Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/126
Nächste Seite
Gebruikershandleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruikershandleiding • Page 2

  Gebruikte Symbolen en Tekens
  • Veiligheidssymbolen
  De documentatie en de projector gebruiken grafische symbolen om te tonen hoe u de projector veilig kunt gebruiken.
  Leer en respecteer deze waarschuwingssymbolen om letsel aan personen en beschadiging van eigendom te voorkomen.

  Waarschuwing

  Dit symbool duidt informatie aan die, als ze genegeerd wordt, kan resulteren in persoonlijk letsel of zelfs de dood als gevolg van foutief
  handelen.

  Let op

  Dit symbool duidt informatie aan die, als ze genegeerd wordt, kan resulteren in persoonlijk letsel of fysieke schade als gevolg van foutief
  handelen.

  • Algemene informatiesymbolen

  Let op

  q

  Dit geeft aan dat de beschreven handeling tot schade of letsel kan leiden als er onvoldoende voorzichtigheid in acht wordt genomen.
  Dit geeft aan dat er nuttige extra informatie volgt over een bepaald onderwerp.

  s

  Dit geeft aan op welke pagina meer informatie over een onderwerp kan worden gevonden.

  g

  Dit geeft aan dat de onderstreepte term die gevolgd wordt door dit symbool in de woordenlijst te vinden is. Zie "Woordenlijst" onder
  "Bijlage". s pag.106

  Procedure

  Dit geeft aan dat er bedieningsinstructies volgen die in een bepaalde volgorde moeten worden uitgevoerd.
  De desbetreffende procedure moet in de aangegeven volgorde worden uitgevoerd.

  [ (Naam) ]

  Dit verwijst naar de naam van een knop op de Afstandsbediening of het Bedieningspaneel.
  Bijvoorbeeld: de knop [Return]

  "(Menunaam)"
  Helderheid

  Dit verwijst naar de naam van een item in het Configuratiemenu.
  Bijvoorbeeld:
  Selecteer "Helderheid" in het menu Beeld.
  Menu Beeld - Helderheid • Page 3

  Inhoudsopgave

  3

  Gebruikte Symbolen en Tekens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
  Inleiding

  De Hoogte-breedte wijzigen voor computerbeelden (EB-826W). . . . . . . . . . .
  Aanwijsfunctie (Aanwijzer). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Deel van het Beeld Vergroten (E-Zoom). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De Muisaanwijzer Bedienen met de Afstandsbediening (Draadloze Muis). . . . . .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  24
  26
  27
  28

  Beveiligingsfuncties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  Kenmerken van de Projector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  Gemeenschappelijke Kenmerken van alle Modellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Gemakkelijk te hanteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Verbeterde veiligheidsfuncties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Kenmerken van EB-826W/825/85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Optimaal gebruikmaken van een netwerkverbinding. . . . . . . . . . . . . . . . . .
  JPEG-afbeeldingen projecteren zonder een Computer aan te sluiten. . . . . . .

  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .

  7
  7
  7
  8
  8
  8

  Gebruikers Beheren (Wachtwoordbeveiliging). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Manieren van Wachtwoordbeveiliging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Wachtwoordbeveiliging instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Het Wachtwoord invoeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Bediening Beperken (Toetsvergrendeling). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Antidiefstalvergrendeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Het draadslot installeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  30
  30
  30
  31
  32
  33
  33

  Namen van Onderdelen en Functies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Voorzijde/Bovenzijde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Achterkant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Onderkant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Bedieningspaneel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Afstandsbediening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . 9
  10
  12
  13
  14

  Nuttige Functies
  Het Geprojecteerde Beeld Wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  Automatisch Binnenkomende Signalen Detecteren en het Geprojecteerde Beeld
  Wijzigen (Bron Zoeken). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  Via de Afstandsbediening overschakelen naar het doelbeeld. . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  Functies voor het Verbeteren van Projecties. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  De Projectiekwaliteit Selecteren (SelecterenKleurmodus). . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Autom. iris Instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Tijdelijk het Beeld en Geluid Onderdrukken (A/V Dempen). . . . . . . . . . . . . . . . .
  Het Beeld Bevriezen (Bevriezen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De Hoogte-breedteverh. Wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Methode wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De Hoogte-breedte wijzigen voor videoapparatuur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De Hoogte-breedte wijzigen voor computerbeelden (EB-825/824/85/84). . . . .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  19
  20
  20
  21
  21
  21
  22
  23

  Configuratiemenu
  Het Configuratiemenu Gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  Lijst met Functies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
  Beeld-menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Signaal-menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Instellingen-menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Uitgebreid-menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Netwerk-menu (alleen EB-826W/825/85/84). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Opmerkingen over het gebruik van het Netwerk. . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Bewerking met softwarematig toetsenbord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Basis-menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Draadloos LAN-menu (alleen EB-826W/825/85). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Beveiligingsmenu (alleen EB-826W/825/85). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Als WEP is geselecteerd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Als WPA-PSK (TKIP) of WPA2-PSK (AES) zijn geselecteerd. . . . . . . . . . . . .
  Vast netwerk-menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  E-mail-menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Overige-menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Resetten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Informatie-menu (Alleen Weergave). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Resetten-menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  36
  37
  38
  40
  42
  43
  43
  44
  45
  46
  47
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53 • Page 4

  Inhoudsopgave

  4

  Een Gebruikerslogo Opslaan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

  Problemen Oplossen
  De Help Gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
  Problemen oplossen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
  De Lampjes Aflezen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  t Lampje brandt of knippert rood. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  m o Lampje knippert of brandt oranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Als de Lampjes Geen Uitkomst Bieden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Problemen met het beeld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Problemen bij het starten van de projectie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Overige problemen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  57
  58
  59
  60
  61
  65
  65

  Bijlage

  Projectieafstand (EB-825/824/85/84). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
  Projectieafstand (EB-826W). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

  USB-Apparaten Aansluiten en Verwijderen (Alleen EB-826W/
  825/824/85). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
  USB-Apparaten Aansluiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
  USB-Apparaten Verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

  Aansluiten via een USB-kabel en Projecteren (USB Display). . . . . 86
  Aansluiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
  De eerste keer aansluiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
  Vanaf de tweede keer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

  Een LAN-Kabel Aansluiten (Alleen EB-826W/825/85/84). . . . . . . . 89

  Installatiemethoden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
  Reiniging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
  Het oppervlak van de Projector Reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
  De lens reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
  Reinigen van het Luchtfilter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

  Verbruiksmateriaal Vervangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
  De batterijen van de Afstandsbediening Vervangen. . . . . . . . . . . . . .
  De Lamp Vervangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Vervangingsperiode Lamp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Procedure voor het vervangen van de Lamp. . . . . . . . . . . . . . . . .
  Lampuren terugzetten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Het Luchtfilter Vervangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Vervangingsperiode Luchtfilter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Procedure voor het vervangen van de Luchtfilter. . . . . . . . . . . . . .

  Schermgrootte en Projectieafstand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  Draadloze LAN-eenheid installeren (alleen EB-826W/825/85 )
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
  Aansluiten op Externe Apparatuur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
  Aansluiten op een externe monitor (alleen EB-826W/825/85/84). . . . . . . . . . . . . . 91
  Aansluiten op een externe luidspreker (alleen EB-826W/825/85/84). . . . . . . . . . . . 92
  Een microfoon aansluiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

  71
  72
  72
  72
  75
  75
  75
  75

  E-mailbericht van de Functie E-mailmelding Lezen (alleen
  EB-826W/825/85/84). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

  Optionele Accessoires en Verbruiksmateriaal. . . . . . . . . . . . . . . . . 78

  Info over PJLink. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

  Optionele Accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
  Verbruiksmateriaal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

  Ondersteunde Monitorbeeldschermen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

  ESC/VP21-opdrachten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
  Lijst met Opdrachten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Kabelindelingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Seriële aansluiting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Communicatieprotocol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .

  94
  94
  94
  95

  Ondersteunde Monitorbeeldschermen (EB-825/824/85/84). . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
  Computersignalen (RGB analoog). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 • Page 5

  Inhoudsopgave

  Video-component. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
  Composite Video/S-video. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
  Ondersteunde monitorbeeldschermen (EB-826W). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
  Computersignalen (RGB analoog). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
  Video-component. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
  Composite Video/S-video. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

  Technische Gegevens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
  Algemene Specificatie van de Projector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
  Softwarevereisten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

  Afmetingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
  Woordenlijst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
  Algemene Opmerkingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
  Algemene Opmerking:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

  Index. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

  5 • Page 6

  Inleiding
  In dit hoofdstuk worden de kenmerken en de namen van onderdelen van de projector besproken. • Page 7

  Kenmerken van de Projector
  Gemeenschappelijke Kenmerken van alle
  Modellen
  Gemakkelijk te hanteren
  • De AV
  U kunt
  openen
  heldere

  Mute-schuifknop vergemakkelijkt het projecteren en opslaan
  de projectie heel makkelijk stoppen of hervatten door het
  of sluiten van de AV Mute-schuifknop. Het geven van een
  presentatie wordt daardoor eenvoudiger.

  7

  • Projectiescherm voor WXGA (EB-826W)
  Bij een computer met een 16:10 breedbeeld LCD-scherm met
  WXGA-resolutie kan het beeld in dezelfde beeldverhouding worden
  geprojecteerd. U kunt whiteboards en andere schermen met liggende
  indeling gebruiken.
  • U kunt uw bestanden vergroten en projecteren met de
  documentcamera
  Een documentcamera die USB ondersteunt is als optie beschikbaar.
  Voor deze documentcamera is geen voedingskabel vereist. U kunt op
  eenvoudige wijze verbinding maken via één USB-kabel en het
  eenvoudige ontwerp zorgt ervoor dat het projecteren en vergroten van
  uw documenten een stuk gemakkelijker wordt.
  • Aansluiten via een USB-kabel en projecteren (USB Display)
  Door de projector via de meegeleverde USB-kabel aan te sluiten op
  een Windows-Computer kunt u beelden projecteren vanaf het
  computerscherm. s pag.86

  • De projector is uitgerust met één voet om het uitlijnen te
  vergemakkelijken
  U kunt de hoogte van de projector eenvoudig met één hand instellen.
  s Introductiehandleiding

  Verbeterde veiligheidsfuncties

  • Geen afkoelperiode
  Nadat u de projector hebt uitgeschakeld, kunt u de voedingskabel van
  de projector loskoppelen zonder dat u hoeft te wachten tot de
  projector is afgekoeld.

  • Wachtwoordbeveiliging om het aantal gebruikers te beperken en te
  beheren
  U kunt een Wachtwoord instellen en zo bepalen wie de projector mag
  gebruiken. s pag.30 • Page 8

  Kenmerken van de Projector

  8

  • Toetsvergrendeling beperkt de knopbediening op het Bedieningspaneel
  Zo kunt u voorkomen dat de projectorinstellingen zonder toestemming
  worden gewijzigd bij gebruik tijdens evenementen, op scholen,
  enzovoort. s pag.32

  • Aansluitmethode voor verschillende netwerken
  De volgende methoden zijn beschikbaar voor het aansluiten van de
  projector op een netwerk. Selecteer de methode die het meest geschikt
  is voor uw omgeving. s Bedieningshandleiding voor projector

  • Het apparaat is uitgerust met verschillende antidiefstalbeveiligingen
  De projector is uitgerust met de volgende soortenantidiefstalbeveiliging.
  s pag.33

  • Geavanceerde verbinding
  Geavanceerde verbinding is een infrastructuurverbinding waarmee u
  een verbinding tot stand kunt brengen met een bestaand netwerk.

  • Beveiligingssleuf
  • Installatiepunt van beveiligingskabel

  Kenmerken van EB-826W/825/85
  Optimaal gebruikmaken van een netwerkverbinding
  Met de meegeleverde
  EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring kunt u efficiënte
  en gevarieerde presentaties verzorgen via het netwerk.
  s Bedieningshandleiding voor projector
  • Een Computer op de projector aansluiten via een netwerk
  U kunt projecteren door de projector aan te sluiten op een reeds
  beschikbaar netwerksysteem.
  U kunt op efficiënte wijze vergaderingen houden door te projecteren
  vanaf meerdere computers die op een netwerksysteem zijn aangesloten
  zonder de bekabeling te hoeven aanpassen.
  • Een draadloze verbinding tot stand brengen met een Computer
  Wanneer u de optionele draadloze LAN-eenheid installeert in de
  projector, kunt u deze draadloos met een Computer verbinden.

  • Snelle verbinding
  Snelle verbinding is een aansluitmethode die alleen kan worden ge‐
  bruikt als de optionele draadloze LAN-eenheid is geïnstalleerd.
  Bij Snelle verbinding wordt de SSID van de projector tijdelijk in de
  ad hoc-modus toegewezen aan de computer en worden de netwerk‐
  instellingen van de computer hersteld nadat de verbinding is verbro‐
  ken.
  • Netwerkverbindingen met de Quick Wireless Connection USB Key
  Met de optionele Quick Wireless Connection USB Key kunt u heel
  snel een computer op de projector aansluiten en vervolgens project‐
  eren.

  JPEG-afbeeldingen projecteren zonder een Computer aan te
  sluiten
  U kunt een diavoorstelling van JPEG-afbeeldingen projecteren die zijn
  opgeslagen op een USB-apparaat, zoals een digitale camera die USB
  ondersteunt, een vaste schijf of een USB-geheugen, door het apparaat
  simpelweg aan te sluiten op de projector. s Bedieningshandleiding voor
  projector • Page 9

  Namen van Onderdelen en Functies
  Voorzijde/Bovenzijde

  9

  Naam

  A Luchtafvoerventiel

  Functie
  Afvoerventilator voor lucht die is gebruikt voor het
  afkoelen van het binnenste van de projector.

  Let op
  Plaats geen voorwerpen die krom kunnen trekken
  of op een andere manier door warmte kunnen
  vervormen, in de buurt van de
  Luchtafvoerventiel. Houd uw gezicht of handen
  niet in de buurt van de luchtafvoerventilator
  terwijl de projector wordt gebruikt.

  B Externe receiver

  Hiermee worden signalen vanaf de afstandsbediening
  ontvangen. s Introductiehandleiding

  C AV Mute-schuifknop

  Schuif de knop om de AV Mute-schuifknop te openen
  en te sluiten.

  D Hendel voor instellen
  voet

  Trek de Hendel voor instellen voet naar buiten om de
  Instelbare voet aan voorzijde uit te schuiven en in te
  trekken. s Introductiehandleiding

  E Instelbare voet aan
  voorzijde

  Voor het instellen en vergroten van het geprojecteerde
  beeld nadat de projector op een oppervlak, bijvoorbeeld
  een bureau, is geplaatst. s Introductiehandleiding

  F AV Mute-schuifknop

  Schuif ter bescherming van de lens de klep dicht als u de
  projector niet gebruikt. Door de schuifklep tijdens de
  projectie te sluiten kunt u beeld en geluid onderdrukken
  (A/V dempen). s Introductiehandleiding , s pag.20

  G Luchttoevoerventilat
  or
  (Luchtfilter)

  Voert lucht toe voor het afkoelen van het binnenste van
  de projector. Als er stof op het luchtfilter zit, kan dit
  ervoor zorgen dat de interne temperatuur van de
  projector oploopt. Dit kan leiden tot problemen met de
  bediening en kan de levensduur van de optische motor
  verkorten. Maak de Luchtfilter regelmatig schoon.
  s pag.70, pag.75 • Page 10

  Namen van Onderdelen en Functies

  Naam

  Functie

  H Schakelaar voor
  openen/sluiten van
  luchtfilterklep

  Hiermee wordt de klep van de luchtfilter geopend en
  gesloten. s pag.75
  Open deze klep als de optionele draadloze LAN-eenheid
  is geïnstalleerd.

  I Installatiepunt van
  beveiligingskabel

  Leid hier een in de handel verkrijgbaar draadslot
  doorheen en sluit het af. s pag.33

  J Beveiligingssleuf

  De Beveiligingssleuf is compatibel met het door
  Kensington geproduceerde Microsaver Security System.
  s pag.33

  K Scherpstelring

  Hiermee wordt de beeldscherpte ingesteld.
  s Introductiehandleiding

  L Zoomstelring

  Hiermee wordt de beeldgrootte ingesteld.
  s Introductiehandleiding

  M Bedieningspaneel

  s pag.13

  N Lampdeksel

  Open dit deksel als u de Lamp van de projector wilt
  vervangen. s pag.72

  10

  Achterkant

  Naam

  Functie

  A Externe receiver

  Hiermee worden signalen vanaf de afstandsbediening
  ontvangen. s Introductiehandleiding

  B Luidspreker

  Hiermee wordt geluid uitgevoerd vanuit de
  microfooningang en het beeld dat momenteel wordt
  geprojecteerd.

  C Microfooningang
  (Mic)

  Hiermee wordt een microfoon aangesloten. s pag.92

  D RS-232C-poort

  Als u de projector wilt besturen vanaf een Computer,
  sluit u de projector via een RS-232C-kabel op de
  Computer aan. Deze poort dient voor besturing en
  wordt normaliter niet gebruikt. s pag.94

  E Voedingsingang

  Hierop wordt de voedingskabel aangesloten.
  s Introductiehandleiding • Page 11

  Namen van Onderdelen en Functies

  Naam

  Functie

  F Monitor Out-uitgang
  (Monitor Out)
  (uitsluitend EB-826W/
  825/85/84)

  Hiermee wordt het beeldsignaal vanaf een computer die
  is aangesloten op ingang Computer1/2 uitgevoerd naar
  een externe monitor. Dit is niet mogelijk voor
  Component Video-signalen of andere signalen die
  worden ingevoerd via een andere ingang dan
  Computer1/2. s pag.91

  G Audio-uitvoer (Audio
  Out)-uitgang
  (uitsluitend EB-826W/
  825/85/84)

  Hiermee worden het beeld dat momenteel wordt
  geprojecteerd en het geluid vanuit de microfooningang
  uitgevoerd via een externe luidspreker. s pag.92

  H Bevestigingsschroef
  voor lampdeksel

  Schroef deze vast om het Lampdeksel op zijn plaats te
  bevestigen. s pag.72

  I S-Video
  (S-Video)-ingangspoo
  rt

  Ingang voor S-Video-signalen van videobronnen.

  Video
  (Video)-ingangspoort

  Audio-L/R (Audio-L/
  R)-ingangspoort

  J Computer1
  (Computer1)-ingang
  Audio1 (Audio1)

  Ingang voor Composite Video-signalen van
  videobronnen.
  Wordt verbonden met de audio-uitgang als u geluid wilt
  uitvoeren via apparaten die zijn aangesloten op de
  S-video-ingang of de Video-ingang.
  s Introductiehandleiding
  Ingang voor videosignalen van een computer en
  componentvideosignalen van andere videobronnen.
  Wordt verbonden met de audio-uitgang als u geluid wilt
  uitvoeren via apparaten die zijn aangesloten op de
  Computer1-ingang.
  s Introductiehandleiding

  11

  Naam

  K Computer2
  (Computer2)-ingang

  Functie
  Ingang voor videosignalen van een computer en
  componentvideosignalen van andere videobronnen.

  Audio2 (Audio2)

  Wordt verbonden met de audio-uitgang als u geluid wilt
  uitvoeren via apparaten die zijn aangesloten op de
  Computer2-ingang. Tevens sluit u, als u audio wilt
  uitvoeren vanuit de projector voor de volgende
  bronnen, de audiobron aan op de Audio2-ingang.
  - USB: bij het afspelen van een diavoorstelling vanaf een
  USB-opslagapparaat dat is aangesloten op de
  USB-ingang (TypeA) of bij het projecteren vanaf de
  optionele documentcamera
  - USB Display
  - LAN
  s Introductiehandleiding

  L USB-lampje
  (uitsluitend EB-826W/
  825/824/85)

  Hieronder vindt u uitleg over de status van
  USB-apparaten die zijn aangesloten op de USB-ingang.
  (TypeA).
  UIT: er is geen USB-apparaat aangesloten.
  Oranje lampje AAN: er is een USB-apparaat aangesloten.
  Groen lampje AAN: er is een werkend USB-apparaat
  aangesloten.
  Rode lampje AAN: Fout

  M USB-ingang (TypeA)
  (uitsluitend EB-826W/
  825/824/85)

  Hiermee wordt een Dia show van JPEG-afbeeldingen
  geprojecteerd als geheugens of digitale camera's zijn
  aangesloten op de USB-ingang.
  s Bedieningshandleiding voor projector
  Tevens wanneer de optionele documentcamera is
  aangesloten.

  N USB-ingang (TypeB)

  Hiermee sluit u de projector via de meegeleverde
  USB-kabel aan op een computer, waarna de afbeelding
  op de computer wordt geprojecteerd. s pag.86
  Gebruik deze ingang tevens voor aansluiting op een
  computer via de meegeleverde USB-kabel om een
  draadloze muis te gebruiken. s pag.28 • Page 12

  Namen van Onderdelen en Functies

  Naam

  Functie

  O LAN-poort
  (uitsluitend EB-826W/
  825/85/84)

  Wordt aangesloten op een LAN-kabel en vervolgens op
  een netwerk. s pag.89

  12

  Onderkant

  Naam

  Functie

  A Bevestigingspunten
  ophangbeugel
  (3 punten)

  Bevestig de optionele Ophangbeugel hier als u de
  projector aan het plafond wilt ophangen. s pag.69,
  pag.78

  B Achterste voet

  Wanneer het apparaat op een tafel staat, draait u hieraan
  om de hoogte bij te regelen. Zo bepaalt u de horizontale
  helling. s Introductiehandleiding • Page 13

  Namen van Onderdelen en Functies

  13

  Naam

  Bedieningspaneel

  E [w][v]-knop

  Functie
  Corrigeert de Keystone. In de volgende gevallen hebben
  deze knoppen alleen de functies [ ] en [ ].
  - Wanneer het geprojecteerde beeld via een Netwerk
  verbinding wordt verzonden
  - Wanneer de functie Diashow wordt gebruikt voor de
  projectie
  Als er een Configuratiemenu of een Help wordt
  weergegeven, kunt u met deze knoppen menuopties en
  instellingswaarden selecteren.
  s Introductiehandleiding , pag.35

  Naam

  Functie

  A Statusindicatielampje
  s

  De status van de projector kan worden afgelezen aan de
  kleur van de indicatielampjes en of deze knipperen of
  branden. s pag.57

  B [t]-knop

  Hiermee schakelt u de projector in of uit.
  s Introductiehandleiding

  C [Source Search]-knop

  Hiermee schakelt u naar het volgende invoerapparaat
  dat op de projector is aangesloten en een beeldsignaal
  doorgeeft. s pag.17

  D [Enter]-knop

  Als deze knop tijdens de projectie van signaalbeelden
  van de computer wordt ingedrukt, stelt de projector
  automatisch Tracking, Sync. en Positie in voor een
  optimale beeldweergave.
  Als een Configuratiemenu of een Help wordt
  weergegeven, accepteert de projector de huidige selectie
  en gaat verder naar het volgende niveau. s pag.35

  F [Help]-knop

  Hiermee wordt het Help weergegeven en gesloten. Het
  hulpscherm geeft aan hoe u problemen kunt oplossen.
  s pag.55

  G [Return]-knop

  Hiermee wordt de huidige functie gestopt.
  Als deze knop wordt ingedrukt terwijl het
  configuratiemenu wordt weergegeven, geeft de projector
  het vorige menu weer. s pag.35

  H [a][b]-knop

  Hiermee wordt het volume aangepast. Als er een
  Configuratiemenu of een Help wordt weergegeven,
  hebben deze knoppen alleen de functies [ ] en [ ] om
  menuopties en instellingswaarden te selecteren.
  s Introductiehandleiding , pag.35

  I [Menu]-knop

  Hiermee wordt het Configuratiemenu weergegeven en
  gesloten.
  s pag.35 • Page 14

  Namen van Onderdelen en Functies

  Afstandsbediening

  14

  Naam

  Functie

  A [t]-knop

  Hiermee schakelt u de projector in of uit.
  s Introductiehandleiding

  B [Computer]-knop

  Telkens wanneer deze knop wordt ingedrukt, wordt het
  beeld overgeschakeld van ingang Computer1 naar
  ingang Computer2. s pag.18

  C [Video]-knop

  Telkens wanneer deze knop wordt ingedrukt, wordt het
  beeld overgeschakeld van ingang VIdeo naar ingang
  S-video. s pag.18

  D Numerieke knoppen

  Voer hiermee een wachtwoord in. s pag.30

  E [A/V Mute]-knop

  Hiermee schakelt u video en audio in en uit.
  s pag.20

  F [Freeze]-knop

  Druk op deze knop om het beeld te pauzeren of te
  hervatten. s pag.21

  G [Auto]-knop

  Als deze knop tijdens de projectie van signaalbeelden
  van de computer wordt ingedrukt, stelt de projector
  automatisch Tracking, Sync. en Positie in voor een
  optimale beeldweergave.

