Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/186
Nächste Seite
Belangrijke gegevens bij het
tanken
07/2004 nl
Handleiding
FordFocus
FordService
FordService
Brandstof
Inhoud brandstoftank:
Benzinemotor: 55 liter
Dieselmotor: 52.7 liter
Euro ongelood
(minimum
octaangetal 95)
Dieselolie
Tank alleen dieselolie die voldoet
aan de specificatie EN590. Gebruik
geen RME (biodiesel).
Bandenspanning
Bij koude banden – in bar.
Normaal beladen met
ten hoogste drie
personen
Voor Achter
Motorolie
Vul nooit olie bij tot boven het
MAX-merkteken op de
oliepeilstaaf.
Viscositeit
Bandenmaat
Maximaal beladen met
meer dan drie
personen
Voor Achter
Motorkap openen. Draai het Ford embleem in de radiateurgrille naar boven.
Steek, om de motorkap te openen, de sleutel in het slot en draai hem eerst
linksom. Trek de motorkap iets omhoog en draai de sleutel volledig rechtsom.
Verwijder de sleutel direct na het openen van de motorkap en draai het Ford
embleem weer terug.
Klep van brandstofvulopening openen. Draai de sleutel rechtsom om de
klep te ontgrendelen. Open de klep volledig tot hij vergrendelt. Druk de tankdop
in en draai hem linksom terwijl u hem ingedrukt houdt.
Voor snelle informatie bij het tanken kunt u hieronder de specifieke gegevens
voor uw auto invullen. Deze zijn vermeld in het hoofdstuk Inhouden en
technische gegevens.
Euro ongelood
(minimum
octaangetal 91)
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  07/2004 nl

  Belangrijke gegevens bij het
  tanken
  Motorkap openen. Draai het Ford embleem in de radiateurgrille naar boven.
  Steek, om de motorkap te openen, de sleutel in het slot en draai hem eerst
  linksom. Trek de motorkap iets omhoog en draai de sleutel volledig rechtsom.
  Verwijder de sleutel direct na het openen van de motorkap en draai het Ford
  embleem weer terug.
  Klep van brandstofvulopening openen. Draai de sleutel rechtsom om de
  klep te ontgrendelen. Open de klep volledig tot hij vergrendelt. Druk de tankdop
  in en draai hem linksom terwijl u hem ingedrukt houdt.
  Voor snelle informatie bij het tanken kunt u hieronder de specifieke gegevens
  voor uw auto invullen. Deze zijn vermeld in het hoofdstuk Inhouden en
  technische gegevens.

  Brandstof

  Handleiding
  FordFocus

  Dieselolie

  Inhoud brandstoftank:
  Benzinemotor: 55 liter
  Dieselmotor: 52.7 liter

  Tank alleen dieselolie die voldoet
  aan de specificatie EN590. Gebruik
  geen RME (biodiesel).

  Euro ongelood
  (minimum
  octaangetal 95)

  Motorolie

  Euro ongelood
  (minimum
  octaangetal 91)

  Viscositeit

  Bandenspanning

  Vul nooit olie bij tot boven het
  MAX-merkteken op de
  oliepeilstaaf.

  Bandenmaat

  Bij koude banden – in bar.

  Normaal beladen met
  ten hoogste drie
  personen
  Voor

  FordService

  Achter

  Maximaal beladen met
  meer dan drie
  personen
  Voor

  Achter

  FordService • Page 2

  De afbeeldingen, technische informatie, gegevens en beschrijvingen in deze uitgave waren
  correct bij het ter perse gaan. Wij behouden ons het recht voor, in het kader van de
  voortdurende ontwikkelingen en technische vooruitgang, wijzigingen door te voeren.
  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch
  gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
  mechanisch, door fotokopieën, opnamen, vertaling, hetzij op enig andere manier, zonder
  voorafgaande schriftelijke toestemming van Ford-Werke Aktiengesellschaft. Dit geldt ook
  voor gedeelten van deze handleiding en het gebruik ervan in andere publicaties.
  Ondanks alle aan deze uitgave bestede zorg om deze zo volledig en nauwkeurig mogelijk te
  maken, kunnen tussentijds wijzigingen worden doorgevoerd.
  In deze handleiding worden alle opties en uitrustingsniveaus behandeld die op uw Ford in
  Europa leverbaar zijn. Het kan dus voorkomen dat sommige punten niet voor uw auto van
  toepassing zijn.
  Belangrijk: Originele Ford onderdelen en accessoires zijn speciaal ontwikkeld voor Ford
  automobielen. Zij zijn derhalve perfect geschikt voor uw Ford.
  Wij wijzen erop dat niet-originele onderdelen en accessoires niet door Ford zijn onderzocht
  en goedgekeurd tenzij expliciet door Ford is aangegeven. Hoewel wij de ontwikkelingen op
  het gebied van autoproducten nauwlettend volgen, kunnen wij niet instaan voor de
  geschiktheid van deze producten. Ford is niet aansprakelijk voor eventuele schade die door
  het gebruik van dergelijke producten is veroorzaakt.
  E Copyright 2004
  Uitgegeven door Ford-Werke Aktiengesellschaft, Ford Customer Service Organisation
  Codenummer CG3321nl 07/2004 • Page 3

  Inhoud

  Kennismaking met uw auto
  Inleiding

  2

  Instrumenten

  4

  Bedieningsorganen en uitrusting

  15

  Stoelen en veiligheidsuitrusting

  75

  Starten en rijden
  Starten

  95

  Rijden

  98

  Wat te doen bij pech

  114

  Belangrijke informatie en specificaties
  Onderhoud en verzorging

  145

  Inhouden en technische gegevens

  158

  Index

  179 • Page 4

  Inleiding
  VOORWOORD
  Van harte gelukgewenst met uw nieuwe
  Ford. Neem alstublieft de tijd om uw
  auto goed te leren kennen door deze
  handleiding zorgvuldig te lezen. Hoe
  meer u van uw auto afweet, des te beter
  kunt u ermee omgaan. En dat komt de
  veiligheid, het rijplezier en het brandstofverbruik ten goede.
  In deze handleiding worden alle opties en uitrustingsniveaus beschreven
  die in Europa leverbaar zijn. Het kan
  dus voorkomen dat sommige punten
  niet van toepassing zijn voor uw auto.
  Bovendien is het mogelijk dat in deze
  handleiding accessoires worden beschreven die pas op een later tijdstip
  leverbaar worden of die uitsluitend in
  andere landen leverbaar zijn.

  2

  Door regelmatig onderhoud zorgt u ervoor dat uw Ford veilig blijft en zijn
  waarde behoudt. Een netwerk van meer
  dan 7 000 Ford dealers in heel Europa
  staat voor u klaar met professionele expertise op het gebied van service.
  De speciaal opgeleide monteurs van
  deze dealers kennen uw auto door en
  door en zijn vertrouwd met speciale
  testmethoden. Bovendien beschikken
  zij over alle gereedschappen en apparatuur om het onderhoud aan uw auto
  snel en vakkundig uit te voeren.
  Let erop dat u, wanneer u uw
  auto verkoopt, deze handleiding in het dashboardkastje legt. De
  handleiding vormt een onderdeel van
  de auto. • Page 5

  Inleiding
  VOOR UW VEILIGHEID EN TER
  BESCHERMING VAN HET MILIEU
  Waarschuwingssymbolen
  in deze handleiding
  Hoe kunt u uzelf en uw passagiers beschermen? Hoe voorkomt u schade aan
  uw auto? Aanwijzingen hiervoor zijn in
  deze handleiding gemarkeerd met een
  gevarendriehoek.
  Let op!
  Belangrijke informatie wordt ook gegeven wordt ook gegevens in de alinea’s
  die beginnen met de vetgedrukte woorden Let op!
  Waarschuwingssymbolen
  op uw auto
  Wanneer u dit symbool ziet,
  dient u de speciale instructies in het betreffende deel
  van deze handleiding te
  raadplegen alvorens iets aan te raken of
  af te stellen.

  INRIJDEN
  Vermijd te bruusk rijden tijdens de eerste 1 500 km. Wissel regelmatig van
  snelheid en schakel tijdig naar een hogere versnelling. Rijd niet met lage snelheid in een te hoge versnelling. Dit is
  noodzakelijk om het inloopproces van
  de onderdelen te bevorderen.
  Nieuwe banden hebben een afstand van
  ongeveer 500 km nodig om in te lopen.
  Tijdens deze periode kan de auto een
  wat afwijkende rijkarakteristiek vertonen. Rijd daarom gedurende de eerste
  500 km niet te bruusk.
  Vermijd - indien mogelijk - krachtig
  remmen gedurende de eerste 150 km in
  stadsverkeer en de eerste 1 500 km op
  snelwegen.
  Na de eerste 1 500 km kunt u de snelheid van uw auto geleidelijk opvoeren
  tot de toegestane waarden voor kruisen topsnelheid.
  Wij wensen u vele plezierige en schadevrije kilometers toe met uw nieuwe
  Ford.

  3 • Page 6

  Instrumenten

  4 • Page 7

  Instrumenten
  Plaats

  Beschrijving

  Zie blz.

  Hoogteverstelling koplamplichtbundels

  16

  Ontgrendelen bagageruimte

  16

  Richtingaanwijzers/ grootlicht

  32

  Instrumentengroep

  6

  Claxon

  32

  Ruitenwisserschakelaar
  Asbak/ aansteker
  Boordcomputer/ ST170 extra instrumentengroep

  33-34
  18
  20-22/
  13-14

  Ventilatieroosters

  23

  Waarschuwingsknipperlichten

  19

  Controlelamp immobilisatiesysteem

  69

  Digitale klok

  19

  Audio-installatie: zie de afzonderlijke handleiding

  -

  Verwarming/ ventilatie/ airconditioning

  23

  Achterruitverwarming

  20

  Voorruitverwarming

  19

  Contactslot

  31

  Automatische snelheidsregeling

  36

  Stuurwielverstelling

  31

  Afstandsbediening audio-installatie

  35

  Zekeringen
  Regelknop instrumentenverlichting
  Buitenverlichting, mistlampen, mistachterlichten

  127-132
  16
  15-16

  5 • Page 8

  Instrumenten

  Standaard instrumentengroep

  ST170
  INSTRUMENTENGROEP
  De diverse instrumenten, waarschuwings- en controlelampen worden op de
  volgende pagina’s beschreven.

  6 • Page 9

  Instrumenten
  Waarschuwingslamp motor
  (afhankelijk van het land en het
  motortype)

  Multifunctionele controlelamp:
  automatische transmissie/
  koelsysteem

  Deze lamp gaat branden wanneer het
  contact wordt aangezet. Direct na het
  aanslaan van de motor moet de lamp
  uitgaan.

  Bij het aanzetten van het contact
  (stand II), brandt deze controlelamp
  kort ter bevestiging dat het systeem
  operationeel is.

  Wanneer de lamp bij draaiende motor
  brandt, duidt dit op een storing. Laat
  dit zo spoedig mogelijk door een deskundige controleren.

  Gaat de lamp tijdens het rijden branden, dan duidt dit op een storing. Laat
  de auto door een deskundige controleren.

  Wanneer de lamp tijdens het rijden gaat
  knipperen, minder dan onmiddellijk
  snelheid. Wanneer de lamp blijft knipperen, trek dan niet snel op en vermijd
  hoge motortoerentallen. Laat uw auto
  onmiddellijk door een deskundige controleren.

  Raadpleeg voor meer informatie de rubrieken Automatische transmissie en
  Fail safe koelsysteem.
  Controlelamp airbag/ gordelspanner

  Bij het aanzetten van het contact
  (stand II), brandt deze controlelamp
  kort ter bevestiging dat het systeem
  operationeel is.
  Gaat de lamp tijdens het rijden branden, dan duidt dit op een storing. Laat
  dit zo spoedig mogelijk door een deskundige controleren.
  Raadpleeg voor meer informatie de rubriek Airbag.

  7 • Page 10

  Instrumenten
  Controlelamp niet goed gesloten
  portieren

  Deze lamp brandt als één van de portieren of de bagageruimte niet goed is gesloten.

  Traction Control System (TCS)/
  Controlelamp Elektronisch
  Stabiliteits Programma (ESP)

  Controlelamp BTCS/ TCS

  Controlelamp richtingaanwijzers

  Controlelamp ESP
  Een plotselinge toename van de knipperfrequentie waarschuwt voor een defecte gloeilamp.
  Controlelamp grootlicht

  Het symbool in de controlelamp is afhankelijk van het type systeem waarmee de auto is uitgerust.
  Bij het aanzetten van het contact
  (stand II), brandt deze controlelamp
  kort ter bevestiging dat het systeem
  operationeel is.
  Tijdens het rijden knippert de lamp
  wanneer het systeem is geactiveerd
  (geldt niet voor BTCS).

  Deze controlelamp brandt wanneer het
  grootlicht is ingeschakeld of een lichtsignaal wordt gegeven.

  8

  Wanneer na het aanzetten van het contact de lamp niet gaat branden of continu tijdens het rijden brandt, duidt dit
  op een storing. Tijdens storingen wordt
  het systeem uitgeschakeld. Laat het
  systeem door een deskundige controleren. • Page 11

  Instrumenten
  Let op! Wanneer het systeem handmatig is uitgeschakeld door op de schakelaar van het Traction Control System
  (TCS)/ Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP) te drukken, gaat de controlelamp branden en blijft deze
  branden tot het systeem weer is ingeschakeld of het contact wordt afgezet.
  Let op! Het Brake Traction Control
  System (BTCS) kan niet worden uitgeschakeld.
  Raadpleeg voor meer informatie de rubrieken Traction Control System
  (TCS)/ Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP) en Schakelaar Traction Control System (TCS)/
  Elektronisch Stabiliteits Programma
  (ESP).
  Controlelamp laadstroom

  Deze lamp gaat branden wanneer het
  contact wordt aangezet. Direct na het
  aanslaan van de motor moet de lamp
  uitgaan.
  Wanneer dit niet het geval is of de lamp
  tijdens het rijden gaat branden, schakel
  dan alle onnodige stroomverbruikers uit
  en rijd onmiddellijk naar de dichtstbijzijnde deskundige.

  Controlelamp oliedruk

  Deze lamp gaat branden wanneer het
  contact wordt aangezet. Direct na het
  aanslaan van de motor moet de lamp
  uitgaan.
  Als deze lamp na het starten van de motor blijft branden of tijdens het rijden
  gaat branden, moet de auto onmiddellijk tot stilstand worden gebracht zodra
  dit veilig kan. Zet de motor af en controleer het oliepeil.
  Vul zo nodig meteen olie bij.
  Vervolg uw reis niet wanneer
  het oliepeil correct is, maar
  laat de motor door een deskundige
  controleren.

  Controlelamp laag brandstofpeil
  (uitvoeringen zonder boordcomputer)

  Wanneer deze lamp brandt, moet zo
  snel mogelijk brandstof worden getankt.

  9 • Page 12

  Instrumenten
  Controlelamp remsysteem

  Controlelamp ABS

  Bij het aanzetten van het contact
  (stand II), brandt deze controlelamp
  kort ter bevestiging dat het systeem
  operationeel is.

  Bij het aanzetten van het contact
  (stand II), brandt deze controlelamp
  kort ter bevestiging dat het systeem
  operationeel is.

  Deze controlelamp blijft branden wanneer de handrem is aangetrokken.

  Gaat de lamp tijdens het rijden branden, dan duidt dit op een storing. Laat
  de auto door een deskundige controleren.

  Als de controlelamp na het
  loszetten van de handrem
  blijft branden of tijdens het rijden
  gaat branden, laat het systeem dan
  onmiddellijk door een deskundige
  controleren.

  10

  Het remsysteem (zonder ABS) blijft
  normaal functioneren.
  Belangrijke aanwijzingen voor het gebruik van het ABS kunt u vinden in het
  hoofdstuk Remmen. • Page 13

  Instrumenten
  Controlelampen remsysteem en
  ABS

  Controlelamp automatische
  snelheidsregeling

  Deze lamp brandt wanneer het snelheidsregelsysteem is ingeschakeld.

  Wanneer beide controlelampen tegelijkertijd branden, breng dan de auto
  tot stilstand zodra dit veilig kan. Laat
  voordat u de reis hervat het remsysteem eerst door een deskundige controleren.
  Verlaag geleidelijk uw snelheid.
  Druk het rempedaal voorzichtig in. Druk het rempedaal vooral niet
  abrupt in.

  Controlelamp voorgloeien
  (uitvoeringen met dieselmotor)

  Raadpleeg voor informatie over de bediening de rubriek Automatische snelheidsregeling.
  Controlelamp overdrive
  (automatische transmissie)

  De controlelamp brandt wanneer de
  keuzehendel in stand D staat en de
  overdrive is uitgeschakeld.
  Raadpleeg voor meer informatie de rubriek Automatische transmissie.
  Temperatuurmeter

  Deze lamp gaat branden wanneer het
  contact wordt aangezet. Schakel de
  startmotor niet in zolang deze lamp
  brandt.
  Knippert de lamp tijdens het rijden, dan
  duidt dit op een storing. Laat dit zo
  spoedig mogelijk door een deskundige
  controleren.

  Bij normale bedrijfstemperatuur bevindt de wijzer zich in het centrale gedeelte.

  Raadpleeg voor meer informatie het
  hoofdstuk Starten.

  11 • Page 14

  Instrumenten
  Wanneer de wijzer in het rode gebied
  komt, treedt het Fail Safe systeem van
  het koelsysteem in werking. Dit systeem zorgt ervoor dat met een leeg
  koelsysteem nog enige tijd kan worden
  doorgereden.

  Snelheidsmeter

  Bovendien brandt de multifunctionele
  controlelamp: automatische transmissie/ koelsysteem.
  Raadpleeg voor meer informatie de rubriek Fail Safe koelsysteem.

  Dagteller
  Kilometerteller

  Toerenteller

  Terugstelknop
  Kilometerteller
  De kilometerteller geeft het totale aantal gereden kilometers aan.
  Dagteller
  De dagteller kan worden gebruikt om
  de lengte van een bepaald traject te registreren. Druk op de toets om de teller
  terug te stellen

  12 • Page 15

  Instrumenten
  Brandstofmeter

  Oliedrukmeter

  Leeg

  De pijl naast het symbool van de benzinepomp duidt aan, aan welke zijde zich
  de brandstofvulklep bevindt.
  EXTRA INSTRUMENTENGROEP
  ST170

  Deze meter geeft de oliedruk tot de
  aanbevolen veilige maximum waarde
  van 5 bar aan.
  Tijdens het rijden is de oliedruk afhankelijk van het motortoerental, de druk
  stijgt wanneer het motortoerental toeneemt en daalt wanneer het toerental
  afneemt.
  Rijden terwijl de wijzer van de oliedrukmeter continu het bovenste gebied van
  de schaal aanwijst, kan beschadiging
  van de motor tot gevolg hebben.

  Oliedrukmeter
  Olietemperatuurmeter
  Waarschuwingslamp vorst
  (zie bladzijde 14)

  Wanneer de oliedruk tot onder de normale waarde afneemt, zakt de wijzer
  van de oliedrukmeter naar de onderzijde van de schaalverdeling en gaat de
  oliedrukcontrolelamp branden. Stop zodra dit veilig kan en zet de motor onmiddellijk af. Controleer het oliepeil en
  vul zo nodig olie bij.
  Raadpleeg voor meer informatie de rubriek Motoroliepeilstaaf.

  13 • Page 16

  Instrumenten
  Olietemperatuurmeter

  Extra instrumentengroep ST170
  Bij het aanzetten van het contact
  (stand II), branden deze lampen kort.
  Geeft de temperatuur van de motorolie
  aan.

  Laag vloeistofpeil ruitensproeiers

  Wanneer de olie op bedrijfstemperatuur
  is, staat de wijzer in het gebied ’normaal’. Wanneer de wijzer in het rode
  gebied komt, is de motor oververhit.
  Stop zodra dit veilig kan, zet de motor
  onmiddellijk af en laat de motor afkoelen.

  Geeft aan dat het peil van de ruitensproeiervloeistof laag is. Vul zo snel mogelijk vloeistof bij.

  Deze meter geeft de temperatuur van
  de motorolie aan, niet het oliepeil.

  Waarschuwingslamp vorst

  EXTRA WAARSCHUWINGSLAMPEN

  Bij buitentemperaturen lager dan +5 ºC
  waarschuwt het oranje symbool voor
  mogelijk opvriezen van het wegdek.

  Boordcomputer

  Bij temperaturen lager dan +1 ºC wordt
  de waarschuwingslamp in de ST170
  rood.
  Zelfs wanneer de temperatuur
  tot boven +4 ºC is gestegen,
  betekent dit nog niet dat de weg vrij
  is van gevaren, die door snel veranderende weersomstandigheden kunnen worden veroorzaakt.

  14 • Page 17

  Bedieningsorganen en uitrusting
  BEDIENINGSORGANEN OP HET
  INSTRUMENTENPANEEL

  Mistlampen, vóór

  Lichtschakelaar
  Wanneer bij ingeschakelde verlichting
  het contact wordt afgezet, gaat de interieurverlichting branden. Bovendien
  klinkt bij het openen van het bestuurdersportier een akoestisch signaal.

  Schakel de verlichting in en trek de
  schakelaar één stand uit.

  Verlichting uitgeschakeld
  Stads- en achterlichten

  Wanneer de mistlampen zijn ingeschakeld, brandt de controlelamp. De mistlampen mogen alleen worden gebruikt
  wanneer het zicht ernstig wordt belemmerd door mist, sneeuw of regen.

  Koplampen
  Parkeerlichten
  Indrukken en één stand naar links
  draaien.

  15 • Page 18

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Mistlampen en
  mistachterlichten

  Bagageruimte elektrisch
  ontgrendelen

  Druk op de toets om de bagageruimte
  te openen.
  Regelknop instrumentenverlichting

  Schakel de verlichting in en trek de
  schakelaar twee standen uit.
  Bij auto’s die niet zijn voorzien van
  mistlampen kan de schakelaar slechts
  één stand worden uitgetrokken.

  Regelknop hoogteverstelling
  koplamplichtbundels

  Wanneer de mistlampen en mistachterlichten zijn ingeschakeld branden beide
  controlelampen.
  De mistachterlichten mogen
  alleen worden gebruikt wanneer het zicht minder dan 50 meter
  bedraagt en mogen niet worden ingeschakeld bij regen of sneeuwval.

  16

  De hoogte van de koplamplichtbundels
  kan worden aangepast aan de belading
  van de auto. • Page 19

  Bedieningsorganen en uitrusting

  Zonder hoogteverstelling van de koplamplichtbundels
  Met hoogteverstelling van de koplamplichtbundels
  Aanbevolen regelknopstanden
  Belading
  Aantal personen

  Regelknopstand
  Gewicht in de
  bagageruimte 1

  3-/5-deurs

  4-deurs

  Wagon

  0

  0

  0

  2

  0

  0

  0

  2

  3  1,0

  1,0

  1,0

  2

  3

  max.1

  1,5

  1,5

  1,5

  1  max.1

  2,5

  2,5

  2,5

  Voorstoelen

  Achterbank

  1

  1 Wagengewichten kunt u vinden in het hoofdstuk
  Inhouden en technische gegevens.

  Tijdens het rijden met een aanhanger kunnen hogere regelknopstanden (+1) noodzakelijk zijn.

  17 • Page 20

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Aansteker

  Houd de aansteker nooit met
  de hand ingedrukt met het oog
  op brandgevaar. Verwijder de aansteker wanneer kinderen alleen in de
  auto achterblijven.

  De aansluiting voor de aansteker en tevens elektrisch aansluitpunt kan ook
  worden gebruikt voor het aansluiten
  van accessoires van 12 volt en maximaal
  10 ampère. Wanneer de motor niet
  draait, wordt door het gebruik hiervan
  de accu ontladen. Druk bij uitvoeringen
  zonder aansteker de beide zijkanten
  van het kapje op de elektrische aansluiting in en verwijder het.
  Gebruik voor het aansluiten van
  stroomverbruikers alleen de speciale
  stekker uit het Ford Accessoires Programma die bij elke Ford dealer verkrijgbaar is.
  Asbak, voor

  De aansteker wordt ingeschakeld door
  hem in te drukken. Bij het bereiken van
  de juiste temperatuur springt de aansteker in de uitgangspositie terug. De
  aansteker werkt ook bij afgezet contact.
  Elektrisch aansluitpunt

  Trekken om te openen.
  Druk, om de asbak te ledigen, het deksel naar beneden en verwijder de asbak.

  18 • Page 21

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Schakelaar
  waarschuwingsknipperlichten

  Voor- en achterruitverwarming
  Voor het snel ontdooien en ontwasemen
  van de voor- en achterruit. Schakel het
  systeem alleen in wanneer het noodzakelijk is.
  Schakelaar voorruitverwarming

  Druk op de schakelaar om de het systeem in of uit te schakelen. De waarschuwingsknipperlichten werken ook
  wanneer het contact is afgezet.

  Uitvoeringen met handbediende
  airconditioning

  Digitale klok

  Uitvoeringen met elektronische
  temperatuurregeling

  Zet eerst het contact aan.
  Druk op de H (uren) of M (minuten)
  toetsen om de klok gelijk te zetten. Telkens wanneer een toets wordt ingedrukt, wordt het cijfer met één
  verhoogd. Wilt u de klok snel vooruitzetten, houd dan de betreffende toets
  ingedrukt.
  Druk voor het kiezen van de 12- of
  24-uurs cyclus beide toetsen tegelijk in
  en laat ze vervolgens weer los.

  Het systeem werkt alleen bij draaiende
  motor. Druk op de schakelaar om de het
  systeem in of uit te schakelen.
  Na korte tijd schakelt het verwarmingssysteem automatisch uit.

  19 • Page 22

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Schakelaar achterruitverwarming

  BOORDCOMPUTER

  Uitvoeringen met handbediende
  airconditioning

  Uitvoeringen met elektronische
  temperatuurregeling

  Bij aangezet contact zijn de volgende
  functies beschikbaar:
  • Buitentemperatuur
  • Gemiddelde snelheid
  • Momentaan brandstofverbruik
  • Gemiddeld brandstofverbruik
  • Actieradius
  Toetsen
  Info-toets

  Zet eerst het contact aan.
  Druk op de schakelaar om de het systeem in of uit te schakelen.
  De elektrisch bedienbare buitenspiegels
  zijn eveneens voorzien van een verwarmingselement. Wanneer de achterruitverwarming wordt ingeschakeld,
  worden ook de buitenspiegels verwarmd.
  Na korte tijd schakelt het verwarmingssysteem automatisch uit.

  20

  Druk op deze toets om van functie te
  veranderen.
  Stel omwille van de verkeersveiligheid de functies alleen in
  wanneer de auto stilstaat. • Page 23

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Select-toets

  Buitentemperatuur

  Druk op deze toets om van metrische
  eenheden te veranderen naar Engelse
  eenheden.

  Geeft de buitentemperatuur weer. Onder de volgende omstandigheden klinkt
  een kort akoestisch signaal:
  +4 ºC of lager: waarschuwing voor opvriezen
  0 ºC of lager: waarschuwing voor ijsvorming.

  Reset-toets

  Zelfs wanneer de temperatuur
  boven +4 ºC is gestegen, betekent dit nog niet dat de weg vrij is
  van gevaren, die door snel veranderende weersomstandigheden kunnen
  worden veroorzaakt.

  Gemiddelde snelheid
  Indrukken om de functie op nul terug te
  stellen (indien van toepassing).
  Geeft de gemiddelde snelheid aan gemeten over de laatste 1 000 km of vanaf het
  moment dat de meter het laatst werd
  teruggesteld. Druk op de reset-toets om
  de meter op nul terug te stellen.

  21 • Page 24

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Momentaal brandstofverbruik

  Afstand tot tank leeg is

  Momentaan brandstofverbruik. Door
  frequent te meten is de computer in
  staat onmiddellijk te reageren op veranderingen in de rijomstandigheden. Onder bepaalde omstandigheden kan dit
  echter grote verschillen op het display
  tot gevolg hebben.

  Geeft de afstand weer die bij benadering kan worden afgelegd met de nog in
  de tank aanwezige hoeveelheid brandstof. De waarde zal variëren naarmate
  de rijomstandigheden veranderen.

