Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
Korte beschrijving
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Korte beschrijving • Page 2

  Algemene informatie over SYNC
  SYNC is een spraakgestuurd
  communicatiesysteem dat werkt met
  uw van
  Bluetooth® voorziene gsm
  en draagbare mediaspeler. Hiermee
  kunt u:
  • handenvrij oproepen maken en
  ontvangen.
  • muziek van uw draagbare
  mediaspeler openen en afspelen via
  spraakcommando's.
  • uw telefoonboek en muziek openen
  via spraakcommando's.
  • muziek streamen vanaf uw
  aangesloten gsm.
  • sms'en ontvangen (als uw apparaat
  dit ondersteunt).
  • het geavanceerde
  spraakherkenningssysteem
  gebruiken.
  • uw USB-apparaat laden (als uw
  apparaat dit ondersteunt).

  • contact opnemen met de
  hulpdiensten, met uw locatie,
  bij een ernstige botsing.
  Zorg dat u de handleiding van uw
  apparaat leest voor u het gebruikt
  met SYNC.

  ONDERSTEUNING
  Neem contact op met een erkende
  dealer of zoek Ford SYNC op de
  website van Ford. Op de website vindt
  u aanvullende informatie, video's en
  ondersteuning.
  In uw handleiding vindt u gedetailleerde
  instructies over de bediening en
  instelling van uw SYNC-systeem.
  Op het YouTube-kanaal van Ford,
  FordInfo, vindt u ook aanvullende
  video's.

  VEILIGHEIDSINFORMATIE
  WAARSCHUWING
  Als u afgeleid bent tijdens het
  rijden, kunt u de controle over het
  voertuig verliezen, wat kan leiden tot
  een botsing en verwondingen. We
  bevelen ten zeerste aan dat u uiterst
  voorzichtig te werk gaat wanneer u
  een apparaat gebruikt waarbij u zich
  niet meer op de weg kunt richten. Uw
  hoofdverantwoordelijkheid is het veilig
  besturen van uw voertuig. We ontraden
  het gebruik van elk draagbaar apparaat
  tijdens het rijden en raden aan dat
  u indien mogelijk spraakgestuurde
  systemen gebruikt. Zorg dat u zich
  bewust wordt van alle toepasselijke
  lokale wetgeving over het gebruik van
  elektronische apparaten tijdens
  het rijden. • Page 3

  Bedankt dat u voor Ford hebt gekozen. Het is raadzaam dat u even de tijd neemt om uw
  auto beter te leren kennen en deze Korte beschrijving te lezen, met een samenvatting
  van enkele belangrijke aspecten van uw handleiding. Hoe meer u weet over uw auto,
  hoe veiliger u de auto zult kunnen besturen en hoe meer plezier u eraan zult beleven.

  SYNC MET UW GSM GEBRUIKEN

  4�5

  SPRAAKHERKENNING GEBRUIKEN

  6�7

  SYNC-APPLICATIES EN -SERVICES

  8�9

  SYNC MET UW MEDIASPELER GEBRUIKEN

  10�11 • Page 4

  SYNC met uw gsm gebruiken
  Handenvrij bellen is een van de
  belangrijkste functies van SYNC.
  Hoewel er tal van functies mogelijk
  zijn met het systeem, zijn deze in grote
  mate afhankelijk van de functies
  van uw gsm. De meeste gsm's met
  draadloze
  Bluetooth®-technologie
  ondersteunen de volgende functies:
  • Een inkomende oproep
  beantwoorden
  • Een oproep beëindigen
  • Privacymodus gebruiken
  • Een nummer kiezen
  • Opnieuw kiezen
  • Melding tweede oproep
  • Identificatie beller
  Overige functies zoals sms'en via
  Bluetooth en het telefoonboek
  automatisch downloaden zijn
  afhankelijk van uw gsm. Raadpleeg de
  handleiding bij uw gsm of ga naar de
  website van Ford om te controleren of
  uw gsm compatibel is.

