Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
DE Betriebsanleitung
Akku-Heckenschere
EN Operator’s manual
Battery Hedge Trimmer
FR Mode d’emploi
Taille-haies à batterie
NL Gebruiksaanwijzing
Accu-heggenschaar
SV Bruksanvisning
Accu-häcksax
DA Brugsanvisning
Hækkeklipper med genopladelig accu
FI Käyttöohje
Akkukäyttöinen pensasleikkuri
NO Bruksanvisning
Batteridreven hekksaks
IT Istruzioni per l’uso
Tagliasiepi a batteria
ES Instrucciones de empleo
Recortasetos con Accu
PT Manual de instruções
Corta sebes a bateria
PL Instrukcja obsługi
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
HU Használati utasítás
Akkumulátoros sövénynyíró
CS Návod k obsluze
Akumulátorové nůžky na živý plot
SK Návod na obsluhu
Akumulátorové nožnice na živý plot
EL Οδηγίες χρήσης
Μπορντουροψάλιδο μπαταρίας
RU Инструкция по эксплуатации
Аккумуляторный кусторез
SL Navodilo za uporabo
Akumulatorske škarje za živo mejo
HR Upute za uporabu
Baterijske škare za živicu
SR / Uputstvo za rad
BS Baterijske makaze za živicu
UK Інструкція з експлуатації
Акумуляторний садовий секатор
RO Instrucţiuni de utilizare
Trimmer de gard viu cu baterie
TR Kullanma Kılavuzu
Akülü çit budayıcı
BG Инструкция за експлоатация
Акумулаторна ножица за жив плет
SQ Manual përdorimi
Prerëse ligustrash me bateri
ET Kasutusjuhend
Akuga hekilõikur
LT Eksploatavimo instrukcija
Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės
LV Lietošanas instrukcija
Ar akumulatoru darbināmas dzīvžoga
šķēres
ComfortCut Li-18/50 Art. 9837
ComfortCut Li-18/60 Art. 9838
LV LT ET SQ BG TR RO UK
SR /
BS
HR SL RU EL SK CS HU PL PT ES IT NO FI DA SV NL FR EN DE
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  IT NO FI DA SV NL FR EN DE
  DE Betriebsanleitung
  Akku-Heckenschere
  EN Operator’s manual
  Battery Hedge Trimmer
  FR Mode d’emploi
  Taille-haies à batterie
  NL Gebruiksaanwijzing
  Accu-heggenschaar
  SV Bruksanvisning
  Accu-häcksax
  DA Brugsanvisning
  Hækkeklipper med genopladelig accu
  FI Käyttöohje
  Akkukäyttöinen pensasleikkuri
  NO Bruksanvisning
  Batteridreven hekksaks
  IT Istruzioni per l’uso
  Tagliasiepi a batteria
  ES Instrucciones de empleo
  Recortasetos con Accu
  PT Manual de instruções
  Corta sebes a bateria
  PL Instrukcja obsługi
  Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
  HU Használati utasítás
  Akkumulátoros sövénynyíró
  CS Návod k obsluze
  Akumulátorové nůžky na živý plot

  Art. 9837
  Art. 9838

  SK Návod na obsluhu
  Akumulátorové nožnice na živý plot
  EL Οδηγίες χρήσης
  Μπορντουροψάλιδο μπαταρίας
  RU Инструкция по эксплуатации
  Аккумуляторный кусторез
  SL Navodilo za uporabo
  Akumulatorske škarje za živo mejo
  HR Upute za uporabu
  Baterijske škare za živicu
  SR / Uputstvo za rad
  BS Baterijske makaze za živicu
  UK Інструкція з експлуатації
  Акумуляторний садовий секатор
  RO Instrucţiuni de utilizare
  Trimmer de gard viu cu baterie
  TR Kullanma Kılavuzu
  Akülü çit budayıcı
  BG Инструкция за експлоатация
  Акумулаторна ножица за жив плет
  SQ Manual përdorimi
  Prerëse ligustrash me bateri
  ET Kasutusjuhend
  Akuga hekilõikur
  LT Eksploatavimo instrukcija
  Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės
  LV Lietošanas instrukcija
  Ar akumulatoru darbināmas dzīvžoga
  šķēres

  /
  LV LT ET SQ BG TR RO UK SR
  BS HR SL RU EL SK CS HU PL PT ES

  ComfortCut Li-18/50
  ComfortCut Li-18/60 • Page 2

  O1

  A1
  3

  O2
  >

  1

  >
  >

  2

  Y
  C

  2

  Y

  O3

  V

  O4

  2,6Ah

  y

  å

  «∑€

  O5

  X

  O6

  O7
  1
  3

  C >

  M1

  T1

  ¥

  0
  >
  Y

  T2

  2,6Ah

  w

  q

  å • Page 3

  1. VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
  2. MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  3. BEDIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  4. ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  5. OPBERGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  6. STORINGEN VERHELPEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  7. TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  8. TOEBEHOREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  9. SERVICE / GARANTIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  Vertaling van de originele instructies.
  Dit product is niet bestemd om te worden
  gebruikt door personen (inclusief kinderen) met
  beperkte fysieke, sensorische of geestelijke
  capaciteiten of die geen ervaring met en/of kennis van het

  product hebben, tenzij zij onder toezicht staan van een
  voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of hiervan
  instructies hebben gekregen hoe het product moet worden
  gebruikt. Kinderen moeten onder toezicht staan, om ervoor
  te zorgen dat ze niet met het product spelen. Wij adviseren
  jongeren het product pas vanaf 16 jaar te gebruiken.
  Gebruik volgens de voorschriften:
  De GARDENA heggenschaar is bedoeld voor het snoeien
  van heggen, struiken, heesters en bodembedekkers in
  tuinen van particulieren en hobbyisten.
  Het product is niet geschikt om langdurig te gebruiken.
  GEVAAR! Lichamelijk letsel! Het product mag niet
  worden gebruikt voor het bewerken van gazons /
  gazonranden of voor het kleinmaken van tuinafval
  om te composteren.

  1. VEILIGHEID
  BELANGRIJK!
  Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en bewaar
  deze om naderhand nog eens te kunnen nalezen.
  Symbolen op het product:

  Lees de gebruiksaanwijzing.
  Draag altijd goedgekeurde gehoorbescherming. Draag altijd goedgekeurde
  oogbescherming.
  Verwijder de accu vóór reinigings- of
  onderhoudswerkzaamheden.
  Gevaar – Blijf met uw handen uit de buurt
  van het mes.

  Stel het apparaat niet bloot aan regen.
  Voor het oplaadapparaat: Trek de stekker
  direct uit het stopcontact, wanneer het
  snoer beschadigd of doorgesneden werd.
  Algemene veiligheidsaanwijzingen
  Algemene veiligheidsaanwijzingen voor
  elektrische gereedschappen
  WAARSCHUWING!
  Lees alle veiligheidsaanwijzingen en instructies.
  Nalatigheden bij het in acht nemen van de veiligheidsaanwijzingen en instructies kunnen een elektrische schok,
  brand en / of ernstige verwondingen veroorzaken.

  Bewaar alle veiligheidsaanwijzingen en instructies
  voor toekomstig gebruik.
  Het in de veiligheidsaanwijzingen gebruikte begrip “elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektrische
  gereedschappen die met netspanning worden gebruikt
  (met een netsnoer) en op elektrische gereedschappen
  die met een accu werken (zonder netsnoer).
  1) Veiligheid op de werkplek
  a) Houd het gedeelte waar u werkt netjes en goed
  verlicht. Chaos of slecht verlichte werkplekken kunnen
  leiden tot ongevallen.
  b) Werk met het elektrische gereedschap niet in een
  explosiegevaarlijke omgeving, waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden.
  Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die
  stof of dampen kunnen ontsteken.
  c) Houd kinderen en andere personen tijdens het
  gebruik van het elektrische gereedschap op
  afstand. Bij afleiding kunt u de controle over het apparaat verliezen.
  2) Elektrische veiligheid
  a) De aansluitstekker van het elektrische gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden veranderd.
  Gebruik geen adapterstekker samen met geaarde
  elektrische gereedschappen.
  Onveranderde stekkers en passende contactdozen
  verkleinen het risico op een elektrische schok.
  b) Voorkom lichaamscontact met geaarde oppervlakken zoals buizen, verwarmingen, fornuizen en
  koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
  elektrische schok, wanneer uw lichaam geaard is.
  c) Houd elektrische gereedschappen uit de buurt
  van regen of vocht.
  Het binnendringen van water in elektrisch gereedschap
  verhoogt het risico op een elektrische schok.
  25

  NL

  GARDENA accu-heggenschaar
  ComfortCut Li-18/50 / ComfortCut Li-18/60 • Page 4

  NL

  d) Gebruik het snoer niet anders dan voor de eigenlijke bestemming, dus niet om het elektrische
  gereedschap aan te dragen, aan op te hangen of
  om de stekker mee uit het stopcontact te trekken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie,
  scherpe randen of bewegende apparaatonderdelen. Beschadigde of in elkaar gewikkelde snoeren verhogen het risico op een elektrische schok.
  e) Wanneer u met elektrisch gereedschap in de
  openlucht werkt, dient u alleen verlengsnoeren te
  gebruiken die ook geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een verlengsnoer dat
  geschikt is voor gebruik buitenshuis verkleint het risico
  op een elektrische schok.
  f) Wanneer het gebruik van elektrisch gereedschap
  in een vochtige omgeving niet kan worden vermeden, dient u van een aardlekschakelaar gebruik te
  maken.
  Het gebruik van een aardlekschakelaar verkleint het risico op een elektrische schok.

