Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/73
Nächste Seite
Notebook Nederlands
EasyGuide
AMILO Li Series
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Notebook
  EasyGuide

  AMILO Li Series

  Nederlands • Page 2

  U hebt…
  ... technische vragen of problemen?
  Gelieve contact op te nemen met:


  onze hotline / helpdesk (zie helpdesk-lijst of op het internet op
  "www.fujitsu-siemens.com/helpdesk")
  • uw bevoegde verkooppartner
  • uw verkoper
  Kijk voor meer informatie op de helpdesk-lijst en in het handboek "Garantie".

  Het handboek "Garantie" vindt u op uw notebook onder Startsymbool – Manual (handboek),
  op de CD/DVD "Drivers & Utilities" of op onze internetpagina’s.
  Actuele informatie over onze producten, tips, updates enz. vindt u op het
  internet: "www.fujitsu-siemens.com" • Page 3 • Page 4

  Dit handboek is opgesteld door Xerox Global Services

  Uitgegeven door
  Fujitsu Siemens Computers GmbH
  Uitgave 1, September 2007

  Bestelnr.: 10600900871
  Bestelnr.: 440 N00546 • Page 5

  AMILO Li Series
  EasyGuide

  Dankzij innoverende technologie…

  1

  Aansluitingen en bedieningselementen

  3

  Belangrijke instructies

  4

  Eerste ingebruikname van het Notebook

  8

  Werken met het notebook

  12

  Veiligheidsfuncties

  34

  Aansluiten van externe toestellen

  38

  Componenten demonteren en monteren
  in geval van service

  45

  Instellingen in de BIOS-Setup-Utility

  50

  Probleemanalyse en tips

  52

  Technische gegevens

  56

  Instructies van de fabrikant

  58

  Index

  60 • Page 6

  Microsoft, MS, Windows en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft
  Corporation.
  Acrobat Reader is een handelsmerk van Adobe Systems Incorporated.
  Macrovision is een handelsmerk van Macrovision Corporation, VS.
  MultiMediaCard is een geregistreerd handelsmerk van Infineon Technologies AG.
  Sony and Memory Stick zijn handelsmerk van Sony Electronics, Inc.
  Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
  de betrokken eigenaars en worden als beschermd erkend.
  Copyright © Fujitsu Siemens Computers GmbH 2007
  De reproductie, overdracht of het gebruik van deze documenten of van de inhoud ervan
  is verboden zonder uitdrukkelijke geschreven toestemming.
  Overtreders zullen tot schadeloosstelling worden verplicht.
  Alle rechten, inclusief de rechten die ontstaan door de toekenning van octrooien of de registratie
  van een model of een ontwerp van een hulpprogramma, zijn voorbehouden.
  De levering is afhankelijk van de beschikbaarheid. Technische wijzigingen voorbehouden. • Page 7

  Inhoud

  Inhoud
  Dankzij innoverende technologie… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  U heeft informatie te kort? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Verklaring van symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  1
  1
  2

  Aansluitingen en bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  3

  Belangrijke instructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Energie besparen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Energie besparen onder Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Informatiebronnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Onderweg met het Notebook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Voor u vertrekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Notebook transporteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Notebook reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  4
  4
  4
  4
  5
  6
  6
  6
  7

  Eerste ingebruikname van het Notebook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Notebook uitpakken en controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Opstelplaats selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Netadapter aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Notebook voor het eerst inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  8
  8
  9
  10
  11

  Werken met het notebook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Notebook inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Notebook uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Statusindicatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Toetsenbord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Virtuele cijfertoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Toetscombinaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Land- en toetsenbordinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Touchpad en touchpad-toetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Touchpad-toetsen gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  LCD-beeldscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Informatie over het LCD-beeldscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Beeldscherminstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Accu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Accu opladen, verzorgen en onderhouden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Accu demonteren en monteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Energiespaarfuncties gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Harde schijf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  CD/DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Formaten CD/DVD-gegevensmedia (toestelafhankelijk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Hantering van CD’s/DVD’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  CD/DVD-station (toestelafhankelijk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  CD/DVD inleggen of uitnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Manueel uitnemen van de CD/DVD (nooduitname) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Regiocodes voor DVD-films en DVD-spelers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  AutoPlay-functie van het CD/DVD-station aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Luidspreker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Luidspreker uit- en inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Volume instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Radiocomponenten (Wireless LAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  12
  12
  13
  14
  15
  18
  18
  20
  20
  21
  22
  22
  23
  23
  24
  25
  26
  28
  28
  28
  29
  29
  30
  31
  31
  32
  32
  32
  32
  33

  10600900871, uitgave 1 • Page 8

  Inhoud

  Wireless LAN module in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Ethernet en LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  33
  33

  Veiligheidsfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Kort overzicht van de beveiligingsfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Kensington Lock gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Wachtwoordbeveiliging configureren in de BIOS-Setup-Utility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Beveiliging van de BIOS-Setup-Utility (supervisor- en user-wachtwoord) . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Wachtwoordbeveiliging van het besturingssysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  34
  34
  34
  35
  35
  36

  Aansluiten van externe toestellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Extern beeldscherm aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Beeldherhaalfrequentie voor uw extern beeldscherm instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  USB-toestellen aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Externe audiotoestellen aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Microfoonaansluiting/Line In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Hoofdtelefoonaansluiting/Line Out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Extern toestel aansluiten op S-Video Out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  TV activeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  38
  39
  40
  40
  41
  42
  42
  42
  43
  44

  Componenten demonteren en monteren in geval van service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Instructies voor de in- en uitbouw van modules en elementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Accu demonteren en monteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Harde schijf demonteren en monteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Harde schijf: demonteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Harde schijf: monteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Geheugenuitbreiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Geheugenuitbreiding demonteren en monteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Afdekking: verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Geheugenmodule: demonteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Geheugenmodule: monteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Afdekking bevestigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  45
  45
  45
  46
  46
  46
  47
  47
  48
  48
  49
  49

  Instellingen in de BIOS-Setup-Utility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  BIOS-Setup-Utility starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  BIOS-Setup-Utility bedienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  BIOS-Setup-Utility beëindigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Exit Saving Changes – Instellingen opslaan en BIOS-Setup-Utility beëindigen . . . . . . . . . . . .
  Exit Discarding Changes – Wijzigen verwerpen en BIOS-Setup-Utility beëindigen . . . . . . . . .
  Load Setup Default – Standaardinstellingen overnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Discard Changes – Wijzigingen negeren zonder de BIOS-Setup-Utility te verlaten . . . . . . . .

  50
  50
  50
  51
  51
  51
  51
  51

  Probleemanalyse en tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Geïnstalleerde software herstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Besturingssysteem, drivers, handboeken en speciale software herstellen . . . . . . . . . . . . . . . .
  De tijd of de datum van het Notebook zijn verkeerd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Het LCD-beeldscherm van het Notebook blijft donker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De informatie op het LCD-beeldscherm van het Notebook is moeilijk leesbaar . . . . . . . . . . . . . . .
  Het externe beeldscherm blijft donker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De informatie op het externe beeldscherm verschijnt niet of verloopt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Het Notebook werkt niet verder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De printer werkt niet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De radioverbinding met een netwerk werkt niet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  52
  52
  53
  53
  53
  53
  54
  54
  55
  55
  55

  10600900871, uitgave 1 • Page 9

  Inhoud

  Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Notebook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Accu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Netadapter 65 W of 90 W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  56
  57
  57
  57

  Instructies van de fabrikant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Afvalbehandeling en recycling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Verklaringen van overeenstemming (Declarations of Conformity) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Technologie ter bescherming van auteursrechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  CE-certificaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  58
  58
  58
  58
  59

  Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  60

  10600900871, uitgave 1 • Page 10

  Inhoud

  10600900871, uitgave 1 • Page 11

  Dankzij innoverende technologie…

  Dankzij innoverende technologie…
  … en een ergonomisch ontwerp is uw AMILO een gebruiksvriendelijk en betrouwbaar Notebook.
  Uw notebook is verkrijgbaar in verscheidene varianten. De meeste hoofdstukken van dit handboek
  gelden voor alle uitvoeringen – er wordt afzonderlijk op de verschillen gewezen. Sommige
  afbeeldingen kunnen niet van toepassing zijn op uw variante; ze dienen enkel om het principe te
  verduidelijken. Die in dit handboek beschreven "optionele" componenten zijn slechts beschikbaar
  voor enkele toestelvarianten en moeten direct bij de aankoop worden uitgekozen. Of de in dit
  handboek beschreven "toestelafhankelijke" componenten en functies voor uw toestelvariant te
  bestellen zijn, kon op het moment van de samenstelling van dit handboek nog niet worden voorzien.
  Als u een notebook met een besturingssysteem van Microsoft Windows hebt
  gekocht, dan is dit systeem reeds voorgeïnstalleerd en optimaal voor u geconfigureerd. Het
  notebook is direct startklaar, wanneer u dit voor het eerst inschakelt.
  Uw Notebook is uitgerust met de modernste technologie, zodat u optimaal van uw Notebook
  kunt genieten. Afhankelijk van de variant zijn de volgende componenten voorhanden:


  tot 2 of 4 GByte hoofdgeheugen (RAM) Informatie over goedgekeurde geheugenmodules
  kunt u verkrijgen bij de afdeling Technische Ondersteuning
  • een CD-/DVD-brander om DVD’s af te spelen of CD’s/DVD’s te beschrijven
  • meerdere USB-aansluitingen voor een eenvoudige uitbreiding met webcams,
  game-pads, printers en meer
  • geïntegreerd modem, LAN of optioneel Wireless LAN voor internettoegang
  • een geïntegreerde audio-controller en een luidspreker
  • U kunt zelfs een microfoon en een externe luidspreker voor een nog
  beter uitgangsvermogen aansluiten.
  Met de gebruiksvriendelijke "BIOS-Setup-Utility" kunt u de hardware van uw Notebook
  sturen en uw systeem beter beschermen tegen onbevoegde toegang, door gebruik
  te maken van de krachtige wachtwoordbeveiliging.
  In deze gebruiksaanwijzing is o.a. beschreven hoe u uw AMILO in gebruik neemt en bedient.

  U heeft informatie te kort?
  Kijk voor een overzicht met meer informatie over uw Notebook in het hoofdstuk
  "Informatiebronnen", pagina 5.

  10600900871, uitgave 1

  1 • Page 12

  Dankzij innoverende technologie…

  Verklaring van symbolen
  Besteed in het bijzonder aandacht aan teksten met dit symbool. Als u deze
  waarschuwing niet in acht neemt, brengt u uw leven in gevaar, beschadigt
  u het systeem, of kan er gegevensverlies optreden. De garantie vervalt als
  het toestel defect raakt doordat u deze instructies niet heeft opgevolgd.
  duidt op belangrijke informatie voor de correcte behandeling van het toestel.  

  duidt op een handeling die u moet uitvoeren.
  duidt op een resultaat

  Dit lettertype

  duidt op ingaven die u met het toetsenbord in een programma-dialoogvenster
  of in een commandoregel kunt uitvoeren (bijvoorbeeld uw wachtwoord)
  (Naam123) of een commando om een programma te starten (start.exe)
  duidt op informatie die door een programma op het scherm wordt getoond,
  bijv.: De installatie is voltooid!
  duidt op

  "Dit lettertype"

  • begrippen en teksten in een software-item, bijv.: Klik op Opslaan.
  • Namen van programma’s of bestanden, bijv. Windows of setup.exe.
  duidt op

  Dit lettertype

  Dit lettertype  Abc

  Dit lettertype

  2

  Kruisverwijzingen naar een andere paragraaf, bijv.
  "Veiligheidsinstructies"
  • Kruisverwijzingen naar een externe bron, bijv. een webadres: Lees
  meer op "www.fujitsu-siemens.com"
  • Namen van harde schijven, CD’s, DVD’s en betekenissen en titels
  van andere materialen, bijvoorbeeld: "CD/DVD Drivers & Utilities" of
  handboek "Veiligheid"
  duidt op een toets van het toetsenbord, bijv.: F10
  duidt op begrippen en teksten die benadrukt worden, bijv.: Toestel niet
  uitschakelen

  10600900871, uitgave 1 • Page 13

  Aansluitingen en bedieningselementen

  Aansluitingen en bedieningselementen
  Aansluitingen
  Interne
  Aansluitingbeeldscherm
  LCD-beeldscherm
  Wireless
  Luidsprekeraansluiting
  Aansluitingvoor
  CD/DVD-station
  Aan-/uitschakelaar
  Notebook
  Touchpad
  Touchpad-toetsen
  Hardeschijf
  Accuvergrendeling
  Accu
  USB-aansluiting
  LAN-aansluiting
  KensingtonLock
  S-Video
  Statusindicatoren
  Gelijkspanningsbus(DCIN)
  LineOut
  Line-In
  Microfoonaansluiting
  luidsprekers
  Out-bus
  LAN enbedieningselementen
  hoofdtelefoon

  In dit hoofdstuk worden de verschillende hardwarecomponenten van uw notebook voorgesteld.
  U krijgt een overzicht van de indicatoren en aansluitingen van het notebook. Voor u met het
  notebook begint te werken, dient u zich vertrouwd te maken met deze elementen.

  10

  1
  1

  11

  12

  14
  13

  2

  3
  15

  9
  8
  7

  18

  4
  6 5

  16

  16

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9

  =
  =
  =
  =
  =
  =
  =
  =
  =

  Interne luidsprekers
  Aan-/uitschakelaar van het notebook
  Touchpad
  Hoofdtelefoonaansluiting/Line Out
  Microfoonaansluiting/Line In
  Touchpad-toetsen
  Statusindicatoren
  USB-aansluitingen
  Gelijkspanningsbus (DC IN)

  10600900871, uitgave 1

  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18

  =
  =
  =
  =
  =
  =
  =
  =
  =

  17

  CD/DVD-station
  Kensington Lock-inrichting
  S-Video Out-bus
  Beeldschermaansluiting
  LAN-aansluiting
  Servicevak (harde schijf)
  Accuvergrendeling
  Accu
  Servicevak (geheugen)

  3 • Page 14

  Belangrijke instructies

  Belangrijke instructies
  Instructies
  Belangrijkeinstructies

  In dit hoofdstuk vindt u informatie over de veiligheidsinstructies voor uw Notebook die u in acht
  moet nemen. De andere instructies geven interessante informatie bij uw Notebook.

  Veiligheidsinstructies
  Instructies
  Veiligheidsinstructies

  Hou absoluut rekening met de veiligheidsinstructies in het handboek
  "Veiligheid" en de volgende veiligheidsinstructies.
  Schenk speciaal aandacht aan de paragrafen die in dit handboek
  gemerkt zijn met het symbool hiernaast.
  Hou rekening met de instructies in deze gebruiksaanwijzing als u
  kabels moet aansluiten of loskoppelen.
  Hou rekening met de aanwijzingen voor de omgevingsvoorwaarden in het hoofdstuk
  "Technische gegevens", pagina 56 en in het hoofdstuk "Eerste ingebruikname van het
  Notebook", pagina 8 voor u uw Notebook in gebruik neemt en voor het eerst inschakelt.
  Let bij de reiniging op de instructies in de paragraaf "Notebook reinigen", pagina 7.
  Als u een Notebook met radiocomponenten heeft, dient u rekening te
  houden met de bijkomende veiligheidsvoorschriften voor toestellen met
  radiocomponenten in het handboek "Veiligheid".
  Houd u aan de instructies in het hoofdstuk "Componenten demonteren
  en monteren in geval van service", pagina 45.
  Dit notebook voldoet aan de desbetreffende veiligheidsvoorschriften voor computerapparatuur.
  Indien u vragen heeft of u de notebook-pc in de beoogde omgeving kunt plaatsen, kunt u
  zich richten tot de verkoopvertegenwoordiger of onze Hotline/Help Desk.