  Gemiddeld brandstofverbruik

  Geeft het gemiddelde brandstofverbruik aan vanaf het moment waarop de
  meter op nul werd gezet.
  Druk op elk willekeurig moment op de
  reset-toets om het gemiddelde brandstofverbruik opnieuw in te stellen.

  22

  Een kort akoestisch signaal klinkt bij de
  volgende afstanden: 80 km,
  40 km, 20 km, 0 km. • Page 25

  Bedieningsorganen en uitrusting
  VERWARMING, VENTILATIE EN
  AIRCONDITIONING
  Buitenlucht

  Ventilatieroosters
  Dicht

  Open
  Op

  Houd de luchtroosters onder de voorruit altijd vrij van sneeuw, bladeren,
  enz. opdat het systeem optimaal kan
  functioneren.
  Luchtrecirculatie
  Wanneer de recirculatiestand is geselecteerd, wordt de lucht die zich in het
  passagierscompartiment bevindt gerecirculeerd. Er stroomt geen buitenlucht
  de auto in.
  Let op! Het verdient geen aanbeveling
  de lucht langer dan 30 minuten te laten
  recirculeren omdat de lucht dan niet
  wordt ververst en de ruiten kunnen beslaan.
  Pollenfilter/ actief koolfilter
  Het pollenfilter verwijdert de meeste
  potentieel schadelijke deeltjes, zoals
  pollen, industriële luchtverontreiniging
  en straatvuil uit de lucht voordat deze
  het interieur binnenstroomt. Het actief
  koolfilter verwijdert onaangename
  geurtjes.
  In een automatische wasstraat verdient
  het aanbeveling de aanjager uit te schakelen om te voorkomen dat zich deeltjes was in het filter verzamelen.
  Aanjager

  Links

  Rechts

  Neer

  Verwarming
  De mate van verwarmingis afhankelijk
  van de koelvloeistoftemperatuur. Daardoor kan de verwarming alleen effectief
  werken wanneer de motor warm is.
  Airconditioning
  De lucht wordt door de warmtewisselaar geleid waar deze wordt gekoeld
  wanneer de airconditioning is ingeschakeld. Bovendien wordt vocht aan de
  lucht onttrokken om de ruiten vrij van
  condens te houden.
  Het condenswater wordt naar buiten
  afgevoerd. Daarom is het normaal dat
  wanneer u de auto parkeert zich een
  plasje water onder de auto vormt.
  Let op! De airconditioning werkt alleen
  bij temperaturen boven +4 ºC, draaiende motor en ingeschakelde aanjager.
  Het inschakelen van de airconditioning
  heeft een hoger brandstofverbruik tot
  gevolg.

  De aanjagermotor kan wat lawaai veroorzaken.

  23 • Page 26

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Algemene opmerkingen over het
  regelen van het klimaat in de auto
  Sluit alle ruiten volledig.
  Om het interieur effectief te verwarmen
  moet de verwarmde lucht op de beenruimte worden gericht. Richt bij koud of
  vochtig weer een gedeelte van de luchtstroom op de voor- en zijruiten.

  Om de aanjager met een hogere snelheid te laten draaien moet de aanjagerschakelaar in een hogere stand worden
  geplaatst.
  Bij uitgeschakelde aanjager kan de
  voorruit beslaan.
  Luchtverdeelknop

  Richt, om het interieur effectief te koelen, de gekoelde lucht op hoofdniveau.
  TOETSEN
  Temperatuur instellen
  Temperatuur
  Met deze knop regelt u de luchtverdeling als volgt:
  Hoofdniveau
  Koud

  Warm

  Aanjager

  Hoofdniveau en beenruimte
  Beenruimte
  Beenruimte en voorruit
  Voorruit
  Een klein gedeelte van de luchtstroom
  wordt altijd naar de voorruit geleid.
  De luchtverdeelknop kan ook tussen de
  symbolen worden geplaatst.

  De aanjager draait niet in de stand 0.

  24 • Page 27

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Luchtrecirculatie

  Snelle verwarming van het interieur

  Druk op de toets om te kiezen tussen
  toevoer van buitenlucht en het recirculeren van de in het interieur aanwezige
  lucht.

  Ventilatie

  Voorruit ontdooien/ ontwasemen

  Draai de luchtverdeelknop in de stand
  of de stand
  en de aanjagerschakelaar in een willekeurige stand. Open de
  midden- en zijroosters al naar gelang de
  behoefte.
  De recirculatiefunctie wordt automatisch uitgeschakeld. Schakel zo nodig
  de voor- en achterruitverwarming in.

  25 • Page 28

  Bedieningsorganen en uitrusting
  HANDBEDIENDE
  AIRCONDITIONING

  Snel afkoelen van het interieur

  Airconditioning in- en uitschakelen

  Druk om te koelen op de A/C schakelaar. De lamp in de schakelaar brandt
  wanneer het systeem is ingeschakeld.

  Voorruit ontdooien/ ontwasemen

  Wanneer de aanjagerschakelaar in de
  stand 0 wordt gezet, schakelt de airconditioning uit. Wanneer de aanjager weer
  wordt aangezet, schakelt de airconditioning automatisch weer in.
  Koelen met buitenlucht
  Buitenlucht stroomt het interieur binnen. Zolang de luchtverdeelknop in de
  staat, kan de recirculatiefuncstand
  tie niet worden ingeschakeld en wordt
  de airconditioning automatisch ingeschakeld. In dit bijzondere geval gaat
  het A/C controlelampje in de schakelaar
  niet branden. Let erop dat de aanjager
  aanstaat.

  26 • Page 29

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Luchtvochtigheid verlagen in de
  stand

  De aanbevolen systeeminstellingen voor
  alle seizoenen zijn 22 ºC en de AUTO
  modus (de airconditioning is ingeschakeld).
  Individuele voorkeuren kunnen zo nodig worden ingesteld.
  Verander de instellingen niet wanneer
  het interieur extreem warm of koud is.
  De elektronische temperatuurregeling
  past deze automatisch aan de huidige
  omstandigheden aan.

  De airconditioning onttrekt vocht aan
  de lucht en de ruiten worden sneller
  ontwasemd.

  Om het systeem correct te laten werken moeten de midden- en zijroosters
  volledig zijn geopend.

  ELEKTRONISCHE
  TEMPERATUURREGELING

  De sensor die de interieurtemperatuur
  meet is onder de temperatuurregelknop
  en de aanjagerschakelaar aangebracht
  en mag niet worden afgedekt.
  Als het systeem bij lage buitentemperaturen in de AUTO modus staat, wordt
  de lucht zolang de motor koud is naar
  de voorruit en de zijruiten geleid.

  De temperatuur, de hoeveelheid lucht
  en de luchtverdeling worden automatisch geregeld en afgesteld afhankelijk
  van de rij- en weersomstandigheden.
  Door de AUTO toets eenmaal in te
  drukken wordt de AUTO modus geactiveerd.

  27 • Page 30

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Temperatuur instellen

  Handmatige bediening van de
  elektronische temperatuurregeling
  Aanjager

  Blauwe toets: temperatuur verlagen.
  Rode toets: temperatuur verhogen.
  De aanbevolen standaard instelling is
  22 ºC.

  Druk op de toets om het aanjagertoerental te verlagen.

  Met behulp van de schakelaar kan de
  individuele temperatuur worden ingesteld tussen 16 ºC en 28 ºC. In de stand
  LO (lager dan 16 ºC) schakelt het systeem over op continu koelen, in de
  stand HI (boven 28 ºC) op continu verwarmen en wordt de temperatuur niet
  geregeld.

  Druk op de toets om het aanjagertoerental te verhogen.

  28

  De instelling van de aanjager wordt op
  het display weergegeven. • Page 31

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Luchtverdeling

  Druk op de gewenste toets om de luchtverdeling in te stellen. Elke combinatie
  en
  kan tegevan de standen ,
  lijk worden gekozen.
  Hoofdniveau
  Beenruimte
  Voorruit
  Wanneer wordt gekozen, schakelen
  ,
  en
  automatisch uit en schakelt de airconditioning in. Buitenlucht
  stroomt het interieur binnen. De recirculatiestand kan niet worden gekozen.

  Voorruit ontdooien/ ontwasemen

  Draai de luchtverdeelknop in de stand
  . Buitenlucht stroomt nu het interieur
  in. De airconditioning wordt automatisch
  ingeschakeld. Zolang de luchtverdeelknop in stand staat, kan de recirculatiestand niet worden gekozen. Het
  aanjagertoerental en de temperatuurregeling werken automatisch en kunnen
  niet met de hand worden bediend. De
  aanjager gaat met het maximum toerental draaien en de temperatuur wordt in
  de stand HI gezet.
  Wanneer is gekozen, schakelen de
  voor- en achterruitverwarming automatisch in.
  Om de AUTO modus weer te activeren
  moet u op AUTO of de toets(en) drukken waarvan de controlelamp brandt.

  29 • Page 32

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Airconditioning in- en uitschakelen

  Automatische luchtrecirculatie
  Wanneer het systeem in de AUTO modus staat en de binnen- en buitentemperaturen tamelijk hoog zijn, kiest het
  temperatuurregelsysteem automatisch
  de recirculatiestand om de lucht in het
  interieur zo snel mogelijk af te koelen.

  Druk op de A/C toets om de airconditioning in/uit te schakelen.
  Luchtrecirculatie

  Druk op de schakelaar voor luchtrecirculatie om te kiezen tussen toevoer van
  buitenlucht en luchtrecirculatie.

  Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, schakelt het systeem automatisch
  over naar toevoer van buitenlucht. De
  controlelamp in de toets brandt niet
  wanneer de elektronische temperatuurregeling is ingeschakeld.
  Elektronische temperatuurregeling
  uitschakelen

  Druk op OFF om de elektronische temperatuurregeling uit te schakelen.
  Als de toets voor luchtrecirculatie ook
  wordt ingedrukt, stroomt geen buitenlucht meer de auto in.
  Druk op een willekeurige toets (met uitzondering van de toets voor luchtrecirculatie en die van de voor- en
  achterruitverwarming) om de elektronische temperatuurregeling weer in te
  schakelen.

  30 • Page 33

  Bedieningsorganen en uitrusting
  BEDIENINGSORGANEN AAN DE
  STUURKOLOM
  Stuurslot/ contactslot

  Stuurwiel verstellen
  Verstel het stuurwiel nooit wanneer de auto in beweging is.

  0 Contact af.
  Als de sleutel uit het contactslot wordt
  genomen treedt het stuurslot in werking en kan het stuurwiel niet meer
  worden gedraaid.
  Bij uitvoeringen met automatische
  transmissie kan de contactsleutel alleen
  in de stand 0 worden teruggedraaid
  wanneer de keuzehendel in de parkeerstand P staat.
  I Stuurwiel ontgrendeld. De ontsteking en alle overige elektrische circuits
  zijn uitgeschakeld.
  Om het ontladen van de accu te voorkomen mag het contactslot niet te lang in
  deze stand blijven staan.
  II Contact aan, alle elektrische circuits
  zijn ingeschakeld. De waarschuwingsen controlelampen branden. Deze stand
  is de normale rijstand die ook moet
  worden gekozen tijdens het slepen van
  de auto.

  Druk de hendel naar beneden om het
  stuurwiel in de hoogte en de lengte te
  verstellen.
  Breng de hendel weer in zijn oorspronkelijke stand om de stuurkolom te vergrendelen.
  Raadpleeg voor meer informatie over de
  juiste zitpositie de rubriek Stoelen.

  III Startmotor ingeschakeld. Laat de
  sleutel los zodra de motor aanslaat.
  Draai nooit de sleutel in de
  stand 0 zolang de auto nog in
  beweging is.

  31 • Page 34

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Claxon

  Beweeg de hendel kort omhoog of omlaag waarna de richtingaanwijzer drie
  keer knippert.
  Grootlicht/ dimlicht

  Trek bij ingeschakelde koplampen de
  hendel naar het stuurwiel om af te wisselen tussen grootlicht en dimlicht.
  Lichtsignaal
  De claxon werkt ook bij afgezet contact.
  Multifunctionele schakelaar

  Trek de hendel iets naar het stuurwiel.
  Info-toets

  De volgende functies kunnen alleen
  worden ingeschakeld wanneer het contact aanstaat.
  Richtingaanwijzers
  Raadpleeg voor meer informatie over de
  bediening de rubriek Boordcomputer.

  32 • Page 35

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Ruitenwisserschakelaar

  Achterruit

  De volgende functies kunnen alleen
  worden ingeschakeld wanneer het contact aanstaat.

  • Wissen met intervallen

  Voorruit
  • Standen van de hendel:
  Beweeg de schakelaarhendel naar het
  stuurwiel.
  • Wissen tijdens achteruitrijden
  Wanneer de achterruitwisser niet is ingeschakeld maar de voorruitwissers
  wissen met intervallen, normale of hoge
  wissnelheid, en de achteruit wordt ingeschakeld, volgt de achterruitwisser de
  beweging van de voorruitwissers (met
  intervallen of normale wissnelheid).
  Eenmalig wissen
  Intervalwissen
  Normale wissnelheid
  Hoge wissnelheid

  Draaischakelaar intervalfunctie:
  1 = Korte intervallen
  6 = Lange intervallen

  33 • Page 36

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Sproeiers

  Nadat de wis/sproeicyclus is voltooid
  pauzeren de ruitenwissers kortstondig
  om daarna nog één wisbeweging te
  maken.
  Bij ingeschakelde koplampen treden
  dan ook de koplampsproeiers in werking (afhankelijk van land en uitvoering).
  Na het loslaten van de knop blijven de
  ruitenwissers nog enige tijd werken.
  Schakel de ruitensproeiers niet
  langer dan tien seconden achtereen in; schakel de ruitensproeiers
  nooit in als het reservoir leeg is.

  Wanneer de knop op het uiteinde van
  de hendel wordt ingedrukt of wanneer
  de hendel naar het stuurwiel wordt getrokken treden de ruitensproeiers in
  combinatie met de ruitenwissers in
  werking.

  34 • Page 37

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Afstandsbediening audio-installatie
  Selecteer de radio, CD of cassettemodus op de audio-installatie.

  • In de CD modus wordt het volgende
  of vorige nummer gekozen.
  Modus

  Met de afstandsbediening kunnen de
  volgende functies worden bediend:
  Volume

  Druk de " toets op de zijkant kort in:

  Meer volume: trek de VOL + schakelaar
  naar het stuurwiel.
  Minder volume: trek de VOL - schakelaar naar het stuurwiel.
  Zoekfunctie

  • In de radio modus wordt afgestemd
  op het volgende voorgeprogrammeerde
  radiostation.
  • In de CD modus de volgende CD gekozen wanneer een CD-wisselaar is gemonteerd.
  De CD-wisselaar is onder de passagiersstoel gemonteerd.
  • In alle modi is nu de verkeersinformatie uitgeschakeld.
  Houd de " toets aan de zijkant ingedrukt:
  • Om in de radio modus van golfband
  te wisselen.

  Beweeg de SEEK schakelaar naar het
  stuurwiel of het instrumentenpaneel:
  • In de radio modus wordt afgestemd
  op het volgende radiostation dat op een
  hogere of lagere frequentie uitzendt.

  35 • Page 38

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Automatische snelheidsregeling
  Schakel de automatische snelheidsregeling niet in onder
  drukke verkeersomstandigheden, op
  trajecten met veel bochten en op
  gladde wegen.

  De controlelamp op het instrumentenpaneel brandt.
  Snelheid wijzigen

  Inschakelen

  Druk op de
  te voeren.

  toets om de snelheid op

  Druk op de – toets om snelheid te minderen.
  De rijsnelheid verandert zonder het
  gaspedaal in te drukken.
  De ingestelde snelheid wordt de
  nieuwe, in het geheugen opgeslagen
  snelheid.

  Het systeem kan een snelheid opslaan.
  Snelheid in het geheugen opslaan

  De rijsnelheid kan licht worden gewijzigd door de betreffende schakelaar enkele malen kort achtereen in te
  drukken.
  Tijdelijk uitschakelen of opnieuw
  inschakelen

  Druk op de of – schakelaar. De automatische snelheidsregeling handhaaft
  de actuele snelheid van de auto.
  De automatische snelheidsregeling
  treedt pas in werking wanneer de rijsnelheid hoger is dan 45 km/h.

  Druk om de automatische snelheidsregeling uit te schakelen het rem- of koppelingspedaal in of druk op de =
  schakelaar. De controlelamp in de instrumentengroep gaat uit.
  Druk op de = toets om de automatische
  snelheidsregeling weer in te schakelen
  en met de laatst opgeslagen snelheid te
  gaan rijden.

  36 • Page 39

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Uitschakelen

  Bij sommige modellen blijft de interieurverlichting na het sluiten van de
  portieren nog enige tijd branden wanneer de schakelaar in de stand "Portiercontact" staat. Bij het aanzetten van het
  contact gaat de verlichting onmiddellijk
  uit.
  Wanneer de auto voor langere tijd met
  geopende portieren wordt geparkeerd,
  gaat de verlichting na 30 minuten automatisch uit.

  De in het geheugen opgeslagen snelheid wordt gewist. De controlelamp
  gaat uit.

  Zet het contact korte tijd aan (stand II)
  om de verlichting weer in te schakelen.
  Leeslampen

  BEDIENINGSORGANEN TEGEN
  HET DAK
  Interieurverlichting
  Portiercontact
  Uit

  Aan

  Standaard

  Standaard

  Uit

  Portiercontact

  Aan
  ST170 (Optie)

  ST170 (Optie)

  37 • Page 40

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Binnenspiegel

  Om verblinding door achteropkomend
  verkeer te voorkomen kan de spiegel
  met de hendel worden gekanteld.

  Verlichting make-up spiegels

  Aan
  Uit

  Zonnekleppen
  Schuifdak
  Het elektrisch bedienbare schuifdak
  kan alleen worden bediend bij aangezet
  contact.
  Let op! Het schuifdak kan ook bij afgezet contact worden bediend met behulp
  van de functie integraal openen/ sluiten.
  Raadpleeg de rubriek Integraal openen/ sluiten.
  De zonnekleppen kunnen aan één zijde
  uit de klem worden losgehaakt en in de
  richting van de portierruit worden gedraaid.
  Het klepje van de spiegel kan naar links
  en rechts worden geschoven.

  38

  Controleer voordat u het elektrisch bedienbare schuifdak bedient, of deze vrij is van obstructies
  en zorg ervoor dat kinderen en/of
  huisdieren zich niet in de nabijheid
  van de schuifdakopening bevinden.
  Het nalaten hiervan kan ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben. Het is
  in eerste instantie de verantwoording
  van de toeziende volwassenen om
  nooit een kind zonder toezicht in een
  auto achter te laten en nooit de autosleutels onbewaakt in de auto te laten
  liggen. • Page 41

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Schuifdak openen en sluiten

  Druk om het schuifdak te openen op
  . Het schuifdak schuift weg onder
  het dak.
  Het schuifdak wordt bediend met een
  schakelaar die zich tussen de zonnekleppen bevindt.

  Druk om het schuifdak te sluiten
  .
  op

  Let op! Wanneer de schakelaar continu
  wordt ingedrukt, schakelt het systeem
  korte tijd uit om te voorkomen dat de
  schuifdakmotor oververhit raakt.
  Het schuifdak kan op twee manieren
  worden geopend - de achterzijde van
  het schuifdak kan omhoog worden gekanteld of het schuifdak kan horizontaal
  naar achteren worden geschoven. Wanneer de schakelaar wordt ingedrukt
  opent of sluit het schuifdak.
  Let op! Bij lage snelheden en volledig
  geopend schuifdak is soms een dreunend geluid hoorbaar. Sluit het schuifdak ongeveer 5 cm of open een van de
  zijruiten een stukje om dit geluid te verminderen.

  Druk om de achterzijde van het geslo.
  ten schuifdak te kantelen op
  Druk om het schuifdak te sluiten
  .
  op
  Schuifdak automatisch openen/
  sluiten
  Druk een willekeurige zijde van de
  schakelaar tot het tweede weerstandspunt kort in. Druk hem opnieuw in om
  te stoppen. Wanneer de gesloten stand
  is bereikt, stopt het schuifdak automatisch. De beweging kan worden onderbroken door de schakelaar in een
  willekeurig richting te bewegen.

  39 • Page 42

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Antiklemfunctie van het schuifdak

  Geheugen opnieuw instellen

  Wanneer het schuifdak tijdens het sluiten met een obstakel in aanraking komt,
  stop het automatisch en schuift het een
  stukje terug.
  Om deze veiligheidsvoorziening uit te
  schakelen wanneer er meer weerstand
  is, bijvoorbeeld in de winter, gaat u als
  volgt te werk:
  Het onvoorzichtig sluiten van
  het schuifdak kan deze veiligheidsvoorziening te niet doen en verwondingen tot gevolg hebben.
  • Sluit het schuifdak tweemaal tot het
  weerstand ondervindt en laat het terugschuiven.
  • Sluit het schuifdak een derde maal
  tot het weerstand ondervindt. Laat de
  schakelaar kort los en druk hem onmiddellijk weer in. Het schuifdak overwint
  nu de weerstand en kan vervolgens geheel worden gesloten.
  Terwijl het schuifdak voor de
  derde keer sluit, wordt de antiklemfunctie uitgeschakeld. Let erop
  dat tijdens het sluiten van het schuifdak er geen obstakels in de weg kunnen zitten.

  40

  Wanneer het schuifdak niet goed meer
  sluit, voer dan de volgende leerprocedure uit:
  • Laat de achterzijde van het schuifdak
  zover mogelijk omhoog kantelen. Laat
  de schakelaar los.
  • Druk dezelfde schakelaar opnieuw 30
  seconden in en houd hem ingedrukt tot
  u het schuifdak ziet bewegen.
  • Laat de schakelaar los en druk hem
  onmiddellijk opnieuw in en houd hem
  ingedrukt. Het schuifdak sluit, schuift
  volledig open en schuift vervolgens
  weer dicht. Laat de schakelaar niet los
  voordat het schuifdak voor de tweede
  keer volledig is dichtgeschoven. • Page 43

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Wanneer de schakelaar niet continu
  wordt ingedrukt, wordt de programmeermodus afgebroken. Begin opnieuw
  met de procedure.

  BEDIENINGSORGANEN OP DE
  PORTIEREN
  Met de hand verstelbare
  buitenspiegels

  De antiklemfunctie werkt tijdens deze procedure niet. Let
  erop dat er tijdens het sluiten van het
  schuifdak geen obstakels in de weg
  kunnen zitten.
  Veiligheidsmodus
  Wanneer het systeem een storing vaststelt, treedt de veiligheidsmodus in
  werking. Het schuifdak beweegt dan
  slechts gedurende ca. 0,5 seconden per
  keer en stopt vervolgens. Sluit het
  schuifdak door opnieuw de schakelaar
  in te drukken wanneer het stopt. Wanneer de achterzijde van het schuifdak
  omhoog is gekanteld, laat het schuifdak
  dan volledig omhoogkantelen en sluit
  het vervolgens. Laat het systeem onmiddellijk door een vakman controleren.

  De beide buitenspiegels zijn van binnenuit verstelbaar.

  De antiklemfunctie werkt tijdens deze procedure niet. Let
  erop dat er tijdens het sluiten van het
  schuifdak geen obstakels in de weg
  kunnen zitten.

  41 • Page 44

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Elektrisch verstelbare en
  verwarmde buitenspiegels

  Groothoek buitenspiegels
  Het zicht naar achteren wordt vergroot
  om de dode hoeken schuin achter de
  auto te verkleinen.
  Alles wat u in deze spiegels
  waarneemt, ziet er kleiner uit
  en lijkt verder weg te zijn dan in werkelijkheid het geval is. Daarom kunt u
  zich in de geschatte afstand vergissen. Houd daar rekening mee!

  Inklapbare buitenspiegels
  Linker spiegel
  Uit
  Rechter spiegel

  Op
  Rechts
  Neer
  Links
  Bij het inschakelen van de achterruitverwarming worden ook de buitenspiegels verwarmd.

  42

  Wanneer u bijvoorbeeld door een
  nauwe doorgang moet rijden kunnen de
  buitenspiegels met de hand tegen de
  portieren worden geklapt. Druk de spiegels met de hand in hun oorspronkelijke
  stand terug tot zij worden vergrendeld. • Page 45

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Elektrisch bedienbare ruiten
  De ruiten kunnen alleen worden bediend bij aangezet contact.
  Let op! Het elektrisch bedienbare ruiten kunnen ook bij afgezet contact worden bediend met behulp van de functie
  integraal openen/ sluiten. Raadpleeg de
  rubriek Integraal openen/ sluiten.
  Controleer voordat u de elektrisch bedienbare ruiten bedient, of deze vrij zijn van obstructies
  en zorg ervoor dat kinderen en/of
  huisdieren zich niet in de nabijheid
  van de ruitopeningen bevinden. Het
  nalaten hiervan kan ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben. Het is in
  eerste instantie de verantwoording
  van de toeziende volwassenen om
  nooit een kind zonder toezicht in een
  auto achter te laten en nooit de autosleutels onbewaakt in de auto te laten
  liggen.

  Elektrisch bedienbare
  voorportierruiten
  • Ruit aan bestuurderszijde
  automatisch openen

  Druk de schakelaar
  kort tot het
  tweede weerstandspunt in. Druk de
  schakelaar opnieuw in om de ruit te
  stoppen.
  Elektrisch bedienbare ruiten, voor
  en achter
  Uitvoeringen met vier elektrisch bedienbare ruiten hebben extra voorzieningen.

  De ruiten kunnen worden geopend en
  gesloten met behulp van de schakelaars
  op de portieren. Wanneer de schakelaar
  wordt ingedrukt openen of sluiten de
  ruiten.
  Druk op
  Druk op

  : om te openen.
  : om te sluiten.

  43 • Page 46

  Bedieningsorganen en uitrusting
  • Ruiten automatisch openen en
  sluiten

  De ruiten van de achterportieren kunnen altijd vanaf het portier aan bestuurderszijde worden bediend.
  • Antiklemfunctie ruiten
  Bij uitvoeringen met vier elektrisch bedienbare ruiten, stoppen de ruiten automatisch bij het sluiten wanneer ze
  met een obstakel in aanraking komen
  en schuiven ze weer een klein stukje
  terug.

  Druk de schakelaar
  kort in om de
  ruit te openen of druk de schakelaar tot
  tegen het tweede weerstandspunt in
  om de ruit te sluiten. Druk de
  schakelaar opnieuw in om de ruit te
  stoppen.
  • Veiligheidsschakelaar voor de
  achterste ruiten
  Met behulp van een schakelaar op het
  portier aan bestuurderszijde kan de
  elektrische bediening van de achterportierruiten worden geblokkeerd.

  Schakelaar
  (rood symbool):
  Schakelaars achterportierruiten ingeschakeld.
  (groen symbool):
  Schakelaar
  Schakelaars achterportierruiten uitgeschakeld.

  44

  Om deze veiligheidsvoorziening uit te
  schakelen wanneer er meer weerstand
  is, bijvoorbeeld in de winter, gaat u als
  volgt te werk:
  Het onzorgvuldig sluiten van
  de ruiten kan de veiligheidsvoorziening te niet doen en verwondingen tot gevolg hebben.
  Sluit de ruit tweemaal tot hij weerstand
  ondervindt en laat hem weer openschuiven.

  Sluit de ruit een derde maal tot hij
  weerstand ondervindt. Laat de schakekort los en druk hem onmidlaar
  dellijk weer in. • Page 47

  Bedieningsorganen en uitrusting
  De ruit zal sluiten tot kort voor het
  weerstandspunt en vervolgens geheel
  dichtschuiven.
  Terwijl de ruit voor de derde
  keer sluit, wordt de antiklemfunctie uitgeschakeld. Let erop tijdens
  het sluiten van de ruit dat er geen obstakels in de weg kunnen zitten.
  • Geheugen opnieuw instellen
  Nadat de accukabels zijn losgenomen
  moet het geheugen van elke ruit afzonderlijk opnieuw worden ingesteld:

  Druk op de schakelaar
  tot de ruit
  volledig is geopend. Houd de schakelaar
  nog een seconde ingedrukt.
  De ruit sluit automatisch wanneer de
  instelprocedure correct is uitgevoerd.
  kort tot het
  Druk de schakelaar
  tweede weerstandspunt in.
  Stel het geheugen opnieuw in en herhaal de procedure wanneer de ruit niet
  automatisch sluit.

