Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/19
Nächste Seite
FORD C-MAX Korte beschrijving
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • ich benötige die navi betriebsanleitung für ford c max 2010. Eingereicht am 26-2-2021 14:49

  Antworten Frage melden
 • Wo befindet sich die Ölablassschraube beim Ford C-Max Eingereicht am 13-5-2020 12:21

  Antworten Frage melden
 • Haben Nebelleuchten eine Kontrolldiode und hat das Auto eine Frostwarnanzeige Eingereicht am 7-11-2017 11:19

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  FORD C-MAX Korte beschrijving • Page 2

  Over deze snelreferentiegids
  We hebben deze handleiding opgesteld om u te helpen
  vertrouwd te worden met bepaalde functies van uw auto.
  De gids bevat alleen basisinstructies (korte beschrijvingen)
  en is geen vervanging voor de Handleiding.
  U dient de volledige instructies in de Handleiding en alle
  waarschuwingen te lezen. Hoe meer u van uw auto afweet,
  des te beter kunt u ermee omgaan en dat komt de veiligheid
  en het rijplezier ten goede.
  Hartelijk dank voor het kiezen van een Ford.
  WAARSCHUWING
  Afleiding tijdens het rijden kan leiden tot verlies van de controle over de auto, aanrijdingen en
  letsel. We adviseren zeer voorzichtig te werk te gaan bij het gebruik van apparatuur die uw aandacht
  van de weg kunnen afleiden. Uw hoofdverantwoordelijkheid is de veilige bediening van uw auto.
  We raden het gebruik van handheld-apparaten tijdens het rijden af en adviseren waar mogelijk het gebruik
  van spraakgestuurde systemen. Zorg dat u zich bewust bent van alle nationale wetten met betrekking
  tot het gebruik van elektronische apparaten tijdens het rijden.
  N.B.: Deze handleiding beschrijft productkenmerken en opties die voor de beschikbare modellen leverbaar
  zijn, soms nog voordat deze algemeen verkrijgbaar zijn. Soms worden opties beschreven waarmee de auto
  die u hebt gekocht, niet is uitgerust.
  N.B.: Sommige van de afbeeldingen in deze handleiding tonen functies die in andere modellen worden
  gebruikt, waardoor ze er anders kunnen uitzien in uw auto. De essentiële informatie in de afbeeldingen is
  echter altijd correct.
  N.B.: Gebruik uw auto altijd volgens de geldende regels en voorschriften.
  De informatie in deze publicatie was correct ten tijde van het ter perse gaan. In het belang van de continue
  productontwikkeling behouden we ons het recht voor om specificaties, ontwerp en uitrusting op ieder
  moment zonder aankondiging of verplichting te wijzigen. Niets uit deze uitgave mag in enigerlei vorm en
  door enig middel gereproduceerd, verzonden of in een oproepsysteem opgeslagen of in een andere taal
  vertaald worden zonder schriftelijke toestemming van Ford. Fouten of omissies uitgesloten.
  © Ford Motor Company 2015
  Alle rechten voorbehouden.
  Onderdeelnummer: CG3643nlNLD 02/2015 20150216144625 • Page 3

  OVERZICHT INSTRUMENTENPANEEL

  1

  C-MAX (CEU) Vehicles Built From: 16-03-2015 Vehicles Built Up To: 19-07-2015, CG3643nlNLD nlNLD, Edition date: 02/2015, First Printing • Page 4

  A

  Luchtroosters.

  B

  Richtingaanwijzer.

  C

  Bediening informatiedisplay.

  D

  Instrumentengroep.

  E

  Bediening audio-unit.

  F

  Ruitenwisserschakelaar.

  G

  Informatie- en entertainmentdisplay.

  H

  Audioeenheid.

  I

  Schakelaar waarschuwingsknipperlichten.

  J

  Bedieningselementen klimaatregeling.

  K

  Sleutelloze startknop.

  L

  Claxon.

  M

  Stuurwielverstelling.

  N

  Schakelaars snelheidsregeling.

  O

  Lichtschakelaar.
  Portieren ontgrendelen

  VERGRENDELEN EN
  ONTGRENDELEN

  Druk op de toets om alle portieren
  te ontgrendelen. De
  richtingaanwijzers knipperen.

  Elektrische portiersloten

  N.B.: U kunt het bestuurdersportier met de
  sleutel ontgrendelen. Gebruik de sleutel
  wanneer de afstandsbediening niet werkt.

  De elektrische portierregeling bevindt zich
  in het bestuurdersportier.

  N.B.: Als u de auto een aantal weken
  vergrendelt, wordt de afstandsbediening
  uitgeschakeld. Uw auto moet worden
  ontgrendeld en gestart. Door de auto op deze
  manier te ontgrendelen en te starten, wordt
  de afstandsbediening weer ingeschakeld.
  Portieren vergrendelen
  Druk op de toets om alle portieren
  te vergrendelen. De
  richtingaanwijzers knipperen.
  A

  Ontgrendelen.

