Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/16
Nächste Seite
GEBRUIKSAANWIJZING
EGK750STGBL/640STX/750STX/950STX/EGK745STX Versie NL 09/2013 Pagina 1 van 16
INBOUW GASKOOKPLATEN
BEGK640STX
BEGK750STX
BEGK950STX
BEGK750STGBL
BEGK745STX
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  GEBRUIKSAANWIJZING
  INBOUW GASKOOKPLATEN

  BEGK750STGBL
  BEGK640STX
  BEGK750STX
  BEGK745STX
  BEGK950STX

  EGK750STGBL/640STX/750STX/950STX/EGK745STX

  Versie NL 09/2013

  Pagina 1 van 16 • Page 2

  Inhoudsopgave

  Gebruiksaanwijzing…………….………………………………………………………………………….….. 3
  Ontsteken van de branders…………………….………………………………………….….. 3
  Gebruik van de branders……………………………………………………………………….. 3
  Automatische veiligheidskleppen..………………………………………………………… 3
  Reiniging en onderhoud………………..………………………………………………………………..… 3
  Algemeen…………………………………………………………………………………………….... 3
  Geëmailleerde onderdelen………………………………………………………………….... 4
  Branders en pannendragers…………………………………………………………………… 4
  Gaskranen.…………………………………………………………………………………………..… 4
  Algemeen advies……………………………………………………………………………………. 5
  Drievoudige ringbrander………………………………………………………………………... 5
  Reiniging van de drievoudige ringbrander................................................. 5
  Installatie-advies…...……………………………………………………………………………………..…… 6
  Belangrijk…….…………………..………………………………………………....................... 6
  Installatie………………..………………………………………………………………………..…… 6
  Installatie in keukenunit met deur..……………………………………………………..… 7
  De kookplaat gereed maken voor installatie………….…………………………….… 8
  Installatieplaats…………………………………………………………………………..……….… 9
  Afvoer van verbrandingsproducten……………..…………………………………………. 9
  Gas sectie…..………………………………………….……………………………………………………..…… 10
  Soorten gas……………………………..……………………………………………………………… 10
  Installatie.……………………………………………………………………………………..……….. 10
  Gasaansluiting…………..……………………………………………………………………………. 10
  Gasaansluiting voor aardgas……………………………………………………….. 11
  Locatie van het kniestuk……………………………………………………………… 11
  Handelingen voor het vervangen van de injectoren………………….………….... 12
  Minimum instelling brander regelen………………………………………………..…….. 13
  Bij gaskleppen met de stelschroef in het midden van de schacht.. 13
  Bij gaskleppen met de stelschroef op de behuizing….………….…….. 13
  Smeren van de gaskraan…………………………………………………………………….….. 13
  Elektrische afdeling…………………………………….……………………………………………….……. 13
  Bijzonderheden………………………………………………………………………………….….. 14
  Vervangen van de voedingskabel……………………………………………………….….. 15
  De voedingskabels…………………………………………………………………………….…… 15
  Garantie- en Servicebepalingen…………………………………………………………………….….. 16

  EGK 640STX/750STX/950STX

  Versie NL 09/2013

  Pagina 2 van 16 • Page 3

  Gebruiksaanwijzing

  Nederlands

  LET OP: De installatie dient uitsluitend plaats te vinden
  door een erkende en gekwalificeerde monteur.

  Ontsteken van de branders
  In deze modellen regelen de knoppen zowel de vonkontsteking
  als devlambeveiliging. Ga als volgt te werk om de branders te
  ontsteken :
  1) Draai de gekozen knop om
  2) Hou de knop stevig ingedrukt gedurende 3/4 seconde
  zodat de vonk het gas kan ontsteken dat uit de vlamverdeler
  komt en de thermokoppel kan opwarmen.
  3) Laat de knop na ongeveer 3/4 seconde los en pas de
  vlam naar wens aan door de knop naar links te draaien.
  Herhaal de procedures 1 en 2 als de vlam niet aan gaat.

  Gebruik van de branders
  Voor meer efficiëntie en minder gasverbruik potten en pannen
  gebruiken met gelijke diameters als de branders. Voorkom dat de
  vlammen onder de pannen uitkomen (zie de tabel hieronder).

