Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/16
Nächste Seite
D Betriebsanleitung
Accu-Teleskop-Heckenschere
GB Operating Instructions
Telescopic Accu Hedge Trimmer
F Mode d’emploi
Taille-haies télescopique sur accu
NL Gebruiksaanwijzing
Telescopische accu-heggenschaar
S Bruksanvisning
Accu Teleskophäcksax
DK Brugsanvisning
Akku-teleskop-hækkeklipper
FI Käyttöohje
Teleskooppivarrellinen
akkupensasleikkuri
N Bruksanvisning
Batteri-teleskop-hekksaks
I Istruzioni per l’uso
Tagliasiepi telescopica a batteria
E Instrucciones de empleo
Recortasetos telescópico
con Accu
P Manual de instruções
Corta-sebes telescópico accu
PL Instrukcja obsługi
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
z trzonkiem teleskopowym
H Használati utasítás
Akkumulátoros-teleszkópos
sövénynyíró
CZ Návod k obsluze
Akumulátorové teleskopické nůžky
na živý plot
SK Návod na obsluhu
Akumulátorové nožnice na
živý plot
GR Οδηγίες χρήσης
Τηλεσκοπικό μπορντουροψάλιδο
μπαταρίας
RUS Инструкция по эксплуатации
Аккумуляторные телескопические
ножницы для живых изгородей
SLO Navodilo za uporabo
Akumulatorske teleskopske škarje
za živo mejo
HR Upute za uporabu
Teleskopske škare za živicu
s akumulatorom
SRB Uputstvo za rad
BIH Teleskopske baterijske makaze
za živicu
UA Інструкція з експлуатації
Акумуляторний телескопічний
садовий секатор
RO Instrucţiuni de utilizare
Trimmer telescopic cu acumulator
pentru gard viu
TR Kullanma Kılavuzu
Akülü teleskopik çit budayıcı
BG Инструкция за експлоатация
Акумулаторна телескопична
ножица за жив плет
AL Manual përdorimi
Gërshërë gardhesh teleskopike me
bateri
EST Kasutusjuhend
Aku ja teleskoopvarrega hekikäärid
LT Eksploatavimo instrukcija
Akumuliatorinės teleskopinės
gyvatvorių žirklės
LV Lietošanas instrukcija
Teleskopiskās dzīvžogu šķēres ar
akumulatoru
THS Li-18/42 Art. 8881
LV LT EST AL BG TR RO UA
SRB
BIH
HR SLO
RUS
GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  D
  GB
  F
  NL
  S
  FI DK
  N
  I
  E
  P
  PL

  GR Οδηγίες χρήσης
  
  Τηλεσκοπικό μπορντουροψάλιδο
  μπαταρίας
  RUS Инструкция по эксплуатации
  Аккумуляторные телескопические
  
  ножницы для живых изгородей
  SLO Navodilo za uporabo
  Akumulatorske teleskopske škarje
  za živo mejo
  HR Upute za uporabu
  Teleskopske škare za živicu
  s akumulatorom
  SRB Uputstvo za rad
  BIH Teleskopske baterijske makaze
  za živicu
  UA Інструкція з експлуатації
  Акумуляторний телескопічний
  садовий секатор
  RO Instrucţiuni de utilizare
  Trimmer telescopic cu acumulator
  pentru gard viu
  TR Kullanma Kılavuzu

  Akülü teleskopik çit budayıcı
  BG Инструкция за експлоатация
  Акумулаторна телескопична
  ножица за жив плет
  AL Manual përdorimi
  Gërshërë gardhesh teleskopike me
  bateri
  EST Kasutusjuhend

  Aku ja teleskoopvarrega hekikäärid
  LT Eksploatavimo instrukcija
  Akumuliatorinės teleskopinės
  gyvatvorių žirklės
  LV Lietošanas instrukcija
  Teleskopiskās dzīvžogu šķēres ar
  akumulatoru

  H

  D Betriebsanleitung
  Accu-Teleskop-Heckenschere
  GB Operating Instructions

  Telescopic Accu Hedge Trimmer
  F Mode d’emploi

  Taille-haies télescopique sur accu
  NL Gebruiksaanwijzing

  Telescopische accu-heggenschaar
  S Bruksanvisning

  Accu Teleskophäcksax
  DK Brugsanvisning
  Akku-teleskop-hækkeklipper
  FI Käyttöohje
  Teleskooppivarrellinen
  ­akkupensasleikkuri
  N Bruksanvisning
  Batteri-teleskop-hekksaks
  I Istruzioni per l’uso

  Tagliasiepi telescopica a batteria
  E Instrucciones de empleo
  Recortasetos telescópico
  con Accu
  P Manual de instruções

  Corta-sebes telescópico accu
  PL Instrukcja obsługi
  Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
  z trzonkiem teleskopowym
  H Használati utasítás
  Akkumulátoros-teleszkópos
  ­sövénynyíró
  CZ Návod k obsluze
  Akumulátorové teleskopické nůžky
  na živý plot
  SK Návod na obsluhu
  Akumulátorové nožnice na
  živý plot

  LV LT EST AL BG TR RO UA SRB
  BIH HR SLO RUS GR SK CZ

  THS Li-18/42 Art. 8881 • Page 2

  Dit is de vertaling van de originele Duitse gebruiksaanwijzing.
  Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en houdt u zich aan
  de aanwijzingen. Maak u aan de hand van deze gebruiks­
  aanwijzing vertrouwd met het product, het juiste gebruik en de
  ­veiligheidsaanwijzingen.

  
  

  Uit veiligheidsoverwegingen mogen personen jonger dan 16 jaar
  en personen die niet met deze gebruiksaanwijzing vertrouwd zijn
  dit product niet in gebruik nemen. Personen met een lichamelijke
  of geestelijke beperking mogen dit product alleen gebruiken
  als ze onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn door een bevoegd
  persoon. Er moet toezicht gehouden worden op kinderen, om er
  zeker van te zijn dat ze niet spelen met het product.
  v Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

  Inhoudsopgave:

    1. Inzetgebied van uw GARDENA Accu-heggenschaar. . . . . . . 33
    2. Veiligheidsaanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
    3. Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
    4. Ingebruikname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
    5. Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
    6. Buiten werking stellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
    7. Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
    8. Opheffen van storingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
    9. Leverbare accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
  10. Technische gegevens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
  11. Service / Garantie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  1. Inzetgebied van uw GARDENA Accu-heggenschaar
  Juiste gebruik:

  De GARDENA Accu-heggenschaar is bestemd voor het snoeien
  van heggen, struiken, heesters en bodembedekkers in particuliere
  huis- en volkstuinen.
  De inhoud van de instructies voor gebruik is een voorwaarde voor
  het juiste gebruik van de heggenschaar.

  Let op:

  LET OP! Gevaar voor lichamelijk letsel!
  De heggenschaar mag niet worden gebruikt voor het
  snijden van gras / graskanten of voor het verkleinen in
  de zin van composteren.

  2. Veiligheidsaanwijzingen
  Bij verkeerd gebruik kan dit product gevaarlijk zijn! Het product kan de bediener en anderen
  ­ernstig verwonden. Om de veiligheid en doeltreffendheid van het product te garanderen is het
  derhalve belangrijk dat de waarschuwingen en veiligheidsinstructies gevolgd worden. Het is de
  verantwoordelijkheid van de bediener om de waarschuwingen en veiligheidsinstructies in deze
  handleiding en op het product te volgen.

  33

  NL

  GARDENA Telescopische accu-heggenschaar
  THS Li-18/42 • Page 3

  NL

  Uitleg van symbolen op het product.
  WAARSCHUWING !
  Lees de handleiding voor de gebruiker
  aandachtig door, zodat u volledig
  ­vertrouwd bent met de verschillende
  bedieningselementen en de werking
  ­daarvan.

  Draag altijd een veiligheidsbril en
  ­gehoorbeschermers.

  Levensgevaar door een elektrische schok!
  Blijf altijd op ten minste 10 m afstand van
  stroomleidingen.

  Niet aan regen blootstellen.
  Het product niet buiten laten staan
  als het regent.

  Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
  ­elektrische gereedschappen.
   AARSCHUWING! Lees alle veiligheidsW
  waarschuwingen en alle instructies. ­
  Het niet opvolgen van de waarschuwingen en
  instructies kan stroomschokken, brand en / of
  ernstig letsel tot gevolg hebben.
  Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor
  toekomstig gebruik. Onder de term “elektrisch gereed­
  schap” in de waarschuwingen wordt verstaan uw elektrisch gereedschap met netvoeding (met snoer) of uw
  elektrisch gereedschap met batterij (zonder snoer).
  1) Veiligheid op de werkplek
  a) Zorg ervoor dat de werkplek schoon en goed
  ­verlicht is. Een rommelige of donkere werkplek kan
  ongelukken veroorzaken.
  b) Gebruik het elektrisch gereedschap niet in
  ­explosieve atmosferen, bijvoorbeeld in aan­wezigheid
  van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.
  Elektrische gereedschappen geven vonken af die
  het stof of de dampen vlam kunnen doen vatten.
  c) Zorg ervoor dat kinderen en omstanders op een
  afstand blijven wanneer u een elektrisch gereed­
  schap gebruikt. Als u afgeleid wordt kunt u de controle
  over het gereedschap verliezen.
  2) Elektrische veiligheid
  a) De stekker van het elektrisch gereedschap moet
  geschikt zijn voor het stopcontact. Nooit een stekker
  modificeren. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde ­elektrische gereedschappen.
  Ongemodificeerde stekkers en geschikte stopcontacten
  reduceren het risico van stroomschokken.
  b) Vermijd lichaamscontact met geaarde opper­
  vlakken zoals pijpen, radiators, fornuizen en koel­
  kasten. Het risico van stroomschokken neemt toe als
  uw lichaam geaard wordt.
  c) Stel elektrische gereedschappen niet bloot
  aan regen of natte condities.
  Als er water in een elektrisch gereedschap komt, neemt
  het risico van stroomschokken toe.
  d) Misbruik het snoer niet. Gebruik het snoer niet om
  het elektrisch gereedschap te dragen of naar u toe
  te trekken, of de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie, scherpe randen en bewegende onderdelen.
  Met een beschadigd of verknoopt snoer neemt het risico
  van stroomschokken toe.

