Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/65
Nächste Seite
Consumer Mobile Nederlands
Gebruikshandleiding
AMILO Mini
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Consumer Mobile
  Gebruikshandleiding

  AMILO Mini

  Nederlands • Page 2

  U hebt…
  ... technische vragen of problemen?
  Gelieve contact op te nemen met:


  onze hotline / helpdesk (zie helpdesk-lijst of op het internet op
  "www.fujitsu-siemens.com/helpdesk")
  • uw bevoegde verkooppartner
  • uw leverancier
  Kijk voor meer informatie op de helpdesk-lijst en in het handboek "Garantie".
  Het handboek "Garantie" vindt u op uw toestel onder het Startsymbool –
  Handboek of op onze internetpagina’s.
  Actuele informatie over onze producten, tips, updates, etc. vindt u op het
  internet: "www.fujitsu-siemens.com" • Page 3 • Page 4

  Dit handboek is opgesteld door Xerox Global Services

  Uitgegeven door
  Fujitsu Siemens Computers GmbH
  Uitgave 1, Augustus 2008 • Page 5

  AMILO Mini
  Gebruikshandleiding

  Dankzij innoverende technologie

  1

  Belangrijke instructies

  3

  Eerste ingebruikname van het notebook

  7

  Werken met het Notebook

  11

  Veiligheidsfuncties

  35

  Aansluiten van externe toestellen

  38

  Componenten demonteren en monteren
  in geval van service

  43

  Instellingen in de BIOS-Setup-Utility

  44

  Probleemanalyse en tips

  47

  Instructies van de fabrikant

  52

  Index

  54 • Page 6

  Microsoft, MS, Windows en Windows XP zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft
  Corporation.
  Adobe Reader is een handelsmerk van Adobe Systems Incorporated.
  MultiMediaCard is een geregistreerd handelsmerk van Infineon Technologies AG.
  Sony and Memory Stick zijn handelsmerk van Sony Electronics, Inc.
  Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
  de betrokken eigenaars en worden als beschermd erkend.
  Copyright © Fujitsu Siemens Computers GmbH 2008
  De reproductie, overdracht of het gebruik van deze documenten of van de inhoud ervan
  is verboden zonder uitdrukkelijke geschreven toestemming.
  Overtreders zullen tot schadeloosstelling worden verplicht.
  Alle rechten, inclusief de rechten die ontstaan door de toekenning van octrooien of de registratie
  van een model of een ontwerp van een hulpprogramma, zijn voorbehouden.
  De levering is afhankelijk van de beschikbaarheid. Technische wijzigingen voorbehouden. • Page 7

  Inhoud

  Inhoud
  Dankzij innoverende technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Verdere informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Verklaring van symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  1
  1
  2

  Belangrijke instructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Veiligheidsaanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Energie besparen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Energie besparen onder Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Informatiebronnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Onderweg met het Notebook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Voor u vertrekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Notebook transporteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Notebook reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  3
  3
  3
  3
  4
  5
  5
  5
  6

  Eerste ingebruikname van het notebook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Notebook uitpakken en controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Opstelplaats selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Netadapter aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  AMILO Mini voor het eerst inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  7
  7
  8
  9
  10

  Werken met het Notebook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Notebook inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Notebook uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Statusindicatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  On-Screen-Display (OSD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Toetsenbord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Virtueel numeriek toetsenblok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Toetsencombinaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Land- en toetsenbordinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Touchpad en touchpad-toetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Touchpad-toetsen gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  LCD-beeldscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Informatie over het LCD-beeldscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Beeldscherminstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  WebCam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Accu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Accu opladen, verzorgen en onderhouden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Accu demonteren en monteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Energiespaarfuncties gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  ExpressCards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  ExpressCard plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  ExpressCard uitnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Geheugenkaarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Geheugenkaart aanbrengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Geheugenkaart verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Harde schijf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Luidsprekers en microfoons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Luidspreker uit- en inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Volume instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Radiocomponten Wireless LAN / Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Wireless LAN en BLUETOOTH in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  11
  11
  12
  12
  14
  14
  16
  16
  18
  19
  20
  21
  21
  22
  23
  23
  24
  24
  26
  28
  28
  29
  30
  30
  31
  31
  31
  31
  32
  32
  32

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1 • Page 8

  Inhoud

  Draadloze internettoegang instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Ethernet en LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  33
  34

  Veiligheidsfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Wachtwoordbeveiliging configureren in de BIOS-Setup-Utility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Beveiliging van de BIOS-Setup-Utility (supervisor- en user-wachtwoord) . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Wachtwoordbeveiliging voor starten besturingssysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  35
  35
  36
  37

  Aansluiten van externe toestellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Extern beeldscherm aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Beeldherhaalfrequentie voor uw extern beeldscherm instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  USB-toestellen aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  USB-toestellen op correcte wijze verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Externe audiotoestellen aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Microfoonaansluiting/Line In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Aansluiting voor hoofdtelefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  38
  39
  39
  40
  40
  41
  41
  41

  Componenten demonteren en monteren in geval van service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Instructies voor de in- en uitbouw van modules en elementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  43
  43

  Instellingen in de BIOS-Setup-Utility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  BIOS-Setup-Utility starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  BIOS-Setup-Utility bedienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  BIOS-Setup-Utility beëindigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Save Changes & Exit – Instellingen opslaan en BIOS-Setup-Utility beëindigen . . . . . . . . . . .
  Discard Changes & Exit – Wijzigen verwerpen en BIOS-Setup-Utility beëindigen . . . . . . . . .
  Get Default Values – Standaardinstellingen overnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Load Previous Values – Wijzigingen verwerpen zonder de BIOS-Setup-Utility te
  verlaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  44
  44
  45
  46
  46
  46
  46

  Probleemanalyse en tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Geïnstalleerde software herstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Besturingssysteem, drivers, handboeken en speciale software herstellen . . . . . . . . . . . . . . . .
  De tijd of de datum van het Notebook zijn verkeerd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Bij het indrukken van bepaalde tekens op het toetsenbord worden alleen cijfers
  weergegeven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Signaal hoorbaar met enkele seconden interval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Het LCD-beeldscherm van het notebook blijft donker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De informatie op het LCD-beeldscherm van het Notebook is moeilijk leesbaar . . . . . . . . . . . . . . .
  Het externe beeldscherm blijft donker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De informatie op het externe beeldscherm verschijnt niet of verloopt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Na het inschakelen start het Notebook niet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Het Notebook werkt niet verder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De printer werkt niet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De radioverbinding met een netwerk werkt niet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  47
  47
  48
  48
  48
  48
  48
  49
  49
  50
  50
  51
  51
  51

  Instructies van de fabrikant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Afvalbehandeling en recycling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Verklaringen van overeenstemming (Declarations of Conformity) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Technologie ter bescherming van auteursrechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  CE-certificaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  52
  52
  52
  52
  53

  Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  54

  46

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1 • Page 9

  Dankzij innoverende technologie

  Dankzij innoverende technologie
  ... en een ergonomisch ontwerp is uw AMILO Mini een gebruiksvriendelijk en betrouwbaar toestel.
  Het Microsoft besturingssysteem Windows XP is reeds vooraf op de AMILO Mini geïnstalleerd en
  optimaal geconfigureerd. Er kan onmiddellijk met het toestel worden gewerkt nadat u het voor het
  eerst heeft ingeschakeld, het toestel start zeer snel op en heeft vanwege een hoge accucapaciteit
  een zeer lange gebruiksduur. Een uitgebreid softwarepakket is reeds vooraf geïnstalleerd: Microsoft
  Office pakket, Windows Media Player, Internet Explorer, Messenger en nog veel meer.
  Met de gebruiksvriendelijke "BIOS-Setup-Utility" kunt u de hardware van uw notebook
  sturen en uw systeem beter beschermen tegen onbevoegde toegang, door gebruik
  te maken van de krachtige wachtwoordbeveiliging.
  Informatie over de aansluitingen en bedieningselementen van uw notebook vindt
  u in het bijgaande gebruikershandboek "Eerste ingebruikname".

  Verdere informatie
  De drivers voor Windows XP voor uw toestel vindt u op onze internetpagina.
  Van fabriekswege ondersteunt uw toestel geen andere besturingssystemen.
  Fujitsu Siemens Computers neemt geen aansprakelijkheid op zich bij het
  gebruik van andere besturingssystemen.
  Software-items in deze handleiding hebben betrekking op producten van
  Microsoft, indien ze bij uw AMILO notebook zijn geleverd.
  Neem bij de installatie van andere softwareproducten de gebruikshandleidingen
  van de fabrikant in acht.

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1

  1 • Page 10

  Dankzij innoverende technologie

  Verklaring van symbolen
  Besteed in het bijzonder aandacht aan teksten met dit symbool. Als u deze
  waarschuwing niet in acht neemt, brengt u uw leven in gevaar, beschadigt
  u het systeem, of kan er gegevensverlies optreden. De garantie vervalt als
  het toestel defect raakt doordat u deze instructies niet heeft opgevolgd.
  duidt op belangrijke informatie voor de correcte behandeling van het toestel.  

  duidt op een handeling die u moet uitvoeren.
  duidt op een resultaat

  Dit lettertype

  duidt op ingaven die u met het toetsenbord in een programma-dialoogvenster
  of in een commandoregel kunt uitvoeren (bijvoorbeeld uw wachtwoord)
  (Naam123) of een commando om een programma te starten (start.exe)
  duidt op informatie die door een programma op het scherm wordt getoond,
  bijv.: De installatie is voltooid!
  duidt op

  "Dit lettertype"

  • begrippen en teksten in een software-item, bijv.: Klik op Opslaan.
  • Namen van programma’s of bestanden, bijv. Windows of setup.exe.
  duidt op

  Dit lettertype

  Dit lettertype  Abc

  Dit lettertype

  2

  Kruisverwijzingen naar een andere paragraaf, bijv.
  "Veiligheidsinstructies"
  • Kruisverwijzingen naar een externe bron, bijv. een webadres: Lees
  meer op "www.fujitsu-siemens.com"
  • Namen van harde schijven, CD’s, DVD’s en betekenissen en titels
  van andere materialen, bijvoorbeeld: "CD/DVD Drivers & Utilities" of
  handboek "Veiligheid"
  duidt op een toets van het toetsenbord, bijv.: F10
  duidt op begrippen en teksten die benadrukt worden, bijv.: Toestel niet
  uitschakelen

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1 • Page 11

  Belangrijke instructies

  Belangrijke instructies
  Instructies
  Belangrijkeinstructies

  In dit hoofdstuk vindt u informatie over de veiligheidsinstructies voor uw notebook die u in
  acht moet nemen. De andere instructies geven interessante informatie bij uw notebook.

  Veiligheidsaanwijzingen
  Instructies
  Veiligheidsaanwijzingen

  Houd absoluut rekening met de veiligheidsinstructies in het handboek
  "Veiligheid" en volgende veiligheidsinstructies.
  Schenk speciaal aandacht aan de paragrafen die in dit handboek
  gemerkt zijn met het symbool hiernaast.
  Houd rekening met de instructies in deze gebruiksaanwijzing als u
  kabels moet aansluiten of loskoppelen.
  Houd rekening met de aanwijzingen voor de omgevingsvoorwaarden in de
  technische gegevens van het handboek "Eerste ingebruikname"en het hoofdstuk
  "Eerste ingebruikname van het notebook", pagina 7, voordat u uw notebook
  in gebruik neemt en voor het eerst inschakelt.
  Let bij de reiniging op de instructies in de paragraaf "Notebook reinigen", pagina 6.
  Hou rekening met de bijkomende veiligheidsinstructies voor toestellen met
  radiocomponenten in het handboek "Veiligheid".
  Houd u aan de instructies in het hoofdstuk "Componenten demonteren
  en monteren in geval van service", pagina 43.
  Dit notebook voldoet aan de desbetreffende veiligheidsvoorschriften voor computerapparatuur.
  Indien u vragen heeft of u de notebook-pc in de beoogde omgeving kunt plaatsen, kunt u
  zich richten tot de verkoopvertegenwoordiger of onze Hotline/Help Desk.

  Energie besparen
  Stroom besparen
  Energie
  Instructies

  Schakel uw Notebook uit als u het niet meer nodig heeft. Schakel externe aangesloten toestellen uit
  als u deze niet gebruikt. Als u de energiespaarfuncties gebruikt, verbruikt het Notebook minder
  energie. Op die manier kunt u langer met het Notebook werken voor u de accu weer moet opladen.
  De energie-efficiëntie wordt verhoogd en het milieu wordt minder belast. U
  bespaart kosten en draagt bij aan een schoner milieu.

  Energie besparen onder Windows
  ► Gebruik de mogelijke energiespaarfuncties (zie hoofdstuk "Energiespaarfuncties gebruiken",
  pagina 26).

