Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/13
Nächste Seite
GARDENA
®
D
GBFNLSDKFIN
N
IE
PPL
H
CZSKGRRUS
SLOHR
SRB
BIH
UAROTRBGAL
EST
LTLV
EasyCut 42 Art. 8870
EasyCut 46 Art. 8871
D Betriebsanleitung
Elektro-Heckenschere
GB Operating Instructions
Electric Hedge Trimmer
F Mode d’emploi
Taille-haies électrique
NL Instructies voor gebruik
Elektrische heggenschaar
S Bruksanvisning
Elektrisk Häcksax
DK Brugsanvisning
Elektrisk hækkeklipper
FIN Käyttöohje
Sähkökäyttöinen aitaleikkuri
N Bruksanvisning
Elektrisk hekksaks
I Istruzioni per l’uso
Tagliasiepi elettrica
E Manual de instrucciones
Recortasetos eléctrico
P Instruções de utilização
Tesoura eléctrica de sebes
PL Instrukcja obsługi
Elektryczne nożyce do żywopłotu
H Használati utasítás
Elektromos sövénynyíró
CZ Návod k použití
Elektrické nůžky na živý plot
SK Návod na použitie
Elektrické nožnice na živý plot
GR Οδηγίες χρήσεως
Ηλεκτρικό πορντουροψάλιδο
RUS Инструкция по эксплуатации
Электрические кусторезы
SLO Navodilo za uporabo
Električne škarje za živo mejo
HR Upute za uporabu
Električne škare za živicu
SRB Uputstvo za rad
BIH Električne makaze za živicu
UA Інструкція з експлуатації
Електричний садовий секатор
RO Instrucţiuni de utilizare
Trimmer-ul electric de tuns
garduri vii
TR Kullanım Klavuzu
Elektrikli Çit Kesici
BG Инструкция за експлоатация
Електрически храсторез за
жив плет
AL Manual përdorimi
Gërshërë elektronike gardhishtesh
EST Kasutusjuhend
Elektrilised hekikäärid
LT Eksploatavimo instrukcija
Elektrinės gyvatvorių žirklės
LV Lietošanas instrukcija
Elektriskais dzīvžogu trimmeris
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  D
  GB

  ®

  N
  I
  E
  P
  PL
  H
  CZ
  SK

  H
  CZ
  SK
  SRB

  FIN

  UA BIH HR SLO RUS GR

  DK

  RO

  S

  TR

  NL

  BG

  F

  GR Οδηγίες χρήσεως
  Ηλεκτρικό μπορντουροψάλιδο
  RUS Инструкция по эксплуатации
  Электрические кусторезы
  SLO Navodilo za uporabo
  Električne škarje za živo mejo
  HR Upute za uporabu
  Električne škare za živicu
  SRB Uputstvo za rad
  BIH Električne makaze za živicu
  UA Інструкція з експлуатації
  Електричний садовий секатор
  RO Instrucţiuni de utilizare
  Trimmer-ul electric de tuns
  garduri vii
  TR Kullanım Klavuzu
  Elektrikli Çit Kesici
  BG Инструкция за експлоатация
  Електрически храсторез за
  жив плет
  AL Manual përdorimi
  Gërshërë elektronike gardhishtesh
  EST Kasutusjuhend
  Elektrilised hekikäärid
  LT Eksploatavimo instrukcija
  Elektrinės gyvatvorių žirklės
  LV Lietošanas instrukcija
  Elektriskais dzīvžogu trimmeris

  LT EST AL

  GB

  Betriebsanleitung
  Elektro-Heckenschere
  Operating Instructions
  Electric Hedge Trimmer
  Mode d’emploi
  Taille-haies électrique
  Instructies voor gebruik
  Elektrische heggenschaar
  Bruksanvisning
  Elektrisk Häcksax
  Brugsanvisning
  Elektrisk hækkeklipper
  Käyttöohje
  Sähkökäyttöinen aitaleikkuri
  Bruksanvisning
  Elektrisk hekksaks
  Istruzioni per l’uso
  Tagliasiepi elettrica
  Manual de instrucciones
  Recortasetos eléctrico
  Instruções de utilização
  Tesoura eléctrica de sebes
  Instrukcja obsługi
  Elektryczne nożyce do żywopłotu
  Használati utasítás
  Elektromos sövénynyíró
  Návod k použití
  Elektrické nůžky na živý plot
  Návod na použitie
  Elektrické nožnice na živý plot

  LV

  D

  PL

  P

  EasyCut 42 Art. 8870
  EasyCut 46 Art. 8871

  E

  I

  N

  FIN DK

  S

  NL

  F

  GARDENA • Page 2

  NL

  GARDENA Elektrische heggenschaar
  EasyCut 42 / EasyCut 46
  Dit is de vertaling van de originele Duitse instructies voor gebruik. Leest u deze instructies
  voor gebruik zorgvuldig door en houdt u zich aan de aanwijzingen. Maak u aan de hand
  van deze instructies voor gebruik vertrouwd met de elektrische heggenschaar, het juiste
  gebruik en de veiligheidsaanwijzingen.

  A

  Uit veiligheidsoverwegingen mogen personen jonger dan 16 jaar evenals personen die
  niet bekend zijn met deze Instructies voor gebruik geen gebruik maken van dit product.
  Personen met een lichamelijke of geestelijke beperking mogen dit product alleen gebruiken als ze onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn door een bevoegd persoon.
  v Bewaar deze instructies voor gebruik zorgvuldig.

  Inhoudsopgave

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.

  Inzetgebied van uw GARDENA elektrische heggenschaar . . 24
  Veiligheidsaanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
  Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  Buitengebruikstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  Opheffen van storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  Leverbare accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  Service / Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  1. Inzetgebied van uw GARDENA elektrische heggenschaar
  Juiste gebruik :

  Let op

  De GARDENA elektrische heggenschaar is bestemd voor het
  snoeien van heggen, struiken, heesters en bodembedekkers in
  particuliere huis- en volkstuinen.
  De inhoud van de instructies voor gebruik is een voorwaarde voor
  het juiste gebruik van de heggenschaar.
  LET OP ! Gevaar voor lichamelijk letsel !
  De heggenschaar mag niet worden gebruikt voor het
  snijden van gras / graskanten of voor het verkleinen
  in de zin van composteren.

  2. Veiligheidsvoorschriften

  A

  Bij verkeerd gebruik kan dit product gevaarlijk zijn! Het product kan de gebruiker en anderen ernstig
  verwonden. Om de veiligheid en doeltreffendheid van het product te garanderen is het derhalve belangrijk dat de waarschuwingen en veiligheidsinstructies opgevolgd worden. Het is de verantwoordelijkheid
  van de gebruiker om de aanwijzingen en veiligheidsinstructies in deze handleiding en op het
  product te volgen.

  Uitleg van symbolen op het product.
  WAARSCHUWING !

  Lees de instructies voor gebruik aandachtig door, zodat u volledig vertrouwd
  bent met de verschillende bedieningselementen en de werking daarvan.

  24

  Indien het snoer beschadigd of doorgesneden is, de stekker onmiddellijk uit het
  stopcontact halen.
  Niet aan regenof vocht blootstellen.
  Het product niet buiten laten staan als
  het regent.
  Aangeraden wordt om oogbescherming
  te gebruiken. • Page 3