  34

  e) Als het elektrisch gereedschap buiten gebruikt
  wordt, gebruik dan een verlengsnoer dat geschikt is
  voor gebruik buitenshuis.
  Het gebruik van een geschikt snoer vermindert het risico
  van stroomschokken.
  f) Als gebruik van elektrisch gereedschap op een
  vochtige plek onvermijdelijk is, gebruik dan een
  door een aardlekschakelaar (RCD) beschermde
  ­voedingsbron.
  Een RCD vermindert het risico van stroomschokken.
  3) Persoonlijke veiligheid
  a) Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond
  verstand bij gebruik van elektrisch gereedschap.
  Gebruik elektrische gereedschappen niet als u moe
  of onder invloed van drugs, alcohol of geneesmiddelen bent.
  Zelfs als u één ogenblik niet oplet tijdens gebruik van
  elektrisch gereedschap, kan dit ernstig ­persoonlijk letsel
  veroorzaken.
  b) Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.
  Draag altijd oogbescherming.
  Beschermingsmiddelen zoals een stofmasker, slipvrije
  veiligheids­schoenen, een helm of oorbescherming in
  bepaalde condities verminderen het risico van persoonlijk
  letsel.
  c) Voorkom dat u de apparatuur per ongeluk opstart.
  Controleer of de schakelaar in de uit-stand staat
  voordat u de stekker in het stopcontact steekt, een
  batterij aansluit of het gereed­schap oppakt.
  Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger
  op de schakelaar of het inschakelen van elektrisch
  gereedschap dat aanstaat kan ongelukken veroorzaken.
  d) Verwijder stelsleutels voordat u het elektrisch
  gereedschap aanzet. Het laten zitten van een ­sleutel in
  een draaiend deel van het elektrisch gereedschap kan
  persoonlijk letsel veroorzaken.
  e) Reik niet te ver. Zorg dat u altijd stevig staat en in
  balans blijft. U heeft dan beter controle over het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties.
  f) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
  kleding of sierraden. Houd haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende onder­delen.
  Loszittende kleding, sierraden of lang haar kan
  ­verstrengeld raken in bewegende onderdelen.
  g) Als er inrichtingen zijn voor het afzuigen of verzamelen van stof, zorg er dan voor dat deze op de
  juiste manier aangesloten en gebruikt ­worden.
  Het gebruik van stofverzamelingsapparatuur kan risico’s
  in verband met stof verminderen. • Page 4

  5) Gebruik en behandeling van het ­accugereedschap
  a) Laad de accu’s alleen in acculaders die door de
  fabrikant worden aanbevolen. Voor een accu­lader die
  voor een bepaald soort accu’s geschikt is, bestaat
  brandgevaar, wanneer er andere accu’s op worden aangesloten.
  b) Gebruik uitsluitend accu’s die voor het ­elektrische
  gereedschap bestemd zijn. Het gebruik van andere
  accu’s kan leiden tot ­verwondingen en brandgevaar.
  c) Houd de niet gebruikte accu’s weg van ­paperclips,
  munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere
  ­kleine metalen voorwerpen, die een overbrugging
  van de contacten zouden kunnen veroorzaken.
  Kortsluiting tussen de accucontacten kan verbranding
  of vuur tot gevolg hebben.
  d) Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu uit­
  treden. Vermijd contact hiermee. Bij toevallig con­
  tact met water afspoelen. Wanneer vloeistof in de
  ogen komt, tevens een arts consulteren. Uittredende
  accuvloeistof kan leiden tot huidirritaties of verbranding.
  6) Service
  a) Laat uw elektrische gereedschap uitsluitend door
  gekwalificeerd en deskundig personeel en alleen

  met originele reserveonderdelen repareren. Hiermee
  wordt gewaarborgd, dat de veiligheid van het apparaat
  behouden blijft.
  Veiligheidswaarschuwingen heggeschaar :
  • Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van het snij­
  blad. Verwijder niet het gesnoeide materiaal en houd
  niet het te snoeien materiaal vast terwijl de snij­
  bladen bewegen. Zorg ervoor dat de schakelaar in
  de uitstand staat voordat u vastzittend materiaal
  ­verwijdert.
  Zelfs als u één ogenblik niet oplet tijdens gebruik
  van de heggeschaar, kan dit ernstig persoonlijk letsel
  veroorzaken.
  • Draag de heggeschaar aan het handvat met het
  snijblad uit. Breng voor vervoer of opslag van de
  heggeschaar altijd de afscherming aan op het snij­
  blad. Een goede hantering van de heggeschaar vermindert het risico van persoonlijk letsel door de snijbladen.
  • Houd het elektrische gereedschap vast aan de
  ­geïsoleerde greepvlakken, daar het snijmes in
  contact met verborgen netsnoeren kan komen.
  ­Contact van het snijmes met een spanningvoerende
  ­leiding kan metalen onderdelen van het apparaat onder
  spanning zetten en een stroomslag veroorzaken.
  Aanvullende veiligheidsaanbevelingen
  Veiligheid op de werkplek
  Gebruik de heggeschaar alleen op de manier en voor de
  doeleinden die in deze handleiding beschreven staan.
  De gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of
  gevaren die andere mensen of hun eigendom treffen.
  Let er in het bijzonder op, dat u derden niet in gevaar
  brengt door de grotere actieradius wanneer de
  telescoopbuis uitgeschoven is.
  Gevaar! Deze machine genereert een elektromagnetisch
  veld tijdens het gebruik. Dit veld kan in sommige gevallen een wisselwerking hebben met actieve of passieve
  medische implantaten. Om het risico van een ernstige of
  dodelijke verwonding te voorkomen, adviseren wij personen met medische implantaten hun arts of fabrikant
  van het medische implantaat te raadplegen alvorens de
  machine te gebruiken.
  Gebruik het apparaat niet wanneer er onweer dreigt.
  Elektrisch
  Sluit het oplaadapparaat uitsluitend aan op de wisselspanning die op het typeplaatje staat vermeld.
  Er mag onder geen beding aarding worden aangesloten
  op enig onderdeel van dit product.
  Persoonlijke veiligheid
  Draag altijd de geschikte kleding, handschoenen en
  ­stevig schoeisel.
  Controleer de gedeelten waar de heggenschaar moet
  worden gebruikt en verwijder alle draden, verborgen
  elektrische kabels en andere vreemde voorwerpen.
  Alle instelwerkzaamheden (snoeikop schuin zetten,
  telescoopbuislengte veranderen) moeten worden uit­
  gevoerd met aangebrachte mesbescherming en de
  ­heggenschaar mag niet op het mes worden neergezet.
  Vóór gebruik en nadat de machine een krachtige schok
  heeft opgelopen, moet worden gecontroleerd of
  deze sporen vertoont van een breuk of beschadiging en
  ­repareer deze zo nodig.
  Gebruik nooit een onvolledige heggenschaar of een
  heggenschaar met niet-geautoriseerde veranderingen.

  35

  NL

  4) Gebruik en verzorging van elektrische
  gereedschappen
  a) Forceer het elektrisch gereedschap niet.
  Gebruik het juiste elektrisch gereedschap voor
  het betreffende doeleinde. Het juiste elektrisch
  gereedschap levert betere resultaten op en is veiliger
  voor het doel waarvoor het ontworpen werd.
  b) Gebruik het elektrisch gereedschap niet als het
  niet met de schakelaar aan en uit te zetten is.
  Een elektrisch gereedschap dat niet via de ­schakelaar te
  bedienen is, is gevaarlijk en moet ­gerepareerd worden.
  c) Neem de stekker uit het stopcontact en / of de
  ­batterij uit het elektrisch gereedschap voordat
  u instellingen verandert, hulpstukken verwisselt of
  het gereedschap opbergt. Dergelijke voorzorgs­
  maatregelen verminderen het risico dat het elektrisch
  gereedschap per ongeluk opstart.
  d) Bewaar elektrische gereedschappen buiten het
  bereik van kinderen en laat ze niet bedienen door
  personen die niet vertrouwd zijn met het gereed­
  schap of deze instructies. Elektrische gereedschappen
  zijn gevaarlijk in de ­handen van onervaren gebruikers.
  e) Houd het elektrisch gereedschap goed bij. Controleer op foutuitlijning of vasthaken van bewegende
  onderdelen, kapotte onderdelen en andere condities
  die de werking van het gereedschap kunnen aantasten. Indien het ­elektrisch gereedschap beschadigd
  is, repareer het dan alvorens het weer te gebruiken. ­
  Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
  f) Houd snijgereedschappen scherp en schoon.
  Goed onderhouden snijgereedschappen met ­scherpe
  snijranden blijven minder snel haken en zijn gemak­
  kelijker te bedienen.
  g) Gebruik het elektrisch gereedschap, de hulpstukken en bitten etc. in overeenstemming met deze
  instructies. Houd tevens rekening met de werkcon­
  dities en het doeleinde. Het gebruik van het elektrisch
  gereedschap voor andere doeleinden dan die waarvoor
  het bedoeld is, kan tot gevaarlijke situaties leiden. • Page 5

  NL

  Gebruik en verzorging van elektrische
  gereedschappen
  Zorg ervoor dat u weet hoe u de heggeschaar kunt
  stoppen in een noodgeval.
  Houdt de heggeschaar nooit vast aan de bescherm­
  inrichtingen.
  De heggenschaar niet gebruiken wanneer de bescherm­
  inrichtingen beschadigd zijn.
  Tijdens het snoeien met de heggenschaar geen ladder
  gebruiken.
  De accu lostrekken:
  – als u de machine voor een tijdje alleenlaat;
  – voordat u een verstopping vrijmaakt;
  – voordat u de heggeschaar inspecteert of schoonmaakt
  of aan de machine gaat werken;
  – nadat de heggeschaar in contact kwam met een
  vreemd object – gebruik de heggeschaar niet tenzij
  u er zeker van bent dat de heggeschaar veilig kan
  ­werken;
  – als de heggeschaar abnormaal begint te trillen.
  Controleer onmiddellijk. Te grote trillingen kan letsel
  veroorzaken.
  – voordat u de heggeschaar aan een andere persoon
  overhandigt.
  Onderhouden en opbergen
  

  GEVAAR VOOR LICHAMELIJK LETSEL!

