Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/13
Nächste Seite
GARDENA
®
D
GBFNLSDKFIN
N
IE
PPL
H
CZSKGRRUS
SLOHR
SRB
BIH
UAROTRBGAL
EST
LTLV
HighCut 48 Art. 8880
D Betriebsanleitung
Elektro-Heckenschere
GB Operating Instructions
Electric Hedge Trimmer
F Mode d’emploi
Taille-haies électrique
NL Instructies voor gebruik
Elektrische heggenschaar
S Bruksanvisning
Elektrisk Häcksax
DK Brugsanvisning
Elektrisk hækkeklipper
FIN Käyttöohje
Sähkökäyttöinen aitaleikkuri
N Bruksanvisning
Elektrisk hekksaks
I Istruzioni per l’uso
Tagliasiepi elettrica
E Manual de instrucciones
Recortasetos eléctrico
P Instruções de utilização
Tesoura eléctrica de sebes
PL Instrukcja obsługi
Elektryczne nożyce do żywopłotu
H Használati utasítás
Elektromos sövénynyíró
CZ Návod k použití
Elektrické nůžky na živý plot
SK Návod na použitie
Elektrické nožnice na živý plot
GR Οδηγίες χρήσεως
Ηλεκτρικό πορντουροψάλιδο
RUS Инструкция по эксплуатации
Электрические кусторезы
SLO Navodilo za uporabo
Električne škarje za živo mejo
HR Upute za uporabu
Električne škare za živicu
SRB Uputstvo za rad
BIH Električne makaze za živicu
UA Інструкція з експлуатації
Електричний садовий секатор
RO Instrucţiuni de utilizare
Trimmer-ul electric de tuns
garduri vii
TR Kullanım Klavuzu
Elektrikli Çit Kesici
BG Инструкция за експлоатация
Електрически храсторез за
жив плет
AL Manual përdorimi
Gërshërë elektronike gardhishtesh
EST Kasutusjuhend
Elektrilised hekikäärid
LT Eksploatavimo instrukcija
Elektrinės gyvatvorių žirklės
LV Lietošanas instrukcija
Elektriskais dzīvžogu trimmeris
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • HighCut 48 2008 gekauft in Celle bei toom, die Maschine hört mit kurzem Stottern auf zu laufen. Können das die Kohlen sein ? wurden noch nie ersetzt, welcher Reparaturbetrieb kommt in Frage, kann man die Kohlen evtl selbst austauschen?.

  Vielen Dank für Ihre Antwort m.f.G. Dr. U. Thies Eingereicht am 6-10-2018 20:35

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  D
  GB

  ®

  N
  I
  E
  P
  PL
  H
  CZ
  SK

  H
  CZ
  SK
  SRB

  FIN

  UA BIH HR SLO RUS GR

  DK

  RO

  S

  TR

  NL

  BG

  F

  GR Οδηγίες χρήσεως
  Ηλεκτρικό μπορντουροψάλιδο
  RUS Инструкция по эксплуатации
  Электрические кусторезы
  SLO Navodilo za uporabo
  Električne škarje za živo mejo
  HR Upute za uporabu
  Električne škare za živicu
  SRB Uputstvo za rad
  BIH Električne makaze za živicu
  UA Інструкція з експлуатації
  Електричний садовий секатор
  RO Instrucţiuni de utilizare
  Trimmer-ul electric de tuns
  garduri vii
  TR Kullanım Klavuzu
  Elektrikli Çit Kesici
  BG Инструкция за експлоатация
  Електрически храсторез за
  жив плет
  AL Manual përdorimi
  Gërshërë elektronike gardhishtesh
  EST Kasutusjuhend
  Elektrilised hekikäärid
  LT Eksploatavimo instrukcija
  Elektrinės gyvatvorių žirklės
  LV Lietošanas instrukcija
  Elektriskais dzīvžogu trimmeris

  LT EST AL

  GB

  Betriebsanleitung
  Elektro-Heckenschere
  Operating Instructions
  Electric Hedge Trimmer
  Mode d’emploi
  Taille-haies électrique
  Instructies voor gebruik
  Elektrische heggenschaar
  Bruksanvisning
  Elektrisk Häcksax
  Brugsanvisning
  Elektrisk hækkeklipper
  Käyttöohje
  Sähkökäyttöinen aitaleikkuri
  Bruksanvisning
  Elektrisk hekksaks
  Istruzioni per l’uso
  Tagliasiepi elettrica
  Manual de instrucciones
  Recortasetos eléctrico
  Instruções de utilização
  Tesoura eléctrica de sebes
  Instrukcja obsługi
  Elektryczne nożyce do żywopłotu
  Használati utasítás
  Elektromos sövénynyíró
  Návod k použití
  Elektrické nůžky na živý plot
  Návod na použitie
  Elektrické nožnice na živý plot

  LV

  D

  PL

  P

  HighCut 48 Art. 8880

  E

  I

  N

  FIN DK

  S

  NL

  F

  GARDENA • Page 2

  NL

  GARDENA Elektrische heggenschaar
  HighCut 48
  Dit is de vertaling van de originele Duitse instructies voor gebruik. Leest u deze instructies
  voor gebruik zorgvuldig door en houdt u zich aan de aanwijzingen. Maak u aan de hand
  van deze instructies voor gebruik vertrouwd met de elektrische heggenschaar, het juiste
  gebruik en de veiligheidsaanwijzingen.

  A

  Uit veiligheidsoverwegingen mogen personen jonger dan 16 jaar evenals personen die
  niet bekend zijn met deze Instructies voor gebruik geen gebruik maken van dit product.
  Personen met een lichamelijke of geestelijke beperking mogen dit product alleen gebruiken als ze onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn door een bevoegd persoon.
  v Bewaar deze instructies voor gebruik zorgvuldig.

  Inhoudsopgave

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.

  Inzetgebied van uw GARDENA elektrische heggenschaar . . 28
  Veiligheidsaanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  Buitengebruikstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Opheffen van storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Leverbare accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  Service / Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

  1. Inzetgebied van uw GARDENA elektrische heggenschaar
  Juiste gebruik :

  Let op

  De GARDENA elektrische heggenschaar is bestemd voor het
  snoeien van heggen, struiken, heesters en bodembedekkers in
  particuliere huis- en volkstuinen.
  De inhoud van de instructies voor gebruik is een voorwaarde voor
  het juiste gebruik van de heggenschaar.
  LET OP ! Gevaar voor lichamelijk letsel !
  De heggenschaar mag niet worden gebruikt voor het
  snijden van gras / graskanten of voor het verkleinen
  in de zin van composteren.

  2. Veiligheidsaanwijzingen

  A

  Bij verkeerd gebruik kan dit product gevaarlijk zijn! Het product kan de gebruiker en anderen ernstig
  verwonden. Om de veiligheid en doeltreffendheid van het product te garanderen is het derhalve belangrijk dat de waarschuwingen en veiligheidsinstructies opgevolgd worden. Het is de verantwoordelijkheid
  van de gebruiker om de aanwijzingen en veiligheidsinstructies in deze handleiding en op het
  product te volgen.

  Uitleg van symbolen op het product.
  WAARSCHUWING !

  Lees de instructies voor gebruik aandachtig door, zodat u volledig vertrouwd
  bent met de verschillende bedieningselementen en de werking daarvan.

