Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/75
Nächste Seite
1
Gebruikershandleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  1

  Gebruikershandleiding • Page 2

  Gebruikte symbolen en tekens
  f Veiligheidssymbolen
  Voor een veilig en correct gebruik van de projector zijn in deze documentatie en op de projector zelf symbolen aanwezig om u te wijzen op mogelijk letsel
  voor de gebruiker of anderen en op het risico van schade aan uw eigendommen.
  De gebruikte symbolen hebben de volgende betekenis. Wees u goed bewust van de betekenis, voordat u de handleiding leest.

  Waarschuwing
  Let op

  Dit geeft aan dat het negeren van het symbool of het treffen van onvoldoende voorzorgsmaatregelen de dood of ernstig letsel
  tot gevolg kan hebben.
  Dit geeft aan dat het negeren van het symbool of het treffen van onvoldoende voorzorgsmaatregelen letsel of schade aan
  eigendommen tot gevolg kan hebben.

  f Algemene informatiesymbolen

  Let op

  q
  s

  Dit geeft aan dat de beschreven handeling tot schade of letsel kan leiden als er onvoldoende voorzichtigheid in acht wordt
  genomen.
  Dit geeft aan dat er nuttige extra informatie volgt over een bepaald onderwerp.
  Dit geeft aan op welke pagina meer informatie over een onderwerp kan worden gevonden.

  g

  Dit geeft aan dat de onderstreepte term die gevolgd wordt door dit symbool in de woordenlijst te vinden is.
  Zie "Woordenlijst" onder "Appendices". s pag.64

  Procedure

  Dit geeft aan dat er bedieningsinstructies volgen die in een bepaalde volgorde moeten worden uitgevoerd.
  De betreffende procedure moet in de aangegeven volgorde worden uitgevoerd.

  [ (Naam) ]
  "(Menunaam)"

  Dit verwijst naar de naam van een knop op de afstandsbediening of het bedieningspaneel.
  Bijvoorbeeld: de knop [Esc]
  Dit verwijst naar de naam van een item in het configuratiemenu.
  Bijvoorbeeld: "Beeld" - "Helderheid"

  2 • Page 3

  Inhoudsopgave
  Projector - Kenmerken ...............................................................................4
  Onderdelen en functies..............................................................................5
  Voorzijde/Bovenzijde............................................................................................ 5
  Achterkant ............................................................................................................ 6
  Bedieningspaneel................................................................................................. 7
  Afstandsbediening................................................................................................ 8
  Onderkant ............................................................................................................ 9

  Nuttige functies
  De projectiemodus wijzigen ....................................................................11
  Het geprojecteerde beeld wijzigen (Bron zoeken).................................12
  Functies voor het verbeteren van projecties .........................................13
  De projectiekwaliteit selecteren (Kleurmodus selecteren) ................................. 13
  Tijdelijk het beeld en geluid onderdrukken (A/V Mute)....................................... 14
  Het beeld bevriezen (Bevriezen)........................................................................ 14
  Hoogte-breedteverhouding wijzigen (Hoogte-breedte) ...................................... 15
  Deel van het beeld vergroten (E-Zoom)............................................................. 18

  Beveiligingsfuncties.................................................................................19
  Gebruikers beheren (Wachtwoordbeveiliging) ................................................... 19
  Bediening beperken (Bedieningsvergrendeling) ................................................ 22
  Antidiefstalvergrendeling.................................................................................... 23

  Configuratiemenu
  Het configuratiemenu gebruiken ............................................................25
  Lijst met functies ......................................................................................26
  Beeld-menu........................................................................................................ 26
  Signaal-menu ..................................................................................................... 27
  Instellingen-menu............................................................................................... 28
  Uitgebreid-menu................................................................................................. 29
  Netwerk-menu.................................................................................................... 31
  Informatie-menu ................................................................................................. 34
  Resetten-menu................................................................................................... 35

  Problemen oplossen
  De Help-knop gebruiken ..........................................................................37
  Problemen oplossen ................................................................................38
  De indicatielampjes aflezen ............................................................................... 38
  Als de indicatielampjes geen uitkomst bieden ................................................... 41

  3

  Appendices
  Installatiemethoden ................................................................................. 49
  Reiniging................................................................................................... 50
  Het oppervlak van de projector reinigen ............................................................ 50
  De lens reinigen................................................................................................. 50
  Het luchtfilter en de luchttoevoerventilator reinigen........................................... 50

  Verbruiksmateriaal vervangen................................................................ 51
  De batterijen van de afstandsbediening vervangen........................................... 51
  De lamp vervangen............................................................................................ 52
  Het luchtfilter vervangen .................................................................................... 56

  Belangrijke informatie voor het vervoeren van de projector ............... 57
  Verplaatsen over kleine afstanden .................................................................... 57
  Vervoeren over lange afstanden........................................................................ 57

  Een gebruikerslogo opslaan ................................................................... 58
  Beeldschermgrootte en afstand ............................................................. 60
  Op externe apparatuur aansluiten.......................................................... 61
  Op een externe monitor aansluiten.................................................................... 61
  Op externe luidsprekers aansluiten ................................................................... 61

  LAN-kabel aansluiten............................................................................... 62
  Optionele accessoires en verbruiksmateriaal....................................... 63
  Woordenlijst ............................................................................................. 64
  ESC/VP21-commando's........................................................................... 66
  Lijst met commando's ........................................................................................ 66
  Communicatieprotocol ....................................................................................... 66
  Kabelindelingen ................................................................................................. 67

  PJLink ....................................................................................................... 68
  Lijst met ondersteunde monitorbeeldschermen................................... 69
  Technische gegevens.............................................................................. 71
  Afmetingen ............................................................................................... 72
  Index.......................................................................................................... 73 • Page 4

  Projector - Kenmerken
  Gebruiksgemak

  f Korte-afstandprojectie
  De aanbevolen minimum projectieafstand tot het scherm is slechts
  54 cm*. U kunt de projector dicht bij het scherm plaatsen. Als u
  bijvoorbeeld beelden op het scherm projecteert via plafondprojectie kunt u
  dicht bij het scherm gaan staan en uitleg geven bij de beelden zonder dat
  uw schaduw op het scherm te zien is. En als u met uw rug naar het scherm
  staat, zult u niet worden verblind door het licht van de projector.
  * Bij deze afstand heeft het geprojecteerde beeld een afmeting van ongeveer
  110 ^ 67 cm.

  f WXGA-compatibele projectie
  De projector kan beelden projecteren van computers met een breed 16:10
  WXGA LCD-scherm waarbij de hoogte-breedteverhouding onveranderd
  blijft. Zo kunt u optimaal gebruik maken van een breed oppervlak als
  scherm, zoals een schoolbord.
  f Netwerkbeheer
  Door de projector aan te sluiten op een LAN-netwerk kunt u de projector
  vanaf een computer controleren en bedienen.

  4

  Verbeterde veiligheidsfuncties

  f Wachtwoordbeveiliging om het aantal gebruikers te beperken en
  te beheren

  U kunt een wachtwoord instellen en zo bepalen wie de projector mag
  gebruiken. s pag.19

  f Bedieningsvergrendeling beperkt de knopbediening op het
  bedieningspaneel

  Zo kunt u voorkomen dat de projectorinstellingen zonder toestemming
  worden gewijzigd bij gebruik tijdens evenementen, op scholen, enzovoort.
  s pag.22

  f Uitgerust met diverse antidiefstalvoorzieningen
  De projector bevat de volgende antidiefstalvoorzieningen. s pag.23
  • Beveiligingssleuf
  • Installatiepunt beveiligingskabel
  Gemakkelijk te hanteren

  f Direct inschakelen aan/uit
  Op plaatsen waar de stroom centraal wordt beheerd, zoals in
  vergaderzalen, kan de projector ingesteld worden op automatisch in- of
  uitschakelen als de stroombron waarop de projector is aangesloten wordt
  in- of uitgeschakeld.
  f Geen afkoelperiode
  Na het uitschakelen van de projector hoeft u niet te wachten tot de
  projector is afgekoeld voordat u de voedingskabel van de projector kunt
  loskoppelen. • Page 5

  Onderdelen en functies

  5

  Voorzijde/Bovenzijde

  Naam

  I

  D

  Instelbare voet
  aan voorzijde

  Voor het instellen en vergroten van het
  geprojecteerde beeld nadat de projector op
  een oppervlak, bijvoorbeeld een bureau, is
  geplaatst. s Introductiehandleiding

  E

  Hendel voor
  instellen voet

  Trek het hendeltje naar buiten om de voet aan
  de voorzijde uit te schuiven en in te trekken.
  s Introductiehandleiding

  F

  Luchttoevoervent Via deze opening gaat lucht in de projector
  ilator (Luchtfilter) voor de koeling. Als er hier veel stof zit, kan dit
  ervoor zorgen dat de interne temperatuur van
  de projector oploopt. Dit kan leiden tot
  problemen met de bediening en kan de
  levensduur van het optisch systeem verkorten.
  Reinig het luchtfilter regelmatig. s pag.50

  G

  Afstandsbedienin Ontvangt signalen van de afstandsbediening.
  gsontvanger
  s Introductiehandleiding

  H

  Scherpstelring

  Stelt de beeldscherpte in.
  s Introductiehandleiding

  I

  Beveiligingssleuf
  (j)

  De beveiligingssleuf is compatibel met het
  door Kensington geproduceerde Microsaver
  Security System. s pag.23

  J

  Lenskap

  Beschermt de lens tegen beschadigingen en
  vuil.

  H
  A
  B

  G
  F

  C
  J
  D
  E
  Naam

  Functie

  A

  Bedieningspaneel s pag.7

  B

  Lampdeksel

  C

  Luchtafvoerventil
  ator

  Open deze deksel als u de projectorlamp wilt
  vervangen. s pag.53

  Let op
  Plaats geen voorwerpen die krom kunnen
  trekken of op een andere manier door warmte
  kunnen vervormen, in de buurt van de
  luchtafvoerventilator. Plaats uw gezicht of
  handen niet in de buurt van de
  luchtafvoerventilator terwijl de projector wordt
  gebruikt.

  Functie • Page 6

  6

  Onderdelen en functies

  Achterkant
  A

  H

  B

  Naam

  G

  C

  Naam

  F

  Voedingsingang

  Sluit aan op de voedingskabel.
  s Introductiehandleiding

  E

  RS-232C-poort

  Als u de projector vanaf een computer bedient,
  sluit de computer dan aan met een RS-232Ckabel. Deze poort is bestemd voor
  bedieningsdoeleinden en mag
  normaalgesproken niet worden gebruikt.
  s pag.67

  F

  Computer1ingangspoort

  Ingang voor videosignalen van een computer
  en componentvideosignaleng van andere
  videobronnen.

  Audio1ingangspoort

  Sluit aan op de audio-uitgangspoort van de
  computer die is aangesloten op de Computer1ingangspoort.

  Computer2ingangspoort

  Ingang voor videosignalen van een computer
  en componentvideosignaleng van andere
  videobronnen.

  Audio2ingangspoort

  Sluit aan op de audio-uitgangspoort van de
  computer die is aangesloten op de Computer2ingangspoort. s Introductiehandleiding

  S-videoingangspoort

  Ingang voor S-videosignaleng van
  videobronnen.

  Videoingangspoort

  Ingang voor composietvideosignaleng van
  videobronnen.

  Audio-L/Ringangspoort

  Sluit aan op de audio-uitgangspoort van
  apparatuur die is aangesloten op de S-Videoof videopoort. s Introductiehandleiding

  LAN-poort

  Als er een LAN-kabel is aangesloten, kunt u de
  projector via een LAN beheren en bedienen.
  s pag.62

  Functie

  Afstandsbedienin Ontvangt signalen van de afstandsbediening.
  gsontvanger
  s Introductiehandleiding

  B

  Luidspreker

  C

  Monitoruitgangspoort

  Audiouitgangspoort

  D

  D E

  A

  Zendt het beeldsignaal van de computer die is
  aangesloten op de Computer1-ingangspoort
  naar een externe monitor. Dit is niet
  beschikbaar voor component videog-signalen
  of andere signalen die binnenkomen op een
  andere poort dan de Computer1-ingangspoort.
  s pag.61
  Zendt het geluid van het geprojecteerde beeld
  naar de externe luidsprekers. s pag.61

  Functie

  G

  H • Page 7

  7

  Onderdelen en functies

  Bedieningspaneel

  Naam

  A

  B
  Naam

  I

  C

  H

  D

  D

  [Enter]-knop

  Als deze knop tijdens de projectie van
  signaalbeelden van de computer wordt
  ingedrukt, stelt de projector automatisch
  tracking, synchronization, and position
  (frequentieafstemming, synchronisatie en
  positie) in voor een optimale beeldweergave.
  Als een configuratiemenu of een hulpscherm
  wordt weergegeven, accepteert de projector
  de huidige selectie en gaat verder naar het
  volgende niveau. s pag.25

  E

  [v]- en [w]knoppen

  Corrigeren de trapeziumvertekening.
  Als er een configuratiemenu of een hulpscherm
  wordt weergegeven, kunt u met deze knoppen
  menu-items en instellingswaarden selecteren.
  s Introductiehandleiding, pag.25

  F

  [Help]-knop

  Druk op deze knop om het hulpscherm weer te
  geven en te sluiten. Het hulpscherm geeft aan
  hoe u problemen kunt oplossen. s pag.37

  G

  [Esc]-knop

  Druk op deze knop om de huidige functie te
  stoppen.
  Als deze knop wordt ingedrukt terwijl het
  configuratiemenu wordt weergegeven, geeft de
  projector het vorige menu weer. s pag.25

  H

  [Tele]- en [Wide]knop

  Druk hierop om te schakelen tussen Tele/
  Wide. Als u op de [Tele]-knop drukt, wordt het
  geprojecteerde beeld kleiner. Als u op de
  [Wide]-knop drukt, wordt het beeld groter.
  Als er een configuratiemenu of een
  hulpscherm wordt weergegeven, kunt u met
  deze knoppen menu-items en instellingswaarden
  selecteren. s Introductiehandleiding, pag.25

  I

  [Menu]-knop

  Druk op deze knop om het configuratiemenu
  weer te geven en te sluiten. s pag.25

  G

  E

  F

  Functie

  A

  [t]-knop

  Met deze knop schakelt de projector in en uit.
  s Introductiehandleiding

  B

  Statusindicatiela
  mpjes

  De status van de projector kan worden
  afgelezen aan de kleur van de indicatielampjes
  en of deze knipperen of branden. s pag.38

  C

  [Source Search]knop

  Hiermee schakelt u naar het volgende
  invoerapparaat dat op de projector is
  aangesloten en een beeldsignaal
  doorgeeft. s pag.12

  Functie • Page 8

  8

  Onderdelen en functies

  Afstandsbediening

  Naam

  O

  A
  B
  C
  D
  E
  F

  Naam

  N
  M
  L
  K
  J
  I
  H
  G

  Functie

  Functie

  C

  [Menu]-knop

  D

  [Enter/Auto]-knop Als deze knop tijdens de projectie van
  signaalbeelden van de computer wordt
  ingedrukt, stelt de projector automatisch
  tracking, synchronization, and position
  (frequentieafstemming, synchronisatie en
  positie) in voor een optimale beeldweergave.
  s pag.27
  Als een configuratiemenu of een hulpscherm
  wordt weergegeven, accepteert de projector
  de huidige selectie en gaat verder naar het
  volgende niveau. s pag.25

  E

  [Color Mode]knop

  Bij iedere druk op deze knop verandert de
  kleurmodus. s pag.13

  F

  [E-Zoom]-knop
  (+) (-)

  (+) Vergroot het beeld zonder de
  projectiegrootte te wijzigen.
  (-) Verkleint delen van beelden die met de
  [+]-knop zijn vergroot. s pag.18

  G

  [A/V Mute]-knop

  Hiermee schakelt u video en audio in en uit.
  s pag.14
  Als u deze knop ongeveer 5 seconden
  ingedrukt houdt, wordt het scherm gewist en
  wordt de projectiemodus van "Voorkant" in
  "Voor/bovenkant" gewijzigd. s pag.29

  H

  [Freeze]-knop

  Druk op deze knop om het beeld te pauzeren
  of te hervatten. s pag.14

  Druk op deze knop om het configuratiemenu
  weer te geven en te sluiten. s pag.25

  A

  [Power]-knop

  Met deze knop schakelt de projector in en uit.
  s Introductiehandleiding

  I

  [Aspect]-knop

  B

  [Source Search]knop

  Hiermee schakelt u naar het volgende
  invoerapparaat dat op de projector is
  aangesloten en een beeldsignaal
  doorgeeft. s pag.12

  Bij iedere druk op deze knop verandert de
  hoogte-breedteverhoudingg. s pag.15

  J

  Numerieke
  knoppen

  Gebruik deze knoppen om een wachtwoord in
  te voeren. s pag.20 • Page 9

  9

  Onderdelen en functies

  Naam

  Functie

  K

  [Volume -/l]-knop Druk op [Volume -/l] om het volume te
  [Volume +/r]verlagen en op [Volume +/r] om het volume te
  knop
  verhogen.
  Als er een configuratiemenu of een
  hulpscherm wordt weergegeven, kunt u met
  deze knoppen menu-items en instellingswaarden
  selecteren. s Introductiehandleiding, pag.25

  L

  [Esc]-knop

  Druk op deze knop om de huidige functie te
  stoppen. Als deze knop wordt ingedrukt terwijl
  het configuratiemenu wordt weergegeven,
  geeft de projector het vorige menu weer.
  s pag.25

  M

  [Help]-knop

  Druk op deze knop om het hulpscherm weer te
  geven en te sluiten. Het hulpscherm geeft aan
  hoe u problemen kunt oplossen. s pag.37

  N

  [u]- en [d]-knop

  Als er een configuratiemenu of een
  hulpscherm wordt weergegeven, kunt u met
  deze knoppen menu-items en instellingswaarden
  selecteren. s pag.25

  O

  LED
  Zendt signalen van de afstandsbediening naar
  afstandsbediening de projector. s Introductiehandleiding

  Onderkant
  A

  C

  B
  Naam

  A
  B
  C

  Functie

  Bevestigingspunten Bevestig de optionele plafondbeugel hier als
  voor ophangbeugel u de projector aan het plafond wilt ophangen.
  (5 punten)
  s pag.49, 63
  Achterste voet
  Draai de achterste voet naar beneden of naar
  (2 punten)
  boven om de horizontale helling in te stellen.
  s Introductiehandleiding
  Installatiepunt
  Haal hier een in de handel verkrijgbaar
  beveiligingskabel beveiligingskabel door als u uw projector wilt
  vastleggen aan een vast object. s pag.23 • Page 10

  Nuttige functies
  In dit hoofdstuk wordt ingegaan op nuttige functies voor het geven van presentaties e.d. en op de
  beveiligingsfuncties.