  Mes niet aanraken.
  V Na gebruik of bij werkonderbreking mes met
  mesbescherming beveiligen.
  Alle moeren en schroeven moeten stevig zijn vastg­
  edraaid, zodat een veilige gebruikstoestand van het
  apparaat gewaarborgd is.

  Accuveiligheid
  

  BRANDGEVAAR!
  V Accu’s nooit in de buurt van zuren en licht
  ­ontvlambaar materiaal opladen.
  Als oplaadapparaat mag alleen het bijgeleverde
  GARDENA oplaadapparaat worden gebruikt.
  Bij gebruik van andere oplaadapparaten ­kunnen de
  accu’s vernield worden en kan er brand ontstaan.
  

  EXPLOSIEGEVAAR!
  V Accu tegen hitte en vuur beschermen. Niet op
  verwarmingselementen neerleggen of langere tijd
  aan sterke zonbestraling ­blootstellen.
  

  Acculader niet buiten gebruiken.

  V De acculader nooit aan water of vocht
  ­blootstellen.
  Accu alleen in een omgevingstemperatuur tussen 0 °C
  tot + 40 °C gebruiken.
  Een accu die niet meer goed werkt, moet ­volgens de
  voorschriften worden afgevoerd. Deze mag niet per
  post worden verzonden. Wendt u zich voor meer details
  tot uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijven.
  Het laadsnoer moet regelmatig op tekenen van beschadiging en veroudering (scheurtjes) worden onderzocht
  en mag alleen in perfecte staat ­worden gebruikt.
  De meegeleverde acculader mag alleen worden
  ­gebruikt voor het laden van de meegeleverde accu’s.
  Niet-oplaadbare accu's mogen niet met deze acculader
  worden geladen (brandgevaar).
  Haal de stekkers van het oplaadapparaat na het laden
  uit het stopcontact en uit de accu.
  Accu alleen tussen 0 °C tot 45 °C laden.
  Na sterke belasting accu eerst laten afkoelen.
  Opslaan
  De heggenschaar mag niet in direct zonlicht worden
  bewaard.
  Heggenschaar niet op plaatsen met statische
  ­elektriciteit bewaren.

  3. Montage
  Telescoopsteel monteren:

  1

  M
  ß

  M
  ß

  2 3
  2

  36

  3

  1. Schuif de telescoopbuis 2 tot aan de aanslag in de motor­
  M tegenover
  eenheid 1. Daarbij moeten de beide markeringen ß
  elkaar liggen.
  2. Draai de grijze moer 3 vast. • Page 6

  Laden van de accu:

  4
  5

  6

  5

  7

  9

  B
  ß

  8

  L1 ß
  L2 ß
  L3 ß
  W
  ß

  

  OPGELET!  Overspanning vernietigt de accu’s en de acculader.  v Let op de juiste netspanning.

  NL

  4. Ingebruikname

  Vóór het eerste gebruik de deels geladen accu volledig opladen.
  Laadduur (bij lege accu) zie 10. Technische gegevens.
  De lithium-ion-accu kan in elke laadstand worden geladen en het
  laden kan op elk gewenst moment worden onderbroken zonder de
  accu te schaden (geen memory-effect).
  1. Druk de beide ontgrendelingstoetsen 4 in en trek de accu 5
  van de accuhouder 6 op de handgreep af.
  2. Stekker van het laadsnoer 7 op de accu 5 steken.
  3. Acculader 8 in een stopcontact steken.
  Oplaadcontrolelampje 9 op het oplaadapparaat knippert elke
  seconde groen: Accu wordt opgeladen.
  Oplaadcontrolelampje 9 op het oplaadapparaat brandt groen:
  Accu is geheel opgeladen.
  (Oplaadduur zie 10. Technische gegevens).
  Accu-laadtoestandsweergave tijdens het opladen:
  100 % opgeladen L1, L2 en L3 branden.
  66 – 99 % opgeladen L1 en L2 branden, L3 knippert.
  33 – 65 % opgeladen L1 brandt, L2 knippert.
  0 – 32 % opgeladen L1 knippert.
  4. Eerst het laadsnoer 7 uit het laadstekkercontact van de accu 5
  trekken en dan de acculader 8 van het stroomnet scheiden.
  5. Schuif de accu 5 in de accuhouder 6 op de handgreep,
  tot deze hoorbaar vastklikt.
  Diepontlading vermijden:
  Wanneer de accu leeg is, schakelt de diepontladingsbeveiliging
  het apparaat automatisch uit voordat de accu diep ontladen
  wordt. Om ervoor te zorgen dat de volgeladen accu zich niet via
  het losgekoppelde oplaadapparaat ontlaadt, moet de accu na het
  laden van het oplaadapparaat worden losgekoppeld. Wanneer de
  accu langer dan 1 jaar werd opgeborgen, moet deze weer volledig
  worden opgeladen. Wanneer de accu diep ontladen werd, knippert het controlelampje op het oplaadapparaat 9 bij het begin van
  het opladen snel (2 keer per seconde). Wanneer het controlelampje op het oplaadapparaat 9 na 10 minuten nog steeds snel
  knippert, is er sprake van een storing (zie 8. Opheffen van storinW op de accu knippert, is er
  gen). Wanneer het foutenlampje ß
  ­sprake van een storing (zie 8. Opheffen van storingen). Wanneer
  de accu volledig ­ontladen is, kan het ongeveer 20 min. duren tot
  de laadtoestand via het lampje op de accu wordt weergegeven.
  Het oplaadproces wordt op elk moment weergegeven door het
  knipperende lampje 9 op het oplaadapparaat.
  Accu-laadtoestandsweergave tijdens het gebruik:
  B op de accu in.
  v Druk toets ß
  66 – 99 % opgeladen L1, L2 en L3 branden.
  33 – 65 % opgeladen L1 en L2 branden.
  10 – 32 % opgeladen L1 brandt.
  1 –   9 % opgeladen L1 knippert.

  0 % opgeladen Geen weergave.
  37 • Page 7

  5. Bediening
  Werkstanden:

  NL

  De heggenschaar kan in 4 werkhoudingen worden gebruikt
  (afbeeldingen soortgelijk).


  Zijdelings
  snoeien:
  Telescoopbuis
  ingeschoven

  Motoreenheid schuin zetten:

  -60°
  -45°


  Hoog verticaal
  snoeien:
  telescoopbuis
  verlengt.


  Hoog horizontaal
  snoeien:
  Motoreenheid
  75° schuin gezet,
  telescoopbuis
  ­uitgeschoven

  Niedriges
  Schneiden:
  Motoreenheid
  – 60° schuin gezet,
  telescoopbuis
  ­uitgeschoven

  Om hoog of laag te snoeien, kan de motoreenheid 1 schuin
  ­worden gezet in stappen van 15° van 75° tot – 60°.
  1. Accu van de greep trekken (zie 4. Ingebruikname).

  -30°

  2. Houd de beide oranje knoppen 0 ingedrukt.

  -15°

  10  3. Zet de motoreenheid 1 schuin in de gewenste richting.
  4. Laat de beide oranje knoppen 0 los en laat de motoreenheid 1
  vastklikken.
  5. Accu op de greep schuiven (zie 4. Ingebruikname).

  15°
  30°
  45°
  60°

  75°

  Telescoopbuis uitschuiven:

  2

  1. Accu van de greep trekken (zie 4. Ingebruikname).

  q
  m

  50 c

  38

  Om hoog of laag te snoeien, kan de telescoopbuis 2 traploos
  tot 50 cm worden uitgeschoven.

  2. Draai de oranje moer q los, schuif de telescoopbuis 2 uit tot
  de gewenste lengte en draai de oranje moer q weer vast.
  3. Accu op de greep schuiven (zie 4. Ingebruikname). • Page 8

  Heggenschaar starten:
  

  GEVAAR! Gevaar voor lichamelijk letsel!

  Gevaar voor snijwonden wanneer de heggenschaar
  niet automatisch uitschakelt.

  e

  v Overbrug nooit de veiligheidsvoorzieningen
  (bijv. door de inschakelblokkering en / of startknop
  vast te binden).

  NL  w

  Heggenschaar inschakelen:

  r

  1. Mesbescherming w van het mes e afhalen.
  2. Accu op de greep schuiven (zie 4. Ingebruikname).
  3. Houd de heggenschaar met een hand vast aan de telescoop­
  buis en met de andere hand aan de handgreep.

  t

  4. Schuif de inschakelblokkering r naar voren en druk dan de
  startknop t in. De heggenschaar start.
  5. Laat de inschakelblokkering r los.
  Heggenschaar uitschakelen:
  1. Laat de startknop t los.
  2. Accu van de greep trekken (zie 4. Ingebruikname).

  max. 4 m

  3. Mesbescherming w op het mes e schuiven.

  6. Buiten werking stellen
  Opbergen:

  De bewaarplaats moet ontoegankelijk voor kinderen zijn.
  1. Trek de accu eraf en laad deze op (zie 4. Ingebruikname).

  w
  e
  Afvalverwijdering:

  2. Heggenschaar reinigen (zie 7. Onderhoud) en de
  ­mesbescherming w op het mes e schuiven.
  3. Bewaar de heggenschaar op een droge, vorstvrije plaats.
  Het apparaat mag niet met het normale huisvuil meegegeven
  ­worden, maar moet volgens de geldende regels afgevoerd worden.

