Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/64
Nächste Seite
EDGE
®
500
FIETSCOMPUTER MET GPS-FUNCTIONALITEIT
gebruikershandleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  gebruikershandleiding

  EDGE® 500

  FIETSCOMPUTER MET GPS-FUNCTIONALITEIT • Page 2

  © 2010-2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
  Garmin International, Inc.
  1200 East 151st Street,
  Olathe, Kansas 66062,
  USA
  Tel. (913) 397.8200 of
  (800) 800.1020
  Fax (913) 397.8282

  Garmin (Europe) Ltd.
  Liberty House,
  Hounsdown Business Park,
  Southampton, Hampshire, SO40 9LR, VK
  Tel. +44 (0) 870.8501241 (buiten de VK)
  0808 2380000 (binnen de VK)
  Fax +44 (0) 870.8501251

  Alle rechten voorbehouden. Behoudens voor zover
  uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van
  deze handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd,
  overgedragen, verspreid, gedownload of opgeslagen in
  enig opslagmedium voor enig doel zonder vooraf de
  uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin te
  hebben verkregen. Garmin verleent hierbij toestemming
  voor het downloaden naar een harde schijf of ander
  elektronisch opslagmedium van één kopie van deze
  handleiding of van elke herziene versie van deze
  handleiding ten behoeve van het bekijken en afdrukken
  van één kopie van deze handleiding of van elke herziene
  versie van deze handleiding, mits deze elektronische
  of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige
  tekst van deze auteursrechtelijke kennisgeving bevat en
  onder het voorbehoud dat onrechtmatige commerciële
  verspreiding van deze handleiding of van elke herziene
  versie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden.
  Informatie in dit document kan zonder kennisgeving
  worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht voor
  om haar producten te wijzigen of verbeteren en om
  wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de
  verplichting personen of organisaties over dergelijke
  wijzigingen of verbeteringen te informeren. Bezoek
  April 2011

  Garmin Corporation
  No. 68, Zhangshu 2nd Road,
  Xizhi Dist., New Taipei City,
  221, Taiwan (R.O.C.)
  Tel. 886/2.2642.9199
  Fax 886/2.2642.9099

  de website van Garmin (www.garmin.com) voor de
  nieuwste updates en aanvullende informatie over
  het gebruik en de werking van dit product en andere
  Garmin-producten.
  Garmin®, Garmin Training Center®, Auto Pause®,
  Auto Lap®, Virtual Partner® en Edge® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen,
  geregistreerd in de Verenigde Staten en andere
  landen. Garmin Connect™, GSC™ 10, ANT™ en
  ANT+™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of
  haar dochterondernemingen. Deze handelsmerken
  mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke
  toestemming van Garmin.
  Windows® is een geregistreerd handelsmerk van
  Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of
  andere landen. Mac® is een geregistreerd handelsmerk
  van Apple Computer, Inc. Firstbeat en Analyzed
  by Firstbeat zijn geregistreerde of ongeregistreerde
  handelsmerken van Firstbeat Technologies Ltd. Overige
  handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van
  hun respectieve eigenaars.

  Onderdeelnummer 190-01071-35 Rev. C

  Gedrukt in Taiwan • Page 3

  Inhoudsopgave
  Aan de slag.................................. 1

  De batterij.............................................1
  De Edge plaatsen.................................2
  De Edge inschakelen...........................4
  Satellietsignalen ontvangen.................6
  Optionele ANT+-sensors......................6
  Een rit maken.......................................7
  Uw ritgegevens opslaan.......................7
  Gratis software gebruiken....................7
  De geschiedenis overbrengen
  naar uw computer . ...........................8

  Trainen met de Edge................... 9

  Waarschuwingen..................................9
  Auto Lap gebruiken per afstand.........10
  Auto Lap gebruiken per positie........... 11
  Auto Pause gebruiken........................12
  Auto Scroll gebruiken.........................12
  Koersen..............................................13
  Workouts............................................16

  Edge 500 gebruikershandleiding

  ANT+-sensors............................ 20

  Tips voor het koppelen van
  ANT+-sensors aan uw
  Garmin-toestel.................................20
  De hartslagmeter plaatsen.................21
  De hartslagmeter gebruiken...............22
  Hartslagzones....................................23
  De batterij van de hartslagmeter
  vervangen........................................24
  De GSC 10 plaatsen..........................25
  De GSC 10 gebruiken........................28
  De batterij van de GSC 10
  vervangen........................................29
  ANT+-sensors van andere
  bedrijven..........................................30
  Problemen met de ANT+-sensor
  oplossen..........................................31

  Geschiedenis............................. 33

  De geschiedenis weergeven..............33
  Totaalwaarden voor afstand en tijd
  weergeven.......................................34
  De geschiedenis verwijderen.............34
  Gegevensopslag................................34

  iii • Page 4

  Gegevensbeheer....................... 35

  De USB-kabel aansluiten ..................35
  Bestanden laden................................35
  Bestanden verwijderen.......................36

  Instellingen................................. 37

  De gegevensvelden aanpassen.........37
  Gegevensvelden................................38
  De systeeminstellingen wijzigen.........41
  Uw gebruikersprofiel-instellingen
  wijzigen............................................43
  Uw fietsprofiel bijwerken.....................43
  Overschakelen naar een
  andere fiets......................................44
  De startmelding wijzigen....................44
  Snelheidszones..................................44
  GPS-instellingen.................................45
  Hoogtepunten instellen.......................46

  iv

  Appendix.................................... 47

  Het toestel registreren........................47
  De Edge.............................................47
  De software bijwerken........................47
  Contact opnemen met Garmin
  Product Support...............................47
  De schermverlichting gebruiken.........48
  Optionele accessoires
  aanschaffen.....................................48
  Specificaties.......................................48
  Wielmaat en omvang..........................51
  Activiteitsklassen................................53
  Problemen oplossen...........................54

  Index........................................... 56

  Edge 500 gebruikershandleiding • Page 5

  Aan de slag

  Aan de slag
   waarschuwing
  Raadpleeg altijd een arts voordat u een
  trainingsprogramma begint of wijzigt.
  Lees de gids Belangrijke veiligheids- en
  productinformatie in de verpakking voor
  productwaarschuwingen en andere belangrijke
  informatie.
  Als u de Edge® voor de eerste keer gebruikt,
  voer dan de volgende taken uit:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  De Edge opladen (pagina 2).
  De Edge plaatsen (pagina 2).
  De Edge inschakelen (pagina 4).
  Satellieten zoeken (pagina 6).
  Optionele ANT+™-sensors instellen
  (pagina 6).
  6. Een rit maken (pagina 7).
  7. Uw rit opslaan (pagina 7).

  Edge 500 gebruikershandleiding

  8. Garmin Connect™- of Garmin Training
  Center®-software downloaden (pagina 7).
  9. Geschiedenis naar uw computer
  overdragen (pagina 8).

  De batterij
   waarschuwing
  Dit product bevat een lithium-ionbatterij.
  Lees de gids Belangrijke veiligheids- en
  productinformatie in de verpakking voor
  productwaarschuwingen en andere belangrijke
  informatie.
  De Edge werkt op een geïntegreerde lithiumionbatterij die u kunt opladen met gebruik van
  de meegeleverde oplader of de USB-kabel.
  OPMERKING: de Edge wordt niet geladen
  buiten een temperatuurbereik van 0° tot 50°C
  (32° tot 122°F).

  1 • Page 6

  Aan de slag

  De Edge opladen
  Opmerking
  U voorkomt corrosie door de mini-USBpoort, de beschermkap en de omringende
  delen grondig af te drogen voordat u de Edge
  oplaadt of aansluit op een computer.
  1. Steek de oplader in een stopcontact.
  2. Duw de beschermkap van de mini-USBpoort omhoog.

  3. Sluit het kleine uiteinde van de oplader
  aan op de mini-USB-poort.
  Zie pagina 8 om de Edge met de USBkabel op de computer aan te sluiten.
  4. Laad de Edge gedurende minimaal drie
  uur op voordat u deze gaat gebruiken.
  Een volledig opgeladen batterij kan maximaal
  18 uur stroom leveren voordat u de batterij
  weer moet opladen.

  De Edge plaatsen

  Voor optimale GPS-ontvangst plaatst u
  de fietssteun zodanig dat de voorzijde van
  de Edge op de lucht is gericht. U kunt de
  fietssteun op de stuurpen (zoals weergegeven
  op pagina 3 of de stuurstang plaatsen.
  Lipjes

  Mini-USB-poort onder het
  beschermkapje

  2

  1. Selecteer een geschikte en veilige plaats
  waarop u de Edge kunt plaatsen zonder
  dat deze de veiligheid van uw fiets in
  gevaar brengt.

  Edge 500 gebruikershandleiding • Page 7

  Aan de slag

  2. Plaats de rubberen schijf op de achterzijde
  van de fietssteun.
  De rubberen lipjes zijn in lijn met de
  achterzijde van de fietssteun, zodat deze
  op zijn plaats blijft.
  3. Plaats de fietssteun op de stuurpen.
  4. Zorg ervoor dat de fietssteun stevig vastzit
  met de twee banden.
  Rubberen
  schijf

  5. Breng de lipjes aan de achterzijde van
  de Edge in lijn met de inkepingen op de
  fietssteun.
  6. Duw deze iets omlaag en draai de Edge
  met de klok mee totdat deze vastklikt.

  Inkepingen op
  de fietssteun

  Edge gemonteerd op
  de stuurpen

  Banden rond
  de stuurpen

  Edge 500 gebruikershandleiding

  De Edge losmaken
  1. Draai de Edge tegen de klok in om het
  toestel te ontgrendelen.
  2. Til de Edge van de steun.

  3 • Page 8

  Aan de slag

  De Edge inschakelen

  Houd POWER ingedrukt om de Edge in
  te schakelen.

  De Edge configureren
  De eerste keer dat u de Edge inschakelt,
  wordt u gevraagd de systeem- en
  gebruikersprofielinstellingen te configureren.
  • Volg de instructies op het scherm om de
  basisinstellingen te voltooien.
  • Druk op ▼ of ▲ om de
  keuzemogelijkheden weer te geven en de
  standaardselectie te wijzigen.
  • Druk op ENTER om een selectie te
  maken.

  4

  Pictogrammen
  Energieniveau van de batterij.
  GPS is aan en ontvangt signalen.
  GPS is uitgeschakeld.
  Hartslagmeter is actief.
  Snelheids-/cadanssensor is actief.
  Vermogensmeter is actief.

  Edge 500 gebruikershandleiding • Page 9

  Aan de slag

  Knoppen

  Iedere Edge-knop heeft meerdere functies.

