Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/164
Nächste Seite
Gebruikershandleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruikershandleiding • Page 2

  Gebruikte Symbolen en Tekens
  • Veiligheidssymbolen
  De documentatie en de projector gebruiken grafische symbolen om te tonen hoe u de projector veilig kunt gebruiken.
  Leer en respecteer deze waarschuwingssymbolen om letsel aan personen en beschadiging van eigendom te voorkomen.

  Waarschuwing

  Dit symbool duidt informatie aan die, als ze genegeerd wordt, kan resulteren in persoonlijk letsel of zelfs de dood als gevolg van foutief
  handelen.

  Let op

  Dit symbool duidt informatie aan die, als ze genegeerd wordt, kan resulteren in persoonlijk letsel of fysieke schade als gevolg van foutief
  handelen.

  • Algemene informatiesymbolen

  Let op

  q

  Dit geeft aan dat de beschreven handeling tot schade of letsel kan leiden als er onvoldoende voorzichtigheid in acht wordt genomen.
  Dit geeft aan dat er nuttige extra informatie volgt over een bepaald onderwerp.

  s

  Dit geeft aan op welke pagina meer informatie over een onderwerp kan worden gevonden.

  g

  Dit geeft aan dat de onderstreepte term die gevolgd wordt door dit symbool in de woordenlijst te vinden is. Zie "Woordenlijst" onder
  "Bijlage". s pag.142

  Procedure

  Dit geeft aan dat er bedieningsinstructies volgen die in een bepaalde volgorde moeten worden uitgevoerd.
  De desbetreffende procedure moet in de aangegeven volgorde worden uitgevoerd.

  [ (Naam) ]

  Dit verwijst naar de naam van een knop op de afstandsbediening of het bedieningspaneel.
  Bijvoorbeeld: de knop [Esc]

  "(Menunaam)"
  Helderheid (vetgedrukt)

  Dit verwijst naar de naam van een item in het Configuratiemenu.
  Bijvoorbeeld:
  Selecteer "Helderheid" in het menu Beeld.
  Menu Beeld - Helderheid • Page 3

  Inhoudsopgave

  3

  Gebruikte Symbolen en Tekens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

  Het Projectiebeeld Corrigeren Met Screen Fit (alleen EB-1925W/
  1915). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  Inleiding
  Kenmerken van de Projector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  Gemeenschappelijke Kenmerken van alle Modellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Gemakkelijk te hanteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Aansluiten via een USB-kabel en Projecteren (USB Display). . . . . . . . . . . . . . . .
  U kunt uw bestanden vergroten en projecteren met de documentcamera (alleen
  EB-1925W/1920W/1915/1910/1830). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Verbeterde veiligheidsfuncties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Kenmerken van EB-1925W/1915. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Pijlsnel instelbaar voor presentaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Optimaal gebruikmaken van een netwerkverbinding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Kenmerken van EB-1920W/1910/1830. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Optimaal gebruikmaken van een netwerkverbinding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  JPEG-afbeeldingen projecteren zonder een computer aan te sluiten (Dia show)
  ........................................................

  . 7
  . 7
  . 7
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  7
  7
  8
  8
  8
  9
  9

  . 9

  Namen van Onderdelen en Functies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  Voorzijde/Bovenzijde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Achterkant (EB-1925W/1915). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Achterkant (EB-1920W/1910/1830). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Achterkant (EB-1900). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Onderkant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Bedieningspaneel (EB-1925W/1915). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Bedieningspaneel (EB-1920W/1910/1830). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Bedieningspaneel (EB-1900). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Afstandsbediening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Nuttige Functies

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  10
  12
  13
  15
  16
  16
  18
  19
  20

  Vertekening Van het Geprojecteerde Beeld Corrigeren Met
  Quick Corner (alleen EB-1925W/1915). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  Het Geprojecteerde Beeld Wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  Automatisch Binnenkomende Signalen Detecteren en het Geprojecteerde Beeld
  Wijzigen (Bron Zoeken). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  Met de afstandsbediening overschakelen naar het doelbeeld. . . . . . . . . . . . . . . . 31

  Functies voor het Verbeteren van Projecties. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  De Projectiekwaliteit Selecteren (SelecterenKleurmodus). . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Autom. Iris Instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Tijdelijk het Beeld en Geluid Onderdrukken (A/V Dempen). . . . . . . . . . . . . . . . .
  Het Beeld Bevriezen (Bevriezen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De Hoogte-breedteverhouding Wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Methode wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De hoogte-breedte wijzigen voor videoapparatuurbeelden. . . . . . . . . . . . . .
  De hoogte-breedte wijzigen voor computerbeelden (EB-1915/1910/1900/1830)
  ...... .. ..... ...... ..... .. ...... ..... ....... ...... .....
  De hoogte-breedte wijzigen voor computerbeelden (EB-1925W/1920W). . . . .
  Aanwijsfunctie (Aanwijzer). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Deel van het Beeld Vergroten (E-Zoom). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De Muisaanwijzer Bedienen Met de Afstandsbediening (Draadloze Muis). . . . . . .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  32
  33
  33
  34
  34
  35
  35

  .
  .
  .
  .
  .

  36
  37
  39
  40
  41

  Beperking Van het Aantal Doelprojectors Bij Gebruik Van
  Meerdere Projectors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  De Projector-id Instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  De Afstandsbediening-id Instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

  De Kleur Voor Meerdere Projectors Aanpassen
  (Kleuraanpassing Multischermen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
  Overzicht van de correctieprocedure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
  Correctiemethode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  Beveiligingsfuncties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 • Page 4

  Inhoudsopgave

  Gebruikers Beheren (Wachtwoordbeveiliging). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Type wachtwoordbeveiliging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Wachtwoordbeveiliging instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Wachtwoord invoeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Bediening Beperken (Toetsvergrendeling). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Antidiefstalvergrendeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Het draadslot installeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  4

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  48
  48
  48
  49
  50
  51
  51

  Vast netwerk-menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  E-mail-menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Overige-menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Reset-menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Informatie-menu (Alleen Weergave). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Resetten-menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .

  77
  78
  79
  80
  81
  82

  Problemen Oplossen

  Configuratiemenu

  De Help gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
  Het Configuratiemenu Gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
  Lijst met Functies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
  Beeld-menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Signaal-menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Instellingen-menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Uitgebreid-menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Netwerkmenu (alleen EB-1925W/1915). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Opmerkingen over het gebruik van het Netwerkmenu. . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Bediening met softwarematig toetsenbord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Basismenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Draadloos LAN-menu (alleen met meegeleverde of optionele draadloze LANeenheid geïnstalleerd). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Beveiligingsmenu (alleen met meegeleverde of optionele draadloze LANeenheid geïnstalleerd). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Als WEP is geselecteerd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Waneer WPA-PSK(TKIP/AES) of WPA2-PSK(TKIP/AES) is geselecteerd. . . . . . . . .
  Wanneer EAP-TLS is geselecteerd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Wanneer EAP-TTLS/MD5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC,
  LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2, EAP-Fast/GTC is geselecteerd. . . . . . . . . . . . . . .
  Vast netwerk-menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  E-mail-menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Overige-menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Reset-menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Netwerkmenu (alleen EB-1920W/1910/1830). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Opmerkingen over het gebruik van het Netwerkmenu. . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Bediening met softwarematig toetsenbord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Basismenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  54
  55
  58
  60
  62
  63
  63
  64

  . 65
  .
  .
  .
  .

  66
  68
  69
  70

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  70
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  75
  76

  Problemen oplossen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
  De indicatielampjes aflezen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  t Lampje brandt of knippert rood. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  m o Lampje brandt of knippert oranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Als de indicatielampjes geen uitkomst bieden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Problemen met het beeld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Problemen bij het starten van de projectie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Overige problemen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  86
  87
  88
  90
  91
  95
  96

  Bijlage
  Installatiemethoden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
  Reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
  Het oppervlak van de Projector Reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
  De lens reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
  Reinigen Van de Luchtfilter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

  Verbruiksmateriaal Vervangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
  De Batterijen Van de Afstandsbediening Vervangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De Lamp Vervangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Vervangingsperiode projectorlamp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Het vervangen van de projectorlamp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Resetten van de lampuren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De Luchtfilter Vervangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  102
  103
  103
  104
  106
  107 • Page 5

  Inhoudsopgave

  5

  Vervangingsperiode luchtfilter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
  Procedure voor het vervangen van de luchtfilter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

  E-mailbericht Van de Functie E-mailmelding Lezen (Alleen
  EB-1925W/1920W/1915/1910/1830). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

  Optionele Accessoires en Verbruiksmateriaal. . . . . . . . . . . . . . . . 109

  ESC/VP21-opdrachten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

  Optionele Accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
  Verbruiksmateriaal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

  Een Gebruikerslogo Opslaan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
  Verbinden Met een Draadloos LAN Toegangspunt ViaWi-Fi
  Protected Setup (Alleen EB-1925W/1915). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
  Verbindingsmethoden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
  Verbinden Via de Drukknopmethode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
  Verbinden Via de Pincodemethode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

  Schermgrootte en Projectieafstand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
  Projectieafstand (EB-1925W/1920W). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
  Projectieafstand (EB-1915/1910/1900/1830). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

  USB-apparaten Aansluiten en Verwijderen (Alleen EB-1925W/
  1920W/1915/1910/1830). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
  USB-apparaten Aansluiten. . . . . . . . . . . . . . . . . .
  USB-apparaten Verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . .
  De Documentcamera (ELPDC06) Aansluiten.. . . . . .
  De Documentcamera (ELPDC06) Verwijderen.. . . . .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  118
  119
  119
  119

  Aansluiten Via een USB-kabel En Projecteren ()USB Display)
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
  Gebruiksvoorwaarden Voor USB Display. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Aansluiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De eerste keer aansluiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Vanaf de tweede keer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  120
  120
  121
  122

  Een LAN-kabel Aansluiten (Alleen EB-1925W/1920W/
  1915/1910/1830). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
  Aansluiten Op Externe Apparatuur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
  Aansluiten Op een Externe Monitor (alleen EB-1925W/1920W/1915/1910/1830). . . 124
  Aansluiten Op een Externe Luidspreker (Alleen EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

  Lijst met Opdrachten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Kabelindelingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Seriële aansluiting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Communicatieprotocol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  127
  127
  127
  128

  Over Netwerkprojector (Alleen EB-1925W/1915). . . . . . . . . . . . . 129
  Over PJLink (alleen EB-1925W/1920W/1915/1910/1830). . . . . . 130
  Ondersteunde Monitorbeeldschermen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
  Ondersteunde Monitorbeeldschermen (EB-1925W/1920W). . . . . . . . . . . . . . . . .
  Computersignalen (RGB analoog). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Video-component. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Composietvideo/S-video. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Ingangssignaal vanaf de HDMI-ingang (alleen EB-1925W). . . . . . . . . . . . . . . .
  Ondersteunde Monitorbeeldschermen (EB-1915/1910/1900/1830). . . . . . . . . . . .
  Computersignalen (RGB analoog). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Video-component. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Composietvideo/S-video. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Ingangssignaal vanaf de HDMI-ingang (alleen EB-1915). . . . . . . . . . . . . . . . .

  131
  131
  132
  132
  133
  134
  134
  135
  135
  135

  Technische Gegevens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
  Algemene Specificatie van de Projector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
  Softwarevereisten (alleen EB-1925W/1920W/1915/1910/1830). . . . . . . . . . . . . . . 140

  Afmetingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
  Woordenlijst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
  Algemene Opmerkingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
  Algemene Opmerking:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

  Index. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 • Page 6

  Inleiding
  In dit hoofdstuk worden de kenmerken en de namen van onderdelen van de projector besproken. • Page 7

  Kenmerken van de Projector
  Gemeenschappelijke Kenmerken van alle
  Modellen

  7

  Aansluiten via een USB-kabel en Projecteren (USB Display)
  Door de projector via de meegeleverde USB-kabel aan te sluiten op een
  Windows-computer, kunt u beelden projecteren vanaf het computerscherm.

  Gemakkelijk te hanteren
  • Gemakkelijk projecteren en opslaan met de A/V Mute-schuifklep
  U kunt de projectie heel makkelijk stoppen of hervatten door het
  openen of sluiten van de AV Mute-schuif. Het geven van een heldere
  presentatie wordt daardoor eenvoudiger.

  U kunt uw bestanden vergroten en projecteren met de
  documentcamera (alleen EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)
  • De projector is uitgerust met één voet om het uitlijnen te
  vergemakkelijken
  U kunt de hoogte van de projector eenvoudig met één hendel instellen.
  s Introductiehandleiding

  Een documentcamera die USB ondersteunt (ELPDC06) is als optie
  beschikbaar. Voor de documentcamera is geen voedingskabel nodig, en
  u sluit de camera eenvoudig met een USB-kabel aan. Dankzij het
  eenvoudige ontwerp kunt u met deze gebruiksvriendelijke
  documentcamera heel gemakkelijk papieren documenten projecteren en
  vergroten.s Optionele Accessoires en Verbruiksmateriaal

  Verbeterde veiligheidsfuncties

  • Direct inschakelen aan/uit
  Op plaatsen waar de stroom centraal kan worden geregeld, zoals
  bijvoorbeeld in een vergaderzaal, kan de projector worden ingesteld op
  automatisch in- of uitschakelen als de voedingsbron waarop de
  projector is aangesloten wordt in- of uitgeschakeld.

  • Wachtwoordbeveiliging om het aantal gebruikers te beperken en te
  beheren
  U kunt een wachtwoord instellen en zo bepalen wie de projector mag
  gebruiken.s pag.48
  • Toetsvergrendeling beperkt de knopbediening op het bedieningspaneel
  Zo kunt u voorkomen dat de projectorinstellingen zonder toestemming
  worden gewijzigd bij gebruik tijdens evenementen, op scholen, enzovoort.
  spag.50 • Page 8

  Kenmerken van de Projector

  Kenmerken van EB-1925W/1915
  Pijlsnel instelbaar voor presentaties
  • Het tijdverslindende aanpassen van geprojecteerde beelden is niet
  nodig (Autom. H/V-Keystone-functie)
  Deze projector corrigeert automatisch keystone-vervorming
  (trapeziumvertekening) en scherpstellingsproblemen die optreden bij het
  positioneren of verplaatsen van de projector, waardoor moeizaam
  handmatig bijstellen van het projectiebeeld tot het verleden behoort.
  • Snelle instelling met één knop (Screen Fit)
  Met een simpele druk op de Screen Fit-knop past u het projectiebeeld
  optimaal op het scherm aan. Zo bent u snel geïnstalleerd voor
  presentaties met een scherm.
  • Presentaties zonder computer (PC Free)
  U kunt afbeeldingen of films rechtstreeks vanaf een USB-apparaat of
  een digitale camera projecteren door het apparaat op de projector aan
  te sluiten; op die manier heeft u geen computer nodig voor uw
  presentaties. U maakt heel handig een presentatie door een
  PowerPoint-bestand om te zetten naar scenario's met behulp van de
  meegeleverde applicatie EasyMP Slide Converter, en dit vervolgens op
  te slaan op een USB-apparaat en te projecteren.
  s Bedieningshandleiding voor projector (EB-1925W/1915)

  8

  Optimaal gebruikmaken van een netwerkverbinding
  Met de meegeleverde EPSON Projector Software for Meeting &
  Presentation kunt u efficiënte en gevarieerde presentaties en
  bijeenkomsten verzorgen.s Bedieningshandleiding voor projector
  (EB-1925W/1915)
  • Beelden en audio overdragen met het netwerk (EasyMP Network
  Projection)
  U kunt projecteren door de projector aan te sluiten op een reeds
  bestaand netwerksysteem. U kunt op efficiënte wijze vergaderingen
  houden door te projecteren vanaf meerdere computers die op een
  netwerksysteem zijn aangesloten zonder de bekabeling te hoeven
  aanpassen.
  Dankzij de mogelijkheid om films en audio naar de projector te
  verzenden en vervolgens af te spelen, kunt u voor de inhoud van
  presentaties nu uit een groot aantal bronnen kiezen.
  • Ondersteuning voor de functie Windows Vista Netwerkprojector
  Wanneer de projector met het netwerk is verbonden, kunnen meerdere
  gebruikers de projector delen door gebruik te maken van de functie
  Netwerkprojector van Windows Vista.
  • Aansluiten met de Quick Wireless Connection USB Key
  Door de projectorinformatie op te slaan op de optionele Quick
  Wireless Connection USB Key en deze aan te sluiten op een computer
  van het netwerk, draagt u heel eenvoudig beelden en audio over van
  de computer en speelt deze af op de projector.s Optionele Accessoires
  en Verbruiksmateriaal • Page 9

  Kenmerken van de Projector

  Kenmerken van EB-1920W/1910/1830
  Optimaal gebruikmaken van een netwerkverbinding
  Met de meegeleverde EPSON Projector Software for Meeting &
  Monitoring maakt u efficiënt gebruik van uw netwerk en kunt u
  projectors in verschillende vergaderzalen gezamenlijk beheren.
  • Schermoverdracht met het netwerk (EasyMP Network Projection)
  U kunt projecteren door de projector aan te sluiten op een reeds
  bestaand netwerksysteem.
  U kunt op efficiënte wijze vergaderingen houden door te projecteren
  vanaf meerdere computers die op een netwerksysteem zijn aangesloten
  zonder de bekabeling te hoeven aanpassen.
  • Aansluiten met de Quick Wireless Connection USB Key
  Door de projectorinformatie op te slaan op de optionele Quick
  Wireless Connection USB Key en deze aan te sluiten op een computer
  van het netwerk, draagt u heel eenvoudig beelden en audio over van
  de computer via het netwerk en projecteert u deze vanaf de projector.
  s Optionele Accessoires en Verbruiksmateriaal

  JPEG-afbeeldingen projecteren zonder een computer aan te
  sluiten (Dia show)
  U projecteert een diavoorstelling van JPEG-afbeeldingen opgeslagen op
  een USB-apparaat zoals een USB-geheugenstick of een USB-compatibele
  digitale camera door dit apparaat simpelweg op de projector aan te sluiten.
  s Bedieningshandleiding voor projector (EB-1920W/1910/1830)

  9 • Page 10

  Namen van Onderdelen en Functies

  10

  Voorzijde/Bovenzijde
  De afbeelding betreft EB-1925W/1915.
  Vanaf hier worden alle functies verklaard aan de hand van afbeeldingen
  van EB-1925W/1915, tenzij anders vermeld.

  Naam

  A Luchtafvoerventiel

  Functie
  Afvoerventilator voor lucht die is gebruikt voor het
  afkoelen van het binnenste van de projector.

  Let op
  Plaats geen voorwerpen die krom kunnen trekken
  of op een andere manier door warmte kunnen vervormen, in de buurt van het luchtafvoerventiel.
  Houd uw gezicht of handen niet in de buurt van
  het luchtafvoerventilator terwijl de projector
  wordt gebruikt.

  B Externe receiver

  Hiermee worden signalen vanaf de afstandsbediening
  ontvangen.s Introductiehandleiding • Page 11

  Namen van Onderdelen en Functies

  Naam

  Functie

  C Sensor
  (alleen EB-1925W/
  1915)

  Bepaalt de afmetingen wanneer de projector
  automatisch het projectiebeeld bijstelt.

  D AV Mute-schuifknop

  Schuif de knop om de A/V Mute-schuifklep te openen
  en te sluiten.

  E AV Mute-schuifklep

  Schuif ter bescherming van de lens de klep dicht als u de
  projector niet gebruikt. Door de schuifklep tijdens de
  projectie te sluiten kunt u beeld en geluid onderdrukken
  (alleen het beeld als u EB-1900 gebruikt) (A/V dempen).
  s pag.33

  F Instelbare voet aan
  voorzijde

  Voor het instellen en vergroten van het geprojecteerde
  beeld nadat de projector op een oppervlak, bijvoorbeeld
  een bureau, is geplaatst.s Introductiehandleiding

  G Draadloos
  LAN-lampje
  (alleen EB-1925W/
  1915)

  Geeft de toegangsstatus weer van de meegeleverde of
  optionele draadloze LAN-eenheid.

  H Klep draadloze
  LAN-eenheid
  (alleen EB-1925W/
  1915)

  Verwijder deze klep om de inbegrepen of optionele
  draadloze LAN-eenheid te installeren wanneer u een
  draadloze verbinding tussen de projector en computer
  maakt.

  I Hendel voor instellen
  voet

  Trek de hendel voor het instellen van de voet naar
  buiten om de instelbare voet aan voorzijde uit te
  schuiven en in te trekken.s Introductiehandleiding

  J Sluiting
  luchtfilterdeksel

  Hiermee opent u de klep van het luchtfilter.s pag.107

  K Luchttoevoerventilat
  or
  (Luchtfilter)

  Voert lucht in om de projector intern te koelen. Als er
  hier veel stof zit, kan dit ervoor zorgen dat de interne
  temperatuur van de projector oploopt. Dit kan leiden tot
  problemen met de bediening en kan de levensduur van
  het optisch systeem verkorten. Maak de luchtfilter
  regelmatig schoon. s pag.101, pag.107

  11

  Naam

  Functie

  L Luidspreker
  (alleen EB-1925W/
  1920W/
  1915/1910/1830)
  M Scherpstelring
  (alleen EB-1920W/
  1910/1900/1830)

  Hiermee wordt de beeldscherpte ingesteld.s
  Introductiehandleiding

  N Zoomstelring

  Hiermee wordt de beeldgrootte ingesteld.s
  Introductiehandleiding

  O Focus-knoppen
  (alleen EB-1925W/
  1915)

  Met deze knoppen stelt u het beeld scherp.
  s Introductiehandleiding

  P USB-lampje

  Het volgende verklaart de status van een USB-apparaat
  aangesloten op de USB1-poort (alleen EB-1925W/1915)
  of de USB(TypeA)-poort (alleen EB-1920W/1910/1830).
  UIT: er is geen USB-apparaat aangesloten
  Oranje lampje AAN: er is een USB-apparaat aangesloten
  Groen lampje AAN: er is een werkend USB-apparaat
  aangesloten
  Rode lampje AAN: Fout

  Q Bedieningspaneel

  s pag.16

  R Lampdeksel

  Open dit deksel als u de projectorlamp wilt vervangen.
  s pag.103 • Page 12

  Namen van Onderdelen en Functies

  12

  Naam

  Achterkant (EB-1925W/1915)

  C Monitor Out-poort

  Functie
  Hiermee wordt het beeldsignaal vanaf een computer die
  is aangesloten op de Computer1-ingangspoort
  uitgevoerd naar een externe monitor. Dit is niet
  beschikbaar voor componentvideosignalen of andere
  signalen die binnenkomen op een andere poort dan de
  Computer1-ingangspoort.s pag.124

  Audio-uitgangspoort
  Zendt het geluid van het geprojecteerde beeld naar de
  externe luidsprekers.s pag.125

  Naam

  A Video-ingangspoort
  S-video
  (S-Video)-ingangspoo
  rt
  Audio-L/
  R-ingangspoort

  B Voedingsingang

  D Externe receiver

  Hiermee worden signalen vanaf de afstandsbediening
  ontvangen.s Introductiehandleiding

  E Beveiligingssleuf

  De beveiligingssleuf is compatibel met het door
  Kensington geproduceerde Microsaver Security System.
  s pag.51

  F Luchttoevoerventilat
  or

  Voert lucht in om de projector intern te koelen.
  Als er hier veel stof zit, kan dit ervoor zorgen dat de
  interne temperatuur van de projector oploopt. Dit kan
  leiden tot problemen met de bediening en kan de
  levensduur van het optisch systeem verkorten. Maak de
  ventilatieopening regelmatig schoon.

  G Bevestigingsschroef
  voor lampdeksel

  Schroef deze vast om het lampdeksel op zijn plaats te
  bevestigen.s pag.103

  H HDMI-ingangspoort

  Ingangen voor videosignalen van met HDMI
  compatibele videoapparatuur en computers. Deze
  projector is compatibel met HDCPg.
  s Introductiehandleiding

  I USB1-ingangspoort

  Hier kunt u een USB-opslagapparaat of een digitale
  camera aansluiten en afbeeldingen, filmbestanden en
  scenario's projecteren met PC Free.s
  Bedieningshandleiding voor projector (EB-1925W/1915)

  J USB2-ingangspoort

  Hier sluit u de optionele documentcamera (ELPDC06)
  aan. Deze ingang is speciaal bestemd voor de
  documentcamera en ondersteunt geen andere apparaten.

  Functie
  Ingang voor composietvideosignalen van videobronnen.
  Ingang voor S-videosignalen van videobronnen.
  Wordt verbonden met de audio-uitgang als u geluid wilt
  uitvoeren via apparaten die zijn aangesloten op de
  S-video-ingang of de Video-ingang.
  s Introductiehandleiding
  Hierop wordt de voedingskabel aangesloten.s
  Introductiehandleiding • Page 13

  Namen van Onderdelen en Functies

  Naam

  Functie

  K LAN-poort

  Wordt aangesloten op een LAN-kabel en vervolgens op
  een netwerk. s pag.123

  L USB(TypeB)-ingangsp
  oort

  Hiermee sluit u de projector via een USB-kabel aan op
  een computer waarna het computerbeeld wordt
  geprojecteerd.s pag.120
  Gebruik deze ingang tevens voor aansluiting op een
  computer via de meegeleverde USB-kabel om een
  draadloze muis te gebruiken.s pag.41

  M Computer1-ingangsp
  oort

  Ingang voor videosignalen van een computer en
  componentvideosignalen van andere videobronnen.

  Audio1-poort

  N Computer2-ingang

  Audio2-poort

  O RS-232C-poort

  13

  Achterkant (EB-1920W/1910/1830)

  Wordt verbonden met de audio-uitgang als u geluid wilt
  uitvoeren via apparaten die zijn aangesloten op de
  Computer1-ingang.
  s Introductiehandleiding
  Ingang voor videosignalen van een computer en
  componentvideosignalen van andere videobronnen.
  Wordt verbonden met de audio-uitgang als u geluid wilt
  uitvoeren via apparaten die zijn aangesloten op de
  Computer2-ingang.s Introductiehandleiding
  Tevens sluit u, als u audio wilt invoeren van een
  geluidsbron die afwijkt van de beeldbron, de
  geluidsbron aan op de Audio2-ingang.
  Als u de projector vanaf een computer bedient, sluit de
  computer dan aan met een RS-232C-kabel. Deze poort
  is bestemd voor bedieningsdoeleinden en mag
  normaalgesproken niet worden gebruikt. s pag.127

  Naam

  A Video-ingangspoort
  S-video
  (S-Video)-ingangspoo
  rt
  Audio-L/
  R-ingangspoort

  B Voedingsingang

  Functie
  Ingang voor composietvideosignalen van videobronnen.
  Ingang voor S-videosignalen van videobronnen.
  Wordt verbonden met de audio-uitgang als u geluid wilt
  uitvoeren via apparaten die zijn aangesloten op de
  S-video-ingang of de Video-ingang.
  s Introductiehandleiding
  Hierop wordt de voedingskabel aangesloten.s
  Introductiehandleiding • Page 14

  Namen van Onderdelen en Functies

  Naam

  C Monitor Out-poort

  14

  Functie

  Naam

  Hiermee wordt het beeldsignaal vanaf een computer die
  is aangesloten op de Computer1-ingangspoort
  uitgevoerd naar een externe monitor. Dit is niet
  beschikbaar voor componentvideosignalen of andere
  signalen die binnenkomen op een andere poort dan de
  Computer1-ingangspoort.s pag.124

  K Computer1-ingangsp
  oort

  Zendt het geluid van het geprojecteerde beeld naar de
  externe luidsprekers.s pag.125

  L Computer2-ingang

  Audio1-poort

  Audio-uitgangspoort

  D Externe receiver

  Hiermee worden signalen vanaf de afstandsbediening
  ontvangen.s Introductiehandleiding

  E Beveiligingssleuf

  De beveiligingssleuf is compatibel met het door
  Kensington geproduceerde Microsaver Security System.
  s pag.51

  F Luchttoevoerventilat
  or

  Voert lucht in om de projector intern te koelen.
  Als er hier veel stof zit, kan dit ervoor zorgen dat de
  interne temperatuur van de projector oploopt. Dit kan
  leiden tot problemen met de bediening en kan de
  levensduur van het optisch systeem verkorten. Maak de
  ventilatieopening regelmatig schoon.

  G Bevestigingsschroef
  voor lampdeksel

  Schroef deze vast om het lampdeksel op zijn plaats te
  bevestigen.s pag.103

  H USB(TypeA)-ingang

  Sluit een USB-opslagapparaat of een digitale camera aan
  en projecteert JPEG-afbeeldingen in een Dia show.s
  Bedieningshandleiding voor projector (EB-1920W/1910)
  Hier sluit u tevens de optionele documentcamera
  (ELPDC06) aan.

  I LAN-poort

  Hier sluit u een netwerkkabel aan om de projector te
  verbinden met een netwerk.s pag.123

  J USB(TypeB)-ingangsp
  oort

  Hiermee sluit u de projector via een USB-kabel aan op
  een computer waarna het computerbeeld wordt
  geprojecteerd.s Introductiehandleiding
  Gebruik deze ingang tevens voor aansluiting op een
  computer via de meegeleverde USB-kabel om een
  draadloze muis te gebruiken.s pag.41

  Audio2-poort

  M RS-232C-poort

  Functie
  Ingang voor videosignalen van een computer en
  componentvideosignalen van andere videobronnen.
  Wordt verbonden met de audio-uitgang als u geluid wilt
  uitvoeren via apparaten die zijn aangesloten op de
  Computer1-ingang.
  s Introductiehandleiding
  Ingang voor videosignalen van een computer en
  componentvideosignalen van andere videobronnen.
  Wordt verbonden met de audio-uitgang als u geluid wilt
  uitvoeren via apparaten die zijn aangesloten op de
  Computer2-ingang.s Introductiehandleiding
  Tevens sluit u, als u audio wilt invoeren van een
  geluidsbron die afwijkt van de beeldbron, de
  geluidsbron aan op de Audio2-ingang.
  Als u de projector vanaf een computer bedient, sluit de
  computer dan aan met een RS-232C-kabel. Deze poort
  dient voor besturing en wordt normaliter niet gebruikt.
  s pag.127 • Page 15

  Namen van Onderdelen en Functies

  Naam

  Achterkant (EB-1900)

  Naam

  A Video-ingangspoort
  S-video-ingangspoort

  15

  Functie
  Ingang voor composietvideosignalen van videobronnen.
  Ingang voor S-videosignalen van videobronnen.s
  Introductiehandleiding

  B Voedingsingang

  Hierop wordt de voedingskabel aangesloten.s
  Introductiehandleiding

  C Externe receiver

  Hiermee worden signalen vanaf de afstandsbediening
  ontvangen.s Introductiehandleiding

  D Beveiligingssleuf

  De beveiligingssleuf is compatibel met het door
  Kensington geproduceerde Microsaver Security System.
  s pag.51

  E Luchttoevoerventilat
  or

  Voert lucht in om de projector intern te koelen.
  Als er hier veel stof zit, kan dit ervoor zorgen dat de
  interne temperatuur van de projector oploopt. Dit kan
  leiden tot problemen met de bediening en kan de
  levensduur van het optisch systeem verkorten. Maak de
  ventilatieopening regelmatig schoon.

  Functie

  F Bevestigingsschroef
  voor lampdeksel

  Schroef deze vast om het lampdeksel op zijn plaats te
  bevestigen.s pag.103

  G USB(TypeB)-ingangsp
  oort

  Hiermee sluit u de projector via een USB-kabel aan op
  een computer waarna het computerbeeld wordt
  geprojecteerd.s pag.120
  Gebruik deze ingang tevens voor aansluiting op een
  computer via de meegeleverde USB-kabel om een
  draadloze muis te gebruiken.s pag.41

  H Computeringangspoo
  rt

  Ingang voor videosignalen van een computer en
  componentvideosignalen van andere videobronnen.s
  Introductiehandleiding

  I RS-232C-poort

  Als u de projector vanaf een computer bedient, sluit de
  computer dan aan met een RS-232C-kabel. Deze poort
  dient voor besturing en wordt normaliter niet gebruikt.
  s pag.127 • Page 16

  Namen van Onderdelen en Functies

  16

  Naam

  Onderkant

  D Schroefgat voor de
  klep van de draadloze
  LAN-eenheid (alleen
  EB-1925W/1915)

  Functie
  Schroefgat om de klep van de draadloze LAN-eenheid
  vast te zetten.s Introductiehandleiding

  Bedieningspaneel (EB-1925W/1915)

  Naam
  Naam

  Functie

  Functie

  A [t]-knop

  Hiermee schakelt u de projector in of uit.s
  Introductiehandleiding

  A Bevestigingspunten
  ophangbeugel
  (3 punten)

  Bevestig de optionele ophangbeugel hier als u de
  projector aan het plafond wilt ophangen. s pag.99,
  pag.109

  B Statusindicatielampje
  s

  B Achterste voet

  Wanneer het apparaat op een tafel staat, draait u hieraan
  om de hoogte bij te regelen. Zo bepaalt u de horizontale
  helling.s Introductiehandleiding

  De status van de projector kan worden afgelezen van de
  kleur van de lampjes en of deze knipperen of branden.
  s pag.86

  C [Screen Fit]-knop

  Stel met deze knop het projectiebeeld bij zodat het past
  binnen het schermkader.s pag.24
  Deze knop werkt niet als de projector aan het plafond is
  bevestigd.

