Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/121
Nächste Seite
1
Gebruikershandleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • wie bekomme ich es von leptop zur leinwand ein viedio über den beamer
  Eingereicht am 29-8-2018 15:07

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  1

  Gebruikershandleiding • Page 2

  Gebruikte symbolen en tekens
  f Veiligheidssymbolen
  Voor een veilig en correct gebruik van de projector zijn in deze documentatie en op de projector zelf symbolen aanwezig om u te wijzen op mogelijk letsel
  voor de gebruiker of anderen en op het risico van schade aan uw eigendommen.
  De gebruikte symbolen hebben de volgende betekenis. Wees u goed bewust van de betekenis, voordat u de handleiding leest.

  Waarschuwing
  Let op

  Dit geeft aan dat het negeren van het symbool of het treffen van onvoldoende voorzorgsmaatregelen de dood of ernstig letsel
  tot gevolg kan hebben.
  Dit geeft aan dat het negeren van het symbool of het treffen van onvoldoende voorzorgsmaatregelen letsel of schade aan
  eigendommen tot gevolg kan hebben.

  f Algemene informatiesymbolen

  Let op

  q
  s

  Dit geeft aan dat de beschreven handeling tot schade of letsel kan leiden als er onvoldoende voorzichtigheid in acht wordt
  genomen.
  Dit geeft aan dat er nuttige extra informatie volgt over een bepaald onderwerp.
  Dit geeft aan op welke pagina meer informatie over een onderwerp kan worden gevonden.

  g

  Dit geeft aan dat de onderstreepte term die gevolgd wordt door dit symbool in de woordenlijst te vinden is.
  Zie "Woordenlijst" onder "Appendices". s pag.104

  Procedure

  Dit geeft aan dat er bedieningsinstructies volgen die in een bepaalde volgorde moeten worden uitgevoerd.
  De betreffende procedure moet in de aangegeven volgorde worden uitgevoerd.

  [ (Naam) ]
  "(Menunaam)"

  Dit verwijst naar de naam van een knop op de afstandsbediening of het bedieningspaneel.
  Bijvoorbeeld: de knop [Esc]
  Dit verwijst naar de naam van een item in het configuratiemenu.
  Bijvoorbeeld: "Beeld" - "Helderheid"

  2 • Page 3

  Inhoudsopgave
  Projector - Kenmerken ...............................................................................5
  Onderdelen en functies..............................................................................7
  Voorzijde/Bovenzijde............................................................................................ 7
  Diashow gebruiken (alleen EB-W6) ..................................................................... 8
  Diashow gebruiken (alleen EB-X6/S6)................................................................. 9
  Bedieningspaneel (alleen EB-W6/X6)................................................................ 10
  Bedieningspaneel (alleen EB-S6) ...................................................................... 12
  Afstandsbediening (alleen EB-W6) .................................................................... 14
  Afstandsbediening (alleen EB-X6/S6)................................................................ 16
  Onderkant .......................................................................................................... 18

  Nuttige functies
  Het geprojecteerde beeld wijzigen..........................................................20
  Wisselen door automatische detectie van het ingangssignaal
  (op bron zoeken) ................................................................................................ 20
  Direct wisselen met de afstandsbediening (alleen EB-W6) ............................... 21

  Functies voor het verbeteren van projecties .........................................22
  De projectiekwaliteit selecteren (Kleurmodus selecteren) ................................. 22
  Automatische iris instellen................................................................................. 24
  Tijdelijk het beeld en geluid onderdrukken (A/V Mute)....................................... 25
  Het beeld bevriezen (Bevriezen)........................................................................ 26
  Hoogte-breedteverhouding wijzigen................................................................... 27
  Deel van het beeld vergroten (E-Zoom)............................................................. 33

  3

  Problemen oplossen
  De Help-knop gebruiken.......................................................................... 54
  Problemen oplossen................................................................................ 56
  De indicatielampjes aflezen ............................................................................... 56
  Als de indicatielampjes geen uitkomst bieden ................................................... 60

  Appendices
  Installatiemethoden ................................................................................. 70
  Reiniging................................................................................................... 71
  Het oppervlak van de projector reinigen ............................................................ 71
  De lens reinigen................................................................................................. 71
  Het luchtfilter en de luchttoevoerventilator reinigen........................................... 71

  Verbruiksmateriaal vervangen................................................................ 72
  De batterijen van de afstandsbediening vervangen........................................... 72
  De lamp vervangen............................................................................................ 73
  Het luchtfilter vervangen .................................................................................... 77

  Een gebruikerslogo opslaan ................................................................... 78
  Beeldschermgrootte en afstand ............................................................. 81
  EB-W6 ............................................................................................................... 81
  EB-X6 ................................................................................................................ 82
  EB-S6 ................................................................................................................ 83

  Beveiligingsfuncties.................................................................................35

  Op externe apparatuur aansluiten.......................................................... 84

  Gebruikers beheren (Wachtwoordbeveiliging) ................................................... 35
  Bediening beperken (Toetsvergrendeling) ......................................................... 39
  Antidiefstalvergrendeling.................................................................................... 40

  USB-apparaat aansluiten en uitnemen (alleen EB-W6) ........................ 85

  Configuratiemenu
  Het configuratiemenu gebruiken (voor EB-W6).....................................42
  Het configuratiemenu gebruiken (voor EB-X6)......................................43
  Het configuratiemenu gebruiken (voor EB-S6)......................................44
  Lijst met functies ......................................................................................45
  Beeld-menu........................................................................................................ 45
  Signaal-menu ..................................................................................................... 46
  Instellingen-menu............................................................................................... 48
  Uitgebreid-menu................................................................................................. 49
  Informatie-menu ................................................................................................. 51
  Resetten-menu................................................................................................... 52

  Op een externe monitor aansluiten (alleen EB-X6/S6)...................................... 84
  USB-apparaat aansluiten................................................................................... 85
  De indicatielampjes aflezen ............................................................................... 85
  USB-apparaat uitnemen .................................................................................... 85

  SD-kaart insteken en uitnemen (alleen EB-W6) .................................... 86
  Insteken van een SD-kaart ............................................................................... 86
  SD-kaartlampje aflezen ..................................................................................... 86
  Uitnemen van een SD-kaart .............................................................................. 87

  Projecteren via een USB-kabel (USB Display) ...................................... 88
  Sluit als volgt aan (voor EB-W6)........................................................................ 88
  Sluit als volgt aan (voor EB-X6/S6) ................................................................... 89

  USB-kabel aansluiten .............................................................................. 92
  Pagina omhoog/omlaag met de afstandsbediening........................................... 92
  Muisaanwijzer met de afstandsbediening besturen
  (draadloze muisfunctie) ..................................................................................... 93 • Page 4

  Inhoudsopgave
  Diashow gebruiken (alleen EB-W6) ........................................................96
  Beeldbestanden die in een diashow kunnen worden geprojecteerd.................. 96
  Basisbediening voor diashow............................................................................. 96
  Weergave van beeldbestanden en diashow instellen ...................................... 101

  Optionele accessoires en verbruiksmateriaal .....................................103
  Woordenlijst............................................................................................104
  ESC/VP21-commando's .........................................................................106
  Lijst met commando's ...................................................................................... 106
  Kabelindelingen................................................................................................ 106
  USB-aansluiting instellen ................................................................................. 107

  Lijst met ondersteunde monitorbeeldschermen .................................108
  EB-W6.............................................................................................................. 108
  EB-X6............................................................................................................... 111
  EB-S6............................................................................................................... 113

  Technische gegevens ............................................................................115
  Technische gegevens ...................................................................................... 115
  Systeemeisen voor de meegeleverde software ............................................... 117

  Afmetingen..............................................................................................118
  Index ........................................................................................................119

  4 • Page 5

  Projector - Kenmerken
  Gebruiksgemak

  f Gemakkelijk projecteren en opslaan met de A/V Mute-schuifklep
  U kunt de projectie heel makkelijk
  stoppen of hervatten door het openen
  of sluiten van de schuifklep A/V Mute.
  Het geven van een heldere presentatie
  wordt daardoor eenvoudiger.

  5

  f Afbeeldingen van een USB-opslagapparaat of SD-kaart
  projecteren zonder gebruik van een computer (alleen EB-W6)

  Sluit het USB-opslagapparaat of de SD-kaart op de projector aan, en u
  kunt JPEG-afbeeldingen van foto's die bijvoorbeeld met een digitale
  camera zijn gemaakt, als dia show projecteren. Dit maakt projectie heel
  eenvoudig, omdat u geen computer hoeft aan te sluiten. s pag.96
  Verbeterde veiligheidsfuncties

  f Wachtwoordbeveiliging om het aantal gebruikers te beperken en
  te beheren

  f De projector is uitgerust met één voet om het uitlijnen te
  vergemakkelijken

  U kunt de hoogte van de projector
  eenvoudig met één hand instellen.
  sIntroductiehandleiding

  f Projecteren via een USB-kabel (USB Display)
  De beelden van een computerscherm
  kunt u eenvoudig projecteren door
  een Windows-computer met behulp
  van een USB-kabel aan te sluiten.
  sIntroductiehandleiding

  Op deze pagina is de EB-W6 afgebeeld.

  U kunt een wachtwoord instellen en zo bepalen wie de projector mag
  gebruiken. s pag.35
  f Toetsvergrendeling beperkt de knopbediening op het
  bedieningspaneel

  U kunt voorkomen dat personen zonder toestemming de instellingen op de
  projector wijzigen. s pag.39
  f Uitgerust met diverse antidiefstalvoorzieningen
  De projector bevat de volgende antidiefstalvoorzieningen. s pag.40
  • Beveiligingssleuf
  • Installatiepunt beveiligingskabel • Page 6

  Projector - Kenmerken

  Gemakkelijk te hanteren

  f Direct inschakelen aan/uit
  Op plaatsen waar de stroom centraal wordt beheerd, zoals in
  vergaderzalen, kan de projector ingesteld worden op automatisch in- of
  uitschakelen als de stroombron waarop de projector is aangesloten wordt
  in- of uitgeschakeld.
  f Geen afkoelperiode
  Na het uitschakelen van de projector hoeft u niet te wachten tot de
  projector is afgekoeld voordat u de voedingskabel van de projector kunt
  loskoppelen.

  6 • Page 7

  Onderdelen en functies

  7

  Voorzijde/Bovenzijde

  Naam

  K
  A

  J
  I
  H

  B
  C

  G
  F
  E
  D
  Naam

  Functie

  Functie

  D

  Instelbare voet
  aan voorzijde

  Voor het instellen en vergroten van het
  geprojecteerde beeld nadat de projector op
  een oppervlak, bijvoorbeeld een bureau, is
  geplaatst. s Introductiehandleiding

  E

  Hendel voor
  instellen voet

  Trek het hendeltje naar buiten om de voet aan
  de voorzijde uit te schuiven en in te trekken.
  s Introductiehandleiding

  F

  A/V Muteschuifklep

  Schuif ter bescherming van de lens de klep
  dicht als u de projector niet gebruikt. Door de
  schuifklep tijdens de projectie te sluiten kunt u
  beeld en geluid onderdrukken (A/V Mute).
  s Introductiehandleiding, pag.25

  G

  Afstandsbedienin Ontvangt signalen van de afstandsbediening.
  gsontvanger
  s Introductiehandleiding

  H

  Scherpstelring

  I

  Zoomstelring
  Stelt de beeldgrootte in.
  (alleen EB-W6/X6) s Introductiehandleiding

  Stelt de beeldscherpte in.
  s Introductiehandleiding

  A

  Bedieningspaneel s pag.10

  J

  A/V Muteschuifknop

  Schuif de knop om de A/V Mute-schuifklep te
  openen en te sluiten.

  B

  Lampdeksel

  K

  Beveiligingssleuf
  (j)

  C

  Luchtafvoerventil
  ator

  De beveiligingssleuf is compatibel met het
  door Kensington geproduceerde Microsaver
  Security System. s pag.40

  Open deze deksel als u de projectorlamp wilt
  vervangen. s pag.74

  Let op
  Plaats geen voorwerpen die krom kunnen
  trekken of op een andere manier door warmte
  kunnen vervormen, in de buurt van de
  luchtafvoerventilator. Plaats uw gezicht of
  handen niet in de buurt van de
  luchtafvoerventilator terwijl de projector wordt
  gebruikt. • Page 8

  8

  Onderdelen en functies

  Diashow gebruiken (alleen EB-W6)
  A KJI H G

  B
  Naam

  F

  C

  Naam

  G

  E

  S-videoingangspoort

  Ingang voor S-videosignaleng van
  videobronnen.

  Videoingangspoort

  Ingang voor composietvideosignaleng van
  videobronnen.

  Audioingangspoort

  Sluit aan op de audio-uitgangspoort van
  apparatuur waarvan uit u wilt projecteren en
  voert het geluid in. s Introductiehandleiding

  H

  USB-poort (Type
  B)

  Door een computer via een USB-kabel aan te
  sluiten en de verbinding in te stellen, kunt u
  een aantal functies gebruiken.
  • Sluit een computer met een USB-kabel aan
  om beelden vanaf de computer te
  projecteren. s pag.88
  • U kunt pagina omhoog/omlaag en een
  muisaanwijzer via de afstandsbediening
  gebruiken. Het is ook mogelijk om de
  projector met deze poort vanaf een computer
  te bedienen. s pag.92

  I

  USB-poort (Type
  A)

  Sluit een digitale camera of USBopslagapparaat aan om een dia show van
  afbeeldingen op het apparaat te projecteren.
  s pag.85, 96

  J

  USB-lampje

  Een knipperend of brandend lampje geeft de
  status van de USB-poort (Type A) weer.
  s pag.85

  K

  SD-kaartsleuf

  Steek een SD-kaart in en projecteer een
  opgeslagen bestand met afbeeldingen als dia
  show. s pag.86, 96

  D
  Functie

  A

  SD-kaartlampje

  B

  Luidspreker

  C

  Voedingsingang

  D

  Afstandsbedienin Ontvangt signalen van de afstandsbediening.
  gsontvanger
  s Introductiehandleiding

  E

  HDMIingangspoort

  Voor signalen van een computer of HDMI
  compatibele videobronnen.
  s Introductiehandleiding

  F

  Computer
  ingangspoort

  Ingang voor videosignalen van een computer
  en componentvideosignaleng van andere
  videobronnen.

  Geeft de toegangsstatus van de SD-kaart aan.
  s pag.86

  Sluit aan op de voedingskabel.
  s Introductiehandleiding

  Functie • Page 9

  9

  Onderdelen en functies

  Diashow gebruiken (alleen EB-X6/S6)
  A

  G F

  B
  Naam

  E

  D

  Naam

  E

  Computer
  ingangspoort

  Ingang voor videosignalen van een computer
  en componentvideosignaleng van andere
  videobronnen.

  F

  S-videoingangspoort

  Ingang voor S-videosignaleng van
  videobronnen.

  Videoingangspoort

  Ingang voor composietvideosignaleng van
  videobronnen.

  Audioingangspoort

  Sluit aan op de audio-uitgangspoort van
  apparatuur waarvan uit u wilt projecteren en
  voert het geluid in. s Introductiehandleiding

  USB-poort (Type
  B)

  Door een computer via een USB-kabel aan te
  sluiten en de verbinding in te stellen, kunt u
  een aantal functies gebruiken.
  • Sluit een computer met een USB-kabel aan
  om beelden vanaf de computer te
  projecteren. s pag.88
  • U kunt pagina omhoog/omlaag en een
  muisaanwijzer via de afstandsbediening
  gebruiken. Het is ook mogelijk om de
  projector met deze poort vanaf een computer
  te bedienen. s pag.92

  G

  C
  Functie

  A

  Afstandsbedienin Ontvangt signalen van de afstandsbediening.
  gsontvanger
  s Introductiehandleiding

  B

  Luidspreker

  C

  Voedingsingang

  Sluit aan op de voedingskabel.
  s Introductiehandleiding

  D

  Monitoruitgangspoort

  Zendt het beeldsignaal van de computer die is
  aangesloten op de Computeringangspoort
  naar een externe monitor. Dit is niet
  beschikbaar voor component videog signalen
  of andere signalen die binnenkomen op een
  andere poort dan de Computeringangspoort.

  Functie • Page 10

  10

  Onderdelen en functies

  Bedieningspaneel (alleen EB-W6/X6)

  Naam

  A

  [t]-knop

  B

  Statusindicatiela
  mpjes

  C

  [Source Search]knop

  Functie

  D

  [Enter]-knop

  Als deze knop tijdens de projectie van
  signaalbeelden van de computer wordt
  ingedrukt, stelt de projector automatisch
  tracking, synchronization, and position
  (frequentieafstemming, synchronisatie en
  positie) in voor een optimale beeldweergave.
  Als een configuratiemenu of een hulpscherm
  wordt weergegeven, accepteert de projector
  de huidige selectie en gaat verder naar het
  volgende niveau.
  EB-W6 s pag.42, EB-X6 s pag.43

  E

  [v]- en [w]knoppen

  Met deze knop schakelt de projector in en uit.
  s Introductiehandleiding

  Corrigeren de trapeziumvertekening.
  Als er een configuratiemenu of een
  hulpscherm wordt weergegeven, kunt u met
  deze knoppen menu-items en
  instellingswaarden selecteren.
  s Introductiehandleiding, EB-W6
  s pag.42, EB-X6 s pag.43

  F

  [Help]-knop

  De status van de projector kan worden
  afgelezen aan de kleur van de indicatielampjes
  en of deze knipperen of branden. s pag.56

  Druk op deze knop om het hulpscherm weer te
  geven en te sluiten. Het hulpscherm geeft aan
  hoe u problemen kunt oplossen. s pag.54

  G

  [Esc]-knop

  Druk op deze knop om de huidige functie te
  stoppen.
  Als deze knop wordt ingedrukt terwijl het
  configuratiemenu wordt weergegeven, geeft de
  projector het vorige menu weer.
  EB-W6 s pag.42, EB-X6 s pag.43

  A

  B

  Naam

  H

  I

  C

  D

  G

  E

  F

  Functie

  Hiermee schakelt u naar het volgende
  invoerapparaat dat op de projector is
  aangesloten en een beeldsignaal doorgeeft.
  s pag.20 • Page 11

  11

  Onderdelen en functies

  Naam

  Functie

  H

  [a]- en [b]-knop

  Druk hierop om het volume aan te passen.
  Als er een configuratiemenu of een
  hulpscherm wordt weergegeven, kunt u met
  deze knoppen menu-items en
  instellingswaarden selecteren.
  s Introductiehandleiding, EB-W6
  s pag.42, EB-X6 s pag.43

  I

  [Menu]-knop

  Druk op deze knop om het configuratiemenu
  weer te geven en te sluiten.
  EB-W6 s pag.42, EB-X6 s pag.43 • Page 12

  12

  Onderdelen en functies

  Bedieningspaneel (alleen EB-S6)
  A

  B
  Naam

  H

  I

  C

  D

  Naam

  D

  [Enter]-knop

  Als deze knop tijdens de projectie van
  signaalbeelden van de computer wordt
  ingedrukt, stelt de projector automatisch
  tracking (frequentieafstemming), sync.
  (synchronisatie) en positie in voor een
  optimale beeldweergave.
  Als een configuratiemenu of een hulpscherm
  wordt weergegeven, accepteert de projector
  de huidige selectie en gaat verder naar het
  volgende niveau. s pag.44

  E

  [v]- en [w]knoppen

  Corrigeren de trapeziumvertekening.
  Als er een configuratiemenu of een
  hulpscherm wordt weergegeven, kunt u met
  deze knoppen menu-items en
  instellingswaarden selecteren.
  s Introductiehandleiding, pag.44

  F

  [Help]-knop

  Druk op deze knop om het hulpscherm weer te
  geven en te sluiten. Het hulpscherm geeft aan
  hoe u problemen kunt oplossen. s pag.54

  G

  [Esc]-knop

  Druk op deze knop om de huidige functie te
  stoppen.
  Als deze knop wordt ingedrukt terwijl het
  configuratiemenu wordt weergegeven, geeft de
  projector het vorige menu weer. s pag.44

  H

  [Wide]- en [Tele]knop

  Druk hierop om Tele/Wide aan te passen. Druk
  op [Tele] om het geprojecteerde beeldformaat
  kleiner te maken en druk op [Wide] om het
  groter te maken.
  Als er een configuratiemenu of een
  hulpscherm wordt weergegeven, kunt u met
  deze knoppen menu-items en
  instellingswaarden selecteren.
  s Introductiehandleiding, pag.44

  G

  E

  F

  Functie

  A

  [t]-knop

  Met deze knop schakelt de projector in en uit.
  s Introductiehandleiding

  B

  Statusindicatiela
  mpjes

  De status van de projector kan worden
  afgelezen aan de kleur van de indicatielampjes
  en of deze knipperen of branden. s pag.56

  C

  [Source Search]knop

  Hiermee schakelt u naar het volgende
  invoerapparaat dat op de projector is
  aangesloten en een beeldsignaal doorgeeft.
  s pag.20

  Functie • Page 13

  13

  Onderdelen en functies

  Naam

  I

  [Menu]-knop

  Functie

  Druk op deze knop om het configuratiemenu
  weer te geven en te sluiten. s pag.44 • Page 14

  14

  Onderdelen en functies

  Afstandsbediening (alleen EB-W6)

  Naam

  Functie

  A

  [t]-knop

  Met deze knop schakelt de projector in en uit.
  s Introductiehandleiding

  B

  [S-Video]-knop

  Schakelt over naar beeld van de S-videoingang. s pag.21

  C

  [Computer]-knop

  Schakelt over naar beeld van de
  computeringang. s pag.21

  D

  Numerieke
  knoppen

  Gebruik deze knoppen om een wachtwoord in
  te voeren. s pag.36

  E

  [Freeze]-knop

  Druk op deze knop om het beeld te pauzeren
  of te hervatten. s pag.26

  F

  [A/V Mute]-knop

  Hiermee schakelt u video en audio in en uit.
  s pag.25

  G

  [Auto Setup]knop

  Als deze knop tijdens de projectie van
  signaalbeelden van de computer wordt
  ingedrukt, stelt de projector automatisch
  tracking, synchronization, and position
  (frequentieafstemming, synchronisatie en
  positie) in voor een optimale beeldweergave.