  Druk op de schakelaar
  tot de ruit
  volledig is gesloten. Houd de schakelaar
  nog een seconde ingedrukt.

  De antiklemfunctie is uitgeschakeld tot het geheugen opnieuw is ingesteld. Het onzorgvuldig
  sluiten van de ruiten kan verwondingen tot gevolg hebben.

  Laat de schakelaar
  los en druk
  hem twee of drie keer opnieuw een seconde of langer in.

  45 • Page 48

  Bedieningsorganen en uitrusting
  BEDIENINGSORGANEN OP DE
  CONSOLE

  Achteruit - 5-versnellingsbak
  (Type B)

  Handgeschakelde versnellingsbak
  Schakel de achteruit alleen in
  bij stilstaande auto.
  Voor het geruisloos inschakelen van de
  achteruit moet nadat de auto tot stilstand is gebracht en het koppelingspedaal is ingedrukt ongeveer drie
  seconden worden gewacht met het inschakelen van de achteruit.
  Oefen bij het terugschakelen
  van de vijfde naar de vierde
  versnelling geen onnodige zijwaartse
  kracht uit op de schakelhendel aangezien daardoor per ongeluk de tweede
  versnelling kan worden ingeschakeld.

  Til de vergrendelring op
  en beweeg
  vervolgens de keuzehendel naar rechts
  .
  en naar achteren
  Achteruit - 6-versnellingsbak

  Achteruit 5-versnellingsbak
  (Type A)

  Plaats de keuzehendel in de neutrale
  stand en druk hem vervolgens tegen de
  veerdruk in volledig naar links. Druk,
  nadat de hendel volledig naar links is
  bewogen, hem in de stand voor de achteruit.
  Plaats de schakelhendel in de neutrale
  stand en druk hem tegen de veerdruk in
  volledig naar rechts en vervolgens naar
  achteren.

  46 • Page 49

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Automatische transmissie

  Vergrendeling van de keuzehendel

  De viertraps automatische transmissie
  wordt elektronisch geregeld. De vierde
  versnelling – overdrive functie – kan zo
  nodig handmatig worden in- en uitgeschakeld.

  Om de keuzehendel te verplaatsen in de
  standen R, 2 (behalve vanuit de stand 1
  naar stand 2) en P moet eerst de knop
  op de zijkant van de greep van de keuzehendel worden ingedrukt. Om de
  keuzehendel uit de stand P te kunnen
  verplaatsen, moet de contactsleutel in
  de stand II staan en het rempedaal worden ingedrukt.

  Trek altijd de handrem stevig
  aan en let erop dat de keuzehendel in stand P (parkeren) staat.
  Zet altijd het contact af wanneer u de
  auto verlaat.

  Keuzehendelstanden
  • P = Parkeren
  Kies deze stand alleen wanneer
  de auto stilstaat.

  Trek altijd de handrem stevig
  aan en let erop dat de keuzehendel in stand P (parkeren) staat.
  Zet altijd het contact af wanneer u de
  auto verlaat.
  In deze stand is de transmissie geblokkeerd.

  47 • Page 50

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Indien de stand P niet is gekozen klinkt een waarschuwingssignaal als het bestuurdersportier
  wordt geopend.
  De accu-saver schakelt na de standaard
  ingestelde tijd van 30 minuten de gong
  uit.
  De sleutel kan alleen uit het contactslot
  worden genomen wanneer de keuzehendel in de stand P staat.
  In noodgevallen kan de keuzehendel op
  mechanische wijze uit de stand P worden gezet. Raadpleeg de rubriek Noodvoorziening voor het ontgrendelen
  van de keuzehendel (automatische
  transmissie).

  • D = Rijden
  • Met overdrive
  De stand voor normale rijomstandigheden. Alle vier voorwaartse versnellingen
  worden elektronisch gekozen.
  • Zonder overdrive

  De motor moet gestart worden met de
  keuzehendel in de stand P. De motor
  kan zo nodig ook gestart worden in de
  stand N.
  Wanneer de motor wordt gestart, moeten het rempedaal
  en knop op de keuzehendel worden
  ingedrukt voordat de keuzehendel uit
  de parkeerstand P kan worden verplaatst.

  • R = Achteruit
  Kies deze stand uitsluitend
  wanneer de auto stilstaat en de
  motor stationair draait.
  • N = Neutraal
  Stand voor het starten en stationair laten draaien van de motor. Er wordt
  geen kracht op de aangedreven wielen
  overgebracht.

  48

  Indien de transmissie voortdurend tussen de vierde en derde versnelling schakelt, moet de overdrive worden
  uitgeschakeld. Druk de toets in die zich
  aan de zijkant in de greep van de keuzehendel bevindt. De controlelamp op het
  instrumentenpaneel brandt om aan te
  duiden dat de overdrive is uitgeschakeld. De transmissie gebruikt nu alleen
  de eerste drie versnellingen.
  Druk de toets nogmaals in om de overdrive weer in te schakelen. Bij het starten van de motor wordt de
  overdrivefunctie automatisch ingeschakeld. • Page 51

  Bedieningsorganen en uitrusting
  • 2 = 2e versnelling

  Handschoenenkastje

  De transmissie blijft continu in de
  tweede versnelling. Kies deze stand tijdens het afdalen van hellingen om de
  remmen niet te veel te belasten en bij
  het beklimmen van lange hellingen en
  bochtige wegen. Bovendien kan deze
  versnelling op gladde wegen worden
  gebruikt om het wegrijden te vergemakkelijken.
  • 1 = 1e versnelling
  Deze stand is bedoeld voor het beklimmen of afdalen van extreem steile hellingen. De transmissie blijft in de eerste
  versnelling.
  Multifunctionele controlelamp

  In het handschoenenkastje bevindt zich
  een klem waarin de map met boorddocumentatie kan worden vastgezet. De
  map kan worden verwijderd door deze
  opzij te schuiven.
  Bekerhouders voorin en opbergvak

  Wanneer de multifunctionele controlelamp automatische transmissie/koelsysteem knippert is er sprake van een
  storing in de automatische transmissie.
  Breng in een dergelijk geval uw auto zo
  spoedig mogelijk naar een deskundige.

  Voor de schakelhendel bevinden zich
  bekerhouders, een pennenhouder en
  een opbergvak.
  Plaats tijdens het rijden geen
  hete dranken in de bekerhouders - gevaar van verbranden.

  49 • Page 52

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Handrem
  • Druk het rempedaal krachtig in.

  Schakelaar elektrisch verwarmbare
  voorstoelen

  • Terwijl u het rempedaal indrukt, trekt
  u de handremhefboom stevig maximaal
  aan.
  • Druk de ontgrendelknop tijdens het
  aantrekken niet in.
  • Wanneer u uw auto opwaarts op een
  helling parkeert, schakel dan de eerste
  versnelling in en draai het stuurwiel van
  de stoeprand af.
  • Wanneer u uw auto neerwaarts op
  een helling parkeert, schakel dan de
  achteruit in en draai het stuurwiel naar
  de stoeprand toe.
  Bij auto’s met automatische
  transmissie moet de keuzehendel altijd in de stand P worden gezet.

  Druk, om de handrem los te zetten, het
  rempedaal krachtig in, trek de hefboom
  iets omhoog, druk de ontgrendelknop in
  en laat de hefboom zakken.

  50

  Druk op de schakelaar om het systeem
  in of uit te schakelen. De lamp in de
  schakelaar brandt wanneer het systeem
  is ingeschakeld.
  Raadpleeg voor meer informatie het
  hoofdstuk Stoelen en veiligheidsuitrusting. • Page 53

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Traction Control System (TCS)/
  Schakelaar Elektronisch Stabiliteits
  Programma (ESP)
  Controlelamp BTCS/TCS

  Controlelamp ESP

  Schakelaar
  TCS

  Schakelaar
  ESP

  De controlelamp van het Traction Control System (TCS)/ Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP) op het
  instrumentenpaneel brandt continu
  wanneer het systeem is uitgeschakeld.

  Het symbool op de schakelaar is afhankelijk van het systeem waarmee de auto
  is uitgerust.

  Let op! Het Brake Traction Control
  System (BTCS) kan niet worden uitgeschakeld.

  Druk op de schakelaar om het systeem
  in of uit te schakelen.

  Het systeem wordt telkens bij het aanzetten van het contact automatisch ingeschakeld.
  Raadpleeg voor meer informatie de rubriek Traction Control System (TCS)/
  Elektronisch Stabiliteits Programma
  (ESP).

  51 • Page 54

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Multifunctioneel opbergvak

  • Elektrisch aansluitpunt achterin

  Het opbergvak bevindt zich in de middenconsole. Het kan worden gebruikt
  als:
  • Opbergvak
  • Asbak achterin

  Openen: trek het deksel omhoog. De
  asbak voor de passagiers achterin kan
  worden verwijderd en de opening kan
  dienen als bekerhouder. De asbak kan
  ook in één van de bekerhouders voorin
  worden geplaatst.
  Plaats tijdens het rijden geen
  hete dranken in de bekerhouders - gevaar van verbranden.

  Het elektrisch aansluitpunt achterin
  kan worden gebruikt voor stroomverbruikers van 12 volt met een opgenomen vermogen van maximaal
  10 ampère. Wanneer de motor niet
  draait, wordt door het gebruik hiervan
  wel de accu ontladen.
  Gebruik voor het aansluiten van
  stroomverbruikers alleen de speciale
  stekker uit het Ford Accessoires Programma die bij elke Ford dealer verkrijgbaar is.

  52 • Page 55

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Kangaroo net/ opbergtas/
  kaartentas
  Voor het opbergen van kleine voorwerpen is op de achterzijde van de rugleuning van de rechter voorstoel een
  opbergnet of tas aangebracht. Het net/
  de tas kan worden verwijderd zodat
  wanneer de rugleuning van de voorstoel
  is neergeklapt een tafel ontstaat.

  Bovendien is aan de binnenzijde van de
  rugleuning een kaartentas aangebracht.
  Raadpleeg voor meer informatie de rubriek Passagiersstoel neerklappen in
  het hoofdstuk Stoelen en veiligheidsuitrusting.
  Middenarmsteun achterin

  Trek aan de ontgrendeling om het net/
  de tas te verwijderen.
  Druk het frame in het frame op de rugleuning om het net/ de tas te bevestigen.

  In de armsteun bevindt zich een bergvak.

  53 • Page 56

  Bedieningsorganen en uitrusting
  BAGAGERUIMTE

  Wagon

  Bagageafdekpaneel
  Plaats geen voorwerpen op het
  bagageafdekpaneel.
  3- en 5-deurs
  • Verwijderen

  Trek de bagageafdekhoes naar achteren
  en zet hem in de haken vast.
  De hoes kan volledig worden verwijderd
  door de uiteinden van de koker naar elkaar toe te drukken.
  Maak de twee koorden los van de achterklep. Maak het paneel aan de zijkanten los en trek het horizontaal naar
  buiten zonder het te kantelen.
  • Aanbrengen
  Schuif het paneel horizontaal op de zijsteunen terug en duw het tot de aanslagen naar binnen. Haak de koorden weer
  vast aan de achterklep.

  54 • Page 57

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Bagagenet

  Aan de vier bevestigingspunten op de
  laadvloer kan een bagagenet worden
  bevestigd.
  Dit bagagenet is bij uw Ford dealer verkrijgbaar.

  Opbergbox (5-deurs)

  Ga, om de opbergbox aan te brengen,
  als volgt te werk: schuif de voorzijde op
  zijn plaats en druk de achterzijde naar
  beneden tot hij vastklikt.
  Druk om de opbergbox te verwijderen,
  de gele drukknoppen in en trek de box
  los.
  De schotjes kunnen op willekeurige
  plaatsen in de sleuven in de opbergbox
  worden aangebracht.
  De inhoud van de box mag niet hoger
  zijn dan de schotjes.
  Het maximum laadgewicht van
  de opbergbox is 5 kg.

  Wanneer met de opbergbox
  wordt gereden, moet het bagageafdekpaneel ook zijn aangebracht
  om te voorkomen dat tijdens een aanrijding of krachtig remmen voorwerpen uit de box door de auto worden
  geslingerd.

  55 • Page 58

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Bagageafdeknet (5-deurs)

  Hangmat (5-deurs en Wagon)

  Maak de lussen bij de hoeken los door
  ze naar de zijkant van de auto te drukken, om de voorzijde van het net te
  kunnen laten zakken.
  Maak de lussen bij de hoeken los en
  druk het draadframe naar achteren zodat het loskomt, om het net te verwijderen.
  Haak de lussen aan de gele paddestoelvormige knoppen om het net te bevestigen.
  Opbergnet zijpaneel (5-deurs)
  Het opbergnet op het zijpaneel is bestemd voor het opbergen van kleine
  voorwerpen.

  56 • Page 59

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Scheidingsnet in bagageruimte
  (Wagon)
  Druk, om de cassette met het scheidingsnet aan te brengen, de schuiven
  naar elkaar toe en breng de telescopische stang aan in de openingen in de
  zijpanelen achter de rugleuningen van
  de achterbank.

  Tijdens het rijden met uitgetrokken scheidingsnet, moet
  de rand van het bagageafdekhoes
  180º worden omgeslagen zodat het
  zicht naar achteren niet wordt belemmerd.

  Omkeerbare vloerbedekking
  (5-deurs en Wagon)
  De vloerbedekking kan worden omgedraaid; de achterzijde is met rubber afgewerkt.

  Trek het net omhoog en breng het uittrekbare deel van de stang aan in de
  houder tegen het dak. Druk het nietuittrekbare deel naar het midden van
  de auto en steek het in de andere houder. Zorg ervoor dat de stang naar voren in het smalle deel van de houders
  wordt gedrukt.

  57 • Page 60

  Bedieningsorganen en uitrusting
  EHBO-doos en gevarendriehoek

  Wagon

  3-, 4- en 5-deurs

  Afhankelijk van het land bevinden zich
  voor de EHBO-doos en de gevarendriehoek aan weerszijden in de bagageruimte opbergplaatsen.

  Afhankelijk van de uitvoering is aan de
  linkerzijde in de bagageruimte een bevestigingsriem voor het vastzetten van
  een EHBO-doos en is op de onderzijde
  van het achterpaneel een riem voor het
  vastzetten van de gevarendriehoek aangebracht.
  Bij ST170 uitvoeringen, die met een optionele subwoofer zijn uitgerust, kan de
  EHBO-doos worden opgeborgen in een
  net, dat zich aan de linkerzijde in de bagageruimte bevindt.

  58 • Page 61

  Bedieningsorganen en uitrusting
  SLEUTELS

  Bij verlies zijn vervangingssleutels bij
  uw Ford dealer verkrijgbaar nadat u het
  sleutelnummer hebt opgegeven. Dit
  nummer staat op het plaatje, dat bij de
  originele sleutels werd geleverd.

  Om de houder uit de sleutelgreep te
  verwijderen moet u het Ford ovaal indrukken en de houder uit de greep
  trekken. Open de houder met behulp
  van een muntstuk en vervang de batterij en/of de gloeilamp. Sluit de houder
  door de delen tegen elkaar te drukken
  en plaats hem terug in de sleutelgreep.
  Sleutel met radiografische
  afstandsbediening

  Raadpleeg voor meer informatie het
  hoofdstuk Immobilisatiesysteem.
  Sleutel met ingebouwde verlichting
  Het lampje blijft branden zolang u de
  ronde toets ingedrukt houdt. De batterij
  en het gloeilampje die in de sleutelgreep zitten, kunnen afzonderlijk worden vervangen. De
  vervangingsonderdelen zijn bij uw dealer verkrijgbaar.

  De zender van de afstandsbediening is
  geïntegreerd in de sleutel.
  Raadpleeg voor meer informatie de rubriek Radiografische afstandsbediening.

  59 • Page 62

  Bedieningsorganen en uitrusting
  SLOTEN

  Kinderveiligheidssloten op de
  achterportieren

  Portiersloten
  De voorportieren kunnen van buitenaf
  van buitenaf met de autosleutel worden
  vergrendeld en ontgrendeld.

  Indrukken
  (portier vergrendelen)

  Wanneer het kinderveiligheidsslot in werking is gesteld kan
  het portier alleen van buitenaf worden geopend.

  Uittrekken
  (portier openen)

  Van binnenuit kunnen de portieren
  worden vergrendeld met de vergrendelknop en ontgrendeld met de portierkruk.
  De achterportieren kunnen worden vergrendeld door bij het uitstappen de vergrendelknop in te drukken en het
  portier te sluiten. Het portier is vergrendeld wanneer het witte merkteken op
  het uiteinde van de knop zichtbaar is.
  Meer informatie over de werking van de
  alarminstallatie, de ultrasone sensoren
  en het centrale vergrendelingssysteem
  vindt u in de betreffende hoofdstukken
  op de volgende bladzijden.

  60

  Draai de sleutel in het achterportier
  naar de buitenzijde van de auto om het
  veiligheidsslot in werking te stellen.
  Draai de sleutel naar de binnenzijde van
  de auto om deze beveiliging buiten werking te stellen. • Page 63

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Bagageruimte

  Slot van brandstofvulklep

  Draai de sleutel rechtsom om de klep te
  ontgrendelen. Open de klep volledig tot
  hij vergrendelt. Druk de tankdop in en
  draai hem linksom terwijl u hem ingedrukt houdt.
  Draai de sleutel rechtsom om de klep te
  ontgrendelen.

  Wanneer u de tankdop losdraait is soms
  een sissend geluid hoorbaar. Dit is echter volkomen normaal.
  Tankdop sluiten: draai de dop rechtsom
  vast tot hij klikt.

  De achterklep is aan de binnenzijde
  voorzien van een uitsparing om het sluiten te vergemakkelijken.

  61 • Page 64

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Motorkap

  CENTRAAL
  VERGRENDELINGSSYSTEEM

  Draai het Ford logo in de radiateurgrille
  opzij en draai de sleutel eerst linksom
  . Til de motorkap iets op en draai de
  om de mosleutel volledig linksom
  torkap te openen.
  Verwijder de sleutel onmiddellijk na het openen en draai het
  Ford logo terug.
  Raadpleeg voor meer informatie het
  hoofdstuk Onderhoud en verzorging.

  Het centrale vergrendelingssysteem
  kan vanaf beide voorportieren in werking worden gesteld. Het werkt alleen
  wanneer de voorportieren zijn gesloten.
  Het kan van buitenaf met de sleutel of
  van binnenuit door het indrukken van
  de vergrendelknop bij de portierkruk in
  werking worden gesteld.
  Wanneer u de auto met de sleutel vergrendeld, knipperen de richtingaanwijzers tweemaal. Bij uitvoeringen met
  dubbele vergrendeling, knipperen deze
  niet. Bij het ontgrendelen knipperen de
  richtingaanwijzers eenmaal.
  De bagageruimte blijft vergrendeld.
  Let op! Bij wagens met radiografische
  afstandsbediening kan het centraal vergrendelingssysteem kan alleen via het
  bestuurdersportier worden geactiveerd.

  62 • Page 65

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Centraal vergrendelingssysteem
  met dubbele vergrendeling

  Inschakelen

  Linker portier
  Onmogelijk van binnenuit te openen
  De dubbele vergrendeling is een extra
  beveiliging welke voorkomt dat de portieren van binnenuit kunnen worden
  geopend.
  De dubbele vergrendeling mag
  niet worden ingeschakeld wanneer zich personen in de auto bevinden.
  De dubbele vergrendeling kan alleen
  worden ingeschakeld bij gesloten voorportieren.

  Rechter portier
  Draai, om de dubbele vergrendeling in
  werking te stellen, de sleutel in het bestuurders- of passagiersportier binnen
  en vertwee seconden in de stand
  .
  volgens in de stand

  Let op! Bij wagens met radiografische
  afstandsbediening kan het centraal vergrendelingssysteem met dubbele vergrendeling alleen via het
  bestuurdersportier worden geactiveerd.

  De richtingaanwijzers knipperen tweemaal ter bevestiging dat het systeem is
  ingeschakeld.

  63 • Page 66

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Na het vergrendelen wordt ook de
  alarminstallatie (indien gemonteerd)
  ingeschakeld.

  Radiografische afstandsbediening

  De alarminstallatie kan ook onafhankelijk van de dubbele vergrendeling worden ingeschakeld door de sleutel in de
  te draaien.
  stand
  Raadpleeg voor meer informatie de rubriek Alarminstallatie.
  Uitschakelen
  Open één van de voorportieren met de
  sleutel om de dubbele vergrendeling uit
  te schakelen. De richtingaanwijzers
  knipperen eenmaal.
  Indien zich een storing mocht
  voordoen in de elektrische installatie van de auto, kunnen de voorportieren nog met de sleutel worden
  ontgrendeld.

  De portieren of de bagageruimte worden/wordt ontgrenof de
  toets
  deld indien u de
  per ongeluk indrukt, zonder daarbij de
  sleutel op de auto te richten (bijvoorbeeld in uw jaszak).
  Drie seconden nadat het contact is afgezet, is het systeem operationeel. Het
  ontvangstbereik van de zender wordt
  door de omgeving bepaald en varieert
  aanzienlijk.

  64 • Page 67

  Bedieningsorganen en uitrusting
  De bagageruimte kan handmatig met de
  sleutel of met de afstandsbediening
  worden geopend.
  De radiofrequentie van de afstandsbediening kan ook worden gebruikt door bijvoorbeeld radioamateurs, medische apparatuur,
  draadloze hoofdtelefoons, afstandsbedieningen, alarmsystemen, enz. Wanneer de frequentie van de afstandsbediening wordt gestoord, kunt u geen
  gebruik meer maken van functies als
  het vergrendelen en ontgrendelen of
  de alarminstallatie inschakelen. Maar
  u kunt de auto wel met de sleutel vergrendelen en ontgrendelen.
  Raadpleeg voor de typegoedkeuring van
  uw afstandsbediening de tabel achterin
  het hoofdstuk Inhouden en technische
  gegevens.
  Portieren ontgrendelen

  wordt ingedrukt,
  Let op! Wanneer
  tenzij een portier of de bagageruimte is
  geopend of het contact aanstaat, worden de centrale vergrendeling en de
  alarminstallatie automatisch na 45 seconden ingeschakeld.
  Ontgrendelfunctie opnieuw
  programmeren
  U kunt de ontgrendelfunctie wijzigen,
  toets
  zodat wanneer u eenmaal de
  wordt gedrukt, de dubbele vergrendeling en de alarminstallatie worden uitgeschakeld en het bestuurdersportier
  toets
  wordt ontgrendeld. Door de
  tweemaal binnen drie seconden in te
  drukken worden ook de overige portieren ontgrendeld.
  Om de ontgrendelfunctie opnieuw te
  programmeren moet u bij afgezet conen toetsen gelijktijdig intact de
  drukken en houd ze minimaal vier
  seconden ingedrukt terwijl het contact
  afstaat. De richtingaanwijzers knipperen tweemaal om aan te duiden dat
  de ontgrendelfunctie met succes opnieuw is geprogrammeerd.
  Wanneer beide toetsen minimaal vier
  seconden tegelijk ingedrukt worden gehouden, wordt de oorspronkelijke programmering weer hersteld.

  Druk de
  toets tweemaal in: de dubbele vergrendeling en de alarminstallatie worden uitgeschakeld. Bovendien
  worden alle portieren ontgrendeld. De
  richtingaanwijzers knipperen eenmaal.

  65 • Page 68

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Achterklep ontgrendelen

  Wanneer bij uitvoeringen met dubbele
  toets tweemaal
  vergrendeling de
  binnen drie seconden wordt ingedrukt,
  worden de dubbele vergrendeling en
  het ultrasone alarmsysteem ingeschakeld.
  De richtingaanwijzers knipperen tweemaal ter bevestiging dat het systeem is
  ingeschakeld.

  Druk op de
  toets tweemaal binnen
  drie seconden in.
  Vergrendelen

  Druk de
  toets tweemaal in. De centrale vergrendeling en de alarminstallatie worden nu ingeschakeld.
  Bij wagens zonder dubbele vergrendeling knipperen de richtingaanwijzers
  tweemaal om aan te duiden dat het systeem correct werkt. Bij uitvoeringen
  met dubbele vergrendeling knipperen
  de richtingaanwijzers niet.

  66

  De dubbele vergrendeling mag
  niet worden ingeschakeld wanneer zich personen in de auto bevinden. • Page 69

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Integraal openen/ integraal sluiten
  Met dit systeem kunnen van buitenaf
  alle ruiten en het schuifdak worden geopend en gesloten.
  Controleer voordat u de elektrisch bedienbare ruiten of het
  schuifdak bedient, of deze vrij zijn/is
  van obstructies en zorg ervoor dat kinderen en/of huisdieren zich niet in de
  nabijheid van de ruitopeningen of
  schuifdakopening bevinden. Het nalaten hiervan kan ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben. Het is in eerste
  instantie de verantwoording van de
  toeziende volwassenen om nooit een
  kind zonder toezicht in een auto achter te laten en nooit de autosleutels
  onbewaakt in de auto te laten liggen.

  toets te drukken
  Door op de of de
  wordt het openen gestopt. Tijdens het
  integraal openen schuift het schuifdak
  altijd horizontaal open.
  Integraal sluiten

  Integraal openen
  Sluiten: druk de toets twee seconden
  in. Door een willekeurige toets in te
  drukken wordt het sluiten gestopt. Tijdens het integraal sluiten is de antiklemfunctie geactiveerd. Raadpleeg
  voor meer informatie de rubrieken Antiklemfunctie van het schuifdak en
  Antiklemfunctie van de ruiten.
  Sla het sluiten van de ruiten
  altijd gade. Druk in noodgevallen onmiddellijk op een toets om de
  beweging te stoppen.

  Openen: druk de
  den in.

  toets drie secon-

  67 • Page 70

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Sleutels programmeren
  Maximaal kunnen vier sleutels met radiografische afstandsbediening (inclusief de bij de auto geleverde sleutels)
  worden geprogrammeerd.

  1. Zet, om nieuwe sleutels met radiografische afstandsbediening te programmeren de contactsleutel vier keer
  binnen zes seconden in stand II.
  2. Zet het contact af. Er klinkt een signaal om aan te geven dat het nu gedurende 10 seconden mogelijk is nieuwe
  sleutels te programmeren.

  Let op! Raadpleeg voor het coderen
  van de sleutels voor het immobilisatiesysteem de rubriek Sleutels coderen.
  Batterij vervangen
  Wanneer het bereik van de zender in de
  sleutel geleidelijk begint af te nemen,
  moet de batterij worden vervangen
  (type 3V CR 2032).

  • Maak voorzichtig de zender los van
  de sleutel door een plat voorwerp (bijvoorbeeld een schroevendraaier) in de
  uitsparing aan de achterzijde te steken.

  3. Druk op een willekeurige toets op
  een nieuwe sleutel. Ter bevestiging
  klinkt een signaal. Herhaal deze laatste
  handeling bij alle sleutels met radiografische afstandsbediening, inclusief uw
  originele sleutels.
  4. Zet het contact weer aan of wacht
  tien seconden zonder een andere sleutel te programmeren om het programmeren te beëindigen. Uw auto kan nu
  uitsluitend worden vergrendeld en ontgrendeld met de sleutels met radiografische afstandsbediening die u zojuist
  hebt geprogrammeerd.

  68

  • Open vervolgens de zender door de
  klemmen aan de zijkanten met behulp
  van een plat voorwerp los te drukken. • Page 71

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Sleutels
  Uw auto werd afgeleverd met gecodeerde sleutels met een gekleurd merkteken.

  • Maak de batterij voorzichtig met een
  plat voorwerp los. Breng de nieuwe batterij met het (+) teken naar boven gekeerd tussen de contacten aan. Breng
  de zender in omgekeerde volgorde weer
  aan.

  Vervangingssleutels moeten samen met
  de andere sleutels worden gecodeerd.