  B

  Vergrendelen.

  N.B.: Indien een portier of de bagageruimte
  niet is gesloten of indien de motorkap niet is
  gesloten bij auto's met diefstalalarm of
  starten op afstand, dan knipperen de
  richtingaanwijzers niet.

  Afstandsbediening
  U kunt de afstandsbediening steeds
  gebruiken wanneer uw auto is
  uitgeschakeld.
  2

  C-MAX (CEU) Vehicles Built From: 16-03-2015 Vehicles Built Up To: 19-07-2015, CG3643nlNLD nlNLD, Edition date: 02/2015, First Printing • Page 5

  Type 1

  Dubbele vergrendeling
  Dubbele vergrendeling is een voorziening
  tegen diefstal die voorkomt dat personen
  de portieren van binnenuit kunnen
  ontgrendelen. U kunt de portieren alleen
  dubbel vergrendelen indien ze allemaal zijn
  gesloten.
  Druk de toets tweemaal binnen
  drie seconden in.

  Portieren met de sleutel
  vergrendelen en ontgrendelen
  Met sleutel vergrendelen

  A

  Volume hoger.

  Draai de bovenzijde van de sleutel in de
  richting van de voorzijde van de auto.

  B

  Opwaarts zoeken of volgende.

  C

  Volume lager.

  Met sleutel dubbel vergrendelen

  D

  Neerwaarts zoeken of vorige.

  Draai de sleutel tweemaal binnen drie
  seconden in de vergrendelstand.

  Type 2

  Met sleutel ontgrendelen
  Draai de bovenzijde van de sleutel in de
  richting van de achterzijde van de auto.
  N.B.: Als de kindersloten zijn ingeschakeld
  en aan de binnenhandgreep wordt getrokken,
  dan wordt alleen de noodvergrendeling en
  niet het kinderslot uitgeschakeld. De
  portieren kunnen alleen worden geopend
  door vanaf de buitenzijde de portierkruk uit
  te trekken.

  AUDIOBEDIENING
  Selecteer de gewenste bron op de
  audio-unit.
  U kunt de volgende functies bedienen met
  behulp van de regeling:

  A

  Volume hoger.

  B

  Opwaarts zoeken of volgende.

  C

  Volume lager.

  D

  Neerwaarts zoeken of vorige.

  E

  Druk in om de bron te selecteren.

  Zoeken, volgende of vorige
  Druk de seek toets in om:
  • de radio af te stemmen op het volgende
  of vorige opgeslagen voorkeuzestation.
  • het volgende of vorige nummer af te
  spelen.
  3

  C-MAX (CEU) Vehicles Built From: 16-03-2015 Vehicles Built Up To: 19-07-2015, CG3643nlNLD nlNLD, Edition date: 02/2015, First Printing • Page 6

  Intervalwissen

  Houd de seek toets ingedrukt om:
  • de radio af te stemmen op het volgende
  of vorige station op de
  radiofrequentieband.
  • door een nummer te zoeken.

  BEDIENINGSORGANEN
  INFORMATIEDISPLAY

  A

  Kort wisinterval.

  B

  Intervalwissen.

  C

  Lang wisinterval.

  Druk de de ruitenwisserhendel omhoog om
  de wissers aan te zetten, en gebuik de
  draaischakelaar om het wisinterval in te
  stellen.

  VOORRUITWISSERS

  A

  Eenmaal wissen.

  B

  Intervalwissen.

  C

  Normaal wissen.

  D

  Snel wissen.

  AUTOMATISCH IN- EN
  UITSCHAKELENDE
  RUITENWISSERS

  N.B.: Ga naar positie O op de
  ruitenwisserhendel om het wissen uit te
  schakelen.

  A

  Hoogste gevoeligheid.

  B

  Aan.

  C

  Laagste gevoeligheid.

  Zet de automatische wisfunctie aan door
  de ruitenwisserhendel omhoog te zetten in
  de eerste positie.
  Zet de automatische wisfunctie uit door de
  ruitenwisserhendel omlaag te zetten.
  4

  C-MAX (CEU) Vehicles Built From: 16-03-2015 Vehicles Built Up To: 19-07-2015, CG3643nlNLD nlNLD, Edition date: 02/2015, First Printing • Page 7