  H

  [Aspect]-knop

  Bij iedere druk op deze knop verandert de
  hoogte-breedteverhoudingg. s pag.27

  I

  [Page]-knop (+) (-) U kunt omhoog/omlaag bladeren door pagina's
  die via USB Display worden geprojecteerd.
  s pag.88
  • U kunt omhoog/omlaag bladeren door dia's
  van een dia show. s pag.96
  • Pagina omhoog/omlaag wordt ingeschakeld
  wanneer de projector met een USB-kabel op
  een computer wordt aangesloten. s pag.92 • Page 15

  15

  Onderdelen en functies

  Naam

  J

  K
  L

  M

  [E-Zoom] -knop
  (z) (x)

  Functie

  (+) Vergroot het beeld zonder de
  projectiegrootte te wijzigen.
  (-) Verkleint delen van beelden die met de [z]knop zijn vergroot. s pag.33

  [Menu]-knop

  Druk op deze knop om het configuratiemenu
  weer te geven en te sluiten. s pag.42

  [

  Als er een configuratiemenu of een
  hulpscherm wordt weergegeven, kunt u met
  deze knoppen menu-items en
  instellingswaarden selecteren. s pag.42, 54
  Selecteer een item of foto tijdens een dia show
  projectie. s pag.96
  Als u de draadloze muisfunctie gebruikt,
  beweegt de muisaanwijzer in de richting van
  de knop. s pag.93

  ]-knop

  [Enter]-knop

  Als een configuratiemenu of een hulpscherm
  wordt weergegeven, accepteert de projector
  de huidige selectie en gaat verder naar het
  volgende niveau. s pag.42, 54
  Als u de draadloze muisfunctie gebruikt, werkt
  de knop als linkermuisknop. s pag.93

  N

  [Esc]-knop

  O

  [Volume]-knop (a) (a) Verlaagt het volume.
  (b)
  (b) Verhoogt het volume.
  s Introductiehandleiding

  Druk op deze knop om de huidige functie te
  stoppen. Als deze knop wordt ingedrukt terwijl
  het configuratiemenu wordt weergegeven,
  geeft de projector het vorige menu weer.
  s pag.42, 54
  Als u de draadloze muisfunctie gebruikt, werkt
  de knop als rechtermuisknop. s pag.93

  Naam

  Functie

  P

  [Help]-knop

  Druk op deze knop om het hulpscherm weer te
  geven en te sluiten. Het hulpscherm geeft aan
  hoe u problemen kunt oplossen. s pag.54

  Q

  [Color Mode]knop

  Bij iedere druk op deze knop verandert de
  kleurmodus. s pag.22

  R

  [Num]-knop

  Gebruik deze knoppen om een wachtwoord in
  te voeren. s pag.36

  S

  [HDMI]-knop

  Schakelt over naar beeld van de HDMI-ingang.
  s pag.21

  T

  [Slideshow]-knop Schakelt over naar Diavoorstelling
  afbeeldingen. s pag.21

  U

  [Video]-knop

  Schakelt over naar beeld van de video-ingang.
  s pag.21

  V

  [USB Display]knop

  Schakelt over naar afbeeldingen via USB
  Display. s pag.21

  W

  [Source Search]knop

  Hiermee schakelt u naar het volgende
  invoerapparaat dat op de projector is
  aangesloten en een beeldsignaal doorgeeft.
  s pag.20

  X

  LED
  afstandsbedienin
  g

  Zendt signalen van de afstandsbediening naar
  de projector. s Introductiehandleiding • Page 16

  16

  Onderdelen en functies

  Afstandsbediening (alleen EB-X6/S6)

  Naam

  P

  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G

  O
  N
  M
  L
  K
  J
  I

  Functie

  A

  [t]-knop

  Met deze knop schakelt de projector in en uit.
  s Introductiehandleiding

  B

  [Source Search]knop

  Hiermee schakelt u naar het volgende
  invoerapparaat dat op de projector is
  aangesloten en een beeldsignaal doorgeeft.
  s pag.20

  C

  [Menu]-knop

  Druk op deze knop om het configuratiemenu
  weer te geven en te sluiten.
  EB-X6 s pag.43, EB-S6 s pag.44

  D

  [Enter]-knop

  Als een configuratiemenu of een hulpscherm
  wordt weergegeven, accepteert de projector
  de huidige selectie en gaat verder naar het
  volgende niveau.
  EB-X6 s pag.43, EB-S6 s pag.44
  Als u de draadloze muisfunctie gebruikt, werkt
  de knop als linkermuisknop. s pag.93

  E

  [Auto Setup]knop

  Als deze knop tijdens de projectie van
  signaalbeelden van de computer wordt
  ingedrukt, stelt de projector automatisch
  tracking, synchronization, and position
  (frequentieafstemming, synchronisatie en
  positie) in voor een optimale beeldweergave.
  s pag.46

  F

  [Page]-knop
  (+) (-)

  U kunt omhoog/omlaag bladeren door pagina's
  die via USB Display worden geprojecteerd.
  s pag.88
  Pagina omhoog/omlaag wordt ingeschakeld
  wanneer de projector met een USB-kabel op
  een computer wordt aangesloten. s pag.92

  H • Page 17

  17

  Onderdelen en functies

  G

  Naam

  Functie

  [E-Zoom]-knop
  (+) (-)

  (+) Vergroot het beeld zonder de
  projectiegrootte te wijzigen.
  (-) Verkleint delen van beelden die met de [+]knop zijn vergroot. s pag.33

  H

  [A/V Mute]-knop

  Hiermee schakelt u video en audio in en uit.
  s pag.25

  I

  [Freeze]-knop

  Druk op deze knop om het beeld te pauzeren
  of te hervatten. s pag.26

  J

  [Volume]-knop

  Het scherm volume aanpassen wordt
  weergegeven.
  U past het volume aan door op de knoppen
  [ ]/[ ] te drukken.

  K

  Numerieke
  knoppen

  Gebruik deze knoppen om een wachtwoord in
  te voeren. s pag.37

  L

  [ ] [ ]-knop

  Als er een configuratiemenu of een
  hulpscherm wordt weergegeven, kunt u met
  deze knoppen menu-items en
  instellingswaarden selecteren.
  s Introductiehandleiding, EB-X6
  s pag.43, EB-S6 s pag.44
  Als u de draadloze muisfunctie gebruikt,
  beweegt de muisaanwijzer in de richting van
  de knop. s pag.93

  M

  [Esc]-knop

  Druk op deze knop om de huidige functie te
  stoppen. Als deze knop wordt ingedrukt terwijl
  het configuratiemenu wordt weergegeven,
  geeft de projector het vorige menu weer.
  EB-X6 s pag.43, EB-S6 s pag.44
  Als u de draadloze muisfunctie gebruikt, werkt
  de knop als rechtermuisknop. s pag.93

  Naam

  Functie

  N

  [Help]-knop

  Druk op deze knop om het hulpscherm weer te
  geven en te sluiten. Het hulpscherm geeft aan
  hoe u problemen kunt oplossen. s pag.54

  O

  [ ] [ ]-knop

  Als er een configuratiemenu of een
  hulpscherm wordt weergegeven, kunt u met
  deze knoppen menu-items en
  instellingswaarden selecteren.
  EB-X6 s pag.43, EB-S6 s pag.44
  Als u de draadloze muisfunctie gebruikt,
  beweegt de muisaanwijzer in de richting van
  de knop. s pag.93

  LED
  afstandsbedienin
  g

  Zendt signalen van de afstandsbediening naar
  de projector. s Introductiehandleiding

  P • Page 18

  18

  Onderdelen en functies

  Onderkant

  Naam

  E

  D

  A

  C
  B
  B
  Naam

  Functie

  A

  Bevestingspunte
  n ophangbeugel
  (3 punten)

  Bevestig de optionele plafondbeugel hier als u
  de projector aan het plafond wilt ophangen.
  s pag.70, 103

  B

  Achterste voet (2
  punten)

  Draai de achterste voet naar beneden of naar
  boven om de horizontale helling in te stellen.
  s Introductiehandleiding

  C

  Installatiepunt
  Haal hier een in de handel verkrijgbaar
  beveiligingskabel beveiligingskabel door als u uw projector wilt
  vastleggen aan een vast object. s pag.40

  Functie

  D

  Luchtfilter
  Dit luchtfilter voorkomt dat stof en andere
  (Luchttoevoerven vreemde deeltjes in de projector terechtkomen
  tilator)
  tijdens de luchttoevoer. De projector toont een
  waarschuwingsbericht als het tijd is om het
  luchtfilter te reinigen of te vervangen.
  s pag.71, 77

  E

  Instelbare voet
  aan voorzijde

  s pag.7 • Page 19

  Nuttige functies
  In dit hoofdstuk wordt ingegaan op nuttige functies voor het geven van presentaties e.d. en op de
  beveiligingsfuncties.

  Het geprojecteerde beeld wijzigen .................... 20

  Beveiligingsfuncties ...........................................35

  • Wisselen door automatische detectie van het
  ingangssignaal (op bron zoeken)......................................20
  • Direct wisselen met de afstandsbediening
  (alleen EB-W6) ..................................................................21

  • Gebruikers beheren (Wachtwoordbeveiliging) ............. 35

  Functies voor het verbeteren
  van projecties...................................................... 22
  • De projectiekwaliteit selecteren
  (Kleurmodus selecteren)...................................................22
  Kleurmodus wijzigen met de afstandsbediening
  (alleen EB-W6)..........................................................................23
  Kleurmodus wijzigen met het configuratiemenu ...........................23

  • Automatische iris instellen ..............................................24
  • Tijdelijk het beeld en geluid onderdrukken
  (A/V Mute) .........................................................................25
  • Het beeld bevriezen (Bevriezen) ......................................26
  • Hoogte-breedteverhouding wijzigen ...............................27
  Schakelmethoden............................................................................27
  De hoogte-breedteverhouding van videoapparatuurbeelden
  wijzigen .....................................................................................29
  De hoogte-breedte van computerbeelden wijzigen
  (voor EB-X6/S6)........................................................................30
  De hoogte-breedte van computerbeeld/HDMI-beeld
  wijzigen (voor EB-W6) .............................................................31

  • Deel van het beeld vergroten (E-Zoom) ..........................33

  Manieren van wachtwoordbeveiliging........................................... 35
  Wachtwoordbeveiliging instellen .................................................. 36
  Wachtwoord invoeren .................................................................... 38

  • Bediening beperken (Toetsvergrendeling) ..................... 39
  • Antidiefstalvergrendeling ................................................ 40
  Kabelslot installeren....................................................................... 40 • Page 20

  Het geprojecteerde beeld wijzigen
  Gebruik de volgende methoden om van beeld voor de projectie te
  wisselen.
  • Wisselen door het op bron zoeken
  De projector detecteert automatisch signalen die door een
  aangesloten apparaat worden doorgegeven, en projecteert het door
  dit apparaat doorgegeven beeld.
  • Direct wisselen (alleen EB-W6)
  Wisselen door de knop voor de gewenste ingangspoort op de
  afstandsbediening in te drukken.

  20

  Procedure

  Als uw videoapparatuur is aangesloten, start het afspelen dan voordat u
  het ingangssignaal wijzigt.
  Op de afstandsbediening

  Wisselen door automatische detectie van het
  ingangssignaal (op bron zoeken)
  Het gewenste beeld wordt snel geprojecteerd, doordat met de knop
  [Source Search] (bron zoeken) ingangen waarop geen signaal binnenkomt,
  worden overgeslagen.
  Computer

  S-video

  EB-W6

  Op het bedieningspaneel

  Video

  EB-W6/X6

  Diavoorstelling*

  USB Display

  EB-X6/S6

  HDMI*

  * Overschakelen naar HDMI en Diavoorstelling kan alleen met de EBW6.

  EB-S6

  Als er twee of meer apparaten zijn aangesloten, druk dan op de
  [Source Search]-knop totdat het gewenste beeld wordt
  weergegeven. • Page 21

  Het geprojecteerde beeld wijzigen

  q

  Onderstaand scherm toont de status van beeldsignalen en
  wordt weergegeven als alleen het momenteel weergegeven
  beeld beschikbaar is of als er geen beeldsignaal is
  gevonden. U kunt de ingangspoort van het apparaat dat u
  wilt gebruiken selecteren. Als u binnen 10 seconden niets
  selecteert, wordt het scherm gesloten.
  EB-W6

  Direct wisselen met de afstandsbediening (alleen
  EB-W6)
  U kunt direct naar de gewenste bron overschakelen via een knop op de
  afstandsbediening.

  Raadpleeg de volgende informatie voor de knopbediening. s pag.14

  21 • Page 22

  Functies voor het verbeteren van projecties
  De projectiekwaliteit selecteren (Kleurmodus
  selecteren)
  Voor optimale beeldkwaliteit selecteert u de instelling die het beste past
  bij de omgeving waarin u projecteert. De helderheid van het beeld is
  afhankelijk van de geselecteerde modus.
  Modus
  Spel

  Presentatie

  Tekst

  Theater
  Foto*1
  Sport*2

  sRGBg
  Schoolbord

  *1

  Toepassing
  Deze modus is ideaal voor goed verlichte kamers.
  Dit is de helderste modus, die goed schaduwtinten
  weergeeft.
  Deze modus is ideaal voor het geven van
  presentaties met kleurmateriaal in goed verlichte
  kamers.
  Deze modus is ideaal voor het geven van
  presentaties met zwart-witmateriaal in goed
  verlichte kamers.
  Ideaal voor het kijken naar films in een donkere
  kamer. Deze modus geeft de beelden een natuurlijke
  toon.
  Ideaal voor het projecteren van stilstaande beelden,
  zoals foto´s, in een goed verlichte kamer. De beelden
  zijn goed belicht en hebben een goed contrast.
  Ideaal voor het kijken naar tv-programma´s in een
  goed verlichte kamer. De beelden zijn goed belicht
  en levensecht.
  Ideaal voor beelden die voldoen aan de sRGBkleurenstandaard.
  Bij deze instelling krijgen beelden ook bij projectie
  op een (groen) schoolbord een natuurlijke toon, net
  als op een scherm.

  Alleen te selecteren met de volgende signaalingangen.
  Computer, HDMI Digital-RGB (alleen EB-W6), USB Display,
  Diavoorstelling (alleen EB-W6)

  *2

  Alleen te selecteren met de volgende signaalingangen.
  Componentvideo, S-Video, composietvideo, HDMI component
  (alleen EB-W6)

  22 • Page 23

  23

  Functies voor het verbeteren van projecties

  f Kleurmodus wijzigen met de afstandsbediening (alleen
  EB-W6)

  f Kleurmodus wijzigen met het configuratiemenu
  Procedure

  Procedure

  op de knop [Menu] en selecteer "Beeld" –
  A Druk
  "Kleurmodus" in het configuratiemenu.
  EB-W6 s pag.42
  EB-X6 s pag.43
  EB-S6 s pag.44
  Op de afstandsbediening

  Bij iedere druk op deze knop wordt de naam van de kleurmodus
  weergegeven en wijzigt de kleurmodus.

  EB-W6

  EB-X6/S6

  Op het bedieningspaneel

  Als u op de knop drukt terwijl de naam van de kleurmodus wordt
  weergegeven, wordt de volgende kleurmodus weergegeven.

  EB-W6/X6

  EB-S6 • Page 24

  24

  Functies voor het verbeteren van projecties

  B Selecteer een kleurmodusnaam.
  op de knop [Menu] om het configuratiemenu te
  C Druk
  sluiten.

  Automatische iris instellen
  Door de luminantie automatisch overeenkomstig de helderheid van de
  weergegeven afbeelding in te stellen, geniet u van diepe en rijke beelden.
  Procedure

  op de knop [Menu] en selecteer "Beeld" –
  A Druk
  "Autom. iris" in het configuratiemenu.
  EB-W6 s pag.42
  EB-X6 s pag.43
  EB-S6 s pag.44
  Op de afstandsbediening

  EB-W6

  EB-X6/S6

  Op het bedieningspaneel

  EB-W6/X6

  EB-S6 • Page 25

  25

  Functies voor het verbeteren van projecties

  B Selecteer "Aan".
  op de knop [Menu] om het configuratiemenu te
  C Druk
  sluiten.
  De ingestelde waarde wordt voor elke kleurmodus opgeslagen.

  q

  Tijdelijk het beeld en geluid onderdrukken (A/V
  Mute)
  U kunt deze functie gebruiken als u de aandacht van het publiek wilt
  richten op wat u zegt, of als u bij presentaties vanaf een computer geen
  informatie wilt tonen terwijl u bestanden wisselt.

  Dit item kan alleen worden geselecteerd als "Spel" of
  "Theater" als instelling is geselecteerd onder
  "Kleurmodus" in het menu "Beeld".

  Procedure
  Afstandsbediening

  EB-W6

  Projector

  EB-X6/S6 • Page 26

  26

  Functies voor het verbeteren van projecties
  Telkens wanneer u op deze knop drukt of de schuifklep voor het dempen
  van audio en video open- of dichtdoet, wordt A/V Mute (A/V dempen) inof uitgeschakeld.

  q

  • Als u deze functie gebruikt terwijl u bewegende beelden
  projecteert, worden de beelden en het geluid niet stopgezet
  en kunt u niet terugkeren naar het punt waar A/V Mute
  werd ingeschakeld.
  • Met de afstandsbediening kunt u aangeven of u tijdens het
  dempen van audio en video een zwart of blauw scherm of
  een logo wilt zien. U doet dit met de instelling
  "Uitgebreid" - "Weergeven" - "A/V dempen" in het
  configuratiemenu. s pag.49
  • U kunt in het configuratiemenu onder "Uitgebreid" "Bewerking" - "Timerafdekking lens" instellen dat de
  voeding na ongeveer 30 minuten automatisch wordt
  uitgeschakeld als de A/V Mute-schuifklep wordt gesloten
  en het dempen begint. s pag.50

  Het beeld bevriezen (Bevriezen)
  Als het bewegende beeld in het scherm wordt bevroren, blijft de projectie
  doorlopen en kunt u een bewegend beeld frame voor frame, als foto
  projecteren. U kunt deze functie ook gebruiken om tussentijds
  handelingen uit te voeren, bijvoorbeeld als u tijdens presentaties vanaf een
  computer bestanden wilt wisselen zonder beeld te projecteren.
  Procedure
  Afstandsbediening

  EB-W6

  EB-X6/S6

  Elke keer als u op deze knop drukt, wordt de bevriesfunctie in- of
  uitgeschakeld. • Page 27

  27

  Functies voor het verbeteren van projecties

  Hoogte-breedteverhouding wijzigen

  q

  • Het afspelen van de audio stopt niet.
  • Het apparaat dat de beelden afspeelt, stopt niet met het
  afspelen van de bewegende beelden als het scherm
  bevroren is. U kunt de projectie dus niet hervatten vanaf
  het punt waar het beeld is gestopt.
  • Als u op de [Freeze]-knop drukt terwijl het
  configuratiemenu of een hulpscherm wordt afgebeeld,
  wordt het weergegeven configuratiemenu of hulpscherm
  afgesloten.
  • De bevriesfunctie werkt als E-Zoom wordt gebruikt.

  Wanneer u videoapparatuur aansluit en beelden projecteert die zijn
  opgenomen op digitale video of DVD in 16:9-breedbeeldformaat, moet u
  de hoogte-breedteverhoudingg wijzigen. Het wijzigen van de hoogtebreedteverhouding is ook nodig voor het projecteren van computerbeelden
  op volle grootte.
  U kunt op de volgende manieren overschakelen tussen de soorten hoogtebreedteverhoudingen.

  f Schakelmethoden
  Procedure
  EB-W6

  Bij iedere druk op de knop wordt de naam van de hoogtebreedteverhouding weergegeven en verandert de hoogtebreedteverhouding.
  Als u op de knop drukt terwijl de naam van een hoogte-breedteverhouding
  wordt weergegeven, wordt de volgende hoogte-breedteverhouding
  weergegeven.

  q

  U kunt dit ook instellen met "Hoogte-breedte" in het menu
  "Signaal" van het configuratiemenu. s pag.47 • Page 28

  28

  Functies voor het verbeteren van projecties

  op de knop [Enter] om het scherm "HoogteB Druk
  breedte" weer te geven.

  EB-X6/S6

  op de knop [Menu] en selecteer "Signaal"
  A Druk
  "Hoogte-breedte" in het configuratiemenu.

  -

  EB-X6 s pag.43
  EB-S6 s pag.44
  Op de afstandsbediening

  de hoogte-breedteverhouding en druk op
  C Selecteer
  de knop [Enter]
  Op het bedieningspaneel

  De door u geselecteerde beeldverhouding wordt ingesteld.

  EB-X6

  EB-S6 • Page 29

  29

  Functies voor het verbeteren van projecties

  f De hoogte-breedteverhouding van
  videoapparatuurbeelden wijzigen

  EB-W6
  Normaal

  Volledig

  16:9

  EB-X6/S6
  4:3*

  16:9

  Tot

  * Bij een ingangssignaal van 720p/1080i heeft de weergave een
  zoomverhouding van 4:3 (beeldweergave wordt links en rechts
  afgesneden)

  Zoomen • Page 30

  30

  Functies voor het verbeteren van projecties

  f De hoogte-breedte van computerbeelden wijzigen (voor EB-X6/S6)
  Bij het projecten van beelden vanaf de computeringang wijzigt u de hoogte-breedteverhouding als volgt.
  Instelling
  Normaal Tijdens
  beeldinvoer vanaf
  de
  computeringang
  4:3

  Uitleg
  Projectie op volledige projectiegrootte met
  behoud van de beeldverhouding van het
  ingangsbeeld.

  Projectie op volledige projectiegrootte met een
  beeldverhouding van 4:3. Pas dit toe wanneer u
  beeld wilt projecteren met een beeldverhouding
  van 5:4 (1280 ^ 1024, enz.) op volledige
  projectiegrootte.

  Projectievoorbeeld

  Bij een ingangssignaal van 1280 ^ 1024

  Normaal
  16:9

  q

  4:3

  Projectie met een beeldverhouding van 16:9. Pas Bij een ingangssignaal van 1280 ^ 1024
  dit toe wanneer u op volledige grootte op een
  16:9-scherm wilt projecteren.

  Als niet alle delen van een beeld worden weergegeven of geprojecteerd tijdens het projecteren van computerbeelden, stel dan
  "Resolutie" in het configuratiemenu op "Breed" of "Normaal" in overeenkomstig het schermformaat van de computer. s pag.46 • Page 31

  31

  Functies voor het verbeteren van projecties

  f De hoogte-breedte van computerbeeld/HDMI-beeld wijzigen (voor EB-W6)
  Bij het projecten van beelden vanaf de computeringang of HDMI-ingang wijzigt u de hoogte-breedteverhouding als volgt. Bij de EB-W6 is het
  projectieformaat 1280 x 800 beeldpunten (beeldverhouding 16:10) als gevolg van de WXGA-schermresolutie. Stel de breedte-hoogteverhouding bij het
  projecteren op 16:9-schermen in op "16:9".
  Instelling
  Normaal Tijdens
  beeldinvoer vanaf
  de
  computeringang

  Uitleg
  Projectie op volledige projectiegrootte met
  behoud van de beeldverhouding van het
  ingangsbeeld.

  Projectievoorbeeld
  Bij een ingangssignaal van 1024 ^ 768

  Auto

  Projectie met een passende beeldverhouding op
  basis van gegevens van het ingangssignaal.

  Bij een ingangssignaal van 1280 ^ 800

  Projectie op volledige projectiegrootte met een
  beeldverhouding van 16:9.

  Bij een ingangssignaal van 1024 ^ 768

  16:9

  Tijdens
  beeldinvoer vanaf
  de HDMI-ingang • Page 32

  32

  Functies voor het verbeteren van projecties

  Instelling

  Volledig

  Uitleg
  Projectie op volledige projectiegrootte.

  Projectievoorbeeld
  Bij een ingangssignaal van 1024 ^ 768

  Zoomen

  Projectie op volledige projectiegrootte in de
  Bij een ingangssignaal van 1024 ^ 768
  lengterichting met behoud van de
  beeldverhouding van het ingangsbeeld. Delen die
  buiten de projectiegrootte vallen, worden niet
  geprojecteerd.

