Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/18
Nächste Seite
Row 3
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Row 3 • Page 2

  Row 3
  Index
  1. Veiligheidsinstructies……………………………………………………………………….3
  2. Onderdelenlijst..............................................................................................................5
  3. Controlelijst…………………..........................................................................................7
  4. Montage………………...…….........................................................................................9
  5. Display.……………………………………………………………………………………….15
  6. Display instellingen.....……........................................................................................16

  Handleiding – Focus Fitness – Row 3 – FFRT001– www.betersport.nl

  2 • Page 3

  Row 3
  Veiligheidsinstructies

  Om een optimale veiligheid te kunnen waarborgen dient u op reguliere basis het apparaat
  te contoleren op beschadigingen en slijtage gevoelige onderdelen. Tevens dient u
  onderstaande instructies duidelijk te volgen.


  Als eigenaar van het apparaat bent u verantwoordelijk om iedere gebruiker van
  deze roeitrainer van duidelijke veiligheidsinstructies te voorzien als hieronder
  beschreven.  Het apparaat dient door maximaal 1 persoon gelijktijdig gebruik te worden.  Controleer de constructie, schroeven, bouten, en verbindingen voordat u de
  machine voor het eerst gaat gebruiken en daarna op reguliere basis. Controleer of
  alle onderdelen goed verbonden en goed bevestigd zijn alvorens de machine te
  gebruiken.  Foutieve of overmatige training kan schade aan de gezondheid tot gevolg
  hebben. Raadpleeg voordat u met trainen begint uw huisarts of uw
  gezondheid een training met dit apparaat toelaat. Het advies van de
  huisarts dient als basis voor de opbouw van uw trainingsprogramma.  Voordat u met uw oefening begint, zorg dat alle scherpe onderdelen rond en
  rondom de machine zijn verwijderd.  Bij regelmatig gebruik adviseren wij om elke 1 à 2 maanden alle onderdelen en
  bevestigingsdelen te controleren, vooral de schroeven en bouten. Om het
  constructief meegegeven veiligheidsniveau van het apparaat te behouden, dienen
  beschadigde onderdelen direct vervangen te worden.  Het apparaat is voor gebruik door volwassenen geconstrueerd. Als u kinderen toch
  het apparaat laat gebruiken, wijs ze dan op een correct gebruik en houd ten allen
  tijde toezicht. Indien u kinderen toelaat om het apparaat te gebruiken, neem dan
  altijd hun mentale en fysieke capaciteiten in overweging.  Het apparaat is in geen geval geschikt als speelgoed. Denk eraan dat door de
  natuurlijke speelbehoefte resp. het temperament van kinderen in de omgang met
  dit apparaat onvoorziene situaties en gevaren kunnenoptreden, die buiten de
  verantwoordelijkheid van de fabrikant vallen.  Zorg voor voldoende ruimte rondom het apparaat, tijdens de installatie en gebruik.  Zorg ten alle tijden ervoor dat de machine stabiel en waterpas staat. Gebruik een
  egale ondervloer voor plaatsing van de machine.
  Handleiding – Focus Fitness – Row 3 – FFRT001– www.betersport.nl

  3 • Page 4

  Row 3


  Draag tijdens de training altijd geschikte kleding. De kleding dient zo ontworpen te
  zijn dat deze niet vast kan komen te zitten tussen de machine. Zorg ook voor
  deugdelijke schoenen met een goede antislip voetbed.  Het apparaat dient ten alle tijden beschermt te zijn tegen vochtige omstandigheden.  Om uw vloer te beschermen van drukpunten, gebruik altijd een onderlegmat  Houdt lichaamsdelen verwijderd van beweegbare delen van het apparaat tijdens
  het gebruik ervan.  Indien u de verstelbare delen versteld, zorg dat deze goed zijn bevestigd alvorens
  u de machine gebruikt.  Maak nooit eigen aanpassingen aan het apparaat.  Begin nooit een oefening direct na het nuttigen van een maaltijd.  Stop direct met de workout indien u last krijgt van een van de volgende symptomen:
  duizeligheid of misselijkheid, pijn op de borst of andere fysieke klachten en
  contacteer uw arts.

