Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/100
Nächste Seite
ENGLISH
POLSKI
NEDERLANDS
RI8749 (SUP050P)
GAGGIA NAVIGLIO
MILK
User manual
Bedieningshandleiding
Instrukcja obsługi
Naviglio milk en-nl-pl.indd 1 01/08/2019 09:46:15
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  ENGLISH
  NEDERLANDS
  POLSKI

  GAGGIA NAVIGLIO
  MILK

  RI8749 (SUP050P)

  User manual
  Bedieningshandleiding
  Instrukcja obsługi

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 1

  01/08/2019 09:46:15 • Page 2

  2

  ITALIANO

  ENGLISH

  Congratulations on your purchase of a Gaggia Naviglio Milk fully automatic coffee
  machine!
  This appliance is suitable for preparing espresso coffee using coffee beans. To
  ensure perfect performance, all our high-quality machines undergo rigorous testing
  in our laboratories prior to packaging. Because real coffee is used during testing,
  some residue may remain. However, this does not compromise the integrity of the
  product. Please be assured that this is a brand new machine.
  In this user manual you will find all the information needed to install, use, clean
  and descale your machine. Please read the safety manual carefully before using
  the appliance for the first time. This is provided separately and should be kept for
  future reference.

  NEDERLANDS

  Gefeliciteerd met de aankoop van de volautomatische Gaggia Naviglio Milk
  koffiemachine!
  Deze machine is bedoeld voor de bereiding van espresso met gebruik van
  koffiebonen. Alvorens verpakt te worden, ondergaat elke machine strenge tests in
  onze laboratoria om de hoge kwaliteit en correcte werking ervan te garanderen. Er
  wordt tijdens het testen ook koffie gebruikt, dus het is mogelijk dat er wat residu
  achterblijft. Dit doet geen afbreuk aan de integriteit van het product: het is een
  volledig nieuwe machine.
  In deze handleiding zult u alle nodige informatie vinden om uw machine te
  installeren, te gebruiken, schoon te maken en te ontkalken. Lees de aparte
  veiligheidsbrochure zorgvuldig door voordat u de machine voor het eerst gebruikt
  en bewaar deze voor toekomstige raadpleging.

  POLSKI

  Gratulujemy zakupu super automatycznego ekspresu do kawy Gaggia Naviglio
  Milk!
  Urządzenie to jest przeznaczone do przygotowania kawy espresso z kawy
  ziarnistej. Przed zapakowaniem każde urządzenie przechodzi szereg
  rygorystycznych testów w naszych laboratoriach, aby zapewnić ich wysoką jakość
  i prawidłowe działanie. Podczas testowania urządzenia używa się kawy, dlatego
  mogą pozostać w nim jej pozostałości. Nie wpływa to jednak na integralność
  produktu: jest to urządzenie całkowicie nowe.
  W niniejszej instrukcji zawarto wszelkie informacje niezbędne do zainstalowania,
  użytkowania, czyszczenia i odwapniania urządzenia. Przed jego pierwszym
  użyciem zapoznaj się uważnie z dostarczoną osobno broszurą dotyczącą
  bezpieczeństwa i zachowaj ją w razie potrzeby skorzystania z niej w przyszłości.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 2

  01/08/2019 09:46:15 • Page 3

  ENGLISH

  NEDERLANDS

  POLSKI

  3

  Installation / Installatie / Instalacja
  Product overview / Productoverzicht / Przegląd produktu
  1

  8

  9

  15

  16 17

  10

  11
  12
  13
  14
  18

  19

  2

  20

  3

  4

  22
  23
  24

  5
  6

  21
  25

  26

  27

  36
  35

  7
  Naviglio milk en-nl-pl.indd 3

  28
  29

  34 33

  32

  31 30
  01/08/2019 09:46:18 • Page 4

  ENGLISH

  Contents
  Installation

  3

  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Product overview
  General Description

  3
  5

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Preparing for Use

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  6

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Machine packaging
  Machine Installation

  6
  6

  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Using the Machine for the First Time
  Circuit Priming
  Automatic rinse cycle
  Manual rinse cycle

  8

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  8
  9
  9

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  “INTENZA+” Water Filter Installation
  Beverage brewing

  10
  11

  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Espresso brewing
  How to assemble the Capp in Cup system
  How to brew a cappuccino

  12
  12
  13

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  How to Froth Milk
  Dispensing hot water
  Customisation

  14
  14
  15

  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Coffee grind settings
  Adjusting the aroma intensity
  Adjusting the amount of coffee in the cup
  Adjusting the amount of cappuccino in the cup

  15
  16
  17
  17

  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Cleaning and maintenance

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  18

  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Cleaning table
  Quick clean of Capp in Cup system
  Deep clean of Capp in Cup system
  Cleaning the classic Pannarello
  Cleaning the brew group
  Lubricating the brew group

  18
  19
  19
  22
  22
  24

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Descaling
  Accidental interruption of the descaling cycle
  Understanding the different lights

  25
  28
  29

  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Control panel display

  Troubleshooting
  Energy saving

  29

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  32
  33

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Stand-by

  33

  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Accessories
  Technical Specifications

  34
  34

  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 4

  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  01/08/2019 09:46:19 • Page 5

  ENGLISH

  5

  General Description
  1

  Coffee grinder adjustment knob

  19

  Main body of Capp in Cup system

  2

  Grease for the brew group

  20

  Milk suction tube

  3

  Coffee grinder adjustment key

  21

  Spout for Capp in Cup system

  4

  Classic Pannarello handle

  22

  Steam wand

  5

  Classic Pannarello

  23

  Capp in Cup system handle

  6

  Power cord

  24

  Water tank

  7

  Power cord socket

  25

  "Warning" LED light

  8

  Coffee bean container

  26

  "Double shot espresso" LED light

  9

  Coffee bean container lid

  27

  "No coffee" LED light

  10

  Control panel

  28

  “Coffee pucks container” LED light

  11

  Adjustable dispensing spout

  29

  Descaling button

  12

  Drip tray grid

  30

  Hot water dispensing button

  13

  Full drip tray indicator

  31

  Steam button

  14

  Drip tray

  32

  "Aroma" selector switch

  15

  Coffee pucks container

  33

  Cappuccino brew button

  16

  Brew group

  34

  Espresso brew button

  17

  Coffee residues drawer

  35

  ON/OFF button

  18

  Service door

  36

  "No water" LED light

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 5

  01/08/2019 09:46:20 • Page 6

  6

  ENGLISH

  Preparing for Use
  Machine packaging
  The original packaging has been designed and manufactured to protect the
  machine during transport. We recommend keeping the packaging material for
  possible future transport.

  Machine Installation
  1 Remove the drip tray with grid from the packaging.
  2 Remove the machine from the packaging.
  3 For best use, we recommend to:
  -

  choose a safe and level surface, where there will be no danger of overturning
  the machine or being injured;

  -

  choose a location that is sufficiently lit, clean and near an easily reachable
  socket;

  -

  allow for a minimum distance from the machine sides as shown in the figure.

  4 Insert the drip tray with grid into the machine. Make sure it is fully inserted.

  Note: The drip tray collects the water that comes out of the dispensing spout
  during each rinse cycle, as well as coffee that might be spilled during beverage
  preparation. Empty and wash the drip tray daily and each time the full drip tray
  indicator is raised.
  Warning: NEVER remove the drip tray when the machine has just been turned on.
  Wait a couple of minutes for the machine to carry out a rinse/self-cleaning cycle.

  1

  5

  Remove the water tank.

  6

  Rinse the water tank with fresh water.

  2

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 6

  01/08/2019 09:46:21 • Page 7

  ENGLISH

  7

  7

  Fill the water tank with fresh water up to the MAX level and insert it back into
  the machine. Make sure it is fully inserted.

  8

  Remove the coffee bean container lid and slowly pour in the coffee beans.

  9

  Put the lid back on the coffee bean container.

  10 Insert the plug into the socket on the back of the machine.

  1

  11 Insert the plug at the other end of the power cord into a wall socket with
  suitable power voltage.

  2
  13 The “ ” button flashes on the control panel. Press the “
  the machine.

  ” button to turn on

  14 The “ ” “ ” LED lights and the “ ” button LED light start to flash slowly
  to indicate that the water circuit needs to be primed.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 7

  01/08/2019 09:46:23 • Page 8

  8

  ENGLISH

  Using the Machine for the First Time

  When using the machine for the first time, the following activities need to happen:
  1

  the circuit needs to be primed;

  2

  the machine will perform an automatic rinse cycle.

  3

  you need to perform a manual rinse cycle.

  Circuit Priming
  During this process, fresh water flows through the internal circuit to heat up the
  machine. This takes a few minutes.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 8

  1

  Place a container under the steam wand.

  2

  Press the “ ” button for 5 seconds to start the cycle. The machine starts the
  automatic priming of the circuit by dispensing some water through the steam
  wand.

  3

  When this process has been completed, the “
  The machine is heating up.

  ”e“

  ” buttons will flash.

  01/08/2019 09:46:24 • Page 9

  ENGLISH

  9

  Automatic rinse cycle


  When the correct temperature is reached, the machine automatically performs a
  rinse cycle of the internal circuits with fresh water. This takes less than a minute.
  1 Place a container under the dispensing spout to collect the small quantity of
  water which will be discharged.

  2

  The “

  3

  Wait for the cycle to finish automatically.

  ” and “

  ” buttons flash during this entire process.

  4

  When the above steps are complete, check that the “
  ” buttons are lit.

  ”, “

  ”, “

  ” and “

  Manual rinse cycle
  During this process a coffee is brewed and fresh water flows through the steam/
  hot water circuit. This takes a few minutes.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 9

  1

  Place a container under the coffee dispensing spout.

  2

  Make sure that the “

  3

  Press the “

  4

  Wait until brewing has finished, then empty the container.
  Repeat the operations from step 1 to step 3 twice, then continue with step 5.

  ”, “

  ”, “

  ” and “

  ” LED lights are lit.

  ” button. The machine will start brewing a coffee.

  01/08/2019 09:46:27 • Page 10

  10 ENGLISH
  5

  Place a container under the steam wand.

  6

  Press the “

  7

  Dispense water until the no water LED light “

  8

  At the end of this operation, fill the water tank again up to the MAX level. The
  machine is now ready for use.

  ” button for 5 seconds to start dispensing hot water.
  ” remains on.

  Note: When you have not used the machine for two or more weeks, the machine
  will automatically perform an automatic rinse cycle after you turn it on. Following
  this, you need to perform a manual rinse cycle as described above.
  The automatic rinse cycle also starts automatically when the machine has been in
  stand-by mode or turned off for more than 15 minutes.
  At the end of the cycle, you can brew a coffee.

  “INTENZA+” Water Filter Installation

  We recommend installing the “INTENZA+” water filter as this prevents limescale
  build-up and preserves a more intense aroma to your espresso.
  Water is a crucial part of every espresso, so it is most important to always have
  it professionally filtered. Using the “INTENZA+” water filter will prevent mineral
  deposits from building up and improve your water quality.

  1

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 10

  Remove the small white filter from the water tank and store it in a dry place.

  01/08/2019 09:46:28 • Page 11

  ENGLISH 11
  2

  Remove the "INTENZA+" water filter from its packaging.
  Immerse it vertically in cold water (with the opening positioned upwards) and
  gently press its sides so as to let the air bubbles out.

  3

  Set the filter according to the water hardness in your area. The settings can be
  found on the filter packaging.
  A = Soft water
  B = Hard water (standard)
  C = Very hard water

  4

  Insert the filter inside the empty water tank. Press it down until it cannot move
  any further.

  5

  Fill the water tank with fresh water and insert it back into the machine.
  Write down the date of the next water filter replacement (+ 2 months).

  6

  Dispense all the water in the tank by using the hot water function
  (see the “Dispensing Hot Water” chapter).

  7

  Fill the water tank again.

  Beverage brewing

  Before brewing a beverage, check that both the water tank and the coffee bean
  container are filled. Make sure that the dispensing spout is placed at the correct
  distance from the cup edge.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 11

  01/08/2019 09:46:28 • Page 12

  12 ENGLISH

  Espresso brewing
  1

  Turn the aroma selector switch to select the desired aroma.

  2

  Place 1 or 2 cups under the dispensing spout.

  3

  Press the “

  4

  To brew 2 cups of espresso, press the “
  The “
  ” LED light turns on.

  5

  After the pre-brewing cycle, coffee begins to pour out of the dispensing spout.

  6

  ” button to brew an espresso cup.

  ” button twice consecutively.

  The coffee brewing process stops automatically when the preset level is
  reached. However, it is possible to interrupt this operation sooner by pressing
  the “
  ” button again.

  How to assemble the Capp in Cup system
  Note: Before preparing any milk-based beverage, make sure that the Milk in Cup
  system is correctly installed on the machine.
  1 Fix the spout to the Capp in Cup system main body.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 12

  01/08/2019 09:46:30 • Page 13

  ENGLISH 13
  2

  Insert the Capp in Cup system in the rubber handle on the steam wand until it
  is locked in position.

  Tip: If you need to fill the water tank without removing the Capp in Cup system,
  please position the system as shown to avoid splashes on your worktop.

  How to brew a cappuccino
  Tip: Use cold (~5°C / 41°F) milk with a protein content of at least 3% to ensure
  optimum results when preparing a cappuccino. Whole milk or skimmed milk may
  be used depending on individual taste.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 13

  1

  Insert the milk suction tube inside the milk container. Then place a cup or a
  glass under the coffee dispensing spout and the Capp in Cup system.

  2

  Press the “

  3

  Whilst the machine is heating up, the “

  4

  The machine starts brewing when the “
  turns off.

  ” button.

  --

  Frothed milk;

  --

  Coffee;

  ” and “

  ” buttons flash.

  ” remains on and the “

  ” button

  01/08/2019 09:46:32 • Page 14

  14 ENGLISH
  5

  Press the “
  ” button to stop dispensing milk. Press the “
  finish the coffee brewing process.

  ” button again to

  After frothing the milk, clean the Capp in Cup system by dispensing a small
  amount of hot water, as described in the "Cleaning and Maintenance" chapter, and
  rinse the spout with fresh water.

  How to Froth Milk

  The classic Pannarello, included as a standard accessory in the machine
  packaging, allows to froth milk through the steam function;
  1

  Fill 1/3 of a carafe with cold milk.

  2

  after removing the Capp in Cup system handle, insert the classic Pannarello
  using the handle on the steam wand.

  3

  Select the “

  ” button.

  4 Whilst the machine is heating up, the "

  " and "

  " buttons flash.

  5

  The machine starts dispensing steam when the “
  ” button turns off.

  ” remains on and the “

  6

  Froth milk by gently swirling the container and moving it up and down.

  7

  When milk froth has reached the desired consistency, press the “
  stop steam dispensing.

  ” button to

  Dispensing hot water
  Warning: Danger of burning! Dispensing may be preceded by small jets of hot water. The steam/hot water wand may reach high temperatures: never touch it with
  bare hands. Use the appropriate protective handle only.

  Before dispensing hot water, check that the “
  ”, “
  are permanently on and that the water tank is full.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 14

  ”, “

  ” and “

  ” LED lights

  01/08/2019 09:46:34 • Page 15

  ENGLISH 15
  1

  Remove the Capp in Cup system as shown.

  2

  Place a container under the steam wand.

  3

  Press the “

  4

  Whilst the machine is heating up, the “
  turns off.

  5

  When the “

  6

  Dispense the desired amount of hot water. To stop hot water dispensing, press
  the “ ” button.

  ” button for 5 seconds to start dispensing hot water.

  ”“

  ” buttons flash. The “

  ” button

  ” button turns on again, the machine starts dispensing hot water.

  Customisation

  The machine allows for certain adjustments so that you can brew the best tasting
  beverages according to preference.

  Coffee grind settings
  You can adjust the grind setting using the grinder adjustment knob on the coffee
  bean container. The ceramic coffee grinder guarantees perfect, even grinding for
  the preparation of every cup of coffee. The aroma is thus preserved, ensuring the
  perfect flavour every time.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 15

  01/08/2019 09:46:35 • Page 16

  16 ENGLISH
  Note: you can only adjust the grind setting whilst the machine is grinding the
  coffee beans. The difference in flavour will be noticeable after 2-3 cups of coffee
  have been brewed.
  Warning: to avoid damaging the coffee grinder, do not rotate the its adjustment
  knob more than one notch at a time.
  1 Place a cup under the coffee dispensing spout.
  2 Remove the lid of the coffee bean container.
  3 Prepare an espresso as described in the “Brewing coffee using coffee beans”
  chapter.
  4 Using the adjustment key provided, press and rotate the coffee grinder
  adjustment knob placed in the coffee bean container. You can do this whilst
  the machine is grinding the coffee.

  5 You can select from 5 grinding settings, from fine to course. The smaller the
  notch, the stronger and richer the coffee.

