Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/16
Nächste Seite
Set AccuCut Li
Art. 9852-33
D Betriebsanleitung
Grasschere / Strauchschere
GB Operators Manual
Grass Shear / Shrub Shear
F Mode d’emploi
Cisaille à gazon / Taille-buisson
NL Gebruiksaanwijzing
Grasschaar / Buxusschaar
S Bruksanvisning
Grässax / Busksax
DK Brugsanvisning
Græssaks / Busksaks
FI Käyttöohje
Ruohosakset / Pensasleikkuri
N Bruksanvisning
Gressaks / Busktrimmer
I Istruzioni per l’uso
Cesoie per erba /
Cesoie per arbusti
E Instrucciones de empleo
Tijeras cortacésped /
Tijeras recortasetos
P Manual de instruções
Tesoura para relva /
Tesoura para arbustos
PL Instrukcja obsługi
Nożyce do trawy /
Nożyce do krzewów
H Használati utasítás
Fűnyíró olló / Bokornyíró olló
CZ Návod k obsluze
Nůžky na trávu / Nůžky na keře
SK Návod na obsluhu
Nožnice na trávu / Nožnice na kroviny
GR Οδηγίες χρήσης
Ψαλίδι χλόης / Ψαλίδι θάμνων
RUS Инструкция по эксплуатации
Ножницы для газонов /
Ножницы для кустарников
SLO Navodilo za uporabo
Škarje za travo / Škarje za grmovje
HR Upute za uporabu
Škare za travu / Škare za grmlje
SRB Uputstvo za rad
BIH Makaze za travu / Makaze za žbunje
UA Інструкція з експлуатації
Ножиці газонні акумуляторні /
Акумуляторний кущоріз
RO Instrucţiuni de utilizare
Foarfecă pentru gazon /
Foarfecă pentru arbuşti
TR Kullanma Kılavuzu
Çim makası / Çalı makası
BG Инструкция за експлоатация
Ножица за трева /
Ножица за храсти
AL Manual përdorimi
Prerëse bari / Prerëse ligustrash
EST Kasutusjuhend
Murukäärid / Põõsakäärid
LT Eksploatavimo instrukcija
Žolės žirklės / Krūmų žirklės
LV Lietošanas instrukcija
Zāles šķēres / Dzīvžogu šķēres
LV LT EST AL BG TR RO UA
SRB
BIH
HR SLO
RUS
GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  D
  GB
  F
  NL
  S
  FI DK
  N
  I
  E
  P
  PL

  SK Návod na obsluhu
  Nožnice na trávu / Nožnice na kroviny
  GR Οδηγίες χρήσης

  Ψαλίδι χλόης / Ψαλίδι θάμνων
  RUS Инструкция по эксплуатации
  Ножницы для газонов /
  Ножницы для кустарников
  SLO Navodilo za uporabo

  Škarje za travo / Škarje za grmovje
  HR Upute za uporabu

  Škare za travu / Škare za grmlje
  SRB Uputstvo za rad
  BIH Makaze za travu / Makaze za žbunje
  UA Інструкція з експлуатації
  Ножиці газонні акумуляторні /
  Акумуляторний кущоріз
  RO Instrucţiuni de utilizare
  Foarfecă pentru gazon /
  Foarfecă pentru arbuşti
  TR Kullanma Kılavuzu

  Çim makası / Çalı makası
  BG Инструкция за експлоатация
  Ножица за трева /
  Ножица за храсти
  AL Manual përdorimi

  Prerëse bari / Prerëse ligustrash
  EST Kasutusjuhend

  Murukäärid / Põõsakäärid
  LT Eksploatavimo instrukcija

  Žolės žirklės / Krūmų žirklės
  LV Lietošanas instrukcija

  Zāles šķēres / Dzīvžogu šķēres

  H

  D Betriebsanleitung

  Grasschere / Strauchschere
  GB Operators Manual

  Grass Shear / Shrub Shear
  F Mode d’emploi

  Cisaille à gazon / Taille-buisson
  NL Gebruiksaanwijzing

  Grasschaar / Buxusschaar
  S Bruksanvisning

  Grässax / Busksax
  DK Brugsanvisning

  Græssaks / Busksaks
  FI Käyttöohje

  Ruohosakset / Pensasleikkuri
  N Bruksanvisning

  Gressaks / Busktrimmer
  I Istruzioni per l’uso
  Cesoie per erba /
  Cesoie per arbusti
  E Instrucciones de empleo
  Tijeras cortacésped /
  Tijeras recortasetos
  P Manual de instruções
  Tesoura para relva /
  Tesoura para arbustos
  PL Instrukcja obsługi
  Nożyce do trawy /
  Nożyce do krzewów
  H Használati utasítás
  Fűnyíró olló / Bokornyíró olló
  CZ Návod k obsluze

  Nůžky na trávu / Nůžky na keře

  LV LT EST AL BG TR RO UA SRB
  BIH HR SLO RUS GR SK CZ

  Set AccuCut Li
  Art. 9852-33 • Page 2

  NL

  GARDENA Set AccuCut Li
  grasschaar / buxusschaar
  Inhoudsopgave:
  1. VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  2. INSTALLATIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
  3. BEDIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  4. ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  5. OPBERGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
  6. STORINGEN VERHELPEN. . . . . . . . . . . . . . . . 41
  7. TECHNISCHE GEGEVENS. . . . . . . . . . . . . . . . 43
  8. SERVICE / GARANTIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  De oorspronkelijke taal van deze instructies is
  Engels. De andere taalversies zijn vertalingen
  van de oorspronkelijke instructies.
  Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met fysieke, zintuiglijke
  of geestelijke beperkingen, of een gebrek aan
  ­kennis en ervaring, tenzij ze begeleiding bij of aanwijzingen voor het gebruik van het product hebben
  ontvangen van een persoon die verantwoordelijk
  is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toe-

  zicht worden gehouden om er zeker van te zijn
  dat ze niet met het product spelen.
  Gebruik van de grasschaar:
  De GARDENA gras- en buxusschaar is bestemd
  voor het knippen van graskanten en kleinere
  gazons, en voor het nauwkeurig ­vormsnoeien van
  struiken, in het bijzonder van buxus, in tuinen
  van particulieren en hobbyisten.
  WAARSCHUWING! Lichamelijk letsel! Het
  ­product mag niet worden gebruikt voor het
  fijnhakken van materiaal voor compostering.
  Gebruik van de buxusschaar:
  De GARDENA struik- /buxusschaar is bestemd voor
  het snoeien van afzonderlijke heesters, struiken en
  rankende klimplanten in tuinen van particulieren en
  hobbyisten.
  WAARSCHUWING! Lichamelijk letsel! Het
  ­product mag niet worden gebruikt voor het
  maaien van gazons / gazonranden of voor het
  fijnhakken van materiaal voor compostering.  1. VEILIGHEID
  Bij verkeerd gebruik kan dit product gevaarlijk zijn! Het product kan de bediener en
  anderen ­ernstig verwonden. Om de veiligheid en doeltreffendheid van het product te
  ­garanderen is het derhalve belangrijk dat
  de waarschuwingen en veiligheidsinstructies
  gevolgd worden. Het is de verantwoordelijkheid van de bediener om de waarschuwingen
  en veiligheidsinstructies in deze handleiding
  en op het product te volgen.

  Algemene veiligheidswaarschuwingen
  voor de grasschaar:

  Pictogrammen op het product:

  Veilige werking

   AARSCHUWING! Lees alle veiligW
  heidswaarschuwingen en alle
  ­instructies. ­Het niet opvolgen van de
  waarschuwingen en instructies kan
  stroomschokken, brand en / of ernstig
  ­letsel tot gevolg hebben.
  Bewaar alle waarschuwingen en instructies
  voor toekomstig gebruik.
  1) Scholing

  Lees de gebruiksaanwijzing.
  GEVAAR!
  Maaisysteem loopt uit ­wanneer de
  motor is u
  ­ itgeschakeld.
  GEVAAR!

  Weer derden uit de
  gevarenzone.
  
  Stel het apparaat niet bloot
  aan regen.
  34

  a) Lees de handleiding aandachtig door. Maakt
  u zich vertrouwd met de afstelcomponenten en
  het oordeelkundige gebruik van de machine.
  b) Sta het nooit toe aan personen die niet vertrouwd zijn met deze instructies of aan kinderen
  om de machine te gebruiken. Ter plaatse
  ­geldende voorschriften kunnen strengere eisen
  stellen aan de leeftijd van de gebruiker.
  c) Er dient op te worden gelet dat de gebruiker
  zelf bij ongevallen of ontstane gevaren verantwoordelijk is tegenover derden of hun eigendommen. • Page 3

  4) Onderhoud en bewaring

  a) Voor het gebruik dient de aansluit- en verleng- a) De machine dient van de stroomvoorziening te
  worden gescheiden (d.w.z. stekker van het
  snoer ten aanzien van tekenen van beschadistroomnet scheiden, de blokkeerinrichting of de
  ging of ouderdom te worden onderzocht.
  uitneembare batterij verwijderen), voordat er
  Indien het snoer tijdens het gebruik beschadigd
  onderhouds- of reinigingswerkzaamheden worwordt, dient deze onmiddellijk van het net te
  den uitgevoerd.
  worden gescheiden. RAAK HET SNOER NIET
  AAN, VOORDAT HET VAN HET NET WORDT
  b) Alleen de door de fabrikant aanbevolen reserveGESCHEIDEN. Gebruik de machine niet, wanonderdelen en accessoires mogen worden
  neer het snoer beschadigd of versleten is.
  gebruikt.
  b) Voor het gebruik dient de machine optisch ten c) de machine dient regelmatig te worden geconaanzien van beschadigde, ontbrekende of
  troleerd en te worden onderhouden. Laat de
  ­verkeerd aangebrachte beschermende voor­
  machine uitsluitend door een dealerwerkplaats
  zieningen of -kappen te worden gecontroleerd.
  repareren.
  c) Neem de machine nooit in gebruik, wanneer er d) Als de machine niet in gebruik is, dient deze
  personen, met name kinderen, of huisdieren in
  buiten het bereik van kinderen te worden
  de buurt zijn.
  bewaard.
  3) Gebruik
  a) Aansluit- en verlengsnoer uit de buurt van de
  snij-inrichting houden.
  b) Tijdens het gehele gebruik van de machine
  dient men stevige schoenen en een oogbeschermer te worden gedragen.
  c) Het gebruik van de machine bij slecht weer,
  met name bij gevaar voor blikseminslag, dient
  te worden voorkomen.
  d) De machine mag alleen bij daglicht of bij goede
  kunstverlichting worden gebruikt.
  e) Gebruik de machine nooit met een bescha­
  digde veiligheidskap of beschermende voorziening resp. zonder veiligheidskap of een
  beschermende voorziening.
  f) Schakel de motor alleen in wanneer de handen
  en voeten buiten het bereik van de snij-inrichting zijn.

