Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/25
Nächste Seite
HAMBURG 7070 EBE
Inbouw elektrische oven
Gebruiksaanwijzing
HAMBURG 7070 EBE Versie NL 02/2017 Pagina 1 van 25
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  HAMBURG 7070 EBE
  Inbouw elektrische oven

  Gebruiksaanwijzing

  HAMBURG 7070 EBE

  Versie NL 02/2017

  Pagina 1 van 25 • Page 2

  DANKWOORD
  Dank u voor de aanschaf van ons product. Wij hopen dat u veel plezier
  heeft van de vele mogelijkheden en voordelen die het biedt. Leest u de
  gehele gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat in
  gebruik neemt. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plek voor
  toekomstig gebruik. Zorg ervoor dat andere personen die dit product
  gebruiken ook vertrouwd zijn met de instructies uit de
  gebruiksaanwijzing.

  WAARSCHUWING

  Wanneer de oven voor het eerst wordt
  aangezet, kan er een onaangename geur
  worden verspreid. Dit komt door het
  hechtmiddel voor de isolerende panelen in
  de oven. Laat het nieuwe product leeg
  werken in de traditionele kookfunctie op
  250 graden Celsius gedurende 90 minuten
  om olie-onzuiverheden te reinigen in de
  ovenruimte.
  Tijdens het eerste gebruik is het heel normaal
  dat er lichte rook en wat geuren
  waarneembaar zijn. Als dit gebeurt dient u
  even te wachten tot de geur weer verdwenen
  is voordat u voedsel in de oven stopt.
  Maak gebruik van het product in een open
  omgeving.
  HAMBURG 7070 EBE

  Versie NL 02/2017

  Pagina 2 van 25 • Page 3

  Het apparaat en de bereikbare delen worden
  heet tijdens het gebruik. Zorg ervoor dat u de
  verwarmingselementen niet aanraakt.
  Kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt van
  het apparaat houden, tenzij ze onder
  constante toezicht zijn.
  Als het oppervlak is beschadigd, het
  apparaat uitschakelen om een mogelijke
  elektrische schok te voorkomen.
  Dit apparaat kan worden gebruikt door
  kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door
  personen met verminderde lichamelijke,
  zintuiglijke of geestelijke vermogens of
  gebrek aan ervaring en/of aan kennis als ze
  onder toezichtstaan van een persoon die
  verantwoordelijk is voor hun veiligheid of ze
  van deze persoon instructies krijgen hoe het
  apparaat op een veilige manier moet worden
  gebruikt en begrijpen wat de mogelijke
  gevaren zijn.Kinderen dienen niet met het
  apparaat te spelen.Reinigings- en
  onderhoudswerkzaamheden mogen niet
  door kinderen worden uitgevoerd zonder
  toezicht.
  HAMBURG 7070 EBE

  Versie NL 02/2017

  Pagina 3 van 25 • Page 4

  Tijdens het gebruik wordt het apparaat
  zeer heet. Zorg ervoor dat u voorkomt
  dat u de verwarmingselementen in de
  oven aanraakt.
  Hou kinderen uit de buurt van de oven
  als die in werking is, vooral als de grill
  aan is.
  Zorg ervoor dat het apparaat is
  uitgeschakeld voordat u de ovenlamp
  vervangt om de kans op een elektrische
  schok te voorkomen.
  De aardedraad voor de ontkoppeling van de
  stroom dient in het netsnoer te zijn
  opgenomen in overeenstemming met de
  bedradingsspecificaties.
  Hou toezicht op kinderen om ervoor te
  zorgen dat zij niet met het apparaat gaan
  spelen.

  HAMBURG 7070 EBE

  Versie NL 02/2017

  Pagina 4 van 25 • Page 5

  Dit apparaat is niet geschikt voor personen
  (inclusief kinderen) met verminderde
  lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
  vermogens of gebrek aan ervaring en/of
  kennis, tenzij ze onder toezicht staan van
  een persoon die verantwoordelijk is voor
  hun veiligheid of ze van deze persoon
  instructies krijgen hoe het apparaat op een
  veilige manier moet worden gebruikt.
  Toegankelijke delen kunnen heet
  worden tijdens het gebruik. Hou jonge
  kinderen daarom uit de buurt.
  Bij een contactonderbreking in alle polen
  die volledige ontkoppeling biedenonder
  overspanning, dient de ontkoppeling in de
  vaste bedrading te zijn opgenomen in
  overeenstemming met de
  bedradingsregels.