  1

  2

  --

  Coarse grind: lighter taste, for dark roasted coffee blends;

  --

  Fine grind: stronger taste, for light roasted coffee blends;

  Adjusting the aroma intensity
  Choose your favourite coffee blend and adjust the amount of coffee to be ground
  according to your personal taste.
  By rotating the selector switch you can choose from three options. The aroma will
  vary depending on the chosen position:
  = mild aroma
  = medium aroma
  = strong aroma

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 16

  01/08/2019 09:46:37 • Page 17

  ENGLISH 17

  Adjusting the amount of coffee in the cup
  The machine allows the amount of brewed espresso coffee to be adjusted
  according to taste and cup size.
  Each time the “
  coffee.

  ” button is pressed, the machine brews a pre-set amount of

  1

  Place a cup under the dispensing spout.

  2

  Press and hold the “
  ” button, and release it when it starts to flash: the
  machine is programming.

  The machine starts brewing coffee.
  3

  When the desired quantity of coffee is in the cup, press the “” button.

  Now the “
  ” button is programmed. Whenever pressed, it will make the machine
  brew the same preset amount of espresso coffee.

  Adjusting the amount of cappuccino in the cup
  The machine allows you to adjust the amount of milk and brewed coffee according
  to your taste and the size of your cups.
  Each time the “
  coffee and milk.

  ” button is pressed, the machine brews a pre-set amount of

  1

  Place a cup under the coffee dispensing spout and the Capp in Cup system.

  2

  Press and hold the “
  ” button, and release it when it starts to flash. The
  machine is in programming mode and will start dispensing milk.

  3

  Press the “
  ” button when the desired quantity of milk
  is reached and press it again to stop brewing coffee.

  Now the “
  ” button is programmed. Whenever pressed, the machine will brew
  the same preset amount of cappuccino.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 17

  01/08/2019 09:46:38 • Page 18

  18 ENGLISH

  Cleaning and maintenance
  Regular cleaning and maintenance keep the machine in perfect condition,
  guaranteeing a perfect coffee flavour. Please refer to the following table to know
  when and how to clean the removable parts of the machine. For more detailed
  information, please read the relevant chapters.

  Cleaning table
  Part description

  When to clean

  How to clean

  Capp in Cup system

  After use

  Perform the "Quick clean of the Capp in Cup
  system" following the instructions described in
  the concerning chapter. Disassemble and wash
  the Capp in Cup system spout under running
  water.

  Monthly

  Perform the "Deep clean of the Capp in Cup
  system" following the instructions described in
  the concerning chapter. For this cleaning cycle,
  use the Philips milk circuit cleaner. Remove
  the Capp in Cup system and wash all the
  components under running water.

  After use

  Disassemble the classic Pannarello and rinse
  under running water.

  Weekly

  Disassemble the classic Pannarello and its
  handle rinse under running water.

  Weekly

  Remove the brew group and clean it under
  running water.

  Depending on usage

  See the “Cleaning and lubricating the brew group”
  chapter.

  Classic Pannarello

  Brew group

  Drip tray full

  When the red indicator pin comes Empty the drip tray and clean it under running
  out of the grid of the drip tray
  water.

  Coffee pucks
  container

  Whenever the machine requires it

  Empty the coffee pucks container and clean it
  under running water. Ensure that the machine is
  switched on during this procedure, or the coffee
  pucks container will not reset.

  Water tank

  Weekly

  Clean under running water.

  Coffee outlet duct

  Weekly

  Clean with a spoon handle as shown in the
  chapter "Cleaning the brew group under running
  water".

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 18

  01/08/2019 09:46:38 • Page 19

  ENGLISH 19

  Quick clean of Capp in Cup system
  It is important that you clean the Capp in Cup system daily or after each use as it
  preserves hygiene and ensures perfect milk froth consistency.
  After each milk frothing, you always need to:
  1

  Insert the milk suction tube into a container full of fresh water.

  2 Place an empty container under the Capp in Cup system.
  3 Press the “

  ” button.

  4 Whilst the machine is heating up, the “

  ” and “

  ” buttons flash.

  5 When the “

  ” button goes out, the water is dispensed to clean the circuit.

  6 Press the “

  ” button to stop dispensing.

  7 Disassemble and wash the Capp in Cup system spout under running water.
  8 Clean the milk suction tube with a damp cloth.

  Deep clean of Capp in Cup system
  The deep clean programme for the Capp in Cup system includes the careful
  cleaning of the whole milk circuit, using the Philips “Milk circuit cleaner”, and the
  manual cleaning of all system components.
  1 Make sure that the Capp in Cup system is correctly installed.
  2 Pour the milk circuit cleaner into a container.
  Add 1/2 litre of lukewarm water and wait for the product to dissolve
  completely.
  3 Insert the milk suction tube into the container.
  4 Place a container of at least 1.5 litres under the Capp in Cup system.
  5 Press the “

  ” button.

  6 Whilst the machine is heating up, the “
  7 When the “

  8 When the solution is finished, press the “

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 19

  ” and “

  ” buttons flash.

  ” button goes out, the water is dispensed to clean the circuit.
  ” button to stop dispensing.

  01/08/2019 09:46:39 • Page 20

  20 ENGLISH
  Warning: Never drink the solution dispensed during the procedure.
  9

  Rinse the container thoroughly and fill it with ½ litre of fresh water to be used
  for the rinse cycle.

  10 Insert the suction tube into the container.
  11 Empty the container and place it back under the Capp in Cup system.
  12 Press the “

  ” button to start the dispensing procedure.

  13 The machine warms up and the “

  ” and “

  ” buttons flash.

  14 When the “
  ” button turns off, the machine starts dispensing water to be
  used for rinsing.
  15 When the water is finished, press the “

  ” button to stop dispensing.

  16 Remove the Capp in Cup system from the steam wand..

  17 Remove the rubber handle from the steam wand.

  18 Remove the spout from the Capp in Cup system.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 20

  01/08/2019 09:46:40 • Page 21

  ENGLISH 21
  19 Remove the milk suction tube from the main body of the Capp in Cup system.

  20 To disassemble the main body:
  --

  hold it tight from the sides as shown;

  --

  pull and extract the left part as shown;

  21 Remove the rubber lid.

  22 Wash all parts under running water.
  23 After cleaning, reassemble all the components by following the same
  procedure in reverse order.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 21

  01/08/2019 09:46:41 • Page 22

  22 ENGLISH

  Cleaning the classic Pannarello

  1 Remove both the classic Pannarello and the handle from the steam wand then
  rinse them.

  2 Clean the steam wand with a damp cloth.
  3 Reassemble the components.

  Cleaning the brew group
  Warning: do not wash the brew group in the dishwasher and do not use dishwashing detergents, since they may cause the malfunctioning of the brew group
  and alter the coffee flavour.

  Removing the brew group

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 22

  1

  Turn off the machine by pressing the “
  socket.

  ” button and remove the plug from the

  2

  Remove the coffee pucks container and open the service door.

  3

  Remove the coffee residues drawer.

  01/08/2019 09:46:42 • Page 23

  ENGLISH 23
  4

  To remove the brew group, press the «PUSH» button and pull it by the handle.

  Cleaning the brew group under running water
  1

  Clean the coffee outlet duct thoroughly with a spoon handle or with another
  round-tipped kitchen utensil.

  2

  Thoroughly rinse the brew group using lukewarm water. Carefully wash the
  upper filter.

  3

  Let the brew group air dry.

  Note: to avoid the build-up of fibres in its interior, do not dry the brew group with
  cloth.

  Reinserting the brew group
  1

  Before reinserting the brew group into the machine, ensure that the two yellow
  reference indicators on the side coincide. If this is not the case, perform the
  following step:

  Make sure that the lever comes into contact with the base of the brew group.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 23

  01/08/2019 09:46:44 • Page 24

  24 ENGLISH
  2

  Make sure that the yellow locking hook of the brew group is in the right
  position.

  To correctly position the hook, push it upwards to the highest possible position.

  3

  Reinsert the brew group in the machine along the side guides until it locks in
  the right position with a click.

  Warning: do not press the PUSH lever.
  4

  Close the service door.

  Lubricating the brew group

  In order to ensure the perfect performance of the machine, it is necessary
  to lubricate the brew group. Refer to the following table for the frequency of
  lubrication.
  Frequency of use

  Number of beverages prepared
  daily

  Frequency of
  lubrication

  Low

  1-5

  Every 4 months

  Regular

  6-10

  Every 2 months

  High

  >10

  Every month

  1 Turn off the appliance and disconnect the power cord.
  2 Remove the brew group and rinse it using lukewarm water (see “Brew Group
  Cleaning under Running Water”).
  3 Apply a thin layer of the lubricant provided around the inserting pin on the
  lower part of the brew group.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 24

  01/08/2019 09:46:45 • Page 25

  ENGLISH 25

  4 Apply a thin layer of lubricant to the guides, on both sides (see figure).

  5 Reinsert the brew group (see the “Reinserting the Brew Group” chapter).
  Note: you can use the lubricant tube multiple times.

  Descaling
  If the “

  ” LED light remains on, the machine must be descaled.

  The descaling cycle takes approx. 35 minutes.
  Use only the Gaggia descaling solution designed to guarantee the machine’s
  excellent performance. The use of other products may damage the machine and
  leave residues in the water. Failure to descale the machine will void the warranty.

  Note: Do not remove the brew group during the descaling process.

  Note: The descaling cycle may be paused by pressing the
  button. To
  resume the cycle, press the
  button again. This allows you to empty the container or to leave the machine unattended for a short time.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 25

  01/08/2019 09:46:46 • Page 26

  26 ENGLISH
  1

  Empty the drip tray and place it back. Remove the INTENZA+ filter (if fitted).

  2

  Remove the Capp in Cup system from the steam/hot water wand.

  3

  Remove and empty the water tank. Pour in the entire content of the
  Gaggia descaling solution.

  4

  Fill the water tank with fresh water up to the CALC CLEAN level. Put the water
  tank back into the machine.

  5

  Place a large container (1.5 l) under the steam/hot water wand and the
  dispensing spout.

  6

  Press and hold the
  " button for 3 seconds. When the button starts
  flashing, release it to start the cycle.
  The

  button flashes during the whole descaling cycle.

  7

  The machine starts dispensing the descaling solution from the steam/hot
  water wand (the “ ” button glows steady) and from the dispensing spout (the

  ” button glows steady), at intervals of about 1 minute.

  8

  When the descaling solution is finished, the
  “ ” button flashes.

  9

  Empty the container and place it back under the steam/hot water wand and
  under the dispensing spout.

  LED light turns on and the

  10 Remove the water tank, rinse it and fill it up with fresh water up to the MAX
  level.
  Place the water tank back into the machine.
  11 Empty the drip tray and place it back. Insert the
  container.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 26

  01/08/2019 09:46:48 • Page 27

  ENGLISH 27
  12 Start the rinse cycle by pressing the flashing “

  ” button.

  13 The machine starts dispensing water from the steam/hot water wand (the “
  ” button glows steady) and from the dispensing spout (the “
  ” button glows
  steady).
  14 At the end of the rinse cycle, the
  process has been completed.

  LED light turns off and the descaling

  Note: If the tank is not filled up to the MAX level for the rinse cycle, the
  LED
  light keeps on flashing and the
  LED light turns on; another cycle may need to be
  performed; repeat steps 9 to 13.
  15 Remove and empty the container.
  16 Empty the drip tray and place it back.
  17 Remove the water tank, rinse it carefully. Reinstall the "INTENZA+" water filter
  (if any). Fill the water tank with fresh water up to the MAX level and insert it back
  into the machine.
  18 Remove and rinse the brew group (see "Coffee Group Cleaning" chapter).

  19 The machine is now ready for use.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 27

  01/08/2019 09:46:50 • Page 28

  28 ENGLISH

  Accidental interruption of the descaling
  cycle

  You can exit the descaling procedure by pressing the ON/OFF button on the control
  panel. If the descaling procedure is interrupted before its completion, proceed as
  follows:
  1

  Empty the drip tray and place it back.

  2

  Empty and rinse the water tank thoroughly. Then fill it with fresh water up to
  the CALC CLEAN level and insert it back into the machine.

  3

  Place a container under the coffee dispensing spout and under the water
  dispensing spout.

  4

  Turn on the machine. The machine will start the automatic rinse cycle.

  5

  Before preparing any beverages, carry out a manual rinse cycle as described in
  the dedicated chapter.

  Note: If the
  orange LED light does not turn off, it is necessary to perform
  another descaling cycle as soon as possible.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 28

  01/08/2019 09:46:50 • Page 29

  ENGLISH 29

  Understanding the different lights
  Control panel display
  "Double shot espresso" LED light
  "Warning" LED light

  "No coffee" LED light
  “Coffee pucks
  container” LED light

  "No water" LED light
  ON/OFF button

  Descaling button

  Espresso brew button
  Cappuccino brew button

  Hot water dispensing button
  Steam dispensing button

  "Aroma" selector switch
  LED light icons

  Meaning
  Machine in stand-by.

  Action

  The machine is performing
  the rinse cycle.

  The machine ends the cycle automatically. Press
  the “
  ” or " " button to stop the cycle before
  the end.

  Press the "

  " button to turn on the machine.

  FLASHING

  FLASHING SLOWLY
  The machine is heating up
  for beverage brewing
  FLASHING SLOWLY
  The machine is ready for use.

  STEADY ON
  The machine is in the hot
  water dispensing phase.
  STEADY ON

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 29

  01/08/2019 09:46:52 • Page 30

  30 ENGLISH
  LED light icons

  Meaning
  The machine is brewing one
  cup of espresso.

  Action

  STEADY ON
  The machine is brewing two
  cups of espresso.
  STEADY ON
  The machine is brewing one
  cappuccino.
  STEADY ON
  The machine is programming
  the amount of espresso to be
  brewed.
  FLASHING SLOWLY
  The machine is programming
  the amount of cappuccino to
  be brewed.
  FLASHING SLOWLY
  The machine is dispensing
  steam.
  STEADY ON
  You need to descale the
  machine.

  Start the descaling cycle. If not descaled regularly,
  the machine will stop working correctly. Any
  malfunction will not be covered by the warranty.

  The machine is in the
  descaling phase.

  Press the “

  STEADY ON
  ” button to pause the cycle.

  FLASHING SLOWLY
  Machine "PAUSED" during the Press the “
  descaling cycle.

  ” button to start the cycle.

  FLASHING QUICKLY

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 30

  01/08/2019 09:46:53 • Page 31

  ENGLISH 31
  LED light icons

  Meaning
  Prime the circuit.

  Action
  Fill the water tank with fresh water and prime
  the water circuit as described in the “Using the
  Machine for the First Time” chapter.

  -
  -

  Make sure that all components have been correctly
  inserted and closed.

  FLASHING SLOWLY
  Close the service door.
  Insert the brew group.

  FLASHING SLOWLY
  The coffee bean container is
  empty.

  Fill the coffee bean hopper with coffee beans and
  restart the brewing cycle.

  Coffee pucks container not
  inserted.

  Empty the coffee pucks container and wait for the
  LED light to flash slowly before reinserting it.

  The coffee pucks container
  is full.

  With the machine turned on, empty the coffee
  pucks container and the drip tray. If the coffee
  pucks container is emptied with the machine
  turned off, or when the indicator light is not
  illuminated, the coffee cycle counter is not reset. In
  this case, the indicator light indicating to empty the
  coffee pucks container may illuminate even when
  it is not full.
  Fill the water tank with fresh water.

  STEADY ON

  FLASHING QUICKLY

  STEADY ON
  The water tank is empty.

  STEADY ON
  A fault has occurred in the
  machine and espresso,
  water or steam cannot be
  dispensed.

  Turn off the machine, wait for 30 seconds and then
  turn it on again.
  Try this 2 or 3 times.

  FLASHING SLOWLY

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 31

  01/08/2019 09:46:54 • Page 32

  32 ENGLISH

  Troubleshooting

  This chapter summarises the most common problems you could encounter with
  your machine.

  Machine actions
  Causes
  The machine does not switch The machine is not connected to
  on.
  the electric network.
  The coffee dispensed is not
  The cups are cold.
  hot enough.
  The drip tray gets filled
  Water is sometimes drained
  although no water is drained. automatically by the machine into
  the drip tray to manage circuit
  rinsing and ensure optimum
  machine performance.
  The machine displays the red The coffee pucks container has
  LED light on steady even
  been emptied when the machine
  after the coffee pucks have
  was off.
  been emptied.
  No hot water or steam is
  dispensed.

  Coffee does not have enough
  crema.
  (see note)

  The machine takes a long
  time to warm up or the
  amount of water dispensed
  from the wand is too little.
  The brew group does not
  come out.

  The hole of the steam wand is
  clogged.

  Dirty Capp in Cup system (if any).
  The machine is performing the
  autoregulation operation.
  The blend is unsuitable, coffee is
  not freshly roasted or the grind is
  too coarse.
  The machine circuit is clogged by
  limescale.

  The brew group is out of place.