  4) Gebruik en behandeling van elektrisch
  gereedschap
  a) Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw
  werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische gereedschap.
  Met het juiste elektrische gereedschap werkt u beter en
  veiliger binnen het vermelde vermogensbereik.
  b) Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
  schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
  meer in- of uitgeschakeld kan worden, is gevaarlijk en
  moet worden gerepareerd.
  c) Trek de stekker uit het stopcontact en / of verwijder de accu voordat u het apparaat instelt, accessoires wisselt of het apparaat weglegt.
  Deze voorzorgsmaatregel verhindert dat het elektrische
  gereedschap onopzettelijk start.
  d) Berg ongebruikte elektrische gereedschappen
  buiten reikwijdte van kinderen op. Laat het apparaat niet gebruiken door personen die hiermee
  niet vertrouwd zijn of die deze instructies niet
  hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn
  3) Veiligheid van personen
  gevaarlijk wanneer ze door onervaren personen worden
  a) Wees attent! Let erop wat u doet en ga verstandig
  gebruikt.
  aan het werk met elektrisch gereedschap.
  Gebruik geen elektrisch gereedschap, wanneer u e) Onderhoud elektrische gereedschappen zorgvuldig. Controleer of bewegende onderdelen onbemoe bent of onder invloed staat van drugs, alcorispelijk functioneren en niet blijven haken, of
  hol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid
  onderdelen gebroken zijn of zodanig zijn beschabij het gebruik van het elektrische gereedschap kan leidigd dat de functie van het elektrische gereedden tot ernstige verwondingen.
  schap wordt belemmerd. Laat beschadigde
  b) Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting
  onderdelen repareren alvorens het apparaat te
  en altijd een veiligheidsbril.
  gebruiken. Veel ongevallen vinden hun oorzaak in
  Het dragen van een persoonlijke beschermingsuitrusslecht onderhouden elektrische gereedschappen.
  ting zoals een stofmasker, slipvaste veiligheidsschoef) Houd uw snijgereedschappen scherp en schoon.
  nen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming,
  Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen met
  afhankelijk van het type en gebruik van het elektrische
  scherpe snijranden blijven minder snel haken en zijn
  gereedschap, verkleint het risico op verwondingen.
  gemakkelijker te bedienen.
  c) Voorkom een onopzettelijke ingebruikname. Zorg
  g)
  Gebruik
  het elektrische gereedschap, accessoiervoor dat het elektrische gereedschap uitgeres, gebruiksgereedschappen enz. overeenkomschakeld is voordat u het op de stroomvoorziestig deze instructies. Houd daarbij rekening met
  ning en / of de accu aansluit, het oppakt of draagt.
  de werkomstandigheden en de uit te voeren
  Wanneer u uw vingers tijdens het dragen van het elekwerkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedtrische gereedschap op de schakelaar houdt of het
  schappen voor andere dan de voorziene toepassingen
  apparaat ingeschakeld op de stroomvoorziening aankan leiden tot gevaarlijke situaties.
  sluit, kan dat leiden tot ongevallen.
  d) Verwijder instelgereedschappen of stelsleutels
  voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. 5) Gebruik en behandeling van accugereedschap
  Gereedschap of sleutels die zich in een draaiend appa- a) Laad de accu’s alleen op in oplaadapparaten die
  raatonderdeel bevinden, kunnen verwondingen veroordoor de fabrikant worden aanbevolen.
  zaken.
  Voor een oplaadapparaat dat voor een bepaald soort
  accu’s geschikt is, bestaat brandgevaar wanneer er
  e) Voorkom een abnormale lichaamshouding. Let
  andere accu’s op worden aangesloten.
  erop dat u altijd veilig en stevig staat, en zorg
  ervoor dat u altijd uw evenwicht behoudt.
  b) Gebruik alleen de accu’s die bestemd zijn voor de
  Daardoor hebt u het elektrische gereedschap in
  bijbehorende elektrische gereedschappen.
  onverwachte situaties beter onder controle.
  Het gebruik van andere accu’s kan leiden tot verwondingen en brandgevaar.
  f) Draag geschikte kleding. Draag geen wijde kleding of sieraden. Houd haar, kleding en handc) Houd de niet-gebruikte accu uit de buurt van
  schoenen uit de buurt van bewegende onderdepaperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven
  len. Loszittende kleding, sieraden of lang haar kan
  of andere kleine metalen voorwerpen, die een
  door bewegende onderdelen worden gegrepen.
  overbrugging van de contacten zouden kunnen
  veroorzaken. Kortsluiting tussen de accucontacten
  g) Wanneer stofafzuig- en -opvangvoorzieningen
  kan verbrandingen of vuur tot gevolg hebben.
  kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te
  overtuigen dat deze aangesloten zijn en correct
  d) Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekworden gebruikt. Gebruik van een stofafzuiging kan
  ken. Voorkom contact hiermee. Bij toevallig conrisico’s door stof verkleinen.
  tact met water afspoelen. Wanneer de vloeistof in
  26 • Page 5

  6) Service
  a) Laat uw elektrische gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en geschoold personeel
  en alleen met originele onderdelen. Daarmee wordt
  gewaarborgd dat de veiligheid van het elektrische
  gereedschap behouden blijft.
  Veiligheidsaanwijzingen voor heggenscharen:
  • Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van het
  snijmes. Probeer gesnoeid materiaal niet te verwijderen of vast te pakken wanneer het mes
  beweegt. Verwijder vastgeklemd gesnoeid materiaal alleen wanneer het apparaat is uitgeschakeld. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik
  van de heggenschaar kan ernstige verwondingen veroorzaken.
  • Draag de heggenschaar aan de handgreep
  wanneer het mes stilstaat. Breng altijd de mesbescherming aan wanneer u de heggenschaar
  transporteert of opbergt.
  Een zorgvuldige omgang met het apparaat verkleint het
  risico op verwondingen door het mes.
  • Houd het elektrische gereedschap alleen vast aan
  de geïsoleerde handgreepvlakken, omdat het
  snijmes in contact kan komen met verborgen
  elektriciteitskabels of het eigen netsnoer. Contact
  van het snijmes met een snoer dat onder spanning
  staat, kan metalen apparaatonderdelen onder spanning
  zetten en dat kan leiden tot een elektrische schok.
  • Houd het snoer uit de buurt van het snijgedeelte.
  Tijdens het werken kan het snoer in de struiken of
  de heg verborgen zijn en per ongeluk worden doorgesneden.
  Extra veiligheidsaanwijzingen

  Gebruik ze niet in explosieve atmosferen, bijv. in
  de buurt van ontvlambare vloeistoffen, gassen of
  stofophopingen. Bij het gebruik van accu’s kan
  vonkvorming ontstaan, waardoor stof of dampen
  vlam kunnen vatten.
  Controleer de wisselaccu vóór elk gebruik. Onderwerp
  de accu aan een visuele controle vóór elk gebruik. Een
  accu die niet goed werkt, moet volgens de voorschriften
  worden afgevoerd. Stuur deze niet per post op. Meer
  informatie is verkrijgbaar bij uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf.
  Gebruik de accu niet als stroombron voor andere producten. Dan bestaat verwondingsgevaar. Gebruik de
  accu uitsluitend voor daarvoor bestemde GARDENA
  producten.
  Laad de accu uitsluitend op bij omgevingstemperaturen
  tussen 0 °C en 40 °C. Laat de accu na langer gebruik
  afkoelen.
  Controleer de oplaadkabel regelmatig op tekenen van
  beschadiging en veroudering (poreusheid). Gebruik de
  kabel uitsluitend in onberispelijke toestand.
  Bewaar de accu in geen geval bij temperaturen boven
  45 °C of in direct zonlicht. De accu dient idealiter te
  worden bewaard bij temperaturen lager dan 25 °C, om
  zelfontlading laag te houden.
  Stel de accu niet bloot aan regen of vocht. Wanneer
  water in een accu binnendringt, wordt het risico op een
  elektrische schok hoger.
  Houd de accu schoon, vooral de ventilatiegleuf.
  Wanneer de accu langere tijd niet wordt gebruikt (in de
  winter), dient u de accu volledig op te laden om diepontlading te voorkomen.
  Bewaar de accu niet in een product, om misbruik en
  ongevallen te voorkomen.
  Bewaar de accu niet in ruimtes waarin elektrostatische
  ontlading ontstaat.

  NL

  de ogen komt, moet u bovendien een arts raadplegen. Weglekkende accuvloeistof kan leiden tot
  huidirritaties of brandwonden.

  Veilige omgang met accu’s

  Elektrische veiligheid

  GEVAAR! Brandgevaar!
  De op te laden accu moet zich tijdens het opladen
  op een niet-brandbaar, hittebestendig en nietgeleidend oppervlak bevinden.
  Houd bijtende, brandbare en licht ontvlambare voorwerpen uit de buurt van de acculader en de accu.
  Dek de acculader en de accu niet af tijdens het
  opladen.
  Onderbreek de stroomtoevoer naar de acculader direct bij
  rookvorming of brand.
  Gebruik voor het opladen van de accu alleen de originele
  GARDENA acculader. Het gebruik van andere acculaders
  kan leiden tot onherstelbare schades aan de accu’s en
  zelfs brand veroorzaken.
  Bij brand: blus de vlammen met zuurstofreducerende
  blusmaterialen.