  Handleiding – Focus Fitness – Row 3 – FFRT001– www.betersport.nl

  4 • Page 5

  Row 3
  Onderdelenlijst

  Handleiding – Focus Fitness – Row 3 – FFRT001– www.betersport.nl

  5 • Page 6

  Row 3
  Onderdelenlijst

  Handleiding – Focus Fitness – Row 3 – FFRT001– www.betersport.nl

  6 • Page 7

  Row 3
  Controlelijst

  Handleiding – Focus Fitness – Row 3 – FFRT001– www.betersport.nl

  7 • Page 8

  Row 3
  Controlelijst

  Handleiding – Focus Fitness – Row 3 – FFRT001– www.betersport.nl

  8 • Page 9

  Row 3
  Montage
  Voor een optimale en veilige installatie dient u dit apparaat met 2 personen te installeren.
  Stap 1
  Het begin van de montage begint met het voetstuk dat tussen de rails en het frame van de
  roeitrainer in staat. Dit voetstuk zorgt voor de stabiliteit van de roeitrainer.
  De dikgedrukte pijlen met de daarbij horende cijfers (1-1 en 1-2) duiden de volgorde van
  de montage aan. Allereerst steekt u zoals aangegeven schroef 72 en 73 aan de onderkant
  van de voetsteun, daarna kunt u door middel van nummer 4 en 28 deze schroeven
  aandraaien.

  Handleiding – Focus Fitness – Row 3 – FFRT001– www.betersport.nl

  9 • Page 10

  Row 3
  Montage
  Stap 2
  Deze stap betreft het vastzetten van de pedalen op het frame. Deze zorgen er voor dat u
  uw voeten vast kunt zetten tijdens het trainen. De pedalen monteert u aan het frame, net
  boven het voetstuk.
  Allereerst steekt u nummer 31 door het frame van de roeitrainer. Nadat u dat gedaan heeft
  kunt u aan beide kanten de pedalen (nummer 30) er op zetten. De pedalen draait u vast
  met nummer 28 en 29.

  Handleiding – Focus Fitness – Row 3 – FFRT001– www.betersport.nl

  10 • Page 11

  Row 3
  Montage
  Stap 3
  Deze stap betreft het monteren van het display op het frame. Let op dat u de kabels vanuit
  het frame naar het display goed door de verschillende onderdelen haalt en vastzet
  alvorens u de onderdelen gaat monteren.
  Allereerst schuift u de cover (nummer 6) over het frame. Daarna kunt u (zie stap 3-2) de
  kabels aan elkaar vastmaken. Nadat u de kabels heeft vastgemaakt kunt u het tussenstuk
  (onderdeel nummer 2) op het frame schuiven, waarna u deze vast zet met schroef nummer
  5 en bout nummer 4. Zodra u deze heeft vastgedraaid maakt u de kabels van het display
  vast aan de uiteinden van de andere kabels. Daarna kunt u het display vastdraaien met
  schroef nummer 3.

  Handleiding – Focus Fitness – Row 3 – FFRT001– www.betersport.nl

  11 • Page 12

  Row 3
  Montage
  Stap 4
  Bij deze stap dient u de rails van de roeitrainer te monteren. Allereerst monteert u aan de
  achterkant van de roeitrainer het voetstuk (stap 4-1 t/m 4-3). Daarna kunt u aan de
  voorkant van de roeitrainer het zadel kunt monteren. Deze kunt u vastzetten met nummer
  78, 79 en 83.

