kan worden. Als u een standaard formaat kiest, kunt u een deel van uw
  afbeelding verliezen (door de beperkingen van het afdrukgebied). Indien u het formaat van uw pagina
  kunt aanpassen in uw toepassen, gebruik dan die formaten die voor optimale resultaten zorgen in het
  afdrukgebied.

  Papierverwerking

  36 • Page 37

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Papier laden
  Hoe laad ik papier?
  Neem het bovenste en onderste vel van een stapel papier af. Houd een stapel vast van ongeveer 200
  vellen papier, ventileer de stapel om statische opbouw te voorkomen voordat u de stapel in een lade
  legt.

  Opmerking:
  Hoewel deze printer is ontwikkeld voor het afdrukken op een grote reeks papiertypes, is het niet bedoeld
  om af te drukken op een enkel type papier, behalve gewoon papier. Doorlopend afdrukken op ander
  papier dan gewoon papier (zoals enveloppen, etiketten of zwaar materiaal) kan een negatief effect
  hebben op de afdrukkwaliteit of de levensduur van het apparaat verkorten.
  Verwijder eerst achtergebleven papier in de lade voordat u het aanvult met nieuw papier. Stapel het
  nieuwe papier, zorg dat de hoeken recht liggen en vul het dan aan.
  Combineer geen verschillende typen en formaten papier omdat dit zal leiden tot toevoerfouten.

  Lade 1 (multifunctionele lade)
  Voor meer informatie over de typen en formaten papier waarop kan worden afgedrukt vanaf lade 1,
  raadpleegt u “Afdrukpapier” op pagina 28.

  Papierverwerking

  37 • Page 38

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Gewoon papier laden
  1. Verwijder de stofkap.

  2. Schuif de papiergeleiders om voor meer ruimte te zorgen.

  3. Laad het papier met de bovenkant omhoog in de lade.

  Papierverwerking

  38 • Page 39

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Opmerking:
  ❏ Laad geen papier boven het d -teken. Er kunnen tot 200 vellen (80 g/m2) gewoon papier
  tegelijkertijd in de lade worden geplaatst.

  ❏ Laad enveloppen met een flap, met de flap naar beneden in de lade.

  4. Schuif de papiergeleiders tegen de randen van het papier.

  Papierverwerking

  39 • Page 40

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  5. Plaats de stofkap terug.

  Uitvoerlade
  Al het papier wordt naar beneden toe in de uitvoerlade bovenaan de printer aangevoerd. Deze lade
  heeft een volume van ongeveer 100 vellen (A4/Letter) van 80 g/m2 papier.
  Opmerking:
  Als het papier te hoog is opgestapeld in de uitvoerlade, kan uw printer last krijgen van een
  papiertoevoerfout, overmatige krulling van papier of statische opbouw.

  Papieropslag
  ❏ Houd het papier op een platte, vlakke ondergrond in de originele verpakking tot het tijd is om het
  papier te laden.
  Papier dat te lang is bewaard buiten de verpakking kan uitdrogen en leiden tot een toevoerfout.
  ❏ Als papier uit de verpakking is gehaald, plaats het dan in de originele verpakking en bewaar het op
  een koele, donkere plek op een vlakke ondergrond.
  ❏ Vermijd vocht, overmatige vochtigheid, direct zonlicht en overmatige warmte (boven 35˚C), en
  stof.
  ❏ Vermijd het leunen tegen andere voorwerpen of het rechtop plaatsen.
  Maak een proefafdruk voordat u opgeslagen papier gebruikt, en controleer de afdrukkwaliteit.

  Papierverwerking

  40 • Page 41

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Hoofdstuk 5

  Verbruiksgoederen vervangen
  Verbruiksgoederen vervangen
  Opmerking:
  Het niet opvolgen van de instructies zoals vermeld in deze handleiding kan resulteren in het ongeldig
  worden van de garantie.

  Over tonercassettes
  Uw printer gebruikt vier tonercassettes: zwart, geel, magenta en cyaan. Ga voorzichtig om met de
  tonercassettes en vermijd het morsen van toner in de printer of op uzelf.
  Opmerking:
  De toner is niet-toxisch. Als u toner op uw huid krijgt, was het er dan af met lauw water en een milde zeep.
  Als u toner op uw kleding krijgt, veeg het er dan zo goed mogelijk af. Als toner achterblijft op uw kleding,
  gebruik dan koud, niet heet water om de toner eraf te spoelen.

  c

  Let op:
  Als u toner in uw ogen krijgt, was het er dan onmiddellijk uit met lauw water en consulteer een
  arts.

  Opmerking:
  Gebruik geen opnieuw gevulde tonercassettes of niet goedgekeurde tonercassettes. Schade aan de printer
  of kwaliteitsproblemen die worden veroorzaakt door een bijgevulde tonercassette of een niet
  goedgekeurde tonercassette maken uw garantie ongeldig. Er wordt geen technische ondersteuning
  geleverd om deze problemen op te lossen.
  Type tonercassette

  Onderdeelnummer tonercassette

  Standaard-inhoud tonercassette - Geel (Y)

  0558

  Standaard-inhoud tonercassette - Magenta (M)

  0559

  Standaard-inhoud tonercassette - Cyaan (C)

  0560

  Grote-inhoud tonercassette - Zwart (K)

  0557

  Grote-inhoud tonercassette - Geel (Y)

  0554

  Verbruiksgoederen vervangen

  41 • Page 42

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Type tonercassette

  Onderdeelnummer tonercassette

  Grote-inhoud tonercassette - Magenta (M)

  0555

  Grote-inhoud tonercassette - Cyaan (C)

  0556

  Opmerking:
  Voor optimale afdrukkwaliteit en prestaties dient u alleen het bijbehorende TYPE echte Epson
  tonercassettes te gebruiken.
  Houd tonercassettes:
  ❏ in hun verpakking tot u klaar bent om ze te installeren.
  ❏ Op een koele, droge plek uit de buurt van zonlicht (door warmte).
  De maximale bewaartemperatuur is 35˚ C en de maximale opslagvochtigheid is 85%
  (niet-condenserend). Als de tonercassette van een koude naar een warme, vochtige plaats wordt
  overgebracht, kan er condensatie optreden wat de afdrukkwaliteit vermindert. Laat de toner
  wennen ongeveer en uur wennen aan de omgeving voordat u deze gebruikt.
  ❏ Houd de toner horizontaal tijdens verwerking en opslag.
  Zorg dat u de cassettes niet op hun uiteinde of op hun kop vasthoudt, neerzet of bewaart; de toner
  in de cassettes kan zo compact worden of ongelijkmatig worden verdeeld.

  ❏ Houd uit de buurt van zoute lucht of corrosieve gassen zoals sprays.

  Verbruiksgoederen vervangen

  42 • Page 43

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Wanneer dient een tonercassette te worden vervangen
  Opmerking:
  Zorg ervoor dat u geen toner morst bij het vervangen van een tonercassette. Als u toner morst, veeg het
  dan onmiddellijk af met een zachte, droge doek.
  Als de toner leeg is, gaat het tonerlampje branden. Volg de hieronder beschreven procedure om de
  tonercassette te vervangen.
  Opmerking:
  Als Toner Out Stop op het tabblad Paneel van het Remote Panel Program is ingesteld op Off, kan het
  afdrukken worden vervolgd, zelfs als het bericht “TONER OUT X” is verschenen in het
  statusweergave-venster; de afdrukkwaliteit kan echter niet worden gegarandeerd. Als het afdrukken
  wordt vervolgd en de toner leeg raakt, verschijnt het bericht “TONER LIFE END” en stopt het afdrukken.
  Voor meer informatie over deze instellingen, raadpleegt u “Gebruikmaken van het Remote Panel
  Program” op pagina 22.
  1. Controleer het bedieningspaneel om te zien welke kleur toner leeg is.
  Opmerking:
  Als de toner leeg raakt, gaat het tonerlampje branden en wordt de lege tonercassette automatisch
  verplaatst zodat deze kan worden vervangen.
  Als u de tonercassette wilt verwisselen, gebruik dan een van de handelingen hieronder om de
  printer over te zetten op de Change Toner-modus.
  ❏ Druk op de Rotate Toner-toets.
  ❏ Op het tabblad Panel van het Remote Panel Program, selecteert u Change Toner, en
  vervolgens klikt u op de toets Rotate Toner.
  Opmerking:
  ❏ De printers gaat in Change Toner-modus en het lampje van de magentatoner gaat branden.
  ❏ Met elke aanvullende druk op de Rotate Toner-toets, verschuiven de cyaan, zwarte en gele
  tonercassettes zodat deze kunnen worden vervangen. Het lampje voor de tonercassette dat is
  verschoven zodat het kan worden vervangen, gaat branden.
  ❏ Om de Toner Verwisselen-modus te verlaten, klikt u op de Clear-toets.