  GEVAAR! Hartstilstand!
  Dit product genereert tijdens de werking een elektromagnetisch veld. Dit veld kan onder bepaalde
  omstandigheden invloed hebben op de werkwijze
  van actieve of passieve medische implantaten. Om
  het gevaar van situaties die kunnen leiden tot ernstige of dodelijke verwondingen uit te sluiten, dienen
  personen met een medisch implantaat hun arts en
  de fabrikant van het implantaat te raadplegen alvorens dit product te gebruiken.
  Gebruik het product met de accu alleen tussen
  – 10 tot 40 °C.
  Inspecteer het terrein waar het product moet worden
  gebruikt zorgvuldig, en verwijder alle snoeren en vreemde
  voorwerpen.
  Bij een onopzettelijke start (bijv. door een vastgelaste
  schakelaar), moet de accu direct uit het product worden
  gehaald en het product door de GARDENA servicedienst
  worden gerepareerd.
  Haal de accu uit het product wanneer het abnormaal
  begint te trillen. Sterke trillingen kunnen verwondingen
  veroorzaken.

  GEVAAR! Explosiegevaar!
  Bescherm de accu’s tegen hitte en vuur. Leg accu’s
  niet op radiatoren en stel deze niet gedurende langere tijd bloot aan direct zonlicht.

  27 • Page 6

  Gebruik het product niet in de buurt van water.
  Werk niet in de buurt van zwembaden of vijvers.

  NL

  Persoonlijke veiligheid
  GEVAAR! Verstikkingsgevaar!
  Kleinere onderdelen kunnen gemakkelijk worden
  ingeslikt. De polyzak vormt een verstikkingsgevaar
  voor kleine kinderen. Houd kleine kinderen tijdens
  de montage uit te buurt.
  U dient te weten hoe u dit product op elk moment kunt
  uitzetten in geval van nood.
  Vermijd contact met de olie van het mes, met name
  wanneer u daar allergisch op reageert.

  Werk alleen bij daglicht of wanneer het zicht goed is.
  Controleer uw product vóór elk gebruik. Voer vóór elk
  gebruik een visuele controle van het product uit. Controleer of de ventilatieopeningen vrij zijn.
  Wanneer tijdens het gebruik van het product een sterke
  warmte-ontwikkeling is ontstaan, dient u het product te
  laten afkoelen alvorens het op te bergen.
  Waarschuwing! Tijdens het werken met gehoorbescherming en door het lawaai dat door het product wordt
  veroorzaakt, worden personen die dichterbij komen door
  de gebruiker mogelijk niet opgemerkt.
  Draag altijd geschikte kleding, veiligheidshandschoenen
  en stevige schoenen.
  Zorg ervoor dat u goede schoenen draagt tijdens de
  werkzaamheden.

  2. MONTAGE
  GEVAAR! Lichamelijk letsel!
  Risico op snijwonden wanneer de heggenschaar onopzettelijk start.
  v Verwijder de accu en schuif de mesbescherming
  over het mes voordat u de heggenschaar monteert.

  Voorste handgreep monteren [ fig. A1 ]:
  1. Draai beide schroeven 2 los en verwijder deze.

  2. Schuif de voorste handgreep 1 in de gleuf van de
  heggenschaar.
  Zorg ervoor dat de voorste handgreep 1 volledig is
  ingestoken en dat het gat in de handgreep tegenover
  de schroefdraadopening ligt.
  3. Steek beide schroeven 2 in de schroefdraadopeningen
  van de heggenschaar.
  Druk de voorste start-hendel 3 daarbij niet in.
  4. Draai beide schroeven 2 vast.
  Zorg ervoor dat de schroeven 2 zijn vastgedraaid en
  dat de start-hendel 3 volledig kan worden ingedrukt.

  3. BEDIENING
  GEVAAR! Lichamelijk letsel!
  Risico op snijwonden wanneer de heggenschaar onopzettelijk start.
  v Wacht tot het mes tot stilstand is gekomen, verwijder de accu en schuif de mesbescherming
  over het mes voordat u de heggenschaar instelt
  of transporteert.
  Accu opladen [ fig. O1 / O2 ]:
  LET OP!
  Overspanning beschadigt de accu en het
  oplaadapparaat.
  v Zorg ervoor dat u de juiste netspanning gebruikt.
  Bij de GARDENA accu-heggenscharen art. 9837-55 /
  9838-55 is geen accu bij de leveringsomvang
  inbegrepen.
  Vóór het eerste gebruik moet de accu volledig worden
  opgeladen.
  De lithium-ionaccu kan in elke laadtoestand worden
  opgeladen en het oplaadproces kan op elk moment
  worden onderbroken zonder de accu te beschadigen
  (geen memory-effect).
  1. Druk de beide ontgrendelingstoetsen > in en verwijder
  de accu Y uit de accuhouder C.
  2. Sluit het oplaadapparaat X aan op een stopcontact.
  3. Sluit het netsnoer van de accu V aan op de accu Y.
  28

  Wanneer het laadcontrolelampje å op het oplaadapparaat groen knippert, wordt de accu opgeladen.
  Wanneer het laadcontrolelampje å op de acculader groen brandt, is de accu volledig opgeladen
  (oplaadduur, zie 7. TECHNISCHE GEGEVENS).
  4. Controleer de oplaadtoestand tijdens het opladen
  regelmatig.
  5. Wanneer de accu Y volledig is opgeladen, dient u de
  accu Y van de acculader X weg te nemen.
  6. Trek de stekker van de acculader X uit het stopcontact.
  Accu-oplaadaanduiding [ fig. O3 ]:
  Accu-oplaadaanduiding tijdens het opladen:
  100 % opgeladen
  «, ∑ en € branden
  (gedurende 60 sec.)
  66 – 99 % opgeladen
  « en ∑ branden, € knippert
  33 – 65 % opgeladen
  « brandt, ∑ knippert
  0 – 32 % opgeladen
  « knippert
  Accu-oplaadaanduiding tijdens het gebruik:
  v Druk op de toets y op de accu.
  66 – 99 % opgeladen
  «, ∑ en € branden
  33 – 65 % opgeladen
  « en ∑ branden
  10 – 32 % opgeladen
  « brandt
  0 – 10 % opgeladen
  « knippert • Page 7

  Heggenschaar starten [ fig. O7 ]:
  GEVAAR! Lichamelijk letsel!
  Er bestaat verwondingsgevaar wanneer
  de heggenschaar bij het loslaten van de
  starthendels niet stopt.
  v Omzeil de veiligheidsvoorzieningen of schakelaars niet. Maak de start-hendels bijvoorbeeld
  niet aan de handgreep vast.
  Starten:
  Het product is uitgerust met een tweehands-veiligheidsvoorziening (2 start-hendels), waardoor

  onopzettelijk inschakelen van het product wordt
  voorkomen.
  1. Plaats de accu Y in de accuhouder C totdat deze
  hoorbaar vastklikt.
  2. Verwijder de mesbescherming van het mes.
  3. Houd de voorste handgreep 1 met een hand vast en
  druk de voorste start-hendel 3 in.
  4. Houd de hoofdhandgreep 0 met de andere hand vast
  en druk de achterste start-hendel q in.
  De heggenschaar start.
  Stoppen:
  1. Laat de beide start-hendels 3 / q los.
  De heggenschaar stopt.
  2. Schuif de mesbescherming over het mes.
  3. Druk de beide ontgrendelingstoetsen > in en verwijder
  de accu Y uit de accuhouder C.

  4. ONDERHOUD
  GEVAAR! Lichamelijk letsel!
  Risico op snijwonden wanneer de heggenschaar onopzettelijk start.
  v Wacht tot het mes tot stilstand is gekomen, verwijder de accu en schuif de mesbescherming over het
  mes, voordat u de heggenschaar onderhoudt.

  De ventilatiegleuven moeten altijd schoon zijn.
  1. Maak het product schoon met een vochtige doek.
  2. Reinig de ventilatiegleuf w met een zachte borstel
  (gebruik geen schroevendraaier).
  3. Smeer het mes met olie met een lage viscositeit
  (bijv. GARDENA onderhoudsolie art.nr. 2366).
  Voorkom contact met kunststof onderdelen.

  Heggenschaar reinigen [ fig. M1 ]:
  GEVAAR! Lichamelijk letsel!
  Verwondingsgevaar en risico op beschadiging van de heggenschaar.
  v Maak de heggenschaar niet schoon met water of
  met een waterstraal (in het bijzonder niet onder
  hoge druk).
  v Reinig niet met chemicaliën of oplossingen, inclusief
  benzine of oplosmiddelen. Sommige stoffen kunnen
  belangrijke plastic onderdelen beschadigen.

  Accu en oplaadapparaat reinigen:
  Zorg ervoor dat het oppervlak en de contacten van de
  accu en van het oplaadapparaat altijd schoon en droog
  zijn, voordat u het oplaadapparaat aansluit.
  Gebruik geen stromend water.
  v Reinig de contacten en de kunststof onderdelen met
  een zachte droge doek.

  5. OPBERGEN
  Buitenbedrijfstelling:
  Het product moet voor kinderen ontoegankelijk worden
  bewaard.
  1. Verwijder de accu.
  2. Laad de accu op.
  3. Reinig de heggenschaar, de accu en het oplaadapparaat (zie 4. ONDERHOUD).
  4. Berg de heggenschaar, de accu en het oplaadapparaat
  op een droge, afgesloten en vorstbeveiligde plaats op.
  Afvoeren:
  (conform RL2012/19/EU)

  Het product mag niet met het normale huishoudelijke afval worden afgevoerd. Het moet volgens de geldende
  lokale milieuvoorschriften worden afgevoerd.