  28

  Indien het snoer beschadigd of doorgesneden is, de stekker onmiddellijk uit het
  stopcontact halen.
  Niet aan regenof vocht blootstellen.
  Het product niet buiten laten staan als
  het regent.
  Aangeraden wordt om oogbescherming
  te gebruiken. • Page 3

  WAARSCHUWING !
  Lees alle veiligheidsaanwijzingen en alle
  instructies. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan stroomschokken, brand
  en / of ernstig letsel tot gevolg hebben.
  Bewaar alle veiligheidsaanwijzingen en instructies
  voor toekomstig gebruik. Onder de term “elektrisch
  gereedschap” in de veiligheidsaanwijzingen wordt verstaan uw elektrisch gereedschap met netvoeding (met
  snoer) of uw elektrisch gereedschap met accu (zonder
  snoer).
  1) Veiligheid op de werkplek
  a) Zorg ervoor dat de werkplek schoon en goed
  verlicht is. Een rommelige of donkere werkplek kan
  ongelukken veroorzaken.
  b) Gebruik het elektrisch gereedschap niet in
  explosieve atmosferen, bijvoorbeeld in aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.
  Elektrische gereedschappen geven vonken af die het
  stof of de dampen vlam kunnen doen vatten.
  c) Zorg ervoor dat kinderen en omstanders op een
  afstand blijven wanneer u een elektrisch gereedschap gebruikt. Als u afgeleid wordt kunt u de controle
  over het gereedschap verliezen.
  2) Elektrische veiligheid
  a) De stekker van het elektrisch gereedschap moet
  geschikt zijn voor het stopcontact. Nooit een stekker
  modificeren. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen.
  Originele stekkers en geschikte stopcontacten reduceren
  het risico van stroomschokken.
  b) Vermijd lichaamscontact met geaarde oppervlakken zoals pijpen, radiators, fornuizen en koelkasten.
  Het risico van stroomschokken neemt toe als uw lichaam
  geaard wordt.
  c) Stel elektrische gereedschappen niet bloot aan
  regen of natte condities. Als er water in een elektrisch
  gereedschap komt, neemt het risico van stroomschokken
  toe.
  d) Misbruik het snoer niet. Gebruik het snoer niet om
  het elektrisch gereedschap te dragen of naar u toe te
  trekken, of de stekker uit het stopcontact te trekken.
  Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie,
  scherpe randen en bewegende onderdelen. Met een
  beschadigd of verward snoer neemt het risico van
  stroomschokken toe.
  e) Als het elektrisch gereedschap buiten gebruikt
  wordt, gebruik dan een verlengsnoer dat geschikt
  is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een geschikt snoer vermindert het risico van stroomschokken.
  f) Als gebruik van elektrisch gereedschap op een
  vochtige plek onvermijdelijk is, gebruik dan een
  door een aardlekschakelaar (FI) beschermde voedingsbron. Een FI-schakelaar vermindert het risico
  van stroomschokken.
  3) Persoonlijke veiligheid
  a) Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond
  verstand bij gebruik van elektrisch gereedschap.
  Gebruik elektrische gereedschappen niet als u moe
  of onder invloed van drugs, alcohol of geneesmiddelen bent. Zelfs als u één ogenblik niet oplet tijdens
  gebruik van elektrisch gereedschap, kan dit ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.

  b) Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.
  Draag altijd oogbescherming. Beschermingsmiddelen
  zoals een stofmasker, slipvrije veiligheidsschoenen,
  een helm of gehoorbescherming in bepaalde condities
  verminderen het risico van persoonlijk letsel.
  c) Voorkom dat u de apparatuur per ongeluk opstart.
  Controleer of de schakelaar in de uit-stand staat
  voordat u de stekker in het stopcontact steekt, een
  accu aansluit of het gereedschap oppakt. Het
  dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op
  de schakelaar of het inschakelen van elektrisch gereedschap dat aanstaat kan ongelukken veroorzaken.
  d) Verwijder stelsleutels voordat u het elektrisch
  gereedschap aanzet. Het laten zitten van een sleutel in
  een draaiend deel van het elektrisch gereedschap kan
  persoonlijk letsel veroorzaken.
  e) Reik niet te ver. Zorg dat u altijd stevig staat en
  in balans blijft. U heeft dan beter controle over het
  elektrisch gereedschap in onverwachte situaties.
  f) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
  kleding of sierraden. Houd haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende onderdelen.
  Loszittende kleding, sierraden of lang haar kan verstrengeld raken in bewegende onderdelen.
  g) Als er inrichtingen zijn voor het afzuigen of verzamelen van stof, zorg er dan voor dat deze op de
  juiste manier aangesloten en gebruikt worden. Het
  gebruik van stofverzamelingsapparatuur kan risico’s in
  verband met stof verminderen.
  4) Gebruik en onderhoud van elektrische gereedschappen
  a) Forceer het elektrisch gereedschap niet. Gebruik
  het juiste elektrisch gereedschap voor het betreffende doeleinde. Het juiste elektrisch gereedschap levert
  betere resultaten op en is veiliger voor het doel waarvoor het ontworpen werd.
  b) Gebruik het elektrisch gereedschap niet als het
  niet met de schakelaar aan en uit te zetten is.
  Een elektrisch gereedschap dat niet via de schakelaar
  te bedienen is, is gevaarlijk en moet gerepareerd
  worden.
  c) Neem de stekker uit het stopcontact en / of de
  accu uit het gereedschap voordat u instellingen verandert, hulpstukken verwisselt of het gereedschap
  opbergt. Dergelijke voorzorgsmaatregelen verminderen
  het risico dat het elektrisch gereedschap per ongeluk
  opstart.
  d) Bewaar elektrische gereedschappen buiten het
  bereik van kinderen en laat ze niet bedienen door
  personen die niet vertrouwd zijn met het gereedschap of deze instructies. Elektrische gereedschappen
  zijn gevaarlijk in de handen van onervaren gebruikers.
  e) Onderhoud het elektrisch gereedschap goed.
  Controleer op foutuitlijning of vasthaken van bewegende onderdelen, kapotte onderdelen en andere
  condities die de werking van het gereedschap kunnen aantasten. Indien het elektrisch gereedschap
  beschadigd is, repareer het dan alvorens het weer te
  gebruiken. Veel ongelukken worden veroorzaakt door
  slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
  f) Houd snijgereedschappen scherp en schoon.

  Goed onderhouden snijgereedschappen met scherpe
  snijranden blijven minder snel haken en zijn gemakkelijker te bedienen.

  29

  NL

  Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrische gereedschappen. • Page 4

  NL

  g) Gebruik het elektrisch gereedschap, de hulpstukken messen etc. in overeenstemming met deze
  instructies. Houd tevens rekening met de werkcondities en het doeleinde. Het gebruik van het elektrisch
  gereedschap voor andere doeleinden dan die waarvoor
  het bedoeld is, kan tot gevaarlijke situaties leiden.
  5. Onderhoud
  Laat het elektrisch gereedschap door een bevoegde
  monteur onderhouden, uitsluitend met gebruik van
  originele vervangingsonderdelen. Zo wordt de veiligheid van het elektrisch gereedschap gehandhaafd.
  Veiligheidsaanwijzingen heggenschaar :
  • Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van het snijmessen. Verwijder niet het gesnoeide materiaal en
  houd niet het te snoeien materiaal vast terwijl de
  snijmessen bewegen. Zorg ervoor dat de schakelaar
  in de uitstand staat voordat u vastzittend materiaal
  verwijdert. Zelfs als u één ogenblik niet oplet tijdens
  gebruik van de heggenschaar, kan dit ernstig persoonlijk
  letsel veroorzaken.
  • Draag de heggenschaar aan het handvat met het
  snijmes uit. Breng voor vervoer of opslag van de
  heggenschaar altijd de afscherming aan op het
  snijmes. Een goede hantering van de heggenschaar
  vermindert het risico van persoonlijk letsel door de snijmessen.
  • Houd het elektrische gereedschap aan de geïsoleerde grepen vast, daar het snijmes in contact kan
  komen met het eigen netsnoer. Het contact van het
  snijmes met een spanningvoerende leiding kan metalen
  onderdelen van het gereedschap onder spanning zetten
  en leiden tot een elektrische schok.
  • Houd het snoer uit de buurt van het snijbereik.
  Tijdens gebruik kan het snoer in struiken verborgen zijn
  en per ongeluk door het snijmes doorgesneden worden.
  Aanvullende veiligheidsaanbevelingen
  Veiligheid op de werkplek
  Gebruik de heggenschaar alleen op de manier en voor
  de doeleinden die in deze handleiding beschreven staan.
  De gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of gevaren die andere mensen of hun eigendom treffen. Let
  er in het bijzonder op, dat u derden niet in gevaar brengt
  door de grotere actieradius wanneer de telescoopbuis
  uitgeschoven is.
  Elektrische veiligheid
  Het gebruik van een FI-stroomonderbreker met een uitschakelstroom van niet meer dan 30 mA wordt aanbevolen. De FI-stroomonderbreker dient voor elk gebruik
  gecontroleerd te worden.
  Controleer het snoer vóór gebruik en vervang het indien
  er sporen van schade of veroudering zijn.
  Gebruik de heggenschaar niet als de elektrische snoeren beschadigd of versleten zijn.
  Schakel de netvoeding meteen uit als het snoer doorgesneden is of als het isolatiemateriaal beschadigd is.
  Raak het elektrisch snoer niet aan voordat de netvoeding
  uitgeschakeld is.
  Uw verlengsnoer mag geen spiraalsnoer zijn. Spiraalsnoeren kunnen oververhitten en doen het vermogen
  van uw heggenschaar afnemen.
  Schakel de netvoeding steeds uit voordat u de stekker,
  de snoerverbinding of het verlengsnoer losmaakt.
  Schakel uit, haal stekker uit het stopcontact en controleer het elektrisch snoer op sporen van schade of verou-