  Verbruiksgoederen vervangen

  43 • Page 44

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  2. Open de voorklep.

  3. Controleer of de te vervangen tonercassette naar voren is verschoven.
  Opmerking:
  U herkent de tonercassette aan de kleur van de hendel.

  Verbruiksgoederen vervangen

  44 • Page 45

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  4. Duw de hendel naar beneden op de tonercassette tot de tonercassette ontgrendeld is en lichtjes
  naar u toe beweegt.
  Haal de tonercassette eruit.

  Opmerking:
  Draai niet handmatig aan de tonercassettecarousel. Draai bovendien niet met kracht de carousel
  rond, anders kan deze beschadigen.

  Verbruiksgoederen vervangen

  45 • Page 46

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Opmerking:
  ❏ Raak de contacten aangegeven in de afbeelding niet aan.

  ❏ Gooi de lege tonercassette weg volgens de plaatselijke regelgeving. Verbrand de tonercassette
  niet.
  Voor meer informatie, raadpleegt u “Over tonercassettes” op pagina 41.
  5. Bereid een nieuwe tonercassette voor.
  6. Schud de cassette een paar keer om de toner te verdelen.

  Opmerking:
  Zorg dat de tonerrolklep goed vast zit voordat u de tonercassette schudt.
  7. Verwijder de klep van de tonerrol.

  Verbruiksgoederen vervangen

  46 • Page 47

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Opmerking:
  De tonerrol mag niet worden aangeraakt of bekrast.

  8. Lijn de schacht aan elke uiteinde van de tonercassette uit met de houders en plaats de cassette.

  Opmerking:
  Voordat u de tonercassette plaatst dient u te controleren of de kleur van de tonercassette die u wilt
  installeren hetzelfde is als het etiket op de tonercassettecarousel.

  Verbruiksgoederen vervangen

  47 • Page 48

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Opmerking:
  Raak de contacten aangegeven in de afbeelding niet aan.

  9. Druk de tonercassette erin totdat deze vastklikt op zijn plaats.

  10. Sluit de voorklep.

  Verbruiksgoederen vervangen

  48 • Page 49

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Opmerking:
  Om de tonercassette voor een andere kleur te vervangen controleert u, nadat de voorklep is gesloten,
  of het lampje voor de toner die moet worden vervangen, brandt (druk, indien nodig op de Rotate
  Toner-toets), en vervang de tonercassette zoals beschreven in de stappen 2 tot en met 10.
  11. Druk op de Clear-toets om de printer te resetten en wis het indicatiebericht.
  Opmerking:
  De printer moet een kalibratiecyclus voltooien nadat er een tonercassette is vervangen. Als u de
  bovenkant of de voorklep opent voordat de printer is gereset, stopt de kalibratie en begint deze
  opnieuw als de klep is gesloten.

  Alle tonercassettes verwijderen
  Opmerking:
  Zorg ervoor dat u geen toner morst bij het vervangen van een tonercassette. Als u toner morst, veeg het
  dan onmiddellijk af met een zachte, droge doek.
  U kunt alle tonercassettes verwijderen via de Eject All Toner-modus.
  Volg de hieronder beschreven procedure voor het gebruiken van de Eject All Toner-modus.
  1. Gebruik een van de handelingen hieronder om de printer over te zetten op de Eject All
  Toner-modus.
  ❏ Houd de Rotate Toner-toets langer dan 10 seconden ingedrukt.
  ❏ Op het tabblad Panel van het Remote Panel Program, selecteert u Eject All Toner, en
  vervolgens klikt u op de toets Rotate Toner .
  Opmerking:
  ❏ De printers gaat in Eject All Toner-modus en het lampje van de magentatoner gaat branden.
  ❏ Druk, om de Eject All Toner-modus te verlaten, op de Clear-toets.

  Verbruiksgoederen vervangen

  49 • Page 50

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  2. Open de voorklep.

  3. Duw de hendel naar beneden op de tonercassette tot de tonercassette ontgrendeld is en lichtjes
  naar u toe beweegt.
  Haal de tonercassette eruit.

  Verbruiksgoederen vervangen

  50 • Page 51

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Opmerking:
  Draai niet handmatig aan de tonercassettecarousel. Draai bovendien niet met kracht de carousel
  rond, anders kan deze beschadigen.
  Opmerking:
  Raak de contacten aangegeven in de afbeelding niet aan.

  4. Sluit de voorklep.
  5. Volg dezelfde procedure als het vervangen van de cassettes voor cyaan, zwarte en gele toners.
  6. Druk op de Clear-toets.

  De fotogeleidingseenheid vervangen
  Onderdeelnaam

  Onderdeelnummer Fotogeleidingseenheid

  Fotogeleidingseenheid

  1198

  Opmerking:
  Voor optimale afdrukkwaliteit en prestaties dient u alleen het bijbehorende TYPE echte Epson
  fotogeleidingseenheid te gebruiken.

  Verbruiksgoederen vervangen

  51 • Page 52

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  1. Open de bovenklep.

  Opmerking:
  Als er papier in de uitvoerlade ligt, haal het er dan uit en klap de uitvoerlade in voordat u de
  bovenklep opent.
  2. Pak het handvat en til het iets naar achteren, waarna u de fotogeleidingseenheid langzaam
  verticaal eruit trekt.

  Opmerking:
  Gooi de gebruikte fotogeleidingseenheid weg volgens de plaatselijke regelgeving. Verbrand de
  fotogeleidingseenheid niet.
  3. Bereid de nieuwe fotogeleidingseenheid voor.

  Verbruiksgoederen vervangen

  52 • Page 53

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Opmerking:
  Raak de PC-drum en de overdrachtriem op de fotogeleidingseenheid niet aan.

  4. Plaats de nieuwe fotogeleidingseenheid langzaam verticaal en duw het lichtjes omlaag naar u toe
  om het installeren van de fotogeleidingseenheid te voltooien.

  5. Sluit voorzichtig de bovenklep.

  Verbruiksgoederen vervangen

  53 • Page 54

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Opmerking:
  De printer moet een kalibratiecyclus voltooien nadat de fotogeleidingseenheid is vervangen. Als u de
  bovenkant of de voorklep opent voordat de printer is gereset, stopt de kalibratie en begint deze
  opnieuw als de klep is gesloten.

  Verbruiksgoederen vervangen

  54 • Page 55

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Hoofdstuk 6

  Onderhoud
  De printer onderhouden

  c

  Let op:
  Lees alle voorzichtigheids- en waarschuwingsetiketten zorgvuldig en zorg dat u de instructies erop
  volgt. Deze etiketten bevinden zich aan de binnenkant van de kleppen van de printer en de
  binnenkant van de printerbody.

  Ga voorzichtig met de printer om, zodat deze lang mee gaat. Foutief omgaan met de computer kan
  leiden tot schade en de garantie ongeldig maken. Als stof of papiersnippers aan de binnenkant of de
  buitenkant van de printer achterblijven, kan dit de prestatie en de afdrukkwaliteit van de printer
  verminderen, u dient de printer daarom periodiek schoon te houden. Houd de volgende richtlijnen in
  gedachten.

  w

  Waarschuwing:
  Zet de printer uit, haal de stekker uit het stopcontact en ontkoppel alle interfacekabels voordat u de
  printer reinigt. Mors geen water of reinigingsmiddel in de printer; anders kan de printer
  beschadigen en een elektrische schok optreden.

  c

  Let op:
  De fixeereenheid is heet. Als de bovenklep is geopend, daalt de temperatuur van de fixeereenheid
  geleidelijk (een uur wachttijd).

