Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/88
Nächste Seite
Gebruiksaanwijzing (pag. 5)
Gebrauchsanleitung (Seite 15)
Instruction manual (page 26)
Manuel d’utilisation (page 36)
Instruktionsbok (sida 47)
Návod k obsluze (stránky 57)
Návod na použitie (strana 67)
Broşură cu instrucţiuni (pagină 77)
Safe-t-Convect 2200 Safe-t-Convect 2000
Art.nr. 360509 Art.nr. 360516 (Swiss plug)
This product is only suitable for well insulated spaces of occasional use.
elektrische convectorkachel / elektrische Konvektorheizung / electrical convector
heater / convecteur électrique / elektriskt konvektorelement / elektrické
konvektorové topení / elektrický konvektorový ohrievač / radiator-convector electric
14-05-2019
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruiksaanwijzing
  Gebrauchsanleitung
  Instruction manual
  Manuel d’utilisation
  Instruktionsbok
  Návod k obsluze
  Návod na použitie
  Broşură cu instrucţiuni

  (pag. 5)
  (Seite 15)
  (page 26)
  (page 36)
  (sida 47)
  (stránky 57)
  (strana 67)
  (pagină 77)

  Safe-t-Convect 2200
  Art.nr. 360509

  Safe-t-Convect 2000
  Art.nr. 360516 (Swiss plug)

  This product is only suitable for well insulated spaces of occasional use.
  elektrische convectorkachel / elektrische Konvektorheizung / electrical convector
  heater / convecteur électrique / elektriskt konvektorelement / elektrické
  konvektorové topení / elektrický konvektorový ohrievač / radiator-convector electric

  14-05-2019 • Page 2

  2 • Page 3

  Model identifier(s):SAFE-T-CONVECT 2200
  Item
  Symbol
  Value
  Unit
  Heat output

  Nominal heat
  output

  Pnom

  2,2

  kW

  Minimum heat
  output (indicative)

  Pmin

  0,90

  kW

  Maximum
  continuous heat
  output

  Pmax,c

  2,2

  kW

  Auxiliary
  electricity
  consumption

  Item
  Unit
  Type of heat input, for electric
  storage local space heaters only
  (select one)
  manual heat charge control,
  with integrated thermostat
  manual heat charge control
  with room and/or outdoor
  temperature feedback
  electronic heat charge
  control with room and/or
  outdoor temperature
  feedback
  fan assisted heat output

  No
  No

  No

  No

  At nominal heat
  output

  elmax

  N/A

  kW

  Type of heat output/room
  temperature control (select
  one)

  At minimum heat
  output

  elmin

  N/A

  kW

  single stage heat output and
  no room temperature control

  No

  In standby mode

  elSB

  N/A

  kW

  Two or more manual stages,
  no room temperature control

  No

  with mechanic thermostat
  room temperature control

  No

  with electronic room
  temperature control

  Yes

  electronic room temperature
  control plus day timer

  No

  electronic room temperature
  control plus week timer

  No

  Other control options
  (multiple selections possible)

  Contact details

  room temperature control,
  with presence detection

  No

  room temperature control,
  with open window detection

  No

  with distance control option

  No

  with adaptive start control

  No

  with working time limitation

  No

  with black bulb sensor

  No

  EUROM-KOKOSSTRAAT 20-8281JC-GENEMUIDEN-NETHERLANDS

  3 • Page 4

  Model identifier(s):SAFE-T-CONVECT 2000
  Item
  Symbol
  Value
  Unit
  Heat output

  Nominal heat
  output

  Pnom

  2,0

  kW

  Minimum heat
  output (indicative)

  Pmin

  0,80

  kW

  Maximum
  continuous heat
  output

  Pmax,c

  2,0

  kW

  Auxiliary
  electricity
  consumption

  Item
  Unit
  Type of heat input, for electric
  storage local space heaters only
  (select one)
  manual heat charge control,
  with integrated thermostat
  manual heat charge control
  with room and/or outdoor
  temperature feedback
  electronic heat charge
  control with room and/or
  outdoor temperature
  feedback
  fan assisted heat output

  No
  No

  No

  No

  At nominal heat
  output

  elmax

  0,0

  kW

  Type of heat output/room
  temperature control (select
  one)

  At minimum heat
  output

  elmin

  0,0

  kW

  single stage heat output and
  no room temperature control

  No

  In standby mode

  elSB

  0,0

  kW

  Two or more manual stages,
  no room temperature control

  No

  with mechanic thermostat
  room temperature control

  No

  with electronic room
  temperature control

  Yes

  electronic room temperature
  control plus day timer

  No

  electronic room temperature
  control plus week timer

  No

  Other control options
  (multiple selections possible)

  Contact details

  room temperature control,
  with presence detection

  No

  room temperature control,
  with open window detection

  No

  with distance control option

  No

  with adaptive start control

  No

  with working time limitation

  No

  with black bulb sensor

  No

  EUROM-KOKOSSTRAAT 20-8281JC-GENEMUIDENNETHERLANDS

  4 • Page 5

  Dank
  Hartelijk dank dat u voor een EUROM apparaat hebt gekozen. U hebt daarmee een
  goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal functioneren.
  Om het beste uit uw apparaat te halen is het belangrijk dat u deze
  gebruiksaanwijzing vóór gebruik aandachtig en in zijn geheel doorleest en ook
  begrijpt. Schenk daarbij speciaal aandacht aan de veiligheidsvoorschriften; die
  worden vermeld ter bescherming van u en uw omgeving! Bewaar de
  gebruiksaanwijzing vervolgens om het in de toekomst nog eens te kunnen
  raadplegen. Bewaar ook de verpakking: dat is de beste bescherming voor uw
  apparaat tijdens de opslag buiten het seizoen. En mocht u het apparaat ooit aan
  iemand anders overdragen, lever er dan de gebruiksaanwijzing en de verpakking
  bij.
  Wij wensen u veel plezier met de Safe-t-Convect!
  Eurom
  Kokosstraat 20
  8281 JC Genemuiden (NL)
  info@eurom.nl
  www.eurom.nl
  Deze gebruiksaanwijzing is met de grootste zorg samengesteld. Niettemin
  behouden wij ons het recht voor deze gebruiksaanwijzing op elk moment te
  optimaliseren en technisch aan te passen. De gebruikte afbeeldingen kunnen
  afwijken.
  ___________________________________________________________

  Symboolverklaring
  Apparaat niet afdekken!

  Technische gegevens
  Aansluitspanning
  Max. Vermogen
  Instelmogelijkheden
  Timer
  Thermostaat
  Afstandsbediening
  Afmetingen
  Gewicht

  220-240V~50Hz
  2200 W (2000 W Zwitserland)
  900-1300-2200 W (750-1250-2000 W)
  +
  +
  +
  18 x 68 x 41 cm
  4,5 kg

  5 • Page 6

  Waarschuwingen elektrische kachels
  Veiligheid waarschuwing algemeen
  1. Lees voor gebruik (en evt. installatie) van dit apparaat deze
  gebruiksaanwijzing zorgvuldig en helemaal door. Bewaar het om
  het in de toekomst nog eens te kunnen raadplegen en evt. door te
  kunnen geven.
  2. Controleer voor gebruik dit nieuwe apparaat (incl. kabel en
  stekker) op zichtbare beschadigingen. Neem een beschadigd
  apparaat niet in gebruik maar biedt hem uw leverancier aan ter
  vervanging.
  3. Bij onjuist gebruik of onjuiste installatie bestaat het risico op
  elektrische schokken en/of brandgevaar.
  Waarschuwingen positie van het apparaat
  1. Plaats het apparaat niet vlakbij- onder- of gericht op een
  stopcontact en niet in de buurt van open vuur of warmtebronnen.
  2. Gebruik het apparaat niet vlakbij of gericht op meubels, gordijnen,
  papier, kleding, beddengoed of andere brandbare zaken. Houd dit
  minstens 1 meter van het apparaat verwijderd!
  3. Gebruik de kachel niet buitenshuis en niet in ruimtes, kleiner dan
  15 m³.
  4. Het apparaat bevat inwendig hete en/of gloeiende en vonkende
  delen. Gebruik het apparaat dus niet in een omgeving waar
  brandstoffen, verf, ontbrandbare vloeistoffen en/of gassen enz.
  worden bewaard. Gebruik het apparaat niet in een
  brandgevaarlijke omgeving zoals nabij gastanks, gasleidingen of
  spuitbussen. Dat levert explosie- en brandgevaar op!
  5. Gebruik het apparaat alleen wanneer de voeten zijn gemonteerd.
  Gebruik van het apparaat zonder voeten is bijzonder
  brandgevaarlijk. Altijd de stekker uit het stopcontact bij monteren
  / demonteren.
  6. Dit apparaat is niet geschikt voor wand- of plafond montage.
  7. Gebruik het apparaat niet in de directe omgeving van een bad, een
  douche of een zwembad.
  8. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes als
  badkamers, wasruimtes enz. Plaats het apparaat niet in de
  nabijheid van watertappunten en waterreservoirs ( kraan, bad,
  douche, toilet, wastafel, zwembad o.i.d.). Zorg ervoor dat hij nooit
  in water kan vallen en dat er geen water het apparaat binnendringt.
  6 • Page 7

  Mocht het apparaat tóch ooit in water vallen, neem dan éérst de
  stekker uit het stopcontact! Een inwendig nat geworden apparaat
  niet meer gebruiken maar ter reparatie aanbieden. Dompel
  apparaat, snoer of stekker nooit in water of andere vloeistof en raak
  het apparaat nooit met natte handen aan.
  9. De lucht rond het apparaat moet onbelemmerd kunnen circuleren.
  Plaats het apparaat dus niet te dicht op muren of grote voorwerpen
  en niet onder een plank, kast, gordijnen o.i.d. Houd bij het plaatsen
  van het apparaat de volgende minimum vrije afstanden in acht:
  Voorkant, minimum vrije afstand 50 cm
  Achterkant, minimum vrije afstand 30 cm
  Zijkanten, minimum vrije afstand 50 cm
  Bovenkant, minimum vrije afstand 100 cm
  10. Plaats het apparaat altijd op een stevige, vlakke horizontale
  ondergrond.
  11. De ondergrond waarop het apparaat wordt geplaatst moet van nietof moeilijk ontvlambaar materiaal zijn. In ieder geval bestand te
  zijn tegen een temperatuur van minimaal 125°C zonder te gaan
  schroeien, smelten, vervormen of vlam te vatten. Controleer
  regelmatig of de ondergrond niet oververhit raakt; dat kan gevaar
  opleveren!
  12. Plaats het apparaat niet op zachte oppervlakken als een bed of
  hoogpolig tapijt, waardoor openingen afgesloten kunnen raken.
  13. Plaats het apparaat niet in een open raam i.v.m. regen, niet op
  natte oppervlakken en voorkom dat er vocht op wordt gemorst.
  Plaats het apparaat niet achter een deur of in een looproute om het
  per abuis omver stoten te voorkomen.
  Waarschuwingen gebruik
  1. Gebruik geen toevoegingen/accessoires op het apparaat, die niet
  zijn aanbevolen of geleverd door de fabrikant.
  2. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het doel waarvoor hij is
  ontworpen en op de wijze zoals beschreven in deze
  gebruiksaanwijzing.
  3. Sommige delen van dit apparaat worden erg heet en kunnen
  brandwonden veroorzaken. Speciale aandacht is nodig als
  kinderen, kwetsbare personen of huisdieren in de buurt van
  het apparaat aanwezig zijn. Laat hen nooit alleen achter bij
  een werkend apparaat.

  7 • Page 8

  4. Bedek of blokkeer het apparaat nooit; daardoor raakt het apparaat
  oververhit en treedt er brandgevaar op. Hang of leg nooit
  voorwerpen als kleding, dekens, kussens, papier enz. op het
  apparaat. De minimum afstand van 1 meter tussen apparaat en
  brandbare materialen dient altijd in acht te worden genomen.
  Ventilatieopeningen mogen op geen enkele wijze worden
  geblokkeerd, om brand te voorkomen. Gebruik het apparaat dus
  ook nooit om kleding op te drogen of iets op te zetten. Laat niets
  tegen het apparaat leunen!
  5. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor normaal huishoudelijk
  gebruik. Gebruik het apparaat alleen voor (bij) verwarming in huis.
  6. Aansluitspanning en frequentie, vermeld op het apparaat, dienen
  overeen te komen met die van het te gebruiken stopcontact. Het te
  gebruiken stopcontact dient voorzien te zijn van randaarde en de
  elektrische installatie dient beveiligd te zijn met een
  aardlekschakelaar van 30 mA . Het stopcontact dat u gebruikt
  dient te allen tijde goed bereikbaar te zijn, om ingeval van nood
  snel de stekker uit het stopcontact te kunnen nemen.
  7. Om overbelasting en doorgebrande zekeringen te voorkomen geen
  andere apparatuur op hetzelfde stopcontact of dezelfde elektrische
  groep aansluiten als waar het apparaat op aangesloten is.
  8. Rol de elektrokabel van het apparaat volledig af voor u de stekker
  in het stopcontact steekt, en zorg ervoor dat de elektrokabel
  nergens met de hete delen van het apparaat in contact komt of
  anderszins heet kan worden. Leid de elektrokabel niet onder tapijt
  door, bedek het niet met matten, lopertjes o.i.d. en houd de kabel
  buiten de looproute. Zorg ervoor dat er niet op getrapt wordt en er
  geen meubels op worden gezet. Leid de elektrokabel niet om
  scherpe hoeken en wind het na gebruik niet te strak op! Voorkom
  dat de elektrokabel in contact komt met olie, oplosmiddelen en
  scherpe voorwerpen. Controleer de elektrokabel en stekker
  regelmatig op beschadigingen. Draai of knik de elektrokabel niet en
  wind het niet om het apparaat; dat kan de isolatie beschadigen!
  9. Het gebruik van een verlengkabel wordt afgeraden omdat dit
  oververhitting en brand kan veroorzaken. Is het gebruik van een
  verlengkabel onvermijdelijk, zorg dan voor een onbeschadigd,
  goedgekeurd verlengkabel met aarding en met een minimale
  doorsnee van 3x2,5 mm² en een minimaal toegestaan vermogen

  8 • Page 9

  van 2500 Watt. Rol de verlengkabel altijd geheel af om
  oververhitting te voorkomen.
  10. Sluit het apparaat alleen aan op een vast stopcontact. Gebruik geen
  verdeeldoos/ tafelcontactdoos e.d.
  11. Tijdens het gebruik kan de stekker lauw aanvoelen; dat is normaal.
  Is hij echt warm, dan mankeert er waarschijnlijk wat aan het
  stopcontact. Neem contact op met uw elektricien.
  12. Schakel het apparaat altijd eerst uit met de hoofdschakelaar en
  neem dan de stekker uit het stopcontact. Nooit het apparaat d.m.v.
  de stekker uitschakelen!
  13. Voorkom dat vreemde voorwerpen door de straling /ventilatie- of
  uitblaasopeningen het apparaat binnendringen. Dit kan een
  elektrische schok, brand of beschadiging veroorzaken.
  14. Laat een werkend apparaat nooit zonder toezicht achter maar
  schakel het apparaat éérst uit en neem vervolgens de stekker uit
  het stopcontact. Altijd stekker uit het stopcontact als het apparaat
  niet in gebruik is! Pak de stekker daartoe in de hand; trek nooit aan
  de elektrokabel!
  15. Dit apparaat kan, behalve handmatig, ook met een timer worden
  bediend. Hoe u hem ook in werking stelt, zorg er te allen tijde voor
  dat alle veiligheidsvoorschriften in acht zijn genomen! Stel het
  apparaat niet in werking met een externe tijdklok, timer,
  voltageregelaar of elke ander voorziening die het apparaat
  automatisch inschakelt.
  16. Dit apparaat wordt heet tijdens het gebruik. Raak het apparaat niet
  aan tijdens of kort na het gebruik: dat veroorzaakt brandwonden.
  17. Bedien het apparaat nooit met natte handen.
  Wie mag het apparaat gebruiken
  1. Kinderen, jonger dan 3 jaar dienen uit de buurt te worden
  gehouden, tenzij er continu toezicht op hen is.
  2. Kinderen tussen de 3 en 8 jaar mogen het apparaat uitsluitend aanof uitschakelen als het apparaat op zijn normale werkplek is
  opgesteld of is geïnstalleerd en wanneer er toezicht op hen wordt
  gehouden of wanneer zij instructies hebben ontvangen aangaande
  het op veilige wijze gebruiken van het apparaat en begrijpen welke
  gevaren eraan verbonden zijn. Kinderen tussen de 3 en 8 jaar
  mogen niet de stekker in het stopcontact steken, niet het apparaat
  regelen of reinigen en er geen gebruikersonderhoud aan uitvoeren.

  9 • Page 10

  3. Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen
  met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vaardigheden of
  gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt wanneer er toezicht
  op hen wordt gehouden of wanneer zij instructies hebben
  ontvangen aangaande het op veilige wijze gebruiken van het
  apparaat en begrijpen welke gevaren eraan verbonden zijn.
  4. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen en
  onderhouden.
  5. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
  Waarschuwingen onderhoud
  1. Houd het apparaat schoon. Stof, vuil en/of aanslag in uw apparaat
  is een veelvoorkomende reden voor oververhitting. Zorg ervoor dat
  dergelijke neerslag regelmatig wordt verwijderd.
  2. Schakel altijd het apparaat uit, neem de stekker uit het stopcontact
  en laat het apparaat eerst afkoelen wanneer u:
  - het apparaat wilt schoonmaken.
  - gebruikers- onderhoud aan het apparaat wilt uitvoeren.
  - het apparaat aanraakt of verplaatst.
  3. Stel het apparaat niet in werking wanneer u beschadigingen
  constateert aan apparaat, elektrokabel of stekker, of wanneer het
  slecht functioneert, ongebruikelijke geluiden maakt, iets ruikt of
  rook ziet, is gevallen of op andere wijze een storing vertoont.
  Verwijder onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Breng het
  complete apparaat terug naar uw leverancier of een erkend
  elektricien voor controle en/of reparatie. Vraag altijd om originele
  onderdelen.
  4. Het apparaat mag uitsluitend worden geopend en/of gerepareerd
  door daartoe bevoegde en gekwalificeerde personen. Voer zelf geen
  reparaties uit aan het apparaat, dat kan gevaarlijk zijn! Reparaties,
  uitgevoerd door onbevoegden of wijzigingen aan het apparaat
  doorbreken de stof- en waterdichtheid van het apparaat en doen de
  garantie en de aansprakelijkheid van de fabrikant vervallen.
  5. Als de elektrokabel is beschadigd, moet het worden vervangen door
  de fabrikant, diens service medeweker of personen met
  vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
  Afwijkingen van punt 3,4,5 kunnen schade, brand en/of persoonlijk
  letsel veroorzaken. Zij doen de garantie vervallen en leverancier,
  importeur en/of fabrikant aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de
  gevolgen.
  10 • Page 11

  Beschrijving en Installatie

  A.
  B.
  C.
  D.

  Convector voorzijde
  Bedieningspaneel met LCD-scherm
  Voet
  Aan/uit-schakelaar

  E. Ventilatieopeningen
  F. Warmterooster
  G. Afstandsbediening

  Verwijder al het verpakkingsmateriaal en houd het buiten het bereik van kinderen.
  Controleer na verwijdering van de verpakking of het apparaat geen beschadigingen
  of tekenen die op een fout/defect/storing kunnen wijzen, vertoont. Gebruik het
  apparaat in geval van twijfel niet, maar wend u tot uw leverancier ter controle /
  vervanging.
  Let op: Bevestig eerst de voeten voordat u de kachel gebruikt.
   Keer de kachel om, onderzijde boven. Leg er een deken o.i.d. onder, om
  beschadigingen te voorkomen!
   Schuif de voeten vanaf de zijkanten met hun gleufjes zo ver mogelijk over de
  uitstekende beugeltjes; de schroefgaatjes vallen nu boven elkaar.
   Bevestig met de zelftappende kleine schroeven de voeten stevig aan de kachel.
   Zet de kachel weer rechtop.
   Kies een geschikte plaats voor het apparaat rekening houdend met alle
  eerder genoemde waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing.
   Controleer of de aan/uit-schakelaar (D) op ‘UIT’ staat (O).
   Ontrol de elektrokabel geheel en steek de stekker in een passend 220-240V
  stopcontact, met randaarde. Sluit de kachel uitsluitend aan op een geaard
  stopcontact! Controleer, om overbelasting te voorkomen, of er geen andere
  apparatuur op dezelfde groep is aangesloten.

  11 • Page 12

  Ingebruikname en werking

  1.
  2.
  3.
  4.

  Vermogenstoets
  Celsius↔Fahrenheit toets
  Ontvangstpunt afstandsbediening
  Stand-by toets

  5.
  6.
  7.
  8.

  Ventilatortoets
  Hoger-toets
  Lager-toets
  Timer

  Zet de aan/uit-schakelaar (D) op ‘AAN’ (I). Het display toont links de huidige
  temperatuur, rechts de ingestelde temperatuur (standaard 25°C). Het apparaat
  staat nu stand-by.
  Nu kunt u met de knoppen op het display of met de afstandsbediening het apparaat
  verder bedienen. Beiden hebben dezelfde knoppen. Werkt u met de
  afstandsbediening, richt die dan op het ontvangstpunt (3) op het apparaat.
   Stel het apparaat in werking door op de stand-by toets (4) te drukken. Het
  apparaat kiest voor de functie ‘verwarmen op hoog vermogen’: 2200W
  (Zwitserland 2000W). Als de ingestelde temperatuur 2 graden hoger is dan de
  huidige temperatuur zal het apparaat nu als convector gaan verwarmen.
   Door één of twee keren op de Vermogenstoets (1) te drukken stelt u een ander
  verwarmingsvermogen
  in:
  2200W→1300W→900W
  (Zwitserland:
  2000W→1250W→750W). Bij het verwarmen kunt u d.m.v. de ventilatortoets (5)
  ook luchtcirculatie instellen, voor snellere verspreiding van de warmte. Door
  nogmaals te drukken schakelt u de ventilator weer uit.
   Door
  nogmaals
  op
  de
  vermogenstoets
  te
  drukken
  wordt
  de
  vorstbeveiligingsstand ingesteld: de thermostaat gaat automatisch naar 7°C, het
  vorst-icoontje verschijnt en als de ventilator ingeschakeld stond zal deze
  uitschakelen. Als de temperatuur tot onder de 5°C daalt, zal het apparaat gaan
  werken op laag vermogen.
   Drukt u nogmaals op de vermogenstoets dan schakelt het apparaat terug naar
  2200W (Zwitserland: 2000W) zonder ventilator en herhaalt het proces zich.
   D.m.v. de hoger/lager toetsen (6&7) kunt u de gewenste temperatuur hoger en
  lager instellen. Het apparaat heeft een thermostaat en zal verwarmen tot de
  12 • Page 13


  ingestelde temperatuur is bereikt. Daarna handhaaft het de ingestelde
  temperatuur door, als die 2° is gedaald, zichzelf weer automatisch in te
  schakelen.
  Door op de timer-toets te drukken stelt u een aantal uren in waarna het
  apparaat zichzelf zal uitschakelen: 1x drukken = 1 uur, 2x drukken = 2 uur enz.
  tot max. 15 uur. Het display toont het ingestelde aantal uren. Door nogmaals te
  drukken schakelt u de timer uit.
  Door op de Celsius↔Fahrenheit toets te drukken wisselt u van weergave in ºC
  naar ºF en terug.
  Om uit te schakelen drukt u weer op de stand-by toets. Zet vervolgens de
  AAN/UIT-schakelaar op ‘UIT”(I) en neem de stekker uit het stopcontact.
  Let op: het apparaat verwarmt alleen
  als de ingestelde temperatuur rechts op het display
  minimaal 2° hoger is dan de huidige temperatuur, links op het display!

