Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/188
Nächste Seite
Gebruikershandleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruikershandleiding • Page 2

  Inhoudsopgave

  2

  Gebruikte symbolen en tekens

  6

  Kennismaken met uw projector

  7

  Kenmerken van de Projector ............................................................ 8
  Snelle en eenvoudige installatie................................................................................................ 8
  Eenvoudige draadloze projectie ................................................................................................ 8
  Flexibele verbinding ....................................................................................................................... 9
  Verbinden met computers................................................................................................... 10
  Verbinden met mobiele apparaten .................................................................................. 10
  Ondersteuning voor vloeiende vergaderingen................................................................. 10

  Onderdelen en functies van de projector ..................................... 11
  Projectoronderdelen - Voorkant.............................................................................................. 11
  Projectoronderdelen - Achterzijde ......................................................................................... 12
  Projectoronderdelen - Onderkant........................................................................................... 13
  Projectoronderdelen - Bedieningspaneel ............................................................................ 13
  Projectoronderdelen - Afstandsbediening .......................................................................... 15

  De projector installeren

  17

  Plaatsing van de projector.............................................................. 18

  Aansluiten op een samengestelde videobron ............................................................. 25
  Aansluiten op externe USB-apparaten.................................................................................. 25
  Projectie USB-apparaat.......................................................................................................... 25
  Verbinden met een USB-apparaat .................................................................................... 26
  Een USB-apparaat loskoppelen.......................................................................................... 26
  Aansluiten op een documentcamera .................................................................................... 26

  Batterijen in de afstandsbediening plaatsen................................ 27
  Gebruik van de afstandsbediening ........................................................................................ 27

  De lensafdekking openen ............................................................... 29

  De basisfuncties van de projector gebruiken

  30

  De projector inschakelen ................................................................ 31
  Startscherm...................................................................................................................................... 32

  De projector uitschakelen ............................................................... 34
  De datum en tijd instellen............................................................... 35
  De taal voor de menu's van de projector selecteren.................... 37
  Projectiemodi ................................................................................... 38
  De projectiemodus wijzigen via de afstandsbediening ................................................. 38
  De projectiemodus wijzigen via de menu's ........................................................................ 38

  Configuratie van de projector en opties voor de montage.......................................... 19
  Projectieafstand ............................................................................................................................. 19

  De beeldhoogte aanpassen............................................................. 40

  Projectoraansluitingen.................................................................... 20

  Autom. H/V-Keystone .................................................................................................................. 41
  Automatische V-Keystone.......................................................................................................... 41
  De beeldvorm automatisch corrigeren met Screen Fit .................................................. 42
  De beeldvorm corrigeren met de keystone-knoppen .................................................... 43
  De beeldvorm corrigeren met Quick Corner ...................................................................... 44

  Aansluiten op een computer .................................................................................................... 20
  Aansluiten op een computer voor USB-video en -audio ......................................... 20
  Aansluiten op een computer voor VGA-video en -audio......................................... 21
  Aansluiten op een computer voor HDMI-video en -audio...................................... 22
  Aansluiten op smartphones of tablets.................................................................................. 22
  Aansluiten op videobronnen.................................................................................................... 23
  Aansluiten op een HDMI-videobron ................................................................................ 23
  Aansluiten op een Component-naar-VGA-videobron............................................... 24

  Beeldvorm......................................................................................... 41

  De grootte van het beeld aanpassen met de zoomstelring ........ 47
  Het beeld scherpstellen met de scherpstelknop .......................... 48
  Het beeld scherpstellen met de scherpstelring ............................ 49 • Page 3

  Inhoudsopgave

  3

  Een beeldbron selecteren................................................................ 50

  In- en uitzoomen op beelden.......................................................... 78

  Hoogte-breedteverhouding beeld ................................................. 52

  De afstandsbediening gebruiken als een draadloze muis........... 79

  De hoogte-breedteverhouding van het beeld wijzigen ................................................ 52
  Beschikbare hoogte-breedteverhoudingen van het beeld........................................... 52
  Uiterlijk geprojecteerd beeld met elke Hoogte-breedtemodus ................................. 53

  De afstandsbediening gebruiken als een aanwijzer .................... 81

  Kleurmodus ...................................................................................... 55

  Correctie kleurverschil bij het projecteren vanaf meerdere
  projectoren ....................................................................................... 85

  De kleurmodus wijzigen............................................................................................................. 55
  Beschikbare kleurmodi................................................................................................................ 55
  Instelling Autom. iris .................................................................................................................... 55

  De beeldkleur aanpassen................................................................ 57
  De tint, verzadiging en helderheid aanpassen .................................................................. 57
  Het gamma aanpassen................................................................................................................ 58

  Het volume regelen met de volumeknoppen ............................... 61

  Projectorfuncties aanpassen

  62

  Twee beelden tegelijk projecteren ................................................ 63
  Niet-ondersteunde combinaties van ingangsbronnen voor projectie op
  gesplitst scherm............................................................................................................................. 65
  Beperkingen projectie gesplitst scherm............................................................................... 65

  Een PC Free-presentatie projecteren ............................................. 66
  Ondersteunde PC Free-bestandstypen................................................................................. 66
  Voorzorgsmaatregelen voor PC Free-projectie ................................................................. 67
  Een PC Free-diavoorstelling starten....................................................................................... 67
  Een PC Free PDF-bestandspresentatie starten................................................................... 69
  PC Free-filmvoorstelling starten .............................................................................................. 70
  PC Free-weergave-opties ........................................................................................................... 72

  Een presentatie bedienen met uw handen ................................... 73
  Beperkingen Gebaren Presentator ......................................................................................... 74

  Het beeld en geluid tijdelijk uitschakelen..................................... 76
  De video-actie tijdelijk stoppen ..................................................... 77

  Het beeld van een gebruikerslogo opslaan .................................. 82

  Instellen van de projector-id..................................................................................................... 85
  De projector die u wilt bedienen, selecteren ..................................................................... 85
  De weergavekwaliteit van meerdere projectoren afstemmen op elkaar ................ 87

  Beveiligingsfuncties projector........................................................ 88
  Soorten wachtwoordbeveiliging............................................................................................. 88
  Een wachtwoord instellen.................................................................................................... 88
  Soorten wachtwoordbeveiliging selecteren................................................................. 89
  Een wachtwoord invoeren voor het gebruik van de projector ............................. 90
  De projectorknoppen vergrendelen ...................................................................................... 91
  De projectorknoppen ontgrendelen................................................................................ 92
  Een beveiligingskabel installeren............................................................................................ 92

  De projector op een netwerk gebruiken

  93

  Projectie draadloos netwerk........................................................... 94
  Draadloze netwerkinstellingen handmatig selecteren................................................... 94
  Draadloze netwerkinstellingen selecteren in Windows ................................................. 96
  Draadloze netwerkinstellingen selecteren in OS X .......................................................... 97
  Draadloze netwerkbeveiliging instellen............................................................................... 97
  Ondersteunde client- en CA-certificaten........................................................................ 99
  Een QR-code gebruiken voor het aansluiten op een mobiel apparaat.................... 99
  NFC gebruiken voor het aansluiten op een Android-apparaat ................................ 100
  Een USB-sleutel gebruiken om te verbinden met een Windows-computer........ 101

  Draadloze netwerkprojectie vanaf een mobiel apparaat
  (Screen Mirroring).......................................................................... 102
  De instellingen voor Screen Mirroring selecteren.......................................................... 102 • Page 4

  Inhoudsopgave

  4

  Verbinden via Screen Mirroring in Windows 10 ............................................................. 104
  Verbinden via Screen Mirroring in Windows 8.1 ............................................................ 105
  Verbinden via Screen Mirroring met de Miracast-functie ........................................... 106

  Beveiligde HTTP ............................................................................. 107
  Een webservercertificaat importeren met de menu’s .................................................. 107
  Ondersteunde webservercertificaten............................................................................ 107

  De projector bedienen

  109

  Een netwerkcomputer bedienen via een webbrowser .............. 110
  Digitale certificaten registreren vanaf een webbrowser ............................................. 112

  ESC/VP21-opdrachten gebruiken ................................................ 114
  Instellen voor het gebruik van ESC/VP21-opdrachten ................................................. 114
  Lijst met ESC/VP21-opdrachten ............................................................................................ 114
  Communicatieprotocol............................................................................................................. 114

  De menu-instellingen aanpassen

  116

  De projectormenu's gebruiken..................................................... 117
  Het toetsenbord op het scherm gebruiken................................. 118
  Beschikbare tekst Het toetsenbord op het scherm gebruiken ................................. 118

  Instellingen Beeldkwaliteit - menu Beeld.................................... 119
  Instellingen ingangssignaal - Menu Signaal ............................... 121
  Instellingen projectorfuncties - menu Instellingen .................... 123
  Instellingen configuratie van de projector - menu Uitgebreid . 125

  Instellingen configuratie van de projector - menu ECO ............ 134
  Weergave Projectorinformatie - Menu Informatie..................... 136
  Menu Informatie - Menu Projectorinformatie.................................................................. 136
  Lijst Event ID-codes .............................................................................................................. 137

  Opties projector resetten- menu Resetten.................................. 139
  Menu-instellingen kopiëren tussen projectors
  (Batchinstelling) ............................................................................. 140
  Instellingen overdragen vanaf een USB-flashstation.................................................... 140
  Instellingen overdragen vanaf een computer ................................................................. 141
  Foutmelding batchinstelling ............................................................................................ 142

  De projector onderhouden

  143

  De lens reinigen ............................................................................. 144
  De projectorbehuizing reinigen ................................................... 145
  Onderhoud van de luchtfilter en ventilatieopeningen.............. 146
  De luchtfilter en de ventilatieopeningen reinigen ........................................................ 146
  De luchtfilter vervangen .......................................................................................................... 146

  Onderhoud projectorlamp............................................................ 148
  De lamp vervangen.................................................................................................................... 149
  De lamptimer resetten.............................................................................................................. 152

  De batterijen van de afstandsbediening vervangen.................. 153

  Problemen oplossen

  154

  Instellingen projectornetwerk - menu Netwerk ......................... 127

  Projectieproblemen ....................................................................... 155

  Menu Netwerk - Instellingen Screen Mirroring ............................................................... 128
  Menu Netwerk - Menu Basis................................................................................................... 129
  Menu Netwerk - Menu Draadloos LAN............................................................................... 130
  Menu Netwerk - Menu Overige............................................................................................. 132
  Menu Netwerk - Menu Resetten ........................................................................................... 132

  Status projectorlampjes ................................................................ 156
  De Help-schermen van de projector gebruiken.......................... 159
  Beeld- of geluidsproblemen oplossen......................................... 160
  Oplossingen wanneer er geen beeld verschijnt ............................................................. 160 • Page 5

  Inhoudsopgave

  5

  Oplossingen wanneer een beeld onjuist is bij gebruik van de USB Displayfunctie ............................................................................................................................................. 161
  Oplossingen wanneer het bericht "Geen signaal" verschijnt .................................... 161
  Weergeven vanaf een laptop ........................................................................................... 161
  Weergeven vanaf een Mac-laptop ................................................................................. 162
  Oplossingen wanneer het bericht "Niet ondersteund" verschijnt........................... 162
  Oplossingen wanneer alleen een gedeeltelijk beeld verschijnt............................... 162
  Oplossingen wanneer het beeld niet rechthoekig is.................................................... 163
  Oplossingen wanneer het beeld ruis bevat of statisch is............................................ 163
  Oplossingen wanneer het beeld vaag of wazig is ......................................................... 163
  Oplossingen wanneer de beeldhelderheid of kleuren onjuist zijn ......................... 164
  Oplossingen voor geluidsproblemen ................................................................................. 165
  Oplossingen wanneer beeldbestandsnamen niet correct worden
  weergegeven in PC Free .......................................................................................................... 165

  Problemen met de bediening van de projector en de
  afstandsbediening oplossen......................................................... 166
  Oplossingen voor problemen met de voeding of het uitschakelen van de
  projector......................................................................................................................................... 166
  Oplossingen voor problemen met de afstandsbediening.......................................... 166
  Oplossingen voor wachtwoordproblemen....................................................................... 167
  Oplossing wanneer het bericht "De batterij voor de tijd is bijna leeg"
  verschijnt........................................................................................................................................ 167
  Oplossingen voor problemen met Gebaren Presentator............................................ 167

  Netwerkproblemen oplossen ....................................................... 168
  Oplossingen wanneer de draadloze verificatie mislukt............................................... 168
  Oplossingen wanneer u geen toegang krijgt tot de projector via internet......... 168
  Oplossingen wanneer het beeld statisch is tijdens de netwerkprojectie ............. 169
  Oplossingen als u het NFC-label niet kunt lezen............................................................ 169
  Oplossingen wanneer u niet kunt verbinden met Screen Mirroring...................... 169
  Oplossingen wanneer het beeld of geluid statisch is tijdens de Screen
  Mirroring-verbinding................................................................................................................. 170

  Bijlage

  171

  Optionele accessoires en reserveonderdelen ............................. 172

  Schermen ....................................................................................................................................... 172
  Kabels .............................................................................................................................................. 172
  Beugels............................................................................................................................................ 172
  Externe apparaten ...................................................................................................................... 173
  Reserve-onderdelen................................................................................................................... 173

  Schermgrootte en projectieafstand ............................................. 174
  Ondersteunde resoluties voor de monitorweergaven............... 176
  Specificaties van de projector ...................................................... 178
  Specificaties connectors........................................................................................................... 179

  Externe afmetingen ....................................................................... 180
  Systeemvereisten USB Display ..................................................... 181
  Lijst van veiligheidssymbolen (volgens IEC60950-1 A2) ........... 182
  Woordenlijst ................................................................................... 184
  Mededelingen ................................................................................ 186
  Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
  requirements of EU directive.................................................................................................. 186
  Voorschriften wet op draadloze telegrafie (Wireless Telegraphy Act)................... 186
  Gebruiksbeperkingen................................................................................................................ 186
  Referenties besturingssysteem.............................................................................................. 186
  Handelsmerken............................................................................................................................ 187
  Kennisgeving betreffende auteursrechten ....................................................................... 187
  Toekenning auteursrechten.................................................................................................... 188 • Page 6

  Gebruikte symbolen en tekens
  Veiligheidssymbolen
  De projector en de handleidingen gebruiken grafische symbolen en labels om inhoud aan te duiden die u vertelt hoe u de projector veilig kunt gebruiken.
  Lees en volg de instructies die met deze symbolen en labels zijn aangeduid, nauwkeurig door om lichamelijk letsel of materiële schade te voorkomen.

  Waarschuwing
  Let op

  Dit symbool duidt informatie aan die, als deze wordt genegeerd, kan resulteren in lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben.

  Dit symbool duidt informatie aan die, als deze wordt genegeerd, kan resulteren in lichamelijk letsel of fysieke schade als gevolg van foutief
  handelen.

  Algemene informatiesymbolen en -tekens
  Dit label geeft procedures aan die kunnen leiden tot schade of letsel als er onvoldoende voorzichtigheid in acht wordt genomen.

  Let op
  Dit label wijst op extra informatie die nuttig is om weten.
  [Knopnaam]
  Menunaam/naam van instelling

  Dit verwijst naar de naam van een knop op de afstandsbediening of het bedieningspaneel.
  Bijvoorbeeld: de knop [Esc]
  Dit verwijst naar het projectormenu en de namen van de instellingen.
  Bijvoorbeeld:
  Selecteer het menu Beeld
  s Beeld > Geavanceerd
  Dit label wijst op koppelingen naar verwante pagina's.

  s

  Dit label geeft aan op welke pagina meer informatie over een onderwerp kan worden gevonden. • Page 7

  Kennismaken met uw projector
  Raadpleeg dit deel voor meer informatie over de functies en namen van de onderdelen van de projector.
  g Verwante koppelingen
  • "Kenmerken van de Projector" pag.8
  • "Onderdelen en functies van de projector" pag.11 • Page 8

  Kenmerken van de Projector
  Deze projector is voorzien van deze speciale kenmerken. Raadpleeg deze
  secties voor meer details.
  g Verwante koppelingen
  • "Snelle en eenvoudige installatie" pag.8
  • "Eenvoudige draadloze projectie" pag.8
  • "Flexibele verbinding" pag.9
  • "Ondersteuning voor vloeiende vergaderingen" pag.10

  Snelle en eenvoudige installatie
  • De functie Dir. Inschakelen schakelt de projector in zodra u de stekker in
  het stopcontact stopt.
  • De functie Autom. inschakeling schakelt de projector in wanneer de
  projector een beeldsignaal detecteert van de poort die u hebt opgegeven als
  de bron voor Autom. inschakeling.
  • Met de functie Startscherm kunt u gemakkelijk een invoerbron en nuttige
  functies selecteren.
  • De automatische verticale en horizontale keystone-correctie in real-time
  toont altijd een rechthoekig scherm (Autom. H/V-Keystone)
  (EB‑1795F/EB‑1785W/EB‑1781W).
  • De automatische verticale keystone-correctie toont altijd een rechthoekig
  scherm (Autom. V-Keystone) (EB‑1780W).
  • De functie Screen Fit om de grootte van de geprojecteerde beelden
  automatisch te wijzigen (EB‑1795F/EB‑1785W/EB‑1781W).

  8

  g Verwante koppelingen
  • "Autom. H/V-Keystone" pag.41
  • "Instellingen configuratie van de projector - menu Uitgebreid" pag.125
  • "De projector inschakelen" pag.31
  • "De beeldvorm automatisch corrigeren met Screen Fit" pag.42

  Eenvoudige draadloze projectie
  • Screen Mirroring voor het draadloos verbinden van uw projector en
  mobiele apparaat via Miracast-technologie (EB‑1795F/EB‑1785W).

  • Epson iProjection voor het draadloos verbinden van uw projector en
  mobiele apparaat via de app die beschikbaar is in de App Store of Google
  Play.
  Als u een Android-apparaat met de NFC-functie (Near Field
  Communication) gebruikt, kunt u uw projector en apparaat draadloos
  verbinden met de NFC-technologie. Met deze functie kunt u inhoud die op
  uw apparaat is opgeslagen, snel projecteren met Epson iProjection
  (EB‑1795F/EB‑1785W/EB‑1781W). • Page 9

  Kenmerken van de Projector

  a

  De gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele kosten van de
  communicatie met de App Store of Google Play.

  9

  Raadpleeg de Bedieningshandleiding voor EasyMP Multi PC Projection voor
  meer informatie.

  Wanneer de instelling Autom. inschakeling is ingesteld op NFC in het
  menu Uitgebreid van de projector, kunt u de projector inschakelen en
  beelden projecteren door gewoon het NFC-label te lezen.
  s Uitgebreid > Bewerking > Autom. inschakeling

  • EasyMP Multi PC Projection voor het projecteren van maximaal vier
  beelden tegelijk door het geprojecteerde scherm te splitsen. U kunt beelden
  projecteren vanaf computers op het netwerk of vanaf smartphones of tablets
  waarop Epson iProjection is geïnstalleerd.

  a

  • U kunt de nodige software en handleidingen downloaden vanaf de
  volgende website:
  http://www.epson.com/

  g Verwante koppelingen
  • "De projector op een netwerk gebruiken" pag.93
  • "NFC gebruiken voor het aansluiten op een Android-apparaat" pag.100

  Flexibele verbinding
  Deze projector ondersteunt een uitgebreid gamma van gemakkelijk te
  gebruiken verbindingsopties zoals hieronder weergegeven.
  g Verwante koppelingen
  • "Verbinden met computers" pag.10 • Page 10

  Kenmerken van de Projector
  • "Verbinden met mobiele apparaten" pag.10

  Verbinden met computers
  Verbinden met één USB-kabel voor het projecteren van beelden en het
  uitvoeren van geluid (USB Display).

  10

  Ondersteuning voor vloeiende vergaderingen
  Met de functie Gebaren Presentator kunt u uw presentaties geven met uw
  handen zodat u voor het scherm kunt staan zonder dat u de afstandsbediening
  voor de presentatie gebruikt (EB‑1795F/EB‑1785W/EB‑1781W).

  g Verwante koppelingen
  • "Aansluiten op een computer voor USB-video en -audio" pag.20

  Verbinden met mobiele apparaten
  • HDMI-poort voor het aansluiten van een MHL-kabel op het mobiele
  apparaat en op de projector.
  g Verwante koppelingen
  • "Een presentatie bedienen met uw handen" pag.73

  g Verwante koppelingen
  • "Aansluiten op smartphones of tablets" pag.22 • Page 11

  Onderdelen en functies van de projector
  In de volgende secties worden de projectoronderdelen en hun functies
  uitgelegd.
  Alle functies in deze handleiding worden verklaard aan de hand van
  afbeeldingen van EB‑1795F tenzij anders vermeld.

  11

  Naam
  A

  Luchtafvoerventiel

  Functie
  Afvoerventilator voor lucht die is gebruikt voor het
  afkoelen van het binnenste van de projector.

  Waarschuwing

  g Verwante koppelingen
  • "Projectoronderdelen - Voorkant" pag.11
  • "Projectoronderdelen - Achterzijde" pag.12
  • "Projectoronderdelen - Onderkant" pag.13
  • "Projectoronderdelen - Bedieningspaneel" pag.13
  • "Projectoronderdelen - Afstandsbediening" pag.15

  Kijk niet in de ventilatieopeningen. Als de
  lamp ontploft, kunnen er niet alleen gassen
  vrijkomen, maar ook kleine glasfragmenten die
  kunnen verspreid worden. Dit kan letsel
  veroorzaken. Neem contact op met een arts als
  er fragmenten gebroken glas zijn ingeademd of
  in de ogen of mond zijn terechtgekomen.

  Projectoronderdelen - Voorkant

  Let op
  Houd tijdens de projectie gezicht noch handen
  voor de luchtuitlaat; plaats evenmin
  voorwerpen die door de warmte kunnen
  vervormen of beschadigd raken in de buurt
  van de uitlaat. De hete lucht uit de luchtuitlaat
  kan brandwonden veroorzaken, voorwerpen
  doen kromtrekken en ongevallen veroorzaken.
  B

  Hendel voor het
  ontgrendelen van de
  voet

  Druk op de hendel voor het ontgrendelen van de voet
  om de instelbare voet aan de voorkant uit te schuiven
  en in te trekken.

  C

  Instelbare voet aan
  voorzijde

  Als de projector op een plat oppervlak is geplaatst, bv.
  op een tafel, kunt u de voet uitschuiven om de
  beeldpositie aan te passen.

  D

  A/V dempenschuifklep

  Schuif de hendel om de schuifklep A/V dempen te
  openen en te sluiten. Schuif ter bescherming van de
  lens de klep dicht als u de projector niet gebruikt. Door
  de schuifklep tijdens de projectie te sluiten kunt u beeld
  en geluid onderdrukken.

  E

  Afstandsbedieningson Hiermee worden signalen vanaf de afstandsbediening
  tvanger
  ontvangen. • Page 12

  Onderdelen en functies van de projector
  Naam
  F

  Functie

  Sensor
  Sensor voor het detecteren van de geprojecteerde
  (EB‑1795F/EB‑1785W beelden.
  /EB‑1781W)

  G

  LuchttoevoerVoert lucht in om de projector intern te koelen.
  ventilator (luchtfilter)

  H

  Luidspreker

  I

  NFC-label
  Draagt projectornetwerkinformatie over met uw
  (EB‑1795F/EB‑1785W Android-apparaat door middel van de NFC/EB‑1781W)
  technologie.

  J

  Indicatoren

  Geeft de projectorstatus weer.

  K

  Bedieningspaneel

  Hiermee bedient u de projector.

  L

  Zoomstelring

  Hiermee wordt de beeldgrootte ingesteld.

  M

  Scherpstelring
  (EB‑1780W)

  Hiermee wordt de scherpstelling voor het beeld
  ingesteld.

  N

  Lampdeksel

  Open deze deksel als u de projectorlamp wilt
  vervangen.

  Geeft het geluid weer.

  g Verwante koppelingen
  • "Status projectorlampjes" pag.156
  • "De grootte van het beeld aanpassen met de zoomstelring" pag.47
  • "Het beeld scherpstellen met de scherpstelring" pag.49
  • "NFC gebruiken voor het aansluiten op een Android-apparaat" pag.100

  Projectoronderdelen - Achterzijde

  12

  Naam

  Functie

  A

  Voedingsingang

  Hierop sluit u de voedingskabel van de projector aan.

  B

  Video-poort

  Ingang voor composietvideosignalen van
  videobronnen.

  C

  Computer-ingang

  Ingang voor beeldsignalen van een computer en
  componentvideosignalen van andere videobronnen.

  D

  USB-B-poort

  Sluit een USB-kabel aan op de computer voor het
  projecteren van computerbeelden of om de functie
  Draadloze muis of Gebaren Presentator te gebruiken.

  E

  USB-A-poort

  Voor het aansluiten van een USB-opslagapparaat of
  een digitale camera om PDF-bestanden, films of
  afbeeldingen te projecteren via PC Free.
  Hierlangs sluit u de optionele Documentcamera aan.

  F

  HDMI-poort

  Voert videosignalen in vanaf compatibele HDMIvideo-apparatuur en computers, of compatibele MHL
  (Mobile High-Definition link) mobiele apparaten.
  Deze projector is compatibel met HDCP.

  G

  Audio-poort

  Ingang voor audio van apparatuur die op de
  Computer- of Video-poort is aangesloten.

  H

  Afstandsbedieningson Hiermee worden signalen vanaf de afstandsbediening
  tvanger
  ontvangen.

  I

  Beveiligingssleuf

  De beveiligingssleuf is compatibel met het door
  Kensington geproduceerde Microsaver Security
  System.

  g Verwante koppelingen
  • "De afstandsbediening gebruiken als een draadloze muis" pag.79
  • "Een beveiligingskabel installeren" pag.92
  • "Een PC Free-presentatie projecteren" pag.66 • Page 13

  Onderdelen en functies van de projector
  Projectoronderdelen - Onderkant

  13

  Projectoronderdelen - Bedieningspaneel
  EB‑1795F/EB‑1785W/EB‑1781W

  EB‑1780W

  Naam

  Functie

  A

  Bevestigingspunten
  ophangbeugel (drie
  punten)

  Bevestig de optionele ophangbeugel hier als u de
  projector aan het plafond wilt ophangen.

  B

  Voeten aan
  achterzijde

  Als de projector op een plat oppervlak is geplaatst, bv.
  op een desk, kunt u deze voeten uitschuiven of
  intrekken om de horizontale beeldhoek aan te passen.

  C

  Instelbare voet aan
  voorzijde

  Als de projector op een plat oppervlak is geplaatst, bv.
  op een tafel, kunt u de voet uitschuiven om de
  beeldpositie aan te passen.

  g Verwante koppelingen
  • "Een beveiligingskabel installeren" pag.92

  Naam
  A

  Aan/uit-knop

  Functie
  Hiermee schakelt u de projector in of uit. • Page 14

  Onderdelen en functies van de projector
  Naam

  Functie

  B

  Knop [Screen Fit]
  Voert de functie Screen Fit uit om de vorm en positie
  (EB‑1795F/EB‑1785W van de beelden automatisch te corrigeren om ze aan uw
  /EB‑1781W)
  scherm aan te passen.
  Houd de knop drie seconden ingedrukt om het menu
  voor de functie Gebaren Presentator weer te geven.

  C

  [Home]-knop

  D

  [Source Search]-knop Schakelt naar de volgende invoerbron.

  E

  [Enter]-knop [

  F

  Keystoneaanpassingsknoppen
  en pijlknoppen

  Hiermee geeft u het scherm Keystone weer, waarin u
  de keystonevervorming kunt corrigeren.
  Hiermee selecteert u menu-items terwijl het menu of
  helpbestand van de projector wordt weergegeven.

  G

  [Esc]-knop

  Hiermee wordt de huidige functie gestopt.
  Keert terug naar het vorige menuniveau tijdens het
  weergeven van het menu van de projector.

  H

  Volumeknoppen en
  pijlknoppen

  Hiermee past u het luidsprekervolume aan.
  Hiermee selecteert u menu-items terwijl het menu of
  helpbestand van de projector wordt weergegeven.

  I

  [Menu]-knop

  Hiermee wordt het menu van de projector weergegeven
  en afgesloten.

  J

  Knop [Scherpstellen] Stel de scherpstelling van het beeld in.
  (EB‑1795F/EB‑1785W
  /EB‑1781W)

  Hiermee wordt het Startscherm weergegeven en
  gesloten.
  ]

  Opent de huidige selectie en gaat naar het volgende
  niveau terwijl het menu of helpbestand van de
  projector wordt weergegeven.
  Optimaliseert Tracking, Sync. en Positie in het menu
  Signaal van de projector terwijl een analoog RGBsignaal wordt geprojecteerd vanaf de Computer-poort.

  g Verwante koppelingen
  • "Instellingen ingangssignaal - Menu Signaal" pag.121
  • "Startscherm" pag.32
  • "De beeldvorm corrigeren met de keystone-knoppen" pag.43
  • "De beeldvorm automatisch corrigeren met Screen Fit" pag.42

  14

  • "Het beeld scherpstellen met de scherpstelknop" pag.48 • Page 15

  Onderdelen en functies van de projector
  Projectoronderdelen - Afstandsbediening

  15

  Naam

  Functie

  A

  Aan/uit-knop

  Hiermee schakelt u de projector in of uit.

  B

  [Computer]-knop

  Schakelt de beeldbron naar de Computer-poort.

  C

  Knop [HDMI/Video] Schakelt de beeldbron tussen de video-ingang en de
  HDMI-ingang.

  D

  [Screen Fit]-knop

  Voert de functie Screen Fit uit om de vorm en positie
  van de beelden automatisch te corrigeren om ze aan uw
  scherm aan te passen.

  E

  Numerieke knoppen

  Voert nummers in het menu van de projector in terwijl
  u de [Num]-knop ingedrukt houdt.

  F

  [Focus]-knoppen
  Stel de scherpstelling van het beeld in.
  (EB‑1795F/EB‑1785W
  /EB‑1781W)

  G

  [Auto]-knop

  Optimaliseert Tracking, Sync. en Positie in het menu
  Signaal van de projector terwijl een analoog RGBsignaal wordt geprojecteerd vanaf de Computer-poort.

  H

  [Aspect]-knop

  Wijzigt de hoogte-breedteverhouding.

  I

  [Num]-knop

  Houd deze knop ingedrukt om cijfers in te voeren met
  de numerieke knoppen.

  J

  [Menu]-knop

  Hiermee wordt het menu van de projector weergegeven
  en afgesloten.

  K

  Pijlknoppen

  Hiermee selecteert u menu-items terwijl het menu of
  helpbestand van de projector wordt weergegeven.

  L

  [Enter]-knop [

  M

  [User]-knop

  ]

  Opent de huidige selectie en gaat naar het volgende
  niveau terwijl het menu of helpbestand van de
  projector wordt weergegeven.
  Als u de functie Draadloze muis gebruikt, werkt de
  knop als linkermuisknop.
  Voert de instellingen uit die zijn toegewezen aan de
  instelling Knop gebruiker in het menu Instellingen
  van de projector. • Page 16

  Onderdelen en functies van de projector
  Naam
  N

  Knoppen [Page]
  omhoog/omlaag

  16

  Functie

  Naam

  Hiermee gaat u een pagina omhoog en omlaag op uw
  computer wanneer u een projector en computer
  aansluit via een USB-kabel of netwerk.
  Toont het vorige of volgende scherm terwijl u de
  functie PC Free gebruikt.

  b

  [USB]-knop

  c

  [Source Search]-knop Schakelt naar de volgende invoerbron.

  d

  LED
  afstandsbediening

  O

  Knoppen [E-Zoom]
  +/–

  Zoomt in op of uit van het beeldgebied.

  P

  [A/V Mute]-knop

  Hiermee schakelt u video en audio tijdelijk in of uit.

  Q

  [Split]-knop

  Projecteert twee beelden van verschillende
  beeldbronnen tegelijk door het geprojecteerde scherm
  te splitsen.

  R

  [Home]-knop

  Hiermee wordt het Startscherm weergegeven en
  gesloten.

  S

  [Freeze]-knop

  Pauzeert of hervat beelden.

  T

  Knoppen [Volume]
  hoger/later

  Hiermee past u het luidsprekervolume aan.

  U

  [Pointer]-knop

  Druk op deze knop om de schermaanwijzer te
  activeren.

  V

  [Esc]-knop

  Hiermee wordt de huidige functie gestopt.
  Keert terug naar het vorige menuniveau tijdens het
  weergeven van het menu van de projector.
  Als u de functie Draadloze muis gebruikt, werkt de
  knop als rechtermuisknop.

  W

  [ID]-knop

  Houd deze knop ingedrukt en gebruik de cijfertoetsen
  om de ID in te stellen van de projector die u met de
  afstandsbediening wilt bedienen.

  X

  [Color Mode]-knop

  Wijzigt de kleurmodus.

  Y

  [MHL Menu]-knop

  Toont het menu met de instellingen voor het apparaat
  dat aan de HDMI-poort van de projector is gekoppeld.

  Z

  [Gesture]-knop
  Toont het menu voor de functie Gebaren Presentator.
  (EB‑1795F/EB‑1785W
  /EB‑1781W)

  a

  [LAN]-knop

  Schakelt de beeldbron tussen apparaten die via het
  netwerk zijn verbonden.

  Functie
  Schakelt de beeldbron tussen het USB-scherm en de
  USB-A-poort.
  Zendt signalen van de afstandsbediening naar de
  projector.

  g Verwante koppelingen
  • "Hoogte-breedteverhouding beeld" pag.52
  • "Kleurmodus" pag.55
  • "Instellingen ingangssignaal - Menu Signaal" pag.121
  • "Instellingen configuratie van de projector - menu Uitgebreid" pag.125
  • "Startscherm" pag.32
  • "De beeldvorm automatisch corrigeren met Screen Fit" pag.42
  • "De afstandsbediening gebruiken als een draadloze muis" pag.79
  • "Twee beelden tegelijk projecteren" pag.63
  • "De afstandsbediening gebruiken als een aanwijzer" pag.81
  • "Aansluiten op een computer voor USB-video en -audio" pag.20
  • "Een presentatie bedienen met uw handen" pag.73
  • "Het beeld scherpstellen met de scherpstelknop" pag.48
  • "Een PC Free-presentatie projecteren" pag.66
  • "De projector op een netwerk gebruiken" pag.93 • Page 17

  De projector installeren
  Volg de instructies in deze secties om uw projector te installeren.
  g Verwante koppelingen
  • "Plaatsing van de projector" pag.18
  • "Projectoraansluitingen" pag.20
  • "Batterijen in de afstandsbediening plaatsen" pag.27
  • "De lensafdekking openen" pag.29 • Page 18

  Plaatsing van de projector
  U kunt de projector op nagenoeg elk vlak oppervlak plaatsen om een beeld te
  projecteren.
  U kunt de projector monteren in een ophangbeugel als u deze wilt gebruiken
  op een vaste locatie. Als u de projector aan het plafond wilt ophangen, hebt u
  de optionele ophangbeugel nodig.
  Let op de volgende punten wanneer u een locatie voor de projector selecteert:
  • Plaats de projector op een stevig, waterpas oppervlak of installeer het
  apparaat met een compatibele beugel.

  • Laat voldoende ruimte over rond en onder de projector voor ventilatie en
  plaats het apparaat niet op of naast iets dat de ventilatieopeningen kan
  blokkeren.
  • Plaats de projector binnen bereik van een geaard stopcontact of een
  verlengkabel.
  • Plaats de projector parallel ten opzichte van het scherm.

  18

  a

  Als u de projector niet parallel met het scherm kunt installeren, moet
  u de keystone-vervorming corrigeren met de bedieningselementen
  van de projector.

  Waarschuwing
  • U moet een ophangbeugel monteren wanneer u de projector aan een plafond
  wilt hangen. Als u de projector niet correct installeert, kan deze vallen en schade
  of letsels veroorzaken.
  • Gebruik geen tape op de bevestigingspunten van de ophangbeugel om te
  voorkomen dat deze losraken, en gebruik geen smeermiddel, olie of soortgelijke
  substanties op de projector, anders kan de behuizing van de projector breken
  waardoor deze uit de ophangbeugel kan vallen. Hierdoor kan iemand die zich
  onder de ophangbeugel bevindt, ernstig gewond raken en kan de projector
  worden beschadigd.
  • Dek de luchttoevoer- en luchtafvoerventilatoren van de projector niet af. Als de
  ventilatieopeningen worden afgedekt, kan de binnentemperatuur stijgen en
  brand veroorzaken.
  • Niet installeren op een instabiel oppervlak of op een plek buiten de
  gewichtspecificaties van de projector. Anders kan het vallen of omvallen en
  daarmee een ongeval of letsel veroorzaken.
  • Wanneer u het installeert op een hoge plek, dient u maatregelen te nemen tegen
  vallen door gebruik te maken van draden om de veiligheid in een noodsituatie te
  garanderen, zoals een aardbeving en daarmee ongevallen te voorkomen. Als u de
  projector niet goed monteert, kan hij naar beneden vallen en letsel veroorzaken.

  Let op

  • Zet de projector bij gebruik niet op zijn kant. Dit kan een storing in de projector
  veroorzaken.
  • Als u de projector gebruikt op een hoogte boven 1.500 m, zet u de instelling
  Hoogtemodus in op Aan in het menu Uitgebreid van de projector om te
  garanderen dat de binnentemperatuur van de projector goed wordt geregeld.
  s Uitgebreid > Bewerking > Hoogtemodus
  • Installeer de projector bij voorkeur niet in een omgeving met een hoge
  luchtvochtigheid of een omgeving met veel stof of (tabaks) rook.

  g Verwante koppelingen
  • "Configuratie van de projector en opties voor de montage" pag.19 • Page 19

  Plaatsing van de projector
  • "Projectieafstand" pag.19
  • "Beeldvorm" pag.41
  • "Instellingen configuratie van de projector - menu Uitgebreid" pag.125

  Configuratie van de projector en opties voor de
  montage
  U kunt de projector op de volgende manieren configureren of monteren:
  Voor/achter

  19

  Projectieafstand
  De afstand van de plaats van de projector tot het scherm bepaalt bij
  benadering de grootte van het beeld. Hoe verder de projector van het scherm
  staat, hoe meer de beeldgrootte toeneemt. Dit kan echter verschillen
  afhankelijk van de zoomfactor, de hoogte-breedteverhouding en andere
  instellingen.
  Raadpleeg de bijlage voor details over hoe ver de projector van het scherm
  moet worden verwijderd op basis van de grootte van het geprojecteerde beeld.

  a

  Wanneer u de keystone-vervorming corrigeert, wordt uw beeld iets
  kleiner.

  Plafond voor/Plafond achter

  g Verwante koppelingen
  • "Schermgrootte en projectieafstand" pag.174

  Zorg dat u de juiste optie Projectie selecteert in het menu Uitgebreid van de
  projector volgens de installatiemethode die wordt gebruikt.
  g Verwante koppelingen
  • "Projectiemodi" pag.38 • Page 20

  Projectoraansluitingen
  U kunt de projector aansluiten op verschillende computer-, video- en
  audiobronnen voor het weergeven van presentaties, films of andere beelden,
  met of zonder geluid.

  20

  g Verwante koppelingen
  • "Aansluiten op een computer voor USB-video en -audio" pag.20
  • "Aansluiten op een computer voor VGA-video en -audio" pag.21
  • "Aansluiten op een computer voor HDMI-video en -audio" pag.22

  Let op

  Controleer de vorm en oriëntatie van de aansluitingen op elk kabel die u wilt
  aansluiten. Forceer geen aansluiting in een poort als het niet past. Het apparaat of
  uw projector kan beschadigd of defect raken.

  a

  Raadpleeg de Introductiehandleiding voor een lijst van kabels die bij uw
  projector zijn geleverd. Koop optionele of in de handel verkrijgbare
  kabels indien nodig.

  • Sluit een computer aan die voorzien is van een USB-poort, een standaard
  video-uitgang (monitor) of een HDMI-poort.
  • Sluit voor de videoprojectie apparaten aan, zoals dvd-spelers, spelconsoles,
  digitale camera's en smartphones, met compatibele video-uitgangen.
  • Als uw presentatie of video geluid bevat, kunt u audio-ingangskabels
  aansluiten.
  • Voor diavoorstellingen of presentaties zonder computer, kunt u USBapparaten (zoals een flashstation of camera) of de optionele Epsondocumentcamera aansluiten.

  Aansluiten op een computer voor USB-video en -audio
  Als uw computer voldoet aan de systeemvereisten, kunt u video en audio
  overbrengen naar de projector via de USB-poort van de computer. Dit wordt
  USB Display genoemd. Sluit de projector aan op uw computer met een USBkabel.

  a

  • Als u een USB-hub gebruikt, is het mogelijk dat de verbinding niet
  goed werkt. Sluit de USB-kabel daarom rechtstreeks op de projector
  aan.

  in het menu Uitgebreid van de projector, de instelling USB Type B
  a Stel
  in op USB Display.
  b Sluit de kabel aan op de USB-B-poort van uw projector.

  g Verwante koppelingen
  • "Aansluiten op een computer" pag.20
  • "Aansluiten op smartphones of tablets" pag.22
  • "Aansluiten op videobronnen" pag.23
  • "Aansluiten op externe USB-apparaten" pag.25
  • "Aansluiten op een documentcamera" pag.26

  Aansluiten op een computer
  Volg de instructies in deze secties voor het aansluiten van een computer op de
  projector.

  het andere uiteinde aan op een beschikbare USB-poort op uw
  c Sluit
  computer.
  d Schakel de projector en uw computer in. • Page 21

  Projectoraansluitingen
  één van de volgende zaken uit om de software Epson USB Display
  e Voer
  te installeren:

  a

  U hoeft deze software alleen te installeren wanneer u de projector
  voor de eerste keer aansluit op de computer.