  Algemene veiligheidswaarschuwingen
  voor de buxusschaar:
   AARSCHUWING! Lees alle veiligW
  heidswaarschuwingen en alle
  ­instructies. ­Het niet opvolgen van de
  waarschuwingen en instructies kan
  stroomschokken, brand en / of ernstig
  ­letsel tot gevolg hebben.
  Bewaar alle waarschuwingen en instructies
  voor toekomstig gebruik.
  Onder de term “elektrisch gereed­schap” in de
  waarschuwingen wordt verstaan uw elektrisch
  gereedschap met netvoeding (met snoer) of uw
  ­elektrisch gereedschap met batterij (zonder snoer).
  1) Veiligheid op de werkplek
  a) Zorg ervoor dat de werkplek schoon en
  goed v
  ­ erlicht is. Een rommelige of donkere
  werkplek kan ongelukken veroorzaken.

  g) Scheid de machine altijd van de stroomvoorzie- b) Gebruik het elektrisch gereedschap niet in
  ­explosieve atmosferen, bijvoorbeeld in
  ning (d.w.z. stekker van het stroomnet scheiaan­wezigheid van ontvlambare vloeistofden, de blokkeerinrichting of de uitneembare
  fen, gassen of stof. Elektrische gereedschapbatterij verwijderen)
  pen geven vonken af die het stof of de dampen
  – altijd, wanneer de machine zonder toezicht
  vlam kunnen doen vatten.
  wordt gelaten;
  c) Zorg ervoor dat kinderen en omstanders
  – voor het verwijderen van een blokkering;
  op een afstand blijven wanneer u een elek– Voor het controleren, reinigen of bewerken
  trisch gereed­schap gebruikt. Als u afgeleid
  van de machine;
  wordt kunt u de controle over het gereedschap
  verliezen.
  – na het contact met een vreemd voorwerp;
  – altijd wanneer de machine abnormaal begint
  te trillen.
  h) Pas op voor verwondingen door de snij-­
  inrichtingen aan voeten en handen.
  i) Zorg er altijd voor dat de ventilatie-openingen vrij
  worden gehouden van vreemde voorwerpen.

  2) Elektrische veiligheid
  a) De stekker van het elektrisch gereedschap
  moet geschikt zijn voor het stopcontact.
  Nooit een stekker modificeren. Gebruik
  geen adapter­stekkers in combinatie met
  geaarde e
  ­ lektrische gereedschappen.
  35

  NL

  2) Voorbereiding • Page 4

  NL

  Ongemodificeerde stekkers en geschikte stopcontacten reduceren het risico van stroomschokken.
  b) Vermijd lichaamscontact met geaarde
  opper­vlakken zoals pijpen, radiators, fornuizen en ­koel­kasten. Het risico van stroomschokken neemt toe als uw lichaam geaard
  wordt.
  c) Stel elektrische gereedschappen niet bloot
  aan regen of natte condities. Als er water in
  een elektrisch gereedschap komt, neemt het
  risico van stroomschokken toe.

  elektrisch gereedschap dat aanstaat kan ongelukken veroorzaken.
  d) Verwijder stelsleutels voordat u het elektrisch gereedschap aanzet.
  Het laten zitten van een ­sleutel in een draaiend
  deel van het elektrisch gereedschap kan persoonlijk letsel veroorzaken.
  e) Reik niet te ver. Om oververmoeidheid te
  voor­komen, dient u steeds van werkpositie
  te veranderen en erop te letten dat u voldoende pauzes neemt. Zorg dat u altijd
  ­stevig staat en in balans blijft.
  U heeft dan beter controle over het elektrisch
  gereedschap in onverwachte situaties.

  d) Misbruik het snoer niet. Gebruik het snoer
  niet om het elektrisch gereedschap te dragen of naar u toe te trekken, of de stekker f) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende kleding of sierraden. Houd haar,
  uit het stopcontact te trekken. Houd het
  ­kleding en handschoenen uit de buurt van
  snoer uit de buurt van w
  ­ armtebronnen, olie,
  bewegende onder­delen.
  scherpe randen en bewegende onderdelen.
  Loszittende kleding, sierraden of lang haar kan
  Met een beschadigd of verknoopt snoer neemt
  ­verstrengeld raken in bewegende onderdelen.
  het r­ isico van stroomschokken toe.

  g) Als er inrichtingen zijn voor het afzuigen
  e) Als het elektrisch gereedschap buiten
  of verzamelen van stof, zorg er dan voor
  gebruikt wordt, gebruik dan een verlengdat deze op de juiste manier aangesloten
  snoer dat geschikt is voor gebruik buitensen gebruikt ­worden.
  huis. Het gebruik van een geschikt snoer
  Het gebruik van stofverzamelingsapparatuur kan
  ­vermindert het risico van stroomschokken.
  risico’s in verband met stof verminderen.
  f) Als gebruik van elektrisch gereedschap op

  een vochtige plek onvermijdelijk is, gebruik
  dan een door een aardlekschakelaar (RCD) 4) Gebruik en verzorging van elektrische
  ­ ereedschappen
  g
  beschermde ­voedingsbron. Een RCD vera) 
  Forceer het elektrisch gereedschap niet.
  mindert het risico van stroomschokken.
  Gebruik het juiste elektrisch gereedschap
  voor het betreffende doeleinde. Het juiste
  3) Persoonlijke veiligheid
  elektrisch gereedschap levert betere resultaten
  a) Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw
  op en is veiliger voor het doel waarvoor het ontgezond verstand bij gebruik van elektrisch
  worpen werd.
  gereedschap. Gebruik geen elektrische
  b) 
  Gebruik het elektrisch gereedschap niet
  gereedschappen, wanneer u moe of ziek
  als het niet met de schakelaar aan en uit te
  bent of onder invloed bent van drugs, alcozetten is. Een elektrisch gereedschap dat niet
  hol of medicijnen. Zelfs als u één ogenblik niet
  via de ­schakelaar te bedienen is, is gevaarlijk en
  oplet tijdens gebruik van elektrisch gereedschap,
  moet ­gerepareerd ­worden.
  kan dit ernstig p
  ­ ersoonlijk letsel veroor­zaken.
  c) 
  Neem de stekker uit het stopcontact en / of
  b) Gebruik persoonlijke beschermingsmiddede ­batterij uit het elektrisch gereedschap
  len. Draag altijd oogbescherming.
  voordat u instellingen verandert, hulpstukDe persoonlijke beschermingsuitrusting
  ken verwisselt of het gereedschap opbergt.
  is verkrijgbaar in de speciaal­zaak.
  Dergelijke voorzorgs­maatregelen verminderen
  Beschermingsmiddelen zoals een stofmasker,
  het risico dat het elektrisch gereedschap per
  slipvrije veiligheidsschoenen, een helm of oor­
  ongeluk opstart.
  bescherming in bepaalde condities verminderen
  het r­ isico van persoonlijk letsel.
  d) Bewaar elektrische gereedschappen buiten het bereik van kinderen en laat ze niet
  c) Voorkom dat u de apparatuur per ongeluk
  bedienen door personen die niet vertrouwd
  opstart. Controleer of de schakelaar in de
  zijn met het gereed­schap of deze instrucuit-stand staat voordat u de stekker in het
  ties. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk
  stopcontact steekt, een batterij aansluit of
  in de ­handen van onervaren gebruikers.
  het gereed­schap oppakt.
  Het dragen van elektrisch gereedschap met uw e) Houd het elektrisch gereedschap goed bij.
  vinger op de schakelaar of het inschakelen van
  Controleer op foutuitlijning of vasthaken
  36 • Page 5

  der het snoeimateriaal niet en houd het te
  snoeien materiaal niet vast, wanneer de
  messen bewegen. Verwijder materiaal dat
  vastzit alleen wanneer het apparaat is uitgeschakeld. Eén moment van onoplettendheid  tijdens het gebruik van de heggenschaar
  kan zware verwondingen veroorzaken.

  NL

  van bewegende onderdelen, kapotte
  onderdelen en andere condities die de
  werking van het gereedschap kunnen aantasten. Indien het e
  ­ lektrisch gereedschap
  beschadigd is, repareer het dan alvorens
  het weer te gebruiken. ­Veel ongelukken
  ­worden veroorzaakt door slecht onderhouden
  elektrische gereedschappen.

  • Draag de heggenschaar altijd aan de handgreep en alleen wanneer de snijmessen
  niet meer bewegen. Wanneer de heggenschaar wordt getransporteerd of opgeborgen, moet de afdekking op het zwaard zijn
  aangebracht. Een juiste omgang met de hegg) Gebruik het elektrisch gereedschap, de
  genschaar vermindert het risico op verwondinhulpstukken en bitten etc. in overeenstemgen door de snijmessen.
  ming met deze instructies. Houd tevens
  • Houd het elektrische gereedschap vast aan
  rekening met de werk­con­dities en het
  de geïsoleerde handgreepvlakken, omdat
  doeleinde.
  het snijmes in contact kan komen met verHet gebruik van het elektrisch gereedschap
  borgen elektriciteitskabels. Contact van het
  voor andere doeleinden dan die waarvoor het
  snijmes met een snoer dat onder spanning staat,
  bedoeld is, kan tot gevaarlijke situaties leiden.
  kan metalen apparaatdelen onder spanning zet5) Gebruik en behandeling van het
  ten en dat kan leiden tot een elektrische schok.
  ­accugereedschap
  Aanvullende veiligheidswaarschuwingen
  a) Laad de accu’s alleen in acculaders die
  f) Houd snijgereedschappen scherp en
  schoon. Goed onderhouden snijgereedschappen met ­scherpe snijranden blijven minder snel
  haken en zijn gemak­kelijker te bedienen.

  door de fabrikant worden aanbevolen.
  Voor een accu­lader die voor een bepaald soort
  accu’s geschikt is, bestaat brandgevaar, wanneer er andere accu’s op worden aangesloten.

  b) Gebruik uitsluitend accu’s die voor het
  ­elektrische gereedschap bestemd zijn.
  Het gebruik van andere accu’s kan leiden tot
  ­verwondingen en brandgevaar.
  c) Houd de niet gebruikte accu’s weg van
  ­paperclips, munten, sleutels, spijkers,
  schroeven of andere k
  ­ leine metalen voorwerpen, die een overbrugging van de contacten zouden kunnen veroorzaken.
  ­Kortsluiting tussen de accucontacten kan
  ­verbranding of vuur tot gevolg hebben.
  d) Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de
  accu uit­treden. Vermijd contact hiermee.
  Bij toevallig ­con­tact met water afspoelen.
  Wanneer vloeistof in de ogen komt, tevens
  een arts consulteren. Uittredende accuvloeistof kan leiden tot ­huidirritaties of verbranding.
  6) Service
  a) Laat uw elektrische gereedschap alleen
  onderhouden door geschoold personeel
  met gebruikmaking van originele onderdelen. Daardoor is een permanente veiligheid van
  uw ­elektrische gereedschap gewaarborgd.

