Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/117
Nächste Seite
GEBRUIKSAANWIJZING
GEBRUIKSAANWIJZING
CARAVAN
CARAVAN
NL
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  GEBRUIKSAANWIJZING
  NL

  CARAVAN • Page 2

  Hartelijk welkom

  Geachte Fendt-klant,
  Het verheugt ons dat u hebt gekozen voor een Fendt caravan, binnenkort uw betrouwbare metgezel
  tijdens de mooiste dagen van het jaar.
  Door onze jarenlange ervaring in het bouwen van voertuigen voor de vrijetijdsbesteding kunnen wij
  innovatief inspelen op de meest actuele omstandigheden en eisen van de markt.
  Veiligheid tijdens het rijden en wooncomfort zijn bij ons vanouds onvervreemdbare aspecten van
  onze product¬filosofie.
  Als het om caravans gaat, staat de naam Fendt al tientallen jaren voor kwalitatief hoogwaardige
  producten.
  U hebt daarnaast de beschikking over een fijnmazig servicenetwerk van verkopers in alle delen van
  Europa. Maak ook gebruik van de ervaring en vakkennis van uw dealer, met wie u beslist een uitvoerig gesprek moet hebben voordat u met uw Fendt caravan gaat rijden.
  Lees deze gebruiksaanwijzing a.u.b. aandachtig door, zodat u weet hoe u op de juiste wijze moet
  omgaan met uw voertuig.
  Het beste bewijs voor ons bijzondere kwaliteitsbewustzijn is de langdurige garantie voor de dichtheid
  van de carrosserieverbindingen. Door jaarlijkse inspecties bij een geautoriseerde Fendt caravandealer kunt u deze dichtheidsgarantie verlengen tot maximaal 5 jaar na aankoop/overname van het
  voertuig.
  Onze medewerkers wensen u veel vakantieplezier en altijd een goede reis met uw nieuwe
  Fendt caravan.
  Fendt-Caravan GmbH • Page 3

  Inhoudsopgave
  1

  Inleiding.....................................................................................................................01-1
  1.1 Algemeen............................................................................................................01-1
  1.2 Gebruikte termen in de gebruiksaanwijzing.......................................................01-2

  2

  Veiligheid...................................................................................................................02-1
  2.1 Algemeen............................................................................................................02-1
  2.2 Vóór en tijdens de rit...........................................................................................02-3
  2.3 Belading..............................................................................................................02-5
  2.4 Rijgedrag.............................................................................................................02-7
  2.5 Na de rit..............................................................................................................02-9

  3

  Chassis, toelating.....................................................................................................03-1
  3.1 Algemeen............................................................................................................03-1
  3.2 Stabilisatiekoppeling AKS 3004..........................................................................03-2
  3.3 Handrem.............................................................................................................03-7
  3.4 Oploopinrichting en wielremmen........................................................................03-8
  3.5 Uitdraaisteunen.................................................................................................03-10
  3.6 Toelating op de weg..........................................................................................03-11
  3.7 Keuring..............................................................................................................03-11
  3.8 Geschiktheid voor snelheden tot 100 km/u......................................................03-12
  3.9 Definitie van de massa......................................................................................03-13

  4

  Wielen, banden ........................................................................................................04-1
  4.1 Banden...............................................................................................................04-1
  4.2 Bandenspanning.................................................................................................04-1
  4.3 Profieldiepte, leeftijd van de banden..................................................................04-2
  4.4 Velgen.................................................................................................................04-3
  4.5 Het verwisselen van een wiel..............................................................................04-4

  5

  Opbouw buiten.........................................................................................................05-1
  5.1 Beluchting en ontluchting...................................................................................05-1
  5.2 Toegangsdeur.....................................................................................................05-3
  5.3 Serviceluik...........................................................................................................05-5
  5.4 Toiletklep.............................................................................................................05-5
  5.5 Klep van de gasfleskast......................................................................................05-6
  5.6 Dak en dakreling.................................................................................................05-7
  5.7 Voortentlijst ........................................................................................................05-7
  5.8 Fietsendrager......................................................................................................05-8
  5.9 Achterafmontage van zonneluifels......................................................................05-9
  5.10 Achterladder, dak en dakreling.........................................................................05-10

  6

  Opbouw binnen.........................................................................................................06-1
  6.1 Deuren en kleppen openen en sluiten................................................................06-1
  6.2 Ovaal mediaplateau uitschuifbaar......................................................................06-2
  6.3 Ombouwen van de zithoek tot slaapplaats........................................................06-3
  6.4 Stapelbedden.....................................................................................................06-8
  6.5 Ramen...............................................................................................................06-10
  6.6 Dakluiken..........................................................................................................06-11 • Page 4

  7

  Elektrische installaties.............................................................................................07-1
  7.1 Veiligheidsinstructies..........................................................................................07-1
  7.2 Bedieningspanelen.............................................................................................07-2
  7.3 Voeding...............................................................................................................07-5
  7.4 Schakelschema voertuigverlichting 12V 13-polig...............................................07-9
  7.5 Verlichting in de caravan...................................................................................07-11
  7.6 Elektrische vloerverwarming.............................................................................07-15
  7.7 Magnetron.........................................................................................................07-16
  7.8 Klimaatinstallatie...............................................................................................07-16
  7.9 Radio-/CD-combinatie......................................................................................07-16
  7.10 Voorbereiding installatie antennekabel.............................................................07-16

  8

  Water.........................................................................................................................08-1
  8.1 Watervoorziening................................................................................................08-1
  8.2 Warmwatervoorziening met Truma-boiler . ........................................................08-3
  8.3 Cassettetoilet......................................................................................................08-5

  9

  Gas ............................................................................................................................09-1
  9.1 Algemene veiligheidsregels voor het gebruik van vloeibaargasinstallaties........09-1
  9.2 Gasvoorziening...................................................................................................09-3
  9.3 Heteluchtverwarming..........................................................................................09-5
  9.4 Koelkast............................................................................................................09-10
  9.5 Kooktoestel.......................................................................................................09-10
  9.6 Oven.................................................................................................................09-11

  10 Accessoires...............................................................................................................10-1
  11 Onderhoud en reiniging...........................................................................................11-1
  11.1 Onderhoud..........................................................................................................11-1
  11.2 Ventileren............................................................................................................11-2
  11.3 Reiniging.............................................................................................................11-2
  11.4 Gebruik ‘s winters...............................................................................................11-7
  12 Afvalverwijdering en milieubescherming...............................................................12-1
  12.1 Milieu en reizen met de caravan.........................................................................12-1
  13 Technische gegevens...............................................................................................13-1
  13.1 Bandenspanningtabel........................................................................................13-1
  13.2 Technische gegevens.........................................................................................13-2
  13.3 Basisuitrusting....................................................................................................13-5
  13.4 Verlichting...........................................................................................................13-6
  Index

  .............................................................................................................................Ix-1 • Page 5

  1. Inleiding

  De ontwikkeling van onze caravans staat niet stil.
  We vragen uw begrip voor het feit dat wijzigingen in uitrusting, vorm en technische bijzonderheden voorbehouden zijn. Om deze reden
  kunnen geen rechten jegens Fendt worden
  ontleend aan de inhoud van de gebruiksaanwijzing. Deze gebruiksaanwijzing is bijgewerkt tot
  het moment van ter perse gaan: de beschrijvingen van de diverse uitvoeringen zijn tevens van
  toepassing op de in essentie gelijke varianten. U
  zult begrijpen dat het ondoenlijk is elke variant
  apart te beschrijven. Voor speciale vragen m.b.t.
  uitrusting en technische bijzonderheden kunt u
  contact opnemen met uw dealer.

  1.1 Algemeen

  Uw Fendt caravan is gebouwd volgens de laatste stand der techniek en conform de erkende
  technische veiligheidsvoorschriften. Het voertuig
  voldoet aan de norm EN 1645-1. Ondanks alle
  voorzorgsmaatregelen is het mogelijk dat personen gewond raken of de caravan beschadigd
  raakt als de veiligheidsvoorschriften in deze
  handleiding of de waarschuwingsaanwijzingen
  (bijv. op stickers) in de caravan zelf niet worden
  opgevolgd.

  Voorafgaand aan de eerste rit
  Gebruik deze handleiding niet alleen als
  naslagwerk, maar maak uzelf grondig vertrouwd
  met de inhoud.
  Vul de in de afzonderlijke gebruiksaanwijzingen
  bijgesloten garantiekaarten voor de inbouwapparatuur en het toebehoren in en stuur deze
  op naar de desbetreffende fabrikanten of vraag
  dit aan uw dealer.
  Daardoor zijn uw garantieaanspraken voor alle
  apparaten gewaarborgd.
  Fendt-Caravan geeft u 5 jaar extra
  garantie op de dichtheid van de carrosserieverbindingen van de caravan
  volgens de garantiebepalingen. Bij
  aankoop van het voertuig krijgt u van
  uw dealer een onderhoudsboekje “5
  jaar dichtheidsgarantie”.
  Aan de jaarlijkse dichtheidscontroles
  zijn kosten verbonden. NB: Als de
  dichtheidscontroles niet worden uit-
  gevoerd, kunt u geen aanspraak meer
  maken op de 5 jaar dichtheidsgaran-
  tie.
  01-1 • Page 6

  1.2 Gebruikte termen in de gebruiksaanwijzing
  De informatie over de caravan in deze
  gebruiksaanwijzing is als volgt opgezet:

  Teksten en afbeeldingen
  Teksten die betrekking hebben op afbeeldingen
  staan direct naast de afbeeldingen.
  Details in afbeeldingen (hier: toegangsdeur) zijn
  aangeduid.
  met positienummers

  j

  Opsommingen
  - Opsommingen geschieden puntsgewijs
  en zijn te herkennen aan een daaraan
  voorafgaand koppelteken.

  Werkwijzen
  • Werkwijzen staan eveneens puntsgewijs
  vermeld en worden aangeduid met
  een ronde stip aan het begin van de zin.

  Aanwijzingen
  Aanwijzingen attenderen de
  gebruiker op belangrijke details, die
  onontbeerlijk zijn voor een perfect
  functioneren van de caravan en de
  accessoires. Denkt u er wel om,
  dat op grond van verschillen in de
  uitvoering afwijkingen ten opzichte
  van de beschrijving mogelijk zijn.

  Waarschuwingen
  Waarschuwingen maken u attent op
  mogelijke gevaren. Het niet in acht
  nemen van deze waarschuwingen
  kan ertoe leiden dat materiaal
  beschadigd raakt en/of mensen
  worden verwond.

  Millieutips
  Millieutips doen u suggesties aan de
  hand waarmee u de belasting van het
  milieu kunt ontzien.

  01-2 • Page 7 • Page 8

  2. Veiligheid
  2.1 Algemeen

  Sleutels
  Bij de caravan worden twee sleutels geleverd.
  Beide sleutels passen op :
  - toegangsdeur
  - serviceluiken
  - toiletluik
  - deksel gasfleskast
  - sluiting drinkwatertank
  Als bestuurder bent u verantwoordelijk voor de staat waarin uw caravancombinatie zich bevindt. Daarom
  moet u de volgende punten in acht
  nemen.

  Nooduitrusting

  100 m

  Om op noodgevallen voorbereid te zijn, dient u
  de volgende drie hulpmiddelen altijd bij zich te
  hebben en met het gebruik daarvan vertrouwd te
  zijn.
  - verbanddoos
  - gevarendriehoek
  - veiligheidsvest

  Preventieve maatregelen tegen
  brand
  • Laat geen kinderen zonder toezicht in de caravan.
  • Houd brandbare materialen uit de buurt van
  alle verwarmings– en kooktoestellen.
  • Veranderingen aan de elektrische installatie, de gasinstallatie of de inbouwapparaten
  mogen uitsluitend worden uitgevoerd door
  erkende reparateurs.
  • Bevestig een brandblusser in de buurt van de
  toegangsdeur.
  • Lees de aanwijzingen op de brandblusser,
  zodat u weet hoe in noodgevallen te handelen.
  • Bewaar een branddeken in de buurt van het
  kooktoestel.
  • Houd alle vluchtwegen vrij.
  • Stel u op de hoogte van de geldende veiligheidsmaatregelen op campings e.d.

  02-1 • Page 9

  Wat te doen bij brand
  • Evacueer onmiddellijk de inzittenden van de
  caravan.
  • Sluit de hoofdafsluiter op de gasfles alsmede
  de gasafsluiters van de apparaten.
  • Schakel de stroomtoevoer af.
  • Sla alarm en bel de brandweer.
  • Bestrijd de brand alleen als dit mogelijk is zonder gevaar voor uzelf.

  Rookmelder
  Neem a.u.b. beslist de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van dit apparaat in acht.
  De voet voor de rookmelder is reeds op de juiste
  plaats in het plafond voorgeïnstalleerd. Om de
  melder in gebruik te nemen plaatst u de batterij in de batterijhouder (let op de polariteit) en
  bevestigt u het alarmsysteem met een draaiende
  beweging in de voet. Het systeem is voorzien
  van een beveiligingsvoorziening. Als er geen
  batterij in de houder zit, of als deze niet op de
  juiste manier geplaatst is, past de rookmelder
  niet in de bevestigingsbeugel. Test het apparaat
  regelmatig (wij adviseren éénmaal per week),
  en bovendien als de caravan voor het eerst (na
  lange tijd weer) wordt gebruikt, zoals beschreven
  onder het kopje “Test”.


  Test
  Houd de testknop minstens 4 secon¬den ingedrukt, totdat het alarm klinkt. Daarbij wordt
  een zelf¬testprogramma geactiveerd. Het alarm
  klinkt als de elektronica (claxon en batterij) functioneren.

  Vervangen van de batterij
  Het rookmeldsysteem wordt van stroom voorzien door een 9V batterij. Het systeem functioneert niet zonder batterij. Een nieuwe, batterij van
  het juiste type moet worden geplaatst zodra het
  batterij-waarschuwingssignaal klinkt (een duidelijke hoorbare pieptoon, elke 30 tot 40 seconden,
  ca. 7 dagen lang).

  Vluchtplan
  Beleg een bijeenkomst met alle gebruikers
  van de caravan om de vluchtmogelijkheden te

  02-2 • Page 10

  bespreken. Elke gebruiker van de caravan moet
  weten wat hem/haar te doen staat in geval van
  brand.

  Wat te doen als het alarmsignaal klinkt?
  Verlaat de caravan onmiddellijk via de deur of
  via een raam, al naar gelang de plek van de
  brandhaard, en overeenkomstig de afspraken
  die gemaakt zijn tijdens de bespreking van het
  vluchtplan. Elke seconde telt. Verknoei geen tijd
  met aankleden of het bij elkaar zoeken van waardevolle spullen enz. Zodra u de caravan hebt
  verlaten, ga dan op een veilige afstand staan.
  Alarmeer direct de brandweer, via de buren of
  via uw eigen mobiele telefoon. Ga in geen geval
  terug de brandende caravan in. Mochten zich
  caravans van buren in de gevarenzone bevinden,
  alarmeer hen dan bij voorkeur door luid roepen.
  Betreed de caravan niet meer voordat de brandweer daarvoor toestemming heeft verleend.

  2.2 Vóór en tijdens de rit

  De rookmelder dient niet ter voorkoming van brand, noch is hij bedoeld
  om een brand te blussen. Bij gebruik
  volgens de voorschriften zorgt hij
  alleen voor de beslissende seconden
  die nodig zijn om uzelf in veiligheid
  te brengen en de hulpdiensten te
  alarmeren.
  Als caravaneigenaar bent u te allen tijde voor
  de conditie van uw caravan verantwoordelijk.
  Daarom dient u de volgende punten goed in acht
  te nemen.

  Buitenkant
  Loop om de combinatie heen en maak deze als
  volgt klaar voor de reis.

  Caravan reisklaar maken
  • De caravan moet goed aangekoppeld zijn (zie
  aanwijzing veiligheidskoppeling AKS 3004).
  • Ontgrendel de handrem van de caravan en
  koppel de breekkabel aan de kogelhals van
  het trekkende voertuig.
  • Draai bij de eerste rit de wielmoeren na 50 km
  aan.
  • Steek de 13-polige stekker in de contactdoos
  van het trekkende voertuig.
  • Controleer of de verkeersverlichting werkt.
  • Draaisteunen omhoogdraaien.

  02-3 • Page 11

  • Neuswiel omhoogdraaien en in de juiste posi-
  tie (zie afbeelding) vastzetten en beveiligen.
  • Gasflessen dichtdoen (de verwarming moet
  tijdens het rijden uit zijn) en borgen.
  • Afvalwatertank legen.
  • Disselbak sluiten en op slot doen.
  • Buitenspiegels op het trekkende voertuig instellen.
  • Bandenspanning van de caravan controleren
  (zie tabel bandenspanning).
  • Alle ramen sluiten.
  • Sluit de servicekleppen.
  • Dakluiken sluiten en goed vergrendelen.
  • Voortentverlichting uitschakelen.
  • Toegangsdeur sluiten en op slot doen.
  • Indien van toepassing: trek het 230V netsnoer
  uit de buitencontactdoos.
  • Indien van toepassing: duw de tv-antenne zo
  ver mogelijk in resp. klap de SAT-schotel om.
  • Indien van toepassing: fietsen veilig vastmaken, beveiligen tegen schuiven en ervoor
  zorgen dat de remlichten en achterverlichting
  van het voertuig niet aan het zicht onttrokken
  worden.
  • In de winter moet het dak vóór het begin van
  de rit sneeuw- en ijsvrij worden gemaakt.

  Breng goed zichtbaar in het trekkende voertuig een briefje met alle
  belangrijke maten en gewichten van
  de combinatie aan.

  Binnenruimte
  Ook in het inwendige van de caravan dient u een
  aantal voorbereidingen te treffen.

  Binnenruimte voorbereiden
  • Losse voorwerpen ordenen en in de kastjes
  opbergen.

  • Zware en/of grote voorwerpen (bijv. tv/radio)

  02-4

  vóór de reis veilig opbergen en beveiligen tegen
  schuiven.
  • Evt. koelkast op 12V-voeding omschakelen.
  • Binnenverlichting uitschakelen.
  • Alle vloeistoffen, ook die in de koelkast, tegen
  uitstromen/lekken beveiligen.
  • Gasflessen vastzetten.
  • Gasfles-hoofdventiel en snelsluitventielen van de
  verschillende gasverbruikers sluiten. • Page 12

  • Deuren (ook koelkastdeur), schuifladen en kastkleppen goed sluiten.
  • Schuifdeur vergrendelen.
  • Tafel neerlaten en vastmaken.
  Het verblijf in de caravan is tijdens het
  rijden bij de wet verboden!

  2.3 Belading

  Voor de belading geldt
  • Verdeel het gewicht van de lading evenwichtig over het linker en rechter gedeelte van de
  caravan. Zware voorwerpen of voorwerpen
  die veel ruimte innemen dienen in de onderste
  opbergruimten te worden opgeborgen; zo dicht
  mogelijk bij de assen.
  • Bij caravans met een tandemas dient het gewicht gelijkmatig over beide assen te worden
  verdeeld.
  • Zorg ervoor dat de achterkant van de caravan
  niet te zwaar wordt belast (slingergevaar).
  • Zware voorwerpen veilig opbergen, zodat ze
  niet kunnen gaan schuiven.
  • Lichte voorwerpen (kleding) opbergen in de
  hangkasten.
  • Het is niet altijd mogelijk om de lading optimaal op te bergen, omdat de bergruimten zich
  op diverse plaatsen in de caravan bevinden.
  Zware voorwerpen moeten daarom zonodig in
  de bagageruimte van het trekkende voertuig
  worden opgeborgen.
  • De bagage in de caravan zelf dient te worden
  opgeborgen in kasten en opbergruimten.
  • Deuren en bovenkasten sluiten.
  • Controleer na belading het totaalgewicht en de
  asbelasting op een openbare weeginstallatie.
  De in de caravanpapieren vermelde
  toelaatbare totaalmassa, alsmede de
  toegestane verticale kogeldruk, mogen niet overschreden worden. Let
  tevens op de toegestane verticale
  kogeldruk van het trekkend voertuig.
  Als het trekkende voertuig het toe
  laat, kan afhankelijk van de grootte
  van de caravan een hogere kogel-
  druk leiden tot verbetering van de
  rijeigenschappen.
  Hoe lager het zwaartepunt van een
  auto ligt, hoe beter het gedrag in
  bochten en het rijgedrag.

  02-5 • Page 13

  Bagagecategorieën in de caravan

  j

  1
  2
  3

  - Lichte voorwerpen
  als handdoeken en licht
  linnengoed.
  - Middelzware voorwerpen
  als kleding, linnengoed en levensmiddelen.
  - Zware voorwerpen
  als voortent, bootmotor
  of kratten met drank.

  k

  l

  Als de caravan wordt voorzien van een fietsendrager, dan moet de door het gewicht van de
  fietsen veroorzaakte verandering van de kogeldruk door de resterende belading worden gecompenseerd.