  • Windows: selecteer EMP_UDSE.EXE uitvoeren in het
  dialoogvenster dat wordt weergegeven om de software Epson USB
  Display te installeren.
  • OS X: de installatiemap voor Epson USB Display wordt weergegeven
  op het scherm. Selecteer USB Display Installer en volg de instructies
  op het scherm om de Epson USB Display software te installeren. Als
  de map USB Display Instellingen niet automatisch wordt
  weergegeven, dubbelklikt u op EPSON_PJ_UD > USB Display
  Installer.
  alle instructies op het scherm.
  f Volg
  Koppel de USB-kabel niet los of schakel de projector niet uit tot de
  projector een beeld weergeeft.

  De projector toont het beeld van het bureaublad van uw computer en voert
  geluiden uit als uw presentatie audio bevat.

  a

  • Als de projector geen beelden projecteert, voert u een van de
  volgende bewerkingen uit:
  • Windows: Klik op Alle programma's > EPSON Projector > Epson
  USB Display > Epson USB Display Ver.x.xx.
  • OS X: Dubbelklik op het pictogram USB Display in de map
  Programma.
  • Voer één van de volgende bewerking uit wanneer u de projectie
  beëindigt:
  • Windows: koppel de USB-kabel los. Het is niet nodig Hardware
  veilig verwijderen te gebruiken.
  • OS X: selecteer Verbreek verbinding in het menu voor
  pictogrammen USB Display in de menubalk of het Dock en
  koppel de USB-kabel los.

  21

  g Verwante koppelingen
  • "Systeemvereisten USB Display" pag.181

  Aansluiten op een computer voor VGA-video en -audio
  U kunt de projector aansluiten op uw computer met een VGAcomputerkabel.
  U kunt geluid afspelen via het luidsprekersysteem van de projector door een
  in de handel verkrijgbare audiokabel met 3,5 mm stereo-minijack audiokabel
  aan te sluiten.

  a

  • Voor het aansluiten van een Mac die geen VGA-videopoort heeft,
  hebt u een adapter nodig waarmee u kunt aansluiten op de VGAvideopoort van de projector.
  • Controleer of de audiokabel voorzien is van het label "Geen
  weerstand".

  de VGA-computerkabel aan op de monitorpoort van uw
  a Sluit
  computer.
  b Sluit het andere uiteinde aan op een Computer-poort op de projector.

  c Maak de schroeven op de VGA-aansluiting vast. • Page 22

  Projectoraansluitingen
  de audiokabel aan op de hoofdtelefoon- of audio-uitgang van uw
  d Sluit
  laptop, of op de luidspreker- of audio-uitgang van uw

  22

  b Sluit het andere uiteinde aan op de HDMI-poort van de projector.

  desktopcomputer.

  e Sluit het andere uiteinde aan op de Audio-poort van de projector.

  a
  g Verwante koppelingen
  • "Instellingen configuratie van de projector - menu Uitgebreid" pag.125

  Aansluiten op een computer voor HDMI-video en -audio
  Als uw computer een HDMI-poort heeft, kunt u deze aansluiten op de
  projector met een HDMI-kabel en het geluid van de computer verzenden met
  het geprojecteerde beeld.

  a

  Voor het aansluiten van een Mac die geen HDMI-poort heeft, hebt u
  een adapter nodig waarmee u kunt aansluiten op de HDMI-poort van
  de projector. Neem contact op met Apple voor compatibele
  adapteropties. Oudere Mac-computers (2009 en vroeger) bieden
  mogelijk geen ondersteuning voor audio via de HDMI-poort.

  a Sluit de HDMI-kabel aan op de HDMI-uitgang van uw computer.

  Als u problemen ondervindt met de geluidsweergave via de HDMIaansluiting, sluit dan ene uiteinde van een in de handel verkrijgbare 3,5
  mm stereo-minijack audiokabel aan op de Audio-poort van de
  projector en het andere uiteinde op de audio-uitgang van de computer.
  Selecteer de audio-ingang waarop u hebt aangesloten in het menu
  Uitgebreid van de projector.
  s Uitgebreid > A/V-instellingen > HDMI-audio-uitvoer

  g Verwante koppelingen
  • "Instellingen configuratie van de projector - menu Uitgebreid" pag.125

  Aansluiten op smartphones of tablets
  U kunt de projector aansluiten op smartphones en tablets met een MHL-kabel
  en het geluid verzenden met het geprojecteerde beeld.

  a

  • U zult mogelijk niet correct kunnen projecteren, afhankelijk van het
  model en de instellingen van de smartphone of tablet.
  • U zult mogelijk geen MHL-kabel kunnen aansluiten op alle
  apparaten. Neem contact op met de fabrikant van uw smartphone of
  tablet om te controleren of uw apparaat MHL ondersteunt. • Page 23

  Projectoraansluitingen

  a Sluit de MHL-kabel aan op de Micro-USB-poort van uw apparaat.
  b Sluit het andere uiteinde aan op de HDMI-poort van de projector.

  23

  Aansluiten op videobronnen
  Volg de instructies in deze secties voor het aansluiten van video-apparaten op
  de projector.

  a

  Let op

  Als u een MHL-kabel aansluit die geen ondersteuning biedt voor de MHLstandaarden, kan de smartphone of tablet warm worden, lekken of
  ontploffen.

  De aangesloten smartphone of tablet begint op te laden wanneer de
  beelden worden geprojecteerd. Als u de aansluiting uitvoert met een
  MHL-HDMI-conversieadapter, werkt het opladen van de smartphone
  of tablet mogelijk niet of kunt u mogelijk geen handelingen uitvoeren
  met de afstandsbediening van de projector.

  a

  • Het opladen zal mogelijk niet werken als u veel stroom
  verbruikt, zoals bij het afspelen van een film.
  • Het opladen werkt niet wanneer de projector in stand-by
  modus is of als de batterij in een smartphone of tablet leeg is.

  • Als de poort op het apparaat dat u aansluit een vreemde vorm heeft,
  gebruik dan de kabel die bij het apparaat werd geleverd of een
  optionele kabel voor het aansluiten op de projector.
  • Voor de verschillende uitgangssignalen van de aangesloten
  videoapparatuur zijn er verschillende kabels.
  • Sommige soorten videoapparatuur kunnen verschillende soorten
  signalen produceren. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de
  videoapparatuur als u wilt weten welke signalen kunnen worden
  uitgevoerd.

  g Verwante koppelingen
  • "Aansluiten op een HDMI-videobron" pag.23
  • "Aansluiten op een Component-naar-VGA-videobron" pag.24
  • "Aansluiten op een samengestelde videobron" pag.25

  Aansluiten op een HDMI-videobron
  Als uw videobron een HDMI-poort heeft, kunt u deze aansluiten op de
  projector met een HDMI-kabel en het geluid van de beeldbron verzenden met
  het geprojecteerde beeld.

  Let op

  Schakel de videobron niet in voordat u deze hebt aangesloten op de projector.
  Hierdoor kunt u de projector beschadigen.

  a Sluit de HDMI-kabel aan op de HDMI-uitgang van uw videobron.
  a

  Als de beelden niet correct worden geprojecteerd, moet u de MHLkabel loskoppelen en opnieuw aansluiten. • Page 24

  Projectoraansluitingen

  b Sluit het andere uiteinde aan op de HDMI-poort van de projector.

  24

  de componentconnectors aan op de met kleur gecodeerde
  a Sluit
  componentvideo-uitgangspoorten van uw videobron.

  a

  De poorten zijn doorgaans gelabeld als Y, Pb, Pr of Y, Cb, Cr. Als
  u een adapter gebruikt, kunt u deze connectors aansluiten op uw
  componentvideokabel.

  b Sluit de VGA-connector aan op een Computer-poort op de projector.
  a

  Als u problemen ondervindt met de geluidsweergave via de HDMIaansluiting, sluit dan ene uiteinde van een in de handel verkrijgbare 3,5
  mm stereo-minijack audiokabel aan op de Audio-poort van de
  projector en het andere uiteinde op de audio-uitgang van uw
  videobron. Selecteer de audio-ingang waarop u hebt aangesloten in het
  menu Uitgebreid van de projector.
  s Uitgebreid > A/V-instellingen > HDMI-audio-uitvoer

  g Verwante koppelingen
  • "Instellingen configuratie van de projector - menu Uitgebreid" pag.125

  Aansluiten op een Component-naar-VGA-videobron
  Als uw videobron componentvideo-ingangspoorten heeft, kunt u deze
  aansluiten op de projector met een component-naar-VGA-videokabel.
  Afhankelijk van de componentpoorten, zult u mogelijk een adapterkabel
  moeten gebruiken, samen met een componentvideokabel.
  U kunt geluid afspelen via het luidsprekersysteem van de projector door een
  stereo-minijack audiokabel aan te sluiten.

  a

  • Controleer of de audiokabel voorzien is van het label "Geen
  weerstand".

  c Maak de schroeven op de VGA-aansluiting vast.
  d Sluit de audiokabel aan op de audio-uitgangen van uw videobron.
  e Sluit het andere uiteinde aan op de Audio-poort van de projector. • Page 25

  Projectoraansluitingen
  Als uw beeldkleuren niet juist verschijnen, moet u wellicht de instelling
  Ingangssignaal in het menu Signaal van de projector wijzigen.

  25

  d Sluit het andere uiteinde aan op de Audio-poort van de projector.

  s Signaal > Geavanceerd > Ingangssignaal

  g Verwante koppelingen
  • "Instellingen ingangssignaal - Menu Signaal" pag.121
  • "Instellingen configuratie van de projector - menu Uitgebreid" pag.125

  Aansluiten op een samengestelde videobron
  Als uw videobron een samengestelde-videopoort heeft, kunt u deze aansluiten
  op de projector met een videokabel in RCA-stijl of een A/V-kabel.
  U kunt geluid afspelen via het luidsprekersysteem van de projector door een
  stereo-minijack audiokabel aan te sluiten.

  a

  Controleer of de audiokabel voorzien is van het label "Geen weerstand".

  de kabel met de gele connector aan op de gele video-uitgang van
  a Sluit
  uw videobron.
  b Sluit het andere uiteinde aan op de Video-poort van de projector.

  Aansluiten op externe USB-apparaten
  Volg de instructies in deze secties voor het aansluiten van externe USBapparaten op de projector.
  g Verwante koppelingen
  • "Projectie USB-apparaat" pag.25
  • "Verbinden met een USB-apparaat" pag.26
  • "Een USB-apparaat loskoppelen" pag.26

  Projectie USB-apparaat
  U kunt beelden en andere inhoud projecteren zonder hierbij een computer of
  video-apparaat te gebruiken door één van deze apparaten aan te sluiten op uw
  projector:

  c Sluit de audiokabel aan op de audio-uitgangen van uw videobron.

  USB-flashstation
  Digitale camera of smartphone
  USB-harde schijf
  Viewer multimedia-opslag • Page 26

  Projectoraansluitingen

  a

  • Digitale camera's of smartphones moeten apparaten met USB zijn,
  geen TWAIN-compatibele apparaten, en moeten compatibel zijn met
  de USB-massaopslagklasse.
  • USB-harde schijven moeten voldoen aan de volgende vereisten:
  • Compatibel met USB-massaopslagklasse (niet alle apparaten van
  USB-massaopslagklasse worden ondersteund)
  • Geformatteerd in FAT of FAT32
  • Met eigen stroomvoorziening via eigen stroomtoevoer (harde
  schijven met stroomtoevoer via bus worden niet aanbevolen)
  • Vermijd het gebruik van harde schijven met meerdere partities

  26

  Let op

  • Gebruik de USB-kabel die is geleverd bij of is aanbevolen voor gebruik
  met het apparaat.
  • Sluit geen USB-hub of een USB-kabel die langer is dan 3 meter aan,
  anders zal het apparaat mogelijk niet correct werken.

  c Sluit zo nodig het andere uiteinde aan op uw apparaat.
  Een USB-apparaat loskoppelen

  U kunt diavoorstellingen van afbeeldingsbestanden projecteren naar een
  aangesloten USB-apparaat.

  Als u klaar bent met de presentatie met een aangesloten USB-apparaat,
  koppelt u het apparaat los van de projector.

  g Verwante koppelingen
  • "Een PC Free-presentatie projecteren" pag.66

  a Schakel, indien nodig, het apparaat uit en koppel het los.
  b Koppel het USB-apparaat los van de projector.

  Verbinden met een USB-apparaat
  U kunt uw USB-apparaat aansluiten op de USB-A-poort van de projector en
  deze gebruiken voor het projecteren van beelden en andere inhoud.
  er een stroomadapter bij uw USB-apparaat is geleverd, sluit u het
  a Als
  apparaat aan op het stopcontact.
  de USB-kabel of het USB-flashstation aan op de USB-A-poort van
  b Sluit
  de projector zoals weergegeven.

  Aansluiten op een documentcamera
  U kunt een documentcamera aansluiten op uw projector voor het projecteren
  van beelden die door de camera worden weergegeven.
  De verbindingsmethode verschilt afhankelijk van het model van uw Epsondocumentcamera. Raadpleeg de handleiding van de documentcamera voor
  meer informatie. • Page 27

  Batterijen in de afstandsbediening plaatsen
  De afstandsbediening werkt met twee AA-batterijen die bij de projector zijn
  geleverd.

  Let op

  Lees de Veiligheidsvoorschriften voordat u aan de slag gaat met de batterijen.

  a Verwijder de batterijklep zoals weergegeven.

  b Plaats de batterijen met de uiteinden + en – in de weergegeven richting.

  27

  Waarschuwing
  Plaats de batterijen aan de hand van de plus- (+) en mintekens (–) in de
  batterijhouder. Als de batterijen verkeerd worden gebruikt, kan hij
  ontploffen of gaan lekken en brand, letsel of productschade veroorzaken.

  de batterijklep terug en druk deze omlaag tot de klep op zijn
  c Plaats
  plaats klikt.

  g Verwante koppelingen
  • "Gebruik van de afstandsbediening" pag.27

  Gebruik van de afstandsbediening
  Met de afstandsbediening kunt u de projector bedienen vanaf nagenoeg overal
  in de kamer. • Page 28

  Batterijen in de afstandsbediening plaatsen
  Zorg dat u de afstandsbediening naar de ontvangers op de projector richt
  binnen de hier weergegeven afstand en hoeken.

  a

  Vermijd het gebruik van de afstandsbediening in omstandigheden met
  felle tl-lampen of in direct zonlicht, anders zal de projector niet
  reageren op opdrachten. Als u de afstandsbediening langere tijd niet
  zult gebruiken, moet u de batterijen verwijderen.

  28 • Page 29

  De lensafdekking openen
  de lensafdekking van de projector te openen, schuift u de AV
  a Om
  Mute-schuifklep tot u een klik hoort.

  de lens af te dekken of het geprojecteerde beeld en het geluid
  b Om
  tijdelijk uit te schakelen, sluit u de lensafdekking.

  29 • Page 30

  De basisfuncties van de projector gebruiken
  Volg de instructies in deze secties om de basisfuncties van de projector te gebruiken.
  g Verwante koppelingen
  • "De projector inschakelen" pag.31
  • "De projector uitschakelen" pag.34
  • "De datum en tijd instellen" pag.35
  • "De taal voor de menu's van de projector selecteren" pag.37
  • "Projectiemodi" pag.38
  • "De beeldhoogte aanpassen" pag.40
  • "Beeldvorm" pag.41
  • "De grootte van het beeld aanpassen met de zoomstelring" pag.47
  • "Het beeld scherpstellen met de scherpstelknop" pag.48
  • "Het beeld scherpstellen met de scherpstelring" pag.49
  • "Een beeldbron selecteren" pag.50
  • "Hoogte-breedteverhouding beeld" pag.52
  • "Kleurmodus" pag.55
  • "De beeldkleur aanpassen" pag.57
  • "Het volume regelen met de volumeknoppen" pag.61 • Page 31

  De projector inschakelen
  Zat de computer of videoapparatuur die u wilt gebruiken aan nadat u de
  projector hebt ingeschakeld.

  31

  c Open de lensafdekking van de projector.

  de voedingskabel aan op de voedingsingang van de projector en
  a Sluit
  steek de stekker in het stopcontact.

  Probeer het volgende als u geen geprojecteerd beeld ziet.


  Het voedingslampje van de projector licht blauw op. Dit geeft aan dat
  de projector stroom krijgt, maar nog niet is ingeschakeld (de projector
  staat in stand-bymodus).
  op de voedingsknop op het bedieningspaneel of de
  b Druk
  afstandsbediening om de projector in te schakelen.
  De projector piept en het statuslampje knippert blauw terwijl de
  projector bezig is met opwarmen. Zodra de projector is opgewarmd,
  stopt het statuslampje met knipperen en wordt het blauw.

  Controleer of de lensafdekking helemaal geopend is.
  Schakel de aangesloten computer of het video-apparaat in.
  Wijzig de schermuitgang van de computer wanneer u een laptop gebruikt.
  Stop een dvd of andere videomedia en druk op Afspelen (indien nodig).
  Druk op de afstandsbediening of het bedieningspaneel op de knop [Source
  Search] om de bron te detecteren.
  • Druk op de afstandsbediening op de knop voor de gewenste videobron.
  • Als het Startscherm wordt weergegeven, selecteert u de bron die u wilt
  projecteren. • Page 32

  De projector inschakelen
  Waarschuwing
  • Kijk nooit direct in de projectorlens wanneer de lamp brandt. Dit kan schade
  aan uw ogen veroorzaken en is vooral gevaarlijk voor kinderen.
  • Wanneer u de projector van op een afstand inschakelt met behulp van de
  afstandsbediening, moet u ervoor zorgen dat er niemand in de lens kijkt.
  • Blokkeer tijdens de projectie het licht van de projector niet met een boek of
  andere objecten. Als het licht van de projector wordt geblokkeerd, wordt het
  gebied waarop het licht schijnt warm waardoor het kan smelten, verbranden of
  vlam vatten. De lens kan ook warm worden door het gereflecteerde licht
  waardoor de projector ook defect kan raken. Om de projectie te stoppen,
  gebruikt u de knop A/V Mute of schakelt u de projector uit.
  • Als lichtbron van de projector wordt een kwiklamp met hoge interne druk
  gebruikt. Als de lamp wordt onderworpen aan trillingen of schokken, of als deze
  te lang is gebruikt, kan de lamp breken of niet inschakelen. Als de lamp ontploft,
  kunnen er niet alleen gassen vrijkomen, maar ook kleine glasfragmenten die
  kunnen verspreid worden. Dit kan letsel veroorzaken. Zorg dat u de
  onderstaande instructies naleeft.
  • Demonteer of beschadig de lamp niet of stel deze niet bloot aan impact.
  • Breng uw gezicht niet dicht bij de projector terwijl deze in gebruik is.
  • Er moet met bijzondere aandacht te werk worden gegaan wanneer de projector
  aan een plafond is gemonteerd omdat er kleine stukjes glas kunnen vallen
  wanneer het lampdeksel wordt verwijderd. Wanneer u de projector
  schoonmaakt of de lamp zelf vervangt, moet u goed opletten dat er geen
  dergelijke stukjes glas in uw ogen of mond terechtkomen.
  Als de lamp breekt moet u het gebied onmiddellijk verluchten. Neem ook
  contact op met een arts als er fragmenten gebroken glas zijn ingeademd of in de
  ogen of mond zijn terechtgekomen.

  32

  a

  • Wanneer de instelling Dir. Inschakelen is ingesteld op Aan in het
  menu Uitgebreid van de projector, wordt de projector ingeschakeld
  zodra u deze aansluit. Houd ermee rekening dat de projector ook
  automatisch wordt ingeschakeld na herstel van een stroomuitval.
  s Uitgebreid > Bewerking > Dir. Inschakelen
  • Als u een specifieke poort selecteert als de instelling Autom.
  inschakeling in het menu Uitgebreid van de projector, wordt de
  projector ingeschakeld zodra deze een signaal of kabelaansluiting van
  deze poort detecteert.
  s Uitgebreid > Bewerking > Autom. inschakeling

  g Verwante koppelingen
  • "Startscherm" pag.32
  • "Instellingen configuratie van de projector - menu Uitgebreid" pag.125
  • "Instellingen configuratie van de projector - menu ECO" pag.134

  Startscherm
  Met de functie Startscherm kunt u gemakkelijk een beeldbron selecteren en
  nuttige functies openen. U kunt het Startscherm weergeven door op het
  bedieningspaneel of de afstandsbediening op de knop [Home] te drukken. Het
  Startscherm wordt ook weergegeven wanneer u de projector inschakelt en er
  geen signaal wordt ingevoerd vanaf de geselecteerde ingangsbron. • Page 33

  De projector inschakelen
  Druk op de pijlknoppen op het bedieningspaneel of de afstandsbediening om
  een menu-item te selecteren en druk dan op [Enter].

  A Selecteert de bron die u wilt projecteren.
  B Toont de QR-code die kan worden herkend door Epson iProjection om
  gegevens te projecteren op een smartphone of tablet.
  C Toont het Help-scherm.
  D Toont het menu van de projector.
  E Voert de menuopties uit die zijn toegewezen aan de instelling Startscherm in
  het menu Uitgebreid van de projector.
  F Projecteert twee beelden van verschillende beeldbronnen tegelijk door het
  geprojecteerde scherm te splitsen.
  G Corrigeert de vorm van een beeld dat een oneven rechthoek is.

  a

  Het Startscherm verdwijnt na 10 minuten inactiviteit.

  33

  g Verwante koppelingen
  • "Beeldvorm" pag.41
  • "Instellingen configuratie van de projector - menu Uitgebreid" pag.125
  • "Een QR-code gebruiken voor het aansluiten op een mobiel apparaat"
  pag.99
  • "De projectormenu's gebruiken" pag.117
  • "De Help-schermen van de projector gebruiken" pag.159
  • "Twee beelden tegelijk projecteren" pag.63 • Page 34

  De projector uitschakelen
  Schakel de projector uit na gebruik.

  a

  • Schakel dit product uit wanneer het niet in gebruik is om de
  levensduur van de projector te verlengen. De levensduur van de lamp
  verschilt afhankelijk van de geselecteerde modus, de
  omgevingsomstandigheden en het gebruik. De helderheid vermindert
  na verloop van tijd.
  • Aangezien de projector de functie voor direct uitschakelen
  ondersteunt, kan deze direct worden uitgeschakeld via de
  stroomonderbreker.

  34

  de projector te transporteren of op te bergen, controleer of het
  c Om
  voedingslampje blauw is (niet knipperend) en het statuslampje uit is.
  Koppel dan de voedingskabel los.

  op de voedingsknop op het bedieningspaneel of de
  a Druk
  afstandsbediening.
  De projector toont een scherm met de bevestiging van het uitschakelen.

  opnieuw op de voedingsknop. (Druk op een willekeurige andere
  b Druk
  knop om het apparaat ingeschakeld te houden.)
  De projector piept twee keer, de lamp wordt uitgeschakeld en het
  statuslampje dooft.

  a

  Met de Instant Off-technologie van Epson is er geen
  afkoelperiode zodat u de projector altijd meteen kunt inpakken
  en meenemen.

  d Sluit de lensafdekking van de projector. • Page 35

  De datum en tijd instellen
  U kunt de datum en tijd instellen voor de projector
  (EB‑1795F/EB‑1785W/EB‑1781W).

  35

  U ziet dit scherm:

  a Zet de projector aan.
  b Druk op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op [Menu].

  c Selecteer het menu Uitgebreid en druk op [Enter].
  d Selecteer de instelling Bewerking en druk op [Enter].
  de instelling Datum & tijd en druk op [Enter].
  e Selecteer
  U ziet dit scherm:

  f Selecteer de instelling Datum & tijd en druk op [Enter].

  Datum, druk op [Enter] en gebruik het weergegeven
  g Selecteer
  toetsenbord om de datum van vandaag in te voeren.
  Tijd, druk op [Enter] en gebruik het weergegeven toetsenbord
  h Selecteer
  om de huidige tijd in te voeren.
  Tijdsverschil (UTC), druk op [Enter] en stel het tijdverschil
  i Selecteer
  met de gecoördineerde universele tijd in.
  j Wanneer u klaar bent, selecteert u Instellen en drukt u op [Enter]. • Page 36

  De datum en tijd instellen
  de zomertijd te activeren, selecteert u de instelling Zomertijd
  k Om
  instellen en drukt u op [Enter]. Selecteer dan de instellingen.

  l Wanneer u klaar bent, selecteert u Instellen en drukt u op [Enter].
  de tijd automatisch bij te werken via een tijdserver op internet,
  m Om
  selecteert u de instelling Internettijd en drukt u op [Enter]. Selecteer
  dan de instellingen.

  n Wanneer u klaar bent, selecteert u Instellen en drukt u op [Enter].

  36

  o Druk op [Menu] of [Esc] om de menu's af te sluiten. • Page 37

  De taal voor de menu's van de projector selecteren
  Als u de menu's en berichten van de projector in een andere taal wilt
  weergeven, kunt u de instelling Taal wijzigen.

  a Zet de projector aan.
  b Druk op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op [Menu].

  c Selecteer het menu Uitgebreid en druk op [Enter].

  d Selecteer de instelling Taal en druk op [Enter].
  e Selecteer de taal die u wilt gebruiken en druk op [Enter].
  f Druk op [Menu] of [Esc] om de menu's af te sluiten.

  37 • Page 38

  Projectiemodi
  Afhankelijk van de manier waarop u de projector hebt geplaatst, is het
  mogelijk dat u de projectiemodus moet wijzigen zodat uw beelden correct
  worden geprojecteerd.
  • Voorkant (standaardinstelling) is voor het projecteren vanaf een tafel die
  voor het scherm staat.
  • Voor/bovenkant spiegelt het beeld verticaal om ondersteboven te
  projecteren vanaf een plafond- of wandbeugel.
  • Achterkant spiegelt het beeld horizontaal om te projecteren van achter een
  doorzichtig scherm.
  • Achter/boven spiegelt het beeld verticaal en horizontaal om te projecteren
  vanaf een plafond- of wandmontage en van achter een doorzichtig scherm.
  g Verwante koppelingen
  • "De projectiemodus wijzigen via de afstandsbediening" pag.38
  • "De projectiemodus wijzigen via de menu's" pag.38
  • "Configuratie van de projector en opties voor de montage" pag.19

  38

  de projectie terug te zetten naar de originele modus, houdt u de
  c Om
  knop [A/V Mute] opnieuw 5 seconden ingedrukt.

  De projectiemodus wijzigen via de menu's
  Via de menu's van de projector kunt u de projectiemodus wijzigen om het
  beeld verticaal en/of horizontaal te spiegelen.

  a Schakel de projector in en geef een beeld weer.
  b Druk op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op [Menu].

  De projectiemodus wijzigen via de afstandsbediening
  U kunt de projectiemodus wijzigen om het beeld verticaal te spiegelen.

  a Schakel de projector in en geef een beeld weer.
  de knop [A/V Mute] op de afstandsbediening 5 seconden
  b Houd
  ingedrukt.

  Het beeld verdwijnt kort en verschijnt opnieuw verticaal gespiegeld.

  c Selecteer het menu Uitgebreid en druk op [Enter]. • Page 39

  Projectiemodi

  d Selecteer Projectie en druk op [Enter].

  e Selecteer een projectiemodus en druk op [Enter].
  f Druk op [Menu] of [Esc] om de menu's af te sluiten.

  39 • Page 40

  De beeldhoogte aanpassen
  Als u projecteert vanaf een tafel of een ander plat oppervlak en het beeld te
  hoog of te laag is, kunt u de beeldhoogte aanpassen met de verstelbare voeten
  van de projector.

  40

  het beeld is gekanteld, draait u aan de voet aan de achterkant om de
  d Als
  hoogte te regelen.

  Hoe groter de kantelhoek, des te moeilijker wordt het om scherp te stellen.
  Plaats de projector zo dat slechts een kleine kantelhoek nodig is.

  a Schakel de projector in en geef een beeld weer.
  de voeten vooraan te regelen, trekt u de ontgrendelingshendel van
  b Om
  de voeten omhoog en tilt u de voorkant van de projector op.
  A De achterste voet uitschuiven
  B De achterste voet intrekken

  Als het geprojecteerde beeld niet rechthoekig is, moet u de beeldvorm
  aanpassen.

  De voet steken uit de projector.
  U kunt de positie afstellen tot 14 graden.

  c Laat de hendel los om de voeten te vergrendelen.

  g Verwante koppelingen
  • "Beeldvorm" pag.41 • Page 41

  Beeldvorm
  U kunt een gelijkmatige, rechthoekige vorm projecteren door de projector
  direct voor het midden van het scherm te plaatsen en waterpas te houden. Als
  u de projector in een hoek op het scherm plaatst, omhoog of omlaag kantelt of
  naar een zijde kantelt, moet u mogelijk de vorm van het beeld corrigeren.
  g Verwante koppelingen
  • "Autom. H/V-Keystone" pag.41
  • "Automatische V-Keystone" pag.41
  • "De beeldvorm automatisch corrigeren met Screen Fit" pag.42
  • "De beeldvorm corrigeren met de keystone-knoppen" pag.43
  • "De beeldvorm corrigeren met Quick Corner" pag.44

  Autom. H/V-Keystone
  Wanneer de projector wordt verplaatst of gekanteld, corrigeert Autom. H/VKeystone automatisch elke verticale en horizontale keystone-vervorming
  (EB‑1795F/EB‑1785W/EB‑1781W).
  Als de projector wordt verplaatst, wordt een aanpassingsscherm weergegeven
  en wordt het geprojecteerde beeld automatisch gecorrigeerd.
  Autom. H/V-Keystone kan de geprojecteerde beeldvervorming corrigeren in
  deze omstandigheden:

  De schermgrootte is 100 inch of minder
  Projectieafstand is ongeveer 0,7 tot 2,3 m
  De projectiehoek is ongeveer 20º rechts of links, of 30º omhoog of omlaag
  De instelling Projectie is ingesteld op Voorkant in het menu Uitgebreid
  van de projector

  a

  Als u de functie Autom. H/V-Keystone niet wilt gebruiken, stelt u
  Autom. H/V-Keystone in op Uit in het menu Instellingen van de
  projector.
  s Instellingen > Keystone > H/V-Keystone > Autom. H/VKeystone

  g Verwante koppelingen
  • "Projectiemodi" pag.38

  41

  • "Instellingen configuratie van de projector - menu Uitgebreid" pag.125
  • "Instellingen projectorfuncties - menu Instellingen" pag.123

  Automatische V-Keystone
  Wanneer de projector wordt verplaatst of gekanteld, corrigeert Autom. VKeystone automatisch elke verticale keystone-vervorming (EB‑1780W).
  Autom. V-Keystone kan de vervorming van het geprojecteerde beeld
  corrigeren in deze omstandigheden:
  • De projectiehoek is ongeveer 30º omhoog of omlaag
  • De instelling Projectie is ingesteld op Voorkant in het menu Uitgebreid
  van de projector

  a

  Als u de functie Autom. V-Keystone niet wilt gebruiken, stelt u
  Autom. V-Keystone in op Uit in het menu Instellingen van de
  projector.
  s Instellingen > Keystone > H/V-Keystone > Autom. V-Keystone

  g Verwante koppelingen
  • "Projectiemodi" pag.38
  • "Instellingen configuratie van de projector - menu Uitgebreid" pag.125
  • "Instellingen projectorfuncties - menu Instellingen" pag.123 • Page 42

  Beeldvorm
  De beeldvorm automatisch corrigeren met Screen Fit

  42

  op de knop [Screen Fit] op het bedieningspaneel of de
  b Druk
  afstandsbediening.

  U kunt de projectorfunctie Screen Fit gebruiken om de vorm en positie van de
  beelden automatisch te corrigeren om ze aan uw scherm aan te passen
  (EB‑1795F/EB‑1785W/EB‑1781W).

  U ziet een bericht op het scherm.

  De projectorsensor kan de grootte en vorm van het scherm detecteren in deze
  omstandigheden:


  De schermgrootte is 100 inch of minder
  Projectieafstand is ongeveer 1,0 tot 2,5 m
  De projectiehoek is ongeveer 20º rechts of links, of 30º omhoog of omlaag
  De kamer is niet te donker
  Het projectieoppervlak heeft geen patroon en leidt de sensor niet af

  a Schakel de projector in en geef een beeld weer.

  de projector zoals nodig om het bericht in het midden van
  c Verplaats
  het scherm weer te geven.
  in op het beeld tot het gele kader buiten de randen van het
  d Zoom
  scherm valt. • Page 43

  Beeldvorm

  a

  43

  • Als het gele kader nog steeds binnen het beeldkader staat na
  volledig inzoomen, moet u de projector verder van het scherm
  plaatsen.
  • Wanneer u bijvoorbeeld projecteert op een breed scherm in
  een kleine ruimte en u het gele kader niet kunt uitbreiden
  buiten het beeldkader, moet het gele kader minstens de bovenen onderzijde van het scherm bevatten zodat Screen Fit de
  schermhoogte detecteert en het beeld aan het scherm kan
  aanpassen.

  g Verwante koppelingen
  • "Instellingen projectorfuncties - menu Instellingen" pag.123
  • "De beeldvorm corrigeren met Quick Corner" pag.44

  De beeldvorm corrigeren met de keystone-knoppen
  U kunt de keystone-correctieknoppen van de projector gebruiken om de
  vorm van een beeld dat niet rechthoekig is, te corrigeren.

  opnieuw op de knop [Screen Fit].
  e Druk
  Wanneer het aanpasingscherm wordt weergegeven, mag u de projector

  niet meer verplaatsen of het beeld blokkeren. Het geprojecteerde beeld
  wordt gecorrigeerd volgens de hoogte-breedteverhouding van het beeld
  dat wordt ingevoerd en dit bericht verschijnt.
  U kunt de keystone-knoppen gebruiken voor het corrigeren van beelden tot
  30º rechts, of links of 45° omhoog of omlaag.

  de beeldvorm fijn af zoals nodig met behulp van de keystonef Stem
  aanpassingsknoppen op het bedieningspaneel.
  Als er geen bewerkingen worden uitgevoerd, verdwijnt het bericht na
  ongeveer 7 seconden.

  g Druk op [Esc] wanneer u klaar bent.
  De instelling Keystone is nu ingesteld op Quick Corner in het menu van de
  projector Instellingen. Indien nodig kunt u de beeldhoeken individueel
  corrigeren met Quick Corner door op het bedieningspaneel op de
  pijlknoppen te drukken.

  a Schakel de projector in en geef een beeld weer.
  op één van de verticale keystone-aanpassingsknoppen op het
  b Druk
  bedieningspaneel om het Keystone-aanpassingsscherm weer te geven. • Page 44

  Beeldvorm

  44

  c Druk op een keystone-knop om de beeldvorm aan te passen.

  De beeldvorm corrigeren met Quick Corner
  U kunt de instelling Quick Corner van de projector gebruiken om de vorm en
  grootte van een beeld dat niet rechthoekig is, te corrigeren.

  a Schakel de projector in en geef een beeld weer.
  b Druk op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op [Menu].

  Na de correctie is uw beeld iets kleiner.

  a

  Als de projector buiten uw bereik is geïnstalleerd, kunt u de
  vorm van het beeld ook corrigeren met de afstandsbediening.
  s Instellingen > Keystone > H/V-Keystone

  g Verwante koppelingen
  • "Instellingen projectorfuncties - menu Instellingen" pag.123 • Page 45

  Beeldvorm

  c Selecteer het menu Instellingen en druk op [Enter].

  45

  Quick Corner en druk op [Enter]. Druk opnieuw op [Enter]
  e Selecteer
  indien dat nodig is.

  U ziet het scherm voor het selecteren van gebieden.
  de pijlknoppen om de hoek te selecteren van het beeld dat u
  f Gebruik
  wilt aanpassen. Druk vervolgens op [Enter].

  d Selecteer Keystone en druk op [Enter].

  op de pijlknoppen om de beeldvorm aan te passen, zoals nodig.
  g Druk
  Om terug te keren naar het scherm voor de gebiedsselectie, drukt u op
  [Enter]. • Page 46

  Beeldvorm

  a

  46

  • Als u dit scherm ziet, kunt u de vorm niet verder aanpassen in
  de richting die wordt aangegeven door de grijze driehoek.

  aanpassingsknoppen op het bedieningspaneel drukt, verschijnt het scherm
  voor de gebiedsselectie.
  g Verwante koppelingen
  • "Instellingen projectorfuncties - menu Instellingen" pag.123

  • Om de correcties van Quick Corner opnieuw in te stellen,
  houdt u [Esc] ongeveer 2 seconden ingedrukt terwijl het
  aanpassingsscherm Quick Corner wordt weergegeven.
  Selecteer vervolgens Quick Corner-reset. Selecteer Wijzigen
  in H/V-Keystone om de correctiemethode voor de beeldvorm
  te wisselen naar H/V-Keystone.

  h Herhaal stappen 6 en 7 als u nog meer hoeken wilt aanpassen.
  i Druk op [Esc] wanneer u klaar bent.
  De instelling Keystone is nu ingesteld op Quick Corner in het menu van de
  projector Instellingen. Wanneer u de volgende keer op de keystone- • Page 47

  De grootte van het beeld aanpassen met de zoomstelring
  U kunt de grootte van het beeld wijzigen met de zoomstelring van de
  projector.

  a Schakel de projector in en geef een beeld weer.
  b Draai aan de zoomstelring om het beeld te vergroten of verkleinen.

  47 • Page 48

  Het beeld scherpstellen met de scherpstelknop
  U kunt de scherpstelling corrigeren door op de projector of de
  afstandsbediening op de [Focus]-knoppen te drukken
  (EB‑1795F/EB‑1785W/EB‑1781W).

  48 • Page 49

  Het beeld scherpstellen met de scherpstelring
  U kunt de scherpstelling corrigeren met de scherpstelring (EB‑1780W).

  49 • Page 50

  Een beeldbron selecteren
  Wanneer meerdere beeldbronnen, zoals een computer en dvd-speler, zijn
  aangesloten op de projector, kunt u schakelen tussen de beeldbronnen.
  of de aangesloten beeldbron die u wilt gebruiken, is
  a Controleer
  ingeschakeld.
  voor videobeeldbronnen een dvd of andere videomedia en druk
  b Plaats
  op Afspelen.
  één van de volgende bewerkingen uit:
  c Voer
  • Druk op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op de knop

  50

  • Druk op de afstandsbediening op de knop voor de gewenste bron.
  Als er meer dan één poort is voor die bron, drukt u opnieuw op de
  knop om te bladeren door de bronnen.

  [Source Search] tot u het beeld ziet van de gewenste bron.

  A Computerpoort bron (Computer-poort)
  B Video-, HDMI- en MHL-bronnen (Video- en HDMI-poorten)
  C USB-poort bronnen (USB-B-poort en externe apparaten aangesloten
  op de USB-A-poorten)
  D Netwerkbron (LAN en Screen Mirroring)

  a

  Dit scherm wordt weergegeven wanneer er geen beeldsignaal
  is gedetecteerd. Controleer de kabelaansluitingen tussen de
  projector en beeldbron.

  • Druk op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op de knop
  [Home]. • Page 51

  Een beeldbron selecteren
  Selecteer vervolgens de bron die u wilt gebruiken op het weergegeven
  scherm.

  a

  Screen Mirroring is alleen beschikbaar met de
  EB‑1795F/EB‑1785W.

  51 • Page 52

  Hoogte-breedteverhouding beeld
  De projector kan beelden weergeven in verschillende hoogtebreedteverhoudingen. Normaal bepaalt het ingangssignaal van uw videobron
  de hoogte-breedteverhouding van het beeld. Voor sommige beelden kunt u
  echter de beeldverhouding wijzigen zodat deze past op uw scherm.
  Als u altijd een specifieke beeldverhouding wilt gebruiken voor een bepaalde
  video-invoerbron, kunt u deze selecteren via het menu Signaal van de
  projector.
  g Verwante koppelingen
  • "De hoogte-breedteverhouding van het beeld wijzigen" pag.52
  • "Beschikbare hoogte-breedteverhoudingen van het beeld" pag.52
  • "Uiterlijk geprojecteerd beeld met elke Hoogte-breedtemodus" pag.53
  • "Instellingen ingangssignaal - Menu Signaal" pag.121

  De hoogte-breedteverhouding van het beeld
  wijzigen

  52

  a

  Om beelden zonder zwarte balken weer te geven, stelt u Resolutie in
  op Breed of Normaal in het menu Signaal van de projector in
  overeenstemming met de resolutie van de computer.

  g Verwante koppelingen
  • "Instellingen ingangssignaal - Menu Signaal" pag.121

  Beschikbare hoogte-breedteverhoudingen van het
  beeld
  U kunt de volgende hoogte-breedteverhoudingen van het beeld selecteren,
  afhankelijk van het ingangssignaal van uw beeldbron.

  a

  U kunt de hoogte-breedteverhouding van het weergegeven beeld wijzigen.
  de projector in en schakel naar de beeldbron die u wilt
  a Schakel
  gebruiken.
  b Druk op de knop [Aspect] op de afstandsbediening.

  • In bepaalde hoogte-breedteverhoudingen kunnen, afhankelijk van de
  hoogte-breedteverhouding en resolutie van uw ingangssignaal,
  zwarte banden en bijgesneden beelden worden geprojecteerd.
  • De instelling hoogte-breedteverhouding Automatisch is alleen
  beschikbaar voor HDMI-beeldbronnen.
  • Het gebruik van de beeldverhoudingsfunctie van de projector voor
  het verkleinen, vergroten of splitsen van het geprojecteerde beeld
  voor commerciële doeleinden of voor weergave in het openbaar kan
  strijdig zijn met de auteursrechten die op de beelden rusten.

  Voor projectors met een resolutie van 1080p (1920 × 1080)

  te bladeren door de beschikbare hoogte-breedteverhoudingen voor
  c Om
  uw ingangssignaal, drukt u herhaaldelijk op de knop [Aspect].

  Hoogte-breedtemodus

  Beschrijving

  Automatisch

  Stelt de hoogte-breedteverhouding automatisch in
  volgens het ingangssignaal en de instelling Resolutie.

  Normaal

  Toont beelden op het volledige projectiegebied en
  behoudt de hoogte-breedteverhouding van het beeld.

