Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/269
Nächste Seite
Gebruikershandleiding
NPD3936-00 NL
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruikershandleiding
  NPD3936-00 NL • Page 2

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Auteursrecht en handelsmerken
  Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden
  gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, via fotokopieën of opnamen, hetzij op enige andere
  wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. Seiko Epson Corporation wijst alle
  patentaansprakelijkheid af wat betreft het gebruik van de informatie in dit document. Evenmin kan Seiko Epson Corporation
  aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie in dit document.
  Seiko Epson Corporation noch zijn filialen kunnen door de koper van dit product of door derden verantwoordelijk worden
  gesteld voor schade, verliezen of onkosten ontstaan als gevolg van ongelukken, foutief gebruik of misbruik van dit product,
  onbevoegde wijzigingen en reparaties, of (buiten de Verenigde Staten) als de bedienings- en onderhoudsinstructies van Seiko
  Epson Corporation niet strikt worden gevolgd.
  Seiko Epson Corporation en zijn filialen kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen voortvloeiend
  uit het gebruik van onderdelen of verbruiksmaterialen die niet als Original Epson Products of Epson Approved Products zijn
  aangemerkt door Seiko Epson Corporation.
  Bevat het Zoran Corporation Integrated Print System (IPS) voor afdruktaalemulatie.

  NEST Office Kit Copyright © 1996, Novell, Inc. Alle rechten voorbehouden.
  Een deel van het ICC-profiel in dit apparaat is gemaakt door Gretag Macbeth ProfileMaker. Gretag Macbeth is een gedeponeerd
  handelsmerk van Gretag Macbeth Holding AG Logo. ProfileMaker is een handelsmerk van LOGO GmbH.
  IBM en PS/2 zijn gedeponeerde handelsmerken van International Business Machines Corporation.

  ®

  ®

  ®

  Microsoft , Windows en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

  ®

  ®

  ®

  ®

  ®

  ®

  Apple , Macintosh , Mac , Mac OS , AppleTalk en Bonjour zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple, Inc.
  Apple Chancery, Chicago, Geneva, Hoefler Text, Monaco en New York zijn (gedeponeerde) handelsmerken van Apple, Inc.
  EPSON en EPSON ESC/P zijn gedeponeerde handelsmerken en EPSON AcuLaser en EPSON ESC/P 2 zijn handelsmerken
  van Seiko Epson Corporation.
  Monotype is een handelsmerk van Monotype Imaging, Inc., dat is gedeponeerd bij het United States Patent and Trademark
  Office en dat verder in bepaalde rechtsgebieden kan zijn gedeponeerd.

  ®  UFST (Universal Font Scaling Technology ) is een systeem van Monotype Imaging voor de weergave van schaalbare
  lettertypen door printers.

  ®

  ®

  MicroType is een technologie van Monotype Imaging voor het comprimeren van lettertypen en wordt samen met UFST
  gebruikt om de grootte van lettertypebestanden fors te beperken.

  ®

  De lettertype-indeling MicroType van Monotype Imaging is een met MicroType gecomprimeerde lettertype-indeling.
  CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond Halbfett Kursiv zijn
  handelsmerken van Monotype Imaging, Inc., die in bepaalde rechtsgebieden kunnen zijn gedeponeerd.

  Auteursrecht en handelsmerken

  2 • Page 3

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Schaalbare lettertypen zijn in licentie gegeven door Monotype Imaging, Inc.
  Albertus, Arial, Coronet, Gillsans en Times New Roman zijn handelsmerken van The Monotype Corporation, die zijn
  gedeponeerd bij het United States Patent and Trademark Office en die verder in bepaalde rechtsgebieden kunnen zijn
  gedeponeerd.
  ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC Zapf-Chancery en ITC ZapfDingbats zijn handelsmerken van International
  Typeface Corporation, die zijn gedeponeerd bij het United States Patent and Trademark Office en die verder in bepaalde
  rechtsgebieden kunnen zijn gedeponeerd.
  Clarendon, Helvetica, Palatino, Times en Univers zijn gedeponeerde handelsmerken van Heidelberger Druckmaschinen AG,
  die in bepaalde rechtsgebieden kunnen zijn gedeponeerd en die exclusief in licentie worden gegeven via Linotype Library
  GmbH, een volle dochter van Heidelberger Druckmaschinen AG.
  Wingdings is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
  Marigold is een handelsmerk van Arthur Baker, dat in bepaalde rechtsgebieden kan zijn gedeponeerd.
  Antique Olive is een handelsmerk van Marcel Olive, dat in bepaalde rechtsgebieden kan zijn gedeponeerd.
  HP en HP LaserJet zijn gedeponeerde handelsmerken van Hewlett-Packard Company.
  PCL is een gedeponeerd handelsmerk van Hewlett-Packard Company.
  Adobe, het Adobe-logo en PostScript3 zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated en zijn mogelijk gedeponeerd in
  bepaalde rechtsgebieden.
  CompactFlash is een handelsmerk van SanDisk Corporation, dat in de Verenigde Staten en andere landen is gedeponeerd.
  Algemene kennisgeving: andere productnamen vermeld in dit document dienen uitsluitend als identificatie en kunnen
  handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Epson maakt geen enkele aanspraak op deze merken.
  Copyright © 2008 Seiko Epson Corporation. Alle rechten voorbehouden.

  Auteursrecht en handelsmerken

  3 • Page 4

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Besturingssystemen en versies
  In deze handleiding worden de volgende afkortingen gebruikt.
  Windows wordt gebruikt voor Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2003 en
  Server 2003 x64.


  Windows Vista wordt gebruikt voor Windows Vista Ultimate Edition, Windows Vista Home Premium Edition,
  Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Enterprise Edition en Windows Vista Business Edition.  Windows Vista x64 wordt gebruikt voor Windows Vista Ultimate x64 Edition, Windows Vista Home Premium x64
  Edition, Windows Vista Home Basic x64 Edition, Windows Vista Enterprise x64 Edition en Windows Vista Business
  x64 Edition.  Windows XP wordt gebruikt voor Windows XP Home Edition en Windows XP Professional.  Windows XP x64 wordt gebruikt voor Windows XP Professional x64 Edition.  Windows 2000 wordt gebruikt voor Windows 2000 Professional.  Windows Server 2008 wordt gebruikt voor Windows Server 2008 Standard Edition en Windows Server 2008
  Enterprise Edition.  Windows Server 2008 x64 wordt gebruikt voor Windows Server 2008 x64 Standard Edition en Windows Server
  2008 x64 Enterprise Edition.  Windows Server 2003 wordt gebruikt voor Windows Server 2003 Standard Edition en Windows Server 2003
  Enterprise Edition.  Windows Server 2003 x64 wordt gebruikt voor Windows Server 2003 x64 Standard Edition en Windows Server
  2003 x64 Enterprise Edition.

  Besturingssystemen en versies

  4 • Page 5

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Inhoudsopgave
  Veiligheidsvoorschriften
  Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en opmerkingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Belangrijke veiligheidsvoorschriften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Printer installeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Aardlekschakelaar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  Plaats voor de printer bepalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  Gebruik van de printer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
  Omgaan met verbruiksgoederen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  Veiligheidsinformatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
  Laserbeveiliging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
  Interne laserstraling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
  Ozon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  Hoofdstuk 1 Printeronderdelen en -functies
  Printeronderdelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  Vooraanzicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  Achteraanzicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
  Binnenzijde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
  Bedieningspaneel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
  Optionele onderdelen en verbruiksmaterialen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  Optionele onderdelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  Verbruiksmaterialen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  Informatiebronnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  Printerfuncties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  Papierinvoer en -uitvoer met grote capaciteit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  Sorteerfunctie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  Beveiligd afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

  Hoofdstuk 2 Afdruktaken
  Papier in de printer plaatsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  MP-lade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  Onderste standaardpapiercassette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  Inhoudsopgave

  5 • Page 6

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Optionele papiercassette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
  Opmerkingen over het plaatsen van A4-papier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
  Afdrukmateriaal selecteren en gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
  Etiketten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
  Enveloppen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  Zwaar papier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
  Transparanten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  Papier met aangepast formaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  Afdruktaak annuleren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  Op de printer zelf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  Op de computer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  Afdrukkwaliteit instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  Automatisch gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
  Geavanceerd gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
  Afdrukinstellingen aanpassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
  Modus Toner sparen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
  Geavanceerde lay-out instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
  Dubbelzijdig afdrukken (met de duplexeenheid). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
  Uitvoerinstellingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  Afdruklay-out aanpassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
  Afdrukformaat aanpassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
  Watermerken afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
  Kopteksten en voetteksten afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
  Afdrukken met overdruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
  Afdrukken met overdruk (vanuit opslag). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
  Tegen kopiëren beveiligde documenten afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
  Webpagina's passend op het papierformaat afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
  Taken reserveren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
  Afdruktaak verzenden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

  Hoofdstuk 3 Bedieningspaneel gebruiken
  Menu's van het bedieningspaneel gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
  Instellingen via het bedieningspaneel opgeven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
  Menu's van het bedieningspaneel openen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
  Menu's registreren als bladwijzer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
  Menu's van het bedieningspaneel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
  Menu Informatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
  System Information Menu (Menu Systeeminformatie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

  Inhoudsopgave

  6 • Page 7

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Menu Papierbak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
  Menu Emulatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
  Menu Afdruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
  Menu Setup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
  Reset Menu (Menu Reset). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
  Menu Snelafdruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
  Menu Vertrouwelijk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
  Clock Menu (Menu Klok). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
  Menu Parallel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
  Menu USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
  Menu Netwerk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
  Menu AUX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
  Menu PCL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
  Menu PS3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
  Menu ESC/P2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
  Menu FX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
  IMenu I239X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
  Menu Wachtwoord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
  Support Menu (Menu Support). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
  Menu Bladwijzers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
  Status- en foutberichten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
  Gegevens voor gereserveerde taken afdrukken en verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
  Het Menu Snelafdruk gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
  Het Menu Vertrouwelijk gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
  Statusvel voor de configuratie afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
  Afdrukken annuleren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
  De knop Taak annuleren gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
  Het Menu Reset gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

  Hoofdstuk 4 Optionele onderdelen installeren
  Optionele papiercassette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
  Voorzorgsmaatregelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
  De optionele papiercassette installeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
  De optionele papiercassette verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
  Duplexeenheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
  De duplexeenheid installeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
  De duplexeenheid verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
  Stapelaar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

  Inhoudsopgave

  7 • Page 8

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Stapelaar installeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
  Stapelaar verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
  Geheugenmodule. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
  Geheugenmodule installeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
  Geheugenmodule verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
  Interfacekaart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
  Een interfacekaart installeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
  Een interfacekaart verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
  CompactFlash-geheugen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
  CompactFlash-geheugen installeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
  CompactFlash-geheugen verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

  Hoofdstuk 5 Verbruiksmaterialen vervangen
  Voorzorgsmaatregelen tijdens het vervangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
  Vervangingsberichten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

  Hoofdstuk 6 Printer reinigen en vervoeren
  Printer reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
  De papierinvoerrol reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
  Printer vervoeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
  Grote afstanden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
  Kleine afstanden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

  Hoofdstuk 7 Probleemoplossing
  Papierstoringen verhelpen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
  Voorzorgsmaatregelen voor het verhelpen van papierstoringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
  Vast A (klep A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
  Papierstoring B A (klep B of A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
  Papierstoring MP A (MP-lade of klep A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
  Paper Jam (Vast) C1 A, Paper Jam (Vast) C2 A, Paper Jam (Vast) C3 A, Paper Jam (Vast) C4
  A (alle papiercassettes en klep A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
  Papierstoring DM (klep duplexer). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
  Paper Jam (Vast) STK (stapelaar). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
  Statusvel voor de configuratie afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
  Printer functioneert niet optimaal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

  Inhoudsopgave

  8 • Page 9

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Het lampje Klaar gaat niet branden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
  De printer drukt niet af (het lampje Klaar brandt niet). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
  Het lampje Klaar brandt, maar er wordt niet afgedrukt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
  Het optionele onderdeel is niet beschikbaar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
  De resterende levensduur van de verbruiksmaterialen wordt niet vernieuwd (alleen Windows)
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
  Kan de software of drivers niet installeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
  Kan de gedeelde printer niet gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
  Problemen met afgedrukte documenten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
  Het lettertype kan niet worden afgedrukt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
  Tekens zijn verkeerd afgedrukt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
  De afdrukpositie klopt niet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
  Afbeeldingen worden niet goed afgedrukt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
  Gebrekkige afdrukkwaliteit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
  De achtergrond is donker of vuil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
  Afdrukken bevatten witte plekken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
  Afdrukkwaliteit of raster is ongelijkmatig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
  Rasterafbeeldingen worden ongelijk afgedrukt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
  Er zitten vlekken op de afdruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
  Afbeeldingen zijn niet volledig afgedrukt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
  Er worden lege pagina's uitgevoerd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
  De afdruk is licht of vaag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
  De onbedrukte zijde van de pagina is vuil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
  Verminderde afdrukkwaliteit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
  Geheugenproblemen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
  Onvoldoende geheugen voor de huidige taak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
  Onvoldoende geheugen om alle exemplaren af te drukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
  Problemen met de papierverwerking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
  Het papier wordt niet op de juiste wijze ingevoerd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
  Het papier kan niet naar de stapelaar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
  Problemen bij het gebruik van de onderdelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
  Op het display wordt Invalid AUX I/F Card (Verkeerd opt. int.) weergegeven. . . . . . . . . . . . . . . 208
  Het papier uit de optionele papiercassette gaat niet in de printer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
  Invoerprobleem bij gebruik van de optionele papiercassette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
  Een geïnstalleerd onderdeel kan niet worden gebruikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
  USB-problemen oplossen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
  USB-aansluitingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
  Besturingssysteem Windows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
  Installatie van de printersoftware. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
  Status- en foutberichten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

  Inhoudsopgave

  9 • Page 10

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Afdrukken annuleren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
  Problemen bij het afdrukken met PostScript 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
  De printer drukt niet goed af in PostScript-modus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
  De printer drukt niet af. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
  De printer of printerdriver wordt niet weergegeven in de hulpprogramma's van de
  printerconfiguratie (alleen Macintosh). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
  Het lettertype op de afdruk is anders dan het lettertype op het scherm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
  De printerlettertypen kunnen niet worden geïnstalleerd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
  Tekst en afbeeldingen hebben geen strakke randen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
  De printer drukt niet normaal af via de USB-interface. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
  De printer drukt niet normaal af via de netwerkinterface. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
  Er is een niet nader gespecificeerde fout opgetreden (alleen Macintosh). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
  Problemen bij het afdrukken met PCL6/5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
  De printer drukt niet af. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
  De printer drukt niet goed af in PCL-modus (alleen voor de Epson PCL6-printerdriver). . . . . . 215
  De printer begint niet met handmatig duplexafdrukken (alleen voor de Epson PCL6printerdriver). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
  Het lettertype op de afdruk is anders dan het lettertype op het scherm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
  Tekst en afbeeldingen hebben geen strakke randen (alleen voor de Epson PCL6-printerdriver)
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
  Kan niet afdrukken vanuit Citrix Presentation Server 4.5 (alleen voor de Epson PCL6printerdriver). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

  Hoofdstuk 8 Printersoftware (Windows)
  De printerdriver gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
  De printerdriver openen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
  Statusvel voor de configuratie afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
  Uitgebreide instellingen opgeven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
  Optionele instellingen opgeven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
  Informatie verbruiksmaterialen tonen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
  Verbruiksmaterialen bestellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
  EPSON Status Monitor gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
  EPSON Status Monitor installeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
  EPSON Status Monitor openen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
  Gedetailleerde status. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
  Vervangingsonderdelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
  Taakinformatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
  Notice Settings (Mededelingsinstellingen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

  Inhoudsopgave

  10 • Page 11

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Order Online (Bestel on line). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
  Installatie van de printersoftware ongedaan maken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

  Hoofdstuk 9 PostScript-printerdriver
  Systeemvereisten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
  Vereisten voor de printerhardware. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
  Systeemvereisten voor de computer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
  De PostScript-printerdriver gebruiken onder Windows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
  PostScript-printerdriver installeren voor de parallelle interface. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
  PostScript-printerdriver installeren voor de USB-interface. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
  PostScript-printerdriver installeren voor de netwerkinterface. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
  De PostScript-printerdriver openen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
  AppleTalk gebruiken onder Windows 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
  De PostScript-printerdriver gebruiken onder Macintosh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
  De PostScript-printerdriver installeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
  Printer selecteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
  De PostScript-printerdriver openen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

  Hoofdstuk 10 PCL-printerdriver
  PCL-modus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Hardwarevereisten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Systeemvereisten (alleen voor de Epson PCL6-printerdriver). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  PCL6-printerdriver gebruiken (alleen voor de Epson PCL6-printerdriver). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De PCL6-printerdriver installeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De PCL6-printerdriver openen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  243
  243
  243
  244
  244
  245

  Appendix A Technische specificaties
  Papier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
  Beschikbare papiersoorten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
  Ongeschikt papier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
  Afdrukgebied. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
  Printer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
  Algemeen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
  Omgevingsspecificaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
  Mechanische specificaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

  Inhoudsopgave

  11 • Page 12

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Elektrische specificaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
  Standaard en goedkeuringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
  Interfaces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
  Parallelle interface. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
  USB-interface. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
  Ethernet-interface. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
  Optionele onderdelen en verbruiksmaterialen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
  Optionele papiercassette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
  Duplexeenheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
  Geheugenmodules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
  CompactFlash-geheugen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
  A4-stapelaar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
  Tonercartridge/Return Imaging Cartridge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

  Appendix B Hulp vragen
  Contact opnemen met de klantenservice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
  Voordat u contact opneemt met Epson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
  Help voor gebruikers in Europa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
  Help voor gebruikers in Australië. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
  Help voor gebruikers in Singapore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
  Help voor gebruikers in Thailand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
  Help voor gebruikers in Vietnam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
  Help voor gebruikers in Indonesië. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
  Help voor gebruikers in Hongkong. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
  Help voor gebruikers in Maleisië. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
  Help voor gebruikers in India. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
  Help voor gebruikers in de Filippijnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

  Index

  Inhoudsopgave

  12 • Page 13

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Veiligheidsvoorschriften
  Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en opmerkingen

  w

  Waarschuwingen
  moet u zorgvuldig in acht nemen om lichamelijk letsel te voorkomen.

  c

  Voorzorgsmaatregelen
  worden aangeduid met 'Let op' en moeten worden nageleefd om schade aan het apparaat te
  voorkomen.

  Opmerkingen
  bevatten belangrijke informatie over en tips voor het gebruik van de printer.

  Belangrijke veiligheidsvoorschriften
  Printer installeren
  ❏ De printer met de geïnstalleerde verbruiksmaterialen weegt ongeveer 25 kg (55 lb). Probeer hem
  daarom nooit alleen op te tillen of te verplaatsen. De printer moet door twee personen worden
  opgetild en moet worden vastgepakt op de juiste posities, zoals hieronder wordt weergegeven.

  ❏ Als de stekker niet in het stopcontact past, neemt u contact op met een elektricien.

  Veiligheidsvoorschriften

  13 • Page 14

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  ❏ Controleer of de voedingskabel aan de lokale veiligheidsnormen voldoet. Gebruik alleen de
  voedingskabel die bij dit product is geleverd. Gebruik van een andere kabel kan brand of
  elektrische schokken veroorzaken. Deze voedingskabel mag alleen met dit product worden
  gebruikt. Gebruik met andere apparaten kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
  ❏ Als de stekker beschadigd is, moet u het snoer vervangen of de hulp van een erkend elektricien
  inroepen. Vervang eventuele zekeringen in de stekker alleen door zekeringen van het juiste type.
  ❏ Gebruik een geaard stopcontact dat geschikt is voor de stekker van de printer. Gebruik geen
  verloopstekker.
  ❏ Gebruik geen stopcontact met een schakelaar of een automatische tijdschakelklok. Als de voeding
  per ongeluk wordt onderbroken, kunnen belangrijke gegevens in het geheugen van de computer
  en printer verloren gaan.
  ❏ Zorg ervoor dat er geen stof op de aansluitingen zit.
  ❏ Steek de stekker volledig in het stopcontact.
  ❏ Kom niet met natte handen aan de stekker.
  ❏ Haal in de volgende gevallen de stekker uit het stopcontact en doe een beroep op een
  onderhoudsmonteur:
  A.

  als het netsnoer of de stekker beschadigd is;

  B.

  als er vloeistof in de printer is gekomen;

  C.

  als de printer is blootgesteld aan regen of water;

  D.

  als de printer niet normaal werkt terwijl alle instructies goed zijn opgevolgd (wijzig alleen
  instellingen waarvoor een procedure is opgenomen in de handleiding. Als u andere
  instellingen wijzigt, brengt u mogelijk schade aan het product toe die alleen door een
  ervaren onderhoudsmonteur kan worden hersteld);

  E.

  als de printer is gevallen of als de behuizing beschadigd is;

  F.

  als de printer niet normaal werkt of als er een duidelijke wijziging in de prestaties
  optreedt.

  ❏ Gebruik geen stopcontacten waarop andere apparaten zijn aangesloten.
  ❏ Sluit alle apparaten aan op een goed geaard stopcontact. Gebruik geen stopcontact in dezelfde
  groep als een kopieerapparaat of een airconditioning (apparaten die regelmatig worden in- en
  uitgeschakeld).

  Veiligheidsvoorschriften

  14 • Page 15

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  ❏ Sluit de printer aan op een stopcontact dat voldoet aan de stroomvereisten voor deze printer. De
  stroomvereisten van de printer staan op een etiket aan de achterzijde van de printer. Neem contact
  op met het energiebedrijf of met uw leverancier als u vragen hebt over de specificaties voor de
  netvoeding.
  ❏ Als u een verlengsnoer gebruikt voor de printer, mag de totale stroombelasting in ampère van
  alle aangesloten apparaten niet hoger zijn dan de maximale belasting voor het verlengsnoer.
  ❏ Let bij het aansluiten van dit apparaat op een computer of ander apparaat op de juiste richting
  van de stekkers van de kabel. Elke stekker kan maar op één manier in het apparaat worden
  gestoken. Wanneer u een stekker op een verkeerde manier in het apparaat steekt, kunnen beide
  apparaten die via de kabel met elkaar verbonden zijn, beschadigd raken.
  ❏ Bevestig bij gebruik van de optionele papiercassettes de stabilisatieonderdelen (meegeleverd met
  de optionele papiercassette) aan de onderzijde. Zie “De optionele papiercassette installeren” op
  pagina 118 voor meer informatie over het monteren van de stabilisatieonderdelen.

  Aardlekschakelaar
  Achter op de printer zit een aardlekschakelaar. Als er een aardlek optreedt in de printer, wordt het
  stroomcircuit automatisch onderbroken om brand of andere problemen te voorkomen.
  U moet de printer aarden om deze bescherming goed te laten werken.
  Controleer regelmatig (eenmaal per maand) of de beveiliging goed werkt. U doet dit als volgt.
  1. Schakel de printer uit.
  Opmerking:
  Laat de stekker in het stopcontact zitten.
  2. Druk op de testknop. Als de stroomonderbreker op OFF springt, werkt de beveiliging normaal.

  Veiligheidsvoorschriften

  15 • Page 16

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  3. Zet de schakelaar weer op ON.

  a. stroomonderbreker (schakelaar)
  b. testknop
  Als u iets afwijkends vaststelt, moet u contact opnemen met uw Epson-leverancier of
  -vertegenwoordiger.

  Veiligheidsvoorschriften

  16 • Page 17

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Plaats voor de printer bepalen
  Als u de printer wilt verplaatsen, kunt u het beste een locatie kiezen waar de printer goed bediend en
  onderhouden kan worden. Bepaal de benodigde ruimte voor een goede bediening van de printer aan
  de hand van de volgende afbeelding.

  a

  e

  b

  c
  d

  a. 35 cm
  b. 30 cm
  c. 10 cm
  d. 76 cm
  e. 20 cm
  U hebt de vermelde hoeveelheid ruimte nodig om de optionele onderdelen te installeren en te
  gebruiken.
  Bij de universele papiercassette voor 500 vel hebt u 9,3 cm extra ruimte nodig aan de onderzijde van
  de printer.
  Bij de A4-stapelaar hebt u 13,2 cm extra ruimte nodig aan de bovenzijde van de printer.
  Bij de duplexeenheid hebt u 8,9 cm extra ruimte nodig aan de achterzijde van de printer.
  Houd ook rekening met het volgende als u een geschikte plaats zoekt voor de printer.

  Veiligheidsvoorschriften

  17 • Page 18

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  ❏ Plaats de printer in de buurt van een stopcontact, zodat u de stekker makkelijk in het stopcontact
  kunt steken en ook weer makkelijk kunt verwijderen.
  ❏ Plaats de printer zodanig dat niemand op het netsnoer kan gaan staan.
  ❏ Gebruik de printer niet in een vochtige omgeving.
  ❏ Stel de printer niet bloot aan direct zonlicht, extreme hitte, vocht, oliedampen of stof.
  ❏ Zet de printer niet op een onstabiele ondergrond.
  ❏ De openingen in de behuizing dienen voor ventilatie. U mag deze openingen niet afdekken. Zet
  de printer niet op een bed, bank, tapijt of soortgelijke ondergrond. Zet de printer ook nooit in
  een kleine, afgesloten ruimte, tenzij er voldoende ventilatie rond de printer is.
  ❏ Plaats computer en printer niet in de buurt van mogelijke bronnen van elektromagnetische
  storingen, zoals luidsprekers en basisstations van draadloze telefoons.
  ❏ Laat rond de printer voldoende ruimte vrij voor een goede ventilatie.

  Gebruik van de printer
  ❏ Raak nooit de fixeereenheid of de omgeving van de eenheid aan. De fixeereenheid is gemarkeerd
  met het etiket CAUTION HIGH TEMPERATURE. Wanneer de printer in gebruik is, kan de
  fixeereenheid zeer warm worden. Als u een van deze delen moet aanraken, moet u het apparaat
  eerst 40 minuten laten afkoelen.

  * CAUTION HIGH TEMPERATURE

  Veiligheidsvoorschriften

  18 • Page 19

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  ❏ Steek uw hand niet te ver in de fixeereenheid. Sommige onderdelen zijn scherp en kunnen letsel
  veroorzaken.
  ❏ Steek nooit iets door de openingen in de behuizing. U zou onderdelen kunnen raken die onder
  een gevaarlijk hoge spanning staan of u zou kortsluiting kunnen veroorzaken met alle risico's van
  dien voor brand of elektrische schokken.
  ❏ Ga niet op de printer zitten en leun er niet op. Zet geen zware voorwerpen op de printer.
  ❏ Gebruik geen ontvlambare gassen in of rond de printer.
  ❏ Ga steeds rustig te werk bij het plaatsen van onderdelen. Hoewel de printer tegen een stootje kan,
  kunnen onderdelen door onnodig gebruik van kracht beschadigd worden.
  ❏ Laat vastgelopen papier niet in de printer zitten. Hierdoor kan de printer oververhit raken.
  ❏ Mors geen vloeistoffen in de printer.
  ❏ Wijzig alleen instellingen waarvoor een procedure is opgenomen in de handleiding. Als u andere
  instellingen wijzigt, brengt u mogelijk schade aan het product toe die alleen door een ervaren
  onderhoudsmonteur kan worden hersteld.
  ❏ In de volgende gevallen moet u de printer niet uitschakelen:
  - Nadat u de printer hebt ingeschakeld, wacht u totdat Ready (Gereed) op het display
  verschijnt.
  - Als het lampje Gereed knippert.
  - Als het lampje Data brandt of knippert.
  - Tijdens het afdrukken.
  ❏ Achter op de printer zit een aardlekschakelaar. U moet de printer aarden.
  ❏ Raak de onderdelen in het binnenwerk van de printer nooit aan, tenzij dit wordt voorgeschreven
  in deze handleiding.
  ❏ Neem alle waarschuwingen en voorschriften die op de printer zelf staan in acht.
  ❏ Probeer dit apparaat niet zelf te repareren, tenzij dit duidelijk staat uitgelegd in de
  printerdocumentatie.
  ❏ Trek regelmatig de stekker uit het stopcontact en maak de pennen schoon.
  ❏ Trek de stekker niet uit het stopcontact terwijl de printer aanstaat.
  ❏ Trek de stekker uit het stopcontact als de printer langere tijd niet zal worden gebruikt.
  ❏ Trek de stekker van de printer uit het stopcontact vóór het schoonmaken.

  Veiligheidsvoorschriften

  19 • Page 20

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  ❏ Gebruik voor het schoonmaken een licht vochtige doek. Gebruik geen vloeibare
  reinigingsmiddelen of spuitbussen.

  Omgaan met verbruiksgoederen
  ❏ Gebruikte verbruiksgoederen mogen niet worden verbrand. Ze kunnen ontploffen en letsel
  veroorzaken. Neem bij het weggooien van deze onderdelen de geldende milieuvoorschriften in
  acht.
  ❏ Bewaar de verbruiksmaterialen buiten het bereik van kinderen.
  ❏ Plaats een tonercartridge altijd op een schone, vlakke ondergrond.
  ❏ Haal tonercartridges niet uit elkaar en breng geen aanpassingen aan.
  ❏ Raak de toner niet aan. Zorg dat u geen toner in uw ogen krijgt. Wanneer er toner op uw huid of
  kleding valt, wast u dit direct af met water en zeep.
  ❏ Gebruik een stoffer en blik of een vochtig doekje met water en zeep om gemorste toner op te
  ruimen. Gebruik geen stofzuiger, omdat het gebruik van een stofzuiger een brand of explosie kan
  veroorzaken wanneer de kleine deeltjes in contact komen met een vonk.
  ❏ Als u een tonercartridge van een koude in een warme ruimte brengt, moet u ten minste één uur
  wachten voor u de cartridge gebruikt om schade door condensatie te voorkomen.
  ❏ Voor een optimale afdrukkwaliteit kunt u de tonercartridge beter niet bewaren in ruimten met
  direct zonlicht, stof, zilte lucht of bijtende gassen (bijvoorbeeld ammoniakgas). Vermijd ruimtes
  die onderhevig zijn aan plotselinge schommelingen in temperatuur en vochtigheid.
  ❏ Zorg ervoor dat tonercartridges bij het verwijderen niet aan zonlicht worden blootgesteld en
  voorkom dat ze meer dan vijf minuten aan kunstlicht worden blootgesteld. De tonercartridge
  bevat een lichtgevoelige rol. Als u de rol blootstelt aan licht, kunnen er donkere of lichte vlekken
  ontstaan op de afdrukken. Ook slijt de rol dan sneller. Wanneer u de tonercartridge voor langere
  tijd uit de printer verwijdert, kunt u deze het beste afdekken met een ondoorschijnende doek.
  ❏ Pas op voor krassen aan het oppervlak van de rol. Plaats de tonercartridge altijd op een schone
  en vlakke ondergrond wanneer u deze uit de printer neemt. Raak de rol niet aan; huidvetten
  kunnen het oppervlak definitief beschadigen en de afdrukkwaliteit nadelig beïnvloeden.

  Veiligheidsvoorschriften

  20 • Page 21

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Veiligheidsinformatie
  Laserbeveiliging

  w

  Waarschuwing:
  Als u procedures uitvoert of wijzigingen aanbrengt die niet in de printerdocumentatie zijn
  beschreven, kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke straling. Uw printer is een laserproduct
  van de klasse 1 volgens de IEC60825-specificaties. In de landen waar dit verplicht is, is het hier
  getoonde label achter op de printer aangebracht.

  Interne laserstraling
  De printkop bevat een laserdiode van klasse III b met onzichtbare laserstraal. De printkop vergt GEEN
  ENKEL ONDERHOUD. De printkop mag in geen enkel geval worden geopend. Binnen in de printer
  is een extra waarschuwingslabel voor de laser aangebracht.

  Ozon
  Verspreiding van ozon
  Ozon is een gas dat door laserprinters wordt geproduceerd. Dit gebeurt alleen tijdens het afdrukken.

  Ozonlimiet
  De Epson-laserprinter genereert minder dan 3 mg ozon per uur continu afdrukken.

  Risicobeperking
  U kunt het risico van blootstelling aan ozon minimaliseren door de volgende omstandigheden te
  voorkomen:

  Veiligheidsvoorschriften

  21 • Page 22

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  ❏ gebruik van meerdere laserprinters in een kleine ruimte;
  ❏ gebruik in een zeer lage luchtvochtigheid;
  ❏ gebruik in slecht geventileerde ruimten;
  ❏ langdurig en onafgebroken afdrukken in een van de hierboven genoemde omstandigheden.

  Locatie van de printer
  De printer moet zodanig worden geplaatst dat de geproduceerde gassen en warmte:
  ❏ niet rechtstreeks in het gezicht van de gebruiker worden geblazen;
  ❏ zo mogelijk rechtstreeks worden afgevoerd tot buiten het gebouw.

  Veiligheidsvoorschriften

  22 • Page 23

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Hoofdstuk 1

  Printeronderdelen en -functies
  Printeronderdelen
  Vooraanzicht

  a. afdruk-benedenlade
  b. klep bovenzijde
  c. bedieningspaneel
  d. klep rechterzijde
  e. papierindicator
  f. onderste standaardpapiercassette
  g. voedingsschakelaar
  h. papiersteun

  Printeronderdelen en -functies

  23 • Page 24

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Achteraanzicht

  a. hendel klep B
  b. klep B
  c. bovenste optieklep
  d. lichtnetaansluiting
  e. stroomonderbreker (schakelaar)
  f. onderste optieklep
  g. connector voor parallelle interface
  h. connector voor USB-interface
  i. klepje van sleuf voor interfacekaart type B
  j. connector voor Ethernet-interface

  Printeronderdelen en -functies

  24 • Page 25

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Binnenzijde

  a. tonercartridge
  b. klep A
  c. MP-lade
  d. knop voor papierformaat in lade

  Bedieningspaneel

  Printeronderdelen en -functies

  25 • Page 26

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  a.

  Display

  Hierop worden de statusberichten van de printer en de
  menu-instellingen van het bedieningspaneel weergegeven.

  b.

  Taak annuleren (knop)

  Druk één keer op deze knop om de huidige afdruktaak te
  annuleren. Druk langer dan twee seconden op de knop om alle
  taken uit het printergeheugen te verwijderen.

  c.

  Data (groen lampje)

  Dit lampje brandt wanneer afdrukgegevens in de afdrukbuffer
  zijn opgeslagen (het deel van het printergeheugen dat
  gereserveerd is voor de ontvangst van gegevens) maar nog niet
  zijn afgedrukt.
  Knippert wanneer de printer gegevens aan het verwerken is.
  Uit wanneer er geen gegevens in de afdrukbuffer meer zijn.

  d.

  Gereed (groen lampje)

  Dit lampje brandt wanneer de printer gereed is en geeft aan dat
  de printer gereed is om gegevens te ontvangen en af te drukken.
  Uit wanneer de printer niet gereed is.

  e.

  Starten/Stoppen
  (knop)

  Wanneer de printer aan het afdrukken is, kunt u de afdruk
  stoppen door op deze knop te drukken.
  Wanneer dit foutlampje knippert, drukt u op deze knop om de
  fout te wissen en de printer over te schakelen naar de status
  Gereed.

  f.

  Fout (oranje lampje)

  Dit lampje brandt of knippert wanneer een fout optreedt.

  g.
  h.
  i.
  j.
  k.

  knop Rechts
  knop Omlaag
  knop Links
  knop OK
  knop Omhoog

  Met deze knoppen kunt u de menu's van het bedieningspaneel
  openen. Hierin kunt u printerinstellingen opgeven en de status
  van verbruiksmaterialen controleren. Zie “Menu's van het
  bedieningspaneel gebruiken” op pagina 67 voor informatie over
  het gebruik van de knoppen.

  Optionele onderdelen en verbruiksmaterialen
  Optionele onderdelen
  U kunt een van de volgende optionele onderdelen installeren om de functionaliteit van de printer uit
  te breiden.

  Printeronderdelen en -functies

  26 • Page 27

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  ❏ Universele papiercassette voor 500 vel (C12C802542)
  Hiermee verhoogt u de capaciteit van de papierinvoer met maximaal 500 vellen. U kunt maximaal
  drie eenheden installeren.
  ❏ Duplexeenheid (C12C802552)
  Met deze eenheid kunt u automatisch op beide kanten van het papier afdrukken.
  ❏ A4-stapelaar (C12C802562)
  Hiermee verhoogt u de capaciteit van de papieruitvoer met maximaal 500 vellen.
  ❏ CompactFlash-geheugen
  Hiermee kunt u overdrukformulieren opslaan, afdruktaken reserveren en afdrukken sorteren.
  Taken reserveren houdt in dat u afdruktaken opslaat in het CompactFlash-geheugen van de
  printer, zodat ze later rechtstreeks vanaf het bedieningspaneel van de printer kunnen worden
  afgedrukt. Sorteren is een functie die het gemakkelijker maakt om met grote en complexe
  afdruktaken te werken.
  ❏ Geheugenmodule
  Hiermee breidt u het geheugen van de printer uit, zodat u ingewikkelde documenten met veel
  afbeeldingen kunt afdrukken. U kunt het RAM-geheugen van de printer verhogen tot 576 MB
  (64 MB RAM DIMM standaard en twee optionele RAM DIMM's van 256 MB).
  Opmerking:
  Zorg ervoor dat u een geheugenmodule (type DIMM) gebruikt die compatibel is met de producten
  van Epson. Neem voor meer informatie contact op met de leverancier van deze printer of een officiële
  Epson-onderhoudsmonteur.

  Verbruiksmaterialen
  De printer houdt de levensduur van de volgende verbruiksmaterialen voor u bij. Op de printer wordt
  aangegeven wanneer de verbruiksmaterialen moeten worden vervangen.
  Productnaam

  Productcode

  Tonercartridge

  1188

  Return Imaging Cartridge

  1189

  Opmerking:
  Return Imaging Cartridges zijn in sommige landen niet verkrijgbaar. Informeer bij uw plaatselijke
  Epson-leverancier of -vertegenwoordiger naar een eventuele Return Imaging Cartridge-regeling.

  Printeronderdelen en -functies

  27 • Page 28

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Informatiebronnen
  Installatiehandleiding
  Hierin vindt u informatie over het monteren van de printer en het installeren van de printerdriver.
  Gebruikershandleiding (deze handleiding)
  Hierin vindt u gedetailleerde informatie over printerfuncties, optionele producten, onderhoud,
  probleemoplossing en technische specificaties.
  Netwerkhandleiding
  Deze handleiding bevat informatie voor netwerkbeheerders over de printerdriver en de
  netwerkinstellingen.
  Handleiding bij de lettertypen
  Hierin vindt u informatie over lettertypen die worden gebruikt op printer. U moet deze handleiding
  kopiëren of u kunt deze rechtstreeks openen uit de volgende directory op de cd-rom met software.
  Windows: /COMMON/MANUAL/NLD/FNTG
  Macintosh: MANUAL:NLD:FNTG
  Online-Help van de printersoftware
  Klik op Help voor gedetailleerde informatie en instructies met betrekking tot de printersoftware die
  uw printer aanstuurt. De online-Help wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u de printersoftware
  installeert.

  Printerfuncties
  Papierinvoer en -uitvoer met grote capaciteit
  De capaciteit van de papierinvoer kan worden uitgebreid van 650 vel (150 vel in de MP-lade en 500
  vel in de onderste standaardpapiercassette) tot 2150 vel door drie universele papiercassettes voor 500
  vel te installeren. De capaciteit van de papieruitvoer kan worden uitgebreid door een A4-stapelaar te
  installeren. Deze printer kan afdrukken op hoge snelheid (maximaal 44 ppm).

  Printeronderdelen en -functies

  28 • Page 29

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Sorteerfunctie
  Deze printer maakt het mogelijk om documenten te sorteren. Papier op A4-formaat wordt dan
  afwisselend verticaal en horizontaal gelegd.

  Beveiligd afdrukken
  Deze printer heeft een beveiligingsfunctie voor het afdrukken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om
  afdruktaken op te slaan in het geheugen en die later rechtstreeks vanaf het bedieningspaneel van de
  printer af te drukken. U kunt een document ook afdrukken als tegen kopiëren beveiligd document.
  De printer kan de afdrukgegevens versleutelen met het SSL-protocol (Secure Sockets Layer). Zo
  worden uw vertrouwelijke gegevens beveiligd in het netwerk.

  Printeronderdelen en -functies

  29 • Page 30

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Hoofdstuk 2

  Afdruktaken
  Papier in de printer plaatsen
  In dit gedeelte wordt beschreven hoe u papier in de printer plaatst. Zie “Afdrukmateriaal selecteren
  en gebruiken” op pagina 39 als u speciaal afdrukmateriaal zoals transparanten of enveloppen
  gebruikt. Zie “Papier” op pagina 247 voor specificaties of informatie over de papiertypen en
  -formaten.

  c

  Let op:
  Pas op dat u de rand van het papier niet over uw huid laat gaat. U kunt u snijden.

  MP-lade
  De MP-lade (Multi-Purpose-lade) is een papierbron die voor verschillende soorten papier kan
  worden gebruikt, zoals etiketten, enveloppen, dik papier en transparanten.
  Opmerking:
  Zie “Enveloppen” op pagina 40 voor het laden van enveloppen.
  1. Open de MP-lade.

  Afdruktaken

  30 • Page 31

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  2. Verschuif de papiergeleiders op maat van het papier dat u wilt gebruiken.

  Opmerking:
  Wanneer u groter papier dan B4 wilt laden, moet u het verlengstuk van de MP-lade openen.

  Afdruktaken

  31 • Page 32

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  3. Plaats een stapel van het gewenste papier met de afdrukzijde naar boven. Schuif de papiergeleiders
  nu tegen het papier.

  Opmerking:
  Plaats niet meer papier dan het teken aangeeft.