  Beveiligingen
  Het apparaat is voorzien van een omvalbeveiliging die het apparaat uitschakelt
  wanneer het onverhoeds om mocht vallen. Wanneer u het vervolgens weer rechtop
  zet hervat het zijn werking, maar schakel het eerst uit, neem de stekker uit het
  stopcontact en controleer de kachel op beschadigingen. Bij beschadiging of
  afwijkend functioneren niet gebruiken maar ter controle/reparatie aanbieden!
  De oververhittingbeveiliging schakelt de kachel uit wanneer hij inwendig te heet
  wordt. Dat kan gebeuren wanneer de kachel zijn warmte onvoldoende kan afgeven
  of te weinig frisse lucht kan aanzuigen. Doorgaans is de oorzaak dus (gedeeltelijke)
  afdekking van de kachel, verstopping van de aanzuig- en/of uitblaasroosters,
  plaatsing te dicht bij bijv. een muur enz. Als het apparaat voldoende is afgekoeld
  zal het in principe automatisch zijn werking hervatten, maar als u de oorzaak niet
  wegneemt zal de uitschakeling zich waarschijnlijk herhalen. Regelmatige
  oververhitting kan tot onherstelbare schade leiden. Bij oververhitting dient u de
  kachel uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te nemen. Geef de kachel
  tijd om af te koelen, neem de reden van de oververhitting weg en stel de kachel
  weer in gebruik. Wanneer het probleem blijft optreden of u geen reden voor de
  oververhitting kunt vinden, de kachel onmiddellijk uitschakelen en de stekker uit
  het stopcontact nemen. Neem contact op met een servicepunt voor reparatie.

  Schoonmaak en onderhoud
  Houd de kachel schoon. Neerslag van stof en vuil in het apparaat is een
  veelvoorkomende reden van oververhitting! Verwijder dat dus geregeld. Schakel
  voor schoonmaak- of onderhoudswerk het apparaat uit, neem de stekker uit het
  stopcontact en laat het apparaat afkoelen.

  13 • Page 14
  Neem de buitenzijde van de kachel regelmatig af met een droge of goeduitgewrongen vochtige doek. Gebruik geen scherpe zeep, sprays, schoonmaakof schuurmiddelen, was, glansmiddelen of enige chemische oplossing!
  Zuig met de stofzuiger voorzichtig stof en vuil uit de roosters en controleer of de
  luchtinlaat- en uitblaasopeningen schoon zijn. Let erop tijdens het schoonmaken
  op geen inwendige onderdelen aan te raken c.q. te beschadigen!
  De kachel bevat verder geen onderdelen die onderhoud behoeven.
  Ruim aan het eind van het seizoen de kachel schoon op, z.m. in de originele
  verpakking. Plaats het rechtop op een koele, droge en stofvrije plaats.

  Verwijdering
  Binnen de EU betekent dit symbool dat dit product niet met het
  normale huishoudelijke afval mag worden afgevoerd.
  Afgedankte apparaten bevatten waardevolle materialen die
  hergebruikt kunnen en moeten worden, om het milieu en de
  gezondheid niet te schaden door ongereguleerde
  afvalinzameling. Breng afgedankte apparatuur daarom naar
  een daarvoor aangewezen inzamelpunt of wend u tot het
  bedrijf waar u het apparaat gekocht hebt. Zij kunnen er voor
  zorgen dat zoveel mogelijk onderdelen van het apparaat
  hergebruikt worden.

  CE – verklaring
  Hierbij verklaart Eurom - Genemuiden-NL dat het product elektrische
  convectorkachel, merk EUROM, type SAFE-T-CONVECT 2200/2000 voldoet
  aan de LVD-richtlijn 2014/35/EU en aan de EMC-richtlijn 2014/30/EU, en in
  overeenstemming is met de onderstaande normen:
  EN 60335-1:2012+A11:2014
  EN 60335-2-30:2009+A11:2012
  EN 62233:2008
  Rohs 2011/65/EU&(EU)2015/863

  EN
  EN
  EN
  EN
  EN

  Genemuiden, 14-05-2019
  W.J. Bakker, alg. dir.

  14

  55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
  55014-2:2015
  61000-3-2:2014
  61000-3-3:2013
  55014-1:2017 • Page 15

  Dank
  Herzlichen Dank, dass Sie sich für eine EUROM Gerät entschieden haben. Sie haben
  damit eine gute Wahl getroffen! Wir hoffen, dass sie zu Ihrer vollen Zufriedenheit
  funktioniert. Um Ihren Gerät optimal zu nutzen, ist es wichtig, dass Sie dieses
  Handbuch vor der Nutzung aufmerksam und komplett lesen und auch verstehen.
  Achten Sie dabei besonders auf die Sicherheitsvorschriften, die zu Ihrem
  persönlichen Schutz und zum Schutz Ihrer Umgebung genannt werden. Außerdem
  empfehlen wir Ihnen, dieses Handbuch aufzubewahren, um es bei Bedarf in Zukunft
  noch einmal konsultieren zu können. Bewahren Sie auch die Verpackung. Sie ist der
  beste Schutz für Ihren Gerät, wenn Sie das Gerät außerhalb der Saison lagern. Und
  sollten Sie das Gerät irgendwann weitergeben, legen Sie das Handbuch und die
  Verpackung bei.
  Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Safe-t-Convect!
  Eurom
  Kokosstraat 20
  8281 JC Genemuiden (NL)
  info@eurom.nl
  www.eurom.nl
  Diese Gebrauchsanleitung wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt.
  Dennoch behalten wir uns vor, diese Anleitung jederzeit zu optimieren und
  technisch anzupassen. Die verwendeten Bilder können abweichen.
  ___________________________________________________________

  Symbol Erklärung
  Bedecken Sie das Gerät nicht

  Technische Daten
  Anschlussspannung
  Maximale Leistung
  Instelmogelijkheden
  Timer
  Thermostat
  Fernbedienung
  Abmessung
  Gewicht

  220-240V~50Hz
  2200 W
  (2000 W Die Schweiz)
  900-1300-2200 W (750-1250-2000 W)
  +
  +
  +
  18 x 68 x 41 cm
  4,5 kg

  15 • Page 16

  Warnungen für Elektroheizungen
  Sicherheitswarnung allgemein
  1. Lesen Sie vor der Verwendung (und evtl. Installation) dieses Geräts
  diese Gebrauchsanweisung sorgfältig und komplett durch.
  Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen und
  eventuellen Weitergeben auf.
  2. Kontrollieren Sie dieses neue Gerät (inkl. Kabel und Stecker) vor
  der Verwendung auf sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein
  beschädigtes Gerät nicht in Gebrauch, sondern tauschen Sie es bei
  Ihrem Lieferanten um.
  3. Bei fehlerhafter Verwendung oder Installation besteht die Gefahr
  von elektrischen Schlägen und/oder von Feuer.
  Warnungen zür Geräteposition
  1. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von, unter oder in Richtung
  einer Steckdose oder in der Nähe von offenem Feuer oder
  Wärmequellen auf.
  2. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder in Richtung
  von Möbeln, Gardinen, Papier, Kleidung, Bettzeug oder anderen
  brennbaren Sachen. Halten Sie solche Gegenstände mindestens
  einen Meter von dem Gerät entfernt!
  3. Verwenden Sie den Ofen nicht im Freien und nicht in Räumen, die
  kleiner als 15m³ sind.
  4. Das Gerät enthält Teile, die heiß, glühend und/oder funkend sind.
  Verwenden Sie das Gerät daher nicht in Umgebungen, wo
  Brennstoffe, Farben, entzündliche Flüssigkeiten und/oder Gase usw.
  gelagert werden. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer
  feuergefährlichen Umgebung wie in der Nähe von Gastanks,
  Gasleitungen oder Spraydosen. Dies führt zu Explosions- und
  Brandgefahr!
  5. Verwenden Sie das Gerät nur dann, wenn die Füße montiert sind.
  Die Verwendung des Geräts ohne Füße ist besonders
  feuergefährlich. Ziehen Sie beim Montieren/Demontieren immer den
  Stecker aus der Steckdose.
  6. Dieses Gerät eignet sich nicht für Wand- oder Deckenmontage.
  7. Verwenden Sie das Gerät nicht in der direkten Umgebung eines
  Bads, einer Dusche oder eines Schwimmbads.

  16 • Page 17

  8. Dieses Gerät ist nicht für die Installation in Feuchträumen wie
  Bädern, Waschräumen usw. geeignet. Stellen Sie das Gerät nicht in
  der Nähe von Wasserentnahmestellen und Wasserbehältern
  (Wasserhahn, Bad, Dusche, Toilette, Waschbecken, Schwimmbad u.
  dgl.) auf. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät nicht ins Wasser fallen
  und dass kein Wasser in das Gerät eindringen kann. Sollte das
  Gerät dennoch ins Wasser gefallen sein, dann ziehen Sie zuerst den
  Stecker aus der Steckdose! Ein Gerät, in das Wasser eingedrungen
  ist, darf nicht mehr verwendet und muss zur Reparatur gebracht
  werden. Tauchen Sie Gerät, Kabel und Stecker nicht ins Wasser
  oder andere Flüssigkeiten ein und berühren Sie das Gerät nicht mit
  feuchten Händen.
  9. Die Luft muss ungehindert um das Gerät zirkulieren können. Stellen
  Sie das Gerät daher nicht zu nahe an Wänden oder großen
  Gegenständen und nicht unter einem Brett, Schrank, Gardinen u.
  dgl. auf. Halten Sie beim Aufstellen des Geräts folgende
  Mindestabstände ein:
  Vorderseite, minimaler freier Abstand: 50 cm
  Rückseite, minimaler freier Abstand: 30 cm
  Seiten, minimaler freier Abstand: 50 cm
  Oberseite, minimaler freier Abstand: 100 cm
  10. Stellen Sie das Gerät immer auf einen festen, flachen, horizontalen
  Untergrund.
  11. Der Untergrund, auf dem das Gerät aufgestellt wird, muss aus nicht
  oder schwer entflammbarem Material sein. Das Material muss auf
  jeden Fall Temperaturen von mindestens 125°C standhalten, ohne
  zu versengen, zu schmelzen, sich zu verformen oder zu entzünden.
  Kontrollieren Sie regelmäßig, dass sich der Untergrund nicht
  überhitzt - dies kann gefährlich sein!
  12. Stellen Sie das Gerät nicht auf weichen Oberflächen wie Betten oder
  Hochflorteppichen auf, wodurch Öffnungen versperrt werden
  können.
  13. Stellen Sie das Gerät weder vor ein geöffnetes Fenster - damit es
  nicht im Regen stehen kann -, noch auf feuchte Flächen, und
  verhindern Sie, dass Feuchtigkeit darauf gelangen kann. Stellen Sie
  das Gerät nicht hinter einer Tür oder auf einer Laufroute auf, um
  versehentliches Umstoßen zu verhindern.

  17 • Page 18

  Warnungen Verwendung
  1. Verwenden Sie keine Zusätze/Accessoires an dem Gerät, die vom
  Hersteller nicht empfohlen oder geliefert sind.
  2. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den Zweck, für den es
  entworfen ist, und nur auf die in dieser Anleitung beschriebene
  Weise.
  3. Einige Teile dieses Geräts können sehr heiß werden und
  Brandwunden verursachen. Besondere Aufmerksamkeit ist
  vonnöten, wenn Kinder, schutzbedürftige Personen oder
  Haustiere in der Nähe des Geräts sind. Lassen Sie sie nie
  unbeaufsichtigt bei einem arbeitenden Gerät zurück.
  4. Bedecken oder blockieren Sie das Gerät nicht; es wird sich dadurch
  überhitzen, was zu Feuergefahr führt. Hängen oder legen Sie keine
  Gegenstände wie Kleidung, Decken, Kissen, Papier usw. auf das
  Gerät. Der Mindestabstand von einem Meter zwischen Gerät und
  brennbaren Materialien ist immer einzuhalten. Lüftungsöffnungen
  dürfen nicht versperrt werden, um Brandgefahr vorzubeugen.
  Verwenden Sie das Gerät also nicht, um daran Kleidung zu
  trocknen, und stellen Sie nichts darauf. Lehnen Sie nichts gegen
  das Gerät!
  5. Dieses Gerät ist ausschließlich für die normale Verwendung im
  Haushalt bestimmt. Verwenden Sie das Gerät nur als (Zusatz)Heizung im Haus.
  6. Die auf dem Gerät genannte Anschlußspannung und Frequenz
  müssen mit den Daten der zu verwendenden Steckdose
  übereinstimmen. Die zu verwendende Steckdose muss einen
  Schutzkontakt haben, und die elektrische Installation muss mit
  einem Fehlerstrom-/Differenzstrom-Schutzschalter von 30 mA
  gesichert sein. Die Steckdose, die Sie verwenden, muss jederzeit
  gut erreichbar sein, um im Notfall schnell den Stecker herausziehen
  zu können.
  7. Um Überlastung und den Ausfall von Sicherungen zu vermeiden,
  schließen Sie keine andere Apparatur an dieselbe Steckdose oder
  denselben Stromkreis, woran das Gerät angeschlossen ist, an.
  8. Rollen Sie das Stromkabel des Geräts vollständig ab, bevor Sie den
  Stecker in die Steckdose stecken, und sorgen Sie dafür, dass das
  Stromkabel nirgendwo mit den heißen Teilen des Geräts in
  Berührung kommen oder anderweitig heiß werden kann. Führen Sie
  das Stromkabel nicht unter dem Teppich hindurch, bedecken Sie es
  18 • Page 19

  nicht mit Läufern o. dgl. und verlegen Sie es so, dass man nicht
  darüber stolpern kann. Sorgen Sie dafür, dass niemand darauf
  treten kann und dass keine Möbel daraufgestellt werden. Legen Sie
  das Stromkabel nicht um scharfkantige Ecken und wickeln Sie es
  nach der Verwendung nicht zu straff auf. Verhindern Sie, dass das
  Stromkabel mit Öl, Lösungsmitteln oder scharfen Gegenständen in
  Berührung kommt. Kontrollieren Sie das Stromkabel und den
  Stecker regelmäßig auf Beschädigungen. Verdrehen oder knicken
  Sie das Stromkabel nicht und wickeln Sie es nicht um das Gerät dies kann die Isolation beschädigen!
  9. Von der Verwendung eines Verlängerungskabels wird abgeraten, da
  dies Überhitzung und Brand verursachen kann. Ist die Verwendung
  eines Verlängerungskabels unvermeidlich, so sorgen Sie für ein
  unbeschädigtes, zugelassenes Verlängerungskabel mit Erdung und
  einem Mindestdurchmesser von 3x 2,5 mm² und einer minimalen
  zulässigen Leistung von 2500 Watt. Rollen Sie das
  Verlängerungskabel immer ganz ab, um Überhitzung zu vermeiden.
  10. Schließen Sie das Gerät nur an eine feste Steckdose an. Verwenden
  Sie keine Verteilerdose, Steckdosenleiste o. dgl.
  11. Während der Verwendung kann der Stecker lauwarm sein, das ist
  normal. Ist er richtig warm, dann ist die Steckdose wahrscheinlich
  defekt. Wenden Sie sich an einen Elektriker.
  12. Schalten Sie das Gerät erst mit dem Hauptschalter aus und ziehen
  Sie dann den Stecker aus der Steckdose. Schalten Sie das Gerät
  nicht aus, indem Sie den Stecker ziehen!
  13. Verhindern Sie, dass Gegenstände in die Strahlungs-, Lüftungsoder Ausblasöffnungen eindringen. Dies kann einen elektrischen
  Schlag, Feuer oder Beschädigungen verursachen.
  14. Lassen Sie ein arbeitendes Gerät niemals unbeaufsichtigt, sondern
  schalten Sie es erst aus und ziehen Sie dann den Stecker aus der
  Steckdose. Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn
  das Gerät nicht in Gebrauch ist! Ziehen Sie immer am Stecker, nie
  am Kabel!
  15. Dieses Gerät kann manuell und mit Timer bedient werden. Wie Sie
  es auch einschalten: Sorgen Sie immer dafür, dass alle
  Sicherheitsvorschriften eingehalten werden! Betreiben Sie das Gerät
  nicht mit einem zusätlichen Stechuhr, Timer, Lautstärkeregler oder
  einem anderen Gerät, das das Gerät automatisch einschaltet.
  19 • Page 20

  16. Dieses Gerät wird während der Verwendung heiß. Berühren Sie das
  Gerät während und kurz nach der Verwendung nicht: Sie können
  sich verbrennen!
  17. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
  Wer das Gerät verwenden darf
  1. Kinder unter drei Jahren dürfen sich nicht in der Nähe befinden,
  außer wenn sie ständig beaufsichtigt werden.
  2. Kinder von drei bis acht Jahren dürfen das Gerät nur an- oder
  ausschalten, wenn es an seinem normalen Arbeitsplatz aufgestellt
  oder installiert ist und wenn die Kinder ständig beaufsichtigt werden
  oder Anweisungen über die sichere Verwendung des Geräts erhalten
  und die damit einhergehenden Gefahren begriffen haben. Kinder
  von drei bis acht Jahren dürfen nicht den Stecker in die Steckdose
  stecken, das Gerät weder regeln noch reinigen und keine Wartung
  daran ausführen.
  3. Dieses Gerät kann von Kindern ab acht Jahren und von Personen
  mit eingeschränkten physischen, sinnlichen oder geistigen
  Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet
  werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen über die
  sichere Verwendung des Geräts erhalten und die damit
  einhergehenden Gefahren begriffen haben.
  4. Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen und warten.
  5. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
  Warnungen Wartung
  1. Halten Sie das Gerät sauber. Staub, Schmutz und/oder
  Ablagerungen an Ihrem Gerät sind ein häufiger Grund für
  Überhitzung. Sorgen Sie dafür, dass solche Ablagerungen
  regelmäßig entfernt werden.
  2. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Stecker aus der
  Steckdose und lassen Sie das Gerät erst abkühlen, bevor Sie das
  Gerät:
  - reinigen
  - warten
  - berühren oder umsetzen.
  3. Setzen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Sie Beschädigungen an
  Gerät, Stromkabel oder Stecker konstatieren oder wenn das Gerät
  nicht ordentlich funktioniert, ungebräuchliche Geräusche macht,
  Gerüche oder Rauch absondert, heruntergefallen ist oder eine
  andersartige Störung aufweist. Ziehen Sie sofort den Stecker aus
  20 • Page 21

  der Steckdose. Bringen Sie das ganze Gerät zwecks Kontrolle
  und/oder Reparatur zu Ihrem Lieferanten zurück oder geben Sie es
  einem anerkannten Elektriker. Verlangen Sie immer Originalteile.
  4. Das Gerät darf nur von einem dazu befugten und qualifizierten
  Fachmann geöffnet und/oder repariert werden. Reparieren Sie das
  Gerät nicht selbst, das kann gefährlich sein! Von Unbefugten
  ausgeführte Reparaturen oder Änderungen des Geräts
  durchbrechen die Staub- und Wasserdichtigkeit des Geräts und
  führen zum Verfall der Garantie und Haftung seitens des
  Herstellers.
  5. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,
  seinem Servicemitarbeiter oder einer Person mit vergleichbarer
  Qualifikation ausgetauscht werden, um Gefahren vorzubeugen.
  Abweichungen von den Punkten 3, 4, 5, können Schäden, Feuer
  und/oder Verletzungen verursachen; sie führen zum Verlust der
  Garantie, und weder Hersteller, Importeur noch Lieferant übernehmen
  dann irgendeine Haftung für die Folgen.
  Beschreibung und Installation

  A.
  B.
  C.
  D.

  Konvektor-Frontseite
  Schalttafel mit LC-Anzeige
  Fuss
  AN/AUS-Schalter

  E. Lüftungsöffnungen
  F. Wärmegitter
  G. Fernbedienung

  Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und halten Sie es außer der
  Reichweite von Kindern. Kontrollieren Sie nach Entfernung der Verpackung, ob das
  Gerät Beschädigungen oder Anzeichen eines Fehlers/Defekt/Störung aufweist.

  21 • Page 22

  Benutzen Sie das Gerät im Zweifelsfall nicht, sondern wenden Sie sich zur Kontrolle
  / Austausch an Ihren Lieferanten.
  Hinweis: Bringen Sie de Füße zuerst an, bevor Sie die Heizung verwenden.
   Drehen Sie die Heizung um, Unterseite oben. Legen Sie eine Decke darunter, um
  Beschädigungen zu vermeiden!
   Schieben Sie die Füße von den Seiten mit ihren Schlitzen so weit wie möglich
  über die herausragenden Bügel.
   Befestigen Sie die Füße mit die kurze selbst ziehenden Schrauben fest an die
  Heizung.
   Stellen Sie die Heizung wieder aufrecht hin.
   Wählen Sie
  einen geeigneten Standort für das Gerät unter
  Berücksichtigung aller in diesem Gebrauchsanweisung genannten
  Sicherheitsvorschriften.
   Kontrollieren Sie, ob der AN/AUS-Schalter (D) auf ‘AUS’ steht (O).
   Entrollen Sie die Anschlussleitung vollständig und stecken Sie den Stecker in
  eine passende 220-240V Steckdose. Schließen Sie den Kenvektor nur an eine
  geerdete Steckdose an! Um Überlastung zu vermeiden, schließen Sie keine
  anderen Geräte an denselben Stromkreis an.

  Inbetriebnahme und Funktion

  1.
  2.
  3.
  4.

  Leistungstaste
  Celsius↔Fahrenheit-Taste
  Empfänger Fernbedienung
  Stand-by-Taste

  5.
  6.
  7.
  8.