  WAARSCHUWING !
  Lees alle veiligheidsaanwijzingen en alle
  instructies. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan stroomschokken, brand
  en / of ernstig letsel tot gevolg hebben.
  Bewaar alle veiligheidsaanwijzingen en instructies
  voor toekomstig gebruik. Onder de term “elektrisch
  gereedschap” in de veiligheidsaanwijzingen wordt verstaan uw elektrisch gereedschap met netvoeding (met
  snoer) of uw elektrisch gereedschap met accu (zonder
  snoer).
  1) Veiligheid op de werkplek
  a) Zorg ervoor dat de werkplek schoon en goed
  verlicht is. Een rommelige of donkere werkplek kan
  ongelukken veroorzaken.
  b) Gebruik het elektrisch gereedschap niet in
  explosieve atmosferen, bijvoorbeeld in aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.
  Elektrische gereedschappen geven vonken af die het
  stof of de dampen vlam kunnen doen vatten.
  c) Zorg ervoor dat kinderen en omstanders op een
  afstand blijven wanneer u een elektrisch gereedschap gebruikt. Als u afgeleid wordt kunt u de controle
  over het gereedschap verliezen.
  2) Elektrische veiligheid
  a) De stekker van het elektrisch gereedschap moet
  geschikt zijn voor het stopcontact. Nooit een stekker
  modificeren. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen.
  Originele stekkers en geschikte stopcontacten reduceren
  het risico van stroomschokken.
  b) Vermijd lichaamscontact met geaarde oppervlakken zoals pijpen, radiators, fornuizen en koelkasten.
  Het risico van stroomschokken neemt toe als uw lichaam
  geaard wordt.
  c) Stel elektrische gereedschappen niet bloot aan
  regen of natte condities. Als er water in een elektrisch
  gereedschap komt, neemt het risico van stroomschokken
  toe.
  d) Misbruik het snoer niet. Gebruik het snoer niet om
  het elektrisch gereedschap te dragen of naar u toe te
  trekken, of de stekker uit het stopcontact te trekken.
  Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie,
  scherpe randen en bewegende onderdelen. Met een
  beschadigd of verward snoer neemt het risico van
  stroomschokken toe.
  e) Als het elektrisch gereedschap buiten gebruikt
  wordt, gebruik dan een verlengsnoer dat geschikt
  is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een geschikt snoer vermindert het risico van stroomschokken.
  f) Als gebruik van elektrisch gereedschap op een
  vochtige plek onvermijdelijk is, gebruik dan een
  door een aardlekschakelaar (FI) beschermde voedingsbron. Een FI-schakelaar vermindert het risico
  van stroomschokken.
  3) Persoonlijke veiligheid
  a) Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond
  verstand bij gebruik van elektrisch gereedschap.
  Gebruik elektrische gereedschappen niet als u moe
  of onder invloed van drugs, alcohol of geneesmiddelen bent. Zelfs als u één ogenblik niet oplet tijdens
  gebruik van elektrisch gereedschap, kan dit ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.

  b) Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.
  Draag altijd oogbescherming. Beschermingsmiddelen
  zoals een stofmasker, slipvrije veiligheidsschoenen,
  een helm of gehoorbescherming in bepaalde condities
  verminderen het risico van persoonlijk letsel.
  c) Voorkom dat u de apparatuur per ongeluk opstart.
  Controleer of de schakelaar in de uit-stand staat
  voordat u de stekker in het stopcontact steekt, een
  accu aansluit of het gereedschap oppakt. Het
  dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op
  de schakelaar of het inschakelen van elektrisch gereedschap dat aanstaat kan ongelukken veroorzaken.
  d) Verwijder stelsleutels voordat u het elektrisch
  gereedschap aanzet. Het laten zitten van een sleutel in
  een draaiend deel van het elektrisch gereedschap kan
  persoonlijk letsel veroorzaken.
  e) Reik niet te ver. Zorg dat u altijd stevig staat en
  in balans blijft. U heeft dan beter controle over het
  elektrisch gereedschap in onverwachte situaties.
  f) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
  kleding of sierraden. Houd haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende onderdelen.
  Loszittende kleding, sierraden of lang haar kan verstrengeld raken in bewegende onderdelen.
  g) Als er inrichtingen zijn voor het afzuigen of verzamelen van stof, zorg er dan voor dat deze op de
  juiste manier aangesloten en gebruikt worden. Het
  gebruik van stofverzamelingsapparatuur kan risico’s in
  verband met stof verminderen.
  4) Gebruik en onderhoud van elektrische gereedschappen
  a) Forceer het elektrisch gereedschap niet. Gebruik
  het juiste elektrisch gereedschap voor het betreffende doeleinde. Het juiste elektrisch gereedschap levert
  betere resultaten op en is veiliger voor het doel waarvoor het ontworpen werd.
  b) Gebruik het elektrisch gereedschap niet als het
  niet met de schakelaar aan en uit te zetten is.
  Een elektrisch gereedschap dat niet via de schakelaar
  te bedienen is, is gevaarlijk en moet gerepareerd
  worden.
  c) Neem de stekker uit het stopcontact en / of de
  accu uit het gereedschap voordat u instellingen verandert, hulpstukken verwisselt of het gereedschap
  opbergt. Dergelijke voorzorgsmaatregelen verminderen
  het risico dat het elektrisch gereedschap per ongeluk
  opstart.
  d) Bewaar elektrische gereedschappen buiten het
  bereik van kinderen en laat ze niet bedienen door
  personen die niet vertrouwd zijn met het gereedschap of deze instructies. Elektrische gereedschappen
  zijn gevaarlijk in de handen van onervaren gebruikers.
  e) Onderhoud het elektrisch gereedschap goed.
  Controleer op foutuitlijning of vasthaken van bewegende onderdelen, kapotte onderdelen en andere
  condities die de werking van het gereedschap kunnen aantasten. Indien het elektrisch gereedschap
  beschadigd is, repareer het dan alvorens het weer te
  gebruiken. Veel ongelukken worden veroorzaakt door
  slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
  f) Houd snijgereedschappen scherp en schoon.

  Goed onderhouden snijgereedschappen met scherpe
  snijranden blijven minder snel haken en zijn gemakkelijker te bedienen.

  25

  NL

  Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrische gereedschappen. • Page 4

  NL

  g) Gebruik het elektrisch gereedschap, de hulpstukken messen etc. in overeenstemming met deze
  instructies. Houd tevens rekening met de werkcondities en het doeleinde. Het gebruik van het elektrisch
  gereedschap voor andere doeleinden dan die waarvoor
  het bedoeld is, kan tot gevaarlijke situaties leiden.
  5. Onderhoud
  Laat het elektrisch gereedschap door een bevoegde
  monteur onderhouden, uitsluitend met gebruik van
  originele vervangingsonderdelen. Zo wordt de veiligheid van het elektrisch gereedschap gehandhaafd.
  Veiligheidsaanwijzingen heggenschaar :
  • Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van het snijmessen. Verwijder niet het gesnoeide materiaal en
  houd niet het te snoeien materiaal vast terwijl de
  snijmessen bewegen. Zorg ervoor dat de schakelaar
  in de uitstand staat voordat u vastzittend materiaal
  verwijdert. Zelfs als u één ogenblik niet oplet tijdens
  gebruik van de heggenschaar, kan dit ernstig persoonlijk
  letsel veroorzaken.
  • Draag de heggenschaar aan het handvat met het
  snijmes uit. Breng voor vervoer of opslag van de
  heggenschaar altijd de afscherming aan op het
  snijmes. Een goede hantering van de heggenschaar
  vermindert het risico van persoonlijk letsel door de snijmessen.
  • Houd het elektrische gereedschap aan de geïsoleerde grepen vast, daar het snijmes in contact kan
  komen met het eigen netsnoer. Het contact van het
  snijmes met een spanningvoerende leiding kan metalen
  onderdelen van het gereedschap onder spanning zetten
  en leiden tot een elektrische schok.
  • Houd het snoer uit de buurt van het snijbereik.
  Tijdens gebruik kan het snoer in struiken verborgen zijn
  en per ongeluk door het snijmes doorgesneden worden.
  Aanvullende veiligheidsaanbevelingen
  Veiligheid op de werkplek
  Gebruik de heggenschaar alleen op de manier en voor
  de doeleinden die in deze handleiding beschreven staan.
  De gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of gevaren die andere mensen of hun eigendom treffen.
  Elektrische veiligheid
  Het gebruik van een FI-stroomonderbreker met een uitschakelstroom van niet meer dan 30 mA wordt aanbevolen. De FI-stroomonderbreker dient voor elk gebruik
  gecontroleerd te worden.
  Controleer het snoer vóór gebruik en vervang het indien
  er sporen van schade of veroudering zijn.
  Gebruik de heggenschaar niet als de elektrische snoeren beschadigd of versleten zijn.
  Schakel de netvoeding meteen uit als het snoer doorgesneden is of als het isolatiemateriaal beschadigd is.
  Raak het elektrisch snoer niet aan voordat de netvoeding
  uitgeschakeld is.
  Uw verlengsnoer mag geen spiraalsnoer zijn. Spiraalsnoeren kunnen oververhitten en doen het vermogen
  van uw heggenschaar afnemen.
  Schakel de netvoeding steeds uit voordat u de stekker,
  de snoerverbinding of het verlengsnoer losmaakt.
  Schakel uit, haal stekker uit het stopcontact en controleer het elektrisch snoer op sporen van schade of veroudering voordat u het opwindt voor het opbergen. Herstel
  een beschadigd snoer niet, vervang het door een nieuw
  snoer.

