Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/73
Nächste Seite
Notebook Nederlands
EasyGuide
AMILO Li Series
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Notebook
  EasyGuide

  AMILO Li Series

  Nederlands • Page 2

  U hebt…
  ... technische vragen of problemen?
  Gelieve contact op te nemen met:


  onze hotline / helpdesk (zie bijgeleverde helpdesk-lijst of op het internet
  op "www.fujitsu-siemens.com/helpdesk")
  • uw bevoegde verkooppartner
  • uw verkoper
  Meer informatie vindt u in het handboek "Warranty" (Garantie) en in de helpdesk-lijst.

  Het handboek "Garantie" vindt u in uw Notebook onder Start of op de CD/DVD "Drivers & Utilities".

  Handleidingen

  Actuele informatie over onze producten, tips, updates enz. vindt u op het
  Internet: "www.fujitsu-siemens.com" • Page 3 • Page 4

  Dit handboek werd gemaakt door/This manual was produced by Xerox Global Services

  Uitgegeven door/Published by
  Fujitsu Siemens Computers GmbH
  AG 12/06
  Uitgave 1

  Bestelnr./Order No.: 10600790723
  Bestelnr./Order No.: 440 N00226 • Page 5

  AMILO Li Series
  EasyGuide

  Dankzij innoverende technologie…

  1

  Aansluitingen en bedieningselementen

  3

  Belangrijke instructies

  4

  Eerste ingebruikname van het Notebook

  8

  Werken met het Notebook

  11

  Veiligheidsfuncties

  33

  Aansluiten van externe toestellen

  37

  Componenten demonteren en monteren in
  geval van service

  42

  Instellingen in de BIOS-Setup-Utility

  47

  Probleemanalyse en tips

  49

  Technische gegevens

  56

  Instructies van de fabrikant

  58

  Index

  60 • Page 6

  Microsoft, MS, MS-DOS, Windows en Windows Vista zijn geregistreerde
  handelsmerken van Microsoft Corporation.
  Acrobat Reader is een handelsmerk van Adobe Systems Incorporated.
  Macrovision is een handelsmerk van Macrovision Corporation, VS.
  MultiMediaCard is een geregistreerd handelsmerk van Infineon Technologies AG.
  Sony and Memory Stick zijn handelsmerk van Sony Electronics, Inc.
  Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
  de betrokken eigenaars en worden als beschermd erkend.
  Copyright © Fujitsu Siemens Computers GmbH 2006
  De reproductie, overdracht of het gebruik van deze documenten of van de inhoud ervan
  is verboden zonder uitdrukkelijke geschreven toestemming.
  Overtreders zullen tot schadeloosstelling worden verplicht.
  Alle rechten, inclusief de rechten die ontstaan door de toekenning van octrooien of de registratie
  van een model of een ontwerp van een hulpprogramma, zijn voorbehouden.
  De levering is afhankelijk van de beschikbaarheid. Technische wijzigingen voorbehouden. • Page 7

  Inhoud

  Inhoud
  Dankzij innoverende technologie… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  U heeft informatie te kort? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Verklaring van symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  1
  1
  2

  Aansluitingen en bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  3

  Belangrijke instructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Energie besparen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Energie besparen onder Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Informatiebronnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Onderweg met het Notebook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Voor u vertrekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Notebook transporteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Notebook reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  4
  4
  4
  4
  5
  6
  6
  6
  7

  Eerste ingebruikname van het Notebook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Notebook uitpakken en controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Opstelplaats selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Netadapter aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Notebook voor het eerst inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  8
  8
  9
  9
  10

  Werken met het Notebook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Notebook inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Notebook uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Statusindicatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Toetsenbord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Virtuele cijfertoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Toetsencombinaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Land- en toetsenbordinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Touchpad en touchpad-toetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Touchpad-toetsen gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  LCD-beeldscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Informatie over het LCD-beeldscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Beeldscherminstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Accu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Accu opladen, verzorgen en onderhouden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Accu demonteren en monteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Energiespaarfuncties gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Harde schijf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  CD/DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Formaten CD/DVD-gegevensmedia (toestelafhankelijk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Hantering van CD’s/DVD’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  CD/DVD-station (toestelafhankelijk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  CD/DVD inleggen of uitnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Manueel uitnemen van de CD/DVD (nooduitname) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Regiocodes voor DVD-films en DVD-spelers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  AutoPlay-functie van het CD/DVD-station aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Luidspreker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Luidspreker uit- en inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Volume instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Geïntegreerde 56k-modem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  11
  11
  12
  12
  14
  16
  16
  18
  18
  19
  20
  20
  21
  22
  22
  23
  23
  25
  25
  25
  26
  26
  27
  28
  28
  29
  29
  29
  30
  31

  10600790723, uitgave 1 • Page 8

  Inhoud

  Notebook-modem aansluiten op de telefoonaansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Radiocomponenten (Wireless LAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Wireless LAN module in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Ethernet en LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  31
  32
  32
  32

  Veiligheidsfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Kort overzicht van de beveiligingsfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Kensington Lock gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Wachtwoordbeveiliging configureren in de BIOS-Setup-Utility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Beveiliging van de BIOS-Setup-Utility (supervisor- en user-wachtwoord) . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Wachtwoordbeveiliging van het besturingssysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  33
  33
  33
  34
  34
  35

  Aansluiten van externe toestellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Extern beeldscherm aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Beeldherhaalfrequentie voor extern beeldscherm instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  USB-toestellen aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Externe audiotoestellen aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Microfoonaansluiting/Line In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Hoofdtelefoonaansluiting/Line Out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  37
  38
  38
  39
  40
  40
  40
  41

  Componenten demonteren en monteren in geval van service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Instructies voor de in- en uitbouw van modules en elementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Accu demonteren en monteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Harde schijf demonteren en monteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Harde schijf demonteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Harde schijf monteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Geheugenuitbreiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Geheugenuitbreiding demonteren en monteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  42
  42
  42
  43
  43
  44
  44
  44

  Instellingen in de BIOS-Setup-Utility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  BIOS-Setup-Utility starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  BIOS-Setup-Utility bedienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  BIOS-Setup-Utility beëindigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Save Changes and Exit – Instellingen opslaan en BIOS-Setup-Utility beëindigen . . . . . . . . . .
  Discard Changes and Exit – Wijzigen verwerpen en BIOS-Setup-Utility beëindigen . . . . . . . .
  Get Default Values – Standaardinstellingen overnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Load Previous Values – Wijzigingen negeren zonder de BIOS-Setup-Utility te verlaten . . . .

  47
  47
  47
  48
  48
  48
  48
  48

  Probleemanalyse en tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Geïnstalleerde software herstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Besturingssysteem, drivers, handboeken en speciale software herstellen . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De tijd of de datum van het Notebook zijn verkeerd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Signaal hoorbaar met enkele seconden interval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Het LCD-beeldscherm van het Notebook blijft donker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De informatie op het LCD-beeldscherm van het Notebook is moeilijk leesbaar . . . . . . . . . . . . . . . .
  Het externe beeldscherm blijft donker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De informatie op het externe beeldscherm verschijnt niet of verloopt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Het Notebook werkt niet verder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De DVD-film wordt niet verder weergegeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De printer werkt niet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De radioverbinding met een netwerk werkt niet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  49
  49
  50
  50
  50
  50
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  55

  Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Notebook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  56
  56

  10600790723, uitgave 1 • Page 9

  Inhoud

  Accu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Netadapter 65W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  57
  57

  Instructies van de fabrikant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Afvalbehandeling en recycling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Verklaringen van overeenstemming (Declarations of Conformity) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Technologie ter bescherming van auteursrechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  CE-certificaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  58
  58
  58
  58
  59

  Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  60

  10600790723, uitgave 1 • Page 10

  Inhoud

  10600790723, uitgave 1 • Page 11

  Dankzij innoverende technologie…

  Dankzij innoverende technologie…
  … en een ergonomisch ontwerp is uw AMILO een gebruiksvriendelijk en betrouwbaar Notebook.
  Uw Notebook is verkrijgbaar in verscheidene varianten. De meeste hoofdstukken van
  dit handboek gelden voor alle uitvoeringen – er wordt afzonderlijk op de verschillen
  gewezen. Sommige afbeeldingen kunnen niet van toepassing zijn op uw variante;
  ze dienen enkel om het principe te verduidelijken.
  Uw besturingssysteem Microsoft Windows XP of Windows Vista is reeds vooraf
  geïnstalleerd en optimaal geconfigureerd, zodat u onmiddellijk kunt beginnen
  werken als u uw AMILO voor het eerst inschakelt.
  Uw Notebook is uitgerust met de modernste technologie, zodat u optimaal van uw Notebook
  kunt genieten. Afhankelijk van de variant zijn de volgende componenten voorhanden:


  tot 2 GByte hoofdgeheugen (RAM) Informatie over goedgekeurde geheugenmodules
  kunt u verkrijgen bij de afdeling Technische Ondersteuning
  • een CD-/DVD-brander om DVD’s af te spelen of CD’s/DVD’s te beschrijven
  • meerdere USB-aansluitingen voor een eenvoudige uitbreiding met webcams,
  game-pads, printers en meer
  • een interne modem, LAN of optionele Wireless LAN voor internettoegang
  • een geïntegreerde audio-controller en een monoluidspreker
  • U kunt zelfs een microfoon en een externe luidspreker voor een nog beter
  uitgangsvermogen aansluiten.
  Met de gebruiksvriendelijke "BIOS-Setup-Utility" kunt u de hardware van uw Notebook
  sturen en uw systeem beter beschermen tegen onbevoegde toegang, door gebruik
  te maken van de krachtige wachtwoordbeveiliging.
  In deze gebruiksaanwijzing is o.a. beschreven hoe u uw AMILO in gebruik neemt en bedient.

  U heeft informatie te kort?
  Kijk voor een overzicht met meer informatie over uw Notebook in het hoofdstuk
  "Informatiebronnen", pagina 5.

  10600790723, uitgave 1

  1 • Page 12

  Dankzij innoverende technologie…

  Verklaring van symbolen
  Besteed in het bijzonder aandacht aan teksten met dit symbool. Als u deze
  waarschuwing niet in acht neemt, brengt u uw leven in gevaar, beschadigt u
  het systeem, of kan er gegevensverlies optreden. De garantie vervalt als
  het toestel defect raakt doordat u deze instructies niet heeft opgevolgd.
  duidt op belangrijke informatie voor de correcte behandeling van het toestel.  

  duidt op een handeling die u moet uitvoeren.
  duidt op een resultaat

  Dit lettertype

  duidt op ingaven die u met het toetsenbord in een programma-dialoogvenster
  of in een commandoregel kunt uitvoeren (bijvoorbeeld uw wachtwoord)
  (Naam123) of een commando om een programma te starten (start.exe)
  duidt op informatie die door een programma op het scherm wordt getoond,
  bijv.: De installatie is voltooid!
  duidt op

  "Dit lettertype"

  • begrippen en teksten in een software-item, bijv.: Klik op Opslaan.
  • Namen van programma’s of bestanden, bijv. Windows of setup.exe.
  duidt op

  Dit lettertype

  Dit lettertype  Abc

  Dit lettertype

  2

  Kruisverwijzingen naar een andere paragraaf, bijv.
  "Veiligheidsinstructies"
  • Kruisverwijzingen naar een externe bron, bijv. een webadres: Lees
  meer op " www.fujitsu-siemens.com"
  • Namen van harde schijven, CD’s, DVD’s en betekenissen en titels
  van andere materialen, bijvoorbeeld: "CD/DVD Drivers & Utilities" of
  handboek "Veiligheid"
  duidt op een toets van het toetsenbord, bijv.: F10
  duidt op begrippen en teksten die benadrukt worden, bijv.: Toestel niet
  uitschakelen

  10600790723, uitgave 1 • Page 13

  Aansluitingen en bedieningselementen

  Aansluitingen en bedieningselementen
  Accuvergrendeling
  Line
  Aansluitingen
  interne
  Beeldschermaansluiting
  LCD-beeldscherm
  Modemaansluiting
  Wireless
  Luidsprekeraansluiting
  Kensington
  Accu
  USB-aansluiting
  LAN-aansluiting
  Harde
  SIM-kaart
  Aansluiting
  CD/DVD-station
  Aan-/uitschakelaar
  Notebook
  Touchpad
  Touchpad-bladerbalk
  Touchpad-toetsen
  Microfoonaansluiting
  Gelijkspanningsbus
  SPDIF-aansluiting
  Out
  Inschijf
  luidsprekers
  LAN
  voor
  Lock
  en hoofdtelefoon
  bedieningselementen
  (DC IN)

  In dit hoofdstuk worden de verschillende hardwarecomponenten van uw Notebook voorgesteld.
  U krijgt een overzicht van de indicatoren en aansluitingen van het Notebook. Voor u met het
  Notebook begint te werken, dient u zich vertrouwd te maken met deze elementen.

  1
  2
  14 13

  3

  12

  11 10

  4

  5

  9
  8

  15

  6
  7

  20

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  =
  =
  =
  =
  =
  =
  =
  =
  =
  =

  LCD-beeldscherm
  Aan-/uitschakelaar van het Notebook
  Toetsenbord
  Touchpad
  Statusindicatoren
  Touchpad-toetsen
  CD/DVD-station
  Modem-aansluiting
  Interne luidsprekers
  LAN-aansluiting

  10600790723, uitgave 1

  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20

  =
  =
  =
  =
  =
  =
  =
  =
  =
  =

  19

  18

  17 16

  Gelijkspanningsbus (DC IN)
  USB-aansluiting
  Hoofdtelefoonaansluiting/Line Out
  Microfoonaansluiting/Line In
  Harde schijf
  USB-aansluitingen
  Beeldschermaansluiting
  Accu
  Accuvergrendeling
  Kensington Lock-inrichting

  3 • Page 14

  Belangrijke instructies

  Belangrijke instructies
  Belangrijke instructies
  Instructies

  In dit hoofdstuk vindt u informatie over de veiligheidsinstructies voor uw Notebook die u in acht
  moet nemen. De andere instructies geven interessante informatie bij uw Notebook.

  Veiligheidsinstructies
  Instructies
  Veiligheidsinstructies

  Hou absoluut rekening met de veiligheidsinstructies in het handboek "Safety"
  (Veiligheid) en de volgende veiligheidsinstructies.
  Schenk speciaal aandacht aan de paragrafen die in dit handboek gemerkt
  zijn met het symbool hiernaast.
  Hou rekening met de instructies in deze gebruiksaanwijzing als u kabels
  moet aansluiten of loskoppelen.
  Hou rekening met de aanwijzingen voor de omgevingsvoorwaarden in het hoofdstuk
  "Technische gegevens", pagina 56 en in het hoofdstuk "Eerste ingebruikname van het
  Notebook", pagina 8 voor u uw Notebook in gebruik neemt en voor het eerst inschakelt.
  Let bij de reiniging op de instructies in de paragraaf "Notebook reinigen", pagina 7.
  Als u een Notebook met radiocomponenten heeft, dient u rekening te
  houden met de bijkomende veiligheidsvoorschriften voor toestellen met
  radiocomponenten in het handboek "Safety" (Veiligheid).
  Houd u aan de instructies in het hoofdstuk "Componenten demonteren en
  monteren in geval van service", pagina 42.
  Dit notebook voldoet aan de desbetreffende veiligheidsvoorschriften voor computerapparatuur.
  Indien u vragen heeft of u de notebook-pc in de beoogde omgeving kunt plaatsen, kunt u
  zich richten tot de verkoopvertegenwoordiger of onze Hotline/Help Desk.