  Tot

  Projectie met de resolutie van de grootte van het
  ontvangstbeeld in het midden van het scherm. Dit
  is ideaal voor een duidelijker projectie.
  Als de beeldresolutie hoger dan 1280 ^ 800 is,
  worden de randen van het beeld niet
  geprojecteerd.

  q

  Bij een ingangssignaal van
  800 ^ 600

  Bij een ingangssignaal van
  1400 ^ 1050

  Als niet alle delen van een beeld worden weergegeven of geprojecteerd tijdens het projecteren van computerbeelden, stel dan
  "Resolutie" in het configuratiemenu op "Breed" of "Normaal" in overeenkomstig het schermformaat van de computer. s pag.46 • Page 33

  33

  Functies voor het verbeteren van projecties

  Deel van het beeld vergroten (E-Zoom)
  Met deze functie kunt u het beeld vergroten om het in detail te kunnen
  bekijken. Dit kan vooral handig zijn bij grafieken en tabellen.

  Procedure

  het kruis naar het gebied van het beeld dat
  B Verplaats
  u wilt vergroten.
  Afstandsbediening

  EB-W6

  A E-zoom inschakelen.
  Afstandsbediening

  Kruis

  EB-W6

  EB-X6/S6

  EB-X6/S6 • Page 34

  Functies voor het verbeteren van projecties

  C Vergroten.
  Afstandsbediening

  EB-W6

  EB-X6/S6

  Iedere keer als u op deze knop drukt, wordt het gebied vergroot. U
  kunt versneld vergroten door de knop ingedrukt te houden.
  U kunt het vergrote beeld verkleinen door de [-]-knop in te
  drukken.
  Druk op de [Esc]-knop om te annuleren.

  q

  • De vergrotingsverhouding verschijnt in beeld. Het
  geselecteerde gebied kan in 25 stappen 1 tot 4 keer worden
  vergroot.
  • U kunt door het beeld bewegen met [ ], [ ], [ ] en [ ].

  34 • Page 35

  Beveiligingsfuncties
  De projector beschikt over de volgende geavanceerde
  beveiligingsfuncties.
  • Wachtwoordbeveiliging
  U kunt het aantal gebruikers van de projector beperken.
  • Toetsvergrendeling
  U kunt voorkomen dat personen zonder toestemming de instellingen
  op de projector wijzigen.
  • Antidiefstalvergrendeling
  De projector is uitgerust met diverse antidiefstalbeveiligingen.

  Gebruikers beheren (Wachtwoordbeveiliging)
  Als Wachtwoordbeveiliging is ingeschakeld kunnen personen die het
  wachtwoord niet kennen de projector niet gebruiken voor het projecteren
  van beelden, zelfs niet als de projector is ingeschakeld. Bovendien kan het
  gebruikerslogo dat wordt weergegeven als u de projector inschakelt, niet
  worden gewijzigd. Dit heeft een antidiefstalfunctie omdat de projector ook
  na diefstal niet kan worden gebruikt. Als u de projector aanschaft, is
  Wachtwoordbeveiliging niet ingeschakeld.

  f Manieren van wachtwoordbeveiliging
  Er zijn twee manieren om wachtwoordbeveiliging in te stellen, afhankelijk
  van het gebruik van de projector.
  1. "Inschakelbeveiliging"
  Als "Inschakelbeveiliging" is ingeschakeld ("Aan") moet het
  wachtwoord telkens worden ingevoerd wanneer de voedingskabel van
  de projector sinds de laatste ingave van het wachtwoord uit het
  stopcontact is gehaald. Als het verkeerde wachtwoord wordt ingevoerd,
  zal de projectie niet starten.

  35
  2."Gebr. logo beveil."
  Iemand die het gebruikerslogo wil wijzigen dat door de eigenaar van de
  projector is vastgelegd, zal merken dat dit niet gaat. Als "Gebr. logo
  beveil." is ingeschakeld ("Aan"), is wijziging van de volgende
  instellingen niet toegestaan.
  • Een gebruikerslogo opnemen
  • Een wijziging van de instellingen voor "Achtergrond weerg.",
  "Opstartscherm" en "A/V dempen" onder "Weergeven" in het
  configuratiemenu. • Page 36

  36

  Beveiligingsfuncties

  f Wachtwoordbeveiliging instellen
  Gebruik de volgende procedure om de Wachtwoordbeveiliging in te
  stellen.
  Procedure

  de [Freeze]-knop ongeveer vijf seconden
  A Houd
  ingedrukt.
  Het instellingenmenu voor wachtwoordbeveiliging wordt
  weergegeven.
  Afstandsbediening

  EB-W6

  EB-X6/S6

  q

  • Als Wachtwoordbeveiliging al is ingeschakeld, moet u het
  wachtwoord invoeren.
  Als het ingevoerde wachtwoord juist is, wordt het
  instellingenmenu voor wachtwoordbeveiliging
  weergegeven. s "Wachtwoord invoeren" pag.38
  • Als het wachtwoord is ingesteld, plak dan de beveiligdmet-wachtwoord-sticker als extra afschrikmiddel op een
  zichtbare plaats op de projector. • Page 37

  37

  Beveiligingsfuncties

  B Schakel "Inschakelbeveiliging".

  (1) Selecteer "Inschakelbeveiliging" en druk vervolgens op de
  [Enter]-knop.
  (2) Selecteer "Aan" en druk vervolgens op de [Enter]-knop.
  (3) Druk op de [Esc]-knop.

  C

  (3) Voer een getal van vier cijfers in met de numerieke knoppen.
  (Met de EB-W6, voer het cijfer in terwijl u de knop [Num]
  ingedrukt houdt.) Het ingevoerde nummer wordt weergegeven
  als "* * * *". Als u het vierde cijfer invoert, wordt het
  bevestigingsscherm weergegeven.
  Afstandsbediening

  Schakel "Gebr. logo beveil." in.
  (1) Selecteer "Gebr. logo beveil." en druk vervolgens op de
  [Enter]-knop.
  (2) Selecteer "Aan" en druk vervolgens op de [Enter]-knop.
  (3) Druk op de [Esc]-knop.

  D Het wachtwoord instellen

  (1) Selecteer "Wachtwoord" en druk vervolgens op de [Enter]knop.
  (2) Wanneer de melding "Wachtwoord wijzigen?" wordt
  weergegeven, selecteert u "Ja" en drukt u op de [Enter]-knop.
  De standaardinstelling voor het wachtwoord is "0000". Wijzig
  dit in het door u gekozen wachtwoord. Als u "Nee" selecteert,
  wordt het in stap 1 getoonde scherm opnieuw weergegeven.

  Numerieke
  knoppen

  EB-W6

  Numerieke
  knoppen
  EB-X6/S6

  (4) Voer het wachtwoord opnieuw in.
  De melding "Het nieuwe wachtwoord is opgeslagen." wordt
  weergegeven.
  Als u een onjuist wachtwoord invoert, verschijnt er een
  melding dat u het wachtwoord opnieuw moet invoeren. • Page 38

  Beveiligingsfuncties

  f Wachtwoord invoeren
  Als het wachtwoordinvoerscherm wordt weergegeven, voer dan met de
  numerieke knoppen op de afstandsbediening het wachtwoord in.
  Procedure

  Voer met de numerieke knoppen het wachtwoord in.
  (Met de EB-W6, voer het cijfer in terwijl u de knop [Num]
  ingedrukt houdt.)
  Als u het juiste wachtwoord invoert, start de projectie.

  Let op
  • Als u drie keer achter elkaar een onjuist wachtwoord invoert,
  wordt de melding "De projector wordt vergrendeld." ongeveer vijf
  minuten lang weergegeven, waarna de projector in standbymodus gaat. Als dit gebeurt, haal dan de voedingskabel van de
  projector uit het stopcontact, steek de kabel er vervolgens weer in
  en schakel de projector weer in. De projector geeft het
  wachtwoordinvoerscherm opnieuw weer zodat u het juiste
  wachtwoord kunt invoeren.
  • Als u het wachtwoord bent vergeten, schrijf dan het nummer dat
  achter "Code opvragen: xxxxx" op het scherm verschijnt op en
  neem contact op met het dichtstbijzijnde adres dat is opgenomen
  in de Service- en ondersteuningsgids.s Adressenlijst Epson
  Projector
  • Als u bovenstaande handeling blijft herhalen en het onjuiste
  wachtwoord dertig keer achter elkaar invoert, dan wordt de
  volgende melding weergegeven en zal de projector geen
  wachtwoorden meer accepteren. "De bediening van de projector
  wordt geblokkeerd. Neem contact op met Epson zoals beschreven
  in uw documentatie." s Adressenlijst Epson Projector

  38 • Page 39

  39

  Beveiligingsfuncties

  Bediening beperken (Toetsvergrendeling)

  Op het bedieningspaneel

  Ga als volgt te werk om de knoppen op het bedieningspaneel te blokkeren.
  • Voll. vergrend.
  Alle knoppen op het bedieningspaneel zijn geblokkeerd. U kunt de
  projector via het bedieningspaneel niet meer bedienen, inclusief in- en
  uitschakelen.
  • Toetsvergrend.
  Alle knoppen op het bedieningspaneel, behalve de [t]-knop, zijn
  geblokkeerd.

  EB-W6/X6

  EB-S6

  Dit is nuttig op evenementen of shows waar u alle knoppen wilt
  deactiveren en alleen wilt projecteren, of op scholen waar u de
  knopbediening wilt beperken. De projector kan nog steeds bediend
  worden met de afstandsbediening.
  Procedure

  op de [Menu]-knop en selecteer "Instellingen"
  A Druk
  "Toetsvergrendeling" in het configuratiemenu.
  EB-W6 s pag.42
  EB-X6 s pag.43
  EB-S6 s pag.44

  EB-W6/X6

  EB-S6

  In de infobalk onder het menu ziet u welke knoppen u kunt
  gebruiken en waar ze voor dienen.

  B Selecteer "Voll. vergrend." of "Toetsvergrend.".

  Op de afstandsbediening

  EB-W6

  -

  EB-X6/S6 • Page 40

  40

  Beveiligingsfuncties

  "Ja" als het bevestigingsbericht wordt
  C Selecteer
  weergegeven.
  De knoppen op het bedieningspaneel worden geblokkeerd volgens
  de door u gekozen instellingen.

  q

  Er zijn twee manieren om de blokkering van het
  bedieningspaneel op te heffen.
  • Selecteer met de afstandsbediening "Uit" onder
  "Instellingen" - "Toetsvergrendeling" in het
  configuratiemenu.
  • Wanneer u de [Enter]-knop op het bedieningspaneel
  ongeveer zeven seconden ingedrukt houdt, verschijnt er
  een melding en wordt de blokkering opgeheven.

  Antidiefstalvergrendeling
  Aangezien projectors vaak worden geïnstalleerd met ophangbeugels en in
  ruimtes zonder toezicht worden achtergelaten, is het mogelijk dat iemand
  probeert de projector mee te nemen en daarom is de projector uitgerust
  met de volgende beveiligingsvoorzieningen.
  • Beveiligingssleuf
  De beveiligingssleuf is compatibel met het door Kensington
  geproduceerde Microsaver Security System. Meer informatie over het
  Microsaver Security System vindt u op de homepage van Kensington
  http://www.kensington.com/
  • Installatiepunt beveiligingskabel
  Een in de handel verkrijgbaar antidiefstal-kabelslot kan door het
  installatiepunt worden gehaald om de projector vast te leggen aan een
  tafel of zuil.

  f Kabelslot installeren
  Haal een antidiefstal-kabelslot door het installatiepunt.
  Zie de documentatie die met het kabelslot is meegeleverd voor instructies
  over het vergrendelen. • Page 41

  Configuratiemenu
  In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het gebruik van het configuratiemenu en de daarin opgenomen functies.

  Het configuratiemenu gebruiken
  (voor EB-W6) ....................................................... 42
  Het configuratiemenu gebruiken
  (voor EB-X6) ........................................................ 43
  Het configuratiemenu gebruiken
  (voor EB-S6) ........................................................ 44
  Lijst met functies ................................................ 45  Beeld-menu ........................................................................45
  Signaal-menu .....................................................................46
  Instellingen-menu..............................................................48
  Uitgebreid-menu................................................................49
  Informatie-menu ...............................................................51
  Resetten-menu ...................................................................52 • Page 42

  Het configuratiemenu gebruiken (voor EB-W6)

  A Uit hoofdmenu selecteren B Uit submenu selecteren
  Hoofdmenu

  42

  C Het geselecteerde item wijzigen D Afsluiten

  Infobalk

  Submenu (Settings) (Instellingen)

  Gebruikte knoppen
  Op het bedieningspaneel
  Selecteer de te wijzigen instellingen

  Op de afstandsbediening • Page 43

  Het configuratiemenu gebruiken (voor EB-X6)

  A Uit hoofdmenu selecteren B Uit submenu selecteren
  Hoofdmenu

  43

  C Het geselecteerde item wijzigen D Afsluiten

  Infobalk

  Submenu (Settings) (Instellingen)

  Gebruikte knoppen
  Op het bedieningspaneel
  Selecteer de te wijzigen instellingen

  Op de afstandsbediening • Page 44

  Het configuratiemenu gebruiken (voor EB-S6)

  A Uit hoofdmenu selecteren B Uit submenu selecteren
  Hoofdmenu

  44

  C Het geselecteerde item wijzigen D Afsluiten

  Infobalk

  Submenu (Settings) (Instellingen)

  Gebruikte knoppen
  Op het bedieningspaneel
  Selecteer de te wijzigen instellingen

  Op de afstandsbediening • Page 45

  Lijst met functies

  45

  Beeld-menu
  Welke items kunnen worden ingesteld is afhankelijk van het beeldsignaal dat op dat moment wordt geprojecteerd (zie onderstaande schermafdrukken). De
  instellingsgegevens worden voor elk beeldsignaal opgeslagen.
  Computerbeeld

  Submenu
  Kleurmodus
  Helderheid
  Contrastg
  Kleurverzadiging
  Tint
  Scherpte
  kleurtemperatuur

  Kleuraanpassing
  Autom. iris
  Resetten

  Componentvideog/Composietvideog/S-videog

  Functie
  Stel hier de beeldkwaliteit in die bij uw omgeving past. s pag.22
  Stel hier de helderheid van het beeld in.
  Stel hier het verschil in tussen licht en schaduw in het beeld.
  Stel hier de kleurverzadiging voor het beeld in.
  (Deze instelling is alleen beschikbaar als u composietvideosignaal/S-videosignaal gebruikt en NTSC-signalen worden doorgegeven.)
  Stel hier de kleurschakering in.
  Stel hier de scherpte van het beeld in.
  U stelt hier de totale kleurschakering voor het beeld in. Als u "Hoog" selecteert krijgt het beeld een blauwe kleurschakering en als u "Laag"
  selecteert krijgt het beeld een rode kleurschakering.
  (Dit item kan niet worden geselecteerd als "sRGBg" is geselecteerd als instelling onder "Kleurmodus" in het "Beeld"-menu.)
  Rood, Groen, Blauw: U kunt de verzadiging van elke kleur afzonderlijk instellen.
  (Dit item kan niet worden geselecteerd als "sRGBg" is geselecteerd als instelling onder "Kleurmodus" in het "Beeld"-menu.)
  (Dit item kan alleen worden geselecteerd als "Spel" of "Theater" als instelling is geselecteerd onder "Kleurmodus" in het menu "Beeld".)
  Stel dit in op Aan/Uit om de luminantie overeenkomstig de afbeelding in te stellen. s pag.24
  Hier kunt u alle functies die u in het "Beeld"-menu hebt ingesteld herstellen naar hun standaardwaarden. Zie s pag.52 als u de standaardwaarden
  van alle menu-items wilt herstellen. • Page 46

  46

  Lijst met functies

  Signaal-menu
  Welke items kunnen worden ingesteld is afhankelijk van het beeldsignaal dat op dat moment wordt geprojecteerd (zie onderstaande schermafdrukken). De
  instellingsgegevens worden voor elk beeldsignaal opgeslagen.
  Computerbeeld

  HDMI-beeld (alleen EB-W6)

  Componentvideog

  Composietvideog/S-videog

  Submenu
  Autom. configuratie
  Resolutie

  Functie
  Als het invoersignaal verandert, kunt u instellen dat het beeld automatisch de optimale status kiest (Aan of niet (Uit). s pag.63
  Als hier "Automatisch" is ingesteld, wordt de resolutie van het ingangssignaal automatisch vastgesteld. Indien "Automatisch" is geselecteerd en
  delen van het geprojecteerde beeld niet worden weergegeven, stel dan "Breed" in voor een breedbeeldscherm en "Normaal" voor een 4:3- of 5:4scherm, afhankelijk van de grootte van het computerscherm.

  Trackingg
  Sync.g
  Positie

  Hier kunt u het computerbeeld aanpassen als er verticale strepen in het beeld verschijnen. s pag.63
  Hier kunt u het computerbeeld aanpassen als het beeld flikkert of wazig is, of als er interferentie optreedt. s pag.63
  Hier kunt u de positie van het venster naar boven, naar beneden, naar links en naar rechts bijstellen als een deel van het beeld niet wordt
  geprojecteerd.
  (Componentvideo en HDMI kan alleen worden ingesteld als 480i/576i-signalen worden doorgegeven)
  Uit: IP-conversie wordt voor elk veld in het beeld uitgevoerd. Dit is ideaal voor het weergeven van beelden met veel beweging.
  Aan: interliniëringg (i) signalen worden geconverteerd naar progressieveg (p) signalen. Dit is ideaal voor het weergeven van stilstaande beelden.
  (Kan niet worden gebruikt wanneer een digitaal RGB-signaal wordt ontvangen.)
  Wanneer op de HDMI-ingang van de projector een dvd-speler of soortgelijk apparaat is aangesloten, wordt het videobereik van de projector
  ingesteld op basis van het videobereik van dat apparaat.
  U kunt het ingangssignaal van de Computeringangspoort gebruiken.
  Als hier "Automatisch" is geselecteerd, wordt het invoersignaal automatisch volgens het aangesloten apparaat ingesteld.
  Als de kleuren niet juist worden weergegeven bij de instelling "Automatisch", selecteer dan het signaal van het aangesloten apparaat.

  Progressiefg

  Videobereik HDMI
  (alleen EB-W6)
  Ingangssignaal • Page 47

  Lijst met functies

  Submenu
  Videosignaal
  Hoogte-breedte
  Resetten

  47

  Functie
  Als hier "Autom." is geselecteerd, worden videosignalen automatisch herkend. Als de instelling "Autom." leidt tot problemen zoals interferentie
  of het ontbreken van beeld, selecteer dan het signaal van het aangesloten apparaat.
  U kunt hier de hoogte-breedteverhoudingg voor geprojecteerde beelden instellen. s pag.27
  U kunt hier alle functies die u in het menu "Signaal" hebt ingesteld herstellen naar hun standaardwaarden, behalve voor "Ingangssignaal".
  Zie s pag.52 als u de standaardwaarden van alle menu-items wilt herstellen. • Page 48

  48

  Lijst met functies

  Instellingen-menu
  EB-W6/X6

  Submenu
  Keystone
  Autom. Keystone
  (alleen EB-W6/X6)
  Zoomen
  (alleen EB-S6)
  Toetsvergrendeling
  Helderheidsaanp.

  Volume
  Resetten

  EB-S6

  Functie
  U kunt verticale trapeziumvertekening (keystone) in beelden corrigeren. s Introductiehandleiding
  Voor automatische keystonecorrectie.
  (Kan alleen worden gebruikt wanneer "Voorkant" is geselecteerd onder "Uitgebreid" - "Projectie".)
  Stel dit in op Kortbij/Veraf.
  ("Kortbij" maakt het geprojecteerde beeldformaat kleiner, "Veraf" maakt het groter.)
  U kunt dit gebruiken om het gebruik van het bedieningspaneel van de projector te beperken. s pag.39
  U kunt hier de helderheid van de projectorlamp op een of twee manieren regelen.
  Selecteer "Laag" als de geprojecteerde beelden te helder zijn zoals bijvoorbeeld wanneer de geprojecteerde beelden in een donkere kamer of op
  een klein scherm worden geprojecteerd. Als "Laag" wordt geselecteerd, worden de hoeveelheid verbruikte elektriciteit en de bedrijfsduur van de
  projectorlamp als volgt gewijzigd, terwijl ook de ventilatorruis afneemt. Elektriciteitsverbruik: ongeveer een vermindering van 40 W, levensduur
  projectorlamp: ongeveer 1,3 keer langer
  U kunt hier het volume aanpassen.
  U kunt hier alle functies die u in het "Instellingen"-menu hebt ingesteld herstellen naar hun standaardwaarden.
  Zie s pag.52 als u de standaardwaarden van alle menu-items wilt herstellen. • Page 49

  49

  Lijst met functies

  Uitgebreid-menu

  Submenu
  Weergeven

  Gebruikerslogo
  Projectie

  Functie
  Hier kunt u instellingen vastleggen voor het venster van de projector.
  Bericht: U kunt hier instellen of u de naam van de bron wilt weergeven (Aan) of niet (Uit) als u de invoerbron wijzigt, de naam van de
  kleurmodus als u de kleurmodus wijzigt, of er een melding wordt gegeven bij geen beeldsignaal, enzovoort.
  Achtergrond weerg.*1: U kunt hier de schermstatus instellen op "Zwart", "Blauw" of "Logo" als er geen signaal wordt ontvangen.
  Opstartscherm*1: U kunt hier instellen of u het opstartscherm (het beeld dat wordt geprojecteerd als de projector wordt gestart) wilt weergeven
  (Aan) of niet (Uit).
  A/V dempen*1: Tijdens A/V Mute (dempen) kunt u het scherm dat uw wilt weergeven instellen op "Zwart", "Blauw" of "Logo".
  U kunt het gebruikerslogo dat als achtergrond en tijdens A/V dempen wordt weergegeven wijzigen. s pag.78
  Afhankelijk van de manier waarop de projector is opgesteld, kunt u een van de volgende instellingen gebruiken. s pag.70
  "Voorkant" "Voor/bovenkant" "Achterkant" "Achter/boven"
  U kunt de instelling als volgt wijzigen door de [A/V Mute]-knop op de afstandsbediening ongeveer vijf seconden ingedrukt te houden.
  "Voorkant"W"Voor/bovenkant"
  "Achterkant" W "Achter/boven" • Page 50