  Houd kinderen uit de buurt tijdens de montage van
  het product. Tijdens de montage zouden kleine
  onderdelen ingeslikt kunnen worden en er bestaat
  verstikkingsgevaar door de polyzak.
  Veiligheid op de werkplek
  Gebruik het product alleen op de manier en voor
  de doeleinden die in deze gebruiksaanwijzing
  beschreven zijn.

  De bediener of gebruiker is verantwoordelijk voor
  ongevallen van andere personen, en voor het gevaar
  waaraan zij of hun eigendom worden blootgesteld.
  Gebruik het product niet bij naderend onweer.
  Elektrische veiligheid
  Vóór gebruik moet het snoer op beschadigingen
  worden gecontroleerd. Bij sporen van beschadiging of veroudering moet het worden vervangen.
  Gebruik het product niet als de elektrische kabels
  beschadigd of versleten zijn..
  Onderbreek de verbinding met het elektriciteitsnet
  direct, wanneer er snedes in het snoer zitten of de
  isolatie beschadigd is. Raak het snoer niet aan totdat de stroomvoorziening onderbroken is.
  Onderbreek altijd eerst de stroomvoorziening,
  voordat een stekker, snoerverbinder of een verlengsnoer wordt verwijderd.

  Wikkel het snoer altijd voorzichtig op en voorkom
  Veiligheidsaanwijzingen voor heggenscharen: knikken.
  • Let er altijd op dat zich geen lichaamsdeSluit het apparaat alleen aan op de wisselspanning
  len vlakbij de snijmessen bevinden. Verwij- die op het typeplaatje staat vermeld.
  37 • Page 6

  NL

  Sluit op geen enkel onderdeel van het product een – als het product abnormaal gaat trillen. In dat
  geval moet het onmiddellijk worden gecontroaarding aan.
  leerd. Overmatig trillen kan verwondingen verWaarschuwing! Dit product produceert tijdens
  oorzaken.
  bedrijf een elektromagnetisch veld. Dit veld kan
  onder bepaalde omstandigheden de werking van
  actieve of passieve medische implantaten verstoren. Om het risico op ernstig of dodelijk letsel te
  beperken, raden we personen met een medisch
  implantaat aan om contact op te nemen met hun
  arts en de fabrikant van het medische implantaat
  voordat ze dit product gaan bedienen.
  Snoeren

  – voordat u het product aan iemand anders geeft.
  Gebruik het product alleen bij temperaturen tussen
  0 – 40 °C.
  Accuveiligheid

  BRANDGEVAAR!

  Gebruik uitsluitend volgens HD 516 goedgekeurde De op te laden accu moet zich tijdens het opladen
  op een niet-brandbare, hittebestendige en niet-­
  verlengsnoeren.
  geleidende ondergrond bevinden.
  v Informeer bij uw elektrospeciaalzaak.
  Houd bijtende, brandbare en licht ontvlambare
  voorwerpen uit de buurt van de acculader en de
  Persoonlijke veiligheid
  accu.
  Draag altijd geschikte kleding, veiligheidshandDek de acculader en de accu niet af tijdens het
  schoenen en stevige schoenen.
  opladen.
  Onderwerp het gebied waar het product gebruikt
  gaat worden aan een grondige inspectie en verwij- Bij rookontwikkeling of brand moet de stekker van
  de acculader direct uit het stopcontact worden
  der alle kabels en andere vreemde voorwerpen.
  getrokken.
  Controleer het product voor gebruik en na vallen of
  stoten op tekenen van slijtage of beschadiging en Als oplaadapparaat mag alleen het originele
  ­GARDENA oplaadapparaat gebruikt worden. Bij
  repareer indien nodig.
  gebruik van andere oplaadapparaten ­kunnen de
  Als het product door een defect niet meer kan
  accu’s vernield worden en kan er brand ontstaan.
  worden uitgeschakeld, plaatst u het op een stevige
  ondergrond en blijft u erbij tot de accu leeg is.

  Stuur het defecte product naar het GARDENAservicecentrum.
  EXPLOSIEGEVAAR!
  Probeer nooit een incompleet product te gebruiv Bescherm het product tegen hitte en vuur.
  ken of een product met een niet-geautoriseerde
  Leg de accu niet op radiatoren en stel deze niet
  wijziging.
  gedurende langere tijd bloot aan direct zonlicht.
  Gebruik en onderhoud van het product
  Zorg ervoor dat u weet hoe u het product in een
  noodgeval snel kunt uitschakelen.
  Houd het product niet vast aan de beschermkap.

  Gebruik de acculader niet in de openlucht!
  De acculader nooit aan water of vocht ­blootstellen.
  Accu alleen in een omgevingstemperatuur tussen
  – 10 °C tot + 45 °C gebruiken.

  Een accu die niet meer goed werkt, moet ­volgens
  Gebruik het product niet als de beschermingsmidde voorschriften worden afgevoerd. Deze mag
  delen (beschermkap, snelle bladstop) beschadigd
  niet per post worden verzonden. Wendt u zich
  zijn.
  voor meer details tot uw plaatselijke afvalverwerGebruik geen ladders terwijl u het product bedient. kingsbedrijven.
  Trek de accu van het product af:
  – voordat u het product enige tijd onbeheerd
  ­achterlaat;
  – voordat een blokkering wordt verwijderd;

  Het oplaadapparaat moet regelmatig worden
  gecontroleerd op tekenen van beschadiging en
  veroudering (krakkemikkigheid) en mag alleen
  ­worden gebruikt wanneer het zich in onberispelijke
  staat bevindt.

  – voordat u het product controleert, schoonmaakt De meegeleverde oplader mag alleen worden
  gebruikt voor de oplaadbare accu's die bij het
  of er werkzaamheden aan verricht;
  ­product worden geleverd.
  – wanneer u een voorwerp tegenkomt. Gebruik
  uw product niet voordat u er zeker van bent dat Niet-oplaadbare accu's mogen niet met deze
  acculader worden geladen (brandgevaar).
  het volledige product veilig functioneert;

  38 • Page 7

  Haal de stekkers van het oplaadapparaat na het
  laden uit het stopcontact en uit de accu.
  Accu alleen tussen 10 °C tot 45 °C laden.
  Na sterke belasting accu eerst laten afkoelen.
  Onderhoud en opbergen
  VERWONDINGSGEVAAR!
  Raak de messen niet aan.

  v Schuif de veiligheidsafdekking op het
  zwaard na het einde van de werkzaam­
  heden of bij een onderbreking.
  Zorg dat alle moeren, bouten en schroeven vast
  zijn aangedraaid om er zeker van te zijn dat het
  product veilig functioneert.

  NL

  Gebruik het product niet terwijl het wordt
  ­opgeladen.

  Bewaar het product bij een temperatuur van maximaal 35 °C en stel het niet rechtstreeks bloot aan
  zonlicht.
  Bewaar het product niet op plaatsen waar statische elektriciteit aanwezig is.

  2. INSTALLATIE
  Vóór de installatie:

  1

  WAARSCHUWING! Lichamelijk letsel!
  Snijwonden als het product onverwacht start.

  v Schuif de beschermkap (1) over het blad (2) vóór de
  ­installatie.

  2

  2

  


  1
  Laden van de accu:

  Vóór de eerste bediening dient de accu volledig te worden opgeladen. Oplaadtijd (zie 7. TECHNISCHE GEGEVENS).
  De lithium-ion-accu kan in elke laadstand worden geladen en het
  laden kan op elk gewenst moment worden onderbroken zonder de
  accu te schaden (geen memory-effect).
  Het product kan niet worden gestart tijdens het opladen.
  

  OPGELET!

  Overspanning vernielt de accu's en de oplader.
  v Let op de juiste netspanning.

  3

  1. Steek de oplaadkabel 3 in de stekkerbus 4 van de accuschaar.
  2. Steek de stekker van de acculadervoeding 5 in een stopcontact.
  Tijdens het opladen knippert de stekkerbus 4 groen. De accu wordt
  opgeladen.

  4

  Wanneer de stekkerbus 4 groen brandt, is de accu volledig
  ­opgeladen.
  Controleer de voortgang van het opladen regelmatig tijdens het
  ­opladen.

  5

  3. Trek eerst de oplaadkabel 3 uit de stekkerbus 4 en daarna de
  stekker van acculadervoeding 5 uit het stopcontact.
  Wanneer het vermogen van de accu sterk afneemt, wordt het
  ­product uitgeschakeld en moet de accu worden opgeladen.
  39 • Page 8

  3. BEDIENING
  Voor het in werking stellen:

  NL

  6

  7

  Starten van de schaar:

  1

  2

  

  WAARSCHUWING! Lichamelijk letsel!   isico van letsel als het product niet stopt wanneer
  R
  u de startknop loslaat.

  v Overbrug nooit de veiligheidsvoorzieningen (bijv. door
  de inschakelblokkering 6 en / of startknop 7 aan de handgreep vast te binden).

  Inschakelen:
  Het product is uitgerust met een startblokkering (6) om te voorkomen
  dat het product onbedoeld wordt ingeschakeld.

