Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/24
Nächste Seite
SPECIFICATIES
Model nr.
FQC-8151
Stroomvoorziening
220-240V~, 50Hz
Koolcapaciteit
1200BTU/3.4KW
Stroom-/ ampèreverbruik
voor koeling
1280W/ 5.7A
Luchtvolume (max.
snelheid)
350 m
3
/per uur
Vochtigheid
32L/per uur
Compressor
Roterend
Koelmiddel
R290/ 300g
Ventilator snelheid
3
Timer
124 uur
Werktemperatuur
18~32
o
C
Uitlaat
Ø 142 x 1400 mm
Netto gewicht
29 kg
Afmetingen
485 x 313 x 744 mm
OPMERKING:
1. Meetvoorwaarde voor bovenstaande is conform EN 14511:
Koeling DB= 35
o
C, WB= 24
o
C;
DB = temperatuur van droge bol = kamertemperatuur
WB = temperatuur van natte bol = relatieve vochtigheid.
2. Testvoorwaarde voor gegevens in ons beoordelingslabel is volgens veiligheidsvoorschriften:
EN60335-2-40
3. Stroom & zekering: F10AL250V of T10AL250V
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  SPECIFICATIES

  Model nr.
  Stroomvoorziening

  FQC-8151
  220-240V~, 50Hz

  Koolcapaciteit

  1200BTU/3.4KW

  Stroom-/ ampèreverbruik

  1280W/ 5.7A

  voor koeling
  Luchtvolume (max.

  350 m3/per uur

  snelheid)
  Vochtigheid
  Compressor

  32L/per uur
  Roterend

  Koelmiddel
  Ventilator snelheid
  Timer

  R290/ 300g
  3
  1~24 uur

  Werktemperatuur
  Uitlaat

  18~32oC
  Ø 142 x 1400 mm

  Netto gewicht
  Afmetingen

  29 kg
  485 x 313 x 744 mm

  OPMERKING:
  1. Meetvoorwaarde voor bovenstaande is conform EN 14511:
  Koeling – DB= 35oC, WB= 24oC;  DB = temperatuur van droge bol = kamertemperatuur
  WB = temperatuur van natte bol = relatieve vochtigheid.

  2. Testvoorwaarde voor gegevens in ons beoordelingslabel is volgens veiligheidsvoorschriften:
  EN60335-2-40
  3. Stroom & zekering: F10AL250V of T10AL250V • Page 2

  1

  2 • Page 3

  LEES AANDACHTIG DOOR VOOR GEBRUIK  Deze symbolen op uw apparaat betekenen:  Dit apparaat is gevuld met propaangas R290. Volg de instructies van de fabrikant
  nauwkeurig met betrekking tot gebruik en reparaties!  Lees voor het gebruik van de machine de volledige handleiding zorgvuldig door.  Installeer, bedien of bewaar het apparaat niet in een ruimte kleiner dan 13m2.