  ❏ Wees voorzichtig bij het reinigen van de binnenkant van de printer of bij het verwijderen van
  papier bij toevoerfouten, omdat de fixeereenheid en andere interne onderdelen erg heet kunnen
  zijn.
  ❏ Plaats niets op de bovenkant van de printer.
  ❏ Gebruik een zachte doek om de printer te reinigen.
  ❏ Sproei reinigingsvloeistof nooit direct op het oppervlak van de printer; de spray zou via de
  luchtventilatiegaten de printer kunnen binnendringen en de interne circuits kunnen beschadigen.
  ❏ Vermijd het gebruik van schurende of corrosieve oplossingen of oplossingen die oplosmiddelen
  bevatten (zoals alcohol en benzeen) om de printer mee te reinigen.
  ❏ Test altijd elk reinigingsoplossing (zoals een mild reinigingsmiddel) op een klein, onopvallend
  stukje van uw printer om de werking van de oplossing te controleren.

  Onderhoud

  55 • Page 56

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  ❏ Gebruik nooit scherpe of ruwe instrumenten zoals een draadborstel of plastic reinigingspads.
  ❏ Sluit de kleppen van de printer altijd voorzichtig. Onderwerp de printer nooit aan trillingen.
  ❏ Bedek de printer niet direct na gebruik. Zet hem uit en wacht tot hij afkoelt.
  ❏ Laat de kleppen van de printer niet gedurende langere tijd open, vooral op goed verlichte plekken
  omdat licht de fotogeleidingseenheid kan beschadigen.
  ❏ Open de printer niet tijdens het afdrukken.
  ❏ Plaats geen stapels papier op de printer.
  ❏ Smeer of demonteer de printer niet.
  ❏ Kantel de printer niet.
  ❏ Raak de elektrische contacten, koppelingen of laserapparaten niet aan. Als u dit doet kan het de
  printer beschadigen en de afdrukkwaliteit verslechteren.
  ❏ Houd papier in de uitvoerlade op het minimumniveau. Als het papier te hoog is opgestapeld, kan
  uw printer papiertoevoerfouten en overmatige krulling van papier ervaren.
  ❏ Houd de printer waterpas om het morsen van toner te voorkomen.
  ❏ Bij het optillen van de printer dient u de plekken vast te houden zoals weergegeven in de
  afbeelding.

  Onderhoud

  56 • Page 57

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  ❏ Als u toner op uw huid krijgt, was het er dan af met lauw water en een milde zeep.

  c

  Let op:
  Als u toner in uw ogen krijgt, was het er dan onmiddellijk uit met lauw water en consulteer een
  arts.

  ❏ Zorg ervoor dat onderdelen die tijdens het reinigen zijn verwijderd, weer zijn teruggeplaatst
  voordat u de stekker van de printer in het stopcontact steekt.

  De printer reinigen

  c

  Let op:
  Zorg dat u de printer uitzet en de stekker uittrekt voordat u het apparaat reinigt. Zorg dat u de
  printer aanzet als u het printkopvenster reinigt.

  Buitenkant
  Bedieningspaneel

  Ventilatierooster
  Ready
  Error

  Rotate
  Toner

  Clear

  Y

  M

  C

  K

  Buitenkant printer

  Onderhoud

  57 • Page 58

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Binnenkant
  De papieraanvoerrol reinigen
  1. Open de bovenklep.

  Opmerking:
  Als er papier in de uitvoerlade ligt, haal het er dan uit en klap de uitvoerlade in voordat u de
  bovenklep opent.
  2. Pak het handvat en til het iets naar achteren, waarna u de fotogeleidingseenheid langzaam
  verticaal eruit trekt.

  Onderhoud

  58 • Page 59

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Opmerking:
  ❏ Raak de PC-drum op de fotogeleidingseenheid niet aan.

  ❏ Plaats de verwijderde fotogeleidingseenheid horizontaal zoals getoond in onderstaande
  afbeelding.
  Zorg ervoor dat u de fotogeleidingseenheid horizontaal houdt en plaats hem ergens waar hij niet
  vuil wordt.
  Laat de fotogeleidingseenheid niet langer 15 minuten buiten de printer en plaats de verwijderde
  fotogeleidingseenheid niet op een locatie waar hij wordt blootgesteld aan direct licht (zoals
  zonlicht).

  3. Reinig de papieraanvoerrollen door hem af te vegen met een zachte, droge doek.

  Onderhoud

  59 • Page 60

  AcuLaser C1600

  c

  Gebruikershandleiding

  Let op:
  Het gebied rond de fixeereenheid is extreem heet.
  Iets anders aanraken dan de aangegeven hendels kan resulteren in brandwonden. Als u zich
  brandt, dient u de huid direct te koelen onder koud water en professionele medische hulp te
  zoeken.

  Opmerking:
  Als het oppervlak van de overdrachtrol wordt aangeraakt kan dit een verminderde afdrukkwaliteit
  tot gevolg hebben.
  Zorg ervoor dat u het oppervlak van de overdrachtrol niet aanraakt.

  Onderhoud

  60 • Page 61

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  4. Plaats de fotogeleidingseenheid langzaam verticaal en duw het lichtjes omlaag naar u toe om het
  opnieuw installeren van de fotogeleidingseenheid te voltooien.

  5. Sluit voorzichtig de bovenklep.

  Het printkopvenster reinigen
  1. Gebruik een van de handelingen hieronder om de printer over te zetten op de
  Printkopreinigingsmodus.
  ❏ Houd de Rotate Toner-toets gedurende 5 tot 9 seconden ingedrukt.
  ❏ Op het tabblad Panel van het Remote Panel Program, klikt u op de knop P/H Clean Up.
  Opmerking:
  ❏ De printers gaat in printkopreinigingsmodus en het lampje van de magentatoner gaat branden.

  Onderhoud

  61 • Page 62

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  ❏ Het is niet mogelijk om de printkopreinigingsmodus te verlaten voordat de handeling is voltooid
  (zelfs niet als de Clear-toets is ingedrukt).
  Als de printer op onjuiste wijze is overgezet naar de printkopreinigingsmodus, voert u stappen 2
  tot en met 4 uit en daarna stappen 10 tot en met 14 (waarbij u stappen 5 tot en met 9 overslaat)
  om de printkopreinigingsmodus te verlaten.
  2. Open de voorklep.

  Onderhoud

  62 • Page 63

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  3. De magentatonercassette is verschoven naar de plek van waar deze kan worden vervangen.
  Duw de hendel naar beneden op de tonercassette tot de tonercassette ontgrendeld is en lichtjes
  naar u toe beweegt.
  Haal de tonercassette eruit.

  Opmerking:
  Als de magentatonercassette is verwijderd, bevindt zich een gat in de printer zodat het
  printkopvenster makkelijk kan worden gereinigd.

  Onderhoud

  63 • Page 64

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Opmerking:
  Raak de contacten aangegeven in de afbeelding niet aan.

  4. Sluit de voorklep.
  Opmerking:
  De tonercassette kan binnen de printer draaien.

  Onderhoud

  64 • Page 65

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  5. Nadat de tonercassettes klaar zijn met draaien en alle lampjes op het bedieningspaneel beginnen te
  knipperen, opent u de bovenklep.

  6. Pak het handvat en til het iets naar achteren, waarna u de fotogeleidingseenheid langzaam
  verticaal eruit trekt.

  Opmerking:
  ❏ Raak de PC-drum op de fotogeleidingseenheid niet aan.