  Volledig

  Toont beelden op de volledige grootte van het
  projectiegebied, maar behoudt de hoogtebreedteverhouding niet. • Page 53

  Hoogte-breedteverhouding beeld
  Hoogte-breedtemodus

  Beschrijving

  Zoomen

  Toont beelden op de volledige breedte van het
  projectiegebied en behoudt de hoogtebreedteverhouding van het beeld.

  Bronformaat

  Toont beelden zoals ze zijn (hoogte-breedteverhouding
  en resolutie worden behouden).

  Voor projectors met een resolutie van WXGA (1280 × 800)

  53

  a

  Het beeld voor Bronformaat verschilt afhankelijk van het
  ingangssignaal.

  Voor projectors met een resolutie van 1080p (1920 × 1080)
  Hoogtebreedtemodus

  Hoogte-breedtemodus

  Beschrijving

  Normaal
  Automatisch

  Automatisch

  Stelt de hoogte-breedteverhouding automatisch in
  volgens het ingangssignaal en de instelling Resolutie.

  Volledig

  Normaal

  Toont beelden op het volledige projectiegebied en
  behoudt de hoogte-breedteverhouding van het beeld.

  16:9

  Converteert de hoogte-breedteverhouding van het
  beeld naar 16:9.

  Volledig

  Toont beelden op de volledige grootte van het
  projectiegebied, maar behoudt de hoogtebreedteverhouding niet.

  Zoomen

  Toont beelden op de volledige breedte van het
  projectiegebied en behoudt de hoogtebreedteverhouding van het beeld.

  Bronformaat

  Toont beelden zoals ze zijn (hoogte-breedteverhouding
  en resolutie worden behouden).

  Uiterlijk geprojecteerd beeld met elke Hoogtebreedtemodus
  In bepaalde hoogte-breedteverhoudingen kunnen, afhankelijk van de hoogtebreedteverhouding en resolutie van uw ingangssignaal, zwarte banden en
  bijgesneden beelden worden geprojecteerd. Raadpleeg de volgende tabel om
  de positie van zwarte banden en bijgesneden beelden te bevestigen.

  Hoogte-breedteverhouding voor ingangssignalen
  16:10

  16:9

  4:3

  Zoomen

  Bronformaat

  Voor projectors met een resolutie van WXGA (1280 × 800)
  Hoogtebreedtemodus
  Normaal
  Automatisch
  16:9

  Volledig

  Hoogte-breedteverhouding voor ingangssignalen
  16:10

  16:9

  4:3 • Page 54

  Hoogte-breedteverhouding beeld
  Hoogtebreedtemodus
  Zoomen

  Bronformaat

  54

  Hoogte-breedteverhouding voor ingangssignalen
  16:10

  16:9

  4:3 • Page 55

  Kleurmodus
  De projector biedt verschillende kleurmodi die zorgen voor een optimale
  helderheid, contrast en kleur voor verschillende weergave-omgevingen en
  beeldtypes. U kunt de modus selecteren die past bij uw beeld en omgeving of
  u kunt experimenteren met de beschikbare modi.
  g Verwante koppelingen
  • "De kleurmodus wijzigen" pag.55
  • "Beschikbare kleurmodi" pag.55
  • "Instelling Autom. iris" pag.55

  De kleurmodus wijzigen
  U kunt de Kleurmodus van de projector wijzigen via de afstandsbediening om
  het beeld te optimaliseren voor uw weergave-omgeving.
  de projector in en schakel naar de beeldbron die u wilt
  a Schakel
  gebruiken.
  op de knop [Color Mode] op de afstandsbediening om de
  b Druk
  Kleurmodus te wijzigen.

  De naam van de Kleurmodus verschijnt kort op het scherm en daarna
  wijzigt het uiterlijk van het beeld.
  te bladeren door alle beschikbare kleurmodi voor uw
  c Om
  ingangssignaal, drukt u herhaaldelijk op de knop [Color Mode].

  55

  a

  U kunt de instelling Kleurmodus ook configureren in het menu Beeld
  van de projector.

  g Verwante koppelingen
  • "Instellingen Beeldkwaliteit - menu Beeld" pag.119

  Beschikbare kleurmodi
  U kunt de projector instellen voor het gebruik van deze kleurmodi,
  afhankelijk van de ingangsbron die u gebruikt:
  Kleurmodus

  Beschrijving

  Presentatie

  Ideaal voor het projecteren van levendige beelden.

  Dynamisch

  Dit is de helderste modus. Ideaal om prioriteit te
  geven aan de helderheid.

  Cinema

  Ideaal om van inhoud te genieten, zoals films.

  sRGB

  Ideaal voor het accuraat reproduceren van de kleur
  van het bronbeeld.

  Schoolbord

  Optimaal voor het direct projecteren van beelden op
  een groen schoolbord.

  DICOM SIM

  Ideaal voor het projecteren van röntgenfoto's en
  andere medische beelden. Deze modus is uitsluitend
  bedoeld ter referentie en mag niet worden gebruikt
  voor het verrichten van medische diagnoses.

  Instelling Autom. iris
  U kunt Autom. iris inschakelen om het beeld automatisch te optimaliseren op
  basis van de helderheid van de inhoud.
  Deze instelling is beschikbaar voor de kleurmodus Dynamisch of Cinema. • Page 56

  Kleurmodus
  de projector in en schakel naar de beeldbron die u wilt
  a Schakel
  gebruiken.
  b Druk op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op [Menu].

  56

  d Selecteer Autom. iris en druk op [Enter].

  c Selecteer het menu Beeld en druk op [Enter].
  één van de volgende opties en druk op [Enter]:
  e Kies
  • Hoge snelheid om de helderheid aan te passen zodra de scène
  verandert.

  • Normaal voor een standaard helderheidsaanpassing.

  f Druk op [Menu] of [Esc] om de menu's af te sluiten. • Page 57

  De beeldkleur aanpassen
  U kunt verschillende aspecten van de manier waarop kleuren worden
  weergegeven in uw geprojecteerde beelden, fijn afstemmen.

  57

  c Selecteer het menu Beeld en druk op [Enter].

  g Verwante koppelingen
  • "De tint, verzadiging en helderheid aanpassen" pag.57
  • "Het gamma aanpassen" pag.58

  De tint, verzadiging en helderheid aanpassen
  U kunt de instellingen Tint, Verzadiging en Helderheid opgeven voor
  individuele beeldkleuren.
  de projector in en schakel naar de beeldbron die u wilt
  a Schakel
  gebruiken.
  b Druk op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op [Menu].

  d Selecteer Geavanceerd en druk op [Enter].
  e Selecteer RGBCMY en druk op [Enter].
  het volgende zoals nodig voor elke kleur: R (rood), G (groen), B
  f Doe
  (blauw), C (cyaan), M (magenta) en Y (geel):
  • Om de algemene tint van de kleur aan te passen naar blauwachtig groenachtig - roodachtig, past u de instelling Tint aan.
  • Om de algemene levendigheid van de kleur aan te passen, past u de
  instelling Verzadiging aan. • Page 58

  De beeldkleur aanpassen
  • Om de algemene helderheid van de kleur aan te passen, past u de
  instelling Helderheid aan.

  58

  c Selecteer het menu Beeld en druk op [Enter].

  g Druk op [Menu] of [Esc] om de menu's af te sluiten.
  Het gamma aanpassen
  U kunt verschillen in geprojecteerde beeldkleuren die optreden tussen
  verschillende beeldbronnen corrigeren door de instelling Gamma aan te
  passen.
  de projector in en schakel naar de beeldbron die u wilt
  a Schakel
  gebruiken.
  b Druk op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op [Menu].

  d Selecteer Geavanceerd en druk op [Enter].
  e Selecteer Gamma en druk op [Enter].
  f Selecteer en pas de correctiewaarde aan.

  Als u een kleinere waarde selecteert, kunt u de algemene helderheid van
  het beeld verminderen om het beeld scherper te maken. Als u een
  grotere waarde selecteert, worden de donkere gebieden van de beelden • Page 59

  De beeldkleur aanpassen
  helderder, maar kan de kleurverzadiging voor lichtere gebieden
  zwakker worden.

  a

  59

  om de waarde voor de geselecteerde kleurtint aan te passen en druk
  op [Enter].

  • Als u DICOM SIM hebt geselecteerd voor de instelling
  Kleurmodus in het menu Beeld van de projector, selecteert u
  de aanpassingswaarde naargelang de projectiegrootte.
  • Als de projectiegrootte 80 inch of minder is, selecteert u een
  kleine waarde.
  • Als de projectiegrootte 80 inch of meer is, selecteert u een
  grotere waarde.
  • Medische beelden worden mogelijk niet correct
  gereproduceerd op basis van uw instellingen en
  schermspecificaties.

  u fijnere aanpassingen wilt maken, selecteert u Op maat en drukt u
  g Als
  op [Enter].
  de waarde aan met een van de volgende methoden.
  h Pas
  • Om de kleurtint die u wilt aanpassen op het beeld te selecteren, kiest
  u voor Aanpassen vanuit het beeld. Druk op de pijlknoppen om de
  cursor te verplaatsen naar het deel waar u de helderheid wil wijzigen
  en drukt u op [Enter]. Druk dan op de pijlknop omhoog of omlaag

  • Om de grafiek met de gamma-aanpassing te gebruiken, selecteert u
  Aanpassen vanuit de grafiek. Druk op de pijlknop links of rechts
  om de kleurtint die u wilt aanpassen, te selecteren. Druk dan op de • Page 60

  De beeldkleur aanpassen
  pijlknop omhoog of omlaag om de waarde aan te passen en druk op
  [Enter].

  i Druk op [Menu] of [Esc] om de menu's af te sluiten.
  g Verwante koppelingen
  • "Instellingen Beeldkwaliteit - menu Beeld" pag.119

  60 • Page 61

  Het volume regelen met de volumeknoppen
  De volumeknoppen regelen het interne luidsprekersysteem van de projector.
  U moet het volume afzonderlijk regelen voor elke aangesloten ingangsbron.

  a Schakel de projector in en start een presentatie.
  op de knoppen [Volume] op de afstandsbediening of op het
  b Druk
  bedieningspaneel zoals weergegeven om het volume te verlagen of te
  verhogen.

  Een volumemeter verschijnt op het scherm.
  het volume voor een ingangsbron in te stellen op een specifiek
  c Om
  niveau, selecteert u Volume in het menu Instellingen van de projector.

  Let op
  Start geen presentatie op een hoog volume. Plotselinge luide geluiden kan leiden
  tot gehoorverlies.
  Verlaag het volume altijd voordat u het apparaat uitschakelt, zodat u kunt
  inschakelen en dan het volume langzaam kunt opvoeren.

  g Verwante koppelingen
  • "Instellingen projectorfuncties - menu Instellingen" pag.123

  61 • Page 62

  Projectorfuncties aanpassen
  Volg de instructies in deze secties om de aanpassingsfuncties van de projector te gebruiken.
  g Verwante koppelingen
  • "Twee beelden tegelijk projecteren" pag.63
  • "Een PC Free-presentatie projecteren" pag.66
  • "Een presentatie bedienen met uw handen" pag.73
  • "Het beeld en geluid tijdelijk uitschakelen" pag.76
  • "De video-actie tijdelijk stoppen" pag.77
  • "In- en uitzoomen op beelden" pag.78
  • "De afstandsbediening gebruiken als een draadloze muis" pag.79
  • "De afstandsbediening gebruiken als een aanwijzer" pag.81
  • "Het beeld van een gebruikerslogo opslaan" pag.82
  • "Correctie kleurverschil bij het projecteren vanaf meerdere projectoren" pag.85
  • "Beveiligingsfuncties projector" pag.88 • Page 63

  Twee beelden tegelijk projecteren
  U kunt de functie Split screen gebruiken om simultaan twee beelden te
  projecteren van verschillende beeldbronnen. U kunt de functie Split screen
  bedienen met de afstandsbediening of de menu's van de projector.

  63

  a Druk op de knop [Split] op de afstandsbediening.

  Het beeld van de huidige ingangsbron wordt naar links in het scherm
  verplaatst.

  a

  U kunt dezelfde bewerkingen uitvoeren via Split Screen in het
  menu Instellingen van de projector.

  op de knop [Menu].
  b Druk
  U ziet dit scherm:

  a

  • Terwijl u de functie Split screen gebruikt, zullen andere
  projectorfuncties mogelijk niet beschikbaar zijn en kunnen sommige
  instellingen automatisch worden toegepast op beide beelden. • Page 64

  Twee beelden tegelijk projecteren
  een ingangsbron voor het andere beeld te kiezen, selecteert u de
  c Om
  instelling Bron. Druk op [Enter], selecteer de ingangsbron, selecteer
  Uitvoeren en druk op [Enter].

  64

  het ene beeld te vergroten en het andere te verkleinen, selecteert u
  e Om
  Schermgrootte. Druk op [Enter], selecteer een grootte en druk op
  [Enter]. Druk op [Menu] om het menu af te sluiten.

  a

  Afhankelijk van de video-ingangssignalen zullen de beelden
  mogelijk niet verschijnen in dezelfde grootte, zelfs als u Gelijk
  selecteert.

  de audio te kiezen, selecteert u Audiobron. Druk op [Enter],
  f Om
  selecteer een geluidsoptie en druk op [Enter]. Druk op [Menu] om het
  menu af te sluiten.

  a

  • U kunt alleen ingangsbronnen selecteren die kunnen worden
  gecombineerd.
  • Terwijl u de functie Split screen gebruikt, verschijnt het Bronscherm wanneer u de ingangsbron van de afstandsbediening
  wijzigt.

  beelden te wisselen, selecteert u Omwisselen Schermen en drukt u
  d Om
  op [Enter].
  Het beeld links en rechts wordt omgewisseld.

  a

  Selecteer Automatisch om geluid te horen van het grootste
  scherm of het linkerscherm.

  de geprojecteerde beelden bovenaan op het scherm uit te lijnen,
  g Om
  selecteert u Uitlijnen. Druk dan op [Enter], selecteer Boven en druk
  opnieuw op [Enter]. Druk op [Menu] om het menu af te sluiten.

  h Om de functie Split screen af te sluiten, drukt u op [Split] of [Esc].
  g Verwante koppelingen
  • "Niet-ondersteunde combinaties van ingangsbronnen voor projectie op
  gesplitst scherm" pag.65
  • "Beperkingen projectie gesplitst scherm" pag.65 • Page 65

  Twee beelden tegelijk projecteren
  Niet-ondersteunde combinaties van ingangsbronnen
  voor projectie op gesplitst scherm
  Deze ingangsbroncombinaties kunnen niet worden geprojecteerd op een
  gesplitst scherm.

  Computer en Video
  HDMI en Screen Mirroring
  USB Display en USB/LAN
  LAN en Screen Mirroring

  Beperkingen projectie gesplitst scherm
  Beperkingen in bediening
  De volgende handelingen kunt u niet uitvoeren tijdens de projectie in split
  screen.
  • Het projectormenu instellen
  • E-Zoom
  • De hoogte-breedteverhouding wijzigen (de hoogte-breedteverhouding is
  ingesteld op Normaal)
  • Handelingen met de knop [User] op de afstandsbediening
  • Autom. iris
  Beeldbeperkingen
  • Als u aanpassingen aanbrengt, zoals aan Helderheid, Contrast,
  Kleurverzadiging, Tint en Scherpte in het menu Beeld van de projector,
  kunt u ze alleen toepassen op het beeld aan de linkerzijde.
  Standaardaanpassingen worden toegepast op het beeld aan de rechterzijde.
  De aanpassingen die het volledige geprojecteerde beeld beïnvloeden, zoals
  Kleurmodus en Kleurtemperatuur worden toegepast voor de beelden aan
  de linker- en de rechterzijde.
  • Zelfs als u aanpassingen aanbrengt voor Ruisvermindering en
  Deinterlacing in het menu Beeld van de projector, wordt

  65

  Ruisvermindering ingesteld op 0 en Deinterlacing Op Uit voor het beeld
  aan de rechterzijde.
  s Beeld > Beeldverbetering > Ruisvermindering
  s Beeld > Geavanceerd > Deinterlacing
  • Zelfs als u Achtergrond weerg. instelt op Logo in het menu Uitgebreid van
  de projector, verschijnt het blauwe scherm wanneer er geen beeldsignaal
  wordt ingevoerd.
  g Verwante koppelingen
  • "Hoogte-breedteverhouding beeld" pag.52
  • "Kleurmodus" pag.55
  • "Instellingen projectorfuncties - menu Instellingen" pag.123
  • "Instellingen ingangssignaal - Menu Signaal" pag.121
  • "Instellingen configuratie van de projector - menu Uitgebreid" pag.125
  • "In- en uitzoomen op beelden" pag.78
  • "Instelling Autom. iris" pag.55
  • "De beeldkleur aanpassen" pag.57 • Page 66

  Een PC Free-presentatie projecteren
  U kunt de functie PC Free van de projector gebruiken wanneer u een USBapparaat aansluit dat compatibele presentatiebestanden bevat. Hiermee kunt u
  snel en gemakkelijk een presentatie weergeven en deze bedienen via de
  afstandsbediening van de projector.

  g Verwante koppelingen
  • "Ondersteunde PC Free-bestandstypen" pag.66
  • "Voorzorgsmaatregelen voor PC Free-projectie" pag.67
  • "Een PC Free-diavoorstelling starten" pag.67
  • "Een PC Free PDF-bestandspresentatie starten" pag.69
  • "PC Free-filmvoorstelling starten" pag.70
  • "PC Free-weergave-opties" pag.72

  66

  Bestandsinh Bestandsty Details
  oud
  pe
  (extensie)
  Beeld

  .jpg

  Zorg ervoor dat het bestand geen van de volgende
  kenmerken heeft:
  • CMYK-formaat
  • Progressief formaat
  • Zeer gecomprimeerd
  • Een hogere resolutie dan 8192 × 8192

  .bmp

  Zorg ervoor dat het bestand geen van de volgende
  kenmerken heeft:
  • Een hogere resolutie dan 1280 × 800

  .gif

  Zorg ervoor dat het bestand geen van de volgende
  kenmerken heeft:
  • Een hogere resolutie dan 1280 × 800
  • Geanimeerd
  • Geïnterlinieerd

  .png

  Zorg ervoor dat het bestand geen van de volgende
  kenmerken heeft:
  • Een hogere resolutie dan 1280 × 800 *
  • Geïnterlinieerd

  PDF

  .pdf

  Zorg ervoor dat het bestand geen van de volgende
  kenmerken heeft:
  • Opgeslagen in PDF versie 1.8 of hoger
  • Gecodeerd

  Film

  .avi
  (Motion
  JPEG)

  Ondersteunt alleen AVI 1.0.
  Zorg ervoor dat het bestand geen van de volgende
  kenmerken heeft:
  • Opgeslagen met een andere audiocodec dan PCM of
  ADPCM
  • Een hogere resolutie dan 1280 × 720
  • Groter dan 2 GB

  Ondersteunde PC Free-bestandstypen
  U kunt deze bestandstypen projecteren met de functie PC Free van de
  projector.

  a

  • Plaats voor de beste resultaten uw bestand op een medium dat is
  geformatteerd in FAT16/32.
  • Als u problemen ondervindt met het projecteren van media die met
  niet-Windows-bestandssystemen zijn geformatteerd, kunt u in plaats
  daarvan proberen de media voor Windows te formatteren. • Page 67

  Een PC Free-presentatie projecteren
  * Wanneer u een projector gebruikt met een resolutie van 1080p, moet u
  ervoor zorgen dat de resolutie van het bestand niet hoger is dan 1920 × 1200.

  Voorzorgsmaatregelen voor PC Free-projectie
  Let op de volgende voorzorgsmaatregelen wanneer u de functies van PC Free
  gebruikt.
  • Koppel het USB-opslagapparaat niet los terwijl het wordt gebruikt, anders
  zal PC Free mogelijk niet goed werken.
  • U zult mogelijk de beveiligingsfuncties op bepaalde USB-opslagapparaten
  niet kunnen gebruiken met PC Free-functies.
  • Wanneer u een USB-apparaat met een stroomadapter aansluit, moet u de
  stroomadapter aansluiten op een stopcontact wanneer u het apparaat met
  uw projector gebruikt.
  • Sommige in de handel verkrijgbare USB-kaartlezers zijn mogelijk niet
  compatibel zijn met de projector.
  • De projector kan tegelijkertijd maximaal 5 kaarten die in de aangesloten
  kaartlezer zijn gestopt, herkennen.
  • U kunt de keystone-vervorming niet corrigeren terwijl u projecteert in PC
  Free. Corrigeer daarom de beeldvorm voordat u begint met uw presentatie.
  • U kunt de volgende functies gebruiken terwijl u projecteert in PC Free.

  Bevriezen
  A/V dempen
  E-Zoom
  Aanwijzer

  g Verwante koppelingen
  • "De video-actie tijdelijk stoppen" pag.77
  • "Het beeld en geluid tijdelijk uitschakelen" pag.76
  • "In- en uitzoomen op beelden" pag.78
  • "De afstandsbediening gebruiken als een aanwijzer" pag.81

  67

  Een PC Free-diavoorstelling starten
  Nadat u een USB-apparaat hebt aangesloten op de projector, kunt u schakelen
  naar de USB-ingangsbron en uw diavoorstelling starten.

  a

  • U kunt de bewerkingsopties van PC Free wijzigen of speciale effecten
  toevoegen door Optie te markeren onderaan het scherm en op
  [Enter] te drukken.

  op de knop [USB] op de afstandsbediening.
  a Druk
  Het scherm met de PC Free-bestandenlijst wordt weergegeven.

  a

  • Als het scherm Station selecteren wordt weergegeven, drukt u
  op de pijlknoppen om het station te selecteren en drukt u op
  [Enter].
  • Om het scherm Station selecteren weer te geven, markeert u
  Station selecteren bovenaan in het scherm met de bestandslijst
  en drukt u op [Enter]. • Page 68

  Een PC Free-presentatie projecteren
  één van de volgende stappen uit om uw bestanden te zoeken:
  b Voer
  • Als u bestanden in een submap op uw apparaat wilt weergeven, drukt
  u op de pijlknoppen om de map te markeren en drukt u op [Enter].

  • Om terug te keren naar een hoger mapniveau op uw apparaat,
  markeert u Trg nr bov. en drukt u op [Enter].

  68

  de volgende opdrachten tijdens het projecteren om de
  d Gebruik
  weergave te besturen:
  • Druk op de pijlknop omhoog of omlaag om een weergegeven beeld
  te draaien.

  • Om extra bestanden in een map weer te geven, markeert u Volgende
  pagina of Vorige pagina en drukt u op [Enter] of drukt u op de
  afstandsbediening op de knoppen [Page] up of Page down.
  één van de volgende bewerkingen uit:
  c Voer
  • Om een individueel beeld weer te geven, drukt u op de pijlknoppen
  om het beeld te markeren en drukt u op [Enter]. (Druk op de knop
  [Esc] om terug te keren naar het scherm met de bestandslijst.)

  • Om een diavoorstelling van alle beelden in een map weer te geven,
  drukt u op de pijlknoppen om de optie Dia show onderaan het
  scherm en drukt u op [Enter].

  a

  • U kunt de tijd voor het wisselen van het beeld door Optie te
  markeren onderaan op het scherm en op [Enter] te drukken.
  • Als er bestandsnamen zijn die groter zijn dan het
  weergavegebied of niet-ondersteunde symbolen bevatten,
  kunnen de bestandsnamen alleen in de schermweergave
  worden verkort of gewijzigd.

  • Druk op de pijlknop naar links of rechts om naar het volgende of
  vorige beeld te gaan.
  de weergave te stoppen, volgt u de instructies op het scherm of
  e Om
  drukt u op de [Esc]-knop.
  U keert terug naar het scherm met de bestandslijst.
  indien nodig het USB-apparaat uit en koppel vervolgens het
  f Schakel
  apparaat los van de projector.
  g Verwante koppelingen
  • "PC Free-weergave-opties" pag.72
  • "Verbinden met een USB-apparaat" pag.26 • Page 69

  Een PC Free-presentatie projecteren
  Een PC Free PDF-bestandspresentatie starten
  Nadat u een USB-apparaat hebt aangesloten op de projector, kunt u schakelen
  naar de USB-ingangsbron en uw PDF-bestandspresentatie starten
  (EB‑1795F/EB‑1785W/EB‑1781W).

  a

  • U kunt het volgende niet doen tijdens de presentatie van een PDFbestand vanaf een USB-apparaat:
  • Een wachtwoordbeveiliging opheffen
  • E-handtekeningen, JPEG2000-beelden, transparanteffecten, 3Dartwork of opmerkingen weergeven
  • Multimedia-inhoud afspelen
  • Versleutelde PDF-inhoud weergeven
  • Een PDF-bestand zonder een pdf-bestandsextensie weergeven

  op de knop [USB] op de afstandsbediening.
  a Druk
  Het scherm met de PC Free-bestandenlijst wordt weergegeven.

  69

  a

  • Als het scherm Station selecteren wordt weergegeven, drukt u
  op de pijlknoppen om het station te selecteren en drukt u op
  [Enter].
  • Om het scherm Station selecteren weer te geven, markeert u
  Station selecteren bovenaan in het scherm met de bestandslijst
  en drukt u op [Enter].

  één van de volgende stappen uit om uw bestanden te zoeken:
  b Voer
  • Als u bestanden in een submap op uw apparaat wilt weergeven, drukt
  u op de pijlknoppen om de map te markeren en drukt u op [Enter].

  • Om terug te keren naar een hoger mapniveau op uw apparaat,
  markeert u Trg nr bov. en drukt u op [Enter].
  • Om extra bestanden in een map weer te geven, markeert u Volgende
  pagina of Vorige pagina en drukt u op [Enter] of drukt u op de
  afstandsbediening op de knoppen [Page] up of Page down.
  op de pijlknoppen om het bestand te markeren en druk op
  c Druk
  [Enter]. (Druk op de knop [Esc] om terug te keren naar het scherm met
  de bestandslijst.)

  De eerste pagina in het PDF-bestand wordt weergegeven op
  schermgrootte. • Page 70

  Een PC Free-presentatie projecteren

  a

  Als er bestandsnamen zijn die groter zijn dan het weergavegebied
  of niet-ondersteunde symbolen bevatten, kunnen de
  bestandsnamen alleen in de schermweergave worden verkort of
  gewijzigd.

  de volgende opdrachten tijdens het projecteren van een PDFd Gebruik
  bestand om de weergave te besturen:
  • Druk op de pijlknop omhoog of omlaag om naar de volgende of
  vorige pagina te gaan.
  • Om een menu met te selecteren pagina's weer te geven, drukt u op de
  knop [Esc]. Druk dan op de pijlknop naar links of rechts om een
  pagina te selecteren en druk op [Enter]. (Als u op [Esc] drukt terwijl
  het menu Pagina selecteren wordt weergegeven, sluit het menu.)

  70

  • Druk op de pijlknop naar links of rechts om een weergegeven pagina
  te draaien.
  de weergave te stoppen, drukt u op de knop [Esc], markeert u
  e Om
  Afsluiten en drukt u op [Enter].
  indien nodig het USB-apparaat uit en koppel vervolgens het
  f Schakel
  apparaat los van de projector.
  g Verwante koppelingen
  • "Verbinden met een USB-apparaat" pag.26

  PC Free-filmvoorstelling starten
  Nadat u een USB-apparaat hebt aangesloten op de projector, kunt u schakelen
  naar de USB-ingangsbron en uw film starten.

  a

  • U kunt de bewerkingsopties van PC Free wijzigen door Optie te
  markeren onderaan op het scherm en op [Enter] te drukken.

  a Druk op de knop [USB] op de afstandsbediening.

  • Om de weergave van een pagina te vergroten zodat deze op het
  scherm past, drukt u op [Enter]. Staande pagina's worden
  horizontaal verbreed tot schermbreedte en liggende pagina's worden
  verticaal verhoogd tot schermhoogte. Om op de pagina te scrollen
  terwijl deze vergroot wordt weergegeven, drukt u op de pijlknoppen.
  Druk opnieuw op [Enter] om terug te keren naar weergave op
  standaardgrootte. • Page 71

  Een PC Free-presentatie projecteren
  Het scherm met de PC Free-bestandenlijst wordt weergegeven.

  71

  a

  • Als er bestandsnamen zijn die groter zijn dan het
  weergavegebied of niet-ondersteunde symbolen bevatten,
  kunnen de bestandsnamen alleen in de schermweergave
  worden verkort of gewijzigd.
  • Als u alle films in een map op volgorde wilt afspelen, selecteert
  u de optie Dia show onderaan het scherm.

  het afspelen van de film te stoppen, drukt u op de knop [Esc],
  d Om
  markeert u Afsluiten en drukt u op [Enter].
  U keert terug naar het scherm met de bestandslijst.
  indien nodig het USB-apparaat uit en koppel vervolgens het
  e Schakel
  apparaat los van de projector.

  a

  • Als het scherm Station selecteren wordt weergegeven, drukt u
  op de pijlknoppen om het station te selecteren en drukt u op
  [Enter].
  • Om het scherm Station selecteren weer te geven, markeert u
  Station selecteren bovenaan in het scherm met de bestandslijst
  en drukt u op [Enter].

  één van de volgende stappen uit om uw bestanden te zoeken:
  b Voer
  • Als u bestanden in een submap op uw apparaat wilt weergeven, drukt
  u op de pijlknoppen om de map te markeren en drukt u op [Enter].

  • Om terug te keren naar een hoger mapniveau op uw apparaat,
  markeert u Trg nr bov. en drukt u op [Enter].
  • Om extra bestanden in een map weer te geven, markeert u Volgende
  pagina of Vorige pagina en drukt u op [Enter] of drukt u op de
  afstandsbediening op de knoppen [Page] up of Page down.
  een film af te spelen, drukt u op de pijlknoppen om het bestand te
  c Om
  markeren en drukt u op [Enter].

  g Verwante koppelingen
  • "PC Free-weergave-opties" pag.72
  • "Verbinden met een USB-apparaat" pag.26 • Page 72

  Een PC Free-presentatie projecteren
  PC Free-weergave-opties
  U kunt deze weergave-opties selecteren wanneer u PC Free gebruikt. Om dit
  scherm te openen, markeert u Optie onderaan in het scherm met de PC Freebestandenlijst en drukt u op [Enter].

  72

  Instelling

  Opties

  Beschrijving

  Wisseltijd

  Nee

  Toont het volgende bestand niet
  automatisch

  1 seconde tot 60
  seconden

  Toont bestanden gedurende de
  geselecteerde tijd en wisselt
  automatisch naar het volgende
  bestand. Beelden met een hoge
  resolutie kunnen iets trager wisselen.

  Nee

  Geen effect

  Wegvegen

  Overgangen tussen beelden met een
  veegeffect

  Oplossen

  Overgangen tussen beelden met een
  oploseffect

  Willekeurig

  Overgangen tussen beelden met een
  willekeurige reeks effecten

  Effect

  Instelling

  Opties

  Weergavevolgorde Volgrd:naam
  Sorteervolgorde

  Continu afspelen

  Beschrijving
  Toont bestanden op volgorde naam

  Volgd:datum

  Toont bestanden op volgorde datum

  Oplopend

  Sorteert bestanden in de volgorde
  eerste-naar-laatste

  Aflopend

  Sorteert bestanden in de volgorde
  laatste-naar-eerste

  Aan

  Speelt een diavoorstelling doorlopend
  af

  Uit

  Speelt een diavoorstelling eenmaal af • Page 73

  Een presentatie bedienen met uw handen
  U kunt de functie Gebaren Presentator gebruiken voor het handmatig
  bedienen van presentaties zodat u presentaties kunt geven voor het scherm
  zonder dat u de afstandsbediening voor de presentatie gebruikt
  (EB‑1795F/EB‑1785W/EB‑1781W).

  73

  c Schakel de projector in en start uw presentatie.
  d Druk op de knop [Gesture] op de afstandsbediening.

  De functie Gebaren Presentator is beschikbaar in deze omstandigheden:
  • De instelling Gebaren Presentator is ingesteld op Aan in het menu
  Instellingen van de projector
  s Instellingen > Gebaren Presentator > Gebaren Presentator
  • De instelling Projectie is ingesteld op Voorkant of Voor/bovenkant in het
  menu Uitgebreid van de projector
  • De schermgrootte is 100 inch of minder
  • Projectieafstand is ongeveer 0,9 tot 2,2 m
  • De projectiehoek is ongeveer 30º rechts of links, of 20º omhoog of omlaag
  • Er is een Screen Mirroring-verbinding tot stand gebracht met de
  bedieningsmachtigingen waarmee het toetsenbord of muis van het apparaat
  kan worden gebruikt voor het bedienen van de projector. (Alleen Windows
  10)

  a

  Het menu voor de functie Gebaren Presentator wordt weergegeven.

  Pas de beeldinstellingen, zoals de keystone en kleurmodus aan voordat
  u de functie Gebaren Presentator gebruikt. Wanneer u de
  beeldinstellingen aanpast terwijl u de functie Gebaren Presentator
  gebruikt, wordt de markering mogelijk niet correct herkend.

  de projector aan op uw computer met een signaalkabel of een
  a Sluit
  netwerk.
  u uw computer wilt aansluiten zonder de USB-B-poort van de
  b Als
  projector te gebruiken, moet u een USB-kabel aansluiten op de USB-Bpoort van de projector en op een USB-poort op uw computer (voor
  ondersteuning Gebaren Presentator).

  a

  Als u uw computer aansluit met EasyMP Multi PC Projection of
  de Screen Mirroring-verbinding in Windows 10, hoeft u geen
  USB-kabel aan te sluiten.

  a

  U kunt ook het menu voor de functie Gebaren Presentator
  weergeven door de knop [Screen Fit] op het bedieningspaneel
  drie seconden ingedrukt te houden of door Gebaren Presentator
  te kiezen in het menu Instellingen van de projector. • Page 74

  Een presentatie bedienen met uw handen
  Starten/Stoppen.
  e Selecteer
  Er verschijnt een aanpassingsscherm met markeringen op de zijkant

  van het scherm. Wanneer u de functie Gebaren Presentator gebruikt, is
  het beeld iets kleiner.

  74

  a

  een van de volgende markeringen op het scherm af met uw hand.
  f Dek
  Neem uw hand weg terwijl de kleur van het pictogram naast de
  markering verandert.

  • Om naar de volgende dia of pagina te gaan, dekt u de markering
  naast het pictogram

  af.

  • Om naar de vorige dia of pagina te gaan, dekt u de markering naast
  het pictogram

  af.

  • Neem afstand van de markeringen om te vermijden dat ze per
  ongeluk worden afgedekt als u de bewerkingen niet wilt
  uitvoeren.
  • De markeringen zijn niet beschikbaar voor de volgende
  invoerbronnen.
  • Computer (componentvideo)
  • Video
  • USB-A
  • LAN (Epson iProjection)
  • Screen Mirroring (als het apparaat UIBC (User Interface
  Back Channel) niet ondersteunt)
  • Voor HDMI- en Computer-beeldbronnen (RGB) kunt u de
  markeringen gebruiken met Windows 2000 en later, of OS X
  10.5.x en later.

  g Om de Gebaren Presentator te sluiten, drukt u op de knop [Gesture].
  a

  U kunt de Gebaren Presentator ook sluiten door op het
  bedieningspaneel op de knop [Screen Fit] te drukken of door te
  kiezen voor Starten/Stoppen in het menu Instellingen van de
  projector.
  s Instellingen > Gebaren Presentator > Starten/Stoppen

  g Verwante koppelingen
  • "Beperkingen Gebaren Presentator" pag.74

  Beperkingen Gebaren Presentator
  Beperkingen in bediening
  De volgende instellingen kunnen niet worden gewijzigd als u de functie
  Gebaren Presentator gebruikt.
  • Autom. bron zoeken (automatisch ingesteld op Uit)
  • Autom. iris (automatisch ingesteld op Uit) • Page 75

  Een presentatie bedienen met uw handen
  • Lichtoptimalisatie (automatisch ingesteld op Uit)
  • Stroomverbruik
  Functionele beperkingen
  Als u de volgende functies voor Volledig scherm uitvoert, wordt de functie
  Gebaren Presentator tijdelijk geannuleerd. Na het voltooien van deze functies,
  kunt u de functie Gebaren Presentator opnieuw gebruiken.

  Startscherm
  Testpatroon
  Split Screen
  Gebruikerslogo

  Als u de projector verplaatst of de volgende beeldvormaanpassingen uitvoert,
  stopt de functie Gebaren Presentator. Om de functie Gebaren Presentator
  opnieuw te gebruiken, start u de functie na het voltooien van de aanpassingen.  Screen Fit
  Keystone-aanpassing
  Quick Corner
  Projectie
  Resetten
  Alle standaardw.

  Op grote hoogte of op locaties die onderhevig zijn aan hoge temperaturen,
  kan het beeld donkerder worden en kan de functie Gebaren Presentator
  stoppen. Om de functie Gebaren Presentator opnieuw te gebruiken, start u de
  functie opnieuw na het afkoelen van de projector.

  75 • Page 76

  Het beeld en geluid tijdelijk uitschakelen
  U kunt het geprojecteerde beeld en het geluid tijdelijk uitschakelen als u de
  aandacht van uw publiek op een ander punt wilt richten tijdens een
  presentatie. Elk geluid of elke video-actie blijft echter lopen. U kunt de
  projectie dus niet hervatten op het punt waar u deze hebt gestopt.

  a

  Als u een beeld, zoals een bedrijfslogo of foto wilt weergeven wanneer
  er op de knop [A/V Mute] wordt gedrukt, kunt u het scherm selecteren
  dat wordt weergegeven in de instelling A/V dempen in het menu
  Uitgebreid van de projector.
  s Uitgebreid > Weergeven > A/V dempen

  op de knop [A/V Mute] op de afstandsbediening om de projectie
  a Druk
  tijdelijk te stoppen en eventuele geluiden te dempen.

  het beeld en geluid opnieuw in te schakelen, drukt u opnieuw op
  b Om
  de knop [A/V Mute].

  76

  a

  • U kunt de projectie ook stoppen met de A/V Mute-schuifklep op de
  projector.
  • De voeding van de projector schakelt 30 minuten nadat A/V dempen
  is ingeschakeld, automatisch uit. U kunt deze functie uitschakelen in
  het menu ECO van de projector.
  s ECO > Timerafdekking lens
  s ECO > Timer A/V dempen
  • De lamp blijft branden tijdens A/V dempen, dus de lampuren blijven
  oplopen.

  g Verwante koppelingen
  • "Instellingen configuratie van de projector - menu Uitgebreid" pag.125
  • "Instellingen configuratie van de projector - menu ECO" pag.134 • Page 77

  De video-actie tijdelijk stoppen
  U kunt de actie in een video- of computerpresentatie tijdelijk stoppen en het
  huidige beeld op het scherm houden. Elk geluid of elke video-actie blijft
  echter lopen. U kunt de projectie dus niet hervatten op het punt waar u deze
  hebt gestopt.
  op de knop [Freeze] op de afstandsbediening om de video-actie te
  a Druk
  stoppen.

  b Om de lopende video-acties te herstarten, drukt u opnieuw op [Freeze].

  77 • Page 78

  In- en uitzoomen op beelden
  U kunt de aandacht vestigen op onderdelen van een presentatie door in te
  zoomen op een gedeelte van het beeld en dit te vergroten op het scherm.

  78

  • Om terug te keren naar de originele beeldgrootte, drukt u op [Esc].
  Het vergrote beeld wordt geprojecteerd en het vergrotingspercentage
  verschijnt op het scherm.
  Het geselecteerde gebied kan in 25 stappen een tot vier keer worden
  vergroot.
  Wanneer u beelden projecteert vanaf een Epson-documentcamera met
  een USB-aansluiting, kunt u het geselecteerde gebied vergroten van één
  tot acht keer zijn grootte in 57 incrementele stappen.

  a Druk op de knop [E-Zoom] + op de afstandsbediening.

  U ziet een dradenkruis op het scherm dat het midden van het
  zoomgebied aanduidt.
  de volgende knoppen op de afstandsbediening om het
  b Gebruik
  ingezoomde beeld aan te passen.
  • Gebruik de pijlknoppen om het dradenkruis te plaatsen in het
  beeldgebied waarop u wilt inzoomen. Om het dradenkruis diagonaal
  te verplaatsen, drukt u tegelijk op een paar aangrenzende
  pijlknoppen.
  • Druk herhaaldelijk op de knop [E-Zoom] + om in te zoomen op het
  beeldgebied. Houd de knop [E-Zoom] + ingedrukt om sneller in te
  zoomen.
  • Gebruik de pijlknoppen om te pannen in het ingezoomde
  beeldgebied.
  • Om uit te zoomen van het beeld, drukt u op de knop [E-Zoom] –. • Page 79

  De afstandsbediening gebruiken als een draadloze muis
  U kunt de afstandsbediening van de projector gebruiken als een draadloze
  muis zodat u de projectie van een afstand kunt bedienen via de computer.

  a

  79

  de volgende knoppen op de afstandsbediening om uw
  d Gebruik
  presentatie te bedienen:

  U kunt de functies van de draadloze muis gebruiken met Windows
  Vista en later, of OS X 10.7.x en nieuwer.

  de projector aan op een computer via de poort USB-B, Computer,
  a Sluit
  or HDMI van de projector.

  a

  De functie Draadloze muis werkt niet wanneer u beelden
  projecteert vanaf een apparaat dat is aangesloten op de HDMIpoort met een MHL-kabel.

  u uw computer hebt aangesloten op een andere poort dan de USBb Als
  B-poort, moet u ook een USB-kabel aansluiten op de USB-B-poort van
  de projector en op een USB-poort op uw computer (voor draadloze
  muisondersteuning).

  c Start uw presentatie.