  Energie besparen
  Stroom besparen
  Energie
  Instructies

  Schakel uw Notebook uit als u het niet meer nodig heeft. Schakel externe aangesloten toestellen uit
  als u deze niet gebruikt. Als u de energiespaarfuncties gebruikt, verbruikt het Notebook minder
  energie. Op die manier kunt u langer met het Notebook werken voor u de accu weer moet opladen.
  De energie-efficiëntie wordt verhoogd en het milieu wordt minder belast. U
  bespaart kosten en draagt bij aan een schoner milieu.

  Energie besparen onder Windows
  ► Gebruik de mogelijke energiespaarfuncties (zie hoofdstuk "Energiespaarfuncties gebruiken",
  pagina 26).

  4

  10600900871, uitgave 1 • Page 15

  Belangrijke instructies

  Informatiebronnen
  Informatiebronnen

  In dit "EasyGuide" handboek vindt u uitgebreide instructies en technische informatie
  voor uw Notebook. Als u een printer op uw Notebook aansluit, kunt u handboeken
  printen die alleen als PDF-bestand beschikbaar zijn.
  Informatiebron
  Quick Start Guide (gedrukt)
  Handboek "Veiligheid",
  (gedrukt en/of
  PDF-bestand)
  Handboek
  "Recovery Process"
  (Herstelprocedure),
  (gedrukt en/of
  PDF-bestand)
  Handboek "EasyGuide",
  (PDF-bestand)
  Handboek "Garantie",
  (PDF-bestand)
  in de informatiebestanden
  (bijv. *.TXT, *.DOC, *.CHM,
  *.HLP)
  in de informatiebestanden
  (bijv. *.TXT, *.DOC, *.CHM,
  *.HLP)
  Informatiebestanden (bijv.
  *.TXT, *.DOC, *.CHM,
  *.HLP) of Windows Vista
  Help [ F1].

  10600900871, uitgave 1

  Soort informatie
  Poster voor de eerste
  ingebruikname
  Veiligheidsinstructies

  Waar?
  Bijgeleverd
  Bijgeleverd en/of op uw Notebook

  Bijgeleverd, op uw Notebook
  Informatie met betrekking
  of op onze internetsite
  tot het herstellen van het
  "www.fujitsu-siemens.com/support/"
  besturingssysteem, de
  drivers, handboeken en
  speciale software
  Uitgebreide handleiding voor De handleidingen kunt u op
  ingebruikname, bediening en uw Notebook vinden onder
  Startsymbol (startsymbool) –
  technische informatie
  Algemene garantievoorwaardenManual (handleiding) of, deels
  geactualiseerd, op het internet onder
  "www.fujitsu-siemens.com/support/".
  Informatie over utilities en
  programma’s
  Informatie met betrekking tot In de software bij deze toepassingen
  besturingssysteem
  Informatie over Wireless LAN In de software/toepassing van
  de Wireless LAN-router van uw
  internetprovider of Windows Vista
  Help [ F1].

  5 • Page 16

  Belangrijke instructies

  Onderweg met het Notebook
  Notebook
  Transport
  Instructies
  Mobielewerking

  Hou rekening met volgende instructies als u onderweg bent met uw Notebook.

  Voor u vertrekt
  ► Maak een reservekopie van de belangrijke gegevens op uw harde schijf.
  ► Schakel de radiocomponent om veiligheidsredenen uit. Bij gegevensverkeer via een
  draadloze verbinding kunnen ook onbevoegden uw gegevens ontvangen.
  Reis,Notebook
  Notebook

  Informatie om de gegevenscodering te activeren, vindt u in de
  documentatie bij uw zendonderdelen.

  ► Als u uw Notebook tijdens een vlucht wenst te gebruiken, dient u bij de
  luchtvaartmaatschappij na te vragen of dit toegestaan is.

  Als u naar een ander land reist
  ► Als u naar het buitenland reist, dient u na te gaan of de netadapter geschikt is voor de
  plaatselijke netspanning. Als dit niet het geval is, dient u een aangepaste netadapter voor
  uw Notebook aan te schaffen. Gebruik geen andere spanningsomzetters!
  ► Controleer of de lokale netspanning en de specificatie van de netkabel compatibel zijn. Als dit
  niet het geval is, dient u een netkabel aan te schaffen die voldoet aan de lokale voorwaarden.
  Gebruik geen aansluitadapter voor elektrische toestellen om het Notebook daarop aan te sluiten.
  ► Vraag aan de bevoegde instantie van uw land van bestemming of u uw Notebook met de
  ingebouwde radiocomponent daar mag gebruiken (zie ook "CE-certificaat", pagina 59).
  ► Als u een modem gebruikt, kunnen er incompatibiliteiten optreden met het lokale
  telefoonsysteem. Daardoor kan de modem slecht of helemaal niet werken. Eventueel heeft u
  een telefoonadapter voor het land in kwestie nodig (als optionele accessoire verkrijgbaar).

  Notebook transporteren
  Bescherm het Notebook tegen sterke trillingen en extreme temperaturen
  (b.v. zonnestralen in de wagen).
  6

  Neem alle gegevensdragers (bijv. CD, DVD) uit de stations.
  Schakel het Notebook uit.
  Trek de netstekker van de netadapter en van alle externe toestellen uit de stopcontacten.
  Maak de netadapterkabel en de datakabels van alle externe toestellen los.
  Sluit het LCD-beeldscherm, zodat het merkbaar vergrendelt.
  Gebruik voor het transport een geschikte Notebook-tas, die voldoende
  bescherming biedt tegen slagen en stoten.

  Notebook
  Transport

  10600900871, uitgave 1 • Page 17

  Belangrijke instructies

  Notebook reinigen
  De binnenkant van de behuizing mag enkel worden gereinigd door bevoegde vakmensen.
  Gebruik enkel speciale reinigingsmiddel voor computers. Normale huishoudelijke
  reinigingsmiddel en polish kunnen de opschriften van het toetsenbord en van
  het Notebook, de lak of het Notebook zelf beschadigen.
  Zorg ervoor dat er geen vloeistof in het Notebook kan binnendringen.
  Het Crystal-View-beeldscherm is zeer krasgevoelig! Reinig het schermvlak
  alleen met een zeer zacht, lichtjes vochtig doekje.
  ► Schakel het Notebook uit.
  ► Trek de netstekker van de netadapter uit het stopcontact.
  ► Neem de accu uit (zie hoofdstuk "Accu demonteren", pagina 25).
   De buitenkant van de behuizing kunt u reinigen met een droge doek. Is de
  behuizing erg vuil, dan gebruikt u een vochtige doek, die u in water met een zacht
  afwasmiddel heeft gedrenkt en goed heeft uitgewrongen.
  Het toetsenbord en het touchpad kunt u reinigen met desinfectiedoekjes.
  Crystal-View-beeldscherm
  LCD-beeldscherm
  Touchpad
  Toetsenbord
  Notebook
  Instructies
  Reiniging

  10600900871, uitgave 1

  7 • Page 18

  Eerste ingebruikname van het Notebook

  Eerste ingebruikname van het Notebook
  Hou rekening met het hoofdstuk "Belangrijke instructies", pagina 4.
  Eerste ingebruikname
  Ingebruikname
  Notebook

  Voor u voor het eerst met uw Notebook kunt werken, dient u de accu op te laden en de
  bijgeleverde software te installeren. Het besturingssysteem Windows en de bijbehorende
  stuurprogramma’s voor de hardware zijn reeds vooraf geïnstalleerd.
  Bij levering zit de accu in het accuvak of deze is bijgeleverd. De accu moet opgeladen
  zijn als u uw Notebook met accuvoeding wenst te gebruiken.
  Bij mobiel gebruik zorgt de ingebouwde accu voor de nodige energievoorziening. U kunt de
  gebruikstijd verhogen door de beschikbare energiespaarfuncties te gebruiken.
  Als u het Notebook thuis of op kantoor gebruikt, dient u het met de netadapter
  aan te sluiten en niet met accuvoeding te werken.
  Hoe u externe toestellen (bijv. muis, printer) aansluit op het Notebook, is beschreven
  in het hoofdstuk "Aansluiten van externe toestellen", pagina 38.

  Notebook uitpakken en controleren
  Als u transportschade vaststelt, verwittig dan onmiddellijk de verkoopdienst!

  ► Pak alle delen uit.
  ► Controleer het Notebook op zichtbare transportschade.
  Transport
  Verpakking

  Wij raden u aan de originele verpakking van het toestel niet weg te gooien.
  Bewaar de originele verpakking voor het geval u het toestel later moet terugsturen.

  8

  10600900871, uitgave 1 • Page 19

  Eerste ingebruikname van het Notebook

  Opstelplaats selecteren
  Netadapter
  Notebook
  Opstelplaatsselecteren

  Voor u uw Notebook opstelt, dient u een geschikte plaats voor het Notebook
  te kiezen. Hou daarbij rekening met het volgende.


  Plaats het Notebook nooit op een zachte ondergrond (b.v. tapijt, kussen
  of bedje). Daardoor kan de ventilatie geblokkeerd raken, waardoor er
  schade ten gevolge van verhitting kan ontstaan.
  Plaats het Notebook niet gedurende lange tijd rechtstreeks op uw benen. Tijdens
  de normale werking wordt de onderzijde van het Notebook warm. Een langdurig
  huidcontact kan onaangenaam worden of zelfs tot brandwonden leiden.
  Plaats het Notebook op een stabiele, effen en slipvaste ondergrond.
  Let erop dat de rubbervoetjes van het Notebook sporen kunnen
  achterlaten op gevoelige oppervlakken.
  De vrije ruimte rond het Notebook en de netadapter moet minstens 100 mm
  bedragen, zodat voldoende verluchting gewaarborgd is.
  Sluit de ventilatiegebieden van het Notebook en van de netadapter nooit af.
  Het Notebook mag niet aan extreme omgevingsvoorwaarden worden blootgesteld.
  Bescherm het Notebook tegen stof, vocht en hitte.

  10600900871, uitgave 1

  9 • Page 20

  Eerste ingebruikname van het Notebook

  Netadapter aansluiten
  Netadapter
  Bedrijfsklaarmaken

  Voor dit toestel zijn twee verschillende netadapers verkrijgbaar. Gebruik alleen
  de netadapter die bij uw toestel is meegeleverd.
  Houd u aan de instructies in de paragraaf "Veiligheidsinstructies", pagina 4.
  De bijgeleverde netkabel beantwoordt aan de voorschriften van het land
  waarin u het Notebook heeft gekocht. Let erop dat de netkabel toegelaten
  is voor het land waarin u het Notebook gebruikt.
  De netkabel van de netadapter mag slechts aangesloten zijn op het stopcontact
  als het Notebook aangesloten is op de netadapter.
  Ga na of de stroomopname van de netadapter niet groter is dan de stroomopname
  van het elektriciteitsnet waarop u de netadapter aansluit (zie het hoofdstuk
  "Technische gegevens", "Netadapter 65 W of 90 W", pagina 57).
  ► Sluit de netadapterkabel (1) aan
  op de gelijkspanningsbus (DC IN)
  van het Notebook.
  ► Sluit de netkabel (2) aan op de netadapter.
  ► Sluit de netkabel (3) aan op een stopcontact.

  1
  3

  2

  10

  10600900871, uitgave 1 • Page 21

  Eerste ingebruikname van het Notebook

  Notebook voor het eerst inschakelen
  Voor heteerstinschakelen

  Wanneer u het Notebook voor de eerste maal inschakelt, wordt de bijgeleverde
  software geïnstalleerd en geconfigureerd. Deze procedure mag niet worden
  onderbroken, daarom dient u de nodige tijd te voorzien en het Notebook
  via de netadapter op de netspanning aan te sluiten.
  Tijdens de installatie mag het Notebook enkel opnieuw worden
  opgestart als hierom wordt gevraagd!
  Om de ingebruikname van uw Notebook te vereenvoudigen, is het besturingssysteem
  reeds op de harde schijf voorgeïnstalleerd.
  ► Schakel het Notebook in (zie hoofdstuk "Notebook inschakelen", pagina 12).
  ► Volg tijdens de installatie de instructies op het beeldscherm.
   Als iets niet duidelijk is i.v.m. de gevraagde invoergegevens, raadpleeg dan
  het handboek van het besturingssysteem.
  Als op uw Notebook een Windows besturingssysteem is geïnstalleerd, dan
  vindt u meer informatie over het systeem, drivers, helpprogramma’s, updates,
  handboeken enz. in uw Notebook, op de CD/DVD "Drivers & Utilities" of op
  onze Internetsite (zie hoofdstuk "Informatiebronnen", pagina 5).

  10600900871, uitgave 1

  11 • Page 22

  Werken met het notebook

  Werken met het notebook
  Notebook
  Bediening,notebook

  In dit hoofdstuk worden de basisprincipes voor de bediening van uw notebook beschreven.
  Hoe u externe toestellen (b.v. muis, printer) aansluit op het notebook, is beschreven in
  het hoofdstuk "Aansluiten van externe toestellen", pagina 38.
  Houd u aan de instructies in het hoofdstuk "Belangrijke instructies", pagina 4.

  Notebook inschakelen
  ► Schuif de ontgrendeling (1) in de
  richting van de pijl en klap het
  LCD-beeldscherm omhoog (2).

  2

  Notebook

  1

  ► Druk op de aan-/uitschakelaar (1) om
  het Notebook in te schakelen.

  1

  

  12

  De indicator Werking van het Notebook gaat aan.

  10600900871, uitgave 1 • Page 23

  Werken met het notebook

  Notebook uitschakelen
  ► Sluit het besturingssysteem op de
  voorgeschreven wijze af (bijv. Windows in
  het menu Start via de functie Startsymbool
  – Afsluiten – Afsluiten – OK).
  ► Als het Notebook niet automatisch
  uitschakelt, drukt u ca. vijf seconden
  op de aan-/uitschakelaar (1).

  1

  Notebook

  ► Sluit het LCD-beeldscherm (1), zodat
  het merkbaar vergrendelt.

  1

  10600900871, uitgave 1

  13 • Page 24

  Werken met het notebook

  Statusindicatoren
  Statusindicatoren

  De statusindicatoren geven de toestand aan van de voeding, de stations en de toetsenbordfuncties.
  De indicatoren zijn ook zichtbaar als het Notebook gesloten is.

  A

  Indicator Wireless LAN

  Accu-indicator

  Werkingsindicator

  Indicator Caps Lock

  1

  A
  Indicator standby

  Indicator Num Lock

  1
  Indicator van het station

  Indicator Wireless LAN
  • De indicator licht op: De Wireless LAN-module is ingeschakeld.
  • De indicator is donker: De Wireless LAN-module is uitgeschakeld.
  Indicator WirelessLAN

  Werkingsindicator
  • De indicator licht op: Het Notebook is ingeschakeld.
  • De indicator is donker: het Notebook is uitgeschakeld.

