Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/58
Nächste Seite
Art.No. CGM1001
FCGS-18K
www.ferm.com
www.ferm.com 0612-22.1
GB Subject to change
D Änderungen vorbehalten
NL Wijzigingen voorbehouden
F Sous réserve de modifications
E Reservado el derecho de
modificaciones técnicas
P Reservado o direito a modificações
I Con riserva di modifiche
S Ändringar förbehålles
FIN Pidätämme oikeuden muutoksiin
N Rett till endringer forbeholdes
DK Ret til ændringer forbeholdes
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
USERS MANUAL 05
GEBRAUCHSANWEISUNG 14
GEBRUIKSAANWIJZING 24
MODE D’EMPLOI 34
MANUAL DE INSTRUCCIONES 44
MANUAL DE INSTRUÇÕES 54
MANUALE UTILIZZATI 64
BRUKSANVISNING 74
KÄYTTÖOHJE 84
BRUKSANVISNING 93
BRUGERVEJLEDNING 103
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Art.No. CGM1001

  FCGS-18K

  GB
  D
  NL
  F
  E

  Subject to change
  Änderungen vorbehalten
  Wijzigingen voorbehouden
  Sous réserve de modifications
  Reservado el derecho de
  modificaciones técnicas
  P
  Reservado o direito a modificações
  I
  Con riserva di modifiche
  S
  Ändringar förbehålles
  FIN Pidätämme oikeuden muutoksiin
  N
  Rett till endringer forbeholdes
  DK Ret til ændringer forbeholdes

  GB

  USERS MANUAL

  05

  GEBRAUCHSANWEISUNG

  14

  GEBRUIKSAANWIJZING

  24

  F

  MODE D’EMPLOI

  34

  E

  MANUAL DE INSTRUCCIONES

  44

  P

  MANUAL DE INSTRUÇÕES

  54

  I

  MANUALE UTILIZZATI

  64

  S

  BRUKSANVISNING

  74

  KÄYTTÖOHJE

  84

  BRUKSANVISNING

  93

  D
  NL

  FIN
  N
  DK

  BRUGERVEJLEDNING

  103

  www.ferm.com
  www.ferm.com

  0612-22.1 • Page 2

  Exploded view

  Fig.A

  Fig.B

  Fig.C

  02

  Ferm

  Ferm

  19 • Page 3

  Spare parts list
  No.
  502000
  502001
  502002
  502003
  502004
  CDA1007
  502005
  502006

  Description
  Motor with gear
  Support with pin and bearing
  Gear with pin
  Gear
  Switch
  Battery 18 V
  Hedge trimmer (complete)
  Grass shear (complete)

  Position
  003 + 004
  005 + 006
  006 + 007
  009
  010 + 011
  012
  013A
  013B
  Fig.D

  Fig.E

  Fig.F

  114

  Ferm

  Ferm

  03 • Page 4

  Fig.G

  04

  Ferm

  Ferm

  113 • Page 5

  GB

  HEDGE TRIMMER / GRASS SHEAR

  CE KONFORMITETSERKLÆRING (DK)

  The numbers in the following text correspond with the pictures at page 2-4

  Vi erklærer herved, udelukkende på eget ansvar, at dette
  FCGS-18K
  opfylder følgende standarder eller standardiserede dokumenter:

  Carefully read this manual before using the machine. Make sure that you
  know how the machine functions and how to operate it. Maintain the machine
  in accordance with the instructions to make sure it functions properly. Keep
  this manual and the enclosed documentation with the machine.

  EN50144-2-15,EN60335-1,EN60335-2-29,EN60745-1,EN50366,EN55014-2,
  EN55014-3,EN61000-3-2,EN61000-3-3,CEN/TC 144/WG 7 N238/11.02, EN
  ISO3744,ISO11094

  Contents
  1. Technical specifications
  2. Safety instructions
  3. Operations
  4. Hedge trimming tips
  5. Maintenance

  i henhold til følgende direktiver:
  98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2000/14/EC, 2002/95/EC,2002/96/EC
  01-12-2006
  ZWOLLE NL

  1. TECHNICAL SPECIFICATIONS

  J.A. Bakker - van Ingen
  CEO Ferm BV

  J. Lodewijk
  Quality Manager Ferm Global

  Det er vores hensigt til stadighed at forbedre vores produkter, og vi forbeholder os derfor til
  enhver tid retten til at ændre produktspecifikationerne uden forudgående varsel.
  DK

  Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Holland

  Voltage
  Voltage of battery charger
  Frequency of battery charger
  Battery performance
  Charging time
  No load speed
  Weight (incl. battery)

  — • 2.0A
  18 V--230 V~ • 70W
  50 Hz
  1.3 Ah
  1 - 1.5 hr
  1600/min
  3.20 kg

  Hedge Trimmer
  Length
  Cutter length
  Lpa (Sound pressure level)
  Lwa (Sound power level)
  Vibration value

  200 mm
  180 mm
  73 dB(A)
  86 dB(A)
  3,866 m/s2

  Grass Shear
  Width
  Lpa (Sound pressure level)
  Lwa (Sound power level)
  Vibration value

  100 mm
  74 dB(A)
  94 dB(A)
  2,79 m/s2

  Package contents
  1 Battery
  1 Battery charger
  1 Hedge trimmer blade
  1 Grass shear blade
  1 Case
  112

  Ferm

  Ferm

  05 • Page 6

  GB

  D

  1
  1
  1
  1

  Instructions
  Guarantee card
  Safety Instructions
  Allen key

  NL

  Check the machine, loose parts and accessories for transport damage.

  Batteriet til maskinen aflades, mens den bruges. Før batteriet bruges for første gang, skal
  det oplades i 1 til 2 timer, så det er fuldt opladet. Batteriets maksimale kapacitet nås først
  efter 4 til 5 opladninger, med normal afladning ved brug.

  5. VEDLIGEHOLDELSE
  Maskiner er blevet konstrueret, så de kan arbejde i længere perioder med et minimum af
  vedligeholdelse. Korrekt vedligeholdelse og rengøring af maskinen er en forudsætning for
  lang tids tilfredsstillende brug.

  Product information
  Fig. A
  1. Battery pack
  2. Battery release tab
  3. Lock-off button
  4. Trigger switch
  5. Shear blade
  6. Hedge trimmer blade

  F

  E

  P

  Rengøring
  Kappen omkring motoren skal rengøres med en blød klud, helst hver gang maskinen har været
  brugt. Ventilationsrillerne skal holdes fri for støv og snavs. Hvis snavset ikke vil gå af, bruges en
  blød klud vredet op i sæbevand. Der må ikke bruges opløsningsmidler som f.eks. benzin, sprit,
  salmiakspiritus o.l. Sådanne opløsningsmidler kan beskadige dele af plastic.

  2. SAFETY INSTRUCTIONS

  I

  Smøring
  Maskinen skal ikke smøres.

  Explanation of symbols
  In this manual and/or on the machine the following symbols are used:

  S

  FIN

  Fejl
  Skulle en fejl opstå, f.eks. pga. slidtage af en enhed, kontakt venligst serviceadressen på
  garantibeviset. På bagsiden af denne manual finder du en tegning med alle dele, der kan
  bestilles.

  Read instructions carefully
  In accordance with essential applicable safety standards of European directives

  N

  DK

  Miljø
  For at undgå transportbeskadigelse leveres maskinen i en solid emballage. Emballagen er så
  vidt muligt lavet af genbrugsmateriale. Genbrug derfor emballagen.

  Class II machine – Double insulation – You don’t need any earthed plug.

  Defekte og/eller kasserede elektriske eller elektroniske maskiner skal afleveres på
  en genbrugsplads.

  Denotes risk of personal injury, loss of life or damage to the tool in case of
  non-observance of the instructions in this manual.
  Garanti
  Garantibetingelser er beskrevet på det separat vedlagte garantibevis.
  Indicates electrical shock hazard.

  Wear ear and eye protection

  Wear protective gloves
  Do not use in rain

  06

  Ferm

  Ferm

  111 • Page 7

  GB

  Drej de tre skruer (7) mod uret for at løsne klingerne.
  Fjern skæreværktøjet fra maskinen.
  Sørg for, at skruerne på oversiden af drivakslen ikke bliver beskadiget.
  Rens maskinen for græs eller snavs.
  Anbring hver af klingerne i den krævede skæreretning (position 5 eller 6 i Fig. 1) og
  fastgør dem på maskinen ved at tilspænde de tre skruer (7) med uret.

  Indoor use only

  In case of failure, the transformer is not dangerous

  Thermic protector

  4. TIPS TIL TRIMNING AF HÆK
  Formklipning
  Fig. D
  Hækken skal klippes, så den bliver bredere forneden end foroven.
  På den måde kommer der mere væde til den nederste del af busken. Vejledende er 10
  cm smallere for hver meter højere. Busken kan klippes rund eller søjleformet.
  Klipperækkefølge
  Fig. E og Fig. F

  Først klippes begge sider nedefra og opad. På den måde falder der ikke afklippede
  blade og grene ned på det, der endnu ikke er klippet (Fig. E)

  Derefter klippes toppen; hvis grenene i hækken er meget lange, kan de klippes i flere
  omgange. (Fig. F).
  Bemærk: Herved bliver de afskårne dele også kortere, således at de komposterer bedre i
  kompostbunken.

  Warning! Cutting tools running down
  Always recycle batteries
  Faulty and/or discarded electrical or electronic apparatus have to be collected
  at the appropriate recycling locations.

  General Safety Rules
  Warning!
  Read all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in electric
  shock, fire and/or serious injury. The term “power tool” in all of the warnings listed below
  refers to your mains operated (corded) power tool or battery operated (cordless) power
  tool. Save these instructions.

  Hvis ældre hække skal beskæres kraftigt, bør man bruge en beskæresaks til afskæring af tykke grene, før man begynder at bruge hækketrimmeren.
  Sørg for, at bladet ikke kommer i kontakt med noget, der kan beskadige det, f.eks.
  hegnstråd eller metalgenstande.

  1)
  a.
  b.

  Efter brug
  Bladet rengøres og smøres med en smule husholdningsolie eller smøremiddel til at spraye på.

  c.
  2)
  a.

  Opladning af batteriet
  Fig. G.
  FCGSL-18K laderen er kun beregnet til opladning af batterier af typen FCGSB-18K.

  b.
  Sæt batteriet (5) i batteriladeren (11) som vist på tegningen. Sørg for, at polerne sidder rigtigt som angivet med + og -.
  Sæt stikket til batteriladeren i en stikkontakt. Den røde indikator (12) begynder at lyse.
  Opladningen er færdig, når den grønne indikator (13) begynder at lyse. Nu er batteriet
  klar til brug.
  Batteriladeren må kun bruges i tørre rum ved en temperatur på mellem 10°C
  og 40°C.

  110

  Ferm

  c.
  d.

  e.

  Work area
  Keep work area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents.
  Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of
  flammable liquids, gasses or dust. Power tools create sparks which may ignite the
  dust of fumes.
  Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can
  cause you to lose control.
  Electrical safety
  Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not
  use any adapter plugs which earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
  matching outlets will reduce risk of electric shock.
  Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
  Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will
  increase the risk of electric shock.
  Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the
  power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged
  or entangled cords increase the risk of electric shock.
  When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor
  use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock. Always

  Ferm

  07 • Page 8

  GB
  use tool in conjunction with a residual circuit breaker device.
  D

  Batteriladeren er dobbelt isoleret i overensstemmelse med EN 60335; der
  kræves således ingen jording.

  3) Personal safety
  a. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power
  tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in
  serious personal injury.
  b. Use safety equipment. Always wear eye protection. Safety equipment such as dust
  mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
  c. Avoid accidental starting. Ensure the switch is in the off position before plugging in.
  Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that
  have the switch on invites accidents.
  d. Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a
  key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
  e. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better
  control of the power tool in unexpected situations.
  f. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and
  gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in
  moving parts.
  g. If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities,
  ensure these are connected and properly used. Use of these devices can reduce dust
  related hazards.
  h. Use clamps or a vice to hold work. It’s safer than using your hand and it frees both
  hands to operate tool.

  NL

  F

  E

  P

  I

  S

  FIN

  N
  4)
  a.
  DK
  b.
  c.

  d.

  e.

  f.
  g.

  h.
  08

  Power tool use and care
  Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
  Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool
  that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
  Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce
  the risk of starting the power tool accidentally.
  Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are
  dangerous in the hands of untrained users.
  Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage
  of parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly
  maintained power tools.
  Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
  Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions and in the manner intended for the particular type of power tool, taking into
  account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool
  for operations different from intended could result in hazardous situation.
  Damaged switches must be replaced at a customer service repair centre. Do not use
  Ferm

  Udskiftning af ledninger eller stik
  Gamle ledninger og stik skal smides væk, når de er blevet udskiftet med nye. Det er farligt
  at sætte stikket på en løs ledning i en stikkontakt.

  3. BETJENING
  Isætning og udtagning af batteriet
  Fig. B
  Kontroller, at batteriet og maskinen er rene og tørre udvendig, før laderen sluttes til.
  Sæt batteriet (5) i maskinens fod som vist på tegningen. Tryk på batteriet, indtil det
  klikker på plads.
  Tryk på låsepalerne på begge sider (10) før batteriet løsnes og tag det derefter ud af
  maskinen.

  Start og stop
  Fig. 1
  Håndtaget er designet med en frigøringsknap for at forhindre opstart ved et uheld.  Tryk og hold på frigøringsknappen (3), placeret på begge sider af håndtaget, tryk
  herefter på hovedkontakten (4)
  Frigør hovedkontakten for at stoppe bladene.

  Vælg det blad, der skal bruges

  Det lille græsklipper blad er bedst til at klippe græs omkring træer og andre faste ting
  i haven. Kan også bruges til planteskulpturer.

  Det store hækketrimmer blad er bedst til egentlige hække og buske.
  Udskiftning af blad
  Fig. C

  Fjern det genopladelige batteri, før klingerne udskiftes.

  Fare for personskade! Bær beskyttelseshandsker!

  Ferm

  109 • Page 9

  GB
  Vigtige sikkerhedsinstruktioner for batteri og batterlader
  Hvis man kommer til at berøre syren i batteriet, skal man straks vaske det af
  med vand. Kommer syren i øjnene, skylles grundigt med vand, og der søges
  læge!

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.

  Før brug skal man læse betjenings- og sikkerhedsinstruktionerne for batteri og batterilader, og instruktionerne skal følges!
  Bemærk! Brug kun det batteri og den batterilader, der er blevet leveret af forhandleren, så man undgår risiko for ulykker.
  Batteriet, batteriladeren og den elektriske maskine må ikke udsættes for fugt, for
  eksempel regn eller sne.
  Før batteriladeren bruges, skal man altid checke, at alle ledninger er tilsluttet korrekt.
  Batteriladeren må ikke bruges, hvis man kan se, at ledningen er beskadiget. Den
  beskadigede ledning skal udskiftes med det samme.
  Når batteriladeren ikke bruges, skal stikket tages ud af stikkontakten. Tag ikke stikket
  ud ved at trække i ledningen.
  Hvis man taber batteriladeren, eller den på anden måde udsættes for kraftigt slag
  eller stød, skal den efterses på et autoriseret værksted. Beskadigede dele skal repareres.
  Batteriet skal behandles forsigtigt. Tab det ikke og udsæt det ikke for slag og stød.
  Man må aldrig selv forsøge at reparere batteriet eller batteriladeren. Reparationer
  skal udføres på et autoriseret værksted, så man undgår risiko for ulykker.
  Før rengøring eller servicering af batteri eller batterilader, skal stikket til batteriladeren
  tages ud af stikkontakten.
  Batteriet må ikke oplades, hvis temperaturen er under 10°C eller over 40°C.
  Ventilationsåbningerne på batteriladeren må ikke være tildækket.
  Batteriet må ikke kortsluttes.
  Hvis batteriet kortsluttes, genereres der strøm med en høj strømstyrke. Det
  kan resultere i, at batteriet overophedes, antændes eller eksploderer, hvilket
  kan beskadige batteriet, eller forårsage personskade.

  Man skal derfor

  Ikke tilslutte ledninger til polerne på batteriet.

  Sikre, at der ikke er metalgenstande (søm, clips, mønter o.l..) i batteriholderen.

  Ikke lade batteriet ligge i vand eller regn.

  Beskadigede batteriladere eller batterier, der ikke længere kan oplades, skal derfor
  bortskaffes som farligt affald. De må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

  Batteriet må ikke kastes i vand eller ild, da det herved kan eksplodere.
  Elektrisk sikkerhed

  i.
  j.

  5) Battery tool use and care
  a. Ensure the switch is in the off position before inserting battery pack. Inserting the battery pack into power tools that have the switch on invites accidents.
  b. Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
  c. Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
  d. When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like paper
  clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause
  burns of a fire.
  e. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If
  contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek
  medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritations or burns.
  6)
  a.
  b.

  If you come into contact with acid from the battery, immediately wash it off
  with water. If acid gets into the eyes, rinse with plenty of water and consult a
  doctor!
  1.
  2.
  3.

  5.
  6.

  108

  Ferm

  Service
  Please use a qualified expert who uses original replacement parts to repair your
  power tool. This will ensure proper functioning of the power tool.
  Caution! The use of any accessories or additional tools other than those recommended in this manual may lead to an increased risk of injury. Only use original replacement parts.

  Important safety instructions for battery and battery charger

  4.

  Kontroller også, at netspændingen svarer til indgangsspændingen på batteriladeren.

  power tools that cannot be switched on and off.
  Do not leave power tools unattended while they are switched on. Always switch off
  the tool and wait until it has come to a full standstill before leaving.
  If the mains cable has been damaged, it must be replaced with a special mains cable.
  These can be obtained from the manufacturer or the manufacturer's customer service
  department. The mains cable may only be replaced by the manufacturer, the manufacturer's customer service department or equally qualified persons.

  Read and observe the operating instructions and safety instructions for the battery
  and battery charger before use!
  Please note! Only use the battery and battery charger delivered by the supplier to
  avoid the risk of accidents.
  Keep the battery, battery charger and the electrical appliance away from damp, such
  as rain or snow.
  Before using the battery charger, always check that all the cables are correctly connected.
  Do not use the battery charger if you see that its cable is damaged. Have the damaged cable replaced immediately.
  If you are not using the battery charger, remove the plug from the mains. Do not pull

  Ferm

  09 • Page 10

  GB
  7.

  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.

  out the plug by the cable.
  If you drop the battery charger or it is interrupted by another strong mechanical use,
  have it checked for damage by a recognised professional workshop before you use it
  again. Damaged parts must be repaired.
  Handle the battery with care. Do not drop it or knock it.
  Never try to repair the battery or battery charger yourself. Repairs must always be
  carried out by a recognised professional workshop to avoid the risk of accidents.
  Before cleaning or servicing the battery or battery charger, always remove the
  charger's plug from the mains.
  Never charge the battery if the ambient temperature is below 10° C or above 40° C.
  The ventilation holes of the charger should always be free.
  The battery may not be short-circuited.
  If short-circuiting occurs, power with a high electrical current will flow. This can
  lead to the battery overheating, catching fire or exploding, which can result in
  damage to the battery or the user having an accident.

  Therefore:

  Do not connect cables to the poles of the battery.

  Ensure that there are no metal objects (nails, paperclips, coins, etc.) in the battery
  holder.

  Do not leave the battery in water or rain.

  Damaged battery chargers or batteries which can no longer be charged should be disposed of as special waste. Do not dispose of them together with domestic waste.

  Never throw the battery into water or a fire, it may explode.
  Electrical safety
  Also check that your mains voltage corresponds to the input voltage of the
  battery charger.
  The battery charger is double insulated in accordance with EN 60335;
  therefore no earth wire is required.
  Replacing cables or plugs
  Immediately throw away old cables or plugs when they have been replaced by new ones.
  It is dangerous to insert the plug of a loose cable in the wall outlet.

  3. OPERATIONS

  g.

  h.
  i.
  j.

  5) Batteriværktøj anvendelse og vedligeholdelse
  a. Sørg for at afbryderen er i off position før batteripakken indsættes. Ved at indsætte
  batteripakken i elektroværktøj som er tændte kan forårsage ulykker.
  b. Genoplad kun med oplader som er specificeret af fabrikanten. En oplader som er
  anvendelig for en type batteripakning kan forårsage brand, når den anvendes med en
  anden batteripakning.
  c. Anvend kun elektroværktøj med særlig egnede batteripakninger. Anvendelse af enhver anden batteripakning kan give risiko for ulykker og brandfare.
  d. Når batteripakning ikke anvendes, holdes det altid på afstand af enhver metalgenstand såsom papirklips, mønter, nøgler, søm eller andre små metal genstande der
  kan lave en forbindelse fra én terminal til en anden. Ved at kortslutte batteriterminalerne sammen kan forårsage brandfare.
  e. Under dårlige forhold kan væske udløbe fra batteriet; undgå kontakt med dette. Hvis
  kontakt alligevel forekommer, skylles der med vand. Hvis væske kommer i øjnene,
  skal der øjeblikkeligt søges lægehjælp. Væske som udløber fra batteriet kan forårsage irritationer og forbrændinger.

  b.

  Check that the outside of the battery or the machine is clean and dry before
  connecting the charger.

  10

  f.

  6)
  a.

  Tightening and loosening the battery
  Fig. B  e.

  bruge den elektriske maskine. Elektriske maskiner er farlige i hænderne på uøvede
  personer.
  Elektriske maskiner skal vedligeholdes. Check for forkert justering og fastsiddende
  bevægelige dele, defekte dele og andre ting, som kan påvirke den elektriske maskines korrekte funktion. Hvis den elektriske maskine er beskadiget, skal den repareres
  før brug. Mange ulykker skyldes, at elektriske maskiner er dårligt vedligeholdt.
  Skærende værktøj skal holdes skarpe og rene. Korrekt vedligeholdt skærende værktøj med skarpe skær kommer ikke så let til at sidde fast og er nemmere at styre.
  Brug den elektriske maskine, tilbehør, tool-bits osv. i henhold til disse instruktioner og
  på den måde, som denne specielle maskine er beregnet til, idet man skal tage hensyn til arbejdsforholdene og arbejdet, der skal udføres. Brug af den elektriske maskine til andet, end den er beregnet til, kan resultere i farlige situationer.
  Beskadigede kontakter skal udskiftes af et kundeservice reparationscenter. Anvend
  ikke elværktøj der ikke kan slukkes og tændes.
  Lad ikke elværktøj ligge tændt uden opsyn. Sluk altid for værktøjet og vent indtil det
  det er kommet til et totalt stop, før det efterlades.
  Hvis hovedkablet er beskadiget, skal det udskiftes med et særligt hovedkabel. Disse
  kan findes hos fabrikanten eller fabrikantens kundeserviceafdeling. Hovedkablet må
  kun udskiftes af fabrikanten, fabrikantens kundeserviceafdeling eller ligelige kvalificerede personer.

  Service
  Benyt venligst en kvalificeret ekspert, som anvender originale udskiftningsdele til at
  reparerer dit elværktøj. Dette vil sikre korrekt funktion af elværktøjet.
  Advarsel! Anvendelsen af ethvert tilbehør eller ekstra værktøj, andet end de som
  anbefales i denne manual, kan føre til øget risiko for skader. Benyt kun originale udskiftningsdele.

  Place the battery (5) in the foot of the machine as indicated in the diagram. Press it

  Ferm

  Ferm

  107 • Page 11

  GB
  d.

  e.

  mer vand i den elektriske maskine, øges risikoen for elektrisk stød.
  Brug ikke ledningen forkert. Brug ikke ledningen til at bære eller trække maskinen og
  heller ikke for at tage ledningen ud af stikkontakten. Hold ledningen væk fra stærk
  varme, olie, skarpe kanter og bevægelige dele. Beskadigede eller filtrede ledninger
  øger risikoen for elektrisk stød.
  Når en elektrisk maskine bruges udendørs, skal man bruge en forlængerledning, der
  er beregnet til udendørs brug. Hvis der bruges en forlængerledning, der er beregnet
  til udendørs brug, mindskes risikoen for elektrisk stød. Redskabet/værktøjet skal altid
  bruges sammen med en jordfejlsafbryder.

  3) Personlig sikkerhed
  a. Vær agtpågivende, hold øjnene rette mod det, du laver, og brug almindelig sund fornuft, når du bruger en elektrisk maskine. Brug ikke en elektrisk maskine, hvis du er
  træt eller er under påvirkning af narkotika, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under arbejdet med en elektrisk maskine kan resultere i alvorlig personskade.
  b. Brug sikkerhedsudstyr. Brug altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr som støvmaske, skridsikre sko, hjelm eller høreværn, brugt når det er nødvendigt, mindsker risikoen for personskade.
  c. Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket på afbryderen, før stikket sættes i
  stikkontakten. Hvis man bærer en elektrisk maskine med fingeren på afbryderen, eller
  sætter stikket i, mens der er tændt for maskinen, øges risikoen for ulykker.
  d. Fjern justeringsnøgler og tænger, før der tændes for den elektriske maskine. En tang
  eller nøgle, der sidder på en roterende del af den elektriske maskine, kan resultere i
  personskade.
  e. Ræk ikke for langt ud. Stå sikkert på fødderne og vær altid i god balance. Det giver
  bedre kontrol over maskinen i uventede situationer.
  f. Tag passende tøj på. Bær ikke løstsiddende tøj eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan blive grebet af bevægelige dele.
  g. Hvis der forefindes tilslutning til støvudsugning og –opsamling, skal man sørge for, at
  udstyret er tilsluttet og bruges. Brug disse muligheder for at mindske risikoen for støvrelaterede risici.
  h. Brug skruetvinger eller en skruestik for at holde arbejdsemnet. Det er mere sikkert
  end at bruge hænderne, og du har hænderne fri til at betjene redskabet/værktøjet.
  4) Brug og behandling af elektriske maskiner
  a. Brug ikke magt på den elektriske maskine. Brug kun den elektriske maskine til det,
  den er beregnet til. Den rette elektriske maskine gør arbejdet bedre og mere sikkert
  ved den effekt, der er foreskrevet.
  b. Brug ikke den elektriske maskine, hvis afbryderen ikke kan tænde og slukke. En elektrisk maskine, der ikke kan tændes og slukkes på afbryderen, er farlig og skal repareres.
  c. Tag stikket ud af stikkontakten før justering, udskiftning af tilbehør, og før den elektriske maskine gemmes væk. Sådanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at den elektriske maskine starter ved et uheld.
  d. Elektriske maskiner, der ikke bruges, skal opbevares utilgængeligt for børn, og personer, der ikke har kendskab til den elektriske maskine eller disse instruktioner, må ikke
  106

  Ferm  into place until it clicks into place.
  Press the locking buttons on both sides (10) before loosening the battery and then
  pull the battery out of the foot of the machine.

  D

  Starting and stopping
  Fig. 1
  The handle is designed with an unlock button to prevent accidental starting.
  • Press and hold the unlock button (3) located on either side of the handle, then squeeze
  the main switch (4)
  • Release the main switch to stop the blades.

  NL

  F

  E

  Select the blade suitable for your task

  The smaller shear blade is best for trimming grass from around tree trunks and garden fixtures and for shaping topiary.

  The larger hedge trimmer blade is best for larger hedges and bushes.

  P

  The change of blade
  Fig. C

  I

  Remove the rechargeable battery before changing the blades.

  S

  FIN

  Danger of injury! Wear protective gloves!


  N

  Turn the three screws (7) anticlockwise to loosen the blades.
  Remove the cutting tool from the machine.
  Ensure that the screws on the upper side of the drive shaft are not damaged.
  Clean any grass or dirt from the machine.
  Position each of the required cutting blades (position 5 or 6 in Fig. 1) and fasten these
  to the machine by tightly screwing the three screws in a clockwise direction.

  DK

  4. HEDGE TRIMMING TIPS
  Shaping
  Fig. D
  The hedge should be trimmed to achieve a trapezoidal shape, which is wider at the bottom than the top.
  This will improve the light penetration to the lower region of the shrub. An approximate guide is
  10 cm in for every metre in height. The bush can be rounded or column shaped.
  Cutting sequence
  Fig. E and Fig. F

  First trim both sides from the bottom upwards, this prevents any debris from falling
  into the area which has yet to be cut (Fig. E)

  Then trim the top, if the branches of the hedge are extremely long, trim them back in
  multiple stages. (Fig. F).

  Ferm

  11 • Page 12

  GB

  GB
  Doing this also has the benefit of having shorter cutting which will decompose
  better on a compost heap.

  I tilfælde af defekt er transformeren ikke farlig

  D

  D


  NL


  F

  If older hedges need to be cut back a substantial amount, use pruning shears to trim
  thicker branches to the desired length before going to work with the hedge trimmer.
  Ensure that the blade does not come into contact with anything which could damage
  it, such as fencing wire or metal plants support.

  Termosikring

  NL

  Defekte og/eller kasserede elektriske eller elektroniske maskiner skal afleveres på
  en genbrugsplads.

  F

  After use
  Clean the blades and lightly lubricate with household oil or spray lubricant.
  E

  Charging the battery
  Fig. G.
  The FCGSL-18 charger is only suitable for charging type FCGSB-18 batteries.

  P


  I  S

  Place the battery (5) in the battery charger (11) as the diagram indicates. Make sure
  that the poles are placed correctly as indicated by the + and -.
  Place the battery charger's plug in the socket. The red speed charging indicator (12)
  will light up.
  Charging is complete as soon as the green indicator (13) for the minimum charge
  lights up. The battery is ready for use.
  Only use the battery charger in a dry environment at a temperature between
  10°C and 40°C.