  IMMOBILISATIESYSTEEM

  Automatisch inschakelen

  Vijf seconden nadat het contact is afgezet, schakelt het systeem automatisch
  in. De controlelamp knippert elke
  twee seconden.

  Het immobilisatiesysteem is een beveiliging tegen diefstal dat voorkomt dat de
  motor kan worden gestart met een sleutel met een onjuiste code.

  69 • Page 72

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Automatisch uitschakelen
  Het systeem wordt uitgeschakeld zodra
  het contact wordt aangezet en het systeem de juiste code heeft herkend. De
  controlelamp brandt ongeveer drie seconden en gaat vervolgens uit.

  Als de startmotor dan nog niet kan worden ingeschakeld, is er sprake van een
  storing in het systeem. Laat het systeem onmiddellijk door een vakman
  controleren.

  Wanneer de controlelamp ongeveer een
  minuut constant brandt of knippert en
  daarna met onregelmatige intervallen
  brandt, heeft het systeem de code niet
  herkend. Neem de sleutel uit het slot en
  probeer het nogmaals.
  Wanneer een sleutel met een onjuiste
  code werd gebruikt moet twintig seconden worden gewacht voordat de motor
  kan worden gestart met een sleutel met
  de juiste code.

  Voor een storingvrije uitwisseling van signalen tussen de
  auto en de sleutel, mag de sleutel niet
  door metalen voorwerpen worden afgedekt.

  70 • Page 73

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Sleutels coderen
  Met behulp van twee gecodeerde sleutels kunnen maximaal acht sleutels
  worden gecodeerd.
  Voer elke volgende handeling binnen
  vijf seconden uit.

  6. Neem na de coderingsprocedure de
  sleutel uit het contactslot. Wacht vijf
  seconden met het inschakelen van het
  systeem.
  Indien het inlezen van de code niet correct is verlopen, knippert de controlelamp nadat het contact met de nieuw
  gecodeerde sleutel is aangezet en kan
  de motor niet worden gestart.
  Herhaal de coderingsprocedure na een
  pauze van 20 seconden bij aangezet
  contact (stand II).

  1. Steek de eerste sleutel in het contactslot en draai hem in de stand II.
  2. Draai de sleutel terug in stand 0 en
  neem de sleutel uit het contactslot.

  Laat om veiligheidsredenen bij
  verlies van een sleutel de codes wissen en de sleutels programmeren met een nieuwe code. Raadpleeg
  uw Ford dealer indien u over nog
  slechts één gecodeerde sleutel beschikt.

  3. Steek de tweede sleutel in het contactslot en draai hem in stand II.
  4. Draai de tweede sleutel terug in
  stand 0 en neem hem uit het contactslot – de coderingsmodus is nu geactiveerd.
  5. Wanneer nu een ongecodeerde sleutel in het contactslot wordt gestoken en
  binnen twintig seconden in de stand II
  wordt gedraaid, wordt de systeemcode
  door de sleutel ingelezen.

  71 • Page 74

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Code wissen
  Met behulp van twee voor uw auto gecodeerde sleutels kunt u alle andere gecodeerde sleutels onbruikbaar maken,
  bijvoorbeeld na verlies:
  Voer elke volgende handeling binnen
  vijf seconden uit.

  5. Wanneer het wissen van de sleutelcodes is voltooid, kunnen alle overige
  sleutels met uitzondering van de twee
  die voor het wissen zijn gebruikt, niet
  langer worden gebruikt, tenzij ze opnieuw worden gecodeerd.
  Extra sleutels kunnen nu worden gecodeerd.
  ALARMINSTALLATIE
  Het systeem wordt ingeschakeld zodra
  de auto is vergrendeld en dient als afschrikmiddel voor personen die ongeoorloofd de portieren, de motorkap of
  de bagageruimte trachten te openen of
  de radio trachten te verwijderen.

  Voer de eerste vier handelingen uit
  zoals is beschreven onder Sleutels coderen, en ga vervolgens als volgt te
  werk:
  1. Steek de tweede sleutel in het contactslot en draai hem in stand II.
  2. Neem de sleutel uit het contactslot.
  3. Steek de eerste sleutel in het contactslot en draai hem in stand II en
  houd hem in deze stand. De controlelamp knippert vijf seconden.
  4. Wanneer het contact gedurende
  deze vijf seconden wordt afgezet, wordt
  de wisprocedure afgebroken en wordt
  geen sleutelcode gewist.

  72

  Inschakelen
  Draai de sleutel zo ver mogelijk in de
  stand ’vergrendelen’ en houd hem één
  seconde in deze stand.
  Raadpleeg de rubrieken Centrale portiervergrendeling met dubbele vergrendeling en Radiografische
  afstandsbediening. • Page 75

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Automatische vertraging van de
  inschakeling

  ULTRASOON ALARMSYSTEEM

  Twintig seconden nadat de motorkap,
  de bagageruimte en alle portieren zijn
  afgesloten, wordt het systeem ingeschakeld.
  Alarmsignaal
  Wanneer door onbevoegden een portier,
  de bagageruimte of de motorkap wordt
  geopend, klinkt het alarmsignaal gedurende 30 seconden. De waarschuwingsknipperlichten knipperen vijf minuten.
  Bij elke hernieuwde poging de motor te
  starten met een ongeldige sleutel of om
  de radio te verwijderen treedt het
  alarmsignaal opnieuw in werking.
  Uitschakelen
  De alarminstallatie kan op elk moment
  worden uitgeschakeld - ook wanneer
  het alarmsignaal klinkt - door één van
  de voorportieren te ontgrendelen.
  De alarminstallatie van de bagageruimte
  wordt uitgeschakeld wanneer deze met
  een sleutel of de afstandsbediening
  wordt ontgrendeld. Nadat de bagageruimte is afgesloten, wordt de alarminstallatie weer ingeschakeld.

  Dit systeem beschermt uw auto tegen
  indringers door elke beweging in de
  auto met behulp van sensoren te registreren.

  Bij de ST170 zijn de sensoren in de interieurverlichting (optie) ondergebracht.

  73 • Page 76

  Bedieningsorganen en uitrusting
  Inschakelen
  Het ultrasoon alarmsysteem kan alleen
  worden ingeschakeld in combinatie met
  de dubbele vergrendeling.
  Dit alarmsysteem kan alleen
  correct functioneren wanneer
  alle ruiten en het schuifdak volledig
  zijn gesloten. Bovendien mogen de
  sensoren, die zich aan de bovenzijden
  van de portierstijlen bevinden, niet
  worden afgedekt. Het systeem moet
  niet worden ingeschakeld wanneer er
  zich personen, dieren of andere bewegende voorwerpen in de auto bevinden.

  Vertraagde inschakeling en
  bevestiging van het inschakelen
  Deze functie werkt op dezelfde wijze als
  die van het standaard alarmsysteem.
  Alarmsignaal
  Wanneer onbevoegden zich toegang tot
  de auto verschaffen wordt het alarm op
  dezelfde wijze geactiveerd als bij de
  alarminstallatie.
  Extra verwarmingssysteem
  Schakel het ultrasoon alarmsysteem
  niet in wanneer een extra verwarmingssysteem wordt gebruikt, omdat anders
  het alarm kan worden geactiveerd.

  74 • Page 77

  Stoelen en veiligheidsuitrusting
  STOELEN
  De juiste zitpositie innemen
  max.30

  Breng geen extra stoelhoezen
  aan die niet speciaal zijn ontworpen voor het gebruik op stoelen
  met zij-airbags. Laat het aanbrengen
  van deze stoelhoezen over aan het
  geschoolde personeel van uw Ford
  dealer.

  Verstel de stoelen nooit tijdens
  het rijden.

  Stoelen naar voren of naar achteren
  schuiven

  • Ga zoveel mogelijk rechtop zitten met
  de onderzijde van uw rug zover mogelijk naar achteren. Kantel de rugleuning
  niet verder dan 30 graden achterover.
  • Stel de hoofdsteunen zodanig in dat
  de bovenzijde ervan gelijkligt met de
  bovenzijde van uw hoofd.
  • Zorg voor voldoende afstand ten opzichte van het instrumentenpaneel. De
  bestuurder dient het stuurwiel in de
  stand ’tien voor twee’ met licht gebogen
  armen vast te houden. De benen dienen
  ook licht gebogen te zijn zodat de pedalen tot op de bodem kunnen worden ingedrukt.

  Trek aan de hendel. Beweeg de stoel
  heen en weer zodat hij goed vergrendelt.

  • De veiligheidsgordel moet over het
  midden van de schouder liggen; de
  heupgordel moet strak over de heupen
  liggen, niet over de maag.

  75 • Page 78

  Stoelen en veiligheidsuitrusting
  Lendensteun afstellen

  • Trek de armleuning langzaam tot in
  .
  de gewenste stand omhoog
  Let op! Wanneer de armleuning te
  hoog staat, moet de procedure worden
  herhaald.
  Hoogte instellen van de met de
  hand verstelbare bestuurdersstoel

  Wanneer de bestuurdersstoel is voorzien van een armleuning, bevindt de
  knop van de lendensteun zich aan de
  zijkant van de armleuning.
  Armleuning voor de bestuurder

  Hoogte instellen van de elektrisch
  bedienbare bestuurdersstoel

  • Trek de armleuning geheel omhoog,
  .
  verder dan verticaal
  • Druk de armleuning geheel naar be.
  neden, verder dan horizontaal

  76 • Page 79

  Stoelen en veiligheidsuitrusting
  Elektrisch verwarmbare voorstoelen

  De stoelverwarming wordt in- en uitgeschakeld met een schakelaar op de middenconsole. De lamp in de schakelaar
  brandt wanneer het systeem is ingeschakeld. De maximum temperatuur
  wordt bereikt na vijf tot zes minuten.
  De temperatuur wordt door een thermostaat geregeld.

  Hellingshoek van rugleuning
  instellen

  Wanneer de voorstoelen helemaal naar
  voren worden geschoven kunnen de
  rugleuningen in horizontale stand worden gekanteld.
  Rugleuning naar voren klappen

  Het verwarmingssysteem werkt wanneer de contactsleutel in stand II staat.
  De accu wordt ontladen wanneer de verwarming bij stilstaande motor wordt ingeschakeld.

  Trek de vergrendelhendel uit en kantel
  de rugleuning naar voren.
  Kantel de rugleuning terug tot hij met
  een zachte klik vergrendelt.
  Plaats geen voorwerpen achter
  de stoel die het vergrendelen
  kunnen belemmeren.

  77 • Page 80

  Stoelen en veiligheidsuitrusting
  Passagiersstoel volledig
  neerklappen

  Raadpleeg voor meer informatie de rubriek Kangaroo net/ opbergtas in het
  hoofdstuk Bedieningsorganen en interieuruitrusting.
  Hoofdsteunen

  Trek, om de passagiersstoel volledig
  neer te klappen, de ontgrendelhendel
  uit en klap de rugleuning tot in horizontale stand naar voren.
  Om de achterzijde van de neergeklapte
  rugleuning als tafel te kunnen gebruiken kan het net of de tas worden verwijderd.
  Trek aan de ontgrendelhendel om de
  rugleuning weer in verticale stand te
  brengen.
  Let erop dat wanneer de rugleuning
  weer in verticale stand wordt gebracht,
  de rugleuning met een zachte klik vergrendelt.
  Wanneer de zitplaats direct
  achter de passagiersstoel
  wordt gebruikt, moet de rugleuning
  van de stoel rechtop staan.

  Leg op de tafel tijdens het rijden geen voorwerpen, omdat
  deze bij een aanrijding of krachtig
  remmen de inzittenden kunnen raken.

  78

  Omhoog: trek de hoofdsteun omhoog.
  Omlaag: druk de ontgrendelknop in en
  druk de hoofdsteun naar beneden.
  Raadpleeg a.u.b. een deskundige voor
  het verwijderen van de hoofdsteunen
  van de voorstoelen.
  De hoofdsteunen kunnen volledig worden verwijderd nadat de ontgrendelknoppen zijn ingedrukt.
  Trek altijd de hoofdsteunen op
  de achterbank omhoog wanneer daarop een kinderveiligheidszitje wordt geplaatst of een passagier
  plaatsneemt. • Page 81

  Stoelen en veiligheidsuitrusting
  Zijsteunen

  De zijsteunen aan weerszijden van de
  hoofdsteunen, voor- en achterin, kunnen naar voren worden gedraaid.
  Rugleuningen van de achterbank
  naar voren klappen
  3-, 5-deurs en Wagon

  4-deurs

  Trek één of beide ontgrendelknop(pen)
  in de bagageruimte uit en kantel de rugleuning naar voren.
  Rugleuning in oorspronkelijke stand
  terugklappen
  Beide rugleuningdelen moeten door de
  sloten aan de zijkanten worden vergrendeld.
  De veiligheidsgordels moeten zich vóór
  de rugleuning bevinden.

  Druk de ontgrendelknop op de rugleuning in en klap de rugleuning naar
  voren.

  79 • Page 82

  Stoelen en veiligheidsuitrusting
  Middendeel van rugleuning
  neerklappen

  Zitting en rugleuning van
  achterbank naar voren klappen

  Trek de ontgrendelknop op de rugleuning uit en kantel het middendeel van
  de rugleuning naar voren.
  Let erop, dat de rugleuning bij het
  terugklappen goed wordt vergrendeld.

  Trek aan de lus tussen de zitting en de
  rugleuning en kantel de zitting naar
  voren.
  Verwijder de hoofdsteun(en) van de
  achterbank en klap de rugleuning naar
  voren.
  Plaats de hoofdsteun(en) in de kunststof houder(s) op de nu rechtopstaande
  onderzijde van de zitting, zoals in de inzet is weergegeven.
  Let erop, wanneer de achterbank weer
  in zijn normale stand wordt teruggeplaatst, dat de veiligheidsgordels goed
  werken en zich voor de rugleuning bevinden.

  80 • Page 83

  Stoelen en veiligheidsuitrusting
  Bagage vervoeren

  Plaats bagage en andere zware
  voorwerpen zo laag mogelijk en
  zo ver mogelijk naar voren in de bagageruimte. Rijden met een geopende
  bagageruimte kan gevaarlijk zijn. De
  uitlaatgassen kunnen het interieur in
  worden gezogen.

  Wanneer voorwerpen in het
  passagierscompartiment
  moeten worden geplaatst, zet deze
  dan vast met de veiligheidsgordels.

  81 • Page 84

  Stoelen en veiligheidsuitrusting
  VEILIGHEIDSGORDELS
  • Draag altijd veiligheidsgordels.
  • Een veiligheidsgordel mag nooit
  door meer dan één persoon tegelijk
  worden gedragen.
  • Draag geen dikke kleding.
  • De veiligheidsgordels moeten strak
  om het lichaam worden gedragen.

  Veiligheidsgordels vastmaken

  Let erop dat elke slottong in het correcte gordelslot wordt gestoken.
  Om ervoor te zorgen dat de
  middelste veiligheidsgordel
  goed werkt moet de rugleuning van
  de achterbank goed zijn vergrendeld.

  Trek de veiligheidsgordel gelijkmatig
  uit. Als er een stevige ruk aan wordt gegeven of als de auto op een helling
  staat, kan de gordel blokkeren.
  Steek de slottong in het gordelslot tot u een ’klik’ hoort; alleen
  dan is de veiligheidsgordel goed vergrendeld.
  Druk de rode knop op het gordelslot in
  om de gordel los te maken en laat de
  gordel zich gelijkmatig en volledig
  oprollen.

  82

  De bescherming van de veiligheidsgordels is maximaal wanneer de rugleuningen zich in een zo verticaal mogelijke
  stand bevinden. • Page 85

  Stoelen en veiligheidsuitrusting
  Hoogte van de voorste
  veiligheidsgordels afstellen

  Zwangere vrouwen

  Druk, om de veiligheidsgordel in hoogte
  af te stellen, de knop op het verstelmechanisme in en schuif het mechanisme
  in een zodanige stand dat de veiligheidsgordel over het midden van de
  schouder komt te liggen.

  Zwangere vrouwen moeten een
  correct aangebrachte veiligheidsgordel dragen; dit is veiliger
  voor zowel de moeder als het ongeboren kind.

  83 • Page 86

  Stoelen en veiligheidsuitrusting
  De heupgordel moet comfortabel over
  de heupen liggen, laag onder de zwangere buik. De schoudergordel moet tussen de borsten liggen, boven en aan de
  zijkant van de zwangere buik.
  Zorg ervoor dat de veiligheidsgordel altijd strak en niet gedraaid zit. Voor een
  optimale veiligheid moeten de veiligheidsgordels nauwsluitend rond het lichaam liggen. De veiligheidsgordels
  bieden maximale bescherming wanneer
  de rugleuningen zich in bijna verticale
  stand bevinden.

  Gordelslotspanner
  De gordelslotspanners mogen
  niet worden verwijderd. Wanneer de gordelslotspanners bij een
  aanrijding zijn geactiveerd moeten zij
  worden vervangen. Laat de gordelslotspanners door speciaal getraind
  personeel repareren en afvoeren.

  Draag bij een driepunts veiligheidsgordel nooit alleen de
  heupgordel en ga nooit op de heupgordel zitten wanneer u alleen de
  schoudergordel gebruikt. Beide zijn
  uiterst gevaarlijk en kunnen het risico
  van ernstige verwondingen vergroten.
  Het gordelsysteem met de gordelslotspanners van de voorste zitplaatsen reduceert de kans op ernstige
  verwondingen bij frontale aanrijdingen.
  Tijdens een aanrijding worden de veiligheidsgordels zo strak gespannen, dat
  alle speling wordt opgeheven.
  De gordelslotspanner wordt alleen bij
  een zware frontale aanrijding geactiveerd nadat de airbag volledig is opgeblazen en wanneer de slottong van de
  veiligheidsgordel correct in het gordelslot is vergrendeld. Raadpleeg voor
  meer informatie de rubriek Airbag.

  84 • Page 87

  Stoelen en veiligheidsuitrusting
  Onderhoud van de
  veiligheidsgordels

  Controleer de gordels regelmatig op beschadiging of slijtage.
  Zowel het oprol- als het vergrendelmechanisme mogen
  niet worden gesmeerd of gerepareerd. Ook wijzigingen aan de gordels
  zijn niet toegestaan.
  Veiligheidsgordels die – als gevolg van
  een ongeluk – aan hoge spanningen
  hebben blootgestaan, moeten worden
  vervangen en de bevestigingspunten
  moeten door een deskundige worden
  gecontroleerd.
  De montage van extra of grotere luidsprekers kan invloed hebben op de werking van het blokkeermechanisme van
  de veiligheidsgordels. Raadpleeg voor
  nadere informatie uw dealer.
  Raadpleeg voor het reinigen van de veiligheidsgordels de rubriek Veiligheidsgordels reinigen in het hoofdstuk
  Onderhoud en verzorging.

  85 • Page 88

  Stoelen en veiligheidsuitrusting

  AIRBAG
  Het systeem
  • Twee fasen airbags met gasgeneratoren.
  • Zij-airbags.
  • Gordelslotspanners.
  • Een aantal crashsensoren.
  • Een controlelamp op het instrumentenpaneel.
  • Een elektronisch regel- en diagnosesysteem.
  Let op! Het opblazen van een airbag
  gaat gepaard met een luide knal. Het is
  normaal dat een onschadelijke, poederachtige stof achterblijft.

  86

  Front-airbags
  Voor een optimale werking van de airbag moet u de zitting en de rugleuning
  correct instellen. Raadpleeg de rubriek
  de rubriek De juiste zitpositie innemen aan het begin van dit hoofdstuk.
  Dit is de ideale zitpositie voor de bestuurder en passagiers en helpt het risico op verwonding door het te dicht op
  de airbag zitten te verkleinen. • Page 89

  Stoelen en veiligheidsuitrusting

  Draag altijd de veiligheidsgordel en houd voldoende afstand
  tot het stuurwiel. Alleen wanneer de
  veiligheidsgordel op de juiste wijze
  wordt gedragen, kan het lichaam op
  zijn plaats worden gehouden, waardoor de airbag volledig kan worden
  opgeblazen en maximale bescherming
  kan bieden.
  Wanneer de airbag wordt opgeblazen,
  bestaat het gevaar van verwonding.

  De front-airbags treden in werking bij
  een zware frontale aanrijding binnen een hoek van maximaal 30 graden van links of van rechts. De airbags
  worden in enkele milliseconden opgeblazen. Zodra de lichamen van de inzittenden in aanraking komen met de
  airbags, stromen deze leeg waardoor de
  voorwaartse beweging wordt opgevangen.

  Wijzig de voorzijde van de auto
  op geen enkele wijze. Dit kan
  tot gevolg hebben dat de airbag onverhoeds in werking treedt.

  Bij lichte aanrijdingen, het over de
  kop slaan van de auto en bij aanrijdingen van achteren of opzij worden de front-airbags niet
  geactiveerd.

  87 • Page 90

  Stoelen en veiligheidsuitrusting
  Houd het gebied vóór de airbags altijd vrij. Breng nooit iets
  op of over deze gebieden aan.

  Zij-airbags

  Een label aan de rugleuning duidt aan
  dat zij-airbags zijn gemonteerd.
  Deze gebieden mogen uitsluitend worden gereinigd met een vochtige doek;
  nooit met een natte doek!
  Laat reparaties aan het stuurwiel, de stuurkolom en het airbagsysteem over aan gedegen getrainde monteurs.

  88

  De zij-airbags bevinden zich in de zijkant van de rugleuningen van de voorstoelen. Bij een zware aanrijding in de
  flank wordt de zij-airbag aan de betreffende zijde geactiveerd, ook wanneer
  de stoel onbezet is. • Page 91

  Stoelen en veiligheidsuitrusting

  In opgeblazen toestand bevindt de airbag zich tussen het portier en de persoon op de stoel. Zodra deze persoon in
  aanraking komt met de airbag, stroomt
  deze weer leeg, waardoor het lichaam
  soepel wordt opgevangen.
  Bij lichte zijdelingse aanrijdingen
  en bij aanrijdingen van voren of
  van achteren, worden de zij-airbags
  niet geactiveerd.
  De crashsensoren van de zij-airbags bevinden zich aan de buitenzijde naast de
  stoelen op de vloer. Zet het contact niet
  aan indien water op de vloer staat.
  Voorkom dat de sensoren in aanraking
  komen met water en zware of scherpe
  voorwerpen.

  Reparaties aan de bekleding
  van de voorstoelen, de sensoren die daarop zijn aangebracht en de
  sensoren tegen het dak moeten worden uitgevoerd door gedegen getraind personeel. Wanneer de zij-airbags plotseling in werking treden, kan
  dit verwonding tot gevolg hebben.
  Blokkeer, belemmer of bedek de
  airbags niet omdat deze zich dan niet
  correct kan ontvouwen.
  Steek geen scherpe voorwerpen in
  gebieden waar airbags zijn
  gemonteerd. Hierdoor kunnen de
  airbags worden beschadigd.
  Breng geen extra stoelhoezen aan die
  niet speciaal zijn ontwikkeld voor het
  gebruik op stoelen met zij-airbags.
  Laat het aanbrengen van deze
  stoelhoezen over aan het geschoolde
  personeel van uw Ford dealer.

  89 • Page 92

  Stoelen en veiligheidsuitrusting
  Controlelamp airbag/
  gordelslotspanner

  Kinderveiligheidszitjes

  Babyzitje

  Wanneer de contactsleutel in stand II
  wordt gedraaid, brandt de controlelamp
  in de instrumentengroep ongeveer drie
  seconden om te bevestigen dat het systeem operationeel is.
  Brandt de controlelamp niet, of blijft hij
  branden, of brandt hij met intervallen of
  continu tijdens het rijden, dan duidt dit
  op een storing. Laat het systeem door
  een deskundige controleren.

  Rijrichting
  Bijzonder gevaarlijk!! Plaats
  geen kinderveiligheidszitje op
  een stoel waarvóór zich een airbag
  bevindt!
  Oorspronkelijke tekst volgens
  ECE R94.01:
  Extreme Hazard! Do not use a
  rearward facing child restraint on
  a seat protected by an airbag in
  front of it!
  Wanneer de airbag wordt geactiveerd,
  bestaat het gevaar van overlijden of
  ernstige verwonding.

  90 • Page 93

  Stoelen en veiligheidsuitrusting
  Volg bij het aanbrengen van een kinderveiligheidszitje/ babyzitje altijd de aanwijzingen van de fabrikant op.
  Er bestaat gevaar van overlijden of ernstig lichamelijk letsel
  indien de aanwijzingen van de fabrikant niet stipt worden opgevolgd of
  wanneer het kinderveiligheidszitje op
  enige wijze wordt gewijzigd.

  Neem tijdens het rijden geen
  kinderen op schoot.

  Let op!
  • Indien de auto bij een aanrijding betrokken is geweest, laat dan het kinderveiligheidszitje door speciaal hiervoor
  opgeleide monteurs controleren, daar
  het kan zijn beschadigd.
  • Laat kinderen nooit zonder toezicht
  alleen in een kinderveiligheidszitje of in
  de auto achter.
  • Zorg er bij het vastzetten van het kinderveiligheidszitje met de veiligheidsgordel voor, dat de veiligheidsgordel
  niet gedraaid zit of loszit.

  Kinderen met een lengte van 150 cm of
  minder of van 12 jaar of jonger moeten
  worden vervoerd in een speciaal kinderveiligheidszitje zoals een babyzitje, kinderveiligheidszitje of zitverhoger op de
  achterbank. In sommige landen moeten
  deze door de overheid zijn goedgekeurd.
  Zij bieden in combinatie met de aanwezige veiligheidsgordels een optimale bescherming aan kinderen.

  91 • Page 94

  Stoelen en veiligheidsuitrusting
  Plaatsing van
  kinderveiligheidszitjes
  Indien uw auto is uitgerust met
  een airbag aan passagierszijde
  mogen kinderen met een lengte van
  150 cm of minder of van 12 jaar en
  jonger alleen stevig vastgegespt op de
  achterbank worden vervoerd – nooit
  op de voorstoel.
  Plaatsen voor kinderveiligheidszitjes
  Gewichtsgroepen
  0

  Zitplaatsen

  tot 10 kg
  (ca. 0-9
  maanden)

  0+

  I

  II

  III

  tot 13 kg
  (ca. 0-2
  jaar)

  9-18 kg
  (ca. 9
  maanden 4 jaar)

  15-25 kg
  (ca. 3!/2-12
  jaar)

  22-36 kg
  (ca. 6-12
  jaar)

  Kinderveiligheidszitje
  met veiligheidskussen

  Babyzitje

  Zitverhoger

  Voorpassagier

  X

  X

  X

  X

  X

  Achterpassagier
  (middelste plaats)

  U

  U

  U

  U

  U

  Achterpassagier
  (plaatsen aan zijkant)

  U

  U

  U

  U

  U

  U = Zitplaats geschikt voor universele
  kinderveiligheidszitjes die zijn goedgekeurd voor deze gewichts-/ leeftijdsgroep.
  X = Zitplaats niet geschikt voor kinderen in deze gewichts-/ leeftijdsgroep.

  92

  Bijzonder gevaarlijk! Plaats
  geen kinderveiligheidszitje
  achterwaarts op een stoel waarvóór
  zich een airbag bevindt! • Page 95

  Stoelen en veiligheidsuitrusting
  Kindervieligheidszitjes voor
  verschillende gewichtsgroepen

  Kinderveiligheidszitje met veiligheidskussen

  De juiste keuze van een kinderveiligheidszitje is afhankelijk van de leeftijd
  en het gewicht van het kind:
  Babyzitje

  Rijrichting
  Rijrichting
  • Baby’s jonger dan ongeveer twee
  jaar en/of een lichaamsgewicht van minder dan 13 kg worden het best beschermd wanneer ze in een
  achterwaarts gekeerd babyzitje op de
  achterbank worden vervoerd.

  • Kinderen jonger dan ongeveer vier
  jaar en een lichaamsgewicht van 13 tot
  18 kg moeten stevig vastgegespt in een
  kinderveiligheidszitje op de achterbank worden vervoerd.

  93 • Page 96

  Stoelen en veiligheidsuitrusting
  Kinderveiligheidskussen (zitverhoger)

  Een zitverhoger mag nooit worden gebruikt met alleen een
  heupgordel.