  2

  1. Verwijder stenen en andere voorwerpen van het oppervlak dat
  moet worden geknipt of gesnoeid.

  1

  2. Trek de veiligheidsafdekking 1 van het mes 2 af.
  3. Schuif de inschakelblokkering 6 naar voren en druk dan de
  ­startknop 7 in.
  Het product wordt gestart.
  4. Laat de inschakelblokkering 6 los.
  Uitschakelen:
  1. Laat de startknop 7 los.
  2. Schuif de veiligheidsafdekking 1 over het mes 2.

  4. ONDERHOUD
  Vóór onderhoud:

  1

  2

  WAARSCHUWING! Lichamelijk letsel!
  Snijwonden als het product onverwacht start.

  2

  v Schuif de beschermkap (1) over het blad (2) vóór u onderhoud uitvoert.

  1
  Reinigen van de schaar:

  WAARSCHUWING! Elektrische schok!
  Risico van letsel en risico van beschadiging van het
  product.
  v Reinig het product niet met water of met een waterstraal
  (vooral niet met een hogedrukwaterstraal).
  Om de gebruiksduur te verlengen dient u het product na elk gebruik
  te reinigen en in te spuiten.
  1. Maak het product schoon met een vochtige doek.
  2. Smeer het mes 2 in met olie met een lage viscositeit
  (bijv. GARDENA onderhoudsolie art. 2366). Voorkom daarbij
  dat de olie in contact komt met kunststof onderdelen.

  40 • Page 9

  5. OPBERGEN
  Buitenbedrijfstelling:

  1

  2

  Het product moet uit de buurt van kinderen worden opgeborgen.

  2

  NL

  1. Laad de accu op. Daardoor wordt de levensduur van de accu
  ­verlengd.
  2. Reinig het product (zie 4. ONDERHOUD) en schuif de
  ­beschermkap (1) over het blad (2).

  1
  Afvoeren:

  3. Bewaar het product op een droge en vorstvrije plaats wanneer
  het gaat vriezen.
  Het product mag niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid.
  Het moet worden afgevoerd volgens de plaatselijke milieuvoorschriften.

  (conform RL2012/19/EG)

  BELANGRIJK!
  Zorg ervoor dat het product via uw gemeentelijke afvalinzamelingsdienst wordt opgehaald.
  Afvalverwijdering
  van de accus:
  Li-ion

  De GARDENA accu bevat lithium-ion-cellen, die na afloop van
  de levensduur niet met het normale huisvuil mogen worden
  ­meegegeven.
  BELANGRIJK!
  Stuur de lithium-ion-accu's terug naar uw GARDENA-dealer of lever
  ze in bij een speciaal inzamelpunt voor recycling.
  1. Ontlaad de Li-ion-cellen 8 volledig.

  8

  2. Verwijder de lithium-ion-accu's (8) uit het product.
  3. Voer de Li-ion-cellen 8 op milieuverantwoorde wijze af.

  6. STORINGEN VERHELPEN
  Voordat u problemen oplost:

  1

  2

  WAARSCHUWING! Lichamelijk letsel!
  Snijwonden als het product onverwacht start.

  2

  v Schuif de beschermkap (1) over het blad (2) vóór
  u problemen gaat oplossen.

  1

  41 • Page 10

  Vervangen van het blad
  van de grasschaar:

  Alleen originele GARDENA-bladen voor grasscharen zijn
  ­toegestaan. Een nieuw mes kan via de GARDENA servicedienst worden besteld.
  1. Druk op de knop 9 en trek het deksel 0 naar beneden.

  NL

  2

  2. Verwijder het mes 2.
  3. Maak de binnenkant van het apparaat schoon indien nodig, en
  smeer de excenteraandrijving q in met wat zuurvrij vet (vaseline).
  4. Draai de excenteraandrijving q naar beneden.
  5. Schuif de coulisse w aan de achterkant van het mes 2 naar het
  midden.

  w

  6. Plaats het nieuwe mes 2 zodanig in de motoreenheid, dat de
  excenteraandrijving q in de coulisse w grijpt.

  q

  7. Schuif het deksel 0 naar boven, totdat het vastklikt.

  0
  9

  Vervangen van het blad
  van de heggenschaar:

  2

  Alleen originele GARDENA-bladen voor heggenscharen zijn
  toegestaan. Een nieuw mes kan via de GARDENA servicedienst worden besteld.
  1. Druk op de knop 9 en trek het deksel 0 naar beneden.
  2. Verwijder het mes 2.
  3. Maak de binnenkant van het apparaat schoon indien nodig, en
  smeer de excenteraandrijving q in met wat zuurvrij vet (vaseline).
  4. Draai de excenteraandrijving q naar beneden.
  5. Trek de coulisse w aan de achterkant van het mes 2 naar
  ­beneden.

  e w

  q

  0

  6. Schuif de ring e in het midden van de coulisse w.
  7. Plaats een nieuw mes 2 zodanig in de motoreenheid, dat de
  excenteraandrijving q in de ring e van de coulisse w grijpt.
  8. Schuif het deksel 0 naar boven, totdat het vastklikt.

  9

  Probleemoplossingstabel:
  Storing

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  De stekkerbus knippert rood
  ­tijdens het opladen

  Toegestane accutemperatuur
  overschreden.

  v Laat de accu afkoelen.
  Laad de accu opnieuw op.

  Looptijd te kort

  Mes vuil.

  v Reinig het mes volgens de
  onderhoudshandleiding en
  vet het in.

  Het product snijdt niet strak

  Mes stomp of beschadigd.

  v Vervang het mes (zie boven).

  42 • Page 11

  NL

   ij overige storingen verzoeken wij u contact op te nemen met de GARDENA
  B
  ­servicedienst. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door de GARDENA
  ­servicedienst of door vakhandelaren die door GARDENA zijn geautoriseerd.

  7. TECHNISCHE GEGEVENS
  Voor grasschaar/heggenschaar Eenheid Waarde (grasschaar)

  Waarde (heggenschaar)

  Accucapaciteit

  2,15

  2,15

  3,5 / 4,5

  3,5 / 4,5

  100 – 240

  100 – 240

  Ah

  Oplaadduur accu (80 % / 100 %) h
  Acculadervoeding
  Netspanning

  V

  Netfrequentie

  Hz

  50 – 60

  50 – 60

  Nominale uitgangsstroom

  mA

  500

  500

  Max. uitgangsspanning

  V (DC)

  5,5

  5,5

  Mesbreedte

  cm

  8  Meslengte

  cm  12

  Gewicht

  g

  ca. 560

  ca. 620

  dB (A)

  < 70 3)


  66 1)
  2,5  77 / 80

  Geluidsdrukniveau LPA
  Onzekerheid kPA

  Geluidsvermogensniveau LWA2):
  dB (A)
  gemeten / gegarandeerd
  Hand-arm-trilling avhw
  Onzekerheid ka
  Meetmethode volgens

  1)

  DIN EN 60745-2-15

  m/s2
  2)

  2,5 3)

  <
  1,5

  RL 2000/14/EC

  3)

  < 2,5 1)
  1,5

  RL 50636-2-94

   e opgegeven trillingsemissiewaarde is in een gestandaardiseerde testprocedure
  D
  gemeten en kan worden gebruikt voor het vergelijken van twee elektrische gereedschappen. De aangegeven trillingsemissiewaarde kan ook voor een voorlopige
  beoordeling van de trillingsbelasting worden gebruikt en de waarde kan tijdens het
  daadwerkelijke gebruik van het gereedschap variëren.

  8. SERVICE / GARANTIE
  Service:
  Neem contact op met het adres op de achterzijde.
  Garantie:
  GARDENA Manufacturing GmbH geeft 2 jaar
  garantie op dit product (vanaf de aankoopdatum).
  Deze garantie dekt alle ernstige defecten van het
  product waarvan aangetoond kan worden dat ze
  het gevolg zijn van fouten in materiaal of fabricage.
  Onder de garantie zullen wij het product vervangen
  of repareren zonder extra kosten als aan deze voorwaarden is voldaan:
  • Het product moet op de juiste manier gebruikt zijn
  volgens de ­vereisten van de gebruiksaanwijzing.
  • De koper of een niet-geautoriseerde derde partij
  hebben niet geprobeerd om het product zelf te
  repareren.

  Deze fabrieksgarantie laat eventuele bestaande
  aanspraken van de gebruiker op garantie tegenover
  de dealer / verkoper onaangeroerd.
  Als u problemen hebt met dit product, neem dan
  contact op met onze serviceafdeling of stuur het
  kapotte product met een korte beschrijving van
  het probleem – en in geval van garantie met een
  kopie van het aankoopbewijs – portvrij op naar
  GARDENA Manufacturing GmbH.

  Verbruiksproducten:
  Het aan slijtage onderhevige mes en de excenteraandrijving vallen niet onder de garantie.
  43 • Page 12

  D Produkthaftung

  Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir in Übereinstimmung mit dem Produkthaftungsgesetz nicht für Schäden haften, die durch unsere Erzeugnisse entstehen, wenn diese unsachgemäß repariert wurden oder wenn keine
  Originalteile von GARDENA oder zugelassene Teile verwendet wurden, und wenn die Reparaturen nicht von einem
  GARDENA Service-Center oder einem Fachhändler durchgeführt wurden. Entsprechendes gilt für Ergänzungsteile
  und Zubehör.

  GB Product Liability

  We expressly point out that, in accordance with the product liability law, we are not liable for any damage caused
  by our products if it is because of improper repair or if parts replaced are not original GARDENA parts or approved
  parts, and, if the repairs were not done by a GARDENA Service Centre or an approved specialist. The same applies
  to spare parts and accessories.

  F Responsabilité

  Nous vous signalons expressément que GARDENA n'est pas responsable des dommages causés par ses produits,
  dans la mesure où ces dommages seraient causés suite à une réparation non conforme, dans la mesure où, lors
  d'un échange de pièces, les pièces GARDENA d'origine ou approuvées n'auraient pas été utilisées, ou si la réparation n'a pas été effectuée par le service après-vente GARDENA ou l'un des Centres SAV agréés.
  Ceci est également valable pour tout ajout de pièces et d’accessoires autres que ceux préconisés par GARDENA.

  NL Productaansprakelijkheid

  Wij wijzen er nadrukkelijk op dat in overeenstemming met de wet voor productaansprakelijkheid wij niet aansprakelijk
  zijn voor enige schade veroorzaakt door onze producten als gevolg van onjuiste reparatie of als er onderdelen vervangen zijn door andere dan originele GARDENA-onderdelen of goedgekeurde onderdelen en als de reparaties niet zijn
  uitgevoerd door een GARDENA-servicecentrum of een goedgekeurde specialist. D
  ­ itzelfde geldt voor extra-onderdelen
  en accessoires.

