Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/19
Nächste Seite
FORD FIESTA Korte beschrijving
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  FORD FIESTA Korte beschrijving • Page 2

  Over deze snelreferentiegids
  Deze gids is opgesteld om u te helpen bepaalde functies van
  de auto snel te leren kennen. De gids bevat alleen
  basisinstructies (korte beschrijvingen) en is geen vervanging
  voor de Handleiding.
  U dient de volledige instructies in de Handleiding en alle
  waarschuwingen te lezen. Hoe meer u van uw auto afweet,
  des te beter kunt u ermee omgaan en dat komt de veiligheid
  en het rijplezier ten goede.
  Hartelijk dank voor het kiezen van een Ford.
  WAARSCHUWING
  Rijd altijd voorzichtig en oplettend wanneer u de bedieningselementen en functies van uw auto
  bedient.

  N.B.: In deze gids worden de producteigenschappen en beschikbare opties van de gehele serie beschreven
  (soms zelfs wanneer deze nog niet algemeen verkrijgbaar zijn). Soms worden opties beschreven waarmee
  uw auto niet is uitgerust.
  N.B.: Sommige afbeeldingen in deze gids kunnen voor verschillende modellen worden gebruikt, maar kunnen
  er anders uitzien in vergelijking tot uw voertuig. De essentiële informatie in de afbeeldingen is echter altijd
  correct.
  N.B.: Gebruik uw auto altijd volgens de geldende regels en voorschriften.
  De informatie in deze publicatie was correct ten tijde van het ter perse gaan. In het belang van de continue
  productontwikkeling behouden we ons het recht voor om specificaties, ontwerp en uitrusting op ieder
  moment zonder aankondiging of verplichting te wijzigen. Niets uit deze uitgave mag in enigerlei vorm en
  door enig middel gereproduceerd, verzonden of in een oproepsysteem opgeslagen of in een andere taal
  vertaald worden zonder schriftelijke toestemming van Ford. Fouten of omissies uitgesloten.
  © Ford Motor Company 2014
  Alle rechten voorbehouden.
  Onderdeelnummer: CG3583nlNLD 02/2014 20140207124050 • Page 3

  IN ÉÉN OOGOPSLAG

  1

  Fiesta (CCN) , CG3583nlNLD nlNLD, Edition date: 02/2014, None • Page 4

  A

  Luchtroosters.

  B

  Richtingaanwijzers. Grootlicht.

  C

  Instrumentengroep.

  D

  Startknop.

  E

  Ruitenwisserschakelaar.

  F

  Informatie- en entertainmentdisplay.

  G

  Audioeenheid.

  H

  Knop centrale portiervergrendeling.

  I

  Schakelaar waarschuwingsknipperlichten.

  J

  Waarschuwingslamp airbag.

  K

  Bedieningselementen klimaatregeling.

  K

  Schakelaar achterruitverwarming.

  K

  Schakelaar voorruitverwarming.

  L

  Schakelaar parkeerhulp.

  M

  Schakelaars stoelverwarming;

  N

  Start/stop-schakelaar.

  O

  Contactslot.

  P

  Schakelaars snelheidsregeling (cruise control).

  Q

  Knieairbag voor bestuurder.

  R

  Claxon.

  S

  Stuurwielverstelling.

  T

  Bediening audio-unit. Spraakbesturing.

  U

  Hefboom motorkapontgrendeling.

  V

  Lichtschakelaar. Mistlampen, voor Achtermistlicht. Regelknop
  instrumentenverlichting.

  2

  Fiesta (CCN) , CG3583nlNLD nlNLD, Edition date: 02/2014, None • Page 5

  VEILIGHEIDSGORDELS
  VASTMAKEN

  MYKEY™
  Met het systeem kunt u sleutels
  programmeren met beperkte rijfuncties om
  goed rijgedrag te stimuleren. Met
  uitzondering van één sleutel kunt u alle
  sleutels gebruiken die voor uw auto met
  deze beperkte rijfuncties zijn
  geprogrammeerd.
  Sleutels die niet geprogrammeerd zijn
  worden admin-sleutels genoemd. Met deze
  sleutels kunt u:
  • een MyKey maken
  • optionele MyKey instellingen
  programmeren
  • alle MyKey-functies wissen.
  Wanneer u een MyKey geprogrammeerd
  heeft, kunt u met behulp van het
  informatiedisplay toegang verkrijgen tot de
  volgende informatie:
  • Hoeveel admin-sleutels en MyKeys bij
  de auto geprogrammeerd zijn.
  • De totale met uw auto gereden afstand
  bij het gebruik van een MyKey.
  N.B.: Schakel het contact in om het systeem
  te gebruiken.
  N.B.: Alle MyKeys worden met dezelfde
  instellingen geprogrammeerd. U kunt de
  sleutels niet afzonderlijk programmeren.