  EEN GSM VOOR HET EERST
  KOPPELEN
  OPMERKING: Zet de parkeerrem
  aan en zet de transmissie in neutraal
  (auto's met handgeschakelde
  transmissie) of parkeren (auto's met
  automatische transmissie). Zet het
  contact en het audiosysteem aan.
  OPMERKING: Zet Bluetooth aan op
  uw gsm. Raadpleeg de handleiding van
  uw gsm.
  OPMERKING: Druk op de
  pijltjestoetsen omhoog of omlaag op
  uw audiosysteem om door de menu's
  te gaan.
  Als u uw gsm koppelt met SYNC kunt u
  handenvrij bellen en gebeld worden.
  1. Druk op de PHONE toets.
  2. Wanneer SYNC een bericht
  weergeeft dat u uw gsm moet
  koppelen of dat er geen gsm is
  aangesloten, drukt u op Toevg..
  3. Ga naar het Bluetooth-menu op

  uw gsm en selecteer SYNC als het
  apparaat om uw gsm mee
  te koppelen.
  4. Voer de pincode van zes tekens
  in die op het SYNC-display wordt
  weergegeven. Wanneer uw gsm
  goed is gekoppeld, wordt dat
  weergegeven op het display.
  5. SYNC zal u dan vragen of u uw
  telefoonboek wilt downloaden
  en Emergency Assistance wilt
  inschakelen.
  TIPS:
  •A
   ls u de Bluetooth-verbinding met
  SYNC toestaat, maakt uw gsm
  automatisch verbinding wanneer
  u de auto start. Raadpleeg de
  handleiding van het apparaat voor
  meer informatie.
  •A
   ls de Bluetooth-verbinding niet
  stabiel is, kan het af en toe helpen
  om uw gsm opnieuw op te starten.
  •U
   kunt maximaal 12 gsm's koppelen
  aan het systeem, maar er kan slechts
  één actieve gsm zijn waarmee u kunt
  bellen of gebeld worden. • Page 5

  4 • 5

  HANDENVRIJ BELLEN
  Een contactpersoon
  uit uw telefoonboek bellen
  OPMERKING: Als SYNC uw
  commando's voor het telefoonboek
  moeilijk begrijpt, kiest u uw gewenste
  contactpersoon handmatig (PHONE
  > Telefoonboek > Naam) en drukt u
  op de toets Horen. SYNC zal de naam
  van de contactpersoon voorlezen om
  u een idee te geven van de uitspraak
  die het systeem verwacht.
  1. Druk op
  op het stuurwiel.
  Wacht op het bericht "Zeg een
  commando".
  2. Zeg "<naam> bellen" zoals
  de naam in uw telefoonboek
  verschijnt. Zeg bijvoorbeeld
  "Jan Smit bellen".
  Een specifiek telefoonnummer bellen
  1. Druk op
  op het stuurwiel.
  Wacht op het bericht "Zeg een
  commando".
  2. Zeg "Kiezen". Wanneer dat wordt
  gevraagd, zegt u de cijfers in een

  vlot, gelijkmatig tempo.
  Zeg bijvoorbeeld "5-5-5-1-2-3-4".
  3. Wanneer SYNC het nummer
  voorleest, bevestigt u dat het
  telefoonnummer correct is door
  opnieuw "Kiezen" te zeggen.
  Zeg "Wissen" om het laatste cijfer te
  wissen. Zeg "Alles wissen" om alle
  cijfers te wissen.
  Druk op
  op het stuurwiel om de
  oproep te beëindigen.
  Oproepen ontvangen
  • Druk op
  op het stuurwiel
  om een inkomende oproep te
  beantwoorden.
  •D
   ruk op
  op het stuurwiel om een
  inkomende oproep te weigeren.

  SMS'EN
  OPMERKING: Deze functie is
  afhankelijk van de gsm. Uw gsm moet
  het downloaden van sms'en met
  behulp van Bluetooth ondersteunen
  om sms'en te kunnen ontvangen.

