Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
GEBRUIKSAANWIJZING
FDC-200
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  GEBRUIKSAANWIJZING

  FDC-200 • Page 2

  NL

  INHOUDSOPGAVE

  1. INTRODUCTIE......................................................................................3
  2.
  BEOOGD GEBRUIK.............................................................................3
  3.
  INHOUD VAN DEZE VERPAKKING.....................................................3
  4. INSTALLATIE
  4.1 Oplader..................................................................................................4
  4.2 Binnen-unit............................................................................................4
  4.3 Buiten-unit.............................................................................................5
  5. OVERZICHT
  5.1 Binnen-unit............................................................................................7
  5.2 Buiten-unit.............................................................................................7
  6. GEBRUIKEN
  6.1
  In- en uitschakelen................................................................................8
  6.2
  Er wordt aangebeld...............................................................................8
  6.3 Monitor...................................................................................................9
  7. INSTELLEN
  7.1 Volume.................................................................................................10
  7.2 Helderheid...........................................................................................10
  7.3
  Tijd en datum.......................................................................................10
  7.4 Toetstoon............................................................................................. 11
  7.5
  Automatisch foto maken...................................................................... 11
  7.6
  Terug naar de fabrieksinstellingen....................................................... 11
  8.
  UITBREIDEN MET MEER BUITEN-UNITS
  8.1 Introductie............................................................................................12
  8.2
  Extra buiten-unit(s) aanmelden...........................................................12
  8.3 Afmelden.............................................................................................13
  9. FOTO’S
  9.1 Introductie............................................................................................14
  9.2
  Kijken en wissen..................................................................................14
  10.
  VERKLARING VAN CONFORMITEIT................................................15
  11. MILIEU................................................................................................15
  12.
  SYSTEEM STORING..........................................................................15
  13.
  TECHNISCHE SPECIFICATIES
  13.1 Buiten-unit...........................................................................................16
  13.2 Binnen-unit..........................................................................................17
  14. GARANTIE..........................................................................................18
  -2- • Page 3

  1. INTRODUCTIE
  De FDC-200 is een draadloos video deurtelefoon systeem. U kunt
  hierbij zien wie er voor de deur staat en vragen wat de reden van
  het bezoek is voordat u de deur open doet. Tevens wordt van elke
  bezoeker die aanbelt een foto gemaakt die, inclusief de datum en
  de tijd, in het geheugen van de binnenpost wordt opgeslagen. De
  binnenpost heeft een geheugen voor 50 van deze foto’s.
  2.

  BEOOGD GEBRUIK
  De Fysic FDC-200 biedt u de mogelijkheid om draadloos te zien wie
  er voor de deur staat en met deze persoon te communiceren. De
  Fysic FDC-200 is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik en kan
  op geen enkele wijze ongewenst bezoek voorkomen.

  3.

  INHOUD VAN DEZE VERPAKKING
  buiten-unit met ingebouwde camera en microfoon
  / luidspreker, ophangbeugel

  binnen-unit met ingebouwd beeldscherm en microfoon / luidspreker en 3 oplaadbare batterijen
  Wireless Digital
  Video Doorbell

  CL-3684
  USER’S MANUAL

  oplader met adapter
  Wireless Digital
  Video Doorbell

  CL-3684
  USER’S MANUAL

  eless Digital
  eo Doorbell

  CL-3684

  R’S MANUAL

  -3- • Page 4

  4. INSTALLATIE
  4.1 Oplader:
  1. Steek het kleine stekkertje aan het adaptersnoer
  onderin de oplader en doe de adapter in een 230V
  stopcontact.
  2. Naar keuze kunt u de oplader op een tafel plaatsen
  of met 2 schroeven aan de wand bevestigen.
  De adapter voor de oplader is inclusief.
  4.2 Binnen-unit:
  1. Schuif de batterijdeksel aan de achterzijde van de binnen-unit
  naar onderen van de binnen-unit af.
  2. Plaats de 3 bijgeleverde oplaadbare batterijen in de binnen-unit,
  let hierbij op de + en -.
  3. Schuif de batterijdeksel terug op de binnen-unit.
  4. Plaats de binnen-unit in de oplader en laat deze daar 10-15 uur
  staan om de batterijen goed op te laden.
  10 tot
  15uur

  - + + - +

  Tijdens het laden licht de laad-indicatie op
  (let op: deze dooft NIET als de batterijen geladen zijn).

