Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/16
Nächste Seite
EDGE
®
200
FIETSCOMPUTER MET GPS-FUNCTIONALITEIT
gebruikershandleiding
Augustus 2011 190-01368-35_0A Gedrukt in Taiwan
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • mein garmin 200 zeigt alle fahren nicht mehr auf.war muss ich tun?
  Eingereicht am 28-10-2019 11:09

  Antworten Frage melden
 • An meinem Edge 200 ist der Speicher voll, wie kann ich in löschen ? Eingereicht am 18-3-2019 11:01

  Antworten Frage melden
 • Hallo,wie kann ich die Gesamt Km einstellen?Die Fahrten werden nicht gespeichert,immer nur die letzte Fahrt.Bei der nächsten Fahrt ist alles wieder weg. Eingereicht am 15-11-2018 17:43

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  gebruikershandleiding

  EDGE® 200

  FIETSCOMPUTER MET GPS-FUNCTIONALITEIT

  Augustus 2011

  190-01368-35_0A

  Gedrukt in Taiwan • Page 2

  Aan de slag

  Batterijgegevens

   waarschuwing
  Raadpleeg altijd een arts voordat u een
  trainingsprogramma begint of wijzigt.
  Lees de gids Belangrijke veiligheids- en
  productinformatie in de verpakking
  voor productwaarschuwingen en andere
  belangrijke informatie.

   waarschuwing
  Dit product bevat een lithium-ionbatterij.
  Lees de gids Belangrijke veiligheids- en
  productinformatie in de verpakking
  voor productwaarschuwingen en andere
  belangrijke informatie.

  Als u de Edge® voor de eerste keer
  gebruikt, voer dan de volgende taken uit:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  De Edge opladen (pagina 2).
  De Edge plaatsen (pagina 3).
  De Edge inschakelen (pagina 4).
  Satellieten zoeken (pagina 6).
  Een rit maken (pagina 6).
  Uw rit opslaan (pagina 6).
  Garmin Connect™-software
  downloaden (pagina 7).
  8. Geschiedenis naar uw computer
  overdragen (pagina 8).

  2

  De Edge werkt op een geïntegreerde
  lithium-ionbatterij die u kunt opladen met
  gebruik van de meegeleverde oplader of de
  USB-kabel.
  OPMERKING: de Edge wordt niet
  opgeladen buiten een temperatuurbereik
  van 0 °C tot 50 °C (32 °F tot 122 °F).
  De Edge opladen
  Opmerking
  U voorkomt corrosie door de mini-USBpoort, de beschermkap en de omringende
  delen grondig af te drogen voordat u het
  toestel oplaadt of aansluit op een computer.

  Edge 200 - gebruikershandleiding • Page 3

  opmerking: zie pagina 8 om de Edge
  met de USB-kabel op de computer aan te
  sluiten.
  1. Steek de oplader in een stopcontact.
  2. Duw de beschermkap van de miniUSB-poort ➊ omhoog.

  3. Sluit het kleine uiteinde van de oplader
  aan op de mini-USB-poort.
  4. Laad de Edge gedurende minimaal drie
  uur op voordat u deze gaat gebruiken.
  Een volledig opgeladen batterij kan
  maximaal 14 uur stroom leveren.
  Daarna moet u de batterij weer opladen.

  De Edge plaatsen

  Voor optimale GPS-ontvangst plaatst u
  de fietssteun zodanig dat de voorzijde
  van de Edge op de lucht is gericht. U
  kunt de fietssteun op de stuurpen of op de
  stuurstang plaatsen.
  1. Selecteer een geschikte en veilige plaats
  waarop u de Edge kunt plaatsen zonder
  dat deze de veiligheid van uw fiets in
  gevaar brengt.
  2. Plaats de rubberen schijf ➊ aan de
  achterzijde van de fietssteun ➋.
  De rubberen lipjes zijn in lijn met de
  achterzijde van de fietssteun, zodat deze
  op zijn plaats blijft.


  Edge 200 - gebruikershandleiding  3 • Page 4

  3. Plaats de fietssteun op de stuurpen.
  4. Bevestig de fietssteun stevig met de
  twee meegeleverde banden ➌.
  5. Breng de lipjes aan de achterzijde van
  de Edge in lijn met de inkepingen op de
  fietssteun ➍.
  6. Duw deze iets omlaag en draai de Edge
  met de klok mee totdat deze vastklikt.

  De Edge losmaken
  1. Draai de Edge tegen de klok in om het
  toestel te ontgrendelen.
  2. Til de Edge van de steun.

  De Edge inschakelen
  Druk op

  .