  Energie besparen
  Stroom besparen
  Energie
  Instructies

  Schakel uw Notebook uit als u het niet meer nodig heeft. Schakel externe aangesloten toestellen
  uit als u deze niet gebruikt. Als u de energiespaarfuncties gebruikt, verbruikt het Notebook minder
  energie. Op die manier kunt u langer met het Notebook werken voor u de accu weer moet opladen.
  De energie-efficiëntie wordt verhoogd en het milieu wordt minder belast. U
  bespaart kosten en draagt bij aan een schoner milieu.

  Energie besparen onder Windows
  ► Gebruik de mogelijke energiespaarfuncties (zie hoofdstuk "Energiespaarfuncties
  gebruiken", pagina 23).

  4

  10600790723, uitgave 1 • Page 15

  Belangrijke instructies

  Informatiebronnen
  Informatiebronnen

  In dit "EasyGuide" handboek vindt u uitgebreide instructies en technische informatie
  voor uw Notebook. Als u een printer op uw Notebook aansluit, kunt u handboeken
  printen die alleen als PDF-bestand beschikbaar zijn.
  Informatiebron
  Quick Start Guide (gedrukt)
  Handboek "Safety"
  (Veiligheid), (gedrukt en/of
  PDF-bestand)
  Handboek
  "Recovery Process"
  (Herstelprocedure),
  (gedrukt en/of
  PDF-bestand)
  Handboek "EasyGuide",
  (PDF-bestand)
  Handboek "Wireless LAN",
  (PDF-bestand)
  Handboek "Garantie",
  (PDF-bestand)
  in de informatiebestanden
  (bijv. *.TXT, *.DOC, *.CHM,
  *.HLP)
  in de informatiebestanden
  (bijv. *.TXT, *.DOC, *.CHM,
  *.HLP)

  10600790723, uitgave 1

  Soort informatie
  Poster voor de eerste
  ingebruikname
  Veiligheidsinstructies

  Waar?
  Bijgeleverd

  Informatie met betrekking
  tot het herstellen van het
  besturingssysteem, de
  drivers, handboeken en
  speciale software
  Uitgebreide handleiding voor
  ingebruikname, bediening en
  technische informatie
  Uitgebreide handleiding voor
  gebruik van Wireless LAN en
  technische informatie
  Algemene
  garantievoorwaarden

  Bijgeleverd, op uw Notebook of
  op onze Internetsite "www.fujitsu
  siemens.com/support/"

  Bijgeleverd en/of op uw Notebook

  De handboeken kunt u op uw
  Notebook vinden onder Start

  Handleidingen of, deels
  geactualiseerd, op het internet onder
  "www.fujitsu-siemens.com/support/"

  Informatie over utilities en
  programma’s
  Informatie met betrekking tot In de software bij deze toepassingen
  besturingssysteem

  5 • Page 16

  Belangrijke instructies

  Onderweg met het Notebook
  Mobiele werking
  Notebook
  Transport
  Instructies

  Hou rekening met volgende instructies als u onderweg bent met uw Notebook.

  Voor u vertrekt
  ► Maak een reservekopie van de belangrijke gegevens op uw harde schijf.
  ► Schakel de radiocomponent om veiligheidsredenen uit. Bij gegevensverkeer via een
  draadloze verbinding kunnen ook onbevoegden uw gegevens ontvangen.
  Reis, Notebook
  Notebook

  Informatie om de gegevenscodering te activeren, vindt u in de
  documentatie bij uw zendonderdelen.

  ► Als u uw Notebook tijdens een vlucht wenst te gebruiken, dient u bij de
  luchtvaartmaatschappij na te vragen of dit toegestaan is.

  Als u naar een ander land reist
  ► Als u naar het buitenland reist, dient u na te gaan of de netadapter geschikt is voor de
  plaatselijke netspanning. Als dit niet het geval is, dient u een aangepaste netadapter voor
  uw Notebook aan te schaffen. Gebruik geen andere spanningsomzetters!
  ► Controleer of de lokale stroomspanning en de specificatie van de netkabel compatibel zijn. Als
  dit niet het geval is, dient u een netkabel aan te schaffen die voldoet aan de lokale voorwaarden.
  Gebruik geen aansluitadapter voor elektrische toestellen om het Notebook daarop aan te sluiten.
  ► Vraag aan de bevoegde instantie van uw land van bestemming of u uw Notebook met de
  ingebouwde radiocomponent daar mag gebruiken (zie ook "CE-certificaat", pagina 59).
  ► Als u een modem gebruikt, kunnen er incompatibiliteiten optreden met het lokale
  telefoonsysteem. Daardoor kan de modem slecht of helemaal niet werken. Eventueel heeft u
  een telefoonadapter voor het land in kwestie nodig (als optionele accessoire verkrijgbaar).

  Notebook transporteren  Neem alle gegevensdragers (bijv. CD, DVD) uit de stations.
  Schakel het Notebook uit.
  Trek de netstekker van de netadapter en van alle externe toestellen uit de stopcontacten.
  Maak de netadapterkabel en de datakabels van alle externe toestellen los.
  Sluit het LCD-beeldscherm, zodat het merkbaar vergrendelt.
  Gebruik voor het transport een geschikte Notebook-tas, die voldoende
  bescherming biedt tegen slagen en stoten.
  ► Bescherm het Notebook tegen sterke trillingen en extreme temperaturen
  (bijv. zonnestralen in de wagen).

  6

  Notebook
  Transport

  10600790723, uitgave 1 • Page 17

  Belangrijke instructies

  Notebook reinigen
  De binnenkant van de behuizing mag enkel worden gereinigd door bevoegde vakmensen.
  Gebruik enkel speciale reinigingsmiddel voor computers. Normale huishoudelijke
  reinigingsmiddel en polish kunnen de opschriften van het toetsenbord en van
  het Notebook, de lak of het Notebook zelf beschadigen.
  Zorg ervoor dat er geen vloeistof in het Notebook kan binnendringen.
  Het Crystal-View-beeldscherm is zeer krasgevoelig! Reinig het schermvlak
  alleen met een zeer zacht, lichtjes vochtig doekje.
  ► Schakel het Notebook uit.
  ► Trek de netstekker van de netadapter uit het stopcontact.
  ► Neem de accu uit (zie hoofdstuk "Accu demonteren", pagina 23).
   De buitenkant van de behuizing kunt u reinigen met een droge doek. Is de
  behuizing erg vuil, dan gebruikt u een vochtige doek, die u in water met een zacht
  afwasmiddel heeft gedrenkt en goed heeft uitgewrongen.
  Het toetsenbord en het touchpad kunt u reinigen met desinfectiedoekjes.
  Toetsenbord
  Notebook
  Instructies
  Reiniging
  Touchpad
  Crystal-View-beeldscherm
  LCD-beeldscherm

  10600790723, uitgave 1

  7 • Page 18

  Eerste ingebruikname van het Notebook

  Eerste ingebruikname van het Notebook
  Hou rekening met het hoofdstuk "Belangrijke instructies", pagina 4.
  Ingebruikname
  Eerste ingebruikname
  Notebook

  Voor u voor het eerst met uw Notebook kunt werken, dient u de accu op te laden en de
  bijgeleverde software te installeren. Het besturingssysteem Windows en de bijbehorende
  stuurprogramma’s voor de hardware zijn reeds vooraf geïnstalleerd.
  Bij levering zit de accu in het accuvak of deze is bijgeleverd. De accu moet opgeladen
  zijn als u uw Notebook met accuvoeding wenst te gebruiken.
  Bij mobiel gebruik zorgt de ingebouwde accu voor de nodige energievoorziening. U kunt de
  gebruikstijd verhogen door de beschikbare energiespaarfuncties te gebruiken.
  Als u het Notebook thuis of op kantoor gebruikt, dient u het met de netadapter aan
  te sluiten en niet met accuvoeding te werken.
  Hoe u externe toestellen (bijv. muis, printer) aansluit op het Notebook, is beschreven in
  het hoofdstuk "Aansluiten van externe toestellen", pagina 37.

  Notebook uitpakken en controleren
  Als u transportschade vaststelt, verwittig dan onmiddellijk de verkoopdienst!

  ► Pak alle delen uit.
  ► Controleer het Notebook op zichtbare transportschade.
  Transport
  Verpakking

  Wij raden u aan de originele verpakking van het toestel niet weg te gooien.
  Bewaar de originele verpakking voor het geval u het toestel later moet terugsturen.

  8

  10600790723, uitgave 1 • Page 19

  Eerste ingebruikname van het Notebook

  Opstelplaats selecteren
  Opstelplaats
  Notebook
  Netadapter selecteren

  Voor u uw Notebook opstelt, dient u een geschikte plaats voor het Notebook
  te kiezen. Hou daarbij rekening met het volgende.


  Plaats het Notebook nooit op een zachte ondergrond (b.v. tapijt, kussen
  of bedje). Daardoor kan de ventilatie geblokkeerd raken, waardoor er
  schade ten gevolge van verhitting kan ontstaan.
  Plaats het Notebook niet gedurende lange tijd rechtstreeks op uw benen. Tijdens
  de normale werking wordt de onderzijde van het Notebook warm. Een langdurig
  huidcontact kan onaangenaam worden of zelfs tot brandwonden leiden.
  Plaats het Notebook op een stabiele, effen en slipvaste ondergrond.
  Let erop dat de rubbervoetjes van het Notebook sporen kunnen
  achterlaten op gevoelige oppervlakken.
  De vrije ruimte rond het Notebook en de netadapter moet minstens 100 mm
  bedragen, zodat voldoende verluchting gewaarborgd is.
  Sluit de ventilatiegebieden van het Notebook en van de netadapter nooit af.
  Het Notebook mag niet aan extreme omgevingsvoorwaarden worden blootgesteld.
  Bescherm het Notebook tegen stof, vocht en hitte.

  Netadapter aansluiten
  Bedrijfsklaar maken
  Netadapter

  Houd u aan de instructies in de paragraaf "Veiligheidsinstructies", pagina 4.
  De bijgeleverde netkabel beantwoordt aan de voorschriften van het land
  waarin u het Notebook heeft gekocht. Let erop dat de netkabel toegelaten
  is voor het land waarin u het Notebook gebruikt.
  De netkabel van de netadapter mag slechts aangesloten zijn op het stopcontact
  als het Notebook aangesloten is op de netadapter.
  Ga na of de stroomopname van de netadapter niet groter is dan de
  stroomopname van het elektriciteitsnet waarop u de netadapter aansluit
  (zie technische gegevens van de netadapter).
  ► Sluit de netadapterkabel (1) aan op
  de gelijkspanningsbus (DC IN) van
  het Notebook.
  ► Sluit de netkabel (2) aan op de netadapter.
  ► Sluit de netkabel (3) aan op een stopcontact.

  1
  3

  2

  10600790723, uitgave 1

  9 • Page 20

  Eerste ingebruikname van het Notebook

  Notebook voor het eerst inschakelen
  Voor het eerst inschakelen

  Wanneer u het Notebook voor de eerste maal inschakelt, wordt de bijgeleverde
  software geïnstalleerd en geconfigureerd. Deze procedure mag niet worden
  onderbroken, daarom dient u de nodige tijd te voorzien en het Notebook via
  de netadapter op de netspanning aan te sluiten.
  Tijdens de installatie mag het Notebook enkel opnieuw worden opgestart
  als hierom wordt gevraagd!
  Om de ingebruikname van uw Notebook te vereenvoudigen, is het besturingssysteem
  reeds op de harde schijf voorgeïnstalleerd.
  ► Schakel het Notebook in (zie hoofdstuk "Notebook inschakelen", pagina 11).
  ► Volg tijdens de installatie de instructies op het beeldscherm.
   Als iets niet duidelijk is i.v.m. de gevraagde invoergegevens, raadpleeg dan
  het handboek van het besturingssysteem.
  Als op uw Notebook een Windows besturingssysteem is geïnstalleerd, dan
  vindt u meer informatie over het systeem, drivers, helpprogramma’s, updates,
  handboeken enz. in uw Notebook, op de CD/DVD "Drivers & Utilities" of op onze
  Internetsite (zie hoofdstuk "Informatiebronnen", pagina 5).

  10

  10600790723, uitgave 1 • Page 21

  Werken met het Notebook

  Werken met het Notebook
  Bediening, Notebook
  Notebook

  In dit hoofdstuk worden de basisprincipes voor de bediening van uw Notebook beschreven.
  Hoe u externe toestellen (bijv. muis, printer) aansluit op het Notebook, is beschreven in
  het hoofdstuk "Aansluiten van externe toestellen", pagina 37.
  Houd u aan de instructies in het hoofdstuk "Belangrijke instructies", pagina 4.

  Notebook inschakelen
  ► Schuif de ontgrendeling (1) in de richting van
  de pijl en klap het LCD-beeldscherm
  omhoog (2).

  2

  Notebook

  1

  1

  

  ► Druk op de aan-/uitschakelaar (1) om
  het Notebook in te schakelen.

  De indicator Werking van het Notebook gaat aan.

  10600790723, uitgave 1

  11 • Page 22

  Werken met het Notebook

  Notebook uitschakelen
  ► Sluit uw besturingssysteem op reguliere
  wijze af (bijv. Windows in het menu Start
  via de functie Startsymbool – Computer
  uitschakelen – Uitschakelen – OK).
  ► Als het Notebook niet automatisch
  uitschakelt, drukt u ca. vijf seconden
  op de aan-/uitschakelaar (1).

  1

  Notebook

  ► Sluit het LCD-beeldscherm (1), zodat
  het merkbaar vergrendelt.

  1

  Statusindicatoren
  Statusindicatoren

  De statusindicatoren geven de toestand aan van de voeding, de stations en de toetsenbordfuncties.
  De indicatoren zijn ook zichtbaar als het Notebook gesloten is.

  A

  12

  1

  10600790723, uitgave 1 • Page 23

  Werken met het Notebook

  Indicator Werking

  Indicator Caps Lock

  Accu-/laadindicator

  Indicator Scroll (Scroll Lock)

  Indicator van het station

  Indicator Num Lock

  Indicator Wireless LAN

  Hierna worden de verschillende indicatoren beschreven:
  Indicator Werking
  • De indicator licht op: Het Notebook is ingeschakeld.
  • De indicator is donker: het Notebook is uitgeschakeld.
  Accu-/laadindicator
  De laadtoestand van de accu wordt met de accu-indicator aangegeven.  Accu-laadindicator
  Batterijsymbool
  Batterij-indicator

  De indicator licht op: de accu wordt opgeladen.
  De indicator is donker: De accu wordt niet opgeladen of is volledig opgeladen.

  Indicator van het station
  De indicator licht op: Er wordt toegang genomen tot een station (bijv. harde schijf,
  CD/DVD).
  Indicator van het station

  Indicator Wireless LAN
  • De indicator licht op: De Wireless LAN module is ingeschakeld.
  • De indicator is donker: De Wireless LAN module is uitgeschakeld.

  Indicator Wireless LAN

  Indicator Caps Lock
  • De indicator licht op: de hoofdlettertoets werd ingedrukt.
  Alle letters worden als hoofdletters weergegeven. Bij een toets met verschillende
  functies wordt het teken links bovenaan gebruikt.
  Indicator
  Caps
  Lock
  Caps Lock

  Indicator Scroll (Scroll Lock)
  • De indicator licht op: De toetsencombinatie Fn + Scroll werd ingedrukt.
  De betekenis is afhankelijk van het toepassingsprogramma.
  Indicator
  Scroll
  Lock:
  Scroll (Scroll Lock)

  Indicator Num Lock
  • De indicator licht op: De toetsencombinatie Fn + Num werd ingedrukt.
  In het numerieke toetsenblok zijn de tekens actief die zich rechts bovenaan op de
  toetsen bevinden.
  Num LockNum Lock
  Indicator

  10600790723, uitgave 1

  13 • Page 24

  Werken met het Notebook

  Toetsenbord
  Numeriek toetsenblok
  Toetsenbord
  Toetsen
  Cijferblok

  Het toetsenbord van uw notebook ondergaat ook bij een normaal gebruik voortdurende
  slijtage. Vooral de opschriften van de toetsen worden zwaar belast. In de loop van de
  normale gebruiksperiode van het Notebook kan de belettering van de toetsen afslijten.
  Het toetsenbord is zo opgevat, dat alle functies van een uitgebreid toetsenbord
  ter beschikking staan. Bepaalde functies van een uitgebreid toetsenbord worden
  opgeroepen met behulp van toetsencombinaties.
  De hierna volgende beschrijving van de toetsen geldt voor het besturingssysteem Windows. Verdere
  functies van de toetsen worden beschreven in het handboek van uw toepassingsprogramma.
  Volgende afbeelding geeft aan hoe u toetsen met verschillende tekens dient te gebruiken.
  Het voorbeeld is van toepassing als de indicator Caps Lock niet brandt.