  The coffee pucks container is
  inserted.
  There is a lot of ground coffee The coffee used is not suitable for
  under the brew group.
  automatic machines.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 32

  Solutions
  Connect the machine to the electric
  network.
  Preheat the cups with hot water.
  This is a normal behaviour of the
  machine.

  The coffee pucks container must always
  be emptied with the machine on. Wait
  until the red
  LED light starts flashing
  more slowly before reinserting the
  drawer.
  Clean the hole of the steam wand using
  a pin.
  Caution: Make sure that the
  machine is off and has cooled down
  before performing this operation.
  Clean the Capp in Cup system.
  Dispense several cups of coffee so
  that the machine regulates itself
  automatically.
  Change coffee blend or adjust the grind
  as explained in the "Adjusting the Coffee
  Grinder" section.
  Descale the machine.

  Turn on the machine. Close the service
  door. The brew group automatically
  returns to the initial position.
  Remove the coffee pucks container
  before removing the brew group.
  It may be necessary to change the type
  of coffee or the coffee grinder settings.

  01/08/2019 09:46:55 • Page 33

  ENGLISH 33
  Machine actions
  The machine grinds coffee
  beans but no coffee comes
  out.
  (see note)

  Causes
  There is no water.

  The brew group is dirty.
  The circuit is not primed.

  Coffee is dispensed slowly.
  (see note)

  This might occur when the
  machine is automatically
  adjusting the dose.
  The dispensing spout is dirty.
  The coffee grind is too fine.

  The circuit is not primed.
  The brew group is dirty.
  Coffee leaks out of the
  dispensing spout.

  The dispensing spout is clogged.

  Solutions
  Fill the water tank and prime the circuit
  (see the "Using the Machine for the First
  Time" chapter).
  Clean the brew group (see the "Weekly
  Cleaning of the Brew Group" chapter).
  Prime the circuit (see the "Using the
  Machine for the First Time" chapter).
  Brew some cups of coffee as described
  in the “Gaggia Adapting System” chapter.
  Clean the dispensing spout.
  Change coffee blend or adjust grinding
  as explained in the “Adjusting the
  Ceramic Coffee Grinder” chapter.
  Prime the circuit (see the "Using the
  Machine for the First Time" chapter).
  Clean the brew group (see the "Weekly
  Cleaning of the Brew Group" chapter).
  Clean the dispensing spout and its
  holes.

  Milk does not froth.

  The Capp in Cup system is
  inserted too deep. No milk is being
  suctioned.

  Allow the Capp in Cup system to cool off.
  Move it slightly downwards. Reposition it
  in its correct seat.

  Frothed milk is too cold.

  The cups are cold.

  Preheat the cups with hot water.

  Energy saving
  Stand-by
  The super-automatic Gaggia espresso coffee machine is designed for energy
  saving.
  After 30 minutes of inactivity, the machine turns off automatically. If a product has
  been brewed, the machine performs a rinse cycle.
  In stand-by mode, the energy consumption is below 1Wh.
  To turn on the machine, press this button (if the power button on the back of the
  machine is set to “I”). If the boiler is cold, the machine performs a rinse cycle.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 33

  01/08/2019 09:46:55 • Page 34

  34 ENGLISH

  Accessories

  Coffee and accessories are available through authorised centres or distributors in
  your country. The contact info is listed on www.gaggia.com and www.gaggia.it.

  Technical Specifications

  The manufacturer reserves the right to make changes to the technical
  specifications of the product.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 34

  Nominal voltage - Power rating Power supply

  See data plate on the inside of the
  service door

  Housing material

  Thermoplastic type

  Size (w x h x d)

  256 x 340 x 440 mm

  Weight

  9 kg

  Power cord length

  800 - 1200 mm

  Control panel

  Front panel

  Classic Milk Frother

  Especially for cappuccinos

  Maximum height of the cup under
  the dispensing spout (mm)

  110

  Water tank

  1.5 litres - Removable type

  Coffee bean container capacity

  300 g

  Coffee pucks container capacity

  10

  Pump pressure

  15 bar

  Boiler

  Stainless steel

  Safety devices

  Thermal Fuse

  01/08/2019 09:46:56 • Page 35

  NEDERLANDS 35

  Inhoudsopgave
  Installatie

  3

  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Productoverzicht
  Algemene beschrijving

  3
  36

  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Voorbereidende handelingen
  Verpakking van de machine
  Installatie van de machine

  37

  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  37
  37

  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Eerste inschakeling

  39

  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Het vullen van het circuit
  Automatische spoelcyclus
  Handmatige spoelcyclus

  39
  40
  40

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Installatie “INTENZA+” waterfilter
  Bereiding van de dranken

  41
  42

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Afgifte van espresso
  Het Capp in Cup-systeem monteren
  Cappuccino zetten

  43
  43
  44

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Melk opschuimen
  Afgifte van heet water
  Aanpassing van de dranken

  45
  45
  46

  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Aanpassing van de maalfijnheid
  Instelling van de intensiteit van het aroma
  Instelling van de hoeveelheid koffie in een kopje
  Instelling van de hoeveelheid cappuccino in een kopje

  46
  47
  48
  48

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Reiniging en onderhoud

  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  49

  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Reinigingstabel
  Snelle reiniging van het Capp in Cup-systeem
  Intensieve reiniging van het Capp in Cup-systeem
  Reiniging van de klassieke pannarello
  Reiniging van de zetgroep
  Invetten van de zetgroep

  49
  50
  50
  53
  53
  55

  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Ontkalking
  Onverwachte onderbreking van de ontkalkingscyclus
  Betekenis van de verlichte signalen

  56
  59
  60

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Display van het bedieningspaneel

  Oplossing van problemen
  Energiebesparing

  60

  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  63
  64

  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Stand-by

  64

  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Accessoires
  Technische kenmerken

  65
  65

  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 35

  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  01/08/2019 09:46:56 • Page 36

  36 NEDERLANDS

  Algemene beschrijving
  1

  Instelknop van de koffiemolen

  19

  Centrale behuizing van het Capp in Cupsysteem

  2

  Vet voor de zetgroep

  20

  Melkaanzuigbuisje

  3

  Sleutel voor instelling koffiemolen

  21

  Pijpje van het Capp in Cup-systeem

  4

  Handgreep van de klassieke pannarello

  22

  Stoompijpje

  5

  Klassieke pannarello

  23

  Handgreep van het Capp in Cup-systeem

  6

  Voedingskabel

  24

  Waterreservoir

  7

  Aansluiting voor voedingskabel

  25

  Led voor “Alarm”

  8

  Koffiebonenreservoir

  26

  Led voor “Dubbele koffie”

  9

  Deksel van het koffiebonenreservoir

  27

  Led voor “Geen koffie”

  10

  Bedieningspaneel

  28

  Led “Koffieresidureservoir”

  11

  Verstelbare koffietuit

  29

  Toets voor ontkalking

  12

  Rooster lekbakje

  30

  Toets voor de afgifte van heet water

  13

  Indicator lekbakje vol

  31

  Stoomknop

  14

  Lekbakje

  32

  Keuzeschakelaar voor “Aroma”

  15

  Koffieresidureservoir

  33

  Toets voor het zetten van cappuccino

  16

  Zetgroep

  34

  Toets voor het zetten van espresso

  17

  Koffieopvanglade

  35

  Toets ON/OFF

  18

  Servicedeur

  36

  Led voor “Geen water”

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 36

  01/08/2019 09:46:57 • Page 37

  NEDERLANDS 37

  Voorbereidende handelingen
  Verpakking van de machine
  De originele verpakking is ontworpen en vervaardigd om de machine tijdens het
  transport te beschermen. Het is raadzaam om de verpakking te bewaren voor
  eventueel transport in de toekomst.

  Installatie van de machine
  1 Haal het lekbakje met rooster uit de verpakking.
  2 Haal de machine uit de verpakking.
  3 Voor een optimaal gebruik, wordt het aangeraden om:
  -

  een veilige ondergrond te kiezen die goed geëffend is, waar niemand de
  machine kan omgooien of zich eraan kan verwonden;

  -

  een voldoende verlichte, hygiënische omgeving te kiezen met een gemakkelijk
  toegankelijk stopcontact;

  -

  ervoor te zorgen dat er rondom de machine voldoende ruimte vrij is, zoals op
  de afbeelding is aangegeven.

  4 Plaats het lekbakje met rooster in de machine. Controleer of het goed geplaatst
  is.

  Opmerking: Het lekbakje heeft de taak het water op te vangen dat uit de koffietuit
  komt tijdens de spoelcycli en de eventuele koffie die wordt gemorst tijdens de
  bereiding van de dranken. Leeg en was het lekbakje dagelijks en elke keer wanneer
  de indicator voor lekbakje vol omhoog is gekomen.
  Let op: Verwijder het lekbakje NOOIT meteen na inschakeling van de machine.
  Wacht een paar minuten totdat de machine de spoelcyclus heeft uitgevoerd.

  1

  5

  Haal het waterreservoir uit de machine.

  6

  Spoel het reservoir met vers water.

  2

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 37

  01/08/2019 09:46:57 • Page 38

  38 NEDERLANDS
  7

  Vul het waterreservoir met vers water tot het MAX niveau en plaats het terug in
  de machine. Controleer of het goed geplaatst is.

  8

  Verwijder het deksel van het koffiebonenreservoir en giet langzaam de
  koffiebonen in het reservoir.

  9

  Plaats het deksel op het koffiebonenreservoir.

  10 Steek de stekker in het contact aan de achterkant van de machine.

  1

  11 Steek de stekker aan het andere uiteinde van de voedingskabel in een stop
  contact met de juiste spanning.

  2
  13 Op het bedieningspaneel knippert de toets “
  de machine aan te zetten.

  ”. Druk op de toets "

  " om

  14 Led “ ” “ ” en de led van de toets “ ” beginnen langzaam te knipperen
  om aan te geven dat het nodig is om het watercircuit te vullen.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 38

  01/08/2019 09:46:59 • Page 39

  NEDERLANDS 39

  Eerste inschakeling

  Voor het eerste gebruik moet het volgende gebeuren:
  1

  het circuit moet gevuld worden;

  2

  de machine voert een automatische spoelcyclus uit;

  3

  er moet een handmatige spoelcyclus gestart worden.

  Het vullen van het circuit
  Tijdens dit proces stroomt het verse water in het interne circuit van de machine en
  wordt de machine verwarmd. De handeling vergt enkele minuten.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 39

  1

  Plaats een kannetje onder het stoompijpje.

  2

  Druk 5 seconden op de toets “ ” om de cyclus te starten. De machine zal nu
  automatisch het circuit vullen waarbij een beperkte hoeveelheid water uit het
  stoompijpje stroomt.

  3

  Aan het einde van het proces knipperen de toetsen “
  is bezig met opwarmen.

  ” en “

  ”. De machine

  01/08/2019 09:46:59 • Page 40

  40 NEDERLANDS

  Automatische spoelcyclus


  Nadat de machine is opgewarmd, voert de machine een automatische spoelcyclus
  uit van de interne circuits met vers water. De handeling vergt minder dan een
  minuut.
  1

  Plaats een kannetje onder de koffietuit om de kleine hoeveelheid water die eruit
  komt op te vangen.

  2

  De toetsen “

  3

  Wacht totdat de cyclus automatisch eindigt.

  ” en “

  ” knipperen tijdens het gehele proces.

  4

  Wanneer de bovenstaande handelingen beëindigd zijn, controleert u of de
  toetsen “
  ”, “
  ”, “
  ” en “ ” branden.

  Handmatige spoelcyclus
  Tijdens dit proces wordt er een koffie verstrekt en via het stoom-/heet water circuit
  komt er vers water uit. De handeling vergt enkele minuten.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 40

  1

  Plaats een kannetje onder de koffietuit.

  2

  Controleer of de leds “

  3

  Druk op de toets “

  4

  Leeg het kannetje na beëindiging van de afgifte.
  Herhaal twee keer de handelingen van stap 1 tot stap 3; ga vervolgens verder
  met stap 5.

  ”, “

  ”, “

  ” en “

  ” branden.

  ”. De machine begint met koffie te zetten.

  01/08/2019 09:47:01 • Page 41

  NEDERLANDS 41
  5

  Plaats een kannetje onder het stoompijpje.

  6

  Druk 5 seconden op de toets “

  7

  Blijf water verstrekken totdat de led die het gebrek aan water aangeeft “
  meer continu blijft branden.

  8

  Vul na beëindiging het waterreservoir opnieuw tot het MAX niveau. De machine
  is klaar voor de werking.

  ” om de afgifte van heet water te starten.
  ” niet

  Opmerking: Als de machine gedurende twee of meer weken niet is gebruikt, zal
  er bij inschakeling een automatische spoelcyclus worden uitgevoerd. Vervolgens
  moet er een handmatige spoelcyclus worden uitgevoerd, zoals hierboven
  beschreven.
  De automatische spoelcyclus wordt ook opgestart wanneer de machine langer dan
  15 min. in stand-by staat of uitgeschakeld is geweest.
  Na beëindiging van de cyclus kan er koffie worden gezet.

  Installatie "INTENZA+" waterfilter

  Het wordt aangeraden om het “INTENZA+” waterfilter te installeren; dit filter houdt
  de vorming van kalkaanslag in de machine tegen en geeft een sterker aroma aan
  uw espresso.
  Water is een fundamenteel bestanddeel bij de bereiding van een espresso: daarom
  is het buitengewoon belangrijk dit altijd professioneel te filtreren. Het “INTENZA+”
  waterfilter kan de vorming van mineraalafzettingen voorkomen, waardoor de
  kwaliteit van het water wordt verbeterd.

  1

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 41

  Verwijder het witte filtertje dat zich in het waterreservoir bevindt en bewaar het
  op een droge plaats.

  01/08/2019 09:47:02 • Page 42

  42 NEDERLANDS
  2

  Haal het "INTENZA+" waterfilter uit de verpakking, dompel het in in verticale
  positie (met de opening naar boven) in koud water en druk zachtjes op de
  zijkanten om de luchtbelletjes er uit te laten.

  3

  Stel het filter in op basis van de waterhardheid in uw gebied. De instellingen
  worden vermeld op de verpakking van het filter.
  A = Zacht water
  B = Hard water (standaard)
  C = Zeer hard water

  4

  Plaats het filter in het lege waterreservoir. Duw het zo ver mogelijk naar
  beneden.

  5 Vul het waterreservoir met vers water en plaats het terug in de machine.
  Noteer de datum voor de volgende vervanging van het waterfilter (+ 2 maanden).
  6

  Gebruik de heetwaterfunctie om de machine al het water dat in het reservoir
  zit, te laten verstrekken (zie hoofdstuk “Afgifte van heet water”).

  7

  Vul het waterreservoir opnieuw.

  Bereiding van de dranken

  Controleer vóór het zetten van een drank of het waterreservoir en het
  koffiebonenreservoir beide vol zijn. En of de koffietuit zich op de juiste hoogte van
  het kopje bevindt.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 42

  01/08/2019 09:47:03 • Page 43

  NEDERLANDS 43

  Afgifte van espresso
  1

  Draai de keuzeschakelaar voor aroma om het gewenste aroma te kiezen.

  2

  Plaats 1 of 2 kopjes onder de koffietuit.

  3

  Druk op de toets "

  4

  Voor het zetten van 2 espresso's, drukt u twee maal achter elkaar op de
  toets “”. De led “
  ” gaat branden.

  " voor een espresso.

  5

  Na de voorinfusiecyclus zal de koffie uit de koffietuit beginnen te stromen.

  6

  De koffieafgifte zal automatisch stoppen wanneer het vooraf ingestelde niveau
  is bereikt; het blijft echter mogelijk om de afgifte eerder te onderbreken door
  opnieuw op de toets “
  ” te drukken.

  Het Capp in Cup-systeem monteren
  Opmerking: Voordat u een drank op basis van melk bereidt, moet u zich ervan
  vergewissen dat het Capp in Cup-systeem correct op de machine gemonteerd is.
  1 Monteer het pijpje op het centrale huis van het Capp in Cup-systeem.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 43

  01/08/2019 09:47:03 • Page 44

  44 NEDERLANDS
  2

  Plaats het Capp in Cup-systeem in de rubberen handgreep van het stoompijpje
  totdat het op zijn plaats klikt.

  Advies: als het waterreservoir gevuld moet worden zonder het Capp in Cupsysteem te verwijderen, plaats het systeem dan, zoals weergegeven in de
  afbeelding, om de werkbank niet te bevuilen.

  Cappuccino zetten
  Advies: gebruik koude melk (~5°C / 41°F) met een proteïnegehalte van minstens
  3% om een cappuccino van goede kwaliteit te krijgen. Het is mogelijk om zowel
  volle melk als halfvolle melk te gebruiken afhankelijk van uw persoonlijke smaak.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 44

  1

  Plaats het melkaanzuigbuisje in de melkkan en plaats een kopje of een beker
  onder de koffietuit en het Capp in Cup-systeem.