  De projectiemodus wijzigen .............................. 11

  Beveiligingsfuncties ...........................................19

  Het geprojecteerde beeld wijzigen (Bron zoeken) .... 12

  • Gebruikers beheren (Wachtwoordbeveiliging) ............. 19

  Functies voor het verbeteren van projecties..... 13
  • De projectiekwaliteit selecteren
  (Kleurmodus selecteren)...................................................13
  • Tijdelijk het beeld en geluid onderdrukken (A/V Mute)....14
  • Het beeld bevriezen (Bevriezen) ......................................14
  • Hoogte-breedteverhouding wijzigen (Hoogte-breedte) ....15
  "Automatisch" ................................................................................15
  "Normaal", "16:9", "Zoom"............................................................15
  "Volledig", "Tot"............................................................................16

  • Deel van het beeld vergroten (E-Zoom) ..........................18

  Manieren van wachtwoordbeveiliging........................................... 19
  Wachtwoordbeveiliging instellen .................................................. 19
  Wachtwoord invoeren .................................................................... 21

  • Bediening beperken (Bedieningsvergrendeling)............ 22
  • Antidiefstalvergrendeling ................................................ 23
  Kabelslot installeren....................................................................... 23 • Page 11

  De projectiemodus wijzigen
  De standaard projectiemodus is "Voorkant" waarbij de projector
  tegenover het scherm is opgesteld. Voor plafondprojectie wijzigt u de
  projectiemodus als volgt in "Voor/bovenkant".
  Procedure

  Houd de "A/V Mute"-knop op de afstandsbediening
  ongeveer 5 seconden ingedrukt.
  Het scherm wordt gewist en de projectiemodus wordt gewijzigd van
  "Voorkant" in "Voor/bovenkant". s pag.29

  11 • Page 12

  Het geprojecteerde beeld wijzigen (Bron zoeken)
  De projector detecteert automatisch signalen die door een
  aangesloten apparaat worden doorgegeven, en projecteert het door
  dit apparaat doorgegeven beeld. Het gewenste beeld wordt sneller
  geprojecteerd, doordat ingangen waarop geen signaal binnenkomt,
  worden overgeslagen.
  Computer1

  Computer2

  S-video

  Video

  De ingangspoort die geen beeldsignaal
  doorgeeft wordt overgeslagen.

  Procedure

  Als uw videoapparatuur is aangesloten, start het afspelen dan voordat
  u het ingangssignaal wijzigt.
  Op de afstandsbediening

  Op het bedieningspaneel

  Als er twee of meer apparaten zijn aangesloten, druk dan op de
  [Source Search]-knop totdat het gewenste beeld wordt
  weergegeven.

  q

  Onderstaand scherm toont de status van beeldsignalen en
  wordt weergegeven als alleen het momenteel weergegeven
  beeld beschikbaar is of als er geen beeldsignaal is
  gevonden. U kunt de ingangspoort van het apparaat dat u
  wilt gebruiken selecteren. Als u binnen 10 seconden niets
  selecteert, wordt het scherm gesloten.

  12 • Page 13

  Functies voor het verbeteren van projecties
  De projectiekwaliteit selecteren (Kleurmodus
  selecteren)
  Voor optimale beeldkwaliteit selecteert u de instelling die het beste past
  bij de omgeving waarin u projecteert. De helderheid van het beeld is
  afhankelijk van de geselecteerde modus.
  Modus
  Dynamisch

  Presentatie

  Theater

  Foto

  Sport

  sRGBg
  Schoolbord

  Whiteboard

  Toepassing
  Deze modus is ideaal voor goed verlichte kamers.
  Dit is de helderste modus, die goed schaduwtinten
  weergeeft.
  Deze modus is ideaal voor het geven van
  presentaties met kleurmateriaal in goed verlichte
  kamers.
  Ideaal voor het kijken naar films in een donkere
  kamer. Deze modus geeft de beelden een natuurlijke
  toon.
  (Bij doorgave van computerbeelden)
  Ideaal voor het projecteren van stilstaande beelden,
  zoals foto's, in een goed verlichte kamer. De beelden
  zijn goed belicht en hebben een goed contrast.
  (Bij doorgave van componentvideo-, S-video- of
  composietvideobeelden)
  Ideaal voor het kijken naar tv-programma's in een
  goed verlichte kamer. De beelden zijn goed belicht
  en levensecht.
  Ideaal voor beelden die voldoen aan de sRGBkleurenstandaard.
  Bij deze instelling krijgen beelden ook bij projectie
  op een (groen) schoolbord een natuurlijke toon, net
  als op een normaal scherm.
  Deze modus is ideaal voor het geven van
  presentaties met behulp van een whiteboard.

  Procedure
  Afstandsbediening

  Bij iedere druk op deze knop wordt de naam van de kleurmodus
  weergegeven en wijzigt de kleurmodus.

  Als u op de knop drukt terwijl de naam van de kleurmodus wordt
  weergegeven, wordt de volgende kleurmodus weergegeven.

  q

  U kunt de kleurmodus ook instellen met "Kleurmodus" in
  het menu "Beeld" van het configuratiemenu. s pag.26

  13 • Page 14

  14

  Functies voor het verbeteren van projecties

  Tijdelijk het beeld en geluid onderdrukken (A/V Mute)
  U kunt deze functie gebruiken als u de aandacht van het publiek wilt
  richten op wat u zegt, of als u bij presentaties vanaf een computer geen
  informatie wilt tonen terwijl u bestanden wisselt.

  Het beeld bevriezen (Bevriezen)
  Als het bewegende beeld in het scherm wordt bevroren, blijft de projectie
  doorlopen en kunt u een bewegend beeld frame voor frame, als foto
  projecteren. U kunt deze functie ook gebruiken om tussentijds
  handelingen uit te voeren, bijvoorbeeld als u tijdens presentaties vanaf een
  computer bestanden wilt wisselen zonder beeld te projecteren.
  Procedure
  Afstandsbediening

  Procedure
  Afstandsbediening

  Elke keer als u op deze knop drukt, wordt de bevriesfunctie in- of
  uitgeschakeld.
  Elke keer dat u op deze knop drukt, wordt A/V Mute (A/V dempen) in- of
  uitgeschakeld.

  q

  • Als u deze functie gebruikt terwijl u bewegende beelden
  projecteert, worden de beelden en het geluid niet stopgezet
  en kunt u niet terugkeren naar het punt waar A/V Mute
  werd ingeschakeld.
  • Met de afstandsbediening kunt u aangeven of u tijdens het
  dempen van audio en video een zwart of blauw scherm of
  een logo wilt zien. U doet dit met de instelling
  "Uitgebreid" - "Weergeven" - "A/V dempen" in het
  configuratiemenu. s pag.29

  q

  • Het afspelen van de audio stopt niet.
  • Het apparaat dat de beelden afspeelt, stopt niet met het
  afspelen van de bewegende beelden als het scherm
  bevroren is. U kunt de projectie dus niet hervatten vanaf
  het punt waar het beeld is gestopt.
  • Als u op de [Freeze]-knop drukt terwijl het
  configuratiemenu of een hulpscherm wordt afgebeeld,
  wordt het weergegeven configuratiemenu of hulpscherm
  afgesloten.
  • De bevriesfunctie werkt als E-Zoom wordt gebruikt. • Page 15

  15

  Functies voor het verbeteren van projecties

  Hoogte-breedteverhouding wijzigen (Hoogte-breedte)
  De hoogte-breedteverhoudingg is de verhouding tussen de lengte en de breedte van een beeld. Op deze projector kunt u de verhouding wijzigen via de
  [Aspect]-knop op de afstandsbediening. De hoogte-breedteverhouding kan in zes standen worden ingesteld; "Automatisch", "Normaal", "16:9", "Volledig",
  "Zoom", en "Tot". Door de hoogte-breedteverhouding aan te passen, kunt u de beste projectie van een bepaald ingangssignaal verkrijgen. Zie onderstaande
  uitleg voor het instellen van de hoogte-breedteverhouding.

  f "Automatisch"
  In de instelling "Automatisch " wordt de projectiemodus als volgt aangepast aan het signaal.
  • 4:3-ingangssignaal: Normaal
  • Gecomprimeerd opgenomen ingangssignaal: 16:9
  • Letterboxing-ingangssignaal: Zoom
  *1 "Automatisch" kan niet worden gebruikt voor beelden vanaf een computer en sommige componentvideosignalen.
  *2 "Normaal" wordt toegepast als het aangesloten apparaat niet voldoet aan de EIAJ-normen.

  f "Normaal", "16:9", "Zoom"
  De volgende tabel geeft een overzicht van het ingangssignaal, de aanbevolen hoogte-breedteverhouding en de werking.
  Ingangssignaal

  Aanbevolen hoogtebreedteverhouding

  Werking

  Beeld

  Opmerkingen

  Voor 4:3-beeld
  1280

  800

  • Normale tv-uitzending
  • Beeld van standaardformaat
  (4:3)
  • Computerbeeld (inclusief
  16:10 WXGA-beelden)

  Normaal

  Maakt volledig gebruik
  van het projectiegebied
  terwijl de hoogtebreedteverhouding van het Voor 16:9-beeld
  ingangsbeeld wordt
  gehandhaafd.

  720

  1067

  1280

  800

  Tijdens de projectie van een 4:3-beeld is
  links en rechts een zwarte rand zichtbaar.
  Tijdens de projectie van een HDTV-beeld
  is de hoogte-breedteverhouding 16:9 en is
  aan de boven- en onderkant een zwarte
  rand zichtbaar.
  Tijdens de projectie van een 16:10-beeld
  wordt het volledige projectiegebied
  gebruikt. • Page 16

  16

  Functies voor het verbeteren van projecties

  Ingangssignaal

  Gecomprimeerd opgenomen
  beelden zoals van een
  videocamera of DVDsoftware

  Aanbevolen hoogtebreedteverhouding

  16:9

  Werking

  Beeld

  Opmerkingen

  Gecomprimeerd opgenomen beelden
  (beelden die in de "squeeze"-modus zijn
  opgenomen worden voor weergave
  De hoogtebreedteverhouding van het uitgerekt tot 16:9)
  ingangsbeeld wordt
  1280
  geconverteerd naar 16:9
  zodat de volledige breedte
  van het projectiegebied
  800
  720
  wordt gebruikt.

  Letterboxing-beeld van een DVD en
  dergelijke.

  Letterboxing-beeld van een
  DVD en dergelijke

  Zoom

  Maakt volledig gebruik
  van de breedte van het
  projectiegebied terwijl de
  hoogte-breedteverhouding
  van het ingangsbeeld
  wordt gehandhaafd.

  Tijdens de projectie van een 4:3-beeld
  wordt het beeld horizontaal uitgerekt.

  1280

  Tijdens de projectie van een 4:3-beeld
  worden de boven- en onderkant van het
  beeld afgesneden.

  1280

  720

  800

  720

  1280

  800

  960

  80

  800

  80

  Schermformaten worden aangeduid in aantal dots.

  f "Volledig", "Tot"
  Als u "Volledig" instelt, maakt het geprojecteerde beeld gebruik van de volledige breedte van het projectiegebied. De hoogte-breedteverhouding wordt niet
  gehandhaafd. Stel "Volledig" in als u het volledige projectiegebied wilt gebruiken voor de projectie van een ingangssignaal.
  • Tijdens de projectie van een 4:3-beeld wordt het beeld horizontaal uitgerekt.
  Als "Tot" is ingesteld, worden de hoogte-breedteverhouding en de resolutie van het ingangsbeeld gehandhaafd. Stel "Tot" in als u een beeld ongewijzigd wilt
  projecteren, zonder het ingangssignaal te vergroten of te verkleinen.
  • Omdat ingangsbeelden met een resolutie van maximaal 1280 ^ 800 dots kleiner zijn dan het projectiegebied is een zwarte rand zichtbaar aan de boven- en
  onderkant en aan de linker- en rechterkant.
  • Van ingangsbeelden met een resolutie van meer dan 1280 ^ 800 dots worden de randen afgesneden. • Page 17

  Functies voor het verbeteren van projecties

  Procedure
  Afstandsbediening

  Bij iedere druk op de knop wordt de naam van de hoogte-breedteverhouding
  weergegeven en verandert de hoogte-breedteverhouding.

  q

  U kunt dit ook instellen met "Hoogte-breedte" in het menu
  "Signaal" van het configuratiemenu. s pag.27

  17 • Page 18

  18

  Functies voor het verbeteren van projecties

  Deel van het beeld vergroten (E-Zoom)
  Met deze functie kunt u het beeld vergroten om het in detail te kunnen
  bekijken. Dit kan vooral handig zijn bij grafieken en tabellen.

  het kruis naar het gebied van het beeld
  B Verplaats
  dat u wilt vergroten.
  Afstandsbediening

  Kruis

  Procedure

  A E-zoom inschakelen.

  C Vergroten.

  Afstandsbediening

  Afstandsbediening

  Iedere keer als u op deze knop drukt, wordt het gebied vergroot.
  U kunt versneld vergroten door de knop ingedrukt te houden.
  U kunt het vergrote beeld verkleinen door de [-]-knop in te
  drukken.
  Druk op de [Esc]-knop om te annuleren.

  q

  • De vergrotingsverhouding verschijnt in beeld. Het
  geselecteerde gebied kan in 25 stappen 1 tot 4 keer worden
  vergroot.
  • U kunt door het beeld bewegen met [u], [d], [l] en [r]. • Page 19

  Beveiligingsfuncties
  De projector beschikt over de volgende geavanceerde
  beveiligingsfuncties.
  • Wachtwoordbeveiliging
  U kunt het aantal gebruikers van de projector beperken.
  • Toetsvergrendeling
  U kunt voorkomen dat personen zonder toestemming de instellingen
  op de projector wijzigen.
  • Antidiefstalvergrendeling
  De projector is uitgerust met diverse antidiefstalbeveiligingen.

  Gebruikers beheren (Wachtwoordbeveiliging)
  Als Wachtwoordbeveiliging is ingeschakeld kunnen personen die het
  wachtwoord niet kennen de projector niet gebruiken voor het projecteren
  van beelden, zelfs niet als de projector is ingeschakeld. Bovendien kan het
  gebruikerslogo dat wordt weergegeven als u de projector inschakelt, niet
  worden gewijzigd. Dit heeft een antidiefstalfunctie omdat de projector ook
  na diefstal niet kan worden gebruikt. Als u de projector aanschaft, is
  Wachtwoordbeveiliging niet ingeschakeld.

  19
  3. "Netwerkbeveil."
  Wanneer "Netwerkbeveil." is ingeschakeld ("Aan"), is wijziging van de
  instellingen onder "Netwerk" in het configuratiemenu niet toegestaan.

  f Wachtwoordbeveiliging instellen
  Gebruik de volgende procedure om de Wachtwoordbeveiliging in te
  stellen.
  Procedure

  de [Freeze]-knop ongeveer vijf seconden
  A Houd
  ingedrukt.
  Het instellingenmenu voor wachtwoordbeveiliging wordt
  weergegeven.
  Afstandsbediening

  f Manieren van wachtwoordbeveiliging
  Er zijn drie manieren om wachtwoordbeveiliging in te stellen, afhankelijk
  van het gebruik van de projector.
  1. "Inschakelbeveiliging"
  Als "Inschakelbeveiliging" is ingeschakeld ("Aan") moet het
  wachtwoord telkens worden ingevoerd wanneer de voedingskabel van
  de projector sinds de laatste ingave van het wachtwoord uit het
  stopcontact is gehaald. Als het verkeerde wachtwoord wordt ingevoerd,
  zal de projectie niet starten.
  2. "Gebr. logo beveil."
  Als "Gebr. logo beveil." is ingeschakeld ("Aan"), is wijziging van de
  volgende instellingen niet toegestaan.
  • Een gebruikerslogo opnemen
  • Instellingen voor "Achtergrond weerg.", "Opstartscherm", en "A/V
  dempen" onder "Weergeven" in het configuratiemenu.

  q

  • Als Wachtwoordbeveiliging al is ingeschakeld, moet u het
  wachtwoord invoeren.
  Als het ingevoerde wachtwoord juist is, wordt het
  instellingenmenu voor wachtwoordbeveiliging
  weergegeven.
  s "Wachtwoord invoeren" pag.21
  • Als het wachtwoord is ingesteld, plak dan de beveiligdmet-wachtwoord-sticker als extra afschrikmiddel op een
  zichtbare plaats op de projector. • Page 20

  20

  Beveiligingsfuncties

  B Schakel "Inschakelbeveiliging".

  (1) Selecteer "Inschakelbeveiliging" en druk vervolgens op de
  [Enter]-knop.
  (2) Selecteer "Aan" en druk vervolgens op de [Enter]-knop.
  (3) Druk op de [Esc]-knop.

  C Schakel "Gebr. logo beveil." in.
  D

  (1) Selecteer "Gebr. logo beveil." en druk vervolgens op de
  [Enter]-knop.
  (2) Selecteer "Aan" en druk vervolgens op de [Enter]-knop.
  (3) Druk op de [Esc]-knop.

  Schakel "Netwerkbeveil.".
  (1) Selecteer "Netwerkbeveil." en druk vervolgens op de
  [Enter]-knop.
  (2) Selecteer "Aan" en druk vervolgens op de [Enter]-knop.
  (3) Druk op de [Esc]-knop.

