Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/17
Nächste Seite
KKKKKKK
GEBRUIKSAANWIJZING
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor gebruik
DRESDEN
99
8-
F
KH
/DRESDEN668-FKH
Versi
e
NL
03/2017
Pagina 1 van 1
7
Foto's in deze gebruiksaanwijzing zijn alleen ter referentie. Het geleverde product zal
hier waarschijnlijk van afwijken.
AFZUIGKAP
BLOKSCHOUW
DRESDEN998-FKH
DRESDEN668-FKH
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  K

  AFZUIGKAP

  GEBRUIKSAANWIJZING
  Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor gebruik

  DRESDEN998-FKH
  DRESDEN668-FKH
  BLOKSCHOUW

  Foto's in deze gebruiksaanwijzing zijn alleen ter referentie. Het geleverde product zal
  hier waarschijnlijk van afwijken.

  DRESDEN998-FKH/DRESDEN668-FKH

  Versie NL 03/2017

  Pagina 1 van 17 • Page 2

  DRESDEN998-FKH/DRESDEN668-FKH

  Versie NL 03/2017

  Pagina 2 van 17

  2
  2 • Page 3

  INHOUDSOPGAVE
  01

  Inhoudsopgave..................................................... 3

  02

  Waarschuwingen.................................................. 4

  03

  Veiligheidswaarschuwingen...................................5

  04

  Installatierichtlijnen..................................................6

  05

  Gebruik............................................................. 9

  06

  Onderhoud........................................................... 11

  07

  Problemen en oplossingen.................................. 12

  08

  Technische gegevens.......................................... 13

  09 Verwijdering.......................................................... 13

  DRESDEN998-FKH/DRESDEN668-FKH
  2

  Versie NL 03/2017

  Pagina 3 van 17 • Page 4

  Waarschuwingen
  Contents
  z

  z
  z

  z

  z
  z
  z
  z
  z
  z
  z

  Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
  jaar en ouder en door personen met verminderde
  lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of
  gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis als ze
  onder toezicht staan van een persoon die
  verantwoordelijk is voor hun veiligheid of ze van deze
  persoon instructies krijgen hoe het apparaat op een
  veilige manier moet worden gebruikt en ze begrijpen wat
  de mogelijke gevaren zijn. Kinderen dienen niet met het
  apparaat te spelen. Reinigings- en
  onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen
  worden uitgevoerd zonder toezicht. Een beschadigd netsnoer
  moet worden vervangen door de fabrikant, de dealer of een
  gelijkwaardig gekwalificeerde persoon om gevaar te
  voorkomen.
  Zorg altijd voor voldoende ventilatie in de ruimte als de
  afzuigkap tegelijk wordt gebruikt met apparaten die gas
  of andere brandstoffen verbranden.
  Het filter is gemaakt van aluminium met een hoge
  dichtheid. Filters niet reinigen met schoonmaakmiddelen
  die metalen producten aantasten. De goede staat van de
  afzuigkap wordt behouden door regelmatig onderhoud.
  Om de behuizing gedurende een lange periode te
  beschermen tegen de ophoping van vuil dient de
  afzuigkap elke twee maanden te worden gereinigd met
  warm water met een niet-bijtend schoonmaakmiddel.
  Er is een kans op brandgevaar als de reinigingswerkzaamheden niet in overeenstemming met de richtlijnen
  worden uitgevoerd.
  Niet flamberen onder de afzuigkap.
  De afgevoerde lucht mag niet door een schoorsteen
  worden gevoerd die wordt gebruikt voor de afvoergassen
  van apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden.
  De minimum afstand tussen de bovenkant van de kookplaat
  en het laagste deel van de afzuigkap is 650 mm.
  De regels voor de afvoer van lucht moeten worden
  opgevolgd.
  Onder de afzuigkap mogen maximaal 4 kookplaat elementen
  werkzaam zijn.
  LET OP: toegankelijke delen kunnen heet worden bij
  gebruik met kookapparatuur.