  Fn

  +

  /

  7

  7

  {

  /

  7

  7

  {

  /

  7

  7

  {

  +

  Num

  +

  Alt Gr

  +

  /

  7

  7

  {

  /

  7

  7

  {

  Afbeelding (algemeen voorbeeld Duitse toetsenbord-layout)
  Correctietoets (Backspace)
  Met de correctietoets wordt het teken links van de cursor gewist.
  Backspace
  Correctietoets

  Tabulatortoets
  De tabulatortoets verplaatst de cursor naar de volgende tabulatorstop.
  Tabulatortoets

  14

  10600790723, uitgave 1 • Page 25

  Werken met het Notebook

  Invoertoets (Return, Enter, regelsprong, wagenterugloop)
  De invoertoets sluit een commandoregel af. Als u op de invoertoets drukt,
  wordt het ingegeven commando uitgevoerd.
  Regelsprong
  Enter
  Return
  Invoertoets

  Hoofdlettertoets (Caps Lock)
  De hoofdlettertoets schakelt de hoofdlettermodus in (indicator CapsLK
  brandt). In de hoofdlettermodus worden alle letters als hoofdletters gebruikt.
  Bij een toets met verschillende functies wordt het teken links bovenaan
  gebruikt. U kunt de hoofdlettermodus weer uitschakelen door nogmaals
  op de hoofdlettertoets te drukken.
  Caps Lock
  Hoofdlettertoets

  Omschakeltoets (Shift)
  Met de omschakeltoets kunnen hoofdletters worden getypt. Bij een toets
  met verschillende functies wordt het teken links bovenaan gebruikt.
  Shift (Omschakeltoets)
  Omschakeltoets

  Toets Fn
  De toets Fn activeert de aangegeven speciale functie op een toets met
  meerdere functies (zie hoofdstuk "Toetsencombinaties", pagina 16).
  Het toetsenbord van uw Notebook heeft aan de rechterzijde afzonderlijke
  cijfertoetsen.
  Afbeelding (voorbeeld Duitse toetsenbord-layout)
  Bij een extern toetsenbord dient u in plaats van de toets Fn de toetsen
  Strg + Alt tegelijk in te drukken.
  Fn-toets

  Cursortoetsen
  De cursortoetsen verplaatsen de cursor overeenkomstig de richting van de
  pijl omhoog, omlaag, naar links of naar rechts.

  PgUp

  Cursorcontrole
  Cursortoetsen

  Home

  Pause
  Break

  PgDn

  End

  Toets Pause
  De toets Pause onderbreekt de beeldschermuitvoer. U kunt de
  beeldschermuitvoer verderzetten met een willekeurige toets.
  Pause-toets

  Start-toets
  De starttoets roept het startmenu van Windows op.
  Start-toets

  Menu-toets
  De menutoets roept het menu voor het gekozen object op.
  Menu-toets

  10600790723, uitgave 1

  15 • Page 26

  Werken met het Notebook

  Virtuele cijfertoetsen
  Numeriek
  Virtuele
  Num
  Lock
  cijfertoetsen
  toetsenblok

  Het toetsenbord van uw Notebook heeft geen afzonderlijke cijfertoetsen. Om voor bepaalde
  toepassingen toch cijfertoetsen te kunnen gebruiken, zijn de virtuele cijfertoetsen voorzien.
  Op het toetsenbord herkent u deze virtuele cijfertoetsen aan de cijfers en symbolen rechts
  bovenaan op de overeenkomstige toetsen. Als u de virtuele cijfertoetsen ingeschakeld heeft,
  kan u de tekens gebruiken die rechtsboven op de toetsen staan.
  Afbeelding (voorbeeld Duitse toetsenbord-layout):

  1 = Geldige tekens als de indicator Num
  Lock niet aan is

  2 = Geldige tekens als de indicator
  Num Lock aan is

  Informatie over de statusindicatoren staat vermeld in het hoofdstuk "Statusindicatoren", pagina 12.

  Toetsencombinaties
  Toetsencombinaties

  De hierna volgende beschrijving van de toetsencombinaties geldt voor het besturingssysteem
  Windows. Bij andere besturingssystemen en bij enkele toesteldrivers is het mogelijk dat
  enkele van de volgende toetsencombinaties niet kunnen worden gebruikt.
  Andere toetsencombinaties vindt u in het handboek bij uw toepassingsprogramma.
  Toetsencombinaties worden als volgt ingegeven:
  ► Hou de eerste toets van de toetsencombinatie ingedrukt.
  ► Druk tegelijk op de toets of toetsen die vereist is/zijn voor de gewenste functie.
  Bij een extern toetsenbord dient u in plaats van de toets Fn de toetsen
  Ctrl + Alt tegelijk in te drukken.

  16

  10600790723, uitgave 1 • Page 27

  Werken met het Notebook

  Wireless LAN in-/uitschakelen
  Met deze toetsencombinatie kunt u de Wireless LAN in- of
  uitschakelen. De indicator Wireless LAN brandt als Wireless LAN
  ingeschakeld is.
  Fn+F2 LAN
  Wireless

  Luidspreker uit-/inschakelen
  Met deze toetsencombinatie kunt u de luidspreker van het
  Notebook uit- en inschakelen.
  Luidspreker
  Fn+F3

  Beeldschermuitvoer omschakelen
  Als u een extern beeldscherm heeft aangesloten, kunt u met deze
  toets bepalen welk beeldscherm u gebruikt.
  Beeldschermuitvoer is mogelijk:
  enkel op het LCD-beeldscherm van het Notebook (LCD)
  enkel op het externe beeldscherm (CRT)
  gelijktijdig op het LCD-beeldscherm van het Notebook en op
  het externe beeldscherm (LCD & CRT)
  LCD

  CRT
  LCD & CRT

  Beeldschermuitvoer omschakelen
  Fn+F4

  Volume verminderen
  Met deze toetsencombinatie vermindert u het volume van de
  ingebouwde luidspreker.
  Volume
  Fn+F5

  Volume verhogen
  Met deze toetsencombinatie verhoogt u het volume van de
  ingebouwde luidspreker.
  Volume
  Fn+F6

  Beeldschermhelderheid verhogen
  Met deze toetsencombinatie verhoogt u de helderheid van het
  beeldscherm.
  Beeldschermhelderheid
  LCD-beeldscherm
  Fn+F7

  Beeldschermhelderheid verminderen
  Met deze toetsencombinatie vermindert u de helderheid van het
  beeldscherm.
  Beeldschermhelderheid
  LCD-beeldscherm
  Fn+F8

  Omwisselen tussen open toepassingen
  Met deze toetsencombinatie kunt u de verschillende geopende
  toepassingen doorlopen.
  Alt+Tab

  10600790723, uitgave 1

  17 • Page 28

  Werken met het Notebook

  Del

  Ctrl

  +

  Alt

  +

  SysRq

  Warme start uitvoeren
  Met deze toetsencombinatie wordt het Notebook opnieuw gestart.
  Als u deze toetsencombinatie wenst in te geven, houdt u de
  toetsen Ctrl en Alt ingedrukt, waarna u op de toets Del drukt.
  Eerst verschijnt de Taakmanager. Pas bij de tweede keer wordt de
  warme start uitgevoerd.
  Warme start
  Ctrl+Alt+Del

  Negatieve tabulatorsprong
  Met deze toetsencombinatie gaat de cursor naar de vorige
  tabulatorstop.
  Negatieve tabulatorsprong
  Shift+Tab

  Toetsencombinaties met de Windows-toetsen vindt u in de handleiding
  bij uw besturingssysteem.

  Land- en toetsenbordinstellingen
  Als u de land- en toetsenbordinstellingen wenst te wijzigen, gaat u als volgt te werk:
  Als Windows XP op uw systeem is geïnstalleerd:
  ► Klik op Start – configuratiescherm.
  ► Dubbelklik op Landinstellingen.
  De actuele instellingen worden weergegeven in de tab Landinstellingen.


  Kies de gewenste landinstellingen.
  Klik op Toepassen.
  Klik op de knop Details… in de tab Taal.
  Klik op Toevoegen… om andere toetsenbordindelingen toe te voegen aan de lijst.
  Kies in het veld Toetsenbordindeling/IME de toetsenbordindeling die u bij het opstarten van
  het Notebook wenst te gebruiken.
  ► Klik op Toepassen en bevestig met OK.
  Als Windows Vista op uw systeem is geïnstalleerd:
  ► Voer de instellingen in onder Startsymbool – (Settings, instellingen) – Control Panel
  (configuratiescherm) – Time, Regional and Language Options (tijd, taal en regio) .

  Touchpad en touchpad-toetsen
  Let op dat het touchpad niet in aanraking komt met vuil, vloeistof of vet.
  Touchpad

  Raak het touchpad nooit aan met vuile vingers.
  Plaats geen zware voorwerpen (bijv. boeken) op het touchpad of op de touchpad-toetsen.

  18

  10600790723, uitgave 1 • Page 29

  Werken met het Notebook

  1 = Touchpad

  1

  2 = Touchpad-toetsen

  2
  Met het touchpad kunt u de aanwijzer op het beeldscherm verplaatsen.
  Met touchpad-toetsen kunt u commando’s selecteren en uitvoeren. Deze toetsen
  komen overeen met de toetsen van een klassieke muis.

  Touchpad-toetsen gebruiken
  Aanwijzer verplaatsen
  ► Beweeg uw vinger over het touchpad.
   De aanwijzer beweegt.
  Touchpad

  Object uitkiezen
  ► Verplaats de aanwijzer naar het gewenste object.
  ► Tik één keer op het touchpad of druk één keer op de linker toets.
   Het object is geselecteerd.
  Touchpad

  Commando uitvoeren
  ► Ga met de aanwijzer naar het gewenste veld.
  ► Tik twee keer op het touchpad of druk twee keer op de linker toets.
   De opdracht wordt uitgevoerd.
  Touchpad

  Object vertrekken
  ► Kies het gewenste object.
  ► Hou de linker knop ingedrukt en verschuif het object met de vinger op het
  Touchpad naar de gewenste plaats.
   Het object is verplaatst.
  Touchpad

  10600790723, uitgave 1

  19 • Page 30

  Werken met het Notebook

  LCD-beeldscherm
  Informatie over het LCD-beeldscherm
  Instructies
  LCD-beeldscherm

  In Notebooks van Fujitsu Siemens Computers worden hoogwaardige TFT-beeldschermen
  gebruikt. Om technische redenen zijn TFT-beeldschermen gemaakt voor een bepaalde
  resolutie. Een optimale en scherpe weergave is dus enkel gewaarborgd in de voor het
  specifieke TFT-beeldscherm geldende resolutie. Een beeldschermresolutie die afwijkt van
  de specificaties, kan een onscherpe weergave veroorzaken.
  Met beeldschermresolutie wordt het aantal horizontale en verticale pixels ("Picture Element"
  = beeldelement) bedoeld waaruit de weergave op het scherm samengesteld is. "WUXGA"
  komt bijv. overeen met 1920 x 1200 pixels. Elke pixel is samengesteld uit drie zogenaamde
  subpixels (beeldpunten) in de kleuren rood, groen en blauw. Een WUXGA-beeldscherm
  bestaat dus in totaal uit 1920 x 1200 x 3 = 6.912.000 subpixels.
  Vaak gebruikte beeldschermresoluties
  XGA
  WXGA
  SXGA
  SXGA+
  WXGA+
  UXGA
  WSXGA
  WUXGA

  Aantal
  1024 x
  1280 x
  1280 x
  1400 x
  1440 x
  1600 x
  1680 x
  1920 x

  pixels
  768
  800
  1024
  1050
  900
  1200
  1050
  1200

  De beeldschermresolutie van het LCD-beeldscherm van uw Notebook is
  bij levering optimaal ingesteld.
  Heldere of donkere beeldpunten
  Volgens de huidige stand van de productietechniek kan geen volledig foutloze schermweergave
  gegarandeerd worden. Er kunnen een paar constant heldere of donkere beeldpunten
  voorkomen. Het maximaal toelaatbare aantal van zulke foutieve beeldpunten wordt
  vastgelegd in de strenge internationale norm ISO 13406-2 (klasse II).
  Voorbeeld:
  Een 15" plat beeldscherm met resolutie 1024 x 768 heeft 1024 x 768 = 786432 beeldelementen
  (pixels). Elk pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen en blauw), zodat er bijna
  2,4 miljoen subpixels (subpixels / dots) zijn. Volgens ISO 13406-2 (klasse II) mogen
  maximaal 4 pixels en daarnaast 5 subpixels defect zijn, m.a.w. in totaal 17 defecte
  subpixels. Dat is ca. 0,0007 % van het totale aantal subpixels!
  Achtergrondverlichting
  TFT-beeldschermen werken met een achtergrondverlichting. De lichtsterkte van de
  achtergrondverlichting kan in de loop van de gebruikstijd van het Notebook verminderen. U
  kunt de helderheid van uw beeldscherm echter individueel instellen.

  20

  10600790723, uitgave 1 • Page 31

  Werken met het Notebook

  Beeldscherminstellingen
  Resolutie instellen
  LCD-beeldscherm

  De beeldschermresolutie van het LCD-beeldscherm van uw Notebook is
  bij levering optimaal ingesteld.

  Lettergrootte wijzigen
  Lettergrootte wijzigen
  LCD-beeldscherm

  U kunt echter tevens een groter of een kleiner lettertype selecteren.
  Als Windows XP op uw systeem is geïnstalleerd:
  ► Kies onder Start – Configuratiescherm – Vormgeving en thema’s – Beeldscherm – Instellingen in
  het veld Lettertypen het lettertype.
  Als Windows Vista op uw systeem is geïnstalleerd:
  ► Klik met de rechter muisknop op het bureaublad. Voer de instellingen in onder Personalization
  (aanpassen) – Adjust font size (DPI) (lettertype aanpassen, DPI) (in linker menu) – Continue
  (voortzetten).
  of
  ► Voer de instellingen in onder Startsymbool – (Settings, instellingen) – Control Panel
  (configuratiescherm) – Appearance and Personalization (vormgeving en aanpassingen) –
  Personalization (aanpassingen) – Adjust font size (DPI) (lettertype aanpassen, DPI) (in linker
  menu) – Continue (voortzetten).

  Weergave op het LCD-beeldscherm en een extern
  beeldscherm synchroniseren
  Synchronisatie, beeldschermweergaven
  Beeldscherm
  LCD-beeldscherm

  Uw Notebook ondersteunt de gelijktijdige weergave op het LCD-beeldscherm en een
  extern beeldscherm. Met de toetsencombinatie Fn + F4 kan u heen en weer schakelen
  tussen enkel LCD-beeldscherm, enkel extern beeldscherm of LCD-beeldscherm en
  extern beeldscherm. Deze laatste instelling is interessant als u de hoge resolutie en
  hoge beeldfrequentie van een extern beeldscherm wenst.