  Algemene waarschuwingen Lees aandachtig


  ALLEEN VOOR INDOORGEBRUIK.  Laat het apparaat 12 tot 24 uur staan voordat u het aansluit op het stroomnet na
  transport of wanneer het apparaat gekanteld is (bijv. tijdens het schoonmaken).  Niet gebruiken in kasten, boten, caravans of vergelijkbare locaties.  Gebruik het apparaat niet in zwembaden, wasruimtes of soortgelijke vochtige ruimtes.  Gebruik het apparaat alleen in rechtopstaande positie op een vlakke, egale ondergrond
  (ook tijdens transport!) en minstens 50 cm verwijderd van voorwerpen.  Gebruik het apparaat niet in een potentieel explosieve omgeving die brandbare
  vloeistoffen, gassen of stof bevat.  Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare of explosieve stoffen of brandstoffen.
  Gebruik nooit verf, reinigingssprays, insectensprays of iets dergelijks in de buurt van het
  apparaat; dit kan het plastic vervormen of elektrische schade veroorzaken.  Zorg ervoor dat u minimaal 50 cm ruimte houdt tussen de zijkanten van het apparaat en
  eventuele brandbare verwarmingsmaterialen.  Plaats geen kopjes of voorwerpen op het apparaat en beperk de luchtinlaat/-uitlaat niet.  Voorkom dat er water op het apparaat spat.
  2 • Page 4  Houd nauwlettend toezicht op kinderen en huisdieren wanneer het apparaat in gebruik is.  Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met
  verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis
  als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het
  apparaat en de eventuele gevaren.  KINDEREN MOGEN NIET SPELEN MET DIT APPARAAT.  Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet zonder toezicht door kinderen worden
  uitgevoerd.  Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik
  is.  Laat een functionerend apparaat nooit zonder toezicht achter.  Trek het apparaat niet aan het snoer weg.  Vermijd te veel draaien, oprollen en trekken aan het netsnoer. Gebruik nooit nylon of
  ijzerdraad om het netsnoer vast te houden.  Zorg ervoor dat de stekker en het stopcontact altijd zichtbaar en toegankelijk blijven.  Gebruik geen verlengsnoeren.  Trek niet aan de stekker om het apparaat uit te schakelen.  Grijp nooit naar het apparaat als het in het water is gevallen. Trek in dat geval onmiddellijk
  de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat controleren voordat u het opnieuw
  gebruikt.  ALS DE TOEVOERKABEL BESCHADIGD IS, MOET DEZE WORDEN VERVANGEN DOOR EEN
  ELEKTRICIEN OF EEN DERGELIJK GEKWALIFICEERD PERSOON, OM GEVAAR TE
  VOORKOMEN.  DE VOEDING MOET VOLDOEN AAN DE SPECIFICATIE DIE OP HET BEOORDELINGSPLAATJE
  OP DE ACHTERKANT VAN HET APPARAAT WORDT GETOOND.  Het apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de nationale
  bedradingsvoorschriften.  Overschrijd de aanbevolen kamergrootte niet voor maximale efficiëntie.  Sluit de deuren en ramen, of gebruik de optionele raam klittenband kit, verkrijgbaar via
  www.flinqcommerce.nl.  Houd gordijnen of jaloezieën gesloten tijdens de zonnigste uren van de dag.  Houd de filters schoon.  Zodra uw kamer de gewenste omstandigheden heeft bereikt, verlaagt u de instellingen
  voor temperatuur en ventilatie.

  3 • Page 5  Schakel het apparaat niet in als u schade aan het apparaat, het snoer of de stekker hebt
  ontdekt, als het apparaat niet goed werkt of als er tekenen zijn van een ander defect.
  Retourneer het complete product naar de verkoper of een gecertificeerde elektricien voor
  inspectie en/of reparatie. Vraag altijd om originele onderdelen. Het apparaat (incl. snoer
  en stekker) mag alleen worden geopend en/of gerepareerd door daartoe bevoegde en
  gekwalificeerde personen.  Stel voor om het apparaat periodiek voor professioneel onderhoud te verzenden.  ALLEEN EEN GELICENTIEERD PROFESSIONEEL IS TOEGESTAAN OM HET APPARAAT TE
  DEMONTEREN OF TE WIJZIGEN.  DE MACHINE MAG ALLEEN WORDEN GEBRUIKT VOOR HET VOORGESCHREVEN DOEL. ELK
  ANDER GEBRUIK WORDT ALS MISBRUIK BESTEMPELD. DE GEBRUIKER/EXPLOITANT, NIET
  DE FABRIKANT IS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF LETSEL VAN ENIGE SOORT DIE
  ALS GEVOLG HIERVAN IS VEROORZAAKT.