  Gebruik de draaiknop om de gevoeligheid
  van de regensensor af te stellen:
  • Als u de bediening omlaag draait naar
  lage gevoeligheid, worden de wissers
  ingeschakeld wanneer de regensensor
  een grote hoeveelheid vocht op de
  voorruit detecteert.
  • Als u de hendel omhoog verplaatst
  naar de eerste stand en de
  automatische wisfunctie is
  ingeschakeld, past de instelling voor
  gevoeligheid van de automatische
  wisfunctie de ruitenwissersnelheid
  alleen aan op basis van de
  hoeveelheid vocht op de voorruit.
  • Als u de gevoeligheid verlaagt,
  blijven de ruitenwissers in de positie
  klaar voor gebruik. Ze wissen de
  voorruit alleen automatisch
  wanneer de sensor vocht detecteert.
  • Verplaats de ruitenwisserhendel
  omhoog naar de tweede stand om
  de voorruit op verzoek te wissen.
  • Als u de bediening omhoog draait naar
  hoge gevoeligheid, worden de wissers
  ingeschakeld wanneer de regensensor
  een kleine hoeveelheid vocht op de
  voorruit detecteert.
  • Als u de wisserbediening op een
  hogere gevoeligheid instelt, wissen
  de ruitenwissers de voorruit één
  keer.
  • Denk eraan dat u de
  ruitenwisserhendel omhoog
  verplaatst naar de tweede stand om
  de voorruit op verzoek te wissen.

  ACHTERRUITWISSERS EN SPROEIERS
  Achterruitenwisser

  A

  Intervalwissen.

  B

  Langzaam wissen.

  C

  Uit.

  Ruitensproeier achter

  ELEKTRISCH BEDIENBARE
  RUITEN
  Open de tegenovergestelde ruit enigszins
  om windgeluiden of schudden door
  windstoten te voorkomen wanneer één ruit
  open staat.

  Ruiten volledig openen met één
  druk op de knop (indien aanwezig)
  Druk de bediening volledig in en laat deze
  weer los. Druk de toets opnieuw in of trek
  hem omhoog om de ruit te stoppen.

  5

  C-MAX (CEU) Vehicles Built From: 16-03-2015 Vehicles Built Up To: 19-07-2015, CG3643nlNLD nlNLD, Edition date: 02/2015, First Printing • Page 8

  Ruiten volledig sluiten met één
  druk op de knop (indien aanwezig)

  N.B.: Gebruik geen scheermesjes of andere
  scherpe voorwerpen om de binnenzijde van
  de achterruit te reinigen of om stickers te
  verwijderen van de binnenzijde van de
  achterruit. Dit kan tot beschadiging leiden
  van de verwarmingsdraden die niet wordt
  gedekt door uw garantie.

  Trek de bediening volledig omhoog en laat
  deze weer los. Druk de schakelaar opnieuw
  in of trek deze omhoog om de ruit te
  stoppen.

  Verwarmde buitenspiegels (indien

  CENTRALE VERGRENDELING

  aanwezig)

  Integraal openen
  1.

  Wanneer u de
  achterruitverwarming inschakelt,
  worden deze elementen
  automatisch ingeschakeld.

  Druk op de vergrendel- of ontgrendelknop
  om de openingsfunctie te stoppen.

  N.B.: Verwijder geen ijs van de spiegels met
  behulp van een schraper en probeer het
  spiegelglas niet af te stellen wanneer dit is
  vastgevroren. Deze handelingen kunnen
  leiden tot beschadiging van het glas en de
  spiegels.

  Om alle ruiten te openen:
  Druk de ontgrendelknop van de
  afstandsbediening in en laat deze los.
  2. Houd de ontgrendelknop van de
  afstandsbediening minimaal 3
  seconden ingedrukt.

  N.B.: Reinig de behuizing of het spiegelglas
  niet met agressieve schuurmiddelen,
  brandstof of andere petroleumhoudende
  reinigingsmiddelen.

  Integraal sluiten
  Auto's zonder sleutelloze toegang
  Voor het sluiten van alle ruiten drukt u op
  de vergrendelknop van de
  afstandsbediening en houd u deze
  tenminste drie seconden lang ingedrukt.
  Druk op de vergrendel- of ontgrendeltoets
  om de sluitfunctie te stoppen.

  VERWARMDE VOORRUIT
  Druk op de knop om een dunne
  laag ijs of mist van de verwarmde
  voorruit te wissen. De verwarmde
  voorruit wordt na een korte tijd vanzelf
  uitgeschakeld. Start de motor voordat u
  de verwarmde voorruit aanzet.

  Auto's met sleutelloze toegang
  Om alle ruiten te sluiten houd u de
  handgreep op het bestuurdersportier
  tenminste twee seconden lang ingedrukt.

  ACHTERBANK
  VERWARMDE RUITEN EN
  SPIEGELS

  Stoelen tweede zitrij - C-MAX
  1.

  Verwarmde achterruit (HRW)

  Verwijder de afdekking van de
  bagageruimte.

  Druk op de knop om een dunne
  ijslaag of mist van de ruit te
  verwijderen. Na korte tijd
  schakelt het automatisch uit. Zorg dat de
  motor draait alvorens de verwarmde ruiten
  te bedienen.