  Standaardinstellingen
  De volgende instellingen kunnen niet
  gewijzigd worden:
  • Waarschuwing veiligheidsgordel. Deze
  functie kan niet worden uitgeschakeld.
  Wanneer deze functie geactiveerd
  wordt, wordt de geluidsweergave van
  het audiosysteem onderbroken.
  • Waarschuwing laag brandstofpeil. Er
  worden waarschuwingen in het display
  weergegeven, gevolgd door een
  akoestisch signaal, wanneer het
  brandstofpeil laag is.
  • Bestuurdersondersteuningfuncties,
  bijvoorbeeld navigatie- en
  parkeerhulpsystemen. Deze systemen
  worden automatisch ingeschakeld
  wanneer u het contact inschakelt.

  Trek de veiligheidsgordel gelijkmatig uit.
  Deze kan blokkeren wanneer u hem te snel
  uittrekt of wanneer de auto op een helling
  staat.
  Druk op de rode toets om de
  veiligheidsgordel te ontgrendelen. Houd de
  tong vast en laat deze volledig en soepel in
  zijn opbergpositie terugtrekken.

  3

  Fiesta (CCN) , CG3583nlNLD nlNLD, Edition date: 02/2014, None • Page 6

  Optionele Instellingen

  3. Verkrijg toegang tot het hoofdmenu via
  het informatiedisplay. Selecteer MyKey
  en druk op de knop OK of de pijl naar
  rechts.
  4. Selecteer Maak MyKey en druk op OK.
  5. Houd, indien gevraagd, de knop OK
  ingedrukt tot u een bericht ziet waarin
  u verzocht wordt deze sleutel als een
  MyKey te markeren. De sleutel wordt
  beperkt zodra u deze de volgende keer
  gebruikt.
  N.B.: Zorg dat u de MyKey markeert, zodat
  u deze van de admin-sleutels kunt
  onderscheiden.

  U kunt de MyKey-instellingen configureren
  wanneer u voor het eerst een MyKey maakt.
  U kunt de instellingen ook achteraf wijzigen
  met behulp van een admin-sleutel.
  De volgende instellingen kunnen
  geconfigureerd worden met behulp van een
  admin-sleutel:
  • Er kunnen diverse snelheidslimieten
  worden ingesteld. Er worden
  waarschuwingen in het display
  weergegeven, gevolgd door een
  akoestisch signaal, wanneer uw auto
  de ingestelde snelheid bereikt. Een
  override van de ingestelde snelheid door
  het gaspedaal volledig in te drukken, is
  niet mogelijk.
  • Er kunnen diverse
  snelheidsherinneringen worden
  ingesteld. Er worden waarschuwingen
  in het display weergegeven, gevolgd
  door een akoestisch signaal, wanneer
  de ingestelde rijsnelheid wordt
  overschreden.
  • Het maximale volume van
  audiosysteem is 45%. Er wordt een
  bericht in het display weergegeven
  wanneer u probeert het beperkte
  volume te overschrijden. De
  automatische volumeregeling wordt
  uitgeschakeld.
  • Instelling Altijd aan. Wanneer deze
  instelling geselecteerd wordt, kunt u de
  functie Noodhulpassistentie of Niet
  storen niet uitschakelen.

  Uitvoeringen met keyless
  startsysteem
  1.

  Schakel het contact in met behulp van
  een admin-sleutel.
  2. Verkrijg toegang tot het hoofdmenu via
  het informatiedisplay. Selecteer MyKey
  en druk op de knop OK of de pijl naar
  rechts.

  Auto's met sleutelloos
  toegangssysteem
  Als er een MyKey en een admin-sleutel
  aanwezig zijn, registreert uw auto alleen de
  admin-sleutel.

  3. Houd de sleutel die u wilt
  programmeren precies zoals is
  weergegeven naast de stuurkolom.
  4. Selecteer Maak MyKey en druk op OK.

  MYKEY AANMAKEN
  Uitvoeringen zonder keyless
  startsysteem
  1.