  30

  dering voordat u het opwindt voor het opbergen. Herstel
  een beschadigd snoer niet, vervang het door een nieuw
  snoer.
  Wind het snoer steeds voorzichtig op, vermijd kinken.
  Sluit alleen op netvoeding aan zoals op het typeplaatje
  wordt vermeld.
  Er mag onder geen beding aarding worden aangesloten
  op enig onderdeel van dit product.
  Kabels
  Gebruik alleen toegestane verlengsnoeren volgens
  HD 516.
  v Vraag uw elektrospeciaalzaak om advies.
  Persoonlijke veiligheid
  Draag altijd de geschikte kleding, handschoenen en
  stevig schoeisel.
  Controleer het te snoeien gebied grondig en verwijder
  ijzerdraad of andere vreemde voorwerpen.
  Alle instelwerkzaamheden (mes draaien, hoek van snijkop instellen, telescoopbuislengte veranderen) moeten
  worden uitgevoerd met aangebrachte mesbescherming
  en de heggenschaar mag niet op het mes worden neergezet. Controleer de machine vóór gebruik en na harde
  schokken altijd op eventuele slijtage en beschadigingen
  en repareer deze zo nodig.
  Er altijd voor zorgen dat de meegeleverde handbescherming is aangebracht voordat u de heggenschaar gaat
  gebruiken. Gebruik nooit een onvolledige heggenschaar
  of een heggenschaar met niet-geautoriseerde veranderingen.
  Gebruik en onderhoud van elektrische
  gereedschappen
  Zorg ervoor dat u weet hoe u de heggenschaar kunt
  stoppen in een noodgeval.
  Houdt de heggenschaar nooit vast aan de handbescherming.
  De heggenschaar niet gebruiken wanneer de bescherminrichtingen (handbescherming, 2-hands-activering,
  mesbescherming, bliksemstop) beschadigd zijn.
  Tijdens het snoeien met de heggenschaar geen ladder
  gebruiken.
  Haal de stekker uit het stopcontact :
  - als u de machine voor een tijdje alleenlaat;
  - voordat u een verstopping vrijmaakt;
  - voordat u de heggenschaar inspecteert of schoonmaakt of aan de machine gaat werken;
  - nadat de heggenschaar in contact kwam met een
  vreemd object - Gebruik de heggenschaar niet tenzij
  u er zeker van bent dat de heggenschaar veilig kan
  werken;
  - als de heggenschaar abnormaal begint te trillen.
  Controleer onmiddellijk. Te grote trillingen kunnen
  letsel veroorzaken.
  - voordat u de heggenschaar aan een andere persoon
  overhandigt.
  Onderhouden en opbergen
  GEVAAR VOOR LICHAMELIJK LETSEL !
  Mes niet aanraken.
  V Na gebruik of bij werkonderbreking mes met
  mesbescherming beveiligen.
  Draai alle moeren, bouten en schroeven goed vast om
  er zeker van te kunnen zijn dat de heggenschaar veilig
  kan werken. • Page 5

  Voordat de handbescherming 5
  kan worden aangebracht, moet
  de heggenschaar van de verpakkingspositie A in de werkpositie C
  worden gezet.

  Handbescherming
  monteren :

  NL

  3. Montage

  A

  A Toets 1 ingedrukt houden en
  draaibare kop 2 90° kantelen
  (zie 4. Bediening „Draaibare
  kop kantelen” ).

  1
  5

  4

  3

  B Toets 3 ingedrukt houden en
  mes 4 op de 0°- positie draaien
  (zie 4. Bediening „Mes 90°
  draaien” ).

  B

  C Toets 1 ingedrukt houden
  en draaibare kop 2 naar
  0° kantelen.

  2

  v Handbescherming 5 op
  de draaibare kop 2 schuiven
  tot de vergrendelingen
  vastklikken.

  C

  4. Bediening
  7

  A

  6

  Heggenschaar aansluiten :

  A
  8

  GEVAAR ! Gevaar voor lichamelijk letsel !
  V Mesbescherming 6 op het mes 7 schuiven.
  V Eerst de stekker van de heggenschaar in de
  koppeling van het verlengsnoer steken, dan de
  stekker van het verlengsnoer 9 in een stopcontact steken.
  V Tijdens het aansluiten de heggenschaar niet aan
  de mesbescherming 6 vasthouden.
  GEVAAR ! Elektrische schok !
  Beschadiging van de aansluitkabel 8, wanneer het
  verlengsnoer 9 niet in de kabeltrekontlasting 0 is
  gelegd.
  V Verlengsnoer 9 altijd in de kabeltrekontlasting 0
  leggen.

  1. Verlengsnoer 9 met een lus in de kabeltrekontlasting
  gen en aantrekken.
  2. Stekker van de aansluitkabel
  lengsnoer 9 steken.

  0

  9

  3. Verlengsnoer

  0 leg-

  8 in de koppeling van het ver-

  9 in het stopcontact steken.

  31 • Page 6

  De heggenschaar kan in 4 werkhoudingen worden gebruikt.

  NL

  Werkstanden :

  Zijdelings
  snoeien :
  mes 90°
  gedraaid.

  Mes 90° draaien :

  Hoog verticaal
  snoeien :
  telescoopbuis
  verlengt.

  Hoog horizontaal snoeien :
  snijkop 75°
  gekanteld, telescoopbuis verlengt.

  Laag snoeien :
  snijkop - 45° gekanteld, telescoopbuis verlengt.

  Om de zijkant van een heg te knippen, kan het mes 90° worden
  gedraaid. Het mes 4 kan voor rechts- of linkshandigen resp.
  naar rechts of naar links worden gedraaid.
  1. Stekker uittrekken.

  4

  2. Knop

  3

  Draaibare kop kantelen :

  1

  3 ingedrukt houden.

  3. Mes 4 in de gewenste richting 90° draaien, tot de knop
  vastklikt.

  3

  Een beveiliging voorkomt dat de heggenschaar wordt gestart
  wanneer knop 3 ingedrukt is of niet op 0° of 90° is vastgeklikt.

  Voor het hoog en laag snoeien kan de draaibare kop
  stappen van 75° tot - 45° worden gekanteld.

  2 in 15°-

  1. Stekker uittrekken.

  1 ingedrukt houden.
  2 in de gewenste richting kantelen.
  Toets 1 loslaten en laten vastklikken.

  2. Toets

  3. Draaibare kop

  2

  32

  4.

  Een bescherminrichting verhindert het starten van de heggenschaar bij ingedrukte of niet vastgeklikte toets 1 of wanneer
  meer dan - 45° gekanteld wordt (verpakkingspositie). • Page 7

  Telescoopbuis verlengen :

  Om hoog of laag te snijden kan de telescoopbuis
  in 2 stappen tot 62 cm worden verlengd.

  B / D traploos

  2. Klemhendel A uitklappen, onderste telescoopbuis B tot de
  gewenste lengte uitschuiven en de klemhendel A weer dichtklappen.

  D C

  B A

  3. Klemhendel C uitklappen, bovenste telescoopbuis D tot de
  gewenste lengte uitschuiven en de klemhendel C weer dichtklappen.