  C Installatiepunt van
  beveiligingskabel

  Leid hier een in de handel verkrijgbaar draadslot
  doorheen en sluit het af. s pag.51 • Page 17

  Namen van Onderdelen en Functies

  Naam

  D [Source Search]-knop

  E [Enter]-knop

  F [w/

  ][v/

  ]-knoppen

  17

  Functie
  Hiermee schakelt u naar het volgende invoerapparaat
  dat op de projector is aangesloten en een beeldsignaal
  doorgeeft.s pag.30

  Naam

  I [</

  ][>/

  ]-knoppen

  Als deze knop tijdens de projectie van signaalbeelden
  van de computer wordt ingedrukt, stelt de projector
  automatisch de Tracking, Sync. en Positie in voor een
  optimale beeldweergave.
  Als een Configuratiemenu of een Help-scherm wordt
  weergegeven, accepteert de projector de huidige selectie
  en gaat verder naar het volgende niveau.
  Corrigeer met deze knoppen de keystone
  (trapeziumvertekening) in verticale richting.
  In de volgende gevallen hebben deze knoppen echter
  alleen de functies [ ] en [ ].
  • Wanneer u projecteert met de functie
  Netwerkprojector van Windows Vista
  • Wanneer u projecteert met PC Free
  Als er een Configuratiemenu of een Help-scherm wordt
  weergegeven, kunt u met deze knoppen menuopties en
  instellingswaarden selecteren.s pag.53, pag.84

  G [Help]-knop

  Hiermee wordt het Help-scherm weergegeven en
  gesloten. Het hulpscherm geeft aan hoe u problemen
  kunt oplossen. s pag.84

  H [Esc]-knop

  Hiermee wordt de huidige functie gestopt.
  Als deze knop wordt ingedrukt terwijl het
  Configuratiemenu wordt weergegeven, geeft de
  projector het vorige menu weer. s pag.53

  Functie
  Corrigeer met deze knoppen de keystone
  (trapeziumvertekening) in horizontale richting.
  In de volgende gevallen hebben deze knoppen echter
  alleen de functies [ ] en [ ].
  • Wanneer u projecteert met de functie
  Netwerkprojector van Windows Vista
  • Wanneer u projecteert met PC Free
  Als er een Configuratiemenu of een Help-scherm wordt
  weergegeven, kunt u met deze knoppen menuopties en
  instellingswaarden selecteren.s pag.53, pag.84

  J [Menu]-knop

  Hiermee wordt het Configuratiemenu weergegeven en
  gesloten.s pag.53 • Page 18

  Namen van Onderdelen en Functies

  Bedieningspaneel (EB-1920W/1910/1830)

  18

  Naam

  E [w/

  ][v/

  ]-knoppen

  Functie
  Corrigeer met deze knoppen de keystone
  (trapeziumvertekening).
  Deze knoppen hebben echter echter alleen de functie
  [ ][ ] tijdens het projecteren van een Dia show.
  Als er een Configuratiemenu of een Help-scherm wordt
  weergegeven, kunt u met deze knoppen menuopties en
  instellingswaarden selecteren.s pag.53, pag.84

  Naam

  Hiermee wordt het Help-scherm weergegeven en
  gesloten. Het hulpscherm geeft aan hoe u problemen
  kunt oplossen.s pag.84

  G [Esc]-knop

  Hiermee wordt de huidige functie gestopt.
  Als deze knop wordt ingedrukt terwijl het
  Configuratiemenu wordt weergegeven, geeft de
  projector het vorige menu weer.s pag.53

  H [a]- en[b]-knoppen

  Hiermee wordt het volume aangepast.
  Deze knoppen hebben echter echter alleen de functie
  [ ][ ] tijdens het projecteren van een Dia show. Als
  er een Configuratiemenu of een Help-scherm wordt
  weergegeven, kunt u met deze knoppen menuopties en
  instellingswaarden selecteren.s
  Introductiehandleiding , pag.53

  Functie

  A [t]-knop

  Hiermee schakelt u de projector in of uit.s
  Introductiehandleiding

  B Statusindicatielampje
  s

  De status van de projector kan worden afgelezen van de
  kleur van de lampjes en of deze knipperen of branden.
  s pag.86

  C [Source Search]-knop

  Hiermee schakelt u naar het volgende invoerapparaat
  dat op de projector is aangesloten en een beeldsignaal
  doorgeeft. s pag.30

  D [Enter]-knop

  F [Help]-knop

  Als deze knop tijdens de projectie van signaalbeelden
  van de computer wordt ingedrukt, stelt de projector
  automatisch de Tracking, Sync. en Positie in voor een
  optimale beeldweergave.
  Als een Configuratiemenu of een Help-scherm wordt
  weergegeven, accepteert de projector de huidige selectie
  en gaat verder naar het volgende niveau.

  Let op
  Begin niet met een hoog volume.
  Een plotseling extreem hard volume kan doofheid
  veroorzaken. Verlaag het volume altijd voordat u
  het apparaat uitschakelt, zodat u kunt
  inschakelen en dan het volume langzaam kunt
  opvoeren.

  I [Menu]-knop

  Hiermee wordt het Configuratiemenu weergegeven en
  gesloten.s pag.53 • Page 19

  Namen van Onderdelen en Functies

  19

  Naam

  Bedieningspaneel (EB-1900)

  E [w/

  ][v/

  ]-knoppen

  Naam

  Functie

  A [t]-knop

  Hiermee schakelt u de projector in of uit.s
  Introductiehandleiding

  B Statusindicatielampje
  s

  De status van de projector kan worden afgelezen van de
  kleur van de lampjes en of deze knipperen of branden.
  s pag.86

  C [Source Search]-knop

  Hiermee schakelt u naar het volgende invoerapparaat
  dat op de projector is aangesloten en een beeldsignaal
  doorgeeft.s pag.30

  D [Enter]-knop

  Als deze knop tijdens de projectie van signaalbeelden
  van de computer wordt ingedrukt, stelt de projector
  automatisch de Tracking, Sync. en Positie in voor een
  optimale beeldweergave.
  Als een Configuratiemenu of een Help-scherm wordt
  weergegeven, accepteert de projector de huidige selectie
  en gaat verder naar het volgende niveau.

  Functie
  Corrigeer met deze knoppen de keystone
  (trapeziumvertekening).
  Als er een Configuratiemenu of een Help-scherm wordt
  weergegeven, kunt u met deze knoppen menuopties en
  instellingswaarden selecteren.s pag.53, pag.84

  F [Help]-knop

  Hiermee wordt het Help-scherm weergegeven en
  gesloten. Het hulpscherm geeft aan hoe u problemen
  kunt oplossen.s pag.84

  G [Esc]-knop

  Hiermee wordt de huidige functie gestopt.
  Als deze knop wordt ingedrukt terwijl het
  Configuratiemenu wordt weergegeven, geeft de
  projector het vorige menu weer.s pag.53

  H [ ][

  Als er een Configuratiemenu of een Help-scherm wordt
  weergegeven, kunt u met deze knoppen menuopties en
  instellingswaarden selecteren.s
  Introductiehandleiding , pag.53

  ]-knoppen

  I [Menu]-knop

  Hiermee wordt het Configuratiemenu weergegeven en
  gesloten.s pag.53 • Page 20

  Namen van Onderdelen en Functies

  Afstandsbediening

  20

  Naam

  Functie

  A [t]-knop

  Hiermee schakelt u de projector in of uit.
  s Introductiehandleiding

  B [Computer]-knop

  Telkens wanneer deze knop wordt ingedrukt, wordt het
  beeld overgeschakeld van ingang Computer1 naar
  ingang Computer2. (alleen EB-1925W/1920W/
  1915/1910/1830)
  Wanneer u EB-1900 gebruikt, wordt overgeschakeld
  naar beelden van de computeringang.

  C [Video]-knop

  Telkens als op de knop wordt gedrukt, wisselt het beeld
  tussen de ingangspoorten van Video, S-video en HDMI
  (alleen EB-1925W/1915).

  D [Screen Fit]-knop

  Stel met deze knop het projectiebeeld bij zodat het past
  binnen het schermkader. (alleen EB-1925W/1915)
  s pag.24
  Als de projector aan het plafond is opgehangen of als u
  de EB-1920W/1910/1900/1830 gebruikt, werkt dit niet
  ook al wordt op de knop gedrukt.

  E Numerieke knoppen

  • Voer hiermee wachtwoord of afstandsbediening-id in.
  s pag.44, pag.48
  • Voer hiermee getallen in het Netwerk-menu in van
  het Configuratie-menu. (alleen EB-1925W/1920W/
  1915/1910/1830)

  F [A/V Mute]-knop

  Hiermee schakelt u video en audio in en uit. (alleen
  EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)
  Als u EB-1900 gebruikt, wordt het beeld in- of
  uitgeschakeld.s pag.33

  G [Freeze]-knop

  Druk op deze knop om het beeld te pauzeren of te
  hervatten.s pag.34

  H [Auto]-knop

  Als deze knop tijdens de projectie van signaalbeelden
  van de computer wordt ingedrukt, stelt de projector
  automatisch de Tracking, Sync. en Positie in voor een
  optimale beeldweergave.

  I [Aspect]-knop

  Bij iedere druk op deze knop verandert de
  hoogte-breedteverhouding. • Page 21

  Namen van Onderdelen en Functies

  Naam

  J [Page]-knoppen
  (Down) (Up)

  K [E-Zoom]-knoppen
  (z)(x)

  L [Menu]-knop
  M [
  [

  ][
  ][

  ]- knoppen

  N [Enter]-knop

  O [Esc]-knop

  Functie

  Naam

  Functie

  • Wanneer u de Draadloze muis-functie gebruikt of
  bijvoorbeeld Powerpoint-bestanden projecteert in
  USB Display, bladert u op en neer met deze knoppen.
  s pag.41, pag.120
  • Wanneer u bestanden als PowerPoint-bestanden
  projecteert in EasyMP Network Projection, bladert u
  op en neer door op deze knoppen te drukken. (alleen
  EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)
  • Wanneer u beelden projecteert met PC Free (alleen
  EB-1925W/1915) of met Dia show (alleen EB-1920W/
  1910/1830), geeft u met deze knoppen het vorige/
  volgende scherm weer.

  P [Volume]-knoppen (a)
  (b)

  (a) Verlaagt het volume.
  (b) Verhoogt het volume.
  s Introductiehandleiding
  (alleen EB-1925W/1920W/1915/1910/1830) Wanneer u
  de EB-1900 gebruikt, werkt deze functie niet (ook al
  drukt u de knop in).

  (z) Vergroot het beeld zonder de projectiegrootte te
  wijzigen.
  (x) Verkleint delen van beelden die met de [z]-knop
  zijn vergroot.s pag.40
  Hiermee wordt het Configuratiemenu weergegeven en
  gesloten.s pag.53

  ]

  21

  Als er een Configuratiemenu of een Help-scherm wordt
  weergegeven, kunt u met deze knoppen menuopties en
  instellingswaarden selecteren.s pag.53
  Tijdens het gebruik van de Draadloze muis-functie
  wordt de muisaanwijzer verplaatst in de richting waarin
  de knop wordt geduwd.s pag.41
  Als een Configuratiemenu of een Help-scherm wordt
  weergegeven, accepteert de projector de huidige selectie
  en gaat verder naar het volgende niveau.s pag.53
  Als u de Draadloze muis-functie gebruikt, werkt de
  knop als linkermuisknop. s pag.41
  Hiermee wordt de huidige functie gestopt. Als deze
  knop wordt ingedrukt terwijl het Configuratiemenu
  wordt weergegeven, geeft de projector het vorige niveau
  weer.s pag.53
  Als u de Draadloze muis functie gebruikt, werkt de knop
  als rechtermuisknop. s pag.41

  Let op
  Begin niet met een hoog volume.
  Een plotseling extreem hard volume kan doofheid
  veroorzaken. Verlaag het volume altijd voordat u
  het apparaat uitschakelt, zodat u kunt inschakelen en dan het volume langzaam kunt opvoeren.

  Q [Help]-knop

  Hiermee wordt het Help-scherm weergegeven en
  gesloten. Het hulpscherm geeft aan hoe u problemen
  kunt oplossen.s pag.84

  R [Pointer]-knop

  Druk op deze knop als u de schermaanwijzer wilt
  activeren.s pag.39

  S [Num]-knop

  • Voer hiermee een wachtwoord in.s pag.48
  • Voer hiermee getallen in het Netwerk-menu in van
  het Configuratie-menu. (alleen EB-1925W/1920W/
  1915/1910/1830)

  T [Color Mode]-knop

  Bij iedere druk op deze knop verandert de kleurenmodus.
  s pag.32

  U [ID]-knop

  Druk op deze knop om de afstandsbediening-id in te
  stellen.s pag.44

  V [User]-knop

  Druk hierop om een item dat u vaak gebruikt toe te
  wijzen uit de vijf beschikbare opties in het
  Configuratiemenu. Wanneer u op de knop drukt, wordt
  de geselecteerde menuoptie/aanpasscherm weergegeven,
  zodat u snel instellingen/aanpassingen kunt opgeven.s
  pag.58
  Standaard is de functie Stroomverbruik toegewezen. • Page 22

  Namen van Onderdelen en Functies

  Naam

  Functie

  W [Focus]-knop
  [l][r]

  Hiermee wordt de beeldscherpte ingesteld. (alleen
  EB-1925W/1915)s Introductiehandleiding
  Wanneer u de EB-1920W/1910/1900/1830 gebruikt,
  werkt deze functie niet (ook al drukt u de knop in).

  X [LAN]-knop

  Schakelt over naar beeld dat wordt geprojecteerd met
  EasyMP Network Projection. Wanneer u projecteert
  met Quick Wireless Connection en de optionele Quick
  Wireless Connection USB Key, schakelt u met deze
  knop over naar dat beeld. Wanneer u de EB-1900
  gebruikt, werkt deze functie niet (ook al drukt u de knop
  in).

  Y [USB]-knop

  Iedere keer als u op deze knop drukt, worden de
  volgende beelden doorlopen:
  • USB Display
  • Beelden van het apparaat dat op de USB1- of
  USB2-ingang is aangesloten (alleen EB-1925W/1915)
  • Beelden van het apparaat dat op de
  USB(TypeA)-ingang is aangesloten
  (alleen EB-1920W/1910/1830)

  Z [Search]-knop

  Hiermee schakelt u naar het volgende invoerapparaat
  dat op de projector is aangesloten en een beeldsignaal
  doorgeeft.s pag.30

  a LED
  afstandsbediening

  Zendt signalen van de afstandsbediening naar de
  projector.

  22 • Page 23

  Nuttige Functies
  In dit hoofdstuk wordt ingegaan op nuttige functies voor het geven van presentaties en op de Beveiligingsfuncties. • Page 24

  Het Projectiebeeld Corrigeren Met Screen Fit (alleen EB-1925W/1915)
  Deze projector (EB-1925W/1915) is voorzien van de volgende twee
  functies voor het automatisch corrigeren van het geprojecteerde beeld.

  De volgende voorwaarden gelden voor het corrigeren van het
  projectiebeeld met Screen Fit.

  • Autom. H/V-Keystone
  Wanneer de projector beweging detecteert, bijvoorbeeld tijdens het
  verplaatsen, opstellen of kantelen, worden automatisch verticale en
  horizontale trapeziumvertekeningen (keystone) gecorrigeerd en
  scherpstellingsproblemen verholpen. Deze projectorfunctie heet Autom.
  H/V-Keystone.
  Als de projector ongeveer twee seconden stil staat na het detecteren
  van beweging, wordt een scherm voor aanpassing weergegeven en het
  projectiebeeld automatisch gecorrigeerd.s Introductiehandleiding

  Schermgrootte: minder dan of gelijk aan 100"

  q

  • Autom. H/V-Keystone werkt alleen als menu Uitgebreid Projectie uit het menu Configuratie is ingesteld op Voorkant.
  s pag.60
  • Als u de functie Autom. H/V-Keystone niet wilt gebruiken, stel
  dan in Configuratiemenu - Instellingen-menu - Keystone - H/
  V-Keystone - Autom. H/V-Keystone op Uit.s pag.58

  • Screen Fit
  Screen Fit is een functie die het projectiebeeld corrigeert zodat dit
  wordt uitgelijnd met de (buiten)rand van het scherm, witbord en
  dergelijke. Door op de afstandsbediening of het bedieningspaneel op
  de knop [Screen Fit] te drukken, wordt het projectiebeeld passend
  gemaakt voor het scherm, en wordt automatisch de keystone
  gecorrigeerd en scherpgesteld.
  Hier vindt u informatie over het corrigeren van het projectiebeeld met
  Screen Fit.

  24

  Afstand tussen projector en scherm: circa 1 tot 3,5 m
  Correctiehoek: circa 20˚ rechts en links/circa 30˚ omhoog en omlaag

  q

  • Als u bovenstaande grenzen overschrijdt, kan het projectiebeeld
  niet goed worden gecorrigeerd. Corrigeer het projectiebeeld
  handmatig. Ook kan het zijn dat, afhankelijk van de combinatie
  van horizontale en verticale hoeken, het correctiebereik kleiner is
  dan bovenstaande waarden.
  • Screen Fit werkt niet als de projector aan het plafond is
  bevestigd. Corrigeer het projectiebeeld handmatig. • Page 25

  Het Projectiebeeld Corrigeren Met Screen Fit (alleen EB-1925W/1915)

  25

  B Stel de zoomstelring dusdanig bij dat het projectiegebied

  Procedure

  A Druk op de [Screen Fit]-knop op de afstandsbediening of

  (begrensd door de buitenste witte rand) groter is dan het
  schermkader.

  het bedieningspaneel.

  De Afstandsbediening Gebruiken

  Het Bedieningspaneel Gebruiken

  Als het volgende berichtvenster wordt weergegeven, verplaats de
  projector dan om de positie van het projectiebeeld te wijzigen,
  zodat het berichtvenster in het midden van het scherm komt.

  Als het geprojecteerde gebied nog steeds niet groter dan het kader
  is zelfs na het bijstellen van de zoomstelring tot het
  maximumformaat, probeer dan de projector verder van het scherm
  te plaatsen. (Als hierdoor het berichtvenster niet meer in het
  midden van het scherm wordt weergegeven, stel dit dan weer op
  het midden af.)

  C Druk nogmaals op de [Screen Fit]-knop.
  Nadat het aanpasingscherm verschijnt, wordt het projectiebeeld in
  overeenstemming met de Hoogte-breedteverh.g van het ingevoerde
  beeld gecorrigeerd.

  q

  De correctie kan niet worden uitgevoerd tenzij het berichtvenster
  binnen het schermkader past. Lukt het u niet om het
  berichtvenster binnen het schermkader te krijgen zelfs niet na het
  aanpassen van de positie van de projector of de zoomstelring,
  corrigeer het projectiebeeld dan handmatig. • Page 26

  Het Projectiebeeld Corrigeren Met Screen Fit (alleen EB-1925W/1915)

  q

  Wanneer het aanpasingscherm wordt weergegeven moet u de
  projector niet meer verplaatsen of het beeld blokkeren. Het
  projectiebeeld wordt dan niet goed gecorrigeerd.

  q

  D Na de correctie verschijnt het volgende bericht. Druk op de

  26

  • Screen Fit corrigeert het projectiebeeld wanneer het twee of meer
  zijden binnen het projectiegebied waarneemt, en lijnt dit uit met
  het waargenomen kader. Wilt u bijvoorbeeld projecteren op een
  breed scherm in een kleine ruimte, dan kunt u correcties
  aanbregen door de onder- en bovenzijde van het scherm in het
  projectiegebied te laten passen.

  [Esc-knop] op de afstandsbediening of het bedieningspaneel
  om het correctiemenu te sluiten en het bericht te wissen.
  Na de correctie kunt het geprojecteerde beeld fijnafstemmen
  met de knoppen [

  ][

  ][ ][ ] op het

  bedieningspaneel. s Procedure 3 op pag.27

  Als niets wordt gedaan, sluit het bericht na ongeveer 5 seconden.
  Na het uitvoeren van Screen Fit wordt Keystone uit het
  Configuratiemenu ingesteld op Quick Corner. Hierna wordt elke
  correctie van het projectiebeeld met de knoppen [

  ][

  ][ ]

  [ ] op het bedieningspaneel uitgevoerd via de Quick Corner-functie.
  s pag.27

  • Screen Fit werkt wellicht niet goed in een donkere
  omgeving, zoals een onverlichte kamer. Zorg in dat geval
  voor meer licht en probeer Screen Fit nog een keer uit
  te voeren.
  • Omdat Screen Fit gebruik maakt van een sensor, kan het
  zijn dat het niet goed werkt afhankelijk van de toestand
  van het projectieoppervlak (doorbuigen, patronen en
  dergelijke) of het effect van licht van buiten. Voer de
  aanpassingen in dat geval handmatig uit.s
  Introductiehandleiding • Page 27

  Vertekening Van het Geprojecteerde Beeld Corrigeren Met Quick Corner (alleen EB-1925W/1915)

  27

  Vervormde weergave van geprojecteerde beelden kan door deze projector
  (EB-1925W/1915) op de volgende twee manieren worden gecorrigeerd.
  • H/V-Keystone
  Hiermee corrigeert u vertekening in horizontale en verticale richting
  afzonderlijk van elkaar. H/V-Keystone is ideaal voor het bijregelen van
  trapeziumvertekening. U kunt dit eenvoudig bijregelen met de knoppen
  [

  ], [

  ], [ ] en [ ] op het bedieningspaneel van de

  projector. s Introductiehandleiding
  • Quick Corner
  Hiermee kunt u handmatig elk van de vier hoeken van het
  geprojecteerde beeld bijstellen.

  B Selecteer "Quick Corner", en druk dan op de [Enter]-knop.

  Hier vindt u informatie over het corrigeren van het projectiebeeld met
  Quick Corner.

  Procedure

  A Druk op de [Menu]-knop en selecteer vervolgens Instellingen
  - Keystone in het Configuratiemenu.s "Het
  Configuratiemenu Gebruiken" pag.53

  De Afstandsbediening Gebruiken

  Het Bedieningspaneel Gebruiken

  Druk nogmaals op de [Enter]-knop om het scherm weer te geven
  waarin u één van de vier hoeken kunt selecteren. • Page 28

  Vertekening Van het Geprojecteerde Beeld Corrigeren Met Quick Corner (alleen EB-1925W/1915)

  D Corrigeer de positie van de hoek met de knoppen [
  [

  ], [

  knoppen [

  C Met de knoppen [

  ], [

  ], [

  afstandsbediening of de knoppen [

  ] en [
  ], [

  ] op de

  ] en [
  ], [

  ],

  ] op de afstandsbediening of de

  ], [ ] en [ ] op het bedieningspaneel.

  Als de driehoek in de richting waarin u de vorm aanpast, grijs
  wordt, zoals weergegeven in de schermweergave hieronder, dan
  kunt u de vorm niet verder in die richting aanpassen.

  ], [ ] en [ ]

  op het bedieningspaneel selecteert u de te corrigeren hoek,
  druk dan op de [Enter]-knop.

  E Herhaal procedure 3 en 4 als u nog meer hoeken wilt
  aanpassen.

  28 • Page 29

  Vertekening Van het Geprojecteerde Beeld Corrigeren Met Quick Corner (alleen EB-1925W/1915)

  F Druk na afloop op de [Esc]-knop om het correctiemenu af te
  sluiten.

  Aangezien Keystone in het Configuratiemenu is gewijzigd in
  ],
  Quick Corner, resulteert het drukken op de knoppen [
  [

  ], [ ] en [ ] op het bedieningspaneel in weergave van het

  selectiescherm waarin u de hoek kunt selecteren, zoals geïllustreerd
  in procedure 2. Wilt u H/V-Keystone uitvoeren als u op de
  knoppen [

  ], [

  ], [ ] en [ ] op het bedieningspaneel

  drukt, wijzig Keystone in het Configuratiemenu dan in H/
  V-Keystone.

  q

  29

  • In het Instellingenmenu - Keystone van het
  Configuratiemenu, als u Autom. H/V-Keystone hebt
  ingesteld op Aan, wordt het bericht "Wilt u H/
  V-Keystone automatisch corrigeren?" weergegeven
  wanneer de projector wordt verplaatst. Nadat u deze
  functie hebt uitgevoerd, wijzigt de instelling Keystone in
  het Configuratiemenu van Quick Corner naar H/
  V-Keystone, waarna door het drukken op de knoppen
  [

  ], [

  ], [ ] en [ ] op het bedieningspaneel H/

  V-Keystone wordt uitgevoerd.s pag.58
  • Als u de [Esc]-knop ongeveer twee seconden ingedrukt
  houdt tijdens het corrigeren van Quick Corner, wordt het
  volgende scherm weergegeven.

  Quick Corner-reset: maakt de Quick Corner-correcties ongedaan.
  Wijzigen in H/V-Keystone: wisselt de correctiemethode
  naar H/V-Keystone.
  s pag.58 • Page 30

  Het Geprojecteerde Beeld Wijzigen
  Er zijn twee manieren om het geprojecteerde beeld te wijzigen.
  • Wijzigen met Bron zoeken
  De projector detecteert automatisch signalen die door een aangesloten
  apparaat worden doorgegeven, en projecteert het door dit apparaat
  doorgegeven beeld.
  • Direct wijzigen naar het doelbeeld
  U kunt de knoppen van de afstandsbediening gebruiken om de
  ingangspoort te wijzigen.

  30

  C
  D
  E
  F
  G

  S-video
  Video
  HDMI (alleen EB-1925W/1915)
  USB Display

  USB1 (alleen EB-1925W/1915)/
  USB (alleen EB-1920W/1910/1830)
  H USB2 (alleen EB-1925W/1915)
  I LAN
  EB-1900

  Automatisch Binnenkomende Signalen
  Detecteren en het Geprojecteerde Beeld
  Wijzigen (Bron Zoeken)
  Als u de knop [Source Search] gebruikt worden ingangspoorten die geen
  beeldsignaal doorgeven genegeerd, zodat het gewenste beeld sneller wordt
  geprojecteerd.
  EB-1925W/1920W/1915/1910/1830

  Overgeslagen als geen beeldsignaal wordt ingevoerd.

  A
  B
  C
  D

  Overgeslagen als geen beeldsignaal wordt ingevoerd.
  A Computer1

  B Computer2

  ComputerVideo
  S-video
  USB Display • Page 31

  Het Geprojecteerde Beeld Wijzigen

  Procedure
  Als uw videoapparatuur is aangesloten, start het afspelen dan
  voordat u het ingangssignaal wijzigt.
  De Afstandsbediening Gebruiken

  Het Bedieningspaneel Gebruiken

  31

  Met de afstandsbediening overschakelen naar
  het doelbeeld
  U kunt het beeld dat u wilt weergeven direct oproepen door op de
  volgende knoppen op de afstandsbediening te drukken.
  Afstandsbediening

  Als er twee of meer apparaten zijn aangesloten, druk dan op de knop
  [Source Search] totdat het gewenste beeld wordt geprojecteerd.

  q

  Onderstaand scherm toont de status van beeldsignalen en wordt
  weergegeven als alleen het momenteel weergegeven beeld
  beschikbaar is of als er geen beeldsignaal is gevonden. U kunt de
  ingangspoort van het apparaat dat u wilt gebruiken selecteren. Als
  u binnen 10 seconden niets selecteert, wordt het scherm gesloten.
  Bijvoorbeeld: EB-1925W/1915

  A Telkens wanneer deze knop wordt ingedrukt, wordt het beeld
  overgeschakeld van ingang Computer1 naar ingang Computer2. (alleen
  EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)
  Wanneer u EB-1900 gebruikt, wordt overgeschakeld naar beelden van de
  computeringang.
  B Telkens als op de knop wordt gedrukt, wisselt het beeld tussen de
  ingangspoorten van Video, S-video en HDMI (alleen EB-1925W/1915).
  C Iedere keer als u op deze knop drukt, worden de volgende beelden
  doorlopen:
  • USB Display
  • Beelden van het apparaat dat op de USB1- of USB2-ingang
  is aangesloten (alleen EB-1925W/1915)
  • Beelden van het apparaat dat op de USB(TypeA)-ingang is
  aangesloten (alleen EB-1920W/1910/1830)
  Schakelt
  over naar beeld dat wordt geprojecteerd met EasyMP Network
  D
  Projection. Wanneer u projecteert met Quick Wireless Connection en de
  optionele Quick Wireless Connection USB Key, schakelt u met deze knop
  over naar dat beeld. (alleen EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)
  Wanneer u de EB-1900 gebruikt, werkt deze functie niet (ook al drukt u
  de knop in). • Page 32

  Functies voor het Verbeteren van Projecties
  De Projectiekwaliteit Selecteren
  (SelecterenKleurmodus)
  Voor optimale beeldkwaliteit selecteert u de instelling die het beste past
  bij de omgeving waarin u projecteert. De helderheid van het beeld is
  afhankelijk van de geselecteerde modus.
  Modus

  Toepassing

  Dynamisch

  Deze modus is ideaal voor goed verlichte kamers.
  Dit is de helderste modus die goed schaduwtinten
  weergeeft.

  Presentatie

  Deze modus is ideaal voor het geven van
  presentaties met kleurmateriaal in goed verlichte
  kamers.

  32

  Modus
  Op maat

  Toepassing
  Selecteer Op maat als u de instellingen voor R,
  G, B, C, M en Y wilt aanpassen in het submenu
  Kleuraanpassing van het Configuratiemenu.

  *1 Deze keuze is alleen beschikbaar met RGB als ingangssignaal, of wanneer
  de invoerbron USB Display, USB1, USB2, USB of LAN is. (Afhankelijk van
  het gebruikte model, worden sommige invoerbronnen niet ondersteund.)
  *2 Deze keuze is alleen beschikbaar met componentvideo als ingangssignaal, of
  wanneer de invoerbron S-video of Video is.

  Procedure
  Afstandsbediening

  Theater

  Ideaal voor het kijken naar films in een donkere
  kamer. Geeft de beelden een natuurlijke toon.

  Foto*1

  Ideaal voor het projecteren van stilstaande
  beelden, zoals foto´s, in een goed verlichte kamer.
  De beelden zijn goed belicht en hebben een goed
  contrast.

  Sport*2

  Ideaal voor het kijken naar tv-programma´s in
  een goed verlichte kamer. De beelden zijn goed
  belicht en levensecht.

  sRGB

  Ideaal voor beelden die voldoen aan de
  sRGBg-kleurenstandaard.

  Bij iedere druk op deze knop wordt de naam van de Kleurmodus
  weergegeven en wijzigt de Kleurmodus.

  Schoolbord

  Bij deze instelling krijgen beelden ook bij
  projectie op een (groen) schoolbord een
  natuurlijke toon, net als op een scherm.

  Als u op de knop drukt terwijl de naam van de Kleurmodus wordt
  weergegeven, wordt de volgende Kleurmodus weergegeven.

  Whiteboard

  Ideaal voor het geven van presentaties met een
  whiteboard.

  q

  U kunt de kleurmodus ook instellen met Kleurmodus in het menu
  Beeld van het Configuratiemenu. s pag.54 • Page 33

  Functies voor het Verbeteren van Projecties

  Autom. Iris Instellen
  Door de luminantie automatisch overeenkomstig de helderheid van het
  weergegeven beeld in te stellen, geniet u van diepe en volle beelden.

  Procedure

  A Druk op de [Menu]-knop en selecteer Beeld - Autom. iris in
  het Configuratiemenu.s "Het Configuratiemenu Gebruiken"
  pag.53
  De Afstandsbediening Gebruiken

  33

  q

  Autom. iris kan alleen worden ingesteld als de Kleurmodus is
  Dynamisch, Theater, of Op maat.

  Tijdelijk het Beeld en Geluid Onderdrukken (A/V
  Dempen)
  U kunt deze functie gebruiken als u de aandacht van het publiek wilt
  richten op wat u zegt of als u bij presentaties vanaf een computer geen
  informatie wilt tonen terwijl u bestanden wisselt.

  Het Bedieningspaneel Gebruiken

  Procedure
  Afstandsbediening

  B Selecteer Aan.
  De instelling wordt opgeslagen voor elke Kleurmodus.

  C Druk op de [Menu]-knop om het Configuratiemenu te sluiten.

  Behuizing

  Elke keer als u op deze knop drukt of het lensdeksel opent of sluit,
  wordt A/V dempen in- of uitgeschakeld. • Page 34

  Functies voor het Verbeteren van Projecties

  q

  • Als u deze functie gebruikt terwijl u bewegende beelden
  projecteert, worden de beelden en het geluid niet stopgezet en
  kunt u niet terugkeren naar het punt waar A/V dempen werd
  ingeschakeld.
  • Bij inschakeling via de afstandsbediening kunt u kiezen uit de
  weergave Zwart, Blauw of Logo voor A/V dempen met de
  instelling Uitgebreid - Weergeven - A/V dempen uit het
  Configuratiemenu.s pag.60
  • Als de AV Mute-schuifklep ongeveer 30 minuten wordt gesloten,
  activeert de Timerafdekking lens en schakelt het toestel
  automatisch uit. Indien u de Timerafdekking lens niet wilt
  activeren, verandert u de instelling Timerafdekking lens naar Uit
  in het submenu Bewerking in het menu Uitgebreid.s pag.60
  • De lamp blijft branden tijdens A/V dempen, dus de lampuren
  blijven oplopen.
  • Voor EB-1900, A/V dempen verbergt alleen de beelden. (Er is
  geen audiofunctie.)

  Het Beeld Bevriezen (Bevriezen)
  Als Bevriezen wordt ingeschakeld tijdens bewegend beeld, blijft het
  bevroren beeld geprojecteerd worden en kunt u een bewegend beeld
  frame voor frame, als foto projecteren. U kunt de functie Bevriezen ook
  gebruiken om tussentijds handelingen uit te voeren, bijvoorbeeld als u
  tijdens presentaties vanaf een computer bestanden wilt wisselen zonder
  beeld te projecteren.

  34

  Procedure
  Afstandsbediening

  Elke keer als u op deze knop drukt, wordt de bevriesfunctie in- of
  uitgeschakeld.

  q

  • Het afspelen van de audio stopt niet.
  • Het apparaat dat de beelden afspeelt, stopt niet met het afspelen
  van de bewegende beelden als het scherm bevroren is. U kunt de
  projectie dus niet hervatten vanaf het punt waar het beeld is gestopt.
  • Als u op de [Freeze]-knop drukt terwijl het menu Configuratie
  of een Help-scherm wordt afgebeeld, wordt het weergegeven
  menu of Help-scherm afgesloten.
  • De bevriesfunctie (Bevriezen) werkt ook als E-Zoom wordt gebruikt.

  De Hoogte-breedteverhouding Wijzigen
  Als videoapparatuur is aangesloten op de projector, kunt u beelden die
  zijn opgenomen op digitale video of dvd's bekijken in 16:9
  breedbeeldformaat door de Hoogte-breedteverh.g te wijzigen. Wijzig de
  hoogte-breedteverhouding wanneer u computerbeelden op volledige
  grootte wilt projecteren.
  U kunt als volgt van methode en type verhouding veranderen. • Page 35

  Functies voor het Verbeteren van Projecties

  35

  Methode wijzigen
  Procedure
  Afstandsbediening

  * Wanneer de projector signalen van het type 720p/1080i ontvangt, wordt het
  beeld ingezoomd met de verhouding 4:3 (het beeld wordt aan de rechter- en
  linkerzijde afgesneden).
  EB-1925W/1920W

  Bij iedere druk op de knop wordt de naam van de
  hoogte-breedteverhouding weergegeven en verandert de
  hoogte-breedteverhouding.

  Telkens als op de knop wordt gedrukt, wisselt het in de de volgorde
  Normaal of Automatisch, 16:9, Full, Zoom en Bronformaat.

  Als u op de knop drukt terwijl de naam van een
  hoogte-breedteverhouding wordt weergegeven, wordt de volgende
  hoogte-breedteverhouding weergegeven.

  q

  U kunt de hoogte-breedteverhouding ook instellen met
  Hoogte-breedte in het menu Signaal van het menu Configuratie.
  s pag.55

  De hoogte-breedte wijzigen voor videoapparatuurbeelden
  EB-1915/1910/1900/1830

  Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen 4:3
  en 16:9.

  A
  B
  C
  D
  E

  Normaal of Automatisch
  16:9
  Volledig
  Zoom
  Bronformaat • Page 36

  Functies voor het Verbeteren van Projecties

  36

  De hoogte-breedte wijzigen voor computerbeelden (EB-1915/1910/1900/1830)
  Bij projectie van beelden via de Computeringang (alleen EB-1900), Computer1/2-ingang (alleen EB-1915/1910/1830) of HDMI-ingang (alleen EB-1915),
  wijzigt u de hoogte-breedteverhouding als volgt.
  Ingestelde waarden

  Bewerking

  Normaal
  Weergave als de bron Computer of
  Computer1/2 is.