  (volgens RL 2012/19/EU)

  v Lever het apparaat in op het afvaldepot van uw gemeente.
  Speciale
  afvalverwerking
  van de accu:

  De GARDENA Li-accu bevat lithium-ion-cellen, die na hun levensduur niet in het normale huisvuil mogen worden gedeponeerd.
  Li-ion

  Belangrijk:
  In Nederland kunt u de oude accu’s inleveren bij uw GARDENA
  verkooppunt of u kunt ze inleveren als klein chemisch afval.
  1. Li-ion-accu volledig ontladen.
  2. Li-ion-accu op de juiste plek afgeven.

  39 • Page 9

  7. Onderhoud

  NL

  

  GEVAAR! Gevaar voor lichamelijk letsel!

  Snijverwonding, wanneer de heggenschaar
  ­onopzettelijk wordt ingeschakeld.

  w
  e  v Vóór onderhoudswerkzaamheden de accu
  ­verwijderen (zie 4. Ingebruikname) en de
  ­mesbescherming w op het mes e schuiven.

  

  OPGELET! Beschadiging van de heggenschaar!

  Heggenschaar reinigen:

  
  v Heggenschaar niet onder stromend water of met
  hoge druk reinigen.
  1. De heggenschaar met een vochtige doek reinigen.

  w
  e

  2. Reinig het mes e indien nodig met een borstel en olie het in
  met olie met een lage viscositeit (bijv. GARDENA onderhouds­
  olie art. 2366). Voorkom daarbij dat de olie in contact komt met
  kunststof onderdelen en draag handschoenen.

  8. Opheffen van storingen
  

  GEVAAR! Gevaar voor lichamelijk letsel!

  Snijverwonding, wanneer de heggenschaar
  onopzettelijk wordt ingeschakeld.

  w
  e  v Voor het verhelpen van storingen de accu
  ­verwijderen (zie 4. Ingebruikname) en de
  ­mesbescherming w op het mes e schuiven.

  Storing

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  Heggenschaar start niet

  Accu is leeg.

  v Accu laden
  (zie 4. Ingebruikname).

  Accu niet juist op de
  handgreep geschoven.

  v Accu zo op de handgreep
  schuiven, dat de vergrendelingsknoppen vastklikken.

  Mes vuil (bijv. door hars)

  v Mes reinigen
  (zie 7. Onderhoud).

  Mes geblokkeerd.

  v Obstakel verwijderen.

  Onzuivere snit

  Mes stomp of beschadigd.

  v Mes door GARDENA Service
  laten vervangen.

  De heggenschaar kan niet
  meer worden uitgeschakeld

  Startknop zit vastgeklemd.

  v Trek de accu eraf en maak de
  startknop los.

  Heggenschaar blijft stilstaan.
  W knippert
  Foutenlampje ß

  Batterij overbelast.

  B
  v Wacht 10 sec. Druk toets ß
  op de accu in en start het
  apparaat opnieuw.

  De toegestane
  bedrijfs­temperatuur
  was overschreden.

  v Laat de accu ca. 15 min.
  B op de
  ­afkoelen. Druk toets ß
  accu in en start het apparaat
  opnieuw.

  40 • Page 10

  Storing

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  Oplaadcontrolelampje 9 op
  het oplaadapparaat knippert
  snel (2 maal per seconde)

  Oplaadfout.

  vH
   aal de stekker van het oplaad­apparaat uit het stopcontact en
  steek deze er weer in.

  Heggenschaar blijft stilstaan.
  W brandt.­
  Foutenlampje ß

  Accufout / accu defect.

  B op de accu in en
  v Druk toets ß
  start het apparaat opnieuw.

  De accu kan niet meer
  ­opgeladen worden

  De accu ist defect.

  v Accu vervangen
  (art. 9840).

  Er mag alleen een originele GARDENA wisselaccu BLi 18 (art. 9840) worden gebruikt.
  Die zijn verkrijgbaar bij uw GARDENA handelaar of rechtstreeks bij de GARDENA servicedienst.
   ij overige storingen verzoeken wij u contact op te nemen met de GARDENA
  B
  ­servicedienst. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door de GARDENA
  ­servicedienst of door vakhandelaren die door GARDENA zijn geautoriseerd.

  9. Leverbare accessoires
  GARDENA wisselaccu BLi 18

  Accu voor extra looptijd of om te vervangen.

  art. 9840

  GARDENA onderhoudsspray

  Verlengt de levensduur van het mes en de
  looptijd van de accu.

  art. 2366

  10. Technische gegevens
  THS Li-18/42 (art. 8881)
  Toerental

  2100 / min.

  Meslengte

  42 cm

  Mesopening

  16 mm

  Uitschuifbereik van
  de telescoopbuis

  0 – 50 cm

  Gewicht inclusief accu

  3,4 kg

  Werkplek verbonden
  geluidsdrukniveau LPA1)
  Onzekerheid KPA

  70 dB(A)
  3 dB(A)

  Geluidsemissiewaarde LWA2)
  Onzekerheid KWA

  gemeten 86 dB(A) / gegarandeerd 89 dB(A)
  3 dB(A)

  Hand-armzwaaibeweging avhw1) < 2,5 m/s2
  Onzekerheid Ka
  1,5 m/s2

  41

  NL

  Het oplaadcontrolelampje 9 op Oplaadapparaat of oplaadkabel v Steek het oplaadapparaat en
  de oplaadkabel correct in.
  het oplaadapparaat brandt niet niet correct ingestoken. • Page 11

  NL

  Accu

  lithium-Ion (18 V)

  Accucapaciteit

  2,0 Ah

  Accu-laadduur

  ca. 3 uur 80 % / ca. 5 uur 100 %

  Leegloopduur

  ca. 75 min. (bij volle accu)

  Oplaadapparaat
  Netspanning

  230 V / 50 – 60 Hz

  Max. uitgangsstroom

  600 mA

  Uitgangsspanning

  18 V (DC)

  Meetmethode volgens 1) EN 60745-2-15 2) RL 2000/14/EG. De aangegeven trillingsemissiewaarde is in overeenstemming met een
  gestandaardiseerde testprocedure gemeten en kan voor het vergelijken van het ene elektrogereedschap met het andere worden
  gebruikt. De aangegeven trillingsemissiewaarde kan ook voor een voorlopige schatting van de trillingsbelasting worden gebruikt.

  11. Service / Garantie
  Garantie:

  Bij garantie is de service gratis.
  GARDENA geeft op dit product 2 jaar garantie (vanaf de aankoopdatum). Deze garantie heeft betrekking op alle wezenlijke defecten
  aan het toestel, die aanwijsbaar op materiaal- of fabricagefouten
  berusten. Garantie vindt plaats door de levering van een vervangend apparaat of door de gratis reparatie van het ingestuurde
  apparaat, naar onze keuze, indien aan de volgende voorwaarden
  is voldaan:
  • Het apparaat werd vakkundig en volgens de adviezen in de
  gebruiksaanwijzing behandeld.
  • Noch de koper, noch een derde persoon heeft getracht het
  apparaat te repareren.
  Het aan slijtage onderhevige mes en de excenteraandrijving vallen
  niet onder de garantie.
  Deze garantie van de producent heeft geen betrekking op de ten
  aanzien van de handelaar / verkoper bestaande aansprakelijkheid.
  Stuur in geval van storing het defecte apparaat samen met
  de kassabon en een beschrijving van de storing gefrankeerd op
  naar het op de achterzijde aangegeven serviceadres.

  42 • Page 12

  D Produkthaftung

  Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz nicht für durch unsere Geräte
  hervorgerufene Schäden einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemäße Reparatur verursacht oder
  bei einem Teileaustausch nicht unsere originale GARDENA Teile oder von uns freigegebene Teile verwendet
  ­wurden und die Reparatur nicht vom GARDENA Service oder dem autorisierten Fachmann durchgeführt wird.
  Entsprechendes gilt für Ergänzungsteile und Zubehör.

  GB Product Liability

  We expressly point out that, in accordance with the product liability law, we are not liable for any damage
  caused by our units if it is due to improper repair or if parts exchanged are not original GARDENA parts or
  parts approved by us, and, if the repairs were not carried out by a GARDENA Service Centre or an authorised
  specialist. The same applies to spare parts and accessories.

  F Responsabilité

  Nous vous signalons expressément que GARDENA n’est pas responsable des dommages causés par ses
  appareils, dans la mesure où ces dommages seraient causés suite à une réparation non conforme, dans
  la mesure où, lors d’un échange de pièces, les pièces d’origine GARDENA n’auraient pas été utilisées, ou si
  la réparation n’a pas été effectuée par le Service Après-Vente GARDENA ou l’un des Centres SAV agréés
  ­GARDENA. Ceci est également valable pour tout ajout de pièces et d’accessoires autres que ceux préconisés
  par GARDENA.

  NL Productaansprakelijkheid

  Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat wij op grond van de wet aansprakelijkheid voor producten niet aansprakelijk
  zijn voor schade ont­staan door onze apparaten, indien deze door onvakkundige reparatie veroorzaakt zijn, of er
  bij het uitwisselen van onderdelen geen gebruik gemaakt werd van onze originele GARDENA onderdelen of door
  ons vrijgegeven onderdelen en de reparatie niet door de GARDENA technische dienst of de bevoegde vakman
  uitgevoerd werd. Ditzelfde geldt voor extra-onderdelen en accessoires.

  S Produktansvar

  Tillverkaren är inte ansvarig för skada som orsakats av produkten om skadan beror på att produkten har
  ­reparerats felaktigt eller om, vid reparation eller utbyte, andra än Original GARDENA reservdelar har använts.
  Samma sak gäller för kompletteringsdelar och tillbehör.

  DK Produktansvar

  Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at vi i henhold til produktansvarsloven ikke er ansvarlige for skader
  ­forårsaget af vores udstyr, såfremt det sker på grund af uautoriserede reparationer eller hvis dele er skiftet
  ud og der ikke er anvendt originale GARDENA dele eller dele godkendt af os, eller hvis reparationerne ikke
  er udført af GARDENA-service eller en autoriseret fagmand. Det samme gælder for ekstra udstyr og tilbehør.

