Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/15
Nächste Seite
FLINQ SLIMME VIDEO DEURBEL
HANDLEIDING FQC8183
V1
Bedankt voor de aanschaf van dit FlinQ-product!
Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig door om een continue werking en
nauwkeurigheid te garanderen en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Het
overslaan van bepaalde procedures kan resulteren in een onjuiste lezing en onjuist gebruik.
We hopen dat u veel plezier zult beleven aan het gebruik van uw nieuwe product!
Als het artikel toevallig beschadigd, defect of kapot is, bent u gedekt door de garantie! Aarzel
niet om contact met ons op te nemen voor vragen, opmerkingen of suggesties op het e-
mailadres dat in deze handleiding wordt vermeld.
Veiligheidsinformatie:
Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit product gebruikt! Bewaar de
handleiding voor toekomstig gebruik. Waarschuwingen maken de gebruiker attent op
mogelijke ernstige gevolgen, zoals letsel of ongewenste voorvallen. Waarschuwingen
waarschuwen de gebruiker om de nodige zorg te betrachten voor een veilig en effectief
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  FLINQ SLIMME VIDEO DEURBELHANDLEIDING FQC8183V1Bedankt voor de aanschaf van dit FlinQ-product!Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig door om een continue werking ennauwkeurigheid te garanderen en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Hetoverslaan van bepaalde procedures kan resulteren in een onjuiste lezing en onjuist gebruik.We hopen dat u veel plezier zult beleven aan het gebruik van uw nieuwe product!Als het artikel toevallig beschadigd, defect of kapot is, bent u gedekt door de garantie! Aarzelniet om contact met ons op te nemen voor vragen, opmerkingen of suggesties op het emailadres dat in deze handleiding wordt vermeld.Veiligheidsinformatie:Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit product gebruikt! Bewaar dehandleiding voor toekomstig gebruik. Waarschuwingen maken de gebruiker attent opmogelijke ernstige gevolgen, zoals letsel of ongewenste voorvallen. Waarschuwingenwaarschuwen de gebruiker om de nodige zorg te betrachten voor een veilig en effectief
 • Page 2

  gebruik van het product. Opmerkingen bevatten belangrijke informatie die niet over hethoofd moet worden gezien.Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 12 jaar en ouder, en door personenmet verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek aan voldoendeervaring en/of kennis, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of zijn opgeleid in hetveilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren begrijpen.Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.Houd het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar!Lees en volg de instructies in deze handleiding zorgvuldig. Bewaar deze instructies op eenveilige plaats voor toekomstig gebruik.Voorkom levensgevaar door elektrische schokken: Gebruik het apparaat niet met een beschadigde stroomkabel of een beschadigde stekker.LET OP! Beschadigde elektrische leidingen vormen levensgevaar door elektrische schokken. Controleer de elektrische leidingen regelmatig op beschadigingen en veroudering. Als devoedingslijn is beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn / haarvertegenwoordiger of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om veiligheidsrisico's tevermijden. Bescherm de voedingskabel tegen scherpe randen, mechanische belasting en heteoppervlakken. Schakel het apparaat niet in als u zichtbare schade opmerkt (bijv. Scheuren of barsten) ofals u gaat ervan uit dat het apparaat beschadigd is (bijv. nadat het is gevallen).LET OP/WAARSCHUWING:Open het apparaat niet zelf.Dit apparaat is geen SPEELGOED, blijf uit de buurt van kinderen!Niet gebruiken met apparaten die bij onbeheerd gebruik brand kunnen veroorzaken(zoals strijkijzers enz.).Elk ander gebruik zoals bedoeld voor dit apparaat wordt niet gevalideerd voor enigegarantie of aansprakelijkheid.Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk en privgebruik.Dit product is geschikt voor gebruik binnen en buiten (IP52)Gebruik het apparaat binnen werkbereik. Het effect zal aanzienlijk beter zijn als ergeen obstakels zijn tussen de aangesloten apparaten.
 • Page 3