  Lüftertaste
  Höher-Taste
  Niedriger-Taste
  Zeitschaltuhr

  Schalten Sie den An/Aus-Schalter (D) auf ‘AN’ (I). Auf der Anzeige erscheint die
  aktuelle Temperatur, rechts die eingestellte Temperatur (Standard: 25 °C). Das
  Gerät ist jetzt im Stand-by (in Bereitschaft).
  22 • Page 23

  Jetzt können Sie das Gerät mit den Tasten auf der Anzeige oder der Fernbedienung
  bedienen. Beide haben dieselben Tasten. Richten Sie die Fernbedienung auf den
  Empfänger (3) am Gerät.
   Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie auf die Stand-by-Taste (4) drücken. Das
  Gerät wählt die Funktion „Heizen mit hoher Leistung“: 2200 W (Schweiz:
  2000 W). Liegt die eingestellte Temperatur 2 Grad über der aktuellen, dann wird
  das Gerät als Konvektor heizen.
   Drücken Sie ein- oder zweimal auf die Leistungstaste (1), um eine andere
  Heizleistung einzustellen: 2200 W → 1300 W → 900 W (Schweiz:
   2000 W → 1250 W → 750 W). Während des Heizens können Sie mit der
  Lüftertaste (5) die Luftumwälzung hinzuschalten, so dass die Wärme schneller
  verbreitet wird. Durch erneutes Drücken dieser Taste schalten Sie den Lüfter
  wieder aus.
   Drücken Sie nochmals auf die Leistungstaste, dann wird die Frostschutzstellung
  eingestellt: Der Thermostat geht automatisch auf 7 °C, das Frost-Symbol
  erscheint, und wenn der Lüfter eingeschaltet war, wird sich dieser ausschalten.
  Sinkt die Temperatur unter 5 °C, dann beginnt das Gerät mit geringer Leistung
  zu arbeiten.
   Drücken Sie die Leistungstaste noch einmal, dann schaltet das Gerät zurück auf
  2200 W (Schweiz: 2000 W), ohne Lüfter, und wiederholt sich der Prozess.
   Mit den Höher- und Niedriger-Tasten (6 & 7) können Sie die gewünschte
  Temperatur einstellen. Das Gerät hat einen Thermostat und wird heizen, bis die
  eingestellte Temperatur erreicht ist. Danach hält es die eingestellte Temperatur
  aufrecht, indem es sich, wenn diese um 2° gesunken ist, automatisch wieder
  einschaltet.
   Drücken Sie auf die Zeitschaltuhr-Taste, um die Anzahl an Stunden einzustellen,
  nach denen sich das Gerät ausschalten soll: 1x Drücken = 1 Stunde, 2x Drücken
  = 2 Stunden usw. bis zum Maximum von 15 Stunden. Auf der Anzeige erscheint
  die eingestellte Anzahl an Stunden. Durch erneutes Drücken dieser Taste
  schalten Sie die Zeitschaltuhr wieder aus.
   Drücken Sie auf die Celsius↔Fahrenheit-Taste, um zwischen der ºC- und ºFWiedergabe zu wechseln.
   Zum Ausschalten drücken Sie erneut die Stand-by-Taste. Schalten Sie dann den
  An/Aus-Schalter auf „AUS“ (I) und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
  Hinweis: Das Gerät heizt nur,
  wenn die eingestellte Temperatur rechts in der Anzeige
  mindestens 2° über der aktuellen Temperatur links in der Anzeige liegt.

  Sicherungen
  Der Ofen ist mit einer Umfallsicherung versehen, die den Ofen ausschaltet, wenn
  er unerwartet umfallen sollte. Wenn Sie ihn danach wieder gerade aufstellen,
  nimmt er seinen Betrieb wieder auf. Schalten Sie den Ofen jedoch zunächst aus,
  ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und kontrollieren Sie den Ofen auf
  23 • Page 24

  Beschädigungen. Bei Beschädigungen oder abweichender Funktionstüchtigkeit
  benutzen Sie den Ofen nicht mehr, sondern geben Sie es einem autorisierten
  Fachmann zur Kontrolle/Reparatur. Die Überhitzungssicherung schaltet die
  Heizung aus, wenn es inwendig zu heiß wird. Das kann geschehen, wenn die
  Heizung ihre Wärme unzureichend abgeben oder zu wenig frische Luft ansaugen
  kann. In der Regel ist die Ursache (teilweise) Abdeckung der Heizung, Verstopfung
  des Ansaug- und/oder Ausblasgitters, Schmutz, Platzierung zu dicht an z.B. einer
  Wand, usw. Wenn der Ofen genügend abgekühlt ist, wird er sich im Prinzip
  automatisch wieder einschalten; wenn Sie jedoch die Ursache nicht beseitigen, wird
  sich die Ausschaltung wahrscheinlich wiederholen. Regelmäßige Überhitzung kann
  zu irreparablen Schäden führen. Schalten Sie die Heizung bei Überhitzung aus,
  nehmen Sie den Stecker aus der Steckdose und geben Sie ihr die Zeit um
  abzukühlen. Geben Sie dem Gerät Zeit um abzukühlen, beheben Sie die Ursache
  der Überhitzung und setzen Sie die Heizung wieder in Betrieb. Wenn das Problem
  weiterhin auftritt oder Sie keine Ursache für die Überhitzung finden können,
  schalten Sie die Heizung sofort aus und entfernen Sie den Stecker aus der
  Steckdose. Nehmen Sie mit einer Servicestelle Kontakt auf, um sie reparieren zu
  lassen.

  Reinigung und Wartung
  Halten Sie die Heizung sauber. Ablagerungen von Staub und Schmutz im Gerät ist
  eine der häufigsten Ursachen für Überhitzung. Entfernen Sie diese also regelmäßig.
  Schalten Sie für Reinigungs- oder Wartungsarbeiten die Heizung aus, entfernen Sie
  den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie die Heizung abkühlen.

  Säubern Sie die Außenseite der Heizung regelmäßig mit einem trockenen oder
  gut ausgewrungenem feuchten Tuch. Benutzen Sie keine scharfe Seife, Sprays,
  Reinigungs- oder Scheuermittel, Wachs, Glanzmittel oder sonstige chemische
  Lösungen.

  Saugen Sie mit dem Staubsauger vorsichtig Staub und Schmutz aus den Gittern
  und kontrollieren Sie, ob die Luftein- und -ausgänge sauber sind. Achten Sie bei
  der Reinigung darauf, dass Sie keine inwendigen Teile berühren bzw.
  beschädigen.

  Die Heizung enthält ansonsten keine weiteren Teile, die gewartet werden
  müssen.

  Räumen Sie die Heizung am Ende der Saison weg, nach Möglichkeit in der
  Originalverpackung. Platzieren Sie die Heizung aufrecht stehend an einem
  kühlen, trockenen und staubfreiem Ort.

  24 • Page 25

  Entsorgung
  Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses
  Produkt nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden
  darf. Altgeräte enthalten wertvolle Stoffe, die verwertet werden
  können und müssen, um die Umwelt und die Gesundheit der
  Menschen nicht durch eine unkontrollierte Müllsammlung zu
  schädigen. Bringen Sie Altgeräte daher zu einer dafür
  vorgesehenen Deponie oder wenden Sie sich an das Geschäft,
  wo Sie das Gerät gekauft haben. Diese können dafür sorgen,
  dass möglichst viele Teile des Geräts wiederverwendet werden

  CE - Erklärung
  Hiermit erklärt Eurom - Genemuiden-NL, dass das Produkt Elektrische
  Konvektorheizung, Marke EUROM, Typ SAFE-T-CONVECT 2200/2000 der
  LVD-Richtlinie 2014/35/EU und der EMC-Richtlinie 2014/30/EU, sowie den
  folgenden Normen entspricht:
  EN 60335-1:2012+A11:2014
  EN 60335-2-30:2009+A11:2012
  EN 62233:2008
  Rohs 2011/65/EU&(EU)2015/863

  EN
  EN
  EN
  EN
  EN

  Genemuiden, 14-05-2019
  W.J. Bakker alg.Dir.

  25

  55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
  55014-2:2015
  61000-3-2:2014
  61000-3-3:2013
  55014-1:2017 • Page 26

  Thank you
  Thank you very much for choosing for a EUROM device. You have made a good
  choice! We hope you will be satisfied about its functioning. To get maximum profit
  from your product, it is important to read this manual attentive and totally before
  use, and to understand what is written. Read especially the safety instructions:
  they are there to protect you and your environment. Keep the manual in a safe
  place for future reference. Store also the package: that is the best protection for
  your product in times of no-use. And if you at any time pass the appliance on, pass
  on the manual and package too.
  We wish you a lot of fun with the Safe-t-Convect!
  Eurom
  Kokosstraat 20
  8281 JC Genemuiden (NL)
  info@eurom.nl
  www.eurom.nl
  This manual has been complied with the utmost care. Nevertheless, we reserve the
  right to optimize this manual at any time and to adjust it technically. The image
  used may differ.
  ___________________________________________________________

  Symbol Explanation
  Do not cover the device

  Technical data
  Supply voltage
  Maximum capacity
  Settings
  Timer
  Thermostat
  Remote control
  Dimensions
  Weight

  220-240V~50
  2200 W (2000 W Switzerland)
  900-1300-2200 W (750-1250-2000 W Switzerland)
  +
  +
  +
  18 x 68 x 41 cm
  4,5 kg

  26 • Page 27

  Warning electric cables
  Safety warning - general
  1. Read the user instructions carefully and completely before using
  (and installing) this device. Keep the instruction leaflet somewhere
  safe so that you can consult it and pass it on in future.
  2. Before use, check your new device (including cable and plug) for
  any visible damage. Never use a damaged device but take it back
  to the supplier for a replacement.
  3. In the event of incorrect usage or installation, there is a risk of
  electric shocks and/or a fire hazard.
  Warnings device position
  1. Do not place the device near, under or facing an electrical socket
  and not in the vicinity of an open fire or heat source.
  2. Do not use the device nearby or facing furniture, curtains, paper,
  clothing, bedding or other flammable materials. Keep at least 1
  metre from device!
  3. Do not use the heater outdoors or in areas that are smaller than
  15m³.
  4. The device contains hot and/or glowing and sparking components.
  Do not, therefore, use where fuels, paint, flammable fluids and/or
  gases are stored. Do not use the device in an environment that
  poses a fire risk, e.g. near gas tanks, gas pipes or aerosols. This is
  an explosion and fire risk!
  5. Only use the device when the feet have been installed. Using the
  device without feet creates a significant risk of fire. Always remove
  the plug from the socket if you are installing/removing.
  6. This device is not suitable for wall or ceiling installation.
  7. Do not use this device in the immediate vicinity of a bath, shower
  or swimming pool.
  8. This device is not suitable for use in damp spaces such as
  bathrooms, wash rooms etc. Never locate the device near waterpoints and reservoirs (tap, bath, shower, toilet, sink, swimming
  pool, etc.). Make sure that the device cannot fall into water and
  that it cannot be penetrated by water. If the device falls into water
  make sure you remove the plug from the socket! Do not use a
  device that is wet inside but take it to be repaired. Never immerse
  27 • Page 28

  the device, cable or plug in water or any other fluid and never touch
  device with wet hands.
  9. The air around the device must be able to circulate freely. Never
  install it too close to walls or large objects and never under a shelf,
  cupboard, curtains or similar. When locating the device, make sure
  you have the following minimum free space:
  Front, minimum free space 50 cm
  Back, minimum free space 30 cm
  Sides, minimum free space 50 cm
  Top, minimum free space 100 cm
  10. Always place the unit on a sturdy, flat horizontal surface.
  11. The base on which the device is placed must not be made of
  flammable materials. It must be resistant to temperatures of at
  least 125°C without burning, melting, deforming or bursting into
  flames. Check regularly to ensure that the surface is not
  overheating; this could be dangerous!
  12. Never place the device on surfaces such as beds or deep-pile carpet
  as openings could be blocked.
  13. Do not place the device near an open window as rain could blow in;
  do not place on wet surfaces and avoid any liquids being spilt
  nearby. Do not place the device behind a door or along a walking
  route to avoid accidental trips.
  Warnings – use
  1. Do not use additions/accessories on the device that have not been
  supplied or approved by the manufacturer.
  2. Only use the device for its intended purpose and in the manner set
  out in this instruction leaflet.
  3. Some parts of this device will get very hot and could cause
  burns. You must pay particular attention to children,
  vulnerable persons and pets that are present near the
  device. Never leave them alone with a working device.
  4. Never cover or block the device; it will overheat and this could lead
  to a fire risk. Never hang or place objects such as clothing,
  blankets, cushions, paper, etc. on the device. The minimum
  distance of 1 metre between the device and flammable materials
  must always be applied. Ventilation openings should never be
  blocked as this may pose a fire risk. Never use the device to dry
  clothing or place anything on it. Do not let anything lean against the
  device!
  28 • Page 29

  5. The device is exclusively intended for normal, household usage.
  Only use for providing heat in your home.
  6. The connection voltage and frequency, as given on the device, must
  correspond to that of the socket to be used. The electrical socket to
  be used must be an earthed connection. The electrical installation
  must be protected via a 30 mA earth leakage circuit breaker. The
  electrical socket that you are using must be to hand at all times in
  order to be able to remove the plug from the socket in the event of
  an emergency.
  7. To avoid overloading and/or fuses being blown, do not use any
  other equipment on the same socket or electrical group as the one
  used for the device.
  8. Unroll the electric cable for the device fully before inserting the plug
  into the socket and ensure that the electrical cable does not come
  into contact with the fireplace or get hot. Do not run the electrical
  cable under carpet, cover with mats, runners or similar and do not
  place in areas that are walked on frequently. Ensure that it cannot
  be stepped on and that no furniture is placed on top of it. Do not
  bend the electrical cable around sharp corners and do not roll up
  too tightly after use! Prevent the electrical cable coming into
  contact with oil, solvents and sharp objects. Check the cable and
  plug regularly for damage. Do not bend or pinch the electrical cable
  and do not wind it around the device; this could damage the
  insulation!
  9. The use of an extension cable is not advised as this can lead to
  overheating and fire. If the use of an extension cable is
  unavoidable, make sure that it is not damaged and that it is an
  approved extension cable with a minimum diameter of 3x2,5 mm²
  and a minimum permitted capacity of 2500 Watt. Always fully
  extend the cable in order to prevent overheating.
  10. Only connect the device to a fixed socket. Do not use multi-plug
  adapters or similar.
  11. During use, the plug may begin to feel warm; this is normal. If it’s
  really warm, there may be something wrong with the socket. Please
  contact your electrician.
  12. Always turn off the device and remove the plug from the power
  socket: Never turn the device off using the plug!

  29 • Page 30

  13. Prevent foreign objects entering the radiation/ventilation or outlet
  openings on the device. This may cause electric shock, fire or
  damage.
  14. Never leave a working device unattended but switch off and then
  remove the plug from the socket. Always remove the plug from the
  socket when the unit is not in use! Always remove plug by pulling
  on the plug itself; never pull on the electrical cable!
  15. Apart from manual use, this device can also be operated via or a
  timer. However you operate it, make sure that the safety guidelines
  are taken into account at all times! Do not operate the device with
  an additional time clock, timer, volume control or any other device
  that automatically turns on the device.
  16. This device gets hot during use. Never touch the device when it is
  on or shortly thereafter; it could burn you.
  17. Never operate the device with wet hands.
  Who can use the device?
  1. Children younger than 3 must be kept out of the vicinity of the
  device unless they are continuously supervised.
  2. Children between the ages of 3 and 8 may only switch the device
  on or off if it is set up or installed at its usual location and they are
  supervised or have received instructions regarding the safe use of
  the device and understand the corresponding hazards. Children
  between the ages of 3 and 8 may not insert the plug into the
  socket, adjust the device settings or clean or maintain it.
  3. This device can only be used by children from the age of 8 and
  elderly persons and persons with diminished physical or mental
  capacities or a lack of experience and expertise if they are
  supervised or have received instructions regarding the safe use of
  the device and understand the corresponding hazards.
  4. Children may not clean or maintain the device without supervision.
  5. Children may not play with the device.
  Warnings for maintenance
  1. Keep the device clean. Dust, dirt and/or deposits in the device often
  lead to overheating. Ensure that this type of build-up is regularly
  removed.
  2. Always switch the device off, remove plug from socket and let the
  device cool down before you:
  - clean the device
  - users - maintain the device.
  30 • Page 31

  - touch or move the device.
  3. Never switch the device on if you have noticed damage to the
  device itself, the cable or plug or if it does not work properly,
  makes strange noises, smells odd or you can see smoke, or if it has
  fallen or shows any other signs of damage. Remove the plug from
  the socket immediately. Take the entire device back to your
  supplier or a recognised electrician to be checked and/or repaired.
  Always ask for original parts to be used.
  4. The device may only be opened and/or repaired by a competent
  and qualified person. Do not carry our your own repairs as this
  could be dangerous! Repairs carried out by unauthorised persons or
  changes made to the device could damage the dust/waterproof
  capacity of the device and will nullify the guarantee and the
  manufacturer’s liability.
  5. If the electrical cable is damaged, it must be replaced by the
  manufacturer, their service department or somebody with similar
  qualifications in order to prevent creating a hazard.
  Failing to adhere to points 3, 4, 5, could lead to damage, fire
  and/or personal injury. They will invalidate the guarantee and the
  supplier, importer and/or manufacturer shall not be liable for the
  consequences.
  Description and istallation

  A.
  B.
  C.
  D.

  Convector front
  Control panel with LCD screen
  Foot
  ON/OFF switch

  E. Fan opening
  F. Heat grille
  G. Remote control

  31 • Page 32

  Remove all packaging material and keep out of reach of children. After removing
  packaging, check the appliance for damage or other signs that could indicate a
  fault/defect/malfunction. In case of doubt, do not use the appliance, but contact
  your vendor for inspection or replacement.
  Note: Attach the feet first before using the heater:
   Turn the heater upside down. Place a blanket (or something similar) under the
  heater to prevent damage!
   Slide the feet from the side so that the grooves go as far as they can over the
  protruding brackets; this will ensure that the threaded holes will align correctly.
   Securely attach the feet to the heater using the short self-tapping screws.
   Return the heater to the upright position.
   Select a suitable location for the device taking into account all the
  aforementioned wanings in this manual.
   Check if the ON/OFF switch (D) is set to 'OFF' (O).
   Fully extend the power cord and plug into a suitable 220-240V socket. Only
  connect the heater to an earthed socket! To prevent the circuit overloading,
  check that no other appliances are connected to the same group.

  Set-up and operation

  1.
  2.
  3.
  4.

  Output button
  Celsius↔Fahrenheit button
  Receiving point – remote control
  Stand-by button

  5.
  6.
  7.
  8.

  Ventilator button
  Higher button
  Lower button
  Timer

  Set the ON/OFF switch (D) to ‘ON’ (I). The display shows the current temperature
  (left) and the set temperature (right) which is 25°C as standard. The device is now
  in stand-by.

  32 • Page 33

  You can now operate the device using the buttons on the display or the remote
  control. Both offer the same buttons. If you are using the remote-control, point it
  towards the receiving point (3) on the device.
   Start the device by pressing the stand-by button (4). The device will select the
  function 'heat at high power'. 2200W (Switzerland 2000W). If the set
  temperature is 2 degrees higher than the current temperature, the device will
  heat the space as a convector.
   Pressing on the Output button (1) several times allows you to set another
  output: 2200W→1300W→900W (Switzerland: 2000W→1250W→750W). When
  heating, you can switch on air circulation using the ventilator button (5); this will
  ensure the heat is distributed quicker. Pressing this button again will switch the
  fan off.
   Pressing on the output button once again will turn on the frost-protection
  setting: the thermostat will set to 7°C automatically, the frost icon will appear
  and if the fan was on, this will switch off. If the temperature falls under 5°C, the
  device will start to work on low power.
   If you press the output button again, the device will switch back to 2200W
  (Switzerland: 2000W) without fan option and the process will repeat.
   You can use the higher/lower buttons (6 and 7) to increase/decrease the set
  temperature. The device has a thermostat and will provide heat until the set
  temperature is reached. The temperature will then be maintained; the device
  will switch itself back on automatically if the temperature drops by 2°.
   The number of hours the device stays on can be set using the timer button. 1x
  press = 1 hr, 2x presses = 2 hrs and so on until max. 15 hours. The display will
  show the set number of hours. Pressing this button again will switch the timer
  off.
   Pressing the Celsius↔Fahrenheit button will change the display from ºC to ºF
  and vice versa.
   Press the stand-by button again in order to switch off. Then press the ON/OFF
  switch to OFF and remove the plug from the socket.
  NB: the device will only provide heat
  if the set temperature (right on the display)
  is at least 2° higher than the current temperature (left on the display)!

  Safety features
  The heater is fitted with a tipping safeguard which automatically shuts off the
  appliance if it inadvertently falls over. When the heater is returned to its upright
  position, it will resume functioning as normal but, before reusing, switch off, unplug
  and check for damage. Do not use the heater if it is damaged or malfunctioning,
  but have it inspected/repaired! In case of internal overheating, the overheating
  safeguard will switch the heater off. This may occur if the heater cannot give off
  enough heat or if it cannot draw in enough fresh air. As mentioned above, this is
  generally caused by (partially) covering the heater, obstructing the air intake
  33 • Page 34

  and/or outlet grills or installing the heater too close to a wall or something similar.
  When the heater has cooled down sufficiently, it will in principle start again
  automatically, however if you do not remove the cause of the cut-off then this will
  probably be repeated. Regular overheating can give rise to irreparable damage. In
  case of overheating, switch off the heater and unplug. Give the heater time to cool
  down, remove the source of the overheating and use as normal. If the problem
  persists or if you have not been able to trace the source of the overheating, turn
  the heater off immediately and unplug. Contact a servicing point to have the heater
  repaired.

  Cleaning and maintenance
  Keep the heater clean. Deposits of dust and dirt in the appliance are a common
  cause of overheating so these should be removed regularly. Switch off the heater,
  remove the plug from the socket and allow the heater to cool down before cleaning
  or carrying out maintenance work.

  Wipe the outside of the heater regularly with a dry or slightly damp cloth. Do
  not use aggressive soaps, sprays, cleaners or abrasives, waxes, polishes or
  chemical solutions!

  Use a vacuum cleaner to carefully remove any dust and dirt from the grills and
  ensure that the air intake and outlet openings are clean. Be careful not to touch
  or damage any internal parts during cleaning!

  The heater contains no other parts which need maintenance.

  At the end of the season, store the cleaned heater in the original packaging if
  possible. Store it upright in a cool, dry and dust-free place.

  Removal
  In the EU this symbol indicates that this product may not be
  disposed of as ordinary household waste. Old equipment
  contains valuable materials, suitable for recycling. These
  materials should be made suitable for reuse in order to prevent
  any adverse effects to health and the environment caused by
  unregulated waste collection. Therefore, please make sure that
  you bring old equipment to a designated collection point.
  Alternatively, contact the original supplier, who can make sure
  that as many of the components as possible can be recycled.

  34 • Page 35

  CE-statement
  Eurom - Genemuiden-NL hereby declares that the EUROM electrical convector
  heater, type SAFE-T-CONVECT 2200/2000, complies with the LVD guideline
  2014/35/EU and the EMC guideline 2014/30/EU and meets the following standards:
  EN 60335-1:2012+A11:2014
  EN 60335-2-30:2009+A11:2012
  EN 62233:2008
  Rohs 2011/65/EU&(EU)2015/863

  EN
  EN
  EN
  EN
  EN

  Genemuiden, 14-05-2019
  W.J. Bakker, alg. dir.