  Steek de sleutel die u wilt
  programmeren in het contactslot.
  2. Schakel het contact in.
  4

  Fiesta (CCN) , CG3583nlNLD nlNLD, Edition date: 02/2014, None • Page 7

  5. Houd, indien gevraagd, de knop OK
  ingedrukt tot u een bericht ziet waarin
  u verzocht wordt deze sleutel als een
  MyKey te markeren. De sleutel wordt
  beperkt zodra u deze de volgende keer
  gebruikt.
  N.B.: Zorg dat u de MyKey markeert, zodat
  u deze van de admin-sleutels kunt
  onderscheiden.

  SYSTEEMSTATUS MYKEY
  CONTROLEREN
  Informatie over de MyKeys die voor uw auto
  geprogrammeerd zijn, kunt u vinden met
  behulp van het informatiedisplay.

  MyKey-afstand
  Registreert de afstand wanneer bestuurders
  een MyKey gebruiken. De enige manier om
  de totale afgelegde afstand te verwijderen
  is via een admin-sleutel om uw MyKey te
  wissen. Als de afgelegde afstand niet wordt
  geregistreerd zoals verwacht, dan gebruikt
  de beoogde gebruiker de MyKey niet of
  werd deze onlangs gewist door een
  admin-sleutel en werd de MyKey daarna
  opnieuw aangemaakt.

  MYKEY PROGRAMMEREN
  Optionele Instellingen
  1.
  2.

  3.
  4.

  5.

  Schakel het contact in met behulp van
  een admin-sleutel.
  Verkrijg toegang tot het hoofdmenu via
  het informatiedisplay. Selecteer MyKey
  en druk op de knop OK of de pijl naar
  rechts.
  Gebruik de pijltoetsen om naar een
  optionele functie te scrollen.
  Druk op de knop OK of de pijl naar
  rechts om door de instellingen te
  scrollen.
  Druk op de knop OK of de pijl naar
  rechts om een selectie te maken.

  Aantal MyKeys
  Wijst op het aantal MyKeys die voor uw
  auto zijn geprogrammeerd. Gebruik deze
  functie om te detecteren hoeveel MyKeys
  er zijn voor uw auto en te bepalen wanneer
  een MyKey is verwijderd.

  Aantal admin-sleutels
  Hier wordt aangeduid hoeveel
  admin-sleutels er voor uw auto
  geprogrammeerd zijn. Gebruik deze functie
  om te bepalen hoeveel admin-sleutels er
  zijn voor uw auto en te detecteren of er een
  extra MyKey is geprogrammeerd.

  ALLE MYKEYS WISSEN
  N.B.: Door alle MyKeys te wissen, neemt de
  admin-sleutel weer de standaardinstelling
  aan en wordt de MyKey-afstand naar nul
  gereset.

  MYKEY GEBRUIKEN BIJ OP
  AFSTAND BEDIENBARE
  STARTSYSTEMEN

  1.

  Schakel het contact in met behulp van
  een admin-sleutel.
  2. Verkrijg toegang tot het hoofdmenu via
  het informatiedisplay. Selecteer MyKey
  en druk op de knop OK of de pijl naar
  rechts.
  3. Scroll naar Alles wissen en druk opop
  de knop OK.
  4. Houd OK ingedrukt tot er een bericht
  wordt weergegeven dat aanduidt dat
  alle MyKeys zijn gewist.

  MyKey is niet compatibel met achteraf
  aangebrachte (aftermarket) startsystemen
  op afstand die niet door Ford zijn
  goedgekeurd. Als u besluit een startsysteem
  op afstand aan te brengen, neem dan
  contact op met een erkende dealer voor
  een door Ford goedgekeurd startsysteem
  op afstand.

  5

  Fiesta (CCN) , CG3583nlNLD nlNLD, Edition date: 02/2014, None • Page 8

  STORINGSDIAGNOSE MYKEY
  Alle auto's
  Storing

  Mogelijke oorzaken

  Ik kan geen MyKey maken.

  De sleutel die werd gebruikt om de auto te starten is geen
  admin-sleutel.
  De sleutel die werd gebruikt om de auto te starten is de
  enige sleutel. Er moet op zijn minst één admin-sleutel zijn.

  Ik kan de configureerbare
  instellingen niet programmeren.