  BELANGRIJK!
  Voor het product via uw plaatselijke recyclinginstantie af.
  Accu’s afvoeren:
  De GARDENA accu bevat lithium-ioncellen,
  die aan het einde van hun levensduur
  gescheiden van het normale huishoudelijke
  afval moeten worden afgevoerd.

  Li-ion

  BELANGRIJK!
  Voer de accu’s via uw plaatselijke recyclinginstantie af.
  1. Ontlaad de lithium-ioncellen volledig (wend u tot de
  GARDENA servicedienst).
  2. Beveilig de contacten van de lithium-ioncellen tegen
  kortsluiting.
  3. Voer de lithium-ioncellen op vakkundige wijze af.
  29

  NL

  Werkposities:
  De heggenschaar kan in 3 werkposities worden gebruikt.
  • Zijdelings snoeien [ fig. O4 ]
  • Hoog snoeien [ fig. O5 ]
  • Laag snoeien [ fig. O6 ] • Page 8

  6. STORINGEN VERHELPEN

  NL

  GEVAAR! Lichamelijk letsel!
  Risico op snijwonden wanneer de heggenschaar onopzettelijk start.

  v Wacht tot het mes tot stilstand is gekomen,
  verwijder de accu en schuif de mesbescherming
  over het mes voordat u problemen bij de
  heggenschaar verhelpt.

  Probleem

  Mogelijke oorzaak

  Heggenschaar start niet

  Accu is niet volledig in de accuhouder v Plaats de accu volledig in de
  geplaatst.
  accuhouder totdat deze hoorbaar
  vastklikt.

  Oplossing

  Aan-LED is uit.

  v Druk op de Aan-/Uit-toets.

  Mes is geblokkeerd.

  v Verwijder het obstakel.

  Heggenschaar kan niet worden
  uitgeschakeld

  Start-hendel klemt.

  v Verwijder de accu en maak de
  start-hendel los.

  Heg wordt niet netjes gesnoeid

  Mes is bot of beschadigd.

  v Laat het mes vervangen door de
  GARDENA servicedienst.

  Fouten-LED ¥ op de accu
  knippert [ fig. T1 ]

  Accu overbelast.

  v Laat de start-hendels los.
  Start opnieuw.

  Onderspanning

  v Laad de accu op.

  Temperatuur van de accu ligt buiten
  het toegestane bereik.

  v Gebruik de accu bij omgevingstemperaturen tussen – 10 °C en 40 °C.

  Fouten-LED ¥ op de accu brandt
  [ fig. T1 ]

  Accufout / accu defect.

  v Wend u zich tot de GARDENA
  servicedienst.

  Laadcontrolelampje å op
  het oplaadapparaat gaat niet
  branden [ fig. T2 ]

  Acculader of oplaadkabel is niet
  correct aangesloten.

  v Sluit de acculader en de oplaadkabel
  correct aan.

  Laadcontrolelampje å op het
  oplaadapparaat knippert rood
  [ fig. T2 ]

  Temperatuur van de accu ligt buiten
  het toegestane bereik.

  v Gebruik de accu bij omgevingstemperaturen tussen – 10 °C en 40 °C.

  AANWIJZING: Wend u zich bij andere storingen tot uw GARDENA servicecenter. Reparaties
  mogen alleen door de GARDENA servicecenters en door speciaalzaken worden uitgevoerd, die
  door GARDENA zijn goedgekeurd.

  7. TECHNISCHE GEGEVENS
  Accu-heggenschaar

  Eenheid

  Waarde (art. 9837)

  Waarde (art. 9838)

  Slagen

  1/min

  2400

  2400

  Meslengte

  cm

  50

  60

  Mesopening

  mm

  20

  20

  Gewicht (zonder accu)

  kg

  2,6

  2,7

  dB (A)

  85
  3

  87
  3

  dB (A)

  92 / 95
  1,87

  94 / 95
  0,85

  m/s2

  1,6
  1,5

  2,0
  1,5

  Geluidsdrukniveau LpA1)
  Onzekerheid kpA
  Geluidsvermogensniveau LWA2):
  gemeten / gegarandeerd
  Onzekerheid kWA
  Hand-arm-trilling avhw1)
  Onzekerheid ka
  Meetmethoden volgens:

  30

  1)

  EN 60745-2-15

  2)

  RL 2000/14/EC • Page 9

  Systeemaccu BLi-18

  Eenheid

  Waarde (art. 9839)

  Accuspanning

  V (AC)

  18

  Accucapaciteit

  Ah

  2,6

  Accu-oplaadtijd 80 % / 100 % (ca.)

  h

  3,5 / 5

  Oplaadapparaat 18 V

  Eenheid

  Waarde (art. 9825-00.630.00)

  Netspanning

  V (AC)

  230

  Netfrequentie

  Hz

  50

  Nominaal vermogen

  W

  16

  Uitgangsspanning

  V (DC)

  18

  Max. uitgangsstroom

  mA

  600

  8. TOEBEHOREN
  GARDENA wisselaccu BLi-18

  Accu voor extra looptijd of om te vervangen.

  art. 9839

  GARDENA oplaadapparaat 18 V

  Om de GARDENA accu BLi-18 op te laden.

  art. 8833

  GARDENA onderhoudsolie

  Verlengt de levensduur van het mes en de gebruiksduur
  van de accu.

  art. 2366

  GARDENA opvangzak Cut&Collect
  ComfortCut / PowerCut

  Snoeimateriaal eenvoudig en comfortabel opvangen.

  art. 6002

  9. SERVICE / GARANTIE
  Service:
  Neem contact op met het adres op de achterzijde.
  Garantie:
  In het geval van een garantieclaim worden u geen kosten
  in rekening gebracht voor de geleverde diensten.
  GARDENA Manufacturing GmbH biedt een tweejarige
  garantie (vanaf de datum van aankoop) voor dit product.
  Deze garantie dekt alle ernstige defecten van het product
  waarvan aangetoond kan worden dat ze het gevolg zijn
  van fouten in materiaal of fabricage. Aan deze garantie
  wordt voldaan door levering van een volledig functioneel
  vervangend product of door gratis reparatie van het defecte product dat naar ons is verzonden; wij behouden ons
  het recht voor om tussen deze opties te kiezen. Deze
  dienst is onderworpen aan de volgende bepalingen:
  • Het product is gebruikt voor het beoogde doel conform
  de aanbevelingen in de bedieningsinstructies.

  • De koper of een derde partij hebben niet geprobeerd om
  het product zelf te repareren.
  Deze fabrieksgarantie heeft geen invloed op aanspraken
  op garantie van dealers / verkopers.
  Indien er sprake is van een probleem met dit product,
  neem dan contact op met onze serviceafdeling of stuur
  het defecte product samen met een korte beschrijving
  van het defect naar GARDENA Manufacturing GmbH.
  Zorg ervoor dat u eventuele verzendkosten hebt voldaan
  en de richtlijnen voor frankering en verpakking hebt
  gevolgd. Een garantieclaim moet zijn voorzien van een
  kopie van het aankoopbewijs.

  Slijtdelen:
  Het mes en de excenteraandrijving zijn slijtdelen en vallen
  dus niet onder de garantie.
  31

  NL

  AANWIJZING: De vermelde vibratie-emissiewaarde werd gemeten overeenkomstig een genormeerde keuringsprocedure en kan worden geraadpleegd om elektrische gereedschappen met
  elkaar te vergelijken. Deze waarde kan ook worden gebruikt voor de voorlopige beoordeling van
  de expositie. De vibratie-emissiewaarde kan tijdens het werkelijke gebruik van het elektrische
  gereedschap variëren. • Page 10

  DE Produkthaftung
  Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir in Übereinstimmung mit dem Produkthaftungsgesetz nicht für Schäden
  haften, die durch unsere Produkte entstehen, wenn diese unsachgemäß und nicht durch einen von uns autorisierten
  Servicepartner repariert wurden oder wenn keine Original GARDENA Teile oder von uns zugelassene Teile verwendet wurden.

  EN Product liability
  In accordance with the German Product Liability Act, we hereby expressly declare that we accept no liability for
  damage incurred from our products where said products have not been properly repaired by a GARDENA-approved
  service partner or where original GARDENA parts or parts authorised by GARDENA were not used.

  FR Responsabilité
  Conformément à la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, nous déclarons expressément
  par la présente que nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant de nos produits, si lesdits
  produits n‘ont pas été correctement réparés par un partenaire d‘entretien agréé GARDENA ou si des pièces
  d’origine GARDENA ou des pièces agréées GARDENA n‘ont pas été utilisées.

  NL Productaansprakelijkheid
  Conform de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid verklaren wij hierbij uitdrukkelijk dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ontstaan uit onze producten waarbij deze producten niet zijn gerepareerd door
  een GARDENA-erkende servicepartner of waarbij geen originele GARDENA-onderdelen of onderdelen die door
  GARDENA zijn goedgekeurd zijn gebruikt.

  SV Produktansvar
  I enlighet med tyska produktansvarslagar förklarar vi härmed uttryckligen att vi inte åtar oss något ansvar för skador
  som orsakas av våra produkter där produkterna inte har genomgått korrekt reparation från en GARDENA-godkänd
  servicepartner eller där originaldelar från GARDENA eller delar godkända av GARDENA inte använts.