  HAMBURG 7070 EBE

  Versie NL 02/2017

  Pagina 5 van 25 • Page 6

  Als het netsnoer is beschadigd, dient het
  te worden vervangen door de fabrikant,
  de dealer of soortgelijk gekwalificeerde
  personen om een gevaarlijke situatie te
  voorkomen.
  Gebruik geen agressieve schuurmiddelen of
  scherpe metalen schrapers omhet glas van
  de oven te reinigen. Dit kan krassen op het
  oppervlak geven en het glas blijvend
  beschadigen.
  Gebruik alleen de temperatuursensor
  die voor deze oven wordt geadviseerd.
  Gebruik nooit een stoomreiniger voor
  het schoonmaken van uw oven.
  Het apparaat dient niet te worden bediend
  door middel van een externetimer of een
  afzonderlijk afstandbedieningssysteem.

  HAMBURG 7070 EBE

  Versie NL 02/2017

  Pagina 6 van 25 • Page 7

  De instructies voor ovens die
  verschillende plateaus hebben dienen
  gedetailleerde informatie te bevatten
  met richtlijnen voor de correcte installatie
  van die plateaus.

  HAMBURG 7070 EBE

  Versie NL 02/2017

  Pagina 7 van 25 • Page 8

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  Gebruik de oven niet als u blootsvoets
  bent. Raak de oven niet aan met
  vochtige of natte handen of voeten.
  Open de ovendeur niet vaak tijdens de
  kookperiode.
  Het apparaat moet door een
  gekwalificeerde elektriciën geïnstalleerd en
  in gebruik worden genomen. De fabrikant
  is niet aansprakelijk voor eventuele schade
  die zou worden veroorzaakt door een
  gebrekkige plaatsing en installatie door
  onbevoegde personen.
  Laat niets op de deur of de lade van de
  oven rusten als ze open staan, u kunt het
  apparaat uit balans brengen, de
  scharnieren beschadigen of de deur
  afbreken.

  HAMBURG 7070 EBE

  Versie NL 02/2017

  Pagina 8 van 25 • Page 9

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  Sommige delen van het apparaat houden
  de warmte lang vast; het is noodzakelijk
  om te wachten tot ze zijn afgekoeld
  voordat u de delen aanraakt die direct
  aan de warmte zijn blootgesteld.
  Als u het apparaat een lange tijd niet
  gebruikt, wordt geadviseerd de stekker
  uit het stopcontact te halen.

  HAMBURG 7070 EBE

  Versie NL 02/2017

  Pagina 9 van 25 • Page 10

  MONTAGE VAN DE OVEN IN HET KEUKENBLOK
  Plaats de oven in de daarvoor bestemde ruimte in het keukenblok; het kan onder een werkblad of in
  een verticale kast worden gemonteerd. Zet de oven met schroeven op zijn plaats met behulp van de
  twee bevestigingsgaten in het frame. Om de bevestigingsgaten te lokaliseren de ovendeur openen en in
  de binnenkant kijken. Voor voldoende ventilatie moeten de afmetingen en afstanden zoals vermeld in
  deze gebruiksaanwijzing worden aangehouden bij het vastzetten van de oven.

  BELANGRIJK
  Om de oven goed te laten werken, dient de keukenombouw hiervoor geschikt te zijn. De panelen van
  het meubel die naast de oven zijn geplaatst moeten van hittebestendig materiaal zijn. Zorg ervoor dat
  de lijm van de kastjes die van gefineerd hout zijn gemaakt temperaturen van tenminste 120ºC
  kunnen weerstaan. Kunststof of lijm wat dergelijke temperaturen niet kan weerstaan zal smelten en
  vervormen de ombouw. Zodra de oven is ingebouwd in de keukenombouw moeten de elektrische
  onderdelen volledig worden geïsoleerd. Dit is een wettelijke veiligheidseis. Alle afschermingen moeten
  stevig worden bevestigd zodat het onmogelijk is om ze te verwijderen zonder speciaal gereedschap.
  Verwijder de achterkant van het keukenmeubel om te zorgen voor een adequate luchtstroom rond de
  oven. De oven moet aan de achterkant minstens een opening hebben van 45 mm.

  VERKLARING VAN CONFORMITEIT
  Controleer bij het uitpakken van de oven of het apparaat niet is beschadigd. In
  geval van twijfel het apparaat niet gebruiken: neem contact op met een
  vakbekwame gekwalificeerde persoon. Hou het verpakkingsmateriaal zoals
  plastic zakken, polystyreen of spijkers buiten het bereik van kinderen, omdat
  deze gevaarlijk zijn voor kinderen.

