Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
Instructieboekje
EUROM H120
hogedrukreiniger
met terrasreiniger en vuilfrees
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Welcher Adapter wird für den Wasseranschluss gebraucht? Eingereicht am 28-4-2018 22:40

  Antworten Frage melden
 • Mit welchem Adapter wird das Wasser angeschlossen?
  Eingereicht am 28-4-2018 12:39

  Antworten Frage melden
 • Gibt es eine Verlängerung für die Reinigungseinheit ? Eingereicht am 25-10-2017 11:21

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Instructieboekje

  EUROM H120
  hogedrukreiniger
  met terrasreiniger en vuilfrees • Page 2

  -2-

  HARTELIJK DANK!
  Hartelijk dank dat u voor deze EUROM hogedrukreiniger gekozen hebt. U
  hebt daarmee een goede keus gemaakt, want hij is met deskundigheid
  ontworpen en gemaakt van kwalitatief hoogwaardige materialen. U zult de
  mogelijkheden van de hogedrukreiniger ongetwijfeld waarderen en wij
  hopen dat ook het design bij u in de smaak valt!
  Lees dit instructieboekje svp. aandachtig en in zijn geheel door voordat u
  de reiniger in gebruik neemt: het bevat belangrijke veiligheidsinformatie,
  aanbevelin-gen voor correct gebruik enz., en helpt u maximaal profijt uit uw
  reiniger te halen.
  Wij raden u aan zowel het instructieboekje als de verpakking te bewaren:
  het boekje om het t.z.t zonodig nogmaals te kunnen raadplegen, de
  verpakking om de reiniger indien gewenst tijdelijk in op te ruimen.
  Tenslotte wensen wij u veel plezier van uw hogedrukreiniger toe!

  TECHNISCHE GEGEVENS
  Aansluitspanning

  AC 230V

  Frequentie

  50 Hz

  Opgenomen vermogen

  1700 Watt

  Werkdruk

  120 bar (11 MPa)

  Max. druk

  150 bar (15 MPa)

  Waterverbruik

  6,67 l/min.

  Aanzuighoogte

  1 meter

  Max. druk waterinvoer

  1,5 tot 10 bar

  Max. watertemperatuur

  60°C

  Gewicht

  7,5 kg • Page 3

  -3-

  NAAM ONDERDELEN

  15

  14

  13

  11

  12

  10

  9

  8

  7

  16
  6

  ON/ OFF
  SWI TCH

  17

  5

  4
  3
  2

  WATER
  OUTLET

  1

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9

  wiel
  waterinlaat-aansluiting
  filter
  huis
  roterende spuitkop
  schroef
  steun voor lans
  schroef
  bijbehorende fles

  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17

  WATER
  I NLET

  handgreep
  reinigingsnaald
  steun voor slang
  kabel en stekker
  hogedrukslang
  handgreep-afsluiter
  spuitpistool
  lans met nozzle

  VOORBEREIDINGEN:
  Lees, voordat u uw hogedrukreiniger start, het instructieboekje nauwkeurig
  en in z’n geheel door, en volg de aanwijzingen op. Dat beperkt het risico
  van schade en letsel tot een minimum!
  Voordat u uw reiniger in gebruik neemt dient hem zorgvuldig te controleren
  op beschadigingen en defecten. Let daarbij in het bijzonder ook op de
  elektrokabel! Treft u beschadigingen, breuken o.i.d. aan, neem de reiniger
  dan niet in gebruik maar wend u tot uw leverancier. Ook een beschadigde
  kabel of stekker dient door een erkend reparateur te worden vervangen. • Page 4