  Veiligheid met betrekking tot koelmiddel R290


  Lees deze waarschuwingen aandachtig door.  Dit apparaat bevat het koelmiddel R290. R290 is een koelmiddel dat voldoet aan de
  relevante Europese richtlijnen. Perforeer nooit het koelcircuit. R290 is ontvlambaar
  (GWP3)!  Gebruik geen andere middelen om het ontdooiproces te versnellen of te reinigen, anders
  dan door de fabrikant aanbevolen.  Het apparaat moet worden opgeslagen in een ruimte zonder continu werkende
  ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, een werkend gasapparaat of een werkende
  elektrische kachel).  Doorboor of verbrand geen onderdelen van het koelcircuit van de unit. Plaats geen licht op
  het apparaat.  Het apparaat moet worden opgeslagen om mechanische schade te voorkomen.  Apparaat moet worden geïnstalleerd, bediend en opgeslagen in een ruimte met een
  vloeroppervlak groter dan 8m2.  Houd er rekening mee dat de koelmiddelen mogelijk geen geur bevatten, wat betekent dat
  u geen lekken kunt ruiken.  Naleving van nationale gasregelgeving moet worden nageleefd.  Houd ventilatie-openingen vrij van obstructies.  Een waarschuwing dat het apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde
  ruimte waar de ruimte overeenkomt met de ruimte die is gespecificeerd voor gebruik.
  4 • Page 6  Elke persoon die betrokken is bij het werken aan of inbreken in een koudemiddelcircuit
  moet in het bezit zijn van een geldig certificaat van een door de industrie erkende
  beoordelingsinstantie, die hun competentie machtigt om koelmiddelen veilig te
  behandelen in overeenstemming met een door de industrie erkende
  beoordelingsspecificatie.  Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd op de gronden zoals aanbevolen door de
  fabrikant van de apparatuur. Onderhoud en reparatie waarbij de hulp van ander bekwaam
  personeel is vereist, moeten worden uitgevoerd onder toezicht van de persoon die
  bevoegd is voor het gebruik van ontvlambare koelmiddelen.

  ONDERDELEN
  Voorkant

  Achterkant

  FIG.5
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  FIG.6

  Luchtuitlaatcompartiment
  Bedieningspaneel
  Afstandsbediening ontvanger
  Handgreep
  Watertrechter (energiebesparing)
  Horizontale jaloezie (opening)
  Verticale jaloezie (opening)
  Stuurwiel/wielen

  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.

  Accessoires

  5

  Luchtfilter 1 (Luchtinlaat)
  Handgreep
  Netsnoeropslag
  Luchtfilter 2 (Luchtinlaat)
  Luchtfilter 3 (Luchtinlaat)
  Luchtstroomuitlaat
  Luchtfilter 4 (Luchtinlaat)
  Afvoerknop/Afvoerpunt • Page 7

  FIG.7
  17. Uitlaatslang
  18. Adaptor – voor
  inbrengen over slang en
  in raamafstandhouder
  (of in gat in muur/raam)
  19. Deksel voor adapter

  20. PVC Window Kit 1 – voor vullen van de open raamruimte

  23. Afvoerslang voor
  continue afvoer

  21. PVC Window Kit 2 - voor vullen van de open raamruimte

  24. Afstandsbediening

  22. PVC Window Kit 3 - voor vullen van de open raamruimte
  en met gat voor aansluiting
  op afvoerslang

  6

  25. Schroevendraaier
  (zie instructie op
  volgende pagina om
  bovenste schroef los
  te draaien) • Page 8

  MONTAGE VAN DE UITLAATPIJP
  1.

  Schroef de schuif bovenaan los.

  2.

  Verwijder de schuif bovenaan.

  FIG.8

  Schroef de
  schroef hier los

  FIG.9
  3.

  Haal de uitlaatpijp eruit.

  4.

  Bevestig de uitlaatpijp aan de
  luchtuitlaat aan de achterkant.

  FIG.10

  FIG.11
  5.

  Voor opslag van de uitlaatpijp, doe dit in de tegenovergestelde stappen.
  Vergeet niet de schroef weer aan het apparaat te bevestigen!!

  7 • Page 9  Gebruik alleen de meegeleverde slang en
  klem de uitlaatslang en de adapter van de
  unit aan de achterkant van de
  airconditioning  Vermijd knikken en bochten in de
  uitlaatslang, omdat hierdoor vocht uit de
  lucht komt en de unit oververhit en
  uitgeschakeld wordt.  De slang kan worden verlengd van 300 mm
  tot 1500 mm, maar gebruik voor een
  maximale efficiëntie de kortst mogelijke
  lengte.

  WAARSCHUWING!
  De lengte van de uitlaatpijp is speciaal ontworpen
  volgens de specificaties van dit product. Vervang of
  verleng deze niet met een slang in privébezit. Dit kan
  tot storingen leiden.

  FIG.12

  FIG.13

  8 • Page 10

  INSTALLATIE VAN DE LUCHTFILTERS

  9 • Page 11

  INSTALLATIE VAN HET APPARAAT
  WAARSCHUWING:
  Laat het apparaat 12-24 uur staan voordat u het aansluit op de netvoeding na transport of
  wanneer het is gekanteld
  Installatie van de uitlaatpijp:
  Het apparaat is een draagbare airconditioner die van kamer naar kamer kan worden verplaatst,
  maar is niet bestemd voor gebruik in een badkamer of andere vochtige omgevingen.
  1. Gebruik van de verlengbare schuif voor raamafstandhouders voor vensters

  Verlengbare schuif

  FIG.14
  Plaats de vensterafstandhouder bij de vensteropening en pas de lengte aan waar nodig.