  6

  C-MAX (CEU) Vehicles Built From: 16-03-2015 Vehicles Built Up To: 19-07-2015, CG3643nlNLD nlNLD, Edition date: 02/2015, First Printing • Page 9

  N.B.: Terwijl de stoelen achterwaarts
  klappen, schuiven ze ook wat naar binnen
  toe.
  4. Trek de hendel aan de buitenkant
  vooraan aan de buitenste stoelen en
  duw de stoelen achterwaarts.
  2. Trek aan de ontgrendelhendel aan de
  onderzijde van de stoel.

  Trek aan de hendel en schuif de stoelen
  voorwaarts om de stoelen weer in de positie
  voorwaarts te zetten.
  Trek aan de hendel onder de middelste
  stoel om de stoel weer in de uitgangspositie
  te zetten. Klap de middelste stoel vooruit
  en duw de stoel weer helemaal omlaag
  totdat de stoel is vergrendeld.
  Breng de bagageafdekking aan.

  Stoelen tweede zitrij - Grand CMAX
  De middelste stoel opbergen

  N.B.: De volledige stoel beweegt
  achterwaarts terwijl het stoelkussen omhoog
  is geklapt.
  3. Klap de rugleuning in totdat de
  rugleuning vergrendelt.

  7

  C-MAX (CEU) Vehicles Built From: 16-03-2015 Vehicles Built Up To: 19-07-2015, CG3643nlNLD nlNLD, Edition date: 02/2015, First Printing • Page 10

  1.

  Trek aan de hendel aan de achterzijde
  van de middelste stoel en duw de
  rugleuning omlaag tot deze wordt
  vergrendeld.

  Stoelen naar voren kantelen
  N.B.: De middelste stoel moet in het
  stoelframe van de stoel rechts worden
  opgeborgen voordat de stoel rechts wordt
  ingeklapt.

  2. Trek aan de riem en til het zitkussen
  rechts op.

  1.

  Trek aan het koord en til het zitkussen
  op.
  2. Til de hendel op en duw de rugleuning
  omlaag tot deze wordt vergrendeld.

  DRUKKNOP
  CONTACTSCHAKELAAR
  Contact aanzetten in ACC-modus

  3. Trek aan de riem om de middelste stoel
  in het stoelframe rechts te trekken.
  4. Klap de zitting rechts omlaag.
  N.B.: Wanneer de middelste stoel is
  opgeborgen, kunt u de ruimte tussen de
  buitenste stoelen gebruiken voor toegang
  tot de stoelen op de derde zitrij.

  8

  C-MAX (CEU) Vehicles Built From: 16-03-2015 Vehicles Built Up To: 19-07-2015, CG3643nlNLD nlNLD, Edition date: 02/2015, First Printing • Page 11

  Druk eenmaal op de startknop zonder met
  uw voet het rem-of koppelingspedaal aan
  te raken. Deze bevindt zich op het
  instrumentenpaneel in de buurt van het
  stuurwiel. Alle elektrische circuits en
  accessoires zijn operationeel en de
  waarschuwings- en controlelampen
  branden.

  AUTO-START-STOP
  Het systeem in- en uitschakelen

  Het systeem wordt automatisch
  ingeschakeld wanneer u het contact aanzet.

  Druk nogmaals op de startknop zonder uw
  voet op het rem- of koppelingspedaal om
  het contact uit te zetten.

  Om het systeem uit te schakelen, drukt u
  op de schakelaar. Het woord OFF gaat
  branden. Druk nogmaals op de schakelaar
  om het systeem weer in te schakelen. Het
  systeem wordt alleen uitgeschakeld
  gedurende de huidige contactcyclus.

  Uw auto starten
  Auto's met handgeschakelde
  versnellingsbak

  Auto-Start-Stop gebruiken met
  handmatige transmissie

  1. Druk het koppelingspedaal volledig in.
  2. Druk kort op de startknop.
  N.B.: Door het koppelingspedaal los te laten
  tijdens het starten van de motor, wordt de
  motor niet gestart.

  Motor uitschakelen
  1. Stop de auto.
  2. Schakel naar neutraal.
  3. Laat het koppelingspedaal en
  gaspedaal los.

  Auto's met automatische transmissie
  1. Schakel naar de parkeerstand (P).
  2. Trap het rempedaal volledig in.
  3. Druk kort op de startknop.
  N.B.: Door het rempedaal los te laten tijdens
  het starten van de motor, wordt de motor
  niet gestart.

  Motor opnieuw starten
  Trap het koppelingspedaal in.
  N.B.: Om maximaal voordeel uit het systeem
  te halen, moet de keuzehendel in neutraal
  worden gezet en het koppelingspedaal bij
  een stop van langer dan drie seconden
  worden losgelaten.

  Auto's met dieselmotor
  N.B.: De startmotor kan pas worden
  ingeschakeld wanneer de controlelamp
  gloeibougies is gedoofd. Onder extreem
  koude omstandigheden kan dit enkele
  seconden duren.