  E Het wachtwoord instellen

  (1) Selecteer "Wachtwoord" en druk vervolgens op de [Enter]-knop.
  (2) Wanneer de melding "Wachtwoord wijzigen?" wordt
  weergegeven, selecteert u "Ja" en drukt u op de [Enter]-knop.
  De standaardinstelling voor het wachtwoord is "0000". Wijzig
  dit in het door u gekozen wachtwoord. Als u "Nee" selecteert,
  wordt het in stap 1 getoonde menu voor het instellen van de
  wachtwoordbeveiliging opnieuw weergegeven.

  (3) Voer met de numerieke knoppen een viercijferig getal in. Het
  ingevoerde nummer wordt weergegeven als "* * * *". Als u het
  vierde cijfer invoert, wordt het bevestigingsscherm weergegeven.
  Afstandsbediening

  Numerieke knoppen

  (4) Voer het wachtwoord opnieuw in.
  De melding "Het nieuwe wachtwoord is opgeslagen." wordt
  weergegeven.
  Als u een onjuist wachtwoord invoert, verschijnt er een
  melding dat u het wachtwoord opnieuw moet invoeren. • Page 21

  Beveiligingsfuncties

  f Wachtwoord invoeren
  Als het wachtwoordinvoerscherm wordt weergegeven, voer dan met de
  numerieke knoppen op de afstandsbediening het wachtwoord in.
  Procedure

  Voer met de numerieke knoppen het wachtwoord in.
  Als u het juiste wachtwoord invoert, start de projectie.

  Let op
  • Als u drie keer achter elkaar een onjuist wachtwoord invoert,
  wordt de melding "De projector wordt vergrendeld." ongeveer vijf
  minuten lang weergegeven, waarna de projector in standbymodus gaat. Als dit gebeurt, haal dan de voedingskabel van de
  projector uit het stopcontact, steek de kabel er vervolgens weer in
  en schakel de projector weer in. De projector geeft het
  wachtwoordinvoerscherm opnieuw weer zodat u het juiste
  wachtwoord kunt invoeren.
  • Als u het wachtwoord bent vergeten, schrijf dan het nummer dat
  achter "Code opvragen: xxxxx" op het scherm verschijnt op en
  neem contact op met het dichtstbijzijnde adres dat is opgenomen
  in Service- en ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson
  Projector
  • Als u bovenstaande handeling blijft herhalen en het onjuiste
  wachtwoord dertig keer achter elkaar invoert, dan wordt de
  volgende melding weergegeven en zal de projector geen
  wachtwoorden meer accepteren. "De bediening van de projector
  wordt geblokkeerd. Neem contact op met Epson zoals beschreven
  in uw documentatie." s Adressenlijst Epson Projector

  21 • Page 22

  22

  Beveiligingsfuncties

  Bediening beperken (Bedieningsvergrendeling)
  Ga als volgt te werk om de knoppen op het bedieningspaneel te blokkeren.
  • Voll. vergrend.
  Alle knoppen op het bedieningspaneel zijn geblokkeerd. U kunt de
  projector via het bedieningspaneel niet meer bedienen, inclusief in- en
  uitschakelen.
  • Toetsvergrendeling
  Alle knoppen op het bedieningspaneel, behalve de [t]-knop, zijn
  geblokkeerd.
  Dit is nuttig op evenementen of shows waar u alle knoppen wilt
  deactiveren en alleen wilt projecteren, of op scholen waar u de
  knopbediening wilt beperken. De projector kan nog steeds bediend
  worden met de afstandsbediening.

  In de infobalk onder het menu ziet u welke knoppen u kunt
  gebruiken en waar ze voor dienen.

  B Selecteer "Voll. vergrend." of "Toetsvergrend.".

  Procedure

  op de [Menu]-knop en selecteer "Instellingen" A Druk
  "Toetsvergrendeling" in het configuratiemenu.
  s "Het configuratiemenu gebruiken" pag.25
  Op de afstandsbediening

  "Ja" als het bevestigingsbericht wordt
  C Selecteer
  weergegeven.
  De knoppen op het bedieningspaneel worden geblokkeerd volgens
  de door u gekozen instellingen.

  Op het bedieningspaneel

  q

  Er zijn twee manieren om de blokkering van het
  bedieningspaneel op te heffen.
  • Selecteer met de afstandsbediening "Uit" onder
  "Instellingen" - "Toetsvergrendeling" in het
  configuratiemenu.
  • Wanneer u de [Enter]-knop op het bedieningspaneel
  ongeveer zeven seconden ingedrukt houdt, verschijnt er
  een melding en wordt de blokkering opgeheven. • Page 23

  23

  Beveiligingsfuncties

  Antidiefstalvergrendeling
  Aangezien projectors vaak worden geïnstalleerd met ophangbeugels en in
  ruimtes zonder toezicht worden achtergelaten, is het mogelijk dat iemand
  probeert de projector mee te nemen en daarom is de projector uitgerust
  met de volgende beveiligingsvoorzieningen.
  • Beveiligingssleuf
  De beveiligingssleuf is compatibel met het door Kensington
  geproduceerde Microsaver Security System. Meer informatie over het
  Microsaver Security System vindt u op de homepage van Kensington
  http://www.kensington.com/.
  • Installatiepunt beveiligingskabel
  Een in de handel verkrijgbaar antidiefstal-kabelslot kan door het
  installatiepunt worden gehaald om de projector vast te leggen aan een
  tafel of zuil.

  f Kabelslot installeren
  Haal een antidiefstal-kabelslot door het installatiepunt.
  Zie de documentatie die met het kabelslot is meegeleverd voor instructies
  over het vergrendelen. • Page 24

  Configuratiemenu
  In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het gebruik van het configuratiemenu en de daarin opgenomen functies.

  Het configuratiemenu gebruiken....................... 25
  Lijst met functies ................................................ 26
  Beeld-menu ........................................................................26
  Signaal-menu .....................................................................27
  Instellingen-menu..............................................................28
  Uitgebreid-menu................................................................29
  Netwerk-menu ...................................................................31
  Informatie-menu ...............................................................34
  Resetten-menu ...................................................................35 • Page 25

  Het configuratiemenu gebruiken
  hoofdmenu
  A Uit
  selecteren

  submenu
  B Uit
  selecteren

  25

  geselecteerde
  C Het
  item wijzigen

  D Afsluiten

  Hoofdmenu

  Infobalk
  Submenu (Settings) (Instellingen)

  Gebruikte knoppen
  Op het bedieningspaneel
  Selecteer de te wijzigen instellingen

  Op de afstandsbediening • Page 26

  Lijst met functies

  26

  Beeld-menu
  Welke items kunnen worden ingesteld is afhankelijk van het beeldsignaal dat op dat moment wordt geprojecteerd (zie onderstaande schermafdrukken).
  De instellingsgegevens worden voor elk beeldsignaal opgeslagen.
  Computerbeeld

  Submenu
  Kleurmodus
  Helderheid
  Contrastg
  Kleurverzadiging
  Tint
  Scherpte
  Kleuraanpassing

  Resetten

  Componentvideog/Composietvideog/S-videog

  Functie
  Stel hier de beeldkwaliteit in die bij uw omgeving past. s pag.13
  Stel hier de helderheid van het beeld in.
  Stel hier het verschil in tussen licht en schaduw in het beeld.
  Stel hier de kleurverzadiging voor het beeld in.
  (Deze instelling is alleen beschikbaar als u composietvideosignaal/S-videosignaal gebruikt en NTSC-signalen worden doorgegeven.)
  Stel hier de kleurschakering in.
  Stel hier de scherpte van het beeld in.
  Wijzig hier een van de volgende instellingen
  Abs. kleurtemperatuur: U stelt hier de totale kleurschakering voor het beeld in. U kunt hier kleurenschakeringen in 10 stappen van 5.000 K tot
  10.000 K instellen. Als u een hoge waarde selecteert krijgt het beeld een blauwe kleurschakering. Als u een lage waarde selecteert krijgt het
  beeld een rode kleurschakering.
  Rood, Groen, Blauw: U kunt de verzadiging van elke kleur afzonderlijk instellen.
  (Dit item kan niet worden geselecteerd als "sRGBg" is geselecteerd als instelling onder "Kleurmodus" in het "Beeld"-menu.)
  Hier kunt u alle functies die u in het "Beeld"-menu hebt ingesteld herstellen naar hun standaardwaarden. Zie s pag.35 als u de standaardwaarden
  van alle menu-items wilt herstellen. • Page 27

  27

  Lijst met functies

  Signaal-menu
  Welke items kunnen worden ingesteld is afhankelijk van het beeldsignaal dat op dat moment wordt geprojecteerd (zie onderstaande schermafdrukken).
  De instellingsgegevens worden voor elk beeldsignaal opgeslagen.
  Computerbeeld

  Submenu
  Autom. configuratie
  Resolutie
  Trackingg
  Sync.g
  Positie
  Progressiefg
  Computer1-ingang
  Computer2-ingang
  Videosignaal
  Hoogte-breedte
  Resetten

  Componentvideog

  Composietvideog/S-videog

  Functie
  Als het invoersignaal verandert, kunt u instellen dat het beeld automatisch de optimale status kiest (Aan of niet (Uit)). s pag.44
  Als "Automatisch" is ingesteld, wordt de resolutie van het ingangssignaal automatisch bepaald. Als "Breed" is ingesteld, worden alle ingangssignalen
  als brede signalen behandeld. Als "Normaal" is ingesteld, worden alle ingangssignalen als 4:3-signalen behandeld. Als de hoogte-breedteverhouding
  van het beeld wordt verstoord of als de weergavestand wordt gewijzigd in "Automatisch" past u de instelling aan de ingangsbron aan.
  Hier kunt u het computerbeeld aanpassen als er verticale strepen in het beeld verschijnen. s pag.44
  Hier kunt u het computerbeeld aanpassen als het beeld flikkert of wazig is, of als er interferentie optreedt. s pag.44
  Hier kunt u de positie van het venster naar boven, naar beneden, naar links en naar rechts bijstellen als een deel van het beeld niet wordt geprojecteerd.
  (Componentvideo kan alleen worden ingesteld als 480i/576i-signalen worden doorgegeven)
  Uit: IP-conversie wordt voor elk veld in het beeld uitgevoerd. Dit is ideaal voor het weergeven van beelden met veel beweging.
  Aan: interliniëringg (i) signalen worden geconverteerd naar progressieveg (p) signalen. Dit is ideaal voor het weergeven van stilstaande beelden.
  U kunt het ingangssignaal van de ingangspoort van Computer1 of Computer2 gebruiken.
  Als hier "Automatisch" is geselecteerd, wordt het invoersignaal automatisch volgens het aangesloten apparaat ingesteld.
  Als de kleuren niet juist worden weergegeven bij de instelling "Automatisch", selecteer dan het signaal van het aangesloten apparaat.
  Als hier "Autom." is geselecteerd, worden videosignalen automatisch herkend. Als de instelling "Autom." leidt tot problemen zoals interferentie
  of het ontbreken van beeld, selecteer dan het signaal van het aangesloten apparaat.
  U kunt hier de hoogte-breedteverhoudingg voor geprojecteerde beelden instellen. s pag.15
  U kunt hier alle functies die u in het menu "Signaal" hebt ingesteld herstellen naar hun standaardwaarden, behalve voor "Computer1-ingang" en
  "Computer2-ingang".
  Zie s pag.35 als u de standaardwaarden van alle menu-items wilt herstellen. • Page 28

  Lijst met functies

  28

  Instellingen-menu

  Submenu
  Keystone
  Zoomen
  Toetsvergrendeling
  Helderheidsaanp.

  Volume
  Externe receiver

  Testpatroon

  Resetten

  Functie
  U kunt verticale trapeziumvertekening (keystone) in beelden corrigeren. s Introductiehandleiding
  Stelt de beeldgrootte in. (Tele/Wide)
  U kunt dit gebruiken om het gebruik van het bedieningspaneel van de projector te beperken. s pag.22
  U kunt hier de helderheid van de projectorlamp op een of twee manieren regelen.
  Selecteer "Laag" als de geprojecteerde beelden te helder zijn zoals bijvoorbeeld wanneer de geprojecteerde beelden in een donkere kamer of op
  een klein scherm worden geprojecteerd. Als "Laag" wordt geselecteerd, worden de hoeveelheid verbruikte elektriciteit en de bedrijfsduur van de
  projectorlamp als volgt gewijzigd, terwijl ook de ventilatorruis afneemt. Elektriciteitsverbruik: ongeveer een vermindering van 35 W, levensduur
  projectorlamp: ongeveer 1,5 keer langer
  U kunt hier het volume aanpassen.
  U kunt de ontvangst van het werkingssignaal van de afstandsbediening begrenzen.
  Als u het gebruik van de afstandsbediening wilt verbieden, of als de afstandsbediening te dicht bij een fluorescerende lichtbron is, kunt u instellen
  dat de afstandsbediening die u niet wilt gebruiken of die storingen ondervindt, wordt gedeactiveerd.
  Als de projector wordt ingesteld, verschijnt een testpatroon zodat u de projectie kunnen bijstellen zonder andere apparatuur aan te sluiten. Terwijl
  het testpatroon wordt weergegeven, kunnen zoom, scherpstelling en keystone worden aangepast en gecorrigeerd.
  Druk op de knop [Esc] op de afstandsbediening of het bedieningspaneel om het testpatroon te annuleren.
  U kunt hier alle functies die u in het "Instellingen"-menu hebt ingesteld herstellen naar hun standaardwaarden.
  Zie s pag.35 als u de standaardwaarden van alle menu-items wilt herstellen. • Page 29

  Lijst met functies

  29

  Uitgebreid-menu

  Submenu
  Weergeven

  Gebruikerslogo*1
  Projectie

  Bewerking

  Functie
  Hier kunt u instellingen vastleggen voor het venster van de projector.
  Bericht: U kunt hier instellen of u de naam van de bron wilt weergeven (Aan) of niet (Uit) als u de invoerbron wijzigt, de naam van de
  kleurmodus als u de kleurmodus wijzigt, of er een melding wordt gegeven bij geen beeldsignaal, enzovoort.
  Achtergrond weerg.*1: U kunt hier de schermstatus instellen op "Zwart", "Blauw" of "Logo" als er geen signaal wordt ontvangen.
  Opstartscherm*1: U kunt hier instellen of u het opstartscherm (het beeld dat wordt geprojecteerd als de projector wordt gestart) wilt weergeven
  (Aan) of niet (Uit).
  A/V dempen*1: Tijdens A/V Mute (dempen) kunt u het scherm dat uw wilt weergeven instellen op "Zwart", "Blauw" of "Logo".
  U kunt het gebruikerslogo dat als achtergrond en tijdens A/V dempen wordt weergegeven wijzigen. s pag.58
  Afhankelijk van de manier waarop de projector is opgesteld, kunt u een van de volgende instellingen gebruiken. s pag.49
  "Voorkant" "Voor/bovenkant" "Achterkant" "Achter/boven"
  U kunt de instelling als volgt wijzigen door de [A/V Mute]-knop op de afstandsbediening ongeveer vijf seconden ingedrukt te houden.
  "Voorkant" W "Voor/bovenkant"
  "Achterkant" W "Achter/boven"
  Dir. Inschakelen: U kunt hier instellen of u Direct inschakelen wilt inschakelen (Aan) of uitschakelen (Uit).
  Als hier "Aan" is geselecteerd en de voedingskabel van de projector is aangesloten op een stopcontact, wees er dan op verdacht dat de projector
  automatisch wordt ingeschakeld als er plotseling stroomstoten optreden.
  Sluimerstand: Als deze optie is ingesteld op "Aan", wordt de projector automatisch uitgeschakeld wanneer er geen beeldsignaal binnenkomt en
  geen handelingen worden verricht.
  Tijd sluimerstand: Wanneer Sluimerstand is ingesteld op "Aan", kunt u instellen na hoeveel tijd de projector wordt uitgeschakeld (1 tot
  30 minuten).
  Hoogtemodus: Stel deze optie in op "Aan" als u de projector boven de 1.500 m gaat gebruiken. • Page 30

  Lijst met functies
  Submenu
  Stand-by modus

  30

  Functie
  Als u "Netwerk Aan" instelt, kunt u het netwerk en functies beheren terwijl de projector zich in standby-modus bevindt.
  Voor het beheren en controleren van de projectorstatus in het netwerk kunt u SNMPg gebruiken of de "EMP Monitor"-software die bij dit product
  wordt meegeleverd.
  Taal
  U kunt hier de taal van meldingen instellen.
  Resetten
  U kunt hier "Weergeven*1" en "Bewerking*2" in het "Uitgebreid"-menu herstellen naar hun standaardwaarden.
  Zie s pag.35 als u de standaardwaarden van alle menu-items wilt herstellen.
  *1 Als "Gebr. logo beveil." onder "Wachtwoordbeveiliging" is ingesteld op "Aan", kunnen de instellingen voor het gebruikerslogo niet worden gewijzigd. U kunt
  wijzigingen doorvoeren nadat u "Gebr. logo beveil." op "Uit" hebt gezet. s pag.19
  *2 Dit geldt niet voor de "Hoogtemodus". • Page 31

  31

  Lijst met functies

  Netwerk-menu
  Als "Netwerkbeveil." onder "Wachtwoordbeveiliging" is ingesteld op "Aan", wordt er een melding weergegeven en kunnen de instellingen niet worden
  gewijzigd. U kunt wijzigen doorvoeren nadat u "Uit" voor "Netwerkbeveil." hebt ingesteld. s pag.19

  Submenu
  Vast netwerk

  Wachtwoord PJLink
  Wachtwoord
  webcontr.