  De sleutel die werd gebruikt om de auto te starten is geen
  admin-sleutel.
  Er zijn geen MyKeys voor uw auto geprogrammeerd. Zie
  MyKey aanmaken (bladzijde 4).

  Ik kan de MyKeys niet wissen. De sleutel die werd gebruikt om de auto te starten is geen
  admin-sleutel.
  Er zijn geen MyKeys voor uw auto geprogrammeerd. Zie
  MyKey aanmaken (bladzijde 4).
  Ik ben de enige beheerdersleutel kwijtgeraakt.

  Koop een nieuwe sleutel bij een erkende dealer.

  Ik ben een sleutel kwijtgeraakt.

  Programmeer een reservesleutel.

  De MyKey-afstand neemt
  niet toe.

  De MyKey wordt niet door de bedoelde gebruiker gebruikt.
  De MyKeys zijn gewist. Zie Alle MyKeys wissen (bladzijde
  5).

  Auto's met drukknop om te starten
  Storing

  Mogelijke oorzaken

  Ik kan geen MyKey maken.

  De sleutel staat niet in de backup-positie. Zie MyKey
  aanmaken (bladzijde 4).

  Er zijn geen MyKey-rijmodi.

  Er is een admin-sleutel aanwezig wanneer u het contact
  inschakelt.
  Er zijn geen MyKeys voor uw auto geprogrammeerd. Zie
  MyKey aanmaken (bladzijde 4).

  6

  Fiesta (CCN) , CG3583nlNLD nlNLD, Edition date: 02/2014, None • Page 9

  VERGRENDELEN EN
  ONTGRENDELEN

  A

  Ontgrendelen

  B

  Vergrendelen

  C

  Achterklep

  STUURWIEL AFSTELLEN

  Met afstandsbediening dubbel
  vergrendelen

  1. Ontgrendel de stuurkolom.
  2. Zet het stuurwiel in de gewenste stand.

  Druk toets B tweemaal binnen drie
  seconden in.

  Achterklep
  Druk toets C tweemaal binnen drie
  seconden in.

  Elektrische portiersloten
  Druk eenmaal op de toets elektrische
  portiersloten op het
  instrumentenpaneel. De portieren
  worden vergrendeld.
  Druk nogmaals op de toets. De portieren
  worden ontgrendeld.

  3. Vergrendel het stuurkolom.

  7

  Fiesta (CCN) , CG3583nlNLD nlNLD, Edition date: 02/2014, None • Page 10

  AUTOMATISCH IN- EN
  UITSCHAKELENDE
  RUITENWISSERS

  CENTRALE VERGRENDELING
  Auto's zonder sleutelloze toegang

  Integraal openen
  Om alle ruiten te openen:
  A

  Maximaal automatisch wissen.

  B

  Aan.

  C

  Minimaal automatisch wissen.

  1.

  Druk de ontgrendelknop van de
  afstandsbediening in en laat deze los.
  2. Houd de ontgrendelknop van de
  afstandsbediening minimaal 3
  seconden ingedrukt.

  De ruitenwissers zullen werken wanneer de
  regensensor water op de voorruit
  detecteert. De regensensor meet
  voortdurend de hoeveelheid water op de
  voorruit en stelt de wissnelheid van de
  ruitenwissers automatisch af. Gebruik de
  draaiknop om de gevoeligheid van de
  regensensor af te stellen.

  Integraal sluiten
  Voor het sluiten van alle ruiten
  drukt u op de vergrendelknop van
  de afstandsbediening en houd u
  deze tenminste drie seconden lang
  ingedrukt.

  AUTOMATISCH IN- EN
  UITSCHAKELENDE
  VERLICHTING

  Auto's met sleutelloze toegang
  Centrale vergrendeling

  De koplampen worden automatisch in- en
  uitgeschakeld in situaties met weinig
  daglicht of tijdens slechte
  weersomstandigheden.

  Om alle ruiten te sluiten houd u de
  handgreep op het bestuurdersportier
  tenminste twee seconden lang ingedrukt.

  8

  Fiesta (CCN) , CG3583nlNLD nlNLD, Edition date: 02/2014, None • Page 11

  Aanbevolen instellingen voor
  koelen (handbediende
  klimaatregeling)

  BUITENSPIEGELS
  Elektrisch bedienbare
  buitenspiegels

  1.
  A

  Spiegel aan linkerzijde

  B

  Uit

  C

  Spiegel aan rechterzijde

  Open de luchtroosters in het midden en
  aan de zijkant.
  2. Richt de middelste luchtroosters en de
  luchtroosters aan de zijkant naar
  behoeven.