  Lijst met functies

  Submenu
  Bewerking

  50

  Functie
  Dir. Inschakelen: U kunt hier instellen of u Direct inschakelen wilt inschakelen (Aan) of uitschakelen (Uit).
  Als hier "Aan" is geselecteerd en de voedingskabel van de projector is aangesloten op een stopcontact, wees er dan op verdacht dat de projector
  automatisch wordt ingeschakeld als er plotseling stroomstoten optreden.
  Sluimerstand: Als deze optie is ingesteld op "Aan", wordt de projector automatisch uitgeschakeld wanneer er geen beeldsignaal binnenkomt en
  geen handelingen worden verricht.
  Tijd sluimerstand: Wanneer Sluimerstand is ingesteld op "Aan", kunt u instellen na hoeveel tijd de projector wordt uitgeschakeld (1 tot 30
  minuten).
  Timerafdekking lens: Als deze optie is ingesteld op "Aan", wordt de projector 30 minuten na het sluiten van het lensdeksel automatisch
  uitgeschakeld.
  Hoogtemodus: Stel deze optie in op "Aan" als u de projector boven de 1.500 m gaat gebruiken.
  USB Type B
  Sluit de projector met een USB-kabel op een computer aan en stel "USB Display" in op projectie van het computerbeeld. s pag.88
  Stel "Draadloze muis" in om de muisaanwijzer met de afstandsbediening te besturen. s pag.93
  Stel "Pagina omh./oml." in om een pagina hoger of lager te gaan met de afstandsbediening. s pag.92
  Link 21Lg
  U kunt instellen of u het hulpprogramma EMP Link 21L wel (Aan) of niet (Uit) wilt gebruiken. U kunt deze optie op "Aan" zetten en gebruiken
  na installatie van de USB-communicatiedriver.
  Taal
  U kunt hier de taal van meldingen instellen.
  Resetten
  U kunt hier "Weergeven*1" en "Bewerking*2" in het "Uitgebreid"-menu herstellen naar hun standaardwaarden.
  Zie s pag.52 als u de standaardwaarden van alle menu-items wilt herstellen.
  *1 Als "Gebr. logo beveil." onder "Wachtwoordbeveiliging" is ingesteld op "Aan", kunnen de instellingen voor het gebruikerslogo niet worden gewijzigd. U kunt
  wijzigingen doorvoeren nadat u "Gebr. logo beveil." op "Uit" hebt gezet. s pag.36
  *2 Dit geldt niet voor de "Hoogtemodus". • Page 51

  51

  Lijst met functies

  Informatie-menu
  Hier kunt u de status van de beeldsignalen die worden geprojecteerd en de status van de projector controleren. Welke items worden weergegeven is
  afhankelijk van het beeldsignaal dat op dat moment wordt geprojecteerd (zie onderstaande schermafdrukken).
  Signaal van computerbeeld/
  componentvideog/HDMI-beeld (alleen EB-W6)

  Submenu
  Lampuren

  Composietvideog/S-videog

  USB Display/Diavoorstelling
  (alleen EB-W6)

  Functie
  U kunt hier de opgetelde bedrijfsuren van de projectorlamp weergeven*.
  Als de lamp aan vervanging toe is, worden de tekens geel weergegeven.
  Bron
  Hier kunt u weergeven vanaf welk apparaat momenteel wordt geprojecteerd.
  Ingangssignaal
  Geeft de instelling weer van "Ingangssignaal" in het menu "Signaal" overeenkomstig de "Bron".
  Resolutie
  U kunt hier de invoerresolutie weergeven.
  Videosignaal
  Hier kunt u de inhoud weergeven van "Videosignaal" zoals die in het "Signaal"-menu is ingesteld.
  Vernieuwingssnelh.g Hier kunt u de verversingsfrequentie weergeven.
  sync.gInfo
  Hier kunt u de informatie over het beeldsignaal weergeven.
  Deze informatie kan van belang zijn als u technische ondersteuning nodig hebt.
  Status
  Dit betreft informatie over problemen die zich hebben voorgedaan met de projector.
  Deze informatie kan van belang zijn als u technische ondersteuning nodig hebt.
  * De totale gebruikstijd van de projectorlamp wordt voor de eerste 10 uur weergegeven als "0H". Na 10 uur wordt steeds één uur toegevoegd per gebruikt uur. • Page 52

  52

  Lijst met functies

  Resetten-menu

  Submenu
  Alle standaardw.
  Lampuren
  terugzetten

  Functie
  Hier kunt u alle onderdelen van alle menu’s herstellen naar hun standaardwaarden.
  De volgende onderdelen worden niet naar hun standaardwaarden hersteld: "Ingangssignaal", "Gebruikerslogo", "Lampuren" en "Taal".
  U kunt hier het totale aantal Lampuren wissen en de waarde terugzetten naar "0H". Herstel de waarde als u de projectorlamp vervangt. • Page 53

  Problemen oplossen
  In dit hoofdstuk leest u hoe u problemen kunt opsporen en hoe u ze kunt oplossen.

  De Help-knop gebruiken .................................... 54
  Problemen oplossen .......................................... 56
  • De indicatielampjes aflezen ..............................................56
  t Voedingsindicatielampje brandt rood ........................................57
  i o Indicatielampje brandt of knippert oranje .............................59

  • Als de indicatielampjes geen uitkomst bieden................60
  Problemen met het beeld ................................................................61
  Problemen bij het starten van de projectie .....................................66
  Overige problemen .........................................................................67 • Page 54

  De Help-knop gebruiken
  Als er een probleem optreedt met de projector, kunt u gebruikmaken
  van de Help-functie om het probleem op te lossen. De Help-functie
  wordt op het scherm weergegeven. Door de vragen te beantwoorden,
  kunt u de juiste instellingen aanbrengen.

  54

  B Selecteer een menu-item.

  Procedure

  A Druk op de [Help]-knop.

  Op de afstandsbediening

  Het hulpscherm wordt weergegeven.

  Op de afstandsbediening

  EB-W6
  EB-W6

  EB-X6/S6

  EB-X6/S6

  Op het bedieningspaneel

  Op het bedieningspaneel

  EB-W6/X6
  EB-W6/X6

  EB-S6

  EB-S6 • Page 55

  55

  De Help-knop gebruiken

  C Bevestig de selectie.

  q

  Op de afstandsbediening

  EB-W6

  EB-X6/S6

  Op het bedieningspaneel

  EB-W6/X6

  EB-S6

  Vragen en oplossingen worden op het onderstaande
  schermweergegeven.
  Druk op de [Help]-knop om de Help af te sluiten.

  • Als de Help geen oplossing voor het probleem biedt,
  raadpleeg dan "Problemen oplossen". s pag.56
  • De weergegeven hulpinformatie varieert per
  projectormodel. • Page 56

  Problemen oplossen

  56

  Als u een probleem hebt met de projector, controleer dan eerst de indicatielampjes op de projector en raadpleeg "De indicatielampjes aflezen"
  verderop in deze handleiding voor meer informatie.
  Als de indicatielampjes niet duidelijk aangeven wat het probleem zou kunnen zijn, raadpleeg dan "Als de indicatielampjes geen uitkomst bieden".
  s pag.60

  De indicatielampjes aflezen
  De projector is uitgerust met drie indicatielampjes die de bedrijfsstatus van de projector aangeven.
  Geeft de bedrijfsstatus weer.
  Oranje
  : Standby
  Als u op de [t]-knop drukt en de projector is in standby-modus, dan start de projectie.
  Groen (knippert) : De projector warmt op
  Het opwarmen duurt ongeveer 30 seconden. Als het opwarmen is afgerond, knippert het
  indicatielampje niet meer.
  Groen
  : De projector warmt op
  Geeft de status van de projectorlamp weer.
  Geeft de interne temperatuur van de projector weer.

  Raadpleeg de tabel op de volgende pagina voor informatie over de betekenis van de indicatielampjes en hoe u de door deze lampjes aangegeven problemen
  kunt oplossen.
  Als geen van de indicatielampjes brandt, controleer dan of de voedingskabel op de juiste manier is aangesloten en of de stroomvoorziening normaal verloopt.
  Als u de voedingskabel loskoppelt, is het mogelijk dat het t indicatielampje nog even blijft branden. Dit duidt niet op een defect. • Page 57

  57

  Problemen oplossen

  f t Voedingsindicatielampje brandt rood

  Probleem

  : Brandt
  Status
  Rood

  : Knippert:

  : Uit

  Oorzaak
  Internal Error
  (Interne fout)

  Oplossing of status
  Schakel de projector uit, haal de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact en neem contact op met uw plaatselijke
  dealer of met het dichtstbijzijnde adres in de Service- en ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson Projector

  Fan Error
  (Ventilatorfout)
  Sensor Error
  (Sensorfout)

  Schakel de projector uit, haal de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact en neem contact op met uw plaatselijke
  dealer of met het dichtstbijzijnde adres in de Service- en ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson Projector

  Rood
  Rood
  Rood

  Rood
  Rood

  Automatische irisfout Schakel de projector uit, haal de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact en neem contact op met uw plaatselijke
  dealer of met het dichtstbijzijnde adres in de Service- en ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson Projector

  Rood
  Rood
  Rood

  Rood

  High Temp Error
  (Hogetemperatuurfout)
  (oververhitting)

  De projectorlamp wordt automatisch uitgeschakeld en de projectie stopt. Wacht ongeveer vijf minuten. Na ongeveer vijf
  minuten schakelt de projector over op stand-by, controleer daarom de twee volgende punten.
  • Controleer of het luchtfilter en de luchtafvoerventilator schoon zijn en dat de projector niet tegen een muur is geplaatst.
  • Als het luchtfilter verstopt is, reinig het dan of vervang het. s pag.71, 77
  Als de fout zich blijft voordoen nadat u de bovenstaande punten heeft gecontroleerd, schakel dan de projector uit, haal de
  stekker van de voedingskabel uit het stopcontact en neem contact op met uw plaatselijke dealer of met het dichtstbijzijnde
  adres in de Service- en Ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson Projector
  Als u de projector op 1.500 m of hoger gebruikt, stel dan "Hoogtemodus" in op "Aan". s pag.50 • Page 58

  58

  Problemen oplossen
  : Brandt
  Status
  Rood
  Rood

  Oorzaak
  Lamp Error
  (Lampfout)
  Lamp Failure (Lamp
  functioneert niet)
  Lamp Cover Open
  (Lampdeksel is
  geopend)

  : Knippert:

  : Uit

  Oplossing of status
  Controleer de volgende twee punten.
  • Haal de projectorlamp uit de projector en controleer of hij gebroken is. s pag.74
  • Reinig het luchtfilter. s pag.71
  Als de projectorlamp niet gebroken is - Plaats de projectorlamp weer in de projector en schakel deze in.
  Als het probleem zich blijft voordoen - Vervang de projectorlamp door een nieuwe en schakel de projector in.
  Als het probleem zich blijft voordoen - Schakel de projector uit, haal de stekker van de voedingskabel uit het
  stopcontact en neem contact op met uw plaatselijke dealer of met het
  dichtstbijzijnde adres in de Service- en ondersteuningsgids. s Adressenlijst
  Epson Projector
  Als de projectorlamp gebroken is - Vervang de projectorlamp door een nieuwe of neem contact op met uw plaatselijke
  dealer voor advies. Als u zelf de projectorlamp vervangt, wees dan voorzichtig met de
  stukjes gebroken glas (u kunt niet meer projecteren totdat de projectorlamp is
  vervangen). s Adressenlijst Epson Projector
  Controleer of de lampdeksel en de projectorlamp goed zijn geïnstalleerd. s pag.74
  Als de lampdeksel of de projectorlamp niet goed geïnstalleerd zijn, kunt u de projectorlamp niet inschakelen.
  Als u de projector op 1.500 m of hoger gebruikt, stel dan "Hoogtemodus" in op "Aan". s pag.50 • Page 59

  59

  Problemen oplossen

  f i o Indicatielampje brandt of knippert oranje

  Waarschuwing

  : Brandt
  Status
  Rood

  : Knippert

  : Uit

  : Is afhankelijk van de status van de projector

  Oorzaak
  High Temp Warning
  (Waarschuwing voor
  hoge temperatuur)

  Oplossing of status
  (Dit is geen probleem. Als de temperatuur echter opnieuw te hoog wordt, stopt de projectie automatisch.)
  • Controleer of het luchtfilter en de luchtafvoerventilator schoon zijn en dat de projector niet tegen een muur is geplaatst.
  • Als het luchtfilter verstopt is, reinig het dan of vervang het. s pag.71, 77

  Replace Lamp
  (Projectorlamp
  vervangen)

  Vervang de projectorlamp door een nieuwe. s pag.74
  Als u de lamp blijft gebruiken nadat de vervangingsperiode is afgelopen, neemt de kans toe dat de lamp kan exploderen.
  Vervang de projectorlamp zo snel mogelijk door een nieuwe.

  Oranje

  Oranje

  q

  • Als de projector niet op de juiste manier werkt, ook al geven de indicatielampjes aan dat alles normaal functioneert, raadpleeg dan "Als de
  indicatielampjes geen uitkomst bieden". s pag.60
  • Als een indicatielampje een status weergeeft die niet in de tabellen wordt beschreven, schakel dan de projector uit, haal de stekker van de
  voedingskabel uit het stopcontact en neem contact op met uw plaatselijke dealer of met het dichtstbijzijnde adres in de Service- en
  ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson Projector • Page 60

  60

  Problemen oplossen

  Als de indicatielampjes geen uitkomst bieden
  Als een van hieronder beschreven problemen zich voordoet en de
  indicatielampjes geen oplossing bieden, raadpleeg dan de betreffende
  pagina.

  Problemen bij het starten van de projectie
  f De projector start niet s pag.66

  Overige problemen
  Problemen met het beeld
  f Geen beeld s pag.61
  De projectie start niet, het projectiegebied is geheel zwart, het
  projectiegebied is geheel blauw, enzovoort.

  f Geen bewegende beelden s pag.61
  De door de computer doorgegeven bewegende beelden worden zwart
  weergegeven en er wordt niets geprojecteerd.

  f De projectie stopt automatisch s pag.61
  f De melding "Niet ondersteund." wordt weergegeven
  s pag.62

  f De melding "Geen signaal." wordt weergegeven s pag.62
  f Vaag of onscherp beeld s pag.63
  f Interferentie of vervormd beeld s pag.63
  Er treden problemen op zoals interferentie, vervorming of zwartwitpatronen.

  f Afgevlakt (lang) of kort beeld of onjuiste verhoudingen
  s pag.64
  Slechts een deel van het beeld wordt weergegeven, of de hoogtebreedteverhouding van het beeld is onjuist, enzovoort.

  f De beeldkleuren zijn niet juist s pag.65
  Het hele beeld heeft een paarsachtige of groenachtige kleur, de beelden
  zijn zwart-wit, de kleuren zijn mat, enzovoort.
  (Computermonitoren en LCD-schermen leveren verschillende prestaties
  op het gebied van kleurenreproductie. De geprojecteerde kleuren komen
  dus mogelijk niet overeen met de kleuren op de monitor. Dit is normaal.)

  f Donker beeld s pag.65
  f Er wordt niets weergegeven op de externe monitor (alleen
  EB-X6/S6) s pag.65

  f Geen of te zwak geluid s pag.67
  f De afstandsbediening werkt niet
  s pag.67 • Page 61

  61

  Problemen oplossen

  f Problemen met het beeld
  f Geen beeld
  Controleer
  Hebt u op de [t]-knop gedrukt?
  Zijn de indicatielampjes uitgeschakeld?

  Is A/V dempen ingeschakeld?
  Is de schuifklep voor het dempen van audio en video
  gesloten?
  Zijn de instellingen in het configuratiemenu correct?
  Is het geprojecteerde beeld geheel zwart?

  Oplossing
  Druk op de [t]-knop om de projector in te schakelen.
  De voedingskabel is niet op de juiste manier aangesloten of er zijn problemen met de stroomvoorziening.
  Sluit de voedingskabel van de projector op de juiste manier aan. s Introductiehandleiding
  Controleer of het stopcontact en de voedingsbron goed werken.
  Druk op de [A/V Mute]-knop op de afstandsbediening om A/V dempen te annuleren. s pag.25
  Open de schuifklep schuifklep voor het dempen van audio en video.
  Herstel alle instellingen.
  s"Resetten" -"Alle standaardw." pag.52
  Sommige beelden die worden doorgegeven, zoals schermbeveiliging, kunnen geheel zwart zijn.

  Alleen als er computerbeelden worden
  geprojecteerd
  Is de instelling voor het beeldsignaal juist?
  Alleen als er videobeelden worden geprojecteerd

  Wijzig de instelling overeenkomstig het signaal van het aangesloten apparaat.
  s"Signaal" -"Videosignaal" pag.47

  f Geen bewegende beelden
  Controleer
  Oplossing
  Wordt het beeldsignaal van de computer op het LCD-scherm Wijzig het beeldsignaal zodat alleen externe apparaten een signaal kunnen doorgeven.
  en de monitor weergegeven?
  s Computerdocumentatie
  Alleen als er beelden van een laptopcomputer
  of een computer met ingebouwd LCD-scherm
  worden geprojecteerd

  f De projectie stopt automatisch
  Controleer
  Is "Sluimerstand" ingesteld op "Aan"?

  Oplossing
  Druk op de [t]-knop om de projector in te schakelen. Als u "Sluimerstand" niet wilt gebruiken, wijzig de
  instelling dan in "Uit". s"Uitgebreid" -"Bewerking" - "Sluimerstand" pag.50 • Page 62

  62

  Problemen oplossen
  f De melding "Niet ondersteund." wordt weergegeven
  Controleer
  Is de instelling voor het beeldsignaal juist?
  Alleen als er videobeelden worden geprojecteerd
  Komen de resolutie van het beeldsignaal en de
  verversingsfrequentie overeen met de modus?
  Alleen als er computerbeelden worden
  geprojecteerd

  Oplossing
  Wijzig de instelling overeenkomstig het signaal van het aangesloten apparaat. s"Signaal" - "Videosignaal"
  pag.46
  Raadpleeg de bij de computer geleverde documentatie voor informatie over het wijzigen van de resolutie
  van het beeldsignaal en verversingsfrequentie van de computer. s "Lijst met ondersteunde
  monitorbeeldschermen" pag.108

  f De melding "Geen signaal." wordt weergegeven
  Controleer
  Zijn de kabels op de juiste manier aangesloten?
  Is de juiste invoerpoort geselecteerd?
  Is de computer of het videoapparaat ingeschakeld?
  Worden de beeldsignalen doorgegeven naar de projector?
  Alleen als er beelden van een laptopcomputer
  of een computer met ingebouwd LCD-scherm
  worden geprojecteerd

  Oplossing
  Controleer of alle benodigde kabels goed zijn aangesloten. s Introductiehandleiding
  Druk op de [Source Search]-knop op de afstandsbediening of het bedieningspaneel om het beeld te wijzigen.
  s pag.20
  Schakel het apparaat in.
  Als de beeldsignalen alleen naar de LCD-monitor van de computer of naar de extra monitor worden
  doorgegeven, moet u de instellingen zodanig wijzigen dat het signaal zowel naar een externe bestemming als
  naar de computermonitor wordt doorgeven. Bij sommige computermodellen worden de beeldsignalen niet
  meer op de LCD-monitor of extra monitor weergegeven wanneer ze naar een extern apparaat worden
  doorgegeven. sRaadpleeg de bij de computer geleverde documentatie, onder "Signaal doorgeven aan
  externe apparatuur", "Een externe monitor aansluiten" of een vergelijkbare titel.
  Als u de externe apparatuur aansluit terwijl de projector of computer al is ingeschakeld, is het mogelijk dat
  de [Fn]-functietoets waarmee u het beeldsignaal van de computer naar een extern apparaat kunt verplaatsen,
  niet werkt. Zet de computer en de projector uit en vervolgens weer aan. • Page 63

  Problemen oplossen

  63

  f Vaag of onscherp beeld
  Controleer
  Is de scherpte juist ingesteld?
  Is de projector op de juiste afstand opgesteld?
  Is de keystonecorrectiewaarde te laag?
  Is er condensvorming op de lens?

  Oplossing
  Draai de scherpstelring om de scherpte in te stellen. s Introductiehandleiding
  Ligt de projectieafstand buiten het aanbevolen bereik?
  Stel de projector binnen het aanbevolen bereik op. s pag.81
  Verminder de projectiehoek om de keystonecorrectiewaarde te verminderen.
  Als u de projector plotseling van een koude omgeving naar een warme omgeving verplaatst, of als de
  omgevingstemperatuur plotseling verandert, kan er condensvorming op de lens optreden. Hierdoor kan het
  beeld vaag overkomen. Plaatse de projector ongeveer één uur voordat u hem wilt gebruiken in de kamer. Als
  er condensvorming op de lens optreedt, schakel de projector dan uit en wacht totdat de condens is
  verdwenen.

  f Interferentie of vervormd beeld
  Controleer
  Is de instelling voor het beeldsignaal juist?
  Alleen als er videobeelden worden geprojecteerd
  Zijn de kabels op de juiste manier aangesloten?
  Gebruikt u een verlengsnoer?

  Hebt u de juiste resolutie geselecteerd?
  Alleen als er computerbeelden worden
  geprojecteerd
  Zijn de instellingen voor "Sync.g" en "Trackingg" juist
  ingesteld?
  Alleen als er computerbeelden worden
  geprojecteerd

  Oplossing
  Wijzig de instelling overeenkomstig het signaal van het aangesloten apparaat. s"Signaal" - "Videosignaal"
  pag.47
  Controleer of alle benodigde kabels goed zijn aangesloten.
  Als u een verlengsnoer gebruikt kunnen de signalen door elektrische interferentie worden vervormd.
  Gebruik de bij de projector meegeleverde kabels om te controleren of de kabels die u gebruikt het probleem
  veroorzaken.
  Stel de computer zodanig in dat de doorgegeven signalen compatibel zijn met de projector.
  s "Lijst met ondersteunde monitorbeeldschermen" pag.108 sComputerdocumentatie
  Druk op de [Auto]-knop op de afstandsbediening of de [Enter]-knop op het bedieningspaneel om de
  instellingen automatisch te laten uitvoeren. Als de beeldinstellingen na deze automatisch instelling toch niet
  goed zijn, kunt u ze met "Sync." en "Tracking" in het configuratiemenu instellen. s"Signaal" - "Tracking",
  "Sync." pag.46 • Page 64

  64

  Problemen oplossen
  f Afgevlakt (lang) of kort beeld of onjuiste verhoudingen
  Controleer
  Wordt er een breedbeeldsignaal van de computer
  geprojecteerd?

  Oplossing
  Wijzig de instelling overeenkomstig het signaal van het aangesloten apparaat. s"Signaal" - "Resolutie"
  pag.46

  Alleen als er computerbeelden worden
  geprojecteerd
  Wordt het beeld nog steeds vergroot door E-zoom?
  Is "Positie" juist ingesteld?