  Kogeldruk

  Enkel een juiste kogeldruk, voor zowel de caravan als het trekkende voertuig, biedt optimale
  stabiliteit en weggedrag.
  Kogeldruk is de eenheid in kilogrammen waarmee de dissel (koppeling) van de caravan op de
  trekhaak van de auto drukt.
  De laagste van de twee aangegeven kogeldrukgegevens (caravan en auto) mag niet worden
  overschreden.

  Voor de kogeldruk geldt:
  • Bepaal de juiste kogeldruk! Gebruik daarvoor
  bijvoorbeeld een steunlastweegschaal, die
  loodrecht onder de trekhaak wordt geplaatst.
  De dissel van de aanhanger moet daarbij waterpas zijn.
  • Controleer de kogeldruk vóór het begin van
  iedere rit!
  • De voorgeschreven kogeldruk (zie gebruiksaanwijzing of typeplaatje) alsook het toegestane totaalgewicht van trekkend voertuig en
  caravan mogen niet worden overschreden!

  Zo wordt de kogeldruk juist bepaald:
  1. Stel uzelf op de hoogte van de maximale
  kogeldruk van het trekkende voertuig (autopapieren, typeplaatje,trekhaakplaatje).
  2. De maximaal toegestane kogeldruk van uw
  Fendt-caravan bedraagt 100 kg.
  3. Richt u bij het inladen van de caravan op de
  kleinste van deze twee waarden. Maar gebruik
  deze waarde zo mogelijk ten volle.

  02-6

  4. De laagst aangegeven kogeldruk – die van
  het trekkende voertuig of die van de caravan
  – mag niet worden overschreden. • Page 14

  2.4 Rijgedrag

  Rijden
  Maak vóór de eerste grote rit een proefrit of volg
  een veiligheidstraining, om uzelf vertrouwd te
  maken met het rijgedrag van de combinatie.

  Voor het rijden geldt
  • Onderschat de lengte en breedte van de combinatie niet.
  • Wees voorzichtig bij het inrijden van inritten en
  doorritten.
  • Bij zijwind, ijzel of nat wegdek kan de combinatie gaan slingeren.
  • Pas de rijsnelheid aan de wegcondities en de
  verkeerssituatie aan.
  • Lange, iets hellende weggedeelten kunnen
  gevaar opleveren. Regel de snelheid hier van
  begin af aan zodanig dat deze zonodig nog
  kan versnellen, zonder andere verkeersdeelnemers in gevaar te brengen.
  • Bij slingerbewegingen van de combinatie op
  glooiende trajecten: rem voorzichtig maar
  vlot zodra auto en caravan op één lijn liggen,
  d.w.z. zodra de combinatie gestrekt is.
  • Bij slingerbewegingen nooit accelereren.
  • Bergafwaarts beslist niet harder dan bergopwaarts rijden.
  • Bij het inhalen van of ingehaald worden door
  vrachtwagencombinaties of bussen kan de
  caravancombinatie in een luchtstroom terecht
  komen. Hierdoor kan de combinatie neiging
  tot overstuur vertonen en aan het slingeren
  raken.

  Rijden van bochten

  Uw combinatie is veel langer dan een gewone
  auto.
  Voor het rijden van bochten geldt
  • Bochten niet te scherp en te snel aansturen!
  • Neem bij het afslaan de bochtradius altijd iets
  ruimer.
  • Houd er rekening mee dat de caravan tot
  voorbij de achterkant van de auto uitwijkt.
  Houd er rekening mee dat het monteren van een fietsendrager op de
  dissel de inslaghoek tussen trekkend
  voertuig en caravan kleiner kan maken.

  02-7 • Page 15

  Remmen

  Een voertuig met caravan heeft een ander remgedrag dan een voertuig zonder caravan. Om die
  reden is het zinvol, met name voor ongeoefende
  bestuurders, op een geschikt terrein een aantal
  voorzichtige remtests uit te voeren. De remafstand van de combinatie is langer dan die van
  een voertuig zonder caravan. Deze wordt bovendien in sterke mate beïnvloed door de beladingstoestand van de caravan.

  Voor het remmen geldt
  • Met langere remweg rekening houden, vooral
  bij nat weer.
  • Bij het bergafwaarts rijden geen hogere versnelling gebruiken dan bergop.
  • In principe kan een oploopremsysteem geen
  onderscheid maken tussen het oplopen bij
  ‘normaal’ gebruik van de rem en het oplopen
  tijdens langdurige bergritten. Daardoor kan het
  gebeuren dat de wielremmen bijzonder warm
  worden, zodat er in voorkomende gevallen
  voldoende tijd moet worden genomen om deze
  weer te laten afkoelen.

  In de inrijdperiode van de reminrichting kan afhankelijk van het model
  sprake zijn van een relatief sterke
  slijtage van de remvoeringen. Wij
  adviseren na ongeveer 700 tot 1200
  km de basisinstelling van de remmen
  door een erkend bedrijf te laten controleren en zonodig aanpassen. (eerste
  controle)

  Achteruitrijden
  Uw Fendt-caravan heeft een remsysteem met
  automatisch achteruitrijsysteem. Dit maakt het
  mogelijk om achteruit te rijden, zonder dat de
  oplooprem wordt geactiveerd. Bij de volgende
  voorwaartse beweging van de caravan worden
  vervolgens weer de normale remeigenschappen
  tot stand gebracht.

  Voor achteruitrijden geldt
  • De caravan beweegt tegengesteld aan de richting waarin u de auto stuurt.

  • Bij achteruitrijden iemand laten assisteren.
  02-8 • Page 16

  Rangeren

  Uw combinatie is veel langer en groter dan enkel
  een personenauto.

  Voor rangeren geldt
  • Ook bij goed afgestelde buitenspiegels is er
  nog een aanmerkelijk grote dode hoek.

  • Bij het inparkeren op onoverzichtelijke plaatsen
  iemand laten assisteren.
  Gebruik bij het handmatig verplaatsen van de caravan uitsluitend de
  rangeergrepen aan voor- en achterzijde; duw niet tegen de kunststof
  onderdelen of de wanden

  2.5 Na de rit

  Kampeerplaats
  Voor de kampeerplaats geldt
  • Kies een zo horizontaal mogelijke kampeerplaats.
  • Controleer bij de ingang of de caravan horizontaal staat (belangrijk voor een goede
  werking van de koelkast).
  • Hef een schuine stand in de lengterichting op
  met het neuswiel.
  • Egaliseer een dwarshelling door geschikte
  planken of oprijwiggen onder een wiel te leggen.
  Nivelleer hoogteverschillen niet door
  middel van de uitdraaisteunen.

  Caravan plaatsen
  Voor het plaatsen van de caravan geldt
  • Handrem aantrekken.
  • Draai de uitdraaisteunen slechts zover uit dat
  de as meesteunt. (De slinger bevindt zich in
  de gasfleskast vastgeklemd.)
  • Plaats bij een zachte ondergrond onderleggers
  onder de uitdraaisteunen.
  • Borg de wielen met onderlegwiggen. De wiggen bevinden zich aan de binnenkant van het
  deksel van de disselbak.

  02-9 • Page 17

  Apparaten omschakelen
  Voor het omschakelen van de apparaten
  geldt
  • Open de hoofdafsluiter op de gasfles alsmede
  de gasafsluiters van de benodigde apparaten.
  • Schakel de koelkast van 12V om op gas of
  230V, omdat anders de accu van de trekauto
  leeg zou kunnen raken.

  Waterinstallatie
  Stilstaand water in de drinkwatertank of in de in
  de waterleidingen wordt na korte tijd ondrinkbaar.
  Controleer daarom vóór elk gebruik of de waterleidingen en de drinkwatertank schoon zijn,
  behandel ze zo nodig met chemische of biologische desinfecterende middelen en spoel ze
  goed door met voldoende schoon water.

  02-10 • Page 18

  3. Chassis, toelating
  3.1 Algemeen

  Chassisdelen en assen zijn onderdeel van het
  onderstel. Er mogen geen technische wijzigingen
  in worden aangebracht, omdat in dat geval de
  goedkeuring van het voertuig vervalt!
  Technische veranderingen mogen
  alleen worden doorgevoerd met toestemming van de fabrikant.
  Met het oog op de verkeersveiligheid dient het
  chassis van een caravan even zorgvuldig onderhouden te worden als het trekkend voertuig zelf.
  Laat het onderhoud uitvoeren door uw Fendtdealer. Gebruik bij vervanging van onderdelen
  uitsluitend de door de fabrikant hiervoor bestemde
  originele onderdelen.
  Caravans zijn in principe niet bedoeld
  om te worden voortgetrokken door
  vrachtauto’s, bestelwagens of busjes.
  Als dit vaak gebeurt kan schade optreden.

  Smeren en olien
  Controleer en smeer regelmatig de bewegende
  en gelagerde onderdelen van het chassis. Voor
  caravans waarmee weinig wordt gereden is een
  jaarlijkse onderhoudsbeurt vereist.

  Smeren van de oploopinrichting

  j Vet de oplooppijp in ter hoogte van de vouw
  balg.
  Vet
  k de lagerschroef van de omkeerhendel en
  de handremhendel in via de smeernippels.
  Vet
  l het scharnier van de scharnierkop in.
  m Breng olie aan op de veeraccumulator in de
  handremhendel.

  Aanbevolen smeermiddel:
  Mehrzweckfett nach DIN 51825 KP2 G-30
  Onderhouds- en instelwerkzaamheden aan de reminrichting mogen
  uitsluitend door erkende reparatiebedrijven worden uitgevoerd.

  03-1 • Page 19

  Zie voor verdere aanwijzingen de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de
  asleverancier.

  3.2 Stabilisatiekoppeling AKS 3004
  De caravan is met een stabilisatiekoppeling
  (ISO11555-1) uitgerust. Deze stabilisatiekoppeling
  stabiliseert de caravan tijdens het rijden en zorgt
  zo voor een beter rijgedrag.
  Raadpleeg tevens de bijgeleverde gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies van de fabrikant.

  NB: Ondanks de aanwezigheid van
  deze stabilisatiekoppeling moet te
  allen tijde terdege rekening worden
  gehouden met natuurkundige wetmatigheden. Wanneer de grenswaarden
  (snelheid en gewichtsverhoudingen)
  overschreden worden, is de bestuurder
  verantwoordelijk voor de gevolgen van
  ontbrekende tractie en spoorkracht.
  Neem dus ondanks het extra veiligheidspakket geen onnodig risico.Houd
  rekening met de maximale kogeldruk
  van de trekhaak van het trekkend voertuig. U kunt de huidige kogeldruk van
  de caravan aflezen op een kogeldrukmeter of weegschaal.

  03-2 • Page 20

  Bediening
  Afleveringstoestand

  j)
  k)

  Koppelingsgreep (afb. 10/pos.
  Stabilisatiehndel (afeb. 10/pos.

  Voorbereiding aan- en afkoppelen
  Voor het aan- en afkoppelen moet de stabilisatiehendel (afb. 11/pos. ) in de bovenste stand
  (open) staan.

  k

  Bild./Fig. 10

  Bild./Fig. 11

  Aankoppelen
  Kogelkoppeling
  Open de kogelkoppeling – trek hiervoor de
  koppelingsgreep (afb. 12/pos.
  ) in de richting
  van de pijl naar boven. Het koppelmechanisme
  heeft een open stand, d.w.z. zolang de AKS
  2004/AKS 3004 niet op de kogel is geplaatst,
  blijft de koppelingsgreep geopend. Plaats de geopende koppeling op de trekhaakkogel van het
  trekkende voertuig. De koppelingsgreep moet nu
  automatisch en hoorbaar in de uitgangspositie
  vastklikken.

  j

  j

  Druk bovendien de handgreep (afb. 13/pos.
  )
  handmatig naar beneden.
  Het sluiten en beveiligen gebeurt automatisch.
  De koppelingskogel is juist aangekoppeld als de groene rand van de
  veiligheidsaanduiding (afb. 13/pos.
  ) zichtbaar is.

  l

  Stabilisatiesysteem
  Bild./Fig. 12

  De AKS 2004/AKS 3004 is aangekoppeld op de
  koppeling.
  Druk de stabilisatiegreep (afb. 13/pos.
  ) naar
  beneden tot voorbij het rasterpunt en totdat de
  aanslag is bereikt.

  k

  Afkoppelen

  Bild./Fig. 13

  Het afkoppelen van de aanhanger van het trekkende voertuig gebeurt in omgekeerde volgorde:
  trek de stabilisatiehendel naar boven, tot aan de
  aanslag (bovenste eindpunt van de stabilisatiehendel). Open de koppelingsgreep, en til de AKS
  2004/ AKS 3004 van de kogel van het trekkende
  voertuig af.
  Bij hogere steunlasten kan het aan- en afkoppelen vergemakkelijkt worden door gebruikte
  maken van het steunwiel.

  03-3 • Page 21

  De frictievoeringen (afb. 14/pos.
  , , ) worden tegen de koppelingskogel aangedrukt en zorgen voor
  het onderdrukken van slingerbewegingen.
  Daarom zijn frictievoeringen onderhevig aan slijtage. De frictievoeringen
  beschikken over een slijtagereserve
  en hebben daarom een hoge levensduur.

  jkl

  Bild./Fig. 14

  Onderhoud en reiniging

  Bild./Fig. 15

  Frictievoeringen vervangen
  (frictievoeringen aan de zijkant)

  m

  • De pijl op de drukschijf (afb. 15/pos.
  )
  raakt of overschrijdt de vervangindicatie op
  de behuizing (afb. 15/pos.
  ).
  • Koppel de AKS 2004/AKS 3004 af.
  • Verwijder de beschermkappen (afb. 16/pos.
  ) met behulp van een schroevendraaier.
  • Duw de afgesleten frictievoeringen (afb. 16/
  pos.
  ) naar binnen en verwijder ze (gebruik
  hiervoor een doorslag en een hamer)
  • Plaats nieuwe frictievoeringen van onderen met de bouten in de lagerbus (afb. 16/
  pos ) en duw ze tot aan de aanslag naar
  binnen (de bout klikt vast, er is daarbij geen
  gereedschap nodig). Eventueel aanwezige
  pasringen(afb.16/pos.
  ) weer monteren.

  l

  j

  k

  l

  m

  Slijtagecontrole van de glijlagerbussen
  Bild./Fig. 16

  Bild./Fig. 17

  • De glijlagerbussen van de AKS 2004/AKS
  3004 worden bij langdurig gebruik (meerdere jaren) en na een groot aantal kilometers
  blootgesteld aan een zekere mechanische
  slijtage. Om de gebruiker een regelmatige
  controlemogelijkheid te geven, is in de handgreep een slijtage-indicatie geïntegreerd (afb.
  17/pos ).
  • Koppel de AKS 2004/AKS 3004 aan op het
  trekkende voertuig (maar activeer het stabilisatiesysteem niet).
  • Als op de koppelingsgreep een groene indicatie te zien is (afb. 18/pos. ), dan is de
  AKS 2004/AKS 3004 nog ongebruikt resp.
  dan bevindt zich de slijtage van de kogel en
  de AKS 2004/AKS 3004 binnen aanvaardbare
  grenzen.
  • Als alleen nog een rode indicatie te zien is
  (afb. 19/pos. ), dan kan dat de volgende
  oorzaken hebben:

  j

  k

  l

  03-4 • Page 22

  Bild./Fig. 18

  - Er is geen sprake van slijtage aan de AKS
  2004/AKS 3004, maar de koppelingskogel
  bevindt zich tegen de onderste slijtagegrens
  (doorsnee 49 of kleiner).
  - De AKS 2004/AKS 3004 en de koppelings
  kogel vertonen slijtage.
  - Koppelingskogel in nieuwe staat
  (doorsnee 50), – er is sprake van een
  verhoogde slijtage aan de glijlagerbussen
  van de AKS 2004/AKS 3004 (afb. 14/ pos.

  und
  ).
  • Bepaal de doorsnee van de koppelingskogel,
  om te kunnen vaststellen of er sprake is van
  slijtage aan de glijlagerbussen van de AKS
  2004/AKS 3004 (de doorsnede van de kogel
  mag niet kleiner zijn dan 49 mm).

  k

  l

  Alle onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door erkende
  AL-KO garagebedrijven (servicestations)!

  Bild./Fig. 19

  Glijlagerbussen vervangen


  Bild./Fig. 20  Vervang altijd beide glijlagerbussen tegelijk!
  De AKS 2004/AKS 3004 is afgekoppeld.
  Verwijder de frictievoeringen aan de zijkant.
  Trek het rubberen stootkussen (afb. 20/pos.
  ) naar boven los.
  Druk de veiligheidsindicator (afb. 20/pos.
  ) naar buiten en zet ze vast, bijv. met een
  inbussleutel SW 14 (afb. 20/pos.
  ).
  Verwijder de cilinderschroeven (afb. 20/pos.
  ).
  Druk de glijlagerbus (afb. 20/pos.
  ) naar
  binnen en trek hem er aan de onderkant uit.
  Open de kogelkoppeling door de koppelingsgreep (afb. 20/pos.
  ) naar boven te trekken
  (stand open).
  Verwijder de verzonken schroef (afb. 20/pos.
  ).
  Druk de glijlagerbus (afb. 20/pos.
  ) met de
  schroevendraaier naar binnen uit de kogelkom.

  j
  p

  k

  l

  m

  q

  n

  o

  Voor het losschroeven van de schroeven op pos.
  en
  moet een Torxsleutel worden gebruikt (T25/T30).

  l

  n

  Montage van de glijlagerbussen vindt plaats in
  omgekeerde volgorde.
  • Draai de schroeven (afb. 20/pos.
  en
  )
  aan met 5 Nm.

  l

  n

  03-5 • Page 23

  Bild./Fig. 21

  • Bevestig het rubberen stootkussen (afb. 20/pos.
  ) eerst aan de onderkant, vervolgens aan de
  bovenkant over de inhangprofielen aan de behuizing.
  • Monteer de frictievoeringen aan de zijkant weer.

  j

  Belangrijke aanwijzingen m.b.t. onderhoud
  en reiniging
  Op de koppelingskogel van het trekkende voertuig mag zich geen vet of vuil bevinden. Voor het
  schoonmaken van de kogel kunt u gebruik maken
  van:
  - verdunmiddel
  - spiritus
  - remreiniger.
  Anders is het stabiliserend effect aanzienlijk minder.

  Bild./Fig. 22

  • Vervang met vet bevuilde frictievoeringen ONMIDDELLIJK – maak ze niet schoon! (alle 4 de
  frictievoeringen). Schoongemaakte frictievoeringen hebben een aanzienlijk gereduceerd dempend koppel.
  • Het oppervlak van de trekhaakkogel moet vrij zijn
  van groeven, roest en freessporen. Anders is de
  kogel gevoeliger voor slijtage!

  Bedekking trekhaakkogel
  • Elke oppervlaktelaag van de kogel (verzinkt, Dacromet, lak, KTL of enige andere coating) moet
  volledig worden verwijderd. Gebruik hiervoor
  schuurpapier korrel 100-120. Anders kunnen
  geluiden (geknars) hoorbaar zijn, kan slijtage
  optreden, kan de effectiviteit van het stabilisatiesysteem afnemen en kunnen de componenten
  van de AKS 2004/3004 beschadigd raken.
  • Bij gebruik in de winter moet de vergrendel-indicatie met antivriesspray worden ingespoten.
  Bild./Fig. 23

  Smering
  Mocht het na verloop van tijd nodig zijn om de
  bewegende delen (koppelingsmechanisme en
  drukbouten) te smeren, let dan beslist op het
  volgende (afb. 21):
  • Maak alle onderdelen grondig schoon.
  • De oppervlakken mogen slechts van een dun
  laagje olie of vet worden voorzien.
  • Aanbevolen soort vet: multi-purpose vet volgens
  DIN 51825.

  Bild./Fig. 25

  03-6

  Bij het smeren mag geen olie of vet op
  de remvlakken terechtkomen, noch op
  de oppervlakken die in contact staan
  met de kogel! • Page 24

  Geluiden tijdens het rijden

  De frictievoeringen van de AKS 2004/AKS
  3004 maken in de regel geen geluid! Tikkende,
  ratelende en knarsende geluiden kunnen de
  volgende oorzaken hebben:
  • Er bevindt zich vuil of een vreemd object tussen de frictievoering en de trekhaakkogel.
  • De trekstang/oplooppijp in de lagerbussen
  van de oploopinrichting loopt droog.
  • De trekhaakkogel van het trekkende voertuig
  is afneembaar en heeft te veel speling in het
  afsluitmechanisme.
  • De oppervlaktelaag van de trekhaakkogel
  (verzinkt, Dacromet, lak, KTL of enige andere
  coating) is niet geheel verwijderd.

  Storing verhelpen
  • Maak de trekhaakkogel en de frictievoeringen
  schoon door ze licht te schuren met schuurpapier (korrel 100-120).
  • Vet de lagerbus in via de smeernippels. Trek
  vervolgens de vouwbalg van de oploopinrichting naar voren en vet de vrijliggende
  trekstang over de gehele lengte in (afb. 25).
  • Aanbevolen soort vet: multi-purpose vet volgens DIN 51.825.
  • Ga naar een erkend garagebedrijf. Laat
  controleren of de oppervlakken die in contact
  staan met de kogel zijn beschadigd en of het
  vergrendelmechanisme naar behoren werkt.
  Laat zonodig de trekhaakkogel vervangen of
  – indien toegestaan – het vergrendelmechanisme bijvetten (zie ook de gebruiksaanwijzing
  van de afneembare trekhaakkogel).