  DA Produktansvar
  I overensstemmelse med den tyske produktansvarslov erklærer vi hermed udtrykkeligt, at vi ikke påtager os
  noget ansvar for skader på vores produkter, hvis de pågældende produkter ikke er blevet repareret korrekt af en
  GARDENA-godkendt servicepartner, eller hvor der ikke er brugt originale GARDENA-reservedele eller godkendte
  reservedele fra GARDENA.

  FI Tuotevastuu
  Saksan tuotevastuulain mukaisesti emme ole vastuussa laitteiden vaurioista, jos korjauksia ei ole tehnyt GARDENAn
  hyväksymä huoltoliike tai jos niiden syynä on muiden kuin alkuperäisten GARDENA-varaosien tai GARDENAn hyväksymien varaosien käyttö.

  IT Responsabilità del prodotto
  In conformità con la Legge tedesca sulla responsabilità del prodotto, con la presente dichiariamo espressamente
  che decliniamo qualsiasi responsabilità per danni causati dai nostri prodotti qualora non siano stati correttamente
  riparati presso un partner di assistenza approvato GARDENA o laddove non siano stati utilizzati ricambi originali
  o autorizzati GARDENA.

  ES Responsabilidad sobre el producto
  De acuerdo con la Ley de responsabilidad sobre productos alemana, por la presente declaramos expresamente
  que no aceptamos ningún tipo de responsabilidad por los daños ocasionados por nuestros productos si dichos
  productos no han sido reparados por un socio de mantenimiento aprobado por GARDENA o si no se han utilizado
  piezas originales GARDENA o piezas autorizadas por GARDENA.

  PT Responsabilidade pelo produto
  De acordo com a lei alemã de responsabilidade pelo produto, declaramos que não nos responsabilizamos por
  danos causados pelos nossos produtos, caso os tais produtos não tenham sido devidamente reparados por
  um parceiro de assistência GARDENA aprovado ou se não tiverem sido utilizadas peças GARDENA originais ou
  peças autorizadas pela GARDENA.

  PL Odpowiedzialność za produkt
  Zgodnie z niemiecką ustawą o odpowiedzialności za produkt, niniejszym wyraźnie oświadczamy, że nie ponosimy
  żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione na skutek użytkowania naszych produktów, w przypadku gdy
  naprawa tych produktów nie była odpowiednio przeprowadzana przez zatwierdzonego przez firmę GARDENA partnera serwisowego lub nie stosowano oryginalnych części GARDENA albo części autoryzowanych przez tę firmę.

  208 • Page 11

  HU Termékszavatosság
  A németországi termékszavatossági törvénnyel összhangban ezennel nyomatékosan kijelentjük, hogy nem vállalunk
  felelősséget a termékeinkben keletkezett olyan károkért, amelyek valamely GARDENA által jóváhagyott szervizpartner
  által nem megfelelően végzett javításból adódtak, vagy amely során nem eredeti GARDENA alkatrészeket vagy
  a GARDENA által jóváhagyott alkatrészeket használtak fel.

  CS Odpovědnost za výrobek
  V souladu s německým zákonem o odpovědnosti za výrobek tímto výslovně prohlašujeme, že nepřijímáme žádnou
  odpovědnost za poškození vzniklá na našich výrobcích, kdy zmíněné výrobky nebyly řádně opraveny schváleným
  servisním partnerem GARDENA nebo kdy nebyly použity originální náhradní díly GARDENA nebo náhradní díly autorizované společností GARDENA.

  SK Zodpovednosť za produkt
  V súlade s nemeckými právnymi predpismi upravujúcimi zodpovednosť za výrobok týmto výslovne prehlasujeme,
  že nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené našimi výrobkami, v prípade ktorých neboli náležité
  opravy vykonané servisným partnerom schváleným spoločnosťou GARDENA alebo neboli použité diely spoločnosti
  GARDENA alebo diely schválené spoločnosťou GARDENA.

  EL Ευθύνη προϊόντος
  Σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο περί Ευθύνης για τα Προϊόντα, με το παρόν δηλώνουμε ρητώς ότι δεν
  αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από τα προϊόντα μας εάν αυτά δεν έχουν
  επισκευαστεί σωστά από κάποιον εγκεκριμένο συνεργάτη επισκευών της GARDENA ή εάν δεν έχουν
  χρησιμοποιηθεί αυθεντικά εξαρτήματα GARDENA ή εξαρτήματα εγκεκριμένα από την GARDENA.

  SL Odgovornost proizvajalca
  V skladu z nemškimi zakoni o odgovornosti za izdelke,izrecno izjavljajo, da ne sprejemamo nobene odgovornosti
  za škodo, ki jo povzročijo naši izdelki, če teh niso ustrezno popravili GARDENINI odobreni servisni partnerji ali pri tem
  niso bili uporabljeni originalni GARDENINI nadomestni deli ali GARDENINIMI homologiranimi nadomestnimi deli.

  HR Pouzdanost proizvoda
  Sukladno njemačkom zakonu o pouzdanosti proizvoda, ovime izričito izjavljujemo kako ne prihvaćamo nikakvu
  odgovornost za oštećenja na našim proizvodima nastala uslijed neispravnog popravka od strane servisnog partnera
  kojeg odobrava GARDENA ili uslijed nekorištenja originalnih GARDENA dijelova ili dijelova koje odobrava GARDENA.

  RO Răspunderea pentru produs
  În conformitate cu Legea germană privind răspunderea pentru produs, declarăm în mod expres prin prezentul
  document că nu acceptăm nicio răspundere pentru defecţiunile suferite de produsele noastre atunci când acestea
  nu au fost reparate în mod corect de un atelier de service partener, aprobat de GARDENA, sau când nu au fost
  utilizate piese GARDENA originale sau piese autorizate de GARDENA.

  BG Отговорност за вреди, причинени от стоки
  Съгласно германския Закон за отговорността за вреди, причинени от стоки, с настоящото изрично
  декларираме, че не носим отговорност за щети, причинени от нашите продукти, ако те не са били
  правилно ремонтирани от одобрен от GARDENA сервиз или ако не са използвани оригинални части
  на GARDENA или части, одобрени от GARDENA.

  ET Tootevastutus
  Vastavalt Saksamaa tootevastutusseadusele deklareerime käesolevaga selgesõnaliselt, et me ei kanna mingisugust
  vastutust meie toodetest tingitud kahjude eest, kui need tooted ei ole korrektselt parandatud GARDENA heakskiidetud hoolduspartneri poolt või kui parandamisel ei ole kasutatud GARDENA originaalosi või GARDENA volitatud
  osi.

  LT Gaminio patikimumas
  Mes aiškiai pareiškiame, kad, atsižvelgiant į Vokietijos gaminių patikimumo įstatymą, neprisiimame atsakomybės
  dėl bet kokios žalos, patirtos dėl mūsų gaminių, jeigu jie buvo netinkamai taisomi arba jų dalys buvo pakeistos
  neoriginaliomis GARDENA dalimis ar nepatvirtintomis dalimis, arba jeigu remonto darbai buvo atliekami ne
  GARDENA techninės priežiūros centro specialistų.

  LV Atbildība par produkcijas kvalitāti
  Saskaņā ar Vācijas likumu par atbildību par produkcijas kvalitāti ar šo mēs paziņojam, ka neuzņemamies atbildību
  par bojājumiem, kas radušies, lietojot mūsu izstrādājumus, kuru remontu nav veicis uzņēmuma GARDENA
  apstiprināts apkopes partneris vai kuru remontam netika izmantotas oriģinālās GARDENA detaļas vai detaļas,
  kuru lietošanu apstiprinājis uzņēmums GARDENA.

  209 • Page 12

  DE EU-Konformitätserklärung
  Der Unterzeichner, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Schweden, bescheinigt
  hiermit, dass die nachstehend aufgeführten Geräte bei Verlassen des Werks die
  harmonisierten EU-Leitlinien, EU-Normen für Sicherheit und besondere Normen
  erfüllen. Dieses Zertifikat verliert seine Gültigkeit, wenn die Geräte ohne unsere
  Genehmigung verändert werden.
  EN EC Declaration of Conformity
  The undersigned, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, hereby certifies
  that, when leaving our factory, the units indicated below are in accordance with
  the harmonised EU guidelines, EU standards of safety and product specific
  standards. This certificate becomes void if the units are modified without our
  approval.

  FR Déclaration de conformité CE
  Le constructeur, soussigné : Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Suède, déclare
  qu’à la sortie de ses usines le matériel neuf désigné ci-dessous était conforme
  aux prescriptions des directives européennes énoncées ciaprès et conforme
  aux règles de sécurité et autres règles qui lui sont applicables dans le cadre de
  l’Union européenne. Toute modification apportée à cet appareil sans notre
  accord annule la validité de ce certificat.
  NL EG-conformiteitsverklaring
  De ondergetekende, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Zweden, verklaart
  hierbij dat de producten die hieronder staan vermeld, wanneer ze onze fabriek
  verlaten, in overeenstemming zijn met de geharmoniseerde Europese richtlijnen,
  EU-normen voor veiligheid en productspecifieke normen. Dit certificaat vervalt
  als de producten worden aangepast zonder onze toestemming.

  SV EG-försäkran om överensstämmelse
  Undertecknad firma Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sverige, intygar härmed
  att nedan nämnda produkter, när de lämnar vår fabrik, överensstämmer med
  EU:s riktlinjer, EU:s säkerhetsstandarder och produktspecifika standarder.
  Detta intyg skall ogiltigförklaras om produkten ändras utan vårt godkännande.