  35

  55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
  55014-2:2015
  61000-3-2:2014
  61000-3-3:2013
  55014-1:2017 • Page 36

  Remerciements
  Nous vous remercions d’avoir choisi un appareil EUROM. Vous avez fait un excellent
  choix ! Nous espérons que ce produit fonctionnera à votre entière satisfaction.
  Pour que vous profitiez au maximum de votre appareil, nous vous recommandons
  de lire attentivement et de bien comprendre le contenu intégral de ce mode
  d’emploi avant toute utilisation. Accordez une attention particulière aux consignes
  de sécurité, qui sont indiquées pour votre sécurité et celle de votre entourage !
  Conservez ensuite le mode d’emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
  Conservez également l’emballage : celui-ci apporte la meilleure protection de votre
  appareil pendant son entreposage hors saison. Si vous cédez l’appareil à une autre
  personne, remettez-lui également le mode d’emploi et l’emballage.
  Nous vous souhaitions beaucoup de plaisir avec le Safe-t-Convect!
  Eurom
  Kokosstraat 20
  8281 JC Genemuiden (NL)
  info@eurom.nl
  www.eurom.nl
  Ce manuel a été rédigé avec le plus grand soin. Néanmoins, nous nous réservons le
  droit d’optimiser ce manuel à tout moment et de le modifier techniquement. Les
  images utilisées peuvent différer.

  Explication de symbole
  Ne couvrez pas l’appareil

  Données techniques
  Tension
  Puissance max.
  Possibilités de réglage
  Minuterie
  Thermostat
  Commande à distance
  Dimensions
  Poids

  220-240V~50Hz
  2200 W
  (2000 W Suisse)
  900-1300-2200 W (750-1250-2000 W)
  +
  +
  +
  18 x 68 x 41 cm
  4,5 kg

  36 • Page 37

  Avertissements poêles électriques
  Sécurité avertissement généralités
  1. Lisez attentivement et entièrement ce mode d'emploi avant toute
  utilisation (et éventuellement installation) de cet appareil.
  Conservez-le afin de pouvoir le consulter ultérieurement et,
  éventuellement, le transmettre.
  2. Avant toute utilisation, vérifiez si ce nouvel appareil (accompagné
  du cordon d'alimentation et de la fiche) présente des détériorations
  visibles. Si l'appareil est endommagé, ne le mettez pas en service
  et remettez-le à votre fournisseur pour remplacement.
  3. Une utilisation ou une installation incorrecte pose un risque de choc
  électrique et/ou d'incendie.
  Avertissements de position de l’appareil
  1. Ne placez pas l'appareil tout près, en-dessous ou en direction d'une
  prise de contact, ainsi qu'à proximité d'un feu ouvert ou de sources
  de chaleur.
  2. N'utilisez pas l'appareil près ou en direction de meubles, rideaux,
  papiers, vêtements, linges de lit ou autres objets inflammables.
  Tenez-les à au moins 1 mètre de distance de l'appareil !
  3. N'utilisez pas le foyer à l'extérieur ou dans des pièces de moins de
  15 m³.
  4. L'appareil contient des composants internes chauds et/ou brûlants
  et pouvant provoquer des étincelles. L'appareil ne doit pas être
  utilisé dans un endroit où des carburants, des liquides inflammables
  et/ou des gaz, etc. sont entreposés. N'utilisez pas l'appareil dans un
  environnement présentant un risque élevé d'incendie, par exemple
  près de réservoirs à gaz, de canalisations de gaz ou de bombes
  aérosols. Ceci présente un risque d'explosion et d'incendie !
  5. Utilisez l'appareil uniquement si les pieds sont montés. L'utilisation
  de l'appareil sans pied entraîne un risque considérable d'incendie.
  Retirez toujours la fiche de la prise de courant au montage /
  démontage.
  6. Cet appareil ne convient pas à un montage au mur ou au plafond.
  7. N'utilisez pas l'appareil à proximité directe d'une baignoire, d'une
  douche ou d'une piscine.

  37 • Page 38

  8. Cet appareil ne peut pas être utilisé dans des pièces humides telles
  que salles de bain, buanderies, etc. Ne placez pas l'appareil à
  proximité de points d'eau et de réservoirs d'eau (robinet, baignoire,
  douche, toilette, lavabo, piscine, etc.). Veillez à ce qu'il ne puisse
  jamais tomber à l'eau et que de l'eau ne puisse pas pénétrer dans
  l'appareil. Dans le cas où l'appareil tomberait à l'eau, retirez d'abord
  la fiche de la prise de courant ! Un appareil dont l'intérieur est entré
  en contact avec de l'eau ne doit plus être utilisé et doit être confié à
  un réparateur. Ne plongez jamais l'appareil, le cordon
  d'alimentation ou la fiche dans de l'eau ou un autre liquide et ne
  touchez jamais l'appareil les mains mouillées.
  9. L'air doit pouvoir circuler librement autour de l'appareil. Par
  conséquent, ne placez pas l'appareil trop près de murs ou d'objets
  volumineux, ni sous une planche, une armoire, des rideaux, etc.
  Observez les distances libres minimales suivantes lors de
  l'installation de l'appareil :
  Avant, distance libre minimale 50 cm
  Arrière, distance libre minimale 30 cm
  Côtés, distance libre minimale 50 cm
  Dessus, distance libre minimale 100 cm.
  10. Placez toujours l'appareil sur une surface solide, plate et
  horizontale.
  11. La surface sur laquelle est monté l'appareil doit être constituée d'un
  matériau non ou difficilement inflammable. Ce matériau doit en tout
  cas résister à une température minimale de 125°C sans brûler
  lentement, fondre, se déformer ou prendre flamme. Vérifiez
  régulièrement si la surface présente un risque de surchauffe ; une
  surchauffe peut causer un danger!
  12. Ne placez pas l'appareil sur des surfaces non stabilisées (lit,
  moquette à poils longs risquant d'obturer les ouïes).
  13. Ne placez pas l'appareil dans une fenêtre ouverte en raison du
  risque de pluie ou de surfaces mouillées et évitez que de l'humidité
  ne se répande. Ne placez pas l'appareil derrière une porte ou dans
  une aire de circulation pour éviter qu'il ne puisse être renversé.
  Avertissements utilisation
  1. N'utilisez pas avec l'appareil des objets supplémentaires ou
  accessoires qui ne sont pas recommandés ou fournis par le
  fabricant.
  38 • Page 39

  2. Utilisez uniquement l'appareil dans le but pour lequel il a été conçu
  et de la façon qui est décrite dans ce mode d'emploi.
  3. Certaines parties de cet appareil deviennent très chaudes et
  peuvent causer des brûlures. Une attention particulière doit
  être accordée aux enfants, aux personnes vulnérables et aux
  animaux présents à proximité de l'appareil. Ne les laissez
  jamais sans surveillance en présence d'un appareil en
  fonctionnement !
  4. Ne recouvrez ou bloquez jamais l'appareil ; ceci présente un risque
  de surchauffe et d'incendie. Ne suspendez ou posez jamais des
  objets tels que vêtements, couvertures, oreillers, papier, etc. sur
  l'appareil. La distance minimale de 1 mètre entre l'appareil et des
  matériaux inflammables doit toujours être observée. Les ouïes de
  ventilation ne peuvent en aucune façon être obstruées (risque
  d'incendie). N'utilisez par conséquent jamais le sèche-chaussures
  pour faire sécher des vêtements ou pour y déposer quelque chose.
  Ne laissez aucun objet en appui contre l'appareil !
  5. Cet appareil se destine exclusivement à une utilisation domestique
  normale. Utilisez l'appareil uniquement comme chauffage
  (d'appoint) dans la maison.
  6. La tension de raccordement et la fréquence mentionnées sur
  l'appareil doivent correspondre à celles de la prise de courant à
  utiliser. La prise de courant à utiliser doit être reliée à la terre et
  l'installation électrique doit être sécurisée par un interrupteur à
  courant différentiel résiduel de 30 mA. La prise de courant que
  vous utilisez doit toujours être accessible de façon à ce que la fiche
  puisse être retirée rapidement de la prise de courant en cas
  d'urgence.
  7. Pour éviter toute surcharge ou la fonte de fusibles, ne raccordez pas
  d'autres appareils à la même prise de courant ou au même groupe
  électrique que l'appareil.
  8. Déroulez le cordon d'alimentation électrique de l'appareil sur toute
  sa longueur avant d'insérer la fiche dans la prise de courant et
  veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas en contact avec
  des parties chaudes de l'appareil ou ne puisse pas chauffer de toute
  autre manière. Ne dissimulez pas le cordon d'alimentation
  électrique sous une moquette, ne le recouvrez pas de tapis, tapis
  d'escalier, etc. et tenez-le à l'écart des aires de circulation. Veillez à
  ce que personne ne puisse marcher sur le cordon d'alimentation et
  39 • Page 40

  que des meubles ne soient pas posés sur le cordon d'alimentation.
  Ne disposez pas le cordon d'alimentation électrique autour d'angles
  aigus et ne serrez pas trop le cordon d'alimentation lorsque vous
  l'enroulez après utilisation. Évitez que le cordon d'alimentation
  électrique ne puisse entrer en contact avec de l'huile, des solvants
  ou des objets tranchants. Vérifiez régulièrement la présence
  éventuelle de détériorations au niveau du cordon d'alimentation
  électrique et de la fiche. Ne tournez pas le cordon d'alimentation
  électrique et ne formez pas de coudes. Ne l'enroulez pas autour de
  l'appareil (risque de détérioration de l'isolation) !
  9. Nous déconseillons l'utilisation d'une rallonge car celle-ci pose des
  risques de surchauffe et d'incendie. Si l'utilisation d'une rallonge est
  inévitable, privilégiez une rallonge intacte et certifiée, reliée à la
  terre, d'une section minimale de 3x2,5 mm² et d'une puissance
  autorisée minimale de 2500 watts. Déroulez toujours entièrement le
  cordon d'alimentation pour éviter tout risque de surchauffe.
  10. Branchez l'appareil uniquement sur une prise de courant fixe.
  N'utilisez pas de boîtier de distribution / bloc de prises, etc.
  11. Pendant l'utilisation, la fiche peut devenir tiède. Ceci est normal.
  Une fiche vraiment chaude est le signe d'un défaut au niveau de la
  prise de courant. Contactez votre électricien.
  12. Éteignez toujours l'appareil avec d'abord le commutateur principal
  et retirez ensuite la fiche de la prise de courant. Ne jamais éteindre
  l'appareil au moyen de la fiche !
  13. Évitez que des objets ne puissent pénétrer dans l'appareil par les
  ouvertures de radiation, d'aération ou d'évacuation. Ceci peut
  causer une décharge électrique, un incendie ou des détériorations.
  14. Ne laissez jamais un appareil sans surveillance lorsqu'il est en
  fonctionnement ; éteignez l'appareil d'abord et retirez ensuite la
  fiche de la prise de courant. Retirez toujours la fiche de la prise de
  courant quand l'appareil n'est pas utilisé ! Tenez la fiche à la main
  et ne la retirez jamais en tirant sur le cordon d'alimentation
  électrique !
  15. Cet appareil s'allume manuellement, mais peut également être
  commandé avec une minuterie. Quelle que soit la manière dont
  vous l'allumez, veillez toujours à ce que toutes les consignes de
  sécurité soient observées ! N’utilisez pas l’appareil avec une
  minuterie supplémentaire, une minuterie, une commande de
  40 • Page 41

  volume ou tout autre appareil qui allume automatiquement
  l’appareil.
  16. La température de l'appareil augmente pendant l'utilisation. Ne
  touchez pas l'appareil pendant ou juste après son utilisation : cela
  provoque des brûlures !
  17. Ne commandez jamais l'appareil avec des mains mouillées.
  Qui peut utiliser l'appareil
  1. Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart sauf s'ils
  sont surveillés en permanence.
  2. Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne peuvent allumer ou éteindre
  l'appareil que si l'appareil se trouve ou est installé sur son lieu de
  fonctionnement normal et qu'ils sont placés sous surveillance ou
  s'ils ont reçu des instructions sur une utilisation sûre de l'appareil et
  qu'ils comprennent les risques qui y sont liés. Les enfants âgés de 3
  à 8 ans ne peuvent pas insérer la fiche dans la prise de courant, ni
  régler ou nettoyer l'appareil, ni procéder à des opérations de
  maintenance utilisateur.
  3. L'appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par
  des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou
  mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de
  connaissance à condition que ceux-ci fassent l'objet d'une
  surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions sur une utilisation
  sûre de l'appareil et comprennent les risques qui y sont liés.
  4. Les enfants ne peuvent pas nettoyer et entretenir l'appareil sans
  surveillance.
  5. Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil.
  Avertissements entretien
  1. Veillez à la propreté de l'appareil. La présence de poussières, de
  salissures et/ou de dépôts dans votre appareil est une cause
  fréquente de surchauffe. Veillez à ce que ces dépôts soient
  régulièrement éliminés.
  2. Éteignez toujours l'appareil, retirez la fiche de la prise de courant et
  laissez l'appareil d'abord refroidir avant de :
  - nettoyer l'appareil,
  - procéder à l'entretien de l'appareil,
  - toucher ou déplacer l'appareil.
  3. Ne mettez pas l'appareil en service si vous constatez des
  détériorations au niveau de l'appareil, du cordon d'alimentation ou
  de la fiche, ainsi que dans les cas où l'appareil fonctionne mal, émet
  41 • Page 42

  des bruits inhabituels, émet une odeur ou de la fumée, est tombé
  ou présente toute autre forme de mauvais fonctionnement. Retirez
  immédiatement la fiche de la prise de courant. Confiez l'appareil
  complet à votre fournisseur ou à un électricien agréé pour contrôle
  et/ou réparation. Demandez toujours des composants d'origine.
  4. L'appareil ne peut être ouvert et/ou réparé que par des personnes
  compétentes et qualifiées en ce sens. N'effectuez pas vous-même
  des réparations à l'appareil, ceci peut être dangereux ! Toute
  réparation effectuée par une personne non autorisée ainsi que toute
  modification à l'appareil ont pour effet d'affecter l'étanchéité de
  l'appareil aux poussières et à l'eau et d'annuler la garantie et la
  responsabilité du fabricant.
  5. Si le cordon d'alimentation électrique est endommagé, celui-ci doit
  être remplacé par le fabricant, son technicien de SAV ou toute autre
  personne ayant une qualification similaire pour éviter tout danger.
  La non-observation des points 3,4,5 peut entraîner des dommages, un
  incendie et/ou des lésions personnelles. Leur non-observation annule la
  garantie et le fournisseur, l'importateur et/ou le fabricant déclinent
  toute responsabilité en cas de dommages consécutifs.
  Description et installation

  A.
  B.
  C.
  D.

  Face avant convecteur
  Panneau de commande avec écran LCD
  Pied
  Commutateur marche/arrêt

  E. Ouïes de ventilation
  F. Grille de chaleur
  G. Télécommande

  Enlevez la totalité de l’emballage et tenez-la hors de portée des enfants. Après
  avoir enlevé l’emballage, vérifiez que l’appareil ne présente aucun dommage ou
  42 • Page 43

  signe pouvant indiquer tout vice/défaut/panne. En cas de doute, n’utilisez pas
  l’appareil : adressez-vous à votre fournisseur en vue d’un contrôle/remplacement.
  Remarque : Fixez d’abord les pieds avant d’utiliser l’appareil de chauffage:
   Renversez le radiateur. Posez une couverture ou quelque chose de similaire en
  dessous pour éviter tout dommage !
   Faites coulisser les petits pieds à partir des côtés avec les fentes enfoncés le plus
  bas possible sur les petits étriers saillants ; les trous de vis sont à présent
  alignés.
   A l’aide des vis autotaraudeuses coutes, fixez fermement les pieds au radiateur.
   Remettez le radiateur en position debout.
   Sélectionnez un emplacement approprié pour l’appareil en tenant compte de
  tous les avertissements susmentionnés de ce manuel.
   Contrôlez si le commutateur marche/arrêt (D) est sur « ARRET » (O).
   Déroulez entièrement le câble électrique et insérez la fiche dans une prise de
  courant 220-240V appropriée. Branchez ce radiateur uniquement sur une prise
  mise à la terre ! Pour éviter toute surcharge, contrôlez si aucun autre appareil
  n’est branché sur le même groupe électrique.

  Mise en service et fonctionnement

  1.
  2.
  3.
  4.

  Touche de puissance
  Touche Celsius↔Fahrenheit
  Point de réception de la commande à distance
  Touche Stand-by

  5.
  6.
  7.
  8.

  Touche ventilateur
  Touche plus
  Touche moins
  Minuterie

  Mettez l’interrupteur marche/arrêt (D) sur MARCHE (l). L’écran affiche à gauche la
  température actuelle, à droite la température réglée (standard 25 °C). L’appareil
  est maintenant en stand-by.

  43 • Page 44

  Maintenant, vous pouvez utiliser les boutons sur l’écran ou la commande à distance
  pour commander l’appareil. Les deux ont les mêmes boutons. Si vous utilisez la
  commande à distance, orientez-la alors vers le point de réception (3) sur l’appareil.
   Mettez l’appareil en service en appuyant sur la touche stand-by (4). L’appareil
  opte pour la fonction « chauffer à haute puissance » : 2200W (Suisse 2000W).
  Si la température réglée est deux degrés supérieure à la température actuelle,
  l’appareil va chauffer comme convecteur.
   En appuyant une ou deux fois sur la Touche de puissance (1) vous réglez une
  autre
  puissance
  de
  chauffage :
  2200W→1300W→900W
  (Suisse :
  2000W→1250W→750W). Lors du chauffage, vous pouvez également régler la
  circulation de l’air par la touche ventilateur (5) pour une dispersion plus rapide
  de la chaleur. En poussant une fois de plus, vous enclenchez de nouveau le
  ventilateur.
   En appuyant encore une fois sur la touche de puissance, la position de sécurité
  contre le gel est réglée : le thermostat va automatiquement sur 7 °C, l’icône du
  gel apparaît et si le ventilateur est enclenché, il va se mettre hors service. Si la
  température tombe en dessous de 5 °C, l’appareil va se mettre à fonctionner à
  basse puissance.
   Appuyez une fois de plus sur la touche de puissance, et l’appareil s’enclenche de
  nouveau sur 2200W (Suisse : 2000W) sans ventilateur et le processus se répète.
   À l’aide des touches plus haut/plus bas (6&7) vous pouvez régler la température
  souhaitée plus haut ou plus bas. L’appareil a un thermostat et chauffera jusqu’à
  ce que la température réglée soit obtenue. D’autre part, il maintient la
  température réglée, quand il descend de 2° ; il va se remettre automatiquement
  en service.
   En appuyant sur la touche minuterie, vous réglez une série d’heures auxquelles
  l’appareil va lui-même s’enclencher. Appuyer 1x = 1 heure, appuyer 2x = 2
  heures, etc. jusqu’au max. 15 heures. L’écran affiche le nombre d’heures
  réglées. En poussant une fois de plus, vous mettez la minuterie hors service.
   En appuyant sur la touche Celsius↔Fahrenheit, vous faites passer l’affichage en
  °C de nouveau en °F.
   Pour mettre hors service, vous appuyez de nouveau sur la touche stand-by.
  Mettez ensuite l’interrupteur MARCHE/ARRÊT sur « ARRÊT » et tirez la fiche de la
  prise.
  Attention : l’appareil chauffe uniquement si
  la température réglée sur la droite de l’écran est au
  moins de 2° supérieure à la température actuelle, à gauche sur l’écran !

  Protections
  Le poêle est équipé d’une protection anti-basculement qui éteint le poêle en cas
  de chute brutale. En le redressant, il se remet à fonctionner. Mais éteignez-le
  d’abord, retirez la fiche de la prise de courant et contrôlez la présence de
  dommages éventuels sur le poêle. En cas de dommage ou de fonctionnement
  anormal, ne l’utilisez pas, mais apportez-le pour contrôle/réparation !
  44 • Page 45

  La protection anti-surchauffe éteint le radiateur en cas de surchauffe interne.
  Cela peut arriver lorsque le radiateur ne peut diffuser suffisamment sa chaleur ou
  lorsqu’il ne peut aspirer assez d’air frais. Les causes les plus fréquentes sont les
  suivantes : recouvrement (partiel) du radiateur, obstruction des grilles d’aspiration
  et/ou de soufflage, installation trop près, par exemple, d’un mur, etc Si le petit
  poêle est suffisamment refroidi, il reprendra en principe son activité, mais si vous
  n’éliminez pas la cause, la mise hors service va probablement se reproduire. La
  surchauffe régulière peut provoquer des dégâts irréparables.
  En cas de surchauffe, vous devez éteindre le radiateur et retirer la fiche de la prise
  de courant. Laissez refroidir le radiateur, réparez la cause de la surchauffe, puis
  remettez le radiateur en service. Si le problème est récurrent ou que vous ne
  trouvez pas la cause de la surchauffe, éteignez immédiatement le radiateur et
  retirez la fiche de la prise de courant. Contactez un service après-vente pour
  réparation.

  Nettoyage et entretien
  Conservez le radiateur en bon état de propreté. Les dépôts de poussière et de
  saletés dans l’appareil sont une cause fréquente de surchauffe ! Par conséquent,
  enlevez-les régulièrement. Pour les opérations de nettoyage ou d’entretien,
  éteignez le radiateur, retirez la fiche de la prise de courant et laissez refroidir le
  radiateur.

  Nettoyez régulièrement l’extérieur du radiateur avec un chiffon sec ou un chiffon
  humide bien essoré. N’utilisez pas de savon corrosif, de sprays, de détergents,
  d’abrasifs, de cire, de produits lustrants ou toute autre solution chimique !

  A l’aide d’un aspirateur, aspirez délicatement la poussière et les saletés des
  grilles et contrôlez la propreté des orifices d’aspiration et de soufflage. Pendant
  le nettoyage, veillez à ne pas toucher ou endommager de composants internes !

  Le radiateur ne contient pas d’autres composants qui nécessitent un entretien.

  A la fin de la saison, rangez soigneusement le radiateur, si possible dans
  l’emballage d’origine. Placez-le debout dans un endroit frais, sec et à l’abri de la
  poussière.

  Élimination
  Au sein de l’UE, ce symbole indique que ce produit ne peut être
  éliminé avec les déchets ménagers habituels. D’anciens
  appareils contiennent des matériaux précieux recyclables, qui
  doivent être reconditionnés pour ne pas nuire à
  l’environnement et à la santé humaine par une collecte
  incontrôlée des déchets. Par conséquent, nous vous prions de
  déposer vos anciens appareils dans un point de collecte destiné
  à cet effet ou de vous adresser au fournisseur où vous avez
  acheté l’appareil. Ce dernier veillera à ce qu’un maximum de
  pièces de l’appareil soient réutilisées.
  45 • Page 46

  Déclaration CE
  Par la présente, Eurom - Genemuiden-NL, déclare que le produit convecteur
  électrique de marque EUROM, type SAFE-T-CONVECT 2200/2000 répond à la
  directive LVD 2014/35/EU et à la directive EMC 2014/30/EU et est conforme aux
  normes ci-dessous :
  EN 60335-1:2012+A11:2014
  EN 60335-2-30:2009+A11:2012
  EN 62233:2008
  Rohs 2011/65/EU&(EU)2015/863

  EN
  EN
  EN
  EN
  EN

  Genemuiden, 14-05-2019
  W.J. Bakker Alg. Dir.