  10 • Page 12

  Open het raam half en voer de uitlaatslang door de raamafstandhouder. Schuif het raam
  eroverheen zodat de afstandhouder stevig wordt vastgehouden. Deze techniek kan ook worden
  gebruikt voor schuiframen. Opmerking: zorg ervoor dat u beschermd blijft tegen indringers!
  TIP: De vensterafstandhouder met uitschuifbare schuif kan zowel horizontaal als verticaal
  worden gebruikt

  2. Gebruik van de adapter

  Wall or Window
  Outward
  adaptor

  FIG.16

  FIG.15


  Boor of snijd een gat met een diameter van circa 160 mm in de muur of het raam op de
  gewenste positie naar buiten.  Over de luchtafvoerslang door het raam of de muur naar buiten en bevestig de adapter
  met schroefdraad (nr.13) van buitenaf, zoals afgebeeld.

  TIP: Sluit de luchtafvoerslang af wanneer het apparaat niet in gebruik is.
  3.Stel het apparaat correct in
  Verplaats het apparaat met de geïnstalleerde afvoerluchtslang en fittingen vóór het raam / de
  muur en andere objecten op een afstand van> 50cm!

  11 • Page 13

  GEBRUIK
  Bedieningspaneel

  FIG.17
  A.

  AAN/UIT-knop

  B.

  MODE knop

  C.

  TIMER knop

  D.

  TEMPERATUUR OMLAAG knop

  E.

  TEMPERATUUR OMHOOG knop

  F.

  SLEEP-knop

  G.

  SPEED (ventilatie) knop

  H.

  Weergavevenster

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.

  12

  Indicator “Vol waterreservoir”
  Indicator voor werking compressor
  Automatische modusindicator
  Indicator koelmodus
  Indicator ventilatiemodus
  ONTVOCHTIGINGS (DRY)-indicator
  TIMER indicator
  Indicator hoge ventilatorsnelheid
  Indicator gem. ventilatorsnelheid
  Indicator lage ventilatorsnelheid
  Slaapindicator • Page 14

  Pas de ontluchter aan
  Voordat u het apparaat gebruikt, moet u
  eerst de horizontale lamel (luchtuitlaat)
  openen!

  FIG.18

  Pas de luchtuitlaat aan in de gewenste
  richting

  FIG.19

  PLAATS DE STEKKER IN DE STROOMUITGANG

  AAN-/UITZETTEN VAN HET APPARAAT:
  Druk op de AAN/UIT-knop, het apparaat start in de AUTO (automatische) modus.
  Automatische modus
  In de automatische modus kan de unit koelen of ventileren, afhankelijk van de
  omgevingstemperatuur en de aanpassing van het setpoint. Het apparaat is als volgt vooraf
  ingesteld:
  Standaard in automatische modus: Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 25°C, staat de
  unit in de automatische koelmodus en draait hij volgens het setpoint. Standaardinstelling 24°C.
  Tijdens deze operatie lichten de volgende LED's groen op:

  Als de omgevingstemperatuur lager of gelijk is aan (≤) 25°C, staat het apparaat in de
  automatische ventilatiemodus. De volgende LED’s lichten groen op:

  13 • Page 15

  Setpoint-instelling in automatische koelmodus 18-32°C
  Als u het setpoint op 24°C instelt, begint het apparaat af te koelen op 27°C (setpoint + 3°C). Het
  koelt af tot 25°C (setpoint + 1°C) en schakelt dan terug naar de ventilatie.
  cooling

  ventilatio
  n

  °C

  Tijd

  Instellingsmodus (functie):
  Druk op de MODE-knop om de gewenste werkmodus te selecteren: automatisch, koelen,
  ventileren of ontvochtigen. De indicator van uw geselecteerde modus gaat branden.
  Temperatuur instellen
  1. Druk op de knop 'Temperatuur omhoog' of 'Temperatuur omlaag' om de gewenste
  temperatuur te regelen.
  2. Het displayvenster toont de temperatuur die u hebt ingesteld terwijl u op de knop
  'Temperatuur omhoog' of 'Temperatuur omlaag' drukt. Anders wordt altijd de
  omgevingstemperatuur weergegeven.
  3.