  3.3 Handrem
  1

  De onderdelen van de reminrichting, met name
  oploopinrichting, wielremmen en dissels zijn gekeurd volgens de desbetreffende EG-richtlijnen en
  mogen uitsluitend worden gebruikt in de toegelaten
  combinatie.
  Wanneer u wijzigen aan de reminrichtingcomponenten aanbrengt, vervalt deze goedkeuring. Wijzigingen zijn alleen toegestaan met goedkeuring
  van de fabrikant.

  03-7 • Page 25

  Combinatie parkeren of wegzetten
  Bij het parkeren of wegzetten van de combinatie
  moet de handrem van de caravan worden aangetrokken.

  Rem aantrekken
  • Trek de handremhefboom aan de greep

  j

  omhoog tot aan de aanslag. Door de gasdrukveer wordt de handremhefboom in de eindstand
  gedrukt.

  Rem los zetten
  • Handremhefboom in de uitgangsstand terugduwen.

  3.4 Oploopinrichting en wielremmen
  Oploopinrichting
  Wij adviseren u vóór het begin van
  iedere rit de oploopinrichting te controleren op correct functioneren.
  a) Handrem
  • Trek de handremhendel aan en controleer of
  hij soepel beweegt
  • Controleer de toestand van de gasveer
  • Controleer de toestand van de veeraccumulator
  b) Steunwiel en vastzetknevel
  • Controleer het wiel op beschadigingen
  • Maak de vastzetknevel los en controleer de
  schroefdraad
  • Schuif het steunwiel naar boven en naar onderen
  • Draai de vastzetknevel vast
  • Draai het wiel in en uit met behulp van de
  draaikruk
  c) Behuizing oplooppijp
  • Trek de oplooppijp uit tot aan de aanslag
  • Duw de oplooppijp naar boven en naar onderen. - maximale speling: +/- 0,3 mm (alleen bij
  Euro-AE)

  03-8 • Page 26

  d) Bevestigingsschroeven van oploopinrichting en koppeling
  • Controleer of alle bevestigingsschroeven van
  de oploopinrichting en van de koppeling stevig vast zitten
  e) Breekkabel
  • Controleer de ring van de breekkabel bij de
  handremhendel
  • Controleer de toestand van de kabelgeleider
  • Controleer de toestand van de karabijnhaak
  • Controleer de toestand van de kabel

  Remmen
  De voeringen van de wielremmen zijn slijtageonderdelen; daarom moet de toestand minstens
  om de 10.000 km of uiterlijk eens per jaar worden gecontroleerd. Bij een oploopweg van de
  trekstang van meer dan 60% moet deze eerder
  worden bijgesteld. Oorzaak: sterke belasting
  door volledige benutting van de technisch toelaatbare totaalmassa en/of frequente bergritten.
  • Zorg voor voldoende afkoeling van
  de remmen bij afdalingen op bergpassen.
  • Rijd in een lage versnelling en in
  een rustig tempo bergafwaarts.
  • Zorg er voor dat u het
  rempedaal(geheel) loslaat, om te
  voorkomen dat de caravan voortdurend oploopt en de caravan met
  slepende remmen afdaalt.
  • Maak beslist gebruik van parkeerplaatsen en -inhammen om de
  remmen te laten afkoelen.
  Neem in dit verband a.u.b. beslist ook
  goede nota van de afzonderlijk bijgevoegde gebruiksaanwijzing van de
  fabrikant van de as en de rem.

  Aanbevolen onderhoudsintervallen
  Laat werkzaamheden aan de reminrichting van uw caravan uitsluitend
  door een erkende vakgarage uitvoeren. In de bij het voertuig behorende
  documentatie vindt u onder andere
  een overzicht van de servicepunten
  van de fabrikant van de as en de rem.

  03-9 • Page 27

  Eerste controle van de remmen na 7001200 km of uiterlijk na 6 maanden!
  • Controleer de instelling van de reminrichting.
  • Stel de reminrichting zonodig bij.
  • Controleer de axiale speling van de naafbehuizing bij standaardassen.

  Onderhoud na 10.000 - 15.000 km of elke
  12 maanden
  • Stel de reminrichting bij ter hoogte van de
  wielremmen.
  • Controleer de slijtage van de remvoering via
  de controleopening in de remankerplaat.

  Onderhoud na 30.000 km of elke 24 maanden
  • Uitvoerige controle van de reminrichting volgens het onderhoudsplan van de fabrikant.

  3.5 Uitdraaisteunen
  De uitdraaisteunen bevinden zich aan de voor- en
  achterzijde onder de caravan.

  Uitdraaisteunen uitdraaien
  • Parkeer het voertuig het liefst waterpas.
  • Leg bij een zachte ondergrond onderleggers
  onder de uitdraaisteunen om te voorkomen dat
  de caravan wegzakt.
  • Draai de uitdraaisteunen uit.
  Uitdraaisteunen mogen alleen voor
  het stutten en niet voor het uitlijnen of
  opkrikken worden gebruikt.

  Uitdraaisteunen indraaien
  • Draai de uitdraaisteunen met de slinger tot in
  horizontale positie (waterpas) in.
  De kruk voor de draaisteunen zit vastgeklikt vóór
  in de flessenkast.

  03-10 • Page 28

  3.6 Toelating op de weg

  In Nederland wordt dit uitgevoerd door de rijksdienst voor het wegverkeer(R.D.W.)
  Indien een caravan is toegelaten is het mogelijk (door tussenkomst importeur en dealer) bij
  aanschaf van een nieuwe caravan, de volgende
  documenten te verkrijgen.
  Kentekenbewijs deel 1A : voertuigbewijs
  Kentekenbewijs deel 1B : te naamstellingsbewijs
  Kentekenbewijs deel 2 : overschrijvingsbewijs
  Voor de juiste procedure in deze, verwijzen wij u
  naar uw dealer.

  3.7 Keuring

  In Nederland is niet voorzien in een wettelijk
  kader m.b.t. periodieke keuring van caravans.
  Wij adviseren u echter nadrukkelijk toe te zien op
  de staat van onderhoud van uw caravan, door
  jaarlijks- en/of tweejaarlijks onderhoud te laten
  uitvoeren door uw Fendt-dealer.

  Voertuigidentificatienummer (VIN)
  Het 17-cijferige voertuigidentificatienummer
  vindt u:
  1.) ingestanst op de dwarsbalk van het chassis
  in de rijrichting rechts voor de banden
  2.) op het door de fabriek aangebrachte typeplaatje in de gasfleskast.
  Zorg er a.u.b. voor dat u het voertuigidentificatienummer (VIN) steeds bij de hand hebt bij elk
  verzoek om informatie of bij een bezoek aan uw
  Fendt caravandealer.

  Typeplaatje van de fabriek

  03-11 • Page 29

  3.8 Geschiktheid voor snelheden tot 100 km/u
  1. Uw Fendt-caravan is technisch berekend
  op een maximale snelheid van 100 km/h.
  Deze snelheid mag in geen geval worden
  overschreden!
  2. Neem de ter plaatse geldende voorschriften
  m.b.t. de maximumsnelheid van
  caravancombinaties in acht!
  3. Let beslist op de volgende punten, want u
  bent verantwoordelijk voor de naleving ervan.
  a) De caravan moet zijn voorzien van
  hydraulische trillingsdempers
  (schokdempers), hetgeen bij uw nieuwe
  Fendt-caravan uiteraard het geval is.
  b) De banden van de caravan moeten jonger
  zijn dan zes jaar.
  c) De caravan moet zijn voorzien van een
  stabilisatiesysteem conform ISO 11555-1
  (standaard in Fendt caravans sinds 1997).

  4. Trekkend voertuig en caravan zijn vrij
  uitwisselbaar
  Verschillende caravans kunnen met
  verschillende trekkende voertuigen worden
  gecombineerd.
  5. Juiste kogeldruk – meer veiligheid
  Zie de aanbevelingen m.b.t. de kogeldruk op
  blz. 02-6

  03-12 • Page 30

  3.9 Definitie van de massa
  Definitie van de massa (gewichten)
  voor caravans
  Voor het berekenen van de massa (gewichten)
  en de daaruit resulterende bijlading van caravans
  geldt sedert 2001 op Europees niveau de EU-richtlijn 92/27/EG. De hierin opgenomen voorschriften
  zijn voor het merendeel conform de norm DIN EN
  1645-2. In het volgende gedeelte worden de gehanteerde begrippen en berekeningsgrondslagen
  verduidelijkt.
  1. Technisch toelaatbare totaalmassa (t.t.t.)
  De specificatie van de technisch toelaatbare
  totaalmassa geschiedt op basis van de fabrikantgegevens. Deze massa werd via uitvoerige
  berekeningen en tests bepaald en mag om veiligheidstechnische redenen in geen geval worden
  overschreden.
  2. Rijklaar gewicht
  Het rijklaar gewicht komt overeen met de massa
  van het lege voertuig, inclusief alle fabrieksmatig
  ingebouwde standaardvoorzieningen te vermeerderen met de basisuitrusting als gas, water en
  kabelhaspel.
  3. Basisuitrusting
  De basisuitrusting omvat alle uitrustingen en vloeistoffen, die voor een veilig en correct gebruik van
  de caravan noodzakelijk zijn. Daartoe behoren de
  massa’s van gas, water en elektrische voeding (zie
  voor de samenstelling punt 13.3).
  4. Nuttige lading
  De nuttige lading is het verschil tussen de technische toelaatbare totaalmassa en het gewicht in
  rijklare toestand. De resterende nuttige lading moet
  zo groot zijn dat deze is berekend op een mogelijke
  extra uitrusting en op de persoonlijke uitrusting.
  5. Extra uitrusting
  Het extra uitrustingspakket omvat alle aanvullend
  op de standaarduitrusting door het Fendt-Caravanwerk of de dealer ingebouwde uitrustingen of
  speciale wensen.
  Het rijklaar gewicht heeft betrekking op de caravan
  met standaard uitrusting. Door de inbouw van accessoires neemt de massa evenredig toe.

  03-13 • Page 31

  Vóór het eerste gebruik raden wij u aan het voertuig te wegen op een geijkte weegbrug. Zo kunt
  u de hoogte van de maximale belading van een
  voertuig met een individuele uitrusting vaststellen.
  Wanneer u niet zeker weet of het
  voertuig te zwaar beladen is, kunt u
  dit het best controleren op een open-
  bare weegbrug.
  Overbelading kan leiden tot disfunctioneren of zelfs scheuren van de banden! Daardoor bestaat het gevaar dat
  u de macht over het voertuig verliest.
  U brengt in dat geval uzelf maar ook
  andere weggebruikers in gevaar.

  03-14 • Page 32

  4. Wielen, banden
  4.1 Banden

  Gebruik uitsluitend banden die in de toelatingspapieren zijn gespecificeerd. Voor het gebruik
  van andere bandenmaten is goedkeuring van de
  fabrikant vereist (ABE).
  • Controleer de banden regelmatig op gelijkmatige profielslijtage, profieldiepte en uiterlijke
  beschadigingen.
  • Gebruik altijd banden van hetzelfde soort en
  type (zomer- of winterbanden).
  • Rijd nieuwe banden de eerste 100 km voorzichtig in, zodat ze hun volledige gripvermogen kunnen ontwikkelen.
  Caravans met tandemas kunnen
  afhankelijk van het model een verhoogde bandenslijtage vertonen.

  4.2 Bandenspanning

  In de kentekenbewijzen deel I en II staat nog
  slechts één bandenmaat vermeld. Deze hoeft
  niet per se overeen te stemmen met de op het
  voertuig gemonteerde bandenmaat. Neem bij
  onduidelijkheden contact op met uw dealer.

  Voor controle van de bandenspanning
  geldt

  1

  2

  3

  • Om de vier weken, op zijn laatst om de drie
  maanden en voorafgaand aan ieder gebruik
  de bandenspanning controleren en corrigeren.
  • Indien het rijden met geringe bandenspanning
  niet te vermijden is (van de camping naar het
  dichtstbijzijnde tankstation) mag de maximum-snelheid ten hoogste 20 km/h bedragen.
  • Verhoog de bandenspanning van de achterwielen van de trekauto 0,2 bar.
  • De controle dient met koude banden te geschieden.
  • Bij controle of correctie van warme banden
  moet de druk 0,3 bar hoger zijn dan bij koude
  banden.

  Voor de bandenspanning geldt

  j
  k
  l

  - correcte bandenspanning
  - te lage bandenspanning
  - te hoge bandenspanning

  04-1 • Page 33

  Een te lage spanning leidt tot oververhitting van de band. Ernstige schade
  aan de band kan daarvan het gevolg
  zijn.
  De juiste bandenspanning vindt u in
  de tabel “Wielen/bandenspanning”
  in het hoofdstuk “Technische gegevens” of op de sticker in de gasfleskast.

  4.3 Profieldiepte, leeftijd van de banden
  Vernieuw uw banden uiterlijk wanneer de profieldiepte nog slechts 1,6 mm bedraagt.
  Banden verouderen, ook als ze weinig
  of niet gebruikt worden.

  Advies van de bandenfabrikanten
  • Na 6 jaar banden verwisselen, ongeacht de
  profieldiepte.

  • Vermijd het botsen tegen trottoirbanden of andere obstakels en het rijden door grote gaten
  in het wegdek.

  Ouderdom van de banden
  Banden kunnen beter niet ouder zijn dan zes
  jaar. Het materiaal wordt door lang stilstaan en
  veroudering broos. Het viercijferige DOT-nummer
  op de zijkant van de band (evt. aan de binnenkant checken) geeft de productiedatum aan. De
  eerste twee cijfers duiden de week, de laatste
  twee cijfers het productiejaar aan.
  Voorbeeld:
  DOT 0808 betekent week 08 in het productiejaar 2008.

  04-2 • Page 34

  4.4 Velgen

  Gebruik alleen velgen die op grond van de specificaties in de voertuigpapieren mogen worden
  gebruikt. Als u andere velgen wilt gebruiken,
  moet u de volgende punten in acht nemen.

  Voor gebruik van andere velgen geldt:
  - maat,
  - uitvoering,
  - inpersdiepte en
  - draagvermogen moeten op het toegestane totaalgewicht berekend zijn.
  - de conus van de bevestigingsschroef moet passen bij de velguitvoering.
  Afwijkingen zijn alleen met goedkeuring van de fabrikant toegestaan.

  Voor wielbouten geldt
  - Voor wielbouten geldt: controleer wielbouten
  voor het eerst na 50 km en daarna in het kader
  van de normale onderhoudsbeurten.

  Aandraaimomenten
  - voor staalvelgen:
  - voor aluminium velgen:

  105 Nm
  120 Nm

  NB: Let bij vervanging van velgen
  (staal -> aluminium / aluminium ->
  staal) beslist op de bijbehorende
  wielbouten!

  04-3 • Page 35

  4.5 Het verwisselen van een wiel
  Het verwisselen van een wiel voorbereiden

  1

  • Zorg in de eerste plaats voor uw eigen veiligheid!
  • Verwissel het wiel zo mogelijk bij een aangekoppeld trekkend voertuig.
  • Parkeer het voertuig op een zo vlak mogelijke
  en vaste ondergrond.
  • Bij bandenpech op de openbare weg: beveilig
  het weggedeelte met gevarendriehoek resp.
  knipperlicht.
  • Trekkend voertuig: handrem aantrekken, wielen
  recht naar voren zetten, in een versnelling schakelen of bij een automatische versnellingsbak in
  de P-stand schakelen.
  • Caravan: handrem aantrekken, neuswiel in rijdende stand laten staan, stabilisatie-inrichting
  deactiveren (let op: niet helemaal openen!).
  • Haal de onderlegkeggen
  uit de houders in
  de disselbak.

  j

  j

  • Plaats de onderlegkeggen
  vóór en achter het
  nog intacte wiel, om het voertuig te borgen.
  • Draai vóór het opkrikken de wielbouten één slag
  los, maar draai ze niet verder los.

  1

  1

  k

  • Het reservewiel (niet bijgeleverd)
  kan voorin
  de caravan in de disselbak worden ondergebracht (speciale houder vereist).

  2
  Als de caravan beschikt over lichtmetalen velgen, moet er bij het monteren
  van een reservewiel op stalen velg op
  worden gelet dat de bij de velg passende wielbouten worden gebruikt.

  04-4 • Page 36

  Waarschuwingen bij het verwisselen van
  een wiel
  Plaats een geschikte krik uitsluitend op
  de daarvoor bestemde chassisdelen!
  Bijvoorbeeld op de asbuis naar de tuimelarmgroep of op de langsligger ter
  hoogte van de asbevestiging.
  Wordt de krik op andere plaatsen bevestigd, dan kan dat tot beschadiging
  van het voertuig of zelfs tot ongevallen
  door vallen van het voertuig leiden!
  De krik dient alleen voor het verwisselen van de banden. Hij mag niet voor
  werkzaamheden onder het voertuig
  gebruikt worden!
  De uitdraaisteunen dienen niet als krikken!
  De krik is geen standaard accessoire en
  maakt derhalve geen deel uit van het
  standaardpakket.
  Na het verwisselen van het wiel moet
  na een afstand van 50 km worden
  gecontroleerd of de wielbouten stevig
  vastzitten en moeten deze zo nodig
  aangehaald worden.

  Het verwisselen van een wiel
  • Plaats een geschikte krik tegen het daarvoor

  bestemde deel van het frame.
  Bij zachte ondergrond een stabiele onderlegger
  onder de krik leggen, b.v. een plank.
  Voertuig opkrikken, tot het wiel 2 tot 3 cm boven
  de grond hangt.
  Wielbouten verder losdraaien en wiel afnemen.
  Plaats de krik opnieuw zodra deze bij het opkrikken scheef komt te staan.
  Wielbouten indraaien en kruiselings iets aanhalen.
  Reservewiel op de wielnaaf plaatsen en uitlijnen.
  Krik omlaag draaien en wegnemen.
  Wielbouten met wielsleutel gelijkmatig aanhalen.
  De instelwaarde van het aandraaimoment van
  de wielbouten bedraagt bij staalvelgen 105 Nm
  en bij aluminiumvelgen 120 Nm.

  04-5 • Page 37

  • Zet de handrem los en activeer de stabilisatieinrichting weer.
  U dient te allen tijde te beschikken
  over een gebruiksklaar reservewiel.
  Laat daarom een defect wiel onmiddellijk vervangen.

  04-6 • Page 38

  5. Opbouw buiten
  5.1 Beluchting en ontluchting
  M.b.t. de ventilatieroosters geldt:

  1

  Een goede luchttoevoer en ontluchting van de
  caravan is een voorwaarde voor een aangenaam
  wooncomfort. In uw caravan zijn luchtroosters in
  de vloer
  en ventilatieroosters in het dakluik
  geïntegreerd, die nooit mogen worden gesloten of afgedekt omdat ze anders niet effectief
  kunnen functioneren.

  k

  j

  Wij adviseren dakluiken te openen bij
  gebruik van de caravan als woonverblijf.

  2

  Door koken, natte kleding enz. ontstaat waterdamp. Ieder mens staat per
  uur ca. 35 g water aan zijn omgeving
  af. Daarom moeten, afhankelijk van
  de relatieve luchtvochtigheid, ook de
  ramen en dakluiken worden gebruikt
  voor ventilatie en de aanvoer van frisse
  lucht (zie ook ”Gebruik in de winter”).
  De veiligheidsventilatie-openingen mogen onder geen enkel beding worden
  afgesloten, ook niet gedeeltelijk.

  2

  05-1 • Page 39

  Koelkast

  2

  De koelkast wordt van buiten via roosters van verse
  lucht voorzien, om voldoende koelvermogen te
  realiseren. Het ventilatierooster
  bevindt zich
  onderop de buitenwand van het voertuig. Het
  ontluchtingsrooster bevindt zich boven het ventilatierooster
  .

  j

  1

  k

  Bij geblokkeerde ventilatie-openingen
  dreigt verstikkingsgevaar! Ventilatieopeningen mogen daarom niet worden
  afgesloten.
  Bij gebruik ‘s winters moeten speciale
  afdekplaten worden aangebracht. Deze
  afdekplaten zijn tegen betaling verkrijgbaar bij uw dealer.
  Lees de aanwijzingen op de afdekkingen. De afdekkingen mogen ‘s winters
  alleen bij elektrisch ingeschakelde
  koelkast gebruikt worden.

  Verwarming
  1

  De verwarming wordt van onderen via een ventilatieklep voorzien van verse lucht.
  De verbrandingsgassen worden via een schoorsteen naar buiten geleid. De schoorsteen bevindt
  zich op het dak van de caravan
  .

  j

  Bij een geblokkeerde schoorsteenopening dreigt verstikkingsgevaar!
  Beluchtings- en ontluchtingsopeningen mogen daarom niet geblokkeerd
  worden.
  Zorg bij gebruik ‘s winters beslist voor
  een onbelemmerde schoorsteentrek!