  Tabel met aanbevolen pannen
  Brander

  Ø Pan doorsnede in cm

  Spaarbrander
  Kleine brander
  Middelste brander
  3-rings brander  8 - 14 cm
  ‘ 14 - 20 cm
  ‘ 20 - 28 cm
  Boven ‘ 26 cm

  Automatische veiligheidskleppen
  Deze beveiliging sluit automatisch de gasklep in geval van
  operationele verstoringen veroorzaakt door het niet naleven
  van deze aanbevelingen.

  REINIGING EN ONDERHOUD

  

  

  

  

  

  ALGEMEEN
  Reiniging en onderhoud moet worden uitgevoerd als het
  apparaat is afgekoeld, vooral bij het schoonmaken van de
  geëmailleerde onderdelen. Vermijd het achterlaten van
  alkalische of zure stoffen (citroensap, azijn e.d.) op het
  EGK 640STX/750STX/950STX

  Versie NL 09/2013

  Pagina 3 van 16

  

  

   • Page 4

  oppervlak van het apparaat.
  Vermijd het gebruik van reinigingsmiddelen op zuur- of
  chloorbasis.
  GEEMAILLEERDE ONDERDELEN
  Alle geëmailleerde onderdelen mogen alleen worden gewassen
  met een spons en zeepwater of met niet-schurende producten.
  BRANDERS EN PANNENDRAGERS
  Deze onderdelen kunnen worden verwijderd en gereinigd met
  geschikte producten.
  Na de reiniging dienen de branders en hun vlamverdelers goed
  te worden gedroogd en correct te worden teruggeplaatst.
  Het is erg belangrijk om te controleren dat de vlamverdeler (F)
  en de branderdeksel (C) correct worden geplaatst (figuur. 6). Dit
  nalaten kan ernstige problemen veroorzaken.
  Controleer of de elektrode (S) altijd schoon is om probleemloos
  vonken te kunnen garanderen.
  Controleer of de sonde (T) altijd schoon is om een correcte
  werking van de veiligheidskleppen te kunnen garanderen (voor
  modellen met vlambeveiliging).
  Zowel de sonde als de bougie moeten zeer zorgvuldig worden
  gereinigd.

  GASKRANEN
  De periodieke smering van de gaskranen mag uitsluitend
  door bevoegd personeel worden uitgevoerd.
  In geval van operationele fouten in de gaskranen belt u de
  Servicedienst.
  EGK 640STX/750STX/950STX

  Versie NL 09/2013

  Pagina 4 van 16 • Page 5

  ALGEMEEN ADVIES
  ¥Als het apparaat niet wordt gebruikt is het raadzaam om de
  gaskraan gesloten te houden.
  ¥Als de gaskraan stroef gaat, is het noodzakelijk om het
  nauwkeurig te demonteren, te reinigen met benzine en er
  speciaal vet op te smeren dat een hoge hittebestendigheid
  heeft. Deze handeling dient te worden uitgevoerd door een
  gekwalificeerde technicien.
    
  DRIEVOUDIGE RING BRANDER
  De drievoudige ring brander moet correct worden geplaatst
  (zie figuur 7); de ribbel van de brander moet in de houder
  worden geplaatst zoals is aangegeven met de pijl. Als de
  brander goed is geplaatst kan hij niet draaien (figuur 8).
  Plaats vervolgens het kapje A en de ring B (figuur 8).
  REINIGING VAN DE DRIEVOUDIGE RING BRANDER
  Besteed speciale aandacht aan deze brander: de vier gaten
  rond de buitenkant van de kroon moeten altijd worden schoon
  gehouden. Verwijder bij het reinigen de vlamverdeler
  (figuur 9) en gebruik een wattenstaafje, tandenborstel of een
  ander voorwerp om al het vuil en eventuele afzettingen te
  verwijderen uit de vier gaten, die zijn aangegeven met "H"
  (figuur 10). Deze procedure is noodzakelijk om te waarborgen
  dat de brander correct functioneert.