  • Om door de dia's of pagina's te gaan, drukt u op de knop [Page] up
  of down.
  • Gebruik de pijlknoppen om de cursor op het scherm te bewegen. Om
  de cursor diagonaal te verplaatsen, drukt u tegelijk op een paar
  aangrenzende pijlknoppen.
  • Om links te klikken, drukt u eenmaal op de [Enter]-knop (druk
  tweemaal om te dubbelklikken). Om rechts te klikken, drukt u op de
  [Esc]-knop.
  • Als u wilt slepen en neerzetten, houdt u de [Enter]-knop ingedrukt
  terwijl u de cursor verplaatst met de pijlknoppen. Laat de [Enter]knop los wanneer de cursor op zijn bestemming staat. • Page 80

  De afstandsbediening gebruiken als een draadloze muis

  a

  • Als de muisknopinstellingen op de computer zijn omgekeerd,
  worden ze automatisch ook omgekeerd op de afstandbediening.
  • De functie Draadloze muis werkt niet in de volgende
  omstandigheden:
  • Wanneer het menu van de projector of een Help-scherm wordt
  weergegeven.
  • Wanneer andere functies dan de functie Draadloze muis worden
  gebruikt (bijvoorbeeld volume-aanpassing).
  Als u echter de functie E-Zoom of Aanwijzer gebruikt, is de functie
  Page Up of Down beschikbaar.

  g Verwante koppelingen
  • "In- en uitzoomen op beelden" pag.78
  • "De afstandsbediening gebruiken als een aanwijzer" pag.81

  80 • Page 81

  De afstandsbediening gebruiken als een aanwijzer
  U kunt de afstandsbediening van de projector gebruiken als een aanwijzer om
  u te helpen de aandacht van uw publiek te richten op belangrijke informatie
  op het scherm. De standaard aanwijzervorm is een pijl. U kunt de vorm
  wijzigen onder de instelling Aanwijzervorm in het menu Instellingen van de
  projector.

  a Druk op de knop [Pointer] op de afstandsbediening.

  de pijlknoppen om de aanwijzer te verplaatsen op het scherm.
  b Gebruik
  Om de aanwijzer diagonaal te verplaatsen, drukt u tegelijk op een paar
  aangrenzende pijlknoppen.

  c Druk op [Esc] om de aanwijzer van het scherm te verwijderen.
  g Verwante koppelingen
  • "Instellingen projectorfuncties - menu Instellingen" pag.123

  81 • Page 82

  Het beeld van een gebruikerslogo opslaan
  U kunt een beeld op de projector opslaan en weergeven wanneer de projector
  wordt ingeschakeld. U kunt het beeld ook weergeven wanneer de projector
  geen ingangssignaal ontvangt of wanneer u de projectie tijdelijk stopt (met
  A/V dempen). Dit beeld wordt het scherm van het gebruikerslogo genoemd.

  82

  c Selecteer het menu Uitgebreid en druk op [Enter].

  U kunt een foto, afbeelding of bedrijfslogo selecteren als het gebruikerslogo.
  Dit is nuttig bij het identificeren van de eigenaar van de projector om zo
  diefstal te helpen voorkomen. U kunt wijzigingen aan het gebruikerslogo
  verhinderen door de wachtwoordbeveiliging in te stellen.

  a

  • Zodra u een gebruikerslogo opslaat, kunt u het standaard
  fabriekslogo niet terugzetten.
  • Als de instelling Gebr. logo beveil. is ingesteld op Aan in het menu
  Wachtwoordbeveiliging, zet u dit op Uit voordat u het
  gebruikerslogo opslaat.
  • Wanneer u de menu-instellingen van de ene projector naar een
  andere kopieert met de functie batchinstelling, wordt het
  gebruikerslogo ook gekopieerd. Registreer geen informatie die u niet
  wilt delen tussen meerdere projectoren, zoals een gebruikerslogo.

  d Selecteer Gebruikerslogo en druk op [Enter].

  a Geef het beeld weer dat u wilt projecteren als het gebruikerslogo.
  b Druk op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op [Menu].

  U wordt gevraagd of het weergegeven beeld moet worden gebruikt als
  gebruikerslogo. • Page 83

  Het beeld van een gebruikerslogo opslaan

  a

  Aanpassingen, zoals Keystone, E-Zoom en Hoogte-breedte
  worden tijdelijk geannuleerd wanneer u Gebruikerslogo
  selecteert.

  83

  h Selecteer een zoompercentage en druk op [Enter].

  Ja en druk op [Enter].
  e Selecteer
  U ziet een selectievakje over uw beeld verschijnen.

  a

  Afhankelijk van het huidige beeldsignaal, kan de schermgrootte
  aangepast worden aan de resolutie van het beeldsignaal.

  de pijlknoppen om het beeldgebied dat u wilt gebruiken als
  f Gebruik
  gebruikerslogo te omringen en druk op [Enter].

  U wordt gevraagd of u het beeld wilt opslaan als het gebruikerslogo.
  Ja en druk op [Enter].
  i Selecteer
  Het gebruikerslogo wordt overschreven en een voltooiingsbericht
  verschijnt.

  U wordt gevraagd of u dit beeldgebied wilt selecteren.

  a

  g

  U kunt de grootte van het beeldgebied niet wijzigen (400 × 300
  pixels).

  Selecteer Ja en druk op [Enter]. (Als u het geselecteerde gebied wilt
  wijzigen, selecteert u Nee. Druk dan op [Enter] en herhaal de laatste
  stap.)
  U ziet het menu met de zoomverhouding voor het Gebruikerslogo.

  j Druk op [Esc] om het berichtenvenster af te sluiten.
  k Selecteer het menu Uitgebreid en druk op [Enter].
  l Selecteer Weergeven en druk op [Enter].
  wanneer u het scherm Gebruikerslogo wilt weergeven:
  m Selecteer
  • Om dit weer te geven wanneer er geen ingangssignaal is, selecteert u
  Achtergrond weerg. en stelt u dit in op Logo.

  • Om dit weer te geven wanneer u de projector inschakelt, selecteert u
  Opstartscherm en stelt u dit in op Aan.
  • Om dit weer te geven wanneer u op de knop [A/V Mute] drukt,
  selecteert u A/V dempen en stelt u dit in op Logo.
  Om iemand te verhinderen om de instellingen Gebruikerslogo te wijzigen
  zonder eerst een wachtwoord in te voeren, zet u de instelling Gebr. logo • Page 84

  Het beeld van een gebruikerslogo opslaan
  beveil. op Aan in het menu Wachtwoordbeveiliging en stelt u het
  wachtwoord in.
  g Verwante koppelingen
  • "Het beeld en geluid tijdelijk uitschakelen" pag.76
  • "Soorten wachtwoordbeveiliging selecteren" pag.89

  84 • Page 85

  Correctie kleurverschil bij het projecteren vanaf meerdere projectoren
  Als u meerdere projectors gebruikt voor het projecteren van beelden, kunt u
  de helderheid en kleurtint van het beeld van elke projector corrigeren zodat
  de beelden vrijwel overeenkomen.

  85

  de pijlknoppen om het identificatienummer dat u wilt
  d Gebruik
  gebruiken voor de projector, te selecteren. Druk vervolgens op [Enter].

  U kunt een unieke projector-ID instellen voor elke projector om deze
  individueel te bedienen met een afstandsbediening. Corrigeer daarna de
  helderheid en kleur voor elke projector.

  a

  • Het is mogelijk dat de helderheid en kleurtint ook na aanpassing niet
  volledig overeenkomen.
  • Als de verschillen in helderheid en kleurtint na verloop van tijd
  duidelijker worden, herhaalt u de aanpassingen.

  g Verwante koppelingen
  • "Instellen van de projector-id" pag.85
  • "De projector die u wilt bedienen, selecteren" pag.85
  • "De weergavekwaliteit van meerdere projectoren afstemmen op elkaar"
  pag.87

  Instellen van de projector-id
  Om meerdere projectoren te bedienen vanaf één afstandsbediening, moet u
  elke projector een unieke id geven.

  a Druk op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op [Menu].
  b Selecteer het menu Uitgebreid en druk op [Enter].
  c Selecteer Projector-id en druk op [Enter].

  e Druk op [Menu] of [Esc] om de menu's af te sluiten.
  Herhaal deze stappen voor alle andere projectoren die u wilt bedienen vanaf
  één afstandsbediening.

  De projector die u wilt bedienen, selecteren
  Selecteer na het instellen van de projector-id, de id voor de projector die u
  wilt bedienen met de afstandsbediening. • Page 86

  Correctie kleurverschil bij het projecteren vanaf meerdere projectoren
  de afstandsbediening op de doelprojector en druk op de knop
  a Richt
  [ID].

  De huidige projector-id wordt weergegeven op het geprojecteerde
  scherm. Deze verdwijnt na ongeveer 3 seconden.

  86

  de [ID]-knop ingedrukt en druk op de cijfertoets die
  b Houd
  overeenkomt met de id van de te bedienen projector.

  De projector die u wilt bedienen, wordt geselecteerd.
  op de knop [ID] om te controleren of het instellen van de id is
  c Druk
  gelukt.
  Er wordt een bericht weergegeven door de projector.
  • Als de afstandsbediening wordt weergegeven als Aan, kunt u de
  projector bedienen vanaf de afstandsbediening.
  • Als de afstandsbediening wordt weergegeven als Uit, kunt u de
  projector niet bedienen vanaf de afstandsbediening. Herhaal de
  bovenstaande stappen om de afstandsbediening in te schakelen.

  a

  • Wanneer u 0 selecteert met de afstandsbediening, kunt u alle
  projectoren bedienen, ongeacht de instelling voor Projector-id.
  • U moet de projector-id van de afstandsbediening telkens
  selecteren wanneer u de projector inschakelt die u voor de
  bediening hebt ingesteld. Wanneer u de projector inschakelt,
  wordt 0 geselecteerd als de projector-ID van de
  afstandsbediening.
  • Wanneer u de instelling Projector-id op Uit zet, kunt u de
  projector bedienen met de afstandsbediening, ongeacht de id
  die u selecteert op de afstandsbediening. • Page 87

  Correctie kleurverschil bij het projecteren vanaf meerdere projectoren
  De weergavekwaliteit van meerdere projectoren
  afstemmen op elkaar
  U kunt de weergavekwaliteit van meerdere projectors die naast elkaar zullen
  projecteren, afstemmen op elkaar.
  alle projectoren in waarvan u de weergavekwaliteit wilt
  a Schakel
  afstemmen.
  b Stel de id-nummers in op elke projector.
  dat alle projectoren dezelfde instelling voor Kleurmodus
  c Zorg
  gebruiken.
  de afstandsbedienings-id om af te stemmen op de eerste
  d Selecteer
  projector.
  e Druk op de knop [Menu], selecteer het menu Beeld en druk op [Enter].

  f Selecteer de instellingen zoals nodig.

  87

  de afstandsbedienings-id om deze aan te passen aan de
  g Selecteer
  volgende projector en herhaal dan de aanpassingen in het menu Beeld
  zoals nodig om overeen te komen met de schermen van de projector. • Page 88

  Beveiligingsfuncties projector
  U kunt uw projector beschermen tegen diefstal of onbedoeld gebruikt
  voorkomen door de volgende beveiligingsfuncties in te stellen:
  • Wachtwoordbeveiliging om te verhinderen dat mensen die het wachtwoord
  niet kennen de projector gebruiken en om te voorkomen dat er wijzigingen
  worden aangebracht aan het opstartscherm en andere instellingen.
  Dit heeft een antidiefstalfunctie omdat de projector ook na diefstal niet kan
  worden gebruikt en u kunt beperken wie de projector kan gebruiken.
  • De knop vergrendelingsbeveiliging voor het blokkeren van het gebruik van
  de projector met de knoppen op het bedieningspaneel.
  Dit is nuttig op evenementen of shows waar u alle knoppen wilt deactiveren
  tijdens projectie, of op scholen waar u de knopbediening wilt beperken.
  • Beveiligingsbekabeling voor de fysieke bescherming van de projector op zijn
  plaats.
  g Verwante koppelingen
  • "Soorten wachtwoordbeveiliging" pag.88
  • "De projectorknoppen vergrendelen" pag.91
  • "Een beveiligingskabel installeren" pag.92

  88

  • Het wachtwoord voor Netwerkbeveil. verhindert dat iemand de instellingen
  Netwerk van de projector wijzigt.
  • Het wachtwoord voor Screen Mirroring besch. verhindert dat iemand de
  Screen Mirroring-instellingen wijzigt (EB‑1795F/EB‑1785W).
  g Verwante koppelingen
  • "Een wachtwoord instellen" pag.88
  • "Soorten wachtwoordbeveiliging selecteren" pag.89
  • "Een wachtwoord invoeren voor het gebruik van de projector" pag.90

  Een wachtwoord instellen
  Om wachtwoordbeveiliging te gebruiken, moet u een wachtwoord instellen.

  a

  Het standaardwachtwoord is "0000". Wijzig dit naar uw persoonlijk
  wachtwoord.

  de knop [Freeze] op de afstandsbediening ongeveer 5 seconden
  a Houd
  ingedrukt.

  Soorten wachtwoordbeveiliging
  U kunt de volgende soorten wachtwoordbeveiliging instellen met één gedeeld
  wachtwoord:
  • Het wachtwoord voor Inschakelbeveiliging verhindert dat iemand de
  projector kan gebruiken zonder eerst een wachtwoord in te voeren.
  Wanneer u de voedingskabel aansluit en de projector de eerste keer
  inschakelt, moet u het juiste wachtwoord invoeren. Dit is ook van
  toepassing op Dir. Inschakelen en Autom. inschakeling.
  • Het wachtwoord voor Gebr. logo beveil. verhindert dat iemand het
  aangepaste scherm wijzigt dat door de projector wordt weergegeven bij het
  inschakelen, als er geen signaal wordt ingevoerd of als u de functie A/V
  dempen gebruikt. Het aangepaste scherm voorkomt diefstal door het
  identificeren van de eigenaar van de projector.

  U ziet het instellingsmenu Wachtwoordbeveilig.

  a

  Als Wachtwoordbeveilig. al is geactiveerd, moet u het juiste
  wachtwoord invoeren om het instellingsmenu
  Wachtwoordbeveilig. weer te geven. • Page 89

  Beveiligingsfuncties projector

  b Selecteer Wachtwoord en druk op [Enter].

  89

  Het wachtwoord wordt weergegeven als **** terwijl het wordt
  ingevoerd. Er verschijnt een vraag om bevestiging nadat u het vierde
  cijfer hebt ingevoerd.
  het wachtwoord opnieuw in.
  e Voer
  U ziet het bericht "Het nieuwe wachtwoord is opgeslagen". Als u een
  onjuist wachtwoord invoert, verschijnt er een melding dat u het
  wachtwoord opnieuw moet invoeren.

  U ziet de vraag "Wachtwoord wijzigen?".

  c

  Selecteer Ja en druk op [Enter].

  a

  Als u Nee selecteert, wordt het instellingsmenu
  Wachtwoordbeveilig. opnieuw weergegeven.

  f Druk op [Esc] om terug te keren naar het menu.
  g Noteer het wachtwoord en bewaar het op een veilige plaats.
  Soorten wachtwoordbeveiliging selecteren
  Na het instellen van een wachtwoord, ziet u dit menu waarin u de soorten
  wachtwoordbeveiliging die u wilt gebruiken, kunt selecteren.

  de knop [Num] op de afstandsbediening ingedrukt en gebruik de
  d Houd
  cijfertoetsen om een viercijferig wachtwoord in te stellen.

  Als u dit menu niet ziet, houdt u de knop [Freeze] op de afstandsbediening
  gedurende 5 seconden ingedrukt tot het menu verschijnt.
  • Om onbevoegd gebruik van de projector te verhinderen, selecteert u Aan
  voor de instelling Inschakelbeveiliging.
  • Om wijzigingen aan het scherm Gebruikerslogo of verwante weergaveinstellingen te verhinderen, selecteert u Aan voor de instelling Gebr. logo
  beveil. • Page 90

  Beveiligingsfuncties projector
  • Om wijzigingen aan de netwerkinstellingen te verhinderen, selecteert u Aan
  als de instelling Netwerkbeveil.
  • Om wijzigingen aan de instellingen voor Screen Mirroring op de projector
  te voorkomen, selecteert u Aan als de instelling Screen Mirroring besch.
  (EB‑1795F/EB‑1785W).

  90

  de knop [Num] op de afstandsbediening ingedrukt terwijl u het
  a Houd
  wachtwoord invoert met de cijferknoppen.

  U kunt de beveiligd-met-wachtwoord-sticker op de projector plakken als
  extra diefstalbeveiliging.

  a

  Zorg dat u de afstandsbediening op een veilige plaats bewaart. Als u
  deze verliest, zult u het wachtwoord niet meer kunnen invoeren.

  Een wachtwoord invoeren voor het gebruik van de projector
  Voer het juiste wachtwoord in wanneer het scherm wachtwoord wordt
  weergegeven.

  Het scherm wachtwoord wordt gesloten.
  het wachtwoord verkeerd is, ziet u een bericht en een vraag om het
  b Als
  opnieuw te proberen. Voer het juiste wachtwoord in om door te gaan.

  Let op

  • Als u drie keer achter elkaar een onjuist wachtwoord invoert, wordt de
  melding "De projector wordt vergrendeld." ongeveer vijf minuten lang
  weergegeven, waarna de projector naar de stand-bystand overschakelt.
  Haal als dit gebeurt de voedingskabel van de projector uit het stopcontact,
  steek de kabel er vervolgens weer in en schakel de projector weer in. De
  projector geeft het wachtwoordinvoerscherm opnieuw weer zodat u het
  juiste wachtwoord kunt invoeren.
  • Als u het wachtwoord bent vergeten, noteert u het nummer "Code
  opvragen: xxxxx" dat verschijnt op het scherm en neemt u contact op met
  Epson voor hulp.
  • Als u doorgaat met het herhalen van de bovenstaande handeling en 30
  keer achtereen een verkeerd wachtwoord opgeeft, verschijnt het bericht
  "De projector wordt vergrendeld. Neem contact op met Epson - zie de
  documentatie." wordt weergegeven en de projector accepteert geen
  wachtwoordinvoer meer. Neem contact op met Epson voor hulp. • Page 91

  Beveiligingsfuncties projector
  De projectorknoppen vergrendelen

  91

  c Selecteer Slotinstelling en druk op [Enter].

  U kunt de knoppen op het bedieningspaneel vergrendelen om te verhinderen
  dat iemand de projector gebruikt. De projector kan nog steeds bediend
  worden met de afstandsbediening.

  a Druk op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op [Menu].

  b Selecteer het menu Instellingen en druk op [Enter].

  d Selecteer Toetsvergrendeling en druk op [Enter].

  één van deze soorten vergrendeling en druk op [Enter]:
  e Kies
  • Om alle projectorknoppen te vergrendelen selecteert u Voll.
  vergrend. • Page 92

  Beveiligingsfuncties projector
  • Om alle knoppen behalve de voedingsknop te vergrendelen selecteert
  u Ged. vergrend.
  U ziet een bevestigingsbericht.
  Ja en druk op [Enter].
  f Selecteer
  De instelling Toetsvergrendeling wordt van kracht.
  g Verwante koppelingen
  • "De projectorknoppen ontgrendelen" pag.92

  De projectorknoppen ontgrendelen
  Als de projectorknoppen zijn vergrendeld, voert u één van de volgende
  bewerkingen uit om ze te ontgrendelen.
  • Houd de knop [Enter] op het bedieningspaneel gedurende 7 seconden
  ingedrukt. Er verschijnt een bericht en de vergrendeling wordt opgeheven.
  • Selecteer Uit als de instelling Toetsvergrendeling in het menu Instellingen
  van de projector.
  s Instellingen > Slotinstelling > Toetsvergrendeling

  g Verwante koppelingen
  • "Instellingen projectorfuncties - menu Instellingen" pag.123

  Een beveiligingskabel installeren
  U kunt de beveiligingskabel installeren op de projector om diefstal te
  voorkomen.
  • Gebruik de beveiligingssleuf op de projector om een Kensington Microsaver
  Security-systeem te bevestigen.

  a

  Voor meer informatie over het Microsaver Security System, zie
  http://www.kensington.com/.

  92 • Page 93

  De projector op een netwerk gebruiken
  Volg de instructies in deze secties om uw projector in te stellen voor gebruik op een netwerk.
  g Verwante koppelingen
  • "Projectie draadloos netwerk" pag.94
  • "Draadloze netwerkprojectie vanaf een mobiel apparaat (Screen Mirroring)" pag.102
  • "Beveiligde HTTP" pag.107 • Page 94

  Projectie draadloos netwerk
  U kunt beelden naar uw projector verzenden via een draadloos netwerk.
  Hiervoor moet u uw projector en computer instellen voor draadloze projectie.

  94

  b Selecteer het menu Netwerk en druk op [Enter].

  U kunt de projector verbinden met uw draadloos netwerk door de verbinding
  handmatig te configureren via de menu’s Netwerk van de projector.
  Na het instellen van de projector, installeert u de netwerksoftware vanaf de
  cd-rom Epson Projector Software (indien beschikbaar) of downloadt u de
  software zoals nodig. Gebruik de volgende software en documentatie voor het
  instellen en bedienen van de draadloze projectie:
  • Met de software EasyMP Multi PC Projection kunt u interactieve
  vergaderingen houden door de computerschermen van gebruikers te
  projecteren via een netwerk. Raadpleeg de Bedieningshandleiding voor
  EasyMP Multi PC Projection voor instructies.
  • Met de Epson iProjection-app kunt u projecteren vanaf iOS- of Androidapparaten.
  U kunt Epson iProjection downloaden van de App Store of Google Play. De
  gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele kosten van de communicatie
  met de App Store of Google Play.

  c Selecteer Aan als de instelling Voeding draadl. LAN.

  g Verwante koppelingen
  • "Draadloze netwerkinstellingen handmatig selecteren" pag.94
  • "Draadloze netwerkinstellingen selecteren in Windows" pag.96
  • "Draadloze netwerkinstellingen selecteren in OS X" pag.97
  • "Draadloze netwerkbeveiliging instellen" pag.97
  • "Een QR-code gebruiken voor het aansluiten op een mobiel apparaat"
  pag.99
  • "NFC gebruiken voor het aansluiten op een Android-apparaat" pag.100
  • "Een USB-sleutel gebruiken om te verbinden met een Windows-computer"
  pag.101

  Draadloze netwerkinstellingen handmatig selecteren
  Voordat u kunt projecteren vanaf uw draadloos netwerk, moet u de
  netwerkinstellingen selecteren voor de projector.

  a Druk op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op [Menu].

  d Selecteer Netwerkconfiguratie en druk op [Enter]. • Page 95

  Projectie draadloos netwerk

  e Selecteer het menu Basis en druk op [Enter].

  95

  computer die EasyMP Multi PC Projection of Epson iProjection
  gebruikt om toegang te krijgen tot de projector en om het huidige
  scherm te delen.
  • LAN-info weergeven: hiermee kunt u het weergaveformaat instellen
  voor de netwerkinformatie van de projector.

  a

  Gebruik het weergegeven toetsenbord voor het invoeren van de
  naam en het wachtwoord. Druk op de pijlknoppen op de
  afstandsbediening om tekens te markeren en druk op [Enter] om
  ze te selecteren.

  g Selecteer het menu Draadl. LAN en druk op [Enter].
  de basisopties zoals nodig.
  f Selecteer
  • Onder Projectornaam kunt u een naam invoeren van maximaal 16
  alfanumerieke tekens om de projector te identificeren via het
  netwerk.

  • Onder Wachtwoord Remote kunt u een wachtwoord invoeren van
  maximaal acht alfanumerieke tekens voor toegang tot de projector
  via de Basisbediening. (Gebruikersnaam is EPSONREMOTE;
  standaard wachtwoord is guest.)
  • Onder Wachtwoord webctrl kunt u een wachtwoord invoeren van
  maximaal acht alfanumerieke tekens voor toegang via internet tot de
  projector. (Gebruikersnaam is EPSONWEB; standaard wachtwoord
  is admin.)
  • Met Moderatorwachtwoord kunt u een viercijferig wachtwoord
  invoeren om toegang te krijgen tot de projector als een moderator
  met EasyMP Multi PC Projection of Epson iProjection. (Er is
  standaard geen wachtwoord ingesteld.)
  • Onder Trefwoord projector kunt u een beveiligingswachtwoord
  inschakelen om toegang tot de projector te verhinderen voor
  iedereen die zich niet in de ruimte van de projector bevindt. U moet
  een weergegeven, gerandomiseerd trefwoord invoeren vanaf een

  de instelling Aansluitmodus.
  h Selecteer
  • Snel biedt u de mogelijkheid meerdere smartphones, tablets of
  computers direct te verbinden via een draadloze verbinding.

  • Geavanceerd: biedt u de mogelijkheid smartphones, tablets of
  computers te verbinden via het toegangspunt van een draadloos
  netwerk. • Page 96

  Projectie draadloos netwerk
  u de verbindingsmodus Geavanceerd hebt geselecteerd, kiest u
  i Als
  Toegangspunt zoeken om het toegangspunt waarmee u verbinding wilt
  maken, te selecteren.

  a

  96

  De draadloze netwerkinstellingen zijn volledig wanneer u het juiste IPadres ziet op het LAN stand-byscherm.

  Als u de SSID handmatig moet toewijzen, selecteert u SSID om
  de SSID in te voeren.

  voor de verbindingsmodus Geavanceerd de IP-instellingen toe
  j Wijs
  voor uw netwerk, zoals nodig.
  • Als uw netwerk automatisch adressen toewijst, selecteert u IPinstellingen om de instelling DHCP op Aan te zetten.
  • Als u adressen handmatig moet instellen, selecteert u IP-instellingen
  om de instelling DHCP in te stellen op Uit en voert u IP-adres,
  Subnetmasker en Gateway-adres van de projector in zoals nodig.
  te voorkomen dat het SSID- of IP-adres op het LAN standk Om
  byscherm en het startscherm wordt weergegeven, zet u de instelling
  SSID-weergave of Weergave IP-adres op Uit.

  Inst. voltooid wanneer u klaar bent met het selecteren van de
  l Selecteer
  instellingen en volg de instructies op het scherm om uw instellingen op
  te slaan en de menu's af te sluiten.

  m Druk op de knop [LAN] op de afstandsbediening.

  Wanneer u klaar bent met het configureren van de draadloze instellingen
  voor uw projector, moet u het draadloos netwerk op uw computer selecteren.
  Start daarna de netwerksoftware voor het verzenden van beelden naar uw
  projector via een draadloos netwerk.

  Draadloze netwerkinstellingen selecteren in
  Windows
  Selecteer voordat u een verbinding maakt met de projector het juiste
  draadloze netwerk op uw computer.
  op het netwerkpictogram in de taakbalk van Windows om
  a Dubbelklik
  het draadloos hulpprogramma te openen.
  u een verbinding maakt in de verbindingsmodus
  b Wanneer
  Geavanceerd, selecteert u de netwerknaam (SSID) van het netwerk
  waarmee de projector een verbinding maakt.

  c Klik op Verbinden. • Page 97

  Projectie draadloos netwerk
  Draadloze netwerkinstellingen selecteren in OS X
  Selecteer voordat u een verbinding maakt met de projector het juiste
  draadloze netwerk in OS X.
  op het AirPort-pictogram in de menubalk bovenaan op het
  a Klik
  scherm.
  u een verbinding maakt in de verbindingsmodus
  b Wanneer
  Geavanceerd, moet u controleren of AirPort is ingeschakeld en

  97

  b Druk op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op [Menu].
  c Selecteer het menu Netwerk en druk op [Enter].
  d Selecteer Netwerkconfiguratie en druk op [Enter].
  e Selecteer het menu Draadl. LAN en druk op [Enter].

  selecteert u de netwerknaam (SSID) van het netwerk waarmee de
  projector een verbinding maakt.

  Draadloze netwerkbeveiliging instellen
  U kunt de beveiliging voor uw projector instellen voor gebruik op een
  draadloos netwerk. Stel één van de volgende beveiligingsopties in zodat ze
  overeenkomen met de instellingen die op uw netwerk worden gebruikt:

  WPA2-PSK-beveiliging
  WPA2-EAP-beveiliging * **
  WPA/WPA2-PSK-beveiliging *
  WPA/WPA2-EAP-beveiliging * **

  * Alleen beschikbaar voor de verbindingsmodus Geavanceerd.
  ** Alleen beschikbaar voor EB‑1795F/EB‑1785W/EB‑1781W.

  a

  Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor hulp bij het invoeren
  van de juiste informatie.

  u de WPA2-EAP- of WPA/WPA2-EAP-beveiliging wilt instellen,
  a Als
  moet u controleren of uw digitaal certificaatbestand compatibel is met
  de projectorregistratie en direct op het USB-opslagapparaat wordt
  geplaatst.

  f Selecteer de instelling Beveiliging en druk op [Enter]. • Page 98

  Projectie draadloos netwerk

  g Selecteer de beveiligingsinstellingen volgens uw netwerkinstellingen.
  een van de volgende bewerkingen uit, afhankelijk van de
  h Voer
  beveiliging die u hebt geselecteerd.
  • WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK: Selecteer Inst. Voltooid en volg de
  instructies op het scherm om uw instellingen op te slaan en de
  menu's af te sluiten.
  • WPA2-EAP, WPA/WPA2-EAP: Selecteer EAP-instelling en druk
  op [Enter].

  i Selecteer het protocol voor verificatie als de instelling voor EAP-type.

  98

  k Selecteer Registreren en druk op [Enter].
  de instructies op het scherm en sluit een USB-opslagapparaat aan
  l Volg
  op de USB-Apoort van de projector.
  m Druk op [Enter] om de certificaatlijst weer te geven.
  het certificaat voor het importeren met de weergegeven lijst.
  n Selecteer
  Er wordt een bericht weergegeven met de vraag het wachtwoord in te
  voeren voor het certificaat.

  een wachtwoord in en druk op [Enter].
  o Voer
  Het certificaat wordt geïmporteerd en een voltooiingsbericht verschijnt.
  uw EAP-instellingen zoals vereist.
  p Selecteer
  • Met Gebruikersnaam kunt u een gebruikersnaam invoeren met

  maximaal 63 alfanumerieke tekens. Gebruik uw webbrowser om
  meer dan 32 tekens in te voeren. Als u een clientcertificaat
  importeert, wordt de naam die werd uitgereikt aan het certificaat,
  automatisch ingesteld.

  • In Wachtwoord kunt u een wachtwoord invoeren met maximum 63
  alfanumerieke tekens voor de authenticatie wanneer u het type
  PEAP, EAP-FAST of LEAP gebruikt. Gebruik uw webbrowser om
  meer dan 32 tekens in te voeren.
  uw certificaat te importeren, selecteert u het certificaattype en
  j Om
  drukt u op [Enter].
  • Clientcertificaat voor het PEAP-TLS- of EAP-TLS-type
  • CA-certificaat voor het type PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS of EAPFAST

  a

  U kunt de digitale certificaten ook registreren vanaf uw
  webbrowser. Zorg er dus voor dat u slechts één keer registreert
  anders wordt het certificaat mogelijk niet correct geïnstalleerd.

  • Met Servercert.verif. kunt u selecteren of het servercertificaat moet
  worden geverifieerd wanneer een CA-certificaat is ingesteld.
  • Met Naam RADIUS-server kunt u de te controleren servernaam
  invoeren.
  Inst. voltooid wanneer u klaar bent met het selecteren van de
  q Selecteer
  instellingen en volg de instructies op het scherm om uw instellingen op
  te slaan en de menu's af te sluiten.

  g Verwante koppelingen
  • "Ondersteunde client- en CA-certificaten" pag.99 • Page 99

  Projectie draadloos netwerk
  • "Menu Netwerk - Menu Draadloos LAN" pag.130

  Ondersteunde client- en CA-certificaten
  U kunt deze types digitale certificaten registreren.
  Clientcertificaat (PEAP-TLS/EAP-TLS)
  Specificatie

  Beschrijving

  Indeling

  PKCS#12

  Extensie

  PFX, P12

  Codering

  RSA

  Hashes

  MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

  Sleutellengte

  512/1024/2048/4096 bit

  Wachtwoord *

  Maximaal 32 alfanumerieke tekens; vereist

  CA-certificaat (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)
  Specificatie

  Beschrijving

  Indeling

  X509v3

  Extensie

  DER/CER/PEM

  Codering

  RSA

  Hashes

  MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

  Sleutellengte

  512/1024/2048/4096 bit

  Codering

  BASE64/Binary

  * U kunt een wachtwoord instellen met maximaal 63 alfanumerieke tekens. U
  moet echter uw webbrowser gebruiken om meer dan 32 tekens in te voeren.

  99

  Een QR-code gebruiken voor het aansluiten op een
  mobiel apparaat
  Na het selecteren van de instellingen voor het draadloos netwerk, kunt u een
  QR-code weergeven op het scherm en deze gebruiken om te verbinden met
  een mobiel apparaat via de app Epson iProjection.

  a

  • Zorg dat u de laatste versie van Epson iProjection (V1.3.0 of later
  ondersteunt deze functie) op uw apparaat hebt geïnstalleerd.
  • U kunt Epson iProjection gratis downloaden via de App Store of
  Google play. De gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele kosten
  van de communicatie met de App Store of Google Play.
  • Wanneer u Epson iProjection gebruikt in Snel-aansluitmodus raden
  we u aan beveiligingsinstellingen te configureren.

  op de knop [LAN] op de afstandsbediening.
  a Druk
  De QR-code wordt weergegeven op het geprojecteerde oppervlak.

  a

  • Als u de QR-code niet ziet, stelt u LAN-info weergeven in op
  Tekst en QR-code in het menu Netwerk van de projector.
  s Netwerk > Netwerkconfiguratie > Basis > LAN-info
  weergeven
  • Om de QR-code te verbergen, drukt u op de knop [Esc].
  • Wanneer de QR-code verborgen is, drukt u op de knop [Enter]
  om de code weer te geven.
  • U kunt de QR-code ook weergeven door het pictogram op het
  startscherm te selecteren.

  b Start Epson iProjection op uw mobiel apparaat.
  de geprojecteerde QR-code af met Epson iProjection om het te
  c Lees
  verbinden met de projector. • Page 100

  Projectie draadloos netwerk

  a

  Om de QR-code correct af te lezen, moet u ervoor zorgen dat u
  direct voor het scherm staat en dicht genoeg bent zodat de
  geprojecteerde code past in de geleider van de QR-codelezer van
  het mobiele apparaat. Als u te ver van het scherm staat, is de
  code mogelijk niet leesbaar.

  100

  uw mobiel apparaat dicht bij het NFC-label op de projector om
  b Houd
  het label te lezen.

  Wanneer een verbinding is gemaakt, selecteert u het menu Contents
  van
  en selecteert u vervolgens het bestand dat u wilt projecteren.

  NFC gebruiken voor het aansluiten op een Androidapparaat
  Nadat u de draadloze netwerkinstellingen voor uw projector hebt
  geselecteerd, kunt u verbinding maken met een Android-apparaat met behulp
  van de NFC-technologie en de Epson iProjection app
  (EB‑1795F/EB‑1785W/EB‑1781W).

  a

  Met NFC (Near Field Communication) kunt u projectornetwerkinformatie
  overdragen naar uw apparaat door het apparaat dicht bij de projector te
  plaatsen.

  a

  • Ondersteuning voor NFC verschilt afhankelijk van het mobiele
  apparaat. Raadpleeg de handleiding van uw mobiel apparaat voor
  details.
  • Controleer of de NFC-lezer is geactiveerd op uw mobiel apparaat
  voordat u deze functie gebruikt.
  • Zorg dat u de laatste versie van Epson iProjection (V2.3.0 of later
  ondersteunt deze functie) op uw apparaat hebt geïnstalleerd.
  • U kunt Epson iProjection gratis downloaden via de App Store of
  Google Play. De gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele kosten
  van de communicatie met de App Store of Google Play.
  • Wanneer u Epson iProjection gebruikt in Snel-aansluitmodus raden
  we u aan beveiligingsinstellingen te configureren.

  of het Android-apparaat niet in de sluimerstand is en niet
  a Controleer
  vergrendeld is.

  • Wanneer de instelling Autom. inschakeling is ingesteld op
  NFC in het menu Uitgebreid van de projector, wordt de
  projector ingeschakeld zodra de NFC-gegevens worden
  gedetecteerd.
  s Uitgebreid > Bewerking > Autom. inschakeling
  • U zult het NFC-label mogelijk niet kunne lezen terwijl de
  projector opwarmt. Controleer of de projector in de normale
  bedrijfsmodus is wanneer u het NFC-label leest.

  Epson iProjection start automatisch en probeert te verbinden met de
  projector.

  a

  Als Epson iProjection niet is geïnstalleerd op uw Androidapparaat, wordt de Epson iProjection-downloadpagina
  weergegeven na het lezen van het NFC-label. Installeer Epson
  iProjection en lees het NFC-label opnieuw.

  Wanneer een verbinding is gemaakt, selecteert u het menu Contents van
  en selecteert u vervolgens het bestand dat u wilt projecteren. • Page 101

  Projectie draadloos netwerk
  Een USB-sleutel gebruiken om te verbinden met een
  Windows-computer
  U kunt uw USB-flashstation instellen als een USB-sleutel om de projector snel
  te verbinden met een door draadloos LAN ondersteunde Windows-computer.
  Na het maken van de USB-sleutel, kunt u snel beelden projecteren met de
  netwerkbeamer.

  a Stel de USB-sleutel in met EasyMP Multi PC Projection.
  a

  Raadpleeg de Bedieningshandleiding voor EasyMP Multi PC
  Projection voor instructies.

  b Zet de projector aan.
  op de knop [LAN] op de afstandsbediening.
  c Druk
  Het LAN-stand-by scherm verschijnt. Controleer of een SSID- en IPadres worden weergegeven.

  de USB key aan op de USB-A-poort van de projector.
  d Sluit
  U ziet een geprojecteerd bericht dat de netwerkgegevens zijn
  bijgewerkt.

  e Verwijder de USB key.
  f Sluit de USB key aan op een USB-poort op uw computer.
  a

  Als het venster Automatisch afspelen wordt weergegeven in
  Windows Vista, selecteert u MPPLaunch.exe en selecteer dan
  Toestaan.

  de instructies op het scherm om de benodigde toepassing te
  g Volg
  installeren.

  101

  a

  • Als het bericht van de Windows Firewall wordt weergegeven,
  klikt u op Ja om de firewall uit te schakelen.
  • U moet als beheerder zijn aangemeld om de software te
  installeren.
  • Als deze niet automatisch wordt geïnstalleerd, dubbelklikt u op
  MPPLaunch.exe in de USB-sleutel.

  Na enkele minuten wordt uw computerbeeld weergegeven door de
  projector.
  u klaar bent met het draadloos projecteren, selecteert u de
  h Wanneer
  optie Hardware veilig verwijderen in de taakbalk van Windows en
  verwijdert u de USB key uit de computer.

  a

  Het is mogelijk dat u de computer opnieuw moet opstarten om
  de draadloze LAN-verbinding opnieuw te activeren. • Page 102

  Draadloze netwerkprojectie vanaf een mobiel apparaat (Screen Mirroring)
  U kunt een beeld naar uw projector verzenden vanaf mobiele apparaten, zoals
  laptops, smartphones en tablets, met Miracast-technologie
  (EB‑1795F/EB‑1785W).
  Als uw apparaat Miracast ondersteunt, hoeft u geen extra software te
  installeren. Als u een Windows-computer gebruikt, moet u ervoor zorgen dat
  de benodigde adapter voor de Miracast-verbinding beschikbaar is.
  Let op de volgende beperkingen wanneer u de Screen Mirroring-functies
  gebruikt.
  • U kunt geen geïnterlinieerd beeld weergeven.
  • U kunt geen meerkanaals audio afspelen via 3ch (kanaal 3).
  • U kunt geen beelden projecteren met een resolutie van meer dan 1920 ×
  1080 en een beeldsnelheid van meer dan 30 fps.
  • U kunt geen 3D-video afspelen.
  • Afhankelijk van uw apparaat zult u de inhoud mogelijk niet kunnen
  weergeven met auteursrechtelijke bescherming met een Miracastverbinding.
  • Wijzig Inst. Screen Mirroring van de projector niet tijdens de Screen
  Mirroring-projectie. Hierdoor kan de verbinding van de projector worden
  verbroken en kan het even duren om opnieuw te verbinden.
  s Netwerk > Inst. Screen Mirroring
  • Schakel de projector niet direct uit via de stroomonderbreker tijdens de
  Screen Mirroring-projectie.

  a

  Mobiele apparaten met Android of waarop Windows 8.1 of later is
  geïnstalleerd, ondersteunen hoofdzakelijk Miracast.
  Ondersteuning voor Miracast verschilt afhankelijk van het mobiele
  apparaat. Raadpleeg de handleiding van uw mobiel apparaat voor
  details.

  g Verwante koppelingen
  • "De instellingen voor Screen Mirroring selecteren" pag.102
  • "Verbinden via Screen Mirroring in Windows 10" pag.104
  • "Verbinden via Screen Mirroring in Windows 8.1" pag.105
  • "Verbinden via Screen Mirroring met de Miracast-functie" pag.106

  102

  De instellingen voor Screen Mirroring selecteren
  U moet de instellingen voor Screen Mirroring selecteren voor uw projector
  om beelden te projecteren vanaf uw mobiel apparaat.

  a

  Als u een wachtwoord instelt voor Screen Mirroring besch., schakelt u
  eerst uw wachtwoord voor Screen Mirroring besch. uit.

  a Druk op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op [Menu].
  b Selecteer het menu Netwerk en druk op [Enter]. • Page 103

  Draadloze netwerkprojectie vanaf een mobiel apparaat (Screen Mirroring)

  c Selecteer Aan als de instelling Screen Mirroring.

  103

  e Geef de instelling Weergavenaam op zoals nodig.

  de instelling Bedrijfsmodus.
  f Selecteer
  • Met Basis kunt u verbinden met basisopties.

  d Selecteer Inst. Screen Mirroring en druk op [Enter].

  • Met Uitgebreid kunt u verbinden met geavanceerde opties.
  de instelling Basis zoals nodig.
  g Selecteer
  • Onder Draadl. LAN-syst. kunt u het type draadloos LAN-systeem
  selecteren waarmee de projector een verbinding maakt.