  De Edge configureren
  De eerste keer dat u de Edge inschakelt,
  wordt u gevraagd de systeem- en
  gebruikersprofielinstellingen te
  configureren.
  • Volg de instructies op het scherm om de
  basisinstellingen te voltooien.
  • Selecteer ▲ of ▼ om de
  keuzemogelijkheden weer te geven en
  de standaardselectie te wijzigen.
  • Selecteer om een keuze te maken.

  4

  Edge 200 - gebruikershandleiding • Page 5

  Toetsen
  Iedere Edge-toets heeft meerdere functies.

  Toets

  Beschrijving
  Selecteer om het toestel
  in en uit te schakelen,
  te annuleren of terug
  te gaan naar het vorige
  menu.
  Selecteer om de timer te
  starten of te stoppen.
  Selecteer om een nieuwe
  ronde te beginnen.
  Selecteer om door
  de pagina's met
  trainingsgegevens te
  bladeren.
  Houd ingedrukt op een
  pagina om terug te gaan
  naar het hoofdmenu.

  Edge 200 - gebruikershandleiding

  5 • Page 6

  Satellietsignalen ontvangen
  Het kan 30 tot 60 seconden duren voordat
  deze signalen worden ontvangen.

  1. Ga naar buiten naar een open gebied.
  2. Zorg ervoor dat de voorzijde van de
  Edge naar de lucht is gericht.
  3. Wacht terwijl de Edge satellieten zoekt.
  De tijd van de dag en datum worden
  automatisch ingesteld.

  Een rit maken

  Voordat u de geschiedenis kunt opnemen,
  dient u satellietsignalen te ontvangen
  (pagina 6).

  6

  1. Selecteer Rit.
  2. Selecteer Start om de timer te starten.
  De geschiedenis wordt alleen
  opgenomen als de timer loopt.
  3. Selecteer na afloop van uw rit.

  Indoortrainingen

  U kunt GPS uitschakelen bij
  indoortrainingen.
  1. Selecteer Rit > Start.
  Er wordt een bericht weergegeven
  waarin u wordt gevraagd of u het
  toestel binnenshuis wilt gebruiken.
  2. Selecteer Ja.
  GPS wordt automatisch opnieuw
  ingeschakeld wanneer de indoortraining is
  voltooid.

  Uw ritgegevens opslaan

  Selecteer Sla op om de gegevens van
  uw rit op te slaan en de timer opnieuw
  in te stellen.

  Edge 200 - gebruikershandleiding • Page 7

  Terug naar start

  U kunt terug navigeren naar de start van
  uw rit. De timer moet zijn ingeschakeld
  om de functie Terug naar start te kunnen
  gebruiken.
  1. Selecteer Rit > Start.
  2. Selecteer na afloop van uw rit.
  3. Selecteer Terug naar start > Start.

  Gratis software gebruiken

  Garmin Connect is websoftware voor het
  opslaan en analyseren van uw ritgegevens.
  1. Ga naar www.garminconnect.com.
  2. Selecteer Aan de slag.
  3. Volg de instructies op het scherm.

  Koersen

  We raden u aan Garmin Connect (pagina 7)
  te gebruiken voor het maken van koersen.
  Daarna kunt u de koersen overbrengen naar
  de Edge.
  Een koers maken met uw Edge
  Voordat u een koers kunt maken, dient u
  over een geschiedenis te beschikken met
  GPS-spoorgegevens die zijn opgeslagen op
  de Edge.
  1. Selecteer Koersen.
  2. Selecteer een rit > Maak.
  Een koers starten
  U moet een koers hebben opgeslagen om
  een koers te kunnen starten.
  1. Selecteer Koersen.
  2. Selecteer een koers in de lijst > Start.

  Gebruik koersen om te trainen met gebruik
  van een eerder opgenomen activiteit.
  U kunt de koers opnieuw afleggen en
  proberen eerder behaalde doelstellingen te
  evenaren of te overtreffen.

  Edge 200 - gebruikershandleiding

  7 • Page 8

  Geschiedenis

  Bij standaardgebruik kan op de Edge
  minstens 130 uur aan ritgegevens worden
  opgeslagen. Als het geheugen van de Edge
  vol is, wordt er een bericht weergegeven.
  De Edge overschrijft of verwijdert niet
  automatisch uw geschiedenis. Zie pagina 9
  voor meer informatie over het wissen van
  de geschiedenis.
  Upload uw geschiedenis (pagina 8)
  regelmatig naar Garmin Connect om al uw
  ritgegevens bij te houden.
  Tot de geschiedenisgegevens behoren: tijd,
  afstand, calorieën, gemiddelde snelheid,
  maximale snelheid, stijging en daling, en
  gedetailleerde ronde-informatie.
  Opmerking: de geschiedenis wordt niet
  vastgelegd wanneer de timer wordt gestopt
  of gepauzeerd.