  Werkingsindicator

  14

  10600900871, uitgave 1 • Page 25

  Werken met het notebook

  Indicator standby
  • De indicator licht op: Het Notebook staat in de Standby-modus.
  Indicator standby
  Standby-modus

  Indicator van het station
  • De indicator licht op: Er wordt toegang genomen tot een station (bijv. harde
  schijf, CD/DVD).
  Indicator vanhetstation

  Accu-indicator
  De laadtoestand van de accu wordt met de accu-indicator aangegeven.
  De indicator licht op: De accu is volledig geladen.
  De indicator knippert: De accu wordt opgeladen.
  De indicator is donker: De accu is leeg.

  Accu-indicator
  Batterijsymbool
  Batterij-indicator

  A

  Indicator Caps Lock
  • De indicator licht op: De hoofdlettertoets werd ingedrukt.
  Alle letters worden als hoofdletters weergegeven. Bij een toets met
  verschillende functies wordt het teken links bovenaan gebruikt.

  1

  Indicator Num Lock
  • De indicator licht op: De toets Num werd ingedrukt.
  In het numerieke toetsenblok zijn de tekens actief die zich rechts bovenaan op
  de toetsen bevinden.

  CapsLock
  IndicatorCapsLock

  IndicatorNum Lock
  NumLock

  Toetsenbord
  Toetsen
  Cijferblok
  Numeriektoetsenblok
  Toetsenbord

  Het toetsenbord van uw Notebook ondergaat ook bij een normaal gebruik voortdurende
  slijtage. Vooral de opschriften van de toetsen worden zwaar belast. In de loop van de
  normale gebruiksperiode van het Notebook kan de belettering van de toetsen afslijten.
  Het toetsenbord is zo opgevat, dat alle functies van een uitgebreid toetsenbord
  ter beschikking staan. Bepaalde functies van een uitgebreid toetsenbord worden
  opgeroepen met behulp van toetsencombinaties.
  De hierna volgende beschrijving van de toetsen geldt voor het besturingssysteem Windows. Verdere
  functies van de toetsen worden beschreven in het handboek van uw toepassingsprogramma.
  Volgende afbeelding geeft aan hoe u toetsen met verschillende tekens dient te gebruiken.
  Het voorbeeld is van toepassing als de indicator Caps Lock niet brandt.

  10600900871, uitgave 1

  15 • Page 26

  Werken met het notebook

  Fn

  +

  /

  7

  7

  {

  /

  7

  7

  {

  /

  7

  7

  {

  +

  Num

  +

  Alt Gr

  +

  /

  7

  7

  {

  /

  7

  7

  {

  Afbeelding (algemeen voorbeeld Duitse toetsenbord-layout)
  Correctietoets (Backspace)
  Met de correctietoets wordt het teken links van de cursor gewist.
  Backspace
  Correctietoets

  Tabulatortoets
  De tabulatortoets verplaatst de cursor naar de volgende tabulatorstop.
  Tabulatortoets

  Invoertoets (Return, Enter, regelsprong, wagenterugloop)
  De invoertoets sluit een commandoregel af. Als u op de invoertoets drukt,
  wordt het ingegeven commando uitgevoerd.
  Regelsprong
  Enter
  Return
  Invoertoets

  Hoofdlettertoets (Caps Lock)
  De hoofdlettertoets schakelt de hoofdlettermodus in (indicator CapsLK
  brandt). In de hoofdlettermodus worden alle letters als hoofdletters gebruikt.
  Bij een toets met verschillende functies wordt het teken links bovenaan
  gebruikt. U kunt de hoofdlettermodus weer uitschakelen door nogmaals
  op de hoofdlettertoets te drukken.
  CapsLock
  Hoofdlettertoets

  Omschakeltoets (Shift)
  Met de omschakeltoets kunnen hoofdletters worden getypt. Bij een toets
  met verschillende functies wordt het teken links bovenaan gebruikt.
  Shift(Omschakeltoets)
  Omschakeltoets

  16

  10600900871, uitgave 1 • Page 27

  Werken met het notebook

  Toets Fn
  De toets Fn activeert de aangegeven speciale functie op een toets met
  meerdere functies (zie hoofdstuk "Toetscombinaties", pagina 18).
  Bij een extern toetsenbord dient u in plaats van de toets Fn de toetsen
  Ctrl + Alt tegelijk in te drukken.
  Fn-toets

  Cursortoetsen
  De cursortoetsen verplaatsen de cursor overeenkomstig de richting van de
  pijl omhoog, omlaag, naar links of naar rechts.
  Cursorcontrole
  Cursortoetsen

  Toets Pause
  De toets Pause onderbreekt de beeldschermuitvoer. U kunt de
  beeldschermuitvoer verderzetten met een willekeurige toets.
  Pause-toets

  Start-toets
  De start-toets roept het startmenu van Windows op.
  Start-toets

  Menu-toets
  De menu-toets roept het menu voor het gekozen object op.
  Menu-toets

  10600900871, uitgave 1

  17 • Page 28

  Werken met het notebook

  Virtuele cijfertoetsen
  Num Lock
  Virtuelecijfertoetsen
  Numeriektoetsenblok

  Het toetsenbord van uw Notebook heeft geen afzonderlijke cijfertoetsen. Om voor bepaalde
  toepassingen toch cijfertoetsen te kunnen gebruiken, zijn de virtuele cijfertoetsen voorzien.
  Op het toetsenbord herkent u deze virtuele cijfertoetsen aan de cijfers en symbolen rechts
  bovenaan op de overeenkomstige toetsen. Als u de virtuele cijfertoetsen ingeschakeld heeft,
  kan u de tekens gebruiken die rechtsboven op de toetsen staan.
  Afbeelding (voorbeeld Duitse toetsenbord-layout):

  1 = Geldige tekens als de indicator Num
  Lock niet aan is

  2 = Geldige tekens als de indicator
  Num Lock aan is

  Informatie over de statusindicatoren staat vermeld in het hoofdstuk "Statusindicatoren", pagina 14.

  Toetscombinaties
  Toetscombinaties

  De hierna volgende beschrijving van de toetscombinaties geldt voor het besturingssysteem
  Windows. Bij andere besturingssystemen en bij enkele toesteldrivers is het mogelijk dat
  enkele van de volgende toetscombinaties niet kunnen worden gebruikt.
  Andere toetscombinaties vindt u in het handboek bij uw toepassingsprogramma.
  Toetscombinaties worden als volgt ingegeven:
  ► Hou de eerste toets van de toetscombinatie ingedrukt.
  ► Druk tegelijk op de toets of toetsen die vereist is/zijn voor de gewenste functie.
  Bij een extern toetsenbord dient u in plaats van de toets
  toetsen Ctrl + Alt tegelijk in te drukken.

  18

  Fn

  de

  10600900871, uitgave 1 • Page 29

  Werken met het notebook

  Wireless LAN uit-/inschakelen
  Met deze toetscombinatie kunt u de Wireless LAN-module uiten inschakelen.
  WirelessLAN
  Fn+F1

  Luidspreker uit-/inschakelen
  Met deze toetscombinatie kunt u de luidspreker van het Notebook
  uit- en inschakelen.
  Luidspreker
  Fn+F3

  Volume verminderen
  Met deze toetscombinatie vermindert u het volume van de
  geïntegreerde luidspreker.
  Volume
  Fn+F4

  Volume verhogen
  Met deze toetscombinatie verhoogt u het volume van de
  geïntegreerde luidspreker.
  Volume
  Fn+F5

  Touchpad uit-/inschakelen
  Met deze toetscombinatie kunt u het touchpad van het notebook
  uit- en inschakelen.
  Touchpaduit-/inschakelen
  Fn+F6

  Beeldschermhelderheid verminderen
  Met deze toetscombinatie vermindert u de helderheid van het
  beeldscherm.
  Beeldschermhelderheid
  LCD-beeldscherm
  Fn+F8

  Beeldschermhelderheid verhogen
  Met deze toetscombinatie verhoogt u de helderheid van het
  beeldscherm.
  Beeldschermhelderheid
  LCD-beeldscherm
  Fn+F9

  Beeldschermuitvoer omschakelen
  Als u een extern beeldscherm heeft aangesloten, kunt u met deze
  toets bepalen welk beeldscherm u gebruikt.
  Beeldschermuitvoer is mogelijk:
  enkel op het LCD-beeldscherm van het notebook (LCD)
  enkel op het externe beeldscherm (CRT)
  gelijktijdig op het LCD-beeldscherm van het notebook en op
  het externe beeldscherm (LCD & CRT)
  LCD

  CRT
  LCD & CRT

  Beeldschermuitvoer omschakelen
  Fn+F10

  Omwisselen tussen open toepassingen
  Met deze toetscombinatie kunt u de verschillende geopende
  toepassingen doorlopen.
  Alt+Tab

  10600900871, uitgave 1

  19 • Page 30

  Werken met het notebook

  Ctrl

  +

  Alt

  +

  Warme start uitvoeren
  Met deze toetscombinatie wordt het Notebook opnieuw gestart.
  Als u deze toetscombinatie wenst in te geven, houdt u de
  toetsen Ctrl en Alt ingedrukt, waarna u op de toets Del drukt.
  Eerst verschijnt de Taakmanager. Pas bij de tweede keer wordt de
  warme start uitgevoerd.

  Del

  Warmestart
  Ctrl+Alt+Del

  Negatieve tabulatorsprong
  Met deze toetscombinatie gaat de cursor naar de vorige
  tabulatorstop.
  Negatievetabulatorsprong
  Shift+Tab

  Toetscombinaties met de Windows-toetsen vindt u in de handleiding
  bij uw besturingssysteem.

  Land- en toetsenbordinstellingen
  Als u de land- en toetsenbordinstellingen wenst te wijzigen, gaat u als volgt te werk:
  ► Voer de instellingen in onder Startsymbool – (Instellingen) – Configuratiescherm – Klok, taal en regio .

  Touchpad en touchpad-toetsen
  Let op dat het touchpad niet in aanraking komt met vuil, vloeistof of vet.
  Touchpad

  Raak het touchpad nooit aan met vuile vingers.
  Plaats geen zware voorwerpen (bijv. boeken) op het touchpad of op de touchpad-toetsen.
  1 = Touchpad

  1

  2 = Touchpad-toetsen

  2
  Met het touchpad kunt u de aanwijzer op het beeldscherm verplaatsen.
  Met touchpad-toetsen kunt u commando’s selecteren en uitvoeren. Deze toetsen
  komen overeen met de toetsen van een klassieke muis.

  20

  10600900871, uitgave 1 • Page 31

  Werken met het notebook

  Touchpad-toetsen gebruiken
  Aanwijzer verplaatsen
  ► Beweeg uw vinger over het touchpad.
   De aanwijzer beweegt.
  Touchpad

  Object uitkiezen
  ► Verplaats de aanwijzer naar het gewenste object.
  ► Tik één keer op het touchpad of druk één keer op de linker toets.
   Het object is geselecteerd.
  Touchpad

  Commando uitvoeren
  ► Ga met de aanwijzer naar het gewenste veld.
  ► Tik twee keer op het touchpad of druk twee keer op de linker toets.
   De opdracht wordt uitgevoerd.
  Touchpad

  Object vertrekken
  ► Kies het gewenste object.
  ► Hou de linker knop ingedrukt en verschuif het object met de vinger op het
  Touchpad naar de gewenste plaats.
   Het object is verplaatst.
  Touchpad

  10600900871, uitgave 1

  21 • Page 32

  Werken met het notebook

  LCD-beeldscherm
  Informatie over het LCD-beeldscherm
  Instructies
  LCD-beeldscherm

  In Notebooks van Fujitsu Siemens Computers worden hoogwaardige TFT-beeldschermen
  gebruikt. Om technische redenen zijn TFT-beeldschermen gemaakt voor een bepaalde
  resolutie. Een optimale en scherpe weergave is dus enkel gewaarborgd in de voor het
  specifieke TFT-beeldscherm geldende resolutie. Een beeldschermresolutie die afwijkt
  van de specificaties, kan een onscherpe weergave veroorzaken.
  Met beeldschermresolutie wordt het aantal horizontale en verticale pixels ("Picture Element"
  = beeldelement) bedoeld waaruit de weergave op het scherm samengesteld is. "WUXGA"
  komt bijv. overeen met 1920 x 1200 pixels. Elke pixel is samengesteld uit drie zogenaamde
  subpixels (beeldpunten) in de kleuren rood, groen en blauw. Een WUXGA-beeldscherm
  bestaat dus in totaal uit 1920 x 1200 x 3 = 6.912.000 subpixels.
  Vaak gebruikte beeldschermresoluties
  XGA
  WXGA
  SXGA
  SXGA+
  WXGA+
  UXGA
  WSXGA
  WUXGA

  Aantal pixels
  1024 x 768
  1280 x 800
  1280 x 1024
  1400 x 1050
  1440 x 900
  1600 x 1200
  1680 x 1050
  1920 x 1200

  De beeldschermresolutie van het LCD-beeldscherm van uw Notebook is
  bij levering optimaal ingesteld.
  Heldere of donkere beeldpunten
  Volgens de huidige stand van de productietechniek kan geen volledig foutloze schermweergave
  gegarandeerd worden. Er kunnen een paar constant heldere of donkere beeldpunten
  voorkomen. Het maximaal toelaatbare aantal van zulke foutieve beeldpunten wordt
  vastgelegd in de strenge internationale norm ISO 13406-2 (klasse II).
  Voorbeeld:
  Een 15" plat beeldscherm met resolutie 1024 x 768 heeft 1024 x 768 = 786432
  beeldelementen (pixels). Elk pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen en blauw), zodat
  er bijna 2,4 miljoen subpixels (subpixels / dots) zijn. Volgens ISO 13406-2 (klasse II)
  mogen maximaal 4 pixels en daarnaast 5 subpixels defect zijn, m.a.w. in totaal 17 defecte
  subpixels. Dat is ca. 0,0007 % van het totale aantal subpixels!
  Achtergrondverlichting
  TFT-beeldschermen werken met een achtergrondverlichting. De lichtsterkte van de
  achtergrondverlichting kan in de loop van de gebruikstijd van het Notebook verminderen. U
  kunt de helderheid van uw beeldscherm echter individueel instellen.

  22

  10600900871, uitgave 1 • Page 33

  Werken met het notebook

  Beeldscherminstellingen
  Resolutie instellen
  LCD-beeldscherm

  De beeldschermresolutie van het LCD-beeldscherm van uw Notebook is
  bij levering optimaal ingesteld.

  Lettergrootte wijzigen
  LCD-beeldscherm
  Lettergroottewijzigen

  U kunt een groter of een kleiner lettertype selecteren.
  ► Klik met de rechter muisknop op het bureaublad. Voer de instellingen in onder Persoonlijke
  instellingen – Lettertypen groter of kleiner maken (DPI) (in linker menu) – Doorgaan.
  of
  ► Voer de instellingen in onder Startsymbool – (Instellingen) – Configuratiescherm – Vormgeving
  aan persoonlijke voorkeur aanpassen – Aanpassingen – Lettertypen groter of kleiner maken
  (DPI) (in linker menu) – Doorgaan .