  H [Aspect]-knop

  Bij iedere druk op deze knop verandert de
  Hoogte-breedteverh. s pag.21

  I [Page]-knoppen
  (Up) (Down)

  Hiermee gaat u naar de Pagina omh./oml. bij gebruik
  van de Draadloze muis functie of bij het projecteren van
  een PowerPoint-bestand of een scenario met LAN als
  Bron. De bron LAN is alleen beschikbaar op de EB-826W/
  825. s pag.28, Bedieningshandleiding voor projector

  J [E-Zoom]-knoppen
  (z)(x)

  (z) Vergroot het beeld zonder de projectiegrootte te
  wijzigen.
  Verkleint delen van beelden die met de (x) [z]-knop
  zijn vergroot. spag.27

  K [Menu]-knop

  Hiermee wordt het Configuratiemenu weergegeven en
  gesloten. s pag.35 • Page 15

  Namen van Onderdelen en Functies

  Naam

  L [
  [

  ][
  ][

  Functie
  ]

  ]-knop

  Als er een Configuratiemenu of een Help wordt
  weergegeven, kunt u met deze knoppen menuopties en
  instellingswaarden selecteren. s pag.35, pag.55
  Tijdens het gebruik van de draadloze muisfunctie wordt
  de muisaanwijzer verplaatst in de richting waarin de
  knop wordt geduwd. s pag.28

  M [Enter]-knop

  Als een Configuratiemenu of een Help wordt
  weergegeven, accepteert de projector de huidige selectie
  en gaat verder naar het volgende niveau. s pag.35,
  pag.55
  Als u de Draadloze muis functie gebruikt, werkt de knop
  als linkermuisknop. s pag.28

  N [Return]-knop

  Hiermee wordt de huidige functie gestopt. Als deze
  knop wordt ingedrukt terwijl het Configuratiemenu
  wordt weergegeven, geeft de projector het vorige menu
  weer. s pag.35, pag.55
  Als u de Draadloze muis functie gebruikt, werkt de knop
  als rechtermuisknop. s pag.28

  O [Volume]-knoppen (a)
  (b)

  (a) Verlaagt het Volume.
  (b) Verhoogt het Volume.
  s Introductiehandleiding

  P [Pointer]-knop

  Druk op deze knop als u de scherm Aanwijzer wilt
  activeren. s pag.26

  Q [Help]-knop

  Hiermee wordt het Help weergegeven en gesloten. Het
  hulpscherm geeft aan hoe u problemen kunt oplossen.
  s pag.55

  R [Color Mode]-knop

  Bij iedere druk op deze knop verandert de Kleurmodus.
  s pag.19

  S [Num]-knop

  Gebruik deze voor het invoeren van een Wachtwoord.
  s pag.30

  15

  Naam

  Functie

  T [User]-knop

  Druk hierop om een item dat u vaak gebruikt toe te
  wijzen uit de vijf beschikbare opties in het
  Configuratiemenu. Wanneer u op de knop drukt, wordt
  het geselecteerde menuoptie/aanpasscherm
  weergegeven, zodat u snel instellingen/aanpassingen
  kunt opgeven. s pag.38
  Standaard is de functie Helderheidsaanp. toegewezen.

  U [USB]-knop

  Telkens wanneer deze knop wordt ingedrukt, wordt
  overgeschakeld naar het beeld van apparatuur die is
  aangesloten op USB Display/USB-poort (TypeA).
  Schakelt alleen over naar USB Display bij gebruik van de
  EB-84. s pag.18

  V [LAN]-knop

  Hiermee wordt overgeschakeld naar het beeld van de
  EMP NS Connection.(uitsluitend EB-826W/825/85)
  s pag.18
  Wanneer u de EB-824/84 gebruikt, werkt deze functie
  niet (ook al drukt u de knop in).

  W [Search]-knop

  Hiermee schakelt u naar het volgende invoerapparaat
  dat op de projector is aangesloten en een beeldsignaal
  doorgeeft. s pag.17

  X LED
  afstandsbediening

  Zendt signalen van de afstandsbediening naar de
  projector. • Page 16

  Nuttige Functies
  In dit hoofdstuk wordt ingegaan op nuttige functies voor het geven van presentaties en op de Beveiliging. • Page 17

  Het Geprojecteerde Beeld Wijzigen
  Er zijn twee manieren om het geprojecteerde beeld te wijzigen.
  • Wijzigen met Bron zoeken
  De projector detecteert automatisch signalen die door een aangesloten
  apparaat worden doorgegeven, en projecteert het door dit apparaat
  doorgegeven beeld.
  • Schakelt over naar het doelbeeld.
  U kunt de knoppen van de Afstandsbediening gebruiken om de
  ingangspoort te wijzigen.

  Automatisch Binnenkomende Signalen
  Detecteren en het Geprojecteerde Beeld
  Wijzigen (Bron Zoeken)
  Als u de knop [Source Search] gebruikt worden ingangspoorten die geen
  beeldsignaal doorgeven genegeerd, zodat het gewenste beeld sneller wordt
  geprojecteerd.

  17

  C
  D
  E
  F

  S-video

  G

  LAN: als de projector via een netwerk is verbonden met een
  computer en beelden van EMP NS Connection worden geprojecteerd.

  Video
  USB Display
  USB: als het beeld van een apparaat komt dat op de USB-poort
  (TypeA) is aangesloten.

  Overgeslagen als geen beeldsignaal wordt ingevoerd.
  Alleen EB-826W/825/824/85 kan overschakelen naar USB.
  Alleen EB-826W/825/85 kan overschakelen naar LAN.

  Procedure
  Als uw videoapparatuur is aangesloten, start het afspelen dan
  voordat u het ingangssignaal wijzigt.
  Via de Afstandsbediening

  Via het Bedieningspaneel

  Als er twee of meer apparaten zijn aangesloten, druk dan op de knop
  [Source Search] totdat het gewenste beeld wordt geprojecteerd.

  A
  B

  Computer1
  Computer2 • Page 18

  Het Geprojecteerde Beeld Wijzigen

  q

  Onderstaand scherm toont de status van beeldsignalen en wordt
  weergegeven als alleen het momenteel weergegeven beeld
  beschikbaar is of als er geen beeldsignaal is gevonden. U kunt de
  ingangspoort van het apparaat dat u wilt gebruiken selecteren. Als
  u binnen 10 seconden niets selecteert, wordt het scherm gesloten.

  18

  Via de Afstandsbediening overschakelen naar
  het doelbeeld
  U kunt het beeld dat u wilt weergeven direct oproepen door op de
  volgende knoppen op de Afstandsbediening te drukken.
  Afstandsbediening

  USB wordt alleen weergegeven voor EB-826W/825/824/85.
  LAN wordt alleen weergegeven voor EB-826W/825/85.

  A
  B
  C

  D

  Telkens wanneer deze knop wordt ingedrukt, wordt het beeld
  overgeschakeld van ingang Computer1 naar ingang Computer2.
  Telkens wanneer deze knop wordt ingedrukt, wordt het beeld
  overgeschakeld van ingang Video naar ingang S-video.
  Telkens wanneer deze knop wordt ingedrukt, wordt overgeschakeld naar
  het beeld van apparatuur die is aangesloten op USB Display/USB-poort
  (TypeA). Schakelt alleen over naar USB-weergave bij gebruik van de
  EB-84.
  Als de projector via een netwerk is verbonden met een computer, kunt u
  overschakelen naar beelden die worden geprojecteerd via EMP NS
  Connection (alleen EB-826W/825/85).
  Wanneer u de EB-824/84 gebruikt, werkt deze functie niet (ook al drukt
  u de knop in). • Page 19

  Functies voor het Verbeteren van Projecties
  De Projectiekwaliteit Selecteren
  (SelecterenKleurmodus)

  19

  Procedure
  Afstandsbediening

  Voor optimale beeldkwaliteit selecteert u de instelling die het beste past
  bij de omgeving waarin u projecteert. De helderheid van het beeld is
  afhankelijk van de geselecteerde modus.
  Modus

  Toepassing

  Dynamisch

  Deze modus is ideaal voor goed verlichte kamers. Dit
  is de helderste modus die goed schaduwtinten weergeeft.
  Als u bang bent dat u te veel vertraging krijgt bij snelle
  games, schakelt u Progressief in het configuratiemenu
  uit. s pag.37

  Presentatie

  Deze modus is ideaal voor het geven van presentaties
  met kleurmateriaal in goed verlichte kamers.

  Theater

  Ideaal voor het kijken naar films in een donkere
  kamer. Geeft de beelden een natuurlijke toon.

  Foto

  (Als USB of LAN wordt gebruikt als beeldinvoer via de
  computer en als bron.)
  Ideaal voor het projecteren van stilstaande beelden,
  zoals foto´s, in een goed verlichte kamer. De beelden
  zijn goed belicht en hebben een goed contrast.

  Sport

  (Bij doorgave van Component Video-, S-Video- of
  Composite Video-beelden)
  Ideaal voor het kijken naar tv-programma´s in een
  goed verlichte kamer. De beelden zijn goed belicht en
  levensecht.

  sRGB g

  Ideaal voor beelden die voldoen aan de
  sRGB-kleurenstandaard.

  Schoolbord

  Bij deze instelling krijgen beelden ook bij projectie op
  een (groen) Schoolbord een natuurlijke toon, net als
  op een scherm.

  Whiteboard

  Deze modus is ideaal voor het geven van presentaties
  met zwart-witmateriaal in goed verlichte kamers.

  Bij iedere druk op deze knop wordt de naam van de Kleurmodus
  weergegeven en wijzigt de Kleurmodus.
  Als u op de knop drukt terwijl de naam van de Kleurmodus wordt
  weergegeven, wordt de volgende Kleurmodus weergegeven.

  q

  U kunt de kleurmodus ook instellen met Kleurmodus in het menu
  Beeld van het Configuratiemenu. s pag.36 • Page 20

  Functies voor het Verbeteren van Projecties

  20

  Autom. iris Instellen
  Door de luminantie automatisch overeenkomstig de helderheid van het
  weergegeven beeld in te stellen, geniet u van diepe en volle beelden.

  Procedure

  A Druk op de [Menu]-knop en selecteer Beeld - Autom. iris in

  Procedure

  het Configuratiemenu. s "Het Configuratiemenu Gebruiken"
  Via de Afstandsbediening

  Afstandsbediening

  Via het Bedieningspaneel

  B Selecteer Aan.

  Behuizing

  Elke keer als u op deze knop drukt of het lensdeksel opent of sluit,
  wordt A/V dempen in- of uitgeschakeld.

  De instelling wordt opgeslagen voor elke Kleurmodus.

  C Druk op de [Menu]-knop om het Configuratiemenu te sluiten.

  q

  Autom. iris kan alleen worden ingesteld met de Kleurmodus
  Dynamisch of Theater.

  Tijdelijk het Beeld en Geluid Onderdrukken (A/V
  Dempen)
  U kunt deze functie gebruiken als u de aandacht van het publiek wilt
  richten op wat u zegt of als u bij presentaties vanaf een computer geen
  informatie wilt tonen terwijl u bestanden wisselt.

  q

  • Als u deze functie gebruikt terwijl u bewegende beelden
  projecteert, worden de beelden en het geluid niet stopgezet en
  kunt u niet terugkeren naar het punt waar A/V dempen werd
  ingeschakeld.
  • U kunt in het configuratiemenu onder Uitgebreid - Weergeven A/V dempen instellen welk beeld Zwart, Blauw of Logo u wilt
  weergeven als A/V dempen wordt ingeschakeld. s pag.40
  • Als het AV Mute-schuifknop is gesloten of als gedurende
  ongeveer 30 minuten geen bewerkingen worden uitgevoerd, wordt
  de Sluimerstand geactiveerd en wordt het toestel automatisch
  uitgeschakeld. Als u Sluimerstand niet wilt gebruiken, wijzigt u
  de instelling Timerafdekking lens in Uit onder Bewerking in het
  menu Uitgebreid. s pag.40 • Page 21

  Functies voor het Verbeteren van Projecties

  Het Beeld Bevriezen (Bevriezen)
  Als het bewegende beeld in het scherm wordt bevroren, blijft de
  projectie doorlopen en kunt u een bewegend beeld frame voor frame,
  als foto projecteren. U kunt deze functie ook gebruiken om tussentijds
  handelingen uit te voeren, bijvoorbeeld als u tijdens presentaties vanaf
  een computer bestanden wilt wisselen zonder beeld te projecteren.

  21

  De Hoogte-breedteverh. Wijzigen
  Als videoapparatuur is aangesloten op de projector, kunt u beelden die
  zijn opgenomen op digitale video of dvd bekijken in
  16:9-breedbeeldformaat door de Hoogte-breedteverh.g te wijzigen. Wijzig
  de Hoogte-breedteverh. wanneer u computerbeelden op volledige grootte
  wilt projecteren.
  U kunt als volgt van methode en type Hoogte-breedte veranderen.

  Procedure
  Afstandsbediening

  Methode wijzigen
  Procedure
  Afstandsbediening

  Elke keer als u op deze knop drukt, wordt de bevriesfunctie (Bevriezen)
  in- of uitgeschakeld.

  q

  • Het afspelen van de audio stopt niet.
  • Het apparaat dat de beelden afspeelt, stopt niet met het afspelen
  van de bewegende beelden als het scherm bevroren is. U kunt de
  projectie dus niet hervatten vanaf het punt waar het beeld is gestopt.
  • Als u op de [Freeze]-knop drukt terwijl het Configuratiemenu of
  een Help wordt afgebeeld, wordt het weergegeven
  configuratiemenu of Help afgesloten.
  • De bevriesfunctie (Bevriezen) werkt ook als E-Zoom wordt gebruikt.

  Bij iedere druk op de knop wordt de naam van de Hoogte-breedte
  weergegeven en verandert de Hoogte-breedte.
  Als u op de knop drukt terwijl de naam van de Hoogte-breedte wordt
  weergegeven, wordt de volgende hoogte-breedteverhouding weergegeven.

  q

  U kunt de hoogte-breedteverhouding ook instellen met
  Hoogte-breedte in het menu Signaal van het Configuratiemenu.
  s pag.37 • Page 22

  Functies voor het Verbeteren van Projecties

  22

  De Hoogte-breedte wijzigen voor videoapparatuur

  B

  16:9
  Volledig

  EB-825/824/85/84

  C
  D
  E

  Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen 4:3
  en 16:9.

  EB-826W

  Telkens wanneer u op deze knop drukt, verandert de
  hoogte-breedteverhouding in de volgorde Normaal, 16:9, Volledig, Zoom
  en Tot.

  A

  Normaal

  Tot
  Zoom • Page 23

  Functies voor het Verbeteren van Projecties

  23

  De Hoogte-breedte wijzigen voor computerbeelden (EB-825/824/85/84)
  U kunt de Hoogte-breedte als volgt wijzigen.
  Ingestelde waarden

  Bewerking

  Projectievoorbeeld

  Normaal

  Projectie op volledige projectiegrootte met behoud van de
  Hoogte-breedte van het ontvangen beeld.

  4:3

  Projectie op volledige projectiegrootte met een
  Hoogte-breedte van 4:3. Dit is ideaal als u beelden wilt
  projecteren met een Hoogte-breedte van 5:4 (1280 x 1024)
  bij de volledige projectiegrootte.

  Bij ontvangst van een signaal van 1280x1024

  16:9

  Projectie met een Hoogte-breedte van 16:9. Dit is ideaal
  voor het projecteren op het volledige schermformaat bij
  gebruik van een 16:9-scherm.

  Bij ontvangst van een signaal van 1280x1024

  q

  Als delen van het beeld ontbreken, stelt u Breed of Normaal in onder Resolutie in het Configuratiemenu, afhankelijk van de grootte van het Computer
  scherm. s pag.37 • Page 24

  Functies voor het Verbeteren van Projecties

  24

  De Hoogte-breedte wijzigen voor computerbeelden (EB-826W)
  U kunt de Hoogte-breedte als volgt wijzigen. EB-826W biedt een WXGA-resolutie van 1280x800 (Hoogte-breedteverh. 16:10). Stel bij projectie op
  16:9-schermen de Hoogte-breedte in op 16:9.
  Ingestelde waarden

  Bewerking

  Projectievoorbeeld

  Normaal

  Projectie op volledige projectiegrootte met behoud van
  Hoogte-breedte van het ontvangen beeld.

  Bij ontvangst van een signaal van 1024x768

  16:9

  Projectie op volledige projectiegrootte met een
  Hoogte-breedte van 16:9.

  Bij ontvangst van een signaal van 1024x768

  Volledig

  Projectie op volledige grootte.

  Bij ontvangst van een signaal van 1024x768

  Zoom

  Projectie van het ontvangen beeld met behoud van het
  formaat in lengterichting. Delen die daarbuiten vallen,
  worden niet meegeprojecteerd.

  Bij ontvangst van een signaal van 1024x768 • Page 25

  Functies voor het Verbeteren van Projecties

  Ingestelde waarden
  Tot

  q

  Bewerking
  Projectie met de resolutie van het ontvangen beeld in het
  midden van het scherm. Dit is ideaal voor het weergeven
  van scherpe beelden.
  Als het beeld een hogere resolutie heeft dan 1280x800,
  worden de randen niet meegeprojecteerd.

  25

  Projectievoorbeeld
  Bij ontvangst van een signaal van
  800x600

  Bij ontvangst van een signaal van
  1400x1050

  Als delen van het beeld ontbreken, stelt u Breed of Normaal in onder Resolutie in het Configuratiemenu, afhankelijk van de grootte van het Computer
  scherm. s pag.37 • Page 26

  Functies voor het Verbeteren van Projecties

  Aanwijsfunctie (Aanwijzer)

  26

  B Verplaats het pictogram voor de Aanwijzer (

  ).

  Afstandsbediening

  Hiermee kunt u een pictogram in de vorm van een Aanwijzer op het
  geprojecteerde beeld verplaatsen en zo de aandacht vestigen op het
  onderwerp waarover u spreekt.

  Procedure

  A Geef Aanwijzer weer.
  Afstandsbediening

  Bij het tegelijkertijd indrukken met de naastgelegen knoppen
  [
  ], [
  ], [ ] en [ ] kan de aanwijzer behalve omhoog/
  omlaag en links/rechts ook diagonaal worden verplaatst.

  q
  Elke keer als u op deze knop drukt, verschijnt de aanwijzer of
  verdwijnt hij.

  U kunt kiezen uit drie verschillende typen Aanwijzer pictogrammen
  ,
  of
  ) onder Instellingen - Aanwijzervorm in het
  (
  Configuratiemenu.
  s pag.38 • Page 27

  Functies voor het Verbeteren van Projecties

  Deel van het Beeld Vergroten (E-Zoom)

  27

  B Verplaats het

  (

  ) naar het gebied van het beeld dat u

  wilt vergroten.

  Met deze functie kunt u het beeld vergroten om het in detail te kunnen
  bekijken. Dit kan vooral handig zijn bij grafieken en tabellen.

  Afstandsbediening

  Procedure

  A Start E-Zoom.
  Afstandsbediening

  Bij het tegelijkertijd indrukken met de naastgelegen knoppen
  ], [
  ], [ ] en [ ] kan de aanwijzer behalve omhoog/
  [
  omlaag en links/rechts ook diagonaal worden verplaatst. • Page 28

  Functies voor het Verbeteren van Projecties

  28

  C Vergroten.

  USB-kabel, kunt u de Afstandsbediening van de projector gebruiken als
  een soort Draadloze muis om de muisaanwijzer van de Computer te
  besturen.

  Afstandsbediening

  Iedere keer als u op deze knop drukt, wordt het gebied vergroot.
  U kunt versneld vergroten door de knop ingedrukt te houden.
  U kunt het vergrote beeld verkleinen door de [x]-knop in te
  drukken.
  Druk op de [Return]-knop om te annuleren.

  q

  • De vergrotingsverhouding verschijnt in beeld.
  Het geselecteerde
  gebied kan in 25 stappen 1 tot 4 keer worden vergroot.
  • Druk op de knoppen[

  ], [

  ], [

  ] of [

  ] om

  door het beeld te bladeren.
  • Als E-Zoom wordt geselecteerd, worden Progressief en
  Ruisvermindering geannuleerd.

  Compatibele besturingssystemen
  Windows: 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/
  XP Professional/Vista Home Basic/Vista Home Premium/
  Vista Business/Vista Enterprise/Vista Ultimate
  Macintosh: Mac OS X 10.3 t/m 10.5

  De Muisaanwijzer Bedienen met de
  Afstandsbediening (Draadloze Muis)
  U kunt de functie voor de draadloze muis inschakelen door USB-type B
  in te stellen op Draadloze muis vanuit de optie Uitgebreid in het
  configuratiemenu. Standaard is USB-type B ingesteld op USB-weergave.
  Wijzig de instelling vooraf. s pag.40
  Als de USB-poort van een Computer en de USB-poort TypeB aan de
  achterzijde van de projector zijn aangesloten via de meegeleverde

  q

  • Het is mogelijk dat de functie voor de Draadloze muis niet
  werkt onder sommige Windows- en Macintosh-besturingssystemen.
  • U moet misschien enkele computerinstellingen wijzigen om de
  muis goed te laten werken. Raadpleeg de met de Computer
  meegeleverde documentatie voor meer informatie. • Page 29

  Functies voor het Verbeteren van Projecties

  Nadat de verbinding tot stand is gebracht, kunt u de muisaanwijzer als
  volgt bedienen.
  De muisaanwijzer verplaatsen

  Muisklikken

  Klikken: druk op de Enter-knop.
  Met de rechtermuisknop klikken: druk
  op de Return-knop.
  Dubbelklikken: snel tweemaal drukken.
  Slepen en neerzetten

  Overschakelen tussen
  PowerPoint-schermen
  Dit is handig voor het weergeven van
  de vorige of volgende dia in een
  PowerPoint-diavoorstelling.

  : ingedrukt houden
  1. Houd de [Enter]-knop ingedrukt en
  druk op tegelijkertijd op de knoppen
  [

  ], [

  ], [

  ] of [

  2. Laat de [Enter]-knop los om het
  gesleepte item op de gewenste
  positie neer te zetten.

  ].

  Naar vorige dia
  Naar volgende dia

  29

  q

  • Bij het tegelijkertijd indrukken met de naastgelegen knoppen
  [

  ], [

  ], [

  ] en [

  ] kan de aanwijzer behalve

  omhoog/omlaag en links/rechts ook diagonaal worden verplaatst.
  • Als de muisknopinstellingen op de Computer zijn omgekeerd,
  worden ze automatisch ook omgekeerd op de Afstandsbediening.
  • U kunt de Draadloze muis niet gebruiken als de volgende
  functies worden gebruikt.
  - Terwijl het Configuratiemenu wordt weergegeven
  - Terwijl een Help wordt weergegeven
  - Terwijl de functie E-Zoom wordt gebruikt
  - Terwijl een Gebruikerslogo wordt opgenomen
  - Terwijl de functie Aanwijzer wordt gebruikt
  - Terwijl het Volume wordt aangepast
  - Terwijl USB Display actief is
  - Terwijl een Testpatroon wordt weergegeven
  - Terwijl Kleurmodus wordt ingesteld
  - Terwijl de bronnaam wordt weergegeven • Page 30

  Beveiligingsfuncties
  De projector beschikt over de volgende geavanceerde beveiligingsfuncties.
  • Wachtwoordbeveiliging
  U kunt het aantal gebruikers van de projector beperken.
  • Toetsvergrendeling
  U kunt voorkomen dat personen zonder toestemming de instellingen
  op de projector wijzigen. s pag.32
  • Antidiefstalvergrendeling
  De projector is uitgerust met diverse antidiefstalbeveiligingen.
  s pag.33

  Gebruikers Beheren (Wachtwoordbeveiliging)
  Als Wachtwoordbeveiliging is ingeschakeld, kunnen personen die het
  Wachtwoord niet kennen de projector niet gebruiken voor het
  projecteren van beelden, zelfs niet als de projector is ingeschakeld.
  Bovendien kan het gebruikerslogo dat wordt weergegeven als u de
  projector inschakelt, niet worden gewijzigd. Dit heeft een
  antidiefstalfunctie omdat de projector ook na diefstal niet kan worden
  gebruikt. Bij aanschaf van de projector is Wachtwoordbeveiliging niet
  ingeschakeld.

  Manieren van Wachtwoordbeveiliging
  Er zijn drie manieren om Wachtwoordbeveiliging in te stellen,
  afhankelijk van het gebruik van de projector.
  1. Inschakelbeveiliging
  Als Inschakelbeveiliging is ingeschakeld (Aan), moet u een vooraf ingesteld
  Wachtwoord invoeren nadat de projector is aangesloten en ingeschakeld (dit
  geldt tevens voor Dir. Inschakelen). Als het verkeerde Wachtwoord wordt
  ingevoerd, zal de projectie niet starten.

  30

  2. Gebr. logo beveil.
  Iemand die het Gebruikerslogo wil wijzigen dat door de eigenaar van de
  projector is vastgelegd, zal merken dat dit niet gaat. Als Gebr. logo beveil. is
  ingeschakeld (Aan), zijn de volgende instellingen voor het Gebruikerslogo niet
  toegankelijk.

  • Een Gebruikerslogo opnemen
  • Instellingen voor Achtergrond weerg., Opstartscherm en A/V
  dempen onder Weergeven in het Configuratiemenu.
  3. Netwerkbeveil. (alleen EB-826W/825/85/84)
  Als Netwerkbeveil. is ingeschakeld (Aan), kunnen er geen instellingen worden
  gewijzigd onder Netwerk in het Configuratiemenu.

  Wachtwoordbeveiliging instellen
  Gebruik de volgende procedure om de Wachtwoordbeveiliging in te stellen. • Page 31

  Beveiligingsfuncties

  Procedure

  A Houd tijdens het projecteren de [Freeze]-knop ongeveer vijf
  seconden ingedrukt.
  Het instellingenmenu voor Wachtwoordbeveiliging wordt
  weergegeven.
  Afstandsbediening

  31

  D Schakel Netwerkbeveil. in (alleen EB-826W/825/85/84).
  (1)

  Selecteer Netwerkbeveil. en druk vervolgens op de [Enter]-knop.

  (2)

  Selecteer Aan en druk vervolgens op de [Enter]-knop.

  (3)

  Druk op de [Return]-knop.

  E Het Wachtwoord instellen
  (1)

  Selecteer Wachtwoord en druk vervolgens op de [Enter]-knop.

  (2)

  De melding Wachtwoord wijzigen? wordt weergegeven. Selecteer Ja en
  druk vervolgens op de [Enter]-knop. De standaardinstelling voor het
  Wachtwoord is "0000". Wijzig dit in het door u gekozen Wachtwoord.
  Als u Nee selecteert, wordt het in stap 1 getoonde scherm opnieuw
  weergegeven.
  Houd de [Num]-knop ingedrukt en voer met de numerieke knoppen
  een getal van vier cijfers in. Het ingevoerde getal wordt weergegeven als
  "* * * *". Als u het vierde cijfer invoert, wordt het bevestigingsscherm
  weergegeven.

  (3)

  q

  • Als Wachtwoordbeveiliging al is ingeschakeld, moet u het
  Wachtwoord invoeren.
  Als het ingevoerde Wachtwoord juist is, wordt het
  instellingenmenu voor Wachtwoordbeveiliging weergegeven.
  s "Het Wachtwoord invoeren" pag.31
  • Als het Wachtwoord is ingesteld, plak dan de
  Beveiligd-met-wachtwoord-sticker als extra afschrikmiddel op een
  zichtbare plaats op de projector.