  HAMBURG 7070 EBE

  Versie NL 02/2017

  Pagina 10 van 25 • Page 11

  PRODUCTOMSCHRIJVING

  K1

  Herinneringsknop

  Symbool

  Tijdsaanduidingsknop

  Stopknop

  Startknop

  K2

  Functieomschrijving
  Ovenlamp: hierdoor kan de gebruiker het kookproces blijven volgen zonder de ovendeur te hoeven
  openen. De ovenlamp brandt tijdens alle kookfuncties.
  Ontdooien: de circulatie van lucht op kamertemperatuur zorgt voor het sneller ontdooien van
  bevroren voedsel(zonder gebruik van warmte). Het is een zachte maar snelle manier om de
  ontdooitijd te versnellen en voor het ontdooien van kant-en-klaar gerechten en met room gevulde
  producten etc.

  Onderwarmte: een verborgen element in de bodem zorgt voor een warmteconcentratie aan de onderkant
  van het voedsel zonder dat het bruin wordt. Dit is ideaal voor langzaam kokende gerechten als
  stoofschotels, stoofvleesgerechten, gebak en pizza's waarbij een knapperige bodem is gewenst. De
  temperatuur kan worden ingesteld binnen een bereik van 60-120ºC. De standaard temperatuur is 60ºC.
  Boven- en onderwarmte: de boven- en onderkant werken samen om met convectie te kunnen koken. De
  temperatuur kan worden ingesteld binnen een bereik van 50-250ºC. De standaard temperatuur is
  220ºC. Dit is een optionele functie die kan werken met een draaispit.

  Boven- en onderwarmte met ventilator: een combinatie van de ventilator en beide verwarmingselementen
  biedt een meer gelijkmatige warmte penetratie en bespaart tot 30-40% energie. Gerechten zijn lichtbruin
  aan de buitenkant en nog vochtig aan de binnenkant. Opmerking: Deze functie is geschikt voor het grillen
  of braden van grote stukken vlees bij een hogere temperatuur. De temperatuur kan worden ingesteld
  binnen een bereik van 50-250ºC. De standaard temperatuur is 220ºC.

  Grill: het binnenste grill-element schakelt aan- en uit om de temperatuur te handhaven. De temperatuur
  kan worden ingesteld binnen een bereik van 180-240ºC. De standaard temperatuur is 210ºC. Dit is een
  optionele functie die kan werken met een draaispit.

  Grill met bovenwarmte: de grill en de bovenwarmte werken beide tegelijk. De temperatuur kan worden
  ingesteld binnen een bereik van 180-240ºC. De standaard temperatuur is 210ºC. Dit is een optionele
  functie die kan werken met een draaispit.
  Grill met bovenwarmte en ventilator: het grill-element en de bovenwarmte werken tegelijk met de
  ventilator. De temperatuur kan worden ingesteld binnen een bereik van 180-240ºC. De standaard
  temperatuur is 210ºC.

  Convectie (hete lucht): Een element rond de convectieventilator biedt een extra bron van warmte voor de
  convectiestijl van koken. In de convectiestand wordt de ventilator automatisch ingeschakeld om de
  luchtcirculatie in de oven te verbeteren en zorgt voor een gelijkmatige warmte voor het koken. De
  temperatuur kan worden ingesteld binnen een bereik van 50-240ºC. De standaard temperatuur is 180ºC.

  HAMBURG 7070 EBE

  Versie NL 02/2017

  Pagina 11 van 25 • Page 12

  RICHTLIJNEN GEBRUIK
  1. Klok instellen
  Na het aansluiten van het apparaat aan het electriciteitsnet geeft de display 0:00 aan.
  1> Druk op" ", de weergave van de uren gaat knipperen.
  2> Draai aan de "K2" knop om de weergave van de uren aan te passen, de in te geven tijd moet
  tussen 0-23 zijn.
  3> Druk op " ", de weergave van de minuten gaat knipperen.
  4> Draai aan de "K2 " knop om de instelling van de minuten aan te passen, de in te geven tijd
  moet tussen 0-59 zijn.
  5> Druk op " " om het instellen van de klok te beëindigen. ":" knippert en de tijd licht op.
  Opmerking: dit is een 24-uurs klok. Als de klok niet wordt ingesteld nadat het apparaat is
  aangezet, verschijnt er "0:00" in de display.