  Weergave op het LCD-beeldscherm en een extern
  beeldscherm synchroniseren
  Synchronisatie,beeldschermweergaven
  Beeldscherm
  LCD-beeldscherm

  Uw Notebook ondersteunt de gelijktijdige weergave op het LCD-beeldscherm
  en een extern beeldscherm. Met de betreffende Fn-toetscombinatie kunt u de
  verschillende beeldschermuitvoeropties doorlopen (zie "Toetscombinaties", pagina
  18, paragraaf "Beeldschermuitvoer omschakelen").
  Informatie over het aansluiten van externe beeldschermen vindt u in hoofdstuk
  "Extern beeldscherm aansluiten", pagina 40.

  Accu
  Batterij
  Accumulator
  Levensduur,accu
  Accu

  De accu is een belangrijke component van uw Notebook. Bij mobiel gebruik zorgt de geïntegreerde
  accu voor de nodige energievoorziening. U kunt de levensduur van de accu verhogen door de accu
  degelijk te verzorgen. De gemiddelde levensduur van een accu bedraagt ca. 500 laad-/ontlaadcycli.
  Als u de beschikbare energiespaarfuncties gebruikt, kunt u de autonomie van de accu verhogen.
  U kunt de autonomie van de accu van uw Notebook tijdens de accuwerking
  verbeteren. Daarom wordt aanbevolen het scherm bij gebruik van Windows
  Vista Aero tijdens de accuwerking uit te schakelen.
  ► Selecteer onder Startsymbool – (Instellingen) – Configuratiescherm – Vormgeving en aanpassingen
  – Aanpassingen – Weergave en vormgeving aanpassen – Eigenschappen voor klassieke vormgeving
  openen om verdere opties in te stellen en – Windows Vista Basic – of – Windows Standard – of –
  Windows Classic – om Windows Vista Aero uit te schakelen.

  10600900871, uitgave 1

  23 • Page 34

  Werken met het notebook

  Accu opladen, verzorgen en onderhouden
  Accu

  De notebook-accu kan enkel worden opgeladen als de omgevingstemperatuur
  tussen 5 °C en max. 35 °C ligt.
  De accu kunt u opladen door het Notebook aan te sluiten op de netadapter
  (zie "Netadapter aansluiten", pagina 10).
  U kunt de levensduur van de accu verlengen door hem volledig te ontladen voor u hem opnieuw
  oplaadt. Laat het Notebook daartoe ingeschakeld tijdens accuvoeding. Als de accucapaciteit
  laag is, weerklinkt een waarschuwingstoon. Als u de netadapter niet binnen de vijf minuten
  na de waarschuwingstoon aansluit, schakelt het Notebook automatisch uit.
  Informatie over de laadtijd van de accu vindt u in het hoofdstuk "Technische gegevens", pagina 56.
  Laadtoestand controleren
  Acculadingsmeter
  Accu

  Met een "acculadingsmeter" op de taakbalk kunt u in Windows de accucapaciteit controleren. Als u
  de muisaanwijzer op het accusymbool plaatst, wordt de laadtoestand van de accu aangegeven.
  Accu bewaren
  Laadcapaciteit,accu
  Zelfontlading,accu
  Accu

  De accu moet worden bewaard bij een temperatuur tussen 0 °C en +30 °C in een droge
  omgeving. Hoe lager de bewaringstemperatuur is, hoe kleiner de zelfontlading is.
  Als u accu’s gedurende een lange tijd (meer dan twee maand) bewaart, moet
  de laadtoestand ongeveer 30 % zijn. Om een volledige ontlading te voorkomen,
  controleert u regelmatig de laadtoestand van de accu.
  Om de laadcapaciteit van de accu optimaal te kunnen gebruiken, dient u de accu
  volledig te ontladen en daarna weer op te laden.
  Als u accu’s gedurende lange tijd niet wenst te gebruiken, dient u de accu’s uit
  de Notebook te halen. Bewaar de accu’s niet in het toestel!

  24

  10600900871, uitgave 1 • Page 35

  Werken met het notebook

  Accu demonteren en monteren
  Gebruik enkel accu’s die door Fujitsu Siemens Computers voor uw
  Notebook zijn goedgekeurd.
  Gebruik geen geweld om een accu te monteren of demonteren.
  Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen in de accu-aansluitingen terechtkomen.

  Accu demonteren

  Schakel uw Notebook uit en trek de stekker uit het stopcontact.
  Sluit het LCD-beeldscherm, zodat het merkbaar vergrendelt.
  Trek alle kabels los die op het Notebook aangesloten zijn.
  Draai het Notebook om en plaats het op een stabiele, effen en schone ondergrond. Plaats
  eventueel een slipvaste doek op deze ondergrond om krassen aan het Notebook te vermijden.
  ► Schuif de accuvergrendeling in de
  richting van de pijl (1).
  2
  1
  ► Schuif de Release-toets (2) in de richting
  van de pijl en hou de toets vast.
  ► Trek de accu uit het accuvak (3).
  3

  Accu

  Accu monteren
  ► Schuif de accu in het accuvak tot
  hij vergrendelt (1).
  ► Schuif de accuvergrendeling in de
  richting van de pijl (2).
  Accu

  2
  1

  10600900871, uitgave 1

  25 • Page 36

  Werken met het notebook

  Energiespaarfuncties gebruiken
  Accu
  Energie

  Als u de beschikbare energiespaarfuncties gebruikt, verbruikt het Notebook minder energie. Op
  die manier kunt u langer met accuvoeding werken voor u de accu weer moet opladen.
  De energie-efficiëntie wordt verhoogd en het milieu wordt minder belast. Als u
  optimaal gebruik maakt van de energie-opties, kunt u aanzienlijke besparingen
  bereiken en draagt u tegelijkertijd bij aan een schoner milieu.
  Als u het LCD-beeldscherm sluit, schakelt het Notebook automatisch naar de energiespaarmodus.
  Bij Windows is de stand Hibernate (slaapstand) standaard geactiveerd.
  Wij raden u daarom de volgende instellingen aan:
  Deze instelllingen zijn in de praktijk opgedaan en kunnen daarom afwijken van de
  standaard instellingen van de software-installatie en van Windows.
  Werking
  Monitor uitschakelen
  Harde schijf/schijven
  uitschakelen
  Energie besparen (S3)
  Slaapstand (S4)

  Via netvoeding
  Na 10 minuten
  Na 15 minuten

  Via accuvoeding
  Na 5 minuten
  Na 10 minuten

  Na 20 minuten
  Na 1 uur

  Na 15 minuten
  Na 30 minuten

  ► Stel de energiespaarfuncties in onder Startsymbool – (Instellingen) – Configuratiescherm –
  Draagbare computer – Energiebeheer.
  ► Stel de schermbeveiliging in onder Startsymbool – (Instellingen) – Configuratiescherm –
  Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen – Persoonlijke instellingen – Schermbeveiliging.
  of
  ► Klik met de rechter muisknop op het bureaublad. Stel de schermbeveiliging in onder
  Persoonlijke instellingen – Schermbeveiliging.
  Mocht u op een geselecteerd punt meer informatie nodig hebben, dan kunt u bij de
  meeste instellingen met behulp van de toets F1 Microsoft Help weergeven.

  Als het Notebook in een energiespaarmodus staat, dient u beslist rekening
  te houden met het volgende:
  De huidige gegevens worden op het moment dat de energiespaarmodus
  wordt geactiveerd opgeslagen in het hoofdgeheugen, in het cachegeheugen
  of op een speciale plek op de harde schijf.
  Schakel het Notebook nooit uit terwijl het in een energiespaarmodus staat.
  Als de ingebouwde accu bijna leeg is, dient u de huidige gegevens op te
  slaan en de energiespaarmodus niet te activeren.

  26

  10600900871, uitgave 1 • Page 37

  Werken met het notebook

  Schakel het Notebook uit:
  • Als u externe toestellen wilt aansluiten;
  • Als u het Notebook wilt loskoppelen van externe toestellen;
  • Als u geheugenomvang wilt wijzigen;
  Als u het Notebook gedurende een langere periode niet nodig heeft:
  ► Verlaat indien nodig de energiespaarmodus door de muis te bewegen, een toets in te drukken
  of het Notebook in te schakelen.
  ► Sluit alle geopende programma’s af en schakel vervolgens het Notebook uit.

  10600900871, uitgave 1

  27 • Page 38

  Werken met het notebook

  Harde schijf
  Hardeschijf

  De harde schijf is het belangrijkste geheugenmedium van uw Notebook. Als u toepassingen en
  bestanden van CD/DVD naar uw harde schijf kopieert, kan u veel sneller en dus efficiënter werken.
  Als er toegang wordt genomen tot de harde schijf, gaat de indicator van de eenheid aan.

  CD/DVD
  Formaten CD/DVD-gegevensmedia (toestelafhankelijk)
  CD/DVD
  Formatengegevensmedia

  CD/DVD-stations kunnen diverse CD’s of DVD’s enkel lezen of lezen en beschrijven. Hierna
  wordt de betekenis van de verschillende CD- of DVD-types beschreven:

  CD-ROM
  CD-ROM

  Afkorting van Compact Disc – Read Only Memory. Een CD-ROM is een optisch medium dat
  maximaal 700 MB gegevens kan bevatten. Deze gegevens kunnen niet worden gewijzigd.

  CD-R
  CD-R

  Afkorting van Compact Disc Recordable. Een CD-R is een optisch medium dat slechts één
  keer kan worden beschreven met maximaal 700 MB gegevens. Daarna kunnen de gegevens
  niet worden gewijzigd, maar ze kunnen een willekeurig aantal keer worden gelezen.

  CD-RW
  CD-RW

  Afkorting van Compact Disc ReWriteable. Een CD-RW is een optisch medium dat
  nagenoeg onbeperkt opnieuw kan worden beschreven met maximaal 700 MB gegevens.
  De gegevens kunnen dus worden gewist en gewijzigd.

  DVD (DVD-ROM en DVD-Video)
  DVD
  DVD-ROM
  DVD-Video

  Afkorting van Digital Versatile Disc of Digital Video Disc. Een DVD is een optisch medium dat
  maximaal 17 GB gegevens kan bevatten. Deze gegevens kunnen niet worden gewijzigd.

  DVD+R / DVD-R
  DVD-R
  DVD+R

  Afkorting van Digital Versatile Disc Recordable of Digital Video Disc Recordable. Een
  DVD+R of een DVD-R is een optisch medium dat slechts één keer kan worden beschreven
  met maximaal 4,7 GB gegevens. Daarna kunnen de gegevens niet worden gewijzigd,
  maar ze kunnen een willekeurig aantal keer worden gelezen.
  DVD+R en DVD-R zijn verschillende standaards. DVD+R en DVD-R kunnen enkel
  worden beschreven door stations die deze standaard ondersteunen.

  28

  10600900871, uitgave 1 • Page 39

  Werken met het notebook

  DVD+RW / DVD-RW
  DVD+RW
  DVD-RW

  Afkorting van Digital Versatile Disc of Digital Video Disc ReWriteable. Een DVD+RW of een
  DVD-R is een optisch medium dat nagenoeg onbeperkt opnieuw kan worden beschreven met
  maximaal 4,7 GB gegevens. De gegevens kunnen dus worden gewist en gewijzigd.
  DVD+RW en DVD-RW zijn verschillende standaards. DVD+RW en DVD-RW kunnen
  enkel worden beschreven door stations die deze standaard ondersteunen.

  DVD+R DL / DVD-R DL (Double Layer)
  DVD+RDL/DVD-RDL

  Afkorting van Digital Versatile Disc Recordable Double Layer of Digital Video Disc Recordable
  Double Layer. Een DVD+R DL of een DVD-R DL is een optisch medium dat slechts één keer
  kan worden beschreven met maximaal 8,5 GB gegevens. Daarna kunnen de gegevens niet
  worden gewijzigd, maar ze kunnen een willekeurig aantal keer worden gelezen.

  DVD-R LF (met Label Flash)
  DVD-RLF

  Afkorting van Digital Versatile Disc Recordable Label Flash. Een CD-R LF is een optisch medium
  dat slechts één keer kan worden beschreven met maximaal 4,7 MB gegevens. Daarna kunnen
  de gegevens niet worden gewijzigd, maar ze kunnen een willekeurig aantal keer worden gelezen.
  Het optische medium is voor rechtstreeks beschrijven uitgerust met Label Flash.

  Hantering van CD’s/DVD’s
  Hou rekening met volgende aanwijzingen als u met CD’s/DVD’s omgaat:


  Raak het oppervlak van een CD/DVD nooit aan. Neem een
  CD/DVD enkel aan de rand vast.
  Bewaar de CD/DVD altijd in zijn hoes. Hierdoor vermijdt u dat er stof of krassen op
  de CD/DVD komen of dat hij op een andere manier beschadigd raakt.
  CD/DVD

  Bescherm de CD/DVD tegen stof, mechanische trillingen en directe zonnestralen!
  Bewaar de CD/DVD niet op een te warme of vochtige plaats.

  Om de optimale schrijfsnelheid te kunnen benutten, dient u beschrijfbare CD’s
  met de vermelding "Multispeed" of "High Speed" te gebruiken.
  Beschrijfbare DVD
  CD
  disk

  CD/DVD-station (toestelafhankelijk)
  Uw Notebook is bij levering voorzien van een CD/DVD-station. Uw Notebook is uitgerust
  met een Multi-Format-DVD-station met Double-Layer-ondersteuning.
  Vraag raad aan uw verkoper als u niet zeker bent welk CD- of DVD-type voor uw situatie het
  best geschikt is, bijv. gegevens opslaan, films opnemen, beelden opslaan enz.

  10600900871, uitgave 1

  29 • Page 40

  Werken met het notebook

  Multi-Format-DVD-station met Double-Layer-ondersteuning
  DL-ondersteuning,Multi-Format-DVD-station
  Multi-Format-DVD-station,Double-Layer-ondersteuning
  CD/DVD-station

  Met het Multi-Format-DVD-station met Double-Layer-ondersteuning kunt u alle hierboven
  vermelde optische gegevensmedia lezen. U kan ook CD-R’s, CD-RW’s, DVD+R’s,
  DVD+RW’s, DVD-R’s, DVD-RW’s en DVD+R DL’s beschrijven.

  CD/DVD inleggen of uitnemen
  CD/DVD

  Het Notebook moet ingeschakeld zijn.
  ► Druk op de inleg-/uitnametoets (1).
   De stationslade gaat open.
  ► Trek de stationslade (2) voorzichtig
  volledig uit.

  2
  1

  ► Plaats de CD/DVD met de beschreven
  zijde omhoog in de stationslade.
  of
  ► Haal een geplaatste CD/DVD
  uit het toestel.
  ► Schuif de stationslade weer dicht tot
  deze merkbaar vergrendelt.

  30

  10600900871, uitgave 1 • Page 41

  Werken met het notebook

  Manueel uitnemen van de CD/DVD (nooduitname)
  Nooduitname,CD/DVD
  Manueeluitnemen,CD/DVD
  CD/DVD

  Bij een stroomonderbreking of bij beschadiging van de eenheid kunt u de CD/DVD manueel uitnemen.
  ► Schakel uw Notebook uit.
  ► Druk met een pen of een draad (bijv.
  papierklem) goed in de opening (1).
   De stationslade springt naar buiten. U kunt
  de stationslade (2) nu uit het station trekken.