  10600790723, uitgave 1

  21 • Page 32

  Werken met het Notebook

  Accu
  Accu
  Levensduur, accu
  Batterij
  Accumulator

  De accu is een belangrijke component van uw Notebook. Bij mobiel gebruik zorgt de ingebouwde
  accu voor de nodige energievoorziening. U kunt de levensduur van de accu verhogen door de accu
  degelijk te verzorgen. De gemiddelde levensduur van een accu bedraagt ca. 500 laad-/ontlaadcycli.
  Als u de beschikbare energiespaarfuncties gebruikt, kunt u de autonomie van de accu verhogen.

  Accu opladen, verzorgen en onderhouden
  Accu

  De notebook-accu kan enkel worden opgeladen als de omgevingstemperatuur
  tussen 5 °C en max. 35 °C ligt.
  De accu kunt u opladen door het Notebook aan te sluiten op de netadapter
  (zie "Netadapter aansluiten", pagina 9).
  U kunt de levensduur van de accu verlengen door hem volledig te ontladen voor u hem opnieuw
  oplaadt. Laat het Notebook daartoe ingeschakeld tijdens accuvoeding. Als de accucapaciteit
  laag is, weerklinkt een waarschuwingstoon. Als u de netadapter niet binnen de vijf minuten
  na de waarschuwingstoon aansluit, schakelt het Notebook automatisch uit.
  Informatie over de laadtijd van de accu vindt u in het hoofdstuk "Technische gegevens", pagina 56.
  Laadtoestand controleren
  Acculadingsmeter
  Accu

  Met een "acculadingsmeter" op de taakbalk kunt u in Windows de accucapaciteit controleren. Als u
  de muisaanwijzer op het accusymbool plaatst, wordt de laadtoestand van de accu aangegeven.
  Accu bewaren
  Accu
  Zelfontlading, accu
  Laadcapaciteit,
  accu

  De accu moet worden bewaard bij een temperatuur tussen 0 °C en +30 °C in een droge
  omgeving. Hoe lager de bewaringstemperatuur is, hoe kleiner de zelfontlading is.
  Als u accu’s gedurende een lange tijd (meer dan twee maanden) bewaart, moet
  de laadtoestand ongeveer 30% zijn. Om een volledige ontlading te voorkomen,
  controleert u regelmatig de laadtoestand van de accu.
  Om de laadcapaciteit van de accu optimaal te kunnen gebruiken, dient u de accu
  volledig te ontladen en daarna weer op te laden.
  Als u accu’s gedurende lange tijd niet wenst te gebruiken, dient u de accu’s uit
  de Notebook te halen. Bewaar de accu’s niet in het toestel!

  22

  10600790723, uitgave 1 • Page 33

  Werken met het Notebook

  Accu demonteren en monteren
  Gebruik enkel accu’s die door Fujitsu Siemens Computers voor uw
  Notebook zijn goedgekeurd.
  Gebruik geen geweld om een accu te monteren of demonteren.
  Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen in de accu-aansluitingen terechtkomen.

  Accu demonteren

  Schakel uw Notebook uit en trek de stekker uit het stopcontact.
  Sluit het LCD-beeldscherm, zodat het merkbaar vergrendelt.
  Trek alle kabels los die op het Notebook aangesloten zijn.
  Draai het Notebook om en plaats het op een stabiele, effen en schone ondergrond. Plaats
  eventueel een slipvaste doek op deze ondergrond om krassen aan het Notebook te vermijden.
  ► Schuif de accuvergrendeling in de
  richting van de pijl (1).
  2
  1
  ► Schuif de Release-toets (2) in de richting
  van de pijl en hou de toets vast.
  ► Trek de accu uit het accuvak (3).
  3

  Accu

  Accu monteren
  ► Schuif de accu in het accuvak tot
  hij vergrendelt (1).
  ► Schuif de accuvergrendeling in de
  richting van de pijl (2).
  Accu

  2
  1

  Energiespaarfuncties gebruiken
  Energie
  Accu

  Als u de beschikbare energiespaarfuncties gebruikt, verbruikt het Notebook minder energie. Op
  die manier kunt u langer met accuvoeding werken voor u de accu weer moet opladen.
  De energie-efficiëntie wordt verhoogd en het milieu wordt minder belast. Als u
  optimaal gebruik maakt van de energie-opties, kunt u aanzienlijke besparingen
  bereiken en draagt u tegelijkertijd bij aan een schoner milieu.
  Als u het LCD-beeldscherm sluit, schakelt het Notebook automatisch naar de energiespaarmodus.
  Bij Windows is de Slaapstand standaard geactiveerd.
  Wij raden u daarom de volgende instellingen aan:
  Deze instelllingen zijn in de praktijk opgedaan en kunnen daarom afwijken van de standaard
  instellingen van de software-installatie en van Windows.

  10600790723, uitgave 1

  23 • Page 34

  Werken met het Notebook

  Werking
  Monitor uitschakelen
  Harde schijf/schijven
  uitschakelen

  Via netvoeding
  Na 10 minuten
  Na 15 minuten

  Via accuvoeding
  Na 5 minuten
  Na 10 minuten

  Standby
  Slaapstand

  Na 20 minuten
  Na 1 uur

  Na 15 minuten
  Na 30 minuten

  Als Windows XP op uw systeem is geïnstalleerd:
  ► Stel de energiespaarfuncties in onder Start – (Instellingen) - Configuratiescherm – Energie-opties.
  Als Windows Vista op uw systeem is geïnstalleerd:
  ► Stel de energiespaarfuncties in onder Startsymbool – (Settings, instellingen) – Control Panel
  (configuratiescherm) – Mobile-PC (mobiele PC) – Power Options (energie-opties).
  ► Stel de schermbeveiliging in onder Startsymbool – (Settings, instellingen) – Control Panel
  (configuratiescherm) – Appearance and Personalization (vormgeving en aanpassingen) –
  Personalization (aanpassen) – Change screen saver (schermbeveiliging).
  of
  ► Klik met de rechter muisknop op het bureaublad. Stel de schermbeveiliging in onder
  Personalization (aanpassen) – Change screen saver (schermbeveiliging).
  Als het Notebook in een energiespaarmodus staat, dient u beslist rekening
  te houden met het volgende:
  De huidige gegevens worden op het moment dat de energiespaarmodus
  wordt geactiveerd opgeslagen in het hoofdgeheugen, in het cachegeheugen
  of op een speciale plek op de harde schijf.
  Schakel het Notebook nooit uit terwijl het in een energiespaarmodus staat.
  Als de ingebouwde accu bijna leeg is, dient u de huidige gegevens op te
  slaan en de energiespaarmodus niet te activeren.
  Schakel het Notebook uit:
  Als

  Als u externe toestellen wilt aansluiten;
  Als u het Notebook wilt loskoppelen van externe toestellen;
  Als u geheugenomvang wilt wijzigen;
  Als u een PC-card of een ExpressCard wilt plaatsen of verwijderen;
  u het Notebook gedurende een langere periode niet nodig heeft:

  ► Verlaat indien nodig de energiespaarmodus door de muis te bewegen, een toets in te drukken
  of het Notebook in te schakelen.
  ► Sluit alle geopende programma’s af en schakel vervolgens het Notebook uit.

  24

  10600790723, uitgave 1 • Page 35

  Werken met het Notebook

  Harde schijf
  Harde schijf

  De harde schijf is het belangrijkste geheugenmedium van uw Notebook. Als u toepassingen en
  bestanden van CD/DVD naar uw harde schijf kopieert, kan u veel sneller en dus efficiënter werken.
  Als er toegang wordt genomen tot de harde schijf, gaat de indicator van de eenheid aan.

  CD/DVD
  Formaten CD/DVD-gegevensmedia (toestelafhankelijk)
  Formaten gegevensmedia
  CD/DVD

  CD/DVD-stations kunnen diverse CD’s of DVD’s enkel lezen of lezen en beschrijven. Hierna
  wordt de betekenis van de verschillende CD- of DVD-types beschreven:

  CD-ROM
  CD-ROM

  Afkorting van Compact Disc – Read Only Memory. Een CD-ROM is een optisch medium dat
  maximaal 700 MB gegevens kan bevatten. Deze gegevens kunnen niet worden gewijzigd.

  CD-R
  CD-R

  Afkorting van Compact Disc Recordable. Een CD-R is een optisch medium dat slechts één keer
  kan worden beschreven met maximaal 700 MB gegevens. Daarna kunnen de gegevens niet
  worden gewijzigd, maar ze kunnen een willekeurig aantal keer worden gelezen.

  CD-RW
  CD-RW

  Afkorting van Compact Disc ReWriteable. Een CD-RW is een optisch medium dat
  nagenoeg onbeperkt opnieuw kan worden beschreven met maximaal 700 MB gegevens.
  De gegevens kunnen dus worden gewist en gewijzigd.

  DVD (DVD-ROM en DVD-Video)
  DVD-ROM
  DVD-Video
  DVD

  Afkorting van Digital Versatile Disc of Digital Video Disc. Een DVD is een optisch medium dat
  maximaal 17 GB gegevens kan bevatten. Deze gegevens kunnen niet worden gewijzigd.

  DVD+R / DVD-R
  DVD-R
  DVD+R

  Afkorting van Digital Versatile Disc Recordable of Digital Video Disc Recordable. Een
  DVD+R of een DVD-R is een optisch medium dat slechts één keer kan worden beschreven
  met maximaal 4,7 GB gegevens. Daarna kunnen de gegevens niet worden gewijzigd,
  maar ze kunnen een willekeurig aantal keer worden gelezen.
  DVD+R en DVD-R zijn verschillende standaards. DVD+R en DVD-R kunnen enkel
  worden beschreven door stations die deze standaard ondersteunen.

  10600790723, uitgave 1

  25 • Page 36

  Werken met het Notebook

  DVD+RW / DVD-RW
  DVD-RW
  DVD+RW

  Afkorting van Digital Versatile Disc of Digital Video Disc ReWriteable. Een DVD+RW of een
  DVD-R is een optisch medium dat nagenoeg onbeperkt opnieuw kan worden beschreven met
  maximaal 4,7 GB gegevens. De gegevens kunnen dus worden gewist en gewijzigd.
  DVD+RW en DVD-RW zijn verschillende standaards. DVD+RW en DVD-RW kunnen
  enkel worden beschreven door stations die deze standaard ondersteunen.

  DVD+R DL / DVD-R DL (Double Layer)
  DVD+R DL / DVD-R DL

  Afkorting van Digital Versatile Disc Recordable Double Layer of Digital Video Disc Recordable
  Double Layer. Een DVD+R DL of een DVD-R DL is een optisch medium dat slechts één keer
  kan worden beschreven met maximaal 8,5 GB gegevens. Daarna kunnen de gegevens niet
  worden gewijzigd, maar ze kunnen een willekeurig aantal keer worden gelezen.

  DVD-R LF (met Label Flash)
  DVD-R LF

  Afkorting van Digital Versatile Disc Recordable Label Flash. Een CD-R LF is een optisch medium
  dat slechts één keer kan worden beschreven met maximaal 4,7 MB gegevens. Daarna kunnen de
  gegevens niet worden gewijzigd, maar ze kunnen een willekeurig aantal keer worden gelezen.
  Het optische medium is voor rechtstreeks beschrijven uitgerust met Label Flash.

  Hantering van CD’s/DVD’s
  Hou rekening met volgende aanwijzingen als u met CD’s/DVD’s omgaat:


  Raak het oppervlak van een CD/DVD nooit aan. Neem een CD/DVD
  enkel aan de rand vast.
  Bewaar de CD/DVD altijd in zijn hoes. Hierdoor vermijdt u dat er stof of krassen
  op de CD/DVD komen of dat hij op een andere manier beschadigd raakt.
  CD/DVD

  Bescherm de CD/DVD tegen stof, mechanische trillingen en directe zonnestralen!
  Bewaar de CD/DVD niet op een te warme of vochtige plaats.

  Om de optimale schrijfsnelheid te kunnen benutten, dient u beschrijfbare CD’s
  met de vermelding "Multispeed" of "High Speed" te gebruiken.
  Beschrijfbare disk
  CD
  DVD

  CD/DVD-station (toestelafhankelijk)
  Uw Notebook is bij levering voorzien van een CD/DVD-station. Uw Notebook is uitgerust
  met een Multi-Format-DVD-station met Double-Layer-ondersteuning.
  Vraag raad aan uw verkoper als u niet zeker bent welk CD- of DVD-type voor uw situatie het
  best geschikt is, bijv. gegevens opslaan, films opnemen, beelden opslaan enz.

  26

  10600790723, uitgave 1 • Page 37

  Werken met het Notebook

  Multi-Format-DVD-station met Double-Layer-ondersteuning
  Multi-Format-DVD-station,
  CD/DVD-station
  DL-ondersteuning,
  Multi-Format-DVD-station
  Double-Layer-ondersteuning

  Met het Multi-Format-DVD-station met Double-Layer-ondersteuning kunt u alle hierboven
  vermelde optische gegevensmedia lezen. U kan ook CD-R’s, CD-RW’s, DVD+R’s,
  DVD+RW’s, DVD-R’s, DVD-RW’s en DVD+R DL’s beschrijven.

  CD/DVD inleggen of uitnemen
  CD/DVD

  Het Notebook moet ingeschakeld zijn.
  ► Druk op de inleg-/uitnametoets (1).
   De stationslade gaat open.
  ► Trek de stationslade (2) voorzichtig
  volledig uit.

  2
  1

  ► Plaats de CD/DVD met de beschreven
  zijde omhoog in de stationslade.
  of
  ► Haal een geplaatste CD/DVD
  uit het toestel.
  ► Schuif de stationslade weer dicht tot
  deze merkbaar vergrendelt.

  10600790723, uitgave 1

  27 • Page 38

  Werken met het Notebook

  Manueel uitnemen van de CD/DVD (nooduitname)
  Manueel
  CD/DVD uitnemen,
  Nooduitname,
  CD/DVD
  CD/DVD

  Bij een stroomonderbreking of bij beschadiging van de eenheid kunt u de CD/DVD manueel uitnemen.
  ► Schakel uw Notebook uit.
  ► Druk met een pen of een draad (bijv.
  papierklem) goed in de opening (1).
   De stationslade springt naar buiten. U kunt
  de stationslade (2) nu uit het station trekken.

  2

  1

  Regiocodes voor DVD-films en DVD-spelers
  Regiocodes
  DVD
  DVD-film

  DVD-films en DVD-spelers (zoals het DVD-station van uw Notebook) zijn voorzien van een
  regiocode. De regiocodes van de DVD-film en de DVD-speler moeten overeenkomen,
  anders kan de DVD-film niet worden weergegeven.
  Er bestaan zes regiocodes:

  Regiocode 1: VS en Canada
  Regiocode 2: Egypte, Europa, Japan, Zuid-Afrika en het Midden-Oosten
  Regiocode 3: Zuidoost-Azië (o.a. Hongkong, Indonesië, Filipijnen, Zuid-Korea, Taiwan)
  Regiocode 4: Australië, Nieuw-Zeeland, Zuidoost-Pacific, Midden- en
  Zuid-Amerika en de Caraïben
  • Regiocode 5: Afrika (behalve Zuid-Afrika), India en de voormalige lidstaten van de Sovjet Unie
  • Regiocode 6: China
  Het DVD-station van uw Notebook ondersteunt de functie RPC-II (Phase II System of Regional
  Playback Control). Met deze functie kan de eindgebruiker tot vijf keer de regiocode van het
  station wijzigen om overeenkomstige DVD-films te kunnen weergeven. Daarna blijft de laatst
  gekozen regiocode behouden en kan ze niet meer worden gewijzigd.
  Als een DVD-film in alle regio’s kan worden weergegeven, heeft de
  DVD-film de regiocode 0.
  Voor u een DVD-film koopt, dient u na te gaan of de regiocode van de DVD-film
  overeenkomt met de ingestelde regiocode van het DVD-station van uw Notebook.