  FI Tuotevastuu

  Korostamme nimenomaan, että tuotevastuulain nojalla emme ole vastuussa laitteistamme johtuneista
  ­vahingoista, mikäli nämä ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta korjauksesta tai osia vaihdettaessa ei ole ­
  käytetty alkuperäisiä GARDENA-varaosia tai hyväksymiämme osia ja korjauksen on suorittanut muu kuin
  ­GARDENA-huoltokeskus tai valtuuttamamme ammattihenkilö. Tämä pätee myös lisäosiin ja lisävarusteisiin.

  I Responsabilità del prodotto

  Si rende espressamente noto che, conformemente alla legislazione sulla responsabilità del prodotto,
  ­ ausati da nostri articoli se originati da riparazioni eseguite non correttamente
  non si risponde di danni c
  o da sostituzioni di parti effettuate con m
  ­ ateriale non originale GARDENA o comunque da noi non
  approvato e, in ogni caso, qualora l’intervento non venga eseguito da un centro assistenza GARDENA
  o da personale specializzato autorizzato. Lo stesso vale per le parti complementari e gli accessori.

  E Responsabilidad de productos

  Advertimos que conforme a la ley de responsabilidad de productos no nos responsabilizamos de daños causados por nuestros aparatos, siempre y cuando dichos daños hayan sido originados por arreglos o reparaciones
  indebidas, por recambios con piezas que no sean piezas originales GARDENA o bien piezas no autorizadas
  por nosotros, así como en aquellos casos en que la r­eparación no haya sido efectuada por un Servicio Técnico
  ­ omplementarias y accesorios.
  GARDENA o por un técnico autorizado. Lo mismo es aplicable para las piezas c

  P Responsabilidade sobre o produto

  Queremos salientar que segundo a lei da responsabilidade do fabricante, nós não nos responsabilizaremos por
  danos causados pelo nosso equipamento, quando estes ocorram em decorrência de reparações inadequadas
  ou da substituição de peças por peças não originais da GARDENA, ou peças não autorizadas.
  A responsabilidade tornar-se-à nula também depois de reparações realizadas por oficinas não autorizadas pela
  GARDENA. Esta restrição valerá também para peças adicionais e acessórios.

  PL Odpowiedzialność za produkt

  Zwracamy Państwa uwagę, że nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia naszych maszyn, bądź szkody spowodowane ich wadliwym funkcjonowaniem, powstałe na skutek nieprawidłowo przeprowadzonych
  napraw lub użycia nieoryginalnych części zamiennych. Naprawy winny być przeprowadzane tylko przez punkty
  ­serwisowe Husqvarna lub autoryzowane serwisy. Dotyczy to również części uzupełniających i oprzyrządowania.

  283 • Page 13

  H Termékszavatosság

  Nyomatékosan utalunk arra a tényre, hogy a természavatossági törvény szerint nem kell jótállást vállalnunk
  ­azokra a károkra, amelyeket nem a mi készülékeink okoztak, ha ezeket szakszerűtlen javítás okozta vagy egy
  alkatrész kicserélésénél nem a mi eredeti GARDENA alkatrészeinket vagy általunk engedélyezett alkatrészeket
  használtak fel és a javítást nem a GARDENA szerviz vagy egy erre felhatalmazott szakember végezte.
  Hasonlóképpen érvényes ez a kiegészítő alkatrészekre és tartozékokra is.

  CZ Odpovědnost za výrobek

  Výslovně upozorňujeme na to, že podle zákona o odpovědnosti za výrobek neneseme odpovědnost za
  škody způsobené našimi přístroji, pokud byly způsobené neodbornou opravou nebo použitím jiných než
  našich originálních náhradních dílů GARDENA nebo námi schválených dílů a neprovedením opravy servisem
  GARDENA nebo autorizovaným odborníkem. Odpovídající platí i pro doplňkové díly a příslušenství.

  SK Predmet záruky

  Upozorňujeme dôrazne na to, že podľa zákona o poskytovaní záruk nezodpovedáme za škody spôsobené našimi
  výrobkami, v prípade, že boli boli vyvolané neodbornými opravami, výmenou dielcov, ktoré nepatria k originálnym dielom GARDENA alebo neboli nami schválené arovnako boli spôsobené servisnými zásahmi, ktoré neboli
  ­vykonané servisom GARDENA alebo autorizovaným odborníkom. Rovnako to platí pre doplnky a príslušenstvo.

  GR Ευθύνη για το προϊόν

  Σας υπενθυμίζουμε ρητά, ότι σύμφωνα με το νόμο περί ευθύνης για τα προϊόντα δεν ευθυνόμαστε για
  ενδεχόμενες βλάβες που προκαλούνται από πς συσκευές μας, εφόσον οφείλονται σε μία ακατάλληλη
  επισκευή ή σε μια αντικατάσταση τμημάτων για την οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τα πρωτότυπα
  ανταλλακτικά της GARDENA ή τα από μας εγκεκριμένα ανταλλακτικά και σε περίπτωση που δεν εκτελείται η
  επισκευή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της GARDENA ή από έναν εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο
  τεχνίτη. Το ίδιο ισχύει για εξαρτήματα και συμπληρωματικά τμήματα.

  SLO Jamstvo za izdelek

  Pismeno poudarjamo, da po zakonu jamstva za izdelek nismo odgovorni za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe
  našega izdelka, prav tako tudi ne za škodo ki bi nastala zaradi nepravilnega popravila izdelka ali pri napačni
  ­zamenjavi delov, ki niso originalni deli GARDENA ali pri uporabi z naše strani potrjenih delov, ki pa niso
  bili ­vgrajeni v servisu GARDENA ali v naši pooblaščeni servisni službi. Enako velja tudi za nadomestne dele
  in opremo.

  HR Odgovornost za proizvod

  Izričito napominjemo da u skladu sa Zakonom o odgovornosti za proizvode nismo odgovorni za štete
  ­uzrokovane našim uređajima ako su one izazvane nestručnim popravkom ili u slučaju zamjene dijelova nisu
  korišteni originalni GARDENA dijelovi ili dijelovi koje smo odobrili i popravak nije izvršio GARDENA servis
  ili ovlašteni stručnjak. Isto vrijedi i za dodatne dijelove i pribor.

  RO Responsabilitatea legala a produsului

  Menţionam in mod expres ca, in concordanta cu responsabilitatea legala a produsului, nu suntem răspunzători
  de nici un accident provocat de produsele noastre daca se datorează reparării necorespunzătoare sau daca
  ­piesele de schimb nu sunt originale GARDENA sau aprobate de GARDENA, sau daca reparaţiile nu au fost
  efectuate de un Centru de Sevice GARDENA sau un specialist autorizat. Aceleași prevederi se aplica si pieselor
  de schimb si accesoriilor.

  BG Отговорност за качество

  Изрично подчертаваме, че съгласно закона за отговорност за качество, ние не носим отговорност
  за вредите причинени от нашите уреди, ако същите са причинени от неправилен ремонт или при
  подмяната на части не са използвани оригинални части на GARDENA или части одобрени от нас
  и ремонта не е извършен от сервиз на GARDENA или оторизиран специалист.
  Същото важи за допълнителните части и принадлежности.

  EST Tootevastutus

  Juhime teie tähelepanu sellele, et tootevastutusseaduse kohaselt ei vastuta me meie seadmete poolt põhjustatud
  kahjude eest, kui need on tekkinud asjatundmatu paranduse tagajärjel või kui detaili vahetamisel ei kasutatud
  ­GARDENA originaalvaruosi ega meie poolt kasutada lubatud varuosi ja kui parandustöid ei ole teinud G
  ­ ARDENA
  klienditeenindusspetsialistid ega meie volitatud spetsialistid. Sama kehtib lisadetailide ja tarvikute kohta.

  LT Atsakomybė už produkciją

  Nurodome, kad remdamiesi Atsakomybės už produkciją jstatymu, neatsakome už nuostolius, sukeltus
  mūsų prietaisų, jei jie atsirado dėl netinkamo remonto, arba, jei keičiant dalis, buvo naudojamos neoriginalios
  GARDENA dalys arba dalys, kurių mes neleidome naudoti, o remontą atliko ne GARDENA servisas arba
  ­nejgaliotasis specialistas. Tas pats galioja papildomoms dalims ir priedams.

  LV Produkta atbildība

  Mēs skaidri norādām uz to, ka saskaņā ar Produktu atbildības likumu, mēs neatbildam par mūsu iekārtu
  radītiem zaudējumiem, ciktāl tos ir izraisījis neatbilstošs remonts vai daļu nomaiņa ar neoriģinālām GARDENA
  daļām vai ne ar mūsu norādītajām detaļām un remontu nav veicis GARDENA serviss vai pilnvarots speciālists.
  Tas pats attiecas uz papildinošajām daļām un piederumiem.

  284 • Page 14

  D EG-Konformitätserklärung

  H EU-Megfelelőségi nyilatkozat

  Der Unterzeichnete Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bestätigt,
  dass die ­nachfolgend bezeichneten Geräte in der von uns in Verkehr
  gebrachten ­Ausführung die Anforderungen der ­harmonisierten EU-Richtlinien,
  EU-Sicherheitsstandards und ­produktspezifischen Standards erfüllen.
  Bei einer nicht mit uns ­abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese
  ­Erklärung ihre Gültigkeit.

  Alulírott, a Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden igazolja azt, hogy az ­
  alábbiakban megnevezett készülékek, az általunk forgalomba hozott kivitelben
  teljesítik a harmonizációs EU-irányelvek, az EU biztonsági szabványok és
  a termékre jellemző szabványok ­követelményeit. Ha a készülékeken a mi
  ­beleegyezésünk nélkül ­változtatást végeznek, akkor ez a nyilatkozat érvényét
  veszti.

  GB EU Declaration of Conformity

  CZ Prohlášení o shodě EU

  F Certificat de conformité aux directives européennes

  SK EU-Vyhlásenie o zhode

  The undersigned Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden hereby certifies that,
  when ­leaving our factory, the units ­indicated below are in accordance with the
  ­harmonised EU guidelines, EU standards of safety and ­product specific standards.
  This certificate ­becomes void if the units are ­modified without our approval.

