Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/13
Nächste Seite
INBOUW ELEKTRO-OVEN
GEBRUIKSAANWIJZING
EBEJUBILEE25
EB
EJUBILEE25
Versie 0
6
/201
6
Pagina 1 van 1
3
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  GEBRUIKSAANWIJZING
  INBOUW ELEKTRO-OVEN

  EBEJUBILEE25

  EBEJUBILEE25

  Versie 06/2016

  Pagina 1 van 13 • Page 2

  INHOUD
  1、VEILIGHEIDSMAATREGELEN ..................................................................................................... 3
  2、AANDACHTSPUNTEN ....................................................................................................................... 3
  3、VERWIJDERING OUDE APPARATUUR ........................................................................................ 4
  4、GEBRUIK VAN UW OVEN ................................................................................................................ 4
  5、OMSCHRIJVING APPARAAT .......................................................................................................... 4
  6、BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL ..................................................................... 5
  7 PROGRAMMA EN FUNCTIES ............................................................................................................ 5
  7.1 TIJD INSTELLEN .............................................................................................................................. 5
  7.2 HUIDIGE TIJD INSTELLEN ............................................................................................................ 5
  7.3 OVENFUNCTIE KIEZEN .................................................................................................................. 5
  7.4 VERTRAGINGSTIJD ......................................................................................................................... 6
  7.5 PAUZE TIJDENS HET BAKPROCES .............................................................................................. 6
  7.6 DEMONSTRATIE FUNCTIE ........................................................................................................... 6
  7.7 KINDERSLOT.................................................................................................................................... 6
  7.8 VENTILATORSYSTEEM ................................................................................................................. 7
  7.9 LAMP.................................................................................................................................................. 7
  8、OVEN FUNCTIES ................................................................................................................................ 7
  9、REINIGING EN ONDERHOUD ........................................................................................................ 8
  10、INSTALLATIE ................................................................................................................................ 9
  10.1 VOOR DE INSTALLATIE.............................................................................................................. 9
  10.2 INSTALLATIE ................................................................................................................................ 9
  10.3 INSTALLATIE VAN INBOUWOVENS ....................................................................................... 9
  11、APPARAAT AANSLUITEN ........................................................................................................... 11
  11.1 AANSLUITING AAN EEN VOEDINGSKABEL ......................................................................... 11
  11.2 AANSLUITING VOEDINGSKABEL AAN HET STROOMNET................................................ 11
  12、TECHNISCHE SPECIFICATIES .................................................................................................. 12
  13、GARANTIE- EN SERVICEBEPALINGEN .................................................................................. 13
  EBEJUBILEE25

  Versie 06/2016

  Pagina 2 van 13 • Page 3

  Wij raden u aan de instructies in deze handleiding aandachtig door te lezen voordat u het apparaat gebruikt
  voor de beste werking en om de levensduur van uw apparaat te verlengen aangezien het u zal voorzien van
  alle instructies die u nodig heeft om een veilige installatie, gebruik en onderhoud te garanderen. Houd deze
  handleiding bij de hand, zodat u er in de toekomst nog gebruik van kunt maken. Dank u.
  1、VEILIGHEIDSMAATREGELEN
   Om te voorkomen dat u bij het transport van de oven tegen mensen of de oven oploopt de beide
  handgreep openingen aan beide zijkanten vastpakken. Draag het niet door het handvat van de
  ovendeur vast te pakken. Dit kan de oven beschadigen.
   Om uw veiligheid te garanderen dient het elektrische apparaat alleen door gekwalificeerd personeel te
  worden geïnstalleerd of gerepareerd. Als het netsnoer is beschadigd, dient het te worden vervangen door
  de fabrikant, de dealer of ander gekwalificeerd personeel om een gevaarlijke situatie te voorkomen.
   Plaats geen snoer aan de rand van de tafel of werkblad of zodanig dat het het verwarmde apparaat aanraakt.
   Om elektrische schokken te voorkomen het netsnoer, de stekker of andere onderdelen niet onderdompelen
  in water.
   Plaats het product niet in de buurt van een elektrisch fornuis, verwarmde oven, magnetron of een andere
  warmtebron.
   Om brandwonden of een explosie te voorkomen, brandbare stoffen (gordijnen, doek, behang etc.) en
  verpakte en ingeblikte producten verwijderen.
   Plaats geen karton, plastic of andere soortgelijke zaken in de oven. Wanneer de oven niet wordt gebruikt
  moet alles worden verwijderd behalve de verstrekte accessoires.
   Pannen of onderdelen niet afdekken omdat dit zal resulteren in oververhitting.
   Bereikbare delen kunnen heet worden tijdens gebruik, houd kinderen daarom uit de buurt.
   Blokkeer nooit openingen die voor ventilatie en warmte-afvoer zijn bestemd.
   De uiteinden van de ovendeurhendel kunnen warm worden tijdens gebruik, pak daarom het
  middelste deel vast.
   Haal de oven van de stroomtoevoer af voordat u het gaat reinigen of onderhoud pleegt.
   Is uw oven kapot stuur het naar de dichtsbijzijnde dealer om te bekijken, repareren of vervangen.
   Gebruik speciale hittebestendige handschoenen om ovenschalen of platen uit de oven te halen.
   Om een elektrische schok te voorkomen nooit een staalborstel gebruiken om schoon te maken omdat
  metaalstukjes makkelijk elektrische delen kunnen aanraken.
   Gebruik nooit metalen schuursponsjes of scherpe schrapers die het deuroppervlak kunnen beschadigen
  en tot gebroken glas kunnen leiden.
   Om brand of een elektrische schok te voorkomen nooit teveel voedsel of metalen vaatwerk gebruiken.
   Zorg ervoor dat de oven dicht is buiten gebruik en alleen de klok zichtbaar is op het beeldscherm.
   Haal de stekker uit het stopcontact als u de oven niet gebruikt.
   De oven nooit buiten gebruiken.
   Gebruik de oven niet voor andere doeleinden dan alleen het bakken van voedsel.
   Dit apparaat heeft een glazen deur van slagvast veiligheidsglas; dit is meer slagvast dan gewoon glas.
  Wanneer gehard glas wordt beschadigd, kunnen andere onderdelen scherpe randen krijgen. Voorkom
  om de deur aan te raken of het oppervlak van het gebroken glas of de metalen scherpe punten. Als het
  glas van de ovendeur al kapot is neem dan contact op met de dealer om het glas te laten vervangen.
   Hang niet op de geopende ovendeur. Dit kan de oven beschadigen, vooral bij het scharniergedeelte.
  De deur kan een maximaal gewicht aan van 8 kg.
  2、AANDACHTSPUNTEN