  EGK 640STX/750STX/950STX

  Versie NL 09/2013

  Pagina 5 van 16 • Page 6

  Installatie-advies
  BELANGRIJK     
  ¥Om met andere soorten gas te kunnen functioneren dient
  het toestel door een gekwalificeerde technicus te worden
  geïnstalleerd, gereguleerd en aangepast. Het niet
  naleven van deze voorwaarde zal de garantie ongeldig
  maken.
  ¥Het apparaat moet in overeenstemming met de geldende
  voorschriften worden geïnstalleerd.
  ¥Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u met
  onderhoudswerkzaamheden of reparaties begint.
  ¥Het apparaat moet worden gehuisvest in een hittebestendige
  ombouw.
  ¥De wanden van de ombouw moeten niet hoger zijn dan het
  werkblad en dienen bestand te zijn tegen een temperatuur
  van 75 ć of hoger.
  ¥Installeer het apparaat niet in de buurt van ontvlambaar
  materiaal (bijvoorbeeld gordijnen).

  INSTALLATIE
  Voorwoord:
  Deze kookplaten zijn ontworpen om te worden ingebouwd
  in keukenunits van 600 mm diepte.
  Om de kookplaat in de keukenunit te kunnen plaatsen moet in
  de unit een gat worden gemaakt zoals aangegeven op de
  papieren mal, waarbij met het volgende rekening moet worden
  gehouden:
  ¥in de keukenunit dient tussen de onderkant van de
  kookplaat en een ander apparaat of een plank in de unit
  een ruimte te zijn van minstens 30 mm;
  ¥de kookplaat moet minstens 100 mm afstand hebben tot
  elke zijwand;
  ¥de kookplaat dienst minstens 50 mm van de muur te
  worden geplaatst.
  ¥er minstens een afstand van 650 mm dient te zijn tussen
  de kookplaat en een hangkast of afzuigkap die er
  direct boven zijn geplaatst.
  ¥Het is belangrijk om een warmtebuffer aan te brengen tussen
  de onderkant van de kookplaat en de eronder gesitueerde
  keukenunit.
  EGK 640STX/750STX/950STX

  Versie NL 09/2013

  Pagina 6 van 16 • Page 7

  INSTALLATIE IN KEUKENUNIT MET DEUR (figuur 13).
  De montage dient te gebeuren volgens specifieke eisen om te
  voorkomen dat de gasbranders uit gaan, zelfs wanneer de
  vlam wordt geminimaliseerd, als gevolg van drukveranderingen
  tijdens het openen of sluiten van de kastdeuren. Het wordt
  aanbevolen om een ruimte van 30 mm te laten tussen de
  kookplaat en het oppervlak van de keukenunit (figuur 13).

  Vrij houden
  Deur
  Ruimte voor
  aansluitingen

  EGK 640STX/750STX/950STX

  Versie NL 09/2013

  Pagina 7 van 16 • Page 8

  DE KOOKPLAAT GEREED MAKEN VOOR INSTALLATIE
  Elke kookplaat is voorzien van een set beugels met een
  dikte van 3 tot 4 cm om de kookplaat aan de keukenunit te
  bevestigen en een afdichtstrip met lijm op p p n zijde.
  -Verwijder de branders en de pannendragers.
  -Draai de kookplaat om en leg de glazen kant op een doek.
  -Breng de zelfklevende afdichting "G" aan zoals is
  aangegeven op figuur 14.
  -Plaats de kookplaat in het werkblad en in de juiste positie.
  -Plaats de kookplaat in de uitsparing en bevestig het met
  behulp van de beugels zoals aangegeven in figuur 15
  (voor werkbladen van 3 of 4 cm dikte).