  Afdruktaken

  32 • Page 33

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  4. Zet de knop voor het papierformaat in de lade op het formaat van het geplaatste papier.

  Opmerking:
  ❏ Na het laden van papier stelt u MP Type (STD-type) op het bedieningspaneel in op het geladen
  papiertype. Zie “Menu Papierbak” op pagina 73 voor meer informatie.
  ❏ Als de knop voor het papierformaat in de lade op staat, moet u MP Tray Size (Std
  Papierbak) op het bedieningspaneel instellen op het geladen papierformaat. Zie “Menu
  Papierbak” op pagina 73 voor meer informatie.

  Onderste standaardpapiercassette
  Met deze cassette beschikt u over een tweede papierbron naast de MP-lade.

  Afdruktaken

  33 • Page 34

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  1. Trek de papiercassette naar buiten.

  2. Verwijder de kap van de lade.

  Afdruktaken

  34 • Page 35

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  3. Knijp de knoppen in en schuif vervolgens de papiergeleiders naar buiten.

  Opmerking:
  Schuif de papiercassette uit wanneer u papier wilt gebruiken van het formaat A3, B4, A4 of groter.
  Ga naar stap 8 als u de papiercassette niet hoeft uit te schuiven.
  4. Schuif de ontgrendelhendels naar buiten.

  Afdruktaken

  35 • Page 36

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  5. Trek de papierlade naar buiten om de papiercassette te kunnen uitschuiven en breng de pijlen
  voor het desbetreffende papierformaat op één lijn.

  6. Schuif de ontgrendelhendels terug naar de vergrendelde stand.

  Afdruktaken

  36 • Page 37

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  7. Knijp de knoppen in en schuif vervolgens de papiergeleider naar buiten.

  8. Plaats een stapel van het gewenste papier in het midden van de papiercassette met de afdrukzijde
  naar boven.

  Opmerking:
  Plaats niet meer papier dan het teken aangeeft.
  9. Steek het label dat het papierformaat aangeeft voor in de papiercassette.

  Afdruktaken

  37 • Page 38

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  10. Breng de kap van de lade weer aan.

  11. Schuif de papiercassette vervolgens terug in de printer.

  Opmerking:
  Na het laden van papier stelt u Cassette1 Size (Formaat lade1)/Cassette1 Type (Type lade1)
  op het bedieningspaneel in op het geladen papierformaat en papiertype. Zie “Menu Papierbak” op
  pagina 73 voor meer informatie.

  Optionele papiercassette
  De optionele universele papiercassette voor 500 vel ondersteunt dezelfde papierformaten en -typen
  als de onderste standaardpapiercassette.

  Afdruktaken

  38 • Page 39

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  De procedure voor het plaatsen van papier is ook gelijk aan die voor de onderste
  standaardpapiercassette. Zie “Onderste standaardpapiercassette” op pagina 33 voor meer informatie.

  Opmerkingen over het plaatsen van A4-papier
  U kunt A4-papier zowel in staande als liggende richting in de printer plaatsen.
  Stel de printer als volgt in wanneer u A4-papier wilt gebruiken.
  Papierbron

  Richting van papier in
  papierbron

  MP-lade

  Staand

  Onderste cassette

  Knop voor papierformaat in lade

  Bedieningspaneel
  Tray Menu (Menu Papierbak)
  - MP Tray Size (Std Papierbak)
  A4 Portrait (A4 portret)

  Liggend

  A4

  Niet nodig

  Staand

  Niet nodig

  Niet nodig

  Liggend

  Niet nodig

  Niet nodig

  Afdrukmateriaal selecteren en gebruiken
  U kunt speciaal afdrukmateriaal gebruiken, zoals etiketten, enveloppen, dik papier en transparanten.
  Als u speciaal afdrukmateriaal gebruikt, moet u papierinstellingen opgeven. U kunt deze instellingen
  ook in het Tray Menu (Menu Papierbak) van het bedieningspaneel wijzigen. Zie “Menu Papierbak”
  op pagina 73 voor meer informatie.
  Opmerking:
  Aangezien de kwaliteit van een bepaald merk of type afdrukmateriaal op elk moment door de fabrikant
  kan worden gewijzigd, kan Epson de kwaliteit van geen enkel type afdrukmateriaal garanderen. Probeer
  het afdrukmateriaal altijd uit voordat u een grote voorraad aanschaft of een omvangrijk bestand
  afdrukt.

  Etiketten
  Geschikte etiketten:
  ❏ Etiketten die zijn gemaakt voor laserprinters of gewone kopieerapparaten.

  Afdruktaken

  39 • Page 40

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  ❏ Etiketten die het steunvel volledig bedekken, dus zonder opening tussen de afzonderlijke labels.
  Beschikbare papierbron:
  ❏ MP-lade
  Printerdriverinstellingen:
  Paper Size (Pa‐
  pierformaat):

  A4, LT

  Paper Source
  (Papierbron):

  MP-lade

  Paper Type
  (Papiertype):

  Labels (Etiketten)

  Opmerking:
  ❏ Afhankelijk van de kwaliteit van de etiketten, de afdrukomgeving en de afdrukprocedure kunnen
  de etiketten gekreukeld zijn. Maak eerst een testafdruk voordat u gaat afdrukken op een groot aantal
  etiketten.
  ❏ U kunt niet duplexafdrukken op etiketten.
  ❏ Druk een vel papier op elk vel met etiketten. Als het papier aan het vel met etiketten plakt, moet u
  de etiketten niet gebruiken in de printer.

  Enveloppen
  Geschikte enveloppen:
  ❏ Enveloppen zonder lijm of tape.

  c

  Let op:
  Gebruik geen vensterenveloppen. Het plastic van de meeste vensterenveloppen zal smelten.

  Beschikbare papierbron:

  Afdruktaken

  40 • Page 41

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  ❏ MP-lade

  a. C5, IB5
  b. Mon, C10, DL, C6
  Printerdriverinstellingen:
  Paper Size (Pa‐
  pierformaat):

  Mon, C10, DL, C5, C6, IB5

  Paper Source
  (Papierbron):

  MP-lade

  Opmerking:
  ❏ Afhankelijk van de kwaliteit van de enveloppen, de afdrukomgeving en de afdrukprocedure kunnen
  de enveloppen gekreukeld zijn. Maak eerst een testafdruk voordat u gaat afdrukken op een groot
  aantal enveloppen.
  ❏ U kunt niet duplexafdrukken op enveloppen.

  Afdruktaken

  41 • Page 42

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  ❏ Wanneer u wilt afdrukken op enveloppen, opent u klep B. Vervolgens drukt u de hendels voor de
  toevoerdruk aan weerszijden van de fixeereenheid naar boven (verticaal). Zo worden de enveloppen
  mogelijk minder gekreukt. Wanneer u ander papier dan enveloppen gebruikt, moet u de hendels
  weer naar beneden zetten.

  w

  Waarschuwing:
  Raak (tenzij in deze handleiding staat dat u dit moet doen) nooit de fixeereenheid of de
  omgeving van de eenheid aan. De fixeereenheid is gemarkeerd met het etiket CAUTION HIGH
  TEMPERATURE. Wanneer de printer in gebruik is, kan de fixeereenheid zeer warm worden.
  Als u een van deze delen moet aanraken, moet u het apparaat eerst 40 minuten laten afkoelen.

  Zwaar papier
  Beschikbare papierbron:
  ❏ MP-lade
  Printerdriverinstellingen:

  Afdruktaken

  42 • Page 43

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Paper Size (Pa‐
  pierformaat):

  A4, A3, A5, A6, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, B, EXE, F4

  Paper Source
  (Papierbron):

  MP-lade

  Paper Type
  (Papiertype):

  Thick (Dik) (papier van 91 tot 157 g/m²), Extra Thick (Extra dik) (papier
  van 158 tot 216 g/m²)

  Opmerking:
  U kunt niet duplexafdrukken op extra dik papier.

  Transparanten
  Beschikbare papierbron:
  ❏ MP-lade
  Printerdriverinstellingen:
  Paper Size (Pa‐
  pierformaat):

  A4

  Paper Source
  (Papierbron):

  MP-lade

  Paper Type
  (Papiertype):

  Transparency (Transparant)

  Opmerking:
  U kunt niet duplexafdrukken op transparanten.

  Papier met aangepast formaat
  Beschikbaar papierformaat:
  ❏ 75 × 98,4 mm tot 297 × 508 mm
  Beschikbare papierbron:

  Afdruktaken

  43 • Page 44

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  ❏ MP-lade
  Printerdriverinstellingen:
  Paper Size (Pa‐
  pierformaat):

  User Defined Size (Gebruikersgedefiniëerd formaat)

  Paper Source
  (Papierbron):

  MP-lade

  Paper Type
  (Papiertype):

  Normal (Normaal), Transparency (Transparant), Labels (Etiketten), Thick
  (Dik), Extra Thick (Extra dik)

  Opmerking:
  ❏ Afhankelijk van de kwaliteit van het papier met een niet-standaardformaat, de afdrukomgeving
  en de afdrukprocedure kan het papier scheeftrekken. Maak eerst een testafdruk voordat u gaat
  afdrukken op papier met een niet-standaardformaat.
  ❏ Voor Windows opent u de printerdriver en selecteert u User Defined Size
  (Gebruikersgedefiniëerd formaat) in de lijst Paper Size (Papierformaat) op het tabblad Basic
  Settings (Basisinstellingen). In het dialoogvenster Gebruikersgedefinieerd papierformaat selecteert
  u de instellingen voor papierbreedte en -lengte en eenheid die overeenkomen met het aangepaste
  papierformaat. Klik op OK om het aangepaste papierformaat op te slaan.
  ❏ De opgeslagen papierformaten kunnen alleen worden gebruikt met de printerdriver waarvoor u ze
  hebt opgeslagen. Zelfs als er meerdere printernamen zijn opgegeven voor een printerdriver, kunnen
  de instellingen alleen worden gebruikt voor de printernaam die in gebruik was toen u de instellingen
  opsloeg.
  ❏ Wanneer u de printer deelt in een netwerk, kunt u geen gebruikersgedefinieerd formaat maken op
  de client.
  ❏ Als u de printerdriver niet op deze manier kunt gebruiken, geeft u deze instelling op via het
  Printing Menu (Menu Afdruk) op het bedieningspaneel en selecteert u CTM (aangepast) als
  instelling bij Page Size (Paginaformaat).

  Afdruktaken

  44 • Page 45

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Afdruktaak annuleren
  Op de printer zelf
  Druk op de knop + Taak annuleren op het bedieningspaneel van de printer.

  Op de computer
  Voor gebruikers van Windows
  Dubbelklik op het pictogram van uw printer in de taakbalk. Selecteer de taak in de lijst en klik op
  Cancel (Annuleer) in het menu Document.

  Afdrukkwaliteit instellen
  De kwaliteit van afdrukken kunt u aanpassen met instellingen in de printerdriver.
  Met Automatic (Automatisch) kunt u een afdrukmodus selecteren op basis van hetgeen waar de
  afdruk voor dient. De printerdriver kiest zelf optimale instellingen voor de afdrukmodus die u hebt
  geselecteerd. Met Advanced (Geavanceerd) hebt u meer instelmogelijkheden.
  Opmerking:
  Raadpleeg de Help bij de printerdriver voor meer informatie over de beschikbare instellingen.

  Afdruktaken

  45 • Page 46

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Automatisch gebruiken
  Voor gebruikers van Windows
  1. Klik op het tabblad Basic Settings (Basisinstellingen).
  2. Klik op Automatic (Automatisch) en kies de gewenste afdrukkwaliteit.

  3. Klik op OK.

  Geavanceerd gebruiken
  Voor gebruikers van Windows
  1. Klik op het tabblad Basic Settings (Basisinstellingen).

  Afdruktaken

  46 • Page 47

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  2. Selecteer Advanced (Geavanceerd). Selecteer vervolgens de meest geschikte instelling in de lijst
  voor de soort document of afbeelding die u wilt afdrukken.

  Wanneer u een voorgedefinieerde instelling kiest, worden andere instellingen, zoals Print Quality
  (Afdrukkwaliteit) en Screen (Scherm), automatisch ingesteld. Wijzigingen worden weergegeven in
  de lijst met huidige instellingen in het dialoogvenster Setting Information (Instellingen), dat
  verschijnt wanneer u op het tabblad Optional Settings (Optionele instellingen) op de knop Setting
  Info. (Instellingen) klikt.

  Afdrukinstellingen aanpassen
  Als u de instellingen wilt wijzigen, moet u dit handmatig doen.
  Voor gebruikers van Windows
  1. Klik op het tabblad Basic Settings (Basisinstellingen).
  2. Selecteer Advanced (Geavanceerd) en klik op More Settings (Meer instellingen).
  3. Geef de gewenste instellingen op. Raadpleeg de Help voor informatie over de instellingen.
  4. Klik op OK.

  Afdruktaken

  47 • Page 48

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Instellingen opslaan
  U kunt uw aangepaste instellingen opslaan.
  Opmerking:
  ❏ Voor de aangepaste instellingen kunt u niet de naam van een voorgedefinieerde instelling gebruiken.
  ❏ De opgeslagen aangepaste instellingen kunnen alleen worden gebruikt met de printerdriver
  waarvoor u ze hebt opgeslagen. Zelfs als er meerdere printernamen zijn opgegeven voor een
  printerdriver, kunnen de instellingen alleen worden gebruikt voor de printernaam die in gebruik
  was toen u de instellingen opsloeg.
  ❏ U kunt voorgedefinieerde instellingen niet verwijderen.
  Voor gebruikers van Windows
  Opmerking:
  Wanneer u de printer deelt in een netwerk, wordt Save Settings (Bewaar instellingen) grijs weergegeven
  en kunt u geen aangepaste instelling opgeven op de client.
  1. Klik op het tabblad Basic Settings (Basisinstellingen).
  2. Selecteer Advanced (Geavanceerd) en klik op Save Settings (Bewaar instellingen) om het
  dialoogvenster Custom Settings (Aangepaste instellingen) te openen.
  3. Typ een naam voor de aangepaste instellingen in het vak Name (Naam) en klik op Save
  (Bewaar).
  De instellingen worden weergegeven in de lijst op het tabblad Basic Settings (Basisinstellingen).
  Opmerking:
  Als u een aangepaste instelling wilt verwijderen, volgt u stap 1 en 2, selecteert u de instelling in het
  dialoogvenster Custom Settings (Aangepaste instellingen) en klikt u ten slotte op Delete (Verwijder).
  U kunt nu nieuwe instellingen opgeven in het dialoogvenster More Settings (Meer instellingen).
  Wanneer u nieuwe instellingen aanmaakt, wordt Custom Settings (Aangepaste instellingen)
  weergegeven in de lijst op het tabblad Basic Settings (Basisinstellingen). In dit geval wordt de
  oorspronkelijke instelling niet overschreven. Als u de nieuwe instellingen wilt opslaan, doet u dit
  onder een nieuwe naam.

  Afdruktaken

  48 • Page 49

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Modus Toner sparen
  U kunt conceptversies afdrukken met de tonerbesparingsmodus om het inktverbruik tijdens het
  afdrukproces te beperken.
  Voor gebruikers van Windows
  1. Klik op het tabblad Basic Settings (Basisinstellingen).
  2. Selecteer Advanced (Geavanceerd) en klik op More Settings (Meer instellingen) om het
  dialoogvenster More Settings (Meer instellingen) te openen.
  3. Schakel het selectievakje Toner Save (Toner sparen) in en klik op OK.

  Geavanceerde lay-out instellen
  Dubbelzijdig afdrukken (met de duplexeenheid)
  Wanneer u de apart verkrijgbare duplexeenheid installeert, kunt u hiermee automatisch op beide
  kanten van het papier afdrukken.
  Voor gebruikers van Windows
  1. Klik op het tabblad Basic Settings (Basisinstellingen).

  Afdruktaken

  49 • Page 50

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  2. Schakel het selectievakje Duplex in en selecteer het keuzerondje Left (Links), Top (Boven) of
  Right (Rechts) voor de inbindpositie.

  Opmerking:
  Het selectievakje Duplex verschijnt alleen wanneer de duplexeenheid door de printerdriver is
  herkend. Als dit niet zo is, controleer dan of de optie op Installed (Geïnstalleerd) staat op het
  tabblad Optional Settings (Optionele instellingen). Werk de gegevens over geïnstalleerde onderdelen
  zo nodig handmatig bij. Zie “Optionele instellingen opgeven” op pagina 218 voor meer informatie.
  3. Als u gedetailleerde instellingen wilt opgeven, klikt u op Duplex Settings
  (Duplexinstellingen) om het dialoogvenster Duplex Settings (Duplexinstellingen) te openen.
  4. Geef de gewenste instellingen op. Raadpleeg de Help voor informatie over de instellingen.
  5. Klik op OK.

  Uitvoerinstellingen
  Met deze functie kunt u A4-papier horizontaal, verticaal of afwisselend (als u gesorteerd afdrukt) uit
  de printer laten komen.
  Voor gebruikers van Windows
  1. Klik op het tabblad Basic Settings (Basisinstellingen).

  Afdruktaken

  50 • Page 51

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  2. Selecteer een uitvoerlade in de keuzelijst Output Tray (Uitvoerlade). Als u gedetailleerde
  instellingen wilt opgeven, klikt u op Output Settings (Uitvoerinstellingen) om het
  dialoogvenster Output Settings (Uitvoerinstellingen) te openen.

  Opmerking:
  Zelfs wanneer u specifiek Stacker (Stapelaar) selecteert in de keuzelijst Output Tray (Uitvoerlade),
  kan deze instelling tijdens het afdrukken automatisch worden gewijzigd in Face-down tray
  (Afdruk-benedenlade). Dit gebeurt wanneer het papierformaat dat in het document is opgegeven
  niet wordt ondersteund door de stapelaar.

  Afdruktaken

  51 • Page 52

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  3. Selecteer Eject Horizontally (Horizontaal uitwerpen), Eject Vertically (Verticaal
  uitwerpen) of Eject Alternately (Afwisselend uitwerpen) als uitvoerrichting. Als u Eject
  Horizontally (Horizontaal uitwerpen) selecteert, komen alle A4-pagina's horizontaal uit de
  printer. Als u Eject Vertically (Verticaal uitwerpen) selecteert, komen alle A4-pagina's verticaal
  uit de printer. Als u Eject Alternately (Afwisselend uitwerpen) selecteert, komt elk exemplaar
  steeds in een andere richting uit de printer om ze te sorteren.
  Opmerking:
  ❏ Voor Eject Vertically (Verticaal uitwerpen) moet het papier op voorhand in verticale richting
  in de printer worden geplaatst.
  ❏ Voor Eject Alternately (Afwisselend uitwerpen) moet het papier op voorhand in minstens
  twee verschillende laden of cassettes worden geplaatst in twee verschillende richtingen (staand
  en liggend).
  ❏ Voor Eject Alternately (Afwisselend uitwerpen) zijn sommige instellingen of functies (zoals
  Manual Feed (Manuele toevoer), Reserve Job (Reserveer afdruktaak), Barcode mode
  (Streepjescodemodus) en Storage Form Overlay (Opgeslagen formulieroverdruk)) niet
  beschikbaar.
  4. Klik op OK.

  Afdruklay-out aanpassen
  Hiermee kunt u meerdere pagina's op een vel afdrukken.
  Voor gebruikers van Windows
  1. Klik op het tabblad Advanced Layout (Geavanceerde lay-out).
  2. Schakel het selectievakje Print Layout (Afdruklay-out) in en selecteer het aantal pagina’s dat u
  wilt afdrukken op één vel papier.

  Afdruktaken

  52 • Page 53

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  3. Klik op More Settings (Meer instellingen) als u gedetailleerde instellingen wilt opgeven. Het
  dialoogvenster Print Layout Settings (Afdruklay-out instellingen) verschijnt.

  4. Geef de gewenste instellingen op. Raadpleeg de Help voor informatie over de instellingen.
  5. Klik op OK.

  Afdrukformaat aanpassen
  Hiermee kunt u het document vergroten of verkleinen.
  Voor gebruikers van Windows
  1. Klik op het tabblad Advanced Layout (Geavanceerde lay-out).

  Afdruktaken

  53 • Page 54

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  2. Schakel het selectievakje Zoom Options (Zoomopties) in.

  3. Als de pagina's automatisch moeten worden aangepast aan het papier waarop u afdrukt, selecteert
  u eerst het gewenste papierformaat bij Output Paper (Uitvoerpapier).
  Als de pagina's met een bepaald percentage moeten worden aangepast, schakelt u het selectievakje
  Zoom To (Zoomen naar) in en geeft u het percentage op. U kunt ook het papierformaat waarop
  wordt afgedrukt selecteren.
  4. Selecteer bij de instelling Location (Locatie) het keuzerondje Upper Left (Linksboven) als u de
  afbeelding verkleind wilt afdrukken in de linkerbovenhoek van het papier of het keuzerondje
  Center (Midden) als u de afbeelding verkleind in het midden van het papier wilt afdrukken.
  Opmerking:
  Deze instelling is niet beschikbaar wanneer u het selectievakje Zoom To (Zoomen naar) inschakelt.
  5. Klik op OK.

  Watermerken afdrukken
  Hiermee kunt u een tekst of afbeelding afdrukken als watermerk.
  Voor gebruikers van Windows
  1. Klik op het tabblad Advanced Layout (Geavanceerde lay-out).

  Afdruktaken

  54 • Page 55

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  2. Selecteer een watermerk in de vervolgkeuzelijst Watermark (Watermerk).

  3. Klik op Watermark Settings (Watermerkinstellingen) als u gedetailleerde instellingen wilt
  opgeven. Raadpleeg de Help voor informatie over de instellingen.
  4. Klik op OK.

  Nieuwe watermerken maken
  Voor gebruikers van Windows
  1. Klik op het tabblad Advanced Layout (Geavanceerde lay-out).
  2. Klik op New/Delete (Nieuw/Verwijder).
  3. Selecteer Text (Tekst) of BMP en typ een naam voor het nieuwe watermerk in het vak Name
  (Naam).
  4. Als u Text (Tekst) selecteert, typt u de tekst voor het watermerk in het vak Text (Tekst). Als u
  BMP kiest, klikt u op Browse (Blader), selecteert u het gewenste BMP-bestand en klikt u
  vervolgens op Open (Openen).

  Afdruktaken

  55 • Page 56

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  5. Klik op Save (Bewaar). Het watermerk wordt weergegeven in het vak List (Lijst).
  Opmerking:
  ❏ Als u het opgeslagen tekstwatermerk wilt bewerken, selecteert u het in het vak List (Lijst) en
  volgt u stap 4 en 5.
  ❏ Selecteer het opgeslagen tekstwatermerk in het vak List (Lijst) en klik op Delete (Verwijder)
  om het te verwijderen. Klik vervolgens op OK om het dialoogvenster te sluiten.
  6. Klik op OK.
  Opmerking:
  ❏ U kunt maximaal 10 originele watermerken registreren.
  ❏ De opgeslagen watermerken kunnen alleen worden gebruikt met de printerdriver waarvoor u ze
  hebt opgeslagen. Zelfs als er meerdere printernamen zijn opgegeven voor een printerdriver, kunnen
  de instellingen alleen worden gebruikt voor de printernaam die in gebruik was toen u de instellingen
  opsloeg.
  ❏ Wanneer u de printer deelt in een netwerk, kunt u geen gebruikersgedefinieerd watermerk maken
  op de client.

  Kopteksten en voetteksten afdrukken
  Hiermee kunt u de gebruikersnaam, computernaam, datum, tijd of een setnummer afdrukken aan
  de boven- of onderkant van een pagina.
  Voor gebruikers van Windows
  1. Klik op het tabblad Advanced Layout (Geavanceerde lay-out).

  Afdruktaken

  56 • Page 57

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  2. Schakel het selectievakje Header/Footer (Koptekst/voettekst) in en klik op Header/Footer
  Settings (Kop-/voettekstinstellingen).

  3. Selecteer de items in de vervolgkeuzelijst.
  Opmerking:
  ❏ Als u Collate Number (Setnummer) selecteert, wordt het aantal exemplaren afgedrukt.
  ❏ Wanneer u de functie Reserve Job (Reserveer afdruktaak) gebruikt, mag u Collate Number
  (Setnummer) niet selecteren.
  4. Klik op OK.

  Afdrukken met overdruk
  Hiermee kunt u een standaardformulier of briefhoofd afdrukken op het originele document.
  Opmerking:
  ❏ Deze functie is alleen voor Windows.
  ❏ De functie voor overdrukken is alleen beschikbaar wanneer High Quality (Printer) (Hoge
  kwaliteit (Printer)) is geselecteerd bij Printing Mode (Afdrukmodus) in het dialoogvenster
  Extended Settings (Uitgebreide instellingen). Dit dialoogvenster kunt u openen via het tabblad
  Optional Settings (Optionele instellingen).

  Afdruktaken

  57 • Page 58

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Overdrukken maken
  1. Klik op het tabblad Advanced Layout (Geavanceerde lay-out).
  2. Schakel het selectievakje Form Overlay (Formulieroverdruk) in.

  3. Selecteer Create Overlay Data (Overdrukgegevens aanmaken) en klik op More Settings
  (Meer instellingen). Het dialoogvenster Create Form (Formulier maken) verschijnt.
  4. Typ de formuliernaam in het vak Form Name (Formuliernaam) en de beschrijving in het vak
  Description (Beschrijving).
  5. Selecteer Foreground Document (Voorgrond) of Background Document (Achtergrond)
  om aan te geven of de overdruk wordt afgedrukt in de voorgrond of in de achtergrond van het
  document.
  6. Schakel het selectievakje Assign to Paper Source (Toewijzen aan papierbron) in om de
  formuliernaam weer te geven in de vervolgkeuzelijst Paper Source (Papierbron) op het tabblad
  Basic Settings (Basisinstellingen).
  7. Klik op OK.

  Afdruktaken

  58 • Page 59

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Opmerking:
  ❏ Als u de instellingen van het gemaakte overdrukformulier wilt wijzigen, opent u de printerdriver
  en herhaalt u alle bovenstaande stappen. In stap 3 moet u Overlay Print (Overdruk
  afdrukken) selecteren en vervolgens op Edit Form (Formulier wijzigen).
  ❏ De volgende negen tekens mogen niet worden gebruikt in een formuliernaam: \ / : * ? " < > |.

  Een document met overdruk afdrukken
  U kunt de geregistreerde formuliergegevens selecteren bij Paper Source (Papierbron) op het tabblad
  Basic Settings (Basisinstellingen). Zie stap 6 in “Overdrukken maken” op pagina 58 voor het
  registreren van formuliergegevens voor Paper Source (Papierbron).
  Volg de onderstaande instructies als geen overdrukformulieren zijn geregistreerd bij Paper Source
  (Papierbron) of als u gedetailleerde instellingen wilt opgeven.
  1. Klik op het tabblad Advanced Layout (Geavanceerde lay-out).
  2. Schakel het selectievakje Form Overlay (Formulieroverdruk) in.
  3. Schakel het selectievakje Overlay Print (Overdruk afdrukken) in en klik op More Settings
  (Meer instellingen). Het dialoogvenster Form Selection (Formulierselectie) verschijnt.
  4. Geef de gewenste instellingen op. Raadpleeg de Help voor informatie over de instellingen.
  Opmerking:
  Als u het formulier niet kunt selecteren vanuit de toepassing, moet u de printerdriver openen vanuit
  het besturingssysteem. Zie “De printerdriver openen” op pagina 217 voor meer informatie.
  5. Klik op OK.

  Voorinstellingen voor overdrukformulieren opslaan
  Hiermee kunt u de instellingen opslaan die u hebt gemaakt onder “Overdrukken maken” op pagina
  58.
  1. Klik in het dialoogvenster Form Selection (Formulierselectie) op Save/Delete (Bewaar/
  Verwijder). Zie “Een document met overdruk afdrukken” op pagina 59 voor het openen van dit
  dialoogvenster.
  2. Typ de naam van de voorinstellingen in het vak Form Pre-Settings Name (Naam voorinstellingen
  formulier) en klik op Save (Bewaar). De naam wordt weergegeven in de lijst Form Pre-Settings
  (Voorinstellingen formulieren) van het dialoogvenster Form Selection (Formulierselectie).

  Afdruktaken

  59 • Page 60

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  3. Klik op OK. De naam wordt weergegeven in de lijst Pre-Settings (Voorinstellingen) van het
  dialoogvenster Advanced Layout (Geavanceerde lay-out).
  Opmerking:
  ❏ Als u een overdruk wilt verwijderen, volgt u stap 1 en selecteert u de naam van de
  voorinstellingen die u wilt verwijderen bij Form Pre-Settings List (Voorinstellingen
  formulieren). Vervolgens klikt u op Delete (Verwijder) gevolgd door OK.
  ❏ U kunt maximaal 20 voorinstellingen opslaan.

  Afdrukken met overdruk (vanuit opslag)
  Hiermee kunt u formulieroverdrukken opslaan in de printer. Als opslagmedium wordt apart
  verkrijgbaar CompactFlash-geheugen in de printer geïnstalleerd.
  Deze functie is alleen beschikbaar wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan.
  ❏ Het optionele CompactFlash-geheugen is in de printer geïnstalleerd.
  ❏ Update the Printer Option Info Automatically (Update automatisch de
  printeroptie-informatie) is geselecteerd op het tabblad Optional Settings (Optionele
  instellingen) van de printerdriver.
  ❏ De modus High Quality (Printer) (Hoge kwaliteit (Printer)) is geactiveerd.
  ❏ De printer is op een netwerk aangesloten.
  ❏ U gebruikt Windows.
  ❏ EPSON Status Monitor is op de computer geïnstalleerd.
  ❏ Internet Explorer is actief op de computer.

  Formulieroverdruk opslaan in de printer
  Opmerking:
  De formuliernaam mag alleen deze tekens bevatten: A - Z, a - z, 0 - 9 en ! ’ ) ( - _ %
  1. Maak de overdrukgegevens. Zie “Overdrukken maken” op pagina 58 voor meer informatie.
  2. Meld u als beheerder aan bij Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000, Server 2008, Server
  2008 x64, Server 2003 of Server 2003 x64.

  Afdruktaken

  60 • Page 61

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  3. Klik in het besturingssysteem op Start en open Printers (Windows Vista, 2000 of Server 2008)
  of Printers and Faxes (Printers en faxapparaten) (Windows XP of Server 2003). Klik met de
  rechtermuisknop op het pictogram van uw printer en klik op Properties (Eigenschappen).
  4. Klik op het tabblad Optional Settings (Optionele instellingen).
  5. Klik op Register (Registreer). Het dialoogvenster Authentication (Verificatie) verschijnt.
  6. Voer het wachtwoord in en klik op OK.
  Het dialoogvenster Register to Storage (Registreren in opslag) verschijnt.
  7. Selecteer de naam van het formulier in de lijst Form Names (Formuliernaam) en klik op Register
  (Registreer).
  Opmerking:
  ❏ Alleen formuliernamen die kunnen worden geregistreerd worden weergegeven in de lijst Form
  Names (Formuliernaam).
  ❏ Klik op Print List (Afdruklijst) om de lijst met formulieren die in de printer zijn opgeslagen af
  te drukken.
  8. Klik op Back (Terug) om het dialoogvenster Register to Storage (Registreren in opslag) te sluiten.
  9. Klik op OK.

  Een document met overdruk afdrukken
  1. Klik op het tabblad Advanced Layout (Geavanceerde lay-out).
  2. Schakel het selectievakje Form Overlay (Formulieroverdruk) in.
  3. Schakel het selectievakje Overlay Print (Overdruk afdrukken) in en klik op More Settings
  (Meer instellingen). Het dialoogvenster Form Selection (Formulierselectie) verschijnt.
  4. Selecteer CompactFlash in Printer in de keuzelijst Current Source (Huidige bron).
  5. Geef de gewenste instellingen op. Raadpleeg de Help voor informatie over de instellingen.
  6. Klik op OK in het dialoogvenster Form Selection (Formulierselectie).
  7. Klik op OK op het tabblad Advanced Layout (Geavanceerde lay-out).

  Afdruktaken

  61 • Page 62

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Formulieroverdruk verwijderen uit de printer
  1. Volg stap 2 t/m 4 in “Formulieroverdruk opslaan in de printer” op pagina 60.
  2. Klik op Delete (Verwijder). Het dialoogvenster Authentication (Verificatie) verschijnt.
  3. Voer het wachtwoord in en klik op OK.
  Het dialoogvenster Delete from Storage (Verwijderen uit opslag) verschijnt.
  4. Als u alle overdrukgegevens wilt verwijderen, selecteert u All (Alle) en klikt u vervolgens op
  Delete (Verwijder). Als u alleen bepaalde gegevens wilt verwijderen, selecteert u Selected
  (Geselecteerd) en voert u de naam van het formulier in bij Form Name (Formuliernaam). Klik
  vervolgens op Delete (Verwijder).
  Opmerking:
  ❏ Als u een lijst wilt opvragen van alle geregistreerde overdrukgegevens, klik dan op Print List
  (Afdruklijst) om de lijst af te drukken en controleer de formuliernaam. Als u een voorbeeld van
  de formuliergegevens wilt afdrukken, voer dan de naam van het formulier in en klik op de knop
  Print Sample (Afdrukvoorbeeld).
  ❏ Als de printer is aangesloten op een netwerk, kunt u de knop Browse (Blader) gebruiken.
  Wanneer u op de knop Browse (Blader) klikt, wordt de naam weergegeven van de formulieren
  die in de printer zijn opgeslagen.
  5. Klik op Back (Terug).
  6. Klik op OK.

  Tegen kopiëren beveiligde documenten afdrukken
  Hiermee kunt u een document afdrukken als tegen kopiëren beveiligd document. Wanneer u een
  tegen kopiëren beveiligd document afdrukt, wordt enkele keren het woord COPY afgedrukt in het
  document.
  Opmerking:
  ❏ Epson garandeert niet dat deze functie volledige bescherming biedt tegen uitlekken van informatie
  en andere schade, noch dat de verborgen tekst altijd te voorschijn zal komen.

  Afdruktaken

  62 • Page 63

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  ❏ Tinten kunnen te donker zijn, de verborgen tekst wordt mogelijk niet in het hele document afgedrukt
  en de verborgen tekst verschijnt mogelijk helemaal niet bij het kopiëren. Al deze aspecten zijn
  afhankelijk van de gebruikte modellen, instellingen en combinaties van kopieerapparaat,
  faxapparaat en invoerapparaat (digitale camera's en scanners bijvoorbeeld), uitvoerapparaten
  (printers bijvoorbeeld), de instellingen van de printerdriver van dit apparaat en de toestand van de
  verbruiksmaterialen (gebruikte toner en papiersoort bijvoorbeeld).
  Voor gebruikers van Windows
  Opmerking:
  Met deze functie wordt Print Quality (Afdrukkwaliteit) op Fine (Fijn) gezet en wordt Density
  (Dichtheid) op 3 gezet.
  1. Klik op het tabblad Advanced Layout (Geavanceerde lay-out).
  2. Selecteer Copy (COPY) in de keuzelijst Anti-Copy Pattern (Antikopieerpatroon).

  3. Selecteer Front (Voorgrond) of Back (Achtergrond) om het woord COPY voor of achter de
  afbeeldingen van het document te laten afdrukken.
  4. Klik op OK.

  Afdruktaken

  63 • Page 64

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Webpagina's passend op het papierformaat afdrukken
  Hiermee kunt u webpagina's tijdens het afdrukken aanpassen aan het papierformaat. Installeer
  EPSON Web-To-Page van de cd-rom met printersoftware.
  Opmerking:
  Deze software is niet beschikbaar voor Windows Vista, XP x64, Server 2008 en Server 2003.
  Nadat u EPSON Web-To-Page hebt geïnstalleerd, wordt de menubalk weergegeven op de werkbalk
  van Microsoft Internet Explorer. Als de menubalk niet wordt weergegeven, kiest u Toolbars
  (Werkbalken) in het menu Beeld van Internet Explorer en kiest u vervolgens EPSON
  Web-To-Page.

  Taken reserveren
  Taken reserveren houdt in dat u afdruktaken opslaat in de printer, zodat ze later rechtstreeks vanaf
  het bedieningspaneel van de printer kunnen worden afgedrukt. Door de afdruktaak een wachtwoord
  te geven kunt u voorkomen dat de afdruk onder ogen van onbevoegden komt.
  Deze functie kan worden gebruikt met de volgende soorten printergeheugen.

  Afdruktaken

  64 • Page 65

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Printeropslag

  Beschrijving

  CompactFlash

  Optioneel CompactFlash-geheugen moet in de printer worden geïnstalleerd, voordat
  u de functie Reserve Job (Reserveer afdruktaak) kunt gebruiken. Voordat u taken
  reserveert, moet u er eerst voor zorgen dat het CompactFlash-geheugen goed door
  de printerdriver wordt herkend.

  RAM Disk (RAM-schijf)

  In de printer moet extra geheugen worden geïnstalleerd, voordat u de functie Reserve
  Job (Reserveer afdruktaak) kunt gebruiken.
  Als u de RAM-schijf wilt gebruiken, moet u de instelling RAM Disk (RAM-schijf) op het
  bedieningspaneel op Normal (Normaal) of Maximum (Maximaal) zetten. Zie
  “Geheugenmodule installeren” op pagina 142 voor meer informatie over het
  uitbreiden van het printergeheugen.
  Na het installeren van de geheugenmodule moet u de gegevens over opties bijwerken.
  Zie “Optionele instellingen opgeven” op pagina 218 voor meer informatie.
  Wanneer zowel CompactFlash-geheugen als een RAM-schijf is geïnstalleerd, krijgt het
  CompactFlash-geheugen voorrang en is de RAM-schijf niet beschikbaar.

  In de volgende tabel wordt een overzicht van de opties voor het reserveren van afdruktaken gegeven.

  *

  Optie

  Beschrijving

  Re-Print Job (Afdruktaak herafdrukken)

  Hiermee kunt u de taak nu afdrukken en opslaan in het geheugen van de printer. Een
  taak kan meerdere keren worden afgedrukt.

  Verify Job (Afdruktaak verifieren)

  Hiermee kunt u nu één exemplaar afdrukken om de inhoud te controleren. Later drukt
  u meer exemplaren af.

  Stored Job (Opgeslagen afdruktaak)*

  Hiermee slaat u de taak in het geheugen van de printer op zonder nu af te drukken.

  Confidential Job (Vertrouwelijke afdruktaak)

  Hiermee kunt u een wachtwoord voor de afdruktaak instellen. Wanneer u de taak wilt
  afdrukken, moet u het wachtwoord invoeren op het bedieningspaneel van de printer.

  Niet beschikbaar bij gebruik van de RAM-schijf als printergeheugen.

  Afdruktaak verzenden
  Voor gebruikers van Windows
  1. Klik op het tabblad Optional Settings (Optionele instellingen) en klik vervolgens op Reserve
  Jobs Settings (Instellingen Reserveer afdruktaak). Het dialoogvenster Reserve Jobs Settings
  (Instellingen Reserveer afdruktaak) verschijnt.

  Afdruktaken

  65 • Page 66

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  2. Schakel het selectievakje Reserve Job On (Reserveer afdruktaak Aan) in en selecteer
  vervolgens Re-Print Job (Afdruktaak herafdrukken), Verify Job (Afdruktaak verifiëren),
  Stored Job (Opgeslagen afdruktaak) of Confidential Job (Vertrouwelijke afdruktaak).
  3. Typ een gebruikersnaam en een taaknaam in de bijbehorende tekstvakken. Als u Confidential
  Job (Vertrouwelijke afdruktaak) hebt geselecteerd, voert u in het wachtwoordvak een getal
  van vier cijfers in.
  Opmerking:
  Als u een miniatuur wilt maken van de eerste pagina van een afdruktaak, schakelt u het selectievakje
  Create a thumbnail (Miniatuurafbeelding aanmaken) in. U kunt miniaturen opvragen door
  in een webbrowser http:// op te geven, gevolgd door het IP-adres van de interne afdrukserver.
  4. Klik op OK.
  Opmerking:
  De knop OK wordt beschikbaar nadat zowel de gebruikersnaam als de taaknaam zijn ingevoerd.
  Als u Re-print Job (Afdruktaak herafdrukken) hebt geselecteerd, wordt uw document nu
  afgedrukt. Als u Verify Job (Afdruktaak verifiëren) hebt geselecteerd, wordt nu één exemplaar
  van uw document afgedrukt.
  Zie “Gegevens voor gereserveerde taken afdrukken en verwijderen” op pagina 113 voor meer
  informatie over het afdrukken of verwijderen van deze gegevens via het bedieningspaneel van de
  printer.

  Afdruktaken

  66 • Page 67

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Hoofdstuk 3

  Bedieningspaneel gebruiken
  Menu's van het bedieningspaneel gebruiken
  Instellingen via het bedieningspaneel opgeven
  Instellingen in de printerdriver krijgen meestal voorrang op instellingen via het bedieningspaneel.
  De volgende instellingen moet u opgeven via het bedieningspaneel (niet mogelijk in de printerdriver).
  ❏ Instellingen voor het selecteren van de emulatiemodi en de modus IES (Intelligent Emulation
  Switching)
  ❏ Instellingen voor het opgeven van een kanaal en het configureren van de interface
  ❏ Instellingen voor het opgeven van de grootte van de geheugenbuffer voor de ontvangst van
  gegevens

  Menu's van het bedieningspaneel openen
  1. Druk op de knop r Rechts om de menu's op het bedieningspaneel te openen.

  2. Druk op u Omhoog en d Omlaag om door de menu’s te bladeren.
  3. Druk op r Rechts om de items in een menu weer te geven. Afhankelijk van het menu worden
  op het display, gescheiden van elkaar, een item en de huidige instelling ( YYYY=ZZZZ) of alleen
  een item ( YYYY) weergegeven.
  4. Druk op u Omhoog en d Omlaag om door de items te bladeren of druk op l Links om terug
  te keren naar het vorige niveau.