  46

  55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
  55014-2:2015
  61000-3-2:2014
  61000-3-3:2013
  55014-1:2017 • Page 47

  Tacka
  Tack för att du väljer en EUROM enhet. Du har gjort ett bra val! Vi hoppas att han
  kommer att arbeta till din fulla belåtenhet. För att få ut det bästa av din enhet är
  det viktigt att du läser och förstår detta instruktionshäfte noggrant och i sin helhet
  före användning. Ägna särskild uppmärksamhet åt säkerhetsbestämmelser; Som är
  listade för att skydda dig och din miljö! Håll sedan instruktionshäftet för att
  konsultera det igen i framtiden. Också hålla förpackningen: det är det bästa
  skyddet för din enhet under lagring av säsongen. Och om du någonsin överföra
  enheten till någon annan, vänligen ange instruktionshäftet och förpackningen.
  Vi önksar dig mycket roligt med Safe-t-Convect!
  Eurom
  Kokosstraat 20
  8281 JC Genemuiden (NL)
  info@eurom.nl
  www.eurom.nl
  Denna handbok har sammanställts med största försiktighet. Ändå förbehåller vi oss
  rätten att optimera och tekniskt justera dessa bruksanvisningar när som helst.
  Bilderna som används kan skilja sig åt.
  ___________________________________________________________

  Symbolförklaring
  Täck inte över enheten!

  Tekniska data
  Spänning
  Max. effekt
  Effektsteg
  Timer
  Termostat
  Fjärrkontroll
  Måt
  Vikt

  220-240V~50Hz
  2200 W (2000 W Schweiz)
  900-1300-2200 W (750-1250-2000 W)
  +
  +
  +
  18 x 68 x 41 cm
  4,5 kg

  47 • Page 48

  Varningar elvärmare
  Allmänna säkerhetsvarningar
  1. Läs igenom hela denna bruksanvisning noggrant innan du använder
  (och installerar) apparaten. Spara instruktionsboken så att du kan
  slå upp saker i den i framtiden och eventuellt ge den vidare.
  2. Innan du använder den nya apparaten bör du kontrollera den
  (inklusive sladd och kontakt) för synliga skador. Använd inte en
  skadad apparat, utan returnera den till din återförsäljare som byter
  ut den mot en ny.
  3. Vid felaktig användning eller installation finns risk för elektriska
  stötar och/eller brand.
  Enhetslägesvarningar
  1. Placera inte apparaten intill, under eller riktad mot ett vägguttag
  och placera den inte intill öppen eld eller andra värmekällor.
  2. Använd inte apparaten nära eller riktad mot möbler, gardiner,
  papper, kläder, sängkläder eller andra lättantändliga föremål. Håll
  dem minst 1 meter från apparaten!
  3. Använd inte värmefläkten utomhus eller i utrymmen mindre än 15
  m³.
  4. Apparaten innehåller varma och/eller glödande delar. Använd den
  därför inte i utrymmen där bränsle, färg, eldfarliga vätskor och/eller
  gaser osv. förvaras. Använd aldrig apparaten i en brandfarlig
  omgivning, exempelvis i närheten av gasbehållare, gasledningar
  eller sprejburkar. Det medför risk för brand och explosion!
  5. Använd apparaten endast när fötterna har monterats. Om
  apparaten används utan fötter utgör det en särskilt stor brandrisk.
  Dra alltid ut kontakten ur uttaget vid montering/demontering.
  6. Apparaten är inte avsedd att monteras på väggen eller i taket.
  7. Använd aldrig apparaten i närheten av ett badkar, en dusch eller en
  pool.
  8. Apparaten är inte lämplig för användning i fuktiga utrymmen som
  badrum, tvättstugor osv. Placera inte apparaten i närheten av
  tappningsställen och vattentankar (kranar, badkar, dusch, toalett,
  handfat, pool, osv.) Se till att den inte kan hamna i vatten och att
  vatten inte kan tränga in i apparaten. Om den ändå skulle hamna i
  vatten, tag först ur stickkontakten! Använd inte en apparat som fått
  48 • Page 49

  fukt i sig, utan se till att den repareras. Doppa aldrig ner apparaten,
  sladden eller kontakten i vatten och vidrör den aldrig med våta
  händer.
  9. Luften runt om apparaten måste kunna cirkulera obehindrat.
  Placera inte apparaten för nära väggar eller stora föremål och
  placera det inte under hyllor, skåp, gardiner osv. Beakta följande
  fria minimiavstånd när du bestämmer en plats för apparaten:
  Framsida, minimalt fritt avstånd 50 cm
  Baksida, minimalt fritt avstånd 30 cm
  Sidor, minimalt fritt avstånd 50 cm
  Ovansida, minimalt fritt avstånd 100 cm
  10. Placera alltid apparaten på ett stabilt, plant och horisontellt
  underlag.
  11. Underlaget som apparaten ställs på får inte bestå av brännbart eller
  lättantändligt material. Underlaget ska kunna tåla minst 125°C utan
  att skadas, smälta, deformeras eller fatta eld. Kontrollera
  regelbundet att underlaget inte blir för varmt – det kan leda till
  fara!
  12. Placera apparaten aldrig på mjuka underlag som sängar eller
  mattor med lång lugg eftersom de kan blockera öppningar.
  13. Ställ inte apparaten i ett öppet fönster pga. risken för regn, inte
  heller på våta ytor och förebygg att det spills vätska på den. Placera
  inte apparaten bakom en dörr eller på en plats där man ofta går för
  att förhindra att den knuffas omkull.
  Observera vid användning
  1. Använd inte tillägg/tillbehör till apparaten som inte har
  rekommenderats eller levererats av tillverkaren.
  2. Använd apparaten enbart till det den är avsedd för och på det sätt
  som beskrivs i denna bruksanvisning.
  3. Vissa av apparatens delar blir mycket heta och kan orsaka
  brännskador. Var extra uppmärksam när barn, utsatta
  personer och husdjur befinner sig i närheten av apparaten.
  Lämna dem aldrig själva i närheten av en apparat som är
  påslagen.
  4. Täck aldrig över eller blockera apparaten. Den blir då överhettad
  och det uppstår risk för brand. Häng eller lägg aldrig föremål som
  kläder, skynken, kuddar, papper osv. på apparaten. Du måste alltid
  beakta minimiavståndet på 1 meter mellan apparaten och
  brännbara material. Ventilationsöppningarna får aldrig blockeras på
  49 • Page 50

  något sätt, eftersom det leder till brandfara. Använd aldrig
  apparaten för att torka kläder och lägg inte något ovanpå den. Luta
  inte någonting mot apparaten!
  5. Apparaten är endast avsedd för normalt hemmabruk. Använd
  apparaten bara för uppvärmning av din bostad.
  6. Spänning och märkeffekt som är angiven på elementet ska
  överensstämma med vägguttaget. Det vägguttag som används
  skall vara jordat och den elektriska installationen ska vara säkrad
  med en jordfelsbrytare på 30 mA. Strömuttaget ska alltid lätt kunna
  kommas åt, så att kontakten i nödfall snabbt kan dras ut ur uttaget.
  7. För att förhindra överbelastning på elnätet och att säkringar utlöses
  ska du se till att inga andra apparater är anslutna till samma
  eluttag eller kopplade till samma strömkrets som apparaten.
  8. Dra ut sladden helt innan du sätter i kontakten i uttaget. Se till att
  kabeln inte kommer i kontakt med någon av apparatens heta delar
  och förhindra att den inte värms upp på något annat sätt. Lägg inte
  kabeln under golvbeläggningen, täck inte över den med mattor,
  löpare eller liknande och håll kabeln borta från områden man ofta
  går på. Se till att man inte trampar på sladden och att inga möbler
  är placerade på den. Lägg inte elkabel runt skarpa hörn och rulla
  inte ihop den för tätt efter användning! Förhindra att elkabeln
  kommer i kontakt med olja, lösningsmedel och vassa föremål.
  Kontrollera regelbundet om det finns några skador på kabeln eller
  kontakten. Vrid eller böj inte elkabeln och vira den inte kring
  apparaten – det kan göra att isoleringen skadas!
  9. Om det är möjligt bör du undvika att använda förlängningssladd
  eftersom det kan leda till överhettning och brand. Om en
  förlängningssladd måste användas, se då till att det är en oskadad,
  godkänd förlängningssladd som är jordad och har en minsta
  diameter på 3x2,5 mm² och en minsta tillåten effekt på 2500 watt.
  Dra alltid ut förlängningssladden helt för att undvika överhettning.
  10. Anslut apparaten endast till ett fast strömuttag. Använd aldrig
  kopplingsdosa/grenuttag e.d.
  11. Vid användningen kan kontakten kännas varm. Det är normalt. Om
  den känns väldigt varm är det antagligen fel på strömuttaget.
  Kontakta din elektriker.
  12. Stäng alltid av enheten med huvudströmbrytaren först och dra
  sedan ut kontakten ur uttaget. Stäng aldrig av apparaten genom att
  dra ur kontakten!
  50 • Page 51

  13. Se till att främmande föremål inte hamnar i apparaten via
  strålnings-, ventilerings- eller avgasöppningarna. Detta kan orsaka
  elektriskt överslag, brand eller skador.
  14. Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är påslagen. Stäng
  först av den och ta sedan ur stickkontakten. Ta alltid ur kontakten
  när apparaten inte används! Dra i stickkontakten, drag aldrig i
  elkabeln!
  15. Denna apparat kan, utöver manuell användning, även användas
  med timer. Se till att beakta alla säkerhetsföreskrifter oberoende
  hur du väljer att använda apparaten! Använd inte enheten med en
  extra klockan, timer, volymkontroll eller någon annan enhet som
  automatiskt slår på enheten.
  16. Apparaten blir varm vid användning. Vidrör aldrig apparaten under
  eller direkt efter användning. Det orsakar brännskador.
  17. Rör aldrig apparaten med våta händer.
  Vem får använda apparaten
  1. Barn under 3 år måste hållas utom räckhåll om de inte hålls under
  noga uppsikt.
  2. Barn som är mellan 3 och 8 år gamla får endast stänga av och sätta
  på apparaten om den står eller är installerad på sin vanliga plats för
  drift och barnen hålls under uppsikt och har fått instruktioner
  gällande säker användning av apparaten och är införstådda med
  vilka faror som kan uppstå. Barn som är mellan 3 och 8 år gamla
  får inte stoppa in stickkontakten i uttaget, inte ställa in apparaten
  eller rengöra den och inte utföra något underhåll.
  3. Denna apparat kan användas av barn som är äldre än 8 år, de med
  minskad rörlighet, sensorik eller andra mindre förmedlade när de
  har bekantat sig och under tiden som de hålls under uppsikt eller
  när de fått instruktioner gällande säker användning av apparaten
  och är införstådda med vilka faror som kan uppstå.
  4. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan uppsikt.
  5. Barn får inte leka med apparaten.
  Observera vid underhåll
  1. Apparaten ska alltid hållas ren. Damm, smuts och/eller avlagringar
  är en vanlig orsak till överhettning. Se till att dessa avlagringar
  regelbundet avlägsnas.
  2. Stäng alltid av apparaten, tag ut kontakten ur uttaget och låt
  apparaten svalna när:
  – du rengör apparaten.
  51 • Page 52

  – användare utför underhåll på enheten.
  – du vidrör eller flyttar apparaten.
  3. Sätt inte på apparaten när du upptäcker skador på den, elkabeln
  eller kontakten, när apparaten inte fungerar som den ska, om du
  hör konstiga ljud, känner någon lukt eller får syn på rök, om
  apparaten har ramlat omkull eller när det finns tecken på någon
  annan defekt. Ta omedelbart ut kontakten ur uttaget. Lämna hela
  apparaten till leverantören eller till en auktoriserad elektriker för
  kontroll och/eller reparation. Be alltid om originaldelar.
  4. Apparaten får bara öppnas och/eller repareras av auktoriserade och
  kvalificerade personer. Utför aldrig reparationer själv på apparaten.
  Det kan vara farligt! Reparationer utförda av obehöriga eller
  förändringar av apparaten medför att apparaten inte längre är
  damm- och vattentät, vilket i sin tur medför att garantin och
  tillverkarens ansvar upphör att gälla.
  5. Om elkabeln har skadats ska den, för att förhindra fara, bytas ut av
  tillverkaren, dennes servicemedarbetare eller personer med
  liknande kvalifikation.
  Följs inte instruktionerna 3, 4, 5 kan följden bli skador,
  brand och/eller personskador. Det medför att garantin utgår direkt, och
  leverantören, importören och/eller tillverkaren inte har något ansvar för
  några konsekvenser.
  Beskrivning och installation

  A.
  B.
  C.
  D.

  Konvektor framsida
  Kontrollpanel med LCD-skärm
  Fot
  På-/avbrytare

  E. Ventilationsöppningar
  F. Värmegaller
  G. Fjärrkontroll

  52 • Page 53

  Tag bort allt förpackningsmaterial och förvara det utom räckhåll för barn. När
  förpackningsmaterialet är borttaget, kontrollera om elementet är skadat eller har
  andra tecken på att det har en felfunktion. Vid osäkerhet, använd inte elementet
  utan kontakta din leverantör för kontroll eller utbyte.
  Obs! Fäst fötterna först innan du använder värmaren.Vänd elementet
  upp och ner. Lägg en filt (eller liknande) under elementet för att
  förhindra skador!
   För fötterna från sidan så att fårorna når så långt som möjligt över
  de utskjutande konsolerna; på detta sätt kommer de gängade hålen
  linje
   Fäst fötterna på elementet med de självlåsande korta skruvarna.
   Ställ elementet upp igen.
   Välj en lämplig plats för enheten med beaktande av alla
  ovannämnda varningar i den här handboken.
   Kontrollera att på-/avbrytare (D) står på 'AV' (O).
   Drag ut sladden helt och sätt i stickkontakten i ett lämpligt 220240V-vägguttag. Anslut endast elementet till ett jordat uttag! För att
  förhindra överbelastning, kontrollera att inga andra apparater är
  anslutna i samma strömkrets.

  Installation och användning

  1.
  2.
  3.
  4.

  Output-knapp
  Celsius↔Fahrenheit-knapp
  Mottagarpunkt - fjärrkontroll
  Standby-knapp

  5.
  6.
  7.
  8.

  Fläktknapp
  Höjningsknapp
  Sänkningsknapp
  Timer

  För ON/OFF-brytaren (D) till läget ”ON” (I). Displayen visar aktuell temperatur
  (vänster) och angiven temperatur (höger) som normalt är 25°C. Enheten är nu i
  standby-läge. • Page 54

  Du kan nu styra enheten med hjälp av knapparna på displayen eller med
  fjärrkontrollen. Båda har samma knappar. Om du använder fjärrkontrollen, peka
  den mot mottagarpunkten (3) på enheten.
   Starta enheten genom att trycka på standby-knappen (4). Enheten väljer
  funktionen ”värme på hög effekt". 2200W (Schweiz 2000W). Om den angivna
  temperaturen är 2 grader högre än den aktuella temperaturen, värmer enheten
  utrymmet som en värmeledare.
   Pressing on the Output button (1) several times allows you to set another
  output: 2200W→1300W→900W (Switzerland: 2000W→1250W→750W). Under
  uppvärmning kan du slå på luftcirkulationen genom att använda fläktknappen
  (5); detta garanterar att värmen fördelas snabbare. Genom att trycka på
  knappen igen stängs fläkten av.
   Genom
  att
  trycka

  output-knappen
  en
  gång
  till
  inaktiveras
  frostskyddsinställningen: termostatet ställs automatiskt in på 7°C, frostikonen
  visas och om fläkten var på stängs denna av. Om temperature sjunker till under
  5°C, aktiveras enheten på låg effekt.
   Om du trycker på outputknappen igen, återgår enheten till 2200W (Schweiz:
  2000W) utan fläktalternativ och processen upprepas.
   Du kan använda höjnings/säkningsknapparna (6 och 7) för att höja/sänka den
  angivna temperaturen. Enheten har en termostat och tillhandahåller värme till
  dess att den angivna temperaturen uppnåtts. Temperaturen upprätthålls
  därefter; enheten växlar automatiskt tillbaka om temperaturen sjunker med 2°.
   Det antal timmar som enheten förblir på kan ställas in med hjälp av
  timerknappen. 1x tryck = 1 tim, 2x tryck = 2 tim osv. till max 15 timmar.
  Displayen visar det inställda antalet timmar. Genom att trycka på knappen igen
  stängs timern av.
   Genom att trycka på knappen Celsius↔Fahrenheit ändras displayen från ºC till
  ºF och vice versa.
   Tryck sedan på standby-knappen igen för att stänga av den. För sedan ON/OFFknappen till läget OFF och dra ur kontakten ur uttaget.
  OBS: enheten producerar enbart värme
  om den angivna temperature (till höger på displayen)
  är minst 2° högre än den aktuella temperaturen (till vänster på displayen)!

  Säkerhetsåtgärder
  Elementet har en tippbrytare som automatiskt stänger av elementet om det
  oavsiktligt välter. När elementet har ställts upp igen fungerar det normalt, men
  stäng först av det och tag ur stickkontakten för att kontrollera om det har skadats.
  Använd inte elementet om det är skadat eller har en felfunktion, låt det
  kontrolleras/repareras. Vid intern överhettning stänger överhettningsskyddet av
  elementet. Detta kan hända när elementet inte kan avge tillräckligt med värme
  eller inte kan ta in tillräckligt med frisk luft. Som tidigare nämnts orsakas detta av
  (delvis) övertäckning av elementet, blockering av luftintag och/eller
  54 • Page 55

  ventilationsgaller, elementet är installerat för nära, till exempel, en vägg etc. När
  värmeenheten har kylts ner ordentligt, kommer den i princip att starta igen
  automatiskt, men om du inte avlägsnar orsaken till avstängningen kommer denna
  förmodligen att upprepas. Regular overheating can give rise to irreparable
  damage.Regelbunden överhettning kan leda till irreparabla skador. Stäng av
  elementet och tag ur stickkontakten vid överhettning. Låt elementet kallna,
  åtgärda orsaken till överhettningen och använd elementet som normalt. Om
  problemet kvarstår eller om du inte har fastställt orsaken till överhettningen, stäng
  omedelbart av elementet och tag ur stickkontakten. Kontakta en servicefirma för
  att få elementet reparerat.

  Rengöring och underhåll
  Håll elementet rent. Avlagringar av damm och smuts 750W elementet är en vanlig
  orsak till överhettning! Dessa bör du därför regelbundet avlägsna. Stäng av
  elementet före rengöring eller underhåll, tag ur stickkontakten ur vägguttaget och
  låt elementet kallna.

  Torka regelbundet av elementets utsida med en torr eller nästan torr duk.
  Använd inte aggressiva rengöringsmedel, spray, rengörare eller slipande medel,
  vax, polish eller kemiska lösningar!

  Använd en dammsugare och avlägsna noga damm och smuts från galler och
  kontrollera att luftintag och ventilationsöppningar är fria. Var noga med att inte
  vidröra eller skada några invändiga delar vid rengöring!

  Elementet består inte av några andra delar som kräver underhåll.

  Vid säsongens slut, förvara om möjligt det rengjorda värmefläkten i
  originalförpackningen. Placera det stående på en kall och dammfri plats.

  Avfallshantering
  Inom EU innebär denna symbol att produkten inte få kastas som
  vanliga hushållssopor. Gammal utrustning innehåller värdefulla
  material, lämpligt för recycling. Dessa material bör göras
  tillgänglig för återvinning för att förhindra negativ påverkan på
  hälsa och miljö p.g.a. okontrollerad sophämtning. Vänligen
  lämna därför gammal utrustning till därför avsedda
  insamlingsställen. Alternativt, kontakta den ursprungliga
  leverantören som kan se till att så många komponenter som
  möjligt kan återvinnas.

  55 • Page 56

  CE-deklaration
  Eurom - Genemuiden-NL intygar härmed att EUROM elektriskt
  konvektorelement, typ SAFE-T-CONVECT 2200/2000, överensstämmer med
  lågspänningsdirektivet 2014/35/EU och EMC-riktlinje 2014/30/EU och att det
  motsvarar följande standard:
  EN 60335-1:2012+A11:2014
  EN 60335-2-30:2009+A11:2012
  EN 62233:2008
  Rohs 2011/65/EU&(EU)2015/863

  EN
  EN
  EN
  EN
  EN

  Genemuiden, 14-05-2019
  W.J. Bakker, alg. dir.

  56

  55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
  55014-2:2015
  61000-3-2:2014
  61000-3-3:2013
  55014-1:2017 • Page 57

  Děkujeme
  Děkujeme, že jste se rozhodli pro zařízení EUROM. Vybrali jste si dobře! Doufáme,
  že budete spokojeni s jeho fungováním.
  Aby vám t zařízení sloužil co nejlépe, je důležité si před použitím pozorně přečíst
  celý tento návod a porozumět uvedeným pokynům. Přečtěte si zejména
  bezpečnostní pokyny: slouží k ochraně vás a vašeho prostředí.
  Návod uschovejte na bezpečném místě pro budoucí potřebu. Uchovávejte také
  balení: to je nejlepší ochrana pro vaše zařízení během mimo sezónu ukládání. A
  pokud zařízení někdy předáte někomu jinému, předejte novému majiteli i návod a
  obal.
  Přejeme vám hodně zábavy s Safe-t-Convect!
  Eurom
  Kokosstraat 20
  8281 JC Genemuiden (NL)
  info@eurom.nl
  www.eurom.nl
  Tato příručka byla sestavena s maximální péčí. Nicméně si vyhrazujeme právo
  kdykoli optimalizovat a technicky upravovat tento návod k obsluze. Použité obrázky
  se mohou lišit.
  ________________________________________________________

  Vysvětlení symbolů

  Přístroj nezakrývejte!