  Zelfklevende
  kant

  EGK 640STX/750STX/950STX

  Versie NL 09/2013

  Pagina 8 van 16 • Page 9

  Installatieplaats
  De ruimte waarin de gaskookplaat wordt geïnstalleerd moet
  goed geventileerd zijn zodat het gas kan branden. De
  luchtstroom moet rechtstreeks afkomstig zijn van een of meer
  openingen met een vrije ruimte van tenminste 100 c΃. Als het
  apparaat geen vlambeveiligingsvoorziening heeft dient de
  opening een vrije ruimte van tenminste 200 c΃te hebben. De
  openingen moeten dicht bij de vloer zijn en bij voorkeur aan de
  zijde tegenover de uitlaat voor verbrandingsgassen. Beide
  kanten dienen geen blokkades te hebben.
  Wanneer deze openingen niet mogelijk zijn kan de benodigde
  lucht afkomstig zijn van een aangrenzende ruimte die wel de
  benodigde ventilatie heeft, zolang het geen slaapkamer of een
  gevaarlijke ruimte is. In dat geval moet de keukendeur de
  doorgang van de lucht mogelijk maken.
  AFVOER VAN VERBRANDINGSPRODUCTEN
  Afzuigkappen met een rechtstreekse uitgang naar buiten zijn
  nodig om de afvoergassen van het gastoestel te kunnen
  afvoeren (figuur 16).
  Indien dit niet mogelijk is kan een elektrische ventilator worden
  gebruikt die is bevestigd aan de buitenmuur of het raam; de
  ventilator dient een capaciteit te hebben om lucht op uurbasis
  te circuleren van 3 tot 5 keer het totale volume van de keuken
  (figuur 17). De ventilator kan alleen worden geïnstalleerd als de
  ruimte geschikte openingen heeft om de lucht te laten
  afvoeren, zoals is aangegeven in "Installatieplaats".

  Afzuigkap voor
  verbrandingsproducten
  Elektrische ventilator
  voor afvoer van
  verbrandingsproducten

  Ontluchter

  EGK 640STX/750STX/950STX

  Ruimte voor
  aansluitingen

  Ontluchter

  Versie NL 09/2013

  Pagina 9 van 16 • Page 10

  GAS SECTIE
  SOORTEN GAS
  - Aardgas

  G25

  INSTALLATIE
  Het apparaat is voorbestemd en aangepast om te werken
  met het gas zoals is aangegeven op het specificatieplaatje
  wat aan het apparaat is bevestigd. Indien het toestel moet
  worden gebruikt met een andere gassoort dan staat
  aangegeven op het specificatieplaatje, is het noodzakelijk dat
  de volgende punten worden aangepakt:
  -gasaansluiting
  -vervanging van de injectoren
  -instellen minimum stand brander

  FFig. 18

  GASAANSLUITING
  De aansluiting moet worden uitgevoerd door
  gekwalificeerd personeel volgens de geldende norm.
  De fitting (figuur 18) bestaat uit:
  ¥1 kniestuk “A”

  EGK 640STX/750STX/950STX

  Versie NL 09/2013

  Pagina 10 van 16 • Page 11

  ¥1 adapter “B” voor natuurlijk of stadsgas
  ¥1adapter “C” voor L.P.G.
  ¥pakkingen “D”, “E” en en “F”
  De gaskookplaat moet in een ruimte met voldoende ventilatie
  worden geplaatst (zie pagina 9).
  Gasaansluiting voor:
  Aardgas (G25)
  ¥Verwijder adapter “C” met behulp van twee sleutels.
  ¥Sluit de kookplaat aan aan het gasnet via een hiervoor
  geschikte rubberen slang (binnendiameter 13 mm).

  Locatie van het kniestuk
  De kookplaat is voorzien van een gasaansluiting die gericht is
  naar het midden van de kookplaat. De aansluiting op de
  gastoevoer dient uitsluitend van deze kant te geschieden of
  vanuit een verticale positie door het kniestuk naar beneden te
  draaien. Om het kniestuk te draaien verricht u de volgende
  handelingen:
  ¥de moer losdraaien
  ¥draai het kniestuk
  ¥de moer weer vastdraaien
  ¥zorg ervoor dat er geen lekkages zijn.