  Toets

  Beschrijving

  POWER/LIGHT

  Houd POWER ingedrukt om het
  toestel in of uit te schakelen.
  Druk op LIGHT om de
  schermverlichting te activeren.
  Druk op een willekeurige knop
  om de schermverlichting nog
  15 seconden langer te laten
  branden.

  BACK

  Druk op BACK om te annuleren
  of naar het vorige menu terug
  te keren.

  Edge 500 gebruikershandleiding

  START/STOP

  Druk op START/STOP als u de
  timer wilt starten of stoppen.

  ▼▲

  Druk op ▼ of ▲ om menu's
  en instellingen te selecteren.
  Houd ▼ of ▲ ingedrukt om
  snel door de instellingen te
  bladeren.

  LAP/RESET

  Druk op LAP om een nieuwe
  ronde te maken.
  Houd RESET ingedrukt als u de
  timer opnieuw wilt instellen.

  PAGE/MENU

  Druk op PAGE om door de
  trainingsgegevenspagina's te
  bladeren.
  Houd MENU ingedrukt om
  tussen de menu- en timermodi
  te schakelen.

  ENTER

  Druk op ENTER om opties
  te selecteren en berichten te
  bevestigen.

  5 • Page 10

  Aan de slag

  Satellietsignalen ontvangen

  Optionele ANT+-sensors

  1. Ga naar buiten naar een open gebied.
  2. Zorg ervoor dat de voorzijde van de Edge
  naar de lucht is gericht.
  3. Wacht terwijl de Edge satellieten zoekt.
  Beweeg niet totdat de pagina voor het
  zoeken van de satelliet niet meer wordt
  weergegeven.
  Opmerking: ga naar pagina 45 als u de
  GPS-ontvanger wilt uitschakelen om de Edge
  binnenshuis te gebruiken.

  Als u tijdens uw rit een ANT+-sensor wilt
  gebruiken, dient u deze te installeren en te
  koppelen aan de Edge.

  Het kan 30 tot 60 seconden duren voor u
  signalen ontvangt.

  6

  opmerking: u kunt deze stap overslaan
  als u geen ANT+-sensors wilt instellen.

  • Op pagina 21 vindt u de instructies voor
  hartslagmeters.
  • Instructies voor de GSC™ 10 snelheids-/
  cadanssensor vindt u op pagina 25.
  • Ga voor informatie over ANT+-sensors
  van andere bedrijven naar pagina 30,
  raadpleeg de aanwijzingen van
  de fabrikant of ga naar
  www.garmin.com/intosports.

  Edge 500 gebruikershandleiding • Page 11

  Aan de slag

  Een rit maken

  Uw ritgegevens opslaan

  1. Houd MENU ingedrukt om de
  timerpagina weer te geven.

  Gratis software gebruiken

  Voordat u de geschiedenis kunt opnemen,
  dient u satellietsignalen te ontvangen
  (pagina 6).

  Houd RESET ingedrukt om uw
  ritgegevens op te slaan en de timer
  opnieuw in te stellen.

  Garmin biedt twee software-opties voor het
  opslaan en analyseren van uw ritgegevens:
  • Garmin Connect is websoftware.
  • Garmin Training Center is computersoftware waarvoor u na installatie geen
  internetverbinding nodig hebt.
  1. Ga naar www.garmin.com/intosports.
  2. Volg de instructies op het scherm om de
  software te installeren.

  2. Druk op START om de timer te starten.
  De geschiedenis wordt alleen opgenomen
  als de timer loopt.
  3. Druk na afloop van uw rit op STOP.

  Edge 500 gebruikershandleiding

  7 • Page 12

  Aan de slag

  De geschiedenis
  overbrengen naar uw
  computer

  1. Sluit de USB-kabel aan op een USBpoort op de computer.
  2. Duw de beschermkap van de miniUSB-poort omhoog.

  4. Open Garmin Connect
  (http://connect.garmin.com) of open
  Garmin Training Center.
  5. Volg de met de software meegeleverde
  aanwijzingen.

  Mini-USB-poort onder
  beschermkap

  3. Sluit het smalle uiteinde van de USBkabel aan op de mini-USB-poort.

  8

  Edge 500 gebruikershandleiding • Page 13

  Trainen met de Edge

  Trainen met de Edge
  Waarschuwingen

  U kunt Edge-waarschuwingen gebruiken
  om te trainen met specifieke doelstellingen
  voor tijd, afstand, hartslag, cadans,
  uithoudingsvermogen of calorieën.
  Waarschuwingen voor tijd, afstand
  en calorieën gebruiken
  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Training > Waarschuwingen.
  3. Selecteer Tijdwaarschuwing,
  Afstandswaarschuwing of
  Calorieënwaarschuwing.
  4. Schakel de waarschuwing in.
  5. Voer een waarde in voor tijd, afstand of
  calorieën.
  6. Maak een rit.
  Steeds als de waarschuwingswaarde wordt
  bereikt, hoort u een pieptoon en verschijnt er
  een bericht op de Edge.

  Geavanceerde waarschuwingen
  gebruiken
  U kunt geavanceerde waarschuwingen
  instellen als u over een optionele
  hartslagmeter, GSC 10 of ANT+vermogenssensor van een extern bedrijf
  beschikt.
  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Training > Waarschuwingen.
  3. Selecteer een optie:
  • Selecteer HS-waarschuwing om de
  minimale en maximale hartslag in te
  stellen in aantal slagen per minuut
  (bpm).
  opmerking: meer informatie over
  hartslagzones en instellingen vindt u
  op pagina 22.

  Opmerking: zie pagina 41 als u
  geluidssignalen voor berichten wilt instellen.
  Edge 500 gebruikershandleiding

  9 • Page 14

  Trainen met de Edge

  • Selecteer Cadanswaarschuwing om
  de snelle en langzame cadanswaarden
  in te stellen, uitgedrukt in aantal
  draaiingen van de krukarm per minuut
  (rpm).
  • Selecteer Vermogenswaarschuwing
  om de minimale en maximale
  vermogenswaarde in te stellen,
  uitgedrukt in watt.
  4. Maak een rit.
  Steeds wanneer de opgegeven waarde
  voor hartslag, cadans of vermogen wordt
  overschreden of juist niet wordt bereikt, geeft
  de Edge een pieptoon en wordt er een bericht
  weergegeven.
  Opmerking: zie pagina 41 als u
  geluidssignalen voor berichten wilt instellen.

  10

  Auto Lap gebruiken per
  afstand

  Met Auto Lap® kunt u de ronde automatisch
  markeren na een bepaalde afstand. Dit
  is handig als u uw prestaties tijdens
  verschillende gedeelten van een rit wilt
  vergelijken (bijvoorbeeld om de 10 mijl
  of 40 km).
  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Instellingen >
  Fietsinstellingen > Auto Lap.
  3. Selecteer Op afstand in het veld Auto
  Lap-trigger.
  4. Voer een waarde in.
  5. Pas optionele rondegegevensvelden aan
  (pagina 37).
  6. Maak een rit.

  Edge 500 gebruikershandleiding • Page 15

  Trainen met de Edge

  Auto Lap gebruiken per
  positie

  Met Auto Lap kunt u de ronde automatisch
  markeren op een bepaalde positie. Dit
  is handig als u uw prestaties tijdens
  verschillende gedeelten van een rit wilt
  vergelijken (bijvoorbeeld na een lange klim
  of na een sprint).
  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Instellingen >
  Fietsinstellingen > Auto Lap.
  3. Selecteer Op positie in het veld Auto
  Lap-trigger.
  4. Selecteer een optie:
  • Selecteer Alleen bij drukk. om de
  rondeteller iedere keer te activeren
  als u LAP indrukt en iedere keer als u
  een van deze locaties weer passeert.

  Edge 500 gebruikershandleiding

  • Selecteer Start & ronde om de
  rondeteller te activeren op de GPSlocatie waar u op START drukt en op
  elke locatie tijdens de rit waar u op
  LAP drukt.
  • Selecteer Markeer & ronde om
  de rondeteller te activeren op een
  specifieke GPS-locatie die u vóór de
  rit hebt gemarkeerd en bovendien op
  elke locatie tijdens de rit wanneer u
  op LAP drukt.
  5. Pas optionele rondegegevensvelden aan
  (zie pagina 37).
  6. Maak een rit.
  Opmerking: tijdens koersen gebruikt u
  de optie Op positie om ronden te activeren
  bij alle rondeposities die in de koers zijn
  opgeslagen.

  11 • Page 16

  Trainen met de Edge

  Auto Pause gebruiken

  U kunt Auto Pause® gebruiken om de timer
  automatisch te onderbreken wanneer u niet
  meer fietst of wanneer u langzamer fietst dan
  een opgegeven waarde. Dit is handig als er
  verkeerslichten of andere plaatsen voorkomen
  in uw route waar u langzamer moet fietsen of
  moet stoppen.

  4. Pas optionele tijdgegevensvelden aan
  (zie pagina 37).
  Als u de volledige tijd wilt weergeven
  (vanaf het moment dat u op START hebt
  gedrukt tot het moment waarop u op
  RESET hebt gedrukt), selecteert u het
  gegevensveld Tijd - verstreken.
  5. Maak een rit.

  Opmerking: de pauzetijd wordt niet
  opgeslagen in uw geschiedenisgegevens.

  Auto Scroll gebruiken

  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Instellingen >
  Fietsinstellingen > Auto Pause.
  3. Selecteer een optie:
  • Selecteer Uit.
  • Selecteer Zodra gestopt om de timer
  automatisch te onderbreken wanneer
  u niet meer fietst.
  • Selecteer Snelheid gebruiker om
  de timer automatisch te pauzeren
  wanneer uw snelheid onder een
  bepaalde waarde valt.

  12

  Met deze functie voor automatisch
  bladeren kunt u automatisch alle
  trainingsgegevenspagina's doorlopen terwijl
  de timer loopt.
  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Instellingen >
  Fietsinstellingen > Auto Scroll.
  3. Selecteer een snelheid: Langzaam,
  Gemiddeld of Snel.
  4. Maak een rit.
  Het toestel doorloopt automatisch de
  pagina's met trainingsgegevens. U kunt
  op PAGE drukken om handmatig te
  schakelen tussen pagina's.

  Edge 500 gebruikershandleiding • Page 17

  Trainen met de Edge

  Koersen

  Gebruik koersen om te trainen met gebruik
  van een eerder opgenomen activiteit. U
  kunt de koers opnieuw afleggen en proberen
  eerder behaalde doelstellingen te evenaren
  of te overtreffen. Stel bijvoorbeeld dat u de
  originele koers in 30 minuten hebt voltooid.
  U kunt dan nu tegen een Virtual Partner®
  racen om te proberen de koers in minder
  dan 30 minuten af te leggen.
  We raden u aan Garmin Connect of Garmin
  Training Center (pagina 7) te gebruiken
  voor het maken van koersen. Daarna kunt
  u de koersen overbrengen naar de Edge
  (pagina 35).
  Koerspunten
  U moet Garmin Training Center gebruiken om
  koerspunten toe te voegen aan een koers. U
  kunt koerspunten toevoegen. Dit zijn punten
  tijdens de koers die u wilt onthouden, zoals
  drinkpauzes of afstanddoelstellingen.