  Technické údaje
  Napájecí napětí
  Dosažitelný výkon
  Volby nastavení
  Časovač
  Thermostat
  Dálkové ovládání
  Rozměry
  Hmotnost

  220-240V~50Hz
  2200 W (2000 W Švýcarsko)
  900-1300-2200 W (750-1250-2000 W)
  +
  +
  +
  18 x 68 x 41 cm
  4,5 kg
  57 • Page 58

  Varování týkající se elektrických topidel
  Obecná bezpečnostní varování
  1. Před použitím (a eventuálně instalací) tohoto přístroje si pečlivě
  přečtěte tyto pokyny k použití. Návod k použití si pečlivě uschovejte
  pro další použití v budoucnu a eventuální předání dalšímu uživateli.
  2. Před prvním použitím nového přístroje proveďte důkladnou kontrolu
  (včetně kabelu a zástrčky), hledejte jakékoli viditelné poškození.
  Poškozený přístroj nepoužívejte a vraťte jej dodavateli a žádejte
  výměnu.
  3. Nesprávné používání či instalace mohou vést k riziku zasažení
  elektrickým proudem a/nebo riziku vzniku požáru.
  Upozornění na polohu zařízení
  1. Přístroj neumisťujte do blízkosti, pod nebo nasměrované na
  elektrickou zásuvku, ani do blízkosti otevřeného ohně či zdrojů
  tepla.
  2. Přístroj nesměrujte na a nepoužívejte v blízkosti nábytku, závěsů a
  záclon, papíru, oblečení, lůžkovin či jiných hořlavých materiálů. Tyto
  materiály udržujte ve vzdálenosti alespoň 1 m od zařízení!
  3. Nepoužívejte kamna ve venkovních prostorách ani v prostorách
  menších než 15m³.
  4. Přístroj obsahuje vnitřní horké a/nebo žhavé a jiskřivé části. Proto
  jej nepoužívejte v prostředích, kde se skladují paliva, laky, hořlavé
  kapaliny a/nebo plyny atd. Přístroj nepoužívejte v hořlavých
  prostředích jako např. v blízkosti čerpacích stanic, palivových
  potrubí či plechovek se spreji. Vzniklo by tím riziko výbuchu a riziko
  vzniku požáru!
  5. Přístroj používejte pouze v případě, že jsou namontovány nožky.
  Používání přístroje bez namontovaných nožiček je velice
  nebezpečné z hlediska rizika vzniku požáru. Při montáži/demontáži
  vždy odpojte zástrčku ze stěnové zásuvky.
  6. Tento přístroj není vhodný pro montáž na stěnu či strop.
  7. Přístroj nepoužívejte v těsné blízkosti van, sprchy či bazénu.
  8. Tento přístroj není vhodný k používání ve vlhkých místnostech, jako
  jsou koupelny, umývárny apod. Nikdy přístroj neumisťujte do
  blízkosti vodních kohoutků a vodních nádrží (kohoutek, sprcha,
  vana, toaleta, umyvadlo, bazén apod.).Zajistěte, aby přístroj
  nemohl nikdy spadnout do vody a aby se do něj nikdy voda
  58 • Page 59

  nedostala. Pokud by náhodu přístroj někdy spadl do vody, nejprve
  vždy odpojte napájecí kabel ze zásuvky! Přístroj, do kterého vnikla
  voda, okamžitě přestaňte používat a zaneste jej k opravě. Nikdy
  přístroj, kabel ani zástrčku neponořujte do vody nebo jiných
  kapalina nikdy se přístroje nedotýkejte mokrýma rukama.
  9. Kolem přístroje musí volně cirkulovat vzduch. Neumisťujte přístroj
  příliš blízko k stěnám či velkým předmětům a pod police, skříně,
  záclony apod. Při umisťování přístroje dodržte následující minimální
  vzdálenosti:
  Přední strana – minimální volná vzdálenost 50 cm.
  Boční strana – minimální volná vzdálenost 30 cm.
  Zadní strana – minimální volná vzdálenost 50 cm.
  Horní strana – minimální volná vzdálenost 100 cm.
  10. Přístroj vždy umístěte na pevný, rovný, plochý povrch.
  11. Povrch, na který přístroj umísťujete, musí být vyroben z
  nehořlavého nebo těžce zapálitelného materiálu. V každém případě
  musí odolávat teplotám minimálně 125°C, aniž by docházelo k jeho
  tavení, hoření, deformaci či zapálení. Pravidelně kontrolujte, že se
  povrch nepřehřívá, což by mohlo být nebezpečné!
  12. Přístroj neumisťujte na měkké povrchy, jako je postel či koberec s
  dlouhým vlasem, mohlo by totiž dojít k zacpání průduchů.
  13. Přístroj neumisťujte do otevřeného okna z důvodů deště ani na
  vlhké povrchy. Zabraňte, aby byl přístroj vystaven vlhkosti. Přístroj
  neumisťujte za dveře ani do prostor, kudy se chodí, zabráníte tak
  jeho převrhnutí.
  Varování týkající se používání
  1. S přístrojem nepoužívejte žádné příslušenství / přídavné prvky,
  které neschválil, nedoporučil či nedodal dodavatel přístroje.
  2. Přístroj používejte pouze k účelu, k němuž byl navržen, a způsobem
  popsaným v příručce.
  3. Některé části přístroje se zahřívají na velmi vysokou teplotu
  a mohou způsobit popálení. Pokud se v blízkosti přístroje
  pohybují děti, zranitelné osoby či domácí zvířata, věnujte jim
  zvýšenou pozornost. Nikdy je nenechte u pracujícího
  přístroje samotné.
  4. Nikdy přístroj nezakrývejte ani neblokujte, došlo by k jeho přehřátí
  a vzniku rizika požáru. Nikdy na přístroj nevěste a neumisťujte
  oblečení, přikrývky, polštáře, papír atd. Vždy dodržujte minimální
  bezpečnou vzdálenost přístroje 1 m od hořlavých materiálů. Větrací
  59 • Page 60

  otvory nesmí být nijak zakryté či blokované, aby nedošlo ke vzniku
  požáru. Přístroj nikdy nepoužívejte k sušení oděvů ani na něj nic
  nepokládejte. O přístroj nikdy nic neopírejte!
  5. Tento přístroj je určen pouze pro běžné domácí použití. Přístroj
  používejte pouze k (při) vytápění uvnitř domu.
  6. Napětí a frekvence uvedené na přístroji musí odpovídat napětí a
  frekvenci použité stěnové zásuvky. Použitá stěnová zásuvka musí
  být uzemněná a elektroinstalace musí být chráněna 30mA
  ochranným jističem. Stěnová zásuvka, kterou hodláte použít, musí
  být vždy snadno přístupná, aby bylo v případě nouze možné rychle
  a snadno odpojit zástrčku.
  7. Aby se zabránilo přetěžování a vyhoření pojistek, nepřipojujte další
  zařízení do stejné zásuvky či stejné elektrické skupiny, kde je
  připojen tento přístroj.
  8. Před zapojením napájecího kabelu do zásuvky rozviňte celý napájecí
  kabel a ujistěte se, že kabel není ve styku se zahřívajícími se částmi
  přístroje a nemůže nijak dojít k jeho zahřátí. Napájecí kabel
  neveďte pod kobercem, nepřikrývejte jej rohožemi, koberečky
  apod. a udržujte jej mimo trasy, kudy chodí lidé. Ujistěte se, že na
  kabel nikdo nešlápne a že na něm nestojí žádný nábytek. Napájecí
  kabel neveďte kolem ostrých rohů a po použití jej nesvinujte
  nahusto, aby nedošlo k jeho zlomení! Zabraňte tomu, aby napájecí
  kabel přišel do styku s olejem, rozpouštědly či ostrými předměty.
  Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k poškození napájecího kabelu a
  zástrčky. Napájecí kabel nezamotávejte ani nepřehýbejte a
  nenamotávejte jej na přístroj, mohlo by dojít k poškození izolace.
  9. Nedoporučujeme používat prodlužovací šňůry, jelikož by mohly
  způsobit přehřívání a vznik požáru. Pokud je použití prodlužovací
  šňůry nevyhnutelné, použijte nepoškozenou, schválenou
  prodlužovací šňůru se zemněním a s minimálním průměrem 3×2,5
  mm2 a minimálním povoleným výkonem 2500 W. Vždy
  prodlužovací šňůru rozviňte úplně celou, zabráníte tak přehřívání!
  10. Přístroj připojujte vždy pouze k pevné elektrické zásuvce.
  Nepoužívejte rozvodné/svorkové skříně, prodlužovací přívody apod.
  11. Zástrčka může být během používání vlažná, což je však zcela
  normální. Pokud je zástrčka horká, je pravděpodobně vadná a je
  třeba ji přestat používat. Obraťte se na kvalifikovaného
  elektrotechnika.
  60 • Page 61

  12. Přístroj vždy nejprve vypněte hlavním spínačem a poté odstraňte
  zástrčku ze stěnové zásuvky. Nikdy přístroj nevypínejte vytažením
  zástrčky ze stěnové zásuvky!
  13. Zabraňte vniknutí cizích těles do přístroje skrz vyzařovací/ventilační
  mřížku či výstupní otvory. Mohlo by totiž dojít k zasažení
  elektrickým proudem, vzniku požáru nebo vzniku škod.
  14. Nikdy nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru. Pokud odcházíte,
  vždy přístroj nejprve vypněte a odpojte ze zásuvky. Pokud přístroj
  nepoužíváte, vždy odpojte zástrčku ze zásuvky! Odpojování vždy
  proveďte za tělo zástrčky, nikdy netahejte za kabel!
  15. Tento přístroj lze kromě manuálního ovládání používat také s
  časovačem. Bez ohledu na to, jaký způsob ovládání použijete, vždy
  musí být dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy a pokyny!
  Nepoužívejte zařízení s dalším hodiny, časovačem, ovladačem
  hlasitosti nebo jiným zařízením, které přístroj automaticky zapne.
  16. Přístroj se během používání zahřívá. Během používání a chvíli po
  vypnutí se přístroje nedotýkejte: došlo by ke vzniku popálenin!
  17. Nikdy přístroj neobsluhujte s mokrýma rukama.
  Kdo může přístroj používat
  1. Děti mladší 3 let udržujte v dostatečné vzdálenosti od přístroje,
  pokud nejsou pod neustálým dohledem.
  2. Děti od 3 do 8 let smí přístroj zapínat a vypínat pouze v případě, že
  je nainstalovaný v běžné pracovní poloze, a v případě, že jsou pod
  dohledem dospělého nebo byly poučeny o bezpečném použití
  přístroje a chápou související rizika. Děti od 3 do 8 let nesmí
  zapojovat napájecí kabel do zásuvky, ovládat přístroj, čistit jej či
  provádět jakoukoli uživatelskou údržbu.
  3. Přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými
  fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osoby s
  nedostatkem zkušeností a znalostí, avšak pouze pokud jsou pod
  dohledem nebo jim byly sděleny pokyny týkající bezpečné obsluhy
  přístroje a pokud chápou související rizika.
  4. Dětem bez dozoru je zakázáno přístroj čistit a provádět jakoukoli
  údržbu.
  5. Děti si nesmějí s přístrojem hrát.
  Varování týkající se údržby
  1. Udržujte přístroj čistý. Prach, nečistoty a/nebo nánosy jsou
  nejčastějším důvodem přehřátí přístroje. Pravidelně proto veškeré
  nánosy a nečistoty odstraňujte.
  61 • Page 62

  2. Přístroj nejprve vypněte, odpojte ze zásuvky a nechte vychladnout
  vždy, když chcete:
  - přístroj čistit,
  - provádět uživatelskou údržbu přístroje,
  - na přístroj sáhnout nebo jej přemístit.
  3. Pokud si všimnete jakéhokoli poškození přístroje, napájecího kabelu
  nebo zástrčky, popř. jakékoli poruchy, nezvyklého hluku, zápachu či
  kouře vycházejícího z přístroje, či pokud došlo k pádu přístroje,
  přestaňte přístroj používat a nezapínejte jej. Okamžitě vytáhněte
  zástrčku ze zásuvky. Celý přístroj odneste zpět dodavateli nebo
  kvalifikovanému elektrotechnikovi ke kontrole a/nebo opravě. Vždy
  požadujte originální náhradní díly.
  4. Přístroj smí otevírat a/nebo opravovat pouze k tomu oprávněná a
  kvalifikovaná osoba. Neprovádějte žádné opravy přístroje sami, je
  to velmi nebezpečné! Opravy provedené neoprávněnými osobami
  nebo úpravy přístroje vedou k narušení vodotěsnosti a
  prachotěsnosti přístroje a ruší záruku výrobce a jeho odpovědnost.
  5. Pokud je napájecí síťový kabel poškozený, musí jeho výměnu
  provést výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba s podobnou
  kvalifikací, aby se zabránilo vzniku nebezpečných situací.
  Nedodržení bodů 3, 4, 5, může způsobit škody, požár a/nebo poranění
  osob. Současně nedodržení těchto bodů ruší záruku a výrobce,
  dodavatel a/nebo dovozce nepřijímají žádnou odpovědnost za takové
  následky.
  Popis a instalace

  A. Přední strana konvektoru
  B. Ovládací panel s LCD displejem
  C. Nožka

  D. Spínač pro zapnutí/vypnutí
  E. Větrací otvory
  F. Tepelná mřížka
  62 • Page 63

  G. Dálkové ovládání
  Odstraňte veškerý obalový materiál a odstraňte jej z dosahu dětí. Po odstranění
  obalu zkontrolujte, zda přístroj není poškozen nebo zda nevykazuje jiné znaky
  možné poruchy nebo závady. V případě pochybností přístroj nepoužívejte, ale
  obraťte se na dodavatele a požádejte o kontrolu nebo o výměnu.
  Nepoužívejte topení dříve, než dokončíte instalaci podle těchto pokynů!
  Poznámka: Před použitím ohřívače nejprve připevněte nožičky. Otočte topení
  vzhůru nohama. Pod přístroj dejte deku (nebo něco podobného) aby se nepoškodil!
   Posuňte nožičky z bočních stran spolu s drážkami co nejdále nad vyčnívající
  tyčky; tímto způsobem zajistíte, aby otvory souhlasily se závity.
   Nohy topení bezpečně připevněte pomocí krátké závitořezných šroubů.
   Postavte topení opět základnou dolů.
   Vyberte vhodné místo pro zařízení s ohledem na všechna výše uvedená varování
  v tomto návodu.
   Zkontrolujte, zda je spínač pro zapnutí/vypnutí (D) nastaven do polohy 'vypnuto'
  (0).
   Napájecí kabel úplně rozviňte a zasuňte zástrčku do vhodné zásuvky 220-240V.
  Otopné těleso připojujte pouze do uzemněné zásuvky! Ověřte, že do stejné
  skupiny nejsou připojeny žádné další spotřebiče, aby nedošlo k přetížení obvodu.

  Nastavení a provoz

  1.
  2.
  3.
  4.

  Tlačítko výkonu
  Tlačítko Celsius↔Fahrenheit
  Přijímací bod dálkového ovládání
  Tlačítko pohotovostního režimu

  5.
  6.
  7.
  8.

  63

  Tlačítko ventilátoru
  Tlačítko - vyšší
  Tlačítko - nižší
  Časovač • Page 64

  Nastavte vypínač (N) na „zapnuto“ (I). Displej zobrazuje nalevo aktuální teplotu,
  napravo nastavenou teplotu (standardně 25 °C). Přístroj je nyní v pohotovostním
  režimu.
  Nyní můžete pokračovat v provozu pomocí tlačítek na displeji nebo na dálkovém
  ovládání. Oba mají stejná tlačítka. Pokud pracujete s dálkovým ovládaním,
  nasměrujte ho na přijímací bod (3) na přístroji.
   Přístroj spustíte tak, že stisknete tlačítko pohotovostní režim (4). Přístroj si
  vybere funkci "vytápění na vysoký výkon":
  2200W (Švýcarsko 2000W). Když bude nastavená teplota o 2 stupně vyšší než
  aktuální teplota, bude přístroj ohřívat jako konvektor.
   Stisknete-li jedenkrát nebo dvakrát tlačíko výkonu (1), nastavíte ďalší tepelný
  výkon: 2200W→1300W→900W (Švýcarsko: 2000W→1250W→750W)
   Při vytápění můžete prostřednictvím tlačítka ventilátor (5) též nastavit proudění
  vzduchu za účelem rychlejšího šíření tepla. Opětovným stisknutím vypnete
  ventilátor.
   Opětovným stisknutím tlačítka výkonu nastavíte režim ochrany pred mrazem :
  termostat přejde automaticky na 7 ° C, zobrazí se ikona mrazu a pokud byl
  ventilátor zapnutý, tak se vypne.
  V případě, že teplota klesne pod 5 °C, bude přístroj pracovat pri nízkém
  výkonu.
   Pokud znovu stisknete tlačítko výkonu, přepne se přístroj zpět na 2200W
  (Švýcarsko: 2000W) bez ventilátoru a proces sa opakuje.
   Prostřednictvím tlačítek vyšší a nižší (6 a 7), můžete nastaviť vyšší a nižší
  požadovanou teplotu. Přístroj má termostat a bude vytápět do dosažení
  nastavené teploty. Potom se bude nastavená teplota udržovat, pokud klesne o
  2°, automaticky se zapne znovu.
   Stisknutím tlačítka časovače nastavíte počet hodin, po kterých se přístroj sám
  vypne:
  1x stisknete = 1 hodina, 2x stisknete = 2 hodiny, atd. do max. 15 hodin. Na
  displeji se zobrazí nastavený počet hodin. Opětovným stisknutím vypnete
  časovač.
   Stisknutím tlačítka Celsius↔Fahrenheit přeměníte zobrazení ºC a ºF a nazpět.
   Pokud to chcete znovu vypnout, stiskněte tlačítko pohotovostního režimu.
  Nastavte následně vypínač do polohy "vypnuto" (I) a vytáhněte zástrčku ze
  zásuvky.
  Pozor: Přístroj vytápí jen
  v případě, že nastavená teplota v pravé části displeje
  je alespoň o 2° vyšší než aktuální teplota v levé části displeje!

  Bezpečnostní prvky
  Topení je vybaveno spínačem, který v případě, že topení nedopatřením spadne,
  přístroj automaticky vypne. Když je topení vráceno do své svislé polohy, obnoví se
  normální funkce, avšak nejdříve přístroj vypněte a odpojte, a zkontrolujte, zda není
  poškozen. Pokud je přístroj poškozen nebo má poruchu, nepoužívejte jej. Nechte • Page 65

  jej zkontrolovat a případně opravit! V případě, že dojde k vnitřnímu přehřátí,
  funkce ochrany proti přehřátí přístroj automaticky vypne. Taková situace může
  nastat, když topení nemůže poskytnout dostatek tepla, nebo nemá k dispozici
  dostatek čerstvého vzduchu. Jak je uvedeno výše, obvyklou příčinou je (částečně)
  zakrytí topení, bránění vstupu vzduchu do přístroje nebo výstupu vzduchu ven z
  přístroje, instalace topení příliš blízko stěny a tak dále. Jakmile ohřívač dostatečně
  vychladne, bude automaticky pokračovat v provozu, ale pokud neodstraníte příčinu,
  bude se vypínání pravděpodobně opakovat. Pravidelné přehřívání může způsobit
  nenapravitelné škody. Když funkce ochrany proti přehřátí vypne topení, nastavte
  přepínač režimů do polohy 'OFF' (vypnuto), odpojte, a nechte topné těleso
  vychladnout. Odstraňte příčinu přehřátí a můžete opět pokračovat v normálním
  provozu. Pokud nemůžete příčinu nalézt a přehřátí se opakuje, přestaňte topení
  používat, a vezměte jej na kontrolu nebo do opravy.

  Čištění a údržba
  Udržujte topení v čistotě. Usazování prachu a nečistot v přístroji je častou příčinou
  přehřátí! Proto tyto usazeniny pravidelně odstraňujte. Před čištěním nebo
  údržbou topení vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj
  vychladnout.

  Pečlivě otřete povrch topení suchým, nebo téměř suchým hadříkem.
  Nepoužívejte agresivní mýdla, spreje, čističe nebo abrazivní prostředky, vosky,
  lešticí ani chemické roztoky!

  Pomocí vysavače opatrně odstraňte prach a nečistoty z topení a vyčistěte přívod
  vzduchu a výstupní otvory. Dávejte pozor, abyste se při čištění nedotkli žádné
  vnitřní části a abyste ji nepoškodili!

  Topení neobsahuje žádné další díly vyžadující údržbu.

  Na konci sezóny uskladněte vyčištěný přístroj pokud možno v původním obalu.
  Uložte jej ve vzpřímené poloze v chladném, suchém a čistém, nezaprášeném
  volném prostoru.

  Likvidace
  V rámci EU tento symbol označuje, že tento výrobek nesmí být
  likvidován s běžným domovním odpadem. Vyřazené přístroje
  obsahují cenné materiály, které mohou a musí být znovu použity,
  aby se předešlo nepříznivým účinkům na životní prostřední a
  zdraví v důsledku neregulovaného sběru odpadu. Odevzdávejte
  proto vyřazené přístroje do určeného sběrného místa nebo se
  obraťte na dodavatele, kde jste přístroj zakoupili. Ten může
  zajistit, aby se co nejvíce částí přístroje recyklovalo.

  65 • Page 66

  CE-prohlášení
  Eurom - Genemuiden-NL prohlašuje, že elektrické konvektorové topení
  EUROM, typ SAFE-T-CONVECT 2200/2000, odpovídá předpisu LVD 2014/35/EU
  a směrnici EMC 2014/30/EU a že je v souladu s následujícími normami:
  EN 60335-1:2012+A11:2014
  EN 60335-2-30:2009+A11:2012
  EN 62233:2008
  Rohs 2011/65/EU&(EU)2015/863

  EN
  EN
  EN
  EN
  EN

  Genemuiden, 14-05-2019
  W.J. Bakker, alg. dir.

  66

  55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
  55014-2:2015
  61000-3-2:2014
  61000-3-3:2013
  55014-1:2017 • Page 67

  Ďakujeme
  Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre zariadenie EUROM. Vybrali ste si dobre! Dúfame,
  že budete spokojný s jeho fungovaním.
  Aby ste zariadenie čo najlepšie využili, je dôležité, aby ste si pred použitím pozorne
  a kompletne prečítali tento návod a porozumeli inštrukciám v ňom uvedeným.
  Prečítajte si najmä bezpečnostné pokyny: slúžia na ochranu vás a vášho prostredia.
  Návod uschovajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie. Uchovávajte tiež
  obal: to je najlepšia ochrana pre vaše zariadenie počas skladovania mimo sezóny. A
  ak zariadenie niekedy predáte, odovzdajte novému majiteľovi aj návod a obal.
  Prajeme vám veľa zábavy s Safe-t-Convect!
  Eurom
  Kokosstraat 20
  8281 JC Genemuiden (NL)
  info@eurom.nl
  www.eurom.nl
  Táto príručka bola zostavená s maximálnou starostlivosťou. Napriek tomu si
  vyhradzujeme právo optimalizovať a technicky upraviť tento návod na obsluhu
  kedykoľvek. Použité obrázky sa môžu líšiť.
  ________________________________________________________

  Vysvetlenie symbolu
  Zariadenie nezakrývajte!