  Onderhoud

  65 • Page 66

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  ❏ Plaats de verwijderde fotogeleidingseenheid horizontaal zoals getoond in onderstaande
  afbeelding.
  Zorg ervoor dat u de fotogeleidingseenheid horizontaal houdt en plaats hem ergens waar hij niet
  vuil wordt.
  Laat de fotogeleidingseenheid niet langer 15 minuten buiten de printer en plaats de verwijderde
  fotogeleidingseenheid niet op een locatie waar hij wordt blootgesteld aan direct licht (zoals
  zonlicht).

  7. Reinig het printkopvenster door deze af te vegen met een zachte, droge doek.

  Onderhoud

  66 • Page 67

  AcuLaser C1600

  c

  Gebruikershandleiding

  Let op:
  Het gebied rond de fixeereenheid is extreem heet.
  Iets anders aanraken dan de aangegeven hendels kan resulteren in brandwonden. Als u zich
  brandt, dient u de huid direct te koelen onder koud water en professionele medische hulp te
  zoeken.

  Opmerking:
  Als het oppervlak van de overdrachtrol wordt aangeraakt kan dit een verminderde afdrukkwaliteit
  tot gevolg hebben.
  Zorg ervoor dat u het oppervlak van de overdrachtrol niet aanraakt.

  Onderhoud

  67 • Page 68

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  8. Plaats de fotogeleidingseenheid langzaam verticaal en duw het lichtjes omlaag naar u toe om het
  opnieuw installeren van de fotogeleidingseenheid te voltooien.

  9. Sluit de bovenklep.

  10. Druk op de Clear-toets.
  Opmerking:
  Het knipperen van alle lampjes stopt en het lampje van de magentatoner gaat branden.
  De tonercassettes draaien binnenin de printer.

  Onderhoud

  68 • Page 69

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  11. Nadat de tonercassettes klaar zijn met draaien, opent u de voorklep.

  12. Lijn de schacht aan elke uiteinde van de tonercassette uit met de houders en plaats de cassette.

  Onderhoud

  69 • Page 70

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Opmerking:
  Raak de contacten aangegeven in de afbeelding niet aan.

  13. Druk de magentatonercassette erin totdat deze vastklikt op zijn plaats.

  14. Sluit de voorklep.

  Onderhoud

  70 • Page 71

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  De printer gedurende langere tijd opbergen
  Als de printer gedurende een maand of langer niet wordt gebruikt, installeer dan de beschermende
  materialen op de fixeereenheid.

  Onderhoud

  71 • Page 72

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Hoofdstuk 7

  Problemen oplossen
  Inleiding
  Dit hoofdstuk geeft u informatie om u te helpen problemen die u bij de printer kunt ervaren, op te
  lossen of ten minste u te leiden naar de juiste hulpbronnen.

  Papiertoevoerfouten voorkomen
  Zorg dat...
  Het papier overeenkomt met de specificaties van de printer.
  Het papier plat is vooral bij de aanvoerrand.
  De printer op een harde, platte, vlakke ondergrond staat.
  U papier opslaat op een droge plaats uit de buurt van vocht en vochtigheid.
  U altijd de papiergeleiders afstelt in lade 1 na plaatsing van het papier (een geleider die niet goed is afgesteld kan leiden tot
  een slechte afdrukkwaliteit, papiertoevoerfouten en schade aan de printer).
  U laadt het papier met de afdrukkant omhoog in de lade (veel fabrikanten plaatsen een pijl op de verpakking om de
  afdrukkant aan te geven).

  Vermijd...
  Papier dat is gevouwen, gekreukt of overmatig omgekruld.
  Dubbele aanvoer (verwijder het papier en ventileer de vellen—ze kunnen aan elkaar kleven).
  Het laden van meer dan een type/formaat/gewicht papier tegelijkertijd in een lade.
  Het te vol vullen van de lades.
  De uitvoerlade te vol laten vullen (de uitvoerlade heeft capaciteit voor 100 vellen—er kan een toevoerfout optreden als u het
  papier verder laat oplopen dan 100 vellen per keer).

  Problemen oplossen

  72 • Page 73

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Indicatieberichten
  De lampjes op het bedieningspaneel geven informatie over uw printer en helpen u elk probleem te
  vinden.

  Statusberichten (Ready-lampje, Error-lampje)
  Statusberichten geven de huidige toestand van de printer aan.
  U kunt de printerstatus ook controleren op het Remote Panel Program.
  (Raadpleeg “Werken met het Remote Panel Program” op pagina 22.)
  Ready-lampje
  (groen)

  Error-lampje (oranje)

  Display van het
  Remote Panel
  Program

  Toestand

  Actie

  Uit

  Uit

  -

  Stroom uit

  Geen

  Langzaam
  knipperen

  Uit

  Energy Save

  Besparingsmodus

  Geen

  Aan

  Uit

  READY

  Klaar voor afdrukken

  Geen

  Knipperen

  Uit

  Receiving

  Verwerkingsgegevens

  Geen

  Printing

  Afdrukken

  -

  Initialiseren (stroom aan)

  -

  Een afdruktaak annuleren

  Aan

  Aan

  Geen

  Waarschuwingsberichten
  Deze berichten geven aan dat een waarschuwingstoestand is opgetreden bij de printer.
  Ready-lampje
  (groen)

  Error-lampje
  (oranje)

  Tonerlampje
  (oranje)

  Display
  van het Remote Panel Program

  Toestand

  Actie

  Aan

  Uit

  Langzaam
  knipperen

  TONER LOW
  X (YMCK)

  Toner bijna leeg

  Bereid de nieuwe tonercassette voor.

  Problemen oplossen

  73 • Page 74

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Ready-lampje
  (groen)

  Error-lampje
  (oranje)

  Tonerlampje
  (oranje)

  Display
  van het Remote Panel Program

  Toestand

  Actie

  Aan

  Uit

  Aan

  TONER OUT
  X (YMCK)

  Toner op

  Vervang de tonercassette.

  Aan

  Langzaam
  knipperen

  Snel knipperen

  NON GENUINE TONER X
  (YMCK)

  Opmerking:
  Dit bericht verschijnt als
  de Toner Out Stop in
  het Remote Panel Program is ingesteld op
  Off.

  De geïnstalleerde tonercassette is van een niet
  goedgekeurd type.

  Opmerking:
  Het afdrukken kan doorgaan, maar de afdrukresultaten worden niet gegarandeerd.
  Indien er verder wordt
  gegaan met afdrukken,
  licht het Error-lampje
  (oranje) op en stopt het
  afdrukken.
  Installeer een Epson tonercassette van het juiste type.
  Zie “Over tonercassettes” op pagina 41.

  Aan

  Langzaam
  knipperen

  *

  P/U LOW

  Fotogeleidingseenheid
  bijna op

  Bereid de nieuwe fotogeleidingseenheid voor.

  *

  T/C MEMORY ERROR

  Tonercassette geheugenfout

  Installeer de aangegeven tonercassette opnieuw.

  *

  VIDEO I/F
  ERROR

  Video-interfacefout

  Zet de printer uit. Zet de
  printer na een paar seconden aan.

  *

  PROCESS
  CAUTION-IDC

  Verwerk voorzichtig

  Open en sluit de kleppen
  van de printer.
  Zet de printer uit als de
  fout niet is gecorrigeerd.
  Zet de printer na een
  paar seconden aan.

  Problemen oplossen

  74 • Page 75

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Ready-lampje
  (groen)

  Error-lampje
  (oranje)

  Tonerlampje
  (oranje)

  Display
  van het Remote Panel Program

  Toestand

  Actie

  Uit

  Langzaam
  knipperen

  *

  P/U END

  Fotogeleidingseenheid

  Vervang de fotogeleidingseenheid.
  Opmerking:
  Het afdrukken kan doorgaan, maar de afdrukresultaten worden niet gegarandeerd.
  Indien er verder wordt
  gegaan met afdrukken,
  licht het Error-lampje
  (oranje) op en stopt het
  afdrukken.

  * Verschilt afhankelijk van de tonerstatus.