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1

  3 • Page 12

  Belangrijke instructies

  Informatiebronnen
  Informatiebronnen

  In deze "EasyGuide" handleiding vindt u uitgebreide instructies en technische informatie
  voor uw notebook. Als u een printer op uw notebook aansluit, kunt u handleidingen
  printen die alleen als PDF-bestand beschikbaar zijn.
  Informatiebron
  Handboek "Safety"
  (Veiligheid), (gedrukt en/of
  PDF-bestand)
  Handboek "Herstel
  van geïnstalleerde
  software" (gedrukt en/of
  PDF-bestand)
  Handboek "Eerste
  ingebruikname" (gedrukt)
  Handboek "Garantie"
  (PDF-bestand)
  Informatiebestanden (bijv.
  *.TXT, *.DOC, *.CHM,
  *.HLP)
  Informatiebestanden (bijv.
  *.TXT, *.DOC, *.CHM,
  *.HLP)
  Informatiebestanden (bijv.
  *.TXT, *.DOC, *.CHM,
  *.HLP) of Windows Help [
  F1].

  4

  Soort informatie
  Veiligheidsaanwijzingen

  Waar?
  Bijgeleverd en/of op uw notebook

  Informatie met betrekking
  tot het herstellen van het
  besturingssysteem, de
  drivers, handleidingen en
  speciale software
  Handleiding voor eerste
  ingebruikname, technische
  informatie
  Algemene
  garantievoorwaarden

  Bijgeleverd, op uw notebook
  of op onze internetpagina’s
  "www.fujitsu-siemens.com/support/"

  Informatie over utilities en
  programma’s
  Informatie over het
  besturingssysteem

  De handleidingen kunt u op uw
  notebook vinden onder Startsymbool
  – Manual (handleiding) of, deels
  geactualiseerd, op het internet onder
  "www.fujitsu-siemens.com/support/".
  In de software bij deze toepassingen

  Informatie over Wireless LAN In de software/toepassing van
  de Wireless LAN-router van uw
  internetprovider of Windows Help [
  F1].

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1 • Page 13

  Belangrijke instructies

  Onderweg met het Notebook
  Notebook
  Transport
  Instructies
  Mobielewerking

  Hou rekening met volgende instructies als u onderweg bent met uw Notebook.

  Voor u vertrekt
  ► Maak een reservekopie van de belangrijke gegevens op uw harde schijf.
  ► Schakel de radiocomponent om veiligheidsredenen uit. Bij gegevensverkeer via een
  draadloze verbinding kunnen ook onbevoegden uw gegevens ontvangen.
  Reis,Notebook
  Notebook

  Informatie om de gegevenscodering te activeren, vindt u in de
  documentatie bij uw zendonderdelen.

  ► Als u uw Notebook tijdens een vlucht wenst te gebruiken, dient u bij de
  luchtvaartmaatschappij na te vragen of dit toegestaan is.

  Als u naar een ander land reist
  ► Als u naar het buitenland reist, dient u na te gaan of de netadapter geschikt is voor de
  plaatselijke netspanning. Als dit niet het geval is, dient u een aangepaste netadapter voor
  uw Notebook aan te schaffen. Gebruik geen andere spanningsomzetters!
  ► Controleer of de lokale netspanning en de specificatie van de netkabel compatibel zijn. Als dit
  niet het geval is, dient u een netkabel aan te schaffen die voldoet aan de lokale voorwaarden.
  Gebruik geen aansluitadapter voor elektrische toestellen om het Notebook daarop aan te sluiten.
  ► Vraag aan de bevoegde instantie van uw land van bestemming of u uw Notebook met de
  ingebouwde radiocomponent daar mag gebruiken (zie ook "CE-certificaat", pagina 53).
  ► Als u een modem gebruikt, kunnen er incompatibiliteiten optreden met het lokale
  telefoonsysteem. Daardoor kan de modem slecht of helemaal niet werken. Eventueel heeft u
  een telefoonadapter voor het land in kwestie nodig (als optionele accessoire verkrijgbaar).

  Notebook transporteren
  In de ExpressCard steekplaats moet een plaatsbewaarder zijn geplaatst. Zo kunnen
  er geen vreemde voorwerpen via de steekplaats in het notebook terechtkomen.
  Bescherm het notebook tegen sterke trillingen en extreme temperaturen
  (b.v. zonnestralen in de wagen).


  Schakel het notebook uit.
  Trek de netstekker van de netadapter en van alle externe toestellen uit de stopcontacten.
  Maak de netadapterkabel en de datakabels van alle externe toestellen los.
  Sluit het LCD-beeldscherm.
  Gebruik voor het transport een geschikte notebook-tas, die voldoende
  bescherming biedt tegen slagen en stoten.

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1

  5 • Page 14

  Belangrijke instructies

  Notebook reinigen
  De binnenkant van de behuizing mag enkel worden gereinigd door bevoegde vakmensen.
  Gebruik enkel speciale reinigingsmiddel voor computers. Normale huishoudelijke
  reinigingsmiddel en polish kunnen de opschriften van het toetsenbord en van
  het notebook, de lak of het notebook zelf beschadigen.
  Zorg ervoor dat er geen vloeistof in het notebook kan binnendringen.
  Het LCD-beeldscherm is zeer krasgevoelig! Reinig het schermvlak alleen
  met een zeer zacht, lichtjes vochtig doekje.
  ► Schakel het notebook uit.
  ► Trek de netstekker van de netadapter uit het stopcontact.
  ► Neem de accu uit (zie hoofdstuk "Accu demonteren en monteren", pagina 24).
   De buitenkant van de behuizing kunt u reinigen met een droge doek. Is de
  behuizing erg vuil, dan gebruikt u een vochtige doek, die u in water met een zacht
  afwasmiddel heeft gedrenkt en goed heeft uitgewrongen.
  Het toetsenbord en het touchpad kunt u reinigen met desinfectiedoekjes.
  Crystal-View-beeldscherm
  LCD-beeldscherm
  Touchpad
  Toetsenbord
  Notebook
  Instructies
  Reiniging

  6

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1 • Page 15

  Eerste ingebruikname van het notebook

  Eerste ingebruikname van het notebook
  Ingebruikname
  Notebook
  Eersteingebruikname

  Wanneer uw notebook met een Windows besturingssysteem is uitgerust, dan zijn de
  benodigde hardware-drivers en de meegeleverde software reeds voorgeïnstalleerd.
  Bij de eerste keer inschakelen van uw notebook wordt een systeemtest
  uitgevoerd. Hierbij kunnen er verschillende meldingen verschijnen. De
  display kan kortstondig donker blijven of flikkeren.
  Volg de aanwijzingen die op het beeldscherm verschijnen.
  Schakel uw notebook tijdens de procedure voor de eerste ingebruikname nooit uit.
  Voor u voor het eerst met uw notebook kunt werken, moet de accu worden opgeladen.
  Bij levering zit de accu in het accuvak of deze is bijgeleverd. De accu moet opgeladen
  zijn als u uw notebook met accuvoeding wenst te gebruiken.
  Bij mobiel gebruik zorgt de geïntegreerde accu voor de nodige energievoorziening. U kunt
  de gebruikstijd verhogen door de beschikbare energiespaarfuncties te gebruiken.
  Als u het notebook thuis of op kantoor gebruikt, dient u het met de netadapter
  aan te sluiten en niet met accuvoeding te werken.

  Notebook uitpakken en controleren
  Als u transportschade vaststelt, verwittig dan onmiddellijk de verkoopdienst!

  ► Pak alle delen uit.
  ► Controleer het Notebook op zichtbare transportschade.
  Transport
  Verpakking

  Wij raden u aan de originele verpakking van het toestel niet weg te gooien.
  Bewaar de originele verpakking voor het geval u het toestel later moet terugsturen.

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1

  7 • Page 16

  Eerste ingebruikname van het notebook

  Opstelplaats selecteren
  Netadapter
  Notebook
  Opstelplaatsselecteren

  Voor u uw Notebook opstelt, dient u een geschikte plaats voor het Notebook
  te kiezen. Hou daarbij rekening met het volgende.  8

  Plaats het notebook en de netadapter nooit op een warmtegevoelige ondergrond.
  Gebeurt dit wel, dan kan de ondergrond beschadigd raken.
  Plaats het Notebook nooit op een zachte ondergrond (b.v. tapijt, kussen
  of bedje). Daardoor kan de ventilatie geblokkeerd raken, waardoor er
  schade ten gevolge van verhitting kan ontstaan.
  Plaats het Notebook niet gedurende lange tijd rechtstreeks op uw benen. Tijdens
  de normale werking wordt de onderzijde van het Notebook warm. Een langdurig
  huidcontact kan onaangenaam worden of zelfs tot brandwonden leiden.
  Plaats het Notebook op een stabiele, effen en slipvaste ondergrond.
  Let erop dat de rubbervoetjes van het Notebook sporen kunnen
  achterlaten op gevoelige oppervlakken.
  De vrije ruimte rond het Notebook en de netadapter moet minstens 100 mm
  bedragen, zodat voldoende verluchting gewaarborgd is.
  Dek nooit de ventilatiesleuven van het notebook af.
  Het Notebook mag niet aan extreme omgevingsvoorwaarden worden blootgesteld.
  Bescherm het Notebook tegen stof, vocht en hitte.

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1 • Page 17

  Eerste ingebruikname van het notebook

  Netadapter aansluiten
  Netadapter
  Bedrijfsklaarmaken

  Houd u aan de instructies in de paragraaf "Veiligheidsaanwijzingen", pagina 3.
  De bijgeleverde netkabel beantwoordt aan de voorschriften van het land
  waarin u het notebook heeft gekocht. Let erop dat de netkabel toegelaten
  is voor het land waarin u het notebook gebruikt.
  De netkabel van de netadapter mag slechts aangesloten zijn op het stopcontact
  als het notebook aangesloten is op de netadapter.
  Controleer of uw elektriciteitsnet het benodigde vermogen van de netadapter
  kan leveren (zie opdruk van de netadapter en de technische gegevens m.b.t.
  de netadapter in het handboek "Eerste ingebruikname").
  Meer informatie vindt u in het handboek "Eerste ingebruikname" bij uw notebook.
  ► Sluit de netadapterkabel (1) aan
  op de gelijkspanningsbus (DC IN)
  van het notebook.
  ► Sluit de netkabel (2) aan op de netadapter.
  ► Sluit de netkabel (3) aan op een stopcontact.

  1
  3

  2

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1

  9 • Page 18

  Eerste ingebruikname van het notebook

  AMILO Mini voor het eerst inschakelen
  Voor heteerstinschakelen

  Bij deze procedure moet het toestel via de netadapter van spanning worden voorzien.
  Wanneer u het toestel voor de eerste maal inschakelt, wordt de bijgeleverde
  software geïnstalleerd en geconfigureerd. Deze procedure mag niet worden
  onderbroken, daarom dient u de nodige tijd te voorzien en het toestel via
  de netadapter op de netspanning aan te sluiten.
  Tijdens de installatie mag het toestel enkel opnieuw worden opgestart
  als hierom wordt gevraagd!
  Informatie over het herstellen van het besturingssysteem, drivers, handboeken en
  speciale software vindt u in het handboek Herstel van geïnstalleerde software.
  Om de ingebruikname van uw toestel te vereenvoudigen, is het besturingssysteem
  reeds op de harde schijf voorgeïnstalleerd.
  ► Schakel uw AMILO Mini in (1).

  ► Volg tijdens de installatie de instructies op het beeldscherm.
   Als iets niet duidelijk is m.b.t. de gevraagde invoergegevens, raadpleeg dan
  het handboek van het besturingssysteem.
  Wanneer er op uw toestel een Windows besturingssysteem voorgeïnstalleerd is, dan vindt
  u meer informatie over het systeem, drivers, hulpprogramma’s, updates, handboeken,
  etc. op uw toestel of op het internet onder "www.fujitsu-siemens.com/support".

  10

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1 • Page 19

  Werken met het Notebook

  Werken met het Notebook
  Notebook
  Bediening,Notebook

  In dit hoofdstuk worden de basisprincipes voor de bediening van uw Notebook beschreven.
  Hoe u externe toestellen (bijv. muis, printer) aansluit op het Notebook, is beschreven
  in het hoofdstuk "Aansluiten van externe toestellen", pagina 38.
  Houd u aan de instructies in het hoofdstuk "Belangrijke instructies", pagina 3.

  Notebook inschakelen
  ► Klap het LCD-beeldscherm omhoog (1).
  Notebook

  1

  ► Druk ca. 1 seconde op de
  aan-/uitschakelaar (1) om het notebook
  in te schakelen.

  

  De werkingsindicator van het notebook gaat aan.