  FIN

  N

  The battery of your drill is uncharged whilst it works. Before using it for the first time you
  should charge it for 1 to 2 hours to achieve maximum performance. The battery's full
  capacity is reached after charging / using it for 4 to 5 cycles.

  5. MAINTENANCE
  These machines have been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper machine
  care and regular cleaning.
  Cleaning
  Keep the ventilation slots of the machine clean to prevent overheating of the engine.
  Regularly clean the machine housing with a soft cloth, preferably after each use. Keep the
  ventilation slots free from dust and dirt.
  If the dirt does not come off use a soft cloth moistened with soapy water. Never use solvents such as petrol, alcohol, ammonia water, etc. These solvents may damage the
  plastic parts.
  Lubrication
  The machine requires no additional lubrication.

  12

  Ferm

  Bær beskyttelsesbriller og høreværn

  E

  Bær beskyttelseshandsker

  P

  I

  Advarsel! Efterløbende skæreværktøj

  S
  hold tilstedeværende på afstand.
  FIN
  Generelle sikkerhedsregler
  Adversel!
  Læs alle instruktioner. Hvis alle nedenstående instruktioner ikke følges, kan det resultere i
  elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade. Udtrykket “elektrisk maskine” i alle
  advarslerne nedenfor henviser til elektriske maskiner/værktøj/redskaber, der via en ledning tilkobles elnettet eller strømforsynes via batteri (accu). Gem disse instruktioner.
  1) Arbejdsområde
  a. Arbejdsområdet skal være rent og tilstrækkeligt belyst. Rodede og mørke arbejdsområder giver større risiko for ulykker.
  b. Brug ikke elektriske maskiner i eksplosive omgivelser, f.eks. i nærheden af brandfarlige væsker, gasser eller støv. Elektriske maskiner frembringer gnister, som kan antænde støv eller dampe.
  c. Hold børn og omkringstående på afstand, når der bruges elektriske maskiner. Hvis
  man distraheres, kan man miste kontrollen over den elektriske maskine.
  2) Elektrisk sikkerhed
  a. Stik til elektriske maskiner skal passe til stikkontakten. Der må ikke foretages ændringer af stikket. Brug ikke snydepropper til jordede (jordforbundne) elektriske maskiner.
  Originale stik og tilsvarende kontakter mindsker risikoen for elektrisk stød.
  b. Undgå kropskontakt med jordede eller jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk stød, hvis kroppen er jordet eller jordforbundet.
  c. Elektriske maskiner må ikke udsættes for regn eller våde omgivelser. Hvis der kom-

  Ferm

  105

  N

  DK • Page 13

  GB

  GB

  D

  1
  1
  1
  1

  NL

  Kontroller maskinen, løse dele og tilbehør for transportskader.

  F

  E

  P

  Brugsanvisning
  Garantibevis
  Sikkerhedsforskrifter
  Sekskantnøgle

  Faults
  Should a fault occur, e.g. after wear of a part, please contact your local Ferm dealer.
  In the back of this manual you find an exploded view showing the parts that can be ordered.

  D

  NL

  Environment
  To prevent damage during transport, the appliance is delivered in a solid packaging which
  consists largely of reusable material. Therefore please make use of options for recycling
  the packaging.

  Produktinformation
  Fig. A
  1. Batteri
  2. Batteri låsepal
  3. Udløserknap
  4. Afbryder
  5. Græsklipper blad
  6. Hækketrimmer blad

  F

  Faulty and/or discarded electrical or electronic apparatus have to be collected
  at the appropriate recycling locations.

  E

  P

  Warranty
  The guarantee conditions can be found on the separately enclosed guarantee card.

  2. SIKKERHEDSFORSKRIFTER

  I

  I

  CE DECLARATION OF CONFORMITY (GB)
  S

  Symbolforklaring
  I denne brugervejledninge og/eller på maskinen anvendes der følgende piktogrammer:

  FIN
  Læs instruktionerne omhyggeligt

  FIN

  EN50144-2-15,EN60335-1,EN60335-2-29,EN60745-1,EN50366,EN55014-2,
  EN55014-3,EN61000-3-2,EN61000-3-3,CEN/TC 144/WG 7 N238/11.02, EN
  ISO3744,ISO11094

  Betegnelse for risiko for personskader, dødsfald eller beskadigelse af værktøjet i
  tilfælde af at du er uopmærksom på instruktioner i denne manual.

  N

  S

  We declare under our sole responsibility that
  FCGS-18K
  is in conformity with the following standards or standardized documents:

  N

  in accordance with the regulations:

  DK
  indikerer farer for elektrisk stød

  DK

  98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2000/14/EC, 2002/95/EC,2002/96/EC

  I overensstemmelse med grundlæggende sikkerhedsstandarder i de europæiske
  direktiver.

  from 01-12-2006
  ZWOLLE NL

  Klasse II maskine – Dobbelt isolering – Du behøver ingen jordforbindelsestik.

  Kun beregnet til indendørs brug

  Maskinen må ikke udsættes for regn.

  J.A. Bakker - van Ingen
  CEO Ferm BV

  J. Lodewijk
  Quality Manager Ferm Global

  Batterier skal altid afleveres til recirkulation

  It is our policy to continuously improve our products and we therefore reserve the right to
  change the product specification without prior notice.
  Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • The Netherlands

  104

  Ferm

  Ferm

  13 • Page 14

  GB

  GB

  D

  NL

  AKKU-GRAS / STRAUCHSCHERE

  ACCU HÆKKETRIMMER / GRÆSKLIPPER

  Die Nummer im nachfolgenden Text korrespondieren mit den Abbildungen auf
  Seite 2 -4

  Tallende i den følgende tekst korresponderer med afbildningerne på side 2 -4

  Lesen Sie die Anleitung von Elektrogeräten vor Benutzung immer gründlich
  durch. Dadurch verstehen Sie Ihr Produkt besser und vermeiden unnötige
  Risiken. Bewahren Sie diese Anleitung zum künftigen Gebrauch an einer
  sicheren Stelle auf.

  F

  Inhalt
  1. Technische daten
  2. Sicherheitsvorschriften
  3 . Arbeitsvorgänge
  4. Tips zum Heckentrimmen
  5 . Wartung

  E

  P

  I

  D

  Advarsel! Brugsanvisningen til elektriske maskiner skal altid gennemlæses før
  brug. På den måde får du bedre kendskab til produktet og undgår unødige risici.
  Gem denne brugsanvisning et sikkert sted til senere brug.

  NL

  F
  Indhold
  1. Produktinformation
  2. Sikkerhedsinstruktioner
  3. Betjening
  4. Tips stil trimmingafhæk
  5. Vedligeholdelse

  E

  P

  1. PRODUKTINFORMATION

  I

  1. TECHNISCHE DATEN
  S
  Spannung
  Spannung des Akkuladegeräts
  Frequenz des Akkuladegeräts
  Akkuleistung
  Ladezeit
  Leerlaufdrehzahl
  Gewicht (einschl. Batterie)

  FIN

  N

  DK

  — • 2.0A
  18 V--230 V~ • 70W
  50 Hz
  1,3 Ah
  1 - 1,5 h
  1600/min
  3,20 kg

  — • 2.0A
  18 V--230 V~ • 70W
  50 Hz
  1.3 Ah
  1 - 1,5 t
  1600/min
  3,20 kg

  200 mm
  180 mm
  73 dB(A)
  86 dB(A)
  3,866 m/s2

  100 mm
  74 dB(A)
  94 dB(A)
  2,79 m/s2

  Kantentrimmer
  Länge
  Messerlänge
  Lpa (Schalldruckpegel)
  Lwa (Schallleistungspegel)
  Schwingungswert

  200 mm
  180 mm
  73 dB(A)
  86 dB(A)
  3,866 m/s2

  Hækketrimmer
  Længde
  Klipperlængde
  Lpa (Lydtrykniveau)
  Lwa (Lydeffektniveau)
  Vibrationsværdi

  Rasenschere
  Breite
  Lpa (Schalldruckpegel)
  Lwa (Schallleistungspegel)
  Schwingungswert

  100 mm
  74 dB(A)
  94 dB(A)
  2,79 m/s2

  Græsklipper
  Bredde
  Lpa (Lydtrykniveau)
  Lwa (Lydeffektniveau)
  Vibrationsværdi

  Verpackungsinhalt
  1 Akku
  1 Akkuladegerät
  1 Heckentrimmermesser
  1 Rasenscherenmesser
  1 Behälter
  1 Anleitung

  14

  Spænding
  Spænding batterilader
  Frekvens batterilader
  Batteriydelse
  Opladetid
  Hastighed ubelastet
  Vægt (inkl. batteri)

  S

  FIN

  N

  DK

  Pakken indeholder
  1 Batteri
  1 Batterilader
  1 Hækketrimmer blad
  1 Græsklipper blad
  1 Kuffert

  Ferm

  Ferm

  103 • Page 15

  GB

  GB
  1
  1
  1

  CE ERKLÆRING AV ANSVARSFORHOLD (N)
  D
  Vi erklærer på eget ansvar at dette
  FCGS-18K
  er i samsvar med følgende standarder eller standardiserte dokumenter:

  NL

  F

  EN50144-2-15,EN60335-1,EN60335-2-29,EN60745-1,EN50366,EN55014-2,
  EN55014-3,EN61000-3-2,EN61000-3-3,CEN/TC 144/WG 7 N238/11.02, EN
  ISO3744,ISO11094

  E

  i samsvar med bestemmelsene.

  I

  D

  Kontrollieren Sie Gerät, Einzelteile und Zubehör auf Transportschäden.

  NL

  Produktinformationen
  Abb. A
  1. Akkusatz
  2. Akkuentriegelungslasche
  3. Verriegelungsknopf
  4. Auslöseschalter
  5. Scherenmesser
  6. Heckentrimmermesser

  98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2000/14/EC, 2002/95/EC,2002/96/EC

  P

  Garantiekarte
  Sicherheitshinweise
  Inbusschlüssel

  fra 01-12-2006
  ZWOLLE NL

  F

  E

  P

  2. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
  I
  Erläuterung der Symbole
  In dieser Anleitung und/oder auf dem Gerät werden folgende Symbole verwendet:
  S

  S
  Lesen Sie die Anleitung

  FIN

  FIN
  J.A. Bakker - van Ingen
  CEO Ferm BV

  J. Lodewijk
  Quality Manager Ferm Global

  Entspricht grundlegenden anwendbaren Sicherheitsnormen der europäischen
  Richtlinien.

  N
  Det er vår policy å stadig forbedre våre produkter, og derfor forbeholder vi oss retten til å
  forandre produktspesifikasjonene uten forutgående varsel.

  N

  Maschine der Klasse II – Doppelisolierung – Es wird kein geerdeter Stecker
  benötigt.

  DK
  Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Nederland

  DK

  Bezeichnet Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder Gefahr einer Beschädigung
  des Werkszeugs bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung enthaltenen
  Vorschriften.
  Bezeichnet Stromschlaggefahr.

  Schutzbrille und Gehörschutz tragen

  Tragen Sie Schutzhandschuhe.

  Dieses Elektrowerkzeug nicht dem Regen aussetzen.

  Nur im Gebäudeinnern benutzen.

  102

  Ferm

  Ferm

  15 • Page 16

  GB

  GB

  5. VEDLIKEHOLD

  Thermo-Hohlwelle 130 Grad.
  D

  D
  Maskinene er konstruert for å kunne brukes over lang tid med minimalt vedlikehold. For å
  oppnå tilfredsstillende resultater over lang tid, er det viktig å stelle maskinen riktig og rengjøre
  den regelmessig.

  Bei Ausfall ist der Trafo nicht gefährlich.

  NL

  Rengjøring
  Rengjør maskinens ytterside regelmessig med en myk fille - helst hver gang den er brukt. Hold
  ventilasjonsåpningene frie for støv og skitt. Hvis det er vanskelig å fjerne skitt, kan man bruke
  en myk fille som er fuktet med såpevann. Bruk aldri løsemidler som bensin, alkohol,
  ammoniakkvann, etc. Disse løsemidlene kan ødelegge plastdelene.

  F

  Achtung! Nachlaufende Schneidwerkzeuge

  E

  Bereiten Sie immer Akkus auf.

  P

  Schadhafte und/oder entsorgte elektrische oder elektronische Geräte
  müssen an den dafür vorgesehenen Recycling-Stellen abgegeben werden.

  Algemeine Sicherheitshinweise
  Achtung! Beachten beim Benutzen von Elektromaschinen immer die örtlichen
  Sicherheitsvorschriften bezüglich Feuerrisiko, Elektroschock und Verletzung. Lesen Sie
  außer den folgenden Hinweisen ebenfalls die Sicherheitsvorschriften im einschlägigen
  Sonderteil. Die Hinweise müssen sicher aufbewahrt werden!

  I

  S

  FIN

  1) Arbeitsplatz
  a. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und aufgeräumt. Unordnung und unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
  b. Arbeiten Sie mit dem Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich
  brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen
  Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
  c. Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des
  Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

  N

  DK

  NL

  Ferm

  E

  Smøring
  Maskinen trenger ikke ekstra smøring.

  P

  Feil
  Hvis det oppstår feil som følge av for eksempel utslitte deler, skal du kontakte serviceadressen
  på garantikortet. Bakerst i denne bruksanvisningen finner du en splittegning som viser deler
  som kan bestilles.

  I

  Miljø
  For å unngå transportskader leveres maskinen i solid emballasje. Emballasjen er i den grad
  dette er mulig fremstilt av resirkulerbart materiale. Benytt derfor anledningen til å resirkulere
  emballasjen.

  N

  Vioittuneet tai käytöstä poistettavat sähkölaitteet on toimitettava asianmukaiseen
  kierrätyspisteeseen.

  DK

  Garanti
  Garantibetingelsene gjengis på det vedlagte, separate garantikortet.

  Ferm

  S

  FIN

  2) Elektrische Sicherheit
  a. Der Anschlussstecker des Gerätes muss in die Steckdose passen. Der Netzstecker
  darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Geräten. Unveränderte Netzstecker und passende
  Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.
  b. Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie von Rohren,
  Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
  c. Halten Sie das Gerät von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein
  Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
  d. Zweckentfremden Sie das Netzkabel nicht, um das Gerät zu tragen, aufzuhängen
  oder um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Netzkabel
  fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. Beschädigte
  oder verwickelte Netzkabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
  e. Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur

  16

  F

  101 • Page 17

  GB

  GB
  Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich zugelassen sind. Die Anwendung
  eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko
  eines elektrischen Schlages,

  4. TIPS FOR TRIMMING AV HEKKER
  D

  NL

  F

  E

  P

  I

  Forming
  Fig. D
  Hekken bør trimmes slik at den blir trapesformet, dvs. at det blir bredere nederst enn
  øverst. Det vil gjøre det lettere for lyset å trenge frem til den nedre delen av busken. En
  passende avstand er 10 cm for hver meter i høyden. Hekken kan være avrundet eller
  søyleformet.
  Rekkefølge ved klipping
  Fig. E og Fig. F

  Klipp først begge sidene nedenfra og oppover; på den måten unngår du at blader og
  kvister faller ned på området som ikke er klippet enda (fig. E).

  Klipp deretter toppen; hvis kvistene er svært lange, klippes de i flere omganger. (Fig.
  F).
  Merk: Ved å klippe gradvis på denne måten får man kortere kvister som er lettere å kompostere.

  S

  FIN

  N

  DK  Hvis en gammel hekk skal beskjæres mye, bør du først klippe de tykke grenene til
  ønsket lengde med en grensaks før du fortsetter med hekktrimmeren.
  Sørg for at bladet ikke kommer i berøring med noe som kan ødelegge det, slik som
  gjerdetråd eller andre metallgjenstander.

  Etter bruk
  Rengjør knivene og smør dem lett med smøreolje eller smøremiddel på sprayboks.
  Lading av batteriet
  Fig. G.
  Lader FCGSL-18 er kun egnet til opplading av battrier av type FCGSB-18.
  Sett batteriet (5) i batteriladeren (11) som vist på illustrasjonen. Påse at polene er riktige, som vist med + og -.
  Sett batteriladerens støpsel i stikkontakten. Den røde lampen for hurtiglading (12)
  lyser.
  Ladingen er ferdig når den grønne lampen (13) for minimum lading lyser. Batteriet er
  klart til bruk.
  Batteriladeren må bare brukes i tørre omgivelser ved en temperatur på mellom 10 °C og 40 °C.

  Batteriet blir utladet mens det brukes. Før første gangs bruk må batteriet lades i 1 til 2
  timer for å oppnå maksimal ytelse. Batteriet oppnår full kapasitet etter at det er ladet /
  brukt 4 til 5 ganger.

  100

  Ferm

  D

  3) Sicherheit von Personen
  a. Seien Sie aufmerksam. Achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
  an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie des Gerät nicht, wenn Sie
  müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
  Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Gerätes kann zu ernsthaften
  Verletzungen führen.
  b. Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
  persönIicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
  Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.
  c. Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte lnbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass der
  Schalter in der Position ,,AUS(0)” ist, bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose
  stecken. Wenn Sie beim Tragen des Geräts den Finger am Schalter haben oder das
  Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen fü
  ren,
  d. Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Gerät einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
  e. Überschätzen Sie sich nicht. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie
  jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Gerät in unerwarteten
  Situationen besser kontrollieren.
  f. Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
  Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen.
  Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen
  erfasst werden.
  g. Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Das
  Verwenden dieser Einrichtungen verringert Gefährdungen durch Staub.
  h. Sichern Sie das Werkstück. Ein mit Spannvorrichtungen oder Schraubstock
  festgehaltenes Werkstück ist sicherer gehalten als mit Ihrer Hand.

  NL

  F

  E

  P

  I

  S

  FIN

  N

  DK

  4) Sorgfältiger Umgang und Gebrauch von Elektrowerkzeugen
  a. Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für lhre Arbeit das dafür bestimmte
  Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und
  sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
  b. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug,
  das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
  c. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen. Diese
  Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Geräts.
  d. Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern
  auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut
  sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich,
  Ferm

  17 • Page 18

  GB

  GB
  e.
  D

  NL
  f.
  F
  g.

  E

  P
  h.
  I
  i.
  S
  j.
  FIN

  N

  wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
  Pflegen Sie das Gerät mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Geräteteile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt
  sind, dass die Funktion des Gerätes beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile
  vor dem Einsatz des Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht
  gewarteten Elektrowerkzeugen.
  Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte
  Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind
  leichter zu führen.
  Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen und so, wie es für diesen speziellen Gerätetyp vorgeschrieben ist.
  Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit.
  Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen
  Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
  Beschädigte Schalter müssen bei einer Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
  Benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge, bei denen sich der Schalter nicht ein- und ausschalten lässt.
  Elektrowerkzeuge nicht unbeaufsichtigt laufen lassen. Gerät immer ausschalten und
  erst verlassen, wenn das Gerät völlig zum Stillstand gekommen ist.
  Wenn die Anschlussleitung beschädigt wird, muss diese durch einde besondere
  Anschlussleitung ersetzt werden. Diese erhalten Sie beim Hersteller oder seinem
  Kundendienst. Das Auswechseln der Anschlussleitung darf nur den Hersteller, seinen
  Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen durchgeführt werden.

  5) Umgang mit Akkuwerkzeugen
  a. Achten Sie darauf, dass der Ein-/Ausschalter ausgeschaltet ist, ehe Sie den Akku einsetzen. Beim Einsetzen eines Akkus in ein eingeschaltetes Elektrowerkzeug kann es
  zu Unfällen kommen.
  b. Zum Laden ist ausschließlich das vom Hersteller angegebene Ladegerät zu verwenden. Ein Ladegerät, das für eine Art von Akkus geeignet ist, kann bei Verwendung mit
  einer anderen Art von Akku Brandgefahr verursachen.
  c. Elektrowerkzeuge dürfen nur mit speziell dazu bestimmten Akkus verwendet werden,
  da bei der Verwendung anderer Akkus Verletzungs- und Brandgefahr entstehen kann.
  d. Wenn der Akku nicht in Gebrauch ist, ist er von Büroklammern, Münzen, Schlüssel,
  Nägel, Schrauben und anderen kleinen Metallobjekten fernzuhalten, die eine
  Verbindung zwischen den Polen bilden können. Kurzschließen der Pole kann Brand
  oder Verbrennungen verursachen.
  e. Bei falschem Umgang mit dem Akku kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Die
  Berührung dieser Flüssigkeit ist zu vermeiden. Bei Berührung den betroffenen
  Körperteil mit Wasser abspülen. Bei Berührung der Flüssigkeit mit den Augen muss
  zusätzlich ärztliche Hilfe gerufen werden. Die Akkuflüssigkeit kann Reizungen oder
  Verbrennungen verursachen.

  DK

  6)
  a.

  18

  3. BETJENING
  D
  Montering og demontering av batteriet
  Fig. B

  NL

  Kontroller at batteriet og maskinen er rene og tørre før laderen tilkoples.
  F

  Skyv batteriet (5) inn i bunnen av maskinen som vist. Skyv batteriet inn slik at det klikkes på plass.
  Trykk på låseknappene (10) på begge sider for å løsne batteriet og trekk det deretter
  ut av maskinens bunn.

  E

  P

  Starte og stoppe
  Fig. 1
  Håndtaket er utstyrt med en låseknapp som hindrer utilsiktet oppstart.

  I  S  Hold inne låseknappen (3) på den ene siden av håndtaket, og press deretter inn
  på/av-bryteren (4)
  Slipp på/av-bryteren for å stoppe bladet.

  FIN
  Velg en kniv som passer til oppgaven

  Den minste trimmekniven passer best til trimming av gress omkring trestammer, faste
  gjenstander i hagen og til forming.

  Den største trimmekniven passer best til større hekker og busker.

  N

  DK

  Skifting av kniv
  Fig. C

  Fjern akkumulatoren før du skifter kniven.

  Fare for skade! Bruk vernehansker!


  Vri de tre skruene (7) mot klokken for å løsne kniven.
  Fjern skjæreverktøyet fra maskinen.
  Pass på at skruene på oppsiden av drivakselen ikke blir skadet.
  Rengjør apparatet for gress og smuss.
  Sett inn skjæreinnretningen (Posisjon 5 eller 6 bilde 1) og fest den på apparatet ved å
  feste de tre skruene (7) med klokken.

  Service
  Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von einer qualifizierten Fachkraft unter Verwendung
  von Originalersatzteilen reparieren. Dadurch wird die sichere Funktionsweise des
  Elektrowerkzeuges gewährleistet.
  Ferm

  Ferm

  99 • Page 19

  GB

  GB
  4.
  5.

  D
  6.
  NL

  7.

  F

  8.
  9.

  E
  10.
  P

  11.
  12.
  13.

  I

  Kontroller alltid at alle ledninger er riktig tilkoplet før batteriladeren brukes.
  Ikke bruk batteriladeren hvis du ser at ledningen er skadet. En skadet ledning må skiftes umiddelbart.
  Trekk støpselet ut av stikkontakten når batteriladeren ikke brukes. Ikke trekk ut støpselet ved hjelp av ledningen.
  Hvis batteriladeren faller i gulvet eller utsettes for annen voldsom behandling, må du
  la et godkjent profesjonelt verksted kontrollere den før du bruker den igjen. Ødelagte
  deler må repareres.
  Batteriet må behandles forsiktig. Ikke utsett det for støt eller bank på det.
  Du må aldri forsøke å reparere batteriet eller batteriladeren på egenhånd.
  Reparasjoner må alltid utføres av et godkjent profesjonelt verksted for å unngå faren
  for ulykker.
  Før rengjøring eller stell av batteriet eller batteriladeren, må laderens støpsel alltid
  trekkes ut av stikkontakten.
  Batteriet må aldri lades hvis omgivelsestemperaturen er lavere enn 10 °C eller høyere
  enn 40 °C.
  Laderens ventilasjonshull må ikke tildekkes.
  Batteriet må ikke kortsluttes.

  b.

  FIN

  DK

  1.
  2.
  3.
  4.

  6.

  Viktig

  Det må ikke koples ledninger til batteriets poler.

  Påse at det ikke befinner seg metallgjenstander (spiker, binders, mynter e.l.) i batteriholderen.

  Ikke etterlat batteriet i fuktighet eller regn.

  Ødelagte batteriladere eller batterier som ikke lenger kan lades, må kastes som spesialavfall. Må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

  Batteriet må ikke kastes i vann eller ild; da kan det eksplodere.

  8.
  9.

  Elektrisk sikkerhet

  11.

  Kontroller også at nettspenningen tilsvarer batteriladerens inngangspenning.

  10.

  12.
  13.

  98

  Ferm

  F

  Lesen und beachten Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung und die
  Sicherheitsvorschriften für Akku und Batterieladegerät!
  Achtung: Verwenden Sie nur die vom Lieferanten gelieferten Akku und das entsprechende Ladegerät, um Unfallrisiken auszuschließen.
  Schützen Sie Akku, Akkuladegerät und das elektrische Gerät vor Feuchtigkeit wie
  Regen oder Schnee.
  Überprüfen Sie vor Benutzung des Akkuladegeräts immer, ob alle Kabel richtig angeschlossen sind.
  Benutzen Sie das Akkuladegerät nicht, wenn Sie feststellen, dass dessen Kabel
  beschädigt ist. Lassen Sie das beschädigte Kabel sofort austauschen.
  Wenn Sie das Akkuladegerät nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker. Ziehen Sie
  den Stecker nicht am Kabel heraus.
  Falls das Akkuladegerät herunterfällt oder durch eine andere starke mechanische
  Kraft in seiner Funktion unterbrochen wird, lassen Sie es durch eine anerkannte
  Fachwerkstatt auf Beschädigung überprüfen, bevor Sie es wieder benutzen.
  Beschädigte Teile müssen repariert werden.
  Akku mit Vorsicht handhaben. Nicht fallen lassen oder Stoßkräften aussetzen.
  Versuchen Sie nie, Akku oder Akkuladegerät selbst zu reparieren. Reparaturen müssen immer durch eine anerkannte Fachwerkstatt ausgeführt werden, um Unfallrisiken
  auszuschließen.
  Ziehen Sie vor einer Reinigung oder Wartung des Akkus oder des Akkuladegeräts
  stets den Netzstecker des Ladegeräts.
  Laden Sie den Akku nie bei einer Umgebungstemperatur unter 10 °C oder über 40 °C
  auf.
  Die Belüftungslöcher des Ladegeräts sollten stets frei sein.
  Der Akku darf nicht kurzgeschlossen werden.

  Batteriladeren er dobbeltisolert i henhold til EN60335, og det kreves derfor
  ikke jordledning.
  Skifting av ledninger eller støpsler
  Kast umiddelbart gamle ledninger eller støpsler som er skiftet ut med nye. Det er farlig å
  sette et støpsel med løs ledning i stikkontakten.

  NL

  Falls Sie mit Akkusäure in Berührung kommen, ist diese sofort mit Wasser
  abzuwaschen. Falls Säure in die Augen gelangt, mit reichlich Wasser ausspülen und einen Arzt hinzuziehen!

  7.

  N

  D

  Wichtige Sicherheits vorschriften für Akku und Akkuladegerät

  5.
  Hvis det oppstår kortslutning, oppstår det sterk strøm. Dette kan føre til at batteriet blir overopphetet, begynner å brenne eller eksploderer; batteriet vil da bli
  ødelagt og brukeren kan bli påført skader.

  S

  Achtung! Der Gerauch anderer als in dieser Bedienungsanleitung empfohlener
  Zubehörteile oder Zusatzgeräte kann eine Verletzungsgefahr bedeuten. Verwenden
  Sie nur Originalersatzteile.

  E

  P

  I

  S

  FIN

  N

  DK

  Kommt es zu einem Kurzschluss, fließt ein hoher elektrischer Strom. Dies
  kann dazu führen, dass den Akku überhitzt wird, Feuer fängt oder explodiert,
  wodurch die Akku beschädigt werden oder der Benutzer einen Unfall haben
  kann.
  Deshalb:

  Kabel nicht an die Akkupole anschließen.

  Sicherstellen, dass sich in dem Akkuhalter keine Metallgegenstände (Nägel,
  Büroklammern, Münzen usw.) befinden.

  Akku nicht in Wasser oder im Regen stehen lassen.

  Beschädigte Akkuladegeräte oder Akkus, die nicht mehr aufgeladen werden können,
  Ferm

  19 • Page 20

  GB

  GB


  sollten als Sondermüll entsorgt werden. Nicht zusammen mit Hausmüll entsorgen.
  Werfen Sie den Akku nie in Wasser oder Feuer: Sie kann explodieren.

  D
  Elektrische Sicherheit

  f.
  g.

  NL

  Überprüfen Sie auch, ob Ihre Netzspannung mit der Eingangsspannung des
  Akkuladegeräts übereinstimmt.

  F

  Das Akkuladegerät ist gemäß EN 60335 doppelt isoliert und daher ist keine
  Erdungsleitung erforderlich.

  h.

  E

  i.
  j.

  Kabel oder Stecker austauschen
  Alte Kabel oder Stecker sollten, nachdem sie durch neue ersetzt wurden, unverzüglich
  entsorgt werden. Es ist gefährlich, den Stecker eines losen Kabels in die Steckdose einzustecken.