  2

  Druk op de toets “

  3

  De machine warmt op en de toetsen “

  4

  Wanneer de toets “
  afgifte gestart:

  ”.

  ”“

  ” knipperen.

  ” blijft branden en de toets “

  --

  Opgeschuimde melk;

  --

  Koffie;

  ” gaat uit, wordt de

  01/08/2019 09:47:05 • Page 45

  NEDERLANDS 45
  5

  Om de afgifte van de melk te beëindigen, drukt u op de toets “
  ”; om
  vervolgens de afgifte van de koffie te stoppen, drukt u opnieuw op de toets

  ”.

  Nadat u de melk hebt opgeschuimd, reinigt u het Capp in Cup-systeem door de
  afgifte van een kleine hoeveelheid heet water, zoals beschreven in het hoofdstuk
  “Reiniging en onderhoud” en spoelt u het pijpje met vers water.

  Melk opschuimen

  Met de klassieke pannarello, inbegrepen als accessoire in de verpakking van
  de machine is het mogelijk om door middel van de stoomfunctie de melk op te
  schuimen;
  1

  Vul een kan voor 1/3 met koude melk.

  2

  Plaats de klassieke pannarello met de handgreep op het stoompijpje, na de
  handgreep van het Capp in Cup-systeem te hebben verwijderd.

  3

  Selecteer de toets “

  ”.

  4 De machine warmt op en de toetsen “

  ” en “

  ” knipperen.

  5

  Wanneer de toets “
  ” blijft branden en de toets “
  afgifte van stoom gestart.

  ” gaat uit, wordt de

  6

  Schuim de melk op door met het kannetje kleine ronddraaiende bewegingen
  omhoog en omlaag te maken.

  7

  Wanneer het melkschuim de gewenste dikte heeft bereikt, drukt u op de toets

  ” om de afgifte van stoom te stoppen.

  Afgifte van heet water
  Let op: gevaar voor brandwonden! Aan het begin van de afgifte kan er wat heet
  water vrijkomen. Het heetwater- of stoompijpje kan erg heet worden: vermijd direct
  contact met de handen. Gebruik alleen de speciale beschermende handgreep.
  Alvorens heet water te verstrekken, dient men te controleren of de leds “

  ” en “ ” continu branden en of het waterreservoir vol is.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 45

  ”, “

  ”,

  01/08/2019 09:47:06 • Page 46

  46 NEDERLANDS
  1

  Verwijder het Capp in Cup-systeem zoals getoond in de afbeelding.

  2

  Plaats een kannetje onder het stoompijpje.

  3

  Druk 5 seconden op de toets “

  4

  De machine warmt op en de toetsen “
  gaat uit.

  5

  Wanneer de toets “
  gestart.

  6

  Neem de gewenste hoeveelheid heet water. Druk op de toets“
  afgifte van heet water te beëindigen.

  ” totdat de afgifte van heet water start.

  ”“

  ” knipperen. De toets “  ” opnieuw aan gaat, wordt de afgifte van heet water
  ” om de

  Aanpassing van de dranken

  De machine kan worden ingesteld om de dranken te zetten op basis van uw
  voorkeur.

  Aanpassing van de maalfijnheid
  U kunt de maalfijnheid aanpassen met de regelknop voor de instelling van
  de koffiemolen, die zich in het koffiebonenreservoir bevindt. De keramische
  koffiemolen garandeert een perfecte en homogene maling voor de bereiding van
  elk kopje koffie. Zo wordt het aroma behouden, om altijd een perfecte smaak te
  garanderen.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 46

  01/08/2019 09:47:08 • Page 47

  NEDERLANDS 47
  Opmerking: de maalfijnheid kan alleen worden aangepast terwijl de machine de
  koffiebonen maalt. Het verschil in smaak zal na de afgifte van 2-3 kopjes koffie
  geproefd worden.
  Let op: Draai de selectieknop van de maalfijnheid niet meer dan één klik tegelijk,
  om beschadiging van de koffiemolen te voorkomen.
  1 Plaats een beker onder de koffietuit.
  2 Open het deksel van het koffiebonenreservoir.
  3 Zet een espresso zoals beschreven in het hoofdstuk “Afgifte van de koffie met
  koffiebonen”.
  4 Terwijl de machine de koffie maalt, drukt en draait u de regelknop voor de
  instelling van de koffiemolen die zich in het koffiebonenreservoir bevindt, met
  gebruik van de speciaal daarvoor bestemde sleutel.

  5 Er zijn 5 verschillende graden van maalfijnheid beschikbaar waaruit men kan
  kiezen. Hoe kleiner het streepje, des te sterker en ronder de koffie.

  1

  2

  --

  Grove maling: mildere smaak, voor koffiemelanges met donkere branding;

  --

  Fijne maling: intensere smaak, voor lichtgebrande koffiemelanges;

  Instelling van de intensiteit van het aroma
  Kies uw favoriete koffiemelange en stel de hoeveelheid te malen koffie in op basis
  van uw persoonlijke smaak.
  Door de keuzeschakelaar te draaien, zijn er drie selecties mogelijk. Het aroma
  wijzigt aan de hand van de gekozen stand:
  = mild aroma
  = normaal aroma
  = sterk aroma

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 47

  01/08/2019 09:47:09 • Page 48

  48 NEDERLANDS

  Instelling van de hoeveelheid koffie in een kopje
  De machine biedt de mogelijkheid om de hoeveelheid verstrekte espresso in te
  stellen afhankelijk van uw persoonlijke smaak en de grootte van de bekers/kopjes.
  Bij elke druk op de toets “
  koffie.

  ” zet de machine een geprogrammeerde hoeveelheid

  1

  Plaats een kopje onder de koffietuit.

  2

  Houd de toets “
  ” ingedrukt en laat hem weer los wanneer hij begint te
  knipperen: de machine is nu bezig met programmeren.

  De machine begint met de afgifte van de koffie.
  3

  Wanneer het kopje de gewenste hoeveelheid koffie bevat, drukt u op
  de toets “
  ”.

  Nu is de toets “
  ” geprogrammeerd; bij elke druk op de toets zal de machine de
  zojuist ingestelde hoeveelheid espresso zetten.

  Instelling van de hoeveelheid cappuccino in een kopje
  De machine biedt de mogelijkheid om de hoeveelheid verstrekte koffie en melk in te
  stellen afhankelijk van uw persoonlijke smaak en van de grootte van de kopjes.
  Bij elke druk op de toets “
  ” verstrekt de machine eerst een geprogrammeerde
  hoeveelheid melk en vervolgens koffie.
  1

  Plaats een kopje onder de koffietuit en het Capp in Cup-systeem.

  2

  Houd de toets “
  ” ingedrukt en laat hem weer los wanneer hij begint te
  knipperen: de machine is nu bezig met programmeren en begint met het
  verstrekken van melk.

  3

  Druk op de toets “
  ” wanneer de gewenste hoeveelheid melk is bereikt en
  druk opnieuw op deze toets wanneer de gewenste hoeveelheid koffie is bereikt.

  Nu is de toets “
  ” geprogrammeerd; bij elke druk op de toets zal de machine de
  zojuist ingestelde hoeveelheid cappuccino zetten.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 48

  01/08/2019 09:47:10 • Page 49

  NEDERLANDS 49

  Reiniging en onderhoud
  Regelmatige reiniging en onderhoud houden de machine in optimale staat en
  garanderen een altijd uitstekende koffie. Raadpleeg de onderstaande tabel om te
  weten wanneer en hoe u alle verwijderbare delen van de machine moet reinigen.
  Lees de desbetreffende hoofdstukken voor meer gedetailleerde informatie.

  Reinigingstabel
  Beschrijving deel

  Wanneer reinigen

  Hoe reinigen

  Capp in Cup-systeem

  Na gebruik

  Voer de “Snelle reiniging van het Capp in Cupsysteem“ uit volgens de instructies beschreven in
  het hoofdstuk. Demonteer en was het pijpje van
  het Capp in Cup-systeem onder het stromende
  water.

  Maandelijks

  Voer de “Intensieve reiniging van het Capp in Cupsysteem“ uit volgens de instructies beschreven in
  het hoofdstuk. Gebruik voor deze reinigingscyclus
  het product voor de reiniging van het melkcircuit
  van Philips. Demonteer vervolgens het Capp in
  Cup-systeem en was alle onderdelen onder het
  stromende water.

  Na gebruik

  Demonteer de klassieke pannarello en spoel hem
  af onder het stromende water.

  Wekelijks

  Demonteer de klassieke pannarello en de
  handgreep was deze onder het stromende water.

  Wekelijks

  Verwijder de zetgroep en was hem onder het
  stromende water.

  In functie van het type gebruik

  Zie het hoofdstuk "Reiniging en smering van de
  zetgroep".

  Lekbakje vol

  Wanneer de speciale rode
  indicator uit het rooster van het
  lekbakje komt

  Leeg het lekbakje en reinig het onder het
  stromende water.

  Koffieresidureservoir

  Wanneer de machine dit vereist

  Leeg het koffieresidureservoir en reinig het
  onder het stromende water. Verzeker u ervan
  dat de machine tijdens deze werkzaamheid
  is ingeschakeld, anders wordt het
  koffieresidureservoir niet op nul gezet.

  Waterreservoir

  Wekelijks

  Onder het stromende water reinigen.

  Koffieleiding

  Wekelijks

  Reinigen met het handvat van een lepel zoals
  afgebeeld in het hoofdstuk “Reiniging van de
  zetgroep onder vers water”.

  Klassieke pannarello

  Zetgroep

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 49

  01/08/2019 09:47:10 • Page 50

  50 NEDERLANDS

  Snelle reiniging van het Capp in Cup-systeem
  Het is belangrijk het Capp in Cup-systeem dagelijks en na elk gebruik te reinigen
  om de hygiëne te behouden en de bereiding van een melkschuim van perfecte
  consistentie te garanderen.
  Na het opschuimen van de melk dient altijd het volgende te gebeuren:
  1 Steek het aanzuigbuisje van de melk in een bak gevuld met vers water.
  2 Plaats een lege bak onder het Capp in Cup-systeem.
  3 Druk op de toets “

  ”.

  4 De machine warmt op en de toetsen “

  ” en “

  ” knipperen.

  5 Wanneer de toets “
  circuit reinigt.

  ” uitgaat, wordt de afgifte gestart van het water dat het

  6 Druk op de toets “

  ” om de afgifte te beëindigen.

  7 Demonteer en was het pijpje van het Capp in Cup-systeem onder het
  stromende water.
  8 Reinig het aanzuigbuisje van de melk met een vochtige doek.

  Intensieve reiniging van het Capp in Cup-systeem
  Het programma voor de intensieve reiniging van het Capp in Cup-systeem voorziet
  in een reiniging van het gehele melkcircuit met gebruik van de Philips “Milk Circuit
  Cleaner”, het product voor de reiniging van de melkcircuits en de handmatige
  reiniging van alle systeemcomponenten.
  1 Controleer of het Capp in Cup-systeem juist is geïnstalleerd.
  2 Giet het product voor de reiniging van het melkcircuit in een bak.
  Voeg 1/2 liter lauw water toe en wacht tot het product geheel is opgelost.
  3 Steek het aanzuigbuisje van de melk in de bak.
  4 Zet een lege bak van minstens 1,5 liter onder het Capp in Cup-systeem.
  5 Druk op de toets “

  ”.

  6 De machine warmt op en de toetsen “
  7 Wanneer de toets “
  circuit reinigt.

  ” en “

  ” knipperen.

  ” uitgaat, wordt de afgifte gestart van het water dat het

  8 Wanneer de oplossing op is, drukt u op de toets “

  ” om de afgifte te stoppen.

  Let op: drink niet de in dit proces verstrekte oplossing.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 50

  01/08/2019 09:47:11 • Page 51

  NEDERLANDS 51
  9

  Was het kannetje grondig af en vul het met een ½ l vers water dat gebruikt zal
  worden voor de spoelcyclus.

  10 Steek het aanzuigbuisje in het kannetje.
  11 Leeg de kom en plaats het terug onder het Capp in Cup-systeem.
  12 Druk op toets “

  ” om de afgifte te starten.

  13 De machine wordt verwarmd en de toetsen “
  14 Wanneer de toets “
  spoeling.

  ”“

  ” knipperen.

  ” uitgaat, begint de machine de afgifte van water voor de

  15 Wanneer het water op is, druk op de toets “

  ” om de afgifte te stoppen.

  16 Verwijder het Capp in Cup-systeem van het stoompijpje.

  17 Verwijder de rubberen handgreep van het stoompijpje.

  18 Verwijder het pijpje van het Capp in Cup-systeem.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 51

  01/08/2019 09:47:12 • Page 52

  52 NEDERLANDS
  19 Verwijder het aanzuigbuisje van de melk van de centrale behuizing van het
  Capp in Cup-systeem.

  20 Om de centrale behuizing te demonteren:
  --

  haal hem aan de gemarkeerde kanten aan;

  --

  trek aan het linkerdeel en verwijder het zoals aangegeven op de afbeelding;

  21 Verwijder het rubberen dopje.

  22 Was alle onderdelen onder het stromende water.
  23 Na voltooiing van de reiniging monteert u alle onderdelen opnieuw door de
  procedure in omgekeerde volgorde uit te voeren.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 52

  01/08/2019 09:47:13 • Page 53

  NEDERLANDS 53

  Reiniging van de klassieke pannarello

  1 Verwijder de klassieke pannarello en de handgreep van het stoompijpje en
  spoel ze af.

  2 Reinig het stoompijpje met een vochtige doek.
  3 Zet de onderdelen weer in elkaar.

  Reiniging van de zetgroep
  Let op: was de zetgroep niet in de vaatwasmachine en gebruik geen afwas- of
  reinigingsmiddelen, omdat dit de zetgroep kan beschadigen en de smaak van de
  koffie kan beïnvloeden.

  Verwijdering van de zetgroep

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 53

  1

  Schakel de machine uit door op de toets “
  uit het stopcontact.

  ” te drukken en haal de stekker

  2

  Verwijder het koffieresidureservoir en open de servicedeur.

  3

  Verwijder de koffieopvanglade.

  01/08/2019 09:47:14 • Page 54

  54 NEDERLANDS
  4

  Druk op de toets «PUSH» en trek daarbij aan het handvat om de zetgroep eruit
  te halen.

  Reiniging van de zetgroep onder het stromende water
  1

  Reinig grondig de koffieleiding met het handvat van een lepeltje of met een
  ander afgerond keukengereedschap.

  2

  Spoel de zetgroep grondig met lauw water. Reinig zorgvuldig het bovenste
  filter.

  3

  Laat de zetgroep aan de lucht drogen.

  Opmerking:droog de zetgroep niet met doeken af om de ophoping van stofvezels
  in de groep te vermijden.

  Terugplaatsen van de zetgroep
  1

  Voordat u de zetgroep in de machine terugplaatst, moet u ervoor zorgen dat
  de twee gele referentietekens aan de zijkant overeenkomen. Als dit niet zo is,
  handelt u als volgt:

  Zorg ervoor dat de hendel in contact staat met de basis van de zetgroep.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 54

  01/08/2019 09:47:15 • Page 55

  NEDERLANDS 55
  2

  Vergewis u ervan dat de gele vergrendelingshaak van de zetgroep in de juiste
  stand staat.

  Om de haak correct te plaatsen, duwt u hem omhoog tot de maximaal bereikbare
  stand.

  3 Plaats de zetgroep terug in de machine langs de geleiders aan de zijkanten
  totdat deze met een klik op zijn plaats blokkeert.
  Let op: druk niet op de PUSH-hendel.
  4 Sluit de servicedeur.

  Invetten van de zetgroep

  Voor optimale machineprestaties moet de zetgroep gesmeerd worden. Raadpleeg
  de volgende tabel voor de frequentie voor invetten.
  Frequentie van gebruik

  Dagelijks aantal bereide
  dranken

  Frequentie voor
  invetten

  Laag

  1-5

  Om de 4 maanden

  Normaal

  6-10

  Om de 2 maanden

  Hoog

  >10

  Elke maand

  1 Schakel het apparaat uit en koppel de voedingskabel los.
  2 Verwijder de zetgroep en spoel deze af met lauw water (zie het hoofdstuk
  “Reiniging van de zetgroep onder het stromende water”).
  3 Breng een dunne laag van het meegeleverde smeervet aan rond de
  plaatsingspin, onderaan de zetgroep.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 55

  01/08/2019 09:47:16 • Page 56

  56 NEDERLANDS

  4 Breng een dunne laag smeervet aan op de geleiders, aan beide kanten (zie
  afbeelding).

  5 Plaats de zetgroep terug (zie het hoofdstuk “Terugplaatsen van de zetgroep”).
  Opmerking: u kunt de tube smeervet meerdere keren hergebruiken.

  Ontkalking
  Indien de led “
  worden.