  Heggenschaar starten :

  A

  GEVAAR ! Gevaar voor lichamelijk letsel !
  Gevaar voor snijwonden wanneer de heggenschaar
  niet automatisch uitschakelt.
  V Overbrug nooit de veiligheidsvoorzieningen (b. v.
  door vastbinden van de startknop).

  Heggenschaar starten :

  7

  De heggenschaar is uitgerust met een tweehands-veiligheidsschakelaar (2 startknoppen) om onbedoeld inschakelen te vermijden.

  6

  1. Mesbescherming

  F

  6 van het mes 7 afhalen.
  E vasthouden en

  2. Met één hand de geleidingshandgreep
  daarbij de startknop F indrukken.

  E

  G

  3. Met de andere hand de handgreep
  de startknop H indrukken.
  De heggenschaar loopt nu.

  G vastpakken en daarbij

  Heggenschaar uitschakelen :

  F / H loslaten.
  6 op het mes 7 schuiven.

  1. Beide startknoppen

  H

  2. Mesbescherming

  5. Buitengebruikstelling
  Opslaan :

  De bewaarplaats moet ontoegankelijk voor kinderen zijn.

  7
  6

  1. Trek de stekker uit het stopcontact.
  2. Heggenschaar reinigen (zie 6. Onderhoud) en de mesbescherming 6 op het mes 7 schuiven.
  3. Bewaar de heggenschaar op een droge, vorstvrije plaats.

  Afvalverwijdering :
  (volgens RL 2002 / 96 / EG)

  Het apparaat mag niet met het normale huisvuil meegegeven
  worden, maar moet volgens de geldende regels afgevoerd
  worden.
  v Lever het apparaat in op het afvaldepot van uw gemeente.

  33

  NL

  1. Trek de stekker uit het stopcontact. • Page 8

  6. Onderhoud
  Heggenschaar reinigen :

  NL

  A
  7

  GEVAAR ! Gevaar voor letsel / elektrische schokken !
  V Voor het onderhoud de stekker uit het stopcontact trekken en de mesbescherming 6 op
  het mes 7 schuiven.
  V De heggenschaar niet onder stromend water
  (in het bijzonder onder hoge druk) reinigen.

  1. De heggenschaar met een vochtige doek reinigen.

  6

  2. Mes 7 met olie met een lage viscositeit (b. v. GARDENA
  onderhoudsolie Art. 2366) inoliën. Daarbij contact van de olie
  met kunststof onderdelen vermijden en handschoenen dragen.

  7. Opheffen van storingen
  7
  6

  A

  GEVAAR ! Gevaar voor lichamelijk letsel en
  elektrische schokken !
  V Voor het verhelpen van storingen de stekker
  uit het stopcontact trekken en de mesbescherming 6 op het mes 7 schuiven.

  Storing

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  De heggenschaar
  start niet

  Het verlengsnoer is er niet
  ingestoken of beschadigd.

  v Het verlengsnoer erin
  steken of evt. vervangen.

  Mes bij het draaien niet
  op 0° of 90° vastgeklikt.

  v Mes bij het draaien op 0°
  of 90° vastklikken.

  Draaibare kop bij het kantelen
  niet tussen 75° en - 45°
  vastgeklikt.

  v Draaibare kop bij het
  kantelen tussen 75° en
  - 45° vastklikken.

  Onzuivere snit

  Mes bot of beschadigd.

  v Mes door GARDENA
  Service laten vervangen.

  Telescoopinstelling verschuift ook met geklemde
  klemhendel / s

  Moer / en aan de klemhendel / s
  los.

  v Moer / en aan de klemhendel / s met een sleutel 10
  aandraaien.

  A

  Bij overige storingen verzoeken wij u contact op te nemen met de GARDENA
  servicedienst. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door de GARDENA
  servicedienst of door vakhandelaren die door GARDENA zijn geautoriseerd.

  8. Leverbare accessoires
  GARDENA onderhoudsolie

  34

  Verlengt de levensduur van de messen.

  Art. 2366 • Page 9

  9. Technische gegevens

  Motorvermogen

  550 W

  Netspanning / Frequentie

  230 V / 50 - 60 Hz

  Toerental

  2.800 / min.

  Meslengte

  48 cm

  Mesopening

  27 mm

  Uitschuifbereik van
  de telescoopbuis

  0 – 62 cm

  Gewicht met mes

  5,5 kg

  Werkplek verbonden
  geluidsdrukniveau L pA 1)
  Onzekerheid KpA

  83 dB (A)
  3 dB (A)

  Geluidsemissiewaarde L WA 2)

  gemeten
  94 dB (A) /
  gegarandeerd 96 dB (A)

  Trillingen a vhw 1)

  < 2,5 m / s 2

  NL

  HighCut 48 (Art. 8880)

  Meetmethode volgens 1) EN 774 2) RL 2000 /14 / EG. De aangegeven trillingsemissiewaarde is in overeenstemming met een
  gestandaardiseerde testprocedure gemeten en kan voor het vergelijken van het ene elektrogereedschap met het andere worden
  gebruikt. De aangegeven trillingsemissiewaarde kan ook voor een voorlopige schatting van de trillingsbelasting worden gebruikt.

  10. Service / Garantie
  Bij garantie is de service gratis.
  GARDENA geeft op dit product 2 jaar garantie (vanaf de aankoopdatum). Deze garantie heeft betrekking op alle wezenlijke defecten
  aan het toestel, die aanwijsbaar op materiaal- of fabricagefouten
  berusten. Garantie vindt plaats door de levering van een vervangend apparaat of door de gratis reparatie van het ingestuurde
  apparaat, naar onze keuze, indien aan de volgende voorwaarden
  is voldaan:
  • Het apparaat werd vakkundig en volgens de adviezen in de
  instructies voor gebruik behandeld.
  • Noch de koper, noch een derde persoon heeft getracht het
  apparaat te repareren.
  Het aan slijtage onderhevige mes en de excenteraandrijving
  vallen niet onder de garantie.
  Deze garantie van de producent heeft geen betrekking op de ten
  aanzien van de handelaar / verkoper bestaande aansprakelijkheid.
  Stuur in garantie van storing het defecte apparaat samen met
  de kassabon en een beschrijving van de storing gefrankeerd
  op naar het op de achterzijde aangegeven serviceadres.

  35 • Page 10

  D Produkthaftung
  Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz nicht für durch unsere Geräte
  hervorgerufene Schäden einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemäße Reparatur verursacht oder bei
  einem Teileaustausch nicht unsere Original GARDENA Teile oder von uns freigegebene Teile verwendet werden
  und die Reparatur nicht vom GARDENA Service oder dem autorisierten Fachmann durchgeführt wird.
  Entsprechendes gilt für Ergänzungsteile und Zubehör.
  GB Product Liability
  We expressly point out that, in accordance with the product liability law, we are not liable for any damage caused
  by our units if it is due to improper repair or if parts exchanged are not original GARDENA parts or parts approved
  by us, and, if the repairs were not carried out by a GARDENA Service Centre or an authorised specialist.
  The same applies to spare parts and accessories.
  F Responsabilité
  Nous vous signalons expressément que GARDENA n’est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la mesure où ces dommages seraient causés suite à une réparation non conforme, dans la mesure
  où, lors d’un échange de pièces, les pièces d’origine GARDENA n’auraient pas été utilisées, ou si la réparation
  n’a pas été effectuée par le Service Après-Vente GARDENA ou l’un des Centres SAV agréés GARDENA. Ceci
  est également valable pour tout ajout de pièces et d’accessoires autres que ceux préconisés par GARDENA.
  NL Productaansprakelijkheid
  Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat wij op grond van de wet aansprakelijkheid voor producten niet aansprakelijk zijn
  voor schade ontstaan door onze apparaten, indien deze door onvakkundige reparatie veroorzaakt zijn, of er bij
  het uitwisselen van onderdelen geen gebruik gemaakt werd van onze originele GARDENA onderdelen of door
  ons vrijgegeven onderdelen en de reparatie niet door de GARDENA technische dienst of de bevoegde vakman
  uitgevoerd werd. Ditzelfde geldt voor extra-onderdelen en accessoires.
  S Produktansvar
  Tillverkaren är inte ansvarig för skada som orsakats av produkten om skadan beror på att produkten har reparerats felaktigt eller om, vid reparation eller utbyte, andra än Original GARDENA reservdelar har använts. Samma
  sak gäller för kompletteringsdelar och tillbehör.
  DK Produktansvar
  Vi gør udtrykkeligt opmærksom på at i henhold til produktansvarsloven er vi ikke ansvarlige for skader forårsaget
  af vores udstyr, hvis det skyldes uautoriserede reparationer eller hvis dele er skiftet ud og der ikke er anvendt
  originale GARDENA dele eller dele godkendt af os, eller hvis reparationerne ikke er udført af GARDENA-service
  eller en autoriseret fagmand. Det samme gælder for ekstra udstyr og tilbehør.
  FIN Tuotevastuu
  Korostamme nimenomaan, että tuotevastuulain nojalla emme ole vastuussa laitteistamme johtuneista vahingoista,
  mikäli nämä ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta korjauksesta tai osia vaihdettaessa ei ole käytetty alkuperäisiä
  GARDENA- varaosia tai hyväksymiämme osia ja korjauksen on suorittanut muu kuin GARDENA -huoltokeskus tai
  valtuuttamamme ammattihenkilö. Tämä pätee myös lisäosiin ja lisävarusteisiin.
  I