  05-2 • Page 40

  5.2 Toegangsdeur
  Toegangsdeur buiten
  Openen
  • Slot met sleutel ontgrendelen.
  • Aan deurgreep trekken.
  • Deur openen.
  Sluiten
  • Deur sluiten.
  • Sleutel omdraaien, tot de schoot hoorbaar vergrendelt.

  • Sleutel in verticale positie terugdraaien en uit
  het slot trekken.
  De toegangsdeur is uw vluchtweg
  naar buiten. Daarom de deur nooit
  barricaderen.
  Rijd uitsluitend terwijl de toegangsdeur gesloten is.
  De toegangsdeur is aan de binnenkant
  voorzien van opbergvakken. Deze
  opbergvakken mogen nooit worden
  gebruikt om de deur dicht te trekken.
  Bij sommige caravanuitvoeringen
  bestaat het risico dat de toegangsdeur bij het openen in botsing komt
  met een openstaand zijraam. Bij
  rukwinden mag het bovenste deel
  van de toegangsdeur niet afzonderlijk
  worden geopend omdat het tegen de
  zijkant van de caravan of het zijraam
  zou kunnen slaan en dit/deze zou
  kunnen beschadigen. Voor dergelijke schade kan de fabrikant van
  uw Fendt caravan niet aansprakelijk
  worden gesteld.
  De toegangsdeur is in de buurt van
  de sluiting met een zekere sluitkracht
  geconstrueerd, die ervoor zorgt dat
  het bovenste en het onderste deel
  van de deur goed aansluiten bij het
  deurkozijn.

  05-3 • Page 41

  Daardoor kunnen bij het afsluiten van
  de deur en bij het van buitenaf openen van de deur door het aantrekken
  van de deurkruk in uitzonderlijke
  gevallen lichte spanningen optreden.
  Door ter hoogte van het slot licht
  tegen het deurblad te duwen wordt
  deze voorspanning opgeheven en
  kan de deurkruk gemakkelijk worden
  bediend. Ga a.u.b. niet hard trekken
  aan de deurkruk en kantel deze niet,
  omdat dit een negatief effect heeft op
  de glij-eigenschappen van de sluitlipjes en op het soepel functioneren
  van het slot.

  Toegangsdeur binnen
  B

  A

  Openen
  • Grijp in de greepuitsparing A , trek aan de
  ontgrendelhefboom, open de deur en laat de
  hendel los.

  Sluiten
  • Gebruik uitsluitend de aanwezige handgreep
  C voor het van binnenuit sluiten van de deur.
  • Trek de deur dicht.
  • Druk op de grendelknop B

  C

  05-4 • Page 42

  5.3 Serviceluik
  (afhankelijk van het model /speciaal
  accessoire)

  2

  Openen

  j

  • Open het slot
  met de sleutel.
  • Druk op de vergrendelknop
  , en duw tegelijkertijd licht tegen de klep.
  • Open de klep naar beneden.

  k

  Sluiten
  • Sluit de klep naar boven.
  • Druk de klep links en rechts aan, zodat alle
  sluitingen ook daadwerkelijk vastklikken.
  • Sluit het slot
  met de sleutel af.

  1

  j

  Het serviceluik is pas stevig gesloten
  als alle sluitingen tijdens het sluiten
  vastklikken. Als de klep niet correct
  gesloten is, dan kan dit – vooral bij
  langdurige stilstand zonder gebruik
  van de caravan – leiden tot permanente vervorming van het serviceluik.
  Behandel de afdichtingen van de serviceklep regelmatig met siliconenspray
  om ervoor te zorgen dat de serviceklep
  goed en soepel afsluit..

  5.4 Toiletklep
  Openen

  j

  2

  • Open het slot
  met de sleutel.
  • Druk op de knop
  en draai de klep naar de
  zijkant open.

  k

  Sluiten

  1

  • Sluit de toiletklep aan de zijkant totdat deze
  vastklikt.
  • Sluit het slot
  af met de sleutel.

  j

  05-5 • Page 43

  5.5 Klep van de gasfleskast
  Openen

  j

  • Open het slot
  met de sleutel.
  • Draai ter ontgrendeling de naar buiten gekomen knop tegen de wijzers van de klok in en
  open het deksel van de gasfleskast.

  1

  Sluiten
  • Sluit het deksel van de gasfleskast.
  • Druk het deksel bij de handgreep licht naar
  onderen, zodat dit rondom tegen de rubberen
  afsluitring aanligt.
  • Vergrendel het deksel door met de wijzers van
  de klok mee aan de knop te draaien.
  • Sluit het slot
  af met de sleutel.
  • Druk de knop in totdat hij is vastgeklikt en
  vastgezet.

  j

  4

  Bij het openen en sluiten van het deksel van de gasfleskast bestaat gevaar
  voor beknelling door de scharnierin.
  richting

  k

  NB: als het raam aan de voorzijde
  open staat, let er dan op dat het deksel van de gasfleskast niet of slechts
  met de grootste voorzichtigheid wordt
  geopend. Vanaf een bepaalde openingshoek van het raam kan dit in
  botsing komen met het naar boven
  openslaande deksel van de gasfleskast.

  2

  3
  4

  05-6

  Voorzie de draaiplaat en het stangenmechanisme van het slot
  zonodig
  met vet of olie. Spuit regelmatig siliconenspray op de pakkingen
  van het
  serviceluik.

  l
  m • Page 44

  5.6 Dak en dakreling


  (afhankelijk van het model /speciaal accessoire)
  Als uw caravan is voorzien van een
  dakreling – ongeacht of deze als speciale optie in de fabriek of naderhand
  door uw dealer is aangebracht – dan
  dient u beslist rekening te houden met
  het volgende:
  • Op het dak van de caravan mag
  niet worden gelopen. Voor daardoor
  ontstane beschadigingen kan Fendt
  niet aansprakelijk worden gesteld.
  • Bij vochtigheid en natheid bestaat
  een verhoogd risico op uitglijden en
  ongelukken.
  Een uitzondering vormen de modellen Bianco 390 FH Sportivo en
  450 SQB Sportivo (vanaf jaargang
  2009/2010).
  Mocht u in het bezit zijn van een
  Bianco 390 FH of 450 SQB Sportivo, neem dan beslist goede nota
  van de aanwijzingen in hoofdstuk
  5.10 op pagina 05-10 van deze
  handleiding.
  De dakreling dient louter ter verfraaiing van het uiterlijk van de
  caravan en is niet geschikt om als
  bagagerek te worden gebruikt.

  5.7 Voortentlijst
  Voor het eenvoudiger bevestigen van het tentdoek is de voortentlijst bij de achterlichten en aan
  de voorkant ter hoogte van de sierlijst omgebogen.

  05-7 • Page 45

  5.8 Fietsendrager


  voor montage op de dissel (speciaal accessoire)
  Het rijgedrag van de voertuigcombinatie verandert aanzienlijk met een beladen fietsendrager.
  Pas de rijsnelheid aan deze omstandigheden
  aan:
  • Let erop dat de toelaatbare steunlast bij een
  beladen fietsendrager volledig benut en overeenkomstig gecorrigeerd wordt.
  • Ook bij optimale belading daalt de kritische
  snelheid dramatisch.
  • De bestuurder van het voertuig is verantwoordelijk voor een veilige bevestiging van de
  fietsen. Ook in onbeladen toestand moet het
  laadsysteem met de aanwezige clips worden
  beveiligd.
  • Let erop dat de remlichten en achterverlichting van het voertuig noch geheel noch gedeeltelijk door de lading aan het zicht worden
  onttrokken.
  Door de aanbouw van deze fietsdrager wordt de inslaghoek tussen de
  caravan en het trekkende voertuig
  aanmerkelijk kleiner!
  De montage van een fietsdrager aan
  de achterkant van een caravan raden wij beslist af. Veel rijtests hebben
  aangetoond dat het naloop-/rijgedrag
  van de caravan door het gewicht van
  fietsen aan de achterzijde negatief
  wordt beïnvloed. Om deze reden bevinden zich in de modellen die vanaf
  2001/2002 zijn gemaakt geen bevestigingspunten meer aan de achterkant
  van de caravan. Als het beslist nodig
  is om fietsen mee te nemen, dan kunt
  u ze – uit het oogpunt van goed en
  veilig rijgedrag – het best vervoeren op
  het dak van het trekkende voertuig, op
  een daarvoor geschikt en toegestaan
  draagsysteem.

  05-8 • Page 46

  5.9 Achterafmontage van

  zonneluifels

  Let er bij het kiezen van zonneluifels a.u.b. op
  dat de vrije ruimte tussen de voortentlamp en
  de rondomlopende aluminium profiellijst van de
  voortent beperkt is. Bij onvoldoende ruimte kan
  een zonneluifel uitsluitend op het dak worden
  bevestigd.
  Geeft u de voorkeur aan de bevestiging van een
  zonneluifel op het dak van de caravan, dan moet
  u er rekening mee houden dat dit niet of slechts
  in beperkte mate mogelijk is in combinatie met
  een dakreling.
  Neem in geval van twijfel a.u.b. contact op met
  uw Fendt caravandealer.
  Voor het overige adviseren wij om de montage
  door een erkend garagebedrijf te laten uitvoeren,
  al was het alleen maar in verband met de aansprakelijkheid.
  De maximaal toegestane breedte en hoogte mag
  door de aanbouw van een zonneluifel niet worden overschreden.

  Door de aanbouw van een zonneluifel kan het naloop-/rijgedrag van de
  caravan negatief worden beïnvloed.

  05-9 • Page 47

  5.10 Achterladder, dak en dakreling


  (alleen model Bianco 390 FH Sportivo en Bianco 450 SQB Sportivo vanaf 2009/2010)

  Achterladder
  Naar beneden klappen
  • Maak de gordelsluiting los en draai het neerklapbare deel van de achterladder naar
  beneden.

  Naar boven klappen
  • Kantel het neerklapbare deel van de achter-
  ladder naar boven en houdt hem vast.
  • Bind de gordelsluiting op de daarvoor
  be stemde plek om beide ladderbomen heen
  en trek haar vast aan.
  Wees voorzichtig: gevaar voor beknelling bij de scharnieren.
  Vergewis u er vóór het begin van elke
  rit van dat de achterladder omhooggeklapt en goed geborgd is.

  Dak /dakreling /draagsysteem
  Beklim het dak uitsluitend via de ladder aan de achterzijde.
  Wees voorzichtig bij het betreden
  van de ladder. Er bestaat gevaar voor
  uitglijden bij een vochtige of beijzelde
  ladder.
  Voordat ladder en dak worden betreden moet de stabiliteit van de caravan
  zijn gewaarborgd door alle draaisteunen uit te schuiven.
  Wees voorzichtig bij het betreden van
  het dak. Er bestaat gevaar voor uitglijden bij een vochtig of beijzeld dak.
  De maximaal toelaatbare belasting
  van het draagsysteem bedraagt 75 kg.
  Let op een evenwichtige / centrische
  gewichtsverdeling.

  05-10 • Page 48

  Hoe groter de daklast, hoe onvoorspelbaarder het rij- en remgedrag.

  Voor de dwarstraverse van de dakreling zijn speciale draagsystemen (bijv. voor surfboard, dakboxen of lichte kano’s) als speciaal toebehoren
  verkrijgbaar. Uw Fendt-caravan-dealer adviseert
  u er graag over.

  Het betreden van het dak is alleen
  toegestaan in de met rubberen dragers gemarkeerde loopzone.
  De niet-gemarkeerde dakoppervlakken van het voertuig zijn niet
  ontworpen voor puntbelastingen. Voor
  daardoor ontstane beschadigingen
  kan Fendt niet aansprakelijk worden
  gesteld.
  In principe is de eigenaar c.q. bestuurder van het voertuig verantwoordelijk
  voor de juiste borging van de bagage
  op het dak. Gebruik nooit rubberen
  riemen om bagage vast te zetten.
  Bij gebruik van verwarming en/of afzuigkap mogen de rookgas-/ ontluchtingskanalen nooit door bagage op het
  dak worden afgedekt of toegedekt.
  Het is denkbaar dat dakluiken etc.
  door de aanwezigheid van bagage
  op het dak slechts in beperkte mate
  of zelfs in het geheel niet geopend
  kunnen worden.
  Houd bij een beladen imperiaal rekening met aan de totale hoogte van het
  voertuig.
  Breng in het trekkende voertuig een
  aantekening met de totale hoogte
  goed zichtbaar aan. Dan hoeft u bij
  het naderen van bruggen en tunnels
  tijdens het rijden niet meer te gaan
  rekenen.

  05-11 • Page 49

  05-12 • Page 50

  6. Opbouw binnen
  6.1 Deuren en kleppen openen en sluiten
  Laden en meubeldeuren met
  pushlock
  (druk-arrêteerknop)

  Keukenlade
  Openen
  • Druk op de pushlock (drukknop-sluiting) totdat de knop naar buiten springt.
  • Trek aan de knop totdat de lade of de deur
  opengaat.

  Sluiten
  • Duw tegen de knop om de lade of het luik
  dicht te schuiven of te sluiten.
  • Druk op de pushlock (druk-arrêteerknop)
  totdat de knop vastklikt en de lade of de deur
  is vastgezet.
  Sluit vóór vertrek alle kleppen en
  deuren goed af. Zo wordt voorkomen
  dat de kleppen tijdens de rit onbedoeld open gaan en er voorwerpen naar
  buiten kunnen vallen.

  Keukenla met automatische
  sluiting
  (afhankelijk van het model)

  Houd a.u.b. absoluut rekening met de
  maximale belastbaarheid van 10 kg
  per keukenla.
  Voor schade ontstaan door overbelasting kan Fendt niet aansprakelijk
  worden gesteld.

  06-1 • Page 51

  6.2 Ovaal mediaplateau uitschuifbaar


  (afhankelijk van het model)

  Bij het mediaovaal gaat het om een draaibaar
  gemonteerde ruimtedeler, die zowel als bar alsook als TV-kast voor platte beeldschermen kan
  worden gebruikt.
  • Druk voor het uittrekken van de ruimtedeler
  op de druk-arrêteerknop
  .
  • Bij het draaien van de TV-kast moet de arrêteerknop
  uitgetrokken worden.
  • Voor het aanleggen van TV-kabels moet de
  legplank aan de onderkant worden opgetild;
  hiervoor moeten eerst twee schroeven
  worden verwijderd.
  • Plaats de TV-kabels in de kabelschacht
  .

  j

  k

  m
  l

  1

  2

  4

  06-2

  3

  4

  Tijdens het rijden moet de LCD-TFT
  TV veilig worden vastgezet. • Page 52

  6.3 Ombouwen van de zitgroep tot slaapplaats
  Bij de meeste caravans kunnen de zitgroepen
  desgewenst tot slaapplaats worden omgebouwd.
  Algemene handige aanwijzingen waar u bij het
  ombouwen rekening mee moet houden:
  • Verwijder zit- en rugkussens.
  • Maak de vergrendeling van het onderstel van
  de zuiltafel of van de tafelpoot los.
  • Laat het tafelonderstel zakken, d.w.z. leg de
  inhangtafel op de daarvoor bestemde lijsten
  van de zitbanken.
  • Verbreed zonodig de zitbanken.
  • Leg de kussens van zitting en rug neer volgens het voorbeeld van de afbeeldingen.
  Leg de kussens niet rechtstreeks op
  het tafelblad. Er bestaat gevaar voor
  krassen en vlekvorming door zweetvocht. Wij adviseren het gebruik van
  een absorberende onderlaag (bijv. een
  onderlaken van badstof of katoen).
  Bij enkele caravanmodellen wordt
  geen gebruik gemaakt van de rug- en
  zitkussens bij het ombouwen van de
  zithoek tot slaapplaats.
  Zorg er beslist voor dat alles in de
  juiste positie en stevig vastligt: het
  tafelblad, de zitkisten, de laden alsook
  de kussens, zodat er niets naar beneden kan vallen.

  06-3 • Page 53

  Ombouwen van de ronde
  zithoek tot slaapplaats (Saphir /
  Platin / Bianco / Tendenza)

  Ligstand

  rug

  zitting

  zitting

  Bij enkele caravanmodellen (bijv. extra brede modellen) zijn extra opvulkussens (*) los meegeleverd; deze zijn
  noodzakelijk voor het ombouwen van
  de zithoek tot slaapplaats.

  rug

  Ligstand
  zitting

  rug

  zitting

  zitting

  zitting

  zitting

  rug

  Ombouwen van de ronde
  zithoek tot slaapplaats
  (Topas / Diamant)
  Bij enkele caravanmodellen (bijv. extra
  brede modellen) zijn extra opvulkussens (* en ***) los meegeleverd; deze
  zijn noodzakelijk voor het ombouwen
  van de zithoek tot slaapplaats.

  Ombouwen van de zijbanken
  tot slaapplaats
  (450 QB / SQB)
  Het verbreden van de zitbank tot bed
  boorgat voor
  rubberbuffers

  rubberbuffers

  06-4

  • Druk op de knop om de rechterkant van de
  bank A naar beneden te klappen.
  • Kantel het neerklapbare verlengstuk van de
  bank B naar boven en klem hem onder het
  verlengstuk van de bank. Het verlengstuk van
  de bank ligt nu boven.
  • Bevestig het opvulelement C met rubberbuffers in de boorgaten in het verlengstuk
  van de bank „B“ en leg dit op de linker bank. • Page 54

  (450 QB / SQB)

  Zitstand

  In de zitstand zijn opvulkussens
  nr. 5 en nr. 6 opgeborgen
  Ligstand

  (390 FH / 450 SFH)

  Zitstand

  In de zitstand is opvulkussen nr. 5 opgeborgen
  Ligstand

  06-5 • Page 55

  Ombouwen van de kinderzitplaats tot slaapplaats
  (540 TK)
  Sitzstellung
  Zitstand

  Bettstellung
  Ligstand

  Ombouwen van de middelste
  ronde zitgroep tot slaapplaats
  (560 TFK / 560 TFKM)

  Zitstand
  Sitzstellung

  * Diese Polster werden
  * Deze kussens hoeven
  nicht benötigt!
  niet te worden gebruikt!

  In de zitstand zijn de opvulkussens **
  opgeborgen.

  Bettstellung
  Ligstand

  Ombouwen van de middelste
  zitgroep tot slaapplaats
  (410 QF/QK, 495 TFK/M,
  550 TFK/M, 650 TFKM)
  Sitzstellung
  Zitstand

  Ligstand
  Bettstellung

  06-6 • Page 56

  Uitbreiding bedoppervlak met
  uittrekbare lattenbodem

  (speciaal toebehoren / alleen bij basisindeling
  met eenpersoonsbedden)
  De twee losse matrassen kunnen
  m.b.v. een ritssluiting met elkaar worden verbonden.

  06-7 • Page 57

  6.4 Stapelbedden


  (modellabhängig)

  De maximale belasting van het bovenste stapelbed bedraagt 75 kg.
  Denk bij gebruik van het bovenste
  bed door kleine kinderen aan het risico van vallen. Laat kleine kinderen
  nooit zonder toezicht in de caravan
  achter.
  Het gebruik van het bovenste bed
  door kinderen jonger dan 6 jaar is
  niet toegestaan.
  Let op ons veiligheidssymbool!

  06-8 • Page 58

  Alleen bij model Saphir 550 TFK
  vanaf bouwjaar 2009/2010
  Het onderste stapelbed kan omhoog worden
  geklapt.
  Let op een veilige bevestiging links en rechts
  d.m.v. de Tenax-knoppen.
  Hierdoor kan deze ruimte in combinatie met de
  standaard sjorrails/-ogen en het grote zijluik ook
  worden gebruikt als garageruimte.

  Sjorogen verschuiven
  • Draai het sjoroog een halve slag tegen de klok
  in en schuif hem in de sjorrail op de gewenste
  plaats.
  • Draai aansluitend het sjoroog een halve slag
  met de klok mee. Het sjoroog zit nu weer vast
  in de sjorrail.
  Controleer vóór het begin van een
  rit altijd of de sjorogen nog stevig
  vastzitten.
  In principe is de eigenaar c.q. bestuurder van het voertuig verantwoordelijk voor de juiste borging van de
  bagage die in de garageruimte wordt
  meegevoerd. Gebruik zo mogelijk
  hiervoor goedgekeurde spanriemsystemen.
  Gebruik nooit rubberen riemen om
  bagage vast te zetten. Denk daarbij
  aan de buitengewoon hoge rijdynamische krachten die kunnen optreden in een gevaarlijke situatie of bij
  een noodstop.
  Raadpleeg in dit verband ook beslist
  de aanwijzingen m.b.t. juiste belading en verticale last in hoofdstuk
  2.3 van dit serviceboekje.
  NB: Hoe zwaarder de bagage die
  aan de achterkant wordt meegevoerd, hoe onvoorspelbaarder het rijen remgedrag.