  26

  Wind het snoer steeds voorzichtig op, vermijd kinken.
  Sluit alleen op netvoeding aan zoals op het typeplaatje
  wordt vermeld.
  Er mag onder geen beding aarding worden aangesloten
  op enig onderdeel van dit product.
  Kabels
  Gebruik alleen toegestane verlengsnoeren volgens
  HD 516.
  v Vraag uw elektrospeciaalzaak om advies.
  Persoonlijke veiligheid
  Draag altijd de geschikte kleding, handschoenen en
  stevig schoeisel.
  Controleer het te snoeien gebied grondig en verwijder
  ijzerdraad of andere vreemde voorwerpen.
  Controleer de machine vóór gebruik en na harde schokken altijd op eventuele slijtage en beschadigingen en
  repareer deze zo nodig.
  Gebruik nooit een onvolledige heggenschaar of een
  heggenschaar met niet-geautoriseerde veranderingen.
  Gebruik en onderhoud van elektrische
  gereedschappen
  Zorg ervoor dat u weet hoe u de heggenschaar kunt
  stoppen in een noodgeval.
  Houdt de heggenschaar nooit vast aan de handbescherming.
  De heggenschaar niet gebruiken wanneer de bescherminrichtingen (handbescherming, 2-hands-activering,
  mesbescherming, bliksemstop) beschadigd zijn.
  Tijdens het snoeien met de heggenschaar geen ladder
  gebruiken.
  Haal de stekker uit het stopcontact :
  - als u de machine voor een tijdje alleenlaat;
  - voordat u een verstopping vrijmaakt;
  - voordat u de heggenschaar inspecteert of schoonmaakt
  of aan de machine gaat werken;
  - nadat de heggenschaar in contact kwam met een
  vreemd object - Gebruik de heggenschaar niet tenzij
  u er zeker van bent dat de heggenschaar veilig kan
  werken;
  - als de heggenschaar abnormaal begint te trillen.
  Controleer onmiddellijk. Te grote trillingen kunnen
  letsel veroorzaken.
  - voordat u de heggenschaar aan een andere persoon
  overhandigt.
  Onderhouden en opbergen

  GEVAAR VOOR LICHAMELIJK LETSEL !
  Mes niet aanraken.
  V Na gebruik of bij werkonderbreking mes met
  mesbescherming beveiligen.
  Draai alle moeren, bouten en schroeven goed vast om
  er zeker van te kunnen zijn dat de heggenschaar veilig
  kan werken. • Page 5

  3. Montage

  A

  1
  2
  3
  3
  2

  ATTENTIE ! Bescherminrichting !
  De geleidingsgreep 1 is alleen met correct inS een bescherminrichting van de
  gezette veer z
  2-handactivering.

  S met de brede kant in
  1. Veer z
  a en met
  de onderschaal z
  de smalle kant in de bovenschaal b plaatsen en de
  geleidingsgreep 1 dichtklappen.

  NL

  Geleidingshandgreep
  monteren :

  b
  S
  z

  2. Geleidingshandgreep 1 tot
  aanslag in de opname van de
  heggenschaar schuiven, tot de
  boringen 2 van de geleidingshandgreep en de heggenschaar
  op gelijke hoogte zijn.

  a

  3. Geleidingshandgreep 1 met de beide schroeven
  aan de heggenschaar schroeven.

  3

  4. Bediening
  5
  4

  A

  Heggenschaar aansluiten :

  A

  GEVAAR ! Gevaar voor lichamelijk letsel !
  V Voor het aansluiten het verlengsnoer 7 altijd
  uit het stopcontact trekken en de mesbescherming 4 op het mes 5 schuiven.
  V Tijdens het aansluiten de heggenschaar niet aan
  de mesbescherming 4 vasthouden.
  GEVAAR ! Elektrische schok !
  Beschadiging van de aansluitkabel 6, wanneer het
  verlengsnoer 7 niet in de kabeltrekontlasting 8 is
  gelegd.
  V Verlengsnoer 7 altijd in de kabeltrekontlasting 8
  leggen.

  8

  1. Verlengsnoer 7 met een lus in de kabeltrekontlasting
  leggen en aantrekken.

  6

  2. Stekker van de aansluitkabel
  verlengsnoer 7 steken.

  7

  3. Verlengsnoer

  8

  6 in de koppeling van het

  7 in het stopcontact steken.

  27 • Page 6

  Werkstanden :

  NL

  De heggenschaar kan in 3 verschillende posities worden gebruikt.

  Zijdelings snoeien :
  v Geleidingshandgreep 1 zijdelings
  vasthouden b.

  Heggenschaar starten :

  A
  9

  1

  Hoog snoeien :
  v Geleidingshandgreep 1 boven
  vasthouden a.

  Laag snoeien :
  v Geleidingshandgreep 1 boven
  vasthouden a.

  GEVAAR ! Gevaar voor lichamelijk letsel !
  Gevaar voor snijwonden wanneer de heggenschaar
  niet automatisch uitschakelt.
  V Overbrug nooit de veiligheidsvoorzieningen (b. v.
  door vastbinden van de startknop).

  Heggenschaar starten :
  De heggenschaar is uitgerust met een tweehands-veiligheidsschakelaar (2 startknoppen) om onbedoeld inschakelen te vermijden.

  A
  0

  1. Mesbescherming

  4 van het mes afhalen.
  1 vasthouden en daar-

  2. Met één hand de geleidingshandgreep
  bij de startknop 9 indrukken.
  3. Met de andere hand de handgreep
  de startknop 0 indrukken.
  De heggenschaar loopt nu.

  A vastpakken en daarbij

  Heggenschaar uitschakelen :

  9 / 0 loslaten.
  4 op het mes 5 schuiven.

  1. Beide startknoppen
  2. Mesbescherming

  5. Buitengebruikstelling
  Opslaan :

  De bewaarplaats moet ontoegankelijk voor kinderen zijn.

  5
  4

  1. Trek de stekker uit het stopcontact.
  2. Heggenschaar reinigen (zie 6. Onderhoud) en de mesbescherming 4 op het mes 5 schuiven.
  3. Bewaar de heggenschaar op een droge, vorstvrije plaats.

  Afvalverwijdering :
  (volgens RL 2002 / 96 / EG)

  28

  Het apparaat mag niet met het normale huisvuil meegegeven
  worden, maar moet volgens de geldende regels afgevoerd
  worden.
  v Lever het apparaat in op het afvaldepot van uw gemeente. • Page 7

  Heggenschaar reinigen :

  A
  5

  GEVAAR ! Gevaar voor letsel / elektrische schokken !
  V Voor het onderhoud de stekker uit het stopcontact trekken en de mesbescherming 4 op
  het mes 5 schuiven.
  V De heggenschaar niet onder stromend water
  (in het bijzonder onder hoge druk) reinigen.

  1. De heggenschaar met een vochtige doek reinigen.

  4

  2. Mes 5 met olie met een lage viscositeit (b. v. GARDENA
  onderhoudsolie Art. 2366) inoliën. Daarbij contact met kunststof
  onderdelen vermijden.

  7. Opheffen van storingen

  A

  GEVAAR ! Gevaar voor letsel / elektrische schokken !
  V Voor het verhelpen van storingen de stekker
  uit het stopcontact trekken en de mesbescherming 4 op het mes 5 schuiven.

  Storing

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  De heggenschaar start niet

  Het verlengsnoer is er niet
  ingestoken of beschadigd.

  v Het verlengsnoer erin steken
  of evt. vervangen.

  Onzuivere snit

  Mes bot of beschadigd.

  v Mes door GARDENA
  Service laten vervangen.

  A

  Bij overige storingen verzoeken wij u contact op te nemen met de GARDENA
  servicedienst. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door de GARDENA
  servicedienst of door vakhandelaren die door GARDENA zijn geautoriseerd.