  Functie
  Hier kunt u netwerkinstellingen opgeven.
  DHCP: U kunt instellen of u DHCP wel (Aan) of niet (Uit) wilt gebruiken.
  Indien ingesteld op "Aan", kunt u niet meer adressen invoeren.
  IP-adres: U kunt het IP-adres invoeren dat aan de projector is toegewezen.*1
  U kunt in elk veld van het adres een getal van 0 tot 255 invoeren. De volgende IP-adressen kunnen echter niet gebruikt worden.
  0.0.0.0, 0.x.x.x, 127.x.x.x, 224.0.0.0 tot 255.255.255.255 (waarbij x een getal van 0 tot 255 is)
  Subnetmasker: U kunt het Subnetmasker invoeren dat aan de projector is toegewezen.*1
  U kunt in elk veld van het adres een getal van 0 tot 255 invoeren. De volgende subnetmaskers kunnen echter niet worden gebruikt.
  0 tot 254.x.x.x. 255.255.255.255
  Gateway-adres: U kunt het IP-adres van de gateway van de projector invoeren.*1
  U kunt in elk veld van het adres een getal van 0 tot 255 invoeren. De volgende gateway-adressen kunnen echter niet gebruikt worden.
  0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 tot 255.255.255.255 (waarbij x een getal van 0 tot 255 is)
  MAC-adres: U kunt het MAC-adres invoeren dat aan de projector is toegewezen.
  Voer hier een wachtwoord in om te gebruiken wanneer u toegang wilt tot de projector met compatibele PJLink-software.*1 s pag.68
  U kunt maximaal 32 alfanumerieke tekens invoeren.
  Voer een wachtwoord in om te gebruiken bij het uitvoeren van instellingen en het beheren van de projector met Web control.*1 U kunt tot
  8 alfanumerieke tekens invoeren.
  Web control is een computerfunctie waarmee u de projector kunt instellen en beheren via de webbrowser op een computer waarop EMP Monitor
  actief is. s EMP Monitor Bedieningshandleiding • Page 32

  32

  Lijst met functies
  Submenu
  SNMPg

  Functie

  U kunt SNMP-instellingen opgeven.
  Trap IP Adres 1/Trap IP Adres 2: U kunt tot twee IP-adressen aanmelden voor de SNMP Trap-melding.
  Het IP-adres dat is aangemeld bij "Trap IP Adres 2" wordt gebruikt als het IP-adres van "Trap IP Adres 1" niet toegankelijk is.
  Om de projector te bewaken met SNMP moet u het SNMP-beheerprogramma op uw computer installeren. SNMP moet door een
  netwerkbeheerder worden beheerd.
  E-mail
  Als dit is ingesteld, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht van problemen of waarschuwingen met betrekking tot de projector.*2
  E-mailmelding: U kunt instellen of u wel (Aan) of niet (Uit) per e-mail op de hoogte gebracht wilt worden.
  SMTP-server: U kunt het IP-adres van de SMTP-server van de projector invoeren.*1
  U kunt in elk veld van het adres een getal van 0 tot 255 invoeren. De volgende IP-adressen kunnen echter niet gebruikt worden.
  127.x.x.x, 224.0.0.0 tot 255.255.255.255 (waarbij x een getal van 0 tot 255 is)
  Poortnummer: U kunt het poortnummer voor de SMTP-server invoeren.*1
  De standaardwaarde is 25. U kunt een getal van 1 tot 65.535 invoeren.
  Bestemmingsadres 1/Bestemmingsadres 2/Bestemmingsadres 3: U kunt het bestemmingsadres (e-mail) en het bericht invoeren*1 voor gebruik
  bij probleemmeldingen of waarschuwingen. U kunt maximaal drie bestemmingen registreren. U kunt tot 32 single-byte alfanumerieke tekens
  voor de mailadressen invoeren.
  Projectornaam
  Hier kunt u een naam voor de projector invoeren. Indien aangesloten op een netwerk, wordt de projector aan de hand van deze naam
  geïdentificeerd.
  AMX Device
  Als deze instelling is ingesteld op "Aan" en de projector is aangesloten op een netwerk kan de projector worden gedetecteerd via AMX Device
  Discoveryg
  Discovery. Stel de instelling in op "Uit" als de projector niet is aangesloten op een AMX-controller of een netwerk waarop AMX Device
  Discovery van de projector mogelijk is.
  Resetten
  U kunt hier alle functies die u in het "Netwerk"-menu hebt ingesteld herstellen naar hun standaardwaarden.
  Zie s pag.35 als u de standaardwaarden van alle menu-items wilt herstellen.
  *1 Bij het invoeren van getallen en wachtwoorden wordt het volgende softwarematige toetsenbord weergegeven. Kantel de knop [u], [d], [l] en [r] op de
  afstandsbediening om de cursor naar de gewenste toets te bewegen en druk vervolgens ter bevestiging op [Enter]. Druk na uw invoer op [Finish] op het toetsenbord
  ter bevestiging. Druk op [Cancel] op het toetsenbord om uw invoer te annuleren.

  Telkens wanneer deze
  toets wordt geselecteerd,
  wordt gewisseld tussen
  hoofdletters en kleine
  letters.

  Telkens wanneer deze toets
  wordt geselecteerd, wijzigen
  de symbooltoetsen voor het
  omkaderde gedeelte. • Page 33

  33

  Lijst met functies

  *2 Wanneer de functie E-mailmelding op "Aan" staat en er doet zich een probleem of waarschuwing voor met betrekking tot de projector, wordt het volgende
  e-mailbericht verzonden.
  Onderwerp: EPSON Projector
  Eerste regel: De naam van de projector waarbij een probleem is opgetreden
  Tweede regel: Het IP-adres van de projector waarbij een probleem is opgetreden
  Derde regel en verder: Details van het probleem
  Regel voor regel worden meer bijzonderheden over het probleem gegeven. De details worden in de volgende tabel uitgelegd.
  Zie "De indicatielampjes aflezen" voor meer informatie over het oplossen van problemen. s pag.38
  Bericht
  Internal error
  Fan related error
  Sensor error
  Lamp timer failure
  Lamp out
  Lamp cover is open.
  Internal temperature error
  High-speed cooling in
  progress
  Lamp replacement
  notification

  Oorzaak
  Interne fout
  Fout: ventilator
  Fout: sensor
  Lamp defect
  Fout: lamp
  Afdekking lamp open
  Fout: hoge temp.
  (Oververhitting)
  Waarsch.: hoge temp.
  Lamp vervangen

  Geen signaal
  De projector ontvangt geen
  No-signal
  beeldsignaal. Controleer de
  aansluitingen en de voeding van
  de aangesloten apparatuur.
  Aan het begin van het bericht staat een plus (+) of min (-).
  (+): Er is een probleem met de projector.
  (-): Het probleem met de projector is opgelost. • Page 34

  34

  Lijst met functies

  Informatie-menu
  Hier kunt u de status van de beeldsignalen die worden geprojecteerd en de status van de projector controleren. Welke items worden weergegeven is
  afhankelijk van het beeldsignaal dat op dat moment wordt geprojecteerd (zie onderstaande schermafdrukken).
  Computerbeeld/Componentvideog

  Submenu
  Lampuren

  Composietvideog/S-videog

  Functie
  U kunt hier de opgetelde bedrijfsuren van de projectorlamp weergeven*.
  Als de lamp aan vervanging toe is, worden de tekens geel weergegeven.
  Bron
  Hier kunt u weergeven vanaf welk apparaat momenteel wordt geprojecteerd.
  Ingangssignaal
  Afhankelijk van de "Bron" kunt u hier de inhoud weergeven van "Computer1" of "Computer2" zoals die in het menu "Signaal" is ingesteld.
  Resolutie
  U kunt hier de invoerresolutie weergeven.
  Videosignaal
  Hier kunt u de inhoud weergeven van "Videosignaal" zoals die in het "Signaal"-menu is ingesteld.
  Vernieuwingssnelh.g Hier kunt u de verversingsfrequentie weergeven.
  Sync.g info
  Hier kunt u de informatie over het beeldsignaal weergeven.
  Deze informatie kan van belang zijn als u technische ondersteuning nodig hebt.
  Status
  Dit betreft informatie over problemen die zich hebben voorgedaan met de projector.
  Deze informatie kan van belang zijn als u technische ondersteuning nodig hebt.
  * De totale gebruikstijd van de projectorlamp wordt voor de eerste 10 uur weergegeven als "0H". Na 10 uur wordt steeds één uur toegevoegd per gebruikt uur. • Page 35

  35

  Lijst met functies

  Resetten-menu

  Submenu
  Alle standaardw.

  Lampuren
  terugzetten

  Functie
  Hier kunt u alle onderdelen van alle menu's herstellen naar hun standaardwaarden.
  De volgende onderdelen worden niet naar hun standaardwaarden hersteld: "Computer1-ingang", "Computer2-ingang", "Gebruikerslogo", alle
  onderdelen in het "Netwerk"-menu, "Lampuren" en "Taal".
  U kunt hier het totale aantal Lampuren wissen en de waarde terugzetten naar "0H". Herstel de waarde als u de projectorlamp vervangt. • Page 36

  Problemen oplossen
  In dit hoofdstuk leest u hoe u problemen kunt opsporen en hoe u ze kunt oplossen.

  De Help-knop gebruiken .................................... 37
  Problemen oplossen .......................................... 38
  • De indicatielampjes aflezen ..............................................38
  t Voedingsindicatielampje brandt rood ........................................39
  i o Indicatielampje brandt of knippert oranje .............................40

  • Als de indicatielampjes geen uitkomst bieden................41
  Problemen met het beeld ................................................................42
  Problemen bij het starten van de projectie .....................................46
  Overige problemen .........................................................................46 • Page 37

  De Help-knop gebruiken
  Als er een probleem optreedt met de projector, kunt u gebruikmaken
  van de Help-functie om het probleem op te lossen. De Help-functie
  wordt op het scherm weergegeven.

  37

  C Bevestig de selectie.

  Op de afstandsbediening

  Op het bedieningspaneel

  Procedure

  A Druk op de [Help]-knop.

  Het hulpscherm wordt weergegeven.
  Op de afstandsbediening

  Op het bedieningspaneel

  Vragen en oplossingen worden op het onderstaande
  schermweergegeven.
  Druk op de [Help]-knop om de Help af te sluiten.

  B Selecteer een menu-item.

  q
  Op de afstandsbediening

  Op het bedieningspaneel

  Als de Help geen oplossing voor het probleem biedt,
  raadpleeg dan "Problemen oplossen" (s pag.38). • Page 38

  Problemen oplossen

  38

  Als u een probleem hebt met de projector, controleer dan eerst de indicatielampjes op de projector en raadpleeg "De indicatielampjes aflezen"
  verderop in deze handleiding voor meer informatie.
  Als de indicatielampjes niet duidelijk aangeven wat het probleem zou kunnen zijn, raadpleeg dan "Als de indicatielampjes geen uitkomst bieden".
  s pag.41

  De indicatielampjes aflezen
  De projector is uitgerust met drie indicatielampjes die de bedrijfsstatus van de projector aangeven.
  Geeft de bedrijfsstatus weer.
  Oranje

  : Standby
  Als u op de [t]-knop drukt en de projector is in standby-modus, dan start de projectie.
  Groen (knippert) : De projector warmt op
  Het opwarmen duurt ongeveer 30 seconden. Als het opwarmen is afgerond, knippert
  het indicatielampje niet meer.
  Groen
  : De projector warmt op
  Geeft de status van de projectorlamp weer.
  Geeft de interne temperatuur van de projector weer.

  Raadpleeg de tabel op de volgende pagina voor informatie over de betekenis van de indicatielampjes en hoe u de door deze lampjes aangegeven problemen
  kunt oplossen.
  Als geen van de indicatielampjes brandt, controleer dan of de voedingskabel op de juiste manier is aangesloten en of de stroomvoorziening normaal verloopt.
  Als u de voedingskabel loskoppelt, is het mogelijk dat het t indicatielampje nog even blijft branden. Dit duidt niet op een defect. • Page 39

  39

  Problemen oplossen

  f t Voedingsindicatielampje brandt rood

  Probleem

  : Brandt
  Status
  Rood

  : Knippert

  : Uit

  Oorzaak
  Internal Error
  (Interne fout)

  Oplossing of status
  Schakel de projector uit, haal de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact en neem contact op met uw plaatselijke
  dealer of met het dichtstbijzijnde adres in de Service- en Ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson Projector

  Fan Error
  (Ventilatorfout)
  Sensor Error
  (Sensorfout)

  Schakel de projector uit, haal de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact en neem contact op met uw plaatselijke
  dealer of met het dichtstbijzijnde adres in de Service- en Ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson Projector

  Rood
  Rood
  Rood

  Rood
  Rood

  Rood

  Rood
  Rood

  High Temp Error
  (Hogetemperatuurfout)
  (oververhitting)

  De projectorlamp wordt automatisch uitgeschakeld en de projectie stopt. Wacht ongeveer vijf minuten. Na ongeveer vijf
  minuten schakelt de projector over in standby-modus. Controleer daarom de twee volgende punten.
  • Controleer of het luchtfilter en de luchtafvoerventilator schoon zijn en dat de projector niet tegen een muur is geplaatst.
  • Als het luchtfilter verstopt is, reinig het dan of vervang het. s pag.50, 56
  Als de fout zich blijft voordoen nadat u de bovenstaande punten heeft gecontroleerd, schakel dan de projector uit, haal de
  stekker van de voedingskabel uit het stopcontact en neem contact op met uw plaatselijke dealer of met het dichtstbijzijnde
  adres in de Service- en Ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson Projector
  Als u de projector op 1.500 m of hoger gebruikt, stel dan "Hoogtemodus" in op "Aan". s pag.29
  Lamp Error (Lampfout) Controleer de volgende twee punten.
  • Haal de projectorlamp uit de projector en controleer of hij gebroken is. s pag.53
  Lamp Failure
  (Lamp functioneert niet) • Reinig het luchtfilter. s pag.50
  Lamp Cover Open
  Als de projectorlamp niet gebroken is - Plaats de projectorlamp weer in de projector en schakel deze in.
  (Lampdeksel is geopend)
  Als het probleem zich blijft voordoen - Vervang de projectorlamp door een nieuwe en schakel de projector in.
  Als het probleem zich blijft voordoen - Schakel de projector uit, haal de stekker van de voedingskabel uit het
  stopcontact en neem contact op met uw plaatselijke dealer of met het dichtstbijzijnde adres
  in de Service- en Ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson Projector
  Als de projectorlamp gebroken is - Vervang de projectorlamp door een nieuwe of neem contact op met uw
  plaatselijke dealer voor advies. Als u zelf de projectorlamp vervangt, wees dan voorzichtig met de stukjes gebroken glas
  (u kunt niet meer projecteren totdat de projectorlamp is vervangen).
  Controleer of de lampdeksel en de projectorlamp goed zijn geïnstalleerd. s pag.53
  Als de lampdeksel of de projectorlamp niet goed geïnstalleerd zijn, kunt u de projectorlamp niet inschakelen.
  Als u de projector op 1.500 m of hoger gebruikt, stel dan "Hoogtemodus" in op "Aan". s pag.29 • Page 40

  40

  Problemen oplossen

  f i o Indicatielampje brandt of knippert oranje

  Waarschuwing

  : Brandt
  Status
  Rood

  : Knippert

  : Uit

  : Is afhankelijk van de status van de projector

  Oorzaak
  High Temp Warning
  (Waarschuwing voor
  hoge temperatuur)

  Oplossing of status
  (Dit is geen probleem. Als de temperatuur echter opnieuw te hoog wordt, stopt de projectie automatisch.)
  • Controleer of het luchtfilter en de luchtafvoerventilator schoon zijn en dat de projector niet tegen een muur is geplaatst.
  • Als het luchtfilter verstopt is, reinig het dan of vervang het. s pag.50, 56

  Replace Lamp
  (Projectorlamp
  vervangen)

  Vervang de projectorlamp door een nieuwe. s pag.53
  Als u de lamp blijft gebruiken nadat de vervangingsperiode is afgelopen, neemt de kans toe dat de lamp kan exploderen.
  Vervang de projectorlamp zo snel mogelijk door een nieuwe.

  Oranje

  Oranje

  q

  • Als de projector niet op de juiste manier werkt, ook al geven de indicatielampjes aan dat alles normaal functioneert, raadpleeg dan "Als de
  indicatielampjes geen uitkomst bieden" (s pag.41).
  • Als een van de indicatielampjes een status weergeeft die niet in de tabellen wordt beschreven, neem dan contact op met uw plaatselijke
  dealer of met het dichtstbijzijnde adres in de Service- en Ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson Projector • Page 41

  41

  Problemen oplossen

  Als de indicatielampjes geen uitkomst bieden
  Als een van hieronder beschreven problemen zich voordoet en de
  indicatielampjes geen oplossing bieden, raadpleeg dan de betreffende
  pagina.

  Problemen bij het starten van de projectie
  f De projector start niet s pag.46

  Overige problemen
  Problemen met het beeld
  f Geen beeld s pag.42
  De projectie start niet, het projectiegebied is geheel zwart, het
  projectiegebied is geheel blauw, enzovoort.

  f Geen bewegende beelden s pag.42
  De door de computer doorgegeven bewegende beelden worden zwart
  weergegeven en er wordt niets geprojecteerd.

  f De projectie stopt automatisch s pag.42
  f De melding "Niet ondersteund." wordt weergegeven
  s pag.43

  f De melding "Geen signaal." wordt weergegeven s pag.43
  f Vaag of onscherp beeld s pag.43
  f Interferentie of vervormd beeld s pag.44
  Er treden problemen op zoals interferentie, vervorming of zwartwitpatronen.

  f Afgevlakt (lang) of kort beeld of onjuiste verhoudingen
  s pag.44
  Slechts een deel van het beeld wordt weergegeven, of de hoogtebreedteverhouding van het beeld is onjuist, enzovoort.

  f De beeldkleuren zijn niet juist s pag.45
  Het hele beeld heeft een paarsachtige of groenachtige kleur, de beelden
  zijn zwart-wit, de kleuren zijn mat, enzovoort.
  (Computermonitoren en LCD-schermen leveren verschillende prestaties
  op het gebied van kleurenreproductie. De geprojecteerde kleuren komen
  dus mogelijk niet overeen met de kleuren op de monitor. Dit is normaal.)

  f Donker beeld s pag.45
  f Er wordt niets weergegeven op de externe monitor
  s pag.45

  f Geen of te zacht geluid s pag.46
  f De afstandsbediening werkt niet
  s pag.47
  f Er worden geen e-mailberichten
  ontvangen bij problemen met de
  projector s pag.47 • Page 42

  42

  Problemen oplossen

  f Problemen met het beeld
  f Geen beeld
  Controleer
  Hebt u op de [t]-knop gedrukt?
  Zijn de indicatielampjes uitgeschakeld?