  06-9 • Page 59

  6.5 Ramen
  Nuttige aanwijzingen over bediening
  en onderhoud m.b.t. het onderwerp
  ramen vindt u in de apart bijgeleverde
  handleiding van het apparaat van de
  producent

  Rolgordijnen
  Nuttige aanwijzingen over bediening
  en onderhoud m.b.t. het onderwerp
  rolgordijnen vindt u in de apart bijgeleverde handleiding van het apparaat
  van de producent

  06-10 • Page 60

  6.6 Dakluiken
  Nuttige aanwijzingen over bediening
  en onderhoud m.b.t. het onderwerp
  dakluik/ventilatie vindt u in de apart
  bijgeleverde handleiding van het apparaat van de producent

  06-11 • Page 61

  06-12 • Page 62

  7. Elektrische installaties
  7.1 Veiligheidsinstructies

  De elektrische installaties in Fendt-caravans voldoen aan de geldende voorschriften en normen.
  NB:
  • De veiligheids- resp. gevaarinstructies op elektrische componenten niet verwijderen.
  • Gebruik d e installatiecompartimenten om
  elektrische inbouwapparaten heen (bijv. zekeringinrichting, 230V-aansluitkast, etc.) niet als
  extra opbergruimte.
  • Werkzaamheden aan het elektrische systeem
  mogen uitsluitend door geautoriseerde installatiebedrijven worden uitgevoerd.
  • Indien uw caravan over een accuvoeding
  beschikt: (Optie / speciaal accessoire)
  Er mogen uitsluitend accu’s met in gel gebon
  den elektrolyten worden ingebouwd (gel-
  accu).
  • Alvorens de accu aan te sluiten of los te koppelen moeten alle 12V-apparaten worden uitgeschakeld.

  07-1 • Page 63

  7.2 Bedieningspanelen
  Diamant

  Weergave
  Op het hoofdbeeldscherm worden continu
  datum, tijd, binnen- en buitentemperatuur weergegeven. Als de temperatuursensor ontbreekt of
  defect is, of wanneer de temperatuur buiten het
  weergavebereik ligt, worden er in plaats van de
  temperatuur twee streepjes weergegeven.

  Bedieningselementen


  Drukknop voor het in- en uitschakelen
  van de display. Zodra deze knop langer
  dan twee seconden wordt ingedrukt,
  krijgt men toegang tot het programmeermenu. In het programmeermenu
  dient deze knop voor het bevestigen van
  opdrachten resp. keuzes.  Drukknop voor de indicatie van het
  waterpeil in de drinkwatertank. De indicatie blijft ca. 30 seconden op het beeldscherm staan. In het programmeermenu
  dient deze knop voor het annuleren van
  opdrachten resp. keuzes.  Verlichte drukknop voor het in- en
  uitschakelen van de verwarming. In het
  programmeermenu dient deze knop om
  vooruit te bladeren.  Verlichte drukknop voor het in- en
  uitschakelen van de boiler. In het programmeermenu dient deze knop om
  terug te bladeren..

  Programmering

  07-2

  Zodra deze knop langer dan twee seconden wordt ingedrukt, wordt het programmeermenu geactiveerd.
  Met de pijltjestoetsen kan door de functies gebladerd worden. Door nogmaals
  op de ENTER-toets te drukken wordt de
  functie geselecteerd en kan de te wijzigen waarde worden gekozen.
  Met behulp van de pijltjestoetsen kan
  de gekozen waarde worden verhoogd
  of verlaagd. Met de knop ‘verwijderen’ • Page 64

  wordt de actuele functie verlaten en
  worden de gegevens opgeslagen. Door
  opnieuw op de knop te drukken gaat
  men terug naar het hoofdbeeldscherm.

  In het menu zijn de volgende functies
  beschikbaar:
  Instelling van de tijd
  Instelling van de datum  Activering van de toetstoon  Activering van het alarm “watertank
  leeg”. Als de tankinhoud minder dan ¼
  bedraagt, klinkt er eenmaal gedurende 5
  seconden een onderbroken alarmsignaal
  en verschijnt op het beeldscherm gelijktijdig een venster met het pictogram van
  de watertank.
  Activering van de wekkerfunctie. De
  wekker rinkelt 30 seconden lang. Druk
  op een toets om het rinkelen te stoppen.
  De wektijd kan met de hierop volgende
  menuoptie worden ingesteld.

  07-3 • Page 65

  Bianco / Saphir / Platin / Topas /
  Tendenza

  1

  2

  3
  4

  5
  6
  1

  07-4

  j Contactdozen 230 V
  k Indicatie drinkwatertank
  l Indirecte verlichting 12V
  m Werkplekverlichting 12V of 230V
  n Vrij
  o Afzuigkap (accessoire) • Page 66

  7.3 Voeding
  De caravan kan op de volgende manieren op een
  externe elektrische voeding worden aangesloten:
  - 230V netaansluiting 50 Hz
  - via de accu van het trekkende voertuig met de
  13-polige stekker (beperkte functieomvang)
  - via een ingebouwde hulpaccu (optioneel). Alle
  12V-apparaten zoals verlichting, watervoorziening, etc. worden gevoed.

  3

  4

  Het zekeren van de 230V-installatie gebeurt
  d.m.v. een tweepolige 10 A-veiligheidsschakelaar, die zich in de kledingkast bevindt. (Met
  uitzondering van inbouwapparaten als Ultraheat,
  warmwaterverwarming enz. Hiervoor wordt een
  extra tweepolige 16A-beveiligingsautomaat geïnstalleerd).

  l

  De FI-veiligheidsschakelaar moet regelmatig
  worden gecontroleerd door de testknop te
  activeren.

  1

  Stroomvoorziening via het
  elektriciteitsnet
  De caravan moet worden aangesloten via de
  230 V-toevoerstekker CEE in de zijwand van het
  voertuig.

  5

  Aansluiten

  m

  • Schakel de veiligheidsschakelaar
  uit door
  de wipschakelaar
  naar beneden te drukken.
  • Pak de afdekklep
  van de buitencontactdoos van onderen vast en draai hem naar
  boven toe.
  • Wikkel het netsnoer compleet af, doe de CEEstekker
  erin en klik hem vast.
  • Schakel de veiligheidsschakelaar
  weer in.

  l
  j

  k

  1
  5

  2

  (Afbeelding kan afwijken van de feitelijk aanwezige uitvoering!)

  m

  Ontkoppelen

  m

  • Schakel de veiligheidsschakelaar
  uit door
  de wipschakelaar
  naar beneden te drukken.
  • Duw de hendel
  in de buitencontactdoos
  naar beneden.
  • Trek de CEE-stekker
  eruit.
  • Duw de afdekklep
  naar beneden totdat
  deze vastklikt.

  l
  n
  k
  j

  07-5 • Page 67

  Voor de netaansluiting geldt
  • De caravan mag slechts op het 230V-net worden
  aangesloten d.m.v. een kabel (3 x 2,5 mm2) van
  max. 25 m lengte met CEE-stekker en -koppeling.
  Bij gebruik van een kabelhaspel
  moet deze geheel worden afgerold
  omdat er anders verhitting door
  inductie en zelfs kabelbrand kan
  ontstaan.

  • Het 230V-net in de caravan mag maximaal met
  2300 Watt worden belast! Let er bij het aansluiten van extra apparaten (bijv. waterkoker) in
  combinatie met koelkast, boiler, etc. op dat dit
  maximale vermogen niet wordt overschreden.
  Neem a.u.b. goede nota van de apart
  bijgeleverde gebruiksaanwijzing van
  het apparaat van de producent

  Overspanningsbeveiliging

  (uitsluitend speciaal toebehoren resp.
  afhankelijk van het model)
  Neem a.u.b. goede nota van de apart
  bijgeleverde gebruiksaanwijzing van
  het apparaat van de producent

  07-6 • Page 68

  Toewijzing zekeringen van de
  elektriciteitsvoorziening
  De zekeringen zijn als volgt gerangschikt (van
  links naar rechts):
  1. stroomkring 1 / 5A
  2. stroomkring 2 / 10A
  3. stroomkring 3 / 10A
  4. stroomkring 4 / 15A
  5. stroomkring 5 / 15A

  Raadpleeg ook het apart bijgevoegde
  schakelschema voor de 12V-stroomvoorziening.

  07-7 • Page 69

  Zelfvoorzienende uitrusting /
  rallypakket

  (uitsluitend speciaal accessoire resp. afhankelijk van het model)
  Als de caravan fabrieksmatig is uitgerust met
  een zelfvoorzienende uitrusting c.q. rallypakket,
  moeten de volgende aanwijzingen in acht worden
  genomen:
  In het plastic mapje met de begeleidende voertuigdocumenten zijn tevens de volgende gebruiksaanwijzingen en aansluitschema’s bijgevoegd.
  - Gebruiksaanwijzing van het apparaat voor de
  multifunctionele elektriciteitsvoorziening / acculader
  - Gebruiksaanwijzing /gebruikersinformatie van
  de fabrikant voor de boordaccu
  - Gebruiksaanwijzing van het apparaat voor de
  gasboiler (standaard warmwaterverwarming
  vervalt)
  - Aansluitschema rallypakket
  Lees deze belangrijke informatie a.u.b. aandachtig
  door, opdat het rallypakket correct en volgens de
  voorschriften functioneert.
  Het rallypakket werkt alleen volgens
  de voorschriften als ook de bedrading
  en aansluitingen van het trekkend voertuig volgens DIN 72570 is uitgevoerd
  c.q. zijn aangesloten.
  Bij een fabrieksmatig ingebouwd rallypakket wordt
  in principe een gel-accu gebruikt. Deze accu
  bevindt zich doorgaans in een aparte kast, afhankelijk van het model in de bergruimte van ofwel
  zitgroep of bed. Deze gel-accu mag niet worden
  vervangen door een conventionele natte accu.
  M.b.v. de Board Control kunt u het oplaadniveau
  van zowel de boordaccu als de accu van het trekkend voertuig controleren.
  Stand 1 is voor het trekkende voertuig – stand 2
  voor de boordaccu. Op dit paneel vindt u ook de
  hoofdschakelaar voor het rallypakket.
  Vóór het loskoppelen van de accu
  moeten alle apparaten en lampen
  worden uitgeschakeld. Bij werkzaamheden aan de accu of bij een geopende accubak geldt een absoluut
  rookverbod.Neem in dit verband ook
  goede nota van de aanwijzingen op
  de sticker op de accubak.

  07-8 • Page 70

  bruin

  rood

  groen

  blauw
  wit
  grijs

  contourlicht

  alleen bij wasruimte rechtsachter

  achterlicht rechts

  bruin

  wit

  grijs/rood

  grijs

  grijs

  geel

  zwart

  blauw

  wit

  rood

  derde remlicht

  nummerplaatverlichting

  wit

  zwart

  achterlicht links

  contourlicht

  12V-voorziening binnenruimte

  kabel 8-aderig

  zijmarkeringslicht
  410 aan beide kanten zonder SM-lampen
  450-740 aan beide kanten 2 tot 3 SM-lampen

  verdeler achter

  zijmarkeringslicht

  navigatielicht

  verdeler vóór

  navigatielicht

  12/13-polige stekker

  kabel 12-aderig

  7.4 Schakelschema voertuigverlichting 12V 13-polig

  07-9 • Page 71

  9

  3

  8

  9

  7

  1

  10
  2

  Contactdoos
  Jäger 13-polig
  10

  2

  6

  4

  8

  4

  11

  5

  3

  5

  1
  13
  6
  13

  Jäger
  9

  2

  Contactdoos Feder 13-polig

  10

  7

  1

  10

  Feder

  3

  8

  9

  12

  2

  6
  4

  4

  8

  11

  5

  3

  5

  1
  13
  6
  13

  Jäger

  12

  Feder
  Contacten van de contactdozen conform DIN
  Nr.

  Kleur

  Stroomkring

  Contactnr. DIN

  Doorsnedemm2

  1

  geel

  Knipperlicht li.

  L

  1,5

  2

  blauw

  Mistachterlicht

  54g

  1,5

  3

  wit

  Massa v. 1-8

  31

  2,5

  4

  groen

  Knipperlicht re.

  R

  1,5

  5

  bruin

  Achterlicht re.

  58R

  1,5

  6

  rood

  Remlicht

  54

  1,5

  7

  zwart

  Achterlicht li.

  58L

  1,5

  8

  zwart

  Achteruitrijlam  1,5

  9

  bruin/blauw

  Continu plus  2,5

  10

  bruin/rood

  Laadstroomkabel  2,5

  11

  wit/rood

  Massa v. 10  2,5

  12  vrij

  13

  wit/zwart

  Massa v. 9  2,5

  Raadpleeg voor de 12V- / 230Vstroomvoorziening a.u.b. de apart
  bijgeleverde schakelschema’s.

  07-10 • Page 72

  7.5 Verlichting in de caravan
  Lichtschakelsysteem met
  afstandsbediening
  (afhankelijk van het model)

  Raadpleeg a.u.b. beslist ook de bijgeleverde handleiding van het apparaat.

  Toetsendisplay woongedeelte in de buurt
  van de toegangsdeur

   
  Schakelt alle aangesloten apparaten in/uit.

   
  Schakelt de voortentlamp in/uit.

   
   

   

  Schakelt de indirecte verlichting in/uit van de
  opbergruimten boven de zitgroep, alsmede de
  verlichting bij de toegangsdeur (afhankelijk van
  model/serie).
  Schakelt de leesspots in de zitgroep in/uit. Door
  langdurig op de toets te drukken wordt de aangesloten verlichting gedimd (afhankelijk van
  model/serie).

  07-11 • Page 73

  Toetsendisplay in de slaapruimte

   
  Schakelt alle aangesloten apparaten in/uit.

   
  Schakelt de indirecte verlichting in/uit van de
  opbergruimten boven de zitgroep, alsmede de
  verlichting bij de toegangsdeur (afhankelijk van
  model/serie).

   

  Schakelt de leesspots in de zitgroep in/uit. Door
  langdurig op de toets te drukken wordt de aangesloten verlichting gedimd (afhankelijk van
  model/serie).

   

  Beschrijving van functies op bedieninspaneel handzender

   
  Schakelt alle aangesloten apparaten in/uit.

  Schakelt de voortentlamp in/uit.

  Schakelt de indirecte verlichting in/uit van de
  opbergruimten boven de zitgroep, alsmede de
  verlichting bij de toegangsdeur (afhankelijk van
  model/serie).
  Schakelt de leesspots in de zitgroep in/uit. Door
  langdurig op de toets te drukken wordt de aangesloten verlichting gedimd (afhankelijk van
  model/serie).

  07-12 • Page 74

  Batterij handzender vervangen
  Als de in de handzender ingebouwde led bij
  het drukken op een knop nog maar heel zwak
  brandt of als er klaarblijkelijk sprake is van een
  verslechtering van het zendbereik, dan moet de
  in de handzender ingebouwde batterij worden
  vervangen. Na het losdraaien van de schroef aan
  de achterzijde van de handzender kunnen boven
  boven- en onderbehuizing van elkaar worden
  gescheiden.
  De lege batterij kan nu worden verwijderd en
  door een nieuwe worden vervangen.
  Let bij het plaatsen van de batterij beslist op
  de juiste polariteit!
  Let er bij het samenvoegen van boven- en
  onderbehuizing van de handzender op dat het
  printplaatje op de juiste plaats in de onderbehuizing zit en dat de bedieningselementen in de
  bovenbehuizing niet uit de geleidingen vallen.

  Instapverlichting

  (speciale accessoire / afhankelijk van het
  model)
  De led-lamp wordt samen met de voortentlamp
  in/-uitgeschakeld.

  1

  Neonbuis in de vitrinekast vervangen (afhankelijk van het model)
  Werkvolgorde

  2

  2

  j

  • Verwijder de drie afdekkapjes
  op de
  kranslijst bovenaan, draai de schroeven los en
  verwijder de kranslijst.
  • Verwijder zowel links als rechts aan de zijkanten de drie afdekkapjes
  , draai de
  schroeven los en trek de complete kast er
  naar voren schuin uit. De fluorescentielamp
  is nu zichtbaar en kan probleemloos worden
  vervangen

  k

  07-13 • Page 75

  Geïntegreerde lampenkap
  losmaken (afhankelijk van het model)

  t.b.v. het vervangen van een lamp
  • Schuif de verbindingsstukken
  rechts opzij.

  j links en

  1

  • Klap de lampenkap

  k omhoog.

  • Trek de lampenkap

  k naar achteren weg.

  2

  2

  Voortentlamp
  De voortentlamp wordt in- en uitgeschakeld
  m.b.v. de schakelaar bij de toegangsdeur.
  De voortentlamp moet tijdens deelname aan het verkeer zijn uitgeschakeld.

  07-14 • Page 76

  7.6 Elektrische vloerverwarming


  (speciaal accessoire, afhankelijk van het model)
  De verwarming bevindt zich in het middelste
  loopgedeelte van de vloer en heeft een breedte
  van 60 cm. De lengte is afhankelijk van het voertuig. De verwarming dient niet voor het verwarmen van de ruimte, maar beperkt het warmteverlies via de vloer.

  Aan- en uitschakelen van de 24V vloerverwarming
  Diamant
  De schakelaar is geïntegreerd in het bedieningspaneel in de keuken.
  Andere series (speciaal accessoire)
  externe wipschakelaar met symbool

  Technische gegevens
  Spanning 24V~uit eigen transformator 230V/24V.
  Het opgenomen vermogen bedraagt afhankelijk
  van de opbouwlengte ca. 56 W/mtr.
  Laat voorwerpen niet gedurende een
  langere periode op de ingeschakelde
  vloerverwarming staan om lokale warmteophopingen te voorkomen. Boor geen
  gaten in de vloer en draai geen schroeven in de vloer.
  Om constructieve redenen (de verwarmingsfolie wordt onder de PVC-vloerbedekking vastgeplakt) kunnen lichte contouren zichtbaar worden, die echter na
  het leggen van het tapijt (afhankelijk van
  model/serie) niet waarneembaar zijn.
  De vloerverwarming wordt ingeschakeld
  d.m.v. de met een symbool gemarkeerde controleschakelaar. De transformator voor de vloerverwarming bevindt
  zich afhankelijk van het model/voertuigtype ofwel voorin of achterin en mag bij
  het beladen niet worden afgedekt. NB:
  gevaar voor warmteophoping! In ingeschakelde toestand mag de vloerverwarming ter hoogte van de bergruimte in
  de dwarse zitbank niet worden afgedekt.
  NB: gevaar voor warmteophoping!
  Gevaar voor oververhitting bestaat ook
  buiten de opbergruimten door isolerende
  voorwerpen of door het gebruik van ongeschikte tapijten/vloerbedekking.

  07-15 • Page 77

  7.7 Magnetron


  (speciale accessoires, afhankelijk van model/serie)
  Neem beslist ook goede nota van de
  bij het apparaat geleverde gebruiksaanwijzing.

  7.8 Klimaatinstallatie  (speciale accessoires, afhankelijk van model/serie)
  Neem beslist ook goede nota van de
  bij het apparaat geleverde gebruiksaanwijzing
  (alleen bij montage op het dak van
  de caravan): Door de inbouw van een
  klimaatinstallatie op het dak kan het
  naloop- /rijgedrag van de caravan
  negatief worden beïnvloed.

  7.9 Radio-/CD-combinatie  (afhankelijk van model/serie)

  Neem a.u.b. goede nota van de bij
  het apparaat geleverde gebruiksaanwijzing.

  7.10 Antennekabel-voorbereiding
  (vanaf bouwjaar 2010 standaard bij alle series;
  daarvóór speciaal toebehoren / afhankelijk van het model)
  De antennekabel is gelegd van de daarvoor bestemde positie van de antennemast (meestal in
  de garderobekast) naar de TV-kast, resp. naar de
  voor de TV bestemde plek.

  07-16 • Page 78

  8. Water
  8.1 Watervoorziening

  Algemene aanwijzingen
  • Gebruik in de omgang met levensmiddelen
  altijd water van drinkwaterkwaliteit. Dit geldt
  ook voor de reiniging van de handen en van
  voorwerpen die met levensmiddelen in aanraking komen.
  • Om een perfecte waterkwaliteit te kunnen
  waarborgen, dient het water zo mogelijk
  rechtstreeks uit het openbare drinkwaternet te
  worden getapt.
  • Tuinslangen, gieters en vergelijkbare voor
  drinkwater ongeschikte materialen mogen in
  geen geval worden gebruikt voor het vullen
  van de mobiele installatie.
  • Als de caravan gedurende langere tijd niet
  wordt gebruikt moet de gehele waterinstallatie
  volledig worden geleegd
  • Het watersysteem moet vóór ingebruikneming
  en na lange periodes van stilstand grondig
  worden gespoeld. Als er verontreinigingen
  worden vastgesteld, dan moet het materiaal worden gedesinfecteerd met hiervoor
  goedgekeurde en geschikte middelen.