  Le constructeur, soussigné :
  Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden déclare qu’à la sortie de ses usines le
  matériel neuf désigné ci-dessous était conforme aux p­ rescriptions des directives
  européennes énoncées ci-après et ­conforme aux règles de sécurité et autres
  règles qui lui sont appli­cables dans le cadre de l’Union ­européenne.
  Toute modification portée sur ce produit sans l’accord express de GARDENA
  ­supprime la validité de ce certificat.

  NL EU-overeenstemmingsverklaring

  Ondergetekende Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bevestigt, dat de
  ­volgende ­genoemde apparaten in de door ons in de handel gebrachte uitvoering
  voldoen aan de eis van, en in ­over­een­stemming zijn met de EU-richtlijnen,
  de EU-veiligheids­standaard en de voor het product specifieke standaard.
  Bij een niet met ons afgestemde verandering aan de apparaten verliest deze
  ­verklaring haar geldigheid.

  S EU Tillverkarintyg

  Podepsaný Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden potvrzuje, že dále u­ vedené
  přístroje v námi do provozu uvedeném provedení splňují požadavky harmonizo­
  vaných směrnic EU, bezpečnostních norem EU a norem specifických pro výrobek.
  Při námi ­neschválené změně přístrojů ztrácí toto prohlášení platnost.

  Nižšie uvedená firma Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden v­ yhlasuje,
  že uvedené zariadenia, ktoré sme uviedli na trh v ich vyhotovení spĺňajú
  požiadavky harmonizo­vaných predpisov EU, bezpečnostných štandardov EU
  a výrobno-špecifických štandardov.
  Pri zmene zariadenia, ktorá nebola odsúhlasená výrobcom stráca toto
  vyhlásenie platnosť.

  GR Δήλωση Συμμόρφωσης προς τις Οδηγίες της ΕΕ

  Η υπογράφουσα Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden δηλώνει, ότι τα
  εξής αναφερόμενα εκδιδόμενα από την εταιρία μας προϊόντα ανταποκρίνονται
  σε όλες τις εναρμονισμένες προδιαγραφές της ΕΕ, στα πρότυπα ασφάλειας
  της ΕΕ και στα ειδικά για το προϊόν πρότυπα.
  Σε μία μη συμφωνημένη με την εταιρία μας τροποποίηση των συσκευών αυτή
  η δήλωση χάνει την ισχύ της.

  SLO EV-izjava o skladnosti

  Undertecknad firma Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden intygar härmed
  att nedan nämnda produkter överensstämmer med EU:s direktiv,
  EU:s säkerhets­standard och produktspecifikation. Detta intyg upphör att gälla
  om produkten ändras utan vårt tillstånd.

  Podpisani proizvajalec »Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden« s podpisom
  potrjuje, da sledeče opisana naprava, ki smo jo poslali na tržišče izpolnjuje
  ­zahteve harmoniziranih standardov ES-smernic, ES-varnostnih standardov in
  izdelku specifičnih standardov. V primeru spremembe na napravi brez našega
  ­pisnega dovoljenja ta izjava izgubi svoj pomen in veljavnost.

  DK EU Overensstemmelse certificat

  HR Izjava o sukladnosti EU-a

  Undertegnede Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bekræfter hermed,
  at enheder listet herunder, ved afsendelse fra fabrikken, er i overensstemmelse
  med harmoniserede EU retningslinier, EU sikkerheds standarder og produkt
  ­specifikations standarder. Dette certifikat træder ud af kraft hvis enhederne er
  ændret uden vor godkendelse.

  Dolje potpisana tvrtka Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden ovime
  potvrđuje da dolje navedeni uređaji u izvedbi plasiranoj na tržište ispunjavaju
  ­zahtjeve ­harmoniziranih EU smjernica, EU ­sigurnosnih normi i normi za
  određene proizvode. Ova izjava ­postaje ništavna u slučaju izmjene uređaja koje
  nismo ­odobrili.

  FI EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

  RO UE-Certificat de conformitate

  I Dichiarazione di conformità alle norme UE

  BG EС-Декларация за съответствие

  E Declaración de conformidad de la UE

  EST ELi vastavusdeklaratsioon

  Allekirjoittanut Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden vakuuttaa, että
  allamainitut laitteet täyttävät tehtaaltamme lähtiessään yhdenmukaistettujen
  EY-direktiivien, EY-turvallisuus­standardien ja tuotekoh­taisten ­standardien
  vaatimukset. Laitteisiin ­tehdyt muutokset, joista ei ole ­sovittu kanssamme,
  johtavat tämän ­vakuutuksen ­raukeamiseen.

  La sottoscritta Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden certifica che il prodotto
  qui di seguito indicato, nei modelli da noi commercializzati, è conforme alle
  ­direttive armonizzate UE nonché agli standard di sicurezza e agli standard
  ­specifici di ­prodotto. Qualunque modifica apportata al prodotto senza nostra
  ­specifica ­autorizzazione ­invalida la presente dichiarazione.

  Prin prezenta Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, certifica faptul ca,
  in momentul in care produsele ­menţio­nate mai jos ies din fabrica sunt in
  ­concordanta cu directivele UE, ­standardele de siguranţa UE si standardele
  ­specifice ale produsului UE.
  Acest certificat devine nul in cazul modificării aparatului fără aprobarea noastră.

  Подписаната фирма Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden декларира, че
  описаните по-долу уреди, пуснати в продажба съгласно нашата спецификация,
  изпълняват изискванията на хармонизираните ЕС-директиви, ЕС-стандарти за
  безопасност и специфичните производствени стандарти. При промяна на уреда,
  която не е съгласувана с нас, тази декларация губи своята валидност.

  El que subscribe Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden declara que la
  ­presente ­mercancía, objeto de la presente declaración, cumple con todas las
  ­normas de la UE, en lo que a normas técnicas, de homo­logación y de seguridad
  se refiere. En caso de realizar ­cualquier modificación en la presente mercancía
  sin nuestra previa ­autori­zación, esta ­declaración pierde su validez.

  Allakirjutanu Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden kinnitab,
  et kirjeldatud seade vastab meie poolt ringlusse viidud kujul ELi h­ armoniseeritud
  direktiividele, ELi ohutusstandarditele ja tootega seotud s­ tandarditele.
  Meiega kooskõlastamata muudatuse tegemise korral seadmel kaotab see
  ­deklaratsioon kehtivuse.

  P Certificado de conformidade da UE

  LT ES Atitikties deklamcija

  PL Deklaracja zgodności Unii Europejskiej

  LV ES-atbilstības deklaracija

  Os abaixo mencionados Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, por este
  meio certificam que ao sair da fábrica osaparelhos abaixo mencionados estão
  de acordo com as directrizes harmonizadas da UE, padrões de segurança
  e de produtos ­específicos. Este certificado ficará nulo se as unidades forem
  ­modificadas sem a nossa aprovação.

  Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden potwierdza, że poniżej określone
  urządzenia w wersji ­oferowanej przez nas do sprzedaży spełniają ­wymagania
  ­zharm­onizowanych dyrektyw Unii Europejskiej, ­standardu bezpieczeństwa
  Unii ­Europejskiej i standardu ­specyficznego dla tego typu produktów.
  W przypadku zmiany urządzenia, która nie została z nami uzgodniona,
  niniejsza ­deklaracja traci moc obowiązywania.

  Pasirašanti firma Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden p­ atvirtina, kad
  žemiau nurodyti prietaisai ir jų modeliai, kuriuos paleidome į apyvartą, patenkina
  ­harmonizuotas ES direktyvas, ES saugumo standartus ir specifinius gaminio
  ­standartus. Atlikus bet kokį prietaiso pakeitimą, kuris nėra suderintas su mumis,
  ši deklaracija praranda galiojimą.

  Parakstījusies Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, Vācija apstiprina,
  ka sekojoši apzīmētās iekārtas, kuras mēs izplatām, savā izpildījumā atbilst
  harmonizētajām ES direktīvām, ES drošības standartiem un produkta
  ­specifiskajiem ­standartiem.
  Ar mūsu neapstiprinātām izmaiņām iekārtā šī deklarācija zaudē
  savu derīgumu.

  285 • Page 15

  Bezeichnung der Geräte:
  Description of the units:
  Désignation du matériel :
  Omschrijving van de apparaten:
  Produktbeskrivning:
  Beskrivelse af produktet:
  Laitteiden nimitys:
  Descrizione dei prodotti:
  Descripción de la mercancía:
  Descrição dos aparelhos:
  Nazwa urządzenia:
  A készülékek megnevezése:
  Označení přístrojů:
  Označenie zariadenia:
  Ονομασία της συσκευής:
  Opis naprave:
  Oznaka uređaja:
  Descrierea articolelor:
  Обозначение на уредите:
  Seadmete nimetus:
  Prietaisų pavadinimas:
  Iekārtu apzīmējums:
  Typ:
  Type:
  Type :
  Typ:
  Typ:
  Type:
  Tyyppi:
  Modello:
  Tipo:
  Tipo:
  Typ:

  Accu-Teleskop-Heckenschere
  Telescopic Accu Hedge Trimmer
  Taille-haies télescopique sur accu
  Telescopische accu-heggenschaar
  Accu Teleskophäcksax
  Akku-teleskop-hækkeklipper
  Teleskooppivarrellinen ­akkupensasleikkuri
  Tagliasiepi telescopica a batteria
  Recortasetos telescópico con Accu
  Corta-sebes telescópico accu
  Akumulatorowe nożyce do żywo­płotu
  z trzonkiem teleskopowym
  Akkumulátoros-teleszkópos ­sövénynyíró
  Akumulátorové teleskopické nůžky na
  živý plot
  Akumulátorové nožnice na živý plot
  Τηλεσκοπικό μπορντουροψάλιδο μπαταρίας
  Akumulatorske teleskopske škarje za
  živo mejo
  Teleskopske škare za živicu
  s akumulatorom
  Trimmer telescopic cu acumulator pentru
  gard viu
  Акумулаторна телескопична ножица
  за жив плет
  Aku ja teleskoopvarrega hekikäärid
  Akumuliatorinės teleskopinės gyvatvorių
  žirklės
  Teleskopiskās dzīvžogu šķēres ar
  ­akumulatoru