  28

  10600790723, uitgave 1 • Page 39

  Werken met het Notebook

  AutoPlay-functie van het CD/DVD-station aanpassen
  Combinatiestation
  CD/DVD dubbel
  AutoPlay-functie
  DVD±RW
  DVD+RW-station
  CD/DVD-station
  Inhoudstype,
  CD/DVD
  station

  Windows werkt met de AutoPlay-functie. U kunt in Windows dus bepalen hoe de
  verschillende CD- of DVD-types worden behandeld.
  U kunt de AutoPlay-functie van het CD/DVD-station instellen volgens uw behoeften, zodat bijvoorbeeld
  als u een Audio-CD plaatst, de Media Player start en de Audio-CD automatisch wordt weergegeven.
  Daartoe gaat u als volgt te werk:
  Als Windows XP op uw systeem is geïnstalleerd:
  ► Klik op het menu Start en dan op Deze computer.
  Het venster Mijn computer verschijnt.
  ► Kies het CD/DVD-symbool dat u wenst te wijzigen en klik erop met de rechter muis- of
  touchpad-knop.
  Er verschijnt een contextmenu.
  ► Klik op Eigenschappen.
  ► Klik op het tabblad AutoPlay.
  ► Pas de AutoPlay-functie aan uw behoeften aan.
  Merk op dat u voor elk CD-/DVD-inhoudstype de gewenste actie dient te
  selecteren en met Toepassen dient te bevestigen.

  Als Windows Vista op uw systeem is geïnstalleerd:
  ► Voer de instellingen in onder Startsymbool – (Settings, instellingen) – Control Panel
  (configuratiescherm) – Hardware and Sound (hardware en geluid) – Autoplay (automatische weergave).
  Merk op dat u voor elk CD-/DVD-inhoudstype de gewenste actie dient te selecteren.

  Luidspreker
  Luidspreker

  In uw Notebook is een luidspreker ingebouwd.
  Als u een hoofdtelefoon of externe luidsprekers aansluit, wordt de
  interne luidspreker uitgeschakeld.

  Luidspreker uit- en inschakelen
  ► Met de toetsencombinatie Fn + F3 kunt u de luidspreker uit- en inschakelen.

  10600790723, uitgave 1

  29 • Page 40

  Werken met het Notebook

  Volume instellen
  ► Stel het gewenste volume in met de toetsencombinatie Fn + F5 of Fn + F6 .
  Volume

  Als Windows XP op uw systeem is geïnstalleerd:
  ► Kies onder Start – Programma’s – Bureau-accessoires – Entertainment de Volumeregeling om het
  volume via Windows in te stellen.
  Als Windows Vista op uw systeem is geïnstalleerd:
  ► Dubbelklik op het luidsprekersymbool op de taakbalk en op Mixer.
  of
  ► Kies Startsymbool – (Settings, instellingen) – Control Panel (configuratiescherm) – Hardware and
  Sound (hardware en geluid) – Sound (geluid): Adjust volume control (systeemvolume aanpassen)
  ► Wijzig het volume door de schuifknoppen te bedienen.
  ► Dubbelklik op het luidsprekersymbool op de taakbalk om de luidspreker in- of uit te schakelen.

  30

  10600790723, uitgave 1 • Page 41

  Werken met het Notebook

  Geïntegreerde 56k-modem
  Modem
  56k-modem

  De geïntegreerde 56k-modem ondersteunt alle toepassingen uit de gegevenscommunicatie, zoals:


  Modem-werking: zeer snelle downloads tot 56.000 bit/s (V.9x). neerwaarts
  compatibel met V.34 modems.
  • Fax-werking: zenden en ontvangen tot 14.400 bit/s
  • eenvoudige landaanpassing via programma
  De modem voldoet aan de EU-Richtlijn 91/263/EEC (richtlijn voor telecommunicatie-zendtoestellen)
  en werd gecontroleerd in overeenstemming met de Richtlijn TBR-21.
  De modem kan in volgende landen worden gebruikt:
  Toonkiezen (TDK): België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland,
  Groot-Brittannië, Ierland, Ijsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk,
  Portugal, Spanje, Zweden en Zwitserland.
  Impulskiezen (IDK): België, Frankrijk, Italië en Nederland.
  Daarnaast ook in: Polen, Slovenië, Zuid-Afrika en Hongarije.

  Notebook-modem aansluiten op de telefoonaansluiting
  ► Sluit de modemkabel aan op de
  modemaansluiting van het Notebook (1).
  ► Sluit de modemkabel aan op de
  telefoonadapter (3) voor het land in kwestie.
  ► Sluit de modemkabel aan op uw
  telefoonaansluiting (4).
  Modem

  4

  3
  2

  1

  Merk op dat de telefoon- of datakabel bezet is als uw modem aangesloten is op
  uw telefoonaansluiting, en dat u uw telefoon dan niet kunt gebruiken. Trek de
  modemstekker uit uw telefoonaansluiting als u uw internetsessie of de faxtoepassing
  beëindigd heeft, en sluit de telefoonkabel weer aan.

  10600790723, uitgave 1

  31 • Page 42

  Werken met het Notebook

  Radiocomponenten (Wireless LAN)
  Als een Wireless LAN-module wordt ingebouwd die niet door Fujitsu Siemens Computers
  werd goedgekeurd, worden de voor dit toestel verleende toelatingen (CE!) ongeldig.
  Wireless LAN

  In uw Notebook is Wireless LAN geïntegreerd.

  Wireless LAN module in- en uitschakelen
  Ga na of de Wireless LAN module in de geïnstalleerde Wireless
  LAN-software geactiveerd/gedeactiveerd is.
  Wireless LAN

  ► Met de toetsencombinatie Fn + F2 kunt u de Wireless LAN module in- en uitschakelen.
   De indicator Wireless LAN brandt als de Wireless LAN module ingeschakeld is.
  Kijk voor meer informatie over het gebruik van Wireless LAN in het bijbehorende
  handboek of in de help-bestanden (zie hoofdstuk "Informatiebronnen", pagina 5).

  Ethernet en LAN
  Ethernet LAN

  De interne LAN-module van uw Notebook ondersteunt Ethernet-LAN (10/100
  Mbps). Met de LAN-module kunt u een verbinding tot stand brengen met een
  lokaal netwerk (LAN = Local Area Network).
  ► Sluit de LAN-kabel aan op de
  LAN-aansluiting van het Notebook (1).
  ► Sluit de LAN-kabel aan op uw
  netwerkaansluiting (2).

  1

  2

  Uw netwerkbeheerder kan u helpen bij het configureren en
  gebruiken van LAN-verbindingen.

  32

  10600790723, uitgave 1 • Page 43

  Veiligheidsfuncties

  Veiligheidsfuncties
  Veiligheidsfuncties

  Uw Notebook beschikt over verschillende beveiligingsfuncties, waarmee u uw systeem en
  uw persoonlijke gegevens kunt beveiligen tegen onbevoegde toegang.
  In deze hoofdstuk wordt beschreven hoe u deze functies gebruikt en wat de voordelen ervan zijn.
  Opgelet: Als u bijv. uw wachtwoord niet meer kent, is het mogelijk dat u
  zelf ook geen toegang meer heeft tot uw systeem en uw gegevens. Hou
  dus rekening met volgende aanwijzingen:


  Maak regelmatig een reservekopie van uw gegevens op externe gegevensdragers,
  bijv. op externe harde schijven, op CD’s of DVD’s.
  • Bij sommige beveiligingsfuncties dient u wachtwoorden toe te kennen. Noteer
  de wachtwoorden en bewaar ze op een veilige plaats.
  Wanneer u de wachtwoorden verliest, dient u zich tot onze Help Desk
  te wenden. Het verlies van het wachtwoord wordt niet gedekt door de
  garantie en moet dus worden vergoed.

  Kort overzicht van de beveiligingsfuncties
  Beveiligingsfunctie
  Kensington Lock

  Soort beveiliging
  Mechanisch robuuste
  staalkabel met slot

  BIOS-wachtwoordbeveiliging

  Wachtwoordbeveiliging
  voor BIOS-Setup-Utility
  en besturingssysteem
  met supervisor- en
  user-wachtwoord.

  Voorbereiding
  Kensington MicroSaver
  (optionele accessoire)
  aanbrengen en afsluiten
  In de BIOS-Setup-Utility
  definieert u minstens één
  supervisor-wachtwoord en
  activeert u indien gewenst de
  wachtwoordbeveiliging voor het
  besturingssysteem.

  Kort overzicht
  Beveiligingsfuncties

  Kensington Lock gebruiken
  ► Breng de Kensington MicroSaver aan op
  de inrichting van uw Notebook
  Kensington Lock
  Mechanische
  Diefstalbeveiliging
  MicroSaver
  beveiliging
  gebruiken

  K

  10600790723, uitgave 1

  33 • Page 44

  Veiligheidsfuncties

  Wachtwoordbeveiliging configureren in de
  BIOS-Setup-Utility
  Voor u de verschillende mogelijkheden van de wachtwoordbeveiliging in
  de BIOS-Setup-Utility voor de beveiliging van uw gegevens gebruikt, dient
  u rekening te houden met het volgende:
  Noteer de wachtwoorden en bewaar ze op een veilige plaats. Als u uw
  supervisor-wachtwoord niet meer kent, heeft u geen toegang meer tot
  uw Notebook. Het wissen van het wachtwoord wordt niet gedekt door
  de garantie en moet dus worden vergoed.
  Wachtwoordbeveiliging

  Uw wachtwoord mag maximaal acht tekens lang zijn en kan bestaan uit letters en cijfers.
  Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.

  Beveiliging van de BIOS-Setup-Utility
  (supervisor- en user-wachtwoord)
  Als u deze gebruikshandleiding op het beeldscherm heeft geopend, is het aan te
  bevelen volgende instructies af te drukken. Terwijl u het wachtwoord configureert,
  kunt u de instructies namelijk niet oproepen op het beeldscherm.
  BIOS-Setup-Utility

  Zowel met het supervisor-wachtwoord als met het user-wachtwoord voorkomt u onbevoegd gebruik
  van de BIOS-Setup-Utility. Met het supervisor-wachtwoord heeft u toegang tot alle functies van de
  BIOS-Setup-Utility, met het user-wachtwoord heeft u slechts toegang tot een deel van deze functies.
  U kunt pas een user-wachtwoord instellen als reeds een supervisor-wachtwoord werd gedefinieerd.
  Hoe u de BIOS-Setup-Utility moet oproepen en bedienen, staat beschreven in het
  hoofdstuk "Instellingen in de BIOS-Setup-Utility", pagina 47.

  34

  10600790723, uitgave 1 • Page 45

  Veiligheidsfuncties

  Supervisor- en user-wachtwoord toekennen
  ► Roep de BIOS-Setup-Utility op en kies het menu Security.
  ► Markeer het veld Set Supervisor Password en druk op de invoertoets.
   Met Enter new Password: vraagt het systeem u een wachtwoord in te geven.
  ► Geef het wachtwoord in en druk op de invoertoets.
   Met Confirm new Password vraagt het systeem u het wachtwoord te bevestigen.
  ► Geef het wachtwoord nogmaals in en druk op de invoertoets.
   Met Password installed krijgt u de bevestiging dat het nieuwe wachtwoord werd opgeslagen.
  ► Om het user-wachtwoord toe te kennen, selecteert u Set User Password en gaat u op
  dezelfde manier te werk als voor het supervisor-wachtwoord.
   Als u geen andere instellingen meer wilt ingeven, kunt u de BIOS-Setup-Utility beëindigen.
  ► Kies in het menu Exit het punt Exit Saving Changes.
  ► Kies OK en druk op de invoertoets.
   Het Notebook start opnieuw en het nieuwe wachtwoord is actief. Als u voortaan
  de BIOS-Setup-Utility wenst op te roepen, dient u eerst uw supervisor- of
  user-wachtwoord in te geven. Merk op dat u met het user-wachtwoord slechts
  toegang heeft tot een beperkt aantal BIOS-instellingen.
  User-wachtwoord
  Supervisor-wachtwoord
  Wachtwoord

  Supervisor- of user-wachtwoord wijzigen
  U kunt het supervisor-wachtwoord slechts wijzigen als u zich met het supervisor-wachtwoord
  heeft aangemeld bij de BIOS-Setup-Utility.
  User-wachtwoord
  Supervisor-wachtwoord
  Wachtwoord

  ► Roep de BIOS-Setup-Utility op en kies het menu Security.
  ► Als u een wachtwoord wenst te wijzigen, gaat u op precies dezelfde manier te
  werk als voor het definiëren van een wachtwoord.

  Wachtwoorden opheffen
  Om een wachtwoord op te heffen zonder een nieuw wachtwoord in te stellen, gaat u als volgt te werk:
  User-wachtwoord
  Supervisor-wachtwoord
  Wachtwoord

  ► Roep de BIOS-Setup-Utility op en kies het menu Security.
  ► Kies het veld Set Supervisor Password of Set User Password en druk op de Enter-toets.
   Met Enter current Password vraagt het systeem u het actuele wachtwoord in te geven.
  Met Enter new Password vraagt het systeem u een nieuw wachtwoord in te geven.
  ► Druk twee keer op de Enter-toets.
  ► Kies in het menu Exit het punt Exit Saving Changes.
  ► Kies OK en druk op de invoertoets.
   Het Notebook start opnieuw en het wachtwoord is opgeheven.
  Met het supervisor-wachtwoord heft u tegelijk de geldigheid van het user-wachtwoord op.

  Wachtwoordbeveiliging van het besturingssysteem
  Met het Supervisor-wachtwoord dat u in de BIOS-Setup-Utility heeft ingesteld
  (zie paragraaf "Supervisor- en user-wachtwoord toekennen", pagina 35), kunt u
  ook voorkomen dat het besturingssysteem wordt gestart.
  Besturingssysteem

  10600790723, uitgave 1

  35 • Page 46

  Veiligheidsfuncties

  Systeembeveiliging activeren

  

  Roep de BIOS-Setup-Utility op en kies het menu Security.
  Selecteer de optie Password on Boot en druk op de invoertoets.
  Selecteer de optie Enabled en druk op de invoertoets.
  Selecteer onder Exit de optie Save Changes and Exit.
  Het Notebook start opnieuw op. U wordt gevraagd uw wachtwoord (het
  Supervisor-wachtwoord) in te voeren.

  Besturingssysteem

  Systeembeveiliging opheffen
  ► Roep de BIOS-Setup-Utility op en kies het menu Security.
  ► Selecteer de optie Password on Boot en druk op de invoertoets.
  ► Selecteer de optie Disabled en druk op de invoertoets.
   Als u geen andere instellingen meer wilt ingeven, kunt u de BIOS-Setup-Utility beëindigen.
  ► Selecteer onder Exit de optie Save Changes and Exit.
   Het Notebook start opnieuw op. Er is geen wachtwoordbeveiliging meer voor het systeem.
  Besturingssysteem

  36

  10600790723, uitgave 1 • Page 47

  Aansluiten van externe toestellen

  Aansluiten van externe toestellen
  Hou in elk geval rekening met de veiligheidsaanwijzingen in het hoofdstuk
  "Belangrijke instructies", pagina 4 voor u toestellen op het Notebook
  aansluit of van het Notebook loskoppelt.
  Lees altijd de documentatie bij het externe toestel dat u wenst aan te sluiten.
  Tijdens een onweer mag u nooit kabels aansluiten of loskoppelen.
  Trek nooit aan de kabel als u hem losmaakt! Neem altijd de stekker vast.
  Hou de hierna beschreven volgorde aan als u externe toestellen aansluit
  op het Notebook of ervan loskoppelt:
  Toestellen aansluiten op het Notebook
  1.
  2.
  3.
  4.