  Kunnen er op de computer twee beeldschermen worden
  aangesloten?
  Alleen als er computerbeelden worden
  geprojecteerd
  Hebt u de juiste resolutie geselecteerd?
  Alleen als er computerbeelden worden
  geprojecteerd

  Druk op de [Esc]-knop op de afstandsbediening om E-Zoom te annuleren. s pag.33
  Druk op de [Auto]-knop op de afstandsbediening of de [Enter]-knop op het bedieningspaneel om de
  instellingen van het geprojecteerde computerbeeld automatisch te laten uitvoeren. Als de beeldinstellingen
  na deze automatisch instelling toch niet goed zijn, kunt u ze met "Positie" in het configuratiemenu instellen.
  Naast de beeldsignalen van de computer kunt u terwijl u projecteert ook andere signalen onder "Position"
  (Positie) in het configuratiemenu instellen. s"Signaal" - "Positie" pag.46
  Als u de instelling voor het gebruik van twee beeldschermen onder "Eigenschappen beeldscherm" in het
  configuratiescherm van de computer hebt ingeschakeld, wordt ongeveer de helft van het beeld op het
  computerscherm geprojecteerd. Als u het gehele beeld op het computerscherm wilt weergeven, schakel dan
  de instelling voor het gebruik van twee beeldschermen uit. sDocumentatie bij het videostuurprogramma
  voor de computer
  Stel de computer zodanig in dat de doorgegeven signalen compatibel zijn met de projector.
  s "Lijst met ondersteunde monitorbeeldschermen" pag.108 sComputerdocumentatie • Page 65

  65

  Problemen oplossen
  f De beeldkleuren zijn niet juist
  Controleer
  Oplossing
  Komen de instellingen van de invoersignalen overeen met de Wijzig de volgende instellingen overeenkomstig het signaal van het aangesloten apparaat.
  signalen van het aangesloten apparaat?
  Als u beelden projecteert van apparaten die zijn aangesloten op de computeringang, zie dan s"Signaal" "Ingangssignaal" pag.46
  Als u beelden projecteert van apparaten die zijn aangesloten op Video of S-Video, zie dans"Signaal" "Videosignaal" pag.47
  Is de helderheid van het beeld juist ingesteld?
  Pas de instelling voor "Helderheid" in het configuratiemenu aan. s"Beeld" - "Helderheid" pag.45
  Zijn de kabels op de juiste manier aangesloten?
  Controleer of alle benodigde kabels goed zijn aangesloten.
  Is "Contrastg" juist ingesteld?
  Pas de instelling voor "Contrast" in het configuratiescherm aan. s"Beeld" - "Contrast" pag.45
  Is de kleuraanpassing juist?
  Pas de instelling voor "Kleuraanpassing" in het configuratiescherm aan. s"Beeld" - "Kleuraanpassing"
  pag.45
  Zijn de instellingen voor kleurverzadiging en tint juist
  Pas de instelling voor "Kleurverzadiging" en "Tint" in het configuratiemenu aan. s"Beeld" ingesteld?
  "Kleurverzadiging", "Tint" pag.45
  Alleen als er videobeelden worden geprojecteerd

  f Donker beeld
  Controleer
  Zijn de helderheid van het beeld en de lichtsterkte juist
  ingesteld?
  Is "Contrastg" juist ingesteld?
  Is de projectorlamp aan vervanging toe?

  Oplossing
  Pas de instelling voor "Helderheid" en "Helderheidsaanp." in het configuratiemenu aan.
  s"Beeld" - "Helderheid" pag.45 s"Instellingen" - "Helderheidsaanp." pag.48
  Pas de instelling voor "Contrast" in het configuratiescherm aan.
  s"Beeld" - "Contrast" pag.45
  Als de projectorlamp aan vervanging toe is, wordt het beeld donkerder en de kleurkwaliteit slechter. Vervang
  in dat geval de projectorlamp door een nieuwe. s pag.73

  f Er wordt niets weergegeven op de externe monitor (alleen EB-X6/S6)
  Controleer
  Worden beelden van een andere poort dan de
  computeringang geprojecteerd?

  Oplossing
  Op een externe monitor kunnen alleen beelden van de computeringangspoort worden weergegeven.
  s pag.84 • Page 66

  Problemen oplossen

  66

  f Problemen bij het starten van de projectie
  f De projector start niet
  Controleer
  Hebt u op de [t]-knop gedrukt?
  Zijn de indicatielampjes uitgeschakeld?

  Gaan de indicatielampjes aan en uit als de voedingskabel
  wordt aangeraakt?

  Staat Toetsvergrendeling op "Voll. vergrend."?
  Is de stroomkabel onmiddellijk na Direct uitschakelen weer
  aangesloten, of is de verzekering uitgeschakeld?

  Oplossing
  Druk op de [t]-knop om de projector in te schakelen.
  De voedingskabel is niet op de juiste manier aangesloten of er zijn problemen met de stroomvoorziening.
  Sluit de voedingskabel van de projector op de juiste manier aan.
  Controleer of het stopcontact en de voedingsbron goed werken.
  Er is waarschijnlijk een los contact in de voedingskabel of de voedingskabel is defect. Sluit de
  voedingskabel opnieuw aan. Lost dit het probleem niet op, schakel dan de projector uit, haal de stekker van
  de voedingskabel uit het stopcontact en neem contact op met uw plaatselijke dealer of met het
  dichtstbijzijnde adres in de Service- en ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson Projector
  Wanneer u de [Enter]-knop op het bedieningspaneel ongeveer zeven seconden ingedrukt houdt, verschijnt er
  een melding en wordt de blokkering opgeheven. s pag.39
  Als de bewerking links is uitgevoerd indien "Dir. Inschakelen" is ingesteld op "Aan", kan het zijn dat de
  stroom niet opnieuw wordt ingeschakeld. Druk op de [t] knop om de projector weer aan te zetten. • Page 67

  67

  Problemen oplossen

  f Overige problemen
  f Geen of te zacht geluid
  Controleer
  Is de audiobron goed aangesloten?
  Is het volume ingesteld op het laagste niveau?
  Is A/V dempen ingeschakeld?
  Is de waarde voor de audiokabel "No resistance" (Geen
  weerstand)?

  Oplossing
  Controleer of de kabel is aangesloten op de audiopoort.
  Pas het volume aan zodat er geluid hoorbaar is.
  Druk op de [A/V Mute]-knop op de afstandsbediening om A/V dempen te annuleren. s pag.25
  Als u een reguliere audiokabel gebruikt, controleer dan of er "No resistance" (Geen weerstand) op is
  aangegeven.

  f De afstandsbediening werkt niet
  Controleer
  Wijst de LED van de afstandsbediening naar de
  afstandsbedieningsontvanger op de projector als deze wordt
  bediend?
  Is de afstandsbediening te ver van de projector verwijderd?
  Schijnt er rechtstreeks zonlicht of vel licht van tl-lampen op
  de afstandsbedieningsontvanger?
  Zijn de batterijen leeg of verkeerd geplaatst?
  Is de knop op de afstandsbediening langer dan 30seconden
  ingedrukt?

  Oplossing
  Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningsontvanger.
  De hoek waaronder u de afstandsbediening horizontaal moet houden is ongeveer 30° graden horizontaal, en
  verticaal ongeveer 15° graden.
  De afstandsbediening heeft een bereik van ongeveer 6 meter.
  Plaats de projector op een locatie waar geen vel licht op de afstandsbedieningsontvanger schijnt.
  Controleer of de batterijen op de juiste manier zijn geplaatst of vervang de batterijen indien nodig.
  s pag.72
  Als een van de knoppen op de afstandsbediening langer dan 30 seconden wordt ingedrukt, stuurt de
  afstandsbediening geen signalen meer (sleep mode van afstandsbediening). Als de knop wordt losgelaten,
  wordt de normale bediening op de afstandsbediening hervat. Hiermee wordt de Sluimerstand geactiveerd.
  Zo wordt voorkomen dat de batterijen per ongeluk leeglopen als de knoppen op de afstandsbediening per
  ongeluk worden ingedrukt, bijvoorbeeld als de afstandsbediening in een tas wordt bewaard of als er een
  object op wordt geplaatst. • Page 68

  Appendices
  In dit hoofdstuk vindt u informatie over de onderhoudsprocedures waarmee uw projector gedurende een lange
  periode de beste prestaties zal leveren.

  Installatiemethoden ............................................ 70
  Reiniging ............................................................. 71
  • Het oppervlak van de projector reinigen ........................71
  • De lens reinigen .................................................................71
  • Het luchtfilter en de luchttoevoerventilator reinigen ....71

  Verbruiksmateriaal vervangen .......................... 72
  • De batterijen van de afstandsbediening vervangen .......72
  • De lamp vervangen............................................................73
  Vervangingsperiode projectorlamp ................................................73
  Procedure voor het vervangen van de projectorlamp.....................74
  De bedrijfstijd van de lamp herstellen............................................76

  • Het luchtfilter vervangen..................................................77
  Vervangingsperiode luchtfilter.......................................................77
  Procedure voor het vervangen van het luchtfilter ..........................77

  USB-apparaat aansluiten en uitnemen
  (alleen EB-W6) .....................................................85
  • USB-apparaat aansluiten................................................. 85
  • De indicatielampjes aflezen ............................................. 85
  • USB-apparaat uitnemen .................................................. 85

  SD-kaart insteken en uitnemen
  (alleen EB-W6) .....................................................86
  • Insteken van een SD-kaart.............................................. 86
  • SD-kaartlampje aflezen ................................................... 86
  • Uitnemen van een SD-kaart............................................. 87

  Projecteren via een USB-kabel
  (USB Display) ......................................................88

  Een gebruikerslogo opslaan.............................. 78

  • Sluit als volgt aan (voor EB-W6)..................................... 88
  • Sluit als volgt aan (voor EB-X6/S6) ................................ 89

  Beeldschermgrootte en afstand ........................ 81

  De eerste keer aansluiten ............................................................... 90
  Vanaf de tweede keer..................................................................... 91

  • EB-W6 ................................................................................81
  • EB-X6 .................................................................................82
  • EB-S6..................................................................................83

  Op externe apparatuur aansluiten .................... 84
  • Op een externe monitor aansluiten
  (alleen EB-X6/S6) ..............................................................84

  USB-kabel aansluiten .........................................92
  • Pagina omhoog/omlaag met de afstandsbediening........ 92
  • Muisaanwijzer met de afstandsbediening besturen
  (draadloze muisfunctie) ................................................... 93
  Draadloze muisbediening (alleen EB-W6) .................................... 94
  Draadloze muisbediening (alleen EB-X6/S6)................................ 95 • Page 69

  Diashow gebruiken (alleen EB-W6)................... 96
  • Beeldbestanden die in een diashow kunnen worden
  geprojecteerd .....................................................................96
  • Basisbediening voor diashow ...........................................96
  Diashow starten ..............................................................................96
  Diashow afsluiten ...........................................................................97
  Bladerscherm diashow ...................................................................97
  Afzonderlijke afbeeldingen afspelen..............................................99
  Diashow uitvoeren........................................................................100
  Afbeeldingen draaien ...................................................................101

  • Weergave van beeldbestanden en diashow instellen....101

  Optionele accessoires en
  verbruiksmateriaal ............................................ 103
  Optionele accessoires ...................................................................103
  Verbruiksmateriaal .......................................................................103

  Woordenlijst ...................................................... 104
  ESC/VP21-commando's ................................... 106
  • Lijst met commando's.....................................................106
  • Kabelindelingen...............................................................106
  USB-aansluiting ...........................................................................106

  • USB-aansluiting instellen ...............................................107

  Lijst met ondersteunde
  monitorbeeldschermen ....................................108
  • EB-W6 ............................................................................. 108
  Computerbeelden (analoge RGB)................................................ 108
  Componentvideo .......................................................................... 109
  Composietvideo/S-video.............................................................. 109
  Ingangssignaal vanuit HDMI-ingangspoort................................. 110

  • EB-X6 .............................................................................. 111
  Computerbeelden (analoge RGB)................................................ 111
  Componentvideo .......................................................................... 112
  Composietvideo/S-video.............................................................. 112

  • EB-S6 ............................................................................... 113
  Computerbeelden (analoge RGB)................................................ 113
  Componentvideo .......................................................................... 114
  Composietvideo/S-video.............................................................. 114

  Technische gegevens.......................................115
  • Technische gegevens....................................................... 115
  • Systeemeisen voor de meegeleverde software .............. 117

  Afmetingen ........................................................118
  Index...................................................................119 • Page 70

  Installatiemethoden
  De projector ondersteunt vier verschillende projectiemethoden.
  Gebruik de juiste methode voor uw omstandigheden.

  Waarschuwing
  • Als u de projector aan het plafond wilt ophangen (met
  ophangbeugel), dan moet u de projector op een speciale manier
  monteren. Als u de projector niet goed monteert, kan hij naar
  beneden vallen en letsel veroorzaken.
  • Als u tape plakt op de schroeven waarmee de ophangbeugel aan
  het plafond is bevestigd om te voorkomen dat deze losraken, of als
  u bijvoorbeeld smeermiddel of olie op de projector aanbrengt, kan
  de behuizing van de projector breken waardoor deze uit de
  ophangbeugel kan vallen. Hierdoor kan iemand die zich onder de
  ophangbeugel bevindt, ernstig gewond raken en kan de projector
  worden beschadigd.
  Als u de ophangbeugel monteert of afstelt, gebruik dan geen tape
  om te voorkomen dat de schroeven los gaan zitten en gebruik geen
  olie, smeermiddel of iets dergelijks.

  Let op
  Zet de projector bij gebruik niet op zijn kant. Dit kan tot defecten
  leiden.
  • Beelden projecteren met
  projector voor het scherm.
  (Projectie aan voorzijde)

  • Beelden projecteren met
  projector achter een
  doorzichtig scherm. (Projectie
  aan achterzijde)

  70

  • Hang de projector aan het
  plafond op en projecteer de
  beelden door de projector voor
  het scherm te plaatsen.
  (Projectie aan voorzijde/
  plafond)

  q

  • Hang de projector aan het
  plafond op en projecteer de
  beelden door de projector
  achter een doorzichtig scherm
  te plaatsen. (Projectie aan
  achterzijde/plafond)

  • Als u de projector aan het plafond wilt ophangen, hebt u
  de optionele plafondbeugel nodig. s pag.103
  • U kunt de instelling als volgt wijzigen door de [A/V Mute]knop op de afstandsbediening ongeveer vijf seconden
  ingedrukt te houden.
  "Voorkant"W"Voor/bovenkant"
  Stel "Achterkant" of "Achter/boven" in vanuit het
  configuratiemenu. s pag.49 • Page 71

  Reiniging
  U moet de projector reinigen als deze vies wordt of als de kwaliteit van
  de geprojecteerde beelden minder begint te worden.

  Het oppervlak van de projector reinigen
  U reinigt het oppervlak van de projector door dit met een zachte doek
  zachtjes schoon te vegen.
  Als de projector erg smerig is, gebruik dan een doek met water en een
  klein beetje normaal schoonmaakmiddel, wring de doek vervolgens goed
  uit een veeg het oppervlak van de projector schoon.

  71
  "De projector is oververhit. Controleer of niets de luchtventilator
  blokkeert, en reinig of vervang het luchtfilter." s "Procedure voor het
  vervangen van het luchtfilter" pag.77

  Let op
  Als er stof op het luchtfilter zit, kan dit ervoor zorgen dat de interne
  temperatuur van de projector oploopt. Dit kan leiden tot problemen
  met de bediening en kan de levensduur van de optische motor
  verkorten. Reinig het luchtfilter onmiddellijk als de volgende
  melding wordt weergegeven.

  Let op
  Gebruik geen vluchtige substanties zoals was, alcohol of verdunner
  voor het reinigen van het oppervlak van de projector. Het materiaal
  van de behuizing kan beschadigd of verkleurd raken.

  De lens reinigen
  Gebruik een glasreinigingsdoek (verkrijgbaar bij speciaalzaken) om de
  lens voorzichtig schoon te vegen.

  Let op
  De lens kan gemakkelijk beschadigd raken; behandel hem daarom
  niet met harde materialen en stel hem niet bloot aan schokken.

  Het luchtfilter en de luchttoevoerventilator reinigen
  Reinig het luchtfilter en de luchttoevoerventilator als de volgende melding
  wordt weergegeven.

  q

  • Als een melding vaak wordt weergegeven, zelfs na
  reiniging, moet u het luchtfilter vervangen. Vervang het
  luchtfilter. s pag.77
  • Het is verstandig deze onderdelen minimaal een keer per
  kwartaal te reinigen. Reinig ze vaker als u de projector in
  een zeer stoffige omgeving gebruikt. • Page 72

  Verbruiksmateriaal vervangen

  72

  Hier vindt u informatie over het vervangen van de batterijen van de
  afstandsbediening, de projectorlamp en het luchtfilter.

  B Vervang de oude batterijen door nieuwe.
  Let op

  De batterijen van de afstandsbediening vervangen
  Als de afstandsbediening niet meer snel reageert of als de
  afstandsbediening niet meer werkt nadat deze enige tijd niet meer is
  gebruikt, betekent dit waarschijnlijk dat de batterijen leeg zijn. Vervang
  in dat geval de batterijen. Houd twee extra AA-batterijen van het type
  alkaline of mangaan paraat voor gebruik. U kunt uitsluitend droge
  alkaline- of mangaanbatterijen van AA-formaat gebruiken.

  Plaats de batterijen aan de hand van de plus- (+) en mintekens (-) in
  de batterijhouder.

  Let op
  Zorg dat u de Veiligheidsvoorschriften/Service- en
  ondersteuningsgids leest voordat u de batterijen vervangt.
  s Veiligheidsvoorschriften
  EB-W6

  Procedure

  A Verwijder de batterijklep.

  Houd het haakje van het batterijcompartiment ingedrukt en til de
  klep omhoog.
  Haakje
  EB-X6/S6

  Haakje

  EB-W6

  EB-X6/S6 • Page 73

  73

  Verbruiksmateriaal vervangen

  C Zet de batterijklep terug.

  • Het indicatielampje van de projectorlamp oranje knippert.

  Druk de klep goed aan tot hij vastklikt.

  Knippert oranje

  EB-W6

  EB-X6/S6

  De lamp vervangen
  De afbeelding betreft de EB-W6.

  f Vervangingsperiode projectorlamp
  U moet de projectorlamp vervangen als:
  • De melding "Vervang de lamp." wordt weergegeven.

  Een melding wordt weergegeven.

  • Het geprojecteerde beeld donkerder wordt of in kwaliteit afneemt. • Page 74

  74

  Verbruiksmateriaal vervangen

  f Procedure voor het vervangen van de projectorlamp

  Let op
  • Om te waarborgen dat de oorspronkelijke helderheid en kwaliteit
  van de geprojecteerde beelden behouden blijft, verschijnt na een
  bepaalde periode automatisch de melding dat de projectorlamp
  vervangen moet worden. s "Helderheidsaanp." pag.48
  - Bij continu gebruik met veel helderheid: na ongeveer 2.900 uur
  - Bij continu gebruik met weinig helderheid: na ongeveer 3.900
  uur
  • Als u de lamp blijft gebruiken nadat de vervangingsperiode is
  afgelopen, neemt de kans toe dat de lamp kan exploderen. Als de
  melding dat de projectorlamp moet worden vervangen verschijnt,
  vervang de projectorlamp dan zo snel mogelijk door een nieuwe,
  zelfs als de projectorlamp nog gewoon werkt.
  • Afhankelijk van de kenmerken van de projectorlamp en de manier
  waarop hij is gebruikt, kan het gebeuren dat de projectorlamp
  donkerder wordt of niet meer werkt voordat de melding over de
  vervanging verschijnt. Zorg ervoor dat u altijd een extra
  projectorlamp achter de hand hebt voor noodgevallen.

  Waarschuwing
  Als u de projectorlamp vervangt omdat hij niet meer brandt, dan is
  de projectorlamp mogelijk gebroken.
  Als u de projectorlamp van een aan het plafond opgehangen
  projector moet vervangen, ga er dan altijd van uit dat de lamp is
  gebroken en ga naast en niet onder de lampdeksel staan. Verwijder
  de lampdeksel voorzichtig. Er kunnen kleine stukjes glas naar
  beneden vallen als de lampdeksel wordt geopend. Als u stukjes glas
  in uw ogen of mond krijgt, bel dan onmiddellijk uw dokter.

  Let op
  Wacht totdat de projectorlamp voldoende is afgekoeld voordat u de
  lampdeksel verwijdert. Als de lamp nog heet is, kunt u
  brandwonden of andere verwondingen oplopen. Nadat de projector
  is uitgeschakeld, duurt het ongeveer een uur totdat de
  projectorlamp voldoende is afgekoeld. • Page 75

  75

  Verbruiksmateriaal vervangen

  Procedure

  u de projector hebt uitgeschakeld en het
  A Als
  bevestigingssignaal twee keer heeft gepiept,

  de twee bevestigingsschroeven van de lamp
  C Draai
  los.

  koppelt u de voedingskabel los.
  totdat de projectorlamp is afgekoeld en
  B Wacht
  verwijder vervolgens de lampdeksel.
  Draai de bevestigingsschroeven van de lampdeksel met de bij de
  nieuwe projectorlamp meegeleverde schroevendraaier of een
  kruiskopschroevendraaier los. Schuif de lampdeksel vervolgens
  recht naar voren en til hem op om hem te verwijderen.

  D Verwijder de oude projectorlamp.

  Als de lamp is gebroken, vervang de lamp dan door een nieuwe of
  neem contact op met u plaatselijke dealer voor advies.
  s Adressenlijst Epson Projector • Page 76

  76

  Verbruiksmateriaal vervangen

  E Installeer de nieuwe lamp.

  Breng de nieuwe projectorlamp in de juiste richting langs de
  geleiderail op zijn plaats aan en druk de lamp dan goed naar
  beneden (de plaats waar u moet drukken is aangegeven met
  "PUSH"). Als de projectorlamp helemaal in de projector is
  ingebracht, draait u de twee schroeven vast.

  F Plaats de projectorlamp opnieuw.

  Let op
  • Controleer of u de lamp goed hebt geïnstalleerd. Als de
  lampdeksel wordt verwijderd, wordt de projectorlamp uit
  veiligheidsoverwegingen automatisch uitgeschakeld. Als de
  lampdeksel of de projectorlamp niet goed zijn geïnstalleerd, kunt
  u de lamp niet inschakelen.
  • Dit product bevat een component dat kwik (Hg) bevat. Informeer
  u over de lokale wetgeving m.b.t. weggooien of recycling. Gooi de
  projectorlamp niet bij het normale huisvuil.

  f De bedrijfstijd van de lamp herstellen
  De projector houdt bij hoe lang de projectorlamp is ingeschakeld en een
  melding en indicatielampje vertellen u wanneer u de projectorlamp moet
  vervangen. Herstel de lamptijd in het configuratiemenu nadat u de
  projectorlamp hebt vervangen. s pag.52

  q

  Herstel de bedrijfstijd van de projectorlamp pas nadat u de
  projectorlamp hebt vervangen. Anders wordt de
  vervanginsgsperiode van de projectorlamp niet goed
  aangegeven. • Page 77

  77

  Verbruiksmateriaal vervangen

  Het luchtfilter vervangen

  C Installeer het nieuwe luchtfilter.

  Schuif het luchtfilter van buitenaf in de projector en druk het aan
  tot het vastklikt.

  f Vervangingsperiode luchtfilter
  U moet het luchtfilter vervangen als:
  • Het luchtfilter is gescheurd.
  • Het bericht wordt weergegeven ook al is het luchtfilter gereinigd.

  f Procedure voor het vervangen van het luchtfilter
  Het luchtfilter kan ook worden vervangen als de projector aan het plafond
  is bevestigd.
  Procedure

  u de projector hebt uitgeschakeld en het
  A Als
  bevestigingssignaal twee keer heeft gepiept,
  koppelt u de voedingskabel los.

  B Verwijder het luchtfilter.

  Plaats uw vinger in de uitsparing van het luchtfilter en schuif het
  naar voren om het te verwijderen.

  q

  Gooi gebruikte luchtfilters overeenkomstig de lokale
  regelgeving weg.
  Kwaliteit van het materiaal dat is gebruikt voor het frame:
  polycarbonaat, ABS-hars
  Kwaliteit van het materiaal dat is gebruikt voor het
  filtergedeelte: polyurethaan • Page 78

  Een gebruikerslogo opslaan
  U kunt het beeld dat momenteel wordt geprojecteerd als
  gebruikerslogo opslaan.

  q

  78

  "Uitgebreid" - "Gebruikerslogo" in het
  B Selecteer
  configuratiemenu.
  EB-W6 s pag.42
  EB-X6 s pag.43
  EB-S6 s pag.44
  In de infobalk onder het menu ziet u welke knoppen u kunt
  gebruiken en waar ze voor dienen.