  Edge 500 gebruikershandleiding

  Koersen maken met de Edge
  Voordat u een koers kunt maken, dient u over
  een geschiedenis te beschikken met GPStrackgegevens die zijn opgeslagen op de Edge.
  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Training > Koersen > Nieuw.
  3. Selecteer een bestaande rit waarop u de
  koers wilt baseren.
  De Edge wijst een standaardnaam toe aan
  de nieuwe koers die in de lijst verschijnt.
  4. Selecteer de koers in de lijst.
  5. Selecteer Wijzig rit om de naam van de
  koers te wijzigen.
  6. Geef in het bovenste veld een
  beschrijvende naam voor de koers op
  (bijvoorbeeld 18mi_uitzichtoverzee).

  13 • Page 18

  Trainen met de Edge

  Een koers starten
  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Training > Koersen.
  3. Selecteer de koers in de lijst.
  4. Selecteer een optie:
  • Selecteer Doe koers.
  • Selecteer Kaart om een overzicht
  van de koers te bekijken en druk op
  BACK om terug te keren naar de lijst
  met koersen.
  • Selecteer Profiel om een overzicht
  van het hoogteprofiel te bekijken en
  druk op BACK om terug te keren
  naar de lijst met koersen.
  5. Druk op START.
  De geschiedenis wordt opgenomen,
  ook als u zich niet op de koers bevindt.
  Het bericht Koers voltooid! wordt
  weergegeven als u de koers hebt afgelegd.
  6. Maak een rit.

  14

  7. Druk op PAGE om de gegevenspagina's
  weer te geven:

  Edge 500 gebruikershandleiding • Page 19

  Trainen met de Edge

  Opties voor Van koers
  U kunt een warming-up uitvoeren voordat
  u uw koers begint. Druk op START om de
  koers te beginnen en voer de warming-up dan
  zoals gewoonlijk uit. Zorg ervoor dat u tijdens
  de warming-up niet op het pad van de koers
  komt. Als u klaar bent om te beginnen, gaat u
  naar de koers. Als u op het pad van de koers
  komt, ziet u een bericht op de Edge met de
  melding dat u op de koers bent.
  Opmerking: zodra u op START drukt,
  start Virtual Partner de koers. Het toestel
  wacht niet tot u klaar bent met uw warmingup.

  Edge 500 gebruikershandleiding

  Dit
  bent u

  Virtual
  Partner

  Als u van de koers afdwaalt, wordt het
  bericht “Van koers” op de Edge weergegeven.
  Gebruik de koerskaart of koerspunten om uw
  weg naar de koers weer te vinden.

  15 • Page 20

  Trainen met de Edge

  De koerssnelheid wijzigen
  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Training > Koersen.
  3. Selecteer de koers in de lijst.
  4. Selecteer Doe koers.
  5. Druk op LIGHT.
  6. Gebruik ▼ en ▲ om het tijdspercentage voor het afleggen van de koers aan
  te passen.
  Als u uw koerstijd bijvoorbeeld met 20%
  wilt verbeteren, voert u een koerssnelheid
  in van 120%. U racet dan tegen de Virtual
  Partner om een koers van 30 minuten af te
  leggen in 24 minuten.
  Een koers stoppen
  Houd MENU ingedrukt en selecteer
  Training > Stop koers.

  16

  Een koers verwijderen
  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Training > Koersen.
  3. Selecteer een koers.
  4. Selecteer Wis rit > Ja.

  Workouts

  U kunt met de Edge geavanceerde workouts
  maken en opslaan met doelstellingen voor
  iedere workoutstap en voor verschillende
  afstanden, tijden en rustronden. Nadat u een
  workout hebt gemaakt en opgeslagen, kunt u
  deze met Garmin Connect of Garmin Training
  Center plannen voor een bepaalde dag. U kunt
  workouts van tevoren plannen en ze opslaan
  in de Edge.

  Edge 500 gebruikershandleiding • Page 21

  Trainen met de Edge

  Workouts maken
  We raden u aan Garmin Connect of Garmin
  Training Center (pagina 7) te gebruiken
  voor het maken van workouts. Daarna kunt
  u de workouts overbrengen naar de Edge
  (pagina 35). Het is echter ook mogelijk een
  workout rechtstreeks te maken en op te slaan
  in uw Edge.
  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Training > Workouts > Nieuw.
  3. Geef een beschrijvende naam voor
  de workout op in het bovenste veld
  (bijvoorbeeld SNEL 10).
  4. Selecteer Voeg stap toe.
  5. Selecteer Tijdduur om op te geven hoe
  de stap zal worden gemeten.
  Selecteer bijvoorbeeld Afstand om de
  stap te laten eindigen na een bepaalde
  afstand.
  Als u Openen kiest, kunt u de stap
  beëindigen door tijdens de workout op
  LAP te drukken.

  Edge 500 gebruikershandleiding

  6. Geef zo nodig een waarde op in het veld
  onder Tijdduur.
  7. Selecteer Doel om uw doel voor de stap te
  kiezen.
  Selecteer bijvoorbeeld Hartslag als u
  een consistente hartslag wilt houden
  gedurende de stap.
  8. Selecteer zo nodig een doelbereik of voer
  een aangepast bereik in.
  U kunt bijvoorbeeld een hartslagzone
  invoeren. Steeds wanneer de opgegeven
  waarde voor hartslag wordt overschreden
  of juist niet wordt bereikt, geeft de Edge
  een pieptoon en wordt er een bericht
  weergegeven.
  9. Selecteer zo nodig Ja in het veld
  Rustronde.
  Tijdens een rustronde blijft de timer
  doorlopen en worden gegevens
  vastgelegd.
  10. Druk op BACK om door te gaan.
  11. Herhaal stap 4–9 om een andere nieuwe
  stap toe te voegen.

  17 • Page 22

  Trainen met de Edge

  Workoutstappen herhalen
  Voordat u een workoutstap kunt herhalen,
  moet u een workout met ten minste één stap
  maken.
  1. Selecteer Voeg stap toe.
  2. Selecteer een optie in het veld Tijdduur.
  • Selecteer Herhalen als u een stap een
  of meer keren wilt herhalen.
  U kunt bijvoorbeeld een stap van
  5 mijl tien keer herhalen.
  • Selecteer Herhaal tot als u een stap
  gedurende een bepaalde duur wilt
  herhalen.
  U kunt bijvoorbeeld een stap van
  5 mijl gedurende 50 minuten herhalen
  of totdat uw hartslag 160 bpm (slagen
  per minuut) bedraagt.
  3. Selecteer een stap die u wilt herhalen in
  het veld Terug naar stap.
  4. Selecteer zo nodig Ja in het veld
  Rustronde.
  5. Druk op BACK om door te gaan.

  18

  Een workout beginnen
  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Training > Workouts.
  3. Selecteer de workout.
  4. Selecteer Begin workout.
  5. Druk op START.
  6. Maak een rit.
  7. Druk op PAGE om de gegevenspagina's
  weer te geven:
  Nadat u een workout begint, geeft de Edge
  elke stap van de workout, het doel (indien
  ingesteld) en de huidige workoutgegevens
  weer. U hoort een alarm wanneer u op het
  punt staat een stap in de workout te voltooien.
  Er wordt een bericht weergegeven waarin
  de tijd of afstand tot de nieuwe stap wordt
  afgeteld.
  Een stap beëindigen
  Druk op LAP om een stap voortijdig te
  beëindigen.

  Edge 500 gebruikershandleiding • Page 23

  Trainen met de Edge

  Een workout beëindigen
  1. Druk op STOP om de timer stil te zetten.
  2. Houd RESET ingedrukt om uw
  ritgegevens op te slaan en de timer
  opnieuw in te stellen.
  Workouts bewerken
  U kunt workouts bewerken in Garmin
  Connect of Garmin Training Center, maar ook
  rechtstreeks in de Edge. Als u uw workouts
  bewerkt in de Edge, zijn uw wijzigingen
  wellicht maar tijdelijk. Garmin Connect
  en Garmin Training Center fungeren als
  'hoofdlijst' met workouts. Als u een workout
  in de Edge bewerkt, worden de wijzigingen
  mogelijk overschreven wanneer u de volgende
  keer workouts vanuit Garmin Connect of
  Garmin Training Center overbrengt. Als u
  een definitieve wijziging in een workout wilt
  aanbrengen, dient u deze in Garmin Connect
  of Garmin Training Center te bewerken en
  over te brengen naar de Edge.

  Edge 500 gebruikershandleiding

  Een workout bewerken met de Edge
  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Training > Workouts.
  3. Selecteer de workout.
  4. Selecteer Wijzig workout.
  5. Selecteer de stap.
  6. Selecteer Wijzig stap.
  7. Breng de benodigde wijzigingen aan en
  druk op BACK om door te gaan.
  8. Druk op BACK om op te slaan en af te
  sluiten.
  Een workout verwijderen
  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Training > Workouts.
  3. Selecteer de workout.
  4. Selecteer Verwijder Workout > Ja.

  19 • Page 24

  ANT+-sensors

  ANT+-sensors
  De Edge is compatibel met de volgende
  ANT+-accessoires:
  • Hartslagmeter (pagina 21)
  • GSC 10 snelheids- en cadanssensor
  (pagina 25)
  • ANT+-sensors van andere bedrijven
  (pagina 30)
  Ga naar http://buy.garmin.com voor meer
  informatie over compatibele accessoires.

  Tips voor het koppelen
  van ANT+-sensors aan uw
  Garmin-toestel

  • Plaats het Garmin-toestel binnen 3 m van
  de ANT+-sensor.
  • Als u de koppeling één keer tot stand
  hebt gebracht, herkent het Garmin-toestel
  daarna automatisch de ANT+-sensor
  als u deze activeert. Dit proces vindt
  automatisch plaats wanneer u het Garmintoestel inschakelt en zorgt ervoor dat
  de sensors binnen enkele seconden zijn
  geactiveerd en klaar zijn voor gebruik.
  • Na het koppelen ontvangt het Garmintoestel alleen gegevens van uw eigen
  sensor en kunt u in de buurt van andere
  sensors gaan staan.

  • Controleer of de ANT+-sensor compatibel
  is met uw Garmin-toestel.
  • Voordat u de ANT+-sensor aan uw
  Garmin-toestel koppelt, dient u een
  afstand van 10 m ten opzichte van andere
  ANT+-sensors in acht te nemen.