  Randapparaten
  Toestellen

  Het Notebook en alle externe toestellen uitschakelen.
  De netstekker van het Notebook en van alle betrokken toestellen uit de stopcontacten trekken.
  De kabels voor alle externe toestellen aansluiten zoals beschreven in de instructies.
  Alle netstekkers in het stopcontact steken.

  Toestellen loskoppelen van het Notebook
  1. Het Notebook en alle externe toestellen uitschakelen.
  2. De netstekker van het Notebook en van alle betrokken toestellen uit de stopcontacten trekken.
  3. De kabels voor alle externe toestellen losmaken zoals beschreven in de instructies.
  Randapparaten
  Toestellen

  Voor sommige externe toestellen moet u speciale software (bijv. drivers) installeren en
  instellen (zie de documentatie bij het externe toestel en het besturingssysteem).

  10600790723, uitgave 1

  37 • Page 48

  Aansluiten van externe toestellen

  Aansluitingen

  6 5

  4

  3

  2

  1

  9

  1
  2
  3
  4
  5

  =
  =
  =
  =
  =

  Modem-aansluiting
  LAN-aansluiting
  Gelijkspanningsbus (DC IN)
  USB-aansluiting
  Hoofdtelefoonaansluiting/Line Out

  6
  7
  8
  9

  8

  =
  =
  =
  =

  7

  Microfoonaansluiting/Line In
  USB-aansluitingen
  Beeldschermaansluiting
  Kensington Lock-inrichting

  Extern beeldscherm aansluiten
  U kunt een extern beeldscherm aansluiten op het Notebook.
  Monitoraansluiting
  Beeldschermaansluiting
  VGA-aansluitbus
  Beeldscherm

  ► Schakel het Notebook en het externe
  beeldscherm uit.
  ► Sluit de datakabel van het
  externe beeldscherm aan op de
  beeldscherm-aansluiting van uw Notebook.
  ► Schakel eerst het externe beeldscherm
  en dan het Notebook in.

  38

  10600790723, uitgave 1 • Page 49

  Aansluiten van externe toestellen

  Met de toetsencombinatie Fn + F4 kunt u heen en weer schakelen tussen het
  externe beeldscherm en het LCD-beeldscherm van het Notebook.
  U kunt hetzelfde beeld tegelijk op het externe beeldscherm en op het
  LCD-beeldscherm van het Notebook weergeven.

  Beeldherhaalfrequentie voor extern beeldscherm instellen
  Beeldscherm

  Als een te hoge beeldherhaalfrequentie is ingesteld, kan het externe beeldscherm
  worden beschadigd. De maximaal mogelijke beeldherhaalfrequentie is beschreven
  in de bij het externe beeldscherm geleverde documentatie.
  Door een optimale instelling van de beeldherhaalfrequentie voorkomt u flikkeren van het beeld.
  ► Pas de beeldherhaalfrequentie aan voor het aangesloten beeldschermtype.
  Als Windows XP op uw systeem is geïnstalleerd:
  ► Kies in het menu Start – Configuratiescherm – Vormgeving en thema’s – Beeldscherm – Instellingen –
  Geavanceerd – Monitor het type beeldscherm.
  ► Kies de tabkaart Adapter.
  ► Pas de optimale beeldherhaalfrequentie aan en kies Toepassen.
  Als Windows Vista op uw systeem is geïnstalleerd:
  ► Kies Startsymbool – (Settings, instellingen) – Control Panel (configuratiescherm) – Appearance and
  Personalization (vormgeving en aanpassingen) – Personalization (aanpassingen): Beeldschermresolutie
  aanpassen.
  of
  ► Klik met de rechter muisknop op het bureaublad. Kies onder Personalize (aanpassing) –
  Display settings (beeldscherm) beeldschermtype 1 of 2.
  ► Kies Advanced Settings (geavanceerde instellingen) – Monitor (monitor).
  ► Kies onder Screen Refresh Rate (actualiseringscoëfficiënt beeldscherm) de optimale
  beeldherhaalfrequentie voor het aangesloten beeldschermtype.
  ► Kies Apply (toepassen) en OK (ok).

  10600790723, uitgave 1

  39 • Page 50

  Aansluiten van externe toestellen

  USB-toestellen aansluiten
  USB-aansluitingen

  Op de USB-aansluitingen kunt u externe toestellen aansluiten die ook over een USB-poort
  beschikken (bijv. een printer, een scanner of een modem).
  USB-toestellen zijn hot-plug-compatibel. U kunt de kabels van USB-toestellen
  dus bij ingeschakeld systeem aansluiten en loskoppelen.
  Bij USB 1.x bedraagt de maximale overdrachtsnelheid 12 Mbit/s.
  Bij USB 2.x bedraagt de maximale overdrachtsnelheid 480 Mbit/s.
  Meer informatie vindt u in de documentatie bij de USB-toestellen.
  ► Sluit de datakabel aan op het externe toestel.
  ► Sluit de datakabel aan op een USB-poort
  van het Notebook.

  Drivers
  USB-toestellen worden automatisch door het besturingssysteem
  herkend en geïnstalleerd.

  Externe audiotoestellen aansluiten
  Microfoonaansluiting/Line In
  aansluiten
  aansluiten
  Audio-aansluitingen
  Audiotoestellen
  Microfoon

  Via de microfoonaansluiting/Line In kunt u een externe microfoon, een MiniDisc-speler, een
  MP3-speler, een CD-speler of een cassettedeck op uw Notebook aansluiten.
  ► Sluit de datakabel aan op het externe toestel.
  ► Sluit de datakabel aan op de
  microfoonaansluiting/Line In van
  het Notebook.

  40

  10600790723, uitgave 1 • Page 51

  Aansluiten van externe toestellen

  Hoofdtelefoonaansluiting/Line Out
  Audiotoestellenaansluiten
  Hoofdtelefoon
  Audio-aansluitingen
  aansluiten

  Via de hoofdtelefoonaansluiting kunt u een hoofdtelefoon of een externe
  luidspreker op uw Notebook aansluiten.
  ► Sluit de datakabel aan op het externe toestel.
  ► Sluit de datakabel aan op de
  hoofdtelefoon-/Line-Out-aansluiting
  van het Notebook.

  Als u een hoofdtelefoon of externe luidsprekers aansluit, worden de
  interne luidsprekers uitgeschakeld.
  Als u in de vakhandel een kabel koopt, dient u met het volgende rekening te houden:
  Als u een hoofdtelefoon of luidsprekers wenst aan te sluiten, heeft u
  een"3,5 mm klinkstekker" nodig.

  Volume instellen
  ► Stel het gewenste volume in met de toetsencombinatie Fn + F5 of Fn + F6 .
  Volume

  Als Windows XP op uw systeem is geïnstalleerd:
  ► Kies onder Start – Programma’s – Bureau-accessoires – Entertainment de Volumeregeling om het
  volume via Windows in te stellen.
  Als Windows Vista op uw systeem is geïnstalleerd:
  ► Dubbelklik op het luidsprekersymbool op de taakbalk en op Mixer.
  of
  ► Kies Startsymbool – (Settings, instellingen) – Control Panel (configuratiescherm) – Hardware and
  Sound (hardware en geluid) – Sound (geluid): Adjust volume control (systeemvolume aanpassen)
  ► Wijzig het volume door de schuifknoppen te bedienen.
  ► Dubbelklik op het luidsprekersymbool op de taakbalk om de luidspreker in- of uit te schakelen.

  10600790723, uitgave 1

  41 • Page 52

  Componenten demonteren en monteren in geval van service

  Componenten demonteren en monteren
  in geval van service
  Reparaties aan het Notebook mogen alleen door bevoegde vakmensen worden
  uitgevoerd. Als het Notebook onbevoegd wordt geopend of als onvakkundige
  herstellingen worden uitgevoerd, vervalt de garantie en kan er groot gevaar
  ontstaan voor de gebruiker (elektrocutie, brandgevaar).
  In geval van Service
  Componenten

  Na overleg met de hotline/helpdesk mag u de in dit hoofdstuk beschreven
  componenten zelf demonteren en monteren.
  Als u zonder overleg met de hotline/helpdesk componenten zelf demonteert
  en monteert, vervalt de garantie van uw Notebook.

  Instructies voor de in- en uitbouw van
  modules en elementen

  Schakel uw Notebook uit en trek de stekker uit het stopcontact.
  Neem de accu uit.
  Behandel de vergrendelingsmechanismen van de batterij en andere componenten
  met de nodige voorzichtigheid.
  Gebruik nooit scherpe voorwerpen, zoals schroevendraaiers, scharen of messen,
  als hefboom om afdekkingen te verwijderen.
  Modules met elementen die gevoelig zijn voor elektrostatische ontlading (EGB),
  kunnen aangegeven zijn met volgende sticker:

  EGB
  Module
  Opmerkingen

  Als u modules met EGB hanteert, dient u altijd rekening te houden met het
  volgende:


  U dient zichzelf statisch te ontladen (bijv. door een geaard voorwerp aan te
  raken) voor u aan modules met EGB gaat werken.
  De gebruikte toestellen en gereedschappen moeten vrij zijn van statische
  lading.
  Trek de stekker uit het stopcontact voor u modules insteekt of uittrekt.
  Neem de modules enkel aan de rand vast.
  Raak geen aansluitpinnen of printbanen op de module aan.

  Accu demonteren en monteren
  Hoe u de accu demonteert en opnieuw monteert, wordt beschreven in het
  hoofdstuk "Accu demonteren en monteren", pagina 23.

  42

  10600790723, uitgave 1 • Page 53

  Componenten demonteren en monteren in geval van service

  Harde schijf demonteren en monteren
  Harde schijf demonteren

  Schakel uw Notebook uit en trek de stekker uit het stopcontact.
  Sluit het LCD-beeldscherm, zodat het merkbaar vergrendelt.
  Trek alle kabels los die op het Notebook aangesloten zijn.
  Draai het Notebook om en plaats het op een stabiele, effen en schone ondergrond. Plaats
  eventueel een slipvaste doek op deze ondergrond om krassen aan het Notebook te vermijden.
  ► Neem de accu uit (zie hoofdstuk "Accu demonteren", pagina 23).
  ► Draai de schroef (1) uit.
  ► Trek de afdekking in de richting van de
  1
  pijl van het Notebook af (2).
  Harde schijf

  2

  1

  ► Trek de harde schijf aan de nok (1)
  rechtuit (2) naar rechts.
  ► Neem de harde schijf met het frame (3)
  uit het vak van de harde schijf.

  3
  2

  ► Draai de 4 schroeven uit het frame van de harde schijf.
  ► Trek de harde schijf uit het frame.

  10600790723, uitgave 1

  43 • Page 54

  Componenten demonteren en monteren in geval van service

  Harde schijf monteren
  Hou er bij het monteren van de harde schijf rekening mee dat de contacten in het
  vak van de harde schijf niet verbogen of beschadigd raken. Hou rekening met
  de instructies in de gebruiksaanwijzing van de harde schijf.
  Harde schijf

  ► Schuif de harde schijf in het frame.
  ► Bevestig de harde schijf met de 4 schroeven in het frame.
  ► Plaats de harde schijf met het frame
  in de richting van de pijl (1) in het vak
  van de harde schijf.
  2
  ► Trek de harde schijf aan de nok (2) rechtuit
  (3) naar links, zodat de contacten inhaken.
  Schuif daarbij eventueel aan de linker rand
  1
  de harde schijf met een vinger op de plaats.
  3

  2

  ► Plaats de afdekking in de richting
  van de pijl (1).
  ► Bevestig de afdekking met de schroef (2).

  1

  ► Zet de accu terug (zie hoofdstuk "Accu monteren", pagina 23).
  ► Plaats het Notebook weer rechtop op een vlakke ondergrond.
  ► Sluit de voordien losgemaakte kabels weer aan.

  Geheugenuitbreiding
  Systeemuitbreiding
  Geheugenomvang
  Hoofdgeheugen

  Uw Notebook is, afhankelijk van de configuratie, uitgerust met een werkgeheugen
  van 512 MB tot 2 GB. Zonder geheugenmodules start het Notebook niet, omdat
  geen vast hoofdgeheugen ingebouwd is.

  Geheugenuitbreiding demonteren en monteren
  Geheugenmodule

  Als de Hotline/Helpdesk u vraagt de geheugenuitbreiding zelf te demonteren en
  te monteren, gaat u als volgt te werk:

  44

  10600790723, uitgave 1 • Page 55

  Componenten demonteren en monteren in geval van service

  Houd u aan de veiligheidsinstructies in het hoofdstuk "Belangrijke instructies", pagina 4.
  Het Notebook moet uitgeschakeld zijn en mag zich niet in de Suspend-modus
  bevinden als geheugenmodules worden in-/uitgebouwd.
  Gebruik enkel geheugenuitbreidingen die goedgekeurd zijn voor uw Notebook:
  512 MB en 1 GB module DDR2-533 SO DIMM (PC2-4200).
  Gebruik geen geweld als u een geheugenuitbreiding monteert of demonteert.
  Let erop dat er geen vreemde voorwerpen in het bevestigingsvak voor
  de geheugenuitbreiding terechtkomen.
  De geheugenmodules bevinden zich in een groot servicevak. Als de geheugenmodule wordt
  geplaatst of uitgenomen, moet het servicevak worden geopend. Als u de afdekking verwijderd
  heeft, staan verschillende componenten bloot. Deze componenten mogen enkel door bevoegde
  vakmensen worden gedemonteerd of vervangen. Hou dus absoluut rekening met het volgende:
  Tijdens de werking kunnen bepaalde componenten zeer heet worden (bijv. het
  koellichaam van de processor). Daarom is het aan te bevelen één uur te wachten
  nadat u het Notebook heeft uitgeschakeld, voor u de geheugenmodules uitneemt
  of plaatst. Anders bestaat er gevaar voor brandwonden!
  Omdat een aantal componenten met EGB blootliggen, dient u rekening te houden met
  hoofdstuk "Instructies voor de in- en uitbouw van modules en elementen", pagina 42.
  ► Schakel uw Notebook uit.
  ► Klap het LCD-beeldscherm op het onderste gedeelte van het Notebook, zodat
  het beeldscherm duidelijk vergrendelt.
  ► Trek de netstekker van de netadapter uit het stopcontact.
  ► Trek alle kabels los die op het Notebook aangesloten zijn.
  ► Draai het Notebook om en plaats het op een stabiele, effen en schone ondergrond. Plaats
  eventueel een slipvaste doek op deze ondergrond om krassen aan het Notebook te vermijden.
  ► Neem de accu uit (zie "Accu demonteren", pagina 23).

  Afdekking verwijderen
  1

  1

  ► Draai de schroeven uit (1).
  ► Trek de afdekking in de richting van de
  pijl van het Notebook af (2).

  2

  10600790723, uitgave 1

  45 • Page 56

  Componenten demonteren en monteren in geval van service

  Geheugenmodule demonteren
  ► Druk de twee bevestigingsklemmen
  voorzichtig naar buiten (1).
   De geheugenmodule klapt omhoog (2).
  ► Trek de geheugenmodule in de richting
  van de pijl uit de montageplaats (3).
  Geheugenmodule
  Geheugenuitbreiding

  3
  2

  1

  1

  Geheugenmodule monteren
  ► Plaats de geheugenmodule met de
  aansluitcontacten en de uitsparing (a)
  vooraan in de montageplaats (1).
  ► Klap de geheugenmodule voorzichtig
  omlaag, tot ze duidelijk vergrendelt (2).

  2

  1

  Geheugenmodule
  Geheugenuitbreiding

  a

  Afdekking bevestigen
  2

  2

  ► Plaats de afdekking in de richting
  van de pijl (1).
  ► Bevestig de afdekking met de schroeven (2).