  ” continu blijft branden, dient de ontkalking uitgevoerd te

  De ontkalkingscyclus duurt ongeveer 35 minuten.
  Gebruik alleen de ontkalkingsoplossing van Gaggia die ontworpen is om optimale
  prestaties van de machine te garanderen. Het gebruik van andere producten kan
  schade aan de machine veroorzaken en resten in het water achterlaten. Indien de
  ontkalking van de machine niet uitgevoerd wordt, vervalt de garantie.
  Opmerking: Haal de zetgroep tijdens het ontkalkingsproces nooit uit de machine.

  Opmerking: De ontkalkingscyclus kan op pauze gezet worden door op de toets
  te drukken. Om de cyclus weer verder te laten gaan, moet u opnieuw op de
  toets
  drukken. Hierdoor kan men de bak legen of even weggaan.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 56

  01/08/2019 09:47:17 • Page 57

  NEDERLANDS 57
  1

  Leeg het lekbakje en plaats het weer terug. Verwijder het INTENZA+ waterfilter
  (indien geïnstalleerd).

  2

  Verwijder het Capp in Cup-systeem van het stoom-/heetwaterpijpje.

  3

  Haal het waterreservoir uit de machine en leeg het. Giet de volledige inhoud
  van het Gaggia ontkalkingsmiddel in het reservoir.

  4

  Vul het reservoir met vers water tot het CALC CLEAN niveau. Plaats het
  waterreservoir terug in de machine.

  5

  Plaats een grote bak (1,5 l) onder het stoom-/heetwaterpijpje en onder de
  koffietuit.

  6

  Houd de toets
  3 seconden ingedrukt. Wanneer de toets begint te
  knipperen, laat u hem los om de cyclus te starten.
  De toets

  knippert tijdens de uitvoering van de gehele ontkalkingscyclus.

  7

  De machine start met de afgifte van het ontkalkingsmiddel met tussenpozen
  (van ongeveer 1 min.), uit het stoom-/heetwaterpijpje (de toets “ ” brandt
  continu) en uit de koffietuit (de toets “
  ” brandt continu).

  8

  Wanneer de ontkalkingsoplossing op is, gaat de led
  toets “ ” knippert.

  9

  Leeg de bak en plaats hem weer onder het stoom-/heetwaterpijpje en
  onder de koffietuit.

  aan en de

  10 Haal het waterreservoir eruit, spoel zorgvuldig om en vul het met
  vers water tot het MAX niveau.
  Plaats het waterreservoir weer in de machine.
  11 Leeg het lekbakje en plaats deze weer terug. Plaats
  de bak.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 57

  01/08/2019 09:47:18 • Page 58

  58 NEDERLANDS
  12 Druk op de knipperende toets “

  ” om de spoelcyclus te starten.

  13 De machine start met de afgifte van water uit het stoom-/heetwaterpijpje (de
  toets “ ” brandt continu) en uit de koffietuit (de toets “
  ” brandt continu).
  14 Wanneer de spoeling is beëindigd, gaat de led
  klaar.

  uit; de ontkalking is

  Opmerking: Indien voor de spoeling het reservoir niet tot het MAX niveau wordt
  gevuld, blijft de led
  knipperen en de led
  gaat branden: voor de machine is
  de uitvoering van een andere cyclus vereist; herhaal nogmaals de handelingen van
  punt 9 tot punt 13.
  15 Verwijder de bak en maak hem leeg.
  16 Leeg het lekbakje en plaats deze weer terug.
  17 Haal het waterreservoir eruit en spoel het zorgvuldig om. Plaats het
  Intenza+ waterfilter weer terug (indien aanwezig). Vul het reservoir met vers
  water tot het MAX niveau en plaats het terug in de machine.
  18 Haal de zetgroep eruit en spoel hem af (zie hoofdstuk "Reiniging van de
  zetgroep").

  19 De machine is gereed voor gebruik.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 58

  01/08/2019 09:47:19 • Page 59

  NEDERLANDS 59

  Onverwachte onderbreking van de
  ontkalkingscyclus

  U kunt de ontkalkingsprocedure verlaten door op de toets “ON/OFF” op het
  controlepaneel te drukken. Als de ontkalkingsprocedure wordt onderbroken
  voordat deze is voltooid, handelt u als volgt
  1

  Leeg het lekbakje en plaats het weer terug.

  2

  Leeg het waterreservoir en spoel het zorgvuldig af, vul het met vers water tot
  het CALC CLEAN niveau en plaats het terug in de machine.

  3

  Plaats een kannetje onder de koffietuit en het stoom-/heetwaterpijpje.

  4

  Zet de machine aan. De machine voert een automatische spoeling uit.

  5

  Alvorens ongeacht welke drank u gaat bereiden, voert u een handmatige
  spoelcyclus uit zoals beschreven in het betreffende hoofdstuk.

  Opmerking: als de oranje led
  niet uitgaat, moet zo snel mogelijk een nieuwe
  ontkalkingscyclus worden uitgevoerd.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 59

  01/08/2019 09:47:20 • Page 60

  60 NEDERLANDS

  Betekenis van de verlichte signalen
  Display van het bedieningspaneel
  Led voor “Dubbele koffie”
  Led voor “Alarm”

  Led voor “Geen koffie”
  Led
  “Koffieresidureservoir”

  Led voor “Geen water”
  Toets ON/OFF

  Toets voor ontkalking

  Toets voor de afgifte van heet
  water

  Toets voor het zetten van espresso
  Toets voor het zetten van cappuccino

  Toets voor stoomafgifte

  Keuzeschakelaar voor “Aroma”
  Led symbolen

  Betekenis
  Machine in stand-by.

  Acties

  Machine in de spoelfase.

  De machine beëindigt de cyclus automatisch. Druk
  op de toets “
  ” of “ ” om de cyclus eerder te
  stoppen.

  Druk op de toets “

  ” om de machine aan te zetten.

  KNIPPEREND

  LANGZAAM KNIPPEREND
  Machine in verwarmingsfase
  voor de afgifte van dranken.
  LANGZAAM KNIPPEREND
  De machine is klaar voor
  gebruik.

  CONTINU AAN
  De machine is bezig met de
  afgifte van heet water.
  CONTINU AAN

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 60

  01/08/2019 09:47:21 • Page 61

  NEDERLANDS 61
  Led symbolen

  Betekenis
  De machine is bezig de
  afgifte van een espresso.

  Acties

  CONTINU AAN
  De machine is bezig met de
  afgifte van 2 espresso's.
  CONTINU AAN
  De machine is bezig met de
  afgifte van een cappuccino.
  CONTINU AAN

  LANGZAAM KNIPPEREND

  LANGZAAM KNIPPEREND

  De machine is bezig met
  het programmeren van
  de hoeveelheid te zetten
  espresso.

  De machine is bezig met
  het programmeren van
  de hoeveelheid te zetten
  cappuccino.

  De machine verstrekt stoom.

  CONTINU AAN
  De machine moet ontkalkt
  worden.

  Start de ontkalkingscyclus. Indien de machine
  niet regelmatig wordt ontkalkt, zal de machine
  ophouden om goed te functioneren. Deze storing
  valt niet onder de garantie.

  De machine is bezig met
  ontkalken.

  Druk op de toets “
  te zetten.

  CONTINU AAN

  ” om de cyclus op pauze

  LANGZAAM KNIPPEREND
  De machine staat op "PAUZE" Druk op de toets “
  tijdens de ontkalkingscyclus.

  ” om de cyclus te starten.

  SNEL KNIPPEREND

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 61

  01/08/2019 09:47:22 • Page 62

  62 NEDERLANDS
  Led symbolen

  Betekenis
  Laat het circuit vollopen.

  Acties
  Vul het reservoir met vers water en vul het
  watercircuit zoals beschreven in het hoofdstuk
  "Eerste inschakeling".

  -
  -

  Controleer of alle onderdelen correct geïnstalleerd
  en gesloten zijn.

  LANGZAAM KNIPPEREND

  LANGZAAM KNIPPEREND

  Sluit de servicedeur.
  Plaats de zetgroep.

  Het koffiebonenreservoir is
  leeg.

  Vul het reservoir met koffiebonen en start de
  afgiftecyclus opnieuw.

  Koffieresidureservoir niet
  geplaatst.

  Leeg het koffieresidureservoir en wacht tot de led
  langzaam knippert alvorens deze weer terug te
  plaatsen.

  Het koffieresidureservoir is
  vol.

  Leeg het koffieresidureservoir en het lekbakje
  terwijl de machine ingeschakeld is. Wanneer het
  koffieresidureservoir wordt geleegd als de machine
  uit is of als het controlelampje niet brandt, wordt
  de telling van de koffiecycli niet op nul gezet. In dat
  geval kan het controlelampje dat aangeeft om het
  koffieresidureservoir te legen, gaan knipperen ook
  als de lade nog niet vol is.
  Vul het waterreservoir met vers water.

  CONTINU AAN

  SNEL KNIPPEREND

  CONTINU AAN
  Het waterreservoir is leeg.

  CONTINU AAN

  LANGZAAM KNIPPEREND

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 62

  De machine heeft een storing Zet de machine uit en na 30 seconden weer aan.
  en
  Probeer dit 2 of 3 keer.
  staat de afgifte van espresso,
  cappuccino, water of stoom
  niet toe.

  01/08/2019 09:47:23 • Page 63

  NEDERLANDS 63

  Oplossing van problemen

  Dit hoofdstuk vat de meest voorkomende problemen samen waarmee uw machine
  te maken zou kunnen hebben.

  Verschijnselen
  De machine gaat niet aan.
  De koffie is niet warm
  genoeg.
  Het lekbakje wordt gevuld,
  ook wanneer er geen water
  wordt afgevoerd.

  Oorzaken
  De machine is niet op het elektriciteitsnet aangesloten.
  De kopjes zijn koud.

  Soms voert de machine het water
  automatisch af in het lekbakje
  om de spoeling van de circuits
  te beheren en om een optimale
  werking te garanderen.
  Het koffieresidureservoir werd
  De rode led
  van de
  geleegd terwijl de machine uitgemachine brandt continu ook
  na het koffieresidureservoir te schakeld was.
  hebben geleegd.
  Er komt geen heet water of
  stoom uit.

  De koffie heeft weinig room.
  (Zie opmerking)

  De machine warmt te
  langzaam op of er komt te
  weinig water uit het pijpje.
  De zetgroep kan er niet
  worden uitgehaald.

  Er ligt veel gemalen koffie
  onder de zetgroep.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 63

  De opening van het stoompijpje is
  verstopt.

  Capp in Cup-systeem vuil (indien
  aanwezig).
  De machine voert de zelfregulatie
  uit.
  De melange is niet geschikt, de
  koffie is niet vers gebrand of de
  koffie is te grof gemalen.
  Het circuit van de machine is door
  kalkaanslag verstopt.
  De zetgroep zit niet op zijn plaats.

  Het koffieresidureservoir is
  geplaatst.
  De koffie is niet geschikt voor
  automatische machines.

  Oplossingen
  Sluit de machine op het elektriciteitsnet
  aan.
  Warm de kopjes op met heet water.
  Dit gedrag wordt als normaal
  beschouwd.

  Het koffieresidureservoir moet altijd
  worden geleegd wanneer de machine
  ingeschakeld is. Wacht tot de rode led
  langzamer begint te knipperen alvorens
  de lade terug in de machine te plaatsen.
  Reinig de opening van het stoompijpje
  met een naald.
  Let op:vergewis u ervan dat de
  machine uitgeschakeld en afgekoeld is,
  alvorens deze handeling uit te voeren.
  Reinig het Capp in Cup-systeem.
  Zet enkele kopjes koffie zodat de
  machine de zelfregulatie uitvoert.
  Gebruik een andere koffiemelange of pas
  de maling aan zoals in paragraaf
  “Instelling van de koffiemolen”.
  Voer de ontkalkingscyclus van de
  machine uit.
  Zet de machine aan. Sluit de servicedeur.
  De zetgroep keert automatisch naar zijn
  beginpositie terug.
  Haal het koffieresidureservoir eruit
  alvorens de zetgroep te verwijderen.
  Het zou nodig kunnen zijn om van
  koffiesoort te veranderen of om de
  instelling van de koffiemolen te wijzigen.

  01/08/2019 09:47:24 • Page 64

  64 NEDERLANDS
  Verschijnselen
  De machine maalt de
  koffiebonen, maar er komt
  geen koffie uit.
  (Zie opmerking)

  Oorzaken
  Het water is op.

  De zetgroep is vuil.
  Het circuit is niet gevuld.
  Dit zou zich voor kunnen doen
  wanneer de machine bezig is
  automatisch de dosis af te stellen.
  De koffietuit is vuil.
  De koffie is te fijn.

  De koffie stroomt langzaam
  uit de machine
  (Zie opmerking)

  Het circuit is niet gevuld.
  De zetgroep is vuil.
  Koffie stroomt aan de buitenkant langs de koffietuit.

  De koffietuit is verstopt.

  Oplossingen
  Vul het waterreservoir en laat het circuit
  opnieuw vollopen (hoofdstuk "Eerste
  inschakeling").
  Reinig de zetgroep (hoofdstuk
  “Wekelijkse reiniging van de zetgroep”).
  Vul het circuit (hoofdstuk “Eerste
  inschakeling”).
  Zet een paar kopjes koffie volgens de
  beschrijving in het hoofdstuk “Gaggia
  Adapting System”.
  Reinig de koffietuit.
  Gebruik een andere koffiemelange of
  pas de maalfijnheid aan zoals staat
  beschreven in het hoofdstuk “Instelling
  van de keramische koffiemolen”.
  Vul het circuit (hoofdstuk “Eerste
  inschakeling”).
  Reinig de zetgroep (hoofdstuk
  “Wekelijkse reiniging van de zetgroep”).
  Reinig de koffietuit en de openingen
  ervan.

  De melk wordt niet
  opgeschuimd.

  Het Capp in Cup-systeem is te
  diep geplaatst. De melk wordt niet
  aangezogen.

  Laat het Capp in Cup-systeem afkoelen.
  Beweeg het voorzichtig naar beneden.
  Plaats het terug op de juiste plek.

  De opgeschuimde melk is te
  koud.

  De bekers zijn koud.

  Verwarm de bekers met heet water.

  Energiebesparing
  Stand-by
  De volautomatische espressomachine Gaggia is ontworpen voor energiebesparing.
  Na 30 min. van inactiviteit gaat de machine automatisch uit. Als er een product is
  afgegeven, voert de machine een spoelcyclus uit.
  In de stand-by modus is het energieverbruik minder dan 1Wh.
  Om de machine in te schakelen, dient men op deze toets te drukken (indien de
  hoofdschakelaar in de stand “I” staat). Als de ketel koud is, voert de machine een
  spoelcyclus uit.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 64

  01/08/2019 09:47:24 • Page 65

  NEDERLANDS 65

  Accessoires

  De accessoires zijn beschikbaar in de erkende centra of via de dealers van uw
  land. U vindt de contactgegevens op de website www.gaggia.com en www.gaggia.
  it.