  Bereikbare delen kunnen heet worden, houdt kinderen daarom uit de buurt.  Om een elektrische schok te voorkomen ervoor zorgen dat de oven is uitgeschakeld voordat u de lamp
  gaat vervangen.
   Gebruik alleen originele accessoires.
   Raak de oven niet aan met natte delen van uw lichaam.
   Gebruik de oven niet als u op blote voeten loopt.
  EBEJUBILEE25

  Versie 06/2016

  Pagina 3 van 13 • Page 4

   Niet aan de oven of het snoer duwen of trekken om loskoppelen van stopcontact te voorkomen.
   Onjuist of gevaarlijk gebruik van het apparaat is verboden.
   Nooit ventilatie-openingen blokkeren die voor ventilatie en warmte-afvoer zijn bestemd.
   Nooit het netsnoer van andere apparaten de warme delen van de oven laten aanraken.
   De oven niet blootstellen aan regen of zonneschijn.
   De oven niet gebruiken als voorraadkast.
   Geen ontvlambare voorwerpen in de buurt van de oven gebruiken.
  De fabrikant en de dealers wijzen alle aansprakelijkheid af wanneer de bovenstaande instructies en
  richtlijnen niet zijn opgevolgd, wanneer kapotte onderdelen niet door de originele onderdelen zijn
  vervangen en wanneer het apparaat oneigenlijk is gebruikt en dit lichamelijk letsel of materiële schade tot
  gevolg heeft.
  3、VERWIJDERING OUDE APPARATUUR
  Gelieve het milieuvriendelijke verpakkingsmateriaal te recyclen. Gooi plastic verpakkingen niet weg om te
  voorkomen dat kinderen ermee spelen en om verstikkingsgevaar te voorkomen. Stuur uw oude producten
  naar gespecialiseerde organisaties voor recycling en afvalverwerking. Hierdoor worden bruikbare materialen
  gerecycled en helpt u mee om schade aan het milieu te verminderen.
  4、GEBRUIK VAN UW OVEN
  4.1 Wij raden u aan dat u de eerste keer dat u uw apparaat gebruikt het apparaat op de hoogste stand zet
  en de oven gedurende ongeveer een half uur laat werken zonder iets erin, met de ovendeur dicht. Open
  vervolgens de ovendeur en laat de lucht van de ruimte erin. De geur die vaak wordt waargenomen bij
  dit eerste gebruik komt door de verdamping van stoffen die zijn gebruikt om de oven te beschermen
  tijdens de opslag totdat deze is geïnstalleerd.
  4.2 Plaats een pan op het onderste rooster van de oven om te voorkomen dat saus- of vetdruppels op de
  bodem van de oven komen. Alleen bij het grillen van voedsel of bij het gebruik van de draaispit
  toepassen (alleen bij bepaalde modellen beschikbaar). Voor alle andere kookwijzen nooit gebruik
  maken van de onderste plank en nooit voorwerpen op de bodem van de oven zetten wanneer deze in
  werking is, omdat dit het emaille kan beschadigen. Plaats altijd uw kookgerei (borden, aluminiumfolie, etc.) op het ovenrooster dat is geplaatst in de gleuven van de zijrails van de oven.
  4.3 Na het bakken van voedsel wat suiker of zout bevat direct uw oven en pannen reinigen, anders
  blijft het aan het oppervlak vastzitten.
  4.4 U kunt de bakplaat in twee geleiderails plaatsen. Plaats brood direct op de plaat (derde rail van
  onderen), plaats de pan op de plaat en het voedsel in de pan.
  4.5 Gebruik een pan om voedsel op een hoge temperatuur te roosteren zoals vlees, gevogelte,
  vis etc. Plaats de bakplaat op de pan als u zowel de pan als de grill gebruikt.
  5、OMSCHRIJVING APPARAAT

  1

  2
  3
  Door Handle

  1.
  2.
  3.
  4.