  BELANGRIJK:

  Attentie
  eerst moer losdraaien,
  dan pas kniestuk
  ronddraaien

  EGK 640STX/750STX/950STX

  Versie NL 09/2013

  Pagina 11 van 16 • Page 12

  ¥Probeer nooit om het kniestuk "A" te draaien zonder de
  gasnippel eerst los te draaien.
  ¥De pakkingen “D-E-F”(fig.18) zijn de onderdelen die de afdichting
  in de gasaansluiting garanderen. Het wordt geadviseerd om
  deze altijd te vervangen als er tekenen zijn van vervormingen of
  onvolkomenheden.
  ¥Na de aansluiting op het gasnet altijd controleren of de
  koppelingen goed zijn afgedicht, met een zeepoplossing, maar
  nooit met een open vlam.
  ¥De verbinding met stijve metalen leidingen mag geen
  spanningen geven aan het koppelstuk.
  ¥Als de rubberen slang wordt gebruikt voor de gasaansluiting:
  -Zorg ervoor dat de slang stevig vastzit aan beide kanten en
  gebruik een standaard slangenklem (niet meegeleverd) om de
  slang te bevestigen.
  -De rubberen slang moet zo kort mogelijk zijn, zonder
  verbuigingen of knikken erin.
  -De rubberen slang mag op geen enkel punt in contact komen
  met "hete" onderdelen.
  -Controleer regelmatig of het rubber nog in perfecte staat is.
  HANDELINGEN VOOR HET VERVANGEN VAN DE
  INJECTOREN
  Als de injectoren niet zijn meegeleverd kunnen deze
  worden verkregen via de Servicedienst.
  ¥Verwijder de pannendragers en de branders;
  ¥Vervang de nozzle verstuivers "- " (Figuur 20) met behulp van
  een sleutel door de meest geschikte voor het soort gas
  waarvoor het zal worden gebruikt (zie de injector tabel). De
  branders zijn zodanig ontworpen dat zij de regulering van
  primaire lucht niet nodig hebben.

  EGK 640STX/750STX/950STX

  Versie NL 09/2013

  Pagina 12 van 16 • Page 13

  MINIMUM INSTELLING BRANDER REGELEN
  Bij het overschakelen van het ene t\ pe gas naar een ander, moet
  de minimale doorstroming ook correct zijn. De vlam mag niet
  uitgaan bij de aanpassing van een grote naar een kleine vlam. Volg
  de onderstaande instructies voor het reguleren van de vlam:
  ¥Steek de brander aan
  ¥Stel het puntventiel in op de laagste stand.
  Bij gaskleppen met de stelschroef in het midden van de
  schacht (figuur 21)
  ¥Gebruik een schroevendraaier met een ma[ imale doorsnede van
  3 mm, draai aan de schroef in de schacht totdat de juiste instelling
  is verkregen.
  Bij gaskleppen met de stelschroef op de behuizing
  (figuur 22):
  ¥Draai de schroef “A” in de juiste positie met behulp van een
  schroevendraaier. Voor G30 gas, de stelschroef helemaal
  aandraaien.
  SMEREN VAN DE GASKRAAN
  Als de gaskraan stroef gaat is het noodzakelijk het te demonteren,
  nauwkeurig schoon te maken met benzine en het in te smeren met
  speciaal vet dat zeer hittebestendig is. De handelingen moeten
  worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.

  ELEKTRISCHE AFDELING
  BELANGRI- K:
  De installatie dient te worden uitgevoerd volgens de instructies
  van de fabrikant.
  EGK 640STX/750STX/950STX