  P

  I

  3. ARBEITSVORGÄNGE

  S

  Die Akku ein- oder ausbauen
  Abb. B

  FIN

  Überprüfen Sie vor dem Anschließen des Ladegeräts, ob die Außenseite des
  Akkus oder des Geräts sauber und trocken ist.

  N

  DK  Setzen Sie den Akku (5), wie im Diagramm dargestellt, in den Gerätefuß ein. Akku bis
  zum Einrasten hineinpressen.
  Drücken Sie vor dem Ausbauen des Akkus die Verriegelungsknöpfe auf beiden Seiten
  (10) und ziehen Sie den Akku dann aus dem Gerätefuß heraus.

  Starten und anhalten
  Abb. A
  Damit das Gerät nicht versehentlich eingeschaltet werden kann, befindet sich eine
  Entsperrtaste auf dem Handgriff.  Dar für Ihre Aufgabe geeignete Messer auswählen

  Das kleinere Scherenmesser eignet sich am Besten für das Trimmen von Rasen rund
  um Baumstämme und Gartenvorrichtungen sowie für das Schneiden von
  Formbäumen und -sträuchern.

  Das größere Heckentrimmermesser ist am Besten für größere Hecken und Büsche
  geeignet.

  20

  Ferm

  D

  NL

  F

  E

  P

  5) Bruk og vedlikehold av batteriverktøy
  a. Forsikre deg om at bryteren står i av-stilling før batteriet settes inn. Hvis du setter batteri i et el-verktøy som er slått på, kan det oppstå uhell.
  b. Bruk bare den laderen som er angitt av produsenten. En lader som passer for én type
  batteri, kan forårsake brannfare hvis den brukes med et annet batteri.
  c. Bruk bare batterier som er spesielt bestemt for el-verktøy. Bruk av andre batterier kan
  forårsake skade eller brann.
  d. Når batteriet ikke er i bruk, skal det holdes unna andre metallobjekter som binders,
  mynter, nøkler, spiker og andre små metallobjekter som kan skape forbindelse mellom batteripolene. Kortslutning mellom batteripolene kan forårsake forbrenning.
  e. Væske kan, ved et uhell, lekke ut av batteriet. Unngå kontakt med væsken. Skyll godt
  med vann hvis du kommer i kontakt med væsken. Kontakt i tillegg lege hvis du får
  væske i øynene. Væske fra batteriet kan forårsake irritasjon og forbrenning.
  6)
  a.
  b.

  Drücken Sie auf die Entsperrtaste (3) auf einer der beiden Seiten des Griffs und halten Sie sie eingedrückt. Drücken Sie gleichzeitig auf den Hauptschalter (4).
  Lassen Sie den Hauptschalter los, um das Messer anzuhalten.

  før ytterligere bruk. Mange ulykker skyldes dårlig vedlikeholdte elektriske verktøy.
  Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
  kuttekanter har vanskeligere for å sette seg fast og er lettere å kontrollere.
  Bruk det elektriske verktøyet, verktøydeler o.l., i henhold til disse instruksjoner og på
  den måte som er beregnet for den spesifikke typen elektrisk verktøy, og ta med i
  beregningen arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres. Bruk av det elektriske
  verktøyet for annen bruk enn den tiltenkte kan føre til farlige situasjoner.
  Skadete brytere må skiftes ut hos et reparasjonssenter. Ikke bruk el-verktøy som ikke
  kan slås på og av.
  La ikke påslått el-verktøy ligge ubevoktet. Slå alltid av verktøyet og vent til det har
  stoppet helt før du forlater det.
  Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes ut med en ny spesialkabel. Den kan fås
  hos produsenten eller produsentens kundeserviceavdeling. Strømkabelen skal bare
  skiftes av produsenten, produsentens kundeserviceavdeling eller tilsvarende kvalifisert person.

  I

  S

  FIN

  N

  DK

  Service
  Bruk en kvalifisert ekspert som bruker originaldeler, når du skal reparere el-verktøy.
  Det vil sikre at el-verktøyet virker slik det skal.
  Advarsel! Bruk av annet tilbehør eller tilleggsverktøy enn det som er anbefalt i denne
  bruksanvisningen, kan føre til økt fare for skader. Bruk bare originale reservedeler.

  Viktige sikkerhetsinstrukser for batteri og batterilader
  Hvis du får batterisyre på huden, må du umiddelbart skylle med vann. Hvis du
  får syre i øynene, må du skylle med store mengder vann og kontakte lege!

  1.
  2.
  3.

  Les og overhold bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene for batteriet og batteriladeren før bruk!
  Bemerk følgende! Bruk kun batteriet og batteriladeren som ble levert av leverandøren
  for å unngå fare for ulykker.
  Hold batteriet, batteriladeren og det elektriske apparatet unna fuktighet, slik som regn
  eller snø.

  Ferm

  97 • Page 21

  GB

  GB
  d.
  D
  e.
  NL

  Ikke misbruk ledningen. Ikke bruk ledningen til å bære, dra eller trekke ut støpselet til
  det elektriske verktøyet. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadde eller sammenfiltrete ledninger øker faren for elektrisk støt.
  Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs. Bruk en skjøteledning som er beregnet
  på utendørs bruk. Å benytte en ledning som er beregnet på utendørs bruk reduserer
  faren for elektrisk støt.Verktøyet/redskapet må alltid brukes med jordfeilbryter.

  3) Personlig sikkerhet
  a. Vær årvåken, pass på hva du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk
  verktøy. Ikke bruk et elektrisk verktøy dersom du er sliten eller er påvirket av stoff,
  alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks uoppmerksomhet mens du betjener elektriske verktøy kan føre til alvorlige personskader.
  b. Bruk sikkerhetsutstyr. Bruk alltid øyebeskyttelse. Sikkerhetsutstyr som støvmaske,
  sklisikre sikkerhetssko, hjelm, eller hørselvern brukt under egnete forhold vil redusere
  personskader.
  c. Unngå utilsiktet start. Pass på at bryteren er i stilling AV før støpselet settes i. Å bære
  et elektrisk verktøy med fingeren på bryteren eller å kople til elektriske verktøy hvor
  bryteren står PÅ er å innby til ulykker.
  d. Fjern alle justerings- eller skrunøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En skrunøkkel eller lignende som er festet til en bevegelig del på det elektriske verktøyet kan
  føre til alvorlig personskade.
  e. Ikke forstrekk deg. Pass hele tiden på balanse og fotstilling. Det gir bedre kontroll
  over det elektriske verktøyet i uventete situasjoner.
  f. Kle deg riktig. Ikke bruk smykker eller løstsittende klær. Hold hår, klær og hansker
  unna bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker eller langt hår kan bli fanget i
  bevegelige deler.
  g. Dersom det finnes utstyr for tilkopling til støvavtrekk og oppsamlingsinnretninger, pass
  på at disse er tilkoplet og riktig brukt. Bruk av slikt utstyr kan redusere støvrelaterte
  farer.
  h. Bruk tvinger eller skrustikke til å holde arbeidsstykket. Det er tryggere enn å bruke
  hendene og du får hendene fri til å betjene verktøyet/redskapet.

  F

  E

  P

  I

  S

  FIN

  N

  DK

  4) Bruk og håndtering av elektrisk verktøy
  a. Ikke bruk rå kraft på det elektriske verktøyet. Bruk det riktige elektriske verktøyet for
  ditt behov. Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben bedre og sikrere innenfor
  det området det er dimensjonert for.
  b. Ikke bruk det elektriske verktøyet dersom bryteren ikke slår det av og på. Ethvert
  elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
  c. Ta ut støpselet fra strømkilden før det foretas justeringer, bytte av tilbehør eller lagring
  av elektriske verktøy. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer faren for at det
  elektriske verktøyet starter ved et uhell.
  d. Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk ute av barns rekkevidde, og ikke la personer som ikke er kjent med elektriske verktøy eller instruksjonene som følger med
  disse, betjene elektriske verktøy. Elektriske verktøy er farlige i hendene på uskolerte
  brukere.
  e. Vedlikehold elektriske verktøy. Sjekk etter feilinnrettinger eller blokkeringer av bevegelige deler, bruddflater på deler eller noen andre forhold som kan påvirke betjeningen
  av det elektriske verktøyet. Dersom det er ødelagt, få det elektriske verktøyet reparert
  96

  Ferm

  Auswechseln der Schneidmesser
  Abb. C

  D

  Entfernen Sie den Akku, bevor Sie die Messer auswechseln.

  NL

  Verletzungsgefahr! Tragen Sie Schutzhandschuhe!  F

  Drehen Sie die drei Schrauben (7) gegen den Uhrzeigersinn, um die Messer zu
  lösen.
  Entfernen Sie das Schneidwerkzeug vom Gerät.
  Achten Sie darauf, dass die Schrauben an der Oberseite der Antriebswelle nicht
  beschädigt werden.
  Reinigen Sie das Gerät von Gras oder Schmutz.
  Führen Sie die jeweils benötigte Schneideinrichtung (Position 5 oder 6 in Abb. 1) ein
  und befestigen Sie diese am Gerät, indem Sie die drei Schrauben (7) im
  Uhrzeigersinn festdrehen.

  E

  P

  I

  S

  4. TIPPS ZUM HECKENTRIMMEN
  FIN

  Formenschneiden
  Abb. D
  Die Hecke sollte zu einer Trapezform getrimmt werden, welche unten breiter ist als oben.
  Dadurch kann das Licht besser in den unteren Bereich des Strauches gelangen. Eine
  ungefähre Faustregel ist, für jeden Meter Höhe 10 cm wegzuschneiden. Der Busch kann
  abgerundet oder säulenförmig sein.

  N

  DK

  Reihenfolge beim Schneiden
  Abb. E und Abb. F

  Beschneiden Sie zunächst beide Seiten von unten nach oben, sodass keine Abfälle in
  den noch zu schneidenden Bereich fallen können (Abb. E).

  Schneiden Sie dann die Spitze; wenn die Äste der Hecke extrem lang sind, schneiden Sie sie in mehreren Stufen zurück (Abb. F).
  Dieses Verfahren hat auch den Vorteil kürzerer Schnittabfälle, die sich auf
  einem Komposthaufen besser zersetzen.

  Müssen ältere Hecken in größerem Umfang zurückgeschnitten werden, benutzen Sie
  eine Baumschere, um dickere Äste auf die gewünschte Länge zu trimmen, bevor Sie
  sich mit dem Heckentrimmer an die Arbeit machen.
  Vergewissern Sie sich, dass das Messer mit nichts in Berührung kommt, wodurch es
  beschädigt werden könnte, zum Beispiel Umzäunungsdraht oder
  Pflanzenabstützungen aus Metall.

  Ferm

  21 • Page 22

  GB

  GB
  Nach dem Gebrauch
  Reinigen Sie die Messer und schmieren Sie sie leicht mit Haushaltsöl oder
  Schmiermittelspray.

  D

  Dersom den går i stykker er transformatoren ikke farlig
  D

  Die Akku laden
  Abb. G
  Das Ladegerät FCGSL-18 eignet sich nur für das Aufladen von Akkus des Typs FCGSB18.

  NL

  F


  E

  P  I

  Termisk beskyttelse

  NL

  Defekte og/eller kasserte elektriske eller elektroniske apparater må avhendes ved
  egnete returpunkter.

  Legen Sie den Akku (5), wie im Diagramm dargestellt, in das Akkuladegerät (11).
  Vergewissern Sie sich, dass die mit + und - bezeichneten Pole richtig angeschlossen
  werden.
  Stecken Sie den Stecker des Akkuladegeräts in die Steckdose. Die rote
  Schnellladeanzeige (12) leuchtet auf.
  Der Ladevorgang ist beendet, sobald die grüne Anzeige (13) für Mindestladung
  aufleuchtet. Der Akku ist betriebsbereit.

  F

  E
  Bruk vernebriller og hørselsvern
  P
  Bruk vernehansker
  I

  Benutzen Sie das Akkuladegerät nur in trockener Umgebung bei einer
  Temperatur zwischen 10 °C und 40 °C.

  Advarsel! Etterhengende skjæreverktøy

  S

  S
  Der Akku Ihres Geräts wird während der Arbeit entladen. Vor erstmaligem Gebrauch sollten Sie sie 1 bis 2 Stunden lang aufladen, um maximale Leistung zu erzielen.
  Die volle Akkukapazität ist erreicht, wenn Sie für 4 bis 5 Zyklen aufgeladen/benutzt wurde.

  FIN

  N

  Diese Geräte wurden für Langzeitbetrieb bei minimaler Wartung konstruiert. Ihr nachhaltig
  zufriedenstellender Betrieb hängt von der richtigen Gerätepflege und von regelmäßiger
  Reinigung ab.
  Reinigung
  Halten Sie, um Überhitzung des Motors zu vermeiden, die Belüftungsschlitze des Geräts
  sauber. Reinigen Sie das Gerätegehäuse regelmäßig mit einem weichen Tuch, vorzugsweise nach jeder Benutzung. Halten Sie die Belüftungsschlitze frei von Staub und Schmutz.
  Lässt sich der Schmutz so nicht entfernen, verwenden Sie ein weiches, mit Seifenwasser
  befeuchtetes Tuch. Verwenden Sie niemals Lösungsmittel wie Benzin, Alkohol,
  Ammoniakwasser usw. Diese Lösungsmittel können die Kunststoffteile beschädigen.

  1) Arbeidsområde
  a. Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Rotete og mørke områder innbyr til ulykker.
  b. Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, så som i nærheten av lettantennelige væsker, gasser eller støv. Elektriske verktøy skaper gnister som kan antenne
  støv/avgasser.
  c. Hold barn og tilskuere unna mens du bruker et elektrisk verktøy. Forstyrrelser kan
  føre til at du mister kontrollen.

  Schmierung
  Das Gerät erfordert keine zusätzliche Schmierung.

  2) Elektrisk sikkerhet
  a. Støpselet til elektriske verktøy må passe til stikkontakten. Støpselet må aldri modifiseres på noen måte. Ikke bruk adaptere på jordete elektriske verktøy. Umodifiserte
  støpsler og passende stikkontakter vil redusere faren for elektrisk støt.
  b. Unngå kroppskontakt med jordete overflater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det er en utvidet fare for elektrisk støt dersom kroppen din er jordet.
  c. Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller fuktige forhold. Vann som trenger inn i
  et elektrisk verktøy vil øke faren for elektrisk støt.

  Fehler
  Sollte beispielsweise nach Abnutzung eines Teils ein Fehler auftreten, dann setzen Sie
  sich bitte mit der auf der Garantiekarte angegebenen Serviceadresse in Verbindung. Im
  hinteren Teil dieser Anleitung befindet sich eine ausführliche Übersicht über die Teile, die
  bestellt werden können.

  22

  FIN
  Generelle sikkerhetsregler
  Advarsel!
  Les alle instruksjoner. Dersom en ikke følger alle instruksjoner under kan det føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade. Uttrykket “elektrisk verktøy” i alle advarslene under refererer til de elektriske verktøy som er tilknyttet nettspenning (med ledning)
  eller er batteridrevete (ledningløs). Ta vara på disse instruksjonene.

  5. WARTUNG

  DK

  Hold personer unna

  Ferm

  Ferm

  N

  DK

  95 • Page 23

  GB

  GB
  1
  1
  1
  1
  1

  D

  NL

  Kasse
  Instruksjoner
  Garantikort
  Sikkerhetsforskrifter
  Sekskantnøkkel

  Umwelt
  Um Transportschäden zu verhindern, wird die Maschine in einer soliden Verpackung
  geliefert. Die Verpackung besteht weitgehend aus verwertbarem Material. Benutzen Sie
  also die Möglichkeit zum Recyclen der Verpackung.

  Produktinformasjon
  Fig. A
  1. Batteripakke
  2. Batteriutløser
  3. Sikringsknapp
  4. Startbryter
  5. Gresstrimmerkniv
  6. Hekktrimmerkniv

  E

  P

  I

  F
  Garantie
  Die Garantiebedingungen finden Sie auf der lose beigefügten Garantiekarte.

  P
  Wir erklären unsere alleinige Verantwortung, dass
  FCGS-18K
  konform den nachstehenden Standards oder standardisierten Dokumenten ist:

  2. SIKKERHETSINSTRUKSER
  Forklaring av symbolene
  Disse symbolene brukes i denne bruksanvisningen eller på maskinen:

  Angir fare for personskade, livsfare eller skade på maskinen hvis instruksjonene i
  denne bruksanvisningen ikke følges.

  DK

  I

  EN50144-2-15,EN60335-1,EN60335-2-29,EN60745-1,EN50366,EN55014-2,
  EN55014-3,EN61000-3-2,EN61000-3-3,CEN/TC 144/WG 7 N238/11.02, EN
  ISO3744,ISO11094

  S

  Gemäß den Vorschriften.

  FIN

  98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2000/14/EC, 2002/95/EC,2002/96/EC

  Les instruksjonene nøye

  N

  E

  CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (D)

  S

  FIN

  NL

  Schadhafte und/oder entsorgte elektrische oder elektronische Geräte müssen
  an den dafür vorgesehenen Recycling-Stellen abgegeben werden.

  Undersøk om det har oppstått skader på maskinen, på løse deler eller på tilbehør under
  transporten.

  F

  D

  N

  vom 01-12-2006
  ZWOLLE NL

  DK

  Fare for elektrisk støt.

  I overensstemmelse med viktige, aktuelle sikkerhetsstandarder i EU
  J.A. Bakker - van Ingen
  CEO Ferm BV

  Class II-maskin – Dobbeltisolert – Krever ikke jordet støpsel.

  J. Lodewijk
  Quality Manager Ferm Global

  Kun innendørs bruk

  Unsere Firmenpolitik ist auf ständige Verbesserung unserer Produkte ausgerichtet und wir
  behalten uns das Recht vor, die Produktspezifikation ohne vorherige Benachrichtigung zu
  ändern.

  Må ikke utsettes for regn.

  Ferm B.V. • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Niederlande

  Resirkuler alltid batterier

  94

  Ferm

  Ferm

  23 • Page 24

  GB

  GB

  D

  ACCU GRAS-/STRUIKSCHAAR

  HEKKTRIMMER / GRESSTRIMMER

  De nummers in de nu volgende tekst verwijzen naar de afbeeldingen op pagina 2 -4

  Tallene i følgende tekst viser til bildene på side 2 -4

  Waarschuwing! Wij raden u aan de gebruikershandleiding van elektrische producten
  altijd goed door te lezen, voordat u het apparaat in gebruik neemt. Hierdoor zult u het
  functioneren van het apparaat beter begrijpen en kunt u onnodige risico’s
  voorkomen. Bewaar deze gebruikershandleiding en de overige documentatie bij het
  apparaat.

  NL

  F

  P

  Les denne bruksanvisningen nøye før maskinen tas i bruk. Sørg for å vite hvordan
  maskinen virker og hvordan den skal betjenes. Vedlikehold maskinen i henhold til
  instruksene, slik at den alltid virker som den skal. Oppbevar denne
  bruksanvisningen og den vedlagte dokumentasjonen ved maskinen.

  NL

  F

  Innhold
  1. Maskindata
  2. Sikkerhetsinstrukser
  3. Betjening
  4. Tips for trimming av hekker
  5. Vedlikehold

  Inhoudsopgave
  1. Machinegegevens
  2. Veiligheidsinstructies
  3. Bediening
  4. Tips voor het hegknippen
  5. Onderhoud

  E

  D

  I

  E

  P

  I

  1. MASKINDATA

  1. MACHINEGEGEVENS
  S

  S
  Spanning
  Spanning van oplaadapparaat
  Frequentie van oplaadapparaat
  Accuvermogen
  Oplaadtijd
  Toerental onbelast
  Gewicht (incl. accu)

  FIN

  N

  DK

  Heggenschaar
  Lengte
  Lengte mes
  Lpa (geluidsdruk)
  Lwa (geluidsvermogen)
  Vibratiewaarde
  Grasschaar
  Breedte
  Lpa (geluidsdruk)
  Lwa (geluidsvermogen)
  Vibratiewaarde

  Spenning
  Spenning batterilader
  Frekvens batterilader
  Batteriytelse
  Ladetid
  Ikke hurtiglading
  Vekt (med batteri)

  ----• 2.0A
  18 V --230 V~ • 70W
  50 Hz
  1.5 Ah
  1 - 1.5 uur
  1600/min
  3.20 kg

  200 mm
  180 mm
  73 dB(A)
  86 dB(A)
  3,866 m/s2

  100 mm
  74 dB(A)
  94 dB(A)
  2,79 m/s2

  FIN

  N

  DK

  Hekktrimmer
  Lengde
  Knivlengde
  Lpa (lydtrykknivå)
  Lwa (lydeffektnivå)
  Vibrasjonsverdi

  200 mm
  180 mm
  73 dB(A)
  86 dB(A)
  3,866 m/s2

  Gresstrimmer
  Bredde
  Lpa (lydtrykknivå)
  Lwa (lydeffektnivå)
  Vibrasjonsverdi

  100 mm
  74 dB(A)
  94 dB(A)
  2,79 m/s2

  Pakkens innhold
  1 Batteri
  1 Batterilader
  1 Hekktrimmerkniv
  1 Gresstrimmerkniv

  Inhoud van de verpakking
  1 Accu
  1 Oplaadapparaat
  1 Heggenschaarmes

  24

  ---- • 2.0A
  18 V --230 V~ • 70W
  50 Hz
  1.3 Ah
  1 - 1.5t
  1600/min
  3.20 kg

  Ferm

  Ferm

  93 • Page 25

  GB

  GB
  Viat
  Jos kone vikaantuu esimerkiksi osan kulumisen johdosta, ota yhteys takuukortin
  huoltopisteeseen. Tämän käyttöoppaan takasivulla on hajotuskuva, jossa on lueteltu
  tilattavissa olevat osat.

  D

  NL

  1
  1
  1
  1
  1
  1

  Ympäristö
  Kuljetusvaurioiden välttämiseksi kone on pakattu tukevaan laatikkoon. Tämä pakkaus on
  mahdollisimman ympäristöystävällinen. Kierrätä se.

  F

  Takuu
  Takuuehdot ilmenevät erillisestä takuukortista, joka toimitetaan laitteen mukana.

  P

  I

  CE TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA (FIN)

  S

  Vakuutamme omalla vastuullamme, että tämä
  FCGS-18K
  on seuraavien standardien tai standardoitujen dokumenttien mukainen:

  FIN

  F

  Productinformatie
  Fig. A
  1. Accu
  2. Vergrendeling accu
  3. Veiligheidsvergrendeling
  4. Inschakelknop
  5. Grasschaarmes
  6. Heggenschaarmes

  E

  P

  I

  S
  Symbolenlijst
  In deze handleiding en/of op de machine worden de volgende pictogrammen gebruikt:

  FIN

  Lees de instructies

  määräysten mukainen.
  DK

  NL

  2. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

  EN50144-2-15,EN60335-1,EN60335-2-29,EN60745-1,EN50366,EN55014-2,
  EN55014-3,EN61000-3-2,EN61000-3-3,CEN/TC 144/WG 7 N238/11.02, EN
  ISO3744,ISO11094

  N

  D

  Controleer de machine, losse onderdelen en accessoires op transportschade.

  Vioittuneet tai käytöstä poistettavat sähkölaitteet on toimitettava asianmukaiseen
  kierrätyspisteeseen.

  E

  Grasschaarmes
  Mesbescherming
  Gebruiksaanwijzing
  Garantiekaart
  Veiligheidsadviezen
  Inbussleutel

  N

  Duidt op risico van lichamelijk letsel, levensgevaar of kans op beschadiging van
  het apparaat wanneer de instructies in deze gebruiksaanwijzing niet worden
  opgevolgd.

  98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2000/14/EC, 2002/95/EC,2002/96/EC
  01-12-2006
  ZWOLLE NL

  DK

  Duidt op risico van elektrische schok.
  Conform de belangrijkste toepasselijke veiligheidsstandaards van de Europees
  verantwoordelijke instanties.

  Klasse II machine – Dubbel geïsoleerd – U hebt geen geaarde stekker nodig.
  J.A. Bakker - van Ingen
  CEO Ferm BV

  J. Lodewijk
  Quality Manager Ferm Global

  Alleen voor gebruik binnenshuis.

  Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme siksi oikeuden muuttaa tuotteen
  ominaisuuksia ilman eri ilmoitusta.

  Niet gebruiken in regen

  Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Alankomaat
  Batterijen altijd recyclen

  92

  Ferm

  Ferm

  25 • Page 26

  GB

  GB
  Leikkaamisjarjestys
  Kuvat E ja F

  Leikkaa ensin molemmat kyljet aloittaen alhaalta ja edeten ylöspäin. Tällöin leikkuujätettä ei putoa vielä leikattaviin kohtiin (kuva E).

  Tasoita sitten yläreuna. Jos oksat ovat hyvin pitkiä, lyhennä ne vaiheittain (kuva F).

  Bij storing levert de transformator geen gevaar op.
  D
  130 graden thermische beveiliging.

  NL

  Defecte en/of afgedankte elektrische of elektronische gereedschappen dienen ter
  verwerking te worden aangeboden aan een daarvoor verantwoordelijke instantie.

  F  Draag oog- en gehoorbescherming
  P

  NL

  Huomaa: tästä on myös se etu, että leikkuujätteestä tulee hienojakoisempaa ja se hajoaa
  paremmin kompostissa.


  E

  D

  F

  Jos vanhoja pensaita joudutaan leikkaamaan paljon, katkaise paksut oksat ensin
  haluttuun mittaan oksasaksilla ja käytä viimeistelyyn pensasleikkuria.
  Varo, että terä ei koske metallilankoihin, metallisiin tukitankoihin tai muihin kappaleisiin, jotka voivat vaurioittaa sitä.

  Draag veiligheidshandschoenen

  Käytön jälkeen
  Puhdista terät ja voitele kevyesti tavallisella voiteluöljyllä tai suihkutettavalla voiteluaineella.

  Waarschuwing! Machine blijft draaien na uitschakeling

  Akun lataaminen
  Kuva G
  FCGSL-18-laturi soveltuu vain FCGSB-18-tyyppisten akkujen lataukseen.

  E

  P

  I

  I

  S  Houd omstanders op afstand
  FIN
  Algemene veiligheidsvoorschriften
  Waarschuwing!
  Lees alle instructies goed door. Het niet opvolgen van onderstaande instructies kan leiden tot een
  elektrische schok, brand en/of ernstig persoonlijk letsel. De term “elektrisch gereedschap” in
  onderstaande waarschuwingen heeft betrekking op zowel apparatuur met een vaste
  elektriciteitskabel als op apparatuur met een accu (draadloze apparatuur).
  Bewaar deze instructies.

  N

  DK

  1)
  a.
  b.

  c.

  2)
  a.

  26

  Werkgebied
  Zorg voor een opgeruimde en goed verlichte werkomgeving. Rommelige en donkere
  werkomgevingen leiden tot ongelukken.
  Gebruik elektrisch gereedschap nooit in een omgeving waar explosiegevaar bestaat,
  zoals in de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen, dampen of andere stoffen.
  Elektrische gereedschappen kunnen vonken veroorzaken, die deze stoffen tot
  ontbranding kunnen brengen.
  Wanneer u elektrisch gereedschap gebruikt, houd dan kinderen en omstanders op
  afstand. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
  Elektrische veiligheid
  Stekkers van elektrische gereedschappen moeten probleemloos passen op het
  stopcontact. Breng nooit wijzigingen aan in of aan de stekker. Gebruik geen adapters
  voor geaarde elektrische gereedschappen. Standaardstekkers en passende
  stopcontacten verkleinen de kans op een elektrische schok.

  Ferm
  S

  Aseta akku (5) laturiin (11) kuvassa näkyvällä tavalla. Varmista että navat tulevat
  oikeinpäin merkkien + ja - osoittamaan suuntaan.
  Yhdistä akkulaturin pistotulppa pistorasiaan. Punainen pikalatauksen merkkivalo (12) syttyy.
  Lataus on valmis, kun ylläpitovarauksen vihreä merkkivalo (13) syttyy. Akku on nyt
  käyttövalmis.

  FIN

  N

  DK

  Käytä akkulaturia vain kuivassa ympäristössä 10–40 °C:n lämpötilassa.
  Laitetta käytettäessä sen akku tyhjenee. Laite toimii parhaiten, jos akkua ladataan 1–2
  tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa. Akku saavuttaa täyden kapasiteettinsa vasta
  4–5 lataus- ja tyhjennyskerran jälkeen.

  5. HUOLTO
  Laitteet on suunniteltu toimimaan pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla. Jotta laite
  toimisi jatkuvasti hyvin, sitä on hoidettava hyvin ja se on puhdistettava säännöllisesti.
  Puhdistus
  Pyyhi laitteen ulkopinta säännöllisesti, mieluiten joka käyttökerran jälkeen, pehmeällä liinalla.
  Pidä ilmanvaihtoaukot pölyttöminä ja puhtaina. Jos lika ei irtoa muuten, pyyhi pehmeällä,
  saippuaveteen kostutetulla liinalla. Älä käytä puhdistukseen bensiiniä, alkoholia,
  ammoniakkia tai muita liuotteita. Ne voivat vahingoittaa muoviosia.
  Voitelu
  Laite ei tarvitse lisävoitelua.
  Ferm

  91 • Page 27

  GB

  GB
  b.

  3. KAYTTO
  D
  Akun kiinnittäminen ja irrottaminen
  Kuva B

  c.