  -4- • Page 5

  4.3 Buiten-unit:
  Naar wens kunt u de buiten-unit via batterijen of via een voedingsadapter van stroom voorzien. De functionele verschillen bij voeding
  via batterijen of via voedingsadapter staan iets verderop beschreven.
  Batterijen of een voedingsadapter voor de buiten-unit worden NIET
  meegeleverd.
  Batterijen: (formaat C, LR-14, 1.5V, 2x, exclusief)
  1. Verwijder de batterijdeksel door de 4 kleine schroefjes los te
  schroeven.
  2. Plaats de batterijen. Let hierbij op de + en -. Gebruik bij voorkeur
  Alkaline batterijen.
  3. Plaats de batterijdeksel terug op de buiten-unit en schroef deze
  met de 4 kleine schroefjes vast.
  +

  +

  -

  Voedingsadapter: (12VDC, 400mA, exclusief)
  1. Verwijder de aansluitdeksel door de 4 kleine schroefjes los te
  schroeven.
  2. Sluit volgens onderstaande tekening de 12V adapter aan
  3. Schroef de afsluitdeksel terug op de buiten-unit

  12V power
  adapter

  +
  -

  De isolatie eerst voor ongeveer 1cm afstrippen
  Controleer met een voltmeter welk draadje de plus (+) en welk
  draadje de min (-) is.
  Het draadje inklemmen door de oranje klem naar onder te drukken.
  -5- • Page 6

  Functionele verschillen bij voeding via batterijen of voedingsadapter:
  Om batterijvermogen te sparen zijn sommige functies uitgeschakeld
  als de buiten-unit met batterijen wordt gevoed:
  • geen druktoetsverlichting bij batterijvoeding
  • geen monitor functie bij batterijvoeding
  Bevestigen:
  1. Bepaal de hoogte waarop u de buiten-unit wilt monteren.
  2. Houd de ophangbeugel op de gewenste hoogte tegen de muur en
  tegen de boorgaten af.
  3. Boor de gaten, plaats hierin de pluggen en bevestig de ophangbeugel.
  4. Schuif nu volgens de onderstaande afbeelding eerst de bovenkant van de buiten-unit in de ophangbeugel en duw vervolgens de
  onderzijde in de beugel.
  5. Fixeer vervolgens de buiten-unit in de beugel met het meegeleverde schroefje.

  1

  2

  1

  In het geval de camera schuin naar links of schuin naar rechts moet
  kijken, bevestig dan eerst de schuine muurbeugel tegen de wand en
  plaats hierop de rechte muurbeugel.

  2

  -6-

  3

  4 • Page 7

  5. OVERZICHT
  5.1 Binnen-unit:
  10
  9
  1. Beeldscherm
  2. Linker softtoets
  3. Spreektoets, om de oproep
  aan te nemen
  4. Ingebouwde microfoon
  1
  8
  5. Afpeeltoets, om de foto’s van
  alle bezoekers te bekijken
  2
  7
  6. Stoptoets, om de oproep te
  3
  6
  beëindigen
  5
  7. Rechter softtoets
  8. Navigatietoetsen
  4
  9. Schakelaartje om de externe
  antenne naar buiten te klikken voor een beter bereik
  10. Externe antenne
  11. Batterijcompartiment
  12. Ingebouwde luidspreker
  5.2 Buiten-unit:
  13. Ingebouwde luidspreker
  14. Lichtcel
  15. Ingebouwde camera
  16. Nachtverlichting
  17. Deurbel met ingebouwde
  verlichting (*)
  18. Ingebouwde microfoon

  12

  11

  13

  14
  15
  16
  17
  18

  *: Let op: toetsverlichting is NIET mogelijk als de buiten-unit met
  batterijen gevoed wordt maar alleen als de buiten-unit met een
  adapter gevoed wordt. Dit om batterijen te sparen.
  -7- • Page 8