  S Produktansvar

  Vi vill uttryckligen påpeka att, i enlighet med produktens ansvarsrätt, vi inte ansvarar för skada som orsakats av våra
  produkter om skadan beror på felaktig reparation eller om delar som bytts ut inte är GARDENA-originaldelar eller
  godkända delar, och om reparationer inte har utförts av ett GARDENA-servicecenter eller en godkänd specialist.
  Samma sak gäller för kompletteringsdelar och tillbehör.

  DK Produktansvar

  Vi understreger udtrykkeligt, at vi i overensstemmelse med produktansvarsbestemmelserne ikke hæfter for skader
  forårsaget af vores produkter på grund af forkert reparation eller udskiftning af dele med uoriginale GARDENAkomponenter eller komponenter, som ikke er godkendt af os, og hvis reparationer ikke er udført af et GARDENAservicecenter eller en godkendt specialist. Det samme gælder for ekstra udstyr og tilbehør.

  FI Tuotevastuu

  Ilmoitamme erityisesti, että tuotevastuulain mukaisesti emme ole vastuussa tuotteiden vaurioista, jos niiden syynä on
  virheellinen korjaaminen tai muiden kuin alkuperäisten GARDENA-varaosien tai hyväksyttyjen varaosien käyttö tai jos
  korjauksia ei ole tehnyt GARDENA-huoltoliike tai valtuutettu asiantuntija. Tämä pätee myös lisäosiin ja lisävarusteisiin.

  I Responsabilità del prodotto

  Si rende espressamente noto che, conformemente alla legislazione sulla responsabilità del prodotto, non si risponde di danni causati da nostri prodotti se originati da riparazioni eseguite non correttamente o da sostituzioni di
  parti effettuate con materiale non originale GARDENA o comunque da noi non approvato e, in ogni caso, qualora
  l'intervento non venga eseguito da un centro assistenza GARDENA o da personale specializzato autorizzato.
  Lo stesso vale per le parti complementari e gli accessori.

  E Responsabilidad de productos

  Advertimos expresamente que, de acuerdo con la ley de fiabilidad del producto, no nos hacemos responsables
  de ningún daño causado por nuestros productos si es el resultado de una reparación incorrecta, si las piezas de
  recambio no son piezas originales de GARDENA o piezas homologadas, o si la reparación no la ha realizado un
  centro de servicio de GARDENA o un especialista autorizado.
  Lo mismo es aplicable para las piezas c
  ­ omplementarias y accesorios.

  P Responsabilidade sobre o produto

  Relembramos expressamente que, em conformidade com a lei de responsabilidade pelo produto, não nos responsabilizamos por quaisquer danos causados pelos nossos produtos se forem provocados por reparações inadequadas ou se as peças substituídas não forem peças GARDENA originais ou peças aprovadas e se as reparações
  não tiverem sido realizadas por um centro de assistência GARDENA ou por um especialista aprovado.
  Esta restrição valerá também para peças adicionais e acessórios.

  PL Odpowiedzialność za produkt

  Wyraźnie zwracamy uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane przez nasze produkty, jeśli doszło do nich w wyniku niewłaściwej naprawy lub użycia nieoryginalnych bądź niezatwierdzonych części zamiennych GARDENA i jeśli naprawy nie zostały przeprowadzone przez centrum
  serwisowe GARDENA lub autoryzowanego specjalistę. Dotyczy to również części uzupełniających i oprzyrządowania.

  284 • Page 13

  H Termékszavatosság

  Nyomatékosan utalunk arra a tényre, hogy a természavatossági törvény szerint nem kell jótállást vállalnunk a
  ­ zokra
  a károkra, amelyeket nem a mi készülékeink okoztak, ha ezeket szakszerűtlen javítás okozta vagy egy alkatrész
  ­kicserélésénél nem a mi eredeti GARDENA alkatrészeinket vagy általunk engedélyezett alkatrészeket használtak fel
  és a javítást nem a GARDENA szerviz vagy egy erre felhatalmazott szakember végezte.
  Hasonlóképpen érvényes ez a kiegészítő alkatrészekre és tartozékokra is.

  CZ Odpovědnost za výrobek

  Výslovně upozorňujeme na to, že podle zákona o odpovědnosti za výrobek neneseme odpovědnost za škody
  způsobené našimi přístroji, pokud byly způsobené neodbornou opravou nebo použitím jiných než našich originálních
  náhradních dílů GARDENA nebo námi schválených dílů a neprovedením opravy servisem GARDENA nebo autorizovaným odborníkem. Odpovídající platí i pro doplňkové díly a příslušenství.

  SK Predmet záruky

  Upozorňujeme dôrazne na to, že podľa zákona o poskytovaní záruk nezodpovedáme za škody spôsobené našimi
  výrobkami, v prípade, že boli boli vyvolané neodbornými opravami, výmenou dielcov, ktoré nepatria k originálnym
  dielom GARDENA alebo neboli nami schválené arovnako boli spôsobené servisnými zásahmi, ktoré neboli v­ ykonané
  servisom GARDENA alebo autorizovaným odborníkom. Rovnako to platí pre doplnky a príslušenstvo.

  GR Ευθύνη για το προϊόν

  Σας υπενθυμίζουμε ρητά, ότι σύμφωνα με το νόμο περί ευθύνης για τα προϊόντα δεν ευθυνόμαστε για
  ενδεχόμενες βλάβες που προκαλούνται από πς συσκευές μας, εφόσον οφείλονται σε μία ακατάλληλη επισκευή
  ή σε μια αντικατάσταση τμημάτων για την οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τα πρωτότυπα ανταλλακτικά της
  GARDENA ή τα από μας εγκεκριμένα ανταλλακτικά και σε περίπτωση που δεν εκτελείται η επισκευή από το
  Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της GARDENA ή από έναν εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο τεχνίτη. Το ίδιο ισχύει
  για εξαρτήματα και συμπληρωματικά τμήματα.

  SLO Jamstvo za izdelek

  Izrecno izjavljamo, v skladu z ustrezno zakonodajo, ki ureja odgovornost proizvajalca, da ne prevzemamo nikakršne
  odgovornosti za poškodbe, ki bi jih naši izdelki povzročili zaradi neustreznega popravila ali uporabe neoriginalnih
  ali neodobrenih nadomestnih delov (ki jih ne izdela podjetje GARDENA) ali če popravil ne bi opravil servisni center
  ­GARDENA ali pooblaščen specialist. Enako velja tudi za nadomestne dele in opremo.

  HR Odgovornost za proizvod

  Izričito naglašavamo kako, u skladu sa zakonom o odgovornosti za proizvode, nismo odgovorni za bilo koja oštećenja uzrokovana našim proizvodima ako su posljedica nepravilnog popravka ili zamijene dijelova s neoriginalnim
  ­dijelovima ili dijelovima bez odobrenja tvrtke GARDENA i ako popravci nisu provedeni u servisnom centru tvrtke
  GARDENA ili ako ih nije proveo odobreni stručnjak. Isto vrijedi i za dodatne dijelove i pribor.

  RO Responsabilitatea legala a produsului

  Menţionăm în mod expres că, în conformitate cu legea privind răspunderea pentru produs, nu suntem răspunzători
  pentru nicio deteriorare provocată de produsele noastre, dacă se datorează reparării necorespunzătoare sau dacă
  piesele înlocuite nu sunt piese originale GARDENA sau piese aprobate şi dacă reparaţiile nu au fost efectuate de un
  Centru de service GARDENA sau de un specialist autorizat. Aceleași prevederi se aplica si pieselor de schimb
  si accesoriilor.

  BG Отговорност за качество

  Ние изрично посочваме, че в съответствие със закона за отговорността за продукта не носим отговорност за повреди, причинени от нашите продукти, ако това се дължи на неправилен ремонт или ако
  заменените части не са оригинални части на GARDENA или одобрени части, или ако ремонтните дейности не са били извършени от сервизен център на GARDENA или от одобрен специалист.
  Същото важи за допълнителните части и принадлежности.

  EST Tootevastutus

  Me teatame sõnaselgelt, et vastavalt tootevastutuse seadusele ei vastuta me mis tahes meie toodete põhjustatud kahjude eest, mis on tekkinud toote ebaõige parandamise tõttu või varuosadena GARDENA mitte-originaalvaruosade või
  heakskiidetud varuosade kasutamise tõttu või parandustööde tegemise tõttu mujal kui GARDENA hoolduskeskuses
  või heakskiidetud spetsialisti juures. Sama kehtib lisadetailide ja tarvikute kohta.

  LT Atsakomybė už produkciją

  Mes aiškiai pareiškiame, kad atsižvelgiant į gaminių patikimumo įstatymą neprisiimame atsakomybės dėl bet kokios
  žalos, patirtos dėl mūsų gaminių, jeigu jie buvo netinkamai taisomi arba jų dalys buvo pakeistos neoriginaliomis
  GARDENA dalimis ar nepatvirtintomis dalimis, arba jeigu remonto darbai buvo atliekami ne GARDENA techninės
  priežiūros centro specialistų. Tas pats galioja papildomoms dalims ir priedams.

  LV Produkta atbildība

  Mēs skaidri norādām uz to, ka saskaņā ar Produktu atbildības likumu, mēs neatbildam par mūsu iekārtu radītiem
  zaudējumiem, ciktāl tos ir izraisījis neatbilstošs remonts vai daļu nomaiņa ar neoriģinālām GARDENA daļām vai ne
  ar mūsu norādītajām detaļām un remontu nav veicis GARDENA serviss vai pilnvarots speciālists.
  Tas pats attiecas uz papildinošajām daļām un piederumiem.

  285 • Page 14

  D CE-Konformitätserklärung

  Der Unterzeichnete Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bestätigt, dass die
  ­nachfolgend bezeichneten Geräte in der von uns in Verkehr gebrachten A­ usführung
  die Anforderungen der harmo­nisierten EU-Richtlinien, EU-Sicherheitsstandards
  und produktspezifischen Standards erfüllen. Bei einer nicht mit uns a­ bgestimmten
  Änderung der Geräte verliert diese E­ rklärung ihre Gültigkeit.