  2. Functie-instelling

  1> Draai aan de " K1 " knop om de gewenste kookfunctie te selecteren. Het betreffende indicatorlampje
  gaat branden.
  2> Draai aan de " K2 " knop om de temperatuur te wijzigen.
  3> Druk op de "
  " knop om het beginnen met koken te bevestigen.
  4> Als stap 2 wordt overgeslagen, op " " drukken om het koken te laten beginnen en de standaard tijd
  is 9 uren. De standaard temperatuur verschijnt in het LED-display.
  OPMERKING:
  1>De stapgrootte voor de aanpassingstijd van de functieknop is als volgt:
  0-0:30 minuten: met stappen van 1 minuut
  0:30-9:00 uur : met stappen van 5 minuten
  2>De stapgrootte voor de aanpassing van de temperatuur is 5 C, en voor de grill-functie is 30 C.
  3>Draai aan de "K1" knop om de kooktijd aan te passen als het koken begint. Druk vervolgens op "
  "
  om te beginnen met koken.
  Als "
  " niet binnen 3 seconden wordt ingedruk, gaat de oven terug naar de eerder ingestelde tijd om
  door te gaan met koken.
  4>Draai aan de "K2 " knop om de temperatuur aan te passen als het koken begint. De bijbehorende
  pictogram gaat branden. Druk vervolgens op "
  " om te starten met het koken. Als " " niet binnen
  3 seconden wordt ingedrukt, gaat de oven terug naar de eerste ingestelde temperatuur om door te gaan
  met koken.
  O

  O

  3.Lampinstelling
  1> Draai aan de "K1" knop om de gewenste functie te kiezen, het bijbehorende pictogram gaat branden.
  2> Druk op de " " knop om te beginnen met koken. De lamp pictogram" " gaat branden, " : " gaat
  knipperen.

  4.Controle functie

  Tijdens de volgende instellingen kunt u gebruik maken van een onderzoeksfunctie en na 3 seconden
  terugkeren naar de huidige werkende instelling.
  1> Druk tijdens het kookproces, als de wekker was ingesteld, op de "
  " knop om de huidige tijd te
  zien. Als de herinneringsfunctie was ingesteld, druk op " " knop om de herinneringstijd te zien.
  2> Tijdens de herinneringsstand, als de wekker was ingesteld, op de "
  " knop drukken om de huidige
  tijd te zien.
  3> In de stand dat de klok wordt getoond, als de reserveringsfunctie was ingesteld, op de "
  " knop
  drukken om de gereserveerde tijd te zien.

  HAMBURG 7070 EBE

  Versie NL 02/2017

  Pagina 12 van 25 • Page 13

  5. Kinderslot functie
  Vergrendelen: druk tegelijk op "

  " en " " gedurende 3 seconden, er klinkt een lange "pieptoon"
  wat aangeeft dat het kinderslot erop zit en "
  " gaat branden.
  Ontgrendelen: druk tegelijk op " " en " " gedurende 3 seconden, er klinkt een lange "pieptoon"
  wat aangeeft dat het kinderslot weer ontgrendeld is.
  Opmerking: Als je tijdens het koken wilt stoppen, druk de stopknop dan snel in. De stopknop hoeft niet
  langdurig te worden ingedrukt.

  6. Herinneringsfunctie
  Deze functie helpt u eraan te herinneren om met koken te beginnen binnen een bepaalde tijd van
  0:01 tot 9:59. De herinneringsfunctie kan alleen worden ingesteld als de oven in de standby-stand
  is en de klok is ingesteld. Volg de instructies hieronder om de herinneringsfunctie in te stellen:
  1> Druk op de herinneringsknop "

  ";

  2> Draai aan de " K2 " knop om het uur van de herinneringstijd in te stellen (tijd tussen 0-9).
  3> Druk weer op de herinneringsknop "

  ";

  4> Draai aan de "K2 " knop om de minuten van de herinneringstijd in te stellen (tijd tussen 0-59).
  5> Druk op de "

  " knop om de instelling te bevestigen (tijd telt af).

  Opmerking: Nadat de ingestelde tijd is afgelopen gaat de zoemer van de oven 10 keer.
  U kunt de herinneringsfunctie uitzetten tijdens het instellen door op de "

  " knop te drukken. Nadat

  de herinneringsfunctie is ingesteld kunt u het uitzetten door twee keer op de "

  " knop te drukken.

  7. Start/Pauze/Annuleerfunctie
  1> Als de kooktijd is ingesteld, drukt u op "
  " om de bereiding te starten. Als het kookprogramma
  wordt gepauzeerd, drukt u op "
  " om het koken te hervatten.

  2> Druk tijdens het kookproces één keer op "
  " om het koken te pauzeren. Druk twee keer op
  " " om het kookproces geheel te annuleren.