  DRESDEN998-FKH/DRESDEN668-FKH
  2

  Versie NL 03/2017

  Pagina 4 van 17 • Page 5

  Veiligheidswaarschuwingen
   Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door jonge kinderen
  of zwakbegaafden zonder toezicht.
   Jonge kinderen moeten onder toezicht zijn om te verzekeren dat zij
  niet met het apparaat gaan spelen.
   Plaats de stekker alleen in een goed geaard stopcontact.
   De afzuigkap is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en
  niet geschikt voor barbecues, winkels met grill-apparatuur en andere
  commerciële doeleinden.
   De afzuigkap en de filters dienen regelmatig te worden gereinigd
  volgens de aangegeven richtlijnen.
   Gebruik geen open vuur en laat geen olie onder het apparaat opspatten.
   Als er een probleem is met het apparaat, bel dan de servicedienst.
   Zorg voor voldoende ventilatie in de keuken.
   Zorg ervoor dat u de stroom heeft uitgeschakeld voordat u onderhoud
  verricht aan het apparaat of het reinigt.
   Als het snoer is beschadigd, dient het te worden vervangen door de
  fabrikant, de servicedienst of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon
  om een gevaarlijke situatie te voorkomen. Het vervangende snoer dient
  te worden geleverd door de servicedienst of de verkoper.
   Als de stekker kapot is neem dan contact op met de servicedienst.
   Er is een kans op brandgevaar als de reinigingswerkzaamheden niet
  in overeenstemming met de richtlijnen worden uitgevoerd.

   Als het stopcontact is beschadigd, neem dan contact op met de fabrikant,
  de servicedienst of gelijkwaardig gekwalificeerde monteurs.
   Er is kans op brandgevaar als het apparaat niet volgens de richtlijnen
  wordt gebruikt.
   De afgevoerde lucht mag niet door een schoorsteen worden gevoerd die
  wordt gebruikt voor de afvoergassen van apparaten die gas verbranden.

   De lokale regels voor de afvoer van lucht moeten worden opgevolgd.

  DRESDEN998-FKH/DRESDEN668-FKH

  Versie NL 03/2017

  Pagina 5 van 17 • Page 6

  Installatierichtlijnen


  De afzuigkap kan geen gebruik maken van een schoorsteen die wordt
  gebruikt voor de afvoergassen van gasapparaten, verwarmingsbuizen
  of afvoer van warme lucht. Er zou een gevaar ontstaan van
  onderdruk, slechte verbranding en schadelijke gassen die weer naar
  binnen worden gezogen.  De kromming van de luchtafvoerbuis dient groter of gelijk te zijn aan
  120°, gelijk met of boven het beginpunt moet het worden aangesloten
  op de buitenmuur.

   Zorg ervoor dat de installatieplaat goed horizontaal is gemonteerd om
  ophoping van vet aan een kant te voorkomen. Zie afbeelding 1.

  Goed


  Fout

  Afbeelding 1

  Zorg er tevens voor dat de stekker er na de installatie kan worden
  uitgetrokken, als dat nodig is.

   Voor een veilige en correcte werking dient de afzuigkap tussen
  de 650~750 mm boven de kookplaat te worden geplaatst. Zie
  afbeelding 2.


  Er dient voldoende ventilatie te zijn in de ruimte als de afzuigkap in
  gebruik is.

  DRESDEN998-FKH/DRESDEN668-FKH

  Versie NL 03/2017

  Pagina 6 van 17 • Page 7

  Afbeelding 2

  1 x Installatieplaatje
  2 x Schouwdelen installatieplaatjes

  7 x Plastic uitzetpluggen

  7 x Schroeven(ST5*50)

  6 x Schroeven(ST4.2*9.5)

  Afbeelding 3
  DRESDEN998-FKH/DRESDEN668-FKH

  Versie NL 03/2017

  Pagina 7 van 17 • Page 8

  Installatie
   Accessoires. Zie afbeelding 3 (soort en hoeveelheid
  accessoires hangt af van de noodzakelijkheid ervan).

   Bevestig de installatieplaat en de installatieplaat van het
  uitschuifbare schouwdeel, bevestig de plastic uitzetpluggen van de
  installatieplaat van het schouwdeel aan de muur. Zie afbeelding 4.
   Bevestig de afvoerbuis en de schouwdelen op het hoofdonderdeel,
  bevestig de installatieplaat aan de schouwdelen. Zie afbeelding 5.
   Hang de afzuigkap aan de onderste installatieplaat. Zie afbeelding 6.
   Na het goed aansluiten van de afvoerbuis, het onderste schouwdeel
  bevestigen aan de installatieplaat om te voorkomen dat de afzuigkap
  per ongeluk van de installatieplaat los komt. Zie afbeelding 7.
   Bevestig het uitschuifbare schouwdeel. Zie afbeelding 8.