  GB CE Declaration

  The undersigned Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden hereby certifies that,
  when ­leaving our factory, the units ­indicated below are in accordance with the
  ­harmonised EU guidelines, EU standards of safety and p­ roduct specific standards.
  This certificate ­becomes void if the units are ­modified without our approval.

  F Certificat de conformité aux directives européennes

  Le constructeur, soussigné : Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden déclare
  qu’à la sortie de ses usines le matériel neuf désigné ci-dessous était conforme aux
  ­prescriptions des directives européennes énoncées ci-après et ­conforme aux règles
  de sécurité et autres règles qui lui sont appli­cables dans le cadre de l’Union
  ­européenne.
  Toute modification portée sur ce produit sans l’accord express de ­
  GARDENA ­supprime la validité de ce certificat.

  H EU-Megfelelőségi nyilatkozat

  Alulírott, a Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden igazolja azt, hogy az alábbiakban megnevezett készülékek, az általunk forgalomba hozott kivitelben teljesítik
  a harmonizációs EU-irányelvek, az EU biztonsági szabványok és a termékre jellemző
  szabványok ­követelményeit.
  Ha a készülékeken a mi ­beleegyezésünk nélkül ­változtatást végeznek, akkor ez
  a nyilatkozat érvényét veszti.

  CZ Prohlášení o shodě EU

  Podepsaný Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden potvrzuje, že dále u­ vedené
  přístroje v námi do provozu uvedeném provedení splňují požadavky harmonizo­vaných
  směrnic EU, bezpečnostních norem EU a norem specifických pro výrobek.
  Při námi ­neschválené změně přístrojů ztrácí toto prohlášení platnost.

  SK EU-Vyhlásenie o zhode

  Nižšie uvedená firma Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden v­ yhlasuje,
  že uvedené zariadenia, ktoré uviedla na trhu v tomto vyhotovení, spĺňajú požiadavky
  harmonizovaných smerníc EU, bezpečnostných noriem EU a noriem špecifických
  pre výrobok.
  Pri zmene zariadenia, ktorá nebola odsúhlasená výrobcom stráca toto vyhlásenie
  platnosť.

  NL EU-overeenstemmingsverklaring

  GR Δήλωση Συμμόρφωσης προς τις Οδηγίες της ΕΕ

  S EU Tillverkarintyg

  SLO EV-izjava o skladnosti

  Ondergetekende Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bevestigt, dat de
  ­volgende ­genoemde apparaten in de door ons in de ­handel gebrachte uitvoering
  voldoen aan de eis van, en in over­een­stemming zijn met de EU-richtlijnen, de
  EU-veiligheids­standaard en de voor het product specifieke standaard. Bij een niet
  met ons afgestemde verandering aan de apparaten verliest deze ­verklaring haar
  ­geldigheid.

  Undertecknad firma Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden i­ntygar härmed
  att nedan nämnda produkter överensstämmer med EU:s direktiv, EU:s säkerhets­
  standard och produktspecifikation.
  Detta intyg upphör att gälla om produkten ändras utan vårt tillstånd.

  DK EU Overensstemmelse certificat

  Undertegnede Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bekræfter hermed, at
  enheder listet herunder, ved afsendelse fra fabrikken, er i overensstemmelse med
  harmoniserede EU retningslinier, EU sikker­heds standarder og produkt ­specifikations
  standarder. Dette certifikat træder ud af kraft hvis enhederne er ændret uden vor
  ­godkendelse.

  FI EU-yhdenmukaisuusvakuutus

  Allekirjoittanut Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden vakuuttaa, että allamai­
  nitut laitteet täyttävät tehtaaltamme lähtiessään yhdenmukaistettujen EU-direktiivien,
  EU-turvallisuus­standardien ja tuotekoh­taisten ­standardien vaatimukset.
  Laitteisiin ­tehdyt muutokset, joista ei ole s­ ovittu kanssamme, johtavat tämän
  ­vakuutuksen ­raukeamiseen.

  I Dichiarazione di conformità alle norme UE

  La sottoscritta Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden certifica che il prodotto
  qui di seguito indicato, nei modelli da noi commercia­lizzati, è conforme alle ­direttive
  armonizzate UE nonché agli standard di sicurezza e agli standard s­ pecifici di ­prodotto.
  Qualunque modifica apportata al prodotto senza nostra ­specifica ­autorizzazione
  ­invalida la presente dichiarazione.

  E Declaración de conformidad de la UE

  El que subscribe Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden declara que la
  ­presente ­mercancía, objeto de la presente declaración, cumple con todas las ­normas
  de la UE, en lo que a normas técnicas, de homo­logación y de seguridad se refiere.
  En caso de realizar ­cualquier modificación en la presente mercancía sin nuestra
  previa ­autori­zación, esta d­ eclaración pierde su validez.

  P Certificado de conformidade da UE

  Os abaixo mencionados Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, por este meio
  certificam que ao sair da fábrica osaparelhos abaixo mencionados estão de acordo
  com as directrizes harmonizadas da UE, padrões de segurança e de produtos
  ­específicos.
  Este certificado ficará nulo se as unidades forem ­modificadas sem a nossa
  aprovação.

  PL Deklaracja zgodności Unii Europejskiej

  Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden potwierdza, że poniżej określone
  urządzenia w wersji ­oferowanej przez nas do sprzedaży spełniają ­wymagania
  ­zharm­onizowanych dyrektyw Unii Europejskiej, ­standardu bezpieczeństwa
  Unii ­Europejskiej i standardu ­specyficznego dla tego typu produktów.
  W przypadku zmiany urządzenia, która nie została z nami uzgodniona, niniejsza
  ­deklaracja traci moc obowiązywania.

  286

  Η υπογράφουσα Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden δηλώνει, ότι τα
  εξής αναφερόμενα εκδιδόμενα από την εταιρία μας προϊόντα ανταποκρίνονται σε
  όλες τις εναρμονισμένες προδιαγραφές της ΕΕ, στα πρότυπα ασφάλειας της ΕΕ
  και στα ειδικά για το προϊόν πρότυπα.
  Σε μία μη συμφωνημένη με την εταιρία μας τροποποίηση των συσκευών αυτή
  η δήλωση χάνει την ισχύ της.

  Podpisani proizvajalec »Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden« s podpisom
  potrjuje, da sledeče opisana naprava, ki smo jo poslali na tržišče izpolnjuje z­ ahteve
  harmoniziranih standardov ES-smernic, ES-varnostnih standardov in izdelku
  specifičnih standardov.
  V primeru spremembe na napravi brez našega ­pisnega dovoljenja ta izjava izgubi
  svoj pomen in veljavnost.

  HR Izjava o sukladnosti EU-a

  Dolje potpisana tvrtka Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden ovime potvrđuje
  da dolje navedeni uređaji u izvedbi plasiranoj na tržište ispunjavaju z­ ahtjeve
  ­harmoniziranih EU smjernica, EU ­sigurnosnih normi i normi za određene proizvode.
  Ova izjava ­postaje ništavna u slučaju izmjene uređaja koje nismo ­odobrili.

  RO UE-Certificat de conformitate

  Prin prezenta Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, certifica faptul ca, in
  momentul in care produsele ­menţio­nate mai jos ies din fabrica sunt in ­concordanta
  cu directivele UE, ­standardele de siguranţa UE si standardele ­specifice ale produsului
  UE. Acest certificat devine nul in cazul modificării aparatului fără aprobarea noastră.

  BG EС-Декларация за съответствие

  Подписаната фирма Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden декларира, че
  описаните по-долу уреди, пуснати в продажба съгласно нашата спецификация,
  изпълняват изискванията на хармонизираните ЕС-директиви, ЕС-стандарти за
  безопасност и специфичните производствени стандарти.
  При промяна на уреда, която не е съгласувана с нас, тази декларация губи
  своята валидност.

  EST ELi vastavusdeklaratsioon

  Allakirjutanu Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden kinnitab, et kirjeldatud
  seade vastab meie poolt ringlusse viidud kujul ELi ­harmoniseeritud direktiividele,
  ELi ohutusstandarditele ja tootega seotud ­standarditele.
  Meiega kooskõlastamata muudatuse tegemise korral seadmel kaotab see
  ­deklaratsioon kehtivuse.

  LT ES Atitikties deklaracija

  Pasirašanti įmonė Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden patvirtina, kad žemiau
  nurodyti prietaisai ir jų modeliai, kurie buvo pagaminti mūsų g­ amyklose atitinka
  ES direktyvas, ES saugumo standartus ir specifinius gaminio standartus.
  Atlikus bet kokį prietaiso pakeitimą, kuris nėra suderintas su mumis, ši deklaracija
  praranda galiojimą.

  LV ES-atbilstības deklaracija

  Parakstījusies Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, Vācija apstiprina,
  ka sekojoši apzīmētās iekārtas, kuras mēs izplatām, savā izpildījumā atbilst
  harmonizētajām ES direktīvām, ES drošības standartiem un produkta s­ pecifiskajiem
  ­standartiem.
  Ar mūsu neapstiprinātām izmaiņām iekārtā šī deklarācija zaudē savu derīgumu. • Page 15

  Bezeichnung des Geräts:
  Description of the unit:
  Désignation du matériel :
  Omschrijving van de apparaten:
  Produktbeskrivning:
  Beskrivelse af produktet:
  Laitteiden nimitys:
  Descrizione dei prodotti:
  Descripción de la mercancía:
  Descrição dos aparelhos:
  Nazwa urządzenia:
  A készülékek megnevezése:
  Označení přístrojů:
  Označenie zariadenia:
  Ονομασία της συσκευής:
  Opis naprave:
  Oznaka uređaja:
  Descrierea articolelor:
  Обозначение на уредите:
  Seadmete nimetus:
  Prietaisų pavadinimas:
  Iekārtu apzīmējums:

  Grasschere / Strauchschere
  Grass Shear / Shrub Shear
  Cisaille à gazon / Taille-buisson
  Grasschaar / Buxusschaar
  Grässax / Busksax
  Græssaks / Busksaks
  Ruohosakset / Pensasleikkuri
  Cesoie per erba / Cesoie per arbusti
  Tijeras cortacésped /Tijeras recortasetos
  Tesoura para relva / Tesoura para arbustos
  Nożyce do trawy / Nożyce do krzewów
  Fűnyíró olló / Bokornyíró olló
  Nůžky na trávu / Nůžky na keře
  Nožnice na trávu / Nožnice na kroviny
  Ψαλίδι χλόης / Ψαλίδι θάμνων
  Škarje za travo / Škarje za grmovje
  Škare za travu / Škare za grmlje
  Foarfecă pentru gazon / Foarfecă pentru arbuşti
  Ножица за трева / Ножица за храсти
  Murukäärid / Põõsakäärid
  Žolės žirklės / Krūmų žirklės
  Zāles šķēres / Dzīvžogu šķēres