  • Onder Prestaties aanpassen kunt u de snelheid/kwaliteit van Screen
  Mirroring aanpassen. Selecteer een lage waarde om de kwaliteit te
  verbeteren en een hoge waarde om de snelheid te verhogen.
  • Onder Aansluitmodus kunt u het type WPS (Wi-Fi Protected Setup)
  selecteren. Alleen beschikbaar voor de bedrijfsmodus Basis.
  de bedrijfsmodus Uitgebreid selecteert u de instelling Uitgebreid.
  h Voor
  • Met Vergaderstand kunt u het type vergadering selecteren. Selecteer
  Onderbreekbaar om te verbinden met een ander mobiel apparaat
  tijdens de Screen Mirroring-projectie of kies Ononderbreekbaar om
  exclusief te verbinden met één apparaat.

  • Via Kanaal kunt u het draadloze kanaal dat wordt gebruikt door
  Screen Mirroring selecteren. • Page 104

  Draadloze netwerkprojectie vanaf een mobiel apparaat (Screen Mirroring)
  de instelling Weergeven zoals nodig.
  i Selecteer
  • Onder PIN-codemelding kunt u de pincode weergeven op het

  104

  c Geef Actiecentrum weer en selecteer dan Verbinden.

  geprojecteerde beeld bij het projecteren van andere invoerbronnen
  dan Screen Mirroring.

  • Met Melding apparaatnaam kunt u de naam van het pas verbonden
  apparaat weergeven op het geprojecteerde beeld terwijl u andere
  invoerbronnen dan Screen Mirroring projecteert.
  Instellen wanneer u klaar bent met het selecteren van de
  j Selecteer
  instellingen en volg de instructies op het scherm om uw instellingen op
  te slaan en de menu's af te sluiten.

  op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op de knop
  k Druk
  [Home]. De instellingen zijn voltooid wanneer u Weergavenaam ziet op
  het startscherm.

  Verbinden via Screen Mirroring in Windows 10

  U ziet een lijst van beschikbare apparaten.

  d Selecteer Weergavenaam van de projector in de lijst.

  U kunt uw computer instellen voor draadloze projectie en audio afspelen via
  het luidsprekersysteem van de projector door te verbinden met Screen
  Mirroring.

  a Selecteer als nodig Inst. Screen Mirroring op uw projector.
  op de [LAN]-knop op de afstandsbediening om te schakelen naar
  b Druk
  de Screen Mirroring-bron.
  U ziet het stand-byscherm van Screen Mirroring.

  u het scherm voor het invoeren van de pin ziet, voert u de pincode
  e Als
  in die wordt weergegeven op het stand-byscherm van Screen Mirroring
  of onderaan rechts van het geprojecteerde beeld.
  De projector toont het beeld van uw computer. • Page 105

  Draadloze netwerkprojectie vanaf een mobiel apparaat (Screen Mirroring)

  a

  Het kan even duren voordat de verbinding tot stand is gebracht.
  Koppel bij het verbinden de voedingskabel van de projector niet
  los. Hierdoor kan uw apparaat vastlopen of defect raken.

  105

  d Selecteer Een draadloos beeldscherm toevoegen.

  Verbinden via Screen Mirroring in Windows 8.1
  U kunt uw computer instellen voor draadloze projectie vanaf Charms in
  Windows 8.1. U kunt audo afspelen via het luidsprekersysteem van de
  projector door een verbinding te maken met Screen Mirroring.

  a Selecteer als nodig Inst. Screen Mirroring op uw projector.
  op de [LAN]-knop op de afstandsbediening om te schakelen naar
  b Druk
  de Screen Mirroring-bron.
  U ziet het stand-byscherm van Screen Mirroring.

  c

  Selecteer op uw computer het item Apparaten in Charms en selecteer
  Project.

  U ziet een lijst van beschikbare apparaten.

  e Selecteer Weergavenaam van de projector in de lijst.

  u het scherm voor het invoeren van de pin ziet, voert u de pincode
  f Als
  in die wordt weergegeven op het stand-byscherm van Screen Mirroring
  of onderaan rechts van het geprojecteerde beeld.
  De projector toont het beeld van uw computer. • Page 106

  Draadloze netwerkprojectie vanaf een mobiel apparaat (Screen Mirroring)

  a

  Het kan even duren voordat de verbinding tot stand is gebracht.
  Koppel bij het verbinden de voedingskabel van de projector niet
  los. Hierdoor kan uw apparaat vastlopen of defect raken.

  Verbinden via Screen Mirroring met de Miracastfunctie
  Als uw mobiel apparaat, zoals een smartphone, Miracast ondersteunt, kunt u
  het draadloos verbinden met de projector en beelden projecteren. U kunt
  audo afspelen via het luidsprekersysteem van de projector door een
  verbinding te maken met Screen Mirroring.

  a Selecteer als nodig Inst. Screen Mirroring op uw projector.
  op de [LAN]-knop op de afstandsbediening om te schakelen naar
  b Druk
  de Screen Mirroring-bron.
  U ziet het stand-byscherm van Screen Mirroring.
  uw Miracast-functie op uw mobiel apparaat om de projector te
  c Gebruik
  zoeken.
  U ziet een lijst van beschikbare apparaten.

  d Selecteer Weergavenaam van de projector in de lijst.
  u het scherm voor het invoeren van de pin ziet op uw mobiel
  e Als
  apparaat, voert u de pincode in die wordt weergegeven op het standbyscherm van Screen Mirroring of onderaan rechts van het
  geprojecteerde beeld.
  De projector toont het beeld van uw mobiel apparaat.

  a

  106

  Het kan even duren voordat de verbinding tot stand is gebracht.
  Koppel bij het verbinden de voedingskabel van de projector niet
  los. Hierdoor kan uw apparaat vastlopen of defect raken.
  Afhankelijk van het mobiele apparaat, zult u mogelijk een
  apparaat moeten verwijderen bij het verbinden. Volg de
  instructies op het scherm op uw apparaat. • Page 107

  Beveiligde HTTP
  U kunt het HTTPS-protocol gebruiken om de beveiliging tussen de projector
  en een webbrowser die ermee communiceert, te verbeteren
  (EB‑1795F/EB‑1785W/EB‑1781W). Maak hiervoor een servercertificaat,
  installeer het op de projector en schakel de instelling Beveiligde HTTP in het
  menu van de projector in om de betrouwbaarheid van de webbrowser te
  controleren.
  s Netwerk > Netwerkconfiguratie > Overige > Beveiligde HTTP

  Zelfs als u geen servercertificaat installeert, maakt de projector automatisch
  een zelfondertekend certificaat en staat het communicatie toe. Maar omdat dit
  zelfondertekende certificaat de betrouwbaarheid van een webbrowser niet kan
  controleren, ziet u een waarschuwing over de betrouwbaarheid van de server
  wanneer u de projector opent vanaf een webbrowser. Deze waarschuwing
  vormt geen hinder voor de communicatie.
  g Verwante koppelingen
  • "Een webservercertificaat importeren met de menu’s" pag.107

  Een webservercertificaat importeren met de menu’s
  U kunt uw webservercertificaat maken en het importeren via de
  projectormenu’s en een USB-flashstation.

  a

  U kunt de digitale certificaten ook registreren vanaf uw webbrowser.
  Zorg er dus voor dat u slechts één keer registreert anders wordt het
  certificaat mogelijk niet correct geïnstalleerd.

  dat uw digitaal certificaatbestand compatibel is met de
  a Zorg
  projectorregistratie en direct op het USB-opslagapparaat is geplaatst.
  b Druk op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op [Menu].
  c Selecteer het menu Netwerk en druk op [Enter].
  d Selecteer Netwerkconfiguratie en druk op [Enter].

  107

  e Selecteer het menu Overige en druk op [Enter].
  f Selecteer Aan als de instelling Beveiligde HTTP.
  g Selecteer Webservercertificaat en druk op [Enter].
  h Selecteer Registreren en druk op [Enter].
  de instructies op het scherm voor het aansluiten van een USBi Volg
  opslagapparaat op de USB-A-poort van de projector.
  j Druk op [Enter] om de certificaatlijst weer te geven.
  het certificaat voor het importeren met de weergegeven lijst.
  k Selecteer
  Er wordt een bericht weergegeven met de vraag het wachtwoord in te
  voeren voor het certificaat.

  een wachtwoord in en druk op [Enter].
  l Voer
  Het certificaat wordt geïmporteerd en een voltooiingsbericht verschijnt.
  g Verwante koppelingen
  • "Ondersteunde webservercertificaten" pag.107

  Ondersteunde webservercertificaten
  U kunt deze types digitale certificaten registreren.
  Webservercertificaat (Beveiligde HTTP)
  Specificatie

  Beschrijving

  Indeling

  PKCS#12

  Extensie

  PFX, P12

  Codering

  RSA

  Hashes

  MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512 • Page 108

  Beveiligde HTTP

  108

  Specificatie

  Beschrijving

  Sleutellengte

  512/1024/2048/4096 bit

  Gedeelde naam

  Netwerkhostnaam

  Organisatie

  Optioneel

  Wachtwoord *

  Maximaal 32 alfanumerieke tekens; vereist

  * U kunt een wachtwoord instellen met maximaal 63 alfanumerieke tekens. U
  moet echter uw webbrowser gebruiken om meer dan 32 tekens in te voeren. • Page 109

  De projector bedienen
  Volg de instructies in deze secties om de projector te bedienen via een netwerk.
  g Verwante koppelingen
  • "Een netwerkcomputer bedienen via een webbrowser" pag.110
  • "ESC/VP21-opdrachten gebruiken" pag.114 • Page 110

  Een netwerkcomputer bedienen via een webbrowser

  110

  Zodra u uw projector hebt verbonden met uw netwerk, kunt u de
  projectorinstellingen selecteren en de projectie bedienen via een compatibele
  webbrowser. Hiermee krijgt u externe toegang tot de projector.

  a

  • Controleer of de computer en de projector op het netwerk zijn
  aangesloten. Als u beelden projecteert via een draadloos LAN, maakt
  u verbinding in de verbindingsmodus Geavanceerd.
  • De webinstellingen en bedieningsfuncties ondersteunen Internet
  Explorer 9.0 of hoger (Windows) en Safari (OS X) op netwerken die
  geen proxyserver gebruiken voor het verbinden. Het is niet mogelijk
  alle instellingen van het projectormenu te selecteren of alle
  projectorfuncties te beheren via een webbrowser.

  a Controleer of de projector is ingeschakeld.
  dat uw computer of apparaat verbonden is met hetzelfde netwerk
  b Zorg
  als de projector.
  c Start uw webbrowser op de computer of het apparaat.
  naar het scherm Epson Web Control door het IP-adres van de
  d Gaprojector
  in het adresvak van de browser in te voeren.
  U ziet het scherm Epson Web Control.

  e Om de projectie op afstand te bedienen, selecteert u Basisbediening.
  a

  • Als u een aanmeldingsvenster ziet, voert u uw gebruikersnaam
  en wachtwoord in. (De gebruikersnaam is EPSONREMOTE
  en het standaard wachtwoord is guest.)
  • U kunt het wachtwoord wijzigen in Wachtwoord Remote van
  het menu Netwerk van de projector.
  s Netwerk > Netwerkconfiguratie > Basis > Wachtwoord
  Remote • Page 111

  Een netwerkcomputer bedienen via een webbrowser
  het pictogram dat overeenkomt met de projectorfunctie die u
  f Selecteer
  wilt bedienen.

  111

  J Besturing volumeknop
  K Selecteert de bron voor Screen Mirroring (EB‑1795F/EB‑1785W)
  L Selecteert videobron
  M Selecteert de USB Display-bron
  N Zoekacties voor bronnen

  de instellingen van het projectormenu te selecteren, kiest u
  g Om
  Geavanceerd in het scherm Epson Web Control.

  a

  A Besturing voedingsknop
  B Selecteert de HDMI-poortbron
  C Selecteert de Computer-poortbron
  D Selecteert de USB-apparaatbron
  E Selecteert de netwerkbron
  F Besturing A/V Mute-knop
  G Besturing Freeze-knop
  H Besturingsknoppen Pagina omhoog en Pagina omlaag
  I Toont de QR-code

  • U kunt de projectorinstellingen ook wijzigen door het
  projectormenusysteem te openen vanaf het OSDbedieningspad. Raadpleeg het helpbestand om het scherm
  OSD-bedieningspad te gebruiken.
  • Het kan zijn dat u zich moet aanmelden voordat u het scherm
  Geavanceerd, OSD-bedieningspad of Testpatroon ziet.
  Wanneer een aanmeldingsvenster verschijnt, voert u uw
  gebruikersnaam en wachtwoord in. (De gebruikersnaam is
  EPSONWEB en het standaard wachtwoord is admin.)
  • U kunt het wachtwoord wijzigen in Wachtwoord webctrl in
  het menu Netwerk van de projector.
  s Netwerk > Netwerkconfiguratie > Basis > Wachtwoord
  webctrl

  de naam van het menu en volg de instructies op het scherm
  h Selecteer
  om de instellingen te selecteren. • Page 112

  Een netwerkcomputer bedienen via een webbrowser

  a

  • De volgende instellingen kunnen niet worden geselecteerd met
  een webbrowser.
  • Gebaren Presentator
  • Aanwijzervorm
  • Knop gebruiker
  • Gebruikerslogo
  • Taal
  • Lampuren terugzetten
  • De volgende instellingen kunnen alleen worden geselecteerd
  met een webbrowser.
  • HTTP-poort (poortnummer gebruikt voor Web Control
  behalve voor 80 [standaard], 843, 3620, 3621, 3625, 3629,
  4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)

  112

  dat uw digitaal certificaatbestand compatibel is met de
  a Zorg
  projectorregistratie.
  b Controleer of de projector is ingeschakeld.
  uw webbrowser op een computer of apparaat dat verbonden is
  c Start
  met het netwerk.
  naar het scherm Epson Web Control door het IP-adres van de
  d Gaprojector
  in het adresvak van de browser in te voeren.
  U ziet het scherm Epson Web Control.

  g Verwante koppelingen
  • "Digitale certificaten registreren vanaf een webbrowser" pag.112
  • "Instellingen configuratie van de projector - menu ECO" pag.134
  • "Menu Netwerk - Menu Basis" pag.129

  Digitale certificaten registreren vanaf een
  webbrowser
  U kunt de digitale certificaten op de projector registreren om beveiliging te
  bieden voor uw presentatiebestanden (EB‑1795F/EB‑1785W/EB‑1781W).

  a

  U kunt de digitale certificaten ook registreren in het menu Netwerk
  van de projector. Zorg er dus voor dat u slechts één keer registreert
  anders wordt het certificaat mogelijk niet correct geïnstalleerd.
  s Netwerk > Netwerkconfiguratie > Draadloos LAN > EAPinstelling > Clientcertificaat
  s Netwerk > Netwerkconfiguratie > Draadloos LAN > EAPinstelling > CA-certificaat
  s Netwerk > Netwerkconfiguratie > Overige >
  Webservercertificaat

  e Selecteer Geavanceerd. • Page 113

  Een netwerkcomputer bedienen via een webbrowser

  a

  • Het kan zijn dat u zich moet aanmelden voordat u het scherm
  Geavanceerd ziet. Wanneer een aanmeldingsvenster verschijnt,
  voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in. (De
  gebruikersnaam is EPSONWEB en het standaard wachtwoord
  is admin.)
  • U kunt het wachtwoord wijzigen in Wachtwoord webctrl in
  het menu Netwerk van de projector.
  s Netwerk > Netwerkconfiguratie > Basis > Wachtwoord
  webctrl

  f Kies onder Netwerk voor Certificaatbeheer.
  op de knop Bladeren, selecteer het certificaatbestand en klik op
  g Klik
  Openen.
  h Voer een wachtwoord in het vakje Wachtwoord in.
  u de registratie van het certificaat hebt voltooid, klikt u op
  i Als
  Toepassen om uw wijzigingen te beëindigen en de registratie te
  voltooien.

  113 • Page 114

  ESC/VP21-opdrachten gebruiken
  Met ESC/VP21 kunt u de projector vanaf een extern apparaat bedienen.
  g Verwante koppelingen
  • "Instellen voor het gebruik van ESC/VP21-opdrachten" pag.114
  • "Lijst met ESC/VP21-opdrachten" pag.114
  • "Communicatieprotocol" pag.114

  114

  Als het commando dat wordt verwerkt op een abnormale manier wordt
  afgebroken, wordt er een foutmelding doorgegeven en wordt ":"
  teruggestuurd.
  De volgende opdrachten zijn beschikbaar.
  Item
  In-/uitschakelen

  Instellen voor het gebruik van ESC/VP21-opdrachten
  Wanneer u de projector de eerste keer bedient en bewaakt met de ESC/VP21opdrachten, moet u het USB-communicatiestuurprogramma op uw computer
  installeren en de projector instellen. De volgende keer hoeft u het
  stuurprogramma niet opnieuw te installeren.

  a

  Signaalselectie

  Installeer het USB-stuurprogramma (EPSON USB-COM Driver) op uw
  computer. Neem contact op met Epson voor informatie over EPSON
  USB-COM Driver.

  b
  uw computer aan op de USB-B-poort van de projector via een
  c Sluit
  USB-kabel.
  Stel USB Type B in op Link 21L in het menu Uitgebreid van de
  projector.

  Wanneer u de opdrachten de volgende keert gebruikt, kunt u starten vanaf
  stap 2.

  Lijst met ESC/VP21-opdrachten
  Als het commando power ON naar de projector wordt gestuurd, schakelt de
  projector in en gaat hij over in opwarmmodus. Als de projector is
  ingeschakeld, wordt een dubbele punt ":" (3Ah) teruggestuurd.
  Als een commando wordt ingevoerd, voert de projector het commando uit en
  stuurt een ":" terug. Vervolgens accepteert hij het volgende commando.

  A/V dempen
  Aan/Uit

  Commando
  Aan

  PWR ON

  Uit

  PWR OFF

  Computer

  Automatisch

  SOURCE 1F

  RGB

  SOURCE 11

  Component

  SOURCE 14

  HDMI

  SOURCE 30

  Video

  SOURCE 41

  USB Display

  SOURCE 51

  USB

  SOURCE 52

  LAN

  SOURCE 53

  Screen Mirroring *

  SOURCE 56

  Aan

  MUTE ON

  Uit

  MUTE OFF

  * Screen Mirroring is alleen beschikbaar met de EB‑1795F/EB‑1785W.
  Voeg een harde-returncode (CR) (0Dh) in aan het einde van elk commando
  en verzend de code.
  Neem contact op met Epson voor meer details.

  Communicatieprotocol
  • Standaardinstelling voor baudrate: 9600 bps
  • Gegevenslengte: 8 bits
  • Pariteit: Geen • Page 115

  ESC/VP21-opdrachten gebruiken
  • Stopbit: 1 bit
  • Flowbesturing: Geen

  115 • Page 116

  De menu-instellingen aanpassen
  Volg de instructies in deze secties om toegang te krijgen tot het projectormenusysteem en de projectorinstellingen te wijzigen.
  g Verwante koppelingen
  • "De projectormenu's gebruiken" pag.117
  • "Het toetsenbord op het scherm gebruiken" pag.118
  • "Instellingen Beeldkwaliteit - menu Beeld" pag.119
  • "Instellingen ingangssignaal - Menu Signaal" pag.121
  • "Instellingen projectorfuncties - menu Instellingen" pag.123
  • "Instellingen configuratie van de projector - menu Uitgebreid" pag.125
  • "Instellingen projectornetwerk - menu Netwerk" pag.127
  • "Instellingen configuratie van de projector - menu ECO" pag.134
  • "Weergave Projectorinformatie - Menu Informatie" pag.136
  • "Opties projector resetten- menu Resetten" pag.139
  • "Menu-instellingen kopiëren tussen projectors (Batchinstelling)" pag.140 • Page 117

  De projectormenu's gebruiken
  U kunt de menu's van de projector gebruiken voor het aanpassen van de
  instellingen die bepalen hoe uw projector werkt. De projector toont de menu's
  op het scherm.

  a Druk op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op [Menu].

  U ziet het menuscherm met de instellingen voor het menu Beeld.

  op de pijlen omhoog of omlaag om door de menu's aan de
  b Druk
  linkerzijde te lopen. De instellingen voor elk menu worden rechts
  weergegeven.

  a

  De beschikbare instellingen zijn afhankelijk van de huidige
  ingangsbron.

  117

  de instellingen in het weergegeven menu te wijzigen, drukt u op
  c Om
  [Enter].
  d Druk op de pijl omhoog of omlaag om door de instellingen te lopen.
  de instellingen met de knoppen die onderaan op de
  e Wijzig
  menuschermen zijn weergegeven.
  alle instellingen opnieuw in te stellen naar hun standaardwaarden,
  f Om
  selecteert u Resetten.
  u klaar bent met het wijzigen van de instellingen op een
  g Wanneer
  menu, drukt u op [Esc].
  h Druk op [Menu] of [Esc] om de menu's af te sluiten. • Page 118

  Het toetsenbord op het scherm gebruiken
  Het toetsenbord op het scherm wordt weergegeven wanneer u cijfers en letters
  moet invoeren.
  de pijlknoppen op het bedieningspaneel of de
  a Gebruik
  afstandsbediening om het cijfer of de letter die u wilt invoeren te
  markeren en druk op de knop [Enter].

  a

  Telkens wanneer u de CAPS-toets selecteert, veranderen de
  letters tussen hoofdletters en kleine letters. Telkens wanneer u de
  SYM1/2-toets selecteert, veranderen de symbolen die zijn
  ingesloten in het kader.

  invoeren van de tekst, selecteert u Finish op het toetsenbord om
  b Nauw het
  gegevens te bevestigen. Selecteer Cancel om het invoeren van tekst
  te annuleren.

  a

  U kunt projectorinstellingen selecteren en de projectie bedienen via een
  netwerk met een webbrowser vanaf uw computer.
  Sommige symbolen kunnen niet worden ingevoerd via het toetsenbord
  op het scherm. Gebruik uw webbrowser om de tekst in te voeren.

  g Verwante koppelingen
  • "Beschikbare tekst Het toetsenbord op het scherm gebruiken" pag.118
  • "Een netwerkcomputer bedienen via een webbrowser" pag.110

  118

  Beschikbare tekst Het toetsenbord op het scherm
  gebruiken
  U kunt de volgende tekst invoeren wanneer u het toetsenbord op het scherm
  gebruikt.
  Teksttype

  Details

  Cijfers

  0123456789

  Alfabet

  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
  Z
  abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

  Symbolen

  !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]
  ^_`{|}~ • Page 119

  Instellingen Beeldkwaliteit - menu Beeld
  Met de instellingen in het menu Beeld kunt u de kwaliteit van uw beeld
  aanpassen voor de ingangsbron die u momenteel gebruikt. De beschikbare
  instellingen zijn afhankelijk van de momenteel geselecteerde ingangsbron.

  119

  Instelling

  Opties

  Kleurtemperatuur

  Beeldverbetering

  Stelt de kleurtint in op basis van de
  kleurtemperatuur. Een hoge waarde geeft
  het beeld een blauwe tint; een lage
  waarde geeft het beeld een rode tint.
  Kleurtemperatuur

  Kleurtemperatuur: stelt de
  kleurtemperatuur in volgens de
  kleurmodus die u hebt geselecteerd.

  Op maat

  Op maat: past de individuele
  componenten R (rood), G (groen) en B
  (blauw) van de verschuiving en de
  versterking aan.

  Ruisvermindering

  Vermindert de flikkering in analoge
  beelden.

  Geavanceerd

  Selecteert de verschillende gedetailleerde
  kleurinstellingen:
  Gamma

  Gamma: past de kleurweergave aan door
  een van de gammacorrectiewaarden te
  selecteren, of direct aan de hand van het
  geprojecteerde beeld of een
  gammagrafiek.

  RGBCMY

  RGBCMY: hiermee past u de tint,
  verzadiging en helderheid aan voor elk
  van de kleuren R (rood), G (groen), B
  (blauw), C (cyaan), M (magenta) en Y
  (geel) afzonderlijk.

  Deinterlacing
  (Voor
  geïnterlinieerde
  signaalingang
  [480i/576i/1080i])

  Deinterlacing: stelt in of
  geïnterlinieerde-naar-progressieve
  signalen al dan niet worden
  geconverteerd voor bepaalde
  videobeeldtypes.
  • Uit: voor snel bewegende
  videobeelden.
  • Video: voor de meeste videobeelden.
  • Film/Auto: voor films,
  computerbeelden en animatie.

  Om instellingen voor een ingangsbron te wijzigen, moet u controleren of de
  bron is aangesloten en die bron selecteren.
  Instelling

  Opties

  Beschrijving

  Kleurmodus

  Raadpleeg de lijst
  met beschikbare
  kleurmodi

  Regelt de levendigheid van de
  beeldkleuren voor verschillende
  beeldtypes en omgevingen.

  Helderheid

  Verschillende
  Maakt het algemene beeld helderder of
  niveaus beschikbaar donkerder.

  Contrast

  Verschillende
  Stelt het verschil in tussen lichte en
  niveaus beschikbaar donkere gebieden van het beeld.

  Kleurverzadiging

  Verschillende
  Past de intensiteit van de beeldkleuren
  niveaus beschikbaar aan.

  Tint

  Verschillende
  Past de balans van groene tot magenta
  niveaus beschikbaar kleurtinten in het beeld aan.

  Scherpte

  Verschillende
  Regelt de scherpte of zachtheid van
  niveaus beschikbaar beelddetails.

  Beschrijving • Page 120

  Instellingen Beeldkwaliteit - menu Beeld
  Instelling

  Opties

  Beschrijving

  Autom. iris

  Uit
  Normaal
  Hoge snelheid

  Past de geprojecteerde helderheid aan op
  basis van de beeldhelderheid.
  Beschikbaar wanneer de kleurmodus is
  ingesteld op Dynamisch of Cinema.

  Resetten  Herstelt alle correctiewaarden die u voor
  de geselecteerde kleurmodus hebt
  ingesteld in het menu Beeld naar hun
  standaardwaarden.

  a

  • De instelling Helderheid heeft geen invloed op de lamphelderheid.
  Om de lamphelderheidsmodus te wijzigen, kunt u de instelling
  Stroomverbruik in het menu ECO van de projector gebruiken.
  • U kunt de instelling Ruisvermindering niet selecteren wanneer het
  volgende wordt ingevoerd.
  • Er wordt een digitaal RGB-signaal ingevoerd.
  • Er wordt een geïnterlinieerd signaal (480i/576i/1080i) ingevoerd.

  g Verwante koppelingen
  • "Beschikbare kleurmodi" pag.55

  120 • Page 121

  Instellingen ingangssignaal - Menu Signaal
  Normaal gesproken detecteert en optimaliseert de projector de instellingen
  van het ingangssignaal automatisch. Als u de instellingen wilt aanpassen, kunt
  u het menu Signaal gebruiken. De beschikbare instellingen zijn afhankelijk
  van de momenteel geselecteerde ingangsbron.

  a

  a

  U kunt geen instellingen selecteren in het menu Signaal wanneer de
  huidige ingangsbron een van de volgende is.
  • USB Display
  • USB
  • LAN
  • Screen Mirroring (EB‑1795F/EB‑1785W)

  U kunt de standaardwaarden van de instellingen Tracking, Sync. en
  Positie herstellen door op de knop [Auto] op de afstandsbediening te
  drukken.

  Om instellingen voor een ingangsbron te wijzigen, moet u controleren of de
  bron is aangesloten en die bron selecteren.

  121

  Instelling

  Opties

  Beschrijving

  Resolutie

  Automatisch
  Breed
  Normaal

  Stelt de resolutie van het ingangssignaal
  in als het niet automatisch wordt
  gedetecteerd met de optie Automatisch.

  Hoogte-breedte

  Raadpleeg de lijst
  van beschikbare
  hoogte-breedteverhoudingen.

  Stelt de hoogte-breedteverhouding in
  voor de geselecteerde ingangsbron.

  Tracking

  Verschillende
  Past het signaal aan om verticale strepen
  niveaus beschikbaar in computerbeelden te elimineren.

  Sync.

  Verschillende
  Past het signaal aan om wazige of
  niveaus beschikbaar flikkerende computerbeelden te
  elimineren.

  Positie  Past de beeldlocatie op het scherm aan.

  Autom.
  configuratie

  Aan
  Uit

  Optimaliseert de kwaliteit van het
  computerbeeld automatisch (indien
  Aan).

  Overscannen

  Automatisch
  Uit
  4%
  8%

  Wijzigt de geprojecteerde hoogtebreedteverhouding om de randen
  zichtbaar te maken met een selecteerbaar
  percentage of automatisch.

  Geavanceerd

  Videobereik HDMI Videobereik HDMI: stelt het videobereik
  in om het aan te passen aan de instelling
  van het apparaat dat op de HDMI-poort
  is aangesloten.
  • Automatisch: detecteert automatisch
  het videobereik.
  • Normaal: normaal voor beelden van
  een ander apparaat dan een computer;
  kan ook worden geselecteerd als de
  zwarte gebieden van het beeld te helder
  zijn.
  • Uitgebreid: normaal voor beelden van
  een computer; kan ook worden
  geselecteerd als het beeld te donker is. • Page 122

  Instellingen ingangssignaal - Menu Signaal
  Instelling

  Resetten

  Opties

  Beschrijving

  Ingangssignaal

  Ingangssignaal: geeft het signaaltype op
  van ingangsbronnen die zijn aangesloten
  op computerpoorten.
  • Automatisch: detecteert automatisch
  signalen.
  • RGB: voert computer-/RGBvideosignalen in.
  • Component: voert componentvideosignalen in.

  Videosignaal

  Videosignaal: geeft het signaaltype op
  van ingangsbronnen die zijn aangesloten
  op videopoorten. Als er interferentie
  verschijnt of als er geen beeld verschijnt
  wanneer dit is ingesteld op Automatisch,
  selecteert u het geschikte signaal volgens
  het aangesloten apparaat.  Stelt alle aanpassingswaarden in het
  menu Signaal opnieuw in naar de
  standaardwaarden, behalve voor het
  volgende:
  • Ingangssignaal

  g Verwante koppelingen
  • "Beschikbare hoogte-breedteverhoudingen van het beeld" pag.52

  122 • Page 123

  Instellingen projectorfuncties - menu Instellingen
  Via de opties in het menu Instellingen kunt u verschillende projectorfuncties
  aanpassen.

  Instelling

  Opties

  Keystone

  Instelling

  Quick Corner

  Quick Corner: selecteer deze optie om
  de beeldvorm en uitlijning te corrigeren
  via een weergave op het scherm.

  Schermgrootte
  Bron
  Omwisselen
  Schermen
  Audiobron
  Uitlijnen
  QR-code weergeven
  Split Screen afsl.

  Splitst het weergavegebied horizontaal en
  toont twee beelden naast elkaar (druk op
  [Esc] om gesplitste schermweergave te
  annuleren).

  Beschrijving
  Past de opties voor Gebaren Presentator
  aan:

  Starten/Stoppen

  Starten/Stoppen: start of stopt de functie
  Gebaren Presentator.

  Positie v.
  markering

  Positie v. markering: stelt de
  markeerpositie in op rechts of links.

  Gebaren
  Presentator

  Gebaren Presentator: schakelt de functie
  Gebaren Presentator in of uit.

  Volume

  Verschillende
  Regelt het volume van het
  niveaus beschikbaar luidsprekersysteem van de projector.
  De instelwaarden worden voor elke bron
  opgeslagen.

  Slotinstelling

  Toetsvergrendeling Bedient de vergrendeling van de
  projectorknop om de projector te
  vergrendelen.
  Voll. vergrend.: vergrendelt alle
  knoppen.
  Ged. vergrend.: om alle knoppen behalve
  de voedingsknop te vergrendelen.
  Uit: geen knoppen vergrendeld.

  Beschrijving

  H/V-Keystone: selecteer deze optie om
  de horizontale en verticale zijden
  handmatig te corrigeren of om de
  automatische correctie in of uit te
  schakelen.

  Opties

  Gebaren
  Presentator *

  Hiermee past u de beeldvorm aan naar
  rechthoekig (horizontaal en verticaal).
  H/V-Keystone

  Split Screen

  123

  Aanwijzervorm

  Aanwijzer 1:

  Verandert de vorm van de aanwijzer van
  de afstandsbediening.

  Aanwijzer 2:
  Aanwijzer 3:
  Externe receiver

  Voor/achter
  Voorkant
  Achterkant
  Uit

  Beperkt de ontvangst van signalen van de
  afstandsbediening door de geselecteerde
  ontvanger; Uit schakelt alle ontvangers
  uit. • Page 124

  Instellingen projectorfuncties - menu Instellingen
  Instelling

  Opties

  Beschrijving

  Knop gebruiker

  Stroomverbruik
  Wijst een menuoptie toe aan de knop
  [User] op de afstandsbediening voor
  Informatie
  toegang met één druk.
  Deinterlacing
  Testpatroon
  Resolutie
  QR-code weergeven

  Testpatroon  Toont een testpatroon om te helpen bij
  het scherpstellen en inzoomen van het
  beeld en het corrigeren van de beeldvorm
  (druk op de [Esc]-knop om de
  patroonweergave te annuleren).

  Let op

  Als een patroon voor een lange
  tijd werd weergegeven kan een
  restbeeld zichtbaar zijn in de
  geprojecteerde beelden.
  Resetten  Stelt alle aanpassingswaarden in het
  menu Instellingen opnieuw in naar de
  standaardwaarden, behalve voor het
  volgende:
  • Knop gebruiker

  * Alleen beschikbaar voor EB‑1795F/EB‑1785W/EB‑1781W.

  124 • Page 125

  Instellingen configuratie van de projector - menu Uitgebreid
  Met de instellingen in het menu Uitgebreid kunt u verschillende functies van
  de projectorinstelling aanpassen.

  Instelling

  125

  Opties

  Beschrijving

  Bericht

  Bericht: stel dit in op Aan om berichten
  weer te geven, zoals de naam van de
  ingangsbron, de naam van de
  kleurmodus, de hoogtebreedteverhouding, geen signaalbericht
  of een waarschuwing voor een hoge
  temperatuur op uw geprojecteerd beeld.
  Stel dit in op Uit als u geen berichten
  wilt weergeven.

  Achtergrond weerg. Achtergrond weerg.: hiermee stelt u de
  schermkleur of het logo in dat moet
  worden weergegeven wanneer er geen
  signaal is ontvangen.

  Instelling

  Opties

  Startscherm

  Aangepaste functie
  1
  Aangepaste functie
  2
  Weergeven

  Opstartscherm: stel dit in op Aan: om
  een logo weer te geven wanneer de
  projector start.

  A/V dempen

  A/V dempen: hiermee stelt u de
  schermkleur of het logo in dat moet
  worden weergegeven wanneer er A/V
  dempen is ingeschakeld.

  Gebruikerslogo  Maakt een scherm dat de projector
  weergeeft om zichzelf te identificeren en
  de beveiliging te verbeteren.

  Projectie

  Voorkant
  Voor/bovenkant
  Achterkant
  Achter/boven

  Selecteert de manier waarop de projector
  naar het scherm is gericht zodat het beeld
  de juiste stand heeft.

  Beschrijving
  Selecteert de weergaveopties van het
  startscherm van de projector:

  Startscherm auto
  weerg

  Opstartscherm

  Startscherm auto weerg: selecteer of het
  startscherm automatisch moet worden
  weergegeven wanneer er geen
  ingangssignaal is bij het inschakelen van
  de projector.
  Aangepaste functie 1/Aangepaste
  functie 2: selecteer deze optie om
  functies in te stellen en het display in te
  stellen als aangepast Startscherm.
  Selecteert verschillende weergave-opties:

  Bewerking

  Selecteert verschillende bedieningsopties:
  Dir. Inschakelen

  Dir. Inschakelen: hiermee kunt u de
  projector inschakelen zonder op de
  voedingsknop te drukken.

  Hoogtemodus

  Hoogtemodus: regelt de
  bedrijfstemperatuur van de projector op
  een hoogte boven 1500 m. • Page 126

  Instellingen configuratie van de projector - menu Uitgebreid
  Instelling

  Opties

  Beschrijving

  Instelling

  Opties

  Beschrijving

  Autom. bron
  zoeken

  Autom. bron zoeken: stel dit in op Aan
  om automatisch het ingangssignaal te
  detecteren en beelden te projecteren
  wanneer er geen ingangssignaal is.

  Resetten  Autom.
  inschakeling

  Autom. inschakeling: selecteer de
  beeldbron waarvan u de projectie
  automatisch wilt starten. Wanneer de
  projector het ingangssignaal van de
  geselecteerde beeldbron detecteert,
  projecteert deze automatisch in standbymodus.
  (HDMI/Computer/USB Display/NFC)

  Datum & tijd *

  Datum & tijd: past de instellingen voor
  de systeemtijd en -datum aan.
  • Zomertijd: instellen op Aan om
  daglicht tijdbesparen te activeren.
  • Internettijd: stel dit in op Aan om de
  tijd automatisch bij te werken via een
  internettijdserver.

  Stelt alle aanpassingswaarden in het
  menu Uitgebreid opnieuw in naar de
  standaardwaarden, behalve voor het
  volgende:
  • Gebruikerslogo
  • Projectie
  • Hoogtemodus
  • Autom. bron zoeken
  • Datum & tijd *
  • USB Type B
  • Projector-id
  • Taal

  A/V-instellingen

  Selecteert verschillende instellingen voor
  audio- en video-uitvoer:
  HDMI-audiouitvoer

  HDMI-audio-uitvoer: selecteert de
  audio-invoerpoort bij het projecteren van
  beelden vanaf HDMI-poorten.

  USB Display

  USB Display: hiermee schakelt u het
  USB Display in.

  Link 21L

  Link 21L: hiermee schakelt u de
  ESC/VP21-opdrachten in.

  Projector-id

  Uit
  1 tot en met 9

  Wijst een ID toe aan de projector
  wanneer u meerdere projectors gebruikt.

  Taal

  Er zijn
  verschillende talen
  beschikbaar

  Selecteer de taal voor het menu van de
  projector en de berichtweergaven.

  USB Type B

  126

  * Alleen beschikbaar voor EB‑1795F/EB‑1785W/EB‑1781W.

  a

  Wanneer u Gebr. logo beveil. instelt op Aan in het scherm
  Wachtwoordbeveiliging, kunt u de instellingen die betrekking hebben
  op de weergave van het gebruikerslogo (Achtergrond weerg.,
  Opstartscherm, A/V dempen onder Weergeven) niet wijzigen. Stel
  Gebr. logo beveil. eerst in op Uit.

  g Verwante koppelingen
  • "Soorten wachtwoordbeveiliging selecteren" pag.89 • Page 127

  Instellingen projectornetwerk - menu Netwerk
  Via de instellingen in het menu Netwerk kunt u netwerkinformatie
  weergeven en de projector instellen voor het bedienen via een netwerk.
  Wanneer u Netwerkbeveil. instelt op Aan in het scherm
  Wachtwoordbeveiliging, kunt u de netwerkinstellingen niet wijzigen. Stel
  Netwerkbeveil. eerst in op Uit.

  Instelling

  Opties

  Beschrijving

  Screen Mirroring *

  Aan
  Uit

  Configureert uw Screen Mirroringinstellingen.
  Selecteer Aan om te projecteren met de
  Screen Mirroring-functies.

  Info Screen
  Mirroring *

  Weergavenaam
  MAC-adres
  Regiocode
  Kanaal
  Aangesl. apparaten

  Toont de status en details van Screen
  Mirroring.
  Beschikbaar wanneer u Screen
  Mirroring hebt ingesteld op Aan.

  Opent het menu
  Inst. Screen
  Mirroring

  Configureert uw Screen Mirroringinstellingen.

  Inst. Screen
  Mirroring *

  127

  Instelling

  Opties

  Beschrijving

  Voeding draadl.
  LAN

  Aan
  Uit

  Configureert de instellingen van uw
  draadloos LAN.
  Selecteer Aan om beelden te projecteren
  via een draadloos LAN. Als u niet via
  draadloos LAN wilt verbinden, schakelt u
  dit uit om ongeoorloofde toegang door
  anderen te voorkomen.

  Netwerkinfo Draadloos

  Aansluitmodus
  Draadl. LAN-syst.
  Antenneniveau
  Projectornaam
  SSID
  DHCP
  IP-adres
  Subnetmasker
  Gateway-adres
  MAC-adres
  Regiocode

  Toont de status en details van een
  draadloos netwerk.
  Beschikbaar wanneer u Voeding draadl.
  LAN hebt ingesteld op Aan.

  QR-code weergeven —

  Toont een QR-code voor het verbinden
  met iOS- of Android-apparaten via de
  Epson iProjection-app.

  Netwerkconfigurati Naar extra
  e
  netwerkmenu's

  Configureert uw netwerkinstellingen.

  * Alleen beschikbaar voor EB‑1795F/EB‑1785W.

  a

  Zodra u uw projector hebt verbonden met uw netwerk, kunt u de
  projectorinstellingen selecteren en de projectie bedienen via een
  compatibele webbrowser. Hiermee krijgt u externe toegang tot de
  projector.

  g Verwante koppelingen
  • "Menu Netwerk - Instellingen Screen Mirroring" pag.128
  • "Menu Netwerk - Menu Basis" pag.129
  • "Menu Netwerk - Menu Draadloos LAN" pag.130 • Page 128

  Instellingen projectornetwerk - menu Netwerk
  • "Menu Netwerk - Menu Overige" pag.132
  • "Menu Netwerk - Menu Resetten" pag.132
  • "Soorten wachtwoordbeveiliging selecteren" pag.89

  128

  Instelling

  Opties

  Beschrijving

  Prestaties
  aanpassen

  Past de snelheid/kwaliteit van Screen
  Mirroring aan.
  Selecteer een laag cijfer als u de
  beeldkwaliteit wilt verbeteren. Selecteer
  een hoog cijfer als u de
  verwerkingssnelheid wilt verhogen.

  Aansluitmodus

  Selecteert het type WPS (Wi-Fi Protected
  Setup) wanneer u draadloos verbindt met
  het netwerk. Selecteer PIN om de
  beveiliging van de verbinding te
  verbeteren. Als uw mobiel apparaat
  alleen de PBC-verbinding ondersteunt,
  selecteert u PIN/PBC.
  Beschikbaar wanneer u Bedrijfsmodus
  hebt ingesteld op Basis.