  Bedieningspaneel
  Deurafdichting
  Grill
  Geperforeerde
  bakplaat
  5. Deur

  4

  5

  EBEJUBILEE25

  Versie 06/2016

  Pagina 4 van 13 • Page 5

  6、BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL

  Stand-by functietoets
  Instelling baktijd(baktijd, vertragingstijd)
  Functie-aanpassing(baktemperatuur)
  Instelling klok(stand-by tijd)
  Kinderslot
  Toename aanpassing (functie, tijd, verhoging temperatuur)
  Afname aanpassing (functie, tijd, verlaging temperatuur)
  Start/Pauze
  Betekenis symbolen
  Boven- en onderwarmte + Convectie

  Convectie functie
  Onderwarmte + Convectie functie
  Boven- en onderwarmte + ventilator
  Bovenwarmte + ventilator

  Boven- en onderwarmte

  Bovenwarmte

  Ontdooien

  Klok

  Kinderslot

  Werktijd

  Vertragingstijd

  Opwarmen

  Bereikte temperatuur

  7 PROGRAMMA EN FUNCTIES
  7.1 Tijd instellen
  Als u het apparaat voor het eerst gebruikt toont het scherm "0:00" en knippert; de tijd moet worden
  ingesteld. Het symbool van de klok "
  " is altijd op het scherm. Druk op de knop "
  " of
  "
  " om het aantal uren te vermeerderen of te verminderen. Na het instellen van de uren druk u op
  "
  " om de minuten in te stellen. Druk op "
  " of "
  " om het aantal minuten te vermeerderen
  of verminderen en druk op "
  " om de huidige tijd te bevestigen.
  7.2 Huidige tijd instellen
  Hou "
  " gedurende 3 seconden ingedrukt als u de tijd opnieuw wilt instellen.
  Het bereik van de klok is: 0:00 - 23:59.
  Let op:
  Als u herhaaldelijk functies kiest, kunt u de apparaatindicatie weglaten. Het apparaat gaat na
  5 minuten in de stand-by stand.
  7.3 Ovenfunctie kiezen
  Druk in de stand-by stand "
  " gedurende 1 seconde de functiekeuzeknop, druk "
  " en "
  " om
  EBEJUBILEE25