  Handleiding – Focus Fitness – Row 3 – FFRT001– www.betersport.nl

  12 • Page 13

  Row 3
  Montage
  Stap 5
  De laatste stap voor het monteren van de roeitrainer betreft het vastmaken van de rails
  aan het frame van het apparaat. Hiervoor heeft u ook de benodigdheden nodig voor het
  opklappen van de roeitrainer.
  Allereerst haalt u de draaiknop uit de rails (stap 5-1) en schuift u de rails op het frame (stap
  5-2). Daarna kunt u aan beide kanten de rails met nummer 5, 71 en 80 vastzetten. Zodra
  de roeitrainer één geheel is kunt u de beschermkap (nummer 77) op de rails zetten en
  vastdraaien met schroef nummer 80. Zodra u alle onderdelen vast zitten kunt u bij stap 56 de draaiknop weer in de rails draaien.

  Handleiding – Focus Fitness – Row 3 – FFRT001– www.betersport.nl

  13 • Page 14

  Row 3
  Montage
  Stap 6
  Zodra uw roeitrainer gemonteerd is en u gebruikt het apparaat in zekere zin niet, kunt u
  deze opklappen om ruimte te besparen. Zie onderstaande afbeelding voor het opklappen
  van de roeitrainer.

  Handleiding – Focus Fitness – Row 3 – FFRT001– www.betersport.nl

  14 • Page 15

  Row 3
  Display

  FUNCTIE
  CONTROL MODE

  PROGRAMS(P1-P12)
  RACE PC & USER

  USER DATA

  TIME / TIME 500M

  STROKE / TOTALE STROKE
  WATT / CALORIEËN

  DISTANCE

  PULSE: HARTSLAG
  SPM
  H.R.C. (Hartslagdoel)
  PROGRAMMA PROFIEL
  ROEITRAINER DISPLAY
  RECOVERY

  ENTER TOETS & UP / DOWN KNOP:

  Fitness test door het meten van je
  herstelscore


  RESET KEY:  RESET: Reset functie waarde
  Total Reset –Druk & houd
  RESET knop in gedurende 2
  seconden.

  Enter :Bevestigen functie waarde
  + UP TOETS : waarde verhogen
  - DOWN TOETS : waarde verlagen

  START/ STOP
  TOETS

  Handleiding – Focus Fitness – Row 3 – FFRT001– www.betersport.nl

  15 • Page 16

  Row 3
  Display instellingen
  1. Beschrijving
  1.1 Plaats de meegeleverde adapter in het stopcontact. Zodra u het apparaat
  inschakelt zal het display oplichten. Ook zal er een pieptoon gedurende één
  seconde hoorbaar zijn.
  1.2 Na het inschakelen van het display kunt u kiezen uit 5 verschillende user
  profielen (U0-U4). Selecteer het gewenste profiel d.m.v. de UP en DOWN
  toetsen, bevestig met ENTER. Wanneer u waarden wilt wijzigen binnen een
  user profiel kan dat door de UP óf DOWN toets in te houden tot u bij de
  gewenste waarde bent. Deze kunt u dan wijzigen. Alleen de gegevens van U1U4 worden opgeslagen. U0 is voor gastgebruikers.
  1.3 De computer beschikt over een ingebouwde hartslagmeter. U kunt deze door
  middel van de hartslagband nauwkeurig meten.
  1.4 Schakel het apparaat in. Dit doet u door de START/STOP toets in te drukken of
  gedurende 2 seconden de RESET knop in te houden. Druk nogmaals op de
  START/STOP toets en begin direct met trainen in het MANUAL programma.
  2. Selecteer MANUAL, PROGRAM, USER, WATTS CONSTANT, H.R.C en
  RECOVERY, programma:
  2.1 MANUAL
  Met behulp van de ENTER toets stelt u eenvoudig het door u gewenste
  weerstandsniveau in. Daarnaast kunt u nog verschillende anderen waardes
  instellen zoals TIME, DISTANCE, CALORIES, PULSE. Om het manual programma
  te starten en te stoppen, drukt u op START/STOP.
  2.2 PROGRAM
  De ROW 3 beschikt over 12 voorgeprogrammeerde trainingsprogramma’s (P1P12). De weerstand kan vooraf en tijdens de training worden aangepast met behulp
  van de UP/DOWN toets.
  2.3 USER
  Maak met behulp van U1-U4 uw eigen persoonsgebonden profiel. Dit programma
  zal uw gegevens automatisch opslaan voor later gebruik. U0 kan op dezelfde
  manier als U1-U4 worden ingesteld, maar kan niet worden opgeslagen.
  2.4 WATTS CONSTANT
  U kunt in het wattageprogramma zelf aangeven op welk gewenst wattage u wenst
  te trainen. Dit varieert van 10 tot 350 watt. Het gewenste wattage kunt u instellen
  met de knoppen UP en DOWN. Bevestigen doet u met ENTER. Zodra de wattage
  training begint, zal de roeitrainer automatisch de weerstand aanpassen zodat u,
  ongeacht de snelheid, contant op het gewenste wattage traint.