  Typ-Bezeichnung:
  Típus megnevezése:
  Product type:
  Typové označení:
  Désignation du modèle : Typ-označenie:
  Type-aanduiding:
  Ονομασία τύπου:
  Typbeteckning:
  Naziv tipa:
  Type-betegnelse:
  Oznaka tipa:
  Tyyppikuvaus:
  Denumirea tipului:
  Tipologia:
  Тип-наименование:
  Designación del tipo: Tüübi nimetus:
  Designação do modelo: Tipo pavadinimas:
  Oznaczenie typu:
  Tipa apzīmējums:

  Artikel-Nummer:
  Cikkszám:
  Article-Number:
  Číslo výrobku:
  Référence :
  Číslo výrobku:
  Artikelnummer:
  Κωδικός:
  Artikelnummer:
  Številka artikla:
  Ref.-nummer:
  Broj artikla:
  Tuotenro:
  Număr articol:
  Numero articolo:
  Артикулен номер:
  Número de artículo: Artikli number:
  Número de referência: Gaminio numeris:
  Numer artykułu:
  Preces numurs:

  Set AccuCut Li

  9852

  CE-Richtlinien:
  CE-Directives:
  Directives CE :
  CE-richtlijnen:
  CE-direktiv:
  CE-direktiver:
  CE-merkinnät:
  Direttive CE:
  Directivas CE:
  Diretivas CE:
  Dyrektywy CE:
  CE irányelvek:
  Směrnice CE:
  Označenie CE:
  Οδηγίες CE:
  CE-direktive:
  Harmonisierte EN: /
  Harmonised EN:

  CE smjernice:
  Directivele CE:
  CE-Директиви:
  CE direktiivid:
  CE direktyvos:
  CE direktīvas:

  Grass Shear:
  2006/42/EC
  2014/30/EC
  2011/65/EC
  2014/35/EC
  Grass Shear:
  EN ISO 12100
  EN 60335-1
  EN 50636-2-94
  EN 60335-2-29
  EN 62133

  Shrub Shear:
  2006/42/EC
  2014/30/EC
  2000/14/EC
  2011/65/EC
  2014/35/EC
  Shrub Shear:
  EN ISO 12100
  EN 60745-1
  EN 60745-2-15
  EN 60335-1
  EN 60335-2-29
  EN 62133

  Hinterlegte Dokumentation:
  GARDENA Technische ­Dokumentation,
  M. Kugler, 89079 Ulm

  Konformitätsbewertungsverfahren:
  Nach 2000/14/EG
  Art. 14 Anhang V

  Deposited Documentation:
  GARDENA Technical Documentation,
  M. Kugler, 89079 Ulm

  Conformity Assessment ­according to:
  2000/14/EC Procedure:
  art. 14 Annex V

  Documentation déposée:
  Documentation technique GARDENA,
  M. Kugler, 89079 Ulm

  Procédure d’évaluation de la conformité:
  Selon 2000 /14 /CE
  art. 14 Annexe V

  Schall-Leistungspegel:
  Noise level:
  Puissance acoustique :
  Geluidsniveau:
  Ljudnivå:
  Lydtryksniveau:
  Melun tehotaso:
  Livello rumorosità:
  Nivel sonoro:
  Nível de ruido:
  Poziom natężenia dźwięku:
  Zajteljesítmény szint:
  Hluková hladina výkonu:
  Výkonová hladina hluku:
  Επίπεδο ισχύος ήχου:
  Nivo hrupa:
  Razina zvučne snage
  Nivel de putere acustică:
  Ниво на шума:
  Helivõimsuse tase:
  Garso stiprumo lygis:
  Trokšņu jaudas līmenis:

  

  gemessen / garantiert
  measured / guaranteed
  mesurée / garantie
  gemeten / gegarandeerd
  uppmätt / garanterad
  afmålt / garanti
  mitattu / taattu
  testato / garantito
  medido / garantizado
  medido / garantido
  zmierzone / gwarantowane
  mért / garantált
  naměřeno / garantováno
  meraná / garantovaná
  μετρήθηκαν / εγγυημένα
  izmerjeno / zagotovljeno
  izmjereno / garantirano
  măsurat / garantat
  измерено / гарантирано
  mõõdetud / garanteeritud
  išmatuotas / garantuotas
  izmērītais / garantētais

  77 dB (A) / 80 dB (A)

  Anbringungsjahr der
  CE-Kennzeichnung:
  Year of CE marking:
  Année d’apposition du ­
  marquage CE :
  Installatiejaar van de
  CE-aanduiding:
  Märkningsår:
  CE-Mærkningsår:
  CE-merkin kiinnitysvuosi:
  Anno di applicazione della
  ­certificazione CE:
  Colocación del ­distintivo CE:
  Ano de marcação pela CE:
  Rok nadania ­oznakowania CE:
  CE-jelzés elhelyezésének éve:
  Rok umístění značky CE:
  Rok udelenia značky CE:
  Έτος σήματος CE:
  Leto namestitve CE-oznake:
  Godina dobivanja CE oznake:

  Anul de marcare CE:
  Година на поставяне на
  CE-маркировка:
  CE-märgistuse ­paigaldamise
  aasta:
  Metai, kada pažymėta CE-ženklu:
  CE-marķējuma uzlikšanas gads:

  Ulm, den 12.12.2016
  Ulm, 12.12.2016
  Fait à Ulm, le 12.12.2016
  Ulm, 12-12-2016
  Ulm, 2016.12.12.
  Ulm, 12.12.2016
  Ulmissa, 12.12.2016
  Ulm, 12.12.2016
  Ulm, 12.12.2016
  Ulm, 12.12.2016
  Ulm, dnia 12.12.2016
  Ulm, 12.12.2016
  Ulm, 12.12.2016
  Ulm, 12.12.2016
  Ulm, 12.12.2016
  Ulm, 12.12.2016
  Ulm, dana 12.12.2016
  Ulm, 12.12.2016
  Улм, 12.12.2016
  Ulm, 12.12.2016
  Ulm, 12.12.2016
  Ulme, 12.12.2016

  Der Bevollmächtigte
  Authorized representative:
  Le mandataire
  De gevolmachtigde
  Auktoriserad representant
  Autoriseret repræsentant
  Valtuutettu edustaja
  Persona delegata
  La persona autorizada
  O representante
  Pełnomocnik
  Meghatalmazott
  Zplnomocněnec
  Splnomocnený
  Ο εξουσιοδοτημένος
  Pooblaščenec
  Ovlaštena osoba
  Conducerea tehnică
  Упълномощен
  Volitatud esindaja
  Įgaliotasis atstovas
  Pilnvarotā persona

  

  2015

  Reinhard Pompe
  (Vice President)

  287 • Page 16

  Deutschland / Germany
  GARDENA
  Manufacturing GmbH
  Central Service
  Hans-Lorenser-Straße 40
  D-89079 Ulm
  Produktfragen:
  (+ 49) 731 490 - 123
  Reparaturen:
  (+ 49) 731 490 - 290
  service@gardena.com
  Albania
  COBALT Sh.p.k.
  Rr. Siri Kodra
  1000 Tirana
  Argentina
  Husqvarna Argentina S.A.
  Av.del Libertador 5954 –
  Piso 11 – Torre B
  (C1428ARP) Buenos Aires
  Phone: (+ 54) 11 5194 5000
  info.gardena@
  ar.husqvarna.com
  Armenia
  Garden Land Ltd.
  61 Tigran Mets
  0005 Yerevan
  Australia
  Husqvarna Australia Pty. Ltd.
  Locked Bag 5
  Central Coast BC
  NSW 2252
  Phone: (+ 61) (0) 2 4352 7400
  customer.service@
  husqvarna.com.au
  Austria / Österreich
  Husqvarna Austria GmbH
  Industriezeile 36
  4010 Linz
  Tel. : (+ 43) 732 77 01 01- 485
  service.gardena@
  husqvarnagroup.com
  Azerbaijan
  Firm Progress
  a. Aliyev Str. 26A
  1052 Baku
  Belgium
  Husqvarna België nv / sa
  Gardena Division
  Rue Egide Van Ophem 111
  1180 Uccle / Ukkel
  Tel.: (+ 32) 2 720 92 12
  info@gardena.be
  Bosnia / Herzegovina
  SILK TRADE d.o.o.
  Industrijska zona Bukva bb
  74260 Tešanj
  Brazil
  Husqvarna do Brasil Ltda
  Av. Francisco Matarazzo,
  1400 – 19º andar
  São Paulo – SP
  CEP: 05001-903
  Tel: 0800-112252
  marketing.br.husqvarna@
  husqvarna.com.br
  Bulgaria
  AGROLAND България АД
  бул. 8 Декември, №13
  Офис 5
  1700 Студентски град
  София
  Тел.: (+ 359) 24 66 69 10
  info@agroland.eu
  Canada / USA
  GARDENA Canada Ltd.
  100 Summerlea Road
  Brampton, Ontario L6T 4X3
  Phone: (+1) 905 792 93 30
  info@gardenacanada.com
  Chile
  Maquinarias Agroforestales
  Ltda. (Maga Ltda.)
  Santiago, Chile
  Avda. Chesterton
  # 8355 comuna Las Condes
  Phone: (+ 56) 2 202 4417
  Dalton@maga.cl
  Zipcode: 7560330