  7 x Plastic uitzetpluggen

  5 x Schroeven(ST5*50)

  Afbeelding 4

  DRESDEN998-FKH/DRESDEN668-FKH

  4 x Schroeven(ST4.2*9.5)

  Afbeelding 5

  Versie NL 03/2017

  Pagina 8 van 17 • Page 9

  2 x Schroeven
  (ST5*50)

  Afbeelding 6

  Afbeelding 7

  2 x Schroeven
  (ST4.2*9.5)

  Afbeelding 8

  Gebruik
  Snelheid regelen. Zie afbeelding 9 (voor sommige modellen)
  Nadat u de stekker in het stopcontact stopt klinkt er één keer een zoemer
  en alle knoppen lichten op gedurende 1 seconde als teken dat het
  apparaat is aangesloten op het stroomnetwerk. Nadat u het apparaat aan
  de stroom heeft aangesloten:

  7 X Screws(M5*50)

  DRESDEN998-FKH/DRESDEN668-FKH

  Versie NL 03/2017

  Pagina 9 van 17 • Page 10

   Aan/Uit-knop: regelt het motorvermogen. Druk tijdens de stand-by
  stand op de "Aan/Uit-knop", de "Aan/Uit-knop" licht op, de motor gaat
  werken op een lage snelheid, het digitale scherm toont instelling "1".
  Druk als het apparaat aan is opnieuw op de "Aan/Uit-knop", het
  apparaat komt in de 3 minuten "vertraagde uitgaan stand", de instelling
  is overgeschakeld naar de lage snelheid, de "Aan/Uit-knop" knippert
  met tussenposen van één seconde wat betekent dat het apparaat in de
  "vertraagde uitgaan stand" is gekomen. Druk tijdens de "vertraagde
  uitgaan stand" op de "Aan/Uit-knop" en het apparaat wordt onmiddelijk
  uitgeschakeld (de motor stopt met draaien).

   Verlichting-knop: regelt de verlichting onafhankelijk en zonder enige
  werking op de andere knoppen. Druk er éénmaal op en het licht gaat
  aan, ondertussen licht de "verlichting-knop" op. Druk nogmaals op de
  "verlichting-knop", het licht gaat uit en het licht in de "verlichting-knop"
  gaat ook uit.
   Plus (+) knop: als het apparaat in de "Aan-stand" is, drukt u éénmaal
  op de "plus-knop" (+), de motorsnelheid wordt één instelling verhoogd,
  het digitale scherm toont de overeenkomstige instelling. Wanneer de
  "plus-knop" (+) wordt ingedrukt, brand de "plus-knop" (+). Wanneer het
  in de hoogste instelling staat, hoort u alleen het "toetsgeluid" en de
  instelling verandert niet meer.

   Min (-) knop: als het apparaat in de "Aan-stand" is, drukt u éénmaal op
  de "min-knop" (-), de motorsnelheid wordt één instelling verlaagd, het
  digitale scherm toont de overeenkomstige instelling. Wanneer de
  "min-knop" (-) wordt ingedrukt, brandt de "min-knop" (-). Wanneer het in
  de laagste instelling staat, hoort u alleen het "toetsgeluid" en de
  instelling verandert niet meer.

  Verlichting

  Min Digitale scherm

  Plus

  Aan/Uit

  Afbeelding 9

  DRESDEN998-FKH/DRESDEN668-FKH

  Versie NL 03/2017

  Pagina 10 van 17 • Page 11

  Onderhoud
  Contents
  Reinigen van de filters
   Filters verwijderen volgens afbeelding 10.
   Plaats het in de afwasmachine met reinigingsmiddel, stel de
  temperatuur lager in dan 60°C.
   Geen schurend schoonmaakmiddel gebruiken, dit beschadigt de
  behuizing van de afzuigkap.
   Denk eraan om voor de reiniging van het apparaat de stroom uit
  te schakelen.

  Open

  Dicht

  Dicht

  Open

  Afbeelding 10

  Afbeelding 11

  Vervangen van de koolstoffilters (optioneel)
   Verwijder de filters. Zie afbeelding 10.
   De koolstoffilters zitten aan beide kanten van de motor.
  Draai aan de koolstoffilters totdat zij vast zitten. Zie afbeelding 11.
   Omgekeerde volgorde toepassen om de koolstoffilters te verwijderen.
   De filters dienen na ongeveer 2-3 maanden van gebruik te worden
  vervangen.
   Het koolstoffilter kan niet worden gewassen of gerecycled.
   Het koolstoffilter wordt niet meegeleverd met uw apparaat.