  Projecteert op volledige projectiegrootte met behoud van
  verhouding van ontvangen beeld.

  Automatisch (alleen EB-1915)
  Alleen weergegeven als de bron
  HDMI is.

  Projectie met een geschikte verhouding op basis van
  informatie in het ontvangen signaal.

  4:3

  Projectie op volledige projectiegrootte met de verhouding
  4:3. Dit is ideaal voor het projecteren van beelden met een
  verhouding van 5:4 (1.280 x 1.024) op volledige
  projectiegrootte.

  Bij ontvangst van een signaal van 1.280 x 1.024

  16:9

  Projectie met de verhouding 16:9. Dit is ideaal voor het
  projecteren op het volledige schermformaat bij gebruik
  van een 16:9-scherm.

  Bij ontvangst van een signaal van 1.280 x 1.024

  q

  Projectievoorbeeld

  Als delen van het beeld ontbreken, stel de instelling Resolutie dan in op Breed of Normaal in het menu Configuratie, afhankelijk van de grootte van het
  computerscherm. • Page 37

  Functies voor het Verbeteren van Projecties

  37

  De hoogte-breedte wijzigen voor computerbeelden (EB-1925W/1920W)
  Bij projectie van beelden via de Computer1/2-ingang of HDMI-ingang (alleen EB-1925W), wijzigt u de hoogte-breedteverhouding als volgt. EB-1925W/
  1920W levert een resolutie van WXGA 1.280x800 (Hoogte-breedteverh. 16:10). Stel bij projectie op 16:9-schermen de Hoogte-breedte in op 16:9.
  Ingestelde waarden

  Bewerking

  Projectievoorbeeld

  Normaal

  Projecteert op volledige projectiegrootte met behoud van
  verhouding van ontvangen beeld.

  Bij ontvangst van een signaal van 1.024 x 768

  Automatisch (alleen EB-1925W)
  Alleen weergegeven als de bron
  HDMI is.

  Projectie met een geschikte verhouding op basis van
  informatie in het ontvangen signaal.

  16:9

  Projecteert op volledige projectiegrootte met de
  verhouding 16:9.

  Bij ontvangst van een signaal van 1.024 x 768

  Volledig

  Projectie op volledige grootte.

  Bij ontvangst van een signaal van 1.024 x 768 • Page 38

  Functies voor het Verbeteren van Projecties

  Ingestelde waarden

  Bewerking

  38

  Projectievoorbeeld

  Zoom

  Projectie van het ontvangen beeld met behoud van het
  formaat in lengterichting. Delen die daarbuiten vallen,
  worden niet meegeprojecteerd.

  Bij ontvangst van een signaal van 1.024 x 768

  Bronformaat

  Projectie met de resolutie van het ontvangen beeld in het
  midden van het scherm. Dit is ideaal voor het weergeven
  van scherpe beelden.
  Als het beeld een hogere resolutie heeft dan 1.280 x 800,
  worden de randen niet meegeprojecteerd.

  Bij ontvangst van een signaal van
  800 x 600

  q

  Bij ontvangst van een signaal van 1.400 x
  1.050

  Als delen van het beeld ontbreken, stel de instelling Resolutie dan in op Breed of Normaal in het menu Configuratie, afhankelijk van de grootte van het
  computerscherm.s pag.55 • Page 39

  Functies voor het Verbeteren van Projecties

  Aanwijsfunctie (Aanwijzer)

  39

  B Verplaats het aanwijzerpictogram (

  ).

  Afstandsbediening

  U kunt de aanwijzer op het geprojecteerde beeld verplaatsen en zo de
  aandacht vestigen op het onderwerp waarover u spreekt.

  Procedure

  A Geef Aanwijzer Weer.
  Afstandsbediening

  Bij het tegelijkertijd indrukken met de naastgelegen knoppen
  [

  ], [

  ] en [

  ] kan de aanwijzer diagonaal

  worden verplaatst.

  q
  Elke keer als u op deze knop drukt, verschijnt de aanwijzer of
  verdwijnt hij.

  ], [

  U kunt kiezen uit drie pictogrammen voor de aanwijzer (
  ) in Instellingen - Aanwijzervorm in het menu
  of
  Configuratie.
  s pag.58

  ,

  , • Page 40

  Functies voor het Verbeteren van Projecties

  Deel van het Beeld Vergroten (E-Zoom)
  Met deze functie kunt u het beeld vergroten om het in detail te kunnen
  bekijken. Dit kan vooral handig zijn bij grafieken en tabellen.

  40

  B Verplaats het

  (

  ) naar het gebied van het beeld dat u

  wilt vergroten.
  Afstandsbediening

  Procedure

  A Start E-Zoom.
  Afstandsbediening

  Bij het tegelijkertijd indrukken met de naastgelegen knoppen
  [

  ], [

  ], [

  ] en [

  ] kan de aanwijzer diagonaal

  worden verplaatst.

  C Vergroten.
  Afstandsbediening

  Iedere keer als u op deze knop drukt, wordt het gebied vergroot.
  U kunt versneld vergroten door de knop ingedrukt te houden.
  U kunt het vergrote beeld verkleinen door de [x]-knop in te
  drukken.
  Druk op de [Esc]-knop om te annuleren. • Page 41

  Functies voor het Verbeteren van Projecties

  q

  41

  • De vergrotingsverhouding verschijnt in beeld.
  Het geselecteerde
  gebied kan in 25 stappen 1 tot 4 keer worden vergroot.
  • Druk op de knoppen [

  ], [

  ], [

  ] en [

  ] om

  door het beeld te bladeren.
  • Indien E-Zoom is geselecteerd, worden Progressief en
  Ruisvermindering geannuleerd.

  De Muisaanwijzer Bedienen Met de
  Afstandsbediening (Draadloze Muis)
  U kunt de functie voor de Draadloze muis inschakelen door USB Type
  B in te stellen op Draadloze muis vanuit de optie Uitgebreid in het
  menu Configuratie. Standaard is USB Type B ingesteld op USB Display.
  Wijzig de instelling vooraf.s pag.60
  Als de USB-poort van een computer en de USB(TypeB)-poort aan de
  achterzijde van de projector zijn aangesloten met een USB-kabel, kunt u
  de afstandsbediening van de projector gebruiken als een soort draadloze
  muis om de muisaanwijzer van de computer te besturen.

  Compatibele besturingssystemen
  Windows: 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/
  XP Professional/Vista Home Basic/Vista Home Premium/
  Vista Business/Vista Enterprise/Vista Ultimate
  Macintosh: Mac OS X 10.3 t/m 10.5

  q

  • De functie Draadloze muis kan alleen gebruikt worden als de
  bron Computer1, Computer2, of HDMI is (alleen EB-1925W/
  1915). Voor EB-1900, kan het alleen worden gebruikt als de bron
  Computer is.
  • Bij projectie in USB Display kunt u alleen omhoog en omlaag
  bladeren.
  • Het is mogelijk dat de functie voor de Draadloze muis niet
  werkt onder sommige Windows- en Macintosh-besturingssystemen.
  • U moet misschien enkele computerinstellingen wijzigen om de
  muis goed te laten werken. Raadpleeg de bij de computer
  meegeleverde documentatie voor meer informatie. • Page 42

  Functies voor het Verbeteren van Projecties

  Nadat de verbinding tot stand is gebracht, kunt u de muisaanwijzer als
  volgt bedienen.
  De muisaanwijzer verplaatsen

  Muisklikken

  Links klikken: druk op de [Enter]-knop.
  Rechts klikken: druk op de [Esc]-knop.
  Dubbelklikken: snel tweemaal drukken.
  Slepen en neerzetten

  Overschakelen tussen
  PowerPoint-schermen
  Dit is handig voor het weergeven van
  de vorige of volgende dia in een
  PowerPoint-diavoorstelling.

  : ingedrukt houden
  1. Houd de [Enter]-knop ingedrukt en
  druk op tegelijkertijd op de knoppen
  [

  ], [

  ], [

  ] of [

  2. Laat de [Enter]-knop los om het
  gesleepte item op de gewenste
  positie neer te zetten.

  ].

  Naar vorige dia
  Naar volgende dia

  42

  q

  • Bij het tegelijkertijd indrukken met de naastgelegen knoppen
  [

  ], [

  ], [

  ] en [

  ] kan de aanwijzer diagonaal

  worden verplaatst.
  • Als de muisknopinstellingen op de computer zijn omgekeerd, dan
  worden ze automatisch ook omgekeerd op de afstandbediening.
  • U kunt de Draadloze muis niet gebruiken als de volgende
  functies worden gebruikt.
  - Terwijl het menu Configuratie wordt weergegeven
  - Terwijl een Help wordt weergegeven
  - Terwijl de functie E-Zoom wordt gebruikt
  - Terwijl het gebruikerslogo wordt opgenomen
  - Terwijl de aanwijzerfunctie wordt gebruikt
  - Terwijl het geluidsvolume wordt aangepast
  - Terwijl USB Display actief is
  - Terwijl een Testpatroon wordt weergegeven
  - Terwijl Kleurmodus wordt ingesteld
  - Terwijl de naam van de Kleurmodus wordt weergegeven
  - Terwijl de bronnaam wordt weergegeven
  - Terwijl van invoerbron wordt gewisseld • Page 43

  Beperking Van het Aantal Doelprojectors Bij Gebruik Van Meerdere Projectors
  Wanneer een id is opgegeven voor de projector en afstandsbediening,
  kunt u de afstandsbediening alleen gebruiken voor een projector met de
  juiste id. Dit is handig wanneer u met verschillende projectors werkt.

  Bewerking

  Bewerking
  Mogelijk

  Combinaties
  Projector-id: 1

  Afstandsbediening-id:
  1

  Projector-id: Uit

  Afstandsbediening-id:
  1

  Mogelijk

  Projector-id: 1

  Afstandsbediening-id:
  0

  Niet mogelijk

  Projector-id: 1

  u de projector niet met de
  afstandsbediening bedienen.

  De Projector-id Instellen

  Beschrijvingen
  De Projector-id en de
  Afstandsbediening-id zijn
  hetzelfde, daarom kunt u de
  projector met de
  afstandsbediening bedienen.

  Procedure

  A Druk op de [Menu]-knop en selecteer vervolgens Uitgebreid
  - Projector-id in het Configuratiemenu.s "Het
  Configuratiemenu Gebruiken" pag.53
  De Afstandsbediening Gebruiken

  Mogelijk

  Beschrijvingen

  Afstandsbediening-id:
  3

  Stel voor de projector een id in tussen "1" en "9". De standaardwaarde
  is Uit.
  Stel voor de afstandsbediening een id in tussen "0" en "9". De
  standaardwaarde is "0" . De volgende tabel toont de mogelijke
  combinaties van projector-id en afstandsbediening-id.

  Combinaties

  43

  Als de Projector-id Uit is,
  dan kunt u de projector via
  de afstandsbediening
  bedienen ongeacht de id van
  de afstandsbediening.

  Als de id van de
  afstandsbediening "0" is, dan
  kunt u de projector via de
  afstandsbediening bedienen
  ongeacht de id van de
  afstandsbediening.
  De Projector-id en de
  Afstandsbediening-id zijn
  niet hetzelfde, daarom kunt

  Het Bedieningspaneel Gebruiken • Page 44

  Beperking Van het Aantal Doelprojectors Bij Gebruik Van Meerdere Projectors

  B Kies de id die u wilt instellen en druk op de [Enter]-knop.

  44

  De Afstandsbediening-id Instellen
  Stel de id op de afstandsbediening telkens in wanneer u de projector
  inschakelt. Als de projector wordt ingeschakeld, wordt de
  Afstandsbediening-id ingesteld op "0" (d.w.z. dat u de projector met de
  afstandsbediening kunt bedienen, ongeacht de Projector-id).

  Procedure

  C Druk op de [Menu]-knop om het Configuratiemenu te sluiten.

  A Richt de afstandsbediening op de ontvanger van de

  afstandsbediening van de projector die u wilt bedienen en
  druk op de knop [ID] op de afstandsbediening.
  Afstandsbediening

  Als u op de knoppen drukt, wordt de huidige projector-id op het
  projectiescherm weergegeven. Het verdwijnt na ongeveer drie
  seconden. • Page 45

  Beperking Van het Aantal Doelprojectors Bij Gebruik Van Meerdere Projectors

  B Houd de [ID]-knop ingedrukt en druk op de cijfertoets die
  overeenkomt met de id van de te bedienen projector.

  A Numerieke knoppen
  B Ingedrukt houden
  Nadat deze instelling is uitgevoerd, kunnen alleen de opgegeven projectors via
  de afstandsbediening worden bediend.

  q

  Als de projector wordt uitgeschakeld, wordt de Afstandsbediening-id
  weer ingesteld op "0" (d.w.z. dat u de projector met de
  afstandsbediening kunt bedienen, ongeacht de Projector-id).

  45 • Page 46

  De Kleur Voor Meerdere Projectors Aanpassen (Kleuraanpassing Multischermen)
  Als u meerdere projectors wilt gebruiken voor een presentatie, kunt u
  de helderheid en kleurtint van het beeld van elke projector met de
  kleuraanpassing voor multischermen instellen, zodat de kleuren van de
  beelden van elke projector vrijwel overeenkomen. Het is mogelijk dat de
  helderheid en kleurtint ook na aanpassing niet volledig overeenkomen.

  46

  Procedure

  A Druk op de [Menu]-knop en selecteer Uitgebreid "Multischerm in het Configuratiemenu.s "Het
  Configuratiemenu Gebruiken" pag.53

  Overzicht van de correctieprocedure
  Wanneer u meerdere projectors gebruikt en correcties wilt aanbrengen,
  gebruik dan de volgende procedure om steeds één projector per keer te
  corrigeren.
  1. Stel de id van de projector en afstandsbediening in.
  Stel een Projector-id voor de doelprojector in en vervolgens dezelfde id
  voor de afstandsbediening, zodat u de bewerking tot één doelprojector
  kunt beperken.s pag.43
  2. Corrigeer het kleurverschil.
  U kunt de kleuren corrigeren wanneer u projecteert met meer dan één
  projector. U kunt in vijf stappen (niveau 1 t/m 5) de kleur zwart in wit
  veranderen. Per niveau zijn de volgende twee aanpassingen mogelijk.

  • Helderheid corrigeren
  U kunt de helderheid van het beeld corrigeren zodat alle beelden
  hetzelfde zijn.
  • Kleur corrigeren
  U kunt de kleuren van de verschillende beelden op elkaar afstemmen met Kleur corr. (G/R) en Kleur corr. (B/Y).

  Correctiemethode
  Nadat u de projectors hebt ingesteld, past u de helderheid en kleurtoon
  van elke projector aan om eventuele verschillen weg te werken.

  B Selecteer het niveau dat moet worden aangepast onder

  Aanpassingsniveau.
  • Telkens wanneer u een niveau selecteert, wordt het patroon van
  het geselecteerde niveau weergegeven.
  • U kunt vanaf elk niveau het beeld corrigeren. Meestal kunt u
  het beeld donkerder of lichter maken door het van 1 tot 5 of
  van 5 tot 1 aan te passen.

  C De helderheid aanpassen met Helderheid corr.. • Page 47

  De Kleur Voor Meerdere Projectors Aanpassen (Kleuraanpassing Multischermen)
  • Als u Niveau 5 selecteert, wordt de instelling van de projector
  met de donkerste beeldinstelling door de andere projectors
  overgenomen.
  • Als u Niveau 1 selecteert, wordt de instelling van de projector
  met de lichtste beeldinstelling door de andere projectors
  overgenomen.
  • Als u Niveau 2 t/m 4selecteert, wordt de instelling van de
  projector met het middenbereik helderheid beeldinstelling door
  de andere projectors overgenomen.
  • Omdat telkens wanneer u op de [Enter]-knop drukt de
  weergave tussen testbeeld en normaal beeld wisselt, kunt u het
  resultaat van uw aanpassingen direct in beeld controleren en
  eventueel correcties aanbrengen.

  D Corrigeren van de instellingen Kleur corr. (G/R) en Kleur

  corr. (B/Y).
  Omdat telkens wanneer u op de [Enter]-knop drukt de weergave
  tussen testbeeld en normaal beeld wisselt, kunt u het resultaat van
  uw aanpassingen direct in beeld controleren en eventueel
  correcties aanbrengen.

  E Herhaal procedure 2 t/m 4 totdat u klaar bent met corrigeren.
  F Als alle correcties af zijn, drukt u op de [Menu]-knop om
  het Configuratiemenu te sluiten.

  47 • Page 48

  Beveiligingsfuncties
  De projector beschikt over de volgende geavanceerde beveiligingsfuncties.
  • Wachtwoordbeveiliging
  U kunt het aantal gebruikers van de projector beperken.
  • Toetsvergrendeling
  U kunt voorkomen dat personen zonder toestemming de instellingen
  op de projector wijzigen.s pag.50
  • Antidiefstalvergrendeling
  De projector is uitgerust met diverse antidiefstalbeveiligingen.s
  pag.51

  Gebruikers Beheren (Wachtwoordbeveiliging)
  Als Wachtwoordbeveiliging is ingeschakeld kunnen personen die het
  wachtwoord niet kennen de projector niet gebruiken voor het
  projecteren van beelden, zelfs niet als de projector is ingeschakeld.
  Bovendien kan het gebruikerslogo dat wordt weergegeven als u de
  projector inschakelt, niet worden gewijzigd. Dit heeft een
  antidiefstalfunctie omdat de projector ook na diefstal niet kan worden
  gebruikt. Bij aanschaf van de projector is Wachtwoordbeveiliging niet
  ingeschakeld.

  Type wachtwoordbeveiliging
  Er zijn drie manieren om wachtwoordbeveiliging in te stellen,
  afhankelijk van het gebruik van de projector.
  1. Inschakelbeveiliging
  Als Inschakelbeveiliging Aan is, dient u een vooraf ingesteld wachtwoord in te
  voeren nadat de projector is aangesloten en aangezet (dit geldt tevens voor Dir.
  Inschakelen). Als het verkeerde wachtwoord wordt ingevoerd, zal de projectie
  niet starten.

  48

  2. Gebr. logo beveil.
  Iemand die het gebruikerslogo wil wijzigen dat door de eigenaar van de projector
  is vastgelegd, zal merken dat dit niet gaat. Als Gebr. logo beveil. is ingeschakeld
  (Aan), zijn de volgende instellingswijzigingen voor het Gebruikerslogo niet
  toegankelijk.

  • Een Gebruikerslogo opnemen
  • Instellingen voor Achtergrond weerg., Opstartscherm en A/V
  dempen onder Weergeven in het menu Configuratie.
  3. Netwerkbeveil. (alleen EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)
  Als Netwerkbeveil. is ingeschakeld (Aan), kunnen er geen instellingen worden
  gewijzigd onder Netwerk'menu in het Configuratiemenu.

  Wachtwoordbeveiliging instellen
  Gebruik de volgende procedure om de Wachtwoordbeveiliging in te stellen.

  Procedure

  A Houd tijdens het projecteren de [Freeze]-knop ongeveer vijf
  seconden ingedrukt.
  Het instellingenmenu voor Wachtwoordbeveiliging wordt
  weergegeven.
  Afstandsbediening • Page 49

  Beveiligingsfuncties

  q

  • Als Wachtwoordbeveiliging al is ingeschakeld, moet u het
  wachtwoord invoeren.
  Als het ingevoerde wachtwoord juist is, wordt het
  instellingenmenu voor Wachtwoordbeveiliging weergegeven.s
  "Wachtwoord invoeren" pag.49
  • Als het wachtwoord is ingesteld, plak dan de
  Beveiligd-met-wachtwoord-sticker als extra afschrikmiddel op een
  zichtbare plaats op de projector.

  49

  (3)

  Houd de [Num]-knop ingedrukt en voer met de numerieke knoppen
  een getal van vier cijfers in. Het ingevoerde nummer wordt weergegeven als "* * * *". Als u het vierde cijfer invoert, wordt het bevestigingsscherm weergegeven.
  Afstandsbediening

  B Schakel Inschakelbeveiliging in.
  (1)
  (2)
  (3)

  Selecteer Inschakelbeveiliging en druk vervolgens op de [Enter]-knop.
  Selecteer Aan en druk vervolgens op de [Enter]-knop.
  Druk op de [Esc]-knop.

  C Schakel Gebr. logo beveil. in.
  (1)
  (2)
  (3)

  Selecteer Gebr. logo beveil. en druk vervolgens op de [Enter]-knop.
  Selecteer Aan en druk vervolgens op de [Enter]-knop.
  Druk op de [Esc]-knop.

  D Schakel Netwerkbeveil. in (alleen EB-1925W/1920W/
  1915/1910/1830).
  (1)
  (2)
  (3)

  Selecteer Netwerkbeveil., en druk dan op de [Enter]-knop.
  Selecteer Aan en druk vervolgens op de [Enter]-knop.
  Druk op de [Esc]-knop.

  E Het wachtwoord instellen.
  (1)
  (2)

  Selecteer Wachtwoord en druk vervolgens op de [Enter]-knop.
  De melding "Wachtwoord wijzigen?" wordt weergegeven. Selecteer Ja
  en druk vervolgens op de [Enter]-knop. De standaardinstelling voor het
  wachtwoord is "0000". Wijzig dit in het door u gekozen wachtwoord.
  Als u Nee selecteert, wordt het in stap 1 getoonde scherm opnieuw weergegeven.

  (4)

  A Numerieke knoppen
  B Ingedrukt houden
  Voer het wachtwoord opnieuw in.
  De melding "Het nieuwe wachtwoord is opgeslagen." wordt weergegeven.
  Als u een onjuist wachtwoord invoert, verschijnt er een melding dat u
  het wachtwoord opnieuw moet invoeren.

  Wachtwoord invoeren
  Als het wachtwoordinvoerscherm wordt weergegeven, voer dan met de
  numerieke knoppen op de afstandsbediening het wachtwoord in.

  Procedure
  Houd de [Num]-knop ingedrukt en voer met de numerieke
  knoppen het wachtwoord in.
  Als u het juiste wachtwoord invoert, start de projectie. • Page 50

  Beveiligingsfuncties

  Let op
  • Als u drie keer achter elkaar een onjuist wachtwoord invoert, wordt de
  melding "De projector wordt vergrendeld." ongeveer vijf minuten lang
  weergegeven, waarna de projector in stand-by modus gaat. Als dit gebeurt,
  haal dan de voedingskabel van de projector uit het stopcontact, steek de
  kabel er vervolgens weer in en schakel de projector weer in. De projector
  geeft het wachtwoordinvoerscherm opnieuw weer zodat u het juiste
  wachtwoord kunt invoeren.
  • Als u het wachtwoord bent vergeten, schrijf dan het nummer dat achter
  "Code opvragen: xxxxx" op het scherm verschijnt op en neem contact op
  met het dichtstbijzijnde adres in de Service- en ondersteuningsgids.
  s Adressenlijst Epson Projector
  • Als u bovenstaande handeling blijft herhalen en het onjuiste wachtwoord
  dertig keer achter elkaar invoert, dan wordt de volgende melding
  weergegeven en zal de projector geen wachtwoorden meer accepteren. "De
  projector wordt vergrendeld. Neem contact op met Epson - zie de
  documentatie." s Adressenlijst Epson Projector

  50

  Procedure

  A Druk tijdens het projecteren op de [Menu]-knop en selecteer
  Instellingen - Toetsvergrendeling in het menu Configuratie.
  s "Het Configuratiemenu Gebruiken" pag.53
  De Afstandsbediening Gebruiken

  Het Bedieningspaneel Gebruiken

  Bediening Beperken (Toetsvergrendeling)
  Ga als volgt te werk om de knoppen op het bedieningspaneel te blokkeren.
  • Voll. vergrend.
  Alle knoppen op het bedieningspaneel zijn geblokkeerd. U kunt de
  projector via het bedieningspaneel niet meer bedienen, inclusief in- en
  uitschakelen.

  B Selecteer Voll. vergrend. of Toetsvergrend. volgens uw doel.

  • Ged. vergrend.
  Alle knoppen op het bedieningspaneel, behalve de [t]-knop, zijn
  geblokkeerd.
  Dit is nuttig op evenementen of shows waar u alle knoppen wilt
  deactiveren tijdens projectie, of op scholen waar u de knopbediening
  wilt beperken. De projector kan nog steeds bediend worden met de
  afstandsbediening.

  C Selecteer Ja als het bevestigingsbericht wordt weergegeven.
  De knoppen op het bedieningspaneel worden geblokkeerd volgens
  de door u gekozen instelling. • Page 51

  Beveiligingsfuncties

  q

  Er zijn twee manieren om de blokkering van het bedieningspaneel
  op te heffen.
  • Selecteer met de afstandsbediening Uit in Instellingen Toetsvergrendeling in het Configuratiemenu.
  • Houd de [Enter]-knop op het bedieningspaneel ongeveer zeven
  seconden ingedrukt. Vervolgens verschijnt er een melding en
  wordt de blokkering opgeheven.

  51

  Antidiefstalvergrendeling
  Aangezien de projector vaak aan het plafond wordt geïnstalleerd en
  onbewaakt in ruimtes wordt achtergelaten, is het apparaat met de
  volgende beveiligingsvoorzieningen uitgerust om diefstal te voorkomen.
  • Beveiligingssleuf
  De beveiligingssleuf is compatibel met het door Kensington
  geproduceerde Microsaver Security System. Meer informatie over het
  Microsaver Security System vindt u op de homepage van Kensington,
  http://www.kensington.com/.
  • Installatiepunt van beveiligingskabel
  Een in de handel verkrijgbaar draadslot ter voorkoming van diefstal
  kan door het installatiepunt worden geleid om de projector aan een
  bureau of pilaar te bevestigen.

  Het draadslot installeren
  Leid een draadslot ter voorkoming van diefstal door het installatiepunt.
  Raadpleeg de documentatie die is meegeleverd met het draadslot voor
  instructies bij het vastzetten. • Page 52

  Configuratiemenu
  In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het gebruik van het Configuratiemenu en de daarin opgenomen functies. • Page 53

  Het Configuratiemenu Gebruiken

  Uit hoofdmenu selecteren

  Uit submenu selecteren

  53

  Het geselecteerde item wijzigen

  Afsluiten • Page 54

  Lijst met Functies

  54

  Beeld-menu
  Welke items kunnen worden ingesteld is afhankelijk van het beeldsignaal dat op dat moment wordt geprojecteerd en van de bron (zie onderstaande
  schermafdrukken). De instellingsgegevens worden voor elk beeldsignaal opgeslagen.
  Afhankelijk van het gebruikte model, worden sommige invoerbronnen niet ondersteund.s pag.30
  Video-component gSignaal/S-video/Video

  RGB-signaal/USB Display/USB1/USB2/USB/LAN

  Submenu

  Functie

  Kleurmodus

  Stel hier de beeldkwaliteit in die bij uw omgeving past.s pag.32

  Helderheid

  U kunt de Helderheid van het beeld instellen.

  Contrast

  Stel hier het verschil in tussen licht en schaduw in het beeld.

  Kleurverzadiging

  U kunt de Kleurverzadiging voor de beelden instellen.

  Tint

  (Deze instelling is alleen beschikbaar als u composietvideosignaal/S-videosignaal gebruikt en NTSC-signalen worden doorgegeven.)
  Stel hier de Tint van het beeld in.

  Scherpte

  Stel hier de scherpte van het beeld in.

  Abs. kleurtemperatuur

  (Dit item kunt u niet selecteren als Beeld - Kleurmodus staat ingesteld op sRGBg.)
  U stelt hier de algehele kleurschakering voor het beeld in. U kunt tinten in 10 fasen instellen van 5000 K tot 10000 K. Als een hoge waarde is
  geselecteerd, krijgt het beeld een blauwe kleurschakering, als een lage waarde is geselecteerd krijgt het beeld een rode kleurschakering. • Page 55

  Lijst met Functies

  Submenu

  55

  Functie

  Kleuraanpassing

  U kunt aanpassingen maken door een van de volgende te kiezen.
  Rood, Groen, Blauw: u kunt de verzadiging van elke kleur afzonderlijk instellen.
  (Dit item kunt u niet instellen als Beeld - Kleurmodus staat ingesteld op sRGB of Op maat.)
  R, G, B, C, M, Y: instellen van de Tint, Verzadiging en Helderheid voor elk van de kleuren R (Rood), G (Groen), B (Blauw), C (Cyaan), M
  (Magenta) en Y (Geel).
  (Dit item kunt u alleen selecteren als Beeld - Kleurmodus staat ingesteld op Op maat.)

  Autom. iris

  (Dit item kunt u alleen selecteren als Beeld - Kleurmodus staat ingesteld op Dynamisch, Theater of Op maat.)
  Stel in of u al dan niet (Aan/Uit) de optimale lichtstatus wilt instellen voor beelden die worden geprojecteerd.s pag.33
  De instelling wordt opgeslagen voor elke Kleurmodus.

  Resetten

  Hier kunt u alle functies die u hebt ingesteld in het menu Beeld herstellen naar hun standaardwaarden. Zie s pag.82 als u de standaardwaarden
  van alle menuopties wilt herstellen.

  Signaal-menu
  Welke items kunnen worden ingesteld is afhankelijk van het beeldsignaal dat op dat moment wordt geprojecteerd en van de bron (zie onderstaande
  schermafdrukken). De instellingsgegevens worden voor elk beeldsignaal opgeslagen. • Page 56

  Lijst met Functies

  56

  U kunt geen instellingen opgeven in het menu Signaal wanneer de bron USB Display, USB1, USB2, USB of LAN is.
  Computer/Computer1/
  Computer2
  (bij ontvangst RGB-signaal)

  Submenu

  Computer/Computer1/
  Computer2
  (bij ontvangst componentvideosignaal)

  S-video/Video

  HDMI g (alleen EB-1925W/1915)

  Functie

  Autom. configuratie

  U kunt instellen of al dan niet (Aan/Uit) Auto. configuratie automatisch het beeld aanpast aan de optimale status wanneer het ingangsignaal
  wijzigt. s pag.93

  Resolutie

  Met Automatisch wordt de resolutie van het ingangssignaal automatisch geïdentificeerd. Als het beeld in de stand Automatisch niet goed wordt
  geprojecteerd (er ontbreekt bijvoorbeeld een deel van het beeld), gebruik dan Breed (afhankelijk van de aangesloten computer) voor breedbeeld of
  Normaal voor schermen met een verhouding van 4:3 of 5:4.

  Tracking

  Hier kunt u het computerbeeld aanpassen als er verticale strepen in het beeld verschijnen.s pag.93

  Sync.

  Hier kunt u het computerbeeld aanpassen als het beeld flikkert of wazig is, of als er interferentie optreedt.s pag.93

  Positie

  Hier kunt u de positie van het venster naar boven, naar beneden, naar links en naar rechts bijstellen als een deel van het beeld niet wordt geprojecteerd.

  Progressief

  (Bij invoer van video-component- of RGB video-signalen kan deze instelling alleen worden aangepast wanneer 480i/576i/1080i-signalen worden
  ingevoerd. Dit kan niet worden ingesteld wanneer een digitaal RGB-signaal wordt ontvangen.)
  Uit: IP-conversie wordt uitgevoerd voor elk veld in het scherm. Dit is ideaal voor het weergeven van beelden met veel beweging.
  Aan: Geïnterlinieerdg (i) signaal wordt omgezet naar Progressiefg (p). Geldt voor stilstaande beelden.
  Video: Dit is ideaal voor het weergeven van algemene videobeelden.
  Film/Auto: Dit is ideaal voor films, computerbeelden en animatie.

  Ruisvermindering

  (Kan niet worden gebruikt wanneer een digitaal RGB-signaal wordt ontvangen.)
  Hiermee worden beelden met ruis 'opgeschoond'. Er zijn twee modi. Selecteer uw favoriete instelling. Het wordt aanbevolen deze optie in te stellen
  op Uit bij het bekijken van beeldbronnen met weinig ruis, zoals dvd's. • Page 57

  Lijst met Functies

  Submenu

  57

  Functie

  Videobereik HDMI (alleen
  EB-1925W/1915)

  (Kan niet worden gebruikt wanneer een digitaal RGB-signaal wordt ontvangen.)
  Wanneer op de HDMI-ingang van de projector een dvd-speler of soortgelijk apparaat is aangesloten, wordt het videobereik van de projector
  ingesteld op basis van het videobereik van dat apparaat.

  Ingangssignaal

  U kunt het ingangssignaal van de ingang Computer of Computer1/2 selecteren.
  Als hier Automatisch is geselecteerd, wordt het ingangssignaal automatisch volgens het aangesloten apparaat ingesteld.
  Als de kleuren niet juist worden weergegeven bij de instelling Automatisch, selecteer dan het signaal van het aangesloten apparaat.

  Videosignaal

  U kunt het ingangssignaal van de ingang Video of S-video selecteren. Als hier Automatisch is geselecteerd, worden videosignalen automatisch
  herkend. Als de instelling Automatisch leidt tot problemen zoals interferentie of het ontbreken van beeld, selecteer dan het signaal van het
  aangesloten apparaat.

  Hoogte-breedte

  U kunt hier de Hoogte-breedteverh.g voor geprojecteerde beelden instellen.s pag.34

  Resetten

  U kunt hier alle functies die u in het menu Signaal hebt ingesteld herstellen naar hun standaardwaarden, behalve Ingangssignaal.
  Zie s pag.82 om alle standaardwaarden van de menuopties te herstellen. • Page 58

  Lijst met Functies

  58

  Instellingen-menu
  EB-1925W/1915

  EB-1920W/1910/1830

  Submenu

  EB-1900

  Functie

  Keystone
  (EB-1925W/1915)

  U kunt keystonevertekening corrigeren.
  H/V-Keystone: corrigeert horizontale en verticale keystonevertekening. Selecteer V-Keystone of H-Keystone. Als u Autom. H/V-Keystone op
  Aan instelt, wordt elke vertekening en de scherpstelling van het projectiebeeld automatisch gecorrigeerd als de projector wordt verplaatst. (Alleen
  als Voorkant is geselecteerd voor Uitgebreid - Projectie). Indien ingesteld op Uit moet u het projectiebeeld handmatig aanpassen.
  s Introductiehandleiding
  Quick Corner: selecteert en corrigeert de vier hoeken van het geprojecteerde beeld. s pag.27

  Keystone
  (EB-1920W/
  1910/1900/1830)

  U kunt keystone (trapeziumvertekening) in verticale richting corrigeren.s Introductiehandleiding

  Autom. Keystone
  (alleen EB-1920W/
  1910/1830)

  Zet op Aan om automatisch Keystone-correctie in verticale richting toe te passen. (Alleen indien Voorkant is geselecteerd bij Uitgebreid –
  Projectie)
  s Introductiehandleiding

  Toetsvergrendeling

  Hiermee perkt u het gebruik van het bedieningspaneel van de projector in.s pag.50

  Aanwijzervorm

  U kunt hier de vorm van de aanwijzer selecteren.s pag.39
  Aanwijzer 1:

  Aanwijzer 2:

  Aanwijzer 3: • Page 59

  Lijst met Functies

  Submenu

  59

  Functie

  Stroomverbruik

  U kunt hier de helderheid van de projectorlamp op een of twee manieren regelen.
  Selecteer ECO als de geprojecteerde beelden te helder zijn zoals bijvoorbeeld wanneer de geprojecteerde beelden in een donkere kamer of op een
  klein scherm worden geprojecteerd. Als ECO wordt geselecteerd, worden de hoeveelheid verbruikte elektriciteit en de bedrijfsduur van de
  projectorlamp als volgt gewijzigd, terwijl ook de ventilatorruis afneemt. Elektriciteitsverbruik: ongeveer een vermindering van 26%, levensduur
  projectorlamp: ongeveer 1,3 keer zo lang

  Volume
  (alleen EB-1925W/1920W/
  1915/1910/1830)

  U kunt hier het volume aanpassen. De instellingsgegevens worden voor elke bron opgeslagen.