  B Schakel Inschakelbeveiliging in.
  (1)

  Selecteer Inschakelbeveiliging en druk vervolgens op de [Enter]-knop.

  (2)

  Selecteer Aan en druk vervolgens op de [Enter]-knop.

  (3)

  Druk op de [Return]-knop.

  C Schakel Gebr. logo beveil. in.
  (1)

  Selecteer Gebr. logo beveil. en druk vervolgens op de [Enter]-knop.

  (2)

  Selecteer Aan en druk vervolgens op de [Enter]-knop.
  Druk op de [Return]-knop.

  (3)

  Afstandsbediening

  (4)

  Voer het Wachtwoord opnieuw in.
  De melding Het nieuwe wachtwoord is opgeslagen. wordt weergegeven.
  Als u een onjuist Wachtwoord invoert, verschijnt er een melding dat u
  het wachtwoord opnieuw moet invoeren.

  Het Wachtwoord invoeren
  Als het Wachtwoord invoerscherm wordt weergegeven, voert u het
  Wachtwoord in met de numerieke knoppen op de Afstandsbediening. • Page 32

  Beveiligingsfuncties

  Procedure
  Houd de [Num]-knop ingedrukt en voer met de numerieke
  knoppen het Wachtwoord in.
  Als u het juiste Wachtwoord invoert, start de projectie.

  Let op

  • Als u drie keer achter elkaar een onjuist Wachtwoord invoert, wordt de
  melding De projector wordt vergrendeld. ongeveer vijf minuten lang
  weergegeven, waarna de projector in standby-modus gaat. Als dit gebeurt,
  haal dan de voedingskabel van de projector uit het stopcontact, steek de
  kabel er vervolgens weer in en schakel de projector weer in. De projector
  geeft het Wachtwoord invoerscherm opnieuw weer zodat u het juiste
  Wachtwoord kunt invoeren.
  • Als u het wachtwoord bent vergeten, schrijf dan het nummer dat achter
  "Code opvragen: xxxxx" op het scherm verschijnt op en neem contact op
  met het dichtstbijzijnde adres in de Service- en ondersteuningsgids.
  s Adressenlijst Epson Projector
  • Als u bovenstaande handeling blijft herhalen en het onjuiste Wachtwoord
  dertig keer achter elkaar invoert, wordt de volgende melding weergegeven
  en zal de projector geen Wachtwoord meer accepteren. De projector wordt
  vergrendeld. Neem contact op met Epson - zie de documentatie.
  s Adressenlijst Epson Projector

  Bediening Beperken (Toetsvergrendeling)
  Ga als volgt te werk om de knoppen op het Bedieningspaneel te blokkeren.
  • Voll. vergrend.
  Alle knoppen op het Bedieningspaneel zijn geblokkeerd. U kunt de
  projector via het Bedieningspaneel niet meer bedienen, inclusief in- en
  uitschakelen.

  32

  • Ged. vergrend.
  Alle knoppen op het Bedieningspaneel, behalve de [t]-knop, zijn
  geblokkeerd.
  Dit is nuttig op evenementen of shows waar u alle knoppen wilt
  deactiveren en alleen wilt projecteren, of op scholen waar u de
  knopbediening wilt beperken. De projector kan nog steeds bediend
  worden met de Afstandsbediening.

  Procedure

  A Druk tijdens het projecteren op de [Menu]-knop en selecteer
  Instellingen - Toetsvergrendeling in het Configuratiemenu.
  s "Het Configuratiemenu Gebruiken" pag.35
  Via de Afstandsbediening

  Via het Bedieningspaneel • Page 33

  Beveiligingsfuncties

  B Selecteer Voll. vergrend. of Ged. vergrend.

  C Selecteer Ja als het bevestigingsbericht wordt weergegeven.
  De knoppen op het Bedieningspaneel worden geblokkeerd volgens
  de door u gekozen instelling.

  q

  Er zijn twee manieren om de blokkering van het Bedieningspaneel
  op te heffen.
  • Gebruik de Afstandsbediening om Uit te selecteren onder
  Instellingen - Toetsvergrendeling in het Configuratiemenu.
  • Houd de [Enter]-knop op het Bedieningspaneel ongeveer zeven
  seconden ingedrukt. Er verschijnt een melding en de blokkering
  wordt opgeheven.

  Antidiefstalvergrendeling
  Aangezien de projector vaak aan het plafond wordt geïnstalleerd en
  onbewaakt in ruimtes wordt achtergelaten, is het apparaat met de
  volgende beveiligingsvoorzieningen uitgerust om diefstal te voorkomen.
  • Beveiligingssleuf
  De Beveiligingssleuf is compatibel met het door Kensington
  geproduceerde Microsaver Security System. Meer informatie over het
  Microsaver Security System vindt u op de homepage van Kensington,
  http://www.kensington.com/.

  33

  • Installatiepunt van beveiligingskabel
  Een in de handel verkrijgbaar draadslot ter voorkoming van diefstal
  kan door het installatiepunt worden geleid om de projector aan een
  bureau of pilaar te bevestigen.

  Het draadslot installeren
  Leid een draadslot ter voorkoming van diefstal door het installatiepunt.
  Raadpleeg de documentatie die is meegeleverd met het draadslot voor
  instructies bij het vastzetten. • Page 34

  Configuratiemenu
  In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het gebruik van het Configuratiemenu en de daarin opgenomen functies. • Page 35

  Het Configuratiemenu Gebruiken

  Uit hoofdmenu selecteren

  Uit submenu selecteren

  35

  Het geselecteerde item
  wijzigen

  Afsluiten • Page 36

  Lijst met Functies

  36

  Beeld-menu
  Welke items kunnen worden ingesteld is afhankelijk van het beeldsignaal dat op dat moment wordt geprojecteerd en van de bron (zie onderstaande
  schermafdrukken). De instellingsgegevens worden opgeslagen voor elk beeldsignaal en elke bron.
  Afhankelijk van het gebruikte model, worden sommige invoerbronnen niet ondersteund. s pag.17
  Computersignaal/USB /USB Display/LAN

  Submenu

  Video-component g/Composite Videog/S-video g

  Functie

  Kleurmodus

  Stel hier de beeldkwaliteit in die bij uw omgeving past. s pag.19

  Helderheid

  Stel hier de Helderheid van het beeld in.

  Contrast g

  Stel hier het verschil in tussen licht en schaduw in het beeld.

  Kleurverzadiging

  Stel hier de Kleurverzadiging voor het beeld in.

  Tint

  (Deze instelling is alleen beschikbaar als u Composite Video/S-video gebruikt en NTSC-signalen worden doorgegeven.)
  Stel hier de Tint van het beeld in.

  Scherpte

  Stel hier de scherpte van het beeld in.

  Kleuraanpassing

  Wijzig hier een van de volgende instellingen. (Dit item kan niet worden geselecteerd als sRGBg is geselecteerd als instelling onder Kleurmodus in
  het menu Beeld.)
  Abs. kleurtemperatuur: stel hier de totale kleurschakering voor het beeld in. U kunt hier kleurenschakeringen in 10 stappen van 5.000 K tot 10.000
  K instellen. Als u een hoge waarde selecteert krijgt het beeld een blauwe kleurschakering, als u een lage waarde selecteert krijgt het beeld een rode
  kleurschakering.
  Rood, Groen, Blauw: u kunt de verzadiging van elke kleur afzonderlijk instellen.

  Autom. iris

  (Dit item wordt alleen weergegeven als Dynamisch of Theater is geselecteerd als instelling onder Kleurmodus in het menu Beeld.)
  Stel in of u al dan niet (Aan/Uit) de optimale lichtstatus wilt instellen voor beelden die worden geprojecteerd. s pag.20 • Page 37

  Lijst met Functies

  37

  Submenu

  Functie
  Hier kunt u alle functies die u hebt ingesteld in het menu Beeld herstellen naar hun standaardwaarden. Zie s pag.53 als u de standaardwaarden
  van alle menuopties wilt herstellen.

  Resetten

  Signaal-menu
  Welke items kunnen worden ingesteld is afhankelijk van het beeldsignaal dat op dat moment wordt geprojecteerd (zie onderstaande schermafdrukken).
  De instellingsgegevens worden voor elk beeldsignaal opgeslagen.
  U kunt geen instellingen opgeven in het menu Signaal wanneer de bron LAN is (EB-826W/825/85).
  Computerbeeld

  Submenu

  Video-component g

  Composite Videog/S-video g

  Functie

  Autom. configuratie

  U kunt instellen of met Autom. configuratie het beeld al dan niet automatisch op de optimale status wordt ingesteld (Aan/Uit) als het ontvangen
  signaal verandert. s pag.63

  Resolutie

  Met Automatisch wordt de resolutie van het ingangssignaal automatisch geïdentificeerd. Als het beeld in de stand Automatisch niet goed wordt
  geprojecteerd (er ontbreekt bijvoorbeeld een deel van het beeld), gebruik dan Breed (afhankelijk van de aangesloten Computer) voor breedbeeld of
  Normaal voor schermen met een verhouding van 4:3 of 5:4.

  Tracking g

  Hier kunt u het computerbeeld aanpassen als er verticale strepen in het beeld verschijnen. s pag.63

  Sync. g

  Hier kunt u het computerbeeld aanpassen als het beeld flikkert of wazig is, of als er interferentie optreedt. s pag.63

  Positie

  Hier kunt u de Positie van het venster naar boven, naar beneden, naar links en naar rechts bijstellen als een deel van het beeld niet wordt geprojecteerd. • Page 38

  Lijst met Functies

  Submenu

  38

  Functie

  Progressief

  (Video-component kan alleen worden aangepast bij invoer van 480i/576i-/1080i-signalen)
  Uit: er vindt IP-conversie plaats voor elk veld in het beeld. Dit is ideaal voor het weergeven van beelden met veel beweging.
  Aan: Geïnterlinieerdg (i) signaal wordt omgezet naar Progressiefg (p). Geldt voor stilstaande beelden.

  Ruisvermindering

  Hiermee worden beelden met ruis 'opgeschoond'. Er zijn twee modi. Selecteer uw favoriete instelling. Het wordt aanbevolen deze optie in te stellen
  op Uit bij het bekijken van beeldbronnen met weinig ruis, zoals dvd's.

  Ingangssignaal

  U kunt een ingangssignaal van de ingang Computer1/2 kiezen.
  Als hier Automatisch is geselecteerd, wordt het ingangssignaal automatisch volgens het aangesloten apparaat ingesteld.
  Als de kleuren niet juist worden weergegeven bij de instelling Automatisch, selecteer dan het signaal van het aangesloten apparaat.

  Videosignaal

  U kunt het ingangssignaal van de Video-ingang kiezen. Als hier Automatisch is geselecteerd, worden videosignalen automatisch herkend. Als de
  instelling Automatisch leidt tot problemen zoals interferentie of het ontbreken van beeld, selecteer dan het signaal van het aangesloten apparaat.

  Hoogte-breedte

  U kunt hier de Hoogte-breedteverh.g voor geprojecteerde beelden instellen. s pag.21

  Resetten

  U kunt hier alle functies die u in het menu Signaal hebt ingesteld herstellen naar hun standaardwaarden, behalve Ingangssignaal.
  Zie s pag.53 als u de standaardwaarden van alle menuopties wilt herstellen.

  Instellingen-menu

  Submenu

  Functie

  Keystone

  U kunt keystone (trapeziumvertekening) in verticale richting corrigeren. s Introductiehandleiding

  Autom. Keystone

  Stel deze optie in op Aan om Autom. Keystone uit te voeren
  (Autom. Keystone wordt alleen uitgevoerd als Voorkant is geselecteerd in het menu Uitgebreid - Projectie.)

  Toetsvergrendeling

  U kunt deze optie gebruiken om het gebruik van het Bedieningspaneel van de projector te beperken. s pag.32 • Page 39

  Lijst met Functies

  39

  Submenu
  Aanwijzervorm

  Functie
  U kunt hier de vorm van de aanwijzer selecteren. s pag.26
  Aanwijzer 1:

  Aanwijzer 2:

  Aanwijzer 3:

  Helderheidsaanp.

  U kunt hier de helderheid van de Lamp op twee manieren regelen.
  Selecteer Laag als de geprojecteerde beelden te helder zijn, bijvoorbeeld wanneer de geprojecteerde beelden in een donkere kamer of op een klein
  scherm worden geprojecteerd. Als Laag wordt geselecteerd, worden de hoeveelheid verbruikte elektriciteit en de bedrijfsduur van de projectorlamp
  als volgt gewijzigd, terwijl ook de ventilatorruis afneemt. Elektriciteitsverbruik: ongeveer een vermindering van 25%, levensduur projectorlamp:
  ongeveer 1,2 keer zo lang

  Volume

  U kunt hier het Volume aanpassen. De instellingsgegevens worden voor elk beeldsignaal opgeslagen.

  Vol. microfooningang

  Pas deze waarde aan als het volume van de microfooningang te laag is om hoorbaar te zijn vanuit de luidspreker van de projector of als het volume
  te hoog is, waardoor het geluid kraakt. Als het volume van de microfooningang op 0 wordt gezet, wordt er geen geluid uitgevoerd via de luidspreker.

  Externe receiver

  U kunt de ontvangst van het werkingssignaal van de Afstandsbediening begrenzen.
  Als u het gebruik van de Afstandsbediening wilt verbieden of als de Externe receiver zich te dicht bij een fluorescerende lichtbron bevindt, kunt u
  instellen dat de externe receiver die u niet wilt gebruiken of die storingen ondervindt, wordt gedeactiveerd.

  Knop gebruiker

  Met de knop [User] op de Afstandsbediening selecteert u een optie die u in het Configuratiemenu hebt toegewezen. Wanneer u op de knop [User]
  drukt, wordt de geselecteerde menuoptie of het geselecteerde aanpassingsscherm weergegeven, zodat u snel instellingen/aanpassingen kunt
  opgeven. U kunt een van de volgende vijf items toewijzen aan de knop [User].
  Helderheidsaanp., Informatie, Progressief, Testpatroon, Resolutie

  Testpatroon

  Als de projector wordt ingesteld, verschijnt een Testpatroon zodat u de projectie kunnen bijstellen zonder andere apparatuur aan te sluiten. Terwijl
  het Testpatroon wordt weergegeven kunnen zoom, scherpstelling en Keystone worden aangepast en gecorrigeerd.
  Druk op de [Return]-knop op de Afstandsbediening of het Bedieningspaneel om het Testpatroon te annuleren.

  Resetten

  U kunt hier alle functies die u in het menu Instellingen hebt ingesteld herstellen naar hun standaardwaarden, behalve Knop gebruiker.
  Zie s pag.53 als u de standaardwaarden van alle menuopties wilt herstellen. • Page 40

  Lijst met Functies

  40

  Uitgebreid-menu

  Submenu

  Functie

  Weergeven

  Hier kunt u instellingen vastleggen voor het venster van de projector.
  Bericht: U kunt hier instellen of u al dan niet de naam van de Bron wilt weergeven (Aan/Uit) als u de Bron wijzigt, de naam van
  de Kleurmodus als u de Kleurmodus wijzigt, of er een melding wordt gegeven bij geen beeldsignaal, enzovoort.
  Achtergrond weerg.*1: U kunt hier de schermstatus instellen op Zwart, Blauw of Logo als er geen signaal wordt ontvangen.
  Opstartscherm*1: U kunt hier instellen of u al dan niet het Opstartscherm (het beeld dat geprojecteerd wordt als de projector wordt
  gestart) wilt weergeven (Aan/Uit).
  A/V dempen*1: Tijdens A/V dempen kunt u het scherm dat u wilt weergeven instellen op Zwart, Blauw of Logo.

  Gebruikerslogo*1

  U kunt het Gebruikerslogo wijzigen dat als achtergrond wordt weergegeven bij Achtergrond weerg., A/V dempen, enz. s pag.80

  Projectie

  Afhankelijk van de manier waarop de projector is opgesteld, kunt u het volgende instellen. s pag.69
  Voorkant, Voor/bovenkant, Achterkant, Achter/boven
  U kunt de instelling als volgt wijzigen door de knop [A/V Mute] op de Afstandsbediening ongeveer vijf seconden ingedrukt te houden.
  VoorkantWVoor/bovenkant
  AchterkantWAchter/boven • Page 41

  Lijst met Functies

  41

  Submenu

  Functie

  Bewerking

  Dir. Inschakelen: U kunt hier instellen of u Dir. Inschakelen al dan niet wilt inschakelen (Aan/Uit).
  Als deze optie is ingesteld op Aan en de voedingskabel is aangesloten, moet u er rekening mee houden dat de projector automatisch
  wordt ingeschakeld nadat bijvoorbeeld een stroomstoring is verholpen.
  Sluimerstand: Wanneer deze functie op Aan staat, wordt het projecteren automatisch gestopt als er geen signaal meer binnenkomt en
  het apparaat verder ook niet wordt gebruikt.
  Tijd sluimerstand: Wanneer Sluimerstand op Aan staat, kunt u instellen na hoeveel tijd de projector wordt uitgeschakeld (1 tot 30
  minuten).
  Timerafdekking lens: Als deze optie is ingesteld op Aan, wordt de projector 30 minuten na het sluiten van het AV Mute-schuifknop
  automatisch uitgeschakeld. Op het moment van aanschaf is Timerafdekking lens standaard ingesteld op Aan.
  Hoogtemodus: Stel de hoogtemodus in op Aan als u de projector op een hoogte van meer dan 1.500 m gaat gebruiken.

  Stand-by modus

  Als u Communicatie aan instelt, kunt u de volgende functies gebruiken ook al bevindt de projector zich in de stand-by modus.
  • De status van de projector controleren en beheren via het netwerk.
  • Met de functie Microfooningang wordt geluid vanuit de luidspreker van de projector uitgevoerd als een microfoon is aangesloten op
  de microfooningang.
  Deze functie is tevens actief als deze instelling op Communicatie aan staat en Microfoon stand-by is ingesteld op Aan.
  Voor het beheren en controleren van de projectorstatus in het netwerk kunt u SNMPg gebruiken of de EMP Monitor-software*2 die
  bij dit product wordt geleverd.

  Microfoon stand-by

  (Alleen mogelijk als de bovengenoemde Stand-by modus is ingesteld op Communicatie aan)
  Als Stand-by modus is ingesteld op Communicatie aan, stelt u in of de microfooningang is ingeschakeld (Aan) of uitgeschakeld
  (Uit).*3

  USB Type B

  Stel de waarde USB Display in als de projector en de Computer zijn aangesloten via een USB-kabel en er computerbeelden worden
  geprojecteerd. s Introductiehandleiding
  Stel in op Draadloze muis als u de muisaanwijzer wil besturen met de Afstandsbediening. s pag.28

  Taal

  U kunt hier de Taal van meldingen instellen.

  Resetten

  U kunt hier Weergeven*1 en Bewerking*4 in het menu Uitgebreid herstellen naar hun standaardwaarden.
  Zie s pag.53 als u de standaardwaarden van alle menuopties wilt herstellen.

  *1 Als Gebr. logo beveil. onder Wachtwoordbeveiliging is ingesteld op Aan, kunnen de instellingen voor het gebruikerslogo niet worden gewijzigd.U kunt wijzigingen
  doorvoeren nadat u "Gebr. logo beveil." op "Uit" hebt gezet. s pag.30
  *2 Een in de handel verkrijgbare seriële W IP-conversieadapter en aansluitkabel zijn nodig om gebruikers van een EB-824 in staat te stellen EMP Monitor te
  gebruiken. Voor ondersteunde producten, zie http://www.epson.com.
  *3 Als Inschakelbeveiliging onder Wachtwoordbeveiliging is ingesteld op Aan, is microfooninvoer niet mogelijk, ook niet als Stand-by microfoon is ingesteld op Aan.
  *4 Dit geldt niet voor de "Hoogtemodus". • Page 42

  Lijst met Functies

  42

  Netwerk-menu (alleen EB-826W/825/85/84)
  Als Netwerkbeveil. onder Wachtwoordbeveiliging is ingesteld op Aan, wordt er een melding weergegeven en kunnen de instellingen niet worden
  gewijzigd. U kunt wijzigingen doorvoeren nadat u Netwerkbeveil. hebt ingesteld op Uit. s pag.30
  EB-826W/825/85/84

  Submenu

  EB-84

  Functie

  Netwerkinformatie

  U kunt als volgt de instellingsstatus voor elk netwerk controleren.

  Netwerkconfiguratie

  De volgende menu's zijn beschikbaar voor Netwerk.
  Menu Basis, menu Draadl. LAN, menu Beveiliging, menu Vast netwerk, menu E-mail, menu Overige, menu Resetten, menu Installatie voltooid

  q

  De functies van de projector kunnen worden ingesteld en de projector kan worden beheerd via een Computer met een webbrowser die is aangesloten op
  het netwerk. Dit word Webcontrole genoemd. U kunt gemakkelijk tekst invoeren met een toetsenbord om instellingen (bijvoorbeeld voor de Beveiliging) op
  te geven voor Webcontrole. s Bedieningshandleiding voor projector "Instellingen Wijzigen met een WebBrowser (Webcontrole)" • Page 43

  Lijst met Functies

  43

  Opmerkingen over het gebruik van het Netwerk
  De procedures voor het selecteren uit het hoofdmenu en uit submenu's
  en het wijzigen van geselecteerde opties zijn hetzelfde als in het
  Configuratiemenu.
  Ga na afloop naar het menu Installatie voltooid en selecteer Ja, Nee of
  Annul. Met Ja of Nee keert u terug naar het Configuratiemenu.

  Telkens wanneer de toets [CAPS] wordt geselecteerd, wordt gewisseld
  tussen hoofdletters en kleine letters.
  Telkens wanneer de toets [SYM1/2] wordt geselecteerd, wijzigen de
  symbooltoetsen voor het omkaderde gedeelte.
  Ja: Slaat de instellingen op en sluit het Netwerk af.
  Nee: Slaat de instellingen niet op en sluit het Netwerk af.
  Annul.: U blijft in het Netwerk.

  Bewerking met softwarematig toetsenbord
  Het Netwerk bevat opties waarvoor invoer van alfanumerieke tekens
  vereist is tijdens het instellen. In dat geval wordt het volgende
  softwarematige toetsenbord weergegeven. Gebruik de knoppen [
  ]
  ][ ][ ] op de Afstandsbediening of de knoppen [w], [v],
  [
  [a] en [b] op het Bedieningspaneel om de cursor naar de gewenste
  toets te verplaatsen en druk vervolgens op de [Enter]-knop om het
  teken in te voeren. Voer cijfers in door de [Num]-knop op de
  Afstandsbediening ingedrukt te houden en op de cijfertoetsen te
  drukken. Druk na uw invoer op [Finish] op het toetsenbord ter
  bevestiging. Druk op [Cancel] op het toetsenbord om uw invoer te
  annuleren. • Page 44

  Lijst met Functies

  44

  Basis-menu
  EB-826W/825/85

  Submenu

  EB-84

  Functie

  project.Naam

  De naam waarmee de projector wordt geïdentificeerd in een Netwerk.
  U kunt maximaal 16 enkelbytes alfanumerieke tekens invoeren.

  Wachtwoord PJLink

  Voer hier een Wachtwoord in om te gebruiken wanneer u toegang wilt tot de projector met compatibele PJLink-software. s pag.96
  U kunt maximaal 32 enkelbytes alfanumerieke tekens invoeren.

  Wachtwoord webctrl

  Voer hier een wachtwoord in om te gebruiken wanneer u toegang wilt tot de projector via Webcontrole. U kunt maximaal 8 enkelbytes
  alfanumerieke tekens invoeren. Webcontrole is een Computer functie waarmee u de projector kunt instellen en beheren via de webbrowser op een
  Computer die op een Netwerk is aangesloten. s Bedieningshandleiding voor projector "Instellingen Wijzigen met een WebBrowser (Webcontrole)"

  Trefwoord projector
  (alleen EB-826W/825/85)

  Wanneer deze functie op Aan staat, moet u een Trefwoord invoeren wanneer u de projector probeert te verbinden met een Computer in het
  Netwerk. Op deze manier kan onderbreking van presentaties door een niet-ingeplande Computer die verbinding maakt, tijdens de projectie
  worden voorkomen in EMP NS Connection.
  Deze functie dient normaalgesproken ingeschakeld te zijn (Aan). s Bedieningshandleiding voor projector "Verbinding Maken met een Projector
  in een Netwerk en Projecteren" • Page 45

  Lijst met Functies

  45

  Draadloos LAN-menu (alleen EB-826W/825/85)
  Instellingen zijn ingeschakeld als de optionele draadloze LAN-eenheid is geïnstalleerd.

  Submenu

  Functie

  Aansluitmodus

  Gebruik EMP NS Connection om de modus in te stellen waarmee u de projector op de Computer wilt aansluiten.
  Stel Snelle verbinding in wanneer u snel draadloos verbinding wilt maken. Stel Geavanceerde verbinding in wanneer u via een toegangspunt
  verbinding wilt maken met een netwerksysteem.

  Draadl. LAN-syst.

  Hiermee stelt u het Draadloos LAN-systeem in.

  SSIDg

  Voer een SSID in. Als het Draadl. LAN-systeem waarvan de projector deel uitmaakt beschikt over een SSID, voert u de SSID in.
  U kunt maximaal 32 enkelbytes alfanumerieke tekens invoeren.

  IP-instellingen

  Hier kunt u instellingen uitvoeren met betrekking tot de volgende adressen.
  DHCPg: U kunt instellen of u DHCP wel (Aan) of niet (Uit) wilt gebruiken. Indien ingesteld op Aan, kunt u niet meer adressen invoeren.
  IP-adresg: U kunt het IP-adres dat is toegewezen aan de projector invoeren. U kunt in elk veld van het adres een getal van 0 tot 255 invoeren. De
  volgende IP-adressen kunnen echter niet gebruikt worden.
  0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 t/m 255.255.255.255 (waarbij x een getal is van 0 t/m 255)
  Subnetmaskerg: U kunt het Subnetmasker voor de projector invoeren. U kunt in elk veld van het adres een getal van 0 tot 255 invoeren. De
  volgende subnetmaskers kunnen echter niet gebruikt worden.
  0.0.0.0, 255.255.255.255
  Gateway-adresg: U kunt het IP-adres voor de gateway voor de projector invoeren. U kunt in elk veld van het adres een getal van 0 tot 255
  invoeren. De volgende gateway-adressen kunnen echter niet gebruikt worden.
  0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 t/m 255.255.255.255 (waarbij x een getal is van 0 t/m 255) • Page 46

  Lijst met Functies

  46

  Submenu

  Functie

  SSID-weergave

  Om te vermijden dat de SSID bij Netwerkinfo in het netwerkmenu en op het stand-byscherm voor het LAN wordt weergegeven, stelt u dit in op
  Uit.