  Technische kenmerken

  De fabrikant behoudt zich het recht voor om de technische eigenschappen van het
  product te wijzigen.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 65

  Nominale spanning - Nominaal
  vermogen - Voeding

  Zie plaatje aan de binnenkant van
  de servicedeur

  Materiaal behuizing

  Thermoplast

  Afmetingen (l x h x d)

  256 x 340 x 440 mm

  Gewicht

  9 kg

  Kabellengte

  800 - 1200 mm

  Bedieningspaneel

  Front

  Klassieke Melkopschuimer

  Speciaal voor cappuccino's

  Maximum hoogte van kopje onder
  de koffietuit (mm)

  110

  Waterreservoir

  1,5 liter - Uitneembaar

  Inhoud koffiebonenreservoir

  300 g

  Inhoud koffieresidureservoir

  10

  Pompdruk

  15 bar

  Waterketel

  Roestvrij staal

  Veiligheidsinrichtingen

  Thermozekering

  01/08/2019 09:47:24 • Page 66

  66 POLSKI

  Spis treści
  Instalacja

  3

  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Przegląd produktu
  Opis ogólny

  3
  67

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Operacje wstępne

  68

  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Opakowanie urządzenia
  Instalacja urządzenia

  68
  68

  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Pierwsze uruchomienie

  70

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Napełnianie obwodu
  Cykl automatycznego płukania
  Ręczny cykl płukania

  70
  71
  71

  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Instalacja filtra wody „INTENZA+”
  Przygotowanie napojów

  72
  73

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Parzenie kawy espresso
  Jak zamontować system Capp in Cup
  Jak przygotować cappuccino

  74
  74
  75

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Jak spienić mleko
  Nalewanie gorącej wody
  Indywidualne ustawienia napojów

  76
  76
  77

  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Regulacja stopnia mielenia
  Regulacja intensywności aromatu
  Pokrętło do regulacji ilości kawy w filiżance
  Pokrętło do regulacji ilości cappuccino w filiżance

  77
  78
  79
  79

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Czyszczenie i konserwacja

  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  80

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Tabela czyszczenia
  Szybkie czyszczenie systemu Capp in Cup
  Gruntowne czyszczenie systemu Capp in Cup
  Czyszczenie przystawki pannarello do spieniania mleka
  Czyszczenie bloku zaparzającego
  Smarowanie bloku zaparzającego

  80
  81
  81
  84
  84
  86

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Odkamienianie
  Przypadkowe przerwanie cyklu odwapniania
  Znaczenie sygnalizacji świetlnej

  87
  90
  91

  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Wyświetlacz panelu sterowania

  Rozwiązywanie problemów
  Oszczędność energii

  91

  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  94
  95

  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Stand-by

  95

  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Akcesoria
  Właściwości techniczne

  96
  96

  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 66

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  01/08/2019 09:47:25 • Page 67

  POLSKI 67

  Opis ogólny
  1

  Pokrętło regulacji młynka

  19

  Korpus środkowy systemu Capp in Cup

  2

  Środek do smarowania bloku zaparzającego

  20

  Rurka zasysająca mleko

  3

  Klucz do regulacji młynka

  21

  Dozownik systemu Capp in Cup

  4

  Uchwyt do pannarello (przystawki spieniacza
  mleka)

  22

  Rurka wylotu pary

  5

  Pannarello (przystawka spieniacza mleka)

  23

  Uchwyt systemu Capp in Cup

  6

  Przewód zasilający

  24

  Zbiornik na wodę

  7

  Gniazdo do kabla zasilającego

  25

  Kontrolka „Alarm”

  8

  Pojemnik na kawę ziarnistą

  26

  Kontrolka „Kawa podwójna”

  9

  Pokrywa pojemnika na kawę ziarnistą

  27

  Kontrolka „Brak kawy”

  10

  Panel sterowania

  28

  Kontrolka „Pojemnik na fusy”

  11

  Dozownik (regulowany na wysokość)

  29

  Przycisk odwapniania

  12

  Kratka ociekowa

  30

  Przycisk nalewania gorącej wody

  13

  Wskaźnik pełnej tacy ociekowej

  31

  Przycisk pary

  14

  Taca ociekowa

  32

  Przełącznik „Aromat”

  15

  Pojemnik na fusy

  33

  Przycisk parzenia cappuccino

  16

  Blok zaparzający

  34

  Przycisk do parzenia kawy Espresso

  17

  Kasetka na resztki kawy

  35

  Przycisk ON/OFF

  18

  Drzwiczki serwisowe

  36

  Kontrolka „Brak wody”

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 67

  01/08/2019 09:47:25 • Page 68

  68 POLSKI

  Operacje wstępne
  Opakowanie urządzenia
  Oryginalne opakowanie zostało zaprojektowane i wyprodukowane w celu ochrony
  urządzenia podczas transportu. Zaleca się jego zachowanie do ewentualnej
  potrzeby transportu w przyszłości.

  Instalacja urządzenia
  1 Wyjąć z opakowania tacę ociekową z kratką.
  2 Wyjąć urządzenie z opakowania.
  3 Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie urządzenia, należy:
  -

  wybrać bezpieczne i dobrze wypoziomowane podłoże, które zapewni
  stabilność urządzenia i bezpieczeństwo użytkowników;

  -

  wybrać odpowiednio oświetlone pomieszczenie zapewniające higienę, z łatwo
  dostępnym gniazdkiem elektrycznym;

  -

  umieścić urządzenie w odpowiedniej odległości od ścian, jak pokazano na
  rysunku.

  4 Włożyć tackę ociekową z kratką do urządzenia. Sprawdzić, czy jest włożona do
  samego końca.

  Informacja: Taca ociekowa zbiera wodę wypływającą z dozownika podczas cykli
  płukania/automatycznego czyszczenia oraz kawę, która mogła się wylać w trakcie
  przygotowywania napojów. Tackę ociekową należy codziennie opróżniać i myć
  oraz za każdym razem, gdy wskaźnik pełnej tacy ociekowej jest podniesiony.
  Uwaga: NIE wyjmować tacy ociekowej zaraz po włączeniu urządzenia. Odczekać
  kilka minut, aż urządzenie wykona cykl płukania.

  1

  5

  Wyjąć pojemnik na wodę.

  6

  Opłukać pojemnik pod bieżącą wodą.

  2

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 68

  01/08/2019 09:47:26 • Page 69

  POLSKI 69
  7

  Napełnić pojemnik na wodę świeżą wodą do poziomu MAX. i ponownie włożyć
  go do urządzenia. Sprawdzić, czy jest włożony do samego końca.

  8

  Zdjąć pokrywę pojemnika na kawę ziarnistą i powoli wsypać do pojemnika
  ziarna kawy.

  9

  Umieścić pokrywę na pojemniku na kawę ziarnistą.

  10 Włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego znajdującą się z tyłu urządzenia.

  1

  11 Włożyć wtyczkę znajdującą się na drugim końcu kabla zasilającego do
  gniazdka o odpowiednim napięciu znajdującego się na ścianie.

  2
  13 Na panelu sterowania zacznie migać przycisk „
  aby włączyć urządzenie.

  ”. Nacisnąć przycisk „

  ”,

  14 Kontrolki „ ” „ ” oraz kontrolka przycisku „ ” zaczną powoli migać
  wskazując, że należy przystąpić do napełnienia obwodu hydraulicznego.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 69

  01/08/2019 09:47:27 • Page 70

  70 POLSKI

  Pierwsze uruchomienie

  Przed pierwszym użyciem należy wykonać następujące czynności:
  1

  uruchomić obwód;

  2

  urządzenie wykona automatyczny cykl płukania;

  3

  uruchomić ręczny cykl płukania.

  Napełnianie obwodu
  W tym procesie świeża woda przepływa przez wewnętrzny obwód i nagrzewa
  urządzenie. Operacja trwa kilka minut.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 70

  1

  Ustawić pojemnik pod rurkę wylotu pary.

  2

  Nacisnąć przycisk „ ” i przytrzymać go 5 sekund, aby uruchomić cykl.
  Urządzenie przystąpi do automatycznego napełniania obwodu, wypuszczając
  niewielką ilość wody przez rurkę wylotu pary.

  3

  Po zakończeniu operacji zaczną migać przyciski „
  nagrzewa się.

  ”i„

  ”. Urządzenie

  01/08/2019 09:47:28 • Page 71

  POLSKI 71

  Cykl automatycznego płukania


  Po zakończeniu podgrzewania urządzenie wykonuje automatyczny cykl płukania
  obwodów wewnętrznych świeżą wodą. Operacja trwa krócej niż jedną minutę.
  1

  Ustawić pojemnik pod dozownikiem, aby zebrać niewielką ilość wypływającej
  wody.

  2

  W trakcie całej operacji migają przyciski „

  3

  Poczekać, aż cykl automatycznie się zakończy.

  4

  Po zakończeniu powyższych operacji należy sprawdzić, czy przyciski „

  ”, „
  ” i „ ” są zapalone.

  ”i„

  ”.

  ”,

  Ręczny cykl płukania
  W tym procesie zostaje zaparzona kawa, a z obwodu pary/gorącej wody wypływa
  świeża woda. Operacja trwa kilka minut.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 71

  1

  Ustawić pojemnik pod dozownikiem kawy.

  2

  Sprawdzić, czy kontrolki „

  3

  Nacisnąć przycisk „

  4

  Po zakończeniu nalewania kawy opróżnić pojemnik.
  Dwukrotnie powtórzyć czynności od punktu 1 do punktu 3, a następnie przejść
  do punktu 5.

  ”, „

  ”, „

  ”i„

  ” świecą się światłem ciągłym.

  ”. Urządzenie rozpoczyna nalewanie kawy.

  01/08/2019 09:47:30 • Page 72

  72 POLSKI
  5

  Ustawić pojemnik pod rurką wylotu pary.

  6

  Nacisnąć przycisk „

  7

  Wodę nalewać do momentu, gdy kontrolka sygnalizująca brak wody „
  zacznie świecić się światłem ciągłym.

  8

  Po zakończeniu napełnić ponownie pojemnik na wodę do poziomu MAX.
  Urządzenie jest gotowe do pracy.

  ” na 5 sekund, aby rozpocząć nalewanie gorącej wody.


  Informacja: Jeżeli urządzenie nie było używane przed dwa tygodnie lub dłużej, po
  włączeniu wykona automatyczny cykl płukania. Następnie należy wykonać ręczny
  cykl płukania zgodnie z powyższym opisem.
  Automatyczny cykl płukania jest automatycznie uruchamiany również wtedy, gdy
  urządzenie znajduje się w trybie stand-by lub zostało wyłączone ponad 15 minut
  wcześniej.
  Po zakończeniu cyklu można zaparzyć kawę.

  Instalacja filtra wody „INTENZA+”

  Zalecamy zainstalowanie filtra wody „INTENZA+”, który ogranicza tworzenie się
  kamienia w urządzeniu oraz nadaje bardziej intensywny aromat kawie espresso.
  Woda jest podstawowym składnikiem każdej kawy espresso. Bardzo ważna jest
  zatem jej odpowiednia filtracja. Filtr wody „INTENZA+” zapobiega tworzeniu się
  osadów mineralnych i poprawia jakość wody.

  1

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 72

  Wyjąć mały biały filtr znajdujący się w pojemniku na wodę i przechowywać go
  w suchym miejscu.

  01/08/2019 09:47:31 • Page 73

  POLSKI 73
  2

  Wyjąć filtr wody „INTENZA+” z opakowania, po czym zanurzyć go w pozycji
  pionowej (otworem do góry) w zimnej wodzie naciskając delikatnie na brzegi,
  aby wypuścić pęcherzyki powietrza.

  3

  Ustawić filtr odpowiednio do twardości wody stosowanej przez użytkownika.
  Ustawienia podane są na opakowaniu filtra.
  A = Woda miękka
  B = Woda twarda (standard)
  C = Woda bardzo twarda

  4

  Włożyć filtr do pustego pojemnika na wodę. Wepchnąć go
  możliwie jak najniżej.

  5

  Pojemnik na wodę napełnić świeżą wodą i włożyć go ponownie
  do urządzenia. Zanotować datę kolejnej wymiany filtra wody (+2 miesiące).

  6

  Nalać całą wodę znajdującą się w zbiorniku poprzez zastosowanie funkcji
  woda gorąca (patrz rozdział „Nalewanie gorącej wody”).

  7

  Ponownie napełnić pojemnik na wodę.

  Przygotowanie napojów

  Przed zaparzeniem kawy należy sprawdzić, czy pojemnik na wodę i pojemnik na
  kawę ziarnistą są napełnione. A dozownik znajduje się na odpowiedniej wysokości
  filiżanki.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 73

  01/08/2019 09:47:31 • Page 74

  74 POLSKI

  Parzenie kawy espresso
  1

  Obrócić przełącznik aromatu, aby wybrać jego odpowiedni rodzaj.

  2

  Ustawić 1 lub 2 filiżanki pod dozownikiem.

  3

  Wcisnąć przycisk „

  4

  Aby zaparzyć 2 kawy espresso, należy nacisnąć przycisk „
  razy. Zaświeci się kontrolka „
  ”.

  5

  Po zakończeniu cyklu wstępnego parzenia, kawa zacznie wypływać z
  dozownika.

  6

  Dozowanie kawy zostanie automatycznie przerwane po osiągnięciu
  ustawionego wcześniej poziomu; możliwe jest również wcześniejsze
  przerwanie nalewania kawy wciskając ponownie przycisk „
  ”.

  ”, aby zaparzyć kawę espresso.

  ” dwa kolejne

  Jak zamontować system Capp in Cup
  Informacja: przed przygotowaniem jakiegokolwiek napoju na bazie mleka
  należy się upewnić, że system Capp in Cup został prawidłowo zamontowany w
  urządzeniu.
  1 Zainstalować dozownik (rynienkę) w środkowym korpusie systemu Capp in
  Cup.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 74

  01/08/2019 09:47:32 • Page 75

  POLSKI 75
  2

  Włożyć system Capp in Cup do gumowego uchwytu znajdującego się na rurce
  wylotu pary do momentu jego blokady w określonym położeniu.

  Wskazówka: w razie potrzeby wypełnienia zbiornika na wodę bez wyjmowania
  systemu Capp in Cup, aby nie ubrudzić blatu roboczego, należy ustawić system
  tak, jak pokazano na rysunku.

  Jak przygotować cappuccino
  Wskazówka:aby otrzymać dobrej jakości cappuccino zaleca się stosowanie zimnego mleka (~5°C / 41°F) o zawartości białka co najmniej 3%. Można stosować
  zarówno mleko pełnotłuste jak i odtłuszczone, w zależności od indywidualnych
  upodobań.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 75

  1

  Rurkę zasysającą mleko wprowadzić do zbiornika na mleko, a następnie
  podstawić filiżankę lub szklankę pod dozownikiem kawy i systemem Capp in
  Cup.

  2

  Nacisnąć przycisk „

  3

  Urządzenie nagrzewa się a przyciski „

  4

  Kiedy przycisk „
  dozowanie:

  ”.

  ”, „

  ” migają.

  ” zostaje zapalony, a przycisk „

  --

  Spienionego mleka;

  --

  Kawy;

  ” zgaśnie, rozpocznie się

  01/08/2019 09:47:34 • Page 76

  76 POLSKI
  5

  Aby zakończyć dozowanie mleka należy wcisnąć przycisk „
  ”, natomiast
  nalewanie kawy przerwiemy po ponownym wciśnięciu przycisku „
  ”.

  Po spienieniu mleka, należy wyczyścić system Capp in Cup nalewając niewielką
  ilość gorącej wody zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie i Konserwacja”, a
  następnie wypłukać dyszę pod bieżącą wodą.

  Jak spienić mleko

  Przy użyciu pannarello (przystawki do spieniania mleka) dołączonej do opakowania
  urządzenia, możliwe jest spienianie mleka za pomocą funkcji pary;
  1

  Napełnić 1/3 dzbanka zimnym mlekiem.

  2

  Nałożyć przystawkę do spieniania mleka wraz z uchwytem na rurkę wylotu
  pary, po wyjęciu uchwytu systemu Capp in Cup.

  3

  Wcisnąć przycisk „

  ”.

  4 Urządzenie nagrzewa się, a przyciski „

  ”i„

  ” migają.

  5

  Kiedy przycisk „
  ” zaświeci się, a przycisk „
  wytwarzanie pary.

  ” zgaśnie, rozpocznie się

  6

  Spienić mleko, wykonując pojemnikiem delikatne ruchy okrężne w górę i w dół.

  7

  Gdy piana mleka osiągnie odpowiednią konsystencję, wcisnąć przycisk „
  aby przerwać wytwarzanie pary.

  ”,

  Nalewanie gorącej wody
  Uwaga: Niebezpieczeństwo poparzeń! Na początku zaparzania może przez chwilę
  pryskać gorąca woda. Rurka wylotu gorącej wody lub pary może być bardzo
  gorąca: starać się nie dotknąć jej bezpośrednio rękami. Zaleca się stosowanie
  specjalnego uchwytu ochronnego.
  Przed nalaniem gorącej wody należy sprawdzić, czy kontrolki „
  ”, „
  ”, „
  „ ” świecą się światłem ciągłym oraz czy pojemnik na wodę jest pełny.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 76

  ”i

  01/08/2019 09:47:36 • Page 77

  POLSKI 77
  1

  Wyjąć system Capp in Cup zgodnie z załączonym rysunkiem.

  2

  Ustawić pojemnik pod rurką wylotu pary.

  3

  Nacisnąć przycisk „

  4

  Urządzenie rozgrzewa się i migają przyciski „

  5

  Gdy przycisk „
  wody.

  6

  Pobrać odpowiednią ilość gorącej wody. Aby przerwać nalewanie gorącej
  wody, należy nacisnąć przycisk„ ” .

  ” na 5 sekund, aby rozpocząć nalewanie gorącej wody.

  ”„

  ”. Przycisk „

  ” zgaśnie.

  ” ponownie się zaświeci, rozpocznie się nalewanie gorącej

  Indywidualne ustawienia napojów

  Urządzenie pozwala wykonać pewne regulacje pozwalające na przygotowanie
  naszej ulubionej kawy.

  Regulacja stopnia mielenia
  Stopień mielenia można regulować za pomocą pokrętła do regulacji młynka
  znajdującego się w pojemniku na kawę ziarnistą. Młynek ceramiczny zapewnia
  idealne i jednolite mielenie ziaren przy przygotowywaniu każdej filiżanki kawy. W
  ten sposób zachowywany zostaje aromat, który zapewnia zawsze doskonały smak
  kawy.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 77

  01/08/2019 09:47:37 • Page 78

  78 POLSKI
  Informacja: stopień mielenia można regulować tylko podczas mielenia przez
  urządzenie ziaren kawy. Różnicę w smaku będzie można dostrzec po zaparzeniu
  2-3 filiżanek kawy.
  Uwaga : aby uniknąć uszkodzenia młynka, nie należy obracać pokrętłem regulacji
  mielenia więcej niż o jedną pozycję na raz.
  1 Ustawić filiżankę pod dozownikiem kawy.
  2 Otworzyć pokrywę pojemnika na kawę ziarnistą.
  3 Przygotować kawęespresso zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdziale
  „Parzenie kawy z kawy ziarnistej”.
  4 Podczas mielenia przez urządzenie kawy, wcisnąć i przekręcić pokrętło
  regulacji młynka znajdujące się w zbiorniku na kawę ziarnistą używając do
  tego odpowiedniego klucza do regulacji.