  Externe receiver

  U kunt de ontvangst van het werkingssignaal van de afstandsbediening begrenzen.
  Als u het gebruik met een afstandsbediening wilt verbieden, of als de afstandsbediening te dicht bij een fluorescerende lichtbron is, kunt u instellen
  dat de afstandsbedieningsontvanger die u niet wilt gebruiken of die storingen ondervindt, wordt gedeactiveerd.

  Knop gebruiker

  Met de knop [User] op de afstandsbediening selecteert u een optie die u in het Configuratiemenu hebt toegewezen. Wanneer u op de knop [User]
  drukt, wordt de geselecteerde menuoptie of het geselecteerde aanpassingsscherm weergegeven, zodat u snel instellingen/aanpassingen kunt
  opgeven. U kunt een van de volgende items toewijzen aan de knop [User].
  Stroomverbruik, Informatie, Progressief, Testpatroon, Multischerm, en Resolutie

  Testpatroon

  Als de projector wordt ingesteld, verschijnt een testpatroon zodat u de projectie kunnen bijstellen zonder andere apparatuur aan te sluiten. Terwijl
  het testpatroon wordt weergegeven, kunt u Quick Corner (alleen EB-1925W/1915), Zoom aanpassen, Scherpstelling aanp. en Keystone uitvoeren.
  Druk op [Esc] op de afstandsbediening of het bedieningspaneel om het testpatroon te annuleren.

  Resetten

  U kunt hier alle functies die u in het menu Instellingen hebt ingesteld herstellen naar hun standaardwaarden, behalve Knop gebruiker.
  Zie s pag.82 om alle standaardwaarden van de menuopties te herstellen. • Page 60

  Lijst met Functies

  60

  Uitgebreid-menu
  EB-1925W/1920W/1915/1910/1830

  Submenu

  EB-1900

  Functie

  Weergeven

  Hier kunt u instellingen vastleggen voor het venster van de projector.
  Bericht: Indien ingesteld op Uit, worden de volgende items niet weergegeven.
  De naam van de huidige instelling bij het wijzigen van de Bron, Kleurmodus of Hoogte-breedte; een melding wanneer geen
  beeldsignaal wordt ingevoerd; waarschuwingen zoals Waarsch.: hoge temp..
  Achtergrond weerg.*1: U kunt hier de schermstatus instellen op Zwart, Blauw of Logo als er geen signaal wordt ontvangen.
  Opstartscherm*1: U kunt hier instellen of u al dan niet het opstartscherm (het beeld dat geprojecteerd wordt als de projector wordt
  gestart) wilt weergeven (Aan/Uit).
  A/V dempen*1: Tijdens A/V dempen kunt u het scherm dat u wilt weergeven instellen op Zwart, Blauw of Logo.

  Gebruikerslogo*1

  U kunt het gebruikerslogo wijzigen dat als achtergrond wordt weergegeven bij Achtergrond weerg., A/V dempen, enz.s pag.110

  Projectie

  Afhankelijk van de manier waarop de projector is opgesteld, kunt u het volgende instellen.s pag.99
  Voorkant, Voor/bovenkant, Achterkant, Achter/boven
  U kunt de instelling als volgt wijzigen door de knop [A/V Mute] op de afstandsbediening ongeveer vijf seconden ingedrukt te houden.
  VoorkantWVoor/bovenkant
  AchterkantWAchter/boven • Page 61

  Lijst met Functies

  61

  Submenu

  Functie

  Bewerking

  Dir. Inschakelen: U kunt hier instellen of u Dir. Inschakelen al dan niet wilt inschakelen (Aan/Uit).
  Als deze optie is ingesteld op Aan en de voedingskabel is aangesloten, moet u er rekening mee houden dat de projector automatisch
  wordt ingeschakeld nadat bijvoorbeeld een stroomstoring is verholpen.
  Sluimerstand: Wanneer deze functie op Aan staat, wordt het projecteren automatisch gestopt als er geen signaal meer binnenkomt en
  het apparaat verder ook niet wordt gebruikt.
  Tijd sluimerstand: Wanneer Sluimerstand is ingesteld op Aan, kunt u instellen na hoeveel tijd de projector wordt uitgeschakeld
  binnen een bereik van 1 tot 30 minuten.
  Timerafdekking lens: Als deze optie is ingesteld op Aan, wordt de projector 30 minuten na het sluiten van de AV Mute-schuifklep
  automatisch uitgeschakeld. Op het moment van aanschaf is Timerafdekking lens standaard ingesteld op Aan.
  Hoogtemodus: Stel de hoogtemodus in op Aan als u de projector op een hoogte van meer dan 1.500 m gaat gebruiken.

  Stand-by modus

  Als u Netwerk Aan instelt, kunt u het netwerk beheren en functies controleren terwijl de projector zich in standby-modus bevindt.
  Voor het beheren en controleren van de projectorstatus in het netwerk kunt u SNMPg gebruiken of de EasyMP Monitor-software*2
  die bij dit product wordt geleverd.

  USB Type B

  Stel de waarde USB Display in als de projector en de computer zijn aangesloten via een USB-kabel en er computerbeelden worden
  geprojecteerd.s pag.120
  Stel in op Draadloze muis als u de muisaanwijzer wil besturen met de afstandsbediening.s pag.41

  Projector-id

  Stel de id in op een getal tussen 1 en 9. Uit betekent dat geen id is ingesteld.s pag.43

  Multischerm

  Als er meerdere projectors zijn opgesteld om te projecteren, kunt u de kleurtoon en de helderheid van elk geprojecteerde beeld instellen.
  s pag.46
  Aanpassingsniveau: U kunt instellen van zwart tot wit in vijf stadia genaamd Niveau 1 t/m 5, en in elk van deze 5 niveaus kunt u
  Helderheid corr. en Kleur corr. aanpassen.
  Helderheid corr.: Corrigeert het verschil in helderheid van de verschillende producten.
  Kleur corr. (G/R) / Kleur corr. (B/Y): U kunt hier het kleurverschil van elke projector corrigeren.

  Taal

  U kunt hier de taal van meldingen instellen.

  Resetten

  U kunt hier Weergeven*1 en Bewerking*3 in het menu Uitgebreid herstellen naar hun standaardwaarden.
  Zie s pag.82 om alle standaardwaarden van de menuopties te herstellen.

  *1 Als Gebr. logo beveil. is ingesteld op Aan in Wachtwoordbeveiliging, kunnen de instellingen voor het gebruikerslogo niet worden gewijzigd. U kunt wijzigingen
  doorvoeren nadat u Gebr. logo beveil. op Uit hebt gezet.s pag.48
  *2 Een in de handel verkrijgbare seriële W IP-conversieadapter en aansluitkabel zijn nodig om gebruikers van EB-1900 in staat te stellen EasyMP Monitor te
  gebruiken. Voor ondersteunde producten, zie http://www.epson.com.
  *3 Dit geldt niet voor de "Hoogtemodus". • Page 62

  Lijst met Functies

  62

  Netwerkmenu (alleen EB-1925W/1915)
  Als Netwerkbeveil. is ingesteld op Aan onder Wachtwoordbeveiliging, wordt er een melding weergegeven en kunnen de instellingen niet worden
  gewijzigd. Zet Netwerkbeveil. Uit en configureer dan het netwerk.s pag.48

  Submenu

  Functie

  Netwerkinfo - Draadloos
  Netwerkinfo - Vast

  U kunt als volgt de instellingsstatus voor elk netwerk controleren.

  Netwerkconfiguratie

  De volgende menu's zijn beschikbaar voor netwerkinstellingen.
  Menu Basis, menu Draadloos LAN, menu Beveiliging, menu Vast netwerk, menu E-mail, menu Overige, menu Resetten, menu Installatie voltooid

  q

  De functies van de projector kunnen worden ingesteld en de projector kan worden beheerd via een computer met een webbrowser die is aangesloten in
  het netwerk. Dit wordt Webcontrole genoemd. U kunt gemakkelijk tekst invoeren met een toetsenbord om instellingen (voor de beveiliging bijvoorbeeld) op
  te geven voor Webcontrole.
  s Bedieningshandleiding voor projector "Instellingen wijzigen met een webbrowser (Webcontrole)"(EB-1925W/1915) • Page 63

  Lijst met Functies

  63

  Opmerkingen over het gebruik van het Netwerkmenu
  De procedures voor het selecteren uit het hoofdmenu en uit submenu's
  en het wijzigen van geselecteerde opties zijn hetzelfde als in het
  Configuratiemenu.

  drukken. Druk na uw invoer op [Finish] op het toetsenbord ter
  bevestiging. Druk op [Cancel] op het toetsenbord om uw invoer te
  annuleren.

  Ga na afloop naar het menu Installatie voltooid en selecteer Ja, Nee of
  Annuleren. Met Ja of Nee keert u terug naar het Configuratiemenu.

  • Telkens wanneer de [CAPS]-knop wordt geselecteerd, worden
  afwisselend hoofdletters en kleine letters gebruikt.
  • Telkens wanneer de [SYM1/2]-knop wordt geselecteerd, wijzigen de
  symbooltoetsen voor het omkaderde gedeelte.

  Ja: slaat de instellingen op en sluit het Netwerkmenu af.
  Nee: slaat de instellingen niet op en sluit het Netwerkmenu af.
  Annuleren: u blijft in het Netwerkmenu.

  Bediening met softwarematig toetsenbord
  Het Netwerkmenu bevat opties waarvoor invoer van alfanumerieke
  tekens vereist is tijdens het instellen. In dat geval wordt het volgende
  softwarematige toetsenbord weergegeven. Met de knoppen [
  ],
  [
  [

  ], [

  ] en [

  ] op de afstandsbediening of de knoppen [

  ],

  ], [ ] en [ ] op het bedieningspaneel verplaatst u de cursor

  naar de gewenste toets, druk dan op de [Enter]-knop om de
  alfanumerieke waarde in te voeren. Voer cijfers in door de [Num]-knop
  op de afstandsbediening ingedrukt te houden en op de cijfertoetsen te • Page 64

  Lijst met Functies

  64

  Basismenu

  Submenu

  Functie

  Projectornaam

  De naam waarmee de projector wordt geïdentificeerd in een netwerk.
  U kunt maximaal 16 enkelbytes alfanumerieke tekens invoeren.

  Wachtwoord PJLink

  Voer hier een wachtwoord in om te gebruiken wanneer u toegang wilt tot de projector met compatibele PJLink-software.
  U kunt maximaal 32 enkelbytes alfanumerieke tekens invoeren.

  Wachtwoord webctrl

  Voer hier een wachtwoord in om te gebruiken wanneer u toegang wilt tot de projector via Webcontrole. Voer niet meer dan acht enkelbytes
  alfanumerieke tekens in. Webcontrole is een computerfunctie waarmee u de projector kunt instellen en beheren via de webbrowser op een
  computer die op een netwerk is aangesloten.s Bedieningshandleiding voor projector "Instellingen wijzigen met een webbrowser
  (Webcontrole)"(EB-1925W/1915)

  Trefwoord projector

  Wanneer deze functie op Aan staat, moet u een Trefwoord invoeren wanneer u de projector probeert te verbinden met een computer in het
  netwerk. Op deze manier kan onderbreking van presentaties door een niet-ingeplande computer die verbinding maakt, worden voorkomen.
  Deze functie dient normaalgesproken ingeschakeld te zijn Aan.s Bedieningshandleiding voor projector "Verbinding maken met een projector in
  een netwerk en projecteren"(EB-1925W/1915) • Page 65

  Lijst met Functies

  65

  Draadloos LAN-menu (alleen met meegeleverde of optionele draadloze LAN-eenheid geïnstalleerd)

  Submenu

  Functie

  Voeding draadl. LAN

  Zet op Aan als de projector via een draadloze LAN op de computer wordt aangesloten.
  Als u niet via draadloos LAN wilt verbinden, zet dit dan Uit om ongeoorloofde toegang door anderen te voorkomen. De standaardinstelling is Aan.

  Aansluitmodus

  Wanneer de projector op een computer met EasyMP Network Projection is aangesloten, stel deze functie dan zo in dat u een permanente
  verbinding krijgt.

  Wi-Fi Protected Setup

  Wanneer u een toegangspunt gebruikt dat compatibel is met WPS (Wi-Fi Protected Setup) voor een draadloos netwerk, kunt u de projector
  gemakkelijk met het toegangspunt verbinden en beveiligingsinstellingen opgeven.s pag.112

  Draadloos LAN-systeem

  Hiermee stelt u het draadloos LAN-systeem in. Bij instelling op Automatisch, wordt automatisch een van de standaarden 802.11g, 802.11b of
  802.11a gekozen die bij uw systeem past. (Automatisch kan alleen worden ingesteld als Aansluitmodus is ingesteld op Geavanceerd.) In een
  gebied zonder ondersteuning voor 802.11a, wordt alleen 802.11g/b weergegeven. (802.11a en Automatisch worden niet weergegeven)

  SSID

  Voer een SSIDg in. Als het draadloze LAN-systeem waarvan de projector deel uitmaakt beschikt over een SSID, voert u de SSID in.
  U kunt maximaal 32 enkelbytes alfanumerieke tekens invoeren.

  DHCP

  U kunt instellen of u DHCPg wel (Aan) of niet (Uit) wilt gebruiken.
  Indien ingesteld op Aan, kunt u niet meer adressen invoeren.

  IP-adres

  U kunt het IP-adresg dat is toegewezen aan de projector invoeren. U kunt in elk veld van het adres een getal van 0 t/m 255 invoeren. De volgende
  IP-adressen kunnen echter niet gebruikt worden. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 t/m 255.255.255.255 (waarbij x een getal van 0 t/m 255 is)

  Subnetmasker

  U kunt het subnetmaskerg voor de projector invoeren. U kunt in elk veld van het adres een getal van 0 t/m 255 invoeren. De volgende
  subnetmaskers kunnen echter niet gebruikt worden.0.0.0.0, 255.255.255.255 • Page 66

  Lijst met Functies

  66

  Submenu

  Functie

  Gateway-adres

  U kunt het IP-adres voor de gateway voor de projector invoeren.
  U kunt in elk veld van het adres een getal van 0 t/m 255 invoeren. De volgende gateway-adresseng kunnen echter niet worden gebruikt.
  0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 t/m 255.255.255.255 (waarbij x een getal van 0 t/m 255 is)

  MAC-adres

  Geeft het MAC-adres aan.

  SSID-weergave

  Om te vermijden dat de SSIDg op het stand-by-scherm van het netwerk wordt weergegeven, stelt u dit in op Uit.

  Weergave IP-adres

  Om te vermijden dat het IP-adresg op het stand-by-scherm van het netwerk wordt weergegeven, stelt u dit in op Uit.

  Beveiligingsmenu (alleen met meegeleverde of optionele draadloze LAN-eenheid geïnstalleerd)

  Submenu
  Beveiliging

  Functie
  Selecteer een van de beveiligingstypen uit de vermelde opties.
  Volg de aanwijzingen van de beheerder van het netwerksysteem waartoe u toegang wilt voor het instellen van de beveiliging. • Page 67

  Lijst met Functies

  67

  Beveiligingstypen

  Wanneer de meegeleverde of optionele draadloze LAN-eenheid is geïnstalleerd en deze wordt gebruikt bij Geavanceerde verbinding, dan wordt sterk
  aangeraden de beveiliging in te stellen. Selecteer een van de volgende beveiligingsmethoden.
  • WEP
  Gegevens worden versleuteld met een codesleutel (WEP key). Dit mechanisme voorkomt communicatie tenzij de coderingssleutels voor het toegangspunt en de projector overeenkomen.
  • WPA
  Dit is een coderingsstandaard die de zwakke beveiliging van WEP verbetert. Hoewel er diverse WPA-coderingsmethoden zijn, gebruikt deze projector TKIP en AES.
  Hierdoor is de code in vergelijking met WEB, dat een vaste coderingssleutel gebruikt, moeilijker te breken. WPA-verificatie biedt twee methoden, met een authenticatieserver of door verificatie tussen een computer en een toegangspunt zonder server. Deze projector ondersteunt de laatste methode, zonder een server.
  • EAP
  EAP is een protocol dat voor communicatie tussen clients en authenticatieservers wordt gebruikt. Er zijn diverse protocollen zoals EAP-TLS dat gebruik maakt van
  elektronische certificaten voor gebruikersauthenticatie, LEAP en EAP-TTLS die werken met een gebruikersnaam en -wachtwoord.
  Systeem

  Verificatie

  EAP-TLS

  Digitaal certificaat, CA-certificaat

  EAP-TTLS

  Gebruikersnaam, wachtwoord

  PEAP

  Gebruikersnaam, wachtwoord

  LEAP

  Gebruikersnaam, wachtwoord

  EAP-Fast

  Gebruikersnaam, wachtwoord • Page 68

  Lijst met Functies

  q

  68

  • Volg de aanwijzingen van de netwerkbeheerder van uw netwerk voor de instellingen.
  • Bij gebruik van EAP moet u instellingen uitvoeren op de projector die overeenkomen met de instellingen van de authenticatieserver. Vraag bij uw
  netwerkbeheerder naar informatie over RADIUS-instellingen.
  • Sla het digitale certificaat en het CA-certificaat op een USB-opslagapparaat op en registreer ze op de projector met PC Free. Er kan slechts één paar
  elektronisch certificaat en CA-certificaat op de projector worden geregistreerd. Deze certificaten worden gebruikt bij EAP-TLS.s Bedieningshandleiding
  voor projector (EB-1925W/1915)

  Als WEP is geselecteerd
  Submenu

  Functie

  WEP-codering

  U kunt hier de codering voor WEP-codering instellen.
  128Bit: werkt met 128-bits (104-bits) codering
  64Bit: werkt met 64-bits (40-bits) codering

  Indeling

  U kunt de invoermethode voor de WEP-coderingssleutel instellen.
  ASCII: tekstinvoer.
  HEX: invoer in HEX (hexadecimalen).

  Sleutel-ID

  Selecteert de WEP-coderingssleutel-ID • Page 69

  Lijst met Functies

  69

  Submenu

  Functie

  Coderingssleutel 1/
  Coderingssleutel 2/
  Coderingssleutel 3/
  Coderingssleutel 4

  U kunt de sleutel voor WEP-codering invoeren. Voer de sleutel in enkelbyte tekens in volgens de aanwijzingen van de netwerkbeheerder voor het
  netwerk waarvan de projector deel uitmaakt. Het type tekens en het aantal dat kan worden ingevoerd, is afhankelijk van de instellingen voor
  WEP-codering en Indeling.
  Als het aantal tekens dat u invoert kleiner is dan de vereiste tekenlengte, wordt geen van de tekens versleuteld. Als het aantal tekens dat u invoert
  groter is dan de vereiste tekenlengte, worden de tekens die het toegestane aantal overschrijden niet versleuteld.
  128Bit - ASCII: enkelbytes alfanumerieke tekens, 13 tekens.
  64Bit - ASCII: enkelbytes alfanumerieke tekens, 5 tekens.
  128Bit - HEX: 0 t/m 9 en A t/m F, 26 tekens
  64Bit - HEX: 0 t/m 9 en A t/m F, 10 tekens

  Type verificatie

  Stelt het WEP-verificatietype in.
  Open: gebruikt open systeemverificatie.
  Shared: gebruikt gedeelde sleutelverificatie.

  Waneer WPA-PSK(TKIP/AES) of WPA2-PSK(TKIP/AES) is geselecteerd
  Submenu
  PSK (Coderingssleutel)

  Functie
  U kunt een Pre-Shared Key (coderingssleutel) in enkelbytes alfanumerieke tekens invoeren. Voer ten minste 8 en maximaal 32 tekens in. Na
  invoering van de Pre-Shared Key en bevestiging daarvan met de [Enter]-knop, wordt de waarde in sterretjes (*) weergegeven. • Page 70

  Lijst met Functies

  70

  Wanneer EAP-TLS is geselecteerd
  Submenu
  Uitgereikt door/Uitgereikt
  aan/Geldigheidsduur

  Functie
  Informatie van het certificaat wordt weergegeven. U kunt hier niet invoeren.

  Wanneer EAP-TTLS/MD5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC, LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2, EAP-Fast/GTC is geselecteerd
  Submenu

  Functie

  Gebruikersnaam

  U kunt een gebruikersnaam voor verificatie invoeren in enkelbytes alfanumerieke tekens (geen spaties). U kunt maximaal 32 tekens invoeren.

  Wachtwoord

  U kunt een verificatiewachtwoord in enkelbytes alfanumerieke tekens invoeren. U kunt maximaal 32 tekens invoeren. Na invoering van het
  wachtwoord en bevestiging daarvan met de [Enter]-knop, wordt de waarde in sterretjes (*) weergegeven.

  Vast netwerk-menu

  Submenu

  Functie

  DHCP

  U kunt instellen of u DHCPg wel (Aan) of niet (Uit) wilt gebruiken.
  Indien ingesteld op Aan, kunt u geen adressen meer invoeren.

  IP-adres

  U kunt het IP-adresg dat is toegewezen aan de projector invoeren.
  U kunt in elk veld van het adres een getal van 0 t/m 255 invoeren. De volgende IP-adressen kunnen echter niet gebruikt worden.
  0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 t/m 255.255.255.255 (waarbij x een getal van 0 t/m 255 is) • Page 71

  Lijst met Functies

  71

  Submenu

  Functie

  Subnetmasker

  U kunt het subnetmaskerg voor de projector invoeren. U kunt in elk veld van het adres een getal van 0 t/m 255 invoeren. De volgende
  subnetmaskers kunnen echter niet gebruikt worden.
  0.0.0.0, 255.255.255.255

  Gateway-adres

  U kunt het IP-adres voor de gateway voor de projector invoeren. U kunt in elk veld van het adres een getal van 0 t/m 255 invoeren. De volgende
  gateway-adresseng kunnen echter niet worden gebruikt. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 t/m 255.255.255.255 (waarbij x een getal van 0 t/m 255 is)

  MAC-adres

  Geeft het MAC-adres aan.

  Weergave IP-adres

  Om te vermijden dat het IP-adres op het LAN stand-by-scherm wordt weergegeven, stelt u dit in op Uit.

  E-mail-menu
  Wanneer deze functie is ingesteld, krijgt u een e-mailbericht als er een probleem is met de projector of als de projector een waarschuwing geeft.s
  pag.126

  Submenu

  Functie

  E-mailmelding

  U kunt instellen of u wel (Aan) of niet (Uit) per e-mail op de hoogte gebracht wilt worden.

  SMTP-server

  U kunt het IP-adresg voor de SMTP-server voor de projector invoeren.
  U kunt in elk veld van het adres een getal van 0 t/m 255 invoeren. De volgende IP-adressen kunnen echter niet gebruikt worden.
  127.x.x.x, 224.0.0.0 tot 255.255.255.255 (waarbij x een getal van 0 tot 255 is)

  Poortnummer

  U kunt het poortnummer voor de SMTP-server invoeren. De standaardwaarde is 25. U kunt een getal van 1 t/m 65535 invoeren. • Page 72

  Lijst met Functies

  72

  Submenu

  Functie

  E-mailadres 1/E-mailadres 2/
  E-mailadres 3

  Voer het e-mailadres in van de bestemming waar de e-mailmelding heen moet. U kunt maximaal drie bestemmingen registreren. U kunt tot 32
  enkelbytes alfanumerieke tekens voor de e-mailadressen invoeren.

  Melding instellen

  U kunt instellen bij welke problemen of waarschuwingen een e-mailmelding wordt gestuurd. Als het probleem of de waarschuwing optreedt in de
  projector, wordt een e-mailbericht gestuurd naar het opgegeven Bestemmingsadres met de mededeling dat zich een probleem of waarschuwing
  heeft voorgedaan. U kunt meerdere van de vermelde opties selecteren.

  Overige-menu

  Submenu

  Functie

  SNMP Trap IP Adres 1/
  SMMP Trap IP Adres 2

  U kunt maximaal twee IP-adressen aanmelden voor de melding van SNMPg-traps.
  U kunt in elk veld van het adres een getal van 0 t/m 255 invoeren.
  De volgende IP-adressen kunnen echter niet gebruikt worden.
  127.x.x.x, 224.0.0.0 tot 255.255.255.255 (waarbij x een getal van 0 tot 255 is)
  Om de projector te bewaken met SNMP moet u het SNMP-beheerprogramma op uw computer installeren. SNMP moet door een
  netwerkbeheerder worden beheerd.

  Gateway met prioriteit

  Selecteer voor de prioriteitsgateway de optie draadloos of vast.

  AMX Device Discovery

  Als deze instelling is ingesteld op Aan en de projector is aangesloten op een netwerk, kan de projector worden gedetecteerd via AMX Device
  Discoveryg. Zet deze instelling op Uit als u niet bent aangesloten op een omgeving waarin een controller van AMX of AMX Device Discovery
  wordt gebruikt. • Page 73

  Lijst met Functies

  73

  Reset-menu
  Hiermee stelt u alle netwerkinstellingen opnieuw in.

  Submenu
  Netwerkinstellingen
  resetten

  Functie
  Om alle netwerkinstellingen opnieuw in te stellen, selecteert u Ja.
  Nadat u alle instellingen hebt herstelt, verschijnt het menu Basis. • Page 74

  Lijst met Functies

  74

  Netwerkmenu (alleen EB-1920W/1910/1830)
  Als Netwerkbeveil. is ingesteld op Aan onder Wachtwoordbeveiliging, wordt er een melding weergegeven en kunnen de instellingen niet worden
  gewijzigd. Zet Netwerkbeveil. Uit en configureer dan het netwerk.s pag.48

  Submenu

  Functie

  Netwerkinfo - Vast

  U kunt als volgt de instellingsstatus voor het netwerk controleren.

  Netwerkconfiguratie

  De volgende menu's zijn beschikbaar voor netwerkinstellingen.
  Menu Basis, menu Vast netwerk, menu E-mail, menu Overige, menu Resetten, menu Installatie voltooid

  q

  De functies van de projector kunnen worden ingesteld en de projector kan worden beheerd via een computer met een webbrowser die is aangesloten in
  het netwerk. Dit wordt Webcontrole genoemd. U kunt gemakkelijk tekst invoeren met een toetsenbord om instellingen (voor de beveiliging bijvoorbeeld) op
  te geven voor Webcontrole.s Bedieningshandleiding voor projector "Instellingen wijzigen met een webbrowser (Webcontrole)"(EB-1920W/1910/1830) • Page 75

  Lijst met Functies

  75

  Opmerkingen over het gebruik van het Netwerkmenu
  De procedures voor het selecteren uit het hoofdmenu en uit submenu's
  en het wijzigen van geselecteerde opties zijn hetzelfde als in het
  Configuratiemenu.
  Ga na afloop naar het menu Installatie voltooid en selecteer Ja, Nee of
  Annuleren. Met Ja of Nee keert u terug naar het Configuratiemenu.

  • Telkens wanneer de [CAPS]-knop wordt geselecteerd, worden
  afwisselend hoofdletters en kleine letters gebruikt.
  • Telkens wanneer de [SYM1/2]-knop wordt geselecteerd, wijzigen de
  symbooltoetsen voor het omkaderde gedeelte.

  Ja: slaat de instellingen op en sluit het Netwerkmenu af.
  Nee: slaat de instellingen niet op en sluit het Netwerkmenu af.
  Annuleren: u blijft in het Netwerkmenu.

  Bediening met softwarematig toetsenbord
  Het Netwerkmenu bevat opties waarvoor invoer van alfanumerieke
  tekens vereist is tijdens het instellen. In dat geval wordt het volgende
  softwarematige toetsenbord weergegeven. Met de knoppen [
  ],
  [

  [

  ], [

  ] en [

  ] op de afstandsbediening of de knoppen [

  ],

  ], [ ] en [ ] op het bedieningspaneel verplaatst u de cursor

  naar de gewenste toets, druk dan op de [Enter]-knop om de
  alfanumerieke waarde in te voeren. Voer cijfers in door de [Num]-knop
  op de afstandsbediening ingedrukt te houden en op de cijfertoetsen te
  drukken. Druk na uw invoer op [Finish] op het toetsenbord ter
  bevestiging. Druk op [Cancel] op het toetsenbord om uw invoer te
  annuleren. • Page 76

  Lijst met Functies

  76

  Basismenu

  Submenu

  Functie

  Projectornaam

  De naam waarmee de projector wordt geïdentificeerd in een netwerk.
  U kunt maximaal 16 enkelbytes alfanumerieke tekens invoeren.

  Wachtwoord PJLink

  Voer hier een wachtwoord in om te gebruiken wanneer u toegang wilt tot de projector met compatibele PJLink-software.s pag.130
  U kunt maximaal 32 enkelbytes alfanumerieke tekens invoeren.

  Wachtwoord webctrl

  Voer hier een wachtwoord in om te gebruiken wanneer u toegang wilt tot de projector via Webcontrole. U kunt maximaal 8 enkelbytes
  alfanumerieke tekens invoeren. Webcontrole is een computerfunctie waarmee u de projector kunt instellen en beheren via de webbrowser op een
  computer die op een netwerk is aangesloten.s Bedieningshandleiding voor projector "Instellingen wijzigen met een webbrowser
  (Webcontrole)"(EB-1920W/1910/1830)

  Trefwoord projector

  Wanneer deze functie op Aan staat, moet u een Trefwoord invoeren wanneer u de projector probeert te verbinden met een computer in het
  netwerk. Op deze manier kan onderbreking van presentaties door een niet-ingeplande computer die verbinding maakt, tijdens de projectie worden
  voorkomen met EasyMP Network Projection.
  Deze functie dient normaalgesproken ingeschakeld te zijn Aan.s Bedieningshandleiding voor projector "Verbinding maken met een projector in
  een netwerk en projecteren"(EB-1920W/1910/1830) • Page 77

  Lijst met Functies

  77

  Vast netwerk-menu

  Submenu

  Functie

  IP-instellingen

  U kunt netwerkinstellingen opgeven.
  DHCP: U kunt instellen of u DHCPg wel (Aan) of niet (Uit) wilt gebruiken. Indien ingesteld op Aan, kunt u geen adressen meer invoeren.
  IP-adres: U kunt het IP-adresg dat is toegewezen aan de projector invoeren. U kunt in elk veld van het adres een getal van 0 t/m 255 invoeren. De
  volgende IP-adressen kunnen echter niet gebruikt worden.
  0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 t/m 255.255.255.255 (waarbij x een getal van 0 t/m 255 is)
  Subnetmasker: U kunt het Subnetmaskerg voor de projector invoeren. U kunt in elk veld van het adres een getal van 0 t/m 255 invoeren. De
  volgende subnetmaskers kunnen echter niet gebruikt worden.
  0.0.0.0, 255.255.255.255
  Gateway-adres: U kunt het IP-adres voor de gateway voor de projector invoeren. U kunt in elk veld van het adres een getal van 0 t/m 255 invoeren.
  De volgende gateway-adresseng kunnen echter niet worden gebruikt.
  0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 t/m 255.255.255.255 (waarbij x een getal van 0 t/m 255 is)

  Weergave IP-adres

  Om te vermijden dat het IP-adres bij Netwerkinfo in het Netwerkmenu en op het LAN stand-by-scherm wordt weergegeven, stelt u dit in op Uit. • Page 78

  Lijst met Functies

  78

  E-mail-menu
  Wanneer deze functie is ingesteld, krijgt u een e-mailbericht als er een probleem is met de projector of als de projector een waarschuwing geeft. Voor
  informatie over de inhoud van verzonden e-mail, zie "E-mailbericht Van de Functie E-mailmelding Lezen (Alleen EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)" s
  pag.126

  Submenu

  Functie

  E-mailmelding

  U kunt instellen of u wel (Aan) of niet (Uit) per e-mail op de hoogte gebracht wilt worden.

  SMTP-server

  U kunt het IP-adresg voor de SMTP-server voor de projector invoeren.
  U kunt in elk veld van het adres een getal van 0 t/m 255 invoeren. De volgende IP-adressen kunnen echter niet gebruikt worden.
  127.x.x.x, 224.0.0.0 tot 255.255.255.255 (waarbij x een getal van 0 tot 255 is)

  Poortnummer

  U kunt het poortnummer voor de SMTP-server invoeren. De standaardwaarde is 25. U kunt een getal van 1 t/m 65535 invoeren.

  Instelling adres 1
  Instelling adres 2
  Instelling adres 3

  Voer het E-mailadres en de inhoud van het e-mailbericht in om bericht te ontvangen als er een fout optreedt in de projector of als de projector een
  waarschuwing geeft. U kunt tot 32 enkelbytes alfanumerieke tekens voor de e-mailadressen invoeren. U kunt instellen bij welke problemen of
  waarschuwingen een e-mailmelding wordt gestuurd. U kunt ook elk e-mailadres wijzigen. • Page 79

  Lijst met Functies

  79

  Overige-menu

  Submenu

  Functie

  Trap IP Adres 1
  Trap IP Adres 2

  U kunt maximaal twee IP-adressen aanmelden voor de melding van SNMPg-traps.
  U kunt in elk veld van het adres een getal van 0 t/m 255 invoeren.
  De volgende IP-adressen kunnen echter niet gebruikt worden.
  127.x.x.x, 224.0.0.0 tot 255.255.255.255 (waarbij x een getal van 0 tot 255 is)
  Om de projector te bewaken met SNMP moet u het SNMP-beheerprogramma op uw computer installeren. SNMP moet door een
  netwerkbeheerder worden beheerd.

  AMX Device Discovery

  Als deze instelling is ingesteld op Aan en de projector is aangesloten op een netwerk, kan de projector worden gedetecteerd via AMX Device
  Discoveryg . Zet deze instelling op Uit als u niet bent aangesloten op een omgeving waarin een controller van AMX of AMX Device Discovery
  wordt gebruikt. • Page 80

  Lijst met Functies

  80

  Reset-menu
  Hiermee stelt u alle netwerkinstellingen opnieuw in.