  20

  Edge 500 gebruikershandleiding • Page 25

  ANT+-sensors

  De hartslagmeter plaatsen
   LET OP
  De hartslagmeter kan schuren als deze
  gedurende lange tijd wordt gebruikt. U kunt
  dit verminderen door midden op de band die
  in contact staat met de huid wat zalf of gel aan
  te brengen.

  Gebruik geen gel of zalf waarin zonnebrand
  is verwerkt. Breng geen zalf of gel aan op de
  elektroden.
  Zorg ervoor dat de hartslagmeter rechtstreeks
  in contact met uw huid staat, vlak onder uw
  borstkas. De meter dient zo stevig te zitten dat
  deze tijdens de rit niet kan verschuiven.
  1. Steek een van de schuifjes op de band
  door de sleuf in de hartslagmeter.

  Edge 500 gebruikershandleiding

  Schuifje
  Hartslagmeterband
  Uitsparing
  Hartslagmeter (vooraanzicht)
  Elektroden

  Hartslagmeter (achteraanzicht)

  2. Druk het schuifje vast.
  3. Bevochtig beide elektroden aan de
  achterzijde van de hartslagmeter om een
  sterke verbinding tussen uw borst en de
  zender tot stand te brengen.
  4. Bind de band om uw borst en sluit
  deze aan op de andere zijde van de
  hartslagmeter.
  Het Garmin-logo dient niet ondersteboven
  te worden weergegeven.
  Nadat u de hartslagmeter hebt omgedaan,
  is deze stand-by en klaar om gegevens te
  verzenden.
  21 • Page 26

  ANT+-sensors

  De hartslagmeter gebruiken

  Stel voor de nauwkeurigste caloriegegevens
  tijdens de rit uw maximumhartslag, uw
  hartslag in rust en de hartslagzones in met
  gebruik van Garmin Connect of Garmin
  Training Center.
  1. Schakel de Edge in.
  2. Zorg dat de Edge zich binnen het bereik
  (drie meter) van de hartslagmeter bevindt.
  3. Houd MENU ingedrukt.
  4. Selecteer Instellingen >
  Fietsinstellingen > Hartslag >
  ANT+ HS.
  5. Selecteer Ja > Scan opnieuw.
  6. Druk op BACK om terug te keren naar
  het hoofdmenu.
  Als de hartslagmeter wordt gekoppeld,
  wordt er een bericht weergegeven en
  in het
  wordt het hartslagpictogram
  hoofdmenu weergegeven.

  22

  7. Pas optionele gegevensvelden aan
  (pagina 37).
  8. Maak een rit.
  Tip: als de hartslaggegevens niet worden
  weergegeven of als uw hartslaggegevens
  onregelmatig zijn, dient u de band strakker
  om uw borst te trekken of gedurende vijf tot
  tien minuten een warming-up uit te voeren
  (zie pagina 31).
  Uw hartslagzones en instellingen
  weergeven
  De Edge gebruikt het gebruikersprofiel van
  de basisinstellingen om uw hartslagzones te
  bepalen.
  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Instellingen >
  Fietsinstellingen > Hartslag > HS-zones.
  opmerking: u kunt de maximale hartslag,
  de hartslag in rust en de hartslagzones
  aanpassen met gebruik van Garmin Connect
  of Garmin Training Center (pagina 8).

  Edge 500 gebruikershandleiding • Page 27

  ANT+-sensors

  Hartslagzones
  % van maximale
  hartslag of hartslag
  in rust

  Waargenomen inspanning

  Voordelen

  1

  50 tot 60%

  Ontspannen, comfortabele snelheid,
  regelmatige ademhaling

  Aerobische training voor
  beginners, verlaagt stressniveau

  2

  60 tot 70%

  Comfortabele snelheid, iets diepere
  Standaardcardiovasculaire
  ademhaling, gesprek voeren is mogelijk training; korte herstelperiode

  3

  70 tot 80%

  Matige snelheid, gesprek voeren iets
  lastiger

  Verbeterde aerobische capaciteit,
  optimale cardiovasculaire training

  4

  80 tot 90%

  Hoog tempo en enigszins
  ongemakkelijk; moeilijke ademhaling

  Verbeterde anaerobische
  capaciteit en drempel, hogere
  snelheid

  5

  90 tot 100%

  Sprinttempo, kan niet lang worden
  volgehouden; ademhaling zwaar

  Anaerobisch en musculair
  uithoudingsvermogen; meer kracht

  Edge 500 gebruikershandleiding

  23 • Page 28

  ANT+-sensors

  Hartslagzones

   let op
  Vraag uw arts welke hartslagzones geschikt
  zijn voor uw fitness- en gezondheidstoestand.
  Vele atleten gebruiken hartslagzones om
  hun cardiovasculaire kracht te meten en te
  verbeteren en om hun fitheid te verbeteren.
  Een hartslagzone is een bepaald bereik aan
  hartslagen per minuut. De vijf algemeen
  geaccepteerde hartslagzones zijn genummerd
  van 1 tot 5 op basis van oplopende intensiteit.
  Hoe beïnvloeden uw hartslagzones uw
  fitheidsdoelstellingen? Als u uw hartslagzones
  kent, kunt u uw fitheid meten en verbeteren
  door de volgende principes te begrijpen en toe
  te passen:

  • Als u uw hartslagzones kent, kunt u het
  risico op blessures verlagen en voorkomen
  dat u te zwaar traint.

  De batterij van de
  hartslagmeter vervangen

  De hartslagmeter bevat een door de gebruiker
  ‑vervangbare CR2032-batterij.
  Opmerking: neem contact op met uw
  gemeente voor informatie over het wegwerpen
  van batterijen.
  1. Zoek de ronde batterijdop aan de
  achterkant van de hartslagmeter.

  • Uw hartslag is een goede maatstaf voor de
  intensiteit van uw training.
  • Training in specifieke hartslagzones kan u
  helpen uw cardiovasculaire capaciteit en
  kracht te verbeteren.

  24

  Edge 500 gebruikershandleiding • Page 29

  ANT+-sensors

  2. Draai de dop met een muntje tegen de
  richting van de klok in, zodat de pijl op
  de dop naar OPEN wijst.
  3. Verwijder de dop en de batterij.
  4. Wacht 30 seconden.
  5. Plaats de nieuwe batterij met de pluskant
  naar boven.
  Opmerking: zorg ervoor dat u de
  afdichtring op de dop niet beschadigt of
  verliest.
  6. Draai de dop met een muntje tegen de
  richting van de klok in, zodat de pijl op
  de dop naar CLOSE wijst.

  Edge 500 gebruikershandleiding

  De GSC 10 plaatsen

  Wanneer de beide magneten op één lijn
  zijn geplaatst met de respectievelijke
  indicatielijnen, kan de Edge gegevens
  ontvangen.
  1. Plaats de GSC 10 op de linker
  achterframe-arm (de zijde tegenover
  de ketting).
  Opmerking: plaats het platte rubberen
  kussentje of het driehoekige rubberen
  kussentje tussen de GSC 10 en de
  kettingkast.

  25 • Page 30

  ANT+-sensors
  Reset-knop

  Kabelbinder

  Indicatielijn

  Indicatielijn

  Kabelbinders
  GSC 10 op linker
  achterframe-arm

  2. Bind de GSC 10 losjes vast met de twee
  kabelbinders.
  3. Plaats de pedaalmagneet op de trapperarm
  met behulp van de steun met lijmstrip en
  een kabelbinder.
  De pedaalmagneet moet zich binnen
  5 mm van de GSC 10 bevinden. De
  indicatielijn op de pedaalmagneet
  moet zich op één lijn bevinden met de
  indicatielijn op de GSC 10.

  26

  Pedaalmagneet op
  trapperarm

  4. Schroef de spaakmagneet los van het
  plastic onderdeel.
  5. Plaats de spaak in de uitsparing van het
  plastic onderdeel en draai deze enigszins
  vast.
  De spaakmagneet mag van de GSC 10
  af wijzen als er onvoldoende ruimte is
  tussen de sensorarm en de spaak. De
  spaakmagneet moet zich op één lijn
  bevinden met de indicatielijn op de
  sensorarm.

  Edge 500 gebruikershandleiding • Page 31

  ANT+-sensors
  Sensorarmindicatielijn

  Spaakmagneet

  GSC 10

  Pedaalmagneet

  GSC 10 en
  magnetenuitlijning

  6. Draai de schroef op de sensorarm los.
  7. Plaats deze op minder dan 5 mm afstand
  van de spaakmagneet.
  U kunt de GSC 10 ook dichter naar een
  van de twee magneten kantelen om de
  uitlijning te verbeteren.

  Edge 500 gebruikershandleiding

  8. Druk op de knop RESET op de GSC 10.
  De LED wordt rood en dan groen.
  9. Beweeg de trappers rond om de uitlijning
  van de sensor te testen.
  De rode LED knippert iedere keer als de
  pedaalmagneet de sensor passeert. De
  groene LED knippert iedere keer als de
  spaakmagneet de sensorarm passeert.
  opmerking: de LED knippert de
  eerste 60 keer dat de magneet de sensor
  passeert nadat u een reset hebt uitgevoerd.
  Druk nogmaals op RESET als u de
  magneet de sensor vaker wilt laten
  passeren.
  10. Als alles naar behoren functioneert
  en goed is uitgelijnd, draait u de
  kabelbinders, sensorarm en spaakmagneet
  stevig vast.

  27 • Page 32

  ANT+-sensors

  De GSC 10 gebruiken

  1. Schakel de Edge in.
  2. Plaats de Edge binnen het bereik (3 m)
  van de GSC 10.
  3. Houd MENU ingedrukt.
  4. Selecteer Instellingen >
  Fietsinstellingen > [Fiets 1] >
  ANT+ snelh./cad.
  5. Selecteer Ja > Scan opnieuw.
  6. Druk op BACK om terug te keren naar
  het hoofdmenu.
  Als de GSC 10 is gekoppeld, wordt er
  een bericht weergegeven en wordt het
  in het hoofdmenu
  cadanspictogram
  weergegeven.
  7. Pas optionele gegevensvelden aan
  (pagina 37).
  8. Maak een rit.

  28

  De GSC 10
  De cadansgegevens van de GSC 10 worden
  altijd opgenomen. Als er geen GSC 10 is
  gekoppeld, wordt er gebruik gemaakt van
  GPS-gegevens om de snelheid en afstand te
  berekenen.
  De cadans is de pedaal- of draaisnelheid. Deze
  wordt gemeten aan de hand van het aantal
  draaiingen van de krukarm per minuut (rpm).
  De GSC 10 beschikt over twee sensors: een
  voor de cadans en een voor snelheid.
  Zie pagina 9 voor informatie over
  cadanswaarschuwingen.
  Gemiddelden die niet gelijk zijn aan
  nul voor cadansgegevens
  De instelling voor gegevensgemiddelden die
  niet gelijk zijn aan nul is beschikbaar als u
  tijdens het trainen een optionele cadanssensor
  gebruikt. Standaard worden lege waarden die
  optreden als u niet trapt, genegeerd.