  Als u een pacemaker of ander elektronisch medisch apparaat draagt, dient u uw artste raadplegen voordat u dit product gebruikt.VEILIGHEID EN BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:Bij het gebruik van elektrische producten moeten bepaalde voorzorgsmaatregelen wordengevolgd, waaronder de volgende:LEES EN VOLG ALLE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.Niet installeren in de buurt van een gaskachel, elektrische radiator, open haard, kaarsen ofandere bronnen met vergelijkbare warmte.De stroomkabel niet nieten, spijkeren of vasthaken.Raak de stekkercontacten nooit aan met scherpe of metalen voorwerpen.Hang het apparaat niet alleen aan de elektrische kabels op.Een elektrisch product is geen speelgoed! Om het risico op brand, brandwonden,verwondingen of elektrische schokken te voorkomen, mag de deurbel niet binnen het bereikvan kinderen worden achtergelaten.Gebruik het product niet anders dan waarvoor het bedoeld is.Hang geen ornamenten of andere voorwerpen aan de apparaatkabels.Sluit geen ramen en deuren aan het netsnoer om de isolatie niet te beschadigen.Bedek het product niet met een materiaal (papier, stof, enz.) Dat tijdens het gebruik geendeel uitmaakt van het product.Lees en volg alle instructies die op het product staan of erbij geleverd worden.Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD:Voor elk (her)gebruik dient het product zorgvuldig te worden genspecteerd. Gooi alleproducten weg waarvan de stroomkabel is doorgesneden, beschadigd of gerafeld; waarvande aansluitdozen zijn losgemaakt; waarvan de koperen draden zijn blootgesteld.Bewaar het product in geval van niet-gebruik op een koele en droge plaats uit de buurt vandirect zonlicht.HET APPARAAT ZELF REINIGEN: Als u dit product moet reinigen en onderhouden, moet u de stekker uit het stopcontacthalen.
 • Page 4

  Dompel het apparaat niet onder water aangezien het niet volledig waterdicht is! Veeg voorzichtig af met een schone, zachte doek (microvezel) die is bevochtigd met waterof een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen sterk irriterende lotion zoals benzine, alcohol of rubberwater.Highlights:
 • Page 5

  VOORAANZICHT:1. Cameralens2. Nachtsensor (IR-leds): deze sensor detecteert de dag- of nachttijd3. Microfoon4. Indicatielampje #5. Bewegingssensor (PIR): Deze sensor kan bewegingen detecteren als een optionelebeveiligingsfunctie door de app6.Infrarood licht: 's Nachts zorgen deze leds automatisch voor voldoende zichtbaarheid7.Bel-/aanbelknop8. SprekerACHTERAANZICHT:1.Micro-USB-oplaadverbinding (geen gegevens)2.Reset-knop/schakelaar: Houd 5-6 seconden lang ingedrukt om de fabrieksinstellingen teherstellen in de standby-status.3. Micro SD-kaartcompartiment: maximale opslagcapaciteit tot 128GB SDHC Class 10 ofhoger. Automatische herschrijffunctie om eerst het oudste bestand te verwijderen. Dezefunctie overschrijft de oude bestanden als de MicroSD-kaart vol is. Als u de SD-kaart eringebruikt, kan het systeem beginnen met het overschrijven van de oudste bestandenwanneer de beschikbare capaciteit van de geheugenkaart niet voldoende is. Dit zorgt ervoordat de meest recente video-opnamen kunnen worden opgeslagen, zodat u geen belangrijkbeeldmateriaal mist. Dit gebruik van een SD-kaart is niet nodig om de deurbel correct tegebruiken, maar het bespaart de opslagcapaciteit van je telefoon / tablet voor video's enschermafbeeldingen, dus we raden aan om een SD-kaart te plaatsen wanneer dat nodig is.4. Batterijvak
 • Page 6