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1

  11 • Page 20

  Werken met het Notebook

  Notebook uitschakelen
  ► Sluit uw besturingssysteem op reguliere
  wijze af (bijv. Windows in het menu Start
  via de functie Startsymbool – Computer
  uitschakelen – Uitschakelen – OK).
  ► Als het notebook niet automatisch
  uitschakelt, drukt u ca. vijf seconden
  op de aan-/uitschakelaar (1).
  Notebook

  ► Sluit het LCD-beeldscherm (1).

  1

  Statusindicatoren
  Statusindicatoren

  De statusindicatoren geven de toestand aan van de voeding, de stations en de toetsenbordfuncties.
  Er zijn drie indicatoren zichtbaar als het toestel gesloten is: werkingsindicator, accu-indicator,
  Wireless LAN-/Bluetooth-indicator (afhankelijk van toestel).
  Afhankelijk van de uitvoering van uw AMILO notebook zijn de statusindicatoren
  aangebracht in een andere volgorde dan hieronder staat afgebeeld.

  12

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1 • Page 21

  Werken met het Notebook

  Werkingsindicator/standby

  Accu-indicator

  Wireless LAN-/Bluetooth-indicator
  (afhankelijk van toestel)

  Werkingsindicator/standby
  • De indicator licht op: Het notebook is ingeschakeld.
  • De indicator knippert: Het notebook staat in de standby-modus.
  • De indicator is donker: Het notebook is uitgeschakeld.
  Accu-indicator
  De laadtoestand van de accu wordt met de accu-indicator aangegeven.

  Werkingsindicator
  Standby-indicator


  De indicator licht blauw op: De accu is volledig opgeladen, de netadapter is
  aangesloten.
  De indicator knippert blauw: De accu wordt opgeladen.
  De indicator knippert rood: De accu is bijna leeg.
  De indicator is donker: De accu is leeg (notebook uitgeschakeld) of het notebook
  wordt zonder netadapter bediend en de accu is niet volledig opgeladen.

  Accu-indicator
  Batterijsymbool
  Batterij-indicator

  Wireless LAN-/Bluetooth-indicator (afhankelijk van toestel)
  • De indicator licht blauw op: De module is ingeschakeld.
  • De indicator is donker: De module is uitgeschakeld.
  Indicator Bluetooth
  WirelessLAN-indicator

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1

  13 • Page 22

  Werken met het Notebook

  On-Screen-Display (OSD)
  Uw AMILO is met een On Screen Display (OSD) uitgerust.
  Verschillende toetsinvoeren zoals bijv. wijzigingen van het geluidsvolume of
  de beeldschermhelderheid of de bediening van de Caps Lock-toets worden
  door de OSD direct aangeduid.

  Toetsenbord
  Toetsen
  Cijferblok
  Numeriektoetsenblok
  Toetsenbord

  Het toetsenbord van uw Notebook ondergaat ook bij een normaal gebruik voortdurende
  slijtage. Vooral de opschriften van de toetsen worden zwaar belast. In de loop van de
  normale gebruiksperiode van het Notebook kan de belettering van de toetsen afslijten.
  Het toetsenbord is zo opgevat, dat alle functies van een uitgebreid toetsenbord
  ter beschikking staan. Bepaalde functies van een uitgebreid toetsenbord worden
  opgeroepen met behulp van toetsencombinaties.
  De hierna volgende beschrijving van de toetsen geldt voor het besturingssysteem Windows. Verdere
  functies van de toetsen worden beschreven in het handboek van uw toepassingsprogramma.
  Volgende afbeelding geeft aan hoe u toetsen met verschillende tekens dient te gebruiken. Het
  voorbeeld is van toepassing als de hoofdlettertoets (Caps Lock) niet geactiveerd is.

  Fn

  +

  /

  7

  7

  {

  /

  7

  7

  {

  /

  7

  7

  {

  +

  Num

  Alt Gr

  +

  +

  /

  7

  7

  {

  /

  7

  7

  {

  Afbeelding (algemeen voorbeeld Duitse toetsenbord-layout)

  14

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1 • Page 23

  Werken met het Notebook

  Correctietoets (Backspace)
  Met de correctietoets wordt het teken links van de cursor gewist.
  Backspace
  Correctietoets

  Tabulatortoets
  De tabulatortoets verplaatst de cursor naar de volgende tabulatorstop.
  Tabulatortoets

  Invoertoets (Return, Enter, regelsprong, wagenterugloop)
  De invoertoets sluit een commandoregel af. Als u op de invoertoets drukt,
  wordt het ingegeven commando uitgevoerd.
  Regelsprong
  Enter
  Return
  Invoertoets

  Hoofdlettertoets (Caps Lock)
  De hoofdlettertoets activeert de hoofdlettermodus (in het Windows infobereik
  verschijnt het betreffende pictogram). In de hoofdlettermodus worden alle
  letters als hoofdletters gebruikt. Bij een toets met verschillende functies
  wordt het teken links bovenaan gebruikt. U kunt de hoofdlettermodus weer
  uitschakelen door nogmaals op de hoofdlettertoets te drukken.
  CapsLock
  Hoofdlettertoets

  Omschakeltoets (Shift)
  Met de omschakeltoets kunnen hoofdletters worden getypt. Bij een toets
  met verschillende functies wordt het teken links bovenaan gebruikt.
  Shift(Omschakeltoets)
  Omschakeltoets

  Toets Fn
  De toets Fn activeert de aangegeven speciale functie op een toets met
  meerdere functies (zie hoofdstuk "Toetsencombinaties", pagina 16).
  Fn-toets

  Cursortoetsen
  De cursortoetsen verplaatsen de cursor overeenkomstig de richting van de
  pijl omhoog, omlaag, naar links of naar rechts.
  Cursorcontrole
  Cursortoetsen

  Start-toets
  De start-toets roept het startmenu van Windows op.
  Start-toets

  Menu-toets
  De menu-toets roept het menu voor het gekozen object op.
  Menu-toets

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1

  15 • Page 24

  Werken met het Notebook

  Virtueel numeriek toetsenblok
  Num Lock
  Virtueelnumeriektoetsenblok
  Numeriektoetsenblok

  Om voor bepaalde toepassingen toch de toetsen van een numeriek toetsenblok te kunnen
  gebruiken, is het virtuele numerieke toetsenblok voorzien. Op het toetsenbord herkent u deze
  toetsen van het virtuele numerieke toetsenblok aan de cijfers en symbolen rechts bovenaan
  op de overeenkomstige toetsen. Als u het virtuele numerieke toetsenblok ingeschakeld
  heeft, kan u de tekens gebruiken die rechtsboven op de toetsen staan.
  Afbeelding (voorbeeld Duitse toetsenbord-layout):

  1 = Geldige tekens wanneer de toets Num
  Lock niet geactiveerd is

  2 = Geldige tekens wanneer de toets
  Num Lock geactiveerd is

  Informatie over de statusindicatoren vindt u in het hoofdstuk "Statusindicatoren", pagina 12.

  Toetsencombinaties
  Toetsencombinaties

  De hierna volgende beschrijving van de toetsencombinaties geldt voor het besturingssysteem
  Windows. Bij andere besturingssystemen en bij enkele toesteldrivers is het mogelijk dat
  enkele van de volgende toetsencombinaties niet kunnen worden gebruikt.
  Andere toetsencombinaties vindt u in de handleiding bij uw toepassingsprogramma.
  Toetsencombinaties worden als volgt ingegeven:
  ► Houd de eerste toets van de toetsencombinatie ingedrukt.
  ► Druk tegelijk op de toets of toetsen die vereist is/zijn voor de gewenste functie.
  WLAN/Bluetooth uit-/inschakelen
  Met deze toetsencombinatie kunt u de WLAN- of Bluetooth-functie
  van uw notebook in- en uitschakelen.
  Bluetooth
  WLAN
  Fn+F1

  Luidspreker uit-/inschakelen
  Met deze toetsencombinatie kunt u de luidspreker van het
  notebook uit- en inschakelen.
  Luidspreker
  Fn+F3

  16

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1 • Page 25

  Werken met het Notebook

  Volume verminderen
  Met deze toetsencombinatie vermindert u het volume van de
  geïntegreerde luidspreker.
  Volume
  Fn+F4

  Volume verhogen
  Met deze toetsencombinatie verhoogt u het volume van de
  geïntegreerde luidspreker.
  Volume
  Fn+F5

  Touchpad en touchpad-toetsen in-/uitschakelen
  Met deze toetsencombinatie kunnen het touchpad en de
  touchpad-toetsen worden uit- of ingeschakeld.
  Touchpad-toetsen
  Touchpad
  Fn+F6

  Camera uit-/inschakelen
  Met deze toets kunt u de geïntegreerde WebCam van uw
  notebook in- en uitschakelen.
  Camera uitschakelen
  Fn+F7

  Beeldschermhelderheid verminderen
  Met deze toetsencombinatie vermindert u de helderheid van het
  beeldscherm.
  Beeldschermhelderheid
  LCD-beeldscherm
  Fn+F8

  Beeldschermhelderheid verhogen
  Met deze toetsencombinatie verhoogt u de helderheid van het
  beeldscherm.
  Beeldschermhelderheid
  Fn+F9

  Beeldschermuitvoer omschakelen
  Als u een extern beeldscherm heeft aangesloten, kunt u met deze
  toets bepalen welk beeldscherm u gebruikt.
  Beeldschermuitvoer is mogelijk:
  enkel op het LCD-beeldscherm van het notebook
  tegelijk op het LCD-beeldscherm van het notebook en op het
  externe beeldscherm
  enkel op het externe beeldscherm

  Beeldschermuitvoer omschakelen
  Fn+F10

  Silent Mode uit-/inschakelen
  Wissel naar de Silent Mode (fluisterwerking).
  Om het geproduceerd geluid van het station te verlagen, wordt
  de rotatiesnelheid verminderd.
  SilentMode
  Fn+F11

  Suspend-modus uit-/inschakelen
  Met deze toetsencombinatie kunt u de suspend-modus uit- en
  inschakelen.
  Suspend-modus
  Fn+F12

  Omwisselen tussen open toepassingen
  Met deze toetsencombinatie kunt u de verschillende geopende
  toepassingen doorlopen.
  Alt+Tab

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1

  17 • Page 26

  Werken met het Notebook

  Del

  Ctrl

  +

  Alt

  +

  SysRq

  Warme start uitvoeren
  Met deze toetsencombinatie wordt het notebook opnieuw gestart.
  Als u deze toetsencombinatie wenst in te geven, houdt u de
  toetsen Ctrl en Alt ingedrukt, waarna u op de toets Del drukt.
  Eerst verschijnt de Taakmanager. Pas bij de tweede keer wordt de
  warme start uitgevoerd.
  Warmestart
  Ctrl+Alt+Del

  Negatieve tabulatorsprong
  Met deze toetsencombinatie gaat de cursor naar de vorige
  tabulatorstop.
  Negatievetabulatorsprong
  Shift+Tab

  Toetsencombinaties met de Windows-toetsen vindt u in de handleiding
  bij uw besturingssysteem.

  Land- en toetsenbordinstellingen
  Als u de land- en toetsenbordinstellingen wenst te wijzigen, gaat u als volgt te werk:
  ► Voer de instellingen in onder Startsymbool – (Instellingen) – Configuratiescherm – Klok, taal en regio .

  18

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1 • Page 27

  Werken met het Notebook

  Touchpad en touchpad-toetsen
  Let op dat het touchpad niet in aanraking komt met vuil, vloeistof of vet.
  Touchpad

  Raak het touchpad nooit aan met vuile vingers.
  Plaats geen zware voorwerpen (bijv. boeken) op het touchpad of op de touchpad-toetsen.

  1

  2

  1 = Touchpad

  2 = Touchpad-toetsen

  Met het touchpad kunt u de aanwijzer op het beeldscherm verplaatsen.
  Met touchpad-toetsen kunt u commando’s selecteren en uitvoeren. Deze toetsen
  komen overeen met de toetsen van een klassieke muis.