  Menu Netwerk - Instellingen Screen Mirroring
  Via de instellingen in het menu Inst. Screen Mirroring kunt u de instellingen
  voor Screen Mirroring kiezen (EB‑1795F/EB‑1785W).
  s Netwerk > Inst. Screen Mirroring

  Beschikbaar wanneer u Bedrijfsmodus
  hebt ingesteld op Uitgebreid.

  Uitgebreid

  Instelling

  Opties

  Beschrijving

  Weergavenaam

  Maximaal 32
  alfanumerieke
  tekens

  Voer een naam in voor het identificeren
  van de projector wanneer u de projector
  zoekt met de Screen Mirroring-functie.

  Bedrijfsmodus

  Basis
  Uitgebreid

  Selecteer Uitgebreid om te verbinden
  met geavanceerde opties.

  Basis

  Draadl. LAN-syst.

  Stelt de communicatiemethode tussen de
  projector en het mobiele apparaat in.

  Weergeven

  Vergaderstand

  Selecteert het type vergadering.
  • Onderbreekbaar: hiermee kunt u
  verbinding maken met een ander
  mobiel apparaat tijdens de Screen
  Mirroring-projectie.
  • Ononderbreekbaar: hiermee kunt u
  exclusief verbinding maken met één
  apparaat.

  Kanaal

  Selecteert het draadloos kanaal dat wordt
  gebruikt door Screen Mirroring.

  PIN-codemelding

  Stel dit in op Aan om de achtcijferige
  pincode weer te geven op het
  geprojecteerde beeld wanneer u andere
  invoerbronnen dan Screen Mirroring
  projecteert.

  Melding
  apparaatnaam

  Stel dit in op Aan om de naam van het
  pas verbonden apparaat weer te geven op
  het geprojecteerde beeld wanneer u
  andere invoerbronnen dan Screen
  Mirroring projecteert. • Page 129

  Instellingen projectornetwerk - menu Netwerk

  129

  Instelling

  Opties

  Beschrijving

  Instelling

  Opties

  Beschrijving

  Resetten  Hier kunt u alle correctiewaarden die u
  hebt ingesteld in het menu Inst. Screen
  Mirroring herstellen naar hun
  standaardwaarden.

  Wachtwoord
  Remote

  Maximaal 8
  alfanumerieke
  tekens
  (gebruikt gaan * :
  spaties)

  Voer een wachtwoord in om via
  Basisbediening toegang te krijgen tot de
  projector. (De gebruikersnaam is
  EPSONREMOTE; standaard
  wachtwoord is guest.)

  Wachtwoord
  webctrl

  Maximaal 8
  alfanumerieke
  tekens
  (gebruikt gaan * :
  spaties)

  Voer een wachtwoord in om via internet
  toegang te krijgen tot de projector.
  (Gebruikersnaam is EPSONWEB;
  standaard wachtwoord is admin.)

  Menu Netwerk - Menu Basis
  Via de instellingen in het menu Basis kunt u de basisnetwerkinstellingen
  selecteren.
  s Netwerk > Netwerkconfiguratie > Basis

  Instelling

  Opties

  Beschrijving

  Projectornaam

  Maximaal 16
  Voer een naam in om de projector te
  alfanumerieke
  identificeren via het netwerk.
  tekens
  (Gebruik geen " *
  +,/:;<=>?[\]`
  | spaties)

  Moderatorwachtwo Viercijferig
  ord
  nummer

  Voer een wachtwoord in voor toegang
  tot de projector als moderator met
  EasyMP Multi PC Projection of Epson
  iProjection. (Er is standaard geen
  wachtwoord ingesteld.)

  Trefwoord
  projector

  Aan
  Uit

  Stel dit in op Aan om een
  beveiligingswachtwoord in te schakelen
  om toegang tot de projector te
  verhinderen voor iedereen die zich niet
  in de dezelfde ruimte als de projector
  bevindt. U moet een willekeurig
  trefwoord invoeren dat wordt
  weergegeven vanaf een computer via
  EasyMP Multi PC Projection of Epson
  iProjection om toegang te krijgen tot de
  projector en het huidige scherm te delen.

  LAN-info
  weergeven

  Tekst en QR-code
  Tekst

  Stel het weergaveformaat in voor de
  netwerkinformatie van de projector.
  U kunt het mobiele apparaat met de
  projector verbinden via een netwerk door
  gewoon de QR-code te lezen met Epson
  iProjection. De standaardwaarde is Tekst
  en QR-code. • Page 130

  Instellingen projectornetwerk - menu Netwerk
  Menu Netwerk - Menu Draadloos LAN
  Via de instellingen in het menu Draadloos LAN kunt u de instelling voor het
  draadloos LAN selecteren.

  130

  Instelling

  Opties

  Beschrijving

  Toegangspunt
  zoeken

  Zoekweergave

  Zoek beschikbare toegangspunten voor
  het draadloos netwerk in de
  aansluitmodus Geavanceerd. Afhankelijk
  van de instellingen van het toegangspunt
  in kwestie is het mogelijk dat dit niet op
  de lijst verschijnt.

  SSID

  Maximaal 32
  alfanumerieke
  tekens

  Hiermee wordt de SSID (netwerknaam)
  van het draadloos LAN-systeem waarmee
  de projector een verbinding maakt,
  ingesteld.

  s Netwerk > Netwerkconfiguratie > Draadl. LAN

  Beveiliging

  Instelling

  Opties

  Aansluitmodus

  Geavanceerd

  Openen

  Openen: beveiliging is niet ingesteld.

  WPA2-PSK

  WPA2-PSK: de communicatie gebeurt
  met WPA2-beveiliging. Gebruikt AEScoderingsmethode. Wanneer u een
  verbinding tot stand brengt tussen een
  computer en de projector, moet u het
  wachtwoord invoeren.

  WPA/WPA2-PSK

  WPA/WPA2-PSK: maakt verbinding in
  de persoonlijke WPA-modus. De
  coderingsmethode wordt automatisch
  geselecteerd aan de hand van de
  instellingen van het toegangspunt. Stel
  een wachtwoord in dat hetzelfde is voor
  het toegangspunt.

  Beschrijving
  Selecteer het type draadloze verbinding:

  Snel

  Selecteert het type beveiliging dat wordt
  gebruikt op het draadloos netwerk.
  Wanneer u de beveiliging instelt, volgt u
  de instructies van de beheerder van het
  netwerksysteem waarmee u wilt
  verbinden.

  Snel: biedt u de mogelijkheid meerdere
  smartphones, tablets of computers direct
  te verbinden via een draadloze
  verbinding.
  Als u de verbindingsmodus Snel
  selecteert, treedt de projector op als een
  gemakkelijk toegangspunt. (Wij raden u
  aan het aantal apparaten te beperken tot
  zes of minder om de prestaties van de
  projectie te behouden.)
  Geavanceerd: biedt u de mogelijkheid
  meerdere smartphones, tablets of
  computers te verbinden via het
  toegangspunt van een draadloos netwerk.

  WPA2-EAP *
  WPA2-EAP of WPA/WPA2-EAP:
  WPA/WPA2-EAP * maakt verbinding in de WPAbedrijfsmodus. De coderingsmethode
  wordt automatisch geselecteerd aan de
  hand van de instellingen van het
  toegangspunt. Selecteer deze optie als
  LEAP wordt gebruikt. • Page 131

  Instellingen projectornetwerk - menu Netwerk
  Instelling

  Opties

  Beschrijving

  Wachtwoordzin

  Verschillende
  wachtwoordzinnen
  van 8 tot 32 tekens
  (Bij invoer vanaf
  een webbrowser:
  verschillende
  wachtwoordzinnen
  van 8 tot 63 tekens)

  Voor WPA2-PSK- en WPA/WPA2PSK-beveiliging wordt de vooraf
  gedeelde wachtwoordzin die op het
  netwerk wordt gebruikt, geselecteerd.
  Wanneer u het wachtwoord hebt
  ingevoerd en op [Enter] drukt, wordt de
  waarde ingesteld en weergegeven als een
  sterretje (*).
  Wij raden u aan het wachtwoord
  periodiek te wijzigen voor de veiligheid.
  Als de netwerkinstellingen geïnitialiseerd
  zijn, keert de instelling terug naar het
  standaardwachtwoord.

  131

  Instelling

  Opties

  Beschrijving

  Gebruikersnaam

  Gebruikersnaam: voer tot 63
  alfanumerieke tekens in. U kunt
  maximaal 32 alfanumerieke tekens
  invoeren in het projectormenu. Gebruik
  uw webbrowser om meer dan 32 tekens
  in te voeren. U kunt een domeinnaam
  invoeren door deze toe te voegen vóór de
  gebruikersnaam en te scheiden door een
  backslash (domein\gebruikersnaam).
  Als u een clientcertificaat importeert,
  wordt de naam die werd uitgereikt aan
  het certificaat, automatisch ingesteld.

  Wachtwoord

  Wachtwoord: voer een wachtwoord met
  maximum 63 alfanumerieke tekens in
  voor de authenticatie wanneer u het
  PEAP-, EAP-FAST- of LEAP-type
  gebruikt. U kunt maximaal 32
  alfanumerieke tekens invoeren in het
  projectormenu. Gebruik uw webbrowser
  om meer dan 32 tekens in te voeren.
  Nadat u het wachtwoord hebt ingevoerd
  en Voltooien hebt geselecteerd, wordt
  het wachtwoord weergegeven als een
  sterretje (*).

  Clientcertificaat

  Clientcertificaat: importeert het
  clientcertificaat wanneer het PEAP-TLSof EAP-TLS-type wordt gebruikt.

  Servercertificaat
  verifiëren

  Servercertificaat verifiëren: selecteert of
  het servercertificaat moet worden
  geverifieerd wanneer een CA-certificaat
  is ingesteld.

  CA-certificaat

  CA-certificaat: importeert het CAcertificaat wanneer het PEAP-, PEAPTLS-, EAP-TLS- of EAP-FAST-type
  wordt gebruikt.

  Stel de EAP-instellingen in voor WPA2EAP- en WPA/WPA2-EAP-beveiliging.

  EAP-instelling *
  EAP-type

  EAP-type: selecteert het
  verificatieprotocol.
  • PEAP: verificatieprotocol dat veel
  gebruikt wordt in Windows Server.
  • PEAP-TLS: verificatieprotocol dat
  gebruikt wordt in Windows Server.
  Selecteer dit bij gebruik van een
  clientcertificaat.
  • EAP-TLS: verificatieprotocol dat veel
  wordt gebruikt met een
  clientcertificaat.
  • EAP-FAST, LEAP: selecteer dit als
  deze verificatieprotocollen gebruikt
  worden. • Page 132

  Instellingen projectornetwerk - menu Netwerk
  Instelling

  Opties

  Beschrijving

  132

  s Netwerk > Netwerkconfiguratie > Overige

  Naam RADIUS-srv. Naam RADIUS-srv.: voer de te
  controleren servernaam in. U kunt
  maximaal 32 alfanumerieke tekens
  invoeren (u kunt * : en spaties niet
  gebruiken).
  Kanaal

  1ch
  6ch
  11ch

  Selecteert in de aansluitmodus Snel de
  frequentieband (kanaal) die wordt
  gebruikt door het draadloos LAN.

  IP-instellingen

  DHCP
  IP-adres
  Subnetmasker
  Gateway-adres

  DHCP: stel die in op Aan als uw netwerk
  automatisch adressen toewijst. Stel dit in
  op Uit om handmatig de gegevens voor
  IP-adres, Subnetmasker en Gatewayadres van het netwerk in te voeren met
  behulp van 0 tot 255 voor elk adresveld.
  Gebruik deze adressen niet: 0.0.0.0,
  127.x.x.x, 192.0.2.x of 224.0.0.0 tot en
  met 255.255.255.255 (waarbij x een
  cijfers is van 0 tot 255) voor IP-adres,
  255.255.255.255 of 0.0.0.0 tot en met
  254.255.255.255 voor subnetmasker en
  0.0.0.0, 127.x.x.x of 224.0.0.0 tot en met
  255.255.255.255 voor Gateway-adres.

  SSID-weergave

  Weergave IP-adres

  Aan
  Uit

  Selecteer of de SSID moet worden
  weergegeven op het Netwerk standbyscherm en het Startscherm.

  Aan
  Uit

  Selecteer of het IP-adres moet worden
  weergegeven op het Netwerk standbyscherm en het Startscherm.

  * Alleen beschikbaar voor EB‑1795F/EB‑1785W/EB‑1781W.

  Menu Netwerk - Menu Overige
  Via de instellingen in het menu Overige kunt u andere netwerkinstellingen
  selecteren (EB‑1795F/EB‑1785W/EB‑1781W).

  Instelling

  Opties

  Beschrijving

  Beveiligde HTTP

  Aan
  Uit

  Voor een betere veiligheid wordt de
  communicatie tussen de projector en de
  computer in Web Control gecodeerd. Als
  de beveiliging wordt ingesteld met Web
  Control, is het aanbevolen dit op Aan te
  zetten.

  Webservercertificaa —
  t

  Importeert het webservercertificaat voor
  beveiligde HTTP.

  Menu Netwerk - Menu Resetten
  Via de instellingen in het menu Resetten kunt u alle basisnetwerkinstellingen
  opnieuw instellen. • Page 133

  Instellingen projectornetwerk - menu Netwerk
  s Netwerk > Netwerkconfiguratie > Resetten

  Instelling

  Opties

  Beschrijving

  Netwerkinstellinge
  n resetten.

  Ja
  Nee

  Selecteer Ja om alle netwerkinstellingen
  te resetten.

  133 • Page 134

  Instellingen configuratie van de projector - menu ECO
  Via de instellingen in het menu ECO kunt u de projectorfuncties aanpassen
  om energie te besparen.
  Als u een energiebesparende instelling selecteert, verschijnt een pictogram van
  een blad naast het menu-item.

  Instelling

  Opties

  Stroomverbruik

  Beschrijving
  De helderheidsmodus van de
  projectorlamp selecteren. U kunt geen
  instellingen selecteren wanneer u de
  projector op grote hoogte gebruikt of op
  locaties waar het apparaat is blootgesteld
  aan hoge temperaturen.

  Normaal

  Normaal: stelt de maximale
  lamphelderheid in.

  ECO

  ECO: vermindert de lamphelderheid en
  de ventilatorruis waardoor energie wordt
  bespaard en de levensduur van de lamp
  wordt verlengd.

  134

  Instelling

  Opties

  Beschrijving

  Lichtoptimalisatie

  Aan
  Uit

  Als dit is ingesteld op Aan, wordt de
  helderheid van de lamp aangepast aan
  het geprojecteerde beeld. Dit helpt bij het
  beperken van het stroomverbruik door
  de helderheid van de lamp te
  verminderen volgens de geprojecteerde
  scène.
  De instelling wordt opgeslagen voor elke
  kleurmodus.
  Dit item wordt ingeschakeld wanneer:
  • Stroomverbruik is ingesteld op
  Normaal of Automatisch.
  • Autom. iris is ingesteld op Uit.
  s Beeld > Autom. iris

  Sluimerstand

  Aan
  Uit

  Schakelt de projector automatisch uit na
  een interval van inactiviteit (wanneer
  Aan).

  Tijd sluimerstand

  1 tot 30 minuten

  Stelt het interval in voor de sluimerstand.

  Timerafdekking
  lens

  Aan
  Uit

  Schakelt de projector na 30 minuten
  automatisch uit als de lensafdekking is
  gesloten (wanneer Aan).

  Timer A/V dempen Aan
  Uit

  De voeding van de projector schakelt na
  30 minuten automatisch uit als A/V
  dempen is ingeschakeld (wanneer Aan).

  ECO-weergave

  Aan
  Uit

  Toont het pictogram van een blad in de
  linkerbenedenhoek van het
  geprojecteerde scherm om de
  energiebesparende status aan te duiden
  wanneer de lamphelderheid verandert
  (wanneer Aan).

  Resetten  Stelt alle aanpassingswaarden in het
  menu ECO opnieuw in naar de
  standaardinstellingen. • Page 135

  Instellingen configuratie van de projector - menu ECO

  a

  • Wanneer de instelling Tijd sluimerstand is ingeschakeld, wordt de
  lamp korte tijd gedimd voordat de timerlimiet is bereikt en de
  projector schakelt uit.
  • Wanneer de instellingen Timerafdekking lens of Timer A/V
  dempen zijn ingeschakeld, gebruikt de lamp minder vermogen
  wanneer de lensafdekking is gesloten of als A/V dempen is
  geactiveerd.

  g Verwante koppelingen
  • "Instellingen configuratie van de projector - menu Uitgebreid" pag.125

  135 • Page 136

  Weergave Projectorinformatie - Menu Informatie
  U kunt informatie weergeven over de projector en de versie door het menu
  Informatie weer te geven. U kunt echter geen instellingen in het menu
  wijzigen.

  Informatie-item

  Beschrijving

  Beamerinfo

  Toont de projectorinformatie.

  Versie

  Toont de firmwareversie van de projector.

  136

  Menu Informatie - Menu Projectorinformatie
  U kunt informatie weergeven over de projector en de invoerbronnen via het
  menu Beamerinfo in het menu Informatie van de projector.

  a

  g Verwante koppelingen
  • "Menu Informatie - Menu Projectorinformatie" pag.136

  De beschikbare instellingen zijn afhankelijk van de huidige
  ingangsbron. De timer voor het lampgebruik begint pas met de
  registratie van de lampuren wanneer u de lamp minstens 10 uur hebt
  gebruikt.

  Informatie-item

  Beschrijving

  Lampuren

  Toont het aantal uur (H) dat de lamp is gebruikt in de
  modi Normaal en ECO Stroomverbruik; als de
  informatie geel wordt weergegeven, moet u de lamp
  binnenkort vervangen door een originele Epson-lamp.

  Bron

  Toont de naam van de poort waarop de huidige
  ingangsbron is aangesloten.

  Ingangssignaal

  Toont de instelling van het ingangssignaal van de
  huidige ingangsbron.

  Resolutie

  Toont de resolutie van de huidige ingangsbron. • Page 137

  Weergave Projectorinformatie - Menu Informatie
  Informatie-item

  Beschrijving

  Videosignaal

  Toont het formaat van het videosignaal van de huidige
  ingangsbron.

  Vernieuwingssnelh.

  Toont de vernieuwingsfrequentie van de huidige
  ingangsbron.

  Sync. info

  Toont informatie die een onderhoudstechnicus nodig
  kan hebben.

  Status

  Toont informatie over projectorproblemen die een
  onderhoudstechnicus nodig kan hebben.

  Serienummer

  Toont het serienummer van de projector.

  Event ID

  Toont het Event ID-nummer van de gebeurtenis dat
  overeenkomt met een netwerkprobleem. Raadpleeg de
  lijst van Event ID-codes.

  137

  Event IDcode

  Oorzaak en oplossing

  0022
  0027
  0028
  0029
  0030
  0031
  0035

  Onstabiele communicatie screen mirroring. Controleer de status van
  de netwerkcommunicatie, wacht enkele ogenblikken en probeer
  opnieuw te verbinden met het netwerk.

  0023
  0024
  0025

  Verbinding mislukt. Als u het scherm voor het invoeren van de pin
  ziet, voert u de pincode in die wordt weergegeven op het standbyscherm van Screen Mirroring of onderaan rechts van het
  geprojecteerde beeld. Indien het probleem hierdoor niet wordt
  opgelost, start u de projector en de aangesloten apparaten opnieuw
  op en controleert u daarna de instellingen van de verbinding.

  0041

  Verbinding mislukt. Verwijder de opgenomen projectorinformatie
  op uw computer en probeer opnieuw verbinding te maken.

  0432
  0435

  De netwerksoftware is niet gestart. Schakel de projector uit en
  opnieuw in.

  0433

  Kan geen overgedragen beelden weergeven. Start de netwerksoftware
  opnieuw op.

  Als u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met uw
  netwerkbeheerder of met Epson voor technische ondersteuning.

  0434
  0481
  0482
  0485

  Onstabiele netwerkcommunicatie. Controleer de status van de
  netwerkcommunicatie, wacht enkele ogenblikken en probeer
  opnieuw te verbinden met het netwerk.

  Event IDcode

  Oorzaak en oplossing

  0020
  0026
  0032
  0036
  0037
  0038

  Er is een communicatiefout van screen mirroring opgetreden.
  Schakel de projector uit en opnieuw in of start de netwerksoftware
  opnieuw op.

  0483
  04FE

  De netwerksoftware is onverwacht afgesloten. Controleer de status
  van de netwerkcommunicatie en schakel daarna de projector uit en
  opnieuw in.

  0484

  De communicatie met de computer is verbroken. Start de
  netwerksoftware opnieuw op.

  0479
  04FF

  Er is een projectorsysteemfout opgetreden. Schakel de projector uit
  en opnieuw in.

  0891

  0021

  Kan Screen Mirroring niet starten. Schakel de projector uit en
  opnieuw in.

  Kan geen toegangspunt vinden met hetzelfde SSID. Stel de
  computer, het toegangspunt en de projector in op dezelfde SSID.

  g Verwante koppelingen
  • "Lijst Event ID-codes" pag.137

  Lijst Event ID-codes
  Als de optie Event ID in het menu Beamerinfo een codenummer toont, moet
  u deze lijst van Event ID-codes controleren voor de oplossing voor het
  projectorprobleem dat gekoppeld is aan de code. • Page 138

  Weergave Projectorinformatie - Menu Informatie
  Event IDcode

  Oorzaak en oplossing

  0892

  Het WPA/WPA2-verificatietype komt niet overeen. Controleer de
  beveiligingsinstellingen van het draadloos netwerk.

  0893

  Het TKIP/AES-coderingstype komt niet overeen. Controleer de
  beveiligingsinstellingen van het draadloos netwerk.

  0894

  De communicatie met een niet-gemachtigd toegangspunt is
  verbroken. Neem contact op met uw netwerkbeheerder.

  0898

  Ophalen DHCP mislukt. Controleer of de DHCP-server correct
  werkt. Als u geen DHCP gebruikt, zet u de instelling DHCP op Uit
  in het menu Netwerk van de projector.
  s Netwerk > Netwerkconfiguratie > Draadloos LAN > IPinstellingen > DHCP

  0899

  Overige communicatiefouten.

  089A

  Het EAP-verificatietype komt niet overeen met het netwerk.
  Controleer de beveiligingsinstellingen van het draadloos LAN en
  controleer of het beveiligingscertificaat correct is geïnstalleerd.

  089B

  EAP-serververificatie mislukt. Controleer de beveiligingsinstellingen
  van het draadloos LAN en controleer of het beveiligingscertificaat
  correct is geïnstalleerd.

  089C

  EAP-clientverificatie mislukt. Controleer de beveiligingsinstellingen
  van het draadloos LAN en controleer of het beveiligingscertificaat
  correct is geïnstalleerd.

  089D

  Uitwisseling sleutels mislukt. Controleer de beveiligingsinstellingen
  van het draadloos LAN en controleer of het beveiligingscertificaat
  correct is geïnstalleerd.

  138 • Page 139

  Opties projector resetten- menu Resetten
  U kunt de meeste projectorinstellingen opnieuw instellen naar hun
  standaardwaarden via het menu Resetten.

  139

  • Lampuren
  • Wachtwoord
  * Beschikbaar als u een gebruikerslogo hebt opgeslagen.

  Instelling

  Opties

  Beschrijving

  Lampuren
  terugzetten  Stel de gebruikstimer van de projector
  opnieuw in op nul wanneer u de lamp
  vervangt.

  Alle standaardw.  Hiermee worden de meeste
  projectorinstellingen opnieuw ingesteld
  naar hun standaardwaarden.

  U kunt de volgende instellingen niet resetten via de optie Alle standaardw.:

  Ingangssignaal
  Gebruikerslogo
  Achtergrond weerg. *
  Opstartscherm *
  A/V dempen *
  Taal
  Datum & tijd
  Items menu Netwerk • Page 140

  Menu-instellingen kopiëren tussen projectors (Batchinstelling)
  Na het selecteren van de menu-instellingen voor een projector kunt u de
  volgende methoden gebruiken om de instellingen te kopiëren naar andere
  projectors, zolang ze hetzelfde model hebben.
  • met behulp van een USB-flashstation
  • door de computer en de projector met elkaar te verbinden via een USBkabel
  Menu-instellingen zoals de volgende, worden niet naar de andere projector
  gekopieerd.
  • Instellingen van het menu Netwerk (behalve het menu Overige)
  • Lampuren en Status in het menu Beamerinfo

  a

  Voer de batchinstelling uit voordat u beeldinstellingen, zoals Keystone,
  aanpast. Omdat de beeldaanpassingswaarden ook naar een andere
  projector worden gekopieerd, worden de aanpassingen die u hebt
  gemaakt voordat u de batchinstelling uitvoert, overschreven en kan het
  geprojecteerde scherm dat u hebt aangepast, wijzigen.
  Wanneer u de menu-instellingen van de ene projector naar een andere
  kopieert, wordt ook het gebruikerslogo gekopieerd. Registreer geen
  informatie die u niet wilt delen tussen meerdere projectoren, zoals een
  gebruikerslogo.

  Let op
  Epson aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten in de batchinstelling en
  verwante reparatiekosten veroorzaakt door stroomuitval, communicatiefouten of
  andere problemen die dergelijke fouten kunnen veroorzaken.

  g Verwante koppelingen
  • "Instellingen overdragen vanaf een USB-flashstation" pag.140
  • "Instellingen overdragen vanaf een computer" pag.141

  Instellingen overdragen vanaf een USB-flashstation
  U kunt menu-instellingen met een USB-flashstation van de ene projector naar
  een andere met hetzelfde model kopiëren.

  a

  140

  Het USB-flashstation moet een FAT-formaat gebruiken en mag geen
  beveiligingsfunctie bevatten. Verwijder alle bestanden op het station
  voordat u het gebruikt voor een batchinstelling, anders worden de
  instellingen mogelijk niet juist opgeslagen.

  de voedingskabel los van de projector en controleer of alle
  a Koppel
  indicatielampjes op de projector uit zijn gegaan.
  een leeg USB-flashstation direct aan op de USB-A-poort van de
  b Sluit
  projector.
  de [Esc]-knop op de afstandsbediening of het bedieningspaneel
  c Houd
  ingedrukt en sluit de voedingskabel aan op de projector.
  de knop [Esc] los wanneer alle lampjes van de projector branden.
  d Laat
  De lampjes beginnen te knipperen en het batchinstellingsbestand wordt
  naar het USB-flashstation overgezet. Wanneer het schrijven is voltooid,
  schakelt de projector uit.

  Let op
  Koppel de voedingskabel of het USB-flashstation niet los van de projector
  terwijl het bestand wordt overgezet. Als de voedingskabel of het USBflashstation wordt losgekoppeld, zal de projector mogelijk niet juist starten.

  e Verwijder het USB-flashstation.
  a

  De bestandsnaam voor het batchinstellingsbestand is
  PJCONFDATA.bin. Als u de bestandsnaam moet wijzigen, voeg
  tekst toe na PJCONFDATA. Gebruik hierbij uitsluitend
  alfanumerieke tekens. Als u het gedeelte PJCONFDATA van de
  bestandsnaam wijzigt, zal de projector het bestand mogelijk niet
  correct herkennen.

  de voedingskabel los van de projector waarnaar u de
  f Koppel
  instellingen wilt kopiëren en controleer of alle lampjes op de projector
  zijn gedoofd. • Page 141

  Menu-instellingen kopiëren tussen projectors (Batchinstelling)
  het USB-flashstation met het opgeslagen batchinstellingsbestand
  g Sluit
  aan op de USB-A-poort van de projector.
  de knop [Menu] op de afstandsbediening of het bedieningspaneel
  h Houd
  ingedrukt en sluit de voedingskabel aan op de projector.
  de knop [Menu] los wanneer alle lampjes van de projector
  i Laat
  branden.
  Wanneer alle indicatielampjes beginnen te knipperen, worden de
  instellingen geschreven. Wanneer het schrijven is voltooid, schakelt de
  projector uit.

  Let op
  Koppel de voedingskabel of het USB-flashstation niet los van de projector
  terwijl het bestand wordt overgezet. Als de voedingskabel of het station
  wordt losgekoppeld, zal de projector mogelijk niet juist starten.

  j Verwijder het USB-flashstation.
  Instellingen overdragen vanaf een computer
  U kunt menu-instellingen van de ene projector naar een andere van hetzelfde
  model kopiëren door de computer en projector te verbinden met een USBkabel.

  a

  U kunt deze batchinstelmethode gebruiken met de volgende
  besturingssysteemversies:
  • Windows Vista en later
  • OS X 10.7.x en nieuwer

  de voedingskabel los van de projector en controleer of alle
  a Koppel
  indicatielampjes op de projector uit zijn gegaan.
  een USB-kabel aan op de USB-poort van de computer en op de
  b Sluit
  USB-B-poort van de projector.

  141

  de [Esc]-knop op de afstandsbediening of het bedieningspaneel
  c Houd
  ingedrukt en sluit de voedingskabel aan op de projector.
  de knop [Esc] los wanneer alle lampjes van de projector branden.
  d Laat
  De computer herkent de projector als een verwisselbare schijf.
  het pictogram of de map van de verwisselbare schijf en sla het
  e Open
  batchinstellingsbestand op de computer op.

  a

  De bestandsnaam voor het batchinstellingsbestand is
  PJCONFDATA.bin. Als u de bestandsnaam moet wijzigen, voeg
  tekst toe na PJCONFDATA. Gebruik hierbij uitsluitend
  alfanumerieke tekens. Als u het gedeelte PJCONFDATA van de
  bestandsnaam wijzigt, zal de projector het bestand mogelijk niet
  correct herkennen.

  het USB-apparaat uit (Windows) of sleep het pictogram van de
  f Werp
  verwisselbare schijf naar de Prullenmand (OS X).
  de USB-kabel los.
  g Koppel
  De projector wordt uitgeschakeld.
  de voedingskabel los van de projector waarnaar u de
  h Koppel
  instellingen wilt kopiëren en controleer of alle lampjes op de projector
  zijn gedoofd.

  een USB-kabel aan op de USB-poort van de computer en op de
  i Sluit
  USB-B-poort van de projector.
  de knop [Menu] op de afstandsbediening of het bedieningspaneel
  j Houd
  ingedrukt en sluit de voedingskabel aan op de projector.
  de knop [Menu] los wanneer alle lampjes van de projector
  k Laat
  branden.
  De computer herkent de projector als een verwisselbare schijf. • Page 142

  Menu-instellingen kopiëren tussen projectors (Batchinstelling)
  het batchinstellingsbestand (PJCONFDATA.bin) dat u op de
  l Kopieer
  computer hebt opgeslagen, naar de map op het hoogste niveau van de

  Lampjesstatus

  verwisselbare schijf.

  a

  Kopieer alleen het batchinstellingsbestand en geen andere
  bestanden of mappen naar de verwisselbare schijf.

  het USB-apparaat uit (Windows) of sleep het pictogram van de
  m Werp
  verwisselbare schijf naar de Prullenmand (OS X).
  de USB-kabel los.
  n Koppel
  Wanneer alle indicatielampjes beginnen te knipperen, worden de

  instellingen geschreven. Wanneer het schrijven is voltooid, schakelt de
  projector uit.

  Let op
  Koppel de voedingskabel niet los van de projector terwijl het bestand wordt
  overgezet. Als de voedingskabel wordt losgekoppeld, zal de projector
  mogelijk niet juist starten.

  g Verwante koppelingen
  • "Foutmelding batchinstelling" pag.142

  Foutmelding batchinstelling
  De lampjes op de projector geven aan als er een fout optreedt tijdens een
  batchinstelling. Controleer de status van de lampjes van de projector en volg
  de instructies die in de onderstaande tabel zijn beschreven.

  • Lamp: oranje - snel
  knipperend
  • Temp: oranje - snel
  knipperend

  • Voeding: blauw - snel
  knipperend
  • Status: blauw - snel
  knipperend
  • Lamp: oranje - snel
  knipperend
  • Temp: oranje - snel
  knipperend

  142

  Probleem en oplossing
  Het batchinstellingsbestand is mogelijk beschadigd of
  het USB-flashstation is mogelijk niet correct
  aangesloten.
  Koppel het USB-flashstation los, koppel de
  voedingskabel van de projector los en sluit deze weer
  aan en probeer het dan opnieuw.

  Het schrijven van de instellingen is mogelijk mislukt en
  er is mogelijk een fout opgetreden in de firmware van
  de projector.
  Stop het gebruik van de projector en trek de stekker uit
  het stopcontact. Neem contact op met Epson voor hulp. • Page 143

  De projector onderhouden
  U moet mogelijk de projectorlens reinigen en de luchtfilter en ventilatieopeningen schoonmaken om te voorkomen dat de projector oververhit raakt door geblokkeerde
  ventilatie.
  De enige onderdelen die u zelf moet vervangen, zijn de lamp, luchtfilter en de batterijen van de afstandsbediening. Als er andere onderdelen moeten worden vervangen,
  neemt u contact op met Epson of een erkend Epson-servicecentrum.

  Waarschuwing
  Voordat u een onderdeel van de projector schoonmaakt, moet u dit uitschakelen en de voedingskabel loskoppelen. Open nooit een deksel van de projector, behalve zoals specifiek
  toegelicht in deze handleiding. Gevaarlijke elektrische spanningen in de projector kunnen ernstig letsel veroorzaken.

  g Verwante koppelingen
  • "De lens reinigen" pag.144
  • "De projectorbehuizing reinigen" pag.145
  • "Onderhoud van de luchtfilter en ventilatieopeningen" pag.146
  • "Onderhoud projectorlamp" pag.148
  • "De batterijen van de afstandsbediening vervangen" pag.153 • Page 144

  De lens reinigen
  Reinig de projectorlens regelmatig of wanneer u stof of vegen op het
  oppervlak merkt.
  • Om stof of vlekken te verwijderen veegt u de lens schoon met
  lensreinigingspapier.
  • Om hardnekkige vlekken te verwijderen, bevochtigt u een zachte vezelvrije
  doek met lensreinigingsmiddel en veegt u de lens voorzichtig schoon. Spuit
  vloeistof niet direct op de lens.

  Waarschuwing
  Gebruik geen lensreinigingsmiddel dat brandbaar gas bevat. De hoge
  temperatuur die wordt gegenereerd door de projectorlamp kan brand
  veroorzaken.

  Let op

  Gebruik geen glasreinigingsmiddel of ruwe materialen voor het reinigen van de
  lens en stel het product niet bloot aan eventuele impact, anders kan het
  beschadigd raken. Gebruik geen luchtspray aangezien deze gassen een brandbaar
  residu kunnen achterlaten.

  144 • Page 145

  De projectorbehuizing reinigen
  Voordat u de projectorbehuizing reinigt, moet u de projector uitschakelen en
  de voedingskabel loskoppelen.
  • Om stof of vuil te verwijderen, moet u een zachte, droge, vezelvrije doek
  gebruiken.
  • Om hardnekkig vuil te verwijderen, gebruikt u een zachte doek die is
  bevochtigd met water en zachte zeep. Spuit vloeistof niet direct op de
  projector.

  Let op

  Gebruik geen was, alcohol, benzeen, verfverdunner of andere chemische
  producten voor het reinigen van de projectorbehuizing. Dergelijke producten
  kunnen de behuizing beschadigen. Gebruik geen luchtspray aangezien deze
  gassen een brandbaar residu kunnen achterlaten.

  145 • Page 146

  Onderhoud van de luchtfilter en ventilatieopeningen
  Regelmatig filteronderhoud is belangrijk voor uw projector. Reinig de
  luchtfilter wanneer een bericht verschijnt met de melding dat de temperatuur
  binnenin de projector een hoog niveau heeft bereikt. Het wordt aanbevolen
  deze onderdelen elke 2000 uur te reinigen. Reinig ze met kortere intervallen
  als u de projector in een zeer stoffige omgeving gebruikt.

  Let op

  Als er geen regelmatig onderhoud wordt uitgevoerd, zal uw Epson-projector u
  melden wanneer de temperatuur binnenin de projector een hoog niveau heeft
  bereikt. Wacht niet tot deze waarschuwing verschijnt om uw projectorfilter te
  onderhouden aangezien langdurige blootstelling aan hoge temperaturen de
  levensduur van de projector of lamp kan verkorten.

  g Verwante koppelingen
  • "De luchtfilter en de ventilatieopeningen reinigen" pag.146
  • "De luchtfilter vervangen" pag.146

  146

  a

  U kunt de luchtfilter verwijderen zodat u beide zijden kunt
  reinigen. Spoel de luchtfilter niet af in water of gebruik geen
  schoonmaakmiddel of oplosmiddel om het te reinigen.

  Let op

  Gebruik geen luchtspray. De gassen kunnen een brandbaar residu
  achterlaten of stof en afval in de optische elementen of andere gevoelige
  gebieden van de projector duwen.

  het stof moeilijk te verwijderen is of als de luchtfilter beschadigd is,
  c Als
  moet u de luchtfilter vervangen.

  De luchtfilter vervangen
  U moet de luchtfilter vervangen in de volgende omstandigheden:

  De luchtfilter en de ventilatieopeningen reinigen
  Reinig de luchtfilter van de projector of ventilatieopeningen als ze stoffig zijn
  of als u een bericht ziet met de opdracht ze te reinigen.

  a Schakel de projector uit en koppel de voedingskabel los.
  het stof voorzichtig met een kleine stofzuiger die speciaal is
  b Verwijder
  ontwikkeld voor computers of met een zeer zachte borstel (zoals een
  penseel).

  • Na het reinigen van de luchtfilter ziet u een bericht dat de filter gereinigd of
  vervangen moet worden
  • Het luchtfilter is gescheurd of beschadigd
  U kunt het luchtfilter vervangen terwijl de projector aan het plafond is
  gemonteerd of op een tafel is geplaatst.

  a Schakel de projector uit en koppel de voedingskabel los. • Page 147

  Onderhoud van de luchtfilter en ventilatieopeningen

  b Trek de luchtfilter uit de projector.

  a

  Gooi gebruikte luchtfilters weg conform de lokale regelgeving.
  • Filterframe: polypropyleen
  • Filter: polypropyleen

  147

  het nieuwe luchtfilter in de projector zoals weergegeven en duw
  c Plaats
  er voorzichtig op tot deze op zijn plaats klikt.

  g Verwante koppelingen
  • "Reserve-onderdelen" pag.173 • Page 148

  Onderhoud projectorlamp
  De projector houdt het aantal uren dat de lamp is gebruikt bij en toont deze
  informatie in het menusysteem van de projector.

  148

  • De voedingsindicator van de projector knippert blauw en de lampindicator
  knippert oranje.

  Vervang de lamp zo snel mogelijk wanneer het volgende optreedt:
  • Het geprojecteerde beeld wordt donkerder of de kwaliteit verslechtert
  • Er wordt een bericht weergegeven wanneer u de projector inschakelt met de
  vraag de lamp te vervangen (het bericht wordt 100 uur voor het verwachte
  einde van de levensduur van de lamp weergegeven en blijft gedurende 30
  seconden weergegeven)

  Let op

  • Als u de lamp blijft gebruiken nadat de vervangingsperiode is afgelopen, neemt
  de kans toe dat de lamp kan exploderen. Als de melding dat de projectorlamp
  moet worden vervangen verschijnt, vervang de projectorlamp dan zo snel
  mogelijk door een nieuwe, zelfs als de projectorlamp nog gewoon werkt.
  • Schakel de stroom niet herhaaldelijk uit en onmiddellijk weer aan. Het
  veelvuldig aan- en uitzetten van de projector kan de levensduur van de lampen
  verkorten.
  • Afhankelijk van de kenmerken van de projectorlamp en de manier waarop hij is
  gebruikt, kan het gebeuren dat de projectorlamp donkerder wordt of niet meer
  werkt voordat de melding over de vervanging verschijnt. Zorg ervoor dat u altijd
  een extra projectorlamp achter de hand hebt voor noodgevallen.
  • Wij raden u aan de originele vervanglampen van Epson te gebruiken. Het
  gebruik van niet-originele lampen kan de projectiekwaliteit en veiligheid
  beïnvloeden. Het kan zijn dat schade of defecten veroorzaakt door het gebruik
  van niet-originele lampen niet worden gedekt door de garantie van Epson. • Page 149

  Onderhoud projectorlamp
  g Verwante koppelingen
  • "De lamp vervangen" pag.149
  • "De lamptimer resetten" pag.152
  • "Specificaties van de projector" pag.178

  De lamp vervangen
  U kunt de lamp vervangen terwijl de projector op een tafel is geplaatst of aan
  het plafond is gemonteerd.

  Waarschuwing
  • Laat de lamp volledig afkoelen voordat u deze vervangt om letsels te voorkomen.
  • De lamp mag nooit worden gedemonteerd of gewijzigd. Als een aangepaste of
  gedemonteerde lamp wordt geïnstalleerd in de projector, kan dit leiden tot
  brand, elektrische schokken, andere schade of lichamelijk letsel.

  a Schakel de projector uit en koppel de voedingskabel los.
  b Laat de projectorlamp minstens één uur afkoelen.
  de schroevendraaier die bij de reservelamp is geleverd om de
  c Gebruik
  schroef die het lampdeksel vasthoudt, los te maken.

  149

  Waarschuwing
  Wanneer u de lamp vervangt, is het mogelijk dat de lamp breekt. Als u de
  projectorlamp van een aan het plafond opgehangen projector moet
  vervangen, ga er dan altijd van uit dat de lamp is gebroken en ga naast en
  niet onder de lampdeksel staan. Verwijder de lampdeksel voorzichtig. Wees
  voorzichtig bij het verwijderen van het lampdeksel; er kunnen glasscherven
  uit vallen en iemand verwonden. Neem onmiddellijk contact op met een
  arts als een glasscherf in uw mond of uw oog is terechtgekomen. • Page 150

  Onderhoud projectorlamp

  d Schuif het lampdeksel naar buiten en til het op.

  e Til de lampbevestigingsveer op.