  5. Veiligheidsschroefgat (1x genstalleerd en 1x reserveschroef inbegrepen)6. 2x 18650 2500 mAh Li-Ion-batterijen7. Montagebeugel# Indicator Licht Uitleg:Als het blauwe indicatielampje knippert, wacht het apparaat in de status "Koppelen/verbinding".Als het rode indicatielampje continu AAN is, is de Wi-Fi-verbinding mislukt.Als het blauwe indicatielampje continu AAN is, is het apparaat succesvol verbonden.Wanneer het rode en blauwe indicatielampje tegelijkertijd AAN zijn, is het apparaat nietverbonden met wifi of is het defect. Wanneer het rode en blauwe indicatielampjetegelijkertijd UIT zijn, is het apparaat UIT of STAND-BY.SPECIFICATIES:Resolutie: FULL HD 1920*1080, HD 1280*720 @25/30fps.Gezichtsveld en hoek: 2,6 mm@F2.0/155 gradenNachtzicht: Ja, automatischIR-led: 6x 850 mm krachtige infraroodlampen, 5-10 meter voor nachtzichtWireless WIFI: 2,4 Ghz 802.11 b/g/n ondersteund tot 150 meterNetwerkbeveiliging: WPS-coderingAudio: spreken/luisteren in twee richtingen, met functie voor het verwijderen van echoOptioneel opnamegebruik: MicroSD-kaart (32/64/128 GB SDHC Class 10 high-speedmerkkaart is vereist) tot 160 uur videoLivestream: Ja via waarschuwing, druk- / belknop en op aanvraagPush-meldingen: Ja voor iOS en AndroidPush-to-call-foto's: Ja via berichtwaarschuwing en op verzoekScreenshots: Ja, automatisch via oproep / knop en op aanvraagVideo en screenshot afspelen: Ja via app, telefoon, SD-kaart (optioneel) selecteerbaarCloudopslag: Ja, optioneel per appDatum-/tijdstempel: AAN of UIT selecteerbaarDraai het scherm ondersteboven: AAN of UIT selecteerbaarPIR Bewegingsdetectie: Ja, AAN of UIT selecteerbaarOffline melding: AAN of UIT selecteerbaar
 • Page 7

  IP-klasse: IP52 waterdichtBatterij: 18650 batterij 5000 mAh (2x Li-ion 2500 mAh inbegrepen)Gebruiksduur batterij: 3-4 maanden tussen opladenDeurbelbel voor binnen: Ja inbegrepen!Temperatuurgebruik: -10~50 gradenAfmeting: 147,5mm x 50,5mm x 37,9mmGewicht: 216,8 gramGEBRUIKSINSTRUCTIES:Oplaadmodus:Laad voor het eerste gebruik volledig op!Plaats de 2x meegeleverde batterijen in het batterijcompartiment en zorg ervoor dat depolariteit + en - gerespecteerd wordt, anders kan het uw toestel beschadigen.Gebruik alleen de meegeleverde micro-usb-oplaadkabel en sluit deze aan op de micro-usboplaadaansluiting. U kunt elke beschikbare USB-voedingsbron gebruiken met minimaal 5VDC 1A (1000mA) vermogen. De volledige oplaadtijd is ongeveer 7 uur voor dedeurbelbatterijen. Als het vermogen laag is, knippert het rode lampje en wordt er een push /waarschuwingsbericht verzonden door de TUYA-app met 20% of lager! De normalegebruikstijd is tot 3-4 maanden wanneer de batterijen volledig zijn opgeladen, maar hangt afvan de instellingen, het gebruik, de opslagmanier, PIR-instellingen, belsignalen / oproepen,livestreamcontrole enz. Deze gebruikstijd is getest op basis van 70% netwerk sterkte enbasisgebruik / instellingen.Opmerking:Nieuwe batterijen moeten 3 tot 5 keer worden opgeladen en ontladen voordat hun volledigegebruiksduur wordt vrijgegeven. Koppel de oplader los als de batterij volledig is opgeladen,
 • Page 8