  Bij het vastleggen van een gebruikerslogo wordt het huidige
  logo gewist en wordt de standaardinstelling niet hersteld.

  Procedure

  het beeld dat u als gebruikerslogo wilt
  A Projecteer
  gebruiken en druk vervolgens op de [Menu]-knop.
  Op de afstandsbediening

  q
  EB-W6

  EB-X6/S6

  Op het bedieningspaneel

  EB-W6/X6

  EB-S6

  • Als "Gebr. logo beveil." onder "Wachtwoordbeveiliging"
  is ingesteld op "Aan", wordt er een melding weergegeven
  en kan het gebruikerslogo niet worden gewijzigd. U kunt
  wijzigingen doorvoeren nadat u "Gebr. logo beveil." op
  "Uit" hebt gezet. s pag.36
  • Als "Gebruikerslogo" is geselecteerd terwijl Keystone, EZoom of Hoogte-breedte wordt uitgevoerd, wordt de
  momenteel uitgevoerde functie geannuleerd. • Page 79

  79

  Een gebruikerslogo opslaan

  "Dit beeld kiezen als gebruikerslogo?" wordt
  C Als
  weergegeven, selecteer dan "Ja".

  q

  Op het bedieningspaneel

  Als u op de [Enter]-knop op de afstandsbediening of het
  bedieningspaneel drukt, is het mogelijk dat de
  beeldschermgrootte verandert overeenkomstig de resolutie
  van het beeldsignaal.

  het kader om het deel van het beeld dat u
  D Verplaats
  als gebruikerslogo wilt gebruiken, te selecteren.

  EB-W6/X6

  q

  EB-S6

  U kunt een beeld opslaan met een afmeting van 400 ^ 300
  beeldpunten.

  "Dit beeld kiezen?" wordt weergegeven,
  E Als
  selecteer dan "Ja".
  de zoomfactor in het instellingsvenster
  F Selecteer
  voor zoom.
  Op de afstandsbediening

  EB-W6

  EB-X6/S6 • Page 80

  Een gebruikerslogo opslaan

  de melding "Dit beeld opslaan als
  G Als
  gebruikerslogo?" wordt weergegeven, selecteer dan
  "Ja".
  Het beeld wordt opgeslagen. Nadat het beeld is opgeslagen, wordt
  de melding "Voltooid" weergegeven.

  q

  Het opslaan van het gebruikerslogo neemt ongeveer 15
  seconden in beslag. Gebruik de projector of andere
  aangesloten apparatuur niet terwijl het beeld wordt
  opgeslagen. Dit kan tot defecten leiden.

  80 • Page 81

  Beeldschermgrootte en afstand

  81

  Raadpleeg onderstaande tabel voor de beste positie voor de projector. De waarden zijn slechts indicaties.

  EB-W6

  16:10 Schermgrootte

  Eenheid: cm
  Projectieafstand U
  V
  Kortste (Breed) tot

  4:3 Schermgrootte

  Eenheid: cm
  Projectieafstand U
  V
  Kortste (Breed) tot

  16:9 Schermgrootte

  Eenheid: cm
  Projectieafstand U
  V
  Kortste (Breed) tot

  30"

  65 ^ 40

  langste (Tele)
  94 tot 113

  0

  30"

  61 ^ 46

  langste (Tele)
  106 tot 129

  0

  30"

  66 ^ 37

  langste (Tele)
  96 tot 116

  40"

  86 ^ 54

  126 tot 152

  0

  40"

  81 ^ 61

  143 tot 173

  0

  40"

  89 ^ 50

  130 tot 156

  +3

  50"

  110 ^ 67

  158 tot 191

  0

  50"

  100 ^ 76

  180 tot 217

  0

  50"

  110 ^ 62

  163 tot 196

  +3

  60"

  130 ^ 81

  191 tot 230

  0

  60"

  120 ^ 91

  216 tot 260

  0

  60"

  130 ^ 75

  196 tot 236

  +4

  80"

  170 ^ 110

  255 tot 307

  0

  70"

  140 ^ 110

  253 tot 304

  0

  70"

  150 ^ 87

  229 tot 276

  +5

  100"

  220 ^ 130

  320 tot 385

  0

  80"

  160 ^ 120

  290 tot 348

  0

  80"

  180 ^ 100

  263 tot 316

  +6

  120"

  260 ^ 160

  385 tot 463

  0

  100"

  200 ^ 150

  363 tot 436

  0

  100"

  220 ^ 120

  329 tot 396

  +7

  150"

  320 ^ 200

  482 tot 579

  0

  150"

  300 ^ 230

  546 tot 656

  0

  150"

  330 ^ 190

  495 tot 596

  +10

  200"

  430 ^ 270

  644 tot 774

  0

  200"

  410 ^ 300

  729 tot 876

  0

  200"

  440 ^ 250

  662 tot 795

  +14

  250"

  540 ^ 340

  806 tot 968

  0

  235"

  480 ^ 360

  857 tot 1030

  0

  260"

  580 ^ 320

  861 tot 1035

  +18

  +2

  Lensmidden
  Scherm

  90°
  Scherm

  90°

  Lensmidden

  is de afstand van het midden van
  de lens tot de onderkant van het
  scherm (bovenkant van het scherm
  bij montage aan het plafond). • Page 82

  82

  Beeldschermgrootte en afstand

  EB-X6
  Eenheid: cm
  Projectieafstand
  4:3 Schermgrootte

  Eenheid: cm

  U

  Projectieafstand

  Kortste (Breed) tot
  langste (Tele)

  V

  16:9 Schermgrootte

  U

  Kortste (Breed) tot
  langste (Tele)

  V

  30"

  61 ^ 46

  84 tot 101

  -5

  30"

  66 ^ 37

  91 tot 110

  +1

  40"

  81 ^ 61

  113 tot 136

  -6

  40"

  89 ^ 50

  123 tot 148

  +1

  50"

  100 ^ 76

  142 tot 171

  -8

  50"

  110 ^ 62

  155 tot 186

  +2

  60"

  120 ^ 91

  171 tot 206

  -10

  60"

  130 ^ 75

  186 tot 224

  +2

  80"

  160 ^ 120

  229 tot 275

  -13

  80"

  180 ^ 100

  249 tot 300

  +3

  100"

  200 ^ 150

  287 tot 345

  -16

  100"

  220 ^ 120

  313 tot 376

  +3

  150"

  300 ^ 230

  432 tot 519

  -24

  150"

  330 ^ 190

  471 tot 566

  +5

  200"

  410 ^ 300

  577 tot 693

  -32

  200"

  440 ^ 250

  629 tot 755

  +7

  250"

  510 ^ 380

  722 tot 867

  -40

  250"

  550 ^ 310

  787 tot 945

  +9

  300"

  610 ^ 460

  867 tot 1041

  -48

  275"

  610 ^ 340

  866 tot 1040

  +10

  Lensmidden
  Scherm

  90°
  Scherm

  90°

  Lensmidden

  is de afstand van het midden van
  de lens tot de onderkant van het
  scherm (bovenkant van het scherm
  bij montage aan het plafond). • Page 83

  83

  Beeldschermgrootte en afstand

  EB-S6
  Eenheid: cm
  Projectieafstand
  4:3 Schermgrootte

  U

  Kortste (Breed) tot
  langste (Tele)

  Eenheid: cm

  V
  Kortste (Breed) tot
  langste (Tele)

  Projectieafstand
  16:9 Schermgrootte

  U

  V

  Kortste (Breed) tot
  langste (Tele)

  Kortste (Breed) tot
  langste (Tele)

  30"

  61 ^ 46

  87 tot 119

  -4 tot +2

  30"

  66 ^ 37

  95 tot 130

  +2 tot +9

  50"

  100 ^ 76

  147 tot 200

  -7 tot +4

  50"

  110 ^ 62

  161 tot 218

  +3 tot +14

  60"

  120 ^ 91

  177 tot 240

  -9 tot +4

  60"

  130 ^ 75

  193 tot 262

  +3 tot +17

  70"

  140 ^ 110

  207 tot 281

  -10 tot +5

  70"

  150 ^ 87

  226 tot 306

  +4 tot +20

  80"

  160 ^ 120

  237 tot 321

  -11 tot +6

  80"

  180 ^ 100

  259 tot 350

  +4 tot +23

  100"

  200 ^ 150

  297 tot 402

  -14 tot +7

  100"

  220 ^ 120

  324 tot 438

  +5 tot +29

  150"

  300 ^ 230

  447 tot 605

  -22 tot +11

  150"

  330 ^ 190

  487 tot 659

  +8 tot +43

  200"

  410 ^ 300

  597 tot 807

  -29 tot +15

  200"

  440 ^ 250

  651 tot 880

  +10 tot +57

  300"

  610 ^ 460

  897

  -43

  300"

  660 ^ 370

  978

  +15

  350"

  710 ^ 530

  1047

  -50

  320"

  710 ^ 400

  1043

  +16

  Lensmidden
  Scherm

  90°
  Scherm

  90°

  Lensmidden

  is de afstand van het midden van
  de lens tot de onderkant van het
  scherm (bovenkant van het scherm
  bij montage aan het plafond). • Page 84

  Op externe apparatuur aansluiten
  Op een externe monitor aansluiten (alleen EB-X6/S6)
  Computerbeelden die via de computeringang worden ingevoerd, kunnen
  tegelijkertijd op een externe monitor en het scherm worden weergegeven
  indien aangesloten op de projector. Dit betekent dat u de geprojecteerd
  beelden kunt controleren op een externe monitor tijdens het geven van
  presentaties, zelfs als u het scherm niet kunt zien.
  Sluit de externe monitor aan met de kabel die is geleverd bij de monitor.

  Monitorpoort

  Kabel geleverd bij de
  monitor
  Naar monitor-uitgangspoort

  q

  • Componentvideosignalen en -beelden van apparaten die
  op de videopoort en S-videopoort zijn aangesloten, kunnen
  niet worden uitgevoerd naar een externe monitor.
  • De instellingen voor Keystone, het configuratie- en
  helpscherm, enzovoort kunnen niet worden uitgevoerd
  naar een externe monitor.

  84 • Page 85

  USB-apparaat aansluiten en uitnemen (alleen EB-W6)
  U kunt een met USB 2.0 of 1.1 compatibele digitale camera, harde
  schijf of USB-geheugen aansluiten. Het is mogelijk om bestanden met
  afbeeldingen vanaf een aangesloten digitale camera of USBopslagapparaat als dia show te projecteren. s pag.96

  USB-apparaat aansluiten
  In dit gedeelte wordt de aansluiting van USB-apparaten uitgelegd met de
  digitale camera als voorbeeld.
  Gebruik een USB-kabel volgens de specificaties of een kabel die bij de
  camera is geleverd.

  q

  Gebruik een USB-kabel met een lengte van maximaal 3
  meter. Is de kabel langer dan 3 meter, dan werkt de dia show
  mogelijk niet normaal.

  85

  Let op
  • Normale werking is niet mogelijk bij gebruik van een USB-hub.
  Sluit de projector direct op een digitale camera of USBopslagapparaat aan.
  • Zorg dat u bij het aansluiten van een USB-compatibele harde
  schijf de bijbehorende netadapter van de schijf gebruikt.

  De indicatielampjes aflezen
  De kleuren van een brandend USB-lampje duiden op de volgende status
  van het op de projector aangesloten USB-apparaat.
  : Brandt
  Indicatielampjes
  (oranje)
  (groen)

  : Uit

  Status
  Er is een USB-apparaat aangesloten.
  Er wordt een dia show afgespeeld van afbeeldingen
  op het aangesloten apparaat.
  Er is geen USB-apparaat aangesloten.

  USB-apparaat uitnemen
  Wanneer u klaar bent met projecteren, gebruikt u de volgende procedure
  om USB-apparaten uit de projector te nemen.
  Procedure

  USB-kabel
  Naar
  USB-poort van digitale camera

  Naar USB-poort
  (Type A)

  A Schakel de digitale camera of het USB-apparaat uit.
  het uit de USB-poort (Type A) van de
  B Neem
  projector. • Page 86

  SD-kaart insteken en uitnemen (alleen EB-W6)
  U kunt afbeeldingen vanaf een ingebrachte SD-kaart of SDHC (SD
  High Capacity)-kaart projecteren in Dia show. s pag.96
  We noemen ze hierna SD-kaarten.
  Hieronder vindt u uitleg over het insteken en uitnemen van SDkaarten.

  Insteken van een SD-kaart
  Let op
  Steek een SD-kaart in de goede richting in. Het inbrengen van een
  kaart in de verkeerde richting kan storingen of schade veroorzaken.
  Procedure

  Steek de SD-kaart in de kaartsleuf met de voorkant aan de
  bovenzijde.
  Druk de kaart goed aan zover als mogelijk.

  SD-kaart
  (in de winkel verkrijgbaar)

  86

  SD-kaartlampje aflezen
  De toegangsstatus van de SD-kaart wordt aangegeven met een brandend
  of knipperend lampje.
  : Knippert
  Lampje

  : Brandt

  Status
  Er worden gegevens van de SD-kaart gelezen.
  De SD-kaart is stand-by.
  De SD-kaart wordt niet gebruikt.

  : Uit • Page 87

  SD-kaart insteken en uitnemen (alleen EB-W6)

  Uitnemen van een SD-kaart
  Let op
  Neem de kaart niet uit terwijl het toegangslampje knippert. U zou
  de kaart of de projector kunnen beschadigen.
  Procedure

  A Druk licht op de SD-kaart.
  De SD-kaart wordt uitgeworpen.

  SD-kaartlampje

  B Pak de SD-kaart en trek hem recht naar buiten.

  87 • Page 88

  Projecteren via een USB-kabel (USB Display)
  De projector kan computerbeelden projecteren wanneer deze met de
  meegeleverde USB-kabel op een Windows-computer wordt aangesloten.
  Deze functie heet USB Display. Computerbeelden worden snel
  geprojecteerd door simpelweg een USB-kabel aan te sluiten.

  88

  Let op
  Gebruik geen USB-hub voor de aansluiting: sluit de projector
  rechtstreeks op de computer aan.

  Sluit als volgt aan (voor EB-W6)
  Procedure

  Schakel de computer in.

  Sluit de meegeleverde USB-kabel aan.
  Sluit ook een audiokabel (in de winkel verkrijgbaar) aan als u
  geluid via de luidspreker van de projector wilt weergeven.
  s "De eerste keer aansluiten" pag.90
  s "Vanaf de tweede keer" pag.91
  Open de schuifklep schuifklep voor het dempen van
  audio en video.

  Schakel de
  projector in.

  Sluit de (meegeleverde) voedingskabel aan.

  Piep!
  Op het
  bedieningspaneel

  Op de
  afstandsbediening • Page 89

  89

  Projecteren via een USB-kabel (USB Display)

  Sluit als volgt aan (voor EB-X6/S6)
  Procedure

  Schakel de computer in.

  Sluit de meegeleverde USB-kabel aan.
  Sluit ook een audiokabel (in de winkel verkrijgbaar) aan als u
  geluid via de luidspreker van de projector wilt weergeven.
  s "De eerste keer aansluiten" pag.90
  s "Vanaf de tweede keer" pag.91
  Open de schuifklep schuifklep voor het dempen van audio
  en video.

  Schakel de projector in.
  Piep!
  Op het bedieningspaneel

  Sluit de (meegeleverde)
  voedingskabel aan.
  EB-X6

  EB-S6

  Op de
  afstandsbediening • Page 90

  90

  Projecteren via een USB-kabel (USB Display)

  f De eerste keer aansluiten
  Als u Windows 2000 gebruikt, dubbelklik dan op "Deze computer" "EPSON_PJ_UD" - "EMP_UDSE.EXE", op uw computer.

  C Het computerbeeld wordt geprojecteerd.

  Het kan een ogenblik duren voordat het beeld van de computer
  wordt geprojecteerd. Zolang u geen beeld ziet, moet u de
  apparatuur gewoon laten staan en afwachten; maak de USB-kabel
  niet los en zet de projector niet uit.

  installatie van de driver wordt automatisch
  A De
  gestart.

  Wanneer u een computer met Windows 2000 gebruikt met de
  rechten van een gewone gebruiker, wordt mogelijk een Windowsfoutmelding weergegeven en lukt de installatie niet. Werk Windows
  in dat geval bij met de nieuwste updates en sluit nogmaals aan.
  Neem contact op met het dichtstbijzijnde adres in de Service- en
  Ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson Projector

  B Selecteer "Akkoord".

  U kunt USB Display niet uitvoeren als de driver niet is
  geïnstalleerd. Vergeet niet "Akkoord" te selecteren. Klik op "Niet
  akkoord" als u de installatie wilt annuleren.

  q

  • Indien geen beelden worden geprojecteerd, klikt u op
  "Alle programma's" - "EPSON Projector" - "EPSON
  USB Display" - "EPSON USB Display Vx.x".
  • Als niet automatisch wordt geïnstalleerd, dubbelklikt u op
  "EMP_UDSE.EXE" onder "Deze computer" "EPSON_PJ_UD".
  • Als u de driver wilt verwijderen, klikt u op "Wijzigen/
  verwijderen" onder "Start" - "Configuratiescherm" "Een programma toevoegen of verwijderen" - "EPSON
  USB Display".
  • Losmaken
  U kunt de USB-kabel gewoon uit de projector trekken. U
  hoeft de functie "Hardware veilig verwijderen" van
  Windows niet te gebruiken. • Page 91

  Projecteren via een USB-kabel (USB Display)

  f Vanaf de tweede keer
  Het computerbeeld wordt geprojecteerd.
  Het kan een ogenblik duren voordat het beeld van de computer wordt
  geprojecteerd. Laat de apparatuur dan even met rust.

  91 • Page 92

  USB-kabel aansluiten
  Verbind de USB-poort van de computer met de USB-poort (Type B)
  achterop de projector met een geleverde USB-kabel om andere
  functies dan die van USB Display te gebruiken. Raadpleeg de
  aangegeven pagina's voor de gebruiksmethode. Verder kunnen deze
  functies niet tegelijk met USB Display worden gebruikt.
  • Blader omhoog en omlaag door de pagina's met de knoppen [Page]
  (+)/(-) op de afstandsbediening. s pag.92
  • Muisaanwijzer met de afstandsbediening besturen. s pag.93
  • Bediening door het sturen van commando's van de computer naar
  projector. s pag.106

  92

  Pagina omhoog/omlaag met de afstandsbediening
  Als de computer niet in de buurt is wanneer u een afbeelding van een
  computerscherm projecteert, kunt u met de geleverde afstandsbediening
  omhoog en omlaag bladeren.
  Procedure

  de computer met USB-kabel op de projector
  A Sluit
  aan.
  EB-W6
  s pag.88
  EB-X6/S6 s pag.89

  "Uitgebreid" - "USB Type B" in op "Pagina
  B Stel
  omh./oml." in het configuratiemenu.
  • Gebruikt u USB Display, stel dan "Uitgebreid" - "USB Type B"
  in op "USB Display" in het configuratiemenu. s pag.88
  • Het is niet mogelijk om de functie Pagina omhoog/omlaag
  tegelijkertijd met de draadloze muisfunctie te gebruiken.
  s pag.93

  Naar USBpoort

  USB-kabel
  Naar USB-poort
  (Type B)

  Compatibele computer
  Windows 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional
  Vista Home Basic/Vista Home Premium/Vista Business/Vista Enterprise/Vista
  Ultimate
  Mac OS X 10.3 tot 10.5 • Page 93

  93

  USB-kabel aansluiten
  Gebruiksvoorbeeld: wanneer u een diashow in PowerPoint weergeeft,
  worden de vorige en volgende dia's als volgt
  weergegeven.
  Om de vorige/volgende dia in PowerPoint weer te geven
  Naar vorige dia

  Naar vorige dia

  Muisaanwijzer met de afstandsbediening besturen
  (draadloze muisfunctie)
  De geleverde afstandsbediening beschikt over een besturingsfunctie voor
  de muisaanwijzer. Deze functie heet draadloze muisfunctie.
  U kunt deze functie gebruiken indien de huidige ingangsbron de computer
  of HDMI (alleen EB-W6) is.

  • Tijdens het gebruik van USB Display kunt u de draadloze
  muisfunctie niet gebruiken.
  • Het is niet mogelijk om de draadloze muisfunctie en de
  functie Pagina omhoog/omlaag tegelijkertijd te gebruiken.

  q
  Naar volgende dia

  EB-W6

  Naar volgende dia

  EB-X6/S6

  Procedure

  de computer met USB-kabel op de projector
  A Sluit
  aan.
  EB-W6
  s pag.88
  EB-X6/S6 s pag.89

  "Uitgebreid" - "USB Type B" in op "Draadloze
  B Stel
  muis" in het configuratiemenu.
  Compatibele computer
  Windows 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional
  Vista Home Basic/Vista Home Premium/Vista Business/Vista Enterprise/Vista
  Ultimate
  Mac OS X 10.3 tot 10.5 • Page 94

  94

  USB-kabel aansluiten

  f Draadloze muisbediening (alleen EB-W6)

  q

  • Afhankelijk van uw versie van het Windows- of
  Macintosh-besturingssysteem, kunt u de draadloze
  muisfunctie mogelijk niet gebruiken.
  • Wellicht moet u instellingen aan de kant van de computer
  wijzigen om de muis te kunnen gebruiken. Raadpleeg de
  bij de computer geleverde documentatie voor
  uitgebreidere informatie.

  Muisaanwijzer verplaatsen

  Muisklikbediening

  Linkerklik

  Na aansluiting kunt u de muisaanwijzer op de volgende manieren
  gebruiken.

  Rechterklik

  Dubbelklik: Druk snel tweemaal
  op de knop.

  Slepen en neerzetten

  (1) Houd [Enter] ingedrukt en druk op
  [
  ] om te slepen.
  (2) Laat [Enter] los op het punt waar
  uw wilt neerzetten. • Page 95

  95

  USB-kabel aansluiten

  f Draadloze muisbediening (alleen EB-X6/S6)
  Muisaanwijzer verplaatsen

  q

  Muisklikbediening

  Linkerklik

  Rechterklik

  Dubbelklik: Druk snel tweemaal
  op de knop.

  Slepen en neerzetten

  (1) Houd [Enter] ingedrukt en druk op
  [
  ] om te slepen.
  (2) Laat [Enter] los op het punt waar
  uw wilt neerzetten.

  • Zijn de linker- en rechtermuisknoppen op uw computer
  omgekeerd ingesteld, dan vindt de besturing via de
  afstandsbediening ook omgekeerd plaats.
  • Tijdens het gebruik van de volgende functies kunt u de
  draadloze muisfunctie niet gebruiken.
  - Het configuratiemenu gebruiken
  - Het helpmenu gebruiken
  - E-Zoom gebruiken
  - Een gebruikerslogo opnemen
  - Het volume aanpassen • Page 96

  Diashow gebruiken (alleen EB-W6)
  U kunt presentaties geven door de projector op een digitale camera,
  USB-opslagapparaat of SD-kaart aan te sluiten. De beeldbestanden
  die op deze apparaten zijn opgeslagen, kunnen rechtstreeks
  geprojecteerd worden. Dit maakt projectie heel eenvoudig, omdat u
  geen computer hoeft aan te sluiten.