  De vooraf ingestelde temperatuur van deze machine is: 24°C voor koeling.

  Ventilatiesnelheid instellen
  Druk op de SPEED-knop om de gewenste ventilatiesnelheid te kiezen, hoog of laag. De indicator
  voor hoge of lage ventilatie gaat tegelijkertijd branden.
  Timer instellen (energie besparen)
  14 • Page 16

  1.

  Druk op de TIMER-knop om de gewenste bedrijfsuren in te stellen (1 tot 24 uur, de
  timerindicator licht op). Wanneer de ingestelde tijd is bereikt, wordt de machine
  automatisch uitgeschakeld. Het displayvenster toont de tijd die u hebt ingesteld terwijl u
  op de TIMER-toets drukt. Als de timerknop niet wordt ingedrukt, werkt het apparaat
  continu.

  2.

  Door op de timer te drukken zonder de andere functies in te schakelen, kunt u de tijd
  instellen waarop de machine begint te werken. Als u bijvoorbeeld de timer op '2' drukt,
  werkt het apparaat automatisch na 2 uur.

  Slaapfunctie
  1. In de koelmodus, door op de SLEEP-toets te drukken, zal de ingestelde temperatuur op het
  eerste uur 1oC stijgen, op het tweede uur nog eens 1oC en dan op die temperatuur
  blijven.
  2. In de verwarmingsmodus, door op de SLEEP-knop te drukken, daalt de ingestelde
  temperatuur 1 ° C op het eerste uur, nog eens 1 ° C op het tweede uur en blijft dan op die
  temperatuur.
  3. In de slaapstand blijft de ventilatie op lage snelheid. Druk opnieuw op de SLEEP-toets, de
  ingestelde temperatuur en ventilatiesnelheid keren terug naar de vooraf geselecteerde.
  4. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld nadat de SLAAP-functie 12 uur heeft
  gedraaid.
  5. Houd er rekening mee dat de slaapfunctie niet beschikbaar is terwijl de machine in
  ventilatie-, ontvochtigings- of automatische modus werkt. Alleen beschikbaar in de modus
  Koelen of Verwarmen.
  6. Als de machine in de slaapstand staat, wordt de ventilatorsnelheid LOW.
  Ontvochtigen (DRY)-modus
  In de luchtontvochtigingsmodus (DRY) kan de temperatuur niet worden aangepast en wordt de
  ventilatie op lage snelheid gefixeerd. Wanneer de unit in de luchtontvochtigingsmodus (DRY)
  werkt, wordt de aan de lucht onttrokken vochtigheid verzameld in een interne tank. Als de tank
  vol is, zullen de compressor en motor automatisch STOPPEN. Tegelijkertijd gaat de indicator
  "Water vol" weergeven en hoort u een kort geluid. Als de tank vol is, voert u het water af zoals
  aangegeven op de pagina over “AFVOER”. U kunt het apparaat ook gebruiken zonder dat u de
  tank zo vaak moet legen door gebruik te maken van "continue afvoer", raadpleeg ook de pagina
  "AFVOER".
  OPMERKING: Verwijder in de luchtontvochtigings- en ventilatiemodus de luchtslang van de
  uitlaatpijp voordat u het product gebruikt!
  Zelfdiagnose
  Deze machine is uitgerust met een zelfdiagnosefunctie. Als er iets mis is in de machine, geeft de
  LED de woorden "E1" of "E2" weer.


  E1 betekent dat de sensordraad voor kamertemperatuur niet goed aansluit (deze draad
  bevindt zich in het midden van de verdamper).  E2 betekent dat de sensordraad voor antivries niet goed aansluit (deze draad bevindt zich
  aan de zijkant van de verdamper).

  15 • Page 17

  Neem in dit geval contact op met uw servicecentrum. Haal de machine in geen geval zelf uit
  elkaar!