  Versie NL 09/2013

  Pagina 13 van 16 • Page 14

  De fabrikant is niet aansprakelijk voor letsel of schade aan
  personen, dieren of voorwerpen als gevolg van een incorrect
  uitgevoerde installatie.
  BIJZONDERHEDEN
  ¥Aansluiting op de stroomvoorziening dient te worden uitgevoerd
  door een erkende vakman en volgens de geldende
  veiligheidsvoorschriften.
  ¥Voor het uitvoeren van de aansluiting op het elektriciteitsnet moet
  worden gecontroleerd of de nominale spanning van het apparaat
  (vermeld op het t\ peplaatje) overeenkomt met de beschikbare
  netspanning en of de elektrische bedrading in staat is om het
  vermogen van de kookplaat (zoals ook is aangegeven op het
  t\ peplaatje) te verwerken.
  ¥Het stopcontact moet worden aangesloten op een geschikte
  aardebedrading, in overeenstemming met de huidige
  veiligheidsvoorschriften.
  ¥Als het apparaat wordt geleverd zonder stekker, dient er een
  standaard stekker aan te worden gezet die geschikt is voor het
  energieverbruik van het apparaat.
  ¥De kleuren van de bedrading van het apparaat zouden niet
  overeen kunnen komen met de kleuren van de draden van uw
  elektrische stekker. De stekker moet in ieder geval als volgt
  worden bedraad
  —sluit de groen/gele draad aan de klem die gemerkt is met de
  letter E, de aardes\ mbool of de groen/gele draad;
  —sluit de blauwe draad aan de klem die gemerkt is met de letter N
  of de zwarte draad;
  —sluit de bruine draad aan de klem die gemerkt is met de letter L
  of de rode draad.
  ¥Het is mogelijk om het apparaat rechtstreeks aan het stroomnet
  aan te sluiten met een zware schakelaar met minstens 3 mm
  afstand tussen de contactpunten.
  ¥De voedingskabel mag geen hete oppervlakken aanraken en
  moet zodanig worden geplaatst dat de temperatuur op elk punt
  van haar lengte niet boven de 75ć uitkomt.
  ¥Nadat het apparaat is geïnstalleerd dient de wandschakelaar of
  de stekker altijd op een toegankelijke plaats te zijn.
  N.B Voor de aansluitingen op de netvoeding nooit adapters,
  reducties of meervoudige stopcontacten gebruiken omdat
  deze oververhit kunnen raken en vlam kunnen vatten.
  EGK 640STX/750STX/950STX

  Versie NL 09/2013

  Pagina 14 van 16 • Page 15

  In het geval dat de installatie een aanpassing van het
  stroomnet vereist of als de stekker niet geschikt is voor het
  aanwezige stopcontact wordt aanbevolen om er een
  gekwalificeerde technicus bij te halen om de noodzakelijke
  wijzigingen uit te voeren. De technicus zal ook moeten
  controleren of de doorsnede van de elektrische kabels van het
  stopcontact overeenkomen met het vermogen van het toestel.
  VERVANGEN VAN DE VOEDINGSKABEL
  Gebruik hetzelfde t\ pe voedingskabel. Deze kabel moet worden
  aangesloten op het klemmenblok volgens het schema in figuur
  23.
  DE VOEDINGSKABELS
  Type“H05V2V2-F” bestand tegen temperaturen van 90ć
  ć
  3 x 0,75mm2

  230V~

  Aansluiting op een goed bedradingss\ steem met aarde is een absolute
  noodzaak.
  De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele
  ongemakken veroorzaakt door het niet-naleven van deze regel.
  Beschrijvingen en illustraties in dit boekje zijn indicatief. De
  fabrikant behoudt zich het recht, gezien de kenmerken van de hier
  beschreven modellen, op elk moment en zonder voorafgaande
  kennisgeving, om eventuele noodzakelijke wijzigingen aan te
  brengen voor de productie-eis of voor commerciële behoeften.

  EGK 640STX/750STX/950STX

  Versie NL 09/2013

  Pagina 15 van 16 • Page 16

  GARANTIEBEPALINGEN
  1.
  2.
  3.

  4.
  5.

  6.
  7.

  8.

  9.