  Leg de schoudergordel nooit
  onder de arm van het kind of
  achter de rug langs.

  Gebruik nooit kussens, boeken
  of handdoeken om het kind hoger te laten zitten.

  Rijrichting
  • Kinderen tussen drieënhalf en twaalf
  jaar en lichter dan tussen 15 en 36 kg
  moeten gebruikmaken van een zitverhoger op de achterbank. Een verstelbare extra riem die aan het kussen is
  bevestigd zorgt voor een optimale ligging van de diagonale riem over de
  schouder. Zorg ervoor dat uw kind
  rechtop zit.

  94 • Page 97

  Starten
  ALGEMENE OPMERKINGEN OVER
  HET STARTEN

  MOTOR STARTEN

  Schakel de startmotor niet langer dan
  15 seconden achtereen in of 30 seconden voor uitvoeringen met een dieselmotor. Laat de sleutel los zodra de
  motor aanslaat.

  Uitvoeringen met benzinemotor

  Wanneer de motor niet is aangeslagen,
  draai dan de contactsleutel in de stand
  0 en herhaal de startprocedure.
  Wanneer de motor niet
  aanslaat, raadpleeg dan de
  instructies met betrekking tot de
  veiligheidsschakelaar van het
  inspuitsysteem op bladzijde 115.

  Uitvoeringen met benzinemotor
  Als de accukabels losgekoppeld zijn geweest, kan de motor een afwijkende
  draaikarakteristiek vertonen en moet
  er, nadat de accukabels weer zijn aangesloten, een afstand van ca. 8 km worden afgelegd om de computer opnieuw
  te programmeren.
  Dit wordt veroorzaakt doordat het motormanagementsysteem zich opnieuw
  moet aanpassen aan de motor. Alle onregelmatigheden tijdens deze periode
  moeten worden genegeerd.

  Koude/ warme motor
  • Druk het koppelingspedaal volledig in
  en start de motor zonder het gaspedaal
  aan te raken.
  • Indien de motor niet binnen vijftien
  seconden aanslaat, wacht dan even en
  herhaal de startprocedure.
  • Als de motor na drie startpogingen
  nog niet is aangeslagen, wacht dan 10
  seconden en volg de procedure zoals
  onder Verzopen motor is beschreven.
  • Wanneer startproblemen worden ondervonden bij temperaturen lager dan
  -25 ºC, druk dan het gaspedaal 1/4 tot
  1/2 in om het aanslaan te vergemakkelijken.
  Verzopen motor
  • Druk het koppelingspedaal volledig
  in.
  • Druk het gaspedaal langzaam volledig in, houd het in deze stand en start
  de motor.
  • Slaat de motor niet aan, herhaal dan
  de startprocedure zoals beschreven onder Koude/ warme motor.

  Toerentalbegrenzer
  De elektronische toerentalbegrenzer
  beschermt de motor tegen te hoge toerentallen.

  95 • Page 98

  Starten
  Uitvoeringen met automatische
  transmissie

  Uitvoeringen met een dieselmotor
  Koude/ warme motor
  • Druk het koppelingspedaal in zonder
  het gaspedaal aan te raken.

  Rempedaal

  • Draai de contactsleutel in de stand II
  en controleer of de controlelamp van
  het voorgloeisysteem brandt.
  Controlelamp voorgloeien uit

  De motor kan alleen worden gestart
  wanneer de keuzehendel in de stand N
  of P staat.
  De keuzehendel van uw auto is uitgerust met een extra blokkeersysteem dat
  in werking treedt wanneer de hendel in
  de parkeerstand wordt geplaatst.
  Na het starten van de motor kan de
  keuzehendel alleen uit deze stand worden gezet als het rempedaal en de
  veerbelaste knop worden ingedrukt.
  Trek voordat de keuzehendel
  in een rijstand wordt geplaatst
  de handrem aan of druk het rempedaal in. Zo voorkomt u dat de auto in
  beweging komt wanneer u een rijstand inschakelt.
  Wanneer de motor koud is, draait hij
  direct na het aanslaan met een verhoogd stationair toerental. Dit veroorzaakt in alle vooruit standen een sterke
  neiging tot ’kruipen’.

  96

  • Wacht tot de controlelamp uitgaat en
  schakel vervolgens de startmotor zonder onderbrekingen in tot de motor
  aanslaat.
  • Herhaal de complete startprocedure
  wanneer de motor afslaat.
  • Bij temperaturen lager dan -15 ºC kan
  het noodzakelijk zijn de startmotor tot
  30 seconden in te schakelen. Wanneer
  de auto vaak onder dergelijke omstandigheden wordt gebruikt is het raadzaam een verwarmingselement in het
  motorblok te laten monteren. • Page 99

  Starten
  De motor afzetten
  Wacht tot de motor stationair draait ...

  ... en druk nooit het gaspedaal in.
  Wacht tot de motor stationair draait en
  zet het contact af.
  Als de motor bij een hoger toerental
  wordt afgezet, zal de turbocompressor
  nog draaien terwijl de oliedruk al tot nul
  is gedaald. Dit heeft vroegtijdige slijtage
  van de compressorlagers tot gevolg.

  97 • Page 100

  Rijden
  RIJDEN MET EEN AUTO MET
  AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

  Wegrijden in zand, modder of
  sneeuw

  Wegrijden

  Plaats, terwijl de motor stationair draait
  en het rempedaal ingedrukt wordt gehouden, de keuzehendel in een rijstand.
  Laat het rempedaal los. De auto zal
  langzaam in de gekozen richting wegrijden. Druk het gaspedaal in om de snelheid op te voeren.
  Indien uw auto is uitgerust met
  een automatische transmissie
  kan de motor niet worden gestart
  door aanduwen of aanslepen. Gebruik
  hulpstartkabels en een hulpaccu.

  98

  Zit de auto vast, probeer dan door wisselend voor- en achteruit te rijden los
  te komen. Plaats hiertoe de keuzehendel achtereenvolgens in de standen D
  en R en druk het gaspedaal zo min mogelijk in.
  Voor een optimaal resultaat moet de
  keuzehendel in de stand R worden geplaatst terwijl de auto nog vooruit rijdt
  en omgekeerd.
  Om overmatige belasting van de transmissie te voorkomen, moet tijdens het
  voor- en achteruitrijden (‘schommelen’)
  het motortoerental zo laag mogelijk
  worden gehouden.
  Bij uitzondering mag stand 2 worden
  gebruikt voor het wegrijden op een beijzeld of besneeuwd wegdek. • Page 101

  Rijden
  Geforceerd terugschakelen
  (kickdown)

  De automatische transmissie kan extra
  trekkracht leveren voor het beklimmen
  van steile hellingen of het uitvoeren van
  inhaalmanoeuvres. Druk, om de kickdown in te schakelen, het gaspedaal
  volledig in en houd het ingedrukt terwijl
  de keuzehendel in de stand D staat.
  De transmissie schakelt pas naar een
  hogere versnelling zodra het maximum
  toerental is bereikt.

  Handmatig schakelen
  Wegrijden

  Plaats de keuzehendel in de stand 1, zet
  de handrem vrij en druk het gaspedaal
  in. Naarmate de snelheid toeneemt verplaatst u de keuzehendel in de standen
  2 en D.
  Terugschakelen
  Wanneer tijdens het rijden de keuzehendel vanuit de stand D in de stand 2
  wordt geplaatst, schakelt de transmissie
  naar de tweede versnelling terug zodra
  de snelheid tot minder dan 110 km/h is
  afgenomen en blijft in deze versnelling.
  Wanneer de keuzehendel in de stand 1
  wordt geplaatst, dan blijft de transmissie in de tweede versnelling tot de snelheid tot minder dan 45 km/h is
  afgenomen. Daarna schakelt de transmissie naar de eerste versnelling terug
  en blijft in deze versnelling. Schakel terug op lange afdalingen, lange opwaartse hellingen en op bochtige
  wegen.

  99 • Page 102

  Rijden
  Stoppen
  Laat het gaspedaal los en druk het rempedaal in. Laat de keuzehendel in de
  eerder gekozen stand staan. Om weer
  weg te rijden hoeft u alleen uw voet van
  het rempedaal te nemen.

  Onjuiste brandstofsoort
  Wanneer u uw tank hebt gevuld met de onjuiste brandstofsoort of additieven, probeer dan
  niet de motor te starten. Hierdoor
  kan de motor worden beschadigd.

  TANKEN
  Raadpleeg tevens de rubriek Brandstof
  in het hoofdstuk Inhouden en specificaties.
  Tanken
  Om overstromen te voorkomen, hetgeen gevaar kan opleveren voor andere weggebruikers,
  moet altijd met tanken worden gestopt als het vulpistool voor de
  tweede keer afslaat. Alle brandstof
  die u dan nog toevoegt vult de expansieruimte in de brandstoftank, hetgeen er toe kan leiden dat de brandstof overstroomt.

  Het brandstofsysteem staat onder druk. Er bestaat kans op
  verwonding wanneer het brandstofsysteem lekt. Vermijd open vuur of
  hitte in de omgeving van het brandstofsysteem.

  100

  Rijden met een katalysator
  • Rijd de tank nooit helemaal leeg.
  • Vermijd onnodig lange startpogingen.
  • Laat de motor niet draaien met een
  losgekoppelde bougiekabel.
  • Sleep of duw de auto niet aan wannee
  de motor op bedrijfstemperatuur is; gebruik hulpstartkabels.
  • Zet nooit het contact af zolang de
  auto nog rijdt.
  Parkeren
  Let erop dat u uw auto nooit
  parkeert of stationair laat
  draaien boven brandbare materialen
  zoals droge bladeren of verdord gras.
  Na het afzetten van de motor straalt
  het uitlaatsysteem nog gedurende
  enige tijd veel warmte uit, waardoor
  gevaar van brand kan ontstaan. • Page 103

  Rijden
  RIJDEN MET EEN AANHANGER

  Afneembare trekhaakkogel

  Wanneer uw auto is uitgerust
  met een trekhaak met afneembare kogel, verwijder deze dan altijd
  wanneer u zonder aanhanger rijdt.
  Het maximum toelaatbaar wagengewicht en het aanhangergewicht geven
  de technische eisen weer, die worden
  gesteld voor hellingen tot 12% en bij
  hoogten van 1 000 meter boven de zeespiegel.
  In hoger geleden gebieden worden de
  prestaties van de motor door de lagere
  luchtdruk nadelig beïnvloed. Daarom
  gelden de volgende beperkingen:
  Boven 1 000 meter moet het maximum
  toelaatbaar totaalgewicht voor iedere
  1 000 meter hoger met 10% worden
  verlaagd.

  Laat een verwijderde trekhaakkogel nooit los in de auto liggen. Bij een aanrijding neemt hierdoor de kans op verwondingen toe.

  Steile hellingen
  Schakel bij het naderen van steile afdalingen tijdig terug. Houd rekening met
  het beperkte effect van de aanhangerremmen. Gebruik om oververhitting van
  de remmen te voorkomen de voetrem
  slechts korte periodes. Plaats bij het beklimmen of afdalen van steile hellingen
  bij uitvoeringen met een automatische
  transmissie de keuzehendel in stand 1.
  Houd er rekening mee dat de
  oplooprem van een aanhanger
  geen deel uitmaakt van het antiblokkeersysteem van de auto.

  Verwijder, om de kogel aan te brengen,
  het paneel (alleen 3- en 5-deurs uitvoeringen) uit de beplating onder de achterbumper. Verwijder beide schroeven
  en neem het paneel voorzichtig los.

  101 • Page 104

  Rijden
  Voor en na de winter moeten de schroeven van het paneel met vet worden ingesmeerd.

  Indien de trekhaak niet wordt gebruikt
  moet de kogel altijd stevig in de bagageruimte worden bevestigd.
  De trekhaakkogel mag alleen worden
  aangebracht wanneer het mechanisme
  correct is ontgrendeld.
  Het aanbrengen van de afneembare trekhaakkogel moet
  bijzonder zorgvuldig plaatsvinden
  aangezien de juiste bevestiging bepalend is voor de veiligheid van uw auto
  en de aanhanger.

  102

  Afneembare trekhaakkogel
  ontgrendelen

  • Verwijder de beschermkap. Steek de
  sleutel in het slot en draai hem linksom
  om de koppeling te ontgrendelen.
  • Trek de draaiknop naar buiten en
  draai hem rechtsom totdat hij klikt.
  • Het rode merkteken op de draaiknop
  moet in lijn liggen met het witte merkteken op de trekhaakkogel.
  • Laat de draaiknop los. De trekhaakkogel is nu ontgrendeld.
  Gebruik geen gereedschap
  voor het aanbrengen of verwijderen van de afneembare trekhaakkogel. Wijzig de aanhangerkoppeling
  niet. Demonteer of repareer de trekhaakkogel niet. • Page 105

  Rijden
  Afneembare trekhaakkogel
  aanbrengen
  Breng de trekhaakkogel alleen
  aan wanneer de koppeling volledig is ontgrendeld.

  • Verwijder de plug.

  Rijden met een aanhanger
  Controleer voordat u gaat rijden of de
  trekhaakkogel goed is vergrendeld.
  Controleer:

  • Of het groene vlak tegenover het
  witte merkteken staat.
  • Of de draaiknop correct op de trekhaakkogel is aangebracht.
  • Of de sleutel is verwijderd.
  • Of de trekhaakkogel stevig vastzit.
  (Moet stevig op zijn plaats blijven zitten
  als er aan getrokken wordt.)
  Wanneer aan een van deze
  voorwaarden niet wordt voldaan, gebruik dan de trekhaak niet en
  laat hem door een dealer inspecteren.

  • Breng de trekhaakkogel verticaal aan
  en druk hem naar boven tot hij aangrijpt. (Houd uw hand hierbij niet in de
  omgeving van de draaiknop.)
  • De trekhaakkogel vergrendelt automatisch. Het groene vlak moet tegenover het witte merkteken staan.
  • Vergrendelen: draai de sleutel
  rechtsom en verwijder hem.
  • Breng de beschermkap op het slot
  aan.

  103 • Page 106

  Rijden
  Afneembare trekhaakkogel
  verwijderen

  • Koppel de aanhanger af.
  • Verwijder de beschermkap. Steek de
  sleutel in het slot en draai hem linksom.
  • Houd de trekhaakkogel vast. Trek de
  draaiknop naar buiten en draai hem
  rechtsom. Verwijder de trekhaakkogel.
  • Laat de draaiknop los.
  Wanneer de trekhaakkogel op deze
  wijze wordt ontgrendeld, kan hij te allen tijde weer worden aangebracht.

  • Breng het paneel (alleen 3- en
  5-deurs uitvoeringen) onder de achterbumper aan en zet het met twee
  schroeven vast.
  • Wordt het systeem gedurende langere tijd niet gebruikt, zet het systeem
  dan in vergrendelde stand vast: druk de
  ontgrendelknop naar voren.
  Ontgrendel, om verwondingen
  te voorkomen, de trekhaakkogel nooit wanneer de aanhanger nog
  is aangekoppeld.

  Onderhoud
  Houd het systeem schoon. Smeer de
  lagerpunten, glij-oppervlakken en vergrendelingskogels met harsvrij vet of
  olie. Smeer het slot met grafiet.
  • Breng de plug in de opening aan.

  Verwijder voordat u uw auto
  met een hogedrukreiniger reinigt de afneembare trekhaakkogel en
  sluit de opening met de plug af.
  Bewaar het sleutelnummer op een veilige plaats.

  104 • Page 107

  Rijden
  IMPERIAAL
  3-, 4- en 5-deurs

  Draai de pluggen weer in de draadgaten
  nadat de imperiaal is verwijderd.
  De bevestigingspunten voor de Ford
  imperiaal bevinden zich midden boven
  de portieren en zijn bereikbaar nadat de
  rubber afdichtstrip van de dakrand is
  losgetrokken. (Bij driedeurs uitvoeringen bevinden de achterste bevestigingspunten zich bij de achterklep.)
  Verwijder de pluggen.

  Wagon met geïntegreerde dakrails

  De zijrails zijn ontworpen voor het bevestigen van racks (voor fietsen, ski’s,
  enz.) uit het Ford Accessoires Programma kunnen worden gemonteerd.

  105 • Page 108

  Rijden
  De maximaal toelaatbare dakbelasting
  bedraagt 100 kg.

  REMMEN

  De lading moet gelijkmatig worden
  verdeeld over de dwarsstangen en/of
  de dakrails. Plaats nooit lading direct op
  het dakpaneel.

  Tweekrings remsysteem

  550 mm

  700 mm

  Let op! Vergrendelbare dwarsstangen
  uit het Ford Accessoires Programma
  zijn bij uw Ford dealer verkrijgbaar.
  Breng nooit dwarsstangen aan boven de
  achterzijde van het schuif/kanteldak,
  waardoor het kantelmechanisme wordt
  geblokkeerd.
  Om het windgeruis tot een minimum te
  verminderden kunt u, wanneer het bagagerek niet in gebruik is, de twee
  dwarsstangen desgewenst tot een afstand van 30 cm naar elkaar toeschuiven en vastzetten of helemaal
  verwijderen.

  Uw auto is voorzien van een diagonaal
  gescheiden tweekrings remsysteem. Bij
  een storing in één van de remcircuits
  blijft het andere circuit normaal functioneren.
  Wanneer een remcircuit uitvalt, voelt u het eerst dat het
  rempedaal zachter aanvoelt. Bovendien zult u meer kracht op het rempedaal moeten uitoefenen en moet u
  rekening houden met een langere
  remweg. Laat het remsysteem onmiddellijk door een deskundige controleren.

  Schijfremmen

  Natte remschijven hebben een lagere
  wrijvingscoëfficiënt.
  Druk na het verlaten van een wasstraat
  het rempedaal even voorzichtig in om
  de waterfilm op de remschijven te laten
  verdampen.

  106 • Page 109

  Rijden
  Controlelamp remsysteem

  Bij aangetrokken handrem brandt de
  controlelamp.
  Als de controlelamp na het
  loszetten van de handrem
  blijft branden of tijdens het rijden
  gaat branden, laat het systeem dan
  onmiddellijk door een deskundige
  controleren.

  Hoewel het ABS een zo effectief mogelijke remwerking garandeert, blijft de remweg toch ook
  afhankelijk van de conditie van het
  wegdek en de rijomstandigheden.
  Ook het ABS kan een ongeval niet
  verhinderen indien de bestuurder onvoldoende afstand tot zijn voorligger
  bewaart, een bocht met te hoge snelheid neemt, dan wel met aquaplaning
  of een slecht wegdek wordt geconfronteerd.

  Antiblokkeersysteem (ABS)

  Het ABS treedt alleen in werking wanneer één van de wielen op het punt
  staat te blokkeren. De werking is herkenbaar aan het licht pulseren van het
  rempedaal terwijl de auto volledig bestuurbaar blijft. Laat tijdens het remmen het rempedaal niet los.

  107 • Page 110

  Rijden
  TRACTION CONTROL SYSTEM
  (TCS)/ ELEKTRONISCH
  STABILITEITS PROGRAMMA (ESP)

  Het systeem kan worden geactiveerd
  tijdens het accelereren op een glad
  wegdek of op losse ondergrond, of tijdens het optrekken op een helling.

  Traction control system

  Dit model is leverbaar met twee verschillende typen Traction Control.

  Hoewel het Traction Control
  System een grote mate van veiligheid biedt, mag dit nooit een aansporing zijn om onnodige risico’s te
  nemen.
  Werkingsprincipe

  Brake Traction Control System
  (BTCS)
  (1,4 l Zetec-SE en dieselmotoren)
  Dit systeem minimaliseert wielslip om
  de tractie bij lagere snelheden te verbeteren.
  Traction Control System (TCS)
  (1,6 l Zetec-SE, 1,8 l Zetec-E,
  2,0 l Zetec-E motoren en
  2,0 l Duratec-ST motoren)
  Dit systeem regelt de wielslip door het
  motorkoppel te verlagen en het BTCS
  in te schakelen teneinde de stabiliteit,
  bestuurbaarheid en de tractie bij alle
  snelheden te verbeteren.

  Controlelamp BTCS/TCS
  Het Traction Control System beperkt de
  wielslip van de aangedreven wielen.

  108 • Page 111

  Rijden
  Elektronisch Stabiliteits Programma
  (ESP)
  Hoewel het Elektronisch Stabiliteits Programma een grote
  mate van veiligheid biedt, mag het
  nooit een aansporing zijn onnodige
  risico’s te nemen.

  met ESP

  zonder ESP

  Controlelamp ESP
  Werkingsprincipe
  Het Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP) helpt de bestuurder bij
  het handhaven van de stabiliteit en de
  bestuurbaarheid van de auto. Het systeem combineert het antiblokkeersysteem (ABS) en het Traction Control
  (TCS) en onderdrukt de neiging van de
  auto om uit te breken, waardoor een
  grotere stabiliteit wordt verkregen.

  ESP controleert continu de beweging
  van de auto ten opzichte van de door de
  bestuurder gewenste koers. Dit vindt
  plaats met behulp van sensoren die de
  ingaande signalen van de stuurinrichting vergelijken met de werkelijke beweging van de auto. Wanneer het
  systeem een verschil registreert, wijzigt
  het ESP de kracht naar beide wielen om
  dit verschil te corrigeren.

  109 • Page 112

  Rijden
  Wanneer de auto naar links of rechts
  begint te draaien, wegslipt, of zijdelings
  begint te schuiven, zal het systeem
  trachten deze beweging te corrigeren.
  Wanneer de auto niet op stuurwielbewegingen reageert, zal het systeem
  trachten de draaiende beweging van de
  auto te veranderen.
  ESP werkt niet tijdens het achteruitrijden. Bij ingeschakelde achteruit blijven
  het ABS en het TCS werken.
  Rijden met TCS/ESP

  Controlelamp BTCS/TCS

  Controlelamp ESP
  Wanneer het systeem tijdens het rijden
  wordt geactiveerd, knippert de controlelamp (behalve BTCS).

  110

  Wanneer bij het aanzetten van het contact de controlelamp niet brandt of
  wanneer hij tijdens het rijden blijft
  branden, duidt dit op een storing. Bij
  storingen schakelt het systeem automatisch uit. Laat het systeem door een
  deskundige controleren.
  Let op! Wanneer het systeem handmatig wordt uitgeschakeld door op de
  schakelaar van het Traction Control
  System (TCS)/ Elektronisch Stabiliteits
  Programma (ESP) te drukken, brandt
  de controlelamp en blijft deze branden
  tot het systeem weer wordt ingeschakeld of het contact wordt afgezet. • Page 113

  Rijden
  Traction Control System (TCS)/
  Elektronisch Stabiliteits Programma
  (ESP) uitschakelen

  Let op! Het Brake Traction Control
  System (BTCS) kan niet worden uitgeschakeld.

  Wanneer u met sneeuwkettingen of een
  reservewiel rijdt, of een auto uit de
  sneeuw wilt ’losschommelen’, verdient
  het aanbeveling het systeem uit te schakelen.
  Controlelamp BTCS/TCS

  Controlelamp ESP
  Wanneer het systeem is uitgeschakeld,
  brandt de controlelamp continu.
  Schakelaar
  TCS

  Schakelaar
  ESP

  Het systeem kan handmatig worden uitgeschakeld door de schakelaar van het
  Traction Control System (TCS)/ Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP)
  in te drukken.

  Het systeem wordt telkens bij het aanzetten van het contact automatisch ingeschakeld.
  Raadpleeg voor meer informatie de rubrieken Traction Control System
  (TCS)/ Schakelaar Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP), Reservewiel en Sneeuwkettingen.

  111 • Page 114

  Rijden
  ULTRASONE PARKEERHULP

  Het systeem bestaat uit ultrasone sensoren in de achterbumper, een regelunit en een luidspreker. Het systeem
  meet tijdens het achteruitrijden de afstand tot het dichtstbijzijnde obstakel
  en helpt met geluidssignalen de bestuurder bij het correct schatten van de
  afstand.

  De parkeerhulp is een extra
  systeem dat niet bedoeld is om
  de bestuurder van zijn plicht te ontheffen om tijdens het achteruitrijden
  voorzichtig en oplettend te zijn.
  Vooral obstakels die zich dicht bij de
  auto (ca. 30 cm) en boven of onder
  de sensoren bevinden, worden mogelijk niet door de ultrasone parkeerhulp ’gezien’ en kunnen schade aan
  de auto veroorzaken. Ultrasone geluidsgolven, hevige regen en/of omstandigheden die storende reflecties
  veroorzaken kunnen ertoe leiden dat
  obstakels niet door de sensoren worden opgemerkt. Bovendien worden
  voorwerpen die ultrasone geluidsgolven absorberen als gevolg van hun
  ongunstige oppervlakte-eigenschappen niet altijd opgemerkt.
  Bij aangezet contact wordt het systeem
  automatisch geactiveerd bij het inschakelen van de achteruit. Ter bevestiging
  dat het systeem gereed voor gebruik is
  klinkt een kort signaal.

  112 • Page 115

  Rijden
  Storingen worden aangeduid door een
  ononderbroken laag signaal of door een
  laag signaal dat elke drie seconden
  wordt onderbroken. In beide gevallen is
  het systeem niet betrouwbaar. Laat het
  systeem door een deskundige controleren.

  Houd de sensoren altijd vrij van vuil,
  sneeuw en ijs om een goede werking te
  waarborgen (reinig de sensoren niet
  met een scherp voorwerp).

  De meetafstand is onderverdeeld in vijf
  waarschuwingszones. Als de afstand tot
  een obstakel afneemt, klinken waarschuwingssignalen, beginnend als langzame pieptoon die toeneemt tot een
  ononderbroken signaal.

  113 • Page 116

  Wat te doen bij pech
  SCHAKELAAR WAARSCHUWINGSKNIPPERLICHTEN

  Indien de motortemperatuur blijft stijgen zorgt het systeem ervoor dat de cilinders afwisselend van brandstof
  worden voorzien. De cilinders die geen
  brandstof krijgen toegevoerd, werken
  als luchtpompen en zorgen ervoor dat
  de motor afkoelt.

  Druk op de schakelaar om de knipperlichten in of uit te schakelen. De waarschuwingsknipperlichten werken ook
  bij afgezet contact.
  FAIL SAFE KOELSYSTEEM
  Indien het koelsysteem is leeggelopen
  maakt dit systeem het mogelijk korte
  tijd te blijven doorrijden zonder dat de
  motor hierdoor wordt beschadigd. De
  ’Fail Safe’-afstand die nog kan worden
  afgelegd is afhankelijk van de buitentemperatuur, de belading van de auto
  en het terrein.
  Werkingsprincipe

  Wanneer dit gebeurt gaat ook de controlelamp van de motor branden.
  De wagen kan blijven rijden, maar beschikt over minder motorvermogen en
  de airconditioning (indien gemonteerd)
  wordt uitgeschakeld.
  Wordt te lang doorgereden, dan neemt
  de motortemperatuur nog verder toe en
  zal de motor volledig worden uitgeschakeld.

  Voordat de motor volledig wordt uitgeschakeld knippert de multifunctionele
  controlelamp automatische transmissie/
  koelsysteem 30 seconden.
  Breng de auto tot stilstand zodra dit veilig kan.
  Indien de motor oververhit raakt zal de
  wijzer van de temperatuurmeter zich in
  de rode zone begeven en zal de multifunctionele controlelamp automatische
  transmissie/ koelsysteem gaan branden.

  114 • Page 117

  Wat te doen bij pech
  Indien het ’Fail Safe’ systeem is geactiveerd:
  • Breng de auto tot stilstand zodra dit
  veilig kan.

  VEILIGHEIDSSCHAKELAAR
  BRANDSTOFSYSTEEM
  (uitvoeringen met benzinemotor)

  • Zet, om ernstige beschadiging van de
  motor te voorkomen, onmiddellijk het
  contact af.
  • Laat de motor afkoelen.
  • Controleer het koelvloeistofpeil.
  Raadpleeg hoofdstuk Onderhoud en
  verzorging.
  • Laat de auto onmiddellijk door een
  deskundige controleren.