  Beeldbestanden die in een diashow kunnen worden
  geprojecteerd
  De volgende beeldbestanden kunnen in een diashow worden
  geprojecteerd.
  Soort
  Alleen
  stilstaande
  beelden

  q

  Bestandstype
  Opmerking
  (extensie)
  .jpg
  Moeten JPEG-bestanden zijn die de Exifstandaard ondersteunen.
  Afbeeldingen met een hogere resolutie dan
  8176 x 6144 kunnen niet worden
  geprojecteerd.
  Het horizontale/verticale aantal pixels van
  de afbeelding moet een veelvoud van 8 zijn.

  • Het is niet mogelijk om USB-opslagapparaten met een
  beveiligingsfunctie te gebruiken.
  • Door de kenmerken van JPEG-bestanden kan het zijn dat
  afbeeldingen met een hoge compressiefactor niet goed
  worden geprojecteerd.
  • Filmbestanden kunnen niet worden geprojecteerd.

  96

  Basisbediening voor diashow
  Hierna volgt de basisbedieningswijze voor een diashow.
  De volgende handelingen worden allemaal met de gebruiksaanwijzing
  uitgevoerd. De knopbenamingen verwijzen dus naar de knoppen op de
  afstandsbediening.

  f Diashow starten
  Procedure

  De dia show start automatisch wanneer een USBopslagapparaat of SD-kaart op de projector wordt
  aangesloten.
  Raadpleeg de volgende informatie voor de aansluiting van een USBopslagapparaat of SD-kaart.
  USB-opslagapparaat aansluiten: s pag.85
  SD-kaart aansluiten: s pag.86

  q

  Tijdens het projecteren van beelden van een andere bron,
  zal de projector overschakelen naar het apparaat dat u
  aansluit zodra u op de knop [Slideshow] drukt. • Page 97

  97

  Diashow gebruiken (alleen EB-W6)

  f Diashow afsluiten
  Procedure

  U sluit een dia show af door het aangesloten USBopslagapparaat of de SD-kaart uit te nemen.

  Als meerdere opslagapparaten op de projector zijn aangesloten, wordt het
  volgende stationselectiescherm weergegeven waarop pictogrammen de
  soort geheugen aangeven. Druk in dit geval op de knop [
  ], selecteer
  het station waarvan u de inhoud wilt weergeven en druk op de knop
  [Enter].

  Raadpleeg de volgende informatie voor het uitnemen van een USBopslagapparaat of SD-kaart.
  USB-opslagapparaat uitnemen: s pag.85
  SD-kaart uitnemen: s pag.87

  f Bladerscherm diashow
  Het volgende scherm wordt weergeven bij de start van de diashow. Dit
  scherm wordt het bladerscherm voor bestanden genoemd.

  q

  Er kunnen tot 5 opslagapparaten tegelijk worden
  aangesloten: 1 SD-kaart en 4 USB-opslagapparaten. • Page 98

  98

  Diashow gebruiken (alleen EB-W6)
  Hieronder volgt uitleg over het bladerscherm voor bestanden.
  Statusweergave
  Bedieningspane
  el (boven)

  Itemnaam
  Scherm Inhoud

  Functie
  Geeft mappen en miniaturen van beeldbestanden weer.
  • Druk op de [
  ]-knop en selecteer een map of een
  miniatuur van een beeldbestand. De geselecteerde map
  of het beeldbestand krijgt een gekleurde rand (cursor).
  • Het scherm inhoud geeft meerdere pagina's weer
  afhankelijk van het aantal mappen en beeldbestanden.
  • Als u een beeldbestand selecteert en op de knop [Enter]
  drukt, wordt het geselecteerde beeldbestand
  weergegeven.
  • Als u een map selecteert en op de knop [Enter] drukt,
  wordt de inhoud van de map weergegeven.
  • Als u het pictogram "Trg nr bov." selecteert en op de
  knop [Enter] drukt, wordt de inhoud van de map die
  een niveau hoger ligt weergegeven. Bij de weergave
  van een map op het hoogste niveau, wordt dit
  pictogram niet weergegeven.
  • JPEG-afbeeldingen, die niet als miniatuur kunnen
  worden weergegeven, worden met het afgebeelde
  pictogram weergegeven.

  Bedieningspaneel
  (onder)

  Optie:

  Scherm
  Inhoud

  Bedieningspane
  el (onder)
  Bedieningsaanwijzi
  ngen

  In de volgende tabel vindt u uitleg over elk menu-item en de inhoud van
  het bladerscherm bestanden en hoe het werkt als ze worden geselecteerd
  en geaccepteerd met de knop [Enter].
  Itemnaam
  Statusweergave
  Bedieningspaneel
  (boven)

  Functie
  Hiermee controleert u het station, de map, de huidige
  weergegeven pagina en het totaal aantal pagina's.
  Trg nr bov.:
  U gaat naar een bestand van een
  niveau hoger.
  Vorige pagina:
  Geeft de vorige pagina weer indien
  er een vorige pagina is.
  Station selecteren: U gaat naar een
  stationselectiescherm.

  Bedieningsaanwijzi
  ngen

  q

  Geeft het optiescherm weer.
  s pag.101
  Volgende pagina:
  Geeft de volgende pagina weer
  indien er een volgende pagina is.
  Dia show:
  Start de diashow.
  Bedieningsaanwijzingen verschijnen naar gelang het
  geselecteerde item. Zijn met de betreffende knop te
  bedienen.

  Als de inhoud meerdere pagina's beslaat, wissel dan van
  paginaweergave door op [Page] (+) / (-) te drukken. • Page 99

  99

  Diashow gebruiken (alleen EB-W6)

  f Afzonderlijke afbeeldingen afspelen

  B Druk op de [Enter]-knop.

  Het geselecteerde bestand wordt afgespeeld.

  Procedure

  op de [
  ]-knop en plaats de cursor op het
  A Druk
  beeldbestand dat u wilt projecteren.

  q

  • Plaats de cursor op het beeldbestand, druk op de [Esc]knop en het volgende submenu wordt weergegeven. In
  deze situatie kunt u het beeldbestand ook afspelen door op
  de [Enter]-knop te drukken.

  • Druk tijdens het afspelen op de [
  beeldbestand te wisselen.

  ]-knop om van • Page 100

  100

  Diashow gebruiken (alleen EB-W6)

  f Diashow uitvoeren
  U kunt beeldbestanden in een map een voor een op volgorde afspelen.
  Deze functie heet diashow. Voer diashow op de volgende wijze uit.
  Hieronder wordt uitgelegd hoe u een diashow kunt uitvoeren op het
  scherm inhoud dat wordt weergegeven.
  Procedure

  op het bladerscherm voor bestanden de map
  A Geef
  weer waarmee u een diashow wilt uitvoeren.
  op de [
  ]-knop en plaats de cursor op "Dia
  B Druk
  show" op het bedieningspaneel (onder).
  C Druk op de [Enter]-knop.

  De diashow wordt uitgevoerd en de afbeeldingen in de map worden
  een voor een op volgorde geprojecteerd.
  Als de laatste afbeelding van de diashow is geprojecteerd, wordt
  automatisch het bladerscherm bestanden weer weergegeven. Als
  "Continu afspelen" op het optiescherm op "Aan" is ingesteld,
  wordt de diashow automatisch herhaald. s pag.101

  q

  • Als u een diashow met een bepaald beeldbestand wilt
  starten, speel het bestand dan af en druk op de knop
  [Enter].
  • Als u een diashow van beeldbestanden in een bepaalde
  map wilt afspelen, plaats de cursor dan op de map in het
  bladerscherm en druk op de knop [Esc]. Selecteer "Dia
  show" in het weergegeven submenu en druk op de knop
  [Enter].

  • U kunt zaken instellen als het herhalen van de projectie
  en het toevoegen van overgangseffecten tussen
  afbeeldingen. Om afbeeldingen automatisch te laten
  afwisselen tijdens het uitvoeren van een diashow, stelt u de
  wisseltijd in het optiemenu op een andere waarde dan
  "Nee" in. (Als de wisseltijd op "Nee" staat ingesteld, moet
  u handmatig van dia's wisselen.) s pag.101 • Page 101

  101

  Diashow gebruiken (alleen EB-W6)

  Weergave van beeldbestanden en diashow instellen

  f Afbeeldingen draaien
  U kunt de afgespeelde afbeelding in eenheden van 90° draaien. U kunt
  ook de afgespeelde afbeeldingen in een diashow draaien. Gebruik de
  volgende procedure om de afbeeldingen te draaien.

  Om de volgorde van de beeldweergave in het bladerscherm en de diashow
  in te stellen, geeft u het optiemenu weer.
  Procedure

  Procedure

  een afzonderlijke afbeelding weer of speel een
  A Geef
  diashow af.
  tijdens de weergave van een afbeelding op de
  B Druk
  knop [
  ] of [
  ].
  omlaag

  omhoog

  omlaag

  omhoog

  omhoog

  omhoog

  omlaag

  omlaag

  op de [
  ]-knop op het bladerscherm bestand,
  A Druk
  plaats de cursor op "Optie" op het bedieningspaneel
  (onder) en druk op de [Enter]-knop.
  Het optiescherm wordt weergegeven. • Page 102

  Diashow gebruiken (alleen EB-W6)

  de cursor boven het item dat u wilt wijzigen,
  B Plaats
  druk op de knop [Enter] en de instelling wordt
  geactiveerd.
  Raadpleeg de volgende tabel voor informatie over elk item.
  Item
  Instellingen
  weergeven

  Continu afspelen
  Wisseltijd

  Effect

  Functie
  Bepaalt de volgorde van weer te geven
  bestanden. Bestanden kunnen op naam of op
  aflopende volgorde van bewerking worden
  geselecteerd.
  Bepaalt of de diashow herhaaldelijk wordt
  afgespeeld.
  Stelt de weergavetijd voor elk bestand van een
  diashow in. U kunt "Nee" of "1 tot 60
  seconden" instellen. Als u "Nee" instelt,
  worden de afbeeldingen niet automatisch
  afgewisseld.
  Stelt overgangseffecten tussen afbeeldingen
  in.

  op de [
  ]-knop, plaats de cursor op "OK" en
  C Druk
  druk dan op de knop [Enter].

  102 • Page 103

  Optionele accessoires en verbruiksmateriaal
  Hieronder staan de opties en het verbruiksmateriaal dat u kunt
  aanschaffen. Schaf een en ander aan als u hier behoefte aan hebt. De
  volgende lijst met optionele accessoires en verbruiksmateriaal is
  bijgewerkt tot: 07.2008. De accessoiregegevens kunnen zonder
  voorafgaande opgaaf van redenen worden gewijzigd en de
  beschikbaarheid van accessoires verschilt per land.

  f Optionele accessoires
  Zachte draagtas ELPKS16B
  Gebruik deze tas als u de projector mee op reis neemt.
  Draagbaar 60-inch schermELPSC07
  Draagbaar 80-inch schermELPSC08
  100-inch scherm
  ELPSC10
  Draagbare oprolbare schermen (Hoogte-breedteverhoudingg 4:3)
  Draagbaar 50-inch scherm ELPSC06
  Een compact scherm dat gemakkelijk kan worden gedragen. (Hoogtebreedteverhouding 4:3)
  HD-15-kabel ELPKC02
  (1,8m - voor 15-pens mini D-Sub/15-pens mini D-Sub)
  Dit is dezelfde als de bij de projector geleverde computerkabel.
  HD-15-kabel ELPKC09
  (3m - voor 15-pens mini D-Sub/15-pens mini D-Sub)
  HD-15-kabel ELPKC10
  (20 m - voor 15-pens mini D-Sub/15-pens mini D-Sub)
  Gebruik een van deze langere kabels als de bij de projector geleverde
  computerkabel te kort is.
  Componentvideokabel ELPKC19
  (3 m - voor 15-pens mini D-Sub/RCA mannetje^3)
  Gebruik deze voor het aansluiten van een videobron met componentvideog

  103

  Plafondplaat* ELPFC03
  Buis 370 (370 mm zilverkleurig)* ELPFP04
  Buis 570 (570 mm zilverkleurig)* ELPFP05
  Buis 770 (770 mm zilverkleurig)* ELPFP06
  Plafondbevestiging (voor gebruik met plafondplaat)* ELPMB18
  Gebruik deze als u de projector aan een plafond bevestigt.
  * Als u de projector aan het plafond wilt ophangen, moet u de projector op een
  speciale manier monteren. Neem contact op met uw plaatselijke dealer of met
  het dichtstbijzijnde adres in de Service- en ondersteuningsgids als u deze
  installatiemethode wilt gebruiken. s Adressenlijst Epson Projector

  f Verbruiksmateriaal
  Reservelamp ELPLP41
  Gebruik deze als vervanging voor gebruikte projectorlampen.
  Luchtfilterset (2 stuks) ELPAF13
  Gebruik deze als vervanging voor gebruikte luchtfilters. • Page 104

  Woordenlijst

  104

  Hier vindt u een korte uitleg van technische termen die in deze handleiding worden gebruikt. Raadpleeg eventueel andere in de winkel
  verkrijgbare publicaties voor meer informatie.
  Componentvideo
  Composietvideo

  Contrast

  Dolby Digital

  HDTV

  Hoogte-breedteverhouding
  Interliniëring

  Progressief
  SDTV
  sRGB

  SVGA
  S-video
  SXGA

  Een videosignaal dat helderheid en kleuren scheidt voor een betere beeldkwaliteit.
  Verwijst naar beelden die bestaan uit drie onafhankelijke signalen: Y (helderheidsignaal), Pb en Pr (kleurverschilsignalen).
  Videosignalen die de helderheidsignalen van de video en kleursignalen samenbundelen. Dit signaaltype wordt vaak gebruikt door
  videoapparatuur voor thuisgebruik (de indelingen NTSC, PAL en SECAM). Het draagsignaal Y (luminantiesignaal) en chroma (kleur)signaal uit de kleurbalk overlappen elkaar om één signaal te vormen.
  De relatieve helderheid van de lichte en donkere gebieden van een beeld kan worden vergroot of verminderd zodat tekst en afbeeldingen
  duidelijker te zien zijn, of om ze zachter te laten lijken. Het aanpassen van deze eigenschap van een beeld wordt ook wel
  "contrastaanpassing" genoemd.
  Een door Dolby Laboratories ontwikkeld geluidsformaat Normaal stereogeluid is een tweekanaals systeem dat over twee luidsprekers
  wordt doorgegeven. Dolby Digital is een 6-kanaals (5.1-kanaals) systeem dat hieraan nog een middenluidspreker, twee achterluidsprekers
  en een sub-woofer toevoegt.
  Een afkorting voor High-Definition Television die verwijst naar high-definition systemen die voldoen aan de volgende eisen.
  • Verticale resolutie van 720p of 1.080i of hoger (p = progressiefg, i = interliniëringg)
  • Scherm hoogte-breedteverhoudingg van 16:9
  Dolby Digitalg audio-ontvangst en afspelen (of uitgang)
  De hoogte-breedteverhouding van een geprojecteerd beeld of scherm. Als de hoogte-breedteverhouding is 16:9 of 16:10, wordt het
  uitgerekte scherm breedbeeld genoemd. De hoogte-breedteverhouding voor standaard beelden is 4:3.
  Een beeldscanmethode waarbij de beeldgegevens worden opgedeeld in dunne horizontale lijnen die in volgorde worden weergegeven,
  beginnend van links naar rechts en vervolgens van boven naar beneden. De even genummerde lijnen en de oneven genummerde lijnen
  worden om en om weergegeven.
  Een beeldscanmethode waarbij de beeldgegevens van een enkel beeld doorlopend van boven naar beneden worden gescand om een enkel
  beeld te maken.
  Een afkorting voor Standard Definition Television die verwijst naar standaard televisiesystemen die niet voldoen aan de voorwaarden
  voor HDTVg High-Definition Television.
  Een internationale standaard voor kleurintervallen die is opgesteld zodat kleuren die door videoapparatuur worden weergegeven
  gemakkelijk door het besturingssysteem van computers en Internet kunnen worden bewerkt. Als een aangesloten bron een sRGB-modus
  heeft, stel dan zowel de projector als de aangesloten bron in op sRGB.
  Een soort videosignaal met een resolutie van 800 (horizontaal) ^ 600 (verticaal) beeldpunten die wordt gebruikt door IBM PC/ATcompatibele computers.
  Een videosignaal dat helderheid en kleuren scheidt voor een betere beeldkwaliteit.
  Verwijst naar beelden die bestaan uit twee onafhankelijke signalen: Y (helderheidsignaal) en C (kleursignaal).
  Een soort videosignaal met een resolutie van 1280 (horizontaal) ^ 1024 (verticaal) beeldpunten die wordt gebruikt door IBM PC/ATcompatibele computers. • Page 105

  Woordenlijst

  Synchronisatie

  Tracking
  (Frequentieafstemming)

  Vergrotingsmodus

  Vernieuwingssnelheid

  VGA
  XGA

  105

  Door computers doorgegeven signalen hebben een specifieke frequentie. Als de frequentie van de projector niet met deze frequentie
  overeenkomt, zijn de resulterende beelden niet van goede kwaliteit. Het proces waarbij de fases van deze signalen bij elkaar worden
  gebracht (de relatieve positie van de pieken en dalen in de signalen) wordt synchronisatie genoemd. Als de signalen niet worden
  gesynchroniseerd, kan er flikkering, wazigheid en horizontale interferentie optreden.
  Door computers doorgegeven signalen hebben een specifieke frequentie. Als de frequentie van de projector niet met deze frequentie
  overeenkomt, zijn de resulterende beelden niet van goede kwaliteit. Het proces waarbij de frequenties van deze signalen op elkaar worden
  afgestemd (het aantal pieken in het signaal) wordt ook wel frequentieafstemming genoemd. Als de frequentieafstemming niet juist wordt
  uitgevoerd, verschijnen er brede verticale strepen in het signaal.
  In deze modus worden breedbeeldbeelden in 16:9-modus in horizontale richting gecomprimeerd zodat ze op het opnameapparaat as 4:3beelden worden opgeslagen.
  Als deze beelden door de projector in vergrotingsmodus worden afgespeeld, wordt het oorspronkelijke 16:9-formaat hersteld.
  Het lichtgevende element van een scherm behoudt zijn helderheid en kleur maar heel kort. Daarom moet het beeld vele keren per seconde
  worden gescand om het lichtgevende element te verversen. Het aantal keren dat het beeld per seconde ververst wordt heet
  verversingsfrequentie en wordt uitgedrukt in hertz (Hz).
  Een soort videosignaal met een resolutie van 640 (horizontaal) ^ 480 (verticaal) beeldpunten die wordt gebruikt door IBM PC/ATcompatibele computers.
  Een soort videosignaal met een resolutie van 1.024 (horizontaal) ^ 768 (verticaal) beeldpunten die wordt gebruikt door IBM PC/ATcompatibele computers. • Page 106

  ESC/VP21-commando's

  106

  Lijst met commando's

  Kabelindelingen

  De ESC- en VP21-commando's zijn commando's die vanuit de computer
  worden gestuurd om de projector te bedienen.
  Als het commando power ON naar de projector wordt gestuurd, schakelt
  de projector in en gaat hij over in opwarmmodus. Als de projector is
  ingeschakeld, wordt een dubbele punt ":" (3Ah) teruggestuurd.
  Als een commando wordt ingevoerd, voert de projector het commando uit
  en stuurt een ":" terug. Vervolgens accepteert hij het volgende commando.
  Als het commando dat wordt verwerkt op door een probleem wordt
  afgebroken, wordt er een foutmelding doorgegeven en wordt ":"
  teruggestuurd.
  Power ON/OFF
  Signaalselectie

  A/V Mute ON/OFF
  Selectie A/V Mute

  Item
  ON
  OFF
  Video
  S-video
  HDMI (alleen EB-W6)
  USB Display
  Diavoorstelling (alleen EB-W6)
  ON
  OFF
  Zwart
  Blauw
  Logo
  Item

  Signaalselectie

  Computer (Auto)
  Computer

  Commando
  PWR ON
  PWR OFF
  SOURCE 41
  SOURCE 42
  SOURCE 30
  SOURCE 51
  SOURCE 52
  MUTE ON
  MUTE OFF
  MSEL 00
  MSEL 01
  MSEL 02
  Commando
  Computerpoort
  SOURCE 1F
  SOURCE 11

  * Voeg een harde-returncode (CR) (0Dh) in aan het eind van elk commando en
  verzend de code.

  f USB-aansluiting
  Stekkervorm: USB (type B)
  <Projector>

  (Type B)

  <Computer> • Page 107

  ESC/VP21-commando's

  USB-aansluiting instellen
  Om de computer te kunnen bedienen met ESC/VP21-commando's via
  USB-aansluiting, moet "Uitgebreid" - "USB Type B" in het
  configuratiemenu op iets anders dan "USB Display" worden ingesteld.
  Bovendien zijn de volgende voorbereidingen noodzakelijk.
  Procedure

  de USB-driver (USB-COM-driver) van de
  A Download
  Epson-website en sla het bestand op uw computer
  op.
  Ga naar http://www.epson.com en selecteer de ondersteuning van
  Epson in uw land.

  de gedownloade USB-driver op de
  B Installeer
  computer.
  Lees de instructies die in het downloadvenster worden
  weergegeven.

  "Uitgebreid"-"Link 21L" op "Aan" in het
  C Zet
  configuratiemenu van de projector.