  Bedieningspaneel gebruiken

  67 • Page 68

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  5. Druk op r Rechts om de bewerking uit te voeren die door een item wordt aangegeven, zoals het
  afdrukken van een statusvel of het opnieuw instellen van de printer, of om de beschikbare
  instellingen voor een item te bekijken, zoals papierformaten en emulatiemodi.
  Druk op u Omhoog en d Omlaag om door de beschikbare items te bladeren en druk op r
  Rechts om een instelling te selecteren en terug te keren naar het vorige niveau. Druk op l
  Links om terug te keren naar het vorige niveau zonder de instelling te wijzigen.
  Opmerking:
  ❏ U moet de printer uit- en weer inschakelen om bepaalde instellingen te activeren. Zie “Menu's
  van het bedieningspaneel” op pagina 69 voor meer informatie.
  ❏ In stap 3 en 5 kan de knop OK worden gebruikt in plaats van r Rechts.
  6. Druk op Starten/Stoppen om de menu's van het bedieningspaneel af te sluiten.

  Menu's registreren als bladwijzer
  Door bladwijzers te registreren voor veelgebruikte menu's kunt u die menu's openen door op OK te
  drukken (Ready (Gereed) of Sleep (Rust) moet op het display zichtbaar zijn).
  Opmerking:
  U kunt voor maximaal drie menu's een bladwijzer vastleggen.
  1. Open het menu dat u wilt registreren. Zie “Menu's van het bedieningspaneel openen” op pagina
  67 voor meer informatie.
  2. Houd de knop OK langer dan twee seconden ingedrukt.
  Het menu Add Bookmark (Bladwijzer toevoegen) verschijnt.
  Opmerking:
  Niet bij alle menu's is een bladwijzer mogelijk. In dit geval wordt Bookmark Failed (Bladwijzer
  mislukt) weergegeven wanneer u een bladwijzer probeert te registreren.

  Bedieningspaneel gebruiken

  68 • Page 69

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  3. Druk op u Omhoog en d Omlaag om het menu te selecteren dat u wilt verwijderen en druk
  vervolgens op de knop r Rechts.
  Opmerking:
  Voor de registratie van een nieuw menu moet u een van de eerder geregistreerde bladwijzers
  verwijderen.
  Als Bookmark Registered (Bladwijzer geregistreerd) verschijnt, is het menu goed
  geregistreerd.
  Opmerking:
  Als u de menu's met een bladwijzer wilt verwijderen, selecteert u Reset All (Reset alles) in het Reset
  Menu (Menu Reset) op het bedieningspaneel.

  Menu's van het bedieningspaneel
  Opmerking:
  Sommige menu's en items worden alleen weergegeven wanneer een bepaald optioneel onderdeel is
  geïnstalleerd of wanneer een bepaalde andere instelling is opgegeven.

  Menu Informatie
  Druk op d Omlaag of u Omhoog om een item te selecteren. Druk op r Rechts om een vel of
  lettertypevoorbeeld af te drukken.

  Bedieningspaneel gebruiken

  69 • Page 70

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Item

  Waarden

  Print Configuration Status Sheet (Statusvel configuratie afdrukken)

  -

  Print Supplies Status Sheet (Statusvel verbruiksartikelen afdrukken)

  -

  Print Usage History Sheet (Gebruiksverleden afdrukken)

  -

  Reserve Job List (Lijst reserveertaak)*1

  -

  Form Overlay List (LijstDocum.Overdr.)*2

  -

  Network Status Sheet (Statusvel Netwerk)*3

  -

  AUX Status Sheet (Statusvel AUX)*4

  -

  USB Ext I/F Status Sht (USB ExtI/Fstatusvel)*5

  -

  PS3 Status Sheet (Statusvel PS3)

  -

  PS3 Font List (PS3 Fontvoorbeeld)

  -

  ROM A Information (Info ROM A)*6

  -

  PCL Font Sample (PCL Fontvoorbeeld)

  -

  ESCP2 Font Sample (ESCP2 Fontvoorbeeld)

  -

  FX Font Sample (FX Fontvoorbeeld)

  -

  I239X Font Sample (I239X Fontvoorbeeld)

  -

  Toner

  E******F tot E

  F

  Fuser Unit Life (Levensduur fixeereenheid)

  E******F tot E

  F

  Total Pages (Afgedrukt)

  0 tot 99999999

  Gebruikershandleiding

  *1 Alleen beschikbaar als de taken met behulp van de functie Quick Print Job (Snelle afdruktaak) worden opgeslagen.
  *2 Dit item wordt alleen weergegeven wanneer er formulieroverdrukgegevens aanwezig zijn.
  *3 Alleen beschikbaar wanneer de instelling Network

  I/F (Netwerk I/F) in het Network Menu (Menu Netwerk) op On (Aan)

  staat.
  *4 Alleen beschikbaar wanneer een optionele interfacekaart is geïnstalleerd.
  *5 Alleen beschikbaar wanneer de printer is aangesloten op een USB-apparaat met D4-ondersteuning en is aangezet terwijl

  de instelling USB I/F (USB-poort) op On (Aan) staat.
  *6Alleen beschikbaar wanneer een ROM-module is geïnstalleerd.

  Print Configuration Status Sheet (Statusvel configuratie afdrukken)

  Bedieningspaneel gebruiken

  70 • Page 71

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Hiermee drukt u een vel af met de huidige printerinstellingen en geïnstalleerde opties. U kunt dit vel
  gebruiken om te controleren of opties correct zijn geïnstalleerd.
  Print Supplies Status Sheet (Statusvel verbruiksartikelen afdrukken)
  Hiermee drukt u een vel af met informatie over de verbruiksmaterialen.
  Print Usage History Sheet (Gebruiksverleden afdrukken)
  Hiermee drukt u een overzicht van het printergebruik af.
  Reserve Job List (Lijst reserveertaak)
  Hiermee drukt u een lijst af met gereserveerde afdruktaken die zijn opgeslagen in het
  printergeheugen.
  Form Overlay List (LijstDocum.Overdr.)
  Hiermee drukt u een lijst af met formulieroverdrukken die in het optionele CompactFlash-geheugen
  zijn opgeslagen.
  Network Status Sheet (Statusvel Netwerk)
  Hiermee drukt u een overzicht van de netwerkstatus af.
  AUX Status Sheet (Statusvel AUX)
  Hiermee drukt u een overzicht van de status van de optionele interface af.
  USB Ext I/F Status Sht (USB ExtI/Fstatusvel)
  Hiermee drukt u een overzicht van de status van de USB-interface af.
  PS3 Status Sheet (Statusvel PS3)
  Hiermee drukt u een vel af met informatie over de modus PS3, zoals de PS3-versie.
  PS3 Font List (PS3 Fontvoorbeeld), PCL Font Sample (PCL Fontvoorbeeld), ESCP2 Font Sample
  (ESCP2 Fontvoorbeeld), FX Font Sample (FX Fontvoorbeeld), I239X Font Sample (I239X
  Fontvoorbeeld)
  Hiermee drukt u een voorbeeld af van de lettertypen die beschikbaar zijn voor de geselecteerde
  printeremulatie.

  Bedieningspaneel gebruiken

  71 • Page 72

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  ROM A Information (Info ROM A)
  Hiermee drukt u een vel af met informatie over het geheugen dat in de sleuf voor ROM A is
  geïnstalleerd.
  Toner, Fuser Unit Life (Levensduur fixeereenheid)
  Het aantal asteriksen (*) tussen E en F geeft de resterende levensduur van de verbruiksmaterialen
  weer. Als niet-origineel verbruiksmateriaal wordt gebruikt, wordt een vraagteken (?) weergegeven
  in plaats van de indicator voor de resterende hoeveelheid.
  Total Pages (Afgedrukt)
  Hiermee wordt het totaalaantal pagina's weergegeven dat is afgedrukt op de printer.

  System Information Menu (Menu Systeeminformatie)
  De volgende informatie wordt weergegeven.
  ❏ Main Version (Hoofdversie)
  ❏ MCU Version (MCU-versie)
  ❏ Serial No. (Serienummer)
  ❏ Memory (Geheugen)
  ❏ MAC Address (MAC-adres)

  Bedieningspaneel gebruiken

  72 • Page 73

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Menu Papierbak

  *

  Item

  Instellingen (standaardinstelling is vet)

  MP Tray Size (Std Papierbak)

  A4 Portrait (A4 portret), A4 Landscape (A4 landschap), A3, A5, A6, B4, B5, LT,
  HLT, LGL, GLT, GLG, B, EXE, F4, MON, C10, DL, C5, C6, IB5

  Cassette1 Size (Formaat lade1)/
  Cassette2 Size (Formaat lade2)*/
  Cassette3 Size (Formaat lade3)*/
  Cassette4 Size (Formaat lade4)*

  A4 Portrait (A1 portret), A4 Landscape (A4 landschap), A3, A5, B4, B5, LT, LGL

  MP Type (STD-Type)

  Plain (Gewoon), Preprinted (Bedrukt), Letterhead (Briefhfd), Recycled, Color
  (Kleur), Transparency (Transparant), Labels (Etiketten)

  Cassette1 Type (Type lade1)/ Cassette2 Type (Type lade2)*/ Cassette3 Type (Type lade3)*/ Cassette4
  Type (Type lade4)*

  Plain (Gewoon), Preprinted (Bedrukt), Letterhead (Briefhfd), Recycled, Color
  (Kleur)

  Alleen beschikbaar wanneer de optionele papiercassette is geïnstalleerd.

  MP Tray Size (Std Papierbak)
  In dit menu selecteert u het papierformaat. De instelling van de knop voor het papierformaat in de
  lade is actief als de knop niet op staat.
  Cassette 1 Size (Formaat lade1)/Cassette 2 Size (Formaat lade2)/Cassette 3 Size (Formaat lade3)/
  Cassette 4 Size (Formaat lade4)
  Hier wordt het papierformaat weergegeven dat in de standaardpapiercassette en optionele
  papiercassettes is geplaatst.
  MP Type (STD-Type)
  Hier selecteert u het papiertype dat in de MP-lade is geplaatst.
  Cassette 1 Type (Type cassette 1)/Cassette 2 Type (Type cassette 2)/Cassette 3 Type (Type cassette
  3)/Cassette 4 Type (Type cassette 4)
  Hier selecteert u het papiertype dat in standaardpapiercassette en optionele papiercassettes is
  geplaatst.

  Bedieningspaneel gebruiken

  73 • Page 74

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Menu Emulatie
  Opmerking:
  U kunt verschillende emulaties opgeven voor elke interface.

  *

  Item

  Instellingen (standaardinstelling is vet)

  Parallel

  Auto, ESCP2, FX, I239X, PS3, PCL

  USB

  Auto, ESCP2, FX, I239X, PS3, PCL

  Network (Netwerk)

  Auto, ESCP2, FX, I239X, PS3, PCL

  AUX*

  Auto, ESCP2, FX, I239X, PS3, PCL

  Alleen beschikbaar wanneer een optionele interfacekaart van type B is geïnstalleerd.

  Menu Afdruk
  Opmerking:
  De instellingen zijn ondergeschikt aan de instellingen die in de printerdriver worden opgegeven.

  Bedieningspaneel gebruiken

  74 • Page 75

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Item

  Instellingen (standaardinstelling is vet)

  Page Size (Paginaformaat)

  A4, A3, A5, A6, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, B, EXE, F4, MON, C10, DL, C5, C6, IB5, CTM*1

  Wide A4 (Breed A4)

  Off (Uit), On (Aan)

  Orientation (Oriëntatie)

  Port (Portret), Land (Landsch)

  Resolution (Resolutie)

  300, 600, 1200

  RITech*2

  On (Aan), Off (Uit)

  Toner Save (Toner-spaarmode)*2

  Off (Uit), On (Aan)

  Density (Dichtheid)

  1, 2, 3, 4, 5

  Top Offset (B Marge)

  -150,0 ... 0,0 ... 150,0 mm in stappen van 0,5 mm

  LeftOffset (L Marge)

  -150,0 ... 0,0 ... 150,0 mm in stappen van 0,5 mm

  T Offset B (B Marge A)*3

  -150,0 ... 0,0 ... 150,0 mm in stappen van 0,5 mm

  L Offset B (L Marge A)*3

  -150,0 ... 0,0 ... 150,0 mm in stappen van 0,5 mm

  *1 Papier met aangepast formaat is minimaal 75,0 × 98,4 mm en maximaal 297,0 × 508,0 mm.
  *2 Als Resolution (Resolutie) op 1200 staat, zijn deze instellingen ongeldig, ook al staan ze op On (Aan).
  *3 Alleen beschikbaar wanneer de optionele duplexeenheid is geïnstalleerd.

  Page Size (Paginaformaat)
  Hiermee bepaalt u het papierformaat.
  Wide A4 (Breed A4)
  Als u On (Aan) selecteert, worden de linker- en rechtermarge verkleind van 4 mm naar 3,4 mm.
  Orientation (Oriëntatie)
  Hier wordt aangegeven of de pagina staand of liggend wordt afgedrukt.
  Resolution (Resolutie)
  Hier wordt de afdrukresolutie aangegeven.

  Bedieningspaneel gebruiken

  75 • Page 76

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  RITech
  Als u RITech inschakelt, krijgt u vloeiendere en scherpere regels, tekst en afbeeldingen.
  Toner Save (Toner-spaarmode)
  Wanneer deze instelling is geselecteerd, bespaart de printer toner door een grijstint in plaats van
  zwart te gebruiken als vulkleur voor tekens. De rechterrand en onderste rand van de omtrek van de
  tekens zijn geheel zwart.
  Density (Dichtheid)
  Hier wordt de afdrukdichtheid aangegeven.
  Top Offset (B Marge)
  Hiermee kunt u kleine wijzigingen aanbrengen in de verticale afdrukpositie van de pagina.

  c

  Let op:
  Zorg ervoor dat de afgedrukte afbeelding niet groter is dan het papier. Anders beschadigt u de
  printer wellicht.

  LeftOffset (L Marge)
  Hiermee kunt u kleine wijzigingen aanbrengen in de horizontale afdrukpositie van de pagina. Met
  deze functie kunt u gemakkelijk kleine wijzigingen aanbrengen.

  c

  Let op:
  Zorg ervoor dat de afgedrukte afbeelding niet groter is dan het papier. Anders beschadigt u de
  printer wellicht.

  T Offset B (B Marge A)
  Hiermee kunt u de verticale afdrukpositie aanpassen op de achterzijde van het papier wanneer u
  dubbelzijdig afdrukt. Gebruik deze optie wanneer de afdruk op de achterzijde niet op de verwachte
  plaats wordt afgedrukt.
  L Offset B (L Marge A)
  Hiermee kunt u de horizontale afdrukpositie op de achterzijde van het papier aanpassen wanneer u
  dubbelzijdig afdrukt. Gebruik deze optie wanneer de afdruk op de achterzijde niet op de verwachte
  plaats wordt afgedrukt.

  Bedieningspaneel gebruiken

  76 • Page 77

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Menu Setup
  Item

  Instellingen (standaardinstelling is vet)

  Language (Taal)

  English, Français, Deutsch, Italiano, ESPAÑOL, SVENSKA, Dansk, Nederlands, SUOMI,
  Português, Norsk,
  ,
  ,
  ,
  ,

  Time to Sleep (Tijd slaapstand)

  5, 15, 30, 60, 120, 180, 240 min.

  Papier op (Tijd op)

  0, 5 tot 60 tot 300 in stappen van 1

  Paper Source (Papierbron)

  Auto, MP, Cassette 1, Cassette 2*1, Cassette 3*1, Cassette 4*1

  Out Bin (Uitv.)*1

  Face-down (Afdrukzijde omlaag), Stacker (Stapelaar)

  Stacker (Stapelaar)*1

  +Face-down (Afdrukzijde omlaag), No Face-down (Nt. Afdr.z. oml.)

  MP Mode (MP MODE)

  Normal (Normaal), Last (Laatste)

  Manuele toevoer

  Off (Uit), 1st Page (1ste Pag), EachPage (Elke Pagina)

  Copies (Exemplaren)

  1 tot 999

  Duplex*1*2

  Off (Uit), On (Aan)

  Binding*1*2

  Long Edge (Lange k), Short Edge (Korte k)

  Start Page (Startpagina)*1*2

  Front (Voor), Back (Achter)

  Paper Type (Papiertype)

  Normal (Normaal), Thick (Zwaar), ExtraThk (Extra dik), Transparency (Transparant)

  Skip Blank Page (Lege pagina
  overslaan)*3

  Off (Uit), On (Aan)

  Auto Eject Page (Auto uitvoer
  pagina)*4

  Off (Uit), On (Aan)

  Size Ignore (Negeer formaat)

  Off (Uit), On (Aan)

  Auto Cont

  Off (Uit), On (Aan)

  Page Protect (Paginabesch)*4*5

  Auto, On (Aan)

  Toner Alert (Tonerwaarsch.)

  Skip (Overslaan), Set (Instellen)

  LCD Contrast (LCD-contrast)

  0 tot 7 tot 15

  Bedieningspaneel gebruiken

  77 • Page 78

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Item

  Instellingen (standaardinstelling is vet)

  RAM Disk (RAM-schijf)*6*7

  Off (Uit), Normal (Normaal), Maximum (Maximaal)

  Gebruikershandleiding

  *1Alleen beschikbaar wanneer de desbetreffende optie is geïnstalleerd.
  *2 Alleen beschikbaar wanneer u A4, A3, A5, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, B, EXE of F4 gebruikt als papierformaat.
  *3Alleen beschikbaar voor de modi ESC/Page, ESC/P2, FX en I239X.
  *4 Niet beschikbaar in de modus PS3.
  *5 Niet beschikbaar in de modus PCL.
  *6Een wijziging van dit item is pas van toepassing nadat de printer via de menu’s opnieuw is gestart of nadat de printer

  uit- en opnieuw is ingeschakeld.
  *7Niet beschikbaar wanneer CompactFlash-geheugen is geïnstalleerd.

  Language (Taal)
  Hier wordt aangegeven welke taal op het LCD-scherm wordt weergegeven en op het statusvel wordt
  afgedrukt.
  Time to Sleep (Tijd slaapstand)
  Hiermee bepaalt u na hoeveel tijd de printer in rustmodus gaat als er geen enkele knop wordt
  ingedrukt en er geen taken zijn om af te drukken.
  Papier op (Tijd op)
  Hiermee wordt bepaald na hoeveel seconden een time-out optreedt bij het automatisch omschakelen
  naar een andere interface. De tijd voor het optreden van een time-out begint op het moment waarop
  er geen gegevens meer worden ontvangen op een interface tot het moment waarop van interface
  wordt gewisseld. Als de printer een afdruktaak heeft bij het wisselen van interface, wordt de
  afdruktaak wel afgedrukt.
  Paper Source (Papierbron)
  Hiermee wordt bepaald of papier wordt ingevoerd vanuit de MP-lade, de standaardcassette of de
  optionele papiercassette.
  Als u Auto (Automatisch) selecteert, wordt het papier ingevoerd uit de papierbron met het papier
  dat overeenkomt met de instelling voor papierformaat.
  Out Bin (Uitv.)
  Hiermee bepaalt u de uitvoerlade wanneer de optionele stapelaar is geïnstalleerd.

  Bedieningspaneel gebruiken

  78 • Page 79

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Stacker (Stapelaar)
  Hiermee bepaalt u of het papier al dan niet in de afdruk-benedenlade moet komen wanneer de
  stapelaar vol is.
  MP Mode (MP MODE)
  Met deze instelling wordt bepaald of de MP-lade de hoogste of laagste prioriteit heeft wanneer Auto
  (Automatisch) is geselecteerd als papierbron in de printerdriver. Wanneer Normal (Normaal) is
  geselecteerd bij MP Mode (MP MODE), heeft de MP-lade de hoogste prioriteit als papierbron.
  Selecteert u Last (Laatste), dan heeft de MP-lade de laagste prioriteit.
  Manuele toevoer
  Hiermee kunt u de modus voor handmatige invoer selecteren voor de MP-lade.
  Copies (Exemplaren)
  Hier kunt u het aantal exemplaren opgeven dat u wilt afdrukken, van 1 tot en met 999.
  Duplex
  Hiermee schakelt u dubbelzijdig afdrukken in of uit. Hiermee kunt u op beide kanten van het papier
  afdrukken.
  Binding
  Hier geeft u de inbindrichting van de afdruk op.
  Start Page (Startpagina)
  Hier geeft u op of eerst op de voor- of op de achterzijde van de pagina moet worden afgedrukt bij het
  duplexafdrukken.
  Paper Type (Papiertype)
  Hier geeft u de papiersoort op waarmee u wilt afdrukken. Wanneer Resolution (Resolutie) op
  600 staat, wordt de afdruksnelheid van de printer automatisch aangepast aan deze instelling. Er wordt
  langzamer afgedrukt wanneer ExtraThk (Extra dik) of Transparency (Transparant) is geselecteerd.
  Skip Blank Page (Lege pagina overslaan)

  Bedieningspaneel gebruiken

  79 • Page 80

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Hiermee kunt u lege pagina's overslaan tijdens het afdrukken. Deze instelling is beschikbaar wanneer
  u afdrukt in de modi ESC/Page, ESCP2, FX of I239X.
  Auto Eject Page (Auto uitvoer pagina)
  Hier wordt aangegeven of papier moet worden uitgevoerd wanneer de limiet wordt bereikt die bij
  Timeout is ingesteld. De standaardinstelling is Off (Uit). Dit betekent dat papier niet automatisch
  wordt uitgevoerd wanneer de limiet voor de time-out is bereikt.
  Size Ignore (Negeer formaat)
  Als u een fout met een papierformaat wilt negeren, selecteert u On (Aan). Schakelt u deze optie in,
  dan gaat de printer door met afdrukken, zelfs wanneer de afbeelding groter is dan het opgegeven
  papierformaat. Dit kan vlekken veroorzaken vanwege toner die niet correct op het papier wordt
  overgebracht. Als deze optie is uitgeschakeld, stopt de printer met afdrukken als er een fout met het
  papierformaat optreedt.
  Auto Cont
  Als u deze optie inschakelt, gaat de printer na een bepaalde periode automatisch door met afdrukken
  wanneer een van de volgende fouten is opgetreden: Paper Set (Papierfmt), Print Overrun
  (Afdrukoverloop), Mem Overflow (Geheugenoverloop), Duplex Memory Overflow
  (Duplexgeheugen vol) of Invalid Data (Ongeldige gegevens). Als deze optie is uitgeschakeld, moet u
  op Starten/Stoppen drukken om door te gaan met afdrukken.
  Page Protect (Paginabesch)
  Hier kunt u extra printergeheugen toewijzen aan het afdrukken van gegevens in plaats van aan het
  ontvangen van gegevens. U moet deze optie wellicht inschakelen als u een zeer complexe pagina
  afdrukt. Als het foutbericht Print Overrun (Afdrukoverloop) wordt weergegeven op het display
  tijdens het afdrukken, schakelt u deze optie in en drukt u de gegevens opnieuw af. De hoeveelheid
  geheugen die is gereserveerd voor het verwerken van gegevens, wordt verlaagd. Het kan dus langer
  duren om de afdruktaak te verzenden, maar u kunt wel complexe taken afdrukken. Deze optie
  functioneert het beste wanneer Auto (Automatisch) is geselecteerd. Als de geheugenproblemen
  opnieuw optreden, moet u het geheugen van de printer uitbreiden.
  Opmerking:
  Als u de instelling bij Paginabesch wijzigt, wordt het geheugen van de printer opnieuw geconfigureerd.
  In dit geval worden gedownloade lettertypen verwijderd.
  Toner Alert (Tonerwaarsch.)

  Bedieningspaneel gebruiken

  80 • Page 81

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Hiermee bepaalt u of al dan niet tijdelijk moet worden gestopt met afdrukken wanneer de
  tonercartridge bijna leeg is.
  LCD Contrast (LCD-contrast)
  Hiermee past u het contrast van het LCD-scherm aan. Gebruik u Omhoog en d Omlaag om voor
  het contrast een waarde tussen 0 (het laagste contrast) en 15 (het hoogste contrast) in te stellen.
  RAM Disk (RAM-schijf)
  Hiermee wordt de grootte van de RAM-schijf aangegeven die beschikbaar is voor het reserveren van
  afdruktaken. Zie de onderstaande tabel voor meer informatie.
  Optionele RAM-capaciteit
  (Totale RAM-capaciteit)

  Instelling bij RAM Disk (RAM-schijf)
  Off (Uit)

  Normal (Normaal)

  Maximum (Maximaal)

  Uitgeschakeld

  16 MB

  16 MB

  64 MB (totaal 192 MB)

  32 MB

  64 MB

  128 MB (totaal 256 MB)

  64 MB

  128 MB

  192 MB (totaal 320 MB)

  96 MB

  144 MB

  256 MB (totaal 384 MB)

  128 MB

  144 MB

  320 MB (totaal 448 MB)

  160 MB

  192 MB

  448 MB (totaal 576 MB)

  224 MB

  320 MB

  0 MB (totaal 128 MB)

  Reset Menu (Menu Reset)
  Clear Warning (Waarschuwing wissen)
  Hiermee wist u de waarschuwingen voor fouten, behalve voor fouten van verbruiksmaterialen of
  onderdelen die verplicht moeten worden vervangen.
  Clear All Warnings (Wis waarschuwingen)
  Hiermee wist u alle waarschuwingen die worden weergegeven op het display.
  Reset

  Bedieningspaneel gebruiken

  81 • Page 82

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Hiermee onderbreekt u het afdrukken en wist u de huidige taak die uit de actieve interface is
  ontvangen. U wilt de printer wellicht opnieuw instellen wanneer er een probleem met de afdruktaak
  is opgetreden en de printer niet kan afdrukken.
  Reset All (Reset alles)
  Hiermee wordt het afdrukken onderbroken, het printergeheugen gewist en de printer automatisch
  opnieuw gestart. De afdruktaken die uit interfaces zijn ontvangen, worden verwijderd.
  Opmerking:
  Als u deze optie uitvoert, worden de afdruktaken verwijderd die uit interfaces zijn ontvangen. Zorg dat
  u geen taken van anderen onderbreekt.
  SelecType Init
  Met deze optie worden de standaardwaarden van de menu-instellingen van het bedieningspaneel
  opnieuw ingesteld.
  Reset Transfer Counter (Reset transfereenheid)
  Hiermee reset u de teller van de transfereenheid bij het vervangen van die eenheid.
  Reset Fuser Counter (Reset fixeereenheid)
  Hiermee reset u de teller van de fixeereenheid bij het vervangen van die eenheid.
  Reset Feed Roller C2/C3/C4 Counter (Reset toevoerrol C2/C3/C4)
  Hiermee reset u de teller van de toevoerrol C2/C3/C4 bij het vervangen van die rol.

  Menu Snelafdruk
  Met dit menu kunt u taken afdrukken of verwijderen die met de optie Quick Print Job (Snelle
  afdruktaak) (Re-Print Job (Afdruktaak herafdrukken), Verify Job (Afdruktaak verifiëren) en Stored
  Job (Opgeslagen afdruktaak)) van de functie Reserve Job (Reserveer afdruktaak) in de printerdriver
  zijn opgeslagen in het geheugen van de printer. Zie “Het Menu Snelafdruk gebruiken” op pagina
  113 voor meer informatie over het gebruik van dit menu.

  Bedieningspaneel gebruiken

  82 • Page 83

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Menu Vertrouwelijk
  Met dit menu kunt u taken afdrukken of verwijderen die met de optie Confidential Job
  (Vertrouwelijke afdruktaak) van de functie Reserve Job (Reserveer afdruktaak) in de printerdriver
  zijn opgeslagen in het geheugen van de printer. U moet het juiste wachtwoord invoeren om toegang
  te krijgen tot deze gegevens. Zie “Het Menu Vertrouwelijk gebruiken” op pagina 114 voor meer
  informatie over het gebruik van dit menu.

  Clock Menu (Menu Klok)
  Item

  Instellingen (standaardinstelling is vet)

  Local Time Diff. (Lok. tijdsverschil)

  -13:59 … 0:00 … +13:59

  Time Setting (Tijd)

  2000/ 01/01 00:00 tot 2099/12/31 23:59

  Date Format (Datumnotatie)

  DD/MM/YY, MM/DD/YY, YY/MM/DD

  Local Time Diff. (Lok. tijdsverschil)
  Hiermee bepaalt u de huidige datum en tijd op basis van het tijdsverschil ten opzichte van Greenwich
  Mean Time.
  Time Setting (Tijd)
  Hiermee bepaalt u de huidige datum en tijd door rechtstreekse invoer.
  Date Format (Datumnotatie)
  Hiermee bepaalt u de manier waarop de datum wordt weergegeven.

  Menu Parallel
  Met deze instellingen wordt de communicatie tussen de printer en de computer beheerd wanneer u
  de parallelle interface gebruikt.

  Bedieningspaneel gebruiken

  83 • Page 84

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Item

  Instellingen (standaardinstelling is vet)

  Parallel I/F (Par. I/F)*1

  On (Aan), Off (Uit)

  Speed (Snelheid)*1*2

  Fast (Hoog), Normal (Normaal)

  Bi-D (Bidirectioneel)*1*2

  ECP, Off (Uit), Nibble (Nib.)

  Buffer Size (Databuffer)*1*2

  Normal (Normaal), Maximum (Maximaal), Minimum (Minimaal)

  *1Een wijziging van dit item is pas van toepassing nadat de printer via de menu’s opnieuw is gestart of nadat de printer

  uit- en opnieuw is ingeschakeld. Veranderingen worden weergegeven in het statusvel en in de EJL read-back, maar zijn
  pas van toepassing nadat de printer via de menu's opnieuw is gestart of nadat de printer is uit- en opnieuw ingeschakeld.
  *2 Alleen beschikbaar wanneer de instelling USB

  I/F (USB-poort) op On (Aan) staat.

  Parallel I/F (Par. I/F)
  Hiermee schakelt u de parallelle interface in of uit.
  Speed (Snelheid)
  Hiermee bepaalt u de pulsbreedte van het ACKNLG-signaal bij de ontvangst van gegevens in de
  compatibiliteits- of nibble-modus. Wanneer u Fast (Hoog) selecteert, is de puls circa 1 μs. Wanneer
  u Normal (Normaal) selecteert, is de puls circa 10 μs.
  Bi-D (Bidirectioneel)
  Hiermee stelt u de bidirectionele communicatiemodus in. Wanneer u Off (Uit) selecteert, is de
  bidirectionele communicatie uitgeschakeld.
  Buffer Size (Databuffer)
  Hier bepaalt u hoeveel geheugen moet worden gebruikt voor het ontvangen en afdrukken van
  gegevens. Als Maximum (Maximaal) is geselecteerd, is er meer geheugen gereserveerd voor het
  ontvangen van gegevens. Als Minimum (Minimaal) is geselecteerd, is er meer geheugen gereserveerd
  voor het afdrukken van gegevens.
  Opmerking:
  ❏ Als u de instellingen bij Buffer Size (Databuffer) wilt activeren, moet u de printer uitschakelen,
  minstens vijf seconden wachten en de printer weer inschakelen. U kunt ook de bewerking Reset
  All (Reset alles) uitvoeren, zoals wordt beschreven in “Reset Menu (Menu Reset)” op pagina 81.
  ❏ Wanneer u de standaardwaarden van de printer herstelt, worden alle afdruktaken verwijderd.
  Controleer of het lampje Gereed niet knippert wanneer u de printer reset.

  Bedieningspaneel gebruiken

  84 • Page 85

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Menu USB
  Item

  Instellingen (standaardinstelling is vet)

  USB I/F (USB-poort)*1

  On (Aan), Off (Uit)

  USB Speed (USB Snelheid)*1 *2

  HS, FS

  Get IPAddress*2 *3

  Auto, PING, Panel

  IP*2 *3 *4 *5

  0.0.0.1 tot 255.255.255.254

  SM*2 *3

  0.0.0.0 tot 255.255.255.255

  GW*2 *3

  0.0.0.0 tot 255.255.255.255

  NetWare*2 *3

  On (Aan), Off (Uit)

  AppleTalk*2 *3

  On (Aan), Off (Uit)

  MS Network*2 *3

  On (Aan), Off (Uit)

  Bonjour*2 *3

  On (Aan), Off (Uit)

  USB Ext I/F Init*2 *3

  -

  Buffer Size (Databuffer)*1 *2

  Normal (Normaal), Maximum (Maximaal), Minimum (Minimaal)

  *1Een wijziging van dit item is pas van toepassing nadat de printer via de menu’s opnieuw is gestart of nadat de printer

  uit- en opnieuw is ingeschakeld. Veranderingen worden weergegeven in het statusvel en in de EJL read-back, maar zijn
  pas van toepassing nadat de printer via de menu's opnieuw is gestart of nadat de printer is uit- en opnieuw ingeschakeld.
  *2 Alleen beschikbaar wanneer de instelling USB

  I/F (USB-poort) op On (Aan) staat.

  *3Alleen beschikbaar wanneer een extern USB-apparaat met D4-ondersteuning is aangesloten. De inhoud van de

  instellingen hangt af van de instellingen van het externe USB-apparaat.
  *4 Als Get

  IPAddress op Auto staat, kan deze instelling niet worden gewijzigd.

  *5 Wanneer Get

  IPAddress van Panel of PING op Auto wordt gezet, worden de ingestelde waarden van het
  bedieningspaneel opgeslagen. Wanneer Auto vervolgens weer op Panel of PING wordt gezet, worden de opgeslagen
  waarden weergegeven. Als waarde wordt 192.168.192.168 gebruikt als de instellingen niet via het bedieningspaneel
  worden opgegeven.

  USB I/F (USB-poort)
  Hiermee schakelt u de USB-interface in of uit.
  USB Speed (USB Snelheid)

  Bedieningspaneel gebruiken

  85 • Page 86

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Hiermee kiest u de gebruiksmodus van de USB-interface. HS wordt aanbevolen. Selecteer FS als HS
  niet werkt op uw computersysteem.
  Buffer Size (Databuffer)
  Hier bepaalt u hoeveel geheugen moet worden gebruikt voor het ontvangen en afdrukken van
  gegevens. Als Maximum (Maximaal) is geselecteerd, is er meer geheugen gereserveerd voor het
  ontvangen van gegevens. Als Minimum (Minimaal) is geselecteerd, is er meer geheugen gereserveerd
  voor het afdrukken van gegevens.
  Opmerking:
  ❏ Als u de instellingen bij Buffer Size (Databuffer) wilt activeren, moet u de printer uitschakelen,
  minstens vijf seconden wachten en de printer weer inschakelen. U kunt ook de bewerking Reset
  All (Reset alles) uitvoeren, zoals wordt beschreven in “Reset Menu (Menu Reset)” op pagina 81.
  ❏ Wanneer u de standaardwaarden van de printer herstelt, worden alle afdruktaken verwijderd.
  Controleer of het lampje Gereed niet knippert wanneer u de printer reset.

  Menu Netwerk
  Raadpleeg de Netwerkhandleiding voor meer informatie.

  Menu AUX
  Raadpleeg de Netwerkhandleiding voor meer informatie.

  Menu PCL
  Deze instellingen zijn beschikbaar in de modus PCL.

  Bedieningspaneel gebruiken

  86 • Page 87

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Item

  Instellingen (standaardinstelling is vet)

  FontSource (Bron
  fonts)

  Resident, Download*1

  Font Number (Font
  Nr)

  0… 65535 (afhankelijk van de instellingen)

  Pitch*2

  0,44 … 10,00 … 99,99 cpi in stappen van 0,01 cpi

  Height (Puntgrootte)*2

  4,00 … 12,00 … 999,75 pt in stappen van 0,25 pt

  SymSet (Symboolset)

  IBM-US, Roman-8, Roman-9, ECM94-1, 8859-2 ISO, 8859-9 ISO, 8859-10ISO, 8859-15ISO,
  PcBlt775, IBM-DN, PcMultiling, PcE.Europe, PcTk437, PcEur858, Pc1004, WiAnsi, WiE.Europe,
  WiTurkish, WiBALT, DeskTop, PsText, VeInternati, VeUS, MsPublishin, Math-8, PsMath, VeMath,
  PiFont, Legal, UK, ANSI ASCII, Swedis2, Italian, Spanish, German, Norweg1, French2, Windows,
  McText, Hebrew7, 8859-8 ISO, Hebrew8, Arabic8, OCR A, OCR B, Pc866Cyr, Pc866Ukr, WinCyr,
  ISOCyr, Pc8Grk, Pc851Grk, WinGrk, ISOGrk, Greek8, Pc862Heb, Pc864Ara, HPWARA

  Form (Formulier)

  5 … 64 … 128 regels

  CR Function
  (CR-functie)

  CR, CR+LF

  LF Function
  (LF-functie)

  LF, CR+LF

  Tray Assign (Vakaanduid.)

  4K, 5S, 4

  *1Alleen beschikbaar wanneer gedownloade lettertypen beschikbaar zijn.
  *2 Afhankelijk van het geselecteerde lettertype.

  FontSource (Bron fonts)
  Hiermee stelt u de standaardlettertypebron in.
  Font Number (Font Nr)
  Hiermee stelt u het nummer van het standaardlettertype in de standaardlettertypebron in. Het
  beschikbare nummer is afhankelijk van de instellingen die u hebt opgegeven.
  Pitch

  Bedieningspaneel gebruiken

  87 • Page 88

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Hier geeft u de standaardtekenbreedte voor het lettertype op als het lettertype schaalbaar is en een
  vaste tekenbreedte heeft. U kunt een waarde selecteren van 0,44 tot 99,99 cpi (tekens per inch) in
  stappen van 0,01 inch. Dit item wordt wellicht niet weergegeven, afhankelijk van de instellingen bij
  Font Source (Bron fonts) of Font Number (Font Nr).
  Height (Puntgrootte)
  Hier geeft u de standaardpuntgrootte voor het lettertype op als het lettertype schaalbaar en
  proportioneel is. U kunt een waarde selecteren van 4,00 tot 999,75 punten in stappen van 0,25
  punt. Dit item wordt wellicht niet weergegeven, afhankelijk van de instellingen bij Font Source (Bron
  fonts) of Font Number (Font Nr).
  SymSet (Symboolset)
  Hier selecteert u de standaardtekenset. Als het lettertype dat u bij Font Source (Bron fonts) en Font
  Number (Font Nr) hebt geselecteerd, niet beschikbaar is in de nieuwe instelling bij SymbSet
  (Symboolset), worden de instellingen bij Font Source (Bron fonts) en Font Number (Font Nr)
  automatisch vervangen door de standaardwaarde IBM-US.
  Form (Formulier)
  Hier geeft u het aantal regels voor het papierformaat en de afdrukstand op. Dit heeft ook een wijziging
  van de regelafstand (VMI) tot gevolg. De nieuwe VMI-waarde wordt opgeslagen op de printer. Dit
  betekent dat latere wijzigingen in de instellingen bij Page Size (Paginaformaat) of Orientation
  (Oriëntatie) wijzigingen in de waarde bij Form (Formulier) tot gevolg kunnen hebben, op basis van
  de opgeslagen VMI-waarde.
  CR Function (CR-functie), LF Function (LF-functie)
  Deze functies zijn opgenomen voor gebruikers van bepaalde besturingssystemen, zoals UNIX.
  Tray Assign (Vakaanduid.)
  Hiermee kunt u de toewijzing wijzigen voor de opdracht om een papierbron te selecteren. Wanneer
  4 is geselecteerd, zijn de ingestelde opdrachten compatibel met de HP LaserJet 4. Wanneer 4K is
  geselecteerd, dan zijn de ingestelde opdrachten compatibel met de HP LaserJet 4000, 5000 en 8000.
  Wanneer 5S is geselecteerd, zijn de ingestelde opdrachten compatibel met de HP LaserJet 5S.

  Bedieningspaneel gebruiken

  88 • Page 89

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Menu PS3
  Item

  Instellingen (standaardinstelling is vet)

  Error Sheet (Foutrapport)

  Off (Uit), On (Aan)

  Image Protect (Behoud afb.)

  Off (Uit), On (Aan)

  Binary (Binair)

  Off (Uit), On (Aan)

  Text Detection
  (Tekstdetectie)

  Off (Uit), On (Aan)

  PDF Page Size
  (PDF-papierform.)

  Auto, A4, A3, A5, A6, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, B, EXE, F4, MON, C10, DL, C5, C6, IB5

  Error Sheet (Foutrapport)
  Wanneer u On (Aan) selecteert, wordt op de printer een foutrapport afgedrukt wanneer er zich een
  fout voordoet in de modus PS3 of wanneer het PDF-bestand dat u probeert af te drukken een
  niet-ondersteunde versie is.
  Image Protect (Behoud afb.)
  Wanneer u On (Aan) selecteert, wordt de afdrukkwaliteit niet verminderd, ook al is er onvoldoende
  geheugen. In dit geval wordt Memory Overflow (Geheugenoverloop) weergegeven en wordt het
  afdrukken gestopt.
  Wanneer u Off (Uit) selecteert, wordt de afdrukkwaliteit verminderd als er een tekort aan geheugen
  is. In dit geval wordt Image Optimum (Optimale afb.) weergegeven en wordt het afdrukken
  voortgezet.
  Binary (Binair)
  Hiermee geeft u de gegevensindeling op. Selecteer On (Aan) voor binaire gegevens en selecteer Off
  (Uit) voor ASCII-gegevens.
  Opmerking:
  ❏ Binair is alleen mogelijk bij een netwerkverbinding.
  ❏ Wanneer u AppleTalk gebruikt hoeft u On (Aan) niet te selecteren.
  Zorg ervoor dat uw toepassing overweg kan met binaire gegevens en dat zowel SEND CTRL-D Before
  Each Job (CTRL-D verzenden voor elke taak) als SEND CTRL-D After Each Job (CTRL-D verzenden
  na elke taak) op No (Nee) staat als u binaire gegevens wilt gebruiken.