  Deze garantiebepalingen gelden uitsluitend voor de oorspronkelijke koper en voor huishoudelijk gebruik van
  het apparaat in Nederland. Bij doorverkoop van gebruiker aan gebruiker vervalt de garantie.
  De garantie geldt slechts indien, bij eventueel beroep op de garantiebepalingen, dit garantiebewijs wordt
  getoond, samen met de originele aankoopnota.
  Geen garantie zal van toepassing zijn op gebreken, veroorzaakt door beschadigingen, ruwe of
  onoordeelkundige behandeling, nalatigheid van de gebruiker, het gebruik van het apparaat op een onjuiste
  spanning, of gebruik voor een ander doel dan waarvoor het geleverd werd. Er kan ook geen beroep op de
  garantie gedaan worden als het typeplaatje met serienummer is veranderd of verwijderd en wanneer door
  ondeskundigen aan het apparaat is gewerkt.
  Buiten garantie vallen: glas, gloeilampen, kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en/of separatie
  schotten, lak- en/of emaillebeschadigingen.
  De garantie vangt aan op de dag van plaatsing en houdt in:
  a. Twee jaar garantie op het gehele koel-vriesmeubel en de elektrische apparatuur zoals thermostaat,
  thermische beveiliging, relais, ventilator, transformator, schakelaar enz, met uitzondering van de onder 4
  genoemde onderdelen.
  b.Voor compressoren geldt een depreciatieregeling gedurende 5 jaar, in gelijke percentages.
  De garantie omvat uitsluitend het verstrekken van defecte of beschadigde onderdelen voor zover wij ons
  volgens deze garantiebepalingen verantwoordelijk hebben gesteld.
  Voorrijdkosten, arbeidsloon, transport- en/of verpakkingskosten, alsmede het transportrisico (voor apparaten
  die slechts in onze eigen werkplaats gerepareerd kunnen worden) worden niet door de garantie gedekt en
  zijn voor rekening van de gebruiker. Zie ook onze 'servicebepalingen' waarin o.a. de berekening van de
  voorrijdkosten en het arbeidsloon wordt omschreven.
  NB Reparatiekosten moeten direct voldaan worden. Indien facturering van de monteurkosten wordt verlangd,
  zullen deze worden verhoogd met een bepaald bedrag aan administratiekosten.
  Wij zijn niet verantwoordelijk voor werkzaamheden of reparatiekosten, niet in onze opdracht door derden
  uitgevoerd en evenmin voor kosten of gevolgen, hoe dan ook, direct of indirect uit een storing, gebrek of
  onoordeelkundig gebruik van het apparaat voortvloeiend.
  Vervanging van onderdelen verlengt de garantietermijn niet.

  EXQUISIT SERVICEBEPALINGEN
  1.
  2.
  3.

  4.
  5.
  6.
  7.

  Beschadigde apparaten bij ontvangst niet in gebruik nemen maar direct melden bij uw leverancier.
  Eventuele terugname van beschadigde, gebruikte apparaten is niet mogelijk.
  De eerste 24 maanden na aankoopdatum voor serviceverlening ten aanzien van gevallen, welke onder deze
  garantiebepalingen ressorteren, niets in rekening gebracht.
  Vanaf twee jaar na de aankoopdatum worden in rekening gebracht:
  a. de voorrijdkosten
  b. het arbeidsloon
  c. alle materialen met uitzondering van de motorcompressor (zie garantiebepalingen punt 5)
  Op werkdagen worden de kosten na 17.00 uur met 50% verhoogd.
  De toeslag voor zaterdagen bedraagt tussen 08.00 en 16.00 uur 50 % en na 16.00 uur 100%. De toeslag
  voor zon- en feestdagen bedraagt tussen 08.00 en 16.00 uur 200% en na 16.00 uur 300%.
  Bij klantenbezoek dienen alle kosten en gebruikte materialen a contant te worden voldaan met inachtname
  van het onder de punten 2-4 van de servicebepalingen genoemde, ongeacht de aard der werkzaamheden.
  Eventuele toezending van onderdelen geschiedt order rembours.

  Voor service:

  E.S.C. www.domest.nl - zie service
  tel. 0314 – 346646
  fax. 0314 – 378232
  e-mail: service@domest.nl

  Naam/adres/woonplaats koper:
  .................................................................................................................................................................……………
  ……………………………………………………….……………………………………………………………………….....
  …………………………………………………………………………………………………………………………………...
  .....................................................................…..................................................…………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………….…………………..
  Importeur:

  DOMEST Import - Export B.V.
  J.F. Kennedylaan 101b NL - 7001 CZ Doetinchem
  Tel. 0314 - 362244
  Fax 0314 – 378232 e-mail: service@domest.nl

  EGK 640STX/750STX/950STX

  Versie NL 09/2013

  Pagina 16 van 16


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Exquisit BEGK745STX wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Exquisit BEGK745STX in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,47 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info