  Werking van de watervoorziening
  Keuken en toiletruimte worden via een dompelpomp van schoonwater voorzien. De dompelpomp werkt elektrisch:
  - Bij aansluiting van de caravan met de stekker
  op het trekkend voertuig via de 12V autoaccu.
  - Bij aansluiting van de caravan op het 230V net
  via de omvormer.

  Voor de dompelpomp geldt
  - De dompelpomp is alleen voor water geschikt.
  - De dompelpomp verdraagt kortstondig temperaturen tot 60°C.
  - Drooglopen vermijden.
  - De pomp tegen vastvriezen beschermen.
  - Heftige stoten, slagen of sterk vervuild water
  kunnen de pomp vernielen.

  08-1 • Page 79

  Afvalwatertank rolbaar

  j

  1

  De verrijdbare afvalwatertank
  kan bij een caravan die op een kampeerplaats staat onder de
  caravan worden geplaatst. Deze verzamelt het
  afvalwater. De opvangcapaciteit bedraagt 22 liter.
  De afvalwatertank kan op wielen en met een uitklapbare transportgreep getransporteerd worden,
  om de tank op een daarvoor bestemde plaats te
  ledigen.

  k

  Tijdens de reis kan de afvalwatertank
  ruimtesparend in de disselbak worden geplaatst.

  2

  08-2 • Page 80

  Drinkwatertank 25 of 45 l

  (speciale accessoires, afhankelijk van het
  model)

  1

  j

  heeft een volume van ca. 25 of ca.
  De tank
  45 liter. De daadwerkelijke tankinhoud kan echter
  afhankelijk van het model enigszins afwijken.
  Het (bij)vullen van de tank met vers water vindt
  plaats via de vulopening
  in de zijwand.

  k

  3
  4

  De vulopening van de verswatertank is gekenmerkt door een blauwe afsluitdop en een waterkraansymbool op de onderste rand van het
  frame. De afsluitdop wordt met de meegeleverde
  sleutel voor de sloten van zijluik en toegangsdeur geopend of afgesloten.
  Als het vullen van de tank doorgaat nadat de
  maximale capaciteit is bereikt, stroomt het overtollige water weg d.m.v. een overloop onder de
  bodem van het voertuig (alleen 45 liter tank).

  l

  2

  Door de overloopbuis
  eruit te draaien kan
  men het water uit de tank laten weglopen (alleen
  45 liter tank).
  Bij de 25 liter tank:
  • Verwijder de afsluitplug
  .
  • Draai het ringoog tegen de wijzers van de klok
  in 2-3 slagen los, hef vervolgens de spanning
  op door het ringoog in te drukken, verwijder
  aansluitend de sluiting naar boven toe.

  m

  8.2 Warmwatervoorziening met Truma-boiler
  Voor goed water uit de boiler geldt
  • Alleen drinkbaar water gebruiken.
  Alvorens de Truma-boiler in bedrijf te
  stellen, op het volgende letten!

  Boiler vullen
  • Warmwaterkraan op voormengkraan openen of
  eenhendelmengkraan op ‘warm’ zetten.
  • Armaturen zolang geopend houden tot de Truma-boiler door verdringing van de lucht gevuld
  is en er water uitstroomt.

  08-3 • Page 81

  2

  Boiler aanzetten gebruiken
  • Al naar gelang de stand van de mengkraan/
  kranen resp. de voormengkraan wordt het
  water gemengd en op de ingestelde temperatuur gebracht.

  3

  Boiler ledigen
  • Schakel de stroom voor het waterpomp-be-

  l

  4

  1
  Schema van de watervoorziening

  dieningspaneel
  uit door lang te drukken (5
  sec.) op de hoofdschakelaar.
  Alle waterkranen openen.
  Evt. voormengkranen op ‘warm’ zetten.
  Zet de aftapventielen
  open.
  4 stuks vlakbij de boiler, en tevens 2 stuks
  aan de tegenoverliggende kant (afhankelijk
  van model/basisindeling)
  Controleren of er water wegstroomt.
  Na het ledigen het afvoerventiel
  weer sluiten (evt. leiding doorblazen)

  m

  m

  Boiler aanzetten
  • Schakel de boiler in met de schakelaar (3). De
  watertemperatuur wordt d.m.v. een thermostaat op ca. 55ºC geregeld.
  • Het opgenomen vermogen bedraagt ca.
  300 W.

  Voor de boiler geldt
  • Schakel het apparaat uit als de caravan niet
  wordt gebruikt.
  • Bij vorstgevaar de boiler ledigen. Bevroren
  water kan de boiler doen barsten!
  • Bij aansluiting op een centrale watervoorziening of bij krachtiger pompen moet een
  reduceer-afsluiter geïnstalleerd worden. In
  de boiler mag slechts een druk heersen van
  maximaal 1,2 bar. Tevens moet een veiligheids-/aflaatventiel in de koudwatertoevoerworden geplaatst.
  leiding
  • Geadviseerd wordt, het water uit de boiler niet
  als drinkwater te gebruiken.

  j

  Sluit de boiler nooit zonder water aan
  op het stroomnet.

  NB:
  08-4

  Het blokaansluitschema geeft alleen de werking
  weer. Op grond van de verschillende plattegronden zijn individuele wijzigingen mogelijk. • Page 82

  Is uw caravan standaard uitgerust met een
  TRUMA-boiler (zie afbeelding links, afhankelijk
  van het model, speciaal toebehoren), raadpleeg
  dan de bij het apparaat meegeleverde gebruiksaanwijzing.

  Aftapventielen:
  3 stuks vlakbij de boiler, en tevens 2 stuks aan
  de tegenoverliggende kant (afhankelijk van model/basisindeling).

  8.3 Cassettetoilet


  (afhankelijk van model/serie)
  Neem beslist goede nota van de bij
  het apparaat geleverde gebruiksaanwijzing.

  08-5 • Page 83

  08-6 • Page 84

  9. Gas
  9.1 Algemene veiligheidsregels voor het gebruik .van
  vloeibaargasinstallaties
  De gaswerkdruk bedraagt 30 mbar.

  Inspectie van de gasinstallatie
  • Laat de vloeibaargasinstallatie vóór de eerste


  ingebruikneming door een deskundige controleren.
  Ook de gasdrukregelaar en afvoerleidingen
  moeten gecontroleerd worden.
  Wij adviseren de gasdrukregelaar uiterlijk na
  6 jaar te vervangen.
  De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het
  laten uitvoeren van de inspectie.

  Inbouwwerkzaamheden en wijzigingen
  • Inbouwplaats: keukenschuiflade.
  • Inbouwwerkzaamheden en wijzigingen aan
  de gasinstallatie mogen uitsluitend door een
  deskundige worden uitgevoerd.
  • Er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt
  van apparaten met een aansluitdruk van
  30 mbar.
  • Bij elk verandering van of aan de gasinstallatie
  moet de installatie opnieuw gekeurd worden
  door een erkend installateur en is een schriftelijk keuringsrapport vereist.

  Regelaar en ventielen
  • Gebruik uitsluitend speciale drukregelaars met
  1

  (Afbeelding kan afwijken van de feitelijk aanwezige uitvoering!)

  j

  veiligheidsventiel
  . Andere regelaars zijn
  niet toegestaan en zijn niet berekend op de
  hoge belasting.

  De schroefverbindingen van de
  gasdrukregelaar hebben een linkse
  schroefdraad.

  09-1 • Page 85

  • Drukregelaars moeten een vaste uitgangsdruk van 30 mbar hebben. Hiervoor gelden de
  normeisen van EN 12864, bijlage D. De doorstroomhoeveelheid van de regelaar moet
  1,2 kg/h bedragen.
  • Sluit de drukregelaar zorgvuldig handmatig op
  de fles aan. Daarbij geen sleutels, tangen of
  vergelijkbaar gereedschap gebruiken.

  Vóór de ingebruikneming
  • Ventilatieopeningen vrijhouden.
  • Verwijder zo nodig sneeuw uit (de buurt van)
  de schoorsteen en/of plaats een schoorsteenverlengstuk.
  • Aanzuigopeningen voor de verbrandingslucht
  onder de voertuigbodem van vuil en zo nodig
  sneeuwresten ontdoen. De verbrandingsgassen kunnen anders een ontoelaatbaar hoog
  CO-gehalte krijgen.
  • De veiligheidsontluchtingen mogen niet afgesloten worden.
  • Wij raden u aan een poeder-brandblusser
  met een capaciteit van minstens 1 kg bij de
  toegangsdeur en een branddeken naast het
  kooktoestel te plaatsen. Maak uzelf vertrouwd
  met de op het terrein genomen veiligheidsmaatregelen tegen brand (zie ook 2.1 Algemene informatie).

  Lees de gebruiksaanwijzing van de
  toestelfabrikanten aandachtig door.
  Gebruik nooit draagbare kook- of
  verwarmingsapparaten, met uitzondering van elektrische verwarmingsapparaten (houd rekening met het
  energieverbruik), maar geen straalkachel, omdat die brand kan veroorzaken of tot verstikking kan leiden.

  09-2 • Page 86

  9.2 Gasvoorziening
  De caravan is voorzien van een propaangasinstallatie. Deze installatie voedt de volgende toestellen:
  - kooktoestel
  - koelkast
  - verwarming
  - evt. warmwaterboiler
  - evt. speciaal toebehoren
  - evt. oven

  2

  Disselbak
  De disselbak is berekend op 2 x 11 kg propaangasflessen
  . De gasflessen zijn via een veiligop de toevoerheidsregelaar met een slang
  leiding aangesloten. Elke fles is met twee riemen
  aan de gasfleshouder bevestigd
  .

  j

  3

  k

  l

  1
  Gasflessen mogen uitsluitend in de
  disselbak worden vervoerd.

  Voor de disselbak geldt
  • Controleer de bevestiging van de gasflessen
  vóór iedere rit. De gasflessen moeten rechtop
  staan en het ventiel moet worden gesloten.
  • Trek losse riemen weer vast.
  • Steeds als een gasfles verwisseld is, moet met
  een lekzoekmiddel worden gecontroleerd of
  de aansluiting van de gasdrukregelaar helemaal dicht is.
  • Een disselbak is per definitie niet spatwaterdicht en dus niet geschikt voor het transporteren van goederen (bijv. de voortent e.d.)
  • De hoofdafsluiters van de gasflessen moeten
  te allen tijde bereikbaar blijven.
  • De ontluchtingsopening van de disselbak
  (spleet tussen de bodem van de disselbak
  en de wand van de caravan mag niet worden
  afgedekt.
  • Sluit de disselbak af met een slot om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot de gasflessen.
  Gasflessen moeten tijdens het rijden
  gesloten zijn.
  Maak bij 5 kg-gasflessen gebruik van
  een speciaal kunststof inzetstuk (speciaal accessoire).

  09-3 • Page 87

  Gasfles verwisselen
  Tijdens het verwisselen van de gasfles
  niet roken en geen open vuur ontsteken! Controleer na het verwisselen van
  de gasfles of er bij de aansluitpunten
  gas weglekt. Besproei de aansluitpunten daartoe met lekzoekspray.
  • Open de klep van de disselbak.
  • Sluit de hoofdafsluiter van de gasfles.
  • Schroef de gasdrukregelaar en de gasslang
  met de hand van de gasfles af (linkse schroefdraad).
  • Maak de bevestigingsriemen los en neem de
  gasfles eruit.
  • Zet de volle gasfles in de disselbak.
  • Maak de bevestigingsriemen zorgvuldig vast.
  • Schroef de gasdrukregelaar en de gasslang
  met de hand op de gasfles (linkse schroefdraad).
  • Sluit de klep van de gasfleskast.

  Afsluitkranen en ventielen
  Met deze kranen kan de gastoevoer naar het desbetreffende toestel worden afgesloten. De kranen
  zijn voorzien van symboolstickers voor de verschillende toestellen.
  Het aantal en de volgorde van de afsluitkranen
  zijn afhankelijk van model en uitrusting en kunnen bij uw voertuig afwijken.

  Inbouwpositie van de gasafsluitkranen
  • De afsluitkranen bevinden zich in het keukenblok in de bovenste la.

  Voor afsluitkranen en ventielen geldt
  • Tijdens het rijden alle kranen van gastoestellen

  De symbolen op de gasafsluiters
  hebben de volgende betekenis:

  Verwarming

  Oven

  Gasfornuis

  Koelkast

  sluiten.
  • Op nevenstaande foto’s zijn de afsluitkranen
  in gesloten toestand weergegeven. Om de
  ventielen te openen moeten deze door draaien
  verticaal worden gezet.
  • Tijdens het tanken van brandstof bij een tankstation, op veerboten en in de garage mag
  geen enkel gasapparaat in bedrijf zijn.
  Zodra u een lekkage in de gasinstallatie vermoedt, moeten onmiddellijk
  de afsluitkranen in de caravan en de
  afsluitkranen van de gasflessen in de
  disselbak worden afgesloten.
  Wanneer u een lekkage vermoedt,
  schakel dan uw dealer of een gespecialiseerd gasinstallateur in voor het
  uitvoeren van een inspectie.

  09-4

  Een dichtheidsinspectie mag nooit in de
  buurt van open vuur geschieden. • Page 88

  9.3 Heteluchtverwarming

  Verwarming S 5002 en S 3002
  (afhankelijk van model/serie)
  Het gebruik van de verwarming tijdens
  het rijden is verboden.
  Uitzondering: gebruik van een
  goedgekeurde gasdrukregelaar (bijv.
  Truma-SecuMotion).

  - S 5002
  - S 3002
  - S 3002 P

  Inbouwpositie
  - In de kledingkast of in de commode.
  Vóór de ingebruikneming

  1

  • In de caravan zijn diverse luchtafvoeropeningen
  ingebouwd. Via buizen wordt de warme lucht
  naar de luchtafvoeropeningen geleid. Draai de
  uitmondingen zo, dat de warme lucht daar terechtkomt, waar u deze wilt.
  • Controleer of de schoorsteen vrij is. Verwijder
  beslist eventuele afdekplaten.
  • Check voordat u de verwarming voor de eerste
  keer ontsteekt of de batterijen in het batterijvak
  van de automatische ontsteker vol zijn (niet bij
  S 3001 P).

  Gebruik
  • Flesventiel en snelsluitventiel in de gastoevoerleiding openen.
  • Bedieningsknop
  in thermostaatstand 1-10
  draaien.
  • Bedieningsknop
  tot aan de aanslag omlaag drukken. De gasvlam wordt in deze stand
  automatisch ontstoken. De ontstekingsvonk is
  hoorbaar. Tijdens de ontsteking knippert het
  controlelampje van de ontstekingsautomaat
  .
  • Bedieningsknop
  nog 10 seconden ingedrukt
  houden, opdat de ontstekingsbeveiliging wordt
  geactiveerd.
  • Indien de gasleiding met lucht gevuld is, kan
  het wel een minuut duren voordat gas voor
  verbranding beschikbaar is. Gedurende deze
  tijd de bedieningsknop
  ingedrukt houden
  tot dat de vlam brandt.

  j

  j

  k

  j

  (Afbeeldingen kunnen afwijken van de feitelijk
  aanwezige uitvoering!)

  j

  Lukt het niet de verwarming aan te
  steken, wacht dan minstens twee
  minuten voordat u een nieuwe poging
  onderneemt. Anders dreigt ontplfingsgevaar! Dit geldt tevens wanneer een
  reeds in bedrijf gestelde verwarming
  uitgaat en opnieuw aangestoke wordt.

  09-5 • Page 89

  Meer gedetailleerde informatie over de
  bediening kunt u vinden in de afzonderlijke gebruiksaanwijzing van het
  apparaat.

  • Dooft de vlam opnieuw, dan volgt tijdens de
  1

  sluittijd van de ontstekingsbeveiliging (ca. 30
  seconden) een onmiddellijke herontsteking.
  • Als er geen vlamvorming tot stand komt, blijft
  de ontstekingsautomaat
  werken totdat de
  op ‘0’ wordt geschakeld.
  bedieningsgreep

  j

  k

  Uitschakelen
  • Bedieningsknop j in de stand ‘0’ draaien.

  De ontstekingsautomaat wordt daarmee tevens uitgeschakeld.
  • Bij langdurige stilstand flesventiel en snelsluitventiel in de gastoevoerleiding sluiten.

  2

  Batterijen van de ontstekingsautomaat
  vervangen (niet bij S 3002 P)
  Als er geen ontstekingsvonken hoorbaar zijn of
  slechts met tussenpozen van meer dan een seconde, moet de batterij worden vervangen.
  • Zorg ervoor dat de verwarming is uitgeschakeld.
  • Verwijder het verwarmingspaneel (zie gebruiksaanwijzing Truma).
  • Schuif het deksel van het batterijvak naar boven en vervang de batterij (houd rekening met
  plus en min).
  • Sluit het deksel van het batterijvak weer.
  • Gebruik slechts een temperatuurbestendige
  (+70ºC) en uitloopbestendige mignon-batterij.
  Plaats aan het begin van ieder stookseizoen nieuwe batterijen.
  Lees tevens de afzonderlijke gebruiksaanwijzing van de fabrikant.

  09-6 • Page 90

  Luchtcirculatiesysteem
  De verwarming van uw caravan is voorzien van
  een luchtcirculatie-installatie. Deze verdeelt de
  warme lucht in de gehele binnenruimte.

  1

  Bedrijf
  Het luchtvermogen kan worden geregeld d.m.v.
  de externe schakelaar
  . De schakelaar bevindt zich in de buurt van de verwarming.

  j

  Wanneer het luchtvermogen afneemt
  of het bedrijfsgeluid toeneemt, is de
  rotor vuil. Stelselmatig na ca. 500
  bedrijfsuren verwarmingsommante-
  ling resp. zuigbuis afnemen en rotor
  met kwast voorzichtig reinigen.
  Raadpleeg a.u.b. ook de apart bijgeleverde handleiding van het apparaat.

  Verwarming met ombouwvariant ‘open haardvuur’
  (accessoire / afhankelijk van model/serie)

  Raadpleeg beslist ook de meegeleverde TRUMA® handleiding.
  Het vlammenbeeld en de akoestiek
  kunnen met de schakelaar op het
  verwarmingspaneel apart worden inresp. uitgeschakeld.

  09-7 • Page 91

  Reinigingsadvies van de fabrikant
  van het apparaat TRUMA® voor het
  venster van het verwarmingspaneel
  van de open haard. Het venster bestaat om veiligheidstechnische redenen uit het materiaal Makrolon /
  polycarbonaat en is zeer krasgevoelig.
  Alleen niet-synthetische vezels zijn geschikt voor de reiniging, met uitzondering van van imitatie-lederen raamzemen (getest en uitgeprobeerd is bijv.
  de raamzeem van Vileda). Reiniging
  (droog of nat met een oplosmiddel dat
  tijdens de reiniging verdampt) met doeken van synthetische vezels geeft het
  venster een statische lading waardoor
  stof wordt aangetrokken.
  Het venster moet daarom altijd worden schoongemaakt met een ietwat
  bevochtigde zeem (van leer of kunstleer, zoals hierboven beschreven)
  met gebruikmaking van een geschikt
  vensterreinigingsmiddel (getest en
  uitgeprobeerd zijn Glasfee, Sidolin
  vensterreiniger). Spoel deze doeken.

  Warmwaterverwarming
  (accessoires)

  Het tijdens het rijden aan hebben
  staan van de kachel is ten strengste
  verboden. Uitzondering: gebruik van
  een goedgekeurde gasdrukregelaar
  (bijv. Truma-SecuMotion).
  De verwarming op vloeibaar gas Compact 3010
  is een warmwaterverwarming met aparte warmwaterboiler (inhoud: 8,5 l). Het verwarmingssysteem kan worden verwarmd zonder dat de
  warmwaterinstallatie met schoon water is gevuld.

  Installatieplaats
  • In de kledingkast.

  09-8 • Page 92

  Belangrijke aanwijzingen
  • Lees a.u.b. vóór ingebruikneming van de verwarming de aparte gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
  • Schakel altijd de hoofdschakelaar van de verwarming uit als het voertuig niet wordt gebruikt.
  • Laat het water bij bevriezingsgevaar altijd uit
  de warmwaterinstallatie weglopen.
  • Zonder glycolvulling mag de verwarming niet
  worden gestart.
  • Om het principe van de convectie optimaal
  te benutten, mag de circulatie van de lucht
  in de caravan (bijv. achter rugkussens, winterventilatie, in de bedbakken en achter de
  bergruimten) op geen enkele manier worden
  belemmerd.

  Bedrijfsmodi
  • Werking op vloeibaar gas
  • Werking met dompelaar (230V)
  • Gecombineerde werking op vloeibaargas c.q.
  met dompelaar

  Functiemodi
  • Warmwaterverwarming
  • Verwarming en warmwaterverwarming
  • Verwarming

  Bedieningseenheid (zie afbeelding links)
  Meer gedetailleerde informatie over
  bediening, gebruik en verzorging van
  de warmwaterverwarming kunt u vinden in de aparte gebruiksaanwijzing
  “Alde Compact 3010”.