  NL
  Ennen kuin yhdistät laturin, tarkasta että akun tai laitteen ulkopinta on puhdas
  ja kuiva.

  F

  E


  Aseta akku (5) laitteen runkoon kuvassa näkyvällä tavalla. Paina akkua, kunnes se
  kiinnittyy napsahtaen.
  Kun haluat irrottaa akun, paina molemmalla puolilla olevia irrotuspainikkeita (10) ja
  vedä akku irti laitteen rungosta.

  d.

  e.

  P
  Valitse tehtävään sopiva terä

  Pienempi ruohosaksiterä on tarkoitettu ruohon leikkaamiseen puiden ja puutarhakalusteiden ympäriltä sekä muotoleikattujen pensaiden muotoiluun.

  Suurempi pensasleikkuriterä sopii suuremmille pensasaidoille ja pensaille.

  I

  S

  Terän vaihtaminen
  Kuva C

  3)
  a.

  b.

  FIN
  Irrota akku ennen terän vaihtamista.
  N

  c.
  Loukkaantumisvaara! Pidä suojakäsineitä!

  DK

  Käännä kolme ruuvia (7) vastapäivään terän irrottamiseksi.
  Ota leikkuutyökalu pois laitteesta.
  Huomioi, etteivät käyttöakselin yläpuolella olevat ruuvit vaurioidu.
  Puhdista laite ruohoista tai liasta.
  Ohjaa kulloinkin tarvittava leikkuusuunta (Asento 5 tai 6 kuvassa 1) ja kiinnitä tämä
  laitteella kiristämällä kolme ruuvia (7) myötäpäivään.

  d.

  e.

  4. VINKKEJÄ PENSASAIDAN LEIKKA AMISEEN
  f.
  Muotoileminen
  Kuva D
  Pensasaita tulee leikata poikkileikkaukseltaan puolisuunnikkaan muotoiseksi, niin että se
  kapenee ylöspäin. Tällöin pensaan alaoksat saavat enemmän valoa. Sopiva kaltevuus on
  sellainen, että pensasaita kapenee molemmilta puolilta noin 10 cm jokaista korkeusmetriä
  kohti. Pensasaidan yläreunan voi myös pyöristää.

  90

  Ferm

  g.

  h.

  Voorkom lichamelijk contact met geaarde oppervlakken van bijvoorbeeld pijpen,
  leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten. Wanneer uw lichaam geaard is, wordt de
  kans op een elektrische schok groter.
  Stel elektrische gereedschappen nooit bloot aan regen of vocht. Wanneer er water
  binnendringt in een elektrisch gereedschap, wordt de kans op een elektrische schok
  groter.
  Gebruik het snoer niet om het elektrisch gereedschap te dragen, te verplaatsen of de
  stekker uit het stopcontact te trekken. Bescherm het snoer tegen olie, warmte, scherpe
  randen en bewegende delen. Beschadigde of vastzittende snoeren vergroten de kans op
  een elektrische schok.
  Wanneer u elektrische gereedschappen buiten gebruikt, gebruik dan een verlengkabel
  die geschikt is voor buitengebruik. Door een kabel te gebruiken die geschikt is voor
  buitengebruik, wordt de kans op een elektrische schok kleiner. Gebruik elektrische
  apparatuur altijd in combinatie met een reststroomverbreker.

  D

  NL

  F

  E

  P

  Persoonlijke veiligheid
  Blijf altijd alert, kijk goed wat u doet en gebruik uw gezonde verstand wanneer u een
  elektrisch gereedschap gebruikt. Gebruik geen elektrische gereedschappen wanneer u
  moe bent, of drugs, alcohol of medicijnen hebt gebruikt. Eén moment van
  onachtzaamheid bij het gebruik van elektrische gereedschappen kan ernstige
  verwondingen tot gevolg hebben.
  Gebruik veiligheidsvoorzieningen. Draag altijd een veiligheidsbril. Een gepast gebruik
  van veiligheidsvoorzieningen, zoals een stofmasker, speciale werkschoenen met
  antislipzolen, een veiligheidshelm en gehoorbescherming verkleinen de kans op
  persoonlijk letsel.
  Voorkom dat het gereedschap per ongeluk wordt gestart. Zorg dat de schakelaar op de
  UIT-positie staat, voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Draag elektrisch
  gereedschap nooit met uw vinger op de schakelaar en steek ook nooit de stekker van
  ingeschakelde elektrische gereedschappen in het stopcontact: dit leidt tot ongelukken.d.
  Verwijder alle instel- en andere sleutels uit het elektrisch gereedschap voordat u hem
  inschakelt. Instel- en andere sleutels aan een ronddraaiend onderdeel van het elektrisch
  gereedschap kunnen tot verwondingen leiden.
  Verwijder alle instel- en andere sleutels uit het elektrisch gereedschap voordat u hem
  inschakelt. Instel- en andere sleutels aan een ronddraaiend onderdeel van het elektrisch
  gereedschap kunnen tot verwondingen leiden.
  Zorg dat u nooit uw evenwicht kunt verliezen; houd altijd twee voeten stevig op de vloer.
  Hierdoor kunt u het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle
  houden.
  Zorg dat u geschikte kleding draagt. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd uw
  haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding,
  sieraden en lang haar kunnen vast komen te zitten in bewegende delen.
  Wanneer er voorzieningen zijn voor de aansluiting van stofafzuiginstallaties, zorg dan dat ze op
  de juiste wijze worden aangesloten en gebruikt. Gebruik van deze voorzieningen vermindert
  de gevaren die door stof worden veroorzaakt.
  Gebruik een klembeugel of een bankschroef om het werkstuk vast te zetten. Dit is veiliger
  dan met de hand vasthouden en bovendien hebt u dan beide handen vrij om het
  elektrische apparaat te bedienen.

  Ferm

  I

  S

  FIN

  N

  DK

  27 • Page 28

  GB

  GB
  4)
  a.
  D
  b.

  NL

  c.

  F

  E

  d.

  P

  e.

  I
  f.

  S

  g.

  FIN

  N
  h.
  DK
  i.
  j.

  5)
  a.

  b.

  c.
  d.

  28

  Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap
  Oefen geen overmatige kracht uit op elektrisch gereedschap. Gebruik het juiste gereedschap
  voor uw specifieke toepassing. Met het juiste elektrische gereedschap voert u de taak beter en
  veiliger uit wanneer dit op de snelheid gebeurt waarvoor het apparaat is ontworpen.
  Gebruik nooit elektrisch gereedschap waarvan de AAN/UIT-schakelaar niet werkt. Ieder
  elektrisch gereedschap dat niet kan worden in- en uitgeschakeld met de schakelaar is
  gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
  Trek de stekker uit het stopcontact voordat u wijzigingen aanbrengt aan elektrische
  gereedschappen, accessoires verwisselt of het elektrisch gereedschap opbergt. Wanneer u
  zich aan deze preventieve veiligheidsmaatregelen houdt, beperkt u het risico dat het
  gereedschap per ongeluk wordt gestart.
  Berg elektrisch gereedschap dat niet in gebruik is op buiten bereik van kinderen en laat
  personen die niet bekend zijn met het gereedschap of deze instructies het apparaat niet
  gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de handen van ongeoefende gebruikers.
  Zorg voor een goed onderhoud van elektrisch gereedschap. Controleer of bewegende delen
  op de juiste wijze zijn vastgezet. Controleer ook of er geen onderdelen defect zijn of dat er
  andere omstandigheden zijn die van invloed kunnen zijn op de werking van het gereedschap.
  Laat het gereedschap bij beschadigingen repareren vóór gebruik. Veel ongelukken worden
  veroorzaakt door slecht onderhoud van het gereedschap.
  Zorg dat snij- en zaagwerktuigen scherp en schoon blijven. Goed onderhouden snij- en
  zaagwerktuigen met scherpe randen zullen minder snel vastlopen en zijn eenvoudiger onder
  controle te houden.
  Gebruik alle elektrische gereedschappen, accessoires, bitjes etc., zoals aangegeven in deze
  instructies en op de wijze waarvoor het gereedschap is ontworpen. Houd daarbij rekening met
  de werkomstandigheden en de uit te voeren taak. Gebruik van elektrisch gereedschap voor
  handelingen die afwijken van de taken waarvoor het apparaat is ontworpen kunnen leiden tot
  gevaarlijke situaties.
  Beschadigde schakelaars moeten worden vervangen bij een geautoriseerd service
  centrum. Gebruik geen elektrisch handgereedschap dat niet meer aan- en uitgeschakeld
  kan worden.
  Laat ingeschakeld handgereedschap nooit onbeheerd achter. Schakel het apparaat altijd
  uit en wacht totdat het apparaat volledig stilstaat, voordat u vertrekt.
  Als de elektriciteitskabel is beschadigd, moet deze worden vervangen door een speciale
  elektriciteitskabel. Deze kan worden verkregen via de fabrikant of een erkend service
  centrum. De elektriciteitskabel mag alleen worden vervangen door de fabrikant, een
  erkend service centrum of gelijkwaardig gekwalificeerd personeel.
  Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap
  Zorg dat de schakelaar in de uitstand staat voordat u de accu plaatst. Wanneer de accu in
  elektrisch gereedschap wordt gestoken dat is ingeschakeld, kan dit ongevallen
  veroorzaken.
  Laad alleen op met de lader die door de fabrikant is gespecificeerd. Een lader die voor een
  bepaalde accu geschikt is, kan brand veroorzaken wanneer deze met een andere accu
  wordt gebruikt.
  Gebruik elektrisch gereedschap alleen met de speciaal hiervoor bedoelde accu's.
  Gebruik van andere accu's kan kans op letsel en brand geven.
  Wanneer de accu niet in gebruik is, houd deze dan uit de buurt van andere metalen
  voorwerpen zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine
  Ferm

  5.

  Älä käytä akkulaturia, jos huomaat että johto on vaurioitunut. Toimita laite heti korjattavaksi.
  6. Irrota akkulaturin pistotulppa pistorasiasta, kun laturi ei ole käytössä. Älä irrota pistotulppaa vetämällä johdosta.
  7. Jos akkulaturi putoaa maahan tai siihen kohdistuu muu voimakas isku, tarkastuta se
  hyväksytyssä huoltokorjaamossa, ennen kuin ryhdyt jälleen käyttämään sitä.
  Vaurioituneet osat on korjattava.
  8. Käsittele akkua varoen. Älä pudota äläkä kolhi sitä.
  9. Älä koskaan yritä korjata akkua tai akkulaturia itse. Tapaturmavaaran välttämiseksi
  korjaukset on aina annettava hyväksytyn huoltokorjaamon tehtäväksi.
  10. Ennen kuin ryhdyt puhdistamaan tai huoltamaan akkua tai akkulaturia, irrota laturin
  pistotulppa pistorasiasta.
  11. Älä lataa akkua, jos ympäristön lämpötila on alle 10 °C tai yli 40 °C.
  12. Laturin ilmanvaihtoaukkojen on aina pysyttävä vapaina.
  13. Akun napoja ei saa oikosulkea.

  D

  NL

  F

  E

  P

  Akun oikosulkeminen synnyttää erittäin suuren sähkövirran. Tämä voi johtaa
  akun ylikuumenemiseen, syttymiseen tai räjähtämiseen, jolloin käyttäjä voi
  loukkaantua tai akku voi vaurioitua.

  I

  S
  Varotoimet:

  Älä yhdistä akun napoihin johtoja.

  Varmista, että akunpitimessä ei ole metalliesineitä (nauloja, paperiliittimiä, kolikoita
  tms.).

  Älä jätä akkua veteen tai sateeseen.

  Vahingoittuneet laturit sekä akut, joita ei voi enää ladata, on hävitettävä ongelmajätteenä. Älä hävitä niitä talousjätteen mukana.

  Älä koskaan heitä akkua veteen tai tuleen, sillä se voi räjähtää.

  FIN

  N

  DK

  Turvaohjeet
  Tarkista aina, että verkkojännite vastaa tyyppikilvessä ilmoitettua arvoa.

  Kone on kaksoiseristetty EN 60335:n mukaisesti; maattojohtoa ei siksi tarvita.
  Johtojen tai pistokkeiden vaihto
  Heitä vanhat johdot tai pistokkeet pois heti, kun ne on vaihdettu uusiin. On vaarallista työntää
  irtonaisen johdon pistoke pistorasiaan.

  Ferm

  89 • Page 29

  GB

  GB

  D
  f.
  NL

  g.

  F
  h.
  E

  i.
  j.

  P

  I

  vät liikkumaan vapaasti, kaikki osat ovat ehjiä, eikä laitteessa ole havaittavissa
  mitään, mikä haittaisi sen toimintaa. Jos havaitset laitteessa vian, korjauta laite ennen
  käyttöä. Monet tapaturmat aiheutuvat laitteiden puutteellisesta huollosta.
  Pidä leikkaavat työkalut puhtaina ja terävinä. Kun huollat leikkaavia työkaluja hyvin ja
  pidät niiden terät terävinä, ne toimivat hyvin ja niitä on helppo hallita.
  Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita, teriä jne. tässä annettujen ohjeiden mukaisesti ja
  vain siihen käyttötarkoitukseen, johon työkalu on suunniteltu. Ota huomioon työskentelyolosuhteet sekä suoritettavan työn luonne. Sähkötyökalun käyttäminen muihin kuin
  sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.
  Vioittuneet kytkimet on vaihdettava huollossa. Älä käytä sähkötyökalua, jos sitä ei voi
  kytkeä päälle ja pois.
  Älä jätä sähkötyökalua käyntiin valvomatta. Sammuta laite ennen poistumista ja
  odota, että se on täysin pysähtynyt.
  Jos virtajohto on vioittunut, vaihda se vastaavaan johtoon. Johdon voi tilata valmistajalta tai valmistajan huollosta. Virtajohdon saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, huoltoliike tai koulutettu henkilö.

  5) Akkutyökalun käyttö ja hoito
  a. Varmista, että virtakytkin on Off-asennossa ennen kuin asennat akun. Muutoin voi
  tapahtua vahinko.
  b. Lataa ainoastaan valmistajan suositusten mukaisen laturin avulla. Väärän tyyppinen
  laturi voi aiheuttaa palovaaran.
  c. Käytä akkutyökaluissa vain tarkoitukseen varattuja akkuja. Muun tyyppisen akun käyttö voi aiheuttaa henkilövahingon vaaran ja palovaaran.
  d. Säilytä akku erillään muista metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voisivat oikosulkea akun navat. Akun napojen oikosulku voi aiheuttaa palovammoja tai palon.
  e. Väärissä olosuhteissa akusta voi vuotaa nestettä. Älä koske nesteeseen. Jos joudut
  kosketukseen nesteen kanssa, huuhtele se pois vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin,
  hakeudu lääkäriin. Akusta vuotanut neste voi aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.

  S

  FIN

  N

  DK

  e.

  6)
  a.

  b.

  1.
  2.
  3.
  4.
  88

  Lue akun ja akkulaturin käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä ja noudata ohjeita.
  Huomaa: tapaturmavaaran välttämiseksi käytä ainoastaan laitteen myyjän toimittamaa
  akkua ja akkulaturia.
  Suojaa akku, akkulaturi ja itse laite sateelta, lumelta ja muulta kosteudelta.
  Ennen kuin käytät akkulaturia, tarkasta että kaikki johdot on kytketty oikein.
  Ferm

  NL

  Service
  Neem contact op met een gekwalificeerd specialist die originele onderdelen gebruikt bij
  de reparatie van uw elektrisch gereedschap. Dit garandeert een goede werking van het
  apparaat.
  Waarschuwing! Het gebruik van accessoires of hulpstukken, afwijkend dan omschreven
  in deze handleiding, kan leiden tot een verhoogd risico op letsel. Gebruik alleen originele
  onderdelen.

  F

  E

  P

  I

  Wanneer u in aanraking komt met het zuur van de accu, was dit dan direct af met
  water. Wanneer het zuur in uw ogen komt, spoel deze dan uit met veel water en
  raadpleeg een arts!
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  7.

  8.
  9.

  Tärkeitä turvallisuusohjeita akun ja akkulaturin käytössä
  Jos akkuhappoa joutuu iholle, huuhtele heti vedellä. Jos happoa joutuu silmiin,
  huuhtele runsaalla vedellä ja hakeudu lääkärinhoitoon.

  D

  Belangrijke veiligheidsvoorschriften voor de accu en het oplaadapparaat

  6.
  6) Huoltaminen
  a. Käytä ammattilaista, joka käyttää alkuperäisiä varaosia sähkötyökalun korjaamisessa.
  Näin varmistat työkalun oikean toiminnan.
  b. Varoitus! Muiden kuin tässä oppaassa ilmoitettujen lisävarusteiden tai lisätyökalujen
  käyttäminen voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

  metalen voorwerpen die een verbinding tussen twee polen kunnen maken. Kortsluiting
  tussen de accupolen kan brandwonden of brand veroorzaken.
  Wanneer de accu niet juist wordt gebruikt, kan er vloeistof uit lopen; raak dit niet aan.
  Wanneer dit per ongeluk wel gebeurt, spoel dan met water. Wanneer de vloeistof in de
  ogen komt, moet u een arts raadplegen. De vloeistof uit de accu kan irritaties of
  brandwonden veroorzaken.

  10.
  11.
  12.
  13.

  S

  Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing van de accu en het oplaadapparaat en houd u
  daaraan!
  Pas op! Maak uitsluitend gebruik van accu’s en oplaadapparaten die door de leverancier
  van het apparaat zijn goedgekeurd; hiermee voorkomt u de kans op ongelukken.
  Stel de accu, het oplaadapparaat en het elektrische apparaat niet bloot aan vocht, zoals
  regen of sneeuw.
  Voordat u het oplaadapparaat gebruikt, dient u altijd te controleren of de kabels op de
  juiste wijze zijn aangesloten.
  Maak geen gebruik van het oplaadapparaat wanneer u merkt dat de kabel beschadigd is.
  Laat de beschadigde kabel direct vervangen.
  Wanneer u het oplaadapparaat niet gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact. Doe
  dit niet door aan de kabel te trekken.
  Wanneer u het oplaadapparaat laat vallen of wanneer het op een andere wijze beschadigd
  raakt, laat het dan controleren door een erkend vakman voordat u het weer gebruikt.
  Beschadigde onderdelen moeten worden hersteld of vervangen.
  Ga voorzichtig om met de accu. Laat hem niet vallen en sla er niet op.
  Probeer nooit om de accu of het oplaadapparaat zelf te repareren. Reparaties dienen te
  allen tijde uitgevoerd te worden door een erkend vakman om het risico van ongelukken te
  vermijden.
  Wanneer u de accu of het oplaatapparaat schoonmaakt of onderhoudt, controleer dan
  altijd of de stekker uit het stopcontact is gehaald.
  Laad de batterij niet op wanneer de omgevingstemperatuur onder 10° C of boven 40° C is.
  Zorg er te allen tijde voor dat de koelluchtsleuven van de oplader vrij zijn.
  De accu mag niet worden kortgesloten.

  FIN

  N

  DK

  Wanneer er kortsluiting optreedt, komt er een hoge stroom vrij. Dit kan ertoe leiden
  dat de accu oververhit raakt, in brand vliegt of explodeert. Dit kan beschadiging
  van de accu of verwonding van de gebruiker tot gevolg hebben.

  Ferm

  29 • Page 30

  GB

  GB
  Daarom:

  Sluit geen kabels aan op de polen van de accu.

  Zorg dat zich geen metalen voorwerpen (spijkers, paperclips, muntjes, etc.) in de
  accuhouder bevinden.

  Houd de accu buiten bereik van water of regen.

  Beschadigde oplaadapparaten en accu’s dienen op verantwoorde wijze te worden
  afgevoerd. Gooi ze niet bij het gewone huisvuil.

  Gooi een accu nooit in water of vuur; hij kan dan exploderen.

  D

  NL

  F

  Elektrische veiligheid
  E
  Controleer of de netspanning overeenkomt met de ingangsspanning van het
  oplaadapparaat.
  P
  Het oplaadapparaat is dubbel geïsoleerd conform EN 60335; daarom is een
  aarddraad niet nodig.
  I
  Het vervangen van snoeren en stekkers
  Gooi oude snoeren en stekkers direct weg zodra ze door nieuwe exemplaren zijn vervangen.
  Het is gevaarlijk om de stekker van een los snoer in het stopcontact te steken.

  S

  3. BEDIENING

  FIN

  Vastzetten en losmaken van de accu
  Fig. B

  N

  Zorg dat de accu en het apparaat schoon en droog zijn, voordat u het
  oplaadapparaat aansluit.

  DK  Plaats de accu (5) in de voet van het apparaat, zoals aangegeven op de tekening. Druk op
  de accu tot deze op zijn plaats klikt.
  Druk aan beide zijden op de vergrendelknop (10) voordat u de accu lostrekt. Haal hem
  daarna uit de voet van het apparaat.

  Kies het mes waarmee u wilt gaan werken
  • Het kleinere grasschaarmes is het meest geschikt voor het bijwerken van het gras rond
  boomstammen en objecten in de tuin, en voor het in model snoeien van bomen en struiken.
  • Het grotere heggenschaarmes is het meest geschikt voor grotere heggen en struiken.
  Verwisselen van de messen
  Fig. C

  Verwijder de accu voordat u de messen verwisselt.

  30

  Ferm

  d.

  e.

  iskuvaara kasvaa.
  Älä käytä virtajohtoa väärin. Älä kanna tai vedä laitetta johdosta äläkä irrota pistotulppaa pistorasiasta vetämällä johdosta. Suojaa virtajohto lämmöltä, öljyltä, teräviltä reunoilta ja liikkuvilta osilta. Vioittunut tai sotkeutunut virtajohto lisää sähköiskuvaaraa.
  Kun käytät sähkötyökaluja ulkona, varmista että käyttämäsi jatkojohto soveltuu ulkokäyttöön. Ulkokäyttöön sopiva jatkojohto vähentää sähköiskuvaaraa. Käytä laitteen
  kanssa aina vikavirtasuojaa.

  D

  NL

  F

  3) Käyttäjän turvallisuus
  a. Kun käytät sähkötyökaluja, ole tarkkana ja keskity tekemääsi työhön. Älä käytä sähkötyökaluja väsyneenä tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
  Jos menetät pieneksikin hetkeksi laitteen hallinnan, seurauksena voi olla vakava henkilövahinko.
  b. Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Suojavarusteiden, kuten hengityssuojan, liukumattomien turvakenkien, kovan päähineen sekä kuulosuojainten käyttö
  vähentää henkilövahinkojen riskiä.
  c. Huolehdi siitä, ettei laite pääse käynnistymään vahingossa. Varmista, että käynnistyskytkin on kytketty pois päältä, ennen kuin kytket pistotulpan pistorasiaan. Kun kannat
  sähkötyökaluja, älä pidä sormea käynnistyskytkimellä ja kun kytket pistotulpan pistorasiaan, varmista ettei käynnistyskytkin ole päällä.
  d. Irrota jakoavaimet ja ruuviavaimet laitteesta ennen kuin kytket laitteen päälle. Laitteen
  pyörivässä osassa kiinni oleva jakoavain tai ruuviavain voi aiheuttaa henkilövahingon.
  e. Älä kurota liian kauas työskennellessäsi. Seiso tukevasti ja varo menettämästä tasapainoasi. Kun seisot tukevassa asennossa, laite pysyy hallinnassasi arvaamattomissakin tilanteissa.
  f. Käytä tarkoituksenmukaista vaatetusta. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Varo,
  etteivät hiuksesi, vaatteesi ja käsineesi joudu kosketuksiin laitteen liikkuvien osien
  kanssa. Löysät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
  g. Jos laitteeseen kuuluu lisävarusteita pölyn poistoon- ja keräykseen, kiinnitä ne huolellisesti ja käytä niitä asianmukaisesti. Näiden lisävarusteiden käyttö saattaa pienentää
  pölystä aiheutuvien tapaturmien vaaraa.
  h. Älä pidä työkappaleesta kiinni käsin vaan kiinnitä se ruuvipuristimella tai muulla kiinnittimellä. Se on turvallisempaa ja vapauttaa molemmat kädet laitteen käyttöön.

  E

  P

  I

  S

  FIN

  N

  DK

  4) Sähkötyökalun käyttö ja hoito
  a. Älä ylikuormita laitetta. Valitse käyttötarkoitukseen sopiva sähkötyökalu. Oikealla sähkötyökalulla suoritat työn tehokkaasti ja turvallisesti. Käytä laitetta sille tarkoitetulla
  nopeudella.
  b. Älä käytä laitetta, jos et saa kytkettyä sitä päälle ja pois käynnistyskytkimestä.
  Sähkötyökalu, jota ei saa hallittua käynnistyskytkimestä, on vaarallinen ja täytyy korjata.
  c. Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen säätöjen suorittamista, lisävarusteiden vaihtamista ja laitteen varastoimista. Näin varmistat, että laite ei pääse kytkeytymään päälle
  vahingossa.
  d. Säilytä sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa. Älä anna sähkötyökalua sellaisten
  henkilöiden käyttöön, jotka eivät tunne laitetta ja sen käyttöohjeita. Sähkötyökalut ovat
  vaarallisia tottumattomien käyttäjien käsissä.
  e. Huolla sähkötyökaluja. Tarkasta, että liikkuvat osat ovat oikein suunnattuja ja pääseFerm

  87 • Page 31

  GB

  GB
  Muuntaja ei ole häiriötilanteissa vaarallinen.

  Verwondingsgevaar! Trek veiligheidshandschoenen aan!

  D
  Ylikuumenemissuojaus.

  NL
  Vioittuneet tai käytöstä poistettavat sähkölaitteet on toimitettava asianmukaiseen
  kierrätyspisteeseen.

  F
  D

  Draai de drie schroeven (7) linksom, om de messen los te maken.
  Verwijder de messen uit het apparaat.
  Let erop dat de schroeven aan de bovenkant van de aandrijfas niet beschadigd worden.
  Verwijder gras en vuil uit het apparaat.
  Plaats de gewenste messen (5 of 6 op afb. A) en bevestig deze aan het apparaat door de
  drie schroeven (7) rechtsom vast te draaien

  NL

  F

  Käytä suojalaseja ja kuulosuojaimia

  E

  E

  4. TIPS VOOR HEGKNIPPEN
  P

  Käytä suojakäsineitä

  I

  Varoitus! Jälkikäyviä leikkuutyökaluja

  S
  Pidä sivulliset etäällä
  FIN
  Yleiset turvallisuusohjeet
  Varoitus!
  Lue kaikki ohjeet. Alla annettujen ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa sähköiskuun,
  tulipaloon tai vakavaan tapaturmaan. Sanalla ”sähkötyökalu” viitataan seuraavissa varoituksissa verkkovirtakäyttöiseen (sisältää virtajohdon) tai akkukäyttöiseen (ei sisällä virtajohtoa) sähkötyökaluusi. Pidä nämä ohjeet tallessa.

  N

  DK

  1) Työskentelyalue
  a. Pidä työskentelyalue siistinä ja huolehdi hyvästä valaistuksesta. Sotkuisissa ja pimeissä paikoissa tapahtuu helposti tapaturmia.
  b. Älä käytä sähkötyökaluja räjähdysvaarallisissa paikoissa, esim. lähellä syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka voivat sytyttää savukaasun tai pölyn.
  c. Älä päästä lapsia ja ulkopuolisia lähelle käyttäessäsi sähkötyökalua. Häiriöiden takia
  saatat menettää laitteen hallinnan.
  2) Sähköturvallisuus
  a. Varmista, että kytket sähkötyökalujen pistotulpan sille sopivaan pistorasiaan. Älä tee
  pistotulppaan mitään muutoksia. Älä käytä maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa
  minkäänlaista sovitinta. Muutosten tekeminen pistotulppaan muuttaminen tai vääränlaisen pistorasian käyttäminen lisää sähköiskuvaaraa.
  b. Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä ja
  jääkaappeja. Sähköiskuvaara kasvaa, kun kehosi on maadoitettu.
  c. Suojaa sähkötyökalut sateelta ja kosteudelta. Jos laitteen sisään pääsee vettä, sähkö-

  86

  P

  Tips om een heg te knippen
  Vorm
  Fig. D
  De heg moet zodanig worden geknipt, dat hij onderaan breder is dan bovenaan.
  Hierdoor krijgt het onderste deel van de struik ook voldoende licht. Als vuistregel geldt een
  ‘inloop’ van 10 cm voor iedere meter hoogte. U kunt desgewenst de struik rond of in
  kolomvorm knippen.

  Ferm

  I

  S

  FIN

  Volgorde van knippen
  Fig. E en Fig.F
  • Knip eerst beide zijkanten van de heg van beneden naar boven; hierdoor voorkomt u dat er
  afgeknipte takken vallen in het deel dat nog geknipt moet worden (Fig. E)
  • Knip daarna de bovenkant. Als de takken van de heg extreem lang zijn, knip ze dan in
  meerdere fasen. (Fig. F).