  -4LICHTNETAANSLUITING
  Voordat u de hogedrukreiniger op het lichtnet aansluit dient u het volgende
  te controleren:
  ™ Controleer of het voltage, dat het stopcontact waarop u aan wilt sluiten
  afgeeft, én dat wat de reiniger vraagt, overeenkomen (zie typeplaatje).
  ™ Hoewel de reiniger is uitgevoerd met een dubbel geïsoleerde motor
  wordt dringend geadviseerd gebruik te maken van een geaarde
  elektrische installatie. Gebruik een 16A-gezekerd stopcontact. De
  elektrische installatie waarop u uw reiniger aansluit dient door een
  erkend elektricien te zijn aangelegd.
  ™ Beveiligingsklasse van de reiniger: IPX5 (spuitwaterdicht).
  ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  Het volgen van de onderstaande veiligheidsinstructies beperkt het risico op
  ongelukken, voortvloeiend uit gevaarlijke situaties tijdens het gebruik van
  uw reiniger. Lees ze dus aandachtig door en volg ze na!
  ™ De lichtnetaansluiting waarop u uw reiniger aansluit dient door een
  erkend elektricien te zijn aangelegd en te voldoen aan de IEC 60364-1
  norm
  ™ De stekker dient in een stevig en correct geïnstalleerd stopcontact te
  worden gestoken. De stroomvoorziening dient een aardlekvoorziening
  voor max. 30 mA. te hebben.
  ™ Controleer het apparaat, slang en spuitpistool én kabel en stekker altijd
  grondig voordat u ermee gaat werken. Neem de reiniger alleen in
  gebruik wanneer hij laatste keer probleemloos functioneerde en op geen
  enkele wijze beschadigd is. Werkt het apparaat niet naar behoren, laat
  het dan door een daartoe opgeleide monteur nazien. Beschadigde
  onderdelen dienen onmiddellijk te worden vervangen door een daartoe
  opgeleide monteur of een gekwalificeerde elektricien. Let erop dat er
  alleen originele onderdelen worden gebruikt.
  ™ Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u iets aan de reiniger
  wilt uitvoeren, voordat u van sluitkop of nozzle wisselt en wanneer de
  reiniger niet wordt gebruikt.
  ™ Waarschuwing! Het gebruik van een niet-geschikte verlengkabel kan
  gevaarlijk zijn!
  ™ Wanneer u een verlengkabel gebruikt, dienen stekker en stopcontact
  van een waterdicht type te zijn.
  ™ Maak alleen gebruik van een verlengsnoer wanneer u buiten werkt. Een
  verlengsnoer dient een minimale doorsnee van 1,5 mm² te hebben.
  ™ Kabelaansluitingen dienen te allen tijde droog te worden gehouden en
  niet op de grond te liggen. Wind de kabel altijd helemaal af om te
  voorkomen dat warmte de kabel beschadigd. • Page 5

  -5™ Verplaats de reiniger niet door aan de elektrokabel te trekken en til het
  apparaat niet op aan deze kabel. Voorkom dat de kabel beschadigd
  wordt door olie, oplosmiddelen of scherpe randen enz.
  ™ Houd uw werkomgeving opgeruimd en schoon.
  ™ Waarschuwing! De straal van de hogedrukreiniger kan gevaarlijk zijn
  als het apparaat niet volgens de voorschriften wordt gebruikt. Richt de
  straal nooit op personen, dieren, elektrische apparatuur of installaties of
  op de reiniger zelf! Personen die onvermijdelijk in de buurt moeten zijn
  dienen beschermende kleding te dragen.
  ™ Waarschuwing! Richt de straal nooit op uzelf of anderen, ook niet om
  bijv. kleding of schoenen te reinigen! Draag tijdens de werkzaamheden
  voor het doel geschikte werkkleding.
  ™ Waarschuwing! De hogedrukslang, aansluitingen en koppelingen zijn
  belangrijke onderdelen met het oog op de veiligheid. Gebruik alleen de
  door de fabrikant aanbevolen, originele exemplaren!
  ™ Sta niet toe dat de reiniger wordt gebruikt door kinderen of nietvoldoende geïnstrueerde personen.
  ™ Als de waterstraal uit de nozzle komt veroorzaakt dat een terugslag van
  het spuitpistool. Zorg er dus voor dat u stabiel staat en het spuitpistool
  stevig vast hebt. Let er ook op dat door de hoge druk van de waterstraal
  geen voorwerpen van hun plaats schieten en vallend of rondslingerend
  schade kunnen veroorzaken. Kies voor uzelf een veilige plaats!
  ™ De hogedrukstraal kan schade veroorzaken aan bijv. banden enz.
  wanneer u van te dichtbij werkt. Houdt altijd minstens een afstand van
  30 cm. tot het te reinigen voorwerp!
  ™ Gebruik de reiniger niet in een explosie-gevaarlijke omgeving.
  ™ Asbestbevattende oppervlakken onder hogedruk reinigen is verboden.
  ™ Gebruik de reiniger niet bij temperaturen onder 5°C. en houd hem altijd
  vorstvrij.
  ™ Schakel bij een stroomstoring het apparaat onmiddellijk uit.
  ™ De pomp dient altijd voldoende water aangevoerd te krijgen. ‘Droogdraaien’ veroorzaakt ernstige schade aan de afdichtingen.
  ™ Voordat u de normale onderhoudswerkzaamheden uitvoert dient u de
  reiniger uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te nemen.
  ™ Laat alle onderhouds- en inspectiebeurten uitvoeren door daartoe
  opgeleide monteurs. Let erop dat er uitsluitend originele- of door de
  fabrikant aanbevolen onderdelen worden gebruikt. Dat geldt ook voor de
  elektrokabel en de hogedrukslang!
  Waarschuwing! De EUROM H120 hogedrukreiniger is ontworpen om te
  worden gebruikt met milde reinigingsmiddelen. Het gebruik van scherpe
  reinigingsmiddelen of chemicaliën kan een negatief effect hebben op de
  veiligheid van het apparaat. • Page 6