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1

  19 • Page 28

  Werken met het Notebook

  Touchpad-toetsen gebruiken
  Aanwijzer verplaatsen
  ► Beweeg uw vinger over het touchpad.
   De aanwijzer beweegt.
  Touchpad

  Object uitkiezen
  ► Verplaats de aanwijzer naar het gewenste object.
  ► Tik één keer op het touchpad of druk één keer op de linker toets.
   Het object is geselecteerd.
  Touchpad

  Commando uitvoeren
  ► Ga met de aanwijzer naar het gewenste veld.
  ► Tik twee keer op het touchpad of druk twee keer op de linker toets.
   De opdracht wordt uitgevoerd.
  Touchpad

  Object vertrekken
  ► Kies het gewenste object.
  ► Hou de linker knop ingedrukt en verschuif het object met de vinger op het
  Touchpad naar de gewenste plaats.
   Het object is verplaatst.
  Touchpad

  20

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1 • Page 29

  Werken met het Notebook

  LCD-beeldscherm
  Informatie over het LCD-beeldscherm
  Instructies
  LCD-beeldscherm

  In notebooks van Fujitsu Siemens Computers worden hoogwaardige TFT-beeldschermen
  gebruikt. Om technische redenen zijn TFT-beeldschermen gemaakt voor een bepaalde
  resolutie. Een optimale en scherpe weergave is dus enkel gewaarborgd in de voor het
  specifieke TFT-beeldscherm geldende resolutie. Een beeldschermresolutie die afwijkt
  van de specificaties, kan een onscherpe weergave veroorzaken.
  Met beeldschermresolutie wordt het aantal horizontale en verticale pixels ("Picture Element"
  = beeldelement) bedoeld waaruit de weergave op het scherm samengesteld is. "WUXGA"
  komt bijv. overeen met 1920 x 1200 pixels. Elke pixel is samengesteld uit drie zogenaamde
  subpixels (beeldpunten) in de kleuren rood, groen en blauw. Een WUXGA-beeldscherm
  bestaat dus in totaal uit 1920 x 1200 x 3 = 6.912.000 subpixels.
  Beeldschermresolutie
  CGA
  QVGA
  VGA
  NTSC
  PAL
  SVGA
  WVGA
  SWVGA LCD (bijv. AMILO Mini)
  XGA
  HD 720
  WXGA
  SXGA
  HD
  SXGA+
  WXGA+
  WSXGA (Wide SXGA)
  UXGA
  HD+
  WSXGA+ (Wide SXGA plus)
  Full HD 1080
  WUXGA
  QXGA
  WQXGA
  QSXGA

  Aantal pixels
  320 x 200
  320 x 240
  640
  720
  768
  800

  x
  x
  x
  x

  480
  480
  576
  600

  854 x 480
  1024 x 600
  1024 x 768
  1280
  1280
  1280
  1366
  1400

  x
  x
  x
  x
  x

  720
  768
  1024
  768
  1050

  1440 x 900
  • 1600 x 900 (16:9-beeldscherm)
  • 1600 x 1024 (16:10-beeldscherm)
  1600 x 1200
  1680 x 945
  1680 x 1050
  1920
  1920
  2048
  2560

  x
  x
  x
  x

  1080
  1200
  1536
  1600

  2560 x 2048

  De beeldschermresolutie van het LCD-beeldscherm van uw notebook is
  bij levering optimaal ingesteld.

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1

  21 • Page 30

  Werken met het Notebook

  Heldere of donkere beeldpunten
  Volgens de huidige stand van de productietechniek kan geen volledig foutloze schermweergave
  gegarandeerd worden. Er kunnen een paar constant heldere of donkere beeldpunten
  voorkomen. Het maximaal toelaatbare aantal van zulke foutieve beeldpunten wordt
  vastgelegd in de strenge internationale norm ISO 13406-2 (klasse II).
  Voorbeeld:
  Een 15" plat beeldscherm met resolutie 1280 x 800 heeft 1280 x 800 = 1.024.000
  beeldelementen (pixels). Elk pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen en blauw), zodat
  er ongeveer 3 miljoen subpixels (subpixels / dots) zijn. Volgens ISO 13406-2 (klasse II)
  mogen maximaal 4 pixels en daarnaast 5 subpixels defect zijn, m.a.w. in totaal 17 defecte
  subpixels. Dat is ca. 0,0005 % van het totale aantal subpixels!
  Achtergrondverlichting
  TFT-beeldschermen werken met een achtergrondverlichting. De lichtsterkte van de
  achtergrondverlichting kan in de loop van de gebruikstijd van het notebook verminderen. U
  kunt de helderheid van uw beeldscherm echter individueel instellen.

  Beeldscherminstellingen
  Resolutie instellen
  LCD-beeldscherm

  De beeldschermresolutie van het LCD-beeldscherm van uw notebook is
  bij levering optimaal ingesteld.

  Weergave op het LCD-beeldscherm en een extern
  beeldscherm synchroniseren
  Synchronisatie,beeldschermweergaven
  Beeldscherm
  LCD-beeldscherm

  Uw notebook ondersteunt de gelijktijdige weergave op het LCD-beeldscherm en een extern
  beeldscherm. Met de toetsencombinatie Fn + F10 kan u heen en weer schakelen
  tussen enkel LCD-beeldscherm, enkel extern beeldscherm of LCD-beeldscherm en
  extern beeldscherm. Deze laatste instelling is interessant als u de hoge resolutie en
  hoge beeldherhaalfrequentie van een extern beeldscherm wenst.

  22

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1 • Page 31

  Werken met het Notebook

  WebCam
  WebCam

  Uw notebook is met een WebCam uitgerust. Met de WebCam kunt u afhankelijk van de
  gebruikte software beelden of videoclips opnemen of deelnemen aan WebChat.
  De beeldkwaliteit is afhankelijk van de lichtverhouding en de gebruikte software.
  U kunt de WebCam met de toetsencombinatie Fn + F7 in- en uitschakelen.
  U kunt slechts via één toepassing met de WebCam werken (bijv. via een
  internettelefonieprogramma of een videoconferentieprogramma, dat een webcam ondersteunt).
  Bij het gebruik van de WebCam mag de ondergrond waarop het notebook rust niet wiebelen.
  De WebCam past zich automatisch aan de huidige verlichtingssituatie aan. Daarom kan
  tijdens de verlichtingsaanpassing het LCD-beeldscherm gaan flikkeren.
  Meer informatie over het gebruik van de WebCam en over meer instellingen vindt
  u onder Help in het programma dat gebruik maakt van de webcam.

  De indicator (LED) van de WebCam geeft de status van de WebCam weer.  De indicator (LED) licht groen op: De WebCam is ingeschakeld en in gebruik.
  De indicator (LED) licht niet op: De WebCam is uitgeschakeld.

  Controle van de werking
  ► Ga naar Windows Explorer om de werking van de WebCam te controleren.
  ► Klik in het linker venster op WebCam.
  De WebCam wordt ingeschakeld en het opgenomen beeld wordt in het hoofdvenster getoond.

  Accu
  Batterij
  Accumulator
  Levensduur,accu
  Accu

  De accu is een belangrijke component van uw Notebook. Bij mobiel gebruik zorgt de geïntegreerde
  accu voor de nodige energievoorziening. U kunt de levensduur van de accu verhogen door de accu
  degelijk te verzorgen. De gemiddelde levensduur van een accu bedraagt ca. 500 laad-/ontlaadcycli.
  Als u de beschikbare energiespaarfuncties gebruikt, kunt u de autonomie van de accu verhogen.

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1

  23 • Page 32

  Werken met het Notebook

  Accu opladen, verzorgen en onderhouden
  Accu

  De notebook-accu kan enkel worden opgeladen als de omgevingstemperatuur
  tussen 5 °C en max. 35 °C ligt.
  De accu kunt u opladen door het notebook aan te sluiten op de netadapter
  (zie "Netadapter aansluiten", pagina 9).
  U kunt de levensduur van de accu verlengen door hem volledig te ontladen voor u hem opnieuw
  oplaadt. Laat het notebook daartoe ingeschakeld tijdens accuvoeding. Als de accucapaciteit
  laag is, weerklinkt een waarschuwingstoon. Als u de netadapter niet binnen de vijf minuten
  na de waarschuwingstoon aansluit, schakelt het notebook automatisch uit.
  Informatie over de oplaadtijd van de accu vindt u in de technische gegevens
  van het handboek "Eerste ingebruikname".
  Laadtoestand controleren
  Acculadingsmeter
  Accu

  Met een "acculadingsmeter" op de taakbalk kunt u in Windows de accucapaciteit controleren. Als u
  de muisaanwijzer op het accusymbool plaatst, wordt de laadtoestand van de accu aangegeven.
  Accu bewaren
  Laadcapaciteit,accu
  Zelfontlading,accu
  Accu
  Akku

  De accu moet worden bewaard bij een temperatuur tussen 0 °C en +30 °C in een droge
  omgeving. Hoe lager de bewaringstemperatuur is, hoe kleiner de zelfontlading is.
  Als u accu’s gedurende een lange tijd (meer dan twee maand) bewaart, moet
  de laadtoestand ongeveer 30 % zijn. Om een volledige ontlading te voorkomen,
  controleert u regelmatig de laadtoestand van de accu.
  Om de laadcapaciteit van de accu optimaal te kunnen gebruiken, dient u de accu
  volledig te ontladen en daarna weer op te laden.
  Als u accu’s gedurende lange tijd niet wenst te gebruiken, dient u de accu’s uit
  de notebook te halen. Bewaar de accu’s niet in het toestel!

  Accu demonteren en monteren
  Gebruik enkel accu’s die door Fujitsu Siemens Computers voor uw
  notebook zijn goedgekeurd.
  Gebruik geen geweld om een accu te monteren of demonteren.
  Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen in de accu-aansluitingen terechtkomen.

  24

  Schakel uw notebook uit en trek de stekker uit het stopcontact.
  Sluit het LCD-beeldscherm, zodat het volledig vergrendelt.
  Trek alle kabels los die op het notebook aangesloten zijn.
  Draai het notebook om en plaats het op een stabiele, effen en schone ondergrond. Plaats
  eventueel een slipvaste doek op deze ondergrond om krassen aan het notebook te vermijden.

  Accu

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1 • Page 33

  Werken met het Notebook

  Positie van de accuvergrendelingen:

  De accu wordt ontgrendeld.

  De accu wordt vergrendeld.

  Accu demonteren

  1

  ► Schuif de accuvergrendeling (1) in
  de richting van de pijl.
  ► Schuif de accuvergrendeling (2) in
  de richting van de pijl en hou de
  vergrendeling vast.
  ► Neem de accu uit het accuvak (3).

  2
  3

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1

  25 • Page 34

  Werken met het Notebook

  Accu monteren
  ► Plaats de accu in het accuvak (1).
  ► Duw de accu voorzichtig in het accuvak
  tot deze merkbaar vergrendelt.
  ► Schuif de accuvergrendeling (2) in
  de richting van de pijl.

  2

  1

  Energiespaarfuncties gebruiken
  Accu
  Energie

  Als u de beschikbare energiespaarfuncties gebruikt, verbruikt het Notebook minder energie. Op
  die manier kunt u langer met accuvoeding werken voor u de accu weer moet opladen.
  De energie-efficiëntie wordt verhoogd en het milieu wordt minder belast. Als u
  optimaal gebruik maakt van de energie-opties, kunt u aanzienlijke besparingen
  bereiken en draagt u tegelijkertijd bij aan een schoner milieu.
  Als u het LCD-beeldscherm sluit, schakelt het notebook, afhankelijk van de instelling
  in Windows, automatisch naar de energiespaarmodus.
  Wij raden u de volgende instellingen aan:
  Werking
  Monitor uitschakelen
  Harde schijf/schijven
  uitschakelen
  Energie besparen (S3)
  Slaapstand (S4)

  Via netvoeding
  Na 10 minuten
  Na 15 minuten

  Via accuvoeding
  Na 5 minuten
  Na 10 minuten

  Na 20 minuten
  Na 1 uur

  Na 15 minuten
  Na 30 minuten

  ► Stel de energiespaarfuncties in onder Startsymbool – (Instellingen) – Configuratiescherm –
  Draagbare computer – Energiebeheer.
  ► Stel de schermbeveiliging in onder Startsymbool – (Instellingen) – Configuratiescherm –
  Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen – Persoonlijke instellingen – Schermbeveiliging.
  of
  ► Klik met de rechter muisknop op het bureaublad. Stel de schermbeveiliging in onder
  Persoonlijke instellingen – Schermbeveiliging.

  26

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1 • Page 35

  Werken met het Notebook

  Mocht u op een geselecteerd punt meer informatie nodig hebben, dan kunt u bij de
  meeste instellingen met behulp van de toets F1 Microsoft Help weergeven.

  Als het Notebook in een energiespaarmodus staat, dient u beslist rekening
  te houden met het volgende:
  De huidige gegevens worden tijdens de energiespaarmodus opgeslagen in het
  hoofdgeheugen of op een speciale plek op de harde schijf.
  Schakel het Notebook nooit uit terwijl het in een energiespaarmodus staat.
  Als de ingebouwde accu bijna leeg is, dient u de huidige gegevens op te
  slaan en de energiespaarmodus niet te activeren.
  Als u het Notebook gedurende een langere periode niet nodig heeft:
  ► Verlaat indien nodig de energiespaarmodus door de muis te bewegen, een toets in te drukken
  of het Notebook in te schakelen.
  ► Sluit alle geopende programma’s af en schakel vervolgens het notebook volledig uit.