  Aanbevolen instellingen voor
  koelen (automatische
  klimaatregeling)

  Druk op de pijlen om de spiegel af te stellen.

  TIPS VOOR DE
  KLIMAATREGELING IN HET
  INTERIEUR

  1. Stel de temperatuur in op 22 °C.
  2. Open de luchtroosters in het midden en
  aan de zijkant.
  3. Richt de middelste luchtroosters en de
  luchtroosters aan de zijkant naar
  behoeven.

  N.B.: De airconditioning is inactief wanneer
  de temperatuur lager is dan 4 °C. De
  airconditioningslamp blijft branden nadat de
  knop is ingedrukt, wat aangeeft dat het
  systeem in de standby-modus staat.

  Aanbevolen instellingen voor
  verwarmen (handbediende
  klimaatregeling)

  9

  Fiesta (CCN) , CG3583nlNLD nlNLD, Edition date: 02/2014, None • Page 12

  1.

  Sluit de middelste luchtroosters en
  open de luchtroosters aan de zijkant.
  2. Richt de luchtroosters aan de zijkant op
  de zijruiten

  HOOFDSTEUNEN
  Stel de hoofdsteun zodanig af dat de
  bovenzijde ervan op dezelfde hoogte ligt
  als de bovenzijde van uw hoofd.

  Aanbevolen instellingen voor
  verwarmen (automatische
  klimaatregeling)

  1. Stel de temperatuur in op 22 °C.
  2. Open de luchtroosters in het midden en
  aan de zijkant.
  3. Richt de middelste luchtroosters naar
  boven en de luchtroosters aan de zijkant
  op de zijruiten.

  1. Breng de hoofdsteun omhoog.
  2. Druk op de ontgrendelknop en druk de
  hoofdsteun omlaag.

  Voorruit ontdooien en ontwasemen
  (handbediende klimaatregeling)

  HANDMATIG VERSTELBARE
  STOELEN
  N.B.: De geheugenfunctie is beschikbaar op
  de bestuurdersstoel.

  Wanneer de temperatuur hoger is dan 4 °C,
  schakelt de airconditioning automatisch in
  om sneller te kunnen ontwasemen. Let erop
  dat de aanjager aanstaat. De controlelamp
  in de schakelaar brandt tijdens het
  ontdooien en ontwasemen.
  Wanneer u de luchtverdeelknop in een
  andere stand dan voorruit zet, blijft de
  airconditioning ingeschakeld.

  10

  Fiesta (CCN) , CG3583nlNLD nlNLD, Edition date: 02/2014, None • Page 13

  Rugleuning neerklappen - 3-deurs
  uitvoering

  1.

  Duw tegen de rugleuning om de
  gekantelde stoel naar de eindaanslag
  (geheugenpositie) of de gewenste
  zitpositie te schuiven.
  2. Zet de rugleuning rechtop.

  SLEUTELLOOS STARTEN
  1.

  Trek aan de vergrendelhendel om de
  rugleuning te ontgrendelen.
  N.B.: Houd de ontgrendelingshendel niet
  vast terwijl u de stoel verschuift.

  N.B.: Het systeem werkt misschien niet
  wanneer de sleutel zich dicht bij metalen
  voorwerpen of elektronische apparaten,
  zoals mobiele telefoons, bevindt.

  2. Klap de rugleuning naar voren.
  3. Schuif de stoel naar voren.

  Contact aan
  Druk de toets eenmaal in.

  Rugleuning opklappen - 3-deurs
  uitvoering
  N.B.: Zorg dat het stoelonderstel in de
  correcte positie is gezet voordat de
  rugleuning rechtop wordt gezet.

  Motor starten bij uitvoeringen met
  handgeschakelde versnellingsbak
  N.B.: Door tijdens het starten het
  koppelingspedaal op te laten komen, wordt
  de startmotor uitgeschakeld maar blijft het
  contact aan.
  11

  Fiesta (CCN) , CG3583nlNLD nlNLD, Edition date: 02/2014, None • Page 14

  1. Druk het koppelingspedaal volledig in.
  2. Druk de toets kortstondig in.

  Auto's met automatische
  transmissie

  Motor starten bij uitvoeringen met
  automatische transmissie

  N.B.: Druk het gaspedaal niet in.
  1.