  -6VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
  Het spuitpistool is voor de veiligheid voorzien van een ‘slot’. Om dat te
  activeren drukt u de gele knop achter de handgreep-afsluiter weg tot u een
  klik hoort. Het spuitpistool is nu geblokkeerd en werkt niet. Door de knop
  aan de andere zijde weer terug te drukken ontsluit u het spuitpistool weer.
  De motor is uitgevoerd met een beveiliging, die hem bij oververhitting
  uitschakelt. Als dat gebeurt schakelt u de machine uit, wacht 5 à 10 min. en
  start dan opnieuw. Onderzoek de oorzaak van de oververhitting en neem
  die weg. Bij herhaling dient u contact op te nemen met uw leverancier.
  VOOR GEBRUIK
  Doel: De EUROM H120 hogedrukreiniger is ontworpen voor het reinigen
  van voertuigen, machines, gebouwen, terrassen enz. in de private sector.
  Gebruiksomgeving: Gebruik de machine nooit:
  - in een omgeving met explosiegevaar
  - bij een temperatuur onder de 5°C of boven de 60°C
  - met afgedekt spuitpistool of nozzle
  - met water, warmer dan 60°C (warmer kan de pomp beschadigen)
  - met vuil of zanderig water, of met water dat chemicaliën bevat (dat kan de
  werking beïnvloeden en de levensduur verkorten)
  Nozzles: De reiniger wordt geleverd met een vlakstraalnozzle (in breedte,
  en daarmee in reinigingskracht verstelbaar door aan de nozzle te draaien),
  een roterende vuilfrees (voor het verwijderen van zeer hardnekking vuil) en
  een terrasreiniger (voor grotere, vlakke oppervlakken; met spatscherm).
  AANSLUITING
  1. Schroef de hogedrukslang handmatig stevig op de wateruitlaatopening.
  Bevestig nu het spuitpistool met behulp van een sleutel aan de andere
  zijde van de slang. Voordat u de werking start dient u te controleren of
  de slang helemaal is afgewonden en geen kronkels of knikken vertoont.
  2. Check of het waterfilter in de inlaat op z’n plaats zit en niet geblokkeerd
  is. Dit filter beschermt de pompkleppen tegen beschadiging door zand,
  kalksteen en andere onzuiverheden. Werken zonder dit filter doet de
  garantie vervallen.
  3. Klik de watertoevoerslang op de waterinlaat.
  4. Steek de lans in het spuitpistool en draai hem om hem te vergrendelen.
  5. Activeer het slot op het spuitpistool door het wegdrukken van het
  knopje achter de handgreep-afsluiter.
  6. Bevestig de lans die u wilt gebruiken op het spuitpistool.
  7. Verbind de watertoevoerslang (min. doorsnee 1,2”) met de kraan; het
  kraangedeelte van de koppeling is niet meegeleverd!
  8. Steek tenslotte de stekker in het stopcontact. • Page 7