  Een geschiedenisitem
  weergeven

  1. Selecteer Geschiedenis.
  2. Selecteer een optie:
  • Laatste rit
  • Langste ritten
  • Snelste ritten
  • Alle ritten
  • Afstandteller
  3. Gebruik ▲ en ▼ om door de
  activiteiten te bladeren.
  opmerking: selecteer Opties >
  Ronden om de rondegegevens te
  bekijken.

  De geschiedenis
  overbrengen naar uw
  computer

  1. Sluit de USB-kabel aan op een USBpoort op de computer.
  2. Duw de beschermkap van de miniUSB-poort ➊ omhoog.

  8

  Edge 200 - gebruikershandleiding • Page 9

  3. Selecteer Ja.

  3. Sluit het smalle uiteinde van de USBkabel aan op de mini-USB-poort.
  4. Ga naar www.garminconnect.com.
  5. Volg de instructies op het scherm.

  De afstandteller weergeven

  Selecteer Geschiedenis >
  Afstandteller om de totaal afgelegde
  afstand en de totaal verstreken tijd van
  de rit weer te geven.

  De afstandteller resetten
  1. Selecteer Geschiedenis >
  Afstandteller > Reset.
  2. Selecteer een optie:
  • Selecteer Trip om de huidige
  tripgegevens te resetten.
  • Selecteer Reset alles om alle
  gegevens van de afstandteller te
  resetten.
  Edge 200 - gebruikershandleiding

  De geschiedenis
  verwijderen

  Als u de geschiedenis eenmaal hebt
  overgebracht naar uw computer, kunt u
  deze van de Edge verwijderen.
  1.
  2.
  3.
  4.

  Selecteer Geschiedenis.
  Selecteer een optie.
  Selecteer een rit.
  Selecteer Opties > Wis rit.

  Alarmen

  U kunt Edge-waarschuwingen gebruiken
  om te trainen met specifieke doelstellingen
  voor afstand, tijd en calorieën.
  Waarschuwingen voor afstand,
  tijd en calorieën gebruiken
  1. Selecteer Instellingen >
  Waarschuwingen.
  2. Selecteer Afstand, Tijd of Calorie.
  3. Schakel de waarschuwing in.
  4. Voer een waarde in voor tijd, afstand of
  calorieën.
  9 • Page 10

  5. Maak een rit.
  Steeds als de waarschuwingswaarde wordt
  bereikt, geeft de Edge een pieptoon en
  verschijnt er een bericht.

  Auto Lap
  Auto Lap gebruiken per positie
  Met Auto Lap® kunt u de ronde automatisch
  markeren op een bepaalde positie. Dit
  is handig als u uw prestaties tijdens
  verschillende gedeelten van een rit wilt
  vergelijken (bijvoorbeeld na een lange klim
  of na een sprint).
  1. Selecteer Instellingen > Auto Lap.
  2. Selecteer Op positie.
  3. Selecteer een optie:
  • Selecteer Alleen ronde om de
  rondeteller te activeren telkens als
  u selecteert en telkens als u een
  van deze locaties opnieuw passeert.

  • Selecteer Start & ronde om de
  rondeteller te activeren op de GPSlocatie waar u selecteert en op
  elke locatie tijdens de rit waar u
  selecteert.
  • Selecteer Markeer & ronde om
  de rondeteller te activeren op
  een specifieke GPS-locatie die u
  vóór de rit hebt gemarkeerd en
  bovendien op elke locatie tijdens de
  rit wanneer u selecteert.
  4. Maak een rit.
  Opmerking: tijdens koersen gebruikt u
  de optie Op positie om ronden te activeren
  bij alle rondeposities die in de koers zijn
  opgeslagen.
  Auto Lap gebruiken per afstand
  Met Auto Lap kunt u een ronde automatisch
  markeren op een bepaalde afstand. Dit
  is handig als u uw prestaties tijdens
  verschillende gedeelten van een rit wilt
  vergelijken (bijvoorbeeld om de 10 mijl of
  40 km).
  1. Selecteer Instellingen > Auto Lap.
  2. Selecteer Op afstand.