  107 • Page 108

  Lijst met ondersteunde monitorbeeldschermen

  108

  EB-W6
  f Computerbeelden (analoge RGB)
  Hoogte-breedteverhouding

  Signaal

  Vernieuwingssnelh.g
  (Hz)

  Resolutie
  (beeldpunten)

  Normaal

  16:9

  Volledig

  Zoomen

  Tot

  VGAEGA

  70

  640^350

  1280^700

  1280^720

  1280^800

  1280^700

  640^350

  VGAg

  60/72/75/85, iMac*1

  640^480/640^360*2

  1066^800

  1280^720

  1280^800

  1280^800

  640^480

  *2

  1066^800

  1280^720

  1280^800

  1280^800

  800^600

  *1

  SVGAg

  56/60/72/75/85, iMac

  XGAg

  60/70/75/85, iMac*1

  1024^768/1024^576*2

  1066^800

  1280^720

  1280^800

  1280^800

  1024^768

  60

  1280^768

  1280^768

  1280^720

  1280^800

  1280^768

  1280^768

  60

  1360^768

  1280^722

  1280^720

  1280^800

  1280^722

  1280^768

  60/75/85

  1280^800

  1280^800

  1280^720

  1280^800

  1280^800

  1280^800

  60/75/85

  1440^900

  1280^800

  1280^720

  1280^800

  1280^800

  1280^800

  60

  1680^1050

  1280^800

  1280^720

  1280^800

  1280^800

  1280^800

  70/75/85

  1152^864

  1066^800

  1280^720

  1280^800

  1280^800

  1280^800

  60/75/85

  1280^1024

  1000^800

  1280^720

  1280^800

  1280^800

  1280^800

  60/75/85

  1280^960

  1066^800

  1280^720

  1280^800

  1280^800

  1280^800

  SXGA+

  60/75/85

  1400^1050

  1066^800

  1280^720

  1280^800

  1280^800

  1280^800

  UXGA

  60

  1600^1200

  1066^800

  1280^720

  1280^800

  1280^800

  1280^800

  MAC13"

  67

  640^480

  1066^800

  1280^720

  1280^800

  1280^800

  640^480

  MAC16"

  75

  832^624

  1066^800

  1280^720

  1280^800

  1280^800

  832^624

  75

  1024^768

  1066^800

  1280^720

  1280^800

  1280^800

  1024^768

  60

  1024^768

  1066^800

  1280^720

  1280^800

  1280^800

  1024^768

  WXGA
  WXGA+
  WSXGA+

  *3

  SXGAg

  MAC19"

  800^600/800^450

  MAC21"
  75
  1152^870
  1059^800
  1280^720
  1280^800
  1280^800
  1152^800
  *1 U kunt het apparaat niet aansluiten als het geen VGA-uitgangspoort heeft.
  *2 Letterbox-signaal
  *3 Dit is beperkt tot de selectie van "Breed" bij "Resolutie" in het configuratiemenu.
  Ook als er andere signalen dan de hierboven genoemde worden doorgegeven, kan het beeld waarschijnlijk wel worden geprojecteerd. Waarschijnlijk worden echter niet
  alle functies ondersteund. • Page 109

  109

  Lijst met ondersteunde monitorbeeldschermen

  f Componentvideo
  Eenheid: beeldpunt
  Signaal
  SDTVg(480i)
  SDTV (576i)
  SDTV (480p)
  SDTV (576p)
  HDTVg(720p)
  HDTV (1080i)
  * Letterbox-signaal

  Vernieuwingssne
  lh.g
  (Hz)
  60
  50
  60
  50
  50/60
  50/60

  Hoogte-breedteverhouding
  Resolutie
  720^480/720^360*
  720^576/720^432*
  720^480/720^360*
  720^576/720^432*
  1280^720
  1920^1080

  Normaal

  16:9

  Volledig

  Zoomen

  Tot

  1066^800
  1066^800
  1066^800
  1066^800
  1280^720
  1280^720

  1280^720
  1280^720
  1280^720
  1280^720
  1280^720
  1280^720

  1280^800
  1280^800
  1280^800
  1280^800
  1280^800
  1280^800

  1280^800
  1280^800
  1280^800
  1280^800
  1280^720
  1280^720

  640^480
  768^576
  640^480
  768^576
  1280^720
  1280^800

  f Composietvideo/S-video
  Eenheid: beeldpunt
  Signaal
  TV (NTSC)
  TV(PAL, SECAM)
  * Letterbox-signaal

  Vernieuwingssne
  lh.g
  (Hz)
  60
  50

  Hoogte-breedteverhouding
  Resolutie
  720^480/720^360*
  720^576/720^432*

  Normaal

  16:9

  Volledig

  Zoomen

  Tot

  1066^800
  1066^800

  1280^720
  1280^720

  1280^800
  1280^800

  1280^800
  1280^800

  640^480
  768^576 • Page 110

  110

  Lijst met ondersteunde monitorbeeldschermen

  f Ingangssignaal vanuit HDMI-ingangspoort
  Eenheid: beeldpunt
  Signaal
  VGAg
  SVGAg
  XGAg
  SXGAg
  SXGA+
  UXGA
  SDTVg(480i)
  SDTV (480p)
  SDTV (576i)
  SDTV (576p)
  HDTVg(720p)
  HDTV (1080i)
  HDTV(1080p)
  * Letterbox-signaal

  Vernieuwingssne
  lh.g
  (Hz)
  60
  60
  60
  60
  60
  60
  60
  60
  60
  50
  50
  50/60
  50/60
  50/60

  Hoogte-breedteverhouding
  Resolutie
  640^480/640^360*
  800^600
  1024^768
  1280^960
  1280^1024
  1400^1050
  1600^1200
  720^480/720^360*
  720^480/720^360*
  720^576/720^432*
  720^576/720^432*
  1280^720
  1920^1080
  1920^1080

  16:9

  Volledig

  Zoomen

  Tot

  1280^720
  1280^720
  1280^720
  1280^720
  1280^720
  1280^720
  1280^720
  1280^720
  1280^720
  1280^720
  1280^720
  1280^720
  1280^720
  1280^720

  1280^800
  1280^800
  1280^800
  1280^800
  1280^800
  1280^800
  1280^800
  1280^800
  1280^800
  1280^800
  1280^800
  1280^800
  1280^800
  1280^800

  1280^800
  1280^800
  1280^800
  1280^800
  1280^800
  1280^800
  1280^800
  1280^800
  1280^800
  1280^800
  1280^800
  1280^720
  1280^720
  1280^720

  640^480
  800^600
  1024^768
  1280^800
  1280^800
  1280^800
  1280^800
  640^480
  640^480
  768^576
  768^576
  1280^720
  1280^800
  1280^800 • Page 111

  111

  Lijst met ondersteunde monitorbeeldschermen

  EB-X6
  f Computerbeelden (analoge RGB)
  Eenheid: beeldpunt
  Signaal
  VGAEGA
  VGAg
  SVGAg
  XGAg
  WXGA
  WXGA+
  SXGAg
  SXGA+
  MAC13"
  MAC16"
  MAC19"
  MAC21"

  Vernieuwingssne
  lh.g
  (Hz)
  70
  60/72/75/85/iMac*1
  56/60/72/75/85/
  iMac*1
  60/70/75/85/iMac*1
  60
  60
  60/75
  60
  70/75
  60
  60
  60
  67
  75
  75
  60
  75

  Hoogte-breedteverhouding
  Resolutie

  Normaal

  4:3

  16:9

  640^350
  640^480/640^360*2

  1024^560
  1024^768

  1024^768
  1024^768

  1024^576
  1024^576

  800^600/800^450*2

  1024^768

  1024^768

  1024^576

  1024^768/1024^576*2
  1280^768
  1360^768
  1280^800
  1440^900
  1152^864
  1280^1024
  1280^960
  1400^1050
  640^480
  832^624
  1024^768
  1024^768
  1152^870

  1024^768
  1024^614
  1024^578
  1024^640
  1024^640
  1024^768
  960^768
  1024^768
  1024^768
  1024^768
  1024^768
  1024^768
  1024^768
  1016^768

  1024^768
  1024^768
  1024^768
  1024^768
  1024^768
  1024^768
  1024^768
  1024^768
  1024^768
  1024^768
  1024^768
  1024^768
  1024^768
  1024^768

  1024^576
  1024^576
  1024^576
  1024^576
  1024^576
  1024^576
  1024^576
  1024^576
  1024^576
  1024^576
  1024^576
  1024^576
  1024^576
  1024^576

  *1 U kunt het apparaat niet aansluiten als het geen VGA-uitgangspoort heeft.
  *2 Letterbox-signaal
  Ook als er andere signalen dan de hierboven genoemde worden doorgegeven, kan het beeld waarschijnlijk wel worden geprojecteerd. Waarschijnlijk worden echter niet
  alle functies ondersteund. • Page 112

  112

  Lijst met ondersteunde monitorbeeldschermen

  f Componentvideo
  Eenheid: beeldpunt
  Signaal

  SDTVg(480i)
  SDTV (576i)
  SDTV (480p)
  SDTV (576p)
  HDTVg(720p)
  HDTV (1080i)
  * Letterbox-signaal

  Vernieuwingssne
  lh.g
  (Hz)
  60
  50
  60
  50
  50/60
  50/60

  Hoogte-breedteverhouding
  Resolutie

  720^480/720^360*
  720^576/720^432*
  720^480/720^360*
  720^576/720^432*
  1280^720
  1920^1080

  4:3

  16:9

  1024^768
  1024^768
  1024^768
  1024^768
  1024^768
  1024^768

  1024^576
  1024^576
  1024^576
  1024^576
  1024^576
  1024^576

  f Composietvideo/S-video
  Eenheid: beeldpunt
  Vernieuwingssne
  lh.g
  (Hz)
  TV (NTSC)
  60
  TV(PAL, SECAM)
  50
  * Letterbox-signaal
  Signaal

  Hoogte-breedteverhouding
  Resolutie

  720^480/720^360*
  720^576/720^432*

  4:3

  16:9

  1024^768
  1024^768

  1024^576
  1024^576 • Page 113

  113

  Lijst met ondersteunde monitorbeeldschermen

  EB-S6
  f Computerbeelden (analoge RGB)
  Eenheid: beeldpunt
  Signaal
  VGAEGA
  VGAg
  SVGAg
  XGAg
  WXGA
  WXGA+
  SXGAg
  SXGA+
  MAC13"
  MAC16"
  MAC19"
  MAC21"

  Vernieuwingssne
  lh.g
  (Hz)
  70
  60/72/75/85/iMac*1
  56/60/72/75/85/
  iMac*1
  60/70/75/85/iMac*1
  60
  60
  60/75
  60
  70/75
  60
  60
  60
  67
  75
  75
  60
  75

  Hoogte-breedteverhouding
  Resolutie

  Normaal

  4:3

  16:9

  640^350
  640^480/640^360*2

  800^438
  800^600

  800^600
  800^600

  800^450
  800^450

  800^600/800^450*2

  800^600

  800^600

  800^450

  1024^768/1024^576*2
  1280^768
  1360^768
  1280^800
  1440^900
  1152^864
  1280^1024
  1280^960
  1400^1050
  640^480
  832^624
  1024^768
  1024^768
  1152^870

  800^600
  800^480
  800^451
  800^500
  800^500
  800^600
  750^600
  800^600
  800^600
  800^600
  800^600
  800^600
  800^600
  794^600

  800^600
  800^600
  800^600
  800^600
  800^600
  800^600
  800^600
  800^600
  800^600
  800^600
  800^600
  800^600
  800^600
  800^600

  800^450
  800^450
  800^450
  800^450
  800^450
  800^450
  800^450
  800^450
  800^450
  800^450
  800^450
  800^450
  800^450
  800^450

  *1 U kunt het apparaat niet aansluiten als het geen VGA-uitgangspoort heeft.
  *2 Letterbox-signaal
  Ook als er andere signalen dan de hierboven genoemde worden doorgegeven, kan het beeld waarschijnlijk wel worden geprojecteerd. Waarschijnlijk worden echter niet
  alle functies ondersteund. • Page 114

  114

  Lijst met ondersteunde monitorbeeldschermen

  f Componentvideo
  Eenheid: beeldpunt
  Signaal
  SDTVg(480i)
  SDTV (576i)
  SDTV (480p)
  SDTV (576p)
  HDTVg(720p)
  HDTV (1080i)
  * Letterbox-signaal

  Vernieuwingssne
  lh.g (Hz)

  Resolutie

  60
  50
  60
  50
  50/60
  50/60

  720^480/720^360*
  720^576/720^432*
  720^480/720^360*
  720^576/720^432*
  1280^720
  1920^1080

  Hoogte-breedteverhouding
  4:3
  16:9
  800^600
  800^450
  800^600
  800^450
  800^600
  800^450
  800^600
  800^450
  800^600
  800^450
  800^600
  800^450

  f Composietvideo/S-video
  Eenheid: beeldpunt
  Signaal
  TV (NTSC)
  TV(PAL, SECAM)
  * Letterbox-signaal

  Vernieuwingssne
  lh.g (Hz)

  Resolutie

  60
  50

  720^480/720^360*
  720^576/720^432*

  Hoogte-breedteverhouding
  4:3
  16:9
  800^600
  800^450
  800^600
  800^450 • Page 115

  Technische gegevens

  115

  Technische gegevens
  Productnaam
  Afmetingen
  Paneelgrootte
  Weergavemethode
  Resolutie
  Scherpte instellen
  Zoom instellen
  Lampje
  Max. audio-uitgang
  Luidspreker
  Voeding
  Energieverbruik

  Bedrijfshoogte
  Bedrijfstemperatuur
  Opslagtemperatuur
  Gewicht

  EB-W6

  Gebieden met 100
  tot 120 V
  Gebieden met 220
  tot 240 V

  EB-X6
  EB-S6
  327 (B) ^ 92 (H) ^ 245 (D) mm
  0,56"
  0,63"
  0,55"
  Polysilicon TFT actieve matrix
  1.024.000 pixels WXGA
  786.432 pixels XGA
  480.000 pixels SVGA
  (1.280 (B) ^ 800 (H) beeldpunten) ^ 3 (1.024 (B) ^ 768 (H) beeldpunten) ^ 3 (800 (B) ^ 600 (H) beeldpunten) ^ 3
  Handmatig
  Handmatig (ongeveer 1 tot 1,2)
  Digitaal (1,0 tot 1,35)
  UHE-lamp 170 W, modelnr.: ELPLP41
  7 W monauraal
  1 W monauraal
  1
  100 tot 240 V AC ± 10%, 50/60 Hz 2,8 tot 1,5 A
  In bedrijf: 246 W
  Energieverbruik in standby-modus: 3.0 W
  In bedrijf: 231 W
  Energieverbruik in standby-modus: 4.3 W
  Hoogte 0 tot 2.286m
  5 tot 35°C (geen condensatie)
  -10 tot 60 °C (geen condensatie)
  Ongeveer 2,8 kg
  Ongeveer 2,8 kg
  Ongeveer 2,7 kg • Page 116

  116

  Technische gegevens

  Productnaam
  Aansluiting Computeringangspoort
  en
  Audio-ingangspoort
  S-video-ingangspoort
  Video-ingangspoort
  Audio-ingangspoort
  HDMI-ingangspoort
  Monitor-uitgangspoort
  USB-poort (Type A)*1*3
  USB-poort (Type B)*2*3
  Kaartsleuf

  EB-W6
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1

  HDMI
  USB-connector (type A)
  SD-kaart x 1

  EB-X6
  15-pens Mini D-Sub (vrouwtje) blauw
  RCA pin-aansluiting
  4-pens mini-DIN
  RCA pin-aansluiting
  RCA pin-aansluiting

  EB-S6

  15-pins mini D-sub (vrouwtje) zwart
  USB-connector (type B)
  -

  *1 USB Type A ondersteunt USB1.1.
  *2 USB Type B ondersteunt USB2.0.
  *3 Het is niet gegarandeerd dat alle apparaten met USB-ondersteuning werken op de USB-poorten.
  Kantelhoek

  0° tot 30°

  0° tot 30°

  Als u de projector kantelt onder een hoek van meer dan 30° graden, kan deze
  worden beschadigd en ongelukken veroorzaken.

  Het SDHC-logo is een handelsmerk. • Page 117

  117

  Technische gegevens

  Systeemeisen voor de meegeleverde software
  De computer moet aan de volgende vereisten voldoen om USB Display
  met de projector te kunnen gebruiken.
  OS

  CPU
  Geheugencapaciteit
  Harde schijfruimte
  Beeldscherm

  Vereisten
  Windows 2000 SP4
  Windows XP SP1
  Windows XP SP2
  Windows Vista
  Windows Vista SP1
  Mobile Pentium III 1,2GHz of hoger
  Aanbevolen: Pentium M 1,6 GHz of hoger
  256 MB of meer
  Aanbevolen: 512 MB of meer
  256 MB of meer
  XGA(1024 ^ 768) of hogere resolutie
  Kleurenweergave 16-bits kleur of meer
  Circa 32.000 schermkleuren • Page 118

  Afmetingen

  118

  Buitenafmetingen zijn hetzelfde als van de EB-W6/X6/S6, maar de EB-S6 wijkt alleen af wat betreft de afstand van het lensmidden tot de
  plafondbevestiging. De afbeelding betreft de EB-W6.
  3-M4x9

  Eenheid: mm

  327,0

  245,0

  12,0

  92,0

  81,5

  49,6 (alleen EB-W6/X6)*
  49,2 (alleen EB-S6)*

  6,7

  94,7

  92,5

  Lensmidden

  115,0

  * Afstand van lensmidden tot bevestigingspunten ophangbeugel

  127,0

  67,5 • Page 119

  Index
  A

  119

  E
  A/V Mute ............................................................. 25
  A/V Mute-schuifklep .............................................. 7
  Aanvraagcode ..................................................... 38
  Achtergrond weerg. ............................................. 49
  Achterkant ........................................................... 49
  Achterscherm ...................................................... 70
  Achterste voet ..................................................... 18
  Afstandsbedieningsontvanger ....................... 7, 8, 9
  Alle standaardw. .................................................. 52
  Audio-ingangspoort ........................................... 8, 9
  Autom. configuratie ............................................. 46

  L
  ESC/VP21 .........................................................106
  Extended-menu (Uitgebreid) ...............................49
  Extern dimensiediagram ....................................118
  Externe monitor ...................................................84
  E-zoom ................................................................33

  Lage helderheid .................................................. 48
  Lampdeksel ........................................................... 7
  Lampuren ............................................................ 51
  LED afstandsbediening ................................. 15, 17
  Luchtafvoerventilator ............................................. 7
  Luchtfilter ............................................................ 18
  Luchtfilter vervangen ........................................... 77
  Luchttoevoerventilator ......................................... 18

  F
  Foto .....................................................................22

  M
  G

  B

  Menu ....................................................... 42, 43, 44
  Messages (Meldingen) ........................................ 49
  Monitor-uitgangspoort ........................................... 9
  Muisaanwijzer ..................................................... 94

  Gebruikerslogo ....................................................78
  Batterijen vervangen ........................................... 72
  Bedieningspaneel ................................................ 10
  Bedrijfstemperatuur ........................................... 115
  Bedrijfstijd van de projectorlamp herstellen .. 52, 76
  Beeld-menu ......................................................... 45
  Beveiligd gebruikerslogo ..................................... 35
  Beveiligd-met-wachtwoord-sticker ...................... 36
  Bevestigingspunten ophangbeugel ..................... 18
  Bevriezen ............................................................ 26
  Bewerking ........................................................... 50
  Bron ..................................................................... 51
  Bron zoeken ............................................ 10, 12, 16

  H
  Helderheid ...........................................................45
  Helderheidsaanp. ................................................48
  Help-functie .........................................................54
  Hoofdmenu ..............................................42, 43, 44
  Hoogtemodus: .....................................................50

  D
  Dir. Inschakelen .................................................. 50

  Numerieke knoppen ...................................... 14, 17

  O

  I

  Onderdelen en functies ......................................... 7
  Ondersteunde monitorbeeldschermen .............. 108
  Opslagtemperatuur ........................................... 115
  Opstartscherm .................................................... 49
  Optionele accessoires ....................................... 103
  Oververhitting ...................................................... 57

  Indicatielampje projectorlamp ..............................56
  Indicatielampjes ...................................................56
  Info-menu (Info) ...................................................51
  Ingangssignaal ..............................................46, 51
  Instelbare voet aan voorzijde .................................7

  C
  Computeringangspoort ...................................... 8, 9
  Configuratiemenu ................................................ 42
  Contrast ............................................................... 45

  N

  P
  K
  Kantelhoek .........................................................116
  Keystone ..............................................................48
  Kleuraanpassing ..................................................45
  Kleurmodus ...................................................22, 45
  Kleurverzadiging ..................................................45
  Kruis ....................................................................33

  Plafond ................................................................ 49
  Positie ................................................................. 46
  Presentatie .......................................................... 22
  Problemen oplossen ........................................... 56
  Progressief .......................................................... 46
  Projectie .............................................................. 49
  Projectieafstand .................................................. 81 • Page 120

  120

  Index
  Projectorlamp vervangen .................................... 74

  U

  R
  Reinigen van het luchtfilter en de
  luchttoevoerventilator .......................................... 71
  Reinigen van het oppervlak van de projector ...... 71
  Reset-menu (Herstellen) ..................................... 52
  Resolutie ............................................... 46, 51, 108

  USB-apparaat aansluiten ....................................85
  USB-kabel aansluiten ..........................................92
  USB-poort ..............................................................9

  V
  Verbruiksmateriaal .............................................103
  Vernieuwingssnelheid ..........................................51
  Vervangingsperiode luchtfilter .............................77
  Vervangingsperiode projectorlamp ......................73
  Videopoort .........................................................8, 9
  Videosignaal ..................................................47, 51
  Voedingsindicatielampje ......................................56
  Voedingsingang .................................................8, 9
  Voll. vergrend. .....................................................39
  Volume ................................................................48
  Voorkant ..............................................................49

  S
  Schermgrootte ..................................................... 81
  Scherpstelring ....................................................... 7
  Scherpte .............................................................. 45
  Schoolbord .......................................................... 22
  SD-kaart .............................................................. 86
  Settings-menu (Instellingen) ............................... 48
  Sluimerstand ....................................................... 50
  Spel ..................................................................... 22
  Sport .................................................................... 22
  sRGB ................................................................... 22
  Submenu ................................................. 42, 43, 44
  S-videopoort ...................................................... 8, 9
  Sync. info ............................................................ 51
  Synchronisatie ..................................................... 46

  W
  Wachtwoordbeveiliging ........................................35
  Weergeven ..........................................................49
  Woordenlijst .......................................................104

  Z

  T

  Zoomstelring ..........................................................7
  Taal ..................................................................... 50
  Technische gegevens ....................................... 115
  Temperatuurindicatielampje ................................ 56
  Theater ................................................................ 22
  Tint ...................................................................... 45
  Toetsvergrendeling ....................................... 39, 48
  Tracking (Frequentieafstemming) ....................... 46 • Page 121

  121
  Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
  verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of
  openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij
  elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnamen of enige andere
  manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson
  Corporation. Er wordt geen aansprakelijkheid voor octrooien aanvaard in
  verband met gebruik van de informatie in deze uitgave. Noch wordt
  aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortvloeit uit gebruik van de
  informatie in deze uitgave.

  Algemene informatie:
  Macintosh, Mac en iMac zijn geregistreerde handelsmerken van Apple
  Computer, Inc.
  IBM is een geregistreerd handelsmerk van International Business
  Machines Corporation.
  Windows, Windows NT, VGA en PowerPoint zijn handelsmerken of
  geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde
  Staten en/of andere landen.
  Dolby is een handelsmerk van Dolby Laboratories.
  HDMI en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of

  Noch Seiko Epson Corporation noch een van haar dochterondernemingen
  kan aansprakelijk worden gesteld door de koper of door derden voor
  schade, verliezen of kosten die door de koper of derden zijn gemaakt als
  gevolg van ongelukken, onjuist gebruik of misbruik van dit product of
  door onbevoegden uitgevoerde modificaties, reparaties of wijzigingen van
  dit product of (uitgezonderd de VS) het niet in acht nemen van de
  aanwijzingen voor gebruik en onderhoud van Seiko Epson Corporation.

  gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC.
  Andere in deze handleiding gebruikte productnamen zijn ook alleen
  gebruikt ter identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun
  respectievelijke eigenaars. Epson maakt geen aanspraak op enige en alle
  rechten op deze merken.
  Dit product gebruikt open-source software.

  Seiko Epson Corporation is niet aansprakelijk voor schade of problemen
  die voortvloeien uit gebruik van andere optionele producten of
  verbruiksgoederen dan die welke door Seiko Epson Corporation zijn
  aangemerkt als originele EPSON-producten of als "EPSON Approved
  Product".
  De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaand bericht worden
  gewijzigd of bijgewerkt.
  De afbeeldingen van de projector in deze handleiding en de eigenlijke
  projector kunnen verschillen.

  ZSEIKO EPSON CORPORATION 2008. All rights reserved.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Epson eb s62 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Epson eb s62 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 6,65 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info