  -7STARTEN
  Zorg ervoor dat de reiniger tijdens het gebruik rechtop staat, op een
  stevige, vlakke en horizontale ondergrond.
  Het spuitpistool kan met stoten en schokken reageren op onregelmatigheden tijdens de werking. Zorg er dus altijd voor dat u het stevig met beide
  handen vasthoudt, altijd met de nozzle naar de grond gericht.
  Open de watertoevoer. Deblokkeer het slot op het spuitpistool door de gele
  knop achter de handgreep-afsluiter terug te duwen. Open het spuitpistool
  door de handgreep-afsluiter in te knijpen en zo de lucht in het apparaat te
  laten ontsnappen.
  Druk nu de AAN/UIT-schakelaar (ON/OFF) aan de onderzijde van het
  apparaat op de AAN-stand (het streepje ingedrukt). De reiniger is nu
  gereed voor gebruik; pas wanneer u de handgreep inknijpt start de motor
  zijn werking en begint de reiniger te spuiten.
  De reiniger is uitgevoerd met een automatisch start-stopsysteem (Total
  stop). Onderbreekt u de werking langer dan enkele seconden, dan zal de
  motor automatisch afslaan. Hervat u de werking door de handgreep weer in
  te knijpen, dan herstart de motor.
  Wanneer u de vlakstraalnozzle gebruikt is de straal tijdens het gebruik in
  breedte te verstellen door aan de nozzle te draaien. Pas de druk, de straal
  en ook de afstand tot het te reinigen object aan bij het voorwerp en het
  materiaal dat u reinigt.
  Het gebruik van reinigingsmiddel
  Vul het zeeptankje met een geschikt reinigingsmiddel. Stop de reiniger,
  verwijder lans en nozzle uit het spuitpitool en sluit in plaats daarvan het
  zeeptankje op het pistool aan. Wanneer u de reiniger nu weer start zal hij
  nu overschakelen op lagedrukwerking en reinigings-middel aan het water
  toevoegen.
  Het is normaal dat de pomp een beetje water lekt; dit is noodzakelijk om
  schade aan de pomp in stop-periodes te voorkomen.
  Let op! Bedek de machine niet tijdens het gebruik!
  STOPPEN
  Om de werking van de reiniger even te onderbreken kunt u simpelweg de
  handgreep-afsluiter op het spuitpistool ontspannen. Zodra u hem weer
  inknijpt, herneemt de reiniger zijn werking.
  Als u voor een langere periode wilt pauzeren of het gebruik wilt beëindigen,
  schakel de machine dan uit met de AAN/UIT-schakelaar (UIT = cirkel
  ingedrukt) en neem de stekker uit het stopcontact. Sluit de watertoevoer af
  door de kraan dicht te draaien en knijp de handgreep-afsluiter nog even in
  om nog resterende druk in de reiniger weg te laten lopen.
  Zowel bij kortere als langere pauzes kunt u de handgreep-afsluiter veiligheidshalve op slot zetten door het indrukken van het gele knopje. • Page 8

  -8ONDERHOUD EN OPSLAG
  Voor een lange en probleemloze werking is het noodzakelijk de
  hogedrukreiniger en zijn toebehoren schoon te houden.
  • Zorg ervoor dat watertoevoerslang, hogedrukslang, lans en accessoires
  schoon zijn voordat u ze aansluit.
  • Reinig alle aansluitingen en koppelingen zorgvuldig van stof en zand.
  • Spoel ook het zeeptankje na gebruik goed schoon.
  Reiniging van de nozzle
  Een (gedeeltelijke) verstoppiong van de nozzle veroorzaakt te hoge druk in
  de pomp. U dient dat dan ook onmiddellijk te verhelpen.
  • Stop de machine en verwijder de nozzle.
  • Maak de nozzle schoon. Belangrijk: gebruik het reinigingspennetje
  alleen wanneer de nozzle is losgekoppeld van de reiniger!
  • Spoel de nozzle en de lans goed door met schoon water.
  Controle / reiniging van het waterfilter
  Het waterfilter moet altijd in de watertoevoer gemonteerd zitten om zand,
  kalksteen en andere onzuiverheden uit het water te filteren en zo beschadiging van m.n. de pompkleppen te voorkomen. Het werken zonder waterfilter doet de garantie vervallen.
  Maak het waterfilter minstens éénmaal per maand (bij frequent gebruik van
  de reiniger vaker) schoon. Controleer het filter regelmatig om verstopping
  te voorkomen; een verstopping brengt de werking van de pomp in gevaar.
  Het filter controleert/reinigt u door de watertoevoerslang van de reiniger te
  ontkoppelen en de zwarte koppeling los te draaien van het watertoevoerpijpje. In het pijpje ziet u het plastic filter nu zitten. Met een combinatietang
  is het zonodig uit het pijpje te trekken. Reinig het door het onder stromend
  water schoon te spoelen en breng alle onderdelen weer nauwkeurig op
  hun plaats.
  Controle / reiniging van de luchtfilters
  De hogedrukreiniger heeft aan de zijkanten ventilatieopeningen die van
  belang zijn voor de koeling van de motor. Zorg ervoor dat deze openingen
  niet verstopt raken en te allen tijde de lucht vrij doorlaten. Reinig ze evt.
  met een doekje of een borsteltje en een mild reinigingsmiddel. Richt nooit
  de hogedrukstraal op het apparaat!
  Waarschuwing!
  Neem altijd de stekker uit het stopcontact
  voordat u wat voor onderhoud dan ook uitvoert aan de machine!
  Opslag
  Voordat u de hogedrukreiniger opslaat dient u altijd al het water uit pomp,
  machine, slang en toebehoren te verwijderen. Dat doet u als volgt:
  • Stop de machine dmv. de AAN/UIT-schakelaar en verwijder de
  watertoevoerslang, de lans en de nozzle. • Page 9