  Versie 06/2016

  Pagina 5 van 13 • Page 6

  de gewenste keuze te selecteren, "
  ", "
  " licht op, 30:00 en 180℃ verschijnen op het beeldscherm.
  Druk "
  " om de baktijd in te stellen, gebruik "
  " en "
  " om de baktijd te vermeerderen of
  verminderen (89 minuten en 59 seconden kan maximaal worden ingesteld).
  Druk opnieuw "
  " om de vertragingstijd in te stellen, het symbool van de vertragingstijd "
  " licht
  op (voor meer informatie over de instelling van de vertragingstijd, zie het punt "Instellen vertragingstijd").
  Druk "
  " om de temperatuur in te stellen, gebruik "
  " en "
  " om de gewenste temperatuur te
  verhogen of te verlagen.
  Druk "
  " om met het bakken te beginnen.
  Let op: De vertragingstijd is het vervolg van de kloktijd. Bijvoorbeeld als de huidige tijd 10:00 is en u wilt
  dat het apparaat 2 uur later begint te werken, dient u de vertragingstijd op 12:00 te zetten. Druk op
  de "
  " toets en wacht op de informatie.
  7.4 Vertragingstijd
  Als "
  " wordt ingedrukt om een vertraagde starttijd in te stellen begint het corresponderende lampje
  "
  " te knipperen. Het beeldscherm toont de huidige tijd "AUTO".
  Druk "
  " en "
  " om de uren in te stellen. Druk "
  " opnieuw om de minuten in te stellen,
  gebruik "
  " en "
  " om de minuten in te stellen.
  Druk "
  " om de vertraagde starttijd te bevestigen. Na het opnieuw indrukken van "
  " begint het
  apparaat te werken. Het beeldscherm toont de vertraagde starttijd "Auto" en de huidige tijd afwisselend
  als het apparaat in de stand-by stand staat.
  Druk gedurende 1 seconde "
  " als u de geselecteerde functie wilt annuleren.
  7.5 Pauze tijdens het bakproces
  Stop met bakken en wijzig de parameters
   Druk op de "
  " start/pauze knop en u kunt tijdens het bakproces stoppen met bakken, de tijd en de
  temperatuur kan nu worden aangepast.
   Druk op de "
  " stand-by functie, selecteer de menu selectie functie, kies de functie.
   Druk op de "
  " insteltoets van de baktijd, selecteer vervolgens de parameter verhogen "
  " of
  parameter verlagen "
  " en stel de kooktijd in.
   Druk op de "
  " functie-aanpassing toets, selecteer vervolgens de insteltoets van de baktemperatuur.
   Druk op de "
  " knop om door te gaan met het bakproces.
  Einde bakproces en annulering programma
   Bij elke functie klinkt er na het bakken een 3-voudige pieptoon, het beeldscherm toont knipperend
  "End". Gedurende 5 minuten met pauzes van 30 seconden klinkt deze 3-voudige pieptoon en komt "End"
  knipperend in beeld. Na deze 5 minuten gaat het apparaat in de stand-by stand of druk direct op de
  start/pauze knop "
  " en het apparaat gaat meteen in stand-by stand.
   Druk 1 seconde tijdens het opstartprogramma of tijdens de werking van het apparaat op de stand-by
  functietoets "
  " om het apparaat te laten stoppen met werken en in de stand-by stand te komen,
  druk vervolgens op de "
  " om het apparaat uit te zetten (op beeldscherm alleen "
  " zichtbaar).
  7.6 Demonstratiefunctie
  De oven is in de stand-by instelling, druk op de "
  " stand-by functietoets en "
  " de functiekeuze
  knop en op het scherm verschijnt "OFF SHO", de demonstratiefunctie is niet actief. Druk vervolgens
  op de aanpassingsparameter verhogen "
  " of verlagen "
  " en de demonstratiefunctie wordt
  geactiveerd "ON SHO". Druk vervolgens weer op "
  " of "
  " en de demonstratiefunctie wordt
  weer beëindigd "OFF SHO". De demonstratiefunctie is vooral handig voor verkooppersoneel. Bij het
  normale gebruik van de oven moet de instelling "OFF SHO" worden gebruikt. Stel de parameters naar
  wens in, druk op de functiekeuze knop "
  " en keer terug naar de oorspronkelijke stand-by stand.
  7.7 Kinderslot
  Vergrendelen: Druk in de wachtstand "
  " gedurende 3 seconden in, een lange pieptoon signaleert
  de activering van het kinderslot en "
  " licht op. Na het vergrendelen verschijnt op het beeldscherm
  "BLOCK" (blokkeren) gedurende 3 seconden en keert dan terug naar de vorige instelling.

  EBEJUBILEE25

  Versie 06/2016

  Pagina 6 van 13 • Page 7

  Ontgrendelen : Druk in de vergrendelde stand "
  " gedurende 3 seconden in, u hoort een pieptoon. Het
  beeldscherm toont de huidige tijd en het lampje van het symbool "
  " gaat uit.
  7.8 Ventilatorsysteem
  Het apparaat is uitgerust met een koelsysteem dat in werking treedt zodra een ovenfunctie start. Het systeem
  start nadat de ingestelde temperatuur is bereikt. De werking van de generatoren genereert een normale
  luchtstroom die boven de deur uitkomt en zelfs als het apparaat al is uitgeschakeld nog een korte periode kan
  doorwerken.
  Let op: als de temperatuur van de oven onder de 75 graden ligt zal het ventilatorsysteem niet meer werken.
  7.9 Lamp
  De ovenlamp brandt altijd als de oven in werking is, behalve tijdens de pauzestand.
  8、OVENFUNCTIES
  ” 1056-1257W
  8.1 Convectie functie “
  De temperatuur kan worden ingesteld tussen 110℃ en Max en de langste tijd is 90 minuten. De
  verwarmingselementen van de achterzijde en de ventilator gaan werken om de warmte constant te
  houden door de hele oven. Deze instelling is geschikt voor het bakken van delicaat voedsel zoals
  roomsoezen, koekjes, cake etc.
  8.2 Multi-bak functie “
  ” 2246-2673W
  De temperatuur kan worden ingesteld tussen 110℃ en Max en de langste tijd is 90 minuten. De
  verwarmingselementen boven, onder en achter en de ventilator gaan afwisselend werken. Omdat de
  warmte constant en geleidelijk over de hele oven blijft, kookt de lucht en wordt het voedsel
  geleidelijk bruin over het gehele oppervlak. Voedsel kan op verschillende niveaus worden geplaatst
  om te braden. De instelling is geschikt voor het bakken van brood of ander voedsel dat een lange
  kooktijd nodig heeft zoals lasagna, panettone, kip, aardappelen etc. Aanvullend zal deze instelling de
  temperatuur laten zakken om waterverlies te voorkomen en gegrilld vlees krokanter te maken. Deze
  verwarmings-instelling is vooral geschikt voor het bakken van vis. U kunt de juiste hoeveelheid
  kruiden toevoegen om de vis goed te laten smaken.
  ” 1880-2237W
  8.3 Pizza functie “
  De temperatuur kan worden ingesteld tussen 110℃ en Max en de langste tijd is 90 minuten. De
  verwarmingselementen onder en achter en de ventilator gaan werken. De combinatie van deze functies kan
  de temperatuur snel laten oplopen omdat de oven veel energie vrijgeeft, de verwarmingselementen onder
  en achter gaan afwisselend aan en houden de oven warm. De pizza instelling is ideaal voor voedsel wat
  een hoge temperatuur nodig heeft om te koken of te bakken, zoals pizza's en grote braadstukken.
  8.4 Snelbak functie “
  ” 2246-2673W
  De temperatuur kan worden ingesteld tussen 110℃ en Max en de langste tijd is 90 minuten. De
  verwarmingselementen boven, onder en achter en de ventilator gaan afwisselend werken en garanderen
  hierdoor een constante verwarming wat gelijkmatig door de hele oven wordt verdeeld. Deze instelling
  wordt vooral aanbevolen voor het snel bakken van voorverpakt voedsel (omdat voorverwarmen niet
  nodig is), zoals bevroren of voorgekookt voedsel evenals voor een aantal 'zelf gemaakte' schotels.
  ” 1442-1693W
  8.5 Bovenwarmte + ventilator functie “
  De temperatuur kan worden ingesteld tussen 110℃ en Max en de langste tijd is 90 minuten. De
  verwarmingselementen boven en de ventilator gaan werken. De combinatie van deze functies kan de
  oven verwarmen door middel van luchtcirculatie wat het eendimentionale verwarmen verbeterd. Dit
  helpt om te voorkomen dat het oppervlak van het voedsel aanbrandt en laat de energie in het voedsel
  komen. Deze instelling wordt aanbevolen voor het bakken van Shish Kebab, worst, lamskoteletjes, etc.
  Bij deze instelling moet de ovendeur gesloten blijven.
  EBEJUBILEE25