  De branstoftoevoer kan worden onderbroken in geval van een ongeluk of plotselinge trillingen (bijvoorbeeld als u
  tijdens een parkeermanoeuvre ergens
  tegenaan rijdt).
  De schakelaar bevindt zich in het zijpaneel, voor het rechter voorportier. Als
  de schakelaar geactiveerd wordt,
  springt de knop op de schakelaar omhoog.

  115 • Page 118

  Wat te doen bij pech
  Stel de veiligheidsschakelaar
  van het brandstofsysteem niet
  terug wanneer u brandstof ziet of
  ruikt.

  Schakelaar terugstellen
  • Draai de contactsleutel in de stand 0.
  • Controleer het brandstofsysteem op
  lekkage.
  • Als u geen lekkage hebt geconstateerd, kunt u de knop op de veiligheidsschakelaar indrukken (zie afbeelding).
  • Draai de contactsleutel in de stand II.
  Draai na een paar seconden de sleutel
  terug in de stand I.
  • Controleer het brandstofsysteem opnieuw op lekkage.

  GLOEILAMPEN VERVANGEN
  Schakel altijd de lampen uit en zet het
  contact af voordat u een gloeilamp vervangt.
  Houd de gloeilampen nooit bij het glas
  vast. Monteer uitsluitend gloeilampen
  die zijn voorzien van een UV-filter. Vervang een defecte gloeilamp altijd door
  een nieuw exemplaar van hetzelfde
  type.
  Controleer na het vervangen van een
  gloeilamp of deze correct werkt.
  Laat na het vervangen van een
  gloeilamp de koplampafstelling
  door een deskundige controleren.
  Laat bij uitvoeringen met Xenon koplampen deze gloeilampen door uw dealer vervangen. Door
  de hoge spanning bestaat het gevaar
  van verwonding.
  Xenon-koplampen afstellen
  De koplampen kunnen door een deskundige worden afgesteld voor links- of
  rechtsrijdend verkeer.

  116 • Page 119

  Wat te doen bij pech
  Koplampen, stadslichten,
  richtingaanwijzers, voor

  Koplamp – dimlicht
  55 watt H7 halogeen gloeilamp

  Open de motorkap. Verwijder aan de
  linkerzijde de kap van de accu om de
  gloeilampen beter te kunnen bereiken.

  Maak de draadklem los en verwijder de
  kap. Let er bij het aanbrengen van de
  kap op, dat de nokken op de kap stevig
  in de uitsparingen komen te zitten en
  dat de draadklem weer goed op zijn
  plaats wordt gedrukt.

  Trek de stekker los, druk op de draadklem en draai hem terzijde. Verwijder
  de gloeilamp.
  Breng de eerder verwijderde onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

  117 • Page 120

  Wat te doen bij pech
  Koplamp – grootlicht

  Stadslicht

  55 watt H1 halogeen gloeilamp

  5 watt lampje met glazen voet

  Druk de klemmen aan weerszijden van
  de lamphouder in en trek hem los. Verwijder voorzichtig de gloeilamp uit de
  houder.

  Trek de stekker los, druk op de draadklem en draai hem terzijde. Aan de linkerzijde moet de gloeilamp 180º worden
  gedraaid. Verwijder de gloeilamp.
  Breng de eerder verwijderde onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

  118

  Breng de eerder verwijderde onderdelen in omgekeerde volgorde aan. De
  klemmen moeten in horizontale stand
  staan. • Page 121

  Wat te doen bij pech
  Richtingaanwijzer, voor

  Mistlamp, vóór

  21 watt kogellamp

  H11, 55 watt halogeen gloeilamp

  Werk de rand van de mistlamp los.
  Draai de kruiskopschroef los en trek de
  mistlamp uit de opening.
  Draai de lamphouder 30 graden linksom
  en trek hem los. Draai voorzichtig de
  gloeilamp linksom en verwijder hem.
  Breng de eerder verwijderde onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

  Draai de lamphouder een kwart slag
  linksom en trek hem los.
  De gloeilamp en de lamphouder vormen
  een geheel en moeten samen worden
  vervangen.
  Breng de eerder verwijderde onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

  119 • Page 122

  Wat te doen bij pech
  Mistlamp, vóór (ST170)

  Zijknipperlicht

  H3, 55 watt halogeen gloeilamp

  5 watt lampje met glazen voet

  Draai de kap linksom en verwijder hem.
  Maak zo nodig de stekkers los om de
  kap volledig te kunnen verwijderen.

  Schuif het lamphuis naar beneden en
  trek hem uit de opening.
  Houd de lamphouder vast; draai het
  lamphuis linksom los en verwijder het.
  Trek de gloeilamp uit de houder.
  Breng de eerder verwijderde onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

  Druk de klemveer naar beneden en zijwaarts. Trek hem naar boven. Verwijder
  de gloeilamp en vervang hem.
  Breng de eerder verwijderde onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

  120 • Page 123

  Wat te doen bij pech
  Achterlichtunits (3- en 5-deurs)
  Achterlicht, remlicht en
  richtingaanwijzer

  Draai de lamphouder zover mogelijk
  linksom en neem hem uit het lamphuis.
  Open de achterklep. Verwijder vanuit
  de bagageruimte de moer op de kap van
  de achterlichtunit. Verwijder de schroef
  en trek voorzichtig het lamphuis los.

  Druk voorzichtig de gloeilamp in en
  draai hem linksom los. Verwijder de
  gloeilamp.
  Breng de eerder verwijderde onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

  121 • Page 124

  Wat te doen bij pech
  Achteruitrijlamp en mistachterlicht

  Mistachterlicht 21 watt
  Achteruitrijlamp, 21 watt
  Achterlichten (4-deurs)

  Druk de klem aan de achterzijde van
  het lamphuis naar beneden en druk het
  lamphuis naar buiten. Trek de stekker
  los.
  Draai de lamphouder zover mogelijk
  linksom en trek hem los.
  Druk voorzichtig de gloeilamp in en
  draai hem linksom los. Verwijder de
  gloeilamp.
  Het aanbrengen vindt in omgekeerde
  volgorde plaats.

  122

  Verwijder vanuit de bagageruimte de
  drie vleugelmoeren waarmee het lamphuis is bevestigd. Druk voorzichtig het
  lamphuis naar buiten.
  Trek de klemmen op de lamphouder
  omhoog en maak de lamphouder los van
  het lamphuis.
  Druk voorzichtig de gloeilamp in en
  draai hem linksom los. Verwijder de
  gloeilamp.
  Breng de eerder verwijderde onderdelen in omgekeerde volgorde aan. • Page 125

  Wat te doen bij pech

  Rem-/ achterlicht 5/21 watt
  Richtingaanwijzer 21 watt

  Rem-/ achterlicht 5/21 watt

  Achteruitrijlamp, 21 watt

  Richtingaanwijzer 21 watt

  Mistachterlicht 21 watt

  Mistachterlicht 21 watt

  Achterlichten (Wagon)

  Achteruitrijlamp, 21 watt
  Kentekenplaatverlichting
  5 watt buislamp

  Verwijder bij geopend achterlicht de
  schroeven. Druk voorzichtig het lamphuis naar buiten.
  Druk de klemmen naar elkaar toe en
  neem de lamphouder los van het lamphuis.
  Druk voorzichtig de gloeilamp in en
  draai hem linksom los. Verwijder de
  gloeilamp.

  Steek een dun schroevendraaiertje in
  de uitsparingen en druk de complete
  lamphouder los. Trek de gloeilamp uit
  de houder.
  Breng de eerder verwijderde onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

  Breng de eerder verwijderde onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

  123 • Page 126

  Wat te doen bij pech
  Derde remlicht
  3-/5-deurs en Wagon
  5 watt lampje met glazen voet (5x)

  Maak de lamphouder los. Trek de gloeilamp uit de houder.
  Breng de eerder verwijderde onderdelen in omgekeerde volgorde aan.
  Interieurverlichting
  10 watt buislamp

  Verwijder de schroeven en neem het
  lampglas los.
  Maak de lamphouder los van de reflector. Trek de gloeilamp uit de houder.
  Breng de eerder verwijderde onderdelen in omgekeerde volgorde aan.
  4-deurs

  Schakel de interieurverlichting uit
  (middelste stand). Maak het lamphuis
  aan de zijde tegenover de schakelaar
  voorzichtig met een dun schroevendraaiertje los.
  Verlichting, voor: vervang de gloeilamp.

  5 watt lampje met glazen voet (5x)

  Open de bagageruimte. Maak met behulp van een schroevendraaier de bevestigingen van de vloerbedekking en
  de bekleding op de achterklep los.

  124

  Verlichting, achter: verwijder de reflector en vervang de gloeilamp.
  Breng in omgekeerde volgorde een
  nieuwe gloeilamp aan. • Page 127

  Wat te doen bij pech
  Interieurverlichting
  (optie op de ST170)

  Leeslampen
  (optie op de ST170)

  10 watt buislamp

  6 watt lampje met glazen voet

  Deze gloeilamp kan worden vervangen
  zonder het lamphuis van het dak los te
  maken. Controleer of de schakelaar in
  de stand OFF (uit) staat.

  Steek een schroevendraaier in de opening en werk voorzichtig het lamphuis
  los uit het dak. Maak de metalen klemveer los.

  Steek een schroevendraaier in de opening tussen het lamphuis en het glas en
  werk het glas voorzichtig los. Vervang
  de gloeilamp.

  Draai de lamphouders linksom los. Vervang de gloeilamp.

  Breng de eerder verwijderde onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

  Breng de eerder verwijderde onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

  Leeslampen
  5 watt lampje met glazen voet

  De gloeilampen kunnen worden vervangen nadat de contactplaat is teruggeklapt.

  125 • Page 128

  Wat te doen bij pech
  Verlichting make-up spiegels
  5 watt lampje met glazen voet

  Werk het lamphuis met een schroevendraaier los. Vervang de gloeilamp.
  Breng het lamphuis aan de zijde tegenover de schakelaar het eerst in de opening aan.
  Bagageruimteverlichting
  5 watt lampje met glazen voet

  Maak voorzichtig met een dun schroevendraaiertje de lamp uit de houder los
  en verwijder de gloeilamp.
  Breng de eerder verwijderde onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

  126 • Page 129

  Wat te doen bij pech
  ZEKERINGEN

  Extra zekeringenkast

  Zet het contact af en schakel
  alle elektrische verbruikers uit
  alvorens een zekering te vervangen.
  Let er bij het vervangen op dat de
  nieuwe zekering hetzelfde vermogen
  heeft als de oude zekering.

  De extra zekeringenkast bevindt zich
  aan de linkerzijde in het motorcompartiment.
  Trek de borglip op en trek het deksel
  van de zekeringenkast omhoog om een
  zekering te controleren of te vervangen.
  Een zekering vervangen

  Extra
  zekeringenkast

  Centrale
  zekeringenkast

  Ondeskundig uitgevoerde wijzigingen aan de elektrische installatie of het brandstofsysteem kunnen een nadelige invloed op de veiligheid van de auto hebben en kunnen
  brand of schade aan de motor tot gevolg hebben. Het is raadzaam werkzaamheden aan deze systemen en het
  vervangen van relais of zware zekeringen uit te laten voeren door een
  deskundige.

  In de extra zekeringenkast bevindt zich
  een zekeringentrekker.

  127 • Page 130

  Wat te doen bij pech

  Zekeringen in de extra zekeringenkast (in het motorcompartiment)
  Zekering
  1

  1
  2
  3
  41
  51
  61
  71
  81
  91
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17

  Ampère

  Kleur

  Beveiligde circuits

  40

  40
  50
  60
  30
  40
  30
  20
  1
  30
  15
  30
  10
  10
  15
  15

  oranje

  oranje
  rood
  blauw
  groen
  oranje
  groen
  geel
  zwart
  groen
  blauw
  groen
  rood
  rood
  blauw
  blauw

  Hoofdvoeding van de elektrische installatie
  Wordt niet gebruikt
  Gloeibougie verwarming 2
  Voorruitverwarming
  Voorgloeibougie
  Koelventilateur (airconditioning)
  Hoofdvoeding van de elektrische installatie
  Ontsteking
  Motormanagement
  Spanningsensor van accu
  ABS pomp
  Benzinepomp, brandstofpomp dieselmotor
  Koplampsproeiers
  Verlichting overdag (parkeerlichten)
  Solenoïde aircokoppeling
  Dimlicht, links
  Dimlicht, rechts

  1 Het vervangen van deze zekeringen vereist specialistische kennis.

  128 • Page 131

  Wat te doen bij pech
  Zekeringen in de extra zekeringenkast (in het motorcompartiment)
  Zekering
  18

  Ampère
  10

  Kleur
  rood

  19
  20
  21
  22


  10
  20
  20


  rood
  geel
  geel

  23
  24

  20
  30

  geel
  groen

  25

  15

  blauw

  26
  27
  28

  10
  10
  10

  rood
  rood
  rood

  29
  64
  65

  30
  30
  30

  groen
  groen
  groen

  Beveiligde circuits
  Zender lambdasonde (H02S sensor)
  (katalysator)
  Wordt niet gebruikt
  Motormanagement
  ABS-kleppen
  Verlichting overdag (alleen HID koplampen)
  Standverwarming (dieselmotor)
  Gloeibougie 1; subwoofer
  (alleen ST170)
  Verlichting overdag
  (alleen conventionele koplampen)
  Grootlicht, links
  Grootlicht, rechts
  Voorruitverwarming; standverwarming
  (op dieselolie), dieselmotor
  Koelventilateur (airconditioning)
  Aanjagermotor
  Koelventilateur

  1 Het vervangen van deze zekeringen vereist specialistische kennis.

  129 • Page 132

  Wat te doen bij pech
  Centrale zekeringenkast
  Deze bevindt zich aan de linkerzijde onder het instrumentenpaneel.

  130 • Page 133

  Wat te doen bij pech
  Centrale zekeringenkast
  Zekering

  Ampère

  Kleur

  Beveiligde circuits

  30
  31
  32
  33
  34
  35

  10
  15
  15
  20
  20
  7,5

  rood
  blauw
  blauw
  geel
  geel
  bruin

  36

  7,5

  bruin

  37

  25

  wit

  38

  25

  wit

  39
  40
  41
  42
  43


  10
  7,5
  15
  15


  rood
  bruin
  blauw
  blauw

  44
  45

  20
  7,5

  geel
  bruin

  46
  47
  48
  49
  50

  7,5
  15
  10
  25
  7,5

  bruin
  blauw
  rood
  wit
  bruin

  Lichtschakelaar
  Radio
  Richtingaanwijzer (GEM)
  Claxon; elektrisch verstelbare stoel
  Elektrisch bedienbaar schuifdak
  Interieurverlichting; elektrisch
  verstelbare buitenspiegels
  Elektronische modules;
  instrumentengroep
  Elektrisch bedienbare ruiten; integraal
  sluiten (linkerzijde)
  Elektrisch bedienbare ruiten; integraal
  sluiten (rechterzijde)
  Wordt niet gebruikt
  Achteruitrijlamp
  Radio (optie)
  Remlichten
  Elektrisch bedienbare ruiten;
  achterruitwisser
  Mistlampen en mistachterlichten
  Airconditioning;
  luchtrecirculatiesysteem
  ABS-computer
  Aansteker, middelste aansluitpunt
  Data link stekker
  Achterruitverwarming
  Verwarming buitenspiegels

  131 • Page 134

  Wat te doen bij pech
  Centrale zekeringenkast
  Zekering

  Ampère

  Kleur

  Beveiligde circuits

  51
  52
  53


  15
  10


  blauw
  rood

  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61


  25
  20
  7,5
  7,5
  10
  7,5
  7,5


  wit
  geel
  bruin
  bruin
  rood
  bruin
  bruin

  62
  63

  7,5
  20

  bruin
  geel

  Wordt niet gebruikt
  Verwarming voorstoelen
  Achteruitrijlamp; verwarming
  ruitensproeiers
  Wordt niet gebruikt
  Elektrisch bedienbare ruiten, voor
  Voorruitwissers
  Stadslicht, links
  Stadslicht, rechts
  Lichtschakelaar
  Airbag module
  Elektronische modules;
  instrumentengroep
  Kentekenplaatverlichting
  Centrale vergrendeling (op de
  achterzijde van de zekeringenkast)

  132 • Page 135

  Wat te doen bij pech
  VERWISSELEN VAN EEN WIEL

  Gebruik de krik uitsluitend
  voor het verwisselen van wielen. Voer geen werkzaamheden uit
  onder de auto wanneer deze alleen
  door de krik wordt ondersteund.

  Wanneer uw auto is uitgerust
  met richtinggebonden banden,
  let er dan op dat de pijlen op de banden in de draairichting wijzen wanneer de auto vooruit rijdt. De pijlen
  op beide bandwangen geven de draairichting weer.
  Wanneer een reservewiel moet worden gemonteerd waarvan de pijlen
  tegen de draairichting in wijzen, laat
  de band dan zo spoedig mogelijk door
  een deskundige omkeren.

  • Parkeer uw auto zodanig aan
  de kant van de weg dat u het
  verkeer niet hindert en zelf geen hinder ondervindt van het verkeer als u
  een wiel aan het verwisselen bent.
  • Zet een gevarendriehoek neer.
  • Controleer, voordat u de auto opkrikt, of de ondergrond stevig genoeg
  is om er een krik op te kunnen plaatsen.
  • Blokkeer de auto zo nodig met geschikte wiggen.
  • Zet de voorwielen in de rechtuitstand.
  • Zet het contact af, trek de handrem
  aan en schakel de eerste versnelling
  of de achteruit in. Zet bij uitvoeringen
  met een automatische transmissie de
  keuzehendel in de stand P.

  133 • Page 136

  Wat te doen bij pech
  Reservewiel

  Het reservewiel bevindt zich onder het
  deksel in de bagageruimte.

  Monteer alleen banden en velgen waarvan de maat is goedgekeurd. Het gebruik van andere maten kan beschadiging van de auto tot
  gevolg hebben en maakt het kentekenbewijs ongeldig.

  Indien het reservewiel afwijkend van de andere gemonteerde wielen, moeten de volgende
  regels in acht worden genomen:

  • Til de achterzijde van de
  vloerbedekking in de bagageruimte op
  en verwijder het.

  • Rijd niet sneller dan 80 km/h.
  • Leg zo kort mogelijke afstanden af.
  • Monteer nooit meer dan één reservewiel tegelijk.
  • Monteer op dit wiel geen sneeuwketting.
  • Rijd met dit wiel niet een automatische wasstraat in.
  • Uitvoeringen met Traction Control
  System (TCS)/ Elektronisch Stabiliteits
  Programma (ESP) kunnen een afwijkende draaikarakteristiek vertonen.
  Schakel het ESP uit. Raadpleeg de rubriek Traction Control System (TCS)/
  Elektronisch Stabiliteits Programma
  (ESP).

  134

  • Draai bij de Wagon-uitvoering de vergrendelhendels in de stand. Til de
  achterzijde van het paneel op, trek het
  los van de steun onder het paneel en
  zet het vast in de houder op de vloer. • Page 137

  Wat te doen bij pech
  Wagenkrik

  3-, 4- en 5-deurs
  De krik en de wielmoersleutel zijn in de
  reservewielkuip opgeborgen. Draai de
  bevestigingsbout linksom los en verwijder de krik met de wielmoersleutel.
  Wiggen (Wagon met verhoogde
  laadcapaciteit)
  Wagon
  • Draai de bout geheel linksom los.
  • Verwijder het reservewiel.
  • Verwijder de krik (en eventuele wiggen) die onder het reservewiel zijn opgeborgen.
  • Breng het defecte wiel in de omgekeerde volgorde in de reservewielhouder aan.
  • Zorg er voor de Wagon-uitvoering
  voor dat de beide vergrendelingen in
  het deksel in de sloten in de vloerplaat
  aangrijpen en in de stand staan.

  Trek de twee wighelften van elkaar en
  draai ze 180 graden.
  Wanneer u een wiel verwisselt, blokkeer
  dan altijd het diagonaal tegenoverliggende wiel met een blok hout en een
  wig.

  135 • Page 138

  Wat te doen bij pech
  Kriksteunpunten
  De krik mag alleen worden geplaatst
  onder de hiernaast afgebeelde kriksteunpunten.
  • Wanneer de auto aan de voorzijde
  op een vlakke weg wordt opgekrikt,
  leg dan de wig op het wegdek bij het
  diagonaal tegenoverliggende achterwiel; de wig moet achter het wiel liggen.

  De voorste kriksteunpunten bevinden
  zich op 15 cm vanaf de voorzijde van de
  .
  dorpel
  • Wanneer de auto aan de achterzijde
  op een vlakke weg wordt opgekrikt,
  leg dan de wig op het wegdek bij het
  diagonaal tegenoverliggende voorwiel;
  de wig moet vóór het wiel liggen.

  • Wanneer parkeren op een helling onvermijdelijk is, leg dan de wig op het
  wegdek bij het diagonaal tegenoverliggende wiel, zodat de wig zich aan de
  lage zijde van het wiel bevindt.

  De achterste kriksteunpunten bevinden
  zich op 38 cm vanaf de achterzijde van
  .
  de dorpel
  Extra kriksteunpunten

  De kriksteunpunten
  kunnen
  worden gebruikt voor een garagekrik,
  een hefbrug of hefbrugkriks.
  Indien andere punten worden gebruikt
  kan dit aanzienlijke schade aan de carrosserie, de stuurinrichting, de wielophanging, de motor, het remsysteem en
  de brandstofleidingen veroorzaken.

  136 • Page 139

  Wat te doen bij pech
  Wiel verwijderen
  • Zet de voorwielen in de rechtuitstand.
  • Zet het contact af.
  • Trek de handrem aan en schakel de
  eerste versnelling of de achteruit in. Zet
  bij uitvoeringen met een automatische
  transmissie de keuzehendel in de stand
  P.
  • Laat de inzittenden uitstappen.
  • Plaats zo nodig, om te voorkomen dat
  de auto wegrolt of wegschuift, wiggen
  voor de wielen.

  ST170
  • Gebruik bij de ST170 het speciale gereedschap om het naafdeksel op diverse
  punten langs de omtrek los te werken.

  Standaard
  • Steek het platte uiteinde van de wielmoersleutel tussen de velgrand en het
  wieldeksel en werk voorzichtig het wieldeksel los.

  137 • Page 140

  Wat te doen bij pech
  Vervangingssloten en wielmoeren zijn
  verkrijgbaar aan de hand van de referentienummers op het certificaat (indien meegeleverd).
  Een wiel aanbrengen
  Lichtmetalen velgen mogen
  nooit worden vastgezet met
  moeren voor stalen velgen.
  • Schuif het reservewiel op de tapeinden. Draai de wielmoeren - met de conische zijde naar het wiel gekeerd rechtsom wat aan, maar zet ze nog niet
  vast.
  De wielmoeren van lichtmetalen velgen
  kunnen ook worden gebruikt voor het
  vastzetten van het reservewiel met een
  stalen velg.
  • Breng de dopsleutel op het wielslot
  aan (indien van toepassing).
  • Draai de wielmoeren een slag los.

  • Laat de wagen zakken en verwijder
  de krik.
  • Steek moersleutel op het wielslot (indien van toepassing).

  • Plaats de krikvoet op een stevige en
  vlakke ondergrond.
  Plaats de krik verticaal onder
  de uitsparing in de dorpelrand.
  • Krik de wagen zover op dat het wiel
  los van de grond is.
  • Draai de wielmoeren nu geheel los en
  verwijder het wiel.

  138

  • Draai de wielmoeren nu definitief
  vast door ze kruiselings aan te trekken. • Page 141

  Wat te doen bij pech
  • Druk het wieldeksel stevig aan met
  de palm van uw hand.

  ACCU

  • Bewaar de dopsleutel en krik op een
  veilige plaats.

  Onderhoud

  • Berg de krik en het defecte wiel in
  omgekeerde volgorde op.

  De accu vraagt zeer weinig onderhoud.
  Tijdens het uitvoeren van de onderhoudsbeurten wordt het vloeistofpeil in
  de accu gecontroleerd.

  Laat het aanhaalmoment van de wielmoeren en de bandenspanning zo snel
  mogelijk controleren.

  Verwijderen en aanbrengen
  Indien de accu losgekoppeld is geweest
  kan de motor over een afstand van ongeveer 8 km een afwijkende draaikarakteristiek vertonen terwijl het
  motormanagementsysteem de zelfleerprocedure doorloopt.
  Wijze van handelen bij het starten
  met hulpstartkabels
  Alleen accu’s met dezelfde nominale
  spanning (12 volt) mogen met elkaar
  worden verbonden. Gebruik hulpstartkabels met geïsoleerde klemmen en kabels met een voldoende dikke koperen
  kern. Koppel de ontladen accu niet los
  van de elektrische installatie van de
  auto.

  139 • Page 142

  Wat te doen bij pech
  • Sluit het ene uiteinde van de tweede
  kabel aan op de minpool (–)van de hulpaccu en het andere uiteinde zover mogelijk verwijderd van de accu op het
  motorblok of een motorsteun van de te
  starten motor. Sluit de kabel niet aan
  op de minpool (–) van de ontladen
  accu.

  Kabels aansluiten

  Lege
  accu

  • Zorg ervoor dat de hulpstartkabels
  niet met draaiende onderdelen van de
  motor in aanraking kunnen komen.
  Motor starten
  • Laat de motor van de auto met de
  hulpaccu met verhoogd stationair toerental draaien.
  Hulpaccu

  • Probeer nu de motor van de auto met
  de ontladen accu te starten.
  • Laat beide motoren drie minuten
  draaien voordat u de hulpstartkabels
  loskoppelt.
  • Maak de kabels in omgekeerde volgorde los.

  • Plaats de auto’s zodanig dat ze elkaar
  niet raken.
  • Zet het contact af en schakel alle
  elektrische stroomverbruikers uit.
  • Verbind de pluspool (+) van de lege
  accu met de pluspool (+) van de hulpaccu.

  140

  Schakel de koplampen niet in
  wanneer de kabels worden losgemaakt. Door de spanningspiek kunnen de gloeilampen doorbranden. • Page 143

  Wat te doen bij pech
  AUTO SLEPEN
  Het sleepoog met schroefdraad is onder
  de vloerbedekking in de bagageruimte
  opgeborgen met moet altijd in de auto
  worden meegenomen.

  Het sleepoog heeft linkse
  schroefdraad. Breng het
  sleepoog aan door het linksom te
  draaien. Gebruik de wielmoersleutel
  om het sleepoog stevig vast te zetten.

  4-deurs, ST170 en 3-/5-deurs
  met ruimtebesparend reservewiel
  Werk met een dun schroevendraaiertje
  het paneel los en breng het sleepoog
  aan.

  Wagon

  3-/5-deurs

  141 • Page 144

  Wat te doen bij pech
  Auto’s met automatische
  transmissie aanslepen of aanduwen
  Om te voorkomen dat de katalysator wordt beschadigd mag
  u de auto niet aanduwen of aanslepen wanneer de motor op bedrijfstemperatuur is. Gebruik hulpstartkabels en een hulpaccu.
  Het is mogelijk een koude motor te
  starten door de auto aan te slepen of
  aan te duwen.
  Bevestigingspunt voor sleepoog aan
  achterzijde
  Wanneer u een auto sleept, rijd dan
  langzaam en soepel weg zonder de gesleepte auto te laten schokken. Door
  overmatige belasting (rukken) kan zowel de sleepkabel als de auto worden
  beschadigd.
  Tijdens het slepen moet de
  contactsleutel in de stand II
  staan, opdat de stuurinrichting, de
  richtingaanwijzers en de remlichten
  werken. Omdat de rembekrachtiging
  en de stuurbekrachtiging bij stilstaande motor niet werken, moet u
  rekening houden dat meer kracht op
  het rempedaal moet worden uitgeoefend en dat het sturen meer krachtsinspanning vergt. Houd ook rekening
  met een langere remweg.