  N.B.: Het start-stopsysteem omvat
  recuperatie na stilstand. Als u het
  koppelingspedaal volledig intrapt nadat de
  motor is afgeslagen, wordt de motor
  automatisch opnieuw gestart.

  Motor stoppen bij rijdende auto

  Auto-Start-Stop gebruiken met
  automatische transmissie

  1.

  Houd de startknop ingedrukt of druk
  binnen twee seconden driemaal op de
  startknop.
  2. Zet de transmissie in de neutrale stand
  en gebruik de remmen om uw auto veilig
  tot stilstand te brengen.
  3. Wanneer uw auto is gestopt, schakelt
  u in de parkeerstand (P) en zet u het
  contact uit.

  Motor uitschakelen
  1. Stop uw auto in de vooruit (D).
  2. Laat het gaspedaal los.
  3. Blijf het rempedaal indrukken.
  N.B.: De motor wordt ook uitgeschakeld als
  de versnellingshendel in de parkeerstand (P)
  of neutrale stand (N) staat, ongeacht de
  rempedaalpositie.
  9

  C-MAX (CEU) Vehicles Built From: 16-03-2015 Vehicles Built Up To: 19-07-2015, CG3643nlNLD nlNLD, Edition date: 02/2015, First Printing • Page 12

  Motor opnieuw starten

  Auto's met automatische transmissie

  Laat het rempedaal los of druk het
  gaspedaal in.

  U kunt het systeem niet aan of uit zetten.
  Het systeem wordt automatisch
  ingeschakeld wanneer u het contact aanzet.

  REGELING VOOR BERGOP
  RIJDEN

  ACTIEVE PARKEERHULP
  Actieve parkeerhulp gebruiken Fileparkeren

  Het systeem maakt het eenvoudiger tegen
  een helling weg te rijden zonder dat u de
  parkeerrem hoeft te gebruiken.

  Druk eenmaal op de knop op de
  middenconsole naast de
  versnellingshendel of aan de
  rechterzijde van het centraal
  bedieningspaneel.

  Wanneer het systeem actief is, blijft de auto
  nadat u het rempedaal hebt losgelaten
  twee tot drie seconden op de helling
  stilstaan. Zo hebt u de tijd om uw voet van
  het rempedaal naar het gaspedaal te
  verplaatsen. Het systeem lost de remmen
  automatisch zodra de motor voldoende
  vermogen heeft opgebouwd om weg te
  rijden. Zo wordt voorkomen dat de auto op
  een helling kan terugrollen. Dit is een
  voordeel wanneer u op een helling moet
  optrekken, bijvoorbeeld vanaf een oprit van
  een parkeerplaats, bij verkeerslichten of
  tijdens achteruit inparkeren op een helling.

  Als u trager rijdt dan 35 km/h, zoekt het
  systeem automatisch aan beide zijden van
  uw voertuig naar een geschikte parkeerplek.
  Er verschijnt een bericht en een
  bijbehorende afbeelding om aan te geven
  dat er naar een parkeerplek gezocht wordt.
  Gebruik de richtingaanwijzer om aan te
  geven of u het systeem aan de linker- of
  rechterkant van uw auto wilt laten zoeken.

  Het systeem in- en uitschakelen
  Auto's met handgeschakelde
  versnellingsbak
  U kunt deze functie in- of uitschakelen via
  het informatiedisplay. Het systeem
  onthoudt de laatstgekozen instelling.

  10

  C-MAX (CEU) Vehicles Built From: 16-03-2015 Vehicles Built Up To: 19-07-2015, CG3643nlNLD nlNLD, Edition date: 02/2015, First Printing • Page 13

  Actieve parkeerhulp gebruiken Loodrecht op de weg parkeren

  ACHTERUITKIJKCAMERA
  De achteruitkijkcamera biedt een beeld van
  het gebied achter uw auto.

  Druk twee keer op de knop op de
  middenconsole naast de
  versnellingshendel of aan de
  rechterzijde van het centraal
  bedieningspaneel.

  Tijdens gebruik worden lijnen in het scherm
  weergegeven die het pad van uw auto en
  de afstand tot voorwerpen achter uw auto
  weergeven.

  Er verschijnt een bericht en een
  bijbehorende afbeelding om aan te geven
  dat er naar een parkeerplek gezocht wordt.
  Gebruik de richtingaanwijzer om aan te
  geven of u het systeem aan de linker- of
  rechterkant van uw auto wilt laten zoeken.

  Het achteruitkijkcamerasysteem
  gebruiken
  Het achteruitkijkcamerasysteem toont wat
  zich achter uw auto bevindt wanneer u de
  transmissie in de achteruit (R) zet.

  N.B.: Als u geen keuze maakt, dan gebruikt
  het systeem standaard de passagierszijde
  van de auto.

  N.B.: Het sensorsysteem voor achteruitrijden
  werkt niet bij snelheden boven 12 km/h en
  neemt sommige hoekige of bewegende
  objecten mogelijk niet waar.