  -9• Start de machine nu opnieuw en knijp de handgreep-afsluiter in. Laat de
  machine draaien tot er geen water meer uit het spuitpistool komt.
  • Stop de machine opnieuw met de AAN/UIT-schakelaar, neem de
  stekker uit het stopcontact en koppel de hogedrukslang af. Laat al het
  water uit de hogedrukslang lopen.
  • Als de reiniger langere tijd niet wordt gebruikt kan zich kalkaanslag
  ontwikkelen in de pomp. Dat kan bij het opstarten problemen opleveren.
  • Als u de hogedrukreiniger op wilt slaan in een niet gegarandeerd
  vorstvrije ruimte, verdient het aanbeveling de machine te vullen met een
  antivriesoplossing zoals die ook in auto’s wordt gebruikt. Hang daartoe
  de watertoevoerslang in een bak/container met de antivriesoplossing,
  en verwijder lans en nozzle uit het spuitpistool. Start de machine en
  knijp de handgreep-afsluiter in. Laat de machine draaien tot u ruikt dat
  de antivriesoplossing uit het spuitpistool komt. Stop de machine nu met
  de AAN/UIT-schakelaar, neem de stekker uit het stopcontact en koppel
  de hogedrukslang af. De reiniger is nu gevuld met antivries.
  • Vorstschade valt niet onder de garantie!
  Waarschuwing: start nooit een bevroren hogedrukreiniger!
  AFDANKEN EN MILIEUASPECTEN
  Als u de machine wilt afdanken dient u de volgende maatregelen te nemen:
  Verwijder de stekker uit het stopcontact en maak de machine onbruikbaar
  door de kabel door te knippen.
  Zorg ervoor dat er geen kinderen bij de machine kunnen komen
  Gebruik geen delen van de afgedankte reiniger als reserveonderdelen.
  Ontmantel de machine en sorteer de delen van het apparaat, kabel, slang,
  en verpakking volgens de voorschriften. Biedt het vervolgens aan bij uw
  plaatselijke milieudienst die de restanten op milieuvriendelijke wijze kan
  vernietigen of wegen kent voor hergebruik. Neem evt. contact op met uw
  plaatselijke milieudienst voor meer details.
  Niet-biologische materialen dienen milieuvriendelijk verwijderd- en niet met
  het normale huisvuil aangeboden te worden. Wanneer u het wel aanbiedt
  met uw huisvuil, kunnen er met verloop van tijd gevaarlijke stoffen uit gaan
  lekken die in het grondwater, en daarmee in de voedselketen terecht
  kunnen komen, wat gevaar voor gezondheid en welbevinden oplevert. • Page 10

  - 10 GARANTIE
  De fabrikant garandeert deze hogedrukreiniger voor huishoudelijk gebruik
  voor een periode van twee jaar. Wanneer u een apparaat aanbiedt voor
  reparatie onder garantie, dient u de aankoopnota daarbij te overleggen.
  Garantiereparaties worden onder de volgende voorwaarden uitgevoerd:
  • Het defect is toe te schrijven aan fouten, defecten of onvolkomenheden
  in de gebruikte materialen of de constructie. Normale slijtage en
  misbruik vallen niet onder de garantie.
  • Alle in deze gebruiksaanwijzing vermelde instructies zijn in acht
  genomen.
  • Evt. reparaties zijn uitgevoerd door gekwalificeerde servicemonteurs.
  • Er zijn uitsluitend originele onderdelen gebruikt.
  • De reiniger is niet gevallen, hard gestoten of op andere wijze aan
  geweld, misbruik of vorst onderworpen geweest.
  • Er is geen vervuild water in gebruikt
  • De reiniger is niet verhuurd of op andere wijze commercieel aangewend
  geweest.
  Bij reparaties onder garantie worden evt. te vervangen onderdelen en
  arbeid niet in rekening gebracht. Verpakkings- en verzendkosten vallen in
  principe niet onder de garantie en landelijke wetgeving wordt in acht
  genomen. Bied uw reiniger aan bij uw leverancier met een duidelijke
  beschrijving van de klacht. Voor een reparatie buiten de garantie gaat u op
  gelijke wijze te werk, met dien verstande dat arbeid en onderdelen dan
  worden doorberekend. • Page 11