  Foutberichten
  Deze berichten geven fouten aan die moeten worden gecorrigeerd voordat een afdruktaak kan
  doorgaan of voordat de printerstatus kan terugkeren naar “Gereed”.
  Ready-lampje
  (groen)

  Error-lampje
  (oranje)

  Tonerlampje
  (oranje)

  Display
  van het Remote Panel Program

  Toestand

  Actie

  Uit

  Snel knipperen

  Aan

  TONER
  OUT / CHANGE X (YMCK)
  TONER

  Toner op

  Vervang de tonercassette.

  Opmerking:
  Dit bericht verschijnt als
  de Toner Out Stop in
  het Remote Panel Program is ingesteld op On.

  Opmerking:
  Als Toner Out Stop in
  het Remote Panel Program is ingesteld op Off,
  dan kan het afdrukken
  doorgaan.
  De afdrukresultaten
  worden echter niet gegarandeerd.

  Problemen oplossen

  75 • Page 76

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Ready-lampje
  (groen)

  Error-lampje
  (oranje)

  Tonerlampje
  (oranje)

  Display
  van het Remote Panel Program

  Toestand

  Actie

  Uit

  Aan

  Aan

  NOT INSTALLED
  TONER /
  CHECK X
  (YMCK) TONER

  De tonercassette is niet
  geïnstalleerd.

  Installeer de alle tonercassettes.

  TONER LIFE
  END

  Toner leeg

  Vervang de tonercassette.

  Uit

  Aan

  Knipperen

  WRONG TONER X
  (YMCK)

  Er is een niet goedgekeurde tonercassette
  geïnstalleerd.

  Installeer een juiste tonercassette.

  Uit

  Aan

  Snel knipperen

  NON GENUINE TONER X
  (YMCK)

  De geïnstalleerde tonercassette is van een niet
  goedgekeurd type.

  Installeer een Epson tonercassette van het juiste type.
  Zie “Over tonercassettes” op pagina 41.
  Druk op de Clear-toets
  om het indicatiebericht
  te wissen.

  Langzaam
  knipperen

  Langzaam
  knipperen

  Afwisselend langzaam knipperen

  Uit

  Langzaam
  knipperen

  *

  CHECK TRAY
  PAPER /
  LOAD PAPER (XX)

  Papier op

  Laad papier in lade 1.

  *

  PAPER SIZE
  ERROR / RESET PAPER
  (XX)

  Papierformaatfout

  Druk op de Clear-toets
  om de fout te annuleren.

  MEMORY
  FULL

  Geheugen vol

  *

  Het formaat papier dat
  wordt bedrukt heeft een
  ander formaat dan het
  papier dat is gespecificeerd in de printer driver.

  Om op papier af te drukken van het formaat dat
  is gespecificeerd in de
  printer driver, laadt u het
  papier met het juiste formaat in lade 1 en probeert dan de afdruktaak
  opnieuw uit te voeren.
  Druk op de Clear-toets.
  Zet de printer uit als de
  fout niet is gecorrigeerd.
  Zet de printer na een
  paar seconden aan.

  Problemen oplossen

  76 • Page 77

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Ready-lampje
  (groen)

  Error-lampje
  (oranje)

  Tonerlampje
  (oranje)

  Display
  van het Remote Panel Program

  Toestand

  Actie

  Uit

  Knipperen

  *

  TOP COVER
  OPEN / CLOSE TOP COVER

  Voorklep of bovenklep is
  open.

  Sluit de voorklep en bovenklep.

  De fotogeleidingseenheid is niet geïnstalleerd.

  Installeer de fotogeleidingseenheid.

  TRANSFER
  JAM, FUSER
  JAM, OUTPUT JAM /
  OPEN TOP
  COVER

  Papierblokkering

  Verwijder de blokkade,
  sluit de kleppen en ga
  verder met de afdruktaak.

  PROCESS
  ERROR-BELT,
  PROCESS
  ERROR-IDC

  Verwerkingsfout

  Open en sluit de kleppen
  van de printer.

  P/U LIFE
  END

  Fotogeleidingseenheid

  Uit

  Uit

  Snel knipperen

  Aan

  *

  Alle knipperen

  Zet de printer uit als de
  fout niet is gecorrigeerd.
  Zet de printer na een
  paar seconden aan.
  Vervang de fotogeleidingseenheid.

  * Verschilt afhankelijk van de tonerstatus.

  Onderhoudsbericht
  Dit bericht geeft een ernstigere fout aan die alleen kan worden gecorrigeerd door een technicus van de
  klantenservice.

  Problemen oplossen

  77 • Page 78

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Ready-lampje
  (groen)

  Error-lampje
  (oranje)

  Tonerlampje
  (oranje)

  Display
  van het Remote Panel Program

  Toestand

  Actie

  Snel knipperen

  Snel knipperen

  Alle knipperen

  SERVICE
  CALL(XXXX)

  Fatale fout

  Zet de printer uit. Zet de
  printer na een paar seconden aan.
  Als het probleem aanhoudt, dient u contact
  op te nemen met uw
  verkoper of bevoegde
  serviceleverancier.

  Papiertoevoerfouten vrijmaken
  Om schade te voorkomen dient u altijd het papier van de toevoerfout voorzichtig te verwijderen
  zonder het te scheuren. Stukjes papier, groot of klein, die in de printer achterblijven, kunnen het
  papierpad blokkeren en leiden tot nog meer toevoerfouten. Laad papier van een toevoerfout niet
  opnieuw.
  Opmerking:
  De afbeelding is niet gefixeerd op het papier voor het fixatieproces. Als u het gedrukte oppervlak
  aanraakt, kan de toner aan uw handen blijven plakken, daarom dient u erop te letten het printoppervlak
  niet aan te raken bij het verwijderen van papiertoevoerfouten. Zorg ervoor dat u geen toner in de printer
  morst.

  c

  Let op:
  ❏ Niet gefixeerde toner kan vlekken maken op uw handen, kleding of iets anders waar het op
  terecht komt.
  Als u per ongeluk toner op uw kleding krijgt, veeg het er dan zo goed mogelijk af. Als toner
  achterblijft op uw kleding, gebruik dan koud, niet heet water om de toner eraf te spoelen. Als er
  toner op uw huid komt, was het er dan af met lauw water en een milde zeep.
  ❏ Als u toner in uw ogen krijgt, was het er dan onmiddellijk uit met lauw water en consulteer een
  arts.

  Als het toevoerfoutbericht, na het verwijderen van het toevoerfoutpapier, blijft staan in het
  bedieningspaneel, open en sluit dan de kleppen van de printer. Dit zal het toevoerfoutbericht wissen.

  Problemen oplossen

  78 • Page 79

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Procedures voor het vrijmaken
  1. Open de bovenklep.

  Opmerking:
  Als er papier in de uitvoerlade ligt, haal het er dan uit en klap de uitvoerlade in voordat u de
  bovenklep opent.
  2. Pak het handvat en til het iets naar achteren, waarna u de fotogeleidingseenheid langzaam
  verticaal eruit trekt.

  Problemen oplossen

  79 • Page 80

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Opmerking:
  ❏ Raak de PC-drum op de fotogeleidingseenheid niet aan.

  ❏ Plaats de verwijderde fotogeleidingseenheid horizontaal zoals getoond in onderstaande
  afbeelding.
  Zorg ervoor dat u de fotogeleidingseenheid horizontaal houdt en plaats hem ergens waar hij niet
  vuil wordt.
  Laat de fotogeleidingseenheid niet langer 15 minuten buiten de printer en plaats de verwijderde
  fotogeleidingseenheid niet op een locatie waar hij wordt blootgesteld aan direct licht (zoals
  zonlicht).

  Problemen oplossen

  80 • Page 81

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  3. Duw de scheidingshendels van de fixeereenheid zover mogelijk naar achteren.

  c

  Let op:
  Het gebied rond de fixeereenheid is extreem heet.
  Iets anders aanraken dan de aangegeven hendels kan resulteren in brandwonden. Als u zich
  brandt, dient u de huid direct te koelen onder koud water en professionele medische hulp te
  zoeken.

  Problemen oplossen

  81 • Page 82

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  4. Verwijder al het papier van de toevoerfout.