  2

  1

  Regiocodes voor DVD-films en DVD-spelers
  Regiocodes
  DVD
  DVD-film

  DVD-films en DVD-spelers (zoals het DVD-station van uw Notebook) zijn voorzien van
  een regiocode. De regiocodes van de DVD-film en de DVD-speler moeten overeenkomen,
  anders kan de DVD-film niet worden weergegeven.
  Er bestaan zes regiocodes:

  Regiocode
  Regiocode
  Regiocode
  Regiocode

  1:
  2:
  3:
  4:  Regiocode 5:  Regiocode 6:

  VS en Canada
  Egypte, Europa, Japan, Zuid-Afrika en het Midden-Oosten
  Zuidoost-Azië (o.a. Hongkong, Indonesië, Filipijnen, Zuid-Korea, Taiwan)
  Australië, Nieuw-Zeeland, Zuidoost-Pacific, Midden- en Zuid-Amerika en
  de Caraïben
  Afrika (behalve Zuid-Afrika), India en de voormalige lidstaten van de Sovjet
  Unie
  China

  Het DVD-station van uw Notebook ondersteunt de functie RPC-II (Phase II System of Regional
  Playback Control). Met deze functie kan de eindgebruiker tot vijf keer de regiocode van het
  station wijzigen om overeenkomstige DVD-films te kunnen weergeven. Daarna blijft de laatst
  gekozen regiocode behouden en kan ze niet meer worden gewijzigd.
  Als een DVD-film in alle regio’s kan worden weergegeven, heeft
  de DVD-film de regiocode 0.
  Voor u een DVD-film koopt, dient u na te gaan of de regiocode van de DVD-film
  overeenkomt met de ingestelde regiocode van het DVD-station van uw Notebook.

  10600900871, uitgave 1

  31 • Page 42

  Werken met het notebook

  AutoPlay-functie van het CD/DVD-station aanpassen
  Inhoudstype,CD/DVD
  CD/DVD
  AutoPlay-functie

  Windows werkt met AutoPlay-functies. U kunt in Windows dus bepalen hoe de
  verschillende CD- of DVD-types worden behandeld.
  U kunt de AutoPlay-functie van het CD/DVD-station instellen volgens uw behoeften,
  zodat bijvoorbeeld als u een Audio-CD plaatst, de Media Player start en de
  Audio-CD automatisch wordt weergegeven.
  Daartoe gaat u als volgt te werk:
  ► Voer de instellingen in onder Startsymbool – (Instellingen) – Configuratiescherm – Hardware
  en geluiden – Automatisch afspelen.
  Merk op dat u voor elk CD-/DVD-inhoudstype de gewenste actie dient te selecteren.

  Luidspreker
  Luidspreker

  In uw notebook zijn twee stereoluidsprekers ingebouwd.
  Als u een hoofdtelefoon of externe luidsprekers aansluit, worden de
  interne luidsprekers uitgeschakeld.

  Luidspreker uit- en inschakelen
  ► Met de toetsencombinatie Fn + F3 kunt u de luidspreker uit- en inschakelen.

  Volume instellen
  ► Stel het gewenste volume in met de toetscombinatie Fn + F4 of Fn + F5 .
  of
  ► Dubbelklik op het luidsprekersymbool op de taakbalk en op Mixer.
  of
  ► Kies Startsymbool – (Settings, instellingen) – Control Panel (configuratiescherm) – Hardware and
  Sound (hardware en geluid) – Sound (geluid): Adjust volume control (systeemvolume aanpassen) .
  ► Wijzig het volume door de schuifknoppen te bedienen.
  ► Dubbelklik op het luidsprekersymbool op de taakbalk om de luidspreker in- of uit te schakelen.
  Volume

  32

  10600900871, uitgave 1 • Page 43

  Werken met het notebook

  Radiocomponenten (Wireless LAN)
  Als een Wireless LAN-module wordt ingebouwd die niet door Fujitsu Siemens Computers
  werd goedgekeurd, worden de voor dit toestel verleende toelatingen (CE!) ongeldig.
  WirelessLAN

  In uw Notebook is Wireless LAN geïntegreerd.

  Wireless LAN module in- en uitschakelen
  Ga na of de Wireless LAN-module in de geïnstalleerde Wireless
  LAN-software geactiveerd/gedeactiveerd is.
  WirelessLAN

  ► Met behulp van de toetscombinatie Fn + F1 kunt u de Wireless LAN-module in- en
  uitschakelen.
   De indicator Wireless LAN brandt als de Wireless LAN-module ingeschakeld is.
  Hou rekening met de bijkomende veiligheidsinstructies voor toestellen met
  radiocomponenten in het handboek "Veiligheid".
  Kijk voor meer informatie over het gebruik van Wireless LAN in de help-bestanden
  (zie hoofdstuk "Informatiebronnen", pagina 5).

  Ethernet en LAN
  EthernetLAN

  De interne LAN-module van uw Notebook ondersteunt Ethernet-LAN (10/100
  Mbps). Met de LAN-module kunt u een verbinding tot stand brengen met een
  lokaal netwerk (LAN = Local Area Network).
  ► Sluit de LAN-kabel aan op de
  LAN-aansluiting van het Notebook (1).
  ► Sluit de LAN-kabel aan op uw
  netwerkaansluiting (2).

  1

  2

  Uw netwerkbeheerder kan u helpen bij het configureren en gebruiken van
  LAN-verbindingen.
  Een LAN-kabel is niet bijgeleverd. Deze kan in de vakhandel worden verkregen.

  10600900871, uitgave 1

  33 • Page 44

  Veiligheidsfuncties

  Veiligheidsfuncties
  Veiligheidsfuncties

  Uw Notebook beschikt over verschillende beveiligingsfuncties, waarmee u uw systeem en
  uw persoonlijke gegevens kunt beveiligen tegen onbevoegde toegang.
  In deze hoofdstuk wordt beschreven hoe u deze functies gebruikt en wat de voordelen ervan zijn.
  Opgelet: Als u bijv. uw wachtwoord niet meer kent, is het mogelijk dat
  u zelf ook geen toegang meer heeft tot uw systeem en uw gegevens.
  Hou dus rekening met volgende aanwijzingen:


  Maak regelmatig een reservekopie van uw gegevens op externe gegevensdragers,
  bijv. op externe harde schijven, op CD’s of DVD’s.
  • Bij sommige beveiligingsfuncties dient u wachtwoorden toe te kennen. Noteer
  de wachtwoorden en bewaar ze op een veilige plaats.
  Wanneer u de wachtwoorden verliest, dient u zich tot onze Help Desk
  te wenden. Het verlies van het wachtwoord wordt niet gedekt door de
  garantie en moet dus worden vergoed.

  Kort overzicht van de beveiligingsfuncties
  Beveiligingsfunctie
  Kensington Lock

  Soort beveiliging
  Mechanisch robuuste
  staalkabel met slot

  BIOS-wachtwoordbeveiliging

  Wachtwoordbeveiliging
  voor BIOS-Setup-Utility
  en besturingssysteem
  met supervisor- en
  user-wachtwoord.

  Voorbereiding
  Kensington MicroSaver
  (optionele accessoire)
  aanbrengen en afsluiten
  In de BIOS-Setup-Utility
  definieert u minstens één
  supervisor-wachtwoord en
  activeert u indien gewenst de
  wachtwoordbeveiliging voor het
  besturingssysteem.

  Beveiligingsfuncties
  Kortoverzicht

  Kensington Lock gebruiken
  ► Breng de Kensington MicroSaver aan op
  de inrichting van uw Notebook
  Kensington Lockgebruiken
  Mechanische
  Diefstalbeveiliging
  MicroSaver
  beveiliging

  K

  34

  10600900871, uitgave 1 • Page 45

  Veiligheidsfuncties

  Wachtwoordbeveiliging configureren in de
  BIOS-Setup-Utility
  Voor u de verschillende mogelijkheden van de wachtwoordbeveiliging in
  de BIOS-Setup-Utility voor de beveiliging van uw gegevens gebruikt, dient
  u rekening te houden met het volgende:
  Noteer de wachtwoorden en bewaar ze op een veilige plaats. Als u uw
  supervisor-wachtwoord niet meer kent, heeft u geen toegang meer tot
  uw Notebook. Het wissen van het wachtwoord wordt niet gedekt door
  de garantie en moet dus worden vergoed.
  Wachtwoordbeveiliging

  Uw wachtwoord mag maximaal acht tekens lang zijn en kan bestaan uit letters en
  cijfers. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.

  Beveiliging van de BIOS-Setup-Utility (supervisoren user-wachtwoord)
  Als u deze gebruikshandleiding op het beeldscherm heeft geopend, is het aan te
  bevelen volgende instructies af te drukken. Terwijl u het wachtwoord configureert,
  kunt u de instructies namelijk niet oproepen op het beeldscherm.
  BIOS-Setup-Utility

  Zowel met het supervisor-wachtwoord als met het user-wachtwoord voorkomt u onbevoegd gebruik
  van de BIOS-Setup-Utility. Met het supervisor-wachtwoord heeft u toegang tot alle functies van de
  BIOS-Setup-Utility, met het user-wachtwoord heeft u slechts toegang tot een deel van deze functies.
  U kunt pas een user-wachtwoord instellen als reeds een supervisor-wachtwoord werd gedefinieerd.
  Hoe u de BIOS-Setup-Utility moet oproepen en bedienen, staat beschreven in
  het hoofdstuk "Instellingen in de BIOS-Setup-Utility", pagina 50.

  10600900871, uitgave 1

  35 • Page 46

  Veiligheidsfuncties

  Supervisor- en user-wachtwoord toekennen
  ► Roep de BIOS-Setup-Utility op en kies het menu Security.
  ► Markeer het veld Set Supervisor Password en druk op de invoertoets.
   Met Enter new Password: U wordt verzocht een wachtwoord in te geven.
  ► Geef het wachtwoord in en druk op de invoertoets.
   Met Confirm new Password vraagt het systeem u het wachtwoord te bevestigen.
  ► Geef het wachtwoord nogmaals in en druk op de invoertoets.
   Met Changes have been saved krijgt u de bevestiging dat het nieuwe wachtwoord werd opgeslagen.
  ► Om het user-wachtwoord toe te kennen, selecteert u Set User Password en gaat u op
  dezelfde manier te werk als voor het supervisor-wachtwoord.
   Als u geen andere instellingen meer wilt ingeven, kunt u de BIOS-Setup-Utility beëindigen.
  ► Kiest u in het menu Exit het punt Save Changes and Exit.
  ► Kies Yes en druk op de invoertoets.
   Het Notebook start opnieuw en het nieuwe wachtwoord is actief. Als u voortaan
  de BIOS-Setup-Utility wenst op te roepen, dient u eerst uw supervisor- of
  user-wachtwoord in te geven. Merk op dat u met het user-wachtwoord slechts
  toegang heeft tot een beperkt aantal BIOS-instellingen.
  User-wachtwoord
  Supervisor-wachtwoord
  Wachtwoord

  Supervisor- of user-wachtwoord wijzigen
  U kunt het supervisor-wachtwoord slechts wijzigen als u zich met het supervisor-wachtwoord
  heeft aangemeld bij de BIOS-Setup-Utility.
  User-wachtwoord
  Supervisor-wachtwoord
  Wachtwoord

  ► Roep de BIOS-Setup-Utility op en kies het menu Security.
  ► Als u een wachtwoord wenst te wijzigen, gaat u op precies dezelfde manier te
  werk als voor het definiëren van een wachtwoord.

  Wachtwoorden opheffen
  Om een wachtwoord op te heffen zonder een nieuw wachtwoord in te stellen, gaat u als volgt te werk:
  User-wachtwoord
  Supervisor-wachtwoord
  Wachtwoord

  ► Roep de BIOS-Setup-Utility op en kies het menu Security.
  ► Selecteer het veld Set Supervisor Password of Set User Password en druk op de Enter-toets.
   Met Enter current Password vraagt het systeem u het actuele wachtwoord in te geven.
  Met Enter new Password vraagt het systeem u een nieuw wachtwoord in te geven.
  ► Druk twee keer op de Enter-toets.
  ► Kiest u in het menu Exit het punt Save Changes en Exit.
  ► Kies Yes en druk op de invoertoets.
   Het Notebook start opnieuw en het wachtwoord is opgeheven.
  Met het supervisor-wachtwoord heft u tegelijk de geldigheid van het user-wachtwoord op.

  Wachtwoordbeveiliging van het besturingssysteem
  Met het Supervisor-wachtwoord dat u in de BIOS-Setup-Utility heeft ingesteld
  (zie paragraaf "Supervisor- en user-wachtwoord toekennen", pagina 36), kunt
  u ook voorkomen dat het besturingssysteem wordt gestart.
  Besturingssysteem

  36

  10600900871, uitgave 1 • Page 47

  Veiligheidsfuncties

  Systeembeveiliging activeren

  

  Roep de BIOS-Setup-Utility op en kies het menu Security.
  Selecteer de optie Password on Boot en druk op de invoertoets.
  Selecteer de optie Enabled en druk op de invoertoets.
  Selecteer onder Exit de optie Save Changes and Exit.
  Het Notebook start opnieuw op. U wordt gevraagd uw wachtwoord (het
  Supervisor-wachtwoord) in te voeren.

  Besturingssysteem

  Systeembeveiliging opheffen
  ► Roep de BIOS-Setup-Utility op en kies het menu Security.
  ► Selecteer de optie Password on Boot en druk op de invoertoets.
  ► Selecteer de optie Disabled en druk op de invoertoets.
   Als u geen andere instellingen meer wilt ingeven, kunt u de BIOS-Setup-Utility beëindigen.
  ► Selecteer onder Exit de optie Save Changes and Exit.
   Het Notebook start opnieuw op. Er is geen wachtwoordbeveiliging meer voor het systeem.
  Besturingssysteem

  10600900871, uitgave 1

  37 • Page 48

  Aansluiten van externe toestellen

  Aansluiten van externe toestellen
  Hou in elk geval rekening met de veiligheidsaanwijzingen in het hoofdstuk
  "Belangrijke instructies", pagina 4 voor u toestellen op het Notebook
  aansluit of van het Notebook loskoppelt.
  Lees altijd de documentatie bij het externe toestel dat u wenst aan te sluiten.
  Tijdens een onweer mag u nooit kabels aansluiten of loskoppelen.
  Trek nooit aan de kabel als u hem losmaakt! Neem altijd de stekker vast.
  Hou de hierna beschreven volgorde aan als u externe toestellen aansluit
  op het Notebook of ervan loskoppelt:
  Toestellen aansluiten op het Notebook
  1.
  2.
  3.
  4.

  Het Notebook en alle externe toestellen uitschakelen.
  De netstekker van het Notebook en van alle betrokken toestellen uit de stopcontacten trekken.
  De kabels voor alle externe toestellen aansluiten zoals beschreven in de instructies.
  Alle netstekkers in het stopcontact steken.