  5 Dostępnych jest 5 różnych stopni mielenia. Im niższy wskaźnik, tym smak
  kawy będzie silniejszy i pełniejszy.

  1

  2

  --

  Mielenie grube: lżejszy smak, przeznaczony do mieszanek ziaren kawy
  palonych w sposób ciemny;

  --

  Mielenie drobne: bardziej intensywny smak, do mieszanek ziaren kawy
  palonych jasno;

  Regulacja intensywności aromatu
  Wybierz ulubioną mieszankę kawy i ustaw ilość kawy do zmielenia według
  indywidualnych upodobań.
  Obracając pokrętło, można wybrać jedno z trzech ustawień. Aromat różni się w
  zależności od wybranego położenia:
  = lekki aromat
  - średni aromat
  - silny aromat

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 78

  01/08/2019 09:47:38 • Page 79

  POLSKI 79

  Pokrętło do regulacji ilości kawy w filiżance
  Urządzenie pozwala na regulację ilości parzonej kawy espresso zgodnie z
  indywidualnymi gustami i wielkością kubków/filiżanek.
  Po każdym naciśnięciu przycisku „
  kawy.

  ” urządzenie naleje zaprogramowaną ilość

  1

  Ustawić filiżankę pod dozownikiem.

  2

  Przytrzymać wciśnięty przycisk „
  ” aż do chwili, kiedy zacznie migać: wtedy
  urządzenie znajdować się będzie w fazie programowania.

  Urządzenie rozpoczyna zaparzanie kawy.
  3

  Kiedy urządzenie naleje do filiżanki wybraną ilość kawy, należy nacisnąć
  przycisk „
  ”.

  W tym momencie przycisk „
  ” jest już zaprogramowany; po każdym naciśnięciu
  przycisku urządzenie zaparzy taką samą ilość kawy espresso, jaka została
  wcześniej ustawiona.

  Pokrętło do regulacji ilości cappuccino w filiżance
  Urządzenie pozwala na ustawienie ilości parzonej kawy i mleka zgodnie z
  indywidualnymi gustami i wielkością filiżanek.
  Po każdym naciśnięciu przycisku „
  ” urządzenie najpierw naleje
  zaprogramowaną ilość mleka a potem kawy.
  1

  Umieścić filiżankę pod dozownikiem kawy i systemem Capp in Cup.

  2

  Przytrzymać wciśnięty przycisk „
  ” aż do chwili, kiedy zacznie migać:
  wtedy urządzenie znajdować się będzie w fazie programowania i rozpocznie
  nalewanie mleka.

  3

  Wcisnąć przycisk „“
  ”, po osiągnięciu żądanej ilości mleka, a następnie
  ponownie go wcisnąć po nalaniu przez urządzenie żądanej ilości kawy.

  W tym momencie przycisk „
  ” jest już zaprogramowany; po każdym naciśnięciu
  przycisku urządzenie zaparzy taką samą ilość kawy cappuccino, jaka została
  ustawiona.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 79

  01/08/2019 09:47:39 • Page 80

  80 POLSKI

  Czyszczenie i konserwacja
  Regularne czyszczenie i konserwacja pozwalają na utrzymanie urządzenia w
  optymalnym stanie gwarantując zawsze doskonały smak kawy. Zapoznać się
  z poniższą tabelą, aby dowiedzieć się, kiedy i jak czyścić wszystkie wyjmowane
  części urządzenia. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy
  przeczytać odpowiednie rozdziały.

  Tabela czyszczenia
  Opis części

  Kiedy czyścić

  Jak czyścić

  System Capp in Cup

  Po użyciu

  Przeprowadzić „Szybkie czyszczenie systemu
  Capp in Cup” przestrzegając wskazówek
  zawartych w rozdziale. Wymontować i umyć
  dozownik systemu Capp in Cup pod bieżącą
  wodą.

  Co miesiąc

  Przeprowadzić „Szybkie czyszczenie systemu
  Capp in Cup” przestrzegając wskazówek
  zawartych w rozdziale. Do tego cyklu czyszczenia
  należy użyć produktu do czyszczenia obwodu
  mleka marki Philips. Następnie zdemontować
  system Capp in Cup i umyć wszystkie jego
  komponenty pod bieżącą wodą.

  Pannarello
  (przystawka
  spieniacza mleka)

  Po użyciu

  Zdjąć przystawkę do spieniania mleka i
  przepłukać ją pod bieżącą wodą.

  Co tydzień

  Zdjąć przystawkę do spieniania mleka pannarello
  wraz z uchwytem i przepłukać je pod bieżącą
  wodą.

  Blok zaparzający

  Co tydzień

  Wyjąć blok zaparzający i umyć go pod bieżącą
  wodą.

  W zależności od sposobu
  użytkowania

  Patrz rozdział „Czyszczenie i smarowanie bloku
  zaparzającego”.

  Taca ociekowa pełna

  Kiedy specjalny czerwony
  wskaźnik wystaje poza kartkę
  tacy ociekowej

  Opróżnić tacę ociekową i wyczyścić ją pod
  bieżącą wodą.

  Pojemnik na fusy

  Kiedy wymaga tego urządzenie

  Opróżnić pojemnik na fusy i wyczyścić go pod
  bieżącą wodą. Upewnić się, czy podczas tej
  czynności urządzenie pozostanie włączone, w
  przeciwnym razie pojemnik na fusy nie zostanie
  zresetowany.

  Opróżnić zbiornik na
  wodę.

  Co tydzień

  Oczyścić pod bieżącą wodą.

  Przewód wylotowy
  kawy

  Co tydzień

  Wyczyścić za pomocą rączki łyżki, jak opisano w
  rozdziale „Czyszczenie bloku zaparzającego pod
  bieżącą wodą”.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 80

  01/08/2019 09:47:39 • Page 81

  POLSKI 81

  Szybkie czyszczenie systemu Capp in Cup
  Należy pamiętać o czyszczeniu systemu Capp in Cup codziennie i po każdym
  użyciu, aby utrzymać higienę i zapewnić przygotowywanie piany z mleka o idealnej
  konsystencji.
  Po spienieniu mleka zawsze należy:
  1

  Włożyć rurkę zasysającą mleko do pojemnika ze świeżą wodą.

  2

  Ustawić pusty pojemnik pod systemem Capp in Cup.

  3 Nacisnąć przycisk „

  ”.

  4 Urządzenie nagrzewa się, a przyciski „

  5 Kiedy przycisk „
  obwodu.

  ”i„

  ” migają.

  ” zgaśnie, rozpocznie się dozowanie wody do czyszczenia

  6 Aby zakończyć nalewanie, należy nacisnąć przycisk „

  ”.

  7 Wymontować i umyć dozownik systemu Capp in Cup pod bieżącą wodą.
  8 Wyczyścić rurkę zasysającą mleko wilgotną ściereczką.

  Gruntowne czyszczenie systemu Capp in Cup
  Program dokładnego czyszczenia systemu Capp in Cup przewiduje dokładne
  wyczyszczenie całego obwodu mleka przy użyciu produktu do czyszczenia
  obwodów mleka marki Philips „Milk Circuit Cleaner” oraz do czyszczenia ręcznego
  wszystkich elementów systemu.
  1 Upewnić się, czy system Capp in Cup jest prawidłowo zainstalowany.
  2 Wlać do pojemnika środek do czyszczenia obwodu mleka.
  Dolać 1/2 litra letniej wody i poczekać, aż środek całkowicie się rozpuści.
  3

  Włożyć rurkę zasysającą mleko do pojemnika.

  4

  Ustawić pusty pojemnik o pojemności co najmniej 1,5 litra pod systemem
  Capp in Cup.

  5 Nacisnąć przycisk „

  ”.

  6 Urządzenie nagrzewa się, a przyciski „
  7 Kiedy przycisk „
  obwodu.

  ”i„

  ” migają.

  ” zgaśnie, rozpocznie się dozowanie wody do czyszczenia

  8 Gdy wyczerpie się roztwór, należy wcisnąć przycisk „
  dozowanie.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 81

  ”, aby przerwać

  01/08/2019 09:47:40 • Page 82

  82 POLSKI
  Uwaga: nie wolno pić roztworu nalanego w tym procesie.
  9

  Dokładnie wypłukać pojemnik i napełnić go ½ l świeżej wody, która następnie
  zostanie użyta w cyklu płukania.

  10 Włożyć rurkę zasysającą do pojemnika.
  11 Opróżnić pojemnik i ustawić go z powrotem pod systemem Capp in Cup.
  12 Nacisnąć przycisk „

  ”, aby rozpocząć nalewanie.

  13 Urządzenie rozgrzewa się i migają przyciski „
  14 Kiedy przycisk „
  płukania.

  ”„

  ”.

  ” zgaśnie, urządzenie rozpoczyna nalewanie wody do

  15 Gdy skończy się woda, należy nacisnąć przycisk „
  nalewanie.

  ”, aby przerwać

  16 Usunąć z rurki wylotu pary system Capp in Cup.

  17 Zdjąć gumowy uchwyt z rurki wylotu pary.

  18 Wyjąć dozownik z systemu Capp in Cup.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 82

  01/08/2019 09:47:41 • Page 83

  POLSKI 83
  19 Wyjąć rurkę zasysającą mleko z korpusu środkowego systemu Capp in Cup.

  20 Aby wymontować korpus środkowy, należy:
  --

  ścisnąć go na wskazanych bokach;

  --

  pociągnąć i wysunąć lewą część, jak pokazano na rysunku;

  21 Zdjąć gumową pokrywę.

  22 Wszystkie elementy umyć pod bieżącą wodą.
  23 Po zakończeniu czyszczenia, ponownie zamontować wszystkie części
  składowe urządzenia wykonując te same czynności w odwrotnej kolejności.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 83

  01/08/2019 09:47:42 • Page 84

  84 POLSKI

  Czyszczenie przystawki pannarello do
  spieniania mleka

  1 Usunąć przystawkę pannarello do spieniania mleka wraz z uchwytem z rurki
  wylotu pary, po czym całość wypłukać.

  2 Wyczyścić rurkę wylotu pary za pomocą miękkiej szmatki.
  3 Ponownie zamontować poszczególne części.

  Czyszczenie bloku zaparzającego
  Uwaga: nie należy myć bloku zaparzającego w zmywarce ani używać płynów do
  mycia naczyń czy detergentów, gdyż może to spowodować uszkodzenie bloku
  zaparzającego i wpłynąć na smak kawy.

  Wyjmowanie bloku zaparzającego

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 84

  1

  Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk „
  elektrycznego.

  ” i wyjąć wtyczkę z gniazda

  2

  Wyjąć pojemnik na fusy i otworzyć drzwiczki serwisowe.

  3

  Wyjąć szufladkę na odpadki z kawy.

  01/08/2019 09:47:43 • Page 85

  POLSKI 85
  4

  Aby wyjąć blok zaparzający należy nacisnąć przycisk «PUSH» i pociągnąć za
  uchwyt.

  Czyszczenie bloku zaparzającego pod bieżącą wodą
  1

  Wyczyścić dokładnie przewód wylotowy kawy wraz z uchwytem używając w
  tym celu łyżeczki lub innego zaokrąglonego przyboru kuchennego.

  2

  Przepłukać dokładnie blok zaparzający letnią wodą. Dokładnie umyć górny filtr.

  3

  Blok zaparzający pozostawić do wyschnięcia.

  Informacja: nie osuszać bloku zaparzającego szmatkami, aby nie dopuścić do
  nagromadzenia się w jego wnętrzu włókien.

  Wkładanie bloku zaparzającego na miejsce
  1

  Przed ponownym włożeniem bloku zaparzającego do urządzenia należy się
  upewnić, że dwa żółte znaki znajdujące się na części bocznej pokrywają się ze
  sobą. Gdyby tak nie było, należy:

  Upewnić się, czy dźwignia styka się z podstawą bloku zaparzającego.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 85

  01/08/2019 09:47:44 • Page 86

  86 POLSKI
  2

  Upewnić się, czy żółty zaczep blokujący bloku zaparzającego znajduje się w
  prawidłowej pozycji.

  Aby prawidłowo ustawić zaczep, należy popchnąć go w górę aż do osiągnięcia
  maksymalnej pozycji.

  3 Wprowadzić blok zaparzający do urządzenia wzdłuż prowadnic umieszczonych
  po bokach, dopóki nie usłyszymy kliknięcia, które oznaczać będzie osiągnięcie
  prawidłowej pozycji.
  Uwaga: nie naciskać na dźwignię PUSH.
  4 Zamknąć drzwiczki serwisowe.

  Smarowanie bloku zaparzającego

  Aby zapewnić optymalne działanie urządzenia, należy smarować blok zaparzający.
  Z częstotliwością smarowania można się zapoznać w poniższej tabeli.
  Częstotliwość
  użytkowania

  Liczba napojów robionych
  codziennie

  Częstotliwość
  smarowania

  Niska

  1-5

  Co 4 miesiące

  Normalna

  6-10

  Co 2 miesiące

  Wysoka

  >10

  Co miesiąc

  1 Wyłączyć urządzenie i odłączyć kabel zasilający.
  2 Wyjąć blok zaparzający i przepłukać go letnią wodą (patrz rozdział
  „Czyszczenie bloku zaparzającego pod bieżącą wodą”).
  3 Cienką warstwę smaru dostarczonego z urządzeniem nanieść wokół sworznia
  wprowadzającego znajdującego się w dolnej części bloku zaparzającego.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 86

  01/08/2019 09:47:45 • Page 87

  POLSKI 87

  4 Nanieść cienką warstwę smaru na prowadnice, po obu stronach (patrz
  rysunek).

  5 Włożyć blok zaparzający na miejsce (patrz rozdział „Ponowne włożenie bloku
  zaparzającego”).
  Informacja: tubkę ze smarem można używać kilkukrotnie.

  Odkamienianie

  Jeżeli kontrolka „
  ” świeci się światłem ciągłym, oznacza to, że konieczne jest
  odkamienienie urządzenia.
  Cykl odwapniania trwa około 35 minut.
  Stosować wyłącznie roztwór odwapniający Gaggia, który przeznaczony jest do
  zapewniania optymalnego działania urządzenia. Stosowanie innych produktów
  może spowodować uszkodzenie urządzenia i pozostanie resztek w wodzie. Brak
  odwapniania urządzenia spowoduje utratę gwarancji.
  Informacja: W trakcie odwapniania nie należy wyjmować bloku zaparzającego.

  Informacja: Cykl odwapniania może zostać przerwany poprzez naciśnięcie
  przycisku
  ; aby wznowić cykl, należy ponownie wcisnąć przycisk
  .
  Funkcja ta pozwoli na opróżnienie pojemnika lub na krótkotrwałe oddalenie się z
  miejsca.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 87

  01/08/2019 09:47:46 • Page 88

  88 POLSKI
  1

  Opróżnić tackę ociekową i ponownie wprowadzić ją na miejsce. Wyjąć filtr
  INTENZA+ (jeżeli jest zainstalowany).

  2

  Usunąć z rurki wylotu pary/gorącej wody system Capp in Cup.

  3

  Wyjąć i opróżnić pojemnik na wodę. Wlać całą zawartość
  odwapniacza Gaggia.

  4

  Napełnić pojemnik świeżą wodą do poziomu CALC CLEAN. Włożyć pojemnik
  na wodę do urządzenia.

  5

  Ustawić duży (1,5 l) pojemnik pod rurką wylotu pary/gorącej wody
  i pod dozownikiem.

  6

  Przez 3 sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk
  migać należy go uwolnić, aby rozpocząć cykl.
  Przycisk

  . Kiedy przycisk zacznie

  miga przez cały czas trwania cyklu odwapniania.

  7

  Urządzenie rozpocznie dozowanie odwapniacza w odstępach (około 1 minuty),
  z rurki wylotu pary/gorącej wody (przycisk „ ” będzie się palił światłem
  ciągłym) i z dozownika (przycisk „
  ” będzie się palił światłem ciągłym).

  8

  Po wyczerpaniu się roztworu odwapniającego, zaświeci się kontrolka
  i zacznie migać przycisk „ ”.

  9

  Opróżnić pojemnik i ustawić go pod rurką wylotu pary/gorącej wody oraz
  pod dozownikiem.