  6. GEBRUIKEN
  6.1 In- en uitschakelen:
  Buiten-unit:
  Zodra batterijen zijn geplaats of de adapter is aangesloten, is de
  buiten-unit ingeschakeld. De buiten-unit kan niet worden uitgeschakeld.
  Binnen-unit:
  Druk 2 seconden op toets
  om de binnen-unit in te schakelen.
  Nogmaals 2 seconden op toets
  drukken om de binnen-unit uit te
  schakelen.
  Let op: de binnen-unit wordt NIET automatisch ingeschakeld
  als u deze in de oplader plaatst.
  6.2 Als er wordt aangebeld:
  Een ding-dong belsignaal klink en het gezicht van de bezoeker verschijnt in het scherm van de binnen-unit.
  • bij weinig omgevingslicht wordt de objectverlichting bij de buiten-unit ingeschakeld
  • automatisch wordt er een foto van de bezoeker gemaakt en in het
  geheugen van de binnen-unit opgeslagen (zie ook hoofdstuk 9)
  - als u niets doet, dan wordt de oproep automatisch na 20 seconden beëindigd
  - als u geen zin in dit bezoek heeft, druk dan op toets ; het
  beeld van de bezoeker verdwijnt van het beeldscherm
  - als u het bezoek te woord wilt staan, druk dan op toets
  om de
  oproep te accepteren
  Als u de oproep heeft geaccepteerd:
  • door middel van de ingebouwde microfoon en luidspreker in de
  binnen-unit en in de buiten-unit kunt u met de bezoeker spreken;
  let op dat u de binnen-unit NIET als een telefoonhoorn tegen uw
  oor moet houden. Laat de binnen-unit in de oplader staan tijdens
  het praten met de bezoeker of houd
  de binnen-unit in uw hand op onge>30cm
  veer 30cm van uw mond en praat met
  een normaal stemvolume
  -8- • Page 9

  • het volume van de luidspreker van de binnen-unit kunt u met de
  toetsen en instellen (het volume van de luidspreker van de
  buiten-unit is vast ingesteld en kan niet gewijzigd worden)
  • de helderheid van het beeld kunt u met de toetsen
  en
  instellen
  • bij het aanbellen werd al een foto van de bezoeker gemaakt maar
  ook tijdens het gesprek met de bezoeker kunt u een foto maken
  door op toets
  te drukken
  • druk op toets
  om de verbinding te verbreken (of wacht totdat
  na 2 minuten de verbinding automatisch verbroken wordt)
  Als er meer buiten-units zijn aangemeld:
  Als er meer buiten-units zijn aangemeld en er wordt aangebeld, dan
  kunt u aan het camera-nummer midden boven in het beeld zien bij
  welke buiten-unit de bezoeker aanbelt.
  6.3 Monitor: (zelf naar buiten kijken)
  Ook als er niemand op de deurbel drukt, kunt u de camera inschakelen en desgewenst een foto maken.
  • druk kort op toets
  om de binnen-unit uit de slaapstand te halen
  • druk op softtoets
  MON om de monitor functie in te schakelen,
  het scherm wordt ingeschakeld en u ziet de omgeving vóór de
  camera
  • via de luidspreker kunt u luisteren (terugpraten gaat alleen nadat
  u op toets
  heeft gedrukt)
  • druk op toets
  om een foto te maken
  • druk op toets
  om de verbinding te verbreken of wacht totdat na
  5 minuten de verbinding automatisch verbroken wordt
  Als er meer buiten-units zijn aangemeld:
  Als er meer buiten-units zijn aangemeld en u
  drukt op toets
  MON dan moet u eerst met
  de toetsen
  en
  de gewenste buiten-unit
  selecteren en dan op toets
  Select drukken.
  Let op: als de buiten-unit met batterijen gevoed wordt, is de monitor functie
  NIET mogelijk.
  -9- • Page 10