  Randapparaten
  Toestellen

  Toestellen loskoppelen van het Notebook
  1. Het Notebook en alle externe toestellen uitschakelen.
  2. De netstekker van het Notebook en van alle betrokken toestellen uit de stopcontacten trekken.
  3. De kabels voor alle externe toestellen losmaken zoals beschreven in de instructies.
  Randapparaten
  Toestellen

  Voor sommige externe toestellen moet u speciale software (bijv. drivers) installeren en
  instellen (zie de documentatie bij het externe toestel en het besturingssysteem).

  38

  10600900871, uitgave 1 • Page 49

  Aansluiten van externe toestellen

  Aansluitingen

  7
  5

  6

  4
  3
  2

  1
  2
  3
  4

  =
  =
  =
  =

  Hoofdtelefoonaansluiting/Line Out
  Microfoonaansluiting/Line In
  USB-aansluitingen
  Gelijkspanningsbus (DC IN)

  10600900871, uitgave 1

  1

  5 = S-Video Out-bus
  6 = Beeldschermaansluiting
  7 = LAN-aansluiting

  39 • Page 50

  Aansluiten van externe toestellen

  Extern beeldscherm aansluiten
  U kunt een extern beeldscherm aansluiten op het Notebook.
  Monitoraansluiting
  Beeldschermaansluiting
  VGA-aansluitbus
  Beeldscherm

  ► Schakel het Notebook en het externe
  beeldscherm uit.
  ► Sluit de datakabel van het
  externe beeldscherm aan op de
  beeldscherm-aansluiting van uw Notebook.
  ► Schakel eerst het externe beeldscherm
  en dan het Notebook in.

  Met de toetsencombinatie Fn + F10 kunt u heen en weer schakelen tussen
  het externe beeldscherm en het LCD-beeldscherm van het Notebook.
  U kunt hetzelfde beeld tegelijk op het externe beeldscherm en op het
  LCD-beeldscherm van het Notebook weergeven.

  Beeldherhaalfrequentie voor uw extern beeldscherm instellen
  Beeldscherm

  Als een te hoge beeldherhaalfrequentie wordt gebruikt, kan uw beeldscherm
  beschadigd raken. De maximaal mogelijke beeldherhaalfrequentie is beschreven
  in de bij uw beeldscherm geleverde documentatie.
  Door een optimale instelling van de beeldherhaalfrequentie voorkomt u flikkeren van het beeld.
  ► Pas de beeldherhaalfrequentie aan voor het aangesloten beeldschermtype.
  ► Kies Startsymbool – (Instellingen) – Configuratiescherm – Vormgeving aan persoonlijke voorkeur
  aanpassen – Persoonlijke instellingen: Beeldschermresolutie aanpassen.
  of
  ► Klik met de rechter muisknop op het bureaublad. Kies onder Persoonlijke
  instelling – Beeldscherm beeldschermtype 1 of 2.
  ► Kies Uitgebreide instellingen – Monitor.
  ► Kies onder Actualiseringscoëfficiënt beeldscherm de optimale beeldherhaalfrequentie
  voor het aangesloten beeldschermtype.
  ► Kies Toepassen en OK.

  40

  10600900871, uitgave 1 • Page 51

  Aansluiten van externe toestellen

  USB-toestellen aansluiten
  USB-aansluitingen

  Op de USB-aansluitingen kunt u externe toestellen aansluiten die ook over een USB-poort
  beschikken (bijv. een printer, een scanner of een modem).
  USB-toestellen zijn hot-plug-compatibel. U kunt de kabels van USB-toestellen
  dus bij ingeschakeld systeem aansluiten en loskoppelen.
  Bij USB 1.x bedraagt de maximale overdrachtsnelheid 12 Mbit/s.
  Bij USB 2.x bedraagt de maximale overdrachtsnelheid 480 Mbit/s.
  Meer informatie vindt u in de documentatie bij de USB-toestellen.
  ► Sluit de datakabel aan op het externe toestel.
  ► Sluit de datakabel aan op een USB-poort
  van het Notebook.

  Drivers
  USB-toestellen worden automatisch door het besturingssysteem
  herkend en geïnstalleerd.

  10600900871, uitgave 1

  41 • Page 52

  Aansluiten van externe toestellen

  Externe audiotoestellen aansluiten
  Microfoonaansluiting/Line In
  Audiotoestellen aansluiten
  Microfoonaansluiten
  Audio-aansluitingen

  Via de microfoonaansluiting/Line in kunt u een externe microfoon, een MiniDisc-speler, een
  MP3-speler, een CD-speler of een cassettedeck op uw Notebook aansluiten.
  ► Sluit de datakabel aan op het externe toestel.
  ► Sluit de datakabel aan op de
  microfoonaansluiting/Line In van
  het Notebook.

  Hoofdtelefoonaansluiting/Line Out
  aansluiten
  Audio-aansluitingen
  Audiotoestellen
  Hoofdtelefoonaansluiten

  Via de hoofdtelefoonaansluiting kunt u een hoofdtelefoon of een externe
  luidspreker op uw Notebook aansluiten.
  ► Sluit de datakabel aan op het externe toestel.
  ► Sluit de datakabel aan op de
  hoofdtelefoon-/Line-Out-aansluiting
  van het Notebook.

  Als u een hoofdtelefoon of externe luidsprekers aansluit, worden de
  interne luidsprekers uitgeschakeld.
  Als u in de vakhandel een kabel koopt, dient u met het volgende rekening te houden:
  Als u een hoofdtelefoon of luidsprekers wenst aan te sluiten, heeft
  u een"3,5 mm klinkstekker" nodig.

  Volume instellen
  ► Stel het gewenste volume in; zie hoofdstuk "Volume instellen", pagina 32.

  42

  10600900871, uitgave 1 • Page 53

  Aansluiten van externe toestellen

  Extern toestel aansluiten op S-Video Out
  S-Video Out-bus
  Video-uitgang
  TV-toestelaansluiten
  Beeldscherm

  U kunt een extern toestel (bijv. een tv-toestel) aansluiten op de S-Video Out-bus van uw
  notebook, om films van DVD, foto’s of presentaties te bekijken enz.
  ► Schakel het Notebook en het externe
  toestel uit.
  ► Sluit het externe toestel aan op de S-Video
  Out-bus van uw notebook.
  ► Schakel eerst het externe toestel en
  dan het Notebook in.

  Als u in de vakhandel een kabel koopt, dient u met het volgende rekening te houden:
  De S-Video Out-bus op uw notebook is voorzien van een "4-polige
  Hosiden-bus", ook wel "4-polige mini-DIN-bus" genoemd. De stekker voor
  deze aansluiting moet een "Hosiden-stekker" zijn.
  Stekkers

  Aansluiting
  4 3
  2

  10600900871, uitgave 1

  1

  Verbinding
  Positie

  Betekenis

  1

  Y-massa

  2

  C-massa

  3

  Y

  4

  C

  43 • Page 54

  Aansluiten van externe toestellen

  TV activeren
  Apparaten met een ATI-grafische kaart gebruiken voor de beeldscherminstelling
  de ATI-software Catalyst® Control Center. Deze software omvat een
  geïntegreerde Help voor deze toepassing.
  Toestellen met een NVIDIA-grafische kaart gebruiken voor de beeldscherminstelling
  de software NVIDIA-configuratiescherm. Deze software omvat een
  geïntegreerde Help voor deze toepassing.
  ► Sluit een extern toestel (bijv. een TV) op de S-Video Out-bus van uw notebook
  aan en start het notebook opnieuw op.
  of
  ► Selecteer Startsymbool – (Instellingen) – Configuratiescherm – Vormgeving aan persoonlijke
  voorkeur aanpassen – Aanpassen – beeldscherminstellingen – Geavanceerde instellingen.
  ► Selecteer OK.
  of
  ► Als uw apparaat over een ATI-grafische kaart beschikt, selecteer dan Startsymbool
  – Alle programma’s – Catalyst Control Center – Catalyst Control Center.
  of

  

  44

  ► Wanneer het toestel over een NVIDIA-grafische kaart beschikt, klik dan met de rechter
  muisknop op het bureaublad en selecteer NVIDIA-configuratiescherm.
  Het beeld wordt doorgestuurd naar het externe apparaat

  10600900871, uitgave 1 • Page 55

  Componenten demonteren en monteren in geval van service

  Componenten demonteren en monteren
  in geval van service
  Reparaties aan het Notebook mogen alleen door bevoegde vakmensen worden
  uitgevoerd. Als het Notebook onbevoegd wordt geopend of als onvakkundige
  herstellingen worden uitgevoerd, vervalt de garantie en kan er groot gevaar
  ontstaan voor de gebruiker (elektrocutie, brandgevaar).
  IngevalvanService
  Componenten

  Na overleg met de hotline/helpdesk mag u de in dit hoofdstuk beschreven
  componenten zelf demonteren en monteren.
  Als u zonder overleg met de hotline/helpdesk componenten zelf demonteert
  en monteert, vervalt de garantie van uw Notebook.

  Instructies voor de in- en uitbouw van
  modules en elementen

  Schakel uw Notebook uit en trek de stekker uit het stopcontact.
  Neem de accu uit.
  Behandel de vergrendelingsmechanismen van de batterij en andere componenten
  met de nodige voorzichtigheid.
  Gebruik nooit scherpe voorwerpen, zoals schroevendraaiers, scharen of messen,
  als hefboom om afdekkingen te verwijderen.
  Modules met elementen die gevoelig zijn voor elektrostatische ontlading (EGB),
  kunnen aangegeven zijn met volgende sticker:

  EGB
  Module
  Opmerkingen

  Als u modules met EGB hanteert, dient u altijd rekening te houden met het
  volgende:


  U dient zichzelf statisch te ontladen (bijv. door een geaard voorwerp aan te
  raken) voor u aan modules met EGB gaat werken.
  De gebruikte toestellen en gereedschappen moeten vrij zijn van statische
  lading.
  Trek de stekker uit het stopcontact voor u modules insteekt of uittrekt.
  Neem de modules enkel aan de rand vast.
  Raak geen aansluitpinnen of printbanen op de module aan.

  Accu demonteren en monteren
  Hoe u de accu demonteert en opnieuw monteert, wordt beschreven in het
  hoofdstuk "Accu demonteren en monteren", pagina 25.

  10600900871, uitgave 1

  45 • Page 56

  Componenten demonteren en monteren in geval van service

  Harde schijf demonteren en monteren
  Harde schijf: demonteren

  Schakel uw Notebook uit en trek de stekker uit het stopcontact.
  Sluit het LCD-beeldscherm, zodat het merkbaar vergrendelt.
  Trek alle kabels los die op het Notebook aangesloten zijn.
  Draai het Notebook om en plaats het op een stabiele, effen en schone ondergrond. Plaats
  eventueel een slipvaste doek op deze ondergrond om krassen aan het Notebook te vermijden.
  ► Neem de accu uit (zie hoofdstuk "Accu demonteren", pagina 25).
  ► Draai de schroeven uit (1).
  ► Trek de afdekking in de richting van de
  2
  1
  pijl van het Notebook af (2).
  1
  ► Trek de harde schijf aan de nok rechtuit (3)
  uit het vak voor de harde schijf.
  Hardeschijf

  3

  ► Draai de 2 schroeven uit het frame van de harde schijf.
  ► Trek de harde schijf uit het frame.

  Harde schijf: monteren
  Hou er bij het monteren van de harde schijf rekening mee dat de contacten in
  het vak van de harde schijf niet verbogen of beschadigd raken.
  Harde schijf

  ► Schuif de harde schijf in het frame.
  ► Bevestig de harde schijf met de 2 schroeven in het frame.
  ► Plaats de harde schijf recht in het vak
  voor de harde schijf (1).
  2
  3

  Schuif de harde schijf rechtuit zo ver mogelijk
  3
  in het vak voor de harde schijf, zodat de
  contacten inhaken. Oefen bij het naar
  binnen schuiven geen overmatige druk uit.
  ► Plaats de afdekking in de richting
  1
  van de pijl (2).
  ► Bevestig de afdekking met de schroeven (3).
  ► Zet de accu terug (zie hoofdstuk "Accu monteren", pagina 25).
  ► Plaats het Notebook weer rechtop op een vlakke ondergrond.
  ► Sluit de voordien losgemaakte kabels weer aan.

  46

  10600900871, uitgave 1 • Page 57

  Componenten demonteren en monteren in geval van service

  Geheugenuitbreiding
  Geheugen demonteren
  Hoofdgeheugen
  Systeemuitbreiding

  Uw notebook is, afhankelijk van de configuratie, uitgerust met een werkgeheugen
  van 512 MB – 2 GB of 4 GB. Zonder geheugenmodules start het notebook niet,
  omdat geen vast hoofdgeheugen ingebouwd is.
  Neem a.u.b. in acht dat voor de 32- bits versie van Windows Vista
  momenteel ca. 3 GByte werkgeheugen vereist is.

  Geheugenuitbreiding demonteren en monteren
  Geheugenmodule

  Als de Hotline/Helpdesk u vraagt de geheugenuitbreiding zelf te demonteren
  en te monteren, gaat u als volgt te werk:
  Houd u aan de veiligheidsinstructies in het hoofdstuk "Belangrijke instructies", pagina 4.
  Het Notebook moet uitgeschakeld zijn en mag zich niet in de Suspend-modus
  bevinden als geheugenmodules worden in-/uitgebouwd.
  Gebruik enkel geheugenuitbreidingen die goedgekeurd zijn voor uw notebook:
  512-MB, 1-GB en 2-GB module DDR2-667 SO DIMM (PC2-5300).
  Gebruik geen geweld als u een geheugenuitbreiding monteert of demonteert.
  Let erop dat er geen vreemde voorwerpen in het bevestigingsvak voor
  de geheugenuitbreiding terechtkomen.
  De geheugenmodules bevinden zich in een groot servicevak. Als de geheugenmodule wordt
  geplaatst of uitgenomen, moet het servicevak worden geopend. Als u de afdekking verwijderd
  heeft, staan verschillende componenten bloot. Deze componenten mogen enkel door bevoegde
  vakmensen worden gedemonteerd of vervangen. Hou dus absoluut rekening met het volgende:
  Tijdens de werking kunnen bepaalde componenten zeer heet worden (bijv. het
  koellichaam van de processor). Daarom is het aan te bevelen één uur te wachten
  nadat u het Notebook heeft uitgeschakeld, voor u de geheugenmodules uitneemt
  of plaatst. Anders bestaat er gevaar voor brandwonden!
  Omdat een aantal componenten met EGB blootliggen, dient u rekening te houden met
  het hoofdstuk "Instructies voor de in- en uitbouw van modules en elementen", pagina 45.
  ► Schakel uw Notebook uit.
  ► Klap het LCD-beeldscherm op het onderste gedeelte van het Notebook,
  zodat het beeldscherm duidelijk vergrendelt.
  ► Trek de netstekker van de netadapter uit het stopcontact.
  ► Trek alle kabels los die op het Notebook aangesloten zijn.
  ► Draai het Notebook om en plaats het op een stabiele, effen en schone ondergrond. Plaats
  eventueel een slipvaste doek op deze ondergrond om krassen aan het Notebook te vermijden.
  ► Neem de accu uit (zie "Accu demonteren", pagina 25).

  10600900871, uitgave 1

  47 • Page 58

  Componenten demonteren en monteren in geval van service

  Afdekking: verwijderen


  1

  Draai de schroeven uit (1).