  8. Leverbare accessoires
  GARDENA onderhoudsolie

  Verlengt de levensduur van de messen.

  Art. 2366

  9. Technische gegevens
  EasyCut 42 (Art. 8870)

  EasyCut 46 (Art. 8871)

  Motorvermogen

  400 W

  450 W

  Netspanning / Frequentie

  230 V / 50 Hz

  230 V / 50 Hz

  Toerental

  2.400 / min.

  2.400 / min.

  Meslengte

  42 cm

  46 cm

  Mesopening

  16 mm

  20 mm

  Gewicht

  3,4 kg

  3,4 kg

  Werkplek verbonden
  geluidsdrukniveau L pA 1)

  86 dB (A)

  86 dB (A)
  29

  NL

  6. Onderhoud • Page 8

  NL

  EasyCut 42 (Art. 8870)

  EasyCut 46 (Art. 8871)

  Geluidsemissiewaarde L WA 2)

  gemeten
  97 dB (A) /
  gegarandeerd 99 dB (A)

  gemeten
  97 dB (A) /
  gegarandeerd 99 dB (A)

  Trillingen a vhw 1)

  < 2,5 m / s 2

  < 2,5 m / s 2

  Meetmethode volgens 1) EN 774 2) RL 2000 /14 / EG

  10. Service / Garantie
  Bij garantie is de service gratis.
  GARDENA geeft op dit product 2 jaar garantie (vanaf de aankoopdatum). Deze garantie heeft betrekking op alle wezenlijke defecten
  aan het toestel, die aanwijsbaar op materiaal- of fabricagefouten
  berusten. Garantie vindt plaats door de levering van een vervangend apparaat of door de gratis reparatie van het ingestuurde
  apparaat, naar onze keuze, indien aan de volgende voorwaarden
  is voldaan:
  • Het apparaat werd vakkundig en volgens de adviezen in de
  instructies voor gebruik behandeld.
  • Noch de koper, noch een derde persoon heeft getracht het
  apparaat te repareren.
  Het aan slijtage onderhevige mes en de excenteraandrijving
  vallen niet onder de garantie.
  Deze garantie van de producent heeft geen betrekking op de ten
  aanzien van de handelaar / verkoper bestaande aansprakelijkheid.
  Stuur in garantie van storing het defecte apparaat samen met
  de kassabon en een beschrijving van de storing gefrankeerd
  op naar het op de achterzijde aangegeven serviceadres.

  30 • Page 9

  D

  Produkthaftung
  Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz nicht für durch unsere Geräte
  hervorgerufene Schäden einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemäße Reparatur verursacht oder bei
  einem Teileaustausch nicht unsere Original GARDENA Teile oder von uns freigegebene Teile verwendet werden
  und die Reparatur nicht vom GARDENA Service oder dem autorisierten Fachmann durchgeführt wird.
  Entsprechendes gilt für Ergänzungsteile und Zubehör.

  GB Product Liability
  We expressly point out that, in accordance with the product liability law, we are not liable for any damage caused
  by our units if it is due to improper repair or if parts exchanged are not original GARDENA parts or parts approved
  by us, and, if the repairs were not carried out by a GARDENA Service Centre or an authorised specialist.
  The same applies to spare parts and accessories.
  F Responsabilité
  Nous vous signalons expressément que GARDENA n’est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la mesure où ces dommages seraient causés suite à une réparation non conforme, dans la mesure
  où, lors d’un échange de pièces, les pièces d’origine GARDENA n’auraient pas été utilisées, ou si la réparation
  n’a pas été effectuée par le Service Après-Vente GARDENA ou l’un des Centres SAV agréés GARDENA. Ceci
  est également valable pour tout ajout de pièces et d’accessoires autres que ceux préconisés par GARDENA.
  NL Productaansprakelijkheid
  Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat wij op grond van de wet aansprakelijkheid voor producten niet aansprakelijk zijn
  voor schade ontstaan door onze apparaten, indien deze door onvakkundige reparatie veroorzaakt zijn, of er bij
  het uitwisselen van onderdelen geen gebruik gemaakt werd van onze originele GARDENA onderdelen of door
  ons vrijgegeven onderdelen en de reparatie niet door de GARDENA technische dienst of de bevoegde vakman
  uitgevoerd werd. Ditzelfde geldt voor extra-onderdelen en accessoires.
  S

  Produktansvar
  Tillverkaren är inte ansvarig för skada som orsakats av produkten om skadan beror på att produkten har reparerats felaktigt eller om, vid reparation eller utbyte, andra än Original GARDENA reservdelar har använts. Samma
  sak gäller för kompletteringsdelar och tillbehör.

  DK Produktansvar
  Vi gør udtrykkeligt opmærksom på at i henhold til produktansvarsloven er vi ikke ansvarlige for skader forårsaget
  af vores udstyr, hvis det skyldes uautoriserede reparationer eller hvis dele er skiftet ud og der ikke er anvendt
  originale GARDENA dele eller dele godkendt af os, eller hvis reparationerne ikke er udført af GARDENA-service
  eller en autoriseret fagmand. Det samme gælder for ekstra udstyr og tilbehør.
  FIN Tuotevastuu
  Korostamme nimenomaan, että tuotevastuulain nojalla emme ole vastuussa laitteistamme johtuneista vahingoista,
  mikäli nämä ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta korjauksesta tai osia vaihdettaessa ei ole käytetty alkuperäisiä
  GARDENA- varaosia tai hyväksymiämme osia ja korjauksen on suorittanut muu kuin GARDENA -huoltokeskus tai
  valtuuttamamme ammattihenkilö. Tämä pätee myös lisäosiin ja lisävarusteisiin.
  I

  Responsabilità del prodotto
  Si rende espressamente noto che, conformemente alla legislazione sulla responsabilità del prodotto, non si
  risponde di danni causati da nostri articoli se originati da riparazioni eseguite non correttamente o da sostituzioni
  di parti effettuate con materiale non originale GARDENA o comunque da noi non approvato e, in ogni caso,
  qualora l’intervento non venga eseguito da un centro assistenza GARDENA o da personale specializzato autorizzato. Lo stesso vale per le parti complementari e gli accessori.

  E Responsabilidad de productos
  Advertimos que conforme a la ley de responsabilidad de productos no nos responsabilizamos de daños causados
  por nuestros aparatos, siempre y cuando dichos daños hayan sido originados por arreglos o reparaciones indebidas, por recambios con piezas que no sean piezas originales GARDENA o bien piezas autorizadas por nosotros,
  así como en aquellos casos en que la reparación no haya sido efectuada por un Servicio Técnico GARDENA o
  por un técnico autorizado. Lo mismo es aplicable para las piezas complementarias y accesorios.

  199

  LV

  P Responsabilidade sobre o produto
  Queremos salientar que segundo a lei da responsabilidade do fabricante, nós não nos responsabilizaremos por
  danos causados pelo nosso equipamento, quando estes ocorram em decorrência de reparações inadequadas ou
  da substituição de peças por peças não originais da GARDENA, ou peças não autorizadas. A responsabilidade
  tornar-se-à nula também depois de reparações realizadas por oficinas não autorizadas pela GARDENA. Esta
  restrição valerá também para peças adicionais e acessórios. • Page 10

  PL

  Odpowiedzialnoњж za produkt
  Zwracamy Paсstwa uwagк na fakt, iї nie odpowiadamy za szkody wyrz№dzone przez nasze urz№dzenia, jeїeli
  powstaіy one na skutek nieodpowiedniej naprawy albo zastosowania podczas wymiany nieoryginalnych czкњci
  GARDENA lub czкњci nie polecanych przez nas oraz jeїeli naprawa nie zostaіa dokonana przez serwis GARDENA
  lub autoryzowanego fachowca. Podobne ustalenia obowi№zuj№ w przypadku czкњci uzupeіniaj№cych lub osprzкtu.