  142

  • Draai de contactsleutel in de stand II.
  • Druk het gaspedaal in.
  • Druk het koppelingspedaal in en
  schakel de derde versnelling in.
  • Laat de auto aanduwen of aanslepen
  en laat het koppelingspedaal langzaam
  opkomen.
  Het is mogelijk dat een koude dieselmotor slecht wil aanslaan wanneer de auto
  wordt aangeduwd of aangesleept, omdat het koudestartsysteem niet kan
  worden ingeschakeld wanneer de accu
  leeg is. • Page 145

  Wat te doen bij pech
  Auto’s met automatische
  transmissie slepen
  Wanneer een auto met een automatische transmissie wordt gesleept, moet
  de keuzehendel in de stand N (neutraal) worden gezet.
  Bovendien mag een auto met
  een automatische transmissie
  nooit met een snelheid hoger dan
  50 km/h worden gesleept.

  Sleep nooit een auto in achterwaartse richting met de aangedreven wielen op de grond. Wanneer
  deze richtlijn niet wordt opgevolgd,
  kan de automatische transmissie worden beschadigd.
  Bij auto’s met een automatische
  transmissie kan de motor niet
  worden gestart door aanduwen of
  aanslepen. Gebruik hulpstartkabels.

  Indien de auto over een grotere afstand
  moet worden gesleept, dan moeten de
  aangedreven wielen van de grond worden gelicht. De getrokken auto mag
  hierbij uitsluitend in voorwaartse richting worden gesleept.

  143 • Page 146

  Wat te doen bij pech
  Voorziening voor het ontgrendelen
  van de keuzehendel
  (automatische transmissie)

  Druk met een sleutel (of iets dergelijks)
  de vergrendelhendel in de uitsparing
  onder het dopje naar beneden en verplaats tegelijkertijd de keuzehendel uit
  de stand P.
  Wanneer de keuzehendel opnieuw in de stand P wordt geplaatst, moet deze procedure worden
  herhaald.

  Om bij een lege accu of een elektrische
  storing de keuzehendel uit de stand P
  te kunnen verplaatsen, is de hendel
  voorzien van een mechanisch werkend
  ontgrendelingsmechanisme.
  Verwijder het dopje in de middenconsole naast de keuzehendel met een dun
  schroevendraaiertje (of iets dergelijks).

  144 • Page 147

  Onderhoud en verzorging
  CONTROLES
  • Controleer regelmatig de vloeistofpeilen en vul zo nodig vloeistof bij.
  • Controleer de bandenspanning.
  • Controleer de werking van de remlichten en de verlichting.
  • Controleer de werking van de controlelampen.
  Het elektronisch ontstekingssysteem werkt met hoogspanning. Raak deze onderdelen nooit bij
  draaiende motor of ingeschakeld contact aan.

  Onderhoudstabel
  Dagelijkse controles:
  • Werking van alle gloeilampen. Zorg
  ervoor dat alle lampenglazen
  schoon zijn.
  Controles bij het tanken:
  • Motoroliepeil
  • Remvloeistofpeil
  • Peil ruitensproeiervloeistof
  • Bandenspanning en staat van de
  banden (in koude toestand)

  Voordat werkzaamheden in het
  motorcompartiment worden
  uitgevoerd moet het contact worden
  afgezet. Onder bepaalde omstandigheden kan de koelventilateur na het
  afzetten van het contact enkele minuten blijven draaien. Dit is volkomen
  normaal.
  Zorg ervoor dat geen vingers of kledingstukken zoals stropdassen en
  sjaals met de ventilateur in aanraking
  kunnen komen.

  Maandelijkse controles:
  • Koelvloeistofpeil (bij koude motor)
  • Componenten, slangen, leidingen
  en reservoirs op lekkage
  • Vloeistofpeil stuurbekrachtiging
  • Werking van de airconditioning
  • Werking van de handrem
  • Werking van de claxon
  Let op! De airconditioning moet
  minimaal 30 minuten per maand
  worden ingeschakeld.

  145 • Page 148

  Onderhoud en verzorging
  Motorkap openen

  • Draai het Ford logo in de radiateurgrille opzij en draai de sleutel eerst
  . Til de motorkap iets op en
  linksom
  om
  draai de sleutel volledig linksom
  de motorkap te openen.
  Verwijder, om beschadiging
  aan of verlies van de sleutel te
  voorkomen, deze direct na het openen van de motorkap en draai het
  Ford logo terug.

  • Til de motorkap op en ondersteun
  Zorg ervoor
  hem met de steunstang.
  dat hij stevig vastzit.

  146

  Trek de motorkap, om hem te sluiten,
  naar beneden en laat hem vanaf een
  hoogte van minimaal 20 - 30 cm in het
  slot vallen.
  Controleer altijd of de motorkap goed is
  vergrendeld. • Page 149

  Onderhoud en verzorging
  Motorcompartiment
  Plaats

  Beschrijving

  Zie blz.

  Reservoir stuurbekrachtiging

  154

  Motorolievuldop 1

  152

  Reservoir remsysteem en koppeling

  152

  Extra zekeringenkast

  127

  Luchtfilter
  Reservoir ruitensproeiers
  Accu

  Geen onderhoud
  nodig
  154
  139-140

  Identificatieplaatje van de auto

  158

  Motoroliepeilstaaf 1

  151

  Expansiereservoir koelsysteem

  153

  1 Voor een gemakkelijke herkenbaarheid zijn de vuldoppen en de motoroliepeilstaaf met een kleur
  gemarkeerd.

  1,4 l/1,6 l Zetec-SE 16V

  J
  147 • Page 150

  Onderhoud en verzorging
  1,6 l Duratec-8V

  J
  1,8 l/2,0 l Zetec-E

  J
  148 • Page 151

  Onderhoud en verzorging
  2,0 l Duratec-ST

  J
  1,8 l Endura-TDDi Turbodiesel

  J

  149 • Page 152

  Onderhoud en verzorging
  1,8 l DuraTorq-TDCi Turbodiesel

  J

  150 • Page 153

  Onderhoud en verzorging
  Motoroliepeilstaaf
  Het olieverbruik van uw motor wordt
  door tal van factoren beïnvloed. Nieuwe
  motoren bereiken hun normale verbruiksniveau pas na circa 5 000 km.
  Dieselmotoren en motoren met een
  hoog specifiek vermogen verbruiken
  iets meer olie. Wanneer een motor
  zwaar wordt belast, zal ook het olieverbruik hoger zijn.
  Zorg ervoor dat uw auto horizontaal
  staat. Controleer het oliepiel alvorens
  de motor te starten. Als de motor
  draait, zet deze dan af en wacht enkele
  minuten om de olie de gelegenheid te
  geven in het carter terug te stromen.
  Trek de oliepeilstaaf uit de motor, veeg
  hem met een schone, niet-pluizende
  doek schoon en steek de peilstaaf weer
  helemaal terug en trek hem er daarna
  opnieuw uit.

  1,4 l/ 1,6 l Zetec-SE 16V motor

  1,6 l Duratec 8V/
  1,8 l/2,0 l Zetec-E/
  2,0 l Duratec-ST motor

  Indien het oliepeil zich tussen de merktekens bevindt, hoeft geen olie te worden bijgevuld. Hete olie kan door de
  thermische expansie het MAX merkteken enkele millimeters overschrijden.
  Als het peil tot het MIN merkteken is
  gedaald, moet onmiddellijk olie worden
  bijgevuld. Gebruik uitsluitend olie die
  aan de Ford-specificaties voldoet. Om
  van het MIN tot het MAX merkteken
  olie bij te vullen hebt u ongeveer 0,75 liter (dieselmotor 1,5 liter) motorolie nodig.

  Endura-TDDi turbodieselmotor

  Vul bij tot het bovenste merkteken
  (MAX).
  Raadpleeg voor meer informatie het
  hoofdstuk Inhouden en technische gegevens.
  DuraTorq-TDCi Turbo
  dieselmotor

  151 • Page 154

  Onderhoud en verzorging
  Motorolievuldop

  Vloeistofreservoir remsysteem en
  koppeling
  Voorkom dat deze vloeistof in
  contact komt met de huid of de
  ogen. Mocht dit toch gebeuren, spoel
  het betreffende lichaamsdeel dan direct met veel water schoon en neem
  contact op met uw huisarts.

  (schroefdop)

  Alleen 1,8 l DuraTorq-TDCi (bajonetsluiting)
  De olievuldop is voorzien van een
  schroefsluiting of een bajonetsluiting.
  Draai de dop linksom om hem los te
  draaien. Verwijder de dop nooit bij
  draaiende motor.
  Voeg geen additieven of andere
  producten aan de motorolie
  toe. Ze zijn niet noodzakelijk en kunnen onder bepaalde omstandigheden
  zelfs beschadiging van de motor tot
  gevolg hebben, welke niet onder de
  Ford Garantie valt.
  Draai, om de dop te sluiten, deze
  rechtsom tot hij klikt.

  152

  Het remsysteem en het bedieningsmechanisme van de koppeling zijn aangesloten op één reservoir.
  Het vloeistofpeil moet zich tussen het
  MIN en MAX merkteken op de zijkant
  van het reservoir bevinden.

  Wanneer het niveau onder het MIN
  merkteken daalt, zal de controlelamp
  van het remsysteem gaan branden.
  Raadpleeg de rubriek Waarschuwingslamp remsysteem in het hoofdstuk Instrumenten. • Page 155

  Onderhoud en verzorging
  Koelvloeistofreservoir

  Over het algemeen moet koelvloeistof
  worden bijgevuld wanneer de motor
  koud is. Als u koelvloeistof moet bijvullen terwijl de motor heet is, wacht dan
  tien minuten om de motor te laten afkoelen. Draai de dop eerst slechts een
  kwart slag los en laat de druk ontsnappen. Na enkele seconden kunt u de dop
  dan helemaal losdraaien.
  Wees bijzonder voorzichtig tijdens het bijvullen van koelvloeistof. Voorkom dat druppels koelvloeistof op de motor worden gemorst.

  Verwijder nooit de dop van het
  koelsysteem wanneer de motor
  heet is. Gevaar van verbranding! Start
  de motor niet voordat het probleem is
  verholpen.

  Vul uitsluitend koelvloeistof bij die voldoet aan de Ford specificatie. Raadpleeg voor meer informatie het
  hoofdstuk Inhouden en technische gegevens.
  Koelvloeistof

  Het koelvloeistofniveau is van buitenaf
  zichtbaar via het transparante reservoir.
  Bij koude motor moet het koelvloeistofniveau zich tussen het MIN en het MAX
  merkteken bevinden. Aangezien koelvloeistof bij verwarming uitzet, is het
  normaal dat het niveau tot boven het
  MAX merkteken uitstijgt.

  Voorkom dat deze vloeistof in
  contact komt met de huid of de
  ogen. Mocht dit toch gebeuren, spoel
  het betreffende lichaamsdeel dan direct met veel water schoon en neem
  contact op met uw huisarts.

  153 • Page 156

  Onderhoud en verzorging
  Vloeistofpeil van stuurbekrachtiging
  controleren

  Ruitensproeiersystemen

  De ruitensproeiers van de voor- en achterruit hebben een gemeenschappelijk
  reservoir.
  Bij koude motor moet het vloeistofniveau tot het MAX merkteken reiken.
  Vul de voorgeschreven vloeistof bij
  wanneer het niveau tot onder het MIN
  merkteken afneemt. Raadpleeg voor
  meer informatie de rubriek Vloeistoffen.

  154

  Druk na het bijvullen de dop van het
  reservoir stevig vast.
  Koplampsproeiers • Page 157

  Onderhoud en verzorging
  Schakel het systeem niet langer dan tien seconden achtereen in; schakel de pomp nooit in wanneer het reservoir leeg is.

  Ruitenwisserbladen controleren

  De koplampsproeiers treden alleen in
  werking wanneer bij ingeschakelde verlichting de ruitensproeiers worden ingeschakeld. Het systeem wordt van
  vloeistof voorzien door het reservoir
  van de voorruitsproeiers.
  Ruitensproeiers afstellen
  Controleer regelmatig met de vingertop
  de rubber randen van de ruitenwisserbladen op oneffenheden en beschadigingen. Reinig de ruitenwisserbladen
  met water en een zachte spons.
  Ruitenwisserbladen vervangen

  De ruitensproeiers kunnen worden afgesteld door een speld in de kogelvormige sproeierkoppen te steken en de
  sproeiers in de gewenste stand te
  draaien.
  De sproeier voor de achterruit bevindt
  zich op het dak boven de achterruit.
  Houd de sproeiers vrij van sneeuw en
  ijs opdat het systeem correct kan functioneren.
  Wanneer de voorruitverwarming wordt
  ingeschakeld, worden ook de ruitensproeiers verwarmd.

  Trek de ruitenwisserarm van de voorruit af en plaats het ruitenwisserblad in
  een rechte hoek ten opzichte van de
  arm. Druk de klem in de richting van de
  pijl en trek het wisserblad los van de
  arm.

  155 • Page 158

  Onderhoud en verzorging
  BANDEN

  AUTO WASSEN

  Voor uw veiligheid

  De beste methode om de auto te laten
  wassen is in een wasserette met een
  borstelloze wasinstallatie.

  Als u een stoeprand moet oprijden, doe
  het dan zo langzaam mogelijk en rijd zo
  mogelijk haaks het trottoir op. Vermijd
  het rijden over hoge of scherpe obstakels. Laat de banden bij het parkeren
  niet langs trottoirbanden schuren.
  Controleer het loopvlak van de banden
  regelmatig op beschadigingen, steentjes
  en onregelmatige slijtage. Ongelijkmatige bandenslijtage kan duiden op een
  verkeerde wieluitlijning.
  Raadpleeg het hoofdstuk Inhouden en
  specificaties voor de goedgekeurde
  sneeuwkettingen.

  In installaties die met hoge waterdruk werken, kan water het
  interieur binnendringen of kunnen
  onderdelen beschadigd raken.

  Verwijder de dakantenne voordat de auto een wasserette met
  borstels wordt binnengereden. Schakel de aanjager uit om te voorkomen
  dat het pollenfilter verstopt raakt.
  Indien ook was werd gebruikt zorg er
  dan voor dat de was naderhand van de
  voorruit wordt verwijderd.
  Koplampen reinigen
  Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of agressieve chemische oplosmiddelen om blijvende beschadiging
  van de kunststof koplampglazen te
  voorkomen. Veeg de glazen niet schoon
  wanneer ze droog zijn en gebruik geen
  scherpe voorwerpen om de lenzen te
  reinigen.
  Achterruit schoonmaken
  Reinig, om de draden van de achterruitverwarming niet te beschadigen, de binnenzijde van de achterruit uitsluitend
  met een zachte doek of een vochtige
  zeem. Reinig de ruit niet met behulp
  van oplosmiddelen of scherpe voorwerpen.

  156 • Page 159

  Onderhoud en verzorging
  Reinigen

  ONDERHOUD VAN DE LAK

  Gebruik interieurreiniger of schoon
  warm water. Laat de gordels op natuurlijke wijze drogen, gebruik geen warmtebron.

  Zet de lak van uw auto één- tot tweemaal per jaar in de was. Hierdoor behoudt de lak zijn glans en stroomt het
  water makkelijker van het plaatwerk.

  Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, kokend water, bleek- of verfmiddelen. Let er op dat geen vocht in het
  oprolmechanisme komt.
  STEENSLAGSCHADE REPAREREN
  Lakbeschadigingen door steenslag of
  krasjes kunnen worden gerepareerd
  met behulp van spuitlak of een lakstift.
  Aanbevolen wordt een product uit het
  Ford Accessoires Programma te kiezen.
  Volg nauwkeurig de instructies op in de
  gebruiksaanwijzing van het product.

  Voorkom dat poetsmiddelen
  (was of polish) op de kunststof
  oppervlakken terechtkomen omdat ze
  zich hiervan moeilijk laten verwijderen.
  Poets de auto niet in de felle zon.
  Breng geen was op de voor- of achterruit aan aangezien dit een lawaaiige
  werking van de ruitenwisser tot gevolg
  kan hebben.

  Om aanspraak te kunnen maken op de garantie op het lakwerk dient u onmiddellijk alle ongerechtigheden die er ogenschijnlijk onschadelijk uitzien maar in werkelijkheid de lak aantasten, zoals uitwerpselen van vogels, boomsappen, dode
  insecten, teervlekken, strooizout, resten van industriële neerslag enzovoort, te verwijderen.

  157 • Page 160

  Inhouden en technische gegevens
  IDENTIFICATIENUMMERS

  • Zetec-E/Duratec 8V/ Duratec-ST motoren – aan uitlaatzijde van het motorblok, naast de flens van het
  versnellingsbakhuis.
  • Endura-TDDi/ DuraTorq-TDCi turbodieselmotoren – aan de linkerzijde boven de brandstofpomp
  BRANDSTOF
  Gebruik uitsluitend brandstof van hoge
  kwaliteit zonder extra additieven of andere producten voor de motor toe te
  voegen.
  Uitvoeringen met benzinemotor

  Identificatieplaatje van de auto
  Het identificatieplaatje bevindt zich in
  het motorcompartiment.
  Voertuig Identificatie Nummer
  Het nummer is ook ingeslagen in een
  kunststof plaatje dat zich aan de linkerzijde op het instrumentenpaneel bevindt. Een symbool op het plaatje geeft
  aan met welk airbagsysteem de auto is
  uitgerust.
  Motornummer
  Afhankelijk van het motortype vindt u
  het motornummer (in rijrichting gezien):
  • Zetec-SE 16V motor – rechtsvoor, onder de flens tussen motor en versnellingsbak

  158

  Gebruik ongelode benzine die voldoet
  aan de specificatie EN 228 of een equivalent of met een octaangetal van minimaal 95 RON (1,6 l Duratec-8V
  minimum octaangetal 91 RON). Loodhoudende benzine of additieven voor
  benzine die andere metallische verbindingen bevatten (bijv. op mangaan gebaseerd) kunnen tot beschadiging van
  het emissieregelsysteem leiden.
  Uitvoeringen met een dieselmotor
  Gebruik dieselolie die voldoet aan de
  specificatie EN 590 of een equivalent.
  Voeg geen olie, benzine of andere vloeistoffen toe. Dieselolie die tot 5 % RME
  (biodiesel) bevat is goedgekeurd.
  Het langdurig gebruik van extra additieven om vlokvorming te voorkomen
  wordt niet aangeraden. Voeg geen petroleum, paraffine of benzine aan de
  dieselolie toe. • Page 161

  Inhouden en technische gegevens
  Brandstofverbruik volgens EC-richtlijn 80/1268/EEC
  CO2
  emissie
  Stadsverkeer
  Buitenweg
  Totaal
  (g/km)
  1,4 l Zetec-SE 55 kW (75 pk) 3-/4-/5-deurs/ Wagon handgeschakelde versnellingsbak
  185/65 R 14
  4 06
  4,06
  88
  8,8
  54
  5,4
  66
  6,6
  158
  195/55 R 15
  1,6 l Zetec-SE 74 kW (100 pk) 3-/4-/5-deurs/ Wagon handgeschakelde versnellingsbak
  185/65 R 14
  195/60 R 15
  4 06
  4,06
  94
  9,4
  54
  5,4
  68
  6,8
  163
  205/50 R 16
  215/40 R 17
  1,6 l Zetec-SE 74 kW (100 pk) 3-/5-deurs automatische transmissie
  185/65 R 14
  10,9
  6,1
  7,8
  188
  4 16/4 20
  4,16/4,20
  195/60 R 15
  11,2
  6,2
  8,0
  192
  1,6 l Zetec-SE 74 kW (100 pk) 4-deurs automatische transmissie
  185/65 R 14
  10,9
  6,0
  7,8
  186
  4 16/4 20
  4,16/4,20
  195/60 R 15
  11,2
  6,2
  8,0
  192
  1,6 l Zetec-SE 74 kW (100 pk) Wagon automatische transmissie
  185/65 R 14
  11,3
  6,4
  8,2
  196
  4 16/4 20
  4,16/4,20
  195/60 R 15
  11,5
  6,6
  8,4
  200
  1,6 l Duratec-8V 72 kW (98 pk)
  185/70 R 14
  4 06
  94
  56
  70
  4,06
  9,4
  5,6
  7,0
  165
  195/70 R 15
  1,8 l Zetec-E 85 kW (115 pk) 3-/5-deurs handgeschakelde versnellingsbak
  185/65 R 14
  10,3
  60
  76
  6,0
  7,6
  181
  195/60 R 15
  10,2
  4 06
  4,06
  205/50 R 16
  10 3
  10,3
  61
  6,1
  77
  7,7
  183
  215/40 R 17
  1,8 l Zetec-E 85 kW (115 pk) 4-deurs handgeschakelde versnellingsbak
  185/65 R 14
  10,3
  5,9
  75
  7,5
  179
  195/60 R 15
  10,2
  6,0
  4,06
  205/50 R 16
  10,3
  6,1
  7,6
  181
  Brandstofverbruik in liter/100 km

  Bandenmaat

  Eindreductie

  159 • Page 162

  Inhouden en technische gegevens
  Brandstofverbruik volgens EC-richtlijn 80/1268/EEC
  Brandstofverbruik in liter/100 km
  Bandenmaat

  Eindreductie

  Stadsverkeer

  Buitenweg

  Totaal

  CO2
  emissie
  (g/km)

  1,8 l Zetec-E 85 kW (115 pk) Wagon handgeschakelde versnellingsbak
  185/65 R 14
  6,0
  7,6
  181
  10 4
  10,4
  195/60 R 15
  6,1
  7,7
  184
  4 06
  4,06
  205/50 R 16
  10 5
  62
  78
  10,5
  6,2
  7,8
  185
  215/40 R 17
  2,0 l Zetec-E 96 kW (130 pk) 3-/5-deurs handgeschakelde versnellingsbak
  195/60 R 15
  205/50 R 16
  4,06
  11,6
  6,9
  8,7
  207
  215/40 R 17
  2,0 l Zetec-E 96 kW (130 pk) 4-deurs/ Wagon handgeschakelde versnellingsbak
  195/60 R 15
  205/50 R 16
  4,06
  11,6
  6,9
  8,6
  205
  215/40 R 17
  2,0 l Zetec-E 96 kW (130 pk) 3-/5-deurs automatische transmissie
  195/60 R 15
  4 20
  4,20
  13 1 !
  13,1
  73!
  7,3
  94!
  9,4
  222 !
  205/50 R 16
  2,0 l Zetec-E 96 kW (130 pk) 4-deurs automatische transmissie
  195/60 R 15
  4 20
  4,20
  13 0 !
  13.0
  73!
  7,3
  94!
  9,4
  222 !
  205/50 R 16
  2,0 l Zetec-E 96 kW (130 pk) Wagon automatische transmissie
  195/60 R 15
  4 20
  4,20
  13 1 !
  13,1
  73!
  7,3
  94!
  9,4
  222 !
  205/50 R 16
  2,0 l Duratec-ST 127 kW (173 pk) 3-/5-deurs/ Wagon handgeschakelde versnellingsbak
  215/45 R 17
  2,87/4,24
  12.0 !
  6,9 !
  8,8 !
  212 !
  1 Stage IV (alle overige waarden betreffen Stage III)

  160 • Page 163

  Inhouden en technische gegevens
  Brandstofverbruik volgens EC-richtlijn 80/1268/EEC
  CO2
  emissie
  Stadsverkeer
  Buitenweg
  Totaal
  (g/km)
  1,8 l Endura-TDDi 55 kW (75 pk) 3-/5-deurs handgeschakelde versnellingsbak
  185/65 R 14
  3 56
  3,56
  68
  6,8
  41
  4,1
  51
  5,1
  135
  195/60 R 15
  1,8 l Endura-TDDi 55 kW (75 pk) 4-deurs handgeschakelde versnellingsbak
  185/65 R 14
  3 56
  3,56
  68
  6,8
  41
  4,1
  51
  5,1
  134
  195/60 R 15
  1,8 l Endura-TDDi 55 kW (75 pk) Wagon handgeschakelde versnellingsbak
  185/65 R 14
  3 56
  3,56
  68
  6,8
  41
  4,1
  51
  5,1
  134
  195/60 R 15
  1,8 l Endura-TDDi 66 kW (90 pk) 3-/5-deurs handgeschakelde versnellingsbak
  185/65 R 14
  195/60 R 15
  3 41
  3,41
  72
  7,2
  44
  4,4
  54
  5,4
  143
  205/50 R 16
  215/40 R 17
  1,8 l Endura-TDDi 66 kW (90 pk) 4-deurs handgeschakelde versnellingsbak
  185/65 R 14
  195/60 R 15
  3,41
  7,2
  4,4
  5,4
  142
  205/50 R 16
  1,8 l Endura-TDDi 66 kW (90 pk) Wagon handgeschakelde versnellingsbak
  185/65 R 14
  195/60 R 15
  3 41
  3,41
  72
  7,2
  44
  4,4
  54
  5,4
  143
  205/50 R 16
  215/40 R 17
  1,8 l DuraTorq-TDCi 74 kW (100 pk) 3-/5-deurs/ Wagon handgeschakelde
  versnellingsbak
  185/65 R 14
  195/60 R 15
  3 41
  3,41
  70
  7,0
  42
  4,2
  52
  5,2
  138
  205/50 R 16
  215/40 R 17
  Brandstofverbruik in liter/100 km

  Bandenmaat

  Eindreductie

  161 • Page 164

  Inhouden en technische gegevens
  Brandstofverbruik volgens EC-richtlijn 80/1268/EEC
  CO2
  emissie
  Stadsverkeer
  Buitenweg
  Totaal
  (g/km)
  1,8 l DuraTorq-TDCi 74 kW (100 pk) 4-deurs handgeschakelde versnellingsbak
  185/65 R 14
  195/60 R 15
  3,41
  7,0
  4,2
  5,2
  137
  205/50 R 16
  1,8 l DuraTorq-TDCi 85 kW (115 pk) 3-/5-deurs/ Wagon handgeschakelde
  versnellingsbak
  185/65 R 14
  195/60 R 15
  3 41
  3,41
  72
  7,2
  44
  4,4
  54
  5,4
  143
  205/50 R 16
  215/40 R 17
  1,8 l DuraTorq-TDCi 85 kW (115 pk) 4-deurs handgeschakelde versnellingsbak
  185/65 R 14
  195/60 R 15
  3,41
  7,2
  4,4
  5,4
  142
  205/50 R 16
  Brandstofverbruik in liter/100 km

  Bandenmaat

  Eindreductie

  MOTOROLIE
  Motorolie verversen
  Gebruik Ford/Motorcraft Formula E
  SAE 5W-30 dieselolie.
  Als alternatief mag motorolie met de
  viscositeit SAE 5W-30 die voldoet aan
  de Ford specificatie WSS-M2C913-B
  worden gebruikt.

  162

  Motorolie bijvullen
  Indien geen motorolie verkrijgbaar is
  die aan bovenstaande specificaties voldoet, raden wij u aan, afhankelijk van de
  buitentemperatuur, olie gebruiken met
  de viscositeit SAE 5W-30, SAE 5W-40
  of SAE 10W-40, die voldoet aan de
  ACEA A1/B1 of ACEA A3/B3 specificaties. Het gebruik van deze oliesoorten
  kan tot gevolg hebben dat de motor
  minder snel aanslaat, minder vermogen
  levert, meer brandstof verbruikt en een
  hogere emissiewaarde heeft. • Page 165

  Inhouden en technische gegevens
  VLOEISTOFFEN
  Onderdeel

  Aanbevolen vloeistof

  Specificatie

  Stuurbekrachtiging

  Ford stuurbekrachtigingsvloeistof

  WSS-M2C 195-A,
  WSS-M2C 204-A

  Koelvloeistof

  Motorcraft SuperPlus antivries

  WSS-M97 B44-D

  Inhouden (liter)

  Motor

  Motorolie
  - incl. filter
  - excl. filter

  1,4 l
  ZetecSE
  16V

  1,6 l
  ZetecSE
  16V

  1,6 l
  Duratec8V

  1,8 l
  ZetecE

  2,0 l
  ZetecE

  1,8 l
  EnduraTDDi/ DuraTorq-TDCi

  2,0 l
  DuratecST

  3,75
  3,5

  4,25
  3,75

  4,35
  3,9

  4,25
  3,75

  4,25
  3,75

  5,6
  5,0

  4,25
  3,75

  6,5!

  5,75!

  52,7

  55

  Stuurbekrachtiging
  Koelsysteem
  incl.
  verwarming

  MAX-merkteken
  5,0!

  5,0!

  6,15

  Ruitensproeiers
  Brandstoftank

  5,75!