  150

  f Til de lamphendel op en trek de lamp voorzichtig uit de projector.

  a

  • Als u merkt dat de lamp gebarsten is wanneer u de lamp
  verwijdert, moet u deze vervangen door een nieuwe of contact
  opnemen met Epson voor hulp.
  • De lamp(en) in dit product bevat(ten) kwik (Hg). Raadpleeg
  uw lokale wetten en voorschriften betreffende het weggooien
  of recyclen. Gooi ze niet bij het huishoudelijk afval. • Page 151

  Onderhoud projectorlamp
  de nieuwe lamp voorzichtig in de projector. Als de lamp niet
  g Plaats
  goed past, moet u controleren of deze in de juiste richting is geplaatst.

  Let op

  Raak het glas op het lampcompartiment niet aan om vroegtijdige defecten
  van de lamp te vermijden.

  151

  de lampbevestigingsveer zakken en duw omlaag op de linker- en
  h Laat
  rechterkant tot dit op zijn plaats klikt. • Page 152

  Onderhoud projectorlamp
  het lampdeksel terug en draai de schroef vast om het deksel te
  i Plaats
  bevestigen.

  152

  De lamptimer resetten
  U moet de lamptijd resetten nadat u de projectorlamp hebt vervangen om het
  lampvervangingsbericht te wissen en het lampgebruik correct te bij te houden.

  a

  Reset de lamptimer niet als u de lamp niet hebt vervangen om
  onnauwkeurige informatie over het lampgebruik te vermijden.

  a Zet de projector aan.
  b Druk op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op [Menu].
  c Selecteer het menu Resetten en druk op [Enter].
  d Selecteer het menu Lampuren terugzetten en druk op [Enter].

  a

  • Controleer of het lampdeksel stevig is geïnstalleerd. Is dit niet
  het geval dan zal de lamp niet inschakelen.
  • Oefen niet te veel druk uit wanneer u de lamp vervangt en zorg
  dat het deksel niet vervormd raakt.

  Zet de lamptimer opnieuw in op nul om het gebruik van de nieuwe lamp bij
  te houden.
  g Verwante koppelingen
  • "Reserve-onderdelen" pag.173

  U wordt gevraagd of u de lampuren wilt terugzetten.

  e Selecteer Ja en druk op [Enter].
  f Druk op [Menu] of [Esc] om de menu's af te sluiten. • Page 153

  De batterijen van de afstandsbediening vervangen
  De afstandsbediening gebruikt twee AA mangaan- of alkalinebatterijen.
  Vervang de batterijen zodra ze leeg zijn.

  Let op

  Lees de Veiligheidsvoorschriften voordat u aan de slag gaat met de batterijen.

  a Verwijder de batterijklep zoals weergegeven.

  b Verwijder de oude batterijen.
  c Plaats de batterijen met de uiteinden + en – in de weergegeven richting.

  153

  Waarschuwing
  Plaats de batterijen aan de hand van de plus- (+) en mintekens (–) in de
  batterijhouder. Als de batterijen verkeerd worden gebruikt, kan hij
  ontploffen of gaan lekken en brand, letsel of productschade veroorzaken.

  de batterijklep terug en druk deze omlaag tot de klep op zijn
  d Plaats
  plaats klikt. • Page 154

  Problemen oplossen
  Controleer de oplossingen in deze secties als u problemen ondervindt met de projector.
  g Verwante koppelingen
  • "Projectieproblemen" pag.155
  • "Status projectorlampjes" pag.156
  • "De Help-schermen van de projector gebruiken" pag.159
  • "Beeld- of geluidsproblemen oplossen" pag.160
  • "Problemen met de bediening van de projector en de afstandsbediening oplossen" pag.166
  • "Netwerkproblemen oplossen" pag.168 • Page 155

  Projectieproblemen
  Als de projector niet goed werkt, moet u deze uitschakelen, loskoppelen en
  opnieuw aansluiten en inschakelen.
  Controleer het volgende als dit het probleem niet oplost:
  • De lampjes op de projector kunnen het probleem aangeven.
  • Het Help-systeem van de projector kan informatie weergeven over
  algemene problemen.
  • De oplossingen in deze handleiding kunnen u helpen met het oplossen van
  veel problemen.
  Als geen van deze oplossingen helpt, kunt u contact opnemen met Epson voor
  technische ondersteuning.

  155 • Page 156

  Status projectorlampjes
  De lampjes op de projector geven de projectorstatus aan en laten u weten
  wanneer een probleem optreedt. Controleer de status en kleur van de lampjes
  en raadpleeg dan deze tabel voor een oplossing.

  a

  • Als de lampjes een patroon tonen dat niet wordt vermeld in de
  onderstaande tabel, schakelt u de projector uit, haalt u de stekker uit
  het stopcontact en neemt u contact op met Epson voor hulp.

  156

  Projectorstatus
  Lampje en status

  Probleem en oplossingen

  Voeding: blauw opgelicht Normale werking.
  Status: blauw opgelicht
  Lamp: uit
  Temp: uit
  Voeding: blauw opgelicht
  Status: knipperend blauw
  Lamp: uit
  Temp: uit

  Opwarmen of uitschakelen. Wacht tijdens het
  opwarmen ongeveer 30 seconden tot een beeld
  verschijnt.
  Alle knoppen worden uitgeschakeld tijdens het
  opwarmen en uitschakelen.

  Voeding: blauw opgelicht Stand-by- of sluimerstand.
  Status: uit
  Wanneer u op de voedingsknop drukt, start de projectie.
  Lamp: uit
  Temp: uit
  Voeding: knipperend
  blauw
  Status: status lampje
  varieert
  Lamp: status lampje
  varieert
  Temp: knipperend oranje

  A Indicator Aan/Stand-by (voeding)
  B Statusindicatielampje
  C Indicatielampje projectorlamp
  D Temp-lampje (temperatuur)
  E Draadloos LAN-lampje

  Projector is te warm.
  • Controleer of de ventilatie-openingen en de luchtfilter
  niet zijn verstopt met stof of geblokkeerd worden door
  objecten in de buurt.
  • Reinig of vervang de luchtfilter.
  • Controleer of de omgevingstemperatuur niet te warm
  is. • Page 157

  Status projectorlampjes

  157

  Lampje en status

  Probleem en oplossingen

  Lampje en status

  Voeding: uit
  Status: knipperend blauw
  Lamp: uit
  Temp: oranje opgelicht

  De projector is oververhit en uitgeschakeld. Laat deze
  uitgeschakeld om de projector gedurende 5 minuten te
  laten afkoelen.
  • Controleer of de ventilatie-openingen en de luchtfilter
  niet zijn verstopt met stof of geblokkeerd worden door
  objecten in de buurt.
  • Reinig of vervang de luchtfilter.
  • Als u de projector op grote hoogte gebruikt, zet u de
  instelling Hoogtemodus op Aan in het menu
  Uitgebreid van de projector.
  s Uitgebreid > Bewerking > Hoogtemodus
  • Als het probleem zich blijft voordoen, koppelt u de
  projector los en neemt u contact op met Epson voor
  hulp.

  Voeding: uit
  Er is een probleem met een ventilator of sensor. Schakel
  Status: knipperend blauw de projector uit, koppel deze los en neem contact op met
  Epson voor hulp.
  Lamp: uit
  Temp: knipperend oranje

  Voeding: uit
  Er is een probleem met de lamp.
  Status: knipperend blauw • Controleer of de lamp is opgebrand, kapot of onjuist
  geïnstalleerd is. Plaats de lamp opnieuw of vervang de
  Lamp: oranje opgelicht
  lamp indien nodig.
  Temp: uit
  • Reinig het luchtfilter.
  • Als u de projector op grote hoogte gebruikt, zet u de
  instelling Hoogtemodus op Aan in het menu
  Uitgebreid van de projector.
  s Uitgebreid > Bewerking > Hoogtemodus
  • Als het probleem zich blijft voordoen, koppelt u de
  projector los en neemt u contact op met Epson voor
  hulp.
  Probleem met lampdeksel.
  • Controleer of de lamp en het deksel stevig zijn
  vastgezet. De lamp gaat niet aan als de lamp en het
  deksel niet goed zijn geplaatst.
  Voeding: knipperend
  Vervang de lamp binnenkort om schade te vermijden.
  blauw
  Stop het gebruik van de projector.
  Status: status lampje
  varieert
  Lamp: knipperend oranje
  Temp: status lampje
  varieert

  Probleem en oplossingen

  Voeding: uit
  Interne projectorfout. Schakel de projector uit, koppel
  Status: knipperend blauw deze los en neem contact op met Epson voor hulp.
  Lamp: knipperend oranje
  Temp: uit
  Voeding: uit
  Fout: autom. iris. Schakel de projector uit, koppel deze
  Status: knipperend blauw los en neem contact op met Epson voor hulp.
  Lamp: knipperend oranje
  Temp: knipperend oranje
  Voeding: uit
  Voedingsfout (ballast). Schakel de projector uit, koppel
  Status: knipperend blauw deze los en neem contact op met Epson voor hulp.
  Lamp: oranje opgelicht
  Temp: oranje opgelicht

  Status draadloos LAN
  Lampje en status
  draadloos LAN

  Probleem en oplossingen

  Blauw opgelicht

  Draadloos LAN is beschikbaar.

  Blauw knipperend (snel)

  Verbinden met een apparaat.

  Blauw knipperend
  (langzaam)

  Er is een fout opgetreden. Schakel de projector uit en
  start deze opnieuw op.
  Als het probleem hierdoor niet is opgelost, neemt u
  contact op met Epson voor hulp.

  Uit

  Draadloos LAN is niet beschikbaar. Controleer of de
  instellingen van het draadloos LAN correct zijn.

  g Verwante koppelingen
  • "De luchtfilter en de ventilatieopeningen reinigen" pag.146 • Page 158

  Status projectorlampjes
  • "De luchtfilter vervangen" pag.146
  • "De lamp vervangen" pag.149

  158 • Page 159

  De Help-schermen van de projector gebruiken
  U kunt informatie weergeven om u te helpen bij het oplossen van algemene
  problemen via het Help-scherm van de projector.

  159

  de pijlknoppen omhoog en omlaag om het probleem dat u wilt
  d Gebruik
  oplossen, te markeren.

  a Zet de projector aan.
  op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op de knop
  b Druk
  [Home].

  c Selecteer Help op het Startscherm.

  Het menu Help wordt weergegeven.

  e Druk op [Enter] om de oplossingen weer te geven.
  één van de volgende acties uit wanneer u klaar bent.
  f Voer
  • Om een ander op te lossen probleem te selecteren, drukt u op [Esc].
  • Druk op [Menu] om het helpsysteem af te sluiten. • Page 160

  Beeld- of geluidsproblemen oplossen
  Controleer de oplossingen in deze secties als u problemen ondervindt met de
  geprojecteerde beelden of het geluid.
  g Verwante koppelingen
  • "Oplossingen wanneer er geen beeld verschijnt" pag.160
  • "Oplossingen wanneer een beeld onjuist is bij gebruik van de USB Displayfunctie" pag.161
  • "Oplossingen wanneer het bericht "Geen signaal" verschijnt" pag.161
  • "Oplossingen wanneer het bericht "Niet ondersteund" verschijnt" pag.162
  • "Oplossingen wanneer alleen een gedeeltelijk beeld verschijnt" pag.162
  • "Oplossingen wanneer het beeld niet rechthoekig is" pag.163
  • "Oplossingen wanneer het beeld ruis bevat of statisch is" pag.163
  • "Oplossingen wanneer het beeld vaag of wazig is" pag.163
  • "Oplossingen wanneer de beeldhelderheid of kleuren onjuist zijn" pag.164
  • "Oplossingen voor geluidsproblemen" pag.165
  • "Oplossingen wanneer beeldbestandsnamen niet correct worden
  weergegeven in PC Free" pag.165

  Oplossingen wanneer er geen beeld verschijnt
  Probeer de volgende oplossingen als er geen beeld verschijnt:
  • Druk op de voedingsknop om de voeding in te schakelen.
  • Controleer of de lensafdekking helemaal open staat.
  • Druk op de knop [A/V Mute] op de afstandsbediening om te zien of het
  beeld tijdelijk is uitgeschakeld.
  • Controleer of alle nodige kabels goed zijn aangesloten en of de voeding van
  de projector en aangesloten videobronnen is ingeschakeld.
  • Controleer of het beeld dat wordt geprojecteerd helemaal zwart is (alleen
  wanneer u computerbeelden projecteert).
  • Controleer of de menu-instellingen van de projector correct zijn.
  • Druk op de voedingsknop van de projector om deze te activeren in de
  stand-by modus of de sluimerstand. Controleer ook of de aangesloten
  computer in de sluimerstand staat of een blanco schermbeveiliging toont.

  160

  • Controleer de instellingen in het menu Signaal van de projector om er zeker
  van te zijn dat ze correct zijn voor de huidige videobron.
  • Pas de instelling voor Helderheid aan in het menu Beeld van de projector.
  • Selecteer Normaal als de instelling voor Stroomverbruik.
  s ECO > Stroomverbruik
  • Controleer de instelling Weergeven in het menu Uitgebreid van de
  projector om er zeker van te zijn dat Bericht is ingesteld op Aan.
  • Als de projector niet reageert wanneer u op de knoppen van het
  bedieningspaneel drukt, zijn de knoppen mogelijk vergrendeld ter
  beveiliging. Ontgrendel de knoppen onder de instelling Toetsvergrendeling
  in het menu Instellingen van de projector of gebruik de afstandsbediening
  om de projector in te schakelen.
  s Instellingen > Slotinstelling > Toetsvergrendeling
  • Als de projector niet reageert wanneer u op de afstandsbediening op de
  knoppen drukt, moet u controleren of de externe ontvangers zijn
  ingeschakeld.
  • Voor beelden die zijn geprojecteerd met Windows Media Center moet u de
  schermgrootte verkleinen vanuit de volledige schermmodus.
  • Voor beelden die zijn geprojecteerd van toepassingen met Windows
  DirectX, schakelt u de DirectX-functies uit.
  • De projector kan auteursrechtelijk beschermde video's die u op een
  computer afspeelt, mogelijk niet projecteren. Raadpleeg de handleiding die
  bij de computer is geleverd voor meer informatie.
  g Verwante koppelingen
  • "Instellingen ingangssignaal - Menu Signaal" pag.121
  • "Instellingen Beeldkwaliteit - menu Beeld" pag.119
  • "Instellingen configuratie van de projector - menu ECO" pag.134
  • "Instellingen configuratie van de projector - menu Uitgebreid" pag.125
  • "De projectorknoppen ontgrendelen" pag.92 • Page 161

  Beeld- of geluidsproblemen oplossen
  Oplossingen wanneer een beeld onjuist is bij gebruik
  van de USB Display-functie
  Als er geen beeld verschijnt of als het beeld onjuist verschijnt met de functie
  USB Display, kunt u één van de volgende oplossingen proberen:
  • Druk op de knop [USB] op de afstandsbediening.
  • Controleer of de Epson USB Display-software goed is geïnstalleerd.
  Installeer het handmatig als dat nodig is.
  • Zorg dat de instelling USB Type B in het menu Uitgebreid is ingesteld op
  USB Display.
  • Selecteer voor OS X, het pictogram USB Display in de map Dock. Als het
  pictogram niet verschijnt op het Dock, dubbelklikt u op USB Display in de
  map Toepassingen.
  Als u Afsluiten selecteert in het pictogrammenu USB Display in Dock, zal
  USB Display niet automatisch starten wanneer u de USB-kabel aansluit.
  • Voor beelden die zijn geprojecteerd met Windows Media Center moet u de
  schermgrootte verkleinen vanuit de volledige schermmodus.
  • Voor beelden die zijn geprojecteerd van toepassingen met Windows
  DirectX, schakelt u de DirectX-functies uit.
  • Als de muiscursor flikkert, selecteert u Zorg ervoor dat de beweging van de
  muisaanwijzer vloeiend verloopt in het programma Instellingen Epson
  USB Display op uw computer.
  • Schakel de instelling Gelaagd venster verzenden in het programma
  Instellingen Epson USB Display op uw computer uit.
  • Als u voor projectors met een resolutie van 1080p (1920 × 1080) de
  computerresolutie wijzigt tijdens de projectie, kunnen de prestaties en
  kwaliteit van de video afnemen.
  g Verwante koppelingen
  • "Aansluiten op een computer voor USB-video en -audio" pag.20

  161

  Oplossingen wanneer het bericht "Geen signaal"
  verschijnt
  Probeer de volgende oplossingen als het bericht "Geen signaal" verschijnt:
  • Druk op de knop [Source Search] en wacht enkele seconden tot een beeld
  verschijnt.
  • Schakel de aangesloten computer- of videobron in en druk op Afspelen om
  uw presentatie te starten, indien nodig.
  • Controleer of alle voor de projectie benodigde kabels goed zijn aangesloten.
  • Sluit de videobron rechtstreeks op de projector aan.
  • Als u projecteert vanaf een laptop, moet u ervoor zorgen dat deze is
  ingesteld voor weergave op een externe monitor.
  • Controleer of de computer niet in de sluimerstand staat.
  • Schakel indien nodig de projector en de aangesloten computer of videobron
  uit en vervolgens opnieuw in.
  • Als u projecteert vanaf een HDMI-bron, moet u de HDMI-kabel vervangen
  door de kortere.
  g Verwante koppelingen
  • "Weergeven vanaf een laptop" pag.161
  • "Weergeven vanaf een Mac-laptop" pag.162

  Weergeven vanaf een laptop
  Als het bericht "Geen signaal" wordt weergegeven bij het projecteren vanaf
  een laptop, moet u de laptop instellen voor weergave op een externe monitor.
  de Fn-toets op de laptop ingedrukt en druk op de toets met het
  a Houd
  monitorpictogram of CRT/LCD. (Raadpleeg de handleiding van uw
  laptop voor details.) Wacht enkele seconden tot een beeld verschijnt.

  weer te geven op de monitor van de laptop en de projector, drukt u
  b Om
  opnieuw op dezelfde toetsen. • Page 162

  Beeld- of geluidsproblemen oplossen
  hetzelfde beeld niet wordt weergegeven door de laptop en projector,
  c Als
  controleert u het Windows-hulpprogramma Beeldscherm om te zien of
  de externe monitorpoort is ingeschakeld en de uitgebreide
  bureaubladmodus is uitgeschakeld. (Raadpleeg de handleiding van uw
  computer of Windows voor instructies.)

  indien nodig de instellingen van de videokaart en stel
  d Controleer
  meerdere weergave-opties in op Klonen of Spiegelen.

  Weergeven vanaf een Mac-laptop
  Als het bericht "Geen signaal" wordt weergegeven bij het projecteren vanaf
  een Mac-laptop, moet u de laptop instellen voor gespiegelde weergave.
  (Raadpleeg de handleiding van uw laptop voor details.)
  het hulpprogramma Systeemvoorkeuren en selecteer
  a Open
  Beeldschermen.
  b Selecteer de optie Beeldscherm of Kleuren-LCD, indien nodig.
  c Klik op het tabblad Rangschikken of Rangschikking.
  d Selecteer Schakel synchrone weergave in.

  Oplossingen wanneer het bericht "Niet ondersteund"
  verschijnt
  Als het bericht "Niet ondersteund" wordt weergegeven, probeert u de
  volgende oplossingen:
  • Controleer of het juiste ingangssignaal is geselecteerd in het menu Signaal
  van de projector.
  • Controleer of de beeldschermresolutie van de computer niet hoger is dan de
  resolutie- en frequentielimieten van de projector. Selecteer indien nodig een
  andere beeldschermresolutie voor uw computer. (Raadpleeg de handleiding
  van uw computer voor details.)

  162

  g Verwante koppelingen
  • "Instellingen ingangssignaal - Menu Signaal" pag.121
  • "Ondersteunde resoluties voor de monitorweergaven" pag.176

  Oplossingen wanneer alleen een gedeeltelijk beeld
  verschijnt
  Probeer de volgende oplossingen als slechts een deel van het computerbeeld
  verschijnt:
  • Druk op de knop [Auto] op de afstandsbediening om het beeldsignaal te
  optimaliseren.
  • Probeer de beeldpositie aan te passen met de instelling Positie in het menu
  Signaal van de projector.
  • Druk op de knop [Aspect] op de afstandsbediening om een andere hoogtebreedteverhouding van het beeld te selecteren.
  • Wijzig de instelling Resolutie in het menu Signaal van de projector aan de
  hand van het signaal voor de aangesloten apparatuur.
  • Als u hebt in- of uitgezoomd op het beeld met de knoppen [E-Zoom], drukt
  u op de knop [Esc] tot de projector terugkeert naar een volledige weergave.
  • Controleer de beeldscherminstellingen van uw computer om de dubbele
  beeldschermweergave uit te schakelen en stel de resolutie in binnen de
  limieten van de projector. (Raadpleeg de handleiding van uw computer voor
  details.)
  • Controleer de resolutie die is toegewezen aan uw presentatiebestanden om
  te zien of ze voor een andere resolutie zijn gemaakt. (Raadpleeg het Helpbestand van uw software voor details.)
  • Controleer of u de juiste projectiemodus hebt geselecteerd. U kunt dit
  selecteren me de instelling Projectie in het menu Uitgebreid van de
  projector.
  g Verwante koppelingen
  • "Instellingen ingangssignaal - Menu Signaal" pag.121
  • "Instellingen configuratie van de projector - menu Uitgebreid" pag.125
  • "Ondersteunde resoluties voor de monitorweergaven" pag.176 • Page 163

  Beeld- of geluidsproblemen oplossen

  163

  Oplossingen wanneer het beeld niet rechthoekig is
  Probeer één van de volgende oplossingen als het geprojecteerde beeld niet
  gelijkmatig rechthoekig is.  • Plaats de projector direct voor het midden van het scherm, in een rechte
  hoek als dat mogelijk is.
  • Schakel de automatische aanpassing in het menu Instellingen van de
  projector in. De projector corrigeert automatisch het beeld telkens wanneer
  u de projector verplaatst.
  s Instellingen > Keystone > H/V-Keystone > Autom. H/V-Keystone
  s Instellingen > Keystone > H/V-Keystone > Autom. V-Keystone
  • Druk op de knop [Screen Fit] en pas de beeldvorm aan via de weergave op
  het scherm (EB‑1795F/EB‑1785W/EB‑1781W).
  • Als u de projectorhoogte hebt aangepast met de projectorvoeten, drukt u op
  de keystone-knoppen op de projector om de beeldvorm aan te passen.
  • Pas de instelling Quick Corner aan om de beeldvorm te corrigeren.
  s Instellingen > Keystone > Quick Corner  g Verwante koppelingen
  • "Autom. H/V-Keystone" pag.41
  • "Automatische V-Keystone" pag.41
  • "De beeldvorm automatisch corrigeren met Screen Fit" pag.42
  • "De beeldvorm corrigeren met de keystone-knoppen" pag.43
  • "De beeldvorm corrigeren met Quick Corner" pag.44

  Oplossingen wanneer het beeld ruis bevat of statisch
  is
  Probeer de volgende oplossingen als het geprojecteerde beeld elektronische
  interferentie (ruis) vertoont of statisch is:
  • Controleer de kabels die uw computer of videobron verbinden met de
  projector. Ze moeten:
  • Gescheiden zijn van de voedingskabel om interferentiestoring te
  voorkomen

  • Veilig aangesloten zijn op beide uiteinden
  • Niet aangesloten zijn op een verlengsnoer
  Controleer de instellingen in het menu Signaal van de projector om er zeker
  van te zijn dat ze overeenkomen met de videobron.
  Pas, indien beschikbaar voor uw videobron, de instellingen Deinterlacing
  en Ruisvermindering aan in het menu Beeld van de projector.
  s Beeld > Geavanceerd > Deinterlacing
  s Beeld > Beeldverbetering > Ruisvermindering
  Selecteer een computervideoresolutie en vernieuwingsfrequentie die
  compatibel zijn met de projector.
  Als u projecteert vanaf een computer, drukt u op de afstandsbediening op
  de knop [Auto] om Tracking en Sync. automatisch aan te passen. Als de
  beelden niet correct worden aangepast, past u de instellingen Tracking en
  Sync. aan in het menu Signaal van de projector.
  Selecteer Automatisch als de instelling Resolutie in het menu Signaal van
  de projector.
  Als u de beeldvorm hebt aangepast met de bedieningselementen van de
  projector, moet u proberen de instelling Scherpte in het menu Beeld van de
  projector te verlagen om de beeldkwaliteit te verbeteren.
  Als u een verlengsnoer hebt aangesloten, kunt u proberen te projecteren
  zonder dit snoer om te zien of deze de storing in het signaal veroorzaakt.
  Als u de functie USB Display gebruikt, schakelt u de instelling Gelaagd
  venster verzenden onder het programma Instellingen Epson USB Display
  op uw computer in.

  g Verwante koppelingen
  • "Instellingen ingangssignaal - Menu Signaal" pag.121
  • "Instellingen Beeldkwaliteit - menu Beeld" pag.119
  • "Ondersteunde resoluties voor de monitorweergaven" pag.176

  Oplossingen wanneer het beeld vaag of wazig is
  Probeer één van de volgende oplossingen als het geprojecteerde beeld vaag of
  wazig is. • Page 164

  Beeld- of geluidsproblemen oplossen
  • Stel de scherpstelling van het beeld in.
  • Reinig de projectorlens.

  a

  Om condensatie op de lens te vermijden nadat u de projector van een
  koude omgeving naar binnen hebt gebracht, moet u de projector
  laten opwarmen naar kamertemperatuur voordat u het apparaat
  gebruikt.

  • Plaats de projector dicht genoeg bij het scherm.
  • Plaats de projector zo dat de hoek van de keystone-aanpassing niet zo breed
  is dat het beeld hierdoor wordt vervormd.
  • Wanneer u de functie Screen Fit gebruikt, plaatst u de projector op een
  compatibele afstand vanaf het scherm of past u de beeldvorm handmatig
  aan (EB‑1795F/EB‑1785W/EB‑1781W).
  • Schakel de automatische aanpassing in het menu Instellingen van de
  projector in.
  s Instellingen > Keystone > H/V-Keystone > Autom. H/V-Keystone
  s Instellingen > Keystone > H/V-Keystone > Autom. V-Keystone
  • Pas de instelling Scherpte in het menu Beeld van de projector aan om de
  beeldkwaliteit te verbeteren.
  • Als u projecteert vanaf een computer, drukt u op de afstandsbediening op
  de knop [Auto] om de tracking en synchronisatie automatisch aan te
  passen. Als er banden zichtbaar zijn of als een algemene wazigheid aanwezig
  is, geeft u een beeld met een uniform patroon weer op het scherm en past u
  de instellingen Tracking en Sync. in het menu Signaal van de projector aan.
  • Als u projecteert vanaf een computer, gebruikt u een lagere resolutie of
  selecteert u een resolutie die overeenkomt met de oorspronkelijke resolutie
  van de projector.
  g Verwante koppelingen
  • "Autom. H/V-Keystone" pag.41
  • "Automatische V-Keystone" pag.41
  • "Instellingen ingangssignaal - Menu Signaal" pag.121
  • "Instellingen Beeldkwaliteit - menu Beeld" pag.119
  • "Ondersteunde resoluties voor de monitorweergaven" pag.176
  • "Het beeld scherpstellen met de scherpstelring" pag.49

  164

  • "De lens reinigen" pag.144
  • "Het beeld scherpstellen met de scherpstelknop" pag.48

  Oplossingen wanneer de beeldhelderheid of kleuren
  onjuist zijn
  Probeer de volgende oplossingen als het geprojecteerde beeld te donker of te
  helder is of als de kleuren onjuist zijn:
  • Druk op de knop [Color Mode] op de afstandsbediening om verschillende
  kleurmodi te proberen voor het beeld en de omgeving.
  • Controleer de instellingen van uw videobron.
  • Pas de beschikbare instellingen in het menu Beeld van de projector aan
  voor de huidige ingangsbron, zoals Helderheid, Contrast, Tint,
  Kleurtemperatuur en/of Kleurverzadiging.
  • Controleer of u de juiste instelling voor Ingangssignaal of Videosignaal
  hebt opgegeven in het menu Signaal van de projector, indien deze
  beschikbaar zijn voor uw beeldbron.
  s Signaal > Geavanceerd > Ingangssignaal
  s Signaal > Geavanceerd > Videosignaal
  • Controleer of u de juiste instellingen voor Gamma of RGBCMY hebt
  opgegeven in het menu Beeld van de projector.
  s Beeld > Geavanceerd
  • Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten op de projector en uw videoapparaat. Als u lange kabels hebt aangesloten, kunt u proberen kortere
  kabels te gebruiken.
  • Als u ECO gebruikt als Stroomverbruik, kunt u Normaal selecteren.
  s ECO > Stroomverbruik

  a

  Op grote hoogten of op locaties die onderhevig zijn aan hoge
  temperaturen, kan het beeld donkerder worden en zult u de instelling
  Stroomverbruik mogelijk niet kunnen aanpassen.

  • Plaats de projector dicht genoeg bij het scherm. • Page 165

  Beeld- of geluidsproblemen oplossen
  • Als het beeld progressief donkerder wordt, zult u de projectorlamp mogelijk
  binnenkort moeten vervangen.
  g Verwante koppelingen
  • "Kleurmodus" pag.55
  • "Instellingen ingangssignaal - Menu Signaal" pag.121
  • "Instellingen Beeldkwaliteit - menu Beeld" pag.119
  • "Instellingen configuratie van de projector - menu ECO" pag.134

  Oplossingen voor geluidsproblemen
  Als er geen geluid hoorbaar is of als het volume te laag of te hoog is, kunt u de
  volgende oplossingen proberen:
  • Regel de volume-instellingen van de projector.
  • Druk op de knop [A/V Mute] op de afstandsbediening om de video en
  audio te hervatten als ze tijdelijk waren gestopt.
  • Controleer uw computer of videobron om zeker te zijn dat het volume is
  ingeschakeld en dat de audio-uitgang is ingesteld voor de juiste bron.
  • Koppel de audiokabel los en sluit deze opnieuw aan.
  • Controleer de aansluitingen van de audiokabel tussen de projector en de
  videobron.
  • Als u geen geluid hoort van een HDMI-bron, stelt u het aangesloten
  apparaat in op PCM-uitvoer.
  • Controleer of er aangesloten audiokabels het label "Geen weerstand"
  hebben.
  • Als u de functie USB Display gebruikt, schakelt u de instelling Audio
  weergeven op projector onder het programma Instellingen Epson USB
  Display op uw computer in.
  • Selecteer de juiste audio-ingang onder de instelling A/V-instellingen in het
  menu Uitgebreid van de projector.
  • Wanneer u de projector aansluit op een Mac met een HDMI-kabel, moet u
  controleren of uw Mac audio via de HDMI-poort ondersteunt. Indien niet
  moet u een audiokabel aansluiten.

  165

  • Zelfs als Stroomverbruik is ingesteld op ECO in het menu ECO van de
  projector, kunnen de koelventilatoren tijdelijk op hoge snelheid draaien en
  een onverwacht geluid veroorzaken. Dit is normaal.
  • Als het volume voor de computer is ingesteld op het minimum terwijl de
  projector is ingesteld op het maximum, kan de ruis gemengd zijn. Zet het
  volume van de computer hoger en dat van de projector lager. (Wanneer u
  EasyMP Multi PC Projection of USB Display gebruikt.)
  g Verwante koppelingen
  • "Projectoraansluitingen" pag.20
  • "Instellingen configuratie van de projector - menu Uitgebreid" pag.125
  • "Instellingen configuratie van de projector - menu ECO" pag.134
  • "Het volume regelen met de volumeknoppen" pag.61

  Oplossingen wanneer beeldbestandsnamen niet
  correct worden weergegeven in PC Free
  Als er bestandsnamen zijn die groter zijn dan het weergavegebied of nietondersteunde symbolen bevatten, kunnen de bestandsnamen worden verkort
  of gewijzigd in PC Free. Kort de bestandsnaam in of wijzig de naam. • Page 166

  Problemen met de bediening van de projector en de afstandsbediening oplossen
  Controleer de oplossingen in deze secties als u problemen ondervindt met het
  bedienen van de projector of de afstandsbediening.
  g Verwante koppelingen
  • "Oplossingen voor problemen met de voeding of het uitschakelen van de
  projector" pag.166
  • "Oplossingen voor problemen met de afstandsbediening" pag.166
  • "Oplossingen voor wachtwoordproblemen" pag.167
  • "Oplossing wanneer het bericht "De batterij voor de tijd is bijna leeg"
  verschijnt" pag.167
  • "Oplossingen voor problemen met Gebaren Presentator" pag.167

  Oplossingen voor problemen met de voeding of het
  uitschakelen van de projector
  Als de projector niet inschakelt wanneer u op de voedingsknop drukt of
  onverwacht uitschakelt, kunt u de volgende oplossingen proberen:
  • Controleer of de voedingskabel goed is aangesloten op de projector en op
  een werkend stopcontact.
  • De projectorknoppen kunnen worden vergrendeld ter beveiliging.
  Ontgrendel de knoppen onder de instelling Toetsvergrendeling in het
  menu Instellingen van de projector of gebruik de afstandsbediening om de
  projector in te schakelen.
  s Instellingen > Slotinstelling > Toetsvergrendeling
  • De voedingskabel is mogelijk defect. Koppel de kabel los en neem contact
  op met Epson voor hulp.
  • Als de lamp van de projector onverwacht wordt uitgeschakeld, is deze
  mogelijk in de sluimerstand gegaan na een periode van inactiviteit. Voer een
  willekeurige bewerking uit om de projector te activeren. Om de
  sluimerstand uit te schakelen, selecteert u Uit voor de instelling
  Sluimerstand in het menu ECO van de projector.
  • Als de projectorlamp onverwacht wordt uitgeschakeld, kan Timer A/V
  dempen ingeschakeld zijn. Om Timer A/V dempen uit te schakelen,
  selecteert u Uit voor de instelling Timer A/V dempen in het menu ECO
  van de projector.

  166

  • Als de projectorlamp onverwacht uitschakelt, kan Timerafdekking lens zijn
  ingeschakeld. Om Timerafdekking lens uit te schakelen, selecteert u Uit
  voor de instelling Timerafdekking lens in het menu ECO van de projector.
  • Als de projectorlamp uitschakelt, het statuslampje knippert en het Templampje (temperatuur) oplicht, is de projector oververhit en wordt deze
  uitgeschakeld.
  • Als de voedingsknop op de afstandsbediening de projector niet inschakelt,
  moet u de batterijen controleren en controleren of minstens een van de
  externe ontvangers beschikbaar is in de instelling Externe receiver in het
  menu Instellingen van de projector.
  • Afhankelijk van de projectorinstellingen kunnen de koelventilators werken
  in stand-bystatus. Wanneer de projector wordt geactiveerd uit de Standbystatus, kunnen de ventilators ook onverwachte ruis veroorzaken. Dit is
  geen fout.
  g Verwante koppelingen
  • "Instellingen configuratie van de projector - menu ECO" pag.134
  • "Status projectorlampjes" pag.156
  • "Instellingen projectorfuncties - menu Instellingen" pag.123
  • "De projectorknoppen ontgrendelen" pag.92

  Oplossingen voor problemen met de
  afstandsbediening
  Als de projector niet reageert op de opdrachten van de afstandsbediening,
  kunt u de volgende oplossingen proberen:
  • Controleer of de batterijen van de afstandsbediening correct zijn
  geïnstalleerd en stroom krijgen. Vervang, indien nodig, de batterijen.
  • Zorg dat u de afstandsbediening gebruikt binnen de ontvangsthoek en het
  bereik van de projector.
  • Zorg dat de projector niet opwarmt of uitschakelt.
  • Controleer of een knop op de afstandsbediening geblokkeerd zit waardoor
  het apparaat naar de sluimerstand gaat. Ontgrendel de knop op de
  afstandsbediening te activeren. • Page 167

  Problemen met de bediening van de projector en de afstandsbediening oplossen
  • Sterke TL-verlichting, direct zonlicht of signalen van infraroodapparaten
  kunnen de externe ontvangers van de projector storen. Dim de lampjes of
  verplaats de projector weg van de zon of storende apparatuur.
  • Zorg dat minstens een van de externe ontvangers beschikbaar zijn in de
  instelling Externe receiver in het menu Instellingen van de projector.
  • Als de instelling Externe receiver is uitgeschakeld, houdt u de knop [Menu]
  op de afstandsbediening minstens 15 seconden ingedrukt om de instelling
  opnieuw in te stellen naar de standaardinstelling.
  • Als u een ID-nummer hebt toegewezen aan de projector om meerdere
  projectors te bedienen via de afstandsbediening, moet u mogelijk de IDinstelling controleren of wijzigen.
  • Als u de afstandsbediening verliest, kunt u een nieuw exemplaar bestellen
  bij Epson.
  g Verwante koppelingen
  • "Gebruik van de afstandsbediening" pag.27
  • "Instellingen projectorfuncties - menu Instellingen" pag.123
  • "De projector die u wilt bedienen, selecteren" pag.85
  • "De batterijen van de afstandsbediening vervangen" pag.153

  Oplossingen voor wachtwoordproblemen
  Als u een wachtwoord niet kunt invoeren of onthouden, moet u de volgende
  oplossingen proberen:
  • U hebt mogelijk de wachtwoordbeveiliging ingeschakeld zonder eerst een
  wachtwoord in te stellen. Probeer 0000 in te voeren via de
  afstandsbediening.
  • Als u te vaak een onjuist wachtwoord hebt ingevoerd en een bericht ziet met
  een aanvraagcode, noteer dan de code en neem contact op met Epson voor
  hulp. Geef de aanvraagcode en bewijs van eigendom op voor hulp bij het
  ontgrendelen van de projector.
  • Als u de afstandsbediening verliest, kunt u geen wachtwoord invoeren.
  Bestel een nieuw exemplaar bij Epson.

  167

  Oplossing wanneer het bericht "De batterij voor de
  tijd is bijna leeg" verschijnt
  Als het bericht "De batterij voor de tijd is bijna leeg." wordt weergegeven,
  neemt u contact op met Epson voor hulp.

  Oplossingen voor problemen met Gebaren
  Presentator
  Als de functie Gebaren Presentator niet correct werkt, probeert u de volgende
  oplossingen:
  • Controleer of de USB-kabel stevig is vastgemaakt aan de computer en de
  projector.
  • Selecteer Normaal als de instelling voor Stroomverbruik.
  s ECO > Stroomverbruik
  • Dim de lichten in de kamer. Controleer of het projectieoppervlak niet is
  blootgesteld aan direct zonlicht of andere heldere lichtbronnen.
  • Controleer of de helderheid van de kamer stabiel is.
  • Zorg dat u beelden projecteert op een wit oppervlak. Als het
  projectieoppervlak niet wit is, zal de functie Gebaren Presentator mogelijk
  niet correct werken. • Page 168

  Netwerkproblemen oplossen
  Controleer de oplossingen in deze secties als u problemen ondervindt met de
  projector op een netwerk.
  g Verwante koppelingen
  • "Oplossingen wanneer de draadloze verificatie mislukt" pag.168
  • "Oplossingen wanneer u geen toegang krijgt tot de projector via internet"
  pag.168
  • "Oplossingen wanneer het beeld statisch is tijdens de netwerkprojectie"
  pag.169
  • "Oplossingen als u het NFC-label niet kunt lezen" pag.169
  • "Oplossingen wanneer u niet kunt verbinden met Screen Mirroring" pag.169
  • "Oplossingen wanneer het beeld of geluid statisch is tijdens de Screen
  Mirroring-verbinding" pag.170

  Oplossingen wanneer de draadloze verificatie
  mislukt
  Als u problemen ondervindt met de verificatie, kunt u de volgende
  oplossingen proberen (EB‑1795F/EB‑1785W/EB‑1781W):
  • Als de draadloze instellingen correct zijn, maar de verificatie mislukt, moet
  u mogelijk de instellingen Datum & tijd in het menu Uitgebreid van de
  projector bijwerken.
  s Uitgebreid > Bewerking > Datum & tijd
  • Controleer de instellingen voor Beveiliging in het menu Netwerk van de
  projector.
  s Netwerk > Netwerkconfiguratie > Draadl. LAN
  g Verwante koppelingen
  • "Instellingen configuratie van de projector - menu Uitgebreid" pag.125
  • "Menu Netwerk - Menu Draadloos LAN" pag.130

  168

  Oplossingen wanneer u geen toegang krijgt tot de
  projector via internet
  Als de projector niet toegankelijk is via een webbrowser, moet u ervoor
  zorgen dat u het juiste ID en wachtwoord gebruikt.
  • Voer bij het openen van Basisbediening van Epson Web Control,
  EPSONREMOTE in als de gebruikers-id. (De gebruikers-id kan niet
  worden gewijzigd.)
  • Voer het wachtwoord in dat is ingesteld in het menu Netwerk van de
  projector als het wachtwoord voor Basisbediening. Het
  standaardwachtwoord is guest.
  s Netwerk > Netwerkconfiguratie > Basis > Wachtwoord Remote
  • Voer bij het openen van Geavanceerd in Epson Web Control,
  EPSONWEB in als de gebruikers-id. (De gebruikers-id kan niet worden
  gewijzigd.)
  • Voer het wachtwoord in dat is ingesteld in het menu Netwerk van de
  projector als het wachtwoord voor Geavanceerd of OSD-bedieningspad. Het
  standaardwachtwoord is admin.
  s Netwerk > Netwerkconfiguratie > Basis > Wachtwoord webctrl
  • Controleer of u toegang hebt tot het netwerk waarmee de projector is
  verbonden.
  • Als uw webbrowser is ingesteld om verbinding te maken via een
  proxyserver, kan het scherm Webcontrole niet worden geopend. Geef de
  instellingen op voor een verbinding zonder het gebruik van een proxyserver.

  a

  De gebruikers-ID en het wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig.

  g Verwante koppelingen
  • "Menu Netwerk - Menu Basis" pag.129 • Page 169

  Netwerkproblemen oplossen
  Oplossingen wanneer het beeld statisch is tijdens de
  netwerkprojectie

  169

  Oplossingen wanneer u niet kunt verbinden met
  Screen Mirroring

  Probeer de volgende oplossingen als het geprojecteerde beeld statisch is
  tijdens de netwerkprojectie:

  Als u niet in staat bent de projector te verbinden met Screen Mirroring, kunt
  u de volgende oplossingen proberen (EB‑1795F/EB‑1785W):

  • Controleer op obstakels tussen het toegangspunt, de computer, het mobiele
  apparaat en de projector en wijzig hun positie om de communicatie te
  verbeteren.
  • Zorg dat het toegangspunt, de computer, het mobiele apparaat en de
  projector niet te ver van elkaar staan. Plaats ze dichter bij elkaar en probeer
  ze opnieuw te verbinden.
  • Als de draadloze verbinding langzaam is of als uw geprojecteerd beeld ruis
  bevat, controleert u op storing van een ander apparaat, zoals een Bluetoothapparaat of magnetron. Verplaats het storende apparaat verder weg of breid
  uw draadloze bandbreedte uit.
  • Verminder het aantal aangesloten apparaten als de verbindingssnelheid
  afneemt.