  N

  DK
  Opmerking: Hierdoor zullen de geknipte stukken ook korter zijn, waardoor ze beter vergaan
  op een composthoop.
  • Wanneer u flink moet knippen in een oudere heg, gebruik dan eerst een snoeischaar om de
  dikkere takken op de gewenste lengte te knippen. Gebruik pas daarna de heggenschaar.
  • Zorg ervoor dat het mes niet in aanraking kan komen met obstakels waardoor hij
  beschadigd kan raken, zoals hekdraad of metalen plantensteunen.
  Na gebruik
  Maak de messen schoon en vet ze licht in met huishoudolie of smeermiddel uit een spuitbus.
  Opladen van de accu
  Fig. G
  Het oplaadapparaat FCGCL-18 is alleen geschikt voor het opladen van accu’s van het type
  FCGSB-18.
  • Plaats de accu (5) in het oplaadapparaat (11), zoals aangegeven in de tekening. Zorg ervoor
  dat de polen op de juiste wijze in het apparaat worden geplaatst; let goed op de + en tekens.

  Ferm

  31 • Page 32

  GB

  GB
  • Stop de stekker van het oplaadapparaat in het stopcontact. Het rode indicatielampje (12)
  zal nu oplichten.
  • Het oplaadproces is afgerond wanneer het groene indicatielampje (13) begint te branden.
  De accu is nu klaar voor gebruik.

  D

  1
  1
  1

  Takuutodistus
  Turvallisuusohjeet
  Kuusiokoloavain

  D

  Tarkasta, että laite sekä irralliset osat ja tarvikkeet ovat vahingoittumattomia.

  NL

  Gebruik het oplaadapparaat uitsluitend in een droge omgeving bij een
  temperatuur tussen 10°C en 40°C.

  F
  Tijdens het gebruik zal de accu van het apparaat langzaam worden ontladen. Voordat u de
  accu voor het eerst gebruikt, dient u deze eerst 1 tot 2 uur op te laden; alleen dan zal het
  apparaat maximaal presteren. De volledige capaciteit van de accu wordt pas bereikt nadat u
  hem 4 tot 5 keer hebt opgeladen en gebruikt.

  E

  P

  NL

  Tuotetiedot
  Kuva A
  1. Akkuyksikkö
  2. Akun irrotuspainike
  3. Vapautuspainike
  4. Käyttökytkin
  5. Saksiterä
  6. Pensasleikkuriterä

  F

  E

  P

  5. ONDERHOUD
  2. TURVAOHJEET

  I

  De machines zijn ontworpen om gedurende lange tijd probleemloos te functioneren met een
  minimum aan onderhoud. Door de machine regelmatig te reinigen en op de juiste wijze te
  behandelen, draagt u bij aan een hoge levensduur van uw machine.

  S

  I
  Symbolien selitykset
  Tässä käyttöoppaassa ja koneessa käytetään seuraavia symboleita:

  Reinigen
  Reinig de machine-behuizing regelmatig met een zachte doek, bij voorkeur iedere keer na
  gebruik. Zorg dat de ventilatiesleuven vrij van stof en vuil zijn.
  Gebruik bij hardnekkig vuil een zachte doek bevochtigd met zeepwater. Gebruik geen
  oplosmiddelen als benzine, alcohol, ammonia, etc. Dergelijke stoffen beschadigen de
  kunststof onderdelen.

  FIN

  N

  DK

  S

  FIN

  Lue ohjeet huolella
  Osoittaa loukkaantumisvaaran, hengenvaaran tai työkalun vaurioitumisriskin, jos
  tämän oppaan ohjeita ei noudateta.

  Smeren
  De machine heeft geen extra smering nodig.

  Osoittaa sähköiskuvaaran.

  Storingen
  Wanneer er zich een storing voordoet, bijvoorbeeld bij slijtage van een onderdeel, neem dan
  contact op met het onderhoudsadres op de garantiekaart. Achter in deze handleiding ziet u
  een opengewerkte afbeelding van de onderdelen die besteld kunnen worden.

  Soveltuvien EU-direktiivien turvallisuusstandardien mukainen

  N

  DK

  Luokan II kone – kaksoiseristetty – maadoitettua pistorasiaa ei tarvita.

  Milieu
  Om transportbeschadiging te voorkomen, wordt de machine in een stevige verpakking
  geleverd. De verpakking is zo veel mogelijk gemaakt van recyclebaar materiaal. Maak daarom
  gebruik van de mogelijkheid om de verpakking te recyclen.

  Vain sisäkäyttöön.

  Suojaa laite sateelta.

  Defecte en/of afgedankte elektrische of elektronische gereedschappen dienen ter
  verwerking te worden aangeboden aan een daarvoor verantwoordelijke instantie.

  Toimita akku kierrätykseen.
  Garantie
  Lees voor de garantievoorwaarden de afzonderlijk bijgesloten garantiekaart.

  32

  Ferm

  Ferm

  85 • Page 33

  GB

  GB

  PENSASLEIKKURI / RUOHOSAKSET
  D

  CE CONFORMITEITSVERKLARING (NL)
  D

  Seuraavan tekstin numerot vastaavat sivulla 2-4 olevienkuvien numeroita
  Wij verklaren dat dit product,
  FCGS-18K
  voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten:

  Lue sähkölaitteiden ohjeet aina huolellisesti ennen käyttöä. Ohjeiden avulla
  ymmärrät laitteen toiminnan paremmin ja osaat välttää tarpeettomia riskejä.
  Pane ohjekirja huolellisesti talteen vastaisen varalle.

  NL

  F

  EN50144-2-15,EN60335-1,EN60335-2-29,EN60745-1,EN50366,EN55014-2,
  EN55014-3,EN61000-3-2,EN61000-3-3,CEN/TC 144/WG 7 N238/11.02, EN
  ISO3744,ISO11094

  Sisällys
  1. Laitetiedot
  2. Turvaohjeet
  3. Käyttö
  4. Vinkkejä pensasaidan leikkaamiseen
  5. Huolto

  E

  P

  S

  FIN

  N

  DK

  F

  E
  overeenkomstig de bepalingen in de richtlijnen
  P

  98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2000/14/EC, 2002/95/EC,2002/96/EC
  Vanaf 01-12-2006
  ZWOLLE NL

  1. LAITETIEDOT

  I

  NL

  Jännite
  Laturin jännite
  Laturin taajuus
  Akun kapasiteetti
  Latausaika
  Nopeus kuormittamattomana
  Paino (akkuineen)

  ---- • 2.0A
  18 V --230 V~ • 70W
  50 Hz
  1.3 Ah
  1 - 1,5 tuntia
  1600/min
  3,20 kg

  Pensasleikkuri
  Pituus
  Terän pituus
  Lpa (äänenpainetaso)
  Lwa (äänentehotaso)
  Tärinäarvo

  200 mm
  180 mm
  73 dB(A)
  86 dB(A)
  3,866 m/s2

  Ruohosakset
  Leveys
  Lpa (äänenpainetaso)
  Lwa (äänentehotaso)
  Tärinäarvo

  100 mm
  74 dB(A)
  94 dB(A)
  2,79 m/s2

  I

  S

  FIN
  J.A. Bakker - van Ingen
  CEO Ferm BV

  J. Lodewijk
  Quality Manager Ferm Global

  N

  Het is ons beleid om onze producten voortdurend verder te verbeteren en wij behouden ons
  daarom het recht voor om zonder voorafgaande berichtgeving de productspecificaties te
  wijzigen.

  DK

  Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Nederland

  Pakkauksen sisältö
  1 Akku
  1 Akkulaturi
  1 Pensasleikkurin terä
  1 Ruohosaksien terä
  1 Laukku
  1 Käyttöohje

  84

  Ferm

  Ferm

  33 • Page 34

  GB

  GB

  CISAILLE À GAZON / À BUISSON
  D

  CE FÖRSÄKRAN (S)
  D

  Les chiffres du texte suivant correspondent aux illustrations page 2 - 4

  Vi förklarar, helt på eget ansvar, att denna
  FCGS-18K
  uppfyller följande normer och standardiserade dokument:

  Avertissement! Lisez toujours attentivement les instructions des appareils
  électriques avant d’en faire l’usage. Cela vous permettra de mieux comprendre
  votre produit et d’éviter tout risque inutile.
  Gardez toujours ce manuel en lieu sûr, pour une future utilisation.

  NL

  F

  Table des matieres
  1. Spécifications de la machine
  2. Consignes de sécurité
  3. Fontionnement
  4. Utilisation
  5. Service en entretien

  E

  P

  I

  1.

  S

  NL

  EN50144-2-15,EN60335-1,EN60335-2-29,EN60745-1,EN50366,EN55014-2,
  EN55014-3,EN61000-3-2,EN61000-3-3,CEN/TC 144/WG 7 N238/11.02, EN
  ISO3744,ISO11094

  F

  i enlighet med bestämmelserna.

  E

  98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2000/14/EC, 2002/95/EC,2002/96/EC

  P

  Från 01-12-2006
  ZWOLLE NL

  I

  SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE

  S

  Fiche technique
  Alimentation cisaille
  Alimentation du chargeur de la batterie
  Fréquence du chargeur de la batterie
  Capacités assignée de la batterie
  Temps de chargement
  Vitesse à vide
  Poids (batterie comprise)

  FIN

  N

  DK

  ----• 2.0A
  18 V --230 V~ • 70W
  50 Hz
  1,3 Ah
  1 - 1,5 heure
  1600 / min
  3,20 kg

  FIN
  J.A. Bakker - van Ingen
  CEO Ferm BV

  J. Lodewijk
  Quality Manager Ferm Global
  N

  Det är vår policy att kontinuerligt förbättra våra produkter och därför förbehåller vi oss för
  ändringar av produktspecifikationer utan föregående information.
  DK
  Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Nederländerna

  Cisaille à buisson
  Longueur
  Longueur taillée
  Lpa (niveau de la pression sonore)
  Lwa (niveau de la puissance sonore)
  Valeur des vibrations

  200 mm
  180 mm
  73 dB(A)
  86 dB(A)
  3,866 m/s2

  Sécateur
  Largeur
  Lpa (niveau de la pression sonore)
  Lwa (niveau de la puissance sonore)
  Niveau de vibrations

  100 mm
  74 dB(A)
  94 dB(A)
  2,79 m/s2

  Contenu de l’emballage
  1 Batterie
  1 Chargeur de batterie
  1 Lame de cisaille à buisson
  34

  Ferm

  Ferm

  83 • Page 35

  GB

  GB
  Smörjning
  Maskinen behöver ingen extra smörjning.

  D
  Fel
  Kontakta servicestället som anges på garantibeviset om ett fel uppstår, t.ex. på grund av en
  del som är nedsliten. I slutet av den här bruksanvisningen finns en sprängskiss över de delar
  som kan beställas.

  NL

  F

  Miljo
  För att undvika transportskador levereras maskinen i en så stadig förpackning som möjligt.
  Förpackningen har så långt det är möjligt tillverkats av återvinningsbart material. Ta därför
  tillvara möjligheten att återvinna förpackningen.

  E

  Skadade och/eller kasserade elektriska och elektroniska apparater ska lämnas in
  enligt gällande miljöregler.

  P

  I

  Garanti
  Garantivillkoren finns på den separat bifogade garantibeviset.

  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1

  Lame de cisaille à couper l'herbe
  Boîte de rangement
  Livret d'instructions
  Carte de garantie
  Cisaille type
  Foureau de protection
  Clé Allen

  D

  NL

  F

  Vérifiez la machine, les pièces détachées et les accessoires quant à d’éventuels dommages
  subis lors du transport.

  E

  Informations sur le produit
  Fig. A
  1 Bloc de batterie
  2 Patte de retrait de la batterie
  3 Bouton de verrouillage
  4 Interrupteur de déclenchement
  5 Lame de cisaille àgazon
  6 Lame de cisaille à buisson

  P

  I

  S

  S

  2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
  FIN

  FIN
  Liste de symboles
  Les pictogrammes suivants sont utilisés dans ces instructions et sur la machine:

  N

  N
  Lisez les instructions

  DK

  DK
  Danger de blessure physique ou de dommage matériel.
  Indique la présence de tension électrique. Vérifiez toujours si la tension de votre
  réseau correspond à la valeur mentionnée sur la plaque signalétique.

  CE se conforme aux standards européens appropriés

  Équipement Classe II – isolé doublement – la fiche ne doit pas être mis à la terre

  Utiliser à l'intérieur seulement.

  Toujours recycler les piles rechargeables

  82

  Ferm

  Ferm

  35 • Page 36

  GB

  GB

  Transformateur de sécurité non dangereux en cas de défaillance.

  D
  Fusible de protection thermique 130°C.


  Avertissement ! Cet outil ne s’arrête pas instantanément !
  Tout équipement électronique ou électrique défectueux dont vous vous seriez
  débarrassé doit être déposé aux points de recyclage appropriés.

  E

  Consignes générales de sécurité
  Avertissement! Lisez attentivement les instructions. Le non-respect de toutes les instructions
  indiquées ci-dessous peut entraîner un risque de choc électrique, d’incendie et/ou de
  blessures graves. Le terme “appareil électrique” mentionné dans tous les avertissements cidessous se rapporte à un appareil électrique qui se branche au réseau électrique (grâce à un
  câble d’alimentation) ou à un appareil électrique (sans fil) fonctionnant grâce à une batterie.

  P

  I

  S

  1)
  a.

  FIN

  b.

  N
  c.
  DK
  2)
  a.

  b.

  c.
  d.

  e.

  36

  D

  Observera: Om man klipper i flera omgångar utgörs det klippta materialet av mindre bitar
  som lättare kan komposteras.

  NL

  F

  Klipp sedan ovansidan. Om häckens grenar är mycket långa, klipp tillbaka dem i flera
  steg. (Fig. F).

  Espace de travail
  Veillez toujours à garder votre espace de travail propre et bien éclairé. Les espaces mal
  rangés et sombres peuvent être la cause d’accidents.
  N’utilisez pas les appareils électriques dans des environnements susceptibles
  d'explosion, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de particules.
  Les appareils électriques provoquent des étincelles qui peuvent enflammer les particules
  des émanations.
  Veillez à garder éloignés les enfants et les personnes se trouvant dans votre voisinage ,
  lors de l’utilisation d’un appareil électrique. Les disctractions peuvent vous faire perdre le
  contrôle de l’appareil.
  Mesures de sécurité électriques
  Les prises des appareils électriques doivent être raccordées à la prise murale
  correspondante. Ne modifiez jamais la prise de l’appareil, de quelque façon que ce soit.
  N’utilisez pas d'adaptateurs qui mettent les appareils électriques à la terre (mise à la
  masse). Des prises non modifiées et branchées à la prise murale correspondante
  réduiront les risques de choc électrique.
  Evitez le contact direct avec les surfaces mises à la terre ou mises à la masse comme les
  canalisations, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. En effet, le risque de
  choc électrique s’accrut si votre corps est mis à la terre ou à la masse.
  N’utilisez pas d’outils électriques dans des evironnements pluvieux ou humides. Si de
  l’eau s’introduit dans un appareil électrique, le risque de choc électrique augmentera.
  N’utilisez pas le câble de manière abusive. N’utilisez jamais le câble pour transporter, tirer
  ou débrancher l’appareil électrique. Veillez à garder le câble éloigné des sources de
  chaleur, des huiles, des rebords coupants ou des pièces actionnées. Les câbles
  endommagés ou entremêlés augmentent le risque de choc électrique.
  Lorsque un appareil est utilisé à l'extérieur, utilisez uniquement un câble prolongateur
  prévu à cet effet. L’utilisation d’un câble à usage extérieur réduit le risque de choc

  Ferm  NL

  Om en äldre häck behöver klippas tillbaka ordentligt använder man en grensax för att
  korta av de tjockare grenarna till önskad längd innan man börjar använda busktrimmern.
  Se till att bladet inte kommer i kontakt med något som kan skadad det, såsom ståltrådsstaket eller växtstöd av metall.

  F

  E

  Efter användningen
  Gör rent bladen och fukta dem lätt med hushållsolja eller smörjmedel-spray.

  P

  Uppladdning av batteriet
  Fig. G
  Batteriladdaren FCGSL-18 lämpar sig endast för uppladdning av batterier typ FCGSB-18.

  I  S
  Placera batteriet (5) i batteriladdaren (11) såsom visas på bilden. Se till att polerna är
  placerade på rätt sätt såsom visas med tecknen + och - .
  Placera batteriladdarens kontakt i eluttaget. Den röda snabbuppladdningslampan (12)
  kommer att tändas.
  Uppladdningen är klar när den gröna uppladdningslampan (13) för minsta uppladdning tänds. Batteriet kan nu användas.

  FIN

  N
  Använd batteriladdaren bara i torra utrymmen och vid temperaturen mellan
  10° C och 40° C.

  DK

  Batteriet till ditt redskap laddas ur under användningen. Innan du använder det för första
  gången ska du ladda upp det 1 till 2 timmar för att uppnå bästa möjliga resultat.
  Batteriets fulla kapacitet uppnås efter att det har laddats / använts 4 – 5 omgångar.

  5. SERVICE & UNDERHÅLL
  Maskinerna har tillverkats för att fungera under en lång period med minsta möjliga underhåll.
  För att maskinen kontinuerligt ska fungera tillfredsställande måste den skötas och rengöras
  på rätt sätt.
  Rengöring
  Rengör utsidan på maskinen regelbundet med en mjuk trasa, företrädesvis efter varje
  användning. Håll ventilationsöppningarna fria från damm och smuts. Om smutsen inte
  lossnar lätt, använd en mjuk trasa fuktad med tvållösning. Använd aldrig lösningsmedel
  såsom bensin, alkohol, ammoniak etc. Dessa lösningsmedel kan skada plastdelarna.

  Ferm

  81 • Page 37

  GB

  GB


  Placera batteriet (5) i maskinens fot såsom visas på bilden. Tryck ned det till det klickar fast.
  Tryck in utlösningsknapparna på båda sidor (10) innan batteriet tas loss och dra
  sedan upp batteriet ur maskinfoten.

  D  NL

  Starta och stoppa
  Fig. 1
  Handtaget är utformat med en startspärr för att förhindra oavsiktlig start.

  Tryck in startspärren (3) som finns på bägge sidor av handtaget, tryck sedan in strömbrytaren (4).

  Stoppa knivarna genom att släppa upp strömbrytaren.

  F

  électrique. Utilisez toujours l’outil avec un dispositif de disjoncteur résiduel.
  3)
  a.

  b.

  E
  Välj det blad som passar till arbetsuppgiften

  Det smalare gräskantsaxbladet passar bäst för att klippa gräs runt trädstammar och
  trädgårdsinventarier samt för figurklippning.

  Det stora busktrimmerbladet passar bäst för att klippa stora häckar och buskar.

  P

  I

  c.

  d.

  Byte av blad
  Fig. C

  e.

  S
  Ta bort ackumulatorn innan du byter kniven.

  f.

  FIN
  Skaderisk! Bär skydshandskar!

  g.

  N  DK
  Vrid de tre skruvarna (7) moturs för att lossa kniven.
  Ta bort skärverktyget från enheten.
  Kontrollera så att skruvarna på ovansidan av drivaxeln inte skadas.
  Rengör enheten från gräs eller smuts.
  För in den vid varje tillfälle nödvändiga skärenheten (position 5 eller 6 i bild 1) och
  fäst den på enheten genom att skruva fast de tre skruvarna (7)

  h.

  4)
  a.

  4. HÄCKKLIPNINGSTIPS
  Form
  Fig. D
  Häcken ska klippas så att den får en trapetsoid form, dvs. smalnar av uppåt.
  På så sätt kommer ljuset bättre åt de lägre delarna av häcken. Som rättesnöre kan en lutning på 10 cm per höjdmeter följas. Häcken kan rundas av upptill eller formas till en pelare.
  Klippsekvens
  Fig. E och fig. F

  Klipp först båda sidorna nedifrån och upp, detta förhindrar att klippt material faller ned
  på den del av häcken som ännu inte klippts (Fig. E).

  80

  Ferm

  b.

  c.

  d.

  e.

  D

  Sécurité personnelle
  Restez vigilant, gardez un œil sur ce que vous faites et utilisez votre sens commun lors de
  l’utilisation d’un appareil électrique. N’utilisez pas un appareil électrique si vous êtes
  fatigué ou si vous êtes sous l’influence de drogues, d’alcool ou si vous prenez des
  médicaments. Un moment d’inattention lors de l’utilisation des appareils électriques peut
  entraîner des blessures graves.
  Utilisez des équipements de protection. Protégez-vous toujours les yeux. Les
  équipements de protection, tels qu’un masque à poussière, des chaussures
  antidérapantes, des protections auditives ou un casque de sécurité, utilisés dans de
  bonnes conditions, réduiront le risque de blessures.
  Evitez tout démarrage involontaire. Assurez-vous que l’interrupteur est sur la position
  “arrêt avant de brancher l’appareil. En effet, le transport des appareils électriques en
  gardant vos doigts sur l’interrupteur, ou le branchement de ces appareils en ayant
  l’interrupteur sur “marche accidents.
  Retirez les clés de réglage ou les clés de vis de réglage avant d’allumer l’appareil
  électrique. Une clé de vis de réglage ou une clé, laissée sur une pièce en mouvement de
  l’appareil électrique, peut entraîner des lésions corporelles.
  Ne vous surélevez pas. Gardez toujours vos pieds à plat et gardez votre équilibre. Ceci
  permet de mieux contrôler l’appareil électrique dans des situations imprévues.
  Habillez-vous convenablement. Ne portez pas de vêtements lâches ou de bijoux. Gardez
  vos cheveux, vêtements et gants éloignés des pièces actionnées. En effet, ces derniers
  peuvent être pris dans les pièces en action.
  Si les appareils sont fournis pour la connexion des équipements d’évacuation et de
  récupération de la poussière, assurez-vous que ces derniers soient correctement
  connectés et utilisés. L’utilisation de ces appareils peut réduire les risques liès à la
  poussière.
  Utilisez des pinces ou un étau à vis pour maintenir votre travail. Cette manipulation est
  plus sûre qu'une utilisation de vos mains, et cela vous permet d'avoir vos deux mains
  libres pour mettre en marche votre outil.

  NL

  F

  E

  P

  I

  S

  FIN

  N

  DK

  Utilisation et entretien d’un appareil électrique
  Ne forcez pas l’appareil électrique. Utilisez l’appareil électrique adéquat pour votre
  application. Un appareil électrique correctement choisi assurera un meilleur travail et un
  travail sans danger, au rythme auquel il a été conçu.
  N’utilisez pas l'appareil électrique si l'interrupteur marche/arrêt ne fonctionne pas. Un
  appareil électrique qui ne peut pas être commandé par l’interrupteur de contrôle est
  dangereux et doit être réparé.
  Débranchez la prise du bloc d'alimentation avant d'effectuer des réglages, de changer
  des accessoires, ou de ranger les appreils électriques. Ces mesures de sécurité
  préventives réduiront le risque de démarrage involontaire de l’appareil électrique.
  Rangez les appareils électriques arrêtés hors de la portée des enfants et ne laissez
  aucune personne, non familiarisée avec l’outil ou ces instructions, utiliser l’appareil
  électrique. Les appareils électriques sont dangereux entre les mains d’utilisateurs non
  formés.
  Entretenez les appareils électriques. Vérifiez tout défaut d’alignement et l’enchaînement
  des pièces actionnées, la rupture de ces dernières, et les autres conditions qui peuvent

  Ferm

  37 • Page 38

  GB

  GB

  D
  f.
  NL
  g.
  F

  E

  h.
  i.

  P

  j.
  I

  affecter le fonctionnement des appareils électriques. En cas de dommages, faites réparer
  l’appareil électrique avant de le réutiliser. Nombreux sont les accidents provoqués par
  des appareils électriques mal entretenus.
  Veillez à garder les outils coupants aiguisés et propres. Des outils coupants correctement
  entretenus avec des lames aiguisées sont moins susceptibles de se bloquer et sont plus
  faciles à contrôler.
  Utilisez l’appareil électrique, les accessoires et les embouts, etc., conformément à ces
  instructions et de la manière prévue pour le type spécifique de l’appareil électrique, en
  prenant en compte les conditions de travail et le travail à effectuer. L’utilisation de
  l’appareil électrique dans des applications différentes de celles prévues peut entraîner
  des situations dangereuses.
  Tout interrupteur endommagé doit être remplacé par un service d'entretien client qualifié.
  N'utilisez pas un outil électrique n'ayant pas d'interrupteur marche/arrêt.
  N'abandonnez jamais un outil électrique qui est en marche. Arrêtez toujours l'outil, et
  attendez qu'il se soit bien immobilisé, avant de vous éloigner.
  Si le câble d'alimentation principal est endommagé, il doit être remplacé par un câble
  spécial approprié. Celui-ci s'obtient auprès du fabricant ou du service clientèle du
  fabricant. Le câble d'alimentation principal doit être remplacé uniquement par le
  fabricant, son service clientèle, ou une personne ayant les qualifications équivalentes.

  S
  5)
  a.
  FIN
  b.
  N
  c.
  DK

  d.

  e.

  6)
  a.

  b.

  Utiliser et soigner les outils à batterie
  Assurez-vous que l'interrupteur est en position 'arrêt' avant de placer la batterie. Placer la
  batterie dans un outil dont l'interrupteur est sur 'marche', c'est inviter les accidents.
  Rechargez la batterie uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur
  adapté à une certaine batterie peut être cause de danger d'incendie quand on l'utilise
  avec une batterie différente.
  Utilisez chaque outil uniquement avec la batterie conçue pour lui. L'utilisation de toute
  autre batterie peut être cause de danger de blessure ou d'incendie.
  Lorsque une batterie n'est pas en usage, gardez-la hors d'atteinte d'objets métalliques
  tels que les trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis et autres petits objets
  métalliques pouvant faire le contact entre une borne et l'autre. Un court-circuit entre les
  bornes de la batterie peut être cause de brûlures ou d'incendie.
  Dans des circonstances extrêmes, du liquide peut gicler hors de la batterie ; évitez tout
  contact. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. En cas de contact du liquide avec les
  yeux, consultez un médecin. Le liquide qui gicle d'une batterie peut causer irritations ou
  brûlures.
  Maintenance
  Veuillez recourir à un technicien qualifié qui utilisera des pièces d'origine pour réparer
  votre outil électrique. C'est ainsi que vous vous assurerez d'un bon fonctionnement de
  votre outil.
  Attention ! Si vous utilisez des accessoires ou des outils supplémentaires autres que ceux
  recommandés dans le présent manuel, vous augmentez le risque de blessure. Utilisez
  uniquement des pièces de rechange d'origine.

  7.

  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.

  den när du drar ut kontakten.
  Om du tappar batteriladdaren eller om den har skadats på något annat sätt, måste
  den kontrolleras av en erkänd fackmässig reparatör innan du använder den igen.
  Skadade delar måste repareras.
  Handskas försiktigt med batteriet. Tappa eller stöt det inte mot något.
  Försök aldrig att själv reparera batteriet eller batteriladdaren. För att undvika olycksfall
  måste reparationer alltid utföras av en erkänd fackmässig reparatör.
  Ta alltid ur batteriladdarens stickkontakt ur eluttaget innan batteriet eller batteriladdaren rengörs eller underhålls.
  Ladda aldrig upp batteriet om omgivningstemperaturen är lägre än 10°C eller högre
  än 40°C.
  Batteriladdarens ventilationshål får inte täckas för.
  Batteriet får inte kortslutas.

  D

  NL

  F

  E

  P

  Om en kortslutning uppstår kommer energi med hög elektrisk spänning att frigöras. Detta kan leda till att batteriet överhettas, tar eld eller exploderar, vilket
  kan resultera i att batteriet eller användaren skadas.

  I

  Därför:

  Anslut inga sladdar till batteriets poler.

  Se till att det inte finns några metallföremål (spikar, gem, mynt etc.,) i batterihållaren.

  Utsätt inte batteriet för vatten eller regn.

  Skadade batteriladdare eller batterier som inte kan laddas upp igen ska kasseras som
  miljöfarligt avfall. Kasta inte bort dem med hushållssoporna.

  Kasta aldrig batteriet i vatten eller eld, det kan explodera.

  S

  FIN

  N
  Säkerhetsföreskrifter
  DK

  Kontrollera alltid att nätspänningen i ditt hem överensstämmer med värdet på
  typskylten.
  Maskinen är dubbelt isolerad enligt EN 60355; en jordledare krävs alltså inte.

  Vid byte av sladd eller stickkontakt
  Kasta genast bort gamla sladdar och kontakter när de har bytts ut mot nya. Det är farligt att
  sätta kontakten hos en lös sladd i ett vägguttag.

  3. ANVÄNDNING
  Dra åt och lossa batteriet
  Fig. B
  Kontrollera att utsidan av batteriet och maskinen är ren och torr innan batteriladdaren ansluts.

  38

  Ferm

  Ferm

  79 • Page 39

  GB

  GB
  f.

  D

  g.

  NL
  h.
  F

  i.
  j.

  E

  Håll alltid sågande och skärande verktyg vassa och rena. Sågande och skärande
  verktyg med vassa eggar/skär fastnar inte så lätt och är enklare att hålla kontroll över.
  Använd det elektriska verktyget, dess tillbehör, borrande eller skärande delar etc.
  enligt dessa instruktioner och på det sätt som det är avsett för. Ta med förutsättningarna och det arbete som ska utföras i beräkningarna. Att använda ett elektriskt verktyg för andra arbeten än det är avsett för kan resultera i farliga situationer.
  Skadade strömställare måste bytas ut på en serviceverkstad. Använd inte elverktyg
  som inte kan kopplas till eller från.
  Lämna inte elverktyg utan uppsikt medan verktyget är igång. Innan verktyget läggs
  bort ska det vara frånslaget och ha stannat helt.
  Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut med en speciell kabel. Den kan du köpa
  från tillverkaren eller hos tillverkarens kundservice. Nätkabeln får endast bytas av tillverkaren, tillverkarens kundservice eller av personer med motsvarande kompetens.