  H Termйkfelelхssйg
  Nyomatйkosan utalunk arra, hogy a termйkfelelхssйgi tцrvйny йrtelmйben nem felelьnk a kйszьlйkeink бltal
  okozott kбrokйrt, amennyiben ezek szakszerыtlen javнtбs kцvetkezmйnyei, vagy ha a cserйket nem eredeti
  GARDENA – vagy бltalunk kibocsбtott alkatrйszekkel vйgzik el йs a javнtбst nem a GARDENA megbнzott
  szervizei vйgeztйk. Ez йrtelemszszerыen йrvйnyes a kiegйszнtх rйszekre йs a tartozйkokra is.
  CZ Ruиenн za vэrobek
  Upozorтujeme vэslovnм na skuteиnost, ћe podle zбkona o ruиenн za vэrobky nejsme povinni ruиit za љkody vyvolanй naљimi vэrobky, pokud tyto љkody byly zpщsobeny neodbornou opravou nebo v pшнpadм vэmмny dнlщ nebyly
  pouћity naљe originбlnн dнly GARDENA, popш. dнly, kterй jsme schvбlili, a oprava nebyla provedena v servisu
  GARDENA nebo autorizovanэm specialistou. Analogickй ustanovenн platн rovnмћ pro doplтky a pшнsluљenstvн.
  SK Zodpovednosќ za vady vэrobku
  Vэslovne zdфrazтujeme, ћe podѕa zбkona o ruиenн za vэrobok nie smezodpovednн za љkody spфsobenй naљim
  zariadenнm, ak sъ spфsobenй nesprбvnou opravou, alebo ak sa nepouћili originбlne diely GARDENA alebo nami
  schvбlenй diely a ak nebola oprava vykonanб znaиkovou opravovтou GARDENA alebo autorizovanэm
  odbornнkom. To istй platн aj pre doplnkovй diely a prнsluљenstvo.
  GR Υπαιτιότητα προϊόντος
  Κάνουμε σαφές ότι, σύμφωνα με τους νόμους παραγωγής των προϊόντων, δεν είμαστε υπεύθυνοι για
  καμία ζημιά που προκλήθηκε από το προϊόν μας εάν δε χρησιμοποιήθηκαν για όλες τις συνδέσεις αποκλειστικά και μόνο τα γνήσια εξαρτήματα ή ανταλλακτικά της GARDENA ή αν το σέρβις δεν πραγματοποιήθηκε στο σέρβις της GARDENA. Τα ίδια ισχύουν για τα συμπληρωματικά μέρη και τα αξεσουάρ.
  SLO Jamstvo za proizvode
  Izrecno opozarjamo, da po Zakonu o jamstvu za proizvode, ne odgovarjamo za љkode, ki so jih povzroиile naљe
  naprave, v kolikor je bila povzroиena zaradi nestrokovnega popravila, ali pa pri zamenjavi delov niso bili uporabljeni originalni nadomestni deli GARDENA oziroma deli, ki jih dovolimo uporabiti in иe popravilo ni bilo opravljeno
  v servisu GARDENA oz. pri pooblaљиenem strokovnjaku. Ustrezno velja tudi za dele, ki nadgrajujejo napravo in
  pribor.
  RO Responsabilitatea legala a produsului
  Menюionam in mod expres ca, in concordanta cu responsabilitatea legala a produsului, nu suntem rгspunzгtori
  de nici un accident provocat de produsele noastre daca se datoreazг reparгrii necorespunzгtoare sau daca
  piesele de schimb nu sunt originale GARDENA sau aprobate de GARDENA, sau daca reparaюiile nu au fost
  efectuate de un Centru de Sevice GARDENA sau un specialist autorizat. Aceleaєi prevederi se aplica si pieselor de schimb si accesoriilor.
  BG

  Отговорност за качество
  Изрично подчертаваме, че съгласно закона за отговорност за качество, ние не носим отговорност за вредите
  причинени от нашите уреди, ако същите са причинени от неправилен ремонт или при подмяната на части не
  са използвани оригинални части на GARDENA или части одобрени от нас и ремонта не е извършен от сервиз
  на GARDENA или оторизиран специалист. Същото важи за допълнителните части и принадлежности.

  EST

  Tootevastutus
  Juhime teie tähelepanu sellele, et tootevastutusseaduse kohaselt ei vastuta me meie seadmete poolt põhjustatud
  kahjude eest, kui need on tekkinud asjatundmatu paranduse tagajärjel või kui detaili vahetamisel ei kasutatud
  GARDENA originaalvaruosi ega meie poolt kasutada lubatud varuosi ja kui parandustöid ei ole teinud GARDENA
  klienditeenindusspetsialistid ega meie volitatud spetsialistid. Sama kehtib lisadetailide ja tarvikute kohta.

  LT Atsakomybė už produkciją
  Prašome atkreipti dėmesį, kad remdamiesi „Mašinų saugos“ įstatymu, neatsakome už nuostolius, sukeltus
  mūsų prietaisų, jei jie atsirado dėl netinkamo remonto, arba, jei keičiant dalis, buvo naudojamos neoriginalios
  GARDENA dalys arba dalys, kurių mes neleidome naudoti, o remontą atliko ne GARDENA serviso centras ar
  įgaliotas specialistas. Tas pats galioja papildomoms dalims ir priedams.
  LV Produkta atbildība
  Mēs skaidri norādām uz to, ka saskaņā ar Produktu atbildības likumu, mēs neatbildam par mūsu iekārtu radītiem
  zaudējumiem, ciktāl tos ir izraisījis neatbilstošs remonts vai daļu nomaiņa ar neoriģinālām GARDENA daļām vai
  ne ar mūsu norādītajām detaļām un remontu nav veicis GARDENA serviss vai pilnvarots speciālists. Tas pats
  attiecas uz papildinošajām daļām un piederumiem.
  200 • Page 11

  D

  EU-Konformitätserklärung
  Der Unterzeichnete GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40,
  D-89079 Ulm, bestätigt, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte in der von
  uns in Verkehr gebrachten Ausführung die Anforderungen der harmonisierten
  EU-Richtlinien, EU-Sicherheitsstandards und produktspezifischen Standards erfüllen. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese
  Erklärung ihre Gültigkeit.

  GB

  EU Certificate of Conformity
  The undersigned GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40,
  D-89079 Ulm, hereby certifies that, when leaving our factory, the units indicated
  below are in accordance with the harmonised EU guidelines, EU standards of
  safety and product specific standards. This certificate becomes void if the units
  are modified without our approval.

  F

  Certificat de conformité aux directives européennes
  Le constructeur, soussigné : GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-LorenserStr. 40, D-89079 Ulm, déclare qu’à la sortie de ses usines le matériel neuf désigné
  ci-dessous était conforme aux prescriptions des directives européennes énoncées
  ci-après et conforme aux règles de sécurité et autres règles qui lui sont applicables
  dans le cadre de l’Union européenne. Toute modification portée sur ce produit sans
  l’accord express de GARDENA supprime la validité de ce certificat.

  NL

  EU-overeenstemmingsverklaring
  Ondergetekende GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40,
  D-89079 Ulm, bevestigt, dat het volgende genoemde apparaat in de door ons in
  de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de eis van, en in overeenstemming
  is met de EU-richtlijnen, de EU-veiligheidsstandaard en de voor het product specifieke standaard. Bij een niet met ons afgestemde verandering aan het apparaat
  verliest deze verklaring haar geldigheid.

  S

  EU Tillverkarintyg
  Undertecknad firma GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40,
  D-89079 Ulm, intygar härmed att nedan nämnda produkter överensstämmer med
  EU:s direktiv, EU:s säkerhetsstandard och produktspecifikation. Detta intyg upphör
  att gälla om produkten ändras utan vårt tillstånd.

  DK

  EU Overensstemmelse certificat
  Undertegnede GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40,
  D-89079 Ulm bekræfter hermed, at enheder listet herunder, ved afsendelse fra
  fabrikken, er i overensstemmelse med harmoniserede EU retningslinier, EU sikkerhedsstandarder og produkt-specifikationsstandarder. Dette certifikat træder ud af
  kraft hvis enhederne er ændret uden vor godkendelse.

  FIN

  EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
  Allekirjoittanut GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Straße 40,
  D-89079 Ulm vakuuttaa, että allamainitut laitteet täyttävät tehtaaltamme lähtiessään
  yhdenmukaistettujen EY-direktiivien, EY-turvallisuusstandardien ja tuotekohtaisten
  standardien vaatimukset. Laitteisiin tehdyt muutokset, joista ei ole sovittu kanssamme, johtavat tämän vakuutuksen raukeamiseen.