  Versie 06/2016

  Pagina 7 van 13 • Page 8

  8.6 Convectie functie “
  ” 2246-2673W
  De temperatuur kan worden ingesteld tussen 110℃ en Max en de langste tijd is 90 minuten. De
  verwarmingselementen boven en onder gaan werken. Dit is de klassieke "traditionele" soort oven die
  geperfectioneerd is met warmteverdeling en minder energieverbruik. De convectie oven is nog steeds het
  beste als het aankomt op het bakken van schotels bestaand uit diverse ingrediënten, bijvoorbeeld: kool met
  ribbetjes, ,Spaanse stijl kabeljauw, Ancones stijl stokvis, zachte kalfsvleesreepjes met rijst etc. Zeer goede
  resultaten worden ook behaald bij het bereiden van gerechten met een basis van kalfsvlees of rundvlees
  (gestoofd vlees, stamppotten, goulash, wild, ham etc. ) wat langzaam moet koken en bedropenmoet worden
  of waar vloeistof moet worden toegevoegd. Het blijft het beste systeem voor het bakken van cakes en fruit en
  voor het bakken met gebruik van afgedekte ovenschalen. Bij het bakken in de convectie stand één pan of
  rooster tegelijk gebruiken anders wordt de warmte niet gelijkmatig verdeeld. Door het gebruik van de
  verschillende beschikbare rekhoogtes kunt u de warmte tussen de boven en onderkant van de oven
  uitbalanceren. Kies de roosterhoogte op basis van de benodigde bovenwarmte voor uw gerecht.
  ” 1400-1668W
  8.7 Bovenwarmte “
  De temperatuur kan worden ingesteld tussen 110℃ en Max en de langste tijd is 90 minuten. De extreem
  hoge en geconcentreerde tolerantie maakt uw voedsel krokant van buiten en zacht van binnen. Deze
  instelling is geschikt voor het bakken van voedsel wat een hoge temperatuur nodig heeft om de buitenkant
  op te warmen, zoals steak, kalfsvlees, fillets, hamburgers etc.
  ” 1056-1257W
  8.8 Ontdooifunctie “
  De ventilator aan de onderkant van de oven zorgt ervoor dat lucht op kamertemperatuur rond het eten
  circuleert. Dit wordt aanbevolen voor het ontdooien van alle soorten voedsel, maar vooral voor fijne
  soorten voedsel waarbij geen warmte nodig is, zoals bijvoorbeeld: ijstaarten, room of custard desserts
  en fruittaartjes. Door het gebruik van de ventilator wordt de ontdooitijd gehalveerd. In het geval van
  vlees, vis en brood is het mogelijk om het proces te versnellen met behulp van de "Bak" instelling en
  door het instellen van de temperatuur tussen 45 ℃ -75 ℃.
  9、REINIGING EN ONDERHOUD
  Voordat u de oven gaat reinigen of onderhoud gaat verrichten, dient u eerst het apparaat van de
  stroomtoevoer te halen.
  Om de levensduur van uw oven te verlengen dient u op de volgende punten te letten:
  De geëmailleerde of roestvrijstalen onderdelen moeten met lauw water worden gewassen zonder het gebruik
  van schuurmiddelen of bijtende stoffen die hen zouden kunnen beschadigen; roestvrijstaal kan vlekken
  krijgen. Als deze vlekken moeilijk te verwijderen zijn gebruik dan speciale producten die hiervoor in de
  handel zijn. Na het reinigen adviseren wij om het goed af te spoelen en te drogen.
   De binnenkant van de oven dient bij voorkeur onmiddelijk na gebruik, wanneer het nog warm is, te
  worden gereinigd met warm water en zeep. De zeep moet worden afgespoeld en het interieur grondig
  worden gedroogd. Vermijd het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen (bijvoorbeeld schoonmaakpoeders etc.) en schuursponsjes of zuren (zoals kalkverwijderaar, etc.), omdat deze het emaille kunnen
  aantasten. Indien de vetvlekken en het vuil bijzonder moeilijk te verwijderen zijn, gebruik dan een speciaal
  product voor de reiniging van de oven en volg de instructies op die op de verpakking staan. Gebruik nooit
  een stoomreiniger om de binnenkant van de oven te reinigen.
   Nooit de bodem van de oven voorzien van alluminiumfolie omdat de ophoping van warmte het bakken
  kan benadelen en zelfs het emaille kan beschadigen.
   Reinig het glas door niet-schurende producten of sponsjes te gebruiken en droog het met een zachte doek.
  Het verwijderen van de ovendeur
  Voor een meer grondige reiniging kunt u de ovendeur verwijderen.