  Weergave IP-adres

  Om te vermijden dat het IP-adres bij Netwerkinfo in het netwerkmenu en op het stand-byscherm voor het LAN wordt weergegeven, stelt u dit in
  op Uit.

  Beveiligingsmenu (alleen EB-826W/825/85)
  Instellingen zijn ingeschakeld als de optionele draadloze LAN-eenheid is geïnstalleerd.

  Submenu
  Beveiliging

  Functie
  Selecteer één beveiligingstype uit de volgende opties.
  Volg de aanwijzingen van de beheerder van het netwerksysteem waartoe u toegang wilt voor het instellen van de Beveiliging. Bij gebruik van
  Geavanceerde verbinding is het van essentieel belang om beveiligingsinstellingen uit te voeren.
  WEP: Gegevens worden versleuteld met een codesleutel (WEP-sleutel).
  Dit mechanisme voorkomt communicatie tenzij de coderingssleutels voor het toegangspunt en de projector overeenkomen.
  WPA/WPA2: Dit is een coderingsstandaard die de zwakke beveiliging van WEP verbetert. Hoewel er diverse WPA-coderingsmethoden zijn,
  gebruikt deze projector "TKIP" en "AES".
  WPA biedt tevens functies voor gebruikersverificatie. WPA-verificatie biedt twee methoden, met een verificatieserver of door verificatie tussen een
  computer en een toegangspunt zonder server. Deze projector ondersteunt de laatste methode, zonder een server. • Page 47

  Lijst met Functies

  47

  Als WEP is geselecteerd
  U kunt de volgende opties instellen.
  Submenu

  Functie

  WEP-codering

  U kunt hier de codering voor WEP-codering instellen.
  128bit: Werkt met 128-bits (104-bits) codering
  64bit: Werkt met 64-bits (40-bits) codering

  Indeling

  U kunt de invoermethode voor de WEP-codering ssleutel instellen.
  ASCII: tekstinvoer.
  HEX: Invoer in HEX (hexadecimalen).

  Sleutel-ID

  Selecteert de WEP-coderingssleutel-ID

  Coderingssleutel 1
  Coderingssleutel 2
  Coderingssleutel 3
  Coderingssleutel 4

  U kunt de sleutel invoeren die wordt gebruikt voor WEP-codering. Voer de sleutel in in enkelbytes tekens volgens de aanwijzingen van de
  netwerkbeheerder voor het netwerk waarvan de projector deel uitmaakt. Het type tekens en het aantal dat kan worden ingevoerd, is afhankelijk van
  de instellingen voor WEP-codering en Indeling.
  Als het aantal tekens dat u invoert kleiner of groter is dan de vereiste tekenlengte, wordt geen verbinding tot stand gebracht.
  128bit - ASCII: enkelbytes alfanumerieke tekens, 13 tekens.
  64bit - ASCII: enkelbytes alfanumerieke tekens, 5 tekens.
  128bit - HEX: 0 t/m 9 en A t/m F, 26 tekens
  64bit - HEX: 0 t/m 9 en A t/m F, 10 tekens

  Als WPA-PSK (TKIP) of WPA2-PSK (AES) zijn geselecteerd
  U kunt de volgende opties instellen.
  Submenu
  PSK

  Functie
  U kunt een PreSharedKey (coderingssleutel) in enkelbytes alfanumerieke tekens invoeren. Voer ten minste 8 en maximaal 63 tekens in. Als de
  PreSharedKey is ingevoerd
  en de [Enter]-knop wordt ingedrukt, is de waarde ingesteld (aangeduid met een sterretje (*)).
  U kunt niet meer dan 32 tekens invoeren in het Configuratiemenu. Als u instelt vanuit Webcontrole, kunt u meer dan 32 tekens invoeren.
  s Bedieningshandleiding voor projector "Instellingen Wijzigen met een WebBrowser (Webcontrole)" • Page 48

  Lijst met Functies

  48

  Vast netwerk-menu

  Submenu
  IP-instellingen

  Functie
  Hier kunt u instellingen uitvoeren met betrekking tot de volgende adressen.
  DHCPg: U kunt instellen of u DHCP wel (Aan) of niet (Uit) wilt gebruiken. Indien ingesteld op Aan, kunt u niet meer adressen invoeren.
  IP-adresg: U kunt het IP-adres dat is toegewezen aan de projector invoeren. U kunt in elk veld van het adres een getal van 0 tot 255 invoeren. De
  volgende IP-adressen kunnen echter niet gebruikt worden.
  0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 t/m 255.255.255.255 (waarbij x een getal is van 0 t/m 255)
  Subnetmaskerg: U kunt het Subnetmasker voor de projector invoeren. U kunt in elk veld van het adres een getal van 0 tot 255 invoeren. De
  volgende subnetmaskers kunnen echter niet gebruikt worden.
  0.0.0.0, 255.255.255.255
  Gateway-adresg: U kunt het IP-adres voor de gateway voor de projector invoeren. U kunt in elk veld van het adres een getal van 0 tot 255
  invoeren. De volgende gateway-adressen kunnen echter niet gebruikt worden.
  0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 t/m 255.255.255.255 (waarbij x een getal is van 0 t/m 255)

  Weergave IP-adres

  Om te vermijden dat het IP-adres bij Netwerkinfo in het netwerkmenu en op het stand-byscherm voor het LAN wordt weergegeven, stelt u dit in
  op Uit. • Page 49

  Lijst met Functies

  49

  E-mail-menu
  Wanneer deze functie is ingesteld, krijgt u een e-mailbericht als er een probleem is met de projector of als de projector een waarschuwing geeft. Voor
  informatie over de inhoud van het verzonden E-mail raadpleegt u "E-mailbericht van de Functie E-mailmelding Lezen (alleen EB-826W/825/85/84)"
  s pag.93

  Submenu

  Functie

  E-mailmelding

  U kunt instellen of u wel (Aan) of niet (Uit) per e-mail op de hoogte gebracht wilt worden.

  SMTP-server

  U kunt het IP-adresg voor de SMTP-server voor de projector invoeren.
  U kunt in elk veld van het adres een getal van 0 tot 255 invoeren. De volgende IP-adressen kunnen echter niet gebruikt worden.
  127.x.x.x, 224.0.0.0 t/m 255.255.255.255 (waarbij x een getal is van 0 t/m 255)

  Poortnummer

  U kunt het Poortnummer voor de SMTP-server invoeren. De standaardwaarde is 25. U kunt getallen tussen 1 en 65535 invoeren.

  Instelling adres 1
  Instelling adres 2
  Instelling adres 3

  Voer het E-mailadres en de inhoud van het e-mailbericht in om bericht te ontvangen als er een fout optreedt in de projector of als de projector een
  waarschuwing geeft. U kunt maximaal 32 enkelbytes alfanumerieke tekens voor het E-mailadres invoeren. U kunt instellen bij welke problemen of
  waarschuwingen een e-mailmelding wordt gestuurd. U kunt ook elk e-mailadres wijzigen. • Page 50

  Lijst met Functies

  50

  Overige-menu
  EB-826W/825/85

  Submenu
  Trap IP Adres 1
  Trap IP-adres 2

  EB-84

  Functie
  U kunt maximaal twee bestemmingen aanmelden voor de melding van SNMPg-traps.
  U kunt in elk veld van het adres een getal van 0 tot 255 invoeren.
  De volgende IP-adressen kunnen echter niet gebruikt worden.
  127.x.x.x, 224.0.0.0 t/m 255.255.255.255 (waarbij x een getal is van 0 t/m 255)
  Om de projector te bewaken met SNMP moet u het SNMP-beheerprogramma op uw computer installeren. SNMP moet door een
  netwerkbeheerder worden beheerd.

  Prioriteitsgateway
  (alleen EB-826W/825/85)

  Selecteer voor de prioriteitsgateway de optie Draadloos of Bedraad.

  AMX Device Discovery g

  Als deze instelling is ingesteld op Aan en de projector is aangesloten op een netwerk, kan de projector worden gedetecteerd via
  AMX Device Discovery. Zet deze instelling op Uit als u niet bent aangesloten op een omgeving waarin een controller van AMX of
  AMX Device Discovery wordt gebruikt. • Page 51

  Lijst met Functies

  51

  Resetten
  Hiermee stelt u alle Netwerk instellingen opnieuw in.

  Submenu
  Netwerkinstellingen
  resetten

  Functie
  Om alle Netwerkinstellingen opnieuw in te stellen, selecteert u Ja.
  Nadat u alle instellingen Resetten, verschijnt het menu Basis. • Page 52

  Lijst met Functies

  52

  Informatie-menu (Alleen Weergave)
  Hier kunt u de status van de beeldsignalen die worden geprojecteerd en de status van de projector controleren. Welke items kunnen worden
  weergegeven is afhankelijk van het beeldsignaal dat op dat moment wordt geprojecteerd en van de bron (zie onderstaande schermafdrukken). Afhankelijk
  van het gebruikte model, worden sommige invoerbronnen niet ondersteund. s pag.17
  Composite Video g/S-videog

  Computersignaal/Video-componentg/USB /USB
  Display

  Submenu

  LAN

  Functie
  weergeven*.

  Lampuren

  U kunt hier de opgetelde Lamp
  Als de lamp aan vervanging toe is, worden de tekens geel weergegeven.

  Bron

  Hier kunt u de bronnaam weergeven van het apparaat vanaf waar momenteel wordt geprojecteerd.

  Ingangssignaal

  Hier kunt u de inhoud weergeven van Ingangssignaal zoals die in het menu Signaal is ingesteld afhankelijk van de Bron.

  Resolutie

  U kunt hier de Resolutie weergeven.

  Videosignaal

  Hier kunt u de inhoud weergeven van Videosignaal zoals die in het menu Signaal is ingesteld.

  Vernieuwingssnelh. g

  Hier kunt u de Vernieuwingssnelh. weergeven.

  Sync. info

  Hier kunt u de Informatie over het beeldsignaal weergeven.
  Deze informatie kan van belang zijn als u technische ondersteuning nodig hebt.

  Status

  Dit betreft Informatie over fouten die zich hebben voorgedaan met de projector.
  Deze informatie kan van belang zijn als u technische ondersteuning nodig hebt.

  Serienummer

  Hiermee wordt het serienummer van de projector weergegeven.

  * De totale gebruikstijd van de projectorlamp wordt voor de eerste 10 uur weergegeven als "0H". 10 uur en meer wordt weergegeven als "10H", "11H", enzovoort. • Page 53

  Lijst met Functies

  53

  Resetten-menu

  Submenu

  Functie

  Alle standaardw.

  Hier kunt u alle onderdelen in het Configuratiemenu herstellen naar hun standaardwaarden.
  De volgende onderdelen worden niet naar hun standaardwaarden hersteld: Ingangssignaal, Gebruikerslogo, alle onderdelen voor het menu
  Netwerk, Lampuren en Taal.

  Lampuren terugzetten

  U kunt hier de opgetelde Lampuren wissen en de waarde terugzetten naar "0H". Herstel de waarde als u de Lamp vervangt. • Page 54

  Problemen Oplossen
  In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u problemen kunt opsporen en hoe u ze kunt oplossen. • Page 55

  De Help Gebruiken

  55

  Als er een probleem optreedt met de projector, kunt u gebruikmaken
  van de Help-functie om het probleem op te lossen. Hiertoe drukt u op
  de [Help]-knop. U kunt een probleem oplossen door antwoord te geven
  op de vragen.

  B Selecteer een menuoptie.

  Procedure

  A Druk op de [Help]-knop.

  Via de Afstandsbediening

  Het Help wordt weergegeven.
  Via de Afstandsbediening

  Via het Bedieningspaneel

  Via het Bedieningspaneel • Page 56

  De Help Gebruiken

  56

  C Bevestig de selectie.
  Via de Afstandsbediening

  Via het Bedieningspaneel

  Vragen en oplossingen worden op het onderstaande scherm
  weergegeven.
  Druk op de [Help]-knop om de Help af te sluiten.

  q

  Als het Help geen oplossing voor het probleem biedt, raadpleeg
  dan "Problemen oplossen" pag.57. • Page 57

  Problemen oplossen

  57

  Als u een probleem hebt met de projector, controleer dan eerst de indicatielampjes op de projector en raadpleeg "De Lampjes aflezen" hieronder voor
  meer informatie.
  Als de indicatielampjes niet duidelijk aangeven wat het probleem zou kunnen zijn, raadpleeg dan "Als de Lampjes geen uitkomst bieden". s pag.60

  De Lampjes Aflezen
  De projector is uitgerust met drie indicatielampjes die de bedrijfsstatus van de projector aangeven.

  A

  Geeft de bedrijfsstatus weer.

  Standby
  Als u op de [t]-knop drukt en de projector is in standby-modus, dan start de projectie.
  Netwerkcontrole voorbereiden of Bezig met afkoelen
  Knoppen zijn uitgeschakeld terwijl het indicatielampje knippert.
  Opwarmen
  Het opwarmen duurt ongeveer 30 seconden. Als het opwarmen is afgerond, knippert het
  indicatielampje niet meer.
  Projecteren

  B
  C

  Geeft de status van de projector Lamp weer.
  Geeft de interne temperatuur van de projector weer. • Page 58

  Problemen oplossen

  58

  Raadpleeg de tabel op de volgende pagina voor informatie over de betekenis van de indicatielampjes en hoe u de door deze lampjes aangegeven
  problemen kunt oplossen.
  Als geen van de indicatielampjes brandt, controleer dan of de voedingskabel op de juiste manier is aangesloten en of de stroomvoorziening normaal verloopt.
  Als u de voedingskabel loskoppelt, is het mogelijk dat het t indicatielampje nog even blijft branden. Dit duidt niet op een defect.

  t Lampje brandt of knippert rood

  : Brandt
  Status

  Oorzaak

  : Knippert:

  : Uit

  Oplossing of status

  Interne fout

  Schakel de projector uit, haal de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact en neem contact op met uw plaatselijke dealer
  of met het dichtstbijzijnde adres in de Service- en Ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson Projector

  Fout: ventilator
  Fout: sensor

  Schakel de projector uit, haal de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact en neem contact op met uw plaatselijke dealer
  of met het dichtstbijzijnde adres in de Service- en Ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson Projector

  Fout: hoge temp.
  (oververhitting)

  De projectorlamp wordt automatisch uitgeschakeld en de projectie stopt. Wacht ongeveer vijf minuten. Na ongeveer vijf minuten
  schakelt de projector over in standby-modus. Controleer daarom de twee volgende punten.
  • Controleer of het Luchtfilter en de Luchtafvoerventiel schoon zijn en dat de projector niet tegen een muur is geplaatst.
  • Als het Luchtfilter verstopt is, reinig het dan of vervang het. s pag.70, pag.75
  Als de fout zich blijft voordoen nadat u de bovenstaande punten hebt gecontroleerd, schakel dan de projector uit, haal de stekker
  van de voedingskabel uit het stopcontact en neem contact op met uw plaatselijke dealer of met het dichtstbijzijnde adres in de
  Service- en Ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson Projector
  Als u de projector op een hoogte van 1.500 m of hoger gebruikt, stel dan Hoogtemodus in op Aan. s pag.40

  Fout: lamp
  Lamp defect
  Lampdeksel open

  Controleer de volgende twee punten.
  • Haal de Lamp uit de projector en controleer of hij gebroken is. s pag.72
  • Reinig het Luchtfilter. s pag.70
  Als de projectorlamp niet gebroken is: Plaats de Lamp weer in de projector en schakel deze in.
  Als het probleem zich blijft voordoen: Vervang de Lamp door een nieuwe en schakel de projector in.
  Als het probleem zich blijft voordoen: Schakel de projector uit, haal de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact en neem
  contact op met uw plaatselijke dealer of met het dichtstbijzijnde adres in de Service- en Ondersteuningsgids. s Adressenlijst
  Epson Projector • Page 59

  Problemen oplossen

  Status

  59

  Oorzaak

  Oplossing of status
  Als de lamp is gebroken: Vervang de lamp door een nieuwe of neem contact op met u plaatselijke dealer voor advies. Wees als u
  de projectorlamp zelf vervangt voorzichtig dat u zich niet snijdt aan stukjes gebroken glas (u kunt pas weer projecteren nadat de
  Lamp is vervangen). s Adressenlijst Epson Projector
  Controleer of het lampdeksel en de projectorlamp goed zijn geïnstalleerd. s pag.72
  Als het lampdeksel of de projectorlamp niet goed zijn geïnstalleerd, kunt u de lamp niet inschakelen.
  Als u de projector op een hoogte van 1.500 m of hoger gebruikt, stel dan Hoogtemodus in op Aan. s pag.40

  Fout: autom. iris
  Voedingsfout (ballast)

  Schakel de projector uit, haal de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact en neem contact op met uw plaatselijke dealer
  of met het dichtstbijzijnde adres in de Service- en Ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson Projector

  m o Lampje knippert of brandt oranje

  : Brandt
  Status

  q

  Oorzaak

  : Knippert

  : Uit

  : Is afhankelijk van de status van de projector

  Oplossing of status

  Waarsch.: hoge temp.

  (Dit is niet abnormaal. Als de temperatuur echter opnieuw te hoog wordt, stopt de projectie automatisch.)
  • Controleer of het Luchtfilter en de Luchtafvoerventiel schoon zijn en dat de projector niet tegen een muur is geplaatst.
  • Als het Luchtfilter verstopt is, reinig het dan of vervang het. s pag.70, pag.75

  Lamp vervangen

  Vervang de Lamp door een nieuwe. s pag.72
  Als u de Lamp blijft gebruiken nadat de vervangingsperiode is afgelopen, neemt de kans toe dat de lamp kan exploderen. Vervang
  de Lamp zo snel mogelijk door een nieuwe.

  • Als de projector niet op de juiste manier werkt, ook al geven de indicatielampjes aan dat alles normaal functioneert, raadpleeg dan "Als de Lampjes
  Geen Uitkomst Bieden" pag.60.
  • Als de fout niet wordt weergegeven in deze tabel, schakel dan de projector uit, haal de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact en neem contact
  op met uw plaatselijke dealer of met het dichtstbijzijnde adres in de Service- en Ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson Projector • Page 60

  Problemen oplossen

  Als de Lampjes Geen Uitkomst Bieden
  Als een van hieronder beschreven problemen zich voordoet en de
  indicatielampjes geen oplossing bieden, raadpleeg dan de betreffende pagina.

  Problemen met het beeld
  • "Geen beeld" s pag.61
  De projectie start niet, het projectiegebied is geheel zwart, het projectiege‐
  bied is geheel blauw, enzovoort.
  • "Geen bewegende beelden" s pag.61
  De door de Computer doorgegeven bewegende beelden worden zwart weer‐
  gegeven en er wordt niets geprojecteerd.
  • "De projectie stopt automatisch" s pag.61
  • "De melding "Niet ondersteund." wordt weergegeven." s pag.62
  • ""Geen signaal." wordt weergegeven." s pag.62
  • "Vaag of onscherp beeld" s pag.62
  • "Interferentie of vervormd beeld" s pag.63
  Er treden problemen op zoals interferentie, vervorming of zwart-witpatro‐
  nen.
  • "Afgevlakt (lang) of kort beeld of onjuiste verhoudingen" s pag.63
  Slechts een deel van het beeld wordt weergegeven, of de hoogte-breedtever‐
  houding van het beeld is onjuist, enzovoort.
  • "De beeldkleuren zijn niet juist" s pag.64
  Het hele beeld heeft een paarsachtige of groenachtige kleur, de beelden
  zijn zwart-wit, de kleuren zijn mat, enzovoort. (Computer monitoren en
  LCD-schermen leveren verschillende prestaties op het gebied van kleuren‐
  reproductie. De geprojecteerde kleuren komen dus mogelijk niet overeen
  met de kleuren op de monitor. Dit is normaal.)
  • "Donker beeld" s pag.64

  Problemen bij het starten van de projectie
  • "Geen stroomvoorziening" s pag.65

  60

  Overige problemen
  • "Geen geluid of zwak geluid" s pag.65
  • "Geen geluid te horen vanuit de
  microfoon" s pag.65
  • "De Afstandsbediening werkt
  niet" s pag.66
  • "Ik wil de taal van meldingen en menu's
  wijzigen" s pag.66
  • "Er worden geen E-mail ontvangen, zelfs
  niet bij een probleem in de projector
  (EB-826W/825/85)" s pag.66 • Page 61

  Problemen oplossen

  61

  Problemen met het beeld
  Geen beeld
  Controleer

  Oplossing

  Hebt u op de [t]-knop gedrukt?

  Druk op de [t]-knop om de projector in te schakelen.

  Zijn de indicatielampjes uitgeschakeld?

  De voedingskabel is niet op de juiste manier aangesloten of er zijn problemen met de stroomvoorziening.
  Sluit de voedingskabel van de projector correct aan. s Introductiehandleiding
  Controleer of het stopcontact en de voedingsbron goed werken.

  Is A/V dempen ingeschakeld?

  Druk op de [A/V Mute]-knop op de Afstandsbediening om A/V dempen te annuleren. s pag.20

  Is de AV Mute-schuifknop gesloten?

  Open de AV Mute-schuifknop. s pag.9

  Zijn de instellingen in het Configuratiemenu correct?

  Gebruik Alle standaardw. voor de instellingen. s Resetten - Alle standaardw. pag.53

  Is het geprojecteerde beeld geheel zwart?

  Sommige beelden die worden doorgegeven, zoals schermbeveiliging, kunnen geheel zwart zijn.

  Alleen als er computerbeelden worden geprojecteerd

  Is de instelling voor het beeldsignaal juist?

  Wijzig de instelling overeenkomstig het signaal van het aangesloten apparaat. s Signaal - Videosignaal pag.37

  Alleen als er videobeelden worden geprojecteerd

  Geen bewegende beelden
  Controleer
  Wordt het beeldsignaal van de computer op het LCD-scherm en
  de monitor weergegeven?

  Oplossing
  Stel het beeldsignaal in op uitsluitend externe uitvoer. s Controleer de documentatie bij uw Computer.

  Alleen als er beelden van een laptopcomputer of een computer met
  ingebouwd LCD-scherm worden geprojecteerd

  De projectie stopt automatisch
  Controleer
  Is Sluimerstand ingesteld op Aan?

  Oplossing
  Druk op de [t]-knop om de projector in te schakelen. Als u Sluimerstand niet wilt gebruiken, wijzigt u de instelling
  in Uit. s Uitgebreid - Bewerking - Sluimerstand pag.40 • Page 62

  Problemen oplossen

  62

  De melding "Niet ondersteund." wordt weergegeven.
  Controleer
  Is de instelling voor het beeldsignaal juist?

  Oplossing
  Wijzig de instelling overeenkomstig het signaal van het aangesloten apparaat. s Signaal - Videosignaal pag.37

  Alleen als er videobeelden worden geprojecteerd

  Komen de Resolutie van het beeldsignaal en de
  Vernieuwingssnelh. overeen met de modus?
  Alleen als er computerbeelden worden geprojecteerd

  Raadpleeg de bij de computer geleverde documentatie voor informatie over het wijzigen van de Resolutie van het
  beeldsignaal en Vernieuwingssnelh. van de uitvoer van de Computer. s "Ondersteunde Monitorbeeldschermen"
  pag.97

  "Geen signaal." wordt weergegeven.
  Controleer

  Oplossing

  Zijn de kabels op de juiste manier aangesloten?

  Controleer of alle benodigde kabels goed zijn aangesloten. s Introductiehandleiding

  Is de juiste invoerpoort geselecteerd?

  Druk op de [Source Search]-knop op de Afstandsbediening of het Bedieningspaneel om het beeld te wijzigen.
  s pag.17

  Is de Computer of het videoapparaat ingeschakeld?

  Schakel het apparaat in.

  Worden de beeldsignalen doorgegeven naar de projector?

  Als de beeldsignalen alleen naar de LCD-monitor van de computer of naar de extra monitor worden doorgegeven,
  moet u de instellingen zodanig wijzigen dat het signaal zowel naar een externe bestemming als naar de
  computermonitor wordt doorgeven. Als bij sommige computermodellen de beeldsignalen extern worden
  uitgevoerd, worden zij niet langer weergegeven op de LCD-monitor of de extra monitor. s Documentatie bij
  computer, onder titels als "Externe uitvoer" of "Een externe monitor aansluiten". Als u de externe apparatuur
  aansluit terwijl de projector of Computer al is ingeschakeld, is het mogelijk dat de [Fn]-functietoets waarmee u het
  beeldsignaal van de computer naar een extern apparaat kunt verplaatsen, niet werkt. Zet de Computer en de
  projector uit en vervolgens weer aan.

  Alleen als er beelden van een laptopcomputer of een computer met
  ingebouwd LCD-scherm worden geprojecteerd

  Vaag of onscherp beeld
  Controleer

  Oplossing

  Is de scherpte juist ingesteld?

  Draai aan de Scherpstelring om de scherpte aan te passen. s Introductiehandleiding

  Is de projector op de juiste afstand opgesteld?

  Staat de projector niet op de juiste afstand?
  Stel de projector op binnen het aanbevolen bereik. s pag.82

  Is de Keystone correctiewaarde te groot?

  Verminder de projectiehoek om de keystonecorrectiewaarde te verminderen. s Introductiehandleiding • Page 63

  Problemen oplossen

  Controleer
  Heeft zich condens op de lens gevormd?

  63

  Oplossing
  Als u de projector plotseling van een koude omgeving naar een warme omgeving verplaatst, of als de
  omgevingstemperatuur plotseling verandert, kan er condensvorming op de lens optreden. Hierdoor kan het beeld
  vaag overkomen. Plaats de projector ongeveer één uur voordat u hem wilt gebruiken in de kamer. Als zich condens
  op de lens vormt, schakelt u de projector uit en wacht u totdat de condens is verdwenen.

  Interferentie of vervormd beeld
  Controleer
  Is de instelling voor het beeldsignaal juist?