  Bedieningspaneel gebruiken

  89 • Page 90

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Met deze instelling op On (Aan) is het niet mogelijk om TBCP (Tagged Binary Communication
  Protocol) te gebruiken in de printerdriver.
  Text Detection (Tekstdetectie)
  Wanneer u On (Aan) selecteert, wordt het tekstbestand tijdens het afdrukken geconverteerd naar een
  PostScript-bestand. Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer u PS3 selecteert in het Emulation
  Menu (Menu Emulatie).
  PDF Page Size (PDF-papierform.)
  Hiermee wordt het papierformaat aangegeven wanneer u de PDF-bestandsdirectory verzendt vanaf
  een computer of een ander apparaat. Als Auto is geselecteerd, wordt het papierformaat bepaald op
  basis van het formaat van de eerste pagina die wordt afgedrukt.

  Bedieningspaneel gebruiken

  90 • Page 91

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Menu ESC/P2
  Item

  Instellingen (standaardinstelling is vet)

  Font

  Courier, Prestige, Roman, Sans serif, Roman T, Orator S, Sans H, Script, OCR A, OCR B

  Pitch

  10, 12, 15 cpi, Prop

  Condensed (Versmald)

  Off (Uit), On (Aan)

  T. Margin (Bovenmarge)

  0,40 ... 0,50 ... 1,50 inch in stappen van 0,05 inch

  Text (Tekst)

  1... 66 ... 117 regels

  CGTable (Kar Tab)

  PcUSA, Italic, PcMultilin, PcPortugue, PcCanFrenc, PcNordic, PcTurkish2, PcIcelandic,
  PcE.Europe, BpBRASCII, BpAbicomp, Roman-8, PcEur858, ISO Latin1, 8859-15ISO, PcSI437,
  PcTurkish1, 8859-9 ISO, Mazowia, CodeMJK, PcGk437, PcGk851, PcGk869, 8859-7 ISO, PcCy855,
  PcCy866, PcUkr866, PcLit771, Bulgarian, Hebrew7, Hebrew8, PcHe862, PcAr864, PcAr864Ara,
  PcAr720, PcLit774, Estonia, ISO Latin2, PcLat866

  Country (Land)

  USA (VS), France (Frankrijk), Germany (Duitsland), UK, Denmark (Denemarken), Sweden
  (Zweden), Italy (Italië), Spain1 (Spanje-1), Japan, Norway (Noorwegen), Denmark2
  (Denemarken-2), Spain2 (Spanje-2), LatinAmeric (Latijns Amerika), Korea, Legal

  Auto CR (Autom. CR)

  On (Aan), Off (Uit)

  Auto LF (Autom. LF)

  Off (Uit), On (Aan)

  Bit Image

  Dark (Donker), Light (Licht), BarCode

  ZeroChar (Vorm 0
  (nul))

  0 (of het nulteken met een deelteken)

  Font
  Hier selecteert u het lettertype.
  Pitch
  Hier selecteert u de tekenbreedte (de horizontale afstand) van het lettertype met een vaste
  tekenbreedte, gemeten in cpi (tekens per inch). U kunt ook proportionele afstand selecteren.
  Condensed (Versmald)
  Hiermee schakelt u versmald afdrukken in of uit.

  Bedieningspaneel gebruiken

  91 • Page 92

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  T. Margin (Bovenmarge)
  Hiermee kunt u de afstand van de bovenzijde van de pagina naar de basislijn van de eerste afdrukbare
  regel opgeven. De afstand wordt aangegeven in inches. Hoe kleiner de waarde, des te dichter bevindt
  de afdrukbare regel zich bij de bovenzijde.
  Text (Tekst)
  Hier geeft u de lengte van de pagina op in regels. Bij deze optie wordt aangenomen dat een regel 1
  pica (1/6 inch) is. Als u de instelling bij Orientation (Oriëntatie), Page Size (Paginaformaat) of T.
  Margin (Bovenmarge) wijzigt, wordt de instelling voor paginalengte automatisch teruggezet naar de
  standaardwaarde voor elk papierformaat.
  CG Table (Kar Tab)
  Met deze optie kunt u de tabel voor grafische of cursieve tekens selecteren. De grafische tabel bevat
  grafische tekens voor het afdrukken van regels, hoeken, gearceerde gebieden, internationale tekens,
  Griekse tekens en wiskundige tekens. Als u Italic selecteert, wordt de bovenste helft van de
  tekentabel gedefinieerd als cursieve tekens.
  Country (Land)
  Met deze optie kunt u een van de vijftien internationale tekensets selecteren. Zie de Handleiding bij
  de lettertypen voor voorbeelden van de tekens in de tekenset voor elk land.
  Auto CR (Autom. CR)
  Hier wordt aangegeven of de printer een bewerking voor een regelterugloop/regelinvoer (CR-LF)
  uitvoert wanneer de afdrukpositie de rechtermarge overschrijdt. Als u Off (Uit) selecteert, drukt de
  printer tekens die de rechtermarge overschrijden niet af en wordt er geen regelterugloop uitgevoerd
  tot een teken voor een regelterugloop wordt ontvangen. Deze functie wordt in de meeste toepassingen
  automatisch verwerkt.
  Auto LF (Autom. LF)
  Als u Off (Uit) selecteert, verzendt de printer geen opdracht voor een automatische regelinvoer (LF)
  voor elke regelterugloop (CR). Is On (Aan) geselecteerd, dan wordt een opdracht voor een regelinvoer
  verzonden voor elke regelterugloop. Selecteer On (Aan) als de tekstregels elkaar overlappen.
  Bit Image

  Bedieningspaneel gebruiken

  92 • Page 93

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  De printer kan de grafische dichtheden emuleren die zijn ingesteld met de printeropdrachten. Als u
  Dark (Donker) selecteert, is de dichtheid van de bitafbeelding hoog. Als u Light (Licht) selecteert,
  dan is de dichtheid van de bitafbeelding laag.
  Als u BarCode selecteert, zet de printer bitafbeeldingen om in streepjescodes door automatisch
  verticale ruimten tussen punten in te vullen. Zo krijgt u ononderbroken verticale regels die kunnen
  worden gelezen door een streepjescodelezer. In deze modus wordt de af te drukken afbeelding
  verkleind. Er kan dan enige vervorming optreden wanneer u bitafbeeldingen afdrukt.
  ZeroChar (Vorm 0 (nul))
  Hier geeft u aan of de printer een nul met of zonder deelteken moet afdrukken.

  Menu FX
  Item

  Instellingen (standaardinstelling is vet)

  Font

  Courier, Prestige, Roman, Sans serif, Script, Orator S, OCR A, OCR B

  Pitch

  10, 12, 15 cpi, Prop

  Condensed (Versmald)

  Off (Uit), On (Aan)

  T. Margin (Bovenmarge)

  0,40 ... 0,50 ... 1,50 inch in stappen van 0,05 inch

  Text (Tekst)

  1... 66 ... 117 regels

  CGTable (Kar Tab)

  PcUSA, Italic, PcMultilin, PcPortugue, PcCanFrenc, PcNordic, PcTurkish2, PcIcelandic,
  PcE.Europe, BpBRASCII, BpAbicomp, Roman-8, PcEur858, ISO Latin1, 8859-15ISO

  Country (Land)

  USA (VS), France (Frankrijk), Germany (Duitsland), UK, Denmark (Denemarken), Sweden
  (Zweden), Italy (Italië), Spain1 (Spanje-1), Japan, Norway (Noorwegen), Denmark2
  (Denemarken-2), Spain2 (Spanje-2), LatinAmeric (Latijns Amerika)

  Auto CR (Autom. CR)

  On (Aan), Off (Uit)

  Auto LF (Autom. LF)

  Off (Uit), On (Aan)

  Bit Image

  Dark (Donker), Light (Licht), BarCode

  ZeroChar (Vorm 0
  (nul))

  0 (of het nulteken met een deelteken)

  Font

  Bedieningspaneel gebruiken

  93 • Page 94

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Hier selecteert u het lettertype.
  Pitch
  Hier selecteert u de tekenbreedte (de horizontale afstand) van het lettertype met een vaste
  tekenbreedte, gemeten in cpi (tekens per inch). U kunt ook proportionele afstand selecteren.
  Condensed (Versmald)
  Hiermee schakelt u versmald afdrukken in of uit.
  T. Margin (Bovenmarge)
  Hiermee kunt u de afstand van de bovenzijde van de pagina naar de basislijn van de eerste afdrukbare
  regel opgeven. De afstand wordt aangegeven in inches. Hoe kleiner de waarde, des te dichter bevindt
  de afdrukbare regel zich bij de bovenzijde.
  Text (Tekst)
  Hier geeft u de lengte van de pagina op in regels. Bij deze optie wordt aangenomen dat een regel 1
  pica (1/6 inch) is. Als u de instelling bij Orientation (Oriëntatie), Page Size (Paginaformaat) of T.
  Margin (Bovenmarge) wijzigt, wordt de instelling voor paginalengte automatisch teruggezet naar de
  standaardwaarde voor elk papierformaat.
  CG Table (Kar Tab)
  Met deze optie kunt u de tabel voor grafische of cursieve tekens selecteren. De grafische tabel bevat
  grafische tekens voor het afdrukken van regels, hoeken, gearceerde gebieden, internationale tekens,
  Griekse tekens en wiskundige tekens. Als u Italic selecteert, wordt de bovenste helft van de
  tekentabel gedefinieerd als cursieve tekens.
  Country (Land)
  Met deze optie kunt u een van de dertien internationale tekensets selecteren. Zie de Handleiding bij
  de lettertypen voor voorbeelden van de tekens in de tekenset voor elk land.
  Auto CR (Autom. CR)
  Hier wordt aangegeven of de printer een bewerking voor een regelterugloop/regelinvoer (CR-LF)
  uitvoert wanneer de afdrukpositie de rechtermarge overschrijdt. Als u Off (Uit) selecteert, drukt de
  printer tekens die de rechtermarge overschrijden niet af en wordt er geen regelterugloop uitgevoerd
  tot een teken voor een regelterugloop wordt ontvangen. Deze functie wordt in de meeste toepassingen
  automatisch verwerkt.

  Bedieningspaneel gebruiken

  94 • Page 95

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Auto LF (Autom. LF)
  Als u Off (Uit) selecteert, verzendt de printer geen opdracht voor een automatische regelinvoer (LF)
  voor elke regelterugloop (CR). Is On (Aan) geselecteerd, dan wordt een opdracht voor een regelinvoer
  verzonden voor elke regelterugloop. Selecteer On (Aan) als de tekstregels elkaar overlappen.
  Bit Image
  De printer kan de grafische dichtheden emuleren die zijn ingesteld met de printeropdrachten. Als u
  Dark (Donker) selecteert, is de dichtheid van de bitafbeelding hoog. Als u Light (Licht) selecteert,
  dan is de dichtheid van de bitafbeelding laag.
  Als u BarCode selecteert, zet de printer bitafbeeldingen om in streepjescodes door automatisch
  verticale ruimten tussen punten in te vullen. Zo krijgt u ononderbroken verticale regels die kunnen
  worden gelezen door een streepjescodelezer. In deze modus wordt de af te drukken afbeelding
  verkleind. Er kan dan enige vervorming optreden wanneer u bitafbeeldingen afdrukt.
  ZeroChar (Vorm 0 (nul))
  Hier geeft u aan of de printer een nul met of zonder deelteken moet afdrukken.

  IMenu I239X

  ®

  De modus I239X emuleert IBM 2390/2391 Plus-opdrachten.
  Deze instellingen zijn alleen beschikbaar wanneer de modus I239X is ingeschakeld.

  Bedieningspaneel gebruiken

  95 • Page 96

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Item

  Instellingen (standaardinstelling is vet)

  Font

  Courier, Prestige, Gothic, Orator, Script, Presentor, Sans serif

  Pitch

  10, 12, 15, 17, 20, 24 cpi, Prop

  Code Page

  437, 850, 858, 860, 863, 865

  T. Margin (Bovenmarge)

  0,30 ... 0,40 ...1,50 inch in stappen van 0,05 inch

  Text (Tekst)

  1 ... 67 ... 117 regels

  Auto CR (Autom. CR)

  Off (Uit), On (Aan)

  Auto LF (Autom. LF)

  Off (Uit), On (Aan)

  Alt. Graphics (Alt grafisch)

  Off (Uit), On (Aan)

  Bit Image

  Dark (Donker), Light (Licht)

  ZeroChar (Vorm 0 (nul))

  0 (of het nulteken met een deelteken)

  CharacterSet (Karakterset)

  1, 2

  Gebruikershandleiding

  Font
  Hier selecteert u het lettertype.
  Pitch
  Hier selecteert u de tekenbreedte (de horizontale afstand) van het lettertype met een vaste
  tekenbreedte, gemeten in cpi (tekens per inch). U kunt ook proportionele afstand selecteren.
  Code Page
  Hier selecteert u de karaktertabellen. Karaktertabellen bevatten de karakters en tekens die in
  verschillende talen worden gebruikt. De printer drukt tekst af op basis van de geselecteerde
  karaktertabel.
  T. Margin (Bovenmarge)
  Hiermee kunt u de afstand van de bovenzijde van de pagina naar de basislijn van de eerste afdrukbare
  regel opgeven. De afstand wordt aangegeven in inches. Hoe kleiner de waarde, des te dichter bevindt
  de afdrukbare regel zich bij de bovenzijde.

  Bedieningspaneel gebruiken

  96 • Page 97

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Text (Tekst)
  Hier geeft u de lengte van de pagina op in regels. Bij deze optie wordt aangenomen dat een regel 1
  pica (1/6 inch) is. Als u de instelling bij Orientation (Oriëntatie), Page Size (Paginaformaat) of T.
  Margin (Bovenmarge) wijzigt, wordt de instelling voor paginalengte automatisch teruggezet naar de
  standaardwaarde voor elk papierformaat.
  Auto CR (Autom. CR)
  Hier wordt aangegeven of de printer een bewerking voor een regelterugloop/regelinvoer (CR-LF)
  uitvoert wanneer de afdrukpositie de rechtermarge overschrijdt. Als deze instelling is uitgeschakeld,
  drukt de printer tekens die de rechtermarge overschrijden niet af en wordt er geen regelterugloop
  uitgevoerd tot een teken voor een regelterugloop wordt ontvangen. Deze functie wordt in de meeste
  toepassingen automatisch verwerkt.
  Auto LF (Autom. LF)
  Als u Off (Uit) selecteert, verzendt de printer geen opdracht voor een automatische regelinvoer (LF)
  voor elke regelterugloop (CR). Is On (Aan) geselecteerd, dan wordt een opdracht voor een regelinvoer
  verzonden voor elke regelterugloop. Selecteer On (Aan) als de tekstregels elkaar overlappen.
  Alt.Graphics (Alt grafisch)
  Hiermee schakelt u deze optie in of uit.
  Bit Image
  De printer kan de grafische dichtheden emuleren die zijn ingesteld met de printeropdrachten. Als u
  Dark (Donker) selecteert, is de dichtheid van de bitafbeelding hoog. Als u Light (Licht) selecteert,
  dan is de dichtheid van de bitafbeelding laag.
  Als u BarCode selecteert, zet de printer bitafbeeldingen om in streepjescodes door automatisch
  verticale ruimten tussen punten in te vullen. Zo krijgt u ononderbroken verticale regels die kunnen
  worden gelezen door een streepjescodelezer. In deze modus wordt de af te drukken afbeelding
  verkleind. Er kan dan enige vervorming optreden wanneer u bitafbeeldingen afdrukt.
  ZeroChar (Vorm 0 (nul))
  Hier geeft u aan of de printer een nul met of zonder deelteken moet afdrukken.
  CharacterSet (Karakterset)
  Hier selecteert u karaktertabel 1 of 2.

  Bedieningspaneel gebruiken

  97 • Page 98

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Menu Wachtwoord
  Item

  Instellingen (standaardinstelling is vet)

  Password Config (Wachtwoord config.)*

  -

  Limitation (Beperking)

  Disable (Uit), Interface, Config (Configureren), All (Alles)

  *Het standaardwachtwoord is leeg. U kunt maximaal 20 tekens invoeren voor het wachtwoord.

  Password Config (Wachtwoord config.)
  Hiermee wijzigt u het wachtwoord. Voer eerst het oude wachtwoord in en vervolgens tweemaal het
  nieuwe wachtwoord.
  Druk voor het invoeren van het wachtwoord op d Omlaag of u Omhoog om het teken te selecteren
  en druk op r Rechts om het teken vast te leggen. Wanneer alle tekens zijn vastgelegd, drukt u op
  OK.
  Limitation (Beperking)
  Hiermee wijzigt u het beperkingenbereik. Wanneer Interface wordt geselecteerd, is het
  wachtwoord nodig om de instellingen in de menu's USB en Network (Netwerk) te kunnen wijzigen.
  Wanneer Config (Configureren) is geselecteerd, is het wachtwoord nodig om de instellingen in de
  menu's Quick Print Job (Snelafdruk) of Confidential Job (Vertrouwelijk afdruktaak) te
  wijzigen of om de instellingen van alle menu's te wijzigen. Wanneer All (Alles) is geselecteerd, is het
  wachtwoord nodig om de instellingen in de menu's Quick Print Job (Snelafdruk) of
  Confidential Job (Vertrouwelijk afdruktaak) te wijzigen of om de instellingen in alle menu's te
  kunnen wijzigen en de taken daarvan te kunnen uitvoeren. Voordat u de instelling wijzigt, moet u
  het wachtwoord invoeren dat is ingesteld bij de instelling Password Config (Wachtwoord config.).

  Support Menu (Menu Support)
  Activeer de ondersteuningsmodus door de printer aan te zetten terwijl u de knop d Omlaag
  ingedrukt houdt. Nu worden het Support Menu (Menu Support) en Printer Adjust Menu (Menu
  Printer Aanp.) weergegeven.

  Bedieningspaneel gebruiken

  98 • Page 99

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  c

  Gebruikershandleiding

  Let op:
  ❏ Selecteer de onderstaande items in het Support Menu (Menu Support). Selecteer geen items
  in het menu Print Adjust Menu (Menu Printer Aanp.).
  ❏ Wanneer u het CompactFlash-geheugen formatteert of gegevens verwijdert, moet u de
  interfacekabels losmaken en geen bestanden afdrukken.

  Format CompactFlash
  Hiermee formatteert u het CompactFlash-geheugen als dit in de printer is geïnstalleerd.
  Format PS3 CompactFlash
  Hiermee formatteert u het deel van het CompactFlash-geheugen waarin PostScript-gegevens zijn
  opgeslagen als dit geheugen in de printer is geïnstalleerd.
  Delete All CompactFlash Data
  Hiermee verwijdert u alle gegevens uit het CompactFlash-geheugen als dit in de printer is
  geïnstalleerd.

  Menu Bladwijzers
  Het Bookmark Menu (Menu Bladwijzers) verschijnt wanneer u op OK drukt terwijl op het display
  Ready (Gereed) of Sleep (Rust) wordt weergegeven.
  Het Bookmark Menu (Menu Bladwijzers) bevat de items waaraan u een bladwijzer hebt gekoppeld.
  U kunt deze instellingen nu snel selecteren.
  De volgende menu's hebben standaard een bladwijzer.
  ❏ Reset Menu (Menu Reset)
  ❏ MP Tray Size (Std Papierbak)
  ❏ System Information (Systeeminformatie)
  Zie “Menu's registreren als bladwijzer” op pagina 68 voor meer informatie.

  Bedieningspaneel gebruiken

  99 • Page 100

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Status- en foutberichten
  Dit gedeelte bevat een lijst met foutberichten die op het display verschijnen. Elk bericht wordt kort
  beschreven en er worden suggesties gegeven voor probleemoplossing. Niet elk bericht op het display
  geeft een probleem aan. Als rechts van het waarschuwingsbericht wordt weergegeven, verschijnen
  er meerdere waarschuwingen. Als u alle weergegeven waarschuwingen wilt bevestigen, drukt u op
  d Omlaag om het Status Menu (Menu Status) weer te geven en drukt u vervolgens op r Rechts.
  Op het display worden ook de resterende levensduur van de verbruiksmaterialen en de beschikbare
  papierformaten weergegeven.
  Bookmark Failed (Bladwijzer mislukt)
  Het geselecteerde menu kan niet worden geregistreerd als bladwijzer. Niet bij alle menu's is een
  bladwijzer mogelijk.
  Bookmark Registered (Bladwijzer geregistreerd)
  Het geselecteerde menu is geregistreerd als bladwijzer.
  Cancel All Print Job (Annuleer afdruktaken)
  Alle afdruktaken in het printergeheugen worden geannuleerd, waaronder de taken die momenteel
  worden ontvangen of afgedrukt. Dit bericht verschijnt als u + Taak annuleren langer dan twee
  seconden ingedrukt houdt.
  Afdruktaak annuleren
  De huidige afdruktaak wordt geannuleerd. Dit bericht verschijnt als u + Taak annuleren indrukt
  en binnen twee seconden weer loslaat.
  Afdruktaak annuleren (door host)
  De afdruktaak wordt geannuleerd door de printerdriver.
  Can’t Print (Kan niet printen)
  De afdrukgegevens zijn verwijderd omdat deze onjuist zijn.
  Controleer of het juiste papierformaat en de juiste printerdriver worden gebruikt.
  Can’t Print Duplex (Duplex niet mogelijk)

  Bedieningspaneel gebruiken

  100 • Page 101

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Er hebben zich problemen voorgedaan tijdens het dubbelzijdig afdrukken. Controleer of het
  papiertype en het papierformaat geschikt zijn voor de duplexeenheid. Het is ook mogelijk dat er
  verkeerde instellingen zijn opgegeven voor de gebruikte papierbron. Als u op Starten/Stoppen
  drukt, wordt de rest van de taak enkelzijdig afgedrukt. Druk op + Taak annuleren om de afdruktaak
  te annuleren.
  Can’t Use Bookmark (Kan bladwijzer niet gebruiken)
  Het geregistreerde menu kan niet worden gebruikt, doordat het menu is uitgeschakeld door
  aanpassing van bepaalde instellingen na registratie van het menu.
  CF CHECK
  Het CompactFlash-geheugen wordt gecontroleerd.
  Check Duplex Paper Size (Contr papierfmt dupl)
  Het papierformaat dat in de printer is geplaatst, is niet geschikt voor de optionele duplexeenheid.
  Plaats het juiste papierformaat en druk op Starten/Stoppen om door te gaan met afdrukken.
  Check Paper Size (Controleer formaat)
  Het ingestelde papierformaat verschilt van het formaat van het papier in de printer. Controleer of de
  opgegeven papierbron papier van het juiste formaat bevat.
  Als u dit foutbericht wilt wissen, selecteert u Clear Warning (Waarschuwing wissen) in het Reset
  Menu (Menu Reset) op het bedieningspaneel. Zie “Menu's van het bedieningspaneel openen” op
  pagina 67 voor meer informatie.
  Check Paper Type (Contr. papiersoort)
  Het papier in de printer komt niet overeen met de ingestelde papiersoort in de printerdriver. Alleen
  papier dat overeenkomt met de ingestelde papiersoort wordt voor afdrukken gebruikt.
  Als u dit foutbericht wilt wissen, selecteert u Clear Warning (Waarschuwing wissen) in het Reset
  Menu (Menu Reset) op het bedieningspaneel. Zie “Menu's van het bedieningspaneel openen” op
  pagina 67 voor meer informatie.
  Check Selected Outbin (Controleer geselecteerde uitvoerbak)
  Afdrukken komen in de afdruk-benedenlade, omdat het papierformaat of -type niet wordt
  ondersteund door de stapelaar.

  Bedieningspaneel gebruiken

  101 • Page 102

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Collate Disabled (Verzamel uitgesch.)
  Het is vanwege een gebrek aan RAM-geheugen niet meer mogelijk om het aantal exemplaren voor
  de afdruk op te geven. Druk één exemplaar per keer af als deze fout optreedt.
  Als u dit foutbericht wilt wissen, selecteert u Clear Warning (Waarschuwing wissen) in het Reset
  Menu (Menu Reset) op het bedieningspaneel. Zie “Menu's van het bedieningspaneel openen” op
  pagina 67 voor meer informatie.
  CompactFlash Error (Fout CompactFlash)
  Het geïnstalleerde CompactFlash-geheugen wordt niet door de printer ondersteund of u hebt No
  (Nee) geïnstalleerd toen op het bedieningspaneel werd aangegeven dat Format Required
  (formatteren noodzakelijk) was. U krijgt deze fout ook wanneer het geïnstalleerde
  CompactFlash-geheugen kleiner is dan 4 GB. Schakel de printer uit en verwijder het
  CompactFlash-geheugen. Selecteer Yes (Ja) als op het display wordt weergegeven dat
  Format Required (formatteren noodzakelijk) is.
  CompactFlash Full (CompactFlash vol)
  Het optionele CompactFlash-geheugen is vol en u kunt geen gegevens meer opslaan. Verwijder
  gegevens die u niet meer nodig hebt uit het CompactFlash-geheugen.
  Als u dit foutbericht wilt wissen, selecteert u Clear Warning (Waarschuwing wissen) in het Reset
  Menu (Menu Reset) op het bedieningspaneel. Zie “Menu's van het bedieningspaneel openen” op
  pagina 67 voor meer informatie over het openen van de menu's.
  Cooling Down (Bezig met afkoelen)
  De printer staat af te koelen.
  Correct time using Time Setting (Tijd corrigeren met instelling Tijd)
  De huidige tijdinstelling is gewist, doordat de voedingskabel lang niet aangesloten is geweest. Als u
  dit foutbericht wilt wissen, selecteert u Time Setting (Tijd) in het Clock Menu (Menu Klok) en
  geeft u de juiste datum en tijd op.
  DM Error yyy (DM Storing yyy)
  De duplexeenheid is niet meer aangesloten op de printer.
  Duplex Memory Overflow (Duplexgeheugen vol)

  Bedieningspaneel gebruiken

  102 • Page 103

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Er is onvoldoende geheugen beschikbaar voor dubbelzijdig afdrukken. Er wordt op één zijde van de
  pagina afgedrukt. Volg de onderstaande instructies om dit probleem op te lossen.
  Als Off (Uit) is geselecteerd als instelling bij Auto Cont in het Setup Menu (Menu Setup) op het
  bedieningspaneel, drukt u op Starten/Stoppen om de achterkant van het volgende vel af te drukken
  of drukt u op + Taak annuleren om de afdruktaak te annuleren.
  Als On (Aan) is geselecteerd als instelling bij Auto Cont in het menu Setup Menu (Menu Setup) op
  het bedieningspaneel, wordt het afdrukken na een bepaalde periode automatisch hervat.
  Face-down Full (Afdr.-benedenl. vol)
  De afdruk-benedenlade is vol. Haal de afdrukken uit de lade en druk op Starten/Stoppen. Het
  afdrukken wordt hervat.
  Feed Roller C2 Needed Soon (Bijna toevoerrol C2 nodig), Feed Roller C3 Needed Soon (Bijna
  toevoerrol C3 nodig), Feed Roller C4 Needed Soon (Bijna toevoerrol C4 nodig)
  Dit bericht geeft aan dat de toevoerrol C2, C3 of C4 bijna versleten is. U kunt blijven afdrukken totdat
  Replace Feed Roller C2 (Vervang toevoerrol C2), Replace Feed Roller C3 (Vervang
  toevoerrol C3) of Replace Feed Roller C4 (Vervang toevoerrol C4) verschijnt.
  Als u dit foutbericht wilt wissen, selecteert u Clear All Warnings (Wis waarschuwingen) in het
  Reset Menu (Menu Reset) op het bedieningspaneel. Zie “Menu's van het bedieningspaneel openen”
  op pagina 67 voor meer informatie over het openen van de menu's.
  Form Data Canceled (Docum. Geg. Afgebr.)
  Er kunnen geen overdrukgegevens worden opgeslagen op het optionele CompactFlash-geheugen.
  Het CompactFlash-geheugen is niet goed geïnstalleerd of het maximumaantal overdrukbestanden is
  bereikt. Controleer of het CompactFlash-geheugen goed is geïnstalleerd, verwijder
  overdrukbestanden die u niet meer nodig hebt en probeer de nieuwe overdruk opnieuw op te slaan.
  Als u dit foutbericht wilt wissen, selecteert u Clear Warning (Waarschuwing wissen) in het Reset
  Menu (Menu Reset) op het bedieningspaneel. Zie “Menu's van het bedieningspaneel openen” op
  pagina 67 voor meer informatie over het openen van de menu's.
  Form Feed (Doorvoer)
  De printer voert papier uit vanwege een gebruikersverzoek. Dit bericht wordt weergegeven als u één
  keer op Starten/Stoppen drukt om de printer offline te plaatsen en vervolgens Starten/Stoppen
  langer dan 2 seconden ingedrukt houdt om geen opdracht tot doorvoer te ontvangen.

  Bedieningspaneel gebruiken

  103 • Page 104

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Format Error ROM A
  Er is een ongeformatteerde ROM-module geïnstalleerd.
  Als u dit foutbericht wilt wissen, drukt u op Starten/Stoppen of zet u de printer uit, verwijdert u
  de ROM-module en installeert u deze module opnieuw. Als hiermee de fout niet wordt opgelost,
  moet u contact opnemen met uw leverancier.
  Format Required (Formatteren noodzakelijk)
  Het geïnstalleerde CompactFlash-geheugen moet worden geformatteerd om het in de printer te
  kunnen gebruiken.
  Selecteer Yes (Ja) als u het geheugen wilt formatteren en selecteer No (Nee) als u het formatteren wilt
  annuleren. Als u No (Nee) selecteert, wordt CompactFlash Error (Fout CompactFlash)
  weergegeven en kunt u het geheugen niet gebruiken voor de printer. Schakel de printer in dit geval
  uit en verwijder het CompactFlash-geheugen.
  Formatting CF (Formatteer CF)
  Het CompactFlash-geheugen wordt geformatteerd.
  Fuser Needed Soon (Bijna fixeereenheid nodig)
  Dit bericht geeft aan dat de fixeereenheid bijna versleten is. U kunt blijven afdrukken totdat het
  foutbericht Replace Fuser (Vervang fixeereenh.) wordt weergegeven.
  Als u dit foutbericht wilt wissen, selecteert u Clear All Warnings (Wis waarschuwingen) in het
  Reset Menu (Menu Reset) op het bedieningspaneel. Zie “Menu's van het bedieningspaneel openen”
  op pagina 67 voor meer informatie over het openen van de menu's.
  Image Optimum (Optimale afb.)
  Er is onvoldoende geheugen om de pagina af te drukken met de opgegeven afdrukkwaliteit. De
  afdrukkwaliteit wordt automatisch verminderd zodat het afdrukken kan worden voortgezet. Als de
  afdrukkwaliteit niet acceptabel is, kunt u de pagina vereenvoudigen door het aantal afbeeldingen te
  beperken of door het aantal en de grootte van lettertypen te verminderen.
  Als u dit foutbericht wilt wissen, selecteert u Clear Warning (Waarschuwing wissen) in het Reset
  Menu (Menu Reset) op het bedieningspaneel. Zie “Menu's van het bedieningspaneel openen” op
  pagina 67 voor meer informatie.

  Bedieningspaneel gebruiken

  104 • Page 105

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  U moet mogelijk het printergeheugen uitbreiden om met de gewenste afdrukkwaliteit te kunnen
  afdrukken. Zie “Geheugenmodule” op pagina 142 voor meer informatie over het toevoegen van
  geheugen.
  Install Toner Cartridge (Plaats imaging cart.)
  De tonercartridge is niet in de printer geïnstalleerd.
  Installeer de tonercartridge. Zie “Verbruiksmaterialen vervangen” op pagina 157 voor meer
  informatie.
  Invalid AUX I/F Card (Verkeerd opt. int.)
  Dit bericht betekent dat de printer niet kan communiceren met de geïnstalleerde optionele
  interfacekaart. Schakel de printer uit, verwijder de kaart en installeer deze opnieuw.
  Invalid Data (Ongeldige gegevens)
  Het spoolbestand van de driver is verwijderd tijdens het afdrukken of er is een probleem met de
  gegevens. Druk op Starten/Stoppen om deze fout te wissen.
  Invalid N/W Module (Ongeldige N/Wmodule)
  Er is geen netwerkprogramma of het netwerkprogramma kan niet worden gebruikt met uw printer.
  Neem contact op met een ervaren onderhoudsmonteur.
  Invalid PS3 (Verkeerde PS3)
  Er zijn fouten in de ROM-module. Schakel de printer uit en neem contact op met de leverancier.
  Invalid ROM A (Verkeerde ROM A)
  De printer kan de geïnstalleerde optionele ROM-module niet lezen. Schakel de printer uit en
  verwijder de ROM-module.
  Jam Paper Size Error (Vast-Papierform.fout)
  Het papier is vastgelopen doordat het papierformaat waarop wordt afgedrukt, afwijkt van het
  ingestelde papierformaat. Verwijder het vastgelopen papier. Zie “Papierstoringen verhelpen” op
  pagina 166 voor meer informatie over het verwijderen van vastgelopen papier.
  Maintenance Unit Needed Soon (Bijna onderhoudseenheid nodig)

  Bedieningspaneel gebruiken

  105 • Page 106

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Dit bericht geeft aan dat de onderhoudseenheid bijna versleten is. U kunt blijven afdrukken totdat
  het foutbericht Replace Maintenance Unit (Vervang onderhoudseenheid) wordt weergegeven.
  Als u dit foutbericht wilt wissen, selecteert u Clear All Warnings (Wis waarschuwingen) in het
  Reset Menu (Menu Reset) op het bedieningspaneel. Zie “Menu's van het bedieningspaneel openen”
  op pagina 67 voor meer informatie over het openen van de menu's.
  Manual Feed ssss (Handinvoer ssss)
  De modus voor handmatige invoer is ingeschakeld voor de huidige afdruktaak. Zorg ervoor dat de
  printer papier bevat met het formaat dat wordt aangegeven met ssss en druk op Starten/
  Stoppen.
  Memory Overflow (Geheugenoverloop)
  Er is onvoldoende geheugen beschikbaar voor het uitvoeren van de huidige taak. Druk op Starten/
  Stoppen op het bedieningspaneel om verder te gaan met afdrukken. U kunt ook op + Taak
  annuleren drukken om de afdruktaak te annuleren.
  Need Memory (Te weing geheugen)
  De printer beschikt over onvoldoende geheugen om de huidige taak te voltooien.
  Als u dit foutbericht wilt wissen, selecteert u Clear Warning (Waarschuwing wissen) in het Reset
  Menu (Menu Reset) op het bedieningspaneel. Zie “Menu's van het bedieningspaneel openen” op
  pagina 67 voor meer informatie.
  Als u wilt voorkomen dat dit probleem opnieuw optreedt, voegt u meer geheugen toe aan de printer
  zoals beschreven bij “Geheugenmodules” op pagina 255. U kunt u ook de afdrukresolutie
  verminderen.
  Non-Genuine Toner Cartridge (Geen originele tonercartridge)
  De geïnstalleerde tonercartridge is geen origineel product van Epson. Het wordt aanbevolen alleen
  originele tonercartridges te installeren. Wanneer u geen originele tonercartridges van EPSON
  gebruikt, kunnen uw afdrukken te wensen overlaten en loopt u het risico dat de resterende levensduur
  niet correct wordt aangegeven op het bedieningspaneel. Epson is niet verantwoordelijk voor enige
  schade of problemen voortvloeiend uit het gebruik van verbruiksmaterialen die niet gemaakt of
  goedgekeurd zijn door Epson.
  Installeer een origineel Epson-product of gebruik Clear All Warnings (Wis waarschuwingen) in
  het Reset Menu (Menu Reset) op het bedieningspaneel om het foutbericht te wissen. Zie
  “Verbruiksmaterialen vervangen” op pagina 157 voor meer informatie over het vervangen van toner.

  Bedieningspaneel gebruiken

  106 • Page 107

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Offline
  De printer is niet gereed voor afdrukken. Druk op de knop Starten/Stoppen.
  Open (wwww Open)
  De aangegeven klep (wwww) is niet goed dicht. Open en sluit de klep.
  Optional RAM Error
  De optionele geheugenmodule is beschadigd of u gebruikt een verkeerde module. Vervang de
  geheugenmodule.
  Paper Jam WWWW (Vast WWWW)
  Met WWWWW wordt aangegeven waar de papierstoring is opgetreden. WWWWW is de locatie.
  Als het papier gelijktijdig op twee of meer locaties vastloopt, worden de betreffende locaties allemaal
  weergegeven.
  Locatie

  Beschrijving

  Paper Jam (Vast) A

  Het papier is vastgelopen bij klep A. Zie “Vast A (klep A)” op pagina 167 voor meer
  informatie over het oplossen van dit type papierstoring.

  Paper Jam (Vast) B A

  Het papier is vastgelopen achter de klep van het uitvoertraject (klep A of B) of de
  fixeereenheid. Zie “Papierstoring B A (klep B of A)” op pagina 171 voor meer
  informatie over het oplossen van dit type papierstoring.

  Paper Jam (Vast) MP A

  Het papier is vastgelopen bij de MP-lade. Zie “Papierstoring MP A (MP-lade of klep
  A)” op pagina 178 voor meer informatie over het oplossen van dit type
  papierstoring.

  Paper Jam (Vast) C1 A

  Het papier is vastgelopen bij de aangegeven cassette. Zie “Paper Jam (Vast) C1 A,
  Paper Jam (Vast) C2 A, Paper Jam (Vast) C3 A, Paper Jam (Vast) C4 A (alle
  papiercassettes en klep A)” op pagina 182 voor meer informatie over het oplossen
  van dit type papierstoring.

  Paper Jam (Vast) C2 A
  Paper Jam (Vast) C3 A
  Paper Jam (Vast) C4 A
  Paper Jam (Vast) DM

  Het papier is vastgelopen in het papierpad van de optionele duplexeenheid of
  achter de klep (klep van duplexeenheid). Zie “Papierstoring DM (klep duplexer)”
  op pagina 192 voor meer informatie over het oplossen van dit type papierstoring.

  Paper Jam (Vast) STK

  Het papier is vastgelopen in het papierpad van de optionele stapelaar of achter
  de klep (klep van stapelaar). Zie “Paper Jam (Vast) STK (stapelaar)” op pagina
  193 voor meer informatie over het oplossen van dit type papierstoring.

  Bedieningspaneel gebruiken

  107 • Page 108

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Paper Out (Papier op) tttt sssss
  De opgegeven papierbron (tttt) bevat geen papier. Plaats papier met het juiste formaat (sssss) in
  de papierbron.
  Paper Set (Papierfmt) tttt sssss
  Het formaat van het papier in de opgegeven papierbron (tttt) komt niet overeen met het vereiste
  papierformaat (sssss). Vervang het geplaatste papier door papier van het juiste formaat en druk op
  Starten/Stoppen om verder te gaan met afdrukken. U kunt ook op + Taak annuleren drukken
  om de afdruktaak te annuleren.
  Als u het papier niet vervangt en op de knop Starten/Stoppen drukt, wordt afgedrukt op het papier
  in de papierbak, ook al heeft dit niet het vereiste formaat.
  Password Changed (Wachtwoord gewijzigd)
  Het wachtwoord is gewijzigd.
  Print Overrun (Afdrukoverloop)
  Er is te veel tijd nodig voor de verwerking van een ingewikkelde pagina waardoor er niet verder kan
  worden gegaan met afdrukken. Druk op Starten/Stoppen om verder te gaan met afdrukken. U kunt
  ook op + Taak annuleren drukken om de afdruktaak te annuleren. Als dit bericht weer verschijnt,
  selecteert u de instelling On (Aan) bij Page Protect (Paginabesch) in het Setup Menu (Menu Setup)
  op het bedieningspaneel of selecteert u Avoid Page Error (Vermijd paginafout) in de printerdriver.
  Als u dit bericht blijft ontvangen wanneer u een bepaalde pagina afdrukt, kunt u proberen de pagina
  te vereenvoudigen door het aantal afbeeldingen te beperken of het aantal en de grootte van lettertypen
  te verminderen.
  U kunt deze fout voorkomen door Page Protect (Paginabesch) op On (Aan) te zetten en extra
  geheugen in de printer te installeren. Zie “Menu Setup” op pagina 77 en “Geheugenmodule” op pagina
  142 voor meer informatie.
  PS3 CompactFlash Full (CompactFlash PS3 vol)
  Het geheugen dat is gereserveerd voor het wegschrijven van PostScript 3-opdrachten naar het
  optionele CompactFlash-geheugen, is vol.
  Als u dit foutbericht wilt wissen, selecteert u Clear Warning (Waarschuwing wissen) in het Reset
  Menu (Menu Reset) op het bedieningspaneel. Zie “Menu's van het bedieningspaneel openen” op
  pagina 67 voor meer informatie over het openen van de menu's.