  5,75!

  3,6
  55

  1 Totale inhoud

  163 • Page 166

  Inhouden en technische gegevens
  WAGENGEWICHT
  Wagengewichten (kg)

  3-deurs

  4-deurs

  5-deurs

  Wagon

  1,4 l Zetec-SE 16V 55 kW (75 pk) handgeschakelde versnellingsbak
  EC-rijklaargewicht

  1127

  1148

  1140

  1146

  Laadvermogen

  443

  442

  445

  484-539

  Max. toelaatbaar totaalgewicht

  1570

  1590

  1585

  1630-1685

  Toelaatbare dakbelasting

  75

  75

  75

  100

  1,6 l Zetec-SE 16V 74 kW (100 pk) handgeschakelde versnellingsbak
  EC-rijklaargewicht

  1131

  1152

  1144

  1150

  Laadvermogen

  439

  443

  446

  485-535

  Max. toelaatbaar totaalgewicht

  1570

  1595

  1590

  1635-1685

  Toelaatbare dakbelasting

  75

  75

  75

  100

  1,6 l Zetec-SE 16V 74 kW (100 pk) automatische transmissie
  EC-rijklaargewicht

  1161

  1183

  1166

  1197

  Laadvermogen

  434

  437

  449

  463-513

  Max. toelaatbaar totaalgewicht

  1595

  1620

  1615

  1660-1710

  Toelaatbare dakbelasting

  75

  75

  75

  100

  1,6 l Duratec-8V 72 kW (98 pk)
  EC-rijklaargewicht  1185-1234

  1176-1228

  1198-1254

  Laadvermogen  361-410

  362-414

  381-437

  Max. toelaatbaar totaalgewicht  1595

  1590

  1635

  Toelaatbare dakbelasting  75

  75

  100

  1,8 l Zetec-E 85 kW (115 pk) handgeschakelde versnellingsbak
  EC-rijklaargewicht

  1172

  1193

  1172

  1208-1211

  Laadvermogen

  448

  457

  478

  484-537

  Max. toelaatbaar totaalgewicht

  1620

  1650

  1650

  1695-1745

  Toelaatbare dakbelasting

  75

  75

  75

  100

  2,0 l Zetec-E 95 kW (130 pk) handgeschakelde versnellingsbak
  EC-rijklaargewicht

  1190

  1221

  1212

  1236

  Laadvermogen

  450

  449

  458

  479-529

  Max. toelaatbaar totaalgewicht

  1640

  1670

  1670

  1715-1765

  Toelaatbare dakbelasting

  75

  75

  75

  100

  164 • Page 167

  Inhouden en technische gegevens
  Wagengewichten (kg)

  3-deurs

  4-deurs

  5-deurs

  Wagon

  2,0 l Zetec-E 95 kW (130 pk) automatische transmissie
  EC-rijklaargewicht

  1214

  1238

  1228

  1252

  Laadvermogen

  426

  432

  442

  463-513

  Max. toelaatbaar totaalgewicht

  1640

  1670

  1670

  1715-1765

  Toelaatbare dakbelasting

  75

  75

  75

  100

  2,0 l Duratec-ST 127 kW (173 pk) handgeschakelde versnellingsbak
  EC-rijklaargewicht

  1260  1291

  1320

  Laadvermogen

  380  379

  395

  Max. toelaatbaar totaalgewicht

  1640  1670

  1715

  Toelaatbare dakbelasting

  75  75

  100

  1,8 l Endura-TDDi 55 kW (75 pk) handgeschakelde versnellingsbak
  EC-rijklaargewicht

  1244

  1265

  1257

  1265

  Laadvermogen

  441

  450

  453

  490-540

  Max. toelaatbaar totaalgewicht

  1685

  1715

  1710

  1755-1805

  Toelaatbare dakbelasting

  75

  75

  75

  100

  1,8 l Endura-TDDi 66 kW (90 pk) handgeschakelde versnellingsbak
  EC-rijklaargewicht

  1244

  1265

  1257

  1265

  Laadvermogen

  441

  450

  453

  490-540

  Max. toelaatbaar totaalgewicht

  1685

  1715

  1710

  1755-1805

  Toelaatbare dakbelasting

  75

  75

  75

  100

  1,8 l DuraTorq-TDCi 74 kW (100 pk) handgeschakelde versnellingsbak
  EC-rijklaargewicht

  1242

  1264

  1257

  1273

  Laadvermogen

  453

  461

  463

  487-537

  Max. toelaatbaar totaalgewicht

  1695

  1725

  1720

  1760-1810

  Toelaatbare dakbelasting

  75

  75

  75

  100

  1,8 l DuraTorq-TDCi 85 kW (115 pk) handgeschakelde versnellingsbak
  EC-rijklaargewicht

  1249

  1269

  1265

  1280

  Laadvermogen

  446

  456

  455

  480-530

  Max. toelaatbaar totaalgewicht

  1695

  1725

  1720

  1760-1810

  Toelaatbare dakbelasting

  75

  75

  75

  100

  165 • Page 168

  Inhouden en technische gegevens
  BANDEN

  Bij het gebruik van winterbanden adviseren wij u de door de fabrikant opgegeven richtlijnen betreffende de
  bandenspanning op te volgen.

  Bandenspanning
  Voor het reservewiel moet de hoogste
  bandenspanning worden aangehouden
  die is opgegeven voor de banden die op
  uw auto zijn gemonteerd.
  Bandenspanning (koude banden)

  bar
  Bandenmaat1

  Maximaal beladen met
  meer dan drie personen

  Voor

  Achter

  Voor

  Achter

  175/70 R 14

  2,2

  2,2

  2,2 (2,4)2

  3,1

  185/65 R 14

  2,2

  2,2

  2,2

  3,1

  185/70 R 14

  2,2

  2,2

  2,2

  3,1

  195/55 R 15

  2,0

  2,0

  2,2

  3,1

  165

  2,2

  2,0

  2,4

  3,1

  195/60 R 15

  2,2

  2,2

  2,2 (2,3)2

  3,1

  205/50 R 16

  195/55 R

  2,2

  2,2

  2,3

  3,1

  165

  2,2

  (2,2)4

  2,4

  3,1

  215/40 R 17

  2,2

  2,2

  2,3

  3,1

  215/45 R 17

  2,2

  (2,2)4

  2,4

  3,1 (3,3)4

  T 125/80 R 153

  4,2

  4,2

  4,2

  4,2

  205/55 R

  1
  2
  3
  4
  5

  Normaal beladen met
  ten hoogste drie personen

  2,0
  2,0

  Zomerbanden. Snelheidsclassificatie T, H, V of W afhankelijk van het motortype.
  Uitvoeringen met een dieselmotor.
  Ruimtebesparend reservewiel.
  Alleen Wagon.
  Winterbanden.

  166 • Page 169

  Inhouden en technische gegevens
  Opmerkingen over de
  bandenspanning
  • De binnenzijde van de brandstofvulklep heeft een bandenspanningstabel.

  Bandenspanning voor continue snelheden van meer dan 160 km/h
  (koude banden)
  bar
  Bandenmaat1

  175/70 R 14

  Maximaal beladen met
  meer dan drie personen

  Voor

  Achter

  Voor

  Achter

  2,4

  2,4

  2,4 (2,5)2

  3,3

  (2,5)2

  3,3

  185/65 R 14

  2,4

  2,4

  185/70 R 14

  2,4

  2,4

  2,4

  3,3

  195/55 R 15

  2,2

  2,2

  2,4

  3,3

  164

  2,2

  2,0

  2,4

  3,1

  195/60 R 15

  2,4

  2,4

  2,4 (2,5)2

  3,3

  (2,5)2

  3,3

  195/55 R

  2,4

  205/50 R 16

  2,4

  2,4

  205/55 R 164

  2,4

  2,2 (2,4)3

  2,5

  3,3

  215/40 R 17

  2,4

  2,4

  2,5

  3,3

  2,4

  (2,4)3

  2,5

  3,3

  215/45 R 17
  1
  2
  3
  4

  Normaal beladen met
  ten hoogste drie personen

  2,2

  2,4

  Zomerbanden. Snelheidsclassificatie T, H, V of W afhankelijk van het motortype.
  Uitvoeringen met een dieselmotor.
  Alleen Wagon.
  Winterbanden.

  167 • Page 170

  Inhouden en technische gegevens
  Sneeuwkettingen
  Gebruik uitsluitend sneeuwkettingen
  met kleine schakels. De sneeuwkettingen mogen alleen om de aangedreven
  wielen (voorwielen) worden gemonteerd.
  Sneeuwkettingen mogen alleen worden
  gemonteerd op 185/65 R 14 banden. Bij
  de ST170 mogen alleen sneeuwkettingen worden gemonteerd op 195/55 R 16
  banden.
  Rijd niet sneller dan 50 km/h. Verwijder
  de sneeuwkettingen onmiddellijk als de
  weg vrij van sneeuw is.
  Uitvoeringen met Traction Control
  (TCS) of Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP) kunnen bij gebruik van
  sneeuwkettingen ongebruikelijke rijeigenschappen vertonen. Dit kan worden
  voorkomen door het systeem uit te
  schakelen.
  Raadpleeg de rubriek Traction Control
  System (TCS)/ Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP).
  Om beschadiging van de wieldeksels te
  voorkomen verdient het aanbeveling
  deze te verwijderen voordat sneeuwkettingen worden gemonteerd.

  168 • Page 171

  Inhouden en technische gegevens
  AFMETINGEN
  3-/5-deurs

  Afmetingen
  A = Totale lengte
  B = Totale breedte (inclusief buitenspiegels)
  C = Totale hoogte (rijklaargewicht)
  D = Wielbasis
  E = Spoorbreedte
  voor
  achter

  mm
  4174
  1998
  1440-1481
  2615
  1484-1502 1
  1477-1495 1

  1 Afhankelijk van de band/velg combinatie.

  169 • Page 172

  Inhouden en technische gegevens
  4-deurs

  Afmetingen

  mm

  A = Maximum lengte

  4382

  B = Totale breedte (inclusief buitenspiegels)
  C = Totale hoogte (rijklaargewicht)
  D = Wielbasis
  E = Spoorbreedte
  1 Afhankelijk van de band/velg combinatie.

  170

  1998
  1440-1481
  2615

  voor

  1484-1502 1

  achter

  1477-1495 1 • Page 173

  Inhouden en technische gegevens
  Wagon

  Afmetingen

  mm

  A = Maximum lengte

  4454

  B = Totale breedte (inclusief buitenspiegels)

  1998

  C = Totale hoogte (rijklaargewicht)

  1461-1557

  D = Wielbasis
  E = Spoorbreedte

  2615
  voor

  1484-1502 1

  achter

  1477-1495 1

  1 Afhankelijk van de band/velg combinatie.

  171 • Page 174

  Inhouden en technische gegevens
  BEVESTIGINGSPUNTEN VOOR
  EEN TREKHAAK

  Laat de montage van een trekhaak over aan een expert.

  3-/5-deurs

  Afstanden
  A = Bumper – einde trekhaakkogel
  B = Bevestigingspunt – hart trekhaakkogel
  C = Grondoppervlak – hart trekhaakkogel 2
  D = Hart wiel – hart trekhaakkogel
  E = Hart trekhaakkogel – langsbalk
  F = Binnenzijde langsbalk
  G = Hart trekhaakkogel – hart 1e bevestigingspunt
  G = Hart trekhaakkogel – hart 2e bevestigingspunt
  1 Alle maten hebben betrekking op officieel door Ford goedgekeurde trekhaken.
  2 Bij rijklaargewicht.

  172

  mm 1
  118
  33
  442-477
  794
  445
  890
  369
  503 • Page 175

  Inhouden en technische gegevens
  4-deurs

  Afstanden
  A = Bumper – einde trekhaakkogel
  B = Bevestigingspunt – hart trekhaakkogel
  C = Grondoppervlak – hart trekhaakkogel 2
  D = Hart wiel – hart trekhaakkogel
  E = Hart trekhaakkogel – langsbalk
  F = Binnenzijde langsbalk
  G = Hart trekhaakkogel – hart 1e bevestigingspunt
  G = Hart trekhaakkogel – hart 2e bevestigingspunt

  mm 1
  97
  36
  449-482
  980
  442
  884
  430
  564

  1 Alle maten hebben betrekking op officieel door Ford goedgekeurde trekhaken.
  2 Bij rijklaargewicht.

  173 • Page 176

  Inhouden en technische gegevens
  Wagon

  Afstanden
  A = Bumper – einde trekhaakkogel
  B = Bevestigingspunt – hart trekhaakkogel
  C = Grondoppervlak – hart trekhaakkogel 2
  D = Hart wiel – hart trekhaakkogel
  E = Hart trekhaakkogel – langsbalk
  F = Buitenzijde langsbalk
  G = Hart trekhaakkogel – hart 1e bevestigingspunt
  G = Hart trekhaakkogel – hart 2e bevestigingspunt
  1 Alle maten hebben betrekking op officieel door Ford goedgekeurde trekhaken.
  2 Bij rijklaargewicht.

  174

  mm 1
  100
  43
  457-491
  1056
  589
  1178
  442
  576 • Page 177

  Inhouden en technische gegevens
  RADIOGRAFISCHE
  AFSTANDSBEDIENING
  Indien de typegoedkeuring van uw
  afstandsbediening wordt gecontroleerd,
  verwijs dan naar onderstaande tabel.

  Het is raadzaam de afstandsbediening
  uitsluitend te gebruiken in landen die in
  de tabel zijn opgenomen.

  Type approval of the remote control
  Country
  Official test number
  1

  433,92 MHz
  5WK4 725/8686/8071
  1

  433,92 MHz
  5WK4 725/8686/8071
  BAKOM 97.0946.K.P.
  MCW 129/95 23/1997

  1
  1
  1
  1
  1
  1

  433,92 MHz
  5WK4 725/8686/8071
  1 Hereby, Siemens, declares that this remote control is in compliance with the essential requirements
  and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

  175 • Page 178

  Inhouden en technische gegevens
  Type approval of the remote control
  Country
  Official test number
  1
  1
  1

  272/3-1998
  1
  1
  1

  433,92 MHz
  5WK4 725/8686/8071
  1
  1

  1

  542/98

  1

  433,92 MHz
  5WK4 725/8686/8071
  Ref.No.: 3K43D/3R1B9/SPLS-RX9/98
  1 Hereby, Siemens, declares that this remote control is in compliance with the essential requirements
  and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

  176 • Page 179

  Inhouden en technische gegevens
  IMMOBILISATIESYSTEEM
  Wanneer de typegoedkeuring van het immobilisatiesysteem wordt gecontroleerd,
  verwijs dan naar onderstaande tabel.
  Type approvals of the engine immobilisation system
  Country

  Official test number

  No number required

  DRQ-D-PREMIER-10-19963860-LPD2-1387 LPD2-1388
  LPD2-1389
  3043104475A

  WT/122/98 II
  F00053/1/2002
  RCPVI9801-607
  ENG 3/2/RFS29

  S.H. Nr 003/2002

  177 • Page 180

  Inhouden en technische gegevens
  Type approvals of the engine immobilisation system

  IDA approved part
  LPREQ-0259-2002
  171
  D.O.1/130/2545
  B.61.TK.0.22.00.00/49402632
  NT8-15607CPATXCVR

  178 • Page 181

  Index
  A

  B

  Aanduwen/aantrekken . . . . . . . 141-143

  Bagage vervoeren . . . . . . . . . . . . . . . . 81

  Aanjager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 28

  Bagageafdekhoes . . . . . . . . . . . . . . . . 57

  Aansteker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  Bagageafdekpaneel . . . . . . . . . . . . . . 54

  ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 107

  Bagageruimte . . . . . . . . . . 16, 54-58, 61

  Accu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 139-140

  Bagageruimte openen . . . . . . . . . 16, 66

  Achterlichten . . . . . . . . . . . 15, 121-123

  Bagageruimteverlichting . . . . . . . . . 126

  Achterlichtunits . . . . . . . . . . . . 121-123

  Band vervangen . . . . . . . . . . . . 133-139

  Achterruitsproeier/ −wisser . . . . . 33-34

  Banden . . . . . . . . . . . . . . . 156, 166-168

  Achteruit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46-48

  Bandenspanning . . . . . . . . 156, 166-167

  Achteruitkijkspiegels . . . . . . . 38, 41-42

  Bekerhouder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

  Achteruitrijlampen . . . . . . . . . . 122-123

  Bekerhouders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

  Afmetingen . . . . . . . . . . . . . . . . 169-171

  Bescherming ten corrosie
  koelsysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

  Afstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  Afstandsbediening . 59, 64-69, 176-177
  Afstandsbediening
  audio−installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  Afstandsbediening, sleutel
  programmeren . . . . . . . . . . . . . . . 64-69

  Bescherming van het milieu . . . . . . . . 3
  Bevestigingspunten voor een
  trekhaak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173-175
  Bijvullen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151-154
  Binnenspiegel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

  Airbag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 86-90

  Boordcomputer . . . . . . . . . . . . . . 20-22

  Airconditioning . . . . . . . . . . . 26-30, 145

  Brake Traction Control System . . . . 108

  Akoestisch waarschuwingssignaal,
  buitenverlichting . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  Brandstof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

  Alarminstallatie . . . . . . . . . . . . . . . 72-74
  Antivries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
  Armleuning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
  Armsteun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
  Asbak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  Brandstofmeter . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Brandstofpeil . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 22
  Brandstofverbruik . . . . . . . 22, 159-162
  Buitenspiegels . . . . . . . . . . . . . . . 41-42
  Buitentemperatuur . . . . . . . . . . . . . . 21
  Buitenverlichting . . . . . . . . . . . . . 15-17

  Auto opkrikken . . . . . . . . . . . . . 135-136
  Auto wassen . . . . . . . . . . . . . . . 156-157
  Automatische
  transmissie . 11, 47-49, 96, 98-100, 144

  179 • Page 182

  Index
  C

  E

  CD−wisselaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

  Elektronisch Stabilitiets
  Programma (ESP) . . . . . . . . . . . . . . . 51

  Centrale portiervergrendeling . . 62-63
  Claxon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  Controlelamp laadstroom . . . . . . . . . . 9

  Elektronische
  temperatuurregeling . . . . . . . . . . 27-30
  Extra waarschuwingslampen . . . . . . 14

  Controlelamp remsysteem . . . . 10, 107
  Controlelamp voorgloeien . . . . . . . . . 11
  Controlelampen . . . . . . . . . . . . . . . 6-14
  Controles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

  D
  Dagteller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  Dakbelasting . . . . . . . . . . . . . . . 164-165
  Dieselmotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  Dieselolie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
  Digitale klok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  Dimlicht . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 32, 117
  Dubbele vergrendeling . . . . . . 63-64, 66

  E
  EHBO-doos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
  Elektrisch aansluitpunt/aansteker . . 18
  Elektrisch bedienbare ruiten . . . 43-45
  Elektrisch bedienbare stoel . . . . . . . . 76
  Elektrisch verwarmbare
  voorstoelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
  Elektrische ramen . . . . . . . . . . . . 43-45
  Elektronisch Stabiliteits
  Programma (ESP) . . . 8, 108, 134, 168

  180

  F
  Fail Safe koelsysteem . . . . . . . 114-115
  Fail safe koelsysteem . . . . . . . . . . 11-12
  Front-airbags . . . . . . . . . . . . . . . . 86-88

  G
  Gemiddeld brandstofverbruik . . . . . . 22
  Gemiddelde snelheid . . . . . . . . . . . . . 21
  Gevarendriehoek . . . . . . . . . . . . . . . . 58
  Gloeilampen vervangen . . . . . . 116-126
  Gordelslotspanner . . . . . . . . . . . . . . . 84
  Grootlicht . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 32, 118

  H
  Handbediende airconditioning . . 26-27
  Handgeschakelde versnellingsbak . . 46
  Handrem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  Handschoenenkastje . . . . . . . . . . . . . 49
  Hoofdsteunen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
  Hulpaccu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 • Page 183

  Index
  I

  L

  Identificatienummer . . . . . . . . . . . . 158

  Laadvloer vergroten . . . . . . . . . . . 79-80

  Identificatieplaatje van de auto . . . . 158

  Lakbeschadigingen . . . . . . . . . . . . . . 157

  Immobilisatiesysteem . 69-72, 178-179

  Leeslampen . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 125

  Imperiaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105-106

  Lichtschakelaar . . . . . . . . . . . . . . . 15-16

  Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

  Lichtsignaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  Inrijden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  Luchtrecirculatie . . . . . . . . . . . . . 25, 30

  Instrumentengroep . . . . . . . . . . . . 6-14
  Instrumentenpaneel . . . . . . . . . . . . . 4-5

  M

  Interieurverlichting . . . 37, 38, 124-126

  Mistachterlichten . . . . . . . . 16, 122-123
  Mistlampen . . . . . . 15-16, 119, 120, 122

  K

  Mistlampen, vóór . . . . . . . . 15, 119, 120

  Katalysator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

  Momentaan brandstofverbruik . . . . . 22

  Kentekenplaatverlichting . . . . . . . . 123

  Motor starten . . . . . . . . . . . . . . . . 95-97

  Keuzehendelstanden . . . . . . . . . . 47-49

  Motorcompartiment . . . . . . . . . 147-150

  Kilometerteller . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  Motorkap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62, 146

  Kinderveiligheidssloten . . . . . . . . . . . 60

  Motorkap openen . . . . . . . . . . . . . . . 146

  Kinderveiligheidszitjes . . . . . . . . . 90-94

  Motornummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

  Kinderzitjes, plaatsing van . . . . . 92-94

  Motorolie . . . . . . . . . . . . . . 151-152, 162

  Klok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  Motoroliepeilstaaf . . . . . . . . . . . . . . . 151

  Knipperlichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  Motorolievuldop . . . . . . . . . . . . . . . . 152

  Koelsysteem . . . . . . . . . . . . . 7, 114-115

  Multifunctionele hendel . . . . . . . . 32-34

  Koelvloeistof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
  Koplampen . . . . . . . . . . . . . 15, 116-118

  N

  Koplampsproeiers . . . . . . . . . . 154-155

  Netten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 55, 57

  Koude start . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95-96

  Noodloopprogramma . . . . . . . . 114-115

  Kriksteunpunten . . . . . . . . . . . . . . . 136

  181 • Page 184

  Index
  O

  R

  Oliedruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  Radiografische
  afstandsbediening . 59, 64-69, 176-177

  Oliesoorten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
  Onderhoud en verzorging . . . . . . . . 145
  Onderhoud van de
  veiligheidsgordels . . . . . . . . . . . . . . . . 85
  Onderhoudstabel . . . . . . . . . . . . . . . 145
  Ontgrendelfunctie opnieuw
  programmeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
  Opbergbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
  Opbergtas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
  Openen van de bagageruimte . . . . . . 61
  Originele onderdelen . . . . . . . . . . . . . . 2
  Overdrive . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 48-49

  P

  Regelknop hoogteverstelling
  koplamplichtbundels . . . . . . . . . . 16-17
  Regelknop
  instrumentenverlichting . . . . . . . . . . 16
  Remlichten . . . . . . . . . . . 121, 123, 124
  Remmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106-107
  Remvloeistofreservoir . . . . . . . . . . . 152
  Reservewiel . . . . . . . . . . . . . . . . 134-135
  Richtingaanwijzer . . . . . . . . . . . 117, 119
  Richtingaanwijzers 8, 32, 120, 121, 123
  Rijden met een aanhanger . . . . 101-104
  Rijden met een auto met
  automatische transmissie . . . . . 98-100
  Rijden met een katalysator . . . . . . . 100

  Parkeerhulp . . . . . . . . . . . . . . . 112-113

  Rijden met TCS . . . . . . . . . . . . 108-111

  Parkeerlichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  Rugleuning neerklappen . . . . . . . 77, 80

  Parkeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

  Rugleuningen van achterbank
  neerklappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

  Passagiersstoel volledig
  neerklappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

  Ruiten ontdooien . . . . . . . . . . . . . 25, 26

  Pollenfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  Ruitensproeiers . . . . . . . . . . . . 154-155

  Portieren openen . . . . . . . . . . 60-61, 65

  Ruitensproeiervloeistof . . . . . . . . . . . 14
  Ruitenwisserbladen . . . . . . . . . . . . . 155
  Ruitenwissers . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
  Ruitenwissers, voor . . . . . . . . . . . . . . 33
  Ruitenwissers/ -sproeiers . . . . . . 33-34
  Ruitenwisserschakelaar . . . . . . . . 33-34

  182 • Page 185

  Index
  S

  T

  Schijfremmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

  Tanken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

  Schuifdak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-41

  Tankinhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

  Sleepoog . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141-142

  Temperatuur instellen . . . . . . . . . 24, 28

  Sleutel met ingebouwde
  verlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

  Temperatuurmeter . . . . . . . . . . . . 11-12

  Sleutelcode wissen . . . . . . . . . . . . . . . 72
  Sleutels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 69

  Toerentalbegrenzer . . . . . . . . . . . . . . 95
  Toerenteller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  Sleutels coderen . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

  Traction Control
  System (TCS) . 8, 51, 108-111, 134, 168

  Sleutels programmeren . . . . . . . . . . . 68

  Trekhaak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101-104

  Slot van brandstofvulklep . . . . . . . . . 61

  Trekhaakkogel, afneembaar . . 101-104

  Sloten en sleutels . . . . . . . . . . . . . . . . 59

  Turbodiesel, afzetten . . . . . . . . . . . . . 97

  Sneeuwkettingen . . . . . . . . . . . . . . . 168

  Tweekrings remsysteem . . . . . . . . . 106

  Snelheidsmeter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  Snelheidsregeling . . . . . . . . . . 11, 36-37

  U

  Specificatie koelvloeistof . . . . . . . . . 163

  Ultrasone parkeerhulp . . . . . . . 112-113

  Specificatie
  stuurbekrachtigingsvloeistof . . . . . . 163

  V

  Spiegels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41-42
  Stadslicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117-118

  Veiligheidsgordels . . . . . . . . . . . . 82-84

  Stadslichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  Veiligheidsschakelaar
  brandstofsysteem . . . . . . . . . 115-116

  Starten met hulpstartkabels . . 139-140
  Stoelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-81

  Ventilatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  Stoelen verstellen . . . . . . . . . . . . . 75-78

  Vergrendeling van de
  keuzehendel . . . . . . . . . . . . . . . . 47, 144

  Stoelhoezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
  Stuurkolomslot . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  Stuurwiel verstellen . . . . . . . . . . . . . . 31

  Verwarmbare voorstoelen . . . . . . . . . 50
  Verwarming en ventilatie . . . . . . . . . . 23
  Verwisselen van een wiel . . . . . 133-139
  Vloeistoffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
  Vloeistofpeil stuurbekrachtiging . . . 154
  Vloeistofreservoir koppeling . . . . . . 152
  Vloerbedekking, omkeerbaar . . . . . . 57
  Voertuig Identificatie Nummer . . . . 158

  183 • Page 186

  Index
  V
  Voor- en achterruitverwarming
  (handbediende airconditioning) . 19-20
  Voorruitsproeiers . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Voorruitwissers . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
  Vulinhouden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

  W
  Waarschuwingsknipperlichten . 19, 114
  Waarschuwingslamp ijsvorming . . . . 14
  Waarschuwingslampen . . . . . . . . . . 6-14
  Waarschuwingssymbolen . . . . . . . . . . . 3
  Wagengewicht . . . . . . . . . . . . . . 164-165
  Wagenkrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
  Wegrijden met een automatische
  transmissie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98-99
  Wiel vervangen . . . . . . . . . . . . . 133-139
  Wiel verwijderen . . . . . . . . . . . . 137-138
  Wiggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135-136
  Wissen met intervallen . . . . . . . . . . . . 33

  Z
  Zekeringen . . . . . . . . . . . . . . . . 127-132
  Zij-airbags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88-89
  Zonnekleppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
  Zwangere vrouwen . . . . . . . . . . . . 83-84

  184


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ford Focus 2003 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Ford Focus 2003 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,28 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Ford Focus 2003

Ford Focus 2003 Bedienungsanleitung - Deutsch - 186 seiten

Ford Focus 2003 Bedienungsanleitung - Englisch - 186 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info