  288

  China
  Husqvarna (China) Machinery
  Manufacturing Co., Ltd.
  No. 1355, Jia Xin Rd.,
  Ma Lu Zhen, Jia Ding Dist.,
  Shanghai
  201801
  Phone: (+ 86) 21 59159629
  Domestic Sales
  www.gardena.com.cn
  Colombia
  Husqvarna Colombia S.A.
  Calle 18 No. 68 D-31, zona
  Industrial de Montevideo
  Bogotá, Cundinamarca
  Tel. 571 2922700 ext. 105
  jairo.salazar@
  husqvarna.com.co
  Costa Rica
  Compania Exim
  Euroiberoamericana S.A.
  Los Colegios, Moravia,
  200 metros al Sur del Colegio
  Saint Francis – San José
  Phone: (+ 506) 297 68 83
  exim_euro@racsa.co.cr
  Croatia
  SILK ADRIA d.o.o.
  Josipa Lončara 3
  10090 Zagreb
  Phone: (+ 385) 1 3794 580
  silk.adria@zg.t-com.hr
  Cyprus
  Med Marketing
  17 Digeni Akrita Ave
  P.O. Box 27017
  1641 Nicosia
  Czech Republic
  Husqvarna Česko s.r.o.
  Türkova 2319 / 5b
  149 00 Praha 4 – Chodov
  Bezplatná infolinka :
  800 100 425
  servis@cz.husqvarna.com
  Denmark
  GARDENA DANMARK
  Lejrvej 19, st.
  3500 Værløse
  Tlf.: (+ 45) 70 26 47 70
  husqvarna@husqvarna.dk
  www.gardena.com /dk
  Dominican Republic
  BOSQUESA, S.R.L
  Carretera Santiago Licey
  Km. 5 ½
  Esquina Copal II.
  Santiago
  Dominican Republic
  Phone: (+ 809) 736-0333
  joserbosquesa@claro.net.do
  Ecuador
  Husqvarna Ecuador S.A.
  Arupos E1-181 y 10 de
  Agosto Quito, Pichincha
  Tel. (+ 593) 22800739
  francisco.jacome@
  husqvarna.com.ec
  Estonia
  Husqvarna Eesti OÜ
  Gardena Division
  Valdeku 132
  Tallinn
  11216, Estonia
  info@gardena.ee
  Finland
  Oy Husqvarna Ab
  Gardena Division
  Lautatarhankatu 8 B / PL 3
  00581 HELSINKI
  info@gardena.fi
  France
  Husqvarna France
  9 /11 Allée des pierres mayettes
  92635 Gennevilliers Cedex
  France
  http : // www.gardena.com / fr
  N° AZUR : 0 810 00 78 23
  (Prix d’un appel local)

  Georgia
  ALD Group
  Beliashvili 8
  1159 Tleilisi
  Great Britain
  Husqvarna UK Ltd
  Preston Road
  Aycliffe Industrial Park
  Newton Aycliffe
  County Durham
  DL5 6UP
  info.gardena@
  husqvarna.co.uk
  Greece
  Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
  Λεωφ. Αθηνών 92
  Αθήνα
  Τ.Κ.104 42
  Ελλάδα
  Τηλ. (+ 30) 210 51 93 100
  info@papadopoulos.com.gr
  Hungary
  Husqvarna Magyarország Kft.
  Ezred u. 1- 3
  1044 Budapest
  Telefon: (+ 36) 1 251- 4161
  vevoszolgalat.husqvarna@
  husqvarna.hu
  Iceland
  Ó. Johnson & Kaaber
  Tunguhalsi 1
  110 Reykjavik
  ooj@ojk.is
  Ireland
  Husqvarna UK Ltd
  Preston Road
  Aycliffe Industrial Park
  Newton Aycliffe
  County Durham
  DL5 6UP
  info.gardena@
  husqvarna.co.uk
  Italy
  Husqvarna Italia S.p.A.
  Via Santa Vecchia 15
  23868 VALMADRERA (LC)
  Phone: (+ 39) 0341.203.111
  assistenza.italia@
  it.husqvarna.com
  Japan
  KAKUICHI Co. Ltd.
  Sumitomo Realty &
  Development Kojimachi
  BLDG., 8F
  5 - 1 Nibanncyo
  Chiyoda-ku
  Tokyo 102-0084
  Phone: (+ 81) 33 264 4721
  m_ishihara@kaku-ichi.co.jp
  Kazakhstan
  LAMED Ltd.
  155 /1, Tazhibayevoi Str.
  050060 Almaty
  IP Schmidt
  Abayavenue 3B
  110 005 Kostanay
  Korea
  Kyung Jin Trading CO.,LTD.
  107-4, SunDuk Bld.,
  YangJae-dong,
  Seocho-gu,
  Seoul, (zipcode: 137-891)
  Phone: (+ 82) (0)2 574-6300
  Kyrgyzstan
  Alye Maki
  av. Moladaya Guardir J 3
  720014
  Bishkek

  Luxembourg
  Magasins Jules Neuberg
  39, rue Jacques Stas
  Luxembourg-Gasperich 2549
  Case Postale No. 12
  Luxembourg 2010
  Phone: (+ 352) 40 14 01
  api@neuberg.lu
  Mexico
  AFOSA
  Av. Lopez Mateos Sur # 5019
  Col. La Calma 45070
  Zapopan, Jalisco
  Mexico
  Phone: (+ 52) 33 3818-3434
  icornejo@afosa.com.mx
  Moldova
  Convel S.R.L.
  290A Muncesti Str.
  2002 Chisinau
  Netherlands
  Husqvarna Nederland B.V.
  GARDENA Division
  Postbus 50131
  1305 AC ALMERE
  Phone: (+ 31) 36 521 00 10
  info@gardena.nl
  Neth. Antilles
  Jonka Enterprises N.V.
  Sta. Rosa Weg 196
  P.O. Box 8200
  Curaçao
  Phone: (+ 599) 9 767 66 55
  pgm@jonka.com
  New Zealand
  Husqvarna New Zealand Ltd.
  PO Box 76-437
  Manukau City 2241
  Phone: (+ 64) (0) 9 9202410
  support.nz@husqvarna.co.nz
  Norway
  Husqvarna Norge AS
  Gardena Division
  Trøskenveien 36
  1708 Sarpsborg
  Tel: 69 10 47 00
  www.gardena.no
  Peru
  Husqvarna Perú S.A.
  Jr. Ramón Cárcamo 710
  Lima 1
  Tel: (+ 51) 1 3 320 400 ext. 416
  juan.remuzgo@
  husqvarna.com
  Poland
  Husqvarna
  Poland Spółka z o.o.
  ul. Wysockiego 15 b
  03-371 Warszawa
  Phone: (+ 48) 22 330 96 00
  gardena@husqvarna.com.pl
  Portugal
  Husqvarna Portugal , SA
  Lagoa - Albarraque
  2635 - 595 Rio de Mouro
  Tel.: (+ 351) 21 922 85 30
  Fax : (+ 351) 21 922 85 36
  info@gardena.pt
  Romania
  Madex International Srl
  Soseaua Odaii 117 - 123,
  RO 013603 Bucureşti, S 1
  Phone: (+ 40) 21 352.76.03
  madex@ines.ro

  Latvia
  Husqvarna Latvija SIA
  Gardena Division
  Ulbrokas 19A
  LV-1021 Rīga
  info@gardena.lv

  Russia / Россия
  ООО „Хускварна“
  141400, Московская обл.,
  г. Химки,
  улица Ленинградская,
  владение 39, стр.6
  Бизнес Центр
  „Химки Бизнес Парк“,
  помещение ОВ02_04
  http: //www.gardena.ru

  Lithuania
  UAB Husqvarna Lietuva
  Gardena Division
  Ateities pl. 77C
  LT-52104 Kaunas
  info@gardena.lt

  Serbia
  Domel d.o.o.
  Autoput za Novi Sad bb
  11273 Belgrade
  Phone: (+381) 1 18 48 88 12
  miroslav.jejina@domel.rs

  Singapore
  Hy- Ray PRIVATE LIMITED
  40 Jalan Pemimpin
  # 02-08 Tat Ann Building
  Singapore 577185
  Phone: (+ 65) 6253 2277
  shiying@hyray.com.sg
  Slovak Republic
  Husqvarna Česko s.r.o.
  Türkova 2319 / 5b
  149 00 Praha 4 – Chodov
  Bezplatná infolinka:
  800 154 044
  servis@sk.husqvarna.com
  Slovenia
  Husqvarna Austria GmbH
  Industriezeile 36
  4010 Linz
  Tel. : (+ 43) 732 77 01 01- 485
  service.gardena@
  husqvarnagroup.com
  South Africa
  Husqvarna
  South Africa (Pty) Ltd
  Postnet Suite 250
  Private Bag X6,
  Cascades, 3202
  South Africa
  Phone: (+ 27) 33 846 9700
  info@gardena.co.za
  Spain
  Husqvarna España S.A.
  Calle de Rivas nº 10
  28052 Madrid
  Phone: (+ 34) 91 708 05 00
  atencioncliente@gardena.es
  Suriname
  Agrofix n.v.
  Verlengde Hogestraat # 22
  Phone : (+ 597) 472426
  agrofix@sr.net
  Pobox : 2006
  Paramaribo
  Suriname – South America
  Sweden
  Husqvarna AB
  Gardena Division
  S-561 82 Huskvarna
  info@gardena.se
  Switzerland / Schweiz
  Husqvarna Schweiz AG
  Consumer Products
  Industriestrasse 10
  5506 Mägenwil
  Phone: (+ 41) (0) 62 887 37 90
  info@gardena.ch
  Turkey
  GARDENA Dost Diş Ticaret
  Mümessillik A.Ş.
  Sanayi Çad. Adil Sokak
  No: 1/ B Kartal
  34873 Istanbul
  Phone: (+ 90) 216 38 93 939
  info@gardena-dost.com.tr
  Ukraine / Україна
  ТОВ «Хусварна Україна»
  вул. Васильківська, 34,
  офіс 204-г
  03022, Київ
  Тел. (+38) 044 498 39 02
  info@gardena.ua
  Uruguay
  FELI SA
  Entre Ríos 1083 CP 11800
  Montevideo – Uruguay
  Tel : (+ 598) 22 03 18 44
  info@felisa.com.uy
  Venezuela
  Corporación Casa y Jardín C.A.
  Av. Caroní, Edif. Trezmen, PB.
  Colinas de Bello Monte.
  1050 Caracas.
  Tlf : (+ 58) 212 992 33 22
  info@casayjardin.net.ve
  0000- 20.960.00 / 0117
  9852-33.960.03/1216
  GARDENA
  ©
  © GARDENA
  Manufacturing
  GmbH
  Manufacturing GmbH
  D
  - 89070
  Ulm
  D-89070
  Ulm
  http:
  //www.gardena.com
  http://www.gardena.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gardena Set AccuCut Li Art. 9852-33 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gardena Set AccuCut Li Art. 9852-33 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,41 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info