  10

  Edge 200 - gebruikershandleiding • Page 11

  3. Voer een waarde in.
  4. Selecteer Sla op.

  Auto Pause gebruiken

  U kunt Auto Pause gebruiken om de timer
  automatisch te onderbreken wanneer u niet
  meer fietst of wanneer u langzamer fietst
  dan een opgegeven waarde. Dit is handig
  als er verkeerslichten of andere plaatsen
  voorkomen in uw route waar u langzamer
  moet fietsen of moet stoppen.
  ®

  Opmerking: de pauzetijd wordt niet
  opgeslagen in uw geschiedenis.
  1. Selecteer Instellingen > Auto Pause.
  2. Selecteer een optie:
  • Selecteer Uit.
  • Selecteer Zodra gestopt om de
  timer automatisch te onderbreken
  wanneer u niet meer beweegt.
  • Selecteer Aangepaste snelheid om
  de timer automatisch te pauzeren
  wanneer uw snelheid onder een
  bepaalde waarde valt.

  Edge 200 - gebruikershandleiding

  3. Maak een rit.

  Auto Scroll gebruiken

  Met deze functie voor automatisch
  bladeren kunt u automatisch alle
  trainingsgegevenspagina's doorlopen terwijl
  de timer loopt.
  1. Selecteer Instellingen > Auto Scroll.
  2. Selecteer een snelheid: Langzaam,
  Gemiddeld of Snel.
  3. Maak een rit.
  Het toestel doorloopt automatisch de
  pagina's met trainingsgegevens.

  11 • Page 12

  De startmelding wijzigen

  Deze functie stelt automatisch vast dat de
  Edge satellietsignalen ontvangt en beweegt.
  U wordt er zo aan herinnerd de timer in
  te stellen, zodat uw ritgegevens worden
  vastgelegd.
  1. Selecteer Instellingen > Startmelding.
  2. Selecteer een optie:
  • Selecteer Uit.
  • Selecteer Eenmaal.
  • Selecteer Herhalen om te bepalen
  na hoeveel tijd de herinnering wordt
  weergegeven.

  Uw
  gebruikersprofielinstellingen
  wijzigen
  De Edge gebruikt de informatie die u
  opgeeft over uzelf om nauwkeurige
  ritgegevens te berekenen.

  1. Selecteer Instellingen >
  Gebruikersprofiel om geslacht,
  geboortejaar, gewicht en lengte bij te
  werken.
  12

  2. Volg de instructies op het scherm.

  Gegevensbeheer

  U kunt de Edge gebruiken als een USBmassaopslagapparaat.
  opmerking: de Edge is niet compatibel
  met Windows® 95, 98, ME of NT. Er is ook
  geen compatibiliteit met Mac® OS 10.3 en
  ouder.

  Bestanden verwijderen
  OPMERKING
  Het geheugen van het toestel bevat
  belangrijke systeembestanden die niet
  mogen worden verwijderd.
  1. Sluit de Edge met een USB-kabel aan
  op uw computer (pagina 8).
  2. Open het Garmin-station of -volume.
  3. Selecteer het bestand.
  4. Selecteer de toets Delete op uw
  toetsenbord.

  Edge 200 - gebruikershandleiding • Page 13

  Systeeminstellingen

  Specificaties

  De schermverlichting wijzigen
  1. Selecteer Instellingen > Systeem >
  Scherm.
  2. Pas de helderheid en de tijdsduur van
  de achtergrondverlichting aan.
  Tip: gebruik hier een lage waarde om
  energie te besparen.

  Opmerking
  De Edge is waterbestendig volgens
  IEC-standaard 60529 IPX7. Het toestel
  is bestendig tegen onderdompeling in 1
  meter water gedurende 30 minuten. Langer
  durende onderdompeling kan schade aan de
  eenheid veroorzaken. Na onderdompeling
  moet u de eenheid voorzichtig afdrogen en
  laten opdrogen voordat u deze gebruikt of
  oplaadt.

  De geluidssignalen wijzigen
  1. Selecteer Instellingen > Systeem >
  Tonen.
  2. Schakel de signalen voor toetsen en
  berichten in of uit.
  De instelling voor automatisch
  uitschakelen wijzigen
  Met deze functie wordt de Edge
  automatisch uitgeschakeld na 15 minuten
  inactiviteit.
  1. Selecteer Instellingen > Systeem >
  Afsluiten.
  2. Selecteer Aan of Uit.