  Bedieningspaneel gebruiken

  108 • Page 109

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  RAM CHECK
  Het RAM-geheugen wordt gecontroleerd.
  Ready (Gereed)
  De printer is gereed om gegevens te ontvangen en af te drukken.
  Replace Feed Roller C2 (Vervang toevoerrol C2), Replace Feed Roller C3 (Vervang toevoerrol
  C3), Replace Feed Roller C4 (Vervang toevoerrol C4)
  De toevoerrol C2, C3 of C4 is bijna versleten en moet worden vervangen. Raadpleeg uw leverancier
  als u deze fout krijgt.
  Replace Fuser (Vervang fixeereenh.)
  De fixeereenheid is bijna versleten en moet worden vervangen. Raadpleeg uw leverancier als u deze
  fout krijgt.
  Replace Maintenance Unit (Vervang onderhoudseenheid)
  De onderhoudseenheid is bijna versleten en moet worden vervangen. Raadpleeg uw leverancier als
  u deze fout krijgt.
  Replace Toner Cartridge (Vervang tonercartridge)
  De tonercartridge is versleten en moet worden vervangen. Zie “Verbruiksmaterialen vervangen” op
  pagina 157 voor meer informatie.
  Replace Transfer Unit (Transfereenh. Verv.)
  De transfereenheid is versleten en moet worden vervangen. Raadpleeg uw leverancier als u deze fout
  krijgt.
  Reserve Job Canceled (Reserveren geannul.)
  De gegevens van de afdruktaak kunnen niet worden opgeslagen met de functie Reserve Job (Reserveer
  afdruktaak). Het maximumaantal opgeslagen afdruktaken voor het geheugen van de printer is bereikt
  of er is geen geheugen meer beschikbaar om een nieuwe taak op te slaan. Verwijder een opgeslagen
  taak om een nieuwe afdruktaak op te slaan. Wanneer u vertrouwelijke taken hebt opgeslagen, kunt
  u dergelijke taken afdrukken om geheugen vrij te maken.

  Bedieningspaneel gebruiken

  109 • Page 110

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  U kunt de beschikbare geheugenruimte ook uitbreiden door de instelling van RAM Disk (RAM-schijf)
  te wijzigen in Normal (Normaal) of Maximum (Maximaal). Zie “Menu Setup” op pagina 77 voor meer
  informatie.
  Als u dit foutbericht wilt wissen, selecteert u Clear Warning (Waarschuwing wissen) in het Reset
  Menu (Menu Reset) op het bedieningspaneel. Zie “Menu's van het bedieningspaneel openen” op
  pagina 67 voor meer informatie over het openen van de menu's.
  Reset
  De huidige interface van de printer is opnieuw ingesteld en de buffer is leeggemaakt. Er zijn echter
  nog andere interfaces actief waarvoor de instellingen en gegevens behouden zijn gebleven.
  Reset All (Reset alles)
  Alle interfaces van de printer zijn opnieuw ingesteld en de buffer is leeggemaakt. De printer wordt
  automatisch opnieuw gestart.
  Reset to Save (Reset om op te slaan)
  Tijdens het afdrukken is een instelling in een menu op het bedieningspaneel gewijzigd. Druk op
  Starten/Stoppen om dit bericht te wissen. De instelling wordt geactiveerd nadat de afdruk is
  voltooid.
  U kunt dit bericht ook wissen met Reset of Reset All (Reset alles) op het bedieningspaneel. De
  afdrukgegevens worden dan wel verwijderd.
  ROM CHECK
  Het ROM-geheugen wordt gecontroleerd.
  SELF TEST (Zelftest)
  De printer voert een zelftest uit en wordt geïnitialiseerd.
  Service Req Cffff/Service Req Exxx
  Er is een controllerfout of een printerfout gevonden. Schakel de printer uit. Wacht ten minste vijf
  seconden en schakel de printer weer in. Als het bericht blijft verschijnen, noteert u het foutnummer
  dat wordt weergegeven op het display (Cffff/Exxx) en schakelt u de printer uit. Trek de stekker uit
  het stopcontact en neem contact op met een ervaren onderhoudsmonteur.
  Set MP Tray (STD Papierbak inst.)

  Bedieningspaneel gebruiken

  110 • Page 111

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  De MP-lade is niet goed geïnstalleerd. Trek de MP-lade naar buiten en schuif hem er opnieuw in.
  Sleep (Rust)
  De printer staat in de energiebesparingsmodus. Deze modus wordt geannuleerd zodra de printer
  afdrukgegevens ontvangt.
  Stacker Full (Stapelaar vol)
  De stapelaar is vol. Haal de afdrukken uit de stapelaar en druk op Starten/Stoppen. Het afdrukken
  wordt hervat.
  Toner Cart Error (Tonerfout)
  Er is een lees- of schrijffout opgetreden voor de tonercartridge. Verwijder de tonercartridge en plaats
  deze opnieuw. Als hiermee de fout niet wordt opgelost, moet u de tonercartridge vervangen.
  Zie “Verbruiksmaterialen vervangen” op pagina 157 voor het installeren van de tonercartridge.
  Toner Low (Weinig toner)
  Dit bericht geeft aan dat de tonercartridge bijna versleten is. Houd een nieuwe tonercartridge bij de
  hand.
  Transfer Unit Needed Soon (Transfereenh.Versl.)
  Dit bericht geeft aan dat de transfereenheid bijna versleten is. U kunt blijven afdrukken totdat het
  foutbericht Replace Transfer Unit (Transfereenh. Verv.) wordt weergegeven. U kunt blijven
  afdrukken totdat het foutbericht Replace Transfer Unit (Transfereenh. Verv.) wordt weergegeven.
  Turn Paper MP tray (Draai papier om STD)
  De richting van het papier in de MP-lade komt niet overeen met de vereiste papierrichting.
  Verzet de knop voor het papierformaat in de lade en/of wijzig de instelling MP Tray Size (Std
  Papierbak). Plaats het papier vervolgens opnieuw, maar nu in de aangegeven richting. Druk op
  Starten/Stoppen om verder te gaan met afdrukken. U kunt ook op + Taak annuleren drukken
  om de afdruktaak te annuleren.
  Turn Paper Cassette 1/ Turn Paper Cassette 2/ Turn Paper Cassette 3/ Turn Paper Cassette 4
  (Draai papier om lade1/2/3/4)

  Bedieningspaneel gebruiken

  111 • Page 112

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  De richting van het papier in de opgegeven papiercassette komt niet overeen met de vereiste
  papierrichting. Wijzig de richting.
  Unable Clear Error (Verhelpt fout niet)
  Het foutbericht kan niet worden gewist omdat het probleem niet is opgelost. Probeer nogmaals het
  probleem op te lossen.
  Warming Up (Opwarmen)
  De fixeereenheid van de printer wordt opgewarmd.
  Write Error ROM A, Write Error ROM P (Schr.fout ROM A/P)
  Dit bericht duidt op een interne fout in de printer. Reset de printer. Raadpleeg uw leverancier als
  deze fout blijft terugkeren.
  Writing ROM A, Writing ROM P (Schrijven ROM A/P)
  Dit bericht geeft aan dat een geïnstalleerde ROM-module wordt beschreven. Wacht tot dit bericht
  verdwijnt.
  Wrong Password (Wachtwoord onjuist)
  Er zijn geen afdruktaken opgeslagen met het wachtwoord dat u hebt ingevoerd.
  Wrong Toner Cartridge (Toner onjuist)
  Er is een verkeerde tonercartridge geïnstalleerd. Gebruik alleen tonercartridges die vermeld staan in
  “Verbruiksmaterialen” op pagina 27.
  Zie “Verbruiksmaterialen vervangen” op pagina 157 voor meer informatie over het vervangen van
  toner.

  Bedieningspaneel gebruiken

  112 • Page 113

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Gegevens voor gereserveerde taken afdrukken en verwijderen
  Afdruktaken die in het printergeheugen zijn opgeslagen met de opties Re-Print Job (Afdruktaak
  herafdrukken), Verify Job (Afdruktaak verifiëren) en Stored Job (Opgeslagen afdruktaak) van de
  functie Reserve Job (Reserveer afdruktaak) kunnen worden afgedrukt en verwijderd met het Quick
  Print Job Menu (Menu Snelafdruk) van het bedieningspaneel. Taken die met Confidential Job
  (Vertrouwelijke afdruktaak) zijn opgeslagen, kunnen worden afgedrukt vanuit het Confidential
  Job Menu (Menu Vertrouwelijk). Volg de hier gegeven instructies.
  Opmerking:
  ❏ Op het bedieningspaneel moet RAM Disk (RAM-schijf) op Normal (Normaal) of Maximum
  (Maximaal) worden gezet om Reserve Job (Reserveer afdruktaak) te kunnen gebruiken. U wordt
  aangeraden optioneel geheugen te installeren voor deze functie. Zie “Geheugenmodule installeren”
  op pagina 142 voor meer informatie over het uitbreiden van het printergeheugen.
  ❏ Wanneer u CompactFlash-geheugen in de printer installeert, kan de functie Reserve Job (Reserveer
  afdruktaak) worden gebruikt. De RAM-schijf is niet beschikbaar wanneer u
  CompactFlash-geheugen in de printer installeert.

  Het Menu Snelafdruk gebruiken
  Volg de onderstaande instructies om gegevens van de optie Re-Print Job (Afdruktaak herafdrukken)
  of Verify Job (Afdruktaak verifiëren) af te drukken of te verwijderen.
  1. Controleer of Ready (Gereed) of Sleep (Rust) op het display wordt weergegeven en druk
  vervolgens op r Rechts om de menu's op het bedieningspaneel te openen.
  2. Druk steeds op d Omlaag totdat Quick Print Job Menu (Menu Snelafdruk) op het display
  wordt weergegeven en druk vervolgens op r Rechts.
  3. Gebruik d Omlaag of u Omhoog om naar de gewenste gebruikersnaam te gaan. Druk
  vervolgens op r Rechts.
  4. Gebruik d Omlaag of u Omhoog om naar de gewenste taaknaam te gaan. Druk vervolgens op
  r Rechts.
  5. Druk op r Rechts en gebruik d Omlaag en u Omhoog om het aantal exemplaren te selecteren.
  Als u afdruktaken wilt verwijderen zonder exemplaren af te drukken, drukt u op d Omlaag om
  Delete (Verwijderen) weer te geven op het display.

  Bedieningspaneel gebruiken

  113 • Page 114

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  6. Druk op r Rechts om de gegevens af te drukken of te verwijderen.

  Het Menu Vertrouwelijk gebruiken
  Volg de onderstaande instructies om gegevens van de optie Confidential Job (Vertrouwelijke
  afdruktaak) af te drukken of te verwijderen.
  1. Controleer of Ready (Gereed) of Sleep (Rust) op het display wordt weergegeven en druk
  vervolgens op r Rechts om de menu's op het bedieningspaneel te openen.
  2. Druk steeds op d Omlaag totdat ConfidentialJobMenu (Menu Vertrouwelijk) op het display
  wordt weergegeven en druk vervolgens op r Rechts.
  3. Gebruik d Omlaag of u Omhoog om naar de gewenste gebruikersnaam te gaan. Druk
  vervolgens op r Rechts.
  4. Voer het wachtwoord van vier cijfers in.
  Druk voor het invoeren van het wachtwoord op d Omlaag of u Omhoog om het teken te
  selecteren en druk op r Rechts om het teken vast te leggen. Wanneer alle tekens zijn vastgelegd,
  drukt u op r Rechts.
  Opmerking:
  Als er geen afdruktaken zijn opgeslagen met het wachtwoord dat u hebt ingevoerd, wordt Wrong
  Password (Wachtwoord onjuist) kort weergegeven op het display. Vervolgens worden de menu's
  van het bedieningspaneel afgesloten. Controleer het wachtwoord en probeer het opnieuw.
  5. Gebruik d Omlaag of u Omhoog om naar de gewenste taaknaam te gaan. Druk vervolgens op
  r Rechts.
  6. Druk op d Omlaag of u Omhoog om Print (Afdrukken) weer te geven.
  Als u de afdruktaak wilt verwijderen, drukt u op d Omlaag of u Omhoog om Delete
  (Verwijderen) weer te geven op het display.
  7. Druk op r Rechts om de gegevens af te drukken of te verwijderen.

  Bedieningspaneel gebruiken

  114 • Page 115

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Statusvel voor de configuratie afdrukken
  1. Zet de printer aan. Op het display wordt Ready (Gereed) of Sleep (Rust weergegeven).
  2. Druk driemaal op de knop r Rechts. Er wordt een statusvel voor de configuratie afgedrukt.

  3. Controleer of de informatie over de geïnstalleerde opties correct is. Als de optionele onderdelen
  juist zijn geïnstalleerd, worden deze weergegeven bij Hardware Configuration
  (Hardwareconfiguratie). Als de opties niet worden weergegeven, installeert u deze opnieuw.
  Opmerking:
  ❏ Als de geïnstalleerde opties niet correct worden weergegeven op het statusvel, controleert u of de
  printer correct is aangesloten.
  ❏ Als het statusvel niet goed wordt afdrukt, neemt u contact op met de leverancier.
  ❏ Druk het statusvel af op A4-papier (liggend).

  Afdrukken annuleren
  U kunt het afdrukken vanaf de computer annuleren met de printerdriver.
  Zie “Afdrukken annuleren” op pagina 210 als u een afdruktaak wilt annuleren voordat die door de
  computer wordt verzonden.

  Bedieningspaneel gebruiken

  115 • Page 116

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  De knop Taak annuleren gebruiken
  De knop + Taak annuleren op de printer biedt de snelste en eenvoudigste manier om het afdrukken
  te annuleren. Als u op deze knop drukt, wordt de huidige afdruktaak geannuleerd. Wanneer u langer
  dan twee seconden op + Taak annuleren drukt, worden alle taken uit het printergeheugen
  verwijderd, ook taken die momenteel worden ontvangen of afgedrukt.

  Het Menu Reset gebruiken
  Als u Reset selecteert in het Reset Menu (Menu Reset) op het bedieningspaneel, wordt het
  afdrukken geannuleerd. De afdruktaak die wordt ontvangen van het actieve programma, wordt
  verwijderd. Fouten die in het programma zijn opgetreden, worden verholpen.
  Volg de onderstaande instructies om het Reset Menu (Menu Reset) te gebruiken.
  1. Druk op de knop r Rechts om de menu's op het bedieningspaneel te openen.
  2. Druk steeds op d Omlaag totdat Reset Menu (Menu Reset) op het display wordt weergegeven
  en druk vervolgens op r Rechts.
  3. Druk steeds op d Omlaag totdat Reset wordt weergegeven.
  4. Druk op r Rechts. Het afdrukken wordt geannuleerd. De printer is gereed om een nieuwe
  afdruktaak te ontvangen.

  Bedieningspaneel gebruiken

  116 • Page 117

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Hoofdstuk 4

  Optionele onderdelen installeren
  Optionele papiercassette
  Zie “Optionele papiercassette” op pagina 38 voor informatie over de papiertypen en -formaten die
  u in de optionele papiercassette kunt gebruiken. Zie “Optionele papiercassette” op pagina 254 voor
  specificaties.

  Voorzorgsmaatregelen
  Neem altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht wanneer u het optionele onderdeel installeert:
  De printer weegt ongeveer 25 kg (55 lb). De printer moet niet worden opgetild door één persoon. De
  printer moet door twee of meer personen worden opgetild en moet worden vastgepakt op de juiste
  posities, zoals hieronder wordt weergegeven.

  w

  Waarschuwing:
  Als u de printer niet op de juiste wijze draagt, kunt u hem laten vallen. Dit kan letsel tot gevolg
  hebben.

  Optionele onderdelen installeren

  117 • Page 118

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  De optionele papiercassette installeren
  1. Schakel de printer uit en maak het netsnoer en de interfacekabel los.

  c

  Let op:
  Voorkom elektrische schokken en trek het netsnoer uit de printer.

  2. Haal de optionele papiercassette voorzichtig uit de verpakking en leg de cassette op de plaats waar
  u de printer wilt zetten.
  Opmerking:
  In de onderstaande instructies worden als voorbeeld drie optionele papiercassettes geïnstalleerd.
  3. Controleer of u over alle onderdelen beschikt.

  a. optionele papiercassette
  b. montageplaatjes
  c. stabilisatieonderdelen

  Optionele onderdelen installeren

  118 • Page 119

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  4. Trek de optionele papiercassette naar buiten.

  5. Draai de optionele papiercassette om en monteer de twee stabilisatieonderdelen.

  c

  Let op:
  ❏ Leg de optionele papiercassette bij het omdraaien voorzichtig op een vlakke ondergrond.
  ❏ Monteer de twee stabilisatieonderdelen op de onderste optionele papiercassette.

  Optionele onderdelen installeren

  119 • Page 120

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  6. Plaats de optionele papiercassettes op voorhand.

  Optionele onderdelen installeren

  120 • Page 121

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  7. Zet de optionele papiercassettes vast met de vier montageplaatjes. Gebruik twee van de vier
  montageplaatjes aan weerszijden van de optionele papiercassette en de andere twee aan de
  buitenkant (ook aan weerszijden).

  Opmerking:
  Als u drie optionele papiercassettes gebruikt, moet u stap 6 en 7 opnieuw uitvoeren.

  Optionele onderdelen installeren

  121 • Page 122

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  8. Trek de onderste standaardpapiercassette naar buiten.

  9. De printer moet worden opgetild op de juiste posities, zoals hieronder wordt weergegeven.

  c

  Let op:
  Houd de printer altijd horizontaal wanneer u deze verplaatst.

  Optionele onderdelen installeren

  122 • Page 123

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  10. Plaats de printer op de optionele papiercassettes. Breng de hoeken van de printer precies boven
  die van de optionele papiercassettes. Plaats de printer nu op de optionele papiercassettes.

  Opmerking:
  De printer moet door twee personen worden opgetild en moet worden vastgepakt op de juiste posities,
  zoals hieronder wordt weergegeven.

  Optionele onderdelen installeren

  123 • Page 124

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  11. Open de MP-lade.

  12. Trek de MP-lade uit de printer.

  Optionele onderdelen installeren

  124 • Page 125

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  13. Zet de printer vast op de optionele papiercassettes met de vier montageplaatjes. Gebruik twee
  van de vier montageplaatjes aan weerszijden van de printer (binnenzijde).

  Optionele onderdelen installeren

  125 • Page 126

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  14. Plaats de MP-lade in de printer.

  Optionele onderdelen installeren

  126 • Page 127

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  15. Sluit de MP-lade.

  16. Verwijder het beschermmateriaal van de optionele papiercassettes.
  17. Plaats alle papiercassettes.
  18. Sluit het netsnoer en de interfacekabel weer aan en schakel de printer weer in.
  Druk een statusvel voor de configuratie af om te controleren of het optionele onderdeel correct is
  geïnstalleerd. Zie “Statusvel voor de configuratie afdrukken” op pagina 194 voor meer informatie.
  Gebruikers van Windows:
  Wanneer EPSON Status Monitor niet is geïnstalleerd, moet u de instellingen handmatig opgeven in de
  printerdriver. Klik op de knop Update the Printer Option Info Manually (Update handmatig de
  printeroptie-informatie) op het tabblad Optional Settings (Optionele instellingen) en klik vervolgens
  op Settings (Instellingen). Selecteer vervolgens Cassette 2, Cassette 3 en Cassette 4 in de lijst
  Optional Paper Sources (Optionele papierbronnen) van het dialoogvenster Optional Settings (Optionele
  instellingen) en klik op OK.

  De optionele papiercassette verwijderen
  Voer de installatieprocedure uit in omgekeerde volgorde.

  Optionele onderdelen installeren

  127 • Page 128

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Duplexeenheid
  Zie “Duplexeenheid” op pagina 255 voor specificaties of informatie over de papiertypen en -formaten
  die u in de duplexeenheid kunt gebruiken.

  De duplexeenheid installeren
  1. Schakel de printer uit en maak het netsnoer en de interfacekabel los.

  c

  Let op:
  Voorkom elektrische schokken en trek het netsnoer uit de printer.

  2. Verwijder de bovenste en onderste optieklep.

  Optionele onderdelen installeren

  128 • Page 129

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  3. Verwijder het klepje van de connector van de duplexeenheid.

  Opmerking:
  Bewaar de onderste en bovenste optieklep en het klepje van de connector van de duplexeenheid op
  een veilige plaats, zodat u ze niet kwijtraakt.
  4. Installeer de duplexeenheid zoals hieronder wordt getoond. Zorg ervoor dat de duplexeenheid
  goed vasthaakt in de printer en dat de connector in de daarvoor bestemde opening valt.

  Optionele onderdelen installeren

  129 • Page 130

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  5. Zet de duplexeenheid vast met de twee schroeven.

  6. Sluit het netsnoer en de interfacekabel weer aan en schakel de printer weer in.
  Druk een statusvel voor de configuratie af om te controleren of het optionele onderdeel correct is
  geïnstalleerd. Zie “Statusvel voor de configuratie afdrukken” op pagina 194 voor meer informatie.
  Gebruikers van Windows:
  Wanneer EPSON Status Monitor niet is geïnstalleerd, moet u de instellingen handmatig opgeven in de
  printerdriver. Zie “Optionele instellingen opgeven” op pagina 218 voor meer informatie.

  De duplexeenheid verwijderen
  1. Schakel de printer uit en maak het netsnoer en de interfacekabel los.
  2. Draai de twee schroeven van de duplexeenheid los.

  Optionele onderdelen installeren

  130 • Page 131

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  3. Maak de haken los door op de knop daarvoor te drukken en haal de duplexeenheid van de printer.

  4. Breng het connectorklepje dat u bij het installeren van de duplexeenheid hebt verwijderd weer
  aan.
  5. Breng de bovenste en onderste optiekleppen die u bij het installeren van de duplexeenheid hebt
  verwijderd weer aan.
  6. Sluit het netsnoer en de interfacekabel weer aan en schakel de printer weer in.

  Stapelaar
  Zie “A4-stapelaar” op pagina 256 voor specificaties of informatie over de papiertypen en -formaten
  die u in de stapelaar kunt gebruiken.

  Stapelaar installeren
  1. Schakel de printer uit en maak het netsnoer en de interfacekabel los.

  Optionele onderdelen installeren

  131 • Page 132

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  2. Open klep B.

  Opmerking:
  Als de duplexeenheid geïnstalleerd is, moet u eerst de klep van die eenheid en dan pas klep B openen.

  Optionele onderdelen installeren

  132 • Page 133

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  3. Duw de haken omhoog om de klep aan de bovenzijde te verwijderen.

  Optionele onderdelen installeren

  133 • Page 134

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  4. Plaats de haken aan weerszijden van de stapelaar in de daarvoor bestemde openingen boven op
  de printer en laat de stapelaar langzaam op de printer zakken.

  Optionele onderdelen installeren

  134 • Page 135

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  5. Zet de stapelaar vast met de twee schroeven.

  Optionele onderdelen installeren

  135 • Page 136

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  6. Sluit klep B.

  Opmerking:
  Wanneer de optionele duplexeenheid geïnstalleerd is, moet u eerst klep B en dan pas de klep van de
  duplexeenheid sluiten.

  7. Sluit het netsnoer en de interfacekabel weer aan en schakel de printer weer in.
  Druk een statusvel voor de configuratie af om te controleren of het optionele onderdeel correct is
  geïnstalleerd. Zie “Statusvel voor de configuratie afdrukken” op pagina 194 voor meer informatie.

  Optionele onderdelen installeren

  136 • Page 137

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Gebruikers van Windows:
  Wanneer EPSON Status Monitor niet is geïnstalleerd, moet u de instellingen handmatig opgeven in de
  printerdriver. Zie “Optionele instellingen opgeven” op pagina 218 voor meer informatie.

  Stapelaar verwijderen
  1. Schakel de printer uit en maak het netsnoer en de interfacekabel los.

  Optionele onderdelen installeren

  137 • Page 138

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  2. Open klep B.

  Opmerking:
  Als de duplexeenheid geïnstalleerd is, moet u eerst de klep van die eenheid en dan pas klep B openen.

  Optionele onderdelen installeren

  138 • Page 139

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  3. Draai de schroeven aan weerszijden van de stapelaar los.

  4. Houd de stapelaar omhoog en trek de haken rechts en links uit de openingen boven op de printer.

  Optionele onderdelen installeren

  139 • Page 140

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  5. Steek de haken rechts en links op de klep voor de bovenzijde in de openingen boven op de printer.

  Optionele onderdelen installeren

  140 • Page 141

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  6. Sluit klep B.

  Opmerking:
  Wanneer de optionele duplexeenheid geïnstalleerd is, moet u eerst klep B en dan pas de klep van de
  duplexeenheid sluiten.

  7. Sluit het netsnoer en de interfacekabel weer aan en schakel de printer weer in.

  Optionele onderdelen installeren

  141 • Page 142

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Geheugenmodule
  U kunt het printergeheugen vergroten tot maximaal 576 MB door DIMM's (Dual In-line Memory
  Module) te installeren. U wilt wellicht extra geheugen toevoegen als er problemen optreden bij het
  afdrukken van complexe afbeeldingen.

  Geheugenmodule installeren

  w

  Waarschuwing:
  Wees voorzichtig wanneer u onderdelen in de printer plaatst of vervangt. Sommige onderdelen
  zijn scherp en kunnen letsel veroorzaken.

  c

  Let op:
  Voordat u een geheugenmodule installeert, ontlaadt u statische elektriciteit door een geaard
  metalen voorwerp aan te raken. Anders beschadigt u mogelijk onderdelen die gevoelig zijn voor
  statische elektriciteit.

  1. Schakel de printer uit en maak het netsnoer en de interfacekabel los.
  2. Verwijder de klep aan de rechterzijde door de schroef achter op de printer te verwijderen en de
  klep naar achter te schuiven.

  Optionele onderdelen installeren

  142 • Page 143

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  3. Draai de twee schroeven los met een schroevendraaier. Pak het plaatje vast aan het uitstekende
  deel aan de bovenzijde en trek het weg.

  w

  Waarschuwing:
  Wanneer u andere schroeven verwijdert, komen delen onder hoogspanning bloot.

  Optionele onderdelen installeren

  143 • Page 144

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  4. Bepaal de locatie van de geheugensleuf.

  a. RAM-sleuf S2
  b. RAM-sleuf S1
  Opmerking:
  U kunt een optionele RAM DIMM in RAM-sleuf S2 installeren of de standaard aanwezige RAM
  DIMM van 64 MB uit RAM-sleuf S1 verwijderen en die vervangen door een DIMM met meer
  capaciteit.

  Optionele onderdelen installeren

  144 • Page 145

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  5. Plaats de geheugenmodule in de sleuf. De klemmen moeten in de module vasthaken.

  Let op:
  Gebruik niet buitensporig veel kracht om de geheugenmodule in de sleuf te plaatsen.

  c❏

  ❏ De geheugenmodule moet in de juiste richting in de sleuf worden geplaatst.
  ❏ U mag geen modules van de printplaat verwijderen. Anders werkt de printer niet.

  Optionele onderdelen installeren

  145 • Page 146

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  6. Breng het afdekplaatje weer aan en draai beide schroeven vast.

  Opmerking:
  Houd het afdekplaatje verticaal om de onderzijde goed in het ronde deel te kunnen haken.
  7. Breng de klep aan de rechterzijde weer op de printer aan zoals hieronder wordt getoond.

  Optionele onderdelen installeren

  146 • Page 147

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  8. Draai de schroef achter op de printer vast.

  w

  Waarschuwing:
  Zet de schroef goed vast om te voorkomen dat de klep aan de rechterzijde van de printer
  loskomt bij het verplaatsen van de printer.

  9. Sluit het netsnoer en de interfacekabel weer aan en schakel de printer weer in.
  Druk een statusvel voor de configuratie af om te controleren of het optionele onderdeel correct is
  geïnstalleerd. Zie “Statusvel voor de configuratie afdrukken” op pagina 194 voor meer informatie.
  Gebruikers van Windows:
  Wanneer EPSON Status Monitor niet is geïnstalleerd, moet u de instellingen handmatig opgeven in de
  printerdriver. Zie “Optionele instellingen opgeven” op pagina 218 voor meer informatie.

  Geheugenmodule verwijderen

  w

  Waarschuwing:
  Wees voorzichtig wanneer u onderdelen in de printer plaatst of vervangt. Sommige onderdelen
  zijn scherp en kunnen letsel veroorzaken.

  c

  Let op:
  Voordat u een geheugenmodule verwijdert, ontlaadt u statische elektriciteit door een geaard
  metalen voorwerp aan te raken. Anders beschadigt u mogelijk onderdelen die gevoelig zijn voor
  statische elektriciteit.

  Voer de installatieprocedure uit in omgekeerde volgorde.

  Optionele onderdelen installeren

  147 • Page 148

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Wanneer u een geheugenmodule uit de sleuf wilt halen, moet u het klemmetje indrukken en de
  module uit de sleuf trekken.

  Interfacekaart
  De printer heeft een lege interfacesleuf van type B. Als optie zijn diverse interfacekaarten verkrijgbaar
  om de aansluitmogelijkheden van de printer uit te breiden.

  Een interfacekaart installeren

  c

  Let op:
  Voordat u een interfacekaart installeert, ontlaadt u statische elektriciteit door een geaard metalen
  voorwerp aan te raken. Anders beschadigt u mogelijk onderdelen die gevoelig zijn voor statische
  elektriciteit.

  1. Schakel de printer uit en maak het netsnoer en de interfacekabel los.

  Optionele onderdelen installeren

  148 • Page 149

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  2. Draai de schroeven van het klepje van de sleuf voor interfacekaarten van type B los en verwijder
  het klepje zoals hieronder wordt getoond.

  w

  Waarschuwing:
  Wanneer u schroeven en kleppen verwijdert die in de volgende instructies niet worden
  beschreven, komen delen bloot die onder hoge spanningen staan.

  Opmerking:
  Bewaar het klepje op een veilige plaats. U hebt het later weer nodig als u de interfacekaart wilt
  verwijderen.
  3. Schuif de interfacekaart stevig in de sleuf en zet de kaart vast met de schroeven zoals hieronder
  wordt getoond.

  Optionele onderdelen installeren

  149 • Page 150

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  4. Sluit het netsnoer en de interfacekabel weer aan en schakel de printer weer in.
  Druk een statusvel voor de configuratie af om te controleren of het optionele onderdeel correct is
  geïnstalleerd. Zie “Statusvel voor de configuratie afdrukken” op pagina 194 voor meer informatie.
  Gebruikers van Windows:
  Wanneer EPSON Status Monitor niet is geïnstalleerd, moet u de instellingen handmatig opgeven in de
  printerdriver. Zie “Optionele instellingen opgeven” op pagina 218 voor meer informatie.

  Een interfacekaart verwijderen

  c

  Let op:
  Voordat u een interfacekaart verwijdert, ontlaadt u statische elektriciteit door een geaard metalen
  voorwerp aan te raken. Anders beschadigt u mogelijk onderdelen die gevoelig zijn voor statische
  elektriciteit.

  Voer de installatieprocedure uit in omgekeerde volgorde.

  CompactFlash-geheugen
  CompactFlash-geheugen installeren
  Met optioneel CompactFlash-geheugen kunt u overdrukformulieren opslaan, afdruktaken
  reserveren en afdrukken sorteren.

  w

  Waarschuwing:
  Wees voorzichtig wanneer u onderdelen in de printer plaatst of vervangt. Sommige onderdelen
  zijn scherp en kunnen letsel veroorzaken.

  c

  Let op:
  Voordat u CompactFlash-geheugen installeert, ontlaadt u statische elektriciteit door een geaard
  metalen voorwerp aan te raken. Anders beschadigt u mogelijk onderdelen die gevoelig zijn voor
  statische elektriciteit.

  1. Schakel de printer uit en maak het netsnoer en de interfacekabel los.

  Optionele onderdelen installeren

  150 • Page 151

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  2. Verwijder de klep aan de rechterzijde door de schroef achter op de printer te verwijderen en de
  klep naar achter te schuiven.

  Optionele onderdelen installeren

  151 • Page 152

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  3. Draai de twee schroeven los met een schroevendraaier. Pak het plaatje vast aan het uitstekende
  deel aan de bovenzijde en trek het weg.

  w

  Waarschuwing:
  Wanneer u andere schroeven verwijdert, komen delen onder hoogspanning bloot.

  Optionele onderdelen installeren

  152 • Page 153

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  4. Zoek de sleuf voor het CompactFlash-geheugen.

  * sleuf voor CompactFlash-geheugen
  5. Schuif een CompactFlash-geheugenkaart in de sleuf.

  Opmerking:
  De achterzijde van het CompactFlash-geheugen moet omhoog wijzen en de groeven aan weerszijden
  van het CompactFlash-geheugen moeten goed in de sleuf vallen.

  Optionele onderdelen installeren

  153 • Page 154

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  6. Breng het afdekplaatje weer aan en draai beide schroeven vast.

  Opmerking:
  Houd het afdekplaatje verticaal om de onderzijde goed in het ronde deel te kunnen haken.
  7. Breng de klep aan de rechterzijde weer op de printer aan zoals hieronder wordt getoond.

  Optionele onderdelen installeren

  154 • Page 155

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  8. Draai de schroef achter op de printer vast.

  w

  Waarschuwing:
  Zet de schroef goed vast om te voorkomen dat de klep aan de rechterzijde van de printer
  loskomt bij het verplaatsen van de printer.

  9. Sluit het netsnoer en de interfacekabel weer aan en schakel de printer weer in.
  Druk een statusvel af om te controleren of het optionele onderdeel correct is geïnstalleerd. Zie
  “Statusvel voor de configuratie afdrukken” op pagina 194 voor meer informatie.
  Gebruikers van Windows:
  Wanneer EPSON Status Monitor niet is geïnstalleerd, moet u de instellingen handmatig opgeven in de
  printerdriver. Zie “Optionele instellingen opgeven” op pagina 218 voor meer informatie.

  CompactFlash-geheugen verwijderen

  w

  Waarschuwing:
  Wees voorzichtig wanneer u onderdelen in de printer plaatst of vervangt. Sommige onderdelen
  zijn scherp en kunnen letsel veroorzaken.

  c

  Let op:
  Voordat u CompactFlash-geheugen verwijdert, ontlaadt u statische elektriciteit door een geaard
  metalen voorwerp aan te raken. Anders beschadigt u mogelijk onderdelen die gevoelig zijn voor
  statische elektriciteit.

  Voer de installatieprocedure uit in omgekeerde volgorde.

  Optionele onderdelen installeren

  155 • Page 156

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Opmerking:
  ❏ U kunt alle gegevens volledig wissen met gespecialiseerde software of met de opdracht
  Delete All CompactFlash Data (Alle CompactFlash-gegevens verwijderen) in het
  Support Menu (Menu Support) voordat u CompactFlash-geheugenkaart aan iemand anders geeft
  of weggooit. Zie “Support Menu (Menu Support)” op pagina 98 voor meer informatie.
  ❏ Wanneer u bestanden uit het CompactFlash-geheugen verwijdert of de geheugenkaart formatteert
  op de computer, zijn mogelijk niet alle gegevens volledig verwijderd. Wanneer u het
  CompactFlash-geheugen wilt weggooien, wordt aangeraden om de geheugenkaart fysiek te
  vernietigen.

  Optionele onderdelen installeren

  156 • Page 157

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Hoofdstuk 5

  Verbruiksmaterialen vervangen
  Voorzorgsmaatregelen tijdens het vervangen
  Houd u bij het vervangen van verbruiksmaterialen altijd aan de volgende voorzorgsmaatregelen.
  Zie de instructies op de verpakking voor meer informatie over het vervangen.

  w

  Waarschuwing:
  ❏ Raak nooit de fixeereenheid of de omgeving van de eenheid aan. De fixeereenheid is
  gemarkeerd met het etiket CAUTION HIGH TEMPERATURE. Wanneer de printer in gebruik
  is, kan de fixeereenheid zeer warm worden.
  ❏ Verbrand gebruikte verbruiksmaterialen niet. Deze kunnen exploderen en letsel veroorzaken.
  Neem bij het weggooien van deze onderdelen de geldende milieuvoorschriften in acht.

  ❏ Zorg voor voldoende ruimte. U moeten enkele onderdelen (de klep van de printer bijvoorbeeld)
  openen om verbruiksmaterialen te vervangen.
  ❏ Installeer geen gebruikte verbruiksmaterialen in de printer.

  Vervangingsberichten
  Als een verbruiksgoed het einde van de levensduur heeft bereikt, worden de volgende berichten op
  het display van de printer of in het venster van EPSON Status Monitor weergegeven. Wanneer dit
  gebeurt, vervangt u de verbruiksmaterialen die op zijn.
  Bericht op display

  Beschrijving

  Replace Toner Cartridge (Vervang tonercartridge)

  De tonercartridge heeft het einde van de functionele levensduur bereikt.

  Opmerking:
  Er wordt per product een individueel bericht weergegeven. Nadat een bepaald verbruiksmateriaal is
  vervangen, controleert u of op het display nog andere vervangingsberichten voor andere
  verbruiksmaterialen worden weergegeven.

  Verbruiksmaterialen vervangen

  157 • Page 158

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Hoofdstuk 6

  Printer reinigen en vervoeren
  Printer reinigen
  U hoeft de printer niet vaak te reinigen. Als de behuizing van de printer vuil of stoffig is, schakelt u
  de printer uit en reinigt u de behuizing met een schone en pluisvrije doek met een neutraal
  reinigingsmiddel.

  c

  Let op:
  Gebruik nooit alcohol of verdunner om de printerbehuizing te reinigen. Deze chemische
  producten kunnen zowel de behuizing als de onderdelen van de printer beschadigen. Er mag geen
  water in het printermechanisme of op een van de elektronische componenten terechtkomen.

  Printer reinigen en vervoeren

  158 • Page 159

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  De papierinvoerrol reinigen
  MP-lade
  1. Open de MP-lade.

  2. Trek de MP-lade uit de printer.

  Printer reinigen en vervoeren

  159 • Page 160

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  3. Veeg de rubber onderdelen van de papierinvoerrollen af met een goed uitgewrongen vochtige
  doek.

  * papierinvoerrol
  4. Plaats de MP-lade in de printer.

  Printer reinigen en vervoeren

  160 • Page 161

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  5. Sluit de MP-lade.

  Onderste standaardpapiercassette
  1. Trek de onderste standaardpapiercassette naar buiten.

  Printer reinigen en vervoeren

  161 • Page 162

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  2. Verwijder de kap van de lade.

  3. Veeg de rubber onderdelen van de papierinvoerrollen af met een goed uitgewrongen vochtige
  doek.

  * papierinvoerrol
  4. Breng de kap van de lade weer aan.

  Printer reinigen en vervoeren

  162 • Page 163

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  5. Plaats de onderste standaardpapiercassette.

  Optionele papiercassette
  De reinigingsprocedure is gelijk aan die voor de onderste standaardpapiercassette.

  Printer vervoeren
  Grote afstanden
  Voordat u de printer overbrengt naar een andere locatie, moet u die locatie daarop voorbereiden.
  Zie de volgende instructies.
  ❏ “Printer installeren” op pagina 13
  ❏ “Plaats voor de printer bepalen” op pagina 17

  Printer opnieuw inpakken
  Als u de printer over een grotere afstand moet vervoeren, verpakt u het apparaat in de oorspronkelijke
  doos en het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal.

  Printer reinigen en vervoeren

  163 • Page 164

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  1. Schakel de printer uit en verwijder de volgende onderdelen:
  ❏ Netsnoer
  ❏ Interfacekabels
  ❏ Geladen papier
  ❏ Geïnstalleerde opties
  ❏ Tonercartridge
  2. Plaats het beschermmateriaal om de printer en verpak de printer in de oorspronkelijke doos.

  c

  Let op:
  Houd de printer altijd horizontaal wanneer u deze verplaatst.

  Kleine afstanden
  Voordat u de printer overbrengt naar een andere locatie, moet u die locatie daarop voorbereiden.
  Zie de volgende instructies.
  ❏ “Printer installeren” op pagina 13
  ❏ “Plaats voor de printer bepalen” op pagina 17
  De printer moet door twee of meer personen worden opgetild en verplaatst.
  1. Schakel de printer uit en verwijder de volgende onderdelen:
  ❏ Netsnoer
  ❏ Interfacekabels
  ❏ Geladen papier
  ❏ Geïnstalleerde opties

  Printer reinigen en vervoeren

  164 • Page 165

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  2. De printer moet worden opgetild op de juiste posities, zoals hieronder wordt weergegeven.

  c

  Let op:
  Houd de printer altijd horizontaal wanneer u deze verplaatst.

  Printer reinigen en vervoeren

  165 • Page 166

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Hoofdstuk 7

  Probleemoplossing
  Papierstoringen verhelpen
  Wanneer er papier is vastgelopen in de printer, worden op het printerdisplay en in EPSON Status
  Monitor waarschuwingsberichten weergegeven.

  Voorzorgsmaatregelen voor het verhelpen van papierstoringen
  Houd rekening met de volgende punten als u een papierstoring wilt verhelpen.
  ❏ Verwijder vastgelopen papier voorzichtig. Het is vaak lastig om gescheurd papier te verwijderen.
  Het kan andere papierstoringen veroorzaken. Trek het papier voorzichtig los zodat het niet
  scheurt of valt en u uzelf niet verwondt.
  ❏ Verwijder het vastgelopen papier altijd met beide handen om scheuren te voorkomen.
  ❏ Wanneer het papier is gescheurd en vastzit in de printer of als het papier is vastgelopen op een
  plaats die niet in dit gedeelte wordt genoemd, neemt u contact op met de leverancier.
  ❏ Zorg dat de papiersoort in de printer overeenkomt met de instelling bij Paper Type (Papiertype)
  in de printerdriver.

  w

  Waarschuwing:
  ❏ Raak (tenzij in deze handleiding staat dat u dit moet doen) nooit de fixeereenheid of de
  omgeving van de eenheid aan. De fixeereenheid is gemarkeerd met het etiket CAUTION HIGH
  TEMPERATURE. Wanneer de printer in gebruik is, kan de fixeereenheid zeer warm worden.
  Als u een van deze delen moet aanraken, moet u het apparaat eerst 40 minuten laten afkoelen.
  ❏ Steek uw hand niet te ver in de fixeereenheid. Sommige onderdelen zijn scherp en kunnen
  letsel veroorzaken.

  Probleemoplossing

  166 • Page 167

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Vast A (klep A)
  1. Open klep A.

  Opmerking:
  Wanneer de optionele stapelaar geïnstalleerd is, moet u eerst de stapelaar omhoog klappen en dan
  pas klep A openen.

  Probleemoplossing

  167 • Page 168

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  2. Trek de tonercartridge aan de greep naar buiten.

  Opmerking:
  Leg de cartridge op een schone, vlakke ondergrond.