  omdat overladen de levensduur van de batterij kan verkorten. Als de batterij niet wordtgebruikt, verdwijnt de lading in een volledig opgeladen batterij langzaam. Plaats het productniet in de buurt van een warmtebron en stel het niet bloot aan direct zonlicht, stof, vocht,regen of mechanische schokken. Probeer de accutemperatuur te allen tijde tussen -10 C en50 C te houden. Als de batterij te warm of te koud is, werkt het product mogelijk tijdelijkniet, zelfs niet als deze volledig is opgeladen. Probeer het apparaat niet op te laden als debatterij beschadigd is. Steek nooit metalen voorwerpen in een opening van de USBoplaadpoort.Gooi de batterij niet in het vuur, anders kan deze ontploffen. Batterijen kunnen ookontploffen als ze beschadigd raken. Behandel en verwijder ze volgens de plaatselijkeomstandigheden en voorschriften.1. VOORDAT U BEGINTZorg ervoor dat je mobiele apparaat iOS 9 en hoger of Android 5 en hoger gebruikt.Controleer uw Wi-Fi-netwerk / naam en zorg ervoor dat uw mobiele apparaat is verbondenmet hetzelfde 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk / naam / router (5 GHZ-netwerken worden NIETondersteund!).BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de slimme videodeurbel tijdens de eerste installatie isingesteld, geplaatst en bedekt binnen hetzelfde Wi-Fi-netwerk als de router en het mobieleapparaat.!Zet de deurbel binnen het bereik van je router. Zorg ervoor dat het netwerk normaal is in deinstallatieomgeving en controleer of het Wi-Fi-signaal wordt bedekt, vooral als u buiten opde deur installeert. Als het wifi-signaal van de router zwak is, moet je de bestesignaalinstelling op je router selecteren (raadpleeg de handleiding van je fabrieksrouter ofneem contact op met je provider) of verbeter het wifi-signaal met een wifi-repeater of wifiextender om het signaal nabij de buitendeurbel te verbeteren.2. DOWNLOAD DE TUYA SMART APP:Download de app in de App Store of de Google Play Store en zoek naar "TUYA SMART" app.Of scan de QR Code hieronder:3.REGISTREREN/LOGIN/PROFIEL1. Start de "TUYA SMART" -applicatie2. Tik op "akkoord" om het privacybeleid te bevestigen
 • Page 9

  3. Om u te registreren, voert u uw mobiele telefoonnummer of e-mailadres in.4. Druk op "verificatiecode ophalen"5. Voer de "verificatiecode" in die is verzonden via telefoonnummer of e-mailadres6. Maak een wachtwoord en log in voor het nieuwe app-gebruik of ga naar Inloggen als je aleen bestaand account hebt.4. STEL JE SMART VIDEO DEURBEL IN1. Klik op "Apparaat toevoegen" of "+" en zorg ervoor dat u uw Wi-Fi-wachtwoord bij dehand hebt.2. Selecteer uw producttype onder het tabblad CAMERABEVEILIGING: en selecteer het"SMART DOORBELL-pictogram".3. Open het batterijklepje weer en verwijder de 2 batterijen voor meer dan 10 seconden.Plaats vervolgens de 2 batterijen opnieuw en sluit het batterijklepje.4. Als je de cameramelding 'klaar om te koppelen' hoort door de luidspreker en het blauweled-lampje knippert, betekent dit dat hij klaar is om verbinding te maken met je wifi-routeren volg de instructies duidelijk in de app tijdens het verbinden en configureren. * Op eengegeven moment moet de slimme videodeurbel een QR-code op uw app scannen en moet u15-20 cm afstand houden tussen de deurbel en de QR-code van de app om correct tescannen. Houd vervolgens de deurbelcamera in de richting van de QR-code en laat deze loswanneer u de "prompttoon" hoort als u dit correct hebt gedaan!5. Gefeliciteerd, u bent nu klaar om de FlinQ Slimme Video Deurbel te gebruiken en u kuntuw mobiele telefoon of tablet gebruiken om uw apparaat te bedienen door livestream teselecteren, een oproep aan te nemen, screenshots, video-opnamen, afspelen, SDkaartopnames, foto's en nog veel meer!6. Nadat het apparaat succesvol is verbonden, tikt u onderaan op "Mijn familie ofapparaten" en de apparaatnaam wordt weergegeven in de lijst.OPMERKING:Zorg ervoor dat je alle pushmeldingen op je telefoon of tablet inschakelt:1. Navigeer naar Instellingen -> Meldingen -> TuyaSmart-app
 • Page 10