  Zet de keuzehendel van de transmissie
  in stand P of N.
  2. Start de motor.

  N.B.: Door tijdens het starten het rempedaal
  op te laten komen, wordt de startmotor
  uitgeschakeld maar blijft het contact aan.
  1. Zet de keuzehendel in stand "P" of "N".
  2. Druk het rempedaal volledig in.
  3. Druk de toets kortstondig in.

  EEN DIESELMOTOR STARTEN

  Een dieselmotor starten

  N.B.: Druk het gaspedaal niet in.

  N.B.: De startmotor kan pas worden
  ingeschakeld wanneer de controlelamp
  gloeibougies is gedoofd. Onder extreem
  koude omstandigheden kan dit enkele
  seconden duren.

  N.B.: Door tijdens het starten het
  koppelingspedaal op te laten komen, wordt
  de startmotor uitgeschakeld maar blijft het
  contact aan.

  Auto's met handgeschakelde
  versnellingsbak

  1. Druk het koppelingspedaal volledig in.
  2. Start de motor.

  Motor stoppen bij rijdende auto

  Auto's met automatische
  transmissie

  1.

  Houd de toets minimaal 1 seconde
  ingedrukt of druk driemaal binnen 2
  seconden op de toets.
  2. Beweeg de keuzehendel van de
  transmissie naar de stand N en gebruik
  de remmen om de auto veilig te
  stoppen.
  3. Beweeg nadat de auto is gestopt de
  keuzehendel naar stand P of N en zet
  de auto van contact.

  N.B.: Druk het gaspedaal niet in.
  N.B.: Door tijdens het starten het rempedaal
  op te laten komen, wordt de startmotor
  uitgeschakeld maar blijft het contact aan.
  1.

  Zet de keuzehendel van de transmissie
  in stand P of N.
  2. Druk het rempedaal volledig in.
  3. Start de motor.

  EEN BENZINEMOTOR
  STARTEN

  AUTO-START-STOP

  Auto's met handgeschakelde
  versnellingsbak

  Start-Stop knop gebruiken
  N.B.: Het systeem is standaard
  ingeschakeld. Druk op de schakelaar in het
  instrumentenpaneel om het systeem uit te
  schakelen. Het systeem wordt alleen
  uitgeschakeld gedurende de huidige
  contactcyclus. Druk nogmaals op de
  schakelaar om het systeem in te schakelen.

  N.B.: Druk het gaspedaal niet in.
  N.B.: Door tijdens het starten het
  koppelingspedaal op te laten komen, wordt
  de startmotor uitgeschakeld maar blijft het
  contact aan.
  1. Druk het koppelingspedaal volledig in.
  2. Start de motor.

  12

  Fiesta (CCN) , CG3583nlNLD nlNLD, Edition date: 02/2014, None • Page 15

  Motor afzetten
  1.
  2.
  3.
  4.

  TANKEN

  Stop de auto.
  Zet de keuzehendel in de neutraalstand.
  Laat het koppelingspedaal los.
  Laat het gaspedaal los.

  Het systeem zet de motor wellicht niet af
  onder bepaalde omstandigheden,
  bijvoorbeeld:

  Om het interieurklimaat te behouden.
  Lage accuspanning.
  De buitentemperatuur is te laag of te
  hoog.
  Het bestuurdersportier is geopend.
  Lage bedrijfstemperatuur motor.
  Weinig vacuüm in remsysteem.
  Als een snelheid van 5 km/u niet is
  overschreden.
  De veiligheidsgordel van de
  bestuurdersstoel is niet vastgemaakt.

  1.

  Druk op de klep om deze te openen.
  Open de klep volledig tot hij vergrendelt.

  Motor starten
  N.B.: De keuzehendel moet in de
  neutraalstand staan.
  Druk het koppelingspedaal in.
  Het systeem kan de motor onder bepaalde
  omstandigheden weer starten, bijvoorbeeld:  Lage accuspanning.
  Om het interieurklimaat te behouden.

  2. Breng het vulpistool tot en met de
  eerste nok op het vulpistool A in. Laat
  het rusten op de afdekking van de
  vulbuis.