  Zodra een geschikte plek gevonden is, ziet
  u een bericht en hoort u een geluidssignaal.
  Stop het voertuig en volg de instructies op
  het scherm. Als uw rijsnelheid erg laag is,
  moet u wellicht een klein stukje vooruit
  rijden voordat het systeem klaar is om te
  parkeren.

  Het systeem gebruikt drie soorten richtlijnen
  die u helpen zien wat zich achter uw auto
  bevindt.
  • Actieve richtlijnen: tonen het beoogde
  pad van uw auto terwijl u achteruitrijdt.
  • Vaste richtlijnen: tonen het
  daadwerkelijke pad dat uw auto aflegt
  terwijl u recht achteruitrijdt. Dit kan
  handig zijn wanneer u achteruit
  inparkeert of als u uw auto op een lijn
  wilt brengen met een ander voorwerp
  achter u.
  • Middenlijn: helpt om het midden van uw
  auto met een voorwerp uit te lijnen
  (zoals bijvoorbeeld een aanhanger).
  N.B.: Als de transmissie in de achteruit (R)
  staat en het kofferdeksel of de achterklep
  geopend is, worden er geen
  achteruitkijkcamerafuncties weergegeven.

  Actieve parkeerhulp gebruiken Hulp voor parkeerplek verlaten

  N.B.: Tijdens slepen ziet de camera alleen
  wat u aan het slepen bent. Dit biedt mogelijk
  onvoldoende dekking vergeleken met de
  dekking bij normaal gebruik, aangezien
  sommige voorwerpen mogelijk niet te zien
  zijn. In sommige auto's kunnen de richtlijnen
  verdwijnen wanneer u de aanhangerstekker
  aansluit.

  Als de auto stilstaat in een
  parkeerplek voor fileparkeren,
  drukt u op de knop voor actieve
  parkeerhulp.
  U ziet een bericht met het verzoek om de
  richting aan te geven. Gebruik de
  richtingaanwijzer om aan te geven met
  welke kant van de auto u de parkeerplek
  wilt verlaten.
  11

  C-MAX (CEU) Vehicles Built From: 16-03-2015 Vehicles Built Up To: 19-07-2015, CG3643nlNLD nlNLD, Edition date: 02/2015, First Printing • Page 14

  Handmatig zoomen

  N.B.: Het controlelampje krijgt een andere
  kleur.

  Beschikbare instellingen voor deze functie
  zijn Inzoomen (+) en Uitzoomen (-). Druk
  op het symbool in het camerascherm om
  de weergave te wijzigen. De
  standaardinstelling is Zoomen UIT.

  N.B.: De snelheidsregeling wordt
  uitgeschakeld indien uw rijsnelheid meer dan
  16 km/h onder uw ingestelde snelheid
  afneemt terwijl u een helling beklimt.

  Hiermee kunt u het voorwerp achter uw
  auto van dichtbij bekijken. Het gezoomde
  beeld houdt als referentiepunt de bumper
  in beeld. Zoomen is alleen actief als de
  transmissie in de achteruit (R) staat.

  Ingestelde snelheid veranderen
  Instellingen camerasysteem
  U kunt de camera-instellingen aanpassen
  via het menu met voertuiginstellingen in het
  informatiedisplay.  GEBRUIK MAKEN VAN
  SNELHEIDSREGELING

  Druk op de SET+ of SET- toets en laat
  deze los. De ingestelde snelheid
  verandert in stappen van circa 5 km/h.
  Druk het gaspedaal of het rempedaal
  in tot de gewenste snelheid is bereikt.
  Druk op de SET+ of SET- toets en laat
  deze los.
  Druk op de SET+ of SET- toets en houd
  deze ingedrukt. Laat de toets los zodra
  u de gewenste snelheid hebt bereikt.

  N.B.: Wanneer u het gaspedaal indrukt,
  verandert de ingestelde snelheid niet.
  Wanneer u het gaspedaal loslaat, keert uw
  auto terug naar de snelheid die u eerder hebt
  ingesteld.
  Ingestelde snelheid annuleren
  Druk kort op CAN om het systeem in
  stand-by te zetten. Het systeem zal de
  ingestelde snelheid niet wissen.
  Ingestelde snelheid hervatten
  Druk op de RES toets en laat deze los.

  Snelheidsregeling uitschakelen

  U bedient de snelheidsregeling via het
  stuurwiel.

  Snelheidsregeling inschakelen

  Druk op het pictogram van de
  snelheidsregeling als het systeem stand-by
  staat of schakel het contact uit.

  Druk kort op het pictogram van de
  snelheidsregeling.

  N.B.: U wist de ingestelde snelheid wanneer
  u het systeem uitschakelt.