  Submenu
  Netwerkinstellingen
  resetten

  Functie
  Om alle netwerkinstellingen opnieuw in te stellen, selecteert u Ja.
  Nadat u alle instellingen hebt herstelt, verschijnt het menu Basis. • Page 81

  Lijst met Functies

  81

  Informatie-menu (Alleen Weergave)
  Hier kunt u de status van de beeldsignalen die worden geprojecteerd en de status van de projector controleren. Welke items kunnen worden
  weergegeven is afhankelijk van de bron die wordt geprojecteerd, zie onderstaande schermafdrukken. Afhankelijk van het gebruikte model, worden
  sommige invoerbronnen niet ondersteund.s pag.30
  Computer/Computer1/
  Computer2/HDMI

  S-video/Video

  Submenu

  USB Display/USB1/USB2/USB/LAN

  Functie
  weergeven*.

  Lampuren

  U kunt de opgetelde lampwerkingstijd
  Als de lamp aan vervanging toe is, worden de tekens geel weergegeven.

  Bron

  Hier kunt u de bronnaam weergeven van het apparaat vanaf waar momenteel wordt geprojecteerd.

  Ingangssignaal

  Hier kunt u de inhoud weergeven van Ingangssignaal zoals die in het menu Signaal is ingesteld afhankelijk van de bron.

  Resolutie

  U kunt de Resolutie weergeven.

  Videosignaal

  Hier kunt u de inhoud weergeven van Videosignaal zoals die in het menu Signaal is ingesteld.

  Vernieuwingssnelh.

  Hier kunt u de verversingssnelheidg weergeven.

  Sync. info

  U kunt de informatie over het beeldsignaal weergeven.
  Deze informatie kan van belang zijn als u technische ondersteuning nodig hebt.

  Status

  Dit betreft informatie over fouten die zich hebben voorgedaan met de projector.
  Deze informatie kan van belang zijn als u technische ondersteuning nodig hebt.

  Serienummer

  Hiermee wordt het serienummer van de projector weergegeven.

  * De totale gebruikstijd van de projectorlamp wordt voor de eerste 10 uur weergegeven als "0H". 10 uur en meer wordt weergegeven als "10H", "11H" enzovoort. • Page 82

  Lijst met Functies

  82

  Resetten-menu

  Submenu

  Functie

  Alle standaardw.

  Hier kunt u alle onderdelen in het Configuratiemenu herstellen naar hun standaardwaarden.
  De volgende items worden niet naar hun standaardwaarden hersteld: Ingangssignaal, Gebruikerslogo, alle items voor de
  Netwerkmenu's *, Lampuren en Taal.

  Lampuren terugzetten

  U kunt hier de opgetelde lampuren wissen en de waarde terugzetten naar "0H". Herstel de waarde als u de lamp vervangt.

  * (alleen EB-1925W/1920W/1915/1910/1830) • Page 83

  Problemen Oplossen
  In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u problemen kunt opsporen en hoe u ze kunt oplossen. • Page 84

  De Help gebruiken

  84

  Als er een probleem optreedt met de projector, kunt u gebruikmaken
  van de Help-functie om het probleem op te lossen. Hiertoe drukt u op
  de Help-knop. U kunt een probleem oplossen door antwoord te geven
  op de vragen.

  Procedure

  A Druk op de [Help]-knop.

  De Afstandsbediening Gebruiken

  Het Help-scherm wordt weergegeven.
  De Afstandsbediening Gebruiken

  B Selecteer een menuoptie.

  Het Bedieningspaneel Gebruiken

  Het Bedieningspaneel Gebruiken • Page 85

  De Help gebruiken

  85

  C Bevestig de selectie.
  De Afstandsbediening Gebruiken

  Het Bedieningspaneel Gebruiken

  Vragen en oplossingen worden op het onderstaande scherm
  weergegeven.
  Druk op de [Help]-knop om de Help af te sluiten.

  q

  Als het Help geen oplossing voor het probleem biedt, raadpleeg
  dan "Problemen oplossen" pag.86. • Page 86

  Problemen oplossen

  86

  Als u een probleem hebt met de projector, controleer dan eerst de indicatielampjes op de projector en raadpleeg "De indicatielampjes aflezen" verderop
  in deze handleiding voor meer informatie.
  Als de indicatielampjes niet duidelijk aangeven wat het probleem zou kunnen zijn, raadpleeg dan "Als de indicatielampjes geen uitkomst bieden".s
  pag.90

  De indicatielampjes aflezen
  De projector is uitgerust met drie indicatielampjes die de bedrijfsstatus van de projector aangeven.

  A Geeft de bedrijfsstatus weer.

  Standby
  Als u op de [t]-knop drukt en de projector is in standby-modus, dan start de projectie.
  Netwerkcontrole voorbereiden of bezig met afkoelen
  Alle knoppen zijn uitgeschakeld terwijl het lampje knippert.
  Opwarmen
  Het opwarmen duurt ongeveer 30 seconden. Als het opwarmen is afgerond, knippert het
  indicatielampje niet meer.
  De knop [t] is uitgeschakeld tijdens het opwarmen.
  Projecteren

  B Geeft de status van de projectorlamp weer. • Page 87

  Problemen oplossen

  87

  C Geeft de interne temperatuurstatus weer.

  Raadpleeg de tabel op de volgende pagina voor informatie over de betekenis van de indicatielampjes en hoe u de door deze lampjes aangegeven
  problemen kunt oplossen.
  Als geen van de indicatielampjes brandt, controleer dan of de voedingskabel op de juiste manier is aangesloten en of de stroomvoorziening normaal verloopt.
  Als u de voedingskabel loskoppelt, is het mogelijk dat het t lampje nog even blijft branden. Dit duidt niet op een defect.

  t Lampje brandt of knippert rood

  : Brandt
  Status

  Oorzaak

  : Knippert

  : Uit

  Oplossing of status

  Interne fout

  Schakel de projector uit, haal de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact en neem contact op met uw plaatselijke dealer
  of met het dichtstbijzijnde adres in de Service- en ondersteuningsgids. ssAdressenlijst Epson Projector

  Fout: ventilator
  Fout: sensor

  Schakel de projector uit, haal de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact en neem contact op met uw plaatselijke dealer
  of met het dichtstbijzijnde adres in de Service- en ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson Projector

  Fout: hoge temp.
  (oververhitting)

  De projectorlamp wordt automatisch uitgeschakeld en de projectie stopt. Wacht ongeveer vijf minuten. Na ongeveer vijf minuten
  schakelt de projector over in standby-modus. Controleer daarom de twee volgende punten.
  • Controleer of het luchtfilter en het luchtafvoerventiel schoon zijn en of de projector niet tegen een muur is geplaatst.
  • Als het luchtfilter verstopt is, reinig het dan of vervang het.s pag.101,pag.107
  Als de fout zich blijft voordoen nadat u de bovenstaande punten hebt gecontroleerd, schakel dan de projector uit, haal de stekker
  van de voedingskabel uit het stopcontact en neem contact op met uw plaatselijke dealer of met het dichtstbijzijnde adres in de
  Service- en ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson Projector
  Als u de projector op een hoogte van 1.500 m of hoger gebruikt, stel dan Hoogtemodus in op Aan. s pag.60

  Fout: lamp
  Lamp defect

  Controleer de volgende twee punten.
  • Haal de projectorlamp uit de projector en controleer of hij stuk is. s pag.104
  • Reinig het luchtfilter. s pag.101 • Page 88

  Problemen oplossen

  Status

  88

  Oorzaak

  Oplossing of status
  Indien de lamp niet stuk is: Plaats de lamp dan terug en zet de stroom weer aan.
  Als het probleem zich blijft voordoen: Vervang de projectorlamp door een nieuwe en schakel de projector in.
  Als het probleem zich blijft voordoen: Schakel de projector uit, haal de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact en neem
  contact op met uw plaatselijke dealer of met het dichtstbijzijnde adres in de Service- en ondersteuningsgids. s Adressenlijst
  Epson Projector
  Als de lamp is gebroken: Vervang de lamp door een nieuwe of neem contact op met uw plaatselijke dealer voor advies. Wees als
  u de projectorlamp zelf vervangt voorzichtig dat u zich niet snijdt aan stukjes gebroken glas (u kunt pas weer projecteren nadat de
  lamp is vervangen). s Adressenlijst Epson Projector
  Als u de projector op een hoogte van 1.500 m of hoger gebruikt, stel dan Hoogtemodus in op Aan. s pag.60

  Fout: autom. iris
  Fout:voed. (ballast)

  Schakel de projector uit, haal de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact en neem contact op met uw plaatselijke dealer
  of met het dichtstbijzijnde adres in de Service- en ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson Projector

  m o Lampje brandt of knippert oranje

  : Brandt
  Status

  Oorzaak

  : Knippert

  : Uit

  : Is afhankelijk van de status van de projector

  Oplossing of status

  Waarsch.: hoge temp.

  (Dit is niet abnormaal. Als de temperatuur echter opnieuw te hoog wordt, stopt de projectie automatisch.)
  • Controleer of het luchtfilter en het luchtafvoerventiel schoon zijn en of de projector niet tegen een muur is geplaatst.
  • Als het luchtfilter verstopt is, reinig het dan of vervang het. s pag.101, pag.107

  Lamp vervangen

  Vervang de projectorlamp door een nieuwe.s pag.104
  Als u de lamp blijft gebruiken nadat de vervangingsperiode is afgelopen, neemt de kans toe dat de lamp kan exploderen. Vervang
  de projectorlamp zo snel mogelijk door een nieuwe. • Page 89

  Problemen oplossen

  q

  89

  • Als de projector niet op de juiste manier werkt, ook al geven de lampjes aan dat alles normaal functioneert, raadpleeg dan "Als de indicatielampjes geen
  uitkomst bieden" pag.90.
  • Als de fout niet wordt weergegeven in deze tabel, schakel dan de projector uit, haal de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact en neem contact
  op met uw plaatselijke dealer of met het dichtstbijzijnde adres in de Service- en ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson Projector • Page 90

  Problemen oplossen

  Als de indicatielampjes geen uitkomst bieden

  90

  Problemen bij het starten van de projectie
  • "De projector gaat niet aan" s pag.95

  Als een van hieronder beschreven problemen zich voordoet en de
  indicatielampjes geen oplossing bieden, raadpleeg dan de betreffende pagina.

  Problemen met het beeld
  • "Geen beeld" s pag.91
  De projectie start niet, het projectiegebied is geheel zwart, het
  projectiegebied is geheel blauw, enzovoort.
  • "Bewegende beelden worden niet weergegeven (alleen het deel met bewegend
  beeld wordt zwart)" s pag.91
  De door de computer doorgegeven bewegende beelden worden zwart
  weergegeven en er wordt niets geprojecteerd.
  • "De projectie stopt automatisch" s pag.91
  • "De melding Niet ondersteund. wordt weergegeven." s pag.92
  • "Geen signaal. wordt weergegeven." s pag.92
  • "Vaag, vervormd of onscherp beeld" s pag.92
  • "Interferentie of vervormd beeld" s pag.93
  Er treden problemen op zoals interferentie, vervorming of
  zwart-witpatronen.
  • "Afgevlakt (lang) of kort beeld of onjuiste verhoudingen" s pag.93
  Slechts een deel van het beeld wordt weergegeven, of de
  hoogte-breedteverhouding van het beeld is onjuist, enzovoort.
  • "De beeldkleuren zijn niet juist" s pag.94
  Het hele beeld heeft een paarsachtige of groenachtige kleur, de beelden
  zijn zwart-wit, de kleuren zijn mat, enzovoort... (Computermonitoren en
  LCD-schermen leveren verschillende prestaties op het gebied van
  kleurenreproductie. De geprojecteerde kleuren komen dus mogelijk niet
  overeen met de kleuren op de monitor. Dit is normaal.)
  • "Donker beeld" s pag.95
  • "Er wordt niets weergegeven op de externe monitor (alleen EB-1925W/1920W/
  1915/1910/1830)" s pag.95

  Overige problemen
  • "Geen geluid of zwak geluid" s pag.96
  • "De Afstandsbediening werkt niet" s pag.96
  • "Ik wil de taal van meldingen en menu's wijzigen" s pag.96
  • "Er wordt geen e-mail ontvangen, zelfs niet bij een probleem in de projector
  (alleen EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)" s pag.97 • Page 91

  Problemen oplossen

  91

  Problemen met het beeld
  Geen beeld
  Controleer

  Oplossing

  Hebt u op de [t]-knop gedrukt?

  Druk op de [t]-knop om de projector in te schakelen.

  Zijn de indicatielampjes uitgeschakeld?

  De voedingskabel is niet op de juiste manier aangesloten of er zijn problemen met de stroomvoorziening.
  Sluit de voedingskabel van de projector correct aan. s Introductiehandleiding
  Controleer of het stopcontact en de voedingsbron goed werken.

  Is A/V dempen ingeschakeld?

  Druk op de [A/V Mute]-knop op de afstandsbediening om A/V dempen te annuleren.s pag.33

  Is de AV Mute-schuifklep gesloten?

  Open de A/V Mute-schuifklep.s pag.10

  Zijn de instellingen in het Configuratiemenu correct?

  Herstel alle standaardinstellingen. s Menu Resetten - Alle standaardw. pag.82

  Is het geprojecteerde beeld geheel zwart?

  Sommige beelden die worden doorgegeven, zoals schermbeveiliging, kunnen geheel zwart zijn.

  Alleen als er computerbeelden worden geprojecteerd

  Is de instelling voor het beeldsignaal juist?

  Wijzig de instelling overeenkomstig het signaal van het aangesloten apparaat. s Signaal - Videosignaal pag.55

  Alleen als er videobeelden worden geprojecteerd

  Bewegende beelden worden niet weergegeven (alleen het deel met bewegend beeld wordt zwart)
  Controleer
  Wordt het beeldsignaal van de computer op het LCD-scherm en
  de monitor weergegeven?

  Oplossing
  Stel het beeldsignaal van de computer op uitsluitend externe uitvoer in. s Controleer de documentatie bij uw
  computer.

  Alleen als er beelden van een laptopcomputer of een computer met
  ingebouwd LCD-scherm worden geprojecteerd

  De projectie stopt automatisch
  Controleer
  Is Sluimerstand ingesteld op Aan?

  Oplossing
  Druk op de [t]-knop om de projector in te schakelen. Als u Sluimerstand niet wilt gebruiken, wijzigt u de instelling
  naar Uit. s Uitgebreid - Bewerking - Sluimerstand pag.60 • Page 92

  Problemen oplossen

  92

  De melding Niet ondersteund. wordt weergegeven.
  Controleer
  Is de instelling voor het beeldsignaal juist?

  Oplossing
  Wijzig de instelling overeenkomstig het signaal van het aangesloten apparaat. s Signaal - Videosignaal pag.55

  Alleen als er videobeelden worden geprojecteerd

  Komen de resolutie van het beeldsignaal en de
  verversingsfrequentie overeen met de modus?

  Raadpleeg de bij de computer geleverde documentatie voor informatie over het wijzigen van de resolutie van het
  beeldsignaal en verversingsfrequentie van de computer. s "Ondersteunde Monitorbeeldschermen" pag.131

  Alleen als er computerbeelden worden geprojecteerd

  Geen signaal. wordt weergegeven.
  Controleer

  Oplossing

  Zijn de kabels op de juiste manier aangesloten?

  Controleer of alle benodigde kabels voor projectie goed zijn aangesloten.s Introductiehandleiding

  Is de juiste invoerpoort geselecteerd?

  Druk op de [Source Search]-knop op de afstandsbediening of het bedieningspaneel om het beeld te wijzigen. s
  pag.30

  Is de computer of het videoapparaat ingeschakeld?

  Schakel het apparaat in.

  Worden de beeldsignalen doorgegeven naar de projector?

  Als de beeldsignalen alleen naar de LCD-monitor van de computer of naar de extra monitor worden doorgegeven,
  moet u de instellingen zodanig wijzigen dat het signaal zowel naar een externe bestemming als naar de
  computermonitor wordt doorgeven. Als bij sommige computermodellen de beeldsignalen extern worden
  uitgevoerd, worden zij niet langer weergegeven op de LCD-monitor of de extra monitor. s Documentatie bij
  computer, onder titels als "Externe uitvoer" of "Een externe monitor aansluiten". Als u de externe apparatuur
  aansluit terwijl de projector of computer al is ingeschakeld, is het mogelijk dat de [Fn]-functietoets waarmee u het
  beeldsignaal van de computer naar een extern apparaat kunt verplaatsen, niet werkt. Zet de computer en de
  projector uit en vervolgens weer aan.

  Alleen als er beelden van een laptopcomputer of een computer met
  ingebouwd LCD-scherm worden geprojecteerd

  Vaag, vervormd of onscherp beeld
  Controleer
  Is de afstand tussen de projector en het scherm meer dan 3,5 m?
  (EB-1925W/1915)

  Oplossing
  Om het projectiebeeld automatisch te laten aanpassen door Autom. H/V-Keystone of Screen Fit, mag de projector
  niet meer dan ongeveer 1 tot 3,5 m van het scherm staan. Moet de projector toch verder weg staan, pas het
  projectiebeeld dan handmatig aan.

  Is in het Instellingenmenu - Keystone van het Configuratiemenu
  Door dit in te stellen op Aan wordt Autom. H/V-Keystone mogelijk.s pag.58
  Autom. H/V-Keystone ingesteld op Uit? (alleen EB-1925W/1915) Gebruikt u de projector met deze instelling uit, pas het projectiebeeld dan handmatig aan.s Introductiehandleiding • Page 93

  Problemen oplossen

  Controleer

  93

  Oplossing

  Is de scherpte juist ingesteld?

  Stel de scherpte in met de [Focus-knoppen] (alleen EB-1925W/1915) of de Scherpstelring (alleen EB-1920W/
  1910/1900/1830).s Introductiehandleiding

  Is de projector op de juiste afstand opgesteld?

  Staat de projector niet op de juiste afstand?
  Stel de projector op binnen het aanbevolen bereik.s pag.116

  Is de Keystone correctiewaarde te groot?

  Verklein de projectiehoek om de keystonecorrectie te verminderen.s Introductiehandleiding

  Heeft zich condens op de lens gevormd?

  Als u de projector plotseling van een koude omgeving naar een warme omgeving verplaatst, of als de
  omgevingstemperatuur plotseling verandert, kan er condensvorming op de lens optreden. Hierdoor kan het beeld
  vaag overkomen. Plaats de projector ongeveer één uur voordat u hem wilt gebruiken in de kamer. Als zich condens
  op de lens vormt, schakelt u de projector uit en wacht u totdat de condens is verdwenen.

  Interferentie of vervormd beeld
  Controleer
  Is de instelling voor het beeldsignaal juist?

  Oplossing
  Wijzig de instelling overeenkomstig het signaal van het aangesloten apparaat. s Signaal - Videosignaal pag.55

  Alleen als er videobeelden worden geprojecteerd

  Zijn de kabels op de juiste manier aangesloten?

  Controleer of alle benodigde kabels voor projectie goed zijn aangesloten.s Introductiehandleiding

  Gebruikt u een verlengsnoer?

  Als u een verlengsnoer gebruikt kunnen de signalen door elektrische interferentie worden vervormd. Gebruik de
  met de projector meegeleverde kabels om te controleren of de kabels die u gebruikt het probleem veroorzaken.

  Hebt u de juiste resolutie geselecteerd?

  Stel de computer zodanig in dat de doorgegeven signalen compatibel zijn met de projector.
  s "Ondersteunde Monitorbeeldschermen" pag.131 s Computerdocumentatie

  Alleen als er computerbeelden worden geprojecteerd

  Zijn de instellingen voor "Sync.g" en "Trackingg" juist ingesteld?
  Alleen als er computerbeelden worden geprojecteerd

  Druk op de [Auto]-knop op de afstandsbediening of de [Enter]-knop op het bedieningspaneel om de instellingen
  automatisch te laten uitvoeren. Als de beeldinstellingen na deze automatische instelling toch niet goed zijn, kunt u ze
  met Sync. en Tracking in het Configuratiemenu instellen. s Signaal - Tracking, Sync. pag.55

  Afgevlakt (lang) of kort beeld of onjuiste verhoudingen
  Controleer
  Wordt er een breedbeeldsignaal van de computer geprojecteerd?

  Oplossing
  Wijzig de instelling overeenkomstig het signaal van het aangesloten apparaat. s Signaal - Resolutie pag.55

  Alleen als er computerbeelden worden geprojecteerd

  Wordt het beeld nog steeds vergroot door E-Zoom?

  Druk op de [Esc]-knop op de afstandsbediening om E-Zoom te annuleren.s pag.40 • Page 94

  Problemen oplossen

  Controleer

  94

  Oplossing

  Is Positie juist ingesteld?

  Druk op de [Auto]-knop op de afstandsbediening of de [Enter]-knop op het bedieningspaneel om de instellingen
  van het geprojecteerde computerbeeld automatisch te laten uitvoeren. Als de beeldinstellingen na deze automatisch
  instelling toch niet goed zijn, kunt u ze met Positie in het Configuratiemenu instellen.
  Naast de beeldsignalen van de computer kunt u terwijl u projecteert ook andere signalen onder Positie in het
  Configuratiemenu instellen. s Signaal - Positie pag.55

  Kunnen er op de computer twee beeldschermen worden
  aangesloten?

  Indien het gebruik van twee beeldschermen is geactiveerd in het "Eigenschappen beeldscherm" van het
  Bedieningspaneel van de computer,wordt slechts de helft van het beeld op het computerscherm geprojecteerd. Als u
  het gehele beeld op het computerscherm wilt weergeven, schakel dan de instelling voor het gebruik van twee
  beeldschermen uit. s Documentatie bij videostuurprogramma van computer

  Alleen als er computerbeelden worden geprojecteerd

  Hebt u de juiste resolutie geselecteerd?
  Alleen als er computerbeelden worden geprojecteerd

  Stel de computer zodanig in dat de doorgegeven signalen compatibel zijn met de projector.
  s "Ondersteunde Monitorbeeldschermen" pag.131 s Computerdocumentatie

  De beeldkleuren zijn niet juist
  Controleer

  Oplossing

  Komen de instellingen van de invoersignalen overeen met de
  signalen van het aangesloten apparaat?

  Wijzig de volgende instellingen overeenkomstig het signaal van het aangesloten apparaat.
  Als het beeld afkomstig is van een toestel dat is aangesloten op de ingang Computer1/2 of Computers Signaal Ingangssignaal pag.55
  Als beeld van een apparaat komt dat op de Video- of S-video-ingang is aangesloten s Signaal - Videosignaal
  pag.55

  Is de helderheid van het beeld juist ingesteld?

  Pas de instelling voor Helderheid in het Configuratiemenu aan. s Beeld - Helderheid pag.54

  Zijn de kabels op de juiste manier aangesloten?

  Controleer of alle benodigde kabels voor projectie goed zijn aangesloten.s Introductiehandleiding

  Is Contrastg juist ingesteld?

  Pas de instelling voor Contrast in het Configuratiemenu aan. s Beeld - Contrast pag.54

  Is de Kleuraanpassing juist?

  Pas de instelling voor Kleuraanpassing in het Configuratiemenu aan. s Beeld - Kleuraanpassing pag.54

  Zijn de instellingen voor kleurverzadiging en tint juist?

  Pas de instellingen voor Kleurverzadiging en Tint in het Configuratiemenu aan. s Beeld - Kleurverzadiging,
  Tint pag.54

  Alleen als er videobeelden worden geprojecteerd • Page 95

  Problemen oplossen

  95

  Donker beeld
  Controleer

  Oplossing

  Is de Helderheid van het beeld juist ingesteld?

  Pas de Helderheid en Stroomverbruik-instellingen aan in het configuratiemenu.
  s Beeldmenu - Helderheid pag.54 s Instellingenmenu - Stroomverbruik pag.58

  Is Contrastg juist ingesteld?

  Pas de instelling voor Contrast in het Configuratiemenu aan.
  s Beeld - Contrast pag.54

  Is het tijd om de lamp te vervangen?

  Als de projectorlamp aan vervanging toe is, wordt het beeld donkerder en de kleurkwaliteit slechter. Vervang in dat
  geval de projectorlamp door een nieuwe.s pag.103

  Er wordt niets weergegeven op de externe monitor (alleen EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)
  Controleer
  Worden er beelden ontvangen van een andere ingang dan
  Computer1?

  Oplossing
  Op een externe monitor kunnen alleen beelden van de Computer1-ingang worden weergegeven.

  Problemen bij het starten van de projectie
  De projector gaat niet aan
  Controleer

  Oplossing

  Hebt u op de [t]-knop gedrukt?

  Druk op de [t]-knop om de projector in te schakelen.

  Zijn de indicatielampjes uitgeschakeld?

  De voedingskabel is niet op de juiste manier aangesloten of er zijn problemen met de stroomvoorziening.
  Koppel de voedingskabel los en sluit deze vervolgens opnieuw aan.s Introductiehandleiding
  Controleer of het stopcontact en de voedingsbron goed werken.

  Gaan de indicatielampjes aan en uit als de voedingskabel wordt
  aangeraakt?

  Er is waarschijnlijk een los contact in de voedingskabel of de voedingskabel is defect. Sluit de voedingskabel opnieuw
  aan. Als het probleem hiermee niet is opgelost, schakel dan de projector uit, haal de stekker van de voedingskabel uit
  het stopcontact en neem contact op met uw plaatselijke dealer of met het dichtstbijzijnde adres in de Service- en
  ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson Projector

  Is Toetsvergrendeling ingesteld op Voll. vergrend.?

  Druk op de [t]-knop op de afstandsbediening. Als u Toetsvergrendeling niet wilt gebruiken, wijzigt u de instelling
  in Uit. s Instellingen - Toetsvergrendeling pag.58

  Is de juiste instelling voor de externe receiver geselecteerd?

  Controleer de instelling voor Externe receiver in het Configuratiemenu. s Instellingen - Externe receiver pag.58 • Page 96

  Problemen oplossen

  96

  Overige problemen
  Geen geluid of zwak geluid
  Controleer

  Oplossing

  Is de audiobron goed aangesloten?

  Trek de kabel uit de Audio-ingang en sluit de kabel vervolgens opnieuw aan.

  Is het volume ingesteld op het laagste niveau?

  Pas het volume aan zodat er geluid hoorbaar is.spag.58, Introductiehandleiding

  Is A/V dempen ingeschakeld?

  Druk op de [A/V Mute]-knop op de afstandsbediening om A/V dempen te annuleren.s pag.33

  Is de waarde voor de audiokabel "No resistance" (Geen weerstand)? Als u een reguliere audiokabel gebruikt, controleer dan of er "No resistance" (Geen weerstand) op is aangegeven.
  Is het apparaat aangesloten met een HDMI-kabel? (alleen
  EB-1925W/1915)

  Als u geen geluid hoort wanneer het apparaat met een HDMI-kabel is aangesloten, moet u de aangesloten
  apparatuur het geluid laten uitvoeren in de vorm van PCM.

  De Afstandsbediening werkt niet
  Controleer

  Oplossing

  Wijst de LED van de afstandsbediening naar de
  afstandsbedieningsontvanger op de projector als deze wordt
  bediend?

  Richt de afstandsbediening op de Externe receiver.
  Bedieningsbereik s Introductiehandleiding

  Is de afstandsbediening te ver van de projector verwijderd?

  De afstandsbediening heeft een bereik van ongeveer 8 m. s Introductiehandleiding

  Schijnt er rechtstreeks zonlicht of fel licht van tl-lampen op de
  Externe receiver?

  Plaats de projector op een locatie waar geen fel licht op de afstandsbedieningsontvanger schijnt. Of stel de de externe
  receiver in op Uit onder Externe receiver in het Configuratiemenu. s Instellingen - Externe receiver pag.58

  Is de juiste instelling voor de Externe receiver geselecteerd?

  Controleer de instelling voor Externe receiver in het Configuratiemenu. s Instellingen - Externe receiver pag.58

  Zijn de batterijen leeg of verkeerd geplaatst?

  Controleer of de batterijen op de juiste manier zijn geplaatst of vervang de batterijen indien nodig.spag.102

  Past de id van de afstandsbediening bij de projector-id?

  Zorg ervoor dat de id van de projector die u wilt bedienen en de id van de afstandsbediening overeenstemmen. Om
  alle projectors met de afstandsbediening te bedienen ongeacht de id-instelling, stelt u de id van de afstandsbediening
  in op "0".s pag.43

  Ik wil de taal van meldingen en menu's wijzigen
  Controleer
  Wijzig de instelling bij Taal.

  Oplossing
  Pas de taalinstelling aan in het Configuratiemenu. s Uitgebreid - Taal pag.60 • Page 97

  Problemen oplossen

  97

  Er wordt geen e-mail ontvangen, zelfs niet bij een probleem in de projector (alleen EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)
  Controleer

  Oplossing

  Is Stand-by modus ingesteld op Communicatie aan?

  Om de functie E-mailmelding te kunnen gebruiken als de projector stand-by staat, schakelt u Communicatie aan in
  onder Stand-by modus in het Configuratiemenu. s Uitgebreid - Stand-by moduspag.60

  Is er een fatale fout opgetreden waardoor de projector er
  plotseling mee ophield?

  Als de projector er plotseling mee ophoudt, kunnen er geen e-mailberichten worden verstuurd.
  Als de abnormale toestand blijft voortduren, neem dan contact op met uw plaatselijke dealer of met het
  dichtstbijzijnde adres in de Service- en ondersteuningsgids. s Introductiehandleiding

  Is de projector ingeschakeld?

  Controleer of het stopcontact en de voedingsbron goed werken.

  Is de functie E-mailmelding goed ingesteld in het
  Configuratiemenu?

  E-mailmelding van problemen gebeurt volgens de instellingen bij E-mail in het Configuratiemenu. Controleer of
  deze instelling correct is.
  Bij gebruik van EB-1925W/1915 s pag.71
  Bij gebruik van EB-1920W/1910/1830 s pag.78 • Page 98

  Bijlage
  In dit hoofdstuk vindt u informatie over de onderhoudsprocedures waarmee uw projector gedurende een lange periode de beste prestaties zal leveren. • Page 99

  Installatiemethoden

  99

  De projector ondersteunt vier verschillende projectiemethoden. Gebruik
  de juiste methode voor uw omstandigheden.

  Waarschuwing

  • Hang de projector aan het plafond op en projecteer de beelden door de projector voor een
  scherm te plaatsen.(Projectie
  aan voor/bovenkant)

  • Als u de projector aan het plafond wilt ophangen (met ophangbeugel), dan
  moet u de projector op een speciale manier monteren. Als u de projector
  niet goed monteert, kan hij naar beneden vallen en letsel veroorzaken.
  • Als u tape plakt op de Bevestigingspunten ophangbeugel om te voorkomen
  dat deze losraken, of als u bijvoorbeeld smeermiddel of olie op de projector
  aanbrengt, kan de behuizing van de projector breken waardoor deze uit de
  ophangbeugel kan vallen. Hierdoor kan iemand die zich onder de
  ophangbeugel bevindt, ernstig gewond raken en kan de projector worden
  beschadigd.
  Als u de ophangbeugel monteert of afstelt, gebruik dan geen tape om te
  voorkomen dat de schroeven los gaan zitten en gebruik geen olie,
  smeermiddel of iets dergelijks.

  Let op
  Zet de projector bij gebruik niet op zijn kant. Dit kan tot defecten leiden.

  • Beelden aan de voorkant van
  een scherm projecteren (Projectie aan de voorkant)

  • Beelden projecteren met projector achter een doorzichtig
  scherm. (Projectie aan achterkant)

  q

  • Hang de projector aan het plafond op en projecteer de beelden door de projector achter
  een doorzichtig scherm te plaatsen. (Projectie aan achter/bovenkant)

  • Als u de projector aan het plafond wilt ophangen, hebt u de
  optionele ophangbeugel nodig.
  s pag.109
  • U kunt de instelling als volgt wijzigen door de knop [A/V Mute]
  op de afstandsbediening ongeveer vijf seconden ingedrukt te houden.
  VoorkantWVoor/bovenkant
  Stel Achterkant of Achter/boven in vanuit het Configuratiemenu.
  s pag.60 • Page 100

  Reinigen
  U moet de projector reinigen als deze vies wordt of als de kwaliteit van
  de geprojecteerde beelden minder begint te worden.

  Let op

  100

  De lens reinigen
  Gebruik een glasreinigingsdoek (verkrijgbaar bij speciaalzaken) om de
  lens voorzichtig schoon te vegen.

  Zet de stroom van de projector uit voor het reinigen.

  Waarschuwing

  Het oppervlak van de Projector Reinigen

  Gebruik geen sprays met brandbaar gas om vuil of stof van de lens te
  verwijderen. De projector zou door de hoge interne temperatuur van de lamp
  in brand kunnen vliegen.

  U reinigt het oppervlak van de projector door dit met een zachte doek
  zachtjes schoon te vegen.
  Als de projector erg smerig is, gebruik dan een doek met water en een
  klein beetje normaal schoonmaakmiddel, wring de doek vervolgens goed
  uit een veeg het oppervlak van de projector schoon.

  Let op
  Gebruik geen vluchtige substanties zoals was, alcohol of verdunner voor het
  reinigen van het oppervlak van de projector. Het materiaal van de behuizing
  kan beschadigd of verkleurd raken.

  Let op
  De lens kan gemakkelijk beschadigd raken; behandel hem daarom niet met
  harde materialen en stel hem niet bloot aan schokken. • Page 101

  Reinigen

  101

  Reinigen Van de Luchtfilter
  Reinig de luchtfilter en de luchttoevoerventilator als de volgende
  melding wordt weergegeven.
  "De projector raakt oververhit. Controleer of er niets voor de
  ventilatieopeningen zit en reinig of vervang de luchtfilter."

  Let op
  • Als er stof op de luchtfilter zit, kan dit ervoor zorgen dat de interne
  temperatuur van de projector oploopt. Dit kan leiden tot problemen met de
  bediening en kan de levensduur van de optische motor verkorten. Reinig de
  luchtfilter onmiddellijk als de melding wordt weergegeven.
  • Spoel de luchtfilter niet af in water. Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen.

  q

  • Als een melding vaak wordt weergegeven, zelfs na reiniging, moet
  u het luchtfilter vervangen. Vervang het door een nieuw luchtfilter.
  s pag.107
  • Het is verstandig deze onderdelen minimaal een keer per
  kwartaal te reinigen. Reinig ze vaker als u de projector in een
  zeer stoffige omgeving gebruikt. • Page 102

  Verbruiksmateriaal Vervangen

  102

  Hier vindt u informatie over het vervangen van de batterijen van de
  afstandsbediening, de projectorlamp en de luchtfilter.

  De Batterijen Van de Afstandsbediening
  Vervangen
  Als de afstandsbediening niet meer snel reageert of als de
  afstandsbediening niet meer werkt nadat deze enige tijd niet meer is
  gebruikt, betekent dit waarschijnlijk dat de batterijen leeg zijn. Vervang
  in dat geval de batterijen. Zorg dat u twee mangaan- of
  alkalinebatterijen van AA-formaat bij de hand hebt. Het is niet mogelijk
  om andere batterijen dan mangaan- of alkaline batterijen van
  AA-formaat te gebruiken.