  13

  Fiesta (CCN) , CG3583nlNLD nlNLD, Edition date: 02/2014, None • Page 16

  Wanneer het systeem actief is, blijft de auto
  nadat u het rempedaal hebt losgelaten
  twee tot drie seconden op de helling
  stilstaan. Hierdoor heeft u tijd om uw voet
  van het rempedaal naar het gaspedaal te
  verplaatsen. De remmen worden
  automatisch gelost zodra de motor
  voldoende vermogen heeft opgebouwd om
  weg te rijden. Zo wordt voorkomen dat de
  auto op een helling kan terugrollen.

  GEBRUIK MAKEN VAN
  SNELHEIDSREGELING
  Cruise control inschakelen

  3. Bedien het vulpistool binnen de
  getoonde gebieden.

  N.B.: Wij raden aan minimaal 10 seconden
  te wachten alvorens het vulpistool uit de
  vulbuis te halen, zodat alle achtergebleven
  brandstof in de brandstoftank kan stromen.

  Snelheid instellen

  4. Til het vulpistool licht op om het te
  verwijderen.

  HANDGESCHAKELDE
  VERSNELLINGSBAK
  De achteruit inschakelen
  Schakel de achteruit niet in wanneer de
  auto in beweging is. Dit kan inwendige
  schade aan de versnellingsbak veroorzaken.
  Druk de schakelaar in om de huidige
  snelheid op te slaan en aan te houden. De
  waarschuwingslamp van de cruise control
  gaat branden.

  REGELING VOOR BERGOP
  RIJDEN
  Het systeem maakt het eenvoudiger op te
  trekken wanneer uw auto op een helling
  staat zonder dat het noodzakelijk is gebruik
  te maken van de parkeerrem.
  14

  Fiesta (CCN) , CG3583nlNLD nlNLD, Edition date: 02/2014, None • Page 17

  Ingestelde snelheid veranderen

  ALGEMENE PUNTEN BIJ HET
  RIJDEN
  Ruiten - Veel Gestelde Vragen
  N.B.: Het wordt aanbevolen de ruiten
  volledig te sluiten om windgeruis te
  reduceren, het passagierscomfort en de
  prestaties van de airconditioning te
  verbeteren en het brandstofverbruik tijdens
  het rijden te verlagen.

  A

  Accelereren (versnellen)

  B

  Decelereren (vertragen)

  Ingestelde snelheid annuleren
  Druk het rempedaal of de CAN RES
  schakelaar in.

  Ingestelde snelheid hervatten
  Waarom zijn er geluiden in het interieur
  tijdens het rijden?
  Als wordt gereden met geopende ruiten,
  wordt de passagiersruimte een vacuüm. De
  carrosserie en het vacuüm creëren een
  resonantie waardoor geluid wordt
  gegenereerd.
  Open de tegenovergestelde ruit enigszins
  om windgeluiden of schudden door
  windstoten te voorkomen wanneer één ruit
  open staat.

  Cruise control uitschakelen

  Onder welke omstandigheden zijn
  geluiden beter hoorbaar tijdens het
  rijden?

  15

  Fiesta (CCN) , CG3583nlNLD nlNLD, Edition date: 02/2014, None  Rijden op een betonnen weg.  Rijden door tunnels of tussen barrières.  Rijden door sterke wind en in koud weer.  Rijden op hoge snelheid.  Rijden over verkeersdrempels.  Onjuiste bandenspanning. • Page 18

  REINIGEN VAN BUITENZIJDE
  AUTO
  N.B.: Wanneer de auto tijdens het wassen
  in een autowasserette in de was wordt gezet,
  verwijder dan de was van de voorruit.

  Ruiten en ruitenwisserbladen
  reinigen
  De ruiten en de ruitenwisserbladen moeten
  regelmatig worden gereinigd. Als de
  ruitenwissers niet correct wissen, kunnen
  voorwerpen op de ruiten of de
  ruitenwisserbladen van de auto
  piepgeluiden, schokgeluiden van de
  wisserbladen en strepen op de voorruit
  veroorzaken.

  16

  Fiesta (CCN) , CG3583nlNLD nlNLD, Edition date: 02/2014, None • Page 19

  CG3583nlNLD


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ford Fiesta 2014 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Ford Fiesta 2014 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,97 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Ford Fiesta 2014

Ford Fiesta 2014 Bedienungsanleitung - Deutsch - 346 seiten

Ford Fiesta 2014 Bedienungsanleitung - Englisch - 396 seiten

Ford Fiesta 2014 Bedienungsanleitung - Holländisch - 288 seiten

Ford Fiesta 2014 Bedienungsanleitung - Französisch - 445 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info