  2. Er verschijnt een lijst met mogelijke meldingen en selecteer deze naar wens om demeldingen naar wens in te schakelen.*RESET WANNEER NODIGAls uw Wi-Fi-indicatielampje niet snel knippert, volgt u de onderstaande stappen duidelijk:1. Klik op "HELP" of gebruik de FAQ in de app.2. Volg stap 1 t / m 3 totdat het Wi-Fi led-lampje knippert, zie onderstaande stappen:STAP 1: Schakel het apparaat uit en schakel het na 10 seconden weer in door de batterijen teverwijderen en te plaatsen.STAP 2: Als het Wi-Fi-lampje niet knippert zoals hierboven beschreven, druk dan lang op deWi-Fi RESET-schakelaar / -knop van het apparaat gedurende 10 seconden of langer totdathet correct knippert en de stemprompt voor het koppelen hoorbaar is.STAP 3: Bevestig dat het indicatielampje nu snel knippert en druk vervolgens op de knop"Bevestig indicator snel knipperend" in de app.De Wi-Fi-autorisatiemethode moet worden ingesteld als WPA2-PSK en hetversleutelingstype als AES of beide op AUTO.Draadloze router kan niet worden ingesteld als 802.11N.
 • Page 11

  Bij problemen dient u het apparaat opnieuw in te stellen en helemaal opnieuw in testellen!Voor Google Assistant en Amazon Alexa; deze spraakfuncties worden nietondersteundAls u de Slimme Deurbel volledig moet RESETTEN, volgt u de RESET-instructies in deTUYA-app of de FAQ.Open de Slimme Deurbel niet zelf.Deze slimme deurbel is geen SPEELGOED, blijf uit de buurt van kinderen!Overschrijd niet het totale stroomvermogen van de slimme deurbel met de gebruikteapparaten / apparaten!Niet gebruiken met apparaten die bij onbeheerd gebruik brand kunnen veroorzaken(zoals strijkijzers enz.) Verwijderen.Deze slimme deurbel heeft geen veiligheidsuitschakeling via wifi.Elk ander gebruik zoals bedoeld voor deze slimme deurbel wordt niet gevalideerdvoor enige garantie of aansprakelijkheid.Deze slimme deurbel is alleen bedoeld voor privgebruik.EXTRA DRAADLOZE BINNENBELBEL INSTALLATIE:Gebruik de extra meegeleverde deurbel Chime zodat je de deurbel altijd kunt horen enzonder de app te gebruiken als deze niet beschikbaar is. U kunt hem op elk stopcontact inuw huis aansluiten. Deze extra gong werkt alleen met de meegeleverde Smart VideoDoorbell en niet met andere deurbellen.OPMERKING:Zorg ervoor dat de slimme videodeurbel is genstalleerd en werkt voordat u doorgaat met deonderstaande stappen.1. Sluit uw deurbel Chime aan op het stopcontact.2. Houd de VOLUME-knop 4-5 seconden ingedrukt totdat het indicatielampje AAN gaat.3. Druk binnen 5 seconden op de bel- / belknop op de Slimme Video Deurbel.4. Als de led even snel knippert, wordt de koppeling tussen de deurbel en de bel van debinnendeurbel tot stand gebracht.5. Om te testen of de koppeling correct is uitgevoerd, drukt u nogmaals op de bel- / belknopop de deurbel om het geluid te horen.
 • Page 12