  I

  Dichiarazione di conformità alle norme UE
  La sottoscritta GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40,
  D-89079 Ulm, certifica che il prodotto qui di seguito indicato, nei modelli da noi
  commercializzati, è conforme alle direttive armonizzate UE nonché agli standard
  di sicurezza e agli standard specifici di prodotto. Qualunque modifica apportata al
  prodotto senza nostra specifica autorizzazione invalida la presente dichiarazione.

  E

  H EU azonossбgi nyilatkozat
  Alulнrott, GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm,
  igazolja, hogy az alбbb felsorolt, бltalunk forgalomba hozott termйkek megfelelnek az
  EU elvбrбsoknak, EU biztonsбgi normбknak йs a termйkspecifikus szabvбnyoknak
  egyarбnt. A kйszьlйk velьnk nem egyeztetett vбltoztatбsa esetйn ez a nyilatkozat
  йrvйnyйt veszti.
  CZ Prohlбљenн o shodм EU
  Nнћe podepsanб spoleиnost GARDENA Manufacturing GmbH, se sнdlem HansLorenser-Str. 40, D-89079 v Ulmu potvrzuje, ћe nнћe oznaиenэ pшнstroj v provedenн,
  kterй jsme uvedli na trh, splтuje poћadavky uvedenй vм harmonizovanэch smмrnicнch
  EU, vм bezpeиnostnнch standardech EU a ve standardech pro pшнsluљnй produkty.
  V pшнpadм zmмny pшнstroje, kterб nбmi nebyla odsouhlasena, stбvб se toto prohlбљenн
  neplatnэm.
  SK

  Vyhlбsenie o zhode pre Eurуpsku ъniu
  Dolu podpнsanэ, GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40,
  D-89079 Ulm, potvrdzuje, ћe пalej oznaиenй zariadenie vo vyhotovenн nami uvedenom do prevбdzky spетa poћiadavky harmonizovanэch smernнc Eurуpskej ъnie,
  bezpeиnostnэch љtandardov Eurуpskej ъnie a љtandardov љpecifickэch pre produkt.
  Pri vykonanн zmien zariadenia, ktorй nie sъ nami odsъhlasenй, strбca toto vyhlбsenie platnosќ.
  Πιστ π ιητικ συμφων ας EK
  Η υπ γεγραμμ νη : GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-LorenserStr. 40, D-89079 Ulm πιστ π ιε τι τα μη αν ματα π υ υπ δεικν νται
  κ τωθι, ταν φε γ υν απ τ εργ στ σι , ε ναι κατασκευασμ να με
  τις δηγ ες της Ευρωπαϊκ ς Κ ιν τητας και τα Κ ιν τικ πρ τυπα
  ασφαλε ας και πρ διαγραφ ς.

  GR

  SLO

  Izjava o skladnosti s pravili EU
  Podpisano podjetje, GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40,
  D-89079 Ulm, potrjuje, da v nadaljevanju navedena naprava v razliиici, ki smo jo
  poslali na trg, izpolnjuje zahteve smernic EU, varnostnih standardov EU in standardov tovrstnih proizvodov. Izjava ne velja za spremembe na napravi, ki niso opravljene v soglasju z nami.

  RO

  UE - Certificat de conformitate
  Prin prezenta GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40,
  D-89079 Ulm, certifica faptul ca, in momentul in care produsele menюionate mai jos
  ies din fabrica sunt in concordanta cu directivele UE, standardele de siguranюa UE
  si standardele specifice ale produsului UE. Acest certificat devine nul in cazul modificгrii aparatului fгrг aprobarea noastrг.

  BG EС-Декларация за съответствие
  Подписаната фирма GARDENA Manufacturing GmbH, Хнас-Лоренсер-Щрасе 40,
  Германия-89079 Улм декларира, че описаните по-долу уреди, пуснати в продажба съгласно нашата спецификация, изпълняват изискванията на хармонизираните ЕС-директиви, ЕС-стандарти за безопасност и специфичните
  производствени стандарти. При промяна на уреда, която не е съгласувана с
  нас, тази декларация губи своята валидност.
  EST

  ELi vastavusdeklaratsioon
  Allakirjutanu GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Straße 40,
  D-89079 Ulm kinnitab, et kirjeldatud seade vastab meie poolt ringlusse viidud kujul
  ELi harmoniseeritud direktiividele, ELi ohutusstandarditele ja tootega seotud standarditele. Meiega kooskõlastamata muudatuse tegemise korral seadmel kaotab see
  deklaratsioon kehtivuse.

  Declaración de conformidad de la UE
  El que subscribe GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40,
  D-89079 Ulm, declara que la presente mercancía, objeto de la presente declaración,
  cumple con todas las normas de la UE, en lo que a normas técnicas, de homologaES Atitikties deklaracija
  ción y de seguridad se refiere. En caso de realizar cualquier modificación en la pre- LT
  sente mercancía sin nuestra previa autorización, esta declaración pierde su validez. Pasirašanti GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Straße 40,
  D-89079 Ulm patvirtina, kad žemiau nurodyti prietaisai ir jų modeliai, kuriuos paleidome į apyvartą, patenkina harmonizuotas ES direktyvas, ES saugumo standartus
  P Certificado de conformidade da UE
  ir specifinius gaminio standartus. Atlikus bet kokį prietaiso pakeitimą, kuris nėra
  Os abaixo mencionados GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40,
  suderintas su mumis, ši deklaracija praranda galiojimą.
  D-89079 Ulm, por este meio certificam que ao sair da fábrica o aparelho abaixo
  men-cionado está de acordo com as directrizes harmonizadas da UE, padrões de
  LV ES-atbilstības deklarācija
  segurança e de produtos específicos. Este certificado ficará nulo se a unidade for
  modificada sem a nossa aprovação.
  Parakstījusies GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Straße 40
  D-89079 Ulma, Vācija apstiprina, ka sekojoši apzīmētās iekārtas, kuras mēs
  izplatām, savā izpildījumā atbilst harmonizētajām ES direktīvām, ES drošības
  PL Deklaracja zgodnoњci Unii Europejskiej
  standartiem un produkta specifiskajiem standartiem. Ar mūsu neapstiprinātām
  Niїej podpisany GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40,
  izmaiņām iekārtā šī deklarācija zaudē savu derīgumu.
  D-89079 Ulm, potwierdza, їe poniїej opisane urz№dzenie w wykonaniu wprowadzonym przez nas do obrotu speіnia wymogi zharmonizowanych wytycznych Unii
  Europejskiej, standardуw bezpieczeсstwa Unii Europejskiej i standardуw specyficznych dla danego produktu. W przypadku wprowadzenia zmian nie uzgodnionych z
  nami wyjaњnienie to traci swoj№ waїnoњж.

  201 • Page 12

  Bezeichnung des Gerätes :
  Description of the unit :
  Désignation du matériel :
  Omschrijving van het apparaat :
  Produktbeskrivning :
  Beskrivelse af enhederne :
  Laitteiden nimitys :
  Descrizione del prodotto :
  Descripción de la mercancía :
  Descrição do aparelho :
  Opis urz№dzenia :
  A kйszьlйk megnevezйse :
  Oznaиenн pшнstroje :
  Označenie prístroja :
  Oν μασ α της συσκευ ς :
  Oznaka naprave :
  Descrierea articolelor :
  Обозначение на уредите :
  Seadmete nimetus :
  Gaminio pavadinimas :
  Iekārtu apzīmējums :
  Typ :
  Type :
  Type :
  Typ :
  Typ :
  Type :
  Tyypit :
  Modello :
  Tipo :
  Tipo :
  Typ :

  Art.-Nr.:
  Art. No.:
  Référence :
  Art. nr.:
  Art.nr. :
  Varenr. :
  Art.-n : o. :
  Art. :
  Art. Nº:
  Art. Nº:
  Nr art.:

  Elektro-Heckenschere
  Electric Hedge Trimmer
  Taille-haies électrique
  Elektrische heggenschaar
  Elektrisk Häcksax
  Elektrisk hækkeklipper
  Sähkökäyttöinen aitaleikkuri
  Tagliasiepi elettrica
  Recortasetos eléctrico
  Tesoura eléctrica de sebes
  Elektryczne nożyce do
  żywopłotu
  Elektromos sövénynyíró
  Elektrické nůžky na živý plot
  Elektrické nožnice na živý plot
  Ηλεκτρικό μπορντουροψάλιδο
  Električne škarje za živo mejo
  Trimmer-ul electric de tuns
  garduri vii
  Електрически храсторез за
  жив плет
  Elektrilised hekikäärid
  Elektrinės gyvatvorių žirklės
  Elektriskais dzīvžogu trimmeris
  Tнpusok :
  Typ :
  Typ :
  Τ π ς:
  Tip :
  Tipuri :
  Типове:
  Tüübid :
  Tipas :
  Tipi :

  Cikkszбm :
  И.vэr :
  И.vэr :
  Κωδ. Ν . :
  Љt. art.:
  Nr art.:
  Aрт.-№ :
  Toote nr :
  Gaminio Nr.:
  Art.-Nr. :

  EasyCut 42 8870

  EasyCut 46

  8871

  EU-Richtlinien :
  EU directives :
  Directives européennes :
  EU-richtlijnen :
  EU direktiv :
  EU Retningslinier :
  EY-direktiivit :
  Direttive UE :
  Normativa UE :
  Directrizes da UE :
  Dyrektywy UE :

  EU szabvбnyok :
  Smмrnice EU :
  Smernice EU :
  Πρ διαγραφ ς ΕΚ :
  Smernice EU :
  Directive UE :
  EС-директиви :
  ELi direktiivid :
  ES direktyvos :
  ES-direktīvas :

  98 / 37 / EC
  2006 / 42 / EC
  2004 / 108 / EC

  2006 / 95 / EC
  2000 / 14 / EC

  Harmonisierte EN :

  EN 60745-1
  EN 60745-2-15

  EN ISO 12100-1
  EN ISO 12100-2

  Hinterlegte Dokumentation:

  GARDENA Technische Dokumentation
  E. Renn 89079 Ulm
  GARDENA Technical Documentation
  E. Renn 89079 Ulm
  Documentation technique GARDENA
  E. Renn 89079 Ulm
  Nach 2000/14/ EG Art. 14 Anhang V
  according to 2000/14/ EC
  Art. 14 Annex V
  Selon 2000 /14 /CE art. 14 Annexe V

  Deposited Documentation:
  Documentation déposée :
  Konformitätsbewertungsverfahren:
  Conformity Assessment Procedure:
  Procédure d’évaluation de la
  conformité :

  202

  Schall-Leistungspegel :
  Noise level :
  Puissance acoustique :
  Geluidsniveau :
  Ljudnivå :
  Lydtryksniveau :
  Melun tehotaso :
  Livello rumorosità :
  Nivel sonoro :
  Nível de ruido :
  Poziom haіasu :
  Zajszint :
  Hladina hluku :
  Vэkonovб ъroveт hluku :
  Στάθμη ηχητικής πίεσης :
  Glasnost :
  Nivelul de zgomot :
  Ниво на шума и мощността :
  Helivõimsuse tase :
  Garso galios lygis :
  Skaņas jaudas līmenis :

  gemessen / garantiert
  measured / guaranteed
  mesurée / garantie
  gemeten / gegarandeerd
  uppmätt / garanterad
  afmålt / garanti
  mitattu / taattu
  testato / garantito
  medido / garantizado
  medido / garantido
  zmierzony / gwarantowany
  mйrt / garantбlt
  namмшeno / zaruиeno
  meranб / zaruиenб
  μετρηθείσα / εγγυημένη
  izmerjeno / garantirano
  mгsurat / garantat
  измерено / гарантирано
  mõõdetud / tagatud
  išmatuotas / garantuotas
  izmērītais / garantētais

  8870
  8871

  97 dB (A) / 99 dB (A)
  97 dB (A) / 99 dB (A)

  Anbringungsjahr der
  CE-Kennzeichnung :
  Year of CE marking :
  Date d’apposition du
  marquage CE :
  Installatiejaar van de
  CE-aanduiding :
  CE-Märkningsår :
  CE-Mærkningsår :
  CE-merkin kiinnitysvuosi :
  Anno di rilascio della
  certificazione CE :
  Colocación del distintivo CE :
  Ano de marcação pela CE :
  Rok nadania znaku CE :

  CE bejegyzйs kelte :
  Rok pшidмlenн znaиky CE :
  Rok pridelenia oznaиenia CE :
  τ ς πιστ π ιητικ
  π ι τητας CE :
  Leto namestitve oznake CE :
  Anul de marcare CE :
  Година на поставяне на
  CE-маркировка :
  CE-märgistuse paigaldamise
  aasta :
  CE- marķējuma uzlikšanas gads :
  Metai, kuriais paženklinta
  CE-ženklu :

  Ulm, den 12.10.2009
  Ulm, 12.10.2009
  Fait à Ulm, le 12.10.2009
  Ulm, 12-10-2009
  Ulm, 2009.12.10.
  Ulm, 12.10.2009
  Ulmissa, 12.10.2009
  Ulm, 12.10.2009
  Ulm, 12.10.2009
  Ulm, 12.10.2009
  Ulm, 12.10.2009r.
  Ulm, 12.10.2009
  V Ulmu, dne 12.10.2009
  Ulm, 12.10.2009
  Ulm, 12.10.2009
  Ulm, 12.10.2009
  Ulm, 12.10.2009
  Улм, 12.10.2009
  Ulm, 12.10.2009
  Ulm, 2009.10.12
  Ulma, 12.10.2009

  Der Bevollmächtigte
  Authorised representative
  Représentant légal
  Gemachtigde
  Behörig Firmatecknare
  Teknisk direktør
  Valtuutettu edustaja
  Rappresentante autorizzato
  Representante autorizado
  Representante autorizado
  Uprawniony do reprezentacji
  Meghatalmazott
  Zplnomocnмnec
  Splnomocnenec
  Ν μιμ ς εκπρ σωπ ς της εταιρ ας
  Vodja tehniиnega oddelka
  Conducerea tehnicг
  Упълномощен
  Volitatud esindaja
  Įgaliotasis atstovas
  Pilnvarotā persona

  2009

  Peter Lameli
  Vice President • Page 13

  Deutschland / Germany
  GARDENA GmbH
  Central Service
  Hans-Lorenser-Straße 40
  D-89079 Ulm
  Produktfragen:
  (+ 49) 731 490 - 123
  Reparaturen:
  (+ 49) 731 490 - 290
  service@gardena.com
  Albania
  EIG Sh.p.k - Rruga. Siri Kodra
  Blloku i Magazinave
  Frigoriferi Metalik Blu
  4000 Tirana
  Argentina
  Husqvarna Argentina S.A.
  Vera 745
  (C1414AOO) Buenos Aires
  Phone: (+ 54) 11 4858-5000
  diego.poggi@ar.husqvarna.com
  Australia
  Husqvarna Australia Pty. Ltd.
  Locked Bag 5
  Central Coast BC, NSW 2252
  Phone: (+ 61) (0) 2 4352 7400
  customer.service@
  husqvarna.com.au
  Austria / Österreich
  Husqvarna Austria GmbH
  Consumer Products
  Industriezeile 36
  4010 Linz
  Tel. : (+ 43) 732 77 01 01 - 90
  consumer.service@husqvarna.at
  Belgium
  GARDENA Belgium NV/ SA
  Sterrebeekstraat 163
  1930 Zaventem
  Phone: (+ 32) 2 7 20 92 12
  Mail: info@gardena.be
  Bosnia / Herzegovina
  SILK TRADE d.o.o.
  Industrijska zona Bukva bb
  74260 Tešanj
  Brazil
  Palash Comércio e
  Importação Ltda.
  Rua São João do Araguaia, 338
  – Jardim Califórnia –
  Barueri – SP - Brasil –
  CEP 06409 - 060
  Phone: (+ 55) 11 4198 - 9777
  eduardo@palash.com.br
  Bulgaria
  Хускварна България ЕООД
  Бул. „Андрей Ляпчев” Nº 72
  1799 София
  Тел.: (+ 359) 02 / 9 75 30 76
  www.husqvarna.bg
  Canada / USA
  GARDENA Canada Ltd.
  100 Summerlea Road
  Brampton, Ontario L6T 4X3
  Phone: (+1) 905 792 93 30
  info@gardenacanada.com
  Chile
  Antonio Martinic y Cia Ltda.
  Cassillas 272
  Centro de Cassillas
  Santiago de Chile
  Phone: (+ 56) 2 20 10 708
  garfar_cl@yahoo.com
  Costa Rica
  Compania Exim
  Euroiberoamericana S.A.
  Los Colegios, Moravia,
  200 metros al Sur del Colegio
  Saint Francis - San José
  Phone: (+ 506) 297 68 83
  exim_euro@racsa.co.cr