  09-9 • Page 93

  9.4 Koelkast
  Nuttige aanwijzingen over bediening
  en onderhoud m.b.t. het onderwerp
  koelkast vindt u in de apart bijgeleverde handleiding van het apparaat van
  de producent

  9.5 Kooktoestel
  Nuttige aanwijzingen over bediening
  en onderhoud m.b.t. het onderwerp
  gastoestel vindt u in de apart bijgeleverde handleiding van het apparaat
  van de producent

  09-10 • Page 94

  9.6 Oven
  Nuttige aanwijzingen over bediening
  en onderhoud m.b.t. het onderwerp
  oven vindt u in de apart bijgeleverde
  handleiding van het apparaat van de
  producent

  09-11 • Page 95

  09-12 • Page 96

  10. Accessoires

  Neem voor het gebruik van de accessoires a.u.b.
  de uitvoerige gebruiksaanwijzingen, inbouwvoorschriften en schakelschema’s van de betreffende fabrikant in acht. Deze bevinden zich in de
  servicemap.
  • Elke verandering aan de oorspronkelijke
  staat van de caravan kan het rijgedrag en de
  verkeersveiligheid in gevaar brengen.
  • Accessoires en onderdelen voor in- of aanbouw die niet door Fendt zijn goedgekeurd,
  kunnen leiden tot schade aan het voertuig en
  kunnen de verkeersveiligheid beïnvloeden.
  Zelfs als zulke onderdelen gecertificeerd zijn,
  of zijn voorzien van een algemene wettelijke
  goedkeuring of bouw-vergunning, geeft dat
  niet altijd de garantie dat deze producten
  volgens de voorschriften kunnen worden
  gebruikt.
  • Voor schade die is veroorzaakt door het gebruik van onderdelen die niet door Fendt zijn
  goedgekeurd of door het aanbrengen van
  ongeoorloofde veranderingen, kan
  Fendt niet aansprakelijk worden gesteld.

  In de volgende tabel is te zien welk gewicht de diverse accessoires hebben. Als deze onderdelen in
  of aan de caravan worden meegevoerd maar niet tot de standaarduitrusting behoren, dan moet hun
  gewicht worden meegeteld in de bijlading.
  Voorwerp

  Gewicht (kg)

  Afzuigkap 230 V
  1,0
  ALKO ATC Trailer Control
  5,0
  ALKO steunvoet “Big-foot”
  2,0
  Audio-pakket 19‘‘
  9,7
  Comfort-schuimmatras
  17,0
  Dakluik 280x280 wasruimte (extra)
  1,5
  Dakreling (zonder ladder, zonder dwarsbalk) 11,0
  Digitale receiver
  0,9
  Douchearmatuur met gordijn
  1,0
  Euro-Mover SE enkelasser incl. afz. afn.
  70,0
  Fietsendrager kantelbaar
  7,0
  Gasfleshouder 5 kg
  0,5
  Houten schuifdeuren
  11,0
  Klimaatinstallatie B2200F
  35,0
  Kluis
  12,5
  Krik met doos
  (tot max. totaalgewicht 1600 kg)
  5,0
  Lattenbodem met kussen
  tussen de eenpersoonsbedden
  15,0
  Magnetron
  13,0

  Voorwerp

  Gewicht (kg)

  Rallypakket
  Reservewiel (met stalen velgen)
  Sat-TV-antenne BAS 60
  Scharnierende Sat-TV-mast 0240
  Serviceklep 749x297 extra
  Tapijt
  Truma boiler 14 l elektrisch
  Truma haardombouw voor
  Truma Ultraheat
  Trumatic S 5002
  TV-antenne HD 35 met versterker
  TV-uittrekelement 19‘‘
  Uitbreiding speeloppervlak kinderkamer
  Universele voortent-contactdoos
  (230V/12V/TV)
  Vaste wateraansluiting met 45 l drink watertank
  Vloerverwarming
  Vouwschuifdeur
  Warmwaterverwarming ALDE

  35,0
  18,0
  5,8
  1,5
  2,0
  9,0
  5,3
  2,0
  2,0
  2,0
  4,1
  12,0
  0,5
  11,0
  7,5
  3,0
  70,0

  10-1 • Page 97

  Bij de vermelde gewichten gaat het
  om gemiddelde waarden die afhankelijk van model en uitrusting kunnen
  afwijken. Voor een nauwkeurige berekening van het beschikbare laadvermogen bij uw voertuig raden wij u aan
  het voertuig te wegen op een geijkte
  weegbrug bij u in de buurt.

  10-2 • Page 98

  11. Onderhoud en reiniging
  11.1 Onderhoud

  Onderhoudsschema
  Voor de caravan en de geïnstalleerde onderdelen
  geld een vast onderhoudsschema.

  Voor het onderhoudsschema geldt
  • Laat het eerste onderhoud 12 maanden na
  datum eerste toelating door een Fendt-dealer
  uitvoeren.
  • Laat alle verdere onderhoudsbeurten één keer
  per jaar door een Fendt-dealer uitvoeren.
  • Voer het onderhoud aan alle inbouwtoestellen
  overeenkomstig de in de bijbehorende gebruikshandleidingen aangegeven onderhoudsschema‘s uit.

  Fendt biedt 5 jaar garantie op dicht-
  heid van de caravan conform de
  garantievoorwaarden. Daartoe dient
  het voertuig om de 12 maanden aan
  de Fendt-dealer te worden getoond.
  De keuring (niet gratis) van de gasinstallatie moet elke twee jaar door
  een vloeibaargas-deskundige worden
  herhaald. Deze keuring moet op het
  keuringsrapport conform DVGW G
  607 en EN 1949 worden afgetekend.
  De gebruiker is verantwoordelijk voor
  het binnen de gestelde termijn laten
  uitvoeren van de keuring.
  Vervang gasdrukregelaar en gasslang
  volgens geldende normen.

  Smeren en invetten
  Controleer en smeer regelmatig de bewegende
  en gelagerde onderdelen van het chassis. Bij
  caravans waarmee weinig wordt gereden moet
  dit onderhoud minimaal eenmaal per jaar plaatsvinden.

  11-1 • Page 99

  Voor het smeren en oliën geldt
  • Smeer de lagerpunten op de behuizing van de
  oploopinrichting.
  • Bewegende delen (bijv. bouten en scharnierpunten) oliën.
  • Gelagerde onderdelen van de oploopinrichting
  smeren.
  • Controleer van tijd tot tijd de speling van de
  lagerpunten voor de schuifstang.
  • Alle glij- en lageronderdelen regelmatig van
  vuil ontdoen en oliën.
  Uit veiligheidsoverwegingen moeten
  de vervangende onderdelen voor
  verwarmingsapparaten voldoen aan
  de specificaties van de fabrikant van
  het betreffende verwarmingsapparaat. Ze moeten worden ingebouwd
  door de fabrikant zelf of door een
  door hem geautoriseerde monteur.

  11.2 Ventileren

  Voldoende beluchting en ontluchting van het
  caravaninterieur is voor een behaaglijk binnenklimaat een absolute voorwaarde. Tevens wordt zo
  corrosieschade door condensvocht vermeden.

  Oppervlaktecondens ontstaat door
  - Gering ruimtevolume.
  - Adem en uitwaseming van de passagiers.
  - Naar binnen brengen van vochtige kleding.
  - Gebruik van het kooktoestel.
  Zorg voor voldoende ventilatie om
  schade door condensvorming te voorkomen!

  Bij de uitvoering “rolgordijn”
  Om een verhoogde condensvorming
  tussen raam en gesloten verduistering
  te voorkomen adviseren wij de sluitstaaf voor de insectenhor naar beneden te trekken.
  Daardoor wordt een betere ventilatie
  achter het rolgordijn bereikt zonder dat
  er sprake is van lichtinval.

  11.3 Reiniging

  Reiniging van de buitenkant

  De caravan dient niet vaker dan strikt noodzakelijk gewassen te worden.
  De caravan alleen op de speciaal daarvoor bestemde wasplaatsen wassen.

  11-2 • Page 100

  Wees zuinig met het gebruik van reinigingsmiddelen. Agressieve middelen
  zoals b.v. velgreinigers belasten het
  milieu.
  Geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

  Voor de buitenreiniging geldt
  • Caravan met zwakke waterstraal afspoelen.
  • Caravan met zachte spons en normale shampo-oplossing wassen. De spons daarbij frequent uitspoelen.
  • Vervolgens de caravan met overvloedig water
  afspoelen.
  • De caravan met zeem drogen.
  • Na het wassen de caravan nog enige tijd in de
  open lucht laten staan om het de gelegenheid
  te geven geheel droog te worden.
  Randen van de verlichting grondig
  afdrogen, aangezien zich op die
  plaatsen gemakkelijk water ophoopt.
  Gebruik in geen geval scherpe of
  oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen.

  Wassen met hogedrukspuit


  Richt de straal van de hogedrukspuit
  niet rechtstreeks op stickers en stripings. Deze zouden kunnen loslaten.

  Lees de handleiding van de hogedrukspuit voordat u de caravan met een hogedrukspuit gaat
  wassen. Houd tijdens het wassen altijd minimaal
  een afstand van 700 mm in acht. Realiseer u dat
  de waterstraal onder grote druk uit de sproeikop
  komt. Door een verkeerd gebruik van de hogedrukspuit kan de caravan beschadigd raken.
  De watertemperatuur mag de 60°C niet overschrijden. Blijf de waterstraal constant bewegen
  tijdens het wassen. De straal mag niet rechtstreeks worden gericht op deur en raamkieren,
  elektrische aanbouwelementen, aansluitstekkers,
  afdichtingen, ventilatieroosters van de koelkast
  of dakluiken. Het voertuig zou beschadigd kunnen raken of water zou in het interieur kunnen
  binnendringen.

  11-3 • Page 101

  In het algemeen geldt dat de achterlichten van
  de caravan niet met een hogedrukspuit moeten
  worden schoongespoten. De waterstraal kan via
  de lampbehuizing in de kamers van de achterlichten komen. Dit vertraagt de droogtijd en verhoogt tegelijkertijd het gevaar van koperroest-/
  mosvorming in de afvoerkanalen.

  Voor de wasbehandeling van de oppervlakken geldt
  • De lakoppervlakken zo nu en dan met was
  nabehandelen. Daarbij de gebruiksinstructies
  van de wasfabrikanten opvolgen.

  Voor het poetsen van oppervlakken geldt
  • In uitzonderingsgevallen verweerde lakoppervlakken met glansmiddel bijwerken. Wij adviseren oplosmiddelvrije poetspasta.

  Poetswerkzaamheden alleen in uitzonderingsgevallen en niet te vaak
  uitvoeren, aangezien bij het poetsen
  de bovenste laklaag verwijderd wordt.
  Bij frequent poetsen treedt daarom
  slijtage op.

  Voor teer- en harsvervuiling geldt
  • Teer- en harsafzetting en andere organische vervuiling verwijderen met wasbenzine of spiritus.
  Geen agressieve oplosmiddelen, zoals
  ether- of ketonhoudende producten
  gebruiken.

  Bij beschadigingen geldt
  • Beschadigingen onmiddellijk repareren om verdere schade door corrosie te vermijden. Schakel
  daarvoor uw Fendt-dealer in.

  Bodemplaat
  De bodemplaat van de caravan is voorzien van
  een speciale coating.
  Bij beschadiging moet deze beschermende laag
  direct worden hersteld.

  11-4 • Page 102

  Ramen en deuren
  Neem a.u.b. goede nota van de onderhoudsinstructies in de apart bijgeleverde handleiding van het apparaat
  van de producent

  Binnenreiniging
  Voor stoelbekledingen, bankkussens en
  gordijnen geldt
  • Stoelbekledingen met een zachte borstel of een
  stofzuiger reinigen.
  • Sterk vervuilde zitkussens en gordijnen laten
  reinigen, niet zelf wassen!
  • Zo nodig voorzichtig met het schuim van een
  fijnwasmiddel reinigen.

  Voor tapijtvloeren geldt
  • Met stofzuiger of borstel reinigen.
  • Indien noodzakelijk met tapijtschuim behandelen
  of shamponeren.

  Voor de PVC-vloerbedekking geldt
  Zand en stof op een PVC-vloerbedekking die regelmatig wordt
  betreden, kunnen het oppervlak
  beschadigen. Reinig de vloer bij
  gebruik dagelijks met een stofzuiger
  of bezem.
  • Maak de vloerbedekking schoon met schoonmaakmiddelen die geschikt zijn voor PVC. Leg
  geen tapijt bovenop de natte PVC-vloerbedekking. Het tapijt en de PVC-vloerbedekking
  zouden dan aan elkaar kunnen plakken.
  • Gebruik in geen geval chemische reinigingsmiddelen of staalwol, omdat hierdoor de PVCvloerbedekking beschadigd raakt.

  Voor meubeloppervlakken geldt
  • Houtmeubelfronten met een vochtige doek of
  spons reinigen.
  • Met stofvrije zachte doek droogwrijven.

  11-5 • Page 103

  • Mild onderhoudsmiddel voor meubels gebruiken.
  Gebruik geen intensieve reinigingsmiddelen op basis van oplosmiddelen
  en/of olie en geen schuurmiddelen,
  omdat deze krassen kunnen maken
  op het oppervlak of ertoe kunnen
  leiden dat de folie een onnatuurlijke
  glans krijgt.

  Voor de toiletruimte geldt
  • Met neutrale vloeibare zeep en niet schurende
  doek reinigen.
  • Gebruik voor het schoonmaken van het toilet
  en de waterinstallatie alsook bij het ontkalken
  van de waterinstallatie geen azijnhoudend
  schoonmaakmiddel, omdat dit afdichtingen en
  delen van de installatie kan beschadigen.
  Ook in de toiletruimte geen
  schuurmiddel gebruiken!
  Gooi geen bijtende stoffen in de
  afvoeropeningen. Gooi geen kokend
  water in de afvoeropeningen. Bijtende
  stoffen of kokend water beschadigen
  afvoerpijpen en sifons.

  Voor de spoelbak geldt
  • Reinig de spoelbak met een middel voor huishoudelijk gebruik of een speciaal onderhoudsmiddel voor edelstaal.

  Toebehoren
  Voor het onderhoud geldt
  • Kunststofdelen (b.v. bumpers, schermen) met
  max. 60°C warm water en milde huishoud-
  reiniger reinigen.
  • Vettige of met olie besmeurde oppervlakken
  met spiritus reinigen.
  • Zo nodig deurscharnieren en uitdraaisteunen
  invetten.
  • Verswaterleidingen, schoonwatertank en
  afvalwatertank jaarlijks reinigen.
  Geen schuurmiddel gebruiken, aangezien dit krassen op het oppervlak kan
  voorzaken!

  11-6

  Na beëindiging van de onderhoudswerkzaamheden alle spuitbussen met
  reinigings- of onderhoudsmiddelen uit
  het voertuig verwijderen!
  Bij temperaturen boven 50°C bestaat
  explosiegevaar! • Page 104

  11.4 Gebruik ‘s winters

  Voorbereiding
  Dankzij het integrale voertuigconcept (alusandwich-constructies met isolatieramen) is uw caravan wintervast.
  NB: Voor kamperen in de wintermaanden adviseren wij u uw caravan naar eigen behoefte te
  optimaliseren.
  Uw dealer is u daarbij graag behulpzaam.

  Voor de voorbereiding geldt
  • Caravan op lak- en roestschade controleren.
  Schade indien nodig repareren.
  • Ervoor zorgen dat geen water in de kunstmatige vloerventilatie en in de verwarming kan
  binnendringen.
  • De metaaldelen van de ondervloer met een
  beschermmiddel op wasbasis tegen roest
  beschermen.
  • Gelakte buitenoppervlakken met een geschikt
  middel conserveren.

  Winterklaar maken
  In het algemeen geldt
  • Stal de caravan alleen in een afgesloten ruimte
  als deze droog en goed geventileerd is. Anders kunt u de caravan beter in de buitenlucht
  laten staan.

  Voor het interieur van de caravan geldt
  • Leeg de koelkast en maak hem schoon. Laat
  de deur van de koelkast open staan.
  • Laat deuren van bergruimten en kasten open
  staan i.v.m. de ventilatie.
  • Kussens en matrassen zo neerzetten dat ze
  niet in contact kunnen komen met condenswater.
  • Maak de caravan zonodig grondig droog door
  hem voor het stallen goed te verwarmen; zo
  voorkomt u schimmelvorming door condensvocht.
  • Zet luchtontvochtigers in de caravan en droog
  of vervang het granulaat regelmatig.
  • Koppel minstens eenmaal per maand de
  accu’s los, demonteer ze zo mogelijk en controleer het oplaadniveau; laad de accu’s zo
  nodig bij.
  • Laat alle leidingen van het watersysteem volledig leeglopen.

  11-7 • Page 105

  Gebruik ‘s winters
  Bij gebruik ‘s winters ontstaat door bewoning
  van de caravan bij lage temperaturen condens.
  Om een goede ruimteluchtkwaliteit te waarborgen en schade aan het voertuig door condenswater te voorkomen, is een goede ventilatie zeer
  belangrijk.

  Voor de ventilatie geldt
  • In de opwarmfase van de caravan de verwarming in de hoogste stand zetten en bovenkasten, gordijnen en rolgordijnen openen. Daardoor wordt een optimale be- en ontluchting
  bereikt.
  • Uitsluitend met ingeschakelde luchtcirculatie
  verwarmen.
  • ‘s Morgens alle kussens omhoog zetten, de
  bergruimten ventileren en vochtige plekken
  droogmaken.
  • Schoorsteenverlengstuk van minimaal 10 cm
  lengte plaatsen.
  Mocht zich desondanks ergens
  condens vormen, deze dan gewoon
  opnemen.

  Vorstbeschermingsmaatregelen
  Bij voldoende verwarming van de binnenruimte
  is dichtvriezen van de schoonwatertank, de waterleidingen en de warmwaterboiler niet te verwachten. Schoon water pas na verwarming van
  het voertuig bijvullen. Wel adviseren wij bij lage
  buitentemperaturen een extra tankverwarming te
  gebruiken. Uw dealer toont u diverse mogelijkheden. (Niet bijgeleverd)

  Voor de afvalwatertank geldt
  • Bij lage temperaturen aan het afvalwater een
  antivriesmiddel of kookzout toevoegen.
  • Afvalwater buiten de caravan opvangen.
  • Afvoer van de afvalwatertank open houden.

  11-8 • Page 106

  Na beëindiging van het winterseizoen
  Voor het onderhoud geldt
  • Was het chassis van de caravan grondig.
  Daardoor worden corrosiebevorderende ontdooimiddelen (zouten, loogresten) verwijderd.
  • Maak de buitenkant schoon en behandel het
  plaatwerk met autowas.
  • Vergeet niet eventueel het schoorsteenverlengstuk te demonteren.
  De caravan uitsluitend op de speciaal
  daarvoor bestemde wasplaatsen wassen.
  Reinigingsmiddelen zo zuinig mogelijk
  gebruiken. Agressieve middelen zoals
  b.v. velgreinigers belasten het milieu.

  Voor het buitenwerk geldt
  • Draai de steunen omlaag. De wielen en assen
  moeten hun dragende functie behouden.
  • Uitdraaisteunen omlaagdraaien en vervolgens
  wielen en assen iets ontlasten.
  • Gelakte buitenvlakken met geschikt middel
  conserveren.
  • De metaaldelen van de onderkant van de caravan met een beschermmiddel op wasbasis
  tegen roest beschermen.
  • De kunstmatige ventilatie open laten staan.
  • De caravan om de drie tot vier weken grondig
  ventileren.

  Voor tanks geldt
  • Schoonwatertank met pomp, evt. aftapplug,
  legen en schoonmaken.
  • Afvalwatertank legen en schoonmaken.
  • WC-tank legen en schoonmaken.
  • Laat de boiler volledig leeglopen. Schakel
  daartoe de 12V-stroomvoorziening m.b.v. de
  hoofdschakelaar op het bedieningspaneel uit
  en zet alle waterkranen open. Tevens adviseren wij de waterpomp los te koppelen van de
  drinkwaterinstallatie.
  • Ervoor zorgen dat geen water in de kunstmatige vloerventilatie en in de verwarming kan
  binnen-dringen.
  Lees tevens de aanwijzingen en bedieningsinstructies van de fabrikanten
  van de inbouwapparaten.

  11-9 • Page 107

  11-10 • Page 108

  12. Afvalverwijdering en milieubescherming
  12.1 Milieu en reizen met de caravan
  Milieuverantwoordelijk gebruik

  Caravaners hebben vanzelfsprekend een bijzondere verantwoording voor het milieu. Daarom
  dient bij het gebruik van de caravan het milieu
  altijd te worden ontzien.

  Voor een milieuverantwoordelijk gebruik
  geldt

  • Rust en reinheid van de natuur niet verstoren
  of aantasten.
  • Afvalwater, fecaliën (menselijke afvalstoffen)
  en afval op correcte wijze afvoeren.
  • Vertoon voorbeeldig gedrag, zodat caravantoeristen niet generaliserend als milieuvervuilers kunnen worden bestempeld.
  • Als u voor langere tijd in een bepaalde plaats
  verblijft, ga dan bij voorkeur naar een parkeerterrein speciaal voor caravancombinaties.
  Informeer a.u.b. tijdig naar de plaatselijke
  parkeermogelijkheden.