  Consignes de sécurité importantes pour la batterie et le chargeur de batterie

  1.
  2.

  3.
  4.

  P

  5) Användning och skötsel av batteri och laddare
  a. Se till att strömbrytaren är i läget Av innan du sätter i batteripacket. Att sätta i batteripacket i elverktyget med brytaren tillslagen är en inbjudan till olyckor.
  b. Använd endast den laddare som anges av tillverkaren. En laddare som passar en typ
  av batteri kan orsaka brand om den används för ett annat batteri.
  c. Använd endast elverktyget med ett batteripack som är avsett för verktyget.
  Användning av andra batteripack kan medföra risk för skador och brand.
  d. När du inte använder batteriet ska det förvaras så att inga små metallföremål som
  t.ex. gem, mynt, spikar, skruvar osv. kan kortsluta kontakterna på batteriet.
  Kortslutning av batterikontakterna kan orsaka brännskador eller brand.
  e. Under extrema förhållanden kan vätska läcka ut från batteriet; undvik kontakt. Skölj
  med vatten vid kontakt med kroppsdelar. Uppsök genast en läkare om du får vätska i
  ögonen. Vätska från batteriet kan orsaka irritation eller frätskador.

  I

  S

  FIN

  N

  5.
  6.
  7.

  8.
  9.

  10.
  DK

  6)
  a.
  b.

  Service
  Låt endast en behörig fackman som använder originaldelar reparera ditt verktyg. Det
  garanterar att verktyget fungerar felfritt.
  Varning! Användning av andra tillbehör än de som rekommenderas i denna bruksanvisning kan leda till en ökad risk för personskador. Använd endast original reservdelar.

  11.
  12.
  13.

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  78

  Läs och uppmärksamma bruksanvisningen och säkerhetsinstruktionerna till batteriet
  och batteriladdaren innan de tas i bruk!
  Observera! För att förhindra olyckor ska endast det batteri och den batteriladdare som
  levererats av leverantören användas.
  Utsätt inte batteriet, batteriladdaren eller den elektriska apparaten för fukt, såsom
  regn eller snö.
  Kontrollera att alla sladdar har anslutits på rätt sätt innan batteriladdaren tas i bruk.
  Använd inte batteriladdaren om sladden är skadad. Sladden måste då genast bytas ut.
  Dra ut stickkontakten ur eluttaget om du inte använder batteriladdaren. Dra inte i sladFerm

  NL

  Lisez et respectez le mode d'emploi et les consignes de sécurité de la batterie et du
  chargeur de batterie avant toute utilisation !
  N'utilisez que la batterie et le chargeur de batterie livrés par le fournisseur pour éviter tout
  risque d'accident. Ne jamais essayer de recharger des piles à l'aide du chargeur : risque
  d'explosion et d'incendie.
  Conservez la batterie, le chargeur de batterie et l’appareillage électrique à l’écart de
  l’humidité, comme la pluie ou la neige.
  Les batteries ou les chargeurs de batterie endommagés qui ne peuvent plus être chargés
  doivent être mis au rebut en tant que déchet spécial. Ne les jetez pas avec les ordures
  ménagères : consultez le revendeur.
  N’utilisez pas le chargeur de batterie si vous constatez que le câble est endommagé.
  Procédez immédiatement au remplacement du câble endommagé.
  Si vous n’utilisez pas le chargeur de batterie, enlevez la fiche de la prise électrique.
  N’enlevez pas la fiche par le câble.
  Si vous faites tomber le chargeur de batterie ou s’il est coupé par une autre utilisation
  mécanique puissante, faites vérifier s’il est endommagé par un atelier professionnel
  reconnu avant toute nouvelle utilisation. Les pièces endommagées doivent être réparées.
  Manipulez la batterie avec soin. Ne la faites pas tomber ou ne la heurtez pas.
  N’essayez jamais de réparer la batterie ou le chargeur de batterie vous-même. Les
  réparations doivent toujours être effectuées par un atelier professionnel reconnu pour
  éviter tout risque d’accident.
  Avant de nettoyer ou d’entretenir la batterie ou le chargeur de batterie, enlevez toujours la
  fiche du chargeur de la prise électrique.
  Ne chargez jamais la batterie si la température ambiante est inférieure à 10°C ou
  supérieure à 40°C.
  Les trous d’aération du chargeur doivent toujours être libres.
  La batterie ne peut être court-circuitée.

  F

  E

  P

  I

  S

  FIN

  N

  DK

  En cas de court-circuit, un courant électrique puissant circulera. Ce qui peut
  entraîner la surchauffe, le feu ou l’explosion de la batterie, pouvant occasionner
  des dommages sur la batterie ou un accident pour l’utilisateur.

  Viktiga säkerhetsinstruktioner för batteri och batteriladdare
  Om du får batterisyra på huden, skölj genast bort det med vatten. Om du får
  batterisyra i ögonen, skölj omedelbart och rikligt med vatten och kontakta
  läkare!

  D

  Si vous entrez en contact avec de l’acide provenant de la batterie, lavez-vous
  immédiatement les mains à l’eau. Si de l’acide entre en contact avec vos yeux,
  rincez-les abondamment à l’eau et consultez un médecin !

  Par conséquent :

  Ne connectez pas des câbles aux pôles de la batterie.

  Assurez-vous qu’aucun objet métallique (clous, trombones, monnaie, etc) ne soit
  présent dans le support de batterie.

  Ne laissez pas la batterie dans l’eau ou sous la pluie.

  Les batteries ou les chargeurs de batterie endommagés qui ne peuvent plus être
  chargés doivent être mis au rebut en tant que déchet spécial. Ne les jetez pas avec
  les ordures ménagères.

  Ne jetez jamais la batterie dans l’eau ou le feu, celle-ci pouvant exploser.

  Ferm

  39 • Page 40

  GB

  GB
  Sécurité électrique
  e.

  D

  Vérifiez également si votre tension de secteur correspond à la tension d’entrée du
  chargeur de batterie.

  NL

  Le chargeur de batterie possède une double isolation, conformément à EN 60335
  ; par conséquent, aucun conducteur de terre n'est requis.

  F

  Remplacement de câbles ou de fiches
  Si le câble d'alimentation du chargeur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant,
  son service après-vente, ou une personnne de qualification identique, afin d'éviter un danger.
  Jetez immédiatement de vieux câbles ou de vieilles fiches lorsqu'ils ont été remplacés par de
  nouveaux. Il est dangereux d'insérer la fiche d'un câble dénudé dans un socle de courant
  murale.

  E

  P

  3. FONCTIONNEMENT
  I
  Montage et demontage de la batterie
  Fig. B

  S

  Vérifiez que la face extérieure de la batterie ou de la machine est propre et sèche
  avant de la connecter.

  FIN

  N

  DK

  Positionnez la batterie (5) dans le pied de la machine comme indiqué sur le schéma.
  Appuyez dessus jusqu'à sa mise en place.
  Appuyez sur les boutons de verrouillage des deux côtés (10) avant de démonter la
  batterie, puis enlevez la batterie du pied de la machine.

  Selectionnez la lame apropriee a votre tache
  • La lame de cisaille plus petite convient mieux pour tailler l'herbe autour des troncs
  d'arbres et du mobilier de jardin, ainsi que pour réaliser des formes topiaires.
  • La lame de cisaille plus grande convient mieux pour les haies et buissons plus grands.
  Toujours s'assurer que les lames sont correctement aiguisées. Sinon les faire aiguiser par
  une personne qualifiée.
  Le changement de lame
  Fig. C

  Débranchez la batterie avant de remplacer les lames.

  Danger de blessures ! Portez toujours des gants de protection !  40

  Tournez les trois vis (7) dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour libérer
  les lames.

  Ferm

  stötar.
  När du använder ett elektriskt verktyg utomhus måste förlängningskabeln vara lämplig
  för utomhusbruk. Om man använder en förlängningskabel för utomhusbruk minskar
  risken för el-stötar. Använd alltid verktyget i anslutning till en arbetsbrytare.

  D

  NL

  3) Personlig säkerhet
  a. Var uppmärksam, titta på det du håller på med och använd sunt förnuft när du arbetar
  med ett elektriskt verktyg. Använd inte elektriska verktyg när du är trött eller står
  under inflytande av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblick ouppmärksamhet vid
  användandet av elektriska verktyg kan leda till allvarliga personskador.
  b. Använd säkerhetsutrustning. Bär alltid skyddsglasögon. Säkerhetsutrustning såsom
  skyddsmasker, skor med anti-halksula, hjälm eller hörselskydd som används vid rätt
  omständigheter kommer att minska personskador.
  c. Undvik oavsiktlig påslagning. Se till att strömbrytaren är avslagen innan du sätter
  stickkontakten i eluttaget. Att bära elektriska verktyg med fingret på strömbrytaren
  eller att koppla in verktyg som är påslagna, ger anledning till olyckor.
  d. Ta bort skiftnycklar och skruvnycklar innan ett elektriskt verktyg slås på. En skift- eller
  skruvnyckel som lämnas kvar fastsatt vid det elektriska verktygets roterande delar
  kan leda till personskada.
  e. Sträck dig inte för långt. Se till att du alltid står stadigt och i balans. På så sätt har du
  bättre kontroll över det elektriska verktyget i oväntade situationer.
  f. Klä dig rätt. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Håll håret, kläder och handskar borta från rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken eller långt hår kan fastna i
  de rörliga delarna.
  g. Om apparater för uppsugning och uppsamling av damm finns tillgängliga, se till att de
  ansluts och används korrekt. Om sådana apparater används kan dammrelaterade
  faror minskas.
  h. Använd klämmor eller ett skruvstäd för att hålla arbetet på plats. Det är säkrare än att
  använda händerna och på det sättet har du bägge händerna fria till att betjäna verktyget.

  F

  E

  P

  I

  S

  FIN

  N

  DK

  4) Underhåll av elektriska verktyg
  a. Överbelasta inte ett elektriskt verktyg. Använd rätt sorts verktyg till det arbete du vill
  utföra. Rätt sorts elektriskt verktyg gör arbetet bättre och säkrare i den hastighet det
  var designat för
  b. Använd inte verktyget om strömbrytaren är trasig. Om ett elektriskt verktyg inte kan
  kontrolleras med hjälp av en strömbrytare är det farligt och måste lagas.
  c. Koppla loss stickkontakten från verktyget innan du utför några justeringar, byter tillbehör eller förvarar det. Med dessa preventiva säkerhetsåtgärder minskas risken för att
  det elektriska verktyget går på av misstag.
  d. Förvara elektriska verktyg som inte är i bruk utom räckhåll för barn och låt inte personer som inte känner till verktyget eller dessa instruktioner använda det. Elektriska
  verktyg är farliga i händerna på oerfarna användare.
  e. Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera att alla rörliga delar är i rät linje och fastsatta,
  att inga delar är trasiga och att de är korrekt monterade. Kontrollera även annat som
  kan påverka verktygets funktion. Om det elektriska verktyget är trasigt måste det
  repareras innan det tas i bruk. Många olyckor förorsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
  Ferm

  77 • Page 41

  GB

  GB

  Termiskt skydd

  D
  Skadade och/eller kasserade elektriska och elektroniska apparater ska lämnas in
  enligt gällande miljöregler.

  NL

  F

  Använd skyddsglasögon och hörselskydd

  E

  Använd skyddshandskar

  P
  Éloignez les outils coupants de l’appareil.
  Prenez soin de ne pas endommager les vis situés sur la partie supérieure de l’axe
  d’entraînement.
  Éliminez les restes d'herbe ou de saletés.
  Insérez le dispositif de coupe approprié (position 5 ou 6 de la Fig. 1) et fixez-le sur l’appareil en serrant fermement les trois vis (7) dans le sens des aiguilles d’une montre.

  D

  NL

  4. CONSEILS POUR TAILLER UN HAIE

  F

  Taille de formation
  Fig. D
  La haie doit être taillée pour obtenir une forme trapézoïdale, qui est plus large à la base
  qu’au sommet.
  Ce qui améliorera la pénétration de la lumière dans la zone inférieure de l’arbuste. Un
  repère approximatif correspond à 10 cm vers l’intérieur pour chaque mètre de hauteur. Le
  buisson peut être taillé en arrondi ou en colonne.

  Varning! Medföljande skärverktyg

  I

  E

  P

  I

  Låt inte kringstående personer närma sig
  S
  Allmänna säkerhetsinstruktioner
  Varning!
  Läs alla instruktioner. Om inte alla instruktioner som anges nedan efterföljs kan detta leda
  till el-stötar, eldsvåda och/eller allvarliga skada. Termen ”elektriskt redskap” i varningarna
  som anges nedan hänvisar till elektriska verktyg (med sladd, anslutet till el-nätet) eller batteridrivna (sladdlösa) elektriska verktyg. Spara dessa instruktioner.

  FIN

  N

  1) Arbetsutrymme
  a. Se till att arbetsutrymmet är städat och väl upplyst. Stökiga och mörka utrymmen ger
  anledning till olyckor.
  b. Använd inte elektriska verktyg i explosiv luft, såsom i närheten av lättantändliga vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg åstadkommer gnistor som kan sätta eld på
  damm eller gas.
  c. Håll barn och obehöriga på avstånd när du använder ett elektriskt verktyg. Om du blir
  distraherad kan du tappa kontrollen över verktyget.

  DK

  2) El-säkerhet
  a. Stickkontakten till elektriska verktyg måste passa el-uttaget. Ändra aldrig på något
  sätt på stickkontakten. Använd inte adapterkontakter till jordade elektriska verktyg.
  Oförändrade stickkontakter och passande uttag minskar risken för el-stötar.
  b. Undvik kroppskontakt med jordade ytor såsom rör, element, spisar och kylskåp.
  Risken för el-stötar är större om din kropp är jordad.
  c. Låt inte elektriska verktyg utsättas för regn eller våta förhållanden. Om det kommer in
  vatten i ett elektriskt verktyg ökar risken för el-stötar.
  d. Skada inte kabeln. Använd aldrig kabeln för att bära eller dra det elektriska verktyget
  eller för att dra ut stickkontakten. Håll sladden borta från höga temperaturer, olja,
  vassa kanter eller rörliga delar. Skadade eller hoptrasslade kablar ökar risken för el-

  76

  Ferm

  Sequence de coupe
  Fig. E et Fig. F

  Taillez d’abord les deux côtés à partir de la base en montant, pour éviter que des
  débris ne tombent dans la zone qui doit encore être taillée (FIG. E)

  Ensuite, taillez le sommet, si les branches de la haie sont extrêmement longues, taillez-les en plusieurs étapes. (Fig. F).

  S

  FIN

  N

  Remarque: Ceci a également pour avantage de donner des coupes plus petites, qui se
  décomposeront mieux sur un tas de compost.
  DK

  Si des haies plus anciennes doivent être taillées de manière importante, utilisez un
  sécateur pour tailler les branches plus épaisses à la longueur souhaitée avant de
  commencer avec le taille haie.
  Assurez-vous que la lame n’entre pas en contact avec un objet pouvant l’endommager, comme du fil de clôture ou des tuteurs métalliques.

  Après utilisation
  Nettoyez les lames et lubrifiez-les légèrement avec de l’huile domestique ou du lubrifiant
  en spray.
  Mise en charge de la batterie
  Fig. G
  Le chargeur FCGSL-18 est uniquement approprié à la charge de batteries de type
  FCGSB-18.
  Positionnez la batterie (5) dans le chargeur de batterie (11) comme indiqué sur le
  schéma. Veuillez vous assurer que les pôles soient correctement positionnés, comme
  indiqué par le + et le -.
  Mettez la fiche du chargeur de batterie dans la prise. Le témoin de vitesse de charge
  rouge (12) s’allumera.

  Ferm

  41 • Page 42

  GB

  GB


  La charge est terminée dès que le témoin vert (13) de charge minimum s’allume. La
  batterie est prête à l’emploi.

  D
  Utilisez uniquement le chargeur de batterie dans un environnement sec sous
  une température entre 10°C et 40°C.

  NL

  La batterie de votre foreuse est non chargée lorsqu’elle fonctionne. Avant de l’utiliser pour
  la première fois, il vous est conseillé de la charger pendant 1 à 2 heures pour obtenir des
  performances optimales. La pleine capacité de la batterie est atteinte après une charge /
  utilisation durant 4 à 5 cycles.

  F

  E

  5. ENTRETIEN
  P
  Ces machines ont été conçues pour fonctionner sur une longue période avec un minimum
  d’entretien. Un fonctionnement satisfaisant en permanence dépend du soin accordé à la
  machine ainsi que du nettoyage régulier.

  I

  1
  1

  Säkerhetföreskrifter
  Sexkantsnyckel

  FIN

  N

  DK

  NL

  Produktinformations
  Fig. A
  1. Batteri
  2. Utlösningsknapp batterihållare
  3. Utlösningsknapp blad
  4. Strömbrytare
  5. Blad till gräskantsax
  6. Blad till busktrimmer

  F

  E

  P

  2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

  I

  Teckenförklaring
  I den här bruksanvisningen och/eller på maskinen används följande symboler:

  Nettoyage
  Respectez la propreté des fentes de ventilation de la machine pour prévenir toute surchauffe
  du moteur. Nettoyez régulièrement le boîtier de la machine avec un chiffon doux, de
  préférence après chaque utilisation. Evitez toute poussière ou saleté sur les fentes de
  ventilation. Si la saleté ne se détache pas, utilisez un chiffon doux légèrement mouillé avec de
  l’eau savonneuse. Ne jamais utiliser de solvants tels que l’essence, l’alcool, l’ammoniaque,
  etc. Ces solvants peuvent endommager les pièces en plastique.

  S

  D

  Kontrollera att maskinen, reservdelarna och tillbehören inte har skadats under transporten.

  S
  Läs anvisningar noggrant
  FIN
  Anger att det föreligger risk för personskador, livsfara eller risk för skador på
  maskinen om instruktionerna i denna bruksanvisning inte efterlevs.
  N

  Lubrification
  La machine ne requiert aucune lubrification supplémentaire.

  Anger risk för elektrisk stöt.

  Anomalies
  En cas d’anomalie, ex. après l’usure d’une pièce, veuillez contacter votre Service aprèsvente. Au dos de ce manuel, vous trouverez une vue éclatée indiquant les pièces pouvant être
  commandées.

  Uppfyller tillämpliga säkerhetsstandarder i europeiska direktiv

  DK

  Maskin klass II – dubbel isolering, jordad kontakt behövs ej.

  Environment
  Pour éviter les dommages liés au transport, la machine est livré dans un emballage
  robuste. L’emballage est autant que possible constitué de matériau recyclable. Veuillez
  par conséquent destiner cet emballage au recyclage.

  Endast för inomhusbruk

  Utsätt inte redskapet för regn
  Tout équipement électronique ou électrique défectueux dont vous seriez
  débarrassé doit être déposé aux points de recyclage appropriés.
  Använd uppladdningsbara batterier
  Garantie
  Pour les conditions de garantie, lisez le certificat de garantie joint à part.

  42

  Transformatorn är inte farlig om något fel skulle uppstå

  Ferm

  Ferm

  75 • Page 43

  GB

  GB

  BUSKTRIMMER / GRÄSKANTSAX
  D

  CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ (F)
  D

  Siffrorna i nedanståendetext motsvarar bilderna påsidan 2 -4

  Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce
  FCGS-18K
  est conforme aux normes standard et aux documents normalisés suivants:

  Läs alltid bruksanvisningen till elektriska apparater noggrant innan de tas i bruk.
  Det kommer att hjälpa dig att förstå din produkt bättre och förebygger onödiga
  risker. Spara denna bruksanvisning på ett säkert ställe för framtida bruk.

  NL

  F

  Inehåll
  1. Maskinuppgifter
  2. Säkerhetsinstruktioner
  3. Användning
  4. Häckklippningstips
  5. Underhåll

  E

  P

  FIN

  F

  conforme aux réglementations:

  E

  P

  dès 01-12-2006
  ZWOLLE NL

  I

  S

  EN50144-2-15,EN60335-1,EN60335-2-29,EN60745-1,EN50366,EN55014-2,
  EN55014-3,EN61000-3-2,EN61000-3-3,CEN/TC 144/WG 7 N238/11.02, EN
  ISO3744,ISO11094

  98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2000/14/EC, 2002/95/EC,2002/96/EC

  1. MASKINUPGIFTER
  Spänning
  Spänning batteriladdare
  Frekvens batteriladdare
  Batterikapacitet
  Uppladdningstid
  Hastighet (obelastad)
  Vikt (inkl. batteri)

  NL

  ---- • 2.0A
  18 V --230 V • 70W
  50 Hz
  1.3 Ah
  1 - 1.5 hr
  1600/min
  3.20 kg

  I

  S

  J.A. Bakker - van Ingen
  CEO Ferm BV

  FIN

  J. Lodewijk
  Quality Manager Ferm Global

  N

  N

  DK

  Busktrimmer
  Längd
  Längd kniv
  Lpa (Bullernivå)
  Lpa (Bullereffekt)
  Vibrationsvärde

  200 mm
  180 mm
  73 dB(A)
  86 dB(A)
  3,866 m/s2

  Gräskantsax
  Bredd
  Lpa (Bullernivå)
  Lpa (Bullereffekt)
  Vibrationsvärde

  100 mm
  74 dB(A)
  94 dB(A)
  2,79 m/s2

  C’est notre politique d’améliorer continuellement nos produits et par conséquent de réserver le droit de changer les instructions des produits sans un avis antérieur.
  DK
  Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Hollande

  Förpackningens innehåll
  1 Batteri
  1 Batteriladdare
  1 Blad till busktrimmer
  1 Blad till gräskantsax
  1 Etui
  1 Instruktioner
  1 Garantibevis
  74

  Ferm

  Ferm

  43 • Page 44

  GB

  GB

  CORTASETOS / TIJERA PARA CORTAR LA HIERBA
  D

  CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA (I)
  D

  Los números indicados en el texto siguiente corresponden a las ilustraciones de la
  página 2 - 4

  NL

  Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che il
  FCGS-18K
  è conforme alle seguenti normative o documenti standardizzati:

  Lea siempre detenidamente las instrucciones de los aparatos eléctricos antes de
  utilizarlos. Le ayudará a comprender mejor su producto y a evitar riesgos
  innecesarios. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro por si necesita
  usarlas más adelante.

  F

  Contenidos
  1. Datos del equipo
  2. Instrucciones de seguridad
  3. Operaciones
  4. Tipos de recortadoras de setos
  5. Mantenimiento

  E

  P

  NL

  EN50144-2-15,EN60335-1,EN60335-2-29,EN60745-1,EN50366,EN55014-2,
  EN55014-3,EN61000-3-2,EN61000-3-3,CEN/TC 144/WG 7 N238/11.02, EN
  ISO3744,ISO11094

  F

  in conformità alle normative:

  E

  98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2000/14/EC, 2002/95/EC,2002/96/EC

  P

  Da 01-12-2006
  ZWOLLE NL

  I

  I

  1. DATOS DEL EQUIPO
  S

  S
  Corriente de salida
  Voltaje del cargador
  Frecuencia del cargador
  Rendimiento de la batería
  Tiempo de carga
  Velocidad de descarga
  Peso (incl. batería)

  FIN

  N

  DK

  — 2.0 A
  18 V---•
  230 V. • 70W
  50 Hz
  1.3 Ah
  1-1,5 h
  1600/min
  3.20 kg

  FIN
  J.A. Bakker - van Ingen
  CEO Ferm BV

  J. Lodewijk
  Quality Manager Ferm Global
  N

  La nostra politica è sempre volta a migliorare i nostri prodotti . Prodotti soggetti a modifiche
  senza preavviso.
  DK

  Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Olanda
  Cortasetos
  Tamaño
  Distancia de corte
  Lpa (nivel de presión acústica)
  Lwa (nivel de potencia acústica)
  Valor de la vibración

  200 mm
  180 mm
  73 dB. (A)
  86 dB. (A)
  3,866 m/s2

  Tijera para cortar hierba
  Ancho
  Lpa (nivel de presión acústica)
  Lwa (nivel de potencia acústica)
  Valor de la vibración

  100 mm
  74 dB (A)
  94 dB (A)
  2,79 m/s2

  Contenido del paquete
  1 Batería
  1 Cargador de la batería
  1 Cuchilla del cortasetos

  44

  Ferm

  Ferm

  73 • Page 45

  GB

  GB

  5. MANUTENZIONE
  D
  Queste macchine sono state create per funzionare per un lungo periodo di tempo con una
  manutenzione minima. Un funzionamento soddisfacente continuo dipende da una buona
  cura della macchina e da una pulizia regolare.

  NL

  1
  1
  1
  1
  1

  Cuchilla para cortar hierba
  Maletín
  Instrucciones
  Garantía
  Llave Allen

  D

  NL

  Compruebe que la máquina funciona y que no se han perdido piezas durante el transporte.

  P

  Pulizia
  Tenere puliti i fori di ventilazione della macchina per evitare un surriscaldamento del motore. Pulire regolarmente l'alloggiamento della macchina con un panno morbido, preferibilmente dopo ogni utilizzo. Tenere liberi dalla polvere e dallo sporco i fori di ventilazione. Se
  lo sporco non viene via, utilizzare un panno morbido inumidito con acqua e sapone. Non
  utilizzare mai dei solventi quali petrolio, alcool, acqua ammoniacale, ecc. Questi solventi
  potrebbero danneggiare le parti in plastica.

  I

  Lubrificazione
  La macchina non richiede alcuna lubrificazione aggiuntiva.

  F

  E

  E

  P

  I

  Riparazioni e commercianti
  Se si presentano problemi a causa di, per esempio, usura di una parte della sega, si prega di
  contattare il servizio di assistenza all'indirizzo riportato sulla scheda di garanzia. Abbiamo
  incluso una lista di pezzi di ricambio che offriamo alla fine di questo manuale.

  S

  F

  Información del producto
  Fig. A
  1. Batería
  2. Mecanismo de abertura de la batería
  3. Botón de apagado
  4. Interruptor disparador
  5. Cuchilla para cortar
  6. Cuchilla cortadora de setos

  2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
  S
  Explicación de los símbolos
  En este manual o en el equipo se utilizan los siguientes símbolos:

  FIN

  FIN
  Ambiente
  Per evitare che si danneggi durante il trasporto, la macchina è imballata in un contenitore
  resistente. La maggior parte dei componenti dell'imballaggio sono riciclabili. Portare tali
  materiali presso gli appositi centri di riciclaggio.

  N

  Lea las instrucciones atentamente
  N
  Riesgo de dañar el material o de sufrir heridas.

  DK

  DK

  Strumenti elettrici e/o elettronici difettosi o usurati devono essere smaltiti in
  appropriate aree di riciclaggio.
  Riesgo de descarga eléctrica
  Garanzia
  Le condizioni della garanzia si possono trovare su una scheda di garanzia allegata
  separatamente.

  De acuerdo con las normas de seguridad vigentes de las directivas europeas.
  Máquina de Clase II – Doble aislamiento – No necesita un enchufe con toma de
  tierra.

  Usar sólo en interiores.

  Fusible de protección térmica de 130º C.

  En caso de avería, el transformador no es peligroso.

  72

  Ferm

  Ferm

  45 • Page 46

  GB

  GB
  Cualquier aparato eléctrico o electrónico desechado y/o defectuoso tiene que
  depositarse en los lugares apropiados para ello.

  4. SUGGERIMENTI PERLA POTA TURA DI SIEPI

  D

  D
  Modellamento
  Fig. D
  La siepe dovrebbe essere potata per raggiungere una forma trapezoidale, più larga alla
  base e che va rimpicciolendosi mano a mano che si sale.
  Ciò migliorerà la penetrazione della luce nella zona inferiore del cespuglio. Una buona
  proporzione è quella di avere circa 10 cm per ogni metro di altezza. La boscaglia può
  essere potata a forma circolare o a forma di colonna.

  Recicle siempre las baterías

  NL

  No exponga el equipo a la lluvia

  F

  NL

  F

  Utilice guantes de protección

  E

  P

  Atención! El mecanismo de corte sigue en movimiento después de haber sido
  apagado.

  I

  No permita que terceras personas se acerquen al área de peligro.

  S

  Use gafas de protección y protectores de oídos.

  Instrucciones generales seguridad
  ¡Precaución! Lea to das las instrucciones. Si no lo hace, el uso indebido puede acarrear
  cortocircuitos, fuego o lesiones graves. El término “herramienta eléctrica”, en todas las
  advertencias enumeradas a continuación. se refiere a su herramienta eléctrica (i nalámbrica)
  que funciona con una batería o a través de la red eléctrica. Conserve estas instrucciones.

  N

  DK

  1)
  a.
  b.

  c.

  2)
  a.

  b.

  c.

  46

  P

  I

  Nota: Facendo ciò si ha anche il vantaggio di avere un taglio più corto che si decomporrà
  meglio su un mucchio di terricciato.


  FIN

  E

  Sequenza di potatura
  Fig. E e Fig. F

  Iniziare a potare da entrambi i lati partendo dal basso verso l'alto; questo per evitare
  che eventuali detriti possano cadere nella zona che deve ancora essere potata (Fig. E)

  Quindi potare la parte superiore; se i rami della siepe sono estremamente lunghi,
  vanno potati in più fasi. (Fig. F).