  • Controleer de instellingen van de projector.

  Oplossingen als u het NFC-label niet kunt lezen
  Als u het NFC-label niet kunt lezen op uw mobiel apparaat, probeer dan de
  volgende oplossingen (EB‑1795F/EB‑1785W/EB‑1781W):
  • Controleer of het Android-apparaat niet in de sluimerstand is en niet
  vergrendeld is.
  • Activeer de NFC-lezer op uw mobiel apparaat.
  • Pas de positie van het mobiele apparaat aan zodat de NFC-lezer op het
  apparaat zich boven het midden van het NFC-label op de projector bevindt.

  • Selecteer Aan als de instelling Screen Mirroring in het menu Netwerk
  van de projector.
  • Selecteer Uit als instelling Screen Mirroring in het menu Netwerk van de
  projector en selecteer opnieuw Aan.
  • Wijzig de instelling Bedrijfsmodus en maak opnieuw verbinding.
  s Netwerk > Inst. Screen Mirroring > Bedrijfsmodus
  • Controleer of er geen andere apparaten zijn verbonden met de projector
  met de instellingen Ononderbreekbaar.
  s Netwerk > Inst. Screen Mirroring > Uitgebreid > Vergaderstand
  • Wijzig de instelling Kanaal volgens de draadloze LAN-omgeving.
  s Netwerk > Inst. Screen Mirroring > Uitgebreid > Kanaal
  • Controleer de instellingen van het mobiele apparaat.
  • Controleer of de instellingen op het mobiele apparaat correct zijn.
  • Wanneer u onmiddellijk na het verbreken van de verbinding opnieuw
  verbindt, kan het even duren voordat de verbinding tot stand is gebracht.
  Maak na enige tijd een nieuwe verbinding.
  • Start het mobiele apparaat opnieuw.
  • Zodra u een verbinding hebt gemaakt met Screen Mirroring, kan de
  informatie van de projectorverbinding worden geregistreerd op het
  mobiele apparaat. U zult echter wellicht niet opnieuw kunnen verbinden
  met de projector van de opgenomen informatie. Selecteer de projector in
  de lijst van beschikbare apparaten.
  g Verwante koppelingen
  • "Instellingen projectornetwerk - menu Netwerk" pag.127
  • "Menu Netwerk - Instellingen Screen Mirroring" pag.128 • Page 170

  Netwerkproblemen oplossen
  Oplossingen wanneer het beeld of geluid statisch is
  tijdens de Screen Mirroring-verbinding
  Als het geprojecteerde beeld of geluid statisch is bij het verbinden met Screen
  Mirroring, kunt u de volgende oplossingen proberen (EB‑1795F/EB‑1785W):
  • Probeer het afdekken van de wifi-antenne van het mobiele apparaat te
  vermijden.
  • Als u tegelijkertijd een Screen Mirroring-verbinding en een
  internetverbinding gebruikt, kan het beeld stoppen of ruis bevatten.
  Verbreek de internetverbinding om uw draadloze bandbreedte uit te
  breiden en verbeter de verbindingssnelheid van het mobiele apparaat.
  • Controleer of de projectie-inhoud voldoet aan de Screen Mirroringvereisten.
  • Afhankelijk van de instellingen van het mobiele apparaat, kan de verbinding
  verloren gaan wanneer het apparaat naar de energiebesparende modus gaat.
  Controleer de instellingen voor de elektrische stroombesparing op het
  mobiele apparaat.
  • Werk bij naar de nieuwste versie van het draadloos stuurprogramma of
  firmware op het mobiele apparaat.
  g Verwante koppelingen
  • "Draadloze netwerkprojectie vanaf een mobiel apparaat (Screen Mirroring)"
  pag.102

  170 • Page 171

  Bijlage
  Raadpleeg deze secties voor de technische specificaties en belangrijke mededelingen over uw projector.
  g Verwante koppelingen
  • "Optionele accessoires en reserveonderdelen" pag.172
  • "Schermgrootte en projectieafstand" pag.174
  • "Ondersteunde resoluties voor de monitorweergaven" pag.176
  • "Specificaties van de projector" pag.178
  • "Externe afmetingen" pag.180
  • "Systeemvereisten USB Display" pag.181
  • "Lijst van veiligheidssymbolen (volgens IEC60950-1 A2)" pag.182
  • "Woordenlijst" pag.184
  • "Mededelingen" pag.186 • Page 172

  Optionele accessoires en reserveonderdelen
  De volgende accessoires en reserveonderdelen zijn als optie verkrijgbaar. U
  kunt deze producten naar wens aanschaffen.
  De volgende lijst met optionele accessoires en reserveonderdelen is van
  toepassing vanaf: september 2016.
  De accessoiregegevens kunnen zonder voorafgaande opgaaf van redenen
  worden gewijzigd en de beschikbaarheid van accessoires verschilt per land.
  g Verwante koppelingen
  • "Schermen" pag.172
  • "Kabels" pag.172
  • "Beugels" pag.172
  • "Externe apparaten" pag.173
  • "Reserve-onderdelen" pag.173

  Schermen
  60" draagbaar scherm ELPSC27
  80" draagbaar scherm ELPSC28
  100" draagbaar scherm ELPSC29
  Draagbare oprolbare schermen. (hoogte-breedteverhouding 4:3)
  64" draagbaar scherm ELPSC31
  Draagbare magnetische schermen. (hoogte-breedteverhouding 4:3)
  50" draagbaar scherm ELPSC32
  Een compact scherm dat gemakkelijk kan worden gedragen. (hoogtebreedteverhouding 4:3)
  70" draagbaar scherm ELPSC23
  80" draagbaar scherm ELPSC24
  90" draagbaar scherm ELPSC25
  Draagbare oprolbare schermen. (hoogte-breedteverhouding 16:10)
  80" veerrolscherm ELPSC15
  Oprolbare schermen. (hoogte-breedteverhouding 16:9)
  80" mobiel X-type scherm ELPSC21B
  Draagbare X-type schermen. (hoogte-breedteverhouding 16:9)

  172

  Scherm voor meerdere beeldverhoudingen ELPSC26/ELPSC26H
  Draagbaar scherm voor meerdere beeldverhoudingen.

  Kabels
  Computerkabel ELPKC02 (1,8 m - voor 15-pins mini D-sub/15-pins mini
  D-sub)
  Computerkabel ELPKC09 (3 m - voor 15-pins mini D-sub/15-pins mini Dsub)
  Computerkabel ELPKC10 (20 m - voor 15-pins mini D-sub/15-pins mini
  D-sub)
  Gebruiken bij aansluiten op de Computer-poort.
  Componentvideokabel ELPKC19 (3 m - voor 15-pins mini D-sub/RCA
  mannelijk x 3)
  Gebruik deze voor het aansluiten van een component-videobron.
  D-poortkabel ELPKC22 (15-pins mini D-sub/3 m voor D-poort)
  Gebruiken bij aansluiten op de D-poort op een beeldbron.

  Beugels
  Plafondmontage ELPMB23
  Gebruik deze als u de projector aan een plafond bevestigt.
  Plafondbuis (450 mm) ELPFP13
  Plafondbuis (700 mm) ELPFP14
  Gebruik deze als u de projector aan een hoog plafond bevestigt.

  a

  Om de projector aan een plafond op te hangen, zijn bijzondere kennis
  en vaardigheden vereist. Neem contact op met Epson voor hulp. • Page 173

  Optionele accessoires en reserveonderdelen
  Externe apparaten
  Documentcamera ELPDC21
  Gebruik deze voor het projecteren van beelden zoals boeken, OHPdocumenten of dia's.

  Reserve-onderdelen
  Projectorlamp ELPLP94
  Gebruik deze als vervanging voor gebruikte projectorlampen.
  Luchtfilter ELPAF53
  Gebruik deze als vervanging voor gebruikte luchtfilters.

  173 • Page 174

  Schermgrootte en projectieafstand

  174

  Raadpleeg deze tabel om te bepalen hoe ver de projector van het scherm moet
  worden verwijderd op basis van de grootte van het geprojecteerde beeld.

  16:9 schermgrootte

  A

  B

  Minimum (veraf) tot
  maximum (kortbij)
  50"

  111 × 62

  113 - 136

  -4

  60"

  133 × 75

  135 - 164

  -5

  80"

  177 × 100

  181 - 219

  -7

  100"

  221 × 125

  227 - 275

  -8

  150"

  332 × 187

  342 - 413

  -13

  200"

  443 × 249

  457 - 551

  -17

  250"

  553 × 311

  571 - 690

  -21

  300"

  664 × 374

  686 - 828

  -25

  A

  B

  4:3 schermgrootte

  Minimum (veraf) tot
  maximum (kortbij)

  A Projectie-afstand (cm)
  B Afstand vanaf het midden van de lens tot de basis van het scherm (of tot de
  bovenkant van het scherm, indien opgehangen aan een plafond) (cm)
  C Lensmiddelpunt

  1080p (EB‑‑1795F)
  16:9 schermgrootte

  A

  B

  Minimum (veraf) tot
  maximum (kortbij)
  30"

  66 × 37

  67 - 81

  -3

  40"

  89 × 50

  90 - 109

  -3

  25"

  51 × 38

  68 - 83

  -3

  30"

  61 × 46

  82 - 100

  -3

  40"

  81 × 61

  110 - 133

  -4

  50"

  102 × 76

  138 - 167

  -5

  60"

  122 × 91

  166 - 201

  -6

  80"

  163 × 122

  222 - 269

  -8

  100"

  203 × 152

  279 - 337

  -10

  150"

  305 × 229

  419 - 506

  -15

  200"

  406 × 305

  559 - 675

  -20

  245"

  498 × 373

  686 - 828

  -25 • Page 175

  Schermgrootte en projectieafstand
  16:10 schermgrootte

  A

  175

  B

  4:3 schermgrootte

  Minimum (veraf) tot
  maximum (kortbij)

  A

  B

  Minimum (veraf) tot
  maximum (kortbij)

  30"

  65 × 40

  72 - 88

  -3

  28"

  57 × 43

  71 - 85

  -4

  40"

  86 × 54

  97 - 118

  -4

  30"

  61 × 46

  76 - 91

  -4

  50"

  108 × 67

  122 - 148

  -5

  40"

  81 × 61

  102 - 122

  -6

  60"

  129 × 81

  147 - 177

  -5

  50"

  102 × 76

  127 - 153

  -7

  70"

  151 × 94

  171 - 207

  -6

  60"

  122 × 91

  153 - 184

  -8

  80"

  172 × 108

  196 - 237

  -7

  80"

  163 × 122

  205 - 246

  -11

  100"

  215 × 135

  246 - 297

  -9

  100"

  203 × 152

  256 - 308

  -14

  150"

  323 × 202

  370 - 447

  -14

  150"

  305 × 229

  385 - 462

  -21

  200"

  431 × 269

  494 - 596

  -18

  200"

  406 × 305

  514 - 617

  -28

  250"

  538 × 337

  618 - 746

  -23

  250"

  508 × 381

  643 - 771

  -35

  275"

  592 × 370

  680 - 821

  -25

  260"

  528 × 396

  668 - 802

  -36

  A

  B

  WXGA (EB‑‑1785W/EB‑‑1781W/EB‑‑1780W)
  16:10 schermgrootte

  16:9 schermgrootte
  A

  Minimum (veraf) tot
  maximum (kortbij)

  B

  Minimum (veraf) tot
  maximum (kortbij)
  30"

  65 × 40

  67 - 80

  -4

  40"

  86 × 54

  89 - 108

  -5

  50"

  108 × 67

  112 - 135

  -6

  60"

  129 × 81

  135 - 162

  -7

  80"

  172 × 108

  181 - 217

  -10

  100"

  215 × 135

  226 - 271

  -12

  150"

  323 × 202

  340 - 408

  -18

  200"

  431 × 269

  454 - 545

  -24

  250"

  538 × 337

  567 - 681

  -31

  300"

  646 × 404

  681 - 818

  -37

  30"

  67 × 38

  69 - 83

  -2

  40"

  50 × 89

  92 - 111

  -2

  50"

  111 × 62

  115 - 139

  -3

  60"

  133 × 75

  139 - 167

  -3

  70"

  155 × 87

  162 - 195

  -4

  80"

  177 × 100

  186 - 223

  -5

  100"

  221 × 125

  232 - 279

  -6

  150"

  332 × 187

  349 - 419

  -8

  200"

  443 × 249

  466 - 560

  -11

  250"

  553 × 311

  583 - 700

  -14

  280"

  620 × 349

  653 - 784

  -16 • Page 176

  Ondersteunde resoluties voor de monitorweergaven
  De tabel hier toont de compatibele vernieuwingsfrequentie en resolutie voor
  elk compatibel videoweergaveformaat.
  Componentsignalen (RGB analoog)
  Signaal

  Vernieuwingssnelheid (Hz)

  Resolutie (beeldpunten)

  VGA

  60/72/75/85

  640 × 480

  SVGA

  60/72/75/85

  800 × 600

  XGA

  60/70/75/85

  1024 × 768

  WXGA

  60

  1280 × 768

  60

  1366 × 768

  60/75/85

  1280 × 800

  WXGA+

  60/75/85

  1440 × 900

  WXGA++

  60

  1600 × 900

  SXGA

  70/75/85

  1152 × 864

  60/75/85

  1280 × 960

  60/75/85

  1280 × 1024

  SXGA+

  60/75

  1400 × 1050

  WSXGA+ *

  60

  1680 × 1050

  UXGA

  60

  1600 × 1200

  * WSXGA+ is alleen compatibel wanneer Breed is geselecteerd als de
  instelling Resolutie in het menu Signaal van de projector.
  Ook als er andere signalen dan de hierboven genoemde worden doorgegeven,
  kan het beeld waarschijnlijk wel worden geprojecteerd. Waarschijnlijk worden
  echter niet alle functies ondersteund.
  Video-component
  Signaal

  Vernieuwingssnelheid (Hz)

  Resolutie (beeldpunten)

  SDTV (480i/480p)

  60

  720 × 480

  SDTV (576i/576p)

  50

  720 × 576

  176

  Signaal

  Vernieuwingssnelheid (Hz)

  Resolutie (beeldpunten)

  HDTV (720p)

  50/60

  1280 × 720

  HDTV (1080i/1080p *)

  50/60

  1920 × 1080

  * Alleen voor de ingangssignalen van de Computer-poort.
  Composietvideo
  Signaal

  Vernieuwingssnelheid (Hz)

  Resolutie (beeldpunten)

  TV (NTSC)

  60

  720 × 480

  TV (SECAM)

  50

  720 × 576

  TV (PAL)

  50/60

  720 × 576

  HDMI-ingangssignaal
  Signaal

  Vernieuwingssnelheid (Hz)

  Resolutie (beeldpunten)

  VGA

  60

  640 × 480

  SVGA

  60

  800 × 600

  XGA

  60

  1024 × 768

  WXGA

  60

  1280 × 800
  1366 × 768

  WXGA+

  60

  1440 × 900

  WXGA++

  60

  1600 × 900

  UXGA

  60

  1600 × 1200

  WSXGA+

  60

  1680 × 1050

  SXGA

  60

  1280 × 960

  60

  1280 × 1024

  SXGA+

  60

  1400 × 1050

  WUXGA *

  60

  1920 × 1200

  SDTV (480i/480p)

  60

  720 × 480 • Page 177

  Ondersteunde resoluties voor de monitorweergaven
  Signaal

  Vernieuwingssnelheid (Hz)

  Resolutie (beeldpunten)

  SDTV (576i/576p)

  50

  720 × 576

  HDTV (720p)

  50/60

  1280 × 720

  HDTV (1080i)

  50/60

  1920 × 1080

  HDTV (1080p)

  24/30/50/60

  1920 × 1080

  * WUXGA is alleen beschikbaar voor EB‑1795F.
  MHL-ingangssignaal
  Signaal

  Vernieuwingssnelheid (Hz)

  Resolutie (beeldpunten)

  VGA

  60

  640 × 480

  SDTV (480i/480p)

  60

  720 × 480

  SDTV (576i/576p)

  50

  720 × 576

  HDTV (720p)

  50/60

  1280 × 720

  HDTV (1080i)

  50/60

  1920 × 1080

  HDTV (1080p)

  24/30

  1920 × 1080

  177 • Page 178

  Specificaties van de projector
  Productnaam

  EB‑1795F/EB‑1785W/EB‑1781W/EB‑1780W

  Afmetingen

  292 (B) × 44 (H) × 213 (D) mm (zonder verhoogd gedeelte)

  LCD-schermgrootte

  EB‑‑1795F:
  0,61"
  EB‑‑1785W/EB‑‑1781W/EB‑‑1780W:
  0,59"

  Weergavemethode

  Polisiliconen TFT actieve matrix

  Resolutie

  EB‑‑1795F:
  2.073.600 pixels
  1080p (1920 (B) × 1080 (H) beeldpunten) × 3
  EB‑‑1785W/EB‑‑1781W/EB‑‑1780W:
  1.024.000 pixels
  WXGA (1.280 (B) × 800 (H) beeldpunten) × 3

  Scherpte instellen

  EB‑‑1795F/EB‑‑1785W/EB‑‑1781W:
  Aangedreven
  EB‑‑1780W:
  Handmatig

  Zoom instellen

  1-1,2

  Lamp

  EB‑‑1795F/EB‑‑1785W/EB‑‑1781W:
  UHE-lamp, 214 W modelnr.: ELPLP94
  EB‑‑1780W:
  UHE-lamp, 206 W modelnr.: ELPLP94

  Levensduur lamp

  Modus Normaal stroomverbruik: maximum 4.000 uur
  Modus ECO-stroomverbruik: maximum 7.000 uur

  Max. audio-uitgang

  1W

  Luidspreker

  1

  Voeding

  EB‑‑1795F/EB‑‑1785W/EB‑‑1781W:
  100-240V AC±10% 50/60Hz 3,2 - 1,4 A
  EB‑‑1780W:
  100-240V AC±10% 50/60Hz 3,0 - 1,3 A

  178

  Stroomverbruik
  EB‑‑1795F/EB‑‑1785W/EB‑‑1781W:
  (gebieden met 100 tot In bedrijf: 309 W
  120 V)
  Stroomverbruik in stand-by: 0,18 W
  EB‑‑1780W:
  In bedrijf: 290 W
  Stroomverbruik in stand-by: 0,18 W
  Stroomverbruik
  EB‑‑1795F/EB‑‑1785W/EB‑‑1781W:
  (gebieden met 220 tot In bedrijf: 295 W
  240 V)
  Stroomverbruik in stand-by: 0,34 W
  EB‑‑1780W:
  In bedrijf: 277 W
  Stroomverbruik in stand-by: 0,34 W
  Bedrijfshoogte

  Hoogte 0 tot 3.000 m

  Bedrijfstemperatuur

  +5 tot +40°C (geen condensatie) (Hoogte 0 tot 2.286 m)
  +5 tot +35°C (geen condensatie) (Hoogte meer dan 2.286
  m)

  Opslagtemperatuur

  -10 tot +60°C (geen condensatie)

  Gewicht

  EB‑‑1795F:
  Circa 1,83 kg
  EB‑‑1785W/EB‑‑1781W:
  Circa 1,81 kg
  EB‑‑1780W:
  Circa 1,77 kg

  Kantelhoek

  Als u de projector kantelt onder een hoek van meer dan 30˚, kan deze worden
  beschadigd en ongelukken veroorzaken. • Page 179

  Specificaties van de projector
  g Verwante koppelingen
  • "Specificaties connectors" pag.179

  Specificaties connectors
  Computer-ingang

  1

  15-pins Mini D-sub (vrouwelijk)

  Video-poort

  1

  RCA pin-aansluiting

  Audio-poort

  1

  Stereo mini-aansluiting

  HDMI-poort

  1

  HDMI (audio wordt alleen door PCM
  ondersteund)

  USB-A-poort

  1

  USB-connector (type A)

  USB-B-poort

  1

  USB-connector (type B)

  a

  • USB-A- en USB-B-poort ondersteunt USB 2.0. Het is echter niet
  gegarandeerd dat alle apparaten met USB-ondersteuning werken op
  de USB-poorten.
  • USB-B-poort biedt geen ondersteuning voor USB 1.1.

  179 • Page 180

  Externe afmetingen

  A Lensmiddelpunt
  B Afstand van lensmidden tot bevestigingspunten ophangbeugel

  De eenheid gebruikt in deze illustraties is mm.

  180 • Page 181

  Systeemvereisten USB Display
  Om de projectorsoftware Epson USB Display te gebruiken, moet de computer
  voldoen aan de volgende systeemvereisten.
  Vereisten

  Windows

  Mac

  Besturingssystee
  m

  Windows Vista
  • Ultimate (32-bits)
  • Enterprise (32-bits)
  • Business (32-bits)
  • Home Premium (32-bits)
  • Home Basic (32-bits)

  OS X
  • 10.7.x (32- en 64-bits)
  • 10.8.x (64-bit)
  • 10.9.x (64-bit)
  • 10.10.x (64-bit)
  • 10.11.x (64-bit)

  Windows 7
  • Ultimate (32- en 64-bits)
  • Enterprise (32- en 64-bits)
  • Professional (32- en 64-bits)
  • Home Premium (32- en 64bits)
  • Home Basic (32-bits)
  • Starter (32-bits)
  Windows 8
  • Windows 8 (32- en 64-bits)
  • Windows 8 Pro (32- en 64bits)
  • Windows 8 Enterprise (32- en
  64-bits)
  Windows 8.1
  • Windows 8.1 (32- en 64-bits)
  • Windows 8.1 Pro (32- en 64bits)
  • Windows 8.1 Enterprise (32en 64-bits)

  181

  Vereisten

  Windows

  Mac

  Windows 10
  • Windows 10 Home (32- en 64bits)
  • Windows 10 Pro (32- en 64bits)
  • Windows 10 Enterprise (32- en
  64-bits)
  Processor

  Intel Core2Duo of sneller
  (Intel Core i3 of sneller
  aanbevolen)

  Geheugen

  2GB of meer
  (4GB of meer aanbevolen)

  Harde
  schijfruimte

  20 MB of meer

  Scherm

  Resolutie tussen 640 × 480 en 1920 × 1200
  16-bits kleuren of hoger

  a

  Intel Core2Duo of sneller
  (Intel Core i5 of sneller
  aanbevolen)

  De werking is niet gegarandeerd voor Windows Vista zonder
  geïnstalleerde servicepacks of Windows Vista Service Pack 1. • Page 182

  Lijst van veiligheidssymbolen (volgens IEC60950-1 A2)

  182

  De volgende tabel toont de betekenis van de labels met veiligheidssymbolen
  op de apparatuur.

  Nr.

  Nr.

  H

  IEC60417
  No.5926

  Polariteit van gelijkstroomaansluiting
  Voor het identificeren van de positieve
  en negatieve aansluitingen (polariteit)
  op een deel van de apparatuur waarop
  de gelijkstroomvoeding kan worden
  aangesloten.

  I  Idem als nr. 8.

  J

  IEC60417
  No.5001B

  Batterij, algemeen
  Op door batterij aangedreven
  apparatuur. Voor het identificeren van
  een apparaat, bijv. een deksel voor het
  batterijvak of de connectoren.

  K

  IEC60417
  No.5002

  Positionering van celbatterij
  Voor het identificeren van de
  batterijhouder zelf en van de
  positionering van de celbatterij(en)
  binnenin de batterijhouder.

  L  Idem als nr. 11.

  M

  IEC60417
  No.5019

  Beschermende aarde
  Voor het identificeren van elke
  aansluiting die is bedoeld voor het
  aansluiten op een externe geleider als
  bescherming tegen elektrische schok
  in geval van defect, of de terminal van
  de beschermende aardelektrode.

  N

  IEC60417
  No.5017

  Aarde
  Voor het identificeren van een
  aardeaansluiting in gevallen waar het
  symbool nr. 13 niet expliciet is vereist.

  Symboolmarkeri Goedgekeurde
  ng
  standaarden

  Beschrijving

  A

  IEC60417
  No.5007

  "AAN" (voeding)
  Om de aansluiting op de netstroom
  aan te geven.

  B

  IEC60417
  No.5008

  "UIT" (voeding)
  Om de loskoppeling van de netstroom
  aan te geven.

  IEC60417
  No.5009

  Ventemodus
  Voor het identificeren van de switch of
  switchpositie op basis van het
  onderdeel van het apparaat dat wordt
  ingeschakeld om de stand-bytoestand
  te veroorzaken.

  C

  ISO7000
  No.0434B,
  IEC3864-B3.1

  Opgelet
  Voor het identificeren van algemene
  oplettendheid bij het gebruik van het
  product.

  E

  IEC60417
  No.5041

  Opgelet, heet oppervlak
  Om aan te geven dat het gemarkeerde
  item warm kan worden en niet mag
  worden aangeraakt zonder de nodige
  oplettendheid.

  F

  IEC60417
  No.6042
  ISO3864-B3.6

  Opgelet, risico op elektrische schok
  Voor het identificeren van apparatuur
  waarbij het risico op elektrische schok
  bestaat.

  IEC60417
  No.5957

  Alleen voor gebruik binnenshuis
  Voor het identificeren van elektrische
  apparatuur, in de eerste plaats
  ontworpen voor gebruik binnenshuis.

  D

  G

  Symboolmarkeri Goedgekeurde
  ng
  standaarden

  Beschrijving • Page 183

  Lijst van veiligheidssymbolen (volgens IEC60950-1 A2)
  Nr.
  O

  Symboolmarkeri Goedgekeurde
  ng
  standaarden
  IEC60417
  No.5032

  Beschrijving

  Nr.

  Wisselstroom
  Om aan te duiden op het typeplaatje
  dat de apparatuur uitsluitend geschikt
  is voor wisselstroom; voor het
  identificeren van de relevante
  terminals.

  W

  ISO 3864

  Verbod van demontage
  Om een risico op letsel, zoals
  elektrische schok, aan te geven als het
  apparaat is gedemonteerd.

  X

  IEC60417
  No. 5266

  Stand-by, gedeeltelijk stand-by
  Om aan te geven dat dit onderdeel van
  de apparaat in status Gereed is.

  Y

  ISO3864
  IEC60417
  No. 5057

  Opgelet! Beweeglijke onderdelen
  Om aan te geven dat u uit de buurt
  van beweeglijke onderdelen moet
  blijven in overeenstemming met de
  beschermingsstandaarden.

  IEC60417
  No.5031

  Gelijkstroom
  Om aan te duiden op het typeplaatje
  dat de apparatuur uitsluitend geschikt
  is voor gelijkstroom; voor het
  identificeren van de relevante
  terminals.

  Q

  IEC60417
  No.5172

  Klasse II apparatuur
  Voor het identificeren van apparatuur
  die voldoet aan de veiligheidsvereisten,
  opgegeven voor Klasse II apparatuur
  conform IEC 61140.

  R

  ISO 3864

  Algemeen verbod
  Voor het identificeren van verboden
  acties of bewerkingen.

  S

  ISO 3864

  Contactverbod
  Om aan te geven dat letsel kan
  ontstaan door het aanraken van een
  specifiek onderdeel van de apparatuur.

  T  Kijk nooit direct in de optische lens
  terwijl de projector is ingeschakeld.

  U  Om aan te geven dat er geen van de
  gemarkeerde items op de projector
  mag worden geplaatst.

  V

  ISO3864
  IEC60825-1

  Opgelet, laserstraling
  Om aan te geven dat de apparatuur
  een onderdeel met laserstralen heeft.

  P

  183

  Symboolmarkeri Goedgekeurde
  ng
  standaarden

  Beschrijving • Page 184

  Woordenlijst
  In dit gedeelte worden kort de moeilijke termen uitgelegd die niet zijn
  toegelicht in de tekst van deze handleiding. Raadpleeg eventueel andere in de
  winkel verkrijgbare publicaties voor meer informatie.

  184

  HDCP

  HDCP is een afkorting voor High-bandwidth Digital Content
  Protection.
  Het wordt gebruikt om illegaal kopiëren tegen te gaan en de
  auteursrechten te beschermen door het coderen van digitale
  signalen die via DVI- en HDMI-poorten worden gestuurd.
  Omdat de HDMI-poort op deze projector HDCP ondersteunt,
  kunnen digitale beelden worden geprojecteerd die beveiligd zijn
  door HDCP-technologie.
  Het kan echter zijn dat de projector geen beelden kan
  projecteren die zijn geprojecteerd met bijgewerkte of
  gereviseerde versies van HDCP-codering.

  HDMI™

  Een afkorting voor High Definition Multimedia Interface. Als
  norm is HDMI™ vooral gericht op digitale
  consumentenelektronica en computers. Dit is de norm voor de
  verzending van HD-beelden en meerkanaals audiosignalen.
  Doordat het digitale signaal niet wordt gecomprimeerd, kan het
  beeld met de hoogst mogelijke kwaliteit worden doorgegeven.
  Ook is er een functie om het digitale signaal te coderen.

  HDTV

  Een afkorting voor High-Definition Television. Dit begrip
  verwijst naar systemen met een hoge definitie die voldoen aan
  de volgende eisen.
  • Verticale resolutie van 720p of 1080i of hoger (p =
  progressief, i = geïnterlinieerd)
  • Scherm Hoogte-breedteverhouding van 16:9

  Type
  infrastructuur

  Een type draadloze LAN-verbinding waarmee apparaten via
  toegangspunten communiceren.

  Geïnterlinieerd

  Verstuurt de informatie die nodig is om een scherm op te
  bouwen door eerst de oneven en dan de even lijnen te
  versturen, van boven tot onder.
  De beelden kunnen flikkeren omdat om de andere lijn een
  frame wordt weergegeven.

  IP-adres

  Een nummer waarmee een computer die op een netwerk is
  aangesloten kan worden herkend.

  HoogteDe verhouding tussen de lengte en de breedte van een beeld.
  breedteverhouding Schermen met een hoogte-breedteverhouding van 16:9, zoals
  HDTV-schermen, noemt men ook breedbeeldschermen.
  SDTV en gewone computermonitors hebben een hoogtebreedteverhouding van 4:3.
  Video-component Een methode om het videosignaal op te splitsen in een
  luminantiecomponent (Y) en een blauwverschil- (Cb of Pb) en
  roodverschilcomponent (Cr of Pr).
  Composietvideo

  Een methode om het videosignaal te bundelen in een
  luminantiecomponent en een kleurcomponent voor transmissie
  langs een enkele kabel.

  Contrast

  De relatieve helderheid van de lichte en donkere gebieden van
  een beeld kan worden vergroot of verminderd zodat tekst en
  afbeeldingen duidelijker te zien zijn, of om ze zachter te laten
  lijken. Het aanpassen van deze eigenschap van een beeld wordt
  ook wel Contrast genoemd.

  DHCP

  Een afkorting van Dynamic Host Configuration Protocol, dit
  protocol wijst automatisch een IP-adres toe aan apparatuur die
  is aangesloten op een netwerk.

  DICOM

  Een acroniem voor Digital Imaging and Communications in
  Medicine.
  Een internationale standaard die de beeldstandaards bepaalt en
  een communicatieprotocol voor medische beelden.

  Gateway-adres

  Dit is een server (router) voor communicatie via een netwerk
  (subnet) dat is ingedeeld volgens subnetmaskers. • Page 185

  Woordenlijst
  MHL

  Een afkorting voor Mobile High-definition Link, een standaard
  voor verbindingsinterfaces, gericht op mobiele apparaten, zoals
  smartphones en tablets.
  Beelden kunnen worden overgebracht met hoge kwaliteit en
  aan hoge snelheid zonder het digitale signaal te comprimeren.
  Ook de aangesloten apparaten worden opgeladen.

  Progressief

  Projecteert informatie om telkens één scherm op te bouwen
  waarbij het beeld van één frame wordt weergegeven.
  Hoewel het aantal gescande lijnen hetzelfde is, neemt
  beeldflikker af omdat het informatievolume dubbel zo hoog is
  als dat van een geïnterlinieerd systeem.

  185

  Sync.

  Door computers doorgegeven signalen hebben een specifieke
  frequentie.
  Als de frequentie van de projector niet met deze frequentie
  overeenkomt, zijn de resulterende beelden niet van goede
  kwaliteit.
  Het proces waarbij de fases van deze signalen bij elkaar worden
  gebracht (de relatieve positie van de pieken en dalen in de
  signalen) wordt synchronisatie genoemd.
  Als de signalen niet worden gesynchroniseerd, kan er
  flikkering, wazigheid en horizontale interferentie optreden.

  Tracking

  Door computers doorgegeven signalen hebben een specifieke
  frequentie.
  Als de frequentie van de projector niet met deze frequentie
  overeenkomt, zijn de resulterende beelden niet van goede
  kwaliteit.
  Het proces waarbij de frequenties van deze signalen op elkaar
  worden afgestemd (het aantal pieken in het signaal) wordt ook
  wel frequentieafstemming genoemd.
  Als de frequentieafstemming niet juist wordt uitgevoerd,
  verschijnen er brede verticale strepen in het signaal.

  VGA

  Een standaard schermgrootte met een resolutie van 640
  (horizontaal) x 480 (verticaal) punten.

  XGA

  Een standaard schermgrootte met een resolutie van 1.024
  (horizontaal) x 768 (verticaal) punten.

  WXGA

  Een standaard schermgrootte met een resolutie van 1.280
  (horizontaal) x 800 (verticaal) punten.

  Vernieuwingssnelh Het lichtgevende element van een scherm behoudt zijn
  .
  helderheid en kleur maar heel kort.
  Daarom moet het beeld vele keren per seconde worden gescand
  om het lichtgevende element te verversen.
  Het aantal keren dat het beeld per seconde ververst wordt heet
  verversingsfrequentie en wordt uitgedrukt in hertz (Hz).
  SDTV

  Een afkorting voor Standard Definition Television. Dit verwijst
  naar standaard televisiesystemen die niet voldoen aan de
  voorwaarden voor HDTV of High-Definition Television.

  sRGB

  Een internationale standaard voor kleurintervallen die is
  opgesteld zodat kleuren die door videoapparatuur worden
  weergegeven gemakkelijk door het besturingssysteem van
  computers en Internet kunnen worden bewerkt. Als de
  aangesloten bron een sRGB-modus heeft, stel dan zowel de
  projector als de aangesloten bron in op sRGB.

  SSID

  SSID staat voor de identificatiegegevens voor het aansluiten op
  een ander apparaat op een draadloos LAN. Draadloze
  communicatie is mogelijk tussen apparaten met dezelfde SSID.

  Subnetmasker

  Dit is een numerieke waarde die het aantal bits definieert voor
  het netwerkadres op een gedeeld netwerk (subnet) van het IPadres.

  SVGA

  Een standaard schermgrootte met een resolutie van 800
  (horizontaal) x 600 (verticaal) punten.

  SXGA

  Een standaard schermgrootte met een resolutie van 1.280
  (horizontaal) x 1.024 (verticaal) punten. • Page 186

  Mededelingen
  Controleer deze secties voor belangrijke mededelingen over uw projector.
  g Verwante koppelingen
  • "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
  requirements of EU directive" pag.186
  • "Voorschriften wet op draadloze telegrafie (Wireless Telegraphy Act)"
  pag.186
  • "Gebruiksbeperkingen" pag.186
  • "Referenties besturingssysteem" pag.186
  • "Handelsmerken" pag.187
  • "Kennisgeving betreffende auteursrechten" pag.187
  • "Toekenning auteursrechten" pag.188

  Indication of the manufacturer and the importer in
  accordance with requirements of EU directive
  Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
  Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
  Telephone: 81-266-52-3131
  http://www.epson.com/
  Importer: EPSON EUROPE B.V.
  Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
  Zuidoost
  The Netherlands
  Telephone: 31-20-314-5000
  http://www.epson.com/europe.html

  Voorschriften wet op draadloze telegrafie (Wireless
  Telegraphy Act)
  De volgende handelingen zijn verboden onder de wet op draadloze telegrafie.

  186

  • Wijzigen en demonteren (inclusief de antenne)
  • Het conformiteitslabel verwijderen
  • Het 5 GHz draadloos LAN buitenshuis gebruiken

  Gebruiksbeperkingen
  Wanneer dit product gebruikt wordt voor toepassingen die een hoge mate van
  betrouwbaarheid/veiligheid vereisen zoals bijv. transportapparatuur voor
  vliegtuigen, treinen, schepen, auto's enz.; ramppreventievoorzieningen;
  diverse soorten beveiligingsapparatuur enz.; of
  functionele/precisieapparatuur, mag u dit product alleen gebruiken indien uw
  ontwerp voorziet in redundantie en fail-safes ten einde de veiligheid en
  betrouwbaarheid van het complete systeem te waarborgen. Omdat dit product
  niet bestemd is voor toepassingen die een uitermate hoge mate van
  betrouwbaarheid/veiligheid vereisen zoals luchtvaartapparatuur, primaire
  communicatieapparatuur, regelapparatuur voor kerninstallaties of medische
  apparatuur voor directe medische zorg, wordt u geacht uw eigen oordeel te
  hanteren aangaande de geschiktheid van dit product, op basis van grondige
  evaluatie.

  Referenties besturingssysteem


  Microsoft® Windows Vista® besturingssysteem
  Microsoft® Windows® 7 besturingssysteem
  Microsoft® Windows® 8 besturingssysteem
  Microsoft® Windows® 8.1 besturingssysteem
  Microsoft® Windows® 10 besturingssysteem

  In deze handleiding verwijzen we naar de bovenvermelde besturingssystemen
  als "Windows Vista", "Windows 7", "Windows 8", "Windows 8.1" en
  "Windows 10". Met de gemeenschappelijke benaming "Windows" wordt naar
  deze systemen verwezen.
  • OS X 10.7.x
  • OS X 10.8.x • Page 187

  Mededelingen
  • OS X 10.9.x
  • OS X 10.10.x
  • OS X 10.11.x
  In deze handleiding wordt naar de hierboven vermelde besturingssystemen
  verwezen als "OS X 10.7.x", "OS X 10.8.x", "OS X 10.9.x", "OS X 10.10.x" en
  "OS X 10.11.x". Voorts wordt met de algemene term "OS X" naar al deze
  systemen verwezen.

  Handelsmerken
  EPSON is een gedeponeerd handelsmerk, EXCEED YOUR VISION, ELPLP
  en hun logo's zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Seiko
  Epson Corporation.
  Mac, Mac OS en OS X zijn handelsmerken van Apple Inc.
  Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint en het Windows-logo zijn
  handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation
  in de Verenigde Staten en/of andere landen.
  WPA™, WPA2™ en Wi-Fi Protected Setup™ zijn gedeponeerde handelsmerken
  van Wi-Fi Alliance.
  App Store is een service-teken van Apple Inc.
  Google Play is een handelsmerk van Google Inc.
  HDMI en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of
  gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC.
  MHL, het MHL-logo en Mobile High-Definition Link zijn de handelsmerken
  of gedeponeerde handelsmerken van MHL en LLC in de Verenigde Staten
  en/of andere landen.
  "QR Code" is een gedeponeerd handelsmerk van DENSO WAVE
  INCORPORATED.
  Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company
  www.foxitsoftware.com, All rights reserved.
  Intel® is een gedeponeerd handelsmerk van Intel Corporation in de V.S. en/of
  andere landen.

  187

  Miracast™ is het handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.
  De N-markering is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van NFC
  Forum Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.
  Andere productnamen vermeld in dit document dienen uitsluitend als
  identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.
  Epson maakt geen enkele aanspraak op deze merken.

  Kennisgeving betreffende auteursrechten
  Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden
  verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of
  openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
  elektronisch, mechanisch, via fotokopieën of opnamen, hetzij op enige andere
  wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson
  Corporation. Seiko Epson Corporation wijst alle patentaansprakelijkheid af
  wat betreft het gebruik van de informatie in dit document. Evenmin kan Seiko
  Epson Corporation aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend
  uit het gebruik van de informatie in dit document.
  Seiko Epson Corporation noch zijn filialen kunnen door de koper van dit
  product of door derden verantwoordelijk worden gesteld voor schade,
  verliezen of onkosten ontstaan als gevolg van ongelukken, foutief gebruik of
  misbruik van dit product, onbevoegde wijzigingen en reparaties, of (buiten de
  Verenigde Staten) als de bedienings- en onderhoudsinstructies van Seiko
  Epson Corporation niet strikt worden gevolgd.
  Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor
  schade of problemen voortvloeiend uit het gebruik van onderdelen of
  verbruiksmaterialen die niet als Original Epson Products of Epson Approved
  Products zijn aangemerkt door Seiko Epson Corporation.
  Wijzigingen voorbehouden.
  Er kunnen verschillen zijn tussen de illustraties in deze handleiding en de
  echte projector. • Page 188

  Mededelingen
  Toekenning auteursrechten
  De informatie is onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.
  ©SEIKO EPSON CORPORATION 2016. All rights reserved.
  2016.9 413319200NL

  188


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Epson EB-1781W wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Epson EB-1781W in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 5,65 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Epson EB-1781W

Epson EB-1781W Bedienungsanleitung - Deutsch - 192 seiten

Epson EB-1781W Bedienungsanleitung - Englisch - 183 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info