  Technické údaje
  Napájanie
  Maximálny výkon
  Nastavenia
  Časovač
  Thermostat
  Commande à distance
  Rozmery
  Hmotnosť

  220-240V~50Hz
  2200 W (2000 W Švajčiarsko)
  900-1300-2200 W (750-1250-2000W)
  +
  +
  +
  18 x 68 x 41 cm
  4,5 kg

  67 • Page 68

  Upozornenia elektrický ohrievač
  Všeobecné bezpečnostné upozornenie
  1. Pred použitím (a príp. montážou) zariadenia si dôkladne a úplne
  prečítajte tento návod na použitie. Návod na použitie si starostlivo
  uschovajte pre neskoršie použitie a prípadné posunutie ďalej.
  2. Pred použitím skontrolujte nové zariadenia (vrátane kábla a
  zástrčky), či nie je viditeľne poškodené. Poškodené zariadenie
  nepoužívajte, ale ho doručte dodávateľovi na výmenu.
  3. Nesprávne používanie alebo inštalácia zvyšujú riziko zasiahnutia
  elektrickým prúdom a/alebo požiaru.
  Upozornenia na polohu zariadenia
  1. Zariadenie neumiestňujte v blízkosti a pod elektrickou zásuvkou,
  ani ho na ňu nesmerujte a neumiestňujte ho v blízkosti otvoreného
  ohňa alebo zdrojov tepla.
  2. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti alebo nasmerované na nábytok,
  záclony, papier, oblečenie, posteľľnú bielizeň ani iné horľavé
  predmety. Uvedené materiály udržiavajte v odstupe najmenej 1
  meter od zariadenia!
  3. Ohrievač nepoužívajte vonku a v priestoroch menších ako 15 m³.
  4. Zariadenie obsahuje vo vnútri horúce a/alebo žeravé a iskriace
  časti. Nepoužívajte teda zariadenie v prostredí, v ktorom sa
  skladujú horľaviny, farby, horľavé kvapaliny a/alebo plyny atď.
  Zariadenie nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom požiaru,
  ako napríklad pri plynových nádržiach, plynových potrubiach či
  aerosólových nádobkách. Vedie to k nebezpečenstvu výbuchu a
  požiaru!
  5. Zariadenie používajte len vtedy, ak má namontované podstavce.
  Používanie zariadenia bez podstavcov výrazne zvyšuje
  nebezpečenstvo požiaru. Pri montáži/demontáži je potrebné vždy
  vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.
  6. Zariadenie nie je vhodné pre montáž na stenu alebo strop.
  7. Zariadenie nepoužívajte v priamom okolí vane, sprchy alebo
  bazéna.
  8. Zariadenie je nevhodné na montáž vo vlhkých priestoroch ako sú
  kúpeľne, práčovne atď. Zariadenie nikdy neinštalujte v blízkosti
  prívodov vody či vodných nádrží (vodovodný kohútik, vaňa, sprcha,
  záchod, umývadlo, bazén a pod.) Zabezpečte, aby zariadenie
  68 • Page 69

  nemohlo spadnúť do vody a aby sa doň nedostala žiadna voda. Ak
  však zariadenie predsa len spadne do vody, najskôr vytiahnite
  zástrčku z elektrickej zásuvky! Ak došlo k vniknutiu vody do
  zariadenia, nepoužívajte ho, ale ho dajte opraviť. Zariadenie, kábel
  či zástrčku nikdy neponárajte do vody ani inej tekutiny a nikdy sa
  zariadenia nedotýkajte mokrými rukami.
  9. Vzduch okolo zariadenia musí cirkulovať bez prekážok. Zariadenie
  preto neumiestňujte blízko stien či veľkých predmetov a nie pod
  policu, skriňu, záclony a pod. Pri umiestnení zariadenia dodržiavajte
  minimálne voľné vzdialenosti:
  Predná strana, minimálna voľná vzdialenosť 50 cm
  Zadná strana, minimálna voľná vzdialenosť 30 cm
  Bočné strany, minimálna voľná vzdialenosť 50 cm
  Vrchná strana, minimálna voľná vzdialenosť 100 cm
  10. Zariadenie vždy umiestňujte na pevný, rovný a vodorovný povrch.
  11. Podklad, na ktorý umiestňujete zariadenie, musí byť z nehorľavého
  alebo ťažko horľavého materiálu. Materiál musí byt v každom
  prípade odolný voči minimálnej teplote 125°C bez toho, aby sa
  spálil, roztopil, zdeformoval alebo vznietil. Pravidelne kontrolujte, či
  stena alebo strop sa neprehrievajú; môže to viesť k
  nebezpečenstvu!
  12. Zariadenie neumiestňujte na jemný povrch, ako je posteľ alebo
  koberec s dlhým vlasom, čo by mohlo viesť k upchaniu otvorov.
  13. Zariadenie neumiestňujte do otvoreného okna, aby naň nepršalo,
  nedávajte ho na mokré povrchy a predchádzajte vyliatiu tekutiny na
  zariadenie. Zariadenie neumiestňujte za dvere alebo do priestoru,
  cez ktorý sa prechádza, aby sa predišlo zakopnutiu.
  Upozornenia týkajúce sa používania
  1. Zariadenie nepoužívajte so žiadnymi doplnkami/príslušenstvom,
  ktoré nie sú odporúčané alebo dodávané výrobcom.
  2. Zariadenie používajte výlučne s cieľom, s ktorým bolo vyrobené a
  spôsobom, ako je uvedené v tejto príručke.
  3. Niektoré časti zariadenia sa veľmi zohrejú a môžu spôsobiť
  popáleniny. Osobitná pozornosť je potrebná, ak sa v blízkosti
  zariadenia nachádzajú deti, zraniteľné osoby alebo domáce zvieratá.
  Nikdy ich nenechávajte pri spustenom zariadení osamote.
  4. Zariadenie nikdy neprikrývajte ani neblokujte, zariadenie sa tým
  prehrieva a zvyšuje sa nebezpečenstvo požiaru. Na zariadenie nikdy
  nevešajte ani neklaďte predmety ako je oblečenie, deky, podušky,
  69 • Page 70

  papier a pod. Vždy je potrebné dodržiavať minimálnu vzdialenosť 1
  meter medzi zariadením a horľavými materiálmi. Otvory na
  ventiláciu žiadnym spôsobom nesmú byť blokované, aby sa predišlo
  vzniku požiaru. Zariadenie tiež nikdy nepoužívajte na sušenie
  oblečenia ani naň nič nedávajte. Zabezpečte, aby sa o zariadenie
  nič neopieralo!
  5. Toto zariadenie je určené výlučne na bežné použitie v domácnosti.
  Zariadenie používajte len na ohrievanie v domácnosti.
  6. Napájacie napätie a frekvencia, ako sú uvedené na zariadení, musia
  byť rovnaké ako v používanej elektrickej zásuvke. Používaná
  elektrická zásuvka musí byť uzemnená a elektroinštalácia musí byť
  chránená prúdovým chráničom s 30 mA. Používaná zásuvka musí
  byť vždy dobre dosiahnuteľná, aby sa z nej v prípade potreby dala
  rýchlo vytiahnuť zástrčka.
  7. Aby sa predišlo preťaženiu a vypáleniu poistiek, nezapájajte do tej
  istej elektrickej zásuvky alebo elektrickej skupiny, do ktorej je
  zapojený ohrievač, žiadne iné zariadenia.
  8. Elektrický kábel zo zariadenia úplne odmotajte predtým, ako
  zapojíte zástrčku do zásuvky a dbajte na to, aby sa kábel nikde
  nedostal do kontaktu s horúcimi časťami zariadenia alebo aby sa
  neprehrial iným spôsobom. Neveďte kábel popod koberec,
  nezakrývajte ho rohožkami, koberčekmi a pod. Kábel nesmie
  prekážať v ceste. Dbajte na to, aby sa na kábel nestúpalo a nestál
  na ňom nábytok. Neveďte kábel popri ostrých rohoch a po použití
  ho nestáčajte príliš napevno! Predchádzajte tomu, aby sa kábel
  dostal do kontaktu s olejom, rozpúšťadlami alebo ostrými
  predmetmi. Pravidelne kontrolujte, či kábel alebo zástrčka nie sú
  poškodené. Kábel neohýbajte a netočte ním, ani ho neomotávajte
  okolo ohrievača; mohla by sa tým poškodiť izolácia!
  9. Používanie predlžovacieho kábla sa neodporúča, pretože to môže
  spôsobiť prehriatie a požiar. Ak je použitie predlžovacieho kábla
  nevyhnutné, zabezpečte, aby bol nepoškodený, schválený a
  uzemnený, s minimálnymi priemerom 3x2,5 mm² a minimálnym
  povoleným výkonom 2500 W. Kábel vždy úplne odmotajte, aby sa
  zabránilo prehriatiu!
  10. Zariadenie zapájajte len do pevnej elektrickej zásuvky.
  Nepoužívajte žiadny rozbočovač/zásuvkovú lištu a pod.

  70 • Page 71

  11. Počas používania môže byť zástrčka na dotyk mierne teplá; to je
  normálne. Ak je však príliš teplá, potom má elektrická zásuvka
  pravdepodobne nejaký nedostatok. Skontaktujte svojho elektrikára.
  12. Zariadenie vypnite vždy najprv hlavným vypínačom a až potom
  vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy nevypínajte zariadenie tak, že
  len vytiahnete zástrčku zo zásuvky!
  13. Zabráňte vniknutiu cudzích predmetov do otvorov zariadenia pre
  ohrievanie/ventiláciu či vyfukovanie. Mohlo by to spôsobiť
  zasiahnutie elektrickým prúdom, požiar alebo poškodenie.
  14. Spustené zariadenie nikdy nenechávajte bez dohľadu, ale ho najprv
  vypnite a potom vyberte zástrčku zo zásuvky. Keď sa zariadenie
  nepoužíva, vždy vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky! Zástrčku
  potom vždy uchopte rukou; nikdy neťahajte za kábel!
  15. Zariadenie sa dá okrem manuálneho ovládania ovládať tiež
  pomocou časovača. Ktorýmkoľvek spôsobom ho zapnete, vždy
  dbajte na to, aby boli dodržané všetky bezpečnostné predpisy!
  Nepoužívajte zariadenie s dodatočným hodiny, časovačom,
  ovládaním hlasitosti alebo iným zariadením, ktoré automaticky
  zapne zariadenie.
  16. Zariadenie sa počas používania veľmi zohreje. Nedotýkajte sa
  zariadenia počas používania a tesne potom: spôsobuje to
  popáleniny.
  17. Nikdy neprevádzkujte prístroj mokrými rukami.
  Kto smie zariadenie používať
  1. Deti mladšie ako 3 roky sa nesmú nachádzať v blízkosti zariadenia,
  pokiaľ nie je zabezpečený neustály dohľad.
  2. Deti od 3 do 8 rokov smú zariadenie len zapnúť alebo vypnúť, ak je
  umiestnené na svojom bežnom mieste a ak sú pod dohľadom, alebo
  ak dostali inštrukcie o bezpečnom používaní zariadenia a chápu, aké
  nebezpečenstvá sú s tým spojené. Deti od 3 do 8 rokov nesmú
  zapájať zástrčku do elektrickej zásuvky, nastavovať či čistiť
  zariadenie a nesmú vykonávať žiadnu užívateľskú údržbu.
  3. Zariadenie smú používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými
  fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či
  nedostatkom skúseností a vedomostí vtedy, ak sú pod dohľadom a
  dostali inštrukcie týkajúce sa bezpečného používania zariadenia,
  pričom chápu, aké nebezpečenstvá sú s tým spojené.
  4. Deti nesmú čistiť zariadenie alebo na ňom vykonávať údržbu, ak nie
  sú pod dohľadom.
  71 • Page 72

  5. Deti sa so zariadením nesmú hrať.
  Upozornenia týkajúce sa údržby
  1. Zariadenie udržujte v čistote. Prach, nečistota a/alebo usadenina vo
  vašom zariadení bývajú často príčinou prehriatia. Dbajte na to, aby
  sa také znečistenie pravidelne odstraňovalo.
  2. Zariadenie vždy vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte
  ho vychladnúť predtým, ako:
  - chcete vyčistiť zariadenie.
  - chcete vykonať užívateľskú údržbu zariadenia.
  - sa dotýkate zariadenia alebo ho premiestňujete.
  3. Ak zistíte poškodenie zariadenia, elektrického kábla alebo zástrčky,
  prípadne ak nefunguje správne, vydáva nezvyčajné zvuky,
  vychádza z neho zápach alebo dym, spadlo alebo vykazuje
  akúkoľvek inú poruchu, nezapínajte ho. Ihneď vytiahnite zástrčku
  zo zásuvky. V takom prípade vráťte celé zariadenie dodávateľovi
  alebo ho odneste k elektrikárovi s osvedčením a nechajte ho
  skontrolovať a/alebo opraviť. Vždy žiadajte používanie originálnych
  náhradných dielov.
  4. Zariadenie môžu otvárať a/alebo opravovať len oprávnené a
  kvalifikované osoby. Zariadenie neopravujte sami, môže to byť
  nebezpečné! Opravy alebo úpravy zariadenia vykonané
  neoprávnenými osobami narúšajú odolnosť voči prachu a vode a
  vedú k zániku záruky a zodpovednosti výrobcu.
  5. Ak je poškodený elektrický kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho
  servisný pracovník alebo osoby s porovnateľnou kvalifikáciou, aby
  sa predišlo nebezpečenstvu.
  Odchýlky od bodu 3, 4, 5, môžu spôsobiť poškodenie, požiar
  a/alebo osobné zranenie. Vedú k zániku záruky a zodpovednosti
  dodávateľa, dovozcu a/alebo výrobcu za následky.

  72 • Page 73

  Popis a inštalácia

  A.
  B.
  C.
  D.

  Predná strana konvektora
  Ovládací panel s LCD displejom
  Nôžka
  Spínač pre zapnutie/vypnutie

  E. Vetracie otvory
  F. Tepelná mriežka
  G. Diaľkové ovládanie

  Odstráňte všetok obalový materiál a udržujte mimo dosahu detí. Po odstránení
  balenia skontrolujte zariadenie na poškodenie a ostatné znaky, ktoré by mohli
  indikovať poruchu/chybu/zlyhanie. V prípade pochybností zariadenie nepoužívajte,
  ale kontaktujte svojho predajcu, aby zariadenie skontroloval alebo vymenil.
  Poznámka: Pred použitím ohrievača najprv pripevnite nožičky. Otočte ohrievač
  hore nohami. Pod ohrievač položte plachtu (alebo niečo podobné), aby ste predišli
  poškodeniu!
   Posuňte nožičky z bočných strán spolu s drážkami čo najďalej nad vyčnievajúce
  tyčky. ; zabezpečíte tým, že otvory so závitmi sa správne vyrovnajú.
   Nožičky pevne pripojte k ohrievaču pomocou krátke samorezných skrutiek.
   Ohrievač otočte späť do vzpriamenej polohy.
   Vyberte vhodné miesto pre zariadenie s prihliadnutím na všetky vyššie uvedené
  upozornenia v tomto návode.
   Skontrolujte, či je spínač pre zapnutie/vypnutie (D) v polohe „VYP“ (O).
   Úplne vytiahnite napájací kábel a pripojte ho do vhodnej 220-240V zásuvky.
  Ohrievač pripájajte iba k uzemnenej zásuvke! Aby ste predišli prehriatiu obvodu,
  skontrolujte, že k rovnakej skupine nie sú pripojené žiadne ďalšie zariadenia.

  73 • Page 74

  Nastavenie a prevádzka

  1.
  2.
  3.
  4.

  Tlačidlo výkonu
  Tlačidlo Celsius↔Fahrenheit
  Prijímací bod diaľkového ovládania
  Tlačidlo pohotovostného režimu

  5.
  6.
  7.
  8.

  Tlačidlo ventilátora
  Tlačidlo - vyššia
  Tlačidlo - nižšia
  Časovač

  Nastavte vypínač (N) na „zapnutý“ (I). Displej zobrazuje naľavo aktuálnu teplotu,
  napravo nastavenú teplotu (štandardne 25 °C). Prístroj je teraz v pohotovostnom
  režime.
  Teraz môžete pokračovať v prevádzke pomocou tlačidiel na displeji alebo na
  diaľkovom ovládaní. Obe majú rovnaké tlačidlá.
  Ak pracujete s diaľkovým
  ovládaním, nasmerujte ho na prijímací bod (3) na prístroji.
   Spustite prístroj tak, že stlačíte tlačidlo pohotovostný režim (4). Prístroj si
  vyberie funkciu "vykurovanie na vysoký výkon":
  2200W (Švajčiarsko 2000W). Keď bude nastavená teplota o 2 stupne vyššia ako
  aktuálna teplota, bude prístroj zohrievať ako konvektor.
   Stlačením jedenkrát alebo dvakrát na tlačidlo výkonu (1), nastavíte ďalší tepelný
  výkon: 2200W→1300W→900W (Švajčiarsko: 2000W→1250W→750W)
   Pri vykurovaní môžete prostredníctvom tlačidla ventilátora (5) tiež nastaviť
  prúdenie vzduchu za účelom rýchlejšieho šírenia tepla. Opätovným stlačením
  vypnete ventilátor.
   Opätovným stlačením tlačidla výkonu nastavíte režim ochrany pred mrazom :
  termostat prejde automaticky na 7 ° C, zobrazí sa ikona mrazu a keď bol
  ventilátor zapnutý, tak sa vypne.
  V prípade, že teplota klesne pod 5 °C, prístroj bude pracovať pri nízkom výkone.
   Ak znovu stlačíte tlačidlo výkonu, prepne sa prístroj späť na 2200W
  (Švajčiarsko: 2000W) bez ventilátora a proces sa opakuje.
   Prostredníctvom tlačidiel vyššia a nižšia (6 a 7), môžete nastaviť vyššiu a nižšiu
  požadovanú teplotu. Prístroj má termostat a bude vykurovať do dosiahnutia

  74 • Page 75


  nastavenej teploty. Potom sa bude nastavená teplota udržovať, ak klesne o 2°,
  automaticky sa zapne znova.
  Stlačením tlačidla časovača nastavíte počet hodín, po ktorých sa prístroj sám
  vypne: 1x stlačíte = 1 hodina, 2x stlačíte = 2 hodiny, atď. do max. 15 hodín.
  Na displeji sa zobrazí nastavený počet hodín. Opätovným stlačením vypnete
  časovač.
  Stlačením tlačidla Celsius↔Fahrenheit premeníte zobrazenie ºC a ºF a naspäť.
  Ak to chcete znova vypnúť, stlačte tlačidlo pohotovostného režimu. Nastavte
  následne vypínač do polohy "vypnuté" (I) a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
  Pozor: Prístroj vykuruje len
  v prípade, že nastavená teplota v pravej časti displeja
  je aspoň o 2° vyššia ako aktuálna teplota v ľavej časti displeja!

  Bezpečnostné prvky
  Ohrievač je vybavený sklápacím zabezpečovacím prvkom, ktorý automaticky
  vypne zariadenie, ak neúmyselne spadne. Ohrievač bude fungovať ako zvyčajne
  keď bude vo vzpriamenej polohe, ale pred opätovným použitím vám odporúčame,
  aby ste ho vypli a skontrolovali, či nie je poškodený. Ohrievač nepoužívajte ak je
  poškodený alebo má poruchu, nechajte ho skontrolovať/opraviť!
  V prípade interného prehriatia vypne ohrievač ochrana proti prehriatiu. Môže sa
  tak stať, ak nedokáže ohrievač vydávať viac tepla alebo dostatok čerstvého
  vzduchu. Tak, ako je uvedené vyššie, všeobecne je to spôsobené (čiastočným)
  prikrytím ohrievača, zablokovaním mriežok vstupu a/alebo výstupu vzduchu alebo
  nainštalovaním ohrievača príliš blízko ku stene alebo niečomu podobnému. Ak
  ohrievač dostatočne vychladne, bude automaticky pokračovať v prevádzke, ale ak
  neodstránite príčinu, bude sa vypínanie pravdepodobne opakovať. Pravidelné
  prehrievanie môže spôsobiť nenapraviteľné škody. V prípade prehriatia vypnite
  ohrievač a odpojte ho. Nechajte ohrievač vychladnúť, odstráňte zdroj prehrievania
  a používajte ako zvyčajne. Ak problém pretrváva, alebo ak neviete určiť zdroj
  prehriatia, okamžite vypnite ohrievač a odpojte ho od napájania. Kontaktujte
  servisné stredisko kvôli oprave ohrievača.

  Čistenie a údržba
  Ohrievač udržujte v čistote. Čiastočky prachu a špiny v zariadení sú bežnou príčinou
  prehriatia, preto by ste ich mali pravidelne odstraňovať. Pred čistením alebo pred
  údržbou vypnite ohrievač, odpojte zástrčku zo zásuvky a ohrievač nechajte
  vychladnúť.

  Vonkajšok ohrievača pravidelne utierajte suchou alebo mierne navlhčenou
  látkou. Nepoužívajte agresívne mydlá, spreje, čistiace prostriedky ani abrazívne
  vosky, leštidlá alebo chemické roztoky!

  75 • Page 76


  Pomocou vysávača opatrne odstráňte všetku špinu a prach z mriežok a uistite
  sa, že otvory vstupu a výstupu vzduchu sú čisté. Dávajte pozor, aby ste sa
  počas čistenia nedotkli alebo nepoškodili žiadne vnútorné časti!
  Ohrievač neobsahuje žiadne ďalšie časti, ktoré si vyžadujú údržbu.
  Ak je to možné, na konci sezóny uskladnite ohrievač v originálnom balení.
  Uskladňujte ho vo vzpriamenej polohe na chladnom, suchom a bezprašnom
  mieste.

  Likvidácia
  V rámci EÚ daný symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie
  likvidovať s bežným komunálnym odpadom. Použité zariadenia
  obsahujú cenné materiály, vhodné na opätovné využitie. Je
  potrebné ich recyklovať, aby sa zabránilo poškodeniu životného
  prostredia a zdravia v dôsledku neregulovanej likvidácie odpadu.
  Použité zariadenie preto odneste na zberné miesto, ktoré je na to
  určené, alebo kontaktujte pôvodného dodávateľa, u ktorého ste
  zariadenie kúpili. Môže zabezpečiť, aby sa mohlo čo najviac
  súčiastok zariadenia recyklovať.

  CE stanovisko
  Eurom - Genemuiden-NL týmto vyhlasuje, že elektrický konvektorový
  ohrievač EUROM, typu SAFE-T-CONVECT 2200/2000, vyhovuje smerniciam
  LVD 2014/35/EU a EMC 2014/30/EU a spĺňa nasledovné normy:
  EN 60335-1:2012+A11:2014
  EN 60335-2-30:2009+A11:2012
  EN 62233:2008
  Rohs 2011/65/EU&(EU)2015/863

  EN
  EN
  EN
  EN
  EN

  Genemuiden, 14-05-2019
  W.J. Bakker, alg. dir.

  76

  55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
  55014-2:2015
  61000-3-2:2014
  61000-3-3:2013
  55014-1:2017 • Page 77

  Mulţumim
  Vă mulţumim pentru că aţi ales un dispozitiv EUROM. Aţi făcut o alegere bună!
  Sperăm că va funcţiona spre deplina dvs. satisfacţie. Pentru a profita la maxim de
  dispoziti, înainte de a-l utiliza asiguraţi-vă că parcurgeţi cu atenţie şi înţelegeţi
  aceste instrucţiuni. Acordaţi atenţie specială instrucţiunilor de siguranţă; acestea
  sunt destinate a vă proteja pe dvs. personal şi mediul în care trăiţi! Păstraţi
  instrucţiunile pentru a le putea reciti la nevoie. Păstrați de asemenea ambalajul:
  aceasta este cea mai bună protecție a dispozitivului în timpul stocării în afara
  sezonului. Dacă daţi şi altcuiva aparatul, nu uitaţi să-i daţi şi instrucţiunile şi
  ambalajul.
  Vă dorim multă distracție cu Safe-t-Convect!
  Eurom
  Kokosstraat 20
  8281 JC Genemuiden
  info@eurom.nl www.eurom.nl
  Acest manual a fost compilat cu maximă atenție. Cu toate acestea, ne rezervăm
  dreptul de a optimiza și de a modifica din punct de vedere tehnic aceste instrucțiuni
  de utilizare în orice moment. Imaginile folosite pot diferi.
  ___________________________________________________________

  Explicația simbolică
  Nu acoperiți dispozitivul!