  Área de trabajo
  Trabaje en un lugar limpio y bien iluminado. Lugares no iluminados o sucios propician
  accidentes.
  No use herramientas eléctricas donde haya riesgo de fuego o explosión, p.ej: cerca de
  líquidos o gases inflamables, polvo etc. Las herramientas eléctricas producen chispas
  que pueden producir la ignición de partículas de humo.
  Mantenga a los niños y otras personas alejados mientras utiliza la herramienta eléctrica.
  Las distracciones pueden hacer que pierda el control de la herramienta.
  Seguridad eléctrica
  Cerciórese de que las clavijas de la herramienta eléctrica están correctamente
  enchufadas. Nunca modifique la clavija. No utilice ningún adaptador para la clavija de una
  herramienta eléctrica con conexión a tierra. Las clavijas que no se hayan cambiado y los
  enchufes adecuados reducen el riesgo de cortocircuitos.
  Evite el contacto humano con superficies con conexiones a tierra como tubos metálicos,
  conductos, tubos de la calefacción, radiadores y refrigeradores. El riesgo de
  cortocircuitos es mayor cuando el cuerpo está en contacto con el suelo.
  No use herramientas eléctricas bajo la lluvia o en entornos húmedos. Si entra agua en una
  herramienta eléctrica aumenta el riesgo de cortocircuito.

  Ferm  S

  Se le siepi più vecchie devono essere potate di molto, è meglio utilizzare delle forbici
  da potatura per portare i rami più spessi alla lunghezza desiderata prima di andare a
  lavorare con la cesoia tagliasiepi.
  Accertarsi che la lama non venga a contatto con qualsiasi cosa che possa danneggiarla, come un fil di ferro o un supporto di metallo per le piante.

  FIN

  N

  Dopo l’uso
  Pulire le lame e lubrificarle leggermente con dell'olio o con dello spray lubrificante.

  DK

  Caricare la batteria
  Fig. G.
  Il caricabatteria FCGSL-18 è adatto solamente per caricare batterie di tipo FCGSB-18.
  Sistemare la batteria (5) nel caricabatteria (11) come indicato nel disegno. Assicurarsi
  che i poli siano collegati correttamente come indicato con il + e il - .
  Inserire la spina del caricabatteria nella presa elettrica. L'indicatore rosso per la velocità di carica (12) si accenderà.
  La carica sarà completa non appena si accenderà l'indicatore verde (13) che sta ad
  indicare il livello di carica minimo. La batteria è pronta all'uso.
  Utilizzare il caricabatteria solamente in un ambiente secco ad una temperatura fra i 10°C e i 40°C.

  La batteria del vostro trapano non è carica mentre sta lavorando. Prima di utilizzarla per la
  prima volta, si dovrebbe caricare per 1 o 2 ore per ottenere il massimo delle prestazioni. La
  piena capacità della batteria verrà raggiunta dopo averla caricata/usata per 4 o 5 cicli.

  Ferm

  71 • Page 47

  GB

  GB
  Sécurité électrique

  d.

  D

  Accertarsi sempre che il voltaggio elettrico coincida con il valore riportato sulla
  targhetta delle specifiche tecniche.

  NL

  L’apparecchio è provvisto di doppio isolamento in conformità alla Norma EN
  60355; non è pertanto necessario un cavo per lo scarico a terra.

  e.

  F

  In caso di sostituzione di cavi e spine
  Gettare cavi e spine vecchi non appena sostituiti. È pericoloso inserire nella presa di corrente
  la spina di un cavo di alimentazione staccato.

  E

  3)
  a.

  3. FUNZIONAMENTO
  P
  Stringere e allentare la batteria
  Fig. B

  I

  b.

  Controllare che la parte esterna della batteria o della macchina sia pulita e
  asciutta prima di collegare il caricabatteria.

  S


  FIN


  N

  Sistemare la batteria (5) nella sede della macchina come indicato nel disegno. Farla
  entrare fino a fargli fare un clic.
  Premere i pulsanti di blocco su entrambi i lati (10) prima di allentare la batteria e quindi farla uscire dalla sede della macchina.

  Selezionare la lama adatta al proprio lavoro

  La lama più piccola è più adatta per tagliare l'erba attorno ai tronchi degli alberi e alle
  installazioni da giardino e per eseguire arti topiarie.

  La lama più larga è più adatta per le siepi e le boscaglie più grandi.

  DK

  c.

  d.

  e.
  f.

  g.

  Sostituzione della lama
  Fig. C

  h.
  Rimuovere la batteria prima di sostituire le lame.
  4)
  a.

  Pericolo di lesioni personali gravi! Usare guanti di protezione!


  70

  Per liberare le lame, girare le tre viti (7) in senso antiorario.
  Allontanare la parte tagliente dall’utensile.
  Fare attenzione a non danneggiare le viti che si trovano sopra l’albero motore.
  Rimuovere ogni traccia di erba o sporcizia dall’utensile.
  Inserire ogni volta le lame necessarie per il taglio desiderato (posizione 5 o 6 nell’immagine 1) e fissarle all’utensile, avvitando le tre viti (7) in senso orario.

  Ferm

  b.
  c.

  d.

  No utilice el cable para todo. Nunca utilice el cable para mover la máquina, empujarla o
  sacar la clavija del enchufe. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, zonas cortantes o
  piezas en movimiento. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de
  cortocircuito.
  Use un cable alargador impermeable adecuado para exteriores cuando trabaje con la
  herramienta eléctrica al aire libre. El riesgo de cortocircuito es menor si utiliza un cable
  alargador adecuado para exteriores. Emplee siempre herramientas junto con un
  dispositivo de disyuntor residual.

  D

  NL

  F

  Seguridad personal
  No se descuide, preste atención a lo que está haciendo y utilice el sentido común
  mientras trabaje con esta herramienta. No use herramientas eléctricas cuando esté
  cansado o esté bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos. Un momento
  de distracción, mientras utilice la herramienta eléctrica, puede provocar lesiones
  personales graves.
  Utilice el equipo de seguridad. Use siempre gafas protectoras. El uso en condiciones
  apropiadas del equipo de seguridad como por ejemplo: mascarilla antipolvo, zapatos
  antideslizantes de seguridad, casco o protección para los oídos, disminuye el riesgo de
  sufrir lesiones personales.
  Evite la puesta en marcha accidental. Asegúrese de que el interruptor está en la posición
  de apagado antes de conectarlo a la fuente de electricidad. Nunca mantenga sus dedos
  sobre el interruptor o la conecte a la toma de electricidad cuando el interruptor esté en la
  posición de encendido ya que esto puede ocasionar accidentes.
  Quite cualquier llave de ajuste antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave
  olvidada junto a una pieza móvil de la herramienta eléctrica puede provocar lesiones
  personales graves.
  No se estire demasiado. Mantenga siempre el equilibrio y tenga los pies en el suelo. Esto
  permite un mayor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
  Vístase apropiadamente. No lleve prendas holgadas o joyas. Mantenga su pelo, ropa y
  guantes alejados de las piezas móviles. Las prendas holgadas, las joyas y el pelo largo
  pueden quedar atrapados en las piezas móviles.
  Si se han suministrado dispositivos para la extracción y recogida de polvo asegúrese de
  que estos estén conectados y se utilicen correctamente. El uso de estos dispositivos
  puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
  Utilice abrazaderas o un tornillo de banco para sujetar su trabajo. Este hecho es más
  seguro que utilizar las manos y libera ambas manos para trabajar con la herramienta.

  E

  P

  I

  S

  FIN

  N

  DK

  Utilización y cuidados de la herramienta eléctrica
  No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para el
  trabajo que vaya a realizar. Una herramienta eléctrica apropiada realizará un trabajo mejor
  y más seguro si se utiliza para el objetivo con el que ha sido diseñada.
  No use herramientas que no pueden encenderse o apagarse con el interruptor. Las
  herramientas que ya no se puedan encender y apagar son peligrosas y deben repararse.
  Desenchufe la clavija de la toma de electricidad antes de realizar modificaciones,
  cambiar accesorios o guardar las herramientas eléctricas. Tales medidas de seguridad
  preventivas reducen el riesgo de la puesta en marcha accidental.
  Mantenga a los niños alejados de una herramienta eléctrica sin utilizar y no permita a
  personas que no estén familiarizadas con la máquina o estas instrucciones utilizar la

  Ferm

  47 • Page 48

  GB

  GB

  D

  e.

  NL
  f.

  F

  g.
  E

  P

  h.

  I

  i.
  j.

  S

  herramienta. La herramienta eléctrica puede ser peligrosa cuando la utilicen personas sin
  experiencia.
  Conserve sus herramientas cuidadosamente. Verifique cualquier desalineación o
  agarrotamiento de piezas movibles, piezas dañadas y cualquier otra causa, que pudiera
  repercutir en el buen funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la herramienta está
  estropeada, repárela antes de utilizarla. Muchos de los accidentes están causados por un
  mantenimiento insuficiente del equipo eléctrico.
  Mantenga las herramientas de corte limpias y afiladas. Sierras con esquinas cortantes
  con un buen mantenimiento se bloquean menos y son más fáciles de controlar.
  Utilice la herramienta eléctrica, accesorios y brocas etc. Siguiendo las instrucciones
  atendiendo al tipo de herramienta eléctrica y tenga en cuenta las condiciones de trabajo y
  el tipo de trabajo que se va a realizar. Puede ser peligroso realizar trabajos con la
  herramienta diferentes de aquellos para los que está diseñada.
  Los interruptores dañados deberán ser reemplazados por un taller de servicio técnico.
  No utilice herramientas eléctricas en las que el interruptor no se pueda conectar y
  desconectar.
  No deje en marcha las herramientas eléctricas sin vigilancia. Apague siempre antes el
  aparato y déjelo sin vigilancia sólo cuando éste se haya parado completamente.
  Si el cable de conexión está dañado, se deberá cambiar por un cable de conexión
  especial. Podrá adquirirlo a través del fabricante o de su servicio técnico. El cable de
  conexión solamente podrá ser cambiado por el fabricante, su servicio técnico o personas
  con una cualificación similar.

  Importanti istruzioni di sicurezza per la betteria e il carica batteria

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  8.
  9.

  FIN
  5)
  a.
  N
  b.
  DK
  c.

  d.

  e.

  6)
  a.

  b.

  48

  Uso y cuidado de las herramientas alimentadas por batería
  Asegúrese de que el interruptor está en la posición de apagado "Off" antes de insertar el
  paquete de baterías. Insertar un paquete de baterías en una herramienta eléctrica que
  está encendida puede provocar accidentes.
  Recargue las baterías únicamente con el cargador recomendado por el fabricante. Un
  cargador que es apto para un tipo de baterías determinado puede provocar riesgo de
  incendio si se usa para cargar otra clase de baterías.
  Use las herramientas eléctricas sólo con las baterías indicadas específicamente. El uso
  de otra clase de baterías diferente puede ocasionar el riesgo de derivar en lesiones o un
  incendio.
  Cuando el paquete de baterías no esté en uso, consérvelo retirado de objetos metálicos
  como sujetapapeles, monedas, llaves, clavos, tornillos o cualquier otro objeto metálico
  pequeño que pueda hacer puente entre las terminales. El contacto entre las terminales de
  la batería puede causar quemaduras o incendio.
  Bajo condiciones extremas de abuso la batería podría expulsar un líquido; evite todo
  contacto. Si se produjese contacto accidentalmente, lávese bien con agua. Si el líquido
  hace contacto con los ojos, consulte también al médico. El líquido emanado de la batería
  puede causar irritaciones o quemaduras.
  Servicio
  Haga reparar su herramienta eléctrica por una persona especializada y cualificada,
  utilizando piezas de recambio originales. De este modo se garantiza el funcionamiento
  seguro de su herramienta eléctrica.
  ¡Atención! El empleo de otros accesorios o aparatos adicionales distintos a los
  recomendados en este manual de instrucciones puede entrañar peligro de accidente.
  Ferm

  10.
  11.
  12.
  13.

  Se si entra in contatto con l'acido contenuto nella batteria, è necessario lavarlo subito via con dell'acqua. Se l'acido dovesse raggiungere gli occhi, sciacquare con abbondante acqua e consultare un medico!

  D

  Leggere ed osservare le istruzioni di funzionamento e di sicurezza per la batteria e il
  caricabatteria prima dell'uso!
  Attenzione! Utilizzare solamente la batteria e il caricabatteria forniti dal produttore per
  evitare il rischio di incidenti.
  La batteria, il caricabatteria e le parti elettriche vanno tenute lontano dall'umidità,
  quale pioggia o neve.
  Prima di utilizzare il caricabatteria, bisogna sempre controllare che tutti i cavi siano
  collegati correttamente.
  Non utilizzare il caricabatteria se il cavo mostra segni di danneggiamento. Sostituire
  immediatamente il cavo danneggiato.
  Se non si sta usando il caricabatteria, togliere la spina dalla rete elettrica. Non estrarre la spina tirando il cavo.
  Se si fa cadere il caricabatteria o se questo è interrotto da un'altro utilizzo meccanico
  forte, è necessario farlo controllare da un'officina professionale autorizzata prima di
  utilizzarlo di nuovo. Le parti danneggiate devono essere riparate.
  Maneggiare la batteria con cura. Non farla cadere e non colpirla.
  Non cercare mai di riparare la batteria o il caricabatteria da soli. Le riparazioni devono essere sempre eseguite da un'officina professionale autorizzata per evitare il
  rischio di incidenti.
  Prima di pulire o di eseguire dei lavori di manutenzione sulla batteria o sul caricabatteria, bisogna sempre rimuovere la spina del caricatore dalla presa di alimentazione.
  Non caricare mai la batteria se la temperatura ambiente è inferiore ai 10° C o superiore ai 40° C.
  I fori di ventilazione del caricatore dovrebbero sempre essere liberi.
  La batteria non può essere messa in corto circuito.

  NL

  F

  E

  P

  I

  S

  FIN

  N

  DK

  In caso di corto circuito, l'alimentazione con una corrente elettrica elevata passerà fra i cavi. Ciò può causare alla batteria di surriscaldarsi, di prendere
  fuoco o di esplodere, il che può danneggiare la batteria stessa o causare un
  incidente all'utente.
  Quindi

  Non collegare alcun cavo ai poli della batteria.

  Accertarsi che non vi siano oggetti di metallo (chiodi, graffette, monetine, ecc.) nel
  portabatteria.

  Non lasciare la batteria in acqua o sotto la pioggia.

  I caricabatteria o le batterie danneggiate che non possono più essere caricate dovrebbero essere smaltite come rifiuti speciali. Non vanno mai smaltiti insieme ai rifiuti
  domestici.

  Non gettare mai la batteria in acqua o nelle fiamme, potrebbe esplodere.

  Ferm

  69 • Page 49

  GB

  GB

  D
  f.
  NL
  g.
  F
  h.

  E

  i.

  P

  j.
  I

  la rottura di parti ed ogni altra condizione che può influire sul funzionamento degli
  arnesi elettrici. Se è danneggiato, far riparare l’arnese elettrico prima dell’uso. Molti
  incidenti sono causati da arnesi elettrici mantenuti male.
  Mantenere gli arnesi da taglio affilati e puliti. È meno probabile che si attacchino degli
  arnesi da taglio mantenuti correttamente con tagli affilate e questi sono anche più
  facili da controllare.
  Usare l’arnese elettrico, gli accessori e le parti dell’arnese ecc, secondo queste istruzioni e nel modo pensato per il particolare tipo di arnese elettrico, tenendo conto delle
  condizioni di lavoro e del lavoro da svolgere. L’uso dell'arnese elettrico per operazioni
  diverse da quelle pensate potrebbe causare situazioni pericolose.
  In caso di danneggiamento, gli interruttori devono essere sostituiti presso un centro
  assistenza clienti. Non utilizzare la macchine se non è possibile accenderla o spegnerla.
  Non lasciare la macchina incustodita mentre è in funzione. Spegnere sempre la macchina e attendere il suo arresto completo.
  Se il cavo di alimentazione è danneggiato, sostituirlo con un cavo dello stesso tipo.
  Per acquistarlo, contattare il fabbricante o il servizio di assistenza clienti. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito esclusivamente dal fabbricante, dal servizio
  assistenza clienti o da personale qualificato.

  Emplee solamente piezas de recambio originales.

  Si entra en contacto con el ácido de la batería, retírelo inmediatamente con agua.
  ¡Si el ácido se introduce en sus ojos, enjuáguese con agua abundante y consulte al
  médico!

  FIN

  N

  DK

  6) Riparazione
  a. Per eventuali riparazioni della macchina, contattare un tecnico qualificato e pretendere esclusivamente ricambi originali. In questo modo, il corretto funzionamento della
  macchina è garantito.
  b. Attenzione! L'uso di qualsiasi accessorio o strumento supplementare diverso da quelli
  consigliati in questo manuale può aumentare il rischio di infortuni. Utilizzare esclusivamente ricambi originali.

  68

  Ferm

  NL

  F


  3.
  4.
  5.
  6.

  S
  5) Uso e manutenzione dell'utensile a batteria
  a. Prima di inserire il pacco batterie, verificare che l'interruttore sia disattivato. Se il
  pacco batterie viene inserito mentre l'interruttore dell'utensile elettrico è attivato,
  potrebbero verificarsi incidenti.
  b. Ricaricare l'apparecchio esclusivamente con il caricabatterie specificato dal fabbricante. Se si utilizza un caricabatterie di diverso tipo potrebbero verificarsi incendi.
  c. Utilizzare gli utensili elettrici solo con i pacchi batterie appositamente prescritti. L'uso
  di pacchi batterie di diverso tipo aumenta il rischio di infortunio o incendio.
  d. Quando il pacco batterie non è in uso, tenerlo lontano da oggetti metallici quali fermagli, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che potrebbero mettere in
  collegamento i due poli. Se i poli vengono messi in corto circuito, la batteria potrebbe
  emettere scintille o fiammate.
  e. In condizioni di uso scorretto, la batteria potrebbe emettere liquido: evitare pertanto di
  entrarvi in contatto. In caso di contatto accidentale, risciacquare con acqua. Se il liquido entra a contatto con gli occhi, consultare immediatamente un medico. Il liquido
  emesso dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.

  D

  Instrucciones de seguridad importantes para la batería el cargador

  7.

  8.
  9.

  10.
  11.
  12.
  13.

  ¡Lea y observe las instrucciones de manejo y seguridad de la batería y del cargador antes
  de utilizarlos!
  ¡Por favor, ponga atención! Utilice solamente la batería y el cargador suministrado por el
  proveedor para evitar el peligro de accidentes.
  Mantenga la batería, el cargador y el aparato eléctrico lejos de la humedad, así como de la
  lluvia o nieve.
  Antes de utilizar el cargador compruebe siempre que todos los cables están conectados
  adecuadamente.
  No utilice el cargador si observa que el cable está dañado. Reemplace el cabe dañado
  inmediatamente.
  Si no está utilizando el cargador, retire el conector de la red eléctrica. No saque el
  conector tirando del cable.
  Si se le cae el cargador o se ve interrumpido por otra utilización mecánica, llévelo a un
  reconocido taller profesional para que comprueben los daños antes de utilizarlo otra vez.
  Las piezas dañadas deben ser reparadas.
  Trate la batería con cuidado. No la arroje al suelo ni la golpee.
  Nunca intente reparar usted mismo la batería o el cargador. Las reparaciones siempre
  deben ser realizadas en un reconocido taller de profesionales para evitar el peligro de
  accidentes.
  Antes de limpiar o llevar a reparar la batería o el cargador, extraiga siempre el conector del
  cargador de la red eléctrica.
  No carge nunca la batería si la temperatura ambiente está por debajo de 10° C o por
  encima de 40° C.
  Los orificios de la ventilación del cargador siempre tienen que estar despejados.
  La batería no debe sufrir un cortocircuito.

  E

  P

  I

  S

  FIN

  N

  DK

  Si ocurre un cortocircuito, se descargará una gran corriente eléctrica. Esto puede
  conducir a un sobrecalentamiento de la batería, incendiándose o explotando, lo
  que conlleva un gran daño a la batería o al usuario causando un accidente.
  Por estas causas
  • No conecte los cables a los polos de la batería.
  • Asegúrese de que no hay objetos metálicos (clavos, clips, monedas, etc.) en el sitio de la
  batería.
  • No deje la batería en agua o bajo la lluvia.
  • Los cargadores o las baterías dañados que no pueden cargarse más deben colocarse en
  un contenedor específico. No los coloque junto con la basura de su casa.
  • No arroje la batería al agua o al fuego, ya que puede explotar.

  Ferm

  49 • Page 50

  GB

  GB
  Seguridad eléctrica
  d.

  D

  Compruebe también que el voltaje de la red eléctrica se corresponde con el
  voltaje de entrada del cargador de la batería.

  NL

  El cargador está doblemente aislado eléctricamente según la EN 60335; por esta
  causa, no se requiere un enchufe de toma de tierra.

  e.

  F
  Sustituir cables o conectores
  Tire los cables y conectores viejos inmediatamente tras su reemplazo por otros nuevos. Es
  peligroso introducir el conector de un cable suelto en el enchufe.

  E

  P

  3. OPERACIONES
  Colocar y retirar la batería
  Fig. B

  I

  Compruebe que el exterior de la batería y de la máquina esté limpio y seco antes
  de conectar el cargador.

  S

  FIN

  N  DK

  Coloque la batería (5) en la parte inferior de la máquina como se muestra en la figura.
  Presione hasta que se ajuste a su sitio.
  Presione los botones de cerrado en ambos lados (10) antes de retirar la batería y luego
  retire la batería del pie de la máquina.

  Puesta en marcha y parada
  Fig. A
  La empuñadura dispone de un botón de seguridad que evita que la máquina se ponga en
  marcha accidentalmente.  Pulse y sostenga presionado el botón de seguridad (3) ubicado a ambos lados de la
  empuñadura; a continuación apriete el interruptor principal (4).
  Suelte el interruptor principal para detener las cuchillas.

  Seleccione la cuchilla apropia da parasu tarea
  • La cuchilla de corte pequeña es la más útil para recortar hierba alrededor de los
  troncos de los árboles y de zonas del jardín y para recortar los setos y arbustos en
  formas geométricas.

  La cuchilla más grande para recortar los arbustos es más útil para los setos y
  arbustos más grandes.

  50

  Ferm

  tra nell’arnese elettrico aumenterà il rischio di shock elettrico.
  Non abusare del filo. Non usare mai il filo per trasportare, spingere o staccare dalla
  presa l’arnese elettrico. Tenere il filo lontano da calore, olio, bordi taglienti o parti
  mobili. Fili danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di shock elettrico.
  Quando si accende un arnese elettrico all’aperto, usare una prolunga adatta a tale
  uso. Usare un filo adatto all’uso all’aperto ridurrà il rischio di shock elettrico.
  Utilizzare sempre lo strumento insieme ad un RCB (residual circuit breaker device).

  D

  NL

  F

  3) Sicurezza personale
  a. Stare vigili e attento quando si accende un arnese elettrico. Non usare un arnese
  elettrico mentre si è stanco o sotto l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un momento di disattenzione mentre si accendono arnesi elettrici può causare delle gravi lesioni
  personali.
  b. Usare i dispositivi di sicurezza. Indossare sempre una protezione per gli occhi.
  Dispositivi di sicurezza come mascherina per la polvere, scarpe di sicurezza antiscivolo, casco, o protezioni per le orecchie usate nelle appropriate condizioni, ridurranno
  le lesioni personali.
  c. Evitare un’accensione involontaria. Assicurarsi che l’interruttore sia spento prima di
  collegarsi. Trasportare arnesi elettrici con un dito sull’interruttore o collegare arnesi
  elettrici accesi, favorisce gli incidenti.
  d. Rimuovere ogni chiave regolatrice o chiave per dadi prima di accendere l'arnese elettrico. Una chiave per dadi o una chiave lasciata attaccata ad una parte rotante dell’arnese elettrico può provocare lesioni personali.
  e. Cercare di mantenere l’equilibrio. Mantenere sempre un punto d’appoggio appropriato. Questo consente un controllo migliore dell'arnese elettrico in situazioni inaspettate.
  f. Vestirsi adeguatamente. Non indossare vestiti larghi o gioielli. Tenere lontano capelli,
  vestiti e guanti dalle parti mobili. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono essere
  presi nelle parti mobili.
  g. Se vengono forniti dispositivi per la connessione dell’estrazione della polvere e
  attrezzature di raccolta, assicurarsi che questi siano collegati e usati correttamente.
  L’uso di questi dispositivi può ridurre i rischi correlati alla polvere.
  h. Fissare il pezzo da lavorare con una morsa o una pinza: è più sicuro che utilizzare le
  mani e permette di avere entrambe le mani libere per utilizzare lo strumento.

  E

  P

  I

  S

  FIN

  N

  DK

  4) Uso e manutenzione dell’arnese elettrico
  a. Non forzare l’arnese elettrico. Usare l’arnese elettrico corretto per il vostro impiego.
  L’arnese elettrico corretto farà il lavoro meglio e in maniera più sicura alla velocità per
  la quale è stato progettato.
  b. Non usare l’arnese elettrico se l’interruttore non si accende o non si spegne. Ogni
  arnese elettrico che non può essere controllato con l’interruttore è pericoloso e deve
  essere riparato.
  c. Scollegare la spina dalla sorgente di elettricità prima di fare qualsiasi regolazione,
  cambiare gli accessori, o conservare arnesi elettrici. Tali misure di sicurezza preventive riducono il rischio di accendere l’arnese elettrico accidentalmente.
  d. Conservare gli arnesi elettrici inattivi fuori dalla portata dei bambini e non permettere
  a persone che non hanno confidenza con l'arnese elettrico o con queste istruzioni di
  usare l'arnese elettrico. Gli arnesi elettrici sono pericolosi per utenti inesperti.
  e. Mantenere gli arnesi elettrici. Controllare il non allineamento o l’attacco di parti mobili,
  Ferm

  67 • Page 51

  GB

  GB
  Cambio del mecanismo de corte
  Fig. C

  In caso di guasto, il trasformatore non è pericoloso.
  D

  D

  NL

  F

  Protettore termico

  Retire el acumulador antes de cambiar las cuchillas.

  Strumenti elettrici e/o elettronici difettosi o usurati devono essere smaltiti in
  appropriate aree di riciclaggio.

  ¡Peligro de accidente! ¡Use guantes de protección!

  E

  Indossare occhiali di sicurezza e cuffia di protezione
  P

  Indossare guanti protettivi
  I

  Attenzione! Utensili da taglio ancora in movimento dopo lo spegnimento dell’utensile

  NL

  F

  Para liberar la lista gire los tres tornillos (7) contrario a las manecillas del reloj.
  Retire el mecanismo de corte de la maquina.
  Tenga cuidado de no dañar los tornillos de la parte superior del eje de propulsión.
  Limpie el equipo y quitele la hierba y la suciedad.
  Coloque el mecanismo de corte, que necesita (posición 5 o 6 de la fig. 1) y asegúrelos en
  el equipo apretando estos tornillos (7) girando en dirección de las manecillas del reloj.

  E

  P

  I

  4. TIPOS DE RECORTADORAS DE SETOS
  S

  S

  Mantenere a distanza le persone presenti

  FIN
  Regole generali di sicurezza
  Attenzione!
  Leggere tutte le istruzioni. Se non si seguono tutte le istruzioni sotto elencate, si può
  incorrere in uno shock elettrico, in un incendio e/o in lesioni serie. Il termine “arnese elettrico” in tutti gli avvertimenti sotto elencati si riferisce al vostro arnese elettrico che funziona a corrente (con filo) o ad un arnese che funziona a pile (senza filo). Conservare queste
  istruzioni.

  N

  DK

  1) Area di lavoro
  a. Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata. Aree buie e disordinate favoriscono
  gli incidenti.
  b. Non usare arnesi elettrici in atmosfere esplosive, come vicino ai liquidi infiammabili,
  gas o polveri. Gli arnesi elettrici creano scintille che possono incendiare la polvere dei
  vapori.
  c. Tenere lontani bambini e altre persone mentre si accende l’arnese elettrico. Le
  distrazioni possono farvi perdere il controllo.
  2) Sicurezza elettrica
  a. Le spine dell’arnese elettrico devono andare bene per la presa di corrente. Non modificare mai la spina in alcun modo. Non usare alcun adattatore con arnesi elettrici a
  terra (messo a terra) . Spine non modificate che vanno bene per le prese di corrente
  ridurranno il rischio di shock elettrico.
  b. Evitare il contatto corporeo con superfici a terra come tubature, radiatori, fornelli e
  refrigeratori. C’è un rischio maggiore di shock elettrico se il vostro corpo è a terra.
  c. Non esporre arnesi elettrici alla pioggia o a condizioni di umidità. Se dell’acqua pene66

  Ferm

  Configuración
  Fig. D
  El seto se corta para lograr una figura geométrica que sea más ancha por la parte inferior que
  por la superior.
  Esto facilitará la entrada a la zona más profunda del seto. La proporción ideal de corte es de 10
  cm. por cada metro de altura. El arbusto puede tener forma redonda o de columna.

  FIN

  N

  Secuencia de corte
  Fig. E y Fig. F
  • Recorte antes ambos lados en el sentido del crecimiento, es decir, de abajo hacia arriba,
  esto evita que caiga basura en el área que va a ser cortada. (Fig. E)
  • Luego recorte la parte de arriba, si las ramas del seto son demasiado largas, recórtelas en
  diferentes etapas. (Fig. F).