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1

  27 • Page 36

  Werken met het Notebook

  ExpressCards
  ExpressCard
  Steekplaats

  Dankzij een ExpressCard-steekplaats kunt u een ExpressCard/34 gebruiken.
  Lees de documentatie bij uw Expresscard en volg de instructies van de fabrikant.
  Gebruik geen geweld als u een ExpressCard monteert of demonteert.
  Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen in de ExpressCard-sleuf terechtkomen.

  ExpressCard plaatsen
  Bewaar de plaatsbewaarder voor de ExpressCard op een veilige plaats. Als u de
  ExpressCard weer uithaalt, dient u de plaatsbewaarder voor de ExpressCard terug te
  zetten. Zo kunnen er geen vreemde voorwerpen in de ExpressCard-sleuf terechtkomen.
  ► Druk op de plaatsbewaarder (1), zodat
  de ExpressCard plaatsbewaarder een
  stuk uit de steekplaats springt.
  ► Trek de plaatsbewaarder voor de
  ExpressCard (2) uit de sleuf.
  ExpressCard

  1
  2

  ► Plaats de ExpressCard met de
  aansluitcontacten vooraan in de
  steekplaatsgeleiding.
  ► Schuif de ExpressCard voorzichtig in de
  steekplaats tot ze duidelijk vergrendelt.
  De ExpressCard kan afhankelijk
  van het type enigszins uit de
  ExpressCard-steekplaats steken.

  Hoe u de vereiste stuurprogramma’s installeert, is beschreven in de
  documentatie bij de ExpressCard.

  28

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1 • Page 37

  Werken met het Notebook

  ExpressCard uitnemen
  Verwijder de kaart altijd op correcte wijze, zoals navolgend beschreven,
  om verlies van uw gegevens te voorkomen.

  ExpressCard

  Met het betreffende symbool op de taakbalk kunt u de ExpressCard stoppen:
  ► Klik met de linker muisknop op het symbool.
  ► Kies de ExpressCard die u wenst te stoppen en te verwijderen.
  ► Druk op de invoertoets.
   Een dialoogvenster geeft aan dat u de ExpressCard nu probleemloos kunt verwijderen.
  ► Druk op de kant van de ExpressCard (1),
  zodat deze een stuk uit de steekplaats
  springt.
  ► Trek de ExpressCard (2) uit de steekplaats.

  1
  2

  ► Trek de plaatsbewaarder voor de
  ExpressCard uit de sleuf.
  ► Schuif de plaatsbewaarder voor de
  ExpressCard voorzichtig in de steekplaats
  tot hij duidelijk vergrendelt.

  2

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1

  29 • Page 38

  Werken met het Notebook

  Geheugenkaarten
  Steekplaats

  Uw notebook is met een geïntegreerde geheugenkaartlezer uitgerust. Deze
  ondersteunt de volgende formaten:
  Zonder adapter:
  • Secure Digital (SDTM Card)
  • SDHC
  • MultiMediaCard (MMC)
  • Memory Stick / Memory Stick Pro (Sony®)
  Met adapter:
  SecureDigital
  MemoryCard

  MultiMediaCard
  MemoryCard

  MemoryStickPro
  MemoryCard  RS-MMC
  MMC-Micro
  miniSD
  MicroSD
  MS-Duo
  MS-PRO Duo
  MS-PRO HG
  MS-PRO HG Duo
  M2
  Houd rekening met de instructies van de fabrikant als u met geheugenkaarten omgaat.
  Geheugenkaart

  Geheugenkaart aanbrengen
  ► Schuif de geheugenkaart voorzichtig in
  de steekplaats. Het labelgebied moet
  naar boven gericht zijn. Gebruik geen
  geweld, want de gevoelige contactvlakken
  kunnen anders beschadigd raken.
   De geheugenkaart kan afhankelijk van het
  type iets uit de steekplaats steken.
  Geheugenkaart

  30

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1 • Page 39

  Werken met het Notebook

  Geheugenkaart verwijderen
  Geheugenkaart

  Verwijder de kaart altijd op correcte wijze, zoals navolgend beschreven,
  om verlies van uw gegevens te voorkomen.

  Met het betreffende symbool op de taakbalk kunt u de geheugenkaart stoppen:
  ► Klik met de linker muisknop op het symbool.
  ► Kies de geheugenkaart die u wenst te stoppen en te verwijderen.
  ► Druk op de invoertoets.
   Een dialoogvenster geeft aan dat u de geheugenkaart nu probleemloos kunt verwijderen.
  ► Toestellen met kaartvergrendeling: Druk
  op de geheugenkaart (1).
   De geheugenkaart is ontgrendeld en
  kan nu worden verwijderd.
  ► Trek de geheugenkaart uit de
  insteekplaats (2).
  1
  Geheugenkaart

  2

  Harde schijf
  Hardeschijf

  De harde schijf is het belangrijkste geheugenmedium van uw notebook. Als u toepassingen
  en bestanden van externe gegevensdragers, zoals bijv. CD’s/DVD’s of USB-opslagmedia
  naar uw harde schijf kopieert, kunt u veel sneller en dus efficiënter werken.

  Luidsprekers en microfoons
  Volumeregeling
  Bassluidspreker(Subwoofer)
  Luidsprekers
  Microfoon

  Uw notebook is uitgerust met stereoluidsprekers en twee microfoons.
  Raadpleeg voor meer informatie over de exacte positie van de luidsprekers en de microfoons
  het gebruikshandboek Eerste ingebruikname van uw AMILO notebook.
  Als u een externe microfoon aansluit, wordt de interne microfoon uitgeschakeld.
  Als u een hoofdtelefoon of externe luidsprekers aansluit, worden de
  interne luidsprekers uitgeschakeld.

  Luidspreker uit- en inschakelen
  ► U kunt de luidsprekers uit- en inschakelen met behulp van de toetsencombinatie Fn +
  F3 of met behulp van de sneltoetsen (afhankelijk van toestel).

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1

  31 • Page 40

  Werken met het Notebook

  Volume instellen
  ► Stel het gewenste volume in met de toetsencombinatie Fn + F4 of Fn + F5 .
  of
  ► Dubbelklik op het luidsprekersymbool op de taakbalk en op Mixer.
  of
  ► Kies Startsymbool – (Settings, instellingen) – Control Panel (configuratiescherm) – Hardware and
  Sound (hardware en geluid) – Sound (geluid): Adjust volume control (systeemvolume aanpassen) .
  ► Wijzig het volume door de schuifknoppen te bedienen.
  ► Dubbelklik op het luidsprekersymbool op de taakbalk om de luidspreker in- of uit te schakelen.
  Volume

  Radiocomponten Wireless LAN / Bluetooth
  Als een Wireless LAN-/Bluetooth module wordt ingebouwd die niet door
  Fujitsu Siemens Computers werd goedgekeurd, worden de voor dit
  toestel verleende toelatingen (CE!) ongeldig.
  Bluetooth
  WirelessLAN

  Wireless LAN en BLUETOOTH in- en uitschakelen
  Ga na of de Wireless LAN-module in de geïnstalleerde Wireless
  LAN-software geactiveerd/gedeactiveerd is.
  WirelessLAN

  ► Activeer of deactiveer de Wireless LAN-module met de toetsencombinatie Fn + F1 .

  32

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1 • Page 41

  Werken met het Notebook

  Draadloze internettoegang instellen
  Door het uitvoeren van enkele stappen kunt u de AMILO Mini draadloos verbinden met het Internet.

  WLAN-toegang gebruiken
  • Voorwaarde: U beschikt over een WLAN en de bijbehorende toegangsgegevens.
  ► Selecteer Start - Instellingen - Netwerkverbindingen.
   Het venster Netwerkverbindingen wordt geopend.
  ► Dubbelklik in het venster op de ingang Draadloze netwerkverbinding.
   Het venster Draadloze netwerkverbinding wordt geopend.
  ► Selecteer onder Draadloos de gewenste WLAN en bevestig met Verbinding maken.
  ► Voer indien nodig de betreffende toegangsgegevens (bijv. netwerkbeveiligingssleutel,
  wachtwoordzin) in.
   De verbinding met WLAN wordt tot stand gebracht.

  Toegang via UMTS
  De accessoires voor UMTS-ontvangst zijn verkrijgbaar in de handel of
  bij uw Fujitsu Siemens Computers handelaar.
  Informatie over de verbindingsopbouw met het UMTS-netwerk vindt u in
  de documentatie bij de gebruikte hardware.
  U kunt de AMILO Mini via UMTS verbinden met het Internet. Gebruik hiertoe
  een van de volgende verbindingsmiddelen:

  USB-dongle
  een USB-stick met SIM-kaart van uw mobiele telefoon provider
  draagbaar eindtoestel (bijv. Handy) met Bluetooth-verbinding
  draagbaar eindtoestel (bijv. Handy) met datakabel
  34 mm ExpressCard met UMTS-functionaliteit

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1

  33 • Page 42

  Werken met het Notebook

  Ethernet en LAN
  EthernetLAN

  De interne netwerkmodule van uw notebook ondersteunt Ethernet‑LAN (10/100/1000 Mbps). Hiermee
  kunt u een verbinding tot stand brengen met een lokaal netwerk (LAN = Local Area Network).
  ► Sluit de netwerkkabel aan op de
  LAN-aansluiting van het notebook (1).
  ► Sluit de netwerkkabel aan op uw
  netwerkaansluiting (2).

  1

  2

  Uw netwerkbeheerder kan u helpen bij het configureren en gebruiken van
  LAN-verbindingen.
  De netwerkkabel is niet bijgeleverd. U kunt een dergelijke kabel
  in de vakhandel verkrijgen.

  34

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1 • Page 43

  Veiligheidsfuncties

  Veiligheidsfuncties
  Veiligheidsfuncties

  Uw notebook beschikt over verschillende beveiligingsfuncties, waarmee u uw systeem en
  uw persoonlijke gegevens kunt beveiligen tegen onbevoegde toegang.
  In deze hoofdstuk wordt beschreven hoe u deze functies gebruikt en wat de voordelen ervan zijn.
  Opgelet: Als u bijv. uw wachtwoord niet meer kent, is het mogelijk dat
  u zelf ook geen toegang meer heeft tot uw systeem en uw gegevens.
  Houd dus rekening met volgende aanwijzingen:


  Maak regelmatig een reservekopie van uw gegevens op externe gegevensdragers,
  bijv. op externe harde schijven, op CD’s of DVD’s.
  • Bij sommige beveiligingsfuncties dient u wachtwoorden toe te kennen. Noteer
  de wachtwoorden en bewaar ze op een veilige plaats.
  Wanneer u de wachtwoorden verliest, dient u zich tot onze Help Desk te
  wenden. Het wissen of resetten van de wachtwoorden wordt niet gedekt
  door de garantie en moet dus worden vergoed.

  Wachtwoordbeveiliging configureren in de
  BIOS-Setup-Utility
  Voor u de verschillende mogelijkheden van de wachtwoordbeveiliging in
  de BIOS-Setup-Utility voor de beveiliging van uw gegevens gebruikt, dient
  u rekening te houden met het volgende:
  Noteer de wachtwoorden en bewaar ze op een veilige plaats. Als u uw
  supervisor-wachtwoord niet meer kent, heeft u geen toegang meer tot
  uw notebook. Het wissen van het wachtwoord wordt niet gedekt door
  de garantie en moet dus worden vergoed.
  Wachtwoordbeveiliging

  Uw wachtwoord mag maximaal acht tekens lang zijn en kan bestaan uit letters en
  cijfers. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1

  35 • Page 44

  Veiligheidsfuncties

  Beveiliging van de BIOS-Setup-Utility (supervisoren user-wachtwoord)
  Als u deze gebruikshandleiding op het beeldscherm heeft geopend, is het aan te
  bevelen volgende instructies af te drukken. Terwijl u het wachtwoord configureert,
  kunt u de instructies namelijk niet oproepen op het beeldscherm.
  BIOS-Setup-Utility

  Zowel met het supervisor-wachtwoord als met het user-wachtwoord voorkomt u onbevoegd gebruik
  van de BIOS-Setup-Utility. Met het supervisor-wachtwoord heeft u toegang tot alle functies van de
  BIOS-Setup-Utility, met het user-wachtwoord heeft u slechts toegang tot een deel van deze functies.
  U kunt pas een user-wachtwoord instellen als reeds een supervisor-wachtwoord werd gedefinieerd.
  Hoe u de BIOS-Setup-Utility moet oproepen en bedienen, staat beschreven in
  het hoofdstuk "Instellingen in de BIOS-Setup-Utility", pagina 44.