  Probleemoplossing

  168 • Page 169

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  3. Verwijder vastgelopen papier voorzichtig met twee handen. Pas op dat u het papier niet scheurt.
  Opmerking:
  Wanneer het vastgelopen papier niet goed kan worden verwijderd, draait u aan de rol om minder
  spanning op het papier te krijgen. Vervolgens trekt u het papier recht naar buiten.

  4. Plaats de tonercartridge terug in de printer.

  Probleemoplossing

  169 • Page 170

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  5. Sluit klep A.

  Opmerking:
  Wanneer de optionele stapelaar geïnstalleerd is, moet u eerst klep A sluiten en dan de stapelaar
  laten zakken.

  Probleemoplossing

  170 • Page 171

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Papierstoring B A (klep B of A)
  1. Open klep B.

  Opmerking:
  Als de optionele duplexeenheid geïnstalleerd is, moet u eerst de klep van die eenheid en dan pas klep
  B openen.

  Probleemoplossing

  171 • Page 172

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  2. Open de papierhouder door de hendel met een zwarte ster erop naar beneden te klappen.

  w

  Waarschuwing:
  Raak de rollen in de fixeereenheid niet aan. Deze rollen kunnen erg warm zijn.

  3. Houd de papierhouder vast en verwijder het vastgelopen papier voorzichtig, indien aanwezig.
  Pas op dat u het papier niet scheurt.

  Probleemoplossing

  172 • Page 173

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  4. Sluit de papierhouder en klep B.

  Opmerking:
  Wanneer de optionele duplexeenheid geïnstalleerd is, moet u eerst klep B en dan pas de klep van de
  duplexeenheid sluiten.

  Probleemoplossing

  173 • Page 174

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  5. Open klep A.

  Opmerking:
  Wanneer de optionele stapelaar geïnstalleerd is, moet u eerst de stapelaar omhoog klappen en dan
  pas klep A openen.

  Probleemoplossing

  174 • Page 175

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  6. Trek de tonercartridge aan de greep naar buiten.

  Opmerking:
  Leg de cartridge op een schone, vlakke ondergrond.
  7. Verwijder vastgelopen papier voorzichtig met twee handen. Pas op dat u het papier niet scheurt.
  Opmerking:
  Wanneer het vastgelopen papier niet goed kan worden verwijderd, draait u aan de rol om minder
  spanning op het papier te krijgen. Vervolgens trekt u het papier recht naar buiten.

  Probleemoplossing

  175 • Page 176

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  8. Plaats de tonercartridge terug in de printer.

  Probleemoplossing

  176 • Page 177

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  9. Sluit klep A.

  Opmerking:
  Wanneer de optionele stapelaar geïnstalleerd is, moet u eerst klep A sluiten en dan de stapelaar
  laten zakken.

  Probleemoplossing

  177 • Page 178

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Papierstoring MP A (MP-lade of klep A)
  1. Open de MP-lade.

  2. Verwijder vastgelopen papier voorzichtig met twee handen. Pas op dat u het papier niet scheurt.

  Probleemoplossing

  178 • Page 179

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  3. Open klep A.

  Opmerking:
  Wanneer de optionele stapelaar geïnstalleerd is, moet u eerst de stapelaar omhoog klappen en dan
  pas klep A openen.

  Probleemoplossing

  179 • Page 180

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  4. Trek de tonercartridge aan de greep naar buiten.

  Opmerking:
  Leg de cartridge op een schone, vlakke ondergrond.

  Probleemoplossing

  180 • Page 181

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  5. Verwijder vastgelopen papier voorzichtig met twee handen. Pas op dat u het papier niet scheurt.
  Opmerking:
  Wanneer het vastgelopen papier niet goed kan worden verwijderd, draait u aan de rol om minder
  spanning op het papier te krijgen. Vervolgens trekt u het papier recht naar buiten.

  6. Plaats de tonercartridge terug in de printer.

  Probleemoplossing

  181 • Page 182

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  7. Sluit klep A.

  Opmerking:
  Wanneer de optionele stapelaar geïnstalleerd is, moet u eerst klep A sluiten en dan de stapelaar
  laten zakken.

  Paper Jam (Vast) C1 A, Paper Jam (Vast) C2 A, Paper Jam (Vast) C3 A, Paper
  Jam (Vast) C4 A (alle papiercassettes en klep A)
  In de instructies wordt de onderste standaardpapiercassette C1 gebruikt als voorbeeld. Ga op dezelfde
  manier te werk voor optionele papiercassette C2, C3 en C4.

  Probleemoplossing

  182 • Page 183

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  1. Trek de papiercassette uit de printer.

  2. Verwijder de kap van de lade en gooi gekreukt papier weg. Breng de kap van de lade weer aan.

  Probleemoplossing

  183 • Page 184

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  3. Verwijder het vastgelopen papier voorzichtig met beide handen. Pas op dat u het papier niet
  scheurt.

  Probleemoplossing

  184 • Page 185

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  4. Open klep A.

  Opmerking:
  Wanneer de optionele stapelaar geïnstalleerd is, moet u eerst de stapelaar omhoog klappen en dan
  pas klep A openen.

  Probleemoplossing

  185 • Page 186

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  5. Trek de tonercartridge aan de greep naar buiten.

  Opmerking:
  Leg de cartridge op een schone, vlakke ondergrond.

  Probleemoplossing

  186 • Page 187

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  6. Verwijder vastgelopen papier voorzichtig met twee handen. Pas op dat u het papier niet scheurt.
  Opmerking:
  Wanneer het vastgelopen papier niet goed kan worden verwijderd, draait u aan de rol om minder
  spanning op het papier te krijgen. Vervolgens trekt u het papier recht naar buiten.

  7. Open de MP-lade.

  Probleemoplossing

  187 • Page 188

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  8. Trek de MP-lade uit de printer.

  9. Verwijder vastgelopen papier voorzichtig met twee handen. Pas op dat u het papier niet scheurt.
  10. Plaats de MP-lade in de printer.

  Probleemoplossing

  188 • Page 189

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  11. Sluit de MP-lade.

  12. Plaats de papiercassette terug in de printer.

  Probleemoplossing

  189 • Page 190

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  13. Plaats de tonercartridge terug in de printer.

  Probleemoplossing

  190 • Page 191

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  14. Sluit klep A.

  Opmerking:
  Wanneer de optionele stapelaar geïnstalleerd is, moet u eerst klep A sluiten en dan de stapelaar
  laten zakken.

  Probleemoplossing

  191 • Page 192

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Papierstoring DM (klep duplexer)
  1. Maak de haken los door op de knop daarvoor te drukken. Open vervolgens de klep van de
  duplexeenheid.

  2. Verwijder voorzichtig het papier dat achter de klep is vastgelopen. Pas op dat u het papier niet
  scheurt.

  Opmerking:
  ❏ Als het papier gescheurd is, moet u er goed op letten dat u alle stukken verwijdert.
  ❏ Wanneer u het vastgelopen papier niet op deze manier kunt verwijderen, moet u klep A of klep
  B openen en het vastgelopen papier verwijderen zoals wordt beschreven in “Papierstoring B A
  (klep B of A)” op pagina 171.

  Probleemoplossing

  192 • Page 193

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  3. Sluit de klep van de duplexeenheid.

  Paper Jam (Vast) STK (stapelaar)
  1. Open de klep van de stapelaar door aan het uitstekende deel van de klep (linksboven) te trekken.

  Probleemoplossing

  193 • Page 194

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  2. Verwijder papier dat in de stapelaar is vastgelopen.

  3. Sluit de klep van de stapelaar.

  Statusvel voor de configuratie afdrukken
  Druk via het bedieningspaneel van de printer of via de printerdriver een statusvel voor de configuratie
  af om de huidige status van de printer te controleren en om te controleren of de onderdelen correct
  zijn geïnstalleerd.

  Probleemoplossing

  194 • Page 195

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Zie “Statusvel voor de configuratie afdrukken” op pagina 115 voor meer informatie over het
  afdrukken van een statusvel voor de configuratie via het bedieningspaneel van de printer.
  Zie “Statusvel voor de configuratie afdrukken” op pagina 218 voor meer informatie over het
  afdrukken van een statusvel voor de configuratie vanuit de printerdriver.

  Printer functioneert niet optimaal
  Het lampje Klaar gaat niet branden
  Oorzaak

  Oplossing

  De stekker van het netsnoer zit wellicht niet goed in het
  stopcontact.

  Schakel de printer uit en controleer of het netsnoer goed is aangesloten op de printer en het stopcontact. Schakel de printer vervolgens weer in.

  Voor het stopcontact wordt een schakelaar of een automatische tijdschakelklok gebruikt.

  Controleer of de schakelaar in de juiste positie staat of sluit een
  ander elektrisch apparaat aan op het stopcontact om na te gaan
  of het probleem bij het stopcontact ligt.

  De stroomonderbreker achter op de printer staat op
  OFF.

  Controleer of er geen lekstroom is en zet de stroomonderbreker
  weer op ON. Zie “Aardlekschakelaar” op pagina 15 voor meer informatie.

  De printer drukt niet af (het lampje Klaar brandt niet)
  Oorzaak

  Oplossing

  De printer is offline.

  Druk één keer op de knop Starten/Stoppen om de printer weer
  gebruiksklaar te maken. Controleer of het lampje Gereed gaat
  branden.

  Er heeft zich wellicht een fout voorgedaan.

  Controleer het display op foutberichten.

  Probleemoplossing

  195 • Page 196

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Het lampje Klaar brandt, maar er wordt niet afgedrukt
  Oorzaak

  Oplossing

  De computer is wellicht niet goed aangesloten op de
  printer.

  Voer de procedure uit die in de Installatiehandleiding wordt uitgelegd.

  De interfacekabel is mogelijk niet goed aangesloten.

  Controleer of de interfacekabel goed is aangesloten op de computer en de printer.

  U gebruikt wellicht een verkeerde interfacekabel.

  Als u de parallelle interface gebruikt, gebruik dan een dubbel afgeschermde interfacekabel met in elkaar gedraaide draadparen
  van maximaal 1,8 meter lang.
  Gebruik een USB-kabel die voldoet aan USB 2.0.

  De toepassing is wellicht niet goed ingesteld voor de
  printer.

  Controleer of de printer is geselecteerd in de toepassing.

  Het geheugen van de computer is niet toereikend voor
  de hoeveelheid gegevens in het document.

  Verlaag in de toepassing de resolutie van de afbeelding in het
  document of installeer indien mogelijk meer geheugen in de
  computer.

  Het optionele onderdeel is niet beschikbaar
  Oorzaak

  Oplossing

  Het optionele onderdeel wordt niet herkend.

  Druk een statusvel voor de configuratie af om na te gaan of het
  optionele onderdeel door de printer wordt herkend. Zo niet, installeer het onderdeel dan opnieuw.

  Windows: EPSON Status Monitor is niet geïnstalleerd.

  Voor gebruikers van Windows:
  U moet EPSON Status Monitor installeren of handmatig instellingen opgeven in de printerdriver. Zie “Optionele instellingen opgeven” op pagina 218 voor meer informatie.

  Probleemoplossing

  196 • Page 197

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  De resterende levensduur van de verbruiksmaterialen wordt niet vernieuwd
  (alleen Windows)
  Oorzaak

  Oplossing

  Het interval waarmee de gegevens worden bijgewerkt
  is te lang.

  Druk op de knop Get Information Now (Info nu opvragen) in
  het dialoogvenster Consumable Info Settings (Instellingen verbruiksmaterialen). U kunt tevens het interval voor het wijzigen
  van informatie over de verbruiksartikelen wijzigen in het dialoogvenster Consumable Info Settings (Instellingen verbruiksmaterialen).

  Kan de software of drivers niet installeren
  Oorzaak

  Oplossing

  U bent niet met beheerdersrechten aangemeld bij het
  besturingssysteem.

  Meld u met beheerdersrechten aan bij het besturingssysteem.

  Kan de gedeelde printer niet gebruiken
  Oorzaak

  Oplossing

  In de sharenaam van de gedeelde printer worden tekens
  gebruikt die niet zijn toegestaan.

  Gebruik geen spaties of liggende streepjes in de sharenaam.

  Er kan geen extra driver worden geïnstalleerd op de clientcomputer, hoewel het besturingssysteem van de afdrukserver en dat van de client verschillen.

  Installeer de printerdrivers vanaf de cd-rom.

  Uw netwerksysteem veroorzaakt dit probleem.

  Raadpleeg de netwerkbeheerder.

  Opmerking:
  Zie de onderstaande tabel voor de extra driver die u moet installeren.

  Probleemoplossing

  197 • Page 198

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Besturingssysteem van server

  Besturingssysteem van client

  Extra driver

  Windows 2000

  Clients met Windows 2000 of XP

  Intel Windows 2000

  Windows XP*

  Clients met Windows 2000 of XP

  Intel Windows 2000 of XP

  Clients met Windows XP x64

  x64 Windows XP

  Clients met Windows 2000 of XP

  x86 Windows 2000, Windows XP en
  Windows Server 2003

  Clients met Windows XP x64

  x64 Windows XP en Windows Server
  2003

  Clients met Windows Vista, XP of
  2000

  x86 Type 3 - gebruikersmodus

  Clients met Windows Vista x64 of XP
  x64

  x64 Type 3 - gebruikersmodus

  Windows XP x64, Server 2003 of Server 2003 x64*

  Windows Vista, Vista x64, Server 2008
  of Server 2008 x64

  *De extra driver voor Windows XP x64 en Server 2003 x64 kan worden gebruikt bij Windows XP Service Pack 2, Windows

  2003 Service Pack 1 of hoger.

  Problemen met afgedrukte documenten
  Het lettertype kan niet worden afgedrukt
  Oorzaak

  Oplossing

  Mogelijk gebruikt u (Windows-gebruiker) printerlettertypen die bepaalde TrueType-lettertypen vervangen.

  Schakel in de printerdriver het selectievakje Print TrueType
  fonts as bitmap (TrueType-lettertypen als bitmap afdrukken) in het dialoogvenster Extended Settings (Uitgebreide instellingen) in.

  Het geselecteerde lettertype wordt niet ondersteund
  door de printer.

  Controleer of u het juiste lettertype hebt geselecteerd. Raadpleeg
  de Handleiding bij de lettertypen voor meer informatie.

  Probleemoplossing

  198 • Page 199

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Tekens zijn verkeerd afgedrukt
  Oorzaak

  Oplossing

  De interfacekabel is mogelijk niet goed aangesloten.

  Zorg ervoor dat beide uiteinden van de interfacekabel stevig zijn
  aangesloten.

  U gebruikt wellicht een verkeerde interfacekabel.

  Als u de parallelle interface gebruikt, gebruik dan een dubbel afgeschermde interfacekabel met in elkaar gedraaide draadparen
  van maximaal 1,8 meter lang.
  Gebruik een USB-kabel die voldoet aan USB 2.0.

  De emulatie-instelling voor de poort is wellicht onjuist.

  Geef de emulatiemodus op via het bedieningspaneel van de printer. Zie “Menu Emulatie” op pagina 74 voor meer informatie.

  Opmerking:
  Als een statusvel voor de configuratie niet correct wordt afgedrukt, is de printer wellicht beschadigd.
  Neem contact op met de leverancier of een ervaren onderhoudsmonteur.

  Probleemoplossing

  199 • Page 200

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  De afdrukpositie klopt niet
  Oorzaak

  Oplossing

  De paginalengte en marges zijn misschien verkeerd ingesteld in de toepassing waarmee u werkt.

  Zorg ervoor dat u in uw toepassing de juiste instellingen opgeeft
  voor de paginalengte en marges.

  De instelling Paper Size (Papierformaat) is mogelijk verkeerd.

  Controleer of het juiste papierformaat is ingesteld in het Tray
  Menu (Menu Papierbak) op het bedieningspaneel.

  De instelling MP Tray Size (Std Papierbak) is mogelijk
  verkeerd.

  Wanneer u papier laadt waarvoor geen formaat is opgegeven met
  Auto, moet u zelf het juiste formaat opgeven met de knop voor
  het papierformaat in de lade of bij MP Tray Size (Std Papierbak)
  in het menu Tray Menu (Menu Papierbak) op het bedieningspaneel.

  Het formaat van het geplaatste papier is verkeerd.

  MP tray (MP-lade):
  Zorg ervoor dat het formaat van het papier in de MP-lade overeenstemt met de stand van de knop voor het papierformaat in de
  lade en de instelling MP Tray Size (Std Papierbak) in het
  Tray Menu (Menu Papierbak). Zie “MP-lade” op pagina 30 voor
  meer informatie.
  Lower paper cassette (Onderste papiercassette):
  Zorg ervoor dat het formaat van het papier in de onderste papiercassette overeenstemt met de instelling Cassette1 Size
  (Formaat lade1), Cassette2 Size (Formaat lade2), Cassette3 Size (Formaat lade3) of Cassette4 Size (Formaat lade4)
  in het Tray Menu (Menu Papierbak) en dat de papiergeleiders in
  de juiste stand staan. Zie “Onderste standaardpapiercassette” op
  pagina 33 voor meer informatie.

  Afbeeldingen worden niet goed afgedrukt
  Oorzaak

  Oplossing

  De instelling voor de printeremulatie in de toepassing is
  mogelijk verkeerd.

  Controleer of de toepassing is ingesteld voor de gebruikte printeremulatie. Als u bijvoorbeeld de ESC/Page-modus gebruikt
  moet u ervoor zorgen dat de toepassing is ingesteld voor een ESC/
  Page-printer.

  De printer heeft wellicht te weinig geheugen.

  Afbeeldingen gebruiken veel geheugen. Installeer een geheugenmodule. Zie “Geheugenmodule” op pagina 142 voor meer
  informatie.

  Probleemoplossing

  200 • Page 201

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Gebrekkige afdrukkwaliteit
  De achtergrond is donker of vuil
  Oorzaak

  Oplossing

  U gebruikt mogelijk een papiersoort die niet geschikt is
  voor de printer.

  Als het oppervlak van het papier te ruw is, worden tekens vervormd of slechts gedeeltelijk afgedrukt. Voor een optimaal resultaat wordt glad, hoogwaardig kopieerpapier aanbevolen. Zie
  “Beschikbare papiersoorten” op pagina 247 voor informatie over
  geschikte papiersoorten.

  Het papierpad in de printer is wellicht stoffig.

  Maak de interne printeronderdelen schoon door drie afzonderlijke pagina's met slechts één teken af te drukken.

  Density (Dichtheid) kan te donker zijn ingesteld.

  Klik in de printerdriver op Extended Setting (Uitgebreide instellingen) op het tabblad Optional Settings (Optionele instellingen) en zet Density (Dichtheid) lichter.

  Afdrukken bevatten witte plekken
  Oorzaak

  Oplossing

  Het papierpad in de printer is wellicht stoffig.

  Maak de interne printeronderdelen schoon door drie afzonderlijke pagina's met slechts één teken af te drukken.

  Afdrukkwaliteit of raster is ongelijkmatig
  Oorzaak

  Oplossing

  Het papier is wellicht klam of vochtig.

  Bewaar het papier in een droge omgeving.

  De tonercartridge heeft bijna het einde van de functionele levensduur bereikt.

  Als op het display of in EPSON Status Monitor wordt gemeld dat
  de tonercartridge bijna aan het eind van zijn levensduur is, moet
  u de tonercartridge vervangen. Zie “Verbruiksmaterialen vervangen” op pagina 157 voor meer informatie.
  Windows-gebruikers kunnen de resterende levensduur van de
  tonercartridge ook controleren aan de hand van het tabblad Basic
  Settings (Basisinstellingen) van de printerdriver.

  Er kan een probleem zijn met de tonercartridge.

  Vervang de tonercartridge. Zie “Verbruiksmaterialen vervangen”
  op pagina 157 voor meer informatie.

  Probleemoplossing

  201 • Page 202

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Rasterafbeeldingen worden ongelijk afgedrukt
  Oorzaak

  Oplossing

  Het papier is wellicht klam of vochtig.

  Bewaar het papier in een droge omgeving. Gebruik papier dat u
  net uit de verpakking hebt gehaald.

  De tonercartridge heeft bijna het einde van de functionele levensduur bereikt.

  Als op het display of in EPSON Status Monitor wordt gemeld dat
  de tonercartridge bijna aan het eind van zijn levensduur is, moet
  u de tonercartridge vervangen. Zie “Verbruiksmaterialen vervangen” op pagina 157 voor meer informatie.
  Windows-gebruikers kunnen de resterende levensduur van de
  tonercartridge ook controleren aan de hand van het tabblad Basic
  Settings (Basisinstellingen) van de printerdriver.

  De overgangsinstelling is te laag voor het afdrukken van
  afbeeldingen.

  Windows: selecteer Advanced (Geavanceerd) op het tabblad
  Basic Settings (Basisinstellingen) van de printerdriver en klik op
  de knop More Settings (Meer instellingen). Selecteer vervolgens Halftoning.

  Er kan een probleem zijn met de tonercartridge.

  Vervang de tonercartridge. Zie “Verbruiksmaterialen vervangen”
  op pagina 157 voor meer informatie.

  Er zitten vlekken op de afdruk
  Oorzaak

  Oplossing

  Het papier is wellicht klam of vochtig.

  Bewaar het papier in een droge omgeving.

  U gebruikt mogelijk een papiersoort die niet geschikt is
  voor de printer.

  Gebruik EPSON Color Laser Paper (EPSON Kleurenlaserpapier) of
  effen kopieerpapier van goede kwaliteit voor optimale resultaten.
  Zie “Beschikbare papiersoorten” op pagina 247 voor informatie
  over geschikte papiersoorten.

  Het papierpad in de printer is wellicht stoffig.

  Maak de interne printeronderdelen schoon door drie afzonderlijke pagina's met slechts één teken af te drukken.

  Er kan een probleem zijn met de tonercartridge.

  Vervang de tonercartridge. Zie “Verbruiksmaterialen vervangen”
  op pagina 157 voor meer informatie.

  Probleemoplossing

  202 • Page 203

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Afbeeldingen zijn niet volledig afgedrukt
  Oorzaak

  Oplossing

  Het papier is wellicht klam of vochtig.

  Bij deze printer heeft de vochtigheidsgraad van het papier invloed op de afdrukkwaliteit. Hoe vochtiger het papier, hoe lichter
  de afdruk. Bewaar het papier in een droge omgeving.

  U gebruikt mogelijk een papiersoort die niet geschikt is
  voor de printer.

  Als het oppervlak van het papier te ruw is, worden tekens vervormd of slechts gedeeltelijk afgedrukt. Voor een optimaal resultaat wordt glad, hoogwaardig kopieerpapier aanbevolen. Zie
  “Beschikbare papiersoorten” op pagina 247 voor informatie over
  geschikte papiersoorten.

  Probleemoplossing

  203 • Page 204

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Er worden lege pagina's uitgevoerd
  Oorzaak

  Oplossing

  Mogelijk worden er meerdere vellen tegelijk ingevoerd.

  Verwijder de stapel papier en waaier de stapel los. Klop de stapel
  recht op een vlakke ondergrond om de randen gelijk te krijgen.
  Plaats het papier weer in de printer.

  Mogelijk ligt het probleem bij de toepassing of de interfacekabel.

  Druk een statusvel voor de configuratie af. Zie “Statusvel voor de
  configuratie afdrukken” op pagina 194 voor meer informatie. Als
  een lege pagina wordt uitgevoerd, is er mogelijk iets mis met de
  printer. Schakel de printer uit en neem contact op met de leverancier.

  De instelling Paper Size (Papierformaat) is mogelijk
  verkeerd.

  Controleer of het juiste papierformaat is ingesteld in het Tray
  Menu (Menu Papierbak) op het bedieningspaneel.

  De instelling MP Tray Size (Std Papierbak) is mogelijk
  verkeerd.

  Wanneer u papier laadt waarvoor geen formaat is opgegeven met
  Auto, moet u zelf het juiste formaat opgeven met de knop voor
  het papierformaat in de lade of bij MP Tray Size (Std Papierbak)
  in het menu Tray Menu (Menu Papierbak) op het bedieningspaneel.

  De afdichting is niet uit de tonercartridge getrokken.

  Trek de afdichting volledig uit de cartridge.
  Zie de instructies op de verpakking van de tonercartridge voor
  meer informatie.

  De tonercartridge heeft bijna het einde van de functionele levensduur bereikt.

  Als op het display of in EPSON Status Monitor wordt gemeld dat
  de tonercartridge bijna aan het eind van zijn levensduur is, moet
  u de tonercartridge vervangen. Zie “Verbruiksmaterialen vervangen” op pagina 157 voor meer informatie.
  Windows-gebruikers kunnen de resterende levensduur van de
  tonercartridge ook controleren aan de hand van het tabblad Basic
  Settings (Basisinstellingen) van de printerdriver.

  Er kan een probleem zijn met de tonercartridge.

  Vervang de tonercartridge. Zie “Verbruiksmaterialen vervangen”
  op pagina 157 voor meer informatie.

  Probleemoplossing

  204 • Page 205

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  De afdruk is licht of vaag
  Oorzaak

  Oplossing

  Het papier is wellicht klam of vochtig.

  Bewaar het papier in een droge omgeving.

  Mogelijk is Toner Save (Toner sparen) geactiveerd.

  Schakel Toner Save (Toner sparen) uit in de printerdriver of via
  het bedieningspaneel van de printer.
  Windows: klik op het tabblad Basic Settings (Basisinstellingen)
  van de printerdriver op Advanced (Geavanceerd) en klik op de
  knop More Settings (Meer instellingen). Schakel vervolgens het
  selectievakje Toner Save (Toner sparen) uit.

  De tonercartridge heeft bijna het einde van de functionele levensduur bereikt.

  Als op het display of in EPSON Status Monitor wordt gemeld dat
  de tonercartridge bijna aan het eind van zijn levensduur is, moet
  u de tonercartridge vervangen. Zie “Verbruiksmaterialen vervangen” op pagina 157 voor meer informatie.
  Windows-gebruikers kunnen de resterende levensduur van de
  tonercartridge ook controleren aan de hand van het tabblad Basic
  Settings (Basisinstellingen) van de printerdriver.

  Er kan een probleem zijn met de tonercartridge.

  Vervang de tonercartridge. Zie “Verbruiksmaterialen vervangen”
  op pagina 157 voor meer informatie.

  Density (Dichtheid) kan te donker zijn ingesteld.

  Klik in de printerdriver op Extended Setting (Uitgebreide instellingen) op het tabblad Optional Settings (Optionele instellingen) en zet Density (Dichtheid) lichter.

  De onbedrukte zijde van de pagina is vuil
  Oorzaak

  Oplossing

  Er zit mogelijk tonerpoeder in het papierpad.

  Maak de interne printeronderdelen schoon door drie afzonderlijke pagina's met slechts één teken af te drukken.

  Probleemoplossing

  205 • Page 206

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Verminderde afdrukkwaliteit
  Oorzaak

  Oplossing

  Er kan niet worden afgedrukt met het gewenste kwaliteitsniveau omdat er onvoldoende geheugen is. De afdrukkwaliteit wordt automatisch verminderd om het afdrukken te hervatten.

  Controleer of de afdrukkwaliteit acceptabel is. Als dit niet het geval is, voegt u voor een definitieve oplossing meer geheugen toe.
  Als tijdelijke oplossing kunt u een lagere afdrukkwaliteit opgeven
  in de printerdriver.
  Als RAM Disk (RAM-schijf) op Maximum (Maximaal) of Normal
  (Normaal) staat (op het bedieningspaneel), kunt u de beschikbare
  geheugenruimte vergroten door de instelling te wijzigen in Off
  (Uit).

  Geheugenproblemen
  Onvoldoende geheugen voor de huidige taak
  Oorzaak

  Oplossing

  Er is onvoldoende geheugen beschikbaar voor het uitvoeren van de huidige taak.

  Als dit niet het geval is, voegt u voor een definitieve oplossing
  meer geheugen toe. Als tijdelijke oplossing kunt u een lagere afdrukkwaliteit opgeven in de printerdriver.
  Als RAM Disk (RAM-schijf) op Maximum (Maximaal) of Normal
  (Normaal) staat (op het bedieningspaneel), kunt u de beschikbare
  geheugenruimte vergroten door de instelling te wijzigen in Off
  (Uit).

  Onvoldoende geheugen om alle exemplaren af te drukken
  Oorzaak

  Oplossing

  De printer heeft niet voldoende geheugen om afdruktaken te verzamelen.

  Maak de afdruktaken kleiner of vergroot het beschikbare geheugen van de printer. U kunt het beschikbare geheugen vergroten
  door een optionele geheugenmodule of CompactFlash-geheugen te installeren. Zie “Geheugenmodule installeren” op pagina
  142 of “CompactFlash-geheugen installeren” op pagina 150 voor
  meer informatie.
  Als RAM Disk (RAM-schijf) op Maximum (Maximaal) of Normal
  (Normaal) staat (op het bedieningspaneel), kunt u de beschikbare
  geheugenruimte vergroten door de instelling te wijzigen in Off
  (Uit).

  Probleemoplossing

  206 • Page 207

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Problemen met de papierverwerking
  Het papier wordt niet op de juiste wijze ingevoerd
  Oorzaak

  Oplossing

  De papiergeleiders zijn niet correct ingesteld.

  Controleer of de papiergeleiders in de papiercassettes en de
  MP-lade zijn ingesteld op de juiste papierformaten.

  De instelling voor de papierbron is mogelijk verkeerd.

  Controleer of u in de toepassing de juiste papierbron hebt geselecteerd.

  De papierbron bevat wellicht geen papier.

  Plaats papier in de geselecteerde papierbron.

  Het formaat van het geplaatste papier verschilt van de
  instellingen op het bedieningspaneel of in de printerdriver.

  Controleer of het juiste papierformaat en de juiste papierbron zijn
  ingesteld op het bedieningspaneel of in de printerdriver.

  Er zijn wellicht te veel vellen in de MP-lade of de papiercassettes geplaatst.

  Controleer of de cassette niet te veel papier bevat. Zie “Algemeen”
  op pagina 250 voor meer informatie over de maximale hoeveelheid papier voor elke papierbron.

  Wanneer er geen papier wordt ingevoerd uit de optionele papiercassette, is deze eenheid mogelijk niet correct geïnstalleerd.

  Zie “Optionele papiercassette” op pagina 117 voor meer informatie over het installeren van deze eenheid.

  De papierinvoerrol is vies.

  Reinig de papierinvoerrol. Zie “De papierinvoerrol reinigen” op
  pagina 159 voor instructies.

  De optionele papiercassette is wellicht niet correct geinstalleerd.

  Zie “Optionele papiercassette” op pagina 117 voor instructies
  over het installeren van een optionele papiercassette.

  Het papier kan niet naar de stapelaar
  Oorzaak

  Oplossing

  De stapelaar is niet goed geïnstalleerd.

  Druk een statusvel voor de configuratie af om te controleren of
  de stapelaar correct is geïnstalleerd. Zie “Statusvel voor de configuratie afdrukken” op pagina 194 voor meer informatie.
  Als de stapelaar niet goed is geïnstalleerd, moet u de printer uitschakelen en de stapelaar op de juiste manier installeren.

  Probleemoplossing

  207 • Page 208

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Problemen bij het gebruik van de onderdelen
  Druk een statusvel voor de configuratie af om te controleren of de onderdelen correct zijn
  geïnstalleerd. Zie “Statusvel voor de configuratie afdrukken” op pagina 194 voor meer informatie.

  Op het display wordt Invalid AUX I/F Card (Verkeerd opt. int.) weergegeven
  Oorzaak

  Oplossing

  De printer herkent de geïnstalleerde optionele interfacekaart niet.

  Schakel de printer uit en verwijder de kaart. Zorg ervoor dat de
  interfacekaart van een ondersteund model is.

  Het papier uit de optionele papiercassette gaat niet in de printer
  Oorzaak

  Oplossing

  De papiergeleiders zijn niet correct ingesteld.

  Controleer of de papiergeleiders in de optionele papiercassettes
  zijn ingesteld op de juiste papierformaten.

  De optionele papiercassette is wellicht niet correct geinstalleerd.

  Zie “Optionele papiercassette” op pagina 117 voor instructies
  over het installeren van een optionele papiercassette.

  De instelling voor de papierbron is mogelijk verkeerd.

  Controleer of u in de toepassing de juiste papierbron hebt geselecteerd.

  De papiercassette bevat wellicht geen papier.

  Plaats papier in de geselecteerde papierbron.

  Er zijn wellicht te veel vellen in de papiercassette geplaatst.

  Controleer of de cassette niet te veel papier bevat. Zie “MP-lade”
  op pagina 30, “Onderste standaardpapiercassette” op pagina 33
  en “Optionele papiercassette” op pagina 38 voor meer informatie
  over de maximale hoeveelheid papier voor elke papierbron.

  Het papierformaat is niet correct ingesteld.

  Controleer of de papiergeleiders in de optionele papiercassette
  goed staan.

  Invoerprobleem bij gebruik van de optionele papiercassette
  Oorzaak

  Oplossing

  Het papier is vastgelopen bij de optionele papiercassette.

  Zie “Papierstoringen verhelpen” op pagina 166 om de papierstoring te verhelpen.

  Probleemoplossing

  208 • Page 209

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Een geïnstalleerd onderdeel kan niet worden gebruikt
  Oorzaak

  Oplossing

  Het geïnstalleerde onderdeel kan niet worden opgegeven in de printerdriver.

  Voor gebruikers van Windows:
  U moet de instellingen handmatig opgeven in de printerdriver.
  Zie “Optionele instellingen opgeven” op pagina 218 voor meer
  informatie.

  USB-problemen oplossen
  Als u problemen hebt met een printer met een USB-aansluiting, kijkt u of uw probleem hieronder
  wordt aangegeven en voert u de aanbevolen handelingen uit.

  USB-aansluitingen
  Soms worden de USB-problemen veroorzaakt door de USB-kabels of -aansluitingen.
  Voor optimale resultaten sluit u de printer rechtstreeks aan op de USB-poort van de computer. Als
  u meerdere USB-hubs moet gebruiken, kunt u het beste de printer aansluiten op de eerste hub in de
  reeks.

  Besturingssysteem Windows
  De computer moet een model zijn waarop Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000, Server 2008,
  Server 2008 x64, Server 2003 of Server 2003 x64 is geïnstalleerd of een model waarop Windows 2000,
  Server 2003 of Server 2003 x64 was geïnstalleerd dat is opgewaardeerd naar Windows Vista, Vista
  x64, XP, XP x64, Server 2008 of Server 2008 x64. U kunt de USB-printerdriver mogelijk niet installeren
  of uitvoeren op een computer die niet aan deze specificaties voldoet of die niet is voorzien van een
  ingebouwde USB-poort.
  Neem contact op met uw leverancier voor informatie over de computer.

  Installatie van de printersoftware
  USB-problemen kunnen worden veroorzaakt door onjuiste of onvolledige installatie van de software.
  Lees het volgende gedeelte en voer de aanbevolen controles uit om zeker te zijn van de juiste installatie.

  Probleemoplossing

  209 • Page 210

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  De installatie van de printersoftware controleren
  Als u Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2003 of Server
  2003 x64 gebruikt, voert u de installatieprocedure voor de printersoftware uit die staat beschreven
  in de Installatiehandleiding bij de printer. Anders wordt de algemene driver van Microsoft
  geïnstalleerd. Voer de volgende procedure uit om te controleren of de algemene driver is geïnstalleerd.
  1. Open de map Printers en klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de printer.
  2. Klik op Printing Preferences (Voorkeursinstellingen voor afdrukken) in het snelmenu dat
  wordt weergegeven en klik met de rechtermuisknop in de driver.
  Klik op About (Info) in het snelmenu dat verschijnt. Als een berichtvenster met de mededeling
  "Unidrv Printer Driver" (Unidrv-printerstuurprogramma) wordt weergegeven, moet u de
  printersoftware opnieuw installeren zoals wordt aangegeven in de Installatiehandleiding. Als Info
  niet wordt weergegeven, is de printersoftware correct geïnstalleerd.
  Opmerking:
  ❏ Als tijdens de installatieprocedure in Windows 2000 het dialoogvenster Kan digitale handtekening
  niet vinden verschijnt, klikt u op Yes (Ja). Als u op No (Nee) klikt, moet u de printersoftware
  opnieuw installeren.
  ❏ Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, Server 2003 en Server 2003 x64: als het dialoogvenster
  Software Installation (Software-installatie) verschijnt tijdens het installatieproces, klikt u op
  Continue Anyway (Toch doorgaan). Als u op STOP Installation (Installatie beëindigen) klikt,
  moet u de printersoftware opnieuw installeren.
  ❏ Windows Server 2008 of Server 2008 x64: als het dialoogvenster Windows Security (Windows
  Beveiliging) verschijnt tijdens het installatieproces, klikt u op Install this driver software anyway
  (Dit stuurprogramma toch installeren). Als u op Don’t install this driver software (Dit
  stuurprogramma niet installeren) klikt, moet u de printersoftware opnieuw installeren.

  Status- en foutberichten
  De printerstatus en foutberichten worden weergegeven op het display van de printer. Zie “Status- en
  foutberichten” op pagina 100 voor meer informatie.

  Afdrukken annuleren
  Druk op de knop + Taak annuleren op het bedieningspaneel van de printer.

  Probleemoplossing

  210 • Page 211

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Zie “Afdruktaak annuleren” op pagina 45 als u een afdruktaak wilt annuleren voordat die door de
  computer wordt verzonden.

  Problemen bij het afdrukken met PostScript 3
  De hier beschreven problemen kunnen zich voordoen wanneer u afdrukt met de PostScript-driver.
  Alle hier gegeven instructies hebben betrekking op de PostScript-printerdriver.

  De printer drukt niet goed af in PostScript-modus
  Oorzaak

  Oplossing

  De emulatiemodus van de printer is niet goed ingesteld.

  De printer staat standaard op Auto, zodat de codering van de
  ontvangen afdruktaak automatisch kan worden bepaald, waarna
  de juiste emulatiemodus wordt geselecteerd. In sommige gevallen is de printer echter niet in staat om de juiste emulatiemodus
  te selecteren. In dit geval moet u zelf PS3 instellen.
  Stel de emulatiemodus in via het Emulation Menu (Menu Emulatie) op de printer. Zie “Menu Emulatie” op pagina 74 voor meer
  informatie.

  De emulatiemodus van de printer is niet goed ingesteld
  voor de interface die u gebruikt.

  De emulatiemodus kan apart worden ingesteld voor elke interface die afdrukgegevens ontvangt. Zet de emulatiemodus voor
  de gebruikte interface op PS3.
  Stel de emulatiemodus in via het Emulation Menu (Menu Emulatie) op de printer. Zie “Menu Emulatie” op pagina 74 voor meer
  informatie.

  De printer drukt niet af
  Oorzaak

  Oplossing

  Het selectievakje Save as File (Bewaar als bestand) is
  ingeschakeld op het tabblad Output Options (Uitvoeropties) van het afdrukvenster (Mac OS 10.3.9).

  Schakel het selectievakje Save as File (Bewaar als bestand) uit
  op het tabblad Output Options (Uitvoeropties) van het afdrukvenster.

  Er is een verkeerde printerdriver geselecteerd.

  Zorg ervoor dat de PostScript-printerdriver die u voor het afdrukken gebruikt, is geselecteerd.

  In het Emulation Menu (Menu Emulatie) van het bedieningspaneel van de printer is een andere modus ingesteld dan Auto of PS3 voor de interface die u gebruikt.

  Wijzig deze instelling in Auto of PS3.

  Probleemoplossing

  211 • Page 212

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  De printer of printerdriver wordt niet weergegeven in de hulpprogramma's
  van de printerconfiguratie (alleen Macintosh)
  Oorzaak

  Oplossing

  De naam van de printer is gewijzigd.

  Vraag de netwerkbeheerder om meer informatie en selecteer de
  juiste printernaam.

  De AppleTalk-zone is verkeerd ingesteld (Mac OS X 10.4
  en lager).

  Open Print & Fax (Afdrukken en faxen) (Mac OS X 10.5) of Printer Setup Utility (Printerconfiguratie) (Mac OS X 10.4 of lager)
  en selecteer de AppleTalk-zone waarmee de printer is verbonden.

  Het lettertype op de afdruk is anders dan het lettertype op het scherm
  Oorzaak

  Oplossing

  De PostScript-schermlettertypen zijn niet geïnstalleerd.

  De PostScript-schermlettertypen moeten worden geïnstalleerd
  op de computer die u gebruikt. Anders wordt het geselecteerde
  lettertype op het scherm vervangen door een ander lettertype.

  Alleen voor gebruikers van Windows

  Geef de juiste vervangende lettertypen op met behulp van de
  Vervangingstabel voor lettertypen.

  De juiste vervangende lettertypen zijn niet goed opgegeven op het tabblad Device Settings (Apparaatinstellingen) van het dialoogvenster Properties (Eigenschappen) van de printer.

  De printerlettertypen kunnen niet worden geïnstalleerd
  Oorzaak

  Oplossing

  Het Emulation Menu (Menu Emulatie) van het bedieningspaneel van de printer staat niet op PS3 voor de interface die u gebruikt.

  Zet de instelling in het Emulation Menu (Menu Emulatie) op
  PS3 voor de gebruikte interface en installeer de printerlettertypen
  opnieuw.

  Probleemoplossing

  212 • Page 213

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Tekst en afbeeldingen hebben geen strakke randen
  Oorzaak

  Oplossing

  Print Quality (Afdrukkwaliteit) staat op Fast (Snel).

  Wijzig de instelling Print Quality (Afdrukkwaliteit) in Fine (Fijn) of
  Maximum (Maximaal).

  De printer heeft onvoldoende geheugen.

  Installeer extra geheugen.