  Een sms ontvangen
  U hoort een toon en op het display
  wordt weergegeven dat u een nieuw
  bericht hebt. U hebt de volgende
  mogelijkheden:
  •D
   ruk op de toets Luisteren om de
  sms te laten voorlezen door SYNC.
  •D
   ruk op de toets Kiezen om de
  zender van het bericht te bellen.
  •D
   ruk op de toets Weerg. om
  het bericht te openen. Nadat u
  op Weerg. hebt gedrukt, kunt u
  het bericht ook beantwoorden,
  doorsturen, de afzender bellen of
  het bericht beluisteren.
  •D
   ruk op de toets Negeren (of doe
  niets) om de sms in het postvak IN
  te plaatsen.
  Een sms beluisteren
  1. Druk op
  op het stuurwiel.
  Wacht op het bericht "Zeg een
  commando".
  2. Zeg "Tekstbericht voorlezen". • Page 6

  Spraakherkenning gebruiken
  NUTTIGE TIPS
  Zorg dat het zo stil mogelijk is in uw auto. Geluid van de
  wind door openstaande ruiten en trillingen van de weg
  kunnen verhinderen dat het systeem spraakcommando's
  correct kan herkennen.
  Druk op
  en wacht tot u een toon hoort en het pictogram
  ziet verschijnen na het systeembericht voor u een
  commando geeft. Elk commando dat u geeft voor het
  bericht verschijnt zal niet worden herkend.
  Spreek op een natuurlijke manier, aan een gelijkmatig
  tempo. Laat geen lange pauzes tussen de woorden.
  Druk op elk moment op
  om het systeem te onderbreken.
  U kunt een spraaksessie annuleren door
  ingedrukt
  te houden of op een toets op het stuurwiel of de
  middenconsole te drukken.
  Op het YouTube-kanaal van Ford, FordInfo, vindt u ook
  aanvullende video's. • Page 7

  6 • 7

  Directe commando's1

  "Telefoon"2

  "USB" of "iPod"2

  "<voornaam> <familienaam>
  <locatie> bellen"

  "<voornaam> <familienaam>
  bellen"

  "Nummer <naam> afspelen"

  "<voornaam> <familienaam>
  thuis bellen"

  "Album <naam> afspelen"

  "<voornaam> <familienaam> op
  het werk bellen"

  "Artiest <naam> afspelen"

  "<voornaam> <familienaam> op
  mobiel bellen"

  "Genre <naam> afspelen"

  "Telefoonboek <voornaam>
  <familienaam> op ander
  nummer"

  "Afspeellijst <naam> afspelen"

  Voorbeeld "Frederik Boeijen op mobiel
  bellen"

  "Telefoon"
  "USB" of "iPod"
  "Bluetooth Audio"
  "Line-in" of "Audio-ingang"
  "Spraakinstell."
  "Tekstbericht voorlezen"

  "Ontvang."

  "Alles afspelen"

  "Help"

  "Gemiste oproep"

  "Shuffle aan" of "Shuffle uit"

  "Annuleren"

  "Conferentie"

  "Soortgelijke muziek"

  "Pauzeren"

  "Wat speelt er nu?"

  ¹ U kunt de directe commando's op elk moment gebruiken.
  ² U kunt de commando's "Telefoon" en "USB" of "iPod" gebruiken via het commando "Telefoon" en "USB"
  of "iPod". Als u zich reeds in een van deze menu's bevindt, kunt u elk van deze commando's gebruiken. • Page 8

  SYNC-applicaties en -services
  SYNC EMERGENCY ASSISTANCE
  WAARSCHUWING
  Om deze functie te kunnen gebruiken moet uw gsm
  compatibel zijn met SYNC.
  OPMERKING: U moet de privacy notice van Emergency
  Assistance in dit hoofdstuk lezen voor u deze functie
  selecteert. Hierin staat belangrijke informatie.
  OPMERKING: Deze functie werkt alleen in een Europees
  land of regio waar SYNC Emergency Assistance de lokale
  hulpdiensten kan bellen. Ga naar de regionale website van
  Ford voor meer informatie.
  Bij een zware aanrijding waarbij een airbag* wordt
  opgeblazen of de brandstoftoevoer wordt uitgeschakeld,
  kan het systeem de hulpdiensten bellen via het nummer
  112 (het mobiele noodnummer dat in de meeste Europese
  landen werkt) via een gekoppelde en verbonden gsm. Ga
  naar de website van Ford voor meer informatie over SYNC
  en Emergency Assistance.
  *Geldt niet voor knieairbags en opblaasbare
  veiligheidsgordels achteraan.