  Handleiding – Focus Fitness – Row 3 – FFRT001– www.betersport.nl

  16 • Page 17

  Row 3
  Display instellingen
  2.5 H.R.C
  Let op: deze gegevens zijn schattingen.
  Trainen vanuit uw hartslag. Bepaal vooraf uw doel. De voorgeprogrammeerde
  trainingsdoelen zijn trainen op 55%, 75%, of 90% van uw maximale hartslag. Vul
  uw gegevens in om ervoor te zorgen dat uw gewenste hartslag doelstelling correct
  is ingesteld. De PULSE aanduiding knippert wanneer u het hartslagdoel bereikt
  hebt op basis van het gekozen programma.
  55% -- Dieet programma
  75% -- Gezondheidsprogramma
  90% -- Sportprogramma
  Doel -- Persoonlijke trainingsdoelstelling
  2.6 RECOVERY
  De RECOVERY bepaald uw conditie aan het einde van de training. Door op de
  RECOVERY toetst te drukken krijgt u een indicatie van uw conditie. Zodoende kunt
  u uw vooruitgang in de gaten houden. Om een zo nauwkeurig mogelijke
  conditiebepaling te krijgen voert u zoveel mogelijk persoonlijke gegevens in. De tijd
  (TIME) zal aftellen vanaf 1 minuut en vervolgens zal uw conditie van F1 tot F6
  worden weergegeven. Let op: Tijdens het herstel zal geen ander display werken.

  Handleiding – Focus Fitness – Row 3 – FFRT001– www.betersport.nl

  17 • Page 18

  Row 3
  Display instellingen
  Berekening van conditiescore F:
  U dient uw hartslag met behulp van de hartslagindicatoren te detecteren. Dit doet u voordat
  u op Recovery drukt. De minimale tijd van de herstelprocedure is 1 minuut.
  Hartslag
  Score Conditie
  (van test HR minus einde HR)
  F1

  Uitstekend boven 50

  F2

  Goed

  F3

  Gemiddeld 30 ~ 39

  F4

  redelijk

  20 ~ 29

  F5

  Slecht

  10 ~ 19

  F6

  Zeer slecht Onder 10

  40 ~ 49

  Gebruikers mode
  Druk op de H.R.C. toets om de H.R.C. test te beginnen.
  Ontvang conditiescore.
  RACE
  Draai aan de UP/DOWN knop om de SPM (Strokes Per Minute) en de race-afstand van
  de PC te wijzigen. Druk op start om de race te beginnen. Gebruikers en PC symbool zullen
  beide gaan knipperen om weer te geven wie de race aan het winnen is. De weerstand kunt
  u aanpassen tijdens het racen. Aan het einde van de race zal de computer weergeven of
  u heeft gewonnen of verloren van de computer.
  TIME/500M
  De computer berekent geheel automatisch hoeveel tijd u nodig heeft om 500 meter te
  roeien. Dit doet de computer met behulp van uw SPM (strokes per minute).
  AVERAGE: A + Display
  Door op de STOP toets te drukken beëindigd u de training. Het display zal nu het
  gemiddelde van de TIME/500M tijd, SPM (strokes per minute) en hartslag weergeven.

  Handleiding – Focus Fitness – Row 3 – FFRT001– www.betersport.nl

  18


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Focus Fitness Row 3 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Focus Fitness Row 3 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,79 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info