  De printer drukt niet normaal af via de USB-interface
  Oorzaak

  Oplossing

  Alleen voor gebruikers van Windows

  Als de printer via de USB-interface op de computer is aangesloten,
  kunnen geen binaire gegevens worden afgedrukt. Zorg ervoor
  dat de instelling bij Data Format (Gegevensindeling) (u vindt deze
  instelling door te klikken op Advanced (Geavanceerd) op het
  tabblad PostScript van de printereigenschappen) op ASCII of
  TBCP staat.

  In de printereigenschappen is Data Format (Gegevensindeling) niet op ASCII of TBCP gezet.

  Windows Vista, Vista x64, XP of XP x64: klik op het tabblad Device
  Settings (Apparaatinstellingen) in de printereigenschappen,
  klik op Output Protocol (Uitvoerprotocol) en selecteer ASCII of
  TBCP.
  Alleen voor Macintosh-gebruikers
  De afdrukinstelling in het programma staat op Binary
  (Binair) voor de codering.

  Als de printer via de USB-interface op de computer is aangesloten,
  kunnen geen binaire gegevens worden afgedrukt. De afdrukinstelling in het programma moet op ASCII worden gezet.

  Probleemoplossing

  213 • Page 214

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  De printer drukt niet normaal af via de netwerkinterface
  Oorzaak

  Oplossing

  Alleen voor gebruikers van Windows

  Als het bestand is gemaakt in een toepassing waarin u zelf de
  gegevensindeling (gegevensstructuur of codering) kunt aanpassen, zoals Photoshop, moet u ervoor zorgen dat de instelling in
  de toepassing overeenkomt met de instelling in de printerdriver.

  De instelling bij Data Format (Gegevensindeling) is anders dan de overeenkomstige instelling in de toepassing.
  Alleen voor gebruikers van Windows
  De computer is op basis van AppleTalk verbonden met
  het netwerk in een Windows 2000-omgeving en de optie
  Send CTRL+D Before Each Job (CTRL+D verzenden
  voor elke taak) of Send CTRL+D After Each Job (CTRL
  +D verzenden na elke taak) op het tabblad Device Settings (Apparaatinstellingen) van de printereigenschappen staat op Yes (Ja).
  Alleen voor gebruikers van Windows
  De afdrukgegevens zijn te groot.

  Zorg ervoor dat zowel Send CTRL+D Before Each Job (CTRL+D
  verzenden voor elke taak) als Send CTRL+D After Each Job
  (CTRL+D verzenden na elke taak) op No (Nee) staat.

  Klik op Advanced (Geavanceerd) op het tabblad PostScript van
  de printereigenschappen en wijzig de instelling bij Data Format
  (Gegevensindeling) van ASCII (standaard) in TBCP (Tagged Binary
  Communications Protocol).
  TBCP kan niet worden gebruikt wanneer Binary (Binair) op On
  (Aan) staat. Gebruik het Binary (Binair) protocol. Zie “Menu PS3”
  op pagina 89 voor meer informatie.

  Alleen voor gebruikers van Windows
  Afdrukken via de netwerkinterface is niet mogelijk.

  Klik op Advanced (Geavanceerd) op het tabblad PostScript van
  de printereigenschappen en wijzig de instelling bij Data Format
  (Gegevensindeling) van ASCII (standaard) in TBCP (Tagged Binary
  Communications Protocol).
  TBCP kan niet worden gebruikt wanneer Binary (Binair) op On
  (Aan) staat. Gebruik het Binary (Binair) protocol. Zie “Menu PS3”
  op pagina 89 voor meer informatie.

  Er is een niet nader gespecificeerde fout opgetreden (alleen Macintosh)
  Oorzaak

  Oplossing

  U gebruikt een versie van Mac OS die niet wordt ondersteund.

  De driver van deze printer kan alleen worden gebruikt op Macintosh-computers met versie 10.3.9 of hoger van Mac OS X.

  Probleemoplossing

  214 • Page 215

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Problemen bij het afdrukken met PCL6/5
  De hier beschreven problemen kunnen zich voordoen wanneer u afdrukt in de modus PCL6/PCL5.
  Zie “PCL-printerdriver” op pagina 243 voor alle instructies.

  De printer drukt niet af
  Oorzaak

  Oplossing

  Het selectievakje Print to file (Afdrukken naar bestand) in het dialoogvenster Print (Afdrukken) is ingeschakeld.

  Schakel het selectievakje Print to file (Afdrukken naar bestand) in
  het dialoogvenster Afdrukken uit.

  De printer drukt niet goed af in PCL-modus (alleen voor de Epson
  PCL6-printerdriver)
  Oorzaak

  Oplossing

  Graphics Mode (Afdrukkwaliteit) kan op Vector staan
  en de afdrukgegevens kunnen iets bevatten wat niet
  geschikt is om met die instelling te worden afgedrukt.

  Open de printerdriver, klik op het tabblad Graphics (Afbeeldingen) en zet de Graphics Mode (Afdrukkwaliteit) op Raster.

  De printer begint niet met handmatig duplexafdrukken (alleen voor de Epson
  PCL6-printerdriver)
  Oorzaak

  Oplossing

  Het selectievakje Print directly to the printer
  (Rechtstreeks naar de printer afdrukken) is niet ingeschakeld.

  Schakel het selectievakje Print directly to the printer (Rechtstreeks naar de printer afdrukken) in op het tabblad Details.

  De poort Network (Netwerk) is geselecteerd.

  Wijzig de poort in LPT of USB. De paginavolgorde voor duplexafdrukken wordt gecorrigeerd.

  Probleemoplossing

  215 • Page 216

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Het lettertype op de afdruk is anders dan het lettertype op het scherm
  Oorzaak

  Oplossing

  De EPSON Screen Fonts zijn niet geïnstalleerd.

  De schermlettertypen moeten worden geïnstalleerd op de computer die u gebruikt. Anders wordt het geselecteerde lettertype op het
  scherm vervangen door een ander lettertype.

  Tekst en afbeeldingen hebben geen strakke randen (alleen voor de Epson
  PCL6-printerdriver)
  Oorzaak

  Oplossing

  De resolutie staat op 300 dpi.

  Open de printerdriver, klik op het tabblad Graphics (Afbeeldingen) en selecteer 600 dpi als resolutie.

  De printer heeft onvoldoende geheugen.

  Installeer extra geheugen.

  RITech staat op Off (Uit).

  Open de printerdriver, klik op het tabblad Graphics (Afbeeldingen) en selecteer On (Aan) bij RITech.

  Kan niet afdrukken vanuit Citrix Presentation Server 4.5 (alleen voor de
  Epson PCL6-printerdriver)
  Oorzaak

  Oplossing

  De instelling Enable advanced printing features (Geavanceerde afdrukfuncties inschakelen) is ingeschakeld.

  1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van uw printer en
  selecteer Properties (Eigenschappen).
  2. Klik op het tabblad Advanced (Geavanceerd) en schakel het selectievakje Enable advanced printing features (Geavanceerde
  afdrukfuncties inschakelen) uit.

  Probleemoplossing

  216 • Page 217

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Hoofdstuk 8

  Printersoftware (Windows)
  De printerdriver gebruiken
  De printerdriver is de software waarmee u de printer instelt voor het beste resultaat.
  Opmerking:
  Raadpleeg de Help bij de printerdriver voor meer informatie over de beschikbare instellingen.
  Gebruikers van Windows:
  Druk niet op de voedingsschakelaar en zet de computer niet op stand-by of in de slaapstand tijdens het
  afdrukken.

  De printerdriver openen
  U kunt de printerdriver rechtstreeks openen vanuit een toepassing of vanuit Windows.
  De printerinstellingen van een Windows-toepassing krijgen voorrang op de instellingen die in het
  besturingssysteem zijn vastgelegd.

  Vanuit de toepassing
  Klik op Print (Afdrukken), Print Setup (Printerinstelling) of Page Setup (Pagina-instelling)
  in het menu File (Bestand). Klik zo nodig op Setup (Instellen), Options (Opties), Properties
  (Eigenschappen) of een combinatie van deze knoppen.

  Gebruikers van Windows Vista en Server 2008
  Klik op
  Start gevolgd door Control Panel (Configuratiescherm) en dubbelklik vervolgens op
  Printers. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van uw printer en klik op Printing
  Preferences (Voorkeursinstellingen voor afdrukken).

  Gebruikers van Windows XP en Server 2003
  Klik op Start gevolgd door Printers and Faxes (Printers en faxapparaten). Klik met de
  rechtermuisknop op het pictogram van uw printer en klik op Printing Preferences
  (Voorkeursinstellingen voor afdrukken).

  Printersoftware (Windows)

  217 • Page 218

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Gebruikers van Windows 2000
  Klik op Start, wijs naar Settings (Instellingen) en klik op Printers. Klik met de rechtermuisknop
  op het pictogram van uw printer en klik op Printing Preferences (Voorkeursinstellingen voor
  afdrukken).

  Statusvel voor de configuratie afdrukken
  U kunt de status van de printer controleren door een statusvel voor de configuratie af te drukken
  vanuit de printerdriver.
  Opmerking:
  Druk het statusvel af op A4-papier (liggend).
  1. Open de printerdriver.
  2. Klik op het tabblad Optional Settings (Optionele instellingen) en klik vervolgens op
  Configuration (Configuratie) in Print Status Sheets (Statusvellen).

  Uitgebreide instellingen opgeven
  U kunt verschillende instellingen opgeven in het dialoogvenster Extended Settings (Uitgebreide
  instellingen). Klik op Extended Settings (Uitgebreide instellingen) op het tabblad Optional
  Settings (Optionele instellingen) om het dialoogvenster te openen.

  Optionele instellingen opgeven
  U kunt de gegevens over geïnstalleerde onderdelen handmatig bijwerken als u onderdelen op de
  printer hebt geïnstalleerd.
  1. Open de printerdriver.
  2. Klik op het tabblad Optional Settings (Optionele instellingen) en klik op Update the Printer
  Option Info Manually (Update handmatig de printeroptie-informatie).
  3. Klik op Settings (Instellingen). Het dialoogvenster Optional Settings (Optionele instellingen)
  verschijnt.
  4. Geef instellingen op voor elke geïnstalleerde optie en klik op OK.

  Printersoftware (Windows)

  218 • Page 219

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Informatie verbruiksmaterialen tonen
  De resterende levensduur van de verbruiksmaterialen wordt weergegeven op het tabblad Basic
  Settings (Basisinstellingen).
  Opmerking:
  ❏ Deze functie is alleen beschikbaar wanneer EPSON Status Monitor is geïnstalleerd.
  ❏ Deze informatie kan anders zijn dan de informatie die in EPSON Status Monitor wordt
  weergegeven. Gebruik EPSON Status Monitor voor uitgebreide informatie over
  verbruiksmaterialen.
  ❏ Als geen originele verbruiksmaterialen worden gebruikt, worden de indicator voor het tonerpeil en
  het waarschuwingssymbool voor de resterende levensduur niet weergegeven.

  Verbruiksmaterialen bestellen
  Klik op de knop Order Online (Bestel on line) op het tabblad Basic Settings (Basisinstellingen). Zie
  “Order Online (Bestel on line)” op pagina 230 voor meer informatie.
  Opmerking:
  Deze functie is alleen beschikbaar wanneer EPSON Status Monitor is geïnstalleerd.

  EPSON Status Monitor gebruiken
  EPSON Status Monitor is een hulpprogramma dat de printer controleert en u informeert over de
  huidige status van de printer.

  EPSON Status Monitor installeren
  1. Zet de printer uit en controleer of Windows wordt uitgevoerd op de computer.

  Printersoftware (Windows)

  219 • Page 220

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  2. Plaats de cd-rom met printersoftware in het cd-romstation.
  Opmerking:
  ❏ Als het installatieprogramma van Epson niet automatisch wordt gestart, klikt u op
  Start
  gevolgd door Computer (Windows Vista of Server 2008) of klikt u op het pictogram My
  Computer (Deze computer) op het bureaublad (Windows XP, 2000 en Server 2003). Klik met
  de rechtermuisknop op het pictogram Cd-rom, klik op Open (Openen) in het menu dat
  verschijnt en dubbelklik vervolgens op Epsetup.exe.
  ❏ Als het venster voor het selecteren van een taal verschijnt, selecteert u de gewenste taal.
  3. Klik op Custom Install (Aangepaste installatie).

  Opmerking:
  ❏ Raadpleeg de Netwerkhandleiding voor meer informatie over de installatie van EPSON Status
  Monitor in een netwerk.
  ❏ Als u de printer wilt gebruiken via de afdrukserver, moet u EPSON Status Monitor met
  beheerdersrechten op elke client installeren vanaf de cd.
  4. Klik op EPSON Status Monitor.
  5. Lees de licentieovereenkomst en klik op Accept (Akkoord).

  Printersoftware (Windows)

  220 • Page 221

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  6. Selecteer uw land of regio en klik op OK. De Epson-website wordt geregistreerd.
  Opmerking:
  ❏ U moet de website registreren om verbruiksmaterialen te kunnen bestellen online.
  ❏ Als u op de knop Cancel (Annuleer) klikt, wordt de website niet geregistreerd, maar gaat de
  installatie van EPSON Status Monitor gewoon door.
  7. Als de installatie is voltooid, klikt u op OK.

  EPSON Status Monitor openen
  Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van EPSON Status Monitor op de taakbalk en selecteer
  de printer en het gewenste menu.

  Opmerking:
  ❏ U kunt EPSON Status Monitor ook openen door te klikken op de knop Simple Status (Eenvoudige
  status) op het tabblad Optional Settings (Optionele instellingen) in de printerdriver.
  ❏ Het dialoogvenster Order Online (Bestel on line) verschijnt ook wanneer u op de knop Order Online
  (Bestel on line) klikt op het tabblad Basic Settings (Basisinstellingen) van de printerdriver.

  Printersoftware (Windows)

  221 • Page 222

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  *

  Gebruikershandleiding

  About (Info)

  Hiermee krijgt u informatie over EPSON Status Monitor, zoals de versie van de software
  zelf of van de interface.

  Simple Status (Eenvoudige
  status)

  Hiermee raadpleegt u de printerstatus, foutmeldingen en waarschuwingen.

  Detailed Status (Gedetailleerde status)*

  Hiermee controleert u de printerstatus in detail. Wanneer een fout optreedt, wordt de
  meest waarschijnlijke oplossing weergegeven. Zie “Gedetailleerde status” op pagina
  223 voor meer informatie.

  Replacement Parts Information (Vervangingsonderdelen)*

  Hiermee krijgt u informatie over papierbronnen en vervangingsonderdelen. Zie
  “Vervangingsonderdelen” op pagina 224 voor meer informatie.

  Job Information (Taakinformatie)*

  Hiermee krijgt u informatie over de afdruktaak. Zie “Taakinformatie” op pagina 225
  voor meer informatie.

  Notice Settings (Mededelingsinstellingen)

  Hiermee kunt u specifieke instellingen voor de controle opgeven. Zie “Notice Settings
  (Mededelingsinstellingen)” op pagina 228 voor meer informatie.

  Order Online (Bestel on line)

  Hiermee kunt u verbruiksmaterialen bestellen via internet. Zie “Order Online (Bestel on
  line)” op pagina 230 voor meer informatie.

  Tray Icon Settings (Instellingen taakbalkpictogram)

  Hiermee kunt u instellen welke informatie moet worden weergegeven wanneer u
  dubbelklikt op het taakbalkpictogram (wanneer er geen taken worden verzonden vanaf
  de computer).

  U kunt de menu's ook openen door op het desbetreffende tabblad van elk informatievenster te klikken.

  Gebruikers van Windows Vista en Server 2008:
  EPSON Status Monitor kan niet worden gebruikt voor NetWare-printers.
  Gebruikers van Windows XP:
  EPSON Status Monitor is niet beschikbaar als u afdrukt via een verbinding met een externe desktop.
  Gebruikers van NetWare:
  Voor het beheer van NetWare-printers moet u een Novell-client gebruiken die overeenstemt met uw
  besturingssysteem. De onderstaande versies worden ondersteund:
  ❏ Voor Windows XP of 2000:
  Novell Client 4.91 SP1 voor Windows 2000/XP
  ❏ Voor de controle van een NetWare-printer mag er maar één afdrukserver per wachtrij aangesloten
  zijn. Raadpleeg de Netwerkhandleiding voor meer informatie.
  ❏ Een printer voor een NetWare-wachtrij die zich achter de IPX-router bevindt kan niet worden
  gecontroleerd, omdat het aantal IPX-hops op 0 is ingesteld.

  Printersoftware (Windows)

  222 • Page 223

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  ❏ Dit apparaat ondersteunt NetWare-printers die zijn geconfigureerd door een op wachtrijen
  gebaseerd afdruksysteem, zoals Bindery of NDS. Controle van NDPS-printers (Novell Distributed
  Print Services) is niet mogelijk.

  Gedetailleerde status

  Printersoftware (Windows)

  223 • Page 224

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Vervangingsonderdelen

  Opmerking:
  en
  Met

  bladert u door de twee bovenstaande vensters.

  a.

  Paper (Papier):

  Toont het papierformaat, de papiersoort en een schatting van de hoeveelheid papier die
  in de papierbron overblijft.

  b.

  Toner:

  Hier wordt de resterende levensduur van de tonercartridges weergegeven. Het
  tonerpictogram knippert wanneer er een fout is opgetreden voor de tonercartridge of
  wanneer de cartridge bijna is versleten.

  c.

  Fuser Unit (Fixeereenheid):

  Hier wordt de resterende levensduur van de fixeereenheid weergegeven. Het pictogram
  van de fixeereenheid knippert wanneer er een fout is opgetreden voor de eenheid of
  wanneer deze bijna is versleten.

  d.

  Order Online (Bestel on line):

  Klik op deze knop wanneer u verbruiksmaterialen wilt bestellen via internet. Zie “Order
  Online (Bestel on line)” op pagina 230 voor meer informatie.

  Printersoftware (Windows)

  224 • Page 225

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Opmerking:
  De resterende levensduur van de vervangingsonderdelen wordt alleen weergegeven als originele
  onderdelen van Epson worden gebruikt.

  Taakinformatie

  Printersoftware (Windows)

  225 • Page 226

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  a.

  Job Name (Naam
  afdruktaak):

  Hier worden de namen van de afdruktaken van de gebruiker weergegeven. Afdruktaken
  van andere gebruikers worden weergegeven als --------.

  b.

  Status:

  Waiting (Wachten):

  De afdruktaak staat in de afdrukwachtrij.

  Spooling (Bezig
  met spoolen):

  De afdruktaak wordt in de wachtrij geplaatst op uw computer.

  Deleting (Bezig
  met verwijderen):

  De afdruktaak wordt verwijderd.

  Printing (Bezig af
  te drukken):

  De afdruktaak wordt afgedrukt.

  Completed (Voltooid):

  De afdruktaak is voltooid.

  Canceled (Geannuleerd):

  De afdruktaak is geannuleerd.

  Held (Opgehouden):

  De afdruktaak staat in de wacht.

  c.

  User (Gebruiker):

  De naam van de gebruiker.

  d.

  Computer:

  De naam van de computer waarvan de afdruktaak afkomstig is.

  e.

  Job Type (Taaktype):

  Het type taak. Taken worden weergegeven als respectievelijk Stored (Bewaard), Verify
  (Controleer), Re-Print (Opnieuw afdrukken) en Confidential (Vertrouwelijk). Zie “Taken reserveren” op pagina 64 voor meer informatie over de functie Reserve Job (Reserveer afdruktaak).

  f.

  Cancel Job (Annuleer taak):

  Hiermee annuleert de geselecteerde afdruktaak.

  g.

  Print (Afdrukken):

  Hiermee drukt u een vastgehouden taak af.

  h.

  Refresh (Vernieuw):

  Hiermee actualiseert u de informatie in dit menu.

  i.

  Display Settings
  (Weergave-instellingen):

  Hiermee wordt het dialoogvenster Display Settings (Weergave-instellingen) geopend
  waarin items kunnen worden geselecteerd alsmede de volgorde waarin deze in het scherm
  Job Information (Taakinformatie) verschijnen en waarin kan worden geselecteerd welk
  type taken wordt weergegeven.

  Gebruikers van Windows XP:
  De functie Job Management (Taakbeheer) wordt niet ondersteund voor Windows-clients waarvoor
  gedeelde LPR-verbindingen en gedeelde standaard-TCP/IP-verbindingen in Windows XP worden
  gebruikt.

  Printersoftware (Windows)

  226 • Page 227

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  De functie Job Information (Taakinformatie) kan worden gebruikt voor de volgende
  verbindingen:
  Omgevingen met server en clients:
  ❏ Gedeelde LPR-verbinding van Windows 2000, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2003 of Server
  2003 x64 met Windows Vista-, Vista x64-, XP-, XP x64- of 2000-clients.
  ❏ Gedeelde standaard-TCP/IP-verbinding van Windows Vista, Vista x64, 2000, Server 2008, Server
  2008 x64, Server 2003 of Server 2003 x64 met Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64 of 2000.
  ❏ Gedeelde EpsonNet Print TCP/IP-verbinding van Windows Vista, Vista x64, 2000, Server 2008,
  Server 2008 x64, Server 2003 of Server 2003 x64 met Windows Vista-, Vista x64-, XP-, XP x64of 2000-clients.
  Omgevingen met alleen clients:
  ❏ LPR-verbinding (in Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64 of 2000).
  ❏ Standaard-TCP/IP-verbinding (in Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64 of 2000).
  ❏ EpsonNet Print TCP/IP-verbinding (in Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64 of 2000).
  Opmerking:
  U kunt de functie niet gebruiken in de volgende omstandigheden:
  ❏ Wanneer u een optionele Ethernet-interfacekaart gebruikt die de functie Job Management
  (Taakbeheer) niet ondersteunt.
  ❏ Wanneer de NetWare-verbindingen de functie Job Management (Taakbeheer) niet ondersteunen.
  ❏ Wanneer de afdruktaken van NetWare en NetBEUI worden weergegeven als “Unknown
  (Onbekend)” op het tabblad Job Management (Taakbeheer).
  ❏ Als u zich bij een client aanmeldt via een andere gebruikersaccount dan die waarmee u bent
  aangemeld bij de server, is de functie Job Management (Taakbeheer) niet beschikbaar.

  Printersoftware (Windows)

  227 • Page 228

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Notice Settings (Mededelingsinstellingen)

  Printersoftware (Windows)

  228 • Page 229

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  a.

  Monitor the printer status (Afdrukstatus bewaken):

  Wanneer dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de printerstatus door
  EPSON Status Monitor gecontroleerd tijdens het verwerken van een
  afdruktaak.

  b.

  More Settings (Meer instellingen):

  Hiermee opent u het dialoogvenster More Settings (Meer instellingen) voor
  het instellen van de weergave van het taakbalkpictogram.

  c.

  Pop-up Notice (Pop-upmededeling):

  Hiermee bepaalt u de weer te geven mededelingen.

  d.

  Allow monitoring of shared printers (Controle van gedeelde printers toestaan):

  Als u dit selectievakje hebt ingeschakeld, kan een gedeelde printer worden
  gecontroleerd door andere computers.

  e.

  More Settings (Meer instellingen):

  Hiermee opent u het dialoogvenster More Settings (Meer instellingen) voor
  het instellen van de communicatie met de gedeelde printer.

  f.

  Display the Order Online window
  automatically (Venster Bestel on
  line automatisch tonen):

  Wanneer u dit selectievakje inschakelt, wordt het dialoogvenster Order
  Online (Bestel on line) automatisch weergegeven wanneer een
  verbruiksproduct bijna op of versleten is.

  g.

  Display once a day when a replacement part is low (Eenmaal per
  dag tonen wanneer een vervangingsonderdeel bijna op is):

  Wanneer dit keuzerondje is geselecteerd, verschijnt het venster Order
  Online (Bestel on line) automatisch eenmaal per dag op het moment
  waarop u met afdrukken begint of de status opvraagt met EPSON Status
  Monitor.

  h.

  Display only when a replacement
  part first becomes low (Alleen tonen wanneer een vervangingsonderdeel bijna op is):

  Wanneer u dit keuzerondje selecteert, wordt het dialoogvenster Order
  Online (Bestel on line) alleen automatisch weergegeven wanneer een
  vervangingsonderdeel voor het eerst het punt bereikt waarop kan worden
  gemeld dat het bijna op is.

  i.

  More Settings (Meer instellingen):

  Hiermee opent u het dialoogvenster More Settings (Meer instellingen) voor
  het instellen van de website voor bestellingen.

  j.

  Monitor Settings (Controle-instellingen):

  Hiermee opent u het dialoogvenster Monitor Settings
  (Controle-instellingen) voor het selecteren van het controle-interval.

  Als u de printer aansluit via een server met Windows Point & Print en de
  server en de client beide Windows XP of hoger gebruiken, communiceert
  deze met de communicatiefunctie van het besturingssysteem. U kunt
  daarom de printer controleren zonder dit selectievakje in te schakelen.

  Gebruikers van Windows:
  Wanneer het selectievakje Allow monitoring of the shared printers (Controle van gedeelde
  printers toestaan) is ingeschakeld, verschijnt het dialoogvenster User Account Control
  (Gebruikersaccountbeheer). Klik vervolgens op Continue (Doorgaan) om de instellingen op te geven.
  Opmerking:
  Wanneer u de printer deelt, moet u EPSON Status Monitor instellen zodat de gedeelde printer kan
  worden gecontroleerd op de afdrukserver.

  Printersoftware (Windows)

  229 • Page 230

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Order Online (Bestel on line)

  a.

  Tekstvak:

  Hier worden de verbruiksmaterialen en codes weergegeven.

  b.

  Order Now/Find Dealer (Bestel nu/
  Leverancier vinden):

  Hiermee gaat u naar de URL waar u een order kunt plaatsen en de
  dichtstbijzijnde leverancier kunt zoeken.
  Als u geen bevestiging wilt, schakelt u het selectievakje Do not display
  the confirmation message before connecting (Geen bevestiging
  weergeven voor verbinding.) in het dialoogvenster More Settings
  (Meer instellingen) in. U opent het dialoogvenster More Settings (Meer
  instellingen) door te klikken op de knop More Settings (Meer
  instellingen) in het dialoogvenster Notice Settings
  (Mededelingsinstellingen).

  c.

  Replacement Parts (Vervangingsonderdelen):

  Hiermee krijgt u informatie over de vervangingsonderdelen.

  d.

  Do not display this window automatically until a replacement part becomes low or reaches the end of its
  service life (Dit venster pas automatisch tonen wanneer een vervangingsonderdeel bijna op of versleten is):

  Wanneer u dit selectievakje inschakelt, wordt het dialoogvenster Order
  Online (Bestel on line) alleen automatisch weergegeven wanneer een
  vervangingsonderdeel voor het eerst het punt bereikt waarop kan
  worden gemeld dat het bijna op of versleten is.

  Gebruikers van Windows:
  Als u de URL niet registreert tijdens de installatie van EPSON Status Monitor, kunt u niet bestellen via
  internet. Verwijder EPSON Status Monitor zo nodig en registreer de URL dan bij het opnieuw
  installeren.

  Printersoftware (Windows)

  230 • Page 231

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Installatie van de printersoftware ongedaan maken
  Opmerking:
  De in dit gedeelte getoonde illustraties zijn afkomstig uit Windows XP. In uw besturingssysteem kunnen
  de schermen er anders uitzien.
  1. Sluit alle toepassingen.
  2. Windows Vista of Server 2008: klik op Start gevolgd door Control Panel
  (Configuratiescherm).
  Windows XP, XP x64, Server 2003 en Server 2003 x64: klik op Start gevolgd door Control Panel
  (Configuratiescherm) en Add or Remove Programs (Software).
  Windows 2000: klik op Start, wijs naar Settings (Instellingen) en klik op Control Panel
  (Configuratiescherm).
  3. Windows Vista of Server 2008: dubbelklik op het pictogram Programs and Features
  (Programma's en onderdelen).
  Windows XP, XP x64, Server 2003 en Server 2003 x64: klik op het pictogram Change or Remove
  Programs (Programma's wijzigen of verwijderen).
  Windows 2000: dubbelklik op het pictogram Add/Remove Programs (Software).
  4. Windows Vista of Server 2008: selecteer EPSON Printer Software (EPSON-printersoftware)
  en klik op Uninstall/Change (Wijzigen/Verwijderen).
  Windows XP, XP x64, 2000, Server 2003 en Server 2003 x64: selecteer EPSON Printer Software
  (EPSON-printersoftware) en klik op Change/Remove (Wijzigen/Verwijderen).

  5. Klik op het tabblad Printer Model (Printermodel) en selecteer het pictogram van uw printer.

  Printersoftware (Windows)

  231 • Page 232

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  6. Als u alleen een hulpprogramma wilt verwijderen, klikt u op het tabblad Utilities
  (Hulpprogramma's) en schakelt u het selectievakje in van de printersoftware die u wilt
  verwijderen.

  7. Klik op OK.
  Opmerking:
  U kunt de installatie van het EPSON Network Utility ongedaan maken. Als het hulpprogramma is
  verwijderd, kunt u de printerstatus niet weergeven vanuit EPSON Status Monitor op andere
  printers.
  8. Volg de instructies op het scherm.

  Printersoftware (Windows)

  232 • Page 233

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Hoofdstuk 9

  PostScript-printerdriver
  Systeemvereisten
  Vereisten voor de printerhardware
  Aanbevolen
  Geheugen

  Standaard + 256 MB (voor duplexafdrukken van afbeeldingsgegevens op Fine (Fijn))

  Opmerking:
  Installeer extra geheugenmodules in uw printer als de geïnstalleerde hoeveelheid ontoereikend blijkt.

  Systeemvereisten voor de computer
  Windows
  Aanbevolen
  Besturingssysteem

  Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64 en 2000

  Opmerkingen

  Geen beperkingen voor deze systemen

  Mac OS X
  Aanbevolen
  Versie besturingssysteem

  Mac OS X 10.3.9 en hoger

  Computer

  Power Mac G3, G4, G5, iMac, eMac, PowerBook G3, G4 of iBook

  PostScript-printerdriver

  233 • Page 234

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Opmerking:
  Voor binaire gegevens raadt Epson u aan om AppleTalk te gebruiken voor de netwerkverbinding van
  de printer. Als u voor de netwerkverbinding een ander protocol dan AppleTalk gebruikt, moet u op het
  bedieningspaneel Binary (Binair) instellen op On (Aan) in het PS3 Menu (Menu PS3). Als u een lokaal
  aangesloten printer gebruikt, kunt u geen binaire gegevens gebruiken.

  De PostScript-printerdriver gebruiken onder Windows
  Als u wilt afdrukken in PostScript-modus, moet u de printerdriver eerst installeren. Hierna vindt u
  de juiste installatie-instructies voor de interface die u voor het afdrukken gebruikt.

  PostScript-printerdriver installeren voor de parallelle interface

  c

  Let op:
  Wanneer de printer is aangesloten via een parallelle poort, mag u EPSON Status Monitor en de
  PostScript 3-driver nooit tegelijk gebruiken. Hierdoor kan uw systeem schade oplopen.

  Opmerking:
  ❏ Voor de installatie van de printersoftware voor Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64 of 2000
  kunnen beheerdersrechten noodzakelijk zijn. Vraag uw systeembeheerder om uitleg als u problemen
  ondervindt.
  ❏ Schakel alle antivirussoftware uit voordat u de printersoftware installeert.
  1. Zet de printer uit. Plaats de cd-rom met printersoftware in het cd-romstation.
  2. Klik in Windows 2000 op Start en kies Settings (Instellingen) en Printers. Dubbelklik
  vervolgens op het pictogram Add Printer (Printer toevoegen).
  Klik in Windows Vista, Vista x64 of XP op Start, wijs naar Printer and Faxes (Printers en
  faxapparaten) en klik op Add a printer (Een printer toevoegen) onder Printer Tasks
  (Printertaken).
  3. De wizard Add Printer (Printer toevoegen) verschijnt. Klik nu op Next (Volgende).
  4. Selecteer Local printer (Lokale printer) en klik op Next (Volgende).
  Opmerking:
  U mag het selectievakje Automatically detect and install my Plug and Play printer (Mijn Plug
  en Play-printer automatisch detecteren en installeren) niet inschakelen.

  PostScript-printerdriver

  234 • Page 235

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  5. Selecteer LPT1 als poort waarop de printer is aangesloten en klik op Next (Volgende).
  6. Klik op Have Disk (Bladeren) en geef het volgende pad op naar de cd-rom. Als u D: gebruikt
  als cd-romstation, luidt het pad D:\ADOBEPS\DUTCH\PS_SETUP.
  Klik vervolgens op OK.
  Opmerking:
  Gebruik de juiste stationsletter voor uw systeem.
  7. Selecteer de printer en klik op Next (Volgende).
  8. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
  9. Als de installatie is voltooid, klikt u op Finish (Voltooien).

  PostScript-printerdriver installeren voor de USB-interface

  c

  Let op:
  Wanneer de printer is aangesloten via een parallelle poort, mag u EPSON Status Monitor en de
  PostScript 3-driver nooit tegelijk gebruiken. Hierdoor kan uw systeem schade oplopen.

  Opmerking:
  ❏ Voor de installatie van de printersoftware voor Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64 of 2000
  kunnen beheerdersrechten noodzakelijk zijn. Vraag uw systeembeheerder om uitleg als u problemen
  ondervindt.
  ❏ Schakel alle antivirussoftware uit voordat u de printersoftware installeert.
  1. Zet de printer uit. Plaats de cd-rom met printersoftware in het cd-romstation.
  2. Sluit uw computer met een USB-kabel aan op de printer en zet de printer vervolgens aan.
  Gebruikers van Windows:
  Zonder Windows-driver of Adobe PS-driver wordt Found New Hardware (Nieuwe hardware
  gevonden) weergegeven op het scherm. Klik in dit geval op Ask me again later (Later opnieuw
  vragen).

  PostScript-printerdriver

  235 • Page 236

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  3. Klik in Windows Vista, Vista x64, XP of XP x64 op Start, wijs naar Printer and Faxes (Printers
  en faxapparaten) en klik op Add a printer (Een printer toevoegen) onder Printer Tasks
  (Printertaken).
  Klik in Windows 2000 op Start en kies Settings (Instellingen) en Printers. Dubbelklik
  vervolgens op het pictogram Add Printer (Printer toevoegen).
  4. De wizard Add Printer (Printer toevoegen) verschijnt. Klik nu op Next (Volgende).
  5. Selecteer Local printer (Lokale printer) en klik op Next (Volgende).
  Opmerking:
  U mag het selectievakje Automatically detect and install my Plug and Play printer (Mijn Plug
  en Play-printer automatisch detecteren en installeren) niet inschakelen.
  6. Selecteer USB als poort waarop de printer is aangesloten en klik op Next (Volgende).
  7. Klik op Have Disk (Bladeren) en geef het volgende pad op naar de cd-rom. Als u D: gebruikt
  als cd-romstation, luidt het pad D:\ADOBEPS\DUTCH\PS_SETUP. Klik vervolgens op OK.
  Opmerking:
  Gebruik de juiste stationsletter voor uw systeem.
  8. Selecteer de printer en klik op Next (Volgende).
  9. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
  10. Als de installatie is voltooid, klikt u op Finish (Voltooien).

  PostScript-printerdriver installeren voor de netwerkinterface
  Opmerking:
  ❏ Geef de netwerkinstellingen op voordat u de printerdriver installeert. Raadpleeg de bij uw printer
  geleverde Netwerkhandleiding voor meer informatie.
  ❏ Schakel alle antivirussoftware uit voordat u de printersoftware installeert.
  1. Zet de printer aan. Plaats de cd-rom met printersoftware in het cd-romstation.

  PostScript-printerdriver

  236 • Page 237

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  2. Klik in Windows Vista, Vista x64, XP of XP x64 op Start, wijs naar Printer and Faxes (Printers
  en faxapparaten) en klik op Add a printer (Een printer toevoegen) onder Printer Tasks
  (Printertaken).
  Klik in Windows 2000 op Start en kies Settings (Instellingen) en Printers. Dubbelklik
  vervolgens op het pictogram Add Printer (Printer toevoegen).
  3. De wizard Add Printer (Printer toevoegen) verschijnt. Klik nu op Next (Volgende).
  4. Selecteer Local printer (Lokale printer) en klik op Next (Volgende).
  Opmerking:
  U mag het selectievakje Automatically detect and install my Plug and Play printer (Mijn Plug
  en Play-printer automatisch detecteren en installeren) niet inschakelen.
  5. Schakel het selectievakje Create a new port (Nieuwe poort maken) en selecteer Standard
  TCP/IP Port in de keuzelijst. Klik op Next (Volgende).
  6. Klik op Next (Volgende).
  7. Geef het IP-adres en de poortnaam op en klik op Next (Volgende).
  8. Klik op Finish (Voltooien).
  9. Klik in de wizard op Have Disk (Bladeren) en geef het volgende pad op naar de cd-rom. Als u
  D: gebruikt als cd-romstation, luidt het pad D:\ADOBEPS\DUTCH\PS_SETUP.
  Klik vervolgens op OK.
  Opmerking:
  Gebruik de juiste stationsletter voor uw systeem.
  10. Selecteer de printer en klik op Next (Volgende).
  11. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
  12. Als de installatie is voltooid, klikt u op Finish (Voltooien).

  De PostScript-printerdriver openen
  U kunt de PostScript-printerdriverinstellingen wijzigen in de PostScript-printerdriver. Zie “De
  printerdriver openen” op pagina 217 voor het openen van de printerdriver.

  PostScript-printerdriver

  237 • Page 238

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  AppleTalk gebruiken onder Windows 2000
  Gebruik de volgende instellingen als Windows 2000 op uw computer is geïnstalleerd en de printer
  is aangesloten via een netwerkinterface waarvoor AppleTalk wordt gebruikt als protocol:
  ❏ Selecteer PS3 bij Network setting (Netwerkinstelling) in het Emulation Menu (Menu
  Emulatie) op het bedieningspaneel.
  ❏ Zorg er op het tabblad Device Settings (Apparaatinstellingen) van het dialoogvenster
  Eigenschappen van de printer voor dat SEND CTRL-D Before Each Job (CTRL-D verzenden
  voor elke taak) en SEND CTRL-D After Each Job (CTRL-D verzenden na elke taak) op No
  (Nee) staat.
  ❏ TBCP (Tagged Binary Communications Protocol) kan niet worden gebruikt als instelling bij
  Output Protocol (Uitvoerprotocol).

  De PostScript-printerdriver gebruiken onder Macintosh
  De PostScript-printerdriver installeren
  Opmerking:
  Zorg ervoor dat er geen enkel programma actief is op uw Macintosh wanneer u de printerdriver wilt
  installeren.

  Voor gebruikers van Mac OS X
  Opmerking:
  Zorg ervoor dat Print & Fax (Afdrukken en faxen) (Mac OS X 10.5) of Printer Setup Utility
  (Printerconfiguratie) (Mac OS X 10.4 en lager) gesloten is.
  1. Plaats de cd-rom met printersoftware in het cd-romstation.
  2. Dubbelklik op het cd-rompictogram.
  3. Dubbelklik op Mac OS X gevolgd door PS Installer.
  4. Klik op Continue (Doorgaan) wanneer het venster Install EPSON PostScript Software (EPSON
  PostScript-software installeren) verschijnt en volg verder de instructies op het scherm.

  PostScript-printerdriver

  238 • Page 239

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  5. Snelle installatie verschijnt op het scherm. Klik op Install (Installeren).
  Opmerking:
  Mac OS X 10.4 en lager: als het venster voor de controle van uw identiteit verschijnt, voert u de
  gebruikersnaam en het wachtwoord van een beheerder in.
  6. Als de installatie is voltooid, klikt u op Close (Sluit).

  Printer selecteren
  Na de installatie van de PostScript 3-printerdriver moet u de printer selecteren.

  In een netwerkomgeving
  Voor gebruikers van Mac OS X
  Opmerking:
  ❏ EPSON FireWire wordt weliswaar weergegeven in het interfacemenu, maar gebruik ervan in
  combinatie met de PostScript 3-modus is niet mogelijk.
  ❏ U moet de instellingen voor de geïnstalleerde opties handmatig opgeven wanneer de printer is
  aangesloten via USB, Afdrukken via IP of Bonjour (Rendezvous). Wanneer de printer is aangesloten
  via AppleTalk worden de instellingen automatisch vastgelegd door de printersoftware.
  ❏ Geef ASCII op als gegevensindeling in het programma.
  1. Mac OS X 10.5: open System Preferences (Systeemvoorkeuren) en dubbelklik op het pictogram
  Print & Fax (Afdrukken en faxen).
  Mac OS X 10.4 en lager: open de map Applications (Programma's), open de map Utilities
  (Hulpprogramma's) en dubbelklik vervolgens op Printer Setup Utility
  (Printerconfiguratie).
  Het venster Printer List (Printers) verschijnt.
  2. Klik op Add (Voeg toe) in het venster Printers.

  PostScript-printerdriver

  239 • Page 240

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  3. Selecteer het protocol of de interface die u gebruikt in de keuzelijst.
  Gebruikers van AppleTalk:
  Zorg ervoor dat u AppleTalk selecteert. Selecteer niet EPSON AppleTalk. Deze optie is namelijk
  niet geschikt voor gebruik met de PostScript 3-printerdriver.
  Gebruikers van Afdrukken via IP:
  ❏ Zorg ervoor dat u IP Printing (Afdrukken via IP) selecteert. Selecteer niet EPSON TCP/IP. Deze
  optie is namelijk niet geschikt voor gebruik met de PostScript 3-printerdriver.
  ❏ Na selectie van IP Printing (Afdrukken via IP) voert u het IP-adres van de printer in. Schakel
  vervolgens ook het selectievakje Use default queue on server (Gebruik standaardwachtrij
  op server) in.
  Gebruikers van USB:
  Zorg ervoor dat u USB selecteert. Selecteer niet EPSON USB. Deze optie is namelijk niet geschikt
  voor gebruik met de PostScript 3-printerdriver.