  Edge 500 gebruikershandleiding • Page 33

  ANT+-sensors

  Als u gemiddelden die niet gelijk zijn aan
  nul wilt in- of uitschakelen, houdt u MENU
  ingedrukt en selecteert u Instellingen >
  Fietsinstellingen > Geg.gem.

  De batterij van de GSC 10
  vervangen

  De GSC 10 bevat een door de gebruiker
  vervangbare CR2032-batterij.
  Opmerking: neem contact op met uw
  gemeente voor informatie over het wegwerpen
  van batterijen.
  1. Zoek de ronde batterijdop aan de zijkant
  van de GSC 10.

  2. Gebruik een muntje om de dop tegen
  de klok in los te draaien (pijl wijst naar
  de ontgrendelingspositie).
  3. Verwijder de dop en de batterij.
  4. Wacht 30 seconden.
  5. Plaats de nieuwe batterij met de pluskant
  naar boven.
  Opmerking: zorg ervoor dat u de
  afdichtring op de dop niet beschadigt
  of verliest.
  6. Gebruik een muntje om de dop weer
  vast te draaien (de pijl wijst naar de
  vergrendelde positie).
  Batterijdop

  Ontgrendeld

  Batterijdop

  CR2032batterij

  Edge 500 gebruikershandleiding

  Pijl

  Vergrendeld

  29 • Page 34

  ANT+-sensors

  ANT+-sensors van andere
  bedrijven

  Een lijst met ANT+-sensors van andere
  fabrikanten die compatibel zijn met de Edge
  vindt u op www.garmin.com/intosports.
  De vermogensmeter kalibreren
  Raadpleeg de documentatie van de fabrikant
  voor instructies over het kalibreren van uw
  vermogensmeter.
  U kunt uw vermogensmeter pas kalibreren
  als deze op de juiste wijze is geïnstalleerd en
  bezig is met het opnemen van gegevens.
  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Instellingen >
  Fietsinstellingen > [Fiets 1] >
  ANT+ verm. > Kalibreren.
  3. Zorg dat uw vermogensmeter actief blijft
  door te blijven trappen tot het bericht
  wordt weergegeven.

  30

  Uw vermogenszones weergeven
  U kunt zeven aangepaste vermogenszones
  instellen met gebruik van Garmin Connect
  of Garmin Training Center. Als u uw FTPwaarde (functional threshold power) kent,
  kunt u deze opgeven. Dan berekent de
  software automatisch uw vermogenszones.
  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Instellingen >
  Fietsinstellingen > [Fiets 1] >
  Vermogenszones.
  Gemiddelden die niet gelijk zijn aan
  nul voor vermogensgegevens
  De instelling voor gegevensgemiddelden
  die niet gelijk zijn aan nul is beschikbaar
  als u tijdens het trainen een optionele
  vermogensmeter gebruikt. Standaard worden
  lege waarden die optreden als u niet trapt,
  genegeerd.
  Als u gemiddelden die niet gelijk zijn aan
  nul wilt in- of uitschakelen, houdt u MENU
  ingedrukt en selecteert u Instellingen >
  Fietsinstellingen > Geg.gem.

  Edge 500 gebruikershandleiding • Page 35

  ANT+-sensors

  Problemen met de ANT+-sensor oplossen
  Probleem

  Oplossing

  Ik kan de ANT+-sensor niet
  koppelen aan mijn toestel.

  Zorg ervoor dat u minstens tien meter bij andere ANT-sensors vandaan
  bent tijdens het koppelen.
  Breng het toestel tijdens het koppelen binnen het bereik (drie meter) van
  de hartslagmeter.
  Vervang de batterij als het probleem zich blijft voordoen.

  Ik heb een ANT+-sensor
  van een ander bedrijf.

  Controleer of deze compatibel is met de Edge (www.garmin.com/intosports).

  De riem van de
  hartslagmeter is te groot.

  Er is een kleinere, elastische riem verkrijgbaar. Ga naar
  http://buy.garmin.com.

  Edge 500 gebruikershandleiding

  31 • Page 36

  ANT+-sensors
  Probleem

  Oplossing

  De hartslaggegevens
  zijn onnauwkeurig of
  onregelmatig.

  32

  Controleer of de hartslagmeter dicht tegen uw lichaam is geplaatst.
  Bevochtig de elektroden opnieuw. Gebruik water, speeksel of een gel
  voor elektroden.
  Maak de elektroden schoon. Vuil en zweetresten op de elektroden
  kunnen de hartslagsignalen beïnvloeden.
  Plaats de hartslagmeter op uw rug in plaats van op uw borst.
  Draag een t-shirt van katoen of maak uw t-shirt nat als dat mogelijk
  is. Synthetische materialen die langs de hartslagmeter wrijven of er
  tegen aan slaan, kunnen statische elektriciteit veroorzaken die de
  hartslagsignalen beïnvloedt.
  Blijf uit de buurt van sterke elektromagnetische velden en bepaalde
  draadloze sensors van 2,4 GHz, omdat deze interferentie met uw
  hartslagmeter kunnen veroorzaken. Bronnen van interferentie zijn
  bijvoorbeeld hoogspanningsleidingen, elektrische motoren, magnetrons,
  draadloze telefoons van 2,4 GHz en draadloze LAN-toegangspunten.

  Edge 500 gebruikershandleiding • Page 37

  Geschiedenis

  Geschiedenis
  Als de timer wordt gestart, slaat de Edge
  automatisch de geschiedenis op. Bij
  standaardgebruik kan op de Edge minstens
  180 uur aan ritgegevens worden opgeslagen.
  Als het geheugen van de Edge vol is, wordt
  er een bericht weergegeven. De Edge
  overschrijft of verwijdert niet automatisch
  uw geschiedenis. Zie pagina 34 voor meer
  informatie over het verwijderen van de
  geschiedenis.
  Upload uw geschiedenis (pagina 8) regelmatig
  naar Garmin Connect of Garmin Training
  Center om al uw ritgegevens bij te houden.
  Tot de geschiedenisgegevens behoren: tijd,
  afstand, calorieën, gemiddelde snelheid,
  maximale snelheid, hoogte en gedetailleerde
  ronde-informatie. De geschiedenis van de
  Edge kan ook de hartslag, de cadans en het
  vermogen bevatten.

  De geschiedenis weergeven
  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Geschiedenis > Activiteiten.

  3. Kies een optie:
  • Gebruik ▼ en ▲ om door uw
  activiteiten te bladeren.
  • Selecteer Meer weergeven om de
  details van de volledige rit of van elke
  ronde weer te geven.

  opmerking: de geschiedenis wordt niet
  vastgelegd wanneer de timer wordt gestopt of
  gepauzeerd.

  Edge 500 gebruikershandleiding

  33 • Page 38

  Geschiedenis

  Totaalwaarden voor afstand
  en tijd weergeven

  Houd MENU ingedrukt en selecteer
  Geschiedenis > Totalen om de totaal
  afgelegde afstand en tijd van de rit weer
  te geven.

  De geschiedenis verwijderen
  Als u de geschiedenis eenmaal hebt
  overgebracht naar uw computer, kunt u deze
  van de Edge verwijderen.
  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Geschiedenis > Verwijder.
  3. Selecteer een optie:
  • Selecteer Indv. activiteiten om één
  activiteit per keer te verwijderen.
  • Selecteer Alle activiteiten om alle
  ritgegevens uit de geschiedenis te
  verwijderen.
  • Selecteer Oude activiteiten om
  langer dan een maand geleden
  opgenomen activiteiten te
  verwijderen.

  34

  • Selecteer Alle totalen om de totale
  afstand en tijd voor de rit te resetten.
  Opmerking: de geschiedenis
  wordt zo niet verwijderd.
  4. Selecteer Ja.

  Gegevensopslag

  De Edge maakt gebruik van slimme opslag.
  Hiermee worden belangrijke punten
  opgeslagen waarop u van richting bent
  veranderd of waarop uw snelheid of hartslag
  is gewijzigd.
  Wanneer een vermogensmeter van een ander
  bedrijf (pagina 30) aan het toestel wordt
  gekoppeld, neemt de Edge iedere seconde
  punten op. Dit vergt meer van het beschikbare
  geheugen van de Edge, maar er ontstaat ook
  een bijzonder nauwkeurige opname van uw
  rit.

  Edge 500 gebruikershandleiding • Page 39

  Gegevensbeheer

  Gegevensbeheer
  U kunt de Edge gebruiken als een USBmassaopslagapparaat.
  opmerking: de Edge is niet compatibel
  met Windows® 95, 98, Me of NT. Er is ook
  geen compatibiliteit met Mac® OS 10.3 en
  ouder.

  De USB-kabel aansluiten
  Opmerking
  U voorkomt corrosie door de mini-USBpoort, de beschermkap en de omringende
  delen grondig af te drogen voordat u de Edge
  oplaadt of aansluit op een computer.
  1. Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort
  op de computer.
  2. Duw de beschermkap van de mini-USBpoort omhoog.

  Edge 500 gebruikershandleiding

  3. Sluit het smalle uiteinde van de USBkabel aan op de mini-USB-poort.
  Het toestel wordt als verwisselbaar
  station weergegeven in Deze computer
  op Windows-computers en als een
  geïnstalleerd volume op Mac-computers.

  Bestanden laden

  Nadat u het toestel op uw computer hebt
  aangesloten, kunt u handmatig de volgende
  bestanden naar de Edge laden: .tcx, .fit en .crs.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Blader naar het bestand op uw computer.
  Selecteer Bewerken > Kopiëren.
  Open het Garmin-station of -volume.
  Open de map ''NewFiles''.
  Selecteer Bewerken > Plakken.

  35 • Page 40

  Gegevensbeheer

  Bestanden verwijderen
  OPMERKING
  Het geheugen van het toestel bevat belangrijke
  systeembestanden die niet mogen worden
  verwijderd.
  Nadat u het toestel op uw computer hebt
  aangesloten, kunt u handmatig bestanden
  verwijderen.
  1. Open het Garmin-station of -volume.
  2. Selecteer het bestand.
  3. Druk op de toets Delete op het
  toetsenbord.

  36

  De USB-kabel loskoppelen
  Als u klaar bent met de bestandsbeheertaken,
  kunt u de USB-kabel loskoppelen.
  1. Voer een actie uit:
  • Windows-computers: klik op
  in de
  het uitwerppictogram
  systeembalk.
  • Mac-computers: sleep het
  volumepictogram naar de
  .
  Prullenmand
  2. Koppel het toestel los van uw computer.