  7. INSTELLEN
  Via de menu-functie van de binnen-unit kunt u diverse instellingen
  van de video deurtelefoon beheren.
  7.1 Volume:
  Behalve tijdens gebruik kunt u ook in het menu het volume instellen:
  1. druk, als de binnen-unit in rust is, eerst kort op toets
  om de
  binnen-unit wakker te maken
  2. druk op softtoets
  MENU
  3. selecteer met toetsen
  en
  de functie
  Volume
  4. druk op softtoets
  Select
  5. stel met de toetsen en het volume in
  6. druk 2x op softtoets
  BACK om de instelling op te slaan en het
  menu te sluiten
  7.2 Helderheid:
  Behalve tijdens gebruik kunt u ook in het menu de helderheid instellen:
  1. druk, als de binnen-unit in rust is, eerst kort op toets
  om de
  binnen-unit wakker te maken
  2. druk op softtoets
  MENU
  3. selecteer met toetsen
  en
  de functie
  Brightness
  4. druk op softtoets
  Select
  5. stel met de toetsen en de helderheid in
  6. druk 2x op softtoets
  BACK om de instelling op te slaan en het
  menu te sluiten
  7.3 Tijd en datum:
  Bij de foto van de bezoeker wordt de tijd en de datum getoond.
  Deze tijd en datum stel u hier in:
  1. druk, als de binnen-unit in rust is, eerst kort op toets
  om de
  binnen-unit wakker te maken
  2. druk op softtoets
  MENU
  3. selecteer met toetsen
  en
  de functie
  DATE & Time
  4. druk op softtoets
  Select
  5. wissel met de toetsen en tussen de uren, minuten, dag of
  datum en gebruik de toetsen
  en
  om de instelling te wijzigen
  6. druk 2x op softtoets
  BACK om de instelling op te slaan en het
  menu te sluiten
  -10- • Page 11

  7.4 Toetstoon:
  Elke keer als u een toets indrukt klinkt een toetstoontje. Dit toontje
  kunt u in- of uitschakelen:
  1. druk, als de binnen-unit in rust is, eerst kort op toets
  om de
  binnen-unit wakker te maken
  2. druk op softtoets
  MENU
  3. selecteer met toetsen
  en
  de functie
  Key Tone
  4. druk op softtoets
  Select
  5. selecteer met de toetsen
  en
  of u de toetstoontjes aan (On)
  of uit (Off) wilt zetten
  6. druk op softtoets
  Select om de instelling op te slaan en op softtoets
  BACK om het menu te sluiten
  7.5 Automatisch foto maken:
  Van elke bezoeker die op de deurbel drukt wordt automatisch een
  foto gemaakt. Deze functie kunt u in- of uitschakelen:
  1. druk, als de binnen-unit in rust is, eerst kort op toets
  om de
  binnen-unit wakker te maken
  2. druk op softtoets
  MENU
  3. selecteer met toetsen
  en
  de functie
  Snap Set
  4. druk op softtoets
  Select
  5. selecteer met de toetsen
  en
  of u het automatisch foto maken aan (On) of uit (Off) wilt zetten
  6. druk op softtoets
  Select om de instelling op te slaan en op softtoets
  BACK om het menu te sluiten
  7.6 Terug naar de fabrieksinstellingen:
  1. druk, als de binnen-unit in rust is, eerst kort op toets
  om de
  binnen-unit wakker te maken
  2. druk op softtoets
  MENU
  3. selecteer met toetsen
  en
  de functie
  Default Set
  4. druk op softtoets
  Select en selecteer met de toetsen
  en
  of u de fabrieksinstelling terug wilt zetten (Yes ) of niet wilt terugzetten (No)
  Fabrieksinstellingen: volume: niveau 5 helderheid: niveau 5

  toetstoon: aan
  automatisch foto maken:
  aan
  -11- • Page 12

  8.