  Responsabilità del prodotto
  Si rende espressamente noto che, conformemente alla legislazione sulla responsabilità del prodotto, non si
  risponde di danni causati da nostri articoli se originati da riparazioni eseguite non correttamente o da sostituzioni
  di parti effettuate con materiale non originale GARDENA o comunque da noi non approvato e, in ogni caso,
  qualora l’intervento non venga eseguito da un centro assistenza GARDENA o da personale specializzato autorizzato. Lo stesso vale per le parti complementari e gli accessori.

  E Responsabilidad de productos
  Advertimos que conforme a la ley de responsabilidad de productos no nos responsabilizamos de daños causados
  por nuestros aparatos, siempre y cuando dichos daños hayan sido originados por arreglos o reparaciones indebidas, por recambios con piezas que no sean piezas originales GARDENA o bien piezas autorizadas por nosotros,
  así como en aquellos casos en que la reparación no haya sido efectuada por un Servicio Técnico GARDENA o
  por un técnico autorizado. Lo mismo es aplicable para las piezas complementarias y accesorios.
  P Responsabilidade sobre o produto
  Queremos salientar que segundo a lei da responsabilidade do fabricante, nós não nos responsabilizaremos por
  danos causados pelo nosso equipamento, quando estes ocorram em decorrência de reparações inadequadas ou
  da substituição de peças por peças não originais da GARDENA, ou peças não autorizadas. A responsabilidade
  tornar-se-à nula também depois de reparações realizadas por oficinas não autorizadas pela GARDENA. Esta
  restrição valerá também para peças adicionais e acessórios.
  236 • Page 11

  D

  EG-Konformitätserklärung
  Der Unterzeichnete Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bestätigt, dass die
  nachfolgend bezeichneten Geräte in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung
  die Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, EU-Sicherheitsstandards
  und produktspezifischen Standards erfüllen. Bei einer nicht mit uns abgestimmten
  Änderung der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

  H EU azonossбgi nyilatkozat
  Alulнrott, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, igazolja, hogy az alбbb felsorolt, бltalunk forgalomba hozott termйkek megfelelnek az EU elvбrбsoknak, EU
  biztonsбgi normбknak йs a termйkspecifikus szabvбnyoknak egyarбnt. A kйszьlйk
  velьnk nem egyeztetett vбltoztatбsa esetйn ez a nyilatkozat йrvйnyйt
  veszti.

  GB

  CZ ES Prohlášení o shodě
  Níže podepsaná společnost Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, potvrzuje,
  že níže označený přístroj v provedení, který jsme uvedli na trh, splňuje požadavky
  uvedené v harmonizovaných směrnicích EU, v bezpečnostních standardech EU a
  ve standardech pro daný produkt. V případě změny přístroje, která námi nebyla
  odsouhlasena, ztrácí toto prohlášení platnost.

  EU Declaration of Conformity
  The undersigned Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, hereby certifies that,
  when leaving our factory, the units indicated below are in accordance with the
  harmonised EU guidelines, EU standards of safety and product specific standards.
  This certificate becomes void if the units are modified without our approval.

  F

  Certificat de conformité aux directives européennes
  Le constructeur, soussigné : Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, déclare
  qu’à la sortie de ses usines le matériel neuf désigné ci-dessous était conforme
  aux prescriptions des directives européennes énoncées ci-après et conforme aux
  règles de sécurité et autres règles qui lui sont applicables dans le cadre de l’Union
  européenne. Toute modification portée sur ce produit sans l’accord express de
  Husqvarna supprime la validité de ce certificat.

  SK ES Vyhlásenie o zhode
  Dolu podpísaná spoločnosť Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, potvrdzuje,
  že ďalej označený prístroj vo vyhotovení nami uvedenom do prevádzky spĺňa
  požiadavky harmonizovaných smerníc EU, bezpečnostných štandardov EU a
  štandardov špecifických pre produkt. V prípade zmeny prístroja, ktorá nebola nami
  odsúhlasená, stráca toto vyhlásenie platnosť.

  NL

  EU-overeenstemmingsverklaring
  Ondergetekende Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, bevestigt, dat het
  volgende genoemde apparaat in de door ons in de handel gebrachte uitvoering
  voldoet aan de eis van, en in overeenstemming is met de EU-richtlijnen, de
  EU-veiligheidsstandaard en de voor het product specifieke standaard. Bij een niet
  met ons afgestemde verandering aan het apparaat verliest deze verklaring haar
  geldigheid.

  GR

  S

  EU Tillverkarintyg
  Undertecknad firma Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, intygar härmed
  att nedan nämnda produkter överensstämmer med EU:s direktiv, EU:s säkerhetsstandard och produktspecifikation. Detta intyg upphör att gälla om produkten ändras utan vårt tillstånd.

  SLO Izjava o skladnosti s pravili EU
  Podpisano podjetje, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, potrjuje, da v
  nadaljevanju navedena naprava v razliиici, ki smo jo poslali na trg, izpolnjuje
  zahteve smernic EU, varnostnih standardov EU in standardov tovrstnih proizvodov.
  Izjava ne velja za spremembe na napravi, ki niso opravljene v soglasju z nami.

  DK

  EU Overensstemmelse certificat
  Undertegnede Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bekræfter hermed, at
  enheder listet herunder, ved afsendelse fra fabrikken, er i overensstemmelse med
  harmoniserede EU retningslinier, EU sikkerhedsstandarder og produkt-specifikationsstandarder. Dette certifikat træder ud af kraft hvis enhederne er ændret uden
  vor godkendelse.

  RO UE - Certificat de conformitate
  Prin prezenta Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, certifica faptul ca, in
  momentul in care produsele menюionate mai jos ies din fabrica sunt in concordanta
  cu directivele UE, standardele de siguranюa UE si standardele specifice ale produsului UE. Acest certificat devine nul in cazul modificгrii aparatului fгrг aprobarea
  noastrг.

  FIN

  EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
  Allekirjoittanut Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden vakuuttaa, että allamainitut laitteet täyttävät tehtaaltamme lähtiessään yhdenmukaistettujen EY-direktiivien,
  EY-turvallisuusstandardien ja tuotekohtaisten standardien vaatimukset. Laitteisiin
  tehdyt muutokset, joista ei ole sovittu kanssamme, johtavat tämän vakuutuksen
  raukeamiseen.

  BG EС-Декларация за съответствие
  Подписаната фирма Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden декларира, че
  описаните подолу уреди, пуснати в продажба съгласно нашата спецификация,
  изпълняват изискванията на хармонизираните ЕС-директиви, ЕС-стандарти
  за безопасност и специфичните производствени стандарти. При промяна на
  уреда, която не е съгласувана с нас, тази декларация губи своята валидност.

  I

  EST ELi vastavusdeklaratsioon
  Allakirjutanu Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden kinnitab, et kirjeldatud
  seade vastab meie poolt ringlusse viidud kujul ELi harmoniseeritud direktiividele,
  ELi ohutusstandarditele ja tootega seotud standarditele. Meiega kooskõlastamata
  muudatuse tegemise korral seadmel kaotab see deklaratsioon kehtivuse.