  B Vervang de oude batterijen door nieuwe.

  Let op
  Lees de Veiligheidsvoorschriften voordat u aan de slag gaat met de batterijen.
  s Veiligheidsinstructies

  Procedure

  A Verwijder de batterijklep.
  Houd het haakje van het batterijcompartiment ingedrukt en til de
  klep omhoog.

  Let op
  Plaats de batterijen aan de hand van de (+) en (-) tekens in de
  batterijhouder om te zorgen dat de batterijen in de juiste richting worden
  geplaatst.

  C Zet de batterijklep terug.
  Druk de klep goed aan tot hij vastklikt. • Page 103

  Verbruiksmateriaal Vervangen

  103

  De Lamp Vervangen
  Vervangingsperiode projectorlamp
  U moet de projectorlamp vervangen als:
  • De melding "Vervang de lamp." wordt linksonder op het
  projectiescherm weergegeven als u begint met projecteren.

  Een melding wordt weergegeven.
  • Het lampje van de projectorlamp oranje knippert.

  • Het geprojecteerde beeld donkerder wordt of in kwaliteit afneemt. • Page 104

  Verbruiksmateriaal Vervangen

  Let op
  • Om te waarborgen dat de oorspronkelijke helderheid en kwaliteit van de
  geprojecteerde beelden behouden blijft, verschijnt na een bepaalde periode
  automatisch de melding dat de projectorlamp vervangen moet worden.s
  pag.58
  Als Stroomverbruik staat ingesteld op Normaal: ongeveer 2.400 uur
  Als Stroomverbruik staat ingesteld op ECO: ongeveer 3.400 uur

  • Als u de lamp blijft gebruiken nadat de vervangingsperiode is afgelopen,
  neemt de kans toe dat de lamp kan exploderen. Als de melding dat de
  projectorlamp moet worden vervangen verschijnt, vervang de projectorlamp
  dan zo snel mogelijk door een nieuwe, zelfs als de projectorlamp nog
  gewoon werkt.

  • Schakel de stroom niet uit en onmiddellijk weer aan. Het veelvuldig aanen uitzetten van de projector kan de levensduur van de lampen verkorten.

  • Afhankelijk van de kenmerken van de projectorlamp en de manier waarop
  hij is gebruikt, kan het gebeuren dat de projectorlamp donkerder wordt of
  niet meer werkt voordat de melding over de vervanging verschijnt. Zorg
  ervoor dat u altijd een extra projectorlamp achter de hand hebt voor
  noodgevallen.

  104

  Waarschuwing
  • Als u de projectorlamp vervangt omdat hij niet meer brandt, dan is de
  projectorlamp mogelijk kapot. Als u de projectorlamp van een aan het
  plafond opgehangen projector moet vervangen, ga er dan altijd van uit dat
  de lamp kapot is en ga naast en niet onder de lampdeksel staan.
  Verwijder het lampdeksel voorzichtig.
  • De lamp mag nooit worden gedemonteerd of aangepast. Als een aangepaste
  of opnieuw gemonteerde lamp wordt geïnstalleerd in de projector en wordt
  gebruikt, kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of een ongeluk.

  Let op
  Wacht totdat de projectorlamp voldoende is afgekoeld voordat u de
  lampdeksel verwijdert. Als de lamp nog heet is, kunt u brandwonden of
  andere verwondingen oplopen. Nadat de projector is uitgeschakeld, duurt het
  ongeveer een uur totdat de projectorlamp voldoende is afgekoeld.

  Procedure
  Het vervangen van de projectorlamp
  De lamp kan ook worden vervangen als de projector aan het plafond is
  bevestigd.

  A Als u de projector hebt uitgeschakeld en het

  bevestigingssignaal twee keer heeft gepiept, koppelt u de
  voedingskabel los.

  B Wacht totdat de projectorlamp is afgekoeld en verwijder

  vervolgens de lampdeksel.
  Draai de bevestigingsschroeven van de lampdeksel met de bij de
  nieuwe projectorlamp meegeleverde schroevendraaier of een
  kruiskopschroevendraaier los. Schuif de lampdeksel vervolgens
  recht naar voren en til hem op om hem te verwijderen. • Page 105

  Verbruiksmateriaal Vervangen

  105

  D Neem de oude projectorlamp uit door aan de hendel te

  trekken.
  Als de lamp kapot is, vervangt u deze door een nieuwe
  projectorlamp of neemt u contact op met uw plaatselijke dealer
  voor advies. s Adressenlijst Epson Projector

  C Draai de twee bevestigingsschroeven van de lamp los. • Page 106

  Verbruiksmateriaal Vervangen

  106

  E Installeer de nieuwe lamp.
  Schuif de nieuwe lamp over de rail in de juiste richting. Druk de
  lamp stevig aan en zet vervolgens beide schroeven vast.

  Let op
  • Controleer of u de lamp goed hebt geïnstalleerd. Als de lampdeksel wordt
  verwijderd, wordt de stroom uit veiligheidsoverwegingen automatisch
  uitgeschakeld. Als de lampdeksel of de projectorlamp niet goed zijn
  geïnstalleerd, kunt u de lamp niet inschakelen.
  • Dit product bevat een component dat kwik (Hg) bevat. Informeer u over
  de lokale wetgeving m.b.t. weggooien of recycling. Gooi gebruikte luchtfilters
  overeenkomstig de lokale regelgeving weg.

  Resetten van de lampuren
  De projector houdt bij hoe lang de projectorlamp is ingeschakeld en een
  melding en indicatielampje vertellen u wanneer u de projectorlamp moet
  vervangen. Zet de Lampuren terug in het menu Configuratie nadat u de
  lamp hebt vervangen.s pag.82

  q
  F Plaats het lampdeksel terug.

  Zet de Lampuren alleen terug na vervanging van de lamp. Anders
  wordt de vervangingsperiode van de projectorlamp niet goed
  aangegeven. • Page 107

  Verbruiksmateriaal Vervangen

  De Luchtfilter Vervangen
  Vervangingsperiode luchtfilter
  U moet de luchtfilter vervangen als:

  107

  B Open de klep van het luchtfilter.
  Druk de sluiting in de richting van de driehoek om de
  luchtfilterklep te openen. Het filter wordt tijdelijk in horizontale
  positie vastgezet.
  Bij ophanging aan het plafond

  Bij plaatsing op een tafel

  • Er een scheur in de luchtfilter zit.
  • Het bericht wordt weergegeven ook al is de luchtfilter gereinigd.

  Procedure voor het vervangen van de luchtfilter
  De luchtfilter kan ook worden vervangen als de projector aan het
  plafond is bevestigd.

  Procedure

  A Als u de projector hebt uitgeschakeld en het

  bevestigingssignaal twee keer heeft gepiept, koppelt u de
  voedingskabel los.

  C Verwijder de luchtfilter.
  Pak het lipje in het midden van het luchtfilter beet en trek het
  recht naar buiten.

  D Plaats de nieuwe luchtfilter.
  Druk het luchtfilter naar binnen tot het vastklikt. • Page 108

  Verbruiksmateriaal Vervangen

  E Sluit de klep van het luchtfilter.
  Druk de luchtfilterklep naar binnen tot deze vastklikt.

  q

  Gooi gebruikte luchtfilters overeenkomstig de lokale regelgeving weg.
  Materiaal van framedeel: polypropyleen
  Materiaal van filterdeel: polypropyleen

  108 • Page 109

  Optionele Accessoires en Verbruiksmateriaal
  De volgende accessoires en verbruiksmaterialen zijn als optie
  verkrijgbaar. U kunt deze producten naar wens aanschaffen. De volgende
  lijst met optionele accessoires en verbruiksmateriaal is van toepassing
  vanaf: 07.2009. De accessoiregegevens kunnen zonder voorafgaande
  opgaaf van redenen worden gewijzigd en de beschikbaarheid van
  accessoires verschilt per land.

  109

  Componentvideokabel ELPKC19
  (3 m - voor 15-pens mini D-sub/RCA mannetje ^3)
  Gebruik deze voor het aansluiten van een videobron met Video-componentg.

  Documentcamera ELPDC06
  Gebruik deze voor het projecteren van boeken, online Help-documenten of
  dia's.

  Draadloze LAN-eenheid ELPAP03 (alleen EB-1925W/1915)

  Optionele Accessoires
  60" draagbaar scherm
  80" draagbaar scherm
  100" scherm ELPSC10

  ELPSC07
  ELPSC08

  Draagbare oprolbare schermen (Hoogte-breedteverh.g 4:3)
  Voor EB-1925W/1920W

  70" draagbaar scherm ELPSC23
  80" draagbaar scherm ELPSC24
  90" draagbaar scherm ELPSC25
  Draagbare oprolbare schermen (Hoogte-breedteverh.g 16:10)

  50" draagbaar scherm ELPSC06
  Een compact scherm dat gemakkelijk kan worden gedragen.
  (Hoogte-breedteverhouding 4:3)

  Computerkabel ELPKC02
  (1,8 m - voor 15-pens mini D-Sub/15-pens mini D-Sub)

  Gebruik deze voor het draadloos aansluiten van de projector op een
  computer voor het projecteren.

  Quick Wireless Connection USB Key ELPAP06 (alleen EB-1925W/
  1920W/1915/1910/1830)
  Gebruik deze als u snel een een-op-een-verbinding wilt maken tussen de
  projector en een computer waarop Windows is geïnstalleerd en beelden wilt
  projecteren.

  Plafondbuis (450 mm/zilver)* ELPFP13
  Plafondbuis (700 mm/zilver)* ELPFP14
  Gebruik deze als u de projector aan een hoog plafond bevestigt.

  Ophangbeugel * ELPMB23
  Gebruik deze als u de projector aan een plafond bevestigt.
  *

  Als u de projector aan het plafond wilt ophangen, moet u de projector op
  een speciale manier monteren. Neem contact op met uw plaatselijke dealer
  of met het dichtstbijzijnde adres in de Service- en ondersteuningsgids als u
  deze installatiemethode wilt gebruiken. s Adressenlijst Epson Projector

  Dit is dezelfde als de bij de projector geleverde computerkabel.

  Computerkabel ELPKC09
  (3 m - voor 15-pens mini D-Sub/15-pens mini D-Sub)
  Computerkabel ELPKC10
  (20 m - voor 15-pens mini D-Sub/15-pens mini D-Sub)
  Gebruik een van deze langere kabels als de bij de projector geleverde
  computerkabel te kort is.

  Verbruiksmateriaal
  Projectorlamp ELPLP53
  Gebruik deze als vervanging voor gebruikte lampen.

  Luchtfilter ELPAF24
  Gebruik deze als vervanging voor gebruikte luchtfilters. • Page 110

  Een Gebruikerslogo Opslaan
  U kunt het beeld dat momenteel wordt geprojecteerd als gebruikerslogo
  opslaan.

  q

  110

  q

  Als het Gebruikerslogo eenmaal is opgeslagen, kunt u het
  standaardlogo niet meer terugzetten.

  Procedure

  A Projecteer het beeld dat u als Gebruikerslogo wilt gebruiken
  en druk vervolgens op de [Menu]-knop.
  De Afstandsbediening Gebruiken

  • Als Gebr. logo beveil. onder Wachtwoordbeveiliging is ingesteld
  op Aan, wordt er een melding weergegeven en kan het
  gebruikerslogo niet worden gewijzigd. U kunt wijzigingen
  doorvoeren nadat u Gebr. logo beveil. op Uit hebt gezet.s
  pag.48
  • Indien Gebruikerslogo is geselecteerd als Keystone, E-Zoom,
  Hoogte-breedte, of Progressief worden uitgevoerd, wordt de
  huidig uitgevoerde functie geannuleerd.

  C Als "Dit beeld kiezen als gebruikerslogo?" wordt
  weergegeven, selecteer dan Ja.

  Het Bedieningspaneel Gebruiken

  q

  Als u op de [Enter]-knop op de afstandsbediening of het
  bedieningspaneel drukt, is het mogelijk dat de beeldschermgrootte
  verandert overeenkomstig de resolutie van het beeldsignaal.

  D Verplaats het kader om het deel van het beeld dat u als
  Gebruikerslogo wilt gebruiken, te selecteren.

  B Selecteer Uitgebreid - Gebruikerslogo in het menu

  Configuratie.s "Het Configuratiemenu Gebruiken" pag.53
  In de infobalk onder het menu ziet u welke knoppen u kunt
  gebruiken en waar ze voor dienen. • Page 111

  Een Gebruikerslogo Opslaan

  111

  G Als de melding "Dit beeld opslaan als gebruikerslogo?"

  wordt weergegeven, selecteert u Ja.
  Het beeld wordt opgeslagen. Nadat het beeld is opgeslagen, wordt
  de melding "Voltooid." weergegeven.

  De Afstandsbediening Gebruiken

  q

  Het Bedieningspaneel Gebruiken

  U kunt een beeld opslaan met een afmeting van 400 x 300
  beeldpunten.

  E Als "Dit beeld kiezen?" wordt weergegeven, selecteert u Ja.
  F Selecteer de zoomfactor in het instellingsvenster voor zoom.

  q

  • Als een Gebruikerslogo wordt opgeslagen, wordt het vorige
  Gebruikerslogo gewist.
  • Het opslaan van het gebruikerslogo neemt ongeveer 15 seconden
  in beslag. Gebruik de projector of andere aangesloten apparatuur
  niet terwijl het beeld wordt opgeslagen, omdat er anders
  storingen kunnen optreden. • Page 112

  Verbinden Met een Draadloos LAN Toegangspunt ViaWi-Fi Protected Setup (Alleen EB-1925W/1915)
  U kunt Wi-Fi Protected Setup op twee manieren instellen.
  • Drukknopmethode
  De SSID en beveiliging worden automatisch ingesteld wanneer de
  [Enter]-knop op het bedieningspaneel van de projector en de speciale
  knop op het toegangspunt worden ingedrukt. Deze methode wordt
  aanbevolen wanneer de projector en het toegangspunt zich dicht bij
  elkaar bevinden.

  112

  Verbindingsmethoden
  Procedure

  A Druk op de [Menu]-knop en selecteer vervolgens Netwerk Netwerkconfiguratie in het Configuratiemenu.

  • Pincodemethode
  De SSID en beveiliging worden automatisch ingesteld wanneer u een
  code van acht tekens invoert die op voorhand op de computer aan de
  projector en het toegangspunt is toegewezen. Zorg er eerst voor dat u
  de juiste instellingen opgeeft voor de verbinding tussen de computer en
  het toegangspunt. Voor meer gegevens over de manier waarop u die
  verbinding legt, kunt u de handleiding raadplegen die bij het
  toegangspunt zit. Deze methode wordt aanbevolen voor projectors die
  aan het plafond hangen.
  Het configuratiescherm wordt weergegeven.

  B Selecteer Draadloos LAN - Naar installatiewizard.

  Het volgende scherm wordt weergegeven. • Page 113

  Verbinden Met een Draadloos LAN Toegangspunt ViaWi-Fi Protected Setup (Alleen EB-1925W/1915)

  113

  B Druk op de [Enter]-knop op het bedieningspaneel van de

  projector wanneer wordt weergegeven dat u dit moet doen.

  Wanneer u de Drukknopmethode gebruikt, volgt u de stappen
  hieronder. Om te verbinden met de Pincodemethode s
  "Verbinden Via de Pincodemethode" pag.114

  Verbinden Via de Drukknopmethode

  Vervolgens wordt het scherm Drukknopmethode weergegeven.

  C Druk op de knop op het toegangspunt wanneer u dat wordt
  gevraagd op het scherm.

  Procedure

  A Selecteer Drukknopmethode.

  Daarmee is de instelling voltooid.

  D Druk op de [Enter]- of de [Esc]-knop.
  Het scherm Drukknopmethode wordt weergegeven. • Page 114

  Verbinden Met een Draadloos LAN Toegangspunt ViaWi-Fi Protected Setup (Alleen EB-1925W/1915)

  114

  Verbinden Via de Pincodemethode

  q

  Voordat u een verbinding kunt maken met de Pincodemethode,
  moet er al een verbinding gelegd zijn tussen de computer en het
  toegangspunt.

  Procedure

  Het scherm van het Draadloos LAN-menu wordt opnieuw
  weergegeven.

  A Selecteer Pincodemethode.

  E Selecteer Installatie voltooid - Ja.

  Het scherm Pincodemethode wordt weergegeven.

  Daarmee is de instelling van de verbinding tussen de projector en
  het toegangspunt voltooid. Druk op de [Menu]-knop om het
  Configuratiemenu te sluiten. • Page 115

  Verbinden Met een Draadloos LAN Toegangspunt ViaWi-Fi Protected Setup (Alleen EB-1925W/1915)

  B Voer de pincode in die wordt weergegeven op het scherm
  Pincodemethode van de computer naar het toegangspunt,
  en selecteer vervolgens Installatie starten.

  De voortgang wordt weergegeven.

  115

  C Als het bericht "Installatie via Wi-Fi Protected Setup

  voltooid." wordt weergegeven, druk op de [Enter]-knop of
  de [Esc]-knop.

  Het scherm van het Draadloos LAN-menu wordt opnieuw
  weergegeven.

  D Selecteer Installatie voltooid - Ja.

  Daarmee is de instelling van de verbinding tussen de projector en
  het toegangspunt voltooid. Druk op de [Menu]-knop om het
  Configuratiemenu te sluiten. • Page 116

  Schermgrootte en Projectieafstand

  116

  A

  Projectieafstand (EB-1925W/1920W)

  16:9 Schermgrootte

  A Projectieafstand
  B Afstand van het midden van de lens tot de basis van het scherm
  (of tot de bovenkant van het scherm, indien dit aan het plafond hangt)
  C Midden van lens
  A
  4:3 Schermgrootte

  Kortste (Veraf) tot langste
  (Kortbij)

  B

  Kortste (Veraf) tot langste
  (Kortbij)

  B

  30"

  66x37

  94 - 154

  0

  40"

  89x50

  127 - 207

  1

  50"

  110x62

  160 - 260

  1

  60"

  130x75

  193 - 313

  1

  80"

  180x100

  258 - 419

  1

  100"

  220x120

  324 - 525

  1

  120"

  270x150

  390 - 631

  2

  150"

  330x190

  489 - 790

  2

  200"

  440x250

  654 - 1055

  3

  250"

  550x310

  818 - 1320

  3

  280"

  620x350

  917 - 1479

  4

  A
  Kortste (Veraf) tot langste
  (Kortbij)

  B

  64x40

  91 - 150

  2

  40"

  86x54

  123 - 201

  3

  7

  50"

  110x67

  155 - 253

  4

  358 - 579

  9

  60"

  130x81

  187 - 305

  5

  240x180

  430 - 696

  10

  80"

  170x110

  251 - 408

  6

  150"

  300x230

  539 - 871

  14

  100"

  220x130

  315 - 511

  8

  200"

  410x300

  720 - 1163

  18

  120"

  260x160

  379 - 614

  10

  250"

  500x380

  902 - 1455

  23

  150"

  320x200

  476 - 769

  12

  260"

  520x400

  938 - 1513

  24

  200"

  430x270

  636 - 1027

  16

  250"

  540x340

  796 - 1285

  20

  16:10 Schermgrootte

  30"

  61x46

  104 - 170

  3

  40"

  81x61

  140 - 229

  4

  50"

  100x76

  176 - 287

  5

  30"

  60"

  120x91

  213 - 345

  5

  80"

  160x120

  285 - 462

  100"

  200x150

  120" • Page 117

  Schermgrootte en Projectieafstand

  117

  A
  16:10 Schermgrootte
  300"

  640x400

  A

  Kortste (Veraf) tot langste
  (Kortbij)

  B

  4:3 Schermgrootte

  956 - 1542

  24

  150"

  Projectieafstand (EB-1915/1910/1900/1830)

  Kortste (Veraf) tot langste
  (Kortbij)

  B

  300x230

  501 - 810

  -21

  200"

  410x300

  670 - 1081

  -28

  250"

  510x380

  839 - 1353

  -35

  300"

  610x460

  1007 - 1624

  -42

  A
  16:9 Schermgrootte

  A Projectieafstand
  B Afstand van het midden van de lens tot de basis van het scherm
  (of tot de bovenkant van het scherm, indien dit aan het plafond hangt)
  C Midden van lens
  A
  4:3 Schermgrootte

  Kortste (Veraf) tot langste
  (Kortbij)

  B

  30"

  61x46

  96 - 158

  -4

  40"

  81x61

  130 - 212

  -6

  50"

  100x76

  164 - 267

  -7

  60"

  120x91

  197 - 321

  -8

  80"

  160x120

  265 - 430

  -11

  100"

  200x150

  332 - 538

  -14

  120"

  240x180

  400 - 647

  -17

  Kortste (Veraf) tot langste
  (Kortbij)

  B

  30"

  66x37

  102 - 167

  +2

  40"

  89x50

  142 - 232

  +2

  50"

  110x62

  179 - 291

  +3

  60"

  130x75

  216 - 350

  +3

  80"

  180x100

  289 - 468

  +5

  100"

  220x120

  363 - 578

  +6

  120"

  270x150

  436 - 705

  +7

  150"

  330x190

  546 - 883

  +9

  200"

  440x250

  730 - 1178

  +11

  250"

  550x310

  914 - 1474

  +14

  275"

  610x340

  1006 - 1622

  +16 • Page 118

  USB-apparaten Aansluiten en Verwijderen (Alleen EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

  118

  USB-geheugens en USB-compatibele digitale camera's, harde schijven en
  de optionele documentcamera kunnen op de projector worden aangesloten.
  Op EB-1925W/1915 kunt u PC Free gebruiken om scenario's, beelden
  en films te projecteren die op het aangesloten USB-apparaat staan, en
  beeldbestanden van uw digitale camera. s Bedieningshandleiding voor
  projector "Basisbediening van PC Free"(EB-1925W/1915)
  Op EB-1920W/1910/1830 kunt u Dia show gebruiken om
  JPEG-bestanden te projecteren die op uw USB-apparaat staan, en
  beeldbestanden van uw digitale camera. s Bedieningshandleiding voor
  projector "Basishandelingen voor een diashow"(EB-1920W/1910/1830)

  USB-apparaten Aansluiten
  De volgende procedure beschrijft de aansluiting van USB-apparaten met
  een digitale camera als voorbeeld.

  Procedure

  Let op
  • Als u een USB-hub gebruikt, is het mogelijk dat de verbinding niet goed

  Sluit de USB-kabel die is meegeleverd of opgegeven voor uw digitale
  camera aan op de USB1-poort (alleen EB-1925W/1915) of de
  USB(TypeA)-poort (alleen EB-1920W/1910/1830).

  werkt. Apparaten zoals een digitale camera of een USB-opslagapparaat
  moeten direct op de projector worden aangesloten.
  • Als u een USB-compatibele harde schijf aansluit en gebruikt, zorg dan dat
  de met de harde schijf geleverde lichtnetadapter is aangesloten.
  • Sluit een digitale camera of harde schijf op de projector aan met de
  USB-kabel die is meegeleverd met of gespecificeerd voor het apparaat.
  • Gebruik een USB-kabel die minder dan 3 m lang is. Als de kabel langer
  is dan 3 m, werkt PC Free (alleen EB-1925W/1915) of Dia show (alleen
  EB-1920W/1910/1830) mogelijk niet goed. • Page 119

  USB-apparaten Aansluiten en Verwijderen (Alleen EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

  119

  USB-apparaten Verwijderen
  Procedure
  Verwijder de USB-apparaten na afloop van het projecteren uit de
  projector. Schakel bij digitale camera's, harde schijven, enzovoort,
  de stroom naar het apparaat uit en verwijder het vervolgens.

  De Documentcamera (ELPDC06) Aansluiten.
  Als de optionele documentcamera (ELPDC06) is aangesloten, worden
  beelden van de documentcamera geprojecteerd. Als de documentcamera
  tijdens de projectie wordt aangesloten op de projector, drukt u op de
  [USB]-knop op de afstandsbediening of op de [Source Search]-knop op
  het bedieningspaneel om over te schakelen naar beelden van de
  documentcamera.

  Procedure
  Sluit de optionele documentcamera (ELPDC06) aan op de
  USB2-poort (alleen EB-1925W/1915) of de USB(TypeA)-poort (alleen
  EB-1920W/1910/1830), met de USB-kabel die bij de
  documentcamera is geleverd.

  De Documentcamera (ELPDC06) Verwijderen.
  Procedure
  Na afloop van het projecteren ontkoppelt u de USB-kabel die is
  aangesloten op de optionele documentcamera (ELPDC06) van de
  projector. • Page 120

  Aansluiten Via een USB-kabel En Projecteren ()USB Display)
  Door een USB-kabel aan te sluiten tussen de projector en een
  Windows-computer kunt u beelden projecteren vanaf de computer. Dit
  wordt USB Display genoemd. U sluit gewoon een USB-kabel aan en zo
  geeft u beelden weer vanaf de computer.

  Aansluiten

  Let op
  Sluit de projector rechtstreeks op de computer aan; niet via een USB-hub.

  Gebruiksvoorwaarden Voor USB Display
  USB Display werkt op computers die aan de volgende vereisten voldoen.
  Besturingssysteem

  Windows 2000 SP4/Windows XP/Windows XP SP1
  en later/Windows Vista/Windows Vista SP1

  Processor

  Mobile Pentium III 1,2 GHz of sneller
  Aanbevolen: Pentium M 1,6 GHz of sneller

  Geheugen

  256 MB of meer
  Aanbevolen: 512 MB of meer

  Vrije ruimte op harde schijf

  20 MB of meer

  Scherm

  Resolutie hoger dan XGA (1024x768)
  Schermkleuren in 16-bits kleur of meer
  Ongeveer 32.000 schermkleuren

  Procedures

  A Zet de computer aan.
  B Sluit de (meegeleverde) voedingskabel aan.
  C Zet de projector aan.
  D Open de A/V Mute-schuifklep.

  120 • Page 121

  Aansluiten Via een USB-kabel En Projecteren ()USB Display)

  121

  E Sluit de USB-kabel aan.
  s "De eerste keer aansluiten" pag.121
  s "Vanaf de tweede keer" pag.122

  q

  • Op EB-1925W/1915 voert u het computergeluid eenvoudig uit
  naar de luidsprekers van de projector door de USB-kabel aan te
  sluiten. Als u wilt dat de projector geen geluid uitvoert, klik dan
  op de computer op Start - EPSON Projector - EPSON USB
  Display - EPSON USB Display Vx.xx, en schakel de optie Audio
  weergeven op projector uit op het configuratiescherm.
  • Op EB-1920W/1910/1830 voert u het computergeluid eenvoudig
  uit naar de luidsprekers van de projector door de USB-kabel
  (inde handel verkrijgbaar) aan te sluiten op de Audio2-ingang.s
  Introductiehandleiding

  De eerste keer aansluiten
  Procedure

  A De installatie van het stuurprogramma wordt automatisch

  gestart.
  Gebruikt u een Windows 2000-computer, klik dan op Deze
  computer - EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE, op uw computer.

  Wanneer u een computer met Windows 2000 gebruikt met
  gewone gebruikersrechten, kan tijdens de installatie een
  Windows-foutmelding worden weergegeven en lukt het mogelijk
  niet om de software installeren. Installeer alle updates voor
  Windows, start de computer opnieuw op en sluit alles opnieuw
  aan. Neem voor meer details contact op met het dichtstbijzijnde
  adres in de Service- en ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson
  Projector

  B Klik op "Akkoord".
  Als het stuurprogramma niet wordt geïnstalleerd, kunt u USB
  Display niet starten. Selecteer Akkoord om het stuurprogramma te
  installeren. Klik op Niet akkoord als u de installatie wilt annuleren.
  Bezig met starten... • Page 122

  Aansluiten Via een USB-kabel En Projecteren ()USB Display)

  C Het computerbeeld wordt nu geprojecteerd.
  Het kan even duren voordat het beeld van de computer wordt
  geprojecteerd. Zolang u geen beeld ziet, moet u de apparatuur
  gewoon laten staan en afwachten. Maak de USB-kabel niet los en
  zet de projector niet uit.

  122

  Vanaf de tweede keer
  Het computerbeeld wordt nu geprojecteerd.
  Het kan even duren voordat het beeld van de computer wordt
  geprojecteerd. Wacht gewoon af.

  q

  q

  • Als er om wat voor reden dan ook niets wordt geprojecteerd,
  klikt u op Alle programma's - EPSON Projector - EPSON USB
  Display - EPSON USB Display Vx.x op de computer.
  • Als de software niet automatisch wordt geïnstalleerd, dubbelklikt
  u op Deze computer - EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE op
  de computer.
  • Als de muisaanwijzer flikkert op het computerscherm, gaat u
  naar Alle programma's - EPSON Projector - EPSON USB
  Display - EPSON USB Display Vx.x, en schakelt u het
  selectievakje Gelaagd venster verzenden uit.
  • Als u het printerstuurprogramma wilt verwijderen, opent u het
  Configuratiescherm - Software - en verwijdert u EPSON USB
  Display Vx.x.
  • Loskoppelen
  U kunt de USB-kabel gewoon uit de projector trekken. U hoeft
  de functie Hardware veilig verwijderen van Windows niet te
  gebruiken.

  Toepassingen die gebruikmaken van een deel van de
  DirectX-functies worden mogelijk niet correct weergegeven. (alleen
  Windows) • Page 123

  Een LAN-kabel Aansluiten (Alleen EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)
  Sluit een in de handel verkrijgbare 100BASE-TX of 10BASE-T
  LAN-kabel aan.

  A Naar LAN-poort
  B LAN-kabel (in handel verkrijgbaar)
  C Naar LAN-poort

  Let op
  Voorkom storingen en gebruik een afgeschermde LAN-kabel van categorie 5.

  123 • Page 124

  Aansluiten Op Externe Apparatuur
  Aansluiten Op een Externe Monitor (alleen
  EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)
  U kunt computerbeelden die via de Computer1-ingang worden ingevoerd
  tegelijkertijd op een externe monitor en via het scherm dat is
  aangesloten op de projector weergeven. Zo kunt u bij presentaties de
  geprojecteerde beelden op een externe monitor bekijken, zelfs al kunt u
  het scherm niet zien. Breng een verbinding tot stand met de kabel die
  met de externe monitor is meegeleverd.

  A Naar monitorpoort
  B Met monitor meegeleverde kabel
  C Naar Monitor Out-poort

  124

  q

  • Component-videosignalen en signalen van apparatuur aangesloten
  op andere ingangpoorten dan de Computer1-ingangpoort kunnen
  niet worden weergegeven op een externe monitor.
  • Wilt u beelden op de externe monitor weergeven terwijl de
  projector in stand-by modus, stel dan Uitgebreid - Stand-by
  modus in op Communicatie aan in het menu Configuratie.
  • Instellingsregelaars, het menu Configuratie of Help voor functies
  als Keystone worden niet uitgevoerd op de externe monitor. • Page 125

  Aansluiten Op Externe Apparatuur

  Aansluiten Op een Externe Luidspreker (Alleen
  EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)
  U kunt luidsprekers met ingebouwde versterkers aansluiten op de Audio
  Out van de projector zodat u kunt genieten van nog beter geluid.
  Gebruik hiervoor een in de handel verkrijgbare audiokabel (zoals W 3,5
  mm stereo mini-aansluiting). Gebruik een audiokabel die compatibel is
  met de aansluiting op de externe luidsprekers.

  A Naar externe audio-apparatuur
  B Audiokabel (in handel verkrijgbaar)
  C Naar Audio Out

  125

  q

  • Als de aansluiting van de audiokabel in de Audio Out wordt
  geplaatst, wordt audio niet langer uitgevoerd via de ingebouwde
  luidsprekers van de projector en wordt overgeschakeld op externe
  uitvoer.
  • Als u een in de handel verkrijgbare audiokabel met 2RCA(L/R)/
  stereo mini-aansluiting gebruikt, controleer dan of er "No resistance"
  (Geen weerstand) op is aangegeven. • Page 126

  E-mailbericht Van de Functie E-mailmelding Lezen (Alleen EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)
  Wanneer de functie E-mailmelding op Aan staat en er doet zich een
  probleem/waarschuwing voor in de projector, wordt het volgende
  e-mailbericht verzonden.

  Power Err. (Ballast)

  Oorzaak
  Fout:voed. (ballast)

  A (+) of (-) wordt weergegeven aan het begin van het bericht.
  (+): Er is een projectorprobleem opgetreden.
  (-): Een projectorprobleem is opgelost.

  Onderwerp: EPSON Projector
  Regel 1: De Projectornaam met een probleem.
  Regel 2: Het IP-adres van de projector met een probleem.
  Regel 3 en verder: Nadere bijzonderheden van het probleem.
  De details van het probleem worden regel voor regel weergegeven. In de
  volgende tabel staan de bijzonderheden die per item worden gegeven in
  het bericht. Zie "De indicatielampjes aflezen" voor het verhelpen van
  problemen/waarschuwingen.s pag.86
  Bericht

  Bericht

  Oorzaak

  Internal error

  Interne fout

  Fan related error

  Fout: ventilator

  Sensor error

  Fout: sensor

  Lamp timer failure

  Lamp defect

  Lamp out

  Fout: lamp

  Internal temperature error

  Fout: hoge temp.
  (oververhitting)

  High-speed cooling in progress

  Waarsch.: hoge temp.

  Lamp replacement notification

  Lamp vervangen

  No-signal

  Geen signaal
  De projector krijgt geen signaal.
  Controleer de aansluitingen en
  controleer of de signaalbron wel is
  ingeschakeld.

  Auto Iris Error

  Fout: autom. iris

  126 • Page 127

  ESC/VP21-opdrachten

  127

  Onderdeel

  Lijst met Opdrachten
  Als het commando power ON naar de projector wordt gestuurd,
  schakelt de projector in en gaat hij over in opwarmmodus. Als de
  projector is ingeschakeld, wordt een dubbele punt ":" (3Ah) teruggestuurd.
  Als een commando wordt ingevoerd, voert de projector het commando
  uit en stuurt een ":" terug. Vervolgens accepteert hij het volgende
  commando.
  Als het commando dat wordt verwerkt op een abnormale manier wordt
  afgebroken, wordt er een foutmelding doorgegeven en wordt ":"
  teruggestuurd.
  Onderdeel
  Power ON/OFF

  Commando

  Aan

  PWR ON

  Uit

  PWR OFF
  Automatisch

  SOURCE 1F

  Computer1 (alleen
  EB-1925W/1920W/
  1915/1910/1830)
  Computer (alleen
  EB-1900)

  RGB

  SOURCE 11

  Component

  SOURCE 14

  Computer2
  (alleen EB-1925W/
  1920W/
  1915/1910/1830)

  Automatisch

  SOURCE 2F

  RGB

  SOURCE 21

  Component

  SOURCE 24

  Signaalselectie

  HDMI (alleen EB-1925W/1915)

  SOURCE 30

  Video

  SOURCE 41

  S-video

  SOURCE 42

  USB Display

  SOURCE 51

  USB1 (alleen EB-1925W/1915) USB
  (alleen EB-1920W/1910/1830)

  SOURCE 52

  A/V dempen Aan/
  Uit

  Commando

  LAN (alleen EB-1925W/1920W/
  1915/1910/1830)

  SOURCE 53

  USB2 (alleen EB-1925W/1915)

  SOURCE 54

  Aan

  MUTE ON

  Uit

  MUTE OFF

  A/V dempen selectie Zwart

  MSEL 00

  Blauw

  MSEL 01

  Logo

  MSEL 02

  Voeg een harde-returncode (CR) (0Dh) in aan het eind van elk commando en
  verzend de code.