  M

  M

  Opmerking:
  ❏ Verwijder de stofkap van lade 1 en verwijder het papier.
  ❏ Til de fixeereenheidkap omhoog en verwijder het papier.

  Problemen oplossen

  82 • Page 83

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  ❏ Als u het papier niet uit de fixeereenheid kunt verwijderen, verwijder dan de fixeereenheid.

  Opmerking:
  ❏ Raak de papieruitgangsensor op de fixeereenheid niet aan.

  M

  Problemen oplossen

  83 • Page 84

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  ❏ Raak de bijbehorende aansluitingen van de fixeereenheid en de machine niet aan.

  ❏ Als het oppervlak van de overdrachtrol wordt aangeraakt kan dit een verminderde
  afdrukkwaliteit tot gevolg hebben.
  Zorg ervoor dat u het oppervlak van de overdrachtrol niet aanraakt.

  Problemen oplossen

  84 • Page 85

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  5. Zet de scheidingshendels van de fixeereenheid terug in hun originele stand.

  M

  6. Plaats de fotogeleidingseenheid langzaam verticaal en duw het lichtjes omlaag naar u toe om het
  opnieuw installeren van de fotogeleidingseenheid te voltooien.

  Problemen oplossen

  85 • Page 86

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  7. Sluit voorzichtig de bovenklep.

  Problemen oplossen met papiertoevoerfouten
  Opmerking:
  Veelvoorkomende toevoerfouten op dezelfde plek geven aan dat die plek dient te worden gecontroleerd,
  gerepareerd of gereinigd. Herhaaldelijke toevoerfouten kunnen ook optreden als u gebruikmaakt van
  niet ondersteund afdrukpapier.
  Symptoom

  Oorzaak

  Oplossing

  Verschillende vellen papier gaan tegelijkertijd door de
  printer.

  De voorranden van het papier
  zijn niet gelijk.

  Verwijder het papier en maak de voorste randen glad, plaats
  dan opnieuw.

  Het papier is vochtig van vochtigheid.

  Verwijder het vochtige papier en vervang het voor nieuw,
  droog papier.

  Bepaald papier blijft een toevoerfout geven in de printer.

  Controleer het papierpad opnieuw en zorg ervoor dat u alle
  papiertoevoerfouten heeft verwijderd.

  Het bericht over de
  papiertoevoerfout
  verdwijnt niet.

  Problemen oplossen

  86 • Page 87

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Symptoom

  Oorzaak

  Oplossing

  Papier leidt tot een
  toevoerfout.

  Het papier is niet goed geladen
  in de lade.

  Verwijder de papiertoevoerfout en plaats het papier op de
  juiste wijze in de lade.

  Het aantal vellen in de lade overschrijdt de maximum toegestane hoeveelheid.

  Verwijder het overtollige papier en plaats het juiste aantal
  vellen papier in de lade.

  De papiergeleiders zijn niet
  goed afgesteld op het papierformaat.

  Stel de papiergeleiders in lade 1 af zodat deze passen bij het
  formaat papier.

  Er is gekreukeld of gerimpeld
  papier geladen in de lade.

  Verwijder het papier, maak het glad en plaats het opnieuw.
  Als het nog steeds leidt tot een toevoerfout, gebruik dan niet
  dat papier.

  Het papier is vochtig van vochtigheid.

  Verwijder het vochtige papier en vervang het voor nieuw,
  droog papier.

  De aanbevolen etiketvellen zijn
  in de verkeerde richting geplaatst in lade 1.

  Laad de etiketvellen volgens de instructies van de producent.

  Enveloppen zijn in de verkeerde
  richting geplaatst in lade 1.

  Laad de enveloppen in lade 1 zodat de flappen omlaag zijn
  gericht.

  Papier leidt tot een
  toevoerfout.

  Als de flappen op de lange rand zitten (Envelop C6 en Envelop DL), laad de enveloppen dan met de flaprand naar de
  machine en de flap omlaag.
  Niet ondersteund papier (verkeerd formaat, zwaarte, type,
  etc.) wordt gebruikt.

  Gebruik door Epson goedgekeurd papier. Zie “Afdrukpapier” op pagina 28.

  De papieraanvoerrol is vuil.

  Reinig de papieraanvoerrol.
  Voor meer informatie, raadpleegt u “Binnenkant” op pagina
  58.

  Problemen oplossen

  87 • Page 88

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Andere problemen oplossen
  Symptoom

  Oorzaak

  Oplossing

  De stroom van de
  printer staat niet
  aan.

  Het netsnoer is niet goed in het
  stopcontact ingestoken.

  Zet de printer uit, zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer
  in het stopcontact zit en zet de printer weer aan.

  Er is iets verkeerd met het stopcontact waar de printer op is
  aangesloten.

  Sluit een ander elektrisch apparaat aan op het stopcontact
  om te zien of deze juist werkt.

  De stroomschakelaar staat niet
  goed in de (I-stand).

  Zet de stroomschakelaar uit (O-stand), en zet hem dan weer
  aan (I-stand).

  De printer is aangesloten op een
  stopcontact met een voltage of
  frequentie die niet overeenkomt
  met de specificaties van de printer.

  Gebruik en stroombron met de specificaties zoals vermeld in
  Bijlage A “technische specificaties”.

  De printer is ingesteld in de langzame afdrukmodus (bijvoorbeeld, zwaar materiaal).

  Het afdrukken op speciaal papier neemt meer tijd in beslag.
  Bij gebruik van normaal papier, dient u ervoor te zorgen dat
  het papiertype goed is ingesteld in de driver.

  De printer is ingesteld op de besparingsmodus.

  Het afdrukken duurt langer als deze moet starten in de besparingsmodus.

  De taak is zeer complex.

  Wacht. Geen actie nodig.

  Een of meer tonercassettes is
  stuk of leeg.

  Controleer de tonercassettes. De afbeelding wordt niet of
  niet goed afgedrukt als de cassettes leeg zijn.

  Er is verkeerd papier gebruikt.

  Controleer of het papiertype dat is ingesteld in de driver
  overeenkomt met het papier dat in de printer is geladen.

  De Clear-toets is ingedrukt.

  Zorg ervoor dat niemand op de Clear-toets drukt als u bezig
  bent met het afdrukken van uw taak.

  De lade is leeg.

  Controleer of de lades zijn gevuld met papier, goed geplaatst
  en stevig.

  Er wordt een document afgedrukt met een overdrukbestand
  dat is gecreëerd door een ongeschikte printer driver.

  Druk het overdrukbestand af met een geschikte printer driver.

  Het netsnoer is niet goed in het
  stopcontact ingestoken.

  Zet de printer uit, zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer
  in het stopcontact zit en zet de printer weer aan.

  Er is een systeemfout opgetreden.

  Neem contact op met de technische ondersteuning met de
  foutinformatie.

  Het afdrukken
  duurt te lang.

  Er worden lege pagina’s afgedrukt.

  Niet alle pagina’s
  worden afgedrukt.

  De printer gaat regelmatig uit of reset.

  Problemen oplossen

  88 • Page 89

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Symptoom

  Oorzaak

  Oplossing

  Met N-up op meerder afdrukken is de
  uitvoer onjuist.

  Zowel de driver als de toepassing zijn ingesteld voor taaksortering.

  Voor N-up op meerdere afdrukken, kiest u taaksortering alleen in het tabblad Basic van de driver. Stel taaksortering niet
  in, in de toepassing.

  U hoort ongebruikelijke geluiden.

  De printer staat niet waterpas.

  Plaats de printer op een platte, harde, vlakke ondergrond.

  Er bevindt zich een vreemd
  voorwerp in de printer.

  Zet de printer uit en verwijder het voorwerp. Als u het niet
  kunt verwijderen, neem dan contact op met de technische
  ondersteuning.

  Het papier is vochtig van vochtigheid of omdat er water op is
  gemorst.

  Verwijder het vochtige papier en vervang het voor nieuw,
  droog papier.

  De papieraanvoerrol of fixeereenheid is stuk.