  8. Energiebesparingsfunctie
  1> Tijdens de wacht- en herinneringsstand drukt u op "

  " gedurende 3 seconden, de LED-display

  gaat uit en komt in een energiebesparende stand.
  2> Als er in de wachtstand geen bewerkingen zijn binnen 10 minuten, gaat de LED-display uit en komt
  in de energiebesparende stand.
  3> Als u tijdens de energiebesparende stand op een willekeurige toets drukt of aan een knop draait gaat
  het apparaat weer uit de energiebesparende stand.

  9.Reserveringsfunctie
  1> Om de reserveringsfunctie te gebruiken moet de klok vooraf worden ingesteld. Door het
  instellen van de klok moet de gereserveerde tijd worden ingesteld wanneer de oven begint
  met koken.
  a>Druk op de reserveringsfunctieknop "
  ".
  b>Draai aan knop "K2" om de gereserveerde tijd in uren in te stellen. Tijd tussen 0-23.
  c>Druk weer op de reserveringsfunctieknop "
  ".
  d>Draai aan knop "K2" om de gereserveerde tijd in minuten in te stellen. Tijd tussen 0-59,
  maar druk deze keer niet op de klok. Draait vervolgens aan knop "K1" om de gewenste
  functie te kiezen.

  HAMBURG 7070 EBE

  Versie NL 02/2017

  Pagina 13 van 25 • Page 14

  2> Druk de "

  " knop om de kooktijd en de temperatuur in te stellen. Draai vervolgens

  de "K1" knop om de tijd aan te passen en "K2" om de temperatuur aan te passen.
  " knop om de kookinstelling te voltooien en de klok verschijnt op de
  3> Druk op "
  display met een continue brandend reserveringsteken " ". Er zijn geen andere
  functietekens zichtbaar. De gereserveerde tijd kan worden gecontroleerd door op
  de "

  " knop te drukken, na 3 seconden toont de display de klok weer.

  4> Op het gereserveerde tijdstip begint het kookprogramma automatisch na een
  zoemend geluid. Het reserveringsteken " " gaat uit en de andere
  functietoetsen functioneren weer zoals normaal.

  Opmerking:
  1. De lamp, het ontdooien en de sonde kunnen niet worden gereserveerd.
  2. Tijdens de reserveringsstand één keer op de annuleerknop drukken en de tijd en de temperatuur
  van het reserveringsmenu wordt getoond terwijl het menu pictogram constant oplicht. Druk
  opnieuw en de display geeft de klok weer in beeld of druk op de startknop om terug te keren naar
  de gereserveerde stand.
  3. De herinneringsfunctie werkt niet tijdens de reserveringsstand.

  10. Zacht sluitende deur (optioneel)
  Wanneer u de deur opent onder een hoek van >30°, kan de deur onder elke hoek worden gestopt.
  Wanneer u de deur opent onder een hoek van ≤30° zal de deur langzaam sluiten door de invloed van de
  demper. Gelieve de deur niet krachtig te sluiten.

  11. Opmerking
  1> De ovenlamp is tijdens alle functies aan.
  2> Als het kookprogramma eenmaal is ingesteld en de "

  " knop is niet binnen 5 minuten ingedrukt,

  wordt de huidige tijd getoond of draait naar de wachtstand. De instelling wordt geannuleerd.
  3> De zoemer klinkt als effectief wordt gedrukt, als er niet effectief wordt gedrukt volgt geen reactie.
  4> De zoemer klinkt 5 keer om u eraan te herinneren dat het kookprogramma is afgelopen.

  HAMBURG 7070 EBE

  Versie NL 02/2017

  Pagina 14 van 25 • Page 15

  ACCESSOIRES

  Draadroosters: voor grillgerechten, taartvorm
  en voorwerpen om te braden en te grillen.

  Inschuifrooster: Deze inschuifroosters aan de linker- en
  rechterkant van de oven kunnen worden verwijderd voor
  reiniging van de ovenwanden (alleen bij bepaalde
  modellen).

  Braadslede: voor het koken van grote hoeveelheden
  voedsel zoals vochtig gebak, taarten, diepvriesproducten
  etc. of voor het opvangen van vet, gemorste resten en
  vleessappen.

  Uitschuifbare glijrails: sommige modellen hebben
  uitschuifbare glijrails om het gebruik van de oven te
  vergemakkelijken.
  Deze uitschuifbare glijrails kunnen gedemonteerd
  worden om ze schoon te maken door de schroeven
  waar ze mee vastzitten los te draaien (alleen bij
  bepaalde modellen).