  6. Om een van de 52 gewenste melodie-beltoon te selecteren, drukt u 1 voor 1 op de TUNEknop tot de beltoon die u wilt gebruiken. Selecteer vervolgens het volume met devolumeknop zoals gewenst.TIP: Als het koppelen niet goed werkt, RESET de binnenbel door langer dan 10 seconden opde VOLUME-knop te drukken en begin opnieuw.INSTALLATIE OP MUUR:Nu de deurbel werkt, bepaal de juiste locatie en controleer of het wifi-signaal op degewenste locatie goed genoeg is om te gebruiken door de TUYA app-livestream(rechterbovenhoek) het moet minimaal meer dan 20-30% signaalsterkte zijn gebruik.Controleer vervolgens de juiste hoogte en zicht om de deurbel te gebruiken, wij raden aandeze op schouderhoogte te installeren.1. Verwijder de achterste montagebeugel en markeer / lijn de juiste positie uit waar u dezewilt gebruiken en zorg ervoor dat deze recht en correct kan worden bevestigd.2. U kunt de dubbelzijdige tape gebruiken om de montagebeugel te bevestigen voormontage op glas, staal, aluminium frames of andere niet-poreuze en vlakke ondergronden.Of boor 2 gaten (maat 6 mm) en steek de plastic plug-uitbreidingen in de gaten en monteerde beugel met de 2 schroeven aan de muur.3. Bevestig de deurbel voorzichtig in de montagebeugel vanaf het onderste gedeelte en"klik" hem op het bovenste gedeelte, lijn hem correct uit en gebruik de bijgeleverdeveiligheidsschroef en gereedschap (meegeleverd) om hem voorzichtig te bevestigen en tevergrendelen.TROUBLESHOOTING:Het apparaat is uitgerust met een oplaadbare lithiumbatterij. De levensduur van de batterijwordt benvloed door de opstarttijden van het apparaat en het aantal wekacties, zoalslivebeelden. Daarom kan de alarmdetectiefunctie van de PIR-sensor ook een snellere redenvoor een lege batterij veroorzaken. Het wordt aanbevolen om het apparaat uit te schakelenof op een lage gevoeligheid in te stellen om het wakker worden van het apparaat en de beltijdte verkorten en de levensduur van de batterij te verlengen. Laad de batterij onmiddellijk op
 • Page 13

  als de batterij bijna leeg is.Waarom kan het apparaat geen verbinding maken met wifi?1. Bevestig dat de Wi-Fi-verbinding voldoet aan het 2,4 Ghz-protocol, 5 Ghz wordt nietondersteund2. Controleer of het blauwe indicatielampje langzaam knippert. Controleer of de accountnaamen het wachtwoord correct zijn en of er misschien te veel tekens zijn.3. Als u Android 8 (Oreo) gebruikt, schakelt u mobiele data uit voordat u instelt, en weer aanals u klaar bent.Het apparaat is online en er is een push-gebeurtenis, maar de telefoon / tablet ontvangt geenpush-notificaties?1. Controleer of de app "Automatisch starten" heeft geactiveerd en of de "Push Notificaties"de notificatiefunctie heeft ingeschakeld.2. Schakel "Batterijoptimalisatie" en "Sluit de app wanneer op de achtergrond" en "Altijd opdisplay" uit (afhankelijk van de situatie, overweeg verschillende optimalisatiemodi voorverschillende telefoon- / tabletfabrikanten). Soms opent u gewoon de liveweergave om deinstellingen te activeren om deze aan te passen.3. De internetverbinding en snelheid van het draadloze netwerk kunnen de prestaties ensnelheid van de push-notificaties en de live views benvloeden.Welke soorten voedingsmodi worden ondersteund?1. De deurbel kan alleen de batterij gebruiken om te werken. USB is beschikbaar om dedeurbel op te laden.Ondersteunt de deurbel de Tuya APP door 3G / 4G / 5G te gebruiken?1. JA!Hoe deel ik de videodeurbel met mijn gezin?1. Tik op de startpagina op de deurbel om live te streamen.2. Tik op het pictogram "instellingen" in de rechterbovenhoek.3. Selecteer 'Apparaat delen'4. "Delen toevoegen" en voer de accountnaam in waarmee u wilt delen. Of je kunt deinstructies in de app volgen om gezinsinstellingen te maken.Hoeveel gebruikers kunnen de TUYA-app gebruiken met de deurbel?1. Het kan worden gebruikt voor maximaal 4 personen tegelijk.
 • Page 14