  Is A/V dempen ingeschakeld?
  Zijn de instellingen in het configuratiemenu correct?
  Is het geprojecteerde beeld geheel zwart?

  Oplossing
  Druk op de [t]-knop om de projector in te schakelen.
  De voedingskabel is niet op de juiste manier aangesloten of er zijn problemen met de stroomvoorziening.
  Sluit de voedingskabel van de projector op de juiste manier aan. s Introductiehandleiding
  Controleer of het stopcontact en de voedingsbron goed werken.
  Druk op de [A/V Mute]-knop op de afstandsbediening om A/V dempen te annuleren. s pag.14
  Herstel alle instellingen. s "Resetten"-"Alle standaardw." pag.35
  Sommige beelden die worden doorgegeven, zoals schermbeveiliging, kunnen geheel zwart zijn.

  Alleen als er computerbeelden worden geprojecteerd
  Is de instelling voor het beeldsignaal juist?
  Alleen als er videobeelden worden geprojecteerd

  Wijzig de instelling in het signaal dat afkomstig is van het aangesloten apparaat. s "Signaal""Videosignaal" pag.27

  f Geen bewegende beelden
  Controleer
  Oplossing
  Wordt het beeldsignaal van de computer op het LCD-scherm Wijzig het beeldsignaal zodat alleen externe apparaten een signaal kunnen doorgeven. s Raadpleeg de bij
  en de monitor weergegeven?
  uw computer geleverde documentatie.
  Alleen als er beelden van een laptopcomputer of een
  computer met ingebouwd LCD-scherm worden geprojecteerd

  f De projectie stopt automatisch
  Controleer
  Is "Sluimerstand" ingesteld op "Aan"?

  Oplossing
  Druk op de [t]-knop om de projector in te schakelen. Als u "Sluimerstand" niet wilt gebruiken, wijzig de
  instelling dan in "Uit". s "Uitgebreid"-"Bewerking"-"Sluimerstand" pag.29 • Page 43

  43

  Problemen oplossen
  f De melding "Niet ondersteund." wordt weergegeven
  Controleer
  Is de instelling voor het beeldsignaal juist?
  Alleen als er videobeelden worden geprojecteerd
  Komen de resolutie van het beeldsignaal en de
  verversingsfrequentie overeen met de modus?
  Alleen als er computerbeelden worden geprojecteerd

  Oplossing
  Wijzig de instelling in het signaal dat afkomstig is van het aangesloten apparaat. s "Signaal""Videosignaal" pag.27
  Raadpleeg de bij de computer geleverde documentatie voor informatie over het wijzigen van de resolutie
  van het beeldsignaal en verversingsfrequentie van de computer. s "Lijst met ondersteunde
  monitorbeeldschermen" pag.69

  f De melding "Geen signaal." wordt weergegeven
  Controleer
  Zijn de kabels op de juiste manier aangesloten?
  Is de juiste invoerpoort geselecteerd?

  Oplossing
  Controleer of alle benodigde kabels goed zijn aangesloten. s Introductiehandleiding
  Druk op de [Source Search]-knop op de afstandsbediening of het bedieningspaneel om het beeld te
  wijzigen. s pag.12
  Is de computer of het videoapparaat ingeschakeld?
  Schakel het apparaat in.
  Worden de beeldsignalen doorgegeven naar de projector?
  Als de beeldsignalen alleen naar de LCD-monitor van de computer of naar de extra monitor worden
  doorgegeven, moet u de instellingen zodanig wijzigen dat het signaal zowel naar een externe bestemming als
  Alleen als er beelden van een laptopcomputer of een
  naar de computermonitor wordt doorgeven. Bij sommige computermodellen worden de beeldsignalen niet
  computer met ingebouwd LCD-scherm worden geprojecteerd
  meer op de LCD-monitor of extra monitor weergegeven wanneer ze naar een extern apparaat worden
  doorgegeven. s Raadpleeg de bij de computer geleverde documentatie, onder "Signaal doorgeven aan
  externe apparatuur", "Een externe monitor aansluiten" of een vergelijkbare titel.
  Als u de externe apparatuur aansluit terwijl de projector of computer al is ingeschakeld, is het mogelijk dat
  de [Fn]-functietoets waarmee u het beeldsignaal van de computer naar een extern apparaat kunt verplaatsen,
  niet werkt. Zet de computer en de projector uit en vervolgens weer aan. s Introductiehandleiding

  f Vaag of onscherp beeld
  Controleer
  Is de scherpte juist ingesteld?
  Is de projector op de juiste afstand opgesteld?
  Is de keystonecorrectiewaarde te laag?
  Is er condensvorming op de lens?

  Oplossing
  Draai de scherpstelring om de scherpte in te stellen. s Introductiehandleiding
  De aanbevolen projectieafstand ligt tussen de 54 en 122 cm.
  Stel de projector op binnen dit bereik. s pag.60
  Verminder de projectiehoek om de keystonecorrectiewaarde te verminderen. s Introductiehandleiding
  Als u de projector plotseling van een koude omgeving naar een warme omgeving verplaatst, of als de
  omgevingstemperatuur plotseling verandert, kan er condensvorming op de lens optreden. Hierdoor kan het
  beeld vaag overkomen. Plaatse de projector ongeveer één uur voordat u hem wilt gebruiken in de kamer. Als er
  condensvorming op de lens optreedt, schakel de projector dan uit en wacht totdat de condens is verdwenen. • Page 44

  44

  Problemen oplossen
  f Interferentie of vervormd beeld
  Controleer
  Is de instelling voor het beeldsignaal juist?
  Alleen als er videobeelden worden geprojecteerd
  Zijn de kabels op de juiste manier aangesloten?
  Gebruikt u een verlengsnoer?

  Hebt u de juiste resolutie geselecteerd?
  Alleen als er computerbeelden worden geprojecteerd

  Oplossing
  Wijzig de instelling in het signaal dat afkomstig is van het aangesloten apparaat. s "Signaal""Videosignaal" pag.27
  Controleer of alle benodigde kabels goed zijn aangesloten. s Introductiehandleiding
  Als u een verlengsnoer gebruikt kunnen de signalen door elektrische interferentie worden vervormd.
  Gebruik de bij de projector meegeleverde kabels om te controleren of de kabels die u gebruikt het probleem
  veroorzaken.
  Stel de computer zodanig in dat de doorgegeven signalen compatibel zijn met de projector.
  s "Lijst met ondersteunde monitorbeeldschermen" pag.69 s Computerdocumentatie

  Zijn de instellingen voor "Sync.g" en "Trackingg" juist
  ingesteld?

  Druk op de [Auto]-knop op de afstandsbediening of de [Enter]-knop op het bedieningspaneel om de
  instellingen automatisch te laten uitvoeren. Als de beeldinstellingen na deze automatisch instelling toch niet
  goed zijn, kunt u ze met "Sync." en "Tracking" in het configuratiemenu instellen.
  Alleen als er computerbeelden worden geprojecteerd
  s "Signaal"-"Tracking", "Sync." pag.27

  f Afgevlakt (lang) of kort beeld of onjuiste verhoudingen
  Controleer
  Wordt het beeld nog steeds vergroot door E-zoom?
  Is "Positie" juist ingesteld?

  Oplossing
  Druk op de [Esc]-knop op de afstandsbediening om E-Zoom te annuleren. s pag.18
  Druk op de [Auto]-knop op de afstandsbediening of de [Enter]-knop op het bedieningspaneel om de
  instellingen van het geprojecteerde computerbeeld automatisch te laten uitvoeren. Als de beeldinstellingen
  na deze automatisch instelling toch niet goed zijn, kunt u ze met "Positie" in het configuratiemenu instellen.
  Naast de beeldsignalen van de computer kunt u terwijl u projecteert ook andere signalen onder "Positie" in
  het configuratiemenu instellen. s "Signaal"-"Positie" pag.27
  Kunnen er op de computer twee beeldschermen worden
  Als u de instelling voor het gebruik van twee beeldschermen onder "Eigenschappen beeldscherm" in het
  configuratiescherm van de computer hebt ingeschakeld, wordt ongeveer de helft van het beeld op het computerscherm
  aangesloten?
  geprojecteerd. Als u het gehele beeld op het computerscherm wilt weergeven, schakel dan de instelling voor het gebruik
  Alleen als er computerbeelden worden geprojecteerd
  van twee beeldschermen uit. s Documentatie bij het videostuurprogramma voor de computer
  Hebt u de juiste resolutie geselecteerd?
  Stel de computer zodanig in dat de doorgegeven signalen compatibel zijn met de projector.
  s "Lijst met ondersteunde monitorbeeldschermen" pag.69 s Computerdocumentatie
  Alleen als er computerbeelden worden geprojecteerd • Page 45

  45

  Problemen oplossen
  f De beeldkleuren zijn niet juist

  Controleer
  Oplossing
  Komen de instellingen van de invoersignalen overeen met de Wijzig de volgende instellingen overeenkomstig het signaal van het aangesloten apparaat.
  signalen van het aangesloten apparaat?
  Als u beelden projecteert van apparaten die zijn aangesloten op de Computer1- of Computer2-ingangspoort,
  raadpleeg dan s "Signaal"-"Computer1/2-ingang" pag.27
  Als u beelden projecteert van apparaten die zijn aangesloten op Video of S-video,
  raadpleeg dan s "Signaal"-"Videosignaal" pag.27
  Is de helderheid van het beeld juist ingesteld?
  Pas de instelling voor "Helderheid" in het configuratiemenu aan. s "Beeld"-"Helderheid" pag.26
  Zijn de kabels op de juiste manier aangesloten?
  Controleer of alle benodigde kabels goed zijn aangesloten. s Introductiehandleiding
  Is "Contrastg" juist ingesteld?
  Pas de instelling voor "Contrast" in het configuratiemenu aan. s "Beeld"-"Contrast" pag.26
  Is de kleuraanpassing juist?
  Pas de instelling voor "Kleuraanpassing" in het configuratiemenu aan. s "Beeld"-"Kleuraanpassing" pag.26
  Zijn de instellingen voor kleurverzadiging en tint juist
  Pas de instelling voor "Kleurverzadiging" en "Tint" in het configuratiemenu aan.
  ingesteld?
  s "Beeld"-"Kleurverzadiging", "Tint" pag.26
  Alleen als er videobeelden worden geprojecteerd

  f Donker beeld
  Controleer
  Zijn de helderheid van het beeld en de lichtsterkte juist
  ingesteld?
  Is "Contrastg" juist ingesteld?
  Is de projectorlamp aan vervanging toe?

  Oplossing
  Pas de instelling voor "Helderheid" en "Helderheidsaanp." in het configuratiemenu aan.
  s "Beeld"-"Helderheid" pag.26 s "Instellingen"-"Helderheidsaanp." pag.28
  Pas de instelling voor "Contrast" in het configuratiescherm aan.
  s "Beeld"-"Contrast" pag.26
  Als de projectorlamp aan vervanging toe is, wordt het beeld donkerder en de kleurkwaliteit slechter. Vervang
  in dat geval de projectorlamp door een nieuwe. s pag.52

  f Er wordt niets weergegeven op de externe monitor
  Controleer
  Worden beelden van een andere poort dan de Computer1ingangspoort geprojecteerd?

  Oplossing
  Op een externe monitor kunnen alleen computerbeelden van de Computer1-ingangspoort worden
  weergegeven. s pag.61 • Page 46

  46

  Problemen oplossen

  f Problemen bij het starten van de projectie
  f De projector start niet
  Controleer
  Hebt u op de [t]-knop gedrukt?
  Zijn de indicatielampjes uitgeschakeld?

  Oplossing
  Druk op de [t]-knop om de projector in te schakelen.
  De voedingskabel is niet op de juiste manier aangesloten of er zijn problemen met de stroomvoorziening.
  Sluit de voedingskabel van de projector op de juiste manier aan. s Introductiehandleiding
  Controleer of het stopcontact en de voedingsbron goed werken.
  Gaan de indicatielampjes aan en uit als de voedingskabel
  Er is waarschijnlijk een los contact in de voedingskabel of de voedingskabel is defect. Sluit de
  wordt aangeraakt?
  voedingskabel opnieuw aan. Als het probleem daarmee niet is opgelost, schakel dan de projector uit, haal de
  stekker van de voedingskabel uit het stopcontact en neem contact op met uw plaatselijke dealer of met het
  dichtstbijzijnde adres in de Service- en Ondersteuningsgids s Adressenlijst Epson Projector
  Is de bedieningsvergrendeling ingesteld op "Voll. vergrend." Wanneer u de [Enter]-knop op het bedieningspaneel ongeveer zeven seconden ingedrukt houdt, verschijnt er
  (Volledige blokkering)?
  een melding en wordt de blokkering opgeheven. s pag.22
  Is de juiste instelling voor de externe receiver geselecteerd? Controleer de instelling voor "Externe receiver" in het configuratiescherm. s "Instellingen"-"Externe
  receiver" pag.28
  Is de stroomkabel onmiddellijk na Direct uitschakelen weer Als de bewerking links is uitgevoerd indien "Dir. Inschakelen" is ingesteld op "Aan", kan het zijn dat de
  aangesloten, of is de verzekering uitgeschakeld?
  stroom niet opnieuw wordt ingeschakeld. Druk op de [t]-knop om de projector weer aan te zetten.

  f Overige problemen
  f Geen of te zacht geluid
  Controleer
  Is de audiobron goed aangesloten?
  Is het volume ingesteld op het laagste niveau?
  Is A/V dempen ingeschakeld?
  Is de waarde voor de audiokabel "No resistance" (Geen
  weerstand)?

  Oplossing
  Controleer of de kabel is aangesloten op de audiopoort.
  Pas het volume aan zodat er geluid hoorbaar is. s Introductiehandleiding
  Druk op de [A/V Mute]-knop op de afstandsbediening om A/V dempen te annuleren. s pag.14
  Als u een reguliere audiokabel gebruikt, controleer dan of er "No resistance" (Geen weerstand) op is
  aangegeven. • Page 47

  47

  Problemen oplossen
  f De afstandsbediening werkt niet
  Controleer
  Wijst de LED van de afstandsbediening naar de
  afstandsbedieningsontvanger op de projector als deze wordt
  bediend?
  Is de afstandsbediening te ver van de projector verwijderd?
  Schijnt er rechtstreeks zonlicht of vel licht van tl-lampen op
  de afstandsbedieningsontvanger?
  Is de juiste instelling voor de externe receiver geselecteerd?
  Zijn de batterijen leeg of verkeerd geplaatst?
  Is de knop op de afstandsbediening langer dan 30 seconden
  ingedrukt?

  Oplossing
  Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningsontvanger. s Introductiehandleiding

  De afstandsbediening heeft een bereik van ongeveer 6 meter. s Introductiehandleiding
  Plaats de projector op een locatie waar geen vel licht op de afstandsbedieningsontvanger schijnt. Stel de
  afstandsbedieningsontvanger in op "Uit" bij "Externe receiver" in het configuratiemenu. s "Instellingen""Externe receiver" pag.28
  Controleer de instelling voor "Externe receiver" in het configuratiescherm. s "Instellingen"-"Externe
  receiver" pag.28
  Controleer of de batterijen op de juiste manier zijn geplaatst of vervang de batterijen indien nodig.
  s pag.51
  Als een van de knoppen op de afstandsbediening langer dan 30 seconden wordt ingedrukt, stuurt de
  afstandsbediening geen signalen meer (sleep mode van afstandsbediening). Als de knop wordt losgelaten,
  wordt de normale bediening op de afstandsbediening hervat. Hiermee wordt de Sluimerstand geactiveerd.
  Zo wordt voorkomen dat de batterijen per ongeluk leeglopen als de knoppen op de afstandsbediening per
  ongeluk worden ingedrukt, bijvoorbeeld als de afstandsbediening in een tas wordt bewaard of als er een
  object op wordt geplaatst.

  f Er worden geen e-mailberichten ontvangen bij problemen met de projector
  Controleer
  Is "Stand-by modus" ingesteld op "Netwerk Aan"?
  Is er een fatale fout opgetreden waardoor de projector er
  plotseling mee ophield?
  Is de projector ingeschakeld?
  Is de LAN-kabel goed aangesloten?
  Staat "E-mail" goed ingesteld in het configuratiemenu?

  Oplossing
  Om de functie E-mailmelding te kunnen gebruiken als de projector in standby staat, schakelt u "Netwerk
  Aan" in onder "Stand-by modus" in het configuratiemenu. s "Uitgebreid"-"Stand-by modus" pag.29
  Als de projector er plotseling mee ophoudt, kunnen er geen berichten worden verstuurd.
  Als de abnormale toestand blijft voortduren, neem dan contact op met uw plaatselijke dealer of met het
  dichtstbijzijnde adres in de Service- en Ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson Projector
  Controleer of het stopcontact en de voedingsbron goed werken.
  Controleer of de LAN-kabel goed is aangesloten? Sluit de kabel opnieuw aan als deze niet of niet goed is
  aangesloten. s pag.62
  Problemen worden per e-mail gemeld volgens de instellingen bij "E-mail" in het configuratiemenu.
  Controleer of deze instellingen kloppen. s "Netwerk"-menu-"E-mail"-menu pag.32 • Page 48

  Appendices
  In dit hoofdstuk vindt u informatie over de onderhoudsprocedures waarmee uw projector gedurende een lange
  periode de beste prestaties zal leveren.