  Kabelindelingen
  Seriële aansluiting
  • Soort connector: D-Sub 9-pens (mannetje) • Page 128

  ESC/VP21-opdrachten

  128

  • Naam projectoringang: RS-232C
  <Op de projector>

  <Op de projector>

  Signaalnaam

  <Op de computer>

  (Seriële pc-kabel)

  Functie

  GND

  Aarde signaaldraad

  TD

  Gegevens verzenden

  RD

  Gegevens ontvangen

  Communicatieprotocol


  Standaardinstelling voor baudrate: 9.600 bps
  Gegevenslengte: 8 bits
  Pariteit: Geen
  Stopbit: 1 bit
  Flowbesturing: Geen

  <Op de computer> • Page 129

  Over Netwerkprojector (Alleen EB-1925W/1915)
  Er zijn twee manieren om de projector via een netwerk te verbinden
  met een computer en om beelden van het computerscherm te projecteren.
  • Gebruik EasyMP Network Projection
  EasyMP Network Projection op het meegeleverde "EPSON Projector Software for
  Meeting & Presentation" biedt diverse overdrachtfuncties voor schermen en audio,
  zoals de distributiefunctie, weergave op meerdere schermen, Film verzenden en
  Presentatie. EasyMP Network Projection maakt succesvol vergaderen en
  presenteren mogelijk, doordat de projector heel gemakkelijk kan worden
  aangesloten op een computer.s Bedieningshandleiding voor projector (EB-1925W/
  1915)

  • Gebruik Netwerkprojector
  Netwerkprojector is een standaardfunctie van Windows Vista. U kunt beelden
  vanaf de computer projecteren door de projector in het netwerk te laten detecteren
  door het besturingssysteem. Hiervoor hoeft u dus geen speciale software te
  installeren.

  129

  Hier wordt de functie Netwerkprojector eenvoudig uitgelegd.
  Controleer of de projector en computer met het netwerk zijn verbonden
  en ga verder te werk als volgt.

  Procedure

  A Schakel de projector in en druk op de [LAN]-knop op de
  afstandsbediening.

  B Start Windows op uw computer en selecteer "Start"- "Alle

  programma's" - "Bureau-accessoires" - "Verbinding met
  netwerkprojector maken".
  Het scherm voor het instellen van de verbinding wordt weergegeven.
  De projector wordt geïdentificeerd door het IP-adres in te voeren
  of door het besturingssysteem automatisch alle aangesloten
  projectors te laten zoeken.

  C Nadat het besturingssysteem alle aangesloten projectors

  heeft gevonden, kunt u de projector kiezen die u wilt
  gebruiken en op Verbinding maken klikken.
  Wanneer het scherm voor invoer van het wachtwoord van de
  projector wordt weergegeven, voert u het wachtwoord in dat
  onder in het LAN stand-by scherm wordt weergegeven.

  q
  Compatibele besturingssystemen
  Windows:Vista Home Premium/Vista Business/Vista Enterprise/Vista Ultimate

  • U kunt maar één projector op een computer aansluiten.
  • Wanneer u Netwerkprojector gebruikt uit Opties in Windows
  Meeting Space, moet u de kleuren voor het computerscherm dat
  u gebruikt op de hoogste instelling zetten (32-bits). Als 32-bits
  niet mogelijk is, krijgt u een foutmelding en kunt u geen
  verbinding maken. • Page 130

  Over PJLink (alleen EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)
  PJLink Class1 is ingesteld door de JBMIA (Japan Business Machine and
  Information System Industries Association) als als standaardprotocol voor
  het beheren van netwerkcompatibele projectors ingesteld als onderdeel
  van hun pogingen om beheerprotocollen voor projectors te standaardiseren.
  De projector voldoet aan de PJLink Class1-standaard ingesteld door de
  JBMIA.
  Hij voldoet aan alle commando´s, behalve aan de volgende door PJLink
  Class1 gedefinieerde commando´s; en de overeenkomst is door de
  PJLink-standaard ter verificatie van de compatibiliteit bevestigd.
  URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
  • Niet-compatibele commando's
  Functie
  Instellingen voor
  dempen

  PJLink Commando

  Beeld dempen instellen

  AVMT 11

  Audio dempen instellen

  AVMT 21

  • Ingangnamen gedefinieerd door PJLink en bijbehorende
  projectorbronnen
  Bron

  PJLink Commando

  Computer1

  INPT 11

  Computer2

  INPT 12

  Video

  INPT 21

  S-video

  INPT 22

  HDMI (alleen EB-1925W/1915)

  IMPT 32

  USB1 (alleen EB-1925W/1915) USB
  (alleen EB-1920W/1910/1830)

  INPT 41

  USB2 (alleen EB-1925W/1915)

  INPT 42

  LAN (alleen EB-1925W/1920W/
  1915/1910/1830)

  INPT 52

  130

  Bron
  USB Display

  PJLink Commando
  INPT 53

  • De naam van de fabrikant voor "informatieverzoeken"
  EPSON

  • De modelnaam voor "informatieverzoeken over producten"
  EB-1925W
  EB-1920W
  EB-1915
  EB-1910
  EB-1830 • Page 131

  Ondersteunde Monitorbeeldschermen

  131

  Ondersteunde Monitorbeeldschermen (EB-1925W/1920W)
  Computersignalen (RGB analoog)
  Eenheid: beeldpunt
  Signaal

  Vernieuwingssnelh.
  (Hz)

  Resolutie

  VGAEGA

  85

  VGA

  Hoogte-breedteverhouding
  Normaal

  16:9

  Volledig

  Zoom

  Bronformaat

  640x350

  1280x700

  1280x720

  1280x800

  1280x700

  640x350

  60/72/75/85/iMac*1

  640x480/640x360*2

  1066x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  640x480

  SVGA

  56/60/72/75/85/iMac*1

  800x600/800x450*2

  1066x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  800x600

  XGA

  60/70/75/85/iMac*1

  1024x768/1024x576*2

  1066x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  1024x768

  WXGA

  60

  1280x768

  1280x768

  1280x720

  1280x800

  1280x768

  1280x768

  60

  1360x768

  1280x722

  1280x720

  1280x800

  1280x722

  1280x768

  60/75/85

  1280x800

  1280x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  1280x800

  WXGA+

  60/75/85

  1440x900

  1280x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  1280x800

  WSXGA+*3

  60

  1680x1050

  1280x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  1152x800

  SXGA

  70/75/85

  1152x864

  1066x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  1152x800

  60/75/85

  1280x1024

  1000x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  1152x800

  60/75/85

  1280x960

  1066x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  1280x800

  SXGA+

  60/75/85

  1400x1050

  1066x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  1280x800

  UXGA

  60

  1600x1200

  1066x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  1280x800

  MAC13"

  67

  640x480

  1066x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  640x480

  MAC16"

  75

  832x624

  1066x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  832x624

  MAC19"

  75

  1024x768

  1066x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  1024x768

  60

  1024x768

  1066x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  1024x768 • Page 132

  Ondersteunde Monitorbeeldschermen

  132

  Signaal

  Vernieuwingssnelh.
  (Hz)

  Resolutie

  MAC21"

  75

  1152x870

  Hoogte-breedteverhouding
  Normaal

  16:9

  Volledig

  Zoom

  Bronformaat

  1059x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  1152x800

  *1 U kunt het apparaat niet aansluiten als het geen VGA-uitgangspoort heeft.
  *2 Letterbox-signaal
  *3 Alleen compatibel wanneer Breed is geselecteerd bij Resolutie in het menu Configuratie.
  Ook als er andere signalen dan de hierboven genoemde worden doorgegeven, kan het beeld waarschijnlijk wel worden geprojecteerd. Waarschijnlijk worden echter niet
  alle functies ondersteund.

  Video-component
  Eenheid: beeldpunt
  Hoogte-breedteverhouding

  Vernieuwingssnelh.
  (Hz)

  Resolutie

  Normaal

  16:9

  Volledig

  Zoom

  Bronformaat

  SDTV(480i)

  60

  720x480/720x360*

  1066x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  640x480

  SDTV(576i)

  50

  720x576/720x432*

  1066x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  768x576

  60

  720x480/720x360*

  1066x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  640x480

  SDTV(576p)

  50

  720x576/720x432*

  1066x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  768x576

  HDTV(720p)

  50/60

  1280x720

  1280x720

  1280x720

  1280x800

  1280x720

  1280x720

  HDTV(1080i)

  50/60

  1920x1080

  1280x720

  1280x720

  1280x800

  1280x720

  1280x800

  HDTV(1080p)

  50/60

  1920x1080

  1280x720

  1280x720

  1280x800

  1280x720

  1280x800

  Signaal

  SDTV(480p)

  * Letterbox-signaal

  Composietvideo/S-video
  Eenheid: beeldpunt
  Signaal

  Vernieuwingssnelh.
  (Hz)

  Resolutie

  TV(NTSC)

  60

  720x480/720x360*

  Hoogte-breedteverhouding
  Normaal

  16:9

  Volledig

  Zoom

  Bronformaat

  1066x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  640x480 • Page 133

  Ondersteunde Monitorbeeldschermen

  Signaal
  TV(PAL,SECAM)

  133

  Hoogte-breedteverhouding

  Vernieuwingssnelh.
  (Hz)

  Resolutie

  50

  720x576/720x432*

  Normaal

  16:9

  Volledig

  Zoom

  Bronformaat

  1066x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  768x576

  * Letterbox-signaal

  Ingangssignaal vanaf de HDMI-ingang (alleen EB-1925W)
  Eenheid: beeldpunt
  Hoogte-breedteverhouding

  Vernieuwingssnelh.
  (Hz)

  Resolutie

  16:9

  Volledig

  Zoom

  Bronformaat

  VGA

  60

  640x480/640x360*

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  640x480

  SVGA

  60

  800x600

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  800x600

  XGA

  60

  1024x768

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  1024x768

  WXGA

  60

  1280x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  1280x800

  60

  1280x960

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  1280x800

  60

  1280x1024

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  1280x800

  SXGA+

  60

  1400x1050

  1280x800

  1280x800

  1280x800

  1280x800

  UXGA

  60

  1600x1200

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  1280x800

  SDTV(480i)

  60

  720x480/720x360*

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  640x480

  SDTV(480p)

  60

  720x480/720x360*

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  640x480

  50

  720x576/720x432*

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  768x576

  SDTV(576p)

  50

  720x576/720x432*

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  768x576

  HDTV(720p)

  50/60

  1280x720

  1280x720

  1280x800

  1280x720

  1280x720

  HDTV(1080i)

  50/60

  1920x1080

  1280x720

  1280x800

  1280x720

  1280x800

  HDTV(1080p)

  24/50/60

  1920x1080

  1280x720

  1280x800

  1280x720

  1280x800

  Signaal

  SXGA

  SDTV(576i)

  * Letterbox-signaal • Page 134

  Ondersteunde Monitorbeeldschermen

  134

  Ondersteunde Monitorbeeldschermen (EB-1915/1910/1900/1830)
  Computersignalen (RGB analoog)
  Eenheid: beeldpunt
  Signaal

  Vernieuwingssnelh.
  (Hz)

  Resolutie

  VGAEGA

  85

  VGA

  Hoogte-breedteverhouding
  Normaal

  4:3

  16:9

  640x350

  1024x560

  1024x768

  1024x576

  60/72/75/85/iMac*1

  640x480/640x360*2

  1024x768

  1024x768

  1024x576

  SVGA

  56/60/72/75/85/iMac*1

  800x600/800x450*2

  1024x768

  1024x768

  1024x576

  XGA

  60/70/75/85/iMac*1

  1024x768/1024x576*2

  1024x768

  1024x768

  1024x576

  60

  1280x768

  1024x614

  1024x768

  1024x576

  60

  1360x768

  1024x578

  1024x768

  1024x576

  60/75/85

  1280x800

  1024x640

  1024x768

  1024x576

  60/75/85

  1440x900

  1024x640

  1024x768

  1024x576

  70/75/85

  1152x864

  1024x768

  1024x768

  1024x576

  60/75/85

  1280x1024

  960x768

  1024x768

  1024x576

  60/75/85

  1280x960

  1024x768

  1024x768

  1024x576

  SXGA+

  60/75/85

  1400x1050

  1024x768

  1024x768

  1024x576

  UXGA

  60

  1600x1200

  1024x768

  1024x768

  1024x576

  MAC13”

  67

  640x480

  1024x768

  1024x768

  1024x576

  MAC16"

  75

  832x624

  1024x768

  1024x768

  1024x576

  75

  1024x768

  1024x768

  1024x768

  1024x576

  60

  1024x768

  1024x768

  1024x768

  1024x576

  75

  1152x870

  1016x768

  1024x768

  1024x576

  WXGA
  WXGA+
  SXGA

  MAC19"
  MAC21"

  *1 U kunt het apparaat niet aansluiten als het geen VGA-uitgangspoort heeft.
  *2 Letterbox-signaal
  Ook als er andere signalen dan de hierboven genoemde worden doorgegeven, kan het beeld waarschijnlijk wel worden geprojecteerd. Waarschijnlijk worden echter niet
  alle functies ondersteund. • Page 135

  Ondersteunde Monitorbeeldschermen

  135

  Video-component
  Eenheid: beeldpunt
  Signaal

  Vernieuwingssnelh.
  (Hz)

  Resolutie

  SDTV(480i)

  60

  SDTV(576i)

  Hoogte-breedteverhouding
  4:3

  16:9

  720x480/720x360*

  1024x768

  1024x576

  50

  720x576/720x432*

  1024x768

  1024x576

  SDTV(480p)

  60

  720x480/720x360*

  1024x768

  1024x576

  SDTV(576p)

  50

  720x576/720x432*

  1024x768

  1024x576

  HDTV(720p)

  50/60

  1280x720

  1024x768

  1024x576

  HDTV(1080i)

  50/60

  1920x1080

  1024x768

  1024x576

  HDTV(1080p)

  50/60

  1920x1080

  1024x768

  1024x576

  * Letterbox-signaal

  Composietvideo/S-video
  Eenheid: beeldpunt
  Signaal
  TV(NTSC)
  TV(PAL,SECAM)

  Hoogte-breedteverhouding

  Vernieuwingssnelh.
  (Hz)

  Resolutie

  4:3

  16:9

  60

  720x480/720x360*

  1024x768

  1024x576

  50

  720x576/720x432*

  1024x768

  1024x576

  * Letterbox-signaal

  Ingangssignaal vanaf de HDMI-ingang (alleen EB-1915)
  Eenheid: beeldpunt
  Signaal

  Vernieuwingssnelh.
  (Hz)

  Resolutie

  VGA

  60

  SVGA
  XGA

  Hoogte-breedteverhouding
  16:9

  Zoom

  640x480/640x360*

  1024x768

  1024x576

  60

  800x600

  1024x768

  1024x576

  60

  1024x768

  1024x768

  1024x576 • Page 136

  Ondersteunde Monitorbeeldschermen

  136

  Signaal

  Vernieuwingssnelh.
  (Hz)

  Resolutie

  WXGA

  60

  Hoogte-breedteverhouding
  16:9

  Zoom

  1280x800

  1024x768

  1024x576

  60

  1280x960

  1024x768

  1024x576

  60

  1280x1024

  1024x768

  1024x576

  SXGA+

  60

  1400x1050

  1024x768

  1024x576

  UXGA

  60

  1600x1200

  1024x768

  1024x576

  SDTV(480i)

  60

  720x480/720x360*

  1024x768

  1024x576

  SDTV(480p)

  60

  720x480/720x360*

  1024x768

  1024x576

  SDTV(576i)

  50

  720x576/720x432*

  1024x768

  1024x576

  SDTV(576p)

  50

  720x576/720x432*

  1024x768

  1024x576

  HDTV(720p)

  50/60

  1280x720

  1024x768

  1024x576

  HDTV(1080i)

  50/60

  1920x1080

  1024x768

  1024x576

  HDTV(1080p)

  24/50/60

  1920x1080

  1024x768

  1024x576

  SXGA

  * Letterbox-signaal • Page 137

  Technische Gegevens

  137

  Algemene Specificatie van de Projector
  EB-1915

  Productnaam

  EB-1925W

  EB-1910

  EB-1830

  EB-1900

  357 (B) 86 (H) 257 (D) mm (zonder uitstekende delen)

  Afmetingen
  0.7"

  Paneelgrootte

  0,74" breed

  0.7"

  786.432 pixels
  XGA (1024 (B)x
  768 (H) beeldpunten)x 3

  Resolutie

  Scherpte instellen

  0,74" breed

  0.7"

  Polysilicon TFT actieve matrix

  Weergavemethode
  1.024.000 pixels
  WXGA (1280 (B)x
  800 (H) beeldpunten)x 3

  786.432 pixels
  XGA (1024 (B)x
  768 (H) beeldpunten)x 3

  786.432 pixels
  XGA (1024 (B)x 768 (H) beeldpunten)x 3

  1.024.000 pixels
  WXGA (1280 (B)x
  800 (H) beeldpunten)x 3

  Automatisch

  Handmatig
  Handmatig (1 tot 1,6)

  Zoom instellen

  UHE-lamp, 230 W modelnr.: ELPLP53

  Lamp
  Max. audio-uitgang
  Luidspreker
  Voeding
  Energieverbruik

  EB-1920W

  Gebieden
  met 100 tot
  120 V

  Gebieden
  met 200 tot
  240 V

  10 W mono

  -

  1

  -

  100 tot 240 V AC ±10%, 50/60 Hz 3,9 tot 1,7 A

  100 tot 240 V
  AC ±10, 50/60Hz 3,7 tot 1,6A

  In bedrijf: 341 W
  In bedrijf: 341 W
  Energieverbruik in stand-by-modus (ComEnergieverbruik in stand-by-modus (Communicatie aan): 7,2 W
  municatie aan): 5,5 W
  Energieverbruik in stand-by-modus (Com- Energieverbruik in stand-by-modus (Communicatie uit): 0,2 W
  municatie uit): 0,2 W

  In bedrijf: 317 W
  Energieverbruik in
  stand-by-modus
  (Communicatie aan): 7,2 W
  Energieverbruik in
  stand-by-modus
  (Communicatie uit): 0,2 W

  In bedrijf: 319 W
  In bedrijf: 319 W
  Energieverbruik in stand-by-modus (Communicatie aan): 6,8 W
  Energieverbruik in stand-by-modus (Communicatie aan): 8,8 W
  Energieverbruik in stand-by-modus (Com- Energieverbruik in stand-by-modus (Communicatie uit): 0,3 W
  municatie uit): 0,3 W

  In bedrijf: 298 W
  Energieverbruik in
  stand-by-modus
  (Communicatie aan): 8,8 W
  Energieverbruik in
  stand-by-modus
  (Communicatie uit): 0,3 W • Page 138

  Technische Gegevens

  138

  EB-1915

  Productnaam

  EB-1925W

  EB-1910

  EB-1920W

  EB-1900

  Hoogte 0 tot 2.286 m

  Bedrijfshoogte
  Bedrijfstemperatuur

  5 tot +35˚C (geen condensatie)

  Opslagtemperatuur

  -10 tot +60˚C (geen condensatie)
  Circa 3,5 kg

  Gewicht
  Aansluitingen

  EB-1830

  Circa 3,4 kg

  Circa 3,2 kg
  15-pens Mini
  D-Sub (vrouwtje)
  blauw

  Computeringangspoort

  1

  -

  Computer1-ingang
  Audio1-poort

  1
  1

  15-pens Mini D-Sub (vrouwtje) blauw
  Stereo mini-aansluiting

  -

  Computer2-ingang
  Audio2-poort

  1
  1

  15-pens Mini D-Sub (vrouwtje) blauw
  Stereo mini-aansluiting

  -

  RCA pin-aansluiting
  4-pens mini-DIN
  RCA-penaansluiting x 2 (L, R)

  RCA pin-aansluiting
  4-pens mini-DIN
  -

  Video (Video)-ingangspoort
  S-Video-ingangspoort
  Audio-L/R (Audio-L/R)-ingangspoort

  1
  1
  1

  HDMI-ingangspoort

  1

  Monitor Out-uitgang
  Audio-uitvoer (Audio
  Out)-uitgang

  1
  1

  HDMI (voor audio wordt alleen PCM
  ondersteund)
  15-pens Mini D-Sub (vrouwtje) zwart
  Stereo mini-aansluiting

  - • Page 139

  Technische Gegevens

  139

  EB-1915

  Productnaam
  Aansluitingen

  EB-1925W

  USB1-ingang*
  USB2-ingang*

  1
  1

  USB-connector (type A)
  USB-connector (type A)

  USB(TypeA)-ingang*

  1

  -

  USB (TypeB)-ingang *

  1

  USB-poort
  (speciaal voor draadloze
  LAN-eenheid)

  1

  LAN-poort

  1

  RS-232C-poort

  1

  EB-1910

  EB-1920W

  EB-1900

  USB-connector (type A)

  -

  USB-connector (type B)
  USB-connector (type A)

  RJ-45
  Mini D-Sub 9-pens (mannetje)

  * Ondersteunt USB 2.0. Het is echter niet gegarandeerd dat alle apparaten met USB-ondersteuning werken op de USB-poorten.
  Pixelworks DNX

  EB-1830

  ™ IC's zijn gebruikt in deze projector.

  Kantelhoek

  Als u de projector kantelt onder een hoek van meer dan 45˚, kan deze worden beschadigd en ongelukken veroorzaken.

  - • Page 140

  Technische Gegevens

  140

  Softwarevereisten (alleen EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)
  De software die met de projector werd meegeleverd, kan worden gebruikt op computers die aan de volgende eisen voldoen.
  EasyMP Slide Converter is alleen inbegrepen bij EB-1925W/1915.
  EasyMP Network Projection

  EasyMP Slide Converter *1

  EasyMP Monitor

  Besturingssysteem

  Windows 2000 SP4/Windows XP/Windows XP
  SP1 en later/Windows Vista/Windows Vista SP1
  Mac OS X 10.3 of later
  Aanbevolen: Mac OS X 10.5.1 of later,
  10.4.11/10.3.9

  Windows 2000 SP4/Windows XP SP2 en later/
  Windows Vista SP1 en later

  Windows 98 SE SP1/Windows Me/Windows
  NT4.0 SP6/Windows 2000 SP4/Windows XP
  32-bits versie SP2 of later/Windows Vista/
  Windows Vista SP1*3

  Processor

  Mobile Pentium III 1,2 GHz of sneller
  Power PC G3 900MHz of sneller
  Aanbevolen: Pentium M 1,6GHz of sneller
  CoreDuo 1,5GHz of sneller

  Pentium M 1,6GHz of sneller

  Pentium MMX 166MHz of meer
  Aanbevolen: Pentium II 233MHz of meer

  Geheugen

  256MB of meer
  Aanbevolen: 512MB of meer

  512 MB of meer

  64MB of meer

  Harde schijf
  Vrije ruimte

  20MB of meer

  50 MB of meer*2

  50MB of meer

  Scherm

  Resolutie beter dan XGA (1024x768)
  Resolutie hoger dan XGA (1024x768)
  Schermkleuren circa 32000, meer dan 16-bits kleur Schermkleuren in 16-bits/32-bits kleur

  Resolutie hoger dan SVGA (800x600)
  Schermkleuren in 32-bits kleur of meer

  *1 PowerPoint 2002 of later en Visual Basic for Applications (VBA) moet zijn geïnstalleerd.
  *2 Vereiste ruimte op moment van installatie. Bij het converteren van een PowerPoint-bestand varieert de vereiste ruimte afhankelijk van het type en het aantal
  animaties dat is geconfigureerd in het PowerPoint-bestand.
  *3 Internet Explorer versie 5 of later geïnstalleerd, en een gebruiker met beheerdersrechten • Page 141

  Afmetingen

  A
  B

  141

  Midden van lens
  * Afstand van lensmidden tot bevestingspunten ophangbeugel

  Eenheid: mm • Page 142

  Woordenlijst

  142

  Hier vindt u een duidelijke uitleg van technische termen die in deze handleiding worden gebruikt. Raadpleeg eventueel andere in de winkel verkrijgbare
  publicaties voor meer informatie.
  AMX Device Discovery

  AMX Device Discovery is een door AMX ontwikkelde technologie waarmee AMX-regelsystemen bepaalde apparatuur gemakkelijk kunnen
  aansturen.
  Epson heeft het protocol van deze technologie toegepast en een instelling aangebracht waarmee dit protocol kan worden ingeschakeld (AAN).
  Kijk op de website van AMX voor meer informatie.
  URL http://www.amx.com/

  Composite Video

  Videosignalen die de helderheidsignalen van de video en kleursignalen samenbundelen. Dit signaaltype wordt vaak gebruikt door
  videoapparatuur voor thuisgebruik (de indelingen NTSC, PAL en SECAM). Het draagsignaal Y (luminantiesignaal) en chroma (kleur)-signaal
  uit de kleurbalk overlappen elkaar om één signaal te vormen.

  Contrast

  De relatieve helderheid van de lichte en donkere gebieden van een beeld kan worden vergroot of verminderd zodat tekst en afbeeldingen
  duidelijker te zien zijn, of om ze zachter te laten lijken. Het aanpassen van deze eigenschap van een beeld wordt ook wel Contrast genoemd.

  DHCP

  Een afkorting van Dynamic Host Configuration Protocol, dit protocol wijst automatisch een IP-adresg toe aan apparatuur die is aangesloten op
  een netwerk.

  Dolby Digital

  Een geluidsindeling die is ontwikkeld door Dolby Laboratories. Normale stereo is een 2-kanaals indeling waarbij twee luidsprekers worden
  gebruikt. Dolby Digital is een 6-kanaals (5.1-kanaal) systeem dat hieraan nog een middenluidspreker, twee achterluidsprekers en een subwoofer
  toevoegt.

  Gateway-adres

  Dit is een server (router) om te communiceren via een netwerk (subnet) dat is ingedeeld volgens subnetmaskersg.

  (Gateway-adres)

  Geïnterlinieerd

  Een beeldscanmethode waarbij de beeldgegevens worden opgedeeld in dunne horizontale lijnen die in volgorde worden weergegeven, beginnend
  van links naar rechts en vervolgens van boven naar beneden. De even genummerde lijnen en de oneven genummerde lijnen worden om en om
  weergegeven.

  HDCP

  HDCP is een afkorting voor High-bandwidth Digital Content Protection. Het wordt gebruikt om illegaal kopiëren tegen te gaan en de
  auteursrechten te beschermen door het coderen van digitale signalen die via DVI- en HDMI-poorten worden gestuurd. Omdat de
  HDMI-ingangspoort op deze projector HDCP ondersteunt, kan het digitale beelden projecteren die beveiligd zijn door HDCP-technologie. De
  projector kan mogelijk niet in staat zijn om beelden te projecteren die zijn geprojecteerd met bijgewerkte of gereviseerde versies van HDCP-codering.

  HDTV

  Een afkorting voor High-Definition Television die verwijst naar high-definition systemen die voldoen aan de volgende eisen.
  • Verticale resolutie van 720p of 1080i of hoger (p = Progressiefg, i = Geïnterlinieerdg)
  • Scherm Hoogte-breedteverh.g van 16:9

  Hoogte-breedteverhoudin
  g

  De verhouding tussen de lengte en de breedte van een beeld. HDTV-beelden hebben een hoogte-breedteverhouding van 16:9 en lijken uitgerekt.
  De hoogte-breedteverhouding voor standaard beelden is 4:3.

  (Hoogte-breedteverh.)

  IP-adres

  Een nummer waarmee een computer die op een netwerk is aangesloten kan worden herkend. • Page 143

  Woordenlijst

  143

  Progressief

  Een beeldscanmethode waarbij de beeldgegevens van een enkel beeld doorlopend van boven naar beneden worden gescand om een enkel beeld
  te maken.

  SDTV

  Een afkorting voor Standard Definition Television die verwijst naar standaard televisiesystemen die niet voldoen aan de voorwaarden voor
  HDTVg High-Definition Television.

  SNMP

  Een afkorting voor Simple Network Management Protocol, het protocol voor controle en beheer van apparaten zoals routers en computers die
  zijn aangesloten op een TCP/IP-netwerk.

  sRGB

  Een internationale standaard voor kleurintervallen die is opgesteld zodat kleuren die door videoapparatuur worden weergegeven gemakkelijk
  door het besturingssysteem van computers en Internet kunnen worden bewerkt. Als een aangesloten bron een sRGB-modus heeft, stel dan zowel
  de projector als de aangesloten bron in op sRGB.

  SSID

  SSID is een identificatienummer om verbinding te maken met een tegenhanger op een draadloze LAN. Draadloze communicatie is mogelijk
  tussen apparaten die werken met dezelfde SSID.

  Subnetmasker
  (Subnetmasker)

  Dit is een numerieke waarde die het aantal bits definieert voor het netwerkadres op een gedeeld netwerk (subnet) van het IP-adres.

  SVGA

  Een soort videosignaal met een resolutie van 800 (horizontaal) ^ 600 (verticaal) beeldpunten die wordt gebruikt door IBM PC/AT-compatibele
  computers.

  S-video

  Een videosignaal dat helderheid en kleuren scheidt voor een betere beeldkwaliteit.
  Verwijst naar beelden die bestaan uit twee onafhankelijke signalen: Y (helderheidsignaal) en C (kleursignaal).

  SXGA

  Een soort videosignaal met een resolutie van 1.280 (horizontaal) ^ 1.024 (verticaal) beeldpunten die wordt gebruikt door IBM PC/
  AT-compatibele computers.

  Sync.

  Door computers doorgegeven signalen hebben een specifieke frequentie. Als de frequentie van de projector niet met deze frequentie
  overeenkomt, zijn de resulterende beelden niet van goede kwaliteit. Het proces waarbij de fases van deze signalen bij elkaar worden gebracht (de
  relatieve positie van de pieken en dalen in de signalen) wordt synchronisatie genoemd. Als de signalen niet worden gesynchroniseerd, kan er
  flikkering, wazigheid en horizontale interferentie optreden.

  Tracking

  Door computers doorgegeven signalen hebben een specifieke frequentie. Als de frequentie van de projector niet met deze frequentie
  overeenkomt, zijn de resulterende beelden niet van goede kwaliteit. Het proces waarbij de frequenties van deze signalen op elkaar worden
  afgestemd (het aantal pieken in het signaal) wordt ook wel frequentieafstemming genoemd. Als de frequentieafstemming niet juist wordt
  uitgevoerd, verschijnen er brede verticale strepen in het signaal.

  Trap IP Adres

  Dit is het IP-adresg voor de doelcomputer die wordt gebruikt voor foutmeldingen in SNMP.

  Vernieuwingssnelh.

  Het lichtgevende element van een scherm behoudt zijn helderheid en kleur maar heel kort. Daarom moet het beeld vele keren per seconde
  worden gescand om het lichtgevende element te verversen. Het aantal keren dat het beeld per seconde ververst wordt heet verversingsfrequentie
  en wordt uitgedrukt in hertz (Hz).

  VGA

  Een soort videosignaal met een resolutie van 640 (horizontaal) ^ 480 (verticaal) beeldpunten die wordt gebruikt door IBM PC/AT-compatibele
  computers. • Page 144

  Woordenlijst

  144

  Video-component

  Een videosignaal dat helderheid en kleuren scheidt voor een betere beeldkwaliteit.
  Verwijst naar beelden die bestaan uit drie onafhankelijke signalen: Y (helderheidsignaal), Pb en Pr (kleurverschilsignalen).

  Wi-Fi Protected Setup

  Wi-Fi Protected Setup werd door de Wi-Fi Alliance ontwikkeld als hulpmiddel om gemakkelijk een draadloos draadloze LAN in te stellen en te
  beveiligen.

  XGA

  Een soort videosignaal met een resolutie van 1.024 (horizontaal) ^ 768 (verticaal) beeldpunten die wordt gebruikt door IBM PC/AT-compatibele
  computers. • Page 145

  Algemene Opmerkingen
  Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd,
  opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in
  enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, via fotokopieën of
  opnamen, hetzij op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke
  toestemming van Seiko Epson Corporation. Seiko Epson Corporation wijst alle
  patentaansprakelijkheid af wat betreft het gebruik van de informatie in dit
  document. Evenmin kan Seiko Epson Corporation aansprakelijk worden gesteld
  voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie in dit document.
  Seiko Epson Corporation noch zijn filialen kunnen door de koper van dit product of
  door derden verantwoordelijk worden gesteld voor schade, verliezen of onkosten
  ontstaan als gevolg van ongelukken, foutief gebruik of misbruik van dit product,
  onbevoegde wijzigingen en reparaties, of (buiten de Verenigde Staten) als de
  bedienings- en onderhoudsinstructies van Seiko Epson Corporation niet strikt
  worden gevolgd.
  Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of
  problemen voortvloeiend uit het gebruik van onderdelen of verbruiksmaterialen die
  niet als Original Epson Products of Epson Approved Products zijn aangemerkt door
  Seiko Epson Corporation.
  Wijzigingen voorbehouden.
  Er kunnen verschillen zijn tussen de illustraties in deze handleiding en de echte
  projector.

  145

  Algemene Opmerking:
  Windows Vista en het Windows-logo zijn handelsmerken van de ondernemingen
  van de Microsoft-groep.
  IBM, DOS/V, en XGA zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
  International Business Machines Corporation.
  Macintosh, Mac, en iMac zijn handelsmerken van Apple Inc
  Windows, Windows NT en PowerPoint zijn handelsmerken of gedeponeerde
  handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten.
  Dolby is een handelsmerk van Dolby Laboratories.
  Pixelworks en DNX zijn handelsmerken van Pixelworks Inc.
  Dit product bevat de cryptografische software RSA‚ BSAFE van RSA Security Inc.
  RSA is een gedeponeerd handelsmerk van RSA Security Inc. BSAFE RSA Security
  Inc. is een gedeponeerd handelsmerk in de Verenigde Staten en andere landen.  Dit product bevat de software
  INFORMATION SYSTEMS CORPORATION.

  van TOSHIBA

  is een gedeponeerd handelsmerk van TOSHIBA INFORMATION
  SYSTEMS CORPORATION in Japan.
  WPA , WPA2 en Wi-Fi Protected Setup zijn gedeponeerde handelsmerken
  van Wi-Fi Alliance.
  HDMI en High-Definition Multimedia Interface zijn (gedeponeerde) handelsmerken  van HDMI Licensing LLC.
  PJLink is een handelsmerk dat is gedeponeerd (of in behandeling is) in Japan, de
  Verenigde Staten en andere landen.
  Andere productnamen vermeld in dit document dienen uitsluitend als identificatie
  en kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Epson maakt geen
  enkele aanspraak op deze merken.