  1

  ► Zet de accu terug (zie hoofdstuk "Accu monteren", pagina 23).
  ► Plaats het Notebook weer rechtop op een vlakke ondergrond.
  ► Sluit de voordien losgemaakte kabels weer aan.

  46

  10600790723, uitgave 1 • Page 57

  Instellingen in de BIOS-Setup-Utility

  Instellingen in de BIOS-Setup-Utility
  Systeeminstellingen,
  BIOS-Setup-Utility
  Configuratie,
  Systeem
  Setup
  Hardware
  configureren
  configureren
  BIOS-Setup-Utility
  BIOS-Setup-Utility

  Met de BIOS-Setup-Utility kunt u systeemfuncties en de hardware-configuratie
  voor uw Notebook instellen.
  Bij levering van het Notebook zijn de standaardinstellingen actief. Deze instellingen kunt
  u in de menu’s van de BIOS-Setup-Utility wijzigen. De gewijzigde instellingen zijn actief
  zodra u de BIOS-Setup-Utility heeft opgeslagen en afgesloten.
  In de BIOS-Setup-Utility vindt u volgende menu’s:
  Main
  Advanced
  Security
  Boot
  Exit

  Systeeminstellingen zoals tijd, datum en informatie over Notebook
  Uitgebreide systeeminstellingen
  Wachtwoordinstellingen en beveiligingsfuncties
  Om de opstartvolgorde te bepalen
  Om de BIOS-Setup-Utility te beëindigen

  BIOS-Setup-Utility starten
  ► Start het Notebook opnieuw (uit- en inschakelen of het besturingsysteem opnieuw starten).
   Bij het starten verschijnt kort volgende of een gelijkaardige melding op het beeldscherm:
  <F2> BIOS Setup <F12> Boot Menu
  ► Als deze melding op het beeldscherm verschijnt, drukt u op functietoets F2 .
  ► Als een wachtwoord is toegekend, geef dan het wachtwoord in en druk op de Enter-toets.
  BIOS-Setup-Utility

  Als u het wachtwoord niet meer kent, dient u contact op te nemen met uw
  systeembeheerder of met onze serviceafdeling.

  BIOS-Setup-Utility bedienen
  BIOS-Setup-Utility

  Druk op de toets F1 om hulpinformatie bij de bediening van de BIOS-Setup-Utility
  te krijgen. De beschrijving van de verschillende instellingen vindt u in het
  rechter venster van de BIOS-Setup-Utility.
  Met de toets F9 kunt u de standaardinstellingen van de BIOS-Setup-Utility laden.
  ► Markeer met de cursortoetsen ← of → het menu waarin u instellingen wenst uit te voeren.
  Het menu verschijnt.
  ► Kies met de cursortoetsen ↑ of ↓ de opties die u wenst te wijzigen.
  ► Druk op de invoertoets.
  ► Druk op de toets ESC om het gekozen menu te verlaten.
  ► Noteer de gewijzigde waarden (bijv. in deze gebruiksaanwijzing).

  

  10600790723, uitgave 1

  47 • Page 58

  Instellingen in de BIOS-Setup-Utility

  BIOS-Setup-Utility beëindigen
  BIOS-Setup-Utility

  In het menu Exit dient u de gewenste mogelijkheid te selecteren en met de Enter-toets te activeren:

  Save Changes and Exit – Instellingen opslaan en
  BIOS-Setup-Utility beëindigen
  ► Om de actuele ingaves in de menu’s op te slaan en de BIOS-Setup-Utility te
  beëindigen, kiest u Save Changes and Exit en Yes.
   Het Notebook start opnieuw op en de nieuwe instellingen worden actief.

  Discard Changes and Exit – Wijzigen verwerpen en
  BIOS-Setup-Utility beëindigen
  ► Om de wijzigingen te verwerpen, kiest u Discard Changes and Exit.
   De instellingen die bij het oproepen van de BIOS-Setup-Utility geldig waren, blijven actief.
  De BIOS-Setup-Utility wordt beëindigd en het Notebook start opnieuw op.

  Get Default Values – Standaardinstellingen overnemen
  ► Om de standaardinstellingen voor alle menu’s van de BIOS-Setup-Utility over
  te nemen, kiest u Get Default Values en Yes.

  Load Previous Values – Wijzigingen negeren zonder
  de BIOS-Setup-Utility te verlaten
  ► Om de wijzigingen te annuleren, selecteert u Load Previous Values en Yes.
   De instellingen die bij het oproepen van de BIOS-Setup-Utility geldig waren, blijven actief.
  U kunt nu verdere instellingen in de BIOS-Setup-Utility uitvoeren.
  ► Als u de BIOS-Setup-Utility met deze instellingen wilt beëindigen, kiest u
  Save Changes and Exit en Yes.

  48

  10600790723, uitgave 1 • Page 59

  Probleemanalyse en tips

  Probleemanalyse en tips
  Storing verhelpen
  Fouten
  Tips
  Probleemanalyse

  Hou rekening met de veiligheidsinstructies in het handboek "Safety"
  (Veiligheid) als u kabels loskoppelt of aansluit.

  Als er zich een storing voordoet, kunt u proberen deze aan de hand van volgende maatregelen
  te verhelpen. Als u de storing niet kunt opheffen, gaat u als volgt te werk:
  ► Noteer de uitgevoerde stappen en de toestand die actief was op het moment dat de fout
  opgetreden is. Noteer ook een eventueel aangegeven foutmelding.
  ► Schakel het Notebook uit.
  ► Neem contact op met de hotline / helpdesk.
  De telefoonnummers vindt u in de helpdesk-lijst. Maak wanneer u opbelt
  dat u volgende informatie bij de hand hebt:
  • De modelnaam en het serienummer van het Notebook. Het serienummer
  bevindt zich op het etiket aan de onderzijde van het Notebook.
  • Notities van de meldingen die op het beeldscherm zijn verschenen en
  gegevens i.v.m. met akoestische signalen.
  • Alle wijzigingen die u na ontvangst van het Notebook aan hardware
  of software hebt uitgevoerd.
  • Alle wijzigingen die u na ontvangst van het Notebook aan de instellingen
  in de BIOS-Setup hebt uitgevoerd.
  • Uw systeemconfiguratie en alle aan uw systeem aangesloten randapparaten.
  • Uw aankoopcontract.
  Onze Notebooks zijn uitgevoerd met gewichts-, plaats- en energiebesparende
  onderdelen, en daardoor uitermate geschikt en geoptimaliseerd voor mobiel
  gebruik. Afhankelijk voor de door u gekozen configuratie kan het voorkomen
  dat bij zeer rekenintensieve spelsoftware, bijvoorbeeld bij 3D-afbeeldingen, de
  functionaliteit in vergelijking met een desktop PC iets minder is. Actualisering
  van drivers die niet door Fujitsu Siemens Computers vrijgegeven zijn, kan onder
  bepaalde omstandigheden leiden tot prestatieverlies, kwijtraken van gegevens
  en storingen. Vrijgegeven drivers en actuele BIOS-versies kunt u downloaden
  onder: "http://www.fujitsu-siemens.de/support/downloads.html"

  Geïnstalleerde software herstellen
  Maak regelmatig reservekopieën van uw bestanden. Als er gegevens verloren
  raken, kunt u de geïnstalleerde software met behulp van de gegevensdragers
  herstellen. Als u echter geen reservekopieën van uw eigen bestanden heeft
  gemaakt, kunt u deze bestanden niet meer herstellen.
  Als uw besturingssysteem niet start of als er zich problemen voordoen met uw harde schijf,
  moet de voorgeïnstalleerde software soms opnieuw worden geïnstalleerd.

  10600790723, uitgave 1

  49 • Page 60

  Probleemanalyse en tips

  Besturingssysteem, drivers, handboeken en speciale
  software herstellen
  Informatie over het herstellen van het besturingssysteem, drivers, handboeken en speciale
  software vindt u in het handboek "Recovery Process" (Herstelprocedure).

  De tijd of de datum van het Notebook zijn verkeerd
  Uur
  Wintertijd
  Zomertijd
  Tijd
  Verkeerde
  Datum
  Bufferbatterij
  klopt
  klopt
  niet
  Datum/tijd
  niet
  laden

  Oorzaak
  Tijd en datum zijn verkeerd ingesteld.

  Problemen verhelpen
  ► Stel in de BIOS-Setup-Utility de tijd of de
  datum in het menu Main in.

  Als de tijd en de datum na het inschakelen van het Notebook steeds verkeerd
  zijn, is de in het Notebook ingebouwde bufferbatterij leeg.
  ► Neem contact op met uw verkoper of met onze hotline / help desk.

  Signaal hoorbaar met enkele seconden interval
  Signaal hoorbaar met enkele seconden interval

  Oorzaak
  De accu is zeer ver leeg.

  Problemen verhelpen
  ► Laad de accu op.

  Het LCD-beeldscherm van het Notebook blijft donker
  Donker LCD-beeldscherm
  LCD-beeldscherm

  Oorzaak
  Beeldscherm is uitgeschakeld.
  Extern beeldscherm of TV-toestel aangesloten.

  Problemen verhelpen
  ► Druk op een toets of geef het wachtwoord in.
  ► Druk op de toetscombinatie Fn +
  F4 (beeldschermuitvoer omschakelen).

  De informatie op het LCD-beeldscherm van het
  Notebook is moeilijk leesbaar
  LCD-beeldscherm

  Oorzaak
  Weerkaatsingen

  50

  Problemen verhelpen
  ► Draai het Notebook of verander de
  hellingsgraad van het LCD-beeldscherm.

  10600790723, uitgave 1 • Page 61

  Probleemanalyse en tips

  Het externe beeldscherm blijft donker
  Beeldscherm

  Oorzaak
  Beeldscherm is uitgeschakeld.
  Beeldscherm is donker gestuurd.
  Helderheid is op donker ingesteld.
  Beeldschermuitvoer is ingesteld op het
  LCD-beeldscherm van het Notebook.
  Netkabel of datakabel van het externe
  beeldscherm zijn niet juist aangesloten.

  10600790723, uitgave 1

  Problemen verhelpen
  ► Schakel het externe beeldscherm in.
  ► Druk op een willekeurige toets.
  ► Stel de helderheid van het beeldscherm in
  op "licht".
  ► Druk op de toetscombinatie Fn +
  F4 (beeldschermuitvoer omschakelen).
  ► Schakel het externe beeldscherm en het
  Notebook uit.
  ► Ga na of de netkabel juist aangesloten
  is op het externe beeldscherm en op het
  stopcontact.
  ► Ga na of de datakabel juist aangesloten is op
  het Notebook en op het externe beeldscherm
  (als er stekkers voorhanden zijn).
  ► Schakel het externe beeldscherm en het
  Notebook in.

  51 • Page 62

  Probleemanalyse en tips

  De informatie op het externe beeldscherm
  verschijnt niet of verloopt
  Beeldscherm

  Oorzaak
  Voor het externe beeldscherm werd een
  verkeerd beeldscherm gekozen of voor het
  toepassingsprogramma is een verkeerde
  beeldschermresolutie ingesteld.

  Storing verhelpen
  ► Sluit het toepassingsprogramma onder
  Windows af met Alt + F4 . Als
  het probleem na het afsluiten van het
  programma niet verholpen is, schakelt u met
  Fn + F4 naar het LCD-beeldscherm van
  het Notebook. Wijzig de volgende instelling:
  ► Kies het juiste beeldscherm of stel de juiste
  beeldschermresolutie in.
  Als Windows XP op uw systeem is geïnstalleerd:
  ► Beeldschermresolutie instellen: Kies onder
  Start – Configuratiescherm – Vormgeving en
  thema’s – Instellingen – Beeldschermresolutie de
  gewenste beeldschermresolutie.
  ► Beeldscherm selecteren: Kies onder Start
  – Configuratiescherm – Vormgeving en thema’s
  – Beeldscherm – Instellingen – Geavanceerd –
  Monitor het juiste type beeldscherm.
  Als Windows Vista op uw systeem is
  geïnstalleerd:
  ► Beeldschermresolutie instellen: Kies onder
  Startsymbool – (Settings, instellingen) – Control
  Panel (configuratiescherm) – Appearance and
  Personalization (vormgeving en aanpassingen) –
  Personalization (aanpassingen): Adjust Screen
  Resolution (Beeldschermresolutie aanpassen) de
  gewenste beeldschermresolutie.
  ► Beeldscherm selecteren: Klik met de rechter
  muisknop op het bureaublad. Kies onder
  Personalize (aanpassen) – Display Settings
  (beeldscherm) beeldscherm 1 of 2 en onder
  Advanced Settings (geavanceerde instellingen) –
  Monitor (monitor) het juiste beeldscherm.

  52

  10600790723, uitgave 1 • Page 63

  Probleemanalyse en tips

  Het Notebook werkt niet verder
  Standby-modus beëindigen
  Notebook
  Suspend-modus

  Oorzaak
  Notebook bevindt zich in de Standby-modus of
  in de Suspend-modus.
  Toepassingsprogramma heeft de fout
  veroorzaakt.
  Accu is leeg.

  Problemen verhelpen
  ► Beëindig de Standby-modus (een toets
  indrukken) of de Suspend-modus (Notebook
  inschakelen).
  ► Beëindig het toepassingsprogramma of
  start het Notebook opnieuw (warme start of
  uit-/inschakelen).
  ► Laad de accu op.
  of
  ► Plaats een opgeladen accu.
  of
  ► Sluit de netadapter aan op het Notebook.

  10600790723, uitgave 1

  53 • Page 64

  Probleemanalyse en tips

  De DVD-film wordt niet verder weergegeven
  De DVD-film wordt niet verder weergegeven

  Oorzaak
  Versnelde hardwaredecodering geactiveerd.

  Storingen verhelpen voor Windows XP
  Als het beeld tijdens de weergave van sommige
  DVD-films tot stilstand komt, dient u de
  versnelde hardwaredecodering te deactiveren
  (deze hardwaredecodering is standaard
  geactiveerd, wat blijkt uit het vinkje in het
  overeenkomstige aankruisvakje).
  ► Open de stationslade.
  ► Plaats de DVD met de beschreven zijde
  omhoog in de stationslade (1).
  ► Schuif de stationslade weer dicht tot deze
  merkbaar vergrendelt.
  ► Voer de volgende stappen uit voor
  PowerDVD, WinDVD of Nero Essentials.
  Als PowerDVD of WinDVD op uw Notebook is
  geïnstalleerd:
  ► Wacht tot het programma start.
  ► Druk op de rechter muis- of touchpad-toets.
  Er verschijnt een contextmenu.
  ► Klik op Instellen en vervolgens op Video.
  ► Klik op het vinkje in het aankruisvakje bij
  Hardwarematige decoderingsversnelling..
  Het vinkje verdwijnt.
  ► Klik op OK.
  De functie is nu gedeactiveerd.
  Als NeroEssentials op uw Notebook is
  geïnstalleerd:
  ► Wacht tot NeroEssentials start.
  ► Druk op de rechter muis- of touchpad-toets.
  Er verschijnt een contextmenu.
  ► Klik op Configuratie.
  Het venster Setup verschijnt.
  ► Klik op de node Video.
  ► Klik bij Hardwarematige decoderingsversnelling
  op het vinkje in het aankruisvakje Activeren.
  Het vinkje verdwijnt.
  ► Klik op OK.
  De functie is nu gedeactiveerd.

  54

  10600790723, uitgave 1 • Page 65

  Probleemanalyse en tips

  De printer werkt niet
  Printer werkt niet

  Oorzaak
  Printer niet ingeschakeld.