  Installatiemethoden ............................................ 49
  Reiniging ............................................................. 50

  LAN-kabel aansluiten..........................................62
  Optionele accessoires en verbruiksmateriaal..63

  • Het oppervlak van de projector reinigen ........................50
  • De lens reinigen .................................................................50
  • Het luchtfilter en de luchttoevoerventilator reinigen ....50

  Optionele accessoires..................................................................... 63
  Verbruiksmateriaal......................................................................... 63

  Verbruiksmateriaal vervangen .......................... 51
  • De batterijen van de afstandsbediening vervangen .......51
  • De lamp vervangen............................................................52
  Vervangingsperiode projectorlamp ................................................52
  Procedure voor het vervangen van de projectorlamp.....................53
  De bedrijfstijd van de lamp herstellen............................................55

  • Het luchtfilter vervangen..................................................56
  Vervangingsperiode luchtfilter.......................................................56
  Procedure voor het vervangen van het luchtfilter ..........................56

  Belangrijke informatie voor het
  vervoeren van de projector................................ 57
  • Verplaatsen over kleine afstanden...................................57
  • Vervoeren over lange afstanden ......................................57
  Verpakking voorbereiden ...............................................................57
  Opmerkingen over verpakking en transport...................................57

  Een gebruikerslogo opslaan.............................. 58
  Beeldschermgrootte en afstand ........................ 60
  Op externe apparatuur aansluiten .................... 61
  • Op een externe monitor aansluiten..................................61
  • Op externe luidsprekers aansluiten.................................61

  Woordenlijst ........................................................64
  ESC/VP21-commando's......................................66
  • Lijst met commando's ...................................................... 66
  • Communicatieprotocol..................................................... 66
  • Kabelindelingen ................................................................ 67
  Seriële aansluiting .......................................................................... 67

  PJLink ..................................................................68
  Niet-compatibele commando's....................................................... 68
  Door PJLink gedefinieerde invoernamen en bijbehorende
  projectoraansluitingen ............................................................... 68
  De naam van de fabrikant voor "informatieverzoeken"................. 68
  De modelnaam voor "informatieverzoeken over producten" ........ 68

  Lijst met ondersteunde
  monitorbeeldschermen ......................................69
  Computerbeeld (RGB analoog) ..................................................... 69
  Componentvideo ............................................................................ 70
  Composietvideo/S-video................................................................ 70

  Technische gegevens.........................................71
  Afmetingen ..........................................................72
  Index.....................................................................73 • Page 49

  Installatiemethoden
  De projector ondersteunt vier verschillende projectiemethoden.

  Waarschuwing
  • Als u de projector aan het plafond wilt ophangen (met
  ophangbeugel), dan moet u de projector op een speciale manier
  monteren. Als u de projector niet goed monteert, kan hij naar
  beneden vallen en letsel veroorzaken.
  • Als u tape plakt op de schroeven waarmee de ophangbeugel aan
  het plafond is bevestigd om te voorkomen dat deze losraken, of als
  u bijvoorbeeld smeermiddel of olie op de projector aanbrengt, kan
  de behuizing van de projector breken waardoor deze uit de
  ophangbeugel kan vallen. Hierdoor kan iemand die zich onder de
  ophangbeugel bevindt, ernstig gewond raken en kan de projector
  worden beschadigd.
  Als u de ophangbeugel monteert of afstelt, gebruik dan geen tape
  om te voorkomen dat de schroeven los gaan zitten en gebruik geen
  olie, smeermiddel of iets dergelijks.

  49

  • Beelden projecteren met
  projector voor het scherm.
  (Projectie aan voorzijde)

  • Beelden projecteren met
  projector achter een
  doorzichtig scherm.
  (Projectie aan achterzijde)

  • Hang de projector aan het
  plafond op en projecteer de
  beelden door de projector voor
  het scherm te plaatsen.
  (Projectie aan voorzijde/
  plafond)

  • Hang de projector aan het
  plafond op en projecteer de
  beelden door de projector
  achter een doorzichtig scherm
  te plaatsen.
  (Projectie aan achterzijde/
  plafond)

  Let op
  Zet de projector bij gebruik niet op zijn kant. Dit kan tot defecten
  leiden.

  q

  • Als u de projector aan het plafond wilt ophangen, hebt u
  de optionele plafondbeugel nodig.
  s pag.63
  • U kunt de instelling als volgt wijzigen door de [A/V Mute]knop op de afstandsbediening ongeveer vijf seconden
  ingedrukt te houden.
  "Voorkant" W "Voor/bovenkant"
  Stel "Achterkant" of "Achter/boven" in vanuit het
  configuratiemenu. s pag.29 • Page 50

  Reiniging
  U moet de projector reinigen als deze vies wordt of als de kwaliteit van
  de geprojecteerde beelden minder begint te worden.

  Het oppervlak van de projector reinigen
  U reinigt het oppervlak van de projector door dit met een zachte doek
  zachtjes schoon te vegen.
  Als de projector erg smerig is, gebruik dan een doek met water en een
  klein beetje normaal schoonmaakmiddel, wring de doek vervolgens goed
  uit een veeg het oppervlak van de projector schoon.

  50

  Let op
  Als er stof op het luchtfilter zit, kan dit ervoor zorgen dat de interne
  temperatuur van de projector oploopt. Dit kan leiden tot problemen
  met de bediening en kan de levensduur van de optische motor
  verkorten. Reinig het luchtfilter onmiddellijk als de volgende
  melding wordt weergegeven.

  Let op
  Gebruik geen vluchtige substanties zoals was, alcohol of verdunner
  voor het reinigen van het oppervlak van de projector. Het materiaal
  van de behuizing kan beschadigd of verkleurd raken.

  De lens reinigen
  Gebruik een glasreinigingsdoek (verkrijgbaar bij speciaalzaken) om de
  lens voorzichtig schoon te vegen.

  Let op
  De lens kan gemakkelijk beschadigd raken; behandel hem daarom
  niet met harde materialen en stel hem niet bloot aan schokken.

  Het luchtfilter en de luchttoevoerventilator reinigen
  Reinig het luchtfilter en de luchttoevoerventilator als de volgende melding
  wordt weergegeven.
  "De projector is oververhit. Controleer of niets de luchtventilator
  blokkeert, en reinig of vervang het luchtfilter." s "Procedure voor het
  vervangen van het luchtfilter" pag.56

  q

  • Als een melding vaak wordt weergegeven, zelfs na
  reiniging, moet u het luchtfilter vervangen. Vervang het
  luchtfilter. s pag.56
  • Het is verstandig deze onderdelen minimaal een keer per
  kwartaal te reinigen. Reinig ze vaker als u de projector in
  een zeer stoffige omgeving gebruikt. • Page 51

  Verbruiksmateriaal vervangen
  Hier vindt u informatie over het vervangen van de batterijen van de
  afstandsbediening, de projectorlamp en het luchtfilter.

  51

  B Vervang de oude batterijen door nieuwe.
  Let op

  De batterijen van de afstandsbediening vervangen
  Als de afstandsbediening niet meer snel reageert of als de
  afstandsbediening niet meer werkt nadat deze enige tijd niet meer is
  gebruikt, betekent dit waarschijnlijk dat de batterijen leeg zijn. Vervang in
  dat geval de batterijen. Houd twee extra AA-batterijen van het type
  alkaline of mangaan paraat voor gebruik. U kunt uitsluitend droge
  alkaline- of mangaanbatterijen van AA-formaat gebruiken.

  Plaats de batterijen aan de hand van de plus- (+) en mintekens (-) in
  de batterijhouder.

  Let op
  Zorg dat u de Veiligheidsinstructies/Service- en
  Ondersteuningsgids hebt gelezen voordat u met de batterijen werkt.
  s Veiligheidsvoorschriften

  C Zet de batterijklep terug.

  Druk de klep goed aan tot hij vastklikt.

  Procedure

  A Verwijder de batterijklep.

  Houd het haakje van het batterijcompartiment ingedrukt en til de
  klep omhoog.
  Haakje • Page 52

  52

  Verbruiksmateriaal vervangen

  De lamp vervangen
  Let op
  f Vervangingsperiode projectorlamp
  U moet de projectorlamp vervangen als:
  • De melding "Vervang de lamp." wordt weergegeven.

  Een melding wordt weergegeven.

  • Het indicatielampje van de projectorlamp oranje knippert.

  Knippert oranje

  • Het geprojecteerde beeld donkerder wordt of in kwaliteit afneemt.

  • Om te waarborgen dat de oorspronkelijke helderheid en kwaliteit
  van de geprojecteerde beelden behouden blijft, verschijnt na een
  bepaalde periode automatisch de melding dat de projectorlamp
  vervangen moet worden. s "Helderheidsaanp." pag.28
  ·Bij continu gebruik met veel helderheid: na ongeveer 2.900 uur
  ·Bij continu gebruik met weinig helderheid: na ongeveer 3.900 uur
  • Als u de lamp blijft gebruiken nadat de vervangingsperiode is
  afgelopen, neemt de kans toe dat de lamp kan exploderen. Als de
  melding dat de projectorlamp moet worden vervangen verschijnt,
  vervang de projectorlamp dan zo snel mogelijk door een nieuwe,
  zelfs als de projectorlamp nog gewoon werkt.
  • Afhankelijk van de kenmerken van de projectorlamp en de manier
  waarop hij is gebruikt, kan het gebeuren dat de projectorlamp
  donkerder wordt of niet meer werkt voordat de melding over de
  vervanging verschijnt. Zorg ervoor dat u altijd een extra
  projectorlamp achter de hand hebt voor noodgevallen. • Page 53

  53

  Verbruiksmateriaal vervangen

  f Procedure voor het vervangen van de projectorlamp

  Waarschuwing
  • Als u de projectorlamp vervangt omdat hij niet meer brandt, dan is
  de projectorlamp mogelijk gebroken.
  Als u de projectorlamp van een aan het plafond opgehangen
  projector moet vervangen, ga er dan altijd van uit dat de lamp is
  gebroken en ga naast en niet onder de lampdeksel staan.
  Verwijder de lampdeksel voorzichtig. Er kunnen kleine stukjes
  glas naar beneden vallen als de lampdeksel wordt geopend. Als u
  stukjes glas in uw ogen of mond krijgt, bel dan onmiddellijk uw
  dokter.

  Let op
  • Als u de projectorlamp vervangt omdat hij niet meer brandt, dan is
  de projectorlamp mogelijk gebroken.
  Wacht totdat de projectorlamp voldoende is afgekoeld voordat u de
  lampdeksel verwijdert. Als de lamp nog heet is, kunt u
  brandwonden of andere verwondingen oplopen. Nadat de
  projector is uitgeschakeld, duurt het ongeveer een uur totdat de
  projectorlamp voldoende is afgekoeld.

  Procedure

  u de projector hebt uitgeschakeld en het
  A Als
  bevestigingssignaal twee keer heeft gepiept,
  koppelt u de voedingskabel los.
  totdat de projectorlamp is afgekoeld en
  B Wacht
  verwijder vervolgens de lampdeksel.
  Draai de bevestigingsschroeven van de lampdeksel met de bij de
  nieuwe projectorlamp meegeleverde schroevendraaier of een
  kruiskopschroevendraaier los. Schuif de lampdeksel vervolgens
  recht naar voren en til hem op om hem te verwijderen. • Page 54

  54

  Verbruiksmateriaal vervangen

  de twee bevestigingsschroeven van de lamp
  C Draai
  los.

  D Verwijder de oude projectorlamp.

  Als de lamp is gebroken, vervang de lamp dan door een nieuwe of
  neem contact op met u plaatselijke dealer voor advies. Als u zelf de
  projectorlamp vervangt, wees dan voorzichtig en voorkom dat u in
  aanraking komt met gebroken glas.

  E Installeer de nieuwe lamp.

  Breng de nieuwe projectorlamp in de juiste richting langs de
  geleiderail op zijn plaats aan en druk de lamp dan goed naar
  beneden (de plaats waar u moet drukken is aangegeven met
  "PUSH"). Als de projectorlamp helemaal in de projector is
  ingebracht, draait u de twee schroeven vast. • Page 55

  Verbruiksmateriaal vervangen

  F Plaats de projectorlamp opnieuw.

  Let op
  • Controleer of u de lamp goed hebt geïnstalleerd. Als de
  lampdeksel wordt verwijderd, wordt de projectorlamp uit
  veiligheidsoverwegingen automatisch uitgeschakeld. Als de
  lampdeksel of de projectorlamp niet goed zijn geïnstalleerd, kunt
  u de lamp niet inschakelen.
  • Dit product bevat een component dat kwik (Hg) bevat. Informeer
  u over de lokale wetgeving m.b.t. weggooien of recycling. Gooi de
  projectorlamp niet bij het normale huisvuil.

  f De bedrijfstijd van de lamp herstellen
  De projector houdt bij hoe lang de projectorlamp is ingeschakeld en een
  melding en indicatielampje vertellen u wanneer u de projectorlamp moet
  vervangen. Herstel de lamptijd in het configuratiemenu nadat u de
  projectorlamp hebt vervangen. s pag.35

  q

  Herstel de bedrijfstijd van de projectorlamp pas nadat u de
  projectorlamp hebt vervangen. Anders wordt de
  vervanginsgsperiode van de projectorlamp niet goed
  aangegeven.

  55 • Page 56

  56

  Verbruiksmateriaal vervangen

  Het luchtfilter vervangen

  C Installeer het nieuwe luchtfilter.

  Schuif het luchtfilter van buitenaf in de projector en druk het aan
  tot het vastklikt.

  f Vervangingsperiode luchtfilter
  U moet het luchtfilter vervangen als:
  • Het luchtfilter is gescheurd.
  • Het bericht wordt weergegeven ook al is het luchtfilter gereinigd.

  f Procedure voor het vervangen van het luchtfilter
  Het luchtfilter kan ook worden vervangen als de projector aan het plafond
  is bevestigd.
  Procedure

  u de projector hebt uitgeschakeld en het
  A Als
  bevestigingssignaal twee keer heeft gepiept,
  koppelt u de voedingskabel los.

  B Verwijder het luchtfilter.

  Plaats uw vinger in de uitsparing van het luchtfilter en schuif het
  naar voren om het te verwijderen.

  q

  Gooi gebruikte luchtfilters overeenkomstig de lokale
  regelgeving weg. Gooi de projectorlamp niet bij het normale
  huisvuil.
  Kwaliteit van het materiaal dat is gebruikt voor het frame:
  polycarbonaat, ABS-hars
  Kwaliteit van het materiaal dat is gebruikt voor het
  filtergedeelte: polyurethaan • Page 57

  Belangrijke informatie voor het vervoeren van de projector
  In de projector zijn veel glazen onderdelen en precisiecomponenten
  aanwezig. Voorkom schade tijdens het transport. Ga als volgt met de
  projector om.

  Verplaatsen over kleine afstanden
  Controleer de volgende punten en voer ze dan zorgvuldig uit.
  • Schakel de projector uit en maak alle kabels los.
  • Doe de dop op de lens.
  • Berg de voetjes op.

  Vervoeren over lange afstanden
  f Verpakking voorbereiden
  Na controle van de punten in "Verplaatsen over kleine afstanden" treft u
  de volgende voorbereidingen en vervolgens pakt u de projector in.
  Breng de oorspronkelijke bescherming voor de lens aan.

  f Opmerkingen over verpakking en transport
  Gebruik bij het verpakken de oorspronkelijke verpakkingsmaterialen. U
  kunt ook een soortgelijke doos en soortgelijk verpakkingsmateriaal
  gebruiken.
  Als u de verpakking niet meer hebt, doe de projector dan goed in
  isolatiemateriaal als bescherming tegen schokken. Doe de projector
  vervolgens in een sterke kartonnen doos. Geef vóór verzending duidelijk
  op de doos aan dat er breekbare spullen in zitten.
  Wanneer u de projector meegeeft met een koeriersbedrijf, controleer dan
  wel of die koerier in staat is om breekbare apparatuur te vervoeren. Geef
  ook duidelijk aan de koerier door dat de inhoud breekbaar is.

  57 • Page 58

  Een gebruikerslogo opslaan
  U kunt het beeld dat momenteel wordt geprojecteerd als
  gebruikerslogo opslaan.

  58

  "Uitgebreid" - "Gebruikerslogo" in het
  B Selecteer
  configuratiemenu.
  s "Het configuratiemenu gebruiken" pag.25

  q

  In de infobalk onder het menu ziet u welke knoppen u kunt
  gebruiken en waar ze voor dienen.

  Als een gebruikerslogo wordt opgeslagen, wordt het vorige
  gebruikerslogo gewist.

  Procedure

  het beeld dat u als gebruikerslogo wilt
  A Projecteer
  gebruiken en druk vervolgens op de [Menu]-knop.
  Op de afstandsbediening

  Op het bedieningspaneel

  q

  • Als "Gebr. logo beveil." onder "Wachtwoordbeveiliging"
  is ingesteld op "Aan", wordt er een melding weergegeven
  en kan het gebruikerslogo niet worden gewijzigd. U kunt
  wijzigingen doorvoeren nadat u "Gebr. logo beveil." op
  "Uit" hebt gezet. s pag.19
  • Als "Gebruikerslogo" is geselecteerd terwijl Keystone,
  E-Zoom, Hoogte-breedte of Progressief wordt uitgevoerd,
  wordt de momenteel uitgevoerde functie geannuleerd.

  "Dit beeld kiezen als gebruikerslogo?" wordt
  C Als
  weergegeven, selecteer dan "Ja".

  q

  Als u op de [Enter]-knop op de afstandsbediening of het
  bedieningspaneel drukt, is het mogelijk dat de
  beeldschermgrootte verandert overeenkomstig de resolutie
  van het beeldsignaal. • Page 59

  59

  Een gebruikerslogo opslaan

  het kader om het deel van het beeld dat
  D Verplaats
  u als gebruikerslogo wilt gebruiken, te selecteren.

  Op de afstandsbediening

  Op het bedieningspaneel

  "Dit beeld kiezen?" wordt weergegeven,
  E Als
  selecteer dan "Ja".
  de zoomfactor in het instellingsvenster
  F Selecteer
  voor zoom.

  de melding "Dit beeld opslaan als
  G Als
  gebruikerslogo?" wordt weergegeven, selecteer
  dan "Ja".
  Het beeld wordt opgeslagen. Nadat het beeld is opgeslagen, wordt
  de melding "Voltooid" weergegeven.

  q
  q

  U kunt een beeld opslaan met een afmeting van 400 ^ 300
  beeldpunten.