  ©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved. • Page 146

  Algemene Opmerkingen

  Software Copyright:
  This product uses free software as well as software to which this company holds the rights.
  The following is information on the free software used by this product.
  1.

  LGPL
  (1) This company uses free software for this product under the terms
  of the GNU LESSER General Public License Version 2, June 1991
  (henceforth "LGPL") or later versions.
  You can see the full text of the LGPL on the following Web sites.
  [LGPL]http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
  This company, under the terms of the LGPL, discloses the source
  code for the free software used in this product based on the LGPL.
  Contact the support personnel as provided in the Epson Projector
  Contact list to reproduce, modify, and/or distribute the free
  software concerned.
  Please follow the conditions of the LGPL when
  reproducing,modifying, and/or distributing the free software concerned.
  Also, the free software concerned is offered "as is" with no
  guarantee or warranty what so ever.The term guarantee includes,
  but is not limited to, appropriate commercialization, business
  potential, purpose of use, and does not infringe on third person
  rights (including, but not limited to, patent rights, copyrights, and
  trade secrets).
  (2) Furthermore, as stated in (1), there is no guarantee for free
  software that is included in this product to which the LGPL applies
  because of the characteristics of the free software that has already
  used in this product; any problems in this product (including
  problems that originate with the free software concerned) do not
  influence the conditions of the guarantee (written guarantee) issued
  by this company.
  (3) Under the terms of the LGPL, the source code as well as
  authorship for the free software used in this product is disclosed as
  stated in (1).

  2.

  Other free software

  146

  As well as the free software used under the terms of the LGPL, this
  company also uses the following free software for this product.
  Hereafter, each author, the conditions, and so on are described in the
  original.Furthermore, there is no guarantee for free software because of
  the characteristics of the free software that has already been used in
  this product; any problems in this product (including problems that originate with the free software concerned) do not influence the conditions
  of the guarantee (written guarantee) issued by this company.
  (1) libpng
  Copyright© 1998-2004 Glenn Randers-Pehrson
  Copyright© 1996-1997 Andreas Dilger
  Copyright© 1995-1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
  (2) zlib
  Copyright© 1995-2003 Jean-loup Gailly and Mark Adler
  GNU GPL
  This projector product includes the open source software programs which apply the GNU General Public License Version 2 or later version ("GPL Programs").
  We provide the source code of the GPL Programs until five (5) years after the discontinuation of same model of this projector product.
  If you desire to receive the source code of the GPL Programs, please see the "EPSON Projector Contact List" in the User's Guide, and contact the customer support of your region.
  These GPL Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
  PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
  The list of GPL Programs is as follows and the names of author are described in
  the source code of the GPL Programs
  The list of GPL Programs • Page 147

  Algemene Opmerkingen

  busybox-1.7.2
  libgcc1(gcc-4.2.3)
  linux-2.6.20
  patches
  udhcp 0.9.8
  uvc rev.219
  wireless_tools 29
  Pixelworks PWC950 SDK drivers
  The GNU General Public License Version 2 is as follows. You also can see the GNU
  General Public License Version 2 at http://www.gnu.org/licenses/.
  GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
  Version 2, June 1991
  Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth
  Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute
  verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
  Preamble
  The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and
  change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee
  your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for
  all its users. This General Public License applies to most of the Free Software
  Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it.
  (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser
  General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.
  When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General
  Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute
  copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive
  source code or can get it if you want it, that you can change the software or use
  pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.
  To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you
  these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to
  certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you
  modify it.

  147

  For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee,
  you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that
  they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms
  so they know their rights.
  We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you
  this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the
  software.
  Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone
  understands that there is no warranty for this free software. If the software is
  modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what
  they have is not the original, so that any problems introduced by others will not
  reflect on the original authors' reputations.
  Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to
  avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent
  licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it
  clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.
  The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
  GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
  0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this
  General Public License. The "Program", below, refers to any such program or
  work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program
  or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into
  another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the
  term "modification".) Each licensee is addressed as "you".
  Activities other than copying, distribution and modification are not covered by
  this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running
  the Program). Whether that is true depends on what the Program does. • Page 148

  Algemene Opmerkingen

  1.

  2.

  You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as
  you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of
  any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
  You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at
  your option offer warranty protection in exchange for a fee.
  You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus
  forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all
  of these conditions:
  a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that
  you changed the files and the date of any change.
  b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or
  in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be
  licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this
  License.
  c) If the modified program normally reads commands interactively when
  run, you must cause it, when started running for such interactive use in the
  most ordinary way, to print or display an announcement including an
  appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or
  else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute
  the program under these conditions, and telling the user how to view a
  copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but
  does not normally print such an announcement, your work based on the
  Program is not required to print an announcement.)
  These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its
  terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate
  works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a
  work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms
  of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
  Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to
  work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control
  the distribution of derivative or collective works based on the Program.

  148

  3.

  4.

  In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with
  the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or
  distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.
  You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section
  2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above
  provided that you also do one of the following:
  a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source
  code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above
  on a medium customarily used for software interchange; or,
  b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any
  third party, for a charge no more than your cost of physically performing
  source distribution, a complete machine-readable copy of the
  corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1
  and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  c) Accompany it with the information you received as to the offer to
  distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for
  noncommercial distribution and only if you received the program in
  object code or executable form with such an offer, in accord with
  Subsection b above.)
  The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files,
  plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which
  the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
  If distribution of executable or object code is made by offering access to copy
  from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code
  from the same place counts as distribution of the source code, even though
  third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
  You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your
  rights under this License. However, parties who have received copies, or rights,
  from you under this License will not have their licenses terminated so long as
  such parties remain in full compliance. • Page 149

  Algemene Opmerkingen

  5.

  6.

  7.

  You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or
  its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept
  this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work
  based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so,
  and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
  Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program),
  the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy,
  distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You
  may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights
  granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
  If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or
  for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on
  you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License.
  If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under
  this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you
  may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not
  permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both
  it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.
  If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section
  as a whole is intended to apply in other circumstances.
  It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or
  other property right claims or to contest validity of any such claims; this section
  has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution
  system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through
  that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any
  other system and a licensee cannot impose that choice.
  This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

  149

  8.

  If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who
  places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only
  in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
  9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
  General Public License from time to time. Such new versions will be similar in
  spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or
  concerns.
  Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies
  a version number of this License which applies to it and "any later version", you
  have the option of following the terms and conditions either of that version or
  of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program
  does not specify a version number of this License, you may choose any version
  ever published by the Free Software Foundation.
  10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose
  distribution conditions are different, write to the author to ask for permission.
  For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to
  the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

  11.

  NO WARRANTY
  BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS
  NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
  APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
  THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE
  PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. • Page 150

  Algemene Opmerkingen

  12.

  IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED
  TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY
  GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY
  OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
  BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

  END OF TERMS AND CONDITIONS
  How to Apply These Terms to Your New Programs
  If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to
  the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can
  redistribute and change under these terms.
  To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to
  the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and
  each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
  <one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
  Copyright (C) <year> <name of author>
  This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
  terms of the GNU General Public License as published by the Free Software
  Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
  This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
  ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  GNU General Public License for more details.
  You should have received a copy of the GNU General Public License along with
  this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin
  Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
  Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
  If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in
  an interactive mode:

  150

  Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision
  comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is
  free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions;
  type `show c' for details.
  The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate
  parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called
  something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.
  You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if
  any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:
  Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
  `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.
  <signature of Ty Coon>, 1 April 1989
  Ty Coon, President of Vice
  This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you
  want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.
  GNU LGPL
  This projector product includes the open source software programs which apply the GNU Lesser General Public License Version 2 or later version ("LGPL Programs").
  We provide the source code of the LGPL Programs until five (5) years after the
  discontinuation of same model of this projector product.
  If you desire to receive the source code of the LGPL Programs, please see the "EPSON Projector Contact List" in the User's Guide, and contact the customer support of your region.
  These LGPL Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the
  implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
  The list of LGPL Programs is as follows and the names of author are described
  in the source code of the LGPL Programs.
  LGPL Programs • Page 151

  Algemene Opmerkingen

  uClibc-0.9.29
  SDL-1.2.13
  The GNU Lesser General Public License Version 2 is as follows. You also can see the
  GNU Lesser General Public License Version 2 at http://www.gnu.org/licenses/.
  GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
  Version 2.1, February 1999
  Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth
  Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute
  verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
  [This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of
  the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]
  Preamble
  The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and
  change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee
  your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for
  all its users.
  This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated
  software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other
  authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think
  carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the
  better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
  When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our
  General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to
  distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you
  receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and
  use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do
  these things.
  To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny
  you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to
  certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify
  it.

  151

  For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you
  must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that
  they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library,
  you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them
  with the library after making changes to the library and recompiling it. And you
  must show them these terms so they know their rights.
  We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2)
  we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or
  modify the library.
  To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty
  for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the
  recipients should know that what they have is not the original version, so that the
  original author's reputation will not be affected by problems that might be
  introduced by others.
  Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program.
  We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free
  program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist
  that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with
  the full freedom of use specified in this license.
  Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU
  General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies
  to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General
  Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking
  those libraries into non-free programs.
  When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library,
  the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the
  original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking
  only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public
  License permits more lax criteria for linking other code with the library.
  We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to
  protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides
  other free software developers Less of an advantage over competing non-free
  programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public
  License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in
  certain special circumstances. • Page 152

  Algemene Opmerkingen

  For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest
  possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve
  this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is
  that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case,
  there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the
  Lesser General Public License.
  In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a
  greater number of people to use a large body of free software. For example,
  permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more
  people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux
  operating system.
  Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it
  does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the
  freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the
  Library.
  The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
  Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a
  "work that uses the library". The former contains code derived from the library,
  whereas the latter must be combined with the library in order to run.
  GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
  0. This License Agreement applies to any software library or other program which
  contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party
  saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".
  A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as
  to be conveniently linked with application programs (which use some of those
  functions and data) to form executables.
  The "Library", below, refers to any such software library or work which has
  been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either
  the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/
  or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation
  is included without limitation in the term "modification".)

  152

  1.

  2.

  "Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code
  for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the
  scripts used to control compilation and installation of the library.
  Activities other than copying, distribution and modification are not covered by
  this License; they are outside its scope. The act of running a program using the
  Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its
  contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the
  Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.
  You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of
  warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence
  of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.
  You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at
  your option offer warranty protection in exchange for a fee.
  You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications
  or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of
  these conditions:
  a) The modified work must itself be a software library.
  b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that
  you changed the files and the date of any change.
  c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all
  third parties under the terms of this License.
  d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to
  be supplied by an application program that uses the facility, other than as
  an argument passed when the facility is invoked, then you must make a
  good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply
  such function or table, the facility still operates, and performs whatever
  part of its purpose remains meaningful.
  (For example, a function in a library to compute square roots has a
  purpose that is entirely well-defined independent of the application.
  Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function
  or table used by this function must be optional: if the application does not
  supply it, the square root function must still compute square roots.) • Page 153

  Algemene Opmerkingen

  3.

  4.

  These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its
  terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate
  works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a
  work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms
  of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
  Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to
  work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control
  the distribution of derivative or collective works based on the Library.
  In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with
  the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.
  You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all
  the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version
  than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then
  you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change
  in these notices.
  Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the
  ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.
  This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into
  a program that is not a library.
  You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under
  Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2
  above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections
  1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.
  If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though
  third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

  153

  5.

  6.

  A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a
  "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work
  of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.
  However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.
  When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part
  of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.
  If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and
  accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in
  length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is
  legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions
  of the Library will still fall under Section 6.)
  Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing
  that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with
  the Library itself.
  As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work
  that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of
  the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that
  the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.
  You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is
  used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must
  supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well
  as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do
  one of these things: • Page 154

  Algemene Opmerkingen

  a)

  Accompany the work with the complete corresponding machine-readable
  source code for the Library including whatever changes were used in the
  work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the
  work is an executable linked with the Library, with the complete
  machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or
  source code, so that the user can modify the Library and then relink to
  produce a modified executable containing the modified Library. (It is
  understood that the user who changes the contents of definitions files in
  the Library will not necessarily be able to recompile the application to use
  the modified definitions.)
  b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A
  suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library
  already present on the user's computer system, rather than copying library
  functions into the executable, and (2) will operate properly with a
  modified version of the library, if the user installs one, as long as the
  modified version is interface-compatible with the version that the work
  was made with.
  c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to
  give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a
  charge no more than the cost of performing this distribution.
  d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a
  designated place, offer equivalent access to copy the above specified
  materials from the same place.
  e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that
  you have already sent this user a copy.
  For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable
  from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need
  not include anything that is normally distributed (in either source or binary
  form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
  It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other
  proprietary libraries that do not normally accompany the operating system.
  Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together
  in an executable that you distribute.

  154

  7.

  You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
  a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on
  the Library, uncombined with any other library facilities. This must be
  distributed under the terms of the Sections above.
  b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it
  is a work based on the Library, and explaining where to find the
  accompanying uncombined form of the same work.
  8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received
  copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
  9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or
  its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept
  this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and
  all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library
  or works based on it.
  10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You
  may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights
  granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License. • Page 155

  Algemene Opmerkingen

  11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or
  for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on
  you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License.
  If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under
  this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you
  may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not
  permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies
  directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it
  and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.
  If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section
  as a whole is intended to apply in other circumstances.
  It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or
  other property right claims or to contest validity of any such claims; this section
  has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution
  system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through
  that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any
  other system and a licensee cannot impose that choice.
  This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
  12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who
  places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only
  in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
  13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
  Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

  155

  Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a
  version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of
  any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does
  not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
  14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose
  distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask
  for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for
  this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of
  all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

  15.

  16.

  NO WARRANTY
  BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
  WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY
  "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR
  IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF
  THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR
  OR CORRECTION.
  IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED
  TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY
  GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER
  SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. • Page 156

  Algemene Opmerkingen

  END OF TERMS AND CONDITIONS
  How to Apply These Terms to Your New Libraries
  If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the
  public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).
  To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach
  them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the
  full notice is found.
  <one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
  Copyright (C) <year> <name of author>
  This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
  terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free
  Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any
  later version.
  This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
  WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
  FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public
  License for more details.
  You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
  along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51
  Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
  Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
  You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if
  any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:
  Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a
  library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
  <signature of Ty Coon>, 1 April 1990
  Ty Coon, President of Vice
  That's all there is to it!

  156

  BSD License (Berkeley Software Distribution License)
  This projector product includes the open source software program "University of California, Berkeley License (Berkeley Software Distribution License)" which applies the
  terms and conditions provided by owner of the copyright to the "BSD License".
  The "BSD License" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  List of BSD License programs
  busybox_1.7.2
  License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copyright to the “BSD License” are as follows.
  Copyright (c) The Regents of the University of California. All rights reserved.
  This code is derived from software contributed to Berkeley by Kenneth Almquist.
  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
  permitted provided that the following conditions are met:
  1.
  Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list
  of conditions and the following disclaimer.
  2.
  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
  list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or
  other materials provided with the distribution.
  3.
  Neither the name of the University nor the names of its contributors may be
  used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS
  IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
  SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
  GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. • Page 157

  Algemene Opmerkingen

  libjpeg
  This projector product includes the open source software program "libjpeg" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "libjpeg".
  The "libjpeg" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty
  of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  List of libjpeg programs
  libjpeg-6b
  License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copyright to the "libjpeg" are as follows.
  Copyright (C) 1994-1997, Thomas G. Lane. This file is part of the Independent JPEG
  Group's software. For conditions of distribution and use, see the accompanying README file.
  This distribution contains the sixth public release of the Independent JPEG Group's
  free JPEG software. You are welcome to redistribute this software and to use it for
  any purpose, subject to the conditions under LEGAL ISSUES, below.
  LEGAL ISSUES
  ============
  In plain English:
  1.
  We don't promise that this software works. (But if you find any bugs, please let
  us know!)
  2.
  You can use this software for whatever you want. You don't have to pay us.
  3.

  You may not pretend that you wrote this software. If you use it in a program,
  you must acknowledge somewhere in your documentation that you've used the
  IJG code.
  In legalese:
  The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied,
  with respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, or fitness for a particular purpose. This software is provided "AS IS", and you, its user, assume the entire risk as to its quality and accuracy.
  This software is copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane. All Rights Reserved except as specified below.
  Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or portions thereof) for any purpose, without fee, subject to these conditions:

  157

  (1)

  If any part of the source code for this software is distributed, then this README file must be included, with this copyright and no-warranty notice unaltered; and any additions, deletions, or changes to the original files must be clearly
  indicated in accompanying documentation.
  (2) If only executable code is distributed, then the accompanying documentation
  must state that "this software is based in part on the work of the Independent
  JPEG Group".
  (3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts full responsibility for any undesirable consequences; the authors accept NO LIABILITY
  for damages of any kind.
  These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not
  just to the unmodified library. If you use our work, you ought to acknowledge us.
  Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company name
  in advertising or publicity relating to this software or products derived from it. This
  software may be referred to only as "the Independent JPEG Group's software".
  We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of commercial products, provided that all warranty or liability claims are assumed by the product vendor.
  ansi2knr.c is included in this distribution by permission of L. Peter Deutsch, sole proprietor of its copyright holder, Aladdin Enterprises of Menlo Park, CA. ansi2knr.c is
  NOT covered by the above copyright and conditions, but instead by the usual distribution terms of the Free Software Foundation; principally, that you must include source code if you redistribute it. (See the file ansi2knr.c for full details.) However, since ansi2knr.c is not needed as part of any program generated from the IJG code, this does
  not limit you more than the foregoing paragraphs do.
  The Unix configuration script "configure" was produced with GNU Autoconf. It is copyright by the Free Software Foundation but is freely distributable. The same holds
  for its supporting scripts (config.guess, config.sub, ltconfig, ltmain.sh). Another support script, install-sh, is copyright by M.I.T. but is also freely distributable.
  It appears that the arithmetic coding option of the JPEG spec is covered by patents owned by IBM, AT&T, and Mitsubishi. Hence arithmetic coding cannot legally be used
  without obtaining one or more licenses. For this reason, support for arithmetic coding has been removed from the free JPEG software. (Since arithmetic coding provides only a marginal gain over the unpatented Huffman mode, it is unlikely that very
  many implementations will support it.) So far as we are aware, there are no patent restrictions on the remaining code. • Page 158

  Algemene Opmerkingen

  The IJG distribution formerly included code to read and write GIF files. To avoid entanglement with the Unisys LZW patent, GIF reading support has been removed altogether, and the GIF writer has been simplified to produce "uncompressed GIFs". This
  technique does not use the LZW algorithm; the resulting GIF files are larger than usual, but are readable by all standard GIF decoders.
  We are required to state that
  "The Graphics Interchange Format(c) is the Copyright property of CompuServe Incorporated. GIF(sm) is a Service Mark property of CompuServe Incorporated."
  libpng
  This projector product includes the open source software program "libpng" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "libpng".
  The "libpng" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty
  of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  List of libpng programs
  libpng-1.2.7
  License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copyright to the "libpng" are as follows.
  For conditions of distribution and use, see copyright notice in png.h Copyright (c)
  1998-2004 Glenn Randers-Pehrson (Version 0.96 Copyright (c) 1996, 1997 Andreas
  Dilger) (Version 0.88 Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.)
  This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of any discrepancy between this copy and the notices in the file png.h that is included in the
  libpng distribution, the latter shall prevail.
  COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:
  If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this sentence.
  libpng version 1.2.6, September 12, 2004, is Copyright (c) 2004 Glenn Randers-Pehrson, and is distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.2.5
  with the following individual added to the list of Contributing Authors
  Cosmin Truta

  158

  libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are Copyright (c)
  2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of Contributing Authors
  Simon-Pierre Cadieux
  Eric S. Raymond
  Gilles Vollant
  and with the following additions to the disclaimer:
  There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or
  against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposes or needs. This library is provided with all
  faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user.
  libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c)
  1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:
  Tom Lane
  Glenn Randers-Pehrson
  Willem van Schaik
  libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996,
  1997 Andreas Dilger Distributed according to the same disclaimer and license as
  libpng-0.88, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:
  John Bowler
  Kevin BraceySam Bushell
  Sam Bushell
  Magnus Holmgren
  Greg Roelofs
  Tom Tanner
  libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright (c) 1995,
  1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
  For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" is defined as
  the following set of individuals: • Page 159

  Algemene Opmerkingen

  Andreas Dilger
  Dave Martindale
  Guy Eric Schalnat
  Paul Schmidt
  Tim Wegner
  The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors and
  Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages, which may result from the use of the
  PNG Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.
  Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or
  portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:
  1.
  The origin of this source code must not be misrepresented.
  2.
  Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source.
  3.

  This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source distribution.
  The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and encourage the use of this source code as a component to supporting the PNG file format in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledgment is not required but would be appreciated.
  A "png_get_copyright" function is available, for convenient use in "about" boxes and
  the like:
  printf("%s",png_get_copyright(NULL));
  Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the files "pngbar.png"
  and "pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
  Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is a certification mark of the Open Source Initiative.
  Glenn Randers-Pehrson
  glennrp@users.sourceforge.net
  September 12, 2004

  159

  zlib
  This projector product includes the open source software program "zlib" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "zlib".
  The "zlib" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  List of zlib programs
  zlib-1.1.4
  License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copyright to the “zlib” are as follows.
  Copyright notice:
  (C) 1995-1998 Jean-loup Gailly and Mark Adler
  This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no
  event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this
  software.
  Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including
  commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the
  following restrictions:
  1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not
  claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
  2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
  misrepresented as being the original software.
  3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.
  Jean-loup Gailly
  Mark Adler
  jloup@gzip.org
  madler@alumni.caltech.edu
  If you use the zlib library in a product, we would appreciate *not* receiving lengthy legal documents to sign. The sources are provided for free but without warranty of any
  kind. The library has been entirely written by Jean-loup Gailly and Mark Adler; it
  does not include third-party code.
  If you redistribute modified sources, we would appreciate that you include in the file
  ChangeLog history information documenting your changes. • Page 160

  Algemene Opmerkingen

  libmd5-rfc
  This projector product includes the open source software program "libmd5-rfc"
  which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the
  "libmd5-rfc".
  The "libmd5-rfc" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  List of libmd5-rfc programs
  libmd5-rfc
  License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copyright to the "libmd5-rfc" are as follows.
  Copyright (C) 1999, 2002 Aladdin Enterprises. All rights reserved.
  This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no
  event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this
  software.
  Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including
  commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the
  following restrictions:
  1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not
  claim that you wrote the original software. If you use this software in a
  product, an acknowledgment in the product documentation would be
  appreciated but is not required.
  2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
  misrepresented as being the original software.
  3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.
  L. Peter Deutsch ghost@aladdin.com
  Independent implementation of MD5 (RFC 1321).
  This code implements the MD5 Algorithm defined in RFC 1321, whose text is available at
  http://www.ietf.org/rfc/rfc1321.txt
  The code is derived from the text of the RFC, including the test suite (section A.5)
  but excluding the rest of Appendix A. It does not include any code or documentation
  that is identified in the RFC as being copyrighted.
  The original and principal author of md5.h is L. Peter Deutsch <ghost@aladdin.com>. Other authors are noted in the change history that follows (in reverse chronological order):

  160

  2002-04-13 lpd Removed support for non-ANSI compilers; removed
  references to Ghostscript; clarified derivation from RFC 1321; now handles byte order either statically or dynamically.
  1999-11-04 lpd Edited comments slightly for automatic TOC extraction.
  1999-10-18 lpd Fixed typo in header comment (ansi2knr rather than md5);
  added conditionalization for C++ compilation from Martin Purschke <purschke@bnl.gov>.
  1999-05-03 lpd Original version.
  ncurses
  This projector product includes the open source software program "ncurses" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "ncurses".
  The "ncurses" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  List of ncurses programs
  ncurses-5.6
  License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copyright to the “ncurses” are as follows.
  Copyright (c) 1998-2002,2003 Free Software Foundation, Inc.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
  publish, distribute, distribute with modifications, sublicense, and/or sell copies of the
  Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject
  to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies
  or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY
  KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
  AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE ABOVE COPYRIGHT
  HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
  WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
  FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE
  OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. • Page 161

  Algemene Opmerkingen

  Except as contained in this notice, the name(s) of the above copyright holders shall
  not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in
  this Software without prior written authorization.
  For embedded multimedia software:
  This product contains embedded multimedia software licensed from Ingenient Technologies, Inc. (www.ingenient.com).
  Copyright© 2000-2007 Ingenient Technologies, Inc. All rights reserved.
  For MPEG-4 ASP:
  With respect to a Licensee offering MPEG-4 Video Decoders and/or Encoders the following notice shall be given: THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4
  VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii)
  DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE
  MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY
  OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING
  TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING
  MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA,LLC. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
  For MPEG-4 AVC:
  THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
  (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/
  OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE
  AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY
  OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM
  MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
  For WMV/WMA (Microsoft):
  This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft.

  161

  Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a
  license from Microsoft. • Page 162

  Index

  162

  Bevestingspunten ophangbeugel ............... 16
  Bevriezen ....................................................... 34
  Bewerking ..................................................... 61
  Bovenkant ..................................................... 60
  Breedbeeldprojectie ..................................... 34
  Bron ............................................................... 81
  Bron Zoeken ................................................. 30
  Bron zoeken ..................................... 17, 18, 19
  Bronformaat ................................................. 38

  A
  A/V dempen ................................................. 33
  Aansluiten op een externe monitor ........ 124
  Aansluitmodus ............................................. 65
  Aanwijzervorm ............................................ 58
  Abs. kleurtemperatuur ................................ 54
  Achtergrond weerg. ..................................... 60
  Achterkant .............................................. 60, 99
  Achterscherm ............................................... 99
  Achterste voet ............................................... 16
  Afstand ........................................................ 116
  Afstandsbediening ....................................... 20
  Afstandsbediening-id .................................. 44
  Alle standaardw. .......................................... 82
  Audio-L/R-ingang ................................. 12, 13
  Audio-uitgang ........................................ 12, 14
  Autom. configuratie .................................... 56
  Autom. H/V-Keystone ......................... 24, 58
  Autom. Iris ................................................... 33
  Autom. iris .................................................... 55
  Autom. Keystone ......................................... 58
  Automatisch ........................................... 36, 37

  C
  Computer1-ingang .......................... 13, 14, 15
  Computer2-ingang .......................... 13, 14, 15
  Configuratiemenu ....................................... 53
  Contrast ........................................................ 54

  F
  Focus-knoppen ............................................ 11
  Foto ................................................................ 32

  G
  D
  De bedrijfstijd van de lamp herstellen ...... 82
  De bedrijfstijd van de lamp resetten ....... 106
  DHCP ...................................................... 65, 70
  Dir. Inschakelen ........................................... 61
  Documentcamera ...................................... 109
  Draadloos LAN-lampje ............................... 11
  Draadloos LAN-menu ................................ 65
  Draadloos LAN-systeem ............................. 65
  Draadloze muis ............................................ 41
  Drukknopmethode ........................... 112, 113
  Dynamisch .................................................... 32

  B
  Basismenu ............................................... 64, 76
  Batterijen vervangen ................................. 102
  Bedieningspaneel ............................. 16, 18, 19
  Bedrijfstemperatuur .................................. 138
  Beeld-menu .................................................. 54
  Bericht ........................................................... 60
  Beveiligd-met-wachtwoord-sticker ........... 49
  Beveiligingsmenu ......................................... 66
  Beveiligingssleuf .............................. 12, 14, 15

  EAP-TTLS/MD5 .......................................... 70
  EAP-TTLS/MS-CHAPv2 ............................ 70
  E-mailadres ................................................... 72
  E-mailbericht van de Functie E-mailmelding
  lezen ............................................................. 126
  E-mailmelding ....................................... 71, 78
  E-mailmeldingsmenu ............................ 71, 78
  ESC/VP21 ................................................... 127
  Externe receiver ......................... 10, 12, 14, 15
  E-Zoom ......................................................... 40

  E
  EAP-Fast/GTC ............................................. 70
  EAP-Fast/MS-CHAPv2 .............................. 70
  EAP-TLS ....................................................... 70

  Gateway-adres ................................. 66, 71, 77
  Gebr. logo beveil. ......................................... 48
  Gebruikerslogo .................................. 110, 112

  H
  H/V-Keystone .............................................. 27
  HDMI-ingang .............................................. 12
  Helderheid .................................................... 54
  Help-functie ................................................. 84
  Hendel voor instellen voet .......................... 11
  Het oppervlak van de projector reinigen
  ........................................................................ 100
  Het vervangen van de projectorlamp ..... 104
  Hoogte-breedte ...................................... 34, 57
  Hoogtemodus ............................................... 61 • Page 163

  Index

  I

  163

  Plafond .......................................................... 99
  Pointer ........................................................... 39
  Poortnummer ........................................ 71, 78
  Positie ............................................................ 56
  Presentatie .................................................... 32
  Problemen Oplossen ................................... 86
  Procedure voor het vervangen van de
  luchtfilter .................................................... 107
  Progressief .................................................... 56
  Projectie ........................................................ 60
  Projector-id ............................................ 43, 61
  Projectornaam ....................................... 64, 76

  M
  Indicatielampjes ........................ 16, 18, 19, 86
  Informatie-menu ......................................... 81
  Ingangssignaal ........................................ 57, 81
  Inschakelbeveiliging .................................... 48
  Instelbare voet aan voorzijde ..................... 11
  Instelling adres 1 .......................................... 78
  Instelling adres 2 .......................................... 78
  Instelling adres 3 .......................................... 78
  Instellingen-menu ....................................... 58
  IP-adres ...................................... 65, 70, 71, 78

  MAC-adres ............................................. 66, 71
  Meerdere Projectors .................................... 46
  Monitor Out-poort ................................ 12, 14
  Monitorbeeldschermen ............................ 131
  Muisaanwijzer .............................................. 41
  Multischerm ........................................... 46, 61

  N
  Namen van onderdelen en functies .......... 10
  Netwerkbeveil. ............................................. 49
  Netwerkconfiguratie ............................. 62, 74
  Netwerkinfo ........................................... 62, 74
  Netwerkmenu ........................................ 62, 74
  Netwerkprojector ...................................... 129
  Normaal .................................................. 36, 37

  K
  Keystone ........................................................ 58
  Klep draadloze LAN-eenheid .................... 11
  Kleuraanpassing ........................................... 55
  Kleurmodus ............................................ 32, 54
  Kleurverzadiging .......................................... 54
  Knop gebruiker ............................................ 59
  Kruis .............................................................. 40

  Quick Corner ......................................... 27, 58

  R
  Reinigen ...................................................... 100
  Reinigen van de luchtfilter en de
  luchttoevoerventilator ............................... 101
  Reset-menu ............................................. 73, 80
  Resetten-menu ............................................. 82
  Resolutie ........................................................ 81
  Ruisvermindering ........................................ 56

  O
  Ondersteunde Monitorbeeldschermen
  ........................................................................ 131
  Op maat ......................................................... 32
  Opslagtemperatuur ................................... 138
  Opstartscherm .............................................. 60
  Optionele accessoires ................................ 109
  Overige-menu ........................................ 72, 79
  Oververhitting .............................................. 87

  L
  Lampdeksel ................................................... 11
  Lampjes ......................................................... 86
  Lampuren ..................................................... 81
  LAN-kabel aansluiten ............................... 123
  LAN-poort .............................................. 13, 14
  LEAP .............................................................. 70
  Luchtafvoerventilator .................................. 10
  Luchttoevoerventilator ................... 12, 14, 15

  Q

  P
  PEAP/GTC ................................................... 70
  PEAP/MS-CHAPv2 ..................................... 70
  Pincodemethode ................................ 112, 114
  PJLink ................................................. 129, 130

  S
  Schermgrootte ............................................ 116
  Scherpstelring ............................................... 11
  Scherpte ......................................................... 54
  Schoolbord .................................................... 32
  Screen Fit ...................................................... 24
  Signaal-menu ............................................... 55
  Sluimerstand ................................................. 61 • Page 164

  Index

  Sluiting luchtfilterdeksel ............................. 11
  SMTP-server .......................................... 71, 78
  Softwarematig toetsenbord .................. 63, 75
  Softwarevereisten ....................................... 140
  Sport .............................................................. 32
  sRGB ........................................................ 12, 32
  SSID ............................................................... 65
  Stand-by modus ........................................... 61
  Stroomverbruik ............................................ 59
  Subnetmasker .................................. 65, 71, 77
  S-video-ingang ....................................... 12, 13
  Sync. (Synchronisatie) ................................ 56
  Sync. info ...................................................... 81

  164

  USB2-ingang ................................................ 12
  USB-apparaten aansluiten ........................ 118
  USB-lampje ................................................... 11

  V
  Vast netwerk-menu ............................... 70, 77
  Verbruiksmateriaal .................................... 109
  Vernieuwingssnelh. ..................................... 81
  Vervangingsperiode luchtfilter ................ 107
  Vervangingsperiode projectorlamp ........ 103
  Videobereik HDMI ..................................... 57
  Video-ingang ................................... 12, 13, 15
  Videosignaal ........................................... 57, 81
  Voeding draadl. LAN .................................. 65
  Voedingsingang ............................... 12, 13, 15
  Voll. vergrend. .............................................. 50
  Volledig ......................................................... 37
  Volume .......................................................... 59
  Voorkant ................................................. 60, 99

  T
  Taal ................................................................ 61
  Technische gegevens ................................. 137
  Testpatroon .................................................. 59
  Theater .......................................................... 32
  Timerafdekking lens .................................... 61
  Tint ................................................................ 54
  Toetsvergrendeling ................................ 50, 58
  Tracking ........................................................ 56
  Trap IP Adres ......................................... 72, 79
  Trefwoord projector .............................. 64, 76

  W
  Wachtwoord PJLink .............................. 64, 76
  Wachtwoord webcontrole .................... 64, 76
  Wachtwoordbeveiliging .............................. 48
  Weergeven .................................................... 60
  WEP ............................................................... 68
  Whiteboard ................................................... 32
  Wi-Fi Protected Setup .............................. 112
  WPA2-PSK(AES) ........................................ 69
  WPA-PSK(TKIP) ........................................ 69

  U
  Uitgebreid-menu ......................................... 60
  USB Display ................................................ 120
  USB Type B ................................................... 61
  USB(TypeA)-ingang ................................... 14
  USB(TypeB)-ingang ........................ 13, 14, 15
  USB1-ingang ................................................ 12

  Z
  Zoom ............................................................. 38

  Zoomstelring ................................................ 11


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Epson eb 1925w wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Epson eb 1925w in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 11,16 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info