  Supervisor- en user-wachtwoord toekennen
  ► Roep de BIOS-Setup-Utility op en kies het menu Security.
  ► Markeer het veld Set Supervisor Password en druk op de invoertoets.
   MetEnter new Password: U wordt verzocht een wachtwoord in te geven.
  ► Geef het wachtwoord in en druk op de invoertoets.
   Met Confirm new Password vraagt het systeem u het wachtwoord te bevestigen.
  ► Geef het wachtwoord nogmaals in en druk op de invoertoets.
   Met Changes have been saved krijgt u de bevestiging dat het nieuwe wachtwoord werd opgeslagen.
  ► Om het user-wachtwoord toe te kennen, selecteert u Set User Password en gaat u op
  dezelfde manier te werk als voor het supervisor-wachtwoord.
   Als u geen andere instellingen meer wilt ingeven, kunt u de BIOS-Setup-Utility beëindigen.
  ► Selecteer in het menu Exit het punt Save Changes & Exit.
  ► Selecteer Ja en druk op de invoertoets.
   Het notebook start opnieuw en het nieuwe wachtwoord is actief. Als u voortaan
  de BIOS-Setup-Utility wenst op te roepen, dient u eerst uw supervisor- of
  user-wachtwoord in te geven. Merk op dat u met het user-wachtwoord slechts
  toegang heeft tot een beperkt aantal BIOS-instellingen.
  User-wachtwoord
  Supervisor-wachtwoord
  Wachtwoord

  Supervisor- of user-wachtwoord wijzigen
  U kunt het supervisor-wachtwoord slechts wijzigen als u zich met het supervisor-wachtwoord
  heeft aangemeld bij de BIOS-Setup-Utility.
  User-wachtwoord
  Supervisor-wachtwoord
  Wachtwoord

  ► Roep de BIOS-Setup-Utility op en kies het menu Security.
  ► Als u een wachtwoord wenst te wijzigen, gaat u op precies dezelfde manier te
  werk als voor het definiëren van een wachtwoord.

  36

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1 • Page 45

  Veiligheidsfuncties

  Wachtwoorden opheffen
  Om een wachtwoord op te heffen zonder een nieuw wachtwoord in te stellen, gaat u als volgt te werk:
  User-wachtwoord
  Supervisor-wachtwoord
  Wachtwoord

  ► Roep de BIOS-Setup-Utility op en kies het menu Security.
  ► Selecteer het veld Set Supervisor Password of Set User Password en druk op de Enter-toets.
   Met Enter Current Password vraagt het systeem u het actuele wachtwoord in te geven.
  Met Enter New Password vraagt het systeem u een nieuw wachtwoord in te geven.
  ► Druk twee keer op de Enter-toets.
  ► Selecteer in het menu Exit het punt Save Changes & Exit.
  ► Selecteer Ja en druk op de invoertoets.
   Het notebook start opnieuw en het wachtwoord is opgeheven.
  Met het supervisor-wachtwoord heft u tegelijk de geldigheid van het user-wachtwoord op.

  Wachtwoordbeveiliging voor starten besturingssysteem
  Met het Supervisor-wachtwoord dat u in de BIOS-Setup-Utility heeft ingesteld
  (zie paragraaf "Supervisor- en user-wachtwoord toekennen", pagina 36), kunt
  u ook voorkomen dat het besturingssysteem wordt gestart.
  Besturingssysteem

  Systeembeveiliging activeren

  

  Roep de BIOS-Setup-Utility op en kies het menu Security.
  Selecteer de optie Password on Boot en druk op de invoertoets.
  Selecteer de optie Enabled en druk op de invoertoets.
  Selecteer onder Exit de optie Save Changes & Exit.
  Het notebook start opnieuw op. U wordt gevraagd uw wachtwoord (het
  Supervisor-wachtwoord) in te voeren.

  Besturingssysteem

  Systeembeveiliging opheffen
  ► Roep de BIOS-Setup-Utility op en kies het menu Security.
  ► Selecteer de optie Password on Boot en druk op de invoertoets.
  ► Selecteer de optie Disabled en druk op de invoertoets.
   Als u geen andere instellingen meer wilt ingeven, kunt u de BIOS-Setup-Utility beëindigen.
  ► Selecteer onder Exit de optie Save Changes & Exit.
   Het notebook start opnieuw op. Er is geen wachtwoordbeveiliging meer voor het systeem.
  Besturingssysteem

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1

  37 • Page 46

  Aansluiten van externe toestellen

  Aansluiten van externe toestellen
  Hou in elk geval rekening met de veiligheidsaanwijzingen in het hoofdstuk
  "Belangrijke instructies", pagina 3 voor u toestellen op het Notebook
  aansluit of van het Notebook loskoppelt.
  Lees altijd de documentatie bij het externe toestel dat u wenst aan te sluiten.
  Tijdens een onweer mag u nooit kabels aansluiten of loskoppelen.
  Trek nooit aan de kabel als u hem losmaakt! Neem altijd de stekker vast.
  Hou de hierna beschreven volgorde aan als u externe toestellen aansluit
  op het Notebook of ervan loskoppelt:
  Bij sommige toestellen, zoals bijv. USB-toestellen, is het niet nodig het notebook en het
  toestel voor het aansluiten en loskoppelen uit te schakelen. Meer informatie over of het
  uitschakelen van het toestel nodig is, vindt u in de documentatie van uw externe toestel.
  Voor sommige externe toestellen moet u speciale software (bijv. drivers) installeren en
  instellen (zie de documentatie bij het externe toestel en het besturingssysteem).
  Toestellen aansluiten op het Notebook
  1.
  2.
  3.
  4.

  Het Notebook en alle externe toestellen uitschakelen.
  De netstekker van het Notebook en van alle betrokken toestellen uit de stopcontacten trekken.
  De kabels voor alle externe toestellen aansluiten zoals beschreven in de instructies.
  Alle netstekkers in het stopcontact steken.

  Randapparaten
  Toestellen

  Toestellen loskoppelen van het Notebook
  1. Het Notebook en alle externe toestellen uitschakelen.
  2. De netstekker van het Notebook en van alle betrokken toestellen uit de stopcontacten trekken.
  3. De kabels voor alle externe toestellen losmaken zoals beschreven in de instructies.
  Randapparaten
  Toestellen

  38

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1 • Page 47

  Aansluiten van externe toestellen

  Extern beeldscherm aansluiten
  U kunt een extern beeldscherm aansluiten op de analoge VGA-beeldschermaansluiting van het
  notebook. De beeldschermuitvoer is op maximaal twee beeldschermen tegelijk begrensd (zie
  "Toetsencombinaties", pagina 16, paragraaf "Beeldschermuitvoer omschakelen").
  Monitoraansluiting
  Beeldschermaansluiting
  VGA-aansluitbus
  Beeldscherm

  Analoge VGA-beeldschermaansluiting
  ► Schakel het notebook en het externe beeldscherm uit.
  ► Sluit de datakabel van het externe beeldscherm aan op de beeldschermaansluiting van uw
  notebook.
  ► Schakel eerst het externe beeldscherm en dan het notebook in.
  Met de toetsencombinatie Fn + F10 kunt u heen en weer schakelen tussen
  het externe beeldscherm en het LCD-beeldscherm van het notebook.
  U kunt hetzelfde beeld tegelijk op het externe beeldscherm en op het
  LCD-beeldscherm van het notebook weergeven.

  Beeldherhaalfrequentie voor uw extern beeldscherm instellen
  Beeldscherm

  Als een te hoge beeldherhaalfrequentie wordt gebruikt, kan uw beeldscherm
  beschadigd raken. De maximaal mogelijke beeldherhaalfrequentie is beschreven
  in de bij uw beeldscherm geleverde documentatie.
  Door een optimale instelling van de beeldherhaalfrequentie voorkomt u flikkeren van het beeld.
  ► Pas de beeldherhaalfrequentie aan voor het aangesloten beeldschermtype.
  ► Selecteer onder Startsymbool – (Instellingen) – Configuratiescherm – Vormgeving en
  aanpassingen – Aanpassingen: Beeldschermresolutie aanpassen.
  of
  ► Klik met de rechter muisknop op het bureaublad. Selecteer onder Aanpassing
  – Beeldscherm beeldschermtype 1 of 2.
  ► Selecteer Uitgebreide instellingen – Monitor.
  ► Selecteer onder Actualiseringscoëfficiënt beeldscherm de optimale beeldherhaalfrequentie
  voor het aangesloten beeldschermtype.
  ► Selecteer Toepassen en OK.

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1

  39 • Page 48

  Aansluiten van externe toestellen

  USB-toestellen aansluiten
  USB-aansluitingen

  Op de USB-aansluitingen kunt u externe toestellen aansluiten die ook over een USB-poort
  beschikken (bijv. een printer, een scanner of een modem).
  USB-toestellen zijn hot-plug-compatibel. U kunt de kabels van USB-toestellen
  dus bij ingeschakeld systeem aansluiten en loskoppelen.
  Bij USB 1.x bedraagt de maximale overdrachtsnelheid 12 Mbit/s.
  Bij USB 2.x bedraagt de maximale overdrachtsnelheid 480 Mbit/s.
  Meer informatie vindt u in de documentatie bij de USB-toestellen.
  ► Sluit de datakabel aan op het externe toestel.
  ► Sluit de datakabel aan op een USB-poort
  van het Notebook.

  Drivers
  USB-toestellen worden automatisch door het besturingssysteem
  herkend en geïnstalleerd.

  USB-toestellen op correcte wijze verwijderen
  Verwijder het toestel altijd op correcte wijze, zoals navolgend beschreven,
  om verlies van uw gegevens te voorkomen.

  ► Klik met de linker muisknop op het taakbalksymbool.
  ► Kies het toestel dat u wenst te stoppen en te verwijderen.
  ► Druk op de invoertoets.
   Een dialoogvenster geeft aan dat u het toestel nu probleemloos kunt verwijderen.

  40

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1 • Page 49

  Aansluiten van externe toestellen

  Externe audiotoestellen aansluiten
  Microfoonaansluiting/Line In
  Audiotoestellen aansluiten
  Microfoonaansluiten
  Audio-aansluitingen

  Via de microfoonaansluiting/Line in kunt u een externe microfoon, een MiniDisc-speler, een
  MP3-speler, een CD-speler of een cassettedeck op uw Notebook aansluiten.
  ► Sluit de datakabel aan op het externe toestel.
  ► Sluit de datakabel aan op de
  microfoonaansluiting/Line In van
  het Notebook.

  Aansluiting voor hoofdtelefoon
  aansluiten
  Audio-aansluitingen
  Audiotoestellen
  Hoofdtelefoonaansluiten

  Via de hoofdtelefoonaansluiting kunt u een hoofdtelefoon, externe luidsprekers of een
  audioapparaat met een digitale optische ingang aansluiten op uw notebook.
  ► Sluit de datakabel aan op het externe toestel.
  ► Sluit de datakabel aan op de
  koptelefoonaansluiting van het notebook.

  Als u een hoofdtelefoon of externe luidsprekers aansluit, worden de
  interne luidsprekers uitgeschakeld.
  Als u in de vakhandel een kabel koopt, dient u met het volgende rekening te houden:
  De aansluiting voor hoofdtelefoon van uw notebook is voorzien van een "3,5 mm klinkbus".
  Als u een hoofdtelefoon of luidsprekers wenst aan te sluiten, heeft
  u een "3,5 mm klinkstekker" nodig.
  Stekkers

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1

  Aansluiting

  Verbinding
  optisch

  41 • Page 50

  Aansluiten van externe toestellen

  Volume instellen
  ► Stel het gewenste volume in; zie hoofdstuk "Volume instellen", pagina 32.

  42

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1 • Page 51

  Componenten demonteren en monteren in geval van service

  Componenten demonteren en monteren
  in geval van service
  Reparaties aan het Notebook mogen alleen door bevoegde vakmensen worden
  uitgevoerd. Als het Notebook onbevoegd wordt geopend of als onvakkundige
  herstellingen worden uitgevoerd, vervalt de garantie en kan er groot gevaar
  ontstaan voor de gebruiker (elektrocutie, brandgevaar).
  IngevalvanService
  Componenten

  Instructies voor de in- en uitbouw van
  modules en elementen

  Schakel uw Notebook uit en trek de stekker uit het stopcontact.
  Neem de accu altijd uit.
  Behandel de vergrendelingsmechanismen van de batterij en andere componenten
  met de nodige voorzichtigheid.
  Gebruik nooit scherpe voorwerpen, zoals schroevendraaiers, scharen of messen,
  als hefboom om afdekkingen te verwijderen.
  Modules met elementen die gevoelig zijn voor elektrostatische ontlading (EGB),
  kunnen aangegeven zijn met volgende sticker:

  EGB
  Module
  Opmerkingen

  Als u modules met EGB hanteert, dient u altijd rekening te houden met het
  volgende:


  U dient zichzelf statisch te ontladen (bijv. door een geaard voorwerp aan te
  raken) voor u aan modules met EGB gaat werken.
  De gebruikte toestellen en gereedschappen moeten vrij zijn van statische
  lading.
  Trek de stekker uit het stopcontact voor u modules insteekt of uittrekt.
  Neem de modules enkel aan de rand vast.
  Raak geen aansluitpinnen of printbanen op de module aan.