  ► Hef de afdekking omhoog (1) en trek
  de afdekking in de richting van de
  pijl (2) van het Notebook af.

  1
  2

  Geheugenmodule: demonteren
  ► Druk de twee bevestigingsklemmen
  voorzichtig naar buiten (1).
   De geheugenmodule klapt omhoog (2).
  ► Trek de geheugenmodule in de richting
  van de pijl uit de montageplaats (3).
  Geheugenmodule
  Geheugenuitbreiding

  3
  2

  1

  1

  48

  10600900871, uitgave 1 • Page 59

  Componenten demonteren en monteren in geval van service

  Geheugenmodule: monteren
  ► Plaats de geheugenmodule met de
  aansluitcontacten en de uitsparing (a)
  vooraan in de montageplaats (1).
  ► Klap de geheugenmodule voorzichtig
  omlaag, tot ze duidelijk vergrendelt (2).

  2

  1

  Geheugenmodule
  Geheugenuitbreiding

  a

  Afdekking bevestigen
  ► Plaats de afdekking in de pijlrichting (1) in
  de gleuf (2) en klap de afdekking dicht (3).

  2
  3

  2

  1

  1

  ► Bevestig de afdekking met de schroeven (1).

  ► Zet de accu terug (zie "Accu monteren", pagina 25).
  ► Plaats het Notebook weer rechtop op een vlakke ondergrond.
  ► Sluit de voordien losgemaakte kabels weer aan.

  10600900871, uitgave 1

  49 • Page 60

  Instellingen in de BIOS-Setup-Utility

  Instellingen in de BIOS-Setup-Utility
  Systeem configureren
  Setup
  Configuratie,BIOS-Setup-Utility
  Systeeminstellingen,BIOS-Setup-Utility
  BIOS-Setup-Utility
  Hardwareconfigureren

  Met de BIOS-Setup-Utility kunt u systeemfuncties en de hardware-configuratie voor uw Notebook
  instellen.
  Bij levering van het Notebook zijn de standaardinstellingen actief. Deze instellingen kunt
  u in de menu’s van de BIOS-Setup-Utility wijzigen. De gewijzigde instellingen zijn actief
  zodra u de BIOS-Setup-Utility heeft opgeslagen en afgesloten.
  In de BIOS-Setup-Utility vindt u volgende menu’s:
  Informatie
  Main
  Advanced
  Security
  Boot
  Exit

  Om informatie over het BIOS, de processor en het Notebook weer te geven
  Systeeminstellingen zoals tijd, datum en notebookinformatie
  Uitgebreide systeeminstellingen
  Wachtwoordinstellingen en beveiligingsfuncties
  Om de opstartvolgorde te bepalen
  Om de BIOS-Setup-Utility te beëindigen

  BIOS-Setup-Utility starten
  ► Start het Notebook opnieuw (uit- en inschakelen of het besturingsysteem opnieuw starten).
   Bij het starten verschijnt kort volgende of een gelijkaardige melding op het beeldscherm:
  <F2> BIOS Setup <F12> Boot Menu
  ► Als deze melding op het beeldscherm verschijnt, drukt u op functietoets F2 .
  ► Als een wachtwoord is toegekend, geef dan het wachtwoord in en druk op de Enter-toets.
  BIOS-Setup-Utility

  Als u het wachtwoord niet meer kent, dient u contact op te nemen met uw
  systeembeheerder of met onze serviceafdeling.

  BIOS-Setup-Utility bedienen
  BIOS-Setup-Utility

  Druk op de toets F1 om hulpinformatie bij de bediening van de BIOS-Setup-Utility
  te krijgen. De beschrijving van de verschillende instellingen vindt u in
  het rechter venster van de BIOS-Setup-Utility.
  Met de toets F9 kunt u de standaardinstellingen van de BIOS-Setup-Utility laden.
  ► Markeer met de cursortoetsen ← of → het menu waarin u instellingen wenst uit te voeren.
   Het menu verschijnt.
  ► Kies met de cursortoetsen ↑ of ↓ de opties die u wenst te wijzigen.
  ► Druk op de invoertoets.
  ► Druk op de toets ESC om het gekozen menu te verlaten.
  ► Noteer de gewijzigde waarden (bijv. in deze gebruiksaanwijzing).

  50

  10600900871, uitgave 1 • Page 61

  Instellingen in de BIOS-Setup-Utility

  BIOS-Setup-Utility beëindigen
  BIOS-Setup-Utility

  In het menu Exit dient u de gewenste mogelijkheid te selecteren en met de Enter-toets te activeren:

  Exit Saving Changes – Instellingen opslaan en
  BIOS-Setup-Utility beëindigen
  ► Om de actuele ingaves in de menu’s op te slaan en de BIOS-Setup-Utility te
  beëindigen, kiest u Exit Saving Changes en OK of Ja.
   Het Notebook start opnieuw op en de nieuwe instellingen worden actief.

  Exit Discarding Changes – Wijzigen verwerpen en
  BIOS-Setup-Utility beëindigen
  ► Om de wijzigingen te verwerpen, kiest u Exit Discarding Changes.
   De instellingen die bij het oproepen van de BIOS-Setup-Utility geldig waren, blijven actief.
  De BIOS-Setup-Utility wordt beëindigd en het Notebook start opnieuw op.

  Load Setup Default – Standaardinstellingen overnemen
  ► Om de standaardinstellingen voor alle menu’s van de BIOS-Setup-Utility over te
  nemen, kiest u Load Setup Default en OK of Ja.

  Discard Changes – Wijzigingen negeren zonder de
  BIOS-Setup-Utility te verlaten
  ► Om de wijzigingen te verwerpen, kiest u Discard Changes en OK of Ja.
   De instellingen die bij het oproepen van de BIOS-Setup-Utility geldig waren, blijven actief.
  U kunt nu verdere instellingen in de BIOS-Setup-Utility uitvoeren.
  ► Als u de BIOS-Setup-Utility met deze instellingen wilt beëindigen, kiest u
  Exit Saving Changes en OK of Ja.

  10600900871, uitgave 1

  51 • Page 62

  Probleemanalyse en tips

  Probleemanalyse en tips
  Storingverhelpen
  Fouten
  Tips
  Probleemanalyse

  Hou rekening met de veiligheidsinstructies in het handboek "Veiligheid"
  als u kabels loskoppelt of aansluit.

  Als er zich een storing voordoet, kunt u proberen deze aan de hand van volgende maatregelen
  te verhelpen. Als u de storing niet kunt opheffen, gaat u als volgt te werk:
  ► Noteer de uitgevoerde stappen en de toestand die actief was op het moment dat de
  fout opgetreden is. Noteer ook een eventueel aangegeven foutmelding.
  ► Schakel het Notebook uit.
  ► Neem contact op met de hotline / helpdesk.
  De telefoonnummers vindt u in de helpdesk-lijst. Maak wanneer u opbelt
  dat u volgende informatie bij de hand hebt:
  • De modelnaam en het serienummer van het Notebook. Het serienummer
  bevindt zich op het etiket aan de onderzijde van het Notebook.
  • Notities van de meldingen die op het beeldscherm zijn verschenen en
  gegevens i.v.m. met akoestische signalen.
  • Alle wijzigingen die u na ontvangst van het Notebook aan hardware
  of software hebt uitgevoerd.
  • Alle wijzigingen die u na ontvangst van het Notebook aan de
  instellingen in de BIOS-Setup hebt uitgevoerd.
  • Uw systeemconfiguratie en alle aan uw systeem aangesloten randapparaten.
  • Uw aankoopcontract.
  Onze Notebooks zijn uitgevoerd met gewichts-, plaats- en energiebesparende
  onderdelen, en daardoor uitermate geschikt en geoptimaliseerd voor mobiel
  gebruik. Afhankelijk voor de door u gekozen configuratie kan het voorkomen
  dat bij zeer rekenintensieve spelsoftware, bijvoorbeeld bij 3D-afbeeldingen, de
  functionaliteit in vergelijking met een desktop PC iets minder is. Actualisering
  van drivers die niet door Fujitsu Siemens Computers vrijgegeven zijn, kan onder
  bepaalde omstandigheden leiden tot prestatieverlies, kwijtraken van gegevens
  en storingen. Vrijgegeven drivers en actuele BIOS-versies kunt u downloaden
  onder: "http://www.fujitsu-siemens.de/support/downloads.html"

  Geïnstalleerde software herstellen
  Maak regelmatig
  raken, kunt u de
  herstellen. Als u
  gemaakt, kunt u

  reservekopieën van uw bestanden. Als er gegevens verloren
  geïnstalleerde software met behulp van de gegevensdragers
  echter geen reservekopieën van uw eigen bestanden heeft
  deze bestanden niet meer herstellen.

  Als uw besturingssysteem niet start of als er zich problemen voordoen met uw harde schijf,
  moet de voorgeïnstalleerde software soms opnieuw worden geïnstalleerd.

  52

  10600900871, uitgave 1 • Page 63

  Probleemanalyse en tips

  Besturingssysteem, drivers, handboeken en
  speciale software herstellen
  Informatie over het herstellen van het besturingssysteem, drivers, handboeken en speciale
  software vindt u in het handboek "Recovery Process" (Herstelprocedure).

  De tijd of de datum van het Notebook zijn verkeerd
  Uur kloptniet
  Wintertijd
  Zomertijd
  Verkeerde
  Tijdkloptniet
  Datum
  Bufferbatterijladen
  kloptniet
  Datum/tijd

  Oorzaak
  Tijd en datum zijn verkeerd ingesteld.

  Problemen verhelpen
  ► Stel in de BIOS-Setup-Utility de tijd of de
  datum in het Menu Main in.

  Als de tijd en de datum na het inschakelen van het Notebook steeds verkeerd
  zijn, is de in het Notebook ingebouwde bufferbatterij leeg.

  ► Neem contact op met uw verkoper of met onze hotline / help desk.

  Het LCD-beeldscherm van het Notebook blijft donker
  DonkerLCD-beeldscherm
  LCD-beeldscherm

  Oorzaak
  Beeldscherm is uitgeschakeld.
  Extern beeldscherm of TV-toestel aangesloten.

  Problemen verhelpen
  ► Druk op een toets of geef het wachtwoord in.
  ► Druk op de toetsencombinatie Fn + F10
  (beeldschermuitvoer omschakelen).

  De informatie op het LCD-beeldscherm van het
  Notebook is moeilijk leesbaar
  LCD-beeldscherm

  Oorzaak
  Weerkaatsingen

  10600900871, uitgave 1

  Problemen verhelpen
  ► Draai het Notebook of verander de
  hellingsgraad van het LCD-beeldscherm.

  53 • Page 64

  Probleemanalyse en tips

  Het externe beeldscherm blijft donker
  Beeldscherm

  Oorzaak
  Beeldscherm is uitgeschakeld.
  Beeldscherm is donker gestuurd.
  Helderheid is op donker ingesteld.
  Beeldschermuitvoer is ingesteld op het
  LCD-beeldscherm van het Notebook.
  Netkabel of datakabel van het externe
  beeldscherm zijn niet juist aangesloten.

  Problemen verhelpen
  ► Schakel het externe beeldscherm in.
  ► Druk op een willekeurige toets.
  ► Stel de helderheid van het beeldscherm in
  op "licht".
  ► Druk op de toetscombinatie Fn + F10
  (beeldschermuitvoer omschakelen).
  ► Schakel het externe beeldscherm en het
  Notebook uit.
  ► Ga na of de netkabel juist aangesloten
  is op het externe beeldscherm en op het
  stopcontact.
  ► Ga na of de datakabel juist aangesloten
  is op het Notebook en op het externe
  beeldscherm (als er stekkers voorhanden
  zijn).
  ► Schakel het externe beeldscherm en het
  Notebook in.

  De informatie op het externe beeldscherm
  verschijnt niet of verloopt
  Beeldscherm

  Oorzaak
  Voor het externe beeldscherm werd een
  verkeerd beeldscherm gekozen of voor het
  toepassingsprogramma is een verkeerde
  beeldschermresolutie ingesteld.

  54

  Storing verhelpen
  ► Sluit het toepassingsprogramma onder
  Windows af met Alt + F4 . Als
  het probleem na het afsluiten van het
  programma niet verholpen is, schakelt u met
  Fn + F10 naar het LCD-beeldscherm van
  het Notebook. Wijzig de volgende instelling:
  ► Beeldschermresolutie instellen: Selecteer
  onder Startsymbool – (Instellingen)
  – Configuratiescherm – Vormgeving
  en aanpassingen – Aanpassingen:
  Beeldschermresolutie aanpassen de gewenste
  beeldschermresolutie.
  ► Beeldscherm selecteren: Klik met de rechter
  muisknop op het bureaublad. Selecteer
  onder Aanpassing – Beeldscherm het
  beeldscherm 1 of 2 en onder Geavanceerde
  instellingen – Monitor het juiste beeldscherm.

  10600900871, uitgave 1 • Page 65

  Probleemanalyse en tips

  Het Notebook werkt niet verder
  Energiespaarmodus
  Notebook

  Oorzaak
  Het Notebook staat in de energiespaarmodus.
  Toepassingsprogramma heeft de fout
  veroorzaakt.
  Accu is leeg.

  Problemen verhelpen
  ► Beëindig de energiespaarmodus.
  ► Beëindig het toepassingsprogramma of
  start het notebook opnieuw (warme start of
  uit-/inschakelen).
  ► Laad de accu op.
  of
  ► Plaats een opgeladen accu.
  of
  ► Sluit de netadapter aan op het Notebook.

  De printer werkt niet
  Printer werktniet

  Oorzaak
  Printer niet ingeschakeld.

  Printer niet correct aangesloten.
  Printerstuurprogramma defect of
  incorrect geïnstalleerd of verkeerd
  printerstuurprogramma.

  Problemen verhelpen
  ► Ga na of de printer ingeschakeld en
  bedrijfsklaar is (zie documentatie bij de
  printer).
  ► Ga na of de datakabel tussen het Notebook
  en de printer juist aangesloten is.
  ► Ga na of de datakabel tussen het Notebook
  en de printer juist aangesloten is.
  ► Ga na of het juiste printerstuurprogramma
  geladen is (zie documentatie bij de printer).

  De radioverbinding met een netwerk werkt niet
  Deradioverbindingmeteen netwerkwerktniet

  Oorzaak
  Het radiocomponent is uitgeschakeld.

  Problemen verhelpen

  ► Schakel uw radiocomponent in (zie
  "Wireless LAN module in- en uitschakelen",
  pagina 33).
  Het radiocomponent is ingeschakeld. Toch werkt ► Controleer of de radioverbinding via de
  de radioverbinding met een netwerk niet.
  software ingeschakeld is.
  ► Kijk voor meer informatie over het gebruik
  van de radiocomponent in de help-bestanden
  (zie hoofdstuk "Informatiebronnen", pagina
  5).

  10600900871, uitgave 1

  55 • Page 66

  Technische gegevens

  Technische gegevens
  Technischegegevens

  U kunt de juiste technische gegevens van uw toestel vinden op het typeplaatje van het
  toestel. U vindt het typeplaatje aan de onderzijde van het toestel.