  HAMBURG 7070 EBE

  Versie NL 02/2017

  Pagina 15 van 25 • Page 16

  WAARSCHUWING VOOR HETPLAATSEN VAN HET ROOSTER:
  Om ervoor te zorgen dat de roosters veilig te gebruiken zijn is het belangrijk dat ze op de juiste
  wijze tussen de rails aan de zijkanten worden geplaatst. De roosters en de braadslede kunnen
  alleen worden geplaatst tussen de eerste en de vijfde zijrichel. De roosters moeten in de juiste
  richting worden gebruikt. Dit zorgt ervoor dat tijdens het voorzichtig verwijderen van het rooster
  of de braadslede het warme eten niet gaat schuiven.

  OF
  GEBRUIK VAN DRAAISPIT ACESSOIRES
  Het draaispit werkt in combinatie met het grill-element om het voedsel gelijkmatig te verwarmen.
  Tegelijkertijd waarborgt het de voedingswaarde van het voedsel.

  OF
  VERVANGEN LAMP
  Voor de vervanging gaat u als volgt te werk:
  1> Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering uit.
  2> Schroef het afdekglas eraf door het linksom te draaien (let op, het
  kan wat stroef gaan) en vervang de gloeilamp door een nieuw
  exemplaar van hetzelfde type.
  3> Schroef het afdekglas weer terug op zijn plaats.
  LET OP: gebruik alleen 25-40W/220V-240V, T300°C halogeen
  lampen.

  DE OVEN BEVESTIGEN AANHET
  KEUKENBLOK
  1. Plaats de oven in de uitsparing van de kast
  2. Open de ovendeur.
  3. Bevestig de oven aan het keukenblok met de twee
  afstandhouders "A" die in de openingen passen van de
  ovenombouw en bevestig de twee schroeven "B".

  HAMBURG 7070 EBE

  Versie NL 02/2017

  Pagina 16 van 25 • Page 17

  VENTILATIEOPENINGEN
  Wanneer het koken klaar is of in de pauzestand of in de wachtstand is, als de temperatuur in het
  midden van de oven hoger is dan 75 graden, zal de ventilator gedurende 15 minuten blijven
  werken. Wanneer de temperatuur in het midden van de oven lager is dan 75 graden, zal de
  ventilator op voorhand stoppen.

  Ventilatieopeningen

  AANSLUITING VAN DE OVEN

  N
  L

  INSTALLATIE

  G560
  80
  250

  100
  F570
  min.

  A595

  C575
  B595

  E600

  H560
  D606

  Opmerking:
  1. Alleen plus-afwijkingen zijn toelaatbaar voor alle maten.
  2. De behuizing bevat niet de de schakelaar of het stopcontact.

  OPMERKING: Het aantal meegeleverde accessoires is afhankelijk van het specifiek gekochte
  apparaat.

  HAMBURG 7070 EBE

  Versie NL 02/2017

  Pagina 17 van 25 • Page 18

  REINIGING EN ONDERHOUD
  Hou het apparaat schoon voor de juiste uitstraling en de betrouwbaarheid. Het moderne design van
  het apparaat beperkt het onderhoud tot een minimum. De onderdelen van het apparaat die met het
  voedsel in aanraking komen moeten regelmatig worden gereinigd.
  Voordat er onderhoud of een reiniging plaatsvindt eerst de stekker eruit halen.
  Zet alle instellingen in de UIT-stand.
  Wacht tot de binnenkant van het apparaat niet meer heet, maar enigszins warm is. Het reinigen is
  dan makkelijker dan wanneer het apparaat nog heet is.
  Reinig het oppervlak van het apparaat met een vochtige doek, zachte borstel of een zachte spons en
  droog het vervolgens af. In geval van hardnekkig vuil warm water gebruiken met een niet-schurend
  reinigingsmiddel.
  Voor het reinigen van het glas van de ovendeur geen schurende reinigingsmiddelen of scherpe
  metalen schrapers gebruiken. Deze kunnen krassen op het oppervlak veroorzaken of kunnen leiden
  tot beschadiging van het glas.
  Zure stoffen (citroensap, azijn) nooit op roestvrijstalen onderdelen laten zitten.
  Gebruik geen hogedrukreiniger om het apparaat te reinigen. De bakpannen mogen in een mild
  reinigingsmiddel worden gewassen.

  Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese Richtlijnen 2012/19/EU voor
  Elektrisch en Elektronisch Afval (WEEE). Door ervoor te zorgen dat dit apparaat op de juiste wijze
  wordt verwijderd helpt u mee om mogelijke schade aan het milieu en de menselijke gezondheid te
  voorkomen, welke anders mogelijk veroorzaakt had kunnen worden als het niet op de juiste manier zou
  worden verwijderd.
  Het symbool op dit product geeft aan dat het niet als gewoon huishoudelijk afval mag worden
  behandeld. Het moet naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten
  worden gebracht.
  Afvalverwerking dient te worden afgehandeld overeenkomstig de lokale milieuwetgeving voor
  afvalverwerking. Neem voor meer informatie over de recycling en afvalverwerking van dit product
  contact op met uw lokale afvalverwerking, uw gemeente of de winkel waar u het heeft aangeschaft.

  HAMBURG 7070 EBE

  Versie NL 02/2017

  Pagina 18 van 25 • Page 19

  Installatie-instructies van de afwerking van de omlijsting van de
  ovendeur en de montagebeugel van het draaimechanisme van de
  ovendeur
  Voorbereiding voor demontage
  De meeste van de gereedschappen die u nodig zou kunnen hebben
  worden hieronder weergegeven. Sommige gereedschappen zijn
  optioneel.
  Schroevendraaiers:
  Platte schroevendraaier

  Combinatietang

  Kruiskopschroevendraaier

  Dopsleutel schroevendraaier
  Elektricien

  Verstelbare moersleutel

  Kniptang

  Demontage van onderdelen
  Demontage van de ovendeur
  Stap 1: open de ovendeur volledig
  Stap 2: Trek de scharniervergrendeling aan beide scharnieren naar voren, totdat
  ze stoppen.

  Scharniervergrendeling

  HAMBURG 7070 EBE

  Versie NL 02/2017

  Pagina 19 van 25 • Page 20

  Stap 3: Breng de deur omhoog zodat het in een hoek van 30° staat vanaf de
  voorzijde van de oven. Houd de deur vast met aan elke kant een hand.
  Til de deur omhoog en maak het los van de oven.

  Waarschuwing: trek de deur niet met geweld open en voorkom glasbreuk tijdens
  het ontmantelingsproces.
  Waarschuwing: De scharnierveren kunnen los komen, dit zou persoonlijk letsel
  kunnen veroorzaken.
  Waarschuwing: til of draag de ovendeur niet aan het handvat.
  Demontage van de onderdelen van de ovendeur
  Stap 1: Demonteer de deur van de oven, leg het dan horizontaal op de bank,
  zie 2.1.

  Stap 2: Open de montagebeugel van het draaimechanisme van de ovendeur,
  zie de actie in de volgende afbeelding.

  HAMBURG 7070 EBE

  Versie NL 02/2017

  Pagina 20 van 25 • Page 21

  1

  2
  Stap 3: Til de buitenste glasplaat op van de deur en trek hem eruit, neem
  dan op dezelfde wijze de middelste glasplaat uit de ovendeur.

  Stap 4: Gebruik één hand om de omlijsting van de ovendeur naar het
  midden te drukken (1) en til het deksel op met de andere hand (2).

  1

  HAMBURG 7070 EBE

  2

  Versie NL 02/2017

  Pagina 21 van 25 • Page 22

  Stap 5: Pak de schroevendraaier om het draaimechanisme (1.2) uit elkaar te
  halen, haal het vervolgens uit de montagebeugel.

  2

  1

  3
  Stap 6: Wijzig het nieuwe onderdeel van het draaimechanisme en plaats deze in
  de snapsluiting, bevestig het daarna met de schroef ST3.9 *12F.

  Plaats het in de snapsluiting

  1

  HAMBURG 7070 EBE

  Versie NL 02/2017

  Pagina 22 van 25 • Page 23

  4
  2

  3

  Stap 7: Monteer het nieuwe afdekkapje van de deuromlijsting op de beugel
  en zorg ervoor dat het stabiel zal zijn.

  Stap 8: Monteer de middelste glasplaat van de deur en let erop dat het op
  het tweede niveau van de deuromlijsting wordt geplaatst bij een
  ovendeur met 3 glasplaten en bij een ovendeur met 4 glasplaten
  dient er nog een andere glasplaat in het midden te worden geplaatst
  op het eerste niveau.

  HAMBURG 7070 EBE

  Versie NL 02/2017

  Pagina 23 van 25 • Page 24

  tweede
  niveau

  tweede
  niveau
  eerste
  niveau

  eerste
  niveau

  Stap 9: Monteer de buitenste glasplaat en de vervangingsklus is geklaard.