  204

  Croatia
  SILK ADRIA d.o.o.
  Josipa Lončara 3
  10090 Zagreb
  Phone: (+ 385) 1 3794 580
  silk.adria@zg.t-com.hr
  Cyprus
  FARMOKIPIKI LTD
  P.O. Box 7098
  74, Digeni Akrita Ave.
  1641 Nicosia
  Phone: (+ 357) 22 75 47 62
  condam@spidernet.com.cy
  Czech Republic / Slovak Republic
  Husqvarna Иesko s.r.o.
  odљtмpnэ zбvod GARDENA
  Tuшanka 1222 /115
  627 00 Brno
  Phone: (+ 420) 548 217 777
  gardena@gardenabrno.cz
  Denmark
  GARDENA / Husqvarna
  Consumer Outdoor Products
  Salgsafdelning Danmark
  Box 9003
  S-200 39 Malmö
  info@gardena.dk
  Estonia
  Husqvarna Eesti OÜ
  Consumer Outdoor Products
  Kesk tee 10, Aaviku küla
  Rae vald, Harju maakond
  75305 Estonia
  kontakt.etj@husqvarna.ee
  Finland
  Oy Husqvarna Ab
  Consumer Outdoor Products
  Lautatarhankatu 8 B / PL 3
  00581 HELSINKI
  info@gardena.fi
  France
  GARDENA France
  Immeuble Exposial
  9 - 11 allée des Pierres Mayettes
  ZAC des Barbanniers, B.P. 99
  -F- 92232 GENNEVILLIERS
  cedex
  Tél. (+ 33) 01 40 85 30 40
  service.consommateurs@
  gardena.fr
  Great Britain
  Husqvarna UK Ltd
  Preston Road
  Aycliffe Industrial Park
  Newton Aycliffe
  County Durham
  DL5 6UP
  info.gardena@husqvarna.co.uk
  Greece
  HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
  Υπ / μα Ηφαίστ υ 33 Α
  Βι. Πε. Κ ρωπί υ
  194 00 Κ ρωπί Αττικής
  V.A.T. EL094094640
  Phone: (+ 30) 210 66 20 225
  info@husqvarna-consumer.gr
  Hungary
  Husqvarna Magyarország Kft.
  Ezred u. 1- 3
  1044 Budapest
  Phone: (+ 36) 80 20 40 33
  gardena@gardena.hu
  Iceland
  Ó. Johnson & Kaaber
  Tunguhalsi 1
  110 Reykjavik
  ooj@ojk.is
  Ireland
  McLoughlin’s RS
  Unit 5,
  Northern Cross Business Park
  North Road, Finglas
  Dublin 11

  Italy
  GARDENA Italia S.p.A.
  Via Santa Vecchia 15
  23868 VALMADRERA (LC)
  Phone: (+ 39) 0341.203.111
  info@gardenaitalia.it
  Japan
  KAKUICHI Co. Ltd.
  Sumitomo Realty &
  Development Kojimachi
  BLDG., 8F, 5 -1 Nibanncyo,
  Chiyoda-ku, Tokyo 102-0084
  Phone: (+ 81) 33 264 4721
  m_ishihara@kaku-ichi.co.jp
  Latvia
  Husqvarna Latvija
  Consumer Outdoor Products
  Bakužu iela 6
  LV-1024 Riga
  info@husqvarna.lv
  Lithuania
  UAB Husqvarna Lietuva
  Consumer Outdoor Products
  Ateities pl. 77C
  LT-52104 Kaunas
  centras@husqvarna.lt
  Luxembourg
  Magasins Jules Neuberg
  39, rue Jacques Stas
  Luxembourg-Gasperich 2549
  Case Postale No. 12
  Luxembourg 2010
  Phone: (+ 352) 40 14 01
  api@neuberg.lu
  Netherlands
  GARDENA Nederland B.V.
  Postbus 50176
  1305 AD ALMERE
  Phone: (+ 31) 36 521 00 00
  info@gardena.nl
  Neth. Antilles
  Jonka Enterprises N.V.
  Sta. Rosa Weg 196
  P.O. Box 8200, Curaçao
  Phone: (+ 599) 9 767 66 55
  pgm@jonka.com
  New Zealand
  Husqvarna New Zealand Ltd.
  PO Box 76437
  Manukau City 2241
  Phone: (+ 64) (0) 9 9202410
  support.nz@husqvarna.co.nz
  Norway
  GARDENA / Husqvarna
  Consumer Outdoor Products
  Salgskontor Norge
  Kleverveien 6
  1540 Vestby
  info@gardena.no
  Poland
  Husqvarna Poland Spółka z o.o.
  ul. Wysockiego 15 b
  03-371 Warszawa
  Oddział w Szymanowie
  Szymanów 9 d
  05-532 Baniocha
  Phone: (+ 48) 22 727 56 90
  gardena@gardena.pl
  Portugal
  GARDENA Portugal Lda.
  Sintra Business Park
  Edifício 1, Fracção 0-G
  2710-089 Sintra
  Phone: (+ 351) 21 922 85 30
  info@gardena.pt
  Romania
  Madex International Srl
  Soseaua Odaii 117 - 123,
  RO 013603, Bucureєti, S 1
  Phone: (+ 40) 21 352.76.03
  madex@ines.ro

  Russia
  ООО „Хускварна“
  141400, Московская обл.,
  г. Химки,
  улица Ленинградская,
  владение 39,
  Химки Бизнес Парк,
  Здание II, 4 этаж.
  Serbia
  Domel d.o.o.
  Savski nasip 7
  11070 Novi Beograd
  Phone: (+381) 11 2772 204
  miroslav.jejina@domel.co.yu
  Singapore
  Hy- Ray PRIVATE LIMITED
  40 Jalan Pemimpin
  # 02-08 Tat Ann Building
  Singapore 577185
  Phone: (+ 65) 6253 2277
  shiying@hyray.com.sg
  Slovenia
  GARDENA d.o.o.
  Brodiљиe 15
  1236 Trzin
  Phone: (+ 386) 1 580 93 32
  servis@gardena.si
  South Africa
  GARDENA
  South Africa (Pty.) Ltd.
  P.O. Box 11534
  Vorna Valley 1686
  Phone: (+ 27) 11 315 02 23
  sales@gardena.co.za
  Spain
  GARDENA IBÉRICA S.L.U.
  C / Basauri, nº 6
  La Florida
  28023 Madrid
  Phone: (+ 34) 91 708 05 00
  atencioncliente@gardena.es
  Sweden
  GARDENA / Husqvarna
  Consumer Outdoor Products
  Försäljningskontor Sverige
  Box 9003
  200 39 Malmö
  info@gardena.se
  Switzerland / Schweiz
  Husqvarna Schweiz AG
  Consumer Products
  Industriestrasse 10
  5506 Mägenwil
  Phone: (+ 41) (0) 848 800 464
  info@gardena.ch
  Turkey
  GARDENA Dost Diþ Ticaret
  Mümessillik A.Þ.
  Sanayi Çad. Adil Sokak
  No: 1/ B Kartal
  34873 Istanbul
  Phone: (+ 90) 216 38 93 939
  info@gardena-dost.com.tr
  Ukraine / Україна
  ТОВ «Хусварна Україна»
  вул. Васильківська, 34,
  офіс 204-г
  03022, Київ
  Тел. (+38) 044 498 39 02
  info@gardena.ua

  8870- 20.960.01/ 1209
  © GARDENA
  Manufacturing GmbH
  D - 89070 Ulm
  http: //www.gardena.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gardena EasyCut 46 - 8871 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gardena EasyCut 46 - 8871 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,96 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Gardena EasyCut 46 - 8871

Gardena EasyCut 46 - 8871 Bedienungsanleitung - Alle Sprachen - 14 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info