  10 Wyjąć pojemnik, dokładnie go opłukać i napełnić świeżą wodą do poziomu
  MAX.
  Ponownie włożyć do urządzenia pojemnik na wodę.
  11 Opróżnić tacę ociekową i włożyć ją ponownie w odpowiednie miejsce. Włożyć
  pojemnik.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 88

  01/08/2019 09:47:47 • Page 89

  POLSKI 89
  12 Aby rozpocząć cykl płukania wcisnąć migający przycisk „

  ”.

  13 Urządzenie rozpocznie nalewanie wody w odstępach (około 1 minuty), z rurki
  wylotu pary/gorącej wody (przycisk „ ” będzie się palił światłem ciągłym) i z
  dozownika (przycisk „
  ” będzie się palił światłem ciągłym).
  14 Po zakończeniu płukania kontrolka
  zakończone.

  zgaśnie; odwapnianie zostało

  Informacja: Jeżeli pojemnik nie zostanie napełniony do poziomu MAX, w celu
  wykonania płukania, kontrolka
  nadal będzie migać a kontrola
  zapali się:
  oznaczać to będzie konieczność wykonania kolejnego cyklu; należy powtórzyć
  czynności od punktu 9 do punktu 13.
  15 Wyjąć i opróżnić pojemnik.
  16 Opróżnić tacę ociekową i włożyć ją ponownie w odpowiednie miejsce.
  17 Wyjąć pojemnik i dokładnie go opłukać. Ponownie włożyć filtr wody Intenza+
  (jeśli jest). Napełnić pojemnik świeżą wodą do poziomu MAX i włożyć go z
  powrotem do urządzenia.
  18 Wyjąć i opłukać blok zaparzający (patrz rozdział „Czyszczenie bloku
  zaparzającego”).

  19 Urządzenie jest gotowe do użytku.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 89

  01/08/2019 09:47:48 • Page 90

  90 POLSKI

  Przypadkowe przerwanie cyklu
  odwapniania

  Możliwe jest wyjście z operacji odwapniania po wciśnięciu przycisku „ON/OFF”
  na panelu sterowania. Gdyby procedura odwapniania została przerwana przed jej
  zakończeniem, należy:
  1

  Opróżnić tackę ociekową i włożyć ją ponownie w odpowiednie miejsce.

  2

  Opróżnić i dokładnie wypłukać pojemnik na wodę, a następnie napełnić go do
  poziomu MAX i ponownie włożyć do urządzenia.

  3

  Ustawić pojemnik pod dozownikiem kawy i dozownikiem pary
  gorącej wody.

  4

  Włączyć urządzenie. Urządzenie wykona automatyczne płukanie.

  5

  Przed przyrządzeniem jakiegokolwiek napoju należy wykonać ręczny cykl
  płukania, jak opisano w dedykowanym rozdziale.

  Informacja: jeżeli pomarańczowa kontrolka
  najszybciej wykonać nowy cykl odkamieniania.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 90

  nie zgaśnie, należy jak

  01/08/2019 09:47:49 • Page 91

  POLSKI 91

  Znaczenie sygnalizacji świetlnej
  Wyświetlacz panelu sterowania
  Kontrolka „Kawa podwójna”
  Kontrolka „Alarm”

  Kontrolka „Brak kawy”
  Kontrolka „Pojemnik na
  fusy”

  Kontrolka „Brak wody”
  Przycisk ON/OFF

  Przycisk odwapniania

  Przycisk nalewania gorącej
  wody

  Przycisk do parzenia kawy Espresso
  Przycisk parzenia cappuccino

  Przycisk wytwarzania pary

  Przełącznik „Aromat”
  Symbole kontrolek

  Objaśnienie
  Czynności
  Urządzenie w trybie stand-by. Nacisnąć przycisk „

  ”, aby włączyć urządzenie.

  ŚWIATŁO MIGAJĄCE
  Urządzenie w fazie płukania.

  Urządzenie automatycznie zakończy cykl. Nacisnąć
  przycisk „
  ” lub „ ”, aby zatrzymać cykl przed
  końcem.

  ŚWIATŁA WOLNO MIGAJĄCE

  ŚWIATŁA WOLNO MIGAJĄCE

  Urządzenie w fazie
  nagrzewania przed
  rozpoczęciem dozowania
  napojów.

  Urządzenie jest gotowe do
  pracy.
  ZAPALONE ŚWIATŁA
  CIĄGŁE
  Urządzenie w fazie nalewania
  gorącej wody.
  ZAPALONE ŚWIATŁO
  CIĄGŁE

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 91

  01/08/2019 09:47:50 • Page 92

  92 POLSKI
  Symbole kontrolek

  Objaśnienie
  Urządzenie w fazie parzenia
  kawy espresso.

  Czynności

  ZAPALONE ŚWIATŁO
  CIĄGŁE
  Urządzenie w fazie parzenia
  2 kaw espresso.
  ZAPALONE ŚWIATŁA
  CIĄGŁE
  Urządzenie w fazie parzenia
  cappuccino.
  ZAPALONE ŚWIATŁO
  CIĄGŁE
  Urządzenie w fazie
  programowania ilości kawy
  espresso do dozowania.
  ŚWIATŁA WOLNO MIGAJĄCE
  Urządzenie w fazie
  programowania ilości
  cappuccino do nalania.
  ŚWIATŁA WOLNO MIGAJĄCE
  Urządzenie wytwarza parę.

  ZAPALONE ŚWIATŁO
  CIĄGŁE

  ZAPALONE ŚWIATŁO
  CIĄGŁE

  Należy wykonać odwapnianie Uruchomić cykl odwapniania. Jeżeli odwapnianie
  urządzenia.
  nie będzie wykonywane regularnie, urządzenie
  przestanie działać prawidłowo. Usterka nie jest
  objęta gwarancją.

  Urządzenie w fazie
  odwapniania.

  Wcisnąć przycisk „

  ”, aby przerwać cykl.

  ŚWIATŁO WOLNO MIGAJĄCE

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 92

  01/08/2019 09:47:51 • Page 93

  POLSKI 93
  Symbole kontrolek

  Objaśnienie
  Ustawienie „PRZERWY”
  urządzenia w trakcie cyklu
  odwapniania.

  Czynności

  Napełnić obwód.

  Napełnić pojemnik świeżą wodą i napełnić
  obwód hydrauliczny urządzenia zgodnie z opisem
  zawartym w rozdziale „Pierwsze uruchomienie”.

  Nacisnąć przycisk „

  ”, aby rozpocząć cykl.

  ŚWIATŁO SZYBKO MIGAJĄCE

  ŚWIATŁA WOLNO MIGAJĄCE
  -
  -
  ŚWIATŁO WOLNO MIGAJĄCE

  ZAPALONE ŚWIATŁO
  CIĄGŁE

  ŚWIATŁO SZYBKO MIGAJĄCE

  ZAPALONE ŚWIATŁO
  CIĄGŁE

  ZAPALONE ŚWIATŁO
  CIĄGŁE

  ŚWIATŁA WOLNO MIGAJĄCE

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 93

  Zamknąć drzwiczki
  Sprawdzić, czy wszystkie elementy zostały poprawserwisowe.
  nie zainstalowane i czy są zamknięte.
  Włożyć blok zaparzajacy.

  Pojemnik na kawę ziarnistą
  jest pusty.

  Napełnić pojemnik kawą ziarnistą i uruchomić cykl
  parzenia.

  Nie włożono pojemnika na
  fusy

  Opróżnić pojemnik na fusy i włożyć go dopiero
  wtedy, gdy kontrolka zacznie powoli migać.

  Pojemnik na fusy jest pełny.

  Przy włączonym urządzeniu, opróżnić pojemnik
  na fusy i tackę ociekową. Opróżnienie pojemnika
  na fusy przy wyłączonym urządzeniu lub przy
  zgaszonej kontrolce spowoduje, że licznik cykli
  parzenia kawy nie zostanie wyzerowany. W takim
  przypadku kontrolka sygnalizująca konieczność
  opróżnienia pojemnika na fusy może migać, nawet
  jeżeli pojemnik nie byłby pełny.
  Pojemnik na wodę jest pusty. Napełnić pojemnik świeżą wodą.

  Działanie urządzenia jest
  nieprawidłowe i
  nie jest możliwe
  przygotowanie kawy
  espresso, cappuccino,
  nalanie wody ani
  wytworzenie pary.

  Wyłączyć urządzenie i włączyć je ponownie po
  upływie 30 sekund.
  Spróbować 2 lub 3 razy.

  01/08/2019 09:47:52 • Page 94

  94 POLSKI

  Rozwiązywanie problemów

  W niniejszym rozdziale przedstawiono najczęstsze problemy występujące w
  urządzeniu.

  Problem
  Urządzenie nie włącza się.

  Przyczyny
  Urządzenie nie jest podłączone do
  sieci elektrycznej.
  Filiżanki są zimne.

  Środki zaradcze
  Podłączyć urządzenie do sieci
  elektrycznej.
  Ogrzać filiżanki gorącą wodą.
  Jest to normalne zjawisko.

  Czerwona kontrolka
  pali
  się światłem ciągłym nawet
  po opróżnieniu fusów.

  Czasami woda jest automatycznie
  odprowadzana przez urządzenie
  do tacki ociekowej, aby umożliwić
  płukanie obwodów i zapewnić
  optymalne działanie.
  Pojemnik na fusy został
  opróżniony przy wyłączonym
  urządzeniu.

  Nie wypływa gorąca woda
  lub para.

  Otwór rurki wylotu pary jest
  zatkany.

  Kawa nie jest wystarczająco
  ciepła.
  Tacka ociekowa napełnia się
  nawet wtedy, gdy woda nie
  jest odprowadzana.

  Kawa ma mało pianki.
  (Patrz informacja)

  Urządzenie nagrzewa się
  zbyt długo lub ilość wody,
  która wypływa z rurki, jest
  zbyt mała.
  Nie można wyjąć bloku
  zaparzajacego.

  System Capp in Cup jest
  zanieczyszczony (jeśli jest).
  Urządzenie wykonuje operację
  samoregulacji.
  Mieszanka nie jest odpowiednia,
  kawa nie była świeża w prażeniu
  lub jest zbyt grubo zmielona.
  Obwód urządzenia jest zatkany z
  powodu osadów kamienia.

  Blok zaparzający znajduje się w
  niewłaściwym położeniu.

  Pojemnik na fusy jest włożony.
  Pod blokiem zaparzającym
  jest dużo zmielonej kawy.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 94

  Ten typ kawy jest nieodpowiedni
  do automatycznych ekspresów.

  Pojemnik na fusy należy zawsze
  opróżniać przy włączonym urządzeniu.
  Przed ponownym włożeniem kasetki
  należy poczekać, aż czerwona kontrolka
  zacznie wolniej migać.
  Przeczyścić otwór rurki wylotu pary za
  pomocą szpilki.
  Uwaga:przed wykonaniem tej
  czynności należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i zimne.
  Czyszczenie systemu Capp in Cup.
  Przyrządzić kilka filiżanek kawy,
  aby urządzenie wyregulowało się
  automatycznie.
  Zmienić mieszankę kawy lub
  wyregulować grubość mielenia, jak
  opisano w punkcie „Regulacja młynka”.
  Odmienić urządzenie.

  Włączyć urządzenie. Zamknąć
  drzwiczki serwisowe. Blok zaparzający
  automatycznie wraca do pozycji
  początkowej.
  Wyjąć pojemnik na fusy przed wyjęciem
  bloku zaparzającego.
  Konieczna może być zmiana typu kawy
  lub przeprowadzenie regulacji młynka.

  01/08/2019 09:47:53 • Page 95

  POLSKI 95
  Problem
  Urządzenie mieli ziarna
  kawy, ale kawa nie leci z
  dozownika.
  (Patrz informacja)

  Przyczyny
  Brakuje wody.

  Blok zaparzajacy jest
  zanieczyszczony.
  Obwód jest pusty.
  Sytuacja ta występuje, kiedy
  urządzenie automatycznie
  reguluje dozę.
  Dozownik jest brudny.
  Mielenie jest zbyt drobne.

  Kawa wypływa zbyt wolno.
  (Patrz informacja)

  Obwód jest pusty.
  Blok zaparzajacy jest
  zanieczyszczony.
  Kawa wypływa poza dozownikiem.

  Dozownik jest zatkany.

  Środki zaradcze
  Napełnić pojemnik na wodę i
  napełnić obwód (rozdział „Pierwsze
  uruchomienie”).
  Wyczyścić blok zaparzający (rozdział
  „Cotygodniowe czyszczenie bloku
  zaparzającego”).
  Napełnić obwód (rozdział „Pierwsze
  uruchomienie”).
  Zaparzyć kilka kaw zgodnie z opisem
  zawartym w rozdziale „Gaggia Adapting
  System”.
  Wyczyścić dozownik.
  Zmienić mieszankę kawy lub
  wyregulować stopień mielenia zgodnie z
  opisem zawartym w rozdziale „Regulacja
  młynka ceramicznego”.
  Napełnić obwód (rozdział „Pierwsze
  uruchomienie”).
  Wyczyścić blok zaparzający (rozdział
  „Cotygodniowe czyszczenie bloku
  zaparzającego”).
  Wyczyścić dozownik i jego otwory
  wylotowe.

  Mleko nie jest spieniane.

  System Capp in Cup został włożony Pozostawić do schłodzenia system Capp
  zbyt głęboko. Mleko nie jest
  in Cup. Poruszyć go lekko w dół. Ustawić
  zasysane.
  go w prawidłowym położeniu.

  Spienione mleko jest zbyt
  zimne.

  Filiżanki są zimne.

  Ogrzać filiżanki gorącą wodą.

  Oszczędność energii
  Stand-by
  Superautomatyczny ekspres do kawy Gaggia został zaprojektowany z myślą o
  oszczędności energii.
  Po 30 minutach bezczynności urządzenie automatycznie się wyłącza. Jeżeli
  zaparzono jakiś produkt, urządzenie wykona cykl płukania.
  W trybie stand-by zużycie energii nie przekracza 1Wh.
  Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć ten przycisk (wyłącznik główny z tyłu
  urządzenia jest w położeniu „I”). Jeżeli bojler jest zimny, urządzenie wykona cykl
  płukania.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 95

  01/08/2019 09:47:53 • Page 96

  96 POLSKI

  Akcesoria

  Akcesoria dostępne są w autoryzowanych salonach lub u lokalnych dystrybutorów. Dane kontaktowe podano na stronie www.gaggia.com i www.gaggia.it.

  Właściwości techniczne

  Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji właściwości technicznych
  produktu.

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 96

  Napięcie nominalne - Moc nominalna - Zasilanie

  Patrz: tabliczka umieszczona po
  wewnętrznej stronie drzwiczek
  serwisowych

  Materiał obudowy

  Tworzywo termoplastyczne

  Wymiary (dł. x wys. x gł.)

  256 x 340 x 440 mm

  Ciężar

  9 kg

  Długość kabla

  800-1200 mm

  Panel sterowania

  Przedni

  Klasyczna przystawka do spieniania mleka

  Specjalna do cappuccino

  Maksymalna wysokość filiżanki
  pod dozownikiem (mm)

  110

  Zbiornik na wodę

  1,5 litra - Wyjmowany

  Pojemność pojemnika na kawę
  ziarnistą

  300 g

  Pojemność pojemnika na fusy

  10

  Ciśnienie pompy

  15 barów

  Bojler

  Stal nierdzewna

  Urządzenia zabezpieczające

  Bezpiecznik termiczny

  01/08/2019 09:47:53 • Page 97

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 97

  01/08/2019 09:47:54 • Page 98

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 98

  01/08/2019 09:47:54 • Page 99

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 99

  01/08/2019 09:47:54 • Page 100

  GAGGIA S.p.A. reserves the right to make any necessary modification.
  GAGGIA S.p.a. behoudt zich het recht voor om alle wijzigingen die zij noodzakelijk acht aan te brengen.

  COD.

  - Rev.00 - 30/07/19

  GAGGIA S.p.a. zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych zmian.

  GAGGIA S.p.A.

  Società soggetta a direzione e
  coordinamento di Philips Innovations S.p.A.

  Sede Amministrativa/Administrative Office
  Via Torretta, 240
  40041 Gaggio Montano - Bologna - Italia
  +39 0534 771111 / Fax +39 0534 31025

  Sede Legale/Registered Office

  Piazza A. Diaz, 1
  20123 Milano - Italia
  Capitale Sociale Euro 104.000 i.v.
  REA MI1387376 - R.I. Cod.Fisc. 02069680367
  Part. IVA : IT-13054780153

  www.gaggia.it

  Naviglio milk en-nl-pl.indd 100

  www.gaggia.com

  01/08/2019 09:47:54


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gaggia Naviglio Milk - RI8749 SUP050P wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gaggia Naviglio Milk - RI8749 SUP050P in der Sprache / Sprachen: Englisch, Holländisch, Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 34,06 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Gaggia Naviglio Milk - RI8749 SUP050P

Gaggia Naviglio Milk - RI8749 SUP050P Bedienungsanleitung - Deutsch, Französisch, Italienisch - 100 seiten

Gaggia Naviglio Milk - RI8749 SUP050P Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info