  Oplossing
  Wijzig de instelling overeenkomstig het signaal van het aangesloten apparaat. s Signaal - Videosignaal pag.37

  Alleen als er videobeelden worden geprojecteerd

  Zijn de kabels op de juiste manier aangesloten?

  Controleer of alle benodigde kabels goed zijn aangesloten. s Introductiehandleiding

  Gebruikt u een verlengsnoer?

  Als u een verlengsnoer gebruikt kunnen de signalen door elektrische interferentie worden vervormd. Gebruik de
  met de projector meegeleverde kabels om te controleren of de kabels die u gebruikt het probleem veroorzaken.

  Hebt u de juiste resolutie geselecteerd?

  Stel de Computer zodanig in dat de doorgegeven signalen compatibel zijn met de projector.
  s "Ondersteunde Monitorbeeldschermen" pag.97 s Computer documentatie

  Alleen als er computerbeelden worden geprojecteerd

  Zijn de instellingen voor "Sync.g" en "Trackingg" juist ingesteld?
  Alleen als er computerbeelden worden geprojecteerd

  Druk op de [Auto]-knop op de Afstandsbediening of de [Enter]-knop op het Bedieningspaneel om de instellingen
  automatisch te laten uitvoeren. Als de beeldinstellingen na deze automatische instelling toch niet goed zijn, kunt u ze
  met Sync. en Tracking in het Configuratiemenu instellen. s Signaal - Tracking, Sync. pag.37

  Afgevlakt (lang) of kort beeld of onjuiste verhoudingen
  Controleer
  Wordt er een breedbeeldsignaal van de computer geprojecteerd?

  Oplossing
  Wijzig de instelling overeenkomstig het signaal van het aangesloten apparaat. s Signaal - Resolutie pag.37

  Alleen als er computerbeelden worden geprojecteerd

  Wordt het beeld nog steeds vergroot door E-Zoom?

  Druk op de [Return]-knop op de Afstandsbediening om E-Zoom te annuleren. s pag.27

  Is Positie juist ingesteld?

  Druk op de [Auto]-knop op de Afstandsbediening of de [Enter]-knop op het Bedieningspaneel om de instellingen
  automatisch te laten uitvoeren voor het geprojecteerde computerbeeld. Als de beeldinstellingen na deze automatisch
  instelling toch niet goed zijn, kunt u ze met Positie in het Configuratiemenu instellen.
  Naast de beeldsignalen van de computer kunt u terwijl u projecteert ook andere signalen onder Positie in het
  Configuratiemenu instellen. s Signaal - Positie pag.37 • Page 64

  Problemen oplossen

  Controleer
  Kunnen er op de computer twee beeldschermen worden
  aangesloten?
  Alleen als er computerbeelden worden geprojecteerd

  Hebt u de juiste resolutie geselecteerd?
  Alleen als er computerbeelden worden geprojecteerd

  64

  Oplossing
  Als u de instelling voor het gebruik van twee beeldschermen onder "Eigenschappen beeldscherm" in het
  Configuratiescherm van de Computer hebt ingeschakeld, wordt ongeveer de helft van het beeld op het
  computerscherm geprojecteerd. Als u het gehele beeld op het computerscherm wilt weergeven, schakel dan de
  instelling voor het gebruik van twee beeldschermen uit. s Documentatie bij videostuurprogramma van Computer
  Stel de Computer zodanig in dat de doorgegeven signalen compatibel zijn met de projector.
  s "Ondersteunde Monitorbeeldschermen" pag.97 s Computer documentatie

  De beeldkleuren zijn niet juist
  Controleer

  Oplossing

  Komen de instellingen van de invoersignalen overeen met de
  signalen van het aangesloten apparaat?

  Wijzig de volgende instellingen overeenkomstig het signaal van het aangesloten apparaat.
  Als beeld van een apparaat komt dat op de computeringang is aangesloten s Signaal - Ingangssignaal pag.37
  Als beeld van een apparaat komt dat op de Video- of S-video-ingang is aangesloten s Signaal - Videosignaal
  pag.37

  Is de Helderheid van het beeld juist ingesteld?

  Pas de instelling voor Helderheid in het Configuratiemenu aan. s Beeld - Helderheid pag.36

  Zijn de kabels op de juiste manier aangesloten?

  Controleer of alle benodigde kabels goed zijn aangesloten. s Introductiehandleiding

  Is Contrastg juist ingesteld?

  Pas de instelling voor Contrast in het Configuratiemenu aan. s Beeld - Contrast pag.36

  Is de Kleuraanpassing juist?

  Pas de instelling voor Kleuraanpassing in het Configuratiemenu aan. s Beeld - Kleuraanpassing pag.36

  Zijn de instellingen voor Kleurverzadiging en Tint juist ingesteld?

  Pas de instellingen voor Kleurverzadiging en Tint in het Configuratiemenu aan. s Beeld - Kleurverzadiging,
  Tint pag.36

  Alleen als er videobeelden worden geprojecteerd

  Donker beeld
  Controleer

  Oplossing

  Is de Helderheid van het beeld juist ingesteld?

  Pas de instelling voor Helderheid en Helderheidsaanp. in het Configuratiemenu aan.
  s Beeld - Helderheid pag.36 s Instellingen - Helderheidsaanp.pag.38

  Is Contrastg juist ingesteld?

  Pas de instelling voor Contrast in het Configuratiemenu aan.
  s Beeld - Contrast pag.36

  Is de Lamp aan vervanging toe?

  Als de Lamp aan vervanging toe is, wordt het beeld donkerder en de kleurkwaliteit slechter. Vervang in dat geval de
  Lamp door een nieuwe. s pag.72 • Page 65

  Problemen oplossen

  65

  Problemen bij het starten van de projectie
  Geen stroomvoorziening
  Controleer

  Oplossing

  Hebt u op de [t]-knop gedrukt?

  Druk op de [t]-knop om de projector in te schakelen.

  Zijn de indicatielampjes uitgeschakeld?

  De voedingskabel is niet op de juiste manier aangesloten of er zijn problemen met de stroomvoorziening.
  Koppel de voedingskabel los en sluit deze vervolgens opnieuw aan. s Introductiehandleiding
  Controleer of het stopcontact en de voedingsbron goed werken.

  Gaan de indicatielampjes aan en uit als de voedingskabel wordt
  aangeraakt?

  Er is waarschijnlijk een los contact in de voedingskabel of de voedingskabel is defect. Sluit de voedingskabel opnieuw
  aan. Als het probleem hiermee niet is opgelost, schakel dan de projector uit, haal de stekker van de voedingskabel uit
  het stopcontact en neem contact op met uw plaatselijke dealer of met het dichtstbijzijnde adres in de Service- en
  Ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson Projector

  Is Toetsvergrendeling ingesteld op Voll. vergrend.?

  Druk op de [t]-knop op de Afstandsbediening. Als u Toetsvergrendeling niet wilt gebruiken, wijzigt u de instelling
  in Uit. s Instellingen - Toetsvergrendeling pag.32

  Is de juiste instelling voor de externe receiver geselecteerd?

  Pas de instelling voor Externe receiver in het Configuratiemenu aan. s Instellingen - Externe receiver pag.38

  Overige problemen
  Geen geluid of zwak geluid
  Controleer

  Oplossing

  Is de audiobron goed aangesloten?

  Trek de kabel uit de audio-L/R-ingang en sluit de kabel vervolgens opnieuw aan.

  Is het volume ingesteld op het laagste niveau?

  Pas het volume aan zodat er geluid hoorbaar is. s pag.38 s Introductiehandleiding

  Is A/V dempen ingeschakeld?

  Druk op de [A/V Mute]-knop op de Afstandsbediening om A/V dempen te annuleren. s pag.20

  Is de waarde voor de audiokabel "No resistance" (Geen weerstand)? Als u een reguliere audiokabel gebruikt, controleer dan of er "No resistance" (Geen weerstand) op is aangegeven.
  Geen geluid te horen vanuit de microfoon
  Controleer
  Is de microfoon correct aangesloten?

  Oplossing
  Trek de kabel uit de microfooningang en sluit de kabel vervolgens opnieuw aan. • Page 66

  Problemen oplossen

  66

  Controleer
  Is het volume voor de microfooningang te laag ingesteld?

  Oplossing
  Pas het volume voor de microfooningang aan zodat er geluid hoorbaar is. s Instellingen - Volume
  microfooningang pag.38

  De Afstandsbediening werkt niet
  Controleer

  Oplossing

  Wijst de LED van de Afstandsbediening naar de
  Afstandsbedieningsontvanger op de projector als deze wordt
  bediend?

  Richt de afstandsbediening op de Externe receiver.
  Bedieningsbereik s Introductiehandleiding

  Is de afstandsbediening te ver van de projector verwijderd?

  De afstandsbediening heeft een bereik van ongeveer 6 m. s Introductiehandleiding

  Schijnt er rechtstreeks zonlicht of fel licht van tl-lampen op de
  Externe receiver?

  Plaats de projector op een locatie waar geen fel licht op de Externe receiver schijnt. U kunt ook vanuit Externe
  receiver in het Configuratiemenu de externe receiver op Uit instellen. s Instellingen - Externe receiver pag.38

  Is de juiste instelling voor de Externe receiver geselecteerd?

  Pas de instelling voor Externe receiver in het Configuratiemenu aan. s Instellingen - Externe receiver pag.38

  Zijn de batterijen leeg of zijn de batterijen verkeerd geplaatst?

  Controleer of de batterijen op de juiste manier zijn geplaatst of vervang de batterijen indien nodig. s pag.71

  Ik wil de taal van meldingen en menu's wijzigen
  Controleer
  Wijzig de instelling bij Taal.

  Oplossing
  Pas de instelling voor Taal in het Configuratiemenu aan. s pag.40

  Er worden geen E-mail ontvangen, zelfs niet bij een probleem in de projector (EB-826W/825/85)
  Controleer

  Oplossing

  Is Stand-by modus ingesteld op Communicatie aan?

  Om de functie E-mailmelding te kunnen gebruiken als de projector in standby staat, schakelt u Communicatie aan
  in onder Stand-by modus in het Configuratiemenu. s Uitgebreid - Stand-by moduspag.40

  Is er een fatale fout opgetreden waardoor de projector er
  plotseling mee ophield?

  Als de projector er plotseling mee ophoudt, kunnen er geen e-mailberichten worden verstuurd.
  Als de abnormale toestand blijft voortduren, neem dan contact op met uw plaatselijke dealer of met het
  dichtstbijzijnde adres in de Service- en Ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson Projector

  Is de projector ingeschakeld?

  Controleer of het stopcontact en de voedingsbron goed werken. • Page 67

  Problemen oplossen

  Controleer
  Is de functie E-mailmelding goed ingesteld in het
  Configuratiemenu?

  67

  Oplossing
  E-mail melding van problemen gebeurt volgens de instellingen bij E-mail in het Configuratiemenu. Controleer of
  deze instelling correct is.
  s Netwerk - E-mail pag.49 • Page 68

  Bijlage
  In dit hoofdstuk vindt u informatie over de onderhoudsprocedures waarmee uw projector gedurende een lange periode de beste prestaties zal leveren. • Page 69

  Installatiemethoden
  De projector ondersteunt vier verschillende projectiemethoden. Gebruik
  de juiste methode voor uw omstandigheden.

  69

  • Beelden projecteren met projector
  voor het scherm. (Projectie aan
  Voorkant)

  • Beelden projecteren met projector
  achter een doorzichtig scherm.
  (Projectie aan Achterkant)

  • Hang de projector aan het plafond
  op en projecteer de beelden door
  de projector voor het scherm te
  plaatsen. (Projectie aan Voor/
  bovenkant)

  • Hang de projector aan het plafond
  op en projecteer de beelden door
  de projector achter een
  doorzichtig scherm te plaatsen.
  (Projectie aan Achter/boven)

  Waarschuwing
  • Als u de projector aan het plafond wilt ophangen (met ophangbeugel), dan
  moet u de projector op een speciale manier monteren. Als u de projector
  niet goed monteert, kan hij naar beneden vallen en letsel veroorzaken.

  • Als u tape plakt op de Bevestigingspunten ophangbeugel om te voorkomen
  dat deze losraken, of als u bijvoorbeeld smeermiddel of olie op de projector
  aanbrengt, kan de behuizing van de projector breken waardoor deze uit de
  ophangbeugel kan vallen. Hierdoor kan iemand die zich onder de
  ophangbeugel bevindt, ernstig gewond raken en kan de projector worden
  beschadigd.
  Als u de Ophangbeugel monteert of afstelt, gebruik dan geen tape om te
  voorkomen dat de schroeven los gaan zitten en gebruik geen olie,
  smeermiddel of iets dergelijks.

  Let op
  Zet de projector bij gebruik niet op zijn kant. Dit kan tot defecten leiden.

  q

  • Als u de projector aan het plafond wilt ophangen, hebt u de
  optionele Ophangbeugel nodig.
  s pag.78
  • U kunt de instelling als volgt wijzigen door de knop [A/V Mute]
  op de Afstandsbediening ongeveer vijf seconden ingedrukt te
  houden.
  VoorkantWVoor/bovenkant
  Stel Achterkant of Achter/boven in vanuit het Configuratiemenu.
  s pag.40 • Page 70

  Reiniging
  U moet de projector reinigen als deze vies wordt of als de kwaliteit van
  de geprojecteerde beelden minder begint te worden.

  70

  De projector raakt oververhit. Controleer of er niets voor de
  ventilatieopeningen zit en reinig of vervang de luchtfilter.

  Let op

  Het oppervlak van de Projector Reinigen
  U reinigt het oppervlak van de projector door dit met een zachte doek
  zachtjes schoon te vegen.
  Als de projector erg smerig is, gebruik dan een doek met water en een
  klein beetje normaal schoonmaakmiddel, wring de doek vervolgens goed
  uit een veeg het oppervlak van de projector schoon.

  • Als er stof op het Luchtfilter zit, kan dit ervoor zorgen dat de interne
  temperatuur van de projector oploopt. Dit kan leiden tot problemen met de
  bediening en kan de levensduur van de optische motor verkorten. Reinig
  het Luchtfilter onmiddellijk als de volgende melding wordt weergegeven.
  • Spoel het Luchtfilter niet af in water. Gebruik geen reinigings- of
  oplosmiddelen.

  Let op
  Gebruik geen vluchtige substanties zoals was, alcohol of verdunner voor het
  reinigen van het oppervlak van de projector. Het materiaal van de behuizing
  kan beschadigd of verkleurd raken.

  De lens reinigen
  Gebruik een glasreinigingsdoek (verkrijgbaar bij speciaalzaken) om de
  lens voorzichtig schoon te vegen.

  Let op
  De lens kan gemakkelijk beschadigd raken; behandel hem daarom niet met
  harde materialen en stel hem niet bloot aan schokken.

  Reinigen van het Luchtfilter
  Reinig het Luchtfilter en de Luchttoevoerventilator als de volgende
  melding wordt weergegeven.

  q

  • Als een melding vaak wordt weergegeven, zelfs na reiniging, moet
  u het luchtfilter vervangen. Vervang het Luchtfilter door een
  nieuw exemplaar. s pag.75
  • Het is verstandig deze onderdelen minimaal een keer per
  kwartaal te reinigen. Reinig ze vaker als u de projector in een
  zeer stoffige omgeving gebruikt. • Page 71

  Verbruiksmateriaal Vervangen
  Hier vindt u informatie over het vervangen van de batterijen van de
  Afstandsbediening, de Lamp en het Luchtfilter.

  71

  B Vervang de oude batterijen door nieuwe.

  De batterijen van de Afstandsbediening
  Vervangen
  Als de afstandsbediening niet meer snel reageert of als de
  Afstandsbediening niet meer werkt nadat deze enige tijd niet meer is
  gebruikt, betekent dit waarschijnlijk dat de batterijen leeg zijn. Vervang
  in dat geval de batterijen. Zorg dat u twee mangaan- of alkaline
  batterijen van Grootte AA bij de hand hebt. Het is niet mogelijk om
  andere batterijen dan mangaan- of alkalinebatterijen van Grootte AA te
  gebruiken.

  Let op
  Lees de Veiligheidsvoorschriften voordat u aan de slag gaat met de batterijen.
  s Veiligheidsinstructies

  Let op
  Plaats de batterijen aan de hand van de plus- (+) en mintekens (-) in de
  batterijhouder.

  C Zet de batterijklep terug.
  Druk de klep goed aan tot hij vastklikt.

  Procedure

  A Verwijder de batterijklep.
  Houd het haakje van het batterijcompartiment ingedrukt en til de
  klep omhoog. • Page 72

  Verbruiksmateriaal Vervangen

  De Lamp Vervangen
  Vervangingsperiode Lamp
  U moet de Lamp vervangen als:
  • De melding "Vervang de lamp." wordt weergegeven als u begint met
  projecteren.

  72

  Let op
  • Om te waarborgen dat de oorspronkelijke helderheid en kwaliteit van de
  geprojecteerde beelden behouden blijft, verschijnt na een bepaalde periode
  automatisch de melding dat de projectorlamp vervangen moet worden.
  s pag.38
  Bij continu gebruik met Grote helderheid: na ongeveer 5.000 uur
  Bij continu gebruik met Geringe helderheid: na ongeveer 6.000 uur

  • Als u de Lamp blijft gebruiken nadat de vervangingsperiode is afgelopen,
  neemt de kans toe dat de lamp kan exploderen. Als de melding dat de
  Lamp moet worden vervangen verschijnt, vervang de projectorlamp dan zo
  snel mogelijk door een nieuwe, zelfs als de Lamp nog gewoon werkt.
  • Afhankelijk van de kenmerken van de Lamp en de manier waarop hij is
  gebruikt, kan het gebeuren dat de projectorlamp donkerder wordt of niet
  meer werkt voordat de melding over de vervanging verschijnt. Zorg ervoor
  dat u altijd een extra projectorlamp achter de hand hebt voor noodgevallen.

  Een melding wordt weergegeven.
  • Het indicatielampje van de Lamp oranje knippert.

  Procedure voor het vervangen van de Lamp
  De Lamp kan ook worden vervangen als de projector aan het plafond is
  bevestigd.

  Waarschuwing
  • Als u de Lamp vervangt omdat hij niet meer brandt, dan is de Lamp
  mogelijk gebroken. Als u de Lamp van een aan het plafond opgehangen
  projector moet vervangen, ga er dan altijd van uit dat de Lamp is
  gebroken en ga naast en niet onder het Lampdeksel staan. Verwijder het
  Lampdeksel voorzichtig.

  • De Lamp mag nooit worden gedemonteerd of aangepast. Als een

  • Het geprojecteerde beeld donkerder wordt of in kwaliteit afneemt.

  aangepaste of opnieuw gemonteerde Lamp wordt geïnstalleerd in de
  projector en wordt gebruikt, kan dit leiden tot brand, elektrische schokken
  of een ongeluk. • Page 73

  Verbruiksmateriaal Vervangen

  Let op
  Wacht totdat de Lamp voldoende is afgekoeld voordat u het Lampdeksel
  verwijdert. Als de lamp nog heet is, kunt u brandwonden of andere
  verwondingen oplopen. Nadat de projector is uitgeschakeld, duurt het
  ongeveer een uur totdat de Lamp voldoende is afgekoeld.

  Procedure

  A Als u de projector hebt uitgeschakeld en het

  bevestigingssignaal twee keer heeft gepiept, koppelt u de
  voedingskabel los.

  73

  B Wacht totdat de Lamp voldoende is afgekoeld voordat u het
  Lampdeksel verwijdert.
  Draai de bevestigingsschroeven van het Lampdeksel met de bij de
  nieuwe projectorlamp geleverde schroevendraaier of een
  kruiskopschroevendraaier los. Schuif het Lampdeksel vervolgens
  recht naar voren en til hem op om hem te verwijderen. • Page 74

  Verbruiksmateriaal Vervangen

  C Draai de twee bevestigingsschroeven van de Lamp los.

  74

  E Installeer de nieuwe Lamp.
  Breng de nieuwe Lamp in de juiste richting langs de geleiderail
  op zijn plaats aan en druk de lamp dan goed naar beneden
  (positie aangegeven met "PUSH"). Als de projectorlamp helemaal
  in de projector is ingebracht, draait u de twee schroeven vast.

  D Neem de oude Lamp uit door aan de hendel te trekken.
  Als de Lamp is gebroken, vervangt u deze door een nieuwe
  projectorlamp of neemt u contact op met uw plaatselijke dealer
  voor advies. s Adressenlijst Epson Projector • Page 75

  Verbruiksmateriaal Vervangen

  F Plaats het Lampdeksel terug.

  75

  Het Luchtfilter Vervangen
  Vervangingsperiode Luchtfilter
  U moet het Luchtfilter vervangen als:
  • Het Luchtfilter bruin is geworden.
  • Het bericht wordt weergegeven ook al is het Luchtfilter gereinigd.

  Procedure voor het vervangen van de Luchtfilter
  Let op
  • Controleer of u de Lamp goed hebt geïnstalleerd. Als het Lampdeksel
  wordt verwijderd, wordt de Lamp uit veiligheidsoverwegingen automatisch
  uitgeschakeld. Als de Lamp of het Lampdeksel niet goed is geïnstalleerd,
  kunt u de Lamp niet inschakelen.
  • Dit product bevat een component dat kwik (Hg) bevat. Informeer u over
  de lokale wetgeving m.b.t. weggooien of recycling. Gooi gebruikte luchtfilters
  overeenkomstig de lokale regelgeving weg.

  Lampuren terugzetten
  De projector houdt bij hoe lang de projectorlamp is ingeschakeld, en
  een melding en indicatielampje vertellen u wanneer u de projectorlamp
  moet vervangen. Zet de Lampuren terug in het Configuratiemenu nadat
  u de Lamp hebt vervangen. s pag.53

  q

  Zet de Lampuren alleen terug na vervanging van de Lamp. Anders
  wordt de vervangingsperiode van de Lamp niet goed aangegeven.

  Het Luchtfilter kan ook worden vervangen als de projector aan het
  plafond is bevestigd.

  Procedure

  A Als u de projector hebt uitgeschakeld en het

  bevestigingssignaal twee keer heeft gepiept, koppelt u de
  voedingskabel los. • Page 76

  Verbruiksmateriaal Vervangen

  B Open de klep van het luchtfilter.
  Schuif de tab voor het openen en sluiten van de klep van het
  luchtfilter open en open de klep van het luchtfilter.

  76

  C Verwijder het Luchtfilter.
  Pak het lipje in het midden van het Luchtfilter beet en trek het
  recht naar buiten.

  D Plaats het nieuwe Luchtfilter.
  Druk totdat het vastklikt. • Page 77

  Verbruiksmateriaal Vervangen

  E Sluit de klep van het luchtfilter.

  q

  Gooi gebruikte luchtfilters overeenkomstig de lokale regelgeving weg.
  Materiaal van framedeel: ABS
  Materiaal van filterdeel: polyurethaanschuim

  77 • Page 78

  Optionele Accessoires en Verbruiksmateriaal
  De volgende accessoires en verbruiksmaterialen zijn als optie
  verkrijgbaar. U kunt deze producten naar wens aanschaffen. De volgende
  lijst met optionele accessoires en verbruiksmateriaal is van toepassing
  vanaf: 2009.04. De accessoiregegevens kunnen zonder voorafgaande
  opgaaf van redenen worden gewijzigd en de beschikbaarheid van
  accessoires verschilt per land.

  Optionele Accessoires

  78

  Computerkabel ELPKC09
  (3 m - voor 15-pens mini D-Sub/15-pens mini D-Sub)
  Computerkabel ELPKC10
  (20 m - voor 15-pens mini D-Sub/15-pens mini D-Sub)
  Gebruik een van deze langere kabels als de bij de projector geleverde
  computerkabel te kort is.

  Componentvideokabel ELPKC19
  (3 m - voor 15-pens mini D-Sub/RCA mannetje^3)
  Gebruik deze voor het aansluiten van een

  Zachte draagtas ELPKS16B
  Gebruik deze tas als u de projector mee op reis neemt.

  gvideobron

  met Video-component.

  Documentcamera ELPDC06

  60" draagbaar scherm

  ELPSC07

  Gebruik deze voor het projecteren van boeken, online Help-documenten of
  dia's.

  80" draagbaar scherm

  ELPSC08

  Draadloze LAN-eenheid ELPAP03 (alleen EB-826W/825/85)

  100" scherm ELPSC10
  Draagbare oprolbare schermen (Hoogte-breedteverh.g 4:3)

  70" draagbaar scherm ELPSC23
  80" draagbaar scherm ELPSC24
  90" draagbaar scherm ELPSC25
  Draagbare oprolbare schermen (Hoogte-breedteverh.g 16:10)

  50" draagbaar scherm ELPSC06
  Een compact scherm dat gemakkelijk kan worden gedragen.
  (Hoogte-breedteverhouding 4:3)

  Computerkabel ELPKC02
  (1,8 m - voor 15-pens mini D-Sub/15-pens mini D-Sub)
  Dit is dezelfde als de bij de projector geleverde computerkabel.

  Gebruik deze voor het draadloos aansluiten van de projector op een
  Computer en voor projecteren.

  Quick Wireless Connection USB Key ELPAP05 (alleen EB-826W/
  825/85)
  Gebruik deze key om verbinding te maken met een Windows-Computer en
  om beelden te projecteren vanaf de Computer.
  Deze kan echter alleen worden gebruikt als de projector is aangesloten op
  een netwerk.

  Plafondbuis (450 mm/zilver)* ELPFP13
  Plafondbuis (700 mm/zilver)* ELPFP14
  Gebruik deze als u de projector aan een hoog plafond bevestigt.

  Ophangbeugel * ELPMB23
  Gebruik deze als u de projector aan een plafond bevestigt.
  *

  Als u de projector aan het plafond wilt ophangen, moet u de projector op
  een speciale manier monteren. Neem contact op met uw plaatselijke dealer
  of met het dichtstbijzijnde adres in de Service- en Ondersteuningsgids als
  u deze installatiemethode wilt gebruiken. s Adressenlijst Epson Projector • Page 79

  Optionele Accessoires en Verbruiksmateriaal

  Verbruiksmateriaal
  Projectorlamp ELPLP50
  Gebruik deze als vervanging voor gebruikte Lampen.