  Ga als volgt te werk:
  1)De deur helemaal open maken.
  2)Til de kleine hefboompjes op die aan de twee scharnieren
  vastzitten.
  3)Pak de deur aan de twee buitenzijden vast; sluit het langzaam maar niet helemaal.
  EBEJUBILEE25

  Versie 06/2016

  Pagina 8 van 13 • Page 9

  4)Trek de deur naar u toe, trek het van zijn plaats af;
  Zet de deur weer in elkaar door de hierboven genoemde werkwijze in omgekeerde volgorde uit te
  voeren.
  Vervangen van de ovenlamp
  1) Haal de oven van de stroomtoevoer af door de schakelaar om te zetten die het apparaat verbindt met
  de stroomtoevoer. Als de stekker bereikbaar is kunt u ook de stekker uit het stopcontact halen.
  2)Verwijder het glazen afdekkapje van de lamphouder.
  3)Verwijder de lamp en vervang het door een lamp die tegen hoge temperaturen kan (300℃) en de
  volgende kenmerken heeft:
   Spanning:220-240V
   Vermogen:25W
   Soort:E14
  5)Plaats het afdekkapje terug en sluit de oven weer aan het stroomnet aan.
  10、INSTALLATIE
  10.1 Voor de installatie
   Het apparaat moet worden gecontroleerd of het geen vervormingen heeft als gevolg van druk- of
  krachtuitoefening.
   Controleer of de ovendeur recht is en u de deur goed kunt sluiten.
   Komen de gegevens van het typeplaatje van de oven overeen met de desbetreffende regelgeving.
  Als de oven niet goed werkt apparaat uitzetten en van stroomtoevoer afhalen totdat het is gerepareerd door
  een gekwalificeerde persoon van uw lokale dealer of de servicedienst van de fabrikant. Het is gevaarlijk
  voor een niet-gekwalificeerde persoon om service- of reparatiewerk te verrichten aan het apparaat.
  10.2 Installatie
  Alleen een gekwalificeerde persoon en in overeenstemming met de instructies mag het apparaat
  installeren. De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid van de hand in geval van een onjuiste installatie,
  welke schade aan personen, dieren of persoonlijke eigendommen kunnen bewerkstelligen.
  Belangrijk: - De stroomtoevoer naar het apparaat moet worden afgesloten voordat er enige
  aanpassingen of onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat worden uitgevoerd;
  - Voor de ventilatie moet u gebruik maken van een luchtkanaal.
  - De ac-voeding moet 220-240 v, 50/60 Hz zijn, de zekering minimaal 16 Ampère (A) of een
  stroomonderbreker van minstens 16 Ampère (A).

  10.3 Installatie van inbouwovens
  Als de oven in een kast wordt ingebouwd, dient het materiaal van de kast te zijn geïsoleerd en de ruimte
  tussen de zijkanten van de kast en de oven dient meer dan 500 mm te zijn voor ventilatiedoeleinden.

  65

  458

  2

  0cm
  mi

  n5

  50

  5 42

  2

  min50

  0cm

  455

  min50

  444

  5 5 8 -5

  51

  5

  5 94
  21

  EBEJUBILEE25

  Versie 06/2016

  Pagina 9 van 13 • Page 10

  2

  5 0 0 cm

  0

  5 5 8 -5

  mi

  n5

  65

  448-452

  10

  50

  444

  455

  542

  51

  5

  594

  21

  Om de oven te bevestigen in een ombouwkast, de deur van de oven openen en de vier
  houtschroeven in de vier gaatjes steken rond de omlijsting en ze vastdraaien.

  EBEJUBILEE25

  Versie 06/2016

  Pagina 10 van 13 • Page 11

  Opmerking: Gebruik de handgreep niet om het apparaat te dragen tijdens de installatie
  en het transport.