  Controleer deze op schade. Neem, indien nodig, contact op
  met de technische ondersteuning met de foutinformatie.

  Niet ondersteund papier (verkeerd formaat, zwaarte, type,
  etc.) wordt gebruikt.

  Gebruik door Epson goedgekeurd papier. Zie “Afdrukpapier” op pagina 28.

  U kent de procedure voor het terugzetten van de
  instellingen op het
  tabblad Panel van
  het Remote Panel
  Program naar hun
  standaard waarden, niet.

  -

  Verlaat het Remote Panel Program met het pictogram in het
  Windows mededelingengebied (uiterst rechts op de taakbalk) en start het hulpprogramma opnieuw op.

  U kent de procedure voor het terugzetten van de
  instellingen op het
  tabblad User Service van het Remote
  Panel Program
  naar hun standaard waarden,
  niet.

  -

  Papier is gekreukeld.

  Klik op de toets Apply aangezien de standaard instellingen
  verschijnen als het hulpprogramma opnieuw wordt opgestart. Voor informatie over het verlaten van het Remote Panel
  Program, raadpleegt u “Afsluiten van het Remote Panel Program” op pagina 26.
  Verlaat het Remote Panel Program met het pictogram in het
  Windows mededelingengebied (uiterst rechts op de taakbalk) en start het hulpprogramma opnieuw op.
  Klik op de toets Upload aangezien de standaard instellingen
  verschijnen als het hulpprogramma opnieuw wordt opgestart. Voor informatie over het verlaten van het Remote Panel
  Program, raadpleegt u “Afsluiten van het Remote Panel Program” op pagina 26.

  Problemen oplossen

  89 • Page 90

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Problemen oplossen met Afdrukkwaliteit
  Symptoom

  Oorzaak

  Oplossing

  Er wordt niets afgedrukt of er verschijnen witte
  plekken op de afgedrukte pagina.

  Een of meer tonercassettes kunnen stuk zijn.

  Verwijder de tonercassettes en controleer op schade.

  De fotogeleidingseenheid kan
  stuk zijn.

  Verwijder de fotogeleidingseenheid en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.

  Het papier is vochtig van vochtigheid.

  Pas de vochtigheid aan voor het bewaren van papier. Verwijder het vochtige papier en vervang het voor nieuw, droog
  papier.

  Het papier dat is ingesteld in de
  printer driver komt niet overeen
  met het papier dat in de printer is
  geladen.

  Laad het juiste papier in de printer.

  De stroombron komt niet overeen met de printerspecificaties.

  Gebruik een stroombron met de juiste specificaties.

  Er worden verschillende vellen
  tegelijkertijd toegevoerd.

  Verwijder het papier uit de lade en controleer op statische
  elektriciteit. Ventileer normaal papier of ander papier en
  plaats het in de lade.

  Het papier is niet goed geladen
  in de lade.

  Verwijder het papier, klop erop om het plat te maken en
  plaats het terug in de lade en lijn opnieuw de papiergeleiders uit.

  Een of meer tonercassettes kunnen stuk zijn.

  Verwijder de tonercassettes en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.

  De fotogeleidingseenheid kan
  stuk zijn.

  Verwijder de fotogeleidingseenheid en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.

  Het hele vel wordt
  in zwart of kleur afgedrukt.

  Problemen oplossen

  90 • Page 91

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Symptoom

  Oorzaak

  Oplossing

  De afbeelding is te
  licht; er is een lage
  afbeeldingsdichtheid.

  Het printkopvenster is vuil.

  Reinig het printkopvenster.

  Het papier is vochtig van vochtigheid.

  Verwijder het vochtige papier en vervang het voor nieuw,
  droog papier.

  Er is te veel toner in de cassette.

  Vervang de tonercassette.

  Een of meer tonercassettes kunnen stuk zijn.

  Verwijder de tonercassettes en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.

  Het papiertype is verkeerd ingesteld.

  Bij het afdrukken van enveloppen, etiketten, briefkaarten,
  zwaar materiaal of letterheads, dient u het juiste papiertype
  in de printer driver te specificeren.

  Een of meer tonercassettes kunnen stuk zijn.

  Verwijder de tonercassettes en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.

  De fotogeleidingseenheid kan
  stuk zijn.

  Verwijder de fotogeleidingseenheid en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.

  De afbeelding is
  onscherp; de achtergrond is enigszins vlekkerig; er is
  onvoldoende
  glans op de afgedrukte afbeelding.

  Een of meer tonercassettes kunnen stuk zijn.

  Verwijder de tonercassettes en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.

  De fotogeleidingseenheid kan
  stuk zijn.

  Verwijder de fotogeleidingseenheid en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.

  De afdruk- of kleurdichtheid is ongelijkmatig.

  Een of meer tonercassettes kunnen stuk zijn of bijna op.

  Verwijder de tonercassettes en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.

  De fotogeleidingseenheid is
  stuk.

  Verwijder de fotogeleidingseenheid en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.

  De printer staat niet waterpas.

  Plaats de printer op een platte, harde, vlakke ondergrond.

  De afbeelding is te
  donker.

  Problemen oplossen

  91 • Page 92

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Symptoom

  Oorzaak

  Oplossing

  Onregelmatige afdrukken of gevlekte afbeelding verschijnt.

  Het papier is vochtig van vochtigheid.

  Pas de vochtigheid aan in het bewaargedeelte voor het papier.
  Verwijder het vochtige papier en vervang het voor nieuw,
  droog papier.

  Niet ondersteund papier (verkeerd formaat, zwaarte, type,
  etc.) wordt gebruikt.

  Gebruik door Epson goedgekeurd papier. Zie “Afdrukpapier” op pagina 28.

  Een of meer tonercassettes kunnen stuk zijn.

  Verwijder de tonercassettes en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.

  De fotogeleidingseenheid is
  stuk.

  Verwijder de fotogeleidingseenheid en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.

  Het papier is vochtig van vochtigheid.

  Verwijder het vochtige papier en vervang het voor nieuw,
  droog papier.

  Niet ondersteund papier (verkeerd formaat, zwaarte, type,
  etc.) wordt gebruikt.

  Gebruik door Epson goedgekeurd papier. Zie “Afdrukpapier” op pagina 28.

  Het papiertype is verkeerd ingesteld.

  Bij het afdrukken van enveloppen, etiketten, briefkaarten,
  zwaar materiaal of letterheads, dient u het juiste papiertype
  in de printer driver te specificeren.

  Een of meer tonercassettes is
  stuk of verkeerd geïnstalleerd.

  Verwijder de tonercassettes en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.

  De temperatuur in de printer is te
  hoog.

  Start, op het tabblad Panel van het Remote Panel Program,
  de Calibration.

  Er is onvoldoende
  fixatie of de afbeeldingen verdwijnen als erover
  wordt gewreven.

  Er zijn tonervegen
  of resten van afbeeldingen.

  Problemen oplossen

  92 • Page 93

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Symptoom

  Oorzaak

  Oplossing

  Er zijn tonervegen
  op de achterkant
  van het papier (a
  dan niet duplex).

  Het papierpad is vervuild met
  toner.

  Druk verschillende lege vellen af en de overmatige toner zou
  moeten verdwijnen.

  Een of meer tonercassettes zijn
  stuk.

  Verwijder de tonercassettes en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.

  De fotogeleidingseenheid is
  stuk.

  Verwijder de fotogeleidingseenheid en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.

  Het printkopvenster is vuil.

  Reinig het printkopvenster.

  Er kan een tonercassette stuk
  zijn.

  Verwijder de tonercassettes met de kleur die tot de abnormale afbeelding leidt. Vervang deze voor een nieuwe tonercassette.

  De fotogeleidingseenheid is
  stuk.

  Verwijder de fotogeleidingseenheid en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.

  Het printkopvenster is vuil.

  Reinig het printkopvenster.

  Er kan een tonercassette lekken.

  Verwijder de tonercassettes en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.

  Er kan een tonercassette stuk
  zijn.

  Verwijder de tonercassette met de kleur die tot de abnormale afbeelding leidt.