  Het controlelampje in het
  instrumentenpaneel gaat
  branden.
  Rijsnelheid instellen
  1. Rij met de gewenste snelheid.
  2. Druk op de SET+ of SET- toets en laat
  deze los.
  3. Neem uw voet van het gaspedaal.
  12

  C-MAX (CEU) Vehicles Built From: 16-03-2015 Vehicles Built Up To: 19-07-2015, CG3643nlNLD nlNLD, Edition date: 02/2015, First Printing • Page 15

  INFORMATIESYSTEEM DODE
  HOEK

  ACTIVE CITY STOP

  Systeem voor dodehoekdetectie
  (BLIS™) met herkenning van
  kruisend verkeer

  De sensor bevindt zich op de achterkant
  van de binnenspiegel. De sensor controleert
  voortdurend de omstandigheden om te
  bepalen wanneer er ingegrepen moet
  worden.

  Werkprincipe

  De systemen uit- en inschakelen
  U kunt een of beide systemen tijdelijk in- of
  uitschakelen in het informatiedisplay.
  Wanneer u het systeem voor
  dodehoekdetectie uitschakelt, ontvangt u
  geen waarschuwingen en toont het
  informatiedisplay een bericht dat het
  systeem uit is.

  Het systeem werkt bij snelheden onder circa
  50 km/h, door de remmen in te schakelen
  als de sensor detecteert dat een botsing
  hoogstwaarschijnlijk is. Als het systeem de
  remmen inschakelt, verschijnt er een bericht
  op het informatiescherm.
  Het systeem kan het risico op een botsing
  tegen lage snelheid tegen een andere auto
  beperken. Het helpt ook de schade bij een
  botsing te beperken of kan de botsing
  helemaal voorkomen.

  Een of beide systemen kunnen niet worden
  uitgeschakeld wanneer MyKey wordt
  gebruikt.
  Systeemlampjes en berichten

  N.B.: U moet het rempedaal intrappen om
  de volledige remkracht te verkrijgen.

  Het systeem uit- en inschakelen
  U kunt deze functie uitschakelen met de
  bedieningstoetsen van het
  informatiedisplay.
  N.B.: Het systeem wordt automatisch
  ingeschakeld wanneer u het contact
  inschakelt.
  In bepaalde situaties is het raadzaam dat
  u het systeem uitschakelt, bijvoorbeeld:
  • Bij offroad rijden, wanneer voorwerpen
  de voorruit kunnen bedekken
  • Wanneer door een wasstraat wordt
  gereden.

  Het systeem geeft een gele controlelamp
  weer die is aangebracht in de
  buitenspiegels.
  De herkenning van kruisend verkeer laat een
  aantal tonen horen en in het
  informatiedisplay verschijnt een bericht dat
  aangeeft of een voertuig vanaf de linker- of
  de rechterkant nadert. De herkenning van
  kruisend verkeer werkt in combinatie met
  het sensorsysteem voor achteruitrijden, dat
  zijn eigen tonen laat horen.

  ONDERHOUD
  WAARSCHUWING
  Zorg dat uw handen en
  kledingstukken niet met de
  koelventilateur in aanraking kunnen
  komen.

  13

  C-MAX (CEU) Vehicles Built From: 16-03-2015 Vehicles Built Up To: 19-07-2015, CG3643nlNLD nlNLD, Edition date: 02/2015, First Printing • Page 16

  N.B.: Onder bepaalde omstandigheden kan
  de koelventilateur na het afzetten van de
  motor nog enkele minuten blijven
  doordraaien.

  BANDENSPANNINGCONTROLESYSTEEM

  RUITENWISSERBLADEN
  VERVANGEN

  Om de bestuurder te helpen is uw auto
  uitgerust met een controlesysteem lage
  bandenspanning. Er gaat een
  waarschuwingslamp branden wanneer één
  of meer banden veel te weinig zijn
  opgepompt. Als de waarschuwingslamp
  voor lage bandenspanning brandt, moet u
  de auto zo snel mogelijk stoppen wanneer
  dit veilig is, de banden controleren en ze
  oppompen tot de juiste bandenspanning.

  De ruitenwissers vooraan in de
  onderhoudsstand zetten
  1.

  Zorg dat de buitenkant van de voorruit
  sneeuw- en ijsvrij is.
  2. Schakel het contact in.

  Rijden op onvoldoende opgepompte
  banden kan:
  • ervoor zorgen dat ze oververhit raken.
  • leiden tot een klapband.
  • leiden tot een hoger brandstofverbruik.
  • de levensduur van de banden beperken.
  • het gedrag of de stopprestaties van de
  auto beïnvloeden.
  Het systeem is geen vervanging voor correct
  onderhoud van de banden.

  3. Zet het contact uit en trek de
  ruitenwisserhendel binnen drie
  seconden naar u toe. Houd de hendel
  ingedrukt totdat de ruitenwissers in de
  onderhoudsstand staan.