  Alle bovenstaande functies kunnen ook worden
  uitgevoerd met de meegeleverde afstandsbediening.
  Deze afstandsbediening werkt op een afstand van 5
  FIG.20
  meter en vereist 2 stuks AAA (R03 / UM4) batterijen om
  te werken. Zorg ervoor dat de polariteit + en - correct
  wordt gebruikt.
  (Batterijen worden niet meegeleverd met het apparaat)

  16 • Page 18

  EFFICIËNTIE VERBETEREN
  Deze unit is uitgerust met de functie
  "energiezuinigheidsverhoging", door water
  (max. 2,5 l) toe te voegen aan de waterpoort
  aan de zijkant van de unit, kan de energieefficiëntie worden verhoogd. Het principe is:
  terwijl de machine werkt, wordt de condensor
  heet, als u water toevoegt aan de unit nadat
  de unit meer dan een uur heeft gewerkt, zal
  het water de condensor afkoelen en verbruikt
  daardoor minder stroom , dat wil zeggen
  energie besparen.

  1. Trek de
  wateropslag
  -door naar
  buiten
  2. Voeg 1L
  water toe
  aan de
  opbergdoos
  3. Duw de
  opslagdoos
  terug

  LET OP
  1.

  Deze efficiëntiefunctie door water toe te
  voegen wordt voorgesteld om te doen na
  een uur werking en het water mag NIET
  hoger zijn dan 1L, anders zal de "water
  vol" -indicator rood oplichten en zal de
  unit stoppen met werken. ☆ Deze actie
  mag alleen worden uitgevoerd terwijl de
  stroom is ingeschakeld, zodat het alarm
  "water vol" kan werken, let ook op het
  waterniveau.

  2.

  Als de “water vol” -indicator rood is, tap
  dan het water af via het afvoerpunt aan
  de achterkant van het apparaat totdat
  het rode lampje uitgaat. De eenheid zou
  nu weer moeten werken.
  FIG.21

  BELANGRIJK!
  1.

  Om de levensduur van de compressor te verlengen, wacht u na het uitschakelen van de
  unit (minimaal) 3 minuten voordat u hem opnieuw inschakelt.

  2.

  Het koelsysteem wordt uitgeschakeld als de omgevingstemperatuur lager is dan de
  ingestelde temperatuur. De ventilatie blijft echter werken op het ingestelde niveau. Als de
  omgevingstemperatuur boven het geselecteerde niveau komt, gaat de koeling weer aan
  het werk.

  17 • Page 19

  AFVOER/WATERTANK
  Wanneer de unit in de modus Koelen of Ontvochtigen (DRY) werkt, wordt vocht (water) dat uit
  de lucht wordt gehaald, opgevangen in een interne tank. Als de tank vol is, stoppen de
  compressor en de motor automatisch. Tegelijkertijd gaat de indicator "Water vol" branden. Er
  klinkt ook een alarm. Voer de volgende instructies uit als de tank vol is:
  1. Schakel de airconditioner uit en
  verplaats hem niet als hij vol is.
  2. Plaats een bak (bijvoorbeeld een
  waterbak) onder het afvoergat.
  3. Verwijder de afvoerknop en rubberen
  plug uit het afvoergat en laat het water
  weglopen.
  4. Als de container bijna vol is, plaatst u de
  rubberen plug in het afvoergat terug en
  leegt u de waterbak.
  5. Herhaal dit totdat het apparaat leeg is.

  Afvoergat

  6. Plaats de rubberen plug terug en draai
  de afvoerknop stevig vast.
  7. Schakel de unit in - de indicator voor vol
  water of compressorbedrijf mag niet
  knipperen.

  Afvoerknop
  Rubberen
  plug

  FIG.22

  Als u het apparaat liever gebruikt zonder dat u de watertank af en toe moet legen, ga dan als
  volgt te werk:
  • Verwijder de afvoerknop en
  rubberen plug en bewaar deze
  voor toekomstig gebruik.

  FIG.23

  18 • Page 20

  Sluit de meegeleverde
  afvoerslang aan op de
  wateruitlaat zoals afgebeeld
  en plaats het andere uiteinde
  in een afvoer.
  De afvoerslang kan worden
  verlengd door een
  verlengslang toe te voegen en
  een geschikte connector te
  gebruiken.