  UITBREIDEN MET MEER BUITEN-UNITS

  8.1 Introductie:
  Tot maximaal 4 buiten-units kunnen verbinding hebben met één binnen-unit. Op deze wijze kunt u meerdere toegangen tot uw bedrijf of
  woning bewaken (hoofdingang, personeelsingang, magazijn, tuindeur, schuur).
  Extra buiten-units zijn verkrijgbaar via de Fysic servicedienst op
  telefoonnummer 073 6411 355 (Nederland) of 03 238 5666 (België)
  of via internet www.fysic.com
  8.2 Extra buiten-unit(s) aanmelden:
  Voorbereiding bij aanmelden:
  1. Plaats batterijen in de binnen-unit en laad deze op.
  2. Plaats batterijen in de buiten-unit of sluit de adapter hier op aan
  3. Houd zowel de binnen-unit als de nieuwe buiten-unit bij de hand
  Aanmelden:
  1. Druk, als de binnen-unit in rust is, eerst kort op toets
  om de binnen-unit wakker te maken
  2. druk op softtoets
  MENU
  3. selecteer met toetsen
  en
  de functie
  Register
  4. druk 2x op softtoets
  SELECT, onder in het display
  verschijn ‘Searching...’.
  5. druk 1x op de beltoets van de buiten-unit
  6. houd nu de aanmeldtoets aan de achterzijde van de buiten-unit ingedrukt totdat de cameraverlichting na enkele
  seconden gaat knipperen
  7. de binnen-unit en de buiten-unit gaan nu naar elkaar op
  zoek; zodra de binnen-unit het beeld van de buiten-unit
  toont, is de registratie gelukt; midden bovenin het beeld
  staat het nummer van de buiten-unit
  Maximaal 4 buiten-units.
  De binnen-unit is geschikt voor het aanmelden van 4 buiten-units. Zodra u een vijfde buiten-unit wilt aanmelden,
  verschijnt de waarschuwing “Register Full”.
  -12-

  12V p
  adapte • Page 13

  8.3 Afmelden:
  U kunt alleen ALLE buiten-units in één keer afmelden. Nadien kunt
  u dan een bepaalde buiten-unit weer opnieuw aanmelden voor zover van toepassing.
  1. Druk, als de binnen-unit in rust is, eerst kort op toets
  om de
  binnen-unit wakker te maken
  2. Druk nu tegelijk op toets en op de linker softtoets
  MENU en
  houd deze toetsen 5 seconden ingedrukt.
  3. Na 5 seconden verschijnt de melding ‘Registration Cleared’ en
  zijn alle buiten-units afgemeld.

  -13- • Page 14

  9. FOTO’S
  9.1 Introductie:
  • Van iedereen die op de deurbel drukt wordt automatisch een foto
  gemaakt.
  • Deze foto wordt, inclusief de tijd en de datum van deze foto, in het
  interne geheugen van de binnen-unit opgeslagen.
  • In de monitor-mode kunt u zelf ook foto’s maken.
  • De foto’s worden in het interne geheugen van de binnen-unit opgeslagen en zijn niet naar buiten te kopiëren of te verplaatsen.
  • De binnen-unit heeft een geheugencapaciteit voor 50 foto’s.
  • Via de menu-functie van de binnen-unit kunt u het automatisch
  nemen van een foto van de bezoeker uitschakelen.
  • De geheugencapaciteit van de binnen-unit bedraagt 50 foto’s. Is
  het geheugen vol dan zal elke nieuwe foto de oudste foto uit het
  geheugen overschrijven. U kunt de foto’s NIET exporteren.
  9.2 Kijken en wissen:
  1. druk, als de binnen-unit in rust is, eerst kort op toets
  om de
  binnen-unit wakker te maken
  2. druk op toets , de laatst genomen foto wordt weergegeven
  3. blader met de toetsen en door het fotobestand
  4. onder in het beeld wordt de tijd en de datum van het nemen van
  de foto getoond
  5. midden boven in het beeld wordt het volgnummer van de foto
  getoond
  6. druk op de linker softtoets
  Del om deze foto te wissen, druk op
  de rechter softtoets
  Yes om te bevestigen of op de linker softtoets
  No om te annuleren
  Behalve met sneltoets kunt u het foto kijken ook via het menu
  starten. Selecteer hiervoor de optie ‘Snap Show’ in het instel-menu.