  Edge 200 - gebruikershandleiding

  Specificaties van de Edge
  Waterbestendig

  IPX7

  Computerinterface

  Volledige USB
  2.0-snelheid

  Batterijlevensduur

  14 uur, bij normaal
  gebruik*

  Bedrijfstemperatuur

  Van -20 °C tot
  60 °C (van -4 °F
  tot 140 °F)

  13 • Page 14

  Specificaties van de Edge

  Specificaties van de fietssteun

  Temperatuur bij
  opladen

  Banden
  (afdichtringen)

  Van 0 °C tot 50 °C
  (32 °F tot 122 °F)

  *De werkelijke levensduur van een volledig
  opgeladen batterij hangt af van hoe lang
  u de GPS en de achtergrondverlichting
  gebruikt. Ook blootstelling aan extreem
  lage temperaturen verkort de levensduur
  van de batterij.
  Specificaties van de fietssteun
  Afmetingen:
  B × H × D:

  37,8 × 37,8 × 9,2 mm
  (1,5 × 1,5 × 0,36 inch)

  Gewicht
  (inclusief
  banden en
  rubberen
  tussenstukje)

  7,9 g (0,28 oz)

  14

  Twee maten:
  • 1,3 × 1,5 × 0,9 inch
  AS568-125
  • 1,7 × 1,9 × 0,9 inch
  AS568-131
  Opmerking: gebruik
  alleen reservebanden
  van EPDM (Ethylene
  Propylene Diene
  Monomer).
  Ga naar
  http://buy.garmin.com
  of neem contact op met
  uw Garmin-dealer.

  Edge 200 - gebruikershandleiding • Page 15

  Problemen oplossen
  Het toestel registreren
  Vul de onlineregistratie vandaag nog in,
  zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.
  • Ga naar http://my.garmin.com.
  • Bewaar uw originele aankoopbewijs of
  een fotokopie op een veilige plek.
  Het toestel resetten
  Als de toetsen niet meer reageren, moet het
  toestel wellicht opnieuw worden ingesteld.
  Houd

  10 seconden ingedrukt.

  Gebruikersgegevens wissen
  1. Schakel de Edge uit.
  en tegelijkertijd
  2. Houd
  ingedrukt.
  3. Selecteer Ja om alle
  gebruikersgegevens te wissen.
  Opmerking: hierdoor wordt
  alle door de gebruiker ingevoerde
  informatie gewist, maar uw
  geschiedenis wordt niet verwijderd.

  Edge 200 - gebruikershandleiding

  De software bijwerken
  1. Sluit de Edge met een USB-kabel aan
  op uw computer (pagina 8).
  2. Ga naar www.garminconnect.com.
  Als er nieuwe software beschikbaar is,
  geeft Garmin Connect een melding dat
  u de software kunt bijwerken.
  3. Volg de instructies op het scherm.
  onderhoud van het toestel
  Opmerking
  Bewaar het toestel niet op een plaats waar
  deze langdurig aan extreme temperaturen
  kan worden blootgesteld, omdat dit
  onherstelbare schade kan veroorzaken.
  Gebruik geen chemische
  schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen
  die de kunststofonderdelen kunnen
  beschadigen.
  Het toestel schoonmaken
  1. Gebruik een doek die is bevochtigd met
  een mild schoonmaakmiddel.
  2. Veeg de behuizing vervolgens droog.

  15 • Page 16

  www.garmin.com
  913-397-8200
  1-800-800-1020

  00 358 19 311 001

  815 69 555

  0808 2380000
  +44 (0) 870.8501241

  00 33 1 5517 81 89

  00800 4412 454
  +44 2380 662 915

  1-866-429-9296

  0180 5 / 42 76 46 - 880
  0180 5 / 42 76 46 - 550

  00 35 1214 447 460

  43 (0) 3133 3181 0

  00 39 02 3669 9699

  00 902 00 70 97

  00 32 2672 5254

  0800-0233937

  00 46 7744 52020

  00 45 4810 5050

  www.garmin.com/support
  Garmin International, Inc.
  1200 East 151st Street,
  Olathe, Kansas 66062, V.S.
  Garmin (Europe) Ltd.
  Liberty House, Hounsdown Business Park
  Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
  Verenigd Koninkrijk
  Garmin Corporation
  No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.New
  Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China)

  Garmin®, het Garmin-logo, Edge®, Auto Lap® en Auto Pause® zijn
  handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochterondernemingen,
  gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
  Garmin Connect™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of
  haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen
  niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming
  van Garmin. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van
  Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere
  landen. Mac® is een handelsmerk van Apple Computer, Inc. en is
  geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

  © 2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Garmin Edge 200 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Garmin Edge 200 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,73 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Garmin Edge 200

Garmin Edge 200 Bedienungsanleitung - Deutsch - 16 seiten

Garmin Edge 200 Bedienungsanleitung - Englisch - 16 seiten

Garmin Edge 200 Bedienungsanleitung - Französisch - 16 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info