  DRESDEN998-FKH/DRESDEN668-FKH

  Versie NL 03/2017

  Pagina 11 van 17 • Page 12

  Problemen en oplossingen
  Probleem
  Licht brandt,
  maar de
  motor werkt
  niet

  Licht + motor
  werken beide
  niet

  Olielekkage

  Trillingen

  Weinig
  zuigkracht

  Het apparaat
  zakt scheef
  weg

  Oorzaak

  Oplossing

  De ventilatorbladen zijn geblokkeerd
  De condensator is beschadigd

  Vervang de condensator

  De motor is beschadigd

  Vervang de motor

  De interne bedrading van de motor is
  afgesneden/los. Er kan een onaangename
  geur te ruiken zijn

  Vervang de motor

  Los van wat hierboven wordt vermeld, check het volgende:
  Licht beschadigd

  Vervang lampje

  Snoer zit los

  Sluit de bedrading aan volgens het
  elektrische schema

  De in- en uitgang van de luchtventilatie
  zitten niet goed vast aan elkaar

  Haal de uitvoer eraf en maak het
  dicht met lijm

  Lek van de verbinding tussen het
  U-vormige profiel en het schouwdeel

  Haal het U-vormige profiel eraf en
  maak het dicht met zeep of verf

  Het ventilatorblad kan trillingen
  veroorzaken als het beschadigd is

  Vervang het ventilatorblad

  De motor is niet goed bevestigd

  Maak de motor goed vast

  De afzuigkap is niet goed bevestigd

  Maak de afzuigkap goed vast

  De afstand tusen de afzuigkap en de
  kookplaat is te groot

  Pas de afstand aan

  Te veel ventilatie van open deuren en
  ramen

  Kies een andere plek voor het
  apparaat of sluit enige deuren of
  ramen

  De bevestigingsschroeven zitten niet
  stevig genoeg vast

  Maak de schroeven stevig vast en
  hang het apparaat horizontaal op

  De ophangschroeven zitten niet stevig
  genoeg vast

  Maak de schroeven stevig vast en
  hang het apparaat horizontaal op

  Elektrische schema


  Voor het elektrische schema zie het hoofdonderdeel van het
  daadwerkelijke product.

  DRESDEN998-FKH/DRESDEN668-FKH

  Versie NL 03/2017

  Pagina 12 van 17 • Page 13

  Technische gegevens

  Spanning

  220-240V~50/60Hz

  Vermogen

  253W

  Vermogen lamp

  2 X 1.5W

  Motorvermogen

  250W

  Diameter van luchtbuis

  150mm

  Afzuigcapaciteit

  800m3 /h

  Geluidsniveau

  ≤65dB

  De afzuigcapaciteit parameter is getest bij 230V~50Hz met een spanning van 220-240V ~
  50/60Hz en zonder koolstoffilters.

  Verwijdering
  Verwijder dit apparaat door het naar uw locale afvalverwerking
  c.q. een inzamelpunt voor recycling van elektrische en
  elektronische apparaten te brengen. Terwijl het opgeslagen ligt
  om te worden verwijderd, dient u ervoor te zorgen dat het
  geen gevaar oplevert voor kinderen. Zorg voor scheiding van
  stekker en snoer en verwijder ook het snoer van het apparaat,
  zodat het apparaat niet meer kan worden gebruikt.

  DRESDEN998-FKH/DRESDEN668-FKH

  Versie NL 03/2017

  Pagina 13 van 17 • Page 14

  DRESDEN998-FKH/DRESDEN668-FKH

  Versie NL 03/2017

  2
  Pagina 14 van 17 • Page 15

  DRESDEN998-FKH/DRESDEN668-FKH

  Versie NL 03/2017

  2
  Pagina 15 van 17 • Page 16

  GARANTIEBEPALINGEN
  1.
  2.
  3.

  4.
  5.

  6.
  7.

  8.

  9.