  U moet de juiste bandenspanning
  aanhouden, zelfs als de
  waarschuwingslamp niet brandt bij te
  weinig opgepompte banden.

  Werking van het controlesysteem
  lage bandenspanning
  Het systeem meet de druk in de vier banden
  en stuurt de waarden van de
  bandenspanning naar uw auto.
  Het systeem detecteert deze lagere
  drukwaarde als aanzienlijk lager dan de
  juiste bandenspanning en de
  waarschuwingslamp gaat branden. U moet
  de banden oppompen tot de juiste
  bandenspanning.

  4. Laat de hendel los wanneer de
  ruitenwissers in de onderhoudsstand
  staan.

  Als de waarschuwingslamp brandt:
  1. Controleer dat geen enkele band lek is.
  2. Als één of meer banden lek zijn,
  repareert u ze indien nodig.
  14

  C-MAX (CEU) Vehicles Built From: 16-03-2015 Vehicles Built Up To: 19-07-2015, CG3643nlNLD nlNLD, Edition date: 02/2015, First Printing • Page 17

  3. Controleer de bandenspanning en
  pomp alle banden op tot de juiste
  bandenspanning.
  4. Voer de procedure uit om het
  controlesysteem lage bandenspanning
  te resetten.

  Procedure uitvoeren om het systeem te
  resetten
  1.

  Controleer de bandenspanning en
  pomp alle banden op tot de juiste
  bandenspanning.
  2. Gebruik de bedieningstoetsen op het
  informatiedisplay op het stuur of het
  dashboard.

  Procedure om het controlesysteem
  lage bandenspanning te resetten
  U moet de procedure om het systeem te
  resetten uitvoeren telkens wanneer een
  band is vervangen of de bandenspanning
  is aangepast.

  Om het controlesysteem lage bandenspanning te resetten gaat u naar:
  Mededeling

  Omschrijving en actie

  Instellingen

  Druk op de toets OK.

  Bestuurd. ass.

  Druk op de toets OK.

  Band.sp. contr.

  Houd de knop OK ingedrukt tot er een bevestiging verschijnt.
  Of als uw auto een resetknop voor het controlesysteem lage
  bandenspanning heeft, houdt u de knop ingedrukt tot de
  bevestiging verschijnt.

  TELEFOON
  Uw mobiele telefoon voor het eerst
  koppelen
  Het eerste wat u moet doen om de functies
  van SYNC voor uw telefoon te gebruiken,
  is uw mobiele telefoon met Bluetooth
  koppelen met SYNC. Zo kunt u uw mobiele
  telefoon gebruiken voor handenvrije
  communicatie.
  Raak de hoek linksboven op het aanraakscherm aan:
  Menu-item

  Actie en omschrijving

  Telefoon koppelen
  Zoek SYNC

  Volg de instructies op het scherm.
  Zorg dat Bluetooth is ingesteld op Aan en dat uw mobiele
  telefoon in de juiste modus staat. Raadpleeg indien nodig de
  handleiding van uw mobiele telefoon.
  Selecteer SYNC en er verschijnt een PIN-code van zes cijfers
  op uw apparaat.

  15

  C-MAX (CEU) Vehicles Built From: 16-03-2015 Vehicles Built Up To: 19-07-2015, CG3643nlNLD nlNLD, Edition date: 02/2015, First Printing • Page 18

  Menu-item

  Actie en omschrijving

  Als u wordt gevraagd een PIN-code in te voeren op uw apparaat, ondersteunt het apparaat beveiligd eenvoudig koppelen
  niet. Om te koppelen voert u de PIN-code in die op het
  aanraakscherm wordt weergegeven. Ga naar de volgende
  stap.
  Bevestig indien gevraagd op het scherm van uw mobiele
  telefoon dat de PIN-code van SYNC overeenkomt met de PINcode die op uw mobiele telefoon wordt weergegeven.
  Het display geeft aan wanneer de koppeling is voltooid.
  SYNC kan u meer opties voor uw mobiele telefoon bieden.
  Raadpleeg de handleiding van uw mobiele telefoon en ga naar
  de website voor meer informatie over de compatibiliteit van
  uw mobiele telefoon.

  16

  C-MAX (CEU) Vehicles Built From: 16-03-2015 Vehicles Built Up To: 19-07-2015, CG3643nlNLD nlNLD, Edition date: 02/2015, First Printing • Page 19

  CG3643nlNLD


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ford C-Max 2015 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Ford C-Max 2015 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 16,37 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Ford C-Max 2015

Ford C-Max 2015 Bedienungsanleitung - Deutsch - 492 seiten

Ford C-Max 2015 Bedienungsanleitung - Deutsch - 19 seiten

Ford C-Max 2015 Kurzanleitung - Englisch - 17 seiten

Ford C-Max 2015 Bedienungsanleitung - Englisch - 444 seiten

Ford C-Max 2015 Bedienungsanleitung - Holländisch - 356 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info