  DK

  Observación: El beneficio de actuar así es que luego existen recortes más
  pequeños que se descomponen mejor en una pila de abono.

  Si hay setos antiguos que necesitan un gran corte, utilice tijeras de poda para recortar las
  ramas más gruesas hasta la longitud deseada antes de trabajar con el cortador de
  arbustos.
  Asegúrese de que la cuchilla no entra en contacto con cualquier elemento que la pueda
  dañar, como alambrada o metal que sirva de apoyo a las plantas.

  Después de su uso
  Limpie las cuchillas y engráselas levemente con aceite de su casa o con un aceite en spray.

  Ferm

  51 • Page 52

  GB

  GB
  Cargar la batería
  Fig. G
  El cargador FCGSL-18 sólo es adecuado para cargar las baterías FCGSB-18.

  D  NL


  F  E

  Coloque la batería (5) en el cargador (11) como se indica en la figura. Asegúrese de que los
  polos estén correctamente colocados como se indica con el + y -.
  Coloque el cable del cargador de la batería en el enchufe. El indicador rojo del cargador
  (12) estará iluminado.
  La carga estará completa cuando el indicador verde (13) se ilumine, que lo hace con la
  carga mínima. En este momento, la batería se puede utilizar.
  Utilice el cargador sólo en un ambiente seco y cuando la temperatura esté
  comprendida entre 10°C y 40°C.

  P
  La batería de su herramienta estará descargada aunque funcione. Antes de utilizarla por
  primera vez debería cargarla durante una o dos horas para conseguir un rendimiento máximo.
  La capacidad total de la batería se alcanza después de cargarla / utilizarla durante cuatro o
  cinco veces.

  I

  1
  1
  1
  1
  1

  Custodia
  Istruzioni
  Carta di garanzia
  Norme di sicurezza
  Chiave Allen

  D

  NL

  Controllare che la macchina, le parti sfuse e gli accessori non siano stati danneggiati
  durante il trasporto.

  F

  Informazioni sul prodotto
  Fig. A
  1. Pacco batteria
  2. Pulsante di disinnesto della batteria
  3. Pulsante di blocco
  4. Grilletto di accensione
  5. Lama per le forbici
  6. Lama per la cesoia tagliasiepi

  E

  P

  I

  2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA
  S

  S
  Spiegazione dei simboli
  Nel presente manuale e/o sulla macchina sono utilizzati i simboli seguenti:

  5. MANTENIMIENTO
  FIN
  Estas máquinas han sido creadas para funcionar durante un gran periodo de tiempo con un
  mínimo mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio continuo depende del cuidado que
  se le de a la máquina y de la limpieza continua.

  N

  Leggere attentamente le istruzioni

  In conformità con le norme fondamentali in vigore sulla sicurezza delle direttive
  europee

  Macchina classe II - Doppio isolamento - Non è necessaria la messa a terra

  Averías
  Si se presenta una avería, por ejemplo, por el desgaste de una pieza, póngase en contacto
  con el proveedor de servicios indicado en la tarjeta de garantía. En el dorso de este manual
  encontrará un amplio resumen de las partes de recambio que se pueden ordenar.

  Usare esclusivamente in luogo chiuso

  Uso ecológico
  Para prevenir los daños durante el transporte, el aparato ha sido embalado. Dicho embalaje
  está hecho, en la medida de lo posible, de material reciclable. Le rogamos, por lo tanto, que
  recicle dicho material. Las elementos de la batería de NiCd son reciclables.

  Ferm

  DK

  Indica il rischio di scossa elettrica.

  Lubricación
  La máquina no requiere una lubricación extra.

  52

  N

  Segnala il rischio di lesioni personali, di morte o di danni all’apparecchio in caso di
  non osservanza delle istruzioni di questo manuale.

  Limpieza
  Mantenga las ranuras de ventilación de las máquinas limpias para impedir el
  sobrecalentamiento del motor. Limpie regularmente la máquina con un paño, preferiblemente
  después de cada uso. Mantenga las ranuras de ventilación sin polvo o suciedad.
  Si la suciedad no se quita, utilice un paño con detergente. Nunca utilice disolventes como
  gasolina, alcohol, amoniaco, etc. Estos disolventes pueden dañar las piezas de plástico.

  DK

  FIN

  Non esporre alla pioggia

  Riciclare sempre le batterie

  Ferm

  65 • Page 53

  GB

  GB

  CESOIA TAGLIASIEPI / FORBICE TAGLIAERBA
  D

  Cualquier aparato eléctrico o electrónico desechado y/o defectuoso tiene que
  depositarse en los lugares apropiados para ello.

  D

  I numeri del testo che segue corrispondono alle immaginia pagina 2-4
  Attenzione! Leggere sempre attentamente le istruzioni per i prodotti elettrici prima
  dell'uso. Vi aiuteranno a capire il funzionamento del vostro prodotto più
  facilmente e ad evitare rischi inutili. Conservare questo manuale di istruzioni in un
  luogo sicuro per uso futuro

  NL

  F

  Garantía
  Lea atentamente las condiciones de garantía indicadas en la tarjeta de garantía que aparece
  en este manual de instrucciones.

  NL

  F

  CE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (E)
  Contenuti
  1. Dati della macchina
  2. Istruzioni sulla sicurezza
  3. funzionamiento
  4. Suggerimenti perla potatura di siepi
  5. Manutenzione

  E

  P

  I

  E

  Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este
  FCGS-18K
  cumple con las siguientes normas o documentos normalizados:

  P
  EN50144-2-15,EN60335-1,EN60335-2-29,EN60745-1,EN50366,EN55014-2,
  EN55014-3,EN61000-3-2,EN61000-3-3,CEN/TC 144/WG 7 N238/11.02, EN
  ISO3744,ISO11094

  1. DATI DELLA MACCHINA

  I

  según las regulaciones:

  S
  Voltaggio
  Voltaggio del caricabatteria
  Frequenza del caricabatteria
  Prestazioni della batteria
  Tempo di carica
  Velocità nominale
  Peso (batteria compresa)

  FIN

  N

  DK

  ---- • 2.0A
  18 V --230 V~ • 70W
  50 Hz
  1.3 Ah
  1 - 1,5 hr
  1600/min
  3.20 kg

  S

  98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2000/14/EC, 2002/95/EC,2002/96/EC
  FIN
  Del 01-12-2006
  ZWOLLE NL
  N

  DK

  Lunghezza
  Cesoia tagliasiepe
  Lunghezza coltello
  Lpa (livello di pressione sonora)
  Lwa (livello di energia sonora)
  Valore di vibrazione

  200 mm
  180 mm
  73 dB(A)
  86 dB(A)
  3,866 m/s2

  Larghezza
  Forbici tagliaerba
  Lpa (livello di pressione sonora)
  Lwa (livello di energia sonora)
  Valore di vibrazione

  100 mm
  74 dB(A)
  94 dB(A)
  2,79 m/s2

  J.A. Bakker - van Ingen
  CEO Ferm BV

  J. Lodewijk
  Quality Manager Ferm Global

  Es nuestra política mejorar continuamente nuestros productos y por tanto nos reservamos el
  derecho a cambiar las características del producto sin previo aviso.
  Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Holanda

  Contenuto della confezione
  1 Batteria
  1 Caricabatteria
  1 Lama per la cesoia tagliasiepi
  1 Lama per la forbice tagliaerba

  64

  Ferm

  Ferm

  53 • Page 54

  GB

  GB

  APARADOR DE SEBES / TESOURA DE RELVA
  D

  CE DÉCLARAÇÃO DE CONFORMIDADE (P)
  D

  Os números constantes no texto que se seguetêm correspondência nas figuras
  presentes na página 2 - 4

  NL

  Declaramos sob nossa única responsabilidade que este
  FCGS-18K
  está em conformidade com as seguintes normas e documentos normalizados:

  Advertência! Leia sempre cuidadosamente as instruções para produtos
  eléctricos antes da sua utilização. Vai ajudá-lo a compreender o produto mais
  facilmente e a evitar riscos desnecessários.
  Guarde este manual de instruções num local seguro para futuras utilizações.

  F

  Conteúdos
  1. Dados da máquina
  2. Instruções de segurança
  3. Operações
  4. Sugestões para aparar sebes
  4. Manutenção

  E

  P

  NL

  EN50144-2-15,EN60335-1,EN60335-2-29,EN60745-1,EN50366,EN55014-2,
  EN55014-3,EN61000-3-2,EN61000-3-3,CEN/TC 144/WG 7 N238/11.02, EN
  ISO3744,ISO11094

  F

  de acordo com os regulamentos

  E

  98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2000/14/EC, 2002/95/EC,2002/96/EC

  P

  De 01-12-2006
  ZWOLLE NL

  I

  I

  1. DADOS DA MÁQUINA
  S

  S

  FIN

  N

  DK

  Corrente de saida
  Tensão do carregador da bateria
  Frequência do carregador da bateria
  Desempenho da bateria
  Tempo de carregamento
  Velocidade sem carga
  Peso (incl. bateria)

  ----• 2.0A
  18 V --230 V~ • 70W
  50 Hz
  1.3 Ah
  1 - 1.5 hr
  1600/min
  3.20 kg

  Cortador
  Comprimento
  Comprimento do cortador
  Lpa (nível de pressão acústica)
  Lwa (nível de potência acústica)
  Valor de vibração

  200 mm
  180 mm
  73 dB(A)
  86 dB(A)
  3,866 m/s2

  Tesoura de Relva
  Largura
  Lpa (nível de pressão acústica)
  Lwa (nível de potência acústica)
  Valor de vibração

  100 mm
  74 dB(A)
  94 dB(A)
  2,79 m/s2

  FIN
  J.A. Bakker - van Ingen
  CEO Ferm BV

  J. Lodewijk
  Quality Manager Ferm Global

  N

  É nossa política continuarmos a melhorar os nossos produtos e, assim, reservamo-nos o
  direito de alterar a especificação do produto sem notificação prévia.

  DK

  Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Holanda

  Conteúdo da embalagem
  1 Bateria
  1 Carregador da bateria
  1 Lâmina do aparador de sebes
  1 Lâmina da tesoura de relva
  54

  Ferm

  Ferm

  63 • Page 55

  GB

  GB
  A bateria do seu equipamento é descarregada enquanto está em funcionamento. Antes de
  utilizá-la pela primeira vez, deve carregá-la durante 1 a 2 horas para obter um máximo
  desempenho. A completa capacidade da bateria é atingida depois de ser carregada/utilizada
  durante 4 a 5 ciclos.

  D

  NL

  Estas máquinas foram concebidas para funcionarem durante um longo período de tempo
  com o mínimo de manutenção. O contínuo funcionamento satisfatório depende da adequada
  utilização da máquina e de limpezas regulares.

  E

  Limpeza
  Mantenha as ranhuras de ventilação da máquina limpas para evitar o sobre-aquecimento do
  motor. Limpe regularmente a caixa da máquina com um pano macio, de preferência após
  cada utilização. Mantenha as ranhuras de ventilação limpas de poeiras e sujidade.
  ´Se a sujidade não sair, utilize um pano humedecido com água e sabão. Nunca utilize
  solventes como petróleo, álcool, água com amoníaco, etc. Este solventes poderão danificar
  as peças de plástico.

  P

  I

  Estojo
  Instruções
  Chave Allen

  D

  Verifique a máquina, peças soltas e acessórios para identificar sinais de danos durante o
  transporte.

  5. MANUTENÇÃO

  F

  1
  1
  1

  NL

  Informações do produto
  Fig. A
  1. Bateria
  2. Patilha de libertação da bateria
  3. Botão de bloqueio
  4. Botão de activação
  5. Lâmina para ervas
  6. Lâmina do aparador de sebes

  F

  E

  P

  I

  2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
  Explicação dos símbolos
  Neste manual e/ou na máquina, são utilizados os seguintes símbolos:

  S
  Lubrificação
  A máquina não requer lubrificação adicional.

  S

  FIN

  FIN
  Leia as instruções.

  Falhas
  Se ocorrer alguma falha, por exemplo, devido a desgaste duma peća, contacte o enderećo de
  assistźncia indicado no cartčo de garantia. No fim deste manual encontra um diagrama de
  componentes alargado com as pećas que podem ser encomendadas.

  N

  DK

  N
  Risco de danos no material e/ ou lesões físicas
  DK

  Ambiente
  Para evitar danos de transporte a máquina é fornecida com uma embalagem resistente. A
  embalagem é o mais possível feita de material reciclável. Por isso, use a possibilidade de
  reciclagem da embalagem.As células NiCd sčo recicláveis.

  Indica risco de choque eléctrico.
  Em conformidade com as normas de segurança aplicáveis e essenciais das
  directivas europeias.

  Os aparelhos eléctricos ou electrónicos avariados e/ou eliminados têm de ser
  recolhidos nos pontos de reciclagem adequados.
  Máquina classe II – Isolamento duplo – Não necessita de tomada com terra.
  Garantia
  As condições da garantia podem ser encontradas no cartão da garantia em separado.

  Apenas para utilização interior.

  130 graus de eixo oco térmico.

  Em caso de avaria, o transformador não é perigoso.

  62

  Ferm

  Ferm

  55 • Page 56

  GB

  GB
  Os aparelhos eléctricos ou electrónicos avariados e/ou eliminados têm de ser
  recolhidos nos pontos de reciclagem adequados.

  4. SUGESTÕES PARA APARAR SEBES

  D

  D
  Forma
  Fig. D
  A sebe deve ser aparada de modo a atingir uma forma trapezoidal, ou seja, mais larga na
  inferior do que na parte superior.
  Desta forma, é melhorada a penetração da luz na região inferior do arbusto. Um guia
  aproximado é de cerca de 10 cm por cada metro de altura. O arbusto pode ter uma forma
  arredondado ou em coluna.

  Recicle sempre as pilhas

  NL

  Não exponha ferramentas à chuva.

  F

  NL

  F

  Use luvas de protecćčo

  E

  P

  Atenção! O mecanismo de corte continua em movimento depois de ter sido
  desligado

  I

  Não termita que terceiras pessoas fiquem perto da area de de perigo.

  S

  Use oculos de pretecção e pretecção para os ouvidos!

  N

  1)
  a.

  DK

  b.

  c.

  2)
  a.

  b.
  c.
  d.

  56

  P

  I

  Desta forma, terá tambénm cortes mais pequenos, que se decompõem melhor
  num monte de ramos.

  Normas gerais de segurança
  Aviso! Leia atentamente as instruções. O não comprimento das instruções pode ocasionar
  choques eléctricos, fogo e/ou ferimentos graves. Em todos os avisos abaixo indicados o
  termo “Ferramenta Mecânica” refere-se à fonte de alimentação: com cabo ou com bateria.
  Conserve to das as instruçoes.

  FIN

  E

  Sequência de corte
  Fig. E e Fig. F
  • Em primeiro lugar, apare ambos os lado, de baixo para cima, impedindo assim a queda de
  quaisquer resíduos na área que ainda não foi cortada (Fig. E)
  • Em seguida, apare a parte superior; se os ramos da sebe forem extremamente longos,
  apare-os em várias fases. (Fig. F).

  Área de trabalho
  Mantenha a área de trabalho limpa e iluminada. Zonas escuras e desordenadas
  promovem acidentes.
  Não trabalhe com ferramentas mecânicas em atmosferas com características
  explosivas, tais como as que tenham presença de líquidos inflamáveis, gases ou pó. As
  ferramentas mecânicas fazem faíscas que podem inflamar o pó ou os gases.
  Mantenha as crianças e desconhecidos afastados enquanto estiver a trabalhar com a
  ferramenta mecânica. Distracções podem ocasionar a perda de controlo.
  Segurança eléctrica
  As fichas das ferramentas mecânicas devem coincidir com a tomada. Nunca modifique a
  ficha de qualquer forma. Não utilize fichas de adaptação com ligação à terra. Utilize as
  fichas originais que combinem com as tomadas, reduzirão o risco de choque eléctrico.
  Evite o contacto com superfícies ligadas à terra tais como: radiadores e refrigeradores. O
  risco de choque eléctrico aumenta se o seu corpo estiver em contacto com a terra.
  Não exponha as ferramentas mecânicas à chuva ou a ambientes de humidade. O risco de
  choque eléctrico aumenta com a entrada de água na ferramenta eléctrica.
  Não danifique o cabo eléctrico. Nunca utilize o cordão para transportar, puxar ou desligar
  a ferramenta mecânica. Mantenha o cordão afastado do calor, óleo, objectos cortantes
  ou peças movíveis. O risco de choque eléctrico aumenta com cabos danificados e

  Ferm

  S

  FIN

  Se as sebes mais antigas necessitarem de um corte bastante substancial, utilize tesouras
  de poda para aparar os ramos mais espessos até ao comprimento desejado antes de
  continuar a trabalhar com o aparador de sebes.
  Certifique-se de que a lâmina não entra em contacto com qualquer objecto que possa
  danificá-la, tal como fios ou suportes para plantas em metal.

  N

  DK

  Após a utilização
  Limpe as lâminas e lubrifique suavemente com óleo de culinária ou lubrificante em
  vaporizador.
  Carregar a bateria
  Fig. G.
  O carregador FCGSL-18 só é adequado para carregar baterias do tipo FCGSB-18.
  Coloque a bateria (5) no carregador da bateria (11), tal como indicado pelo diagrama.
  Certifique-se de que os pólos estão colocados correctamente, tal como indicado por + e -.
  Coloque a tomada do carregador da bateria na tomada de corrente eléctrica. O indicador
  de carga vermelho (12) acende-se.
  A carga está completa logo que o indicador verde (13) se acenda, indicando um nível de
  carga mínima. A bateria está pronta a utilizar.
  Utilize apenas o carregador da num ambiente seco, a uma temperatura entre 10°C
  e 40°C.

  Ferm

  61 • Page 57

  GB

  GB
  componentes novos. É perigoso introduzir a tomada de um cabo solto numa tomada de
  parede.

  e.

  D

  3. OPERAÇÕES
  NL

  3)
  a.

  Apertare solar a bateria
  Fig. B

  F

  Verifique se a parte exterior da bateria ou da máquina está limpa e seca antes de
  ligar o carregador.

  E


  P


  I

  Coloque a bateria (5) no pé da máquina, tal como indicado no diagrama. Pressione até
  ouvir um estalido.
  Pressione os botões de bloqueio de ambos os lados (10) antes de soltar a bateria e, em
  seguida, puxe a bateria do pé da máquina.

  b.

  c.

  d.
  Activar e parar
  Fig. A
  A pega foi desenhada com um botão de desbloquear para evitar activar acidentalmente.

  S

  FIN
  e.
  f.

  Carregue e mantenha o botão de desbloquear carregado (3) em ambos os lados da pega,
  depois aperte o interruptor principal (4)
  Liberte o interruptor principal para parar as lâminas.

  g.

  N
  Seleccione a lâmina certa para a sua tarefa
  • A lâmina mais pequena para erva é mais indicada para aparar relva em torno de árvores
  pequenas e arranjos de jardim, bem como para dar forma a topiários.
  • A lâmina para sebes maior é melhor para sebes e arbustos.

  DK

  h.

  b.
  Retire o acumulador antes de mudar as lâminas de corte.

  c.

  Perigo de acidente! Use luvas de proteção!

  d.

  Para liberar a lista gire os três parafusos (7) em direção contraria aos ponteiros do relógio.
  Retire o mecanismo de corte da mâquina.
  Tenha cuidado para não danar os parafusos da parte superior do eixo de propulsão.
  Limpe o equipo y retire a relva y a sujidade.
  ponha o mecanismo de corte que precisa (posição 5 ou 6 da imag. 1) e fixe na máquina
  apertando os parafusos (7) girando em direção aos ponteiros do relógio.

  e.

  f.
  g.

  60

  Ferm

  D

  NL

  Segurança de pessoal
  Mantenha-se alerta, observe o que está a fazer e utilize sentido comum quando trabalhar
  com a ferramenta mecânica. Não utilize a ferramenta quando estiver cansado, sobre a
  acção de medicação, drogas ou álcool. Um momento de distracção poderá originar
  sérios ferimentos.
  Utilize equipamento de segurança. Use protecção para os olhos. Utilize sempre
  equipamento de segurança, tal como: chapéu duro, sapatos antiderrapantes, mascara
  de pó, protecção para o ruído; diminuirá o risco de acidente.
  Evite um acidente ao iniciar o trabalho. Coloque o botão sempre na posição de OFF antes
  de ligar a ficha. Evite iniciar a ferramenta acidentalmente. Acidentes ocorrem se
  transportar a ferramenta mecânica com o dedo no botão ON, ou a ligar à corrente
  eléctrica na posição ON.
  Retire qualquer chave de ajuste antes de ligar a ferramenta. Deixar uma chave junto a
  zona de rotação da ferramenta pode causar acidentes.
  Mantenha-se equilibrado e com os pés bem assentes. Evitará situações imprevistas.
  Vista-se convenientemente. Não utilize roupa larga ou jóias. Mantenha o cabelo, roupa e
  luvas fora do alcance das peças que se movem. Roupa larga, jóias, e cabelo comprido
  podem emaranhar se nas peças da ferramenta mecânica.
  Se existirem dispositivos para a extracção e recolha de pó, assegure-se que estes estão
  ligados correctamente. O uso destes dispositivos pode reduzir o perigo relacionados
  com a poeira.
  Utilize grampos ou outros dispositivos para fixar a peça de trabalho. É mais seguro do
  que utilizar as suas mãos e fica com ambas as mãos livres para utilizar a ferramenta.

  F

  E

  P

  I

  S

  FIN

  N

  DK
  4)
  a.

  Mudança do mecanismo de core
  imag. C
  emaranhados.
  Quando trabalhar com a ferramenta na rua, utilize uma extensão adequada para exterior.
  O uso de uma extensão de exterior diminui o risco de choque eléctrico. Utilize sempre a
  ferramenta em conjunto com um dispositivo disjuntor de corrente.

  Utilização e manutenção da ferramenta mecânica
  Não force a ferramenta mecânica. Utilize a ferramenta mecânica adequada a cada
  trabalho. A escolha da ferramenta correcta produz um trabalho mais perfeito de acordo
  com a sua utilidade.
  Não utilize a ferramenta mecânica se o botão não se ligar On e Off. Deve reparar o botão
  em caso de avaria pois é muito perigoso.
  Desligue a ficha da fonte antes de fazer qualquer ajuste, tais como: mudar de acessórios
  ou guardar a ferramenta. Estas medidas evitaram a possibilidade de iniciar a ferramenta
  por acidente.
  Armazene a ferramenta mecânica sempre desligada, fora do alcance de crianças, e não
  permita que se aproximem pessoas desconhecedoras da sua utilização. Ferramentas
  mecânicas são perigosas nas mãos de estranhos.
  Manutenção da ferramenta mecânica. Verifique se existe: algum desalinhamento ou
  emperramento das peças moventes, envelhecimento das peças ou qualquer outra
  situação que possa alterar o funcionamento de máquina. Em caso de deficiências repare
  a ferramenta antes de a utilizar. Muitos acidentes são causados por falta de manutenção.
  Mantenha as zonas de corte afiadas e limpas. Esta atitude evitará a fricção das
  ferramentas cortantes.
  Utilize a ferramenta e os acessórios, etc., de acordo com as instruções dadas. De forma a

  Ferm

  57 • Page 58

  GB

  GB

  D
  h.
  NL

  i.
  j.

  F

  E

  P

  5)
  a.

  I

  b.

  S

  c.
  d.

  FIN

  N

  e.

  DK
  6)
  a.

  b.

  ter em conta o tipo de ferramenta mecânica, as condições de trabalho e o trabalho
  desejado. A utilização da ferramenta mecânica para outros fins os que não aqui
  indicados, pode induzir em situações de perigo.
  Interruptores danificados devem ser substituídos num centro de assistência do cliente.
  Não use ferramentas eléctricas que não consiga ligar e desligar correctamente.
  Não deixe ferramentas eléctricas a trabalhar sem as vigiar. Antes de deixar a ferramenta,
  desligue-a sempre e espere até que esta esteja completamente parada.
  Se o cabo de alimentação tiver sido danificado, este terá que ser substituído por um cabo
  próprio para a alimentação. Esse cabo especial pode ser obtido no fabricante ou no
  departamento de assistência do fabricante. O cabo de alimentação apenas pode ser
  substituído pelo fabricante, departamento de assistência do fabricante ou por pessoal
  igualmente qualificado.
  Utilizar e cuidar da ferramenta com bateria
  Assegure-se de que o interruptor está posição na de desligado antes de introduzir a
  bateria. Introduzir a bateria na ferramenta com o interruptor ligado é pedir acidentes.
  Recarregue apenas com o carregador especificado pelo fabricante. Um carregador que é
  adequado para um tipo de bateria pode provocar o perigo de incêndio se for utilizado
  noutro tipo de bateria.
  Use as ferramentas eléctricas apenas com as baterias especificamente atribuídas. O uso
  de qualquer outra bateria pode provocar o perigo de ferimentos ou de incêndio.
  Quando a bateria não estiver ao uso, mantenha-a afastada de objectos metálicos como
  clips, moedas, chaves, pregos, parafusos ou qualquer outro objecto metálico pequeno
  que possa provocar contacto entre os terminais da bateria. O curto-circuito entre os
  terminais da bateria pode causar queimaduras ou incêndio.
  Em condições de abuso, pode ser ejectado líquido da bateria, evite o contacto. Se
  ocorrer o contacto acidental com o líquido, enxagúe com água. Se o líquido entrar em
  contacto com os olhos, procure ajuda médica. O líquido ejectado da bateria pode
  provocar irritação ou queimaduras.
  Assistência
  Use os serviços de um técnico qualificado que aplique peças de substituição originais
  para reparar a sua ferramenta eléctrica. Isto assegurará o funcionamento correcto da
  ferramenta eléctrica.
  Atenção! O uso de qualquer acessório ou ferramenta adicional diferente do
  recomendado neste manual pode levar ao aumento do perigo de ferimentos. Apenas use
  peças de substituição originais.

  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  8.
  9.

  10.
  11.
  12.
  13.

  Mantenha a bateria, o carregador da bateria e aparelhos eléctricos afastados de
  humidade, tais como chuva ou neve.
  Antes de utilizar o carregador da bateria, verifique sempre se todos os cabos estão
  ligados correctamente.
  Não utilize o carregador da bateria se notar que o cabo está danificado. Substitua o cabo
  danificado imediatamente.
  Se não estiver a utilizar o carregador da bateria, desligue a tomada da corrente eléctrica.
  Não puxe a tomada pelo cabo.
  Se deixar cair o carregador da bateria ou se o seu funcionamento for interrompido por
  outra utilização mecânica forte, leve o carregador a uma oficina para que seja verificado
  por um profissional qualificado antes de utilizá-lo novamente. As peças danificadas
  devem ser reparadas.
  Manuseie a bateria com cuidado. Não a deixe cair, nem aplique impactos fortes.
  Nunca tente reparar a bateria ou o carregador da bateria por si. As reparações devem ser
  levadas a cabo numa oficina e por um profissional qualificado, de modo a evitar o risco de
  acidentes.
  Antes de limpar ou efectuar reparações na bateria ou no carregador da bateria, retire
  sempre a tomada da tomada de corrente.
  Nunca carregue a bateria se a temperatura ambiente for inferior a 10° C ou superior a 40° C.
  Os orifícios de ventilação do carregador devem estar sempre desobstruídos.
  A bateria não deve ser alvo de curto-circuitos.

  D

  NL

  F

  E

  P

  I

  S

  FIN

  Se ocorrer um curto-circuito, é produzida energia com uma elevada corrente
  eléctrica. Esta situação pode conduzir ao sobre-aquecimento da bateria,
  incendiamento ou explosão, o que pode resultar em danos na bateria ou no
  respectivo utilizador.

  N

  Assim
  • Não ligue cabos aos pólos da bateria.
  • Certifique-se de que não existem objectos metálicos (pregos, clips para papel, moedas,
  etc.) no suporte da bateria.
  • Não deixe a bateria na água ou à chuva.
  • Os carregadores de baterias e baterias danificadas, que já não podem ser utilizadas,
  devem ser eliminadas como resíduos especiais. Não elimine estes elementos com os
  resíduos domésticos.
  • Nunca deite a bateria para a água ou fogo, pois pode explodir.

  DK

  Segurança eléctrica
  Instruções de segurança importantes para a bateria e para o carregador de bateria
  Verifique também se a tensão de energia eléctrica que utiliza corresponde à
  tensão do carregador da bateria.

  Se entrar em contacto com o ácido da bateria, lave imediatamente com água
  abundante. Se o ácido entrar em contacto com os olhos, lave com água
  abundante e consulte um médico!
  1.
  2.

  58

  O carregador da bateria conta com um duplo isolamento, de acordo com a
  Directiva EN 60335; assim, não são necessários fios com ligaçõa à terra.

  Leia e observe as instruções de utilização e as instruções de segurança antes de utilizar a
  bateria e o carregador da bateria!
  Nota! Utilize apenas a bateria e o carregador da bateria entregues pelo fonecedor a fim de
  evitar o risco de acidentes.
  Ferm

  Substituir cabos ou tomadas
  Elimine imediatamente cabos ou tomadas antigas sempre que sejam substituídos por
  Ferm

  59


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ferm CGM1001 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Ferm CGM1001 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 6,82 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info