  Edge 500 gebruikershandleiding • Page 41

  Instellingen

  Instellingen
  U kunt de volgende instellingen en functies
  aanpassen:


  Gegevensvelden (pagina 38)
  Systeeminstellingen (pagina 41)
  Gebruikersprofielen (pagina 43)
  Fietsprofielen (pagina 43)
  GPS-instellingen (pagina 45)

  De gegevensvelden
  aanpassen

  U kunt aangepaste gegevensvelden instellen
  voor drie trainingsgegevenspagina's.
  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Instellingen >
  Fietsinstellingen > Gegevensvelden.
  3. Selecteer een van de pagina's.
  4. Selecteer het aantal gegevensvelden dat u
  op deze pagina wilt zien.

  Edge 500 gebruikershandleiding

  Stel het aantal gegevensvelden in op nul
  om de optionele pagina uit te schakelen.
  5. Gebruik ▼, ▲ en ENTER om de
  gegevensvelden te wijzigen.
  6. Herhaal stap 3 t/m 5 voor iedere pagina
  die u wilt aanpassen.

  37 • Page 42

  Instellingen

  Gegevensvelden

  In gegevensvelden met het symbool *
  worden wettelijke of metrische eenheden
  weergegeven. Voor gegevensvelden met het
  symbool ** is een ANT+-sensor vereist.
  Gegevensveld

  Beschrijving

  Afst. – Ronde *

  De afstand die u in de huidige
  ronde hebt afgelegd.

  Afstand *

  De afstand die u tijdens de
  huidige rit hebt afgelegd.

  Cadans –
  Gem. **

  Gemiddelde cadans voor de
  duur van de huidige rit.

  Cadans –
  Ronde **

  Gemiddelde cadans voor de
  huidige ronde.

  Cadans **

  Aantal malen per minuut dat
  de krukarm ronddraait.

  Calorieën

  De hoeveelheid calorieën die
  u hebt verbrand.

  GPS-nauwkeurigheid *

  De foutmarge van uw exacte
  locatie. De GPS-locatie is
  bijvoorbeeld nauwkeurig tot op
  +/- 12 feet.

  38

  Gegevensveld

  Beschrijving

  Gradiënt

  Berekening van de klim ten
  opzichte van de afstand. Als
  u bijvoorbeeld 10 meter klimt
  (hoogte) voor iedere 200
  meter die u aflegt (afstand),
  is uw gradiënt 5%.

  Hartslag **

  Het aantal hartslagen per
  minuut.

  Hartslagbereik **

  Het huidige hartslagbereik
  (1–5). De standaardzones
  zijn gebaseerd op uw
  gebruikersprofiel, maximale
  hartslag en hartslag in rust.

  Hartslaggrafiek **

  Lijndiagram dat uw huidige
  hartslagzone (1–5) weergeeft.

  Hoogte *

  De afstand boven of onder
  zeeniveau.

  HS – %HSR **

  Percentage van
  hartslagreserve (maximale
  hartslag minus rusthartslag).

  HS – %Max. **

  Percentage van maximale
  hartslag.

  Edge 500 gebruikershandleiding • Page 43

  Instellingen
  Gegevensveld

  Beschrijving

  Gegevensveld

  Beschrijving

  HS – Gem.
  %HSR **

  Het gemiddelde percentage
  van de hartslagreserve
  (maximale hartslag minus
  rusthartslag) tijdens de koers.

  Snelheid –
  Gem. *

  Gemiddelde snelheid voor
  de rit.

  Snelheid – Max. *

  De hoogste snelheid die u
  tijdens de huidige rit hebt
  bereikt.

  Snelheid –
  Ronde *

  De gemiddelde snelheid
  tijdens de huidige ronde.

  Snelheid *

  De huidige snelheid.

  Temperatuur *

  Huidige temperatuur in
  Fahrenheit of Celsius.
  Opmerking: de Edge geeft
  mogelijk een temperatuur aan
  die hoger is dan de actuele
  luchttemperatuur als deze in
  direct zonlicht wordt geplaatst
  of in de hand wordt gehouden.
  Het duurt ook even voor de
  Edge zich aan significante
  wijzigingen in de temperatuur
  heeft aangepast.

  Tijd

  De huidige tijd van de dag, op
  basis van uw tijdinstellingen
  (notatie, tijdzone en zomertijd).

  HS – Gem.
  %Max. **

  Het gemiddelde percentage
  van de maximale hartslag
  tijdens de koers.

  HS – Gem. **

  Uw gemiddelde hartslag
  tijdens de rit.

  HS – Ronde
  %HSR **

  Het gemiddelde percentage
  van de hartslagreserve
  (maximale hartslag minus
  rusthartslag) tijdens de ronde.

  HS – Ronde
  %Max. **

  Het gemiddelde percentage
  van de maximale hartslag
  tijdens de ronde.

  HS – Ronde **

  Uw gemiddelde hartslag
  tijdens de huidige ronde.

  Koers

  De richting waarin u zich
  momenteel beweegt.

  Ronden

  Aantal voltooide ronden.

  Edge 500 gebruikershandleiding

  39 • Page 44

  Instellingen
  Gegevensveld

  Beschrijving

  Gegevensveld

  Beschrijving

  Tijd

  De tijd op de stopwatch.

  Tijd – Gem.
  Ronde

  De gemiddelde tijd die u tot nu
  toe nodig hebt gehad om de
  ronden te voltooien.

  Vermogen –
  30s gem. **

  De gemiddelde snelheid
  van het uitgangsvermogen
  gedurende 30 seconden.

  Tijd – Ronde

  De hoeveelheid tijd in de
  huidige ronde.

  Vermogen –
  3s gem. **

  Het gemiddelde van het
  uitgangsvermogen gedurende
  drie seconden.

  Tijd – Verstreken

  De tijd die is verstreken tussen
  het drukken op START en
  RESET.

  Vermogen –
  Gem. **

  Het gemiddelde
  uitgangsvermogen voor de
  duur van de huidige rit.

  Totale daling *

  Totale daling in de huidige rit.

  Vermogen – kJ **

  Totale stijging *

  Totale klim in de huidige rit.

  Totale (cumulatieve)
  hoeveelheid
  uitgangsvermogen in kilojoule.

  Vermogen –
  % FTP **

  Huidig uitgangsvermogen in
  % FTP (functional threshold
  power).

  Vermogen –
  Max. **

  Het hoogste vermogen dat
  tijdens de huidige rit is bereikt.

  40

  Edge 500 gebruikershandleiding • Page 45

  Instellingen
  Gegevensveld

  Beschrijving

  Vermogen –
  Ronde **

  Het gemiddelde
  uitgangsvermogen in de
  huidige ronde.

  Vermogen **

  Het huidige uitgangsvermogen
  in watt.

  Vermogenszone **

  Huidig uitgangsvermogenbereik (1–7), gebaseerd
  op uw FTP of aangepaste
  instellingen.

  Verticale
  snelheid *

  Klim- of daalsnelheid in
  voet/meter per uur.

  VS – 30s gem. *

  De gemiddelde klim- of
  daalsnelheid gedurende 30
  seconden.

  De systeeminstellingen
  wijzigen

  De schermverlichting wijzigen
  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Instellingen > Systeem >
  Scherm.
  3. Wijzig de instellingen:
  • Selecteer Verlichtingtijdsduur
  om aan te geven hoe lang de
  schermverlichting moet blijven
  branden.
  Tip: gebruik hier een lage waarde om
  energie te besparen.
  • Selecteer Schermverlichting om de
  helderheid te wijzigen.
  • Selecteer Contrast om het
  schermcontrast te wijzigen.

  De geluidssignalen wijzigen
  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Instellingen > Systeem > Toon.
  3. Schakel de signalen voor toetsen en
  berichten in of uit.

  Edge 500 gebruikershandleiding

  41 • Page 46

  Instellingen

  De configuratie-instellingen wijzigen
  U kunt alle aanvankelijk geconfigureerde
  basisinstellingen wijzigen.
  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Instellingen > Systeem.
  3. Selecteer een optie:
  • Selecteer Systeeminstellingen om
  de taal, de positieweergave, het
  eenheidformaat en de tijdweergave te
  wijzigen.
  • Selecteer Basisinstellingen om alle
  geconfigureerde basisinstellingen te
  wijzigen.
  4. Volg de instructies op het scherm.

  42

  Tijdzones en tijdweergaven
  Telkens wanneer u de Edge inschakelt en
  er naar satellieten wordt gezocht, worden
  automatisch de tijdzone en het tijdstip
  vastgesteld. Als u de tijdnotatie wilt wijzigen
  in de 12- of 24-uursnotatie, dient u de
  configuratie-instellingen te wijzigen in de
  systeeminstellingen (pagina 42).
  De instelling voor automatisch
  uitschakelen wijzigen
  Met deze functie wordt de Edge automatisch
  uitgeschakeld na 15 minuten inactiviteit.
  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Instellingen > Systeem > Auto
  uitschakelen.
  3. Selecteer Aan of Uit.

  Edge 500 gebruikershandleiding • Page 47

  Instellingen

  Uw gebruikersprofielinstellingen wijzigen

  Uw fietsprofiel bijwerken

  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Instellingen >
  Gebruikersprofiel om de instellingen
  voor geslacht, leeftijd, gewicht, lengte en
  activiteitsklasse bij te werken.
  Uw activiteitsklasse kunt u bepalen aan de
  hand van de tabel op pagina 53.
  3. Volg de instructies op het scherm.

  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Instellingen >
  Fietsinstellingen > [Fiets 1] >
  Fietsdetails.
  3. Geef een naam op voor het fietsprofiel.
  4. Geef het gewicht van de fiets en de
  waarde van de afstandteller op.
  5. Selecteer een optie in het veld Wielmaat:
  • Selecteer Auto om uw wielmaat te
  berekenen met gebruik van de GPSafstand.
  • Selecteer Aangepast om uw wielmaat
  op te geven. Op pagina 51 vindt u een
  tabel met wielmaten en omvangen.

  De Edge gebruikt de informatie die u opgeeft
  over uzelf om nauwkeurige ritgegevens te
  berekenen.

  Informatie over calorieën
  Technologie voor analyse van
  calorieverbranding en hartslag wordt geleverd
  en ondersteund door Firstbeat Technologies
  Ltd. Ga voor meer informatie naar
  www.firstbeattechnologies.com.

  Edge 500 gebruikershandleiding

  U kunt drie fietsprofielen aanpassen. De Edge
  gebruikt het gewicht van de fiets, de waarde
  van de afstandteller en de wielmaat om
  nauwkeurige ritgegevens te berekenen.

  43 • Page 48

  Instellingen

  Overschakelen naar een
  andere fiets

  Selecteer uw fiets nadat u uw fietsprofielen op
  de Edge hebt aangepast.
  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Instellingen >
  Fietsinstellingen > [Naam van actieve
  fiets] > Fietsdetails.
  3. Selecteer de fiets die u wilt gebruiken.