  Luchtfilter ELPAF22
  Gebruik deze als vervanging voor gebruikte Luchtfilter.

  79 • Page 80

  Een Gebruikerslogo Opslaan

  80

  U kunt het beeld dat momenteel wordt geprojecteerd als Gebruikerslogo
  opslaan.

  q

  Als een Gebruikerslogo wordt opgeslagen, wordt het vorige
  Gebruikerslogo gewist.

  B Selecteer Uitgebreid - Gebruikerslogo in het

  Configuratiemenu. s "Het Configuratiemenu Gebruiken"
  pag.35
  In de infobalk onder het menu ziet u welke knoppen u kunt
  gebruiken en waar ze voor dienen.

  Procedure

  A Projecteer het beeld dat u als Gebruikerslogo wilt gebruiken
  en druk vervolgens op de [Menu]-knop.
  Via de Afstandsbediening

  Via het Bedieningspaneel

  q

  • Als Gebr. logo beveil. onder Wachtwoordbeveiliging is ingesteld
  op Aan, wordt er een melding weergegeven en kan het
  gebruikerslogo niet worden gewijzigd. U kunt wijzigingen
  doorvoeren nadat u Gebr. logo beveil. op Uit hebt gezet.
  s pag.30
  • Als Gebruikerslogo is geselecteerd terwijl Keystone, E-Zoom,
  Hoogte-breedte of Progressief wordt gebruikt, wordt de
  momenteel uitgevoerde functie geannuleerd.

  C Als "Dit beeld kiezen als gebruikerslogo?" wordt
  weergegeven, selecteert u "Ja".

  q

  Als u op de [Enter]-knop op de Afstandsbediening of het
  Bedieningspaneel drukt, is het mogelijk dat de beeldschermgrootte
  verandert overeenkomstig de resolutie van het beeldsignaal. • Page 81

  Een Gebruikerslogo Opslaan

  81

  D Verplaats het kader om het deel van het beeld dat u als
  Gebruikerslogo wilt gebruiken, te selecteren.

  F Selecteer de zoomfactor in het instellingsvenster voor zoom.

  G Als de melding Dit beeld opslaan als gebruikerslogo? wordt

  weergegeven, selecteert u Ja.
  Het beeld wordt opgeslagen. Nadat het beeld is opgeslagen, wordt
  de melding Voltooid. weergegeven.

  Via de Afstandsbediening

  q

  Via het Bedieningspaneel

  U kunt een beeld opslaan met een afmeting van 400 ^ 300
  beeldpunten.

  E Als Dit beeld kiezen? wordt weergegeven, selecteert u Ja.

  q

  • Als het Gebruikerslogo eenmaal is opgeslagen, kunt u het
  standaardlogo niet meer terugzetten.
  • Het opslaan van het gebruikerslogo neemt ongeveer 15 seconden
  in beslag. Gebruik de projector of andere aangesloten apparatuur
  niet terwijl het beeld wordt opgeslagen, omdat er anders
  storingen kunnen optreden. • Page 82

  Schermgrootte en Projectieafstand

  82

  In onderstaande tabel vindt u het geschikte schermformaat voor
  opstelling van de projector. De waarden zijn slechts ter referentie.

  4:3 Schermgrootte
  300"

  Kortste (Breed) tot langste
  (Tele)

  610x460

  854 - 1386

  -47

  Eenheid: cm
  16:9 Schermgrootte
  Projectieafstand
  is de afstand van het midden van de lens tot de basis van het scherm
  Midden van de lens

  Projectieafstand (EB-825/824/85/84)
  Eenheid: cm
  4:3 Schermgrootte

  Kortste (Breed) tot langste
  (Tele)

  30"

  61x46

  83 - 136

  -5

  40"

  81x61

  111 - 182

  -6

  50"

  100x76

  140 - 229

  -8

  60"

  120x90

  169 - 275

  -9

  80"

  160x120

  226 - 368

  -13

  100"

  200x150

  283 - 460

  -16

  150"

  300x230

  426 - 692

  -23

  200"

  410x300

  568 - 923

  -31

  250"

  500x370

  711 - 1155

  -39

  Kortste (Breed) tot langste
  (Tele)

  30"

  66x37

  91 - 149

  1

  40"

  89x50

  122 - 199

  1

  50"

  110x62

  153 - 249

  2

  60"

  130x75

  184 - 300

  2

  80"

  180x100

  246 - 401

  3

  100"

  220x120

  308 - 502

  4

  150"

  330x190

  464 - 754

  6

  200"

  440x250

  619 - 1006

  7

  250"

  550x310

  775 - 1258

  9

  275"

  610x340

  853 - 1384

  10

  Projectieafstand (EB-826W)
  Eenheid: cm
  4:3 Schermgrootte
  30"

  61x46

  Kortste (Breed) tot langste
  (Tele)
  100 - 164

  -1 • Page 83

  Schermgrootte en Projectieafstand

  83

  Eenheid: cm
  4:3 Schermgrootte

  Kortste (Breed) tot langste
  (Tele)

  16:10 Schermgrootte

  Kortste (Breed) tot langste
  (Tele)

  40"

  81x61

  134 - 219

  -1

  50"

  100x76

  169 - 275

  -2

  30"

  60x30

  88 - 144

  -1

  60"

  120x90

  203 - 331

  -2

  40"

  80x50

  118 - 193

  -1

  80"

  160x120

  271 - 442

  -3

  50"

  110x70

  149 - 243

  -2

  100"

  200x150

  340 - 553

  -4

  60"

  130x80

  179 - 292

  -2

  120"

  240x180

  408 - 664

  -4

  80"

  170x110

  239 - 390

  -2

  150"

  300x230

  511 - 831

  -5

  100"

  210x130

  300 - 488

  -3

  200"

  410x300

  682 - 1108

  -7

  150"

  320x200

  451 - 733

  -5

  250"

  500x370

  854 - 1386

  -9

  200"

  420x260

  603 - 979

  -6

  250"

  530x330

  754 - 1224

  -8

  280"

  590x370

  845 - 1371

  -9

  Eenheid: cm
  16:9 Schermgrootte

  Kortste (Breed) tot langste
  (Tele)

  30"

  66x37

  91 - 149

  1

  40"

  89x50

  122 - 199

  1

  50"

  110x62

  153 - 249

  2

  60"

  130x75

  184 - 300

  2

  80"

  180x100

  246 - 401

  3

  100"

  220x120

  308 - 502

  4

  150"

  330x190

  464 - 754

  6

  200"

  440x250

  619 - 1006

  7

  250"

  550x310

  775 - 1258

  9

  275"

  610x340

  853 - 1384

  10 • Page 84

  USB-Apparaten Aansluiten en Verwijderen (Alleen EB-826W/825/824/85)

  84

  USB-geheugens en USB-compatibele digitale camera's, harde schijven en
  de optionele documentcamera kunnen op de projector worden
  aangesloten. Afbeeldingen op de aangesloten digitale camera of
  JPEG-bestanden op het USB-opslagapparaat kunnen worden afgespeeld
  als een Dia show. s Bedieningshandleiding voor projector
  "Basisbewerkingen Voor een Dia Show"
  Als de optionele documentcamera is aangesloten, worden beelden van de
  documentcamera geprojecteerd.

  USB-Apparaten Aansluiten
  De volgende procedure beschrijft de aansluiting van USB-apparaten met
  de optionele documentcamera als voorbeeld. Sluit de documentcamera
  aan op de projector met behulp van de USB-kabel die is meegeleverd
  met de documentcamera. Als de documentcamera tijdens de projectie
  wordt aangesloten op de projector, drukt u op de [USB]-knop op de
  afstandsbediening of op de [Source Search]-knop op het
  bedieningspaneel om over te schakelen naar beelden van de
  documentcamera. s pag.17

  A
  B

  Naar USB-poort van documentcamera

  C

  USB-ingang (TypeA)

  USB-kabel

  Let op
  • Als u een USB-hub gebruikt, is het mogelijk dat de verbinding niet goed
  werkt. Apparaten zoals een digitale camera of een USB-opslagapparaat
  moeten direct op de projector worden aangesloten.
  • Als u een USB-compatibele harde schijf aansluit en gebruikt, zorg dan dat
  de met de harde schijf meegeleverde lichtnetadapter is aangesloten.
  • Sluit een digitale camera of harde schijf op de projector aan met de
  USB-kabel-kabel die is meegeleverd met of gespecificeerd voor het apparaat.
  • Gebruik een USB-kabel die minder dan 3 m lang is. Als de kabel langer
  is dan 3 m, werkt Dia show mogelijk niet goed. • Page 85

  USB-Apparaten Aansluiten en Verwijderen (Alleen EB-826W/825/824/85)

  USB-Apparaten Verwijderen
  Wanneer u klaar bent met projecteren, gebruikt u de volgende
  procedure om USB-apparaten los te maken van de projector.

  Procedure
  Verwijder de optionele documentcamera uit de USB-poort (TypeA)
  van de projector.
  Schakel bij digitale camera's, harde schijven, enzovoort, de stroom naar
  het apparaat uit en verwijder het vervolgens.

  85 • Page 86

  Aansluiten via een USB-kabel en Projecteren (USB Display)
  Door een in de handel verkrijgbare USB-kabel aan te sluiten tussen de
  projector en een Windows-Computer kunt u beelden projecteren vanaf
  de Computer. Deze functie wordt USB Display genoemd. U sluit
  gewoon een USB-kabel aan en kunt dan beelden weergeven vanaf de
  Computer.

  Aansluiten

  86

  Procedure

  A Zet de Computer aan.
  B Sluit de (meegeleverde) voedingskabel aan.
  C Zet de computer aan.
  D Open de AV Mute-schuifknop.
  E Sluit de USB-kabel aan.

  Als audio wordt uitgevoerd via de luidspreker van de
  projector, sluit u een audiokabel (in de handel verkrijgbaar)
  aan op de Audio2.
  s "De eerste keer aansluiten" pag.87
  s "Vanaf de tweede keer" pag.88

  Let op
  Sluit de projector rechtstreeks op de computer aan; niet via een USB-hub. • Page 87

  Aansluiten via een USB-kabel en Projecteren (USB Display)

  De eerste keer aansluiten
  Procedure

  A De installatie van het stuurprogramma wordt automatisch

  gestart.
  Als u een Windows 2000-Computer gebruikt, klikt u op Computer
  - Alle programma's - EPSON Projector - EPSON USB Display EPSON USB Display Vx.x.

  Wanneer u een Computer met Windows 2000 gebruikt met de
  rechten van een gewone gebruiker, kan tijdens de installatie een
  foutmelding worden weergegeven in Windows en lukt het mogelijk
  niet om de software installeren. Installeer alle updates voor
  Windows, start de computer opnieuw op en sluit alles opnieuw
  aan. Neem voor meer details contact op met het dichtstbijzijnde
  adres in de Service- en Ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson
  Projector

  87

  B Klik op Akkoord.
  Als het stuurprogramma niet wordt geïnstalleerd, kunt u USB
  Display niet starten. Selecteer Akkoord om het stuurprogramma te
  installeren. Klik op Niet akkoord als u de installatie wilt annuleren.
  Bezig met starten... • Page 88

  Aansluiten via een USB-kabel en Projecteren (USB Display)

  C Het Computer wordt nu geprojecteerd.
  Het kan even duren voordat het beeld van de Computer wordt
  geprojecteerd. Zolang u geen Computer beelden ziet, moet u de
  apparatuur gewoon laten staan en afwachten. Maak de USB-kabel
  niet los en zet de projector niet uit.

  88

  Vanaf de tweede keer
  Het Computer wordt nu geprojecteerd.
  Het kan even duren voordat het beeld van de Computer wordt
  geprojecteerd. Wacht gewoon af.

  q

  q

  • Als om welke reden dan ook geen beelden worden geprojecteerd,
  klikt u op Alle programma's - EPSON Projector - EPSON USB
  Display - EPSON USB Display Vx.x op uw Computer.
  • Als de software niet automatisch wordt geïnstalleerd, dubbelklikt
  u op Deze computer - EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE op
  de Computer.
  • Als de muisaanwijzer flikkert op het computerscherm, gaat u
  naar Alle programma's - EPSON Projector - EPSON USB
  Display - Instellingen EPSON USB Display Vx.x en schakelt u
  het selectievakje Gelaagd venster verzenden uit.
  • Als u het printerstuurprogramma wilt verwijderen, opent u het
  Configuratiescherm - Software - en verwijdert u EPSON USB
  Display Vx.x.
  • Loskoppelen
  De projector kan worden losgekoppeld door simpelweg de
  USB-kabel te verwijderen. U hoeft de functie Hardware veilig
  verwijderen van Windows niet te gebruiken.

  Toepassingen die gebruikmaken van een deel van de
  DirectX-functies worden mogelijk niet correct weergegeven. (alleen
  Windows) • Page 89

  Een LAN-Kabel Aansluiten (Alleen EB-826W/825/85/84)
  Sluit een in de handel verkrijgbare 100BASE-TX of 10BASE-T
  LAN-kabel aan. Afhankelijk van het model, kunnen de volgende
  diagrammen en interfaces afwijken.

  A
  B
  C

  Naar LAN-poort
  LAN-kabel (in handel verkrijgbaar)
  Naar LAN-poort

  Let op
  Voorkom storingen en gebruik een afgeschermde LAN-kabel van categorie 5.

  89 • Page 90

  Draadloze LAN-eenheid installeren (alleen EB-826W/825/85 )
  Procedures

  A Open de klep van het luchtfilter.

  B De draadloze LAN-eenheid is geïnstalleerd.

  Schuif de tab voor het openen en sluiten van de klep van het
  luchtfilter open en open de klep van het luchtfilter.

  C Zet de draadloze LAN-eenheid vast met de bijgeleverde
  schroef. Zo raakt u de eenheid niet kwijt.

  A

  Schroefgat voor draadloos LAN-apparaat

  90 • Page 91

  Aansluiten op Externe Apparatuur
  Aansluiten op een externe monitor (alleen
  EB-826W/825/85/84)
  U kunt computerbeelden die via de Computer1/2-ingang worden
  ingevoerd tegelijkertijd op een externe monitor en via het scherm dat is
  aangesloten op de projector weergeven. Zo kunt u bij presentaties de
  geprojecteerde beelden op een externe monitor bekijken, zelfs al kunt u
  het scherm niet zien. Breng een verbinding tot stand met de kabel die
  met de externe monitor is meegeleverd.

  A
  B
  C

  Naar monitorpoort
  Met monitor meegeleverde kabel
  Naar Monitor Out

  91

  q

  • U kunt geen beelden weergeven vanaf apparatuur die is
  verbonden met het Component Video-signaal, de Video-ingang of
  de S-video-ingang op de externe monitor.
  • Instellingsregelaars, het Configuratiemenu of Help voor functies
  als Keystone worden niet uitgevoerd op de externe monitor. • Page 92

  Aansluiten op Externe Apparatuur

  Aansluiten op een externe luidspreker (alleen
  EB-826W/825/85/84)

  92

  q

  U kunt luidsprekers met ingebouwde versterkers aansluiten op de Audio
  Out van de projector zodat u kunt genieten van nog beter geluid.
  Gebruik hiervoor een in de handel verkrijgbare audiokabel (zoals W 3,5
  mm stereo mini-aansluiting). Gebruik een audiokabel die compatibel is
  met de aansluiting op de externe luidsprekers.

  • Als de aansluiting van de audiokabel in de Audio Out wordt
  geplaatst, wordt audio niet langer uitgevoerd via de ingebouwde
  luidsprekers van de projector en wordt overgeschakeld op externe
  uitvoer.
  • Als u een in de handel verkrijgbare audiokabel met 2RCA(L/R)/
  stereo mini-aansluiting gebruikt, controleer dan of er "No resistance"
  (Geen weerstand) op is aangegeven.

  Een microfoon aansluiten
  U kunt geluid uitvoeren via de microfooningang vanuit de luidspreker
  van de projector door een dynamische microfoon aan te sluiten op de
  microfooningang van de projector.
  De projector ondersteunt geen plug-in-power.

  A
  B
  C

  Naar externe audio-apparatuur
  Audiokabel (in handel verkrijgbaar)
  Naar Audio Out

  A

  Naar microfooningang • Page 93

  E-mailbericht van de Functie E-mailmelding Lezen (alleen EB-826W/825/85/84)
  Wanneer de functie E-mailmelding op Aan staat en er doet zich een
  probleem/waarschuwing voor in de projector, wordt het volgende
  e-mailbericht verzonden.
  Onderwerp: EPSON Projector
  Regel 1: De Projectornaam met een probleem.
  Regel 2: Het IP-adres van de projector met een probleem.
  Regel 3 en verder: Nadere bijzonderheden van het probleem.
  De details van het probleem worden regel voor regel weergegeven. In de
  volgende tabel staan de bijzonderheden die per item worden gegeven in
  het bericht. Zie "De Lampjes Aflezen" voor het verhelpen van problemen/
  waarschuwingen. s pag.57
  Bericht

  Oorzaak

  Internal error

  Interne fout

  Fan related error

  Fout: ventilator

  Sensor error

  Fout: sensor

  Lamp cover is open.

  Afdekking lamp open

  Lamp timer failure

  Lamp defect

  Lamp out

  Fout: lamp

  Internal temperature error

  Fout: hoge temp.
  (oververhitting)

  High-speed cooling in progress

  Waarsch.: hoge temp.

  Lamp replacement notification

  Lamp vervangen

  No-signal

  Geen signaal
  De projector krijgt geen signaal.
  Controleer de aansluitingen en
  controleer of de signaalbron wel is
  ingeschakeld.

  Auto Iris Error

  Fout: autom. iris

  Bericht
  Power Err. (Ballast)

  93

  Oorzaak
  Fout:voed. (ballast)

  A (+) of (-) wordt weergegeven aan het begin van het bericht.
  (+): Er is een projectorprobleem opgetreden.
  (-): Een projectorprobleem is opgelost. • Page 94

  ESC/VP21-opdrachten

  94

  Onderdeel

  Lijst met Opdrachten
  Als het commando power ON naar de projector wordt gestuurd,
  schakelt de projector in en gaat hij over in opwarmmodus. Als de
  projector is ingeschakeld, wordt een dubbele punt ":" (3Ah) teruggestuurd.
  Als een commando wordt ingevoerd, voert de projector het commando
  uit en stuurt een ":" terug. Vervolgens accepteert hij het volgende
  commando.
  Als het commando dat wordt verwerkt op een abnormale manier wordt
  afgebroken, wordt er een foutmelding doorgegeven en wordt ":"
  teruggestuurd.
  Onderdeel
  Power ON/OFF

  Signaalselectie

  Aan

  PWR ON

  Uit

  PWR OFF

  Computer1

  Computer2

  A/V dempen Aan/
  Uit

  Commando

  Automatisch

  SOURCE 1F

  RGB

  SOURCE 11

  Component

  SOURCE 14

  Automatisch

  SOURCE 2F

  RGB

  SOURCE 21

  Component

  SOURCE 24

  Video

  SOURCE 41

  S-video

  SOURCE 42

  USB Display

  SOURCE 51

  USB (EB-826W/825/824/85)

  SOURCE 52

  LAN (EB-826W/825/85)

  SOURCE 53

  Aan

  MUTE ON

  Uit

  MUTE OFF

  A/V dempen selectie Zwart

  MSEL 00

  Commando

  Blauw

  MSEL 01

  Logo

  MSEL 02

  Voeg een harde-returncode (CR) (0Dh) in aan het eind van elk commando en
  verzend de code.

  Kabelindelingen
  Seriële aansluiting
  • Soort connector: D-Sub 9-pens (mannetje) • Page 95

  ESC/VP21-opdrachten

  95

  • Naam projectoringang: RS-232C
  <Op de projector>

  <Op de projector>

  Signaalnaam

  <Op de computer>

  (Seriële kabel pc)

  Functie

  GND

  Aarde signaaldraad

  TD

  Gegevens verzenden

  RD

  Gegevens ontvangen

  DSR

  Gegevensset gereed

  DTR

  Gegevensterminal gereed

  Communicatieprotocol
  • Standaardinstelling voor baudrate: 9600 bps

  <Op de computer>


  Gegevenslengte: 8 bits
  Pariteit: Geen
  Stopbit: 1 bit
  Flowbesturing: Geen • Page 96

  Info over PJLink

  96

  Als onderdeel van hun pogingen om beheerprotocollen voor projectors
  te standaardiseren, heeft de JBMIA (Japan Business Machine and
  Information System Industries Association) PJLink Class1 als
  standaardprotocol voor het beheren van netwerkcompatibele projectors
  ingesteld.
  De projector voldoet aan de door de JBMIA opgestelde
  PJLink Class1-standaard.
  Hij voldoet aan alle commando´s, behalve aan de volgende door
  PJLink Class1 gedefinieerde commando´s; de overeenkomst is door
  PJLink bevestigd.
  URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
  • Niet-compatibele commando's
  Instellingen voor
  dempen

  Functie

  PJLink -commando

  Beeld dempen instellen

  AVMT 11

  Audio dempen instellen

  AVMT 21

  • Door PJLink gedefinieerde invoernamen en bijbehorende
  projectoraansluitingen
  Bron

  PJLink -commando

  Computer1

  INPT 11

  Computer2

  INPT 12

  Video

  INPT 21

  S-video

  INPT 22

  USB

  *1

  INPT 41

  LAN

  *2

  INPT 52

  USB Display

  INPT 53

  *1 Alleen ondersteund door EB-826W/825/824/85
  *2 Alleen ondersteund door EB-826W/825/85

  • De naam van de fabrikant voor "informatieverzoeken"
  EPSON

  • De modelnaam voor "informatieverzoeken over producten"
  EB-826W
  EB-825
  EB-824
  EB-85
  EB-84 • Page 97

  Ondersteunde Monitorbeeldschermen

  97

  Ondersteunde Monitorbeeldschermen (EB-825/824/85/84)
  Computersignalen (RGB analoog)
  Eenheid: beeldpunt
  Signaal

  Vernieuwingssnelh. (Hz)

  Resolutie

  Hoogte-breedte
  Normaal

  4:3

  16:9

  VGAEGA

  70

  640x350

  1024x560

  1024x768

  1024x576

  VGA

  60/72/75/85/iMac*1

  640x480/640x360*2

  1024x768

  1024x768

  1024x576

  SVGA

  56/60/72/75/85/iMac*1

  800x600/800x450*2

  1024x768

  1024x768

  1024x576

  XGA

  60/70/75/85/iMac*1

  1024x768/1024x576*2

  1024x768

  1024x768

  1024x576

  WXGA

  60

  1280x768

  1024x614

  1024x768

  1024x576

  60

  1360x768

  1024x578

  1024x768

  1024x576

  60/75/85

  1280x800

  1024x640

  1024x768

  1024x576

  WXGA+

  60/75/85

  1440x900

  1024x640

  1024x768

  1024x576

  SXGA

  70/75/85

  1152x864

  1024x768

  1024x768

  1024x576

  60/75/85

  1280x1024

  960x768

  1024x768

  1024x576

  60/75/85

  1280x960

  1024x768

  1024x768

  1024x576

  SXGA+

  60/75/85

  1400x1050

  1024x768

  1024x768

  1024x576

  UXGA

  60

  1600x1200

  1024x768

  1024x768

  1024x576

  MAC13"

  67

  640x480

  1024x768

  1024x768

  1024x576

  MAC16"

  75

  832x624

  1024x768

  1024x768

  1024x576

  MAC19"

  75

  1024x768

  1024x768

  1024x768

  1024x576

  60

  1024x768

  1024x768

  1024x768

  1024x576 • Page 98

  Ondersteunde Monitorbeeldschermen

  Signaal

  Vernieuwingssnelh. (Hz)

  MAC21"

  98

  Resolutie

  75

  1152x870

  Hoogte-breedte
  Normaal

  4:3

  16:9

  1016x768

  1024x768

  1024x576

  *1 U kunt het apparaat niet aansluiten als het geen VGA-uitgangspoort heeft.
  *2 Letterbox-signaal
  Ook als er andere signalen dan de hierboven genoemde worden doorgegeven, kan het beeld waarschijnlijk wel worden geprojecteerd. Waarschijnlijk worden echter niet
  alle functies ondersteund.

  Video-component
  Eenheid: beeldpunt
  Signaal

  Vernieuwingssnelh. (Hz)

  Resolutie

  Hoogte-breedteverhouding
  4:3

  16:9

  SDTV(480i)

  60

  720x480/720x360*

  1024x768

  1024x576

  SDTV(576i)

  50

  720x576/720x432*

  1024x768

  1024x576

  SDTV(480p)

  60

  720x480/720x360*

  1024x768

  1024x576

  SDTV(576p)

  50

  720x576/720x432*

  1024x768

  1024x576

  HDTV(720p)

  50/60

  1280x720

  1024x768

  1024x576

  HDTV(1080i)

  50/60

  1920x1080

  1024x768

  1024x576

  HDTV(1080p)

  50/60

  1920x1080

  1024x768

  1024x576

  * Letterbox-signaal

  Composite Video/S-video
  Eenheid: beeldpunt
  Signaal

  Vernieuwingssnelh. (Hz)

  Resolutie

  4:3

  16:9

  TV(NTSC)

  60

  720x480/720x360*

  1024x768

  1024x576

  TV(PAL,SECAM)

  50

  720x576/720x432*

  1024x768

  1024x576

  * Letterbox-signaal

  Hoogte-breedteverhouding • Page 99

  Ondersteunde Monitorbeeldschermen

  99

  Ondersteunde monitorbeeldschermen (EB-826W)
  Computersignalen (RGB analoog)
  Eenheid: beeldpunt
  Signaal

  Vernieuwingssnelh. (Hz)

  Resolutie

  Hoogte-breedteverhouding
  Normaal

  16:9

  Volledig

  Zoom

  Tot

  VGAEGA

  70

  640x350

  1280x700

  1280x720

  1280x800

  1280x700

  640x350

  VGA

  60/72/75/85/iMac*1

  640x480/640x360*2

  1066x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  640x480

  SVGA

  56/60/72/75/85/iMac*1

  800x600/800x450*2

  1066x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  800x600

  XGA

  60/70/75/85/iMac*1

  1024x768/1024x576*2

  1066x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  1024x768

  WXGA

  60

  1280x768

  1280x768

  1280x720

  1280x800

  1280x768

  1280x768

  60

  1360x768

  1280x722

  1280x720

  1280x800

  1280x722

  1280x768

  60/75/85

  1280x800

  1280x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  1280x800

  WXGA+

  60/75/85

  1440x900

  1280x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  1280x800

  WSXGA+*3

  60

  1680x1050

  1280x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  1280x800

  SXGA

  70/75/85

  1152x864

  1066x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  1280x800

  60/75/85

  1280x1024

  1000x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  1280x800

  60/75/85

  1280x960

  1066x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  1280x800

  SXGA+

  60/75/85

  1400x1050

  1066x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  1280x800

  UXGA

  60

  1600x1200

  1066x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  1280x800

  MAC13"

  67

  640x480

  1066x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  640x480

  MAC16"

  75

  832x624

  1066x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  832x624

  MAC19"

  75

  1024x768

  1066x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  1024x768

  60

  1024x768

  1066x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  1024x768 • Page 100

  Ondersteunde Monitorbeeldschermen

  Signaal

  Vernieuwingssnelh. (Hz)

  MAC21"

  75

  100

  Resolutie
  1152x870

  Hoogte-breedteverhouding
  Normaal

  16:9

  Volledig

  Zoom

  Tot

  1059x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  1152x800

  *1 U kunt het apparaat niet aansluiten als het geen VGA-uitgangspoort heeft.
  *2 Letterbox-signaal
  *3 Alleen compatibel wanneer Breed is geselecteerd bij Resolutie in het Configuratiemenu. s pag.37
  Ook als er andere signalen dan de hierboven genoemde worden doorgegeven, kan het beeld waarschijnlijk wel worden geprojecteerd. Waarschijnlijk worden echter niet
  alle functies ondersteund.