  PostScript-printerdriver

  240 • Page 241

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  4. Volg de onderstaande instructies die op uw situatie van toepassing zijn om de printer te selecteren.
  AppleTalk
  Selecteer uw printer in de lijst met namen en selecteer vervolgens Auto Select (Automatische
  selectie) in de lijst met printermodellen.
  IP Printing (Afdrukken via IP)
  Selecteer Epson in de lijst met namen en selecteer vervolgens uw printer in de lijst met
  printermodellen.
  USB
  Selecteer uw printer in de lijst met namen en selecteer vervolgens uw printer in de lijst met
  printermodellen.
  Voor gebruikers van Mac OS X 10.4 en lager:
  Als de ESC/Page-driver niet is geïnstalleerd, wordt uw model printer automatisch geselecteerd in
  de lijst met modellen zodra u de printer selecteert in de lijst met namen terwijl de printer aanstaat.
  Bonjour (Rendezvous)
  Selecteer uw printer (printernaam gevolgd door (PostScript)) in de lijst met namen. Uw model
  printer wordt automatisch geselecteerd in de lijst met modellen.
  Gebruikers van Bonjour (Rendezvous):
  Als uw model printer niet automatisch wordt geselecteerd in de lijst met modellen, moet u de
  PostScript-printerdriver opnieuw installeren. Zie “De PostScript-printerdriver installeren” op
  pagina 238 voor meer informatie.
  5. Klik op Add (Voeg toe).
  Gebruikers van Afdrukken via IP, USB of Bonjour (Rendezvous):
  Selecteer uw printer in de lijst met printers en selecteer Show Info (Toon info) bij Printers. Het
  dialoogvenster Printerinfo verschijnt. Selecteer Installable Options (Installeerbare opties) in de
  keuzelijst en geef de gewenste instellingen op.
  6. Controleer of de naam van uw printer is toegevoegd aan het venster Printers. Stop vervolgens
  Print & Fax (Afdrukken en faxen) (Mac OS X 10.5) of Printer Setup Utility
  (Printerconfiguratie) (Mac OS X 10.4 en lager).

  PostScript-printerdriver

  241 • Page 242

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  De PostScript-printerdriver openen
  U kunt de PostScript-printerdriverinstellingen wijzigen in de PostScript-printerdriver. Zie “De
  printerdriver openen” op pagina 217 voor het openen van de printerdriver.

  Printerinstellingen wijzigen
  U kunt de printerinstellingen wijzigen wanneer andere opties worden geïnstalleerd in uw printer.

  Voor gebruikers van Mac OS X
  1. Open de printerdriver. Het venster Printer List (Printers) verschijnt.
  2. Selecteer de printer in de lijst.
  3. Selecteer Show Info (Toon info) bij Printers. Het dialoogvenster Printerinfo verschijnt.
  4. Breng de gewenste wijzigingen aan en sluit het dialoogvenster.
  5. Stop Print & Fax (Afdrukken en faxen) (Mac OS X 10.5) of Printer Setup Utility
  (Printerconfiguratie) (Mac OS X 10.4 en lager).

  PostScript-printerdriver

  242 • Page 243

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Hoofdstuk 10

  PCL-printerdriver
  PCL-modus
  Hardwarevereisten
  De printer moet aan de volgende hardwarevereisten voldoen om de PCL6/PCL5-printerdriver te
  kunnen gebruiken.
  De geheugenvereisten voor het gebruik van de PCL6/PCL5-printerdriver staan hieronder. Installeer
  extra geheugenmodules (optie) in uw printer als de geïnstalleerde hoeveelheid ontoereikend blijkt.
  Minimumgeheugen
  *

  128 MB*

  De mogelijkheid bestaat dat u niet kunt afdrukken met deze hoeveelheid geheugen. Dit hangt af van de specifieke taak
  die wordt afgedrukt.

  Systeemvereisten (alleen voor de Epson PCL6-printerdriver)
  Als u de PCL6-printerdriver wilt gebruiken, moet de computer een van de volgende versies van
  Microsoft Windows gebruiken. Bovendien moet de computer voldoen aan de systeemvereisten van
  het desbetreffende besturingssysteem.
  Ondersteunde besturingssystemen

  Windows Vista/Vista x64
  Windows XP/XP x64
  Windows Server 2008 x64/Server 2008 x64
  Windows Server 2003/Server 2003 x64
  Windows 2000
  Windows NT 4.0
  Windows Me
  Windows 98
  Windows 95

  PCL-printerdriver

  243 • Page 244

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  PCL6-printerdriver gebruiken (alleen voor de Epson PCL6-printerdriver)
  Als u wilt afdrukken in PCL-modus, moet u de printerdriver eerst installeren. Raadpleeg de
  klantenservice in uw regio voor informatie over het verkrijgen van de printerdriver.
  Opmerking:
  De PCL6-printerdriver en EPSON Status Monitor kunnen niet tegelijk worden gebruikt.

  De PCL6-printerdriver installeren
  Opmerking:
  ❏ Voor de installatie van de printersoftware voor Windows Vista, XP, 2000, Server 2008 of Server
  2003 kunnen beheerdersrechten noodzakelijk zijn. Vraag uw systeembeheerder om uitleg als u
  problemen ondervindt.
  ❏ Schakel alle antivirussoftware uit voordat u de printersoftware installeert.
  ❏ De voorbeelden in dit gedeelte hebben betrekking op Windows XP. U kunt op uw scherm iets anders
  te zien krijgen, maar de instructies zijn verder gelijk.
  ❏ Wanneer u de printerdriver wilt verwijderen, moet u EPSON Monochrome Laser P6 selecteren
  in het verwijderprogramma. Als u EPSON Printer Software (EPSON-printersoftware) selecteert,
  wordt de vewijderprocedure mogelijk niet goed voltooid.
  1. Zet de printer uit.
  2. Dubbelklik op SETUP.EXE. De licentieovereenkomst wordt weergegeven.
  3. Lees de licentieovereenkomst. Als u akkoord gaat met de voorwaaren, schakelt u het selectievakje
  I accept the terms of the above License Agreement (Ik accepteer de voorwaarden van
  de licentieovereenkomst) in. Klik nu op Next (Volgende).
  4. Selecteer de naam van uw printer en klik op Next (Volgende).

  PCL-printerdriver

  244 • Page 245

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  5. Selecteer het besturingssysteem dat u gebruikt en schakel Yes (Ja) of No (Nee) in om de printer
  al dan niet te delen in het netwerk. Klik nu op Next (Volgende).
  Opmerking:
  ❏ Wanneer u setup.exe gebruikt voor de installatie, kunt u bij Available Platforms (Beschikbare
  platforms) een ander platform dan de huidige Windows-versie selecteren. Wanneer u een
  installatie uitvoert met Point & Print, kunt u dus printerdrivers voor andere platforms
  verzenden.
  ❏ Als u een printerdriver wilt installeren voor de computer die u momenteel gebruikt, dan moet
  u de Windows-versie selecteren die op uw computer wordt gebruikt. Als u een andere versie van
  Windows selecteert, wordt de printerdriver niet goed geïnstalleerd.
  6. Controleer of de gewenste printerpoort is geselecteerd en of de naam van de printer wordt
  weergegeven. Als dit niet het geval is, selecteert u de gewenste poort in de keuzelijst en typt u de
  naam van de printer in het vak Printer Name (Printernaam). Schakel het selectievakje Yes (Ja) of
  No (Nee) in om de printer al dan niet standaardprinter te maken. Klik nu op Next
  (Volgende).
  7. U kunt de installatie nu starten. Klik op Finish (Voltooien) om door te gaan.
  8. De installatie is voltooid. Klik op Exit to Windows (Afsluiten en naar Windows).
  Na afloop van de installatie klikt u op Printer Properties (Printereigenschappen) om instellingen
  op te geven.
  Opmerking:
  Als u de instellingen wilt wijzigen, kunt u de PCL6-printerdriver openen door te klikken op Document
  Default (Bestandsstandaard).

  De PCL6-printerdriver openen
  U kunt de PCL6-printerdriverinstellingen wijzigen in de PCL6-printerdriver. Zie “De printerdriver
  openen” op pagina 217 voor het openen van de printerdriver.

  De printerdriver bijwerken
  Wanneer u optionele producten installeert, moet u de printerdriver met de hand bijwerken. Zie de
  volgende instructies.
  1. Klik op het tabblad Printer van het dialoogvenster Properties (Eigenschappen).

  PCL-printerdriver

  245 • Page 246

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  2. Selecteer de optie die u hebt geïnstalleerd.

  PCL-printerdriver

  246 • Page 247

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Appendix A

  Technische specificaties
  Papier
  Aangezien de kwaliteit van een bepaald merk of type papier op elk moment door de fabrikant kan
  worden gewijzigd, kan Epson de kwaliteit van geen enkele papiersoort garanderen. Test enkele vellen
  papier voordat u een grote hoeveelheid aanschaft of afdrukt.

  Beschikbare papiersoorten
  Papiersoort

  Beschrijving

  Gewoon papier

  Gewicht: 60 tot 90 g/m2 (ook kringlooppapier*)

  Enveloppen

  Geen lijm of plakstrip. Geen plastic vensters (tenzij specifiek ontworpen voor
  laserprinters).

  Etiketten

  Het achtervel moet volledig bedekt zijn, zonder ruimtes tussen de etiketten.

  Transparanten

  Transparanten voor laserprinters of kopieerapparaten.

  Zwaar papier

  Gewicht: 90 tot 157 g/m2

  Extra zwaar papier

  Gewicht: 157 tot 216 g/m2

  Gekleurd papier

  Niet-gecoat

  Papier met briefhoofd

  Het papier en de inkt van briefhoofden moeten geschikt zijn voor
  laserprinters.

  *Gebruik kringlooppapier uitsluitend bij een normale temperatuur en vochtigheidsgraad. Papier van slechte kwaliteit kan

  de afdrukkwaliteit verminderen en papierstoringen en andere problemen veroorzaken.

  Ongeschikt papier
  Het volgende papier mag niet in deze printer worden gebruikt. Het kan schade aan de printer,
  papierstoringen en slechte afdrukkwaliteit veroorzaken.
  ❏ Afdrukmaterialen die zijn bestemd voor andere zwart-witlaserprinters, kleurenlaserprinters,
  kleurenkopieerapparaten, zwart-witkopieerapparaten of inkjetprinters

  Technische specificaties

  247 • Page 248

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  ❏ Papier waarop eerder is afgedrukt met een andere zwart-witlaserprinter, kleurenlaserprinter,
  kleuren- of zwart-witkopieerapparaat, een inkjetprinter of thermische transferprinter
  ❏ Carbonpapier, doorschrijfpapier, warmtegevoelig papier, drukgevoelig papier, zuurhoudend
  papier of papier met inkt die gevoelig is voor hoge temperaturen (rond 200 ˚C)
  ❏ Etiketten die gemakkelijk loslaten of niet de volledige oppervlakte van het achtervel bedekken
  ❏ Speciaal gecoat papier of gekleurd papier met een speciaal oppervlak
  ❏ Papier met ringbandgaten of geperforeerd papier
  ❏ Papier met lijm, nietjes, papierklemmen of plakstrips
  ❏ Papier dat statische elektriciteit aantrekt
  ❏ Klam of vochtig papier
  ❏ Papier met variërend gewicht
  ❏ Extreem zwaar of licht papier
  ❏ Papier dat te glad of te ruw is
  ❏ Papier met een verschillende voor- en achterzijde
  ❏ Gevouwen, gekreukeld, golvend of gescheurd papier
  ❏ Papier met een onregelmatige vorm, of papier waarvan de hoeken niet recht zijn

  Afdrukgebied
  Een gebied van 4 mm rondom kan niet worden bedrukt.

  *

  *

  * 4 mm

  Technische specificaties

  248 • Page 249

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Opmerking:
  ❏ Afhankelijk van het programma dat u gebruikt kan het afdrukgebied kleiner zijn.
  ❏ Bij het afdrukken op enveloppen kan een gebied van 10 mm rondom niet worden bedrukt.

  Technische specificaties

  249 • Page 250

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Printer
  Algemeen
  Afdrukmethode:

  Laserscannen en droog elektrofotografisch proces

  Resolutie:

  300 × 300 dpi, 600 × 600 dpi, 1200 × 1200 dpi

  Afdruksnelheid*:

  Maximaal 44 pagina's per minuut op A4-papier

  Papierinvoer:

  Automatische of handmatige invoer

  Uitlijning papierinvoer:

  Centreren voor alle papierformaten

  Laadvermogen papiercassettes:
  MP-lade:

  gewoon papier

  Maximale stapeldikte van 17,5 mm of maximaal
  150 vel (60 tot 90 g/m2)

  enveloppen

  Maximaal 10 stuks

  transparanten

  Maximaal 75 vel

  etiketten

  Maximaal 75 vel

  zwaar papier

  Maximale stapeldikte van 17,5 mm

  extra zwaar papier

  Maximale stapeldikte van 17,5 mm

  Onderste standaardpapiercassette:

  gewoon papier

  Maximale stapeldikte van 59,4 mm of maximaal
  500 vel (60 tot 90 g/m2)

  Optionele papiercassette:

  gewoon papier

  Maximale stapeldikte van 59,4 mm of maximaal
  500 vel (60 tot 90 g/m2)

  Papieruitvoer:

  Afdruk-benedenlade

  Voor alle papiertypen en -formaten

  Stapelaar

  Voor gewoon papier en dik papier
  Voor papier van het formaat A4, A5, B5, LT, HLT,
  GLT en EXE
  Zie “A4-stapelaar” op pagina 256 voor meer informatie.

  Afdruk-benedenlade

  Maximaal 500 vel gewoon papier (80 g/m2)

  Stapelaar

  Maximaal 500 vel gewoon papier (80 g/m2)

  Papieruitvoercapaciteit:

  Technische specificaties

  250 • Page 251

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Printertaal:

  Gebruikershandleiding

  ECP/Page
  Emulatie van 24-pins ESC/P 2-printer (modus ESC/P 2)
  Emulatie van 9-pins ESC/P-printer (modus FX)
  Emulatie van IBM Pro-printer (modus I239X)
  Adobe PostScript3 (PS3-modus)
  PCL5/PCL6-emulatie (PCL-modus)

  *

  Beschikbare lettertypen:

  84 schaalbare lettertypen en 7 bitmaplettertypen voor ESC/Page
  95 schaalbare lettertypen en 5 bitmaplettertypen voor PCL5
  80 schaalbare lettertypen en 1 bitmaplettertype voor PCL6
  17 schaalbare lettertypen voor PostScript3

  RAM:

  128 MB, uitbreidbaar tot 576 MB

  De precieze afdruksnelheid hangt af van het papiertype en andere omstandigheden.

  Omgevingsspecificaties
  Temperatuur:

  Vochtigheid:

  Hoogte:

  In gebruik:

  10 tot 35 ˚C (50 tot 95 ˚F)

  Niet in gebruik:

  0 tot 35 ˚C (32 tot 95 ˚F)

  In gebruik:

  15 tot 85% RV

  Niet in gebruik:

  10 tot 85% RV

  Maximaal 2.000 meter (6.562 voet)

  Mechanische specificaties
  Afmetingen

  Gewicht

  Hoogte:

  390 mm (15,4 inch)

  Breedte:

  518 mm (20,4 inch)

  Diepte:

  429 mm (16,9 inch)

  Ca. 22,5 kg (ca. 49,6 lb)
  (Exclusief verbruiksmaterialen en opties)

  Technische specificaties

  251 • Page 252

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Elektrische specificaties
  120 V

  220-240 V

  Nominaal voltage

  110 V - 120 V

  220 V - 240 V

  Nominale frequentie

  50 Hz / 60 Hz

  50 Hz / 60 Hz

  Stroomsterkte

  12,5 A

  6,0 A

  Gemiddeld

  712 W

  703 W

  Max.

  1130 W

  1150 W

  In de gebruiksklare modus

  86 W

  88 W

  In de rustmodus*

  4 W of minder

  7 W of minder

  Stroomverbruik

  Tijdens afdrukken

  *De waarden geven het stroomverbruik weer wanneer alle taken volledig gestopt zijn. Het stroomverbruik varieert,

  afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden, en of er al dan niet een interfacekaart type B en USB-geheugen is
  geïnstalleerd.

  Standaard en goedkeuringen
  Europees model:
  Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG
  EMC-richtlijn 2004/108/EG

  EN 60950-1
  EN 60825-1
  EN 55022 klasse B
  EN 55024
  EN 61000-3-2
  EN 61000-3-3

  Interfaces
  Parallelle interface
  De parallelle interface voldoet aan de norm IEEE 1284-I.
  ECP-modus/nibble-modus

  Technische specificaties

  252 • Page 253

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  USB-interface
  USB 2.0 High Speed-modus
  Opmerking:
  ❏ Alleen computers met een USB-connector en Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000, Server
  2003 of Server 2003 x64 ondersteunen de USB-interface.
  ❏ Uw computer moet USB 2.0 ondersteunen om uw computer met USB 2.0 als interface te kunnen
  aansluiten op de printer.
  ❏ Aangezien USB 2.0 volledig compatibel is met USB 1.1, kan ook USB 1.1 worden gebruikt als
  interface.
  ❏ USB 2.0 kan worden gebruikt met Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000, Server 2003 en
  Server 2003 x64.

  Ethernet-interface
  U kunt een rechtstreekse, afgeschermde IEEE 802.3 100BASE-TX/10BASE-T-interfacekabel
  (twisted-pair) met een RJ45-connector gebruiken.

  Technische specificaties

  253 • Page 254

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Optionele onderdelen en verbruiksmaterialen
  Optionele papiercassette
  Productcode/model:

  C12C802542 / L571AC1*

  Papierformaat:

  A3, A4, A5, B4, B5, Letter (LT), Legal (LGL)

  Papiergewicht:

  60 tot 90 g/m2 (17 tot 24 lb)

  Papierinvoer:

  Eén geïnstalleerde papiercassette
  Automatisch papierinvoersysteem
  Capaciteit van cassette maximaal 500 vel

  Papiersoorten:

  Gewoon papier

  Voeding:

  24 V gelijkspanning / 1,7 A en 3,3 V gelijkspanning / 0,1 A vanuit de printervoeding

  Afmetingen en gewicht:

  *

  Hoogte:

  143 mm (5,6 inch)

  Breedte:

  505 mm (19,9 inch)

  Diepte:

  373 mm (14,7 inch)

  Gewicht:

  6,3 kg (13,9 lb) inclusief cassette

  Dit product voldoet aan de CE-markeringsvereisten in overeenstemming met EG-richtlijn 2004/108/EG.

  Technische specificaties

  254 • Page 255

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Duplexeenheid
  Productcode/model:

  C12C802552*

  Papierformaat:

  A3, A4, A5, B4, B5, Letter (LT), Half Letter (HLT), Legal (LGL), Government Legal (GLG),
  Ledger (B), Executive (EXE), F4

  Papiergewicht:

  60 tot 157 g/m2 (16 tot 42 lb)

  Papierinvoer:

  Automatisch papierinvoersysteem

  Papiersoorten:

  Gewoon papier

  Voeding:

  24 V gelijkspanning / 1,6 A en 3,3 V gelijkspanning / 0,1 A vanuit de printervoeding

  Afmetingen en gewicht:

  *

  Hoogte:

  233 mm (9,2 inch)

  Breedte:

  435 mm (17,1 inch)

  Diepte:

  147 mm (5,8 inch)

  Gewicht:

  2,3 kg (5,1 lb)

  Dit product voldoet aan de CE-markeringsvereisten in overeenstemming met EG-richtlijn 2004/108/EG.

  Geheugenmodules
  Zorg ervoor dat u een geheugenmodule (type DIMM) gebruikt die compatibel is met de producten
  van EPSON. Neem voor meer informatie contact op met de leverancier van deze printer of de
  EPSON-verkoper.
  Geheugengrootte:

  16, 32, 64, 128 of 256 MB

  CompactFlash-geheugen
  Neem contact op met EPSON voor meer informatie.

  Technische specificaties

  255 • Page 256

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  A4-stapelaar
  Productcode:

  C12C802562 / L571AST*

  Uitvoercapaciteit:

  Maximaal 500 vel gewoon papier (80 g/m2)

  Papierformaat:

  A4, A5, B5, Letter (LT), Half Letter (HLT), Government Letter (GLT), Executive (EXE)

  Papiergewicht:

  60 tot 157 g/m2 (16 tot 42 lb)

  Papiersoorten:

  Gewoon papier, dik papier

  Voeding:

  24 V gelijkspanning - 0,4 A vanuit de printervoeding

  Stroomverbruik:

  24 V / 1,5 A en 3,3 V / 0,2 A vanuit de printervoeding

  Afmetingen en gewicht:

  *

  Hoogte:

  212 mm (8,3 inch)

  Breedte:

  501 mm (19,7 inch)

  Diepte:

  312 mm (12,3 inch)

  Gewicht:

  3,0 kg (6,6 lb)

  Dit product voldoet aan de CE-markeringsvereisten in overeenstemming met EMC-richtlijn 2004/108/EG.

  Tonercartridge/Return Imaging Cartridge
  Productcode/model:

  Tonercartridge

  Return Imaging Cartridge*2

  1188/1188*1

  1189/1189*1

  Opslagtemperatuur:

  0 tot 35 ˚C (32 tot 95 ˚F)

  Vochtigheid opslag:

  15 tot 85% RV

  *1 Dit product voldoet aan de CE-markeringsvereisten in overeenstemming met EMC-richtlijn 2004/108/EG.
  *2Return Imaging Cartridges zijn in sommige landen niet verkrijgbaar. Informeer bij uw plaatselijke Epson-leverancier of

  -vertegenwoordiger naar een eventuele Return Imaging Cartridge-regeling.

  Technische specificaties

  256 • Page 257

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Appendix B

  Hulp vragen
  Contact opnemen met de klantenservice
  Voordat u contact opneemt met Epson
  Wanneer uw Epson-product niet goed functioneert en het niet lukt het probleem te verhelpen aan
  de hand van de probleemoplossing in de bijgeleverde documentatie, kunt u contact opnemen met
  de klantenservice. Als de klantenservice voor uw land hieronder niet vermeld staat, neemt u contact
  op met de leverancier bij wie u het product hebt aangeschaft.
  De klantenservice kan u sneller helpen als u de volgende gegevens bij de hand hebt:
  ❏ Serienummer van het product
  (Het serienummer vindt u meestal op een etiket aan de achterzijde van het product.)
  ❏ model van het product;
  ❏ Softwareversie van het product
  (Klik op About (Info), Version Info (Versie-info) of een soortgelijke knop in de
  productsoftware.)
  ❏ merk en model van uw computer;
  ❏ naam en versie van uw besturingssysteem;
  ❏ naam en versie van de toepassing(en) die u meestal met het product gebruikt.

  Help voor gebruikers in Europa
  Raadpleeg het pan-Europese garantiebewijs als u wilt weten hoe u contact kunt opnemen met de
  klantenservice van Epson.

  Help voor gebruikers in Australië
  Epson Australia wilt u van dienst zijn met een hoog niveau van klantenservice. Naast de
  productdocumentatie biedt Epson de volgende informatiebronnen.

  Hulp vragen

  257 • Page 258

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Uw leverancier.
  Vergeet niet dat uw leverancier vaak kan helpen bij het oplossen van problemen. De leverancier is
  altijd de eerste met wie u contact opneemt voor advies bij problemen. Hij kan problemen vaak snel
  en eenvoudig oplossen, of advies geven over de volgende stap die u kunt nemen.

  Website http://www.epson.com.au
  Toegang tot de internetpagina’s van Epson Australia. Handig om af en toe naartoe te surfen! De site
  biedt een gedeelte voor het downloaden van drivers, contactpunten van Epson, informatie over
  nieuwe producten en technische ondersteuning (e-mail).

  Epson Helpdesk
  Epson Helpdesk wordt aangeboden als laatste hulpmiddel, om te zorgen dat klanten toegang hebben
  tot advies. Medewerkers van de Helpdesk kunnen u helpen bij het installeren, configureren en
  bedienen van uw Epson-product. Medewerkers van de Helpdesk kunnen u ook voordat u overgaat
  tot een aankoop literatuur verschaffen over nieuwe Epson-producten en u vertellen waar u de
  dichtstbijzijnde leverancier of serviceverlener kunt vinden. U kunt hier terecht met veel verschillende
  vragen.
  De Helpdesk is te bereiken op:
  Tel.nr.:

  1300 361 054

  Fax:

  (02) 8899 3789

  U wordt aangeraden alle relevante informatie bij de hand te hebben wanneer u belt. Hoe meer
  informatie u van tevoren verzamelt, des te sneller kunnen wij u helpen bij het oplossen van het
  probleem. Deze informatie bestaat onder andere uit uw Epson-productdocumentatie, het type
  computer, besturingssysteem, toepassingsprogramma’s, en alle overige informatie waarvan u denkt
  dat deze nodig is.

  Help voor gebruikers in Singapore
  Informatiebronnen, ondersteuning en services die geboden worden door Epson Singapore zijn:

  World Wide Web (http://www.epson.com.sg)
  Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden, vragen en antwoorden,
  verkoopvragen, en technische ondersteuning via e-mail zijn beschikbaar.

  Hulp vragen

  258 • Page 259

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Epson-helpdesk (telefoon: (65) 6586 3111)
  Het HelpDesk-team kan u telefonisch helpen met het volgende:
  ❏ Verkoopvragen en productinformatie
  ❏ Vragen over het gebruik van producten of problemen
  ❏ Vragen over reparatieservice en garantie

  Help voor gebruikers in Thailand
  Contact opnemen voor informatie, ondersteuning en service kan via:

  World Wide Web (http://www.epson.co.th)
  Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden, vragen en antwoorden, en e-mail
  zijn beschikbaar.

  Epson-hotline (telefoon: (66) 2685-9899)
  Het Hotline-team kan u telefonisch helpen met het volgende:
  ❏ Verkoopvragen en productinformatie
  ❏ Vragen over het gebruik van producten of problemen
  ❏ Vragen over reparatieservice en garantie

  Help voor gebruikers in Vietnam
  Contact opnemen voor informatie, ondersteuning en service kan via:
  Epson Hotline (tel.nr.):

  84-8-823-9239

  Servicecenter:

  80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City Vietnam

  Help voor gebruikers in Indonesië
  Contact opnemen voor informatie, ondersteuning en service kan via:

  Hulp vragen

  259 • Page 260

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  World Wide Web (http://www.epson.co.id)
  ❏ Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden
  ❏ Vragen en antwoorden, verkoopvragen, vragen via e-mail

  Epson Hotline
  ❏ Verkoopvragen en productinformatie
  ❏ Technische ondersteuning
  Tel.nr.

  (62) 21-572 4350

  Fax

  (62) 21-572 4357

  Hulp vragen

  260 • Page 261

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Epson servicecenter:
  Jakarta

  Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B
  Jl. Arteri Mangga Dua,
  Jakarta
  Telefoon/fax: (62) 21-62301104

  Bandung

  Lippo Center 8th floor
  Jl. Gatot Subroto No.2
  Bandung
  Telefoon/fax: (62) 22-7303766

  Surabaya

  Hitech Mall lt IIB No. 12
  Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118
  Surabaya
  Telefoon: (62) 31-5355035
  Fax: (62)31-5477837

  Yogyakarta

  Hotel Natour Garuda
  Jl. Malioboro No. 60
  Yogyakarta
  Telefoon: (62) 274-565478

  Medan

  Wisma HSBC 4th floor
  Jl. Diponegoro No. 11
  Medan
  Telefoon/fax: (62) 61-4516173

  Makassar

  MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8
  JI. Ahmad Yani No.49
  Makassar
  Telefoon:
  (62)411-350147/411-350148

  Help voor gebruikers in Hongkong
  Voor technische ondersteuning en andere after-sales services kunnen gebruikers contact opnemen
  met Epson Hong Kong Limited.

  Hulp vragen

  261 • Page 262

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Internet-homepage
  Epson Hong Kong heeft op internet een plaatselijke homepage opgesteld in zowel Chinees als Engels,
  waar gebruikers de volgende informatie kunnen krijgen:
  ❏ Productinformatie
  ❏ Antwoorden op vaakgestelde vragen
  ❏ Nieuwste versies van drivers voor Epson-producten
  Gebruikers kunnen toegang krijgen tot de WWW-homepage op:
  http://www.epson.com.hk

  Hotline voor technische ondersteuning
  U kunt ook contact opnemen met onze technische medewerkers via de volgende telefoon- en
  faxnummers:
  Tel.nr.:

  (852) 2827-8911

  Fax:

  (852) 2827-4383

  Help voor gebruikers in Maleisië
  Contact opnemen voor informatie, ondersteuning en service kan via:

  World Wide Web (http://www.epson.com.my)
  ❏ Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden
  ❏ Vragen en antwoorden, verkoopvragen, vragen via e-mail

  Epson Trading (M) Sdn. Bhd.
  Head Office.
  Tel.nr.:

  603-56288288

  Fax:

  603-56288388/399

  Hulp vragen

  262 • Page 263

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Epson Helpdesk
  ❏ Verkoopvragen en productinformatie (Infoline)
  Tel.nr.:

  603-56288222

  ❏ Vragen over reparatieservices en garantie, productgebruik en technische ondersteuning
  (Techline)
  Tel.nr.:

  603-56288333

  Help voor gebruikers in India
  Contact opnemen voor informatie, ondersteuning en service kan via:

  World Wide Web (http://www.epson.co.in)
  Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden, vragen over producten zijn
  beschikbaar.

  Epson India Head Office - Bangalore
  Tel.nr.:

  080-30515000

  Fax:

  30515005

  Hulp vragen

  263 • Page 264

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Epson India Regional Offices:
  Locatie

  Telefoon

  Fax

  Mumbai

  022-28261515 /16/17

  022-28257287

  Delhi

  011-30615000

  011-30615005

  Chennai

  044-30277500

  044-30277575

  Kolkata

  033-22831589 / 90

  033-22831591

  Hyderabad

  040-66331738/ 39

  040-66328633

  Cochin

  0484-2357950

  0484-2357950

  Coimbatore

  0422-2380002

  NA

  Pune

  020-30286000 /30286001/30286002

  020-30286000

  Ahmedabad

  079-26407176 / 77

  079-26407347

  Helpline
  Voor service, productinformatie of om cartridges te bestellen - 18004250011 (9:00 - 21:00 uur) - dit
  is een gratis nummer.
  Voor service (CDMA & mobiele gebruikers) - 3900 1600 (9.00 - 18.00 uur) Lokaal netnummer
  invoegen

  Help voor gebruikers in de Filippijnen
  Voor technische ondersteuning en andere after-sales services kunnen gebruikers contact opnemen
  met Epson Philippines Corporation op de volgende telefoon- en faxnummers of e-mailadres:
  Vaste lijn:

  (63-2) 706 2609

  Fax:

  (63-2) 706 2665

  Helpdesk rechtstreeks:

  (63-2) 706 2625

  E-mail:

  epchelpdesk@epc.epson.com.ph

  World Wide Web (http://www.epson.com.ph)

  Hulp vragen

  264 • Page 265

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden, vragen en antwoorden, en
  e-mailvragen zijn beschikbaar.
  Gratis nummer 1800-1069-EPSON (37766)
  Het Hotline-team kan u telefonisch helpen met het volgende:
  ❏ Verkoopvragen en productinformatie
  ❏ Vragen over het gebruik van producten of problemen
  ❏ Vragen over reparatieservice en garantie

  Hulp vragen

  265 • Page 266

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  Index
  A

  F

  Afdrukken annuleren...............................................115, 210
  Afdruklay-out
  Afdruklay-out aanpassen................................................52
  Antikopieerfunctie (kopieerbeveiliging)
  gebruiken (Windows).....................................................62

  Formulieroverdruk
  afdrukken (Windows).....................................................61
  gebruiken (Windows).....................................................60
  registreren (Windows)....................................................60
  verwijderen (Windows)..................................................62

  B

  G

  Bedieningspaneel...............................................................115
  overzicht............................................................................25

  Geheugenmodule
  installeren........................................................................142
  specificaties.....................................................................255
  verwijderen.....................................................................147
  Gereserveerde taken..........................................................113
  Geschikt papier..................................................................247

  C
  CompactFlash-geheugen
  installeren........................................................................150
  specificaties.....................................................................255
  verwijderen.....................................................................155
  Contact opnemen met Epson..........................................257

  D
  De PostScript-printerdriver installeren (Macintosh)
  ...................................................................................238
  Dubbelzijdig afdrukken......................................................49
  Duplexeenheid
  installeren........................................................................128
  specificaties.....................................................................255
  verwijderen.....................................................................130

  E
  EPSON Status Monitor
  Bestel on line...................................................................230
  EPSON Status Monitor installeren (Windows).........219
  EPSON Status Monitor openen (Windows)..............221
  Mededelingsinstellingen (Windows)..........................228
  Status (Windows)..........................................................223
  Taakinformatie (Windows)..........................................225
  Vervangingsonderdelen (Windows)...........................224
  Ethernet..............................................................................253

  H
  Handleidingen
  Gebruikershandleiding...................................................28
  Handleiding bij de lettertypen.......................................28
  Installatiehandleiding......................................................28
  Netwerkhandleiding........................................................28
  Online-Help......................................................................28
  Help
  Epson...............................................................................257

  I
  Interfacekaart
  installeren........................................................................148
  verwijderen.....................................................................150
  Interfaces
  Ethernet...........................................................................253
  Parallel.............................................................................252
  USB..................................................................................253

  K
  Kopteksten en voetteksten.................................................56

  Index

  266 • Page 267

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  M
  Menu Afdruk.......................................................................74
  Menu AUX...........................................................................86
  Menu Bladwijzers................................................................99
  Menu Emulatie....................................................................74
  Menu ESCP2........................................................................91
  Menu FX...............................................................................93
  Menu I239X..........................................................................95
  Menu Informatie.................................................................69
  Menu Klok............................................................................83
  Menu Netwerk.....................................................................86
  Menu Papierbak...................................................................73
  Menu Parallel.......................................................................83
  Menu PCL............................................................................86
  Menu PS3..............................................................................89
  Menu Reset...........................................................................81
  Menu Setup..........................................................................77
  Menu Snelafdruk.........................................................82, 113
  Menu Systeeminformatie...................................................72
  Menu USB............................................................................85
  Menu Vertrouwelijk...................................................83, 114
  Menu Wachtwoord.............................................................98
  Menu's registreren als bladwijzer......................................68
  Menu's van bedieningspaneel
  afdrukken.............................................................74, 77 , 93
  AUX...................................................................................86
  bladwijzers........................................................................99
  emulatie.............................................................................74
  ESCP2................................................................................91
  gereserveerde taken.......................................................113
  I239X.................................................................................95
  instellingen via bedieningspaneel............................67, 69
  klok....................................................................................83
  lade.....................................................................................73
  netwerk..............................................................................86
  openen...............................................................................67
  over....................................................................................67
  parallel...............................................................................83
  PCL....................................................................................86
  PS3......................................................................................89
  reset....................................................................................81
  snelafdruk.................................................................82, 113
  systeeminformatie............................................................72
  USB....................................................................................85

  Gebruikershandleiding

  vertrouwelijke afdruktaak......................................83, 114
  wachtwoord config..........................................................98
  MP-lade
  Ondersteund papier.........................................................30
  Specificaties.......................................................................30

  O
  Onderhoud
  printer..............................................................................158
  printer (papierinvoerrol)..............................................159
  Ongeschikt papier.............................................................247
  Optionele onderdelen
  specificaties (CompactFlash)........................................255
  specificaties (duplexeenheid).......................................255
  specificaties (geheugenmodule)...................................255
  specificaties (optionele papiercassette).......................254
  specificaties (stapelaar).................................................256
  Optionele onderdelen installeren
  CompactFlash-geheugen installeren...........................150
  CompactFlash-geheugen verwijderen........................155
  duplexeenheid installeren.............................................128
  duplexeenheid verwijderen..........................................130
  geheugenmodule installeren........................................142
  geheugenmodule verwijderen......................................147
  interfacekaart installeren..............................................148
  interfacekaart verwijderen............................................150
  optionele papiercassette installeren.............................118
  optionele papiercassette verwijderen..........................127
  stapelaar installeren.......................................................131
  stapelaar verwijderen.....................................................137
  Optionele papiercassette
  installeren........................................................................118
  specificaties.....................................................................254
  verwijderen.....................................................................127
  Overdruk
  afdrukken (Windows).....................................................59
  gebruiken (Windows).....................................................57
  maken (Windows)...........................................................58

  P
  Paper Jam (Vast) C1 A, Paper Jam (Vast) C2 A, Paper
  Jam (Vast) C3 A, Paper Jam (Vast) C4 A (alle
  papiercassettes en klep A)......................................182

  Index

  267 • Page 268

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Paper Jam (Vast) STK (stapelaar)...................................193
  Papier
  afdrukgebied...................................................................248
  geschikt papier...............................................................247
  onderste standaardpapiercassette laden.......................33
  ongeschikt papier...........................................................247
  optionele papiercassette laden.......................................38
  plaatsen in MP-lade.........................................................30
  Speciaal afdrukmateriaal.................................................39
  Papierbron
  MP-lade.............................................................................30
  onderste standaardpapiercassette..................................33
  optionele papiercassette..................................................38
  Papierstoring B A (klep B of A).......................................171
  Papierstoring DM (klep duplexer)..................................192
  Papierstoring MP A (MP-lade of klep A)......................178
  Papierstoringen
  verhelpen.........................................................................166
  Parallelle interface.............................................................252
  PCL-printerdriver
  hardwarevereisten..........................................................243
  over de modus PCL.......................................................243
  systeemvereisten............................................................243
  PostScript-printerdriver
  hardwarevereisten..........................................................233
  PostScript-printerdriver installeren (Mac OS X)......238
  PostScript-printerdriver openen (Macintosh)...........242
  PostScript-printerdriver openen (Windows)............237
  Printer selecteren in een netwerkomgeving (Mac OS
  X)...............................................................................239
  PostScript-printerdriver installeren voor de
  netwerkinterface (Windows)................................236
  PostScript-printerdriver installeren voor de parallelle
  interface (Windows)...............................................234
  PostScript-printerdriver installeren voor de USBinterface (Windows)...............................................235
  PostScript-printerdriverinstellingen
  AppleTalk gebruiken onder Windows 2000..............238
  Printer
  algemeen.........................................................................250
  elektrische specificaties.................................................252
  mechanische specificaties.............................................251
  omgevingsspecificaties..................................................251
  onderdelen (achteraanzicht)..........................................24
  onderdelen (binnenzijde)...............................................25

  Gebruikershandleiding

  onderdelen (vooraanzicht).............................................23
  optionele producten........................................................26
  reinigen............................................................................158
  reinigen (papierinvoerrol)............................................159
  standaard en goedkeuringen........................................252
  transport (grote afstanden)..........................................163
  transport (kleine afstanden).........................................164
  verbruiksmaterialen.........................................................27
  vervoeren...........................................................................17
  Printer verplaatsen..............................................................17
  Printerdriver
  Printerdriver openen (Windows)................................217
  Printerdriver verwijderen (Windows)........................231
  Printerdriverinstellingen
  Afdrukken met formulieroverdrukken.........................61
  Afdrukken met overdruk................................................59
  afdruklay-out....................................................................52
  Afdruktaak herafdrukken...............................................65
  Dubbelzijdig afdrukken..................................................49
  Formulieroverdruk opslaan in de printer.....................60
  Formulieroverdruk verwijderen uit de printer............62
  Kopteksten en voetteksten gebruiken...........................56
  Nieuwe watermerken maken.........................................55
  Opgeslagen formulieroverdrukken gebruiken.............60
  Optionele instellingen opgeven (Windows)..............218
  Overdrukken gebruiken..................................................57
  Overdrukken maken (Windows)...................................58
  Reserveer afdruktaak.......................................................64
  Tegen kopiëren beveiligde documenten afdrukken....62
  Uitgebreide instellingen opgeven (Windows)...........218
  Uitvoerinstellingen..........................................................50
  Watermerk gebruiken.....................................................54
  Printersoftware (Windows)
  Info...................................................................................217
  Probleemoplossing........................100, 115 , 166 , 194 , 210
  gebrekkige afdrukkwaliteit...........................................201
  geheugenproblemen......................................................206
  opties................................................................................208
  PCL6................................................................................215
  PostScript 3.....................................................................211
  printer functioneert niet optimaal...............................195
  problemen met afgedrukte documenten....................198
  problemen met de papierverwerking..........................207
  USB-problemen.............................................................209
  Problemen, oplossen

  Index

  268 • Page 269

  EPSON AcuLaser M8000 Series

  Gebruikershandleiding

  contact opnemen met Epson........................................257

  S
  Service.................................................................................257
  Speciaal afdrukmateriaal
  Afdrukken op...................................................................39
  Stapelaar..............................................................................131
  Status- en foutberichten...................................................100
  Statusvel
  afdrukken................................................................115, 194

  T
  Toner
  Toner sparen.....................................................................49
  Toner sparen........................................................................49
  Tonercartridge
  Specificaties.....................................................................256
  Transport van de printer (grote afstanden)...................163
  Transport van de printer (kleine afstanden).................164

  U
  USB......................................................................................253

  V
  Vast A (klep A)..................................................................167
  Verborgen watermerk (kopieerbeveiliging)....................62
  Verbruiksmaterialen
  specificaties (tonercartridge)........................................256
  vervangen........................................................................157
  Vervangingsberichten.......................................................157
  Voorzorgsmaatregelen
  Verbruiksmaterialen vervangen..................................157

  W
  Watermerk
  gebruiken..........................................................................54
  maken................................................................................55

  Index

  269


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Epson AcuLaser M8000 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Epson AcuLaser M8000 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,91 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Epson AcuLaser M8000

Epson AcuLaser M8000 Bedienungsanleitung - Deutsch - 267 seiten

Epson AcuLaser M8000 Bedienungsanleitung - Englisch - 248 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info