  • Het opslaan van het gebruikerslogo neemt ongeveer
  15 seconden in beslag. Gebruik de projector of andere
  aangesloten apparatuur niet terwijl het beeld wordt
  opgeslagen. Dit kan tot defecten leiden.
  • Als het gebruikerslogo eenmaal is opgeslagen, kunt u het
  standaardlogo niet meer terugzetten. • Page 60

  Beeldschermgrootte en afstand

  60

  Raadpleeg onderstaande tabel voor de beste positie voor de projector. De waarden zijn slechts indicaties. De aanbevolen projectieafstand ligt
  tussen de 54 en 122 cm.
  Eenheid: cm

  16:10
  Schermgrootte

  53"
  60"
  70"
  80"
  90"
  100"
  116"

  110 ^ 71
  130 ^ 81
  150 ^ 94
  170 ^ 110
  190 ^ 120
  220 ^ 130
  250 ^ 160

  Eenheid: cm

  Projectieafst Verschuiving
  and U
  V
  Kortste
  Kortste
  Langste
  Langste
  (Breed) tot
  (Breed)
  (Tele)
  54 tot 74
  8
  62 tot 84
  9
  72 tot 99
  11
  83 tot 113
  13
  94
  14
  105
  16
  122
  18

  4:3
  Schermgrootte

  47"
  50"
  60"
  70"
  80"
  90"
  102"

  95 ^ 71
  100 ^ 76
  120 ^ 90
  140 ^ 110
  160 ^ 120
  180 ^ 140
  210 ^ 160

  Projectieafst Verschuiving
  and U
  V
  Kortste
  Kortste
  Langste
  Langste
  (Breed) tot
  (Breed)
  (Tele)
  54 tot 74
  8
  58 tot 79
  9
  70 tot 96
  11
  82 tot 112
  13
  94
  14
  107
  16
  121
  18

  Eenheid: cm

  16:9
  Schermgrootte

  52"
  60"
  70"
  80"
  90"
  100"
  113"

  110 ^ 64
  130 ^ 75
  150 ^ 87
  180 ^ 100
  200 ^ 110
  220 ^ 120
  250 ^ 140

  Projectieafst Verschuiving
  and U
  V
  Kortste
  Kortste
  Langste
  Langste
  (Breed) tot
  (Breed)
  (Tele)
  54 tot 75
  12
  63 tot 87
  14
  74 tot 101
  16
  85 tot 116
  19
  96
  21
  108
  23
  122
  26
  Lensmidden

  Scherm
  90°
  Scherm
  90°

  Lensmidden

  De gegeven waarden voor de projectieafstand

  en de verschuiving

  van de projector zijn gebaseerd op een horizontale installatie, zoals afgebeeld. • Page 61

  Op externe apparatuur aansluiten
  Op een externe monitor aansluiten
  Computerbeelden die worden ingevoerd via de Computer1-ingangspoort
  kunnen tegelijkertijd op een externe monitor en het scherm worden
  weergegeven indien aangesloten op de projector. Dit betekent dat u de
  geprojecteerd beelden kunt controleren op een externe monitor tijdens het
  geven van presentaties, zelfs als u het scherm niet kunt zien.
  Sluit de externe monitor aan met de kabel die is geleverd bij de monitor.

  61

  Op externe luidsprekers aansluiten
  U kunt externe luidsprekers met ingebouwde versterkers op de audiouitgangspoort van de projector aansluiten om van een betere
  geluidskwaliteit te genieten.
  Sluit de luidsprekers aan met een reguliere audiokabel (penstekker W
  3,5 mm stereo ministekker enzovoort). Gebruik een audiokabel die
  compatibel is met de aansluiting op de externe luidsprekers.

  Naar externe luidsprekers
  Kabel geleverd bij
  monitor

  q

  Monitorpoort
  Naar monitor-uitgangspoort

  • Componentvideosignalen en beelden aangesloten op de
  Computer2-poort, videopoort en S-videopoort kunnen niet
  worden uitgevoerd naar een externe monitor.
  • De instellingen voor Keystone, het configuratie- en
  helpscherm, enzovoort kunnen niet worden uitgevoerd
  naar een externe monitor.

  Audiokabel
  (in de winkel verkrijgbaar)

  q

  Naar audio-uitgangspoort

  Als een audiokabelstekker op de audio-uitgangspoort is
  aangesloten, wordt audio overgeschakeld naar de externe
  bestemming en niet meer uitgezonden via de ingebouwde
  luidsprekers van de projector. • Page 62

  LAN-kabel aansluiten
  Sluit een in de handel verkrijgbare 100baseTX of 10baseT type LANnetwerkkabel aan.

  Naar
  LAN-poort
  LAN-kabel
  (in de winkel verkrijgbaar)

  Naar LAN-poort

  Let op
  Gebruik een categorie 5 afgeschermde LAN-kabel om storingen te
  voorkomen.

  62 • Page 63

  Optionele accessoires en verbruiksmateriaal
  De volgende accessoires en verbruiksmaterialen zijn als optie
  verkrijgbaar. U kunt deze producten naar wens aanschaffen. De
  volgende lijst met optionele accessoires en verbruiksmateriaal is van
  toepassing vanaf: 2009.03. De accessoiregegevens kunnen zonder
  voorafgaande opgaaf van redenen worden gewijzigd en de
  beschikbaarheid van accessoires verschilt per land.

  f Optionele accessoires
  Draagbaar 60-inch scherm ELPSC07
  Draagbaar 80-inch scherm ELPSC08
  100-inch scherm
  ELPSC10
  Draagbare oprolbare schermen (Hoogte-breedteverhoudingg 4:3)
  Het geprojecteerde beeld kan vervormen wanneer u op een scherm projecteert dat is
  verdraaid of gemakkelijk kronkelt.
  Draagbaar 50-inch scherm ELPSC06
  Een compact scherm dat gemakkelijk kan worden gedragen.
  (Hoogte-breedteverhouding 4:3)
  Het geprojecteerde beeld kan vervormen wanneer u op een scherm projecteert dat is
  verdraaid of gemakkelijk kronkelt.
  Computerkabe ELPKC02
  (1,8 m - voor 15-pens mini D-Sub/15-pens mini D-Sub)
  Dit is dezelfde als de bij de projector geleverde computerkabel.
  Computerkabe ELPKC09
  (3 m - voor 15-pens mini D-Sub/15-pens mini D-Sub)
  Computerkabe ELPKC10
  (20 m - voor 15-pens mini D-Sub/15-pens mini D-Sub)
  Gebruik een van deze langere kabels als de bij de projector geleverde
  computerkabel te kort is.
  Componentvideokabel ELPKC19
  (3 m - voor 15-pens mini D-Sub/RCA mannetje^3)
  Gebruik deze voor het aansluiten van een videobron met componentvideog
  Korteafstand-muurbevestiging ELPMB24
  Gebruik deze bij bevestiging aan een muur voor projectie op het plafond.

  63

  Plafondbuis (450 mm)* ELPFP13
  Plafondbuis (700 mm)* ELPFP14
  Gebruik deze als u de projector aan een hoog plafond bevestigt.
  Ophangbeugel* ELPMB23
  Gebruik deze als u de projector aan een plafond bevestigt.
  * Als u de projector aan het plafond wilt ophangen, moet u de projector op een
  speciale manier monteren. Neem contact op met uw plaatselijke dealer of met
  het dichtstbijzijnde adres in de Service- en Ondersteuningsgids als u deze
  installatiemethode wenst te gebruiken s Adressenlijst Epson Projector

  f Verbruiksmateriaal
  Reservelamp ELPLP42
  Gebruik deze als vervanging voor gebruikte projectorlampen.
  Luchtfilterset (2 stuks) ELPAF13
  Gebruik deze als vervanging voor gebruikte luchtfilters. • Page 64

  Woordenlijst

  64

  Hier vindt u een korte uitleg van technische termen die in deze handleiding worden gebruikt. Raadpleeg eventueel andere in de winkel
  verkrijgbare publicaties voor meer informatie.
  AMX Device Discovery

  Componentvideo
  Composietvideo

  Contrast

  DHCP
  Dolby Digital

  Gateway-adres
  HDTV

  Hoogte-breedteverhouding
  Interliniëring

  IP-adres
  Progressief
  SDTV

  AMX Device Discovery is een technologie voor systeemconfiguratie die is ontwikkeld door AMX Corporation. Met behulp van het
  AMX-beheersysteem kunnen de apparaten in een systeem die moeten worden beheerd, eenvoudig worden geconfigureerd.
  Epson past het protocol van deze technologie toe en heeft een instelling geïmplementeerd waarbij de functies van dit protocol kunnen
  worden ingeschakeld (AAN). Zie de website van AMX voor meer informatie.
  URL http://www.amx.com/
  Een videosignaal dat helderheid en kleuren scheidt voor een betere beeldkwaliteit.
  Verwijst naar beelden die bestaan uit drie onafhankelijke signalen: Y (helderheidsignaal), Pb en Pr (kleurverschilsignalen).
  Videosignalen die de helderheidsignalen van de video en kleursignalen samenbundelen. Dit signaaltype wordt vaak gebruikt door
  videoapparatuur voor thuisgebruik (de indelingen NTSC, PAL en SECAM). Het draagsignaal Y (luminantiesignaal) en chroma (kleur)signaal uit de kleurbalk overlappen elkaar om één signaal te vormen.
  De relatieve helderheid van de lichte en donkere gebieden van een beeld kan worden vergroot of verminderd zodat tekst en afbeeldingen
  duidelijker te zien zijn, of om ze zachter te laten lijken. Het aanpassen van deze eigenschap van een beeld wordt ook wel
  "contrastaanpassing" genoemd.
  Een afkorting voor Dynamic Host Configuration Protocol. Met dit protocol wordt automatisch een IP-adresg toegewezen aan de
  apparatuur in het netwerk.
  Een door Dolby Laboratories ontwikkeld geluidsformaat Normaal stereogeluid is een tweekanaals systeem dat over twee luidsprekers
  wordt doorgegeven. Dolby Digital is een 6-kanaals (5.1-kanaals) systeem dat hieraan nog een middenluidspreker, twee achterluidsprekers
  en een sub-woofer toevoegt.
  Dit is een server (router) om te communiceren via een netwerk (subnet) dat is ingedeeld volgens subnetmaskersg.
  Een afkorting voor High-Definition Television die verwijst naar high-definition systemen die voldoen aan de volgende eisen.
  • Verticale resolutie van 720p of 1080i of hoger (p = progressiefg, i = interliniëringg)
  • Scherm hoogte-breedteverhoudingg van 16:9
  • Dolby Digitalg audio-ontvangst en afspelen (of uitgang)
  De verhouding tussen de lengte en de breedte van een beeld. Brede schermen met een hoogte-breedteverhouding van 16:9 of 16:10
  worden "breedbeeldschermen" genoemd. De hoogte-breedteverhouding voor standaard beelden is 4:3.
  Een beeldscanmethode waarbij de beeldgegevens worden opgedeeld in dunne horizontale lijnen die in volgorde worden weergegeven,
  beginnend van links naar rechts en vervolgens van boven naar beneden. De even genummerde lijnen en de oneven genummerde lijnen
  worden om en om weergegeven.
  Een nummer waarmee een computer die op een netwerk is aangesloten kan worden herkend.
  Een beeldscanmethode waarbij de beeldgegevens van een enkel beeld doorlopend van boven naar beneden worden gescand om een enkel
  beeld te maken.
  Een afkorting voor Standard Definition Television die verwijst naar standaard televisiesystemen die niet voldoen aan de voorwaarden
  voor HDTVg High-Definition Television. • Page 65

  Woordenlijst

  SNMP
  SNMP Trap IP Adres
  sRGB

  Subnetmasker
  SVGA
  S-video
  SXGA
  Synchronisatie

  Tracking
  (Frequentieafstemming)

  Vergrotingsmodus

  Vernieuwingssnelheid

  VGA
  WXGA
  XGA

  65

  Een afkorting voor Simple Network Management Protocol, het protocol voor controle en beheer van apparaten zoals routers en
  computers die zijn aangesloten op een TCP/IP-netwerk.
  Dit is het IP-adresg voor de bestemmingscomputer die wordt gebruikt voor foutmeldingen in SNMP
  Een internationale standaard voor kleurintervallen die is opgesteld zodat kleuren die door videoapparatuur worden weergegeven
  gemakkelijk door het besturingssysteem van computers en Internet kunnen worden bewerkt. Als een aangesloten bron een sRGB-modus
  heeft, stel dan zowel de projector als de aangesloten bron in op sRGB.
  Dit is een numerieke waarde die het aantal bits definieert voor het netwerkadres op een gedeeld netwerk (subnet) van het IP-adres.
  Een soort videosignaal met een resolutie van 800 (horizontaal) ^ 600 (verticaal) beeldpunten die wordt gebruikt door IBM PC/ATcompatibele computers.
  Een videosignaal dat helderheid en kleuren scheidt voor een betere beeldkwaliteit.
  Verwijst naar beelden die bestaan uit twee onafhankelijke signalen: Y (helderheidsignaal) en C (kleursignaal).
  Een soort videosignaal met een resolutie van 1.280 (horizontaal) ^ 1.024 (verticaal) beeldpunten die wordt gebruikt door IBM PC/ATcompatibele computers.
  Door computers doorgegeven signalen hebben een specifieke frequentie. Als de frequentie van de projector niet met deze frequentie
  overeenkomt, zijn de resulterende beelden niet van goede kwaliteit. Het proces waarbij de fases van deze signalen bij elkaar worden
  gebracht (de relatieve positie van de pieken en dalen in de signalen) wordt synchronisatie genoemd. Als de signalen niet worden
  gesynchroniseerd, kan er flikkering, wazigheid en horizontale interferentie optreden.
  Door computers doorgegeven signalen hebben een specifieke frequentie. Als de frequentie van de projector niet met deze frequentie
  overeenkomt, zijn de resulterende beelden niet van goede kwaliteit. Het proces waarbij de frequenties van deze signalen op elkaar worden
  afgestemd (het aantal pieken in het signaal) wordt ook wel frequentieafstemming genoemd. Als de frequentieafstemming niet juist wordt
  uitgevoerd, verschijnen er brede verticale strepen in het signaal.
  In deze modus worden breedbeeldbeelden in 16:9-modus in horizontale richting gecomprimeerd zodat ze op het opnameapparaat as
  4:3-beelden worden opgeslagen.
  Als deze beelden door de projector in vergrotingsmodus worden afgespeeld, wordt het oorspronkelijke 16:9-formaat hersteld.
  Het lichtgevende element van een scherm behoudt zijn helderheid en kleur maar heel kort. Daarom moet het beeld vele keren per seconde
  worden gescand om het lichtgevende element te verversen. Het aantal keren dat het beeld per seconde ververst wordt heet
  verversingsfrequentie en wordt uitgedrukt in hertz (Hz).
  Een soort videosignaal met een resolutie van 640 (horizontaal) ^ 480 (verticaal) beeldpunten die wordt gebruikt door IBM PC/ATcompatibele computers.
  Een soort videosignaal met een resolutie van 1280 (horizontaal) x 800 (verticaal) dots die wordt gebruikt door IBM PC/AT-compatibele
  computers.
  Een soort videosignaal met een resolutie van 1.024 (horizontaal) ^ 768 (verticaal) beeldpunten die wordt gebruikt door IBM PC/ATcompatibele computers. • Page 66

  ESC/VP21-commando's
  Lijst met commando's

  Communicatieprotocol

  Als het commando power ON naar de projector wordt gestuurd, schakelt
  de projector in en gaat hij over in opwarmmodus. Als de projector is
  ingeschakeld, wordt een dubbele punt ":" (3Ah) teruggestuurd.
  Als een commando wordt ingevoerd, voert de projector het commando uit
  en stuurt een ":" terug. Vervolgens accepteert hij het volgende commando.
  Als het commando dat wordt verwerkt op door een probleem wordt
  afgebroken, wordt er een foutmelding doorgegeven en wordt ":"
  teruggestuurd.
  Onderdeel
  Power ON/OFF
  ON
  OFF
  Signaalselectie
  Video
  S-video
  A/V Mute ON/OFF ON
  OFF
  Selectie A/V Mute
  Zwart
  Blauw
  Logo
  Onderdeel
  Signaalselectie

  Computer (Auto)
  Computer
  Componentvideo

  66

  Commando
  PWR ON
  PWR OFF
  SOURCE 41
  SOURCE 42
  MUTE ON
  MUTE OFF
  MSEL 00
  MSEL 01
  MSEL 02
  Commando
  Computer1Computer2poort
  poort
  SOURCE 1F
  SOURCE 2F
  SOURCE 11
  SOURCE 21
  SOURCE 14
  SOURCE 24

  * Voeg een harde-returncode (CR) (0Dh) in aan het eind van elk commando en
  verzend de code.