  HAMBURG 7070 EBE

  Versie NL 02/2017

  Pagina 24 van 25 • Page 25

  GARANTIEBEPALINGEN
  1.

  2.
  3.

  4.
  5.

  6.
  7.

  8.

  9.

  Deze garantiebepalingen gelden uitsluitend voor de oorspronkelijke koper en voor huishoudelijk gebruik van
  het apparaat in Nederland. Bij doorverkoop van gebruiker aan gebruiker vervalt de garantie.
  De garantie geldt slechts indien, bij eventueel beroep op de garantiebepalingen, dit garantiebewijs wordt
  getoond, samen met de originele aankoopnota.
  Geen garantie zal van toepassing zijn op gebreken, veroorzaakt door beschadigingen, ruwe of
  onoordeelkundige behandeling, nalatigheid van de gebruiker, het gebruik van het apparaat op een onjuiste
  spanning, of gebruik voor een ander doel dan waarvoor het geleverd werd. Er kan ook geen beroep op de
  garantie gedaan worden als het typeplaatje met serienummer is veranderd of verwijderd en wanneer door
  ondeskundigen aan het apparaat is gewerkt.
  Buiten garantie vallen: glas, gloeilampen, kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en/of separatie
  schotten, lak- en/of emaille beschadigingen.
  De garantie vangt aan op de dag van plaatsing en houdt in:
  Twee jaar garantie op het gehele koel-vriesmeubel en de elektrische apparatuur zoals thermostaat,
  thermische beveiliging, relais, ventilator, transformator, schakelaar enz, met uitzondering van de onder 4
  genoemde onderdelen.
  De garantie omvat uitsluitend het vervangen van defecte of beschadigde onderdelen voor zover wij ons
  volgens deze garantiebepalingen verantwoordelijk hebben gesteld.
  Voorrijdkosten, arbeidsloon, transport- en/of verpakkingskosten, alsmede het transportrisico (voor apparaten
  die slechts in onze eigen werkplaats gerepareerd kunnen worden) worden niet door de garantie gedekt en
  zijn voor rekening van de gebruiker. Zie ook onze 'servicebepalingen' waarin o.a. de berekening van de
  voorrijdkosten en het arbeidsloon worden omschreven.
  NB: Reparatiekosten moeten direct voldaan worden. Indien facturering van de monteurskosten wordt verlangd,
  zullen deze worden verhoogd met een bepaald bedrag aan administratiekosten.
  Wij zijn niet verantwoordelijk voor werkzaamheden of reparatiekosten, niet in onze opdracht door derden
  uitgevoerd en evenmin voor kosten of gevolgen, hoe dan ook, direct of indirect uit een storing, gebrek of
  onoordeelkundig gebruik van het apparaat voortvloeiend.
  Vervanging van onderdelen verlengt de garantietermijn niet.

  FRILEC SERVICEBEPALINGEN
  1.
  2.
  3.

  4.
  5.

  Beschadigde apparaten bij ontvangst niet in gebruik nemen maar direct melden bij uw leverancier. Eventuele terugname
  van beschadigde, gebruikte apparaten is niet mogelijk.
  De eerste 24 maanden na aankoopdatum wordt voor serviceverlening ten aanzien van gevallen, welke onder
  deze garantiebepalingen ressorteren, niets in rekening gebracht.
  Vanaf twee jaar na de aankoopdatum worden in rekening gebracht:
  a. de voorrijdkosten
  b. het arbeidsloon
  c. alle vervangen onderdelen.
  Bij klantenbezoek dienen alle kosten en gebruikte materialen à contant te worden voldaan met inachtname
  van het onder de punten 2-4 van de servicebepalingen genoemde, ongeacht de aard der werkzaamheden.
  Eventuele toezending van onderdelen geschiedt onder rembours.

  Voor service:

  Frilec
  www.domest.nl – zie service
  Tel. 0314 – 346646
  Fax. 0314 – 378232
  E-mail: service@domest.nl

  Naam/adres/woonplaats koper:
  .................................................................................................................................................................……………………………
  ……………………………………….……………………………………………………………………….....
  …………………………………………………………………………………………………………………………………...
  .....................................................................…..................................................…………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………….…………………..
  Importeur:

  HAMBURG 7070 EBE

  DOMEST import - export B.V.
  J.F. Kennedylaan 101b NL - 7001 CZ Doetinchem
  Tel. 0314 - 362244
  Fax 0314 – 378232
  E-mail: service@domest.nl

  Versie NL 02/2017

  Pagina 25 van 25


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Frilec HAMBURG 7070 EBE wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Frilec HAMBURG 7070 EBE in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,49 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info