  Date tehnice
  Tensiune de alimentare
  Capacitate maximă
  Opţiuni de configurare
  Temporizator
  Termostat
  Telecomandă
  Dimensiuni
  Greutate

  220-240V~50Hz
  2200 W (2000 W Elveția)
  900-1300-2200 W (750-1250-2000 W)
  +
  +
  +
  18 x 68 x 41 cm
  4,5 kg

  77 • Page 78

  Avertismente radiatoare electrice
  Avertismente de siguranță - generalități
  1. Înainte de utilizarea aparatului (și instalarea lui, dacă este cazul),
  citiți integral și cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare. Păstrați
  instrucțiunile de utilizare pentru a le putea parcurge din nou în viitor
  și pentru a le da noului utilizator, dacă va fi cazul.
  2. Înainte de a utiliza noul dvs. aparat (incl. cablul și ștecherul),
  verificați dacă acesta prezintă deteriorări vizibile. Nu puneți în
  funcțiune un aparat defect, restituiți-l furnizorului spre înlocuire.
  3. În caz de utilizare sau instalare incorectă, există pericol de
  electrocutare și/sau incendiu.
  Upozornenia na polohu zariadenia
  1. Nu așezați aparatul în apropierea, dedesubtul sau orientat înspre
  prize și așezați-l departe de flacără deschisă sau surse de căldură.
  2. Nu folosiți aparatul în apropierea sau orientat spre mobilier, animale
  de companie, perdele, hârtie, îmbrăcăminte, lenjerie de pat sau alte
  obiecte inflamabile. Țineți-le la o distanță de cel puțin 1 metru de
  aparat!
  3. Nu folosiți aparatul în exterior sau în spații mai mici de 15 m³.
  4. La interior, aparatul este prevăzut cu componente fierbinți și/sau
  care iradiază și produc scântei. Nu-l folosiți așadar în medii în care
  se păstrează combustibili, vopsea, lichide inflamabile și/sau gaze,
  etc. Nu folosiți aparatul în medii cu pericol de incendiu precum
  butelii de gaz, conducte de caz sau aparate de aerosoli. Poate
  apărea pericolul de explozie și incendiu!
  5. Folosiți aparatul doar când picioarele îi sunt montate. Folosirea
  aparatului fără picioare prezintă un risc ridicat de incendiu. Când
  montați/demontați aparatul, scoateți întotdeauna ștecherul din
  priză.
  6. Acest aparat nu este destinat instalării pe perete sau plafon.
  7. Nu folosiți aparatul în vecinătatea directă a unei căzi de baie, duș
  sau piscine.
  8. Acest aparat nu este adecvat utilizării în spații umede precum săli
  de baie, spălătorii, etc. Nu amplasați niciodată aparatul în
  apropierea robineților sau rezervoarelor de apă ( robinet, baie, duș,
  toaletă, chiuvetă, piscină, ș.a.). Asigurați-vă că aparatul nu poate
  cădea niciodată în apă și că nu intră niciun pic de apă în aparat.
  78 • Page 79

  Dacă aparatul totuși cade în apă, scoateți în primul rând ștecherul
  din priză! Nu mai folosiți un aparat în care a intrat apă ci dați-l la
  reparat. Nu scufundați aparatul, cablul sau ștecherul în apă sau alte
  lichide și nu atingeți niciodată aparatul cu mâinile ude.
  9. Aerul din jurul aparatului trebuie să poată circula liber. Nu așezați
  așadar aparatul prea aproape pereți sau de obiecte mari sau sub un
  blat, dulap, perdele, ș.a. La amplasarea aparatului, luați în
  considerare cel puțin distanțele minime:
  Partea din față, distanța liberă minimă 50 cm
  Partea din spate, distanța liberă minimă 30 cm
  Părțile laterale, distanța liberă minimă 50 cm
  Partea de deasupra, distanța liberă minimă 100 cm
  10. Așezați aparatul întotdeauna pe o suprafață robustă, perfect la
  orizontală.
  11. Baza pe care se așează aparatul trebuie să fie din material ignifug
  sau greu inflamabil. Trebuie să reziste în orice caz la o temperatură
  de minim 125°C, fără a se aprinde, topi, deforma sau afuma.
  Verificați cu regularitate dacă baza nu se supraîncălzește; acest
  lucru poate fi periculos!
  12. Nu așezați aparatul pe suprafețe moi precum un pat sau covor cu
  păr lung, care pot acoperi deschiderile aparatului.
  13. Nu amplasați aparatul în dreptul unei ferestre deschise, pentru că
  poate începe să plouă. Nu îl așezați pe suprafețe ude și evitați să se
  prelingă apă în el.Nu așezați aparatul în spatele unei uși sau pe o
  rută de acces, pentru a evita răsturnarea accidentală a acestuia.
  Avertismente pentru utilizare
  1. Nu folosiți la radiator adăugiri/accesorii nerecomandate sau
  nelivrate de producător.
  2. Folosiți aparatul exclusiv în scopul în care a fost conceput și în
  modalitatea descrisă în prezentul manual de instrucțiuni.
  3. Anumite componente ale acestui aparat se înfierbântă foarte
  tare și pot cauza arsuri. Este nevoie de atenție specială dacă
  în preajma aparatului se află copii, persoane vulnerabile sau
  animale de companie. Nu îi lăsați niciodată singuri cu
  aparatul în funcțiune.
  4. Nu acoperiți și nu blocați niciodată aparatul; astfel, el se
  supraîncălzește și există pericol de incendiu. Nu întindeți și nu
  așezați niciodată pe aparat obiecte precum îmbrăcăminte, pături,
  perne, hârtie, etc. Respectați întotdeauna distanța minimă de 1
  79 • Page 80

  metru între aparat și materialele inflamabile. Deschiderile de
  ventilație nu au voie să fie blocate în niciun fel, pentru a preveni
  incendiile. Nu folosiți niciodată aparatul pentru uscarea hainelor sau
  pentru a așeza ceva pe el. Nu sprijiniți niciodată nimic de aparat!
  5. Acest aparat este destinat exclusiv folosirii uzuale în gospodărie.
  Folosit aparatul doar pentru încălzire (suplimentară) în casă.
  6. Curentul de alimentare și frecvența specificate pe aparat trebuie să
  corespundă cu cele ale prizei care urmează să fie folosită. Priza
  folosită trebuie să fie prevăzută cu împământare și instalația
  electrică trebuie să fie prevăzută cu întreruptor automat de curent
  diferențial rezidual de 30 mA. Trebuie să existe în orice moment
  acces la priza pe care o folosiți, pentru ca în situații de urgență să
  puteți scoate rapid ștecherul din priză.
  7. Pentru a evita suprasolicitarea instalației și arderea siguranțelor, nu
  conectați nicio altă aparatură la aceeași priză sau la același grup
  electric ca și cel la care este conectat aparatul.
  8. Desfășurați cablul electric al aparatului complet înainte de a
  introduce ștecherul în priză și asigurați-vă că nu ajunge nicăieri în
  contact cu părțile fierbinți ale aparatului și că nu se poate
  înfierbânta în niciun alt mod. Nu treceți cablul electric pe sub covor,
  nu-l acoperiți cu preșuri, rogojini sau altele și țineți cablul departe
  de ruta pietonală. Asigurați-vă că nu se trece pe deasupra lui și că
  nu se așează mobilier pe cablu. Nu treceți cablul electric peste
  colțuri ascuțite și, după utilizare, nu îl înfășurați prea strâns! Evitați
  contactul cablului electric cu ulei, solvenți și obiecte ascuțite.
  Verificați cablul electric și ștecherul cu regularitate, pentru a vedea
  dacă prezintă deteriorări. Nu răsuciți sau pliați cablul și nu-l
  înfășurați în jurul aparatului; acest lucru poate distruge izolația!
  9. Nu recomandăm folosirea prelungitoarelor, deoarece aceasta duce
  la supra-încălzire și aprindere. Dacă folosirea unui prelungitor este
  inevitabilă, asigurați-vă că folosiți un prelungitor nedeteriorat,
  omologat, cu o secțiune minimă de 3x2,5 mm² și o putere minim
  admisă de 2500 Watt. Desfaceți întotdeauna întreg cablul
  prelungitorului de pe rolă, pentru a preveni supraîncălzirea.
  10. Aparatul trebuie conectat doar la o priză cu împământare. Nu
  folosiți o cutie de distribuție / priză de masă, ș.a.
  11. Pe durata utilizării, ștecherul se poate încălzi ușor; acest lucru este
  normal. Dacă se înfierbântă foarte tare, probabil problema este la
  priză. Luați în acest caz legătura cu electricianul dvs.
  80 • Page 81

  12. Opriți întotdeauna aparatul mai întâi și după aceea scoateți
  ștecherul din priză. Nu opriți niciodată aparatul scoțând ștecherul
  din priză!
  13. Evitați pătrunderea de corpuri străine prin deschiderile
  radiatorului/ventilației sau de evacuare a aerului. Aceasta poate
  duce la electrocutare, incendii sau poate defecta aparatul.
  14. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat când plecați, ci opriți
  aparatul și scoateți ștecherul din priză. Dacă nu folosiţi aparatul,
  scoateţi întotdeauna ștecherul din priză! Pentru a scoate ștecherul
  din priză, prindeți de ștecher, nu trageți niciodată de cablul electric!
  15. Acest aparat, pe lângă comanda manuală, poate fi acționat și cu
  temporizator. Indiferent de modul în care îl puneți în funcțiune,
  asigurați-vă în orice moment că s-au respectat instrucțiunile de
  siguranță! Nu utilizați dispozitivul cu un temporizator suplimentar,
  temporizator, control al volumului sau orice alt dispozitiv care
  pornește automat dispozitivul.
  16. Acest aparat se înfierbântă pe durata utilizării. Nu atingeți aparatul
  în timpul sau imediat după folosire: vă veți arde.
  17. Nu operați niciodată aparatul cu mâinile ude.
  Cine are voie să folosească aparatul
  1. Copiii cu vârste de sub 3 ani trebuie ținuți departe de aparat dacă
  nu-i puteți supraveghea continuu.
  2. Copiii cu vârste între 3 și 8 ani au voie să pornească sau oprească
  aparatul doar atunci când acesta este amplasat sau instalat în locul
  normal și atunci când sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni
  legate de modul de utilizare în siguranță a aparatului și înțeleg
  pericolele la care se expun. Copiii cu vârste între 3 și 8 ani nu au
  voie să introducă ștecherul în priză, să regleze sau curețe aparatul
  sau să efectueze lucrări de întreținere la acesta.
  3. Copiii peste 8 ani și persoanele cu dizabilități fizice sau psihice sau
  care nu au experiență și și cunoștințe legate de acesta au voie să
  folosească aparatul doar sub supraveghere și după ce au primit
  instrucțiuni legate de modul de utilizare în siguranță a aparatului și
  înțeleg pericolele la care se expun.
  4. Copiii nu au voie să curețe și să întrețină aparatul nesupravegheați.
  5.
  Copii, interdicție de a se juca cu aparatul.

  81 • Page 82

  Avertismente întreținere
  1. Păstrați întotdeauna aparatul curat. Praful, murdăria și/sau
  depunerile din aparatul dvs. sunt cel mai frecvent motiv de
  supraîncălzire. Asigurați-vă că sunt îndepărtate cu regularitate.
  2. Opriţi întotdeauna aparatul, scoateţi ştecherul din priză şi lăsaţi
  aparatul să se răcească atunci când:
  - doriți să curățați aparatul.
  - doriți să întrețineți aparatul.
  - atingeți sau mutați aparatul.
  3. Nu puneți aparatul în funcțiune dacă observați deteriorări ale
  aparatului, cablului electric sau ștecherului sau când aparatul
  funcționează defectuos, scoate sunete neobișnuite, miroase sau
  vedeți fum, a căzut pe jos sau prezintă alte tipuri de defecțiuni.
  Scoateți imediat ștecherul din priză. Returnați întregul aparat
  furnizorului sau dați-l unui electrician autorizat la verificat și/sau
  reparat. Cereți întotdeauna piese originale.
  4. Aparatul poate fi deschis și/sau reparat exclusiv de către personal
  autorizat și calificat în acest scop. Nu încercați să-l reparați singur,
  poate fi periculos! Reparațiile executate de persoane neautorizate
  sau modificările aduse aparatului afectează etanșeitatea la praf și
  apă a aparatului și duc la anularea garanției și răspunderii
  fabricantului.
  5. În cazul în care cablul electric este stricat, acesta trebuie schimbat
  de către producător, de angajatul de service al acestuia sau de
  către personal calificat, pentru a preveni pericolele.
  Nerespectarea instrucțiunilor de la punctele 3, 4, 5, poate cauza
  defectarea aparatului, aprinderea și/sau vătămări corporale. Acestea
  duc la anularea garanției și furnizorul, importatorul și/sau producătorul
  nu își vor asuma nicio răspundere pentru urmări.

  82 • Page 83

  Descriere şi instalare

  A.
  B.
  C.
  D.

  Față convector
  Panou de control cu ecran LCD
  Picior
  Comutator on/off

  E. Guri de aerisire
  F. Grilă de căldură
  G. Telecomandă

  Îndepărtaţi ambalajul şi păstraţi-l departe de accesul copiilor. După îndepărtarea
  ambalajului, verificaţi aparatul pentru a depista eventuale deteriorări şi alte semne
  care ar putea indica deteriorări/defecte/disfuncţii. În cazul în care aveţi dubii, nu
  folosiţi aparatul şi contactaţi furnizorul în vederea verificării sau înlocuirii aparatului.
  Notă: Atașați mai întâi picioarele înainte de a utiliza încălzitorul. Întoarceţi
  radiatorul. Aşezaţi o pătură (sau ceva similar) sub radiator pentru a preveni o
  eventuală deteriorare a acestuia!
   Glisaţi picioarele din lateral astfel încât să iasă cât se poate de mult în afară
  peste consolă.. În acest mod orificiile filetate vor fi în linie.
   Fixaţi picioarele radiatorului cu şuruburile scurte autofiletante.
   Readuceţi radiatorul în poziţie verticală.
   Selectați o locație adecvată pentru dispozitiv luând în considerare toate
  avertismentele menționate mai sus în acest manual.
   Verificaţi dacă Comutator on/off (D) este fixat la „ÎNCHIS” (O).
   Prelungiţi la maximum cablul de alimentare şi conectaţi-l într-o priză adecvată la
  220-240V. Conectaţi radiatorul numai la o priză cu împământare! Pentru a evita
  suprasarcina circuitului, verificaţi dacă nu sunt şi alte aparate conectate la
  acelaşi grup.

  83 • Page 84

  Configurare şi exploatare

  1. Buton de putere
  2. Buton de comutare grade
  Celsius↔Fahrenheit
  3. Punct de recepţie - telecomandă
  4. Buton de stand-by

  5.
  6.
  7.
  8.

  Buton pentru ventilator
  Buton pentru temperatură ridicată
  Buton pentru temperatură redusă
  Cronometru

  Setaţi comutatorul ON/OFF (D) pe "ON" (I). Afişajul arată temperatura incintei
  (stânga) şi temperatura setată (dreapta) care este de 25°C standard. Dispozitivul
  este acum în stand-by.
  Acum puteţi utiliza dispozitivul cu ajutorul butoanelor de pe afişaj sau cu ajutorul
  telecomenzii. Ambele conţin aceleaşi butoane. Dacă utilizaţi telecomanda,
  îndreptaţi-o spre punctul de recepţie (3) de pe dispozitiv.
   Porniţi dispozitivul apăsând butonul de stand-by (4). Dispozitivul va selecta
  funcţia "încălzire pe mare putere". 2200W (Elveţia 2000W). Dacă temperatura
  setată este cu 2 grade mai mare decât temperatura incintei, dispozitivul va
  încălzi spaţiul asemeni unui convector.
   Apăsând de câteva ori butonul de putere (1) puteţi selecta o altă putere:
  2200W→1300W→900W (Elveţia: 2000W→1250W→750W). Atunci când încălziţi,
  puteţi comuta pe circularea aerului utilizând butonul pentru ventilator (5);
  acesta va asigura o distribuţie mai rapidă a aerului cald. Prin apăsarea acestui
  buton încă o dată, ventilatorul se va opri.
   Apăsând încă o dată butonul de putere, se va activa butonul de setare a
  protecţiei împotriva îngheţului: termostatul se va seta automat la 7°C, va apărea
  iconiţa de îngheţ şi dacă ventilatorul este pornit, acesta îl va opri. Dacă
  temperatura scade sub 5°C, dispozitivul va începe să funcţioneze la putere
  scăzută.
   Dacă apăsaţi butonul de putere din nou, dispozitivul se va comuta înapoi la
  2200W (Elveţia: 2000W) fără opţiunea ventilator şi procesul se va repeta.

  84 • Page 85
  Puteţi utiliza butoanele pentru temperatură ridicată/redusă (6 şi 7) pentru a
  creşte/reduce temperatura setată. Dispozitivul are un termostat şi va furniza
  căldură până la atingerea temperaturii setate. Temperatura va fi apoi menţinută;
  dispozitivul se va comuta din nou, automat, pe pornire dacă temperatura scade
  cu 2°.
  Numărul de ore de funcţionare a dispozitivului poate fi setat utilizând butonul
  cronometru. 1 apăsare = 1 oră, 2 apăsări = 2 ore şi aşa mai departe până la
  maximum 15 ore. Se va afişa numărul de ore setat. Prin apăsarea acestui buton
  din nou, cronometrul se va opri.
  Apăsând butonul Celsius↔Fahrenheit, afişajul se va modifica din ºC în ºF şi vice
  versa.
  Apăsaţi butonul de stand-by din nou pentru oprire. Apoi comutaţi butonul
  ON/OFF pe OFF şi scoateţi fişa din priză.
  NB: dispozitivul va furniza numai căldură
  dacă temperatura setată (în dreapta pe afişaj)
  este cu cel puţin 2° mai mare decât temperatura incintei (în stânga pe
  afişaj)!

  Caracteristici de siguranţă
  Radiatorul este prevăzut cu un întrerupător de siguranţă care decuplează în mod
  automat aparatul în cazul în care acesta cade. Odată readus în poziţie verticală,
  radiatorul va funcţiona normal, dar mai întâi decuplaţi-l de la sursa de alimentare şi
  verificaţi dacă s-a deteriorat. Nu folosiţi radiatorul în caz de deteriorare sau
  funcţionare defectuoasă decât după verificarea/repararea acestuia! În caz de
  supraîncălzire internă, funcţia de protecţie la supraîncălzire decuplează
  radiatorul. Fenomenul poate interveni când radiatorul nu poate furniza suficientă
  căldură sau nu poate aspira suficient aer proaspăt. Conform celor de mai sus, în
  general faptul se produce (parţial) din cauza acoperirii radiatorului, obstrucţionării
  grătarelor de admisie/evacuare a aerului, montării radiatorului prea aproape de un
  perete, de exemplu etc. Când încălzitorul s-a răcit suficient, el va reporni în
  principiu automat. Totuși, dacă nu remediați cauza întreruperii, acest lucru probabil
  se va repeta. Supraîncălzirea regulată poate provoca daune ireparabile. În caz de
  supraîncălzire, decuplaţi radiatorul şi scoateţi-l din priză. Lăsaţi radiatorul să se
  răcească un timp, îndepărtaţi cauza supraîncălzirii şi folosiţi-l în mod normal. Dacă
  problema persistă sau nu puteţi depista cauza supraîncălzirii, decuplaţi imediat
  radiatorul şi scoateţi-l din priză. Contactaţi un punct de service în vederea reparării
  radiatorului.

  Curăţare şi întreţinere
  Menţineţi aparatul în perfectă stare de curăţenie. Depunerile de praf şi de murdărie
  din interiorul aparatului sunt cauza frecventă a supraîncălzirii! Din acest motiv,
  85 • Page 86

  trebuie să le îndepărtaţi în mod regulat. Înainte de orice operaţiune de curăţire sau
  întreţinere, opriţi radiatorul, scoateţi ştecherul din priză şi lăsaţi-o să se răcească.

  Ştergeţi regulat exteriorul aerotermei cu o cârpă uscată sau bine stoarsă. Nu
  folosiţi un săpun puternic, spray-uri, detergent sau substanţe abrazive, ceară,
  lac sau soluţii chimice!

  Folosind aspiratorul, îndepărtaţi cu grijă praful sau orice fel de murdărie de pe
  grătare şi asiguraţi-vă că deschiderea de suflare şi de aspirare a aerului sunt
  curate. În timpul curăţării, fiţi atenţi să nu atingeţi sau să deterioraţi
  componentele interne!

  Radiatorul nu conţine piese care impun operaţiuni de întreţinere.

  La sfârşitul sezonului, depozitaţi radiatorul, dacă este posibil în ambalajul
  original. Păstraţi-o în poziţie verticală, într-un loc răcoros, uscat şi ferit de praf.

  Eliminare
  În UE această pictogramă indică faptul că acest produs nu
  poate fi eliminat împreună cu deșeurile menajere.
  Echipamentele vechi conțin materiale valoroase care pot fi
  reciclate. Aceste materiale trebuie făcute disponibile pentru
  reutilizare în vederea prevenirii efectelor negative asupra
  sănătății și mediului înconjurător datorită colectării
  nereglementate a deșeurilor. Ca urmare, vă rugăm să duceți
  echipamentele vechi la punctele de colectate desemnate, sau
  contactați furnizorul original, care poate asigura reciclarea
  cât mai multor componente posibil.

  Declaraţie CE
  Eurom - Genemuiden-NL declară prin prezenta că radiatorul electric cu
  convector EUROM, tip SAFE-T-CONVECT 2200/2000, se conformează
  dispoziţiilor LVD 2014/35/EU, dispoziţiilor EMC 2014/30/EU şi respectă următoarele
  standarde:
  EN 60335-1:2012+A11:2014
  EN 60335-2-30:2009+A11:2012
  EN 62233:2008
  Rohs 2011/65/EU&(EU)2015/863

  EN
  EN
  EN
  EN
  EN

  Genemuiden, 14-05-2019
  W.J. Bakker, alg. dir.

  86

  55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
  55014-2:2015
  61000-3-2:2014
  61000-3-3:2013
  55014-1:2017 • Page 87

  87 • Page 88

  EUROM
  Kokosstraat 20
  8281 JC Genemuiden - NL
  info@eurom.nl
  www.eurom.nl

  88


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Eurom Safe-t-Convect 2000 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Eurom Safe-t-Convect 2000 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Schwedisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,96 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info