  Problemen verhelpen
  ► Ga na of de printer ingeschakeld en
  bedrijfsklaar is (zie documentatie bij de
  printer).
  Printer niet correct aangesloten.
  ► Ga na of de datakabel tussen het Notebook
  en de printer juist aangesloten is.
  ► Ga na of de datakabel tussen het Notebook
  Printerstuurprogramma defect of incorrect
  en de printer juist aangesloten is.
  geïnstalleerd of verkeerd printerstuurprogramma.
  ► Ga na of het juiste printerstuurprogramma
  geladen is (zie documentatie bij de printer).

  De radioverbinding met een netwerk werkt niet
  De radioverbinding met een netwerk werkt niet

  Oorzaak
  Het radiocomponent is uitgeschakeld.

  Problemen verhelpen
  ► Schakel uw radiocomponent in (zie "Wireless
  LAN module in- en uitschakelen", pagina
  32).
  Het radiocomponent is ingeschakeld. Toch werkt ► Controleer of de radioverbinding via de
  de radioverbinding met een netwerk niet.
  software ingeschakeld is.
  ► Kijk voor meer informatie over het gebruik
  van radiocomponenten in het bijbehorende
  handboek of in de help-bestanden (zie
  hoofdstuk "Informatiebronnen", pagina 5).

  10600790723, uitgave 1

  55 • Page 66

  Technische gegevens

  Technische gegevens
  Technische gegevens

  U kunt de juiste technische gegevens van uw toestel vinden op het typeplaatje van het
  toestel. U vindt het typeplaatje aan de onderzijde van het toestel.

  Type-aanduiding (bijvoorbeeld AMILO Li 1705)

  Notebook
  Technische gegevens

  Omgevingsgegevens
  Omgevingsklasse
  Temperatuur
  Werktemperatuur (3K2)
  Bij transport (2K2)

  3K2
  5 °C – 35 °C
  15 °C – 60 °C

  Afmetingen
  Breedte x diepte x hoogte (voorzijde/achterzijde) 357 mm x 271 mm x 26/39 mm
  ongeveer 2,8 kg
  Gewicht (afhankelijk van de configuratie)
  Het technisch blad bij dit Notebook vermeldt bijkomende technische gegevens. U vindt
  het technisch blad in uw Notebook of op het Internet onder "www.fujitsu-siemens.com".

  56

  10600790723, uitgave 1 • Page 67

  Technische gegevens

  Accu
  Technische gegevens

  3-Cellenaccu
  Laadtijd (niet in werking) ca. 1,5 uur
  Autonomie
  ca. 1 uur

  6-Cellenaccu
  ca. 3 uur
  ca. 2 uur

  Netadapter 65W
  Technische gegevens

  Elektrische gegevens
  Primair
  Nominale spanning
  Secundair
  Nominale spanning
  Maximale nominale stroom

  100 V – 240 V (automatisch)
  50 Hz – 60 Hz (automatisch)
  20 V
  3,25 A

  U kan altijd een bijkomende netadapter en een bijkomende netkabel bestellen.

  10600790723, uitgave 1

  57 • Page 68

  Instructies van de fabrikant

  Instructies van de fabrikant
  Afvalbehandeling en recycling
  Instructies

  Informatie over dit thema vindt u in uw Notebook, op de CD/DVD "Drivers
  & Utilities" of op onze Internetsite.

  Verklaringen van overeenstemming (Declarations
  of Conformity)
  Verklaring van overeenstemming

  De verklaringen van overeenstemming (Declarations of Conformity) voor het toestel AMILO
  kunt u op het Internet vinden onder "www.fujitsu-siemens.com".
  Hierbij verklaart Fujitsu Siemens Computers dat het toestel AMILO in overeenstemming is met
  de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

  Technologie ter bescherming van auteursrechten
  Technologie ter bescherming van auteursrechten

  Dit product bevat technologie ter bescherming van auteursrechten, die beschermd is door
  procedureaanspraken van bepaalde US-patenten en andere intelligente eigendomsrechten van
  Macrovision Corporation en andere patenteigenaars. Het gebruik van deze technologie ter
  bescherming van auteursrechten moet door Macrovision Corporation worden goedgekeurd en is
  uitsluitend voorzien voor private en andere beperkte doeleinden, tenzij door Macrovision Corporation
  uitdrukkelijk een ander gebruik toegelaten is. Reverse Engineering of deassemblage is verboden.

  58

  10600790723, uitgave 1 • Page 69

  Instructies van de fabrikant

  CE-certificaat
  CE-certificaat

  CE-certificaat voor toestellen zonder radiocomponent
  In de geleverde uitvoering beantwoordt dit toestel aan de eisen van de
  EG-richtlijnen 89/336/EEG inzake "Elektromagnetische compatibiliteit" en
  73/23/EEG "Laagspanningsrichtlijn".
  CE-certificaat voor toestellen met radiocomponent
  In de toestand bij levering voldoet dit toestel aan de vereisten van
  Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Europese
  Raad van 9 maart 1999 met betrekking tot radio-installaties en
  telecommunicatie-eindinrichtingen en de wederzijdse erkenning van de
  conformiteit.
  Dit toestel mag worden gebruikt in de volgende landen:
  België
  Denemarken
  Duitsland
  Estland
  Finland
  Frankrijk
  Griekenland
  Groot-Brittannië
  Ierland
  IJsland
  Italië
  Letland
  Liechtenstein
  Litouwen
  Luxemburg
  Malta
  Nederland
  Noorwegen
  Polen
  Oostenrijk
  Portugal
  Zweden
  Zwitserland
  Slovakije
  Tsjechische
  Hongarije
  Slovenië
  Spanje
  Republiek
  Cyprus
  Actuele informatie over eventuele beperkingen van het gebruik vindt u bij
  de bevoegde overheid van het land in kwestie. Als uw land niet in de lijst
  vermeld is, dient u bij de bevoegde overheidsinstantie na te gaan of het
  gebruik van dit toestel in uw land toegelaten is.

  10600790723, uitgave 1

  59 • Page 70

  Index

  Index
  56k-modem

  31

  A
  Aan-/uitschakelaar
  Notebook 3
  Aansluiting voor hoofdtelefoon 3
  Aansluitingen en bedieningselementen
  Accu 3, 22
  bewaren 22
  demonteren 23
  Laadtoestand 22–23
  levensduur 22
  monteren 23
  opladen 22
  verzorgen en onderhouden 22
  Zelfontlading 22
  Accu-laadindicator 13
  Acculadingsmeter 22
  Accumulator
  zie Accu 22
  Accuvergrendeling 3
  Alt+Tab 17
  Audio-aansluitingen 40–41
  Audiotoestellen aansluiten 40–41
  AutoPlay-functie 29
  B
  Backspace 14
  Batterij
  zie Accu 22
  Batterij-indicator
  zie Accu-indicator 13
  Batterijsymbool
  zie Accu-indicator 13
  Bediening, Notebook 11
  Bedrijfsklaar maken 9
  Beeldscherm
  aansluiten 38
  beeldherhaalfrequentie 39
  blijft donker 51
  geen beeld 52
  wandelend beeld 52
  weergave synchroniseren 21
  Beeldschermaansluiting 3
  zie VGA-aansluitbus 38
  Beeldschermhelderheid
  verhogen 17
  verminderen 17
  Beeldschermuitvoer omschakelen 17
  Belangrijke instructies 4

  60

  3

  Beschrijfbare CD 26
  Beschrijfbare disk 26
  Beschrijfbare DVD 26
  Besturingssysteem
  met wachtwoord beveiligen 35
  Systeembeveiliging activeren 36
  Systeembeveiliging opheffen 36
  Beveiligingsfuncties
  kort overzicht 33
  BIOS-Setup-Utility
  bedienen 47
  beëindigen 48
  instellingen 47
  met wachtwoord beveiligen 34
  oproepen 47
  Bufferbatterij laden 50
  C
  Caps Lock 15
  indicator 13
  CD/DVD
  AutoPlay-functie 29
  hantering 26
  inleggen 27
  nooduitname 28
  Overzicht 25
  uitnemen 27
  CD/DVD-station 3, 27
  AutoPlay-functie 29
  CD-R 25
  CD-ROM 25
  CD-RW 25
  CE-certificaat 59
  Cijferblok 14
  Combinatiestation
  AutoPlay-functie 29
  Componenten
  monteren/demonteren 42
  Configuratie, BIOS-Setup-Utility
  Correctietoets 14
  Crystal-View-beeldscherm
  reinigen 7
  Ctrl+Alt+Del 18
  Cursorcontrole 15
  Cursortoetsen 15

  47

  D
  Datum klopt niet 50
  De DVD-film wordt niet verder weergegeven

  54

  10600790723, uitgave 1 • Page 71

  Index

  De radioverbinding met een netwerk
  werkt niet 55
  Diefstalbeveiliging 33
  DL-ondersteuning,
  Multi-Format-DVD-station 27
  Donker LCD-beeldscherm 50
  DVD 25
  regiocodes 28
  DVD-film
  regiocodes 28
  DVD+R 25
  DVD-R 25
  DVD+R DL / DVD-R DL 26
  DVD-R LF 26
  DVD-ROM 25
  DVD+RW 26
  DVD-RW 26
  DVD±RW dubbel station
  AutoPlay-functie 29
  DVD+RW-station
  AutoPlay-functie 29
  DVD-Video 25
  E
  Eerste ingebruikname 8
  EGB 42
  Energie
  energie besparen 4
  energiespaarfuncties 23
  energieverbruik 23
  Enter 15
  Ethernet LAN 32
  F
  Fn+F2 17
  Fn+F3 17
  Fn+F4 17
  Fn+F5 17
  Fn+F6 17
  Fn+F7 17
  Fn+F8 17
  Fn-toets 15
  Formaten gegevensmedia
  Fouten
  verhelpen 49
  G
  Geheugenmodule
  belangrijke instructies
  demonteren 46
  monteren 46

  10600790723, uitgave 1

  25

  44

  Geheugenomvang
  zie Geheugenuitbreiding 44
  Geheugenuitbreiding
  demonteren 46
  monteren 46
  Gelijkspanningsbus (DC IN) 3
  H
  Harde schijf 3, 25
  demonteren 43
  monteren 44
  Hardware configureren 47
  Hoofdgeheugen
  zie Geheugenuitbreiding 44
  Hoofdlettertoets 15
  Hoofdtelefoon aansluiten 41
  I
  In geval van Service 42
  Indicator
  station 13
  Indicator Caps Lock 13
  Indicator Num Lock 13
  Indicator Scroll (Scroll Lock) 13
  Indicator van het station 13
  Indicator Wireless LAN 13
  Informatiebronnen 5
  Ingebruikname 8
  Inhoudstype, CD/DVD
  AutoPlay-functie 29
  Instructies 4
  afvalbehandeling / recycling 58
  energie besparen 4
  LCD-beeldscherm 20
  reiniging 7
  transport 6
  veiligheidsinstructies 4
  interne luidsprekers 3
  Invoertoets 15
  K
  Kensington Lock 3
  Kensington Lock gebruiken 33
  Kensington MicroSaver 33
  Kort overzicht
  Beveiligingsfuncties 33
  L
  Laadcapaciteit, accu
  LAN-aansluiting 3

  22

  61 • Page 72

  Index

  LCD-beeldscherm 3
  blijft donker 50
  gereflecteerde weerkaatsing 50
  helderheid verhogen 17
  helderheid verminderen 17
  instellingen 21
  Instructies 20
  lettergrootte instellen 21
  moeilijk leesbaar 50
  reinigen 7
  weergave synchroniseren 21
  Lettergrootte wijzigen 21
  Levensduur, accu 22
  Line In 3
  Line Out 3
  Luidspreker 29
  inschakelen 17
  uitschakelen 17
  Luidsprekeraansluiting 3

  voor u vertrekt 6
  werkt niet 53
  Num Lock
  indicator 13
  Indicator 16
  Numeriek toetsenblok 14
  zie Virtuele cijfertoetsen

  M
  Manueel uitnemen, CD/DVD 28
  Mechanische beveiliging 33
  Menu-toets 15
  Microfoon aansluiten 40
  Microfoonaansluiting 3
  Mobiele werking 6
  Modem 31
  aansluiten 31
  Modemaansluiting 3
  Module 42
  Monitoraansluiting
  zie VGA-aansluitbus 38
  Multi-Format-DVD-station,
  Double-Layer-ondersteuning 27

  R
  Randapparaten
  aansluiten 37
  loskoppelen 37
  Regelsprong 15
  Regiocodes 28
  Reiniging 7
  Reis, Notebook 6
  Return 15

  N
  Negatieve tabulatorsprong 18
  Netadapter
  aansluiten 9
  opstellen 9
  Nooduitname, CD/DVD 28
  Notebook
  aan-/uitschakelaar 3
  bedienen 11
  eerste ingebruikname 8
  ingebruikname 8
  inschakelen 11
  opstellen 9
  reinigen 7
  transporteren 6
  uitschakelen 12

  62

  O
  Omschakeltoets 15
  Opmerkingen
  module 42
  Opstelplaats selecteren

  16

  9

  P
  Pause-toets 15
  Printer werkt niet 55
  Probleemanalyse 49

  S
  Scroll
  indicator 13
  Scroll Lock:
  indicator 13
  Setup
  zie BIOS-Setup-Utility 47
  Shift (Omschakeltoets) 15
  Shift+Tab 18
  Signaal hoorbaar met enkele seconden
  interval 50
  SIM-kaart 3
  SPDIF-aansluiting 3
  Standby-modus beëindigen 53
  Start-toets 15
  Statusindicatoren 12
  Storing verhelpen 49
  Stroom besparen 4
  Supervisor-wachtwoord
  ingeven 35
  opheffen 35
  wijzigen 35

  10600790723, uitgave 1 • Page 73

  Index

  Suspend-modus
  beëindigen 53
  Synchronisatie, beeldschermweergaven 21
  Systeem configureren 47
  Systeeminstellingen, BIOS-Setup-Utility 47
  Systeemuitbreiding 44
  zie Geheugenuitbreiding 44
  T
  Tabulatortoets 14
  Technische gegevens 56
  accu 57
  Notebook 56
  Notebook 65W 57
  Technologie ter bescherming van
  auteursrechten 58
  Tijd klopt niet 50
  Tips 49
  Toestellen
  aansluiten 37
  loskoppelen 37
  Toetsen 14
  Toetsenbord 14
  reinigen 7
  Toetsencombinaties 16
  Touchpad 3, 18
  aanwijzer verplaatsen 19
  commando uitvoeren 19
  object uitkiezen 19
  object vertrekken 19
  reinigen 7
  toetsen 18
  Touchpad-bladerbalk 3
  Touchpad-toetsen 3
  Transport 6
  transportschade 8
  U
  USB-aansluiting 3
  USB-aansluitingen 40

  10600790723, uitgave 1

  User-wachtwoord
  ingeven 35
  opheffen 35
  wijzigen 35
  Uur klopt niet 50
  V
  Veiligheidsfuncties 33
  Veiligheidsinstructies 4
  Verkeerde Datum/tijd 50
  Verklaring van overeenstemming
  Verpakking 8
  VGA-aansluitbus 38
  Virtuele cijfertoetsen 16
  Volume
  instellen 30, 41
  verhogen 17
  verminderen 17
  Voor het eerst inschakelen 10

  58

  W
  Wachtwoord
  ingeven 35
  opheffen 35
  wijzigen 35
  Wachtwoordbeveiliging 34
  Warme start 18
  Wintertijd 50
  Wireless LAN 32
  aan-/uitschakelaar 3
  inschakelen 17
  module inschakelen 32
  module uitschakelen 32
  uitschakelen 17
  Z
  Zelfontlading, accu
  Zomertijd 50

  22

  63


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Fujitsu Siemens AMILO Li 1820 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Fujitsu Siemens AMILO Li 1820 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,84 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Fujitsu Siemens AMILO Li 1820

Fujitsu Siemens AMILO Li 1820 Bedienungsanleitung - Englisch - 71 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info