  Abnormale plekken (wit, zwart,
  kleur) verschijnen
  in een onregelmatig patroon.

  De afbeelding ziet
  er niet goed uit.

  Vervang deze voor een nieuwe tonercassette.

  Er verschijnen laterale lijnen of strepen op de afbeelding.

  De fotogeleidingseenheid is
  stuk.

  Verwijder de fotogeleidingseenheid en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.

  De printer staat niet waterpas.

  Plaats de printer op een platte, harde, vlakke ondergrond.

  Het papierpad is vervuild met
  toner.

  Druk verschillende vellen af en de overmatige toner zou
  moeten verdwijnen.

  Een of meer tonercassettes kunnen stuk zijn.

  Verwijder de tonercassettes en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.

  De fotogeleidingseenheid is
  stuk.

  Verwijder de fotogeleidingseenheid en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.

  Problemen oplossen

  93 • Page 94

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Symptoom

  Oorzaak

  Oplossing

  Dunne witte horizontale lijnen met
  intervallen verschijnen op de afbeeldingen.

  De toner hecht niet gelijkmatig
  aan het papier.

  Gebruik de functie “Afbeelding verversen” dat zich bevindt
  onder het tabblad User Service in het Remote Panel Program. Zie “Tabblad User Service” op pagina 24.

  De kleuren lijken
  heel erg verkeerd.

  Een of meer tonercassettes zijn
  stuk.

  Verwijder de tonercassettes en controleer of de toner gelijkmatig wordt verdeeld op elke cassetterol en plaats de
  tonercassettes weer terug.

  De kleuren worden niet goed geregistreerd; de
  kleuren worden
  gemengd of zijn
  van pagina tot pagina anders.

  De fotogeleidingseenheid is niet
  juist geïnstalleerd.

  Verwijder de fotogeleidingseenheid en installeer opnieuw.

  Een of meer tonercassettes kunnen stuk zijn.

  Verwijder de tonercassettes en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.

  Het papier is vochtig van vochtigheid.

  Verwijder het vochtige papier en vervang het voor nieuw,
  droog papier.

  De fotogeleidingseenheid is
  stuk.

  Verwijder de fotogeleidingseenheid en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.

  De kleur wordt
  slecht gereproduceerd of heeft een
  slechte kleurdichtheid.

  Als het probleem aanhoudt, dient u contact op te nemen
  met uw verkoper of bevoegde serviceleverancier.

  Problemen oplossen

  94 • Page 95

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Appendix A

  Bijlage
  Technische specificaties
  Printer
  Modelnaam

  L621A

  Type

  Desktop kleurenlaserbeamprinter

  Afdruksysteem

  Dubbele laserdiode met polygoonspiegel

  Ontwikkelingssysteem

  Mono-component ontwikkelingssysteem

  Fixeersysteem

  Warmterolsysteem

  Resolutie

  1200 dpi × 600 dpi of
  600 dpi × 600 dpi

  Eerste afdruk

  Monochroom: 13 seconden voor A4, Letter (gewoon papier)
  Kleurdruk: 22 seconden voor A4, Letter (gewoon papier)

  Papierformaten

  Papierbreedtes: 92 tot 216 mm
  Papierlengtes:
  Gewoon papier: 195 tot 356 mm
  Zwaar materiaal 1/2: 184 tot 297 mm

  Papier/Papier

  Gewoon papier (60 tot 90 g/m2)
  Letterhead
  Enveloppen
  Etiketten
  Zwaar materiaal 1 (91 tot 163 g/m2)
  Zwaar materiaal 2 (164 tot 209 g/m2)
  Briefkaart

  Invoercapaciteit

  Gewoon papier: 200 vellen
  Envelop: 10 enveloppen
  Etiketten/Letterhead/Briefkaart/Zwaar materiaal: 50 vellen

  Bijlage

  95 • Page 96

  AcuLaser C1600

  Uitvoercapaciteit

  Uitvoerlade: 100 vellen (A4, Letter)

  Werkingstemperatuur

  10 tot 35˚C

  Werkingsvochtigheid

  15 tot 85%

  Netvoeding

  AC 120 V, 50 tot 60 Hz

  Gebruikershandleiding

  AC 220 tot 240 V, 50 tot 60 Hz
  Stroomverbruik

  AC 120 V: 970 W of minder
  AC 220 tot 240 V: 1020 W of minder
  Besparingsmodus: 14 W of minder

  Ampère

  AC 120 V: 8,2 A of minder
  AC 220 tot 240 V: 4,4 A of minder

  Akoestische ruis

  Afdrukken: 51 dB of minder (monochroom)
  Afdrukken: 49 dB of minder (kleur)
  Stand-by: 29 dB of minder

  Externe afmetingen

  Hoogte: 275 mm
  Breedte: 404 mm
  Diepte: 380 mm

  Gewicht

  11,3 kg (zonder verbruiksgoederen)
  14,4 kg (met verbruiksgoederen)

  Interface

  USB 2.0 High-Speed geschikt

  Standaard geheugen

  16 MB

  Standaards en goedkeuringen
  Europees model:
  Laag voltage richtlijn 2006/95/EC

  EN60950-1

  EMC richtlijn 2004/108/EC

  EN55022 Klasse B
  EN6100-3-2
  EN6100-3-3
  EN55024

  Bijlage

  96 • Page 97

  AcuLaser C1600

  R&TTE richtlijn 1999/5/EC
  (alleen AcuLaser CX16NF)

  Gebruikershandleiding

  ES203021-1
  ES203021-2
  ES203021-3
  ES201187
  EG201120
  EN60950-1

  Bijlage

  97 • Page 98

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  Index
  A

  P

  Afdrukgebied.......................................................................35
  Afdrukkwaliteit....................................................................90

  Paginamarges.......................................................................36
  Papier
  Laden.................................................................................37
  Toevoerfouten voorkomen.............................................72
  Toevoerfouten vrijmaken...............................................78
  Papier laden..........................................................................37
  Papiertoevoerfouten voorkomen......................................72
  Papiertype
  Briefkaart...........................................................................34
  Envelop..............................................................................31
  Etiketten............................................................................32
  Letterhead.........................................................................33
  papiertype
  gewoon papier..................................................................29
  zwaar materiaal................................................................31
  Printer
  onderdelen..........................................................................9
  Printer Driver
  instellingen........................................................................17
  Printer driver
  Verwijderen......................................................................17
  Problemen met toevoerfouten...........................................86
  Problemen oplossen............................................................72

  B
  Bedieningspaneel.................................................................10
  Briefkaart..............................................................................34

  E
  Envelop.................................................................................31
  Etiketten................................................................................32
  Extern paneelprogramma
  Afsluiten............................................................................26
  Gebruiken.........................................................................22
  Openen..............................................................................22

  G
  Gewoon papier.....................................................................29

  I
  Indicatieberichten
  Foutberichten...................................................................75
  Onderhoudsbericht.........................................................77
  Statusberichten.................................................................73
  Waarschuwingsberichten...............................................73

  L
  Letterhead.............................................................................33

  O

  T
  Tabblad Basic.......................................................................19
  Tabblad Layout....................................................................20
  Tabblad Overlay..................................................................20
  Tabblad Quality...................................................................21
  Tabblad Version..................................................................21
  Tabblad Watermark............................................................21
  Toevoerfoutproblemen
  Voorkomen.......................................................................72
  Vrijmaken.........................................................................78

  Onderhoud...........................................................................55

  U
  Uitvoerlade...........................................................................40

  Index

  98 • Page 99

  AcuLaser C1600

  Gebruikershandleiding

  V
  Verbruiksgoederen
  Fotogeleidingseenheid.....................................................51
  Tonercasette......................................................................41

  Z
  Zwaar materiaal...................................................................31

  Index

  99


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Epson AcuLaser C1600 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Epson AcuLaser C1600 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,42 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Epson AcuLaser C1600

Epson AcuLaser C1600 Bedienungsanleitung - Deutsch - 101 seiten

Epson AcuLaser C1600 Installationsanweisung - Alle Sprachen - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info