  De startmelding wijzigen

  Deze functie stelt automatisch vast dat de
  Edge satellietsignalen ontvangt en dat de fiets
  rijdt. U wordt er zo aan herinnerd de timer
  in te stellen, zodat uw ritgegevens worden
  vastgelegd.
  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Instellingen >
  Fietsinstellingen > Start opm.

  44

  3. Selecteer een optie in het veld Modus:
  • Selecteer Uit.
  • Selecteer Eenmaal.
  • Selecteer Herhalen om te bepalen
  na hoeveel tijd de herinnering wordt
  weergegeven.

  Snelheidszones

  Uw Edge bevat meerdere, verschillende
  snelheidszones, variërend van bijzonder
  langzaam (Klim 4) tot bijzonder snel
  (Maximumsnelheid). De waarden voor
  deze zones zijn standaardwaarden en
  passen mogelijk niet bij uw persoonlijke
  vaardigheden. U kunt de zones aanpassen
  met behulp van Garmin Connect of Garmin
  Training Center (pagina 8).
  Uw snelheidszones weergeven
  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Instellingen >
  Fietsinstellingen > Snelheidszones.

  Edge 500 gebruikershandleiding • Page 49

  Instellingen

  GPS-instellingen

  Tot de GPS-instellingen behoren:
  • Satellieten uitschakelen (pagina 45)
  • Satellietpagina weergeven (pagina 45)
  • Hoogtepunten gebruiken (pagina 46)
  Indoortrainingen
  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer GPS > GPS-status.
  3. Selecteer Uit.
  Wanneer de GPS is uitgeschakeld, zijn er geen
  snelheids- en afstandsgegevens beschikbaar,
  tenzij u over een optionele sensor beschikt
  die deze gegevens naar de Edge verzendt
  (zoals de GSC 10). De volgende keer dat u de
  Edge inschakelt, zoekt het toestel weer naar
  satellietsignalen.

  Edge 500 gebruikershandleiding

  Satellietpagina
  Op de satellietpagina wordt actuele informatie
  over de GPS-satelliet weergegeven. Houd
  MENU ingedrukt en selecteer GPS >
  Satelliet om de satellietpagina weer te geven.
  Boven aan deze pagina wordt de GPSnauwkeurigheid weergegeven. De zwarte
  balken geven de sterkte van elk ontvangen
  satellietsignaal weer (het nummer van de
  satelliet verschijnt onder het balkje).
  Ga voor meer informatie over GPS naar
  www.garmin.com/aboutGPS.

  45 • Page 50

  Instellingen

  Hoogtepunten instellen

  U kunt maximaal 10 hoogtepunten opslaan.
  Als u altijd een hoogtepunt gebruikt voordat u
  aan een bepaalde trainingsrit begint, ontvangt
  u consistentere en preciezere hoogtegegevens.
  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer GPS > Hoogte instellen.
  3. Voer een beschrijvende naam in.
  4. Voer de bekende hoogte in.
  5. Selecteer Opslaan.
  De volgende keer dat de timer wordt gestart,
  zoekt de Edge automatisch naar hoogtepunten
  binnen 30 meter van uw locatie. De Edge
  gebruikt de hoogtegegevens als het
  uitgangspunt.

  46

  Hoogtepunten bewerken
  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer GPS > Hoogtepunten.
  3. Selecteer het hoogtepunt dat u wilt
  bewerken.
  4. Bewerk de naam en de hoogte.
  Hoogtepunten verwijderen
  Als u een opgeslagen hoogtepunt niet wilt
  gebruiken, dient u het desbetreffende punt te
  verwijderen van uw Edge.
  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer GPS > Hoogtepunten.
  3. Selecteer het hoogtepunt dat u wilt
  verwijderen.
  4. Selecteer Verwijder.

  Edge 500 gebruikershandleiding • Page 51

  Appendix

  Appendix
  Het toestel registreren

  Vul de onlineregistratie vandaag nog in, zodat
  wij u beter van dienst kunnen zijn:
  • Ga naar http://my.garmin.com.
  • Bewaar uw originele aankoopbewijs of
  een fotokopie op een veilige plek.

  De Edge

  Als u belangrijke software-informatie en de
  toestel-id wilt weergeven, dient u MENU
  ingedrukt te houden en Instellingen > Info
  over Edge te selecteren.

  Edge 500 gebruikershandleiding

  De software bijwerken

  1. Selecteer een optie:
  • Gebruik WebUpdater. Ga naar
  www.garmin.com/products
  /webupdater.
  • Gebruik Garmin Connect. Ga naar
  http://connect.garmin.com.
  2. Volg de instructies op het scherm.

  Contact opnemen met Garmin
  Product Support
  Neem contact op met Garmin Product Support
  als u vragen hebt over dit product:
  • Ga in de VS naar www.garmin.com
  /support of neem telefonisch contact op
  met Garmin USA via (913) 397.8200 of
  (800) 800.1020.
  • Neem in het VK telefonisch contact
  op met Garmin (Europe) Ltd. via 0808
  2380000.
  • Ga in Europa naar www.garmin.com
  /support en klik op Contact Support
  voor lokale ondersteuningsinformatie of

  47 • Page 52

  Appendix

  neem telefonisch contact op met Garmin
  (Europe) Ltd. via +44 (0) 870.8501241.

  De schermverlichting
  gebruiken

  • Druk op LIGHT als u de
  schermverlichting wilt inschakelen.
  • Druk op een willekeurige knop om de
  schermverlichting 15 seconden langer te
  laten branden.
  OPMERKING: de schermverlichting
  wordt ook geactiveerd door
  waarschuwingen en berichten.
  • De schermverlichting wijzigen
  (pagina 41).

  Optionele accessoires
  aanschaffen

  Ga naar http://buy.garmin.com of neem
  contact op met uw Garmin-dealer voor
  informatie over optionele accessoires en
  vervangingsonderdelen.

  48

  Specificaties
  Specificaties van de Edge
  Afmetingen
  (B × H × D)

  48,3 × 68,6 × 21,6 mm
  (1,9 × 2,7 × 0,85 inch)

  Gewicht

  56,7 g (2,0 oz.)

  Scherm
  (B × H)

  31,8 x 37 mm
  (1,25 × 1,5 inch)

  Resolutie
  (B × H)

  128 × 160 pixels, met
  LED-schermverlichting

  Waterbestendig

  IPX7

  Gegevensopslag

  Ongeveer 50 MB (minstens
  180 uur ritgegevens, bij
  standaardgebruik)

  Computerinterface

  USB

  Batterijtype

  Ingebouwde, oplaadbare
  lithium-ionbatterij van
  700 mAh

  Batterijlevensduur

  18 uur, standaardgebruik

  Edge 500 gebruikershandleiding • Page 53

  Appendix
  Specificaties van de Edge

  Specificaties van de fietssteun

  Bedrijfstemperatuur

  Van -15 tot 60 °C
  (5 tot 140 °F)

  Afmetingen
  (B × H × D)

  37,8 × 37,8 × 9,2 mm
  (1,5 × 1,5 × 0,36 inch)

  Temperatuur bij
  opladen

  Van 0 tot 50 °C
  (32 tot 122 °F)

  7,9 g (0,28 oz.)

  Radiofrequentie/protocol

  2,4 GHz-protocol voor
  draadloze communicatie

  Gewicht
  (inclusief banden
  en rubberen
  tussenstukje)

  GPS-ontvanger

  Bijzonder gevoelige,
  geïntegreerde GPSontvanger

  Banden
  (afdichtringen)

  Hoogtemeter

  Interne barometrische
  hoogtemeter

  Twee maten:
  • 1,3 × 1,5 × 0,9 inch
  AS568-125
  • 1,7 × 1,9 × 0,9 inch
  AS568-131
  Opmerking: gebruik alleen
  reservebanden van EPDM
  (Ethylene Propylene Diene
  Monomer).
  Ga naar http://buy.garmin
  .com of neem contact op
  met uw Garmin-dealer.

  Edge 500 gebruikershandleiding

  49 • Page 54

  Appendix
  Specificaties van de hartslagmeter

  Specificaties van de hartslagmeter

  Afmetingen
  (B × H × D)

  34,7 × 3,4 × 1,1 cm
  (13,7 × 1,3 × 0,4 inch)

  Bedrijfstemperatuur

  Gewicht

  44 g (1,6 oz.)

  Waterbestendig

  10 meter (32,9 ft.)

  Zendbereik

  Ongeveer 3 meter (9,8 ft.)

  Batterij-

  Vervangbare CR2032, 3 V.
  Perchloraten; voorzichtigheid
  is geboden.
  Zie www.dtsc.ca.gov
  /hazardouswaste
  /perchlorate.

  Van -10 tot 50 °C
  (14 tot 122 °F)
  Opmerking: draag
  geschikte kleding in koude
  weersomstandigheden,
  zodat de hartslagmeter
  niet te veel afwijkt van uw
  lichaamstemperatuur.

  Radiofrequentie/protocol

  2,4 GHz-protocol voor
  draadloze communicatie

  Batterijlevensduur

  Ongeveer 3 jaar (1 uur
  per dag)

  50

  Specificaties van de GSC 10
  Afmetingen
  (B × H × D)

  5,1 × 3,0 × 2,3 cm
  (2,0 × 1,2 × 0,9 inch)

  Gewicht

  25 g (0,9 oz.)

  Waterbestendig

  IPX7

  Zendbereik

  Ongeveer 3 meter (9,8 ft.)

  Edge 500 gebruikershandleiding • Page 55

  Appendix
  Specificaties van de GSC 10

  Wielmaat

  L (mm)

  Batterij-

  Vervangbare CR2032, 3 V.
  Perchloraten; voorzichtigheid
  is geboden.
  Zie www.dtsc.ca.gov
  /hazardouswaste
  /perchlorate.

  12 × 1,75

  935

  14 × 1,5

  1020

  14 × 1,75

  1055

  16 × 1,5

  1185

  Ongeveer 1,4 jaar
  (1 uur per dag)

  16 × 1,75

  1195

  18 × 1,5

  1340

  18 × 1,75

  1350

  20 × 1,75

  1515

  20 × 1-3/8

  1615

  22 × 1-3/8

  1770

  22 × 1-1/2

  1785

  24 × 1

  1753

  24 × 3/4 (tubulair)

  1785

  24 × 1-1/8

  1795

  24 × 1-1/4

  1905

  24 × 1,75

  1890

  24 × 2,00

  1925

  24 × 2,125

  1965

  Batterijlevensduur
  Bedrijfstemperatuur
  Radiofrequentie/protocol

  Van -15 tot 70 °C
  (5 tot 158 °F)
  2,4 GHz-protocol voor
  draadloze communicatie

  Wielmaat en omvang

  De wielmaat wordt aan weerszijden van
  de band aangegeven. Zie pagina 43 voor
  informatie over het wijzigen van uw
  fietsprofiel.