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1

  43 • Page 52

  Instellingen in de BIOS-Setup-Utility

  Instellingen in de BIOS-Setup-Utility
  Systeem configureren
  Setup
  Configuratie,BIOS-Setup-Utility
  Systeeminstellingen,BIOS-Setup-Utility
  BIOS-Setup-Utility
  Hardwareconfigureren

  Met de BIOS-Setup-Utility kunt u systeemfuncties en de hardware-configuratie voor uw notebook
  instellen.
  Bij levering van het notebook zijn de standaardinstellingen actief. Deze instellingen kunt
  u in de menu’s van de BIOS-Setup-Utility wijzigen. De gewijzigde instellingen zijn actief
  zodra u de BIOS-Setup-Utility heeft opgeslagen en afgesloten.
  In de BIOS-Setup-Utility vindt u volgende menu’s:
  Info
  Main
  Advanced
  Security
  Voeding
  Boot
  Exit

  Om informatie over het BIOS, de processor en het notebook weer te geven
  Systeeminstellingen zoals tijd en datum
  Uitgebreide systeeminstellingen
  Wachtwoordinstellingen en beveiligingsfuncties
  Energiespaarfuncties
  Om de opstartvolgorde te bepalen
  Om de BIOS-Setup-Utility te beëindigen

  BIOS-Setup-Utility starten
  ► Start het notebook opnieuw (uit- en inschakelen of het besturingsysteem opnieuw starten).
   Bij het starten verschijnt kort volgende of een gelijkaardige melding op het beeldscherm:
  <F2> BIOS Setup <F12> Boot Menu
  ► Druk op de functietoets F2 .
  ► Indien een wachtwoord is verstrekt, voer het wachtwoord dan in en druk op de invoertoets.
  BIOS-Setup-Utility

  Als u het wachtwoord niet meer kent, dient u contact op te nemen met uw
  systeembeheerder of met onze serviceafdeling.

  De BIOS-Setup-Utility wordt gestart.

  44

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1 • Page 53

  Instellingen in de BIOS-Setup-Utility

  BIOS-Setup-Utility bedienen
  BIOS-Setup-Utility

  Druk op de toets F1 om hulpinformatie bij de bediening van de BIOS-Setup-Utility
  te krijgen. De beschrijving van de verschillende instellingen vindt u in
  het rechter venster van de BIOS-Setup-Utility.
  Met de toets F9 kunt u de standaardinstellingen van de BIOS-Setup-Utility laden.
  ► Markeer met de cursortoetsen ← of → het menu waarin u instellingen wenst uit te voeren.
   Het menu verschijnt.
  ► Kies met de cursortoetsen ↑ of ↓ de opties die u wenst te wijzigen.
  ► Druk op de invoertoets.
  ► Druk op de toets ESC om het gekozen menu te verlaten.
  ► Noteer de gewijzigde waarden (bijv. in deze gebruiksaanwijzing).

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1

  45 • Page 54

  Instellingen in de BIOS-Setup-Utility

  BIOS-Setup-Utility beëindigen
  BIOS-Setup-Utility

  In het menu Exit dient u de gewenste mogelijkheid te selecteren en met de Enter-toets te activeren:

  Save Changes & Exit – Instellingen opslaan en
  BIOS-Setup-Utility beëindigen
  ► Om de actuele ingaves in de menu’s op te slaan en de BIOS-Setup-Utility te
  beëindigen, kiest u Save Changes & Exit en Yes.
   Het notebook start opnieuw op en de nieuwe instellingen worden actief.

  Discard Changes & Exit – Wijzigen verwerpen en
  BIOS-Setup-Utility beëindigen
  ► Om de wijzigingen te verwerpen, kiest u Discard Changes & Exit en Yes.
   De instellingen die bij het oproepen van de BIOS-Setup-Utility geldig waren, blijven actief.
  De BIOS-Setup-Utility wordt beëindigd en het notebook start opnieuw op.

  Get Default Values – Standaardinstellingen overnemen
  ► Om de standaardinstellingen voor alle menu’s van de BIOS-Setup-Utility over
  te nemen, kiest u Get Default Values en Yes.

  Load Previous Values – Wijzigingen verwerpen zonder
  de BIOS-Setup-Utility te verlaten
  ► Om de wijzigingen te annuleren, selecteert u Load Previous Values en Yes.
   De instellingen die bij het oproepen van de BIOS-Setup-Utility geldig waren, blijven actief.
  U kunt nu verdere instellingen in de BIOS-Setup-Utility uitvoeren.
  ► Als u de BIOS-Setup-Utility met deze instellingen wilt beëindigen, kiest u
  Save Changes and Exit en Yes.

  46

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1 • Page 55

  Probleemanalyse en tips

  Probleemanalyse en tips
  Storingverhelpen
  Fouten
  Tips
  Probleemanalyse

  Hou rekening met de veiligheidsinstructies in het handboek "Veiligheid"
  als u kabels loskoppelt of aansluit.

  Als er zich een storing voordoet, kunt u proberen deze aan de hand van volgende maatregelen
  te verhelpen. Als u de storing niet kunt opheffen, gaat u als volgt te werk:
  ► Noteer de uitgevoerde stappen en de toestand die actief was op het moment dat de
  fout opgetreden is. Noteer ook een eventueel aangegeven foutmelding.
  ► Schakel het Notebook uit.
  ► Neem contact op met de hotline / helpdesk.
  De telefoonnummers vindt u in de helpdesk-lijst. Maak wanneer u opbelt
  dat u volgende informatie bij de hand hebt:
  • De modelnaam en het serienummer van het Notebook. Het serienummer
  bevindt zich op het etiket aan de onderzijde van het Notebook.
  • Notities van de meldingen die op het beeldscherm zijn verschenen en
  gegevens i.v.m. met akoestische signalen.
  • Alle wijzigingen die u na ontvangst van het Notebook aan hardware
  of software hebt uitgevoerd.
  • Alle wijzigingen die u na ontvangst van het Notebook aan de
  instellingen in de BIOS-Setup hebt uitgevoerd.
  • Uw systeemconfiguratie en alle aan uw systeem aangesloten randapparaten.
  • Uw aankoopcontract.
  Onze notebooks zijn uitgevoerd met gewichts-, plaats- en energiebesparende
  onderdelen, en daardoor uitermate geschikt en geoptimaliseerd voor mobiel
  gebruik. Afhankelijk voor de door u gekozen configuratie kan het voorkomen
  dat bij zeer rekenintensieve spelsoftware, bijvoorbeeld bij 3D-afbeeldingen, de
  functionaliteit in vergelijking met een desktop PC iets minder is. Actualisering
  van drivers die niet door Fujitsu Siemens Computers vrijgegeven zijn, kan onder
  bepaalde omstandigheden leiden tot prestatieverlies, kwijtraken van gegevens
  en storingen. Vrijgegeven drivers en actuele BIOS-versies kunt u downloaden
  onder: "http://www.fujitsu-siemens.de/support/downloads.html"

  Geïnstalleerde software herstellen
  Maak regelmatig
  raken, kunt u de
  herstellen. Als u
  gemaakt, kunt u

  reservekopieën van uw bestanden. Als er gegevens verloren
  geïnstalleerde software met behulp van de gegevensdragers
  echter geen reservekopieën van uw eigen bestanden heeft
  deze bestanden niet meer herstellen.

  Als uw besturingssysteem niet start of als er zich problemen voordoen met uw harde schijf,
  moet de voorgeïnstalleerde software soms opnieuw worden geïnstalleerd.

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1

  47 • Page 56

  Probleemanalyse en tips

  Besturingssysteem, drivers, handboeken en
  speciale software herstellen
  Informatie over het herstellen van het besturingssysteem, drivers, handboeken en speciale
  software vindt u in het handboek "Recovery Process" (Herstelprocedure).

  De tijd of de datum van het Notebook zijn verkeerd
  Uur kloptniet
  Wintertijd
  Zomertijd
  Verkeerde
  Tijdkloptniet
  Datum
  Bufferbatterijladen
  kloptniet
  Datum/tijd

  Oorzaak
  Tijd en datum zijn verkeerd ingesteld.

  Problemen verhelpen
  ► Stel in de BIOS-Setup-Utility de tijd of de
  datum in het Menu Main in.

  Als de tijd en de datum na het inschakelen van het Notebook steeds verkeerd
  zijn, is de in het Notebook ingebouwde bufferbatterij leeg.

  ► Neem contact op met uw verkoper of met onze hotline / help desk.

  Bij het indrukken van bepaalde tekens op het
  toetsenbord worden alleen cijfers weergegeven.
  Signaalhoorbaar metenkelesecondeninterval

  Oorzaak
  Het virtuele numerieke toetsenblok van uw
  toestel is geactiveerd (zie "Virtueel numeriek
  toetsenblok", pagina 16).

  Storingen verhelpen
  ► Druk op de toetsencombinatie Fn + Num .

  Signaal hoorbaar met enkele seconden interval
  Signaalhoorbaar metenkelesecondeninterval

  Oorzaak
  De accu is zeer ver leeg.

  Problemen verhelpen
  ► Laad de accu op.

  Het LCD-beeldscherm van het notebook blijft donker
  DonkerLCD-beeldscherm
  LCD-beeldscherm

  Oorzaak
  Beeldscherm is uitgeschakeld.
  Extern beeldscherm of TV-toestel aangesloten.

  48

  Storingen verhelpen
  ► Druk op een toets of raak het touchpad aan.
  ► Druk op de toetsencombinatie Fn + F10
  (beeldschermuitvoer omschakelen).

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1 • Page 57

  Probleemanalyse en tips

  De informatie op het LCD-beeldscherm van het
  Notebook is moeilijk leesbaar
  LCD-beeldscherm

  Oorzaak
  Weerkaatsingen

  Problemen verhelpen
  ► Draai het Notebook of verander de
  hellingsgraad van het LCD-beeldscherm.

  Het externe beeldscherm blijft donker
  Beeldscherm

  Oorzaak
  Beeldscherm is uitgeschakeld.
  Beeldscherm is donker gestuurd.
  Helderheid is op donker ingesteld.
  Beeldschermuitvoer is ingesteld op het
  LCD-beeldscherm van het Notebook.
  Netkabel of datakabel van het externe
  beeldscherm zijn niet juist aangesloten.

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1

  Problemen verhelpen
  ► Schakel het externe beeldscherm in.
  ► Druk op een willekeurige toets.
  ► Stel de helderheid van het beeldscherm in
  op "licht".
  ► Druk op de toetscombinatie Fn + F10
  (beeldschermuitvoer omschakelen).
  ► Schakel het externe beeldscherm en het
  Notebook uit.
  ► Ga na of de netkabel juist aangesloten
  is op het externe beeldscherm en op het
  stopcontact.
  ► Ga na of de datakabel juist aangesloten
  is op het Notebook en op het externe
  beeldscherm (als er stekkers voorhanden
  zijn).
  ► Schakel het externe beeldscherm en het
  Notebook in.

  49 • Page 58

  Probleemanalyse en tips

  De informatie op het externe beeldscherm
  verschijnt niet of verloopt
  Beeldscherm

  Oorzaak
  Voor het externe beeldscherm werd een
  verkeerd beeldscherm gekozen of voor het
  toepassingsprogramma is een verkeerde
  beeldschermresolutie ingesteld.

  Storing verhelpen
  ► Sluit het toepassingsprogramma onder
  Windows af met Alt + F4 . Als
  het probleem na het afsluiten van het
  programma niet verholpen is, schakelt u met
  Fn + F10 naar het LCD-beeldscherm van
  het Notebook. Wijzig de volgende instelling:
  ► Beeldschermresolutie instellen: Selecteer
  onder Startsymbool – (Instellingen)
  – Configuratiescherm – Vormgeving
  en aanpassingen – Aanpassingen:
  Beeldschermresolutie aanpassen de gewenste
  beeldschermresolutie.
  ► Beeldscherm selecteren: Klik met de rechter
  muisknop op het bureaublad. Selecteer
  onder Aanpassing – Beeldscherm het
  beeldscherm 1 of 2 en onder Geavanceerde
  instellingen – Monitor het juiste beeldscherm.

  Na het inschakelen start het Notebook niet
  Notebook

  Oorzaak
  Accu is niet juist gemonteerd.

  Accu is leeg.

  Problemen verhelpen
  ► Schakel het Notebook uit.
  ► Ga na of de accu juist gemonteerd is.
  ► Schakel het Notebook in.
  ► Laad de accu op.
  of
  ► Plaats een opgeladen accu.
  of

  Netadapter is niet juist aangesloten.