  -14- • Page 15

  10. VERKLARING VAN CONFORMITEIT
  De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de
  website WWW.FYSIC.COM
  11. MILIEU
  Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit product
  niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet u het
  naar een inzamelpunt brengen voor de recycling van elektrische en
  elektronische apparatuur.
  Uitgewerkte batterijen niet weggooien maar inleveren bij uw
  plaatselijk depot voor Klein Chemisch Afval (KCA).
  12. SYSTEEM STORING
  Bij een vermeende systeemstoring dient u de batterijen uit de binnen-unit en uit de buiten-unit te nemen. Wacht nu enkele minuten
  en plaats de batterijen weer terug. Is hiermee de storing nog niet
  verholpen, neem dan contact op met de Fysic servicedienst op telefoonnummer 073 6411 355 (Nederland) of 03 238 5666 (België) of
  via internet www.fysic.com

  -15- • Page 16

  13. TECHNISCHE SPECIFICATIES
  13.1 Buiten-unit
  Transmit Frequency:
  Range 2.400GHz ~ 2.4835GHz
  Data Rate:
  2.0Mbps
  Transmitting Power:
  19dBm (TYP)
  Modulation Type:
  GFSK/FSK
  Transmitting Distance:
  Outdoor: 200m, Indoor: 50m
  Image Sensor Type:
  1/4″Color CMOS Image Sensor
  Effective Pixels:
  H:320 V:240
  Image Processing:
  Motion JPEG
  Image Resolution / Frame Rate: H:320 V:240 / 25fps
  White Balance:
  Auto
  Lens:
  4.9mm / F2.8
  Viewing Angle (Diagonal):
  50
  Minimum Illumination:
  1 LUX (without LED illumination)
  LED:
  6 LEDs
  Power Requirement:
  12VDC +/- 5%

  2 LR14(C),1.5V batteries
  Power Consumption:
  500mA Max (cells)

  400mA Max (+12V DC)
  Operating Temperature:
  -30°C ~ 40°C
  Operating Humidity:
  0% ~ 85%RH
  Weight: 166g
  Size:
  185x68x50mm (WxHxD):

  -16- • Page 17

  13.2 Binnen-unit
  Receiving Frequency Range:
  2.400GHz ~ 2.4835GHz
  Monitor:
  2.4’’ Color LCD
  Data Rate:
  2.0Mbps
  Receiving Sensitivity:
  -90dBm
  Demodulation Type:
  GFSK/FSK
  Resolution: 320x240(RGB)
  Transmitting Power:
  19dBm (TYP)
  Power Requirement:
  3 Ni-MH1.2V, 800mAh
  Power Consumption:
  450mA Max
  Operating Temperature:
  -10°C ~ 40°C
  Operating Humidity:
  0% ~ 85%RH
  Weight: 110g
  Size receiver:
  165x50x27mm (WxHxD)

  charger:
  79x77x42mm (WxHxD)
  No. of outdoor stations:
  Max.4

  -17- • Page 18

  14. GARANTIE
  Op de Fysic FDC-200 heeft u een garantie van 24 MAANDEN na
  aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.
  HOE TE HANDELEN:
  Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing of de website van Fysic. Geven deze hieromtrent geen
  uitsluitsel, raadpleeg dan uw leverancier van deze deurintercom.
  Bij een defect kunt u het apparaat, voorzien van een duidelijke
  klachtomschrijving en een gedateerde aankoopbon bij uw
  leverancier inleveren. Deze zal voor spoedige reparatie, resp.
  verzending naar de importeur zorg dragen.
  DE GARANTIE VERVALT:
  Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen
  of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht,
  vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport
  van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.
  Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.


  -18- • Page 19

  -19- • Page 20

  Service

  Help

  WWW.FYSIC.COM
  SERVICE@FYSIC.NL

  NL 073 6411 355
  (Lokaal tarief)

  BE 03 238 5666
  (Lokaal tarief)
  (Tarif local)

  DE 0180 503 0085
  Lokale Festnetzkosten

  Hesdo, Australiëlaan 1
  5232 BB, ‘s-Hertogenbosch

  The Netherlands

  Service

  WWW.FYSIC.COM
  SERVICE@FYSIC.NL

  NL 073 6411 355 (Lokaal tarief)
  (Lokaal tarief)

  Help

  BE 03 238 5666 (Tarif local)

  DE 0180 503 0085 (Lokale Festnetzkosten)
  Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB,
  ‘s-Hertogenbosch, The Netherlands

  -20-

  v1.1


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Fysic FDC-200 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Fysic FDC-200 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,73 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Fysic FDC-200

Fysic FDC-200 Bedienungsanleitung - Französisch - 20 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info