  Edge 500 gebruikershandleiding

  51 • Page 56

  Appendix
  Wielmaat

  L (mm)

  Wielmaat

  L (mm)

  26 × 7/8

  1920

  27 × 1-1/4

  2161

  26 × 1(59)

  1913

  27 × 1-3/8

  2169

  26 × 1(65)

  1952

  650 × 35A

  2090

  26 × 1,25

  1953

  650 × 38A

  2125

  26 × 1-1/8

  1970

  650 × 38B

  2105

  26 × 1-3/8

  2068

  700 × 18C

  2070

  26 × 1-1/2

  2100

  700 × 19C

  2080

  26 × 1,40

  2005

  700 × 20C

  2086

  26 × 1,50

  2010

  700 × 23C

  2096

  26 × 1,75

  2023

  700 × 25C

  2105

  26 × 1,95

  2050

  700 × 28C

  2136

  26 × 2,00

  2055

  700 × 30C

  2170

  26 × 2,10

  2068

  700 × 32C

  2155

  26 × 2,125

  2070

  700C (tubulair)

  2130

  26 × 2,35

  2083

  700 × 35C

  2168

  26 × 3,00

  2170

  700 × 38C

  2180

  27 × 1

  2145

  700 × 40C

  2200

  27 × 1-1/8

  2155

  52

  Edge 500 gebruikershandleiding • Page 57

  Appendix

  Activiteitsklassen
  Hoe actief bent u?

  Hoe vaak traint u?

  Hoe lang traint u?

  0

  Geen training

  -

  -

  1

  Af en toe, lichte training

  Een keer per twee weken

  Minder dan 15 minuten

  Een keer per week

  Circa 30 minuten

  2 tot 3 keer per week

  Circa 45 minuten

  2

  15 tot 30 minuten

  3
  4

  Regelmatige training

  5

  45 minuten tot 1 uur

  6

  1 tot 3 uur

  7
  8
  9

  3 tot 5 keer per week
  Dagelijkse training

  3 tot 7 uur

  Bijna dagelijks

  7 tot 11 uur

  Dagelijks

  11 tot 15 uur

  10

  Meer dan 15 uur

  De tabel met activiteitsklassen wordt geleverd door Firstbeat Technologies Ltd., waarvan
  delen zijn gebaseerd op Jackson et al. “Prediction of Functional Aerobic Capacity Without
  Exercise Testing,” Medicine and Science in Sports and Exercise 22 (1990): 863–870.

  Edge 500 gebruikershandleiding

  53 • Page 58

  Appendix

  Problemen oplossen
  Probleem

  Oplossing

  De knoppen reageren
  niet. Hoe kan ik de Edge
  opnieuw instellen?

  Houd de knoppen POWER, MENU en RESET tegelijkertijd ingedrukt om de
  Edge te resetten.
  Opmerking: uw gegevens en instellingen worden niet gewist.

  Ik wil alle
  gebruikersgegevens
  wissen van mijn Edge.

  1. Schakel de Edge uit.
  2. Houd de knoppen POWER en RESET ingedrukt totdat het bericht wordt
  weergegeven.
  3. Selecteer Ja om alle gebruikersgegevens te wissen.
  Opmerking: hierdoor wordt alle door de gebruiker ingevoerde informatie
  gewist, maar uw geschiedenis wordt niet verwijderd.

  Mijn Edge ontvangt geen
  satellietsignalen.

  1. Neem uw Edge mee naar een open plek, buiten parkeergarages en uit
  de buurt van hoge gebouwen en bomen.
  2. Schakel de Edge in.
  3. Blijf enkele minuten stationair.

  Mijn batterijmeter lijkt niet
  nauwkeurig te zijn.

  Laat de batterij van de Edge volledig leeglopen en laad de batterij vervolgens
  volledig op (zonder de laadcyclus te onderbreken).

  De batterij blijft niet erg
  lang opgeladen.

  Laat de schermverlichting minder lang branden (pagina 41).

  Hoe weet ik of mijn
  Edge zich in de modus
  voor USB-massaopslag
  bevindt?

  Als het goed is, ziet u een nieuw verwisselbaar schijfstation in Deze computer
  op Windows-computers of een geïnstalleerd volume op Mac-computers.

  54

  Edge 500 gebruikershandleiding • Page 59

  Appendix
  Probleem

  Oplossing

  Mijn Edge is aangesloten
  op de computer, maar
  ik kan de modus voor
  massaopslag niet
  activeren.

  Het kan zijn dat u een beschadigd bestand hebt geladen.
  1. Koppel de Edge los van uw computer.
  2. Schakel de Edge uit.
  3. Houd MENU ingedrukt terwijl u de Edge aansluit op uw computer.

  Houd MENU gedurende 10 seconden ingedrukt of totdat de modus voor
  massaopslag van de Edge wordt geactiveerd.

  Ik zie geen nieuwe
  verwijderbare stations in
  mijn lijst met stations.

  Als er verschillende netwerkstations zijn toegewezen aan uw computer,
  kunnen er in Windows problemen optreden bij het toewijzen van schijfletters
  aan Garmin-stations. Raadpleeg het Help-bestand van uw besturingssysteem
  voor informatie over het toewijzen van schijfletters.

  De naam van mijn
  koersbestand is gewijzigd.

  U kunt .tcx- en .crs-bestanden laden naar de Edge. Als u de koers selecteert,
  wordt het bestand omgezet in een koersbestand met de extensie .fit.

  Sommige gegevens
  ontbreken in de
  Edge-geschiedenis.

  Als het geheugen van de Edge vol is, worden er geen gegevens meer
  vastgelegd. Breng gegevens regelmatig over naar uw computer om te
  voorkomen dat u gegevens verliest.

  Ik heb nieuwe banden
  nodig voor de steun op
  het stuur.

  Ga naar http://buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin-dealer.
  Koop alleen reservebanden die zijn gemaakt van EPDM.

  Edge 500 gebruikershandleiding

  55 • Page 60

  Index

  Index
  A
  aangepaste
  gegevensvelden  37–40
  accessoires  48
  activiteitsklassen  43, 53
  afdichtringen (banden)  49
  afstand
  gegevensvelden  38
  afstandswaarschuwingen  9
  ANT+-sensors  6, 20–32
  problemen oplossen  31
  ANT+-sensors koppelen  6, 20
  Auto Lap  10, 11
  Auto Pause  12
  Auto Scroll  12
  B
  bandafmeting  43
  banden  3, 49, 55
  basisinstellingen  4, 42
  batterij  54
  besparen  41
  opladen  1
  beschermkap  2, 8, 35

  56

  bestanden
  laden  35
  verwijderen  36
  bestanden laden  35
  bevestigen  2, 49
  C
  cadans
  gegevensvelden  38
  training  28
  waarschuwingen  10
  calorieën  38
  calorieënwaarschuwingen  9
  D
  de Edge plaatsen  2
  downloaden van software  7
  E
  Edge resetten  54
  F
  fietsprofielen  43, 44
  fietssteun  2, 49

  G
  Garmin Connect  7, 8, 13, 16,
  17, 19, 33
  Garmin Product Support  47
  Garmin Training Center  7, 13,
  16, 17, 19, 33
  gebruikersgegevens wissen  54
  gebruikersprofiel  43
  gegevens opslaan  7, 19
  gegevens overbrengen  8, 35
  gegevens uploaden  35
  gegevens vastleggen  34
  gegevensvelden  38–41
  geschiedenis  33, 55
  overbrengen  8
  verwijderen  34
  weergeven  33
  GPS
  instellingen  45
  nauwkeurigheid  38
  satellietpagina  45
  gradiënt  38
  GSC 10  28, 50
  batterij  29
  installeren  25

  Edge 500 gebruikershandleiding • Page 61

  Index
  H
  hartslag
  gegevensvelden  38
  instellingen  22
  waarschuwingen  9
  zones  22–24
  hartslagmeter
  batterij  24
  gebruiken  22
  plaatsen  21
  specificaties  50
  hoogte
  gegevensvelden  38, 40
  punten  46
  I
  instellingen  37
  K
  knoppen  5
  koersen  13–19
  laden  35
  L
  lithium-ionbatterij  1, 48

  O
  opnamegeschiedenis  7
  P
  pauzetijd  12
  pedaalmagneet  26
  pictogrammen  4
  problemen oplossen  31, 54
  productondersteuning  47
  productregistratie  47
  profiel
  fiets  43
  gebruiker  43
  R
  registratie  47
  S
  satellietsignalen  45
  ontvangen  6
  satellietsignalen ontvangen  6, 54
  schermverlichting  41, 48
  sensors koppelen  6
  slim opslaan  34
  snelheid
  gegevensvelden  39
  zones  44

  Edge 500 gebruikershandleiding

  snelheids- en cadanssensor  50
  software
  downloads  7
  updates  47
  versie  47
  software bijwerken  47
  spaakmagneet  26
  specificaties  48
  startmelding  42, 44
  T
  technische specificaties  48
  tijd
  gegevensvelden  40
  waarschuwingen  9
  zones en indelingen  42
  timer  7, 33
  toestel-id  47
  toestel opladen  1
  tonen  41
  trainen met de Edge  9
  training
  indoor  45
  U
  USB  2, 8, 35, 54

  57 • Page 62

  Index
  V
  van fiets wisselen  44
  vermogen
  gegevens vastleggen  34
  gegevensvelden  41
  meter  30
  waarschuwingen  10
  zones  30
  vermogensmeter kalibreren  30
  verticale snelheid  41
  verwijderen
  bestanden  36
  geschiedenis  34
  Virtual Partner  13, 15
  W
  waarschuwingen  9
  wielmaten  43, 51
  Workouts  16–19
  laden  35
  Z
  zones
  hartslag  22–24
  vermogen  30

  58

  Edge 500 gebruikershandleiding • Page 63 • Page 64

  Ga voor de nieuwste gratis software-updates (uitgezonderd kaartgegevens)
  gedurende de levensduur van uw Garmin-producten naar de
  Garmin-website op www.garmin.com.

  © 2010-2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
  Garmin International, Inc.
  1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Verenigde Staten
  Garmin (Europe) Ltd.
  Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd Koninkrijk
  Garmin Corporation
  No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
  April 2011

  Onderdeelnummer 190-01071-35 Rev. C

  Gedrukt in Taiwan


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Garmin Edge 500 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Garmin Edge 500 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,76 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Garmin Edge 500

Garmin Edge 500 Bedienungsanleitung - Deutsch - 64 seiten

Garmin Edge 500 Bedienungsanleitung - Englisch - 64 seiten

Garmin Edge 500 Bedienungsanleitung - Französisch - 64 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info