  Video-component
  Eenheid: beeldpunt
  Signaal

  Vernieuwingssnelh. (Hz)

  Resolutie

  Hoogte-breedteverhouding
  Normaal

  16:9

  Volledig

  Zoom

  Tot

  SDTV(480i)

  60

  720x480/720x360*

  1066x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  640x480

  SDTV(576i)

  50

  720x576/720x432*

  1066x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  768x576

  SDTV(480p)

  60

  720x480/720x360*

  1066x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  640x480

  SDTV(576p)

  50

  720x576/720x432*

  1066x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  768x576

  HDTV(720p)

  50/60

  1280x720

  1280x720

  1280x720

  1280x800

  1280x720

  1280x720

  HDTV(1080i)

  50/60

  1920x1080

  1280x720

  1280x720

  1280x800

  1280x720

  1280x800

  HDTV(1080p)

  50/60

  1920x1080

  1280x720

  1280x720

  1280x800

  1280x720

  1280x800

  * Letterbox-signaal

  Composite Video/S-video
  Eenheid: beeldpunt
  Signaal
  TV(NTSC)

  Vernieuwingssnelh.
  (Hz)

  Resolutie

  60

  720x480/720x360*

  Hoogte-breedteverhouding
  Normaal

  16:9

  Volledig

  Zoom

  Tot

  1066x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  640x480 • Page 101

  Ondersteunde Monitorbeeldschermen

  Signaal
  TV(PAL,SECAM)
  * Letterbox-signaal

  101

  Vernieuwingssnelh.
  (Hz)

  Resolutie

  50

  720x576/720x432*

  Hoogte-breedteverhouding
  Normaal

  16:9

  Volledig

  Zoom

  Tot

  1066x800

  1280x720

  1280x800

  1280x800

  768x576 • Page 102

  Technische Gegevens

  102

  Algemene Specificatie van de Projector
  EB-826W

  Productnaam

  EB-825

  EB-84

  0,59" breed

  Paneelgrootte

  0,63"
  Polysilicon TFT actieve matrix

  Weergavemethode
  1.024.000 pixels
  WXGA (1280 (B) ^ 800
  (H) beeldpunten) ^ 3

  Resolutie

  786.432 pixels (1024 (H) ^ 768 (B) beeldpunten) ^ 3

  Handmatig

  Scherpte instellen

  Handmatig (1 tot 1,62)

  Zoom instellen

  UHE-lamp, 200 W modelnr.: ELPLP50

  Lamp
  Max. audio-uitgang

  10 W mono
  1

  Luidspreker

  100 tot 240 V AC ±10%, 50/60 Hz 3,3 tot 1,5A

  Voeding
  Gebieden met 100
  tot 240 V

  In bedrijf: 289 W
  Energieverbruik in standby-modus (Communicatie aan): 7,9W
  Energieverbruik in standby-modus (Communicatie uit): 1,9 W

  In bedrijf: 289 W
  Energieverbruik in
  standby-modus: 1,9 W

  Gebieden met 200
  tot 240 V

  In bedrijf: 275 W
  Energieverbruik in standby-modus (Communicatie aan): 8,9W
  Energieverbruik in standby-modus (Communicatie uit): 3,0 W

  In bedrijf: 275 W
  Energieverbruik in
  standby-modus: 3,0 W

  Bedrijfshoogte

  Hoogte 0 tot 2.286 m

  Bedrijfstemperatuur

  5 tot +35˚C (geen condensatie)

  Opslagtemperatuur

  -10 tot +60˚C (geen condensatie)

  Gewicht

  EB-824

  327 (B) ^ 95 (H) ^ 250 (D) mm (zonder uitstekende delen)

  Afmetingen

  Energieverbrui
  k

  EB-85

  Circa 3,1 kg • Page 103

  Technische Gegevens

  103

  EB-826W

  Productnaam
  Aansluitingen

  EB-825

  EB-85

  EB-84

  EB-824

  Computer1
  (Computer1)-ingang

  1

  15-pens Mini D-Sub (vrouwtje) blauw

  Computer2
  (Computer2)-ingang

  1

  15-pens Mini D-Sub (vrouwtje) blauw

  Audio1 (Audio1)

  1

  Stereo mini-aansluiting

  Audio2 (Audio2)

  1

  Stereo mini-aansluiting

  Video
  (Video)-ingangspoort

  1

  RCA pin-aansluiting

  S-Video
  (S-Video)-ingangspoo
  rt

  1

  4-pens mini-DIN

  Audio-L/R (Audio-L/
  R)-ingangspoort

  1

  RCA-penaansluiting x 2 (L, R)

  Microfooningang
  (Mic)

  1

  Stereo mini-aansluiting

  Audio-uitvoer (Audio
  Out)-uitgang

  1

  Stereo mini-aansluiting  Monitor Out-uitgang
  (Monitor Out)

  1

  15-pens Mini D-Sub (vrouwtje) zwart  USB-poort (TypeB)*

  1

  (TypeA)*

  1

  USB-connector (type A)

  USB-poort

  1

  USB-connector (type A) voor optionele draadloze LAN-eenheid

  LAN-poort

  1

  RS-232C-poort

  1

  USB-poort

  USB-connector (type B)

  RJ-45
  Mini D-Sub 9-pens (mannetje)

  * Ondersteunt USB 2.0. Het is echter niet gegarandeerd dat alle apparaten met USB-ondersteuning werken op de USB-poorten
  Pixelworks DNXTM-chips gebruikt.  USB-connector (type
  A)

 • Page 104

  Technische Gegevens

  104

  Kantelhoek

  Als u de projector kantelt onder een hoek van meer dan 30˚, kan deze worden beschadigd en ongelukken veroorzaken.

  Softwarevereisten
  De software die met de projector werd meegeleverd of de optionele accessoires kunnen worden gebruikt op computers die aan de volgende eisen voldoen.
  EMP NS Connection wordt alleen meegeleverd met EB-826W/825/85.
  EMP NS Connection

  EMP Monitor

  USB Display

  Besturingssysteem

  Windows 2000 SP4/XP/XP SP1/XP SP2/XP SP3/ Windows 98 SE SP1/Me/NT4.0 SP6/2000SP4/
  XP 32Bit (HomeEdition/Professional) SP1 of
  Vista/Vista SP1
  hoger Vista/VistaSP1*
  Mac OS X 10.3 of hoger
  Aanbevolen: Mac OS X 10.5.1 of hoger,
  10.4.11/10.3.9

  Processor

  Mobile Pentium III 1.2GHz of sneller

  Aanbevolen: Pentium MMX 166MHz of sneller Mobile Pentium III 1.2GHz of sneller

  Power PC G3 900MHz of sneller

  Aanbevolen: Pentium II 233MHz of sneller

  Aanbevolen: Pentium M 1.6GHz of sneller

  64MB of meer

  256MB of meer

  Windows 2000 SP4/XP/XP SP1/XP SP2/XP SP3/
  Vista/Vista SP1

  Aanbevolen: Pentium M 1.6GHz of sneller
  CoreDuo 1.5GHz of sneller
  Geheugen

  256MB of meer
  Aanbevolen: 512MB of meer

  Aanbevolen: 512MB of meer

  Harde schijf
  Vrije ruimte

  20MB of meer

  50MB of meer

  20MB of meer

  Scherm

  Resolutie beter dan XGA (1024x768)

  Resolutie hoger dan SVGA (800x600)
  Schermkleuren in 32-bits kleur of meer
  Schermkleur

  Resolutie hoger dan XGA (1024x768)

  Schermkleuren circa 32000, meer dan 16-bits
  kleur

  * Internet Explorer versie 5 of later geïnstalleerd, en een gebruiker met beheerdersrechten

  Schermkleuren circa 32000, meer dan 16-bits
  kleur • Page 105

  Afmetingen

  A
  B

  105

  Midden van lens
  * Afstand van lensmidden tot bevestingspunten ophangbeugel

  Eenheid: mm • Page 106

  Woordenlijst

  106

  Hier vindt u een duidelijke uitleg van technische termen die in deze handleiding worden gebruikt. Raadpleeg eventueel andere in de winkel verkrijgbare
  publicaties voor meer informatie.
  AMX Device Discovery

  AMX Device Discovery is een door AMX ontwikkelde technologie waarmee AMX-regelsystemen bepaalde apparatuur gemakkelijk kunnen
  aansturen.
  Epson heeft het protocol van deze technologie toegepast en een instelling aangebracht waarmee dit protocol kan worden ingeschakeld (AAN).
  Kijk op de website van AMX voor meer informatie.
  URL http://www.amx.com/

  Composite Video

  Video signalen die de helderheidsignalen van de video en kleursignalen samenbundelen. Dit signaaltype wordt vaak gebruikt door
  videoapparatuur voor thuisgebruik (de indelingen NTSC, PAL en SECAM). Het draagsignaal Y (luminantiesignaal) en chroma (kleur)-signaal
  uit de kleurbalk overlappen elkaar om één signaal te vormen.

  Contrast

  De relatieve helderheid van de lichte en donkere gebieden van een beeld kan worden vergroot of verminderd zodat tekst en afbeeldingen
  duidelijker te zien zijn, of om ze zachter te laten lijken. Het aanpassen van deze eigenschap van een beeld wordt ook wel Contrast genoemd.

  DHCP

  Een afkorting voor Dynamic Host Configuration Protocol. Dit protocol zorgt ervoor dat apparatuur die met het Netwerk is verbonden,
  automatisch een IP-adresg krijgt.

  Dolby Digital

  Een geluidsindeling die is ontwikkeld door Dolby Laboratories. Normale stereo is een 2-kanaals indeling waarbij twee luidsprekers worden
  gebruikt. Dolby Digital is een 6-kanaals (5.1-kanaal) systeem dat hieraan nog een middenluidspreker, twee achterluidsprekers en een subwoofer
  toevoegt.

  Gateway-adres

  Dit is een server (router) om te communiceren via een Netwerk (subnet) dat is ingedeeld volgens Subnetmaskerg.

  (Gateway-adres)

  Geïnterlinieerd

  Een beeldscanmethode waarbij de beeldgegevens worden opgedeeld in dunne horizontale lijnen die in volgorde worden weergegeven, beginnend
  van links naar rechts en vervolgens van boven naar beneden. De even genummerde lijnen en de oneven genummerde lijnen worden om en om
  weergegeven.

  HDTV

  Een afkorting voor High-Definition Television die verwijst naar high-definition systemen die voldoen aan de volgende eisen.
  • Verticale resolutie van 720p of 1080i of hoger (p = Progressiefg, i = Geïnterlinieerdg)
  • Scherm Hoogte-breedteverh.g van 16:9
  • Dolby Digitalg audio-ontvangst en -weergave (of uitvoer)

  Hoogte-breedteverhoudin
  g

  De verhouding tussen de lengte en de breedte van een beeld. HDTV-beelden hebben een hoogte-breedteverhouding van 16:9 en lijken uitgerekt.
  De hoogte-breedteverhouding voor standaard beelden is 4:3.

  (Hoogte-breedteverh.)

  IP-adres

  Een nummer waarmee een Computer die op een Netwerk is aangesloten kan worden herkend.

  Progressief

  Een beeldscanmethode waarbij de beeldgegevens van een enkel beeld doorlopend van boven naar beneden worden gescand om een enkel beeld
  te maken. • Page 107

  Woordenlijst

  107

  SDTV

  Een afkorting voor Standard Definition Television die verwijst naar standaard televisiesystemen die niet voldoen aan de voorwaarden voor
  HDTVg High-Definition Television.

  SNMP

  Een afkorting voor Simple Network Management Protocol, het protocol voor controle en beheer van apparaten zoals routers en computers die
  zijn aangesloten op een TCP/IP-Netwerk.

  sRGB

  Een internationale standaard voor kleurintervallen die is opgesteld zodat kleuren die door videoapparatuur worden weergegeven gemakkelijk
  door het besturingssysteem van Computer en Internet kunnen worden bewerkt. Als een aangesloten bron een sRGB-modus heeft, stel dan zowel
  de projector als de aangesloten bron in op sRGB.

  SSID

  SSID is een identificatienummer om verbinding te maken met een tegenhanger op een Draadl. LAN. Draadloze communicatie is mogelijk tussen
  apparaten die werken met dezelfde SSID.

  Subnetmasker
  (Subnetmasker)

  Dit is een numerieke waarde die het aantal bits definieert voor het Netwerk adres op een gedeeld netwerk (subnet) van het IP-adres.

  SVGA

  Een soort videosignaal met een resolutie van 800 (horizontaal) ^ 600 (verticaal) beeldpunten die wordt gebruikt door IBM PC/AT-compatibele
  computers.

  S-video

  Een Video dat helderheid en kleuren scheidt voor een betere beeldkwaliteit.
  Verwijst naar beelden die bestaan uit twee onafhankelijke signalen: Y (helderheidsignaal) en C (kleursignaal).

  SXGA

  Een soort videosignaal met een resolutie van 1.280 (horizontaal) ^ 1.024 (verticaal) beeldpunten die wordt gebruikt door
  IBM PC/AT-compatibele computers.

  Sync.

  Door computers doorgegeven signalen hebben een specifieke frequentie. Als de frequentie van de projector niet met deze frequentie
  overeenkomt, zijn de resulterende beelden niet van goede kwaliteit. Het proces waarbij de fases van deze signalen bij elkaar worden gebracht (de
  relatieve positie van de pieken en dalen in de signalen) wordt synchronisatie genoemd. Als de signalen niet worden gesynchroniseerd, kan er
  flikkering, wazigheid en horizontale interferentie optreden.

  Tracking

  Door computers doorgegeven signalen hebben een specifieke frequentie. Als de frequentie van de projector niet met deze frequentie
  overeenkomt, zijn de resulterende beelden niet van goede kwaliteit. Het proces waarbij de frequenties van deze signalen op elkaar worden
  afgestemd (het aantal pieken in het signaal) wordt ook wel Tracking genoemd. Als de Tracking niet juist wordt uitgevoerd, verschijnen er brede
  verticale strepen in het signaal.

  Trap IP Adres

  Dit is het IP-adresg voor de Computer die wordt gebruikt voor foutmeldingen in SNMP

  Vernieuwingssnelh.

  Het lichtgevende element van een scherm behoudt zijn helderheid en kleur maar heel kort. Daarom moet het beeld vele keren per seconde
  worden gescand om het lichtgevende element te verversen. Het aantal keren dat het beeld per seconde ververst wordt heet Vernieuwingssnelh.
  en wordt uitgedrukt in hertz (Hz).

  VGA

  Een soort videosignaal met een resolutie van 640 (horizontaal) ^ 480 (verticaal) beeldpunten die wordt gebruikt door IBM PC/AT-compatibele
  computers. • Page 108

  Woordenlijst

  108

  Video-component

  Een Video dat helderheid en kleuren scheidt voor een betere beeldkwaliteit.
  Verwijst naar beelden die bestaan uit drie onafhankelijke signalen: Y (helderheidsignaal), Pb en Pr (kleurverschilsignalen).

  WPS

  WPS is een afkorting voor Wi-Fi Protected Setup. Wi-Fi Protected Setup werd door de Wi-Fi Alliance ontwikkeld als hulpmiddel om
  gemakkelijk een draadloos Draadl. LAN in te stellen en te beveiligen.

  XGA

  Een soort videosignaal met een resolutie van 1.024 (horizontaal) ^ 768 (verticaal) beeldpunten die wordt gebruikt door IBM PC/AT-compatibele
  computers. • Page 109

  Algemene Opmerkingen
  Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd,
  opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in
  enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, via fotokopieën of
  opnamen, hetzij op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke
  toestemming van Seiko Epson Corporation. Seiko Epson Corporation wijst alle
  patentaansprakelijkheid af wat betreft het gebruik van de informatie in dit
  document. Evenmin kan Seiko Epson Corporation aansprakelijk worden gesteld
  voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie in dit document.
  Seiko Epson Corporation noch zijn filialen kunnen door de koper van dit product of
  door derden verantwoordelijk worden gesteld voor schade, verliezen of onkosten
  ontstaan als gevolg van ongelukken, foutief gebruik of misbruik van dit product,
  onbevoegde wijzigingen en reparaties, of (buiten de Verenigde Staten) als de
  bedienings- en onderhoudsinstructies van Seiko Epson Corporation niet strikt
  worden gevolgd.
  Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of
  problemen voortvloeiend uit het gebruik van onderdelen of verbruiksmaterialen die
  niet als Original Epson Products of Epson Approved Products zijn aangemerkt door
  Seiko Epson Corporation.
  Wijzigingen voorbehouden.
  Er kunnen verschillen zijn tussen de illustraties in deze handleiding en de echte
  projector.

  109

  Algemene Opmerking:
  Windows Vista en het Windows-logo zijn handelsmerken van de Microsoft-groep.
  IBM, DOS/V en XGA zijn (gedeponeerde) handelsmerken van International
  Business Machines Corporation.
  Macintosh, Mac en iMac zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple, Inc.
  Windows, WindowsNT, Windows Vista en PowerPoint zijn (gedeponeerde)
  handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten.
  Dolby is een handelsmerk van Dolby Laboratories.
  Pixelworks en DNX zijn handelsmerken van Pixelworks Inc.
  WPA en WPA2 zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Allience.
  PJLink is een handelsmerk dat is gedeponeerd (of in behandeling is) in Japan, de
  Verenigde Staten en andere landen.
  Andere productnamen vermeld in dit document dienen uitsluitend als identificatie
  en kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Epson maakt geen
  enkele aanspraak op deze merken.

  ZSEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.
  GNU GPL
  This projector product includes the open source software programs which
  apply the GNU General Public License Version 2 or later version ("GPL
  Programs").
  We provide the source code of the GPL Programs until five (5) years after the
  discontinuation of same model of this projector product.
  If you desire to receive the source code of the GPL Programs, please see the
  "EPSON Projector Contact List" in the User's Guide, and contact the customer
  support of your region.
  These GPL Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the
  implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
  PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
  The list of GPL Programs is as follows and the names of author are described in
  the source code of the GPL Programs • Page 110

  Algemene Opmerkingen

  The list of GPL Programs
  busybox-1.7.2
  libgcc1(gcc-4.2.3)
  linux-2.6.20
  patches
  udhcp 0.9.8
  uvc rev.219
  wireless_tools 29
  Pixelworks PWC950 SDK drivers
  The GNU General Public License Version 2 is as follows. You also can see the GNU
  General Public License Version 2 at http://www.gnu.org/licenses/.
  GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
  Version 2, June 1991
  Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth
  Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute
  verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
  Preamble
  The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and
  change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee
  your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for
  all its users. This General Public License applies to most of the Free Software
  Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it.
  (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser
  General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.
  When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General
  Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute
  copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive
  source code or can get it if you want it, that you can change the software or use
  pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.
  To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you
  these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to
  certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you
  modify it.

  110

  For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee,
  you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that
  they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms
  so they know their rights.
  We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you
  this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the
  software.
  Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone
  understands that there is no warranty for this free software. If the software is
  modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what
  they have is not the original, so that any problems introduced by others will not
  reflect on the original authors' reputations.
  Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to
  avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent
  licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it
  clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.
  The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
  GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,
  DISTRIBUTION AND MODIFICATION
  0. This License applies to any program or other work which contains a notice
  placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of
  this General Public License. The "Program", below, refers to any such program
  or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any
  derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the
  Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or
  translated into another language. (Hereinafter, translation is included without
  limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".
  Activities other than copying, distribution and modification are not covered by
  this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not
  restricted, and the output from the Program is covered only if its contents
  constitute a work based on the Program (independent of having been made by
  running the Program). Whether that is true depends on what the Program does. • Page 111

  Algemene Opmerkingen

  1.

  2.

  You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as
  you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and
  appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and
  disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and
  to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a
  copy of this License along with the Program.
  You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at
  your option offer warranty protection in exchange for a fee.
  You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus
  forming a work based on the Program, and copy and distribute such
  modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you
  also meet all of these conditions:
  a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that
  you changed the files and the date of any change.
  b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or
  in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be
  licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this
  License.
  c) If the modified program normally reads commands interactively when
  run, you must cause it, when started running for such interactive use in the
  most ordinary way, to print or display an announcement including an
  appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or
  else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute
  the program under these conditions, and telling the user how to view a
  copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but
  does not normally print such an announcement, your work based on the
  Program is not required to print an announcement.)
  These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable
  sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably
  considered independent and separate works in themselves, then this License,
  and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as
  separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole
  which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on
  the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the
  entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
  Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to
  work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control
  the distribution of derivative or collective works based on the Program.

  111

  3.

  In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with
  the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or
  distribution medium does not bring the other work under the scope of this
  License.
  You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section
  2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above
  provided that you also do one of the following:
  a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source
  code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above
  on a medium customarily used for software interchange; or,
  b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any
  third party, for a charge no more than your cost of physically performing
  source distribution, a complete machine-readable copy of the
  corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1
  and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  c) Accompany it with the information you received as to the offer to
  distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for
  noncommercial distribution and only if you received the program in
  object code or executable form with such an offer, in accord with
  Subsection b above.)
  The source code for a work means the preferred form of the work for making
  modifications to it. For an executable work, complete source code means all the
  source code for all modules it contains, plus any associated interface definition
  files, plus the scripts used to control compilation and installation of the
  executable. However, as a special exception, the source code distributed need
  not include anything that is normally distributed (in either source or binary
  form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the
  operating system on which the executable runs, unless that component itself
  accompanies the executable.
  If distribution of executable or object code is made by offering access to copy
  from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code
  from the same place counts as distribution of the source code, even though
  third parties are not compelled to copy the source along with the object code. • Page 112

  Algemene Opmerkingen

  4.

  5.

  6.

  7.

  You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as
  expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify,
  sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate
  your rights under this License. However, parties who have received copies, or
  rights, from you under this License will not have their licenses terminated so
  long as such parties remain in full compliance.
  You are not required to accept this License, since you have not signed it.
  However, nothing else grants you permission to modify or distribute the
  Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do
  not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program
  (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this
  License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or
  modifying the Program or works based on it.
  Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program),
  the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy,
  distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You
  may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights
  granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third
  parties to this License.
  If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or
  for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on
  you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the
  conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this
  License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations
  under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence
  you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license
  would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who
  receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could
  satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of
  the Program.
  If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
  particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the
  section as a whole is intended to apply in other circumstances.

  112

  It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or
  other property right claims or to contest validity of any such claims; this section
  has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution
  system, which is implemented by public license practices. Many people have
  made generous contributions to the wide range of software distributed through
  that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the
  author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any
  other system and a licensee cannot impose that choice.
  This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a
  consequence of the rest of this License.
  8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries
  either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder
  who places the Program under this License may add an explicit geographical
  distribution limitation excluding those countries, so that distribution is
  permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this
  License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
  9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
  General Public License from time to time. Such new versions will be similar in
  spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or
  concerns.
  Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies
  a version number of this License which applies to it and "any later version", you
  have the option of following the terms and conditions either of that version or
  of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program
  does not specify a version number of this License, you may choose any version
  ever published by the Free Software Foundation.
  10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose
  distribution conditions are different, write to the author to ask for permission.
  For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to
  the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
  decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all
  derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of
  software generally. • Page 113

  Algemene Opmerkingen

  11.

  12.

  NO WARRANTY
  BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS
  NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
  APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
  THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE
  PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
  EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
  IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
  PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
  PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
  PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL
  NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
  IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED
  TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER
  PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM
  AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
  INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
  CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR
  INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED
  TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR
  LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF
  THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN
  IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE
  POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

  END OF TERMS AND CONDITIONS
  How to Apply These Terms to Your New Programs
  If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to
  the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can
  redistribute and change under these terms.
  To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to
  the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and
  each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full
  notice is found.
  <one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
  Copyright (C) <year> <name of author>

  113

  This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
  terms of the GNU General Public License as published by the Free Software
  Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
  This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
  ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  GNU General Public License for more details.
  You should have received a copy of the GNU General Public License along with
  this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin
  Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
  Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
  If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in
  an interactive mode:
  Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision
  comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is
  free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions;
  type `show c' for details.
  The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate
  parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called
  something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or
  menu items--whatever suits your program.
  You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if
  any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample;
  alter the names:
  Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
  `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.
  <signature of Ty Coon>, 1 April 1989
  Ty Coon, President of Vice
  This General Public License does not permit incorporating your program into
  proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it
  more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what
  you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License. • Page 114

  Algemene Opmerkingen

  GNU LGPL
  This projector product includes the open source software programs which
  apply the GNU Lesser General Public License Version 2 or later version ("LGPL
  Programs").
  We provide the source code of the LGPL Programs until five (5) years after the
  discontinuation of same model of this projector product.
  If you desire to receive the source code of the LGPL Programs, please see the
  "EPSON Projector Contact List" in the User's Guide, and contact the customer
  support of your region.
  These LGPL Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the
  implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
  PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
  The list of LGPL Programs is as follows and the names of author are described
  in the source code of the LGPL Programs.
  LGPL Programs
  uClibc-0.9.29
  SDL-1.2.13
  The GNU Lesser General Public License Version 2 is as follows. You also can see the
  GNU Lesser General Public License Version 2 at http://www.gnu.org/licenses/.
  GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
  Version 2.1, February 1999
  Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth
  Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute
  verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
  [This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of
  the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]
  Preamble
  The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and
  change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee
  your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for
  all its users.