  Típusok:
  Typ:
  Typ:
  Τύποι:
  Tip:
  Tipovi:
  Tip:
  Тип:
  Mudel:
  Tipas:
  Modelis:

  Art.-Nr.:
  Art. No.:
  Référence :
  Art.nr.:
  Art.nr.:
  Art. nr.:
  Tuoten:o
  Art.:
  Art. No:
  Art. no:
  Nr artykułu:

  THS Li-18/42

  8881

  EU-Richtlinien:
  EU directives:
  Directives européennes :
  EU-richtlijnen:
  EU directiv:
  EU Retningslinier:
  EY-direktiivit:
  Direttive UE:
  Normativa UE:
  Directrizes da UE:
  Dyrektywy Unii Europejskiej:
  EU-irányelvek:
  Směrnice EU:
  EU-Predpisy:
  Οδηγίες της ΕΕ:

  ES-smernice:
  EU smjernice:
  Directive UE:
  EС-директиви:
  ELi direktiivid:
  ES direktyvos:
  ES-direktīvas:

  Harmonisierte EN:

  DIN EN ISO 12100
  EN ISO 10517
  EN 60745-1
  Hinterlegte Dokumentation:
  GARDENA-Technische
  ­Dokumentation,
  M. Kugler 89079 Ulm
  Deposited Documentation:
  GARDENA Technical
  ­Documentation,
  M. Kugler 89079 Ulm
  Dokumentation déposée:
  Documentation technique
  GARDENA,
  M. Kugler 89079 Ulm

  286

  Cikkszám:
  Číslo artiklu:
  Art.:
  Αριθ. είδους:
  Art št.:
  br. art.
  Nr art.:
  Арт. номер:
  Toote nr:
  Gaminio nr.:
  Izstr.:

  2006/42/EG
  2004/108/EG
  2011/65/EG
  2000/14/EG
  2006/95/EG
  EN 60745-2-15
  IEC 60335-1
  IEC 60335-2-29
  IEC 62133
  Konformitätsbewertungs­
  verfahren:
  Nach 2000/14/ EG Art. 14
  Anhang V
  Conformity Assessment
  ­Procedure:
  according to 2000/14/EC
  Art.14 Annex V
  Procédure d’évaluation de la
  ­conformité :
  Selon 2000/14/CE
  art. 14 Annexe V

  Schall-Leistungspegel:
  gemessen / garantiert
  Noise level:
  measured / guaranteed
  Puissance acoustique : mesurée / garantie
  Geluidsniveau:
  gemeten / gegarandeerd
  Ljudnivå:
  uppmätt / garanterad
  Lydtryksniveau:
  afmålt / garanti
  Melun tehotaso:
  mitattu / taattu
  Livello rumorosità:
  testato / garantito
  Nivel sonoro:
  medido / garantizado
  Nível de ruido:
  medido / garantido
  Poziom natężenia dźwięku: zmierzone / gwarantowane
  mért / garantált
  Zajteljesítmény szint:
  Hluková hladina výkonu: naměřeno / garantováno
  Výkonová hladina hluku: meraná / garantovaná
  Επίπεδο ισχύος ήχου:
  μετρήθηκαν / εγγυημένα
  Nivo hrupa:
  izmerjeno / zagotovljeno
  Razina zvučne snage
  izmjereno / garantirano
  Nivel de putere acustică: măsurat / garantat
  Ниво на шума:
  измерено / гарантирано
  Helivõimsuse tase:
  mõõdetud / garanteeritud
  Garso stiprumo lygis:
  išmatuotas / garantuotas
  Trokšņu jaudas līmenis: izmērītais / garantētais  86 dB(A) / 89 dB(A)

  Anbringungsjahr der
  CE-Kennzeichnung:
  Year of CE marking:
  Année d’apposition
  du ­marquage CE :
  Installatiejaar van de
  CE-aanduiding:
  Märkningsår:
  CE-Mærkningsår:
  CE-merkin kiinnitysvuosi:
  Anno di applicazione
  della certificazione CE:
  Colocación del ­
  distintivo CE:
  Ano de marcação pela CE:
  Rok nadania ­oznakowania CE:
  CE-jelzés elhelyezésének éve:

  Rok umístění značky CE:
  Rok udelenia značky CE:
  Έτος σήματος CE:
  Leto namestitve CE-oznake:
  Godina dobivanja CE oznake:
  Anul de marcare CE:
  Година на поставяне на
  CE-маркировка:
  CE-märgistuse ­paigaldamise
  aasta:
  Metai, kuriais pažymėta
  CE-ženklu:
  CE-marķējuma uzlikšanas
  gads:

  Ulm, den 21.11.2013
  Ulm, 21.11.2013
  Fait à Ulm, le 21.11.2013
  Ulm, 21-11-2013
  Ulm, 2013.11.21.
  Ulm, 21.11.2013
  Ulmissa, 21.11.2013
  Ulm, 21.11.2013
  Ulm, 21.11.2013
  Ulm, 21.11.2013
  Ulm, dnia 21.11.2013
  Ulm, 21.11.2013
  Ulm, 21.11.2013
  Ulm, dňa 21.11.2013
  Ulm, 21.11.2013
  Ulm, 21.11.2013
  Ulm, dana 28.04.2014
  Ulm, 21.11.2013
  Улм, 21.11.2013
  Ulm, 21.11.2013
  Ulm, 21.11.2013
  Ulme, 21.11.2013

  

  2013

  Der Bevollmächtigte
  Authorised representative
  Le mandataire
  De gevolmachtigde
  Auktoriserad representant
  Autoriseret repræsentant
  Valtuutettu edustaja
  Persona delegata
  La persona autorizada
  O representante
  Pełnomocnik
  Meghatalmazott
  Zplnomocněnec
  Splnomocnený
  Ο εξουσιοδοτημένος
  Pooblaščenec
  Ovlaštena osoba
  Conducerea tehnică
  Упълномощен
  Volitatud esindaja
  Įgaliotasis atstovas
  Pilnvarotā persona

  Peter Lameli
  Chief Technical Officer • Page 16

  Deutschland / Germany
  GARDENA GmbH
  Central Service
  Hans-Lorenser-Straße 40
  D-89079 Ulm
  Produktfragen:
  (+ 49) 731 490 - 123
  Reparaturen:
  (+ 49) 731 490 - 290
  service@gardena.com

  China
  Husqvarna (China) Machinery
  Manufacturing Co., Ltd.
  No. 1355, Jia Xin Rd.,
  Ma Lu Zhen, Jia Ding Dist.,
  Shanghai
  201801
  Phone: (+ 86) 21 59159629
  Domestic Sales
  www.gardena.com.cn

  Albania
  COBALT Sh.p.k.
  Rr. Siri Kodra
  1000 Tirana

  Colombia
  Husqvarna Colombia S.A.
  Calle 18 No. 68 D-31, zona
  Industrial de Montevideo
  Bogotá, Cundinamarca
  Tel. 571 2922700 ext. 105
  jairo.salazar@
  husqvarna.com.co

  Argentina
  Husqvarna Argentina S.A.
  Av.del Libertador 5954 –
  Piso 11 – Torre B
  (C1428ARP) Buenos Aires
  Phone: (+ 54) 11 5194 5000
  info.gardena@
  ar.husqvarna.com
  Armenia
  Garden Land Ltd.
  61 Tigran Mets
  0005 Yerevan
  Australia
  Husqvarna Australia Pty. Ltd.
  Locked Bag 5
  Central Coast BC
  NSW 2252
  Phone: (+ 61) (0) 2 4352 7400
  customer.service@
  husqvarna.com.au
  Austria / Österreich
  Husqvarna Austria GmbH
  Consumer Products
  Industriezeile 36
  4010 Linz
  Tel. : (+ 43) 732 77 01 01 - 90
  consumer.service@
  husqvarna.at
  Azerbaijan
  Firm Progress
  a. Aliyev Str. 26A
  1052 Baku
  Belgium
  GARDENA Belgium NV / SA
  Sterrebeekstraat 163
  1930 Zaventem
  Phone: (+ 32) 2 7 20 92 12
  Mail: info@gardena.be
  Bosnia / Herzegovina
  SILK TRADE d.o.o.
  Industrijska zona Bukva bb
  74260 Tešanj
  Brazil
  Husqvarna do Brasil Ltda
  Av. Francisco Matarazzo,
  1400 – 19º andar
  São Paulo – SP
  CEP: 05001-903
  Tel: 0800-112252
  marketing.br.husqvarna@
  husqvarna.com.br
  Bulgaria
  Хускварна България ЕООД
  Бул. „Андрей Ляпчев” Nº 72
  1799 София
  Тел.: (+ 359) 02 / 9 75 30 76
  www.husqvarna.bg
  Canada / USA
  GARDENA Canada Ltd.
  100 Summerlea Road
  Brampton, Ontario L6T 4X3
  Phone: (+1) 905 792 93 30
  info@gardenacanada.com
  Chile
  Maquinarias Agroforestales
  Ltda. (Maga Ltda.)
  Santiago, Chile
  Avda. Chesterton
  # 8355 comuna Las Condes
  Phone: (+ 56) 2 202 4417
  Dalton@maga.cl
  Zipcode: 7560330
  Temuco, Chile
  Avda. Valparaíso # 01466
  Phone: (+56) 45 222 126
  Zipcode: 4780441