  Deze garantiebepalingen gelden uitsluitend voor de oorspronkelijke koper en voor huishoudelijk gebruik van
  het apparaat in Nederland. Bij doorverkoop van gebruiker aan gebruiker vervalt de garantie.
  De garantie geldt slechts indien, bij eventueel beroep op de garantiebepalingen, dit garantiebewijs wordt
  getoond, samen met de originele aankoopnota.
  Geen garantie zal van toepassing zijn op gebreken, veroorzaakt door beschadigingen, ruwe of
  onoordeelkundige behandeling, nalatigheid van de gebruiker, het gebruik van het apparaat op een onjuiste
  spanning, of gebruik voor een ander doel dan waarvoor het geleverd werd. Er kan ook geen beroep op de
  garantie gedaan worden als het typeplaatje met serienummer is veranderd of verwijderd en wanneer door
  ondeskundigen aan het apparaat is gewerkt.
  Buiten garantie vallen: glas, gloeilampen, kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en/of separatie
  schotten, lak- en/of emaille beschadigingen.
  De garantie vangt aan op de dag van plaatsing en houdt in:
  Twee jaar garantie op het gehele koel-vriesmeubel en de elektrische apparatuur zoals thermostaat,
  thermische beveiliging, relais, ventilator, transformator, schakelaar enz, met uitzondering van de onder 4
  genoemde onderdelen.
  De garantie omvat uitsluitend het vervangen van defecte of beschadigde onderdelen voor zover wij ons
  volgens deze garantiebepalingen verantwoordelijk hebben gesteld.
  Voorrijdkosten, arbeidsloon, transport- en/of verpakkingskosten, alsmede het transportrisico (voor apparaten
  die slechts in onze eigen werkplaats gerepareerd kunnen worden) worden niet door de garantie gedekt en
  zijn voor rekening van de gebruiker. Zie ook onze 'servicebepalingen' waarin o.a. de berekening van de
  voorrijdkosten en het arbeidsloon worden omschreven.
  NB: Reparatiekosten moeten direct voldaan worden. Indien facturering van de monteurskosten wordt verlangd,
  zullen deze worden verhoogd met een bepaald bedrag aan administratiekosten.
  Wij zijn niet verantwoordelijk voor werkzaamheden of reparatiekosten, niet in onze opdracht door derden
  uitgevoerd en evenmin voor kosten of gevolgen, hoe dan ook, direct of indirect uit een storing, gebrek of
  onoordeelkundig gebruik van het apparaat voortvloeiend.
  Vervanging van onderdelen verlengt de garantietermijn niet.

  FRILEC SERVICEBEPALINGEN
  1.
  2.

  3.

  4.
  5.

  Beschadigde apparaten bij ontvangst niet in gebruik nemen maar direct melden bij uw leverancier. Eventuele terugname
  van beschadigde, gebruikte apparaten is niet mogelijk.
  De eerste 24 maanden na aankoopdatum wordt voor serviceverlening ten aanzien van gevallen, welke onder
  deze garantiebepalingen ressorteren, niets in rekening gebracht.
  Vanaf twee jaar na de aankoopdatum worden in rekening gebracht:
  a. de voorrijdkosten
  b. het arbeidsloon
  c. alle vervangen onderdelen.
  Bij klantenbezoek dienen alle kosten en gebruikte materialen à contant te worden voldaan met inachtname
  van het onder de punten 2-4 van de servicebepalingen genoemde, ongeacht de aard der werkzaamheden.
  Eventuele toezending van onderdelen geschiedt onder rembours.

  Voor service:

  Frilec
  www.domest.nl – zie service
  Tel. 0314 – 346646
  Fax. 0314 – 378232
  E-mail: service@domest.nl

  Naam/adres/woonplaats koper:
  .................................................................................................................................................................……………………………
  ……………………………………….……………………………………………………………………….....
  …………………………………………………………………………………………………………………………………...
  .....................................................................…..................................................…………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………….…………………..
  Importeur:

  DOMEST import - export B.V.
  J.F. Kennedylaan 101b NL - 7001 CZ Doetinchem
  Tel. 0314 - 362244
  Fax 0314 – 378232
  E-mail: service@domest.nl

  DRESDEN998-FKH/DRESDEN668-FKH

  Versie NL 03/2017

  2
  Pagina 16 van 17 • Page 17

  
  

  
  

  DRESDEN998-FKH/DRESDEN668-FKH

  

  Versie NL 03/2017

  Pagina 17 van 17


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Frilec DRESDEN 668-FKH wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Frilec DRESDEN 668-FKH in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,54 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info