  AMILO Li 2732
  Model: MS2228
  Made by
  Fujitsu Siemens Computers GmbH

  DC 20V
  20V

  3.25A
  4.5A

  Contains: Lithium Battery,
  must be Recycled or
  Disposed of Properly.
  Apparatus claims of U.S.
  Patent Nos. 4,631 ,603; 4,819,098;
  4,907,093; 5,315,448 and 6,516,132
  Licensed for limited viewing
  uses only

  Type-aanduiding (bijvoorbeeld AMILO Li 2732)

  56

  10600900871, uitgave 1 • Page 67

  Technische gegevens

  Notebook
  Technischegegevens

  Omgevingsgegevens
  Omgevingsklasse
  Temperatuur
  Werktemperatuur (3K2)
  Bij transport (2K2)

  3K2
  5 °C – 35 °C
  15 °C – 60 °C

  Afmetingen
  Breedte x diepte x hoogte (voorzijde/achterzijde) 355 mm x 255,8 mm 24/34 mm
  ongeveer 2,7 kg
  Gewicht (afhankelijk van de configuratie)
  Het technisch blad bij dit Notebook vermeldt bijkomende technische gegevens. U vindt
  het technisch blad in uw Notebook of op het Internet onder "www.fujitsu-siemens.com".

  Accu
  Technischegegevens

  3-cellenaccu
  Laadtijd (niet in werking) ca. 2,1 uur
  Autonomie
  ca. 1 uur

  6-cellenaccu
  ca. 2,2 uur
  Afhankelijk van het toestel: ca. 2,3
  uur of 3,25 uur

  Netadapter 65 W of 90 W
  Technischegegevens

  Elektrische gegevens
  Primair
  Nominale spanning
  Secundair
  Nominale spanning
  Maximale nominale stroom

  65 W
  100 V – 240 V (automatisch)
  50 Hz – 60 Hz (automatisch)

  90 W

  20 V
  3,25 A

  20 V
  4,5 A

  Voor dit apparaat zijn twee verschillende netadapters beschikbaar. Gebruik
  uitsluitend de netadapter die bij uw apparaat is meegeleverd.

  U kan altijd een bijkomende netadapter en een bijkomende netkabel bestellen.

  10600900871, uitgave 1

  57 • Page 68

  Instructies van de fabrikant

  Instructies van de fabrikant
  Afvalbehandeling en recycling
  Instructies

  Informatie over dit thema vindt u in uw Notebook, op de CD/DVD "Drivers
  & Utilities" of op onze Internetsite.

  Verklaringen van overeenstemming (Declarations
  of Conformity)
  Verklaringvan overeenstemming

  De verklaringen van overeenstemming (Declarations of Conformity) voor het toestel AMILO
  kunt u op het Internet vinden onder "www.fujitsu-siemens.com".
  Hierbij verklaart Fujitsu Siemens Computers dat het toestel AMILO in overeenstemming is met
  de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

  Technologie ter bescherming van auteursrechten
  Technologie terbeschermingvanauteursrechten

  Dit product bevat technologie ter bescherming van auteursrechten, die beschermd is door
  procedureaanspraken van bepaalde US-patenten en andere intelligente eigendomsrechten van
  Macrovision Corporation en andere patenteigenaars. Het gebruik van deze technologie ter
  bescherming van auteursrechten moet door Macrovision Corporation worden goedgekeurd en is
  uitsluitend voorzien voor private en andere beperkte doeleinden, tenzij door Macrovision Corporation
  uitdrukkelijk een ander gebruik toegelaten is. Reverse Engineering of deassemblage is verboden.

  58

  10600900871, uitgave 1 • Page 69

  Instructies van de fabrikant

  CE-certificaat
  CE-certificaat

  CE-certificaat voor geleverde apparaten zonder radiocomponent van
  16-01-07 tot 19-07-2007
  In de geleverde uitvoering beantwoordt dit toestel aan de eisen van de
  EG-richtlijnen 89/336/EEG inzake "Elektromagnetische compatibiliteit" en
  2006/95/EG "Laagspanningsrichtlijn".
  CE-certificaat voor geleverde apparaten zonder radiocomponent vanaf
  bij marktintroductie vanaf 20-07-07
  In de geleverde uitvoering beantwoordt dit toestel aan de eisen van de
  EG-richtlijnen 2004/108/EG inzake "Elektromagnetische compatibiliteit" en
  2006/95/EG "Laagspanningsrichtlijn".
  CE-certificaat voor toestellen met radiocomponent
  In de toestand bij levering voldoet dit toestel aan de vereisten van
  Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Europese
  Raad van 9 maart 1999 met betrekking tot radio-installaties en
  telecommunicatie-eindinrichtingen en de wederzijdse erkenning van de
  conformiteit.
  Dit toestel mag worden gebruikt in de volgende landen:
  België
  Bulgarije
  Denemarken
  Duitsland
  Estland
  Finland
  Frankrijk
  Griekenland
  Ierland
  IJsland
  Italië
  Groot-Brittannië
  Letland
  Liechtenstein
  Litouwen
  Luxemburg
  Malta
  Nederland
  Noorwegen
  Oostenrijk
  Polen
  Portugal
  Roemenië
  Zweden
  Zwitserland
  Slovakije
  Slovenië
  Spanje
  Tsjechische
  Hongarije
  Cyprus
  Republiek
  Actuele informatie over eventuele beperkingen van het gebruik vindt u bij
  de bevoegde overheid van het land in kwestie. Als uw land niet in de lijst
  vermeld is, dient u bij de bevoegde overheidsinstantie na te gaan of het
  gebruik van dit toestel in uw land toegelaten is.

  10600900871, uitgave 1

  59 • Page 70

  Index

  Index
  A
  Aan-/uitschakelaar
  notebook 3
  Aansluiting beeldscherm 3
  Aansluiting voor hoofdtelefoon 3
  Aansluitingen en bedieningselementen
  Accu 3, 23
  bewaren 24
  demonteren 25
  laadtoestand 26
  Laadtoestand 24
  levensduur 23
  monteren 25
  opladen 24
  verzorgen en onderhouden 24
  Zelfontlading 24
  Accu-indicator 15
  Acculadingsmeter 24
  Accumulator
  zie Accu 23
  Accuvergrendeling 3
  Alt+Tab 19
  Audio-aansluitingen 42
  Audiotoestellen aansluiten 42
  AutoPlay-functie 32
  B
  Backspace 16
  Batterij
  zie Accu 23
  Batterij-indicator
  zie Accu-indicator 15
  Batterijsymbool
  zie Accu-indicator 15
  Bediening, notebook 12
  Bedrijfsklaar maken 10
  Beeldscherm
  aansluiten 40, 43
  beeldherhaalfrequentie 40
  blijft donker 54
  geen beeld 54
  wandelend beeld 54
  weergave synchroniseren 23
  Beeldschermaansluiting
  zie VGA-aansluitbus 40
  Beeldschermhelderheid
  verhogen 19
  verminderen 19
  Beeldschermuitvoer omschakelen 19
  Belangrijke instructies 4

  60

  3

  Beschrijfbare CD 29
  Beschrijfbare disk 29
  Beschrijfbare DVD 29
  Besturingssysteem
  met wachtwoord beveiligen 36
  Systeembeveiliging activeren 37
  Systeembeveiliging opheffen 37
  Beveiligingsfuncties
  kort overzicht 34
  BIOS-Setup-Utility
  bedienen 50
  beëindigen 51
  Instellingen 50
  met wachtwoord beveiligen 35
  oproepen 50
  Bufferbatterij laden 53
  C
  Caps Lock 16
  indicator 15
  CD/DVD
  AutoPlay-functie 32
  hantering 29
  inleggen 30
  nooduitname 31
  Overzicht 28
  uitnemen 30
  CD/DVD-station 3, 30
  CD-R 28
  CD-ROM 28
  CD-RW 28
  CE-certificaat 59
  Cijferblok 15
  Componenten
  monteren/demonteren 45
  Configuratie, BIOS-Setup-Utility
  Correctietoets 16
  Crystal-View-beeldscherm
  reinigen 7
  Ctrl+Alt+Del 20
  Cursorcontrole 17
  Cursortoetsen 17

  50

  D
  Datum klopt niet 53
  De radioverbinding met een netwerk
  werkt niet 55
  Diefstalbeveiliging 34
  DL-ondersteuning, Multi-Format-DVD-station
  Donker LCD-beeldscherm 53

  30

  10600900871, uitgave 1 • Page 71

  Index

  DVD 28
  regiocodes 31
  DVD-film
  regiocodes 31
  DVD+R 28
  DVD-R 28
  DVD+R DL / DVD-R DL
  DVD-R LF 29
  DVD-ROM 28
  DVD+RW 29
  DVD-RW 29
  DVD-Video 28

  monteren 49
  Gelijkspanningsbus (DC IN)

  29

  E
  Eerste ingebruikname 8
  EGB 45
  Energie
  energie besparen 4
  energiespaarfuncties 26
  energieverbruik 26
  Energiespaarmodus
  beëindigen 55
  Enter 16
  Ethernet LAN 33
  F
  Fn+F1 19
  Fn+F10 19
  Fn+F3 19
  Fn+F4 19
  Fn+F5 19
  Fn+F6 19
  Fn+F8 19
  Fn+F9 19
  Fn-toets 17
  Formaten gegevensmedia
  Fouten
  verhelpen 52

  H
  Harde schijf 3, 28
  demonteren 46
  monteren 46
  Hardware configureren 50
  Hoofdgeheugen
  zie Geheugenuitbreiding 47
  Hoofdlettertoets 16
  Hoofdtelefoon aansluiten 42
  I
  In geval van Service 45
  Indicator
  stations 15
  Indicator Caps Lock 15
  Indicator Num Lock 15
  Indicator standby 15
  Indicator van het station 15
  Indicator Wireless LAN 14
  Informatiebronnen 5
  Ingebruikname 8
  Inhoudstype, CD/DVD
  AutoPlay-functie 32
  Instructies 4
  afvalbehandeling / recycling
  energie besparen 4
  LCD-beeldscherm 22
  reiniging 7
  transport 6
  veiligheidsinstructies 4
  Interne luidsprekers 3
  Invoertoets 16

  58

  28

  G
  Geheugen demonteren
  zie Geheugenuitbreiding 47
  Geheugenmodule
  belangrijke instructies 47
  demonteren 48
  monteren 49
  Geheugenuitbreiding
  demonteren 48

  10600900871, uitgave 1

  3

  K
  Kensington Lock 3
  Kensington Lock gebruiken 34
  Kensington MicroSaver 34
  Kort overzicht
  Beveiligingsfuncties 34
  L
  Laadcapaciteit, accu
  LAN-aansluiting 3

  24

  61 • Page 72

  Index

  LCD-beeldscherm 3
  blijft donker 53
  gereflecteerde weerkaatsing 53
  helderheid verhogen 19
  helderheid verminderen 19
  instellingen 23
  Instructies 22
  lettergrootte instellen 23
  moeilijk leesbaar 53
  reinigen 7
  weergave synchroniseren 23
  Lettergrootte wijzigen 23
  Levensduur, accu 23
  Line Out 3
  Line-In 3
  Luidspreker 32
  inschakelen 19
  uitschakelen 19
  Luidsprekeraansluiting 3

  Indicator 18
  Numeriek toetsenblok 15
  zie Virtuele cijfertoetsen
  O
  Omschakeltoets 16
  Opmerkingen
  module 45
  Opstelplaats selecteren

  18

  9

  P
  Pause-toets 17
  Printer werkt niet 55
  Probleemanalyse 52
  R
  Randapparaten
  aansluiten 38
  loskoppelen 38
  Regelsprong 16
  Regiocodes 31
  Reiniging 7
  Reis, Notebook 6
  Return 16

  M
  Manueel uitnemen, CD/DVD 31
  Mechanische beveiliging 34
  Menu-toets 17
  Microfoon aansluiten 42
  Microfoonaansluiting 3
  Mobiele werking 6
  S
  Module 45
  S-Video Out-bus 3, 43
  Monitoraansluiting
  Setup
  zie VGA-aansluitbus 40
  zie BIOS-Setup-Utility 50
  Multi-Format-DVD-station, Double-Layer-ondersteuning 30
  Shift (Omschakeltoets) 16
  Shift+Tab 20
  N
  Standby-modus
  Negatieve tabulatorsprong 20
  indicator 15
  Netadapter
  Start-toets 17
  aansluiten 10
  Statusindicatoren 3, 14
  opstellen 9
  Storing verhelpen 52
  Nooduitname, CD/DVD 31
  Stroom besparen 4
  Notebook
  Supervisor-wachtwoord
  aan-/uitschakelaar 3
  ingeven 36
  bedienen 12
  opheffen 36
  eerste ingebruikname 8
  wijzigen 36
  ingebruikname 8
  Synchronisatie, beeldschermweergaven 23
  inschakelen 12
  Systeem configureren 50
  opstellen 9
  Systeeminstellingen, BIOS-Setup-Utility 50
  reinigen 7
  Systeemuitbreiding 47
  transporteren 6
  zie Geheugenuitbreiding 47
  uitschakelen 13
  voor u vertrekt 6
  T
  werkt niet 55
  Tabulatortoets 16
  Num Lock
  indicator 15

  62

  10600900871, uitgave 1 • Page 73

  Index

  Technische gegevens 56
  accu 57
  netadapter 65 W 57
  Notebook 57
  Technologie ter bescherming van
  auteursrechten 58
  Tijd klopt niet 53
  Tips 52
  Toestellen
  aansluiten 38
  loskoppelen 38
  Toetscombinaties 18
  Toetsen 15
  Toetsenbord 15
  reinigen 7
  Touchpad 3, 20
  aanwijzer verplaatsen 21
  commando uitvoeren 21
  object uitkiezen 21
  object vertrekken 21
  reinigen 7
  toetsen 20
  Touchpad uit-/inschakelen 19
  Touchpad-toetsen 3
  Transport 6
  transportschade 8
  TV-toestel aansluiten 43
  U
  USB-aansluiting 3
  USB-aansluitingen 41
  User-wachtwoord
  ingeven 36
  opheffen 36
  wijzigen 36
  Uur klopt niet 53
  V
  Veiligheidsfuncties

  Veiligheidsinstructies 4
  Verkeerde Datum/tijd 53
  Verklaring van overeenstemming
  Verpakking 8
  VGA-aansluitbus 40
  Video-uitgang
  zie S-Video Out-bus 43
  Virtuele cijfertoetsen 18
  Volume
  instellen 32
  verhogen 19
  verminderen 19
  Voor het eerst inschakelen 11

  58

  W
  Wachtwoord
  ingeven 36
  opheffen 36
  wijzigen 36
  Wachtwoordbeveiliging 35
  Warme start 20
  Werkingsindicator 14
  Wintertijd 53
  Wireless LAN 33
  aan-/uitschakelaar 3
  inschakelen 19
  module inschakelen 33
  module uitschakelen 33
  uitschakelen 19
  Z
  Zelfontlading, accu
  Zomertijd 53

  24

  34

  10600900871, uitgave 1

  63


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Fujitsu Siemens AMILO Li 2727 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Fujitsu Siemens AMILO Li 2727 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,95 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Fujitsu Siemens AMILO Li 2727

Fujitsu Siemens AMILO Li 2727 Bedienungsanleitung - Englisch - 72 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info