  FIG.24

  Let alstublieft op
  1. De afvoer moet zich op een
  lager niveau bevinden dan de
  afvoeropening op de unit.
  2. Knipperende 'Water vol'indicator werkt niet in deze
  afvoermodus.
  3. Als u de waterbuis wilt
  verlengen, kunt u deze
  verbinden met een andere
  buis (OD: 18 mm). *De
  verlengde buis wordt NIET
  samen met het apparaat
  geleverd.

  FIG.25

  19 • Page 21

  ONDERHOUD
  Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de airconditioner gaat reinigen.
  Reinig regelmatig om de efficiëntie van de airconditioner te maximaliseren.

  Behuizing reinigen
  Gebruik een zachte, vochtige doek om het lichaam schoon te vegen.
  Gebruik nooit agressieve chemicaliën, benzine, wasmiddelen, chemisch behandelde doeken of
  andere reinigingsoplossingen. Deze kunnen allemaal de kast beschadigen.
  Schoonmaken van de luchtfilters
  Gebruik een stofzuiger of tik licht op het filter om los stof en vuil van de filters te verwijderen en
  spoel het vervolgens grondig af onder stromend water (niet warmer dan 40°C).
  Grondig drogen voor vervanging.
  Let op! Gebruik het apparaat nooit zonder filters.

  Opslaan na einde seizoen


  Tap al het water in de unit af voordat
  u de unit een paar uur volledig in
  ventilatiemodus laat werken om de
  binnenkant van de unit en alle
  onderdelen grondig te drogen  Ontkoppel en reinig de luchtslang en
  de onderdelen ervan  Trek de stekker uit het stopcontact
  en bewaar het netsnoer.  Reinig of vervang het filter.  Verwijder de batterijen uit de
  afstandsbediening en bewaar deze.  Vervang in de originele doos of hoes
  voor opslag in een volledig droge en
  vorstvrije omgeving en neem
  maatregelen ter beheersing van stof.

  Netsnoer
  binnenin

  FIG.26

  20 • Page 22

  21 • Page 23

  FOUTENCONTROLELIJST

  De airco werkt niet


  Is de airconditioner (goed) aangesloten?
  Is er een stroomstoring?
  Knippert de ’vol water’ indicator?
  Is de kamertemperatuur lager dan de ingestelde
  temperatuur?

  De machine lijkt maar weinig te doen


  Is er direct zonlicht? (Doe de gordijnen dicht!)
  Zijn er teveel vensters en ramen open?
  Zijn er teveel mensen in de kamer?
  Is er iets in de kamer dat heel veel warmte
  produceert?

  De machine lijkt niets te doen

  Zijn de filters vies of vervuild?
  Is de luchtin- of uitlaat geblokkeerd?
  Ligt de kamertemperatuur onder de geselecteerde
  temperatuur?

  Teveel geluid  Staat de machine niet egaal, zodat trillingen
  kunnen ontstaan?
  Is de vloer onder de airco vlak en effen?


  De compressor functioneert niet  Mogelijk is de oververhittingsbeveiliging van de
  compressor ingeschakeld. Wacht gewoon tot de
  temperatuur minimaal 3 minuten of langer daalt
  en start het apparaat opnieuw.

  De afstandsbediening werkt niet

  De afstand tussen de afstandsbediening en het
  apparaat is te groot.
  De afstandsbediening is niet uitgelijnd met de
  richting van de ontvanger van de
  afstandsbediening (B).
  De batterijen zijn leeg.

  “E1” ERROR WEERGEGEVEN  Hars temperatuursensor abnormaal (verdamper)

  “E2” ERROR WEERGEGEVEN  Koperen temperatuursensor is abnormaal
  (ontladingsbuis))  ☆ Probeer het apparaat nooit zelf te repareren of te demonteren!
  ☆ Alleen een bevoegde professional mag het apparaat demonteren.
  ☆ Aangeraden wordt om het apparaat periodiek voor professioneel onderhoud op te sturen.

  22 • Page 24

  We verklaren dat het model FQC-8151-serie alleen is aangesloten op een voeding met de relevante
  systeemimpedantie van niet meer dan 0,309 ohm. Verbindingsbeperkingen kunnen door de
  leveringsautoriteit worden opgelegd voor het gebruik van apparatuur in de werkelijke relevante
  systeemimpedantie als het interfacepunt op het terrein van de gebruiker groter is dan 0,309 ohm.

  23


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für FlinQ FQC-8151 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von FlinQ FQC-8151 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,73 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info