  DA EU-overensstemmelseserklæring
  Undertegnede, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sverige erklærer hermed, at
  nedenfor anførte enheder er i overensstemmelse med de harmoniserede EUretningslinjer, EU-standarder for sikkerhed og produktspecifikke standarder, når de
  forlader fabrikken. Denne erklæring ugyldiggøres, hvis enhederne ændres uden
  vores godkendelse.

  HU EK megfelelőségi nyilatkozat
  Alulírott Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Svédország ezzel tanúsítja, hogy az
  alábbiakban leírt egységek a gyár elhagyásakor megfeleltek a harmonizált uniós
  előírásoknak és biztonsági és termékspecifikus szabványoknak. Ez a tanúsítvány
  érvényét veszti, ha az egységeket jóváhagyásunk nélkül átalakítják.

  CS Prohlášení o shodě ES
  Níže uvedená společnost Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Švédsko, tímto
  potvrzuje, že při opuštění naší továrny jsou jednotky uvedené níže v souladu
  s harmonizovanými pokyny EU, standardy EU ohledně bezpečnosti a specifickými
  produktovými standardy. Tento certifikát pozbývá platnosti, pokud dojde k úpravě
  jednotek bez našeho schválení.

  SK EÚ vyhlásenie o zhode
  Dolu podpísaná spoločnosť Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Švédsko týmto
  osvedčuje, že nižšie uvedené jednotky boli v súlade s harmonizovanými usmerneniami EÚ, normami EÚ v oblasti bezpečnosti a špecifickými normami týkajúcimi
  sa produktu v čase opustenia výrobného závodu. Toto osvedčenie stráca platnosť,
  ak boli jednotky zmenené bez nášho súhlasu.

  EL Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ
  Η υπογεγραμμένη εταιρεία, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Σουηδία, πιστοποιεί ότι, κατά την έξοδο από το εργοστάσιο, οι μονάδες που αναφέρονται κατωτέρω συμμορφώνονται με τις εναρμονισμένες οδηγίες ΕΕ, τα πρότυπα ασφαλείας
  της ΕΕ και τα συγκεκριμένα πρότυπα προϊόντος. Αυτό το πιστοποιητικό καθίσταται άκυρο εάν οι μονάδες έχουν τροποποιηθεί χωρίς την έγκρισή μας.

  SL Izjava ES o skladnosti
  Spodaj podpisana, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Švedska, s to izjavo
  potrjuje, da je bila spodaj navedena enota ob izhodu iz tovarne skladna z usklajenimi smernicami EU, standardi EU za varnost in standardi, specifičnimi za
  izdelek. Izjava postane neveljavna v primeru neodobrene spremembe enote.

  HR Izjava o usklađenosti EZ
  Niže potpisana Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Švedska, ovime potvrđuje
  kako su u nastavku navedene jedinice prilikom napuštanja tvornice bile u skladu
  s usklađenim smjernicama EU, EU sigurnosnim standardima i standardima
  specifičnima za proizvod. Ova certifikacija poništava se ako se jedinice izmjenjuju
  bez odobrenja.

  RO Declaraţie de conformitate CE

  Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Ruotsi, vakuuttaa täten, että alla mainitut laitteet ovat tehtaalta lähtiessään yhdenmukaistettujen EU-säännösten, EU:n turvastandardien ja tuotekohtaisten standardien mukaisia. Tämä vakuutus mitätöityy,
  jos laitteita muokataan ilman hyväksyntäämme.

  Subscrisa, Husqvarna AB, 561 82 Husqvarna, Suedia, certifică prin prezenta că,
  la momentul ieşirii din fabrica noastră, unităţile indicate mai jos sunt în conformitate cu directivele UE armonizate, cu standardele UE de siguranţă şi cu standardele specifice ale produsului. Prezentul certificat devine nul dacă unităţile sunt
  modificate fără aprobarea noastră.

  IT Dichiarazione di conformità CE

  BG Декларация за съответствие на ЕО

  FI EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

  La sottoscritta Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Svezia, certifica che il prodotto
  qui di seguito indicato, nei modelli da noi commercializzati, è conforme alle
  direttive armonizzate UE nonché agli standard di sicurezza UE e agli standard
  specifici di prodotto. Qualunque modifica apportata al prodotto senza nostra
  specifica autorizzazione invalida la presente dichiarazione.

  ES Declaración de conformidad CE
  El abajo firmante, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Suecia, certifica por la
  presente que, cuando salen de la fábrica, las unidades indicadas a continuación
  cumplen las normas de armonización de la UE, las normas de la UE sobre
  seguridad y las normas específicas del producto. Este certificado quedará sin
  efecto si se modifican las unidades sin nuestra autorización.
  PT Declaração de conformidade CE
  O abaixo-assinado, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Suécia, certifica por este
  meio que, ao sair da nossa fábrica, as unidades indicadas acima estão em
  conformidade com as diretrizes uniformizadas da UE, os padrões de segurança
  da UE e os padrões específicos do produto. Este certificado deixa de ser válido
  se as unidades forem modificadas sem a nossa aprovação.
  PL Deklaracja zgodności WE
  Niżej podpisany przedstawiciel firmy Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Szwecja,
  niniejszym oświadcza, że podane poniżej wyroby opuszczające fabrykę są zgodne
  ze zharmonizowanymi normami UE oraz z obowiązującymi w UE przepisami
  bezpieczeństwa i normami dotyczącymi danego produktu. Modyfikacja wyrobów
  bez naszej zgody powoduje unieważnienie niniejszego certyfikatu.
  210

  С настоящото долуподписаната, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Швеция,
  удостоверява, че при напускане на фабриката модулите, посочени подолу, са в съответствие с хармонизираните директиви на ЕС, стандартите
  на ЕС за безопасност и специфичните за продукта стандарти. Този
  сертификат става невалиден, ако модулите са променени без нашето
  одобрение.

  ET EÜ vastavusdeklaratsioon
  Allakirjutanu Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Rootsi, kinnitab käesolevaga,
  et tehasest väljumisel vastavad allpool nimetatud seadmed harmoneeritud EL-i
  suunistele, EL-i ohutusstandarditele ja tootele eriomastele standarditele.
  See vastavuskinnitus kaotab kehtivuse, kui seadet muudetakse ilma meie
  heakskiiduta.

  LT EB atitikties deklaracija
  Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, garantuoja, kad iš gamyklos
  siunčiami toliau nurodyti įrenginiai atitinka suderintus EB reikalavimus,
  EB saugos ir konkretaus gaminio standartus. Pakeitus gaminį be mūsų
  patvirtinimo, nutraukiamas šio sertifikato galiojimas.

  LV EK atbilstības deklarācija
  Uzņēmums Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Zviedrija, ar parakstu apliecina,
  ka tālāk minētās vienības, pametot rūpnīcu, atbilst saskaņotajām ES vadlīnijām,
  ES drošības standartiem un izstrādājumam specifiskajiem standartiem.
  Šis sertifikāts tiek anulēts, ja šīs vienības tiek modificētas bez mūsu
  apstiprinājuma. • Page 13

  Produktbezeichnung:
  Description of the product:
  Désignation de produit :
  Productbenaming:
  Produktbeteckning:
  Produktbetegnelse:
  Tuotenimike:
  Nome del prodotto:
  Designación del producto:
  Designação do produto:
  Opis produktu:
  A termék megnevezése:
  Označení produktu:
  Označenie výrobku:
  Ονομασία προϊόντος:
  Ime izdelka:
  Naziv proizvoda:
  Denumire produs:
  Описание на продукта:
  Toote nimetus:
  Gaminio pavadinimas:
  Izstrādājuma nosaukums:
  Produkttyp:
  Product type:
  Type de produit :
  Producttype:
  Produkttyp:
  Produkttype:
  Tuotetyyppi:
  Tipo di prodotto:
  Tipo del producto:
  Tipo de produto:
  Typ produktu:

  Akku-Heckenschere
  Battery Hedge Trimmer
  Taille-haies à batterie
  Accu-heggenschaar
  Accu-häcksax
  Hækkeklipper med genopladelig accu
  Akkukäyttöinen pensasleikkuri
  Tagliasiepi a batteria
  Recortasetos con Accu
  Corta sebes a bateria
  Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
  Akkumulátoros sövénynyíró
  Akumulátorové nůžky na živý plot
  Akumulátorové nožnice na živý plot
  Μπορντουροψάλιδο μπαταρίας
  Akumulatorske škarje za živo mejo
  Baterijske škare za živicu
  Trimmer de gard viu cu baterie
  Акумулаторна ножица за жив плет
  Akuga hekilõikur
  Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės
  Ar akumulatoru darbināmas dzīvžoga šķēres

  Terméktípus:
  Typ produktu:
  Typ výrobku:
  Τύπος προϊόντος:
  Tip izdelka:
  Tip proizvoda:
  Tip produs:
  Тип на продукта:
  Toote tüüp:
  Gaminio tipas:
  Izstrādājuma tips:

  Artikelnummer:
  Article number:
  Référence :
  Artikelnummer:
  Artikelnummer:
  Artikelnummer:
  Artikkelinumero:
  Numero articolo:
  Número de
  artículo:
  Número de
  referência:

  Numer katalogowy:
  Cikkszám:
  Číslo materiálu:
  Číslo výrobku:
  Αριθμός προϊόντος:
  Številka artikla:
  Broj artikla:
  Cod articol:
  Артикулен номер:
  Artikli number:
  Gaminio numeris:
  Preces numurs:

  9837
  9838

  ComfortCut Li-18/50
  ComfortCut Li-18/60
  EU-Richtlinien:
  EC-Directives:
  Directives UE :
  EU-richtlijnen:
  EU-riktlinjer:
  EU-direktiver:
  EU-direktiivit:
  Direttive UE:
  Directivas de la UE:
  Diretivas UE:
  Dyrektywy UE:
  EU-irányelvek:
  Směrnice EU:
  Smernice EU:
  Οδηγίες ΕΕ:
  EU-direktive:
  Harmonisierte EN-Normen /
  Harmonised EN:

  EN 60745-1
  EN 60745-2-15
  EN ISO 12100
  Hinterlegte Dokumentation:
  GARDENA Technische Dokumentation,
  M. Kugler 89079 Ulm
  Deposited Documentation:
  GARDENA Technical Documentation,
  M. Kugler 89079 Ulm
  Documentation déposée:
  Documentation technique GARDENA,
  M. Kugler 89079 Ulm

  Direktive EU:
  Directivele EU:
  ЕС-Директиви:
  EL-i direktiivid:
  ES direktyvos:
  ES direktīvas:

  2000/14/EC
  2006/42/EC
  2011/65/EC
  2014/30/EC
  Ladegerät/Charger:

  2014/35/EC
  Akku/Battery:

  IEC 62133
  Ladegerät/Charger:

  IEC 60335-1
  IEC 60335-2-29
  Konformitätsbewertungsverfahren:
  Nach 2000/14/ EG Art. 14
  Anhang V
  Conformity Assessment Procedure:
  according to 2000/14/EC
  Art.14 Annex V
  Procédure d’évaluation
  de la conformité :
  Selon 2000/14/CE art. 14 Annexe V

  Schall-Leistungspegel:
  Noise level:
  Niveau sonore :
  Geluidsniveau:
  Ljudnivå:
  Støjniveau:
  Äänitaso:
  Livello acustico:
  Nivel de ruido:
  Nível de ruído:
  Poziom hałasu:
  Zajszint:
  Hladina hluku:
  Hladiny hluku:
  Επίπεδο θορύβου:
  Raven zvočne moči:
  Razina buke:
  Nivel de zgomot:
  Ниво на шум:
  Müratase:
  Triukšmo lygis:
  Trokšņa līmenis :

  Art. 9837
  Art. 9838

  gemessen / garantiert
  measured / guaranteed
  mesuré / garanti
  gemeten / gegarandeerd
  uppmätt / garanterad
  målt / garanteret
  mitattu / taattu
  misurato / garantito
  medido / garantizado
  medido / garantido
  zmierzony / gwarantowany
  mért / garantált
  naměřená / zaručená
  namerané/zaručené
  μετρημένο / εγγυημένο
  izmerjena / zagotovljena
  mjerena / zajamčena
  măsurat / garantat
  измерено / гарантирано
  mõõdetud / garanteeritud
  išmatuotas / garantuojamas
  mērītais / garantētais

  92 dB(A) / 95 dB(A)
  94 dB(A) / 95 dB(A)

  Anbringungsjahr der
  CE-Kennzeichnung:
  Year of CE marking:
  Année d’apposition du marquage CE :
  Installatiejaar van de CE-aanduiding:
  Märkningsår:
  CE-Mærkningsår:
  CE-merkin kiinnitysvuosi:
  Anno di applicazione della
  certificazione CE:
  Colocación del distintivo CE:
  Ano de marcação pela CE:
  Rok nadania oznakowania CE:
  CE-jelzés elhelyezésének éve:
  Rok umístění značky CE:
  Rok udelenia značky CE:
  Έτος σήματος CE:
  Leto namestitve CE-oznake:

  Godina dobivanja CE oznake:
  Anul de marcare CE:
  Година на поставяне на
  CE-маркировка:
  CE-märgistuse paigaldamise aasta:
  Metai, kada pažymėta CE-ženklu:
  CE-marķējuma uzlikšanas gads:

  Ulm, den 01.09.2017
  Ulm, 01.09.2017
  Fait à Ulm, le 01.09.2017
  Ulm, 01-09-2017
  Ulm, 2017.09.01.
  Ulm, 01.09.2017
  Ulmissa, 01.09.2017
  Ulm, 01.09.2017
  Ulm, 01.09.2017
  Ulm, 01.09.2017
  Ulm, dnia 01.09.2017
  Ulm, 01.09.2017
  Ulm, 01.09.2017
  Ulm, dňa 01.09.2017
  Ulm, 01.09.2017
  Ulm, 01.09.2017
  Ulm, dana 01.09.2017
  Ulm, 01.09.2017
  Улм, 01.09.2017
  Ulm, 01.09.2017
  Ulm, 01.09.2017
  Ulme, 01.09.2017

  Der Bevollmächtigte
  Authorised representative
  Le mandataire
  De gevolmachtigde
  Auktoriserad representant
  Autoriseret repræsentant
  Valtuutettu edustaja
  Persona delegata
  La persona autorizada
  O representante
  Pełnomocnik
  Meghatalmazott
  Zplnomocněnec
  Splnomocnený
  Ο εξουσιοδοτημένος
  Pooblaščenec
  Ovlaštena osoba
  Conducerea tehnică
  Упълномощен
  Volitatud esindaja
  Įgaliotasis atstovas
  Pilnvarotā persona

  2017

  Reinhard Pompe
  Vice President

  211 • Page 14

  Deutschland / Germany
  GARDENA
  Manufacturing GmbH
  Central Service
  Hans-Lorenser-Straße 40
  D-89079 Ulm
  Produktfragen:
  (+ 49) 731 490 - 123
  Reparaturen:
  (+ 49) 731 490 - 290
  service@gardena.com
  Albania
  COBALT Sh.p.k.
  Rr. Siri Kodra
  1000 Tirana
  Argentina
  Husqvarna Argentina S.A.
  Av.del Libertador 5954 –
  Piso 11 – Torre B
  (C1428ARP) Buenos Aires
  Phone: (+ 54) 11 5194 5000
  info.gardena@
  ar.husqvarna.com
  Armenia
  Garden Land Ltd.
  61 Tigran Mets
  0005 Yerevan
  Australia
  Husqvarna Australia Pty. Ltd.
  Locked Bag 5
  Central Coast BC
  NSW 2252
  Phone: (+ 61) (0) 2 4352 7400
  customer.service@
  husqvarna.com.au
  Austria / Österreich
  Husqvarna Austria GmbH
  Industriezeile 36
  4010 Linz
  Tel. : (+ 43) 732 77 01 01- 485
  service.gardena@
  husqvarnagroup.com
  Azerbaijan
  Firm Progress
  a. Aliyev Str. 26A
  1052 Baku
  Belgium
  Husqvarna België nv / sa
  Gardena Division
  Rue Egide Van Ophem 111
  1180 Uccle / Ukkel
  Tel.: (+ 32) 2 720 92 12
  info@gardena.be
  Bosnia / Herzegovina
  SILK TRADE d.o.o.
  Industrijska zona Bukva bb
  74260 Tešanj
  Brazil
  Husqvarna do Brasil Ltda
  Av. Francisco Matarazzo,
  1400 – 19º andar
  São Paulo – SP
  CEP: 05001-903
  Tel: 0800-112252
  marketing.br.husqvarna@
  husqvarna.com.br
  Bulgaria
  AGROLAND България АД
  бул. 8 Декември, №13
  Офис 5
  1700 Студентски град
  София
  Тел.: (+ 359) 24 66 69 10
  info@agroland.eu
  Canada / USA
  GARDENA Canada Ltd.
  100 Summerlea Road
  Brampton, Ontario L6T 4X3
  Phone: (+1) 905 792 93 30
  info@gardenacanada.com
  Chile
  Maquinarias Agroforestales
  Ltda. (Maga Ltda.)
  Santiago, Chile
  Avda. Chesterton
  # 8355 comuna Las Condes
  Phone: (+ 56) 2 202 4417
  Dalton@maga.cl
  Zipcode: 7560330

  212

  China
  Husqvarna (Shanghai)
  Management Co., Ltd.
  富世华(上海)管理有限公司
  3F, Benq Square B,
  No207, Song Hong Rd.,
  Chang Ning District,
  Shanghai, PRC. 200335
  上海市长宁区淞虹路207号明
  基广场B座3楼,邮编:200335
  Colombia
  Husqvarna Colombia S.A.
  Calle 18 No. 68 D-31, zona
  Industrial de Montevideo
  Bogotá, Cundinamarca
  Tel. 571 2922700 ext. 105
  jairo.salazar@
  husqvarna.com.co
  Costa Rica
  Compania Exim
  Euroiberoamericana S.A.
  Los Colegios, Moravia,
  200 metros al Sur del Colegio
  Saint Francis – San José
  Phone: (+ 506) 297 68 83
  exim_euro@racsa.co.cr
  Croatia
  SILK ADRIA d.o.o.
  Josipa Lončara 3
  10090 Zagreb
  Phone: (+ 385) 1 3794 580
  silk.adria@zg.t-com.hr
  Cyprus
  Med Marketing
  17 Digeni Akrita Ave
  P.O. Box 27017
  1641 Nicosia
  Czech Republic
  Husqvarna Česko s.r.o.
  Türkova 2319 / 5b
  149 00 Praha 4 – Chodov
  Bezplatná infolinka :
  800 100 425
  servis@cz.husqvarna.com
  Denmark
  GARDENA DANMARK
  Lejrvej 19, st.
  3500 Værløse
  Tlf.: (+ 45) 70 26 47 70
  husqvarna@husqvarna.dk
  www.gardena.com /dk
  Dominican Republic
  BOSQUESA, S.R.L
  Carretera Santiago Licey
  Km. 5 ½
  Esquina Copal II.
  Santiago
  Dominican Republic
  Phone: (+ 809) 736-0333
  joserbosquesa@claro.net.do
  Ecuador
  Husqvarna Ecuador S.A.
  Arupos E1-181 y 10 de
  Agosto Quito, Pichincha
  Tel. (+ 593) 22800739
  francisco.jacome@
  husqvarna.com.ec
  Estonia
  Husqvarna Eesti OÜ
  Gardena Division
  Valdeku 132
  Tallinn
  11216, Estonia
  info@gardena.ee
  Finland
  Oy Husqvarna Ab
  Gardena Division
  Lautatarhankatu 8 B / PL 3
  00581 HELSINKI
  info@gardena.fi
  France
  Husqvarna France
  9 /11 Allée des pierres mayettes
  92635 Gennevilliers Cedex
  France
  http : // www.gardena.com / fr
  N° AZUR : 0 810 00 78 23
  (Prix d’un appel local)