  De panelen van de aangrenzende kasten moeten van hittebestendig materiaal zijn. In het bijzonder moeten
  bij gefineerde kasten de lijmen bestand zijn tegen een temperatuur van 100ºC. In overeenstemming met de
  huidige veiligheidsnormen dient er geen contact met de elektrische onderdelen van de oven mogelijk te
  zijn als het eenmaal is geïnstalleerd. Alle onderdelen die de veilige werking van het apparaat garanderen
  moeten alleen met behulp van gereedschap te verwijderen zijn.
  11、APPARAAT AANSLUITEN
  11.1 Aansluiting aan een voedingskabel
  Ovens uitgerust met een driepolige voedingskabel zijn ontworpen om met wisselstroom te werken. De draad
  voor het aarden van het apparaat is geel-groen van kleur.
  Openen van het klemmenbord:
  · Open het klemmenbord door een schroevendraaier onder de zijlipjes van het deksel te steken;
  · Draai de bout los, trek het deksel van het klemmenbord open.
  Om de kabel te installeren gaat u als volgt te werk:
  · Verwijder de draad klemschroef en de drie contactschroeven L-N · Maak de draden vast onder de schroefkoppen en gebruik het volgende kleurschema :Blauw (N) Bruin (L)
  Geel-groen

  ·Maak de voedingskabel vast met de klem en sluit het deksel van het klemmenbord.
  ·De ac-voeding moet 220-240 v, 50/60 Hz zijn, de zekering minimaal 16 Ampère (A) of een
  stroomonderbreker van minstens 16 Ampère (A).
  11.2 Aansluiting voedingskabel aan het stroomnet
  Monteer een genormaliseerde stekker op de kabel voor de belasting die op het identificatieplaatje staat.
  Als het apparaat rechtstreeks op het elektriciteitsnet wordt aangesloten, moet een alpolige schakelaar
  tussen het apparaat en het net worden aangebracht met een minimumopening tussen de contacten van
  3 mm, die gedimensioneerd is voor de belasting en voldoet aan de geldende voorschriften (de aardkabel
  mag niet onderbroken worden door de schakelaar).
  De stroomkabel moet zodanig worden geplaatst dat het, over zijn gehele lengte, geen temperatuur van
  meer dan 50℃ bereikt ten opzichte van de kamertemperatuur, of dient beschermd te zijn door

  EBEJUBILEE25

  Versie 06/2016

  Pagina 11 van 13 • Page 12

  isolatiedekens met een geschikte classificatie.
  Voordat u de verbinding tot stand brengt controleer de volgende punten:
  · De elektrische veiligheid van dit apparaat kan alleen worden gegarandeerd als de oven correct en
  efficiënt geaard is, in overeenstemming met de regelgeving inzake de elektrische veiligheid. Zorg er altijd
  voor dat de aarding correct is; bij twijfel een gekwalificeerde techniciën bellen om het systeem te
  controleren. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een systeem dat niet
  geaard is.
  · Controleer voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de specificaties die op het typeplaatje staan
  (op het apparaat en/of de verpakking) overeenkomen met die van het elektriciteitsnetsysteem van uw huis.
  · Controleer of de elektriciteitscapaciteit van het systeem en de stopcontacten de maximale
  vermogensbelasting van het apparaat ondersteunen, zoals is aangegeven op het typeplaatje. Bij twijfel, een
  gekwalificeerde elektricien inschakelen.
  · Als het stopcontact en de stekker van het apparaat niet bij elkaar passen dient u het stopcontact te laten
  vervangen door een geschikt exemplaar door een gekwalificeerde elektricien. Deze laatste dient ook zeker
  te stellen dat de doorsnede van de aansluitkabels geschikt zijn voor het door het apparaat benodigde
  vermogen. Het gebruik van adapters, meerwegstekkers en/of verlengkabels wordt niet aangeraden. Als het
  gebruik hiervan noodzakelijk is vergeet dan niet om alleen enkelvoudige of meervoudige adapters of
  verlengsnoeren te gebruiken die voldoen aan de huidige veiligheidsrichtlijnen. In die gevallen nooit de
  maximale stroomcapaciteit zoals is aangegeven op de enkelvoudige adapter of het verlengsnoer
  overschrijden en het maximale vermogen aangegeven op de meervoudige adapter. De stekker en het
  stopcontact moeten makkelijk bereikbaar zijn.
  12、TECHNISCHE SPECIFICATIES

  CAPACITEIT
  SPANNING(V)
  FREQUENTIE (Hz)
  STROOMONDERBREKER (A)
  VERMOGEN(W)
  AFMETING PRODUCT(mm)
  AFMETING VERPAKKING(mm)
  BRUTO/NETTO GEWICHT(Kg)

  35L
  220-240
  50/60
  16
  2246-2673
  594X580X455
  670X663X525
  33.0/29.0

  Let op:
  (1) De afmeting van het product is een benadering van het aantal mm. De volgorde is breedte,
  diepte en hoogte.
  (2) De afmeting van de verpakking is de buitenmaat van de doos.
  (3) De fysieke kenmerken kunnen verschillen met het etiket omdat ons product in een
  constant verbeterproces is, dus verwijzen wij u naar de fysieke kenmerken om de
  grootte te bepalen.
  Gooi uw oude en verwijderde producten niet weg bij het huishoudelijk afval maar stuur het naar
  gespecialiseerde organisaties voor recycling en afvalverwerking of naar een inzamelpunt voor
  recycling van elektrische en elektronische apparaten. Hierdoor worden bruikbare materialen
  gerecycled en helpt u mee om schade aan hetmilieu te verminderen.