  Dichiarazione di conformità alle norme UE
  La sottoscritta Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, certifica che il prodotto
  qui di seguito indicato, nei modelli da noi commercializzati, è conforme alle direttive
  armonizzate UE nonché agli standard di sicurezza e agli standard specifici di prodotto. Qualunque modifica apportata al prodotto senza nostra specifica autorizzazione
  invalida la presente dichiarazione.

  E

  Declaración de conformidad de la UE
  El que subscribe Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, declara que la presente mercancía, objeto de la presente declaración, cumple con todas las normas
  de la UE, en lo que a normas técnicas, de homologación y de seguridad se refiere.
  En caso de realizar cualquier modificación en la presente mercancía sin nuestra
  previa autorización, esta declaración pierde su validez.

  P

  Certificado de conformidade da UE
  Os abaixo mencionados Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, por este meio
  certificam que ao sair da fábrica o aparelho abaixo mencionado está de acordo
  com as directrizes harmonizadas da UE, padrões de segurança e de produtos
  específicos. Este certificado ficará nulo se a unidade for modificada sem a nossa
  aprovação.

  PL

  Deklaracja zgodnoњci Unii Europejskiej
  Niїej podpisany Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, potwierdza, їe poniїej
  opisane urz№dzenie w wykonaniu wprowadzonym przez nas do obrotu speіnia wymogi zharmonizowanych wytycznych Unii Europejskiej, standardуw bezpieczeсstwa
  Unii Europejskiej i standardуw specyficznych dla danego produktu. W przypadku
  wprowadzenia zmian nie uzgodnionych z nami wyjaњnienie to traci swoj№ waїnoњж.

  238

  Πιστoπoιητικό συμφωνίας EK
  Η υπoγεγραμμένη : Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden πιστoπoιεί
  ότι τα μηχανήματα πoυ υπoδεικνύoνται κάτωθι, όταν φεύγoυν από
  τo εργoστάσιo, είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις oδηγίες της
  Ευρωπαϊκής Κoινότητας, τα Κoινoτικά πρότυπα ασφαλείας και τις
  πρoδιαγραφές. Αυτό το πιστοποιητικό δεν ισχύει σε περίπτωση που
  τα προϊόντα τροποποιηθούν χωρίς την έγκρισή μας.

  LT

  ES Atitikties deklaracija
  Pasirašanti Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden patvirtina, kad žemiau
  nurodyti prietaisai ir jų modeliai, kuriuos paleidome į apyvartą, patenkina harmonizuotas ES direktyvas, ES saugumo standartus ir specifinius gaminio standartus.
  Atlikus bet kokį prietaiso pakeitimą, kuris nėra suderintas su mumis, ši deklaracija
  praranda galiojimą.

  LV ES-atbilstības deklarācija
  Parakstījusies Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, Vācija apstiprina, ka
  sekojoši apzīmētās iekārtas, kuras mēs izplatām, savā izpildījumā atbilst harmonizētajām ES direktīvām, ES drošības standartiem un produkta specifiskajiem
  standartiem. Ar mūsu neapstiprinātām izmaiņām iekārtā šī deklarācija zaudē
  savu derīgumu. • Page 12

  Bezeichnung des Gerätes :
  Description of the unit :
  Désignation du matériel :
  Omschrijving van het apparaat :
  Produktbeskrivning :
  Beskrivelse af enhederne :
  Laitteiden nimitys :
  Descrizione del prodotto :
  Descripción de la mercancía :
  Descrição do aparelho :
  Opis urz№dzenia :
  A kйszьlйk megnevezйse :
  Oznaиenн pшнstroje :
  Označenie prístroja :
  Oν μασ α της συσκευ ς :
  Oznaka naprave :
  Descrierea articolelor :
  Обозначение на уредите :
  Seadmete nimetus :
  Gaminio pavadinimas :
  Iekārtu apzīmējums :
  Typ :
  Type :
  Type :
  Typ :
  Typ :
  Type :
  Tyypit :
  Modello :
  Tipo :
  Tipo :
  Typ :

  Art.-Nr.:
  Art. No.:
  Référence :
  Art. nr.:
  Art.nr. :
  Varenr. :
  Art.-n : o. :
  Art. :
  Art. Nº:
  Art. Nº:
  Nr art.:

  Elektro-Heckenschere
  Electric Hedge Trimmer
  Taille-haies électrique
  Elektrische heggenschaar
  Elektrisk Häcksax
  Elektrisk hækkeklipper
  Sähkökäyttöinen aitaleikkuri
  Tagliasiepi elettrica
  Recortasetos eléctrico
  Tesoura eléctrica de sebes
  Elektryczne nożyce do
  żywopłotu
  Elektromos sövénynyíró
  Elektrické nůžky na živý plot
  Elektrické nožnice na živý plot
  Ηλεκτρικό μπορντουροψάλιδο
  Električne škarje za živo mejo
  Trimmer-ul electric de tuns
  garduri vii
  Електрически храсторез за
  жив плет
  Elektrilised hekikäärid
  Elektrinės gyvatvorių žirklės
  Elektriskais dzīvžogu trimmeris
  Tнpusok :
  Typ :
  Typ :
  Τ π ς:
  Tip :
  Tipuri :
  Типове:
  Tüübid :
  Tipas :
  Tipi :

  Cikkszбm :
  И.vэr :
  И.vэr :
  Κωδ. Ν . :
  Љt. art.:
  Nr art.:
  Aрт.-№ :
  Toote nr :
  Gaminio Nr.:
  Art.-Nr. :

  HighCut 48

  8880

  EU-Richtlinien :
  EU directives :
  Directives européennes :
  EU-richtlijnen :
  EU direktiv :
  EU Retningslinier :
  EY-direktiivit :
  Direttive UE :
  Normativa UE :
  Directrizes da UE :
  Dyrektywy UE :

  EU szabvбnyok :
  Smмrnice EU :
  Smernice EU :
  Πρ διαγραφ ς ΕΚ :
  Smernice EU :
  Directive UE :
  EС-директиви :
  ELi direktiivid :
  ES direktyvos :
  ES-direktīvas :

  2006 / 42 / EC
  2004 / 108 / EC

  2000 / 14 / EC
  93 / 68 / EC

  Harmonisierte EN :

  EN 60745-1
  EN 60745-2-15

  EN 774
  EN ISO 12100

  Hinterlegte Dokumentation:

  GARDENA Technische Dokumentation
  E. Renn 89079 Ulm
  GARDENA Technical Documentation
  E. Renn 89079 Ulm
  Documentation technique GARDENA
  E. Renn 89079 Ulm
  Nach 2000/14/ EG Art. 14 Anhang V
  according to 2000/14/ EC
  Art. 14 Annex V
  Selon 2000 /14 /CE art. 14 Annexe V

  Deposited Documentation:
  Documentation déposée :
  Konformitätsbewertungsverfahren:
  Conformity Assessment Procedure:
  Procédure d’évaluation de la
  conformité :

  Schall-Leistungspegel :
  Noise level :
  Puissance acoustique :
  Geluidsniveau :
  Ljudnivå :
  Lydtryksniveau :
  Melun tehotaso :
  Livello rumorosità :
  Nivel sonoro :
  Nível de ruido :
  Poziom haіasu :
  Zajszint :
  Hladina hluku :
  Vэkonovб ъroveт hluku :
  Στάθμη ηχητικής πίεσης :
  Glasnost :
  Nivelul de zgomot :
  Ниво на шума и мощността :
  Helivõimsuse tase :
  Garso galios lygis :
  Skaņas jaudas līmenis :

  gemessen / garantiert
  measured / guaranteed
  mesurée / garantie
  gemeten / gegarandeerd
  uppmätt / garanterad
  afmålt / garanti
  mitattu / taattu
  testato / garantito
  medido / garantizado
  medido / garantido
  zmierzony / gwarantowany
  mйrt / garantбlt
  namмшeno / zaruиeno
  meranб / zaruиenб
  μετρηθείσα / εγγυημένη
  izmerjeno / garantirano
  mгsurat / garantat
  измерено / гарантирано
  mõõdetud / tagatud
  išmatuotas / garantuotas
  izmērītais / garantētais