  Georgia
  ALD Group
  Beliashvili 8
  1159 Tleilisi
  Great Britain
  Husqvarna UK Ltd
  Preston Road
  Aycliffe Industrial Park
  Newton Aycliffe
  County Durham
  DL5 6UP
  info.gardena@
  husqvarna.co.uk
  Greece
  Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
  Λεωφ. Αθηνών 92
  Αθήνα
  Τ.Κ.104 42
  Ελλάδα
  Τηλ. (+ 30) 210 51 93 100
  info@papadopoulos.com.gr
  Hungary
  Husqvarna Magyarország Kft.
  Ezred u. 1- 3
  1044 Budapest
  Telefon: (+ 36) 1 251- 4161
  vevoszolgalat.husqvarna@
  husqvarna.hu
  Iceland
  Ó. Johnson & Kaaber
  Tunguhalsi 1
  110 Reykjavik
  ooj@ojk.is
  Ireland
  Husqvarna UK Ltd
  Preston Road
  Aycliffe Industrial Park
  Newton Aycliffe
  County Durham
  DL5 6UP
  info.gardena@
  husqvarna.co.uk
  Italy
  Husqvarna Italia S.p.A.
  Via Santa Vecchia 15
  23868 VALMADRERA (LC)
  Phone: (+ 39) 0341.203.111
  assistenza.italia@
  it.husqvarna.com
  Japan
  KAKUICHI Co. Ltd.
  Sumitomo Realty &
  Development Kojimachi
  BLDG., 8F
  5 - 1 Nibanncyo
  Chiyoda-ku
  Tokyo 102-0084
  Phone: (+ 81) 33 264 4721
  m_ishihara@kaku-ichi.co.jp
  Kazakhstan
  LAMED Ltd.
  155 /1, Tazhibayevoi Str.
  050060 Almaty
  IP Schmidt
  Abayavenue 3B
  110 005 Kostanay
  Korea
  Kyung Jin Trading CO.,LTD.
  107-4, SunDuk Bld.,
  YangJae-dong,
  Seocho-gu,
  Seoul, (zipcode: 137-891)
  Phone: (+ 82) (0)2 574-6300
  Kyrgyzstan
  Alye Maki
  av. Moladaya Guardir J 3
  720014
  Bishkek

  Luxembourg
  Magasins Jules Neuberg
  39, rue Jacques Stas
  Luxembourg-Gasperich 2549
  Case Postale No. 12
  Luxembourg 2010
  Phone: (+ 352) 40 14 01
  api@neuberg.lu
  Mexico
  AFOSA
  Av. Lopez Mateos Sur # 5019
  Col. La Calma 45070
  Zapopan, Jalisco
  Mexico
  Phone: (+ 52) 33 3818-3434
  icornejo@afosa.com.mx
  Moldova
  Convel S.R.L.
  290A Muncesti Str.
  2002 Chisinau
  Netherlands
  Husqvarna Nederland B.V.
  GARDENA Division
  Postbus 50131
  1305 AC ALMERE
  Phone: (+ 31) 36 521 00 10
  info@gardena.nl
  Neth. Antilles
  Jonka Enterprises N.V.
  Sta. Rosa Weg 196
  P.O. Box 8200
  Curaçao
  Phone: (+ 599) 9 767 66 55
  pgm@jonka.com
  New Zealand
  Husqvarna New Zealand Ltd.
  PO Box 76-437
  Manukau City 2241
  Phone: (+ 64) (0) 9 9202410
  support.nz@husqvarna.co.nz
  Norway
  Husqvarna Norge AS
  Gardena Division
  Trøskenveien 36
  1708 Sarpsborg
  Tel: 69 10 47 00
  www.gardena.no
  Peru
  Husqvarna Perú S.A.
  Jr. Ramón Cárcamo 710
  Lima 1
  Tel: (+ 51) 1 3 320 400 ext. 416
  juan.remuzgo@
  husqvarna.com
  Poland
  Husqvarna
  Poland Spółka z o.o.
  ul. Wysockiego 15 b
  03-371 Warszawa
  Phone: (+ 48) 22 330 96 00
  gardena@husqvarna.com.pl
  Portugal
  Husqvarna Portugal , SA
  Lagoa - Albarraque
  2635 - 595 Rio de Mouro
  Tel.: (+ 351) 21 922 85 30
  Fax : (+ 351) 21 922 85 36
  info@gardena.pt
  Romania
  Madex International Srl
  Soseaua Odaii 117 - 123,
  RO 013603 Bucureşti, S 1
  Phone: (+ 40) 21 352.76.03
  madex@ines.ro

  Latvia
  Husqvarna Latvija SIA
  Gardena Division
  Ulbrokas 19A
  LV-1021 Rīga
  info@gardena.lv

  Russia / Россия
  ООО „Хускварна“
  141400, Московская обл.,
  г. Химки,
  улица Ленинградская,
  владение 39, стр.6
  Бизнес Центр
  „Химки Бизнес Парк“,
  помещение ОВ02_04
  http: //www.gardena.ru

  Lithuania
  UAB Husqvarna Lietuva
  Gardena Division
  Ateities pl. 77C
  LT-52104 Kaunas
  info@gardena.lt

  Serbia
  Domel d.o.o.
  Autoput za Novi Sad bb
  11273 Belgrade
  Phone: (+381) 1 18 48 88 12
  miroslav.jejina@domel.rs

  Singapore
  Hy- Ray PRIVATE LIMITED
  40 Jalan Pemimpin
  # 02-08 Tat Ann Building
  Singapore 577185
  Phone: (+ 65) 6253 2277
  shiying@hyray.com.sg
  Slovak Republic
  Husqvarna Česko s.r.o.
  Türkova 2319 / 5b
  149 00 Praha 4 – Chodov
  Bezplatná infolinka:
  800 154 044
  servis@sk.husqvarna.com
  Slovenia
  Husqvarna Austria GmbH
  Industriezeile 36
  4010 Linz
  Tel. : (+ 43) 732 77 01 01- 485
  service.gardena@
  husqvarnagroup.com
  South Africa
  Husqvarna
  South Africa (Pty) Ltd
  Postnet Suite 250
  Private Bag X6,
  Cascades, 3202
  South Africa
  Phone: (+ 27) 33 846 9700
  info@gardena.co.za
  Spain
  Husqvarna España S.A.
  Calle de Rivas nº 10
  28052 Madrid
  Phone: (+ 34) 91 708 05 00
  atencioncliente@gardena.es
  Suriname
  Agrofix n.v.
  Verlengde Hogestraat # 22
  Phone : (+ 597) 472426
  agrofix@sr.net
  Pobox : 2006
  Paramaribo
  Suriname – South America
  Sweden
  Husqvarna AB
  Gardena Division
  S-561 82 Huskvarna
  info@gardena.se
  Switzerland / Schweiz
  Husqvarna Schweiz AG
  Consumer Products
  Industriestrasse 10
  5506 Mägenwil
  Phone: (+ 41) (0) 62 887 37 90
  info@gardena.ch
  Turkey
  Dost Bahçe Dış Ticaret
  Mümessillik A.Ş
  Yunus Mah. Adil Sok. No:3
  Ic Kapi No: 1 Kartal
  34873 Istanbul
  Phone: (+ 90) 216 38 93 939
  info@dostbahce.com.tr
  Ukraine / Україна
  ТОВ «Хусварна Україна»
  вул. Васильківська, 34,
  офіс 204-г
  03022, Київ
  Тел. (+38) 044 498 39 02
  info@gardena.ua
  Uruguay
  FELI SA
  Entre Ríos 1083 CP 11800
  Montevideo – Uruguay
  Tel : (+ 598) 22 03 18 44
  info@felisa.com.uy
  Venezuela
  Corporación Casa y Jardín C.A.
  Av. Caroní, Edif. Trezmen, PB.
  Colinas de Bello Monte.
  1050 Caracas.
  Tlf : (+ 58) 212 992 33 22
  info@casayjardin.net.ve
  0000- 20.960.00 / 0717
  9837-20.960.01/0917
  GARDENA
  ©
  © GARDENA
  Manufacturing
  GmbH
  Manufacturing GmbH
  D
  - 89070
  Ulm
  D-89070
  Ulm
  http://www.gardena.com
  http:
  //www.gardena.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gardena ComfortCut Li-18-50 Art. 9837 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gardena ComfortCut Li-18-50 Art. 9837 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,42 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info