  Neem contact op met een erkende dealer of zoek Ford SYNC
  Emergency Assistance op de website van Ford. Op de website
  vindt u aanvullende informatie, video's en ondersteuning.
  Op het YouTube-kanaal van Ford, FordInfo, vindt u ook
  aanvullende video's.

  SYNC APPLINK (INDIEN AANWEZIG)
  Via het systeem is spraakbediening en handmatige
  bediening mogelijk voor apps op smartphones die
  geschikt zijn voor SYNC AppLink. Wanneer een app werkt
  via AppLink, kunt u de belangrijkste functies van de app
  bedienen via spraakcommando's en handmatige bediening. • Page 9

  8 • 9

  EMERGENCY ASSISTANCE INSCHAKELEN

  Privacy notice Emergency Assistance

  1. Druk op de toets MENU om het menu te openen.
  2. Blader naar SYNC-applicaties en druk op OK.
  3. Blader naar Emerg. Assist.
  4. Druk op OK om te bevestigen en het menu van Emergency
  Assistance te openen.
  5. Blader verder en markeer Aan of Uit.
  6. Druk op OK om uw keuze te bevestigen.

  Wanneer u Emergency Assistance inschakelt, kan aan
  de noodhulpdiensten worden meegedeeld dat uw auto
  betrokken is geweest bij een botsing met activering van een
  airbag of uitschakeling van de brandstofpomp. Via deze
  functie kan informatie over uw locatie of andere gegevens
  over uw auto of de botsing aan de medewerker van de
  noodhulpdienst worden verstrekt, zodat de meest geschikte
  noodhulp kan worden geboden.

  OPMERKING: In sommige versies van het SYNC-systeem
  kunt u het menu Emergency Assistance openen door op de
  toets PHONE te drukken in plaats van de toets MENU.

  Als u deze informatie niet wilt meedelen, schakelt u de
  functie niet in.

  OPMERKING: Emergency Assistance is niet in alle
  landen beschikbaar. Raadpleeg uw handleiding voor
  meer informatie. • Page 10

  SYNC met uw mediaspeler gebruiken
  Via het mediamenu of de spraakcommando's van het
  systeem kunt u muziek openen en afspelen vanaf uw digitale
  mediaspeler via het luidsprekersysteem van uw auto. U
  kunt uw muziek ook sorteren en afspelen op specifieke
  categorieën zoals artiesten, albums, enz.
  SYNC ondersteunt bijna elke digitale mediaspeler, inclusief:
  iPod®, Zune™, afspelen vanaf apparaatspelers en de meeste
  USB-apparaten. SYNC ondersteunt ook audio-indelingen
  zoals MP3, WMA, WAV en ACC.

  BLUETOOTH MUZIEKBRON
  Wanneer u verbinding maakt met SYNC via
  Bluetooth®,
  kunt u medianummers afspelen die zijn opgeslagen op een
  apparaat dat muziek kan streamen.
  Druk op de toets AUX tot u BT-Audio vindt. Druk op
  TOEVOEGEN om het Bluetooth-apparaat te koppelen.
  Wanneer het koppelen is uitgevoerd, kunt u luisteren naar
  muziek die is opgeslagen op uw Bluetooth-apparaat.
  OPMERKING: Het systeem ondersteunt geen informatie
  over de titel en de artiest wanneer media wordt gestreamd
  via Bluetooth Audio.
  Verbind uw media-apparaat met SYNC. Kies de gewenste
  bron door op de toets AUX te drukken tot deze op het display
  verschijnt of zeg het desbetreffende spraakcommando.
  Het apparaat dat u hebt gekozen begint automatisch
  af te spelen. • Page 11

  10 • 11

  UW DIGITALE MEDIASPELER AANSLUITEN
  OP DE USB-POORT
  Zet het audiosysteem en de digitale mediaspeler aan.
  Sluit het apparaat aan op de USB-poort. Wanneer SYNC
  het apparaat herkent, begint SYNC alle muziekinhoud te
  indexeren en spraakcommando's voor te bereiden. Dit kan
  even duren, afhankelijk van de inhoud.
  OPMERKING: Om door uw USB-mappenstructuur te
  bladeren gebruikt u de functie USB doorzoeken in het menu
  SYNC USB.