  50

  ► Sluit de netadapter aan op het Notebook.
  ► Schakel het Notebook uit.
  ► Ga na of de netadapter juist aangesloten
  is op het Notebook.
  ► Schakel het Notebook in.

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1 • Page 59

  Probleemanalyse en tips

  Het Notebook werkt niet verder
  Energiespaarmodus
  Notebook

  Oorzaak
  Het Notebook staat in de energiespaarmodus.
  Toepassingsprogramma heeft de fout
  veroorzaakt.
  Accu is leeg.

  Problemen verhelpen
  ► Beëindig de energiespaarmodus.
  ► Beëindig het toepassingsprogramma of start
  het notebook opnieuw (opnieuw opstarten
  besturingssysteem of uit-/inschakelen).
  ► Laad de accu op.
  of
  ► Plaats een opgeladen accu.
  of
  ► Sluit de netadapter aan op het Notebook.

  De printer werkt niet
  Printer werktniet

  Oorzaak
  Printer niet ingeschakeld.

  Printer niet correct aangesloten.
  Printerstuurprogramma defect of
  incorrect geïnstalleerd of verkeerd
  printerstuurprogramma.

  Problemen verhelpen
  ► Ga na of de printer ingeschakeld en
  bedrijfsklaar is (zie documentatie bij de
  printer).
  ► Ga na of de datakabel tussen het Notebook
  en de printer juist aangesloten is.
  ► Ga na of de datakabel tussen het Notebook
  en de printer juist aangesloten is.
  ► Ga na of het juiste printerstuurprogramma
  geladen is (zie documentatie bij de printer).

  De radioverbinding met een netwerk werkt niet
  Deradioverbindingmeteen netwerkwerktniet

  Oorzaak
  Het radiocomponent is uitgeschakeld.

  Problemen verhelpen

  ► Schakel uw radiocomponent in (zie
  "Wireless LAN en BLUETOOTH in- en
  uitschakelen", pagina 32).
  Het radiocomponent is ingeschakeld. Toch werkt ► Controleer of de radioverbinding via de
  de radioverbinding met een netwerk niet.
  software ingeschakeld is.
  ► Kijk voor meer informatie over het gebruik
  van de radiocomponent in de help-bestanden
  (zie hoofdstuk "Informatiebronnen", pagina
  4).

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1

  51 • Page 60

  Instructies van de fabrikant

  Instructies van de fabrikant
  Afvalbehandeling en recycling
  Instructies

  Informatie over dit thema vindt u op uw notebook of op onze internetpagina’s.

  Verklaringen van overeenstemming (Declarations
  of Conformity)
  Verklaringvan overeenstemming

  De verklaringen van overeenstemming (Declarations of Conformity) voor het toestel AMILO
  kunt u op het Internet vinden onder "www.fujitsu-siemens.com".
  Hierbij verklaart Fujitsu Siemens Computers dat het toestel AMILO in overeenstemming is met
  de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

  Technologie ter bescherming van auteursrechten
  Technologie terbeschermingvanauteursrechten

  Dit product bevat technologie ter bescherming van auteursrechten, die beschermd is door
  procedureaanspraken van bepaalde US-patenten en andere intelligente eigendomsrechten van
  Macrovision Corporation en andere patenteigenaars. Het gebruik van deze technologie ter
  bescherming van auteursrechten moet door Macrovision Corporation worden goedgekeurd en is
  uitsluitend voorzien voor private en andere beperkte doeleinden, tenzij door Macrovision Corporation
  uitdrukkelijk een ander gebruik toegelaten is. Reverse Engineering of deassemblage is verboden.

  52

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1 • Page 61

  Instructies van de fabrikant

  CE-certificaat
  CE-certificaat

  CE-certificaat voor toestellen met radiocomponent
  In de toestand bij levering voldoet dit toestel aan de vereisten van
  Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Europese
  Raad van 9 maart 1999 met betrekking tot radio-installaties en
  telecommunicatie-eindinrichtingen en de wederzijdse erkenning van de
  conformiteit.
  Dit toestel mag worden gebruikt in de volgende landen:
  België
  Bulgarije
  Denemarken
  Duitsland
  Estland
  Finland
  Frankrijk
  Griekenland
  Ierland
  IJsland
  Italië
  Groot-Brittannië
  Letland
  Liechtenstein
  Litouwen
  Luxemburg
  Malta
  Nederland
  Noorwegen
  Oostenrijk
  Polen
  Portugal
  Roemenië
  Zweden
  Zwitserland
  Slovakije
  Slovenië
  Spanje
  Tsjechische
  Hongarije
  Cyprus
  Republiek
  Actuele informatie over eventuele beperkingen van het gebruik vindt u bij
  de bevoegde overheid van het land in kwestie. Als uw land niet in de lijst
  vermeld is, dient u bij de bevoegde overheidsinstantie na te gaan of het
  gebruik van dit toestel in uw land toegelaten is.

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1

  53 • Page 62

  Index

  Index
  A
  Accu 23
  bewaren 24
  laadtoestand 24, 26
  levensduur 23
  monteren 24
  opladen 24
  verzorgen en onderhouden
  Accu-indicator 13
  Acculadingsmeter 24
  Accumulator
  zie Accu 23
  Akku
  zelfontlading 24
  Alt+Tab 17
  Audio-aansluitingen 41
  Audiotoestellen aansluiten 41

  Instellingen 44
  met wachtwoord beveiligen
  oproepen 44
  Bluetooth 32
  inschakelen 16
  Bufferbatterij laden 48
  24

  B
  Backspace 15
  Bassluidspreker (Subwoofer) 31
  Batterij
  zie Accu 23
  Batterij-indicator
  zie Accu-indicator 13
  Batterijsymbool
  zie Accu-indicator 13
  Bediening, Notebook 11
  Bedrijfsklaar maken 9
  Beeldscherm
  aansluiten 39
  beeldherhaalfrequentie 39
  blijft donker 49
  geen beeld 50
  wandelend beeld 50
  weergave synchroniseren 22
  Beeldschermaansluiting
  zie VGA-aansluitbus 39
  Beeldschermhelderheid
  verhogen 17
  verminderen 17
  Beeldschermuitvoer omschakelen 17
  Belangrijke instructies 3
  Besturingssysteem
  met wachtwoord beveiligen 37
  Systeembeveiliging activeren 37
  Systeembeveiliging opheffen 37
  BIOS-Setup-Utility
  bedienen 45
  beëindigen 46

  54

  C
  Camerauitschakelen
  inschakelen 17
  Caps Lock 15
  CE-certificaat 53
  Cijferblok 14
  Componenten
  monteren/demonteren 43
  Configuratie, BIOS-Setup-Utility
  Correctietoets 15
  Crystal-View-beeldscherm
  reinigen 6
  Ctrl+Alt+Del 18
  Cursorcontrole 15
  Cursortoetsen 15

  36

  44

  D
  Datum klopt niet 48
  De radioverbinding met een netwerk
  werkt niet 51
  Donker LCD-beeldscherm 48
  E
  Eerste ingebruikname 7
  EGB 43
  Energie
  energie besparen 3
  energiespaarfuncties 26
  energieverbruik 26
  Energiespaarmodus
  beëindigen 51
  Enter 15
  Ethernet LAN 34
  ExpressCard 28
  plaatsen 28
  uitnemen 29
  F
  Fn+F1 16
  Fn+F10 17
  Fn+F11 17
  Fn+F12 17

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1 • Page 63

  Index

  Fn+F3 16
  Fn+F4 17
  Fn+F5 17
  Fn+F6 17
  Fn+F7 17
  Fn+F8 17
  Fn+F9 17
  Fn-toets 15
  Fouten
  verhelpen

  uitschakelen 16
  Luidsprekers 31
  M
  Memory Card
  Memory Stick Pro 30
  MultiMediaCard 30
  Secure Digital 30
  Memory Stick Pro 30
  Menu-toets 15
  Microfoon 31
  Microfoon aansluiten 41
  Mobiele werking 5
  Module 43
  Monitoraansluiting
  zie VGA-aansluitbus 39
  MultiMediaCard 30

  47

  G
  Geheugenkaart
  aanbrengen 30
  verwijderen 31
  werken met 30
  H
  Harde schijf 31
  Hardware configureren 44
  Hoofdlettertoets 15
  Hoofdtelefoon aansluiten 41
  I
  In geval van Service 43
  Indicator Bluetooth 13
  Informatiebronnen 4
  Ingebruikname 7
  Instructies 3
  afvalbehandeling / recycling
  energie besparen 3
  LCD-beeldscherm 21
  reiniging 6
  transport 5
  veiligheidsinstructies 3
  Invoertoets 15

  52

  L
  Laadcapaciteit, accu 24
  LCD-beeldscherm
  blijft donker 48
  gereflecteerde weerkaatsing 49
  helderheid verminderen 17
  instellingen 22
  instructies 21
  moeilijk leesbaar 49
  reinigen 6
  weergave synchroniseren 22
  Levensduur, accu 23
  Luidspreker
  inschakelen 16

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1

  N
  Negatieve tabulatorsprong 18
  Netadapter
  aansluiten 9
  opstellen 8
  Notebook
  bedienen 11
  eerste ingebruikname 7
  ingebruikname 7
  inschakelen 11
  opstellen 8
  reinigen 6
  start niet 50
  transporteren 5
  uitschakelen 12
  voor u vertrekt 5
  werkt niet 51
  Num Lock
  indicator 16
  Numeriek toetsenblok 14
  zie virtueel numeriek toetsenblok
  O
  Omschakeltoets 15
  Opmerkingen
  module 43
  Opstelplaats selecteren

  16

  8

  P
  Printer werkt niet 51
  Probleemanalyse 47

  55 • Page 64

  Index

  R
  Randapparaten
  aansluiten 38
  loskoppelen 38
  Regelsprong 15
  Reiniging 6
  Reis, Notebook 5
  Return 15
  S
  Secure Digital 30
  Setup
  zie BIOS-Setup-Utility 44
  Shift (Omschakeltoets) 15
  Shift+Tab 18
  Signaal hoorbaar met enkele seconden
  interval 48
  Silent Mode
  uitschakelen 17
  Standby-indicator 13
  Start-toets 15
  Statusindicatoren 12
  Steekplaats
  ExpressCard 28
  geheugenkaarten 30
  Storing verhelpen 47
  Stroom besparen 3
  Supervisor-wachtwoord
  ingeven 36
  opheffen 37
  wijzigen 36
  Suspend-modus
  inschakelen 17
  uitschakelen 17
  Synchronisatie, beeldschermweergaven 22
  Systeem configureren 44
  Systeeminstellingen, BIOS-Setup-Utility 44
  T
  Tabulatortoets 15
  Technologie ter bescherming van
  auteursrechten 52
  Tijd klopt niet 48
  Tips 47
  Toestellen
  aansluiten 38
  loskoppelen 38
  Toetsen 14
  Toetsenbord 14
  reinigen 6
  Toetsencombinaties 16
  Touchpad 17, 19

  56

  aanwijzer verplaatsen 20
  commando uitvoeren 20
  object uitkiezen 20
  object vertrekken 20
  reinigen 6
  toetsen 19
  uitschakelen 17
  Touchpad-toetsen 17
  Transport 5
  transportschade 7
  U
  USB-aansluitingen 40
  User-wachtwoord
  ingeven 36
  opheffen 37
  wijzigen 36
  Uur klopt niet 48
  V
  Veiligheidsaanwijzingen 3
  Veiligheidsfuncties 35
  Verkeerde Datum/tijd 48
  Verklaring van overeenstemming 52
  Verpakking 7
  VGA-aansluitbus 39
  Virtueel numeriek toetsenblok 16
  Volume
  instellen 32
  verhogen 17
  verminderen 17
  Volumeregeling 31
  Voor het eerst inschakelen 10
  W
  Wachtwoord
  ingeven 36
  opheffen 37
  wijzigen 36
  Wachtwoordbeveiliging 35
  Warme start 18
  WebCam 23
  Werkingsindicator 13
  Wintertijd 48
  Wireless LAN 32
  module inschakelen 32
  module uitschakelen 32
  Wireless LAN-indicator 13
  WLAN 16
  uitschakelen 16

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1 • Page 65

  Index

  Z
  Zelfontlading, accu
  Zomertijd 48

  24

  Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1

  57


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Fujitsu Siemens Amilo Mini wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Fujitsu Siemens Amilo Mini in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,85 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Fujitsu Siemens Amilo Mini

Fujitsu Siemens Amilo Mini Bedienungsanleitung - Deutsch - 65 seiten

Fujitsu Siemens Amilo Mini Bedienungsanleitung - Englisch - 61 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info