  AFVAL ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUURInformatie over verwijderingGedeelde inzameling.Dit symbool betekent dat het product niet met hetgewone huisvuil mag worden weggegooid. Voor dezeproducten is er een apart inzamelsysteem.Deze markering op het product of het bijbehorende informatiemateriaal geeft aan dat hetaan het einde van zijn levensduur niet met ander huishoudelijk afval mag wordenweggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid doorongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit van andere soorten afvalscheiden en op een verantwoorde manier recyclen om het duurzame hergebruik vanmaterile hulpbronnen te bevorderen. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemenmet de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de plaatselijke overheid om tevernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijkegebruikers dienen contact op te nemen met hun leverancier en de voorwaarden van hetkoopcontract te raadplegen. Dit product mag niet worden gemengd met ander bedrijfsafvalvoor verwijdering.DISCLAIMERDe informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Defabrikant geeft geen verklaringen of garanties (impliciet of anderszins) met betrekking tot denauwkeurigheid en volledigheid van dit document en is in geen geval aansprakelijk voor enigverlies van winst of enige commercile schade, inclusief maar niet beperkt tot speciale,incidentele, gevolg- of andere schade. Geen enkel deel van dit document mag in welke vormdan ook worden gereproduceerd of verzonden op enigerlei wijze, elektronisch ofmechanisch, inclusief fotokopieer-, opname- of informatie-opname- en opzoeksystemen,zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fabrikant. Ons bedrijf bezit allerechten op dit ongepubliceerde werk en is van plan dit werk vertrouwelijk te houden. Onsbedrijf kan er ook naar streven om dit werk te behouden als een niet-gepubliceerdcopyright. Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor het raadplegen, bedienen,onderhouden of repareren van onze apparatuur. Niets hiervan mag voor andere doeleindenworden verspreid. In het geval van onbedoelde of opzettelijke publicatie, is ons bedrijf vanplan zijn recht op dit werk af te dwingen onder copyrightwetten als een gepubliceerd werk.Degenen die toegang hebben tot deze handleiding mogen de informatie in dit werk nietkopiren, verspreiden of openbaren, tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door ons bedrijf. Alleinformatie in deze handleiding wordt geacht correct te zijn. Ons bedrijf is niet aansprakelijkvoor fouten in dit materiaal, noch voor incidentele schade of gevolgschade in verband metde levering, prestatie of gebruik van dit materiaal. Deze publicatie kan verwijzen naarinformatie en wordt beschermd door auteursrechten of patenten en geeft geen enkele
 • Page 15

  licentie onder de octrooirechten van ons bedrijf of de rechten van anderen. Ons bedrijfaanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit schendingen van octrooien ofandere rechten van derden die op enig moment zonder kennisgeving of verplichting wordenbeschreven. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaande kennisgevingworden gewijzigd.GarantieDe garantie begint op de aankoopdatum en vervalt na 24 maanden. De garantieperiodewordt geacht te zijn begonnen drie maanden na de fabricagedatum vermeld op het productof afgeleid van het serienummer van het product. Als er binnen de garantieperiode eendefect optreedt als gevolg van defecte materialen en / of fabricagefouten, zullen we eenserviceafspraak maken. Als reparatie niet mogelijk is of als oneconomisch wordt beschouwd,kunnen we overeenkomen het product te vervangen. Vervanging wordt naar eigengoeddunken aangeboden en de garantie loopt door vanaf de oorspronkelijkeaankoopdatum. De garantie is van toepassing op voorwaarde dat het product op de juistemanier is gebruikt voor het beoogde gebruik en in overeenstemming met debedieningsinstructies.Ondersteuning, garantie en vragen over informatie: klantenservice@flinqcommerce.nlMissbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für FlinQ FQC8183 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von FlinQ FQC8183 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,27 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info