  8880

  94 dB (A) / 96 dB (A)

  Anbringungsjahr der
  CE-Kennzeichnung :
  Year of CE marking :
  Date d’apposition du
  marquage CE :
  Installatiejaar van de
  CE-aanduiding :
  CE-Märkningsår :
  CE-Mærkningsår :
  CE-merkin kiinnitysvuosi :
  Anno di rilascio della
  certificazione CE :
  Colocación del distintivo CE :
  Ano de marcação pela CE :
  Rok nadania znaku CE :

  CE bejegyzйs kelte :
  Rok pшidмlenн znaиky CE :
  Rok pridelenia oznaиenia CE :
  τ ς πιστ π ιητικ
  π ι τητας CE :
  Leto namestitve oznake CE :
  Anul de marcare CE :
  Година на поставяне на
  CE-маркировка :
  CE-märgistuse paigaldamise
  aasta :
  CE- marķējuma uzlikšanas gads :
  Metai, kuriais paženklinta
  CE-ženklu :

  Ulm, den 01.10.2010
  Ulm, 01.10.2010
  Fait à Ulm, le 01.10.2010
  Ulm, 01-10-2010
  Ulm, 2010.10.01.
  Ulm, 01.10.2010
  Ulmissa, 01.10.2010
  Ulm, 01.10.2010
  Ulm, 01.10.2010
  Ulm, 01.10.2010
  Ulm, 01.10.2010r.
  Ulm, 01.10.2010
  V Ulmu, dne 01.10.2010
  Ulm, 01.10.2010
  Ulm, 01.10.2010

  Der Bevollmächtigte
  Authorised representative
  Représentant légal
  Gemachtigde
  Behörig Firmatecknare
  Teknisk direktør
  Valtuutettu edustaja
  Rappresentante autorizzato
  Representante autorizado
  Representante autorizado
  Uprawniony do reprezentacji
  Meghatalmazott
  Zplnomocnмnec
  Splnomocnenec
  Ν μιμ ς εκπρ σωπ ς της
  εταιρ ας
  Vodja tehniиnega oddelka
  Conducerea tehnicг
  Упълномощен
  Volitatud esindaja
  Įgaliotasis atstovas
  Pilnvarotā persona

  Ulm, 01.10.2010
  Ulm, 01.10.2010
  Улм, 01.10.2010
  Ulm, 01.10.2010
  Ulm, 2010.10.01
  Ulma, 01.10.2010

  2010

  Peter Lameli
  R & D Director

  239 • Page 13

  Deutschland / Germany
  GARDENA GmbH
  Central Service
  Hans-Lorenser-Straße 40
  D-89079 Ulm
  Produktfragen:
  (+ 49) 731 490 - 123
  Reparaturen:
  (+ 49) 731 490 - 290
  service@gardena.com

  China
  Husqvarna (China) Machinery
  Manufacturing Co., Ltd.
  No. 1355, Jia Xin Rd.,
  Ma Lu Zhen, Jia Ding Dist.,
  Shanghai
  201801
  Phone: (+ 86) 21 59159629
  Domestic Sales
  www.gardena.com.cn

  Albania
  COBALT Sh.p.k.
  Rr. Siri Kodra
  1000 Tirana

  Colombia
  Husqvarna Colombia S.A.
  Calle 18 No. 68 D-31, zona
  Industrial de Montevideo
  Bogotá, Cundinamarca
  Tel. 571 2922700 ext. 105
  jairo.salazar@
  husqvarna.com.co

  Argentina
  Husqvarna Argentina S.A.
  Av.del Libertador 5954 –
  Piso 11 – Torre B
  (C1428ARP) Buenos Aires
  Phone: (+ 54) 11 5194 5000
  info.gardena@
  ar.husqvarna.com
  Armenia
  Garden Land Ltd.
  61 Tigran Mets
  0005 Yerevan
  Australia
  Husqvarna Australia Pty. Ltd.
  Locked Bag 5
  Central Coast BC
  NSW 2252
  Phone: (+ 61) (0) 2 4352 7400
  customer.service@
  husqvarna.com.au
  Austria / Österreich
  Husqvarna Austria GmbH
  Consumer Products
  Industriezeile 36
  4010 Linz
  Tel. : (+ 43) 732 77 01 01 - 90
  consumer.service@
  husqvarna.at
  Azerbaijan
  Firm Progress
  a. Aliyev Str. 26A
  1052 Baku
  Belgium
  GARDENA Belgium NV / SA
  Sterrebeekstraat 163
  1930 Zaventem
  Phone: (+ 32) 2 7 20 92 12
  Mail: info@gardena.be
  Bosnia / Herzegovina
  SILK TRADE d.o.o.
  Industrijska zona Bukva bb
  74260 Tešanj
  Brazil
  Husqvarna do Brasil Ltda
  Av. Francisco Matarazzo,
  1400 – 19º andar
  São Paulo – SP
  CEP: 05001-903
  Tel: 0800-112252
  marketing.br.husqvarna@
  husqvarna.com.br
  Bulgaria
  Хускварна България ЕООД
  Бул. „Андрей Ляпчев” Nº 72
  1799 София
  Тел.: (+ 359) 02 / 9 75 30 76
  www.husqvarna.bg
  Canada / USA
  GARDENA Canada Ltd.
  100 Summerlea Road
  Brampton, Ontario L6T 4X3
  Phone: (+1) 905 792 93 30
  info@gardenacanada.com
  Chile
  Maquinarias Agroforestales
  Ltda. (Maga Ltda.)
  Santiago, Chile
  Avda. Chesterton
  # 8355 comuna Las Condes
  Phone: (+ 56) 2 202 4417
  Dalton@maga.cl
  Zipcode: 7560330
  Temuco, Chile
  Avda. Valparaíso # 01466
  Phone: (+56) 45 222 126
  Zipcode: 4780441

  240

  Costa Rica
  Compania Exim
  Euroiberoamericana S.A.
  Los Colegios, Moravia,
  200 metros al Sur del Colegio
  Saint Francis – San José
  Phone: (+ 506) 297 68 83
  exim_euro@racsa.co.cr
  Croatia
  SILK ADRIA d.o.o.
  Josipa Lončara 3
  10090 Zagreb
  Phone: (+ 385) 1 3794 580
  silk.adria@zg.t-com.hr
  Cyprus
  Med Marketing
  17 Digeni Akrita Ave
  P.O. Box 27017
  1641 Nicosia
  Czech Republic
  Husqvarna Česko s.r.o.
  Türkova 2319 / 5b
  149 00 Praha 4 – Chodov
  Bezplatná infolinka :
  800 100 425
  servis@cz.husqvarna.com
  Denmark
  GARDENA / Husqvarna
  Consumer Outdoor Products
  Salgsafdelning Danmark
  Box 9003
  S-200 39 Malmö
  info@gardena.dk
  Dominican Republic
  BOSQUESA, S.R.L
  Carretera Santiago Licey
  Km. 5 ½
  Esquina Copal II.
  Santiago, Dominican Republic
  Phone: (+ 809) 736-0333
  joserbosquesa@claro.net.do
  Ecuador
  Husqvarna Ecuador S.A.
  Arupos E1-181 y 10 de Agosto
  Quito, Pichincha
  Tel. (+ 593) 22800739
  francisco.jacome@
  husqvarna.com.ec
  Estonia
  Husqvarna Eesti OÜ
  Consumer Outdoor Products
  Kesk tee 10, Aaviku küla
  Rae vald
  Harju maakond
  75305 Estonia
  kontakt.etj@husqvarna.ee
  Finland
  Oy Husqvarna Ab
  Consumer Outdoor Products
  Lautatarhankatu 8 B / PL 3
  00581 HELSINKI
  info@gardena.fi
  France
  GARDENA France
  Immeuble Exposial
  9-11 allée des Pierres Mayettes
  ZAC des Barbanniers, B.P. 99
  -F- 92232 GENNEVILLIERS
  cedex
  Tél. (+ 33) 01 40 85 30 40
  service.consommateurs@
  gardena.fr