  Voor afvalwater geldt

  • Afvalwater aan boord uitsluitend in ingebouwde afval-watertanks of desnoods in andere
  daarvoor geschikte tanks opslaan!
  • Afvalwater nooit in de berm of putten lozen!
  Straatputten zijn dikwijls niet op zuiveringsinstallaties aangesloten.
  • Afvalwatertank zo vaak mogelijk legen, ook
  wanneer deze niet helemaal vol is (hygiëne).
  Afvalwatertank bij voorkeur bij iedere lediging
  met schoon water uitspoelen.

  Leeg uw afvalwatertank uitsluitend bij
  de daarvoor bestemde ver-wijderingspunten, maar nooit in de vrije natuur!
  Verwijderingspunten zijn in de regel te
  vinden bij snelwegrestaurants, campings of tankstations.

  12-1 • Page 109

  Voor fecaliën geldt

  • Gebruik voor de fecaliëntank alleen toegestane
  ontsmettingsmiddelen.
  Ontsmettingsvloeistof zeer zuinig
  doseren.
  Overdosering is geen garantie tegen
  eventuele geuroverlast!

  Legen

  • Fecaliëntank nooit te vol laten worden. Uiterlijk wanneer de vulstandindicatie brandt, de
  tank onmiddellijk legen.

  Fecaliëntank alleen op de daarvoor
  bestemde verwijderingspunten legen,
  en nooit in de vrije natuur!

  Voor alle afval geldt

  • Afval scheiden en recycleerbare stoffen in de
  kringloop terugbrengen.
  • Afvalbakken liefst in de daarvoor bestemde
  tonnen of containers ledigen. Zo worden onaangename geurvorming en problematische
  vuilnisophoping aan boord vermeden.

  Voor parkeerterreinen geldt

  • Rustplaatsen altijd in schone toestand achtterlaten, ook wanneer het afval van anderen
  afkomstig is.
  • Huisvuil mag niet in de afvalbakken worden
  gedeponeerd.
  • Laat de motor van het trekkende voertuig niet
  onnodig draaien. Een koude motor produceert
  tijdens het stationair draaien bijzonder veel
  schadelijke stoffen. De bedrijfstemperatuur
  van de motor wordt het snelst bereikt tijdens
  het rijden.
  Een behoedzame omgang met het
  milieu ontziet niet alleen de natuur,
  maar is ook in het belang van alle
  caravanners!

  12-2 • Page 110

  13. Technische gegevens
  13.1 Bandenspanningtabel
  Bandenmaat

  Max. toel. gewicht

  Luchtdruk in bar

  175/70 R 14

  3,0

  185/65 R 14

  3,0

  195/65 R 14

  3,0

  195/65 R 15

  3,0

  205/60 R 15

  3,0

  205/65 R 15

  3,0

  195/65 R 15 LI 95

  reinforced oder extraload

  3,2

  205/60 R 15 LI 95

  reinforced oder extraload

  3,2

  205/65 R 15 LI 99

  reinforced oder extraload

  3,2

  175/65 R 14 C

  3,6

  185/60 R 15 C

  3,8

  195/70 R 15 C

  4,3

  205/65 R 15 C

  3,8

  205/70 R 15 C

  4,3

  215/70 R 15 C

  4,5

  Controleer a.u.b. regelmatig de bandenspanning, uiterlijk vóór elke caravan-‘beweging’. Een te lage bandenspanning is de meest voorkomende
  oorzaak van beschadigde banden.

  Als vuistregel kan worden aangehouden, dat een volledig gevulde band
  elke twee maanden 0,1 bar druk verliest. Om schade of een klapband te
  voorkomen moet de bandenspanning
  regelmatig worden gecontroleerd.

  Onze garantie vervalt als instructies
  worden genegeerd!
  Maximumsnelheid 100 km/h.
  Neem de snelheidsvoorschriften van
  het desbetreffende land in acht!

  13-1 • Page 111

  13.2 Technische gegevens
  Bianco
  Bandenmaat

  Stabilisator

  Totale Opbouw-/ Totale
  Totale-/
  lengte
  nuttige breedte stahoogte
  cm
  lengte cm
  cm
  cm

  EigeStangewicht
  daardca. kg uitvoering
  ca. kg

  Rijklaar
  gewicht
  ca. kg

  1)

  2)

  Toegestane
  LaadOmtrekmaximumvermogen
  maat
  massa kg *
  ca. kg * voortent
  cm

  390 FH

  205/65 R 15

  AKS 3004

  591

  451/401

  230

  260/195

  970

  73

  1043

  1300/1200

  257/157

  855

  445 FB

  205/65 R 15

  AKS 3004

  665

  525/475

  230

  260/195

  1100

  73

  1173

  1500/1360

  327/187

  929

  445 TFB

  205/65 R 15

  AKS 3004

  665

  525/475

  230

  260/195

  1120

  73

  1193

  1500/1360

  307/167

  929

  465 SFB

  205/65 R 15

  AKS 3004

  692

  555/500

  230

  260/195

  1170

  73

  1243

  1500/1360

  257/117

  955

  465 TG

  205/65 R 15

  AKS 3004

  692

  555/500

  230

  260/195

  1160

  73

  1233

  1500/1360

  267/127

  955

  Bianco Sportivo
  EigeStanRijklaar
  Toegestane
  LaadOmtrekTotale Opbouw-/ Totale
  Totale-/
  daardgewicht
  maximum- vermogen
  maat
  lengte
  nuttige breedte stahoogte gewicht
  ca. kg uitvoering
  ca. kg
  massa kg *
  ca. kg * voortent
  cm
  lengte cm
  cm
  cm
  1)
  ca. kg 2)
  cm

  Bandenmaat

  Stabilisator

  390 FH

  205/65 R 15

  AKS 3004

  599

  451/401

  230

  260/195

  1000

  73

  1073

  1500/1300

  427/227

  855

  450 SQB

  205/65 R 15

  AKS 3004

  640

  500/450

  230

  260/195

  1100

  73

  1173

  1500/1300

  327/127

  905

  Tendenza
  Bandenmaat

  Stabilisator Totale Opbouw-/ Totale
  Totale-/
  lengte
  nuttige breedte stahoogte
  cm
  lengte cm
  cm
  cm

  Eigegewicht
  ca. kg

  Standaarduitvoering
  ca. kg

  Rijklaar
  gewicht
  ca. kg

  Toegestane
  LaadOmtrekmaximum- vermogen
  maat
  massa kg * ca. kg * voortent
  1)
  cm

  73

  1243

  2)

  450 SFB

  205/65 R 15

  AKS 3004

  692

  555/500

  230

  260/195

  1170

  1500/1360

  257/117

  955

  Saphir
  Bandenmaat

  Stabilisator

  EigeStanTotale Opbouw-/ Totale
  Totale-/
  daardlengte
  nuttige breedte stahoogte gewicht
  ca. kg uitvoering
  cm
  lengte cm
  cm
  cm
  ca. kg

  Rijklaar
  gewicht
  ca. kg

  Toegestane
  LaadOmtrekmaximum- vermogen
  maat
  ca. kg * voortent
  1) massa kg *
  cm

  2)

  410 QF

  195/65 R 15

  AKS 3004

  600

  460/410

  220

  260/195

  960

  73

  1033

  1200/1100

  167/67

  864

  410 QK

  195/65 R 15

  AKS 3004

  600

  460/410

  220

  260/195

  970

  73

  1043

  1200/1100

  157/57

  864

  450 QB

  205/65 R 15

  AKS 3004

  640

  500/450

  230

  260/195

  1060

  73

  1133

  1300

  167

  905

  450 SFH

  205/65 R 15

  AKS 3004

  640

  500/450

  230

  260/195

  1060

  73

  1133

  1300

  167

  905

  450 SQB

  205/65 R 15

  AKS 3004

  640

  500/450

  230

  260/195

  1100

  73

  1173

  1300

  127

  905

  470 TF

  205/65 R 15

  AKS 3004

  665

  525/475

  230

  260/195

  1130

  73

  1203

  1500/1360

  297/167

  929

  470 TFB

  205/65 R 15

  AKS 3004

  665

  525/475

  230

  260/195

  1130

  73

  1203

  1500/1360

  297/157

  929

  490 TF

  205/65 R 15

  AKS 3004

  692

  555/500

  230

  260/195

  1150

  73

  1223

  1500/1360

  277/137

  955

  13-2 • Page 112

  495 TFB

  195/70 R 15 C

  AKS 3004

  710

  570/520

  230

  260/195

  1230

  73

  1303

  1600/1700

  297/397

  974

  495 TFK

  195/70 R 15 C

  AKS 3004

  710

  570/520

  230

  260/195

  1230

  73

  1303

  1600/1700

  297/397

  974

  495 TFKM

  195/70 R 15 C

  AKS 3004

  710

  570/520

  230

  260/195

  1280

  73

  1353

  1600/1700

  247/347

  974

  495 TG

  195/70 R 15 C

  AKS 3004

  710

  570/520

  230

  260/195

  1210

  73

  1283

  1600/1700

  317/417

  974

  540 TF

  195/70 R 15 C

  AKS 3004

  739

  600/550

  230

  260/195

  1240

  73

  1313

  1600/1700

  287/387

  1003

  540 TG

  195/70 R 15 C

  AKS 3004

  739

  600/550

  230

  260/195

  1240

  73

  1313

  1600/1700

  287/387

  1003

  540 TK

  195/70 R 15 C

  AKS 3004

  739

  600/550

  230

  260/195

  1260

  73

  1333

  1600/1700

  267/367

  1003

  550 TFK

  195/70 R 15 C

  AKS 3004

  759

  620/570

  230

  260/195

  1280

  73

  1353

  1600/1700

  247/347

  1023

  550 TFKM

  195/70 R 15 C

  AKS 3004

  759

  620/570

  230

  260/195

  1280

  73

  1353

  1600/1700

  247/347

  1023

  560 TFK

  195/70 R 15 C

  AKS 3004

  759

  620/570

  250

  260/195

  1390

  90

  1480

  1600/1700

  120/220

  1023

  560 TFKM

  195/70 R 15 C

  AKS 3004

  759

  620/570

  250

  260/195

  1370

  90

  1460

  1600/1700

  140/240

  1023

  Platin
  EigeStanRijklaar
  Toegestane
  LaadOmtrekTotale Opbouw-/ Totale
  Totale-/
  gewicht
  maximum- vermogen
  maat
  lengte
  nuttige breedte stahoogte gewicht daardca. kg uitvoering ca. kg
  ca. kg * voortent
  cm
  lengte cm
  cm
  cm
  1) massa kg *
  ca. kg 2)
  cm

  Bandenmaat

  Stabilisator

  205/65 R 15

  AKS 3004

  665

  525/475

  230

  260/195

  1150

  73

  1223

  1500

  277

  929

  495 TF

  195/70 R 15 C AKS 3004

  710

  570/520

  230

  260/195

  1270

  73

  1343

  1600/1700

  257/357

  974

  495 TFB

  195/70 R 15 C AKS 3004

  710

  570/520

  230

  260/195

  1270

  73

  1343

  1600/1700

  257/357

  974

  495 TG

  195/70 R 15 C AKS 3004

  710

  570/520

  230

  260/195

  1240

  73

  1313

  1600/1700

  287/387

  974

  540 TG

  195/70 R 15 C AKS 3004

  739

  600/550

  230

  260/195

  1300

  73

  1373

  1600/1700

  227/327

  1003

  851

  710/660

  250

  260/195

  1670

  90

  1760

  2000/1900

  240/140

  1112

  470 TFB

  650 TFD

  185/65 R 14

  AKS 3004

  Bandenmaat

  Stabilisator

  Topas
  Totale Opbouw-/ Totale
  Totale-/
  lengte
  nuttige breedte stahoogte
  cm
  lengte cm
  cm
  cm

  EigeStanRijklaar
  Toegestane
  LaadOmtrekgewicht daardgewicht
  maximum- vermogen
  maat
  ca. kg uitvoering ca. kg
  massa kg *
  ca. kg * voortent
  1)
  ca. kg 2)
  cm

  495 TFB

  195/70 R 15 C AKS 3004

  710

  570/520

  230

  260/195

  1240

  73

  1313

  1600/1700

  287/387

  974

  495 TG

  195/70 R 15 C AKS 3004

  710

  570/520

  230

  260/195

  1220

  73

  1293

  1600/1700

  307/407

  974

  520 TFB

  195/70 R 15 C AKS 3004

  710

  570/520

  250

  260/195

  1280

  73

  1353

  1600/1700

  247/347

  974

  550 TG

  195/70 R 15 C AKS 3004

  759

  620/570

  230

  260/195

  1310

  73

  1383

  1600/1700

  217/317

  1023

  560 TG

  195/70 R 15 C AKS 3004

  759

  620/570

  250

  260/195

  1400

  90

  1490

  1600/1700

  110/210

  1023

  807

  665/615

  250

  260/195

  1530

  90

  1620

  1900/2000

  280/180

  1067

  620 WGD

  185/65 R 14

  AKS 3004

  13-3 • Page 113

  Diamant
  Bandenmaat

  Stabilisator

  Totale Opbouw-/ Totale
  Totale-/
  lengte nuttige breedte stahoogte
  cm
  lengte cm
  cm
  cm

  EigeStanRijklaar
  Toegestane
  LaadOmtrekgewicht
  daardgewicht
  maximum- vermogen
  maat
  ca. kg uitvoering ca. kg
  massa kg *
  ca. kg * voortent
  1)
  ca. kg
  cm

  2)

  550 TG

  195/70 R 15 C

  AKS 3004

  759

  620/570

  230

  260/195

  1420

  73

  1493

  1700

  207

  1023

  560 TG

  205/70 R 15 C

  AKS 3004

  759

  620/570

  250

  260/195

  1480

  90

  1570

  1800

  230

  1023

  620 TF

  185/65 R 14

  AKS 3004

  807

  665/615

  250

  260/195

  1640

  90

  1730

  2000

  270

  1067

  700 TGD

  195/65 R 14

  AKS 3004

  893

  753/700

  250

  260/195

  1850

  90

  1940

  2200

  260

  1153

  Verklaring van de symbolen
  Gewichten voor caravans worden berekend op basis van de richtlijn 97/27/EG en de Europese norm
  DIN EN 1645-2.
  1) = standaarduitvoering incl. basisuitrusting
  De basisuitrusting omvat alle uitrustingsstukken en vloeistoffen die voor een veilig en correct gebruik
  van het voertuig noodzakelijk zijn.
  Daarbij is inbegrepen het gewicht van:
  2) = de tot max. 100% gevulde flessen met vloeibaargas (1x11 kg)

  de tot max. 100% gevulde drinkwatertank

  de voor 100% gevulde warmwaterverwarmer

  het tot max. 100% gevulde wc-spoelreservoir

  een laagspanningskabel (kabelhaspel)

  * bij gewichtsverhoging resp. -verlaging

  13-4 • Page 114

  13.3 Basisuitrusting
  Bij drinkwatertank 25 l
  Onderdeel

  Gewicht (kg)

  Aantal

  Totaalgewicht (kg)

  Gasfles, leeg

  14

  1

  14

  Gasvulling

  11

  1

  11

  Warmwaterverwarming (Truma)

  5

  1

  5

  Drinkwatertank

  24

  1

  24

  Drinkwater voor toilet, C402*

  15

  1

  15

  Kabel stroomtoevoer

  4

  1

  4
  73

  Bij drinkwatertank 45 l
  Onderdeel

  Gewicht (kg)

  Aantal

  Totaalgewicht (kg)

  Gasfles, leeg

  14

  1

  14

  Füllung Gas

  11

  1

  11

  Warmwaterverwarming
  (Truma-Therme **)

  5

  1

  5

  Drinkwatertank

  41

  1

  41

  Drinkwater voor toilet, C402*

  15

  1

  15

  Kabel stroomtoevoer

  4

  1

  4
  90

  Alternatief voor toilet : drinkwater voor toilet, C200

  8,3

  1

  8,3

  ** Alternatief voor warmwaterbereiding: Truma boiler 14 liter

  14

  1

  14

  13-5 • Page 115

  13.4 Verlichting
  12V-voertuigverlichting
  Positie

  Beschrijving

  Volt

  Watt

  1

  Richtingaanwijzer links

  12

  21

  2

  Richtingaanwijzer rechts

  12

  21

  3

  Parkeerlicht

  12

  10

  4

  Remlicht

  12

  21

  5

  Nummerplaatverlichting

  12

  5

  6

  Positielicht

  12

  LED

  7

  Begrenzingslicht boven

  12

  LED

  8

  Begrenzingslicht beneden

  12

  LED

  9

  Zijmarkeringslicht

  12

  3

  10

  Remlicht boven

  12

  LED

  11

  Achteruitrijlicht

  12

  21

  12

  Mistachterlicht

  12

  21

  6

  10

  6

  11

  11

  9

  1

  3

  12

  4

  2

  13-6

  9

  5

  12

  4

  2

  8

  8

  3

  2 • Page 116

  Index
  A
  Aankoppelen /afkoppelen 03-3
  Accessoires 10-1
  Achteruit rijden 02-8
  Afsluitkranen

  installatieplaats 09-4
  Afvalwatertank 08-2
  B
  Banden 04-1
  Bandenspanning 04-1,13-1
  Basisuitrusting 03-13,13-5
  Bedieningspanelen 07-2
  Bedombouw 06-3
  Belading 02-5
  Belading 03-13
  Beluchting en ontluchting 05-1
  Bodemplaat 11-4
  Brandbestrijding 02-2
  D
  Dakreling 05-7
  Definitie van de massa 03-13
  Definitie van de massa 03-13
  Deuren

  openen en sluiten 06-1

  onderhoud 11-5
  Draaisteunen 03-10
  Drinkwatertank 08-3
  E
  Elektrische vloerverwarming 07-15
  Extra uitrusting 03-14
  F
  Fietsendrager 05-8
  G
  Gas 09-1
  Gasfleskast 09-3
  Gasinstallatie

  keuring 09-1
  Gastoestel 09-10

  gebruik van het kooktoestel 09-10

  Gasvoorziening 09-3
  Gebruik in de winter 11-7
  Geschiktheid voor snelheden tot 100 km/u 03-12
  Gevarendriehoek 02-1
  H
  Handrem 03-7
  Heteluchtverwarming 09-5
  I
  Insectenhor 06-9
  K
  Keuring van de gasinstallatie 09-1
  Keuze staanplaats 02-9
  Klep gasfleskast 05-6
  Kleppen

  openen en sluiten 06-1
  Koelkast 05-2, 09-10
  L
  Leeftijd banden 04-2
  Luchtcirculatiesysteem 09-7
  M
  Milieubescherming 12-1
  Montage zonneluifel 05-9
  N
  Nooduitrusting 02-1
  O
  Oliën 03-1, 11-1
  Onderhoud 03-4, 11-1
  Onderhoud 11-2
  Ontstekingsautomaat 09-6

  batterijen vervangen 09-6
  Oplooprem 03-8
  Ovaal mediaplateau 06-2
  Oven 09-11
  P
  Periodieke keuring 03-11
  Profieldiepte 04-2
  Pushlock 06-1

  Ix-1 • Page 117

  R
  Ramen

  uitzetraam 06-10

  onderhoud 11-5
  Rangeren 02-9
  Regelaar 09-1
  Remmen 02-8
  Rijden 02-7
  Rijden door bochten 02-7
  Rijgeluiden 03-7
  S
  Schakelschema voertuigverlichting 07-9
  Selfsupporting uitrusting / Rallypakket 07-8
  Serviceklep 05-5
  Smeren 03-1, 11-1
  Stapelbedden 06-7
  Steunlast 02-6
  Stroomvoorziening 07-5
  T
  Technisch toelaatbaar totaalgewicht 03-13
  Technische gegevens

  gewichten 13-2

  bandenspanning 13-1
  Toegangsdeur 05-3

  binnen 05-4
  Toelating 03-11
  Toiletluik 05-5
  Truma warmwaterboiler 08-3
  V
  Veilige plaatsing van de camper 02-9
  Veiligheidsinstructies 07-1
  Veiligheidsvest 02-1
  Velgen 04-3
  Ventielen, kleppen 09-1
  Ventilatieroosters 05-1
  Ventileren 11-2
  Verbanddoos 02-1
  Verbruiksapparaat

  omschakelen 02-10
  Verlichting 07-10, 13-6

  Ix-2

  Verwarming 05-2, 09-5
  Voertuigsleutel 02-1
  Voortentlijst 05-7
  W
  Warmwaterverwarming 09-8
  Warmwatervoorziening 08-3
  Waterinstallatie 02-10
  Watervoorziening 08-1
  Wiel verwisselen 04-4


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Fendt Tendenza wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Fendt Tendenza in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,98 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Fendt Tendenza

Fendt Tendenza Bedienungsanleitung - Deutsch - 128 seiten

Fendt Tendenza Bedienungsanleitung - Französisch - 126 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info