  • Standaard baud rate:

  9600 bps

  • Gegevenslengte:

  8 bit

  • Pariteit:

  geen

  • Stop-bit:

  1 bit

  • Flow control:

  geen

  • Stekkervorm:

  9-pins D-sub (mannetje)

  • Projectoringangsconnector: RS-232C • Page 67

  67

  ESC/VP21-commando's

  Kabelindelingen
  f Seriële aansluiting
  • Stekkervorm

  : 9-pins D-sub (mannetje)

  • Projectoringangsconnector : RS-232C
  <Projector>

  <Computer>

  Computer

  Signaal

  GND 5

  5 GND

  GND

  Aarde

  RD

  2

  3 TD

  TD

  Verzenden

  TD

  3

  2 RD

  RD

  Ontvangen

  DTR 4

  6 DSR

  DSR

  Data Set Ready

  DSR 6

  4 DTR

  DTR

  Data Terminal
  Ready

  Projector

  (seriële pc-kabel)

  Functie • Page 68

  PJLink

  68

  Als onderdeel van hun pogingen om beheerprotocollen voor projectors
  te standaardiseren, heeft de JBMIA (Japan Business Machine and
  Information System Industries Association) PJLink Klasse 1 als
  standaardprotocol voor het beheren van netwerkcompatibele
  projectors ingesteld.
  De projector voldoet aan de door de JBMIA opgestelde PJLink Klasse
  1-standaard.
  Hij voldoet aan alle commando's, behalve aan de volgende door
  PJLink Klasse 1 gedefinieerde commando's; de overeenkomst is door
  PJLink bevestigd.
  Raadpleeg de website van de JBMIA (Japan Business Machine and
  Information System Industries Association) voor meer informatie over
  PJLink.
  URL http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

  f Niet-compatibele commando's
  Instellingen voor
  dempen

  Functie
  Beeld dempen instellen
  Beeld dempen annuleren
  Audio dempen instellen
  Audio dempen annuleren

  PJLink-commando
  AVMT 11
  AVMT 10
  AVMT 21
  AVMT 20

  f Door PJLink gedefinieerde invoernamen en bijbehorende
  projectoraansluitingen
  Invoeraansluiting
  Computer1-ingangs
  Computer2-ingangs
  Video-ingangs
  S-Video-ingangs

  PJLink-commando
  INPT 11
  INPT 12
  INPT 21
  INPT 22

  f De naam van de fabrikant voor "informatieverzoeken"
  EPSON

  f De modelnaam voor "informatieverzoeken over
  producten"
  EB-410W • Page 69

  Lijst met ondersteunde monitorbeeldschermen

  69

  f Computerbeeld (RGB analoog)
  Eenheid: beeldpunt
  Signaal
  VGAEGA
  VGA
  SVGA
  XGA
  WXGA
  WXGA+
  WSXGA+*3
  SXGA
  SXGA+
  UXGA
  MAC13
  MAC16"
  MAC19"
  MAC21"

  Verversingsfrequentie
  (Hz)

  Resolutie

  70
  60/72/75/85/iMac*1
  56/60/72/75/85/iMac*1
  60/70/75/85/iMac*1
  60
  60
  60/75/85
  60/75/85
  60
  70/75/85
  60/75/85
  60/75/85
  60/75/85
  60
  67
  75
  75
  60
  75

  640^350
  640^480/640^360*2
  800^600/800^450*2
  1024^768/1024^576*2
  1280^768
  1360^768
  1280^800
  1440^900
  1680^1050
  1152^864
  1280^1024
  1280^960
  1400^1050
  1600^1200
  640^480
  832^624
  1024^768
  1024^768
  1152^870

  Normaal
  1280^700
  1066^800
  1066^800
  1066^800
  1280^768
  1280^722
  1280^800
  1280^800
  1280^800
  1066^800
  1000^800
  1066^800
  1066^800
  1066^800
  1066^800
  1066^800
  1066^800
  1066^800
  1059^800

  Hoogte-breedteverhouding
  16:9
  Volledig
  Zoom
  1280^720
  1280^800
  1280^700
  1280^720
  1280^800
  1280^800
  1280^720
  1280^800
  1280^800
  1280^720
  1280^800
  1280^800
  1280^720
  1280^800
  1280^768
  1280^720
  1280^800
  1280^722
  1280^720
  1280^800
  1280^800
  1280^720
  1280^800
  1280^800
  1280^720
  1280^800
  1280^800
  1280^720
  1280^800
  1280^800
  1280^720
  1280^800
  1280^800
  1280^720
  1280^800
  1280^800
  1280^720
  1280^800
  1280^800
  1280^720
  1280^800
  1280^800
  1280^720
  1280^800
  1280^800
  1280^720
  1280^800
  1280^800
  1280^720
  1280^800
  1280^800
  1280^720
  1280^800
  1280^800
  1280^720
  1280^800
  1280^800

  *1 U kunt het apparaat niet aansluiten als het geen VGA-uitgangspoort heeft.
  *2 Letterboxing-signaal
  *3 Alleen als "Veraf" is geselecteerd voor "Resolutie" bij "Signaal" in het configuratiemenu. s pag.27
  Ook als er andere signalen dan de hierboven genoemde worden doorgegeven, kan het beeld waarschijnlijk wel worden geprojecteerd.
  Waarschijnlijk worden echter niet alle functies ondersteund.

  Tot
  640^350
  640^480
  800^600
  1024^768
  1280^768
  1280^768
  1280^800
  1280^800
  1280^800
  1280^800
  1280^800
  1280^800
  1280^800
  1280^800
  640^480
  832^624
  1024^768
  1024^768
  1152^800 • Page 70

  70

  Lijst met ondersteunde monitorbeeldschermen

  f Componentvideo
  Eenheid: beeldpunt
  Signaal

  Verversingsfrequentie
  (Hz)

  Hoogte-breedteverhouding

  Resolutie

  Normaal

  16:9

  Volledig

  Zoom

  Tot

  60

  720^480/720^360

  *

  1066^800

  1280^720

  1280^800

  1280^800

  640^480

  50

  720^576/720^432*

  1066^800

  1280^720

  1280^800

  1280^800

  768^576

  SDTV (480p)

  60

  720^480/720^360

  *

  1066^800

  1280^720

  1280^800

  1280^800

  640^480

  SDTV (576p)

  50

  720^576/720^432*

  1066^800

  1280^720

  1280^800

  1280^800

  768^576

  HDTV (720p)

  50/60

  1280^720

  1280^720

  1280^720

  1280^800

  1280^720

  1280^720

  HDTV (1080i)

  50/60

  1920^1080

  1280^720

  1280^720

  1280^800

  1280^720

  1280^800

  HDTV (1080p)

  50/60

  1920^1080

  1280^720

  1280^720

  1280^800

  1280^720

  1280^800

  SDTV (480i)
  SDTV (576i)

  * Letterboxing-signaal

  f Composietvideo/S-video
  Eenheid: beeldpunt
  Signaal
  TV (NTSC)
  TV (PAL, SECAM)
  * Letterboxing-signaal

  Verversingsfrequentie
  (Hz)
  60
  50

  Hoogte-breedteverhouding

  Resolutie

  Normaal

  16:9

  Volledig

  Zoom

  Tot

  720^480/720^360

  *

  1066^800

  1280^720

  1280^800

  1280^800

  640^480

  720^576/720^432

  *

  1066^800

  1280^720

  1280^800

  1280^800

  768^576 • Page 71

  Technische gegevens
  Productnaam
  Afmetingen
  Paneelgrootte
  Weergavemethode
  Resolutie
  Scherpte instellen
  Zoom instellen
  Projectorlamp
  Max. audio-uitgang
  Luidspreker
  Voeding
  Energieverbruik Gebieden met 100 tot 120 V

  Gebieden met 220 tot 240 V

  Bedrijfshoogte
  Bedrijfstemperatuur
  Opslagtemperatuur
  Gewicht
  Aansluitingen Computer1-ingangspoort
  Audio1-ingangspoort
  Computer2-ingangspoort
  Audio2-ingangspoort
  S-video-ingangspoort
  Video-ingangspoort
  Audio-L/R-ingangspoort
  Monitor-uitgangspoort
  Audio-uitgangspoort
  RS-232C-poort
  LAN-poort

  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1

  71

  EB-410W
  327 (B) ^ 157 (H) ^ 272 (D) mm
  0,59"
  Polysilicon TFT actieve matrix
  1.024.000 pixels WXGA (1.280 (B) ^ 800 (H) beeldpunten) ^ 3
  Handmatig
  Digitaal (1 tot 1,35)
  UHE-lamp, 170 W
  Modelnr.: ELPLP42
  10 W monauraal
  1
  100 tot 240 V AC ± 10%, 50/60 Hz 2,8 tot 1,2 A
  In bedrijf: 251 W
  Energieverbruik in standby-modus (netwerk niet actief): 4,2 W
  Energieverbruik in standby-modus (netwerk actief): 4,9 W
  In bedrijf: 236 W
  Energieverbruik in standby-modus (netwerk niet actief): 5,5 W
  Energieverbruik in standby-modus (netwerk actief): 6,4 W
  Hoogte 0 tot 2.286 m
  5 tot 35°C (geen condensatie)
  -10 tot +60°C (geen condensatie)
  Ongeveer 3,6 kg
  15-pens Mini D-Sub (vrouwtje) blauw
  Stereo mini-aansluiting
  15-pens Mini D-Sub (vrouwtje) blauw
  Stereo mini-aansluiting
  4-pens mini-DIN
  RCA pin-aansluiting
  RCA pin-aansluiting
  15-pins mini D-sub (vrouwtje) zwart
  Stereo mini-aansluiting
  9-pins D-sub (mannetje)
  RJ45

  In deze projector worden
  Pixelworks DNXTM-chips
  gebruikt.
  Kantelhoek
  0 tot 15°

  0 tot 15°

  Als u de projector kantelt onder een hoek
  van meer dan 15 graden, kan deze worden
  beschadigd en ongelukken veroorzaken. • Page 72

  Afmetingen

  72

  242,0
  137,0
  126,0
  58,0
  83,5

  Lensmidden

  157,0

  14,0
  39,0

  12,0

  95,0

  25,5

  92,0
  144,0

  70,0*

  258,0

  20,5
  327,0
  * Afstand van lensmidden tot bevestigingspunten ophangbeugel
  5-M4 ^ 9
  Eenheid: mm • Page 73

  Index
  A

  73

  D
  A/V Mute ............................................................. 14
  Aanvraagcode ..................................................... 21
  Achtergrond weerg. ............................................. 29
  Achterkant ........................................................... 29
  Achterscherm ...................................................... 49
  Achterste voet ....................................................... 9
  Afstandsbediening ................................................. 8
  Afstandsbedieningsontvanger ........................... 5, 6
  AMX Device Discovery ........................................ 32
  Audio-L/R-ingangspoort ........................................ 6
  Audio-uitgangspoort .............................................. 6
  Autom. configuratie ............................................. 27

  DHCP ..................................................................31
  Dir. Inschakelen ...................................................29
  Dynamisch ...........................................................13

  C
  Computer1-ingang .............................................. 27
  Computer1-poort ................................................... 6
  Computer2-ingang .............................................. 27
  Computer2-ingangspoort ...................................... 6
  Configuratiemenu ................................................ 25
  Contrast ............................................................... 26

  Image-menu (Beeld) ........................................... 26
  Indicatielampje projectorlamp ............................. 38
  Indicatielampjes .................................................. 38
  Info-menu (Info) .................................................. 34
  Ingangssignaal .................................................... 34
  Instelbare voet aan voorzijde ................................ 5
  Instelling van bestemmingsadres 1/2/3 ............... 32
  IP-adres .............................................................. 31

  E
  E-mail ..................................................................32
  E-mailmelding ......................................................32
  ESC/VP21 ...........................................................66
  Extended-menu (Uitgebreid) ...............................29
  Extern dimensiediagram ......................................72
  Externe luidsprekers ............................................61
  Externe monitor ...................................................61
  E-zoom ................................................................18

  B
  Batterijen vervangen ........................................... 51
  Bedieningspaneel .................................................. 7
  Bedrijfstemperatuur ............................................. 71
  Bedrijfstijd van de projectorlamp herstellen .. 35, 55
  Beveiligd-met-wachtwoord-sticker ...................... 19
  Bevestigingspunten ophangbeugel ..................... 72
  Bevestingspunten ophangbeugel .......................... 9
  Bevriezen ............................................................ 14
  Bewerking ........................................................... 29
  Bron ..................................................................... 34
  Bron zoeken ...................................................... 7, 8

  I

  K
  Kantelhoek .......................................................... 71
  Keystone ............................................................. 28
  Kleuraanpassing ................................................. 26
  Kleurmodus ................................................... 13, 26
  Kleurverzadiging ................................................. 26
  Kruis .................................................................... 18

  F
  Foto .....................................................................13

  L

  G

  Lage helderheid .................................................. 28
  Lampdeksel ........................................................... 5
  Lampuren ............................................................ 34
  LAN-kabel aansluiten .......................................... 62
  LAN-poort .............................................................. 6
  LED afstandsbediening ......................................... 9
  Luchtafvoerventilator ............................................. 5
  Luchtfilter .............................................................. 5
  Luchtfilter vervangen ........................................... 56
  Luchttoevoerventilator ........................................... 5
  Luidspreker ......................................................... 61

  Gateway-adres ....................................................31
  Gebr. logo beveil. ................................................19
  Gebruikerslogo ....................................................58

  H
  Helderheid ...........................................................26
  Helderheidsaanp. ................................................28
  Help-functie .........................................................37
  Hoofdmenu ..........................................................25
  Hoogte-breedteverhouding ..................................15
  Hoogtemodus: .....................................................29

  M
  MAC-adres .......................................................... 31
  Menu ................................................................... 25
  Messages (Meldingen) ........................................ 29
  Monitor-uitgangspoort ........................................... 6 • Page 74

  74

  Index

  N

  S
  Netwerkbeveil. ..................................................... 20
  Netwerkmenu ...................................................... 31
  Numerieke knoppen .............................................. 8

  Schermgrootte .....................................................60
  Scherpstelring ........................................................5
  Scherpte ..............................................................26
  Schoolbord ..........................................................13
  Settings-menu (Instellingen) ................................28
  Sluimerstand ........................................................29
  SMTP-server .......................................................32
  SNMP ..................................................................32
  Softwarematig toetsenbord ..................................32
  Sport ....................................................................13
  sRGB ...................................................................13
  Stand-by modus ..................................................30
  Submenu .............................................................25
  Subnetmasker .....................................................31
  S-videopoort ..........................................................6
  Sync. info .............................................................34
  Synchronisatie .....................................................27

  O
  Onderdelen en functies ......................................... 5
  Ondersteunde monitorbeeldschermen ................ 69
  Opslagtemperatuur ............................................. 71
  Opstartscherm ..................................................... 29
  Optionele accessoires ......................................... 63
  Oververhitting ...................................................... 39

  P
  PJLink ................................................................. 68
  Plafond ................................................................ 29
  Poortnummer ...................................................... 32
  Positie ................................................................. 27
  Presentatie .......................................................... 13
  Problemen oplossen ........................................... 38
  Progressief .......................................................... 27
  Projectie .............................................................. 29
  Projectieafstand .................................................. 60
  Projectorlamp vervangen .................................... 53
  Projectornaam ..................................................... 32

  R
  Reinigen van het luchtfilter en de
  luchttoevoerventilator .......................................... 50
  Reinigen van het oppervlak van de projector ...... 50
  Reset-menu (Herstellen) ..................................... 35
  Resetten All ......................................................... 35
  Resolutie ....................................................... 27, 34
  RS-232C-poort ...................................................... 6

  V

  T
  Taal ......................................................................30
  Technische gegevens ..........................................71
  Temperatuurindicatielampje ................................38
  Theater ................................................................13
  Tint .......................................................................26
  Toetsvergrendeling ........................................22, 28
  Tracking (Frequentieafstemming) ........................27
  Trap IP Adres ......................................................32

  Vast netwerk ....................................................... 31
  Verbruiksmateriaal .............................................. 63
  Vernieuwingssnelh. ............................................. 34
  Vervangingsperiode luchtfilter ............................. 56
  Vervangingsperiode projectorlamp ..................... 52
  Videopoort ............................................................. 6
  Videosignaal ................................................. 27, 34
  Voedingsindicatielampje ..................................... 38
  Voedingsingang .................................................... 6
  Voll. vergrend. ..................................................... 22
  Volume ................................................................ 28
  Voorkant .............................................................. 29

  W
  Waarschuwing per e-mail ................................... 33
  Wachtwoord PJLink ............................................ 31
  Wachtwoord webcontr. ....................................... 31
  Wachtwoordbeveiliging ....................................... 19
  Weergeven .......................................................... 29
  Whiteboard .......................................................... 13
  Woordenlijst ........................................................ 64 • Page 75

  75
  Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
  verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of
  openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij
  elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnamen of enige andere
  manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson
  Corporation. Er wordt geen aansprakelijkheid voor octrooien aanvaard in
  verband met gebruik van de informatie in deze uitgave. Noch wordt
  aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortvloeit uit gebruik van de
  informatie in deze uitgave.
  Noch Seiko Epson Corporation noch een van haar dochterondernemingen
  kan aansprakelijk worden gesteld door de koper of door derden voor
  schade, verliezen of kosten die door de koper of derden zijn gemaakt als
  gevolg van ongelukken, onjuist gebruik of misbruik van dit product of
  door onbevoegden uitgevoerde modificaties, reparaties of wijzigingen van
  dit product of (uitgezonderd de VS) het niet in acht nemen van de
  aanwijzingen voor gebruik en onderhoud van Seiko Epson Corporation.
  Seiko Epson Corporation is niet aansprakelijk voor schade of problemen
  die voortvloeien uit gebruik van andere optionele producten of
  verbruiksgoederen dan die welke door Seiko Epson Corporation zijn
  aangemerkt als originele EPSON-producten of als "EPSON Approved
  Product".

  Algemene informatie:
  Macintosh, Mac en iMac zijn geregistreerde handelsmerken van Apple,
  Inc.
  IBM is een geregistreerd handelsmerk van International Business
  Machines Corporation.
  Windows, Windows NT, VGA en PowerPoint zijn handelsmerken of
  geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde
  Staten en/of andere landen.
  Dolby is een handelsmerk van Dolby Laboratories.
  Pixelworks en DNX zijn handelsmerken van Pixelworks, Inc.
  AMX is een handelsmerk van AMX Corporation.
  PJLink is een handelsmerk dat is gedeponeerd (of in behandeling is) in
  Japan, de Verenigde Staten en andere landen.
  Andere in deze handleiding gebruikte productnamen zijn ook alleen
  gebruikt ter identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun
  respectievelijke eigenaars. Epson maakt geen aanspraak op enige en alle
  rechten op deze merken.
  Dit product gebruikt open-source software.

  De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaand bericht worden
  gewijzigd of bijgewerkt.
  De afbeeldingen van de projector in deze handleiding en de eigenlijke
  projector kunnen verschillen.

  ZSEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Epson eb 410we wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Epson eb 410we in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,53 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info