  288

  Costa Rica
  Compania Exim
  Euroiberoamericana S.A.
  Los Colegios, Moravia,
  200 metros al Sur del Colegio
  Saint Francis – San José
  Phone: (+ 506) 297 68 83
  exim_euro@racsa.co.cr
  Croatia
  SILK ADRIA d.o.o.
  Josipa Lončara 3
  10090 Zagreb
  Phone: (+ 385) 1 3794 580
  silk.adria@zg.t-com.hr
  Cyprus
  Med Marketing
  17 Digeni Akrita Ave
  P.O. Box 27017
  1641 Nicosia
  Czech Republic
  Husqvarna Česko s.r.o.
  Türkova 2319 / 5b
  149 00 Praha 4 – Chodov
  Bezplatná infolinka :
  800 100 425
  servis@cz.husqvarna.com
  Denmark
  GARDENA / Husqvarna
  Consumer Outdoor Products
  Salgsafdelning Danmark
  Box 9003
  S-200 39 Malmö
  info@gardena.dk
  Dominican Republic
  BOSQUESA, S.R.L
  Carretera Santiago Licey
  Km. 5 ½
  Esquina Copal II.
  Santiago, Dominican Republic
  Phone: (+ 809) 736-0333
  joserbosquesa@claro.net.do
  Ecuador
  Husqvarna Ecuador S.A.
  Arupos E1-181 y 10 de Agosto
  Quito, Pichincha
  Tel. (+ 593) 22800739
  francisco.jacome@
  husqvarna.com.ec
  Estonia
  Husqvarna Eesti OÜ
  Consumer Outdoor Products
  Kesk tee 10, Aaviku küla
  Rae vald
  Harju maakond
  75305 Estonia
  kontakt.etj@husqvarna.ee
  Finland
  Oy Husqvarna Ab
  Consumer Outdoor Products
  Lautatarhankatu 8 B / PL 3
  00581 HELSINKI
  info@gardena.fi
  France
  GARDENA France
  Immeuble Exposial
  9-11 allée des Pierres Mayettes
  ZAC des Barbanniers, B.P. 99
  -F- 92232 GENNEVILLIERS
  cedex
  Tél. (+ 33) 01 40 85 30 40
  service.consommateurs@
  gardena.fr

  Georgia
  ALD Group
  Beliashvili 8
  1159 Tleilisi
  Great Britain
  Husqvarna UK Ltd
  Preston Road
  Aycliffe Industrial Park
  Newton Aycliffe
  County Durham
  DL5 6UP
  info.gardena@
  husqvarna.co.uk
  Greece
  P. PAPADOPOULOS S.A.
  92 ATHINON AVENUE
  ATHENS
  POST CODE 10442
  GREECE
  Phone: (+ 30) 210 51 93 100
  info@papadopoulos.com.gr
  Hungary
  Husqvarna Magyarország Kft.
  Ezred u. 1- 3
  1044 Budapest
  Telefon: (+ 36) 1 251- 4161
  vevoszolgalat.husqvarna@
  husqvarna.hu
  Iceland
  Ó. Johnson & Kaaber
  Tunguhalsi 1
  110 Reykjavik
  ooj@ojk.is
  Ireland
  Husqvarna UK Ltd
  Preston Road
  Aycliffe Industrial Park
  Newton Aycliffe
  County Durham
  DL5 6UP
  info.gardena@
  husqvarna.co.uk
  Italy
  Husqvarna Italia S.p.A.
  Via Como 72
  23868 VALMADRERA (LC)
  Phone: (+ 39) 0341.203.111
  info@gardenaitalia.it
  Japan
  KAKUICHI Co. Ltd.
  Sumitomo Realty &
  Development Kojimachi
  BLDG., 8F
  5 - 1 Nibanncyo
  Chiyoda-ku
  Tokyo 102-0084
  Phone: (+ 81) 33 264 4721
  m_ishihara@kaku-ichi.co.jp
  Kazakhstan
  LAMED Ltd.
  155 /1, Tazhibayevoi Str.
  050060 Almaty
  IP Schmidt
  Abayavenue 3B
  110 005 Kostanay
  Korea
  Kyung Jin Trading CO.,LTD.
  107-4, SunDuk Bld.,
  YangJae-dong,
  Seocho-gu,
  Seoul, (zipcode: 137-891)
  Phone: (+ 82) (0)2 574-6300
  Kyrgyzstan
  Alye Maki
  av. Moladaya Guardir J 3
  720014
  Bishkek

  Luxembourg
  Magasins Jules Neuberg
  39, rue Jacques Stas
  Luxembourg-Gasperich 2549
  Case Postale No. 12
  Luxembourg 2010
  Phone: (+ 352) 40 14 01
  api@neuberg.lu
  Mexico
  AFOSA
  Av. Lopez Mateos Sur # 5019
  Col. La Calma 45070
  Zapopan, Jalisco
  Mexico
  Phone: (+ 52) 33 3818-3434
  icornejo@afosa.com.mx
  Moldova
  Convel S.R.L.
  290A Muncesti Str.
  2002 Chisinau
  Netherlands
  GARDENA Nederland B.V.
  Postbus 50176
  1305 AD ALMERE
  Phone: (+ 31) 36 521 00 00
  info@gardena.nl
  Neth. Antilles
  Jonka Enterprises N.V.
  Sta. Rosa Weg 196
  P.O. Box 8200
  Curaçao
  Phone: (+ 599) 9 767 66 55
  pgm@jonka.com
  New Zealand
  Husqvarna New Zealand Ltd.
  PO Box 76-437
  Manukau City 2241
  Phone: (+ 64) (0) 9 9202410
  support.nz@husqvarna.co.nz
  Norway
  GARDENA
  Husqvarna Consumer
  Outdoor Products
  Salgskontor Norge
  Kleverveien 6
  1540 Vestby
  info@gardena.no
  Peru
  Husqvarna Perú S.A.
  Jr. Ramón Cárcamo 710
  Lima 1
  Tel: (+ 51) 1 3 320 400 ext. 416
  juan.remuzgo@
  husqvarna.com
  Poland
  Husqvarna
  Poland Spółka z o.o.
  ul. Wysockiego 15 b
  03-371 Warszawa
  Phone: (+ 48) 22 330 96 00
  gardena@husqvarna.com.pl
  Portugal
  Husqvarna Portugal , SA
  Lagoa - Albarraque
  2635 - 595 Rio de Mouro
  Tel.: (+ 351) 21 922 85 30
  Fax : (+ 351) 21 922 85 36
  info@gardena.pt
  Romania
  Madex International Srl
  Soseaua Odaii 117 - 123,
  RO 013603
  Bucureşti, S 1
  Phone: (+ 40) 21 352.76.03
  madex@ines.ro

  Latvia
  Husqvarna Latvija
  Consumer Outdoor Products
  Bākūžu iela 6
  LV-1024 Rīga
  info@husqvarna.lv

  Russia
  ООО „Хускварна“
  141400, Московская обл.,
  г. Химки,
  улица Ленинградская,
  владение 39, стр.6
  Бизнес Центр
  „Химки Бизнес Парк“,
  помещение ОВ02_04

  Lithuania
  UAB Husqvarna Lietuva
  Consumer Outdoor Products
  Ateities pl. 77C
  LT-52104 Kaunas
  centras@husqvarna.lt

  Serbia
  Domel d.o.o.
  Autoput za Novi Sad bb
  11273 Belgrade
  Phone: (+381) 1 18 48 88 12
  miroslav.jejina@domel.rs

  Singapore
  Hy- Ray PRIVATE LIMITED
  40 Jalan Pemimpin
  # 02-08 Tat Ann Building
  Singapore 577185
  Phone: (+ 65) 6253 2277
  shiying@hyray.com.sg
  Slovak Republic
  Husqvarna Česko s.r.o.
  Türkova 2319 / 5b
  149 00 Praha 4 – Chodov
  Bezplatná infolinka:
  800 154 044
  servis@sk.husqvarna.com
  Slovenia
  Husqvarna Austria GmbH
  Consumer Products
  Industriezeile 36
  4010 Linz
  Tel. : (+ 43) 732 77 01 01 - 90
  consumer.service@
  husqvarna.at
  South Africa
  Husqvarna
  South Africa (Pty) Ltd
  Postnet Suite 250
  Private Bag X6,
  Cascades, 3202
  South Africa
  Phone: (+ 27) 33 846 9700
  info@gardena.co.za
  Spain
  Husqvarna España S.A.
  C / Basauri, nº 6
  La Florida
  28023 Madrid
  Phone: (+ 34) 91 708 05 00
  atencioncliente@gardena.es
  Suriname
  Agrofix n.v.
  Verlengde Hogestraat # 22
  Phone : (+ 597) 472426
  agrofix@sr.net
  Pobox : 2006
  Paramaribo
  Suriname – South America
  Sweden
  Husqvarna AB
  S-561 82 Huskvarna
  info@gardena.se
  Switzerland / Schweiz
  Husqvarna Schweiz AG
  Consumer Products
  Industriestrasse 10
  5506 Mägenwil
  Phone: (+ 41) (0) 62 887 37 90
  info@gardena.ch
  Turkey
  GARDENA Dost Diş Ticaret
  Mümessillik A.Ş.
  Sanayi Çad. Adil Sokak
  No: 1/ B Kartal
  34873 Istanbul
  Phone: (+ 90) 216 38 93 939
  info@gardena-dost.com.tr
  Ukraine / Україна
  ТОВ «Хусварна Україна»
  вул. Васильківська, 34,
  офіс 204-г
  03022, Київ
  Тел. (+38) 044 498 39 02
  info@gardena.ua
  Uruguay
  FELI SA
  Entre Ríos 1083 CP 11800
  Montevideo – Uruguay
  Tel : (+ 598) 22 03 18 44
  info@felisa.com.uy
  Venezuela
  Corporación Casa y Jardín C.A.
  Av. Caroní, Edif. Trezmen, PB.
  Colinas de Bello Monte.
  1050 Caracas.
  Tlf : (+ 58) 212 992 33 22
  info@casayjardin.net.ve
  1188- 20.960.09 / 0514
  8881-20.960.03/0614
  © GARDENA
  ©
  GARDENA
  Manufacturing GmbH
  GmbH
  Manufacturing
  D - 89070Ulm
  Ulm
  D-89070
  http: //www.gardena.com
  http://www.gardena.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gardena THS Li-18-42 Art. 8881 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gardena THS Li-18-42 Art. 8881 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,46 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info