  114

  This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated
  software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other
  authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think
  carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the
  better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
  When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our
  General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to
  distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you
  receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and
  use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do
  these things.
  To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny
  you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to
  certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify
  it.
  For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you
  must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that
  they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library,
  you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them
  with the library after making changes to the library and recompiling it. And you
  must show them these terms so they know their rights.
  We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2)
  we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or
  modify the library.
  To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty
  for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the
  recipients should know that what they have is not the original version, so that the
  original author's reputation will not be affected by problems that might be
  introduced by others.
  Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program.
  We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free
  program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist
  that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with
  the full freedom of use specified in this license. • Page 115

  Algemene Opmerkingen

  Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU
  General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies
  to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General
  Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking
  those libraries into non-free programs.
  When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library,
  the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the
  original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking
  only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public
  License permits more lax criteria for linking other code with the library.
  We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to
  protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides
  other free software developers Less of an advantage over competing non-free
  programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public
  License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in
  certain special circumstances.
  For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest
  possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve
  this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is
  that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case,
  there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the
  Lesser General Public License.
  In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a
  greater number of people to use a large body of free software. For example,
  permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more
  people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux
  operating system.
  Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it
  does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the
  freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the
  Library.
  The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
  Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a
  "work that uses the library". The former contains code derived from the library,
  whereas the latter must be combined with the library in order to run.

  115

  GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR
  COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
  0. This License Agreement applies to any software library or other program which
  contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party
  saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public
  License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".
  A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as
  to be conveniently linked with application programs (which use some of those
  functions and data) to form executables.
  The "Library", below, refers to any such software library or work which has
  been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either
  the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work
  containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications
  and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter,
  translation is included without limitation in the term "modification".)
  "Source code" for a work means the preferred form of the work for making
  modifications to it. For a library, complete source code means all the source
  code for all modules it contains, plus any associated interface definition files,
  plus the scripts used to control compilation and installation of the library.
  Activities other than copying, distribution and modification are not covered by
  this License; they are outside its scope. The act of running a program using the
  Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its
  contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the
  Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the
  Library does and what the program that uses the Library does.
  1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source
  code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and
  appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and
  disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and
  to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with
  the Library.
  You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at
  your option offer warranty protection in exchange for a fee.
  2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus
  forming a work based on the Library, and copy and distribute such
  modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you
  also meet all of these conditions: • Page 116

  Algemene Opmerkingen

  a)
  b)

  The modified work must itself be a software library.
  You must cause the files modified to carry prominent notices stating that
  you changed the files and the date of any change.
  c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all
  third parties under the terms of this License.
  d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to
  be supplied by an application program that uses the facility, other than as
  an argument passed when the facility is invoked, then you must make a
  good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply
  such function or table, the facility still operates, and performs whatever
  part of its purpose remains meaningful.
  (For example, a function in a library to compute square roots has a
  purpose that is entirely well-defined independent of the application.
  Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function
  or table used by this function must be optional: if the application does not
  supply it, the square root function must still compute square roots.)
  These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable
  sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably
  considered independent and separate works in themselves, then this License,
  and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as
  separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole
  which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on
  the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the
  entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
  Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to
  work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control
  the distribution of derivative or collective works based on the Library.
  In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with
  the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or
  distribution medium does not bring the other work under the scope of this
  License.

  116

  3.

  You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License
  instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter
  all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU
  General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version
  than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then
  you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change
  in these notices.
  Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the
  ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and
  derivative works made from that copy.
  This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a
  program that is not a library.
  4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under
  Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2
  above provided that you accompany it with the complete corresponding
  machine-readable source code, which must be distributed under the terms of
  Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.
  If distribution of object code is made by offering access to copy from a
  designated place, then offering equivalent access to copy the source code from
  the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even
  though third parties are not compelled to copy the source along with the object
  code.
  5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is
  designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called
  a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work
  of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.
  However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an
  executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the
  Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore
  covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.
  When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part
  of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the
  Library even though the source code is not. Whether this is true is especially
  significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a
  library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law. • Page 117

  Algemene Opmerkingen

  6.

  If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and
  accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in
  length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is
  legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions
  of the Library will still fall under Section 6.)
  Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the
  object code for the work under the terms of Section 6. Any executables
  containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked
  directly with the Library itself.
  As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work
  that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of
  the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that
  the terms permit modification of the work for the customer's own use and
  reverse engineering for debugging such modifications.
  You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is
  used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must
  supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright
  notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as
  well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must
  do one of these things:
  a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable
  source code for the Library including whatever changes were used in the
  work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the
  work is an executable linked with the Library, with the complete
  machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or
  source code, so that the user can modify the Library and then relink to
  produce a modified executable containing the modified Library. (It is
  understood that the user who changes the contents of definitions files in
  the Library will not necessarily be able to recompile the application to use
  the modified definitions.)
  b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A
  suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library
  already present on the user's computer system, rather than copying library
  functions into the executable, and (2) will operate properly with a
  modified version of the library, if the user installs one, as long as the
  modified version is interface-compatible with the version that the work
  was made with.

  117

  c)

  7.

  8.

  Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to
  give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a
  charge no more than the cost of performing this distribution.
  d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a
  designated place, offer equivalent access to copy the above specified
  materials from the same place.
  e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that
  you have already sent this user a copy.
  For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must
  include any data and utility programs needed for reproducing the executable
  from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need
  not include anything that is normally distributed (in either source or binary
  form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the
  operating system on which the executable runs, unless that component itself
  accompanies the executable.
  It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other
  proprietary libraries that do not normally accompany the operating system.
  Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together
  in an executable that you distribute.
  You may place library facilities that are a work based on the Library
  side-by-side in a single library together with other library facilities not covered
  by this License, and distribute such a combined library, provided that the
  separate distribution of the work based on the Library and of the other library
  facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
  a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on
  the Library, uncombined with any other library facilities. This must be
  distributed under the terms of the Sections above.
  b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it
  is a work based on the Library, and explaining where to find the
  accompanying uncombined form of the same work.
  You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library
  except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy,
  modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will
  automatically terminate your rights under this License. However, parties who
  have received copies, or rights, from you under this License will not have their
  licenses terminated so long as such parties remain in full compliance. • Page 118

  Algemene Opmerkingen

  9.

  You are not required to accept this License, since you have not signed it.
  However, nothing else grants you permission to modify or distribute the
  Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do
  not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or
  any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to
  do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
  the Library or works based on it.
  10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the
  recipient automatically receives a license from the original licensor to copy,
  distribute, link with or modify the Library subject to these terms and
  conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients'
  exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing
  compliance by third parties with this License.
  11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or
  for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on
  you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the
  conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this
  License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations
  under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence
  you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would
  not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive
  copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy
  both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the
  Library.
  If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
  particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the
  section as a whole is intended to apply in other circumstances.
  It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or
  other property right claims or to contest validity of any such claims; this section
  has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution
  system which is implemented by public license practices. Many people have
  made generous contributions to the wide range of software distributed through
  that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the
  author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any
  other system and a licensee cannot impose that choice.
  This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a
  consequence of the rest of this License.

  118

  12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries
  either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder
  who places the Library under this License may add an explicit geographical
  distribution limitation excluding those countries, so that distribution is
  permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this
  License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
  13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
  Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be
  similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new
  problems or concerns.
  Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a
  version number of this License which applies to it and "any later version", you
  have the option of following the terms and conditions either of that version or
  of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library
  does not specify a license version number, you may choose any version ever
  published by the Free Software Foundation.
  14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose
  distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask
  for permission. For software which is copyrighted by the Free Software
  Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make
  exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving
  the free status of all derivatives of our free software and of promoting the
  sharing and reuse of software generally.

  15.

  NO WARRANTY
  BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
  WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY
  APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
  THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE
  LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
  EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
  IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
  PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
  PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE
  LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL
  NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. • Page 119

  Algemene Opmerkingen

  16.

  IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED
  TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER
  PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS
  PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
  ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
  DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
  LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR
  DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY
  YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO
  OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR
  OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
  DAMAGES.

  END OF TERMS AND CONDITIONS
  How to Apply These Terms to Your New Libraries
  If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the
  public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and
  change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or,
  alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).
  To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach
  them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of
  warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to
  where the full notice is found.
  <one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
  Copyright (C) <year> <name of author>
  This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
  terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free
  Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any
  later version.
  This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
  WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
  FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public
  License for more details.
  You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
  along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51
  Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
  Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

  119

  You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if
  any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample;
  alter the names:
  Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a
  library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
  <signature of Ty Coon>, 1 April 1990
  Ty Coon, President of Vice
  That's all there is to it!
  BSD License (Berkeley Software Distribution License)
  This projector product includes the open source software program "University of
  California, Berkeley License (Berkeley Software Distribution License)" which applies
  the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "BSD License".
  The "BSD License" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
  warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  List of BSD License programs
  busybox_1.7.2
  License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
  copyright to the “BSD License” are as follows.
  Copyright (c) The Regents of the University of California. All rights reserved.
  This code is derived from software contributed to Berkeley by Kenneth Almquist.
  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
  permitted provided that the following conditions are met:
  1.
  Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list
  of conditions and the following disclaimer.
  2.

  3.

  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
  list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or
  other materials provided with the distribution.
  Neither the name of the University nor the names of its contributors may be
  used to endorse or promote products derived from this software without
  specific prior written permission. • Page 120

  Algemene Opmerkingen

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS
  ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
  NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
  AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
  EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
  DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
  CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
  PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
  DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
  AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
  LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
  IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
  THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
  libjpeg
  This projector product includes the open source software program "libjpeg" which
  applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "libjpeg".
  The "libjpeg" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty
  of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  List of libjpeg programs
  libjpeg-6b
  License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
  copyright to the "libjpeg" are as follows.
  Copyright (C) 1994-1997, Thomas G. Lane. This file is part of the Independent JPEG
  Group's software. For conditions of distribution and use, see the accompanying
  README file.
  This distribution contains the sixth public release of the Independent JPEG Group's
  free JPEG software. You are welcome to redistribute this software and to use it for
  any purpose, subject to the conditions under LEGAL ISSUES, below.
  LEGAL ISSUES
  ============
  In plain English:
  1.
  We don't promise that this software works. (But if you find any bugs, please let
  us know!)
  2.
  You can use this software for whatever you want. You don't have to pay us.

  120

  3.

  You may not pretend that you wrote this software. If you use it in a program,
  you must acknowledge somewhere in your documentation that you've used the
  IJG code.
  In legalese:
  The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied,
  with respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, or fitness for a
  particular purpose. This software is provided "AS IS", and you, its user, assume the
  entire risk as to its quality and accuracy.
  This software is copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane. All Rights Reserved
  except as specified below.
  Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or
  portions thereof) for any purpose, without fee, subject to these conditions:
  (1) If any part of the source code for this software is distributed, then this
  README file must be included, with this copyright and no-warranty notice
  unaltered; and any additions, deletions, or changes to the original files must be
  clearly indicated in accompanying documentation.
  (2) If only executable code is distributed, then the accompanying documentation
  must state that "this software is based in part on the work of the Independent
  JPEG Group".
  (3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts full
  responsibility for any undesirable consequences; the authors accept NO
  LIABILITY for damages of any kind.
  These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not
  just to the unmodified library. If you use our work, you ought to acknowledge us.
  Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company name
  in advertising or publicity relating to this software or products derived from it. This
  software may be referred to only as "the Independent JPEG Group's software".
  We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of
  commercial products, provided that all warranty or liability claims are assumed by
  the product vendor.
  ansi2knr.c is included in this distribution by permission of L. Peter Deutsch, sole
  proprietor of its copyright holder, Aladdin Enterprises of Menlo Park, CA.
  ansi2knr.c is NOT covered by the above copyright and conditions, but instead by the
  usual distribution terms of the Free Software Foundation; principally, that you must
  include source code if you redistribute it. (See the file ansi2knr.c for full details.)
  However, since ansi2knr.c is not needed as part of any program generated from the
  IJG code, this does not limit you more than the foregoing paragraphs do. • Page 121

  Algemene Opmerkingen

  The Unix configuration script "configure" was produced with GNU Autoconf. It is
  copyright by the Free Software Foundation but is freely distributable. The same holds
  for its supporting scripts (config.guess, config.sub, ltconfig, ltmain.sh). Another
  support script, install-sh, is copyright by M.I.T. but is also freely distributable.
  It appears that the arithmetic coding option of the JPEG spec is covered by patents
  owned by IBM, AT&T, and Mitsubishi. Hence arithmetic coding cannot legally be
  used without obtaining one or more licenses. For this reason, support for arithmetic
  coding has been removed from the free JPEG software. (Since arithmetic coding
  provides only a marginal gain over the unpatented Huffman mode, it is unlikely that
  very many implementations will support it.) So far as we are aware, there are no
  patent restrictions on the remaining code.
  The IJG distribution formerly included code to read and write GIF files. To avoid
  entanglement with the Unisys LZW patent, GIF reading support has been removed
  altogether, and the GIF writer has been simplified to produce "uncompressed GIFs".
  This technique does not use the LZW algorithm; the resulting GIF files are larger
  than usual, but are readable by all standard GIF decoders.
  We are required to state that
  "The Graphics Interchange Format(c) is the Copyright property of
  CompuServe Incorporated. GIF(sm) is a Service Mark property of CompuServe
  Incorporated."
  libpng
  This projector product includes the open source software program "libpng" which
  applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "libpng".
  The "libpng" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty
  of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  List of libpng programs
  libpng-1.2.7
  License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
  copyright to the "libpng" are as follows.
  For conditions of distribution and use, see copyright notice in png.h Copyright (c)
  1998-2004 Glenn Randers-Pehrson (Version 0.96 Copyright (c) 1996, 1997 Andreas
  Dilger) (Version 0.88 Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.)
  This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of any
  discrepancy between this copy and the notices in the file png.h that is included in the
  libpng distribution, the latter shall prevail.

  121

  COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:
  If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this
  sentence.
  libpng version 1.2.6, September 12, 2004, is Copyright (c) 2004 Glenn
  Randers-Pehrson, and is distributed according to the same disclaimer and license as
  libpng-1.2.5 with the following individual added to the list of Contributing Authors
  Cosmin Truta
  libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are Copyright (c)
  2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same
  disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list
  of Contributing Authors
  Simon-Pierre Cadieux
  Eric S. Raymond
  Gilles Vollant
  and with the following additions to the disclaimer:
  There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or
  against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will
  fulfill any of your particular purposes or needs. This library is provided with all
  faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and
  effort is with the user.
  libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c)
  1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same
  disclaimer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list
  of Contributing Authors:
  Tom Lane
  Glenn Randers-Pehrson
  Willem van Schaik
  libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996,
  1997 Andreas Dilger Distributed according to the same disclaimer and license as
  libpng-0.88, with the following individuals added to the list of Contributing Authors: • Page 122

  Algemene Opmerkingen

  John Bowler
  Kevin BraceySam Bushell
  Sam Bushell
  Magnus Holmgren
  Greg Roelofs
  Tom Tanner
  libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright (c) 1995,
  1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
  For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" is defined as
  the following set of individuals:
  Andreas Dilger
  Dave Martindale
  Guy Eric Schalnat
  Paul Schmidt
  Tim Wegner
  The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors and
  Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without
  limitation, the warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The
  Contributing Authors and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect,
  incidental, special, exemplary, or consequential damages, which may result from the
  use of the PNG Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.
  Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or
  portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:
  1.
  The origin of this source code must not be misrepresented.
  2.
  Altered versions must be plainly marked as such and must not be
  misrepresented as being the original source.
  3.
  This Copyright notice may not be removed or altered from any source or
  altered source distribution.
  The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and
  encourage the use of this source code as a component to supporting the PNG file
  format in commercial products. If you use this source code in a product,
  acknowledgment is not required but would be appreciated.
  A "png_get_copyright" function is available, for convenient use in "about" boxes and
  the like:
  printf("%s",png_get_copyright(NULL));

  122

  Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the files "pngbar.png"
  and "pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
  Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is a
  certification mark of the Open Source Initiative.
  Glenn Randers-Pehrson
  glennrp@users.sourceforge.net
  September 12, 2004
  zlib
  This projector product includes the open source software program "zlib" which
  applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "zlib".
  The "zlib" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  List of zlib programs
  zlib-1.1.4
  License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
  copyright to the “zlib” are as follows.
  Copyright notice:
  (C) 1995-1998 Jean-loup Gailly and Mark Adler
  This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no
  event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this
  software.
  Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including
  commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the
  following restrictions:
  1.

  2.

  The origin of this software must not be misrepresented; you must not
  claim that you wrote the original software. If you use this software in a
  product, an acknowledgment in the product documentation would be
  appreciated but is not required.
  Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
  misrepresented as being the original software.

  3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.
  Jean-loup Gailly
  Mark Adler
  jloup@gzip.org
  madler@alumni.caltech.edu • Page 123

  Algemene Opmerkingen

  If you use the zlib library in a product, we would appreciate *not* receiving lengthy
  legal documents to sign. The sources are provided for free but without warranty of
  any kind. The library has been entirely written by Jean-loup Gailly and Mark Adler;
  it does not include third-party code.
  If you redistribute modified sources, we would appreciate that you include in the file
  ChangeLog history information documenting your changes.
  libmd5-rfc
  This projector product includes the open source software program "libmd5-rfc"
  which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the
  "libmd5-rfc".
  The "libmd5-rfc" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
  warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  List of libmd5-rfc programs
  libmd5-rfc
  License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
  copyright to the "libmd5-rfc" are as follows.
  Copyright (C) 1999, 2002 Aladdin Enterprises. All rights reserved.
  This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no
  event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this
  software.
  Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including
  commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the
  following restrictions:
  1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not
  claim that you wrote the original software. If you use this software in a
  product, an acknowledgment in the product documentation would be
  appreciated but is not required.
  2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
  misrepresented as being the original software.
  3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.
  L. Peter Deutsch ghost@aladdin.com
  Independent implementation of MD5 (RFC 1321).
  This code implements the MD5 Algorithm defined in RFC 1321, whose text is
  available at

  123

  http://www.ietf.org/rfc/rfc1321.txt
  The code is derived from the text of the RFC, including the test suite (section A.5)
  but excluding the rest of Appendix A. It does not include any code or documentation
  that is identified in the RFC as being copyrighted.
  The original and principal author of md5.h is L. Peter Deutsch
  <ghost@aladdin.com>. Other authors are noted in the change history that follows (in
  reverse chronological order):
  2002-04-13 lpd Removed support for non-ANSI compilers; removed
  references to Ghostscript; clarified derivation from RFC 1321; now handles
  byte order either statically or dynamically.
  1999-11-04 lpd Edited comments slightly for automatic TOC extraction.
  1999-10-18 lpd Fixed typo in header comment (ansi2knr rather than md5);
  added conditionalization for C++ compilation from Martin Purschke
  <purschke@bnl.gov>.
  1999-05-03 lpd Original version.
  ncurses
  This projector product includes the open source software program "ncurses" which
  applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "ncurses".
  The "ncurses" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
  warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  List of ncurses programs
  ncurses-5.6
  License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
  copyright to the “ncurses” are as follows.
  Copyright (c) 1998-2002,2003 Free Software Foundation, Inc.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
  software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software
  without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
  merge, publish, distribute, distribute with modifications, sublicense, and/or sell
  copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to
  do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies
  or substantial portions of the Software. • Page 124

  Algemene Opmerkingen

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY
  KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
  WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
  PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE ABOVE
  COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
  LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR
  OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
  SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
  Except as contained in this notice, the name(s) of the above copyright holders shall
  not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in
  this Software without prior written authorization.

  124 • Page 125

  Index

  125

  A

  Helderheidsaanp............................................
  Help-functie....................................................
  Het oppervlak van de projector reinigen
  ..........................................................................
  Hoogtemodus.................................................

  C
  A/V dempen...................................................
  Aanwijzervorm...............................................
  Achtergrond weerg........................................
  Achterkant......................................................
  Achterscherm.................................................
  Achterste voet.................................................
  Afstand............................................................
  Afstandsbediening.........................................
  Alle standaardw..............................................
  Audio-L/R-ingang.........................................
  Autom. configuratie......................................

  20
  39
  40
  40
  69
  12
  82
  14
  53
  11
  37

  Computer1-ingang........................................
  Computer2-ingang........................................
  Configuratiemenu..........................................
  Contrast...........................................................

  70
  41

  I

  D

  Indicatielampje projectorlamp.................... 57
  Indicatielampjes............................................. 57
  Informatie-menu........................................... 52
  Ingangssignaal................................................ 52
  Inschakelbeveiliging...................................... 30
  Instelbare voet aan voorzijde.......................... 9
  Instelling adres 1............................................ 49
  Instelling adres 2............................................ 49
  Instelling adres 3............................................ 49
  Instellingen-menu.......................................... 38
  IP-adres..................................................... 45, 49

  De bedrijfstijd van de lamp herstellen
  .................................................................... 53, 75
  DHCP.............................................................. 45
  Dir. Inschakelen............................................. 41
  Draadloos LAN-menu.................................. 45
  Draadloze muis.............................................. 28

  B
  Basis-menu..................................................... 44
  Batterijen vervangen...................................... 71
  Bedieningspaneel........................................... 13
  Bedrijfstemperatuur.................................... 102
  Beeld-menu..................................................... 36
  Bericht............................................................. 40
  Beveiligd-met-wachtwoord-sticker............. 31
  Beveiligingsmenu........................................... 46
  Beveiligingssleuf............................................. 10
  Bevestingspunten ophangbeugel................. 12
  Bevriezen......................................................... 21
  Bewerking....................................................... 41
  Bovenkant....................................................... 40
  Breedbeeldprojectie....................................... 21
  Bron................................................................. 52
  Bron Zoeken................................................... 17

  11
  11
  35
  36

  39
  55

  E
  E-mailmelding................................................ 49
  E-mail-menu.................................................. 49
  ESC/VP21....................................................... 94
  Externe receiver......................................... 9, 10
  E-Zoom........................................................... 27

  K
  Keystone.......................................................... 38
  Kleuraanpassing............................................. 36
  Kleurmodus.............................................. 19, 36
  Kleurverzadiging............................................ 36
  Knop Bron zoeken......................................... 13
  kruis................................................................. 27

  F
  Foto.................................................................. 19

  G
  Gateway-adres.......................................... 45, 48
  Gebr. logo beveil............................................ 30
  Gebruikerslogo............................................... 80

  H
  Helderheid...................................................... 36

  L
  Laag.................................................................. 39
  Lampdeksel..................................................... 10
  Lampuren........................................................ 52
  Luchtafvoerventilator...................................... 9 • Page 126

  Index

  126

  M

  R
  Microfooningang........................................... 10
  Monitorbeeldschermen................................. 97
  Muisaanwijzer................................................ 28

  U
  Reinigen van het luchtfilter en de
  luchttoevoerventilator................................... 70
  Resetten-menu............................................... 53
  Resolutie.......................................................... 52

  Uitgebreid-menu........................................... 40
  USB-apparaten aansluiten............................ 84

  V

  N
  Namen van onderdelen en functies............... 9
  Netwerkbeveil................................................. 31
  Netwerk-menu............................................... 42

  Schermgrootte................................................ 82
  Scherpte........................................................... 36
  Schoolbord...................................................... 19
  Signaal-menu.................................................. 37
  Sluimerstand................................................... 41
  SMTP-server................................................... 49
  Softwarematig toetsenbord........................... 43
  Sport................................................................. 19
  sRGB................................................................ 19
  SSID................................................................. 45
  Stand-by modus............................................. 41
  Subnetmasker........................................... 45, 48
  S-Video-ingang.............................................. 11
  Sync Info......................................................... 52
  Sync. (Synchronisatie)................................... 37

  O
  Ondersteunde Monitorbeeldschermen...... 97
  Opslagtemperatuur...................................... 102
  Opstartscherm................................................ 40
  Optionele accessoires.................................... 78
  Overige-menu................................................ 50
  Oververhitting................................................ 58

  P
  PJLink..............................................................
  Pointer.............................................................
  Poortnummer.................................................
  Positie..............................................................
  Presentatie.......................................................
  Problemen Oplossen.....................................
  Procedure voor het vervangen van de
  projectorlamp.................................................
  Procedure voor het vervangen van het
  luchtfilter.........................................................
  Progressief.......................................................
  Projectie...........................................................
  Projectornaam................................................

  96
  26
  49
  37
  19
  57
  72
  75
  38
  40
  44

  Vast netwerk-menu....................................... 48
  Verbruiksmateriaal........................................ 79
  Vernieuwingssnelh........................................ 52
  Vervangingsperiode luchtfilter.................... 75
  Vervangingsperiode projectorlamp............ 72
  Video-ingang.................................................. 11
  Videosignaal............................................. 38, 52
  Voedingsindicatielampje.............................. 57
  Voedingsingang............................................. 10
  Voll. vergrend................................................. 32
  Volume............................................................ 39
  Volume microfooningang............................ 39
  Voorkant......................................................... 40

  S

  T

  W
  Wachtwoordbeveiliging................................ 30
  Weergeven...................................................... 40

  Z
  Taal.................................................................. 41
  Technische gegevens................................... 102
  Temperatuurindicatielampje....................... 57
  Theater............................................................ 19
  Tint.................................................................. 36
  Toetsvergrendeling.................................. 32, 38
  Tracking.......................................................... 37
  Trap IP-adres.................................................. 50

  Zoomstelring.................................................. 10


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Epson eb 84 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Epson eb 84 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,2 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info