  - 11 PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN
  Probleem
  Oorzaak
  De pomp loopt niet
  terwijl de reiniger
  ingeschakeld staat.

  De pomp loopt wel
  maar er wordt geen
  druk opgebouwd.

  De werkdruk
  fluctueert
  De motor stopt
  plotseling
  De pomp druppelt

  Drukverlies

  Buitensporig lawaai

  Uitgestoten water is
  vermengd met olie
  Pomphoofd lekt
  water
  Als de AAN/UITknop wordt
  ingedrukt bromt de
  motor maar start
  niet

  -stekker is kapot
  -problemen stroomvoorziening
  -motor zit vast
  -thermische beveiliging heeft
  motor uitgeschakeld
  -het waterfilter zit verstopt
  -invoerverbindingen zuigen
  valse lucht aan
  -de in- en uitlaatkleppen zitten
  verstopt of zijn versleten
  -de nozzleopening is te groot
  -aanzuiging valse lucht
  -kleppen verstopt/versleten
  -afdichtingen versleten
  -de thermische beveiliging
  heeft hem uitgeschakeld
  -versleten afdichtingen
  -versleten nozzle
  -vuile/verstopte kleppen
  -klepafdichting versleten
  -afdichtingen versleten
  -filter verstopt
  -aanzuiging valse lucht
  -kleppen versleten/vuil/
  verstopt
  -kogellagers versleten
  -watertemperatuur te hoog
  -filter vuil
  -afdichtingringen (water en
  olie) zijn versleten
  -afdichtingen versleten
  -O-ring van de afdichting is
  versleten
  -voltage is te laag
  -pomp vast of bevroren
  -verlengkabel voldoet niet:
  kabel te lang of doorsnee te
  klein

  Oplossing
  -controleer stekker
  -check zekering/Voltage
  -draai motor handmatig
  -laat de motor afkoelen
  -filter reinigen
  -controleer alle invoer-aansluitingen en verbindingen
  -reinig/vervang kleppen
  -check/vervang nozzle
  -check invoerverbindingen
  -reinig/vervang kleppen
  -reinig/vervang afdichting
  -schakel reiniger uit en laat
  de motor afkoelen
  -check/ vervang
  -vervang de nozzle
  -check, reinig, vervang
  -check en/of vervang
  -check en/of vervang
  -check en/of reinig
  -check invoerverbindingen
  -check/ reinig/ vervang
  kleppen
  -check en/of vervang
  - temper temperatuur
  -check/reinig/vervang
  -check en/of vervang
  -vervang afdichtingen
  -vervang O-ring
  -controleer voltage
  - draai pomp handmatig of
  laat ontdooien
  -check verlengkabel en
  vervang hem eventueel • Page 12

  - 12 -

  CE – verklaring
  Hierbij verklaart ondergetekende
  Euromac bv.,
  Kokosstraat 20,
  8281 JC Genemuiden
  dat het onderstaande product
  elektrische hogedrukreiniger – 230V
  bekend onder het merk
  EUROM
  Type
  H120
  voldoet aan de eisen van de onderstaande normen:
  EN 60335-1:2002+A1+A11+A12
  EN 60335-2-79:2004+A1
  EN 50366:2003+A1
  EN 55014-1:2000+A1+A2
  EN55014-2:1997+A1
  EN 61000-3-2:2000+A2
  EN 61000-3-3:1995+A1
  Genemuiden, 4 december 2007

  J. Bakker, alg. dir.

  ----------------------------------------------------------------------EUROMAC BV.
  Kokosstraat 20,
  8281 JC Genemuiden
  tel. 038-3854321 fax 038-3856464
  e-mail: info@euromac.nl www.euromac.nl


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Eurom H 120 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Eurom H 120 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,55 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info