  Georgia
  ALD Group
  Beliashvili 8
  1159 Tleilisi
  Great Britain
  Husqvarna UK Ltd
  Preston Road
  Aycliffe Industrial Park
  Newton Aycliffe
  County Durham
  DL5 6UP
  info.gardena@
  husqvarna.co.uk
  Greece
  HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
  Υπ / μα Ηφαίστ υ 33 Α
  Βι. Πε. Κ ρωπί υ
  194 00 Κ ρωπί Αττικής
  V.A.T. EL094094640
  Phone: (+ 30) 210 66 20 225
  info@husqvarna-consumer.gr
  Hungary
  Husqvarna Magyarország Kft.
  Ezred u. 1- 3
  1044 Budapest
  Telefon: (+ 36) 1 251- 4161
  vevoszolgalat.husqvarna@
  husqvarna.hu
  Iceland
  Ó. Johnson & Kaaber
  Tunguhalsi 1
  110 Reykjavik
  ooj@ojk.is
  Ireland
  Husqvarna UK Ltd
  Preston Road
  Aycliffe Industrial Park
  Newton Aycliffe
  County Durham
  DL5 6UP
  info.gardena@
  husqvarna.co.uk
  Italy
  Husqvarna Italia S.p.A.
  Via Como 72
  23868 VALMADRERA (LC)
  Phone: (+ 39) 0341.203.111
  info@gardenaitalia.it
  Japan
  KAKUICHI Co. Ltd.
  Sumitomo Realty &
  Development Kojimachi
  BLDG., 8F
  5 - 1 Nibanncyo
  Chiyoda-ku
  Tokyo 102-0084
  Phone: (+ 81) 33 264 4721
  m_ishihara@kaku-ichi.co.jp
  Kazakhstan
  LAMED Ltd.
  155 /1, Tazhibayevoi Str.
  050060 Almaty
  IP Schmidt
  Abayavenue 3B
  110 005 Kostanay
  Kyrgyzstan
  Alye Maki
  av. Moladaya Guardir J 3
  720014
  Bishkek
  Latvia
  Husqvarna Latvija
  Consumer Outdoor Products
  Bakužu iela 6
  LV-1024 Riga
  info@husqvarna.lv
  Lithuania
  UAB Husqvarna Lietuva
  Consumer Outdoor Products
  Ateities pl. 77C
  LT-52104 Kaunas
  centras@husqvarna.lt
  Luxembourg
  Magasins Jules Neuberg
  39, rue Jacques Stas
  Luxembourg-Gasperich 2549
  Case Postale No. 12
  Luxembourg 2010
  Phone: (+ 352) 40 14 01
  api@neuberg.lu

  Mexico
  AFOSA
  Av. Lopez Mateos Sur # 5019
  Col. La Calma 45070
  Zapopan, Jalisco
  Mexico
  Phone: (+ 52) 33 3818-3434
  icornejo@afosa.com.mx
  Moldova
  Convel S.R.L.
  290A Muncesti Str.
  2002 Chisinau
  Netherlands
  GARDENA Nederland B.V.
  Postbus 50176
  1305 AD ALMERE
  Phone: (+ 31) 36 521 00 00
  info@gardena.nl
  Neth. Antilles
  Jonka Enterprises N.V.
  Sta. Rosa Weg 196
  P.O. Box 8200
  Curaçao
  Phone: (+ 599) 9 767 66 55
  pgm@jonka.com

  Slovak Republic
  Husqvarna Česko s.r.o.
  Türkova 2319 / 5b
  149 00 Praha 4 – Chodov
  Bezplatná infolinka:
  800 154 044
  servis@sk.husqvarna.com
  Slovenia
  Husqvarna Austria GmbH
  Consumer Products
  Industriezeile 36
  4010 Linz
  Tel. : (+ 43) 732 77 01 01 - 90
  consumer.service@
  husqvarna.at
  South Africa
  Husqvarna
  South Africa (Pty) Ltd
  Postnet Suite 250
  Private Bag X6,
  Cascades, 3202
  South Africa
  Phone: (+ 27) 33 846 9700
  info@gardena.co.za

  New Zealand
  Husqvarna New Zealand Ltd.
  PO Box 76-437
  Manukau City 2241
  Phone: (+ 64) (0) 9 9202410
  support.nz@husqvarna.co.nz

  Spain
  Husqvarna España S.A.
  C / Basauri, nº 6
  La Florida
  28023 Madrid
  Phone: (+ 34) 91 708 05 00
  atencioncliente@gardena.es

  Norway
  GARDENA
  Husqvarna Consumer
  Outdoor Products
  Salgskontor Norge
  Kleverveien 6
  1540 Vestby
  info@gardena.no

  Suriname
  Agrofix n.v.
  Verlengde Hogestraat # 22
  Phone : (+ 597) 472426
  agrofix@sr.net
  Pobox : 2006
  Paramaribo
  Suriname – South America

  Peru
  Husqvarna Perú S.A.
  Jr. Ramón Cárcamo 710
  Lima 1
  Tel: (+ 51) 1 3 320 400 ext. 416
  juan.remuzgo@
  husqvarna.com

  Sweden
  Husqvarna AB
  S-561 82 Huskvarna
  info@gardena.se

  Poland
  Husqvarna
  Poland Spółka z o.o.
  ul. Wysockiego 15 b
  03-371 Warszawa
  Phone: (+ 48) 22 330 96 00
  gardena@husqvarna.com.pl
  Portugal
  Husqvarna Portugal , SA
  Lagoa - Albarraque
  2635 - 595 Rio de Mouro
  Tel.: (+ 351) 21 922 85 30
  Fax : (+ 351) 21 922 85 36
  info@gardena.pt
  Romania
  Madex International Srl
  Soseaua Odaii 117 - 123,
  RO 013603
  Bucureєti, S 1
  Phone: (+ 40) 21 352.76.03
  madex@ines.ro
  Russia
  ООО „Хускварна“
  141400, Московская обл.,
  г. Химки,
  улица Ленинградская,
  владение 39, стр.6
  Бизнес Центр
  „Химки Бизнес Парк“,
  помещение ОВ02_04
  Serbia
  Domel d.o.o.
  Autoput za Novi Sad bb
  11273 Belgrade
  Phone: (+381) 1 18 48 88 12
  miroslav.jejina@domel.rs
  Singapore
  Hy- Ray PRIVATE LIMITED
  40 Jalan Pemimpin
  # 02-08 Tat Ann Building
  Singapore 577185
  Phone: (+ 65) 6253 2277
  shiying@hyray.com.sg

  Switzerland / Schweiz
  Husqvarna Schweiz AG
  Consumer Products
  Industriestrasse 10
  5506 Mägenwil
  Phone: (+ 41) (0) 848 800 464
  info@gardena.ch
  Turkey
  GARDENA Dost Diþ Ticaret
  Mümessillik A.Þ.
  Sanayi Çad. Adil Sokak
  No: 1/ B Kartal
  34873 Istanbul
  Phone: (+ 90) 216 38 93 939
  info@gardena-dost.com.tr
  Ukraine / Україна
  ТОВ «Хусварна Україна»
  вул. Васильківська, 34,
  офіс 204-г
  03022, Київ
  Тел. (+38) 044 498 39 02
  info@gardena.ua
  Uruguay
  FELI SA
  Entre Ríos 1083 CP 11800
  Montevideo – Uruguay
  Tel : (+ 598) 22 03 18 44
  info@felisa.com.uy
  Venezuela
  Corporación Casa y Jardín C.A.
  Av. Caroní, Edif. Trezmen, PB.
  Colinas de Bello Monte.
  1050 Caracas.
  Tlf : (+ 58) 212 992 33 22
  info@casayjardin.net.ve

  8880- 20.960.03 / 0212
  © GARDENA
  Manufacturing GmbH
  D - 89070 Ulm
  http: //www.gardena.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gardena HighCut 48 - 8880 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gardena HighCut 48 - 8880 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,8 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Gardena HighCut 48 - 8880

Gardena HighCut 48 - 8880 Bedienungsanleitung - Deutsch - 14 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info