  UW IPOD AANSLUITEN OP DE USB-POORT
  Via het SYNC-systeem kunt u uw iPod erg eenvoudig
  bedienen zoals gewoonlijk. Voor het beste operationele
  comfort en optimale geluidskwaliteit adviseren we het
  gebruik van de originele USB-kabel die is gecertificeerd door
  Apple. De directe USB-verbinding heeft tijdelijk voorrang
  op het afspelen via Bluetooth Audio streaming voor het
  apparaat dat is verbonden via USB.
  OPMERKING: Raadpleeg uw handleiding voor meer
  informatie over aansluiten van uw mediaspeler op het
  SYNC-systeem.

  Muziek beluisteren via spraakcommando's
  OPMERKING: Als SYNC uw commando's voor de naam van
  een nummer, artiest of album moeilijk begrijpt, kiest u het
  gewenste nummer via het systeemmenu en drukt u op de
  toets Info. SYNC zal de informatie over het nummer (artiest
  of album) voorlezen om u een idee te geven van de uitspraak
  die het systeem verwacht.
  1. Druk op
  op het stuurwiel. Wacht op het bericht "Zeg
  een commando".
  2. Zeg "USB" (niet nodig als u reeds naar USB luistert).
  3. U kunt nu muziek afspelen via de desbetreffende
  spraakcommando's. Raadpleeg Spraakcommando's
  voor media.
  Muziek beluisteren via het systeemmenu
  1. Druk op de toets AUX totdat USB wordt weergegeven op
  het display.
  2. Druk op de toets Doorzoeken. SYNC zal uw muziek
  automatisch organiseren op afspeellijst, nummer, artiest,
  album en genre. • Page 12

  Bij het ter perse gaan was de informatie in deze publicatie correct. In het
  kader van voortdurende ontwikkeling behouden wij ons het recht voor
  specificaties, ontwerp of uitrusting te allen tijde te veranderen zonder
  voorafgaande kennisgeving of verplichting. Geen enkel onderdeel van
  deze publicatie mag in geen enkele vorm worden gereproduceerd,
  doorgestuurd, opgeslagen in een systeem voor ophalen of vertaald naar
  een andere taal zonder onze schriftelijke toestemming.
  Onder voorbehoud van eventuele fouten of weglatingen.
  © Ford Motor Company 2013
  Alle rechten voorbehouden.
  SYNC GEBRUIKEN IN UW AUTO

  SYNC is spraakgestuurde technologie die door
  u wordt gepersonaliseerd. Het is een handenvrij
  spraakherkenningssysteem dat wordt gebruikt voor
  entertainment, informatie en communicatie.

  WAARSCHUWING Als u afgeleid bent tijdens het
  rijden, kunt u de controle over het voertuig verliezen,
  wat kan leiden tot een botsing en verwondingen.
  We bevelen ten zeerste aan dat u uiterst voorzichtig
  te werk gaat wanneer u een apparaat gebruikt waarbij
  u zich niet meer op de weg kunt richten.
  Uw hoofdverantwoordelijkheid is het veilig besturen
  van uw voertuig. We ontraden het gebruik van elk
  draagbaar apparaat tijdens het rijden. We raden aan
  dat u indien mogelijk spraakgestuurde systemen
  gebruikt en dat u zich bewust wordt van toepasselijke
  nationale en lokale wetgeving over het gebruik van
  elektronische apparaten tijdens het rijden.

  CG 3579nl 08 /2013


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ford Sync - B-MAX 2013 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Ford Sync - B-MAX 2013 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,37 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Ford Sync - B-MAX 2013

Ford Sync - B-MAX 2013 Kurzanleitung - Deutsch - 16 seiten

Ford Sync - B-MAX 2013 Bedienungsanleitung - Deutsch - 12 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info