  EBEJUBILEE25

  Versie 06/2016

  Pagina 12 van 13 • Page 13

  GARANTIEBEPALINGEN
  1.
  2.
  3.

  4.
  5.

  6.
  7.

  8.

  9.

  Deze garantiebepalingen gelden uitsluitend voor de oorspronkelijke koper en voor huishoudelijk gebruik van
  het apparaat in Nederland. Bij doorverkoop van gebruiker aan gebruiker vervalt de garantie.
  De garantie geldt slechts indien, bij eventueel beroep op de garantiebepalingen, dit garantiebewijs wordt
  getoond, samen met de originele aankoopnota.
  Geen garantie zal van toepassing zijn op gebreken, veroorzaakt door beschadigingen, ruwe of
  onoordeelkundige behandeling, nalatigheid van de gebruiker, het gebruik van het apparaat op een onjuiste
  spanning, of gebruik voor een ander doel dan waarvoor het geleverd werd. Er kan ook geen beroep op de
  garantie gedaan worden als het typeplaatje met serienummer is veranderd of verwijderd en wanneer door
  ondeskundigen aan het apparaat is gewerkt.
  Buiten garantie vallen: glas, gloeilampen, kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en/of separatie
  schotten, lak- en/of emaille beschadigingen.
  De garantie vangt aan op de dag van plaatsing en houdt in:
  Twee jaar garantie op het gehele koel-vriesmeubel en de elektrische apparatuur zoals thermostaat,
  thermische beveiliging, relais, ventilator, transformator, schakelaar enz, met uitzondering van de onder 4
  genoemde onderdelen.
  De garantie omvat uitsluitend het vervangen van defecte of beschadigde onderdelen voor zover wij ons
  volgens deze garantiebepalingen verantwoordelijk hebben gesteld.
  Voorrijdkosten, arbeidsloon, transport- en/of verpakkingskosten, alsmede het transportrisico (voor apparaten
  die slechts in onze eigen werkplaats gerepareerd kunnen worden) worden niet door de garantie gedekt en
  zijn voor rekening van de gebruiker. Zie ook onze 'servicebepalingen' waarin o.a. de berekening van de
  voorrijdkosten en het arbeidsloon worden omschreven.
  NB: Reparatiekosten moeten direct voldaan worden. Indien facturering van de monteurskosten wordt verlangd,
  zullen deze worden verhoogd met een bepaald bedrag aan administratiekosten.
  Wij zijn niet verantwoordelijk voor werkzaamheden of reparatiekosten, niet in onze opdracht door derden
  uitgevoerd en evenmin voor kosten of gevolgen, hoe dan ook, direct of indirect uit een storing, gebrek of
  onoordeelkundig gebruik van het apparaat voortvloeiend.
  Vervanging van onderdelen verlengt de garantietermijn niet.

  EXQUISIT SERVICEBEPALINGEN
  1.
  2.
  3.

  4.
  5.

  Beschadigde apparaten bij ontvangst niet in gebruik nemen maar direct melden bij uw leverancier. Eventuele terugname
  van beschadigde, gebruikte apparaten is niet mogelijk.
  De eerste 24 maanden na aankoopdatum wordt voor serviceverlening ten aanzien van gevallen, welke onder
  deze garantiebepalingen ressorteren, niets in rekening gebracht.
  Vanaf twee jaar na de aankoopdatum worden in rekening gebracht:
  a. de voorrijdkosten
  b. het arbeidsloon
  c. alle vervangen onderdelen.
  Bij klantenbezoek dienen alle kosten en gebruikte materialen à contant te worden voldaan met inachtname
  van het onder de punten 2-4 van de servicebepalingen genoemde, ongeacht de aard der werkzaamheden.
  Eventuele toezending van onderdelen geschiedt onder rembours.

  Voor service:

  Exquisit www.domest.nl – zie service
  Tel. 0314 – 346646
  Fax. 0314 – 378232
  E-mail: service@domest.nl

  Naam/adres/woonplaats koper:
  .................................................................................................................................................................……………………………
  ……………………………………….……………………………………………………………………….....
  …………………………………………………………………………………………………………………………………...
  .....................................................................…..................................................…………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………….…………………..
  Importeur:

  EBE-JUBILEE25

  DOMEST import - export B.V.
  J.F. Kennedylaan 101b NL - 7001 CZ Doetinchem
  Tel. 0314 - 362244
  Fax 0314 – 378232
  E-mail: service@domest.nl

  Versie 06/2016

  Pagina 13 van 13


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Exquisit EBE JUBILEE 25 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Exquisit EBE JUBILEE 25 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,54 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info